Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet"

Transkriptio

1 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Malli AF (6 ~36 ) MXR-laakerit 2001 Goulds Pumps, Inc. Goulds Pumps

2 Pumpun turvallisuusohjeet Turvavarusteet: Eristetyt työkäsineet kun käsitellään kuumia laakereita tai käytetään laakerinlämmitintä Vahvatekoiset työkäsineet kun käsitellään teräväsärmäisiä osia, erityisesti juoksupyöriä Suojalasit (sivusuojilla varustetut) silmien suojaksi, erityisesti konepaja-alueilla Teräsvahvisteiset kengät jalkojen suojaksi koneenosia, raskaita työkaluja jne. käsiteltäessä Muut henkilökohtaiset suojavarusteet suojaamaan vaaratilanteilta ja myrkyllisiltä nesteiltä Kytkinsuojukset: Älä milloinkaan käytä pumppua ilman että kiilahihnan suojus on asianmukaisesti paikalleen asennettuna Laipalliset liitännät: Älä milloinkaan liitä pumppua putkistoon väkisin Käytä vain oikean kokoisia ja oikeasta materiaalista tehtyjä kiinnikkeitä Varmista ettei kiinnikkeitä puutu Käyttö: Älä käytä laitetta vähimmäismäärää pienemmällä virtauksella tai poistoputket suljettuina Älä avaa tyhjennys- tai poistoventtiileitä äläkä poista tulppia järjestelmän ollessa paineistettuna Turvallisuus huoltotöissä: Katkaise aina virta Varmista, että pumppu on kytketty irti järjestelmästä ja siitä on poistettu paine ennen pumpun purkamista, tulppien poistamista tai putkien irrottamista Käytä asianmukaisia nosto- ja tukilaitteita välttääksesi vakavat vammat Käytä asianmukaisia puhdistusmenetelmiä Tutustu yrityksen turvallisuusohjeisiin ja noudata niitä Älä milloinkaan käytä kuumentamista juoksupyörän irrottamiseksi Noudata kaikkia pumpun käyttöohjeissa olevia varoituksia Varo ruostuneita tai löysiä kiinnikkeitä Turvamääritykset Nämä pumput on suunniteltu turvallisiksi ja luotettaviksi käyttää kun käytössä ja huoltotoimenpiteissä noudatetaan tässä käyttäjäoppaassa esitettyjä ohjeita. Pumppu on paineistettu laite, jossa on pyöriviä osia jotka voivat olla vaarallisia. Käyttäjien ja huoltohenkilöstön tulee ymmärtää tämä ja noudattaa turvaohjeita. Goulds pumps ei ole vastuussa fyysisistä vammoista, vaurioista tai viivästyksistä, jotka aiheutuvat tämän käyttäjäoppaan ohjeiden noudattamatta jättämisestä. Seuraavia symboleja käytetään osoittamaan erityistä huomiota vaativia kohtia: Sähköinen vaara. Kytkettäessä laitetta sähkövirtaan tulee noudattaa erityistä varovaisuutta Varoitus. Toimintaohje, menettelytapa tai vastaava, jota ei ole oikein noudatettu, saattaa aiheuttaa ruumiinvamman tai hengen menetyksen Huomio. Toimintaohje, menettelytapa tai vastaava, jota ei ole oikein noudatettu, saattaa vaurioittaa laitetta ATEX. Jos laitetta asennetaan mahdollisesti räjähdysherkässä ympäristössä noudattamatta näitä ohjeita, tämä saattaa aiheuttaa ruumiinvamman tai laitteen vaurioitumisen

3 ESIPUHE Tässä käyttäjäoppaassa esitetään ohjeet Goulds Axial Flow (AF) -pumppumallin asentamiseksi, käyttämiseksi ja huoltamiseksi. Tämä käyttäjäopas kattaa vakiotuotteen. Erityisvaihtoehtoja varten toimitetaan täydentäviä ohjeita. Tämä käyttäjäopas on luettava ja sen sisältö ymmärrettävä ennen asennusta ja käytön aloittamista. Gouldsin pumppujen suunnittelu, raaka-aineet ja valmistajan ammattitaito mahdollistavat pumppujen pitkäaikaisen ongelmattoman toiminnan. Minkä tahansa mekaanisen laitteen käyttöikää ja virheetöntä toimintaa voidaan kuitenkin parantaa oikealla käytöllä, asianmukaisella asennuksella, määräaikaisilla tarkastuksilla, toiminnan seurannalla ja huolellisella hoidolla. Tämä käyttäjäopas on tehty auttamaan käyttäjiä ymmärtämään laitteen toimintaa sekä noudattamaan oikeita menetelmiä näiden pumppujen asentamisessa, käytössä ja hoidossa. Goulds pumps ei ole vastuussa fyysisistä vammoista, vaurioista tai viivästyksistä, jotka aiheutuvat tämän käyttäjäoppaan asennus- käyttö ja hoito-ohjeiden noudattamatta jättämisestä. Takuu on voimassa vain käytettäessä alkuperäisiä Goulds-osia. Muiden kuin ohjeessa määritettyjen välineiden käyttäminen laitetta huollettaessa poistaa takuun, ellei toimenpiteelle ole ennakolta saatu Goulds Pumps Inc:n kirjallista hyväksyntää. Asianmukaisen asennuksen varmistamiseksi on suositeltavaa, että työ tapahtuu valtuutetun Gouldsin edustajan valvonnassa. Käyttäjäoppaan lisäkappaleita on saatavana ottamalla yhteyttä paikalliseen Gouldsedustajaan tai soittamalla numeroon TÄMÄN KÄYTTÄJÄOPPAAN OHJEET Oikea asennus Käyttöönottotoimenpiteet Laitteen käyttö Säännöllinen huolto Pumpun perushuolto Vianmääritys Varaosien tilaaminen

4 Kun pumppuyksikkö asennetaan mahdollisesti räjähdysherkkään ympäristöön, Ex-symbolin jälkeisiä ohjeita on noudatettava. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa ruumiinvammoja tai vaurioittaa laitetta. Mikäli käyttäjällä on mitä tahansa näihin vaatimuksiin liittyviä kysymyksiä tai jos laitteeseen tehdään muutoksia, on syytä ottaa yhteyttä Gouldsin edustajaan ennen työhön ryhtymistä. Yleiset varotoimet Älä milloinkaan käytä kuumentamista juoksupyörän irrottamiseksi. Putkiin jäänyt neste saattaa aiheuttaa räjähdyksen. Älä milloinkaan käytä kuumentamista pumpun osien irrottamiseksi, sillä putkiin jäänyt neste saattaa aiheuttaa räjähdyksen. Älä milloinkaan käytä pumppua ilman että kytkinsuojus on oikein asennettuna. Älä milloinkaan käytä pumppua olosuhteissa, jotka alittavat sille myyntiehdoissa asetetut rajat. Älä milloinkaan käynnistä pumppua ilman asianmukaista esitäyttöä tai oikeaa nestetasoa automaattisesti esitäyttyvissä pumpuissa. Älä milloinkaan käytä pumppua suositellun vähimmäisvirtaustason alittavilla arvoilla tai kuivana. Katkaise aina moottorin virransyöttö ennen pumpun huoltotöiden aloittamista. Älä milloinkaan käytä pumppua ilman että turvavarusteet ovat asennettuina. Älä milloinkaan käytä pumppua kun poistoventtiili on suljettuna. Älä milloinkaan käytä pumppua kun imuventtiili on suljettuna. Älä muuta huoltoehtoja ilman valtuutetun Gouldsin edustajan hyväksyntää. Räjähdysvaaran ehkäiseminen ATEX-symboliin liittyviä ohjeita tulee noudattaa tarkasti, jotta voitaisiin välttää räjähdysonnettomuudet räjähdysherkkiä kaasuja ja/tai pölyä sisältävissä olosuhteissa. ATEX-sertifikaatti on Euroopassa käytettävä direktiivi ei-sähköisten ja sähköisten laitteiden Euroopassa tapahtuvaan asennukseen. ATEC-vaatimukset eivät rajoitu Eurooppaan, ja ne muodostavat käyttökelpoisen ohjeen missä tahansa mahdollisesti räjähdysherkässä ympäristössä tapahtuviin laiteasennuksiin. ATEX-erityisvaatimukset Kaikkia tässä käyttäjäoppaassa esitettyjä asennus- ja käyttöohjeita tulee tarkoin noudattaa. Lisäksi tulee huolehtia siitä, että laitetta hoidetaan huolellisesti. Tämä kattaa seuraavat rajoittumatta kuitenkaan niihin: 1. pumpun ja pumpattavan nesteen lämpötilan tarkkaileminen 2. laakerien voitelusta huolehtiminen 3. huolehtiminen siitä, että pumppua käytetään sille tarkoitetulla hydraulisella tasolla

