COROB D410. Automaattinen sävytyskone Käyttöohje DU006C0200H SUOMI - FINNISH V2.0 - R0 (08/2008)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "COROB D410. Automaattinen sävytyskone Käyttöohje DU006C0200H5500 - SUOMI - FINNISH V2.0 - R0 (08/2008)"

Transkriptio

1 COROB D410 Automaattinen sävytyskone Käyttöohje DU006C0200H SUOMI - FINNISH V2.0 - R0 (08/2008)

2 Käyttöohje Automaattinen sävytyskone COROB D410 Versio R0 (08/2008) ALKUPERÄISET OHJEET COPYRIGHT 2008, CPS Color Equipment S.p.A. Kaikki oikeudet pidätetään kaikissa maissa Tämän ohjekirjan lisäkopioita tai sitä koskevia teknisiä tietoja seuraavasta osoitteesta: CPS Color Equipment S.p.A. Via Agricoltura San Felice s/p Modena Italy Phone: Fax: Web site: TEOLLIS- JA TEKIJÄNOIKEUDET SEKÄ VASTUUVAPAUSLAUSEKE Mitään tämän oppaan osaa ei saa kääntää muille kielille ja/tai muokata ja/tai tuottaa uudelleen toiseen muotoon ja/tai mekaanisesti tai sähköisesti, kopioita tai rekisteröintiä tai muuta tarkoitusta varten ilman asianomaista kirjallista CPS Color Equipment S.p.A. -yhtiön lupaa. CPSCOLOR ja COROB ovat yksinomaan yhtiön CPS Color Equipment S.p.A. ja sen yhtiökumppanien (myöhemmin CPS Color) kaupallisia tai rekisteröityjä merkkejä. Vaikka muita tuotemerkkejä, olivat ne sitten kaupallisia tai rekisteröityjä, ei mainita kyseisessä lausekkeessa, CPS Color ei luovu kyseisten tuotemerkkien vastaavista tekijänoikeuksista. Kyseisten käyttöohjeiden sisältö viittaa CPS Color -yhtiön tieto-taitoon, kuviin, teknisiin sovelluksiin, jotka on usein patentoitu tai niille on haettu patenttia, ja täten ne on suojattu kansallisilla ja kansainvälisillä tekijänoikeuslailla. Kaikki viitteet muiden kuin CPS Color -ryhmän yhtiöiden nimiin, tietoihin ja osoitteisiin on satunnaista, ellei muuta mainintaa ole, ja ne on annettu ainoastaan esimerkiksi COROB -tuotteiden käytön ymmärtämistä varten. Teksti ja kuvat on laadittu mahdollisimman tarkkaan, tästä huolimatta CPS Color pidättää oikeuden muuttaa ja/tai päivittää ilmoituksetta tai ilman velvoitteita näiden käyttöohjeiden tietoja painovirheiden ja/tai epäkohtien korjaamiseksi. Nämä käyttöohjeet sisältävät kaikki COROB -tuotteiden normaalin ja ennalta suunnitellun käytön vaatimat tiedot. Nämä käyttöohjeet eivät sisällä ohjeita ja/tai tietoja tuotteen korjausta varten. Turvallisuussyistä kyseiset toimenpiteet saa suorittaa ainoastaan koulutettu ja valtuutettu tekninen henkilöstö. Mikäli näin ei tehdä, voi se johtaa henkilövahinkoihin tai tuotteen vaurioitumiseen. Siksi CPS Color on määrittänyt valtuutettuja teknikoita kyseisten toimenpiteiden suorittamista varten. Valtuutetut teknikot ovat teknisiä alan ammattilaisia, jotka ovat osallistuneet CPS Color -yhtiön järjestämiin koulutuksiin. Valtuuttamattomat toimenpiteet voivat mitätöidä tuotteen COROB takuun myyntisopimuksen tai yleisten myyntiehtojen mukaisesti ja CPS Color -yhtiön vastuu määräytyy niiden mukaan. Tämän lausekkeen tarkoituksena ei ole rajoittaa tai poissulkea CPS Color -yhtiön vastuuta, sillä se on sitovien lakipykälien vastaista. Kyseinen vastuun rajoitus tai poissulku ei siksi välttämättä ole voimassa. Käyttäjä voi löytää lähimmän teknisen palvelun ottamalla yhteyttä CPS Color -yhtiöön tai vierailla sivulla TUOTTEEN HÄVITYS JA KIERRÄTYS Tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Se on hävitettävä erillisessä keräyksessä. Direktiivin WEEE mukaisesti sähkö- ja elektroniikkaromun (WEEE = Waste Electrical and Electronic Equipment) ekologisesti oikeaoppinen keräys, käsittely, talteenotto ja hävitys tulee suorittaa jokaisen direktiiviä soveltavan EU-jäsenmaan kansallisten lakien mukaisesti. Lisätietoa tuotteen COROB oikeaoppisesta hävityksestä ja kierrätyksestä saa osoitteesta Jos koneessa on käytetty pastoja, jotka vaativat erityistä jätehuoltoa, seuraa paikallista, asianomaista lainsäädäntöä säiliöihin jääneen pastan ja pastan eniten likaamien koneenosien käsittelyssä. COROB D410

3 AUTOMAATTINEN SÄVYTYSKONE COROB PIKAOPAS Työpäivän alussa Tarkista suutinpaketin puhtaus. (Liuotinpohjainen kostutuskuppi tai ilman kostutuskuppia) Tarkista sienen puhtaus ja kyllästyminen; jos kyllästyminen on tarpeen, käytä tarkoitukseen sopivaa nestettä (nesteen valinta riippuu pastojen ominaisuuksista ja valinnan saa suorittaa vain käytettyjen tuotteiden valmistaja). (Vesipohjainen kostutuskuppi) Tarkista, että säiliön vesitaso on minimiarvon yläpuolella. Suorita alustus ja aamuannostelu. Huomaa: Älä koskaan jätä laitetta sammutustilaan. Pastojen sekoitus tapahtuu säiliöissä automaattisesti (mukautettavat aika-asetukset). Älä täytä pastasäiliötä liian täyteen. Jos säiliö on täytetty liian täyteen, toimi käyttöoppaan ohjeiden mukaan. Sekoita säiliöihin kaadettava pasta käsin. Älä käytä automaattisekoittimia. Sulje säiliöiden kannet välittömästi niiden täytön jälkeen. Muista päivittää säiliön täyttötasot hallintajärjestelmään oikein. (Liuotinpohjainen kostutuskuppi tai ilman kostutuskuppia) Sienen kyllästyminen tulee suorittaa vähintään kaksi kertaa viikossa (aikaväli on viitteellinen, sillä se riippuu pastojen ominaisuuksista ja ympäristöolosuhteista). (Vesipohjainen kostutuskuppi) Täytä vesisäiliö heti kun taso on laskenut minimiarvon kohdalle. Älä ylitä maksimitasoa. Työpäivän lopussa Täytä säiliöt. Päivitä hallintajärjestelmän täyttötasot. Sammuta tietokone. Älä sammuta laitetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti.

4

5 SISÄLLYSLUETTELO - 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTIETOA Käyttöohjeiden tarkoitus ja käyttö Käytetyt grafiikat Tunnustiedot Käyttötarkoitukset ja vääränlainen käyttö Määrittelyt TURVALLISUUS Yleisvaroitukset Pastan käyttöä koskevat varoitukset Jäljelle jäävät riskit Tarrojen sijoittelu Turvalaitteet ominaisuudet Koneen kuvaus Koneosien kuvaus Vakio ja valinnaiset kokoonpanot Käytettävät purkit KULJETUS, käsittely ja pakkauksen purkaminen Yleisvaroitukset Asennuspaikan ympäristöolosuhteet Pakkauksen purkaminen ja koneen asettaminen Pakkauksen sisältö Asennus Pakkaus ja siirto KÄYTTÖÖNOTTO Yleisvaroitukset Ohjaimet ja kytkennät Sähkökytkentä ja käynnistys Koneen tilat Alustus Off-line -painikkeen käyttö Hätäpysäytys Koneen sammuttaminen SÄVYTYSKONEEN KÄYTTÖ Yleisvaroitukset Työpäivän alussa Koneen käyttö Purkkien asettelu - Liukuva manuaalisesti käytettävä purkkipöytä Purkkien asettelu - Puoliautomaattinen purkkipöytä Purkkien keskitin Bung Hole Locatorin Purkkien lävistys Annostelu Automaattinen ajastettu sekoitus Säiliöiden täyttö Ongelmatilanteet PÄIVITTÄINEN HUOLTO Yleisvaroitukset Huoltotaulukko Käytettävät tuotteet... 35

6 2 - SISÄLLYSLUETTELO 7.4 Ulkoinen puhdistus Suutinpaketin puhdistus Kostutuskupin sienen puhdistus ja kostutus Lävistysvivun tarkastus ja vaihto Kostutussysteemin säiliön täyttö TEKNISET TIEDOT Tekniset tiedot Mitat LIITE Vaatimuksenmukaisuusilmoitus Viitenormit Takuu COROB D410

7 YLEISTIETOA YLEISTIETOA 1.1 Käyttöohjeiden tarkoitus ja käyttö Tämä tuotteen mukana toimitettu käyttöohje sisältää laitteen käyttöohjeet ja yleiset huolto-ohjeet, joiden avulla koneen suorituskyky säilytetään optimaalisena. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöä. Käyttöohje pitää käsittää koneen osana ja se pitää säilyttää koneen hävitykseen asti. Nämä käyttöohjeet sisältävät kaikki laadintahetkellä saatavilla olevat konetiedot ja mahdollisten lisävarusteiden tiedot; lisävarusteiden kohdalla opas kuvaa niiden käytöt eri käyttötiloissa. Jos se hukkuu tai vahingoittuu osittain, niin ettei sen sisältöä voida lukea kokonaan, pyydä valmistajalta uusi kopio. Jotkut käyttöohjeiden kuvat viittaavat prototyyppeihin, standardituotannon koneiden yksityiskohdat voivat erota niistä Käytetyt grafiikat Vahvennettuja kirjaimia käytetään, kun jotain aihetta koskevia huomautuksia tai ohjeita halutaan korostaa. VAARA Ilmoittaa henkilöitä koskevasta riskistä. VAROITUS Ilmoittaa konetta koskevasta riskistä, joka voi vahingoittaa sen toimintakykyä. Ilmoittaa tärkeistä ohjeista, jotka liittyvät varotoimenpiteisiin ja/tai päivityksiin. Ilmoittaa tilanteista ja/tai toimenpiteistä, jotka liittyvät tietokoneeseen asennettuun hallintaohjelmaan. Ilmoittaa, että toimenpide vaatii erityisiä välineitä. 1.2 Tunnustiedot Koneessa on tyyppikilpi (luku 2.4), johon on merkitty: Valmistajan nimi. CE leima ja WEEE leima. Koneen tyyppi. Valmistusvuosi. Sarjanumero. Sähköominaisuudet. Älä poista tai vahingoita tyyppikilpeä millään lailla.

8 4 - YLEISTIETOA 1.3 Käyttötarkoitukset ja vääränlainen käyttö Konetta pitää käyttää ainoastaan teknisten tietojen osoittamien raja-arvojen ja käyttöohjeessa osoitettujen käyttötapojen mukaisesti. Mikä tahansa käyttö, mitä ei olla mainittu tai käsitelty käyttöohjeessa, tai joka ei ole siihen perustuvaa, on käsitettävä kielletyksi. 1.4 Määrittelyt KONEEN KÄYTTÄJÄ HUOLTOTYÖNTEKIJÄ Henkilö, joka tuntee maalien, lakkojen ja muiden vastaavien tuotteiden valmistustavat ja joka on vastuussa ohjaimilla tapahtuvasta koneen ohjaamisesta ja käytöstä sekä tuotantomateriaalien latauksesta ja purusta suojien ollessa päällä. Kyseisen henkilön on toimittava yksin turvallisissa olosuhteissa ja voi suorittaa normaaleja huoltotoimenpiteitä. Erikoistyöntekijä, joka on teknillisesti (mitä tulee mekaniikkaan ja sähköön) pätevä ja koulutettu ja jonka tehtävänä on suorittaa koneeseen säätö-, viankorjaus- ja huoltotoimia. COROB D410

9 TURVALLISUUS TURVALLISUUS 2.1 Yleisvaroitukset PAKOLLISTA Nämä käyttöohjeet on luettava huolellisesti ennen koneen käyttöä. Konetta pitää käyttää ainoastaan sellaisiin käyttötarkoituksiin, mihin se on rakennettu. Kiinnitä huomiota koneessa oleviin varoituksiin. Koneessa käytetyt aineet, kuten pastat, maalit, liuotusaineet, rasvoitusaineet ja puhdistusaineet, voivat olla terveydelle vaarallisia; käsittele, varastoi ja hävitä tällaiset aineet voimassa olevien normien ja tuotteen kanssa saatujen ohjeiden mukaisesti. Ainoastaan pätevä ja asianomaisen koulutuksen saanut henkilöstö (HUOLTOTEKNIKKO) saa ohittaa koneen suojalevyt huolto- ja korjaustoimia varten. Kun tehdään tavallisia huoltotoimia, vaarallisilla alueilla pitää seurata tarkkaan vastaavissa kappaleissa annettuja turvallisuusohjeita. KIELLETTYÄ KÄYTTÄJÄ ei saa suorittaa HUOLTOTEKNIKON vastuulla olevia toimenpiteitä. Valmistaja EI vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tämän kiellon laiminlyönnistä. Koneessa olevien suojusten ja mahdollisten turvalaitteiden ohitus tai toiminnasta poistaminen on kiellettyä. Suojalevyt on pidettävä suljettuina. KONE EI OLE RÄJÄHDYSSUOJATTU JA SITÄ EI PIDÄ KÄYTTÄÄ YMPÄRISTÖSSÄ, MISSÄ ON RÄJÄHDYSVAARA. Älä koskaan katso suoraan Bung Hole Locator -laserin valonlähteeseen (luokan II lasertuote). Jos kone syttyy palamaan, älä koskaan käytä vettä sen sammuttamiseen. Käytä ainoastaan kuivalla jauheella tai hiilidioksidilla toimivaa palosammutinta sen valmistajan antamia ohjeita ja varoituksia noudattaen. SÄHKÖN KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT VAARAT Yllättävän sähkökatkon jälkeen kone käynnistyy automaattisesti, niin että automaattiset toiminnot voidaan suorittaa ja vältetään tuotteiden kuivuminen. Koneeseen ei saa syöttää sähköä syöttölähteestä, jonka ominaisuudet eivät vastaa tyyppikilvessä esitettyjä ominaisuuksia. Väärin tehty maadoitus voi aiheuttaa sähköiskuriskin; syötä koneeseen virtaa aina virranjakajasta, joka takaa voimassa olevien tapaturmanehkäisynormien mukaisen maadoituskytkennän. Linja on suojattava ylikuormituksia, oikosulkuja ja suoria kosketuksia vastaan voimassa olevien onnettomuuksien ehkäisyä koskevien määräysten mukaisesti. Sähköiskujen ja henkilövahinkojen välttämiseksi konetta saa käyttää ainoastaan sisätiloissa. Ennen mitä tahansa huoltotoimea, irrota verkkokaapeli aina pistorasiasta. Kone eristetään syöttöverkosta irrottamalla pistoke, siksi kone pitää asentaa lähelle pistorasiaa, johon on helppo päästä käsiksi. Älä käytä jatkojohtoja koneen virran syöttöön. Älä käytä jakopistorasioita, joilla voit kytkeä muita laitteita samaan x pistorasiaan koneen kanssa. Tarkista ajoittain verkkokaapelin kunto, jos se on vaurioitunut, vaihda se uuteen, valmistajan toimittamaan kaapeliin.

10 6 - TURVALLISUUS 2.2 Pastan käyttöä koskevat varoitukset VAARA Kone sopii sävytysaineiden yleiseen käyttöön, seuraa tarkkaan pastapurkissa ja valmistajan KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEESSA olevia varokeinoja ja ohjeita. Noudata kaikkia turvallisuusohjeita ja käytä silmiä ja käsiä suojaavia varusteita silloin, kun se on pakollista. Jatkossa esitetään tavallisimmat pastan tuottajien antamat turvallisuusvaroitukset ja varokeinot. 1. Nieleminen vahingollista. 2. Varo, ettei tuote pääse kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Jos tuotetta pääsee iholle tai silmiin, huuhtele runsaalla vedellä. 3. Pidä poissa lasten ulottuvilta. 4. Vaadittaessa käytä silmiä ja käsiä suojaavia varusteita. 5. Jos tuotetta tulee ulos tai sitä kaatuu vahingossa ympäristöön, tuuleta tila huolellisesti ja noudata näiden käyttöohjeiden ja tuotteen mukana toimitettuja ohjeita. 6. Älä kaada pastaa viemäreihin. Seuraa jätehuollossa paikallisia, voimassa olevia lakeja. COROB D410

11 TURVALLISUUS Jäljelle jäävät riskit Riski Puristuksiin jäämisen vaara purkkien lataus- ja purkutoimenpiteiden aikana. Puristuksiin jäämisen vaara kostutuskupin automaattisen liikkumisen aikana. Puristuksiin jäämisen vaara tukialustan liikkumisen aikana. Leikkautumisvaara lävistystoimenpiteiden aikana. Leikkautumisvaara lävistimen huollon aikana. Sähköiskuvaara, jos toimenpiteet suoritetaan ennen sähkövirran katkaisua. Sähköiskuvaara suuren vuotovirran takia. Selkä- ja lannevammat, jotka johtuvat painavien lastien liikuttamisesta. Pastojen kosketus tai hengitys säiliöiden täytön aikana. Pastojen pääsy iholle tai niiden hengitys suutinyksikön puhdistuksen ja kostuttimen sienen kostutuksen aikana. Lasersäteille altistuminen. Tulipalo, jos käytetään pastoja, joissa on haihtuvia liuottimia. Ennakkotoimenpide Käytä sopivia, henkilökohtaisia suojavarusteita (kengät ja käsineet). Ainoastaan yhden koneenkäyttäjän pitää käyttää konetta. Älä aseta käsiä annostelualueelle koneen käytön aikana. Käytä sopivia, henkilökohtaisia suojavarusteita (kengät ja käsineet). Ainoastaan yhden koneenkäyttäjän pitää käyttää konetta. Älä aseta käsiä annostelualueelle koneen käytön aikana. Käytä sopivia, henkilökohtaisia suojavarusteita (käsineet). Käyttäjä ei saa mennä suojapaneelein suojatuille koneen alueille. Kytke verkkokaapeli irti pistorasiasta ennen kuin poistat paneelit. Koneen virransyötön on tapahduttava maadoitettua pistorasiaa käyttäen. Älä ylitä voimassa olevien normien määrittelemiä painoraja-arvoja (20 kg naisille, 30 kg miehille). Tilojen riittävä tuuletus. Käytä sopivia, henkilökohtaisia suojavarusteita (turvalasit, käsineet ja naamasuojukset). Bung Hole Locator (B.H.L.) käyttää punaisia laservaloja, jotka voivat olla silmille vahingollisia. ÄLÄ KOSKAAN KATSO SUORAAN VALONLÄHTEESEEN. Älä käytä koneen lähellä vapaita liekkejä, sähkölaitteita tai muita laitteita, jotka voivat aiheuttaa kipinöitä tai sytyttää tulipalon. Asenna kone tilavaan ja hyvin tuuletettuun tilaan (tehokas ilmanvaihto), älä koskaan käytä tai säilytä esineitä koneen lähellä. Pastan täytön aikana vain yksi säiliö tulee avata kerrallaan. Jos pastaa pääsee säiliöstä ulos, irrota kone välittömästi verkkovirrasta ennen aineen puhdistusta. käyttöohjeessa viite luku 6 luku 6 luku 6 luku 6 luku 7 luku 2.1 luku 5.3 luku 6 luku 6 luku 2.2 luku 6 luku 4.2 luku 6.5

