Maahantuoja: Oy Lining Ab Petikontie VANTAA TEL-AIR-2 230/1/50 400/3+N/50. Edition ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maahantuoja: Oy Lining Ab Petikontie 20 01720 VANTAA TEL-AIR-2 230/1/50 400/3+N/50. Edition 01.08 ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJEET"

Transkriptio

1 Maahantuoja: Oy Lining Ab Petikontie VANTAA TEL-AIR-2 230/1/50 400/3+N/50 Edition ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJEET

2

3 Sisällysluettelo 1. Laitteen tyyppimerkintä Osat ja toimintaperiaate Komponenttien sijainti Toimintatapa Mekaaniset osat Kylmäkomponentit Moottorit...Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 2.6 Ohjaus-, säätö- ja varolaitteet...virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 3. Kuljetuspakkauksen purkaminen ja laitteen tarkastus... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 4. Varoitukset ja turvallisuusohjeet... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 4.1 Laitteen käsittelyyn liittyvät varoitukset...virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 4.2 Asennukseen ja huoltoon liittyvät varoituksetvirhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 5. Asennus... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 5.1 Laitteen paikoilleen asennus...virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 5.2 Vesiliitännät...Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 5.3 Sähköasennukset...Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 6. Käynnistys... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 7. Huolto... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 7.1 Määräaikaishuollot...Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 8. Mahdolliset haitat ja toimintaohjeet... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 8.1 Yleiset turvallisuusohjeet...virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 8.2 Mahdolliset haitat ympäristölle ja ihmisille...virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 8.3 Sähkövikojen aiheuttamat vaarat...virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 8.4 Turvallisuusohjeet kylmäainepiiriin kohdistuvissa töissä. Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 8.5 Haitat tulipalon sattuessa...virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 8.6 Myrkylliset aineet...virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 8.7 Haitalliset nesteet...virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. E/0108/35A/3

4 9. Laitteen purkaminen... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 10. Optiot / lisävarusteet... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty Lauhduttimen säleiköt ACTGRxxTL / ACTGRxxTLU Tuloilman hajottaja ACTDIFTLF Laipat lauhduttimen kanavointiin ACTCONDFLAxxTL / ACTCONDFLAxxTLU Plenum 90 lauhduttimen kanavaan ACTPLESCxxTL / ACTPLESCxxTLU Lämmönvaihtimien korroosiosuoja TREAT Sähköinen jälkilämmitys RSC Kylmäaine R134a Kylmäaine R Pääkytkin - SWT/SWM Sähkön syöttö kojevastakkeeseen SCF Syöttökaapelin liitäntätarvikkeet ACTSKITxx Kampikammion lämmitin CRA Pehmokäynnistin SOFTT / SOFTM Näppäimistö C1010 / C KPDC1010BI - ACTKPDC Kosteusanturi ACTRHC Erillinen lämpötila-anturi ACTRAS Jännitevahti VCC Vaihejärjestysvahti 3-vaihe scroll kompressoreille PSCR Sarjaliitäntä RS485 taloautomatiikkaan tai C1010 / C ACTSERC Ohjelmistoavain ACTHKEY Ohjelmistoadapteri ACTAST Liitäntäkaapeli 2 m / 10 m - ACTSEQC2 / ACTSEQC LAN jakaja laitteiden verkottamiseen (enemmän kuin 2 laitetta) ACTSPLITTER Ruuviliittimet I/O kytkentöihin C2020 ACTADAPT Liitteet: Tekniset tiedot ja mittakuvat...71 E/1207/35A/4

5 Tärkeää Lukekaa nämä ohjeet huolellisesti ja noudattakaa niitä asentaessanne ja käyttäessänne ilmastointilaitetta. Säilyttäkää nämä ohjeet laitteen läheisyydessä ja koko laitteen käyttöiän ajan. This manual reflects the state of the art existing at the time the product is marketed and shall not be deemed to be inadequate for the sole reason that it has not been updated following new developments in design and construction methods. STULZ varaa oikeuden tuotteitaan ja niiden ohjeita koskeviin muutoksiin ilman aikaisempien tuotteiden ja ohjeiden päivitysvelvollisuutta, paitsi erikoistapauksissa. Halutessanne ohjeiden päivitettyjä versioita tai lisäyksiä aikaisempiin ohjeisiin, ottakaa yhteyttä lähimpään STULZ jälleenmyyjään. Huomioikaa erityisesti tämän manuaalin turvallisuusohjeet ja varoitukset. Laitteissa, joissa on 3-vaihe Scroll kompressori, on varmistuttava oikeasta vaihejärjestyksestä. Oikea vaihejärjestys on tärkeää 3-vaihe Scroll kompressorin oikean pyörimissuunnan varmistamiseksi. Kompressorista kuuluva poikkeuksellisen kova ääni tarkoittaa, että kompressorin pyörimissuunta on väärä. Tämä johtaa jo muutamassa tunnissa kompressorin ylikuumenemiseen ja hajoamiseen korjauskelvottomaksi. Pyörimissuunnan varmistaminen käy helposti painemittareilla tai mittaamalla kuumakaasun lämpötila. Jos kuumakaasun lämpötila on selvästi korkeampi kuin kompressorin pintalämpötila, kompressori toimii oikein. Muussa tapauksessa kompressorin pyörimissuunta on väärä ja vaihejärjestys täytyy vaihtaa.. E/0108/35A/5

6 Turvallisuusohjeet Yleistä Tässä julkaisussa on perusohjeet, joita tulee noudattaa laitetta asennettaessa, käytettäessä ja huollettaessa. Laitteen asentajien sekä käyttäjien on luettava nämä ohjeet ennen laitteelle tehtäviä toimenpiteitä. Nämä ohjeet on säilytettävä laitteen välittömässä läheisyydessä helposti saatavilla. STULZ ilmastointilaitteissa käytetään R-407C kylmäainetta. Kylmäaineet ovat haihtuvia tai erittäin haihtuvia hiilivety-yhdisteitä, jotka nesteytyvät paineessa. Ne ovat räjähtämättömiä ja terveydelle vaarattomia oikein käsiteltyinä. Ensiapu Jos oireita kylmäaineiden käsittelyn yhteydessä tai käsittelyn jälkeen ilmenee, on otettava yhteys lääkäriin. Lääkärille on ilmoitettava, että on ollut tekemisissä fluorattujen hiilivetyyhdisteiden kanssa. Voimakkaiden akuuttien fyysisten oireiden ilmaantuessa, altistunut on välittömästi saatava raittiiseen ilmaan. Oireilevaa henkilöä ei saa jättää ilman valvontaa. Jos altistunut ja oireileva henkilö ei hengitä, on aloitettava elvytys välittömästi. Tajuttomalle tai sekavalle potilaalle ei saa antaa juotavaa. Fluorattujen hiilivety-yhdisteiden roiskeet silmistä on ensin tuuletettava pois silmistä ja tämän jälkeen silmät huuhdellaan. Tiedoksi lääkärille: Älkää antako mitään adrenalin ephedrine-ryhmään (ei myöskään noradrenaline) kuuluvia lääkeaineita. Lisätietoja myrkytystietokeskuksesta. Kylmäaineiden käsittely Seuraavia ohjeita ja varoituksia on noudatettava kylmäaineiden käsittelyssä: Suurina pitoisuuksina hengitettynä kylmäaineilla on narkoottinen vaikutus. Käytä suojalaseja ja käsineitä. Älä syö, juo tai tupakoi työmaalla. Nestemäinen kylmäaine saattaa aiheuttaa iholla palovamman kaltaisen vamman. Käsittele kylmäaineita vain hyvin tuuletetuissa tiloissa. Älä hengitä kylmäainekaasuja. Varoita väärinkäytön vaaroista. Vahingon sattuessa on ensiarvoisen tärkeää noudattaa ensiapuohjeita. Kylmäainetta sisältävien laitteistojen asennus Seuraavia ohjeita on erittäin tärkeää noudattaa kylmäainetta sisältävien laitteiden asennuksissa: Käytä typpeä painekoekaasuna. E/1207/35A/6

7 Korjaa laitoksen kylmäainevuodot välittömästi. Älä päästä kylmäainetta ympäristöön huollon tai korjauksen yhteydessä. Suljetuissa tiloissa on käytettävä poistoimuria tai järjestettävä muutoin riittävä tuuletus. Tila, johon vuotaa äkillisesti suuri määrä kylmäainetta, on evakuoitava välittömästi. Huoneeseen voidaan palata riittävän tuuletuksen jälkeen. Jos työ on pakko tehdä tilassa, missä on suuri kylmäainepitoisuus, on ehdottomasti käytettävä tarkoitukseen sopivia hengityssuojaimia. Tarkistakaa suojainten sopivuus kylmäainekaasuilta suojaaviksi. Poista kylmäaine laitoksesta ennen juotos- tai hitsaustöitä. Juotos- ja hitsaustöitä saa tehdä ainoastaan kylmäaineettomaan laitteistoon hyvin tuuletetussa tilassa. Jos tunnet pistävän tuoksun on kylmäaine hajonnut kovasta kuumuudesta johtuen. Tällaisesta tilasta on poistuttava välittömästi, ja sinne voi palata ainoastaan riittävän tuuletuksen jälkeen tai riittävällä hengityssuojaimella varustettuna. Fluorattuja hiilivetyjä sisältävät kylmäaineet ovat kasvihuonekaasuja ja näin ollen ilmaston lämpenemisen osatekijä. Kylmäaineet on otettava talteen ja hävitettävä paikallisten asetusten mukaan ja sellaisissa laitoksissa, joilla on luvat tämänkaltaiseen toimintaan. Henkilöstön pätevyys ja koulutus Kylmäainetta sisältävien laitosten huolto-, asennus- ja käyttöhenkilöstön on oltava asetusten mukaisesti päteviä kyseiseen tehtävään. Turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen Turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaraa ihmisille tai omaisuudelle. Turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen johtaa takuun raukeamiseen ja valmistajan vastuuvapauteen vahinkotilanteessa. Turvallisuustietoisuus Kaikessa työssä on noudatettava tämän julkaisun turvallisuusohjeita, kansallisia työturvallisuuslakeja ja asetuksia sekä yrityksen omia työturvallisuusohjeita. Huoltoa, tarkastusta ja asennusta koskevat turvallisuusohjeet Laitteiston haltijan on varmistuttava, että henkilöt, jotka huoltavat, tarkastavat ja asentavat näitä laitteita, ovat päteviä tehtäviinsä ja ovat tutustuneet näihin käyttöohjeisiin. Laitteistoon kohdistuvat työt on suoritettava laitteiston ollessa pysäytettynä. Laitteiston pysäyttämisessä on tärkeää noudattaa käyttöohjeita. Ennen huoltoa on laitteisto tehtävä jännitteettömäksi pääkytkimestä ja estettävä mahdollinen tahaton jännitteen takaisinkytkentä. Pääkytkimen toiminta ja laitteiston jännitteettömyys on varmistettava mittaamalla. Ohjeita ensimmäiseen käynnistykseen/käyttöönottoon on noudatettava myös laitteen uudelleenkäynnistyksen yhteydessä. E/0108/35A/7

8 Laitteiston muuttaminen ja varaosat Laitteistoon voi tehdä muutoksia ainoastaan STULZin luvalla. STULZin hyväksymät alkuperäiset varaosat ja tarvikkeet ovat laitteiston turvallisen toiminnan tae. Sopimattomat käyttötavat Laitteiston turvallinen toiminta on taattu ainoastaan silloin kun, laitetta käytetään sille tarkoitetulla tavalla (kts. käyttöohjeet). Teknisissä tiedoissa mainittuja raja-arvoja ei saa missään olosuhteissa ylittää. E/1207/35A/8

9 1. Laitteen tyyppimerkintä Laitteen tyyppikilpi Laite voidaan tunnistaa tyyppikilvestä, jossa on kaikki laitteen oikeaan käyttöön tarvittavat tiedot. Tyyppikilpi on kiinnitetty sekä laitteen ulkokuoreen (yleensä laitteen sivuille), että sähkökotelon kanteen. Valmistajan tietojen ja valmistustietojen lisäksi tyyppikilpi sisältää seuraavat tiedot: Valmistaja Model Series Date Nominal voltage Control voltage Phases Frequency Laitekoodi. Sarjanumero. Tuotemerkki Valmistus- ja valmistajan takuun alkamisen päivämäärä. Laitteen syöttöjännite. Ohjauspiirien jännite jos eri kuin syöttöjännite. Syöttöjännitteen vaiheluku. Syöttöjännitteen taajuus. Tyyppikilpi on suojattu muovilla, mikä varmistaa tyyppikilven tekstin säilymisen huonoissakin olosuhteissa. HUOM. Kaikissa yksittäistä laitetta koskevissa kyselyissä ja muussa tiedonvaihdossa on ko. laitteen sarjanumero erittäin tärkeä. Start / run current Kompressorin käynnistysvirta / Käyntivirta nimellisolosuhteissa*. Cooling capacity Laitteen jäähdytysteho nimellisolosuhteissa*. Power absorbed Laitteen ottoteho nimellisolosuhteissa*. Circuit breaker, curve type / Safety fuse type Tarvittavan johdonsuoja-automaatin / sulakkeen koko. Inside temperature Jäähdytettävän kohteen minimi ja maksimi toimintalämpötilat. Outside temperature Minimi ja maksimi toimintalämpötilat ulkona. Refrigerant charge Kylmäainemäärä. Type of refrigerant Kylmäaineen tyyppi. Maximum pressure Maksimi toimintapaine. Shelter side protection IP Suojausluokka laitetilassa. Ambient side protection IP Suojausluokka ulkona. Weight Laitteen paino toimitettaessa. Duty cycle Laitteen toiminnallinen teho. *Nimellisolosuhteet: TLF / TLD = 30 C (RH 30%) sisälämpötila 35 C ympäristön lämpötila TLU = 25 C (RH 40%) sisälämpötila 35 C ympäristön lämpötila E/0108/35A/9

10 Laitekoodi Alla olevassa taulukossa on yhteenveto Tel-Air-2 tuoteryhmän optioista. Jotkut optioista eivät ole saatavissa kaikkiin laitemalleihin. Tuoteryhmä Nimellinen jäähdytysteho Toimintatavat Ohjaustapa Soveltuvuus Syöttöjännite Kompressori - Kylmäaine Lämmitysteho Optiot TLx 60 F T 1 42 C = ei lämmitystä 2 = 1.5 kw 4 = 4.5 kw 0 = korvaava kompressori + R22 1 = korvaava kompressori + R134a 2 = korvaava kompressori + R407C A = scroll / rotary(1) kompressori + R22 B = scroll kompressori + R134a C = scroll / rotary(1) kompressori + R407C Z = erikoismalli(2) 00 = 230V / 1Ph / 50Hz 42 = 400V / 3Ph + N / 50Hz 1 = sisälle asennettava ilmastointilaite R = C2020 säädin T = C2020 säädin + näppäimistö P = asiakkaan oma ohjaus (vaatii erikoiskoodin) 0 = jäähdytys F = jäähdytys + vapaajäähdytys H = jäähdytys + vapaajäähdytys + hätätuuletus 48VAC 40 = 4 kw 60 = 6 kw 80 = 8 kw 90 = 9 kw A2 = 12 kw A4 = 14 kw TLF = Laitekokonaisuus, sisälle asennettava, eteen puhaltava TLD = Laitekokonaisuus, sisälle asennettava, alaspäin puhaltava TLU = Laitekokonaisuus, sisälle asennettava, ylöspäin puhaltava HUOM 1: Rotaatiokompressoria käytetään yksivaiheisissa TLx40 malleissa R407C tai R22 kylmäaineella. HUOM 2: Erikoismallit koodataan siten, että neljänneksi viimeinen merkki on Z. Tällöin kolme seuraavaa merkkiä menettävät alkuperäisen merkityksensä ja niitä käytetään erikoismallien täsmentämiseen. E/1207/35A/10

11 2. Osat ja toimintaperiaate STULZ Tel-Air-2 ilmastointilaitteet on tarkoitettu teknisten tilojen jäähdyttämiseen. Niillä voidaan ehkäistä lämmön, pölyn ja kosteuden aiheuttamia ongelmia, siellä mihin ne asennetaan. Lisäksi, STULZ Tel-Air-2 ilmastointilaitteet on suunniteltu toimimaan pystyasennossa. Kaikissa malleissa kompressori on ja sen tulee aina olla pystyasennossa. VAROITUS! Ilmastointilaitteita ei saa koskaan käyttää tai kuljettaa muuten kuin siinä asennossa miten ne on suunniteltu toimivan. STULZ kieltäytyy kaikesta vastuusta, jos edellä mainittua varoitusta ei noudateta. E/0108/35A/11

12 2.1 Komponenttien sijainti TLF ETEEN PUHALTAVA Höyrystimelle palaavan ilman imuaukko on laitteen päällä. Puhallussäleikön takana laitteen alaosassa sijaitseva puhallin imee ilmaa laitteen keskiosassa sijaitsevan suodattimen läpi, jonka jälkeen ilma kulkee höyrystimen läpi ja puhalletaan ulos laitteen alaosassa puhallusaukosta. TLF koko 1, kompressori on sähkökotelon vieressä höyrystinpuhaltimen yläpuolella. TLF koko 2, kompressori on laitteen alaosassa höyrystinpuhaltimen vieressä, höyrystimen alapuolella. Ilmastointilaitteen säädin sijaitsee sähkökotelossa laitteen alaosassa, alemman etupaneelin takana. Säätimen näyttö ja näppäimistö on asennettu laitteen ylempään etupaneeliin. Läpiviennit laitteen syöttö- ja ohjauskaapeleille ovat laitteen päällä. Kondenssivesiyhde on laitteen takana. TLD ALASPÄIN PUHALTAVA Rakenne on sama kuin TLF malleissa paitsi, että jäähdytetty ilma puhalletaan laitteen pohjassa olevasta aukosta. TLU YLÖSPÄIN PUHALTAVA Höyrystimelle palaavan ilman imuaukko on laitteen alemmassa etupaneelissa. Puhallussäleikön takana laitteen yläosassa sijaitseva puhallin imee ilmaa laitteen keskiosassa sijaitsevan suodattimen läpi, jonka jälkeen ilma kulkee höyrystimen läpi ja puhalletaan ulos laitteen ylemmässä etupaneelissa olevasta puhallusaukosta. Kompressori sijaitsee laitteen keskiosassa höyrystimen edessä. Ilmastointilaitteen säädin sijaitsee sähkökotelossa laitteen yläosassa, ylemmän etupaneelin takana. Säätimen näyttö ja näppäimistö on asennettu laitteen ylempään etupaneeliin. Läpiviennit laitteen syöttö- ja ohjauskaapeleille ovat laitteen päällä. Kondenssivesiyhde on laitteen takana. E/1207/35A/12

13 TLF/TLD TLF/TLD 80-A4 Lauhdutinpuhallin Näyttö Lauhdutin Säätöpelti Ilmansuodatin Sähkökotelo Höyrystin Kompressori Höyrystinpuhallin Kondenssivesi TLF/TLD mallien komponenttien sijainti E/0108/35A/13

14 Lauhdutinpuhallin Sähkökotelo Näyttö Höyrystin Kompressori Ilmansuodatin Säätöpelti Lauhdutin Höyrystinpuhallin Kondenssivesi TLU mallien komponenttien sijainti E/1207/35A/14

15 JÄÄHDYTYS VAPAAJÄÄHDYTYS TLF TLF TLD TLD TLF/TLD mallien ilmankulkukaaviot (kuvissa laitekoko 2) E/0108/35A/15

16 JÄÄHDYTYS VAPAAJÄÄHDYTYS TLU mallien ilmankulkukaaviot (kuvissa laitekoko 2) E/1207/35A/16

17 2.2 Toimintatapa Jäähdytys Jäähdytettävä ilma imetään kohteesta suodattimen läpi höyrystimeen, missä ilma jäähtyy. Tämän jälkeen käsitelty ilma puhalletaan takaisin kohteeseen laitteen puhallusaukosta. Ilma jäähdytetään kompressorin avulla. Vapaajäähdytys Laitteessa on moottoriohjattu säätöpelti, jolla muutetaan ilmavirtauksien suuntia. Säätöpelti sijaitsee laitteen keskiosassa. Viileää ulkoilmaa imetään sisään säätöpellin takana sijaitsevasta imuaukosta ja samaan aikaan lämmin ilma johdetaan ulos joko laitteen yläosassa (TLF/TLD) tai alaosassa (TLU) olevasta puhallusaukosta. Säätöpeltiä ohjataan ilmastointilaitteen C2020 säätimellä suhteellisella säätötavalla (vapaajäähdytyksen säätötapa; kts. kappale 6). Vapaajäähdytyksen tehonsäätöön peltiä voidaan ohjata 0-100%. Avustettu vapaajäähdytys Kun ulkolämpötila on tarpeeksi matala vapaajäähdytykseen mutta vapaajäähdytyksen teho ei yksin riitä lämpökuorman poistamiseen, käynnistyy kompressori avustamaan jäähdytyksessä, säätöpellin jäädessä täysin auki. Tässä tapauksessa höyrystimessä jäähdytetään ulkoilmaa ja näin yhdistetään vapaajäähdytyksen ja kompressorikäytön hyödyt. Hätätuuletus (optio) Sähkökatkon aikana osa laitteen komponenteista (höyrystinpuhallin, säädin ja vapaajäähdytyksen säätöpelti) saa sähkönsyötön varajärjestelmästä. Tällä varmistetaan jatkuva ilman kierto jäähdytettävässä kohteessa. Tähän ilmankiertoon yhdistetään vapaajäähdytys olosuhteiden sen salliessa. HUOM.: Laitteissa, joissa on hätätuuletusoptio, täytyy varasähkösyöttö olla kytkettynä silloinkin kun pääjärjestelmä toimii. Lämmitys (optio) Tässä optiossa laite varustetaan sähkölämmittimellä. Jos lämpötila laskee sähkölämmitin kytketään päälle (kompressori seis) ja vapaajäähdytyksen säätöpelti on kiinni, jotta kohteen ilmaa voidaan lämmittää. Tätä toimintoa ohjaa laitteen C2020 säädin (kts. kappale 6; lämmityksen säätötapa). E/0108/35A/17

