Source:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Source: http://industrydocuments.library.ucsf.edu/tobacco/docs/pgfn0207"

Transkriptio

1 PATENT AGENTS PATE&TANIAY$$.072 E y, Laivurinnnne 2 ~J SF Helsinki Finlan d 2 8 JAN 1986 Your ref gj~ i 1 MacLean, Esq.... B. t*.i h-american Tobacco Company Limited Our ref. ' ;'...Group ; Research & Development Unser Zeichen 19214/ml _..._.,.Cent.rt! Regent's Park Roa d Helsinki. 1_ SOUTHAMPTON S09 1PE /England 23rd January, a Re : New Patent Application in Finland - British-American Tobacco Company Limited - ' Improvements Relating To The Treatment Of Particulate Materials " Referring to your letter of 9th December, 1985 we inform that the above mentioned application was filed on 20th January, 1986 under No , claiming priority from the UK patent application No of 25th January, Please find enclosed the official receipt. We also paid the additional fee for eight extra claims exceeding the ten first ones, which payment appears from the official receipt, too. We enclose two copies of the specification and claims in Finnish. The Abstract has been translated into Swedish by us and two copies of it are enclosed as well. We thank you for your order and attach our debit note. Yours faithfully, OY JALO ANT-WUORINEN A B Encl. % Off. receipt 2 copies Debit note Members of the Association of F nmsh Patent Attorneys Mitgliedet des Vereins Finnischer Patentanwalte Patent s Parente Trademarks Warenzeichen Design s Muste r TELEPHONE TELEX TELEFAX BANKS KANSALLIS-OSAKE-PANKKI POSTGIR O nat 190) JALO SF nai 1901 t AO 575 Etta int +358 ' nr UNION BANK OF FINLAN D Frednkinton

2 KUITTI Patenttihakemas Pawacuae. Hakernusmaksu mk ^C-aksu on Canaan maksanut PATENTTI JA REKISTERIHALLITUKSELLE Tavaramerkk,h?kemus.-Ta>merkki I() viere,sen laskelman mukaan mk, Helsing,ssa / / Hakrmusmaksu U ud,stam ishakemusrtaks u Pidennvsmaks. mk makt:um k Malhorkeushakemusi'!7l0Th o Hakemusmaksu m k maksu mk

3 Hienojakoisten ainesten kasittelymenetelma - Forfarande for behandling av partikelformigt materia l Tama keksinto liittyy hienojakoisten ainesten kasittelyyn. Erityisesti keksinto kohdistuu kuitumaisten hienojakoisten ainesten, kuten esimerkiksi lehtitupakan kasittelyyn. Tupakkaa ja muita hienojakoisia lehtiaineksia on ehdotettu kasiteltavaksi menetelmilla, joihin on sanottu kuuluvan aineksen leijutus. Siten GB-patenttijulkaisussa on kuvattu tupakan kasittelylaite, jots kaytettaessa tupakkaa kuljetetaan tarykuljettimella, joka on varustettu paaasiassa tasomaisella, ilmaa lapaisevalla alustalla, jonka lapi kulkee kuumaa ilmaa ylo spain tupakan kanssa kosketukseen. Tupakka sekoitetaan kuljettimen taryliikkeella ja ylospain liikkuvalla ilmalla. Julkaisussa sanotaan, etta naiden kahden vaikutuksen yhdistelmalla tupakka leijuuntuu ainakin osittain. GB-patenttijulkaisussa on kuvattu menetelma teen kuivaamiseksi ja laite sits varten. Taman julkaisun selityksen mukaisesti tee kuljetetaan perakkain useiden tasomaisten rei'itettyjen pintojen yli. Lamminta ilmaa johdetaan ylospain kunkin naista pinnoista lapi ja pintoja tarytetaan tats varten tarkoitetuilla valineilla. Julkaisun mukaisesti pintoja tarytetaan pinnoissa olevan rei'ityksen tukkeutumisen estamiseksi seka myos estamaan aukkojen muodostumista sekoitettavaan teekerrokseen. Julkaisussa esitetaan myos, etta reikapintojen tarytys voi muodostaa valineet aikaansaamaan teen siirtyminen pintojen yli. GB-patenttijulkaisussa A on kuvattu laite hienojakoisen lehtiaineksen (teen tai tupakan) kuivaamiseksi tai jaahdyttamiseksi. Laitetta kaytettaessa kuumennettua ilmaa kaytetaan leijutusvaliaineena ja sen tarkoitukseksi on maaritelty lehtiaineksen pitaminen leijutustilassa. Aukkojen TI, CC) c.~

4 2 muodostumisen valttamiseksi hienojakoisen lehtimateriaalin kerrokseen laitteessa on kudosverkko, jonka tarkoituksena on jakaa leijutusilma tasaisesti kerrokseen. Kudosverkko pidetaan kehyksen avulla rakenteeltaan tasomaisena. Laitetta voidaan taryttaa osaltaan auttamaan lehtiaineksen tasaisen kasittelyn aikaansaamista. US-patenttijulkaisun mukaiseen menetelmaan leikatun tupakan kasittelemiseksi sisaltyy tupakan kasittely leijutusvaliaineella kammiossa, jossa patsasmaista tupakkakerrosta pidetaan leijutustilassa ilmalla, joka virtaa tupakkakerroksen lapi sen jalkeen kun se on kulkenut ylospain tasomaisen hajotuslevyn lapi. Yleisemmalta kannalta katsottuna leijutustekniikkaa on monilla teollisuudenaloilla kaytetty moniin tarkoituksiin. Siten esimerkiksi GB-patenttijulkaisussa A kuvataan leijukerroslaite hiilen ja muiden tallaisten "kokkaremaisten" aineiden polttoon tai kaasutukseen. Eras syy, joka tekee leijutuksen prosessi-insinoaria kiinnostavaksi, on mahdollisuus paasta kiinteiden hiukkasten taydelliseen sekoittumistilaan leijukerroksessa. Taydellisen sekoittumisen ilmio voidaan maaritella useilla tavoilla. Lampotilakasittein ajateltuna se esimerkiksi tarkoittaa, etta hiukkasten maksimilampotila eroaa vain vahan niiden keskilampotilasta. Siten leijukerroksessa, jossa vallitsevat lahes taydelliset sekoitusolot, voidaan yllapitaa korkeata lampvtilaa ilman etta kerroksen sisalla esiintyy ylikuumenneita alueita. Taydelliseen sekoittumistilaan voidaan helposti paasta, jos kerroksen hiukkaset ovat muodoltaan olennaisesti tasaisia ja suunnilleen samankokoisia eivatka liian erikokoisia ja

5 3 tiheyksisia. Eraiden hienojakoisten ainesten, leikatun lehtitupaka esimerkiksi, ollessa kyseessa eroavat hiukkaset merkittavasti naista kriteereista. Run kysymyksessa on leikattu lehtitupakka ero on selva erityisen tarkeassa kriteerissa, muodossa. Leikattu lehtitupakka sisaltaa eripituisia ja poikkimitoiltaan erilaisia pitkanomaisia osasia yhdessa lyhyempien osasten kanssa, jotka ovat hyvinkin erilaisia, mita tulee muotoon ja hiukkasmassaan. Leikatun lehtitupakan erassa pienemmat osaset ovat jakaantuneet pitkanomaisten osasten muodostamaan kietoontuneeseen, ilmaa lapaisevaan matriisiin. Leikatun lehtitupakan tallaisen rakenteen on havaittu johtavan ongelmiin kun aineksen leijutusta on yritetty. Aikaisemmin kaytetyssa leijukerroslaitteessa on havaittu, etta leikatun lehtitupakan pitkanomaiset osaset muodostavat maton, jossa matossa pitkanomaiset osaset pysyvat kietoutuneessa tilassa. Lyhyemmista osasista kevyemmat ja painavammat pyrkivat erkaantumaan edellamainitusta matosta, jolloin kevyemmat osaset sijoittuvat maton ylapuolelle ja painavammat osaset sijoittuvat maton alapuolelle. Lisaksi tallaisessa eronneessa kerroksessa esiintyy aivan liian paljon "puhallusreikien" muodostusta. Siten aikaisemmista yrityksista leijuttaa leikattua lehtitupakkaa voidaan sanoa, etta taydelliseen sekoittumistilaan ei ole paasty, eika myaskaan ole saatu aikaan stabiilia leijutustilaa. Taman keksinn6n tarkoituksena on aikaansaada valineet, joilla kuitumainen hienojakoinen aines voidaan tehokkaasti eriyttaa. Tassa kaytettyna termi "kuitumainen hienojakoinen aines" tarkoittaa hienojakoista ainesta, josta ainakin olennainen osa muodostuu yksittaisista osasista, joiden yksi pituusdimensio on suuri verrattuna kahteen muuhun pituusdimensioon.

6 4 Tallaisten pitkanomaisten ainesosien lasnaolosta johtuen kuitumaisen hienojakoisen aineksen muodostelman sisalla esiintyy pyrkimys kietoutumiseen. Tassa kaytettyna termi "eriyttaminen" tarkoittaa kontrolloitua menetelmaa, jossa hienojakoisen aineksen massassa tai erassa yksittaiset aineosat pidetaan olennaisesti toisistaan erotetussa tilassa niin etta ainesosat voivat vapaasti liikkua toistensa subteen. Ruitumaisen hienojakoisen aineksen yhteydessa eriyttaminen lisaksi tarkoittaa, etta aines on kokonaan tai olennaisesti kietoutumattomassa, osaserotetussa tilassa. Taman keksinnan kohteena on menetelma hienojakoisen aineksen kasittelemiseksi, josa hienojakoinen aines pidetaan eriytetyssa tilassa eriyttamisvyohykkeella, jota rajoittavat ylospain pystysuunnasta divergoivat seinamavalineet, siten etta vyohykkeen horisontaalinen poikkileikkauspinta-ala kasvaa sen ylispaisessa suunnassa, ja vyohykkeeseen syotetaan kaasumaista eriyttamisvaliainetta seinamavalineiden useista kohdista, siten etta vyohykkeelle muodostuu kiertava virtauskuvio, joka kasittaa alaspain suunnatun virtauksen seinamavalineiden kohdalla ja ylospain suunnatun virtauksen vyohykkeen alemmalta alueelta. Hienojakoinen aines voi olla kuitumaista hienojakoista ainesta. Eriyttamisvyohykkeeseen syotetaan edullisesti kaasumaista kiihdyttamisvaliainetta vyohykkeen alemmassa alueessa olevasta paikasta ylospaiseen suuntaan. Taman keksinnon kohteena on myos eriyttamislaite, johon kuuluu eriyttamisvyohykkeen rajoittavat seinamavalineet, valineiden divergoitaessa ylospain pystysuunnasta siten etta vyohykkeen horisontaalinen poikkileikkausala kasvaa sen

7 5 ylospaisessa suunnassa, ja eriyttamissuutinvalineet, joita voidaan kayttaa syottamaan kaasumaista eriyttamisvaliainetta vyohykkeeseen useissa sanottujen seinamavalineiden kohdissa, siren etta laitetta hienojakoisen aineksen eriyttamiseen kaytettaessa muodostuu vyohykkeeseen kiertava virtauskuvio, joka kasittaa alaspain suunnatun virtauksen seinamavalineiden kohdalla ja ylospain suunnatun virtauksen vyohykkeen alemmalta alueelta. Edullisesti laitteeseen kuuluu lisaksi kiihdytyssuutinvalineet, joita voidaan kayttaa syottamaan kaasumaista kiihdytysvaliainetta eriyttamisvyohykkeeseen ylospaisessa suunnassa vyohykkeen alemmalla alueella olevasta kohdasta. Eriyttamisvyohykkeen vaakapoikkileikkaus voi olla eri muotoinen, esim. nelio, suorakulmainen, pyorea, elliptinen ja monikulmio. Muto voi olla muuttumaton tai vaihdella vyohykkeen yhdesta korkeuskohdasta toiseen. Seinamavalineet voivat pystyleikkaukseltaan olla suoria ; vaihtoehtoisesti seinamavalineet voivat olla kaarevia, kuperalla tai koveralla tavalla, osalta tai koko ylospaiselta ulottuvuudeltaan. Jos eriyttamisvyohykkeen vaakapoikkileikkaus on muodoltaan nelio, tai muun muotoinen jossa seinamavalineiden seinamaosat sijaitsevat vastakkain ja ovat yhdensuuntaisia, tallaiset seinamaosat sijaitsevat suositeltavasti symmetrisesti suhteessa keskipystytasoon tai -akseliin. JJos eriyttamisvyohykkeen vaakapoikkileikkaus on muodoltaan nelii, ja laitetta on tarkoitus kayttaa leikattujen lehtitupakoiden kasittelyyn, tallaisten seinamaosie ylospainen erokulma pystytasosta on sopivasti 30 asteen alueella. Eriyttamisvyohykkeen pohjalla sen vaakapoikkileikkauksen tulisi suositeltavasti olla pieni verrattuna vaakapoikkileikkaukseen vyohykkeen ylaosassa.

8 6 Eriyttamissuutinvglineet on sopivasti muodostettu rei'itysryhmaksi seinamavalineisiin. Perforoidut seinamavalineet voivat rajoittaa painekammiovalineita, joiden kanssa rei'itykset ovat suorassa yhteydessl. Taman keksinnon mukainen laite voi muodostaa kennon ryhmassa rinnakkaisia samanlaisia kennoja, joka ryhma muodostaa suuuremman kokonaislaitteen. Hienojakoisten ainesten kasittelyihin, joita taman keksinnon mukaisella menetelmalla tai laitteella voidaan suorittaa, kuuluvat kuivaus, kostutus, kuumennus, jaahdytys, yhdistamissekoittaminen, sekoittaminen, kyllastaminen tai aromitai maiden lisaaineiden lisaaminen. Kasittelyihin voi myos kuulua kemiallisia kasittelyja. Ilma on sopiva eriyttamisaine ja sopiva kiihdyttamisa.4ne. Vesihiyrya tai muuta hbyrya tai kaasua voidaan suihkuttaa hienojakoisen aineksen eriytettyyn kerrokseen joko suoraan tai eriyttamisvaliaineen ja/tai kiihdyttamisaineen kanssa, silloin kun sita kaytetaan. Vesihcyrya tai muuta hoyrya tai kaasua voidaan kayttaia eriytt.amis- ja/tai kiihdyttamisaineena. Hienojakoisen aineksen kerrokseen tai kerrokselle voidaan sumuttaa tai suihkuttaa nestetta. Taman keksinnon menetelmaa tai laitetta voidaan kayttaa kyllastamaan hienojakoinen kasviaines, esim. leikattu lehtitupakka, tasaisesti kyllastysaineella, esimerkiksi orgaanisella kyllastamisaineella. Tassa tarkoituksessa kyllastysaine hayryfaasissaan voi muodostaa eriyttamisaineen ja/tai, silloin kun sit! kaytetggn, kiihdytysaineen virtauksen kokonaan tai osan siita. Vaihtoehtoisesti kasviaineksen eriytetty kerros voidaan saattaa kosketukseen nestefaasissa olevan kyllgstysaineen kanssa.

9 7 Run tsmsn keksinnon kohteena oleva menetelma suoritetaan ksyttsmslls seka kiihdytysvirtausta etts eriyttamisvirtausta, eriyttamisvirtauksen tarkoituksena on eriyttas kuitumainen tai muu hienojakoinen aines, ja kiihdytysvirtauksen tarkoituksena on lisats kierratysts ja siten sekoittumista hienojakoisen aineksen eriytetyssa koostumuksessa. Saatetaan havaita, etts kokonaiskaasuntarvetta voidaan vshentsa, kun ksytetsan kaasumaisen vsliaineen kiihdytysvirtausta. On myos havaittu, etts kun ainoa kaytetty kaasumainen virtaus on ylaspainen virtaus, kuitumaiset hienojakoiset ainekset pysyvat kietoutuneina tai kietoutuvat, eivstks siten ole edells msaritellysss mielesss eriytettyja. Jokaiselle hienojakoiselle ainekselle tai taman keksinnon mukaisesti konstruoidulle eriyttsmislaitteelle on olemassa rajoitettu maars eriyttsmis - ja kiihdyttsmisvirtausmssris, joiden sisalla kontrolloitu kaytto on mahdollista. 1NAms alueet voidaan mssritella yksinkertaisilla kokeilla. Eriyttsmisvirtaus kaynnistetaan suositeltavasti ennen kiihdytysvirtauksen aloittamista. Jotta keksinto tulisi selvssti ymmsrretyksi, ja sits olisi heippo ksyttss, kuvataan sits seuraavaksi lahemmin esimerkinomaisesti samalla viitaten oheisiin piirustuksiin, joissa : Kuva 1 on kaaviomainen perspektiivikuvanto eriyttsimislaitteesta ; Kuva 2 on kaaviomainen leikkauskuvanto kuvan 1 laitteesta, jolloin leikkaus on suoritettu viivoilla II-II osoitetusta keskipystytasosta ; Kuva 3 on graafinen esitys, joky osoittaa eriyttsmiskaasun nopeus (A-akseli) ja kiihdytyskaasun nopeus- (B-akseli) alueet, joilla kontrolloitu toiminta on mahdollista, kun kuvien

10 8 1 ja 2 laitetta kaytetaan leikatun lehtitupakan kuivaukseen ; j a Kuva 4 on kuvaa 3 vastaava kuvanto, mutta siina on myos esitetty kierratyskuvio laitteen eriyttamisvyohykkeess a. Kuvissa 1 ja 2 esitettyyn eriyttamislaitteeseen kuuluu leikkaukseltaan neliimainen kotelo 1, jonka nelja seinarnaa eroavat pystysuunnasta ylospain 30 asteen kulmassa. Kotelo 1 jatkuu alapaastaan pystysuoraan alaspain kanavana 2. Kotelon kunkin seinaman sisapuolelle on sijoitettu jakolevy, kuvassa 2 esitettyjen jakolevyjen ollessa merkitty viitenumeroilla 3, 4 ja 5. Kukin levyista 3-5, ja tasmalleen samanlainen jakolevy, joka on sijoitettu vastapaata levya 4 ja liittyy kotelon 1 etuseinam8,an, on valin paassa siihen liittyvasta kotelon sivuseinamasta ja on sen kanssa samansuuntainen. Kukin jakolevy on varustettu samanlaisella ryhmalla, joka muodostuu ylemmasta ja alemmasta rei itysrivista, kunkin reign halkaisijan ollessa 4,5 mm, levyn 4 reikia ollessa merkitty viitenumeroilla 6. Jakolevyt muodostavat laitteen seinamavalineet, ja niissa olevat rei'itykset muodostavat ensimmaiset suutinvalineet. Ylapaast8.an jakolevyjen ja niita vastaavien kotelon sivuseinamien valiset tilat, joista kuvassa 2 nakyvat kaksi on merkitty viitenumeroilla 7 ja 8, on suljettu levylla 9. Names tilat muodostavat ulommat painekammiovalineet. Kunkin jakolevyn ylapaasta pystysuoraan ylospain ulottuvat sailioseinamat, jolloin jakolevyihin 3 ja 5 liittyvia sailioseinamia on merkitty viitenumeroilla 10 ja 11 (kuva 2), ja sailioseinamien liitoskohdat on esitetty kuvassa 1 pistekatkoviivoilla. Kanavaseinaman 2 lapi ja kanavaa pitkin ylospain ulottuu putki 12. Putken 12 ylapaa on yhdistetty jakolevyjen

11 9 alapaihin. Putken 12 ylapaahan on sovitettu suutinlevyn 13, jonka lapi ulottuu halkaisijaltaan 7 mm :n suuaukko 14 joka muodostaa toiset suutinvalineet. Kaytettaessa eriyttamiskennoa kuivaamaan kosteaa leikattua lehtitupakkaa kaytetty tupakkamaara (ei esitetty) sijoitetaan tilaan, jonka nelja jakolevya yhdessa maarittelevit, joka tila muodostaa eriyttamisvyohykkeen. Lamminta eriyttamisilmaa syotetaan pienella paineella kanavaan 2, josta se kulkee tiloihin 7 ja 8 seka kotelon 1 etu- ja takaseinamiin liittyviin vastaaviin tiloihin. Naista tiloista tams lammin ilma kulkee jakolevyjen rei"ityksen lapi ja siten kosketukseen leikatun tupakan kanssa. Lamminta kiihdytysilmaa syateta,an pienella paineella putkeen 10, josta se tulee pystysuunnassa ylcspain tupakkaan. Tuloksena eriytta.misvyohykkeen geometriasta jai eriyttamisilman ja kiihdytysilman syottamisesta taataan leikatun tupakan saadelty eriytyminen, mika johtaa pitkanomaisten kuitujen kietoutumien irtoamiseen, taman puolestaan mahdollistaessa lahes taydellisen sekoittumistilan saavuttamisen. Min kostea leikattu tupakka saadaan kuivattua paremmin. On havaittu, etta menetelma voidaan suorittaa tupakan juurikaan vahingoittumatta. Huomattakoon myts, ett laitteen taryttimisu ei tarvita. Kuvan 3 kayran viivoitettu slue esittaa edella kuvatun laitteen kontrolloidun toiminnan vyohyketta eriyttamisilman (pystyakseli A) pintanopeuden ja kiihdytysilman (vaaka-akseli B) pintanopeuden funktiona, kun laitetta kaytetaan kui-- vaamaan nykyista kaupallista tyypilthn lampokasiteltya (flue-cured) leikattua lehtitupakkaa. Nopeusyksikot ovat metrejs sekunnissa. Huomattakoon, etta kontrolloidun toiminnan vyrhykkeella kiihdytys- tai ylospainn virtaavan ilman nopeus on pienempi kuin eriyttamis- tai kietoutumien irrotusilman nopeus.

12 10 Kuvassa 4 on esitetty eriytettyyn kerrokseen muodostuva iiman ja mukana olevien tupakkaosasten kierratyskuvio. Havaitaan, etta eriyttamisvyohykkeen maarittelevien viettavien seinamien vieressa on alaspain suuntautuvia virtauksia ja vychykkeen keskella pystysuora virtaus ylbspain. Kierratyskuviossa on lisaksi ulospain suuntautuvat virtaukset keskivyohykkeesta. Eriytetty vyohyke sijoittuu olennaisesti kokonaisuudessaan eroavien seinamien, ts. jakolevyjen maarittelemaan tilaan. Edelia kuvattu peruskierrgtyskuvio aikaansaadaan eriyttamisvirtauksella, mutta se vahvistuu kiihdytysvirtauksen avulla. Kierratysvirtaus yhdistyy luonnollisesti ylospaiseen yleiseen ilmavirtaukseen laitteen sisalla. Edella kuvatussa laitteessa kaytetaan yhta kiihdytyssuutinvalinetta, ts. suuaukkoa 14, kiihdytysvaliaineen siirtamiseen tupakkakerrokseen. Laitteen muunnetussa muodossa kaytetaan useita suuaukkoja, joiden avulla tupakkakerrokseen ohjataan ylospain useita kiihdytysvaliainevirtauksia. Suutinlevy 13 voitaisiin korvata rakenteeltaan sintratulla tai kudotulla elementilla. Vaikka, kuten edella on kuvattu, rei'itysriveja 6 on kaksi, ja suositeltavasti niita on ainakin kaksi, voitaisiin kayttaa myos useampaa kuin kahta rivia. Kun pidetaan mielessa alaspaiset virtaukset jakolevyissa, voisi tuntua sopivalta korvata rei'itykset 6 suutinvalineilla, jotka suuntaavat eriytysilman alaspain yhdensuuntaisesti jakolevyjen kanssa. T91lainen jarjestely on kuitenkin havaittu vahemman edulliseksi.

13 1 1 Kuvien 1 ja 2 eriyttimislaitetta voitaisiin kayttaa muodostamaan kenno samanlaisten vierekkaisten kennojen ryhmassa, joka muodostaa suuremman kokonaiseriyttamislaitteen. TamAn keksinnon mukaista laitetta voitaisiin kayttaa osasten erottelijana UK-patenttijulkaisussa A kuvatuissa tupakointitarvikkeiden valmistuskoneissa.

14 1 2 Patenttivaatimukset : 1. Menetelma hienojakoisen aineksen kasittelemiseksi, t u n n e t t u siita, etta hienojakoinen aines pidetaan eriytetyssa tilassa eriyttamisvyohykkeessa, jota rajoittavat ylospain pystysuunnassa divergoivat seinamavaliaineet (3-5), siten etta vyohykkeen horisontaalinen poikkileikkauspintaala kasvaa sen ylospaisessa suunnassa, jolloin kaasumaista eriyttimisvaliainetta syotetlin seinamavalineiden useista kohdista (6) vyohykkeeseen, siten etta vyohykkeeseen muodostuu kiertava virtauskuvio, joka muodostuu alaspain suunnatusta virtauksesta seinamavalineiden kohdalla ja ylospain suunnatusta virtauksesta vyohykkeen alemmasta alueesta. 2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelma, t u n n e t t u siita, etta hienojakoisen aines on kuitumaista hienojakoista ainesta. 3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen menetelma, t u n - n e t t u siita, etta hienojakoinen aines on leikattua tupakkaa..4. Patenttivaatimuksien 1, 2 tai 3 mukainen menetelma, t u n n e t t u siiti, etta eriyttamisaine on ilmaa. 5. Patenttivaatimuksen 1, 2 tai 3 mukainen menetelma, t u n n e t t u siita, etta eriyttamisaine on hcyrya. 6. Jonkin patenttivaatimuksista 1-5 mukainen menetelma, t u n n e t t u siita, etta vyohykkeeseen syotetaan ylospain kaasumaista kiihdytysainetta vyohykkeen alemmalla alueella olevasta kohdasta. 7. Patenttivaatimuksen 6 mukainen menetelma, t u n n e t t u siita, etta kiihdytysaine on ilmaa. co Ln CID

15 Patenttivaatimuksen 6 mukainen menetelma, t u n n e t t u siita, etta kiihdytysaine on hoyrya. 9. Jonkin patenttivaatimuksista 1-8 mukainen menetelma, t u n n e t t u siita, etta eriytetty hienojakoinen aines saatetaan kosketukseen kyllastysaineen kanssa. 10. Eriyttamisaine, t u n n e t t u seinamavalineidta (3-5), jotka rajoittavat eriyttamisvyohyketta, jolloin seinamavalineet (3-5) divergoivat pystysuunnasta ylospain siten, etta vyohykkeen horisontaalinen poikkileikkauspinta-ala kasvaa sen ylospaisessa suunnassa, ja eriyttamissuutinvalineista (6), joita voidaan kayttaa syottamaan kaasumaista eriyttamisvaliainetta vyohykkeeseen useista sanottujen seinamavalineiden (3-5) kohdista, sites etta kaytettaessa laitetta hienojakoisen aieksen eriytta".miseen vyohykkeeseen muodostuu kiertava virtauskuvio, joka muodostuu alaspain suunnatusta virtauksesta seinamavalineiden kohdalla ja ylospain suunnatusta virtauksesta vyohykkeen alemmalta alueella. 11. Patenttivaatimuksen 10 mukainen laite, t u n n e t t u kiihdytysvalineista (13-14), joita voidaan kayttaa syottamaan kaasumaista kiihdytysvaliainetta vyohykkeeseen ylospaisessa suunnassa vyohykkeen alemmalla alueella olevasta paikasta. 12. Patenttivaatimuksien 10 tai 11 mukainen laite, t u n - n e t t u siita, etta seinamavalineiden (3-5) ylospain divergoivan osan kohdalla eriyttamisvyohyke on paalta katsottuna muodoltaan olennaisesti neliomainen. 13. Patenttivaatimuksen 10 tai 11 mukainen laite, t u n - n e t t u siita, etta seinamavalineiden (3-5) ylospain divergoivan osan kohdalla eriyttamisvyohyke on paalta katsottuna muodoltaan olennaisesti pyorea.

16 Jonkin patenttivaatimuksista mukainen laite, t u n n e t t u siitl, etta seingmavglineiden (3-5) ylospain divergoivan osan eroamiskulma pystysuunnasta on kolmenkymmenen asteen alueella. 15. Jonkin patenttivaatimuksista mukainen laite, t u n n e t t u siita, ettl eriyttamissuutinvalineet (6) muodostuvat seinamlvalineissa o.kvasta rei'itysryhmasta. 16. Patenttivaatimuksen 15 mukainen laite, t u n n e t t u siita, etta rei'itysten ryhman vyohykkeella seinamavalineet (3-5) rajoittavat painekammiovalineita (7, 8). 17. Jonkin patenttivaatimuksista mukainen laite, t u n n e t t u siita, etta eriyttamisvyohykkeelta ylospain ulottuu sailiaseinamavalineet (10, 11). 18. Jonkin patenttivaatimuksista 1-9 mukainen menetelma, t u n n e t t u siita, etta se suoritetaan jonkin patenttivaatimuksista mukaisella laitteella.

17 (57) Tiivistelma : Hienojakoisen aineksen kasittelymenetelmassa ainekseen sen ollessa ylospain divergoivien seinamien (3,4,5) rajoittamassa eriyttamisvyohykkeessa kohdistetaan kaasumaisen eriyttamisvaliaineen virtaus, jota syotetaan seinamien useista kohdista (6), ja suositeltavasti myos samanaikaisesti kaasumaisen kiihdytysvaliaineen virtaus, jota syotetaan ylospaisessa suunnassa sanotun vyahykkeen alemmalta alueelta (12, 13, 14). Kasiteltyihin kuuluvat kuivaus, kostutus, kuumennus, jaahdytys ja sekoitus. (Fig. 2 ) (57) Sammandra : I ett forfarande for behandling av finfordelat material, underkastas materialet, medan det befinner sig i en mobiliseringszon vilken ar avgransad av uppat divergerande vaggar (3, 4, 5), en stromning av ett gasformigt mobiliseringsmedium, vilket infors vid ett flertal stallen (6) vid vaggarna, och foretradesvis ocksa en samtidig stromning av ett gasformigt accelererande medium, vilket infors i en riktning uppat Fran ett lagre omrade i zonen (12, 13, 14). Behandlingarna omfattar torkning, fuktning, uppvarmning, avkylning och blandning.

18 E N C L O S U R E S F 0 R M 17 JAN 1986 Oy Jalo Ant-Wourinen Ab, Laivurinrinne 2, SF Helsinki, Finlan d L~.i9GG ; Our Ref : RD 273 Date : 9th January, Proposed New Patent Application in Finlan d Herewith To Follow Alread y Sent to Yo u Specification, Claims & Abstract X Informal Drawings X Formal Drawings X Priority Document x Power of Attorne y [Assignment X Othe r PLEASE ACKNOWLEDGE RECEIPT OF ENCLOSURES. THIS ORDER LETTER AN D ALL CORRESPONDENCE TO BE ADDRESSED TO : K.J.H. MacLean, Esq., Group Research & Development Centre, British-American Tobacco Company Limited, Regent's Park Road, Southampton S09 1PE, England. Received With Than ks

19 E N C L O S U R E S F 0 R M Oy Jalo Ant-Wourinen Ab, Laivurinrinne 2, SF Helsinki 12,. Finlan d Our Ref : RD 273 Date : 19th December, Proposed New Patent Application in Finlan d Herewith To Follow Alread y Sent to Yo u Specification, Claims & Abstract X Informal Drawings X Formal Drawings x Priority Document x Power of Attorne y Assignment x Othe r PLEASE ACKNOWLEDGE RECEIPT OF ENCLOSURES. THIS ORDER LETTER AN D ALL CORRESPONDENCE TO BE ADDRESSED TO : K.J.H. MacLean, Esq., Group Research & Development Centre, British-American Tobacco Company Limited, Regent's Park Road, Southampton SOS 1PE, England.. With Thinks cd 0 co U- 1 rv

Source: http://industrydocuments.library.ucsf.edu/tobacco/docs/zzww0021

Source: http://industrydocuments.library.ucsf.edu/tobacco/docs/zzww0021 i. [A] TIIVISTELMK - SAMMANDRAG (11) (21) Patenttihakemus - Patentansokan 915419 (51) Kv.1k.5 - Int.c1.5 D 21H 27/00, A 240 1/02 // 0 21F 9/02, D 21H 23/00, 11 :00, 11 :12 SUOMI-FINLAND (22) Hakemispaiva

Lisätiedot

Mia Myllymäki RIKKIRIKASTEEN SUODATUKSEN PESUTULOKSEN OPTIMOINTI

Mia Myllymäki RIKKIRIKASTEEN SUODATUKSEN PESUTULOKSEN OPTIMOINTI Mia Myllymäki RIKKIRIKASTEEN SUODATUKSEN PESUTULOKSEN OPTIMOINTI Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Kemiantekniikan koulutusohjelma Helmikuu 2008 KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Kemiantekniikan

Lisätiedot

FOKUSOIMATTOMAN IONISUIHKUN KÄYTTÖ MIKROANALYTIIKAN NÄYTTEENKÄSITTELYSSÄ

FOKUSOIMATTOMAN IONISUIHKUN KÄYTTÖ MIKROANALYTIIKAN NÄYTTEENKÄSITTELYSSÄ FOKUSOIMATTOMAN IONISUIHKUN KÄYTTÖ MIKROANALYTIIKAN NÄYTTEENKÄSITTELYSSÄ Pro gradu -tutkielma Turun Yliopisto Fysiikan ja tähtitieteen laitos Materiaalitiede 2012 LuK Jere Manni Tarkastajat: FL Jyrki Juhanoja

Lisätiedot

ILKKA KERÄNEN LEIKKAUSPARAMETRIEN VAIKUTUS LÄPÄISYYN JA LEIKKAUSJÄLKEEN PEHMEIDEN AINEIDEN VESISUIHKULEIKKAUKSESSA. Diplomityö

ILKKA KERÄNEN LEIKKAUSPARAMETRIEN VAIKUTUS LÄPÄISYYN JA LEIKKAUSJÄLKEEN PEHMEIDEN AINEIDEN VESISUIHKULEIKKAUKSESSA. Diplomityö ILKKA KERÄNEN LEIKKAUSPARAMETRIEN VAIKUTUS LÄPÄISYYN JA LEIKKAUSJÄLKEEN PEHMEIDEN AINEIDEN VESISUIHKULEIKKAUKSESSA Diplomityö Tarkastaja: professori Kari T. Koskinen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Hydrauliikan-

Lisätiedot

Diplomi insinööri Tapio Koisaari

Diplomi insinööri Tapio Koisaari TEKNILLINEN KORKEAKOULU Konetekniikan osasto Juha Nyholm Raskaan kaluston aerodynamiikan kehittäminen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi insinöörin tutkintoa varten. Espoo

Lisätiedot

Teknillinen Korkeakoulu

Teknillinen Korkeakoulu Teknillinen Korkeakoulu Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Pekka Kurki MITTAUSELEKTRONIIKAN KOMPONENTTILEVYJEN VALMISTUKSELLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä

Lisätiedot

ALKALISTEN ITSESTÄÄN KOVETTUVIEN FENOLIHARTSIPOHJAISTEN KAAVAUS- JA KEERNAHIEKKOJEN KOVETTUMISNOPEUDEN KIIHDYT- TÄMINEN LÄMMÖN AVULLA

ALKALISTEN ITSESTÄÄN KOVETTUVIEN FENOLIHARTSIPOHJAISTEN KAAVAUS- JA KEERNAHIEKKOJEN KOVETTUMISNOPEUDEN KIIHDYT- TÄMINEN LÄMMÖN AVULLA TEKNILLINEN KORKEAKOULU MATERIAALITEKNIIKAN OSASTO METALLURGIA BO PRIESTER ALKALISTEN ITSESTÄÄN KOVETTUVIEN FENOLIHARTSIPOHJAISTEN KAAVAUS- JA KEERNAHIEKKOJEN KOVETTUMISNOPEUDEN KIIHDYT- TÄMINEN LÄMMÖN

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄTEKNIIKKA

JÄRJESTELMÄTEKNIIKKA ---------- JÄRJESTELMÄTEKNIIKKA ---------------------------------------------------------------------- SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO SISÄILMASTO...14 LÄMMÖN SIIRTO... 16 SISÄILMASTON KÄSITTEET... 18

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Rakennustekniikka. Tuotantotekniikka INSINÖÖRITYÖ ULKOTILOJEN LAATOITUSTEN KESTÄVYYS

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Rakennustekniikka. Tuotantotekniikka INSINÖÖRITYÖ ULKOTILOJEN LAATOITUSTEN KESTÄVYYS TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA Rakennustekniikka Tuotantotekniikka INSINÖÖRITYÖ ULKOTILOJEN LAATOITUSTEN KESTÄVYYS Työn tekijä: Tuomas Väisänen Työn valvoja: Matti Leppä Työn ohjaaja: Jukka Huttunen

Lisätiedot

JUSSI JAAKKOSELA PUTKISILLAN LÄMPÖLIIKKEIDEN AIHEUTTAMIEN VOIMIEN MÄÄRITTÄMINEN SILTALOHKOJEN LIITOKSILLE JA KIINTOPISTEILLE.

JUSSI JAAKKOSELA PUTKISILLAN LÄMPÖLIIKKEIDEN AIHEUTTAMIEN VOIMIEN MÄÄRITTÄMINEN SILTALOHKOJEN LIITOKSILLE JA KIINTOPISTEILLE. JUSSI JAAKKOSELA PUTKISILLAN LÄMPÖLIIKKEIDEN AIHEUTTAMIEN VOIMIEN MÄÄRITTÄMINEN SILTALOHKOJEN LIITOKSILLE JA KIINTOPISTEILLE Diplomityö Tarkastaja: Professori Ralf Lindberg Tarkastaja ja aihe hyväksytty

Lisätiedot

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU Tutkimus teräksen EN 1.4512 rajamuovattavuudesta Advanced Strain Analysis Päivi Juntunen Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelman opinnäytetyö Konetekniikka Insinööri(AMK)

Lisätiedot

Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu. Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa

Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu. Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Sähkötekniikan laitos Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Matti Koivisto Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa Diplomityö, joka

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ. Tuomas Piiroinen. Sijaintiin perustuva liikkuvan kaluston pyörän laipan voitelu

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ. Tuomas Piiroinen. Sijaintiin perustuva liikkuvan kaluston pyörän laipan voitelu 03 2010 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ Tuomas Piiroinen Sijaintiin perustuva liikkuvan kaluston pyörän laipan voitelu Tuomas Piiroinen Sijaintiin perustuva liikkuvan kaluston pyörän laipan

Lisätiedot

Selvitys kierrätyspolttoainejakeiden ominaisuuksista ja soveltuvuudesta kaasutus-chplaitoksen. Jukka Korri

Selvitys kierrätyspolttoainejakeiden ominaisuuksista ja soveltuvuudesta kaasutus-chplaitoksen. Jukka Korri Selvitys kierrätyspolttoainejakeiden ominaisuuksista ja soveltuvuudesta kaasutus-chplaitoksen polttoaineeksi Jukka Korri Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto, Fysiikan laitos 14.11.2011 Ohjaajat:

Lisätiedot

VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS. TUTKIMUSSELOSTUS No 31 JUKKA AHOKAS - KIMMO KOIVISTO ENERGIANSÄÄSTÖ VILJANKUIVAUKSESSA

VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS. TUTKIMUSSELOSTUS No 31 JUKKA AHOKAS - KIMMO KOIVISTO ENERGIANSÄÄSTÖ VILJANKUIVAUKSESSA \y/mcd)_ia-\ 03450 OLKKALA 913-46211 VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY TUTKIMUSSELOSTUS No 31 JUKKA AHOKAS - KIMMO KOIVISTO ENERGIANSÄÄSTÖ

Lisätiedot

6 Sääoppi. 6.A Ilmakehä 6.A.1 ILMAKEHÄ 6.A.2 ILMAKEHÄN KEMIALLI- NEN KOOSTUMUS. Kuva 3-61

6 Sääoppi. 6.A Ilmakehä 6.A.1 ILMAKEHÄ 6.A.2 ILMAKEHÄN KEMIALLI- NEN KOOSTUMUS. Kuva 3-61 sivu 271 6 Sääoppi 6.A Ilmakehä Ihmiset ovat kautta aikojen olleet kiinnostuneita omasta ympäristöstään. Vähitellen olemme kyenneet voittamaan esteet, jotka ovat rajoittaneet liikkumistamme maalla, merellä,

Lisätiedot

www.kaeser.com Paineilmatekniikka Paineilmatekniikan perusteet lyhyesti, ytimekkäästi ja helppotajuisesti

www.kaeser.com Paineilmatekniikka Paineilmatekniikan perusteet lyhyesti, ytimekkäästi ja helppotajuisesti www.kaeser.com Paineilmatekniikka Paineilmatekniikan perusteet lyhyesti, ytimekkäästi ja helppotajuisesti Tunnetteko Te paineilmakustannuksenne? Tarkat paineilmakustannuksenne saatte selville tilaamalla

Lisätiedot

TOMMI LEINO KATTILALAITOKSEN PUTKISTOJEN LAYOUT-ESISUUNNITTELU. Diplomityö

TOMMI LEINO KATTILALAITOKSEN PUTKISTOJEN LAYOUT-ESISUUNNITTELU. Diplomityö TOMMI LEINO KATTILALAITOKSEN PUTKISTOJEN LAYOUT-ESISUUNNITTELU Diplomityö Tarkastaja: professori Asko Ellman Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvoston kokouksessa 8. marraskuuta

Lisätiedot

Laatoitustyön laatuvaatimukset

Laatoitustyön laatuvaatimukset Ville Palomäki Laatoitustyön laatuvaatimukset Laatan ominaisuudet Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri AMK Materiaali- ja pintakäsittelytekniikka Insinöörityö 3.5.2013 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko

Lisätiedot

KOTITALOUSVEDEN LÄMMÖNTALTEENOTTO

KOTITALOUSVEDEN LÄMMÖNTALTEENOTTO KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KOTITALOUSVEDEN LÄMMÖNTALTEENOTTO Sara Salminen Diplomityö, jonka aihe on hyväksytty Oulun yliopiston Konetekniikan koulutusohjelmassa 16.03.2015 Ohjaaja: Juhani Niskanen

Lisätiedot

PNEUMATIIKKA. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Konetekniikan osasto Mekatroniikan ja virtuaalisuunnittelun laboratorio

PNEUMATIIKKA. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Konetekniikan osasto Mekatroniikan ja virtuaalisuunnittelun laboratorio Lappeenrannan teknillinen yliopisto Konetekniikan osasto Mekatroniikan ja virtuaalisuunnittelun laboratorio Ko420000 Mekatroniikan peruskurssi Kevät 2007 PNEUMATIIKKA SISÄLLYSLUETTELO PAINEILMAN PERUSTEET

Lisätiedot

Veden hapetuslaitteen prototyypin toimintaperiaatteen todentaminen ja hapetustehon määrittäminen

Veden hapetuslaitteen prototyypin toimintaperiaatteen todentaminen ja hapetustehon määrittäminen Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Säätötekniikan laboratorio Diplomityö Veden hapetuslaitteen prototyypin toimintaperiaatteen todentaminen ja hapetustehon määrittäminen Oulussa 8.1.2013 Tekijä: Petri

Lisätiedot

ANTTI SUNELL OSASTOIVAN ALUMIINISEN PALO-OVIJÄRJESTELMÄN TIIVEYDEN JA ERISTÄVYYDEN KEHITYSTYÖ. Diplomityö

ANTTI SUNELL OSASTOIVAN ALUMIINISEN PALO-OVIJÄRJESTELMÄN TIIVEYDEN JA ERISTÄVYYDEN KEHITYSTYÖ. Diplomityö ANTTI SUNELL OSASTOIVAN ALUMIINISEN PALO-OVIJÄRJESTELMÄN TIIVEYDEN JA ERISTÄVYYDEN KEHITYSTYÖ Diplomityö Tarkastaja: professori Timo Kalema Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan

Lisätiedot

VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY VAKOLAN TUTKIMUSSELOSTUS NRO 41

VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY VAKOLAN TUTKIMUSSELOSTUS NRO 41 V KCED) PPA 1 03400 VIHTI 913-46 211 VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY VAKOLAN TUTKIMUSSELOSTUS NRO 41 KIMMO KOIVISTO - KAISA

Lisätiedot

Hyödyllisyysmalliopas

Hyödyllisyysmalliopas Hyödyllisyysmalliopas Hyödyllisyysmalli on nopea ja edullinen Tämän oppaan tarkoituksena on antaa tietoa kaikille, jotka tarvitsevat keksinnölleen hyödyllisyysmallioikeuden tarjoamaa suojaa. Oppaasta löytyvät

Lisätiedot

MicroSCADA Kuvankäsittely

MicroSCADA Kuvankäsittely Laadittu: 30.09.98 Ohjelmaversio: 8.4.2 Dokumenttiversio: B MicroSCADA Kuvankäsittely Copyright 1998 ABB Transmit Oy Releet ja Kaukokäytöt. Kaikki oikeudet pidätetään. Huomautus 1 Tässä dokumentissa esiintyviä

Lisätiedot

Ongelma-ratkaisu-menetelmän käyttö EPO:n valituslautakunnan päätösten valossa Esimerkkinä elintarviketekniikan

Ongelma-ratkaisu-menetelmän käyttö EPO:n valituslautakunnan päätösten valossa Esimerkkinä elintarviketekniikan Ongelma-ratkaisu-menetelmän käyttö EPO:n valituslautakunnan päätösten valossa Esimerkkinä elintarviketekniikan alan keksinnöt Patentit Teollisuus Tekniikka 2010 2011 Erikoistyö Kaarina Aarnisalo Patentti-

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ TIMO CRONVALL PASI KRÅKNÄS TOMMI TURKKA

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ TIMO CRONVALL PASI KRÅKNÄS TOMMI TURKKA 41 2012 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ TIMO CRONVALL PASI KRÅKNÄS TOMMI TURKKA Laserkeilauksen käyttö liikennetunneleiden kunnossapidon hallinnassa Timo Cronvall, Pasi Kråknäs, Tommi Turkka

Lisätiedot

POTKURILASKENNAN VALIDOINTI JA GEOMETRIAN SIIRTO CFD-LASKENNAN TARPEISIIN

POTKURILASKENNAN VALIDOINTI JA GEOMETRIAN SIIRTO CFD-LASKENNAN TARPEISIIN 1 Opinnäytetyö (AMK) Kone- ja tuotantotekniikka Laiva- ja venetekniikka 2015 Janne Juvasmaa POTKURILASKENNAN VALIDOINTI JA GEOMETRIAN SIIRTO CFD-LASKENNAN TARPEISIIN 2 OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

Kattilatekniikat biopolttoaineille alle 5 MW teholuokassa. Boiler Options for Bio Fuels under 5 MW Thermal Power

Kattilatekniikat biopolttoaineille alle 5 MW teholuokassa. Boiler Options for Bio Fuels under 5 MW Thermal Power LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT School of Energy Systems Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0201 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari Kattilatekniikat biopolttoaineille alle 5 MW teholuokassa

Lisätiedot