12 High leakage current MODEL YEAR S/N COMMESSA LASER RADIATION DO NOT STARE INTO BEAM CLASS II LASER PRODUCT 1 mw max nm EN : TURVALLISUUS 2.4 Tarrojen sijoittelu CPS Color Equipment S.p.A. via Agricoltura 103 S. FELICE s/p (MO) ITALY MODEL YEAR S/N 2 COMMESSA CPS Color Equipment S.p.A. via Agricoltura 103 S. FELICEs/P (MO) ITALY CODICE MACCHINA CODICE MACCHINA 1 WARNING Ground connection essential before connecting power supply. Max 2 A Max 2 A Max 2 A Max 2 A WARNING High leakage current. Ground connection essential before connecting power supply. Max 2 A Max 2 A Max 2 A Max 2 A LASER RADIATION DO NOT STARE INTO BEAM CLASS II LASER PRODUCT 1 mw max nm EN : X X X X Tyyppikilpi ( luku 1.2) Kuva 1 2. Tarra Yleisvaroitukset... koodi X 3. Tarra Suuren vuotovirran vaara...koodi Tarra Pusertumisvaara... koodi X 5. Tarra Leikkautumisvaara... koodi X 6. Tarra Laservaara...koodi Tarra Sähkön käyttöön liittyvä vaara...koodi Älä poista tai vahingoita turvallisuusmerkkejä tai -ohjeita. Vaihda kaikki epäselvät tai irronneet merkit pyytämällä valmistajalta uudet merkit. COROB D410

13 TURVALLISUUS Turvalaitteet Kuva 2 Hätäseiskytkin. Purkkipöydän alapuolella oleva turvalevy (puoliautomaattinen purkkipöytä). Turvapainike purkkipöydän toiminnan hyväksymiselle (puoliautomaattinen purkkipöytä). VAARA Jos turvalaitteet vioittuvat, kiellämme käyttämästä osia, joita valmistaja ei ole toimittanut. Tarvittaessa käänny ainoastaan valmistajan valtuuttaman huoltoyhtiön puoleen.

14 10 - TURVALLISUUS COROB D410

15 ominaisuudet ominaisuudet 3.1 Koneen kuvaus Automaattinen sävytyskone COROB D410 on automaattinen nestemäisten pastojen annostelulaite, joka annostelee pastaa tässä käyttöohjeessa mainitun kokoisiin, pohjaväriä sisältäviin, metalli- tai muovipurkkeihin, kanistereihin tai säiliöihin. Koneiden tarkoituksena on tuottaa lopputuotteita (kuten maaleja, liuotusaineita, musteita), joiden väri valitaan koneen hallintaohjelmalla Sävytyskone koostuu seuraavista osista: Annostelu- ja purkkien käsittelyalue. Ohjauspaneeli. Yläkannet. Säiliöiden täyttöalue. Tietokoneen sijaintipaikka. Näytön tukivarsi. Kuva 3 Sävytyskoneen hallinta tapahtuu tietokoneella, joka toimitetaan pyynnöstä, sillä se ei kuulu koneen vakiovarustuksiin. Valmistaja tarjoaa useita hallintaohjelmavalintoja kaikkiin koneen toimintoihin.

16 12 - ominaisuudet 3.2 Koneosien kuvaus Säiliöt Koneen säiliöt voivat olla eri suuruisia ja ne on suunniteltu annosteltaville tuotteille sopiviksi. Koneen yläosassa olevat kaksi kantta mahdollistavat säiliöiden täytön. Kannet voidaan avata käyttämällä varustuksiin kuuluvaa avainta. Suutinpaketti Säiliöistä tulevat syöttöputkien päät yhdistyvät ja ne on kiinnitetty suutinpakettiin, josta tuote tulee ulos purkin täyttöä varten. Purkkipöytä Purkkipöytä mahdollistaa purkin asianmukaisen paikoilleen asetuksen sävytyskoneen suutinpakettiin nähden. Liukuva manuaalisesti käytettävä purkkipöytä on kiinnitetty koneeseen ja koneenkäyttäjä voi nostaa tai laskea sitä. Se on varustettu kahvalla, jota on vedettävä ulospäin sen vapauttamiseksi ja jonka avulla purkkipöytä voidaan asettaa halutulle korkeudelle. Puoliautomaattista purkkipöytää ohjaa käyttäjä aktivointipainikkeella (ohjaus kahdella kädellä); purkkipöytä pysähtyy, kun valokenno havaitsee purkin. COROB D410

17 ominaisuudet - 13 Purkinkeskitin Lävistimellä varustetussa koneessa on purkinkeskitin, joka on suunniteltu käytettyjen purkkien mittojen mukaan. Keskitin on hyödyllinen purkkien asettamiseksi suutinpaketin kohdalle niin, että lävistys tapahtuu kannen keskiosaan ja syöttö tapahtuu tarkalleen reiän kohdalta. Purkinkeskitin on valinnaisvaruste, jonka voi saada myös standardikoneeseen, se on hyödyllinen esilävistetyillä kansilla varustettujen purkkien asettamiseksi suutinpaketin kohdalle. Bung Hole Locator (B.H.L.) Kyse on lasersädejärjestelmästä, joka mahdollistaa esilävistettyjen purkkien asettamisen niin, että reikä kohdistuu sävytyskoneen suutinpakettiin. Suutinpaketin kostutuskuppi Pastat voivat kuivua helposti niiden ominaisuuksista ja ympäristöolosuhteista (lämpötila, suhteellinen kosteus, jne.) riippuen. Jotta aineet eivät kuivuisi suutinpakettiin, koneessa on kostutuskuppi, joka vaatii jatkuvaa ylläpitoa. Nouseva Autocap on automaattinen kostutuskuppi, joka takaa suutinpaketin ilmatiiviin sulkemisen; sitä säätää ohjelma, joka avaa sen automaattisesti ennen syöttöä ja sulkee sen välittömästi sen jälkeen. Manuaalisesti käytetty automaattinen lävistin Lävistin on laite, jolla purkin kansi voidaan lävistää. Koneenkäyttäjä suorittaa lävistyksen, painamalla samanaikaisesti puoliautomaattisen purkkipöydän käyttönäppäimiä (kaksikätinen komento), jolloin järjestelmä työntää nousevalla liikkeellä purkkipöydän päällä olevan purkin lävistintä vasten ja vie sen tämän jälkeen laskevalla liikkeellä oikeaan syöttöasemaan. Kostutusjärjestelmä No-Dry-Nozzle Vesipohjaisten pastojen kostutusjärjestelmä takaa suuttimien kostutuksen sekä Autocap-yksikön ollessa suljettu että syötön aikana. Ilma kostutetaan pullon sisältämällä vedellä, josta vesi siirtyy suuttimien alueelle. Järjestelmä aktivoituu ja deaktivoituu automaattisesti havaitun kosteustason mukaan. Liuotinpohjaisten pastojen kostutusjärjestelmä mahdollistaa suuttimien kostutuksen silloin, kun Autocap on suljettu. Autocap-yksikön sisällä olevassa pienessä säiliössä oleva liuotusaine säilyttää suuttimien alueen kylläisyyden aina. Kummatkin järjestelmät toimivat yksittäin tai yhdessä, koneessa käytetystä pastajärjestelmästä riippuen.

18 14 - ominaisuudet 3.3 Vakio ja valinnaiset kokoonpanot Säiliöiden kapasiteetti D410 S D410 M D410 L 2,5 5 litraa Annostelupiirien lukumäärä enintään 20 enintään 24 enintään 32 Annostelupiirin annostelunopeus 2,5 litran säiliöllä Annostelupiirin annostelunopeus 5 litran säiliöllä Annostelupiiri LAB-pumpulla 0,2 litraa/min 0,2 litraa/min (yksittäisellä pumpulla) 0,3 litraa/min (kaksoispumppu - vain samanaikainen versio) 0,05 litraa/min Suutinpaketin virtaaman läpimitta* 28 mm (16) 39 mm (17-20) 28 mm (16) 39 mm (17-24) 28 mm (16) 39 mm (17-20) 45 mm (21-32) Lävistimen läpimitta 47 mm (55 val.) 47 mm (55 val.) 55 mm (47 val.) Manuaalisesti käytetty liukuva purkkipöytä Nouseva Autocap Etunäytön tukivarsi Puoliautomaattinen purkkipöytä Manuaalisesti käytetty automaattinen lävistin Bung Hole Locator (B.H.L.) Laser Kostutusjärjestelmä No-Dry-Nozzle Sivussa olevan tietokoneen tukivarsi Näppäimistön ja hiiren tuki vakio vakio vakio valinnainen valinnainen (vain puoliautomaattisella purkkipöydällä) valinnainen valinnainen valinnainen valinnainen * Esilävistettyjen purkkien reiän läpimitta = virtaaman läpimitta + 15 mm. Läpimitta voi vaihdella koneen vesi-/liuotusainepiirien mukaan. 3.4 Käytettävät purkit Purkkipöytä > Manuaalinen Puoliautomaattinen Autocap > Nouseva Nouseva Nouseva lävistimellä* Maksimikorkeus 550 mm 430 mm 400 mm Minimikorkeus 60 mm 100 mm Maksimi läpimitta 350 mm 350 mm Minimi läpimitta 110 mm 110 mm * Koska 0,5 litran ja 1 litran purkit täytetään suhteellisen korkealle tasolle, CPS Color ei suosittele niiden lävistystä. COROB D410

19 KULJETUS, käsittely ja pakkauksen purkaminen KULJETUS, käsittely ja pakkauksen purkaminen 4.1 Yleisvaroitukset VAARA Henkilöitä ja esineitä koskevien vahinkojen välttämiseksi, ole erityisen tarkkaavainen ja huolellinen koneen käsittelyn aikana ja seuraa tarkkaan tässä luvussa annettuja ohjeita. Kokeneen henkilökunnan pitää vastata pakkauksen käsittelystä, ja siihen pitää käyttää sopivia laitteita. 4.2 Asennuspaikan ympäristöolosuhteet Koneen käyttöympäristön vaatimukset: Puhdas ja pölytön. Tasainen, tukeva lattia. Maadoituksella varustettu syöttövirranjakaja. Valaistus, joka takaa hyvän näkyvyyden kaikkiin koneen osiin. Hyvä tuuletus, joka estää vaarallisten höyryjen muodostumisen. Lämpötila välillä 10 C - 40 C ja suhteellinen kosteus välillä 5% - 85%, ei kondensaatiota. VAROITUS Käyttöolosuhteet vaikuttavat käytössä olevien pastojen käyttäytymiseen, pastatyyppien mukaisesti (ohjeita pyydettävä maalien pastojen valmistajalta). Yllä annetut tiedot koskevat ainoastaan sävytyskonetta. Älä aseta konetta lämpölähteen lähelle tai suoraan auringon valoon. Vältä kosteutta. Käytä konetta ainoastaan sisätiloissa. Jos ympäristöolosuhteet eivät vastaa esitettyjä arvoja (luku 8.1) seurauksena voi olla vakavia, varsinkin elektronisia osia koskevia konevaurioita. VAARA Kun koneessa käytetään syttyviä liuotinpohjaisia pastoja, asenna kone tilavaan ja hyvin tuuletettuun (hyvä ilmanvaihto) tilaan, älä koskaan käytä tai säilytä esineitä koneen lähellä. Jos kone asennetaan lähelle seinää, jätä vähintään 10 cm:n tila koneen yläkansien avaamisen mahdollistamiseksi ja johtojen puristumisen välttämiseksi.

20 16 - KULJETUS, käsittely ja pakkauksen purkaminen 4.3 Pakkauksen purkaminen ja koneen asettaminen 8 mm Pakkauksen poistaminen 2 mm Palkin irrotus 1 x 15 mm Kuormalavaan kiinnitettyjen kuljetustukien poisto 2 x 17 mm 1 x 14 mm Jalkojen säätö 1 x 17 mm VAARA Seuraava toimenpide vaatii vähintään 2 henkilöä. Aseta pakkausmateriaalit säilöön tulevia käyttökertoja varten tai hävitä ne voimassa olevien määräyksien mukaisesti. Joka tapauksessa, neuvomme säilyttämään sen niin kauan kuin koneen takuu on voimassa. Tarkasta, ettei pakkaus ole kuljetuksen aikana vaurioitunut, tai ettei kukaan ole puuttunut siihen; muussa tapauksessa käänny valtuutetun asiakaspalvelun tai myyjän puoleen. 1. Poista kansi A. 2. Poista pahvi. 1 2 A Kuva 4 B VAARA Jos koneessa on kuljetuksesta aiheutuvia vaurioita, älä ota sitä käyttöön ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun tai jälleenmyyjään. COROB D410

21 3. Poista kuljetustuet C, jotka kiinnittävät koneen kuormalavan jalustaan. 4. Ruuvaa auki ruuvit, jotka kiinnittävät palkin päät D kuormalavaan. KULJETUS, käsittely ja pakkauksen purkaminen Nosta koneen reunaa sen verran, että palkki D voidaan irrottaa etukautta toisen henkilön puolesta. 3 C 4 5 D Kuva 5 6. Kiinnitä pakkauksen kansi A kuormalavan eteen ja aseta kaksi koneen laskuun tarkoitettua metallilevyä paikalleen B, jotka olet ottanut edellä esiin pakkauksesta; tartu kiinni koneesta, aseta se maahan ja anna sen liukua kannella. 7. Laske etujalat koneen oikaisemiseksi ja tarkista, että etupyörät eivät kanna.

22 18 - KULJETUS, käsittely ja pakkauksen purkaminen 6 7 a b 3x A B c d Kuva Pakkauksen sisältö Kun kone on poistettu pakkauksesta, tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat osat: WARRANTY 5 6 Kuva 7 COROB D410

23 KULJETUS, käsittely ja pakkauksen purkaminen Verkkokaapeli. 2. Tietokoneen verkkokaapelit. 3. USB-johto. 4. RS232 -kaapeli. 5. Varasulakkeita. 6. Avain paneelien avausta varten Ristipääruuvimeisseli ja T-avain. Kostutuskupin varaosia. 11. Koneeseen kuuluva ohjelmisto-cd. Tilauksessa määriteltyjen optioiden perusteella voitte löytää myös: Hallintaohjelma ja suojausavain Mahdolliset koneen lisävarusteet. 8. Lävistimen poistoväline (vain malleissa, joissa on lävistin). 10. Käyttöohje, EU vaatimuksenmukaisuus, asennuslomake ja takuun rekisteröintilomake. Tarkasta, että yllämainitut varusteet ovat paketissa; muussa tapauksessa käänny valmistajan puoleen. 4.4 Asennus Kun kone on purettu pakkauksesta ja se on sijoitettu toimintapaikalle, pitää huolehtia sen asennuksesta. VAROITUS Ainoastaan ammattitaitoisella, ja koulutetulla henkilökunnalla on valtuutus koneen asennukseen. 4.5 Pakkaus ja siirto Pakkaa kone tarvittaessa uudelleen, noudata pakkauksen poisto-ohjeita päinvastaisessa järjestyksessä. Joka kerta kun sävytyskone pitää kuljettaa tai lähettää, neuvomme käyttämään, jos mahdollista, alkuperäisiä pakkauksia. Käytä välineitä, jotka sopivat pakatun koneen siirtoon. Jos kone varastoidaan, se pitää säilyttää sopivassa ympäristössä, suojattuna ilmasto-olosuhteilta ja kuivuudelta, sähköosien vaurioitumisen estämiseksi. VAROITUS Kiellämme panemasta tavaraa pakkauksen päälle.

24 20 - KULJETUS, käsittely ja pakkauksen purkaminen COROB D410

25 KÄYTTÖÖNOTTO KÄYTTÖÖNOTTO 5.1 Yleisvaroitukset VAARA TÄSSÄ LAITTEESSA PITÄÄ OLLA MAADOITUSKYTKENTÄ. Tarkasta, että sähkönsyöttölaitteiston maadoitus on tehty oikein ennen kuin kytket koneen päälle. Tietokonetta ja muita mahdollisia koneeseen, tai itse tietokoneeseen sarjalinjalla liitettyjä laitteita, pitää syöttää apuvirranjakajilla. Älä liitä lisäpistokkeisiin muita laitteita kuin tietokone, tarratulostin tai kalibrointivaaka. Älä käytä jatkojohtoja koneen virran syöttöön. Älä käytä jakopistorasioita, joilla voit kytkeä muita laitteita samaan x pistorasiaan koneen kanssa. VAROITUS Älä yritä käynnistää konetta syöttölähteestä, jonka ominaisuudet eroavat koneen tyyppikilvessä esitetyistä. Kone eristetään syöttöverkosta irrottamalla pistoke, siksi kone pitää asentaa lähelle pistorasiaa, johon on helppo päästä käsiksi. Älä käytä jakopistorasioita kytkeäksesi muita laitteita koneen apupistorasioihin.

26 22 - KÄYTTÖÖNOTTO 5.2 Ohjaimet ja kytkennät Koneen pääkatkaisin. Sulakkeiden sijaintipaikka. Verkkokaapeli pistorasia. Apupistorasiat. RS232-sarjaportti. USB-sarjaportti. Off-line - painike ON -merkkivalolla. Hätäseiskytkin. Kuva 8 Sulakkeiden arvo on merkitty teknisten tietojen taulukkoon (luku 8.1). Tietokoneen ja muiden laitteiden sähkönsyöttö (kalibrointivaaka tai tarratulostin). Ohjaustietokoneen liitäntää varten. Koneen toiminnan keskeyttämiseksi sammuttamatta sitä; mahdollistaa lisäksi Autocapin avaamisen ja sulkemisen suutinpaketin puhdistamista varten. Sienimäinen punainen hätäpainike koneen pysäytystä varten silloin, kun siinä esiintyy vikoja tai hätätilanteissa (luku 5.7). COROB D410

27 KÄYTTÖÖNOTTO Sähkökytkentä ja käynnistys b a Kuva 9 Jos virran merkkivalo ei syty, varmista, ettei hätäpainike ole alhaalla (luku 5.7). Jos tietokone ja näyttö eivät kytkeydy päälle, tarkista, että virtajohdot on kytketty oikein lisäpistokkeisiin ja että niiden virtakytkimet on päällä. Ohjelman käynnistyksen yhteydessä käyttäjä vastaanottaa eri pyyntöjä toimenpiteiden, kuten alustuksen suorittamiseksi (luku 5.5).

28 24 - KÄYTTÖÖNOTTO 5.4 Koneen tilat ON-merkkivalo osoittaa senhetkistä koneen tilaa: ON-merkkivalon tila Koneen tila Merkitys Päällä On-line Vilkkuu hitaasti Off-line 1 Vilkkuu nopeasti Off-line 2 Sammunut Sammunut Kone on sammunut. Kone on käynnissä ja valmis vastaanottamaan ohjauksia tietokoneelta. Koneen toiminnot on keskeytetty ja tietokoneen lähettämät ohjaukset hylätään. Autocap on auki, koneen toiminnot on keskeytetty ja tietokoneen lähettämät ohjaukset hylätään. 5.5 Alustus ALUSTUS on alustava toimenpide, joka on suoritettava koneen käynnistyksen yhteydessä. Jos ainoastaan tietokone sammutetaan ja sytytetään uudestaan, vaikka ohjelma pyytääkin alustusta, se ei ole aina välttämätöntä, vaan se tehdään koneenkäyttäjän harkinnan perusteella. VAARA Jos Autocap on auki, alustus sulkee sen automaattisesti. Tämän lisäksi koneen alustus on suoritettava seuraavissa tapauksissa: Työjakson alussa, vaikka vain tietokone olisi sammutettu sitä ennen. Hallintaohjelmaan asetettujen uusien toimintaparametrien lähettämiseksi. Hätäpysäytyksen jälkeen ( luku 5.7). Katso lisätietoja alustuksesta ohjelman käyttöohjeista. 5.6 Off-line -painikkeen käyttö Off-line -painiketta painamalla kaikki koneen toiminnot keskeytyvät, ON -merkkivalo vilkkuu ja osoittaa, että kone on päällä mutta siihen kuuluvat toiminnot on estetty (off-line 1 tai off-line 2); tässä tilassa tietokoneen lähettämät ohjaukset hylätään. Koneen alkutila Paina off-line -painiketta... Koneen lopputila ON -merkkivalo On-line...hetken ajan Off-line 1 Vilkkuu hitaasti Off-line 1...hetken ajan On-line Päällä Off-line 1...muutaman sekunnin On-line ajan Off-line 2...muutaman ajan sekunnin Off-line 2 On-line Vilkkuu nopeasti Päällä...hetken ajan Off-line 2 Vilkkuu nopeasti Off-line 1 tai off-line 2 tilasta palataan on-line -tilaan myös ohjelmiston lähettämän Reset -viestin jälkeen. VAROITUS Off-line -painikkeen painaminen kaavan syötön aikana saa aikaan annostelun keskeytymisen. Koneen toiminnan palautuksen yhteydessä EI OLE MAHDOLLISTA jatkaa keskeytetyn kaavion syöttöä. COROB D410

29 KÄYTTÖÖNOTTO Hätäpysäytys Jos koneessa esiintyy vikoja tai vaaratilanteita, paina hätäpainiketta. Painiketta painamalla virran syöttö koko koneeseen katkeaa ja se pysähtyy täysin. Hätäpainike ei sammuta tietokonetta, sillä se vaatii erityisiä sammutustoimenpiteitä (apupistorasian virransyöttö ei katkea). Kun toimintahäiriön syy on poistettu tai vaaratilanne ratkaistu, resetoi painike vetämällä sitä ulospäin. VAROITUS Normaalin toiminnan palautuksen yhteydessä on suoritettava koneen alustus (luku 5.5). 5.8 Koneen sammuttaminen VAROITUS ON SUOSITELTAVAA, ETTÄ KONETTA EI SAMMUTETA KOSKAAN, ei edes toiminnan liikkeen/toimipisteen kiinnioloaikoina, sillä ajastetut automaattitoiminnot mahdollistavat pastan laadun ja tasaisen koostumuksen säilytyksen. Jos koneen sammutus on välttämätöntä, vältä pitämästä sitä pitkään sammutettuna. Kun konetta ei käytetä, sammuta ainoastaan tietokone. Koneen käyttämä sähkömäärä seisonnan tai sekoitusjakson aikana on erittäin alhainen. Kun tietokone on sammutettu, sammuta kone seuraavasti: 1 2 Kuva 10

30 26 - KÄYTTÖÖNOTTO COROB D410

31 SÄVYTYSKONEEN KÄYTTÖ SÄVYTYSKONEEN KÄYTTÖ 6.1 Yleisvaroitukset VAARA Ainoastaan yhden koneenkäyttäjän pitää käyttää konetta. On kiellettyä ohittaa tai poistaa turvalaitteita ja -suojuksia. Älä missään tapauksessa aseta käsiä annostelualueelle koneen käytön aikana, lukuun ottamatta purkkien latausta ja purkua. Suojapaneelit on pidettävä suljettuina. 6.2 Työpäivän alussa Suorita seuraavat toimenpiteet jokaisen työjakson alussa: Tarkista suutinpaketin puhtaus. (Liuotinpohjainen kostutuskuppi tai ilman kostutuskuppia) Tarkista sienen puhtaus ja kyllästyminen; jos kyllästyminen on tarpeen, käytä tarkoitukseen sopivaa nestettä (nesteen valinta riippuu pastojen ominaisuuksista ja valinnan saa suorittaa vain käytettyjen tuotteiden valmistaja). (Vesipohjainen kostutuskuppi) Tarkista, että säiliön vesitaso on minimiarvon yläpuolella. Suorita alustus ja aamuannostelu. 6.3 Koneen käyttö COROB - hallintaohjelma ohjaa käyttäjää koneen käytössä. Ohjelma näyttää suoritettavien toimenpiteiden ohjeet ja koneen toiminnot. Ohjausvaiheet Vaihtoehdot Viite Suorita ohjelman valinnat (tuotteen, kaavan ja purkin valinta). Aseta purkki koneeseen ja säädä purkkipöydän korkeus. Säädä purkin asema suutinpakettiin nähden. liukuvan manuaalisesti käytettävän purkkipöydän kanssa puoliautomaattisen purkkipöydän kanssa purkkien keskittimen kanssa luku luku luku B.H.L. Laserin kanssa luku Suorita purkin kannen lävistys (valinnainen). lävistimen kanssa luku Määritä annostelukaava ohjelmiston avulla. luku Annostelun lopussa poista purkki ja siirry seuraavaan annosteluprosessiin.

32 28 - SÄVYTYSKONEEN KÄYTTÖ Purkkien asettelu - Liukuva manuaalisesti käytettävä purkkipöytä Vapauta purkkipöytä pitämällä kahvaa ulospäin vedettynä. Nosta tai laske purkkipöytää säätämällä sen korkeutta käytettävän paketin mukaan. Jätä kahva lukitaksesi purkkipöydän haluamaasi asentoon. 4. Aseta paketti purkkipöydälle ja varmista, että valokenno ( A) peittyy A Kuva Purkkien asettelu - Puoliautomaattinen purkkipöytä Kuva 12 Purkkipöydän nousu Purkkipöytä nousee silloin, kun painiketta painetaan yhdessä turvapainikkeen kanssa ja pöytä pysähtyy välittömästi painikkeen vapautuksen jälkeen. Jos painiketta ei vapauteta, purkkipöytä pysähtyy automaattisesti silloin, kun valokenno havaitsee pöydälle asetetun purkin. COROB D410

33 SÄVYTYSKONEEN KÄYTTÖ - 29 Purkkipöydän lasku Purkkipöytä laskee silloin, kun painiketta painetaan yhdessä turvapainikkeen kanssa ja pöytä pysähtyy välittömästi painikkeen vapautuksen jälkeen. Purkkipöydän turvakytkin aktivoinnin Nostaa ja laskee purkkipöydän silloin, kun kytkintä painetaan yhtä aikaa nosto- tai laskupainikkeen kanssa ja pöytä pysähtyy välittömästi turvakytkimen vapautuksen jälkeen. Puoliautomaattisessa purkkipöydässä on alaturvalaatta (luku 2.5) niin, että puristuksiin jääminen vältettäisiin. Turvalaatta pysäyttää purkkipöydän, jos käyttäjä koskee sitä epähuomiossa. 1. Aseta purkki purkkipöydän päälle. Paina ja pidä alhaalla Turvakytkintä ja Nousupainiketta nostaaksesi purkkipöydän, joka pysähtyy silloin, kun purkki on oikealla korkeudella. 2. Laske purkkipöytä tarvittaessa Turvakytkintä ja Laskupainiketta painamalla. 1 2 Kuva Purkkien keskitin Aseta purkki vastaavan läpimitan omaavaan keskitysrenkaaseen. Kuva 14

34 30 - SÄVYTYSKONEEN KÄYTTÖ Bung Hole Locatorin 1. Kun purkki on asetettu niin, että se peittää valokennon ( A), lasersäteet syttyvät. 2. Aseta purkki niin, että kannen reikä on kohdistettu lasersäteisiin. A Kuva Purkkien lävistys Kuva 16 Purkkipöydän nousu Purkkipöydän lasku Kun lävistyksen merkkivalo palaa ja kolmea painiketta painetaan samanaikaisesti, purkkipöytä nousee lävistyksen suorittamiseksi. Purkkipöydän aktivoinnin turvakytkin Merkkivalo lävistystä varten Syttynyt vihreä merkkivalo ilmoittaa, että kone on valmis lävistystä varten sillä purkki on asetettu oikein ja se peittää valokennon. Vilkkuva merkkivalo osoittaa, että lävistyksen aikana on tapahtunut virhe. COROB D410

35 SÄVYTYSKONEEN KÄYTTÖ - 31 Lävistys on suoritettava ENNEN annostelun aktivointia hallintaohjelmasta. 1. Kun purkki on asetettu oikein ja se peittää valokennon ( A) (luku 6.3.2) vihreä merkkivalo syttyy ja ilmoittaa, että lävistys voidaan suorittaa. VAROITUS Varmista, että purkissa on kansi. 2. Paina ja pidä alhaalla samanaikaisesti Turvakytkintä, Nousu- ja Laskupainiketta; purkkipöytä nousee edelleen niin, että se työntää purkin lävistintä vasten, jonka jälkeen se palaa takaisin lähtöasemaan; painikkeet voidaan vapauttaa purkkipöydän laskun aikana. 1 2 Kuva Annostelu Kun annetaan annostelukomento, Autocap avautuu suutinpaketin vapauttamiseksi ja kone aloittaa tuotteiden annostelun valitun kaavan määrien mukaisesti; annostelun jälkeen Autocap sulkeutuu automaattisesti. Annostelujärjestelmä riippuu koneen mallista (peräkkäinen tai samanaikainen). 6.4 Automaattinen ajastettu sekoitus Pastojen sekoitus on ajastettu toiminto, joka aktivoituu automaattisesti tuotteiden optimaalisen koostumuksen ja tasaisuuden säilyttämiseksi. Sekoitus tapahtuu säiliön sisällä olevilla sekoittimilla. Sekoitusjakson ja kiertojakson kesto ja aikaväli voidaan mukauttaa konfigurointiohjelmalla (katso käyttöohjeita CorobTECH) koneessa käytettyjen tuotteiden mukaan. Säilytä säiliöt kansillaan suljettuina, ja vältä panemasta käsiä säilöön, myös silloin kun pastaa ei ole. Konetta voidaan käyttää myös automaattisen toimintajakson aikana; toimintajakso keskeytyy ja se jatkuu, kun konetta ei käytetä muutamaan sekuntiin.

36 32 - SÄVYTYSKONEEN KÄYTTÖ 6.5 Säiliöiden täyttö 5 cm Kuva 18 Paina off-line -painiketta hetken ajan (luku 5.6). Avaa yläkannet varustuksiin kuuluvalla avaimella. Poista täytettävän säiliön kansi. Sekoita säiliöihin kaadettavaa pastapurkkia käsin. Älä käytä automaattisekoittimia. 4. Tarkista, että pulloteline on asetettu oikein paikoilleen, kaada sitten haluttu määrä pastaa suoraan pullotelineessä olevaan säiliöön, sitä ruiskuttamatta ja välttäen, että ilmaa emulgoituu pastaan. VAROITUS Estääksesi pastan tulemista ulos sekoittimen akselista älä missään tapauksessa POISTA pullotelinettä; pastan taso EI SAA ylittää maksimitasoa, joka on 5 cm säiliön yläreunasta. Jos pastaa pääsee ulos se aiheuttaa annostelupiirin pumppausyksikön lukittumisen Sulje säiliö sen kannella. Toista edellä mainitut toimenpiteet muiden säiliöiden täyttämiseksi. Käytä varustuksiin kuuluvaa avainta yläkansien sulkemiseksi ja resetoi kone painamalla off-line -painiketta hetken ajan (luku 5.6). COROB D410

37 SÄVYTYSKONEEN KÄYTTÖ Päivitä täytettyjen säiliöiden pastataso koneen hallintaohjelmaan (katso ohjelman käyttöohjeet). VAROITUS Jos säiliö on täytetty liian täyteen: Jos tuotetta pääsee valumaan koneen sisälle, älä puhdista sitä; sammuta kone heti ja ota yhteyttä tekniseen huoltopalveluun. Jos ainetta kaatuu säiliön ulkopuolelle, kone tulee sammuttaa välittömästi ja aine on puhdistettava huolellisesti paperilla tai kostealla pyyhkeellä. Jos mahdollista, anna pastan kuivua ja poista se kaapimella. Eikä tuotetta ole vielä valunut ulos säiliön reunoilta, älä sulje säiliön kantta, syöttövaan annostele ylimääräinen pasta ulos, kunnes oikea taso saavutetaan. Puhdista säiliön reunat huolellisesti paperilla tai kostealla pyyhkeellä ennen kannen sulkemista. ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ VESI-TAI LIUOTINAINEPOHJAISIA PUHDISTUSAINEITA KONEEN PUHDISTUKSEEN. VAARA Kun käytetään pastaa, missä on haihtuvia liuotteita säiliöiden täyttö pitää tehdä, yksi säiliö kerrallaan, jolloin vain yhden säiliön kansi on auki. VAROITUS Jos säiliöitä ei täytetä, tuotetun värin tarkkuus voi vaihdella tai säiliö ja koneen piirit voivat tyhjentyä. Jos käytetään liuotinvapaita pastoja tai nopeasti kuivuvia pastoja, kehoitamme säilyttämään säiliöt aina täysinäisinä, täyttämällä ne usein. Pastan täytön jälkeen on suositeltavaa aktivoida sekoitustoiminto hallintaohjelmaa käyttäen niin, että pastaan mahdollisesti sekoittunut ilma poistuu. Seuraavassa annetaan kaksi viitekaaviota säiliöiden täyttöön. MAX 2.5 l 2.64 qt 1.8 l 1.9 qt 1 l 1.1 qt MAX 5l 5.28 qt 4 l 4.22 qt 2.4 l 2.53 qt Kuva 19

38 34 - SÄVYTYSKONEEN KÄYTTÖ 6.6 Ongelmatilanteet Ongelma Syy Ratkaisu Kone ei käynnisty. Hallintaohjelma ilmoittaa, ettei yhteys sävytyskoneeseen toimi. Pastaa tulee ulos eräistä suuttimista. Kone on kytketty irti virtalähteestä. Tarkista koneen takana olevat kytkennät (luku 5.3). Pääkatkaisin on pois päältä (O). Vie pääkatkaisin asentoon (I) (luku 5.3). Hätäpainike on painettu alas. Resetoi hätäpainike (luku 5.7). Yksi tai useampi sulake on voinut palaa. Virtalähde on ylikuumentunut. Vioittuneet sähkökytkennät. Kone on sammunut. Kone on kytketty irti tietokoneesta. Sarjaportti tai tietokoneen USBportti on konfiguroitu virheellisesti tai se on viallinen. Vaurioitunut sarjaliikennekaapeli. Viallinen yhteys. Pumppausyksikön venttiili ei toimi oikein. Käyttäjä on vapauttanut jonkin painikkeista ja keskeyttänyt näin lävistyksen. Lävistys epäonnistui, sillä purkissa ei ollut kantta. Vaihda sulaketilan palaneet sulakkeet (luku 5.2). Odota joitakin minuutteja ja kokeile uudelleen. Jos ongelma esiintyy uudelleen, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun. Käynnistä kone (luku 5.3) ja käynnistä hallintaohjelma uudelleen. Tarkista koneen takana olevat kytkennät (luku 5.3). Tarkista viestintäportin oikea konfigurointi koneen konfigurointi- ja kalibrointiohjelmaa käyttäen. Korjaa sarjaportti tai tietokoneen USB-portti. Vaihda yhteyskaapeli valmistajalta saatuun alkuperäiseen kaapeliin. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun. Aktivoi hallintaohjelma annostelemaan (luku 6.3) noin 100 cc pastaa pumppausyksiköstä, jossa ilmenee toimintahäiriö. Jos toimintahäiriö koskee useampia annostelupiirejä, toista toimenpide piiri kerrallaan, jotta annosteltu pasta voidaan ottaa talteen. Jos ongelma esiintyy uudelleen, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun. Laske puoliautomaattinen purkkipöytä (luku 6.3.2) kunnes purkki ei peitä enää valokennoa, lävistyksen merkkivalo lakkaa vilkkumasta, aseta kannella varustettu purkki ja toista toimenpiteet. Lävistimen vihreä merkkivalo vilkkuu. ON-merkkivalo vilkkuu hitaasti ja kone hylkää ohjaukset. ON-merkkivalo vilkkuu nopeasti ja kone hylkää ohjaukset. Mekaanisista ongelmista johtuen lävistin ei ole palautunut lähtöasemaan. Kone on off-line 1 -tilassa. Autocap on auki ja kone on off-line 2 -tilassa. VAARA - SUOJAKÄSINEIDEN KÄYTTÖ ON PAKOLLISTA. Tartu lävistimeen ja vie se lähtöasemaan, lävistyksen merkkivalo lakkaa vilkkumasta, toista toimenpiteet. Jos ongelma esiintyy uudelleen, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun. Aseta kone on-line -tilaan painamalla off-line -painiketta tai lähettämällä reset -komento. Sulje Autocap ja aseta kone on-line -tilaan painamalla off-line -painiketta tai lähettämällä reset -komento. COROB D410