18 2.3 Mekaaniset osat Rakenne Laitteiden rungot on koottu itsekantavista paneleista, jotka on valmistettu maalatusta galvanoidusta pellistä hyvän ruostesuojan aikaansaamiseksi (ei korrosoivaan ta suolaiseen ympäristöön). Irrotettavat panelit helpottavat huolto- ja asennustyötä ja suojaavat laitteen muita komponentteja. Paneleissa on sisäpinnalle äänieristeeksi asennetut 10mm paksut polyesteripohjaiset polyuretaanivaahtolevyt, joilla on FMVSS moottoriajoneuvostandardin 302 mukainen paloluokitus. Laitteen muihin osiin on helppo päästä käsiksi irrottamalla ulkoverhouspanelien kiinnitysruuvit. Ilmansuodatin Luokan G4 suodatin on tarkoitettu karkeaan suodatukseen ja höyrystimen tukkeutumisen estämiseen. Kondenssivesiallas Alumiinista valmistettu allas sijaitsee höyrystimen alla. Höyrystimestä jäähdytyksen aikana valunut kondenssivesi johdetaan kondenssivesiyhteen kautta pois laitteesta. Säätöpelti Laitteissa, joissa on vapaajäähdytysoptio, on moottorikäyttöinen metallista valmistettu ilmanohjainlevy, sisä- ja ulkoilman ohjaamista varten. Säätöpelti on valmistettu galvanoidusta pellistä. 2.4 Kylmäkomponentit Laitteessa on kylmäainepiiri, jossa on kompressori, lauhdutin, suodatinkuivain, paisuntaventtiili ja höyrystin. Jäähdytyskäytössä ainoastaan kohteen ilmaa jäähdytetään. Kylmäprosessi toimii seuraavasti: Kompressori puristaa kylmäainekaasun korkeampaan paineeseen ja lämpötilaan. Kulkiessaan lauhduttimen läpi kuumakaasu jäähtyy ja nesteytyy luovuttaen lämpöä ympäristöön. Termostaattisen paisuntaventtiilin läpi kulkiessaan, nestemäisen kylmäaineen paine ja lämpötila laskevat, ts. kylmäaine höyrystyy. Tämä tapahtuu höyrystimessä, jossa kylmäaine sitoo itseensä lämpöä, höyrystimen läpi kiertävästä, kohteen jäähdytettävästä ilmasta. Kylmäainepiirin komponentit liitetään toisiinsa juottamalla ne huolellisesti kupariputkistoon. Kylmäainepiirissä on huoltoventtiilit kompressorin imupuolella ja nestelinjassa. E/1207/35A/18

19 Kylmäaine Kylmäaineena käytetään R-407C (HFC). Vaihtoehtoina ovat: R134a ja R22 (vain siellä missä käyttö sallittu). Kompressori Mäntäkompressoria käytetään TLF40 malleissa 400V/3Ph+N/50Hz syöttöjännitteellä. TLF40 malli 230V/1Ph/50Hz syöttöjännitteellä on varustettu rotaatiokompressorilla. Kaikissa muissa malleissa käytetään Scroll-kompressoria. Kompressoreissa koostuvat karkeasti ottaen sähkömoottorista ja mekaanisesta osasta, joka saa kylmäaineen pumppaamiseen tarvittavan voiman tästä sähkömoottorista. Mäntäkompressorien mekaanisessa osassa oleva mäntä liikkuu sylinterissä saaden aikaan puristus- tai imuvaiheen. Rotaatiokompressoreissa puristus ja imu saadaan aikaan staattorin sisällä pyörivän roottorin liukulamelleilla. Scroll-kompressoreissa pumppaava yksikkö koostuu kahdesta sisäkkäin olevasta spiraalista. Toinen spiraaleista tekee pyörivää liikettä paikoillaan pysyvää spiraalia vasten, jolloin spiraalien väliin jäävä tila on sekä imu- että puristusvaiheessa. Lauhdutin Lauhduttimessa luovutetaan kylmäaineeseen sitoutunut lämpö ympäristöön. Lauhdutin on lämmönvaihdin, joka koostuu kupariputkista ja alumiinilamelleista (ei sovi korrosoiviin tai suolaisiin olosuhteisiin). Suodatinkuivain Yhdistelmäsuodatin, jonka tarkoitus on suodattaa epäpuhtaudet ja asorboida kosteutta kylmäaineesta. Termostaattinen paisuntaventtiili Sovittaa kylmäaineen höyrystymispaineen höyrystimessä, sen hetkiselle lämpökuormalle sopivaksi. Paisuntaventtiili säädetään tehtaalla testiajon yhteydessä, eikä siihen ole tarpeen koskea myöhemmin. Höyrystin Höyrystimessä tapahtuu lämmön siirtyminen jäähdytettävästä ilmasta höyrystyneeseen kylmäaineeseen. Höyrystin koostuu kupariputkista ja alumiinilamelleista (ei sovi korrosoiviin tai suolaisiin olosuhteisiin). E/0108/35A/19

20 Painekytkin lauhduttimen puhaltimen ohjaukseen Suodatinkuivain Termostaattinen paisuntaventtiili Lauhdutinpuhallin Höyrystinpuhallin Höyrystin Lauhdutin HP kytkin LP kytkin Kompressori Jäätymissuojatermostaatti / anturi Säätötermostaatti / lämpötilaanturi E/1207/35A/20

21 2.5 Moottorit Kompressorit Sähkömoottori on kompressorin kuoren sisällä. Moottori on asennettu tärinänvaimentimille. Puhaltimet Puhaltimet ovat laakeroituja radiaalipuhaltimia muovisilla tai metallista valmistetuilla puhallinsiivillä. Puhaltimet on valmistettu standardin EN tai standardin EN mukaan (mallista riippuen). Puhaltimet on käsitelty muovisella korroosiosuojalla, B tai F luokan eristys (mallista riippuen) ja I luokan suojaus (standardin EN ja EN mukaan). Moottorien suojausluokat ovat IP42 (vain höyrystinpuhaltimet), IP44 ja IP54 laitteen mallista riippuen ja standardin DIN EN mukaan. Äänitasot ovat standardien DIN EN part 1 tai ISO 3745 mukaiset. Säätöpellin servomoottori Sähköinen servomoottori rajakatkaisijoilla ja ylikuormasuojauksella. Kosketussuojausluokka IP54, suojausluokka III. 2.6 Ohjaus-, valvonta- ja varolaitteet Kaikki varolaitteet ovat valmistusvaiheessa tehtaalla asetettu ja testattu, eikä niihin yleensä ole tarpeen tehdä muutoksia. Jos jostain erityisestä syystä on välttämätöntä tehdä muutoksia varolaitteisiin tai niiden asetuksiin, on lupa ja ohjeet näihin muutoksiin kysyttävä STULZin huolto-osastolta. Mahdolliset muutostyöt saa tehdä vain kyseiseen työhön pätevä ja opastettu henkilö. STULZ ilmastointilaitteissa on useita oikean toiminnan varmistavia varolaitteita. Näiden varolaitteiden toiminta on merkki laiteviasta tai häiriöstä laitteen toiminnassa. Tällöin on tärkeää eliminoida häiriön tai vian aiheuttaja, eikä säätää tai ohittaa varolaitetta. VAROITUS! Varolaitteiden ohittaminen on ehdottomasti kielletty. Varolaitteen ohittaminen voi aiheuttaa vaaraa ja johtaa välittömästi laitteen takuun raukeamiseen. Varmista laitteen jännitteettömyys ennen huolto- ja korjaustöiden aloittamista. Varmista laitteen jännitteettömyys myös työn aikana. Huolto-, korjaus- tai asennustyötä saa suorittaa vain ammattitaitoinen ja näihin laitteisiin riittävästi perehtynyt henkilö. E/0108/35A/21

22 Korkeapainekytkin Pysäyttää kompressorin kylmäainepiirin paineen noustessa yli katkaisurajan, OFF 29,5 bar ON 24,5 bar Matalapainekytkin Pysäyttää kompressorin kylmäainepiirin paineen laskiessa alle katkaisurajan, OFF 0,4 bar ON 1,5 bar Kontaktorit Kontaktorit ovat ohjausjännitteellä toimivia standardin IEC mukaisia moottorikytkimiä. Johdonsuoja-automaatit Oikosulku- ja moottorien ylivirtasuojaus. Säädettävät katkaisurajat. Sähkölämmittimen mekaaninen lämpösuoja (jos asennettu) Suojaa sähkölämmitintä ylikuumenemiselta. Katkaisee lämmittimen syöttöjännitteen pintalämpötilan noustessa liian korkeaksi. Termostaatin asetus on 90 C. Automaattinen muuntaja Tarpeellinen, jos syöttöjännite poikkeaa normaalista. Muuntaja mukauttaa syöttöjännitteen laitteelle sopivaksi. Muuntaja on valmistettu standardien EN60742 ja CEI14-6 mukaisesti. Muuntaja asennetaan laitteeseen, jos sille on riittävästi tilaa. E/1207/35A/22

23 VAKIOKOMPONENTIT ELEKTRONISELLA SÄÄDÖLLÄ C2020 I/O SÄÄDIN Tässä mikroprosessoripohjaisessa piirikortissa on sarja liittimiä, jotka ovat tarpeen säädettävien komponenttien (esim. venttiilit, kompressorit, puhaltimet) liittämiseksi säätimeen. Ohjausohjelmat ja asetukset on poltettu EEPROMiin, joten ne säilyvät sähkökatkonkin sattuessa. C2020 säädin sijaitsee laitteen sähkökeskuksessa ja sillä voidaan ohjata vain yhtä ilmastointilaitetta. Jopa viisi C2020 säädintä voidaan yhdistää toisiinsa LAN verkkoon esimerkiksi vuorottelukäyntiä varten. C2020 säätimeen on liitetty näyttö ja näppäimistö, joiden avulla voidaan seurata laitteen toimintaa ja saadaan tiedot mahdollisissa vikatilanteissa. Tilaamalla option KPDC1010BI näppäimistö on asennettuna Tel-Air-2 laitteiden etupaneeliin ja näppäimistöä voidaan käyttää avaamatta laitteen suojapaneeleita. Lisäosan ACTKPDC1010 tilaamalla, näppäimistö toimitetaan erilliseen muovikoteloon asennettuna. Jos kaksi tai useampi laite on kytketty toisiinsa LAN verkkoon, tarvitaan ainoastaan yksi master säätimeen liitetty näppäimistö, jolla voidaan käyttää kaikkia samaan verkkoon kuuluvia laitteita. C2020 säädin voidaan liittää (optio) myös ulkopuoliseen kiinteistövalvontajärjestelmään sarjaportin kautta. HUOM: säätimen laitekohtaiset sisään- ja ulostuloliitännät tarkemmin kunkin laitteen mukana tulevan manuaalin sähkökaavioissa. E/0108/35A/23

24 Suodatinvahti RFS ilman virtaushälytys FL Ilmoittaa säätimen näytöllä ilmansuodattimen huoltotarpeesta. Alue : mbar Differenssi. : 0.2 mbar + 15% P1 : Connection of the high pressure P2 : Connection of the low pressure Säätö: Laitteen keskellä olevasta säätöruuvista säädetään haluttu paine-ero, jossa hälytys aktivoituu. Tekniset tiedot: Syöttöjännite: Kosteus: Toimintalämpötila-alue: Maksimi paine: Liittimet: Kotelointi: Tiiveys: Suojausluokka: Välikalvo: Paineliitäntä: 1.5 (0.4) A; 250 Vac A; 24 Vac % RH. -20/+85 C 50 mbar Mikrokytkin varustettuna AgCdO liittimillä (on/off) Muovia IP54 I Silikonia Ø 6 mm Johdotus : Kontakti 3-1 avautuu, kun paine-ero kasvaa yli asetusarvon. Samanaikaisesti kontakti 3-2 sulkeutuu ja hälytyssignaali aktivoituu. E/1207/35A/24

25 3. Kuljetuspakkauksen purkaminen ja laitteen tarkastus STULZin toimitusehto on ex works. Kaikki laitteet tarkastetaan ja pakataan huolellisesti ennen kuljetusta. Tarkasta laite sitä vastaanottaessasi ja varmista, että sitä on kuljetettu oikein. Merkitse väärä kuljetustapa rahtikirjaan. Tarkasta laite ja merkitse mahdolliset vauriot rahtikirjaan. Poista kuljetuspakkaus ja tarkasta, ettei laitteen ulkopinnassa ole naarmuja tai kolhuja ja, että kaikki osat ovat tallella. Tarkasta myös ettei laitteessa näy öljytahroja. Ennen kuljetuspakkauksen poisheittämistä, varmista ettet hävitä laitteen mukana tulleita dokumentteja tai laitteen osia. Kaikista vaurioista on reklamoitava kuljetusliikettä kahdeksan päivän sisällä laitteen vastaanotosta. Kuljetusliike on vastuussa kuljetuksessa tapahtuneista vahingoista. STULZ ei ole vastuussa kuljetusvaurioista, mutta antaa kaiken mahdollisen tuen asian selvittämisesksi. HUOM. Laitetta ei voi palauttaa ilman STULZin suostumusta. Mahdollisissa ongelmatilanteissa, ottakaa yhteyttä laitteen myyjään. HUOM: Jos laitetta ei asenneta heti vastaanoton jälkeen tai se lähetetään edelleen asennettavaksi muualle, tarkastakaa laite kuitenkin purkamalla tehtaan kuljetuspakkaus. Huomautus! Pakkausjätteet on hävitettävä asianmukaisesti. E/0108/35A/25

26 4. Varoitukset ja turvallisuusohjeet Tel-Air-2 tuoteryhmän laitteet on suunniteltu toimimaan seinäasenteisina ja pystyasennossa. Kaikissa malleissa on kompressorin oltava aina pystyasennossa. Jäähdytyslaitteita ei saa koskaan käyttää tai kuljettaa muuten kuin suunnitellussa asennossa. VAROITUS! Älä koskaan käytä laitetta, jos olet havainnut siinä kylmäainevuodon. Öljytahrat ovat merkkejä kylmäainevuodoista. Laitetta ei saa käynnistää ennen perusteellista tarkastusta ja korjausta, jos laitteessa on havaittavissa öljytahroja. 4.1 Laitteen käsittelyyn liittyvät varoitukset Pakattua laitetta voi siirtää trukilla. Pakkaamatonta laitetta on siirrettävä nostoliinojen avulla. E/1207/35A/26

27 4.2 Asennukseen ja huoltoon liittyvät varoitukset Jäähdytyslaitteiden asennus ja käsittely voi olla vaarallista, johtuen kylmäaineesta ja sähkölaitteista. Ainoastaan ammattitaitoiset henkilöt saavat korjata tai huoltaa näitä laitteita. Käyttäjä tai muu ammattitaidoton henkilö saa huoltotoimenpiteenä ainoastaan vaihtaa ilmansuodattimen. Kaikki muut huolto- ja korjaustoimenpiteet saa suorittaa ainoastaan riittävän pätevyyden jäähdytyslaitteisiin omaava henkilö. Ennen laitteeseen tehtäviä toimenpiteitä tutustu käyttö- ja huolto-ohjeisiin ja noudata turvallisuusohjeita. VAROITUS! Katkaise laitteen syöttöjännite ennen laitteelle tehtäviä muita korjaus- tai huoltotoimenpiteitä. 5. Asennus Pura laite kuljetuspakkauksesta vahingoittamatta laitetta. Älä hävitä laitteen osia tai dokumentteja pakkausjätteiden mukana. Tarkasta, että syöttöjännite on suunnitelmien mukainen. 5.1 Laitteen paikoilleen asennus 1. Tel-Air-2 laitteet on asennettava sisätiloihin. 2. Tarkasta että: laitteen ympärillä on riittävät asennus- ja huoltotilat. Minimi huoltotilat on ilmoitettu tämän manuaalin loppuosassa. lattia kantaa laitteen painon asennustila on puhdas laitteen lähellä ei ole lämmönlähteitä asennustila on vesitiivis laitteen ilmankierto on riittävä laite ei ole suoraan korotetun lattian päällä, vaan on erillisellä jalustalla tärinän siirtymisen ehkäisemiseksi muihin laitteisiin laite on asennettu suoraan oikean toiminnan ja kondenssiveden poistumisen varmistamiseksi. VAROITUS! Osittainenkin kuuman lauhdeilman takaisinvirtaus on ehdottomasti ehkäistävä. Tästä voi olla seurauksena turhia varolaitepysäytyksiä, tehon heikkenemistä ja lisääntynyttä sähkönkulutusta. Tämänkaltainen laitteen toiminta voi olla haitallista myös kompressorille. E/0108/35A/27

28 VAROITUS! Älä tuki ilman puhallus- tai imuaukkoja. 3. Tee lauhde-/vapaajäähdytysilman puhallus- ja imuaukot tämän manuaalin ohjeiden ja mittakuvien mukaan. 4. TLD mallisissa laitteissa on tehtävä ilman puhallusaukko myös lattiaan laitteen alle. VAROITUS! Ennen töiden aloittamista katkaise laitteen kaikki syöttöjännitteet. Ennen ruuvien tai läpivientireikien porausta varmista, ettet vahingoita laitteen muita komponentteja. 5. Suojaa jäähdytettävän tilan ulkoseinän ilma-aukot sateelta 6. Liimaa tiiviste ilma-aukkojen reunoille jäähdytettävän tilan sisäpuolelle. Kiinnitettävä tiiviste on etyleeni propyleeniä ja se on 3 mm paksu and 10 mm leveä. 7. Kiinnitä laitteen mukana tuleva kondenssiveden poistoputki laitteen takana olevaan yhteeseen. Kondenssivesiputken ulosjohtamiseksi jäähdytettävän tilan seinään on tehtävä reikä asennusohjeiden mukaan. Varmista kondenssivesiviemäröinnin toimivuus. 8. Asenna yksikkö seinää vasten siten, että lauhdeilma-aukot laitteessa ja seinässä ovat kohdakkain. Tämän jälkeen, kiinnitä laite yläkannakkeestaan sopivilla ruuveilla (kiinnityskohdat on ilmoitettu tämän ohjeen lopussa olevissa mittakuvissa). Tämän lisäksi, jos tarpeen laite voidaan kiinnittää lattiaan laitteen pohjassa olevista kiinnitysreiistä (kiinnityskohdat on ilmoitettu TLD mallien lattialäpivientien mittakuvissa tämän ohjeen lopussa). 9. Kiinnitä ilmasäleiköt paikoilleen vasta sähkötöiden jälkeen. E/1207/35A/28

29 5.2 Vesiliitännät VAROITUS! Varmista, ettei kondenssivesiputkitus vaikuta ilmankiertoon. Ammattitaitoisen ja laitteeseen perehtyneen henkilön on tehtävät kytkennät. h > 0 mm Käytä sisähalkaisijaltaan vähintään 14mm:n muoviputkea. Liitä putket laitteen takana olevaan yhteeseen. Varmista kondenssivesiputkessa vähintään 2%:n kaato. E/0108/35A/29

30 5.3 Sähköliitännät VAROITUS! Varmista mittaamalla, että syöttöjännite vastaa tyyppikilvessä ilmoitettua, ennenkuin kytket laitteeseen jännitteen. Laite on varustettava turvakytkimellä ja syöttökaapeli oikein mitoitetuilla sulakkeilla tai johdonsuoja-automaateilla. C2020 säätimen näppäimistön (jos käytössä) ON/OFF-painike on ainoastaan laitteen käynnistämiseen ja pysäyttämiseen eikä sitä voi käyttää turvakytkimenä laitetta huollettaessa. Huolto- ja korjaustoimenpiteet on tehtävä jännitteettömään laitteeseen. Sähkötöitä saa tehdä vain riittävän ammattitaitoinen ja pätevä henkilö. Laitteisto on maadoitettava luotettavasti. Laitteiston sähkötöissä on noudatettava seuraavia määräyksiä: Laiteturvallisuusdirektiivi (EEC 98/37/EC) Matalajännitedirektiivi (EEC 73/23) Sähkölaitteiden yhteensopivuusdirektiivi (EEC 89/336) Kansalliset lait, asetukset, määräykset ja ohjeet Mittaa syöttöjännite ja taajuus. Varmista, että syöttöjännite ja taajuus vastaavat laitteen tyyppikilvessä ilmoitettua. Katkaise kaikki syöttö- ja ohjausjännitteet ennen laitteelle tehtäviä huoltotoimenpiteitä. Valitse ja mitoita liitäntäkaapelit EN standardien mukaan. Erota syöttö- ja ohjauskaapelit (heikkovirta) toisistaan. Varusta syöttökaapeli C-käyrän johdonsuoja-automaatilla ja turvakytkimellä (mitoitustaulukko seuraavalla sivulla). Varusta myös varavoiman syöttökaapeli (jos asennettu) C-käyrän johdonsuoja-automaatilla ja turvakytkimellä (mitoitustaulukko seuraavalla sivulla). Mitoita syöttökaapeli oikein (kts. taulukko seuraavalla sivulla). Kaapelien on oltava paikallisten normien mukaisia. Varmista tasajännitesyöttöjen (DC power supply) napaisuus huolellisesti sähkökaavioiden mukaisesti. E/1207/35A/30

31 Tarkasta syöttöjännitteen vaihejärjestys. Oikea vaihejärjestys on tärkeä kolmivaiheisen scroll kompressorin oikean pyörimissuunnan takaamiseksi. Pyörimissuunta voidaan tarkastaa helposti kuuntelemalla kompressorin käyntiääntä: jos käyntiääni on epätavallisen voimakas on vaihejärjestys väärä. Toinen tapa tarkastaa pyörimissuunta on mitata lauhdeilman ulospuhalluslämpötila. Jos se on selvästi korkeampi kuin ulkolämpötila, on kompressorin pyörimissuunta oikein. Muussa tapauksessa vaihejärjestys on väärä ja se pitää vaihtaa. HUOMIO! Tarkastusten laiminlyönti saattaa aiheuttaa laitevikoja ja toimintahäiriöitä ja johtaa takuun raukeamiseen. Syöttökaapelit on kytkettävä niille varattuihin liittimiin laitteen sähkökotelossa. Kaapelit on tuotava laitteeseen ja asennettava laitteessa seuraavien sivujen ohjeiden mukaisesti. Kaapeleiden läpivientilaippa sijaitsee laitteen yläosassa, paluuilman imuaukon takana. Tässä laipassa on myös läpiviennit ohjaus- säätö- ja hälytyskaapeleille, jotka kytketään laitteen sähkökoteloon. Kaikki laitteen digitaaliset lähdöt ovat potentiaalivapaita kosketinlähtöjä seuraavasti: maksimi jännite = 24V AC / 48V DC, maksimi virta = 1A. Kaikki digitaaliset tulot vaativat ulkopuolisen potentiaalivapaan kärkitiedon ko. tuloliittimiin kytketyltä laitteelta. I/O liitännät C1 ja C2 ovat SUB-D tyyppiä. ACTADAPT lisäosa on saatavana SUB-D liittimien muuttamiseksi ruuviliittimiksi (osa 10: Optiot). E/0108/35A/31

32 MALLI SYÖTTÖ- Turvalaitteiden mitoitus JÄNNITE Syöttökaapeli Varavoima 48V DC TLF40 400V/3Ph+N/50Hz 16 A / 4 napainen TLU40 230V/1Ph/50Hz 16 A / 2 napainen 10 A TLF60 400V/3Ph+N/50Hz 16 A / 4 napainen TLU60 230V/1Ph/50Hz 16 A / 2 napainen 10 A TLF80 400V/3Ph+N/50Hz 16 A / 4 napainen TLU80 230V/1Ph/50Hz 25 A / 2 napainen 16 A TLF90 400V/3Ph+N/50Hz 16 A / 4 napainen TLU90 230V/1Ph/50Hz 25 A / 2 napainen 16 A TLFA2 400V/3Ph+N/50Hz 16 A / 4 napainen TLUA2 230V/1Ph/50Hz 40 A / 2 napainen 16 A TLFA4 400V/3Ph+N/50Hz 25 A / 4 napainen TLUA4 230V/1Ph/50Hz 40 A / 2 napainen 16 A Turvakytkimien mitoitus MALLI SYÖTTÖJÄNNITE Johtimien poikkipinta-ala (moninapainen) Syöttökaapeli Varavoima 48V DC TLF40 400V/3Ph+N/50Hz 1,5 mm 2 TLU40 230V/1Ph/50Hz 2,5 mm 2 1,5 mm 2 TLF60 400V/3Ph+N/50Hz 1,5 mm 2 TLU60 230V/1Ph/50Hz 2,5 mm 2 1,5 mm 2 TLF80 400V/3Ph+N/50Hz 2,5 mm 2 TLU80 230V/1Ph/50Hz 4,0 mm 2 2,5 mm 2 TLF90 400V/3Ph+N/50Hz 2,5 mm 2 TLU90 230V/1Ph/50Hz 4,0 mm 2 2,5 mm 2 TLFA2 400V/3Ph+N/50Hz 2,5 mm 2 TLUA2 230V/1Ph/50Hz 6,0 mm 2 2,5 mm 2 TLFA4 400V/3Ph+N/50Hz 2,5 mm 2 TLUA4 230V/1Ph/50Hz 6,0 mm 2 2,5 mm 2 Syöttökaapeleiden mitoitus E/1207/35A/32

33 TLF / TLD TLF / TLD 80-A4 Syöttö- ja ohjauskaapeleiden läpivientilaippa Kaapeleiden asennusreitit TLF / TLD malleissa E/0108/35A/33

34 TLU TLU 80-A4 Syöttö- ja ohjauskaapeleiden läpivientilaippa Kaapeleiden asennusreitit TLU mallissa E/1207/35A/34

35 SUB-D LIITIN C1 1/14 Varoitus 2/15 Matalapaine 3/16 Korkeapaine 4/17 Ilmavirtaus 5/18 Suodatinvahti 6/19 Korkea lämpötila 7/20 Matala lämpötila 8/21 Korkea kosteus 9/22 Hälytys Muut liittimet ei käytössä SUB-D LIITIN C2 1/9 Sisäinen kosteusanturi 2/10 Ulkoinen kosteusanturi (HUOM 3) 3/11 Savu- / Palohälytys 4/12 Ovi auki (HUOM 3) 5/13 Ulkoinen on-off Muut liittimet ei käytössä SYÖTTÖKAAPELI VARAVOIMA LAN VERKKO KÄYTTÖ- PÄÄTE Läpiviennit Rinnankäyttö Näppäimistö Liittimien sijainti HUOM 1: Kaikki DO-lähdöt ovat potentiaalivapaita kosketintietoja, joiden maksimi jännite on 24V AC / 48V DC ja maksimi virrankesto 1A. Kaikki DI-tulot vaativat potentiaalivapaan kosketintiedon siihen kytketyltä laitteelta. Kosteusanturien analogisen viestin tulee olla 4 20mA / 27V DC. HUOM 2: I/O viestiliittimet C1 ja C2 ovat SUB-D tyyppiä. ACTADAPT lisäosa on saatavana SUB-D liittimien muuttamiseksi ruuviliittimiksi (luku 10: Optiot). HUOM 3: ACTRAS lisäosa edellyttää liittimien 2/10/12 liittämistä C2020 säätimeen. Tämän vuoksi lisäosan ACTRAS ollessa käytössä, ulkoinen kosteusanturi ja oviauki liitännät eivät ole mahdollisia. E/0108/35A/35

36 6. Käynnistys Ennen käynnistystä asenna ja kytke järjestelmä tämän ohjeen asennusosion ohjeiden mukaan. Varmista, että laite on jännitteetön. Tarkasta, että kaikki kytkimet ja ohjaussulakkeet ovat pois päältä. Tarkasta kaikki sähköliitännät, erityisesti maadoitus. Tarkasta kontaktorien liikkuvuus. Kytke syöttöjännite laitteeseen. Kytke ohjaussulakkeet yksitellen, samoin puhaltimen ja kompressorin syöttöjännitteet. Mittaa vaihejännitteet pääsyötöstä ja varavoimasta (jos käytössä). Ennen ensimmäistä käynnistystä tai pitkän seisokin jälkeen on kampikammion lämmitin oltava päällä 3-4 tuntia, jos laite on ollut alttiina alle 0ºC:n lämpötiloille. Tässä vaiheessa laitteen ohjauskeskus tehdään jännitteiseksi ja eri komponenttien toimivuus voidaan tarkastaa. Asennusvaiheessa tehtävät tarkastustoimenpiteet on selostettu seuraavassa kappaleessa. Lisäohjeet löytyvät C2020 säätimen käyttöohjeesta. Aseta haluttu paluuilman lämpötila säätimen näytölle. Paina näytön ON-OFF painiketta käynnistääksesi laitteen. Noin 20 minuutin käynnin jälkeen tarkasta kylmäainepiiri vuotojen varalta. Jos havaitset vuotoja, korjaa ne ja täytä laitteeseen kylmäainetta tyyppikilvessä ilmoitettu määrä. Mittaa laitteen ottovirrat ja vertaa niitä tyyppikilvessä ilmoitettuihin arvoihin. Tarkasta laitteen kaikkien komponenttien ottovirrat ja jännitteet. Tarkasta kompressorin pyörimissuunta, kuten aikaisemmin on neuvottu. Jos pyörimissuunta on väärä, vaihda vaihejärjestystä. Täytä laitteen mukana tuleva käynnistyspöytäkirja ja lähetä siitä kopio pöytäkirjassa olevaan osoitteeseen. Kun laite toimii täydellä teholla: 1) tarkasta, ettei laitteessa ole voimassaolevia hälytyksiä 2) varmista ettei lämmin lauhdeilma pääse palaamaan laitteeseen 3) tarkasta puhaltimien toiminta 4) mittaa syöttöjännite laitteen ollessa käynnissä ja varmista, että se on tyyppikilvessä ilmoitetuissa rajoissa 5) varmista, että laitos toimii suunnitellulla tavalla (kuvaus seuraavissa osissa). E/1207/35A/36

37 Laitteen jännitteettömäksi tekeminen Katkaise laitteelta kaikki syöttöjännitteet. VAROITUS! C2020 säätimen näytön ON/OFF painike on ainoastaa laitteen pysäyttämistä ja käynnistämistä varten. Sitä ei siis voi käyttää turvalaitteena laitteen huoltojen ja korjausten aikana. E/0108/35A/37

38 Ohjauspiirikortin asetusten perustoiminnot HUOM 1: User Setup valikkoon pääsemiseksi (parametrit Sxx) ei tarvita salasanaa, ellei sitä erityisesti määritetä parametrissä S27. I/O Setup valikkoon (parametrit Ixx) ja Manufacturer Setup valikkoon (parametrit Mxx), pääsee salasanalla 111, ellei arvoa muuteta. Salasanalla 111 pääsee muuttamaan ainoastaan näiden valikoiden käynnistykseen ja huoltoon liittyviä parametrejä. HUOM 2: Ohjelmaversiosta STUTLC09.xx alkaen, rinnankäyttöparametrejä (kts. seuraava kappale) on muutettu seuraavasti: M02:sta tulee M03 M03:sta tulee M04 M04:sta tulee M05 M05:sta tulee M06 Rinnankäyttö Kuinka kytkeä ja konfiguroida 1) Kaksi laitetta a) Kytkentä Kytke 1 laitteen Rinnankäyttö LAN liittimeen rinnankäyttökaapeli ja tee sama laitteeseen 2. Liitin sijaitsee sähköliitäntälaipassa. ACTSEQC2 b) Jomppien asetukset Jompit TU2 ja TD2 molempien laitteiden säätimien C2020-korteilla täytyy sulkea. Jompin TL2 täytyy olla auki. E/1207/35A/38

39 c) Konfigurointi Käytä 1. laitteen näppäimistöä. C2020:n pääsivulla paina SET. Valitaksesi 1 laitetta käytä nuolipainikkeita ylös/alas, paina SET uudestaan. Paina Menu valitaksesi valikon. Paina kerran nuoli ylös painiketta päästäksesi Manufacturer Menu valikkoon, tämän jälkeen paina SET. Valitse salasana nuoli-ylös/-alas painikkeilla ja paina SET salasanan vahvistukseksi. Käytä nuoli-ylös/-alas painikkeita seuraavan konfigurointivalikon valitsemiseen. Mene M05:seen, paina SET, muuta arvo 1 tai 2 nuolinäppäimillä, paina SET vahvistaaksesi (M06 valitsee vuorottelun, joko laitteen käyttötuntien 1, tai puhaltimen käyttötuntien 2 mukaan). Konfiguroi M01=1 laitteelle 1 (M01 on laitteen rinnankäytön osoite). Konfiguroi M02=2 (M02 ilmoittaa järjestelmässä olevien laitteiden lukumäärän). Konfiguroi M03=2 (M03 ilmoittaa yhtäaikaa käynnissä olevien laitteiden lukumäärän). Paina ESC kahdesti päästäksesi lähtötilaan. Käytä 2. laitteen näppäimistöä Konfiguroi M01= 2 toiselle laitteelle. Konfiguroi M05,02,03 kuten 1. laitteen osalta neuvottiin. 2) Kolmesta viiteen laitetta a) Kytkentä Connect the socket Sequencing LAN of unit 1 with the ACTSPLITTER, which has to be used on all units between first and last unit. Connect the socket Sequencing LAN of the last unit with the ACTSPLITTER on the second last unit. Connect the ACTSPLITTER of the unit between first and last unit directly from ACTSPLITTER to ACTSPLITTER. You find the sockets on the electrical connection panel. ACTSPLITTER 3 laitteen rinnankäyttö ACTSEQC2 ACTSEQC2 ACTSPLITTER ACTSPLITTER 4 laitteen rinnankäyttö ACTSEQC2 ACTSEQC2 ACTSEQC2 E/0108/35A/39

40 ACTSPLITTER ACTSPLITTER ACTSPLITTER ACTSEQC2 ACTSEQC2 ACTSEQC2 ACTSEQC2 5 laitteen rinnankäyttö b) Jomppien asetukset Jomppien TU2 ja TD2 ensimmäisen ja viimeisen laitteen C2020-korteilla täytyy olla kiinni. Järjestelmän muissa laitteissa nämä jompit on oltava auki. Jompin TL2 on oltava auki kaikissa laitteissa. Ensimmäinen ja viimeinen: Muut laitteet: c) Konfigurointi Toimi samoin kuin kahden laitteen konfiguroinnin kanssa. Konfiguroi M05=1 tai 2 kaikkiin laitteisiin. Konfiguroi M01=1 ensimmäiseen, 2 toiseen, 3 kolmanteen, 4 neljänteen ja 5 viidenteen laitteeseen. Konfiguroi M02=3 tai 4 tai 5, riippuen järjestelmän laitteiden lukumäärästä. Konfiguroi M03=2, 3 tai 4 jos järjestelmässä on 3, 4 tai 5 laitetta. Tällöin järjestelmässä on yksi laite varalla, jos joku muu laitteista pysähtyy hälytyksen seurauksena. 3) Vuorottelujaksotus Jos järjestelmän vuorottelujaksotuksen 24h oletusarvoa M04 halutaan muuttaa, se on tehtävä järjestelmän kaikkiin laitteisiin. E/1207/35A/40

41 Päänäytöt Ensimmäisessä näytössä on seuraavat tiedot: 1. Valmistajan nimi (esim. Stulz ) 2. Säätimen tyyppi ( Controller C1010/C2020 ) 3. Ohjelmistoversio 4. Asiakkaan versio (vakio / tuoteryhmä / asiakkaan merkki) ** STULZ ** CONTROLLER C2020 STUTLCXX.YY STD Käynnistysvaiheen jälkeen ilmestyy uusi näyttö, jossa on joidenkin järjestelmäparametrien arvoja. NUOLIPAINIKKEILLA liikutaan eri näyttötietojen (lämpötilat, kosteus, ym..) välillä. E/0108/35A/41

42 Seuraavassa on esitelty kaikki päänäytöt. ** STULZ ** CONTROLLER C2020 STUTLCXX.YY STD 01/04/07 13:30 Room Temp C Ext. Temp C SYSTEM ON 01/04/07 13:30 RH: Room 30.0 Ext 50.0% SET RH: 50% OFF SYSTEM ON RH = suhteellinen kosteus SET RH = kosteuden asetusarvo (S05) OFF = kuivauksen tila 01/04/07 13:30 FAN COND. 0% TC=28.0 C SET=35 C SYSTEM ON FAN COND. = lauhdutinpuhaltimen nopeus TC = lauhduttimen lämpötila SET = lauhdutuksen asetusarvo 01/04/07 13:30 CP OFF VE ON HEATER OFF SYSTEM ON CP = kompressorin tila VE = höyrystinpuhaltimen tila HEATER = lämmittimien tila 01/04/07 13:30 FREE COOLING: 20% TE=25.0 C TM= --.- C SYSTEM ON FREE COOLING = säätöpellin asento TE= höyrystimen lämpötila TM = paluuilman lämpötila (ei saatavissa vakiolaitteissa) E/1207/35A/42

43 Asetusarvojen muuttaminen Toimi seuraavasti: 01/04/07 13:30 Room Temp. 25 C Ext. Temp. -- SYSTEM ON Ennen valikkoon pääsyä, näyttö on kuten vasemmalla. Paina MENU painiketta päästäksesi valikkoon. Main Menu UK Please select the Menu program USER SETUP Näyttö on kuten vasemmalla. Painamalla (UP) ja (DOWN) painikkeita voit liikkua C2020 säätimen eri valikoiden välillä. Kun pääset USER SETUP valikkoon (vilkkuu näytön viimeisellä rivillä) paina SET painiketta. USER SETUP Cooling Set Point 25 C S1 Nyt olet USER SETUP valikossa. Painamalla (UP) ja (DOWN) painikkeita voit liikkua eri parametrien välillä. Kaikkia parametrejä muutetaan samalla tavalla. Seuraavassa on esimerkki lämpötilan asetusarvon muuttamisesta jäähdytyksessä. Valitse nuolipainikkeella TEMPERATURE SETPOINT COOLING parametri. Paina SET painiketta. Näytön alin rivi (nykyinen arvo) alkaa vilkkua. _ Muuta asetusarvoa (UP) ja (DOWN) painikkeilla. Vahvista muutos painamalla SET painiketta. Samalla tavalla muutetaan kaikkia asetusarvoja USER SETUP valikossa. Seuraavassa listassa kaikki tämän valikon muutettavat asetusarvot. E/0108/35A/43

44 IdCode Näyttö Kuvaus Alue Tehdasasetus S01. Cooling set point S02. Second cooling set point Jäähdytyksen tai vapaajäähdytyksen lämpötilan asetusarvo Kuten edellä, jos käytössä on toinen imuilman lämpötila-anturi muuttuva TLF/D: 30 TLU: 25 C muuttuva 25 C S03. Heating set point Lämmittimen asetusarvo muuttuva 15 C S04. Second Heater Set point S05. Humidity Set point Toisen lämmittimen asetusarvo -999/ C Kostutuksen asetusarvo muuttuva 40 % Yksikkö S06. Cooling Band S07. Heating Band S08. Humidity Band S09. Alarm limit low temperature S10. Hysteresis of low temp. alarm S11. Alarm limit high temperature S12. Hysteresis of high temp. alarm S13. Alarm limit max temperature S14. Hysteresis of max temp. alarm Jäähdytyksen asetusarvon eroalue Lämmityksen asetusarvon eroalue Kostutuksen asetusarvon eroalue Matalan lämpötilan hälytyksen asetusarvo Edellisen asetusarvon hystereesi Korkean lämpötilan hälytyksen asetusarvo Edellisen asetusarvon hystereesi Maksimi lämpötilan hälytyksen asetusarvo Edellisen asetusarvon hystereesi 0/20 5 C 0/20 5 C 0/ % -999/999 5 C 0/30 5 C -999/ C 0/30 5 C -999/ C 0/30 5 C S15. Alarm limit low humidity Matalan kosteuden hälytyksen asetusarvo 0/ % E/1207/35A/44

45 IdCode Näyttö Kuvaus Alue Tehdasasetus S16. Alarm limit high humidity Korkean kosteuden asetusarvo 0/ % Yksikkö S17. Alarm delay (humid.-temper.) Hälytysviive (lämpötila, kosteus) 0/ sec. S18. Intrusion-vibration alarm delay Muiden hälytysten viive 0/ sec. S19. Limit supply temp. In free-cooling mode S20. Language selection Kielivalinta S21. Setting clock Hour Imuilman lämpötilarajoitus vapaajäähdytyksellä -999/ 999 UK/DE/ITA /FR/ES/ POR/PL 30 C UK - Tunnit 0/23 0 H S22. Setting clock Minute S23. Setting clock Day S24. Setting clock Month S25. Setting clock Year Minuutit 0/59 5 min. Päivä 1/31 1 Kuukausi 1/12 1 Vuosi 0000/ S26. Setting Clock Day Of the Week Viikonpäivä 6=lauantai) (0=sunnuntai, 0/6 0 S27. Password User System user valikon salasana jos 0 salasanaa ei tarvita -999/ E/0108/35A/45

46 Antureiden kalibrointi Kosteus- ja lämpötila-antureiden kalibrointi tapahtuu seuraavasti: Käynnistä höyrystinpuhallin (aloita masterista, jos järjestelmässä on useampia laitteita kytkettynä LAN verkkoon). Paina MENU ja DOWN nuolta kuusi kertaa. Näyttöön tulee SYSTEM MAINTENANCE viesti. Paina SET päästäksesi valikkoon. Näyttöön tulee MANUAL CONTROL viesti. Paina SET päästäksesi valikkoon. Paina DOWN nuolta kuusi kertaa, sitten SET ja aseta höyrystimen puhaltimen nopeudeksi 100%. Paina SET" uudestaan tallentaaksesi ja poistuaksesi puhallinnopeuden asetuksesta. Paina DOWN nuolta kerran ja paina SET valitaksesi käsikäyttöajan käyttäen nuolipainikkeita. Lue näytöstä lämpötila- tai kosteusarvo, jonka haluat kalibroida (esimerkiksi: interior temperature näytöllä = 25 C). Käytä toista mittalaitetta todellisen arvon mittaamiseen kalibroitavan anturin lähellä (esimerkiksi: mitattu lämpötila = 23 C). Laske korjausarvo mitattu arvo näytön arvo (esimerkiksi: 23 C - 25 C = -2 C). Käytä ensimmäisen laitteen näppäimistöä. Paina SET C2020 säätimen perusnäytössä ja valitse ensimmäinen laite käyttäen nuolipainikkeita ja paina SET uudestaan. Paina Menu. Paina UP nuolta kaksi kertaa päästäksesi I/O valikkoon ja sitten paina SET. Valitse salasana nuolipainikkeilla ja paina SET vahvistaaksesi. Käytä nuolipainikkeita päästäksesi muutettaviin parametreihin. Valitse I03 ja paina SET. Parametrin arvo vilkkuu. Muuta parametrin arvo nuolipainikkeilla käyttäen laskettua korjausarvoa (esimerkissä -2 C). Sitten paina SET vahvistaaksesi. Toimi samalla tavalla, jos haluat kalibroida laitteen muita antureita. I05= Ulkolämpötila-anturin korjausarvo. I06= Kosteusanturin korjausarvo (jos käytössä). I08= Ulkopuolisen kosteusanturin korjausarvo (jos käytössä). Jos haluat kalibroida järjestelmän muiden laitteiden (toisen, kolmannen, jne) antureita, kytke näppäimistö ko. laitteeseen tai: Pidä näppäimistö kytkettynä järjestelmän ensimmäiseen laitteeseen. Paina SET C2020 säätimen perusnäytössä valitaksesi laite 2 (tai 3, 4, 5) käyttäen nuolipainikkeita. Sitten paina SET uudestaan. Nyt voit tehdä muutokset kuten järjestelmän ensimmäiseen laitteeseen. Huomioi: muutosten jälkeen palauta näppäimistö ensimmäisen laitteen näyttötilaan. HUOM: Parhaat tulokset saadaan, jos kaikilla laitteilla on samat toimitaolosuhteet. Käynnistä kaikkien laitteiden puhaltimet sekoittaaksesi ilman tehokkaasti. Kalibroi ensin master yksikkö ja käytä samoja laskettuja korjausarvoja muissa laitteissa. E/1207/35A/46

OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus

OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus Käyttöopas Sisällysluettelo Tuotteet & Sovellukset... 3 Käyttöliittymä... 4 Näyttö... 5 Ohjelmointi... 6 Asetusarvon asettaminen... 6 Hälytykset... 6 Perusasetukset...

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput (ILP)

Ilmalämpöpumput (ILP) Ilmalämpöpumput (ILP) 1 TOIMINTA Lämmönlähteenä ulkoilma Yleensä yksi sisäja ulkoyksikkö Lämmittää sisäilmaa huonejärjestelyn vaikutus suuri 2 1 ULKO- JA SISÄYKSIKKÖ Ulkoyksikkö kierrättää lävitseen ulkoilmaa

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

Optyma Plus New Generation Ver

Optyma Plus New Generation Ver Optyma Plus New Generation Ver. 5.6.2015 Kompressorikoneikot kylmässä ympäristössä 1 Optyma Plus New Generation Ilmalauhdutteiset kompressorikoneikot 2 Optyma Plus New Generation Kompressorikoneikot (yleensä)

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ-01-10-c-1 1234 Trafo 1.8VA Relay NC/ S1 S2 S3 S4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Constant Pressure Controller L1 MO-500 N FLÄKT 23~ 0-500 Pa 50/60Hz SUPPLY 1 x

Lisätiedot

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301 Pamemetrilista ADAP-KOOL EKC 201 ja EKC 301 RC.8A.D1.02 RC.8A.D2.02 08-1999 DANFOSS EKC201/301-SÄÄTIMiEN OHJELMOINTI Danfossin elektronista ohjauskeskusta (elektronista termostaattia) malli EKC:tä toimitetaan

Lisätiedot

TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja

TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja V1.1 25.04.2008 25.04.2008 TiiMi 5500ohjekirja v1.1 1/ 4 TiiMi 5500 järjestelmä on kehitetty erityisesti perunan varastoinnin

Lisätiedot

Kompaktit ilmanvaihtoyksiköt. Topvex FR, SR, TR

Kompaktit ilmanvaihtoyksiköt. Topvex FR, SR, TR Topvex FR, SR, TR 2069517-FI 22-08-2011V.A004 (C. 3.0-1-06) Sisällysluettelo 1... 1 1.1 Toimintoasetukset... 1 1.2 Viikko-ohjelman ohjelmointi... 5 1.3 Hälytyskonfiguraatio... 6 1.4 Huomautukset... 9 1

Lisätiedot

Vesi-ilmalämpöpumppu KFRS-9 Käyttäjän ja asentajan opas

Vesi-ilmalämpöpumppu KFRS-9 Käyttäjän ja asentajan opas Vesi-ilmalämpöpumppu KFRS-9 Käyttäjän ja asentajan opas Sisältö sivu 1 LAITTEEN ESITTELY... 1 1.1 Toimintaperiaate... 1 1.2 KFRS-9 vesi-ilmalämpumppuun kuuluvat yksiköt... 1 1.3 Vesi-ilmalämpöpumpun tärkeimmät

Lisätiedot

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ KESKUSYKSIKKÖ Keskusyksikkö on laitekotelon sisään työnnettävää mallia ja laitetta voidaan käyttää seinä- tai paneeliasenteisena. Keskusyksikkö sisältää virransyötön, toimintojen viiveet, releet, merkkivalot,

Lisätiedot

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA Välttyäksemme vahingoilta ja jotta takuu on voimassa, asettakaa laite pystyasentoon vähintään 2 tuntia ennen käyttöönottoa

Lisätiedot

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0 Käyttöohje Aura Remote App v0 Kirjautuminen Applikaation version numero Mahdollisuus testata sovelluksen Demo versiota. Tähän voit syöttää koodin, jonka löydät Aura Remoten keskusyksikön takaa. Valitse

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

OHJEKIRJA. ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat

OHJEKIRJA. ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat OHJEKIRJA ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat Sisällysluettelo ASENNUSOHJE Yleistä Tehtaan lähtötarkastus Kuljetus ja varastointi Laitteen ympäristö Nostaminen

Lisätiedot

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Perustietoa Lämpöpumput vaativat minimivirtauksen ja lämpötilaeron toimiakseen, huomioi tämä suunnittelussa ja asennuksessa. Minimivirtaukset lämmityspiirissä:

Lisätiedot

EA Sähköiset ilmanlämmittimet

EA Sähköiset ilmanlämmittimet Sähköiset ilmanlämmittimet Sähköinen kiinteä ilmanlämmitin on sarja sähkökäyttöisiä ilmanlämmittimiä, joiden tehoalue on laaja. Nämä lämmittimet on tarkoitettu varastojen, teollisuushallien, paikoitustilojen,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Sulanapidon ohjauskeskus ETR2-1550

ASENNUSOHJE. Sulanapidon ohjauskeskus ETR2-1550 ASENNUSOHJE Sulanapidon ohjauskeskus ETR2-1550 KÄYTTÖKOHTEET Sulanapidon ohjaus Ohjauskeskusten toiminta perustuu sekä lämpötilan mittaukseen että kohteeseen kertyvän lumen tai jään samanaikaiseen havaitsemiseen.

Lisätiedot

NILAN HUOLTOPÄIVÄKIRJA

NILAN HUOLTOPÄIVÄKIRJA Sivu 1 / 8 NILAN HUOLTOPÄIVÄKIRJA LAITOKSEN OMISTAJA / KÄYTTÄJÄ : YHTEYSHENKILÖ JA PUH. NRO: KOHTEEN NIMI JA OSOITE: KÄYTTÖÖNOTON PÄIVÄMÄÄRÄ: Takuun edelletys on Nilan laitteille, joissa ilmamäärä ylittää

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Micromon käyttöohje Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Oy Combi Cool Ab 1 m2 ja Micromon erot m2 Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Ohjelmointi valikoista Micromon Ei laajennettavissa

Lisätiedot

Suorahöyrystys tasavirtainvertteri

Suorahöyrystys tasavirtainvertteri Suorahöyrystys tasavirtainvertteri Usean yksikön samanaikainen jäähdytys ja lämmitys Seinäasennus MAFP Lattia tai kattoasennus Alakattoasennus Kasetti Kanavaasennus KPAFP SPAFP CAFP DSAFP Lisävarusteet

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W02 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A KÄYTTÖOHJE 1. Ensimmäinen Kuvaus kosketusnäyttö (Touch Screen Wall Controller) Touch LCD seinä ohjain on lisävaruste adapteri KKRP01A joka mahdollistaa

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM

ASENNUSOHJE VPM ASENNUSOHJE 24.9.2007 Sivu 1 / 7 ASENNUSOHJE VPM 600-3200 1. Tilantarve. Koneiden sijoittelussa on huomioitava vapaa huoltotila koneen ympäristössä. Seuraava huoltotila tarvitaan vähintään koneen edessä:

Lisätiedot

Ilmanlämmitin, sähkö 3x400 V ja 3x440 V

Ilmanlämmitin, sähkö 3x400 V ja 3x440 V Ilmanlämmitin, sähkö 3x400 V ja 3x440 V Ilmanlämmitin EQEK, sähkö Minimi-ilmavirrat Koko Min. ilmavirta, m 3 /s 005 0,28 008 0,55 009 0,55 011 0,75 014 0,80 018 1,10 020 1,20 023 1,65 027 1,60 032 2,00

Lisätiedot

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 Tämä opas ei ole täydellinen opas asennukseen ja käyttöön. Tarkempaa tietoa löytyy NIBE lämpöpumppujen ja niiden lisävarusteiden

Lisätiedot

Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET

Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Suihkukaapit on valmistettu seuraavien direktiivien mukaisesti: Matalajännite 2006/95/EEC Yhdenmukaisuus kyseisen direktiivin kanssa taataan seuraavilla harmonisointinormeilla:

Lisätiedot

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi TEHOYKSIKKÖ Innova Ohjauskeskusten Esittely Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi Innova-ohjauskeskus on kehitetty tekemään saunomisesta mahdollisimman nautinnollista. Voit säätää saunasi lämpötilaa,

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Ohjausjärjestelmän KÄYTTÖ-OHJEET

Ohjausjärjestelmän KÄYTTÖ-OHJEET Vetokuja 4 01610 VANTAA puh 09-777 1750 fax 09-777 17511 KOJACOOL OY Lentokentänkatu 7 33900 TAMPERE puh 03 282 5111 fax 03 282 5415 TCAEY 105 P / T ( R-410A ) ( 230V-1Ph-50Hz ) TCAEY 107-109-111 P / T

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

CDC 12 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

CDC 12 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET CDC 12 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET 1. ASENNUS Termostaatti asennetaan paneeliin tehtyyn reikään kooltaan 71 x 29 mm. Jos halutaan saavuttaa suojausluokka IP 54, käytetään kumitiivistettä, joka asennetaan

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen jossa käsitellään sähkö-ja

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Vakioilmastointikoneet. Suorahöyrysteiset, liuoslauhdutteiset ja vesijäähdytteiset mallit 5 20 kw

Vakioilmastointikoneet. Suorahöyrysteiset, liuoslauhdutteiset ja vesijäähdytteiset mallit 5 20 kw Vakioilmastointikoneet Suorahöyrysteiset, liuoslauhdutteiset ja vesijäähdytteiset mallit 5 20 kw Vanha Nurmijärventie 62 01670 VANTAA Puh. 09 7771 750 Faksi 09 8786 087 Lentokentänkatu 7 PL351 33101 TAMPERE

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Stulz vakiolmastointikoneet

Stulz vakiolmastointikoneet Stulz vakiolmastointikoneet Cyber Air II vakioilmastointikone: mestariteos vailla vertaa Cyber Air II on edelleen kehitetty versio edeltäjästä Cyber Air -sarjasta: edeltäjästään tutut suoravetoiset Stulz

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE 1 Keskipakoispuhallin C-sarja Näiden ohjeiden tulee aina olla puhallinta käyttävän henkilöstön saatavilla. Ennen asennusta ja kytkemistä tulee seuraavat ohjeet

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

EL-EPM01 Energiamittari

EL-EPM01 Energiamittari EL-EPM01 Energiamittari SUOMI KÄYTTÖOHJEET Johdanto: EL-PM01-energiamittari on suunniteltu sähkökuormien tarkkailuun ja mittaamiseen. Se on tehokas ratkaisu kulujen määritykseen. Energiamittarin mittausväli

Lisätiedot

PR 3100 -SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ

PR 3100 -SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ PR 3100 SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ 3100V105 3114V101 FIN Yksiköitä voi syöttää 24 VDC ± 30 % jännitteellä suoraan johdottamalla tai johdottamalla maks. 130 yksikköä rinnakkain toisiinsa. 3405tehonliitäntäyksikkö

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PDX DIN kiskokiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 4 numeroinen LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

Käyttöohje NILAN VGU250

Käyttöohje NILAN VGU250 Käyttöohje NILAN VGU250 Versio SW 1.23 1.6.2010 Käyttöohje NILAN VGU250 Käyttöohje NILAN VGU250 Järjestelmätyypit Sisältö Ohjausyksikkö on suunniteltu käytettäväksi seuraavien järjestelmien kanssa. Alla

Lisätiedot

IRMPX asettelu ja asennusohje

IRMPX asettelu ja asennusohje IRMPX asettelu ja asennusohje 3.7.3 Läkkisepäntie 2A 62 HELSINKI MPX asetteluohje Termostaatin asettelulämpötilan muuttaminen 1. Paina SEL painiketta 2. Muuta haluttu lämpötila näyttöön nuolinäppäimillä

Lisätiedot

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295 Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä LCD-Näyttö BC-81295 Yhteenveto Tämä on tarkoitettu ainoastaan ohjelmoitavaan magneettivastukselliseen kuntopyörään. Järjestelmään kuuluu kolme (3) osaa:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot, joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varoitukset.

Lisätiedot

Säätökeskus RVA36.531

Säätökeskus RVA36.531 Säätökeskus Asennusohje 1. Johdanto Tämä ohje koskee säätökeskusta joka on tarkoitettu lämmönsäätöön pientaloissa jossa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä.ohje tulee säilyttää lähellä säädintä.. Säätökeskus

Lisätiedot

HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET

HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖYKSIKÖN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET HOT BOX, joka on varustettu yhdellä tai kahdella 310 kw uunilla ja öljysäiliöllä, tulee sijoittaa tasaiselle ja suoralle alustalle.

Lisätiedot

EA Sähköiset ilmanlämmittimet

EA Sähköiset ilmanlämmittimet Sähköiset ilmanlämmittimet Sähköinen kiinteä ilmanlämmitin on sarja sähkökäyttöisiä ilmanlämmittimiä, joiden tehoalue on laaja. Nämä lämmittimet on tarkoitettu varastojen, teollisuushallien, paikoitustilojen,

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PSX DIN kisko kiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 3 numeron LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

ALFÉA EXCELLIA DUO. : 11 16 kw ( ) 190 L

ALFÉA EXCELLIA DUO. : 11 16 kw ( ) 190 L DUO : 11 16 kw ( ) COP.3 S 19 L Alféa Excellia KORKEA SUORITUSKYKY: Loistava ratkaisu lämmityssaneerauksiin Korkean suorituskyvyn omaavan AIféa Excellia avulla pystytään tuottamaan 6 C asteista käyttövettä

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

CROSSTRAINER (Model E 7000P)

CROSSTRAINER (Model E 7000P) CROSSTRAINER (Model E 7000P) Kuva 1 Poista pultit (C4) tiivisterenkaat (C5) ja mutterit (C6) takavakaajasta (C). Laita kaksi pulttia (C4) takavakaajan läpi, kiinnittääksesi kannattimen laitteeseen (A),

Lisätiedot

HQ-TH40. Kosketusnäytöllä varustettu ohjelmoitava termostaatti ANLEITUNG MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ BRUKSANVISNING

HQ-TH40. Kosketusnäytöllä varustettu ohjelmoitava termostaatti ANLEITUNG MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ BRUKSANVISNING HQ-TH40 Kosketusnäytöllä varustettu ohjelmoitava termostaatti MANUAL ANLEITUNG MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING MANUALE MANUAL DE USO HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING NÁVOD K POUŽITÍ Käyttäjän

Lisätiedot

SAP Flexi Multi Split

SAP Flexi Multi Split PB097:0705 SAP Flexi Multi Split Ilmastointilaite lämmitykseen ja jäähdytykseen Vietämme paljon aikaamme sisätiloissa. Hyvä sisäilma on meille ensiarvoisen tärkeää. Puhdas, oikeanlämpöinen ilma on tärkeä

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE

system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE KÄYTTÖ- JA OHJEKIRJA YLEISTÄ Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen ohjausyksikön käytön aloittamista, käytä ainoastaan tämän kirjan ohjeiden ja annettujen opastusten mukaisesti.

Lisätiedot

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki Huonesäädin STRA-04 STRA-04 on valmiiksi ohjelmoitu kommunikoiva huonesäädin lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaukseen jälkikäsittelyjärjestelmissä. Se soveltuu toimistoihin, kouluihin, sairaaloihin, hotelleihin,

Lisätiedot

TiiMi Talotekniikka. LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL. v. 1.0

TiiMi Talotekniikka. LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL. v. 1.0 TiiMi Talotekniikka LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL v. 1.0 TiiMi Lattialämmitys on monipuolinen vesikiertoisen lattialämmityksen säätöjärjestelmä jota voidaan soveltaa myös sähköiseen lattialämmitykseen.

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 610. Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 610. Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 610 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 5 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

Jäähdytysnesteen ulostulo ulkoiselle lämmitykselle

Jäähdytysnesteen ulostulo ulkoiselle lämmitykselle Moottorin jäähdytysnesteellä voidaan lämmittää ulkoisia elementtejä. Tällaisia ovat mm. umpikorit, nosturiohjaamot ja säilytyslaatikot. Lämpö otetaan sylinteriryhmän virtauksesta ja se palautetaan jäähdyttimen

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje CoolLine- -nestejäähdyttimet CLMG, CLVG, CLWG, CLSWG Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS Valmistaja Koja Oy Osoite Lentokentänkatu 7 FIN-33900 Tampere Finland Teknisen tiedoston

Lisätiedot

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS!

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS! Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Mekaaniset ja hydrauliset nostolaitteet voivat kaatua tai laskeutua vahingossa virheellisen

Lisätiedot

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Asennusohje Sivu 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Asennusohje Sivu 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Asennusohje Sivu 2 Ultraheat sähkökäyttöinen lisälämmitin Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Asennusohje Käyttötarkoitus... 3 Vaatimustenmukaisuusvakuutus...

Lisätiedot

MASTECELLA asettelu ja asennusohje

MASTECELLA asettelu ja asennusohje MASTECELLA asettelu ja asennusohje 3.7.23 Läkkisepäntie 2A 62 HELSINKI MASTERCELLA ASETTELUOHJE Termostaatin asettelulämpötilan muuttaminen. Paina painiketta n.5s 2. Muuta haluttu lämpötila nuolinäppäimillä

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

Älykäs huoneyksikkö. Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat

Älykäs huoneyksikkö. Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat +0.5 C NTC-10 LCD 24 VAC +10%, 50 Hz / 60 Hz 1 VA IP 20 (kuivat tilat) K = 86 mm S = 23 mm L = 86

Lisätiedot

111570SF-04 2014-06 CS60. Liitäntä- ja määritysopas Ohjausautomatiikka

111570SF-04 2014-06 CS60. Liitäntä- ja määritysopas Ohjausautomatiikka SF-0 0-0 CS0 Liitäntä- ja määritysopas Ohjausautomatiikka Liitännät CU0. Piirikortin asettelu Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P Liitännät ohjauspaneeleihin. Dip-kytkinasetus P Liitäntä

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE:

Lisätiedot

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Asennusohjeet Ennen jääkaapin asentamista 4 Vesiliitäntä 4 Sähköliitäntä 5 Jääkaapin sijoitus ja tasapainottaminen 6 Asennusmitat ja -vaatimukset 7 Pakastimen

Lisätiedot

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN!

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN! Käyttöohje Onnittelumme Handy Heater - pistorasiaan kytkettävän tilalämmittimen ostosta. Tämä johdoton keraaminen tilalämmitin tarjoaa nopeasti ja helposti lämpöä melkein kaikkialle kodissasi. Kytke se

Lisätiedot

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2 SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS /6 ER-O2- valvontakeskus on tarkoitettu höyry- ja vesikattiloiden savukaasujen valvontaan ja säätöön. Keskus tunnustelee savukaasuja Lambda-anturin ja Pt - anturin välityksellä.

Lisätiedot

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje JS D24-12VF 12VF Vedenlämmitin SW Exergon Tuotenr. 13-0950 Asennus & Käyttöohje Pin:0063BT7591 VVB 12VF 090826 Käyttö- ja asennusohje Vedenlämmittimen käynnistys Vedenlämmitin käynnistyy automaattisesti

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat. INFRASAUNAN ASENNUSOHJE Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.fi INFRASAUNA + YHDISTELMÄSAUNA INFRASAUNAN ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET

Lisätiedot

Sähkökeskus kylmä- ja pakastehuoneisiin

Sähkökeskus kylmä- ja pakastehuoneisiin 25.4.2011 SS Sähkökeskus kylmä- ja pakastehuoneisiin Sähkökeskus soveltuu kylmä- ja pakastehuoneisiin. Sähkökeskusta on 2 mallia. Sähkökeskus EKC301 säätimelllä (SAHKO186501) Sähkökeskus ilman säädintä

Lisätiedot

SBL-LAMINAARIPALKKI. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

SBL-LAMINAARIPALKKI. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet SBL-LAMINAARIPALKKI Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Lue tarkasti tämä ohjekirja ennen asennusta ja laitteen käyttöönottoa. ei ota mitään juridista vastuuta asennuksessa ja huollossa syntyneistä vahingoista.

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

Recair Booster Cooler. Uuden sukupolven cooler-konesarja

Recair Booster Cooler. Uuden sukupolven cooler-konesarja Recair Booster Cooler Uuden sukupolven cooler-konesarja Mikä on Cooler? Lämmön talteenottolaite, joka sisältää jäähdytykseen tarvittavat kylmä- ja ohjauslaitteet LAUHDUTINPATTERI HÖYRYSTINPATTERI 2 Miten

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM. Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5

I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM. Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5 I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM A5332020 Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5 Sovellukset Käyttölaite ohjaa ilman sisääntuloluukkuja.

Lisätiedot

Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT-10,

Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT-10, Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT10, TBLZ31141 ja TBLZ12141 1. Yleistä Tiedonsiirtoyksiköstä GOLDen GATE Lonworks on saatavana sarjoja eri GOLD ja COMPACTkoneversioiden liittämistä varten. Sarjoihin sisältyvät

Lisätiedot

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C 1. Yleistä Käsipäätettä käytetään SILVER C:n moottoriparametrien asettamiseen. 2. Asennus Käsipääte voidaan ripustaa mukana toimitettuun

Lisätiedot

ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE PISTON SERIES

ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE PISTON SERIES ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE PISTON SERIES Kiitos valinnastasi. Lue käyttöohjeet huolellisesti. Niissä opastetaan laitteen oikea asennus, käyttö ja huolto. Ohjeita noudattaen maksimoit laitteen luotettavuuden,

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

EC-Huippuimurit. Vallox. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet. Mallit. Vallox. 1.09.606b F 4.3.2013

EC-Huippuimurit. Vallox. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet. Mallit. Vallox. 1.09.606b F 4.3.2013 Mallit 5P-EC 20P-EC 25P-EC 3P-EC 40P-EC 50P-EC 56P-EC Vallox.09.606b F 4.3.203 Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet Vallox- huippuimurit on tarkoitettu poistoilmajärjestelmien puhaltimiksi, jotka asennetaan

Lisätiedot

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 7.5.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/9 SET-100 Rajakytkinyksikkö Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Jokin ulkopuolisen valmistajan 24V tai 230V jännitetasolla toimiva säädin

Jokin ulkopuolisen valmistajan 24V tai 230V jännitetasolla toimiva säädin Sivu 1/6 PEMCO PMFC- puhallinpattereiden ohjaus Pemcon puhallinpattereiden ohjaus on toteutettu sekä suunnittelija, että käyttäjän kannalta mahdollisimman helpoilla ja tehokkailla ratkaisuilla. Pemco tarjoaa

Lisätiedot

Käyttöohje Z 125 /2/... Elektroninen säätölaite FIN 09/11 Z 6 / HK

Käyttöohje Z 125 /2/... Elektroninen säätölaite FIN 09/11 Z 6 / HK Käyttöohje Z 125 /2/... Elektroninen säätölaite FIN 09/11 Z 6 / HK Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Erityispiirteet 3 3. Tekniset tiedot 3 4. Sähköliitäntä 3 4.1 Z 125 /2/... : n liitäntäkaavio 3 5. Käyttöönotto

Lisätiedot