FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto. HDPE-putkien käsittelykäytäntö. Sisällysluettelo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto. HDPE-putkien käsittelykäytäntö. Sisällysluettelo"

Transkriptio

1 FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto HDPE-putkien käsittelykäytäntö Hyväksyntäpäivä: 10/07/13 Alkuperäinen päivä: 4/08/11 SOP # FCX - 12 Korjattu versio # 3 Korvaa version 2 (5/7/12) X Korkea Tehtäväriski Keskinkertainen Matala Ei tietoa Sisällysluettelo 1.0 Käytäntö Menetelmät Riskinhallinta Vastaanottaminen, kuorman purkaminen ja varastointi Pitkien putkien kuljetus Sulatus, asennus ja korjaus Valvonta ja hallinta Koulutus Määritelmät Viitemateriaalit Rekisterit Versiohistoria Liite A Lomakkeet ja luvat Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.1

2 1.0 Käytäntö Tausta Vuonna 2010 kaivoksessa työskennellyt urakoitsijan työntekijä oli asentamassa 24-tuumaista HDPE-putkea. Olemassa olevaa 24-tuumaista putkea käytettiin jalaksena uuden putken ohjaamiseen niin, että uusi putki kulki olemassa olevan putken päällä. Urakoitsija auttoi vetämään putken takaisin maahan nostohihnojen avulla, jolloin urakoitsija oli alle 1,20 metrin etäisyydellä liikutettavasta putkesta ja suoraan putken liikeradalla. Putki osui urakoitsijan ylävartaloon. Hän loukkaantui vakavasti. Samana vuonna työntekijät sulattivat 12-tuumaista HDPE-putkea kiinni olemassa olevaan putkiriviin. Kun putkea sijoitettiin paikoilleen sulatusta varten, putken vetämisen ja taivuttamisen aikana syntyneen energian seurauksena 12-tuumainen putki sinkoutui yhtäkkiä kiinteän putkiston yli kohti työntekijää, joka seisoi laitteiston osan ja kiinteän putkiston välissä. Putki iski työntekijää kasvoihin ja päähän aiheuttaen vakavia vammoja. Näiden ja muiden vakavien HDPE-putkiin liittyvien tapaturmien seurauksena tiimi kehitti nämä tärkeät ohjeet samankaltaisen tapauksen syntymisen ehkäisemiseksi. Laajuus Nämä ohjeet koskevat kaikkia Freeport-McMoRanin työntekijöitä ja urakoitsijoita, jotka käsittelevät suurtiheyspolyeteeniputkia (HDPE). Nämä ohjeet eivät sovellu kasteluputkien ja aaltoputkien käsittelyyn, sillä ne eivät aiheuta samanlaisia vaaratilanteita. Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.2

3 2.0 Menetelmät 2.1 Riskinhallinta HDPE-putken käsittelyä koskevat tehtävät luetellaan kunkin työpaikan riskirekisterissä. Arviointi suoritetaan FCX-riskitaulukon mukaisesti riskien vähentämiseksi tai eliminoimiseksi. Kukin työpaikka noudattaa lisäksi seuraavia ohjeita. HDPE-putkilupa (katso Liite A) täytetään kaikille halkaisijaltaan yli 3-tuumaisia tai yli 15 metrin pituisia HDPE-putkia koskeville töille, kun kyseessä on putken vetäminen, asentaminen ja/tai korjaaminen. Katso lisätietoja lupavaatimuksista Määritelmät-kappaleesta (kappale 3). Arviointi täytetään osana lupaprosessia. Siinä määritellään tarvitaanko tehtävässä suunniteltua turvavahtia. Mikäli turvavahti on tarpeen, hänen on pysyttävä työpaikalla koko ajan eikä hänellä voi olla muita työtehtäviä tai - vastuita. Mikäli turvavahdin tulee lähteä työalueelta, toisen pätevän henkilön tulee tulla korvaamaan hänet. Laitteiston jokaiselle osalle laadittua kuorma-/siirtokaaviota käytetään tukemaan putken turvalliseen käsittelyyn liittyviä päätöksiä. Tämä sisältää putken käsittelyssä käytetyn työpaikkakohtaisen laitteiston. Teknisessä tarkastuksessa määritellään tarvitaanko kiinteitä aitoja ja varmistetaan, että ne ovat sopivia työntekijöiden suojaamiseen työalueella. Pitkien HDPE-putkien kuljetuksessa käytetään vetämistä työntämisen sijaan, ellei tästä myönnetä vapautusta (katso Liite B). Katso lisätietoja kappaleesta Pitkien putkien kuljetus (kappale 7). Ennalta ehkäisevässä ylläpidossa (PM) laaditaan putkien tarkastus käyttämällä työpaikan olemassa olevia ennalta ehkäiseviä ylläpitoprosesseja. Tarkastukset suoritetaan esimerkiksi sortumis- ja maan eroosiotilanteissa sekä putken käsittelyssä käytettyjen laitteistojen kunnon tarkastamisessa (kuulat, kantohihnat, kiinnitysrenkaat jne.). Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.3

4 2.2 Vastaanottaminen, kuorman purkaminen ja varastointi Kukin työpaikka laatii vakiotoimintomenetelmät (SOP) HDPE-putkien vastaanottamiseen, kuorman purkamiseen ja varastointiin varmistamalla seuraavaa: Tarkastuslistan vaatimukset 1. Kuorman tarkastuksen tarkastuslista on täytetty, jotta voidaan tarkastaa että kuorma on toimitettu yrityksen toimitusvaatimusten mukaisella tavalla. Nämä vaatimukset löytyvät HDPE-putkien toimitusvaatimusasiakirjasta. a. Ajajan mukana lähetetään Kuorman tarkastuksen tarkastuslistan allekirjoitettu kopio, ja se esitellään operaatiota koskeville työntekijöille (tai kuormaa purkaville henkilöille) ennen kuorman purkamista. 2. HDPE-putken kuormapurkamisen tarkastuslista (katso Liite D) täytetään kuormausta tai kuormanpurkamista varten ennen työtehtävän aloittamista. Turvallisuusalue Kuorma-auton ympärille muodostetaan ja merkitään 15 metrin turvallisuusalue, ja turvavahti on alueella pitääkseen henkilöt poissa kuormaus- /kuormanpurkausalueelta. Kuorma-auton ajaja pysyttelee turvavahdin vieressä, kunnes kuorma on purettu. Tekninen laitteisto Turvaamaton kuorma Putken paloja siirtävät työpaikan rekat on varustettu teknisillä pihdeillä tai muilla teknisillä osilla kuorman turvaamiseksi. Aitojen, sulkuesteiden tai muiden tulilinjasta varoittavien laitteistojen tulee olla asetettuna henkilökuntaa varten, joka menee 15 metrin suuruiselle turvallisuusalueelle, kun kuormaa ei ole turvattu. Mukaan lukien silloin, kun kuormaa ei ole sidottu kiinni. Esimerkkinä tästä on haarukoilla varustetun kuormauslaitteen käyttäminen sitomattoman kuorman jumittamiseksi paikoilleen. Laitteiston arvioiminen Työntekijän koulutusvaatimukset Työpaikan tulee varmistaa, että laitteisto on arvioitu sopivan nostokapasiteetin takaamiseksi ja että laitteistoa ohjaava henkilö on tietoinen rajoituksista. Työntekijöille annetaan dokumentoitua tehtäväkoulutusta laitteiston käyttämiseksi putken kuormaamisen/kuormanpurkamisen aikana olemassa olevan tehtäväkoulutusprosessin alaisesti Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.4

