FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto. HDPE-putkien käsittelykäytäntö. Sisällysluettelo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto. HDPE-putkien käsittelykäytäntö. Sisällysluettelo"

Transkriptio

1 FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto HDPE-putkien käsittelykäytäntö Hyväksyntäpäivä: 10/07/13 Alkuperäinen päivä: 4/08/11 SOP # FCX - 12 Korjattu versio # 3 Korvaa version 2 (5/7/12) X Korkea Tehtäväriski Keskinkertainen Matala Ei tietoa Sisällysluettelo 1.0 Käytäntö Menetelmät Riskinhallinta Vastaanottaminen, kuorman purkaminen ja varastointi Pitkien putkien kuljetus Sulatus, asennus ja korjaus Valvonta ja hallinta Koulutus Määritelmät Viitemateriaalit Rekisterit Versiohistoria Liite A Lomakkeet ja luvat Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.1

2 1.0 Käytäntö Tausta Vuonna 2010 kaivoksessa työskennellyt urakoitsijan työntekijä oli asentamassa 24-tuumaista HDPE-putkea. Olemassa olevaa 24-tuumaista putkea käytettiin jalaksena uuden putken ohjaamiseen niin, että uusi putki kulki olemassa olevan putken päällä. Urakoitsija auttoi vetämään putken takaisin maahan nostohihnojen avulla, jolloin urakoitsija oli alle 1,20 metrin etäisyydellä liikutettavasta putkesta ja suoraan putken liikeradalla. Putki osui urakoitsijan ylävartaloon. Hän loukkaantui vakavasti. Samana vuonna työntekijät sulattivat 12-tuumaista HDPE-putkea kiinni olemassa olevaan putkiriviin. Kun putkea sijoitettiin paikoilleen sulatusta varten, putken vetämisen ja taivuttamisen aikana syntyneen energian seurauksena 12-tuumainen putki sinkoutui yhtäkkiä kiinteän putkiston yli kohti työntekijää, joka seisoi laitteiston osan ja kiinteän putkiston välissä. Putki iski työntekijää kasvoihin ja päähän aiheuttaen vakavia vammoja. Näiden ja muiden vakavien HDPE-putkiin liittyvien tapaturmien seurauksena tiimi kehitti nämä tärkeät ohjeet samankaltaisen tapauksen syntymisen ehkäisemiseksi. Laajuus Nämä ohjeet koskevat kaikkia Freeport-McMoRanin työntekijöitä ja urakoitsijoita, jotka käsittelevät suurtiheyspolyeteeniputkia (HDPE). Nämä ohjeet eivät sovellu kasteluputkien ja aaltoputkien käsittelyyn, sillä ne eivät aiheuta samanlaisia vaaratilanteita. Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.2

3 2.0 Menetelmät 2.1 Riskinhallinta HDPE-putken käsittelyä koskevat tehtävät luetellaan kunkin työpaikan riskirekisterissä. Arviointi suoritetaan FCX-riskitaulukon mukaisesti riskien vähentämiseksi tai eliminoimiseksi. Kukin työpaikka noudattaa lisäksi seuraavia ohjeita. HDPE-putkilupa (katso Liite A) täytetään kaikille halkaisijaltaan yli 3-tuumaisia tai yli 15 metrin pituisia HDPE-putkia koskeville töille, kun kyseessä on putken vetäminen, asentaminen ja/tai korjaaminen. Katso lisätietoja lupavaatimuksista Määritelmät-kappaleesta (kappale 3). Arviointi täytetään osana lupaprosessia. Siinä määritellään tarvitaanko tehtävässä suunniteltua turvavahtia. Mikäli turvavahti on tarpeen, hänen on pysyttävä työpaikalla koko ajan eikä hänellä voi olla muita työtehtäviä tai - vastuita. Mikäli turvavahdin tulee lähteä työalueelta, toisen pätevän henkilön tulee tulla korvaamaan hänet. Laitteiston jokaiselle osalle laadittua kuorma-/siirtokaaviota käytetään tukemaan putken turvalliseen käsittelyyn liittyviä päätöksiä. Tämä sisältää putken käsittelyssä käytetyn työpaikkakohtaisen laitteiston. Teknisessä tarkastuksessa määritellään tarvitaanko kiinteitä aitoja ja varmistetaan, että ne ovat sopivia työntekijöiden suojaamiseen työalueella. Pitkien HDPE-putkien kuljetuksessa käytetään vetämistä työntämisen sijaan, ellei tästä myönnetä vapautusta (katso Liite B). Katso lisätietoja kappaleesta Pitkien putkien kuljetus (kappale 7). Ennalta ehkäisevässä ylläpidossa (PM) laaditaan putkien tarkastus käyttämällä työpaikan olemassa olevia ennalta ehkäiseviä ylläpitoprosesseja. Tarkastukset suoritetaan esimerkiksi sortumis- ja maan eroosiotilanteissa sekä putken käsittelyssä käytettyjen laitteistojen kunnon tarkastamisessa (kuulat, kantohihnat, kiinnitysrenkaat jne.). Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.3

4 2.2 Vastaanottaminen, kuorman purkaminen ja varastointi Kukin työpaikka laatii vakiotoimintomenetelmät (SOP) HDPE-putkien vastaanottamiseen, kuorman purkamiseen ja varastointiin varmistamalla seuraavaa: Tarkastuslistan vaatimukset 1. Kuorman tarkastuksen tarkastuslista on täytetty, jotta voidaan tarkastaa että kuorma on toimitettu yrityksen toimitusvaatimusten mukaisella tavalla. Nämä vaatimukset löytyvät HDPE-putkien toimitusvaatimusasiakirjasta. a. Ajajan mukana lähetetään Kuorman tarkastuksen tarkastuslistan allekirjoitettu kopio, ja se esitellään operaatiota koskeville työntekijöille (tai kuormaa purkaville henkilöille) ennen kuorman purkamista. 2. HDPE-putken kuormapurkamisen tarkastuslista (katso Liite D) täytetään kuormausta tai kuormanpurkamista varten ennen työtehtävän aloittamista. Turvallisuusalue Kuorma-auton ympärille muodostetaan ja merkitään 15 metrin turvallisuusalue, ja turvavahti on alueella pitääkseen henkilöt poissa kuormaus- /kuormanpurkausalueelta. Kuorma-auton ajaja pysyttelee turvavahdin vieressä, kunnes kuorma on purettu. Tekninen laitteisto Turvaamaton kuorma Putken paloja siirtävät työpaikan rekat on varustettu teknisillä pihdeillä tai muilla teknisillä osilla kuorman turvaamiseksi. Aitojen, sulkuesteiden tai muiden tulilinjasta varoittavien laitteistojen tulee olla asetettuna henkilökuntaa varten, joka menee 15 metrin suuruiselle turvallisuusalueelle, kun kuormaa ei ole turvattu. Mukaan lukien silloin, kun kuormaa ei ole sidottu kiinni. Esimerkkinä tästä on haarukoilla varustetun kuormauslaitteen käyttäminen sitomattoman kuorman jumittamiseksi paikoilleen. Laitteiston arvioiminen Työntekijän koulutusvaatimukset Työpaikan tulee varmistaa, että laitteisto on arvioitu sopivan nostokapasiteetin takaamiseksi ja että laitteistoa ohjaava henkilö on tietoinen rajoituksista. Työntekijöille annetaan dokumentoitua tehtäväkoulutusta laitteiston käyttämiseksi putken kuormaamisen/kuormanpurkamisen aikana olemassa olevan tehtäväkoulutusprosessin alaisesti Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.4