5 ATEX-määritys Jotta pumppuyksikkö (pumppu, sinetti, kytkin, moottori ja pumpun tarvikkeet) voitaisiin sertifioida käytettäväksi ATEXmääritetyssä ympäristössä, asianmukaisten ATEX-määritysten tulee olla näkyvissä. ATEX-tarra on kiinnitetty pumppuun tai sen kiinnitysjalustaan. Tyypillinen tarra näyttää tällaiselta: II 2 G/D X CE ja Ex-tekstit ovat osoitus ATEX-määritysten noudattamisesta. Suoraan näiden symbolien alapuolella oleva koodi näyttää seuraavalta: II Group Category 2 G/D Ympäristössä esiintyy kaasua ja pölyä X Lämpötilaluokka, voi olla välillä T1 T6 (katso seuraavaa taulukkoa) Enimmäiskäyttölämpötila vaadittavan T-luokituksen saavuttamiseksi T-luokitus standardin EN mukaan Enimmäispintalämpötila Celsius-asteina Enimmäisprosessilämpötila Celsius-asteina T T2 T3 T4 T5 T Laitteeseen merkityn koodiluokituksen tulee olla laitteelle määritetyn asennusympäristön mukainen. Ellei tämä ehto täyty, ota yhteyttä omaan ITT/Goulds-edustajaasi ennen laitteen käyttämistä. Käyttötarkoitus ATEX-vastaavuus on voimassa vain, kun pumppuyksikköä käytetään oman käyttötarkoituksensa mukaisessa käytössä. Kaikkia tämän käyttäjäoppaan ohjeita tulee jatkuvasti noudattaa. Pumppuyksikön käyttö, asennus ja huolto kaikilla sellaisilla tavoilla, joita ei käsitellä tässä käyttäjäoppaassa, saattaa aiheuttaa vakavia ruumiinvammoja tai vaurioittaa laitetta. Tämä koskee myös kaikkia laitteeseen tehtyjä muutoksia tai sellaisten osien käyttämistä, jotka eivät ole ITT/Gouldsin toimittamia. Kaikissa laitteen suunniteltua käyttöä koskevissa kysymyksissä käyttäjän tulee ottaa yhteyttä ITT/Gouldsin edustajaan ennen käytön aloittamista.

6 TÄMÄ SIVU ON TIETOISESTI JÄTETTY TYHJÄKSI

7 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 9 TURVALLISUUS Luku 1 11 YLEISTÄ TIETOA 2 15 ASENNUS 3 31 KÄYTTÖ 4 37 ENNALTAEHKÄISEVÄ HUOLTO 5 45 PURKAMINEN JA KOKOAMINEN 6 67 VARAOSAT 7 69 LIITE 1 8

8 TÄMÄ SIVU ON TIETOISESTI JÄTETTY TYHJÄKSI

9 TURVALLISUUS MÄÄRITELMÄT...9 YLEISET VAROTOIMET...10 Axial flow -pumput ovat paineistettuja laitteita, joissa on pyöriviä osia jotka voivat olla vaarallisia. Ne on suunniteltu turvallisiksi ja luotettaviksi käyttää kun käytössä ja huoltotoimenpiteissä noudatetaan tässä käyttöoppaassa esitettyjä ohjeita. Pumppuja ei saa käyttää nopeuksilla, työpaineilla, poistopaineilla tai lämpötiloissa, jotka ovat alkuperäisissä käyttöehdoissa määritettyjä korkeampia eikä muiden kuin ehdoissa määritettyjen nesteiden pumppaamiseen ilman ITT Industries, Goulds Pumps Inc:n kirjallista lupaa. Käyttäjien ja huoltohenkilöstön tulee ymmärtää ja noudattaa näitä turvamäärityksiä. ITT Industries, Goulds Pumps, Inc. ei ole vastuussa fyysisistä vammoista, vaurioista tai viivästyksistä, jotka aiheutuvat tämän käyttäjäoppaan ohjeiden noudattamatta jättämisestä. MÄÄRITELMÄT HUOMIO Sanaa Huomio käytetään ilmaisemaan sellaisen riskin olemassaoloa joka voi aiheuttaa vähäisen ruumiinvamman tai omaisuusvahingon, mikäli varoituksen noudattamista laiminlyödään. HUOMAUTUS: Toimintamalli, ehto tai vastaava, joka on tärkeää ottaa huomioon. ESIMERKKEJÄ VAROITUS Pumppua ei saa milloinkaan käyttää ilman että kiilahihnan tai kytkimen suojus on oikein asennettu. 1 Kaikkialla tässä käyttäjäoppaassa sanat Varoitus, Huomio, ja Huomautus ilmaisevat toimenpiteitä tai tilanteita, jotka vaativat käyttäjältä erityistä tarkkuutta: VAROITUS Sanaa Varoitus käytetään ilmaisemaan sellaisen riskin olemassaoloa joka voi aiheuttaa ruumiinvamman, kuoleman tai merkittävän omaisuusvahingon, mikäli varoituksen noudattamista laiminlyödään. HUOMIO Virtauksen katkeaminen tai putken tukkeutuma saattaa aiheuttaa kavitaatiota ja pumpun vaurioitumisen. HUOMAUTUS: Oikea asennus varmistaa pumpun pitkän käyttöiän. 9

10 YLEISET VAROTOIMET VAROITUS Tässä käyttäjäoppaassa esitettyjen toimintamallien noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa ruumiinvamman. Älä milloinkaan käytä kuumentamista juoksupyörän irrottamiseksi. Putkiin jäänyt neste saattaa aiheuttaa räjähdyksen. Älä milloinkaan käytä kuumentamista pumpun osien irrottamiseksi, sillä putkiin jäänyt neste saattaa aiheuttaa räjähdyksen. Älä milloinkaan käytä pumppua ilman että kiilahihna tai kytkinsuojus on oikein asennettuna. Älä milloinkaan käytä pumppua olosuhteissa, jotka alittavat sille myyntiehdoissa asetetut rajat. Älä milloinkaan käynnistä pumppua ilman asianmukaista esitäyttöä (sopiva neste pumpussa). Älä milloinkaan käytä pumppua teholla, joka on vähemmän kuin 75 % tai enemmän kuin 115 % pumpun parhaasta tehoalueesta (Best Efficiency Point, B.E.P), sillä näillä alueilla AF-pumput toimivat epävakaasti. Katkaise aina moottorin virransyöttö ennen huoltotöiden aloittamista. Älä milloinkaan käytä pumppua ilman että turvavarusteet ovat asennettuina. Älä milloinkaan käytä pumppua kun imuventtiili on suljettuna. Älä milloinkaan käytä pumppua kun poistoventtiili on suljettuna. Älä muuta huoltoehtoja ilman valtuutetun Gouldsin edustajan hyväksyntää. 10

11 YLEISTÄ TIETOA PUMPUN KUVAUS NIMILAATASSA OLEVAT TIEDOT PUMPUN VASTAANOTTAMINEN ASENNUKSEN JA KÄYTÖN TARKISTUSLISTA PUMPUN KUVAUS AF-pumppu synnyttää nestevirtauksen juoksupyörän pyörivien siipien työntö- tai nostovaikutuksen avulla. Aksiaalivirtauspumput kehittävät voimakkaita virtauksia alhaisessa paineessa, mikä on ihanteellista uudelleenkierrätys-, höyrystys- ja generaattorien jäähdytysjärjestelmissä. AF:ssä on kulmayhde, joka suuntaa virtauksen imupesän lävitse pumpun poistopään kautta ulos. Pumppua voidaan käyttää ylätai päätyimuasetuksilla asiakkaan tarpeista riippuvasti. AF-malli pohjautuu (kuudelle) käyttöpäälle ja (kahdelletoista) hydrauliselle pumppukoolle. Ensimmäiset (kolme) käyttöpäätä on varustettu kuulalaakerein, muissa on kartion muotoiset ja pallomaiset rullalaakerit. Tyypit ryhmitellään seuraavasti: Käyttö puoli Sisempi laakerointi Ulompi laakerointi Pumpun koko 1MXR Kuula (2) Viisto- kuula 6", 8", 10" 2MXR Kuula (2) Viisto- kuula 12", 14" 3MXR Kuula (2) Viisto- kuula 16", 18" 4MXR Pallomainen rulla Kartiorulla 20", 24" 5MXR Pallomainen rulla Kartiorulla 700 mm, 30" 6MXR Pallomainen rulla Kartiorulla 36" Kulmayhde Kulmayhde on varustettu 150# suorilla imu- ja poistolaipoilla, ja sen takaosassa on aukko back-pullout-osalle. Back-pullout-osa koostuu laakeripesästä, akselista ja juoksupyörästä. Kulmayhteessä on valetut jalat jalustaan kiinnittämistä varten tai se voidaan kytkeä suoraan putkistoon. Valinnaisesti kulmayhteen mukana toimitetaan erillinen sisäputki. Erillinen sisäputki (Valinnainen) Mahdollistaa pitemmän käyttöiän suojaamalla kulmayhdettä tai vaippaa eroosion ja korroosion vaikutuksilta. Uurrettu sisus parantaa sitkeiden nesteiden pumpattavuutta. Back-Pullout - back-pullout-osa perustuu (kuuteen) aikaisemmin listattuun käyttöpäätyyn. Yksikkö koostuu laakeripesästä, laakereista, tiivistepesän kannesta, lukkomuttereista, pulttien aluslevyistä, öljyn sokkelotiivisteistä, akselista, akselin holkista (ja tiivisteistä), öljyrenkaasta (20" ~36"), juoksupyörästä, kiiloista, akselin aluslevystä sekä etu- ja takajaloista. Tiivistepesän suojus Valetulla tiivistepesän suojuksella suljetaan kulmayhteen takaosa ja luodaan asennusalusta mekaaniselle tiivisteelle tai tiivistepesälle ja kiristyslaipalle. Kannen sisäpuolella on koneistettu tasainen pinta, jonka (kolme-) tai (neljä)pulttinen rakenne mahdollistaa tiivistepesän tai vakiokokoisen mekaanisen tiivistyskasetin käytön. Mekaanista tiivistettä käytettäessä kannessa oleva kartionmuotoinen aukko auttaa poistamaan hiukkasia tiivisteen alueelta. Kansi on varustettu säätökorvakkeilla, jotka mahdollistavat akselin ja juoksupyörän keskittämisen kulmayhteen sisällä. Mekaanisen tiivisteen sovitin (Valinnainen) Valinnaista sovitinta käytetään, kun mekaaninen tiiviste vaatii rajoitinholkin. Rajoitinholkki toimitetaan mekaanisen tiivisteen mukana. Tiivistepesä/holkki Valettu tiivistepesä on erillään kulmayhteestä ja tiivistepesän suojuksesta. Tiivistepesän mukana toimitetaan vaihdettava akselin holkki, joka kiinnitetään akseliin kiilan avulla. Toimitukseen sisältyy viisi liukurengasta ja huuhtelurengas akselialueen tiivistämiseksi. Tiivisteiden voitelu tapahtuu kahden virtausaukon kautta. Tiivisteiden säätö tapahtuu kiristyslaipan avulla. Tiivistepesä voidaan myös tarvittaessa muuttaa sellaiseksi, että mekaanisen tiivisteen käyttö on mahdollista. Kotelo Kuluvaksi suunniteltu kotelo toimitetaan 700 mm ja 36" koon pumpuissa. Kotelon keskittäminen suhteessa juoksupyörään tapahtuu säätökorvakkeiden avulla. Kotelossa on 150# laipat kulmayhteeseen asentamista varten ja se toimitetaan valinnaisella sisäputkella. Juoksupyörä Valetussa juoksupyörässä on (neljä) kiinteää siivekettä. Se on koneistettu siten, että se on helppo asentaa akseliin. Juoksupyörä on säädetty 0 tai 5 asteen kulmaan, pyörimään myötä- tai vastapäivään ja ylä- tai läpi-imua varten. Juoksupyörä pysyy paikallaan akselin aluslevyn ja pulttien avulla. 700 mm:n ja 36":n juoksupyörät toimitetaan 11 2

12 varustettuina peitelevyillä ja o-renkailla, jotka eristävät juoksupyörän pumpattavasta aineesta. Tiivistys estää syöpymistä ja mahdollistaa juoksupyörän helpon vaihtamisen. Juoksupyörä on tasapainotettu dynaamisesti (kahdessa tasossa) ISO 1940-määritysten mukaisesti arvoon G-16. Akseli Akseli on asennettu ulokekannatteisesti pumpun kulmayhteen sisään, jolloin sisäpuolisia laakereita ei tarvita. Akseli on suunniteltu kestämään pientä taipumista, sietämään korkeita kriittisiä nopeuksia ja kestämään syöpymistä. Akselit on tehty helposti asennettaviksi yhteen juoksupyörän kanssa. Tiivistepesän kanssa käytettäessä akselin mukana tulee vaihdettava akselin holkki. Laakerit Säteittäinen sisempi laakerointi absorboi akselin säteittäiskuormaa ja kohdistaa pumpunakselin oikein. Pumpun koosta riippuvasti siinä käytetään kuulalaakereita tai pallomaisia rullalaakereita. Ulkopuolinen painelaakeri absorboi juoksupyörän pitkittäispaineita ja se on tyypiltään joko viistokulmalaakeri tai kartiorullalaakeri pumpun koon mukaisesti. Voitelu tapahtuu öljykylvyllä tai rasvalla asiakkaan vaatimuksien mukaisesti. Öljynjäähdytys (Valinnainen) Öljynjäähdytys on valinnainen vaihtoehto 12" ja sitä laajemmissa kokoluokissa. Laakeripesän sisään asennettu kierukkaputki huolehtii vedenkierrosta öljykylvyn jäähdyttämiseksi. Kierukkaputki on asennettu laakeripesän pohjaan irrotettavan pohjalevyn ja tiivisteen avulla. Öljynjäähdytystä käytetään silloin, kun prosessointilämpötilat aiheuttavat hyvin voimakasta lämmönmuodostusta laakeripesässä ja laakereissa. Laitteistokokoonpanot ja moottorit Useimmat AFpumpuista ovat kiilahihnavetoisia vaihtelevien kiertonopeuksien mahdollistamiseksi. Kiilahihnaveto voi olla toiminnaltaan rinnakkainen, yläpuolinen, alapuolinen tai pystysuuntainen. Pumput voidaan myös varustaa alennusvaihteilla ja/tai puoliakseleilla suoravetoisuuden mahdollistamiseksi. Suurin kappalekoko suurin kiinteän kappaleen koko, joka läpäisee AF-pumpun, riippuu pumpun koosta. Seuraavassa suurimmat kappalekoot jokaiselle pumppumallille: Pumpun koko NIMIKILVEN TIEDOT Kappaleen koko Pumpun koko 6" 1,5" 18" 4,5" 8" 2,0" 20" 5,0" 10" 2,5" 24" 6,0" 12" 3,0" 700 mm 6,0" 14" 3,5" 30" 7,5" 16" 4,0" 36" 9,0" Kappaleen koko Jokaisessa Goulds-pumpussa on nimikilpi, jossa kerrotaan tietoja pumpusta, muun muassa sen hydraulisista ominaisuuksista. AF-pumpun nimikilpi on kiinnitetty laakeripesään. Huomaa pumppukoon ilmaisutapa: Poisto X Imu - Juoksupyörän halkaisija tuumina (Esimerkiksi 20"X 20"-20", katso kuva 1). Tilatessasi varaosia sinun tulee kertoa pumpun malli, koko, sarjanumero ja tarvittavien osien numerot. Lisätietoja löytyy tästä käyttöoppaasta. 12 Kuva 1

13 PUMPUN VASTAANOTTAMINEN Tarkista pumppu heti kun olet ottanut sen toimituksen vastaan. Tarkista huolellisesti, että kaikki on kunnossa. Kirjaa huomautukset vaurioituneista tai puuttuvista osista kuittiin ja rahtikirjaan. Lähetä kaikki vaatimukset kuljetusliikkeen välityksellä mahdollisimman nopeasti. Varastoinnin vaatimukset Lyhytaikainen: (Alle 6 kuukautta) Gouldsin tavanomainen pakkaustapa on "via a skid". Tällainen pakkaus on suunniteltu suojaamaan pumppua vain kuljetuksen aikana. Säilytä pumppua lähetyksen vastaanottamisen jälkeen katetussa ja kuivassa tilassa. Pitkäaikainen: (Yli 6 kuukautta) Gouldsin pitkäaikaispakkaus on "via crating" (laatikkopakkaus). Laakerit ja koneistetut pinnat vaativat tällöin tiettyä varastointikäsittelyä. Pyöritä akselia useita kierroksia joka kolmas kuukausi. Lisätietoja pitkäaikaisesta varastoinnista löytyy pumppumootorien valmistajien käyttöoppaista. Säilytä katetussa ja kuivassa tilassa. Huomautus: Pitkäaikaisen varastoinnin vaatima suojauskäsittely voidaan hankkia pumpulle jo alkuperäisen tilauksen yhteydessä. Purkaminen pakkauksesta Pumppua pakkauksesta purettaessa tulee noudattaa huolellisuutta. Jos toimitus ei ole tapahtunut ongelmattomasti ja lähetysasiakirjojen mukaisesti, kirjaa huomautukset vauriosta tai puutteista sekä vastaanottokuittiin että rahtikirjaan. Esitä kaikki vaatimuksesi kuljetusliikkeelle välittömästi. Pumpun käyttöohjeet ja käyttäjäopas sisältyvät toimitukseen ÄLÄ HÄVITÄ OHJEITA. Käsittely VAROITUS Pumppu ja sen osat ovat raskaita. Virheellinen nostaminen ja tukeminen purkamisvaiheessa saattaa aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai vaurioittaa pumppua. Noudata huolellisuutta pumppuja siirtäessäsi. Nostolaitteen tulee voida riittävästi tukea koko pakkausrakennelmaa. Nosta koottua laitetta jalustassa olevista nostorei'istä. Jos moottori, juoksupyörät ja suojus ovat paikoillaan, varmista ettei nostoköysi tai -ketju joudu kosketuksiin näiden osien kanssa. Tarvittaessa poista suojus tai käytä levitystankoa vaurioiden välttämiseksi. Jos moottori toimitetaan erikseen, käytä moottorissa olevia rengaspultteja tai nostokorvakkeita nostaaksesi moottorin pumpun jalustalle (Kuvissa 2 ja 3 on esimerkkejä oikeista nostotekniikoista). 2 Kuva 2 Kuva 3 13

14 ASENNUKSEN JA KÄYTÖN TARKISTUSLISTA Malli AF VALMIS NIMIKIRJAIMET KUVAUS SIVU NO. Käyttäjäopas luettu ja ymmärretty 1~69 Sijaintitaso 15 Laitteen jalusta 15 ~ 19 Moottorin pyörimisen tarkistus CW ---CCW Komponenttien perustasapainotus tehty 21 ~ 28 Kiilahihnan jännitys ja moottorin tasapainotus valm. 21 ohj. muk. Kytkimen tasapainotus valm. ohj. muk. 23 Putkisto asennettu ja tasapainotus uudelleen 21,22,36 tarkistettu Mek. tiiviste säädetty valm. ohj. muk. Valm. opas Tiivisteen huuhtelu kytketty 33,34 Juoksupyörän tasapainotus ja välys asetettu 26 ~ 28 tuumaa/sivu Pumpun akseli pyörii vapaasti 32 Laakerien tyypit ja voitelu 12,32,39 Kiilahihnan kytkinsuojukset asennettu 60,61 Moottorin sähkökytkennät Valm. opas 14

