CE 001. B090 Alpine. Käyttöohje. B-140 Lite Elegance Elegance

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CE 001. B090 Alpine. Käyttöohje. B-140 Lite Elegance Elegance"

Transkriptio

1 CE 001 B090 Alpine Käyttöohje B-140 Lite Elegance Elegance

2 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA! VAROITUS Varmistaaksesi oman turvallisuutesi ja laitteen säilymisen ehjänä noudata ehdottomasti seuraavia varotoimia. Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla aineellisia vahinkoja, vakavia vammoja tai jopa kuolemantapauksia. Väärä asennus tai käyttö mitätöi takuun. Laitetta asennettaessa ja käytettäessä on aina noudatettava perusvarotoimia, joita ovat seuraavat: Sähköiskun vaara VAROITUS: Jos virtajohto on vahingoittunut, hanki välittömästi uusi valmistajalta tai MSpa-jälleenmyyjältä tai ota yhteyttä valtuutettuun sähköliikkeeseen johdon vaihtamiseksi. VAROITUS: ÄLÄ käytä jatkojohtoa kytkeäksesi porealtaan sähköverkkoon. Käytä oikein sijoitettua pistorasiaa. VAARA: ÄLÄ tuo mitään sähkölaitteita, kuten lamppua, puhelinta, radiota, televisiota tms. 1.5m lähemmäksi poreallasta. Porealtaan yläpuolella ei saa olla mitään laitteita. VAROITUS: Sähköosia (lukuun ottamatta erittäin matalajännitteisiä alle 12V:n osia) ei saa olla porealtaassa olevien henkilöiden ulottuvilla. VAROITUS: Sähköosat, joissa on sähköisiä komponentteja (lukuun ottamatta kaukosäätimiä) on sijoitettava asianmukaisesti, jotta ne eivät pääse putoamaan porealtaaseen. VAROITUS: Vain 16A:n virtalähdettä saa käyttää. Huomio: Staattisesta sähköstä aiheutuvien iskujen välttäminen Staattisesta sähköstä aiheutuvat iskut tuntuvat yleensä vain, jos kehosi sähkövaraus on noin 4000V ja kosketat jotain sähköä johtavaa (kuten metallia tai vettä tai muita henkilöitä). Nämä iskut tuntuvat yleensä pahimmilta talviaikaan, kun ulkoilma on kylmää ja kuivaa. Ne voivat hävitä lämpimällä ja kosteammalla säällä. Keinotekoiset lattia- ja kengänpohjamateriaalit ovat useimmiten staattisten sähköiskujen syynä. Iskut voivat olla kiusallisia, mutta tuskin koskaan terveydelle vaarallisia. Vihje: Jos huoneilma on hyvin kuivaa, kokeile avoimen vesiastian pitämistä esillä. Se kostuttaa ilmaa. Vihje: Puuvillavaatteet ovat mukavia käytössä eikä niistä yleensä synny staattista sähköä. Vihje: Kokeile erilaisia kenkiä nähdäksesi, helpottaako tilanne. Nahkapohjat ovat usein hyvät. Välttääksesi staattisia sähköiskuja MSpa-porealtaassa, kostuta kehosi ja kätesi tai kosketa metalliesinettä purkaaksesi sähkövarauksen ennen kuin menet altaaseen. VAROITUS: Porealtaan virta on johdettava jäännösvirtalaitteen (RCD) kautta, jonka nimellinen käyttövirta ei ylitä 30 ma. Jäännösvirtalaite (RCD) on testattava ennen jokaista käyttökertaa. VAROITUS: Jäännösvirtalaite (RCD) on testattava ennen jokaista käyttökertaa. VAROITUS: Varmista, että sähkökeskus on turvallisessa paikassa (ainakin 2metrin päässä porealtaasta). VAROITUS: Varmista, että lattia kestää tulevan kuormituksen. VAROITUS: Altaasta yli tulevalle vedelle on järjestettävä riittävän tehokas viemäröinti. VAROITUS: ÄLÄ jätä allasta tyhjäksi pitkäksi aikaa, sillä se voi vahingoittua. VAROITUS: Irtikytkentä on hoidettava kiinteällä johdotuksella kansallisten tai paikallisten kytkentäsääntöjen mukaisesti. Irtikytkennän pitää taata kaikkien napojen irtikytkeytyminen. VAROITUS: Porealtaassa ei saa käyttää suihkupäätä VAROITUS: ÄLÄ kytke porealtaan letkua mihinkään muuhun kuin käyttöohjeessa määriteltyyn hanaan tai putkenosaan. VAROITUS: Sähköasennusten pitää täyttää paikalliset vaatimukset tai standardit. VAROITUS: ÄLÄ käytä poreallasta, jos sataa, ukkostaa tai salamoi. VAROITUS: Sellaisten henkilöiden (koskee myös lapsia), joiden fyysinen tai psyykkinen kunto on heikko, joilla on aistivamma tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, ei pidä käyttää tätä laitetta muuten kuin heidän turvallisuudestaan vastuussa olevan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.. 2

3 VAROITUS: Lapsia on valvottava ja varmistettava, että he eivät leiki laitteella. VAROITUS: Tapaturmariskin vähentämiseksi, ÄLÄ anna lasten käyttää tätä laitetta muuten kuin jatkuvassa valvonnassa. VAARA: Hukkumisriski. Onnettomuuksien estämiseksi lapsia on valvottava tarkasti, jotta he eivät pääse käyttämään poreallasta yksinään. VAARA: Hukkumisriski. Lukitse poreallas aina kannella jokaisen käytön jälkeen. VAARA: ÄLÄ hautaa johtoa maahan. Sijoita johto niin, ettei satu vahinkoja käytettäessä ruohonleikkureita, oksasaksia tai muita työvälineitä. VAROITUS: ÄLÄ aiheuta ohjauspaneelille ylös- tai alaspäin suuntautuvaa painetta. Älä laita asennetun ohjauspaneelin päälle mitään raskasta. VAROITUS: Lemmikkieläimet on pidettävä poissa porealtaalta vaurioiden välttämiseksi. VAROITUS: Avaa porealtaan kansi ennen kuin poretoiminto laitetaan päälle. VAROITUS: ÄLÄ kytke virtaa, jos porealtaan vesi on jäässä. VAROITUS: Käytä vain hyväksyttyjä lisävarusteita. Väärien tai hyväksymättömien varusteiden käyttö mitätöi valmistajan takuun. VAROITUS: SÄHKÖISKUN VAARA- Asenna vähintään 1.5metrin etäisyydelle metallipinnoista. VAROITUS: SÄHKÖISKUN VAARA Älä koskaan käytä mitään sähkölaitteita, kun poreallas on käytössä tai kun kehosi on märkä. Älä koskaan aseta mitään sähkölaitetta, kuten lamppua, puhelinta, radiota tai televisiota 1.5metriä lähemmäksi poreallasta. VAROITUS: Kylpeminen kuumassa vedessä raskauden aikana voi vahingoittaa sikiötä. Rajoita käyttö 10 minuuttiin kerrallaan. VAROITUS: Allasta ei saa altistaa suoralle auringonpaisteelle. VAROITUS: ÄLÄ missään tapauksessa sukella altaaseen tai kävele sen kannella. VAROITUS: LOUKKAANTUMISRISKIN VÄHENTÄMISEKSI: A. Porealtaan veden ei koskaan pidä olla yli 42 C (108 F). Veden lämpötila, joka on 38 C (100 F) - 42 C (108 F) katsotaan turvalliseksi terveelle aikuiselle. Alhaisempaa lämpötilaa suositellaan lapsille ja silloin, kun allasta käytetään yli 10 minuuttia. B. Koska liian korkeaa veden lämpötilaa pidetään sikiölle vahingollisena raskauden ensimmäisinä kuukausina, raskaana olevan tai raskautta epäilevän on laskettava veden lämpötila enintään 38 C:een (100 F). Jos olet raskaana, ota yhteyttä lääkäriin ennen porealtaan käyttöä. C. Ennen porealtaaseen menemistä käyttäjän pitää mitata veden lämpötila tarkalla lämpömittarilla, koska lämpömittarien näyttämän vaihteluväli voi olla +/- 2 C (5 F). D. Alkoholin, huumausaineiden tai lääkkeiden nauttiminen ennen porealtaan käyttöä tai sen aikana voi johtaa tajuttomuuteen ja hukkumisvaaraan. E. Henkilöiden, joilla on liikalihavuutta, aiempia sydänsairauksia, alhainen tai korkea verenpaine, verenkiertohäiriöitä tai diabetes, on otettava yhteyttä lääkäriin ennen porealtaan käyttöä. F. Lääkkeitä käyttävien henkilöiden tulee ottaa yhteyttä lääkäriin ennen porealtaan käyttöä, sillä jotkut lääkkeet voivat aiheuttaa uneliaisuutta, vaikuttaa sydämen lyöntitiheyteen, verenpaineeseen tai verenkiertoon. VAROITUS: TAPATURMARISKIN VÄHENTÄMISEKSI- ÄLÄ laita altaaseen vettä, jonka lämpötila on yli 40 C (104 F). VAROITUS: Alkoholin, huumausaineiden tai lääkkeiden nauttiminen voi suuresti lisätä hengenvaarallisen liikalämpöisyyden riskiä. Liikalämpöisyydeksi tai hypertermiaksi kutsutaan tilaa, jossa kehon sisäinen lämpö nousee useita asteita normaalia ruumiinlämpöä 37 C(98.6 F) korkeammaksi. Hypertermian oireita ovat kehon sisäisen lämpötilan nousu, huimaus, väsymys, uneliaisuus ja pyörtyminen. Hypertermian vaikutuksia voivat olla lämmönhavaitsemiskyvyn häiriöt; kyvyttömyys todeta altaasta poistumisen tarpeellisuus; kyvyttömyys havaita uhkaavaa vaaraa; sikiövauriot raskaana olevilla naisilla, fyysinen kyvyttömyys poistua porealtaasta ja tajuttomuus, joka johtaa hukkumisvaaraan. 3

4 PYYDÄ LÄÄKÄRILÄSI SUOSITUKSET ALTAAN KÄYTTÄMISESTÄ VAROITUS: Poreallasta ei saa koskaan laittaa käyttöön tai jättää ulos alle 4 C lämpötilaan, jos lämmityslaite ei ole päällä. VAROITUS: Älä koskaan käytä poreallasta yksin. VAROITUS: Infektiotauteja sairastavat henkilöt eivät saa käyttää poreallasta. VAROITUS: Älä kylve porealtaassa välittömästi rasittavan kuntoilun jälkeen. VAROITUS: Mene aina porealtaaseen ja poistu siitä hitaasti ja varovasti. Märät pinnat ovat liukkaita. VAROITUS: Estääksesi pumpun vahingoittumisen älä koskaan laita poreallasta päälle, jos siinä ei ole vettä. VAROITUS: Poistu porealtaasta heti, jos tunnet olosi epämukavaksi tai uneliaaksi. VAROITUS: Älä koskaan laita vettä kemikaaleihin. Lisää kemikaalit aina altaassa olevaan veteen välttääksesi voimakkaita höyryjä ja reaktioita, jotka voivat aiheuttaa vaarallisia kemikaaliroiskeita. VAROITUS: Aseta poreallas ainoastaan sellaiselle alustalle, joka täyttää altaan kantavuusvaatimukset. HUOMAUTUS: Tarkasta varusteet ennen käyttöä. Ota yhteys porealtaan jälleenmyyjään, jos sinulla on kysyttävää vahingoittuneista tuotteista tai puuttuvista osista. Varmista, että varusteiden osat vastaavat sitä mallia, jonka olet halunnut ostaa. MSPA LITE TIEDOT Uima-altaan muoto Istuinkapasiteetti Vesikapasiteetti Nettopaino Ulkomitat Sisämitat Korkeus Pyöreä 4 henkilöä 700 litraa 25kg 1,8m 1,4m 0,7m Tekniset tiedot Ohjausjärjestelmä Lämmitin Poreet Suodatin pumppu Kansi Altaan ulkokuori Altaan materiaali V 50Hz 1500W/2,04HP 600W/0,8HP 12V/35W Premium PVC nahka peite, sisältä folio pinta Premium PVC kova nahka, vedenpitävä ja UV-suojattu Premium PVC 4

5 OHJEET HUOMAUTUS: Varmista, ettei toimituksesta puutu osia. A: Alumiinifoliokansi ja ja vetoketju 1 kpl B: Ohjauspaneeli 1 kokonaisuus C: C: Poreallas Poreallas 1 kpl kpl D: Lämpösuojamatto (valinnainen) 1 kpl D: Digitaalinen lukko 1 kpl E: Digitaalinen lukko 1 kpl E: Ilmaletku 1 kpl F: Ilmaletku 1 kpl F: G: Suodatinpatruuna Suodatinpatruuna 2 2 kpl kpl G: H: Tyhjennysletku Korjausvälineet 1 sarja kpl H: I: Korjausvälineet Painemittari 1 kpl sarja I: J: Adapteri Painemittari 1 kpl kpl K: Ilmatyynykansi (valinnainen) 1 kpl J: Työkalu 1kpl K: Ilmatyynykansi lisävarusteena A. Asennuspaikan vaatimukset VAROITUS: Lattian kantokyvyn on oltava riittävä kestämään porealtaasta syntyvä kuormitus. VAROITUS: Käytettävissä olevan vedenpoistojärjestelmän on oltava riittävä vastaanottamaan altaan ylivuotoveden. TÄRKEÄÄ: On äärimmäisen tärkeää varmistaa, että poreallas on sijoitettu alustalle, joka kestää itse altaan, veden ja altaassa kylpijöiden yhteispainon. Alustan pitää olla tasainen, sileä ja kestävä, Epätasainen tai epävakaa alusta voi vahingoittaa allasta ja aiheuttaa takuun menetyksen. Altaan omistajan vastuulla on varmistaa, että asennuspaikka vastaa vaatimuksia, riippumatta siitä mihin allas asennetaan. Varmista, että allas on vaakasuorassa ennen kuin laitat siihen vettä. a) Asennus sisälle: Kiinnitä huomiota seuraaviin erityisvaatimuksiin, kun asennat porealtaan sisätiloihin. Lattian on kyettävä kantamaan odotettu täyden porealtaan ja siinä kylpijöiden aiheuttama kuormitus. Pätevä urakoitsija tai rakennusasiantuntija voi auttaa vaatimusten määrittelyssä. Alustana on käytettävä liukumatonta, tasaista pintaa. Asianmukainen vedenpoisto on olennaisen tärkeää, kun allas asennetaan sisätiloihin. Valitse lattiamateriaali, joka ei luista märkien jalkojen alla. Kosteus on luonnollinen sivuvaikutus porealtaan sisäasennuksessa. Selvitä ilmassa olevan kosteuden vaikutus suunnitellussa asennuspaikassa olevaan puuhun, paperiin jne.. Tilan on oltava riittävästi tuuletettu kosteuden poistamiseksi. Kylpyhuonekäyttöön sopivan puhaltimen asentaminen voi estää liiallisen kosteuden muodostumisen huonetilaan. Huomautus: Älä asenna allasta matolle tai muulle materiaalille, jota kosteus voi vahingoittaa. b) Asennus ulos: VAROITUS: SÄHKÖISKUN VÄLTTÄMISEKSI POREALLASTA EI SAA KÄYTTÄÄ SATEELLA. On tärkeää asentaa poreallas tukevalle ja tasaiselle alustalle. Jos allas asennetaan ulos, on varmistettava, että alustalla ei ole teräviä esineitä, jotka voisivat vahingoittaa allasta. Paikan on oltava tasainen, jotta allas pysyy tukevasti paikallaan Jos allas asennetaan ulos, on asennuspaikan oltava lähellä viemäriä, koska altaan täyttö, tyhjentäminen ja käyttö saavat veden roiskumaan yli eikä se saa kerääntyä altaan ympärille. Älä jätä allasta pitkäksi aikaa alttiiksi suoralle auringonpaisteelle. Huomautus: 1. Käytä vain 16A:n (Britanniassa 13A) virtalähdettä. 2. Jos jatkojohtoa tai liitäntäkaapelia on pakko käyttää, varmista että se soveltuu ulkokäyttöön ja on tarkoitettu 16A:n virralle (Britanniassa 13A). 3. Turvallisuussyistä asenna poreallas ainakin muutaman metrin päähän virtalähteestä, mutta näköetäisyydelle siitä. 5

6 B. Jäännösvirtalaitteen (RCD) testaus VAROITUS: SÄHKÖISKUN VAARA. RCD-pistoke on testattava ennen jokaista käyttökertaa. WARNING: Laita RCD-laitteen pistoke ainoastaan jäännösvirtasuojattuun pistorasiaan. WARNING: Varmista ennen pistokkeen laittamista pistorasiaan, että pistorasian käyttöjännite ja kiinteä verkko soveltuvat porealtaan käyttöön. Ota yhteyttä pätevään sähköasentajaan, jos et ole varma. 1. Laita pistoke pistorasiaan. (1) 2. Paina näppäintä RESET. Merkkivalon tulisi muuttua punaiseksi. (2) 3. Paina sitten näppäintä TEST. Merkkivalon pitäisi sammua. (3) VAROITUS: Älä käytä laitetta, jos tämä testi epäonnistuu. 4. Paina lopuksi uudestaan näppäintä RESET. Merkkivalon pitäisi muuttua punaiseksi. Allas on käyttövalmis. (4) C. Asennus a) Pura poreallas pakkauksesta. Levitä poreallas, päällys ja lämpösuojamatto. Varmista, että allas ja sen päällys ovat oikea puoli ylöspäin. Laita lämpösuojamatto (valinnainen) altaan alle. Huomautus: B-100 sisältää sivutangon, joka täytyy laittaa paikalleen ennen altaan täyttämistä vedellä. Sivutangon avulla poreallas pysyy muodossaan täyttämisen jälkeen. Lämpösuojamaton (valinnainen lisävaruste) avulla voidaan välttää lämmönhukka laitteen pohjasta ja säilyttää lämpö paremmin, varsinkin jos käytössä on (valinnainen) ilmatyynykansi. Allas voidaan asentaa ja jättää ulos alle 4 C:n lämpötilassa, mutta vain jos altaan sisällä olevan veden lämpötila on yli 4 C eikä vesiputki ole jäässä. Poreallasta voi käyttää kylmällä ilmalla, jos lämpötila on alimmillaan -10 C, mikäli laite on oikein asennettu eikä säätörasiassa, putkissa tai altaassa ole jäätynyttä vettä. On syytä laittaa lämpösuojamatto porealtaan ja maan väliin. On myös mahdollista käyttää vastaavaa mattoa, joka on valmistettu vaahtomateriaalista tai muusta lämpöä eristävästä materiaalista. Älä asenna Mspa-allasta nurmikolle, koska ruoho voi kostuttaa ja ruostuttaa ilmapumpun, mikä voi aiheuttaa siihen toimintahäiriöitä ja mitätöidä takuun. b) Ruuvaa ohjauspaneeli kiinni porealtaaseen ja kiinnitä rengas putkiliittimeen. Varotoimet: 1. Kun poreallasta käytetään ulkona, ilmaputkea ei voi ottaa irti. Älä käytä poreallasta sateella, koska ilmpumppu ei toimi oikein. 2. Kaksi O-rengasosaa ilmaputkessa ovat tärkeitä porealtaan oikean toiminnan kannalta. O-renkaiden katoaminen voi ruostuttaa pumpun tai aiheuttaa toiminnan häiriön. Puuttuvat O-renkaat myös heikentävät poretoimintoa. Malleissa, joissa on ulompi allaskansi, laita nahkapäällys porealtaan päälle. Huomaa: Varmista, että nahkapäällyksen 2 reikää tulevat allasastiassa oikeisiin kohtiin. 6 (b) (c)

