AirMail CAMFIL OY:N ASIAKASLEHTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AirMail CAMFIL OY:N ASIAKASLEHTI"

Transkriptio

1 AirMail 1/97 CAMFIL OY:N ASIAKASLEHTI Missä on maailman puhtain ilma SIVU 3 Camfil in AirMail-asiakaslehti 2 Pölyt pois Oslosta 4 Millaista ilmaa hengität? 5 Pohjois-Amerikka puhtaaksi 6 Volvon ja Philipsin valinta: Camfil 6 Matkalla Aasian markkinoille 8

2 Ennen sanottiin, että köyhillä on varaa vain raikkaaseen veteen ja puhtaaseen ilmaan ja että kukaan ei elä pelkällä ilmalla. Nykyään juomavettä ostetaan pulloissa ja ilma on puhdasta vain poikkeustapauksissa. Camfil in toiminta-ajatus on puhtaassa ilmassa eläminen. Päämääränämme on tuottaa puhdasta ilmaa erittäin tehokkailla ja kestävillä suodattimilla. Liikeideaamme liittyy kuitenkin toinenkin ulottuvuus terveys. Ilman laatuun ei ole aikaisemmin osattu kiinnittää huomiota, ja harvat ovat todella miettineet sitä, mitä se sisältää. Nyt ymmärrämme entistä paremmin puhtaan ilman tärkeyden. PUHTAAN ILMAN TÄRKEYS. KUVA: TOMAS NILSSON Aluksi Camfil valmisti suodattimia, joilla pääasiallisesti suojattiin ilmanvaihtolaitteita ja puhdistettiin ilmaa teollisuusprosesseissa. Nyt pidämme tärkeänä sisäilman puhdistamista. Ilman laatu vaikuttaa merkittävällä tavalla elämisen laatuun. Yhä useammat ihmiset kärsivät allergioista ja astmasta, ja syynä voi olla saastunut ilma. Pyrimme jatkuvasti laajentamaan tuotteidemme käyttöalueita ottaen erityisesti huomioon inhimilliset tarpeet ja hyötynäkökohdat; samoin pyrimme kehittämään ilmansuodattimiamme ja asiakaspalveluamme. Camfil AirMail on uusi tapa kertoa tavoitteistamme. Toivotamme antoisia lukuhetkiä ja odotamme lukijoidemme mielipiteitä! Jan Eric Larson PÄÄJOHTAJA

3 Maailman puhtain ilma arktisen alueen ulkopuolella Maailman puhtainta ilmaa etsivän on noustava jäänmurtajaan ja suunnattava napaalueelle 87. leveyspiirin pohjoispuolelle, elettävä jäälautalla yhden kesäisen viikon ajan ja odotettava suotuisia tuulia. Arktisen alueen ilma on nimittäin puhtainta ja parasta, mitä pohjoiselta pallonpuoliskolta löytää. Älä kuitenkaan lähde pohjoiseen, jos haluat valmistaa elektroniikkaa tai lääkkeitä mahdollisimman puhtaassa ympäristössä. Käytä Camfil in puhdastiloja varten suunniteltuja Absolute High-Tech -suodattimia. Teollisuuden puhdastiloissa pölyhiukkaset ja muut epäpuhtaudet vähennetään minimiin herkkien tuotteiden ja laitteiden valmistusta ja kokoamista varten. Puhdastilatekniikkaa käytetään myös leikkaussaleissa mahdollisimman steriilien olosuhteiden takaamiseksi. Mikroelektroniikka on mitä vaativin ala; edistyneet valmistusmenetemät edellyttävät usein erittäin puhdasta tuotantoympäristöä VLSIpiirien (Very Large Scale Integrated Circuits) tuotannossa, sillä viivan leveys piireissä voi olla jopa alle1 µm ja hiukkasepäpuhtaudet täytyy rajoittaa 1/10 tästä eli 0.1 µm:iin (1 µm on mikrometri eli millimetrin tuhannesosa). Tämän takia niinkin pienten kuin 0.1 µm:n hiukkasten määrää ja myös liikesuuntaa täytyy rajoittaa tehokkaasti monimutkaisen valmistusprosessin aikana. Litrassa ulkoilmaa voi olla yli 100 miljoonaa hiukkasta, kun taas korkeatasoisessa puhdastilassa ilmalitrassa saa olla korkeintaan yksi hiukkanen. SUODATTIMET OVAT PUH- DASTILOJEN SYDÄN Puhdastilan tyypistä riippumatta sen tärkein osa on suodatin. Puhdastilojen katoissa on Absolute High- Tech -suodattimet tehokasta ilmanpuhdistusta varten. Lattiat ovat rei itettyjä, jotta ilma voidaan poistaa laminaarisesti. Mikropiirien valmistuksessa käytettävän puhdastilan pintaala voi olla jopa 5000 m 2. Katossa olevista Absolute High-Tech -suodattimista virtaa ilmaa tälle alueelle noin nopeudella 0,45 m/s, mikä vastaa noin 8 miljoonaa m 3 :ä puhdasta ilmaa tunnissa tai ilmanvaihtoa noin 600 kertaa tunnissa. NEC:ISTÄ INTELIIN Puolijohdekomponentteja valmistetaan joka puolella maailmaa Camfil in High-Tech-suodattimilla varustetuissa puhdastiloissa. Camfil in asiakkaita ovat mm. NEC (Skotlanti), Ericsson (Ruotsi) ja Intel Corp. (USA). Lääkevalmistajista mukana ovat mm. Astra (Ruotsi) sekä Orion Yhtymä ja Leiras (Suomi). 3

4 4 Pölyt pois Oslosta Pölyisessä konserttisalissa on harmonia kaukana. Oslon konserttitalo turvautui Camfil in asiantuntijoiden apuun päästäkseen eroon salaperäisestä valkoisesta pölystä. Aina vuoden 1977 avajaisista lähtien Oslon konserttitaloa vaivasi valkoinen pöly, jota kertyi seinille, kattoon, laitteisiin ja erityisesti talon urkuihin. Mikä kummajainen oli ilmiön aiheuttaja? Matot ja sisustustekstiilien kuidut eivät voineet olla syntipukkeja, koska niistä ei voinut irrota suuria määriä pölyä. Konserttitalossa päätettiin pyytää apuun Camfil in norjalainen edustaja Kaare A Rustad A/S, joka tekee ilmaanalyysejä ja testejä Camfil in ruotsalaisen tutkimus- ja tuotekehityslaboratorion avulla (kts. sivu 5). Laserilla varustetulla hiukkaslaskimella tehtyjen mittausten ja näytteiden oton jälkeen Camfil in pyyhkäisyelektronimikroskooppi ja röntgenspektrometri paljastivat, että pölyn kemiallinen koostumus vastasi veden koostumusta. SYYLLINEN Syylliseksi paljastui heti konserttitalon ilmankostutusjärjestelmä. Konserttisaliin

5 tulee ilmaa noin m 3 /h, ja ajoittain järjestelmä höyrystää sinne noin 450 litraa vettä tunnissa. Kun taloon asennettiin parempi ilmankostutin, pölyhaitoista päästiin. Konserttitalon tapauksessa täytyy suojella herkkiä soittimia, mutta usein me joudumme analysoimaan ilmaa taataksemme asiakkaillemme suodatuksen ja muiden keinojen avulla paremman ja terveellisemmän sisäilman, sanoo Kaare A Rustadin toi- MILLAISTA ILMAA HENGITÄT? Sisäilman laatuun kiinnitetään entistä enemmän huomiota kodeissa, kouluissa, toimistoissa ja sairaaloissa, koska ihmiset ovat aikaisempaa kiinnostuneempia lähiympäristöstään ja mahdollisista terveysriskeistä. Ilmanlaadun tarkkailu kuuluu ilmanvaihtoalaan, ja siinä tarvitaan Camfil in uutta ilmanlaatuanalysointimenetelmää. Camfil in ruotsalaisen tutkimus- ja tuotekehityslaboratorion tekemään sisäilma-analyysiin liittyviä SEM-kuvia koivun siitepölystä mitusjohtaja Aksel Smith. Ilmanvaihtoalalla toimivien yhteistyökumppaniemme tulisi ilman muuta tarjota näytteenottopalveluja. Siksi olemme kouluttaneet noin 70 henkilöä talon ulkopuolelta tämän tekniikan taitajiksi. KUVA: WERNER JUVIK/PRESSENS BILD Pölyn ja hiukkasten poistaminen ilmasta tehokkailla suodatusmenetelmillä on yksi hyvä tapa saada parempaa ja terveellisempää sisäilmaa. Nykyisin omistajat ja vuokralaiset voivat varmistaa yhdessä LVI-urakoitsijan kanssa, että sisäilman laatu rakennuksessa on hyvä. Ratkaisu on Camfil in ilman analysointimenetelmä, jota huoltohenkilökunta voidaan kouluttaa käyttämään. Analyysissä otetaan hiukkasnäytteitä imemällä ilmaa ohuen suodatinkalvon läpi. Jopa halkaisijaltaan 0.1 µm:n hiukkaset voidaan erottaa ja tutkia pyyhkäisyelektronimikroskoopilla eli SEM:illä ja EDAX-röntgenspektrometrillä. SEM:in avulla voidaan tutkia mm. hiukkasten pintarakennetta, kokoa ja muotoa. Näytteenottolaitteesta lähtevän röntgensäteen avulla arvioidaan hiukkasen eri rakenneosat, minkä jälkeen on mahdollista löytää ne erilliset orgaaniset ja epäorgaaniset hiukkaset, jotka saattavat aiheuttaa ongelmia. CNC-hiukkaslaskimen avulla voidaan myös nähdä savu ja pakokaasut tai mitata kohonneita hiukkaspitoisuuksia, joita ei voi havaita SEM:illä tai suodatinkalvoanalyysillä. Saatujen tietojen avulla epäpuhtausongelmat voidaan ratkaista. ARVOKKAITA TIETOJA Ilmanlaadun tarkkailu ja huomioiden kirjaaminen on luonnollinen osa LVI-urakoitsijan työtä ilmanvaihtojärjestelmiä asennettaessa, testattaessa ja tarkastettaessa tai ongelmallisia rakennuksia tutkittaessa. Esimerkiksi ns. hometalot ovat ilmiö, joka on saanut ihmiset tiedostamaan hyvän asuin- ja työympäristön merkityksen. Koska ongelmat ja huolenaiheet ovat lisääntyneet, tarvitaan myös uusia ja parempia analyysimenetelmiä. Camfil in menetelmää voidaan käyttää esim. pölyn, homeen tai muiden hometaloissa usein esiintyvien hiukkasten tutkimiseen. Sillä voidaan tutkia myös muita biologisia hiukkasia kuten siitepölyä, itiöitä ja muita allergeenejä. Lisäksi sillä voidaan testata ilmanvaihtojärjestelmien eri suodatinluokkien suodatuskykyä. 5

6 POHJOIS-AMERIKKA PUHTAAKSI Uusi automatisoitu tuotantolinja New Jerseyssä käyttää huipputason testaus- ja laskostuslaitteita valmistaessaan suodattimia puhdastilaolosuhteissa. 6 Camfil in Yhdysvalloissa toimiva tuotantoyksikkö Filtra Corporation on muuttanut nykyaikaisiin toimitiloihin Riverdaleen New Jerseyn osavaltioon. Filtra osti uudet toimitilansa liiketoiminnan vilkastumisen takia: yritys halusi laajentaa tuotevalikoimaansa ja vastata puhdastiloja käyttävien asiakkaiden vaatimuksiin. Se on HEPA/ULPA-suodattimien ja puhdastilojen laminaarikattojärjestelmien johtava valmistaja USA:ssa. Camfil on varustanut uuden tuotantolaitoksen yhtymän uusimmilla testaus- ja laskostuslaitteilla. Ruotsalaiset, saksalaiset ja amerikkalaiset tekniset asiantuntijat suunnittelivat ja asensivat uuden Testarosso-nimisen autoskannaus-testausyksikön. Camfil in yksinoikeudella omistama Closepleat-kone on myös asennettu, jotta Filtran asiakkaat pääsevät hyötymään alan uusimmasta teknologiasta. PUHDASTILAN OLOSUH- TEET Filtran m 2 :n puhdastila on Pohjois-Amerikan nykyaikaisin ja tehokkain. Yritys valmistaa kaikki tuotteensa m 2 :n suuruisessa luokan 10,000 (M5.5) puhdastilassa. Jotkut tuotantoalueen osat kuuluvat puhtausluokkaan 1,000 (M4.5) ja testausalueet luokkaan 100 (M3.5) samaan kuin mikropiirien valmistustilat. AJAMISESTA TULEE PUHDAS NAUTINTO... Latinankielinen sana Volvo tarkoittaa suomeksi minä pyörin. Mikäli allasi on Volvon uusin S70, on ajaminen puhdasta nautintoa kiitos Camfil in Camcar ohjaamoilman suodattimille. Aiemmin vain loistoautoissa oli sisäilmansuodattimet lisävarusteina, mutta nyt ne alkavat yleistyä myös vakiomalleissa, koska valmistajat kiinnittävät enemmän huomiota ajomukavuuteen, ympäristötekijöihin ja yleensäkin terveysnäkökohtiin. Camcar parantaa huomattavasti ilmanlaatua auton sisätiloissa ja poistaa haitalliset hiukkaset ja aineet hyvin tehokkaasti, minkä ansiosta ajaminen on miellyttävämpää ja terveellisempää erityisesti ammattikuljettajille ja allergikoille.

7 ...JA PHILIPSIN ILMANPUH- DISTIMET VAIN PARANEVAT Philipsin iskulauseena on tehdään vielä parempaa, ja yrityksen uudet huoneilmanpuhdistimet merkitsevätkin suurta teknistä parannusta puhtaampaa ja terveellisempää ympäristöä kaipaaville. Uudessa puhdistimessa käytetään Camfil in kanssa kehitettyä nelivaiheista suodatustekniikkaa. Sikamaisen hyvää suodatustekniikkaa Hyötyeläinten sairauksilla voi olla dramaattiset seuraukset. Ellei eläimiä käsitellä oikein, taudit voivat levitä niistä ihmisiin. Kasvattajat haluavat nykyisin pitää karjansa mahdollisimman terveinä. SPF-järjestön (Specific Pathogen Free) päämääränä on pitää sikaloiden taso niin hyvänä, että siat välttyvät kokonaan tietyiltä sairauksilta. Tätä tarkoitusta varten siat eristetään erityisiin SPFsikaloihin, joissa ne ovat suojassa tartuntalähteiltä. Hoitajien on peseydyttävä huolellisesti ja vaihdettava vaatteita ennen sikalaan menoa. TANSKAN TERVEET SIAT Eräs tanskalainen yhtiö asennutti ylimääräisenä varokeinona m 2 :n sikalaansa uuden ilmanvaihtojärjestelmän ja hankki Camfil Hi-Flo -suodattimet ja Opakfil-kompaktisuodattimet poistamaan ilmassa leijuvat mahdolliset taudinaiheuttajat. Yhtiön on tärkeää pitää karjansa terveenä, sillä se kasvattaa vuosittain noin sikaa, jotka myydään siitoseläimiksi Tanskaan ja ulkomaille. Asiakkaan mielestä taudinaiheuttajien poistaminen tuuletusilmasta vaatii vain hyvin pienen sijoituksen, jolla riskin voi minimoida. KUVA: BIOFOTO Puhdistin poistaa 99%:sti siitepölyn, itiöt, pölypunkit, tupakansavun ja lemmikkieläinpölyn. Malleja on kaksi, toinen alle 30 m 2 :n ja toinen alle 50 m 2 :n huoneisiin. Camfil Component valmistaa suodattimet, joihin ei kajota kertaakaan käsin koko automatisoidun tuotantoprosessin aikana. Vuonna 1997 valmistetaan noin 1,4 miljoonaa suodatinta uutta ilmanpuhdistinta varten. Valitse suodatin CD-ROMilta Sopivan ilmansuodatinjärjestelmän valitseminen on hyvin tärkeää esimerkiksi lääke- tai mikropiiriteollisuudessa. Camfil in uusi CD-ROM tarjoaa kaikki mahdolliset toimivat ratkaisut. Uusi helppokäyttöinen CD- ROM on kohdistettu suunnittelijoille, tilausten käsittelijöille ja loppukäyttäjille, ja se sisältää tietoja Camfil in tuotevalikoimasta sekä Windows-pohjaisia ohjelmia, jotka auttavat tehokkaiden suodatinten ja puhdastilojen valinnassa. Ohjelmien käyttäjät voivat kokeilla kaikkien mahdollisten muuttujien vaikutuksia ja tehdä nopeasti hyviä valintoja, minkä jälkeen Camfil in asiantuntijat tekevät kustannuslaskelmat. CD-ROMin saa lähimmästä Camfil in toimipisteestä. 7

8 CAMFIL TÄHYÄÄ ITÄÄN Aasian ja Tyynenmeren alueen suodatinmarkkinoilla tapahtuu. Camfil in Kuala Lumpurin aluetoimisto ohjaa toimintaa alueella ja palvelee Japanin, Korean, Kiinan, Taiwanin, Hongkongin, Filippiinien, Singaporen, Indonesian, Thaimaan, Malesian, Uuden- Seelannin ja Australian markkinoita. Koska Aasian ja Tyynenmeren markkina-alue on maailman nopeimmin kasvava, se kiinnostaa monia länsimaisia laajentumishaluisia yrityksiä. Haluatko lisätietoja? Halutessasi lisätietoja voit ottaa yhteyttä Camfil Oy:hyn. TEHDAS SUUNNITTEILLA VUONNA 1997 Koska Camfil illa ei vielä ole tytäryhtiöitä alueella, myyntityön tekevät edustajat, jotka saavat teknistä ja kaupallista tukea Kuala Lumpurin toimistosta. Myynti on kasvanut Itä-Aasian aluejohtaja Gunnar Jönsson ja sihteeri Lim Ai Peng. nopeasti viime kuukausina, ja Malesian toimisto on jatkossakin tukikohtana Camfil in laajentaessa toimintaansa Aasian ja Tyynenmeren alueella. Suunnitteilla on myös Camfil in tehtaan avaaminen alueella vuoden 1997 lopulla. Alueen elektroniikkateollisuus kuuluu Camfil in ilman- ja puhdastila-suodattimien vaativimpiin asiakkaisiin. Camfil - in suodatinvalikoima tarjoaa jokaiselle jotakin. Koska ilmansaasteiden aiheuttamat ongelmat lisääntyvät Aasian kaupungeissa ja astma ja allergiat yleistyvät, sisäilman laatua parantaville suodattimille on kysyntää. Pääkonttori CAMFIL AB, INDUSTRIGATAN 3, S TROSA, SWEDEN. PUH FAX Suomessa: CAMFIL OY RUUKINMESTARINTIE 11, ESPOO. PUH. (09) FAX (09) Tulossa... Tutustu Camfil iin näillä messuilla vuonna 1997: MAALISKUU ISH, Frankfurt, Saksa HUHTIKUU Underhållsforum, Sundsvall, Ruotsi Semicon Europa, Geneve, Sveitsi LOKAKUU VVS 97, Kööpenhamina, Tanska MARRASKUU Interclima, Pariisi, Ranska JOULUKUU International Congress for Hospital Maintenance, Groningen, Hollanti Lisätietoja saat lähimmästä Camfil in tytäryhtiöstä tai Camfil-edustajalta. Camfil AirMail on Camfil in kansainvälinen asiakaslehti, mikä on saatavana yhdeksällä eri kielellä. Julkaisija: Camfil AB, Industrigatan 3, S Trosa, Sweden. Puh Fax Kustantaja: Niels Erik Kongste, markkinointijohtaja, Camfil Group. Päätoimittaja: Margareta Swahn Forsling Puh Fax Painos: kpl Painettu Ruotsissa BJÖRN OHLSON ANNONSBYRÅ

P a re m p a a i l m a a p a re m p i a o p p i l a i t a

P a re m p a a i l m a a p a re m p i a o p p i l a i t a air mail C A M F I L F A R R I N U U T I S L E H T I 1 / 2 0 0 7 P a re m p a a i l m a a p a re m p i a o p p i l a i t a 2 3 7 8 12 Aidosti maailmanlaajuinen ja hyvissä asemissa Camfil Farr sai Eurovent-sertifikaatin

Lisätiedot

Tartu energiansäästöhaasteeseen! Alenna energiakustannuksiasi Camfil Farrin suodattimien avulla

Tartu energiansäästöhaasteeseen! Alenna energiakustannuksiasi Camfil Farrin suodattimien avulla air mail C A M F I L F A R R I N UUTISIA Nro 2/2007 Tartu energiansäästöhaasteeseen! 3 4 5 8 9 10 Alenna energiakustannuksiasi Camfil Farrin suodattimien avulla Oikea suodatinyhdistelmä säästää rahaa Parempaa

Lisätiedot

Tutkimusta puhtaamman ja terveellisemmän ilman puolesta

Tutkimusta puhtaamman ja terveellisemmän ilman puolesta air mail CAMFIL FARR'IN UUTISLEHTI Nro 2/2012 Tutkimusta puhtaamman ja terveellisemmän ilman puolesta 3 5 8 10 11 14 Camfil Farr'in uusi Tech Centre Ruotsissa Uusia kuitumateriaaleja ja suodattimia pulssijärjestelmiin

Lisätiedot

airmail Fantastinen lääketeollisuus HEPA-suodattimien valinta eri tuotantoprosesseihin Globaalin lääke- ja biotekniikkateollisuuden palveluksessa

airmail Fantastinen lääketeollisuus HEPA-suodattimien valinta eri tuotantoprosesseihin Globaalin lääke- ja biotekniikkateollisuuden palveluksessa airmail CAMFIL FARRIN UUTISLEHTI 2002 E R I K O I S N U M E R O Fantastinen lääketeollisuus 4 5 8 10 11 HEPA-suodattimien valinta eri tuotantoprosesseihin GMP-laatujärjestelmä lääketeollisuudessa Globaalin

Lisätiedot

airmail Parempaa sisäilmaa entistä halvemmalla 2 Puhtaan ilman kustannukset hallintaan Oikea suodatinvalinta näkyy kiinteistöjen tuloslaskelmissa

airmail Parempaa sisäilmaa entistä halvemmalla 2 Puhtaan ilman kustannukset hallintaan Oikea suodatinvalinta näkyy kiinteistöjen tuloslaskelmissa airmail CAMFIL FARRIN UUTISLEHTI 2/2003 Parempaa sisäilmaa entistä halvemmalla 2 Puhtaan ilman kustannukset hallintaan 5 7 9 Oikea suodatinvalinta näkyy kiinteistöjen tuloslaskelmissa Suodatuksen kokonaishallinta

Lisätiedot

air mail Puhdastilatoimitus avaruuteen

air mail Puhdastilatoimitus avaruuteen air mail C A M F I L F A R R u u T I S I A 1/2009 Puhdastilatoimitus avaruuteen 2 7 9 10 12 Camfil Farr siirtyy vihreästä kestävään kehitykseen Tenkay HemiPleat Kiinan kaasuputkien turbiineihin Kultainen

Lisätiedot

air mail P u h t a a n i l m a n k u s t a n n u s t e n l a s k e m i n e n 3 Kolme yritysostoa vahvistavat markkina-asemaa

air mail P u h t a a n i l m a n k u s t a n n u s t e n l a s k e m i n e n 3 Kolme yritysostoa vahvistavat markkina-asemaa Form 1: Sheet 1FF air mail C A M F I L F A R R I N U U T I S L E H T I 2 / 2 0 0 6 etusivun valokuva: getty images ymer reklambyrå Levikki: 30 000 kappaletta. Painettu Ruotsissa P u h t a a n i l m a n

Lisätiedot

NRO. 1/2015. Puhdasta ilmaa kaikille VIISI KIINALAISTA JUTTUA MUSEON ILMANPUHDISTUS DAIMLERIN PÖLYNPOISTORATKAISU. CAMFIL Puhdasilmaratkaisut

NRO. 1/2015. Puhdasta ilmaa kaikille VIISI KIINALAISTA JUTTUA MUSEON ILMANPUHDISTUS DAIMLERIN PÖLYNPOISTORATKAISU. CAMFIL Puhdasilmaratkaisut NRO. 1/2015 Puhdasta ilmaa kaikille VIISI KIINALAISTA JUTTUA MUSEON ILMANPUHDISTUS DAIMLERIN PÖLYNPOISTORATKAISU CAMFIL Puhdasilmaratkaisut PÄÄKIRJOITUS MAGNUS YNGEN MESSUT JA NÄYTTELYT, SYYSKUU JOULUKUU

Lisätiedot

Koeputkihedelmöitys onnistuu molekyylisuodatuksen ansiosta. Ydinvoiman, bioturvallisuuden ja lääketeollisuuden tilauksia Kiinassa

Koeputkihedelmöitys onnistuu molekyylisuodatuksen ansiosta. Ydinvoiman, bioturvallisuuden ja lääketeollisuuden tilauksia Kiinassa CAMFIL FARRIN UUTISIA Nro 2/2010 Koeputkihedelmöitys onnistuu molekyylisuodatuksen ansiosta 5 6 8 9 11 Suodatuksen hallinta kannattavaa Hondalle Intiassa Haastattelussa vieraileva asiantuntija REHVAn pääsihteeri

Lisätiedot

2010/2011. Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät. www.dustcontrol.com

2010/2011. Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät. www.dustcontrol.com 2010/2011 Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät www.dustcontrol.com Sisällysluettelo Dustcontrol Asiakkaat Siirreltävät pölynerottimet Siirreltävät neste-erottimet Ilmanpuhdistimet

Lisätiedot

Kaupunkien saasteet NOPEA TURBIINISUODATUKSEN JÄLKIASENNUS INTIASSA PUHTI POIS PÖLYRÄJÄHDYKSISTÄ

Kaupunkien saasteet NOPEA TURBIINISUODATUKSEN JÄLKIASENNUS INTIASSA PUHTI POIS PÖLYRÄJÄHDYKSISTÄ N. 2 / 2014 Kaupunkien saasteet N UNUDUKN JÄKNNU N UH ÖYÄJÄHDYKÄ ÄMN UHDMNN UKHM, J N CMF uhdasilmaratkaisut ÄÄKJU MGNU YNGN MU J NÄYY, joulukuu 2014 kesäkuu 2015 uhtaampaa ilmaa kaupungin asukkaille Maailma

Lisätiedot

2010/2011. Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät. www.dustcontrol.com

2010/2011. Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät. www.dustcontrol.com 2010/2011 Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät www.dustcontrol.com Dustcontrol 1 Dustcontrol puhtaampia siivousprosesseja Me Dustcontrolilla haluamme muutakin kuin myydä tuotteita.

Lisätiedot

h y v ä s i s ä i l m a n l a a t u I AQ Camfil Farr puhdasilmaratkaisut

h y v ä s i s ä i l m a n l a a t u I AQ Camfil Farr puhdasilmaratkaisut h y v ä s i s ä i l m a n l a a t u I AQ Camfil Farr Segmenttiesite S F S- E N 1 3 7 7 9: 2 0 0 7 U u s i s i s ä i l m a s t a n d a rd i Camfil Farr puhdasilmaratkaisut S F S-E N 1 3 7 7 9:2 0 0 7 ympäristö,

Lisätiedot

Asiakaspalvelu. Armando Brunetti jalkapallolupauksesta USA:n Camfilin pääjohtajaksi. Vaivannäköä asiakkaiden hyväksi

Asiakaspalvelu. Armando Brunetti jalkapallolupauksesta USA:n Camfilin pääjohtajaksi. Vaivannäköä asiakkaiden hyväksi 1 2014 siakaspalvelu Vaivannäköä asiakkaiden hyväksi rmando Brunetti jalkapallolupauksesta :n Camfilin pääjohtajaksi Verkkokauppa helpottaa suodattimien hallintaa Camab auttaa turbiinivalmistajaa CMF Puhdasilmaratkaisut

Lisätiedot

Siirreltävät pölynerottimet Ilmanpuhdistimet Imusuojat Vesi-imurit

Siirreltävät pölynerottimet Ilmanpuhdistimet Imusuojat Vesi-imurit 2011 Siirreltävät pölynerottimet Ilmanpuhdistimet Imusuojat Vesi-imurit Dustcontrol 1 Asiakkaat 2 Siirreltävät pölynerottimet 3 Siirreltävät neste-erottimet 4 Ilmanpuhdistimet 5 Esierottimet 6 Imusuojat

Lisätiedot

Joutsenmerkki ja EU-ympäristömerkki. Menestystarinoita Pohjoismaiden pienyhdyskunnista

Joutsenmerkki ja EU-ympäristömerkki. Menestystarinoita Pohjoismaiden pienyhdyskunnista Joutsenmerkki ja EU-ympäristömerkki Menestystarinoita Pohjoismaiden pienyhdyskunnista Joutsenmerkki ja EUympäristömerkki Menestystarinoita Pohjoismaiden pienyhdyskunnista Tuottajien kokemuksia Stefán

Lisätiedot

Vahva peruskoulutus. osaamisen takeena Opetusministeri Tuula Haatainen BOTNIA-RATA ON RUOTSIN MAHTIHANKE REACH TULEE MUTTA MISSÄ MUODOSSA?

Vahva peruskoulutus. osaamisen takeena Opetusministeri Tuula Haatainen BOTNIA-RATA ON RUOTSIN MAHTIHANKE REACH TULEE MUTTA MISSÄ MUODOSSA? nro 1 2005 BOTNIA-RATA ON RUOTSIN MAHTIHANKE REACH TULEE MUTTA MISSÄ MUODOSSA? Vahva peruskoulutus osaamisen takeena Opetusministeri Tuula Haatainen KEMIRAN SIDOSRYHMÄLEHTI pääkirjoitus KEMIRA-LEHTI on

Lisätiedot

Casco Adhesives. Vuosikerta 58, nro 1, 2011

Casco Adhesives. Vuosikerta 58, nro 1, 2011 Casco Adhesives Vuosikerta 58, nro 1, 2011 Kestävä kehitys - haasteita ja mahdollisuuksia Alvar Aallon huonekalujen hovivalmistaja HKT Korhonen Oy 100 vuotta Kiinan huonekaluteollisuuden kehityslinjoja

Lisätiedot

tempo TALOUS 4.2012 TULEVAISUUDEN 3D-tulostin uusi teollinen vallankumous Dermoshop: Verkkokauppa jolla on vientiä!

tempo TALOUS 4.2012 TULEVAISUUDEN 3D-tulostin uusi teollinen vallankumous Dermoshop: Verkkokauppa jolla on vientiä! Dermoshop: Verkkokauppa jolla on vientiä! tempo Logistiikkalehti Temp o. Yrit yslehti P osten Logistikilta. 4.2012 TULEVAISUUDEN TALOUS Raaka-aineiden hinnat nousevat, ja ympäristötehokkaiden tuotteiden

Lisätiedot

PATENTIT & TAVARAMERKIT Maaliskuu 2007

PATENTIT & TAVARAMERKIT Maaliskuu 2007 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE PATENTIT & TAVARAMERKIT Maaliskuu 2007 SUOMEN TUNNETUIMMAT VÄRIT ON PATENTOITU SIVU 14 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN

Lisätiedot

46 HENKILÖSTÖ 50 YMPÄRISTÖVASTUU TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TUTKIMUS & KEHITYS PAPER MUNICIPAL & INDUSTRIAL OIL & MINING TALOUDELLINEN VASTUU

46 HENKILÖSTÖ 50 YMPÄRISTÖVASTUU TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TUTKIMUS & KEHITYS PAPER MUNICIPAL & INDUSTRIAL OIL & MINING TALOUDELLINEN VASTUU VUOSIKERTOMUS 21 44 TALOUDELLINEN VASTUU Kemira paransi kannattavuuttaan ja kassavirtaansa vuonna 21. Tikkurilan listaaminen pörssiin vahvisti entisestään yhtiön tasetta. 46 HENKILÖSTÖ Vuonna 21 Kemira

Lisätiedot

BETONILATTIOIDEN KOSTEUDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄT

BETONILATTIOIDEN KOSTEUDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄT BETONILATTIOIDEN KOSTEUDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄT JO VUODESTA 1992 SL Premium VAP I 06 Primeri VAP I 2000 Photo courtesy of billwisserphoto.com Sisältö Sisältö 1 Johdanto Betonilattioiden kosteudenhallintajärjestelmät

Lisätiedot

ILMANVAIHTOLAITOSTEN PUHTAUDEN VARMISTAMINEN. Mika Jumpponen Sirpa Kolari Pertti Pasanen. Sisäilmaopas 8 Sisäilmayhdistys ry.

ILMANVAIHTOLAITOSTEN PUHTAUDEN VARMISTAMINEN. Mika Jumpponen Sirpa Kolari Pertti Pasanen. Sisäilmaopas 8 Sisäilmayhdistys ry. Ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden varmistaminen 1 ILMANVAIHTOLAITOSTEN PUHTAUDEN VARMISTAMINEN Mika Jumpponen Sirpa Kolari Pertti Pasanen Sisäilmaopas 8 Sisäilmayhdistys ry. 2 Sisäilmaopas 8 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tempo. Taidokasta tuontia Konttikuljetukset Aasiasta lisääntyvät. Matkalla kohti pohjoisia satamia moni asia voi mennä pieleen.

Tempo. Taidokasta tuontia Konttikuljetukset Aasiasta lisääntyvät. Matkalla kohti pohjoisia satamia moni asia voi mennä pieleen. PostNord Logistics vakuutti meidät asiakaslähtöisellä toiminnalla. Pär-Olof Ekström, Kärcher Suomi Tempo Logistiikan yrityslehti #3 2013 UUSI TAVARAMERKKI Nyt julkistetaan PostNord Logistics KURKISTUS

Lisätiedot

OLETKO TEHNYT KEKSINNÖN? Katso sivu 10 UUSIA TUOTEIDEOITA KEKSINTÖPÖRSSISTÄ! www.keksintoporssi.com

OLETKO TEHNYT KEKSINNÖN? Katso sivu 10 UUSIA TUOTEIDEOITA KEKSINTÖPÖRSSISTÄ! www.keksintoporssi.com Keksintösäätiön asiakaslehti www.keksintosaatio.fi www.keksintosaatio.fi www.keksintosaatio.fi www.keksintosaatio.fi www.keksintosaatio.fi www.keksintosaatio.fi www.keksintosaatio.fi JOUKKOKIRJE Voiko

Lisätiedot

Nro 3 2010 FOR SUSTAINABLE DESIGN

Nro 3 2010 FOR SUSTAINABLE DESIGN FOR SUSTAINABLE DESIGN Nro 3 2010 AVOTOIMISTON HUONEAKUSTIIKKA KOULUN ÄÄNET MITATTAVINA HYVÄ AKUSTIIKKA LIIKUNTAHALLISSA TEOLLISUUS HALUAA EROON KUULOSUOJAIMISTA ÄÄNIYMPÄRISTÖ TERVEYDENHUOLLON TILOISSA

Lisätiedot

mukavuudeksi Tervetuloa Uponorin maailmaan Sivut 3-4 Hyvää sisäilmaa huolellisella suunnittelulla ja rakentamisella Sivut 5-7

mukavuudeksi Tervetuloa Uponorin maailmaan Sivut 3-4 Hyvää sisäilmaa huolellisella suunnittelulla ja rakentamisella Sivut 5-7 2002 mukavuudeksi KodinParemman rakentamisen ratkaisut Tervetuloa Uponorin maailmaan Sivut 3-4 Hyvää sisäilmaa huolellisella suunnittelulla ja rakentamisella Sivut 5-7 Aki Parviainen viihtyy Nastolan maisemissa

Lisätiedot

BOLTED KORROOSIO. tuhoava vaikutus: Turvallisuus. ydinvoimateollisuudessa. Iso nostin Maailman suurin nosturi pysyy koossa

BOLTED KORROOSIO. tuhoava vaikutus: Turvallisuus. ydinvoimateollisuudessa. Iso nostin Maailman suurin nosturi pysyy koossa RUUVILUKITUKSEN OPTIMOINTIA KÄSITTELEVÄ LEHTI www.bolted.com # 2 2013 BOLTED Iso nostin Maailman suurin nosturi pysyy koossa Turvallisuus ja laatu ovat tärkeitä ydinvoimateollisuudessa Kaivosteollisuus

Lisätiedot

Training. Strategian muodostaminen. Pk yritysten diversifiointi. www.strategy train.eu

Training. Strategian muodostaminen. Pk yritysten diversifiointi. www.strategy train.eu Strategy Train Moduuli IV Luku 7 Tekijät Koulutus materiaalia verkossa Small Enterprise Strategic Development Training Strategian muodostaminen Pk yritysten diversifiointi Rumyana Grozeva (REDA) www.strategy

Lisätiedot

TIKKURILA INDUSTRIAL COATINGSIN ASIAKASLEHTI NRO 36/2008 UVITEC 2D. tasopinnoille. Tikkurila laajenee Aasiaan RAL EFFECT. uusia värejä teollisuuteen

TIKKURILA INDUSTRIAL COATINGSIN ASIAKASLEHTI NRO 36/2008 UVITEC 2D. tasopinnoille. Tikkurila laajenee Aasiaan RAL EFFECT. uusia värejä teollisuuteen TIKKURILA INDUSTRIAL COATINGSIN ASIAKASLEHTI NRO 36/2008 UVITEC 2D tasopinnoille Tikkurila laajenee Aasiaan RAL EFFECT uusia värejä teollisuuteen Tässä numerossa PUUTEOLLISUUS UVITEC 2D -menetelmä tasomaisten

Lisätiedot