Source:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Source: http://industrydocuments.library.ucsf.edu/tobacco/docs/pgfn0207"

Transkriptio

1 PATENT AGENTS PATE&TANIAY$$.072 E y, Laivurinnnne 2 ~J SF Helsinki Finlan d 2 8 JAN 1986 Your ref gj~ i 1 MacLean, Esq.... B. t*.i h-american Tobacco Company Limited Our ref. ' ;'...Group ; Research & Development Unser Zeichen 19214/ml _..._.,.Cent.rt! Regent's Park Roa d Helsinki. 1_ SOUTHAMPTON S09 1PE /England 23rd January, a Re : New Patent Application in Finland - British-American Tobacco Company Limited - ' Improvements Relating To The Treatment Of Particulate Materials " Referring to your letter of 9th December, 1985 we inform that the above mentioned application was filed on 20th January, 1986 under No , claiming priority from the UK patent application No of 25th January, Please find enclosed the official receipt. We also paid the additional fee for eight extra claims exceeding the ten first ones, which payment appears from the official receipt, too. We enclose two copies of the specification and claims in Finnish. The Abstract has been translated into Swedish by us and two copies of it are enclosed as well. We thank you for your order and attach our debit note. Yours faithfully, OY JALO ANT-WUORINEN A B Encl. % Off. receipt 2 copies Debit note Members of the Association of F nmsh Patent Attorneys Mitgliedet des Vereins Finnischer Patentanwalte Patent s Parente Trademarks Warenzeichen Design s Muste r TELEPHONE TELEX TELEFAX BANKS KANSALLIS-OSAKE-PANKKI POSTGIR O nat 190) JALO SF nai 1901 t AO 575 Etta int +358 ' nr UNION BANK OF FINLAN D Frednkinton

2 KUITTI Patenttihakemas Pawacuae. Hakernusmaksu mk ^C-aksu on Canaan maksanut PATENTTI JA REKISTERIHALLITUKSELLE Tavaramerkk,h?kemus.-Ta>merkki I() viere,sen laskelman mukaan mk, Helsing,ssa / / Hakrmusmaksu U ud,stam ishakemusrtaks u Pidennvsmaks. mk makt:um k Malhorkeushakemusi'!7l0Th o Hakemusmaksu m k maksu mk

3 Hienojakoisten ainesten kasittelymenetelma - Forfarande for behandling av partikelformigt materia l Tama keksinto liittyy hienojakoisten ainesten kasittelyyn. Erityisesti keksinto kohdistuu kuitumaisten hienojakoisten ainesten, kuten esimerkiksi lehtitupakan kasittelyyn. Tupakkaa ja muita hienojakoisia lehtiaineksia on ehdotettu kasiteltavaksi menetelmilla, joihin on sanottu kuuluvan aineksen leijutus. Siten GB-patenttijulkaisussa on kuvattu tupakan kasittelylaite, jots kaytettaessa tupakkaa kuljetetaan tarykuljettimella, joka on varustettu paaasiassa tasomaisella, ilmaa lapaisevalla alustalla, jonka lapi kulkee kuumaa ilmaa ylo spain tupakan kanssa kosketukseen. Tupakka sekoitetaan kuljettimen taryliikkeella ja ylospain liikkuvalla ilmalla. Julkaisussa sanotaan, etta naiden kahden vaikutuksen yhdistelmalla tupakka leijuuntuu ainakin osittain. GB-patenttijulkaisussa on kuvattu menetelma teen kuivaamiseksi ja laite sits varten. Taman julkaisun selityksen mukaisesti tee kuljetetaan perakkain useiden tasomaisten rei'itettyjen pintojen yli. Lamminta ilmaa johdetaan ylospain kunkin naista pinnoista lapi ja pintoja tarytetaan tats varten tarkoitetuilla valineilla. Julkaisun mukaisesti pintoja tarytetaan pinnoissa olevan rei'ityksen tukkeutumisen estamiseksi seka myos estamaan aukkojen muodostumista sekoitettavaan teekerrokseen. Julkaisussa esitetaan myos, etta reikapintojen tarytys voi muodostaa valineet aikaansaamaan teen siirtyminen pintojen yli. GB-patenttijulkaisussa A on kuvattu laite hienojakoisen lehtiaineksen (teen tai tupakan) kuivaamiseksi tai jaahdyttamiseksi. Laitetta kaytettaessa kuumennettua ilmaa kaytetaan leijutusvaliaineena ja sen tarkoitukseksi on maaritelty lehtiaineksen pitaminen leijutustilassa. Aukkojen TI, CC) c.~

4 2 muodostumisen valttamiseksi hienojakoisen lehtimateriaalin kerrokseen laitteessa on kudosverkko, jonka tarkoituksena on jakaa leijutusilma tasaisesti kerrokseen. Kudosverkko pidetaan kehyksen avulla rakenteeltaan tasomaisena. Laitetta voidaan taryttaa osaltaan auttamaan lehtiaineksen tasaisen kasittelyn aikaansaamista. US-patenttijulkaisun mukaiseen menetelmaan leikatun tupakan kasittelemiseksi sisaltyy tupakan kasittely leijutusvaliaineella kammiossa, jossa patsasmaista tupakkakerrosta pidetaan leijutustilassa ilmalla, joka virtaa tupakkakerroksen lapi sen jalkeen kun se on kulkenut ylospain tasomaisen hajotuslevyn lapi. Yleisemmalta kannalta katsottuna leijutustekniikkaa on monilla teollisuudenaloilla kaytetty moniin tarkoituksiin. Siten esimerkiksi GB-patenttijulkaisussa A kuvataan leijukerroslaite hiilen ja muiden tallaisten "kokkaremaisten" aineiden polttoon tai kaasutukseen. Eras syy, joka tekee leijutuksen prosessi-insinoaria kiinnostavaksi, on mahdollisuus paasta kiinteiden hiukkasten taydelliseen sekoittumistilaan leijukerroksessa. Taydellisen sekoittumisen ilmio voidaan maaritella useilla tavoilla. Lampotilakasittein ajateltuna se esimerkiksi tarkoittaa, etta hiukkasten maksimilampotila eroaa vain vahan niiden keskilampotilasta. Siten leijukerroksessa, jossa vallitsevat lahes taydelliset sekoitusolot, voidaan yllapitaa korkeata lampvtilaa ilman etta kerroksen sisalla esiintyy ylikuumenneita alueita. Taydelliseen sekoittumistilaan voidaan helposti paasta, jos kerroksen hiukkaset ovat muodoltaan olennaisesti tasaisia ja suunnilleen samankokoisia eivatka liian erikokoisia ja

5 3 tiheyksisia. Eraiden hienojakoisten ainesten, leikatun lehtitupaka esimerkiksi, ollessa kyseessa eroavat hiukkaset merkittavasti naista kriteereista. Run kysymyksessa on leikattu lehtitupakka ero on selva erityisen tarkeassa kriteerissa, muodossa. Leikattu lehtitupakka sisaltaa eripituisia ja poikkimitoiltaan erilaisia pitkanomaisia osasia yhdessa lyhyempien osasten kanssa, jotka ovat hyvinkin erilaisia, mita tulee muotoon ja hiukkasmassaan. Leikatun lehtitupakan erassa pienemmat osaset ovat jakaantuneet pitkanomaisten osasten muodostamaan kietoontuneeseen, ilmaa lapaisevaan matriisiin. Leikatun lehtitupakan tallaisen rakenteen on havaittu johtavan ongelmiin kun aineksen leijutusta on yritetty. Aikaisemmin kaytetyssa leijukerroslaitteessa on havaittu, etta leikatun lehtitupakan pitkanomaiset osaset muodostavat maton, jossa matossa pitkanomaiset osaset pysyvat kietoutuneessa tilassa. Lyhyemmista osasista kevyemmat ja painavammat pyrkivat erkaantumaan edellamainitusta matosta, jolloin kevyemmat osaset sijoittuvat maton ylapuolelle ja painavammat osaset sijoittuvat maton alapuolelle. Lisaksi tallaisessa eronneessa kerroksessa esiintyy aivan liian paljon "puhallusreikien" muodostusta. Siten aikaisemmista yrityksista leijuttaa leikattua lehtitupakkaa voidaan sanoa, etta taydelliseen sekoittumistilaan ei ole paasty, eika myaskaan ole saatu aikaan stabiilia leijutustilaa. Taman keksinn6n tarkoituksena on aikaansaada valineet, joilla kuitumainen hienojakoinen aines voidaan tehokkaasti eriyttaa. Tassa kaytettyna termi "kuitumainen hienojakoinen aines" tarkoittaa hienojakoista ainesta, josta ainakin olennainen osa muodostuu yksittaisista osasista, joiden yksi pituusdimensio on suuri verrattuna kahteen muuhun pituusdimensioon.

6 4 Tallaisten pitkanomaisten ainesosien lasnaolosta johtuen kuitumaisen hienojakoisen aineksen muodostelman sisalla esiintyy pyrkimys kietoutumiseen. Tassa kaytettyna termi "eriyttaminen" tarkoittaa kontrolloitua menetelmaa, jossa hienojakoisen aineksen massassa tai erassa yksittaiset aineosat pidetaan olennaisesti toisistaan erotetussa tilassa niin etta ainesosat voivat vapaasti liikkua toistensa subteen. Ruitumaisen hienojakoisen aineksen yhteydessa eriyttaminen lisaksi tarkoittaa, etta aines on kokonaan tai olennaisesti kietoutumattomassa, osaserotetussa tilassa. Taman keksinnan kohteena on menetelma hienojakoisen aineksen kasittelemiseksi, josa hienojakoinen aines pidetaan eriytetyssa tilassa eriyttamisvyohykkeella, jota rajoittavat ylospain pystysuunnasta divergoivat seinamavalineet, siten etta vyohykkeen horisontaalinen poikkileikkauspinta-ala kasvaa sen ylispaisessa suunnassa, ja vyohykkeeseen syotetaan kaasumaista eriyttamisvaliainetta seinamavalineiden useista kohdista, siten etta vyohykkeelle muodostuu kiertava virtauskuvio, joka kasittaa alaspain suunnatun virtauksen seinamavalineiden kohdalla ja ylospain suunnatun virtauksen vyohykkeen alemmalta alueelta. Hienojakoinen aines voi olla kuitumaista hienojakoista ainesta. Eriyttamisvyohykkeeseen syotetaan edullisesti kaasumaista kiihdyttamisvaliainetta vyohykkeen alemmassa alueessa olevasta paikasta ylospaiseen suuntaan. Taman keksinnon kohteena on myos eriyttamislaite, johon kuuluu eriyttamisvyohykkeen rajoittavat seinamavalineet, valineiden divergoitaessa ylospain pystysuunnasta siten etta vyohykkeen horisontaalinen poikkileikkausala kasvaa sen

7 5 ylospaisessa suunnassa, ja eriyttamissuutinvalineet, joita voidaan kayttaa syottamaan kaasumaista eriyttamisvaliainetta vyohykkeeseen useissa sanottujen seinamavalineiden kohdissa, siren etta laitetta hienojakoisen aineksen eriyttamiseen kaytettaessa muodostuu vyohykkeeseen kiertava virtauskuvio, joka kasittaa alaspain suunnatun virtauksen seinamavalineiden kohdalla ja ylospain suunnatun virtauksen vyohykkeen alemmalta alueelta. Edullisesti laitteeseen kuuluu lisaksi kiihdytyssuutinvalineet, joita voidaan kayttaa syottamaan kaasumaista kiihdytysvaliainetta eriyttamisvyohykkeeseen ylospaisessa suunnassa vyohykkeen alemmalla alueella olevasta kohdasta. Eriyttamisvyohykkeen vaakapoikkileikkaus voi olla eri muotoinen, esim. nelio, suorakulmainen, pyorea, elliptinen ja monikulmio. Muto voi olla muuttumaton tai vaihdella vyohykkeen yhdesta korkeuskohdasta toiseen. Seinamavalineet voivat pystyleikkaukseltaan olla suoria ; vaihtoehtoisesti seinamavalineet voivat olla kaarevia, kuperalla tai koveralla tavalla, osalta tai koko ylospaiselta ulottuvuudeltaan. Jos eriyttamisvyohykkeen vaakapoikkileikkaus on muodoltaan nelio, tai muun muotoinen jossa seinamavalineiden seinamaosat sijaitsevat vastakkain ja ovat yhdensuuntaisia, tallaiset seinamaosat sijaitsevat suositeltavasti symmetrisesti suhteessa keskipystytasoon tai -akseliin. JJos eriyttamisvyohykkeen vaakapoikkileikkaus on muodoltaan nelii, ja laitetta on tarkoitus kayttaa leikattujen lehtitupakoiden kasittelyyn, tallaisten seinamaosie ylospainen erokulma pystytasosta on sopivasti 30 asteen alueella. Eriyttamisvyohykkeen pohjalla sen vaakapoikkileikkauksen tulisi suositeltavasti olla pieni verrattuna vaakapoikkileikkaukseen vyohykkeen ylaosassa.

8 6 Eriyttamissuutinvglineet on sopivasti muodostettu rei'itysryhmaksi seinamavalineisiin. Perforoidut seinamavalineet voivat rajoittaa painekammiovalineita, joiden kanssa rei'itykset ovat suorassa yhteydessl. Taman keksinnon mukainen laite voi muodostaa kennon ryhmassa rinnakkaisia samanlaisia kennoja, joka ryhma muodostaa suuuremman kokonaislaitteen. Hienojakoisten ainesten kasittelyihin, joita taman keksinnon mukaisella menetelmalla tai laitteella voidaan suorittaa, kuuluvat kuivaus, kostutus, kuumennus, jaahdytys, yhdistamissekoittaminen, sekoittaminen, kyllastaminen tai aromitai maiden lisaaineiden lisaaminen. Kasittelyihin voi myos kuulua kemiallisia kasittelyja. Ilma on sopiva eriyttamisaine ja sopiva kiihdyttamisa.4ne. Vesihiyrya tai muuta hbyrya tai kaasua voidaan suihkuttaa hienojakoisen aineksen eriytettyyn kerrokseen joko suoraan tai eriyttamisvaliaineen ja/tai kiihdyttamisaineen kanssa, silloin kun sita kaytetaan. Vesihcyrya tai muuta hoyrya tai kaasua voidaan kayttaia eriytt.amis- ja/tai kiihdyttamisaineena. Hienojakoisen aineksen kerrokseen tai kerrokselle voidaan sumuttaa tai suihkuttaa nestetta. Taman keksinnon menetelmaa tai laitetta voidaan kayttaa kyllastamaan hienojakoinen kasviaines, esim. leikattu lehtitupakka, tasaisesti kyllastysaineella, esimerkiksi orgaanisella kyllastamisaineella. Tassa tarkoituksessa kyllastysaine hayryfaasissaan voi muodostaa eriyttamisaineen ja/tai, silloin kun sit! kaytetggn, kiihdytysaineen virtauksen kokonaan tai osan siita. Vaihtoehtoisesti kasviaineksen eriytetty kerros voidaan saattaa kosketukseen nestefaasissa olevan kyllgstysaineen kanssa.

9 7 Run tsmsn keksinnon kohteena oleva menetelma suoritetaan ksyttsmslls seka kiihdytysvirtausta etts eriyttamisvirtausta, eriyttamisvirtauksen tarkoituksena on eriyttas kuitumainen tai muu hienojakoinen aines, ja kiihdytysvirtauksen tarkoituksena on lisats kierratysts ja siten sekoittumista hienojakoisen aineksen eriytetyssa koostumuksessa. Saatetaan havaita, etts kokonaiskaasuntarvetta voidaan vshentsa, kun ksytetsan kaasumaisen vsliaineen kiihdytysvirtausta. On myos havaittu, etts kun ainoa kaytetty kaasumainen virtaus on ylaspainen virtaus, kuitumaiset hienojakoiset ainekset pysyvat kietoutuneina tai kietoutuvat, eivstks siten ole edells msaritellysss mielesss eriytettyja. Jokaiselle hienojakoiselle ainekselle tai taman keksinnon mukaisesti konstruoidulle eriyttsmislaitteelle on olemassa rajoitettu maars eriyttsmis - ja kiihdyttsmisvirtausmssris, joiden sisalla kontrolloitu kaytto on mahdollista. 1NAms alueet voidaan mssritella yksinkertaisilla kokeilla. Eriyttsmisvirtaus kaynnistetaan suositeltavasti ennen kiihdytysvirtauksen aloittamista. Jotta keksinto tulisi selvssti ymmsrretyksi, ja sits olisi heippo ksyttss, kuvataan sits seuraavaksi lahemmin esimerkinomaisesti samalla viitaten oheisiin piirustuksiin, joissa : Kuva 1 on kaaviomainen perspektiivikuvanto eriyttsimislaitteesta ; Kuva 2 on kaaviomainen leikkauskuvanto kuvan 1 laitteesta, jolloin leikkaus on suoritettu viivoilla II-II osoitetusta keskipystytasosta ; Kuva 3 on graafinen esitys, joky osoittaa eriyttsmiskaasun nopeus (A-akseli) ja kiihdytyskaasun nopeus- (B-akseli) alueet, joilla kontrolloitu toiminta on mahdollista, kun kuvien

10 8 1 ja 2 laitetta kaytetaan leikatun lehtitupakan kuivaukseen ; j a Kuva 4 on kuvaa 3 vastaava kuvanto, mutta siina on myos esitetty kierratyskuvio laitteen eriyttamisvyohykkeess a. Kuvissa 1 ja 2 esitettyyn eriyttamislaitteeseen kuuluu leikkaukseltaan neliimainen kotelo 1, jonka nelja seinarnaa eroavat pystysuunnasta ylospain 30 asteen kulmassa. Kotelo 1 jatkuu alapaastaan pystysuoraan alaspain kanavana 2. Kotelon kunkin seinaman sisapuolelle on sijoitettu jakolevy, kuvassa 2 esitettyjen jakolevyjen ollessa merkitty viitenumeroilla 3, 4 ja 5. Kukin levyista 3-5, ja tasmalleen samanlainen jakolevy, joka on sijoitettu vastapaata levya 4 ja liittyy kotelon 1 etuseinam8,an, on valin paassa siihen liittyvasta kotelon sivuseinamasta ja on sen kanssa samansuuntainen. Kukin jakolevy on varustettu samanlaisella ryhmalla, joka muodostuu ylemmasta ja alemmasta rei itysrivista, kunkin reign halkaisijan ollessa 4,5 mm, levyn 4 reikia ollessa merkitty viitenumeroilla 6. Jakolevyt muodostavat laitteen seinamavalineet, ja niissa olevat rei'itykset muodostavat ensimmaiset suutinvalineet. Ylapaast8.an jakolevyjen ja niita vastaavien kotelon sivuseinamien valiset tilat, joista kuvassa 2 nakyvat kaksi on merkitty viitenumeroilla 7 ja 8, on suljettu levylla 9. Names tilat muodostavat ulommat painekammiovalineet. Kunkin jakolevyn ylapaasta pystysuoraan ylospain ulottuvat sailioseinamat, jolloin jakolevyihin 3 ja 5 liittyvia sailioseinamia on merkitty viitenumeroilla 10 ja 11 (kuva 2), ja sailioseinamien liitoskohdat on esitetty kuvassa 1 pistekatkoviivoilla. Kanavaseinaman 2 lapi ja kanavaa pitkin ylospain ulottuu putki 12. Putken 12 ylapaa on yhdistetty jakolevyjen

11 9 alapaihin. Putken 12 ylapaahan on sovitettu suutinlevyn 13, jonka lapi ulottuu halkaisijaltaan 7 mm :n suuaukko 14 joka muodostaa toiset suutinvalineet. Kaytettaessa eriyttamiskennoa kuivaamaan kosteaa leikattua lehtitupakkaa kaytetty tupakkamaara (ei esitetty) sijoitetaan tilaan, jonka nelja jakolevya yhdessa maarittelevit, joka tila muodostaa eriyttamisvyohykkeen. Lamminta eriyttamisilmaa syotetaan pienella paineella kanavaan 2, josta se kulkee tiloihin 7 ja 8 seka kotelon 1 etu- ja takaseinamiin liittyviin vastaaviin tiloihin. Naista tiloista tams lammin ilma kulkee jakolevyjen rei"ityksen lapi ja siten kosketukseen leikatun tupakan kanssa. Lamminta kiihdytysilmaa syateta,an pienella paineella putkeen 10, josta se tulee pystysuunnassa ylcspain tupakkaan. Tuloksena eriytta.misvyohykkeen geometriasta jai eriyttamisilman ja kiihdytysilman syottamisesta taataan leikatun tupakan saadelty eriytyminen, mika johtaa pitkanomaisten kuitujen kietoutumien irtoamiseen, taman puolestaan mahdollistaessa lahes taydellisen sekoittumistilan saavuttamisen. Min kostea leikattu tupakka saadaan kuivattua paremmin. On havaittu, etta menetelma voidaan suorittaa tupakan juurikaan vahingoittumatta. Huomattakoon myts, ett laitteen taryttimisu ei tarvita. Kuvan 3 kayran viivoitettu slue esittaa edella kuvatun laitteen kontrolloidun toiminnan vyohyketta eriyttamisilman (pystyakseli A) pintanopeuden ja kiihdytysilman (vaaka-akseli B) pintanopeuden funktiona, kun laitetta kaytetaan kui-- vaamaan nykyista kaupallista tyypilthn lampokasiteltya (flue-cured) leikattua lehtitupakkaa. Nopeusyksikot ovat metrejs sekunnissa. Huomattakoon, etta kontrolloidun toiminnan vyrhykkeella kiihdytys- tai ylospainn virtaavan ilman nopeus on pienempi kuin eriyttamis- tai kietoutumien irrotusilman nopeus.

12 10 Kuvassa 4 on esitetty eriytettyyn kerrokseen muodostuva iiman ja mukana olevien tupakkaosasten kierratyskuvio. Havaitaan, etta eriyttamisvyohykkeen maarittelevien viettavien seinamien vieressa on alaspain suuntautuvia virtauksia ja vychykkeen keskella pystysuora virtaus ylbspain. Kierratyskuviossa on lisaksi ulospain suuntautuvat virtaukset keskivyohykkeesta. Eriytetty vyohyke sijoittuu olennaisesti kokonaisuudessaan eroavien seinamien, ts. jakolevyjen maarittelemaan tilaan. Edelia kuvattu peruskierrgtyskuvio aikaansaadaan eriyttamisvirtauksella, mutta se vahvistuu kiihdytysvirtauksen avulla. Kierratysvirtaus yhdistyy luonnollisesti ylospaiseen yleiseen ilmavirtaukseen laitteen sisalla. Edella kuvatussa laitteessa kaytetaan yhta kiihdytyssuutinvalinetta, ts. suuaukkoa 14, kiihdytysvaliaineen siirtamiseen tupakkakerrokseen. Laitteen muunnetussa muodossa kaytetaan useita suuaukkoja, joiden avulla tupakkakerrokseen ohjataan ylospain useita kiihdytysvaliainevirtauksia. Suutinlevy 13 voitaisiin korvata rakenteeltaan sintratulla tai kudotulla elementilla. Vaikka, kuten edella on kuvattu, rei'itysriveja 6 on kaksi, ja suositeltavasti niita on ainakin kaksi, voitaisiin kayttaa myos useampaa kuin kahta rivia. Kun pidetaan mielessa alaspaiset virtaukset jakolevyissa, voisi tuntua sopivalta korvata rei'itykset 6 suutinvalineilla, jotka suuntaavat eriytysilman alaspain yhdensuuntaisesti jakolevyjen kanssa. T91lainen jarjestely on kuitenkin havaittu vahemman edulliseksi.

13 1 1 Kuvien 1 ja 2 eriyttimislaitetta voitaisiin kayttaa muodostamaan kenno samanlaisten vierekkaisten kennojen ryhmassa, joka muodostaa suuremman kokonaiseriyttamislaitteen. TamAn keksinnon mukaista laitetta voitaisiin kayttaa osasten erottelijana UK-patenttijulkaisussa A kuvatuissa tupakointitarvikkeiden valmistuskoneissa.

14 1 2 Patenttivaatimukset : 1. Menetelma hienojakoisen aineksen kasittelemiseksi, t u n n e t t u siita, etta hienojakoinen aines pidetaan eriytetyssa tilassa eriyttamisvyohykkeessa, jota rajoittavat ylospain pystysuunnassa divergoivat seinamavaliaineet (3-5), siten etta vyohykkeen horisontaalinen poikkileikkauspintaala kasvaa sen ylospaisessa suunnassa, jolloin kaasumaista eriyttimisvaliainetta syotetlin seinamavalineiden useista kohdista (6) vyohykkeeseen, siten etta vyohykkeeseen muodostuu kiertava virtauskuvio, joka muodostuu alaspain suunnatusta virtauksesta seinamavalineiden kohdalla ja ylospain suunnatusta virtauksesta vyohykkeen alemmasta alueesta. 2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelma, t u n n e t t u siita, etta hienojakoisen aines on kuitumaista hienojakoista ainesta. 3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen menetelma, t u n - n e t t u siita, etta hienojakoinen aines on leikattua tupakkaa..4. Patenttivaatimuksien 1, 2 tai 3 mukainen menetelma, t u n n e t t u siiti, etta eriyttamisaine on ilmaa. 5. Patenttivaatimuksen 1, 2 tai 3 mukainen menetelma, t u n n e t t u siita, etta eriyttamisaine on hcyrya. 6. Jonkin patenttivaatimuksista 1-5 mukainen menetelma, t u n n e t t u siita, etta vyohykkeeseen syotetaan ylospain kaasumaista kiihdytysainetta vyohykkeen alemmalla alueella olevasta kohdasta. 7. Patenttivaatimuksen 6 mukainen menetelma, t u n n e t t u siita, etta kiihdytysaine on ilmaa. co Ln CID

15 Patenttivaatimuksen 6 mukainen menetelma, t u n n e t t u siita, etta kiihdytysaine on hoyrya. 9. Jonkin patenttivaatimuksista 1-8 mukainen menetelma, t u n n e t t u siita, etta eriytetty hienojakoinen aines saatetaan kosketukseen kyllastysaineen kanssa. 10. Eriyttamisaine, t u n n e t t u seinamavalineidta (3-5), jotka rajoittavat eriyttamisvyohyketta, jolloin seinamavalineet (3-5) divergoivat pystysuunnasta ylospain siten, etta vyohykkeen horisontaalinen poikkileikkauspinta-ala kasvaa sen ylospaisessa suunnassa, ja eriyttamissuutinvalineista (6), joita voidaan kayttaa syottamaan kaasumaista eriyttamisvaliainetta vyohykkeeseen useista sanottujen seinamavalineiden (3-5) kohdista, sites etta kaytettaessa laitetta hienojakoisen aieksen eriytta".miseen vyohykkeeseen muodostuu kiertava virtauskuvio, joka muodostuu alaspain suunnatusta virtauksesta seinamavalineiden kohdalla ja ylospain suunnatusta virtauksesta vyohykkeen alemmalta alueella. 11. Patenttivaatimuksen 10 mukainen laite, t u n n e t t u kiihdytysvalineista (13-14), joita voidaan kayttaa syottamaan kaasumaista kiihdytysvaliainetta vyohykkeeseen ylospaisessa suunnassa vyohykkeen alemmalla alueella olevasta paikasta. 12. Patenttivaatimuksien 10 tai 11 mukainen laite, t u n - n e t t u siita, etta seinamavalineiden (3-5) ylospain divergoivan osan kohdalla eriyttamisvyohyke on paalta katsottuna muodoltaan olennaisesti neliomainen. 13. Patenttivaatimuksen 10 tai 11 mukainen laite, t u n - n e t t u siita, etta seinamavalineiden (3-5) ylospain divergoivan osan kohdalla eriyttamisvyohyke on paalta katsottuna muodoltaan olennaisesti pyorea.

16 Jonkin patenttivaatimuksista mukainen laite, t u n n e t t u siitl, etta seingmavglineiden (3-5) ylospain divergoivan osan eroamiskulma pystysuunnasta on kolmenkymmenen asteen alueella. 15. Jonkin patenttivaatimuksista mukainen laite, t u n n e t t u siita, ettl eriyttamissuutinvalineet (6) muodostuvat seinamlvalineissa o.kvasta rei'itysryhmasta. 16. Patenttivaatimuksen 15 mukainen laite, t u n n e t t u siita, etta rei'itysten ryhman vyohykkeella seinamavalineet (3-5) rajoittavat painekammiovalineita (7, 8). 17. Jonkin patenttivaatimuksista mukainen laite, t u n n e t t u siita, etta eriyttamisvyohykkeelta ylospain ulottuu sailiaseinamavalineet (10, 11). 18. Jonkin patenttivaatimuksista 1-9 mukainen menetelma, t u n n e t t u siita, etta se suoritetaan jonkin patenttivaatimuksista mukaisella laitteella.

17 (57) Tiivistelma : Hienojakoisen aineksen kasittelymenetelmassa ainekseen sen ollessa ylospain divergoivien seinamien (3,4,5) rajoittamassa eriyttamisvyohykkeessa kohdistetaan kaasumaisen eriyttamisvaliaineen virtaus, jota syotetaan seinamien useista kohdista (6), ja suositeltavasti myos samanaikaisesti kaasumaisen kiihdytysvaliaineen virtaus, jota syotetaan ylospaisessa suunnassa sanotun vyahykkeen alemmalta alueelta (12, 13, 14). Kasiteltyihin kuuluvat kuivaus, kostutus, kuumennus, jaahdytys ja sekoitus. (Fig. 2 ) (57) Sammandra : I ett forfarande for behandling av finfordelat material, underkastas materialet, medan det befinner sig i en mobiliseringszon vilken ar avgransad av uppat divergerande vaggar (3, 4, 5), en stromning av ett gasformigt mobiliseringsmedium, vilket infors vid ett flertal stallen (6) vid vaggarna, och foretradesvis ocksa en samtidig stromning av ett gasformigt accelererande medium, vilket infors i en riktning uppat Fran ett lagre omrade i zonen (12, 13, 14). Behandlingarna omfattar torkning, fuktning, uppvarmning, avkylning och blandning.

18 E N C L O S U R E S F 0 R M 17 JAN 1986 Oy Jalo Ant-Wourinen Ab, Laivurinrinne 2, SF Helsinki, Finlan d L~.i9GG ; Our Ref : RD 273 Date : 9th January, Proposed New Patent Application in Finlan d Herewith To Follow Alread y Sent to Yo u Specification, Claims & Abstract X Informal Drawings X Formal Drawings X Priority Document x Power of Attorne y [Assignment X Othe r PLEASE ACKNOWLEDGE RECEIPT OF ENCLOSURES. THIS ORDER LETTER AN D ALL CORRESPONDENCE TO BE ADDRESSED TO : K.J.H. MacLean, Esq., Group Research & Development Centre, British-American Tobacco Company Limited, Regent's Park Road, Southampton S09 1PE, England. Received With Than ks

19 E N C L O S U R E S F 0 R M Oy Jalo Ant-Wourinen Ab, Laivurinrinne 2, SF Helsinki 12,. Finlan d Our Ref : RD 273 Date : 19th December, Proposed New Patent Application in Finlan d Herewith To Follow Alread y Sent to Yo u Specification, Claims & Abstract X Informal Drawings X Formal Drawings x Priority Document x Power of Attorne y Assignment x Othe r PLEASE ACKNOWLEDGE RECEIPT OF ENCLOSURES. THIS ORDER LETTER AN D ALL CORRESPONDENCE TO BE ADDRESSED TO : K.J.H. MacLean, Esq., Group Research & Development Centre, British-American Tobacco Company Limited, Regent's Park Road, Southampton SOS 1PE, England.. With Thinks cd 0 co U- 1 rv

Source: http://industrydocuments.library.ucsf.edu/tobacco/docs/tqbv0109

Source: http://industrydocuments.library.ucsf.edu/tobacco/docs/tqbv0109 PATENTTI - JA REKI STERI HALLI TUS PATENTTIOSASTO Hakemus : _ Luokka : Tutkij a : Hakij a : Asiamies : Asiamiehen 893525 A 24D 001/18 KR Philip Morris Products Inc. Oy Borenius & Co Ab / Pia Hjelt, puh.

Lisätiedot

33. Valimohiekkojen kuljetuslaitteet

33. Valimohiekkojen kuljetuslaitteet 33. Valimohiekkojen kuljetuslaitteet Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto 33.1 Hihnakuljettimet Hihnakuljettimet ovat yleisimpiä valimohiekkojen siirtoon käytettävissä kuljetintyypeistä.

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies PL 3 00721 Helsinki www.vahinkopalvelut.net info@vahinkopalvelut.net +358-40-900 9856 TUVASA Turvallinen

Lisätiedot

Mitä on huomioitava kaasupäästöjen virtausmittauksissa

Mitä on huomioitava kaasupäästöjen virtausmittauksissa Mitä on huomioitava kaasupäästöjen virtausmittauksissa Luotettavuutta päästökauppaan liittyviin mittauksiin 21.8.2006 Paula Juuti 2 Kaupattavien päästöjen määrittäminen Toistaiseksi CO2-päästömäärät perustuvat

Lisätiedot

MCF julkisivun korjausmenetelmä. Microbe Control Finland Oy TaloTerveys Lajunen Oy

MCF julkisivun korjausmenetelmä. Microbe Control Finland Oy TaloTerveys Lajunen Oy Microbe Control Finland Oy TaloTerveys Lajunen Oy MCF Julkisivun korjausmenetelmä on tarkoitettu kosteusvaurioituneiden julkisivujen lämpötaloudelliseen kunnostukseen sekä kosteusperäisten terveyshaittojen

Lisätiedot

Source: http://industrydocuments.library.ucsf.edu/tobacco/docs/kmpc0106

Source: http://industrydocuments.library.ucsf.edu/tobacco/docs/kmpc0106 t PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENTTI OSAS'I'0 Hakemus : 921078 Luokka : A 24B 015/26 Tutkij a : Hakija : Asiamies : KR Philip Morris Products Inc. Oy Borenius & Co Ab / Pia Hjelt, puh. 492593 Asiamiehen

Lisätiedot

Monikulmiot 1/5 Sisältö ESITIEDOT: kolmio

Monikulmiot 1/5 Sisältö ESITIEDOT: kolmio Monikulmiot 1/5 Sisältö Monikulmio Monikulmioksi kutsutaan tasokuviota, jota rajaa perättäisten janojen muodostama monikulmion piiri. Janat ovat monikulmion sivuja, niiden päätepisteet monikulmion kärkipisteitä.

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Mekaniikan jatkokurssi Fys102 Mekaniikan jatkokurssi Fys10 Kevät 010 Jukka Maalampi LUENTO 10 Noste Nesteeseen upotettuun kappaleeseen vaikuttaa nesteen pintaa kohti suuntautuva nettovoima, noste F B Kappaleen alapinnan kohdalla nestemolekyylien

Lisätiedot

Halton Zen Rectangular in Wall ZRW - syrjättävä tuloilmalaite

Halton Zen Rectangular in Wall ZRW - syrjättävä tuloilmalaite Halton Zen Rectangular in Wall ZRW - syrjättävä tuloilmalaite Laaja ilmavirran säätöalue Tasainen ilmavirran virtauskuvio saadaan aikaan pienillä rei'illä, jotka muodostavat optimaaliset virtausolosuhteet

Lisätiedot

Halton Zen Corner ZCO - syrjäyttävä tuloilmalaite

Halton Zen Corner ZCO - syrjäyttävä tuloilmalaite Halton Zen Corner ZCO - syrjäyttävä tuloilmalaite Laaja ilmavirran säätöalue Tasainen ilmavirran virtauskuvio saadaan aikaan pienillä rei'illä, jotka muodostavat optimaaliset virtausolosuhteet hajottimen

Lisätiedot

Transistori. Vesi sisään. Jäähdytyslevy. Vesi ulos

Transistori. Vesi sisään. Jäähdytyslevy. Vesi ulos Nesteiden lämmönjohtavuus on yleensä huomattavasti suurempi kuin kaasuilla, joten myös niiden lämmönsiirtokertoimet sekä lämmönsiirtotehokkuus ovat kaasujen vastaavia arvoja suurempia Pakotettu konvektio:

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10)

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10) RT 80260 EN May 1998 1 (10) AGREEMENT ON BUILDING WORKS This agreement template is based on the General Terms and Conditions of Building Contracts YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-7, KH X4-00241.

Lisätiedot

Lahti Precision Fluidisointijärjestelmä

Lahti Precision Fluidisointijärjestelmä Lahti Precision Fluidisointijärjestelmä 100 years of experience Lahti Precision -fluidisointijärjestelmä estää siilojen purkautumishäiriöt Patentoitu fluidisointijärjestelmä jauheiden ja muiden hienojakoisten

Lisätiedot

OSA MATERIAALI HUOMAUTUS. Etulevy Rei'itetty sinkitty teräslevy Vaihtoehtona ruostumaton teräs AISI 316

OSA MATERIAALI HUOMAUTUS. Etulevy Rei'itetty sinkitty teräslevy Vaihtoehtona ruostumaton teräs AISI 316 AFC Piennopeustuloilmalaite Vaakasuuntainen pieninopeuksinen ilmasuihku lattiatasossa, sopii sijoitettavaksi keskelle huonetilaa. Virtauskuvion ollessa 360 asteen kulmassa laitteella voidaan tuoda sisään

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Kuivausprosessin optimointi pellettituotannossa

Kuivausprosessin optimointi pellettituotannossa OULUN YLIOPISTO Kuivausprosessin optimointi pellettituotannossa Matti Kuokkanen Kemian laitos Oulun yliopisto 11.4.2013 TAUSTAA Kuivauksen tarve Perinteisen kuivan raaka-aineen riittämättömyys, purun kuivaus

Lisätiedot

PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898

PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 OPS M2-1, Liite 1 21.12.2007 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi LENTOKONEEN VALOT Huom. Katso luku 6 1. MÄÄRITELMIÄ Kun tässä luvussa

Lisätiedot

Kuva 104. Kehysten muotoilu. Kuva 105. Kehässä hiekkalistat

Kuva 104. Kehysten muotoilu. Kuva 105. Kehässä hiekkalistat 10. Kaavauskehykset Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Kaavauskehysten päätehtävä on pitää sullottu muotti koossa. Muotin muodostaa useimmiten kaksi päällekkäin olevaa kehystä, joiden

Lisätiedot

Testimenetelmät: SFS-EN 1097-6 ja 12697-5

Testimenetelmät: SFS-EN 1097-6 ja 12697-5 1 Testimenetelmät: SFS-EN 1097-6 ja 12697-5 -Kiintotiheys ja vedenimeytyminen -Asfalttimassan tiheyden määritys 2 Esityksen sisältö - Yleistä menetelmistä ja soveltamisala - Käytännön toteutus laboratoriossa

Lisätiedot

FYSIIKAN HARJOITUSTEHTÄVIÄ

FYSIIKAN HARJOITUSTEHTÄVIÄ FYSIIKAN HARJOITUSTEHTÄVIÄ MEKANIIKKA Nopeus ja keskinopeus 6. Auto kulkee 114 km matkan tunnissa ja 13 minuutissa. Mikä on auton keskinopeus: a) Yksikössä km/h 1. Jauhemaalaamon kuljettimen nopeus on

Lisätiedot

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3 Fonte 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS 16045SAVA K16045SAK1 K16045VAK2 K16045K3 16045VAVA K16045VAK1 K16045VAK2 K16045K3 1 2 900167 LE22SWL003 LE22VWL003 LE18VWL001

Lisätiedot

1.2 Kulma. Kulmien luokittelua. Paralleeliaksiooma

1.2 Kulma. Kulmien luokittelua. Paralleeliaksiooma 1.2 Kulma. Kulmien luokittelua. Paralleeliaksiooma Pisteen, suoran ja tason avulla lähdetään muodostamaan uusia geometrian käsitteitä. Jos suora sahataan (keskeltä!!) poikki ja heitetään toinen puoli pois,

Lisätiedot

OSA MATERIAALI HUOMAUTUS. Rei'itetty sinkitty teräslevy. Tiivisteellä varustettu irrotettava liitoskaulus Sinkitty teräs Kumitiiviste

OSA MATERIAALI HUOMAUTUS. Rei'itetty sinkitty teräslevy. Tiivisteellä varustettu irrotettava liitoskaulus Sinkitty teräs Kumitiiviste AFA Piennopeustuloilmalaite Vaakasuuntainen pieninopeuksinen ilmasuihku lattiatasossa tai pystysuuntainen ilmasuihku katosta. Voidaan upottaa myös seinään tai kattoon. Irrotettava etulevy ja metallinen

Lisätiedot

kytodistettu suorituskyky ja luotettavuus

kytodistettu suorituskyky ja luotettavuus . kytodistettu suorituskyky ja luotettavuus SCPP 1 Kiertomäntäpumppu Käyttökohde Positiivisten syrjäytyspumppujen SCPP-sarja on suunniteltu käytettäväksi monenlaisissa sovelluksissa meijeri-, elintarvike-,

Lisätiedot

Varmista oma paikkasi tulevaisuuden digitaalisilla markkinoilla. IPR-aamiaisseminaari, Ravintola Pörssi, 22.9.2015

Varmista oma paikkasi tulevaisuuden digitaalisilla markkinoilla. IPR-aamiaisseminaari, Ravintola Pörssi, 22.9.2015 Varmista oma paikkasi tulevaisuuden digitaalisilla markkinoilla IPR-aamiaisseminaari, Ravintola Pörssi, 22.9.2015 Sisältö Teknologiatrendit Patentit teknologiatrendeissä Ohjelmistojen suojaus teknologiatrendeissä

Lisätiedot

OSA MATERIAALI HUOMAUTUS. Etulevy Rei'itetty sinkitty teräslevy Vaihtoehtona ruostumaton teräs AISI 316

OSA MATERIAALI HUOMAUTUS. Etulevy Rei'itetty sinkitty teräslevy Vaihtoehtona ruostumaton teräs AISI 316 AFQ Piennopeustuloilmalaite Pieninopeuksinen ilmasuihku suuntautuu vaakasuoraan lattiatasossa. Asennus nurkkaan;virtauskuvio 90 asteen kulmassa. Irrotettava etulevy ja metallinen sisärakenne mahdollistavat

Lisätiedot

Käyttövesijärjestelmän

Käyttövesijärjestelmän . Käyttövesijärjestelmän varusteet Flamco Prescor B varoventtiilit suojaavat käyttövesijärjestelmiä suunnitellun maksimikäyttöpaineen ylittämiseltä. Kun asetettu paine saavutetaan, varoventiili aukeaa

Lisätiedot

Uponor-mökkituotteet. Toimintaperiaate. Mökeille ja rantasaunoille:

Uponor-mökkituotteet. Toimintaperiaate. Mökeille ja rantasaunoille: Uponor-mökkituotteet Toimintaperiaate Uponor-mökkituotteet on suunniteltu erityisesti pienten pesuvesimäärien käsittelyyn matalavarusteisilla kesämökeillä ja rantasaunoilla. Mökeille ja rantasaunoille:

Lisätiedot

3. Bernoullin yhtälön käyttö. KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet

3. Bernoullin yhtälön käyttö. KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet 3. Bernoullin yhtälön käyttö KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet Päivän anti Mitä Bernoullin yhtälö tarkoittaa ja miten sitä voidaan käyttää virtausongelmien ratkaisemiseen? Motivointi: virtausnopeuden

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta - dia-valinta 2013 Insinöörivalinnan fysiikan koe 29.5.2013, malliratkaisut

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta - dia-valinta 2013 Insinöörivalinnan fysiikan koe 29.5.2013, malliratkaisut A1 Ampumahiihtäjä ampuu luodin vaakasuoraan kohti maalitaulun keskipistettä. Luodin lähtönopeus on v 0 = 445 m/s ja etäisyys maalitauluun s = 50,0 m. a) Kuinka pitkä on luodin lentoaika? b) Kuinka kauaksi

Lisätiedot

OSA MATERIAALI HUOMAUTUS. Etulevy Rei'itetty sinkitty teräslevy Vaihtoehtona ruostumaton teräs AISI 316

OSA MATERIAALI HUOMAUTUS. Etulevy Rei'itetty sinkitty teräslevy Vaihtoehtona ruostumaton teräs AISI 316 AFP Piennopeustuloilmalaite Pieninopeuksinen ilmasuihku suuntautuu vaakasuoraan lattiatasossa. Virtauskuvion ollessa 180 asteen kulmassa laitteella voidaan tuoda sisään suuria ilmamääriä samalla, kun virtausnopeudet

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

1/6 TEKNIIKKA JA LIIKENNE FYSIIKAN LABORATORIO V1.31 9.2011

1/6 TEKNIIKKA JA LIIKENNE FYSIIKAN LABORATORIO V1.31 9.2011 1/6 333. SÄDEOPTIIKKA JA FOTOMETRIA A. INSSIN POTTOVÄIN JA TAITTOKYVYN MÄÄRITTÄMINEN 1. Työn tavoite. Teoriaa 3. Työn suoritus Työssä perehdytään valon kulkuun väliaineissa ja niiden rajapinnoissa sädeoptiikan

Lisätiedot

Installation instructions, accessories - Lisävaruste-elektroniikan ohjausyksikkö

Installation instructions, accessories - Lisävaruste-elektroniikan ohjausyksikkö S60 / S80 / V70 / V70 XC / XC70 Section Group Weight(Kg/Pounds) Year Month 3 36 2004 05 S60 2001, S60 2002, S60 2003, S60 2004, S60 2005, S60 2006, S60 2007, S60 2008, S60 2009, S80 (-06) 1999, S80 (-06)

Lisätiedot

Halton Zen Circle ZCI - syrjäyttävä tuloilmalaite

Halton Zen Circle ZCI - syrjäyttävä tuloilmalaite Halton Zen Circle ZCI - syrjäyttävä tuloilmalaite Laaja ilmavirran säätöalue Tasainen ilmavirran virtauskuvio saadaan aikaan pienillä rei'illä, jotka muodostavat optimaaliset virtausolosuhteet hajottimen

Lisätiedot

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP December 2011 SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS New Class Warnings

Lisätiedot

KESXUSKATU 7 A 00I0O HELSINKI FINLAND TFlErHONt (S018SI21I CABLES. COGNITOR TELEX: 12 S3»0 ADVOX TELEFAX. (00)684303 90)17S«t. \set^ ILo.

KESXUSKATU 7 A 00I0O HELSINKI FINLAND TFlErHONt (S018SI21I CABLES. COGNITOR TELEX: 12 S3»0 ADVOX TELEFAX. (00)684303 90)17S«t. \set^ ILo. 4/06/30 12:18 RSCHI ER-HLtlBERH P01 '4&S&C/.U4 V&U4 JANWASELIUS RBERT LIUCSTRM JANAMINFF TM SCHUBERT TMASUNDHlM CAfllTAWALLGREN EVANRDMAN KESXUSKATU 7 A 00I0 HELSINKI FINLAND TFlErHNt (S018SI21I CABLES.

Lisätiedot

PRA - Mittaus- ja säätömoduuli PRA. Mittaus- ja säätömoduuli. Tuotemallit

PRA - Mittaus- ja säätömoduuli PRA. Mittaus- ja säätömoduuli. Tuotemallit PRA Mittaus- ja säätömoduuli Ilman tilavuusvirran mittaukseen ja säätöön tarkoitettu laite. Manuaalinen säätö ilman työkaluja Virtaussuuttimien käyttöön perustuva suuri mittaustarkkuus. Virtauksen säätökartion

Lisätiedot

ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto TERVETULOA!

ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto TERVETULOA! ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto TERVETULOA! Luento 14.9.2015 / T. Paloposki / v. 03 Tämän päivän ohjelma: Aineen tilan kuvaaminen pt-piirroksella ja muilla piirroksilla, faasimuutokset Käsitteitä

Lisätiedot

Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa. Ruiskuvalumuotin kanavisto 2

Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa. Ruiskuvalumuotin kanavisto 2 Ruiskuvalumuotin kanavisto 2 Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Teoriatausta Ruiskuvalumuotin kanavistot: kylmäkanavat Ruiskuvalumuotin täyttäminen CAD työkalut harjoituksessa Ruiskuvalumuotin

Lisätiedot

29. Annossekoittimet. 29.1 Kollerisekoitin. Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto

29. Annossekoittimet. 29.1 Kollerisekoitin. Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto 29. Annossekoittimet Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto 29.1 Kollerisekoitin Kollerisekoitin kuuluu annossekoittimiin. Se on valimosekoittimista vanhin; sen toimintaperiaate on tunnettu

Lisätiedot

A tradition in jewellery since 1860. Oy Annette Tillander Ab. in its 6th generation

A tradition in jewellery since 1860. Oy Annette Tillander Ab. in its 6th generation Oy Annette Tillander Ab Ateljee Tehtaankatu 26 C 00150 Helsinki Unioninkatu 15 00130 Helsinki annette@atillander.fi 09-670 100 Fabriksgatan 26 C 00150 Helsingfors Unionsgatan 15 00130 Helsingfors www.facebook.com/annettetillander

Lisätiedot

1. Vuotomaa (massaliikunto)

1. Vuotomaa (massaliikunto) 1. Vuotomaa (massaliikunto) Vuotomaa on yksi massaliikuntojen monista muodoista Tässä ilmiössä (usein vettynyt) maa aines valuu rinnetta alaspa in niin hitaasti, etta sen voi huomata vain rinteen pinnan

Lisätiedot

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland Vantaa Gymnastics Club and Finnish Gymnastics Federation are very pleased to welcome

Lisätiedot

Perusteet 6, lisää pintamallinnusta

Perusteet 6, lisää pintamallinnusta Perusteet 6, lisää pintamallinnusta Juho Taipale, Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Ota piirustus fin_basic_6_1.pdf. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja mallinna kappale pääasiassa pintamallinnustyökaluin.

Lisätiedot

APPLICATION GUIDE BSP Finland

APPLICATION GUIDE BSP Finland IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE BSP Finland CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office/Branch Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Lisätiedot

PRELIMINÄÄRIKOE PITKÄ MATEMATIIKKA 9.2.2011

PRELIMINÄÄRIKOE PITKÄ MATEMATIIKKA 9.2.2011 PRELIMINÄÄRIKOE PITKÄ MATEMATIIKKA 9..0 Kokeessa saa vastata enintään kymmeneen tehtävään.. Sievennä a) 9 x x 6x + 9, b) 5 9 009 a a, c) log 7 + lne 7. Muovailuvahasta tehty säännöllinen tetraedri muovataan

Lisätiedot

782630S Pintakemia I, 3 op

782630S Pintakemia I, 3 op 782630S Pintakemia I, 3 op Ulla Lassi Puh. 0400-294090 Sposti: ulla.lassi@oulu.fi Tavattavissa: KE335 (ma ja ke ennen luentoja; Kokkolassa huone 444 ti, to ja pe) Prof. Ulla Lassi Opintojakson toteutus

Lisätiedot

Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa. Ruiskuvalumuotin kanavisto 1

Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa. Ruiskuvalumuotin kanavisto 1 http://www.valuatlas.net ValuAtlas & CAE DS 2007 Muotinsuunnitteluharjoitukset Ruiskuvalumuotin kanavisto 1 Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Teoriatausta Ruiskuvalumuotin kanavistot: kylmäkanavat

Lisätiedot

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0)

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0) TW-LTE 4G/3G USB-modeemi (USB 2.0) Tiedonsiirtonopeus: 100 Mbps/50 Mbps LTE: 1800/2100/2600 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz UMTS: 900/2100 MHz Pikaohje (Finnish) CE Käyttöönotto- ohje SIM- kortin

Lisätiedot

Kiinteiden ja liukukattojen yhdistelmä.

Kiinteiden ja liukukattojen yhdistelmä. Kiinteiden ja liukukattojen yhdistelmä. Tarkasta aina ennen asennuksen aloittamista, että toimitus sisältää oikean määrän tarvikkeita. Katso tarvikeluettelo seuraavalta sivulta. HUOM! Ruuvit ovat Torx-ruuveja.

Lisätiedot

Perusteet 5, pintamallinnus

Perusteet 5, pintamallinnus Perusteet 5, pintamallinnus Juho Taipale, Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Ota piirustus fin_basic_4.pdf (Sama piirustus kuin harjoituksessa basic_4). Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja

Lisätiedot

Kaasutus tulevaisuuden teknologiana haasteita ja mahdollisuuksia

Kaasutus tulevaisuuden teknologiana haasteita ja mahdollisuuksia Kaasutus tulevaisuuden teknologiana haasteita ja mahdollisuuksia Prof. Ulla Lassi, Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Kokkola 24.2.2011 24.2.2011 1 HighBio-hanke Päärahoittaja: EU

Lisätiedot

Vastaukset 1. A = (-4,3) B = (6,1) C = (4,8) D = (-7,-1) E = (-1,0) F = (3,-3) G = (7,-9) 3. tämä on ihan helppoa

Vastaukset 1. A = (-4,3) B = (6,1) C = (4,8) D = (-7,-1) E = (-1,0) F = (3,-3) G = (7,-9) 3. tämä on ihan helppoa Vastaukset 1. A = (4,3) B = (6,1) C = (4,8) D = (7,1) E = (1,0) F = (3,3) G = (7,9) 2. 3. tämä on ihan helppoa 4. 5. a) (0, 0) b) Kolmannessa c) Ensimmäisessä d) toisessa ja neljännessä 117 6. 7. 8. esimerkiksi

Lisätiedot

3590050/2 IM-P359-01 CH Issue 2 DN15 - DN100 QL43D, QL43M, QL73D ja QL73M kolmitieventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuustiedote 2. Toiminta 3. Asennus ja käyttöönotto 4. Huolto 5. Varaosat

Lisätiedot

Työkaluja PRH:n peruspatenttipalvelun myymiseen

Työkaluja PRH:n peruspatenttipalvelun myymiseen Työkaluja PRH:n peruspatenttipalvelun myymiseen Patentit Teollisuus Tekniikka 2014 2015 Erikoistyö (salainen), tiivistelmä TkT Kari Koskenhely, PRH 25.6.2015 Helsinki Aalto University Professional Development

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Moottorin käyttöopas

Moottorin käyttöopas Moottorin käyttöopas X1.3 sarjan kanssa PowerStart 0500 Control C8 D5 C11 D5 Finnish Translated from Original Instructions 1-2010 A032X708 (Issue 1) Moottorin käyttöopas Julkaisu A032X708 X1.3-sarja Versio

Lisätiedot

Fraktaalit. Fractals. Riikka Kangaslampi Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto. 1 / 8 R. Kangaslampi Fraktaalit

Fraktaalit. Fractals. Riikka Kangaslampi Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto. 1 / 8 R. Kangaslampi Fraktaalit Fraktaalit Fractals Riikka Kangaslampi Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto 5.-7.10.2012 1 / 8 R. Kangaslampi Fraktaalit Bottomless wonders spring from simple rules, which are repeated

Lisätiedot

FYSIIKKA. Mekaniikan perusteita pintakäsittelijöille. Copyright Isto Jokinen; Käyttöoikeus opetuksessa tekijän luvalla. - Laskutehtävien ratkaiseminen

FYSIIKKA. Mekaniikan perusteita pintakäsittelijöille. Copyright Isto Jokinen; Käyttöoikeus opetuksessa tekijän luvalla. - Laskutehtävien ratkaiseminen FYSIIKKA Mekaniikan perusteita pintakäsittelijöille - Laskutehtävien ratkaiseminen - Nopeus ja keskinopeus - Kiihtyvyys ja painovoimakiihtyvyys - Voima - Kitka ja kitkavoima - Työ - Teho - Paine LASKUTEHTÄVIEN

Lisätiedot

MAB Jussi Tyni. Lue ohjeet huolellisesti! Tee pisteytysruudukko konseptin yläkertaan. Muista kirjoittaa nimesi. Kysymyspaperin saa pitää.

MAB Jussi Tyni. Lue ohjeet huolellisesti! Tee pisteytysruudukko konseptin yläkertaan. Muista kirjoittaa nimesi. Kysymyspaperin saa pitää. MAB6. 014 Jussi Tyni Lue ohjeet huolellisesti! Tee pisteytysruudukko konseptin yläkertaan. Muista kirjoittaa nimesi. Kysymyspaperin saa pitää. A-OSIO: Ei saa käyttää laskinta. MAOL saa olla esillä. Maksimissaan

Lisätiedot

FYSA242 Statistinen fysiikka, Harjoitustentti

FYSA242 Statistinen fysiikka, Harjoitustentti FYSA242 Statistinen fysiikka, Harjoitustentti Tehtävä 1 Selitä lyhyesti: a Mikä on Einsteinin ja Debyen kidevärähtelymallien olennainen ero? b Mikä ero vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa on kanonisella

Lisätiedot

on hidastuvaa. Hidastuvuus eli negatiivinen kiihtyvyys saadaan laskevan suoran kulmakertoimesta, joka on siis

on hidastuvaa. Hidastuvuus eli negatiivinen kiihtyvyys saadaan laskevan suoran kulmakertoimesta, joka on siis Fys1, moniste 2 Vastauksia Tehtävä 1 N ewtonin ensimmäisen lain mukaan pallo jatkaa suoraviivaista liikettä kun kourun siihen kohdistama tukivoima (tässä tapauksessa ympyräradalla pitävä voima) lakkaa

Lisätiedot

Fisher DMA-, DMA/AF-, DMA-AF-HTC-, DSA- ja DVI-höyrynjäähdyttimet

Fisher DMA-, DMA/AF-, DMA-AF-HTC-, DSA- ja DVI-höyrynjäähdyttimet D144X0FI Heinäkuu 14 Fisher DMA-, DMA/AF-, DMA-AF-HTC-, DSA- ja DVI-höyrynjäähdyttimet Fisher DMA-, DMA-AF-, DMA-AF-TC-, DSA- ja DVI-höyrynjäähdyttimiä voidaan käyttää monissa kohteissa tulistetun höyryn

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows: ) = - ( 0.1761 EUR * 844 452 759) = - 148713280,75 EUR

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows: ) = - ( 0.1761 EUR * 844 452 759) = - 148713280,75 EUR Exchange Notice April 25, 2007 Series 18/07 OMXH25 STOCK INDEX SPECIAL DIVIDEND ADJUSTMENT: TIETOENATOR OYJ The AGM of TeliaSonera AB has approved a dividend of EUR 0.6849 per share which will be effective

Lisätiedot

4. Kylväjä-työkalu Kylväjällä monistetaan enintään viittä erilaista objektia annettuun ruudukkoon säädetyllä hajonnalla.

4. Kylväjä-työkalu Kylväjällä monistetaan enintään viittä erilaista objektia annettuun ruudukkoon säädetyllä hajonnalla. 1. Yleistä ArchiUtils on kokoelma ArchiCADin rutiinitöitä helpottavia apulaisia. 2. Asennus Win Käynnistä asennusohjelma ja valitse ArchiCAD-versiot, joihin laajennus asennetaan. 3. Asennus Mac Sulje ArchiCAD

Lisätiedot

VOC-näytteen ottaminen FLEC-laitteella

VOC-näytteen ottaminen FLEC-laitteella AO06 1/3 VOC-näytteen ottaminen FLEC-laitteella Valmistelut Tarkista, että sinulla on kaikki tarvittavat välineet näytteenottoa varten: FLEC-kupu 1 puhaltava pumppu (violetti väri) 2 imevää pumppua (sininen

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

Demo 5, maanantaina 5.10.2009 RATKAISUT

Demo 5, maanantaina 5.10.2009 RATKAISUT Demo 5, maanantaina 5.0.2009 RATKAISUT. Lääketieteellisen tiedekunnan pääsykokeissa on usein kaikenlaisia laitteita. Seuraavassa yksi hyvä kandidaatti eli Venturi-mittari, jolla voi määrittää virtauksen

Lisätiedot

MUISTIO No CFD/MECHA pvm 22. kesäkuuta 2011

MUISTIO No CFD/MECHA pvm 22. kesäkuuta 2011 Aalto yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Virtausmekaniikka / Sovelletun mekaniikan laitos MUISTIO No CFD/MECHA-17-2012 pvm 22. kesäkuuta 2011 OTSIKKO Hilatiheyden määrittäminen ennen simulointia

Lisätiedot

Arskametalli Oy ARSKA AINA ASKELEEN EDELLÄ. NURMISIEMENSEMINAARI 27.02.2014 / Huittinen TIETOA YRITYKSESTÄ. Janne Käkönen

Arskametalli Oy ARSKA AINA ASKELEEN EDELLÄ. NURMISIEMENSEMINAARI 27.02.2014 / Huittinen TIETOA YRITYKSESTÄ. Janne Käkönen NURMISIEMENSEMINAARI 27.02.2014 / Huittinen Janne Käkönen TIETOA YRITYKSESTÄ Arskametalli Oy ARSKA AINA ASKELEEN EDELLÄ Somero, Lounais-Suomi (Varsinais-Suomi) Viljankuivausta ja varastointia Arvo Käkönen

Lisätiedot

Taso 1/5 Sisältö ESITIEDOT: vektori, koordinaatistot, piste, suora

Taso 1/5 Sisältö ESITIEDOT: vektori, koordinaatistot, piste, suora Taso 1/5 Sisältö Taso geometrisena peruskäsitteenä Kolmiulotteisen alkeisgeometrian peruskäsitteisiin kuuluu taso pisteen ja suoran lisäksi. Intuitiivisesti sitä voidaan ajatella joka suunnassa äärettömyyteen

Lisätiedot

ENGLANNINKIELINEN KIRJE (7.6.2006) Päivitetty 29.11.2007/RB

ENGLANNINKIELINEN KIRJE (7.6.2006) Päivitetty 29.11.2007/RB VALTIONEUVOSTON KANSLIA Valtioneuvoston kielipalvelu SELVITYS 29.11.2007 ENGLANNINKIELINEN KIRJE (7.6.2006) Päivitetty 29.11.2007/RB 1. Alku- ja lopputervehdys 1.1 Vastaanottajan nimi ei ole tiedossa -

Lisätiedot

3.5.2010/TW/TTu. Keksinnön tausta

3.5.2010/TW/TTu. Keksinnön tausta 3.5.2010/TW/TTu Keksinnön tausta Keksintö liittyy lamppuihin ja erityisesti LED-putkilamppuihin, joissa on yksi tai useampi LED valonlähteenä ja joilla voidaan korvata loisteputki. Loistelamppuja käytetään

Lisätiedot

Ohjeita fysiikan ylioppilaskirjoituksiin

Ohjeita fysiikan ylioppilaskirjoituksiin Ohjeita fysiikan ylioppilaskirjoituksiin Kari Eloranta 2016 Jyväskylän Lyseon lukio 11. tammikuuta 2016 Kokeen rakenne Fysiikan kokeessa on 13 tehtävää, joista vastataan kahdeksaan. Tehtävät 12 ja 13 ovat

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M1-2

ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M1-2 ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M1-2 muutos 1 6.2.1996 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi ILMA-ALUSTEN KANSALLISUUS- JA REKISTERITUNNUKSET Tämä

Lisätiedot

Pellettien ja puunkuivauksessa syntyneiden kondenssivesien biohajoavuustutkimus

Pellettien ja puunkuivauksessa syntyneiden kondenssivesien biohajoavuustutkimus Pellettien ja puunkuivauksessa syntyneiden kondenssivesien biohajoavuustutkimus FM Hanna Prokkola Oulun yliopisto, Kemian laitos EkoPelletti-seminaari 11.4 2013 Biohajoavuus Biohajoavuudella yleensä tarkoitetaan

Lisätiedot

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Pakollinen liite rakennustyön tarkastusasiakirjaan ja toiseen hakuvaiheeseen / Compulsory supplement the construction

Lisätiedot

Yhteisön sisäisessä kaupassa käytössä olevien hankkijan ilmoitusten tekstit suomeksi ja englanniksi

Yhteisön sisäisessä kaupassa käytössä olevien hankkijan ilmoitusten tekstit suomeksi ja englanniksi 1 (8) Yhteisön sisäisessä kaupassa käytössä olevien hankkijan ilmoitusten tekstit suomeksi ja englanniksi 1) LÄHETYSKOHTAINEN HANKKIJAN ILMOITUS ALKUPERÄTUOTTEILLE (suomenkielinen malli) Hankkijan ilmoitus,

Lisätiedot

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö 3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö Yhtälön (tai funktion) y = a + b + c, missä a 0, kuvaaja ei ole suora, mutta ei ole yhtälökään ensimmäistä astetta. Funktioiden

Lisätiedot

ROCKFON SYSTEM G DIRECT

ROCKFON SYSTEM G DIRECT Järjestelmän kuvaus: ROCKFON SYSTEM G DIRECT Suoraan asennettava järjestelmä Nopea ja tehokas asennusprosessi Oikea valinta mataliin huoneisiin Tyylikäs ja yhtenäinen ilme alakattoon G 300 mm ROCKFON SYSTEM

Lisätiedot

Windows Phone 7.5 erilainen ja fiksu älypuhelin. Vesa-Matti Paananen Liiketoimintajohtaja, Windows Phone Microsoft Oy vesku@microsoft.

Windows Phone 7.5 erilainen ja fiksu älypuhelin. Vesa-Matti Paananen Liiketoimintajohtaja, Windows Phone Microsoft Oy vesku@microsoft. Windows Phone 7.5 erilainen ja fiksu älypuhelin Vesa-Matti Paananen Liiketoimintajohtaja, Windows Phone Microsoft Oy vesku@microsoft.com Agenda 29.11.2011 Microsoftin strategia pähkinän kuoressa Kuluttajat

Lisätiedot

VAKOLA. 1961 Koetusselostus 387 SINUS 6 DUPLEX TWIN-VILJANKUIVURI. Koetuttaja ja valmistaja: 0 y Sav onius & C o A b, Helsinki.

VAKOLA. 1961 Koetusselostus 387 SINUS 6 DUPLEX TWIN-VILJANKUIVURI. Koetuttaja ja valmistaja: 0 y Sav onius & C o A b, Helsinki. VAKOLA ACV Helsinki Rukkila Helsinki 43 48 12 Pitäjänmäki VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS Finnish Research Institute of Agricultural Engineering 1961 Koetusselostus 387 SINUS 6 DUPLEX TWIN-VILJANKUIVURI

Lisätiedot

SCIENTIX - LUMA-opettajien. uusia ideoita opetukseen. M ij P ll i. Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4.

SCIENTIX - LUMA-opettajien. uusia ideoita opetukseen. M ij P ll i. Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4. SCIENTIX - LUMA-opettajien verkkoportaalista t uusia ideoita opetukseen M ij P ll i Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4.2015 Mitä ajatuksia herättävät nämä yhdistelmät: Opettaja

Lisätiedot

RATKAISUT: 19. Magneettikenttä

RATKAISUT: 19. Magneettikenttä Physica 9 1. painos 1(6) : 19.1 a) Magneettivuo määritellään kaavalla Φ =, jossa on magneettikenttää vastaan kohtisuorassa olevan pinnan pinta-ala ja on magneettikentän magneettivuon tiheys, joka läpäisee

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

Tasogeometria. Tasogeometrian käsitteitä ja osia. olevia pisteitä. Piste P on suoran ulkopuolella.

Tasogeometria. Tasogeometrian käsitteitä ja osia. olevia pisteitä. Piste P on suoran ulkopuolella. Tasogeometria Tasogeometrian käsitteitä ja osia Suora on äärettömän pitkä. A ja B ovat suoralla olevia pisteitä. Piste P on suoran ulkopuolella. Jana on geometriassa kahden pisteen välinen suoran osuus.

Lisätiedot

Ohje: RIL 225-2004 Rakennusosien lämmönläpäisykertoimen laskenta

Ohje: RIL 225-2004 Rakennusosien lämmönläpäisykertoimen laskenta ISOVER_RIL_225 Tällä ohjelmalla ISOVER_RIL_225 esitetään erityisesti ohjeet lämmöneristeen ilmanläpäisevyyden vaikutuksen huomioon ottavan korjaustekijän ΔU a määrittämiseksi ISOVER-rakennuseristeillä

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

Termiikin ennustaminen radioluotauksista. Heikki Pohjola ja Kristian Roine

Termiikin ennustaminen radioluotauksista. Heikki Pohjola ja Kristian Roine Termiikin ennustaminen radioluotauksista Heikki Pohjola ja Kristian Roine Maanpintahavainnot havaintokojusta: lämpötila, kostea lämpötila (kosteus), vrk minimi ja maksimi. Lisäksi tuulen nopeus ja suunta,

Lisätiedot

Halton Zen Semi Circle ZSC - syrjäyttävä tuloilmalaite

Halton Zen Semi Circle ZSC - syrjäyttävä tuloilmalaite Halton Zen Semi Circle ZSC - syrjäyttävä tuloilmalaite Laaja ilmavirran säätöalue Tasainen ilmavirran virtauskuvio saadaan aikaan pienillä rei'illä, jotka muodostavat optimaaliset virtausolosuhteet hajottimen

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

Luvun 5 laskuesimerkit

Luvun 5 laskuesimerkit Luvun 5 laskuesimerkit Huom: luvun 4 kohdalla luennolla ei ollut laskuesimerkkejä, vaan koko luvun 5 voi nähdä kokoelmana sovellusesimerkkejä edellisen luvun asioihin! Esimerkki 5.1 Moottori roikkuu oheisen

Lisätiedot

NEWTONIN LAIT MEKANIIKAN I PERUSLAKI MEKANIIKAN II PERUSLAKI MEKANIIKAN III PERUSLAKI

NEWTONIN LAIT MEKANIIKAN I PERUSLAKI MEKANIIKAN II PERUSLAKI MEKANIIKAN III PERUSLAKI NEWTONIN LAIT MEKANIIKAN I PERUSLAKI eli jatkavuuden laki tai liikkeen jatkuvuuden laki (myös Newtonin I laki tai inertialaki) Kappale jatkaa tasaista suoraviivaista liikettä vakionopeudella tai pysyy

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot