PALO RAKENNUKSEN NUMERO/RAKENNUSTUNNUS PALOTURVALLISUUS - PALOTEKNINEN SUUNNITELMA. KK-Palokonsultti Oy Piispantilankuja 4, ESPOO 4.5.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALO RAKENNUKSEN NUMERO/RAKENNUSTUNNUS PALOTURVALLISUUS - PALOTEKNINEN SUUNNITELMA. KK-Palokonsultti Oy Piispantilankuja 4, ESPOO 4.5."

Transkriptio

1

2

3

4 KAUPUNGINOSA/KYLÄ KORTTELI/TILA RAKENNUKSEN NUMERO/RAKENNUSTUNNUS TONTTI/RN:O 3 VIRANOMAISEN ARKISTOINTIMERKINTÖJÄ RAKENNUSTOIMENPIDE UUDISRAKENNUS RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE LAHDEN RANTAKARTANO Lahti PIIRUSTUSLAJI PALOTURVALLISUUS - JUOKSEVA N:O PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ MITTAKAAVAT PALOTEKNINEN SUUNNITELMA KK-Palokonsultti Oy Piispantilankuja 4, ESPOO PÄIVÄYS SUUNNITTELIJAN NIMI Esko Mikkola KOULUTUS TkT, sovellettu fysiikka SUUNNITTELUALA JA PIIRUSTUKSEN NUMERO PALO SUUNNITTELIJAN ALLEKIRJOITUS MUUTOS

5 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ PALOLUOKKA JA PALOVAARALLISUUSLUOKKA OSASTOINTI PALOKUORMAT RAKENTEET KANTAVIEN JA OSASTOIVIEN RAKENNUSOSIEN TUNTILUOKAT PINTAKERROSTEN JA ERISTEIDEN VAATIMUKSET SUOJAUSTASO ALKUSAMMUTUSKALUSTO PALOVAROITTIMET SAVUNPOISTO KELLARIKERROS KERROKSET PORRASHUONE JA KERROSAULAT IV-KONEHUONE SAVUNPOISTON OHJAUSKESKUS JA VARAVIRTA POISTUMISTIEJÄRJESTELYT ULOSKÄYTÄVÄT JA NIIDEN LEVEYDET POISTUMISJÄRJESTELYT POISTUMISOPASTEET JA POISTUMISREITTIEN VALAISEMINEN POISTUMISTIEOVET ILMANVAIHTO PELASTUSLAITOKSEN OPERATIIVINEN TOIMINTA KÄYTÖNAIKAINEN PALOTURVALLISUUS POIKKEUKSET SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMAN E-SARJAN TAULUKOISTA JA LUKUARVOISTA... 8 KK-Palokonsultti Oy Y-tunnus: Piispantilankuja Espoo

6 24,600 28,600 35,300 1 YLEISTÄ (9) Tarkasteltava kohde on kymmenenkerroksinen asuinrakennuksen torniosa (kuva 1), joka on osa korttelin kokonaisuutta. Kellarikerroksessa sijaitsee irtaimistovarastoja ja teknisiä tiloja, ensimmäinen kerroksessa sijaitsee tekninen tila, LVV, UVV ja asuntoja. Kerroksissa 2-10 on asuntoja. IV-konehuone sijaitsee ullakolla. Kuva 1. Tarkasteltava korttelikokonaisuuden torniosa ja sen korkeudet ympäristöön nähden. Torniosa toteutetaan yhdellä uloskäytävällä. Porrashuoneesta voidaan poistua 1. kerroksesta kadulle ja toisesta kerroksesta kansipihalle. Rakennuksen suunnittelu noudattaa pääosin paloturvallisuusmääräysten (E1) ja ohjeiden paloluokkia ja lukuarvoja. Poistumisjärjestelyjen osalta suunnittelussa käytetään lisäksi toiminnallista lähestymistapaa, jolloin vaatimusten täyttymistä arvioidaan suhteessa seuraaviin tekijöihin: - rakennuksessa olevien henkilöiden on voitava palon sattuessa päästä poistumaan rakennuksesta tai heidät on voitava pelastaa muulla tavoin; - pelastushenkilöstön turvallisuus on rakentamisessa otettava huomioon. KK-Palokonsultti Oy Y-tunnus: Piispantilankuja Espoo

7 (9) 2 PALOLUOKKA JA PALOVAARALLISUUSLUOKKA Rakennusten paloluokka on P1. Rakennusten palovaarallisuusluokka on 1. 3 OSASTOINTI Rakennuksissa toteutuu kerros- ja käyttötapaosastointi. asunnot muodostavat kukin oman palo-osaston irtaimistovarastot muodostavat oman palo-osaston LVV ja UVV muodostavat palo-osaston tekniset tilat muodostavat omat palo-osaston porrashuone osastoidaan kerrosauloista. 4 PALOKUORMAT Rakennuksen palokuormat käyttötavoittain on esitetty taulukossa 1. Taulukko 1. Palokuormat Käyttötapa Palokuorma asunnot, LVV, UVV < 600 MJ/m 2 tekniset tilat, IV-konehuone irtaimistovarastot < MJ/m 2 MJ/m 2 5 RAKENTEET 5.1 KANTAVIEN JA OSASTOIVIEN RAKENNUSOSIEN TUNTILUOKAT Kantavien ja osastoivien rakenteiden tuntiluokat on esitetty taulukossa 2. Taulukko 2. Kantavien ja osastoivien rakenteiden tuntiluokat Rakenne Kantavat rakenteet asunnot, porrashuoneen kerrostasot porrassyöksyt ja -tasanteet asuntojen parvekkeiden parveketaso LVV, UVV tekniset tilat, IV-konehuone irtaimistovarastot Luokkavaatimus R120 R30 R60 R120 R120 R180 KK-Palokonsultti Oy Y-tunnus: Piispantilankuja Espoo

8 Osastoivat rakenteet asunnot, LVV/UVV EI60 ovet, ikkunat luukut tms., (< 7 m 2 ) EI30 asuntojen lasitettujen parvekkeiden väliseinät EI15 asuntojen parvekkeiden parveketaso EI30 tekniset tilat, IV-konehuone EI60 irtaimistovarastot EI90 ovet, ikkunat luukut tms., (< 7 m 2 ) EI (9) 5.2 PINTAKERROSTEN JA ERISTEIDEN VAATIMUKSET Taulukko 3. Materiaalit pintakerroksissa (E1,2011) Käyttötapa Luokkavaatimus Sisäpuoliset pinnat Asunnot seinät ja katot D-s2, d2 lattiat - Varastotilat seinät D-s2, d2 katot D-s2, d2 lattiat DFL-s1 Tekniset tilat seinät ja katot B-s1, d0 lattiat DFL-s1 Uloskäytävät sisäseinät ja katot A2-s1, d0 lattiat DFL-s1 Ulkoseinät ulkoseinän ja tuuletusraon ulkopinta B-s1, d0 tuuletusraon sisäpinta B-s1, d0 Kate BROOF(t2) 6 SUOJAUSTASO Rakennuksen torniosalle ei ole määritetty suojaustasoa. 6.1 ALKUSAMMUTUSKALUSTO IV-konehuone varustetaan käsisammuttimella (esim. jauhesammutin 27A-144B-C, 6 kg). Käsisammuttimen käyttö- ja sammutusominaisuuksien sekä niihin tehtävien merkintöjen tulee olla voimassaolevan eurooppalaisen SFS-EN 3-standardisarjan tai muun vastaavan vaatimustasoisen standardin mukaisia. KK-Palokonsultti Oy Y-tunnus: Piispantilankuja Espoo

9 6.2 PALOVAROITTIMET (9) Asuntilat varustetaan verkkovirtaan kytketyillä palovaroittimilla. Palovaroittimien on täytettävä yhdenmukaistetun tuotestandardin SFS-EN Palovaroittimet vaatimukset. Palovaroittimia asennetaan siten, että jokaisen huoneiston alkavaa 60 m 2 kohden on oltava vähintään yksi palovaroitin. Lisäksi kaikkiin makuuhuoneisiin tehdään varaus verkkovirtaan kytkettävälle palovaroittimelle. Palovaroittimien virransyöttö varmistetaan esimerkiksi paristolla tai akulla. Yleisiin tiloihin asennetaan palovaroittimet. 7 SAVUNPOISTO Rakennuksen savunpoisto toteutetaan RakMK E1 määräyksiä ja ohjeita soveltaen. 7.1 KELLARIKERROS Kellarikerroksen tiloista savut poistetaan savunpoistoluukkujen kautta tuulettamalla. 7.2 KERROKSET 1-10 Asuinhuoneistojen ja muiden tilojen savunpoisto tapahtuu painovoimaisesti ovien ja ikkunoiden kautta tuulettamalla. 7.3 PORRASHUONE JA KERROSAULAT Porrashuoneesta osastoiduissa kerrostasoauloissa on koneellinen savunpoisto (2 m 3 /s). Porrashuoneen yläosaan sijoitetaan vähintään 1 m 2 savunpoistoluukku tai -ikkuna. Porrashuoneen savunpoiston ohjauspainikkeet ovat porrashuoneen ensimmäisessä kerroksessa. Korvausilma johdetaan porrashuoneen ulko-oven kautta. 7.4 IV-KONEHUONE IV-konehuone varustetaan 1 m 2 savunpoistoluukulla/-ikkunalla. Luukun/ikkunan avaus tapahtuu manuaalisesti. 7.5 SAVUNPOISTON OHJAUSKESKUS JA VARAVIRTA Sähköisten savunpoistoluukkujen virransaanti varmistetaan akuilla. Porrashuoneen savunpoiston ohjauspaneeli sijaitsee porrashuoneen 1 krs:ssa. 8 POISTUMISTIEJÄRJESTELYT Torniosa, joka on pihakannen tasoon nähden 9-kerroksinen, toteutetaan yhdellä uloskäytävällä. Tämä perustuu siihen, että poistumisen kannalta oleellista on se, että ylimmän kerroksen lattiataso on 24,6 m korkeudella pihakannen tasoon nähden. Tämä on vain 0,6 m enemmän kuin KK-Palokonsultti Oy Y-tunnus: Piispantilankuja Espoo

10 (9) määräyksen mukainen lattiatason korkeus enintään 8-kerroksisessa P1 luokan rakennuksessa. Tätä ylitystä voidaan pitää vähäisenä, ja voidaan siten kompensoida muilla paloturvallisuutta parantavilla toimenpiteillä, jotka on esitetty kohdassa ULOSKÄYTÄVÄT JA NIIDEN LEVEYDET Poistumiseen käytetään uloskäytäväporrashuonetta sekä ulko-ovia. Rakennuksen henkilömäärä mitoitetaan taulukon 4 mukaisesti. Taulukko 4. Mitoittavat henkilömäärät käyttötapaluokittain Käyttötapa Henkilömäärä asunnot, pesula 1 hlö / 10 m 2 varastot ja tekniset tilat 1 hlö / 30 m 2 Poistuminen mitoitetaan E1 ohjeiden mukaisesti. 8.2 POISTUMISJÄRJESTELYT Asunnoista poistuminen tapahtuu porrashuoneen kautta ulos. Lisäksi huoneistoissa on pelastusmahdollisuus parvekeluukkujen kautta tai kadun puolen parvekkeilta pelastuslaitoksen avustamana nostolava-autolla. IV-konehuoneesta on poistuminen porrashuoneeseen. 8.3 POISTUMISOPASTEET JA POISTUMISREITTIEN VALAISEMINEN Rakennuksen poistumisreitit merkitään ja valaistaan voimassa olevien standardien ja ohjeiden mukaisesti. 8.4 POISTUMISTIEOVET Uloskäytävien ja niihin johtavien tilojen ovien tulee olla hätätilanteessa poistumissuuntaan (jos yli 60 hlö) helposti avattavissa ilman avaimia. 9 ILMANVAIHTO Tilojen ilmanvaihto toteutetaan Suomen Rakentamismääräyskokoelman osan E7 ohjeiden mukaisesti. Porrashuoneiseen asennetaan ilmanvaihdon hätä-seis -painike, joka sammuttaa porrashuonetta palvelevan iv-koneen. Mikäli roilossa on rakennustarvikkeita, kuten putkia, johtoja ja eristeitä, jotka eivät täytä luokan A2-s1, d0 vaatimuksia, katkaistaan roilo vähintään A2-s1, d0 -luokan rakennustarvikkeella osastoivan vaakarakenteen kohdalla. KK-Palokonsultti Oy Y-tunnus: Piispantilankuja Espoo

11 (9) 10 PELASTUSLAITOKSEN OPERATIIVINEN TOIMINTA Rakennuksen sivuilla sijaitsee pelastustie. Ullakolle järjestetään sammutustöitä varten vähintään 850 mm x 850 mm luukku/ovi suoraan ulkoa. 11 KÄYTÖNAIKAINEN PALOTURVALLISUUS Rakennuksen palotorjuntalaitteille ja -välineille laaditaan lakisääteinen kunnossapito-ohjelma (huoltokirja), jota päivitetään tarvittaessa. Mikäli rakennukseen suunnitellaan käytön aikana tilamuutoksia tai tilojen käyttötarkoitusten muutoksia, tulee tarkistaa, onko niillä vaikutusta rakennuksen paloturvallisuuteen ja tarvitaanko paloturvallisuusratkaisuihin muutoksia tai lisäyksiä. Lisäksi tulee hankkia tarvittavat rakennus- yms. luvat muutoksia varten. 12 POIKKEUKSET SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMAN E-SARJAN TAULUKOISTA JA LUKUARVOISTA Kohteen paloturvallisuussuunnitelma poikkeaa Suomen Rakentamismääräyskokoelman määräyksistä ja ohjeista torniosan uloskäytävän osalta. Vaatimus: Kaksi erillistä uloskäytävää (kun yli 8 kerrosta). Toteutuu: o Yksi uloskäytävä rakennuksen torniosassa o Ylimmän kerroksen lattiataso on 24,6 m korkeudella pihakannen tasoon nähden. Tämä on 0,6 m enemmän kuin määräyksen mukainen lattiatason korkeus enintään 8- kerroksisessa P1 luokan rakennuksessa, jossa sallitaan yksi uloskäytävä + varatie. o Torniosan kantavat rakenteet R120 ja kerrostasoaulat varustetaan kuivanousuilla (yli 8 kerroksisten rakennusten mukaan) o Porrashuoneen ja kerrostasoaulan väliin osastoiva seinä (EI60) sekä osastoiva ovi (EI30) kuvan 2 mukaisesti o Pelastuslaitoksen toiminnan mahdollistava palomieshissi (standardin EN81-72 mukaisen palomieshissin minimikoko 1100 x 1400 mm) osastoituna kerrostasoaulasta kuvan 2 mukaisesti o Kerrostasoauloissa koneellinen savunpoisto (2 m 3 /s), porraskuilussa normaali savunpoistoluukku ylhäällä o Huoneistojen ovet varustetaan ovensulkijoilla (tavalliset ovipumput), ovet yksilehtisiä EI30 o Varateiden omatoimisen käytön mahdollistaminen parvekeluukut asennetaan kaikkiin parvekkeisiin o Yleisiin tiloihin asennetaan palovaroitin KK-Palokonsultti Oy Y-tunnus: Piispantilankuja Espoo

12 (9) Perusteet poikkeukselle: Vaikka tarkasteltava kohde (rakennuksen torniosa) on pihakannen tasoon nähden 9- kerroksinen, on poistumisen kannalta oleellista se, että ylimmän kerroksen lattiataso on 24,6 m korkeudella pihakannen tasoon nähden, mikä on vain 0,6 m enemmän kuin määräyksen mukainen lattiatason korkeus enintään 8-kerroksisessa P1 luokan rakennuksessa. Tätä ylitystä voidaan pitää vähäisenä, ja sitä kompensoidaan edellä määritellyillä paloturvallisuutta parantavilla toimenpiteillä. Lisäksi poistujien määrä on suhteellisen pieni (vain 4 tai 2 asuntoa kussakin kerroksessa) ja savun leviäminen portaaseen estetään tehokkaasti. Siten voidaan olettaa poistumisen, pelastamisen ja sammuttamisen turvallisuuden toteutuvan P1 asuinrakennukselta vaadittavalla tasolla rakennuksen kerroslukuun liittyvästä uloskäytävien lukumäärän poikkeamasta huolimatta. Kuva 2. Portaan ja palomieshissin osastointi sekä savunpoisto kerrostasoaulasta. Espoossa KK-Palokonsultti Oy Esko Mikkola TkT, sovellettu fysiikka KK-Palokonsultti Oy Y-tunnus: Piispantilankuja Espoo

13 2H+K 48,0 2H+K 51,5 HUONEISTOJEN OVET OSASTOITU EI30 VARUSTETTUNA OVISULKIJALLA KONEELLISEN SAVUNPOISTON HORMI HORMIN KOKO 1,8 m X 0,6 m = 1 m 2 3H+K 62,0 TEK 6,0 LVV 16,0 S A PALOMIESHISSI, ESIM. KONE MONOSPACE 500 OVI OSASTOITU EI30 PALO-OSASTOITU EI60 KULKUOVI EI30 UVV/pp 79,0 YLHÄÄLLÄ NORMAALI SAVUNPOISTOLUUKKU KUIVANOUSU PALOVAROITTIMET YLEISISSÄ TILOISSA 4H+K 138,5 HUONEISTOJEN OVET OSASTOITU EI30 VARUSTETTUNA OVISULKIJALLA KONEELLISEN SAVUNPOISTON HORMI HORMIN KOKO 1,8 m X 0,6 m = 1 m 2 A PALOMIESHISSI, ESIM. KONE MONOSPACE 500 OVI OSASTOITU EI30 4H+K 100,5 PALO-OSASTOITU EI60 KULKUOVI EI30 YLHÄÄLLÄ NORMAALI SAVUNPOISTOLUUKKU KUIVANOUSU KATTOTE PARVEKKEISSA PARVEKELUUKUT +89,6 +90,1 Maantasokerros 1:200 1 AP PALOMIESHISSI, ESIM. KONE MONOSPACE 500 OVI OSASTOITU EI30 2H+K 48,0 Ylemmät kerrokset :200 PALOMIESHISSI, ESIM. KONE MONOSPACE 500 OVI OSASTOITU EI30 TEK 32,5 KONEELLISEN SAVUNPOISTON HORMI HORMIN KOKO 1,8 m X 0,6 m = 1 m 2 IRT 62,0 K/S 18,0 IRT. S 6, PALOVAROITTIMET YLEISISSÄ TILOISSA A TALO VAR 6,0 VSS/IRT. 88,0 PALO-OSASTOITU EI60 KULKUOVI EI30 YLHÄÄLLÄ NORMAALI SAVUNPOISTOLUUKKU HUONEISTOJEN OVET OSASTOITU EI30 VARUSTETTUNA OVISULKIJALLA 3H+K 79,0 2-3H+K 58,5 KONEELLISEN SAVUNPOISTON HORMI HORMIN KOKO 1,8 m X 0,6 m = 1 m 2 A H+K 40,5 2H+K 53,0 PALO-OSASTOITU EI60 KULKUOVI EI30 YLHÄÄLLÄ NORMAALI SAVUNPOISTOLUUKKU KUIVANOUSU 2-3H+K 42,0 2 4 PARVEKKEISSA PARVEKELUUKUT Kellarikerros 1:200 Kansikerros 1:200 TORNIN PALOTEKNISET RATKAISUT - Tornin kantavat rakenteet R120 - Kerrostasoaulan ja porrashuoneen välinen seinä EI60 ja kulkuovi osastoituna EI30 - Porrashuoneessa standardin EN81-72 mukainen palomieshissi minimikoko 1100 x 1400 mm. - Kerrostasoauloissa koneellinen savunpoisto (2 m 3 /s), porraskuilussa normaali savunpoistoluukku ylhäällä - Huoneistojen ovet ovensulkijoilla, ovet yksilehtisiä EI30 (tavalliset ovipumput) - Kerrostasoaulat varustetaan kuivanousuilla - Hissi avataan kerrostasoaulaan, varustetaan osastoidulla ovella EI30 - Varateiden omatoimisen käytön mahdollistaminen - parvekeluukut kaikkiin parvekkeisiin - Yleisiin tiloihin palovaroitin ARKKITEHTITOIMISTO PETRI ROUHIAINEN OY 792 Lahden Rantakartano Tornin palotekninen tutkielma

14 2H+K 48,0 EI60 PARVEKELUUKKU EI60 3H+K 58,5 EI30 OVIP. PALOMIESHISSI ESIM. KONE MONO- SPACE 500 EI30 OVIP. A 2H+K 45,5 KORV. ILMA PARVEKELUUKKU EI60 EI30 OVIP. SP KUIVAN. EI EI30 OVIP. YP SP-LUUKKU 3H+K 79,5 OVIP. EI30 2H+K 53,0 2H+K 42,0 PARVEKELUUKKU EI60 PARVEKELUUKKU EI60 PARVEKELUUKKU EI15 EI15 TORNIN PALOTEKNISET RATKAISUT - Tornin kantavat rakenteet R120 - Kerrostasoaulan ja porrashuoneen välinen seinä EI60 ja kulkuovi osastoituna EI30 - Porrashuoneessa standardin EN81-72 mukainen palomieshissi minimikoko 1100 x 1400 mm. - Kerrostasoauloissa koneellinen savunpoisto (2 m 3 /s), porraskuilussa normaali savunpoistoluukku ylhäällä - Huoneistojen ovet ovensulkijoilla, ovet yksilehtisiä EI30 (tavalliset ovipumput) - Kerrostasoaulat varustetaan kuivanousuilla - Hissi avataan kerrostasoaulaan, varustetaan osastoidulla ovella EI30 - Varateiden omatoimisen käytön mahdollistaminen - parvekeluukut kaikkiin parvekkeisiin - Yleisiin tiloihin palovaroitin ARKKITEHTITOIMISTO PETRI ROUHIAINEN OY 792 Lahden Rantakartano PERUSKERROKSEN PALOTEKNINEN TUTKIELMA 1:

15 792 LAHDEN RANTAKARTANO KERROSALALASKELMA PORRASHUONEITTAIN 250 mm ulkoseinällä ARKKITEHTITOIMISTO PETRI ROUHIAINEN OY KELLARIKERROS TILAN NIMI kem2 2-4.KERROS TILAN NIMI kem2 PRSH kem2 AS kem2 PORRASHUONE A PORRASHUONE A kerroin: 3 PORRASHUONE 32,5 PRH - 2.KRS 32,5 APUTILAT sis. tekniset tilat 240 AS - 2.KRS 256,5 YHTEENSÄ 272,5 PRH KRS 27 kerroin: 2 AS KRS 262,5 YHTEENSÄ ,5 781,5 PORRASHUONE B PORRASHUONE 31 APUTILAT sis.väestönsuojat 123 PORRASHUONE B UVV- varasto (pysäköintihalli) 36,5 PORRASHUONE 39 YHTEENSÄ 190,5 ASUNNOT 411,5 YHTEENSÄ 450, ,5 PORRASHUONE C PORRASHUONE 22 PORRASHUONE C APUTILAT sis. tekniset tilat 174 PORRASHUONE 22 YHTEENSÄ 196 ASUNNOT 350 YHTEENSÄ PORRASHUONE D PORRASHUONE 62,5 PORRASHUONE D APUTILAT 149,5 PRH - 2.KRS 40 YHTEENSÄ 212 AS - 2.KRS 243,5 PRH KRS 32 kerroin: 2 AS KRS 251,5 KELLARIKERROS PORRASHUONEET 148 YHTEENSÄ 850, ,5 APUTILAT 723 TILAT YHTEENSÄ KERROS YHT. ASUNNOT 3812,5 PORRASHUONEET 373,5 1. KERROS TILAN NIMI kem KERROS TILAN NIMI kem2 PRSH kem2 AS kem2 PORRASHUONE A PORRASHUONE A kerroin: 6 PORRASHUONE 48,5 PORRASHUONE 27 APUTILAT 115 ASUNNOT 263,5 ASUNNOT 125,5 YHTEENSÄ 290, YHTEENSÄ 289 KERROSALA YHTEENSÄ PORRASHUONE B ASUNNOT KRS 5826 PORRASHUONE 39,5 APUTILAT 1. KRS 284,5 APUTILAT 38,5 LIIKETILAT 1. KRS 422,5 APUTILAT 36 PORRASHUONEET KRS 708,5 APUTILAT jätehuone 45 YHTEENSÄ 7241,5 LIIKETILA 47,5 LIIKETILA 85 APUTILAT KELLARI 723 LIIKETILA 67,5 PORRASHUONEET KELLARI 148 YHTEENSÄ 359 IV- KONEHUONE (VESIKATTO) 62 YHTEENSÄ 933 PORRASHUONE C PORRASHUONE 45 KAIKKI YHTEENSÄ 8174,5 APUTILAT 30 ASUNNOT 307 YHTEENSÄ 382 PRH A PORRASHUONEET 297 PORRASHUONE D APUTILAT 115 PORRASHUONE 40 ASUNNOT 2488 APUTILAT 20 YHTEENSÄ 2900 LIIKETILA 222,5 (KELLARI) 272,5 YHTEENSÄ 282,5 PORRASHUONE B- C- D PORRASHUONEET 411,5 1.KERROS PORRASHUONEET 173 APUTILAT 169,5 APUTILAT 284,5 LIIKETILAT 422,5 LIIKETILAT 422,5 ASUNNOT 3338 ASUNNOT 432,5 YHTEENSÄ 4341,5 TILAT YHTEENSÄ 1312,5 (KELLARI) 598,5

16 KARTANO 5 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 AL-1 ASUIN- LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN KORTTELIALUE. RAKENNUKSET ON RAKENNETTAVA KORTTELIALUEEN RAJAAN KIINNI. 2 3 m KAAVA-ALUEEN RAJAN ULKOPUOLELLA OLEVA VIIVA. 3 KORTTELIN, KORTTELINOSAN JA ALUEEN RAJA. 4 OSA-ALUEEN RAJA. 1 ju KAUPUNGINOSAN NUMERO. 2 6 KAUPUNGINOSAN NIMI. KAR KORTTELIN NUMERO RAKENNUSOIKEUS KERROSALANELIÖMETREINÄ. KAAVASSA MAINITUN RAKENNUSOIKEUDEN LISÄKSI SAA RAKENTAA KYLMIÄ LUHTIKÄYTÄVIÄ. 9 k1400 KELLARIKERROKSEN RAKENNUSOIKEUS KERROSALANELIÖMETREINÄ. kx 3000 k300 kiv 2150 le-is p/ma kiv k AL-1 rs 1ap/80 pima pv-1 ju kiv X ROOMALAINEN NUMERO OSOITTAA RAKENNUSTEN, RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN SUURIMMAN SALLITUN KERROSLUVUN. 11 kx KIRJAIN k ROOMALAISEN NUMERON EDESSÄ OSOITTAA, ETTÄ RAKENNUKSEN KELLARIKERROKSEN SAA KÄYTTÄÄ KERROSALAAN LUETTAVAKSI TILAKSI. 12 RAKENNUSALA. 13 rs KORTTELIALUEELLA EI TONTTIEN VÄLISILLE RAJOILLE TARVITSE RAKENTAA RAJASEINÄÄ MAANALAISIIN TILOIHIN. 14 p/ma ALUEEN OSA, JOLLE SAA SALLITUN RAKENNUSOIKEUDEN LISÄKSI RAKENTAA PAIKOITUSTILOJA YHTEEN MAANPÄÄLLISEEN KERROKSEEN PIHAKANNEN ALLE SEN ALUEELLA SEKÄ YHTEEN MAANALAISEEN KERROKSEEN. 15 RAKENNUKSEEN JÄTETTÄVÄ KULKUAUKKO, JONKA SIJAINTI JA KOKO ON OHJEELLINEN. KULKUAUKON ON OLTAVA KOKO RAKENNUKSEN KORKUINEN JA RÄYSTÄSLINJAN ON JATKUTTAVA KORTTELIN ULKOSIVULLA YHTENÄISENÄ. 16 ju-1 NUOLI OSOITTAA RAKENNUSALAN SIVUN, JOLLA PARVEKKEET SAAVAT ULOTTUA 1,5 m VIEREISELLE PUISTOALUEELLE KERROKSISSA II-IV. 17 le-is MERKINTÄ OSOITTAA, ETTÄ ALUEELLE ON PIHAKANNEN PÄÄLLE RAKENNETTAVA LEIKKI- JA OLESKELUALUE, JOKA TULEE ISTUTTAA. SISÄPIHAN PUOLEISET PARVEKKEET JA KATOKSET SAAVAT ULOTTUA 2 m ALUEELLE. ALUEELLE TULEE RAKENTAA HULEVESIÄ VIIVYTTÄVIÄ RAKENTEITA. 18 KATUALUEEN RAJAN OSA, JONKA KOHDALTA EI SAA JÄRJESTÄÄ AJONEUVOLIITTYMÄÄ. 19 1ap/80 MERKINTÄ OSOITTAA, KUINKA MONTA KERROSALANELIÖMETRIÄ KOHTI ON RAKENNETTAVA YKSI AUTOPAIKKA. VÄHINTÄÄN 25% AUTOPAIKOISTA TULEE SIJOITTAA KAUPUNGIN OSOITTAMAAN YLEISEEN PYSÄKÖINTILAITOKSEEN. 20 pima MAHDOLLISESTI PUHDISTETTAVA/KUNNOSTETTAVA MAA-ALUE. PILAANTUNUT MAAPERÄ ON KUNNOSTETTAVA ENNEN RAKENTAMISEEN RYHTYMISTÄ. 21 pv-1 VEDENHANKINNALLE TÄRKEÄ POHJAVESIALUE. ALUEELLA EI SAA VAARANTAA POHJAVEDEN LAATUA EIKÄ MÄÄRÄÄ. RAKENTAMISESSA TULEE SÄILYTTÄÄ OLEMASSA OLEVAN ORSIVEDEN JA POHJAVEDEN KORKEUSASEMA. 22 ju JULKISIVUJEN TULEE OLLA PÄÄOSIN RAPATTUJA TAI PUUTA. MAANTASOKERROKSESSA VOIDAAN KÄYTTÄÄ MYÖS GRAAFISTA BETONIA. PUUTA TAI PUUKUVIOISTA LAMINAATTIA TULEE KÄYTTÄÄ KORTTELIN ULKOJULKISIVUISSA SITEN, ETTÄ MATERIAALI NÄKYY JOKAISESTA KATSELUSUUNNASTA. PARVEKKEET TULEE LASITTAA JA NIIDEN KAITEIDEN TULEE OLLA NÄKÖSUOJANA TOIMIVAA, PÄÄOSIN LÄPINÄKYMÄTÖNTÄ LASIA. IV-KERROKSISTEN RAKENNUSTEN KATOILLE SAA SIJOITTAA ULKO-OLESKELUTILOJA JA VIHERKATTORAKENTEITA m A

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen korttelialue, jolle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja enintään 10 prosenttia kerrosalasta. Asuin-, liike- hotelli- ja toimistorakennusten

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Liike- ja toimistotilaa saa olla 10

Lisätiedot

Parveke ja luhtikäytävä (max 2 /P2)

Parveke ja luhtikäytävä (max 2 /P2) 4.6.0.0 SOVELTAMISALA Tässä teknisessä tiedotteessa käsitellään puurakenteisen parvekkeen ja luhtikäytävän paloteknisiä määräyksiä ja ohjeita enintään -kerroksisen P-paloluokan rakennuksen näkökulmasta.

Lisätiedot

Puu pintamateriaalina_halli

Puu pintamateriaalina_halli 1.0 YLEISTÄ Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään missä rakenteissa ja millä ehdoilla - ja D FL -s1-luokan tuotetta (puu) sekä B-s1, d0- ja C-s2, d1-luokan tuotetta (palosuojattu puu) voidaan käyttää

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaisee kuinka suuren osan rakennusoikeudesta saa rakentaa

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Lähivirkistysalue. Yleinen pysäköintialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Lähivirkistysalue. Yleinen pysäköintialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaise rakennusoikeudesta saa rakentaa asuintiloiksi liike- ja toimistotilojen l saa

Lisätiedot

KASTUN TALON KORTTELI ASEMAKAAVAN MUUTOS

KASTUN TALON KORTTELI ASEMAKAAVAN MUUTOS SALON KAUPUNKI KASTUN TALON KORTTELI ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS SELOSTUS 0.0.00 Asemakaavan muutos koskee Hermannin () kaupunginosan osaa korttelia (tontti), osaa korttelia (tontti) sekä katualuetta. Asemakaavan

Lisätiedot

Parveke ja luhtikäytävä (max 2/P3)

Parveke ja luhtikäytävä (max 2/P3) 4.6.0 Parveke ja luhtikäytävä (max /P).0 SOVELTAMISALA Tässä teknisessä tiedotteessa käsitellään puurakenteisen parvekkeen ja luhtikäytävän paloteknisiä määräyksiä ja ohjeita enintään -kerroksisen P-paloluokan

Lisätiedot

Parveke ja luhtikäytävä (3-8/P2)

Parveke ja luhtikäytävä (3-8/P2) .6.0 Parveke ja luhtikäytävä (-8/P).0 SOVELTAMISALA Tässä teknisessä tiedotteessa käsitellään puurakenteisen parvekkeen ja luhtikäytävän paloteknisiä määräyksiä ja ohjeita 8-kerroksisen P-paloluokan asuin-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AP AO AO-24 AL VP VL VK ET E-3 Asuinpientalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. Kullekin tontille saa rakentaa enintään

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.010 Asuinkerrostalojen ja yleistenrakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa palveluasuinrakentamista.

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.0111 1.0112 1.0113 1.022 1.023 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

Lisätiedot

VÄINÖLÄNNIEMI AL-39 III VI IV III III III. saa-2. p sr sr dB p saa-2. 35dB. ap (1-35-1) 35dB. sr-30. saa-2 saa-2.

VÄINÖLÄNNIEMI AL-39 III VI IV III III III. saa-2. p sr sr dB p saa-2. 35dB. ap (1-35-1) 35dB. sr-30. saa-2 saa-2. 990:0M50 S 4 S4 6 3 9 S0 3 4 5 7 36 5 83.4 84.3 84.3 84.8 87.9 88.5 83.5 Satamakatu Koljonniemenkatu Minna Canthin katu 50 0 0 40 30 0 500 76500 yap/50 ap/00pm rto- ap/sr- saa- (--) (--) p sr-5 4500 ap

Lisätiedot

KESKI-LAHTI AK-1 A-2618 VAIHTOEHTO 1 / SÄILYTTÄVÄ. pv-1 hu. 1ap/80 1ppp/80. 1040 ol. 16ap. as 3500 4.11.2015. 0 5 10 20 30m

KESKI-LAHTI AK-1 A-2618 VAIHTOEHTO 1 / SÄILYTTÄVÄ. pv-1 hu. 1ap/80 1ppp/80. 1040 ol. 16ap. as 3500 4.11.2015. 0 5 10 20 30m 100 3 VUORIKATU KESKI-LAHTI 4 1 103 2 94 pv-1 hu ju a-1 16ap AK-1 1ap/80 1ppp/80 V as 3500 VI 1040 ol RAUHANKATU 104 8 105 4 HARJUKATU 108 1 111 3 110 114 5 114 7 113 6 0 5 10 20 30m 116 9 115 8 A-2618

Lisätiedot

TARVESELVITYSVAIHEEN PALOTEKNINEN SUUNNITELMA

TARVESELVITYSVAIHEEN PALOTEKNINEN SUUNNITELMA LÄNSISATAMAN BUNKKERI TARVESELVITYSVAIHEEN PALOTEKNINEN SUUNNITELMA PALOTEKNINEN INSINÖÖRITOIMISTO MARKKU KAURIALA OY 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 2 2. PALOLUOKKA... 2 3. OSASTOINTI... 2 4. PALOKUORMAT...

Lisätiedot

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 5.03 6.011 Lähivirkistysalue,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue. ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AKR AP AO AO-33 YL VL VL-7 ET W 0020500 Asuinkerros- ja rivitalojen korttelialue. 0030000 Asuinpientalojen korttelialue. 0050000 Erillispientalojen korttelialue. 0050033

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUDEN OLENNAISET VAATIMUKSET (MRL

PALOTURVALLISUUDEN OLENNAISET VAATIMUKSET (MRL LUENNON SISÄLTÖ PALOTURVALLISUUDEN OLENNAISET VAATIMUKSET (MRL 117) UUSI ASETUS PALOTURVALLISUUDESTA (VOIMAAN 1.1.2018) SAVUNPOISTON PERIAATTEET TIMO O SALMI DIPL.INS, FISE PV 1 117 b (Maankäyttö- ja rakennuslaki,

Lisätiedot

III LPA. jk-6. py-5 4800 +102.8 III III III. 35 dba III. jk-6 III III III III

III LPA. jk-6. py-5 4800 +102.8 III III III. 35 dba III. jk-6 III III III III 0 0 V V V V V V V V V V V V 9 kt kt 9 0 9 0 00 0 0 0 0 0 0 lt V 00 +0. dba jk- jk- py- 900 00 9900 00 LPA ASEMAKAAVAMERKNNÄT JA -MÄÄRÄYKSET LPA 00000 Autopaikkojen korttelialue. 00000 m kaava-alueen rajan

Lisätiedot

Uloskäytävät ja lukitukset

Uloskäytävät ja lukitukset 2014 Uloskäytävät ja lukitukset Päijät-Hämeen pelastuslaitos 25.11.2014 Sisältö 1. Yleistä... 2 2. Uloskäytävien vähimmäisleveys... 2 3. Kulkureitin pituus... 3 4. Uloskäytävien merkitseminen ja valaiseminen...

Lisätiedot

ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISY 2012 ESPOO

ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISY 2012 ESPOO ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISY 2012 ESPOO Rakenteellisen paloturvallisuuden huomioon ottaminen lupakäsittelyssä Vanhempi opettaja Heikki Nupponen PALOTEKNISTEN ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYS RAKENNUSSUNNITELMIEN

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Osviitta palvelupiste :36:28 1 (7) ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

Rovaniemen kaupunki Osviitta palvelupiste :36:28 1 (7) ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 14:36:28 1 (7) Kaavamääräykset Kuva Selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET KIRKKOJEN JA MUIDEN SEURAKUNNALLISTEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE. LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN KORTTELIALUE. LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

KESKI-LAHTI A-2619 AL-1 AL Iu2/3 160 sr-1. IVu4/ u200 1ap/u80 6ap/sr sr-2 m v-1. kaukolämpö +113.

KESKI-LAHTI A-2619 AL-1 AL Iu2/3 160 sr-1. IVu4/ u200 1ap/u80 6ap/sr sr-2 m v-1. kaukolämpö +113. V KESKI-LAHTI 104 8 VI pi+111.6 +105.11 pi ajo ku(87) rak 105 1 po +105.36 1ap/ys200 83 ai rak rak ppp ju 88 rak +105.5 86 17 pi +109.5 pv-1 kaukolämpö +134.8 k+101.5 ma/p II (K17/t 86-88) ik Iu2/3 160

Lisätiedot

http://nurxcity/webmap/content/result.htm

http://nurxcity/webmap/content/result.htm Sivu 1/6 KIRKONKYLÄ, Krannila Määräysnumero Ulkoasu 2.000 2.001 3.000 5.001 8.000 10.000 selitys Asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennusten ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa liiketiloja ja julkisia

Lisätiedot

HIKLU. Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita. Jarkko Häyrinen Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asentaminen

HIKLU. Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita. Jarkko Häyrinen Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asentaminen HIKLU Rakenteellinen paloturvallisuus Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita Jarkko Häyrinen 7.2.2012 Sähköverkkoon kytkettävien Sähköverkkoon kytkettävillä palovaroittimilla varustettavat

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

Korttelin 20029 tonttien 6, 9 ja 12 pihakannen alaisiin pysäköintitiloihin saadaan järjestää. niiden viereisten tonttien 7, 10 ja 13 kautta.

Korttelin 20029 tonttien 6, 9 ja 12 pihakannen alaisiin pysäköintitiloihin saadaan järjestää. niiden viereisten tonttien 7, 10 ja 13 kautta. SEMKVMERKNNÄT J MÄÄRÄYKSET asemakaava hyväksytty 13.10.00 suinrakennusten korttelialue. suinkerrostalojen korttelialue. TONTN PNT-L 10 M² RKENNUSOKEUS 9700 M² KERROSLLSKELM KS. ERLLNEN LTE 1 Opetustoimintaa

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 1.04 Erillispientalojen

Lisätiedot

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Pelastuslain 379 / 2011velvoitteet 1. Yleiset velvollisuudet 4 Jokaisen on

Lisätiedot

Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto. Luonnokset 27.01.2014. HANKESELOSTUS 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34.

Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto. Luonnokset 27.01.2014. HANKESELOSTUS 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34. HANKEELOTU 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34 hnro 730 2003 27.1.2014 Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto Luonnokset 27.01.2014 ijainti Kortteli 40122, tontti 2 Tapulikaupungintie

Lisätiedot

HANKESELOSTUS 1 (14) Asunto Oy Helsingin Parrulaituri 26.04.2013. Asunto Oy Helsingin Parrulaituri. Parrulaituri 10

HANKESELOSTUS 1 (14) Asunto Oy Helsingin Parrulaituri 26.04.2013. Asunto Oy Helsingin Parrulaituri. Parrulaituri 10 HANKESELOSTUS 1 (14) Parrulaituri 10 HANKESELOSTUS 2 (14) Yleistä Sijainti 10589 / 14 Parrulaituri 10, Kalasatama 00540 Helsinki Tontti Tontin koko on 1328m 2. Tontti on entistä mereen täyttömaalle tehtyä

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.01 Puisto. 5.02 Lähivirkistysalue. 7.09

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AR AO VL VL-7 VV LV ET /s W 0040000 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 0050000 Erillispientalojen korttelialue. 0340000 Lähivirkistysalue.

Lisätiedot

1.04 Erillispientalojen korttelialue.

1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. Alueella tulee ottaa huomioon ympäristön kulttuurihistorialliset tekijät niin uudisrakentamisessa

Lisätiedot

Kiinteistö 2021/10, Pratikankuja 12, Nurmijärvi

Kiinteistö 2021/10, Pratikankuja 12, Nurmijärvi Kiinteistö 2021/10, Pratikankuja 12, 01900 Nurmijärvi Tontti Tontti sijaitsee Kirkonkylän asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on YL, julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue. Alueelle on vireillä

Lisätiedot

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS Helsinki. Y-tunnus 1048559-0 Kauppakatu 69, 78200 Varkaus Myyntikohde: Myyntikohteena on varikkokiinteistö, jolla sijaitsee noin 1 842 kem 2 toimisto- ja

Lisätiedot

895-2:5 48,0 44,8 46,6 45,0 48,5 47,9 46,1 45,5 46,4 +47,55 47,6 46,9 47,9 (47,30) ASF. 48,7 +49,25 48,8 48,8 (47,34) (47,30) +49,15 MYYMÄLÄ

895-2:5 48,0 44,8 46,6 45,0 48,5 47,9 46,1 45,5 46,4 +47,55 47,6 46,9 47,9 (47,30) ASF. 48,7 +49,25 48,8 48,8 (47,34) (47,30) +49,15 MYYMÄLÄ 090 9, 0,9,,, 0 9. 9. 90 0 9 0,.9 9,.9 Ainolanväylä,..9 9, 9, 9-: 0,,,0 00, +,,0,,,0, 0 00 oisväylä 9-: 0 00 9. 090. MYYMÄLÄRAKENNUS KERROSLUKU PALOLUOKKA P PINTA-ALAT JA TILAVUUS: - KOKONAISALA m (sis.

Lisätiedot

679:4:11. Iu1/2. e= :4:6 679:4:7. Salon kaupunki ja MML, m

679:4:11. Iu1/2. e= :4:6 679:4:7. Salon kaupunki ja MML, m ar Santanummentie 0 8 33 77 6 50 0 9 83-79- -535- -30978-9 66 679:: 9 m Iu/ e=00-8653- -507-5 656-3707- 65 7 6 MUSTAKORVENTIE 6 5 8 7 3 679::6 3 679::7 5 8 Salon kaupunki ja MML, 06 -79-65 33 3 II 679::97

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 2.03 5.01 Opetustoimintaa palvelevien

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus. autosuojien paloturvallisuudesta

Ympäristöministeriön asetus. autosuojien paloturvallisuudesta E4 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Autosuojien paloturvallisuus Ohjeet 2005 Ympäristöministeriön asetus autosuojien paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 2005 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

12 AO 704:1:60 704:1:71 PELTONIEMENRAITTI / e= % e=0.20 LUUKONTIE 704:1:70 704:1:76. e= :1:72 704:1:66. e= :1:67 .

12 AO 704:1:60 704:1:71 PELTONIEMENRAITTI / e= % e=0.20 LUUKONTIE 704:1:70 704:1:76. e= :1:72 704:1:66. e= :1:67 . 4::7 4::60 4::66 4::67 4::68 4:: 4::69 4::7 4::76 :: 4:6:44 Luuko Peltoniemenraitti0 k 4 LUUKONTE AO AR e=00 e=00 YK PELTONEMENRATT / 009 AR e=00 0% 9 k 6 VP e=00 vk VP 7 74 7 7 7 7 69 0 4 89 48 8 8 76

Lisätiedot

Lainaus RakMK:n osasta E1 Rakennusten paloturvallisuus, Määräykset ja ohjeet 2011

Lainaus RakMK:n osasta E1 Rakennusten paloturvallisuus, Määräykset ja ohjeet 2011 1.0 ULLAKON JA YLÄPOHJAN ONTELON MÄÄRITELMÄ Lainaus RakMK:n osasta E1 Rakennusten paloturvallisuus, Määräykset ja ohjeet 2011 Ullakko Rakennuksen yläpohjan ja vesikaton välinen tila, jossa on mahdollista

Lisätiedot

http://sr512201/webmap/content/result.htm

http://sr512201/webmap/content/result.htm Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 1.04 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 3.01 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA KASVIHUONERAKENNUKSIA SEKÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN

Lisätiedot

REDI KALASATAMA. Asuintorni T3 paloturvallisuus

REDI KALASATAMA. Asuintorni T3 paloturvallisuus REDI KALASATAMA Asuintorni T3 paloturvallisuus PELASTUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT 9.-11.12.2015 Tommi Nieminen L2 Paloturvallisuus Oy Jukka Rasmus SRV Rakennus Oy Helsinki, Kalasatama REDI, Asuintorni T3 Kalasatama-REDI,

Lisätiedot

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. Sivu 1/6 Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.031 2.06 Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue yliopiston rakennuksia varten. Alueelle voidaan sijoittaa

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue.

Lisätiedot

Helsingin Asumisoikeus Oy Livorno

Helsingin Asumisoikeus Oy Livorno HANKESELOSTUS 1 (10) Sijainti Tontti 20819 / 4 Livornonkatu 5, 00220 Helsinki Jätkäsaari Rakennettava tontti sijaitsee Jätkäsaaressa Hyväntoivonpuiston pohjoispuoleisessa korttelissa, Livornonkadun kulmauksessa.

Lisätiedot

Määräysnumero Ulkoasu ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 0.9

Määräysnumero Ulkoasu ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 0.9 Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 4.042 4.0421 4.043 5.00 Korttelialueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakauppaa, eikä muuta yli 2000 kerrosalaneliömetrin suuruista

Lisätiedot

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 HELSINGIN KAUPUNKI HANKESELOSTUS ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 Helsingin asumisoikeus Oy Kivipari Sijainti ja tontti Kaupunginosa 4, kortteli 4129, tontti Kiviparintie a 00920 Helsinki Tontti on Kiviparintiellä,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AP AO P KL VL VL-5 VK VV LT ET EV /sy-2 W 0030000 Asuinpientalojen korttelialue. 0050000 Erillispientalojen korttelialue. 0090000 Palvelurakennusten korttelialue. 0230000

Lisätiedot

KESKI-LAHTI. A-2619a AL-1 AL Iu2/3 160 sr-1. IVu4/ u200 1ap/u80 6ap/sr-2 sr-2 m kaukolämpö. v

KESKI-LAHTI. A-2619a AL-1 AL Iu2/3 160 sr-1. IVu4/ u200 1ap/u80 6ap/sr-2 sr-2 m kaukolämpö. v V KESKI-LAHTI 104 8 VI pi+111.6 +105.11 pi rak po ajo ku(87,88) 105 1 +105.36 1ap/ys200 83 ai rak rak ppp ju 88 rak +105.5 86 17 pi +109.5 pv-1 kaukolämpö +134.8 k+101.5 ma/p II (K17/t 86-88) ik Iu2/3

Lisätiedot

Koskelantie 17 Oulu, Toppila

Koskelantie 17 Oulu, Toppila Koskelantie 17 Oulu, Toppila KIINTEISTÖ OY OULUN UUTTI/KOELANTIE 17 MALLASTIE KIINT. OY OULUN UUTTI Koskelantie 17 KOELANTIE MALLASTIE KIINTEISTÖ OY OULUN UUTTI/KOELANTIE 17 RAKENNUSTAPASELOSTUS Rakennuskohde

Lisätiedot

UTRA. Lasitehtaantie. (vain myynti)

UTRA. Lasitehtaantie. (vain myynti) UTRA Lasitehtaantie (vain myynti) 0-K/ 0-0 -0- - -0- : Lasikuja Lasitehtaantie 0 0 0 0 pp pp p p VL VL- VV 0 0 0 0 e=0. e=0. e=0. e=0. +.00 +.00 e=0. kt 0 0 0 0 0 0 Lasikuja Lasimest. Putelikuja Sahamyllynkatu

Lisätiedot

Heka Jätkäsaari Livornonkatu 7

Heka Jätkäsaari Livornonkatu 7 1 (11) Sijainti Tontti 20819 / 3 Livornonkatu 7, 00220 Helsinki Jätkäsaari Rakennettava tontti sijaitsee Jätkäsaaressa Hyväntoivonpuiston pohjoispuoleisessa korttelissa ja rajautuu Hyväntoivonpuistoon

Lisätiedot

2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.08 Hevosurheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA Asuin-, liike-, palvelu- ja lähipalvelurakennusten korttelialue. Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. AO-1-korttelialueelle

Lisätiedot

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto LIITE 1 Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 529 Naantali Täyttämispvm 05.11.2014 Kaavan nimi Keskustakorttelien asemakaavamuutos Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireilletulosta

Lisätiedot

KORTTELIN, KORTTELINOSAN JA ALUEEN RAJA JA SEN NURKKAPISTE RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN SUURIN SALLITTU KERROSLUKU

KORTTELIN, KORTTELINOSAN JA ALUEEN RAJA JA SEN NURKKAPISTE RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN SUURIN SALLITTU KERROSLUKU 7. 8.9 7.7 Rumpu #0.9 800 000 80 9. 7099 000 LJK/SPK/INVA W 0. 78.9 8 0 7 9 Kaltevuus % Kaltevuus % +9.800 8 +9.800 7 090 000 0 9 +9.800 +9.800 +9.800. KARHUSUO TT..8 e=0. Ju- hule- db KTY- 7P ASEMAKAAVAMEINTÖJÄ

Lisätiedot

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.012 Asuin-, liike-, palvelu- ja lähipalvelurakennusten korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.041 1.061

Lisätiedot

MARJATILA TYÖNANTAJANA. Majoitustilat ja niille asetettavat vaatimukset. Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen

MARJATILA TYÖNANTAJANA. Majoitustilat ja niille asetettavat vaatimukset. Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen MARJATILA TYÖNANTAJANA Majoitustilat ja niille asetettavat vaatimukset Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Turvallinen työskentely ympäristö? Yhteisillä tiedolla Yhteisillä

Lisätiedot

Asunto Oy Helsingin Kaupunkivillat. Yleistä. Sijainti. HANKESELOSTUS 1 (12) Asunto Oy Helsingin kaupunkivillat

Asunto Oy Helsingin Kaupunkivillat. Yleistä. Sijainti. HANKESELOSTUS 1 (12) Asunto Oy Helsingin kaupunkivillat HANKESELOSTUS 1 (12) Asunto Oy Helsingin Kaupunkivillat Arcturuksenkatu 5 Yleistä Sijainti 10589 / 15 Arcturuksenkatu 5, Kalasatama 00540 Helsinki HANKESELOSTUS 2 (12) Tontti Tontin koko on 954 m 2. Tontti

Lisätiedot

28.3.2014 PALOTEKNINEN SELVITYS AS OY HAUKILAIVA, PALO-OSASTOINTI JUSSI SAARINEN. INERT OY Toinen Linja 3 00530 HELSINKI

28.3.2014 PALOTEKNINEN SELVITYS AS OY HAUKILAIVA, PALO-OSASTOINTI JUSSI SAARINEN. INERT OY Toinen Linja 3 00530 HELSINKI 28.3.2014 PALOTEKNINEN SELVITYS AS OY HAUKILAIVA, PALO-OSASTOINTI JUSSI SAARINEN INERT OY 00530 HELSINKI Sivu 1 5 1 YLEISTÄ 2 1.1 KOHTEEN TUNNISTETIEDOT 2 1.1.1 LAUSUNNON TARKOITUS 2 1.1.2 LAUSUNNON KATTAVUUS

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Yleisten rakennusten korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen korttelialue. Alueelle sallitaan palveluasuminen. 1.04 Erillispientalojen

Lisätiedot

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm Sivu 1/5 Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.0 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:@@ 1.04 1.040 Erillispientalojen korttelialue. Alueella saa rakentaa korkeintaan yhden asunnon erillispientaloja. Asuinrakennuksissa

Lisätiedot

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03.

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 21.03.2014 Mellunkylä 47298/1 Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu Sijainti Tontti 47298 / 1 Vuokkiniemenkatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti on Kontulantien,

Lisätiedot

arkkitehtuurikilpailu LIVING IN THE CITY, VAASA HAITARI

arkkitehtuurikilpailu LIVING IN THE CITY, VAASA HAITARI HAVAINNEKUVA HIETASAARENKADULTA ÖSTERBOTTENSHUS HAITARI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut tiivistää kaupunkirakennetta ja luoda suojaisia pihoja asuinkortteleille. Uudet rakennukset on sovitettu mittakaavaltaan,

Lisätiedot

Kuokkakuja MULTIMÄKI MULTIMÄKI 19 AO-33 AO-33 AO-33 AO-33 AO-33 AKR AKR AKR. Kaukoniitynpuisto

Kuokkakuja MULTIMÄKI MULTIMÄKI 19 AO-33 AO-33 AO-33 AO-33 AO-33 AKR AKR AKR. Kaukoniitynpuisto : : : Kuokkakuja 0: AO- e=0. AO- -0-00 e=0. as e=0. -0- e=0. ET e=0. -0 e=0. Pihaportintie Tiluskaari as e=0. 0-K/ : as 0: e=0. 0: e=0. AO- e=0. Varstakuja 0-K/ ET 0: AO- e=0. as AO- e=0. 0: Piikuja Karhikuja

Lisätiedot

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT 1 TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT HAKUAIKA: 17.3. - 9.4.2014 KELLO 15:00 MENNESSÄ Yleisehdot ja tiedot: - ostaja maksaa kaupungille kauppahinnan lisäksi kauppakirjan laatimiskustannuksena

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Kaavarekisteri :43:52 1 (5) A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T :

Hämeenlinnan kaupunki Kaavarekisteri :43:52 1 (5) A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T : 12:43:52 1 (5) A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T : Kuva Selitys A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T : Yleisten rakennusten korttelialue, jolla

Lisätiedot

SELOSTUS Tammen muutos 1 LIETO LOUKINAINEN TAMMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

SELOSTUS Tammen muutos 1 LIETO LOUKINAINEN TAMMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Tammen muutos L:\KAAVA\TEXT\KAAVASEL\07\_8_Tammen_m.docx\PS KAAVAN LAATIJA: LIETO LOUKINAINEN TAMMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS LIEDON KUNTA / KAAVOITUS JA TEKNISET PALVELUT: Kaavoitusinsinööri Juha Mäki

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA OULU

RAKENNUSVALVONTA OULU Pientalon laatu: PALOKORTTI, versio 12.02.2008 1 (8) Kortissa on Oulun rakennusvalvonnan ja alueen pientalotehtaiden (Kastelli, Jukka-talo, Finndomo ja Designtalo) sekä Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Kytkettyjen pientalojen korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Kytkettyjen pientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Kytkettyjen pientalojen korttelialue.

Lisätiedot

Rakennusten paloturvallisuus, luonnos Lausunnon jättöaika oli Lausunto pyydetty usealta taholta Dia 1

Rakennusten paloturvallisuus, luonnos Lausunnon jättöaika oli Lausunto pyydetty usealta taholta Dia 1 Rakennusten paloturvallisuus, luonnos Lausunnon jättöaika oli 10.2.2017 Lausunto pyydetty usealta taholta Dia 1 Rakennusten paloturvallisuus, luonnos Annetaan asetuksen muodossa Samaan asetukseen kootaan

Lisätiedot

SPU Eristeen paloturvallinen käyttö kattorakenteissa

SPU Eristeen paloturvallinen käyttö kattorakenteissa TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08652-12 SPU Eristeen paloturvallinen käyttö kattorakenteissa Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Esko Mikkola Julkinen 2 (6) Sisällysluettelo 1 Tehtävä... 3 2 Aineisto... 3 3 Palotekninen

Lisätiedot

Pienten kohteiden savunpoisto

Pienten kohteiden savunpoisto 2013 Pienten kohteiden savunpoisto Päijät-Hämeen pelastuslaitos 30.9.2013 Sisältö 1.1 Yleiset määräykset... 2 1.2 Uudisrakennuksien käytännöt Päijät-Hämeessä... 3 1.2.1 Yleistä... 3 1.2.2 Porrashuoneiden

Lisätiedot

Kuninkaantammi 33397/2. HEKA Kuninkaantammi / Sienakuja 4. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamishakemus. Ratkaisu

Kuninkaantammi 33397/2. HEKA Kuninkaantammi / Sienakuja 4. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamishakemus. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (10) HEKA Sienakuja 4 26.08.2015 Kuninkaantammi 33397/2 HEKA Kuninkaantammi / Sienakuja 4 Sijainti Tontti Asemakaava Poikkeamishakemus Ratkaisu 33397 / 2 Sienakuja 4, Kuninkaantammi 00430

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET SÄÄKSVUORI: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 12.01

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 12228, korttelin tontti 16

Asemakaavan muutos nro 12228, korttelin tontti 16 Asemakaavan muutos nro 12228, korttelin 49076 tontti 16 KAAVAKARTAN MÄÄRÄYKSIÄ Tontti on asuinkerrostalojen korttelialuetta. Kerrosluku V 8600 kerros-m 2. 32 dba us-linjoja Reiherintien ja Gunillantien

Lisätiedot

Asemakaavamääräykset Sääksvuori, korttelit 61 ja 62, kaavatunnus 28:010 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

Asemakaavamääräykset Sääksvuori, korttelit 61 ja 62, kaavatunnus 28:010 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asemakaavamääräykset Sääksvuori, korttelit 61 ja 62, kaavatunnus 28:010 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. Lähivirkistysalue.

Lisätiedot

Pelastusalan neuvottelupäivät 2015

Pelastusalan neuvottelupäivät 2015 Pelastusalan neuvottelupäivät 2015 Korkean rakentamisen paloturvallisuusriskejä Pekka Ronkainen Korkean rakentamisen paloturvallisuusriskejä Korkea rakentamisen paloturvallisuusriskejä Haasteita tänä päivänä:

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

1.04 Erillispientalojen korttelialue.

1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 5.021 Lähivirkistysalue, jolla puusto tulee säilyttää tai hoitaa siten,

Lisätiedot

JKi/Pro/JRi/JSo/ERa Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio

JKi/Pro/JRi/JSo/ERa Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio OHJE 28/2017/PELT 1 (8) OHJE SUURTEN TYÖMAIDEN TYÖMAAPARAKKIEN JA PARAKKIKOKONAISUUKSIEN PALOTURVALLISUUDESTA OHJE 28/2017/PELT 2 (8) Perusteet Tässä ohjeessa määritellään tärkeimmät paloturvallisuusnäkököhdat

Lisätiedot

YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT

YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT 107 Maanpinnan likimääräinen korkeusasema. Korkeusjärjestelmä NN. 113-13 Rakennusala, jolle saa sijoittaa mainostornin. 134 Istutettava alueen osa. 140-1 Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R (4) Sisällysluettelo

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R (4) Sisällysluettelo 2 (4) Sisällysluettelo 1 Tehtävä... 3 2 Aineisto... 3 3 Palotekninen arviointi... 3 3.1 Tuote- ja rakennemäärittelyt sekä palotekninen käyttäytyminen... 3 3.2 Ulkoseinän tuuletusraon palovaatimusten täyttyminen...

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-07831-11 2 (6) Sisällysluettelo

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-07831-11 2 (6) Sisällysluettelo 2 (6) Sisällysluettelo 1 Tehtävä... 3 2 Aineisto... 3 3 Palotekninen arviointi... 3 3.1 Tuotemäärittelyt ja palotekninen käyttäytyminen... 3 3.2 Ullakon yläpohjan palovaatimusten täyttyminen... 3 4 Yhteenveto...

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 12.01 3 m kaava-alueen

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten

Lisätiedot

LINTUVAARANTIE AJURINKATU VERÄJÄKALLIONKATU AJURINKUJA AJURINMÄKI. as.rak. paikoitustaso. as.rak. as.rak. as.rak. as.rak. työväenopisto. as.rak.

LINTUVAARANTIE AJURINKATU VERÄJÄKALLIONKATU AJURINKUJA AJURINMÄKI. as.rak. paikoitustaso. as.rak. as.rak. as.rak. as.rak. työväenopisto. as.rak. AJURINMÄKI paikoitustaso VERÄJÄKALLIONKATU paikoitustaso AJURINKATU ASUINRAK PIHAKANSI PYSÄKÖINTIKANSI AJURINKUJA työväenopisto paikoitustaso TURUNVÄYLÄ KEHÄ I kirkko paikoitustaso LÄNSIVÄYLÄ as.rak P

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 1.06 Asumista palveleva yhteiskäyttöinen

Lisätiedot

HASO GUNILLA. Luonnokset Sijainti. Tontti. Asemakaava. Lähiympäristön suunnitteluohjeet. Ratkaisu. Liikenne

HASO GUNILLA. Luonnokset Sijainti. Tontti. Asemakaava. Lähiympäristön suunnitteluohjeet. Ratkaisu. Liikenne HANKESELOSTUS HASO GUNILLA hnro () 7302527 20.03.3 HASO GUNILLA Luonnokset 20.3.203 Sijainti 49046 / 3 Gunillantie 23 00870 Helsinki Tontti Tontti on Koirasaarentien, Gunillantien ja Lorentzinkallion rajaamassa

Lisätiedot

LAHDEN RANTAKARTANO. Kerrostalokorttelin viitesuunnitelma asemakaavan muutosta varten. Asuinrakennusten

LAHDEN RANTAKARTANO. Kerrostalokorttelin viitesuunnitelma asemakaavan muutosta varten. Asuinrakennusten LHDEN RNTKRTNO Kerrostalokorttelin viitesuunnitelma asemakaavan muutosta varten. suinrakennusten kerroskorkeudet ja IV. RKKITEHTITOIMITO PETRI ROUHIINEN OY 792 LHDEN RNTKRTNO VIITEUUNNITELM EMKVOITUT VRTEN

Lisätiedot

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.2014 Mellunkylä 47295/1 Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto Sijainti Tontti 47295 / 1 Vienankatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti

Lisätiedot

Helsingin Asumisoikeus Oy Yläkivi

Helsingin Asumisoikeus Oy Yläkivi Helsingin Asumisoikeus Oy Yläkivi uonnokset 5.8.0 ijainti Tontti Kaupunginosa 5, kortteli 58, tontti Kivensilmänkuja, 0090 Helsinki Tontti on Kivensilmänkujan, Yläkiventien, Yläkivenpolun ja Myllypurontien

Lisätiedot

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue.

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue. KAAVAMÄÄRÄYKSET A-3 Asuinrakennusten korttelialue. Kortteleissa nro 16, 118, 120, 136-139, 145a, 146a, 166-169, 182, 192, 195 ja 197 oleville tonteille rakennettaessa on, mikäli tonteille ei ole vahvistettu

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta. Jorma Jantunen Puupäivät 2017, Helsinki

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta. Jorma Jantunen Puupäivät 2017, Helsinki Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Jorma Jantunen Puupäivät 2017, Helsinki Esityksen sisältö Puukerrostalojen käyttötarkoitukset Puun käyttömahdollisuudet puukerrostalojen sisäpintana,

Lisätiedot