5 Putkea kuormasta poistavat työntekijät ovat suorittaneet dokumentoidun kiinnityslaitteistokoulutuksen tapauksissa, joissa käytetään liikkuvaa nosturia. Putkea käsittelevät työntekijät ovat saaneet dokumentoidun putken käsittelykoulutuksen. Kuorman purkaminen Varastointiin liittyvät tiedot Toimitusrekan turvallisen saapumisen koordinoiminen kuorman purkamisalueelle, rekan kuormaa ei pureta, ennen kuin asianmukainen purkaminen on tarkastettu käyttämällä Freeport-McMoRanin kuormausohjeita ja kuormantarkastuksen tarkastuslistaa (Liite D). Jos rekkaa ei ole kuormattu kunnolla, kuorma voidaan hylätä tai vapautus- ja tekniset tarkastukset suoritetaan ennen kuorman purkamista. Halkaisijaltaan vähintään 0,25 metrin HDPE-putket voidaan varastoida pinoamalla enintään kaksi putkea päällekkäin. Halkaisijaltaan enintään 0,25 metrin putket voidaan varastoida päällekkäin enintään 0,61 metrin korkuisiksi kasoiksi, paitsi jos paikan päällä on tekniset tarkastukset, joilla voidaan valvoa putkien pinoamista. 2.3 Pitkien putkien kuljetus Tässä kappaleessa määritellään ohjeet pitkien HDPE-putkien kuljetukseen vetämällä tai kiskomalla. Tämä ei koske putkien kuljettamista rekka-autolla. HDPE-putken käsittelylupa täytetään ennen putken kuljetusta, kun putken halkaisija on vähintään 0,90 metriä ja pituus on vähintään 15 metriä. Kukin työpaikka laatii turvallisen toimintomenetelmän HDPE-putken kuljettamiselle. Kaikkien HDPE-putkien kuljetuksessa käytettävien laitteistojen tulee vastata Liitteen C kuormaustietoja tai muussa tapauksessa vapautus on pakollinen. Kuljetettavat HDPE-putket vedetään työntämisen sijasta aina kun mahdollista, sillä työntäminen synnyttää lisävaaroja. Jos työntäminen on välttämätöntä, on pyydettävä vapautusta. Kiinnityslaitteet Kun kiinnityslaitteita on käytetty putken vetämiseen, niitä ei voi enää käyttää muuhun kuin vetotehtäviin. Kiinnityslaitteet tulee merkitä silloin, kun niitä on käytetty vetämiseen kaikenlaisen sekaannuksen välttämiseksi. Nostoon alun perin tarkoitettua kiinnityslaitteistoa voi käyttää vetämiseen, mutta sitä ei voi käyttää enää myöhemmin nostamiseen. Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.5

6 Työpaikka käyttää putkikiinnityslaitteistoa vähintään 0,3 metrin levyisissä putkissa Liitteessä C kuvatulla tavalla. Jos kiinnityslaitteistoa ei ole lueteltu Liitteessä C, on pyydettävä vapautusta. Halkaisijaltaan alle 0,3 metrin putkien kiinnityslaite- ja vetomenetelmät määritellään vakiotoimintomenetelmässä. Halkaisijaltaan alle 0,3 metrin ja vähintään 121 metrin pituisten putkien kuljetukselle tulee suorittaa tekninen tarkastus, ja vakiotoimintomenetelmään tulee kirjoittaa turvakäytännöt. Kantohihnan käyttäminen "silmukkana" ei ole hyväksyttävää halkaisijaltaan vähintään 0,3 metrin HDPE-putkiston kuljetuksessa, paitsi jos vapautuspyyntö on hyväksytty. Tämä sisältää pitkien putkien vetämisen sulatuksen aikana sulatukselle määrätyllä alueella. On kuitenkin hyväksyttävää käyttää kantohihnaa putken nostamiseen ja sijoittamiseen (esim. putkiston sijoittaminen sulatuskoneeseen tai sen poistaminen sulatuskoneesta). Putken puhkaiseminen Putken puhkaiseminen tai reiän tai muodon leikkaaminen putkistoon kiinnityspistekäyttöön halkaisijaltaan vähintään 0,3 metrin HDPE-putkiston kuljettamiseen EI ole hyväksyttävää, paitsi jos vapautuspyyntö on hyväksytty. Vetämistä varten hyväksytyt laitteistot on lueteltu Liitteessä C. Kaikkien maassa olevien henkilökunnan jäsenten tulee siirtyä pois tulilinjalta, kun putkea kuljetetaan. Jos vähintään 15 metrin etäisyyttä ei voida noudattaa, on käytettävä tukevia aitoja. Turvavahdit ja salpaajat nimitetään putken kuljetusta varten teillä tai paikoissa, joissa saattaa olla muuta liikennettä tehtävän riskinarvioinnissa päätetyllä tavalla. Jyrkkyysrajoitukset Saattueet ja hinausajoneuvot HDPE-putkien vedot EIVÄT saa ylittää 17,5 % jyrkkyystasoa ilman hyväksyttyä vapautuspyyntöä. Saattueita ja hinausajoneuvoja tulee käyttää, jos putkea kuljetetaan ajoradoilla, paitsi kun putket on fyysisesti aidattu tai tukittu. Putken siirtotoimintojen aikataulut ja viestintä tulee olla valmiina. Hinausajoneuvon tulee pysyä kuljetettavan putken takana koko ajan eikä sitä voida käyttää putken ohjaamiseen. Tutkainta koskevat vaatimukset Sininen tutkain on pakollinen ainakin putkea vetävässä laitteistossa sekä saattueissa ja hinausajoneuvoissa, mikäli niitä käytetään. Sinisen tutkaimen TULEE olla helposti nähtävissä päiväsaikaan. Putken ohjaamiseen käytettävien laitteistojen tulee sopia putken kokoon ja potentiaaliseen energiaan, kuten on määritelty Liitteessä C ja/tai teknisessä tarkastuksessa. Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.6

7 Putken taittamisesta syntyy ylimääräistä tallennettua energiaa, joka tulee ottaa huomioon kun tehtävää suoritetaan ja varmistettaessa, että minimiturvaetäisyydet on määritetty, tukevat aidat on toimitettu tarvittaessa sekä asianmukaiset laitteistot on valittu. 2.4 Sulatus, asennus ja korjaus Työpaikkojen tulee valmistaa vakiotoimintomenetelmät HDPE-putkelle tehtävää sulatusta, asennusta ja korjausta varten. Lupavaatimukset HDPE-putken käsittelylupa täytetään ennen HDPE-putken sulatuksen, asennuksen ja/tai korjauksen aloittamista. Alue, jossa on olemassa tehtävään liittyviä vaaroja, tulee olla tiedossa osana luvan täyttämisprosessia. Kuka tahansa alueen sisällä oleva henkilö tarkastaa ja allekirjoittaa täytetyn luvan varmistaakseen, että kaikki ovat tietoisia vaaratilanteista. Lisätarkastuksia saatetaan tarvita, mikäli samassa putkistossa tehdään enemmän kuin yksi tehtävä. Uudet asennukset Uusia asennuksia varten suoritetaan tekninen tarkastus putken paikkojen ja työpaikan logistiikan arvioimiseksi. Muutoksenhallinnan (MOC) arviointi on pakollinen kaikille uusille asennuksille tai putkijärjestelmässä tehtäville merkittäville muutoksille. Lisätietoja löytyy kunkin työpaikan MOC-ohjelmasta. Putken leikkaaminen Pätevän henkilön tulee tarkastaa putken leikkuuta ja merkittäviä taitoksia koskevat tehtävät. Ennen työtä pidetään turvallisuustapaaminen, jossa keskustellaan vaaroista ja varotoimenpiteistä sekä määritellään turvaetäisyydet, tukevat aidat ja sopiva laitteisto tehtävän turvalliseksi suorittamiseksi Kaksiseinäinen putki Putkikierukat Rengaskiinnikkeet Kaksiseinäiset putket saattavat tarvita erilaisia laitteistoja riippuen putkesta ja tehtävästä. Näitä tehtäviä varten tarvitaan vapautus ja tekninen tarkastus. Kaiken pituisia ja halkaisijaltaan kaiken kokoisia HDPE-putkikierukoita koskeville tehtäville kehitetään erityiset vakiotoimintomenetelmät, ja HDPE-putken käsittelylupa luovutetaan ennen työn aloittamista. Kierukassa olevan tallennetun energian hallintalaitetta (kuten kesyttäjä) käytetään kierukoiden purkamisessa. On tärkeää muistaa, että rengaskiinnikkeitä ei ole suunniteltu kahden putken Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.7

8 pään liittämiseen eikä niillä voi estää pitkittäistä putken liikkumista. Nämä putket tulee sulattaa yhteen tai turvata käyttöön soveltuvalla liitännällä. Sulatukseen liittyvät tiedot Valmistajan suosituksia ja soveltuvia sulatusta koskevia ASTM-standardeja on noudatettava jatkuvasti. Mikäli suosituksia ei voida noudattaa tai niitä ei ole olemassa käytettävälle putkelle, tarvitaan vapautusta. Tähän kuuluu kierrätetyn HDPE-putken käyttö. Tietojen kirjaus Tietojen kirjaus on pakollinen menetelmä kaikille halkaisijaltaan vähintään 0,3 metrin HDPE-putkille, aina kun tarvitaan lupaa. Työpaikka voi itse päättää kirjataanko halkaisijaltaan pienimpien HDPE-putkien tiedot, ja se tulisi ottaa huomioon tärkeillä alueilla (kuten korkeapaineasennuksissa, pitkäkestoisissa asennuksissa jne.). Jokainen työpaikka päättää itse myös tietojen tarkastuksesta. 2.5 Valvonta ja hallinta FCX:n putken turvallisuuden ohjaustiimi (PSST) arvioi olemassa olevat standardit, asettaa uusia ohjeistuksia ja valvoo työpaikan suorituskykyä. Putken turvallisuuden ohjaustiimin jäsenet Yrityksen PSST:hen kuuluu: Sponsori; Johtaja, toimitusjohtaja tai johtotason henkilö Johto; päävalvoja tai johtotason henkilö Työpaikan valvojat Global Sourcing -edustaja Terveys- ja turvallisuusosaston edustaja Teknisen osaston edustaja Koulutusedustaja Säännöllisesti HDPE-putkia käsittelevien työpaikkojen tulee laatia PSST seuraavien henkilöiden kanssa: Työpaikan valvoja (yrityksen PSST:n jäsen) Teknisen osaston edustaja GSC:n edustaja Terveys- ja turvallisuusosaston edustaja Kunkin tehtävää koskevan alueen edustaja Työpaikat, jotka käsittelevät HDPE-putkia verrattain vähän tai osana lyhyitä projekteja, käyttävät muiden työpaikkojen osaamista projektin tarkastuksessa ja ohjeiden käyttöönotossa ennen työn aloittamista Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.8

9 Tarkastukset Yrityksen PSST johtaa säännöllisiä tarkastuksia jokaisella osastolla ohjeiden noudattamisen valvomista, parhaiden käytäntöjen löytämistä ja palautteen antamista varten parannustarkoituksessa. Tarkastukset sisältävät tarkastuksia ohjeiden noudattamisesta, kuten yrityksen ohjeiden, koulutuksen, vakiotoimenpidemenetelmien ja kenttäkäytäntöjen noudattamista. Kunkin työpaikan valvojat ovat vastuussa käytäntöjen noudattamisesta päivittäin. Putkien käsittelykäytännöille tehdään kuukausittaisia tarkastuksia ohjeiden noudattamisen varmistamiseksi ja parannusmahdollisuuksien tunnistamiseksi. Työpaikat tarkastavat niiden urakoitsijoiden työkäytäntöjä, jotka suorittavat HDPE-putkitöitä varmistuakseen työpaikan HDPEputkimenetelmien ja näiden ohjeiden noudattamisesta. Tapaamiset Asiakirjoihin tehdyt muutokset Putken käsittelyn hallinta Kirjausvaatimukset Kaikille jäsenille järjestetään neljännesvuosittaisia tapaamisia, joissa käydään läpi käytäntöjä ja tehdään muutossuosituksia tarvittaessa. Nykyisiin ohjeisiin ja liitteisiin tehtävien muutosten tulee käydä läpi yrityksen PSST:n virallinen hyväksymisprosessi, ja muutokset tulee toimittaa työpaikan PSST:lle käyttöönottoa varten. Putken käsittelyn hallinnan tulee olla osa kunkin työpaikan riskinarviointia sekä ISO- ja OHSAS-prosesseja, mikäli sovellettavissa. Jokaisen työpaikan tulee ylläpitää kirjauksia tarkastuksia varten. Kaikkia täytettyjen lomakkeiden rekistereitä säilytetään vastuualueella yhden vuoden ajan. 3.0 Koulutus Kaikki työntekijät ja urakoitsijat, jotka käsittelevät HDPE-putkia tai osallistuvat niiden käsittelyyn, saavat erityiskoulutusta HDPE-putkiin liittyvistä vaaroista. Työntekijät koulutetaan niin, että he voivat täyttää ja käyttää HDPE-putken käsittelylomaketta tehokkaasti. Pätevyys Työpaikat käyttävät työpaikkakohtaista koulutusta sekä PSST:n kehittelemää taitojen arviointia henkilöiden arvioimiseksi ja pätevyyden tarkistamiseksi ennen työskentelyä HDPE-putkien kanssa. Työntekijöiden tulee osoittaa pätevyytensä (verbaalisesti ja visuaalisesti) ymmärtämisen arvioimiseksi. Taitoihin kuuluu laitteiston turvallinen käyttö sekä vaaran tunnistaminen ja valvontamenetelmät. Koulutustavat Koulutus on interaktiivista, ja siihen sisältyy opetusta luokkahuoneessa, työtehtävävideoiden katselua ja/tai kenttädemonstraatioita. Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.9

10 Asiakirjojen vaatimukset Oleelliset osat Kaikki koulutukset dokumentoidaan ja työntekijän taidot sisältäviä koulutuskaavioita säilytetään ja ylläpidetään saatavilla olevalla alueella. Koulutukseen kuuluu vähintään seuraavat pääosat: HDPE-putkiluvan käyttäminen. Työntekijöiden sijainnin turvallisten etäisyyksien määrittäminen putkesta siirron aikana ja sen jälkeen sekä tukevien aitojen asianmukainen käyttö. Pätevän henkilön tarkastama putkisto, josta on löytynyt roskaa tai liuotteita. Erityinen kiinnityslaitteiston tehtäväkoulutus putken käsittelemiseen ja vetämiseen. HDPE-putken purkaminen kuormasta, kuormaaminen ja varastointi. HDPE-putken vetäminen ja käsitteleminen. HDPE-putken sulatus. Putken tarkastukset sekä vaarojen ja häiriöiden ehkäiseminen. Tapaturmatarkastukset sekä mahdolliset vaara- ja ongelma-alueet. HDPE-putken käsittelyssä käytettävät liikkuvat laitteistot. Turvataitoarvioinnit PSST:n kehittelemiä turvataitoarviointeja käytetään pätevöittämään henkilöt kouluttamaan/ohjaamaan toisia henkilöitä, suorittamaan tehtäviä ja täyttämään lupia seuraavilla pääalueilla: HDPE-putken ohjeistus HDPE-putken käsittelylupa HDPE-putken käsittelyn yleiset laitteistot Yleisen putken valinta ja tunnistus HDPE-putken purkaminen kuormasta, kuormaaminen ja varastointi Putken vetäminen Kiinnityslaitteisto Putkiston ennalta ehkäisevä ylläpito ja tarkastus HDPE-putken kiertäminen auki Virtauksen eristäminen ja jakelu Sulatus ja sulatuslaitteistot Olemassa olevia asiakirjoja ja taitoarviointeja voidaan käyttää, mutta niihin pitää sisällyttää FCX-turvataitoarvioinneissa luetellut taidot. Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.10

11 4.0 Määritelmät Määritelmät HDPE-putken käsittelylupa (Liite A) HDPE-putken käsittelyalueen vapautuspyyntö (Liite B) Putken turvallisuuden ohjaustiimi (PSST) Projektin johtaja Pätevä henkilö Turvavahti Varmistaja Lupa, jota vaaditaan kaikille yli 3-tuumaisia tai yli 15 metrin pituisia HDPEputkia koskeville töille, kun kyseessä on putken vetäminen, asentaminen ja/tai korjaaminen. Lupaa vaaditaan myös kaikille HDPE-putkikierukoita koskeviin töihin riippumatta putken pituudesta ja halkaisijasta. Lupaa ei tarvita putken poistamiseen kuormasta tai kuormaamiseen. Lupa on voimassa tehtävän keston ajan niin kauan, kun olosuhteet eivät muutu (esim. sää, laitteistot, putken koko, maaperä, jyrkkyys jne.). Yhtä lupaa voi käyttää useisiin samanlaisiin töihin. Tehtävän suorittavien työntekijöiden tulee tarkastaa lupa joka kerta ennen työn aloittamista. Kaikkien työhön liittyvien työntekijöiden tulee tulostaa, allekirjoittaa ja päivätä luvan alaosa luvan tarkistamisen jälkeen. Heti kun olosuhteet muuttuvat, luvan tarkastus on pakollinen ja siitä saattaa olla seurauksena uuden luvan tarvitseminen. käytetään, kun työ suoritetaan tässä lueteltujen ohjeiden ulkopuolella. Vapautus vaatii suoritettavan työn teknisen tarkastuksen ja esimiehen hyväksynnän ennen työn aloittamista. Vapautusta voidaan käyttää aina, kun työ suoritetaan niin kauanm kun olosuhteet eivät muutu (esim. käytetty laitteisto, putken koko, maaperä tai jyrkkyys muuttuu jne.). PSST tarkastaa työpaikkoja koskevat vapautukset siltä varalta, että ne tulee lisätä tähän ohjeistukseen. tiimi, johon kuuluu jokaisen näitä ohjeita koskevan alueen/työpaikan edustaja. Yrityksen PSST valvoo kunkin FCX-liiketoimintayksikön ohjeistuksia, ja työpaikan PSST varmistaa, että käytäntöjä noudatetaan kaikilla työpaikoilla. henkilö, joka tuntee tehtävän erittäin hyvin. Tämä henkilö voi olla valvoja, projektia johtava insinööri tai muu pätevä henkilö. henkilö, joka on osoittanut pätevyyttä taitoarvioinnin mukaisesti ja jolla on dokumentoitu koulutus. pätevä henkilö, jonka tehtävänä on valvoa tehtävää ja lopettaa työnteko, mikäli henkilöt menevät mahdolliselle tulilinjalle. Työpaikka määrittää tarvitaanko turvavahtia tehtävään perustuen tehtävän riskinarviointiin. Mikäli turvavahti on tarpeen, hänen on pysyttävä työpaikalla koko ajan eikä hänellä voi olla muita työtehtäviä tai -vastuita. Mikäli turvavahdin tulee lähteä työalueelta, toisen pätevän henkilön tulee tulla korvaamaan hänet. henkilö, jonka tehtävänä on tukea tai ohjata tietyn henkilön suorittaman tehtävän työnkulkua, kuten esimerkiksi putken poistaminen kuormasta tai liikuttaminen. Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.11

12 Tukeva aita esine, joka on asetettu putken ja henkilöstön väliin ja joka kestää putken voimaa ja estää putkea iskeytymästä henkilöstöön. Esine voi olla esimerkiksi: maavallit, betoniaidat, asianmukaisesti asetetut laitteistot jne. 5.0 Viitemateriaalit 6.0 Rekisterit Seuraavat rekisterit tulee säilyttää FCXrekistereiden säilytyskäytännön mukaisesti Työntekijän koulutusrekisterit Vuosittainen ohjelmakatsaus Laitteiston tarkastusrekisterit Vapautusasiakirjat Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.12

13 7.0 Versiohistoria 20** Korj 1 20** Korj 2 Alkuperäinen julkaisu Tämä päivitys sisältää 1. Tausta Erityinen urakoitsijalähde poistettu - ei tärkeä. 2. Päämäärä ja sen laajuus Nämä ohjeet eivät sovellu kasteluputkien ja aaltoputkien käsittelyyn, sillä ne eivät aiheuta samanlaisia vaaratilanteita. 3. Määritelmät HDPE-putken käsittelylupa (Liite A) Lupaa vaaditaan myös kaikille HDPE-putkikierukoita koskeviin töihin riippumatta putken pituudesta ja halkaisijasta. Lupaa ei tarvita putken poistamiseen kuormasta. Lupaa ei tarvita putken poistamiseen kuormasta tai kuormaamiseen. Lupa tulee tarkastaa aina ennen työn aloittamista. Tehtävän suorittavien työntekijöiden tulee tarkastaa lupa joka kerta ennen työn aloittamista. Kaikkien työhön liittyvien työntekijöiden tulee tulostaa, allekirjoittaa ja päivätä luvan alaosa luvan tarkistamisen jälkeen. HDPE-putken käsittelyalueen vapautuspyyntö (Liite B) Korj. 2 Kappaleen otsikko Vapautuslomake (Viite B) Korj. 3 Kappaleen otsikko HDPE-putken käsittelyalueen vapautuspyyntö (Liite B) 4. Riskinhallinta HDPE-putkien vetämistä käytetään työntämisen sijasta, ellei tästä myönnetä vapautusta (katso Liite B). Pitkien HDPE-putkien kuljetuksessa käytetään vetämistä työntämisen sijaan, ellei tästä myönnetä vapautusta (katso Liite B). Katso lisätietoja kappaleesta Pitkien putkien kuljetus (kappale 7). 5. Koulutus Työntekijät koulutetaan niin, että he voivat täyttää ja käyttää HDPE-putken lomaketta tehokkaasti. Työntekijät koulutetaan niin, että he voivat täyttää ja käyttää HDPE-putken Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.13

14 käsittelylomaketta tehokkaasti. Kaikki koulutus dokumentoidaan ja työntekijän taidot sisältävää koulutuskaaviota säilytetään yksikön sisällä. Kaikki koulutukset dokumentoidaan ja työntekijän taidot sisältäviä koulutuskaavioita säilytetään ja ylläpidetään saatavilla olevalla alueella. 6. Vastaanottaminen, kuorman purkaminen ja varastointi Aidat tai muut tulilinjalle pääsyn ehkäisevät tavat asetetaan paikoilleen, kun kuormaa irrotetaan, kuten käyttämällä haarukoilla varustettua kuormauslaitetta kuorman tukkimiseen. Aitojen, sulkuesteiden tai muiden tulilinjasta varoittavien laitteistojen tulee olla asetettuna henkilökuntaa varten, joka menee 15 metrin suuruiselle turvallisuusalueelle, kun kuormaa ei ole turvattu. Mukaan lukien silloin, kun kuormaa ei ole sidottu kiinni. Esimerkkinä tästä on haarukoilla varustetun kuormauslaitteen käyttäminen sitomattoman kuorman jumittamiseksi paikoilleen. Vastaanottaminen eli varaston henkilökunta koordinoi kuljetusrekan turvallisen saapumisen operaation työntekijöiden kanssa. Rekan kuormaa ei pureta, ennen kuin asianmukainen purkaminen on tarkastettu käyttämällä Freeport- McMoRanin kuormausohjeita ja kuormantarkastuksen tarkastuslistaa Toimitusrekan turvallisen saapumisen koordinoiminen kuorman purkamisalueelle, ja rekan kuormaa ei pureta, ennen kuin asianmukainen purkaminen on tarkastettu käyttämällä Freeport-McMoRanin kuormausohjeita ja kuormantarkastuksen tarkastuslistaa (Liite D). HDPE-putket varastoidaan laittamalla yhteen enintään kaksi halkaisijaltaan vähintään 0,25 metrin korkuista putkea ja halkaisijaltaan enintään 0,61 metriä pienemmän halkaisijan putkea, paitsi jos paikan päällä on tekniset tarkastukset, joilla voidaan valvoa putkien pinoamista. HDPE-putket varastoidaan laittamalla yhteen enintään kaksi halkaisijaltaan vähintään 0,25 metrin korkuista putkea ja halkaisijaltaan enintään 0,61 metriä pienemmän halkaisijan putkea, paitsi jos paikan päällä on tekniset tarkastukset, joilla voidaan valvoa putkien pinoamista. Syyt muutokseen "Tekniikka" muutettu selkeyden vuoksi "tekniseksi". 7. Pitkien putkien kuljetus Korj. 2 Kappaleen otsikko Pitkien putkien vetäminen/siirtäminen Korj. 3 Kappaleen otsikko Pitkien putkien kuljetus Tässä kappaleessa määritellään ohjeet pitkien HDPE-putkien kuljetukseen vetämällä tai kiskomalla. Tämä ei koske putkien kuljettamista rekka-autolla. HDPE-putkilupa tulee täyttää ennen putken vetämistä/liikuttamista. HDPE-putkilupa tulee täyttää ennen putken kuljettamista. Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.14