7 c) Yhdistä liittimet. Varmista, että molempien liittimien merkit tulevat kohdakkain. Ruuvaa kansi kiinni, jolloin näet keltaisen merkkivalon ohjauspaneelissa. Koirasliittimen sisälle tuleva liitin ei saa olla taipunut eikä kostunut, koska se aiheuttaa kytkentävirheen. d) Avaa ohjauspaneelin alla oleva ilmaventtiili. Ruuvaa ilmaletkun toinen pää kiinni venttiiliin. e) Avaa porealtaassa olevan ilmaventtiilin yläosa. Ruuvaa ilmaletkun toinen pää painemittariin, ja laita se sen jälkeen ilmaventtiiliin. f) Testaa porealtaan RCD-pistoke aiempien ohjeiden mukaisesti. Paina ohjauspaneelin näppäintä ON/OFF ja täytä allasastia ilmalla painamalla näppäintä Bubble. (d) (e) (f) Valve Unscrew HUOMAA: Ruuvaa auki tämä sulku täyttääksesi allasastian ilmalla. g) Tarkista ja testaa allasastian sisällä olevan ilman paine seuraavasti: Katso painemittarin asteikkolevyä. Jos se osoittaa keltaista aluetta, porealtaan ilmamäärä on sopiva. Voit nyt täyttää altaan vedellä. Jos jätät altaan täytetyksi ilmalla ja vedellä viikkojen ajaksi yli 20 c lämpötilaan, laske ilmanpaine painemittarin keltaiselle alueelle välttääksesi ilman ylitäytön, jonka lämmin ilma ja auringonpaiste voivat aiheuttaa. Laitettuasi altaaseen vettä tarkista ilmanpaine vielä uudelleen ja varmista, että paine on vihreällä alueella. Jos käytön aikana pitää lisätä ilmaa, varmista, että painemittarin osoitin pysyy vihreällä alueella. Jos painemittari osoittaa punaista aluetta, altaassa on liikaa ilmaa. Ruuvaa venttiili auki ja vähennä ilmaa. Tarkista ilmanpaine uudelleen ja varmista, että lukema on vihreällä alueella. Paina painemittarin mustaa painiketta, jolloin ilma poistuu paikasta, jossa painike on. Paina painiketta niin kauan, että osoitin on vihreällä alueella. ÄLÄ LAITA ALTAASEEN LIIKAA ILMAA. ILMAN YLITÄYTTÖ VOI AIHEUTTAA ALTAAN VUODON JA MITÄTÖIDÄ VALMISTAJAN TAKUUN. h) Paina uudelleen Bubble näppäintä lopettaaksesi ilmatäytön. Irrota ilmaletku altaan ilmaventtiilistä. Ruuvaa venttiilin kansi paikalleen heti kun olet testannut altaan ilmanpaineen olevan sopiva. 7

8 i) Kytke ilmaletku ilmatyynykanteen (valinnainen lisävaruste) ja paina ohjauspaneelin näppäintä bubble täyttääksesi sen ilmalla. Kun ilmatyynykansi on täyttymässä eikä sen pinnassa ole ryppyjä, paina uudelleen näppäintä bubble lopettaaksesi ilmatäytön. j) Täytä allas vedellä Laske puutarhaletkulla vettä altaaseen, kunnes veden pinta on altaan seinään painetun kahden vesilinjan välissä. VAROITUS: 1. Laske vesi altaaseen varovasti, varsinkin ensimmäisellä käyttökerralla. Veden pinnan pitää olla minimirajan yläpuolella, mutta se ei saa ylittää maksimirajaa, tai pumppu voi vahingoittua. 2. Varo läikyttämästä vettä, sillä se aiheuttaa vahinkoa sähköosille. 3. Kun olet täyttänyt altaan vedellä, tarkista ilmanpaine uudelleen ja varmista, että lukema on vihreällä alueella. Jos käytön aikana pitää lisätä ilmaa, tarkista, että lukema pysyy vihreällä alueella. 4. Vähennä ilmanpaine painemittarin keltaiselle alueelle estääksesi ilman ylitäytön lämpimällä ilmalla ja auringonpaisteella tai jos jätät porealtaan viikoiksi ilmalla täytetyksi. Varoitus: välttääksesi toimintahäiriön ja ohjausjärjestelmän vahingoittumisen, älä käytä allasta ennen kuin sen vedenkorkeus ulottuu minimirajaan. (j) (k) k) Aseta vetoketjukansi altaan päälle ja laita sen jälkeen ilmatyynykansi altaaseen, Vedä vetoketju kiinni ja lukitse altaan kansi varustepaketissa olevalla digitaalisella lukolla. Huomautus: Muista testata ja säätää allasastian sisäinen ilmanpaine ennen jokaista käyttökertaa. Käsittele vetoketju vahalla kerran viikossa, jotta se liikkuisi sujuvasti. Digitaalilukon numerosarjan muuttaminen: Alkuasetuksen numerosarja 000 (c) (a) (b) (1) (2) (3) 1) Paina vapautuspainiketta (a) nuolen osoittamaan suuntaan, jolloin lukko aukeaa. 2) Aseta haluamasi numerosarja kääntämällä numerolevyä (b). Älä unohda uutta numerosarjaa. 3) Laita lukon jousi(c) takaisin paikoilleen nuolen suuntaan. Uusi numerosarja on käyttövalmis. VAROITUS: Älä pyöritä numerolevyä digitaalilukon ollessa auki. Muuten tulet muuttaneeksi juuri asettamasi numerosarjan. Tämä estää lukon toiminnan. VAROITUS: Kansi ei voi korvata aikuisen valvontaa. Lapsia on aina tarkkailtava heidän liikkuessaan altaan lähistöllä. VAROITUS: Vesi kiinnostaa lapsia. Peitä allas aina kannella ja lukitse se jokaisen käytön jälkeen. 8

9 VERKKOLAITTEEN KÄYTTÖ Varoitus: Estääksesi toimintahäiriöt ja vauriot, älä käytä verkkolaitetta, jos altaassa ei ole vettä vähintään minimirajaan asti. Altaan omistajan vastuulla on varmistaa, että asennusolosuhteet ovat oikeat ja että seuraavia turvaohjeita ja varoituksia noudatetaan. Mikä tahansa toimintahäiriö ja vahinko, joka on aiheutunut laitteen käyttämisestä ilman vettä, veden läikkymisestä, liiallisesta kosteudesta tai rakenteellisesta kuormituksesta, aiheuttaa takuun menetyksen. Ohjauspaneeli: LED-näyttö: Kun LED-paneeli on kytketty toimintaan, se näyttää automaattisesti senhetkisen veden lämpötilan. ON / OFF ºC ºF ON/OFF -näppäin: Aktivoi verkkolaitteen C/F -näppäin: Valitsee lämpötilan näytön (Celsius / Fahrenheit). 1. BUBBLE -näppäin: Aktivoi porejärjestelmän, Viitteellinen kuva joka kytkeytyy pois 20 minuutin kuluttua automaattisesti 10 minuutiksi. Näppäimessä palaa vihreä valo, kun se on aktivoituna. HUOMAUTUS: Jos laite on ollut toiminnassa15 minuuttia ja pysäytetty manuaalisesti, odota enemmän kuin 10 minuuttia, ennen kuin aktivoit sen manuaalisesti uudelleen. 2. FILTER -näppäin: Aktivoi suodatusjärjestelmän FILTER -näppäimessä palaa vihreä valo, kun suodatus on aktivoituna. 3. HEATER -näppäin: Aktivoi lämmityksen ja suodatusjärjestelmän samanaikaisesti. (Suodatusjärjestelmää ei voi kytkeä pois, kun lämmitys on päällä) 4. TEMPERATURE -näppäin: Asettaa ja näyttää veden lämpötilan 5. YLOS -näppäin: Nostaa lämpötilaa 6. ALAS -näppäin: Laskee lämpötilaa HUOMAUTUS: Asetuslämpötilan oletusarvo on 38 C (100 F), kun laite otetaan käyttöön ensimmäisen kerran. HUOMAUTUS: Lämpötilaa voidaan säätää välillä 20 C (68 F) ja 42 C (108 F). Ohjauspaneelissa näkyy asetuslämpötila, kun näppäintä TEMPERATURE painetaan kerran, ja sen jälkeen 1 sekunnin kuluttua todellinen lämpötila. Kun näppäintä TEMPERATURE painetaan 3 sekuntia, LED-näyttö alkaa vilkkua, jolloin voit asettaa halutun lämpötilan painamalla ja. Kun lämpötila on asetettu, voit painaa lämpötilanäppäintä uudelleen tai odottaa 10 sekuntia, minkä jälkeen se näyttää todellisen lämpötilan. HUOMAUTUS: Jos poistut altaasta sen ollessa toiminnassa, voit painaa näppäimiä ja samanaikaisesti lukitaksesi ohjauspaneelin ja estääksesi lapsia pääsemästä siihen käsiksi. Avaa lukitus painamalla uudelleen samoja näppäimiä yhtä aikaa. Kun kuulet äänimerkin, lukitus avautuu automaattisesti. Näppäimen HEATER valo palaa punaisena, kun lämmitys on päällä. HUOMAUTUS: On normaalia, että suodatusjärjestelmää ei voi kytkeä pois päältä, kun lämmitys on päällä. HUOMAUTUS: Suodatustoiminnon voi kytkeä pois painamalla vain näppäintä HEATER, ei näppäimellä FILTER. Lämmityslaite lopettaa lämmittämisen, kun veden lämpötila saavuttaa asetuslämpötilan. Kun asetuslämpötila on saavutettu, näppäimestä FILTER sammuu valo ja näppäimen HEATER valo palaa vihreänä. Kun veden lämpötila laskee 1 C alle asetuslämpötilan, lämmitys käynnistyy uudelleen ja näppäimessä syttyy punainen valo. Näppäin FILTER aktivoituu automaattisesti samaan aikaan. Lämpötila voi nousta enintään C(1-3 F) tunnissa.. Huomaa, että seuraavat olosuhteet aiheuttavat lämmityksen hidastumisen: 1. Ympäristön lämpötila on alle 10 C(50 F) 2. Ulkona tuuli on kohtalainen/yli F 3 3. Ympäristön lämpötila on alle 10 C(50 F) ja tuuli on kohtalainen/yli F 3 4. Poretoiminto on aktivoitu lämmityksen aikana 5. Poreallasta ei ole peitetty tai se on peitetty huonosti lämmityksen aikana Suosittelemme täyttämään allasastian haalealla vedellä, jotta lämmitys tapahtuisi nopeasti ja energiaa säästäen. 9

10 Toimintahäiriöilmoitus ohjauspaneelissa Jos verkkolaite ei toimi normaalisti, ohjauspaneelissa näkyy häiriöilmoitus: Katso virheilmoitus vianetsintäsivulta. LÄMMITINHÄIRIÖ SUODATINHÄIRIÖ PORETOIMINNON HÄIRIÖ Spa-porealtaan vesihuolto Huonolaatuinen vesi voi olla erittäin vaarallista terveydelle. Suosittelemme tekemään seuraavat toimenpiteet: A: Käytä suodatinpatruunaa. Ruuvaa suodatin altaan seinämässä olevaan veden tuloaukkoon (alempi liitin) kääntämällä myötäpäivään. Huomaa: Suodatinpatruunoita on kaksi, toinen käyttöön ja toinen varalle. Huomaa: Älä käytä suodatinpatruunaa pelkästään veden lämmitykseen tai hyvän lämmitystuloksen varmistamiseksi. Estääksesi suodatinpatruunan vahingoittumisen älä käytä suodatinta, jos altaassa on lapsia tai useampi kuin yksi henkilö. Kun olet lopettanut käytön, laita suodatinpatruuna paikalleen. B: Puhdista suodatinpatruuna viimeistään silloin, kun se on ollut jatkuvasti käytössä 72~120 tuntia. Suodatinpatruuna pitäisi vaihtaa vähintään kerran kuukaudessa käytöstä riippuen. Muista katkaista verkkolaitteen virransyöttö ennen kuin teet seuraavia toimenpiteitä. 1. Ruuvaa suodatinpatruuna irti kääntämällä sitä vastapäivään. 2. Suodatinpatruunan voi huuhdella puutarhaletkulla ja ottaa sen uudelleen käyttöön. Jos suodatinpatruuna kuitenkin jää likaiseksi ja sen väri on muuttunut, se pitää vaihtaa. (1) (2) MSpa-suodatinpatruunan käyttöikä on noin 6 viikkoa hyvinkin hoidettuna. Jos suodattimen paperi näyttää yhä uudelta, suodatinta voi käyttää vielä muutaman viikon. Suosittelemme pitämään käsillä useamman kuin yhden suodattimen, jolloin niitä voi vaihdella, kun yksi on puhdistettavana. Muista, että suodattimen on oltava täysin kuiva ennen uudelleen käyttämistä. Jos vedessä on pölyä tms., vaihda suodatin useammin. C: Vaihda vesi muutaman päivän välein tai käytä sopivia allaskemikaaleja. Kaikki porealtaat vaativat allaskemikaalien käyttöä. Ota yhteys paikalliseen porealtaiden jälleenmyyjään saadaksesi lisätietoja. Pay Noudata tarkasti kemikaalivalmistajien ohjeita. Takuu ei kata kemikaalien väärästä käytöstä ja porealtaan huonosta hoidosta aiheutuneita vahinkoja. a. Vesitase: Suosittelemme pitämään veden ph-arvon 7.2 ja 7.8 välillä, kokonaisalkaliniteetin 80 ja 120 miljoonasosassa ja vapaan kloorin määrän 3 5 miljoonasosassa. Käytä testiliuskaa ennen altaan jokaista käyttöä, vähintään kerran viikossa. Alhainen ph-arvo vahingoittaa allasta ja pumppua. Takuu ei kata kemiallisesta epätasapainosta aiheutuneita vahinkoja. b. Veden puhtaanapito: Porealtaan omistajan vastuulla on pitää huolta veden puhtaudesta. Tämä tapahtuu lisäämällä hyväksyttyä puhdistusainetta säännöllisesti ja toistuvasti (tarvittaessa päivittäin). Puhdistusaine torjuu kemiallisesti täyttövedessä olevia tai altaaseen käytön aikana tulevia bakteereja ja viruksia. Huomautus: 1. Porealtaassa ei pidä käyttää mitään jäännöskemikaaleja. 2. Käytä veden puhdistukseen kloorijauhetta, ei tabletteja. Liuota jauhe ennen veteen laittamista. 3. Älä sekoita veteen mitään kylpyöljyä tai kylpysuolaa. 4. Käytä altaan täyttämiseen vain puhdasta vettä. Suolainen vesi voi vahingoittaa pumppua ja suodatinta. (A) 10

11 Erityistiedotus veden käsittelystä Lue käyttöohjeesta veden laadusta ja suodattimesta. Käy aina suihkussa ennen kuin menet porealtaaseen! Käytä testiliuskaa veden testaamiseen ennen jokaista porealtaan käyttöä, vähintään kerran viikossa. Veden ph-arvon on oltava , kokonaisalkaliniteetin miljoonasosaa ja vapaan kloorin määrän 3 5 miljoonasosaa. Liian alhainen ph-taso rypistää ja vahingoittaa allasastiaa ja aiheuttaa korroosiota moottoriyksikköön. Liian korkea ph (kova vesi) aiheuttaa kattilakiven muodostumista, ts. valkoista kalvoa suodatinpumpun sisään, mikä saa pumpun tukkeutumaan ja lopettamaan toimintansa. Jos sinulla on kysymyksiä kemikaaleista, ota yhteyttä paikallisiin porealtaisiin ja allasveden puhdistukseen erikoistuneisiin liikkeisiin. Porealtaan veden kemiallisen tasapainon ja puhtauden ylläpito on altaan omistajan vastuulla.. Mspa ei ole vastuussa mistään vahingoista, jotka ovat aiheutuneet veden väärästä käsittelystä. Väärä veden käsittely voi johtaa takuun menetykseen. Porealtaan puhdistus Pesuainejäämiä, uimapuvuista irronneita kiintoaineita sekä kemikaaleja kerääntyy vähitellen veteen. Jos vedessä näkyy jotain likaa, vaihda vesi ja puhdista allas. Käytä mietoa puhdistusainetta allasastian sisäpuolisen muovin puhdistukseen ja huuhtele puhtaalla haalealla vedellä. HUOMAUTUS: Älä käytä kovia harjoja tai syövyttäviä pesuaineita. Veden poisto 1. Kytke kaikki ohjauspaneelin painikkeet pois päältä. 2. Kierrä altaan ulkopuolella olevaa venttiiliä auki, kunnes se irtoaa. 3. Kytke musta poistoletku vedenpoistojärjestelmään. Varmista, että se on kunnolla kiinni ja letkun toinen pää liitetty viemäriin. 4. Vedä altaan sisällä oleva vedenpoistojärjestelmän korkki auki, jotta vesi pääsee virtaamaan poistoletkuun. 5. Kallista allasta, jotta kaikki vesi pääsee virtaamaan pois. ÄLÄ jätä MSpa-allasta täyteen vettä, jos aiot olla poissa pitkän aikaa eikä kukaan voi huolehtia altaasta. Tyhjennä allas vedestä ennen kuin lähdet ja laske siitä pois hiukan ilmaa. Spa-porealtaan korjaaminen Jos poreallas rikkoutuu, käytä korjaamiseen pakkauksessa olevaa korjauspaikkaa. Puhdista ja kuivaa rikkoutunut alue, jotta pölyä ja likaa ei pääsisi tarttumaan liimapinnalle. Laita liimaa korjauspaikan PVC-pinnalle ja kiinnitä paikka nopeasti vahingoittuneeseen kohtaan. Painele pinta sileäksi poistaaksesi ilmakuplat ja anna kuivua noin 3-10 minuuttia. Paikkaaminen onnistuu yleensä hyvin ja paikka on huomaamaton. Spa-porealtaan säilytys Kun allas on tyhjennetty vedestä, käytä poretoimintoa vielä 20 minuuttia kuivataksesi pohjarenkaan. Poista ohjauspaneeli altaasta ja irrota suodatinpumppu ohjauspaneelin pohjasta videon näyttämällä tavalla. Poista vesi ja puhdista mahdollinen kattilakivi, esimerkiksi suodatinpumpun sisällä oleva valkoinen kalvo. Ruuvaa auki porealtaan koko ilmaventtiiliyksikkö, jotta ilma pääsee poistumaan. HUOMAUTUS: 1. Kun purat suodatinpumppua, varmista, että maassa ei ole mitään teräviä esineitä, jotka voisivat vahingoittaa allasta. Ilmaputken liitin ohjauspaneelissa on avoinna, joten käsittele sitä erityisen huolellisesti. Voit laittaa jotain pehmustetta altaan alle painon tasaamiseksi. Se auttaa myös välttämään kitkan aiheuttamia vahinkoja. 11

12 2. Kuluttajien on säilytettävä altaan purkamisen yhteydessä ruuvit ja muut pienet osat. Kaikki vahingot tai väärästä käytöstä aiheutuneet puuttuvat osat mitätöivät takuun. Varmista, ettei porealtaaseen tai ohjauspaneeliin jää vettä. Tämä on välttämätöntä, jotta poreallas pysyisi pitkään käyttökelpoisena. Voit myös käyttää imuria tai hiustenkuivaajaa saadaksesi pois veden putkista ja letkuista. Suodatinpatruuna pitää myös poistaa. Suosittelemme sen säilyttämistä altaan sisällä alkuperäisessä pakkauslaatikossa. Varastoi poreallas lämpimään ja kuivaan paikkaan. HUOMAUTUS: Varmista, että kaikki osat ovat täysin puhtaita ja kuivia ennen kuin pakkaat ne. Säilytä poreallasta lämpimässä ja kuivassa. Sen jättämistä auringonpaisteeseen ei suositella. Muovi voi haurastua ja rikkoutua helposti, jos allasta säilytetään alle nolla-asteen lämpötiloissa. Jäätyminen voi vakavasti vahingoittaa poreallasta. Porealtaan virheellinen säilyttäminen voi aiheuttaa takuun menettämisen. Lista porealtaan tarkastuksesta ennen sen purkamista pakkauksesta ja uudelleen käyttämistä: Säilyttääksesi MSpa-porealtaasi toimintakuntoisena seuraavaa käyttösesonkia varten tee seuraavat toimenpiteet: 1. Tarkista, onko ilmaputkessa vettä. Jos vettä on, kuivaa ilmaputki ennen kuin käytät poreallasta. 2. Kytke ohjauspaneeli asianmukaisesti, käynnistä poreallas, tarkista, että LED-näyttö toimii oikein ja että signaalikaapeli on oikein kytketty. 3. Paina ohjauspaneelin näppäintä ON / OFF, käynnistä poretoiminto ja tarkista, että se toimii oikein. 4. Kun olet tehnyt nämä työvaiheet, MSpa-porealtaasi on käyttövalmis. Kylve ja nauti! Mitkään virheellisestä varastoinnista tai listan mukaisten tarkastusten tekemättä jättämisestä aiheutuneet vahingot eivät kuulu takuun piiriin. HAVITTÄMINEN 1.Merkki osoittaa, että tätä tuotetta ei saa laittaa kotitalousjätteille tarkoitettuun keräysastiaan. Ota selvää oman kuntasi keräyspisteistä tai kysy asiaa jälleenmyyjältäsi. 2.Tämä tuote sisältää arvokkaita materiaaleja, jotka voidaan kierrättää ja pitää näin huolta ympäristöstä. 3.Lisätietoja tämän tuotteen uusiokäytöstä, kierrätyksestä ja purkamisesta saat osoitteesta www. the-mspa. com VIANETSINTÄ Mspa pyrkii olemaan markkinoiden varmimpien porealtaiden toimittaja. Jos kohtaat mitä tahansa tuotteeseen liittyviä ongelmia, ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään. Seuraavassa taulukossa on annettu hyödyllisiä vinkkejä yleisimpien ongelmien määrittämiseen ja korjaamiseen. *Jos tarvitset korjaamiseen varaosia, katso takuukirjasta osien vaihtaminen. *Jos kohtaat ongelmatilanteita, joita ei ole mainittu listassa, ota yhteyttä paikalliseen MSpa -jälleenmyyjään. 12

13 MSpa -tuotteet on suunniteltu luotettaviksi ja helpoiksi käyttää. Lisäksi sisäinen laadunvalvontayksikkömme tutkii tarkasti jokaisen laitteen ennen kuin se lähtee tehtaaltamme. Oriental Recreational Products (Shanghai) Co., Ltd. (ORPC) antaa tämän rajoitetun takuun MSpa -tuotteen alkuperäiselle ostajalle. Tätä takuuta ei voi siirtää. Takuuaika alkaa alkuperäisestä ostopäivästä ja kestää 6-12 kuukautta. Rajoitettu takuu Tätä takuuta koskevat alla luetellut velvoitteet, rajoitukset ja poikkeukset: 1. Poreallas kuusi (6) kuukautta alkuperäisestä ostopäivästä. 2. Sähköosat (ohjauspaneeli) kaksitoista (12) kuukautta alkuperäisestä ostopäivästä. *Takuuajan jälkeen esitetyt korvausvaatimukset hylätään. Kuluttajan ORPC:ltä ostamien osien korjaukselle/korjauksille laitteen alkuperäisen takuun umpeutumisen jälkeen annetaan 90 päivän takuu, joka on voimassa vain kuittia vastaan. Kaikki osat, jotka on osoitettu viallisiksi, korjataan harkintamme mukaan. Näihin osiin ei sisälly työkustannuksia. Toimitusehto: Ostaja vastaa toimitus/rahtikuluista palauttaessaan vialliset osat valtuutetulle MSpajälleenmyyjälle tai ORPC:lle. Kaikki osien irrottamiseen ja uudelleen asentamiseen liittyvät työkustannukset voidaan veloittaa jälleenmyyjän huoltohinnaston mukaan. Ehdot: Tämä takuu koskee alkuperäistä ostajaa ja mitätöityy omistuksen siirron yhteydessä. ORPC:n takuuvelvoite rajoittuu vain yhteen vaihtoon tai korjaukseen ORPC:n valinnan mukaan mille tahansa tämän laitteen osalle tai osille, joissa arviomme mukaan on tällainen vika. Kaikki korjaukset, joista on tehty takuuvaatimukset, on ORPC:n hyväksyttävä valtuutetun jälleenmyyjän tai edustajan välityksellä, edellyttäen että viallinen osa on palautettu jälleenmyyjälle tai edustajalle kuljetus maksettuna, jos tätä halutaan. Kaikki valtuutetut jälleenmyyjät ovat vastuussa kaikesta MSpa -tuotteelle tehdystä huoltotyöstä. ORPC ei vastaa valtuuttamattomien huoltohenkilöiden tai jälleenmyyjien tekemän työn tuloksista tai kustannuksista. Takuun rekisteröinti vaaditaan. Takuun rekisteröintikortin voi toimittaa vain postitse. Kaikki vaatimukset on annettava ORPC:lle valtuutettujen jälleenmyyjien toimesta. On oleellisen tärkeää, että kaikissa vaatimuksissa on välttämättömät tiedot, kuten ostajan nimi, ostopäivä, sarjanumero, tuotemalli, ongelman kuvaus ja tarvittava osa tai osat. Ilman näitä tietoja takuu on mitätön. Takuukortit on täytettävä ja lähetettävä postitse ORPC:lle valtuutetun jälleenmyyjän toimesta kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa alkuperäisestä ostopäivästä. Takuun rajoitukset Tämä on rajoitettu takuu. Se ei koske mitään tuotetta tai tuotevahinkoa, joka on aiheutunut tai voidaan katsoa aiheutuneen kuljetusvauriosta, väärinkäytöstä, epänormaalista käytöstä tai korjauksista, joita ei ole tehnyt ORPC:n valtuutettu huoltohenkilöstö, eikä tuotteita, joita on käytetty kaupallisiin tai vuokraustarkoituksiin, tai tuotteita, joita on käytetty myymälässä esittelytuotteina. 14

14 suljetut c. Kaikki pois vahingot, takuun jotka piiristä: ovat puhtaasti esteettisiä eivätkä estä MSpa-porealtaan käyttöä. a. d. Kaikki vahingot, jotka ovat johtuvat aiheutuneet vääränlaisesta altaan huollosta käyttämisestä tai kaikki veden ulkoiset lämpötilojen vauriot, poiketessa joiden voidaan rajoista katsoa 0 C-42 Vahingot, aiheutuneen C/ 32 F jotka ovat väärästä F aiheutuneet (Eurooppa/Australia) rahdin käsittelystä tai joiden tai voidaan kuljetuksen 0 C-40 C/32 F-104 F katsoa yhteydessä. aiheutuneen (USA) seuraavista tilanteista, ovat erityisesti Vahingot, e. suljetut b. Ylitäyttö Kaikki pois vahingot, jotka takuun ovat jotka piiristä: aiheutuneet johtuvat tai tukkeutuneista, joiden voidaan likaisista katsoa tai aiheutuneen kalkkiutuneista seuraavista suodattimista. tilanteista, ovat erityisesti f. a. suljetut c. Väärästä Kaikki pois vahingot, talvisäilytyksestä takuun jotka piiristä: ovat aiheutuneet puhtaasti esteettisiä vahingot altaan käyttämisestä eivätkä MSpa-porealtaan veden lämpötilojen käyttöä. poiketessa rajoista 0 C-42 g. a. d. C/ Porealtaan Kaikki 32 F vahingot, pintavauriot, F jotka (Eurooppa/Australia) ovat johtuvat jotka aiheutuneet johtuvat vääränlaisesta väärästä altaan tai 0 C-40 C/32 F-104 F huollosta käyttämisestä kemikaalikäsittelystä, tai kaikki veden ulkoiset (USA) lämpötilojen sekä vauriot, altaan poiketessa joiden vauriot, voidaan jotka rajoista ovat katsoa 0 C-42 b. aiheutuneet aiheutuneen C/ Kaikki 32 F vahingot, altistumisesta väärästä F jotka (Eurooppa/Australia) johtuvat rahdin äärilämpötiloille. käsittelystä tukkeutuneista, tai kuljetuksen 0 C-40 C/32 F-104 F likaisista yhteydessä. tai kalkkiutuneista (USA) suodattimista. h. e. c. b. Altaan Ylitäyttö Kaikki vahingot, vauriot, jotka ovat johtuvat puhtaasti altistumisesta tukkeutuneista, esteettisiä suoralle likaisista eivätkä auringonvalolle estä tai kalkkiutuneista MSpa-porealtaan ja ultraviolettisäteille suodattimista. käyttöä. altaan ollessa tyhjä. f. d. c. i. Pumpun, Väärästä Kaikki vahingot, moottorin, talvisäilytyksestä jotka putkituksen ovat johtuvat aiheutuneet puhtaasti vääränlaisesta ja komponenttien esteettisiä vahingot huollosta eivätkä vauriot, estä tai jotka kaikki MSpa-porealtaan johtuvat ulkoiset väärästä vauriot, käyttöä. huollosta, joiden voidaan kemiallisesta katsoa g. d. käsittelystä aiheutuneen Porealtaan Kaikki vahingot, tai pintavauriot, altistumisesta. väärästä jotka johtuvat rahdin jotka käsittelystä johtuvat vääränlaisesta väärästä kuljetuksen huollosta kemikaalikäsittelystä, yhteydessä. tai kaikki ulkoiset sekä vauriot, altaan joiden vauriot, voidaan jotka ovat katsoa e. j. Vahingot, aiheutuneet aiheutuneen Ylitäyttö jotka altistumisesta väärästä ovat aiheutuneet rahdin äärilämpötiloille. käsittelystä asennusta, kuljetuksen käyttöä tai yhteydessä. huoltoa koskevien ohjeiden noudattamatta jättämisestä. h. f. e. Väärästä. Altaan Ylitäyttö vauriot, talvisäilytyksestä jotka johtuvat aiheutuneet altistumisesta vahingot suoralle auringonvalolle ja ultraviolettisäteille altaan ollessa tyhjä. g. f. i. Pumpun, Väärästä Porealtaan moottorin, talvisäilytyksestä pintavauriot, putkituksen jotka aiheutuneet johtuvat ja komponenttien väärästä vahingot kemikaalikäsittelystä, vauriot, jotka johtuvat sekä väärästä altaan huollosta, vauriot, jotka kemiallisesta ovat Takuu g. käsittelystä aiheutuneet Porealtaan ei myöskään tai pintavauriot, altistumisesta. kata porealtaan jotka äärilämpötiloille. johtuvat (valinnaisia) väärästä lisävarusteita, kemikaalikäsittelystä, joita ovat sekä mm. altaan seuraavat: vauriot, jotka ovat h. j. Vahingot, * aiheutuneet Altaan Mukavuussetti vauriot, jotka altistumisesta ovat jotka (päänaluset, aiheutuneet johtuvat äärilämpötiloille. altistumisesta kupinpidike) asennusta, suoralle käyttöä tai auringonvalolle huoltoa koskevien ja ultraviolettisäteille ohjeiden noudattamatta altaan ollessa jättämisestä. tyhjä. h. i. Pumpun, *. Altaan Suodatinpatruuna vauriot, moottorin, jotka putkituksen johtuvat altistumisesta ja komponenttien suoralle vauriot, auringonvalolle jotka johtuvat ja ultraviolettisäteille väärästä huollosta, altaan kemiallisesta ollessa tyhjä. käsittelystä i. Pumpun, * Lämpösuojamatto moottorin, tai altistumisesta. putkituksen ja komponenttien vauriot, jotka johtuvat väärästä huollosta, kemiallisesta Takuu j. käsittelystä Vahingot, * Istuintyyny ei myöskään tai jotka altistumisesta. ovat kata aiheutuneet porealtaan asennusta, (valinnaisia) käyttöä lisävarusteita, tai huoltoa joita koskevien ovat mm. ohjeiden seuraavat: noudattamatta jättämisestä. j. Vahingot, *. Testiliuska Mukavuussetti jotka ovat (päänaluset, aiheutuneet kupinpidike) asennusta, käyttöä tai huoltoa koskevien ohjeiden noudattamatta jättämisestä. *. Suodatinpatruuna Porealtaan peite Takuu * Lämpösuojamatto Jääkotelo ei myöskään kata porealtaan (valinnaisia) lisävarusteita, joita ovat mm. seuraavat: Takuu * Istuintyyny Jalkakylpy Mukavuussetti ei myöskään (päänaluset, kata porealtaan kupinpidike) (valinnaisia) lisävarusteita, joita ovat mm. seuraavat: * Suodatinpatruuna Testiliuska Led-valo Mukavuussetti (päänaluset, kupinpidike) * Lämpösuojamatto Porealtaan Puujäljitelmäporras Suodatinpatruuna peite * Istuintyyny Jääkotelo Lämpösuojamatto Kaikki * Testiliuska Jalkakylpy Istuintyyny porealtaaseen tehdyt muutokset mitätöivät tämän takuun. Muutoksia ovat muun muassa seuraavat: mitkä * Porealtaan Led-valo Testiliuska tahansa osien peite tai putkituksen muutokset, sähköinen muuntaminen tai ylimääräisten puhtaanapito- tai lämmitysjärjestelmien * Jääkotelo Puujäljitelmäporras Porealtaan peite lisääminen. * Jalkakylpy Jääkotelo Kaikki ORPC * Led-valo Jalkakylpy porealtaaseen ei anna mitään tehdyt muuta muutokset takuuta kuin mitätöivät yllä on esitetty. tämän takuun. ORPC Muutoksia ei ole vastuussa ovat muun tai velvollinen muassa seuraavat: korvaamaan mitkä suoria, * Puujäljitelmäporras Led-valo tahansa erityisiä osien tai välillisiä tai putkituksen vahinkoja, muutokset, jotka ovat sähköinen aiheutuneet muuntaminen tuotteen käytöstä tai ylimääräisten tai toiminnasta puhtaanapito- tai liittyvät tai niihin, tai lämmitysjärjestelmien * vahinkoja, Puujäljitelmäporras jotka koskevat lisääminen. mitä tahansa taloudellista tappiota, omaisuudenmenetystä tai omaisuusvahinkoa, Kaikki mukaan porealtaaseen lukien vesivahinko, tehdyt tulonmenetys, muutokset mitätöivät nautinnan tämän tai käytön takuun. menetys, Muutoksia siirron ovat tai muun asennuksen muassa seuraavat: kustannukset tai mitkä ORPC Kaikki tahansa porealtaaseen ei anna muut osien mitään välilliset tai tehdyt muuta putkituksen muutokset vahingot. takuuta muutokset, kuin mitätöivät yllä on sähköinen esitetty. tämän takuun. ORPC muuntaminen Muutoksia ei ole vastuussa tai ovat ylimääräisten muun tai velvollinen muassa puhtaanapito- seuraavat: korvaamaan tai suoria, mitkä lämmitysjärjestelmien tahansa erityisiä osien tai välillisiä tai lisääminen. putkituksen vahinkoja, muutokset, jotka ovat sähköinen aiheutuneet muuntaminen tuotteen käytöstä tai ylimääräisten tai toiminnasta puhtaanapito- tai liittyvät tai niihin, Mikään tai lämmitysjärjestelmien vahinkoja, edustaja, jotka jälleenmyyjä koskevat lisääminen. mitä tai tahansa huoltoyhtiö taloudellista tai mikään tappiota, muu osapuoli omaisuudenmenetystä ei ole valtuutettu muuttamaan tai omaisuusvahinkoa, tai muuntamaan ORPC tai mukaan laajentamaan ei lukien anna mitään vesivahinko, tämän muuta takuun tulonmenetys, takuuta ehtoja. kuin yllä nautinnan on esitetty. tai käytön ORPC menetys, ei ole vastuussa siirron tai tai asennuksen velvollinen korvaamaan kustannukset tai mitkä ORPC suoria, tahansa ei erityisiä anna muut mitään tai välillisiä välilliset muuta vahinkoja, vahingot. takuuta kuin jotka yllä ovat on aiheutuneet esitetty. ORPC tuotteen ei ole käytöstä vastuussa tai toiminnasta tai velvollinen tai korvaamaan liittyvät niihin, Lailliset tai suoria, vahinkoja, erityisiä oikeudet jotka tai välillisiä koskevat vahinkoja, mitä tahansa jotka taloudellista ovat aiheutuneet tappiota, tuotteen omaisuudenmenetystä käytöstä tai toiminnasta tai omaisuusvahinkoa, tai liittyvät niihin, Mikään Tämä mukaan tai vahinkoja, takuu edustaja, lukien antaa jotka vesivahinko, jälleenmyyjä sinulle koskevat tietyt tulonmenetys, mitä tai lailliset tahansa huoltoyhtiö oikeudet, taloudellista nautinnan tai mikään ja sinulla tai tappiota, muu käytön voi osapuoli olla menetys, omaisuudenmenetystä muita ei oikeuksia, ole siirron valtuutettu tai jotka asennuksen muuttamaan tai vaihtelevat omaisuusvahinkoa, kustannukset eri tai maissa. muuntamaan tai mitkä tai mukaan laajentamaan tahansa lukien muut vesivahinko, tämän välilliset takuun tulonmenetys, vahingot. ehtoja. nautinnan tai käytön menetys, siirron tai asennuksen kustannukset tai mitkä Katso tahansa takuuhuollon muut yhteystiedot välilliset vahingot. käyttöohjeessa olevasta MSpa Takuuhuollon yhteystietoluettelosta. Mikään Lailliset edustaja, oikeudet jälleenmyyjä tai huoltoyhtiö tai mikään muu osapuoli ei ole valtuutettu muuttamaan tai muuntamaan tai Tämä Mikään laajentamaan takuu edustaja, antaa tämän jälleenmyyjä sinulle takuun tietyt tai lailliset ehtoja. huoltoyhtiö oikeudet, tai mikään ja sinulla muu voi osapuoli olla muita ei oikeuksia, ole valtuutettu jotka muuttamaan vaihtelevat eri tai maissa. muuntamaan tai laajentamaan tämän takuun ehtoja. Valmistaja: Lailliset Katso takuuhuollon oikeudet yhteystiedot käyttöohjeessa olevasta MSpa Takuuhuollon yhteystietoluettelosta. Tämä Lailliset takuu oikeudet antaa sinulle Oriental tietyt Recreational lailliset oikeudet, Products ja sinulla (Shanghai) voi olla Co., muita Ltd. oikeuksia, jotka vaihtelevat eri maissa. Tämä takuu antaa sinulle tietyt lailliset 1699 Daye oikeudet, Road, ja Wuqiao, sinulla voi Fengxian olla muita oikeuksia, jotka vaihtelevat eri maissa. Katso takuuhuollon yhteystiedot käyttöohjeessa Valmistaja: Shanghai, olevasta China MSpa Takuuhuollon yhteystietoluettelosta. Katso takuuhuollon yhteystiedot käyttöohjeessa olevasta MSpa Takuuhuollon yhteystietoluettelosta. Oriental Recreational Products (Shanghai) Co., Ltd Daye Valmistaja: Road, Wuqiao, 15 Fengxian Valmistaja: Shanghai, China Oriental Recreational Products (Shanghai) Co., Ltd. Oriental Recreational 1699 Daye Road, Products Wuqiao, (Shanghai) Fengxian Co., Ltd Daye Shanghai, Road, Wuqiao, 15 China Fengxian Shanghai, China 15 15

15 Ongelmat Mahdolliset syyt Ratkaisut Virtahäiriö, RCD- tai PRCD-pistoke ei ole kytkettynä. Ohjauspaneeli / näyttö on pimeä eikä siinä ole virtaa RCD- tai PRCD-pistoke ei toimi Tarkista, että RCD- tai PRCD-pistoke on kunnossa. Merkkivalon pitäisi palaa punaisena. Joskus tässä voi olla ongelmia, joten kokeile painamalla useita kertoja RESET-näppäintä nähdäksesi, auttaako se. Ohjauspaneelin ON/OFF -näppäin Paina ON/OFF -näppäintä, jolloin vihreä ON -merkkivalo syttyy. ei ole päällä. Liittimien kytkentähäiriö: koiras- ja Tarkista liitinkytkentä säätörasian ja ohjauspaneelin välillä. Tarkista naarasliittimen välillä on 180 myös liittimen päät sen varalta, että jokin pistike olisi vahingoittunut. asteen ero Jos laite ei vieläkään toimi, ota yhteyttä paikalliseen MSpa-huoltoon tilataksesi uuden ohjauspaneelin ja vaihda se viallisen tilalle. Virransyöttö Tarkista, että virransyöttö on kunnossa. RCD- tai PRCD-pistoke on viallinen Palaako RCD- tai PRCD-pistokkeessa punainen merkkivalo, kun painat RESET-näppäintä? Onko pistoke kastunut tai saanut liikaa kosteutta? Kuivaa RCD- tai PRD-pistoke. Jos laite ei vieläkään toimi, ota yhteyttä paikalliseen MSpa-huoltoon tilataksesi uuden pistokkeen ja vaihda se viallisen tilalle. Ilmanpainetta on liikaa voimakkaan auringonpaisteen vaikutuksesta Poreallas on oudon muotoinen Tarkista ilmanpaine. Altaan muoto voi olla epänormaali, jos paine on liian korkea voimakkaan kuuman auringonpaisteen takia. Normaalisti tämä tapahtuu vain jos ilmanpaine on ollut liian korkea suoran auringonpaisteen vuoksi. Kannattaa hankkia jälleenmyyjältä altaaseen kansi. Se suojaa allasta UV-säteilyltä ja saasteilta. Porealtaan ilma on Ilmaventtiili on auki. Tyhjennä allas vedestä tarvittaessa, jos se on mahdollista. Laita vähentynyt hieman vaseliinia tai vastaavaa ainetta ilmaventtiilin kumitiivisteisiin ja paikkaan, joka avataan mustan letkun laittamiseksi paneeliin. Täytä allas ilmalla. Allasastiassa on reikä tai repeämä. Kokeile miedolla pesuaineella täytetyllä suihkepullolla, onko altaassa ilmavuoto, jolloin syntyy saippuakuplia, Yritä löytää vuotokohta ilmalla täytetyn altaan sisä- ja ulkopuolelta. Reikä tai repeämä, jonka koko on alle 10 cm ja joka ei ole altaan saumakohdassa, voidaan korjata toimituksessa mukana olevalla korjauspaikalla ja PVC-liimalla. Poreallas vuotaa Tulo- tai poistoventtiili on löysällä Jos vesi vuotaa pieninä pisaroina, allasta voi silti käyttää. Kierrä Näytössä on virheilmoitus HEF, BBF, FEF Näytössä on virheilmoitus SPL & SPH Liitinkytkennässä on häiriö SPL: Lämpötila on alle nollan SPH: Epänormaalin korkea lämpötila venttiilit tiukasti kiinni. Katkaise porealtaan virransyöttö ja kytke sen jälkeen uudelleen. Varmista, että liittimet on oikein kytketty ja laita verkkolaite uudelleen toimintaan. Jos laite ei vieläkään toimi, ota yhteyttä paikalliseen MSpa-huoltoon. Katkaise porealtaan virransyöttö ja kytke sen jälkeen uudelleen. Varmista, että liittimet on oikein kytketty ja laita verkkolaite uudelleen toimintaan. Tarkista, onko altaassa tai säätörasiassa jäätynyttä vettä. Käytä lämmintä vettä sulatukseen ja nostaaksesi veden lämpötilan yli nollan. Älä käytä poreallasta. Ota yhteyttä paikalliseen MSpa-huoltoon. 16

16 VESISUOJATASO Varoitus: Laitteen vesisuojatasot eri tuotevyöhykkeillä vaihtelevat. Katso kaaviota. HUOMAUTUS: Mitatut vyöhykkeiden koot rajoittuvat seiniin ja kiinteisiin rakenteisiin. Kuva 702A Uima- ja kahluualtaiden vyöhykkeiden koot TURVALLISUUS JA ILMOITUKSET A. Kaikki ulkopuoliset, johtavat osat vyöhykkeillä 0, 1 ja 2 tulee liittää potentiaalintasaavilla suojajohtimilla, jotka liittävät kaikki näillä alueilla olevat suojaamattomat, johtavat osat. B. Eristävä sijainti tai maadoittamaton potentiaalintasaus eivät ole sallittuja suojaustoimia. C. Sähkölaitteiden tulee täyttää vähintään seuraavat suojausluokat: Vyöhyke 0: IPX8 Vyöhyke 1: IPX5 Vyöhyke 2: IPX4 D. Liitäntärasioita ei saa asentaa vyöhykkeille 0 ja 1. Vyöhykkeellä 1 sallitaan kuitenkin SELV-piirit. E. Vyöhykkeille 0 ja 1 ei saa asentaa kytkinlaitteita tai -varusteita. F. Muuntajan on sijaittava vyöhykkeen 1 ulkopuolella. Maahantuoja: Suomi Trading Maahantuoja: Lektar Oy 17

KÄYTTÖOHJE SAUNASPA POREALTAILLE

KÄYTTÖOHJE SAUNASPA POREALTAILLE MAIJA 4 / LETO 2+1 KÄYTTÖOHJE SAUNASPA POREALTAILLE Mallit: MAIJA 4 sekä LETO 2+1 /KL-8-3 versio 2.398 Tervetuloa käyttämään uutta poreammettanne! Oikealla huollolla ja ylläpidolla, teillä on tiedossa

Lisätiedot

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Käyttäjän opas Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Malli TPO100 Malli TPO100B Jälleenmyyjä: Tämä opas on annettava loppukäyttäjälle. Käyttäjä: Lue tämä opas ENNEN laitteen käyttöä. Talleta opas myöhempää

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen viinikaapin sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi

Lisätiedot

Pesukone. Käyttöopas. imagine the possibilities. Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen.

Pesukone. Käyttöopas. imagine the possibilities. Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen. WF70F5**** WF71F5**** WF72F5**** WF7AF5**** WF60F4**** WF61F4**** WF62F4**** WF6AF4**** Pesukone Käyttöopas imagine the possibilities Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen. F400E_WF70F5E_NonBubble-03262G-06_FI.indd

Lisätiedot

Thermomix TM31. Käyttöohje Säilytä ohjeet tulevaa käyttöä varten!

Thermomix TM31. Käyttöohje Säilytä ohjeet tulevaa käyttöä varten! Thermomix TM31 Käyttöohje Säilytä ohjeet tulevaa käyttöä varten! Sisällysluettelo Ohjeet turvallista käyttöä varten... 5 Tekniset tiedot... 8 Esittely/Asiakaspalvelu... 9 Thermomix TM31 -laitteesi...

Lisätiedot

KC-A60EU KC-A50EU KC-A40EU

KC-A60EU KC-A50EU KC-A40EU R KC-A60EU KC-A50EU KC-A40EU ILMANPUHDISTIN kostutustoiminnolla KÄYTTÖOPAS SUOMI Tämänmerkkinen laite on Sharp Corporationin tavaramerkki. Plasmacluster on Sharp Corporationin rekisteröity tavaramerkki

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa. DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1

KÄYTTÖOPAS. Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa. DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1 KÄYTTÖOPAS Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa MALLIT (Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi) DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1 DX-kierukan

Lisätiedot

WW10H9***** WW90H9***** Pyykinpesukone. Käyttöopas. Imagine the possibilities. Kiitos tämän Samsung-tuotteen ostamisesta.

WW10H9***** WW90H9***** Pyykinpesukone. Käyttöopas. Imagine the possibilities. Kiitos tämän Samsung-tuotteen ostamisesta. WW10H9***** WW90H9***** Pyykinpesukone Käyttöopas Imagine the possibilities Kiitos tämän Samsung-tuotteen ostamisesta. Sisällysluettelo Turvallisuustiedot 3 Turvallisuusohjeisiin liittyviä tärkeitä huomautuksia...........................................

Lisätiedot

TURVALLISUUSVAROTOIMET

TURVALLISUUSVAROTOIMET KÄYTTÖOHJEET SISÄLTÖ TURVALLISUUSVAROTOIMET 1 HÄVITTÄMINEN 2 ERI OSIEN NIMET 3 TOIMENPITEET ENNEN KÄYTTÖÄ 3 TOIMINTATILOJEN VALITSEMINEN 4 TUULETTIMEN NOPEUDEN JA ILMAN VIRTAUSSUUNNAN SÄÄTÄMINEN 5 I-SAVE-TOIMINTO

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen viinikaapin sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi

Lisätiedot

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja turvallisuus... 5 1.1 Johdanto... 5 1.2 Tuotteen symbolit... 6 1.3 Käyttöohjeen symbolit... 7 1.4 Turvaohjeet... 8 2. Esittely...

Lisätiedot

28 www.intexnordic.com. Sivu 28

28 www.intexnordic.com. Sivu 28 28 www.intexnordic.com Sivu 28 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Noudata ohjeita. Käyttöohje Krystal Clean Poolwater järjestelmä Malli 6220

Lisätiedot

Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu

Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen koneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen. fi-fi M.-Nr. 09 722

Lisätiedot

Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu

Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen koneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen. fi-fi M.-Nr. 09 722

Lisätiedot

1) Turvallisuusohjeet...1. 2) Pakkausmateriaalien ja käytöstä poistetun laitteen hävittäminen...2

1) Turvallisuusohjeet...1. 2) Pakkausmateriaalien ja käytöstä poistetun laitteen hävittäminen...2 ADPF 1100 1) Turvallisuusohjeet...1 Arvoisa Asiakas, Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ja laita ne talteen myöhempää käyttöä varten. Luovuta käyttöohje mahdolliselle seuraavalle omistajalle. Tämän käyttöohjeen

Lisätiedot

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ KÄYTTÖTARKOITUS ENNEN PESUKONEEN KÄYTTÖÄ VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS ENNEN ENSIMMÄISTÄ PESUJAKSOA PYYKIN VALMISTELU

Lisätiedot

käyttöohje bruksanvisning

käyttöohje bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning Pesukone Tvättmaskin Steam System EWF 147580 W EWF 167580 W 2 electrolux SISÄLLYS Turvallisuusohjeet 2 Laitteen kuvaus 4 Käyttöpaneeli 5 Ensimmäinen käyttökerta 7 Omat asetukset

Lisätiedot

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE Käyttöohjeet FTXR8EVB FTXR4EVB FTXR50EVB SISÄLLYS LUE ENNEN KÄYTTÖÄ Turvaohjeet... Osien nimet...3 Toimenpiteet ennen käynnistystä...6 KÄYTTÖ JÄÄHDYTYS SARARA-KUIVAUS-käyttö...8

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Paineluelvytysjärjestelmä

Käyttöohjeet. Paineluelvytysjärjestelmä Paineluelvytysjärjestelmä Käyttöohjeet FI www.lucas-cpr.com Valmistaja: JOLIFE LUCAS TM- paineluelvytysjärjestelmä Käyttöohjeet 100666-00 E, Voimassa alkaen CO J2397, 2009 JOLIFE AB 2 Kiitos, että valitsit

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

SISÄLLYS. 1.Esittely. 2.Tulostimen asentaminen. 3.Tulostusmateriaalien käyttäminen. 4.Tulostuksen perusasetukset

SISÄLLYS. 1.Esittely. 2.Tulostimen asentaminen. 3.Tulostusmateriaalien käyttäminen. 4.Tulostuksen perusasetukset Tämä opas on tarkoitettu ainoastaan antamaan tietoja. Kaikki oppaan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Xerox Corporation ei vastaa suorista tai epäsuorista muutoksista, jotka

Lisätiedot

SISÄLLYS: Turvallisuus ja huolto...1 Turvallisuusohjeet... 1 Tietojen Varmistus... 2 Korjaus... 2 Käyttöolosuhteiden ehdot... 3 Ympäristölämpötila...

SISÄLLYS: Turvallisuus ja huolto...1 Turvallisuusohjeet... 1 Tietojen Varmistus... 2 Korjaus... 2 Käyttöolosuhteiden ehdot... 3 Ympäristölämpötila... SISÄLLYS: Turvallisuus ja huolto...1 Turvallisuusohjeet... 1 Tietojen Varmistus... 2 Korjaus... 2 Käyttöolosuhteiden ehdot... 3 Ympäristölämpötila... 3 Sähkömagneettinen yhteensopivuus... 4 Liittäminen...

Lisätiedot

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B Omistajan käsikirja Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE Sisällysluettelo Turvaohjeita 4 Aloitus 4 Valmistelut 4 Käyttö

Lisätiedot

Käyttöohje DXR140. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR140. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR140 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Koneessa esiintyvät tunnukset VAROITUS! Kone voi virheellisesti tai huolimattomasti

Lisätiedot

PERÄMOOTTORI. Kiitos kun valitsit PARSUN-perämoottorin. Kiitos luottamuksesta yritystämme ja tuotteitamme kohtaan.

PERÄMOOTTORI. Kiitos kun valitsit PARSUN-perämoottorin. Kiitos luottamuksesta yritystämme ja tuotteitamme kohtaan. PERÄMOOTTORI Omistajan käsikirja F25W (F20W) Kiitos kun valitsit PARSUN-perämoottorin. Kiitos luottamuksesta yritystämme ja tuotteitamme kohtaan. PARSUN-perämoottorit ovat tehokkaita, taloudellisia ja

Lisätiedot

LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE LAMELLIOVEN AVAAJA VAROITUS: AVAAJAA ASENTAVIEN JA SITÄ KÄYTTÄVIEN HENKILÖIDEN TURVALLISUUDEN KANNALTA ON ÄÄRIMMÄISEN TÄRKEÄÄ NOUDATTAA ASENNUSOHJEITA JA VAROITUKSIA. OHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QW1660 http://fi.yourpdfguides.com/dref/838150

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QW1660 http://fi.yourpdfguides.com/dref/838150 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA

Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA ORIGINAL INSTRUCTION DOC. 00957 - Ver. AB - 0-05 HAKEMISTO HAKEMISTO... KÄSIKIRJASSA KÄYTETYT MERKIT... KÄYTTÖOPPAAN TARKOITUS JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Käyttöohje DXR 310. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR 310. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR 310 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas!... 3 Hyvä huolto... 3 Valmistusnumero...

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HOTPOINT AQC9 4F5 T/Z1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/5587018

Käyttöoppaasi. HOTPOINT AQC9 4F5 T/Z1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/5587018 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot