Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiirissä olevien asioiden osalta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiirissä olevien asioiden osalta"

Transkriptio

1 Jakelun kehittämisryhmän raportti Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiirissä olevien asioiden osalta Olli Kuusisto

2 Sisällysluettelo JOHDANTO TAUSTA JA TAVOITE TOTEUTUS ASIAKASPALVELUN JA ASIAKKAIDEN VAATIMUKSET JAKELUSTA SAATAVALLE TIEDOLLE ASIAKASPALVELUN HAASTATTELUT KEHITYSKOHTEIDEN PRIORISOINTI TYÖPAJA KOMMUNIKOINTIPILOTTI PILOTIN TOTEUTUS PILOTIN TULOKSET JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO

3 Johdanto 1.1 Tausta ja tavoite Asiakaspalveluprosessi on organisoitu hyvinkin eri tavoilla eri puolilla maata, ja etenkään useilla alueilla jakelussa olevilla lehdillä ei ole kattavasti tietoa eri alueiden palvelutasoista ja jakelun toteumatiedoista. Hankkeen tavoitteena on kehittää asiakaslähtöisiä yhteistyökäytäntöjä ja ratkaisumalleja asiakaspalveluprosessin tarpeisiin siten, että asiakaspalveluprosessi toimii asiakkaan kannalta entistä paremmin ja jakelun osapuolten kannalta mahdollisimman kustannustehokkaasti. 1.2 Toteutus Hanke toteutettiin seuraavasti: 1. Asiakaspalvelun ja asiakkaiden vaatimukset jakelusta saatavalle tiedolle Selvitettiin asiakaspalvelun/asiakkaiden vaatimuksia jakelusta saatavalle tiedolle; mm. mitä palvelutasoa asiakas minäkin päivänä saa, mihin lehti eri tilanteissa tulee, onko jakelu myöhässä ja kuinka jakeluvalitukset käsitellään. Tämä tehtiin haastattelemalla organisaatioiden vastuuhenkilöitä sekä analysoimalla saatavia laatutason tunnuslukuja. 2. Ratkaisumallit ja best practice käytännöt Kustantajien ja jakeluorganisaatioiden jakeluun kohdistuvien kehitystarpeet tarkennettiin sekä hyviksi havaittujen yhteistyökäytäntöjen ja ratkaisumalleja käytiin läpi case tapausten muodossa. Mahdollisia kommunikointitapoja asiakkaiden kanssa on paljon, samoin kuin tietojen esittämis ja jakelutapoja, joten on tärkeää selvittää, mitkä ovat todelliset odotukset ja millaisilla ratkaisuilla niihin parhaiten vastataan. Ratkaisuina voivat tulla kyseeseen esim. karttasovellusten hyödyntäminen ja erilaiset asiakkaille tarjotut itsepalvelusovellukset verkon ja mobiililaitteiden kautta. 3. Tarpeiden ja ratkaisumallien läpikäynti ja uusien ratkaisujen ideointi työpajatyöskentelynä Valmisteltiin ja toteutettiin työpaja, jossa käytiin läpi kohdan 1 ja 2 pohjalta tarpeet ja ratkaisumallit. Ideoitiin sen pohjalta pienryhmissä haastattelujen ja kartoituksen pohjalta uusia toimintamalleja ja palvelusovelluksia. Valittiin pilottialueet ja kohteet. 4. Pilotin toteutus, tulosten keruu ja analysointi yhteistyössä pilottikohteiden kanssa Testattiin jakelun logistiikkaketjun eri organisaatioiden välistä kommunikointia käyttäen olemassaolevaa nettipohjaista ratkaisua. 5. Koko osion (tarpeet, ratkaisumallit, pilotit ja kokemukset) raportointi 3

4 2 Asiakaspalvelun ja asiakkaiden vaatimukset jakelusta saatavalle tiedolle 2.1 Asiakaspalvelun haastattelut Kehityshankkeen lähtökohtana oli asiakkaan elämän helpottaminen jakelun vaikutuspiiriin kuuluvien asioiden osalta. Tämä pitää sisällään tilaajan vaatimukset ja tulevaisuuden tarpeet koskien jakelun tuottamia ja vaatimia tietoja sekä niiden esittämistä asiakaspalvelussa. Alkuvaiheessa JaKe ryhmä päätti, että hankkeen painotus on tilauksen, osoitemuutoksen ja jakeluhäiriöiden hoitamisessa. Asiakkaan kannalta asian tulisi toimia niin, että ottipa hän yhteyttä kumpaan osapuoleen tahansa, niin palvelu pelaa. Jakelupäivystystä tarjoavat tapauksesta riippuen kustantaja ja/tai jakeluorganisaatio. Eri tavalla organisoidussa asiakaspalvelussa saattaa tulla esiin erilaisia kehityskohtia. Tämän vuoksi kuvataan eri mahdollisuuksien kohdalta kustantajan ja/tai jakeluorganisaation asiakaspalvelun roolit sekä niiden välinen rajapinta. JaKe ryhmässä todettiin, että kyselyiden pohjalta on havaittu, että yllättävän harva reklamoi lehden puuttumisesta. Muutamalta ryhmän jäseneltä saatiin pohja aineistona asiakaskyselyjen kysymyksiä ja tuloksia, mutta niissä oli valitettavan vähän jakelua koskevia kysymyksiä (sen sijaan esim. YJS sivustolta löytyvästä Jakelun tilaajalle näkyvän laadun seurantaan liittyvät tunnusluvut raportista on liitteessä 4 laaja kysymyspatteristo jakelun palvelutasosta). Asiakaspalvelun haasteita ovat mm. asiakas ja muiden rekisterien ajantasaisuus sekä niiden sisältämien tietojen hyödyntäminen, kun tietomäärät ja asiakokonaisuudet kasvavat koko ajan tietotulvan hallinta. Kehityskohteita ovat mm. tietojen esille saaminen ja havainnollinen käyttöliittymä, moniosaaminen vs. erityisosaaminen, kertakontaktilla kuntoon vs. useat palvelukanavat, tuotantoprosessi vs. asiakkuusprosessi, reaaliaikainen informaatio asiakaspalvelulle tuotantoprosessista mahdollisimman automaattisesti. Asiakaspalvelun tarpeita selvitettiin käymällä muutamassa organisaatiossa haastattelemassa asiakaspalveluhenkilöitä ja tekemällä muutaman osalta puhelinhaastattelu. Kustantajan asiakaspalvelu hoitaa yleensä tilauksiin liittyvät asiat, jakelupäivystys toimii usein kustantajan asiakaspalvelusta erillään jakeluorganisaation hoitamana palveluna. Aina näiden keskinäinen kommunikointi ei pelaa parhaalla mahdollisella tavalla. Jakeluoperaattorit toivoivat parempia nopeita yhteyksiä kustantajiin etenkin häiriötilanteissa. Nykyisin jakeluoperaattoreilla on usein käytössä sama asiakaspalveluyhteys kuin tilaajilla. Haastatteluissa tuli esille useita kehityskohteita, jos kohta onkin todettava, että kehityskohteet vaihtelivat organisaatiokohtaisesti paljonkin. Alla olevasta listauksesta havaitaan, että sama asia saattaa toisessa organisaatiossa olla kehityskohde ja toisessa hoidettu mallikkaasti: 1. Kustantajan ja jakeluorganisaation välinen kommunikointi. 2. Heittolaatikoiden sijainnista ei tietoa, ei voida asiakkaan kanssa keskustella, mikä olisi lähin paikka, vaan sitä on kysyttävä jakeluorganisaatiolta. Toisilla alueilla heittolaatikkojen osoitetieto löytyy tilaajatiedon alta. 3. Laatikko ja ovijakelutieto vain jakokirjassa, asiakaspalvelussa ei ole myöskään tietoa (uudisalueiden) yleisestä palvelutasosta, eikä maksullisesta paremman palvelutason tilaamisesta, vaan tieto on kysyttävä jakeluorganisaatiolta. Toisilla alueilla palvelutasoasiat (myös jakeluhäiriöiden osalta) on sovittu ainakin ydinlevikkialueella. 4. Ei ole tietoa siitä, miten lehti jaetaan peruspalvelussa eri puolilla Suomea, so. missä lehti jaetaan mihin aikaan ja jaetaanko ilmestymispäivänä. 5. Tilaaja haluaisi lehden ennen varhaisjakelun takarajaa (esim. on ennen saanut aiemmin ja/tai lähtee töihin ennen jakelun takarajaa). 4

5 6. Jakelun toteumatiedot ainakin ydinlevikkialueen ulkopuolelta puutteellisia, ei tiedetä mihin aikaan ja missä jakaja liikkuu, tärkeä tieto etenkin jakelun myöhästymistilanteissa, keitä tilaajia myöhäinen jakelu koskee. Toisilla alueilla jakelun toteumatiedot saadaan jakelun raporteista hyvinkin tarkkaan, ml. tieto myöhässä olevista piireistä ja arvioitu valmistumisaika. 7. Kesäasukkaiden osalta pitäisi tietää missä alueen vakituisten asiakkaiden laatikot/heittolaatikot sijaitsevat, ja onko lähimpään laatikkoon jakelu maksullista ja mistä sen voi tilata. Kesäasukkaat eivät usein tiedä omaa osoitettaan tai mihin laatikon voi laittaa. 8. Iäkkäiden, sairaiden ja liikuntarajoitteisten henkilöiden jakotapa varhaisjakelussa. Perusjakelussa viedään posti yleensä lähemmäksi luukkuun, myös varhaisjakelussa tulisi olla selkeät ohjeet käytännöistä. 9. Varhaisjakelualueen mahdolliset laajennukset. Asiakas saa lehden perusjakelussa ja tiedustelee varhaisjakelumahdollisuutta. Olisi hyvä olla kartat jakelureiteistä, jotta voisi selvittää, kuinka lähelle varhaisjakelu tällä hetkellä yltää. 10. Paikataanko jakeluhäiriöitä ja mihin saakka otetaan ilmoituksia vastaan eri alueilla. 11. Jälkitoimituksista tarvittaisiin tieto, milloin lähdetty toimittamaan tai ainakin takaraja toimitukselle, jotta voisi kertoa asiakkaalle kun tämä esim. puolen päivän aikaan soittaa ja kysyy aamulla ilmoittamansa puutteen korjauksen tilannetta. 12. Ulkomaille menevien lehtien toimitustavat, toimitusajat ja mahdollisuudet varhaisjakeluun. 13. Postin contact centerissä on vain varhaisjakelupäivystys ja sitä koskevat tiedot Lehti Netissä asiakkaat eivät aina tiedä onko lehti perus vai varhaisjakelussa. Mm. heitto /yhteislaatikkojakelut ovat osoitteellista jakelua, josta LehtiNetistä ei löydy tietoa. Perusjakelun osalta jakeluhäiriöt hoitaa Postin puhelinpalvelu, mutta tietoja välitetään eteenpäin, ja kerrotaan myös asiakkaalle "oikea" yhteydenottonumero. 14. Postilla jakeluhäiriötietojen ilmoittaminen viikonloppuna ei toimi yhtä hyvin kuin viikolla. Heittolaatikkojakelun osalta ei ole koko maan yhtenäistä käytäntöä jakeluhäiriöiden ilmoittamisesta. Toisaalta käytössä on monia hyviä toimintamalleja tai kustantajalla ja jakeluorganisaatiolla on mahdollisuus käyttää rajoitetusti samoja tietojärjestelmiä. Esimerkiksi tilaajan tiedot tulevat hänen soittaessaan automaattisesti esiin puhelinnumeron perusteella, myös jakeluhäiriötiedot ponnahdusikkunassa. Tietojen oikeellisuutta puolestaan auttaa, kun tilaajalle tarjotaan mahdollisuus katsoa ja päivittää omia tietojaan, mm. osoitemuutokset, netin kautta. Haastateltavat totesivat, että asiakaspalvelun ja jakelun mahdolliset yhteiset tilaisuudet selventävät toisen osapuolen toimintaa, jolloin se osataan ottaa huomioon omassa toiminnassa. Kehitysajatuksina esitettiin mm. kustantajan ja jakeluorganisaation välisen tietojen hallinnan dokumentoimista ja kehittämistä siten, että tiedot olisivat mahdollisimman helposti saatavilla, asiakkaalle tilaus tai osoitemuutostapauksissa lähetettävää vahvistusta siitä mihin lehti toimitetaan (karttaliittymä) ja asiakkaan tilaustietojen hallintaa netin kautta. 5

6 Kuva 1. Projektikokonaisuus mindmap kaaviolla dokumentoituna ennen asiaa käsittelevää työpajaa. 6

7 3 Kehityskohteiden priorisointi 3.1 Työpaja Kerätyn aineiston pohjalta valmisteltiin ja pidettiin maaliskuussa 2006 asiaa käsittelevä työpaja, johon osallistui yhteensä 14 henkilöä kustantajien ja jakeluorganisaatioiden piiristä. Työpajan aluksi käytiin läpi sen tavoitteet: kehitystarpeiden priorisointi hyvien käytäntöjen levittäminen uusien toimintamallien ja ratkaisujen ideointi pilotoitavan toimintamallin valinta sekä yleisellä tasolla myös tiedonvaihto nykytilanteesta ja kehitysajatuksista Keskusteltiin jakelua ja asiakaspalvelua koskevasta tutkimusaineistosta; millaista aineistoa löytyy lukijatutkimuksista, millä tarkkuustasolla, ja kuinka julkista se on. Lehtitaloissa kerätään asiakastutkimusten lisäksi tietoa mm. lopetusten syistä. Yleisesti ottaen jakelusta johtuvien lopetusten syynä on jonkinlainen muutos jakelun palvelutasossa joko luvatussa tai aiemmin toteutuneessa. Käytännöstä löytyy myös eri tavoin ja eri lopputuloksin hoidettuja palvelutason muutosprojekteja. Turun Sanomien selvityksissä vain muutamissa prosenteissa lopetusperusteeksi ilmoitetaan jakeluun liittyvä syy. Toisaalta kun ex tilaajalta on kysytty samaa viikon kuluttua, valtaosassa tapauksia syy onkin eri, kuin ensimmäisellä kerralla ilmoitettu. Eli ilmoitettuihin syihin ei voi kovin hyvin luottaa. Mm. Keskisuomalaisessa sekä Etelä Suomen Sanomissa soitetaan jakelun vuoksi lopettaneille, ja selvitetään lopettamisen syitä tarkemmin ja saadaan sitä kautta lopettaneita hyvin takaisin. Sen jälkeen paneuduttiin edellisen sivun käsitekaavion läpikäyntiin. Käytiin yhteisesti läpi esilletulleet kehitystarpeet, ja ideoitiin sekä priorisoitiin kahdessa ryhmässä kehitystarpeet. Kehitystarpeiksi identifioitiin (tärkeysjärjestyksessä): jakelun palvelutasotieto (arki, viikonloppu, kesäasukkaat) jakelun tilanne ja toteumatieto (alue / piirikohtaisesti) jakeluhäiriöiden paikkaus (tavat ja aika) o välitön paikkaus / prosessin korjaus o saako rekulehden vai ei? mihin aikaan? o vahvistus asiakaspalautteen vastaanottamisesta kustantajan/jakelun osoitteiden erot muu jakelun "hiljainen tieto"; asiakaspalvelun ja jakelun vuoropuhelu asiakaspalveluhenkilöstön tietämys jakeluasioista ja jakelutietojen saatavuus laatikon sijaintitieto ja sen välittäminen asiakaspalveluun ja tilaajalle Kuva 2. Työpajassa listatut kehitystarpeet yhdisteltynä ja karkealla tasolla jaoteltuna. 7

8 Seuraavissa käsitekaavioissa on esitetty em. kehitystarpeet yksityiskohtaisemmin. Kuva 2. Kehitystarpeet jakelun palvelutasotiedon osalta. Kuva 3. Kehitystarpeet toiminnassa jakeluhäiriötilanteissa tarkemmalla tasolla. Kuva 4. Kehitystarpeet asiakaspalveluhenkilöstön toiminnassa ja jakelutietojen saatavuudessa. 8

9 Pohdittiin priorisoitujen kehitystarpeiden pohjalta ratkaisuja/pilottitoimintamallia, ja valittiin kolme aihetta jatkotarkasteluun. Sovittiin, että VTT tekee niistä tarkemmat sisältöehdotukset, jonka jälkeen selvitettävä asia / pilotoitava toimintamalli valitaan. Jatkotarkasteluun valittiin: 1. Nopeat kommunikointitavat häiriötilanteissa, kun muut linjat, kuten puhelin, ovat varattuja 2. Jakelun (ja sitä edeltävien prosessin osien) päiväkohtaisen tilanne ja toteumatiedon välittäminen 3. Karttapohjaisten sovellusten hyödyntäminen Seuraavassa on listattu VTT:n hankkeen resurssien sallimissa rajoissa tekemät ehdotukset jatkotoimista. I Kommunikointi nopeat kommunikointitavat etenkin häiriötilanteissa: Chat tyyppinen pilotointi Toiminnan kehittäminen niin, että tilaaja saa parhaan mahdollisen palvelun siitä huolimatta minne hän ottaa yhteyden. Yleisesti tavoitteena on, että ensin hoidetaan jakelu loppuun ja sitten otetaan yhteyksiä. Maantieteellisestä etäisyydestä ja organisatorisista syistä johtuen tiedon taso toimijoiden keskuudessa vaihtelee. Häiriötilanteissa etenkin yön ja päivän saumakohdassa korostuu reaaliaikainen kommunikointi. 1. Pilotin osapuolet ja alustava ajatus viestinnän teemoista a) Myöhästymiset yöllä postituksen ja/tai kuljetuksen (ohjauksen) ja/tai jakelun keskinäinen viestintächat, jonne kaikki viestit jäävät näkyviin, so. eräänlainen loki yön tapahtumista. Jotta siitä ei muodostu liian laaja, ei sinne kannata laittaa liian yksityiskohtaista tietoa. Voi myös ajatella etukäteistiedoksi jakelupäivystykselle, joka voi selata chatin läpi. Käytännössä esim. kuljetusten suunnittelija tms./ järjestelmä kirjaa tilanteet tiedoksi jakelun yöesimiehille ja/tai jakajille. Voi myös ajatella käytettäväksi tiedon välittämiseen jakelun yö ja päiväesimiesten kesken. b) Asiakkaan ongelman hoitaminen 6:00 jälkeen. Asiakas voi soittaa lehden/lehtien, tai jakeluorganisaation asiakaspalveluun. Mikäli tietojen välittäminen eri ole reaaliaikaista, tarvitaan asian selvittämiseksi "VIP linjaa" tms., jos/kun usean organisaation asiakaspalvelut ovat kuormitettuja. Tällä hetkellä riittävän nopea keskinäinen kommunikointi puuttuu, jotta siitä olisi hyötyä. Häiriösanomia on määritelty ja tietoa tarjotaan haettavaksi, mutta käytetäänkö näitä? Osa tiedontarpeesta voi hoitua, jos tilanne /toteumatieto saadaan välitetty sitä tarvitseville osapuolille. Kommunikointi rekulehtien toimittamiseen liittyen, esim. kuittaus jakeluorganisaatiosta vastaanotosta ja mahd. ennuste siitä, mihin mennessä lehti on toimitettu. 3. Chat palvelualusta käytetään saatavilla olevaa palvelualustaa 4. Pilotointi valitaan pilottialue ja henkilöt sekä tarkennetaan pilotoinnin sisältö 5. Tiedonkeruu pilotoinnin tuloksista (pilotoinnin seuranta ja käyttäjähaastattelut) pilottialustan toimivuus ja käytettävyys mihin sitä oikeasti käytettiin, kuinka paljon, missä tilanteissa siitä oli apua ajankäyttö lisäsikö/vähensikö työmäärää 6. Yhteenveto 9

10 II Kommunikointi Jakelun tilanne /toteumatiedon välittäminen, suositeltavat käytännöt 1. Nykytilan kartoitus kuinka seurataan koko ketjun toimivuutta (vrt. mm. ristikkäisvaikutukset kuljetuksiin)? miten tietoja nykyisin välitetään kustantajien/painojen/kuljetusten/jakeluorganisaatioiden kesken? ainakin 5 jakeluorganisaatiota kerää piirikohtaiset aloitus ja lopetusajat (+ kuljetuksen ja painon aikoja) 2. Tilanne /toteumatiedon välittämisen vaatimusmäärittely millä tavalla tieto saadaan kerättyä? mitä tietoa pitäisi välittää? Perustiedot / näiden päälle rakennettavissa olevat palvelut keille kaikille? millä tavoilla tämä voitaisiin tehdä? Ja vastaavat kustannusvaikutukset missä muodossa (esim. teksti/graafi/värikoodit)? => Suositus aikataulutiedon välittämisen käytännöistä III Karttaselvitys 1. Nykytilan kartoitus mitä karttajärjestelmiä on nykyisin käytössä lehdillä ja muilla toimialoilla 2. Kaikkien esilletulleiden tarpeiden yksityiskohtainen kuvaus vaatimusmäärittelyn pohjaksi mitä perustoimintoja tarvittaisiin? koordinaatit ja niiden tarkkuustaso? tiedon käyttö missä kaikkialla ja paljonko oikeasti? valmiit tarkat karttapohjat puuttuvat vektorikarttojen hinnat ovat (koosta riippuen) 6 numeroisia lukuja rasterikartoissa ei paikannusominaisuuksia mitä uusia palveluita sen päälle voisi rakentaa? (vrt. Oikotien kartta) kartan kautta esim. palvelutasotieto näkyville alueittain, jatkossa jopa osoitekohtaisesti kartan kautta ennuste valmistumisajasta/toteutunut aika alueittain, jatkossa jopa osoitekohtaisesti vrt. perustietojen keruu ja etenkin niiden ylläpito kuinka raskasta käytännössä 3. Avoimia kysymyksiä mitä saa tehtyä pienelläkin panostuksella? mitä mitkäkin lisäominaisuudet vaativat? 4. Alustava kustannus hyötyanalyysi kustannus hyöty analyysin tekijöiden määrittely esim. kuinka paljon palvelutasotiedon kerääminen maksaa? Mm. sähköinen jakolista vaatii alla olevan tiedon olemassaoloa, ja pääosin tiedot ovat niitä käyttävillä järjestelmässä. Tiedot ja niiden oikeellisuus korostuvat viikonloppujakelussa. Viikonloppujakelusta suuri osa on osoitteellista so. ei ole jakokirjoissa! varhais /päiväjakelu jakelun valmistumisaika luukku/laatikko jakelu maksullinen luukkujakelu JaKe ryhmän kokouksessa päädyttiin vaihtoehtoon yksi, mutta todettiin myös muiden kohtien olevan kiinnostavia, ja kolmoskohdan voisivan sopia vuoden 2007 kehityskohteeksi. Pilottikohteeksi ehdotettiin Postin Savonlinnan Contact Centeriä, Helsingin Sanomien asiakaspalvelua ja painoja, sekä varsinaisen jakeluorganisaation edustajana Uutispostia. Listattiin myös muut pikaviestinnän vaihtoehdot kuin testattava chat (ks. kuten hot line yhteys ja sähköposti. Todettiin, että myös vaihtoehtoa 2 tulisi jossain vaiheessa kartoittaa tarkemmin, mm. pilotissa voidaan kerätä myös sitä koskevaa tietoa. Mitä tietoja ja missä muodossa asiakaspalvelun tulisi saada painoista ja kuljetuksista. Ja vielä tarkemmin, kuormat ja niiden lehtimäärät sekä mitä tuotteita kuormissa kulkee tällä hetkellä näitä tietoja ei usein tiedetä kattavasti edes oman organisaation sisällä. Em. tiedot pitäisi sitten vielä saada integroitu käytettäviin järjestelmiin niin, että poikkeustilanteissa niistä tulee hälytys. 10

11 4 Kommunikointipilotti 4.1 Pilotin toteutus Kommunikointipilotin osapuoliksi varmistuivat painoina Savon Paino Varkaudesta ja Saimaan Lehtipaino Lappeenrannasta, jakeluorganisaatioista Kouvolan Posti ja Uutisposti, sekä asiakaspalvelupuolelta Postin contact center Savonlinnasta ja Helsingin Sanomien asiakaspalvelu Helsingistä. Pilotin käynnistystilaisuudet pidettiin kesäkuun puolessa välissä Mikkelissä ja Espoossa. Palvelua suunniteltiin pilotoitavan kesän ajan elokuun loppuun asti, mutta loma ajan vuoksi pilottia jatkettiin vielä syyskuun alkuun asti. Pilotoitavaa business chat ohjelmistoa on kaikkien mahdollista halutessaan testata itse ilmaisella neljän samanaikaisen käyttäjän versiolla (luomalla tili osoitteessa: Käytetyllä ohjelmistolla on mahdollista: käyttäjätunnistus oman käyttäjätunnuksen ja salasanan kautta, myös SSL suojaus mahdollista luoda hakemistoja ("huoneita") eri keskustelunaiheille nähdä, ketkä ovat/ovat olleet paikalla (kirjautuneena) selata viestejä ja tiedostoja henkilön tai päivämäärän mukaan kaikki viestit tallentuvat chattiin tallentaa sinne erilaisia tiedostoja osapuolten nähtäväksi (tätä ei pilotoitu) Paino(t) / kuljetusten ohjaus (Varkaus, Lappeenranta) ilmoittavat pilotin jakelualueiden (Kouvola, Imatra) kuljetusten lähtöajat ja painon aloitus ja lopetusajankohdat pilotin jakelualueiden osalta, jos on isoja häiriöitä ilmoittavat muut pilotin muille osapuolille merkittävät asiat seuraavat ja tarvittaessa kommentoivat muiden osapuolten viestejä vrt. käytössä on tässä suora palautekanava Jakelu (Posti Kouvola, Uutisposti Imatra) seuraa painojen ja kuljetusten tilannetta ilmoittaa myöhästymisiin reagoimisesta ilmoittaa (isommista) häiriöistä pilottialueella; pilotissa voidaan testata vaikka piiritasollakin seuraavat ja tarvittaessa kommentoivat muiden osapuolten viestejä Postin contact center (Savonlinna) seuraa painojen, kuljetusten ja jakelun tilannetta voi kysyä / antaa palautetta seuraavat ja tarvittaessa kommentoivat muiden osapuolten viestejä HS asiakaspalvelu (Helsinki) seuraavat ja tarvittaessa kommentoivat muiden osapuolten viestejä Kuva 5. Osapuolille pilotin alussa suunnitellut alustavat roolit. Käynnistystilaisuuksissa todettiin, että jakelun yöesimiehillä pitäisi olla käytössään langattomat laitteet, koska he ovat yöllä suurimman osan ajasta liikkeellä. Laitteita, joilla pilotissa käytettävä ohjelmisto toimi, ei kuitenkaan ollut käytettävissä. Selaimella varustetut VTT:n toisessa projektissa käytettävät kännykät eivät näyttäneet ohjelmiston käyttöliittymää kunnolla. Käytöstä sanottiin, että etenkin pilotin alkuvaiheessa tulisi laittaa joka päivä mahdollisten häiriö /myöhästymistietojen lisäksi toteutuneet painon lopetusaika, ja pilotin jakeluosapuolia (Kouvola, Imatra) koskevan kuljetuksen lähtöaika, jotta kaikki osapuolet tottuvat katsomaan tietoja sieltä. Muuten voi käydä helposti niin, että kun siellä ei tietoja ole, niin sinne ei mennä enää katsomaankaan. Edelleen painotettiin, että kyseessä on pilotointi normaalien kommunikointikanavien LISÄKSI, so. pilotti ei saa vaarantaa virallisten kanavien toimivuutta. 11

12 Samaa kanavaa käyttäen voidaan myös ilmoittaa muista häiriöistä kuin myöhästymisistä, kuten lehden puuttuvista osista yms. Turhaa viestintää tulee kuitenkin välttää. Tavoitteena ei ole tukkia kanavaa viesteillä, eli viestitään lähinnä sellaisista asioista jotka hyödyttävät mahdollisimman useata pilottiosapuolta, mm. kahdenkeskiset viestit on syytä hoitaa pilotista erillään. Käyttäjiä pyydettiin myös ideoimaan, mihin muuhun kommunikointiin järjestelmä soveltuisi. 4.2 Pilotin tulokset Alla on esitetty pari näyttökuvaa ja liitteessä 1 muutamia lisäkuvia pilotin viestinnästä. 12

13 Pilotoinnin jälkeen kerättiin kokemukset siitä, miten järjestelmä toimi, minkä asioiden välittämiseen se soveltuu ja minkä ei, mitä lisäominaisuuksia tavittaisiin jne. Pilotin tulosten perusteella voidaan arvioida, mitä asioita ja miten jatkossa kannattaa toteuttaa. Pilotointi lähti liikkeelle juhannusviikolla ja loppui syyskuun alussa. Ajankohta ei ollut paras mahdollinen, koska kesäaikana pilotin osallistujista oli lähes koko ajan joku/joitakuita lomalla. Uutispostin alueella Posti teki lisäksi laatikkoryhmittelyjä, joka vaati panostusta myös varhaisjakelun puolella. Jo ennen pilottia havaittiin, että jakelussa paljon liikkuvilla yöesimiehillä pitäisi ehdottomasti olla langaton yhteys, mutta sopivia laitteita ei ollut saatavilla. Pilotin aikana tietojen välittämiseen käytettiin myös normaaleja kanavia, eikä isoja häiriöitä juuri ollut, joten näistäkin syistä johtuen käyttö jäi suhteellisen vähäiseksi. Pilotin loppuun otettiin loppukiri, jolloin välitettiin myös muita kuin häiriöviestejä. Yhteenvetona palautteista voidaan todeta, että tällaisen kanavan käyttö vaatii, että osapuolille merkittävää viestintää tapahtuu sen kautta päivittäin, eikä sama tieto tule muuta kautta, kuten pilotoinnin aikana. Painoille piloteista ei juuri ollut hyötyä, ja niiden osalta tuotantoaikojen ilmoittaminen pitäisikin automatisoida niin kuin nykyisin oman organisaation sisällä on tehtykin. Jakelulle tärkeitä tietoja ovat tuotannon/kuljetusten aikataulut, osalla tiedot saadaan jo jotain kautta. Suurin hyöty pilotista oli asiakaspalvelulle, joskin pilotin aikana ei juuri ollut suurempia häiriöitä ja kuten todettu normaalikanavat olivat käytössä. Pilotista löytyi myös hyviä piirteitä ja kehityskohteita nykytoimintaan. Ohjelmiston käyttö oli kätevä tapa ilmoittaa/tarkentaa tietoja, kun tilanteet muuttuvat. Koska kaikki tiedot näkyvät kaikille koko ajan reaaliaikaisesti, se toimii myös paremmin kuin sähköposti. Käyttö oli nopeampaa kuin sähköpostin. Pilottiohjelmisto sopisi hyvin mm. painon valmistumisajan välittämiseen, nyt tieto tulee eri paikkoihin eri tavoin, eikä aina toimi kunnolla. Yöesimiehen ja päiväesimiehen väliseen kommunikointiin se sopisi myös hyvin tällä hetkellä asiat hoidetaa puhelimitse, paperilla ja mailitse; osa asioista päivän mittaan, kun ne muistuvat mie leen. Etenkin asiakaspalvelun ja jakelun reaaliaikaisen kommunikoinnin avulla pystyttäisiin joitakin sotkuja selvittämään heti. Toisaalta järjestelmän kautta voitaisiin kerätä myös pidemmän aikavälin tilastotietoa ongelmista. Asiakaspalvelua auttaisi mikäli voitaisiin saada koko maan kattava aikataulujen raportointi yhtä kautta kaikille tiedoksi. Käyttäjäpalautteen voi tiivistää seuraavasti: helppokäyttöinen järjestelmä painolle ei juurikaan hyötyä, jakelulle ja etenkin asiakaspalvelulle enemmänkin vaatisi parempaa sitoutumista käyttöön vaatisi aktiivisempaa käyttöä vaatisi langattoman laitteen jakelun yöesimiehille kyseisellä alueella ei ao. ajanjaksona ollut suuria häiriöitä voisi käyttää nykyjärjestelmien sijasta niin, että tiedot näkyvät yhdessä paikassa kätevä tapa ilmoittaa ja tarkentaa tietoja kaikille reaaliaikaisesti helppo tapa seurata päivittäisiä tapahtumia Pilotin laajentamisesta useamman painon ja jakeluorganisaation alueelle olisi hyötyä asiakaspalvelun kannalta. Jakelulle pilotoidun tyyppisestä järjestelmästä on hyötyä silloin, kun painossa on ongelmia ja asiakaspalvelulle, kun edellisissä työvaiheissa on tai on ollut ongelmia. Se edellyttää ohjelman säännöllistä käyttämistä. Yleensäkin pilotin hyödyt pitäisi saada myytyä pilotissa mukana oleville, eli mitä hyötyä siitä on millekin taholle ja koko jakeluprosessille. 13

14 5 Johtopäätökset ja yhteenveto Asiakaspalvelun jakelun vaikutuspiiriin kuuluvien asioiden osalta löytyi haastattelujen ja sen tiimoilta järjestetyn työpajan pohjalta hyvinkin paljon kehityskohteita. Hankkeen resurssien puitteissa voitiin toteuttaa niiden osalta vain yksi pienimuotoinen pilotti, joksi päätettiin kommunikointi jakeluprosessin eri osapuolten välillä (paino, kuljetus, jakelu, asiakaspalvelu). Pilotointi suoritettiin Campfire valmisohjelmistoa käyttäen kesällä Kesäaika ei ollut paras mahdollinen ajankohta pilotointiin, mikä näkyy myös sen tuloksissa, vaikka pilotointia venytettiinkin syyskuun alkuun asti. Jo ennen pilottia havaittiin, että jakelussa paljon liikkuvilla yöesimiehillä pitäisi ehdottomasti olla langaton yhteys, mutta sopivia laitteita ei ollut saatavilla. Pilotin aikana tietojen välittämiseen käytettiin myös normaaleja kanavia, eikä isoja häiriöitä juuri ollut, joten näistäkin syistä johtuen käyttö jäi suhteellisen vähäiseksi. Pilotin loppuun otettiin loppukiri, jolloin välitettiin myös muita kuin häiriöviestejä. Yhteenvetona voidaan todeta, että tällaisen kanavan käyttö vaatii, että osapuolille merkittävää viestintää tapahtuu sen kautta päivittäin, eikä sama tieto tule muuta kautta, kuten pilotoinnin aikana. Painoille piloteista ei juuri ollut hyötyä, ja niiden osalta tuotantoaikojen ilmoittaminen pitäisikin automatisoida niin kuin nykyisin oman organisaation sisällä on tehtykin. Jakelulle tärkeitä tietoja ovat tuotannon/kuljetusten aikataulut, osalla tiedot saadaan jo jotain kautta. Suurin hyöty pilotista oli asiakaspalvelulle, joskaan pilotin aikana ei juuri ollut suurempia häiriöitä ja kuten todettu normaalikanavat olivat käytössä. Toisaalta käyttäjien mielestä pilotoitu kanava oli kätevä tapa ilmoittaa/tarkentaa tietoja, kun tilanteet muuttuvat. Ja koska kaikki tiedot näkyvät kaikille koko ajan reaaliaikaisesti, se toimii myös paremmin kuin sähköposti. Etenkin asiakaspalvelun ja jakelun reaaliaikaisen kommunikoinnin avulla pystytään joitakin sotkuja selvittämään heti. Järjestelmän kautta voitaisiin kerätä myös pidemmän aikavälin tilastotietoa ongelmista. Asiakaspalvelua auttaisi mikäli voitaisiin saada koko maan kattava aikataulujen raportointi yhtä kautta kaikille tiedoksi. Pilotoitu häiriötiedon siirto toimii nykyään oman organisaation sisällä yleensä suhteellisen hyvin mm. prosessin etenemisen seurannassa käytössä olevien 'leimausjärjestelmien' avulla, mutta organisaatioiden välisessä tiedonsiirrossa on kehittämistarvetta. Laajempi tiedonsiirto em. tapaisen järjestelmän kautta vaatisi asioiden ryhmittelyä niin, että tärkeät määrämuotoiset tiedot saataisiin katsottua helposti, ja erilaiset kommentit löytyisivät näiden ryhmittelyjen takaa haluttaessa tutustua jonkun alueen tilanteeseen tarkemmin. Asiassa tulisi edetä asiakaspalvelun ehdoilla siten, että tiedot saataisiin mahdollisimman automaattisesti. Eri organisaatioiden välisen viestinnän tuotannollinen toteutus on mahdollista toteuttaa pienimuotoisesti vastaavantyyppisellä järjestelmällä, mutta mikäli halutaan mukaan tietojen automaattista välittämistä, täytyy käyttäjäosapuolten sopia yhteisestä toimintamallista ja järjestelmästä. 14

15 LIITE 1. Kommunikointipilotin näyttökuvia. 15

16 16

17 17

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiiriin kuuluvien asioiden osalta

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiiriin kuuluvien asioiden osalta Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiiriin kuuluvien asioiden osalta Tehtävät 1. Asiakaspalvelun ja asiakkaiden vaatimukset jakelulle => haastateltavat organisaatiot/henkilöt => lukijaraatien

Lisätiedot

Jakelun Kehittämisryhmän toiminta v. 2005. Jakelun Infopäivä 25.11.2004 Olli Kuusisto

Jakelun Kehittämisryhmän toiminta v. 2005. Jakelun Infopäivä 25.11.2004 Olli Kuusisto Jakelun Kehittämisryhmän toiminta v. 2005 Jakelun Infopäivä 25.11.2004 Olli Kuusisto Jakelun Kehittämisryhmä, taustaa Perustettu Sanomalehtien Liiton teknologiajaoston aloitteesta 1980-luvun puolivälissä

Lisätiedot

Kokemukset talteen kamerakännykällä. Jakelun Infopäivä Olli Kuusisto

Kokemukset talteen kamerakännykällä. Jakelun Infopäivä Olli Kuusisto Kokemukset talteen kamerakännykällä Jakelun Infopäivä 25.11.2004 Olli Kuusisto JALAN-loppuseminaari 23.1.2004: Mitä JALAN-projektin jälkeen? Organisaatioiden välinen tiedonsiirto kuluvana vuonna tavoitteena

Lisätiedot

Tavoitteena prosessien automatisointi - mitä haasteita jakelun tiedonsiirrossa kohdataan?

Tavoitteena prosessien automatisointi - mitä haasteita jakelun tiedonsiirrossa kohdataan? Tavoitteena prosessien automatisointi - mitä haasteita jakelun tiedonsiirrossa kohdataan? Olli Kuusisto VTT Tietotekniikka Jakelun Kehittämisryhmä Perustettu Sanomalehtien Liiton teknologiajaoston aloitteesta

Lisätiedot

Langattoman teknologian hyödyntäminen varhaisjakelussa. olli-pekka.husari@posti.fi

Langattoman teknologian hyödyntäminen varhaisjakelussa. olli-pekka.husari@posti.fi Langattoman teknologian hyödyntäminen varhaisjakelussa olli-pekka.husari@posti.fi Langattoman teknologian hyödyntäminen varhaisjakelussa Toimialan muutospaineet päivittäinen vaihtelu lisääntyy ajantasaisen,

Lisätiedot

Työkalupakki tilaajalle koituvien toistuvien myöhästymisten minimoimiseen

Työkalupakki tilaajalle koituvien toistuvien myöhästymisten minimoimiseen Työkalupakki tilaajalle koituvien toistuvien myöhästymisten minimoimiseen Tehtävät 1. Pohjatiedon keruu ja analysointi => ongelma alueet => aineistoa keskim. ja tilaajakoht. laadusta (reklamaatiot ja myöhäänjaot),

Lisätiedot

Uudet toimintamallit. Sanomalehtijakelun tiedonsiirron uudet toimintamallit ja niiden mahdollisuudet

Uudet toimintamallit. Sanomalehtijakelun tiedonsiirron uudet toimintamallit ja niiden mahdollisuudet Sanomalehtijakelun tiedonsiirron uudet toimintamallit ja niiden mahdollisuudet Bernt Söderlund Jakelun ajankohtaispäivä 25.11.2005, Otaniemi Uudet toimintamallit Entistä enemmän yhteistyötä lehtien kesken,

Lisätiedot

Jakelu ja tilaustietojen havainnollistaminen karttajärjestelmän avulla

Jakelu ja tilaustietojen havainnollistaminen karttajärjestelmän avulla Jakelu ja tilaustietojen havainnollistaminen karttajärjestelmän avulla 29.11.2007 Olli Kuusisto Yhteisjakelusuositus (YJS) sivusto www.vtt.fi/yjs JAKEraportit, ajankohtaispäivien aineistot 2 Tausta Julkiset

Lisätiedot

Mallintamisen mahdollisuudet. vuorovaikutuksen lisäämiseksi infran ylläpidossa. Manu Marttinen Työpäällikkö NCC Roads Oy 1

Mallintamisen mahdollisuudet. vuorovaikutuksen lisäämiseksi infran ylläpidossa. Manu Marttinen Työpäällikkö NCC Roads Oy 1 Mallintamisen mahdollisuudet vuorovaikutuksen lisäämiseksi infran ylläpidossa Manu Marttinen Työpäällikkö 3.6.2015 NCC Roads Oy 1 TIEDONHALINNAN Mallintamisen mahdollisuudet vuorovaikutuksen lisäämiseksi

Lisätiedot

YHTEISJAKELUN LAATUMITTARISTON PÄIVITTÄMINEN

YHTEISJAKELUN LAATUMITTARISTON PÄIVITTÄMINEN LOPPURAPORTTI 1(2) Jakelu kehittämisryhmän hanke 2012 YHTEISJAKELUN LAATUMITTARISTON PÄIVITTÄMINEN TAUSTAA Varhaisjakelualalla on pitkät perinteet laadun mittaamisessa. Luotettavan mittaustiedon saatavuus

Lisätiedot

Jake toiminta 2008 pähkinänkuoressa

Jake toiminta 2008 pähkinänkuoressa Jake toiminta 2008 pähkinänkuoressa Jakelun ajankohtaispäivä 27.11.2008 Olli Kuusisto JAKE 2008 YJS päivitys tehty keväällä, www.vtt.fi/yjs YJS tiedonkeruun kehittäminen alustava raportti JAKE ryhmälle

Lisätiedot

Jakelun Infopäivä

Jakelun Infopäivä n Infopäivä 25.11.2005 olli-pekka.husari@posti.fi Sanomalehden toimitusketjun nykytilan haasteet Kustannustehokkaan sekä nopeasti reagoivan jakelun merkitys kasvaa entisestään. Kilpailu kiristyy ihmisten

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Sanomalehti Karjalainen Oy Jakelun prosessinseurantajärjestelmä

Sanomalehti Karjalainen Oy Jakelun prosessinseurantajärjestelmä Sanomalehti Karjalainen Oy Jakelun prosessinseurantajärjestelmä VTT Jakelun infopäivä 25.11.2004 Mistä on kysymys? Jakelun edistymisen reaaliaikaisesta seurannasta tietokoneella Tämän tiedon hyödyntämisestä

Lisätiedot

Pilotti: [Nimi] Alustava pilottisuunnitelma / Pilotin toteutussuunnitelma

Pilotti: [Nimi] Alustava pilottisuunnitelma / Pilotin toteutussuunnitelma 1 (11) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: [Nimi] Alustava pilottisuunnitelma / Pilotin toteutussuunnitelma Ehdotusvaiheessa tehdään alustava pilottisuunnitelma. Yksityiskohtainen

Lisätiedot

EmCe 365 Drive aloitusohje

EmCe 365 Drive aloitusohje 21.6.2017 Jukka Vihtkari EmCe 365 Drive aloitusohje Sisällys 1 Käyttöoikeudet... 1 1.1 EmCe ohjelman käyttäjätunnus... 1 1.2 EmCe 365 Drive käyttäjätunnus... 1 2 EmCe 365 Driven asennus... 2 2.1 Ohjelman

Lisätiedot

TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA

TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA LMQ -ohjelmisto Kenelle miten miksi? LogMaster Oy 2007-2009 LMQ miksi? 1. KUSTANNUSTEN ALENTAMINEN Johtamisen välineet tapahtumien kirjaaminen

Lisätiedot

Palautteiden käsittely rakennusvirastossa

Palautteiden käsittely rakennusvirastossa Palautteiden käsittely rakennusvirastossa Rakennusviraston asiakaspalvelu Asiakaspalvelu hoitaa keskitetysti asukkaiden yhteydenotot olemme toimineet 12-vuotta 15 työntekijää +esimies Yksi puhelinnumero

Lisätiedot

Varavoimakoneiden hyödyntäminen taajuusohjattuna häiriöreservinä ja säätösähkömarkkinoilla

Varavoimakoneiden hyödyntäminen taajuusohjattuna häiriöreservinä ja säätösähkömarkkinoilla Varavoimakoneiden hyödyntäminen taajuusohjattuna häiriöreservinä ja säätösähkömarkkinoilla Pilottiprojektin loppuraportti julkinen versio 1 Juha Hietaoja Raportin sisältö Pilotin tarkoitus, kesto ja osapuolet

Lisätiedot

Automaattinen Vastauspalvelu - oikea ratkaisu asiakaspuhelujen hallintaan

Automaattinen Vastauspalvelu - oikea ratkaisu asiakaspuhelujen hallintaan Automaattinen Vastauspalvelu - oikea ratkaisu asiakaspuhelujen hallintaan 15.4.2015 Sisällysluettelo Asiakaspuhelut haaste Asiakaspuhelut ratkaisu Mikä on Automaattinen Vastauspalvelu? Automaattinen Vastauspalvelu

Lisätiedot

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo Digipäivä, Hallintoryhmä 25.8.2015 Sipoo NURMIJÄRVEN SÄHKÖINEN ASIOINTI 2 Tero Kulha Taustaa Sähköisestä arkistoinnista on puhuttu Nurmijärvellä kauan ja se ollut budjetissakin useampana vuonna. Nyt teema

Lisätiedot

Kaakon Viestintä Oy hakee postitoimilupaa sopimusasiakkaiden postipalveluun seuraavien kuntien alueille:

Kaakon Viestintä Oy hakee postitoimilupaa sopimusasiakkaiden postipalveluun seuraavien kuntien alueille: Viestintä jj Valtioneuvosto Kaakon Viestintä Oy hakee postitoimilupaa sopimusasiakkaiden postipalveluun seuraavien kuntien alueille: Hnonkoski, Hamina, Hirvensalmi, Imatra, Juva, Kangasniemi, Kotka, Kouvola,

Lisätiedot

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Projektin tilanne Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Tehtyä työtä Syksyn mittaan projektiryhmä on kuvannut tavaraliikenteen telematiikkaarkkitehtuurin tavoitetilan

Lisätiedot

NEPTON JÄSENTIETO - PERUSVERSIO käyttöohjeet lyhyesti

NEPTON JÄSENTIETO - PERUSVERSIO käyttöohjeet lyhyesti Suomen Voimisteluliitto NEPTON JÄSENTIETO - PERUSVERSIO käyttöohjeet lyhyesti Nepton perusversio on seuran yhteyshenkilörekisteri ja jäsenrekisteri. Perusversiota käyttää seurassa henkilö/t, jolle on annettu

Lisätiedot

Tulostuspalvelu. Palvelukuvaus. Palvelukuvaus - Tulostuspalvelu. V1.5 Luottamuksellinen 2015-06-03. sivu 1/6. 2014 Tieto Corporation

Tulostuspalvelu. Palvelukuvaus. Palvelukuvaus - Tulostuspalvelu. V1.5 Luottamuksellinen 2015-06-03. sivu 1/6. 2014 Tieto Corporation Palvelukuvaus - Tulostuspalvelu V Tulostuspalvelu Palvelukuvaus sivu 1/6 2014 Konsultointipalvelu Palvelukuvaus - Tulostuspalvelu V Tekijänoikeudet Tämän asiakirjan tai minkään sen osan sisältöä ei saa

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Milloin kannattaa käyttää XML:ää CASE: VR - e-cargo

Milloin kannattaa käyttää XML:ää CASE: VR - e-cargo Milloin kannattaa käyttää XML:ää CASE: VR - e-cargo ebusiness Forum Kouvola, 3.10.2002 25.9.2002, Ina Mickelsson, EDI Management sivu 1 E-Cargo Esityksen sisältö: hankkeen taustat ja tavoitteet hankkeen

Lisätiedot

Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille. Jan Malmström Mepco Oy

Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille. Jan Malmström Mepco Oy Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille Jan Malmström Mepco Oy Projektiorganisaatioiden haasteita Investoinnin myyminen johdolle ja johdon sitoutuminen Organisaation totuttujen toimintamallien

Lisätiedot

Ikivihreä kirjasto loppuraportti määrittelyprojektille

Ikivihreä kirjasto loppuraportti määrittelyprojektille loppuraportti määrittelyprojektille Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Sähkö ja informaatiotekniikan laitos Versiomuutokset 29.1.2014 viimeisin tilanne tietokantakonversiosta Mirja Loponen 7.2.2014 tarkennettu

Lisätiedot

Toimitusketjun hallinnan uudet kehityssuunnat. Mikko Kärkkäinen Tammiseminaari 2015

Toimitusketjun hallinnan uudet kehityssuunnat. Mikko Kärkkäinen Tammiseminaari 2015 1 Toimitusketjun hallinnan uudet kehityssuunnat Mikko Kärkkäinen Tammiseminaari 2015 2 Toimitusketjun suunnittelun uudet tuulet Muistinvarainen laskenta mullistaa toimitusketjun suunnittelun Välitön näkyvyys

Lisätiedot

MTK:n esitteet ja materiaalit verkkokaupassa

MTK:n esitteet ja materiaalit verkkokaupassa MTK:n esitteet ja materiaalit verkkokaupassa http://mtkmateriaalit.valmiskauppa.fi Ohjeiden versio 23.9.2014 MTK:n esitteiden ja materiaalien tilaus siirtyy syyskuussa 2014 verkkokauppaan. MTK:n liitot

Lisätiedot

FENG OFFICE -PROJEKTINHALLINTATYÖKALU

FENG OFFICE -PROJEKTINHALLINTATYÖKALU 1(5) FENG OFFICE -PROJEKTINHALLINTATYÖKALU Verkkoprojektissa tarkoituksenmukaisen projektinhallintatyökalun käyttö vähentää viestintään kuluvaa työaikaa merkittävästi, kun projektin osapuolilla on reaaliaikainen

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Adobe -määrälisensointi

Adobe -määrälisensointi Adobe -määrälisensointi VIP-jälleenmyyjäkonsolin käyttöopas Value Incentive Plan -ohjelmalle (VIP) Versio 3.1 syyskuu 12, 2013 Voimassa 15.8.2013 lähtien Sisältö Mikä on VIP-jälleenmyyjäkonsoli?... 4 Aloitus...

Lisätiedot

Viestintävirastolle toimitettavat kiinteiden tiedonsiirtoliittymien saatavuustiedot

Viestintävirastolle toimitettavat kiinteiden tiedonsiirtoliittymien saatavuustiedot Muistio TIKU-SL-B 1 (7) Dnro: 8.4.2015 93/501/2014 Viestintävirastolle toimitettavat kiinteiden tiedonsiirtoliittymien saatavuustiedot 1 Lähtökohdat ja rajaukset 2 Käyttökohteista yleisesti Tämä muistio

Lisätiedot

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Heli Rantanen, projektipäällikkö heli.k.rantanen@hel.fi 6Aika Avoin asiakkuus ja osallisuus Helsingin kaupunki HELSINKI 310 ASIAKASPALVELUMALLI KÄYTTÄJÄ-

Lisätiedot

Korjausrakentamisen asukasviestintä. Taloyhtiötapahtuma 24.4.2008 Riikka Laitala, Avara Suomi Oy

Korjausrakentamisen asukasviestintä. Taloyhtiötapahtuma 24.4.2008 Riikka Laitala, Avara Suomi Oy Korjausrakentamisen asukasviestintä Taloyhtiötapahtuma 24.4.2008 Riikka Laitala, Avara Suomi Oy Agenda Miten korjausrakentamisen viestintä poikkeaa muusta viestinnästä? Korjausrakentamisen viestinnän eteneminen

Lisätiedot

15.4.2015. 30.05.2007 Capricode Oy

15.4.2015. 30.05.2007 Capricode Oy Automaattinen Häiriöinfo - oikea ratkaisu tiedotepalvelujärjestelmäksi; häiriö-, vika- ja katastrofitiedotteiden automaattiseen ja reaaliaikaiseen jakeluun 15.4.2015 Sisällysluettelo Häiriötilanteiden

Lisätiedot

Matkustajapotentiaali Kotka-Sillamäen meriliikenteessä. 29.4.2008 Kotka Loppuseminaari Projektipäällikkö Jouni Eho

Matkustajapotentiaali Kotka-Sillamäen meriliikenteessä. 29.4.2008 Kotka Loppuseminaari Projektipäällikkö Jouni Eho Matkustajapotentiaali Kotka-Sillamäen meriliikenteessä 29.4.2008 Kotka Loppuseminaari Projektipäällikkö Jouni Eho Esityksen rakenne Suomen ja Viron välinen matkustajaliikenne Kenttäkyselytutkimus Itä-Suomen

Lisätiedot

Mallipohjainen radanrakentamisen automaatio

Mallipohjainen radanrakentamisen automaatio Mallipohjainen radanrakentamisen automaatio Infra FINBIM Pilottipäivät 24.10.2013 Jussi Heikkilä Mallipohjainen radanrakentamisen automaatio Pilotin kesto: huhtikuu/2012 lokakuu/2012 Diplomityö Tietomallipohjaisen

Lisätiedot

7signal Sapphire. Ratkaisuesittely

7signal Sapphire. Ratkaisuesittely 7signal Sapphire Ratkaisuesittely Agenda 7signal Ratkaisu Yleiskuvaus Kolme komponenttia Tehtävät Kohdeasiakkaat Palvelut Esimerkkikuvia 7signal Langattomien verkkojen hallintaan, ylläpitoon ja kehittämiseen

Lisätiedot

EUREFin vaikutukset organisaatioiden tietojärjestelmiin

EUREFin vaikutukset organisaatioiden tietojärjestelmiin EUREFin vaikutukset organisaatioiden tietojärjestelmiin EUREF-päivä 4.9.2012 ALEKSI LESKINEN Sisältö Tietojärjestelmät ja EUREF Keskeiset haasteet EUREF-muunnoksissa EUREF-muunnosprosessin vaiheet Yhteenveto

Lisätiedot

FITS syysseminaari

FITS syysseminaari FITS syysseminaari 16.10. Esimerkkejä Tieliikelaitoksen palveluista liikkujille Miten nostetaan liikenteen tietopalvelut näkyväksi osaksi ihmisten elämää Sampo Hietanen sampo.hietanen@tieliikelaitos.fi

Lisätiedot

Tietojärjestelmän osat

Tietojärjestelmän osat Analyysi Yleistä analyysistä Mitä ohjelmiston on tehtävä? Analyysin ja suunnittelun raja on usein hämärä Ei-tekninen näkökulma asiakkaalle näkyvien pääkomponenttien tasolla Tietojärjestelmän osat Laitteisto

Lisätiedot

Logistiikkapalvelu. uusia työkaluja markkinointiin

Logistiikkapalvelu. uusia työkaluja markkinointiin Logistiikkapalvelu uusia työkaluja markkinointiin Mistä on kyse? I-printin logistiikkapalvelu tarjoaa käyttöösi seuraavat ratkaisut: Markkinointimateriaalien varastointi Pakkaus- ja postitustyöt Graafisten

Lisätiedot

MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711. Solita Oy esittäytyy 30.1.2014

MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711. Solita Oy esittäytyy 30.1.2014 MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711 Solita Oy esittäytyy 30.1.2014 Seuraavat 15 20 minuuttia Me Digitalisoituminen Elämys Matkaopas Matkailun neuvontapalvelut tulevaisuudessa Aloituspalaveri

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 4 Palvelukuvaus -pohja Versio: 1.0 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio

Lisätiedot

Mediq Suomen kotijakeluportaalin käyttöohje

Mediq Suomen kotijakeluportaalin käyttöohje Mediq Suomen kotijakeluportaalin käyttöohje Pääset kirjautumaan Mediqin kotijakeluportaaliin osoitteesta www.mediq.fi. Klikkaa keltaista kotijakelu-nappia sivun oikeassa laidassa. KIRJAUDU SISÄÄN. Olet

Lisätiedot

verkkolasku.fi 2.1.2011

verkkolasku.fi 2.1.2011 palveluna Notebeat Entrepreneur -ohjelmalla hoidat kaikki yrityksesi myynti- ja ostolaskut sähköisesti selainkäyttöliittymässä, sekä siirrät ne kätevästi tilitoimistoon. Säästät heti käyttöönotosta alkaen

Lisätiedot

REALTIME CUSTOMER INSIGHT. 2015 Wellnator Oy

REALTIME CUSTOMER INSIGHT. 2015 Wellnator Oy REALTIME CUSTOMER INSIGHT YMMÄRRÄ ASIAKASTA Asiakastyytyväisyyttä ja asiakaskokemusta mittaamalla saadaan arvokasta tietoa asiakasrajapinnasta. Analysoimalla tätä tietoa ja reagoimalla siihen asiakassuhteet

Lisätiedot

KYSELY- JA INVENTAARIOPALVELU HARAVA

KYSELY- JA INVENTAARIOPALVELU HARAVA KYSELY- JA INVENTAARIOPALVELU HARAVA Juuso Salmu Dimenteq Oy MIKÄ IHMEEN HARAVA? Karttapohjainen kysely- ja inventaariotyökalu Tiedonhankinta kansalaisilta, sidosryhmiltä, ympäristöstä jne. Kyselyt sekä

Lisätiedot

Palvelukuvaus. Yleistä Käyttöönotto Verkkoyhteydenottokanavat Inboundien ohjaus Älypuhelinten hyödyntäminen. Pikayhteys Takaisinsoitto

Palvelukuvaus. Yleistä Käyttöönotto Verkkoyhteydenottokanavat Inboundien ohjaus Älypuhelinten hyödyntäminen. Pikayhteys Takaisinsoitto Palvelukuvaus Yleistä Käyttöönotto Verkkoyhteydenottokanavat Inboundien ohjaus Älypuhelinten hyödyntäminen Pikayhteys Takaisinsoitto Yleistä Markkinointiviestintä tähtää siihen, että potentiaalinen ostava

Lisätiedot

Sijainnin merkitys Itellassa GIS. Jakelun kehittämisen ajankohtaispäivä

Sijainnin merkitys Itellassa GIS. Jakelun kehittämisen ajankohtaispäivä Jakelun kehittämisen ajankohtaispäivä Karttajärjestelmällä havainnollisuutta, tehokkuutta ja parempaa asiakaspalvelua Käytännön kokemuksia pilotoinneista ja käytössä olevista karttajärjestelmistä Juha

Lisätiedot

Itellan uuden extranetin ja Postittamisen työpöydän käyttöönotto

Itellan uuden extranetin ja Postittamisen työpöydän käyttöönotto Itellan uuden extranetin ja Postittamisen työpöydän käyttöönotto Itella Viestinvälitys, Jakelu- ja markkinointipalvelut 1 Sisältö Tietoa Postittamisen työpöydästä ja Itellan extranetin uudistuksesta Uuden

Lisätiedot

Tuottavatko pilotoinnit tuloksia riittävän nopeasti käytännön hankkeiden kokemuksia

Tuottavatko pilotoinnit tuloksia riittävän nopeasti käytännön hankkeiden kokemuksia Tuottavatko pilotoinnit tuloksia riittävän nopeasti käytännön hankkeiden kokemuksia Tuottavat ja eivät tuota Tulokset riippuvat niistä tekijöistä, jotka projektia perustettaessa on määritelty ja miten

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi 27.1.2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan vaikuttamistaitojen

Lisätiedot

Markkinoinnin logistiikka

Markkinoinnin logistiikka Markkinoinnin logistiikka LogisticService-palvelu Merja Munkki LogisticService palvelukonsepti» LogisticService konsepti on ulkoistettu ratkaisu yritysten ja yhteisöjen markkinointilogistiikkaan sekä muun

Lisätiedot

DOCUMENT MANAGER FI/ NO/ SE

DOCUMENT MANAGER FI/ NO/ SE PALVELUKUVAUS 1 (6) DOCUMENT MANAGER FI/ NO/ SE PALVELUKUVAUS 2 (6) CONTENTS 1. DOCUMENT MANAGER... 3 2. DOCUMENT MANAGER - KUVAUS... 3 2.1 Tuotteet... 4 2.1.1 Data Management... 4 2.1.2 ipost Letter...

Lisätiedot

Yhteisjakelun tiedonsiirron ongelmakohteet, niiden laajuus ja kehitysehdotukset

Yhteisjakelun tiedonsiirron ongelmakohteet, niiden laajuus ja kehitysehdotukset Jakelun kehittämisryhmän raportti V 1.0 13.11.2006 Yhteisjakelun tiedonsiirron ongelmakohteet, niiden laajuus ja kehitysehdotukset Olli Kuusisto Tilausmuutokset (postitusajo) Paino ja postitus Tilausmuutokset

Lisätiedot

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013 Tietohallinnon nykytilan analyysi Analyysimenetelmä (sovitettu Tietomallista) 9.10.2013 Haastattelurunko Kerättävät perustiedot Budjetti (edellisvuoden) Henkilöstökustannukset IT-ostot Muut Liite - Kypsyysanalyysin

Lisätiedot

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Matkailutoimialan aamu 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Asiakaskäyttäytyminen internetissä asiakkaan tietotarpeet ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Internet on noussut vallitsevaksi viestintävälineeksi.

Lisätiedot

NCC Plaza Business Park Kiinteistö ja sen yritysten verkottaminen. TYKELI Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä

NCC Plaza Business Park Kiinteistö ja sen yritysten verkottaminen. TYKELI Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä NCC Plaza Business Park Kiinteistö ja sen yritysten verkottaminen TYKELI Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä Sisältö Pilotin aikataulu ja toimijat Pilotin tavoitteet ja kohderyhmä Pilotin sisältö

Lisätiedot

1. YLEISKUVAUS... 2. 1.1. Palvelun rajoitukset... 2 2. PALVELUKOMPONENTIT... 2. 2.1. Sähköpostipalvelu... 2. 2.2. Sähköpostipalvelun lisäpalvelut...

1. YLEISKUVAUS... 2. 1.1. Palvelun rajoitukset... 2 2. PALVELUKOMPONENTIT... 2. 2.1. Sähköpostipalvelu... 2. 2.2. Sähköpostipalvelun lisäpalvelut... Palvelukuvaus 19.1.2015 1 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 2 1.1. Palvelun rajoitukset... 2 2. PALVELUKOMPONENTIT... 2 2.1. Sähköpostipalvelu... 2 2.2. Sähköpostipalvelun lisäpalvelut... 3 3. TOIMITUS

Lisätiedot

LIITE 1, Palvelukuvaus

LIITE 1, Palvelukuvaus Lääkkeiden jakelupalvelu 1(6) Sisällys 1. PALVELUN SISÄLTÖ... 2 1.1. PALVELUN SUORITTAMINEN... 2 1.2. ASIAKASKOHTAISET LÄÄKE-ERÄT... 2 1.3. PALVELUN ALOITUS JA KOULUTUS... 3 1.4. LÄÄKKEIDEN TARKASTUS...

Lisätiedot

Lomarengas Oy: henkilötietolain (523/1999) mukainen rekisteriseloste Päivitetty 12.02.2016

Lomarengas Oy: henkilötietolain (523/1999) mukainen rekisteriseloste Päivitetty 12.02.2016 Lomarengas Oy: henkilötietolain (523/1999) mukainen rekisteriseloste Päivitetty 12.02.2016 Rekisterinpitäjä, rekisterin nimi ja yhteystiedot Lomarengas Oy ja Lomarengas Oy:n tytäryhtiöt (myöh. rekisterinpitäjä

Lisätiedot

Doodle-kalenteriohjelma

Doodle-kalenteriohjelma Doodle-kalenteriohjelma 1. Kyselyyn vastaaminen Avaa linkki www.doodle.com Osallistuaksesi kyselyyn tarvitset linkin kyselyn sivulle, joka voi olla henkilökohtainen tai yleinen riippuen siitä kumman asetuksen

Lisätiedot

Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö

Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö Verkkokonsulttipäivä 28.11.2011 Maarit Pirttijärvi j Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö www.sosiaalijaterveyspalvelut.fi Virtuaalisen sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen käyttäjät

Lisätiedot

Kätevästi netissä KÄYTTÖOHJE. www.nettirassi.fi

Kätevästi netissä KÄYTTÖOHJE. www.nettirassi.fi Kätevästi netissä KÄYTTÖOHJE www.nettirassi.fi Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen ja rekisteröityminen... 4 2. Omat jutut kansio... 8 2.1. Omat tiedostot:... 8 2.2. Omat seurannat... 9 3. Omat terveystiedot...

Lisätiedot

JUULIA - Varhaiskasvatuksen tilastointijärjestelmä. Vertikal Oy Luvaton käyttö kielletty

JUULIA - Varhaiskasvatuksen tilastointijärjestelmä. Vertikal Oy Luvaton käyttö kielletty Nykyisin käytössä olevat järjestelmät Eivät tuota tietoja, joita johtamiseen tarvitaan Vaativat erillisen ja kalliin raportointiosion Eivät kaikilta osin käytä kertoimia, joiden varaan täyttö- ja käyttöastelaskenta

Lisätiedot

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto Oppijan polku - kohti eoppijaa Mika Tammilehto Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Yhteistyössä palvelu pelaa määritellään julkisen hallinnon asiakaspalvelujen visio ja tavoitetila vuoteen 2020 Asiakaspalvelun

Lisätiedot

Lehden ennakkotilaus Valtakunnallinen jakelupalvelu osoitteellinen lehti

Lehden ennakkotilaus Valtakunnallinen jakelupalvelu osoitteellinen lehti Lehden ennakkotilaus Valtakunnallinen jakelupalvelu osoitteellinen lehti Postittamisen työpöytä Käyttöohje Sisältö Valitse lehti jolle ennakkotilaus tehdään dia Tarkista lehden yhteyshenkilö ja aloita

Lisätiedot

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft on toiminnanohjausjärjestelmä, joka on tehty liiketoiminnan hallintaan ja kehittämiseen. Lemonsoftin ominaisuudet ovat muokattavissa vastaamaan eri toimialojen

Lisätiedot

3. Sopimuksen toimeenpano (toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi)

3. Sopimuksen toimeenpano (toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi) Liite 1. Sivu 1 (5) Linja-autoalan energiansäästösopimuksen arviointi 1. Vastaajan tausta ja sopimusala, perustiedot 1.01 Yrityksen linja-autojen lukumäärä 1-20 21-50 yli 50 linja-autoa 1.02 Vastaajan

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Valokaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Valokaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Valokaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen 26.1.2014 Joulukuussa 2013 toteutetun kyselyn tulokset Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen hyödyntämistä ja tietohallintoa koskeva kysely Tomi Dahlberg Karri Vainio Sisältö 1. Kysely, sen toteutus,

Lisätiedot

Digitaalisten palvelujen kehittäminen Turun kaupungilla. Terveysasemien asiakasraati Kaskenlinnassa

Digitaalisten palvelujen kehittäminen Turun kaupungilla. Terveysasemien asiakasraati Kaskenlinnassa Digitaalisten palvelujen kehittäminen Turun kaupungilla Terveysasemien asiakasraati Kaskenlinnassa 11.01.2017 Sisällysluettelo 1. Mikä on digitaalisten palvelujen kehittäminen kärkihanke? 2. Monikanavainen

Lisätiedot

Toimintakuvaus häiriönhallinnan tilanteesta

Toimintakuvaus häiriönhallinnan tilanteesta Toimintakuvaus häiriönhallinnan tilanteesta Jukka Lähesmaa SysOpen Oyj SysOpen Oyj VTT EP-Logistics Jukka Lähesmaa 22.4.2002 Tavoitteet > kuvata liikenteen häiriönhallinnan nykytilanne tie, rautatie- ja

Lisätiedot

OTM - Katsaus sisältöön. Sidosryhmäseminaari

OTM - Katsaus sisältöön. Sidosryhmäseminaari OTM - Katsaus sisältöön Sidosryhmäseminaari 24.10.2013 Projektiryhmän esittely Katja Arstio, Helsingin yliopisto Sami Hautakangas, Tampereen yliopisto Tuomas Naakka, Helsingin yliopisto Inka Paukku, Aalto

Lisätiedot

Pilotti: Lumitöiden estekartoitus. Pilottisuunnitelma

Pilotti: Lumitöiden estekartoitus. Pilottisuunnitelma 1 (8) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: Lumitöiden estekartoitus Pilottisuunnitelma Muutoshistoria: Versio Pvm Tila (luonnos / ehdotus / hyväksytty) Tekijä(t) Huomautukset

Lisätiedot

Avoimen hallinnon edistäminen LVM:n hallinnonala. Kaisa Leena Välipirtti

Avoimen hallinnon edistäminen LVM:n hallinnonala. Kaisa Leena Välipirtti Avoimen hallinnon edistäminen LVM:n hallinnonala Kaisa Leena Välipirtti LVM:n hallinnonalasta Kansalaisten arjen ministeriö Kompakti ministeriö, jossa kolme osastoa Hallinnonalalla neljä virastoa (+ kolme

Lisätiedot

Toiminnallisen määrittelyn tarina. Esimerkki Reaktorin tavasta tehdä toiminnallista määrittelyä.

Toiminnallisen määrittelyn tarina. Esimerkki Reaktorin tavasta tehdä toiminnallista määrittelyä. Toiminnallisen määrittelyn tarina Esimerkki Reaktorin tavasta tehdä toiminnallista määrittelyä. Toimitusjohtajan pulma Tässä on toimitusjohtaja Roope, jonka tavoitteena on pyörittää Rengasmaster Oy:tä

Lisätiedot

TeamCHAMPION TeamCHAMPION wiki.tut.fi/champion

TeamCHAMPION TeamCHAMPION wiki.tut.fi/champion 1 TYÖPAJAN ASKELEET 2 Valmistautuminen Alustus Tiimitilanteet Tiimiroolit Tulokset Analysointi Toimenpiteet Yhteenveto VALMISTAUTUMINEN 3 Työpajan luonti Fasilitoija luo tiimiroolityökaluun uuden työpajan.

Lisätiedot

LmQ ohjelmisto kattavaa tapahtumanhallintaa helposti

LmQ ohjelmisto kattavaa tapahtumanhallintaa helposti TAPAHTUMAT POIKKEAMAT REKLAMAATIOT LmQ ohjelmisto kattavaa tapahtumanhallintaa helposti Log Master Oy 2007-2010 LmQ miksi? 1. KUSTANNUSTEN ALENTAMINEN / johtamisen välineet tapahtumien kirjaaminen on nopeaa

Lisätiedot

Kansalaisen asiointitilin käyttö julkisen terveydenhuollon viestintävälineenä

Kansalaisen asiointitilin käyttö julkisen terveydenhuollon viestintävälineenä Kansalaisen asiointitilin käyttö julkisen terveydenhuollon viestintävälineenä palvelupäällikko Valtiokonttori, Valtion IT-palvelukeskus Tausta Valtiokonttoriin on ollut yhteydessä useita terveydenhuollon

Lisätiedot

Kokemuksia digikarttojen käytöstä

Kokemuksia digikarttojen käytöstä Kokemuksia digikarttojen käytöstä Jakelun ajankohtaispäivä 29112007 Bernt Söderlund HS digikarttojen hyödyntämisvaihe 1: Kuljetusoptimointia Itse digitoidut kartat ja tanskalainen kuljetussuunnittelumalli

Lisätiedot

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain.

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain. Tavoita ja vaikuta Oletko koskaan ollut epätietoinen siitä, mitä tuotteita tai palveluita yritys, jonka sivuilla vierailet, oikeasti tarjoaa? Jos olet, niin on todennäköisesti asiakkaasikin. Hän voi olla

Lisätiedot

Yhden luukun käynnistämistilaisuus Ympäristöministeriö Miten toteutuu sähköinen luukku?

Yhden luukun käynnistämistilaisuus Ympäristöministeriö Miten toteutuu sähköinen luukku? Yhden luukun käynnistämistilaisuus Ympäristöministeriö 28.10.2016 Miten toteutuu sähköinen luukku? Teollisuusneuvos Sirpa Alitalo Neuvotteleva virkamies Päivi Tommila Asiakkaiden ja viranomaisten toiveita

Lisätiedot

Kuntien ICT tuki - suunnitelma - JUHTA Tommi Oikarinen

Kuntien ICT tuki - suunnitelma - JUHTA Tommi Oikarinen Kuntien ICT tuki - suunnitelma - JUHTA 14.4.2015 Tommi Oikarinen Suunnittelun lähtökohdat Sote-uudistuksessa tapahtuneet muutokset vaatineet muutoksia uudelleen suunnitteluun Uudelleen suunnitellut toimenpiteet

Lisätiedot

Tuorekalaketjun logistiikka

Tuorekalaketjun logistiikka Tuorekalaketjun logistiikka Nina Urala, Riikka Mononen Kuulas Research Agency Oy Kalafoorumi 12.4.2011 Raportin sisältö 1. Selvityksen tausta 2. Selvityksen tavoite 3. Selvityksen toteutus 4. Logistiikkakartat

Lisätiedot

Pilotti: Mallipohjaisen radanrakennustyömaan dynaamisen ohjausjärjestelmän kehittäminen. Pilottisuunnitelma

Pilotti: Mallipohjaisen radanrakennustyömaan dynaamisen ohjausjärjestelmän kehittäminen. Pilottisuunnitelma 1 (7) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: Mallipohjaisen radanrakennustyömaan dynaamisen ohjausjärjestelmän kehittäminen Pilottisuunnitelma Muutoshistoria: Versio Pvm

Lisätiedot

Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä. Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta

Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä. Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta 2 Milloin julkisilla hankinnoilla kannattaa tavoitella innovaatioita?

Lisätiedot

Cenno pika-opas yhteisöille

Cenno pika-opas yhteisöille Cenno pika-opas yhteisöille 1. Johdanto Cenno Software Oy haluaa olla edistämässä suomalaista yhteiskuntaa ja ihmisten välistä kommunikaatiota ja työn tehokkuutta sekä tuottavuutta yhteisöissä. Lisäksi

Lisätiedot

Lehden ennakkotiedot (vuosisuunnitelma)

Lehden ennakkotiedot (vuosisuunnitelma) Lehden ennakkotiedot (vuosisuunnitelma) Postittamisen työpöytä Käyttöohje 1 Sisältö Lehtesi yhteystietojen tarkistaminen sivu 3 Aloita ennakkotietojen antaminen sivu 4 Ennakkotiedot; ajanjakso ja käytettävä

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

Lehden Sopimusjakelujen tuote-ehdot

Lehden Sopimusjakelujen tuote-ehdot TUOTE-EHDOT 1 (7) Lehden Sopimusjakelujen tuote-ehdot 1.1.2015 TUOTE-EHDOT 2 (7) Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 3 2. Lehden sopimusjakelut... 3 2.1. Varhaisjakelu... 3 2.2. Viikonloppujakelu... 3

Lisätiedot

KYKY. Kelan Kyky-hanke. Asiakkaan kanssa - ajoissa ja aktiivisesti

KYKY. Kelan Kyky-hanke. Asiakkaan kanssa - ajoissa ja aktiivisesti KYKY Kelan Kyky-hanke Asiakkaan kanssa - ajoissa ja aktiivisesti Hankkeen osat KYKY Kyky 1 Työkykyprosessi Työkykyneuvonta Sidosryhmätyö Kyky 2 Sairaan lapsen tai vammaisen prosessi Vammaisen henkilön

Lisätiedot

Suositus yhteisjakelun toteumatiedon reaaliaikaiseksi välittämiseksi yli organisaatiorajojen

Suositus yhteisjakelun toteumatiedon reaaliaikaiseksi välittämiseksi yli organisaatiorajojen Jakelun kehittämisryhmän hanke 2010 Suositus yhteisjakelun toteumatiedon reaaliaikaiseksi välittämiseksi yli organisaatiorajojen LOPPURPORTTI Jakelun kehittämisryhmän vuoden 2010 päähanke oli luoda tiedonsiirtosuositus,

Lisätiedot

Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet Oma Elisa -palvelu Vaihderatkaisun hallinta Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin. Sovelluksessa saattaa olla toiminteita

Lisätiedot

Automaattinen Call Center - oikea ratkaisu yrityksen puhelinliikenteen hallintaan ja parempaan asiakaspalveluun

Automaattinen Call Center - oikea ratkaisu yrityksen puhelinliikenteen hallintaan ja parempaan asiakaspalveluun Automaattinen Call Center - oikea ratkaisu yrityksen puhelinliikenteen hallintaan ja parempaan asiakaspalveluun 15.4.2015 Sisällysluettelo Puhelinliikenteen hallinnan haasteita ongelma Puhelinliikenteen

Lisätiedot