FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto. HDPE-putkien käsittelykäytäntö. Sisällysluettelo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto. HDPE-putkien käsittelykäytäntö. Sisällysluettelo"

Transkriptio

1 FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto HDPE-putkien käsittelykäytäntö Hyväksyntäpäivä: 10/07/13 Alkuperäinen päivä: 4/08/11 SOP # FCX - 12 Korjattu versio # 3 Korvaa version 2 (5/7/12) X Korkea Tehtäväriski Keskinkertainen Matala Ei tietoa Sisällysluettelo 1.0 Käytäntö Menetelmät Riskinhallinta Vastaanottaminen, kuorman purkaminen ja varastointi Pitkien putkien kuljetus Sulatus, asennus ja korjaus Valvonta ja hallinta Koulutus Määritelmät Viitemateriaalit Rekisterit Versiohistoria Liite A Lomakkeet ja luvat Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.1

2 1.0 Käytäntö Tausta Vuonna 2010 kaivoksessa työskennellyt urakoitsijan työntekijä oli asentamassa 24-tuumaista HDPE-putkea. Olemassa olevaa 24-tuumaista putkea käytettiin jalaksena uuden putken ohjaamiseen niin, että uusi putki kulki olemassa olevan putken päällä. Urakoitsija auttoi vetämään putken takaisin maahan nostohihnojen avulla, jolloin urakoitsija oli alle 1,20 metrin etäisyydellä liikutettavasta putkesta ja suoraan putken liikeradalla. Putki osui urakoitsijan ylävartaloon. Hän loukkaantui vakavasti. Samana vuonna työntekijät sulattivat 12-tuumaista HDPE-putkea kiinni olemassa olevaan putkiriviin. Kun putkea sijoitettiin paikoilleen sulatusta varten, putken vetämisen ja taivuttamisen aikana syntyneen energian seurauksena 12-tuumainen putki sinkoutui yhtäkkiä kiinteän putkiston yli kohti työntekijää, joka seisoi laitteiston osan ja kiinteän putkiston välissä. Putki iski työntekijää kasvoihin ja päähän aiheuttaen vakavia vammoja. Näiden ja muiden vakavien HDPE-putkiin liittyvien tapaturmien seurauksena tiimi kehitti nämä tärkeät ohjeet samankaltaisen tapauksen syntymisen ehkäisemiseksi. Laajuus Nämä ohjeet koskevat kaikkia Freeport-McMoRanin työntekijöitä ja urakoitsijoita, jotka käsittelevät suurtiheyspolyeteeniputkia (HDPE). Nämä ohjeet eivät sovellu kasteluputkien ja aaltoputkien käsittelyyn, sillä ne eivät aiheuta samanlaisia vaaratilanteita. Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.2

3 2.0 Menetelmät 2.1 Riskinhallinta HDPE-putken käsittelyä koskevat tehtävät luetellaan kunkin työpaikan riskirekisterissä. Arviointi suoritetaan FCX-riskitaulukon mukaisesti riskien vähentämiseksi tai eliminoimiseksi. Kukin työpaikka noudattaa lisäksi seuraavia ohjeita. HDPE-putkilupa (katso Liite A) täytetään kaikille halkaisijaltaan yli 3-tuumaisia tai yli 15 metrin pituisia HDPE-putkia koskeville töille, kun kyseessä on putken vetäminen, asentaminen ja/tai korjaaminen. Katso lisätietoja lupavaatimuksista Määritelmät-kappaleesta (kappale 3). Arviointi täytetään osana lupaprosessia. Siinä määritellään tarvitaanko tehtävässä suunniteltua turvavahtia. Mikäli turvavahti on tarpeen, hänen on pysyttävä työpaikalla koko ajan eikä hänellä voi olla muita työtehtäviä tai - vastuita. Mikäli turvavahdin tulee lähteä työalueelta, toisen pätevän henkilön tulee tulla korvaamaan hänet. Laitteiston jokaiselle osalle laadittua kuorma-/siirtokaaviota käytetään tukemaan putken turvalliseen käsittelyyn liittyviä päätöksiä. Tämä sisältää putken käsittelyssä käytetyn työpaikkakohtaisen laitteiston. Teknisessä tarkastuksessa määritellään tarvitaanko kiinteitä aitoja ja varmistetaan, että ne ovat sopivia työntekijöiden suojaamiseen työalueella. Pitkien HDPE-putkien kuljetuksessa käytetään vetämistä työntämisen sijaan, ellei tästä myönnetä vapautusta (katso Liite B). Katso lisätietoja kappaleesta Pitkien putkien kuljetus (kappale 7). Ennalta ehkäisevässä ylläpidossa (PM) laaditaan putkien tarkastus käyttämällä työpaikan olemassa olevia ennalta ehkäiseviä ylläpitoprosesseja. Tarkastukset suoritetaan esimerkiksi sortumis- ja maan eroosiotilanteissa sekä putken käsittelyssä käytettyjen laitteistojen kunnon tarkastamisessa (kuulat, kantohihnat, kiinnitysrenkaat jne.). Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.3

4 2.2 Vastaanottaminen, kuorman purkaminen ja varastointi Kukin työpaikka laatii vakiotoimintomenetelmät (SOP) HDPE-putkien vastaanottamiseen, kuorman purkamiseen ja varastointiin varmistamalla seuraavaa: Tarkastuslistan vaatimukset 1. Kuorman tarkastuksen tarkastuslista on täytetty, jotta voidaan tarkastaa että kuorma on toimitettu yrityksen toimitusvaatimusten mukaisella tavalla. Nämä vaatimukset löytyvät HDPE-putkien toimitusvaatimusasiakirjasta. a. Ajajan mukana lähetetään Kuorman tarkastuksen tarkastuslistan allekirjoitettu kopio, ja se esitellään operaatiota koskeville työntekijöille (tai kuormaa purkaville henkilöille) ennen kuorman purkamista. 2. HDPE-putken kuormapurkamisen tarkastuslista (katso Liite D) täytetään kuormausta tai kuormanpurkamista varten ennen työtehtävän aloittamista. Turvallisuusalue Kuorma-auton ympärille muodostetaan ja merkitään 15 metrin turvallisuusalue, ja turvavahti on alueella pitääkseen henkilöt poissa kuormaus- /kuormanpurkausalueelta. Kuorma-auton ajaja pysyttelee turvavahdin vieressä, kunnes kuorma on purettu. Tekninen laitteisto Turvaamaton kuorma Putken paloja siirtävät työpaikan rekat on varustettu teknisillä pihdeillä tai muilla teknisillä osilla kuorman turvaamiseksi. Aitojen, sulkuesteiden tai muiden tulilinjasta varoittavien laitteistojen tulee olla asetettuna henkilökuntaa varten, joka menee 15 metrin suuruiselle turvallisuusalueelle, kun kuormaa ei ole turvattu. Mukaan lukien silloin, kun kuormaa ei ole sidottu kiinni. Esimerkkinä tästä on haarukoilla varustetun kuormauslaitteen käyttäminen sitomattoman kuorman jumittamiseksi paikoilleen. Laitteiston arvioiminen Työntekijän koulutusvaatimukset Työpaikan tulee varmistaa, että laitteisto on arvioitu sopivan nostokapasiteetin takaamiseksi ja että laitteistoa ohjaava henkilö on tietoinen rajoituksista. Työntekijöille annetaan dokumentoitua tehtäväkoulutusta laitteiston käyttämiseksi putken kuormaamisen/kuormanpurkamisen aikana olemassa olevan tehtäväkoulutusprosessin alaisesti Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.4

5 Putkea kuormasta poistavat työntekijät ovat suorittaneet dokumentoidun kiinnityslaitteistokoulutuksen tapauksissa, joissa käytetään liikkuvaa nosturia. Putkea käsittelevät työntekijät ovat saaneet dokumentoidun putken käsittelykoulutuksen. Kuorman purkaminen Varastointiin liittyvät tiedot Toimitusrekan turvallisen saapumisen koordinoiminen kuorman purkamisalueelle, rekan kuormaa ei pureta, ennen kuin asianmukainen purkaminen on tarkastettu käyttämällä Freeport-McMoRanin kuormausohjeita ja kuormantarkastuksen tarkastuslistaa (Liite D). Jos rekkaa ei ole kuormattu kunnolla, kuorma voidaan hylätä tai vapautus- ja tekniset tarkastukset suoritetaan ennen kuorman purkamista. Halkaisijaltaan vähintään 0,25 metrin HDPE-putket voidaan varastoida pinoamalla enintään kaksi putkea päällekkäin. Halkaisijaltaan enintään 0,25 metrin putket voidaan varastoida päällekkäin enintään 0,61 metrin korkuisiksi kasoiksi, paitsi jos paikan päällä on tekniset tarkastukset, joilla voidaan valvoa putkien pinoamista. 2.3 Pitkien putkien kuljetus Tässä kappaleessa määritellään ohjeet pitkien HDPE-putkien kuljetukseen vetämällä tai kiskomalla. Tämä ei koske putkien kuljettamista rekka-autolla. HDPE-putken käsittelylupa täytetään ennen putken kuljetusta, kun putken halkaisija on vähintään 0,90 metriä ja pituus on vähintään 15 metriä. Kukin työpaikka laatii turvallisen toimintomenetelmän HDPE-putken kuljettamiselle. Kaikkien HDPE-putkien kuljetuksessa käytettävien laitteistojen tulee vastata Liitteen C kuormaustietoja tai muussa tapauksessa vapautus on pakollinen. Kuljetettavat HDPE-putket vedetään työntämisen sijasta aina kun mahdollista, sillä työntäminen synnyttää lisävaaroja. Jos työntäminen on välttämätöntä, on pyydettävä vapautusta. Kiinnityslaitteet Kun kiinnityslaitteita on käytetty putken vetämiseen, niitä ei voi enää käyttää muuhun kuin vetotehtäviin. Kiinnityslaitteet tulee merkitä silloin, kun niitä on käytetty vetämiseen kaikenlaisen sekaannuksen välttämiseksi. Nostoon alun perin tarkoitettua kiinnityslaitteistoa voi käyttää vetämiseen, mutta sitä ei voi käyttää enää myöhemmin nostamiseen. Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.5

6 Työpaikka käyttää putkikiinnityslaitteistoa vähintään 0,3 metrin levyisissä putkissa Liitteessä C kuvatulla tavalla. Jos kiinnityslaitteistoa ei ole lueteltu Liitteessä C, on pyydettävä vapautusta. Halkaisijaltaan alle 0,3 metrin putkien kiinnityslaite- ja vetomenetelmät määritellään vakiotoimintomenetelmässä. Halkaisijaltaan alle 0,3 metrin ja vähintään 121 metrin pituisten putkien kuljetukselle tulee suorittaa tekninen tarkastus, ja vakiotoimintomenetelmään tulee kirjoittaa turvakäytännöt. Kantohihnan käyttäminen "silmukkana" ei ole hyväksyttävää halkaisijaltaan vähintään 0,3 metrin HDPE-putkiston kuljetuksessa, paitsi jos vapautuspyyntö on hyväksytty. Tämä sisältää pitkien putkien vetämisen sulatuksen aikana sulatukselle määrätyllä alueella. On kuitenkin hyväksyttävää käyttää kantohihnaa putken nostamiseen ja sijoittamiseen (esim. putkiston sijoittaminen sulatuskoneeseen tai sen poistaminen sulatuskoneesta). Putken puhkaiseminen Putken puhkaiseminen tai reiän tai muodon leikkaaminen putkistoon kiinnityspistekäyttöön halkaisijaltaan vähintään 0,3 metrin HDPE-putkiston kuljettamiseen EI ole hyväksyttävää, paitsi jos vapautuspyyntö on hyväksytty. Vetämistä varten hyväksytyt laitteistot on lueteltu Liitteessä C. Kaikkien maassa olevien henkilökunnan jäsenten tulee siirtyä pois tulilinjalta, kun putkea kuljetetaan. Jos vähintään 15 metrin etäisyyttä ei voida noudattaa, on käytettävä tukevia aitoja. Turvavahdit ja salpaajat nimitetään putken kuljetusta varten teillä tai paikoissa, joissa saattaa olla muuta liikennettä tehtävän riskinarvioinnissa päätetyllä tavalla. Jyrkkyysrajoitukset Saattueet ja hinausajoneuvot HDPE-putkien vedot EIVÄT saa ylittää 17,5 % jyrkkyystasoa ilman hyväksyttyä vapautuspyyntöä. Saattueita ja hinausajoneuvoja tulee käyttää, jos putkea kuljetetaan ajoradoilla, paitsi kun putket on fyysisesti aidattu tai tukittu. Putken siirtotoimintojen aikataulut ja viestintä tulee olla valmiina. Hinausajoneuvon tulee pysyä kuljetettavan putken takana koko ajan eikä sitä voida käyttää putken ohjaamiseen. Tutkainta koskevat vaatimukset Sininen tutkain on pakollinen ainakin putkea vetävässä laitteistossa sekä saattueissa ja hinausajoneuvoissa, mikäli niitä käytetään. Sinisen tutkaimen TULEE olla helposti nähtävissä päiväsaikaan. Putken ohjaamiseen käytettävien laitteistojen tulee sopia putken kokoon ja potentiaaliseen energiaan, kuten on määritelty Liitteessä C ja/tai teknisessä tarkastuksessa. Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.6

7 Putken taittamisesta syntyy ylimääräistä tallennettua energiaa, joka tulee ottaa huomioon kun tehtävää suoritetaan ja varmistettaessa, että minimiturvaetäisyydet on määritetty, tukevat aidat on toimitettu tarvittaessa sekä asianmukaiset laitteistot on valittu. 2.4 Sulatus, asennus ja korjaus Työpaikkojen tulee valmistaa vakiotoimintomenetelmät HDPE-putkelle tehtävää sulatusta, asennusta ja korjausta varten. Lupavaatimukset HDPE-putken käsittelylupa täytetään ennen HDPE-putken sulatuksen, asennuksen ja/tai korjauksen aloittamista. Alue, jossa on olemassa tehtävään liittyviä vaaroja, tulee olla tiedossa osana luvan täyttämisprosessia. Kuka tahansa alueen sisällä oleva henkilö tarkastaa ja allekirjoittaa täytetyn luvan varmistaakseen, että kaikki ovat tietoisia vaaratilanteista. Lisätarkastuksia saatetaan tarvita, mikäli samassa putkistossa tehdään enemmän kuin yksi tehtävä. Uudet asennukset Uusia asennuksia varten suoritetaan tekninen tarkastus putken paikkojen ja työpaikan logistiikan arvioimiseksi. Muutoksenhallinnan (MOC) arviointi on pakollinen kaikille uusille asennuksille tai putkijärjestelmässä tehtäville merkittäville muutoksille. Lisätietoja löytyy kunkin työpaikan MOC-ohjelmasta. Putken leikkaaminen Pätevän henkilön tulee tarkastaa putken leikkuuta ja merkittäviä taitoksia koskevat tehtävät. Ennen työtä pidetään turvallisuustapaaminen, jossa keskustellaan vaaroista ja varotoimenpiteistä sekä määritellään turvaetäisyydet, tukevat aidat ja sopiva laitteisto tehtävän turvalliseksi suorittamiseksi Kaksiseinäinen putki Putkikierukat Rengaskiinnikkeet Kaksiseinäiset putket saattavat tarvita erilaisia laitteistoja riippuen putkesta ja tehtävästä. Näitä tehtäviä varten tarvitaan vapautus ja tekninen tarkastus. Kaiken pituisia ja halkaisijaltaan kaiken kokoisia HDPE-putkikierukoita koskeville tehtäville kehitetään erityiset vakiotoimintomenetelmät, ja HDPE-putken käsittelylupa luovutetaan ennen työn aloittamista. Kierukassa olevan tallennetun energian hallintalaitetta (kuten kesyttäjä) käytetään kierukoiden purkamisessa. On tärkeää muistaa, että rengaskiinnikkeitä ei ole suunniteltu kahden putken Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.7

8 pään liittämiseen eikä niillä voi estää pitkittäistä putken liikkumista. Nämä putket tulee sulattaa yhteen tai turvata käyttöön soveltuvalla liitännällä. Sulatukseen liittyvät tiedot Valmistajan suosituksia ja soveltuvia sulatusta koskevia ASTM-standardeja on noudatettava jatkuvasti. Mikäli suosituksia ei voida noudattaa tai niitä ei ole olemassa käytettävälle putkelle, tarvitaan vapautusta. Tähän kuuluu kierrätetyn HDPE-putken käyttö. Tietojen kirjaus Tietojen kirjaus on pakollinen menetelmä kaikille halkaisijaltaan vähintään 0,3 metrin HDPE-putkille, aina kun tarvitaan lupaa. Työpaikka voi itse päättää kirjataanko halkaisijaltaan pienimpien HDPE-putkien tiedot, ja se tulisi ottaa huomioon tärkeillä alueilla (kuten korkeapaineasennuksissa, pitkäkestoisissa asennuksissa jne.). Jokainen työpaikka päättää itse myös tietojen tarkastuksesta. 2.5 Valvonta ja hallinta FCX:n putken turvallisuuden ohjaustiimi (PSST) arvioi olemassa olevat standardit, asettaa uusia ohjeistuksia ja valvoo työpaikan suorituskykyä. Putken turvallisuuden ohjaustiimin jäsenet Yrityksen PSST:hen kuuluu: Sponsori; Johtaja, toimitusjohtaja tai johtotason henkilö Johto; päävalvoja tai johtotason henkilö Työpaikan valvojat Global Sourcing -edustaja Terveys- ja turvallisuusosaston edustaja Teknisen osaston edustaja Koulutusedustaja Säännöllisesti HDPE-putkia käsittelevien työpaikkojen tulee laatia PSST seuraavien henkilöiden kanssa: Työpaikan valvoja (yrityksen PSST:n jäsen) Teknisen osaston edustaja GSC:n edustaja Terveys- ja turvallisuusosaston edustaja Kunkin tehtävää koskevan alueen edustaja Työpaikat, jotka käsittelevät HDPE-putkia verrattain vähän tai osana lyhyitä projekteja, käyttävät muiden työpaikkojen osaamista projektin tarkastuksessa ja ohjeiden käyttöönotossa ennen työn aloittamista Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.8

9 Tarkastukset Yrityksen PSST johtaa säännöllisiä tarkastuksia jokaisella osastolla ohjeiden noudattamisen valvomista, parhaiden käytäntöjen löytämistä ja palautteen antamista varten parannustarkoituksessa. Tarkastukset sisältävät tarkastuksia ohjeiden noudattamisesta, kuten yrityksen ohjeiden, koulutuksen, vakiotoimenpidemenetelmien ja kenttäkäytäntöjen noudattamista. Kunkin työpaikan valvojat ovat vastuussa käytäntöjen noudattamisesta päivittäin. Putkien käsittelykäytännöille tehdään kuukausittaisia tarkastuksia ohjeiden noudattamisen varmistamiseksi ja parannusmahdollisuuksien tunnistamiseksi. Työpaikat tarkastavat niiden urakoitsijoiden työkäytäntöjä, jotka suorittavat HDPE-putkitöitä varmistuakseen työpaikan HDPEputkimenetelmien ja näiden ohjeiden noudattamisesta. Tapaamiset Asiakirjoihin tehdyt muutokset Putken käsittelyn hallinta Kirjausvaatimukset Kaikille jäsenille järjestetään neljännesvuosittaisia tapaamisia, joissa käydään läpi käytäntöjä ja tehdään muutossuosituksia tarvittaessa. Nykyisiin ohjeisiin ja liitteisiin tehtävien muutosten tulee käydä läpi yrityksen PSST:n virallinen hyväksymisprosessi, ja muutokset tulee toimittaa työpaikan PSST:lle käyttöönottoa varten. Putken käsittelyn hallinnan tulee olla osa kunkin työpaikan riskinarviointia sekä ISO- ja OHSAS-prosesseja, mikäli sovellettavissa. Jokaisen työpaikan tulee ylläpitää kirjauksia tarkastuksia varten. Kaikkia täytettyjen lomakkeiden rekistereitä säilytetään vastuualueella yhden vuoden ajan. 3.0 Koulutus Kaikki työntekijät ja urakoitsijat, jotka käsittelevät HDPE-putkia tai osallistuvat niiden käsittelyyn, saavat erityiskoulutusta HDPE-putkiin liittyvistä vaaroista. Työntekijät koulutetaan niin, että he voivat täyttää ja käyttää HDPE-putken käsittelylomaketta tehokkaasti. Pätevyys Työpaikat käyttävät työpaikkakohtaista koulutusta sekä PSST:n kehittelemää taitojen arviointia henkilöiden arvioimiseksi ja pätevyyden tarkistamiseksi ennen työskentelyä HDPE-putkien kanssa. Työntekijöiden tulee osoittaa pätevyytensä (verbaalisesti ja visuaalisesti) ymmärtämisen arvioimiseksi. Taitoihin kuuluu laitteiston turvallinen käyttö sekä vaaran tunnistaminen ja valvontamenetelmät. Koulutustavat Koulutus on interaktiivista, ja siihen sisältyy opetusta luokkahuoneessa, työtehtävävideoiden katselua ja/tai kenttädemonstraatioita. Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.9

10 Asiakirjojen vaatimukset Oleelliset osat Kaikki koulutukset dokumentoidaan ja työntekijän taidot sisältäviä koulutuskaavioita säilytetään ja ylläpidetään saatavilla olevalla alueella. Koulutukseen kuuluu vähintään seuraavat pääosat: HDPE-putkiluvan käyttäminen. Työntekijöiden sijainnin turvallisten etäisyyksien määrittäminen putkesta siirron aikana ja sen jälkeen sekä tukevien aitojen asianmukainen käyttö. Pätevän henkilön tarkastama putkisto, josta on löytynyt roskaa tai liuotteita. Erityinen kiinnityslaitteiston tehtäväkoulutus putken käsittelemiseen ja vetämiseen. HDPE-putken purkaminen kuormasta, kuormaaminen ja varastointi. HDPE-putken vetäminen ja käsitteleminen. HDPE-putken sulatus. Putken tarkastukset sekä vaarojen ja häiriöiden ehkäiseminen. Tapaturmatarkastukset sekä mahdolliset vaara- ja ongelma-alueet. HDPE-putken käsittelyssä käytettävät liikkuvat laitteistot. Turvataitoarvioinnit PSST:n kehittelemiä turvataitoarviointeja käytetään pätevöittämään henkilöt kouluttamaan/ohjaamaan toisia henkilöitä, suorittamaan tehtäviä ja täyttämään lupia seuraavilla pääalueilla: HDPE-putken ohjeistus HDPE-putken käsittelylupa HDPE-putken käsittelyn yleiset laitteistot Yleisen putken valinta ja tunnistus HDPE-putken purkaminen kuormasta, kuormaaminen ja varastointi Putken vetäminen Kiinnityslaitteisto Putkiston ennalta ehkäisevä ylläpito ja tarkastus HDPE-putken kiertäminen auki Virtauksen eristäminen ja jakelu Sulatus ja sulatuslaitteistot Olemassa olevia asiakirjoja ja taitoarviointeja voidaan käyttää, mutta niihin pitää sisällyttää FCX-turvataitoarvioinneissa luetellut taidot. Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.10

11 4.0 Määritelmät Määritelmät HDPE-putken käsittelylupa (Liite A) HDPE-putken käsittelyalueen vapautuspyyntö (Liite B) Putken turvallisuuden ohjaustiimi (PSST) Projektin johtaja Pätevä henkilö Turvavahti Varmistaja Lupa, jota vaaditaan kaikille yli 3-tuumaisia tai yli 15 metrin pituisia HDPEputkia koskeville töille, kun kyseessä on putken vetäminen, asentaminen ja/tai korjaaminen. Lupaa vaaditaan myös kaikille HDPE-putkikierukoita koskeviin töihin riippumatta putken pituudesta ja halkaisijasta. Lupaa ei tarvita putken poistamiseen kuormasta tai kuormaamiseen. Lupa on voimassa tehtävän keston ajan niin kauan, kun olosuhteet eivät muutu (esim. sää, laitteistot, putken koko, maaperä, jyrkkyys jne.). Yhtä lupaa voi käyttää useisiin samanlaisiin töihin. Tehtävän suorittavien työntekijöiden tulee tarkastaa lupa joka kerta ennen työn aloittamista. Kaikkien työhön liittyvien työntekijöiden tulee tulostaa, allekirjoittaa ja päivätä luvan alaosa luvan tarkistamisen jälkeen. Heti kun olosuhteet muuttuvat, luvan tarkastus on pakollinen ja siitä saattaa olla seurauksena uuden luvan tarvitseminen. käytetään, kun työ suoritetaan tässä lueteltujen ohjeiden ulkopuolella. Vapautus vaatii suoritettavan työn teknisen tarkastuksen ja esimiehen hyväksynnän ennen työn aloittamista. Vapautusta voidaan käyttää aina, kun työ suoritetaan niin kauanm kun olosuhteet eivät muutu (esim. käytetty laitteisto, putken koko, maaperä tai jyrkkyys muuttuu jne.). PSST tarkastaa työpaikkoja koskevat vapautukset siltä varalta, että ne tulee lisätä tähän ohjeistukseen. tiimi, johon kuuluu jokaisen näitä ohjeita koskevan alueen/työpaikan edustaja. Yrityksen PSST valvoo kunkin FCX-liiketoimintayksikön ohjeistuksia, ja työpaikan PSST varmistaa, että käytäntöjä noudatetaan kaikilla työpaikoilla. henkilö, joka tuntee tehtävän erittäin hyvin. Tämä henkilö voi olla valvoja, projektia johtava insinööri tai muu pätevä henkilö. henkilö, joka on osoittanut pätevyyttä taitoarvioinnin mukaisesti ja jolla on dokumentoitu koulutus. pätevä henkilö, jonka tehtävänä on valvoa tehtävää ja lopettaa työnteko, mikäli henkilöt menevät mahdolliselle tulilinjalle. Työpaikka määrittää tarvitaanko turvavahtia tehtävään perustuen tehtävän riskinarviointiin. Mikäli turvavahti on tarpeen, hänen on pysyttävä työpaikalla koko ajan eikä hänellä voi olla muita työtehtäviä tai -vastuita. Mikäli turvavahdin tulee lähteä työalueelta, toisen pätevän henkilön tulee tulla korvaamaan hänet. henkilö, jonka tehtävänä on tukea tai ohjata tietyn henkilön suorittaman tehtävän työnkulkua, kuten esimerkiksi putken poistaminen kuormasta tai liikuttaminen. Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.11

12 Tukeva aita esine, joka on asetettu putken ja henkilöstön väliin ja joka kestää putken voimaa ja estää putkea iskeytymästä henkilöstöön. Esine voi olla esimerkiksi: maavallit, betoniaidat, asianmukaisesti asetetut laitteistot jne. 5.0 Viitemateriaalit 6.0 Rekisterit Seuraavat rekisterit tulee säilyttää FCXrekistereiden säilytyskäytännön mukaisesti Työntekijän koulutusrekisterit Vuosittainen ohjelmakatsaus Laitteiston tarkastusrekisterit Vapautusasiakirjat Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.12

13 7.0 Versiohistoria 20** Korj 1 20** Korj 2 Alkuperäinen julkaisu Tämä päivitys sisältää 1. Tausta Erityinen urakoitsijalähde poistettu - ei tärkeä. 2. Päämäärä ja sen laajuus Nämä ohjeet eivät sovellu kasteluputkien ja aaltoputkien käsittelyyn, sillä ne eivät aiheuta samanlaisia vaaratilanteita. 3. Määritelmät HDPE-putken käsittelylupa (Liite A) Lupaa vaaditaan myös kaikille HDPE-putkikierukoita koskeviin töihin riippumatta putken pituudesta ja halkaisijasta. Lupaa ei tarvita putken poistamiseen kuormasta. Lupaa ei tarvita putken poistamiseen kuormasta tai kuormaamiseen. Lupa tulee tarkastaa aina ennen työn aloittamista. Tehtävän suorittavien työntekijöiden tulee tarkastaa lupa joka kerta ennen työn aloittamista. Kaikkien työhön liittyvien työntekijöiden tulee tulostaa, allekirjoittaa ja päivätä luvan alaosa luvan tarkistamisen jälkeen. HDPE-putken käsittelyalueen vapautuspyyntö (Liite B) Korj. 2 Kappaleen otsikko Vapautuslomake (Viite B) Korj. 3 Kappaleen otsikko HDPE-putken käsittelyalueen vapautuspyyntö (Liite B) 4. Riskinhallinta HDPE-putkien vetämistä käytetään työntämisen sijasta, ellei tästä myönnetä vapautusta (katso Liite B). Pitkien HDPE-putkien kuljetuksessa käytetään vetämistä työntämisen sijaan, ellei tästä myönnetä vapautusta (katso Liite B). Katso lisätietoja kappaleesta Pitkien putkien kuljetus (kappale 7). 5. Koulutus Työntekijät koulutetaan niin, että he voivat täyttää ja käyttää HDPE-putken lomaketta tehokkaasti. Työntekijät koulutetaan niin, että he voivat täyttää ja käyttää HDPE-putken Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.13

14 käsittelylomaketta tehokkaasti. Kaikki koulutus dokumentoidaan ja työntekijän taidot sisältävää koulutuskaaviota säilytetään yksikön sisällä. Kaikki koulutukset dokumentoidaan ja työntekijän taidot sisältäviä koulutuskaavioita säilytetään ja ylläpidetään saatavilla olevalla alueella. 6. Vastaanottaminen, kuorman purkaminen ja varastointi Aidat tai muut tulilinjalle pääsyn ehkäisevät tavat asetetaan paikoilleen, kun kuormaa irrotetaan, kuten käyttämällä haarukoilla varustettua kuormauslaitetta kuorman tukkimiseen. Aitojen, sulkuesteiden tai muiden tulilinjasta varoittavien laitteistojen tulee olla asetettuna henkilökuntaa varten, joka menee 15 metrin suuruiselle turvallisuusalueelle, kun kuormaa ei ole turvattu. Mukaan lukien silloin, kun kuormaa ei ole sidottu kiinni. Esimerkkinä tästä on haarukoilla varustetun kuormauslaitteen käyttäminen sitomattoman kuorman jumittamiseksi paikoilleen. Vastaanottaminen eli varaston henkilökunta koordinoi kuljetusrekan turvallisen saapumisen operaation työntekijöiden kanssa. Rekan kuormaa ei pureta, ennen kuin asianmukainen purkaminen on tarkastettu käyttämällä Freeport- McMoRanin kuormausohjeita ja kuormantarkastuksen tarkastuslistaa Toimitusrekan turvallisen saapumisen koordinoiminen kuorman purkamisalueelle, ja rekan kuormaa ei pureta, ennen kuin asianmukainen purkaminen on tarkastettu käyttämällä Freeport-McMoRanin kuormausohjeita ja kuormantarkastuksen tarkastuslistaa (Liite D). HDPE-putket varastoidaan laittamalla yhteen enintään kaksi halkaisijaltaan vähintään 0,25 metrin korkuista putkea ja halkaisijaltaan enintään 0,61 metriä pienemmän halkaisijan putkea, paitsi jos paikan päällä on tekniset tarkastukset, joilla voidaan valvoa putkien pinoamista. HDPE-putket varastoidaan laittamalla yhteen enintään kaksi halkaisijaltaan vähintään 0,25 metrin korkuista putkea ja halkaisijaltaan enintään 0,61 metriä pienemmän halkaisijan putkea, paitsi jos paikan päällä on tekniset tarkastukset, joilla voidaan valvoa putkien pinoamista. Syyt muutokseen "Tekniikka" muutettu selkeyden vuoksi "tekniseksi". 7. Pitkien putkien kuljetus Korj. 2 Kappaleen otsikko Pitkien putkien vetäminen/siirtäminen Korj. 3 Kappaleen otsikko Pitkien putkien kuljetus Tässä kappaleessa määritellään ohjeet pitkien HDPE-putkien kuljetukseen vetämällä tai kiskomalla. Tämä ei koske putkien kuljettamista rekka-autolla. HDPE-putkilupa tulee täyttää ennen putken vetämistä/liikuttamista. HDPE-putkilupa tulee täyttää ennen putken kuljettamista. Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.14

15 Kuljetettavat HDPE-putket vedetään työntämisen sijasta aina kun mahdollista, sillä työntäminen synnyttää lisävaaroja. Jos työntäminen on välttämätöntä, on pyydettävä vapautusta. Kun laitteistoa on käytetty putken vetämiseen, sitä ei voi enää käyttää muuhun kuin vetotehtäviin. Laitteistoon tulee merkitä milloin sitä on käytetty vetämiseen kaikenlaisen sekaannuksen välttämiseksi. Nostoon alun perin tarkoitettua laitteistoa voi käyttää vetämiseen, mutta sitä ei voi käyttää enää myöhemmin nostamiseen. Saattueita ja hinausajoneuvoja tulee käyttää, jos putken vetäminen tapahtuu aktiivisilla kaivosalueilla. Saattueita ja hinausajoneuvoja tulee käyttää, jos putkea kuljetetaan ajoradoilla, paitsi kun putket on fyysisesti aidattu tai tukittu. Hinausajoneuvon tulee pysyä kuljetettavan putken takana koko ajan eikä sitä voida käyttää putken ohjaamiseen. Sininen tutkain on pakollinen ainakin putkea vetävässä laitteistossa sekä saattueissa ja hinausajoneuvoissa, mikäli niitä käytetään. Sinisen tutkaimen TULEE olla helposti nähtävissä päiväsaikaan. 8. Sulatus, asennus ja korjaus Korj. 2 Kappaleen otsikko Asennus ja korjaus Korj. 3 Kappaleen otsikko Sulatus, asennus ja korjaus HDPE-putkilupa tulee täyttää ennen pätevän henkilön suorittamaa putken asennuksen ja/tai korjauksen aloittamista. Tehtävää koskevat työntekijät osallistuvat ennen työtä suoritettavaan turvatarkastustapaamiseen. HDPE-putken käsittelylupa täytetään ennen HDPE-putken sulatuksen, asennuksen ja/tai korjauksen aloittamista. Alue, jossa on olemassa tehtävään liittyviä vaaroja, tulee olla tiedossa osana luvan täyttämisprosessia. Kuka tahansa alueen sisällä oleva henkilö tarkastaa ja allekirjoittaa täytetyn luvan varmistaakseen, että kaikki ovat tietoisia vaaratilanteista. Lisätarkastuksia saatetaan tarvita, mikäli samassa putkistossa tehdään enemmän kuin yksi tehtävä. Muutoksenhallinnan (MOC) arviointi on pakollinen kaikille uusille asennuksille tai putkijärjestelmässä tehtäville merkittäville muutoksille, kuten on mainittu MOCsivulla. Muutoksenhallinnan (MOC) arviointi on pakollinen kaikille uusille asennuksille tai putkijärjestelmässä tehtäville merkittäville muutoksille. Lisätietoja löytyy kunkin työpaikan MOC-ohjelmasta. Työpaikat, joissa käsitellään kierrettyjä HDPE-putkia, kehittävät turvallisia toimintomenetelmiä kaikille kierrettyjä putkia koskeville tehtäville (esim. kierteisten putkien avaaminen) ja myöntävät luvan (Liite A) ennen työn suorittamista. Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.15

16 Kaiken pituisia ja halkaisijaltaan kaiken kokoisia HDPE-putkikierukoita koskeville tehtäville kehitetään erityiset turvalliset toimintomenetelmät, ja HDPE-putken käsittelylupa luovutetaan ennen työn aloittamista. Kierukassa olevan tallennetun energian hallintalaitetta (kuten kesyttäjä) käytetään kierukoiden purkamisessa. Valmistajan suosituksia ja soveltuvia sulatusta koskevia ASTM-standardeja on noudatettava jatkuvasti. Mikäli suosituksia ei voida noudattaa tai niitä ei ole olemassa käytettävälle putkelle, tarvitaan vapautusta. Tähän kuuluu kierrätetyn HDPE-putken käyttö. Useassa tapauksessa putki on sulautettu noudattamatta asianmukaisia standardeja tai protokollia, joita vaaditaan kunnollisen sulauttamisen takaamiseksi. Joissakin näistä tapauksista sulautuskohta on mennyt rikki sen jälkeen, kun putki on otettu käyttöön. Useimmiten nämä standardit kuuluvat koulutukseen ja niitä noudatetaan. Tällä sanamuodolla varmistetaan, että kuka tahansa putkitöitä tekevä noudattaa standardia odotustemme mukaisesti. Tulokset ovat yleensä tulleet urakoitsijoilta. Kierrätetty putki mainitaan erityisesti, sillä sitä käytetään usein ja sillä on erilaiset ominaisuudet uuteen HDPE-putkeen verrattuna. Kierrätettyä putkea voidaan silti käyttää, ja vapautuksella taataan asianmukaisten valmistajan suositusten käyttäminen. 9. HDPE-putken käsittelylupa Luettelo merkittävistä muutoksista: Suunta muuttunut pystysuorasta vaakasuoraan lisämateriaalin kiinnittämiseksi ja luvan täyttämisen helpottamiseksi. Luvan yläosassa on putkistotietoja koskeva osio siinä kysytään putkityyppiä (yleensä HDPE), pituutta, halkaisijaa ja SDR-lukua. Vaara-analyysi on jaettu kolmeen osioon. Osio 1. Vaara-analyysi on aina pakollinen. Osiot 1-A. Vetämiseen/siirtämiseen liittyvät vaara-analyysit ja 1-B. Sulatukseen/asennukseen/korjaukseen liittyvät vaara-analyysit koskevat yksityiskohtaisempia vaaroja suoritetun tehtävän mukaan. Yksi osio tai molemmat ovat pakollisia, ja voit rastittaa ruudun sille osiolle, joka ei ole sovellettavissa. Jos osio ei ole sovellettavissa, riittää kun rastitat tämän osion kerran. Luvan lopussa pyydetään kaikkien tehtävää koskevien työntekijöiden nimi ja allekirjoitus tarkoittaen kaikkia työtehtävää suorittavia tai vaara-alueella olevia henkilöitä. Allekirjoitus on pakollinen aina kun lupa tarkastetaan yleensä kerran päivässä. 10. HDPE-putken kuormanpurkamisen tarkastuslista Tiivistää suorituksen jälkeen ehdotetut muutokset Lisätty asiakirjan tarkastus ja ohjeet # kullekin asiakirjalle. Muita muutoksia ei ole tehty. Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.16

17 Liite A Lomakkeet ja luvat Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.17

18 Intranetissä julkaistu asiakirja on kontrolloitu kopio. Tarkista, että tulostettu asiakirja on edelleen ajankohtainen ennen käyttöä s.18

19

LAADINTAOHJE Nostin/nosturitarkastajat

LAADINTAOHJE Nostin/nosturitarkastajat 1(5) MENETELMÄKUVAUKSEN LAADINTAOHJE Tämä laadintaohje on tarkoitettu nostolaitetarkastuksia tekeville sertifioiduille asiantuntijoille heidän laatiessaan ja päivittäessään omaa menetelmäkuvaustaan. Nostolaitteiden

Lisätiedot

Kaukolämmityslaitteiden asennus Urakoitsijan ja lämmönmyyjän yhteistyö

Kaukolämmityslaitteiden asennus Urakoitsijan ja lämmönmyyjän yhteistyö Kaukolämmityslaitteiden asennus Urakoitsijan ja lämmönmyyjän yhteistyö Raportti K2/1998 Suomen Kaukolämpö ry 1998 ISSN 1238-9250 Viite: Sky-kansio 1/3 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY SUOSITUS K2/1998 Tässä suosituksessa

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

SMS ja vaatimustenmukaisuuden

SMS ja vaatimustenmukaisuuden SMS ja vaatimustenmukaisuuden valvonta Tiedotustilaisuus: Pienet hyväksytyt koulutusorganisaatiot non-complex ATO Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Turvallisuuden hallintajärjestelmä, SMS ICAO Document

Lisätiedot

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Riskien arvioinnin työkalu ohjelmapalveluiden tuottajille Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Tämä riskien arvioinnin työkalu on tarkoitettu matkailualan ohjelmapalveluja tarjoaville yrityksille.

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi Suomen Turvallisuusneuvonantajat Laatu ja turvallisuus auditointi Yritys: Tarkastelun kohde: Auditoija: Päiväys: 1.1 Vastuuhenkilöt 1.1.1 Onko kemikaalien maakuljetuksille nimetty turvallisuusneuvonantaja?

Lisätiedot

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 KÄYTTÖOHJEEN HYVÄKSYTTÄMINEN... 4 4 KÄYTTÖOHJEEN JAKELU... 4 5 KÄYTTÖOHJEEN ARKISTOIMINEN... 5

1 YLEISTÄ... 3 3 KÄYTTÖOHJEEN HYVÄKSYTTÄMINEN... 4 4 KÄYTTÖOHJEEN JAKELU... 4 5 KÄYTTÖOHJEEN ARKISTOIMINEN... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 UUDEN KÄYTTÖOHJEEN LUOMINEN TAI VANHAN PÄIVITTÄMINEN... 3 2.1 Vaikutus muihin käyttöohjeisiin... 3 2.1.1 Vanhojen dokumenttien poistaminen...

Lisätiedot

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje PULLEY-MAN porakonevinssi Käyttö- ja huolto-ohje SISÄLLYSLUETTELO 3 4 SUORITUSARVOT JA TIEDOT TURVALLINEN KÄYTTÖ 5 7 8 10 11 LAITTEEN OSAT JA VAIJERIN ASENNUS LAITTEEN KÄYTTÖ NOSTOISSA LAITTEEN HUOLTO

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA. Yrityksen nimi Laitosnumero Omavalvontasuunnitelman hyväksyjä. Hyväksymisaika

OMAVALVONTASUUNNITELMA. Yrityksen nimi Laitosnumero Omavalvontasuunnitelman hyväksyjä. Hyväksymisaika 1/5 OHJEISTETTU MALLIPOHJA OMAVALVONTASUUNNITELMA Yrityksen nimi Laitosnumero Omavalvontasuunnitelman hyväksyjä Hyväksymisaika Hukkanen Tuija Juotasniemi Pentti Oikarinen Helena 2006/2007 2/5 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Eurooppalainen tietokoneen ajokortti European Computer Driving Licence (ECDL) People with Disabilities. -Erityisryhmien koejärjestelyt-

Eurooppalainen tietokoneen ajokortti European Computer Driving Licence (ECDL) People with Disabilities. -Erityisryhmien koejärjestelyt- Eurooppalainen tietokoneen ajokortti European Computer Driving Licence (ECDL) People with Disabilities -Erityisryhmien koejärjestelyt- EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE People with Disabilities - Erityisryhmien

Lisätiedot

LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU - TAI YLEISELLÄ ALUEELLA KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT. Sadevesiviemäri

LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU - TAI YLEISELLÄ ALUEELLA KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT. Sadevesiviemäri LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU TAI YLEISELLÄ ALUEELLA Luvan hakija Nimi ja osoite Luvan hakijan vastuuhenkilö KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT Puhelin Vastuuhenkilön sähköpostiosoite Kohteen tiedot Työkohteen

Lisätiedot

Trafin julkaisuja xx-2014. Lentotoimintalupa (AOC) Ensihyväksyntään liittyvä ohjeistus. tekijä/tekijät, jos on

Trafin julkaisuja xx-2014. Lentotoimintalupa (AOC) Ensihyväksyntään liittyvä ohjeistus. tekijä/tekijät, jos on Lentotoimintalupa (AOC) Ensihyväksyntään liittyvä ohjeistus tekijä/tekijät, jos on Trafin julkaisuja Trafis publikationer Trafi Publications xx/2014 Sisällysluettelo 0 Esisanat...Virhe. Kirjanmerkkiä ei

Lisätiedot

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Käyttöohje (Mallit: CWS 160,230 ja 300) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-He-lv-002 versio A, muutos 0 19.12.2008 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel.

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE

FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE FISMA ry FiSMA Pätevän Arvioijan yleisohje Sivu 1(2) Prosessijohtaminen Hakemuksen tekeminen ja uusiminen FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE 1. Yleistä FiSMA Pätevän Arvioijan (FiSMA Competent

Lisätiedot

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA TIETOPAKETTI PÄHKINÄNKUORESSA: CE MERKINTÄ N PERUSTEELLA HUOMIO! Vanha konedirektiivi 98/37/EY on kumottu, mutta se on edelleen voimassa siirtymäaikana. Käyttöönoton siirtymäaika -> 29.12.2009 saakka.

Lisätiedot

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu 27.4.2016 KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu 27.4.2016 KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI 1 Yleistä Järvi-Suomen Energian (jäljempänä JSE) toimialueella on JSE:n hallinnoimia maahan asennettuja 110 kv maakaapeleita, keskijännite-

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009 YLEISTÄ Nämä asiakirjat piirustuksineen ja liitteineen sisältävät rakennusluvan. Rakennettaessa on noudatettava hyväksyttyjä piirustuksia.

Lisätiedot

Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman 03.10.2013

Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman 03.10.2013 Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman voimaan 1.7.2013, kaupan esteiden poisto jäsenmaiden välillä pakollinen CE-merkintä koskee niitä rakennustuotteita, joille

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

Asbestilakiuudistus 2016

Asbestilakiuudistus 2016 1 Asbestilakiuudistus 2016 Vaikutukset taloyhtiön toimintaan ja ohje taloyhtiölle Yleistä asbestilainmuutoksesta Asbestilainsäädäntö muuttui vuoden 2016 alusta Nykyinen asbestitöihin liittyvä lainsäädäntö

Lisätiedot

Riskien arviointi on laaja-alaista ja järjestelmällistä vaarojen tunnistamista ja niiden aiheuttamien riskien suuruuden määrittämistä

Riskien arviointi on laaja-alaista ja järjestelmällistä vaarojen tunnistamista ja niiden aiheuttamien riskien suuruuden määrittämistä BETONITEOLLISUUDEN RISKIENARVIOINTI- TYÖKALU Betoniteollisuuden työpaikoilla esiintyy erilaisia vaaroja ja ongelmakohtia, joissa voi esiintyä tapaturman/ sairastumisen mahdollisuus: SUUNNITTELE, TUNNISTA,

Lisätiedot

Veronumero.fi Tarkastaja rajapinta

Veronumero.fi Tarkastaja rajapinta Suomen Tilaajavastuu Oy Veronumero.fi Tarkastaja rajapinta Rajapintakuvaus veronumeroiden tarkastamiseen ja henkilötietojen noutamiseen Suomen Tilaajavastuu Oy Muutoshistoria Päivämäärä Tekijä Muutos 11.2.2013

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, 10600 Tammisaari IDO Kylpyhuone Oy:n yleisötiedote 2016 Yrityksen yhteystiedot ja vastuuhenkilö: IDO Kylpyhuone Oy Wärtsilänkatu

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201401 ASIAKIRJA: 841618 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP L8 CAT M3XX, CAT 3XX SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 4 1.1. Yleistä 4 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 4 2. Asennusohjeen

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro. ulkomaille suuntautuvan pitkän kuljetuksen lähtöpaikassa. kuljetuksen jälkeen tehty asiakirjatarkastus

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro. ulkomaille suuntautuvan pitkän kuljetuksen lähtöpaikassa. kuljetuksen jälkeen tehty asiakirjatarkastus ELÄINSUOJELUTARKASTUS ELÄINKULJETUS Lain eläinten kuljetuksesta (1429/2006) 29 :n tarkoittama tarkastus neuvoston asetuksen (EY) 1/2005* sisältämien, eläinten suojelua kuljetuksen aikana koskevien vähimmäisvaatimusten

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201204 ASIAKIRJA: 841652 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 L8 DANFOSS SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 4 1.1. Yleistä 4 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 4 2. Asennusohjeen symbolit 6 3. Toimituksen

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi

LIITTEET. asiakirjaan. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 82 final ANNEXES 1 to 3 LIITTEET asiakirjaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi ammattipätevyyksien tunnustamisesta sisävesiliikenteen alalla sekä

Lisätiedot

SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti

SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti SFS6002 - sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS 6002 - sähkötyöturvallisuuskoulutus: on kaikille Suomessa sähkötöitä tekeville pakollinen.

Lisätiedot

Jos olet jo kirjautunut palveluun, näin pääset tilillesi: Anna sähköpostiosoitteesi ja salasanasi. Napsauta Sisäänkirjautuminen.

Jos olet jo kirjautunut palveluun, näin pääset tilillesi: Anna sähköpostiosoitteesi ja salasanasi. Napsauta Sisäänkirjautuminen. Onko tämä ensimmäinen käyntisi? Napsauta kohtaa Rekisteröidy. Täydennä avautuvalle sivulle sähköpostiosoitteesi ja anna salasana. Napsauta Seuraava, lue ja hyväksy tietosuojakäytäntö. Jos olet jo kirjautunut

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sara Lax Tukesin valvomien kemikaalilaitosten arviointi

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sara Lax Tukesin valvomien kemikaalilaitosten arviointi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sara Lax 28.3.2012 Tukesin valvomien kemikaalilaitosten arviointi Kemikaalilaitosten selvitysvelvoite ja tarkastustaajuus Kemikaalien määrä ja luokitus Laajamittainen

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

N:o 526 LIITE B OSA II LUOKKIEN 1-9 VAARALLISTEN AINEIDEN KULEJTUKSIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET, JOTKA TÄYDENTÄVÄT TAI KORJAAVAT OSAN I MÄÄRÄYKSIÄ

N:o 526 LIITE B OSA II LUOKKIEN 1-9 VAARALLISTEN AINEIDEN KULEJTUKSIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET, JOTKA TÄYDENTÄVÄT TAI KORJAAVAT OSAN I MÄÄRÄYKSIÄ 1644 N:o 526 11 000-11 099 11 100-11 107 LIITE B OSA II LUOKKIEN 1-9 VAARALLISTEN AINEIDEN KULEJTUKSIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET, JOTKA TÄYDENTÄVÄT TAI KORJAAVAT OSAN I MÄÄRÄYKSIÄ Yleistä LUOKKA 1. RÄJÄHTEET

Lisätiedot

hallintoviranomaisen ohje X_ maksuviranomaisen ohje

hallintoviranomaisen ohje X_ maksuviranomaisen ohje hallintoviranomaisen ohje X_ maksuviranomaisen ohje c Päivämäärä cohjeen numero cdiaarinumero Euroopan sosiaalirahasto 10.3.2004 24 O/6/2004 TM KOHDERYHMÄT Opetusministeriö, kauppa- ja teollisuusministeriö,

Lisätiedot

tsoft Tarkastusmenettelyt ja katselmukset Johdanto Vesa Tenhunen 4.2.2004

tsoft Tarkastusmenettelyt ja katselmukset Johdanto Vesa Tenhunen 4.2.2004 Tarkastusmenettelyt ja katselmukset tsoft Vesa Tenhunen 4.2.2004 http://cs.joensuu.fi/tsoft/ Johdanto Yksi tärkeimmistä tekijöistä laadukkaiden ohjelmistojen tuottamisessa on puutteiden aikainen havaitseminen

Lisätiedot

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 HATTULAN SEURAKUNTA LVI SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1 1.1 RAKENNUSKOHDE 1 1.3 SUUNNITTELIJAT 1 1.4 HANKINNAN

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013 Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Osakkeenomistajan remontit Kunnossapito- tai muutostyö Kunnossapitotyöt: Yhtiön kunnossapitoa on kiinteistön ylläpitoon kuuluva toiminta, joka

Lisätiedot

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Alueellinen vesihuoltopäivä 18.11.2015, Kokkola Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 10.11.2015 1 Saijariina Toivikko Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Hankkeen

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Putkisto- ja instrumentointikaavio 3. Poikkeamatarkastelu

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Putkisto- ja instrumentointikaavio 3. Poikkeamatarkastelu Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 2 Turvallisuus prosessilaitoksen suunnittelussa 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Putkisto- ja instrumentointikaavio 3. Poikkeamatarkastelu

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 TARKISTETTU VERSIO: 201501 ASIAKIRJA: 841616 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 SISÄLTÖ 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Asennusohjeen symbolit

Lisätiedot

Näissä käyttöohjeissa on tarvittavat ohjeet subholer illa työskentelyä varten.

Näissä käyttöohjeissa on tarvittavat ohjeet subholer illa työskentelyä varten. Käyttöohjeet Näissä käyttöohjeissa on tarvittavat ohjeet subholer illa työskentelyä varten. Varoitus Subholer'ia ei saa käyttää tai huoltaa ennen käyttöohjeisiin tutustumista. Inco Technic AS järjestää

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 TARKISTETTU VERSIO: 201402 ASIAKIRJA: 841617 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 CAT M3XX, CAT 3XX SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 4 1.1. Yleistä 4 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 4 2.

Lisätiedot

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista-

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista- Liite 1 VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELYT A-moduuli (valmistuksen sisäinen tarkastus) 1. Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla valmistaja tai tämän yhteisöön kuuluvien valtioidenalueelle

Lisätiedot

Miksi auditoidaan? Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja

Miksi auditoidaan? Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja Miksi auditoidaan? Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja Vaatimus kudoslaitoksille: Fimean määräys 3/2014 Liite V 6. Laatukatselmus 6.1 Toiminnoille, joille lupaa haetaan, on oltava käytössä auditointijärjestelmä.

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

LIITE 1 (5) TYÖSUOJELUPIIRI Sosiaali- ja terveysministeriö / Työsuojeluosasto 16.1.2007

LIITE 1 (5) TYÖSUOJELUPIIRI Sosiaali- ja terveysministeriö / Työsuojeluosasto 16.1.2007 LIITE 1 (5) TORNINOSTUREIDEN OHJAAMOT JA NIILTÄ EDELLYTETTÄVÄ TURVALLISUUSTASO Torninostureiden ohjaamoiden tulee täyttää työssä käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden hankinnasta, turvallisesta

Lisätiedot

Allround-silta. ARS-asennusohje LAYHER -TELINEJÄRJESTELMÄ RAKENNAMME TURVALLISET TYÖOLOSUHTEET

Allround-silta. ARS-asennusohje LAYHER -TELINEJÄRJESTELMÄ RAKENNAMME TURVALLISET TYÖOLOSUHTEET Allround-silta LAYHER -TELINEJÄRJESTELMÄ ARS-asennusohje RAKENNAMME TURVALLISET TYÖOLOSUHTEET 1 1. JOHDANTO Asennuksessa on käytettävä ainoastaan Layherin alkuperäisosia. Ennen asennusta tarkasta huolella

Lisätiedot

EN 1090-1 Kantavat teräsrakenteet. Hitsauskoordinoijan ohjekirja. Innover. Innovator Network Oy innover@ innover.fi

EN 1090-1 Kantavat teräsrakenteet. Hitsauskoordinoijan ohjekirja. Innover. Innovator Network Oy innover@ innover.fi EN 1090-1 Kantavat teräsrakenteet Hitsauskoordinoijan ohjekirja innover@ innover.fi Innover Alkusanat Tämän dokumenttikokoelman tarkoitus on opastaa yritystäsi CE- merkintäprojektissa laatimamme FPC järjestelmän

Lisätiedot

Aiheita. Mihin kvv-työnjohtajaa työmaalla tarvitaan? Kvv-työnjohtaja Asennusten valvonta / jätevesijärjestelmät

Aiheita. Mihin kvv-työnjohtajaa työmaalla tarvitaan? Kvv-työnjohtaja Asennusten valvonta / jätevesijärjestelmät Mihin kvv-työnjohtajaa työmaalla tarvitaan? Vesa Arvonen 20.11.2009 Aiheita Kvv-työnjohtaja Asennusten valvonta / jätevesijärjestelmät Uudiskohteet Saneeraukset Laitepuhdistamot Maaperäkäsittely 1 Kiinteistön

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Palvelupäälliköt ja esimiehet oman henkilöstönsä osalta

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Palvelupäälliköt ja esimiehet oman henkilöstönsä osalta Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite:

Lisätiedot

RAJA-KARHUN REMONTTIOHJE

RAJA-KARHUN REMONTTIOHJE RAJA-KARHUN REMONTTIOHJE Tässä asunto-osakeyhtiö Raja-Karhun huoneistoremontteja koskevat pelisäännöt. Ohjeita noudattamalla varmistat onnistuneen remontin niin huoneiston, taloyhtiön kuin naapureidenkin

Lisätiedot

MUUTOS- JA KUNNOSSAPITOTYÖT

MUUTOS- JA KUNNOSSAPITOTYÖT MUUTOS- JA KUNNOSSAPITOTYÖT Osakkeenomistajalla ilmoitusvelvollisuus kunnossapito- ja muutostöistä Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajan on ilmoitettava huoneistonsa kunnossapito- ja muutostyöstä

Lisätiedot

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3 Liite I Liite I 2 (7) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 3 a) Elintarvikehuoneistojen ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn liittyvät tarkastukset 3 b) Säännöllisen valvonnan tarkastukset...

Lisätiedot

Sähköinen kulunvalvonta toimenpiteet yrityksissä. Paavo Mattila Talonrakennusteollisuus ry

Sähköinen kulunvalvonta toimenpiteet yrityksissä. Paavo Mattila Talonrakennusteollisuus ry Sähköinen kulunvalvonta toimenpiteet yrityksissä Paavo Mattila Talonrakennusteollisuus ry Sähköinen kulunvalvonta ja YT-laki YT-laki edellyttää sähköisen kulunvalvonnan käsittelemistä YTneuvotteluissa

Lisätiedot

MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi

MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi PERUSTASO TAVOITETASO Perusasiat ja lainsäädäntö kunnossa Aktiivista ja tavoitteellista toimintaa Systemaattisesti

Lisätiedot

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin Työvälineiden tausta Nämä työvälineet ovat syntyneet vuosina 2006 2008 toteutetun Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisessa ympäristössä (HenRI) - hankkeen tuloksena. (http://www.vtt.fi/henri). HenRI-hanke

Lisätiedot

Päivitetty 17.1.2014. JETI pikaohje. Ennakkosuunnitelman luonti

Päivitetty 17.1.2014. JETI pikaohje. Ennakkosuunnitelman luonti Päivitetty 17.1.2014 JETI pikaohje Ennakkosuunnitelman luonti 1/5 Uuden ennakkosuunnitelman luonti Voit luoda uuden ennakkosuunnitelman kahdella tavalla: 1. Joko luomalla uuden ennakkosuunnitelman tyhjältä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 11. huhtikuuta 2002 PE 301.518/Kompr.tark. 4-5 KOMPROMISSITARKISTUKSET 4-5 Mietintöluonnos (PE 301.518) Rainer Wieland

Lisätiedot

Eristinadapteri PITO-E

Eristinadapteri PITO-E Eristinadapteri Tekniset tiedot Lyhyt eristinadapteri on nyt saatavana :n suuri etu on sen pieni koko: se on niin lyhyt, että sitä voidaan käyttää liittämään A-liitynnän vakio paljaaseen vaihekiskoon jopa

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE HÖGFORS 31300CS SARJA

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE HÖGFORS 31300CS SARJA HÖGFORS 06/06/2014 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 2 Kuljetus ja varastointi... 3 Nostaminen... 4 Venttiilin paikka putkistossa... 5 Suositeltava asennustapa... 10 Hitsaus... 11 Huuhtelu... 12 Käyttöönotto...

Lisätiedot

Finncont Oy, Virrat henkilöstöä n. 130 liikevaihto n. 20 milj. Perustettu v. 1974. Räätälöityjä ratkaisuja 40 vuotta

Finncont Oy, Virrat henkilöstöä n. 130 liikevaihto n. 20 milj. Perustettu v. 1974. Räätälöityjä ratkaisuja 40 vuotta Teollisuuden polttonesteet -seminaari 9.-10.9.2015, Tampere Työmaiden ja maatilojen siirrettävät (ja varasto-) säiliöt käyttökelpoiset vaihtoehdot eri kohteisiin Timo Linjamaa, myyntipäällikkö, vakiotuotteet

Lisätiedot

04.09.2014. Lukuvuonna 2014-2015 2-luokkalaisten uimaopettajana toimii Pia Salonen, p. 050 3800489 ja sähköposti pia.salonen@kotka.

04.09.2014. Lukuvuonna 2014-2015 2-luokkalaisten uimaopettajana toimii Pia Salonen, p. 050 3800489 ja sähköposti pia.salonen@kotka. 2- LUOKKALAISTEN UIMAOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN KOTKASSA 2014-2015 YLEISTÄ Kukin toisen luokan oppilas saa uimaopettajan antamaa uinnin opetusta yhteensä kymmenen tuntia. Opetus tapahtuu mahdollisuuksien

Lisätiedot

Johdanto päivän teemaan Osaamisen tunnistamisen prosessi sekä katsaus erilaisiin näyttötapoihin ja työkaluihin

Johdanto päivän teemaan Osaamisen tunnistamisen prosessi sekä katsaus erilaisiin näyttötapoihin ja työkaluihin Johdanto päivän teemaan Osaamisen tunnistamisen prosessi sekä katsaus erilaisiin näyttötapoihin ja työkaluihin Projektipäällikkö Tero Keva Turun yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea Työpajan

Lisätiedot

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta.

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta. KAUKOLÄMPÖ-, KAUKOJÄÄHDYTYS- 1(5) JA KAASUJOHDOT YLEINEN OHJE 3 115-1 Luotu 16.12.2013 Korvaa ohjeen 10.02.2012 Voimassa toistaiseksi 1 Yleistä Sähkölaitoksen sijaintikartoilla on esitettynä maahan asennettuja

Lisätiedot

Käyttö ja velvollisuudet

Käyttö ja velvollisuudet Käyttötarkoitus Käyttötarkoitus Kohderyhmä Scanian päällirakennetiedot on pääosin tarkoitettu päällirakentajille ja ne koskevat kaikkia Scanian kuorma-autoalustoihin ja valmiisiin kuorma-autoihin tehtyjä

Lisätiedot

Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET

Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Suihkukaapit on valmistettu seuraavien direktiivien mukaisesti: Matalajännite 2006/95/EEC Yhdenmukaisuus kyseisen direktiivin kanssa taataan seuraavilla harmonisointinormeilla:

Lisätiedot

Tehtaanjohtajan tekemä ensimmäisen vaiheen auditointi

Tehtaanjohtajan tekemä ensimmäisen vaiheen auditointi Sivu 1(6) Tehtaanjohtajan tekemä ensimmäisen vaiheen auditointi Tässä esitetyt kysymykset on tarkoitettu ensimmäisen vaiheen auditointiin (TEJ 1), joka on hyvä tehdä aina yrityksen turvallisuusjohtamisjärjestelmää

Lisätiedot

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE Pyydämme palauttamaan täytetyn lomakkeen osoitteeseen laatu@chamber.fi. Tarkastettava tilintarkastaja Laaduntarkastaja Laadunvalvontajärjestelmän kartoitus

Lisätiedot

SBL-LAMINAARIPALKKI. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

SBL-LAMINAARIPALKKI. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet SBL-LAMINAARIPALKKI Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Lue tarkasti tämä ohjekirja ennen asennusta ja laitteen käyttöönottoa. ei ota mitään juridista vastuuta asennuksessa ja huollossa syntyneistä vahingoista.

Lisätiedot

OHJEKIRJA. ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat

OHJEKIRJA. ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat OHJEKIRJA ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat Sisällysluettelo ASENNUSOHJE Yleistä Tehtaan lähtötarkastus Kuljetus ja varastointi Laitteen ympäristö Nostaminen

Lisätiedot

Kuljetus TOT 17/00. Kuorma-auton kääntyväkattoinen kapelli osui 20 kv:n sähkölinjaan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Kuorma-autonkuljettaja

Kuljetus TOT 17/00. Kuorma-auton kääntyväkattoinen kapelli osui 20 kv:n sähkölinjaan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Kuorma-autonkuljettaja TOT-RAPORTTI 17/00 Kuorma-auton kääntyväkattoinen kapelli osui 20 kv:n sähkölinjaan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Kuorma-autonkuljettaja oli ajanut kuorma-autonsa väärään purkupaikkaan. Tällä

Lisätiedot

ARVOISAT OSAKKEENOMISTAJAT HUONEISTOREMONTIT JA UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI

ARVOISAT OSAKKEENOMISTAJAT HUONEISTOREMONTIT JA UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI ARVOISAT OSAKKEENOMISTAJAT HUONEISTOREMONTIT JA UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI Asunto-osakeyhtiölain 4 ja 5 luvun mukaan osakkeenomistajalla on oikeus tehdä huoneistossa kunnossapito- ja muutostöitä. Osakkeenomistajan

Lisätiedot

TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA

TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA Exilight Oy Hermiankatu 6-8A Tel. +358 (0)10 773 5400 33720 Tampere Fax. +358 (0)10 773 5409 Kiinteistö: Omistaja:

Lisätiedot

HYVÄT TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT 2014

HYVÄT TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT 2014 Betoniteollisuuden työturvallisuuskilpailu HYVÄT TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT 2014 VARASTOINTI 1 Betoniteollisuuden hyvät turvallisuuskäytännöt sisältävät n. 350 sivua erilaisia hyviä käytäntöjä. Kaikki eivät

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30. Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13

Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30. Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13 Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30 Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13 TOIMINTA SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

Turvallisesti tikkailla

Turvallisesti tikkailla Turvallisesti tikkailla Turvallisesti tikkailla Tämä ohje on tehty teollisuuden työpaikkojen turvallisuustyön tukemiseksi. Ohjeessa on huomioitu lainsäädännön vaatimusten lisäksi myös hyviä käytäntöjä.

Lisätiedot

Riippumattomat arviointilaitokset

Riippumattomat arviointilaitokset Riippumattomat arviointilaitokset CSM Riskienhallinta -asetuksen mukainen riippumaton arviointi Komission asetus (352/2009/EY) yhteisestä turvallisuusmenetelmästä, CSM riskienhallinta-asetus, vaatii rautatiejärjestelmässä

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry Turvallisuussuunnitelma Lauttasaaren Kisa-Siskot ry LAUTTASAAREN KISA-SISKOT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2 (6) Sisällysluettelo 1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2 Yhdistyksen toiminnan kuvaus...

Lisätiedot

PÄÄTÖS 23.4.2015 6641/31/2014. Metarno Oy. Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI. Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015

PÄÄTÖS 23.4.2015 6641/31/2014. Metarno Oy. Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI. Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015 Metarno Oy Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Päätöstä koskeva toiminta Räjähteiden pysyvä varasto, Hämeenlinna Kannila Metarno

Lisätiedot

CISCO AIRONET 1131AG -TUKIASEMA

CISCO AIRONET 1131AG -TUKIASEMA CISCO AIRONET 1131AG -TUKIASEMA Asennus ja käyttöönotto -ohjeet 8.10.2010 Jaakko Helskyaho CISCO AIRONET 1131AG 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 ASENNUS... 3 1.1 Kannen avaaminen... 3 1.2 Tukiaseman liitännät...

Lisätiedot

NILAN HUOLTOPÄIVÄKIRJA

NILAN HUOLTOPÄIVÄKIRJA Sivu 1 / 8 NILAN HUOLTOPÄIVÄKIRJA LAITOKSEN OMISTAJA / KÄYTTÄJÄ : YHTEYSHENKILÖ JA PUH. NRO: KOHTEEN NIMI JA OSOITE: KÄYTTÖÖNOTON PÄIVÄMÄÄRÄ: Takuun edelletys on Nilan laitteille, joissa ilmamäärä ylittää

Lisätiedot

TIETOTURVA- POLITIIKKA

TIETOTURVA- POLITIIKKA TIETOTURVA- POLITIIKKA Kaupunginhallitus 3.9.2013 216 HAAPAJÄRVEN KAUPUNGIN TIETOTURVAPOLITIIKKA 1. JOHDANTO... 3 2. KATTAVUUS... 3 3. TIETOTURVA... 3 4. TIETOTURVATYÖ... 4 5. ORGANISOINTI JA VASTUUT...

Lisätiedot

Saneerauskaapelin PST 10 W/m asennusohje

Saneerauskaapelin PST 10 W/m asennusohje Saneerauskaapelin PST 10 W/m asennusohje Saneerauskaapelin PST 10 asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 3 m:n kylmäkaapelin. Teho 10 W/m, 230 V AC. Käyttökohteet: Osittain varaava

Lisätiedot

Huom. Kansainvälisten ADR/RID-määräysten mukaan toimivaltaisen viranomaisen on poistettava tämä kansilehti ennen raportin lähettämistä eteenpäin.

Huom. Kansainvälisten ADR/RID-määräysten mukaan toimivaltaisen viranomaisen on poistettava tämä kansilehti ennen raportin lähettämistä eteenpäin. 1 (5) ONNETTOMUUSILMOITUS / VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUS Vaarallisten aineiden kuljetuksessa vaaraa aiheuttaneesta tapahtumasta liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen vaarallisten aineiden kuljetuksesta

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro. ulkomaille suuntautuvan pitkän kuljetuksen lähtöpaikassa. kuljetuksen jälkeen tehty asiakirjatarkastus

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro. ulkomaille suuntautuvan pitkän kuljetuksen lähtöpaikassa. kuljetuksen jälkeen tehty asiakirjatarkastus ELÄINSUOJELUTARKASTUS ELÄINKULJETUS Lain eläinten kuljetuksesta (1429/2006) 29 :n tarkoittama tarkastus neuvoston asetuksen (EY) 1/2005* sisältämien, eläinten suojelua kuljetuksen aikana koskevien vähimmäisvaatimusten

Lisätiedot