Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiirissä olevien asioiden osalta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiirissä olevien asioiden osalta"

Transkriptio

1 Jakelun kehittämisryhmän raportti Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiirissä olevien asioiden osalta Olli Kuusisto

2 Sisällysluettelo JOHDANTO TAUSTA JA TAVOITE TOTEUTUS ASIAKASPALVELUN JA ASIAKKAIDEN VAATIMUKSET JAKELUSTA SAATAVALLE TIEDOLLE ASIAKASPALVELUN HAASTATTELUT KEHITYSKOHTEIDEN PRIORISOINTI TYÖPAJA KOMMUNIKOINTIPILOTTI PILOTIN TOTEUTUS PILOTIN TULOKSET JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO

3 Johdanto 1.1 Tausta ja tavoite Asiakaspalveluprosessi on organisoitu hyvinkin eri tavoilla eri puolilla maata, ja etenkään useilla alueilla jakelussa olevilla lehdillä ei ole kattavasti tietoa eri alueiden palvelutasoista ja jakelun toteumatiedoista. Hankkeen tavoitteena on kehittää asiakaslähtöisiä yhteistyökäytäntöjä ja ratkaisumalleja asiakaspalveluprosessin tarpeisiin siten, että asiakaspalveluprosessi toimii asiakkaan kannalta entistä paremmin ja jakelun osapuolten kannalta mahdollisimman kustannustehokkaasti. 1.2 Toteutus Hanke toteutettiin seuraavasti: 1. Asiakaspalvelun ja asiakkaiden vaatimukset jakelusta saatavalle tiedolle Selvitettiin asiakaspalvelun/asiakkaiden vaatimuksia jakelusta saatavalle tiedolle; mm. mitä palvelutasoa asiakas minäkin päivänä saa, mihin lehti eri tilanteissa tulee, onko jakelu myöhässä ja kuinka jakeluvalitukset käsitellään. Tämä tehtiin haastattelemalla organisaatioiden vastuuhenkilöitä sekä analysoimalla saatavia laatutason tunnuslukuja. 2. Ratkaisumallit ja best practice käytännöt Kustantajien ja jakeluorganisaatioiden jakeluun kohdistuvien kehitystarpeet tarkennettiin sekä hyviksi havaittujen yhteistyökäytäntöjen ja ratkaisumalleja käytiin läpi case tapausten muodossa. Mahdollisia kommunikointitapoja asiakkaiden kanssa on paljon, samoin kuin tietojen esittämis ja jakelutapoja, joten on tärkeää selvittää, mitkä ovat todelliset odotukset ja millaisilla ratkaisuilla niihin parhaiten vastataan. Ratkaisuina voivat tulla kyseeseen esim. karttasovellusten hyödyntäminen ja erilaiset asiakkaille tarjotut itsepalvelusovellukset verkon ja mobiililaitteiden kautta. 3. Tarpeiden ja ratkaisumallien läpikäynti ja uusien ratkaisujen ideointi työpajatyöskentelynä Valmisteltiin ja toteutettiin työpaja, jossa käytiin läpi kohdan 1 ja 2 pohjalta tarpeet ja ratkaisumallit. Ideoitiin sen pohjalta pienryhmissä haastattelujen ja kartoituksen pohjalta uusia toimintamalleja ja palvelusovelluksia. Valittiin pilottialueet ja kohteet. 4. Pilotin toteutus, tulosten keruu ja analysointi yhteistyössä pilottikohteiden kanssa Testattiin jakelun logistiikkaketjun eri organisaatioiden välistä kommunikointia käyttäen olemassaolevaa nettipohjaista ratkaisua. 5. Koko osion (tarpeet, ratkaisumallit, pilotit ja kokemukset) raportointi 3

4 2 Asiakaspalvelun ja asiakkaiden vaatimukset jakelusta saatavalle tiedolle 2.1 Asiakaspalvelun haastattelut Kehityshankkeen lähtökohtana oli asiakkaan elämän helpottaminen jakelun vaikutuspiiriin kuuluvien asioiden osalta. Tämä pitää sisällään tilaajan vaatimukset ja tulevaisuuden tarpeet koskien jakelun tuottamia ja vaatimia tietoja sekä niiden esittämistä asiakaspalvelussa. Alkuvaiheessa JaKe ryhmä päätti, että hankkeen painotus on tilauksen, osoitemuutoksen ja jakeluhäiriöiden hoitamisessa. Asiakkaan kannalta asian tulisi toimia niin, että ottipa hän yhteyttä kumpaan osapuoleen tahansa, niin palvelu pelaa. Jakelupäivystystä tarjoavat tapauksesta riippuen kustantaja ja/tai jakeluorganisaatio. Eri tavalla organisoidussa asiakaspalvelussa saattaa tulla esiin erilaisia kehityskohtia. Tämän vuoksi kuvataan eri mahdollisuuksien kohdalta kustantajan ja/tai jakeluorganisaation asiakaspalvelun roolit sekä niiden välinen rajapinta. JaKe ryhmässä todettiin, että kyselyiden pohjalta on havaittu, että yllättävän harva reklamoi lehden puuttumisesta. Muutamalta ryhmän jäseneltä saatiin pohja aineistona asiakaskyselyjen kysymyksiä ja tuloksia, mutta niissä oli valitettavan vähän jakelua koskevia kysymyksiä (sen sijaan esim. YJS sivustolta löytyvästä Jakelun tilaajalle näkyvän laadun seurantaan liittyvät tunnusluvut raportista on liitteessä 4 laaja kysymyspatteristo jakelun palvelutasosta). Asiakaspalvelun haasteita ovat mm. asiakas ja muiden rekisterien ajantasaisuus sekä niiden sisältämien tietojen hyödyntäminen, kun tietomäärät ja asiakokonaisuudet kasvavat koko ajan tietotulvan hallinta. Kehityskohteita ovat mm. tietojen esille saaminen ja havainnollinen käyttöliittymä, moniosaaminen vs. erityisosaaminen, kertakontaktilla kuntoon vs. useat palvelukanavat, tuotantoprosessi vs. asiakkuusprosessi, reaaliaikainen informaatio asiakaspalvelulle tuotantoprosessista mahdollisimman automaattisesti. Asiakaspalvelun tarpeita selvitettiin käymällä muutamassa organisaatiossa haastattelemassa asiakaspalveluhenkilöitä ja tekemällä muutaman osalta puhelinhaastattelu. Kustantajan asiakaspalvelu hoitaa yleensä tilauksiin liittyvät asiat, jakelupäivystys toimii usein kustantajan asiakaspalvelusta erillään jakeluorganisaation hoitamana palveluna. Aina näiden keskinäinen kommunikointi ei pelaa parhaalla mahdollisella tavalla. Jakeluoperaattorit toivoivat parempia nopeita yhteyksiä kustantajiin etenkin häiriötilanteissa. Nykyisin jakeluoperaattoreilla on usein käytössä sama asiakaspalveluyhteys kuin tilaajilla. Haastatteluissa tuli esille useita kehityskohteita, jos kohta onkin todettava, että kehityskohteet vaihtelivat organisaatiokohtaisesti paljonkin. Alla olevasta listauksesta havaitaan, että sama asia saattaa toisessa organisaatiossa olla kehityskohde ja toisessa hoidettu mallikkaasti: 1. Kustantajan ja jakeluorganisaation välinen kommunikointi. 2. Heittolaatikoiden sijainnista ei tietoa, ei voida asiakkaan kanssa keskustella, mikä olisi lähin paikka, vaan sitä on kysyttävä jakeluorganisaatiolta. Toisilla alueilla heittolaatikkojen osoitetieto löytyy tilaajatiedon alta. 3. Laatikko ja ovijakelutieto vain jakokirjassa, asiakaspalvelussa ei ole myöskään tietoa (uudisalueiden) yleisestä palvelutasosta, eikä maksullisesta paremman palvelutason tilaamisesta, vaan tieto on kysyttävä jakeluorganisaatiolta. Toisilla alueilla palvelutasoasiat (myös jakeluhäiriöiden osalta) on sovittu ainakin ydinlevikkialueella. 4. Ei ole tietoa siitä, miten lehti jaetaan peruspalvelussa eri puolilla Suomea, so. missä lehti jaetaan mihin aikaan ja jaetaanko ilmestymispäivänä. 5. Tilaaja haluaisi lehden ennen varhaisjakelun takarajaa (esim. on ennen saanut aiemmin ja/tai lähtee töihin ennen jakelun takarajaa). 4

5 6. Jakelun toteumatiedot ainakin ydinlevikkialueen ulkopuolelta puutteellisia, ei tiedetä mihin aikaan ja missä jakaja liikkuu, tärkeä tieto etenkin jakelun myöhästymistilanteissa, keitä tilaajia myöhäinen jakelu koskee. Toisilla alueilla jakelun toteumatiedot saadaan jakelun raporteista hyvinkin tarkkaan, ml. tieto myöhässä olevista piireistä ja arvioitu valmistumisaika. 7. Kesäasukkaiden osalta pitäisi tietää missä alueen vakituisten asiakkaiden laatikot/heittolaatikot sijaitsevat, ja onko lähimpään laatikkoon jakelu maksullista ja mistä sen voi tilata. Kesäasukkaat eivät usein tiedä omaa osoitettaan tai mihin laatikon voi laittaa. 8. Iäkkäiden, sairaiden ja liikuntarajoitteisten henkilöiden jakotapa varhaisjakelussa. Perusjakelussa viedään posti yleensä lähemmäksi luukkuun, myös varhaisjakelussa tulisi olla selkeät ohjeet käytännöistä. 9. Varhaisjakelualueen mahdolliset laajennukset. Asiakas saa lehden perusjakelussa ja tiedustelee varhaisjakelumahdollisuutta. Olisi hyvä olla kartat jakelureiteistä, jotta voisi selvittää, kuinka lähelle varhaisjakelu tällä hetkellä yltää. 10. Paikataanko jakeluhäiriöitä ja mihin saakka otetaan ilmoituksia vastaan eri alueilla. 11. Jälkitoimituksista tarvittaisiin tieto, milloin lähdetty toimittamaan tai ainakin takaraja toimitukselle, jotta voisi kertoa asiakkaalle kun tämä esim. puolen päivän aikaan soittaa ja kysyy aamulla ilmoittamansa puutteen korjauksen tilannetta. 12. Ulkomaille menevien lehtien toimitustavat, toimitusajat ja mahdollisuudet varhaisjakeluun. 13. Postin contact centerissä on vain varhaisjakelupäivystys ja sitä koskevat tiedot Lehti Netissä asiakkaat eivät aina tiedä onko lehti perus vai varhaisjakelussa. Mm. heitto /yhteislaatikkojakelut ovat osoitteellista jakelua, josta LehtiNetistä ei löydy tietoa. Perusjakelun osalta jakeluhäiriöt hoitaa Postin puhelinpalvelu, mutta tietoja välitetään eteenpäin, ja kerrotaan myös asiakkaalle "oikea" yhteydenottonumero. 14. Postilla jakeluhäiriötietojen ilmoittaminen viikonloppuna ei toimi yhtä hyvin kuin viikolla. Heittolaatikkojakelun osalta ei ole koko maan yhtenäistä käytäntöä jakeluhäiriöiden ilmoittamisesta. Toisaalta käytössä on monia hyviä toimintamalleja tai kustantajalla ja jakeluorganisaatiolla on mahdollisuus käyttää rajoitetusti samoja tietojärjestelmiä. Esimerkiksi tilaajan tiedot tulevat hänen soittaessaan automaattisesti esiin puhelinnumeron perusteella, myös jakeluhäiriötiedot ponnahdusikkunassa. Tietojen oikeellisuutta puolestaan auttaa, kun tilaajalle tarjotaan mahdollisuus katsoa ja päivittää omia tietojaan, mm. osoitemuutokset, netin kautta. Haastateltavat totesivat, että asiakaspalvelun ja jakelun mahdolliset yhteiset tilaisuudet selventävät toisen osapuolen toimintaa, jolloin se osataan ottaa huomioon omassa toiminnassa. Kehitysajatuksina esitettiin mm. kustantajan ja jakeluorganisaation välisen tietojen hallinnan dokumentoimista ja kehittämistä siten, että tiedot olisivat mahdollisimman helposti saatavilla, asiakkaalle tilaus tai osoitemuutostapauksissa lähetettävää vahvistusta siitä mihin lehti toimitetaan (karttaliittymä) ja asiakkaan tilaustietojen hallintaa netin kautta. 5

6 Kuva 1. Projektikokonaisuus mindmap kaaviolla dokumentoituna ennen asiaa käsittelevää työpajaa. 6

7 3 Kehityskohteiden priorisointi 3.1 Työpaja Kerätyn aineiston pohjalta valmisteltiin ja pidettiin maaliskuussa 2006 asiaa käsittelevä työpaja, johon osallistui yhteensä 14 henkilöä kustantajien ja jakeluorganisaatioiden piiristä. Työpajan aluksi käytiin läpi sen tavoitteet: kehitystarpeiden priorisointi hyvien käytäntöjen levittäminen uusien toimintamallien ja ratkaisujen ideointi pilotoitavan toimintamallin valinta sekä yleisellä tasolla myös tiedonvaihto nykytilanteesta ja kehitysajatuksista Keskusteltiin jakelua ja asiakaspalvelua koskevasta tutkimusaineistosta; millaista aineistoa löytyy lukijatutkimuksista, millä tarkkuustasolla, ja kuinka julkista se on. Lehtitaloissa kerätään asiakastutkimusten lisäksi tietoa mm. lopetusten syistä. Yleisesti ottaen jakelusta johtuvien lopetusten syynä on jonkinlainen muutos jakelun palvelutasossa joko luvatussa tai aiemmin toteutuneessa. Käytännöstä löytyy myös eri tavoin ja eri lopputuloksin hoidettuja palvelutason muutosprojekteja. Turun Sanomien selvityksissä vain muutamissa prosenteissa lopetusperusteeksi ilmoitetaan jakeluun liittyvä syy. Toisaalta kun ex tilaajalta on kysytty samaa viikon kuluttua, valtaosassa tapauksia syy onkin eri, kuin ensimmäisellä kerralla ilmoitettu. Eli ilmoitettuihin syihin ei voi kovin hyvin luottaa. Mm. Keskisuomalaisessa sekä Etelä Suomen Sanomissa soitetaan jakelun vuoksi lopettaneille, ja selvitetään lopettamisen syitä tarkemmin ja saadaan sitä kautta lopettaneita hyvin takaisin. Sen jälkeen paneuduttiin edellisen sivun käsitekaavion läpikäyntiin. Käytiin yhteisesti läpi esilletulleet kehitystarpeet, ja ideoitiin sekä priorisoitiin kahdessa ryhmässä kehitystarpeet. Kehitystarpeiksi identifioitiin (tärkeysjärjestyksessä): jakelun palvelutasotieto (arki, viikonloppu, kesäasukkaat) jakelun tilanne ja toteumatieto (alue / piirikohtaisesti) jakeluhäiriöiden paikkaus (tavat ja aika) o välitön paikkaus / prosessin korjaus o saako rekulehden vai ei? mihin aikaan? o vahvistus asiakaspalautteen vastaanottamisesta kustantajan/jakelun osoitteiden erot muu jakelun "hiljainen tieto"; asiakaspalvelun ja jakelun vuoropuhelu asiakaspalveluhenkilöstön tietämys jakeluasioista ja jakelutietojen saatavuus laatikon sijaintitieto ja sen välittäminen asiakaspalveluun ja tilaajalle Kuva 2. Työpajassa listatut kehitystarpeet yhdisteltynä ja karkealla tasolla jaoteltuna. 7

8 Seuraavissa käsitekaavioissa on esitetty em. kehitystarpeet yksityiskohtaisemmin. Kuva 2. Kehitystarpeet jakelun palvelutasotiedon osalta. Kuva 3. Kehitystarpeet toiminnassa jakeluhäiriötilanteissa tarkemmalla tasolla. Kuva 4. Kehitystarpeet asiakaspalveluhenkilöstön toiminnassa ja jakelutietojen saatavuudessa. 8

9 Pohdittiin priorisoitujen kehitystarpeiden pohjalta ratkaisuja/pilottitoimintamallia, ja valittiin kolme aihetta jatkotarkasteluun. Sovittiin, että VTT tekee niistä tarkemmat sisältöehdotukset, jonka jälkeen selvitettävä asia / pilotoitava toimintamalli valitaan. Jatkotarkasteluun valittiin: 1. Nopeat kommunikointitavat häiriötilanteissa, kun muut linjat, kuten puhelin, ovat varattuja 2. Jakelun (ja sitä edeltävien prosessin osien) päiväkohtaisen tilanne ja toteumatiedon välittäminen 3. Karttapohjaisten sovellusten hyödyntäminen Seuraavassa on listattu VTT:n hankkeen resurssien sallimissa rajoissa tekemät ehdotukset jatkotoimista. I Kommunikointi nopeat kommunikointitavat etenkin häiriötilanteissa: Chat tyyppinen pilotointi Toiminnan kehittäminen niin, että tilaaja saa parhaan mahdollisen palvelun siitä huolimatta minne hän ottaa yhteyden. Yleisesti tavoitteena on, että ensin hoidetaan jakelu loppuun ja sitten otetaan yhteyksiä. Maantieteellisestä etäisyydestä ja organisatorisista syistä johtuen tiedon taso toimijoiden keskuudessa vaihtelee. Häiriötilanteissa etenkin yön ja päivän saumakohdassa korostuu reaaliaikainen kommunikointi. 1. Pilotin osapuolet ja alustava ajatus viestinnän teemoista a) Myöhästymiset yöllä postituksen ja/tai kuljetuksen (ohjauksen) ja/tai jakelun keskinäinen viestintächat, jonne kaikki viestit jäävät näkyviin, so. eräänlainen loki yön tapahtumista. Jotta siitä ei muodostu liian laaja, ei sinne kannata laittaa liian yksityiskohtaista tietoa. Voi myös ajatella etukäteistiedoksi jakelupäivystykselle, joka voi selata chatin läpi. Käytännössä esim. kuljetusten suunnittelija tms./ järjestelmä kirjaa tilanteet tiedoksi jakelun yöesimiehille ja/tai jakajille. Voi myös ajatella käytettäväksi tiedon välittämiseen jakelun yö ja päiväesimiesten kesken. b) Asiakkaan ongelman hoitaminen 6:00 jälkeen. Asiakas voi soittaa lehden/lehtien, tai jakeluorganisaation asiakaspalveluun. Mikäli tietojen välittäminen eri ole reaaliaikaista, tarvitaan asian selvittämiseksi "VIP linjaa" tms., jos/kun usean organisaation asiakaspalvelut ovat kuormitettuja. Tällä hetkellä riittävän nopea keskinäinen kommunikointi puuttuu, jotta siitä olisi hyötyä. Häiriösanomia on määritelty ja tietoa tarjotaan haettavaksi, mutta käytetäänkö näitä? Osa tiedontarpeesta voi hoitua, jos tilanne /toteumatieto saadaan välitetty sitä tarvitseville osapuolille. Kommunikointi rekulehtien toimittamiseen liittyen, esim. kuittaus jakeluorganisaatiosta vastaanotosta ja mahd. ennuste siitä, mihin mennessä lehti on toimitettu. 3. Chat palvelualusta käytetään saatavilla olevaa palvelualustaa 4. Pilotointi valitaan pilottialue ja henkilöt sekä tarkennetaan pilotoinnin sisältö 5. Tiedonkeruu pilotoinnin tuloksista (pilotoinnin seuranta ja käyttäjähaastattelut) pilottialustan toimivuus ja käytettävyys mihin sitä oikeasti käytettiin, kuinka paljon, missä tilanteissa siitä oli apua ajankäyttö lisäsikö/vähensikö työmäärää 6. Yhteenveto 9

10 II Kommunikointi Jakelun tilanne /toteumatiedon välittäminen, suositeltavat käytännöt 1. Nykytilan kartoitus kuinka seurataan koko ketjun toimivuutta (vrt. mm. ristikkäisvaikutukset kuljetuksiin)? miten tietoja nykyisin välitetään kustantajien/painojen/kuljetusten/jakeluorganisaatioiden kesken? ainakin 5 jakeluorganisaatiota kerää piirikohtaiset aloitus ja lopetusajat (+ kuljetuksen ja painon aikoja) 2. Tilanne /toteumatiedon välittämisen vaatimusmäärittely millä tavalla tieto saadaan kerättyä? mitä tietoa pitäisi välittää? Perustiedot / näiden päälle rakennettavissa olevat palvelut keille kaikille? millä tavoilla tämä voitaisiin tehdä? Ja vastaavat kustannusvaikutukset missä muodossa (esim. teksti/graafi/värikoodit)? => Suositus aikataulutiedon välittämisen käytännöistä III Karttaselvitys 1. Nykytilan kartoitus mitä karttajärjestelmiä on nykyisin käytössä lehdillä ja muilla toimialoilla 2. Kaikkien esilletulleiden tarpeiden yksityiskohtainen kuvaus vaatimusmäärittelyn pohjaksi mitä perustoimintoja tarvittaisiin? koordinaatit ja niiden tarkkuustaso? tiedon käyttö missä kaikkialla ja paljonko oikeasti? valmiit tarkat karttapohjat puuttuvat vektorikarttojen hinnat ovat (koosta riippuen) 6 numeroisia lukuja rasterikartoissa ei paikannusominaisuuksia mitä uusia palveluita sen päälle voisi rakentaa? (vrt. Oikotien kartta) kartan kautta esim. palvelutasotieto näkyville alueittain, jatkossa jopa osoitekohtaisesti kartan kautta ennuste valmistumisajasta/toteutunut aika alueittain, jatkossa jopa osoitekohtaisesti vrt. perustietojen keruu ja etenkin niiden ylläpito kuinka raskasta käytännössä 3. Avoimia kysymyksiä mitä saa tehtyä pienelläkin panostuksella? mitä mitkäkin lisäominaisuudet vaativat? 4. Alustava kustannus hyötyanalyysi kustannus hyöty analyysin tekijöiden määrittely esim. kuinka paljon palvelutasotiedon kerääminen maksaa? Mm. sähköinen jakolista vaatii alla olevan tiedon olemassaoloa, ja pääosin tiedot ovat niitä käyttävillä järjestelmässä. Tiedot ja niiden oikeellisuus korostuvat viikonloppujakelussa. Viikonloppujakelusta suuri osa on osoitteellista so. ei ole jakokirjoissa! varhais /päiväjakelu jakelun valmistumisaika luukku/laatikko jakelu maksullinen luukkujakelu JaKe ryhmän kokouksessa päädyttiin vaihtoehtoon yksi, mutta todettiin myös muiden kohtien olevan kiinnostavia, ja kolmoskohdan voisivan sopia vuoden 2007 kehityskohteeksi. Pilottikohteeksi ehdotettiin Postin Savonlinnan Contact Centeriä, Helsingin Sanomien asiakaspalvelua ja painoja, sekä varsinaisen jakeluorganisaation edustajana Uutispostia. Listattiin myös muut pikaviestinnän vaihtoehdot kuin testattava chat (ks. kuten hot line yhteys ja sähköposti. Todettiin, että myös vaihtoehtoa 2 tulisi jossain vaiheessa kartoittaa tarkemmin, mm. pilotissa voidaan kerätä myös sitä koskevaa tietoa. Mitä tietoja ja missä muodossa asiakaspalvelun tulisi saada painoista ja kuljetuksista. Ja vielä tarkemmin, kuormat ja niiden lehtimäärät sekä mitä tuotteita kuormissa kulkee tällä hetkellä näitä tietoja ei usein tiedetä kattavasti edes oman organisaation sisällä. Em. tiedot pitäisi sitten vielä saada integroitu käytettäviin järjestelmiin niin, että poikkeustilanteissa niistä tulee hälytys. 10

11 4 Kommunikointipilotti 4.1 Pilotin toteutus Kommunikointipilotin osapuoliksi varmistuivat painoina Savon Paino Varkaudesta ja Saimaan Lehtipaino Lappeenrannasta, jakeluorganisaatioista Kouvolan Posti ja Uutisposti, sekä asiakaspalvelupuolelta Postin contact center Savonlinnasta ja Helsingin Sanomien asiakaspalvelu Helsingistä. Pilotin käynnistystilaisuudet pidettiin kesäkuun puolessa välissä Mikkelissä ja Espoossa. Palvelua suunniteltiin pilotoitavan kesän ajan elokuun loppuun asti, mutta loma ajan vuoksi pilottia jatkettiin vielä syyskuun alkuun asti. Pilotoitavaa business chat ohjelmistoa on kaikkien mahdollista halutessaan testata itse ilmaisella neljän samanaikaisen käyttäjän versiolla (luomalla tili osoitteessa: Käytetyllä ohjelmistolla on mahdollista: käyttäjätunnistus oman käyttäjätunnuksen ja salasanan kautta, myös SSL suojaus mahdollista luoda hakemistoja ("huoneita") eri keskustelunaiheille nähdä, ketkä ovat/ovat olleet paikalla (kirjautuneena) selata viestejä ja tiedostoja henkilön tai päivämäärän mukaan kaikki viestit tallentuvat chattiin tallentaa sinne erilaisia tiedostoja osapuolten nähtäväksi (tätä ei pilotoitu) Paino(t) / kuljetusten ohjaus (Varkaus, Lappeenranta) ilmoittavat pilotin jakelualueiden (Kouvola, Imatra) kuljetusten lähtöajat ja painon aloitus ja lopetusajankohdat pilotin jakelualueiden osalta, jos on isoja häiriöitä ilmoittavat muut pilotin muille osapuolille merkittävät asiat seuraavat ja tarvittaessa kommentoivat muiden osapuolten viestejä vrt. käytössä on tässä suora palautekanava Jakelu (Posti Kouvola, Uutisposti Imatra) seuraa painojen ja kuljetusten tilannetta ilmoittaa myöhästymisiin reagoimisesta ilmoittaa (isommista) häiriöistä pilottialueella; pilotissa voidaan testata vaikka piiritasollakin seuraavat ja tarvittaessa kommentoivat muiden osapuolten viestejä Postin contact center (Savonlinna) seuraa painojen, kuljetusten ja jakelun tilannetta voi kysyä / antaa palautetta seuraavat ja tarvittaessa kommentoivat muiden osapuolten viestejä HS asiakaspalvelu (Helsinki) seuraavat ja tarvittaessa kommentoivat muiden osapuolten viestejä Kuva 5. Osapuolille pilotin alussa suunnitellut alustavat roolit. Käynnistystilaisuuksissa todettiin, että jakelun yöesimiehillä pitäisi olla käytössään langattomat laitteet, koska he ovat yöllä suurimman osan ajasta liikkeellä. Laitteita, joilla pilotissa käytettävä ohjelmisto toimi, ei kuitenkaan ollut käytettävissä. Selaimella varustetut VTT:n toisessa projektissa käytettävät kännykät eivät näyttäneet ohjelmiston käyttöliittymää kunnolla. Käytöstä sanottiin, että etenkin pilotin alkuvaiheessa tulisi laittaa joka päivä mahdollisten häiriö /myöhästymistietojen lisäksi toteutuneet painon lopetusaika, ja pilotin jakeluosapuolia (Kouvola, Imatra) koskevan kuljetuksen lähtöaika, jotta kaikki osapuolet tottuvat katsomaan tietoja sieltä. Muuten voi käydä helposti niin, että kun siellä ei tietoja ole, niin sinne ei mennä enää katsomaankaan. Edelleen painotettiin, että kyseessä on pilotointi normaalien kommunikointikanavien LISÄKSI, so. pilotti ei saa vaarantaa virallisten kanavien toimivuutta. 11

12 Samaa kanavaa käyttäen voidaan myös ilmoittaa muista häiriöistä kuin myöhästymisistä, kuten lehden puuttuvista osista yms. Turhaa viestintää tulee kuitenkin välttää. Tavoitteena ei ole tukkia kanavaa viesteillä, eli viestitään lähinnä sellaisista asioista jotka hyödyttävät mahdollisimman useata pilottiosapuolta, mm. kahdenkeskiset viestit on syytä hoitaa pilotista erillään. Käyttäjiä pyydettiin myös ideoimaan, mihin muuhun kommunikointiin järjestelmä soveltuisi. 4.2 Pilotin tulokset Alla on esitetty pari näyttökuvaa ja liitteessä 1 muutamia lisäkuvia pilotin viestinnästä. 12

13 Pilotoinnin jälkeen kerättiin kokemukset siitä, miten järjestelmä toimi, minkä asioiden välittämiseen se soveltuu ja minkä ei, mitä lisäominaisuuksia tavittaisiin jne. Pilotin tulosten perusteella voidaan arvioida, mitä asioita ja miten jatkossa kannattaa toteuttaa. Pilotointi lähti liikkeelle juhannusviikolla ja loppui syyskuun alussa. Ajankohta ei ollut paras mahdollinen, koska kesäaikana pilotin osallistujista oli lähes koko ajan joku/joitakuita lomalla. Uutispostin alueella Posti teki lisäksi laatikkoryhmittelyjä, joka vaati panostusta myös varhaisjakelun puolella. Jo ennen pilottia havaittiin, että jakelussa paljon liikkuvilla yöesimiehillä pitäisi ehdottomasti olla langaton yhteys, mutta sopivia laitteita ei ollut saatavilla. Pilotin aikana tietojen välittämiseen käytettiin myös normaaleja kanavia, eikä isoja häiriöitä juuri ollut, joten näistäkin syistä johtuen käyttö jäi suhteellisen vähäiseksi. Pilotin loppuun otettiin loppukiri, jolloin välitettiin myös muita kuin häiriöviestejä. Yhteenvetona palautteista voidaan todeta, että tällaisen kanavan käyttö vaatii, että osapuolille merkittävää viestintää tapahtuu sen kautta päivittäin, eikä sama tieto tule muuta kautta, kuten pilotoinnin aikana. Painoille piloteista ei juuri ollut hyötyä, ja niiden osalta tuotantoaikojen ilmoittaminen pitäisikin automatisoida niin kuin nykyisin oman organisaation sisällä on tehtykin. Jakelulle tärkeitä tietoja ovat tuotannon/kuljetusten aikataulut, osalla tiedot saadaan jo jotain kautta. Suurin hyöty pilotista oli asiakaspalvelulle, joskin pilotin aikana ei juuri ollut suurempia häiriöitä ja kuten todettu normaalikanavat olivat käytössä. Pilotista löytyi myös hyviä piirteitä ja kehityskohteita nykytoimintaan. Ohjelmiston käyttö oli kätevä tapa ilmoittaa/tarkentaa tietoja, kun tilanteet muuttuvat. Koska kaikki tiedot näkyvät kaikille koko ajan reaaliaikaisesti, se toimii myös paremmin kuin sähköposti. Käyttö oli nopeampaa kuin sähköpostin. Pilottiohjelmisto sopisi hyvin mm. painon valmistumisajan välittämiseen, nyt tieto tulee eri paikkoihin eri tavoin, eikä aina toimi kunnolla. Yöesimiehen ja päiväesimiehen väliseen kommunikointiin se sopisi myös hyvin tällä hetkellä asiat hoidetaa puhelimitse, paperilla ja mailitse; osa asioista päivän mittaan, kun ne muistuvat mie leen. Etenkin asiakaspalvelun ja jakelun reaaliaikaisen kommunikoinnin avulla pystyttäisiin joitakin sotkuja selvittämään heti. Toisaalta järjestelmän kautta voitaisiin kerätä myös pidemmän aikavälin tilastotietoa ongelmista. Asiakaspalvelua auttaisi mikäli voitaisiin saada koko maan kattava aikataulujen raportointi yhtä kautta kaikille tiedoksi. Käyttäjäpalautteen voi tiivistää seuraavasti: helppokäyttöinen järjestelmä painolle ei juurikaan hyötyä, jakelulle ja etenkin asiakaspalvelulle enemmänkin vaatisi parempaa sitoutumista käyttöön vaatisi aktiivisempaa käyttöä vaatisi langattoman laitteen jakelun yöesimiehille kyseisellä alueella ei ao. ajanjaksona ollut suuria häiriöitä voisi käyttää nykyjärjestelmien sijasta niin, että tiedot näkyvät yhdessä paikassa kätevä tapa ilmoittaa ja tarkentaa tietoja kaikille reaaliaikaisesti helppo tapa seurata päivittäisiä tapahtumia Pilotin laajentamisesta useamman painon ja jakeluorganisaation alueelle olisi hyötyä asiakaspalvelun kannalta. Jakelulle pilotoidun tyyppisestä järjestelmästä on hyötyä silloin, kun painossa on ongelmia ja asiakaspalvelulle, kun edellisissä työvaiheissa on tai on ollut ongelmia. Se edellyttää ohjelman säännöllistä käyttämistä. Yleensäkin pilotin hyödyt pitäisi saada myytyä pilotissa mukana oleville, eli mitä hyötyä siitä on millekin taholle ja koko jakeluprosessille. 13

14 5 Johtopäätökset ja yhteenveto Asiakaspalvelun jakelun vaikutuspiiriin kuuluvien asioiden osalta löytyi haastattelujen ja sen tiimoilta järjestetyn työpajan pohjalta hyvinkin paljon kehityskohteita. Hankkeen resurssien puitteissa voitiin toteuttaa niiden osalta vain yksi pienimuotoinen pilotti, joksi päätettiin kommunikointi jakeluprosessin eri osapuolten välillä (paino, kuljetus, jakelu, asiakaspalvelu). Pilotointi suoritettiin Campfire valmisohjelmistoa käyttäen kesällä Kesäaika ei ollut paras mahdollinen ajankohta pilotointiin, mikä näkyy myös sen tuloksissa, vaikka pilotointia venytettiinkin syyskuun alkuun asti. Jo ennen pilottia havaittiin, että jakelussa paljon liikkuvilla yöesimiehillä pitäisi ehdottomasti olla langaton yhteys, mutta sopivia laitteita ei ollut saatavilla. Pilotin aikana tietojen välittämiseen käytettiin myös normaaleja kanavia, eikä isoja häiriöitä juuri ollut, joten näistäkin syistä johtuen käyttö jäi suhteellisen vähäiseksi. Pilotin loppuun otettiin loppukiri, jolloin välitettiin myös muita kuin häiriöviestejä. Yhteenvetona voidaan todeta, että tällaisen kanavan käyttö vaatii, että osapuolille merkittävää viestintää tapahtuu sen kautta päivittäin, eikä sama tieto tule muuta kautta, kuten pilotoinnin aikana. Painoille piloteista ei juuri ollut hyötyä, ja niiden osalta tuotantoaikojen ilmoittaminen pitäisikin automatisoida niin kuin nykyisin oman organisaation sisällä on tehtykin. Jakelulle tärkeitä tietoja ovat tuotannon/kuljetusten aikataulut, osalla tiedot saadaan jo jotain kautta. Suurin hyöty pilotista oli asiakaspalvelulle, joskaan pilotin aikana ei juuri ollut suurempia häiriöitä ja kuten todettu normaalikanavat olivat käytössä. Toisaalta käyttäjien mielestä pilotoitu kanava oli kätevä tapa ilmoittaa/tarkentaa tietoja, kun tilanteet muuttuvat. Ja koska kaikki tiedot näkyvät kaikille koko ajan reaaliaikaisesti, se toimii myös paremmin kuin sähköposti. Etenkin asiakaspalvelun ja jakelun reaaliaikaisen kommunikoinnin avulla pystytään joitakin sotkuja selvittämään heti. Järjestelmän kautta voitaisiin kerätä myös pidemmän aikavälin tilastotietoa ongelmista. Asiakaspalvelua auttaisi mikäli voitaisiin saada koko maan kattava aikataulujen raportointi yhtä kautta kaikille tiedoksi. Pilotoitu häiriötiedon siirto toimii nykyään oman organisaation sisällä yleensä suhteellisen hyvin mm. prosessin etenemisen seurannassa käytössä olevien 'leimausjärjestelmien' avulla, mutta organisaatioiden välisessä tiedonsiirrossa on kehittämistarvetta. Laajempi tiedonsiirto em. tapaisen järjestelmän kautta vaatisi asioiden ryhmittelyä niin, että tärkeät määrämuotoiset tiedot saataisiin katsottua helposti, ja erilaiset kommentit löytyisivät näiden ryhmittelyjen takaa haluttaessa tutustua jonkun alueen tilanteeseen tarkemmin. Asiassa tulisi edetä asiakaspalvelun ehdoilla siten, että tiedot saataisiin mahdollisimman automaattisesti. Eri organisaatioiden välisen viestinnän tuotannollinen toteutus on mahdollista toteuttaa pienimuotoisesti vastaavantyyppisellä järjestelmällä, mutta mikäli halutaan mukaan tietojen automaattista välittämistä, täytyy käyttäjäosapuolten sopia yhteisestä toimintamallista ja järjestelmästä. 14

15 LIITE 1. Kommunikointipilotin näyttökuvia. 15

16 16

17 17

Kokemukset talteen kamerakännykällä. Jakelun Infopäivä Olli Kuusisto

Kokemukset talteen kamerakännykällä. Jakelun Infopäivä Olli Kuusisto Kokemukset talteen kamerakännykällä Jakelun Infopäivä 25.11.2004 Olli Kuusisto JALAN-loppuseminaari 23.1.2004: Mitä JALAN-projektin jälkeen? Organisaatioiden välinen tiedonsiirto kuluvana vuonna tavoitteena

Lisätiedot

Jakelu ja tilaustietojen havainnollistaminen karttajärjestelmän avulla

Jakelu ja tilaustietojen havainnollistaminen karttajärjestelmän avulla Jakelu ja tilaustietojen havainnollistaminen karttajärjestelmän avulla 29.11.2007 Olli Kuusisto Yhteisjakelusuositus (YJS) sivusto www.vtt.fi/yjs JAKEraportit, ajankohtaispäivien aineistot 2 Tausta Julkiset

Lisätiedot

Jakelun Infopäivä

Jakelun Infopäivä n Infopäivä 25.11.2005 olli-pekka.husari@posti.fi Sanomalehden toimitusketjun nykytilan haasteet Kustannustehokkaan sekä nopeasti reagoivan jakelun merkitys kasvaa entisestään. Kilpailu kiristyy ihmisten

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Projektin tilanne Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Tehtyä työtä Syksyn mittaan projektiryhmä on kuvannut tavaraliikenteen telematiikkaarkkitehtuurin tavoitetilan

Lisätiedot

Ikivihreä kirjasto loppuraportti määrittelyprojektille

Ikivihreä kirjasto loppuraportti määrittelyprojektille loppuraportti määrittelyprojektille Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Sähkö ja informaatiotekniikan laitos Versiomuutokset 29.1.2014 viimeisin tilanne tietokantakonversiosta Mirja Loponen 7.2.2014 tarkennettu

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Heli Rantanen, projektipäällikkö heli.k.rantanen@hel.fi 6Aika Avoin asiakkuus ja osallisuus Helsingin kaupunki HELSINKI 310 ASIAKASPALVELUMALLI KÄYTTÄJÄ-

Lisätiedot

7signal Sapphire. Ratkaisuesittely

7signal Sapphire. Ratkaisuesittely 7signal Sapphire Ratkaisuesittely Agenda 7signal Ratkaisu Yleiskuvaus Kolme komponenttia Tehtävät Kohdeasiakkaat Palvelut Esimerkkikuvia 7signal Langattomien verkkojen hallintaan, ylläpitoon ja kehittämiseen

Lisätiedot

Viestintävirastolle toimitettavat kiinteiden tiedonsiirtoliittymien saatavuustiedot

Viestintävirastolle toimitettavat kiinteiden tiedonsiirtoliittymien saatavuustiedot Muistio TIKU-SL-B 1 (7) Dnro: 8.4.2015 93/501/2014 Viestintävirastolle toimitettavat kiinteiden tiedonsiirtoliittymien saatavuustiedot 1 Lähtökohdat ja rajaukset 2 Käyttökohteista yleisesti Tämä muistio

Lisätiedot

KYSELY- JA INVENTAARIOPALVELU HARAVA

KYSELY- JA INVENTAARIOPALVELU HARAVA KYSELY- JA INVENTAARIOPALVELU HARAVA Juuso Salmu Dimenteq Oy MIKÄ IHMEEN HARAVA? Karttapohjainen kysely- ja inventaariotyökalu Tiedonhankinta kansalaisilta, sidosryhmiltä, ympäristöstä jne. Kyselyt sekä

Lisätiedot

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta:

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta: TIETOSUOJASELOSTE 1. Johdanto Avare Oy ("Avare") sitoutuu suojaamaan Fernando sivuston (sisältäen, mutta ei rajoittuen, seuraavan internetsivuston (http://fernando.fi) sekä kaikki siihen liittyvät keskustelufoorumit,

Lisätiedot

Kaakon Viestintä Oy hakee postitoimilupaa sopimusasiakkaiden postipalveluun seuraavien kuntien alueille:

Kaakon Viestintä Oy hakee postitoimilupaa sopimusasiakkaiden postipalveluun seuraavien kuntien alueille: Viestintä jj Valtioneuvosto Kaakon Viestintä Oy hakee postitoimilupaa sopimusasiakkaiden postipalveluun seuraavien kuntien alueille: Hnonkoski, Hamina, Hirvensalmi, Imatra, Juva, Kangasniemi, Kotka, Kouvola,

Lisätiedot

15.4.2015. 30.05.2007 Capricode Oy

15.4.2015. 30.05.2007 Capricode Oy Automaattinen Häiriöinfo - oikea ratkaisu tiedotepalvelujärjestelmäksi; häiriö-, vika- ja katastrofitiedotteiden automaattiseen ja reaaliaikaiseen jakeluun 15.4.2015 Sisällysluettelo Häiriötilanteiden

Lisätiedot

Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö

Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö Verkkokonsulttipäivä 28.11.2011 Maarit Pirttijärvi j Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö www.sosiaalijaterveyspalvelut.fi Virtuaalisen sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen käyttäjät

Lisätiedot

Avoimen hallinnon edistäminen LVM:n hallinnonala. Kaisa Leena Välipirtti

Avoimen hallinnon edistäminen LVM:n hallinnonala. Kaisa Leena Välipirtti Avoimen hallinnon edistäminen LVM:n hallinnonala Kaisa Leena Välipirtti LVM:n hallinnonalasta Kansalaisten arjen ministeriö Kompakti ministeriö, jossa kolme osastoa Hallinnonalalla neljä virastoa (+ kolme

Lisätiedot

Yhden luukun käynnistämistilaisuus Ympäristöministeriö Miten toteutuu sähköinen luukku?

Yhden luukun käynnistämistilaisuus Ympäristöministeriö Miten toteutuu sähköinen luukku? Yhden luukun käynnistämistilaisuus Ympäristöministeriö 28.10.2016 Miten toteutuu sähköinen luukku? Teollisuusneuvos Sirpa Alitalo Neuvotteleva virkamies Päivi Tommila Asiakkaiden ja viranomaisten toiveita

Lisätiedot

Kokemuksia välittömän palautteen keräämisestä Etelä-Savon Ohjaamoissa. Mikkelissä Heikki Kantonen / TKI-asiantuntija

Kokemuksia välittömän palautteen keräämisestä Etelä-Savon Ohjaamoissa. Mikkelissä Heikki Kantonen / TKI-asiantuntija Kokemuksia välittömän palautteen keräämisestä Etelä-Savon Ohjaamoissa Mikkelissä 11.10.2016 Heikki Kantonen / TKI-asiantuntija Välittömän palautteen kerääminen Palautteen keräämisen laitteet hankittu kokeilukäyttöön

Lisätiedot

OTM - Katsaus sisältöön. Sidosryhmäseminaari

OTM - Katsaus sisältöön. Sidosryhmäseminaari OTM - Katsaus sisältöön Sidosryhmäseminaari 24.10.2013 Projektiryhmän esittely Katja Arstio, Helsingin yliopisto Sami Hautakangas, Tampereen yliopisto Tuomas Naakka, Helsingin yliopisto Inka Paukku, Aalto

Lisätiedot

Kansalaisen asiointitilin käyttö julkisen terveydenhuollon viestintävälineenä

Kansalaisen asiointitilin käyttö julkisen terveydenhuollon viestintävälineenä Kansalaisen asiointitilin käyttö julkisen terveydenhuollon viestintävälineenä palvelupäällikko Valtiokonttori, Valtion IT-palvelukeskus Tausta Valtiokonttoriin on ollut yhteydessä useita terveydenhuollon

Lisätiedot

Tuorekalaketjun logistiikka

Tuorekalaketjun logistiikka Tuorekalaketjun logistiikka Nina Urala, Riikka Mononen Kuulas Research Agency Oy Kalafoorumi 12.4.2011 Raportin sisältö 1. Selvityksen tausta 2. Selvityksen tavoite 3. Selvityksen toteutus 4. Logistiikkakartat

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Asiointi Sirpa Salminen

Asiointi Sirpa Salminen Asiointi 25.3.2013 Sirpa Salminen Asiointi Asiakas- ja toiminnanohjaus organisaation kokonaisvaltainen tapa toimia, jossa suunnataan kaupungin voimavaroja oikeisiin asiakkaisiin / palveluihin. yhtenäinen

Lisätiedot

Haastattelijoiden käyttöliittymän paradatamuuttujien tiedostokuvaus (kontaktilomake)

Haastattelijoiden käyttöliittymän paradatamuuttujien tiedostokuvaus (kontaktilomake) 1(2) Haastattelijoiden käyttöliittymän paradatamuuttujien tiedostokuvaus (kontaktilomake) Yhteydenottotapa 1=Puhelin Yhteydenoton kuvaus 2=Käynti Yhteydenoton kuvaus 3=Tekstiviesti Yhteydenoton kuvaus

Lisätiedot

KESKITETTY JULKAISUTIETOJEN TALLENTAMINEN

KESKITETTY JULKAISUTIETOJEN TALLENTAMINEN KESKITETTY JULKAISUTIETOJEN TALLENTAMINEN Artikkelit Konferenssijulkaisut Kirjat 15.5.2014 Marja Leena Harjuniemi Informaatikko / JYK Kirjasto TUTKA 1.4.2013 Huhtikuusta 2014 alkaen kirjasto syöttää julkaisutiedot

Lisätiedot

Lomarengas Oy: henkilötietolain (523/1999) mukainen rekisteriseloste Päivitetty 12.02.2016

Lomarengas Oy: henkilötietolain (523/1999) mukainen rekisteriseloste Päivitetty 12.02.2016 Lomarengas Oy: henkilötietolain (523/1999) mukainen rekisteriseloste Päivitetty 12.02.2016 Rekisterinpitäjä, rekisterin nimi ja yhteystiedot Lomarengas Oy ja Lomarengas Oy:n tytäryhtiöt (myöh. rekisterinpitäjä

Lisätiedot

Palautepalvelut. Salla Sainio

Palautepalvelut. Salla Sainio Palautepalvelut Salla Sainio 22.4.2013 1 Mitä kehitetään ja kenelle? Kansalliset asiakaspalautekyselyt: luodaan Suomeen asteittain yhtenäiset asiakaspalautekyselyt ensimmäisenä neuvoloihin ja suun terveydenhuoltoon

Lisätiedot

Digitaalisten palvelujen kehittäminen Turun kaupungilla. Terveysasemien asiakasraati Kaskenlinnassa

Digitaalisten palvelujen kehittäminen Turun kaupungilla. Terveysasemien asiakasraati Kaskenlinnassa Digitaalisten palvelujen kehittäminen Turun kaupungilla Terveysasemien asiakasraati Kaskenlinnassa 11.01.2017 Sisällysluettelo 1. Mikä on digitaalisten palvelujen kehittäminen kärkihanke? 2. Monikanavainen

Lisätiedot

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Tavoitettavuusasetusten hallinta Oma Elisa -käyttöliittymällä Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin.

Lisätiedot

Määrittely- ja suunnittelumenetelmät

Määrittely- ja suunnittelumenetelmät Menetelmädokumentti Määrittely- ja suunnittelumenetelmät Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.01 5.12.01 Pekka Koskinen Alustava sisällysluettelo 0.1 7.12.01 Pekka Koskinen Ensimmäinen luonnos 1.0 11.12.01 Pekka

Lisätiedot

Kokemuksia digikarttojen käytöstä

Kokemuksia digikarttojen käytöstä Kokemuksia digikarttojen käytöstä Jakelun ajankohtaispäivä 29112007 Bernt Söderlund HS digikarttojen hyödyntämisvaihe 1: Kuljetusoptimointia Itse digitoidut kartat ja tanskalainen kuljetussuunnittelumalli

Lisätiedot

KÄYNNISTYSVAIHE. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu

KÄYNNISTYSVAIHE. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu 1. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu valmistelee toimeksiannon. määrittää seuraavan kauden tarjonnan. Valitaan kehitysaiheet lle työstettäväksi. Yhteys n yhteyshenkilöön. Ollaan

Lisätiedot

Rinnakkaistallennuksen arkea, haasteita ja mahdollisuuksia

Rinnakkaistallennuksen arkea, haasteita ja mahdollisuuksia Rinnakkaistallennuksen arkea, haasteita ja mahdollisuuksia Kimmo Koskinen Helsingin yliopiston kirjasto Verkkopalvelut LYNET-seminaari 5.6.2013 10.6.2013 1 Esityksen teemoja Open Acces julkaisemisen perusteita

Lisätiedot

Haaga-Helia / TIKO-05 1 (12) Tietokannan suunnittelu ja Toteutus Outi Virkki

Haaga-Helia / TIKO-05 1 (12) Tietokannan suunnittelu ja Toteutus Outi Virkki Haaga-Helia / TIKO-05 1 (12) Tietotarpeet Tietotarpeiden määrittely... 2 Tietotarveanalyysi... 3 Lähtökohtana tietojenkäsittelytehtävät... 3 Määrittelyn sisältö... 4 Vaiheistus... 5 Tietolähteet... 5 Lähestymistapa...

Lisätiedot

Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI)

Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI) Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri Valtakunnallinen joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI) Versio 0.9 06.03.2005 Tavoite Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI)

Lisätiedot

Päätöksenteon mallit

Päätöksenteon mallit Prosesseja! Mitä luvattiin? Prosessi on helposti tapahtumanjärjestäjälle kirosana, mutta kelvollista työtä on helvetin vaikea tehdä ilman ainakin jonkinlaista prosessia. Käymme läpi mielestämme tärkeimpiä

Lisätiedot

Telepalvelujen saatavuus- ja laatutiedot seminaari

Telepalvelujen saatavuus- ja laatutiedot seminaari Telepalvelujen saatavuus- ja laatutiedot seminaari 17.5.2013 Viestintävirasto, Helsinki [Esittäjän nimi, titteli] [pvm] 1 Seminaariohjelma 9:00 9:30 Aamiainen 9:30 11:00 Telepalveluiden laadun ja saatavuuden

Lisätiedot

Paikkatiedot käyttöön! -hanke

Paikkatiedot käyttöön! -hanke Digitalisaatioryhmä 15.12.2015 Paikkatiedot käyttöön! -hanke Hanke, jolla edistetään ja tuetaan paikkatietojen ja paikannuksen tehokasta käyttöä laaja-alaisesti. Välineinä paikkatietoihin liittyvän osaamisen,

Lisätiedot

Hankekuvaus Hankkeen osa-alueet ympärivuorokautista Koordinoivan toiminnan

Hankekuvaus Hankkeen osa-alueet ympärivuorokautista Koordinoivan toiminnan Hankekuvaus Hanke Turvallisuus kotona vuorokauden ympäri alkoi elokuussa 2010. Kaksivuotinen hanke on Kristiinankaupungin oma ja sen osarahoittajana toimii Pohjanmaan liitto. Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä

Lisätiedot

Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä

Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä Fingrid toteutti tammikuussa 2015 kyselyn APERAK-kuittaussanomien käytöstä ja kuittaussanomiin liittyvien ohjeiden kehitystarpeista. Samassa kyselyssä selvitettiin

Lisätiedot

Lehden ennakkotilaus Lehden päivä- ja etäjakelu

Lehden ennakkotilaus Lehden päivä- ja etäjakelu Lehden ennakkotilaus Lehden päivä- ja etäjakelu Postittamisen työpöytä Käyttöohje Sisältö Valitse lehti jolle ennakkotilaus tehdään dia Tarkista lehden yhteyshenkilö ja aloita tilauksen tekeminen dia Anna

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Versio 2008.1 15.10.2008 ohje 15.10.2008 Asennus, käyttöönotto ja päätoiminnot Ohjelmiston tarkoitus Ohjelmiston tarkoitus on yhdistää Peltotuki

Lisätiedot

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa ValtioExpo 7.5.2009 Antti Karjalainen, Johtaja Hankkeen taustaa Tavoitteena yhden talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen perustaminen vuonna

Lisätiedot

TYÖMIELI-hanke. Johtaminen ja esimiestyö Työnantajien kokemuksia Työnantajien. - yhteenvetoa haastattelutuloksista

TYÖMIELI-hanke. Johtaminen ja esimiestyö Työnantajien kokemuksia Työnantajien. - yhteenvetoa haastattelutuloksista TYÖMIELI-hanke Johtaminen ja esimiestyö Työnantajien kokemuksia Työnantajien sosiaali- palveluohjaus terveysalalla -mallin pilotoinnista 30 op - yhteenvetoa haastattelutuloksista Aikuisopiskelu ja opiskeluvalmiudet

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen 20.9.2010 VN periaatepäätös Valtioneuvoston periaatepäätökseen 21.6.2007 kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina 2007-2011 on kirjattuna:

Lisätiedot

Tammelakeskuksen terveysasema, POTKU 4 hankkeen raportti

Tammelakeskuksen terveysasema, POTKU 4 hankkeen raportti Tammelakeskuksen terveysasema, POTKU 4 hankkeen raportti Tammelakeskuksen terveysasema sijaitsee Tampereen kaupungin keskustassa. Aseman väestöpohja on noin 40 000 asukasta. Asiakaskunta on pääosin ikäihmisiä.

Lisätiedot

Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli Heta Malinen

Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli Heta Malinen Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli 3.9.2015 Heta Malinen Nuorten tieto- ja neuvontatyö nuorisotyön tavoitteellisena peruspalveluna sisältää Ammattitaitoista tietoa, neuvontaa ja ohjausta kaikissa

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali

Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali Asiakaspalvelun Oma Yritys-Suomi -työtila Päivämäärä: 19.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 TERMISTÖ 2 JOHDANTO 3 YHTEENVETO 1 4 MUUTOKSET 5 USEIN

Lisätiedot

Paketin ohjauspalvelun käyttöehdot muuttuvat 1.2.2013. Löydät uudet käyttöehdot tämän dokumentin lopusta.

Paketin ohjauspalvelun käyttöehdot muuttuvat 1.2.2013. Löydät uudet käyttöehdot tämän dokumentin lopusta. PAKETIN OHJAUSPALVELUN PILOTOINTISOPIMUS 13.2.2012 Paketin ohjauspalvelun käyttöehdot muuttuvat 1.2.2013. Löydät uudet käyttöehdot tämän dokumentin lopusta. 1. Sopimuksen kohde, osapuolet ja edellytykset

Lisätiedot

Paja 3, Tampere

Paja 3, Tampere Paja 3, Tampere 3.12.2015 Aikataulu 9.15-9.30 Aamukahvit 9.30-9.45 Tervetuloa 9.45-11.30 Kotitehtävän purku 11.30-12.15 Lounas 12.15-13.30 Työskentelyä 13.30-14.00 Pajojen arviointi 14.00 14.15 Kahvi 14.15-14.30

Lisätiedot

Valmistusprosessin kehittäminen/abb

Valmistusprosessin kehittäminen/abb Timi Tamminen, Toni Taavila ja Konsta Kilponen Valmistusprosessin kehittäminen/abb Metropolia Ammattikorkeakoulu Energiatekniikka Projektisuunnitelma 5.5.2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto 1 2 Projektin

Lisätiedot

Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon. SAP Finug, Emil Ackerman, Quva Oy

Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon. SAP Finug, Emil Ackerman, Quva Oy Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon SAP Finug, 9.9.2015 Emil Ackerman, Quva Oy Quva Oy lyhyesti Quva kehittää innovatiivisia tapoja teollisuuden automaation lisäämiseksi Internetin

Lisätiedot

Lark työpaja

Lark työpaja Lark työpaja 21.11.2016 Osallistaminen Palautejärjestelmän kehittäminen jaksopalaute Tuuli Ovaska Hanna-Liisa Ollila Kerätyn tiedon läpikäynti KEHITTÄMISKOHTA JA OSATAVOITTEET 3.3.2015 Mitä tietoa pitäisi

Lisätiedot

Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet Oma Elisa -palvelu Vaihderatkaisun hallinta Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin. Sovelluksessa saattaa olla toiminteita

Lisätiedot

Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö/uula- hanke

Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö/uula- hanke Sosiaalipäivystyksen valtakunnalliset päivät 1.9.2011 Maarit Pirttijärvi j Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö/uula- hanke www.sosiaalijaterveyspalvelut.fi Virtuaalisen sosiaali-

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 29.01.2014 Diaarinumero POPELY/164/2014 Käsittelijä Verna Mustonen Puhelinnumero 0295 023 573 Projektikoodi S12432

Lisätiedot

Verkkolaskun laatutesti. Juha Ikävalko / AgentIT Finland Oy Verkkolaskufoorumin syysseminaari

Verkkolaskun laatutesti. Juha Ikävalko / AgentIT Finland Oy Verkkolaskufoorumin syysseminaari Verkkolaskun laatutesti Juha Ikävalko / Verkkolaskufoorumin syysseminaari Osa TARU-hanketta, jonka tavoitteena on luoda pohja uusille innovatiivisille digitaalisen taloushallinnon palveluille sekä automatisoidulle

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9. Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.2014 Sirpa Alitalo & Jaana Lappi, TEM Yritys-Suomen visio

Lisätiedot

Lumitöiden estekartoitus

Lumitöiden estekartoitus Lumitöiden estekartoitus Infra FINBIM Pilottipäivä nro 8 Eija Heikkilä 24.10.2013 Sisällysluettelo Tausta ja tavoite Toteutus Tulokset ja havaitut ongelmat Tausta ja tavoite Lumitöissä rikottujen laitteiden

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset

Kysymykset ja vastaukset Viite: TH01/PeRo Lapin ammattikorkeakoulu Oy Kysymykset ja vastaukset TYÖTERVEYSPALVELUIDEN HANKINTA Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Kysymykset ja vastaukset... 3

Lisätiedot

Kuinka ostaa verkkokaupasta

Kuinka ostaa verkkokaupasta Kuinka ostaa verkkokaupasta Verkkokaupan käyttäjäksi rekisteröityminen Pääset verkkokauppaan käyttäjänimen ja salasanan avulla. Voit rekisteröityä käyttäjäksi kassassa napsauttamalla painiketta Luo tili?.

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2 Rekisteriseloste Sisällys 1. Rekisterinpitäjä... 2 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö... 2 3. Rekisterin nimi... 2 4. Rekisterin käyttötarkoitus... 2 5. Rekisterin sisältämät tiedot... 2 6. Säännönmukaiset

Lisätiedot

Liikennelabra päivä: Kokemukset liikkujan datasta ja analytiikasta (Liikennelabra 1.0)

Liikennelabra päivä: Kokemukset liikkujan datasta ja analytiikasta (Liikennelabra 1.0) Liikennelabra päivä: Kokemukset liikkujan datasta ja analytiikasta (Liikennelabra 1.0) LVM / Sonckin-Sali Liikenteen sähköiset palvelut -hankkeen tavoitteet 1. Edistää liikenteen sähköisten palveluiden

Lisätiedot

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Muutamia ajatuksia siitä, miten testaus pärjää lama-ajan säästötalkoissa. Laman patologioita ja mahdollisuuksia. Säästämisen strategioita.

Lisätiedot

Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma

Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma - ydintoimintoanalyysin tiedonkeruu - Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman työseminaari 20.8.2012 Tommi Oikarinen Ydintoimintoanalyysin prosessi Tiedon Tiedon

Lisätiedot

Kelan palvelut erityistä tukea tarvitseville nuorille Pohjois-Savossa. Kela Pohjois-Savon vakuutuspiiri Sirpa Oksman apulaisjohtaja

Kelan palvelut erityistä tukea tarvitseville nuorille Pohjois-Savossa. Kela Pohjois-Savon vakuutuspiiri Sirpa Oksman apulaisjohtaja Kelan palvelut erityistä tukea tarvitseville nuorille Pohjois-Savossa Kela Pohjois-Savon vakuutuspiiri Sirpa Oksman apulaisjohtaja 30.10.2013 Kelan tehtävä Elämässä mukana muutoksissa tukena Kela hoitaa

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Solmu-pilottikohteet Solmu-päätösseminaari 8.2.2017 2 Esittäjän nimi Pitkä- ja lyhytmatkaisen joukkoliikenteen väliset vaihdot HAASTE: Joukkoliikenteen järjestäminen on usean

Lisätiedot

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS-jaosto 23.05.2014 Sisältö Käsitteet ja tavoitteet Työskentelyprosessi Suositusluonnoksen esittely 2 Käsitteet ja tavoitteet 3 Verkkopalvelu

Lisätiedot

Asiointi sähköistymässä

Asiointi sähköistymässä Asiointi sähköistymässä Johtava asiantuntija Esa Pitkänen Tilaisuuden tavoitteet Antaa alustavaa tietoa Fivan tulevasta sähköisestä asioinnista Kuulla, mitä ajatuksia ja kysymyksiä asia herättää Testata

Lisätiedot

Automaattinen yksikkötestaus

Automaattinen yksikkötestaus Teknillinen Korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Automaattinen yksikkötestaus Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä

Lisätiedot

Pimeän arkiston toteutusvaihtoehtoja Theseukselle

Pimeän arkiston toteutusvaihtoehtoja Theseukselle Pimeän arkiston toteutusvaihtoehtoja Theseukselle 26.4.2016 Samu Viita (samu.viita@helsinki.fi) Kirjastoverkkopalvelut Suunnittelun taustaa ja lähtökohdat Kansalliskirjastoa pyydetty laatimaan ehdotuksia

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Maanalaiset johdot ja putket sähköiseen rekisteriin

Maanalaiset johdot ja putket sähköiseen rekisteriin Maanalaiset johdot ja putket sähköiseen rekisteriin Verkkotietojärjestelmät ja kaivulupa.fi Kirmo Uusitalo Teknologiajohtaja, Keypro Oy Kirmo.uusitalo@keypro.fi 1 Keypron tuotteet ja palvelut Verkkotietojärjestelmät

Lisätiedot

Vapaat ohjelmat matkalla

Vapaat ohjelmat matkalla Vapaat ohjelmat matkalla Arto Teräs Finnish Linux User Group FLUG ry Teemailta Helsinki, 24.5.2010 Kalvo 1(14) Tietotekniikka (loma)matkalla Eihän lomalla tarvitse koskea tietokoneisiin.

Lisätiedot

Verkkoaineistojen lisensioinnin

Verkkoaineistojen lisensioinnin Verkkoaineistojen lisensioinnin rakenteellinen kehittäminen 7.5.2009 FinELib-päivä Paula Mikkonen Suunnittelija, FinELib Mitä kirjastot/organisaatiot odottavat e-aineistohankinnalta? Palveluyksikkö selvitti

Lisätiedot

Terveydenhuollon tehokas johtaminen edellyttää parhaat raportointi- ja analysointityövälineet

Terveydenhuollon tehokas johtaminen edellyttää parhaat raportointi- ja analysointityövälineet Terveydenhuollon tehokas johtaminen edellyttää parhaat raportointi- ja analysointityövälineet Tarvitsetko vastauksia seuraaviin kysymyksiin: - miten hoitokustannukset jakautuvat jäsenkuntien kesken? -

Lisätiedot

VALTION YHTEINEN VIESTINTÄRATKAISU MAHDOLLISTAA UUDET TOIMINTATAVAT. Hankepäällikkö Raimo Kangaskoski, Valtiokonttori, Valtion IT-palvelukeskus

VALTION YHTEINEN VIESTINTÄRATKAISU MAHDOLLISTAA UUDET TOIMINTATAVAT. Hankepäällikkö Raimo Kangaskoski, Valtiokonttori, Valtion IT-palvelukeskus VALTION YHTEINEN VIESTINTÄRATKAISU MAHDOLLISTAA UUDET TOIMINTATAVAT Hankepäällikkö Raimo Kangaskoski, Valtiokonttori, Valtion IT-palvelukeskus Esityksen sisältö Herätys Ratkaisu Lopuksi Lisätietoja 2 Herätys

Lisätiedot

Valitse etusivulta oma piirisi

Valitse etusivulta  oma piirisi Valitse etusivulta www.resultcode.fi oma piirisi Kirjaudu tunnuksillasi tilaa unohtuneet tunnukset tekstiviestillä sähköpostilla Pikalinkit Suoralinkit sarjoihin ja joukkueisiin Omat roolit seurassa/joukkueessa

Lisätiedot

Tenttikysymykset. + UML- kaavioiden mallintamistehtävät

Tenttikysymykset. + UML- kaavioiden mallintamistehtävät Tenttikysymykset 1. Selitä mitä asioita kuuluu tietojärjestelmän käsitteeseen. 2. Selitä kapseloinnin ja tiedon suojauksen periaatteet oliolähestymistavassa ja mitä hyötyä näistä periaatteista on. 3. Selitä

Lisätiedot

MIKÄ ON MUUTTUNUT VERIVALMISTEHUOLTO 2000-LUVULLA

MIKÄ ON MUUTTUNUT VERIVALMISTEHUOLTO 2000-LUVULLA MIKÄ ON MUUTTUNUT VERIVALMISTEHUOLTO 2000-LUVULLA 18.5.2016/M.Sihvola Veripalvelun tilaustoimitusketju plasma ulkomaille Rekrytointi Luovutus Testaus Valmistus Varastointi Jakelu Varastointi Jatkokäsittely

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen 15.3.2016 2(10) Palvelun käyttö Yleistä... 3 Omakoira-palvelun käyttöoikeus... 3 Oikeus toimintailmoituksen antamiseen...

Lisätiedot

Tilinpäätös 2.0 yritysten sähköinen talousraportointi XBRL-muodossa. Ohjelmistotalopäivä Minna Rintala

Tilinpäätös 2.0 yritysten sähköinen talousraportointi XBRL-muodossa. Ohjelmistotalopäivä Minna Rintala Tilinpäätös 2.0 yritysten sähköinen talousraportointi XBRL-muodossa Ohjelmistotalopäivä 17.11.2016 Minna Rintala Standardoitu talousraportointi automatisoi yritysten ilmoittamista Yritysten standardoidun

Lisätiedot

Tampere Tiedon keruu ja hyödyntäminen kaupunkiympäristössä

Tampere Tiedon keruu ja hyödyntäminen kaupunkiympäristössä Tampere Tiedon keruu ja hyödyntäminen kaupunkiympäristössä Palvelualusta pilvessä välittää ja visualisoi tietoa eri lähteistä Hyötyjen ja hyödyntäjien tunnistaminen ja palveleminen Liikenne Sää WiFi Ilman

Lisätiedot

Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat

Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Tarjouspyynnön asettaminen tarjoajien saataville Hankintayksikön on asetettava tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden

Lisätiedot

Väyläomaisuuden hallinnan tutkimus- ja kehitystarpeet VOHtutkimusohjelman

Väyläomaisuuden hallinnan tutkimus- ja kehitystarpeet VOHtutkimusohjelman Väyläomaisuuden hallinnan tutkimus- ja kehitystarpeet VOHtutkimusohjelman jälkeen 2 Projektin tausta, tavoitteet ja rajaukset VOH on paikannut monia tiedon ja menetelmien puutteita, mutta uusiakin tarpeita

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius Tiedottaminen Tiedottaminen sisäinen tiedottaminen tehtävät informointi henkilöstölle keskustelu henkilöstön/yksittäisen henkilön kanssa perehdyttäminen sisäinen markkinointi vuorovaikutus keinot henk.kohtaiset

Lisätiedot

Perustoimeentulotuen Kela-siirto 1.1.2017. Heli Kauhanen Hankepäällikkö Toimeentulotuki 2017 -hanke

Perustoimeentulotuen Kela-siirto 1.1.2017. Heli Kauhanen Hankepäällikkö Toimeentulotuki 2017 -hanke Perustoimeentulotuen Kela-siirto 1.1.2017 Heli Kauhanen Hankepäällikkö Toimeentulotuki 2017 -hanke Kelan tavoitteet toimeenpanossa Perustoimeentulotukea tarvitsevien asiakkaiden yhdenvertainen kohtelu

Lisätiedot

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Johdanto... 2 1. Opetushenkilökunnan tehtävät... 2 1.1. Kurssin vastuuopettaja... 2 1.2. Kurssimestarit ja assistentit... 3 1.2.1. Vastuuyliopiston

Lisätiedot

1. kausi: 1.1. 30.6. 31.8. mennessä 2. kausi: 1.7. 31.12. 31.1. mennessä

1. kausi: 1.1. 30.6. 31.8. mennessä 2. kausi: 1.7. 31.12. 31.1. mennessä Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Päijät-Hämeen liitto Päivitetty: 30.3.2009 (korvaa ohjeen 30.12.2008) OHJEITA YHTEISHANKKEEN HALLINNOIJALLE: YHTEISHANKKEEN SEURANTALOMAKE EURA 2007 -JÄRJESTELMÄSSÄ Osatoteuttajat

Lisätiedot

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA)

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) Muistio 3.5.2016 1 (5) Liite 1 Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) 1 Tausta ja tavoite Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan on kirjattu

Lisätiedot

KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ

KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ TIEDON- HALLINTA HANKINTA JÄRJESTELMÄTASON KEHITTÄMINEN -Tulosten käyttöönoton aikajänne 5 10 vuotta SOVELLUSTEN KEHITTÄMINEN -Tulosten käyttöönoton aikajänne 1-5 vuotta KOULUTUS

Lisätiedot

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Loppukäyttäjätutkimus, alle 500 henkilön organisaatiot Osa 1/3: Pilvipalvelujen hyödyntäminen toiminnanohjausjärjestelmissä Leena Mäntysaari, Mika

Lisätiedot

HELIA 1 (13) Outi Virkki Tietokantasuunnittelu

HELIA 1 (13) Outi Virkki Tietokantasuunnittelu HELIA 1 (13) Luento 2 Tietotarpeiden määrittely... 2 Tietotarveanalyysi... 3 Lähtökohtana tietojenkäsittelytehtävät... 3 Määrittelyn sisältö... 4 Lähestymistapa... 5 Tietolähteet... 5 Vaiheistus... 5 Tietotarpeen

Lisätiedot