39 PÄIVITTÄINEN HUOLTO PÄIVITTÄINEN HUOLTO 7.1 Yleisvaroitukset VAARA Ennen mitä tahansa tavallista huoltotoimea, sammuta kone ja poista verkkokaapeli pistorasiasta. Koneen huoltotoimien aikana riski joutua kosketuksiin pastan kanssa on korkea; noudata luvun luku Huoltotaulukko VAROITUS Mainitut toiminta-aikavälit ovat viitearvoja, sillä ne riippuvat pastojen ominaisuuksista ja ympäristöolosuhteista. Toimenpiteet Alustus ja aamuannostelu Suutinpaketin puhdistus Sienen puhtauden tarkistus Sienen kyllästyksen tarkistus Sienen kostutus Sienen puhdistus Lisävarusteet liuotinpohjainen kostutuskuppi tai ei kostutuskuppia liuotinpohjainen kostutuskuppi tai ei kostutuskuppia työjakson Lävistimen kunnon tarkistus lävistin Sävytyskoneen ulkoinen puhdistus Kostutussysteemin säiliön täyttö vesipohjainen kostutuskuppi alku Taajuus 2 kertaa viikossa tarvittaessa 7.3 Käytettävät tuotteet Muistutamme käyttämään tuotteita, jotka sopivat koneessa olevien pastojen ominaisuuksille, seuraavissa vaiheissa: suutinpaketin puhdistus kostutuskupin sienen kostutus. Pastatyyppi Liuotinpohjainen Vesipohjainen Sekajärjestelmät Suositeltava tuote hitaasti haihtuva liuotinaine, joka sopii käytetyille pastoille vesi valinta riippuu pastan valmistuksessa käytettyjen aineiden erikoistyypistä; kysy lisätietoja jälleenmyyjältä tai tuotteiden valmistajalta. Jos Autocap-yksikköön, sieniin tai kostutuskupin säiliöön muodostuu hometta, käytä seuraavia liuoksia: 50%-liuos (tilavuus-%) propyleeniglykolia vedessä; AgCl-liuos vedessä; Laimennettu valkaisuaine, 1%.

40 36 - PÄIVITTÄINEN HUOLTO 7.4 Ulkoinen puhdistus VAROITUS ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ VESI TAI LIUOTINPOHJAISIA PUHDISTUSAINEITA KONEEN PUHDISTUKSEEN. Jos tuotetta pääsee valumaan koneen sisälle, älä puhdista sitä; sammuta kone heti ja ota yhteyttä tekniseen huoltopalveluun. Jos tuotetta kaatuu, puhdista kone välittömästi. 1. Kytke kone irti verkkovirrasta ( luku 5.8) Puhdista koneen päällykset, paneelit ja ohjaimet pehmeällä ja kuivalla pyyhkeellä tai kevyesti pesuaineella kostutetulla pyyhkeellä niin, että likaa, pölyä tai pasta poistuu. Kytke kone uudelleen verkkovirtaan ja käynnistä se (luku 5.3). Mitä tulee tietokoneen puhdistukseen, pidä viitekohtana valmistajan käyttöohjetta. Kuva Suutinpaketin puhdistus 1. Avaa Autocap... I vastaavalla hallintaohjelman ohjaimella. II asettamalla kone off-line 2 -tilaan off-line -painikkeella. 2. Kytke kone irti verkkovirrasta ( luku 5.8) Puhdista suutinpaketti huolellisesti teräväpäisellä välineellä; poista mahdollinen kuivunut pasta ja varo, ettei suuttimien päät vaurioidu. Kytke kone uudelleen verkkovirtaan ja käynnistä se (luku 5.3). Sulje Autocap... I 6. se sulkeutuu automaattisesti alustusvaiheessa. II asettamalla kone on-line -tilaan offline -painikkeella. Suorita annostelu vastaavalla hallintaohjelman ohjaimella. Kuva 21 COROB D410

41 PÄIVITTÄINEN HUOLTO Kostutuskupin sienen puhdistus ja kostutus Jos sienen vaihto on tarpeen, käytä ainoastaan purkin mukana tulevia sieniä. 8 mm Ruuvien/autocap-yksiköiden irrotus VAARA JOS KONEESSA ON LÄVISTIN, SUOJAKÄSINEIDEN KÄYTTÖ ON PAKOLLISTA. 1. Avaa Autocap... I vastaavalla hallintaohjelman ohjaimella. II 2. Kytke kone irti verkkovirrasta ( luku 5.8). asettamalla kone off-line 2 -tilaan off-line -painikkeella. 3. Irrota ruuvit A ja mahdollinen toinen ruuvi B ja poista sitten sienen kannatin C kiertämällä sitä vastapäivään. A B C Kuva 22

42 38 - PÄIVITTÄINEN HUOLTO ILMAN KOSTUTUSKUPPIA LIUOTINPOHJAINEN KOSTUTUSKUPPI VESIPOHJAINEN KOSTUTUSKUPPI a. Tarkista sienen kunto ja kostuta se. Nestetaso ei saa ylittää sienen korkeutta. Jos sieni on liian likainen, irrota ja pese se huolellisesti. b. Tarkista sienen kunto. Jos sieni on liian likainen, irrota ja pese se huolellisesti. Täytä sienen kannattimessa oleva pieni astia liuotusaineella ja aseta sieni suodattimeen niin, että sen pää uppoaa liuotusaineeseen. c. Tarkista sienen kunto. Jos sieni on liian likainen, irrota ja pese se huolellisesti. a b Jos sieni on vaurioitunut, vaihda se uuteen. Asenna sienen kannatin takaisin paikoilleen. Kuva Kytke kone uudelleen verkkovirtaan ja käynnistä se ( luku 5.3). 7. Sulje Autocap... I se sulkeutuu automaattisesti alustusvaiheessa. II asettamalla kone on-line -tilaan off-line -painikkeella. COROB D410

43 PÄIVITTÄINEN HUOLTO Lävistysvivun tarkastus ja vaihto VAARA SUOJAKÄSINEIDEN KÄYTTÖ ON PAKOLLISTA. 8 mm Lävistimen poisto 2 3 B Dx2 C A 4 A+B A+B Kuva 24

44 40 - PÄIVITTÄINEN HUOLTO 1. Kytke kone irti verkkovirrasta ( luku 5.8). 2. Ruuvaa väline A lävistimeen B. 3. Aseta avain C välineen uriin ja löysää ruuvejad hivenen (irrottamatta niitä kuitenkaan). 4. Kierrä ja vedä välinettä A alaspäin niin, että lävistin B irtoaa, irrota lävistin sitten välineestä Puhdista tarvittaessa lävistimen pinnat kovettumista käyttäen tuotteita, jotka sopivat järjestelmään. Seinämät on suositeltavaa voidella käyttäen yleistä myrkytöntä voiteluainetta (ENOTAP tai vastaava). Asenna lävistin uudelleen paikoilleen noudattamalla ohjeita päinvastaisessa järjestyksessä. 7. Kytke kone uudelleen verkkovirtaan ja käynnistä se ( luku 5.3). Jos lävistys ei vastaa haluttua tulosta sen terän kulumisen takia, vaihda lävistin uuteen. 7.8 Kostutussysteemin säiliön täyttö VAROITUS Kun säiliön nestetaso laskee minitasolle, täytä se välittömästi. 1. Kytke kone irti verkkovirrasta ( luku 5.8) Varustuksiin kuuluvaa avainta käyttämällä avaa yläkansi säiliön kohdalta. Irrota säiliön kansi ja lisää vettä (enintään 0,5 litraa), älä kuitenkaan YLITÄ MAKSIMITASOA. 4. Jotta kalkin kerääntymiseltä vältyttäisiin kovaa vettä käytettäessä, käytä tislattua vettä. Kiinnitä säiliön kansi hyvin paikoilleen. 5. Sulje yläkansi, kytke kone uudelleen verkkovirtaan ja käynnistä se ( luku 5.3) ml MAX MAX MIN MIN Kuva 25 COROB D410

45 TEKNISET TIEDOT TEKNISET TIEDOT 8.1 Tekniset tiedot Jännite Yksivaiheinen V ~ ± 10% Taajuus Sulakkeet* Maksimi ottoteho* Melutaso Käyttöolosuhteet** Tärinä Annostelutekniikka Annostelujärjestelmä Annostelukeskus Säiliöiden tyyppi Venttiilit Minimiannostelu**** Teoreettinen resoluutio **** 50/60 Hz F 10 A 430 W - samanaikainen ja peräkkäinen puoliautomaattisella purkkipöydällä 180/250 W - samanaikainen manuaalisella purkkipöydällä 150 W - peräkkäinen manuaalisella purkkipöydällä Vastaava äänenpainetaso: < 70 db (A) Lämpötila: 10 C - 40 C Suhteellinen kosteus: 5% - 85% (ei kondensoitunut) Kone ei välitä maahan sellaista tärinää, joka voisi vaarantaa lähellä mahdollisesti olevien laitteiden tasapainoisuuden tai tarkkuuden. ilmapumppu peräkkäinen ja/tai samanaikainen sisäinen yleinen (polyasetaali) takaiskuventtiili 1/384 US fl oz (0,077 ml) VAKIOPUMPPU 1/1152 US fl oz (0,026 ml) LAB -pumppu 0,00625 cc/step VAKIOPUMPPU cc/step LAB -pumppu * Mukaan lukien tietokone, näyttö ja tulostin, joihin syöttää virtaa kone. ** Käyttöolosuhteet vaikuttavat käytössä olevien pastojen käyttäytymiseen, pastatyyppien mukaisesti (ohjeita pyydettävä maalien pastojen valmistajalta). Annetut tiedot pätevät ainoastaan koneen suhteen. *** Arvot riippuvat pastojen laadusta ja reologisista ominaisuuksista.

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSIA 2 LATAUS 2 VIANETSINTÄ JA HUOLTO 3 TAKUU 5 VAROITUKSIA Älä käytä laturin seinäpistokkeessa jatkojohtoa, jos mahdollista. Jos joudut käyttämään

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

Käyttöohjeet LA-VA V300 / Premium Line VAKUUMIPAKKAUSLAITE

Käyttöohjeet LA-VA V300 / Premium Line VAKUUMIPAKKAUSLAITE Käyttöohjeet LA-VA V300 / Premium Line VAKUUMIPAKKAUSLAITE Hankkimallasi Lava vakuumipakkauslaitteella on 2 vuoden takuu. Takuu ei kata vahinkoa, mikäli ilmapumppuun on päästetty nestettä. On tärkeä tietää,

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 BT-A51 Käyttöohje KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 JOHDANTO Hyvä käyttäjä, kiitos kun olet valinnut meidän tuotteemme. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Nämä ohjeet opastavat kuinka tuotetta

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400 stop BREWING heißes wasser B-2264 empty low temperature empty Käyttöohje Cafitesse 400 - LED-merkkivalot LED (vihreä) LED (keltainen) LED (punainen) LED (punainen) stop BREWING

Lisätiedot

EL-EPM01 Energiamittari

EL-EPM01 Energiamittari EL-EPM01 Energiamittari SUOMI KÄYTTÖOHJEET Johdanto: EL-PM01-energiamittari on suunniteltu sähkökuormien tarkkailuun ja mittaamiseen. Se on tehokas ratkaisu kulujen määritykseen. Energiamittarin mittausväli

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN. LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA. OHJEITA NOUDATTAMALLA SAAT PARHAAN TU- LOKSEN JA VOIT KÄYTTÄÄ LAITETTA TURVALLISESTI. SF TURVAVAROITUKSIA - Varmista pakkauksen poistamisen

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

CMP-VOIP80. VoIP + DECT PUHELIN. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI

CMP-VOIP80. VoIP + DECT PUHELIN. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP + DECT PUHELIN ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska Suomi Magyar Español Italiano

Lisätiedot

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja

Lisätiedot

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Käyttöopas kytke ja käytä -asennus HYVÄ ASIAKAS Kiitos, että olet hankkinut Wireless Phone Jack -puhelimen ja/tai lisälaajennusyksikön.

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 393521-351 Lokakuu 2005 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

BAARILAITE. Asennus- ja käyttöohjeet

BAARILAITE. Asennus- ja käyttöohjeet BAARILAITE GM4 Asennus- ja käyttöohjeet S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan. Teemme parhaamme, jotta Teistäkin

Lisätiedot

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön BTS-50 Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön LUE ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. www.facebook.com/denverelectronics KÄYTTÖOHJE Varoituksia Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Näitä tietoja voidaan muuttaa ilman etukäteisilmoitusta. HP-tuotteiden ja - palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden

Lisätiedot

LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YLEISTÄ Lue ohjekirjaa huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Säilytä ohjekirja tulevaisuudeksi. Sähköasennus on suoritettava

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa.

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Classicia. Lue myös sen laitteen ohjeet,

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS!

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS! Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Mekaaniset ja hydrauliset nostolaitteet voivat kaatua tai laskeutua vahingossa virheellisen

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi KÄYTTÖOPAS -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... 4 3. Puhdistus ja huolto... 5 4. Turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

ILMANKOSTUTIN SHF 1005 KÄYTTÖOHJE

ILMANKOSTUTIN SHF 1005 KÄYTTÖOHJE ILMANKOSTUTIN SHF 1005 KÄYTTÖOHJE Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain ohjeiden mukaisesti. Säilytä nämä ohjeet tulevaisuutta varten. Suosittelemme, että säilytät

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA Sisällysluettelo Versio A 1. Johdanto... 1 Huomautus... 1 Turvallisuusohjeet... 1 2. Tekniset tiedot... 2 Ominaisuudet... 2 Tekniset tiedot... 3 Kapasiteetti ja tarkkuus...

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen 135 & 145 sarja Väärennetyn rahan tunnistin Manuaalinen Käyttöohje Safescan 135i, 135ix & 145ix Väärennetyn rahan tunnistin Onnittelut Safescan 135i, 135ix tai 145ix väärennetyn rahan tunnistimen hankinnan

Lisätiedot

Nokia langaton äänisovitin AD-47W

Nokia langaton äänisovitin AD-47W Nokia langaton äänisovitin AD-47W 9247383/1 SUOMI AD-47W-sovittimen avulla voit kytkeä langatonta Bluetooth-tekniikkaa tukevan yhteensopivan HF-laitteen tietokoneeseen (tai muuhun yhteensopivaan laitteeseen).

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje ELK-68 Käyttöohje Varotoimenpiteet Käytä tätä laitetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohje huolellisesti ennen käyttöä. Korjauksen saa suorittaa vain valtuutettu huolto. Sammuta virrat jos menet leimahdus

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

testo 410-1 Käyttöohje

testo 410-1 Käyttöohje testo 410-1 Käyttöohje FIN 2 Short manual testo 410-1 Pikaohje testo 410-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Siipipyörä 3 Lämpötilasensori 4 Näyttö 5 Toimintonäppäimet 6 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2 Nokia DT-600 -laturi 6 1 2 2 5 4 3 7 Painos 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia DT-600 -laturilla voit ladata viiden yhteensopivan laitteen akun samanaikaisesti. DT-600-laitteessa

Lisätiedot

SW20 Combi SW21 Aqua SW21

SW20 Combi SW21 Aqua SW21 SW20 Combi SW21 Aqua SW21 Lue käyttöohjeet ennen imurin käyttöä Nämä käyttöohjeet on tarkoitettu imurin käyttäjälle Tutustu laitteen osiin, turvallisuusohjeisiin ja käyttöön sekä kunnossapitotoimiin ja

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 408724-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 405768-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

testo 510 Käyttöohje

testo 510 Käyttöohje testo 510 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 510 Pikaohje testo 510 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Paine-ero sensorin yhteet 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo ja magneetti (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet

TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet SIVU 2 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Tulo- ja poistoilmavirtojen mittaus 3 Sähkökytkentä 4 TurboSwing puhdistus

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen

Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen Tuotenumero: 8030 EMT449ETR A. Toiminnot 1. Ohjelmoitavaa ajastinta voidaan käyttää virran katkaisimeksi automaattisesti, esimerkiksi sähkölaitteille kotona. Ajastin

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

AR280P Clockradio Käyttöohje

AR280P Clockradio Käyttöohje AR280P Clockradio Käyttöohje Index 1. Käyttötarkoitus 2. Turvallisuus o 2.1. Tämän käyttöoppaan tarrat o 2.2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Käyttöönoton valmistelu o 3.1. Pakkauksesta purkaminen o 3.2.

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas

Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas Ainutlaatuinen, himmennystoiminnolla varustettu langaton yleisvastaanotin esimerkiksi himmennettävien 230 voltin LEDvalojen,

Lisätiedot

Nokia Extra Power DC-11 / DC-11K lisävirtalaite 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11 / DC-11K lisävirtalaite 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11 / DC-11K lisävirtalaite 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia Extra Power DC-11- / DC-11K -lisävirtalaitteen (jäljempänä DC-11) avulla voit

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus Pure kuulokojeista sivu 3 Pure kuulokojeen pariston vaihto sivu 4 Tilanneohjelmat ja kuulokojeen virtakytkin sivu 5

Lisätiedot

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Asennusohjeet Ennen jääkaapin asentamista 4 Vesiliitäntä 4 Sähköliitäntä 5 Jääkaapin sijoitus ja tasapainottaminen 6 Asennusmitat ja -vaatimukset 7 Pakastimen

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA Välttyäksemme vahingoilta ja jotta takuu on voimassa, asettakaa laite pystyasentoon vähintään 2 tuntia ennen käyttöönottoa

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot