Source:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Source: http://industrydocuments.library.ucsf.edu/tobacco/docs/pgfn0207"

Transkriptio

1 PATENT AGENTS PATE&TANIAY$$.072 E y, Laivurinnnne 2 ~J SF Helsinki Finlan d 2 8 JAN 1986 Your ref gj~ i 1 MacLean, Esq.... B. t*.i h-american Tobacco Company Limited Our ref. ' ;'...Group ; Research & Development Unser Zeichen 19214/ml _..._.,.Cent.rt! Regent's Park Roa d Helsinki. 1_ SOUTHAMPTON S09 1PE /England 23rd January, a Re : New Patent Application in Finland - British-American Tobacco Company Limited - ' Improvements Relating To The Treatment Of Particulate Materials " Referring to your letter of 9th December, 1985 we inform that the above mentioned application was filed on 20th January, 1986 under No , claiming priority from the UK patent application No of 25th January, Please find enclosed the official receipt. We also paid the additional fee for eight extra claims exceeding the ten first ones, which payment appears from the official receipt, too. We enclose two copies of the specification and claims in Finnish. The Abstract has been translated into Swedish by us and two copies of it are enclosed as well. We thank you for your order and attach our debit note. Yours faithfully, OY JALO ANT-WUORINEN A B Encl. % Off. receipt 2 copies Debit note Members of the Association of F nmsh Patent Attorneys Mitgliedet des Vereins Finnischer Patentanwalte Patent s Parente Trademarks Warenzeichen Design s Muste r TELEPHONE TELEX TELEFAX BANKS KANSALLIS-OSAKE-PANKKI POSTGIR O nat 190) JALO SF nai 1901 t AO 575 Etta int +358 ' nr UNION BANK OF FINLAN D Frednkinton

2 KUITTI Patenttihakemas Pawacuae. Hakernusmaksu mk ^C-aksu on Canaan maksanut PATENTTI JA REKISTERIHALLITUKSELLE Tavaramerkk,h?kemus.-Ta>merkki I() viere,sen laskelman mukaan mk, Helsing,ssa / / Hakrmusmaksu U ud,stam ishakemusrtaks u Pidennvsmaks. mk makt:um k Malhorkeushakemusi'!7l0Th o Hakemusmaksu m k maksu mk

3 Hienojakoisten ainesten kasittelymenetelma - Forfarande for behandling av partikelformigt materia l Tama keksinto liittyy hienojakoisten ainesten kasittelyyn. Erityisesti keksinto kohdistuu kuitumaisten hienojakoisten ainesten, kuten esimerkiksi lehtitupakan kasittelyyn. Tupakkaa ja muita hienojakoisia lehtiaineksia on ehdotettu kasiteltavaksi menetelmilla, joihin on sanottu kuuluvan aineksen leijutus. Siten GB-patenttijulkaisussa on kuvattu tupakan kasittelylaite, jots kaytettaessa tupakkaa kuljetetaan tarykuljettimella, joka on varustettu paaasiassa tasomaisella, ilmaa lapaisevalla alustalla, jonka lapi kulkee kuumaa ilmaa ylo spain tupakan kanssa kosketukseen. Tupakka sekoitetaan kuljettimen taryliikkeella ja ylospain liikkuvalla ilmalla. Julkaisussa sanotaan, etta naiden kahden vaikutuksen yhdistelmalla tupakka leijuuntuu ainakin osittain. GB-patenttijulkaisussa on kuvattu menetelma teen kuivaamiseksi ja laite sits varten. Taman julkaisun selityksen mukaisesti tee kuljetetaan perakkain useiden tasomaisten rei'itettyjen pintojen yli. Lamminta ilmaa johdetaan ylospain kunkin naista pinnoista lapi ja pintoja tarytetaan tats varten tarkoitetuilla valineilla. Julkaisun mukaisesti pintoja tarytetaan pinnoissa olevan rei'ityksen tukkeutumisen estamiseksi seka myos estamaan aukkojen muodostumista sekoitettavaan teekerrokseen. Julkaisussa esitetaan myos, etta reikapintojen tarytys voi muodostaa valineet aikaansaamaan teen siirtyminen pintojen yli. GB-patenttijulkaisussa A on kuvattu laite hienojakoisen lehtiaineksen (teen tai tupakan) kuivaamiseksi tai jaahdyttamiseksi. Laitetta kaytettaessa kuumennettua ilmaa kaytetaan leijutusvaliaineena ja sen tarkoitukseksi on maaritelty lehtiaineksen pitaminen leijutustilassa. Aukkojen TI, CC) c.~

4 2 muodostumisen valttamiseksi hienojakoisen lehtimateriaalin kerrokseen laitteessa on kudosverkko, jonka tarkoituksena on jakaa leijutusilma tasaisesti kerrokseen. Kudosverkko pidetaan kehyksen avulla rakenteeltaan tasomaisena. Laitetta voidaan taryttaa osaltaan auttamaan lehtiaineksen tasaisen kasittelyn aikaansaamista. US-patenttijulkaisun mukaiseen menetelmaan leikatun tupakan kasittelemiseksi sisaltyy tupakan kasittely leijutusvaliaineella kammiossa, jossa patsasmaista tupakkakerrosta pidetaan leijutustilassa ilmalla, joka virtaa tupakkakerroksen lapi sen jalkeen kun se on kulkenut ylospain tasomaisen hajotuslevyn lapi. Yleisemmalta kannalta katsottuna leijutustekniikkaa on monilla teollisuudenaloilla kaytetty moniin tarkoituksiin. Siten esimerkiksi GB-patenttijulkaisussa A kuvataan leijukerroslaite hiilen ja muiden tallaisten "kokkaremaisten" aineiden polttoon tai kaasutukseen. Eras syy, joka tekee leijutuksen prosessi-insinoaria kiinnostavaksi, on mahdollisuus paasta kiinteiden hiukkasten taydelliseen sekoittumistilaan leijukerroksessa. Taydellisen sekoittumisen ilmio voidaan maaritella useilla tavoilla. Lampotilakasittein ajateltuna se esimerkiksi tarkoittaa, etta hiukkasten maksimilampotila eroaa vain vahan niiden keskilampotilasta. Siten leijukerroksessa, jossa vallitsevat lahes taydelliset sekoitusolot, voidaan yllapitaa korkeata lampvtilaa ilman etta kerroksen sisalla esiintyy ylikuumenneita alueita. Taydelliseen sekoittumistilaan voidaan helposti paasta, jos kerroksen hiukkaset ovat muodoltaan olennaisesti tasaisia ja suunnilleen samankokoisia eivatka liian erikokoisia ja

5 3 tiheyksisia. Eraiden hienojakoisten ainesten, leikatun lehtitupaka esimerkiksi, ollessa kyseessa eroavat hiukkaset merkittavasti naista kriteereista. Run kysymyksessa on leikattu lehtitupakka ero on selva erityisen tarkeassa kriteerissa, muodossa. Leikattu lehtitupakka sisaltaa eripituisia ja poikkimitoiltaan erilaisia pitkanomaisia osasia yhdessa lyhyempien osasten kanssa, jotka ovat hyvinkin erilaisia, mita tulee muotoon ja hiukkasmassaan. Leikatun lehtitupakan erassa pienemmat osaset ovat jakaantuneet pitkanomaisten osasten muodostamaan kietoontuneeseen, ilmaa lapaisevaan matriisiin. Leikatun lehtitupakan tallaisen rakenteen on havaittu johtavan ongelmiin kun aineksen leijutusta on yritetty. Aikaisemmin kaytetyssa leijukerroslaitteessa on havaittu, etta leikatun lehtitupakan pitkanomaiset osaset muodostavat maton, jossa matossa pitkanomaiset osaset pysyvat kietoutuneessa tilassa. Lyhyemmista osasista kevyemmat ja painavammat pyrkivat erkaantumaan edellamainitusta matosta, jolloin kevyemmat osaset sijoittuvat maton ylapuolelle ja painavammat osaset sijoittuvat maton alapuolelle. Lisaksi tallaisessa eronneessa kerroksessa esiintyy aivan liian paljon "puhallusreikien" muodostusta. Siten aikaisemmista yrityksista leijuttaa leikattua lehtitupakkaa voidaan sanoa, etta taydelliseen sekoittumistilaan ei ole paasty, eika myaskaan ole saatu aikaan stabiilia leijutustilaa. Taman keksinn6n tarkoituksena on aikaansaada valineet, joilla kuitumainen hienojakoinen aines voidaan tehokkaasti eriyttaa. Tassa kaytettyna termi "kuitumainen hienojakoinen aines" tarkoittaa hienojakoista ainesta, josta ainakin olennainen osa muodostuu yksittaisista osasista, joiden yksi pituusdimensio on suuri verrattuna kahteen muuhun pituusdimensioon.

6 4 Tallaisten pitkanomaisten ainesosien lasnaolosta johtuen kuitumaisen hienojakoisen aineksen muodostelman sisalla esiintyy pyrkimys kietoutumiseen. Tassa kaytettyna termi "eriyttaminen" tarkoittaa kontrolloitua menetelmaa, jossa hienojakoisen aineksen massassa tai erassa yksittaiset aineosat pidetaan olennaisesti toisistaan erotetussa tilassa niin etta ainesosat voivat vapaasti liikkua toistensa subteen. Ruitumaisen hienojakoisen aineksen yhteydessa eriyttaminen lisaksi tarkoittaa, etta aines on kokonaan tai olennaisesti kietoutumattomassa, osaserotetussa tilassa. Taman keksinnan kohteena on menetelma hienojakoisen aineksen kasittelemiseksi, josa hienojakoinen aines pidetaan eriytetyssa tilassa eriyttamisvyohykkeella, jota rajoittavat ylospain pystysuunnasta divergoivat seinamavalineet, siten etta vyohykkeen horisontaalinen poikkileikkauspinta-ala kasvaa sen ylispaisessa suunnassa, ja vyohykkeeseen syotetaan kaasumaista eriyttamisvaliainetta seinamavalineiden useista kohdista, siten etta vyohykkeelle muodostuu kiertava virtauskuvio, joka kasittaa alaspain suunnatun virtauksen seinamavalineiden kohdalla ja ylospain suunnatun virtauksen vyohykkeen alemmalta alueelta. Hienojakoinen aines voi olla kuitumaista hienojakoista ainesta. Eriyttamisvyohykkeeseen syotetaan edullisesti kaasumaista kiihdyttamisvaliainetta vyohykkeen alemmassa alueessa olevasta paikasta ylospaiseen suuntaan. Taman keksinnon kohteena on myos eriyttamislaite, johon kuuluu eriyttamisvyohykkeen rajoittavat seinamavalineet, valineiden divergoitaessa ylospain pystysuunnasta siten etta vyohykkeen horisontaalinen poikkileikkausala kasvaa sen

7 5 ylospaisessa suunnassa, ja eriyttamissuutinvalineet, joita voidaan kayttaa syottamaan kaasumaista eriyttamisvaliainetta vyohykkeeseen useissa sanottujen seinamavalineiden kohdissa, siren etta laitetta hienojakoisen aineksen eriyttamiseen kaytettaessa muodostuu vyohykkeeseen kiertava virtauskuvio, joka kasittaa alaspain suunnatun virtauksen seinamavalineiden kohdalla ja ylospain suunnatun virtauksen vyohykkeen alemmalta alueelta. Edullisesti laitteeseen kuuluu lisaksi kiihdytyssuutinvalineet, joita voidaan kayttaa syottamaan kaasumaista kiihdytysvaliainetta eriyttamisvyohykkeeseen ylospaisessa suunnassa vyohykkeen alemmalla alueella olevasta kohdasta. Eriyttamisvyohykkeen vaakapoikkileikkaus voi olla eri muotoinen, esim. nelio, suorakulmainen, pyorea, elliptinen ja monikulmio. Muto voi olla muuttumaton tai vaihdella vyohykkeen yhdesta korkeuskohdasta toiseen. Seinamavalineet voivat pystyleikkaukseltaan olla suoria ; vaihtoehtoisesti seinamavalineet voivat olla kaarevia, kuperalla tai koveralla tavalla, osalta tai koko ylospaiselta ulottuvuudeltaan. Jos eriyttamisvyohykkeen vaakapoikkileikkaus on muodoltaan nelio, tai muun muotoinen jossa seinamavalineiden seinamaosat sijaitsevat vastakkain ja ovat yhdensuuntaisia, tallaiset seinamaosat sijaitsevat suositeltavasti symmetrisesti suhteessa keskipystytasoon tai -akseliin. JJos eriyttamisvyohykkeen vaakapoikkileikkaus on muodoltaan nelii, ja laitetta on tarkoitus kayttaa leikattujen lehtitupakoiden kasittelyyn, tallaisten seinamaosie ylospainen erokulma pystytasosta on sopivasti 30 asteen alueella. Eriyttamisvyohykkeen pohjalla sen vaakapoikkileikkauksen tulisi suositeltavasti olla pieni verrattuna vaakapoikkileikkaukseen vyohykkeen ylaosassa.

8 6 Eriyttamissuutinvglineet on sopivasti muodostettu rei'itysryhmaksi seinamavalineisiin. Perforoidut seinamavalineet voivat rajoittaa painekammiovalineita, joiden kanssa rei'itykset ovat suorassa yhteydessl. Taman keksinnon mukainen laite voi muodostaa kennon ryhmassa rinnakkaisia samanlaisia kennoja, joka ryhma muodostaa suuuremman kokonaislaitteen. Hienojakoisten ainesten kasittelyihin, joita taman keksinnon mukaisella menetelmalla tai laitteella voidaan suorittaa, kuuluvat kuivaus, kostutus, kuumennus, jaahdytys, yhdistamissekoittaminen, sekoittaminen, kyllastaminen tai aromitai maiden lisaaineiden lisaaminen. Kasittelyihin voi myos kuulua kemiallisia kasittelyja. Ilma on sopiva eriyttamisaine ja sopiva kiihdyttamisa.4ne. Vesihiyrya tai muuta hbyrya tai kaasua voidaan suihkuttaa hienojakoisen aineksen eriytettyyn kerrokseen joko suoraan tai eriyttamisvaliaineen ja/tai kiihdyttamisaineen kanssa, silloin kun sita kaytetaan. Vesihcyrya tai muuta hoyrya tai kaasua voidaan kayttaia eriytt.amis- ja/tai kiihdyttamisaineena. Hienojakoisen aineksen kerrokseen tai kerrokselle voidaan sumuttaa tai suihkuttaa nestetta. Taman keksinnon menetelmaa tai laitetta voidaan kayttaa kyllastamaan hienojakoinen kasviaines, esim. leikattu lehtitupakka, tasaisesti kyllastysaineella, esimerkiksi orgaanisella kyllastamisaineella. Tassa tarkoituksessa kyllastysaine hayryfaasissaan voi muodostaa eriyttamisaineen ja/tai, silloin kun sit! kaytetggn, kiihdytysaineen virtauksen kokonaan tai osan siita. Vaihtoehtoisesti kasviaineksen eriytetty kerros voidaan saattaa kosketukseen nestefaasissa olevan kyllgstysaineen kanssa.

9 7 Run tsmsn keksinnon kohteena oleva menetelma suoritetaan ksyttsmslls seka kiihdytysvirtausta etts eriyttamisvirtausta, eriyttamisvirtauksen tarkoituksena on eriyttas kuitumainen tai muu hienojakoinen aines, ja kiihdytysvirtauksen tarkoituksena on lisats kierratysts ja siten sekoittumista hienojakoisen aineksen eriytetyssa koostumuksessa. Saatetaan havaita, etts kokonaiskaasuntarvetta voidaan vshentsa, kun ksytetsan kaasumaisen vsliaineen kiihdytysvirtausta. On myos havaittu, etts kun ainoa kaytetty kaasumainen virtaus on ylaspainen virtaus, kuitumaiset hienojakoiset ainekset pysyvat kietoutuneina tai kietoutuvat, eivstks siten ole edells msaritellysss mielesss eriytettyja. Jokaiselle hienojakoiselle ainekselle tai taman keksinnon mukaisesti konstruoidulle eriyttsmislaitteelle on olemassa rajoitettu maars eriyttsmis - ja kiihdyttsmisvirtausmssris, joiden sisalla kontrolloitu kaytto on mahdollista. 1NAms alueet voidaan mssritella yksinkertaisilla kokeilla. Eriyttsmisvirtaus kaynnistetaan suositeltavasti ennen kiihdytysvirtauksen aloittamista. Jotta keksinto tulisi selvssti ymmsrretyksi, ja sits olisi heippo ksyttss, kuvataan sits seuraavaksi lahemmin esimerkinomaisesti samalla viitaten oheisiin piirustuksiin, joissa : Kuva 1 on kaaviomainen perspektiivikuvanto eriyttsimislaitteesta ; Kuva 2 on kaaviomainen leikkauskuvanto kuvan 1 laitteesta, jolloin leikkaus on suoritettu viivoilla II-II osoitetusta keskipystytasosta ; Kuva 3 on graafinen esitys, joky osoittaa eriyttsmiskaasun nopeus (A-akseli) ja kiihdytyskaasun nopeus- (B-akseli) alueet, joilla kontrolloitu toiminta on mahdollista, kun kuvien

10 8 1 ja 2 laitetta kaytetaan leikatun lehtitupakan kuivaukseen ; j a Kuva 4 on kuvaa 3 vastaava kuvanto, mutta siina on myos esitetty kierratyskuvio laitteen eriyttamisvyohykkeess a. Kuvissa 1 ja 2 esitettyyn eriyttamislaitteeseen kuuluu leikkaukseltaan neliimainen kotelo 1, jonka nelja seinarnaa eroavat pystysuunnasta ylospain 30 asteen kulmassa. Kotelo 1 jatkuu alapaastaan pystysuoraan alaspain kanavana 2. Kotelon kunkin seinaman sisapuolelle on sijoitettu jakolevy, kuvassa 2 esitettyjen jakolevyjen ollessa merkitty viitenumeroilla 3, 4 ja 5. Kukin levyista 3-5, ja tasmalleen samanlainen jakolevy, joka on sijoitettu vastapaata levya 4 ja liittyy kotelon 1 etuseinam8,an, on valin paassa siihen liittyvasta kotelon sivuseinamasta ja on sen kanssa samansuuntainen. Kukin jakolevy on varustettu samanlaisella ryhmalla, joka muodostuu ylemmasta ja alemmasta rei itysrivista, kunkin reign halkaisijan ollessa 4,5 mm, levyn 4 reikia ollessa merkitty viitenumeroilla 6. Jakolevyt muodostavat laitteen seinamavalineet, ja niissa olevat rei'itykset muodostavat ensimmaiset suutinvalineet. Ylapaast8.an jakolevyjen ja niita vastaavien kotelon sivuseinamien valiset tilat, joista kuvassa 2 nakyvat kaksi on merkitty viitenumeroilla 7 ja 8, on suljettu levylla 9. Names tilat muodostavat ulommat painekammiovalineet. Kunkin jakolevyn ylapaasta pystysuoraan ylospain ulottuvat sailioseinamat, jolloin jakolevyihin 3 ja 5 liittyvia sailioseinamia on merkitty viitenumeroilla 10 ja 11 (kuva 2), ja sailioseinamien liitoskohdat on esitetty kuvassa 1 pistekatkoviivoilla. Kanavaseinaman 2 lapi ja kanavaa pitkin ylospain ulottuu putki 12. Putken 12 ylapaa on yhdistetty jakolevyjen

11 9 alapaihin. Putken 12 ylapaahan on sovitettu suutinlevyn 13, jonka lapi ulottuu halkaisijaltaan 7 mm :n suuaukko 14 joka muodostaa toiset suutinvalineet. Kaytettaessa eriyttamiskennoa kuivaamaan kosteaa leikattua lehtitupakkaa kaytetty tupakkamaara (ei esitetty) sijoitetaan tilaan, jonka nelja jakolevya yhdessa maarittelevit, joka tila muodostaa eriyttamisvyohykkeen. Lamminta eriyttamisilmaa syotetaan pienella paineella kanavaan 2, josta se kulkee tiloihin 7 ja 8 seka kotelon 1 etu- ja takaseinamiin liittyviin vastaaviin tiloihin. Naista tiloista tams lammin ilma kulkee jakolevyjen rei"ityksen lapi ja siten kosketukseen leikatun tupakan kanssa. Lamminta kiihdytysilmaa syateta,an pienella paineella putkeen 10, josta se tulee pystysuunnassa ylcspain tupakkaan. Tuloksena eriytta.misvyohykkeen geometriasta jai eriyttamisilman ja kiihdytysilman syottamisesta taataan leikatun tupakan saadelty eriytyminen, mika johtaa pitkanomaisten kuitujen kietoutumien irtoamiseen, taman puolestaan mahdollistaessa lahes taydellisen sekoittumistilan saavuttamisen. Min kostea leikattu tupakka saadaan kuivattua paremmin. On havaittu, etta menetelma voidaan suorittaa tupakan juurikaan vahingoittumatta. Huomattakoon myts, ett laitteen taryttimisu ei tarvita. Kuvan 3 kayran viivoitettu slue esittaa edella kuvatun laitteen kontrolloidun toiminnan vyohyketta eriyttamisilman (pystyakseli A) pintanopeuden ja kiihdytysilman (vaaka-akseli B) pintanopeuden funktiona, kun laitetta kaytetaan kui-- vaamaan nykyista kaupallista tyypilthn lampokasiteltya (flue-cured) leikattua lehtitupakkaa. Nopeusyksikot ovat metrejs sekunnissa. Huomattakoon, etta kontrolloidun toiminnan vyrhykkeella kiihdytys- tai ylospainn virtaavan ilman nopeus on pienempi kuin eriyttamis- tai kietoutumien irrotusilman nopeus.

12 10 Kuvassa 4 on esitetty eriytettyyn kerrokseen muodostuva iiman ja mukana olevien tupakkaosasten kierratyskuvio. Havaitaan, etta eriyttamisvyohykkeen maarittelevien viettavien seinamien vieressa on alaspain suuntautuvia virtauksia ja vychykkeen keskella pystysuora virtaus ylbspain. Kierratyskuviossa on lisaksi ulospain suuntautuvat virtaukset keskivyohykkeesta. Eriytetty vyohyke sijoittuu olennaisesti kokonaisuudessaan eroavien seinamien, ts. jakolevyjen maarittelemaan tilaan. Edelia kuvattu peruskierrgtyskuvio aikaansaadaan eriyttamisvirtauksella, mutta se vahvistuu kiihdytysvirtauksen avulla. Kierratysvirtaus yhdistyy luonnollisesti ylospaiseen yleiseen ilmavirtaukseen laitteen sisalla. Edella kuvatussa laitteessa kaytetaan yhta kiihdytyssuutinvalinetta, ts. suuaukkoa 14, kiihdytysvaliaineen siirtamiseen tupakkakerrokseen. Laitteen muunnetussa muodossa kaytetaan useita suuaukkoja, joiden avulla tupakkakerrokseen ohjataan ylospain useita kiihdytysvaliainevirtauksia. Suutinlevy 13 voitaisiin korvata rakenteeltaan sintratulla tai kudotulla elementilla. Vaikka, kuten edella on kuvattu, rei'itysriveja 6 on kaksi, ja suositeltavasti niita on ainakin kaksi, voitaisiin kayttaa myos useampaa kuin kahta rivia. Kun pidetaan mielessa alaspaiset virtaukset jakolevyissa, voisi tuntua sopivalta korvata rei'itykset 6 suutinvalineilla, jotka suuntaavat eriytysilman alaspain yhdensuuntaisesti jakolevyjen kanssa. T91lainen jarjestely on kuitenkin havaittu vahemman edulliseksi.

13 1 1 Kuvien 1 ja 2 eriyttimislaitetta voitaisiin kayttaa muodostamaan kenno samanlaisten vierekkaisten kennojen ryhmassa, joka muodostaa suuremman kokonaiseriyttamislaitteen. TamAn keksinnon mukaista laitetta voitaisiin kayttaa osasten erottelijana UK-patenttijulkaisussa A kuvatuissa tupakointitarvikkeiden valmistuskoneissa.

14 1 2 Patenttivaatimukset : 1. Menetelma hienojakoisen aineksen kasittelemiseksi, t u n n e t t u siita, etta hienojakoinen aines pidetaan eriytetyssa tilassa eriyttamisvyohykkeessa, jota rajoittavat ylospain pystysuunnassa divergoivat seinamavaliaineet (3-5), siten etta vyohykkeen horisontaalinen poikkileikkauspintaala kasvaa sen ylospaisessa suunnassa, jolloin kaasumaista eriyttimisvaliainetta syotetlin seinamavalineiden useista kohdista (6) vyohykkeeseen, siten etta vyohykkeeseen muodostuu kiertava virtauskuvio, joka muodostuu alaspain suunnatusta virtauksesta seinamavalineiden kohdalla ja ylospain suunnatusta virtauksesta vyohykkeen alemmasta alueesta. 2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelma, t u n n e t t u siita, etta hienojakoisen aines on kuitumaista hienojakoista ainesta. 3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen menetelma, t u n - n e t t u siita, etta hienojakoinen aines on leikattua tupakkaa..4. Patenttivaatimuksien 1, 2 tai 3 mukainen menetelma, t u n n e t t u siiti, etta eriyttamisaine on ilmaa. 5. Patenttivaatimuksen 1, 2 tai 3 mukainen menetelma, t u n n e t t u siita, etta eriyttamisaine on hcyrya. 6. Jonkin patenttivaatimuksista 1-5 mukainen menetelma, t u n n e t t u siita, etta vyohykkeeseen syotetaan ylospain kaasumaista kiihdytysainetta vyohykkeen alemmalla alueella olevasta kohdasta. 7. Patenttivaatimuksen 6 mukainen menetelma, t u n n e t t u siita, etta kiihdytysaine on ilmaa. co Ln CID

15 Patenttivaatimuksen 6 mukainen menetelma, t u n n e t t u siita, etta kiihdytysaine on hoyrya. 9. Jonkin patenttivaatimuksista 1-8 mukainen menetelma, t u n n e t t u siita, etta eriytetty hienojakoinen aines saatetaan kosketukseen kyllastysaineen kanssa. 10. Eriyttamisaine, t u n n e t t u seinamavalineidta (3-5), jotka rajoittavat eriyttamisvyohyketta, jolloin seinamavalineet (3-5) divergoivat pystysuunnasta ylospain siten, etta vyohykkeen horisontaalinen poikkileikkauspinta-ala kasvaa sen ylospaisessa suunnassa, ja eriyttamissuutinvalineista (6), joita voidaan kayttaa syottamaan kaasumaista eriyttamisvaliainetta vyohykkeeseen useista sanottujen seinamavalineiden (3-5) kohdista, sites etta kaytettaessa laitetta hienojakoisen aieksen eriytta".miseen vyohykkeeseen muodostuu kiertava virtauskuvio, joka muodostuu alaspain suunnatusta virtauksesta seinamavalineiden kohdalla ja ylospain suunnatusta virtauksesta vyohykkeen alemmalta alueella. 11. Patenttivaatimuksen 10 mukainen laite, t u n n e t t u kiihdytysvalineista (13-14), joita voidaan kayttaa syottamaan kaasumaista kiihdytysvaliainetta vyohykkeeseen ylospaisessa suunnassa vyohykkeen alemmalla alueella olevasta paikasta. 12. Patenttivaatimuksien 10 tai 11 mukainen laite, t u n - n e t t u siita, etta seinamavalineiden (3-5) ylospain divergoivan osan kohdalla eriyttamisvyohyke on paalta katsottuna muodoltaan olennaisesti neliomainen. 13. Patenttivaatimuksen 10 tai 11 mukainen laite, t u n - n e t t u siita, etta seinamavalineiden (3-5) ylospain divergoivan osan kohdalla eriyttamisvyohyke on paalta katsottuna muodoltaan olennaisesti pyorea.

16 Jonkin patenttivaatimuksista mukainen laite, t u n n e t t u siitl, etta seingmavglineiden (3-5) ylospain divergoivan osan eroamiskulma pystysuunnasta on kolmenkymmenen asteen alueella. 15. Jonkin patenttivaatimuksista mukainen laite, t u n n e t t u siita, ettl eriyttamissuutinvalineet (6) muodostuvat seinamlvalineissa o.kvasta rei'itysryhmasta. 16. Patenttivaatimuksen 15 mukainen laite, t u n n e t t u siita, etta rei'itysten ryhman vyohykkeella seinamavalineet (3-5) rajoittavat painekammiovalineita (7, 8). 17. Jonkin patenttivaatimuksista mukainen laite, t u n n e t t u siita, etta eriyttamisvyohykkeelta ylospain ulottuu sailiaseinamavalineet (10, 11). 18. Jonkin patenttivaatimuksista 1-9 mukainen menetelma, t u n n e t t u siita, etta se suoritetaan jonkin patenttivaatimuksista mukaisella laitteella.

17 (57) Tiivistelma : Hienojakoisen aineksen kasittelymenetelmassa ainekseen sen ollessa ylospain divergoivien seinamien (3,4,5) rajoittamassa eriyttamisvyohykkeessa kohdistetaan kaasumaisen eriyttamisvaliaineen virtaus, jota syotetaan seinamien useista kohdista (6), ja suositeltavasti myos samanaikaisesti kaasumaisen kiihdytysvaliaineen virtaus, jota syotetaan ylospaisessa suunnassa sanotun vyahykkeen alemmalta alueelta (12, 13, 14). Kasiteltyihin kuuluvat kuivaus, kostutus, kuumennus, jaahdytys ja sekoitus. (Fig. 2 ) (57) Sammandra : I ett forfarande for behandling av finfordelat material, underkastas materialet, medan det befinner sig i en mobiliseringszon vilken ar avgransad av uppat divergerande vaggar (3, 4, 5), en stromning av ett gasformigt mobiliseringsmedium, vilket infors vid ett flertal stallen (6) vid vaggarna, och foretradesvis ocksa en samtidig stromning av ett gasformigt accelererande medium, vilket infors i en riktning uppat Fran ett lagre omrade i zonen (12, 13, 14). Behandlingarna omfattar torkning, fuktning, uppvarmning, avkylning och blandning.

18 E N C L O S U R E S F 0 R M 17 JAN 1986 Oy Jalo Ant-Wourinen Ab, Laivurinrinne 2, SF Helsinki, Finlan d L~.i9GG ; Our Ref : RD 273 Date : 9th January, Proposed New Patent Application in Finlan d Herewith To Follow Alread y Sent to Yo u Specification, Claims & Abstract X Informal Drawings X Formal Drawings X Priority Document x Power of Attorne y [Assignment X Othe r PLEASE ACKNOWLEDGE RECEIPT OF ENCLOSURES. THIS ORDER LETTER AN D ALL CORRESPONDENCE TO BE ADDRESSED TO : K.J.H. MacLean, Esq., Group Research & Development Centre, British-American Tobacco Company Limited, Regent's Park Road, Southampton S09 1PE, England. Received With Than ks

19 E N C L O S U R E S F 0 R M Oy Jalo Ant-Wourinen Ab, Laivurinrinne 2, SF Helsinki 12,. Finlan d Our Ref : RD 273 Date : 19th December, Proposed New Patent Application in Finlan d Herewith To Follow Alread y Sent to Yo u Specification, Claims & Abstract X Informal Drawings X Formal Drawings x Priority Document x Power of Attorne y Assignment x Othe r PLEASE ACKNOWLEDGE RECEIPT OF ENCLOSURES. THIS ORDER LETTER AN D ALL CORRESPONDENCE TO BE ADDRESSED TO : K.J.H. MacLean, Esq., Group Research & Development Centre, British-American Tobacco Company Limited, Regent's Park Road, Southampton SOS 1PE, England.. With Thinks cd 0 co U- 1 rv

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies PL 3 00721 Helsinki www.vahinkopalvelut.net info@vahinkopalvelut.net +358-40-900 9856 TUVASA Turvallinen

Lisätiedot

LAITE SUUNTAUKSEN HAVAINNOLLISTAMISEKSI KEKSINNÖN ALA. Esillä oleva keksintö liittyy laitteen 5suuntauksen havainnollistamiseen.

LAITE SUUNTAUKSEN HAVAINNOLLISTAMISEKSI KEKSINNÖN ALA. Esillä oleva keksintö liittyy laitteen 5suuntauksen havainnollistamiseen. 1 LAITE SUUNTAUKSEN HAVAINNOLLISTAMISEKSI KEKSINNÖN ALA Esillä oleva keksintö liittyy laitteen 5suuntauksen havainnollistamiseen. TUNNETUN TEKNIIKAN KUVAUS Tunnettua ovat erilaiset tasosensorit. Eräs 10yleisimmistä

Lisätiedot

Lieriö ja särmiö Tarkastellaan pintaa, joka syntyy, kun tasoa T leikkaava suora s liikkuu suuntansa

Lieriö ja särmiö Tarkastellaan pintaa, joka syntyy, kun tasoa T leikkaava suora s liikkuu suuntansa Lieriö ja särmiö Tarkastellaan pintaa, joka syntyy, kun tasoa T leikkaava suora s liikkuu suuntansa säilyttäen pitkin tason T suljettua käyrää (käyrä ei leikkaa itseään). Tällöin suora s piirtää avaruuteen

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898

PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 OPS M2-1, Liite 1 21.12.2007 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi LENTOKONEEN VALOT Huom. Katso luku 6 1. MÄÄRITELMIÄ Kun tässä luvussa

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Mekaniikan jatkokurssi Fys102 Mekaniikan jatkokurssi Fys10 Kevät 010 Jukka Maalampi LUENTO 10 Noste Nesteeseen upotettuun kappaleeseen vaikuttaa nesteen pintaa kohti suuntautuva nettovoima, noste F B Kappaleen alapinnan kohdalla nestemolekyylien

Lisätiedot

Halton Zen Corner ZCO - syrjäyttävä tuloilmalaite

Halton Zen Corner ZCO - syrjäyttävä tuloilmalaite Halton Zen Corner ZCO - syrjäyttävä tuloilmalaite Laaja ilmavirran säätöalue Tasainen ilmavirran virtauskuvio saadaan aikaan pienillä rei'illä, jotka muodostavat optimaaliset virtausolosuhteet hajottimen

Lisätiedot

Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 3, viikko 39

Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 3, viikko 39 Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 3, viikko 39 H3t1, Exercise 3.1. H3t2, Exercise 3.2. H3t3, Exercise 3.3. H3t4, Exercise 3.4. H3t5 (Exercise 3.1.) 1 3.1. Find the (a) standard form, (b) slack form of the

Lisätiedot

MAB3 - Harjoitustehtävien ratkaisut:

MAB3 - Harjoitustehtävien ratkaisut: MAB - Harjoitustehtävien ratkaisut: Funktio. Piirretään koordinaatistoakselit ja sijoitetaan pisteet:. a) Funktioiden nollakohdat löydetään etsimällä kuvaajien ja - akselin leikkauspisteitä. Funktiolla

Lisätiedot

Halton Zen Rectangular in Wall ZRW - syrjättävä tuloilmalaite

Halton Zen Rectangular in Wall ZRW - syrjättävä tuloilmalaite Halton Zen Rectangular in Wall ZRW - syrjättävä tuloilmalaite Laaja ilmavirran säätöalue Tasainen ilmavirran virtauskuvio saadaan aikaan pienillä rei'illä, jotka muodostavat optimaaliset virtausolosuhteet

Lisätiedot

PYÖRÄILYN SUUNNITTELU HELSINGISSÄ

PYÖRÄILYN SUUNNITTELU HELSINGISSÄ PYÖRÄILYN SUUNNITTELU HELSINGISSÄ TULEVALLA VUOSIKYMMENELLÄ 18.12.2009 Marek Salermo KSV/LOS VUOSI 2009 Kaupunkialueiden kestävä kehitys on valtava haaste. Se edellyttää kaupunkien talouskehityksen ja

Lisätiedot

LAMELLA-SELKEYTTIMET LAMELLA TM. laajennettavissa tarpeen mukaan. HYXO OY Ammattimainen Vastuullinen Avoin

LAMELLA-SELKEYTTIMET LAMELLA TM. laajennettavissa tarpeen mukaan. HYXO OY Ammattimainen Vastuullinen Avoin LAMELLA-SELKEYTTIMET LAMELLA TM laajennettavissa tarpeen mukaan HYXO OY Ammattimainen Vastuullinen Avoin LAMELLA LAAJENNETTAVISSA TARPEEN MUKAAN Lamella-selkeyttimiä on saatavana sekä yksittäisinä laitteina

Lisätiedot

1.2 Kulma. Kulmien luokittelua. Paralleeliaksiooma

1.2 Kulma. Kulmien luokittelua. Paralleeliaksiooma 1.2 Kulma. Kulmien luokittelua. Paralleeliaksiooma Pisteen, suoran ja tason avulla lähdetään muodostamaan uusia geometrian käsitteitä. Jos suora sahataan (keskeltä!!) poikki ja heitetään toinen puoli pois,

Lisätiedot

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3 Fonte 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS 16045SAVA K16045SAK1 K16045VAK2 K16045K3 16045VAVA K16045VAK1 K16045VAK2 K16045K3 1 2 900167 LE22SWL003 LE22VWL003 LE18VWL001

Lisätiedot

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta)

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta) SUPERMOTO SM 2013 OULU Lisämääräys ja ohje Oulun Moottorikerho ry ja Oulun Formula K-125ry toivottaa SuperMoto kuljettajat osallistumaan SuperMoto SM 2013 Oulu osakilpailuun. Kilpailu ajetaan karting radalla

Lisätiedot

Kertaus. Integraalifunktio ja integrointi. 2( x 1) 1 2x. 3( x 1) 1 (3x 1) KERTAUSTEHTÄVIÄ. K1. a)

Kertaus. Integraalifunktio ja integrointi. 2( x 1) 1 2x. 3( x 1) 1 (3x 1) KERTAUSTEHTÄVIÄ. K1. a) Juuri 9 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty 5.5.6 Kertaus Integraalifunktio ja integrointi KERTAUSTEHTÄVIÄ K. a) ( )d C C b) c) d e e C cosd cosd sin C K. Funktiot F ja F ovat saman

Lisätiedot

1/6 TEKNIIKKA JA LIIKENNE FYSIIKAN LABORATORIO V1.31 9.2011

1/6 TEKNIIKKA JA LIIKENNE FYSIIKAN LABORATORIO V1.31 9.2011 1/6 333. SÄDEOPTIIKKA JA FOTOMETRIA A. INSSIN POTTOVÄIN JA TAITTOKYVYN MÄÄRITTÄMINEN 1. Työn tavoite. Teoriaa 3. Työn suoritus Työssä perehdytään valon kulkuun väliaineissa ja niiden rajapinnoissa sädeoptiikan

Lisätiedot

ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto TERVETULOA!

ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto TERVETULOA! ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto TERVETULOA! Luento 14.9.2015 / T. Paloposki / v. 03 Tämän päivän ohjelma: Aineen tilan kuvaaminen pt-piirroksella ja muilla piirroksilla, faasimuutokset Käsitteitä

Lisätiedot

The Viking Battle - Part Version: Finnish

The Viking Battle - Part Version: Finnish The Viking Battle - Part 1 015 Version: Finnish Tehtävä 1 Olkoon kokonaisluku, ja olkoon A n joukko A n = { n k k Z, 0 k < n}. Selvitä suurin kokonaisluku M n, jota ei voi kirjoittaa yhden tai useamman

Lisätiedot

3. Bernoullin yhtälön käyttö. KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet

3. Bernoullin yhtälön käyttö. KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet 3. Bernoullin yhtälön käyttö KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet Päivän anti Mitä Bernoullin yhtälö tarkoittaa ja miten sitä voidaan käyttää virtausongelmien ratkaisemiseen? Motivointi: virtausnopeuden

Lisätiedot

Perusteet 5, pintamallinnus

Perusteet 5, pintamallinnus Perusteet 5, pintamallinnus Juho Taipale, Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Ota piirustus fin_basic_4.pdf (Sama piirustus kuin harjoituksessa basic_4). Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

1. Vuotomaa (massaliikunto)

1. Vuotomaa (massaliikunto) 1. Vuotomaa (massaliikunto) Vuotomaa on yksi massaliikuntojen monista muodoista Tässä ilmiössä (usein vettynyt) maa aines valuu rinnetta alaspa in niin hitaasti, etta sen voi huomata vain rinteen pinnan

Lisätiedot

Varmista oma paikkasi tulevaisuuden digitaalisilla markkinoilla. IPR-aamiaisseminaari, Ravintola Pörssi, 22.9.2015

Varmista oma paikkasi tulevaisuuden digitaalisilla markkinoilla. IPR-aamiaisseminaari, Ravintola Pörssi, 22.9.2015 Varmista oma paikkasi tulevaisuuden digitaalisilla markkinoilla IPR-aamiaisseminaari, Ravintola Pörssi, 22.9.2015 Sisältö Teknologiatrendit Patentit teknologiatrendeissä Ohjelmistojen suojaus teknologiatrendeissä

Lisätiedot

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0)

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0) TW-LTE 4G/3G USB-modeemi (USB 2.0) Tiedonsiirtonopeus: 100 Mbps/50 Mbps LTE: 1800/2100/2600 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz UMTS: 900/2100 MHz Pikaohje (Finnish) CE Käyttöönotto- ohje SIM- kortin

Lisätiedot

Betonipumppuautot. Yleisiä tietoja betonipumppuautoista. Rakenne. Betonipumppuautojen päällirakennetta pidetään erityisen vääntöjäykkänä.

Betonipumppuautot. Yleisiä tietoja betonipumppuautoista. Rakenne. Betonipumppuautojen päällirakennetta pidetään erityisen vääntöjäykkänä. Yleisiä tietoja betonipumppuautoista Yleisiä tietoja betonipumppuautoista Betonipumppuautojen päällirakennetta pidetään erityisen vääntöjäykkänä. Rakenne Tee päällirakenteesta niin vahva ja jäykkä, että

Lisätiedot

ROCKFON SYSTEM C DIRECT

ROCKFON SYSTEM C DIRECT Järjestelmän kuvaus ROCKFON SYSTEM C DIRECT Suoraan asennettava järjestelmä Mahdollisuus asentaa sidokseen Piiloon jäävä listajärjestelmä Voidaan asentaa pysty- tai vaakasuuntaisille tai vinoille pinnoille.

Lisätiedot

Luento 10: Työ, energia ja teho. Johdanto Työ ja kineettinen energia Teho

Luento 10: Työ, energia ja teho. Johdanto Työ ja kineettinen energia Teho Luento 10: Työ, energia ja teho Johdanto Työ ja kineettinen energia Teho 1 / 23 Luennon sisältö Johdanto Työ ja kineettinen energia Teho 2 / 23 Johdanto Energia suure, joka voidaan muuttaa muodosta toiseen,

Lisätiedot

Perusteet 6, lisää pintamallinnusta

Perusteet 6, lisää pintamallinnusta Perusteet 6, lisää pintamallinnusta Juho Taipale, Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Ota piirustus fin_basic_6_1.pdf. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja mallinna kappale pääasiassa pintamallinnustyökaluin.

Lisätiedot

Fraktaalit. Fractals. Riikka Kangaslampi Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto. 1 / 8 R. Kangaslampi Fraktaalit

Fraktaalit. Fractals. Riikka Kangaslampi Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto. 1 / 8 R. Kangaslampi Fraktaalit Fraktaalit Fractals Riikka Kangaslampi Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto 5.-7.10.2012 1 / 8 R. Kangaslampi Fraktaalit Bottomless wonders spring from simple rules, which are repeated

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Tilausvahvistus. Anttolan Urheilijat HENNA-RIIKKA HAIKONEN KUMMANNIEMENTIE 5 B RAHULA. Anttolan Urheilijat

Tilausvahvistus. Anttolan Urheilijat HENNA-RIIKKA HAIKONEN KUMMANNIEMENTIE 5 B RAHULA. Anttolan Urheilijat 7.80.4 Asiakasnumero: 3000359 KALLE MANNINEN KOVASTENLUODONTIE 46 51600 HAUKIVUORI Toimitusosoite: KUMMANNIEMENTIE 5 B 51720 RAHULA Viitteenne: Henna-Riikka Haikonen Viitteemme: Pyry Niemi +358400874498

Lisätiedot

on hidastuvaa. Hidastuvuus eli negatiivinen kiihtyvyys saadaan laskevan suoran kulmakertoimesta, joka on siis

on hidastuvaa. Hidastuvuus eli negatiivinen kiihtyvyys saadaan laskevan suoran kulmakertoimesta, joka on siis Fys1, moniste 2 Vastauksia Tehtävä 1 N ewtonin ensimmäisen lain mukaan pallo jatkaa suoraviivaista liikettä kun kourun siihen kohdistama tukivoima (tässä tapauksessa ympyräradalla pitävä voima) lakkaa

Lisätiedot

Halton Zen Circle ZCI - syrjäyttävä tuloilmalaite

Halton Zen Circle ZCI - syrjäyttävä tuloilmalaite Halton Zen Circle ZCI - syrjäyttävä tuloilmalaite Laaja ilmavirran säätöalue Tasainen ilmavirran virtauskuvio saadaan aikaan pienillä rei'illä, jotka muodostavat optimaaliset virtausolosuhteet hajottimen

Lisätiedot

Vastaukset 1. A = (-4,3) B = (6,1) C = (4,8) D = (-7,-1) E = (-1,0) F = (3,-3) G = (7,-9) 3. tämä on ihan helppoa

Vastaukset 1. A = (-4,3) B = (6,1) C = (4,8) D = (-7,-1) E = (-1,0) F = (3,-3) G = (7,-9) 3. tämä on ihan helppoa Vastaukset 1. A = (4,3) B = (6,1) C = (4,8) D = (7,1) E = (1,0) F = (3,3) G = (7,9) 2. 3. tämä on ihan helppoa 4. 5. a) (0, 0) b) Kolmannessa c) Ensimmäisessä d) toisessa ja neljännessä 117 6. 7. 8. esimerkiksi

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Käytettävyys ja käyttäjätutkimus. Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi

Käytettävyys ja käyttäjätutkimus. Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi Käytettävyys ja käyttäjätutkimus Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi Teron luennot Ke 15.2 miniluento Ti 28.2 viikkotehtävän anto (T,M) To 1.3 Tero paikalla (tehtävien tekoa) Ti 6.3

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

MAB Jussi Tyni. Lue ohjeet huolellisesti! Tee pisteytysruudukko konseptin yläkertaan. Muista kirjoittaa nimesi. Kysymyspaperin saa pitää.

MAB Jussi Tyni. Lue ohjeet huolellisesti! Tee pisteytysruudukko konseptin yläkertaan. Muista kirjoittaa nimesi. Kysymyspaperin saa pitää. MAB6. 014 Jussi Tyni Lue ohjeet huolellisesti! Tee pisteytysruudukko konseptin yläkertaan. Muista kirjoittaa nimesi. Kysymyspaperin saa pitää. A-OSIO: Ei saa käyttää laskinta. MAOL saa olla esillä. Maksimissaan

Lisätiedot

Ohjeita fysiikan ylioppilaskirjoituksiin

Ohjeita fysiikan ylioppilaskirjoituksiin Ohjeita fysiikan ylioppilaskirjoituksiin Kari Eloranta 2016 Jyväskylän Lyseon lukio 11. tammikuuta 2016 Kokeen rakenne Fysiikan kokeessa on 13 tehtävää, joista vastataan kahdeksaan. Tehtävät 12 ja 13 ovat

Lisätiedot

Kuvasommittelun lähtökohta

Kuvasommittelun lähtökohta KUVASOMMITTELU Kuvasommittelun lähtökohta jäsentämisen ja järjestämisen tarve hahmottaa maailmaa, sen yksityiskohtia ja kokonaisuuksia paremmin. Kuvassa jäsentäminen tapahtuu sommittelullisin keinoin.

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

MUISTIO No CFD/MECHA pvm 22. kesäkuuta 2011

MUISTIO No CFD/MECHA pvm 22. kesäkuuta 2011 Aalto yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Virtausmekaniikka / Sovelletun mekaniikan laitos MUISTIO No CFD/MECHA-17-2012 pvm 22. kesäkuuta 2011 OTSIKKO Hilatiheyden määrittäminen ennen simulointia

Lisätiedot

l 1 2l + 1, c) 100 l=0

l 1 2l + 1, c) 100 l=0 MATEMATIIKAN PERUSKURSSI I Harjoitustehtäviä syksy 5. Millä reaaliluvun arvoilla a) 9 =, b) 5 + 5 +, e) 5?. Kirjoita Σ-merkkiä käyttäen summat 4, a) + + 5 + + 99, b) 5 + 4 65 + + n 5 n, c)

Lisätiedot

Luvun 5 laskuesimerkit

Luvun 5 laskuesimerkit Luvun 5 laskuesimerkit Esimerkki 5.1 Moottori roikkuu oheisen kuvan mukaisessa ripustuksessa. a) Mitkä ovat kahleiden jännitykset? b) Mikä kahleista uhkaa katketa ensimmäisenä? Piirretäänpä parit vapaakappalekuvat.

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

5.3 Suoran ja toisen asteen käyrän yhteiset pisteet

5.3 Suoran ja toisen asteen käyrän yhteiset pisteet .3 Suoran ja toisen asteen käyrän yhteiset pisteet Tämän asian taustana on ratkaista sellainen yhtälöpari, missä yhtälöistä toinen on ensiasteinen ja toinen toista astetta. Tällainen pari ratkeaa aina

Lisätiedot

massa vesi sokeri muu aine tuore luumu b 0,73 b 0,08 b = 0,28 a y kuivattu luumu a x 0,28 a y 0,08 = 0,28 0,08 = 3,5

massa vesi sokeri muu aine tuore luumu b 0,73 b 0,08 b = 0,28 a y kuivattu luumu a x 0,28 a y 0,08 = 0,28 0,08 = 3,5 A1. Tehdään taulukko luumun massoista ja pitoisuuksista ennen ja jälkeen kuivatuksen. Muistetaan, että kuivatuksessa haihtuu vain vettä. Näin ollen sokerin ja muun aineen massa on sama molemmilla riveillä.

Lisätiedot

VOC-näytteen ottaminen FLEC-laitteella

VOC-näytteen ottaminen FLEC-laitteella AO06 1/3 VOC-näytteen ottaminen FLEC-laitteella Valmistelut Tarkista, että sinulla on kaikki tarvittavat välineet näytteenottoa varten: FLEC-kupu 1 puhaltava pumppu (violetti väri) 2 imevää pumppua (sininen

Lisätiedot

FYSIIKKA. Mekaniikan perusteita pintakäsittelijöille. Copyright Isto Jokinen; Käyttöoikeus opetuksessa tekijän luvalla. - Laskutehtävien ratkaiseminen

FYSIIKKA. Mekaniikan perusteita pintakäsittelijöille. Copyright Isto Jokinen; Käyttöoikeus opetuksessa tekijän luvalla. - Laskutehtävien ratkaiseminen FYSIIKKA Mekaniikan perusteita pintakäsittelijöille - Laskutehtävien ratkaiseminen - Nopeus ja keskinopeus - Kiihtyvyys ja painovoimakiihtyvyys - Voima - Kitka ja kitkavoima - Työ - Teho - Paine LASKUTEHTÄVIEN

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

Pellettien ja puunkuivauksessa syntyneiden kondenssivesien biohajoavuustutkimus

Pellettien ja puunkuivauksessa syntyneiden kondenssivesien biohajoavuustutkimus Pellettien ja puunkuivauksessa syntyneiden kondenssivesien biohajoavuustutkimus FM Hanna Prokkola Oulun yliopisto, Kemian laitos EkoPelletti-seminaari 11.4 2013 Biohajoavuus Biohajoavuudella yleensä tarkoitetaan

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim.

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu nimim. Kieppi Äijälänsalmen tontti on rakentamiseen kiinnostava ja haastava. Perinteisesti rakennuspaikka on ollut avointa maisematilaa, jota hyvin vaihteleva

Lisätiedot

Ohje: RIL 225-2004 Rakennusosien lämmönläpäisykertoimen laskenta

Ohje: RIL 225-2004 Rakennusosien lämmönläpäisykertoimen laskenta ISOVER_RIL_225 Tällä ohjelmalla ISOVER_RIL_225 esitetään erityisesti ohjeet lämmöneristeen ilmanläpäisevyyden vaikutuksen huomioon ottavan korjaustekijän ΔU a määrittämiseksi ISOVER-rakennuseristeillä

Lisätiedot

yleisessä muodossa x y ax by c 0. 6p

yleisessä muodossa x y ax by c 0. 6p MAA..0 Muista kirjoittaa jokaiseen paperiin nimesi! Tee vastauspaperin yläreunaan pisteytysruudukko! Valitse kuusi tehtävää! Perustele vastauksesi välivaiheilla! Jussi Tyni Ratkaise: a) x x b) xy x 6y

Lisätiedot

Halton Zen Semi Circle ZSC - syrjäyttävä tuloilmalaite

Halton Zen Semi Circle ZSC - syrjäyttävä tuloilmalaite Halton Zen Semi Circle ZSC - syrjäyttävä tuloilmalaite Laaja ilmavirran säätöalue Tasainen ilmavirran virtauskuvio saadaan aikaan pienillä rei'illä, jotka muodostavat optimaaliset virtausolosuhteet hajottimen

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

766323A Mekaniikka, osa 2, kl 2015 Harjoitus 4

766323A Mekaniikka, osa 2, kl 2015 Harjoitus 4 766323A Mekaniikka, osa 2, kl 2015 Harjoitus 4 0. MUISTA: Tenttitehtävä tulevassa päätekokeessa: Fysiikan säilymislait ja symmetria. (Tästä tehtävästä voi saada tentissä kolme ylimääräistä pistettä. Nämä

Lisätiedot

Lauseen erikoistapaus on ollut kevään 2001 ylioppilaskirjoitusten pitkän matematiikan kokeessa seuraavassa muodossa:

Lauseen erikoistapaus on ollut kevään 2001 ylioppilaskirjoitusten pitkän matematiikan kokeessa seuraavassa muodossa: Simo K. Kivelä, 13.7.004 Frégier'n lause Toisen asteen käyrillä ellipseillä, paraabeleilla, hyperbeleillä ja niiden erikoistapauksilla on melkoinen määrä yksinkertaisia säännöllisyysominaisuuksia. Eräs

Lisätiedot

MATEMATIIKAN PERUSKURSSI I Harjoitustehtäviä syksy Millä reaaliluvun x arvoilla. 3 4 x 2,

MATEMATIIKAN PERUSKURSSI I Harjoitustehtäviä syksy Millä reaaliluvun x arvoilla. 3 4 x 2, MATEMATIIKAN PERUSKURSSI I Harjoitustehtäviä syksy 6. Millä reaaliluvun arvoilla a) 9 =, b) + + + 4, e) 5?. Kirjoita Σ-merkkiä käyttäen summat 4, a) + 4 + 6 + +, b) 8 + 4 6 + + n n, c) + + +

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OPAS. Yksityiskohtainen käyttöoppaasi. BYDUREON 2 mg injektiokuiva-aine ja liuotin depotsuspensiota varten

KÄYTTÄJÄN OPAS. Yksityiskohtainen käyttöoppaasi. BYDUREON 2 mg injektiokuiva-aine ja liuotin depotsuspensiota varten KÄYTTÄJÄN OPAS Yksityiskohtainen käyttöoppaasi BYDUREON 2 mg injektiokuiva-aine ja liuotin depotsuspensiota varten Jos sinulla on kysymyksiä BYDUREON-valmisteen käytöstä Katso Tavallisia kysymyksiä ja

Lisätiedot

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Pakollinen liite rakennustyön tarkastusasiakirjaan ja toiseen hakuvaiheeseen / Compulsory supplement the construction

Lisätiedot

SIMULINK S-funktiot. SIMULINK S-funktiot

SIMULINK S-funktiot. SIMULINK S-funktiot S-funktio on ohjelmointikielellä (Matlab, C, Fortran) laadittu oma algoritmi tai dynaamisen järjestelmän kuvaus, jota voidaan käyttää Simulink-malleissa kuin mitä tahansa valmista lohkoa. S-funktion rakenne

Lisätiedot

Vastaa kaikkiin kysymyksiin. Oheisista kaavoista ja lukuarvoista saattaa olla apua laskutehtäviin vastatessa.

Vastaa kaikkiin kysymyksiin. Oheisista kaavoista ja lukuarvoista saattaa olla apua laskutehtäviin vastatessa. Valintakoe 2016/FYSIIKKA Vastaa kaikkiin kysymyksiin. Oheisista kaavoista ja lukuarvoista saattaa olla apua laskutehtäviin vastatessa. Boltzmannin vakio 1.3805 x 10-23 J/K Yleinen kaasuvakio 8.315 JK/mol

Lisätiedot

Asennusta koskevia ohjeita. Sisältö

Asennusta koskevia ohjeita. Sisältö Sisältö Liitäntämahdollisuudet kuivausrummussa Asennusta koskevia ohjeita Asennusmahdollisuudet Turvallisuusohjeet...1 Liitäntämahdollisuudet kuivausrummussa... 2 Asennusta koskevia ohjeita... 3 Asennusmahdollisuudet...

Lisätiedot

ENGLANNINKIELINEN KIRJE (7.6.2006) Päivitetty 29.11.2007/RB

ENGLANNINKIELINEN KIRJE (7.6.2006) Päivitetty 29.11.2007/RB VALTIONEUVOSTON KANSLIA Valtioneuvoston kielipalvelu SELVITYS 29.11.2007 ENGLANNINKIELINEN KIRJE (7.6.2006) Päivitetty 29.11.2007/RB 1. Alku- ja lopputervehdys 1.1 Vastaanottajan nimi ei ole tiedossa -

Lisätiedot

Puhtaan kaasun fysikaalista tilaa määrittävät seuraavat 4 ominaisuutta, jotka tilanyhtälö sitoo toisiinsa: Paine p

Puhtaan kaasun fysikaalista tilaa määrittävät seuraavat 4 ominaisuutta, jotka tilanyhtälö sitoo toisiinsa: Paine p KEMA221 2009 KERTAUSTA IDEAALIKAASU JA REAALIKAASU ATKINS LUKU 1 1 IDEAALIKAASU Ideaalikaasu Koostuu pistemäisistä hiukkasista Ei vuorovaikutuksia hiukkasten välillä Hiukkasten liike satunnaista Hiukkasten

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Ota tämä paperi mukaan, merkkaa siihen omat vastauksesi ja tarkista oikeat vastaukset klo 11:30 jälkeen osoitteesta

Ota tämä paperi mukaan, merkkaa siihen omat vastauksesi ja tarkista oikeat vastaukset klo 11:30 jälkeen osoitteesta MAA5.2 Loppukoe 26.9.2012 Jussi Tyni Valitse 6 tehtävää Muista merkitä vastauspaperiin oma nimesi ja tee etusivulle pisteytysruudukko Kaikkiin tehtävien ratkaisuihin välivaiheet näkyviin! 1. Olkoon vektorit

Lisätiedot

Sunny Nights Shell Air Rally 2008

Sunny Nights Shell Air Rally 2008 Call to 2nd International Air Rally! Sunny Nights Shell Air Rally 2008 Malmi Pudasjärvi FINLAND Welcome to Sunny Nights Rally in Finland Challenge your arts of flying. An unforgettable and exotic flying

Lisätiedot

SQL-perusteet, SELECT-, INSERT-, CREATE-lauseet

SQL-perusteet, SELECT-, INSERT-, CREATE-lauseet SQL-perusteet, SELECT-, INSERT-, CREATE-lauseet A271117, Tietokannat Teemu Saarelainen teemu.saarelainen@kyamk.fi Lähteet: Leon Atkinson: core MySQL Ari Hovi: SQL-opas TTY:n tietokantojen perusteet-kurssin

Lisätiedot

Pyhäjoen kunta ja Raahen kaupunki Maanahkiaisen merituulivoimapuiston osayleiskaava

Pyhäjoen kunta ja Raahen kaupunki Maanahkiaisen merituulivoimapuiston osayleiskaava 82127096 Pyhäjoen kunta ja Raahen kaupunki Maanahkiaisen merituulivoimapuiston osayleiskaava Kaavaehdotus 20.11.2012 Tuulivoimalamuodostelmien esteettiset ominaisuudet Tuulivoimaloiden keskittäminen usean

Lisätiedot

802118P Lineaarialgebra I (4 op)

802118P Lineaarialgebra I (4 op) 802118P Lineaarialgebra I (4 op) Tero Vedenjuoksu Oulun yliopisto Matemaattisten tieteiden laitos 2012 Lineaarialgebra I Yhteystiedot: Tero Vedenjuoksu tero.vedenjuoksu@oulu.fi Työhuone M206 Kurssin kotisivu

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

SMG-4500 Tuulivoima. Toisen luennon aihepiirit VOIMIEN YHTEISVAIKUTUKSISTA SYNTYVÄT TUULET

SMG-4500 Tuulivoima. Toisen luennon aihepiirit VOIMIEN YHTEISVAIKUTUKSISTA SYNTYVÄT TUULET SMG-4500 Tuulivoima Toisen luennon aihepiirit Tuuli luonnonilmiönä: Ilmavirtoihin vaikuttavien voimien yhteisvaikutuksista syntyvät tuulet Globaalit ilmavirtaukset 1 VOIMIEN YHTEISVAIKUTUKSISTA SYNTYVÄT

Lisätiedot

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA S-55.00 SÄHKÖKNKKA A KONKKA. välikoe 2..2008. Saat vastata vain neljään tehtävään!. aske jännite U. = 4 Ω, 2 = Ω, = Ω, = 2, 2 =, = A, 2 = U 2 2 2 2. ännitelähde tuottaa hetkestä t = t < 0 alkaen kaksiportaisen

Lisätiedot

Vuoden Kokki 2016 Kysymyksiä ja vastauksia

Vuoden Kokki 2016 Kysymyksiä ja vastauksia Vuoden Kokki 2016 Kysymyksiä ja vastauksia Kysymys: Can I write recipes in Swedish or English? Vastaus: Both Finlands official languages finnish and swedish are ok. Also English is fine too. Please ask

Lisätiedot

TRV Nordic sl. Termostaattit ENGINEERING ADVANTAGE

TRV Nordic sl. Termostaattit ENGINEERING ADVANTAGE Termostaattianturit - M 30 x 1,5 liitännällä TRV Nordic sl Termostaattit Paineistus & Veden laatu Virtausten säätö Huonelämpötilan säätö ENGINEERING ADVANTAGE Nämä omavoimaiset patteriventtiileiden termostaattianturit

Lisätiedot

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40 www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 2 FINNISH KONTROLLI JA ELEMENTIT 1. Kasettiyksikkö 2. Asemavalikko 3. Teleskooppiantenni

Lisätiedot

Käyttäjätunnus Användarnamn Username. Salasana Lösenord Password. Kieli Språk Language. Kirjaudu sisään / Logga in / Login

Käyttäjätunnus Användarnamn Username. Salasana Lösenord Password. Kieli Språk Language. Kirjaudu sisään / Logga in / Login Valtionapu liikunnan alan kansainvälisille konferensseille ja kokouksille Suomessa Statsunderstöd för internationella idrottskonferenser och möten i Finland State subsidy for organizing international conferences

Lisätiedot

Yhtälön oikealla puolella on säteen neliö, joten r. = 5 eli r = ± 5. Koska säde on positiivinen, niin r = 5.

Yhtälön oikealla puolella on säteen neliö, joten r. = 5 eli r = ± 5. Koska säde on positiivinen, niin r = 5. Tekijä Pitkä matematiikka 5 7..017 31 Kirjoitetaan yhtälö keskipistemuotoon ( x x ) + ( y y ) = r. 0 0 a) ( x 4) + ( y 1) = 49 Yhtälön vasemmalta puolelta nähdään, että x 0 = 4 ja y 0 = 1, joten ympyrän

Lisätiedot

y=-3x+2 y=2x-3 y=3x+2 x = = 6

y=-3x+2 y=2x-3 y=3x+2 x = = 6 MAA Koe, Arto Hekkanen ja Jussi Tyni 5.5.015 Loppukoe LASKE ILMAN LASKINTA. 1. Yhdistä kuvaaja ja sen yhtälö a) 3 b) 1 c) 5 d) Suoran yhtälö 1) y=3x ) 3x+y =0 3) x y 3=0 ) y= 3x 3 5) y= 3x 6) 3x y+=0 y=-3x+

Lisätiedot

Päällirakenteen kiinnitys. Kiinnitys apurungon etuosassa

Päällirakenteen kiinnitys. Kiinnitys apurungon etuosassa Kiinnitys apurungon etuosassa Kiinnitys apurungon etuosassa Lisätietoa kiinnityksen valinnasta on asiakirjassa Apurungon valinta ja kiinnitys. Rungon etuosassa on 4 erityyppistä päällirakenteen kiinnikettä:

Lisätiedot

LUJIEN TERMOMEKAANISTEN TERÄSTEN HITSAUS JA HITSATTAVUUS

LUJIEN TERMOMEKAANISTEN TERÄSTEN HITSAUS JA HITSATTAVUUS LUJIEN TERMOMEKAANISTEN TERÄSTEN HITSAUS JA HITSATTAVUUS Kari Lahti Dillinger Nordic AB HITSAUSTEKNIIKKAPÄIVÄT 14.4.2016, Lahti History of the Dillinger Hütte 1685 Founded by Marquis de Lenoncourt, under

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. selitykset

Suomi. turvallisuus. selitykset 2 BLX50 series Suomi Taita auki etusivun kuvitukset Tehosekoittimen avulla voit valmistaa esimerkiksi keittoja, juomia, pateita, majoneesia ja korppujauhoja, jauhaa keksejä tai pähkinöitä ja murskata

Lisätiedot

Cover letter and responses to reviewers

Cover letter and responses to reviewers Cover letter and responses to reviewers David E. Laaksonen, MD, PhD, MPH Department of Medicine Kuopio University Hospital Kuopio, Finland Luennon sisältö Peer review Vinkit vastineiden kirjoittamista

Lisätiedot

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 811122P (5 op.) 12.12.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

UX NÄKÖKULMA - KONECRANES

UX NÄKÖKULMA - KONECRANES UX NÄKÖKULMA - KONECRANES Johannes Tarkiainen Industrial Design Manager KONECRANES NUMEROINA LAITTEET TOIMINTOJA LÄHES 60 % 11 800 TYÖNTEKIJÄÄ 600 TOIMIPISTETTÄ ERI PUOLILLA MAAILMAA 50 MAASSA LIIKEVAIHDOSTA

Lisätiedot

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella 26.4.2012 1 "There is often a property bubble around catchment areas. If a school makes a house more saleable or desirable,

Lisätiedot

TRB - Kartiokattohajotin. Halton TRB. Kartiokattohajotin

TRB - Kartiokattohajotin. Halton TRB. Kartiokattohajotin Halton TRB Kartiokattohajotin Vaaka- tai pystysuuntainen ilmasuihku, soveltuu sekä jäähdytys- että lämmityslaitteisiin. Tuloilmasuihkun nopeus pienenee tehokkaasti suuren sekoitustehokkuuden ansiosta.

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot