AirMail CAMFIL OY:N ASIAKASLEHTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AirMail CAMFIL OY:N ASIAKASLEHTI"

Transkriptio

1 AirMail 1/97 CAMFIL OY:N ASIAKASLEHTI Missä on maailman puhtain ilma SIVU 3 Camfil in AirMail-asiakaslehti 2 Pölyt pois Oslosta 4 Millaista ilmaa hengität? 5 Pohjois-Amerikka puhtaaksi 6 Volvon ja Philipsin valinta: Camfil 6 Matkalla Aasian markkinoille 8

2 Ennen sanottiin, että köyhillä on varaa vain raikkaaseen veteen ja puhtaaseen ilmaan ja että kukaan ei elä pelkällä ilmalla. Nykyään juomavettä ostetaan pulloissa ja ilma on puhdasta vain poikkeustapauksissa. Camfil in toiminta-ajatus on puhtaassa ilmassa eläminen. Päämääränämme on tuottaa puhdasta ilmaa erittäin tehokkailla ja kestävillä suodattimilla. Liikeideaamme liittyy kuitenkin toinenkin ulottuvuus terveys. Ilman laatuun ei ole aikaisemmin osattu kiinnittää huomiota, ja harvat ovat todella miettineet sitä, mitä se sisältää. Nyt ymmärrämme entistä paremmin puhtaan ilman tärkeyden. PUHTAAN ILMAN TÄRKEYS. KUVA: TOMAS NILSSON Aluksi Camfil valmisti suodattimia, joilla pääasiallisesti suojattiin ilmanvaihtolaitteita ja puhdistettiin ilmaa teollisuusprosesseissa. Nyt pidämme tärkeänä sisäilman puhdistamista. Ilman laatu vaikuttaa merkittävällä tavalla elämisen laatuun. Yhä useammat ihmiset kärsivät allergioista ja astmasta, ja syynä voi olla saastunut ilma. Pyrimme jatkuvasti laajentamaan tuotteidemme käyttöalueita ottaen erityisesti huomioon inhimilliset tarpeet ja hyötynäkökohdat; samoin pyrimme kehittämään ilmansuodattimiamme ja asiakaspalveluamme. Camfil AirMail on uusi tapa kertoa tavoitteistamme. Toivotamme antoisia lukuhetkiä ja odotamme lukijoidemme mielipiteitä! Jan Eric Larson PÄÄJOHTAJA

3 Maailman puhtain ilma arktisen alueen ulkopuolella Maailman puhtainta ilmaa etsivän on noustava jäänmurtajaan ja suunnattava napaalueelle 87. leveyspiirin pohjoispuolelle, elettävä jäälautalla yhden kesäisen viikon ajan ja odotettava suotuisia tuulia. Arktisen alueen ilma on nimittäin puhtainta ja parasta, mitä pohjoiselta pallonpuoliskolta löytää. Älä kuitenkaan lähde pohjoiseen, jos haluat valmistaa elektroniikkaa tai lääkkeitä mahdollisimman puhtaassa ympäristössä. Käytä Camfil in puhdastiloja varten suunniteltuja Absolute High-Tech -suodattimia. Teollisuuden puhdastiloissa pölyhiukkaset ja muut epäpuhtaudet vähennetään minimiin herkkien tuotteiden ja laitteiden valmistusta ja kokoamista varten. Puhdastilatekniikkaa käytetään myös leikkaussaleissa mahdollisimman steriilien olosuhteiden takaamiseksi. Mikroelektroniikka on mitä vaativin ala; edistyneet valmistusmenetemät edellyttävät usein erittäin puhdasta tuotantoympäristöä VLSIpiirien (Very Large Scale Integrated Circuits) tuotannossa, sillä viivan leveys piireissä voi olla jopa alle1 µm ja hiukkasepäpuhtaudet täytyy rajoittaa 1/10 tästä eli 0.1 µm:iin (1 µm on mikrometri eli millimetrin tuhannesosa). Tämän takia niinkin pienten kuin 0.1 µm:n hiukkasten määrää ja myös liikesuuntaa täytyy rajoittaa tehokkaasti monimutkaisen valmistusprosessin aikana. Litrassa ulkoilmaa voi olla yli 100 miljoonaa hiukkasta, kun taas korkeatasoisessa puhdastilassa ilmalitrassa saa olla korkeintaan yksi hiukkanen. SUODATTIMET OVAT PUH- DASTILOJEN SYDÄN Puhdastilan tyypistä riippumatta sen tärkein osa on suodatin. Puhdastilojen katoissa on Absolute High- Tech -suodattimet tehokasta ilmanpuhdistusta varten. Lattiat ovat rei itettyjä, jotta ilma voidaan poistaa laminaarisesti. Mikropiirien valmistuksessa käytettävän puhdastilan pintaala voi olla jopa 5000 m 2. Katossa olevista Absolute High-Tech -suodattimista virtaa ilmaa tälle alueelle noin nopeudella 0,45 m/s, mikä vastaa noin 8 miljoonaa m 3 :ä puhdasta ilmaa tunnissa tai ilmanvaihtoa noin 600 kertaa tunnissa. NEC:ISTÄ INTELIIN Puolijohdekomponentteja valmistetaan joka puolella maailmaa Camfil in High-Tech-suodattimilla varustetuissa puhdastiloissa. Camfil in asiakkaita ovat mm. NEC (Skotlanti), Ericsson (Ruotsi) ja Intel Corp. (USA). Lääkevalmistajista mukana ovat mm. Astra (Ruotsi) sekä Orion Yhtymä ja Leiras (Suomi). 3

4 4 Pölyt pois Oslosta Pölyisessä konserttisalissa on harmonia kaukana. Oslon konserttitalo turvautui Camfil in asiantuntijoiden apuun päästäkseen eroon salaperäisestä valkoisesta pölystä. Aina vuoden 1977 avajaisista lähtien Oslon konserttitaloa vaivasi valkoinen pöly, jota kertyi seinille, kattoon, laitteisiin ja erityisesti talon urkuihin. Mikä kummajainen oli ilmiön aiheuttaja? Matot ja sisustustekstiilien kuidut eivät voineet olla syntipukkeja, koska niistä ei voinut irrota suuria määriä pölyä. Konserttitalossa päätettiin pyytää apuun Camfil in norjalainen edustaja Kaare A Rustad A/S, joka tekee ilmaanalyysejä ja testejä Camfil in ruotsalaisen tutkimus- ja tuotekehityslaboratorion avulla (kts. sivu 5). Laserilla varustetulla hiukkaslaskimella tehtyjen mittausten ja näytteiden oton jälkeen Camfil in pyyhkäisyelektronimikroskooppi ja röntgenspektrometri paljastivat, että pölyn kemiallinen koostumus vastasi veden koostumusta. SYYLLINEN Syylliseksi paljastui heti konserttitalon ilmankostutusjärjestelmä. Konserttisaliin

5 tulee ilmaa noin m 3 /h, ja ajoittain järjestelmä höyrystää sinne noin 450 litraa vettä tunnissa. Kun taloon asennettiin parempi ilmankostutin, pölyhaitoista päästiin. Konserttitalon tapauksessa täytyy suojella herkkiä soittimia, mutta usein me joudumme analysoimaan ilmaa taataksemme asiakkaillemme suodatuksen ja muiden keinojen avulla paremman ja terveellisemmän sisäilman, sanoo Kaare A Rustadin toi- MILLAISTA ILMAA HENGITÄT? Sisäilman laatuun kiinnitetään entistä enemmän huomiota kodeissa, kouluissa, toimistoissa ja sairaaloissa, koska ihmiset ovat aikaisempaa kiinnostuneempia lähiympäristöstään ja mahdollisista terveysriskeistä. Ilmanlaadun tarkkailu kuuluu ilmanvaihtoalaan, ja siinä tarvitaan Camfil in uutta ilmanlaatuanalysointimenetelmää. Camfil in ruotsalaisen tutkimus- ja tuotekehityslaboratorion tekemään sisäilma-analyysiin liittyviä SEM-kuvia koivun siitepölystä mitusjohtaja Aksel Smith. Ilmanvaihtoalalla toimivien yhteistyökumppaniemme tulisi ilman muuta tarjota näytteenottopalveluja. Siksi olemme kouluttaneet noin 70 henkilöä talon ulkopuolelta tämän tekniikan taitajiksi. KUVA: WERNER JUVIK/PRESSENS BILD Pölyn ja hiukkasten poistaminen ilmasta tehokkailla suodatusmenetelmillä on yksi hyvä tapa saada parempaa ja terveellisempää sisäilmaa. Nykyisin omistajat ja vuokralaiset voivat varmistaa yhdessä LVI-urakoitsijan kanssa, että sisäilman laatu rakennuksessa on hyvä. Ratkaisu on Camfil in ilman analysointimenetelmä, jota huoltohenkilökunta voidaan kouluttaa käyttämään. Analyysissä otetaan hiukkasnäytteitä imemällä ilmaa ohuen suodatinkalvon läpi. Jopa halkaisijaltaan 0.1 µm:n hiukkaset voidaan erottaa ja tutkia pyyhkäisyelektronimikroskoopilla eli SEM:illä ja EDAX-röntgenspektrometrillä. SEM:in avulla voidaan tutkia mm. hiukkasten pintarakennetta, kokoa ja muotoa. Näytteenottolaitteesta lähtevän röntgensäteen avulla arvioidaan hiukkasen eri rakenneosat, minkä jälkeen on mahdollista löytää ne erilliset orgaaniset ja epäorgaaniset hiukkaset, jotka saattavat aiheuttaa ongelmia. CNC-hiukkaslaskimen avulla voidaan myös nähdä savu ja pakokaasut tai mitata kohonneita hiukkaspitoisuuksia, joita ei voi havaita SEM:illä tai suodatinkalvoanalyysillä. Saatujen tietojen avulla epäpuhtausongelmat voidaan ratkaista. ARVOKKAITA TIETOJA Ilmanlaadun tarkkailu ja huomioiden kirjaaminen on luonnollinen osa LVI-urakoitsijan työtä ilmanvaihtojärjestelmiä asennettaessa, testattaessa ja tarkastettaessa tai ongelmallisia rakennuksia tutkittaessa. Esimerkiksi ns. hometalot ovat ilmiö, joka on saanut ihmiset tiedostamaan hyvän asuin- ja työympäristön merkityksen. Koska ongelmat ja huolenaiheet ovat lisääntyneet, tarvitaan myös uusia ja parempia analyysimenetelmiä. Camfil in menetelmää voidaan käyttää esim. pölyn, homeen tai muiden hometaloissa usein esiintyvien hiukkasten tutkimiseen. Sillä voidaan tutkia myös muita biologisia hiukkasia kuten siitepölyä, itiöitä ja muita allergeenejä. Lisäksi sillä voidaan testata ilmanvaihtojärjestelmien eri suodatinluokkien suodatuskykyä. 5

6 POHJOIS-AMERIKKA PUHTAAKSI Uusi automatisoitu tuotantolinja New Jerseyssä käyttää huipputason testaus- ja laskostuslaitteita valmistaessaan suodattimia puhdastilaolosuhteissa. 6 Camfil in Yhdysvalloissa toimiva tuotantoyksikkö Filtra Corporation on muuttanut nykyaikaisiin toimitiloihin Riverdaleen New Jerseyn osavaltioon. Filtra osti uudet toimitilansa liiketoiminnan vilkastumisen takia: yritys halusi laajentaa tuotevalikoimaansa ja vastata puhdastiloja käyttävien asiakkaiden vaatimuksiin. Se on HEPA/ULPA-suodattimien ja puhdastilojen laminaarikattojärjestelmien johtava valmistaja USA:ssa. Camfil on varustanut uuden tuotantolaitoksen yhtymän uusimmilla testaus- ja laskostuslaitteilla. Ruotsalaiset, saksalaiset ja amerikkalaiset tekniset asiantuntijat suunnittelivat ja asensivat uuden Testarosso-nimisen autoskannaus-testausyksikön. Camfil in yksinoikeudella omistama Closepleat-kone on myös asennettu, jotta Filtran asiakkaat pääsevät hyötymään alan uusimmasta teknologiasta. PUHDASTILAN OLOSUH- TEET Filtran m 2 :n puhdastila on Pohjois-Amerikan nykyaikaisin ja tehokkain. Yritys valmistaa kaikki tuotteensa m 2 :n suuruisessa luokan 10,000 (M5.5) puhdastilassa. Jotkut tuotantoalueen osat kuuluvat puhtausluokkaan 1,000 (M4.5) ja testausalueet luokkaan 100 (M3.5) samaan kuin mikropiirien valmistustilat. AJAMISESTA TULEE PUHDAS NAUTINTO... Latinankielinen sana Volvo tarkoittaa suomeksi minä pyörin. Mikäli allasi on Volvon uusin S70, on ajaminen puhdasta nautintoa kiitos Camfil in Camcar ohjaamoilman suodattimille. Aiemmin vain loistoautoissa oli sisäilmansuodattimet lisävarusteina, mutta nyt ne alkavat yleistyä myös vakiomalleissa, koska valmistajat kiinnittävät enemmän huomiota ajomukavuuteen, ympäristötekijöihin ja yleensäkin terveysnäkökohtiin. Camcar parantaa huomattavasti ilmanlaatua auton sisätiloissa ja poistaa haitalliset hiukkaset ja aineet hyvin tehokkaasti, minkä ansiosta ajaminen on miellyttävämpää ja terveellisempää erityisesti ammattikuljettajille ja allergikoille.

7 ...JA PHILIPSIN ILMANPUH- DISTIMET VAIN PARANEVAT Philipsin iskulauseena on tehdään vielä parempaa, ja yrityksen uudet huoneilmanpuhdistimet merkitsevätkin suurta teknistä parannusta puhtaampaa ja terveellisempää ympäristöä kaipaaville. Uudessa puhdistimessa käytetään Camfil in kanssa kehitettyä nelivaiheista suodatustekniikkaa. Sikamaisen hyvää suodatustekniikkaa Hyötyeläinten sairauksilla voi olla dramaattiset seuraukset. Ellei eläimiä käsitellä oikein, taudit voivat levitä niistä ihmisiin. Kasvattajat haluavat nykyisin pitää karjansa mahdollisimman terveinä. SPF-järjestön (Specific Pathogen Free) päämääränä on pitää sikaloiden taso niin hyvänä, että siat välttyvät kokonaan tietyiltä sairauksilta. Tätä tarkoitusta varten siat eristetään erityisiin SPFsikaloihin, joissa ne ovat suojassa tartuntalähteiltä. Hoitajien on peseydyttävä huolellisesti ja vaihdettava vaatteita ennen sikalaan menoa. TANSKAN TERVEET SIAT Eräs tanskalainen yhtiö asennutti ylimääräisenä varokeinona m 2 :n sikalaansa uuden ilmanvaihtojärjestelmän ja hankki Camfil Hi-Flo -suodattimet ja Opakfil-kompaktisuodattimet poistamaan ilmassa leijuvat mahdolliset taudinaiheuttajat. Yhtiön on tärkeää pitää karjansa terveenä, sillä se kasvattaa vuosittain noin sikaa, jotka myydään siitoseläimiksi Tanskaan ja ulkomaille. Asiakkaan mielestä taudinaiheuttajien poistaminen tuuletusilmasta vaatii vain hyvin pienen sijoituksen, jolla riskin voi minimoida. KUVA: BIOFOTO Puhdistin poistaa 99%:sti siitepölyn, itiöt, pölypunkit, tupakansavun ja lemmikkieläinpölyn. Malleja on kaksi, toinen alle 30 m 2 :n ja toinen alle 50 m 2 :n huoneisiin. Camfil Component valmistaa suodattimet, joihin ei kajota kertaakaan käsin koko automatisoidun tuotantoprosessin aikana. Vuonna 1997 valmistetaan noin 1,4 miljoonaa suodatinta uutta ilmanpuhdistinta varten. Valitse suodatin CD-ROMilta Sopivan ilmansuodatinjärjestelmän valitseminen on hyvin tärkeää esimerkiksi lääke- tai mikropiiriteollisuudessa. Camfil in uusi CD-ROM tarjoaa kaikki mahdolliset toimivat ratkaisut. Uusi helppokäyttöinen CD- ROM on kohdistettu suunnittelijoille, tilausten käsittelijöille ja loppukäyttäjille, ja se sisältää tietoja Camfil in tuotevalikoimasta sekä Windows-pohjaisia ohjelmia, jotka auttavat tehokkaiden suodatinten ja puhdastilojen valinnassa. Ohjelmien käyttäjät voivat kokeilla kaikkien mahdollisten muuttujien vaikutuksia ja tehdä nopeasti hyviä valintoja, minkä jälkeen Camfil in asiantuntijat tekevät kustannuslaskelmat. CD-ROMin saa lähimmästä Camfil in toimipisteestä. 7