15 Kuljetettavat HDPE-putket vedetään työntämisen sijasta aina kun mahdollista, sillä työntäminen synnyttää lisävaaroja. Jos työntäminen on välttämätöntä, on pyydettävä vapautusta. Kun laitteistoa on käytetty putken vetämiseen, sitä ei voi enää käyttää muuhun kuin vetotehtäviin. Laitteistoon tulee merkitä milloin sitä on käytetty vetämiseen kaikenlaisen sekaannuksen välttämiseksi. Nostoon alun perin tarkoitettua laitteistoa voi käyttää vetämiseen, mutta sitä ei voi käyttää enää myöhemmin nostamiseen. Saattueita ja hinausajoneuvoja tulee käyttää, jos putken vetäminen tapahtuu aktiivisilla kaivosalueilla. Saattueita ja hinausajoneuvoja tulee käyttää, jos putkea kuljetetaan ajoradoilla, paitsi kun putket on fyysisesti aidattu tai tukittu. Hinausajoneuvon tulee pysyä kuljetettavan putken takana koko ajan eikä sitä voida käyttää putken ohjaamiseen. Sininen tutkain on pakollinen ainakin putkea vetävässä laitteistossa sekä saattueissa ja hinausajoneuvoissa, mikäli niitä käytetään. Sinisen tutkaimen TULEE olla helposti nähtävissä päiväsaikaan. 8. Sulatus, asennus ja korjaus Korj. 2 Kappaleen otsikko Asennus ja korjaus Korj. 3 Kappaleen otsikko Sulatus, asennus ja korjaus HDPE-putkilupa tulee täyttää ennen pätevän henkilön suorittamaa putken asennuksen ja/tai korjauksen aloittamista. Tehtävää koskevat työntekijät osallistuvat ennen työtä suoritettavaan turvatarkastustapaamiseen. HDPE-putken käsittelylupa täytetään ennen HDPE-putken sulatuksen, asennuksen ja/tai korjauksen aloittamista. Alue, jossa on olemassa tehtävään liittyviä vaaroja, tulee olla tiedossa osana luvan täyttämisprosessia. Kuka tahansa alueen sisällä oleva henkilö tarkastaa ja allekirjoittaa täytetyn luvan varmistaakseen, että kaikki ovat tietoisia vaaratilanteista. Lisätarkastuksia saatetaan tarvita, mikäli samassa putkistossa tehdään enemmän kuin yksi tehtävä. Muutoksenhallinnan (MOC) arviointi on pakollinen kaikille uusille asennuksille tai putkijärjestelmässä tehtäville merkittäville muutoksille, kuten on mainittu MOCsivulla. Muutoksenhallinnan (MOC) arviointi on pakollinen kaikille uusille asennuksille tai putkijärjestelmässä tehtäville merkittäville muutoksille. Lisätietoja löytyy kunkin työpaikan MOC-ohjelmasta. Työpaikat, joissa käsitellään kierrettyjä HDPE-putkia, kehittävät turvallisia toimintomenetelmiä kaikille kierrettyjä putkia koskeville tehtäville (esim. kierteisten putkien avaaminen) ja myöntävät luvan (Liite A) ennen työn suorittamista. Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.15

16 Kaiken pituisia ja halkaisijaltaan kaiken kokoisia HDPE-putkikierukoita koskeville tehtäville kehitetään erityiset turvalliset toimintomenetelmät, ja HDPE-putken käsittelylupa luovutetaan ennen työn aloittamista. Kierukassa olevan tallennetun energian hallintalaitetta (kuten kesyttäjä) käytetään kierukoiden purkamisessa. Valmistajan suosituksia ja soveltuvia sulatusta koskevia ASTM-standardeja on noudatettava jatkuvasti. Mikäli suosituksia ei voida noudattaa tai niitä ei ole olemassa käytettävälle putkelle, tarvitaan vapautusta. Tähän kuuluu kierrätetyn HDPE-putken käyttö. Useassa tapauksessa putki on sulautettu noudattamatta asianmukaisia standardeja tai protokollia, joita vaaditaan kunnollisen sulauttamisen takaamiseksi. Joissakin näistä tapauksista sulautuskohta on mennyt rikki sen jälkeen, kun putki on otettu käyttöön. Useimmiten nämä standardit kuuluvat koulutukseen ja niitä noudatetaan. Tällä sanamuodolla varmistetaan, että kuka tahansa putkitöitä tekevä noudattaa standardia odotustemme mukaisesti. Tulokset ovat yleensä tulleet urakoitsijoilta. Kierrätetty putki mainitaan erityisesti, sillä sitä käytetään usein ja sillä on erilaiset ominaisuudet uuteen HDPE-putkeen verrattuna. Kierrätettyä putkea voidaan silti käyttää, ja vapautuksella taataan asianmukaisten valmistajan suositusten käyttäminen. 9. HDPE-putken käsittelylupa Luettelo merkittävistä muutoksista: Suunta muuttunut pystysuorasta vaakasuoraan lisämateriaalin kiinnittämiseksi ja luvan täyttämisen helpottamiseksi. Luvan yläosassa on putkistotietoja koskeva osio siinä kysytään putkityyppiä (yleensä HDPE), pituutta, halkaisijaa ja SDR-lukua. Vaara-analyysi on jaettu kolmeen osioon. Osio 1. Vaara-analyysi on aina pakollinen. Osiot 1-A. Vetämiseen/siirtämiseen liittyvät vaara-analyysit ja 1-B. Sulatukseen/asennukseen/korjaukseen liittyvät vaara-analyysit koskevat yksityiskohtaisempia vaaroja suoritetun tehtävän mukaan. Yksi osio tai molemmat ovat pakollisia, ja voit rastittaa ruudun sille osiolle, joka ei ole sovellettavissa. Jos osio ei ole sovellettavissa, riittää kun rastitat tämän osion kerran. Luvan lopussa pyydetään kaikkien tehtävää koskevien työntekijöiden nimi ja allekirjoitus tarkoittaen kaikkia työtehtävää suorittavia tai vaara-alueella olevia henkilöitä. Allekirjoitus on pakollinen aina kun lupa tarkastetaan yleensä kerran päivässä. 10. HDPE-putken kuormanpurkamisen tarkastuslista Tiivistää suorituksen jälkeen ehdotetut muutokset Lisätty asiakirjan tarkastus ja ohjeet # kullekin asiakirjalle. Muita muutoksia ei ole tehty. Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.16

17 Liite A Lomakkeet ja luvat Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.17

18 Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.18

19

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan - Käyttötöiden vastuuhenkilöt ja ammattitaitovaatimukset - Käytönjohtajan tehtävät - Käyttöä valvovan henkilön tehtävät - Hätätoimenpiteet

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNANTYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU - TAI YLEISELLÄ ALUEELLA KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT. Sadevesiviemäri

LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU - TAI YLEISELLÄ ALUEELLA KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT. Sadevesiviemäri LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU TAI YLEISELLÄ ALUEELLA Luvan hakija Nimi ja osoite Luvan hakijan vastuuhenkilö KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT Puhelin Vastuuhenkilön sähköpostiosoite Kohteen tiedot Työkohteen

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu 27.4.2016 KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu 27.4.2016 KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI 1 Yleistä Järvi-Suomen Energian (jäljempänä JSE) toimialueella on JSE:n hallinnoimia maahan asennettuja 110 kv maakaapeleita, keskijännite-

Lisätiedot

Asbestilakiuudistus 2016

Asbestilakiuudistus 2016 1 Asbestilakiuudistus 2016 Vaikutukset taloyhtiön toimintaan ja ohje taloyhtiölle Yleistä asbestilainmuutoksesta Asbestilainsäädäntö muuttui vuoden 2016 alusta Nykyinen asbestitöihin liittyvä lainsäädäntö

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Komponenttiluettelo ikkuna yleistä Täytetään KATSAssa yksittäishyväksynnän yhteydessä Ikkunalle pääsee siirtymään Navigointi-, Perustiedot - ja Katsastustapahtuma

Lisätiedot

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, 10600 Tammisaari IDO Kylpyhuone Oy:n yleisötiedote 2016 Yrityksen yhteystiedot ja vastuuhenkilö: IDO Kylpyhuone Oy Wärtsilänkatu

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi

LIITTEET. asiakirjaan. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 82 final ANNEXES 1 to 3 LIITTEET asiakirjaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi ammattipätevyyksien tunnustamisesta sisävesiliikenteen alalla sekä

Lisätiedot

Tarkastuskomitean mandaatti

Tarkastuskomitean mandaatti EKP JULKINEN Tarkastuskomitean mandaatti Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on perustanut EKP:n työjärjestyksen artiklan 9a nojalla korkean tason tarkastuskomitean. Se vahvistaa nykyisiä sisäisen ja

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Putkisto- ja instrumentointikaavio 3. Poikkeamatarkastelu

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Putkisto- ja instrumentointikaavio 3. Poikkeamatarkastelu Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 2 Turvallisuus prosessilaitoksen suunnittelussa 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Putkisto- ja instrumentointikaavio 3. Poikkeamatarkastelu

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sara Lax Tukesin valvomien kemikaalilaitosten arviointi

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sara Lax Tukesin valvomien kemikaalilaitosten arviointi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sara Lax 28.3.2012 Tukesin valvomien kemikaalilaitosten arviointi Kemikaalilaitosten selvitysvelvoite ja tarkastustaajuus Kemikaalien määrä ja luokitus Laajamittainen

Lisätiedot

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven SOPIMUS Euran kunnan ja Sirkka Surven välillä koskien Euran keskustan osayleiskaavasta Turun hallinto-oikeuteen jätettyä valitusta 13.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA... 3 2 VIRKISTYSALUEEKSI KAAVOITETUN

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

Riippumattomat arviointilaitokset

Riippumattomat arviointilaitokset Riippumattomat arviointilaitokset CSM Riskienhallinta -asetuksen mukainen riippumaton arviointi Komission asetus (352/2009/EY) yhteisestä turvallisuusmenetelmästä, CSM riskienhallinta-asetus, vaatii rautatiejärjestelmässä

Lisätiedot

Hakusuosikit UNIFAUN

Hakusuosikit UNIFAUN Hakusuosikit UNIFAUN WWW.UNIFAUN.COM 8. ELOKUUTA 2016 Sisällysluettelo 1 Hakusuosikit... 3 1.1 Käsitteitä... 3 1.2 Symboleita ja painikkeita... 4 1.3 Luo Hakusuosikki... 4 1.3.1 Päivämäärä... 5 1.4 Jaa

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin Työvälineiden tausta Nämä työvälineet ovat syntyneet vuosina 2006 2008 toteutetun Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisessa ympäristössä (HenRI) - hankkeen tuloksena. (http://www.vtt.fi/henri). HenRI-hanke

Lisätiedot

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista-

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista- Liite 1 VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELYT A-moduuli (valmistuksen sisäinen tarkastus) 1. Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla valmistaja tai tämän yhteisöön kuuluvien valtioidenalueelle

Lisätiedot

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3 Liite I Liite I 2 (7) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 3 a) Elintarvikehuoneistojen ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn liittyvät tarkastukset 3 b) Säännöllisen valvonnan tarkastukset...

Lisätiedot

tsoft Tarkastusmenettelyt ja katselmukset Johdanto Vesa Tenhunen 4.2.2004

tsoft Tarkastusmenettelyt ja katselmukset Johdanto Vesa Tenhunen 4.2.2004 Tarkastusmenettelyt ja katselmukset tsoft Vesa Tenhunen 4.2.2004 http://cs.joensuu.fi/tsoft/ Johdanto Yksi tärkeimmistä tekijöistä laadukkaiden ohjelmistojen tuottamisessa on puutteiden aikainen havaitseminen

Lisätiedot

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN As Oy Säästökenno SISÄLTÖ 1.... 3 2. ASENNUSPAIKKA... 3 3. KONDENSSI... 3 4. ÄÄNIARVOT... 4 5. LÄMPÖKUORMA... 4 6. LÄPIVIENNIT... 4 7. SÄHKÖTYÖT... 5 8. LAITTEISTON HUOLTO JA

Lisätiedot

RAJA-KARHUN REMONTTIOHJE

RAJA-KARHUN REMONTTIOHJE RAJA-KARHUN REMONTTIOHJE Tässä asunto-osakeyhtiö Raja-Karhun huoneistoremontteja koskevat pelisäännöt. Ohjeita noudattamalla varmistat onnistuneen remontin niin huoneiston, taloyhtiön kuin naapureidenkin

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Palvelupäälliköt ja esimiehet oman henkilöstönsä osalta

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Palvelupäälliköt ja esimiehet oman henkilöstönsä osalta Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite:

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE Pyydämme palauttamaan täytetyn lomakkeen osoitteeseen laatu@chamber.fi. Tarkastettava tilintarkastaja Laaduntarkastaja Laadunvalvontajärjestelmän kartoitus

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt 10/11/2016 ESMA/2016/1477 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin tullikoodeksista annetun asetuksen (EU) N:o 952/2013 muuttamisesta meri-

Lisätiedot

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta.

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta. KAUKOLÄMPÖ-, KAUKOJÄÄHDYTYS- 1(5) JA KAASUJOHDOT YLEINEN OHJE 3 115-1 Luotu 16.12.2013 Korvaa ohjeen 10.02.2012 Voimassa toistaiseksi 1 Yleistä Sähkölaitoksen sijaintikartoilla on esitettynä maahan asennettuja

Lisätiedot

N:o 12 167 TAVARATODISTUS

N:o 12 167 TAVARATODISTUS N:o 12 167 TAVARATODISTUS 1. Viejä (nimi, täydellinen osoite, maa) EUR.1 N:o A 000.000 Lukekaa kääntöpuolella olevat huomautukset ennen lomakkeen täyttämistä 2. Todistus, jota käytetään etuuskohteluun

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry Turvallisuussuunnitelma Lauttasaaren Kisa-Siskot ry LAUTTASAAREN KISA-SISKOT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2 (6) Sisällysluettelo 1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2 Yhdistyksen toiminnan kuvaus...

Lisätiedot

N:o 526 LIITE B OSA II LUOKKIEN 1-9 VAARALLISTEN AINEIDEN KULEJTUKSIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET, JOTKA TÄYDENTÄVÄT TAI KORJAAVAT OSAN I MÄÄRÄYKSIÄ

N:o 526 LIITE B OSA II LUOKKIEN 1-9 VAARALLISTEN AINEIDEN KULEJTUKSIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET, JOTKA TÄYDENTÄVÄT TAI KORJAAVAT OSAN I MÄÄRÄYKSIÄ 1644 N:o 526 11 000-11 099 11 100-11 107 LIITE B OSA II LUOKKIEN 1-9 VAARALLISTEN AINEIDEN KULEJTUKSIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET, JOTKA TÄYDENTÄVÄT TAI KORJAAVAT OSAN I MÄÄRÄYKSIÄ Yleistä LUOKKA 1. RÄJÄHTEET

Lisätiedot

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin Messukeskus 14.11.2013 Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Kerttuli Harjanne 15.11.2013 1 Esityksen sisältö Miksi riskien arviointia Miten riskien arviointia