15 ASENNUS ASENNUKSEN VALMISTELU SIJOITUSPAIKKA JALUSTAN ASENNUKSET PUTKIRIPUSTUSTEN ASENNUKSET PUTKIEN LIITTÄMINEN MOOTTORIN TASAPAINOTUSTOIMENPITEET JUOKSUPYÖRÄN KOHDISTAMINEN PYÖRIMISEN TARKISTUS ASENNUKSEN VALMISTELU AF-pumppuyksiköt toimitetaan yleensä täydellisesti koottuina. Tarkista koko yksikön kaikki pultit ja mutterit ja varmista, että ne ovat turvallisesti kiinni. Mikäli tarpeellista, asenna ja säädä moottorin komponentit valmistajan ohjeiden mukaisesti. Laitteet, jotka toimivat mahdollisesti räjähdysherkässä ympäristössä, tulee asentaa seuraavien ohjeiden mukaisesti. Kaikkien asennettavien laitteiden tulee olla asianmukaisesti maadoitettuja odottamattomien staattisen sähkön purkausten ehkäisemiseksi. Ellei näin tehdä, staattisen sähkön purkaus saattaa tapahtua kun pumppu tyhjennetään ja puretaan huoltotarkoituksia varten. 3 SIJOITUSPAIKKA AF-pumppu tulee sijoittaa puhtaaseen, kuivaan, tulvimiselta suojattuun paikkaan. Sijoituspaikalla tulisi olla riittävästi tilaa pumpun toiminnalle, huollolle, tarkistukselle ja korjaamiselle mukaan lukien täydellinen purkaminen ja laitteiden käsittely. Pumpussa tulisi olla puhdasta nestettä tiivisteiden voitelemiseksi. Pumpun tulee olla asennettu siten, että se mahdollistaa mahdollisimman tehokkaan putkituksen. Tämän ohjeen kattamat pumput voivat olla malliltaan joko putkijärjestelmään ripustettavia, jousipulteilla kiinnitettäviä tai olla valuun upotettavilla ankkuripulteilla kiinteästi jalustaan kiinnitettäviä. Pumpun jalustan tulee olla riittävän massiivinen absorboidakseen kaikki värähtelyt ja muodostaakseen kiinteän, tukevan alustan pumppuyksikölle siinä määrin, että pitkänkään ajan kuluessa laite ei pääse liikkumaan tai siirtymään paikaltaan. Ankkuripulteilla ja valuun upotettavilla pulteilla varustetut jalustat ovat yleensä sementtisiä, ja ankkuripultit on valettu niihin kiinteästi pitämään pumpun paikallaan. Yleisimmin käytetyt pohjapultit ovat hylsytyyppisiä (Kuva 4) ja J-tyyppisiä (Kuva 5). PULTTI SEINÄ POHJALEVY VÄLILEVYT HOLKKI Kuva 4 Kumpikin kiinnitys mahdollistaa pumpun liikuttamisen lopullisessa asennusvaiheessa. Ankkuripultit tulisi sijoittaa sementtiin pumpun asennuspiirroksessa olevan mallipohjan mukaisesti. Holkkityypin pultin 15

16 yläosan tulisi olla tilapäisesti suojattuna sementtiä valettaessa, jotta sementti ei tarttuisi pulttiin. Valuun upotettavat pultit sijoitetaan paikoilleen pumpun asennuspiirroksessa olevien reikien mittojen mukaisesti. Pultin läpimitta riippuu reiän koosta ja sen tulee olla 1/8" ¼" jalustan reikää pienempi. Lisätietoja jousikiinnitteisistä jalustoista löytyy seuraavasta. J-PULTTI SEINÄ POHJALEVY VÄLILEVYET Kuva 5 JALUSTA-ASENNUKSET Valuun upotettava jalusta Kun laite on otettu vastaan ja pumppu moottoreineen on kiinnitetty jalustaan, koko yksikkö tulee sijoittaa paikalleen kytkinpuolikkaat tai kiilahihnat irrotettuina (kuva 6). Kytkimiä ei saa kytkeä uudelleen ennen kuin kaikki tasapainotustoimenpiteet on tehty valmiiksi. Seuraavassa esitetään suositeltavat toimenpiteet kytkinten kohdistamiseksi. ALUSLEVYT TAI KIILAT ALUSLEVYT TAI KIILAT Kuva 7 Kuva 6 1. Jalustan tulee tukeutua suorakulmion muotoisiin metallisiin kappaleisiin tai kiiloihin, jotka ovat muodoltaan loivasti kartion muotoisia. Jokaisen perustuspultin molemmilla puolilla tulee olla levyt tai kiilat. Valua varten alustan ja laitteen jalustan välissä tulee olla noin 3/4" 1 1/2":n suuruinen välys (kuva 7). 2. Säädä aluslevyjen tai kiilojen korkeutta kunnes pumpun akselit, moottori ja jalusta ovat vaakasuorassa asennossa. Tarkista, että kytkinpinnat sekä pumpun imu- ja poistolaipat ovat asennukseen nähden pysty- ja vaakasuorissa asennoissa. Varmista, etteivät pumpun sisäiset osat hankaa toisiaan. Jos on tarpeen, korjaa tilanne säätämällä aluslevyjen tai -kiilojen korkeutta sopivaksi. Useimmissa tapauksissa tehdasasetusten mukainen tasapainotus saavutetaan pelkästään asettamalla välilevyt paikoilleen jalustan alle. Pumpusta lähtevät poistoputket vaativat itsenäisen tuennan jotta estetään osien väliset liialliset jännitteet ja saadaan pumpun ja moottorin välinen tasapainotus oikeaksi. 3. Jalusta saa olla enintään 0,125 tuumaa (3 mm) alustaa pitempi ja 0,0875 tuumaa (1,5 mm) alustaa leveämpi. Perinteisillä perustapulteilla kiinnitettävissä jalustoissa ankkuripulttien molemmilla puolilla on kiilat varmistamassa, että jalusta on suorassa. Pumpun jalustan kiinnityspulttien läpimitan tulee olla 1/8" ¼" pienempi kuin jalustassa olevien pultinreikien halkaisija (reikien koko näkyy asennuspiirustuksessa). 4. Puhdista jalustan valua vasten asettuvat pinnat. Älä käytä öljypohjaisia puhdistusaineita, sillä laasti ei tartu kunnolla öljyiseen pintaan. Noudata valulaastin valmistajan käyttöohjeita. 5. Rakenna valun ympärille sulkuseinä ja kastele perustus läpimäräksi (kuva 8). 16

17 POHJALEVY PULTTI LAASTI GROUT SEINÄ PERUSTUS. Kuva 8 6. Kaada valulaastia jalustan valureikien läpi sulkuseinämän yläreunan tasalle saakka. Poista ilmakuplat laastista putlaamalla, käyttämällä tärytintä tai pumppaamalla laasti paikalleen. Työssä on suositeltavaa käyttää kutistumatonta laastia. VASTESANKAJOUSET Kuva Anna laastin kuivua. 8. Täytä loput jalustasta valulaastilla. Poista ilmakuplat kuten edellä (kuva 9). PULTTI POHJALEVY jalustaan kiinnitettyä pidätintä vasten. Pysäytinmutteri rajoittaa jalustan ylöspäin suuntautuvaa liikettä tilanteissa, joissa pumpun jalustaa vasten kohdistuva paine vähenee järjestelmän jäähtyessä. Vastamutteri estää pysäytinmutteria pyörimästä normaaleissa pumppausolosuhteissa, kun pumpun jalusta painuu alas lämpölaajenemisen vaikutuksesta. Säätöruuvin pidätin muodostaa säätöruuvin kärjen vastaisen laakeripinnan ja pitää ruuvin pään kiinteästi paikallaan. 3 SEINÄ LAASTI PERUSTUS Kuva 9 SÄÄTÖRUUVI VASTAMUTTERI PYSÄYTINMUTTERI JOUSENPIDÄTIN PULTIT JA MUTTERIT 9. Anna laastin kuivua vähintään 48 tuntia. 10. Kiristä perustuspultit. Jousiperustainen jalusta Kuvassa 10 näkyy jousikiinnitteiselle jalustalle asennettu kiilahihnavetoinen AF-pumppu. Vastesankajousiperustaiset jalustat voidaan asentaa niin, että pumppu pysyy suorassa käytön aikaisesta lämpöputkien laajenemisesta aiheutuvasta pystysuuntaisesta liikkeestä huolimatta. Seuraavassa esitetään lyhyt kuvaus vastesankajousituksen komponenteista ja niiden toiminnasta (katso kuva 11). Jousen kiristäminen ja höllentäminen tapahtuu säätöruuvin avulla. Ruuvin kiertäminen saa säätömutterin liikkumaan pystysuorassa suunnassa, mikä muuttaa jousen painetta pumpun Kuva 11 Säätöruuvi on öljytty valmiiksi tehtaalla, mutta pumpun asennuksen yhteydessä ruuvi on voideltava uudelleen suojarasvalla. Jouset ja muut metalliosat tulee käsitellä ruosteensuoja-aineella ja säätöruuvin suojakotelo voiteluöljyllä. JOUSI JOUSIKOTELO (HITSATTU KIINNI JALUSTAAN) SÄÄTÖRUUVI MUTTERISARJA ÖLJYVOITELU SÄÄTÖRUUVIN PIDÄTIN Seuraavien toimenpiteiden avulla pumpun jalusta säädetään jousien avulla suoraan asentoon: 17

18 1. Aseta tukikappaleet pumpun jalustan alle, jokaisen jousikotelon läheisyyteen, ja asettele jalusta vaakasuoraan asentoon tukikappaleiden varaan. Akselin ollessa paikallaan pystyputken ja kulmayhteen laippojen välissä tulisi olla pieni (noin 1/16":n suuruinen) välys (kuva 12). Asennuspiirroksesta saattaa ilmetä jokaisen jousen kireyden säätämiseen tarvittava keskimääräinen säätöruuvin kierrosmäärä, erityisesti jos pumppuyksikköä kannattamaan käytetään useampaa kuin (neljää) jousta. Jousta koskevat mitat selviävät tarvittaessa taulukosta 1. LAIPAN PULTIT 1/16" 4. Kierrä säätöruuveja kunnes pumpun jalustan alaosa on korkeudeltaan juuri kunkin metallikappaleen yläpinnan tasolla. Kierrä seuraavaksi jokaista ruuvia tasan yhtä paljon kunnes pumpun laippa ja tiiviste ovat alle 1/32":n päässä putken laipasta. Tarkka säätö on tarpeen, jotta pumppu pysyisi suorassa ja sen paino jakaantuisi tasaisesti eri jousien varaan. Kun jouset on säädetty ja pumpun paino on niiden päällä, jalustan pitäisi olla irti tukikappaleista ja vaakasuorassa asennossa. 5. Tarkista juoksupyörän ja pumpun kulmayhteen kohdistus. Korjaa tarvittaessa kohdistusta säätämällä jousia tai käyttämällä välilevyjä. KAPPALEET 2. Kiinnitä useita laipan pultteja, jotta laipat olisi helppo kohdistaa toisiinsa. VAROITUS Älä kiristä pultteja. Kuva Aseta säätöruuvien pidikkeet, kun säätöruuvin pää on reiässä, vaakasuoran lämpölaajenemisen suuntaisiksi. Tämä mahdollistaa vaadittavan vaakasuoran liikkeen ilman että säätöruuvin mutterit osuvat jousikoteloon. Varmista, että säätöruuvin pidikkeen ja pumpun jalustan välillä on riittävä välys pystysuuntaista lämpölaajenemista varten. Tämä välys näkyy yleensä pumpun asennuspiirustuksessa. HUOMAUTUS: Jokainen jousi kantaa osansa pumppuyksikön painosta, mutta yleensä kaikkiin jousiin kohdistuva paine ei ole samansuuruinen. Jokaisessa jousikotelossa on pieni "ikkuna", josta on mahdollista tarkistaa jousikierukan kireys. Tämä osoittaa jouseen kohdistuvan suhteellisen paineen. HUOMAUTUS: Jos laippojen välinen välys on enemmän kuin 1/32", pienennä välystä säätöruuvien avulla. Jos välys on 1/32" tai vähemmän, säätöä ei tarvitse tehdä. 6. Kiristä pystyputken laipan pultit, tarkista kohdistus ja kytke vaakasuoran putken laippa kulmayhteeseen. Pumppuyksikön tulisi olla suorassa eikä juoksupyörä saisi hangata kulmayhteen seinämiin, kun akselia pyöritetään käsin. 7. Kierrä jokainen pysäytinmutteri alas, jotta ne koskettavat kevyesti jousenpidättimeen. Lukitse pysäytinmutterit paikoilleen kiertämällä vastamutterit alas tiukasti vasten pysäytinmuttereita. 8. Tarkista jokaisessa jousikotelossa olevien jousien kierrevälykset. Kierrevälyksen tulee olla riittävä, jotta alaspäin suuntautuva lämpölaajeneminen ei aiheuttaisi jousen kierteiden painumista täysin toisiaan vasten. HUOMAUTUS: Öljyvoiteluisten pumppujen vaakasuora asento on tarkistettava lämpölaajenemisen aikana. Öljyn lisääminen laakeripesään saattaa olla tarpeen jotta Jousen koko Langan koko Jousen mitta Säätöruuvin koko Paineen muutos täydellä kierroksella 1,812" 1140 #/in. 1-1/2"-6 UNC 190 # 2,750" 344,73 kg/in. 1-1/2"-6 UNC 127 # 3,532" 254,01 kg/in. 1-1/2"-6 UNC 93 # 4 1,00" 453,59 kg/in. 2"-4-1/2 UNC 222 # 5,375" 60,33 kg/in. ¾"-10 UNC 13 # Taulukko 1 18

19 varmistettaisiin ylempien laakerien riittävä voitelu. Jalustan pinnan suuntainen, oikeaa öljytasoa kuvaavan linjan leikkaava viiva kuvaa oikeaa öljytasoa laakeripesän korkeimmalla kohdalla. Kyseisestä pisteestä vedetty vaakasuora viiva ilmaisee oikean öljytason tarkastuslasissa. Järjestelmää tulisi käyttää normaalilämpötilassa ennen kuin säätöruuvien kiinnittimet valetaan kiinteästi paikoilleen. Jotkut asiakkaat käyttävät pumppujaan kiinnittämättä säätöruuvien kiinnitystä valamalla. Mikäli kannatinjousi joudutaan poistamaan suojakotelostaan on seuraavia turvallisuusohjeita tarkoin noudatettava: 5. Jos jousi vaihdetaan järjestelmän ollessa kuuma, pysäytinmutteria ei tule säätää ennen kuin järjestelmä on jäähtynyt. 6. Jousien tulee antaa työntää jalusta takaisin kylmäasentoonsa. Kuvassa 13 näkyy vaihtoehtoinen rasvalla täytetty vastesankajousi. Vakiojousen ja rasvalla täytetyn jousen ero on siinä, että jälkimmäisessä on rasvanippa ja rasvatiiviste. Rasvalla täytetyn vastesankajousen säätäminen tapahtuu samalla tavoin kuin vakiojousen. SÄÄTÖRUUVI 1. Varmista, että jousi on löysätty. Jos jousta ei voida löysätä säätöruuvin avulla, turvallisin menettelytapa on poistaa pleksilasinen kuori ja leikata jousikierukat polttoleikkaamalla. 2. Poista pultit tai kantaruuvit, joilla jousenpidätin on kiinnitetty jousikoteloon, ja nosta koko jousirakennelma ulos kotelosta. 3. Pumpun ollessa kytkettynä järjestelmään jousta irrotettaessa lähellä irrotettavaa jousta pumpun jalustan alla tulee olla tukilevy, kunnes jousi on asennettu uudelleen paikalleen ja säädetty asianmukaisesti. Pumpun jalustan vääntyminen vaikuttaa pumpun kohdistukseen, 4. ja komponenttien paino aiheuttaa vääntymistä todennäköisimmin silloin, jos pumppu on kytketty jäykkään putkistojärjestelmään. RASVALIITÄNTÄ VASTAMUTTERI PYSÄYTINMUTTERI JOUSENPIDÄTIN PULTIT JA MUTTERIT JOUSI OUSIKOTELO(HITSATTU KIINNI JALUSTAAN) TIIVISTEEN SUOJALEVY RASVATIIVISTE SÄÄTÖRUUVI MUTTERISARJA ÖLJYVOITELU SÄÄTÖRUUVIN PIDÄTIN Kuva 13 3 PUTKIRIPUSTUSASENNUKSET Putkiston kannatinjärjestelmien suunnittelun vaatimukset 1. Putkiston kannatinjärjestelmien tulee noudattaa Hydraulic Instituten, ASME/ANSI, DIN-vaatimuksia ja tavanomaisia rakentamiskäytäntöjä. HUOMAUTUS: Pumpun juoksupyörään ja akseliin käsiksi pääseminen vaatii vaakaputken osan irrottamista. Tätä varten putkessa tulee olla erityinen lisäkappale (katso kuva 14). 2. Putkiston tulee olla riittävän jäykkä, jotta vältytään epätoivotuilta pumpputärinöiltä. 3. Putkiston suunnittelussa tulee ottaa huomioon lämpölaajeneminen. 4. Lisätietoja pumppupainoista löytyy asennuspiirustuksesta. Lisäkappale Ylälaippa 5. Sallitut kuormitukset selviävät pumpun laippakuormituspiirustuksesta. 6. Noudata moottorin valmistajan kulmarajoituksia ja lämmönvaihtelusta aiheutuvan liikkeen vaikutuksia koskevia suosituksia. Alalaippa Kuva 14 19

20 Pumpun asentaminen putkistoon 1. Liitä kulmayhteen ylempi laippa pystysuoraan putkeen ja kiristä laippapultit. 2. Tarkista juoksupyörän välys kulmayhteessä/ kotelossa varmistaaksesi, että se on hyvin keskitetty käyttäen periaatetta, jonka mukaan siivekkeen vähimmäisvälys on ainakin puolet enimmäisvälyksestä. Katso lisätietoja juoksupyörän tarkistuslistalta sivulla 28 tässä käyttöoppaassa. 5. Asenna riippuvassa ratkaisussa moottori vasta sen jälkeen, kun pumppu on kytketty putkistoon. Varmista, että moottorin akseli on samansuuntainen kuin pumpun akseli vaaka- ja pystytasossa (katso kuva 16). 3. Kiinnitä vaakasuuntainen putki tai lisäkappale kulmayhteen alempaan laippaan ja kiristä laippapultit. 4. Tarkista, että pumppu on vaakasuorassa. Pumpun tulee olla vähemmän kuin 1/2 astetta vinossa vaakasuorasta asennosta, jotta laakerit eivät kärsisi öljynpuutteesta (katso kuva 15). Varmista, ettei lämpölaajeneminen pääse muuttamaan tätä kulmaa sallittua suuremmaksi. Kuva 16 Tulee olla vähemmän kuin 1/2 astetta Liioiteltu 6. Jos pumppuyksikkö on suoravetoinen ja käyttää suoraan moottorin akselia, asennuksessa on noudatettava moottorinakselin valmistajan käyttöohjeita. HUOMAUTUS: PUTKILAIPPOJEN TULEE OLLA YHDENSUUNTAISET PUMPUN LAIPPOJEN KANSSA ENNEN PULTTIEN KIRISTÄMISTÄ. Jos laipat eivät ole samansuuntaiset, pintojen pakottaminen samansuuntaisiksi pultteja kiristämällä aiheuttaa pumppuun liiallisia jännityksiä. Kuva 15 Yleistä Älä milloinkaan pakota pumpun ja putkien laippoja väkisin vastakkain. Tämä saattaa synnyttää pumppuyksikköön vaarallisia jännityksiä ja aiheuttaa tasapainotusongelmia pumpun ja sen moottorin välille. Putkiston jännitteet haittaavat pumpun toimintaa ja voivat aiheuttaa ruumiinvammoja ja laitteistovaurioita. PUTKIEN LIITTÄMINEN Hydraulic Institute, Detroit Road, Cleveland OH Ohjeisiin on perehdyttävä ennen pumpun asentamista. VAROITUS Älä milloinkaan pakota pumpun ja putkien laippoja väkisin vastakkain. Tämä saattaa synnyttää pumppuyksikköön vaarallisia jännityksiä ja aiheuttaa tasapainotusongelmia pumpun ja sen moottorin välille. Putkiston jännitteet haittaavat pumpun toimintaa ja voivat aiheuttaa ruumiinvammoja ja laitteistovaurioita. Ohjeita putkiston liittämiseen saa oppaasta "Hydraulic Institutes Standards", jota voi tilata osoitteesta: 20

Vetokoneiston päivityssarja GreensPro viheriöjyrä, mallit 44905, tai 44907

Vetokoneiston päivityssarja GreensPro viheriöjyrä, mallit 44905, tai 44907 Form No. Vetokoneiston päivityssarja GreensPro 00 -viheriöjyrä, mallit 44905, 44906 tai 44907 Mallinro: 7-5899 Mallinro: 7-5907 8-69 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Lisätiedot

PURKAMINEN JA KOKOAMINEN

PURKAMINEN JA KOKOAMINEN PURKAMINEN JA KOKOAMINEN TARVITTAVAT TYÖKALUT.......................... 53 PURKAMINEN................................. 53 TARKASTUKSET............................... KOKOAMINEN................................

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai laitteen

Lisätiedot

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje MASADOOR autotallinovet Asennusohje Tämä asennusohje on tehty ammattitaitoisen asentajan käyttöön. Ohjeessa on piirroksia, joissa on komponentteja, joita ei aina oveen asenneta. Ennen asennuksen aloittamista

Lisätiedot

74 cm - 89 cm ASENNUSOHJEET KOMPACT

74 cm - 89 cm ASENNUSOHJEET KOMPACT 74 cm - 89 cm Suomi ASENNUSOHJEET KOMPACT KOMPACT - www.arke.ws Ennenkuin ryhdyt asennustyöhön, pura portaiden kaikki osat pakkauksistaan. Aseta kaikki osat tilavalle alustalle ja tarkista osien lukumäärä

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

Kiilahihnakäytön asentaminen

Kiilahihnakäytön asentaminen Kiilahihnakäytön asentaminen Liite puhaltimen käyttö- ja huolto-ohjeeseen Sisältö Kiilahihnakäyttö... 1 1.1.1 Linjaus... 3 1.1.2 Kiristys... 3 1.1.3 Hihnojen varastointi... 5 1.1.4 Purkaminen... 5 1.1.5

Lisätiedot

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat.

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat. Asennus Irralliset osat Form No. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: 30454 Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu. Kuvaus Määrä Käyttökohde

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

Asennus. CE-sarja Pehmeä E-Z Vac -kaksoiskerääjä Z Master sarjan leikkureille. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. CE-sarja Pehmeä E-Z Vac -kaksoiskerääjä Z Master sarjan leikkureille. Irralliset osat. Asennusohjeet Form No. CE-sarja Pehmeä E-Z Vac -kaksoiskerääjä Z Master 000 -sarjan leikkureille Mallinro: 9-990 -9 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen Yksityiskohtaiset ohjeet, Ford Galaxy (WRG) 2000 2006, 1,9 l 85 kw, moottorikoodi AUY, mallivuodesta 2003 alkaen Hammashihnasarjat CT1028K3,

Lisätiedot

Asennusohjeet malleille:

Asennusohjeet malleille: Asennusohjeet malleille: 968999306/IZC Leikkuulaitteena: 96899934 TRD48 TunnelRam-leikkuulaite tai 968999347 CD48 Combi-leikkuulaite Asennus Pura kone pakkauksesta. Renkaat Asenna takapyörät napoihin asennettujen

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE Malli: ALL-100 www.nomenta.com FI Turvaohjeet Alla olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa omaisuus- tai henkilövahingon. Lue ja omaksu kaikki ohjeet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE XTR PRO -KUNTOPYÖRÄ 91025

KÄYTTÖOHJE XTR PRO -KUNTOPYÖRÄ 91025 KÄYTTÖOHJE TR PRO -KUNTOPYÖRÄ 91025 Turvallisuusohjeet * Neuvottele lääkärisi kanssa ennen harjoitusohjelman aloittamista saadaksesi harjoittelusta parhaan mahdollisen hyödyn. * Varoitus: vääränlainen/ylenpalttinen

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen Yksityiskohtaiset ohjeet, Fiat 500 1,2 l, moottorikoodi 169 A4.000 ContiTech kertoo, miten vältät virheet hihnanvaihdon yhteydessä Hammashihnan

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BPW-tukijalka Sisällysluettelo Sivu Yleiset turvallisuusohjeet...3 Käyttötarkoitus...4 Asennusohje...5 Käyttöohje...6 Voitelu- ja huolto-ohje...8 Tekniset tiedot...10 BPW-tyyppikilpi...11

Lisätiedot

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1180650/1 IM-P118-03 ST Issue 1 RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat IM-P118-03

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto FX-pumppu on suunniteltu, valmistettu ja testattu FX Airguns AB:ssä Ruotsissa. Pumpuissa käytetyt kaksi eri järjestelmää

Lisätiedot

Asennusohjeet malleille:

Asennusohjeet malleille: Asennusohjeet malleille: 96899930/LZ5C joissa on jokin seuraavista leikkuulaitteista: 968999343 TRD5 TunnelRam -leikkuulaite, 968999344 TRD6 TunnelRam -leikkuulaite, 968999348 CD5 Combi -leikkuulaite,

Lisätiedot

Revisio 01 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L. Revisio 01 Marraskuu 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA-PÄIVITYSSETTI

Revisio 01 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L. Revisio 01 Marraskuu 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA-PÄIVITYSSETTI 1 FI ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L Revisio 01 Marraskuu 2006 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 2 Valmistaja/maahantuoja 3 Osat 4 Asennusohjeet 5 Varaosat 6 Takuu 7 Räjäytyskuva 3 1 YLEISTÄ

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Pyörivä lämmönsiirrin EURA jaettu roottori, koko 50 53

Pyörivä lämmönsiirrin EURA jaettu roottori, koko 50 53 Toimitettavat Koko 50 53 toimitetaan aina kahtena osana ja roottori jaettuna, katso kuvaa 2. Mittausnipat 1835 Kuva 1 Kuva 2 Mitta- ja painotiedot 3348 ø D Huoltotila D/2 Nosto ja kuljetus Kunkin laiteryhmän

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE 1 Keskipakoispuhallin C-sarja Näiden ohjeiden tulee aina olla puhallinta käyttävän henkilöstön saatavilla. Ennen asennusta ja kytkemistä tulee seuraavat ohjeet

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

Tikli-Alumiinioven asennusohje

Tikli-Alumiinioven asennusohje Tikli Group Oy Yhdystie 40, 62800 Vimpeli ALUMIINIOVET OVI TOIMITUKSEN SAAVUTTUA Tarkista ovien laatu ja määrä heti saatuasi tuotteet. Toimitukseen liittyvät huomautukset on tehtävä 8 päivän kuluessa tuotteen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

JÄÄHDYTTIMEN SUOJUKSEN ASENNUS (Tarvitaan vain täysmittaisen kuormalavan yhteydessä)

JÄÄHDYTTIMEN SUOJUKSEN ASENNUS (Tarvitaan vain täysmittaisen kuormalavan yhteydessä) FORM NO. 3318-395 SF Rev A MALLI NRO 07301 60001 & JNE. MALLI NRO 07321 60001 & JNE. Asennusohjeet 2 3- kokoinen ja täysmittainen kuormalava Workman 3000 -sarjaa varten JÄÄHDYTTIMEN SUOJUKSEN ASENNUS (Tarvitaan

