Maahantuoja: Oy Lining Ab Petikontie VANTAA TEL-AIR-2 230/1/50 400/3+N/50. Edition ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maahantuoja: Oy Lining Ab Petikontie 20 01720 VANTAA TEL-AIR-2 230/1/50 400/3+N/50. Edition 01.08 ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJEET"

Transkriptio

1 Maahantuoja: Oy Lining Ab Petikontie VANTAA TEL-AIR-2 230/1/50 400/3+N/50 Edition ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJEET

2

3 Sisällysluettelo 1. Laitteen tyyppimerkintä Osat ja toimintaperiaate Komponenttien sijainti Toimintatapa Mekaaniset osat Kylmäkomponentit Moottorit...Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 2.6 Ohjaus-, säätö- ja varolaitteet...virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 3. Kuljetuspakkauksen purkaminen ja laitteen tarkastus... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 4. Varoitukset ja turvallisuusohjeet... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 4.1 Laitteen käsittelyyn liittyvät varoitukset...virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 4.2 Asennukseen ja huoltoon liittyvät varoituksetvirhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 5. Asennus... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 5.1 Laitteen paikoilleen asennus...virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 5.2 Vesiliitännät...Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 5.3 Sähköasennukset...Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 6. Käynnistys... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 7. Huolto... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 7.1 Määräaikaishuollot...Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 8. Mahdolliset haitat ja toimintaohjeet... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 8.1 Yleiset turvallisuusohjeet...virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 8.2 Mahdolliset haitat ympäristölle ja ihmisille...virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 8.3 Sähkövikojen aiheuttamat vaarat...virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 8.4 Turvallisuusohjeet kylmäainepiiriin kohdistuvissa töissä. Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 8.5 Haitat tulipalon sattuessa...virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 8.6 Myrkylliset aineet...virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 8.7 Haitalliset nesteet...virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. E/0108/35A/3

4 9. Laitteen purkaminen... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 10. Optiot / lisävarusteet... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty Lauhduttimen säleiköt ACTGRxxTL / ACTGRxxTLU Tuloilman hajottaja ACTDIFTLF Laipat lauhduttimen kanavointiin ACTCONDFLAxxTL / ACTCONDFLAxxTLU Plenum 90 lauhduttimen kanavaan ACTPLESCxxTL / ACTPLESCxxTLU Lämmönvaihtimien korroosiosuoja TREAT Sähköinen jälkilämmitys RSC Kylmäaine R134a Kylmäaine R Pääkytkin - SWT/SWM Sähkön syöttö kojevastakkeeseen SCF Syöttökaapelin liitäntätarvikkeet ACTSKITxx Kampikammion lämmitin CRA Pehmokäynnistin SOFTT / SOFTM Näppäimistö C1010 / C KPDC1010BI - ACTKPDC Kosteusanturi ACTRHC Erillinen lämpötila-anturi ACTRAS Jännitevahti VCC Vaihejärjestysvahti 3-vaihe scroll kompressoreille PSCR Sarjaliitäntä RS485 taloautomatiikkaan tai C1010 / C ACTSERC Ohjelmistoavain ACTHKEY Ohjelmistoadapteri ACTAST Liitäntäkaapeli 2 m / 10 m - ACTSEQC2 / ACTSEQC LAN jakaja laitteiden verkottamiseen (enemmän kuin 2 laitetta) ACTSPLITTER Ruuviliittimet I/O kytkentöihin C2020 ACTADAPT Liitteet: Tekniset tiedot ja mittakuvat...71 E/1207/35A/4

5 Tärkeää Lukekaa nämä ohjeet huolellisesti ja noudattakaa niitä asentaessanne ja käyttäessänne ilmastointilaitetta. Säilyttäkää nämä ohjeet laitteen läheisyydessä ja koko laitteen käyttöiän ajan. This manual reflects the state of the art existing at the time the product is marketed and shall not be deemed to be inadequate for the sole reason that it has not been updated following new developments in design and construction methods. STULZ varaa oikeuden tuotteitaan ja niiden ohjeita koskeviin muutoksiin ilman aikaisempien tuotteiden ja ohjeiden päivitysvelvollisuutta, paitsi erikoistapauksissa. Halutessanne ohjeiden päivitettyjä versioita tai lisäyksiä aikaisempiin ohjeisiin, ottakaa yhteyttä lähimpään STULZ jälleenmyyjään. Huomioikaa erityisesti tämän manuaalin turvallisuusohjeet ja varoitukset. Laitteissa, joissa on 3-vaihe Scroll kompressori, on varmistuttava oikeasta vaihejärjestyksestä. Oikea vaihejärjestys on tärkeää 3-vaihe Scroll kompressorin oikean pyörimissuunnan varmistamiseksi. Kompressorista kuuluva poikkeuksellisen kova ääni tarkoittaa, että kompressorin pyörimissuunta on väärä. Tämä johtaa jo muutamassa tunnissa kompressorin ylikuumenemiseen ja hajoamiseen korjauskelvottomaksi. Pyörimissuunnan varmistaminen käy helposti painemittareilla tai mittaamalla kuumakaasun lämpötila. Jos kuumakaasun lämpötila on selvästi korkeampi kuin kompressorin pintalämpötila, kompressori toimii oikein. Muussa tapauksessa kompressorin pyörimissuunta on väärä ja vaihejärjestys täytyy vaihtaa.. E/0108/35A/5

6 Turvallisuusohjeet Yleistä Tässä julkaisussa on perusohjeet, joita tulee noudattaa laitetta asennettaessa, käytettäessä ja huollettaessa. Laitteen asentajien sekä käyttäjien on luettava nämä ohjeet ennen laitteelle tehtäviä toimenpiteitä. Nämä ohjeet on säilytettävä laitteen välittömässä läheisyydessä helposti saatavilla. STULZ ilmastointilaitteissa käytetään R-407C kylmäainetta. Kylmäaineet ovat haihtuvia tai erittäin haihtuvia hiilivety-yhdisteitä, jotka nesteytyvät paineessa. Ne ovat räjähtämättömiä ja terveydelle vaarattomia oikein käsiteltyinä. Ensiapu Jos oireita kylmäaineiden käsittelyn yhteydessä tai käsittelyn jälkeen ilmenee, on otettava yhteys lääkäriin. Lääkärille on ilmoitettava, että on ollut tekemisissä fluorattujen hiilivetyyhdisteiden kanssa. Voimakkaiden akuuttien fyysisten oireiden ilmaantuessa, altistunut on välittömästi saatava raittiiseen ilmaan. Oireilevaa henkilöä ei saa jättää ilman valvontaa. Jos altistunut ja oireileva henkilö ei hengitä, on aloitettava elvytys välittömästi. Tajuttomalle tai sekavalle potilaalle ei saa antaa juotavaa. Fluorattujen hiilivety-yhdisteiden roiskeet silmistä on ensin tuuletettava pois silmistä ja tämän jälkeen silmät huuhdellaan. Tiedoksi lääkärille: Älkää antako mitään adrenalin ephedrine-ryhmään (ei myöskään noradrenaline) kuuluvia lääkeaineita. Lisätietoja myrkytystietokeskuksesta. Kylmäaineiden käsittely Seuraavia ohjeita ja varoituksia on noudatettava kylmäaineiden käsittelyssä: Suurina pitoisuuksina hengitettynä kylmäaineilla on narkoottinen vaikutus. Käytä suojalaseja ja käsineitä. Älä syö, juo tai tupakoi työmaalla. Nestemäinen kylmäaine saattaa aiheuttaa iholla palovamman kaltaisen vamman. Käsittele kylmäaineita vain hyvin tuuletetuissa tiloissa. Älä hengitä kylmäainekaasuja. Varoita väärinkäytön vaaroista. Vahingon sattuessa on ensiarvoisen tärkeää noudattaa ensiapuohjeita. Kylmäainetta sisältävien laitteistojen asennus Seuraavia ohjeita on erittäin tärkeää noudattaa kylmäainetta sisältävien laitteiden asennuksissa: Käytä typpeä painekoekaasuna. E/1207/35A/6

7 Korjaa laitoksen kylmäainevuodot välittömästi. Älä päästä kylmäainetta ympäristöön huollon tai korjauksen yhteydessä. Suljetuissa tiloissa on käytettävä poistoimuria tai järjestettävä muutoin riittävä tuuletus. Tila, johon vuotaa äkillisesti suuri määrä kylmäainetta, on evakuoitava välittömästi. Huoneeseen voidaan palata riittävän tuuletuksen jälkeen. Jos työ on pakko tehdä tilassa, missä on suuri kylmäainepitoisuus, on ehdottomasti käytettävä tarkoitukseen sopivia hengityssuojaimia. Tarkistakaa suojainten sopivuus kylmäainekaasuilta suojaaviksi. Poista kylmäaine laitoksesta ennen juotos- tai hitsaustöitä. Juotos- ja hitsaustöitä saa tehdä ainoastaan kylmäaineettomaan laitteistoon hyvin tuuletetussa tilassa. Jos tunnet pistävän tuoksun on kylmäaine hajonnut kovasta kuumuudesta johtuen. Tällaisesta tilasta on poistuttava välittömästi, ja sinne voi palata ainoastaan riittävän tuuletuksen jälkeen tai riittävällä hengityssuojaimella varustettuna. Fluorattuja hiilivetyjä sisältävät kylmäaineet ovat kasvihuonekaasuja ja näin ollen ilmaston lämpenemisen osatekijä. Kylmäaineet on otettava talteen ja hävitettävä paikallisten asetusten mukaan ja sellaisissa laitoksissa, joilla on luvat tämänkaltaiseen toimintaan. Henkilöstön pätevyys ja koulutus Kylmäainetta sisältävien laitosten huolto-, asennus- ja käyttöhenkilöstön on oltava asetusten mukaisesti päteviä kyseiseen tehtävään. Turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen Turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaraa ihmisille tai omaisuudelle. Turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen johtaa takuun raukeamiseen ja valmistajan vastuuvapauteen vahinkotilanteessa. Turvallisuustietoisuus Kaikessa työssä on noudatettava tämän julkaisun turvallisuusohjeita, kansallisia työturvallisuuslakeja ja asetuksia sekä yrityksen omia työturvallisuusohjeita. Huoltoa, tarkastusta ja asennusta koskevat turvallisuusohjeet Laitteiston haltijan on varmistuttava, että henkilöt, jotka huoltavat, tarkastavat ja asentavat näitä laitteita, ovat päteviä tehtäviinsä ja ovat tutustuneet näihin käyttöohjeisiin. Laitteistoon kohdistuvat työt on suoritettava laitteiston ollessa pysäytettynä. Laitteiston pysäyttämisessä on tärkeää noudattaa käyttöohjeita. Ennen huoltoa on laitteisto tehtävä jännitteettömäksi pääkytkimestä ja estettävä mahdollinen tahaton jännitteen takaisinkytkentä. Pääkytkimen toiminta ja laitteiston jännitteettömyys on varmistettava mittaamalla. Ohjeita ensimmäiseen käynnistykseen/käyttöönottoon on noudatettava myös laitteen uudelleenkäynnistyksen yhteydessä. E/0108/35A/7

8 Laitteiston muuttaminen ja varaosat Laitteistoon voi tehdä muutoksia ainoastaan STULZin luvalla. STULZin hyväksymät alkuperäiset varaosat ja tarvikkeet ovat laitteiston turvallisen toiminnan tae. Sopimattomat käyttötavat Laitteiston turvallinen toiminta on taattu ainoastaan silloin kun, laitetta käytetään sille tarkoitetulla tavalla (kts. käyttöohjeet). Teknisissä tiedoissa mainittuja raja-arvoja ei saa missään olosuhteissa ylittää. E/1207/35A/8

9 1. Laitteen tyyppimerkintä Laitteen tyyppikilpi Laite voidaan tunnistaa tyyppikilvestä, jossa on kaikki laitteen oikeaan käyttöön tarvittavat tiedot. Tyyppikilpi on kiinnitetty sekä laitteen ulkokuoreen (yleensä laitteen sivuille), että sähkökotelon kanteen. Valmistajan tietojen ja valmistustietojen lisäksi tyyppikilpi sisältää seuraavat tiedot: Valmistaja Model Series Date Nominal voltage Control voltage Phases Frequency Laitekoodi. Sarjanumero. Tuotemerkki Valmistus- ja valmistajan takuun alkamisen päivämäärä. Laitteen syöttöjännite. Ohjauspiirien jännite jos eri kuin syöttöjännite. Syöttöjännitteen vaiheluku. Syöttöjännitteen taajuus. Tyyppikilpi on suojattu muovilla, mikä varmistaa tyyppikilven tekstin säilymisen huonoissakin olosuhteissa. HUOM. Kaikissa yksittäistä laitetta koskevissa kyselyissä ja muussa tiedonvaihdossa on ko. laitteen sarjanumero erittäin tärkeä. Start / run current Kompressorin käynnistysvirta / Käyntivirta nimellisolosuhteissa*. Cooling capacity Laitteen jäähdytysteho nimellisolosuhteissa*. Power absorbed Laitteen ottoteho nimellisolosuhteissa*. Circuit breaker, curve type / Safety fuse type Tarvittavan johdonsuoja-automaatin / sulakkeen koko. Inside temperature Jäähdytettävän kohteen minimi ja maksimi toimintalämpötilat. Outside temperature Minimi ja maksimi toimintalämpötilat ulkona. Refrigerant charge Kylmäainemäärä. Type of refrigerant Kylmäaineen tyyppi. Maximum pressure Maksimi toimintapaine. Shelter side protection IP Suojausluokka laitetilassa. Ambient side protection IP Suojausluokka ulkona. Weight Laitteen paino toimitettaessa. Duty cycle Laitteen toiminnallinen teho. *Nimellisolosuhteet: TLF / TLD = 30 C (RH 30%) sisälämpötila 35 C ympäristön lämpötila TLU = 25 C (RH 40%) sisälämpötila 35 C ympäristön lämpötila E/0108/35A/9

10 Laitekoodi Alla olevassa taulukossa on yhteenveto Tel-Air-2 tuoteryhmän optioista. Jotkut optioista eivät ole saatavissa kaikkiin laitemalleihin. Tuoteryhmä Nimellinen jäähdytysteho Toimintatavat Ohjaustapa Soveltuvuus Syöttöjännite Kompressori - Kylmäaine Lämmitysteho Optiot TLx 60 F T 1 42 C = ei lämmitystä 2 = 1.5 kw 4 = 4.5 kw 0 = korvaava kompressori + R22 1 = korvaava kompressori + R134a 2 = korvaava kompressori + R407C A = scroll / rotary(1) kompressori + R22 B = scroll kompressori + R134a C = scroll / rotary(1) kompressori + R407C Z = erikoismalli(2) 00 = 230V / 1Ph / 50Hz 42 = 400V / 3Ph + N / 50Hz 1 = sisälle asennettava ilmastointilaite R = C2020 säädin T = C2020 säädin + näppäimistö P = asiakkaan oma ohjaus (vaatii erikoiskoodin) 0 = jäähdytys F = jäähdytys + vapaajäähdytys H = jäähdytys + vapaajäähdytys + hätätuuletus 48VAC 40 = 4 kw 60 = 6 kw 80 = 8 kw 90 = 9 kw A2 = 12 kw A4 = 14 kw TLF = Laitekokonaisuus, sisälle asennettava, eteen puhaltava TLD = Laitekokonaisuus, sisälle asennettava, alaspäin puhaltava TLU = Laitekokonaisuus, sisälle asennettava, ylöspäin puhaltava HUOM 1: Rotaatiokompressoria käytetään yksivaiheisissa TLx40 malleissa R407C tai R22 kylmäaineella. HUOM 2: Erikoismallit koodataan siten, että neljänneksi viimeinen merkki on Z. Tällöin kolme seuraavaa merkkiä menettävät alkuperäisen merkityksensä ja niitä käytetään erikoismallien täsmentämiseen. E/1207/35A/10

11 2. Osat ja toimintaperiaate STULZ Tel-Air-2 ilmastointilaitteet on tarkoitettu teknisten tilojen jäähdyttämiseen. Niillä voidaan ehkäistä lämmön, pölyn ja kosteuden aiheuttamia ongelmia, siellä mihin ne asennetaan. Lisäksi, STULZ Tel-Air-2 ilmastointilaitteet on suunniteltu toimimaan pystyasennossa. Kaikissa malleissa kompressori on ja sen tulee aina olla pystyasennossa. VAROITUS! Ilmastointilaitteita ei saa koskaan käyttää tai kuljettaa muuten kuin siinä asennossa miten ne on suunniteltu toimivan. STULZ kieltäytyy kaikesta vastuusta, jos edellä mainittua varoitusta ei noudateta. E/0108/35A/11

12 2.1 Komponenttien sijainti TLF ETEEN PUHALTAVA Höyrystimelle palaavan ilman imuaukko on laitteen päällä. Puhallussäleikön takana laitteen alaosassa sijaitseva puhallin imee ilmaa laitteen keskiosassa sijaitsevan suodattimen läpi, jonka jälkeen ilma kulkee höyrystimen läpi ja puhalletaan ulos laitteen alaosassa puhallusaukosta. TLF koko 1, kompressori on sähkökotelon vieressä höyrystinpuhaltimen yläpuolella. TLF koko 2, kompressori on laitteen alaosassa höyrystinpuhaltimen vieressä, höyrystimen alapuolella. Ilmastointilaitteen säädin sijaitsee sähkökotelossa laitteen alaosassa, alemman etupaneelin takana. Säätimen näyttö ja näppäimistö on asennettu laitteen ylempään etupaneeliin. Läpiviennit laitteen syöttö- ja ohjauskaapeleille ovat laitteen päällä. Kondenssivesiyhde on laitteen takana. TLD ALASPÄIN PUHALTAVA Rakenne on sama kuin TLF malleissa paitsi, että jäähdytetty ilma puhalletaan laitteen pohjassa olevasta aukosta. TLU YLÖSPÄIN PUHALTAVA Höyrystimelle palaavan ilman imuaukko on laitteen alemmassa etupaneelissa. Puhallussäleikön takana laitteen yläosassa sijaitseva puhallin imee ilmaa laitteen keskiosassa sijaitsevan suodattimen läpi, jonka jälkeen ilma kulkee höyrystimen läpi ja puhalletaan ulos laitteen ylemmässä etupaneelissa olevasta puhallusaukosta. Kompressori sijaitsee laitteen keskiosassa höyrystimen edessä. Ilmastointilaitteen säädin sijaitsee sähkökotelossa laitteen yläosassa, ylemmän etupaneelin takana. Säätimen näyttö ja näppäimistö on asennettu laitteen ylempään etupaneeliin. Läpiviennit laitteen syöttö- ja ohjauskaapeleille ovat laitteen päällä. Kondenssivesiyhde on laitteen takana. E/1207/35A/12

13 TLF/TLD TLF/TLD 80-A4 Lauhdutinpuhallin Näyttö Lauhdutin Säätöpelti Ilmansuodatin Sähkökotelo Höyrystin Kompressori Höyrystinpuhallin Kondenssivesi TLF/TLD mallien komponenttien sijainti E/0108/35A/13

14 Lauhdutinpuhallin Sähkökotelo Näyttö Höyrystin Kompressori Ilmansuodatin Säätöpelti Lauhdutin Höyrystinpuhallin Kondenssivesi TLU mallien komponenttien sijainti E/1207/35A/14

15 JÄÄHDYTYS VAPAAJÄÄHDYTYS TLF TLF TLD TLD TLF/TLD mallien ilmankulkukaaviot (kuvissa laitekoko 2) E/0108/35A/15

16 JÄÄHDYTYS VAPAAJÄÄHDYTYS TLU mallien ilmankulkukaaviot (kuvissa laitekoko 2) E/1207/35A/16

17 2.2 Toimintatapa Jäähdytys Jäähdytettävä ilma imetään kohteesta suodattimen läpi höyrystimeen, missä ilma jäähtyy. Tämän jälkeen käsitelty ilma puhalletaan takaisin kohteeseen laitteen puhallusaukosta. Ilma jäähdytetään kompressorin avulla. Vapaajäähdytys Laitteessa on moottoriohjattu säätöpelti, jolla muutetaan ilmavirtauksien suuntia. Säätöpelti sijaitsee laitteen keskiosassa. Viileää ulkoilmaa imetään sisään säätöpellin takana sijaitsevasta imuaukosta ja samaan aikaan lämmin ilma johdetaan ulos joko laitteen yläosassa (TLF/TLD) tai alaosassa (TLU) olevasta puhallusaukosta. Säätöpeltiä ohjataan ilmastointilaitteen C2020 säätimellä suhteellisella säätötavalla (vapaajäähdytyksen säätötapa; kts. kappale 6). Vapaajäähdytyksen tehonsäätöön peltiä voidaan ohjata 0-100%. Avustettu vapaajäähdytys Kun ulkolämpötila on tarpeeksi matala vapaajäähdytykseen mutta vapaajäähdytyksen teho ei yksin riitä lämpökuorman poistamiseen, käynnistyy kompressori avustamaan jäähdytyksessä, säätöpellin jäädessä täysin auki. Tässä tapauksessa höyrystimessä jäähdytetään ulkoilmaa ja näin yhdistetään vapaajäähdytyksen ja kompressorikäytön hyödyt. Hätätuuletus (optio) Sähkökatkon aikana osa laitteen komponenteista (höyrystinpuhallin, säädin ja vapaajäähdytyksen säätöpelti) saa sähkönsyötön varajärjestelmästä. Tällä varmistetaan jatkuva ilman kierto jäähdytettävässä kohteessa. Tähän ilmankiertoon yhdistetään vapaajäähdytys olosuhteiden sen salliessa. HUOM.: Laitteissa, joissa on hätätuuletusoptio, täytyy varasähkösyöttö olla kytkettynä silloinkin kun pääjärjestelmä toimii. Lämmitys (optio) Tässä optiossa laite varustetaan sähkölämmittimellä. Jos lämpötila laskee sähkölämmitin kytketään päälle (kompressori seis) ja vapaajäähdytyksen säätöpelti on kiinni, jotta kohteen ilmaa voidaan lämmittää. Tätä toimintoa ohjaa laitteen C2020 säädin (kts. kappale 6; lämmityksen säätötapa). E/0108/35A/17

18 2.3 Mekaaniset osat Rakenne Laitteiden rungot on koottu itsekantavista paneleista, jotka on valmistettu maalatusta galvanoidusta pellistä hyvän ruostesuojan aikaansaamiseksi (ei korrosoivaan ta suolaiseen ympäristöön). Irrotettavat panelit helpottavat huolto- ja asennustyötä ja suojaavat laitteen muita komponentteja. Paneleissa on sisäpinnalle äänieristeeksi asennetut 10mm paksut polyesteripohjaiset polyuretaanivaahtolevyt, joilla on FMVSS moottoriajoneuvostandardin 302 mukainen paloluokitus. Laitteen muihin osiin on helppo päästä käsiksi irrottamalla ulkoverhouspanelien kiinnitysruuvit. Ilmansuodatin Luokan G4 suodatin on tarkoitettu karkeaan suodatukseen ja höyrystimen tukkeutumisen estämiseen. Kondenssivesiallas Alumiinista valmistettu allas sijaitsee höyrystimen alla. Höyrystimestä jäähdytyksen aikana valunut kondenssivesi johdetaan kondenssivesiyhteen kautta pois laitteesta. Säätöpelti Laitteissa, joissa on vapaajäähdytysoptio, on moottorikäyttöinen metallista valmistettu ilmanohjainlevy, sisä- ja ulkoilman ohjaamista varten. Säätöpelti on valmistettu galvanoidusta pellistä. 2.4 Kylmäkomponentit Laitteessa on kylmäainepiiri, jossa on kompressori, lauhdutin, suodatinkuivain, paisuntaventtiili ja höyrystin. Jäähdytyskäytössä ainoastaan kohteen ilmaa jäähdytetään. Kylmäprosessi toimii seuraavasti: Kompressori puristaa kylmäainekaasun korkeampaan paineeseen ja lämpötilaan. Kulkiessaan lauhduttimen läpi kuumakaasu jäähtyy ja nesteytyy luovuttaen lämpöä ympäristöön. Termostaattisen paisuntaventtiilin läpi kulkiessaan, nestemäisen kylmäaineen paine ja lämpötila laskevat, ts. kylmäaine höyrystyy. Tämä tapahtuu höyrystimessä, jossa kylmäaine sitoo itseensä lämpöä, höyrystimen läpi kiertävästä, kohteen jäähdytettävästä ilmasta. Kylmäainepiirin komponentit liitetään toisiinsa juottamalla ne huolellisesti kupariputkistoon. Kylmäainepiirissä on huoltoventtiilit kompressorin imupuolella ja nestelinjassa. E/1207/35A/18

19 Kylmäaine Kylmäaineena käytetään R-407C (HFC). Vaihtoehtoina ovat: R134a ja R22 (vain siellä missä käyttö sallittu). Kompressori Mäntäkompressoria käytetään TLF40 malleissa 400V/3Ph+N/50Hz syöttöjännitteellä. TLF40 malli 230V/1Ph/50Hz syöttöjännitteellä on varustettu rotaatiokompressorilla. Kaikissa muissa malleissa käytetään Scroll-kompressoria. Kompressoreissa koostuvat karkeasti ottaen sähkömoottorista ja mekaanisesta osasta, joka saa kylmäaineen pumppaamiseen tarvittavan voiman tästä sähkömoottorista. Mäntäkompressorien mekaanisessa osassa oleva mäntä liikkuu sylinterissä saaden aikaan puristus- tai imuvaiheen. Rotaatiokompressoreissa puristus ja imu saadaan aikaan staattorin sisällä pyörivän roottorin liukulamelleilla. Scroll-kompressoreissa pumppaava yksikkö koostuu kahdesta sisäkkäin olevasta spiraalista. Toinen spiraaleista tekee pyörivää liikettä paikoillaan pysyvää spiraalia vasten, jolloin spiraalien väliin jäävä tila on sekä imu- että puristusvaiheessa. Lauhdutin Lauhduttimessa luovutetaan kylmäaineeseen sitoutunut lämpö ympäristöön. Lauhdutin on lämmönvaihdin, joka koostuu kupariputkista ja alumiinilamelleista (ei sovi korrosoiviin tai suolaisiin olosuhteisiin). Suodatinkuivain Yhdistelmäsuodatin, jonka tarkoitus on suodattaa epäpuhtaudet ja asorboida kosteutta kylmäaineesta. Termostaattinen paisuntaventtiili Sovittaa kylmäaineen höyrystymispaineen höyrystimessä, sen hetkiselle lämpökuormalle sopivaksi. Paisuntaventtiili säädetään tehtaalla testiajon yhteydessä, eikä siihen ole tarpeen koskea myöhemmin. Höyrystin Höyrystimessä tapahtuu lämmön siirtyminen jäähdytettävästä ilmasta höyrystyneeseen kylmäaineeseen. Höyrystin koostuu kupariputkista ja alumiinilamelleista (ei sovi korrosoiviin tai suolaisiin olosuhteisiin). E/0108/35A/19

20 Painekytkin lauhduttimen puhaltimen ohjaukseen Suodatinkuivain Termostaattinen paisuntaventtiili Lauhdutinpuhallin Höyrystinpuhallin Höyrystin Lauhdutin HP kytkin LP kytkin Kompressori Jäätymissuojatermostaatti / anturi Säätötermostaatti / lämpötilaanturi E/1207/35A/20

21 2.5 Moottorit Kompressorit Sähkömoottori on kompressorin kuoren sisällä. Moottori on asennettu tärinänvaimentimille. Puhaltimet Puhaltimet ovat laakeroituja radiaalipuhaltimia muovisilla tai metallista valmistetuilla puhallinsiivillä. Puhaltimet on valmistettu standardin EN tai standardin EN mukaan (mallista riippuen). Puhaltimet on käsitelty muovisella korroosiosuojalla, B tai F luokan eristys (mallista riippuen) ja I luokan suojaus (standardin EN ja EN mukaan). Moottorien suojausluokat ovat IP42 (vain höyrystinpuhaltimet), IP44 ja IP54 laitteen mallista riippuen ja standardin DIN EN mukaan. Äänitasot ovat standardien DIN EN part 1 tai ISO 3745 mukaiset. Säätöpellin servomoottori Sähköinen servomoottori rajakatkaisijoilla ja ylikuormasuojauksella. Kosketussuojausluokka IP54, suojausluokka III. 2.6 Ohjaus-, valvonta- ja varolaitteet Kaikki varolaitteet ovat valmistusvaiheessa tehtaalla asetettu ja testattu, eikä niihin yleensä ole tarpeen tehdä muutoksia. Jos jostain erityisestä syystä on välttämätöntä tehdä muutoksia varolaitteisiin tai niiden asetuksiin, on lupa ja ohjeet näihin muutoksiin kysyttävä STULZin huolto-osastolta. Mahdolliset muutostyöt saa tehdä vain kyseiseen työhön pätevä ja opastettu henkilö. STULZ ilmastointilaitteissa on useita oikean toiminnan varmistavia varolaitteita. Näiden varolaitteiden toiminta on merkki laiteviasta tai häiriöstä laitteen toiminnassa. Tällöin on tärkeää eliminoida häiriön tai vian aiheuttaja, eikä säätää tai ohittaa varolaitetta. VAROITUS! Varolaitteiden ohittaminen on ehdottomasti kielletty. Varolaitteen ohittaminen voi aiheuttaa vaaraa ja johtaa välittömästi laitteen takuun raukeamiseen. Varmista laitteen jännitteettömyys ennen huolto- ja korjaustöiden aloittamista. Varmista laitteen jännitteettömyys myös työn aikana. Huolto-, korjaus- tai asennustyötä saa suorittaa vain ammattitaitoinen ja näihin laitteisiin riittävästi perehtynyt henkilö. E/0108/35A/21

22 Korkeapainekytkin Pysäyttää kompressorin kylmäainepiirin paineen noustessa yli katkaisurajan, OFF 29,5 bar ON 24,5 bar Matalapainekytkin Pysäyttää kompressorin kylmäainepiirin paineen laskiessa alle katkaisurajan, OFF 0,4 bar ON 1,5 bar Kontaktorit Kontaktorit ovat ohjausjännitteellä toimivia standardin IEC mukaisia moottorikytkimiä. Johdonsuoja-automaatit Oikosulku- ja moottorien ylivirtasuojaus. Säädettävät katkaisurajat. Sähkölämmittimen mekaaninen lämpösuoja (jos asennettu) Suojaa sähkölämmitintä ylikuumenemiselta. Katkaisee lämmittimen syöttöjännitteen pintalämpötilan noustessa liian korkeaksi. Termostaatin asetus on 90 C. Automaattinen muuntaja Tarpeellinen, jos syöttöjännite poikkeaa normaalista. Muuntaja mukauttaa syöttöjännitteen laitteelle sopivaksi. Muuntaja on valmistettu standardien EN60742 ja CEI14-6 mukaisesti. Muuntaja asennetaan laitteeseen, jos sille on riittävästi tilaa. E/1207/35A/22

23 VAKIOKOMPONENTIT ELEKTRONISELLA SÄÄDÖLLÄ C2020 I/O SÄÄDIN Tässä mikroprosessoripohjaisessa piirikortissa on sarja liittimiä, jotka ovat tarpeen säädettävien komponenttien (esim. venttiilit, kompressorit, puhaltimet) liittämiseksi säätimeen. Ohjausohjelmat ja asetukset on poltettu EEPROMiin, joten ne säilyvät sähkökatkonkin sattuessa. C2020 säädin sijaitsee laitteen sähkökeskuksessa ja sillä voidaan ohjata vain yhtä ilmastointilaitetta. Jopa viisi C2020 säädintä voidaan yhdistää toisiinsa LAN verkkoon esimerkiksi vuorottelukäyntiä varten. C2020 säätimeen on liitetty näyttö ja näppäimistö, joiden avulla voidaan seurata laitteen toimintaa ja saadaan tiedot mahdollisissa vikatilanteissa. Tilaamalla option KPDC1010BI näppäimistö on asennettuna Tel-Air-2 laitteiden etupaneeliin ja näppäimistöä voidaan käyttää avaamatta laitteen suojapaneeleita. Lisäosan ACTKPDC1010 tilaamalla, näppäimistö toimitetaan erilliseen muovikoteloon asennettuna. Jos kaksi tai useampi laite on kytketty toisiinsa LAN verkkoon, tarvitaan ainoastaan yksi master säätimeen liitetty näppäimistö, jolla voidaan käyttää kaikkia samaan verkkoon kuuluvia laitteita. C2020 säädin voidaan liittää (optio) myös ulkopuoliseen kiinteistövalvontajärjestelmään sarjaportin kautta. HUOM: säätimen laitekohtaiset sisään- ja ulostuloliitännät tarkemmin kunkin laitteen mukana tulevan manuaalin sähkökaavioissa. E/0108/35A/23

24 Suodatinvahti RFS ilman virtaushälytys FL Ilmoittaa säätimen näytöllä ilmansuodattimen huoltotarpeesta. Alue : mbar Differenssi. : 0.2 mbar + 15% P1 : Connection of the high pressure P2 : Connection of the low pressure Säätö: Laitteen keskellä olevasta säätöruuvista säädetään haluttu paine-ero, jossa hälytys aktivoituu. Tekniset tiedot: Syöttöjännite: Kosteus: Toimintalämpötila-alue: Maksimi paine: Liittimet: Kotelointi: Tiiveys: Suojausluokka: Välikalvo: Paineliitäntä: 1.5 (0.4) A; 250 Vac A; 24 Vac % RH. -20/+85 C 50 mbar Mikrokytkin varustettuna AgCdO liittimillä (on/off) Muovia IP54 I Silikonia Ø 6 mm Johdotus : Kontakti 3-1 avautuu, kun paine-ero kasvaa yli asetusarvon. Samanaikaisesti kontakti 3-2 sulkeutuu ja hälytyssignaali aktivoituu. E/1207/35A/24

25 3. Kuljetuspakkauksen purkaminen ja laitteen tarkastus STULZin toimitusehto on ex works. Kaikki laitteet tarkastetaan ja pakataan huolellisesti ennen kuljetusta. Tarkasta laite sitä vastaanottaessasi ja varmista, että sitä on kuljetettu oikein. Merkitse väärä kuljetustapa rahtikirjaan. Tarkasta laite ja merkitse mahdolliset vauriot rahtikirjaan. Poista kuljetuspakkaus ja tarkasta, ettei laitteen ulkopinnassa ole naarmuja tai kolhuja ja, että kaikki osat ovat tallella. Tarkasta myös ettei laitteessa näy öljytahroja. Ennen kuljetuspakkauksen poisheittämistä, varmista ettet hävitä laitteen mukana tulleita dokumentteja tai laitteen osia. Kaikista vaurioista on reklamoitava kuljetusliikettä kahdeksan päivän sisällä laitteen vastaanotosta. Kuljetusliike on vastuussa kuljetuksessa tapahtuneista vahingoista. STULZ ei ole vastuussa kuljetusvaurioista, mutta antaa kaiken mahdollisen tuen asian selvittämisesksi. HUOM. Laitetta ei voi palauttaa ilman STULZin suostumusta. Mahdollisissa ongelmatilanteissa, ottakaa yhteyttä laitteen myyjään. HUOM: Jos laitetta ei asenneta heti vastaanoton jälkeen tai se lähetetään edelleen asennettavaksi muualle, tarkastakaa laite kuitenkin purkamalla tehtaan kuljetuspakkaus. Huomautus! Pakkausjätteet on hävitettävä asianmukaisesti. E/0108/35A/25

26 4. Varoitukset ja turvallisuusohjeet Tel-Air-2 tuoteryhmän laitteet on suunniteltu toimimaan seinäasenteisina ja pystyasennossa. Kaikissa malleissa on kompressorin oltava aina pystyasennossa. Jäähdytyslaitteita ei saa koskaan käyttää tai kuljettaa muuten kuin suunnitellussa asennossa. VAROITUS! Älä koskaan käytä laitetta, jos olet havainnut siinä kylmäainevuodon. Öljytahrat ovat merkkejä kylmäainevuodoista. Laitetta ei saa käynnistää ennen perusteellista tarkastusta ja korjausta, jos laitteessa on havaittavissa öljytahroja. 4.1 Laitteen käsittelyyn liittyvät varoitukset Pakattua laitetta voi siirtää trukilla. Pakkaamatonta laitetta on siirrettävä nostoliinojen avulla. E/1207/35A/26

27 4.2 Asennukseen ja huoltoon liittyvät varoitukset Jäähdytyslaitteiden asennus ja käsittely voi olla vaarallista, johtuen kylmäaineesta ja sähkölaitteista. Ainoastaan ammattitaitoiset henkilöt saavat korjata tai huoltaa näitä laitteita. Käyttäjä tai muu ammattitaidoton henkilö saa huoltotoimenpiteenä ainoastaan vaihtaa ilmansuodattimen. Kaikki muut huolto- ja korjaustoimenpiteet saa suorittaa ainoastaan riittävän pätevyyden jäähdytyslaitteisiin omaava henkilö. Ennen laitteeseen tehtäviä toimenpiteitä tutustu käyttö- ja huolto-ohjeisiin ja noudata turvallisuusohjeita. VAROITUS! Katkaise laitteen syöttöjännite ennen laitteelle tehtäviä muita korjaus- tai huoltotoimenpiteitä. 5. Asennus Pura laite kuljetuspakkauksesta vahingoittamatta laitetta. Älä hävitä laitteen osia tai dokumentteja pakkausjätteiden mukana. Tarkasta, että syöttöjännite on suunnitelmien mukainen. 5.1 Laitteen paikoilleen asennus 1. Tel-Air-2 laitteet on asennettava sisätiloihin. 2. Tarkasta että: laitteen ympärillä on riittävät asennus- ja huoltotilat. Minimi huoltotilat on ilmoitettu tämän manuaalin loppuosassa. lattia kantaa laitteen painon asennustila on puhdas laitteen lähellä ei ole lämmönlähteitä asennustila on vesitiivis laitteen ilmankierto on riittävä laite ei ole suoraan korotetun lattian päällä, vaan on erillisellä jalustalla tärinän siirtymisen ehkäisemiseksi muihin laitteisiin laite on asennettu suoraan oikean toiminnan ja kondenssiveden poistumisen varmistamiseksi. VAROITUS! Osittainenkin kuuman lauhdeilman takaisinvirtaus on ehdottomasti ehkäistävä. Tästä voi olla seurauksena turhia varolaitepysäytyksiä, tehon heikkenemistä ja lisääntynyttä sähkönkulutusta. Tämänkaltainen laitteen toiminta voi olla haitallista myös kompressorille. E/0108/35A/27

28 VAROITUS! Älä tuki ilman puhallus- tai imuaukkoja. 3. Tee lauhde-/vapaajäähdytysilman puhallus- ja imuaukot tämän manuaalin ohjeiden ja mittakuvien mukaan. 4. TLD mallisissa laitteissa on tehtävä ilman puhallusaukko myös lattiaan laitteen alle. VAROITUS! Ennen töiden aloittamista katkaise laitteen kaikki syöttöjännitteet. Ennen ruuvien tai läpivientireikien porausta varmista, ettet vahingoita laitteen muita komponentteja. 5. Suojaa jäähdytettävän tilan ulkoseinän ilma-aukot sateelta 6. Liimaa tiiviste ilma-aukkojen reunoille jäähdytettävän tilan sisäpuolelle. Kiinnitettävä tiiviste on etyleeni propyleeniä ja se on 3 mm paksu and 10 mm leveä. 7. Kiinnitä laitteen mukana tuleva kondenssiveden poistoputki laitteen takana olevaan yhteeseen. Kondenssivesiputken ulosjohtamiseksi jäähdytettävän tilan seinään on tehtävä reikä asennusohjeiden mukaan. Varmista kondenssivesiviemäröinnin toimivuus. 8. Asenna yksikkö seinää vasten siten, että lauhdeilma-aukot laitteessa ja seinässä ovat kohdakkain. Tämän jälkeen, kiinnitä laite yläkannakkeestaan sopivilla ruuveilla (kiinnityskohdat on ilmoitettu tämän ohjeen lopussa olevissa mittakuvissa). Tämän lisäksi, jos tarpeen laite voidaan kiinnittää lattiaan laitteen pohjassa olevista kiinnitysreiistä (kiinnityskohdat on ilmoitettu TLD mallien lattialäpivientien mittakuvissa tämän ohjeen lopussa). 9. Kiinnitä ilmasäleiköt paikoilleen vasta sähkötöiden jälkeen. E/1207/35A/28

29 5.2 Vesiliitännät VAROITUS! Varmista, ettei kondenssivesiputkitus vaikuta ilmankiertoon. Ammattitaitoisen ja laitteeseen perehtyneen henkilön on tehtävät kytkennät. h > 0 mm Käytä sisähalkaisijaltaan vähintään 14mm:n muoviputkea. Liitä putket laitteen takana olevaan yhteeseen. Varmista kondenssivesiputkessa vähintään 2%:n kaato. E/0108/35A/29

30 5.3 Sähköliitännät VAROITUS! Varmista mittaamalla, että syöttöjännite vastaa tyyppikilvessä ilmoitettua, ennenkuin kytket laitteeseen jännitteen. Laite on varustettava turvakytkimellä ja syöttökaapeli oikein mitoitetuilla sulakkeilla tai johdonsuoja-automaateilla. C2020 säätimen näppäimistön (jos käytössä) ON/OFF-painike on ainoastaan laitteen käynnistämiseen ja pysäyttämiseen eikä sitä voi käyttää turvakytkimenä laitetta huollettaessa. Huolto- ja korjaustoimenpiteet on tehtävä jännitteettömään laitteeseen. Sähkötöitä saa tehdä vain riittävän ammattitaitoinen ja pätevä henkilö. Laitteisto on maadoitettava luotettavasti. Laitteiston sähkötöissä on noudatettava seuraavia määräyksiä: Laiteturvallisuusdirektiivi (EEC 98/37/EC) Matalajännitedirektiivi (EEC 73/23) Sähkölaitteiden yhteensopivuusdirektiivi (EEC 89/336) Kansalliset lait, asetukset, määräykset ja ohjeet Mittaa syöttöjännite ja taajuus. Varmista, että syöttöjännite ja taajuus vastaavat laitteen tyyppikilvessä ilmoitettua. Katkaise kaikki syöttö- ja ohjausjännitteet ennen laitteelle tehtäviä huoltotoimenpiteitä. Valitse ja mitoita liitäntäkaapelit EN standardien mukaan. Erota syöttö- ja ohjauskaapelit (heikkovirta) toisistaan. Varusta syöttökaapeli C-käyrän johdonsuoja-automaatilla ja turvakytkimellä (mitoitustaulukko seuraavalla sivulla). Varusta myös varavoiman syöttökaapeli (jos asennettu) C-käyrän johdonsuoja-automaatilla ja turvakytkimellä (mitoitustaulukko seuraavalla sivulla). Mitoita syöttökaapeli oikein (kts. taulukko seuraavalla sivulla). Kaapelien on oltava paikallisten normien mukaisia. Varmista tasajännitesyöttöjen (DC power supply) napaisuus huolellisesti sähkökaavioiden mukaisesti. E/1207/35A/30

31 Tarkasta syöttöjännitteen vaihejärjestys. Oikea vaihejärjestys on tärkeä kolmivaiheisen scroll kompressorin oikean pyörimissuunnan takaamiseksi. Pyörimissuunta voidaan tarkastaa helposti kuuntelemalla kompressorin käyntiääntä: jos käyntiääni on epätavallisen voimakas on vaihejärjestys väärä. Toinen tapa tarkastaa pyörimissuunta on mitata lauhdeilman ulospuhalluslämpötila. Jos se on selvästi korkeampi kuin ulkolämpötila, on kompressorin pyörimissuunta oikein. Muussa tapauksessa vaihejärjestys on väärä ja se pitää vaihtaa. HUOMIO! Tarkastusten laiminlyönti saattaa aiheuttaa laitevikoja ja toimintahäiriöitä ja johtaa takuun raukeamiseen. Syöttökaapelit on kytkettävä niille varattuihin liittimiin laitteen sähkökotelossa. Kaapelit on tuotava laitteeseen ja asennettava laitteessa seuraavien sivujen ohjeiden mukaisesti. Kaapeleiden läpivientilaippa sijaitsee laitteen yläosassa, paluuilman imuaukon takana. Tässä laipassa on myös läpiviennit ohjaus- säätö- ja hälytyskaapeleille, jotka kytketään laitteen sähkökoteloon. Kaikki laitteen digitaaliset lähdöt ovat potentiaalivapaita kosketinlähtöjä seuraavasti: maksimi jännite = 24V AC / 48V DC, maksimi virta = 1A. Kaikki digitaaliset tulot vaativat ulkopuolisen potentiaalivapaan kärkitiedon ko. tuloliittimiin kytketyltä laitteelta. I/O liitännät C1 ja C2 ovat SUB-D tyyppiä. ACTADAPT lisäosa on saatavana SUB-D liittimien muuttamiseksi ruuviliittimiksi (osa 10: Optiot). E/0108/35A/31

32 MALLI SYÖTTÖ- Turvalaitteiden mitoitus JÄNNITE Syöttökaapeli Varavoima 48V DC TLF40 400V/3Ph+N/50Hz 16 A / 4 napainen TLU40 230V/1Ph/50Hz 16 A / 2 napainen 10 A TLF60 400V/3Ph+N/50Hz 16 A / 4 napainen TLU60 230V/1Ph/50Hz 16 A / 2 napainen 10 A TLF80 400V/3Ph+N/50Hz 16 A / 4 napainen TLU80 230V/1Ph/50Hz 25 A / 2 napainen 16 A TLF90 400V/3Ph+N/50Hz 16 A / 4 napainen TLU90 230V/1Ph/50Hz 25 A / 2 napainen 16 A TLFA2 400V/3Ph+N/50Hz 16 A / 4 napainen TLUA2 230V/1Ph/50Hz 40 A / 2 napainen 16 A TLFA4 400V/3Ph+N/50Hz 25 A / 4 napainen TLUA4 230V/1Ph/50Hz 40 A / 2 napainen 16 A Turvakytkimien mitoitus MALLI SYÖTTÖJÄNNITE Johtimien poikkipinta-ala (moninapainen) Syöttökaapeli Varavoima 48V DC TLF40 400V/3Ph+N/50Hz 1,5 mm 2 TLU40 230V/1Ph/50Hz 2,5 mm 2 1,5 mm 2 TLF60 400V/3Ph+N/50Hz 1,5 mm 2 TLU60 230V/1Ph/50Hz 2,5 mm 2 1,5 mm 2 TLF80 400V/3Ph+N/50Hz 2,5 mm 2 TLU80 230V/1Ph/50Hz 4,0 mm 2 2,5 mm 2 TLF90 400V/3Ph+N/50Hz 2,5 mm 2 TLU90 230V/1Ph/50Hz 4,0 mm 2 2,5 mm 2 TLFA2 400V/3Ph+N/50Hz 2,5 mm 2 TLUA2 230V/1Ph/50Hz 6,0 mm 2 2,5 mm 2 TLFA4 400V/3Ph+N/50Hz 2,5 mm 2 TLUA4 230V/1Ph/50Hz 6,0 mm 2 2,5 mm 2 Syöttökaapeleiden mitoitus E/1207/35A/32

33 TLF / TLD TLF / TLD 80-A4 Syöttö- ja ohjauskaapeleiden läpivientilaippa Kaapeleiden asennusreitit TLF / TLD malleissa E/0108/35A/33

34 TLU TLU 80-A4 Syöttö- ja ohjauskaapeleiden läpivientilaippa Kaapeleiden asennusreitit TLU mallissa E/1207/35A/34

35 SUB-D LIITIN C1 1/14 Varoitus 2/15 Matalapaine 3/16 Korkeapaine 4/17 Ilmavirtaus 5/18 Suodatinvahti 6/19 Korkea lämpötila 7/20 Matala lämpötila 8/21 Korkea kosteus 9/22 Hälytys Muut liittimet ei käytössä SUB-D LIITIN C2 1/9 Sisäinen kosteusanturi 2/10 Ulkoinen kosteusanturi (HUOM 3) 3/11 Savu- / Palohälytys 4/12 Ovi auki (HUOM 3) 5/13 Ulkoinen on-off Muut liittimet ei käytössä SYÖTTÖKAAPELI VARAVOIMA LAN VERKKO KÄYTTÖ- PÄÄTE Läpiviennit Rinnankäyttö Näppäimistö Liittimien sijainti HUOM 1: Kaikki DO-lähdöt ovat potentiaalivapaita kosketintietoja, joiden maksimi jännite on 24V AC / 48V DC ja maksimi virrankesto 1A. Kaikki DI-tulot vaativat potentiaalivapaan kosketintiedon siihen kytketyltä laitteelta. Kosteusanturien analogisen viestin tulee olla 4 20mA / 27V DC. HUOM 2: I/O viestiliittimet C1 ja C2 ovat SUB-D tyyppiä. ACTADAPT lisäosa on saatavana SUB-D liittimien muuttamiseksi ruuviliittimiksi (luku 10: Optiot). HUOM 3: ACTRAS lisäosa edellyttää liittimien 2/10/12 liittämistä C2020 säätimeen. Tämän vuoksi lisäosan ACTRAS ollessa käytössä, ulkoinen kosteusanturi ja oviauki liitännät eivät ole mahdollisia. E/0108/35A/35

36 6. Käynnistys Ennen käynnistystä asenna ja kytke järjestelmä tämän ohjeen asennusosion ohjeiden mukaan. Varmista, että laite on jännitteetön. Tarkasta, että kaikki kytkimet ja ohjaussulakkeet ovat pois päältä. Tarkasta kaikki sähköliitännät, erityisesti maadoitus. Tarkasta kontaktorien liikkuvuus. Kytke syöttöjännite laitteeseen. Kytke ohjaussulakkeet yksitellen, samoin puhaltimen ja kompressorin syöttöjännitteet. Mittaa vaihejännitteet pääsyötöstä ja varavoimasta (jos käytössä). Ennen ensimmäistä käynnistystä tai pitkän seisokin jälkeen on kampikammion lämmitin oltava päällä 3-4 tuntia, jos laite on ollut alttiina alle 0ºC:n lämpötiloille. Tässä vaiheessa laitteen ohjauskeskus tehdään jännitteiseksi ja eri komponenttien toimivuus voidaan tarkastaa. Asennusvaiheessa tehtävät tarkastustoimenpiteet on selostettu seuraavassa kappaleessa. Lisäohjeet löytyvät C2020 säätimen käyttöohjeesta. Aseta haluttu paluuilman lämpötila säätimen näytölle. Paina näytön ON-OFF painiketta käynnistääksesi laitteen. Noin 20 minuutin käynnin jälkeen tarkasta kylmäainepiiri vuotojen varalta. Jos havaitset vuotoja, korjaa ne ja täytä laitteeseen kylmäainetta tyyppikilvessä ilmoitettu määrä. Mittaa laitteen ottovirrat ja vertaa niitä tyyppikilvessä ilmoitettuihin arvoihin. Tarkasta laitteen kaikkien komponenttien ottovirrat ja jännitteet. Tarkasta kompressorin pyörimissuunta, kuten aikaisemmin on neuvottu. Jos pyörimissuunta on väärä, vaihda vaihejärjestystä. Täytä laitteen mukana tuleva käynnistyspöytäkirja ja lähetä siitä kopio pöytäkirjassa olevaan osoitteeseen. Kun laite toimii täydellä teholla: 1) tarkasta, ettei laitteessa ole voimassaolevia hälytyksiä 2) varmista ettei lämmin lauhdeilma pääse palaamaan laitteeseen 3) tarkasta puhaltimien toiminta 4) mittaa syöttöjännite laitteen ollessa käynnissä ja varmista, että se on tyyppikilvessä ilmoitetuissa rajoissa 5) varmista, että laitos toimii suunnitellulla tavalla (kuvaus seuraavissa osissa). E/1207/35A/36

37 Laitteen jännitteettömäksi tekeminen Katkaise laitteelta kaikki syöttöjännitteet. VAROITUS! C2020 säätimen näytön ON/OFF painike on ainoastaa laitteen pysäyttämistä ja käynnistämistä varten. Sitä ei siis voi käyttää turvalaitteena laitteen huoltojen ja korjausten aikana. E/0108/35A/37

38 Ohjauspiirikortin asetusten perustoiminnot HUOM 1: User Setup valikkoon pääsemiseksi (parametrit Sxx) ei tarvita salasanaa, ellei sitä erityisesti määritetä parametrissä S27. I/O Setup valikkoon (parametrit Ixx) ja Manufacturer Setup valikkoon (parametrit Mxx), pääsee salasanalla 111, ellei arvoa muuteta. Salasanalla 111 pääsee muuttamaan ainoastaan näiden valikoiden käynnistykseen ja huoltoon liittyviä parametrejä. HUOM 2: Ohjelmaversiosta STUTLC09.xx alkaen, rinnankäyttöparametrejä (kts. seuraava kappale) on muutettu seuraavasti: M02:sta tulee M03 M03:sta tulee M04 M04:sta tulee M05 M05:sta tulee M06 Rinnankäyttö Kuinka kytkeä ja konfiguroida 1) Kaksi laitetta a) Kytkentä Kytke 1 laitteen Rinnankäyttö LAN liittimeen rinnankäyttökaapeli ja tee sama laitteeseen 2. Liitin sijaitsee sähköliitäntälaipassa. ACTSEQC2 b) Jomppien asetukset Jompit TU2 ja TD2 molempien laitteiden säätimien C2020-korteilla täytyy sulkea. Jompin TL2 täytyy olla auki. E/1207/35A/38

39 c) Konfigurointi Käytä 1. laitteen näppäimistöä. C2020:n pääsivulla paina SET. Valitaksesi 1 laitetta käytä nuolipainikkeita ylös/alas, paina SET uudestaan. Paina Menu valitaksesi valikon. Paina kerran nuoli ylös painiketta päästäksesi Manufacturer Menu valikkoon, tämän jälkeen paina SET. Valitse salasana nuoli-ylös/-alas painikkeilla ja paina SET salasanan vahvistukseksi. Käytä nuoli-ylös/-alas painikkeita seuraavan konfigurointivalikon valitsemiseen. Mene M05:seen, paina SET, muuta arvo 1 tai 2 nuolinäppäimillä, paina SET vahvistaaksesi (M06 valitsee vuorottelun, joko laitteen käyttötuntien 1, tai puhaltimen käyttötuntien 2 mukaan). Konfiguroi M01=1 laitteelle 1 (M01 on laitteen rinnankäytön osoite). Konfiguroi M02=2 (M02 ilmoittaa järjestelmässä olevien laitteiden lukumäärän). Konfiguroi M03=2 (M03 ilmoittaa yhtäaikaa käynnissä olevien laitteiden lukumäärän). Paina ESC kahdesti päästäksesi lähtötilaan. Käytä 2. laitteen näppäimistöä Konfiguroi M01= 2 toiselle laitteelle. Konfiguroi M05,02,03 kuten 1. laitteen osalta neuvottiin. 2) Kolmesta viiteen laitetta a) Kytkentä Connect the socket Sequencing LAN of unit 1 with the ACTSPLITTER, which has to be used on all units between first and last unit. Connect the socket Sequencing LAN of the last unit with the ACTSPLITTER on the second last unit. Connect the ACTSPLITTER of the unit between first and last unit directly from ACTSPLITTER to ACTSPLITTER. You find the sockets on the electrical connection panel. ACTSPLITTER 3 laitteen rinnankäyttö ACTSEQC2 ACTSEQC2 ACTSPLITTER ACTSPLITTER 4 laitteen rinnankäyttö ACTSEQC2 ACTSEQC2 ACTSEQC2 E/0108/35A/39

40 ACTSPLITTER ACTSPLITTER ACTSPLITTER ACTSEQC2 ACTSEQC2 ACTSEQC2 ACTSEQC2 5 laitteen rinnankäyttö b) Jomppien asetukset Jomppien TU2 ja TD2 ensimmäisen ja viimeisen laitteen C2020-korteilla täytyy olla kiinni. Järjestelmän muissa laitteissa nämä jompit on oltava auki. Jompin TL2 on oltava auki kaikissa laitteissa. Ensimmäinen ja viimeinen: Muut laitteet: c) Konfigurointi Toimi samoin kuin kahden laitteen konfiguroinnin kanssa. Konfiguroi M05=1 tai 2 kaikkiin laitteisiin. Konfiguroi M01=1 ensimmäiseen, 2 toiseen, 3 kolmanteen, 4 neljänteen ja 5 viidenteen laitteeseen. Konfiguroi M02=3 tai 4 tai 5, riippuen järjestelmän laitteiden lukumäärästä. Konfiguroi M03=2, 3 tai 4 jos järjestelmässä on 3, 4 tai 5 laitetta. Tällöin järjestelmässä on yksi laite varalla, jos joku muu laitteista pysähtyy hälytyksen seurauksena. 3) Vuorottelujaksotus Jos järjestelmän vuorottelujaksotuksen 24h oletusarvoa M04 halutaan muuttaa, se on tehtävä järjestelmän kaikkiin laitteisiin. E/1207/35A/40

41 Päänäytöt Ensimmäisessä näytössä on seuraavat tiedot: 1. Valmistajan nimi (esim. Stulz ) 2. Säätimen tyyppi ( Controller C1010/C2020 ) 3. Ohjelmistoversio 4. Asiakkaan versio (vakio / tuoteryhmä / asiakkaan merkki) ** STULZ ** CONTROLLER C2020 STUTLCXX.YY STD Käynnistysvaiheen jälkeen ilmestyy uusi näyttö, jossa on joidenkin järjestelmäparametrien arvoja. NUOLIPAINIKKEILLA liikutaan eri näyttötietojen (lämpötilat, kosteus, ym..) välillä. E/0108/35A/41

42 Seuraavassa on esitelty kaikki päänäytöt. ** STULZ ** CONTROLLER C2020 STUTLCXX.YY STD 01/04/07 13:30 Room Temp C Ext. Temp C SYSTEM ON 01/04/07 13:30 RH: Room 30.0 Ext 50.0% SET RH: 50% OFF SYSTEM ON RH = suhteellinen kosteus SET RH = kosteuden asetusarvo (S05) OFF = kuivauksen tila 01/04/07 13:30 FAN COND. 0% TC=28.0 C SET=35 C SYSTEM ON FAN COND. = lauhdutinpuhaltimen nopeus TC = lauhduttimen lämpötila SET = lauhdutuksen asetusarvo 01/04/07 13:30 CP OFF VE ON HEATER OFF SYSTEM ON CP = kompressorin tila VE = höyrystinpuhaltimen tila HEATER = lämmittimien tila 01/04/07 13:30 FREE COOLING: 20% TE=25.0 C TM= --.- C SYSTEM ON FREE COOLING = säätöpellin asento TE= höyrystimen lämpötila TM = paluuilman lämpötila (ei saatavissa vakiolaitteissa) E/1207/35A/42

43 Asetusarvojen muuttaminen Toimi seuraavasti: 01/04/07 13:30 Room Temp. 25 C Ext. Temp. -- SYSTEM ON Ennen valikkoon pääsyä, näyttö on kuten vasemmalla. Paina MENU painiketta päästäksesi valikkoon. Main Menu UK Please select the Menu program USER SETUP Näyttö on kuten vasemmalla. Painamalla (UP) ja (DOWN) painikkeita voit liikkua C2020 säätimen eri valikoiden välillä. Kun pääset USER SETUP valikkoon (vilkkuu näytön viimeisellä rivillä) paina SET painiketta. USER SETUP Cooling Set Point 25 C S1 Nyt olet USER SETUP valikossa. Painamalla (UP) ja (DOWN) painikkeita voit liikkua eri parametrien välillä. Kaikkia parametrejä muutetaan samalla tavalla. Seuraavassa on esimerkki lämpötilan asetusarvon muuttamisesta jäähdytyksessä. Valitse nuolipainikkeella TEMPERATURE SETPOINT COOLING parametri. Paina SET painiketta. Näytön alin rivi (nykyinen arvo) alkaa vilkkua. _ Muuta asetusarvoa (UP) ja (DOWN) painikkeilla. Vahvista muutos painamalla SET painiketta. Samalla tavalla muutetaan kaikkia asetusarvoja USER SETUP valikossa. Seuraavassa listassa kaikki tämän valikon muutettavat asetusarvot. E/0108/35A/43

44 IdCode Näyttö Kuvaus Alue Tehdasasetus S01. Cooling set point S02. Second cooling set point Jäähdytyksen tai vapaajäähdytyksen lämpötilan asetusarvo Kuten edellä, jos käytössä on toinen imuilman lämpötila-anturi muuttuva TLF/D: 30 TLU: 25 C muuttuva 25 C S03. Heating set point Lämmittimen asetusarvo muuttuva 15 C S04. Second Heater Set point S05. Humidity Set point Toisen lämmittimen asetusarvo -999/ C Kostutuksen asetusarvo muuttuva 40 % Yksikkö S06. Cooling Band S07. Heating Band S08. Humidity Band S09. Alarm limit low temperature S10. Hysteresis of low temp. alarm S11. Alarm limit high temperature S12. Hysteresis of high temp. alarm S13. Alarm limit max temperature S14. Hysteresis of max temp. alarm Jäähdytyksen asetusarvon eroalue Lämmityksen asetusarvon eroalue Kostutuksen asetusarvon eroalue Matalan lämpötilan hälytyksen asetusarvo Edellisen asetusarvon hystereesi Korkean lämpötilan hälytyksen asetusarvo Edellisen asetusarvon hystereesi Maksimi lämpötilan hälytyksen asetusarvo Edellisen asetusarvon hystereesi 0/20 5 C 0/20 5 C 0/ % -999/999 5 C 0/30 5 C -999/ C 0/30 5 C -999/ C 0/30 5 C S15. Alarm limit low humidity Matalan kosteuden hälytyksen asetusarvo 0/ % E/1207/35A/44

45 IdCode Näyttö Kuvaus Alue Tehdasasetus S16. Alarm limit high humidity Korkean kosteuden asetusarvo 0/ % Yksikkö S17. Alarm delay (humid.-temper.) Hälytysviive (lämpötila, kosteus) 0/ sec. S18. Intrusion-vibration alarm delay Muiden hälytysten viive 0/ sec. S19. Limit supply temp. In free-cooling mode S20. Language selection Kielivalinta S21. Setting clock Hour Imuilman lämpötilarajoitus vapaajäähdytyksellä -999/ 999 UK/DE/ITA /FR/ES/ POR/PL 30 C UK - Tunnit 0/23 0 H S22. Setting clock Minute S23. Setting clock Day S24. Setting clock Month S25. Setting clock Year Minuutit 0/59 5 min. Päivä 1/31 1 Kuukausi 1/12 1 Vuosi 0000/ S26. Setting Clock Day Of the Week Viikonpäivä 6=lauantai) (0=sunnuntai, 0/6 0 S27. Password User System user valikon salasana jos 0 salasanaa ei tarvita -999/ E/0108/35A/45

46 Antureiden kalibrointi Kosteus- ja lämpötila-antureiden kalibrointi tapahtuu seuraavasti: Käynnistä höyrystinpuhallin (aloita masterista, jos järjestelmässä on useampia laitteita kytkettynä LAN verkkoon). Paina MENU ja DOWN nuolta kuusi kertaa. Näyttöön tulee SYSTEM MAINTENANCE viesti. Paina SET päästäksesi valikkoon. Näyttöön tulee MANUAL CONTROL viesti. Paina SET päästäksesi valikkoon. Paina DOWN nuolta kuusi kertaa, sitten SET ja aseta höyrystimen puhaltimen nopeudeksi 100%. Paina SET" uudestaan tallentaaksesi ja poistuaksesi puhallinnopeuden asetuksesta. Paina DOWN nuolta kerran ja paina SET valitaksesi käsikäyttöajan käyttäen nuolipainikkeita. Lue näytöstä lämpötila- tai kosteusarvo, jonka haluat kalibroida (esimerkiksi: interior temperature näytöllä = 25 C). Käytä toista mittalaitetta todellisen arvon mittaamiseen kalibroitavan anturin lähellä (esimerkiksi: mitattu lämpötila = 23 C). Laske korjausarvo mitattu arvo näytön arvo (esimerkiksi: 23 C - 25 C = -2 C). Käytä ensimmäisen laitteen näppäimistöä. Paina SET C2020 säätimen perusnäytössä ja valitse ensimmäinen laite käyttäen nuolipainikkeita ja paina SET uudestaan. Paina Menu. Paina UP nuolta kaksi kertaa päästäksesi I/O valikkoon ja sitten paina SET. Valitse salasana nuolipainikkeilla ja paina SET vahvistaaksesi. Käytä nuolipainikkeita päästäksesi muutettaviin parametreihin. Valitse I03 ja paina SET. Parametrin arvo vilkkuu. Muuta parametrin arvo nuolipainikkeilla käyttäen laskettua korjausarvoa (esimerkissä -2 C). Sitten paina SET vahvistaaksesi. Toimi samalla tavalla, jos haluat kalibroida laitteen muita antureita. I05= Ulkolämpötila-anturin korjausarvo. I06= Kosteusanturin korjausarvo (jos käytössä). I08= Ulkopuolisen kosteusanturin korjausarvo (jos käytössä). Jos haluat kalibroida järjestelmän muiden laitteiden (toisen, kolmannen, jne) antureita, kytke näppäimistö ko. laitteeseen tai: Pidä näppäimistö kytkettynä järjestelmän ensimmäiseen laitteeseen. Paina SET C2020 säätimen perusnäytössä valitaksesi laite 2 (tai 3, 4, 5) käyttäen nuolipainikkeita. Sitten paina SET uudestaan. Nyt voit tehdä muutokset kuten järjestelmän ensimmäiseen laitteeseen. Huomioi: muutosten jälkeen palauta näppäimistö ensimmäisen laitteen näyttötilaan. HUOM: Parhaat tulokset saadaan, jos kaikilla laitteilla on samat toimitaolosuhteet. Käynnistä kaikkien laitteiden puhaltimet sekoittaaksesi ilman tehokkaasti. Kalibroi ensin master yksikkö ja käytä samoja laskettuja korjausarvoja muissa laitteissa. E/1207/35A/46

VEDENJÄÄHDYTYSKONEET JA LÄMPÖPUMPUT. mallisto SMART. Asennus-, käyttö- ja ylläpito-ohje I_SMT_0909_FI. Ohjekirjan koodi: Julkaisu / Versio:

VEDENJÄÄHDYTYSKONEET JA LÄMPÖPUMPUT. mallisto SMART. Asennus-, käyttö- ja ylläpito-ohje I_SMT_0909_FI. Ohjekirjan koodi: Julkaisu / Versio: VEDENJÄÄHDYTYSKONEET JA LÄMPÖPUMPUT mallisto SMART FI Asennus-, käyttö- ja ylläpito-ohje Ohjekirjan koodi: I_SMT_0909_FI Julkaisu / Versio: Sarjanumero: HAKEMISTO 1 YLEISET VAROITUKSET... 3 1.1 YLEISET

Lisätiedot

MANUAALI. Vakioilmastointikojeet Air conditioners. Käyttö- ja huolto-ohjeet Use and maintenance manual. Personal. Master. Console. Pegasus.

MANUAALI. Vakioilmastointikojeet Air conditioners. Käyttö- ja huolto-ohjeet Use and maintenance manual. Personal. Master. Console. Pegasus. MANUAALI Käyttö- ja huolto-ohjeet Use and maintenance manual Vakioilmastointikojeet Air conditioners Personal Console Modulus Slim Over Compact Master Pegasus Flexiclim Unipac Roof Top RC GROUP SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SÄHKÖKAAPIN JÄÄHDYTINLAITTEET MALLIT: EVE - EHE

SÄHKÖKAAPIN JÄÄHDYTINLAITTEET MALLIT: EVE - EHE SÄHKÖKAAPIN JÄÄHDYTINLAITTEET MALLIT: EVE - EHE STULZ SpA - via Torricelli, 3 37067 Valeggio sul Mincio (VR) - Italy Puh: +39 045 6331600 - faksi: +39 045 6331635 - www.cosmotec.it SISÄLLYSLUETTELO 1.

Lisätiedot

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE NILAN EC9 731396B EC9 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 JOHDANTO Tämän oppaan tarkoitus on antaa lyhyt ja selkeä kuvaus CTS 600

Lisätiedot

Asentajan käsikirja. JÄMÄ Moon 14 ja 20 kw. Ilma/vesi-lämpöpumppu

Asentajan käsikirja. JÄMÄ Moon 14 ja 20 kw. Ilma/vesi-lämpöpumppu Asentajan käsikirja kw Ilma/vesi-lämpöpumppu L E K 5360108 5360127 Sisällys 1 Tärkeää 2 Turvallisuustiedot 2 2 Toimitus ja käsittely 7 Kuljetus ja säilytys 7 Asennus 7 Mukana toimitetut komponentit 10

Lisätiedot

Asennusohje DHP-S VMGFB220

Asennusohje DHP-S VMGFB220 Asennusohje DHP-S VMGFB220 Ellei tätä ohjetta noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/ S:n voimassaolevien takuuehtojen mukainen takuu ei ole voimassa. Danfoss A/S pidättää oikeudet osien ja teknisten

Lisätiedot

RE01 1445FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

RE01 1445FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa RE01 1445FI Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Yleistä asennus- ja käyttöohjeesta...3

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa. DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1

KÄYTTÖOPAS. Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa. DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1 KÄYTTÖOPAS Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa MALLIT (Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi) DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1 DX-kierukan

Lisätiedot

nilan VPL 15 C/TC, VPL 25 Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL 25 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

nilan VPL 15 C/TC, VPL 25 Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL 25 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. nilan VPL 15 C/TC, VPL 25 Käyttöohje nilan VPL 15 C/TC, VPL 25 VPL 15 C/TC, VPL 25 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Johdanto Tämän oppaan tarkoitus

Lisätiedot

MH01 1406 FI. Asennusohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

MH01 1406 FI. Asennusohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa MH01 1406 FI Asennusohje MH 5 - MH 11 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Varoitukset... 3 1.2. Kuljetus ja säilytys... 3 1.3. Toimitussisältö,

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F470

Asentajan käsikirja NIBE F470 Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1338-1 231490 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 31. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031573 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031573 LEK Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1301-3 031573 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 33. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1038-1 031573 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1038-1 031573 LEK Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1038-1 031573 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 38. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F2300. Ilma/vesi-lämpöpumppu IHB FI 1138-1 031743 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F2300. Ilma/vesi-lämpöpumppu IHB FI 1138-1 031743 LEK Asentajan käsikirja Ilma/vesi-lämpöpumppu IHB FI 1138-1 031743 Sisällys 1 Tärkeää 2 Turvallisuustiedot 2 2 Toimitus ja käsittely 7 Kuljetus ja säilytys 7 Asennus 7 Mukana toimitetut komponentit 10 Sivuluukun

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F370. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031548 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F370. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031548 LEK Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1301-3 031548 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 32. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

SH01 1410 FI. Asennusohje SH 7 - SH 28. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

SH01 1410 FI. Asennusohje SH 7 - SH 28. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa SH01 1410 FI Asennusohje SH 7 - SH 28 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Varoitukset... 3 1.2. Kuljetus ja säilytys... 3 1.3. Toimitussisältö,

Lisätiedot

RE03 1406 FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 110 - RE 170. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

RE03 1406 FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 110 - RE 170. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 110 - RE 170 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. Varoitukset...

Lisätiedot

VERSO. S / R / P / RHp / PCF. Asennus- ja huoltomanuaali

VERSO. S / R / P / RHp / PCF. Asennus- ja huoltomanuaali VERSO S / R / P / RHp / PCF FI Asennus- ja huoltomanuaali Sisältö 1. VERSO ILMANVAIHTOKONEET... 4 1.1. VERSO Ilmanvaihtokoneiden merkinnät... 5 1.2. VERSO-S Tuloilmakoneet... 6 1.3. VERSO-P/PCF Ilmanvaihtokoneet

Lisätiedot

161 502 07/1 2011-05-16. Asennus- ja käyttöopas CTC EcoAir. Malli 115 I 120 I 125 Ulkoilmalämpöpumppu

161 502 07/1 2011-05-16. Asennus- ja käyttöopas CTC EcoAir. Malli 115 I 120 I 125 Ulkoilmalämpöpumppu 161 502 07/1 2011-05-16 Asennus- ja käyttöopas Malli 115 I 120 I 125 Ulkoilmalämpöpumppu Malli 115 I 120 I 125 161 502 07/1 2011-05-16 Tarkistuslista MUISTILISTA Täytä alla olevat tiedot. Niiden on hyvä

Lisätiedot

Käyttöohje. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

Käyttöohje. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 nilan Compact P MLP nilan Compact P MLP Käyttöohje 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Yleisiä tietoja ennen asennusta Asennusohje on yritetty tehdä

Lisätiedot

Lämpöpumppu ja Kombimoduuli 200-300 A/W Asennusohje

Lämpöpumppu ja Kombimoduuli 200-300 A/W Asennusohje Lämpöpumppu ja Kombimoduuli 200-300 A/W 12889-1.1I Asennusohje Tuotenro 12893 Painos 2,0 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeet ja symbolien selitykset 3 1.1 Turvallisuusohjeet 3 1.2 Symbolien

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A ASENNUSOPAS Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A EKSWW50V EKSWW00V EKSWW00V EKSWW00Z EKSWW00Z 5 6 7 x x x x x x x x x x

Lisätiedot

RE01 1406 FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 - RE 85. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

RE01 1406 FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 - RE 85. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 - RE 85 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. Varoitukset...

Lisätiedot

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru Pioneering for You Wilo-Stratos GIGA sv fi pl ru Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohje Instrukcja montażu i obsługi Инструкция по монтажу и эксплуатации 2 136 512-Ed.02 / 2013-11-Wilo

Lisätiedot

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRC 20ZGX-SA alt. SRC 25ZGX-SA Mallit SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 25ZGX-SA Aggregat Sidnr. SRK-ser.ZGX-S 709-2 SISÄLTÖ Pdf- sivu 1. YLSKUVAUS 3 2. TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

Käyttöohje HERU T. SUOMI (kielen valinta s. 22)

Käyttöohje HERU T. SUOMI (kielen valinta s. 22) Käyttöohje HERU T SUOMI (kielen valinta s. 22) TAKUU Takuu on voimassa kauppakirjan mukaisen ajan laskettuna ostopäivästä. TAKUUN SISÄLTÖ Takuu kattaa takuuaikana ilmenneet viat, joista on ilmoitettu jälleenmyyjälle

Lisätiedot

VEDENJÄÄHDYTTIMET JA LÄMPÖPUMPUT. Sarja MANTA. Asennus-, käyttö- ja huolto-opas MANTA_201109_FI. Oppaan koodi: Versio: Sarjanumero:

VEDENJÄÄHDYTTIMET JA LÄMPÖPUMPUT. Sarja MANTA. Asennus-, käyttö- ja huolto-opas MANTA_201109_FI. Oppaan koodi: Versio: Sarjanumero: VEDENJÄÄHDYTTIMET JA LÄMPÖPUMPUT Sarja MANTA FI Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Oppaan koodi: MANTA_201109_FI Versio: 20.11.2009 Sarjanumero: SISÄLLYS 1 YLEISIÄ TIETOJA JA TURVALLISUUSOHJEITA... 4 1.1

Lisätiedot

GC02 1407 FI. Käyttöohje Geocube 5-11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

GC02 1407 FI. Käyttöohje Geocube 5-11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Käyttöohje Geocube 5-11 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. Varoitukset... 3 Kuljetus ja säilytys... 3 Toimitussisältö,

Lisätiedot

SAVE VTR 200/B. Asennus ja huolto. Systemair ei ole vastuussa eikä takuu ole voimassa, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon aikana.

SAVE VTR 200/B. Asennus ja huolto. Systemair ei ole vastuussa eikä takuu ole voimassa, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon aikana. Systemair ei ole vastuussa eikä takuu ole voimassa, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon aikana. 2014 Copyright Systemair AB Systemair AB ei vastaa kuvastoissa, esitteissä ja muussa painetussa

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoAir. Malli 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Ulkoilmalämpöpumppu. Providing sustainable energy solutions worldwide

Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoAir. Malli 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Ulkoilmalämpöpumppu. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 502 23-1 15.11.2013 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoAir Malli 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Ulkoilmalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoAir Malli

Lisätiedot