5 Putkea kuormasta poistavat työntekijät ovat suorittaneet dokumentoidun kiinnityslaitteistokoulutuksen tapauksissa, joissa käytetään liikkuvaa nosturia. Putkea käsittelevät työntekijät ovat saaneet dokumentoidun putken käsittelykoulutuksen. Kuorman purkaminen Varastointiin liittyvät tiedot Toimitusrekan turvallisen saapumisen koordinoiminen kuorman purkamisalueelle, rekan kuormaa ei pureta, ennen kuin asianmukainen purkaminen on tarkastettu käyttämällä Freeport-McMoRanin kuormausohjeita ja kuormantarkastuksen tarkastuslistaa (Liite D). Jos rekkaa ei ole kuormattu kunnolla, kuorma voidaan hylätä tai vapautus- ja tekniset tarkastukset suoritetaan ennen kuorman purkamista. Halkaisijaltaan vähintään 0,25 metrin HDPE-putket voidaan varastoida pinoamalla enintään kaksi putkea päällekkäin. Halkaisijaltaan enintään 0,25 metrin putket voidaan varastoida päällekkäin enintään 0,61 metrin korkuisiksi kasoiksi, paitsi jos paikan päällä on tekniset tarkastukset, joilla voidaan valvoa putkien pinoamista. 2.3 Pitkien putkien kuljetus Tässä kappaleessa määritellään ohjeet pitkien HDPE-putkien kuljetukseen vetämällä tai kiskomalla. Tämä ei koske putkien kuljettamista rekka-autolla. HDPE-putken käsittelylupa täytetään ennen putken kuljetusta, kun putken halkaisija on vähintään 0,90 metriä ja pituus on vähintään 15 metriä. Kukin työpaikka laatii turvallisen toimintomenetelmän HDPE-putken kuljettamiselle. Kaikkien HDPE-putkien kuljetuksessa käytettävien laitteistojen tulee vastata Liitteen C kuormaustietoja tai muussa tapauksessa vapautus on pakollinen. Kuljetettavat HDPE-putket vedetään työntämisen sijasta aina kun mahdollista, sillä työntäminen synnyttää lisävaaroja. Jos työntäminen on välttämätöntä, on pyydettävä vapautusta. Kiinnityslaitteet Kun kiinnityslaitteita on käytetty putken vetämiseen, niitä ei voi enää käyttää muuhun kuin vetotehtäviin. Kiinnityslaitteet tulee merkitä silloin, kun niitä on käytetty vetämiseen kaikenlaisen sekaannuksen välttämiseksi. Nostoon alun perin tarkoitettua kiinnityslaitteistoa voi käyttää vetämiseen, mutta sitä ei voi käyttää enää myöhemmin nostamiseen. Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.5

6 Työpaikka käyttää putkikiinnityslaitteistoa vähintään 0,3 metrin levyisissä putkissa Liitteessä C kuvatulla tavalla. Jos kiinnityslaitteistoa ei ole lueteltu Liitteessä C, on pyydettävä vapautusta. Halkaisijaltaan alle 0,3 metrin putkien kiinnityslaite- ja vetomenetelmät määritellään vakiotoimintomenetelmässä. Halkaisijaltaan alle 0,3 metrin ja vähintään 121 metrin pituisten putkien kuljetukselle tulee suorittaa tekninen tarkastus, ja vakiotoimintomenetelmään tulee kirjoittaa turvakäytännöt. Kantohihnan käyttäminen "silmukkana" ei ole hyväksyttävää halkaisijaltaan vähintään 0,3 metrin HDPE-putkiston kuljetuksessa, paitsi jos vapautuspyyntö on hyväksytty. Tämä sisältää pitkien putkien vetämisen sulatuksen aikana sulatukselle määrätyllä alueella. On kuitenkin hyväksyttävää käyttää kantohihnaa putken nostamiseen ja sijoittamiseen (esim. putkiston sijoittaminen sulatuskoneeseen tai sen poistaminen sulatuskoneesta). Putken puhkaiseminen Putken puhkaiseminen tai reiän tai muodon leikkaaminen putkistoon kiinnityspistekäyttöön halkaisijaltaan vähintään 0,3 metrin HDPE-putkiston kuljettamiseen EI ole hyväksyttävää, paitsi jos vapautuspyyntö on hyväksytty. Vetämistä varten hyväksytyt laitteistot on lueteltu Liitteessä C. Kaikkien maassa olevien henkilökunnan jäsenten tulee siirtyä pois tulilinjalta, kun putkea kuljetetaan. Jos vähintään 15 metrin etäisyyttä ei voida noudattaa, on käytettävä tukevia aitoja. Turvavahdit ja salpaajat nimitetään putken kuljetusta varten teillä tai paikoissa, joissa saattaa olla muuta liikennettä tehtävän riskinarvioinnissa päätetyllä tavalla. Jyrkkyysrajoitukset Saattueet ja hinausajoneuvot HDPE-putkien vedot EIVÄT saa ylittää 17,5 % jyrkkyystasoa ilman hyväksyttyä vapautuspyyntöä. Saattueita ja hinausajoneuvoja tulee käyttää, jos putkea kuljetetaan ajoradoilla, paitsi kun putket on fyysisesti aidattu tai tukittu. Putken siirtotoimintojen aikataulut ja viestintä tulee olla valmiina. Hinausajoneuvon tulee pysyä kuljetettavan putken takana koko ajan eikä sitä voida käyttää putken ohjaamiseen. Tutkainta koskevat vaatimukset Sininen tutkain on pakollinen ainakin putkea vetävässä laitteistossa sekä saattueissa ja hinausajoneuvoissa, mikäli niitä käytetään. Sinisen tutkaimen TULEE olla helposti nähtävissä päiväsaikaan. Putken ohjaamiseen käytettävien laitteistojen tulee sopia putken kokoon ja potentiaaliseen energiaan, kuten on määritelty Liitteessä C ja/tai teknisessä tarkastuksessa. Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.6

7 Putken taittamisesta syntyy ylimääräistä tallennettua energiaa, joka tulee ottaa huomioon kun tehtävää suoritetaan ja varmistettaessa, että minimiturvaetäisyydet on määritetty, tukevat aidat on toimitettu tarvittaessa sekä asianmukaiset laitteistot on valittu. 2.4 Sulatus, asennus ja korjaus Työpaikkojen tulee valmistaa vakiotoimintomenetelmät HDPE-putkelle tehtävää sulatusta, asennusta ja korjausta varten. Lupavaatimukset HDPE-putken käsittelylupa täytetään ennen HDPE-putken sulatuksen, asennuksen ja/tai korjauksen aloittamista. Alue, jossa on olemassa tehtävään liittyviä vaaroja, tulee olla tiedossa osana luvan täyttämisprosessia. Kuka tahansa alueen sisällä oleva henkilö tarkastaa ja allekirjoittaa täytetyn luvan varmistaakseen, että kaikki ovat tietoisia vaaratilanteista. Lisätarkastuksia saatetaan tarvita, mikäli samassa putkistossa tehdään enemmän kuin yksi tehtävä. Uudet asennukset Uusia asennuksia varten suoritetaan tekninen tarkastus putken paikkojen ja työpaikan logistiikan arvioimiseksi. Muutoksenhallinnan (MOC) arviointi on pakollinen kaikille uusille asennuksille tai putkijärjestelmässä tehtäville merkittäville muutoksille. Lisätietoja löytyy kunkin työpaikan MOC-ohjelmasta. Putken leikkaaminen Pätevän henkilön tulee tarkastaa putken leikkuuta ja merkittäviä taitoksia koskevat tehtävät. Ennen työtä pidetään turvallisuustapaaminen, jossa keskustellaan vaaroista ja varotoimenpiteistä sekä määritellään turvaetäisyydet, tukevat aidat ja sopiva laitteisto tehtävän turvalliseksi suorittamiseksi Kaksiseinäinen putki Putkikierukat Rengaskiinnikkeet Kaksiseinäiset putket saattavat tarvita erilaisia laitteistoja riippuen putkesta ja tehtävästä. Näitä tehtäviä varten tarvitaan vapautus ja tekninen tarkastus. Kaiken pituisia ja halkaisijaltaan kaiken kokoisia HDPE-putkikierukoita koskeville tehtäville kehitetään erityiset vakiotoimintomenetelmät, ja HDPE-putken käsittelylupa luovutetaan ennen työn aloittamista. Kierukassa olevan tallennetun energian hallintalaitetta (kuten kesyttäjä) käytetään kierukoiden purkamisessa. On tärkeää muistaa, että rengaskiinnikkeitä ei ole suunniteltu kahden putken Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.7

8 pään liittämiseen eikä niillä voi estää pitkittäistä putken liikkumista. Nämä putket tulee sulattaa yhteen tai turvata käyttöön soveltuvalla liitännällä. Sulatukseen liittyvät tiedot Valmistajan suosituksia ja soveltuvia sulatusta koskevia ASTM-standardeja on noudatettava jatkuvasti. Mikäli suosituksia ei voida noudattaa tai niitä ei ole olemassa käytettävälle putkelle, tarvitaan vapautusta. Tähän kuuluu kierrätetyn HDPE-putken käyttö. Tietojen kirjaus Tietojen kirjaus on pakollinen menetelmä kaikille halkaisijaltaan vähintään 0,3 metrin HDPE-putkille, aina kun tarvitaan lupaa. Työpaikka voi itse päättää kirjataanko halkaisijaltaan pienimpien HDPE-putkien tiedot, ja se tulisi ottaa huomioon tärkeillä alueilla (kuten korkeapaineasennuksissa, pitkäkestoisissa asennuksissa jne.). Jokainen työpaikka päättää itse myös tietojen tarkastuksesta. 2.5 Valvonta ja hallinta FCX:n putken turvallisuuden ohjaustiimi (PSST) arvioi olemassa olevat standardit, asettaa uusia ohjeistuksia ja valvoo työpaikan suorituskykyä. Putken turvallisuuden ohjaustiimin jäsenet Yrityksen PSST:hen kuuluu: Sponsori; Johtaja, toimitusjohtaja tai johtotason henkilö Johto; päävalvoja tai johtotason henkilö Työpaikan valvojat Global Sourcing -edustaja Terveys- ja turvallisuusosaston edustaja Teknisen osaston edustaja Koulutusedustaja Säännöllisesti HDPE-putkia käsittelevien työpaikkojen tulee laatia PSST seuraavien henkilöiden kanssa: Työpaikan valvoja (yrityksen PSST:n jäsen) Teknisen osaston edustaja GSC:n edustaja Terveys- ja turvallisuusosaston edustaja Kunkin tehtävää koskevan alueen edustaja Työpaikat, jotka käsittelevät HDPE-putkia verrattain vähän tai osana lyhyitä projekteja, käyttävät muiden työpaikkojen osaamista projektin tarkastuksessa ja ohjeiden käyttöönotossa ennen työn aloittamista Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.8

9 Tarkastukset Yrityksen PSST johtaa säännöllisiä tarkastuksia jokaisella osastolla ohjeiden noudattamisen valvomista, parhaiden käytäntöjen löytämistä ja palautteen antamista varten parannustarkoituksessa. Tarkastukset sisältävät tarkastuksia ohjeiden noudattamisesta, kuten yrityksen ohjeiden, koulutuksen, vakiotoimenpidemenetelmien ja kenttäkäytäntöjen noudattamista. Kunkin työpaikan valvojat ovat vastuussa käytäntöjen noudattamisesta päivittäin. Putkien käsittelykäytännöille tehdään kuukausittaisia tarkastuksia ohjeiden noudattamisen varmistamiseksi ja parannusmahdollisuuksien tunnistamiseksi. Työpaikat tarkastavat niiden urakoitsijoiden työkäytäntöjä, jotka suorittavat HDPE-putkitöitä varmistuakseen työpaikan HDPEputkimenetelmien ja näiden ohjeiden noudattamisesta. Tapaamiset Asiakirjoihin tehdyt muutokset Putken käsittelyn hallinta Kirjausvaatimukset Kaikille jäsenille järjestetään neljännesvuosittaisia tapaamisia, joissa käydään läpi käytäntöjä ja tehdään muutossuosituksia tarvittaessa. Nykyisiin ohjeisiin ja liitteisiin tehtävien muutosten tulee käydä läpi yrityksen PSST:n virallinen hyväksymisprosessi, ja muutokset tulee toimittaa työpaikan PSST:lle käyttöönottoa varten. Putken käsittelyn hallinnan tulee olla osa kunkin työpaikan riskinarviointia sekä ISO- ja OHSAS-prosesseja, mikäli sovellettavissa. Jokaisen työpaikan tulee ylläpitää kirjauksia tarkastuksia varten. Kaikkia täytettyjen lomakkeiden rekistereitä säilytetään vastuualueella yhden vuoden ajan. 3.0 Koulutus Kaikki työntekijät ja urakoitsijat, jotka käsittelevät HDPE-putkia tai osallistuvat niiden käsittelyyn, saavat erityiskoulutusta HDPE-putkiin liittyvistä vaaroista. Työntekijät koulutetaan niin, että he voivat täyttää ja käyttää HDPE-putken käsittelylomaketta tehokkaasti. Pätevyys Työpaikat käyttävät työpaikkakohtaista koulutusta sekä PSST:n kehittelemää taitojen arviointia henkilöiden arvioimiseksi ja pätevyyden tarkistamiseksi ennen työskentelyä HDPE-putkien kanssa. Työntekijöiden tulee osoittaa pätevyytensä (verbaalisesti ja visuaalisesti) ymmärtämisen arvioimiseksi. Taitoihin kuuluu laitteiston turvallinen käyttö sekä vaaran tunnistaminen ja valvontamenetelmät. Koulutustavat Koulutus on interaktiivista, ja siihen sisältyy opetusta luokkahuoneessa, työtehtävävideoiden katselua ja/tai kenttädemonstraatioita. Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.9

10 Asiakirjojen vaatimukset Oleelliset osat Kaikki koulutukset dokumentoidaan ja työntekijän taidot sisältäviä koulutuskaavioita säilytetään ja ylläpidetään saatavilla olevalla alueella. Koulutukseen kuuluu vähintään seuraavat pääosat: HDPE-putkiluvan käyttäminen. Työntekijöiden sijainnin turvallisten etäisyyksien määrittäminen putkesta siirron aikana ja sen jälkeen sekä tukevien aitojen asianmukainen käyttö. Pätevän henkilön tarkastama putkisto, josta on löytynyt roskaa tai liuotteita. Erityinen kiinnityslaitteiston tehtäväkoulutus putken käsittelemiseen ja vetämiseen. HDPE-putken purkaminen kuormasta, kuormaaminen ja varastointi. HDPE-putken vetäminen ja käsitteleminen. HDPE-putken sulatus. Putken tarkastukset sekä vaarojen ja häiriöiden ehkäiseminen. Tapaturmatarkastukset sekä mahdolliset vaara- ja ongelma-alueet. HDPE-putken käsittelyssä käytettävät liikkuvat laitteistot. Turvataitoarvioinnit PSST:n kehittelemiä turvataitoarviointeja käytetään pätevöittämään henkilöt kouluttamaan/ohjaamaan toisia henkilöitä, suorittamaan tehtäviä ja täyttämään lupia seuraavilla pääalueilla: HDPE-putken ohjeistus HDPE-putken käsittelylupa HDPE-putken käsittelyn yleiset laitteistot Yleisen putken valinta ja tunnistus HDPE-putken purkaminen kuormasta, kuormaaminen ja varastointi Putken vetäminen Kiinnityslaitteisto Putkiston ennalta ehkäisevä ylläpito ja tarkastus HDPE-putken kiertäminen auki Virtauksen eristäminen ja jakelu Sulatus ja sulatuslaitteistot Olemassa olevia asiakirjoja ja taitoarviointeja voidaan käyttää, mutta niihin pitää sisällyttää FCX-turvataitoarvioinneissa luetellut taidot. Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.10

11 4.0 Määritelmät Määritelmät HDPE-putken käsittelylupa (Liite A) HDPE-putken käsittelyalueen vapautuspyyntö (Liite B) Putken turvallisuuden ohjaustiimi (PSST) Projektin johtaja Pätevä henkilö Turvavahti Varmistaja Lupa, jota vaaditaan kaikille yli 3-tuumaisia tai yli 15 metrin pituisia HDPEputkia koskeville töille, kun kyseessä on putken vetäminen, asentaminen ja/tai korjaaminen. Lupaa vaaditaan myös kaikille HDPE-putkikierukoita koskeviin töihin riippumatta putken pituudesta ja halkaisijasta. Lupaa ei tarvita putken poistamiseen kuormasta tai kuormaamiseen. Lupa on voimassa tehtävän keston ajan niin kauan, kun olosuhteet eivät muutu (esim. sää, laitteistot, putken koko, maaperä, jyrkkyys jne.). Yhtä lupaa voi käyttää useisiin samanlaisiin töihin. Tehtävän suorittavien työntekijöiden tulee tarkastaa lupa joka kerta ennen työn aloittamista. Kaikkien työhön liittyvien työntekijöiden tulee tulostaa, allekirjoittaa ja päivätä luvan alaosa luvan tarkistamisen jälkeen. Heti kun olosuhteet muuttuvat, luvan tarkastus on pakollinen ja siitä saattaa olla seurauksena uuden luvan tarvitseminen. käytetään, kun työ suoritetaan tässä lueteltujen ohjeiden ulkopuolella. Vapautus vaatii suoritettavan työn teknisen tarkastuksen ja esimiehen hyväksynnän ennen työn aloittamista. Vapautusta voidaan käyttää aina, kun työ suoritetaan niin kauanm kun olosuhteet eivät muutu (esim. käytetty laitteisto, putken koko, maaperä tai jyrkkyys muuttuu jne.). PSST tarkastaa työpaikkoja koskevat vapautukset siltä varalta, että ne tulee lisätä tähän ohjeistukseen. tiimi, johon kuuluu jokaisen näitä ohjeita koskevan alueen/työpaikan edustaja. Yrityksen PSST valvoo kunkin FCX-liiketoimintayksikön ohjeistuksia, ja työpaikan PSST varmistaa, että käytäntöjä noudatetaan kaikilla työpaikoilla. henkilö, joka tuntee tehtävän erittäin hyvin. Tämä henkilö voi olla valvoja, projektia johtava insinööri tai muu pätevä henkilö. henkilö, joka on osoittanut pätevyyttä taitoarvioinnin mukaisesti ja jolla on dokumentoitu koulutus. pätevä henkilö, jonka tehtävänä on valvoa tehtävää ja lopettaa työnteko, mikäli henkilöt menevät mahdolliselle tulilinjalle. Työpaikka määrittää tarvitaanko turvavahtia tehtävään perustuen tehtävän riskinarviointiin. Mikäli turvavahti on tarpeen, hänen on pysyttävä työpaikalla koko ajan eikä hänellä voi olla muita työtehtäviä tai -vastuita. Mikäli turvavahdin tulee lähteä työalueelta, toisen pätevän henkilön tulee tulla korvaamaan hänet. henkilö, jonka tehtävänä on tukea tai ohjata tietyn henkilön suorittaman tehtävän työnkulkua, kuten esimerkiksi putken poistaminen kuormasta tai liikuttaminen. Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.11

12 Tukeva aita esine, joka on asetettu putken ja henkilöstön väliin ja joka kestää putken voimaa ja estää putkea iskeytymästä henkilöstöön. Esine voi olla esimerkiksi: maavallit, betoniaidat, asianmukaisesti asetetut laitteistot jne. 5.0 Viitemateriaalit 6.0 Rekisterit Seuraavat rekisterit tulee säilyttää FCXrekistereiden säilytyskäytännön mukaisesti Työntekijän koulutusrekisterit Vuosittainen ohjelmakatsaus Laitteiston tarkastusrekisterit Vapautusasiakirjat Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.12

13 7.0 Versiohistoria 20** Korj 1 20** Korj 2 Alkuperäinen julkaisu Tämä päivitys sisältää 1. Tausta Erityinen urakoitsijalähde poistettu - ei tärkeä. 2. Päämäärä ja sen laajuus Nämä ohjeet eivät sovellu kasteluputkien ja aaltoputkien käsittelyyn, sillä ne eivät aiheuta samanlaisia vaaratilanteita. 3. Määritelmät HDPE-putken käsittelylupa (Liite A) Lupaa vaaditaan myös kaikille HDPE-putkikierukoita koskeviin töihin riippumatta putken pituudesta ja halkaisijasta. Lupaa ei tarvita putken poistamiseen kuormasta. Lupaa ei tarvita putken poistamiseen kuormasta tai kuormaamiseen. Lupa tulee tarkastaa aina ennen työn aloittamista. Tehtävän suorittavien työntekijöiden tulee tarkastaa lupa joka kerta ennen työn aloittamista. Kaikkien työhön liittyvien työntekijöiden tulee tulostaa, allekirjoittaa ja päivätä luvan alaosa luvan tarkistamisen jälkeen. HDPE-putken käsittelyalueen vapautuspyyntö (Liite B) Korj. 2 Kappaleen otsikko Vapautuslomake (Viite B) Korj. 3 Kappaleen otsikko HDPE-putken käsittelyalueen vapautuspyyntö (Liite B) 4. Riskinhallinta HDPE-putkien vetämistä käytetään työntämisen sijasta, ellei tästä myönnetä vapautusta (katso Liite B). Pitkien HDPE-putkien kuljetuksessa käytetään vetämistä työntämisen sijaan, ellei tästä myönnetä vapautusta (katso Liite B). Katso lisätietoja kappaleesta Pitkien putkien kuljetus (kappale 7). 5. Koulutus Työntekijät koulutetaan niin, että he voivat täyttää ja käyttää HDPE-putken lomaketta tehokkaasti. Työntekijät koulutetaan niin, että he voivat täyttää ja käyttää HDPE-putken Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.13

14 käsittelylomaketta tehokkaasti. Kaikki koulutus dokumentoidaan ja työntekijän taidot sisältävää koulutuskaaviota säilytetään yksikön sisällä. Kaikki koulutukset dokumentoidaan ja työntekijän taidot sisältäviä koulutuskaavioita säilytetään ja ylläpidetään saatavilla olevalla alueella. 6. Vastaanottaminen, kuorman purkaminen ja varastointi Aidat tai muut tulilinjalle pääsyn ehkäisevät tavat asetetaan paikoilleen, kun kuormaa irrotetaan, kuten käyttämällä haarukoilla varustettua kuormauslaitetta kuorman tukkimiseen. Aitojen, sulkuesteiden tai muiden tulilinjasta varoittavien laitteistojen tulee olla asetettuna henkilökuntaa varten, joka menee 15 metrin suuruiselle turvallisuusalueelle, kun kuormaa ei ole turvattu. Mukaan lukien silloin, kun kuormaa ei ole sidottu kiinni. Esimerkkinä tästä on haarukoilla varustetun kuormauslaitteen käyttäminen sitomattoman kuorman jumittamiseksi paikoilleen. Vastaanottaminen eli varaston henkilökunta koordinoi kuljetusrekan turvallisen saapumisen operaation työntekijöiden kanssa. Rekan kuormaa ei pureta, ennen kuin asianmukainen purkaminen on tarkastettu käyttämällä Freeport- McMoRanin kuormausohjeita ja kuormantarkastuksen tarkastuslistaa Toimitusrekan turvallisen saapumisen koordinoiminen kuorman purkamisalueelle, ja rekan kuormaa ei pureta, ennen kuin asianmukainen purkaminen on tarkastettu käyttämällä Freeport-McMoRanin kuormausohjeita ja kuormantarkastuksen tarkastuslistaa (Liite D). HDPE-putket varastoidaan laittamalla yhteen enintään kaksi halkaisijaltaan vähintään 0,25 metrin korkuista putkea ja halkaisijaltaan enintään 0,61 metriä pienemmän halkaisijan putkea, paitsi jos paikan päällä on tekniset tarkastukset, joilla voidaan valvoa putkien pinoamista. HDPE-putket varastoidaan laittamalla yhteen enintään kaksi halkaisijaltaan vähintään 0,25 metrin korkuista putkea ja halkaisijaltaan enintään 0,61 metriä pienemmän halkaisijan putkea, paitsi jos paikan päällä on tekniset tarkastukset, joilla voidaan valvoa putkien pinoamista. Syyt muutokseen "Tekniikka" muutettu selkeyden vuoksi "tekniseksi". 7. Pitkien putkien kuljetus Korj. 2 Kappaleen otsikko Pitkien putkien vetäminen/siirtäminen Korj. 3 Kappaleen otsikko Pitkien putkien kuljetus Tässä kappaleessa määritellään ohjeet pitkien HDPE-putkien kuljetukseen vetämällä tai kiskomalla. Tämä ei koske putkien kuljettamista rekka-autolla. HDPE-putkilupa tulee täyttää ennen putken vetämistä/liikuttamista. HDPE-putkilupa tulee täyttää ennen putken kuljettamista. Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.14

15 Kuljetettavat HDPE-putket vedetään työntämisen sijasta aina kun mahdollista, sillä työntäminen synnyttää lisävaaroja. Jos työntäminen on välttämätöntä, on pyydettävä vapautusta. Kun laitteistoa on käytetty putken vetämiseen, sitä ei voi enää käyttää muuhun kuin vetotehtäviin. Laitteistoon tulee merkitä milloin sitä on käytetty vetämiseen kaikenlaisen sekaannuksen välttämiseksi. Nostoon alun perin tarkoitettua laitteistoa voi käyttää vetämiseen, mutta sitä ei voi käyttää enää myöhemmin nostamiseen. Saattueita ja hinausajoneuvoja tulee käyttää, jos putken vetäminen tapahtuu aktiivisilla kaivosalueilla. Saattueita ja hinausajoneuvoja tulee käyttää, jos putkea kuljetetaan ajoradoilla, paitsi kun putket on fyysisesti aidattu tai tukittu. Hinausajoneuvon tulee pysyä kuljetettavan putken takana koko ajan eikä sitä voida käyttää putken ohjaamiseen. Sininen tutkain on pakollinen ainakin putkea vetävässä laitteistossa sekä saattueissa ja hinausajoneuvoissa, mikäli niitä käytetään. Sinisen tutkaimen TULEE olla helposti nähtävissä päiväsaikaan. 8. Sulatus, asennus ja korjaus Korj. 2 Kappaleen otsikko Asennus ja korjaus Korj. 3 Kappaleen otsikko Sulatus, asennus ja korjaus HDPE-putkilupa tulee täyttää ennen pätevän henkilön suorittamaa putken asennuksen ja/tai korjauksen aloittamista. Tehtävää koskevat työntekijät osallistuvat ennen työtä suoritettavaan turvatarkastustapaamiseen. HDPE-putken käsittelylupa täytetään ennen HDPE-putken sulatuksen, asennuksen ja/tai korjauksen aloittamista. Alue, jossa on olemassa tehtävään liittyviä vaaroja, tulee olla tiedossa osana luvan täyttämisprosessia. Kuka tahansa alueen sisällä oleva henkilö tarkastaa ja allekirjoittaa täytetyn luvan varmistaakseen, että kaikki ovat tietoisia vaaratilanteista. Lisätarkastuksia saatetaan tarvita, mikäli samassa putkistossa tehdään enemmän kuin yksi tehtävä. Muutoksenhallinnan (MOC) arviointi on pakollinen kaikille uusille asennuksille tai putkijärjestelmässä tehtäville merkittäville muutoksille, kuten on mainittu MOCsivulla. Muutoksenhallinnan (MOC) arviointi on pakollinen kaikille uusille asennuksille tai putkijärjestelmässä tehtäville merkittäville muutoksille. Lisätietoja löytyy kunkin työpaikan MOC-ohjelmasta. Työpaikat, joissa käsitellään kierrettyjä HDPE-putkia, kehittävät turvallisia toimintomenetelmiä kaikille kierrettyjä putkia koskeville tehtäville (esim. kierteisten putkien avaaminen) ja myöntävät luvan (Liite A) ennen työn suorittamista. Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.15

16 Kaiken pituisia ja halkaisijaltaan kaiken kokoisia HDPE-putkikierukoita koskeville tehtäville kehitetään erityiset turvalliset toimintomenetelmät, ja HDPE-putken käsittelylupa luovutetaan ennen työn aloittamista. Kierukassa olevan tallennetun energian hallintalaitetta (kuten kesyttäjä) käytetään kierukoiden purkamisessa. Valmistajan suosituksia ja soveltuvia sulatusta koskevia ASTM-standardeja on noudatettava jatkuvasti. Mikäli suosituksia ei voida noudattaa tai niitä ei ole olemassa käytettävälle putkelle, tarvitaan vapautusta. Tähän kuuluu kierrätetyn HDPE-putken käyttö. Useassa tapauksessa putki on sulautettu noudattamatta asianmukaisia standardeja tai protokollia, joita vaaditaan kunnollisen sulauttamisen takaamiseksi. Joissakin näistä tapauksista sulautuskohta on mennyt rikki sen jälkeen, kun putki on otettu käyttöön. Useimmiten nämä standardit kuuluvat koulutukseen ja niitä noudatetaan. Tällä sanamuodolla varmistetaan, että kuka tahansa putkitöitä tekevä noudattaa standardia odotustemme mukaisesti. Tulokset ovat yleensä tulleet urakoitsijoilta. Kierrätetty putki mainitaan erityisesti, sillä sitä käytetään usein ja sillä on erilaiset ominaisuudet uuteen HDPE-putkeen verrattuna. Kierrätettyä putkea voidaan silti käyttää, ja vapautuksella taataan asianmukaisten valmistajan suositusten käyttäminen. 9. HDPE-putken käsittelylupa Luettelo merkittävistä muutoksista: Suunta muuttunut pystysuorasta vaakasuoraan lisämateriaalin kiinnittämiseksi ja luvan täyttämisen helpottamiseksi. Luvan yläosassa on putkistotietoja koskeva osio siinä kysytään putkityyppiä (yleensä HDPE), pituutta, halkaisijaa ja SDR-lukua. Vaara-analyysi on jaettu kolmeen osioon. Osio 1. Vaara-analyysi on aina pakollinen. Osiot 1-A. Vetämiseen/siirtämiseen liittyvät vaara-analyysit ja 1-B. Sulatukseen/asennukseen/korjaukseen liittyvät vaara-analyysit koskevat yksityiskohtaisempia vaaroja suoritetun tehtävän mukaan. Yksi osio tai molemmat ovat pakollisia, ja voit rastittaa ruudun sille osiolle, joka ei ole sovellettavissa. Jos osio ei ole sovellettavissa, riittää kun rastitat tämän osion kerran. Luvan lopussa pyydetään kaikkien tehtävää koskevien työntekijöiden nimi ja allekirjoitus tarkoittaen kaikkia työtehtävää suorittavia tai vaara-alueella olevia henkilöitä. Allekirjoitus on pakollinen aina kun lupa tarkastetaan yleensä kerran päivässä. 10. HDPE-putken kuormanpurkamisen tarkastuslista Tiivistää suorituksen jälkeen ehdotetut muutokset Lisätty asiakirjan tarkastus ja ohjeet # kullekin asiakirjalle. Muita muutoksia ei ole tehty. Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.16

17 Liite A Lomakkeet ja luvat Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.17

18 Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.18

19

FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto. Suljetun tilan käytäntö. Sisällysluettelo

FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto. Suljetun tilan käytäntö. Sisällysluettelo FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto Suljetun tilan käytäntö Hyväksyntäpäivä: 8/5/13 Alkuperäinen päivä: SOP # FCX-05 Korjattu versio # 04 Korvaa version 03 X Korkea Tehtäväriski Keskinkertainen

Lisätiedot

FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto Korjattu versio # 3 Korvaa version 2/13/09 X Korkea Keskinkertainen

FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto Korjattu versio # 3 Korvaa version 2/13/09 X Korkea Keskinkertainen SOP # FCX-02 FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto Korjattu versio # 3 Korvaa version 2/13/09 X Korkea Keskinkertainen Korkean paikan työskentelykäytännöt Tehtäväriski Matala Ei tietoa Korjauspäivä:

Lisätiedot

URAKOITSIJAN TYÖTERVEYS- JA OSA YKSI TURVALLISUUSOPAS TAMMIKUU 2015

URAKOITSIJAN TYÖTERVEYS- JA OSA YKSI TURVALLISUUSOPAS TAMMIKUU 2015 URAKOITSIJAN TYÖTERVEYS- JA TURVALLISUUSOPAS OSA YKSI TAMMIKUU 2015 Erääntyy 1. helmikuuta 2016 Voimassaoloajan päättyessä tuhoa kaikki ennen erääntymispäivää ja sen sisällä julkaistut kopiot ja viittaa

Lisätiedot

Linja-auton turvallisuuskäytäntö

Linja-auton turvallisuuskäytäntö Terveys- ja turvallisuusosasto HYVÄKSYNTÄPÄIVÄ Elokuu 2013 Linja-auton turvallisuuskäytäntö Käytäntö NRO. FCX 16 KORJATTU VERSIO 3 NRO. KORVAA VERSION Erittäin TEHTÄVÄN LUOKITUS kriittinen Kriittinen Ei-kriittinen

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

Nostotyöt. Versio 1.0 1 (18) Sisäinen

Nostotyöt. Versio 1.0 1 (18) Sisäinen Nostotyöt 1. Yleistä... 2 2. Määritelmät ja termit... 2 3. Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi... 3 3.1. Suunnittelu... 3 3.2. Maapohja ja muut alustat... 4 3.3. Työmaa-alue... 4 4. Nostolaitteet

Lisätiedot

Tulipalon sattuessa asiakkaiden, työntekijöiden ja pelastushenkilöstön turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää.

Tulipalon sattuessa asiakkaiden, työntekijöiden ja pelastushenkilöstön turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää. EUROOPPALAISTEN HOTELLIEN PALOTURVALLISUUTTA KOSKEVAT OHJEET Hotellien paloturvallisuus HRJ (Hallinta, Rakennus ja Järjestelmät) Menetelmät Eurooppalaisten hotellien paloturvallisuusohjeisto, jonka HOTREC

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Muutettu ehdotus Bryssel, 04.02.2002 KOM(2002) 30 lopullinen 2000/0069 (COD) EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI teknisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen

Lisätiedot

Voisiko kokoonpanoteollisuuden HSK olla työpaikkasuunnittelun laatujärjestelmä?

Voisiko kokoonpanoteollisuuden HSK olla työpaikkasuunnittelun laatujärjestelmä? Työsuojelurahaston tutkimusohjelma Hyvä suunnittelukäytäntö työpaikkasuunnittelun kehittämiseen Projekti: Suunnittelun ergonomisen laadun parantaminen kokoonpanoteollisuudessa Työraportti 8 Tampere 10.1.1994

Lisätiedot

L 362 virallinen lehti

L 362 virallinen lehti Euroopan unionin L 362 virallinen lehti Suomenkielinen laitos Lainsäädäntö 57. vuosikerta 17. joulukuuta 2014 Sisältö II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset ASETUKSET Komission

Lisätiedot

OSA I KAIKKIEN LUOKKIEN VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETTAMISTA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET. (Katso myös reunanumero 10 002)

OSA I KAIKKIEN LUOKKIEN VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETTAMISTA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET. (Katso myös reunanumero 10 002) 83 N:o 3 OSA I KAIKKIEN LUOKKIEN VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETTAMISTA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Yleistä Tämän liitteen soveltamisala (Katso myös reunanumero 1 ) 1 1 Lukuunottamatta reunanumeron 1 381

Lisätiedot

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Sisältö Esipuhe.... 3 Ohjeen sisällöstä.... 3 Mikä on trukki ja kuljettaja?... 4 Trukkiliikennettä koskevat työturvallisuuslainsäädännön määräykset....

Lisätiedot

Yleiset hankintaehdot 1(10)

Yleiset hankintaehdot 1(10) Yleiset hankintaehdot 1(10) 1. Yleistä Sen lisäksi, mitä Efora Oy:n ("Tilaaja") ja toimittajan ("Toimittaja") välillä on sovittu kirjallisessa sopimuksessa, tilauksessa tai muussa toimeksiannossa, mukaan

Lisätiedot

Eviran ohje osaamistestaajan toiminnasta

Eviran ohje osaamistestaajan toiminnasta Sivu/sivut 1 / 60 Sivu/sivut 2 / 60 Sisällysluettelo EVIRAN OHJE OSAAMISTESTAAJAN TOIMINNASTA... 1 YLEISTÄ... 4 I OSA: YLEISTÄ HYGIENIAOSAAMISESTA, OSAAMISTESTAAJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET... 6 1. LAINSÄÄDÄNTÖ...

Lisätiedot

HACCP-JÄRJESTELMÄ, periaatteet ja soveltaminen (Eviran ohje 10002/1) Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

HACCP-JÄRJESTELMÄ, periaatteet ja soveltaminen (Eviran ohje 10002/1) Elintarviketurvallisuusvirasto Evira HACCP-JÄRJESTELMÄ, periaatteet ja soveltaminen (Eviran ohje 10002/1) Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Esittelijä Marjoriikka Keränen Sivu/sivut 1 / 29 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 3 2 Lainsäädäntö...

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset I L M A I L U L A I T O S LENTOTURVALLISUUSHALLINTO Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset Hyväksytyt huolto-organisaatiot Muutos 4 1. marraskuuta 2001 Joint Aviation Authorities SISÄLLYSLUETTELO HYVÄKSYTYT

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.12.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 326/11 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1158/2010, annettu 9 päivänä joulukuuta 2010, yhteisestä turvallisuusmenetelmästä rautateiden turvallisuustodistusten saamista

Lisätiedot

Julkaisija: Työturvallisuuskeskus Ahtaus- ja huolinta-alan työalatoimikunta. Teksti: Harri Halme ja Tuiri Kerttula

Julkaisija: Työturvallisuuskeskus Ahtaus- ja huolinta-alan työalatoimikunta. Teksti: Harri Halme ja Tuiri Kerttula Julkaisija: Työturvallisuuskeskus Ahtaus- ja huolinta-alan työalatoimikunta Teksti: Harri Halme ja Tuiri Kerttula Kuvat: Harri Halme ja Arto Sinikannas Taitto: Pen&Pen Oy Paino: Trio-Offset Oy 1. painos

Lisätiedot

Yleiset ehdot PALVELU. 1. Yleistä

Yleiset ehdot PALVELU. 1. Yleistä Yleiset ehdot izettle AB, 556806-0734, ( izettle ), Kungsgatan 9, 111 43 Tukholma, tarjoaa palvelua, joka mahdollistaa tili- ja luottokorttimaksujen vastaanottamisen matkapuhelimen ja tabletin välityksellä

Lisätiedot

MALLI VUOKRATYÖN TYÖTURVALLISUUDEN JA HYVINVOINNIN VARMISTAMISEEN

MALLI VUOKRATYÖN TYÖTURVALLISUUDEN JA HYVINVOINNIN VARMISTAMISEEN MALLI VUOKRATYÖN TYÖTURVALLISUUDEN JA HYVINVOINNIN VARMISTAMISEEN 2011 Sisällysluettelo OSA I: MALLI JA SEN KÄYTTÄMINEN... i Mallin tausta... ii Mallin tarkoitus ja käyttäminen... ii Malli vuokratyön työturvallisuuden

Lisätiedot

Lasitusalan työsuojelu

Lasitusalan työsuojelu Lasitusalan työsuojelu Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, lasikeraamisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Jorma Hyvönen Taitto: Pen & Pen Oy Paino: Painojussit Oy 1. painos 2009 ISBN

Lisätiedot

ARVIOINTI JA RAPORTOINTI

ARVIOINTI JA RAPORTOINTI ww.mue25.net ARVIOINTI JA RAPORTOINTI TIETOJA TEKIJÖISTÄ ovat Managing Urban Europe-25 -projektin tuote. Projektia rahoitti osittain Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto. The Projektia koordinoi

Lisätiedot

Turvallisuuskäsikirja TTT-järjestelmän yhteenvetokuvaus ja rakentamisohjeisto

Turvallisuuskäsikirja TTT-järjestelmän yhteenvetokuvaus ja rakentamisohjeisto Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Turvallisuuskäsikirja TTT-järjestelmän yhteenvetokuvaus ja rakentamisohjeisto 1. Soveltamisala... 3 2. Standardien ja suositusten soveltaminen... 3 3. Termit ja määritelmät...

Lisätiedot

Henkilönostojen turvallisuuden varmistaminen

Henkilönostojen turvallisuuden varmistaminen TYÖTURVALLISUUSTIEDOTE Henkilönostojen turvallisuuden varmistaminen Tapaturmavakuutuslaitosten liitto Sosiaali- ja terveysministeriö / työsuojeluosasto Julkaisijat: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto, Sosiaali-

Lisätiedot

multiprimus - ylläpitäjän ohje StarSoft Oy

multiprimus - ylläpitäjän ohje StarSoft Oy multiprimus - ylläpitäjän ohje StarSoft Oy 17. toukokuuta 2010 2 Sisältö 1 Pääkäyttäjien ja tukihenkilöiden tehtävät 5 1.1 Yleistä........................................ 5 1.2 Tietojen ylläpito...................................

Lisätiedot

Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT

Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Sisällysluettelo Johdanto 4 Hyvä johtaminen tavaksi 5 Johtamisen työvälineitä 5 Perehdyttäminen 7 Henkilöstön osaamisen ylläpitäminen

Lisätiedot

Talvivaara Projekti Oy. Turvallisuusselvitys. Päiväys: 25.1.2008 Laatija:

Talvivaara Projekti Oy. Turvallisuusselvitys. Päiväys: 25.1.2008 Laatija: Talvivaara Projekti Oy Turvallisuusselvitys Päiväys: 25.1.2008 Laatija: SISÄLLYSLUETTELO: SISÄLLYSLUETTELO:... 1 1. JOHDANTO... 5 1.1. Tavoite ja tarkoitus... 5 1.2. Selvityksen tekemiseen osallistuneet

Lisätiedot

Tekninen opas nro 2. EU-direktiivit ja nopeussäädetyt PDS-käytöt

Tekninen opas nro 2. EU-direktiivit ja nopeussäädetyt PDS-käytöt Tekninen opas nro 2 EU-direktiivit ja nopeussäädetyt PDS-käytöt 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 7 Oppaan tarkoitus... 7 Oppaan käyttö... 8 Vastuut ja toimenpiteet... 8 Tarkistusruudut... 8 Viittaukset...

Lisätiedot

Työturvallisuuden parantaminen korkeapainelaitteilla

Työturvallisuuden parantaminen korkeapainelaitteilla Joni Löppönen Työturvallisuuden parantaminen korkeapainelaitteilla työskenneltäessä Korkeapainelaitteiden vuosittainen kuntotarkastus Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Auto- ja kuljetustekniikka

Lisätiedot

Näytä kansalliset täytäntöönpanotoimet. Kaksikielinen näyttö

Näytä kansalliset täytäntöönpanotoimet. Kaksikielinen näyttö 31995L0016 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/16/EY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, jäsenvaltioiden hissejä koskevan lainsäädännön lähentämisestä Virallinen lehti nro L 213, 07/09/1995

Lisätiedot