Lisätiedot

3590050/2 IM-P359-01 CH Issue 2 DN15 - DN100 QL43D, QL43M, QL73D ja QL73M kolmitieventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuustiedote 2. Toiminta 3. Asennus ja käyttöönotto 4. Huolto 5. Varaosat

Lisätiedot

Muistin ja valinnaisten lisäkorttien asennus

Muistin ja valinnaisten lisäkorttien asennus Näiden ohjeiden avulla voit poistaa muisti- tai valinnaisia lisäkortteja. Katso alla olevasta kuvasta, missä on poistettavan kortin liitin. Kiintolevyn liitin 1 Lisäkortin liitin Laiteohjelmakortin liitin

Lisätiedot

Levitinsarja 152 cm:n tai 183 cm:n taakse poistavat Z Master -leikkurit

Levitinsarja 152 cm:n tai 183 cm:n taakse poistavat Z Master -leikkurit Form No. Levitinsarja 152 cm:n tai 183 cm:n taakse poistavat Z Master -leikkurit Mallinro: 125-9305 Mallinro: 125-9310 3381-172 Rev B Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä

Lisätiedot

PM-6.0 Koottuna. PM-6.0 Pikaopas. mcd020fi_pm60_v1.doc

PM-6.0 Koottuna. PM-6.0 Pikaopas. mcd020fi_pm60_v1.doc 1 Tässä dokumentissa esitetty seuraavia osakokoonpanoja tilausnumeroineen yleisistä kulutusosista ja huolto-ohjeita laitteen kunnossapitoon: SIVU 1. SIVU 2. SIVU 3. SIVU 4. SIVU 5. SIVU 6. SIVU 7. SIVU

Lisätiedot

Merkkikohtainen asennusohje AP-550 GoldCruiselle joka on suunniteltu: Nissan Almera Tino 2003 > (vaijerikäyttöinen) Osa B

Merkkikohtainen asennusohje AP-550 GoldCruiselle joka on suunniteltu: Nissan Almera Tino 2003 > (vaijerikäyttöinen) Osa B AP-550 Servon asennusohje Merkkikohtainen asennusohje AP-550 GoldCruiselle joka on suunniteltu: Nissan Almera Tino 2003 > (vaijerikäyttöinen) Osa B B1 Johdanto GoldCruise on laatutuote jonka Gold Automotive

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MDG pumput

KÄYTTÖOHJE MDG pumput KÄYTTÖOHJE MDG pumput 30.07.2009 Nr. MDG0907-1-FI Sisällysluettelo 1. Tavaran vastaanotto.................................... 3 2. Yleistä...............................................3 2.1 Toimintaperiaate.........................................3

Lisätiedot

STIGA VILLA 102M 8211-3028-04

STIGA VILLA 102M 8211-3028-04 STIGA VILLA 102M 8211-3028-04 O (x4) M (x4) N (x4) P (x4) J (x2) S (x4) U (x2) T (x2) X (x2) V (x2) Y (x2) Q (x4) 1. O M N P Q J T U R S 2. S C B C D 3. 7. 4. 8. F G 5. 9. 6. 10. 11. 15. 12. 16. 13. 17.

Lisätiedot

Manuaalisella kippauksella varustetun kuljetuslavan asennussarja 2010-malli ja vanhempi Workman MD -sarjan työajoneuvo VAARA

Manuaalisella kippauksella varustetun kuljetuslavan asennussarja 2010-malli ja vanhempi Workman MD -sarjan työajoneuvo VAARA Form No. Manuaalisella kippauksella varustetun kuljetuslavan asennussarja 2010-malli ja vanhempi Workman MD -sarjan työajoneuvo Mallinro: 131-3457 3386-220 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen

Lisätiedot

Malli 3355. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Malli 3355. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Malli 3355 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet PUMPUN TURVALLISUUSOHJEET Turvavarusteet: Eristetyt työkäsineet, kun käsitellään kuumia laakereita tai käytetään laakerinlämmitintä. Vahvatekoiset työkäsineet,

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Huolto-opas Kuivausrumpu

Huolto-opas Kuivausrumpu Huolto-opas Kuivausrumpu T5190LE Malli N1190.. Alkuperäiset ohjeet 438 9098-10/FI 2015.09.11 Sisältö Sisältö 1 Merkinnät...5 2 Yleistä...5 3 Huolto...6 3.1 Puhdista nukkasuodattimet...6 3.2 Erikoissuodatin...6

Lisätiedot

Turvaohjeet. Toro Workman -alusta ProPass-200-katelevittimelle Mallinro: Turva- ja ohjetarrat. Asennusohjeet

Turvaohjeet. Toro Workman -alusta ProPass-200-katelevittimelle Mallinro: Turva- ja ohjetarrat. Asennusohjeet Toro Workman -alusta ProPass-200-katelevittimelle Mallinro: 44707 Form No. 3365-540 Rev A Asennusohjeet Turvaohjeet Turva- ja ohjetarrat Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten

Lisätiedot

CSEasyn toimintaperiaate

CSEasyn toimintaperiaate CSEasyn toimintaperiaate Pultti (6x) Rajoitinkappale Tavallinen vanne CSEasy-rengas CSEasy-sovitin Puristuslevy Sisäsovitin koostuu kolmesta esiasennetusta lohkosta ja yhdestä esiasennetusta kumisesta

Lisätiedot

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar

Lisätiedot

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen Yksityiskohtaiset ohjeet, CT884 K1 automallissa 1997 Opel Omega B (25_,26_,27_) 2,5 l V6, moottorikoodi X25XE ContiTech ohjeistaa, miten välttää

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

Allround-silta. ARS-asennusohje LAYHER -TELINEJÄRJESTELMÄ RAKENNAMME TURVALLISET TYÖOLOSUHTEET

Allround-silta. ARS-asennusohje LAYHER -TELINEJÄRJESTELMÄ RAKENNAMME TURVALLISET TYÖOLOSUHTEET Allround-silta LAYHER -TELINEJÄRJESTELMÄ ARS-asennusohje RAKENNAMME TURVALLISET TYÖOLOSUHTEET 1 1. JOHDANTO Asennuksessa on käytettävä ainoastaan Layherin alkuperäisosia. Ennen asennusta tarkasta huolella

Lisätiedot

SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 0256350/1 IM-P025-02 ST Issue 1 SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

KUNTOPYÖRÄ KÄYTTÖOHJE

KUNTOPYÖRÄ KÄYTTÖOHJE KUNTOPYÖRÄ 903 KÄYTTÖOHJE KÄYTTÖOHJEET ) Malli 903 on tarkoitettu kuntosalien ja kuntoilukeskusten spinning-ryhmille. Siinä on kiinteän rattaan käyttämä vapaaratas, ja sitä saa käyttää vain ammattilaisen

Lisätiedot

3 Seisontavalo 2 Valon kannatin (vain sarja ) 2 Lukkopultti (#10 1/2 tuumaa) (vain 4 sarja ) 4 Seisontavalojen asennus.

3 Seisontavalo 2 Valon kannatin (vain sarja ) 2 Lukkopultti (#10 1/2 tuumaa) (vain 4 sarja ) 4 Seisontavalojen asennus. Form No. Ajovalo- ja katsastusvarustussarja 202-malli ja uudempi Workman HD -työajoneuvo Mallinro: 20-5030 Mallinro: 20-5045 3386-909 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Lisätiedot

Asennus. Ruohonkeräinsarja 68 cm:n DPA-kelaleikkuri Reelmaster 3100-D -sarjan ajoyksiköihin. Irralliset osat. Asennusohjeet.

Asennus. Ruohonkeräinsarja 68 cm:n DPA-kelaleikkuri Reelmaster 3100-D -sarjan ajoyksiköihin. Irralliset osat. Asennusohjeet. Form No. 3377-296 Rev C Ruohonkeräinsarja 68 cm:n DPA-kelaleikkuri Reelmaster 300-D -sarjan ajoyksiköihin Mallinro: 0385 Asennusohjeet Asennus Irralliset osat Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki

Lisätiedot

Hierova kylpyamme Monte 62105 ASENNUSOPAS HIEROVA KYLPYAMME KÄYTTÖOHJE MALLI: MONTE 62105 Hyvä käyttäjä: Kiitos, että valitsit BATHLIFE kylpyammeen. Varmistaaksesi turvallisuutesi, lue ohjeet huolellisesti

Lisätiedot

Käyttöohje Kytkin - Henkilöautot Sivuttaisheiton tarkastuslaite Keskitystuurna

Käyttöohje Kytkin - Henkilöautot Sivuttaisheiton tarkastuslaite Keskitystuurna Tuotenumero 4200 080 560 Sisällys 1. Esipuhe... 1 2. Toimituksen sisältö... 2 3.... 2 3.1 Sivuttaisheiton tarkastuslaitteen asennus... 3 3.2 Kytkinlevyn asennus... 4 3.3 Mittarin asennus ja säätäminen...

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje PULLEY-MAN porakonevinssi Käyttö- ja huolto-ohje SISÄLLYSLUETTELO 3 4 SUORITUSARVOT JA TIEDOT TURVALLINEN KÄYTTÖ 5 7 8 10 11 LAITTEEN OSAT JA VAIJERIN ASENNUS LAITTEEN KÄYTTÖ NOSTOISSA LAITTEEN HUOLTO

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia

Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia RAKENNUSOHJE Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia 251 Lehden nro 60 mukana sait 13 uutta radio-ohjattavan F2007-autosi osaa. Osat ovat vaihteistokotelo, jarruakseli,

Lisätiedot

Pyörivä lämmönsiirrin EQRB Jaettu roottori, koot eq- 056, 068, 079, 090

Pyörivä lämmönsiirrin EQRB Jaettu roottori, koot eq- 056, 068, 079, 090 Toimitusyksiköt Koot 056, 068, 079 ja 090 toimitetaan aina kahtena osana ja roottori jaettuna, ks. kuva 2. Mittausyhteet 1830 1835 Fig. 1 Kuva 2 Mitat ja painot Nosto ja kuljetus 3352 Huoltotila D/2 Kunkin

Lisätiedot

Asennus. 12 V:n pistokesovitinsarja Workman MDE Apuajoneuvo Mallinro: Sarjanro: tai suurempi. Koneen valmistelu.

Asennus. 12 V:n pistokesovitinsarja Workman MDE Apuajoneuvo Mallinro: Sarjanro: tai suurempi. Koneen valmistelu. 12 V:n pistokesovitinsarja Workman MDE Apuajoneuvo Mallinro: 07318 Sarjanro: 310000001 tai suurempi Form No. 3363-444 Rev A Asennusohjeet Asennus Irralliset osat Tarkista alla olevasta taulukosta, että

Lisätiedot

Turvallisuus. Asennuksessa tarvittavat työkalut. Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä.

Turvallisuus. Asennuksessa tarvittavat työkalut. Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä. Kuomun asennusohje Turvallisuus Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä.! kuomun nostaminen, siirtäminen ja kääntäminen kevennysjousien asentaminen tuulihaan asentaminen varmistettava peräkärryn

Lisätiedot

Teollisten prosessipumppujen turvallisuusohje TÄRKEÄ TURVALLISUUSTIEDOTE

Teollisten prosessipumppujen turvallisuusohje TÄRKEÄ TURVALLISUUSTIEDOTE Teollisten prosessipumppujen turvallisuusohje TÄRKEÄ TURVALLISUUSTIEDOTE To: Arvoisa asiakas Kiinnitämme tuotesuunnittelussa erityistä huomiota käyttäjäturvallisuuteen. Tämän ohjeen varotoimien noudattaminen

Lisätiedot

S-polven asennuksen jälkeen voit kiinnittää sen halutessasi metallilevyllä seinään.

S-polven asennuksen jälkeen voit kiinnittää sen halutessasi metallilevyllä seinään. CREAVIT WC-ISTUIMEN ASENNUSOHJE WC-istuinten mitat Koti t Q2 Q3 WN 3141 175 235 235 DR3141 180 225 240 VT3641 175 230 230 SL 3141 180 220 225 KR 3141 180 210 220 SA 3141 185 235 235 MR 3641 175 185 215

Lisätiedot

Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet

Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet Retrojasson asennusohje 1. Asennuspohjan valinta Laite painaa noin 30 kg. Seinäkiinnitystä varten Retrojasson takaseinässä on kaksi reikää. Kiinnitykseen käytetään

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen Yksityiskohtaiset ohjeet, Ford Focus 2,0 l16v, moottorikoodit EDDB, EDDC, EDDD ContiTech kertoo, miten vältät virheet hihnanvaihdon yhteydessä

Lisätiedot

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 BT-A51 Käyttöohje KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 JOHDANTO Hyvä käyttäjä, kiitos kun olet valinnut meidän tuotteemme. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Nämä ohjeet opastavat kuinka tuotetta

Lisätiedot

CONSTANT FINESS SUNFLEX

CONSTANT FINESS SUNFLEX Tamar terassimarkiisien asennus ja käyttöohje CONSTNT FINESS SUNFLEX 4 5 6 Markiisin osat ja mitat Kiinnikkeiden sijoittelu Kaltevuuden säätö Nivelvarsien säätö samaan tasoon Käyttö ja hoito www.tamar.fi

Lisätiedot

Kitkapalat, tiivistysrengas, välilevy, pyöreä jousi, rullalaakerit ja ruuvi

Kitkapalat, tiivistysrengas, välilevy, pyöreä jousi, rullalaakerit ja ruuvi RAKENNUSOHJE Kitkapalat, tiivistysrengas, välilevy, pyöreä jousi, rullalaakerit ja ruuvi 325 Lehden nro 77 mukana sait osat, joita tarvitset mittakaavan 1:7 F2007-autosi kytkimen rakentamiseen. Uudet osat

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

Matkustamon pistorasia

Matkustamon pistorasia Ohje nro Versio Osa nro 30664329 1.0 Matkustamon pistorasia M3603136 Sivu 1 / 9 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 M8703902 Sivu 2 / 9 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot Pikaopas 00825-0116-4601, versio AA Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot XC-option asennusohjeet Pikaopas Turvallisuusviestit Tässä asiakirjassa esitetyt toimenpiteet ja ohjeet voivat vaatia erityisiä

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE HÖGFORS 31300CS SARJA

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE HÖGFORS 31300CS SARJA HÖGFORS 06/06/2014 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 2 Kuljetus ja varastointi... 3 Nostaminen... 4 Venttiilin paikka putkistossa... 5 Suositeltava asennustapa... 10 Hitsaus... 11 Huuhtelu... 12 Käyttöönotto...

Lisätiedot

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin:

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin: Näin asennat SUKA90S suihkukaapin: Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

Midwest PetGate koiraportti

Midwest PetGate koiraportti Midwest PetGate koiraportti Asennusohje malleihin 2929sw gl, 2939sw gl 2929sg gl, 2939sg gl. TÄRKEÄÄ TIETOA Pura kaikki osat laatikosta. Säilytä laatikko ja pakkausmateriaalit, kunnes tuote on kasattu.

Lisätiedot

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Asennusohjeet Ennen jääkaapin asentamista 4 Vesiliitäntä 4 Sähköliitäntä 5 Jääkaapin sijoitus ja tasapainottaminen 6 Asennusmitat ja -vaatimukset 7 Pakastimen

Lisätiedot

1. Turvaohjeet 18 2. Toimintoselostus ja rakenne 20 3. Asennus ja käyttöönotto 21 4. Huolto 29 5. Vianetsintä 30

1. Turvaohjeet 18 2. Toimintoselostus ja rakenne 20 3. Asennus ja käyttöönotto 21 4. Huolto 29 5. Vianetsintä 30 Sisältö Sisältö 1. Turvaohjeet 18 2. Toimintoselostus ja rakenne 20 3. Asennus ja käyttöönotto 21 4. Huolto 29 5. Vianetsintä 30 VAROITUS! Ohjeet oikeaan asennukseen ja tarkoituksenmukaiseen käyttöön.

Lisätiedot

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon.

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon. Tetratec In 300 plus / In 400 plus / In 600 plus / In 800 plus / In 1000 plus Hyvä asiakas, onnittelemme teitä uuden ja tehokkaan Tetratec akvaariosuodattimen valinnasta. Tetratect IN plus sisäsuodatin

Lisätiedot

NOSTO-OVEN ASENNUSOPAS

NOSTO-OVEN ASENNUSOPAS NOSTO-OVEN ASENNUSOPAS Lue tämä asennusopas kokonaisuudessaan ennen oven asentamisen aloittamista. Noudata turvallisuusohjeita, jotta vältyt aineellisilta- ja henkilövahingoilta. Varmistaaksesi onnistunut

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Sulky maalikelkka 1200

Sulky maalikelkka 1200 Form No. 3355 5 Rev C Sulky maalikelkka 00 Mallinrosta 403 6000000 alkaen Käyttöopas Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.toro.com. Käännös alkutekstistä (FI) Sisältö Sivu Johdanto....................................

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Moottorisarja GreensPro viheriöjyrä

Moottorisarja GreensPro viheriöjyrä Moottorisarja GreensPro 00 -viheriöjyrä Mallinro: 36-689 Form No. 344-75 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion

Lisätiedot

CASALL XTR700 INDOOR BIKE -PYÖRÄ KÄYTTÖOHJE

CASALL XTR700 INDOOR BIKE -PYÖRÄ KÄYTTÖOHJE 9004 CASALL XTR700 INDOOR BIKE -PYÖRÄ KÄYTTÖOHJE KÄYTTOOHJEET ) Casall XTR700 -malli on tarkoitettu kuntosalien ja kuntoilukeskusten Indoor Bike -ryhmille sekä kotikäyttöön. Siinä on kiinteän rattaan käyttämä

Lisätiedot

Fig 1, Fig 12, Fig 13, Fig 14, Fig 16 ja Fig 16L roskasihdit kierreliitoksin Asennus- ja huolto-ohje

Fig 1, Fig 12, Fig 13, Fig 14, Fig 16 ja Fig 16L roskasihdit kierreliitoksin Asennus- ja huolto-ohje 160055/1 IM-S60-17 ST Issue 1 Fig 1, Fig 12, Fig 1, Fig 14, Fig 16 ja Fig 16L roskasihdit kierreliitoksin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suomi Ruohonkokooja Turvallisuuden kannalta Noudata turvallisuusja käyttöohjeita

Lisätiedot

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1492050/1 IM-P149-13 ST Issue 1 AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta

Lisätiedot

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC TUOTETIEDOT YLEISTÄ OUM6410C venttiilimoottori soveltuu hitaiden säätöprosessien ohjaamiseen, esim. lämmityspiirien säätöön. Venttiilimoottori ei tarvitse

Lisätiedot