Lisätiedot

Asennetta työhön valmennusohjelma

Asennetta työhön valmennusohjelma Asennetta työhön valmennusohjelma 14.3.2016 Työterveyslaitos Asennetta työhön! -menetelmä www.ttl.fi Yleistä kalvojen käyttäjälle Nämä kalvot on suunniteltu tukemaan Asennetta työhön valmennusmenetelmän

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

Työssäoppimisen (TOP) prosessi. Omnian ammattiopisto. Päivitys Omnian ammattiopiston johtoryhmä

Työssäoppimisen (TOP) prosessi. Omnian ammattiopisto. Päivitys Omnian ammattiopiston johtoryhmä Työssäoppimisen (TOP) prosessi Omnian ammattiopisto Päivitys 11.11.2014 Omnian ammattiopiston johtoryhmä Työssäoppimisen (TOP) toteuttamisprosessi 1. SOVELTAMISALUE - Prosessia sovelletaan kaikissa Omnian

Lisätiedot

PÄÄTÖS 23.4.2015 6641/31/2014. Metarno Oy. Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI. Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015

PÄÄTÖS 23.4.2015 6641/31/2014. Metarno Oy. Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI. Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015 Metarno Oy Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Päätöstä koskeva toiminta Räjähteiden pysyvä varasto, Hämeenlinna Kannila Metarno

Lisätiedot

Kuljetus TOT 17/00. Kuorma-auton kääntyväkattoinen kapelli osui 20 kv:n sähkölinjaan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Kuorma-autonkuljettaja

Kuljetus TOT 17/00. Kuorma-auton kääntyväkattoinen kapelli osui 20 kv:n sähkölinjaan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Kuorma-autonkuljettaja TOT-RAPORTTI 17/00 Kuorma-auton kääntyväkattoinen kapelli osui 20 kv:n sähkölinjaan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Kuorma-autonkuljettaja oli ajanut kuorma-autonsa väärään purkupaikkaan. Tällä

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

EKL -täydennyskoulutuksen kurssisuunnitelma. Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutus - Liite 4

EKL -täydennyskoulutuksen kurssisuunnitelma. Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutus - Liite 4 EKL -täydennyskoulutuksen kurssisuunnitelma Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutus - Liite 4 DOKUMENTIN MUUTOSHISTORIA Version Pvm Muutoksen sisältö nro 1.0 26.11.2009 1.1 31.5.2010 Lisätty kokeeseen

Lisätiedot

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 1 (6) 25.11.2015 Lappeenrannan kaupungin tietoturvapolitiikka 2016 Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 25.11.2015 Valmis Tietohallintotyöryhmän käsittelyyn. 1.0

Lisätiedot

TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut

TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut TEP-Teräsrakentamisen eurooppalaiset pelisäännöt TEP / WP4, Sisältö Yleistä Piirustukset Luettelot Tekniset eritelmät

Lisätiedot

Mikrobiologisen näytteenoton laadunhallinta. Outi Lampinen HUSLAB Bakteriologian yksikkö

Mikrobiologisen näytteenoton laadunhallinta. Outi Lampinen HUSLAB Bakteriologian yksikkö Mikrobiologisen näytteenoton laadunhallinta Outi Lampinen HUSLAB Bakteriologian yksikkö 4.2.2009 Mitä on näytteenoton n laadunhallinta? Osa laboratoriotutkimusprosessin laadunhallintaa Näytteenottoprosessille

Lisätiedot

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA MUSTIKKAHAAN HUOLTO OY Versio 2016 OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiölaki 5. luku 2, osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6)

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Liite III Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisältö... 4 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä aika... 4 4 Näytteenotto ja tutkiminen...

Lisätiedot

273 Tarkastustoimi (sisäinen tarkastus) Helsingin seurakuntayhtymässä

273 Tarkastustoimi (sisäinen tarkastus) Helsingin seurakuntayhtymässä 438/2014 273 Tarkastustoimi (sisäinen tarkastus) Helsingin seurakuntayhtymässä 2015-2017 Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö Kari Liinakoski 1) hyväksyy tarkastustoimen kehittämisen ja resursoinnin lähtökohdaksi

Lisätiedot

Turvallisuus ja kemikaalivirasto Simo Lehmusmies Trafin VAK päivä. VAK onnettomuusraportointi tieliikenteessä

Turvallisuus ja kemikaalivirasto Simo Lehmusmies Trafin VAK päivä. VAK onnettomuusraportointi tieliikenteessä Turvallisuus ja kemikaalivirasto Simo Lehmusmies 3.2.2016 Trafin VAK päivä VAK onnettomuusraportointi tieliikenteessä Tukes lyhyesti Ydintehtävät: valvonta ja toimeenpano, viestintä ja kehittäminen Perustettu

Lisätiedot

Käyttö ja velvollisuudet

Käyttö ja velvollisuudet Käyttötarkoitus Käyttötarkoitus Kohderyhmä Scanian päällirakennetiedot on pääosin tarkoitettu päällirakentajille ja ne koskevat kaikkia Scanian kuorma-autoalustoihin ja valmiisiin kuorma-autoihin tehtyjä

Lisätiedot

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd 18 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 19 Putkiremontti voidaan nykyisin TOTEUTTAA useilla eri tavoilla. Yleisimmät näistä ovat perinteinen putkiremontti, sukitus ja pinnoitus tai edellisten yhdistelmä.

Lisätiedot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot Pikaopas 00825-0116-4601, versio AA Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot XC-option asennusohjeet Pikaopas Turvallisuusviestit Tässä asiakirjassa esitetyt toimenpiteet ja ohjeet voivat vaatia erityisiä

Lisätiedot

Lääkehoitosuunnitelma päivähoidossa

Lääkehoitosuunnitelma päivähoidossa Lääkehoitosuunnitelma päivähoidossa 18.11.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 07.10.2014 Ylihoitaja Marjo Orava ja lastenneuvolan laaturyhmä 2 (8) Sisällysluettelo sivu 1. Lääkehoidon sisältö ja toimintatavat...

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa -foorumin materiaalipaketit jäsentyöpaikoille

Nolla tapaturmaa -foorumin materiaalipaketit jäsentyöpaikoille Nolla tapaturmaa -foorumi julkaisee turvallisuusaiheisia materiaalipaketteja foorumin jäsentyöpaikkojen käyttöön. Ne sisältävät yksityiskohtaisen ohjeistuksen, ohjeet ryhmätöiden ja koulutuksen toteuttamiseen

Lisätiedot

Työterveyspäivät 29.10.2002

Työterveyspäivät 29.10.2002 Työterveyspäivät 29.10.2002 7859$//,67(17

Lisätiedot

MUOVIPUTKIEN ASENNUS

MUOVIPUTKIEN ASENNUS MUOVIPUTKIEN ASENNUS Putkijaoston julkaisu no 36 TASKUOPAS Tässä taskuoppaassa esitetyt asennusohjeet noudattavat Suomen Rakennusinsinöörien liitto ry:n julkaisussa RIL 77-2005 Maahan ja veteen asennettavat

Lisätiedot

NYKYINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI VOIMAAN HEINÄKUUSSA 2010

NYKYINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI VOIMAAN HEINÄKUUSSA 2010 NYKYINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI VOIMAAN HEINÄKUUSSA 2010 Uudistunut Asunto-osakeyhtiölaki astui voimaan 1. heinäkuuta 2010. Valvontayrityksen näkökulmasta uusi laki selkeyttää alan pelisääntöjä, ja se luonnollisesti

Lisätiedot

KÄYTTÖTAPAUS- KUVAUKSET

KÄYTTÖTAPAUS- KUVAUKSET KÄYTTÖTAPAUS- KUVAUKSET Asiakas Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Hankintatoimisto Porrassalmenkatu 35-37 50100 Mikkeli SUOMI SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto 1 1.1 Selitteet... 1 2 Käyttötapaus: Päiväkirurgia

Lisätiedot

SBL-LAMINAARIPALKKI. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

SBL-LAMINAARIPALKKI. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet SBL-LAMINAARIPALKKI Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Lue tarkasti tämä ohjekirja ennen asennusta ja laitteen käyttöönottoa. ei ota mitään juridista vastuuta asennuksessa ja huollossa syntyneistä vahingoista.

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. helmikuuta 2014 Vastaanottaja: MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42 Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

Palkeiden palkanmaksuprosessin kontrollit

Palkeiden palkanmaksuprosessin kontrollit Palkeiden palkanmaksuprosessin kontrollit Kieku-käyttäjäpäivät 20.9.2016 Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Kontrollien määrittäminen, suorittaminen ja raportointi Prosessinomistaja

Lisätiedot

Riittävän hyvä. - työsuojeluvalvonnan puheenvuoro. Kemialliset tekijät työpaikalla riskit hallintaan yhteistyöllä. Helsinki 7.4.

Riittävän hyvä. - työsuojeluvalvonnan puheenvuoro. Kemialliset tekijät työpaikalla riskit hallintaan yhteistyöllä. Helsinki 7.4. Riittävän hyvä - työsuojeluvalvonnan puheenvuoro Kemialliset tekijät työpaikalla riskit hallintaan yhteistyöllä Helsinki 7.4.2016 Markku Rautio, johtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Lisätiedot

Johdanto päivän teemaan Osaamisen tunnistamisen prosessi sekä katsaus erilaisiin näyttötapoihin ja työkaluihin

Johdanto päivän teemaan Osaamisen tunnistamisen prosessi sekä katsaus erilaisiin näyttötapoihin ja työkaluihin Johdanto päivän teemaan Osaamisen tunnistamisen prosessi sekä katsaus erilaisiin näyttötapoihin ja työkaluihin Projektipäällikkö Tero Keva Turun yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea Työpajan

Lisätiedot

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE ( Rovaniemen kaupunki/ Suomen Ilmakuva Oy) SIJOITTAMISSOPIMUS Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro. ulkomaille suuntautuvan pitkän kuljetuksen lähtöpaikassa. kuljetuksen jälkeen tehty asiakirjatarkastus

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro. ulkomaille suuntautuvan pitkän kuljetuksen lähtöpaikassa. kuljetuksen jälkeen tehty asiakirjatarkastus ELÄINSUOJELUTARKASTUS ELÄINKULJETUS Lain eläinten kuljetuksesta (1429/2006) 29 :n tarkoittama tarkastus neuvoston asetuksen (EY) 1/2005* sisältämien, eläinten suojelua kuljetuksen aikana koskevien vähimmäisvaatimusten

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Luonnos 22.4.2016 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun sosiaalija terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 11. huhtikuuta 2002 PE 301.518/Kompr.tark. 4-5 KOMPROMISSITARKISTUKSET 4-5 Mietintöluonnos (PE 301.518) Rainer Wieland

Lisätiedot

Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari

Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari 28.1.2014 Lentokelpoisuustarkastuksen tekeminen Jukka Parviainen Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. LENTOKELPOISUUSTARKASTUKSEEN VALMISTAUTUMINEN (EASA ilma-alukset)

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kukkola Timo Räjähteiden säilytys räjähdeturvallisuussäädöksissä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kukkola Timo Räjähteiden säilytys räjähdeturvallisuussäädöksissä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kukkola Timo 13.-14.10.2016 Räjähteiden säilytys räjähdeturvallisuussäädöksissä Rankkaa säädöstekstiä louhintaräjähteiden säilytyksestä Räjähteiden turvallisuussäädökset

Lisätiedot

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto. Ilmari Hyvönen

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto. Ilmari Hyvönen Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto Ilmari Hyvönen 8.4.2014 Aiheita Tietovarannon käyttöönotto ja ohjaus Tietovaranto tiedonvälityspalveluna Yhteentoimivuuden edistäminen tietovarannon avulla

Lisätiedot

Nuorisoavustuspalveluiden ohjeistus. Asioijan käyttöliittymä. Nuorisoavustuspalveluiden ohjeistus. Espoo Sähköinen asiointi

Nuorisoavustuspalveluiden ohjeistus. Asioijan käyttöliittymä. Nuorisoavustuspalveluiden ohjeistus. Espoo Sähköinen asiointi Nuorisoavustuspalveluiden ohjeistus Asioijan käyttöliittymä 00180 Helsinki sähköposti info@tiera.fi Kotipaikka Helsinki 1/15 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Yleistä avustushakemuksista... 3 1.1

Lisätiedot

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27)

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27) OPETUSHALLITUS TUTKINTOTOI MIKUNN AT UTBILD NINGSSTYRELSEN E XAME NSKOMMISSIONERNA Lasten ja nuorten erityisohjauksen tutkintotoimikunta (8452) 1.8.2013 31.7.2016 Ohje näyttötutkinnon järjestäjille 11/2015

Lisätiedot

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto Turvallisuustiedote Neste Oyj, Nokian varasto LAKIPERUSTA & TEHDYT SELVITYKSET Pelastuslaitoksen ja laajamittaista kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittavien toimijoiden tulee pelastuslain mukaan

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Ilmansuodattimet Tyyppihyväksyntäohjeet 2008 Ympäristöministeriön asetus ilmansuodattimien tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL. Asennus- ja käyttöönotto-ohjeet

Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL. Asennus- ja käyttöönotto-ohjeet Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL Asennus- ja käyttöönotto-ohjeet Tätä ohjetta ei saa kopioida ilman meidän kirjallista lupaamme eikä sisältöä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 107 09.10.2014. 107 Asianro 5559/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 107 09.10.2014. 107 Asianro 5559/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) 107 Asianro 5559/10.03.00/2013 Teettämisuhan määrääminen täytäntöön pantavaksi / 778-424-9-57 / Simolantie 8, 77630 Lempyy / palaneen rakennuksen purkaminen ja

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja

Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja Sisällysluettelo 1) Palvelun tarjoaja ja kohde... 3 2) Turvallisuusasioista vastaava henkilö... 3 3) Ennakoitavat vaaratilanteet ja toimenpiteet

Lisätiedot

Luotsausmaksut kannetaan euroina seuraavan taksan mukaisesti: 1 000-3 000 286 572 925 1 245 1 615 1 951 2 472 3 196

Luotsausmaksut kannetaan euroina seuraavan taksan mukaisesti: 1 000-3 000 286 572 925 1 245 1 615 1 951 2 472 3 196 3376 N:o 1199 Liite 1 LUOTSAUSMAKSUT SUOMEN ALUEVESILLÄ Luotsausmaksut kannetaan euroina seuraavan taksan mukaisesti: LUOTSAUSTAKSA Luotsattavan aluksen nettovetoisuus Luotsatun matkan pituus meripeninkulmissa

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen käyttöönotto ja käyttö

Ydinvoimalaitoksen käyttöönotto ja käyttö Ydinvoimalaitoksen käyttöönotto ja käyttö Teemailta Pyhäjoki, Tero Jännes Projektipäällikkö 1 Yleistä käyttöönotosta YVL-ohje 2.5 Ydinvoimalaitoksen käyttöönotto Ydinvoimalaitoksen käyttöönotolla tarkoitetaan

Lisätiedot

TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4,4 TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 7. SYYSKUUTA 2015 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ, joka ottaa huomioon Euroopan

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN ARVIOINTILOMAKE LIITE 2 Hoitologistikko. Osasto/Esimies: Työntekijä: Tarkistus pvm:

HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN ARVIOINTILOMAKE LIITE 2 Hoitologistikko. Osasto/Esimies: Työntekijä: Tarkistus pvm: HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN ARVIOINTILOMAKE LIITE 2 Hoitologistikko Osasto/Esimies: Työntekijä: Tarkistus pvm: Arviointikriteerit/ohjeet ei yhtään kokemusta tehtävästä 0 noviisi, uusi tehtävässä 1 kohtuullinen

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista)

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2013 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Tietosuojakysely 2016

Tietosuojakysely 2016 Tietosuojakysely 2016 Yksityinen terveydenhuolto Kansaneläkelaitos Tietosuojavaltuutetun toimisto Sisällys Tietosuojakysely 2016 tulokset yksityinen terveydenhuolto... 2 Yleistä... 2 Tietosuojavastaavat...

Lisätiedot