8 CAMFIL TÄHYÄÄ ITÄÄN Aasian ja Tyynenmeren alueen suodatinmarkkinoilla tapahtuu. Camfil in Kuala Lumpurin aluetoimisto ohjaa toimintaa alueella ja palvelee Japanin, Korean, Kiinan, Taiwanin, Hongkongin, Filippiinien, Singaporen, Indonesian, Thaimaan, Malesian, Uuden- Seelannin ja Australian markkinoita. Koska Aasian ja Tyynenmeren markkina-alue on maailman nopeimmin kasvava, se kiinnostaa monia länsimaisia laajentumishaluisia yrityksiä. Haluatko lisätietoja? Halutessasi lisätietoja voit ottaa yhteyttä Camfil Oy:hyn. TEHDAS SUUNNITTEILLA VUONNA 1997 Koska Camfil illa ei vielä ole tytäryhtiöitä alueella, myyntityön tekevät edustajat, jotka saavat teknistä ja kaupallista tukea Kuala Lumpurin toimistosta. Myynti on kasvanut Itä-Aasian aluejohtaja Gunnar Jönsson ja sihteeri Lim Ai Peng. nopeasti viime kuukausina, ja Malesian toimisto on jatkossakin tukikohtana Camfil in laajentaessa toimintaansa Aasian ja Tyynenmeren alueella. Suunnitteilla on myös Camfil in tehtaan avaaminen alueella vuoden 1997 lopulla. Alueen elektroniikkateollisuus kuuluu Camfil in ilman- ja puhdastila-suodattimien vaativimpiin asiakkaisiin. Camfil - in suodatinvalikoima tarjoaa jokaiselle jotakin. Koska ilmansaasteiden aiheuttamat ongelmat lisääntyvät Aasian kaupungeissa ja astma ja allergiat yleistyvät, sisäilman laatua parantaville suodattimille on kysyntää. Pääkonttori CAMFIL AB, INDUSTRIGATAN 3, S TROSA, SWEDEN. PUH FAX Suomessa: CAMFIL OY RUUKINMESTARINTIE 11, ESPOO. PUH. (09) FAX (09) Tulossa... Tutustu Camfil iin näillä messuilla vuonna 1997: MAALISKUU ISH, Frankfurt, Saksa HUHTIKUU Underhållsforum, Sundsvall, Ruotsi Semicon Europa, Geneve, Sveitsi LOKAKUU VVS 97, Kööpenhamina, Tanska MARRASKUU Interclima, Pariisi, Ranska JOULUKUU International Congress for Hospital Maintenance, Groningen, Hollanti Lisätietoja saat lähimmästä Camfil in tytäryhtiöstä tai Camfil-edustajalta. Camfil AirMail on Camfil in kansainvälinen asiakaslehti, mikä on saatavana yhdeksällä eri kielellä. Julkaisija: Camfil AB, Industrigatan 3, S Trosa, Sweden. Puh Fax Kustantaja: Niels Erik Kongste, markkinointijohtaja, Camfil Group. Päätoimittaja: Margareta Swahn Forsling Puh Fax Painos: kpl Painettu Ruotsissa BJÖRN OHLSON ANNONSBYRÅ

Hi-Flo II XLT 7 HI-FLO II XLT 7 MAAILMAN PARAS A+ LUOKITELTU ILMANSUODATIN. Clean air solutions

Hi-Flo II XLT 7 HI-FLO II XLT 7 MAAILMAN PARAS A+ LUOKITELTU ILMANSUODATIN. Clean air solutions Hi-Flo II XLT 7 HI-FLO II XLT 7 MAAILMAN PARAS A+ LUOKITELTU ILMANSUODATIN Clean air solutions ESITTELEMME MARKKINOIDEN PARHAAN ILMANSUODATTIMEN A+ energialuokiteltu ilmansuodatin joka säästää energiaa

Lisätiedot

Terveellinen sisäilma: Puhdasta ilmaa sairaalaympäristössä. Veli Koskinen 1.4.2014 KYAMK

Terveellinen sisäilma: Puhdasta ilmaa sairaalaympäristössä. Veli Koskinen 1.4.2014 KYAMK Terveellinen sisäilma: Puhdasta ilmaa sairaalaympäristössä Veli Koskinen 1.4.2014 KYAMK Halton Group pähkinänkuoressa Perustettu vuonna 1969 Perheyritys Liikevaihto 2013 170 M Toimintaa 24 maassa Toimiala:

Lisätiedot

TULE ENERGIA- SANKARIKSI.

TULE ENERGIA- SANKARIKSI. OPGP--0592/0287/0296-ES-25-B00 UUSI LUOKITTELU ILMANSUODATTIMILLE TULE ENERGIA- SANKARIKSI. OPGP--0592/0287/0296-ES-25-B00 0.9 m 3 /s Clean air solutions m 3 /s 0.9 SÄÄSTÄ ENERGIAA, RAHAA JA PLANEETTAA

Lisätiedot

AirMail. Lääketeollisuus puhtaan ilman kuuma ala 2/97. Puhdastilan ilma high-tech-sairaalaan...2. Uffizin taideperintö turvaan...4

AirMail. Lääketeollisuus puhtaan ilman kuuma ala 2/97. Puhdastilan ilma high-tech-sairaalaan...2. Uffizin taideperintö turvaan...4 AirMail CAMFIL OY:N ASIAKASLEHTI Lääketeollisuus puhtaan ilman kuuma ala 2/97 Puhdastilan ilma high-tech-sairaalaan...2 Uffizin taideperintö turvaan...4 Kasvua Britanniassa...5 Termikfil tykkää kuumasta...6

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2013. 23. huhtikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2013. 23. huhtikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2013 23. huhtikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Q1 2013: Erittäin vahva alku vuodelle Q1/2013 Q1/2012 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut

Lisätiedot

Uponorin ja KWH-yhtymän yhdyskuntateknisen liiketoiminnan suunniteltu fuusio. Jyri Luomakoski, Uponor Oyj Peter Höglund, KWH-yhtymä Oy

Uponorin ja KWH-yhtymän yhdyskuntateknisen liiketoiminnan suunniteltu fuusio. Jyri Luomakoski, Uponor Oyj Peter Höglund, KWH-yhtymä Oy Uponorin ja KWH-yhtymän yhdyskuntateknisen liiketoiminnan suunniteltu fuusio Jyri Luomakoski, Uponor Oyj Peter Höglund, KWH-yhtymä Oy Sopimuksen pääkohdat Uponor ja KWH-yhtymä ovat julkistaneet aikeensa

Lisätiedot

Brändituotteella uusille markkinoille 26.9.2011 1

Brändituotteella uusille markkinoille 26.9.2011 1 Brändituotteella uusille markkinoille 26.9.2011 1 Abloy Oy Abloy Oy on johtavia lukko- ja rakennushelavalmistajia ja sähköisen lukitusteknologian edelläkävijä. Abloy Oy kuuluu maailman johtavaan ASSA ABLOY

Lisätiedot

airmail Varmuuden vuoksi 2 Camfil Farr kattaa koko Pohjois-Amerikan Rakennusten suodatinsuojaus Pääjohtajan katsaus menneeseen ja tulevaan

airmail Varmuuden vuoksi 2 Camfil Farr kattaa koko Pohjois-Amerikan Rakennusten suodatinsuojaus Pääjohtajan katsaus menneeseen ja tulevaan airmail CAMFIL FARRIN UUTISLEHTI 1/2003 Varmuuden vuoksi 2 Camfil Farr kattaa koko Pohjois-Amerikan 4 7 8 Rakennusten suodatinsuojaus Pääjohtajan katsaus menneeseen ja tulevaan Uudet kemialliset Gigapleat-suodattimet

Lisätiedot

Halton HALTON ALIHANKINTOJEN OSTAJANA. Kouvola 17.03.2011. Halton Oy / Hannu Hokkanen

Halton HALTON ALIHANKINTOJEN OSTAJANA. Kouvola 17.03.2011. Halton Oy / Hannu Hokkanen Halton HALTON ALIHANKINTOJEN OSTAJANA Kouvola 17.03.2011 Halton Oy / Hannu Hokkanen Halton Group Perustettu vuonna 1969 Perheyritys Liikevaihto vuonna 2010 140 M Henkilökuntaa 1131 Toimintaa 23 maassa

Lisätiedot

PR122013 8. huhtikuu 2013 Talous Sivu 1 / 5. Johdonmukainen kansallinen ja kansainvälinen laajentuminen

PR122013 8. huhtikuu 2013 Talous Sivu 1 / 5. Johdonmukainen kansallinen ja kansainvälinen laajentuminen Talous Sivu 1 / 5 Johdonmukainen kansallinen ja kansainvälinen laajentuminen Beckhoff Automationin vuoden 2012 maailmanlaajuinen liikevaihto oli 408 miljoonaa euroa Beckhoffin vuoden 2012 maailmanlaajuinen

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 2016 Liikevaihto Uponor-konserni, M 2014 2015 Muutos Liikevaihto 1 023,9 1 050,8 2,6 % Orgaaninen kasvu 5,2 % ilman

Lisätiedot

Suodatuksen ja sisäilmapuhdistimien mahdollisuudet vähentää pienhiukkasaltistusta sisätiloissa

Suodatuksen ja sisäilmapuhdistimien mahdollisuudet vähentää pienhiukkasaltistusta sisätiloissa Suodatuksen ja sisäilmapuhdistimien mahdollisuudet vähentää pienhiukkasaltistusta sisätiloissa 40. Ilmansuojelupäivät 18.-19.8.2015 Aimo Taipale, VTT Puhdasilmaratkaisut Pienhiukkaset ja niiden aiheuttamat

Lisätiedot

Camfil Farr esittelee uuden tavan vertailla ilmansuodattimia.

Camfil Farr esittelee uuden tavan vertailla ilmansuodattimia. Camfil Farr esittelee uuden tavan vertailla ilmansuodattimia. Teimme suodattimien valinnan helpoksi kuin ABC. Vastakehitetty Energy & Air Quality Rating -luokitusjärjestelmä auttaa vähentämään energiankulutusta.

Lisätiedot

Uuden sukupolven ilmanpuhdistusteknologiaa Suomesta

Uuden sukupolven ilmanpuhdistusteknologiaa Suomesta Ilmasta nautintoa Uuden sukupolven ilmanpuhdistusteknologiaa Suomesta Sisäilma kaipaa puhdistusta Vietämme 90% ajastamme sisätiloissa kotona, työpaikalla, koulussa jne. Hengitämme vuorokauden aikana 15

Lisätiedot

Huomioita puhdistimien hankinnassa. Varkaus seminaari

Huomioita puhdistimien hankinnassa. Varkaus seminaari Huomioita puhdistimien hankinnassa Varkaus seminaari 28.10.2016 Mitä on sisäilmasto SISÄILMASTO Ihmisen terveyteen ja viihtyvyyteen vaikuttavia rakennuksen ympäristötekijöitä Laatuun vaikuttavat: Ilmankosteus

Lisätiedot

Puhdasilmaratkaisut. CamCleaner. -ilmanpuhdistimet

Puhdasilmaratkaisut. CamCleaner. -ilmanpuhdistimet Puhdasilmaratkaisut CamCleaner -ilmanpuhdistimet 2 Poista pienimmät ongelmat, ennen kuin ne kasvavat isoiksi. CamCleaner-sarja sisältää patentoituja ilmanpuhdistimia, joiden HEPA- suodattimet ovat markkinoiden

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA 2007. 23. lokakuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA 2007. 23. lokakuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja Q3 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA 2007 23. lokakuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja Q3-KATSAUS 2007 7-9/2007 7-9/2006 muutos 2006 Saadut tilaukset M 926,3 742,0 25 % 3 116,3 Tilauskanta M 3 473,6 2

Lisätiedot

PlasmaMade ja puhdas ilma. Puhdasta ilmaa kaikille, kaikkialla V1.0 000-

PlasmaMade ja puhdas ilma. Puhdasta ilmaa kaikille, kaikkialla V1.0 000- PlasmaMade ja puhdas ilma Puhdasta ilmaa kaikille, kaikkialla V1.0 000- PlasmaMade Ilmansuodatin takaa: Terveellisen ilman Huoneissa, joissa monet ihmiset kulkevat, kuten olohuone, makuuhuone, toimistot

Lisätiedot

Laadukas, ammattitaitoisesti ja säännöllisesti toteutettu siivous vaikuttaa turvalliseen, terveelliseen työympäristöön ja rakenteiden kunnossa

Laadukas, ammattitaitoisesti ja säännöllisesti toteutettu siivous vaikuttaa turvalliseen, terveelliseen työympäristöön ja rakenteiden kunnossa Laadukas, ammattitaitoisesti ja säännöllisesti toteutettu siivous vaikuttaa turvalliseen, terveelliseen työympäristöön ja rakenteiden kunnossa pysymiseen kiinteistössä. Siivouksen laatuvaatimuksia ja tarpeita

Lisätiedot

h y v ä s i s ä i l m a n l a a t u I AQ Camfil Farr puhdasilmaratkaisut

h y v ä s i s ä i l m a n l a a t u I AQ Camfil Farr puhdasilmaratkaisut h y v ä s i s ä i l m a n l a a t u I AQ Camfil Farr Segmenttiesite S F S- E N 1 3 7 7 9: 2 0 0 7 U u s i s i s ä i l m a s t a n d a rd i Camfil Farr puhdasilmaratkaisut S F S-E N 1 3 7 7 9:2 0 0 7 ympäristö,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

Arla Ingman ja Arla Foods Arla Ingman Suomen markkinoilla

Arla Ingman ja Arla Foods Arla Ingman Suomen markkinoilla Arla Ingman ja Arla Foods Arla Ingman Suomen markkinoilla Toimittajatapaaminen Osuuskunta Maitomaa 26.4.2010 Outi Fagerlund Viestintäpäällikkö 09 272 001 outi.fagerlund@arlafoods.com 1 26.4.2010 1 Arla

Lisätiedot

PYSTYYKÖ VANHA KALUSTO PUHTAAMPAAN? Petri Saari 14 October 2014

PYSTYYKÖ VANHA KALUSTO PUHTAAMPAAN? Petri Saari 14 October 2014 PYSTYYKÖ VANHA KALUSTO PUHTAAMPAAN? Petri Saari 14 October 2014 Petri Saari 1 PYSTYYKÖ VANHA KALUSTO PUHTAAMPAAN? ESITYKSEN SISÄLTÖ Suomalainen Proventia Emission Control Miksi? Miten? Mihin? Rekisteriotemerkinnät

Lisätiedot

Automaattiset suodattimet

Automaattiset suodattimet Automaattiset suodattimet Automaattiset suodattimet ViFlow on tehnyt yksinmyyntisopimuksen saksalaisen Krone Filter yrityksen kanssa Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Krone Filter on maailmanlaajuisesti

Lisätiedot

COMPONENTA TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2014. Heikki Lehtonen toimitusjohtaja

COMPONENTA TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2014. Heikki Lehtonen toimitusjohtaja COMPONENTA TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2014 Heikki Lehtonen toimitusjohtaja 2 Tilauskannan kehitys vuosineljänneksittäin (sisältää seuraavien 2 kuukauden tilaukset) 120 100 80 60 40 20 0 3 Me Q1/10 Q2/10

Lisätiedot

BioBox XL n asennus, hoito, huolto

BioBox XL n asennus, hoito, huolto 650 BioBox XL n asennus, hoito, huolto Kiitos, että valitsit Biobox XL puhdistamon puhdistamaan harmaata jätevettä. Vaikka BioBox XL on helppo asentaa ja ylläpitää, se tarvitsee muutamia toimenpiteitä

Lisätiedot

VISTA 2014 ALKAA NYT! Volvo Auto Oy Ab Luottamuksellinen - VAIN SISÄISEEN KÄYTTÖÖN 1

VISTA 2014 ALKAA NYT! Volvo Auto Oy Ab Luottamuksellinen - VAIN SISÄISEEN KÄYTTÖÖN 1 VISTA 2014 ALKAA NYT! Volvo Auto Oy Ab Luottamuksellinen - VAIN SISÄISEEN KÄYTTÖÖN 1 VISTA - MIKÄ SE ON? Volvo International Service Training Award Volvon oma kansainvälinen kilpailu, jossa on kyse huollon

Lisätiedot

Prestige annostelijat

Prestige annostelijat Clou Prestige annostelija valikoima Uusista Prestige automaateista löytyy aina sopiva ratkaisu henkilöhygienian tarpeisiisi tiloissa, joissa käy suuria määriä ihmisiä. On osoittautunut, että nykyaikaiset

Lisätiedot

Sisäpiirijuttu. The Inside Story

Sisäpiirijuttu. The Inside Story Sisäpiirijuttu The Inside Story Cat -suodattimet Fuel, Oil, and polttoaineelle, Transmission öljylle Filtersja vaihteistolle Näkyvästi parempi Cat -suodattimet Polttoaineelle, Öljylle ja Vaihteistolle

Lisätiedot

TERVETULOA. tutustumaan kiehtovaan

TERVETULOA. tutustumaan kiehtovaan Pentti KOSKENRANTA, toimitusjohtaja,ikihirsi Oy TERVETULOA tutustumaan kiehtovaan IKIHIRSI talojen maailmaan. Jo yli 30 vuoden perinteillä valmistamme Lapissa yksilöllisiä ja laadukkaita hirsitaloja vaativien

Lisätiedot

Merkittävin uutuustuotteemme sitten Aspen 2 -tuotteen. ONE FOR ALL.

Merkittävin uutuustuotteemme sitten Aspen 2 -tuotteen. ONE FOR ALL. ONE FOR ALL. suorituskyky voitelu Erittäin puhdas moottori Kaikille merkeille Merkittävin uutuustuotteemme sitten -tuotteen. Aspen alkylaattibensiiniä alettiin kehittää Ruotsissa 198-luvulla. Volvon polttoaineasiantuntija

Lisätiedot

Tartu energiansäästöhaasteeseen! Alenna energiakustannuksiasi Camfil Farrin suodattimien avulla

Tartu energiansäästöhaasteeseen! Alenna energiakustannuksiasi Camfil Farrin suodattimien avulla air mail C A M F I L F A R R I N UUTISIA Nro 2/2007 Tartu energiansäästöhaasteeseen! 3 4 5 8 9 10 Alenna energiakustannuksiasi Camfil Farrin suodattimien avulla Oikea suodatinyhdistelmä säästää rahaa Parempaa

Lisätiedot

ILTO 400M ILMANVAIHTOA MIELLYTTÄVÄÄN ASUMISEEN ILMANVAIHDON LÄMMÖNTALTEEN- OTTOLAITE RIVI- JA OMAKOTITALOIHIN UUDIS- JA SANEERAUSKOHTEISIIN PARASTA ILMANVAIHTOA www.ilto.fi ILTO-ilmanvaihtojärjestelmä

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia HELSINGIN MATKAILUTILASTOT LOKAKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman Lokakuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 298 000 yöpymistä, joista suomalaisille 159 000 ja ulkomaalaisille 138 000 yötä.

Lisätiedot

MIETITKÖ KORVIEN TAI NENÄN REI'ITTÄMISTÄ?

MIETITKÖ KORVIEN TAI NENÄN REI'ITTÄMISTÄ? MIETITKÖ KORVIEN TAI NENÄN REI'ITTÄMISTÄ? SAATAT MIETISKELLÄ MUUTAMAA ASIAA Onko se turvallista? Sattuuko se? Miten pitää toimia rei'ittämisen jälkeen? Tässä lehtisessä yritämme vastata sinua mahdollisesti

Lisätiedot

Puhtaamman ilman puolesta. Ilmanpuhdistus Desinfiointi Hajunpoisto Itsepuhdistuvuus

Puhtaamman ilman puolesta. Ilmanpuhdistus Desinfiointi Hajunpoisto Itsepuhdistuvuus Puhtaamman ilman puolesta Ilmanpuhdistus Desinfiointi Hajunpoisto Itsepuhdistuvuus Titaanidioksidi Titaanidioksidi (TiO 2 ) on laajasti käytetty kemikaali, jota käytetään yleisesti valkoisena väripigmenttinä

Lisätiedot

SWEGON HOME SOLUTIONS

SWEGON HOME SOLUTIONS ÄLYKÄSTÄ ILMANVAIHTOA IHMISILLE JA KODILLE TAKAA RAIKKKAAN JA TERVEELLISEN SISÄILMAN Ilmanlaadulla on valtavan suuri merkitys hyvinvoinnillemme. Se vaikuttaa yleiseen jaksamiseen ja terveyteemme. Huono

Lisätiedot

AirMail. Suodattimia turvallisuuteen, ympäristönsuojeluun ja puhdasprosesseihin

AirMail. Suodattimia turvallisuuteen, ympäristönsuojeluun ja puhdasprosesseihin AirMail CAMFIL OY:N ASIAKASLEHTI 1/99 Suodattimia turvallisuuteen, ympäristönsuojeluun ja puhdasprosesseihin Suodattimien merkitys ydinvoimaloissa Strateginen yhteistyösopimus Goren kanssa Suodattimia

Lisätiedot

Sisäilman pienhiukkasten suodatusratkaisut. Suomen Työhygienian Seuran XXXVIII koulutuspäivät 4.- 5.2.2014 Seppo Enbom Erikoistutkija VTT

Sisäilman pienhiukkasten suodatusratkaisut. Suomen Työhygienian Seuran XXXVIII koulutuspäivät 4.- 5.2.2014 Seppo Enbom Erikoistutkija VTT Sisäilman pienhiukkasten suodatusratkaisut Suomen Työhygienian Seuran XXXVIII koulutuspäivät 4.- 5.2.2014 Seppo Enbom Erikoistutkija VTT Taustaa ihmiset oleskelevat pääosin sisätiloissa, jolloin myös sisäilman

Lisätiedot

Premier Nordic Ilmalämpöpumppu

Premier Nordic Ilmalämpöpumppu Midea Group on myös yksi suuriista valmistajista ja ulkomaanvientiyrityksistä Kiinassa. Viimeisen vuoden aikana Midea on tehnyt laskelmia ja taktisia siirtoja muuttuvilla markkinoilla, joka on taannut

Lisätiedot

Jälkiasennettavat pakokaasujen puhdistuslaitteet. Arno Amberla 5.12.2007 1 1. Version 20071130

Jälkiasennettavat pakokaasujen puhdistuslaitteet. Arno Amberla 5.12.2007 1 1. Version 20071130 Jälkiasennettavat pakokaasujen puhdistuslaitteet Arno Amberla Version 20071130 5.12.2007 1 1 Sisältö Jälkiasennettavat pakokaasujen puhdistuslaitteet Proventia Yleistä jälkiasennuksista Teknologiat bensiinimoottorit

Lisätiedot

Tuotetiedot helpottamaan hankintatoimen arkea ja kokonaishankinnat hankintatoimen tehostajana Terveys- ja talouspäivät Hämeenlinna 27.9.

Tuotetiedot helpottamaan hankintatoimen arkea ja kokonaishankinnat hankintatoimen tehostajana Terveys- ja talouspäivät Hämeenlinna 27.9. Tuotetiedot helpottamaan hankintatoimen arkea ja kokonaishankinnat hankintatoimen tehostajana Terveys- ja talouspäivät Hämeenlinna 27.9.2013 Ilari Vaalavirta, toimitusjohtaja Mediq Suomi Oy Esityksen sisältö

Lisätiedot

airmail Saastunut ilma kasvava maailmanlaajuinen ongelma Lennart Nilsson tekee näkymättömän näkyväksi

airmail Saastunut ilma kasvava maailmanlaajuinen ongelma Lennart Nilsson tekee näkymättömän näkyväksi CAMFIL FARR UUTISIA 1/2006 What Mitä did hengitit you breathe tänään? today? 3 5 8 10 11 Saastunut ilma kasvava maailmanlaajuinen ongelma Lennart Nilsson tekee näkymättömän näkyväksi Hienonhieno todiste

Lisätiedot

Brändin arvonmääritys ISO 10668. Sisältö ja hyödyt käytännössä

Brändin arvonmääritys ISO 10668. Sisältö ja hyödyt käytännössä Brändin arvonmääritys ISO 10668 Sisältö ja hyödyt käytännössä ISO 10668 taustaa Standardin nimi: Brändin arvonmääritys. Vaatimukset brändin taloudellisen arvon määrittämiseen Vahvistettu 20.9.2010 SFS:n

Lisätiedot

Yleisilmanvaihto. Yleisilmanvaihto. Camfil-puhdasilmaratkaisut

Yleisilmanvaihto. Yleisilmanvaihto. Camfil-puhdasilmaratkaisut Yleisilmanvaihto Camfil Yleisesite Yleisilmanvaihto Camfil-puhdasilmaratkaisut camfil puhdasilmateknologian ja ilmansuodatintuotannon edelläkävijä maailmassa Camfil Farr ilmansuodattimet löytyvät kaikkialta

Lisätiedot

Detection Technology Oyj Toimitusjohtaja Hannu Martola. Pörssin avoimet ovet 01.09.2015

Detection Technology Oyj Toimitusjohtaja Hannu Martola. Pörssin avoimet ovet 01.09.2015 Detection Technology Oyj Toimitusjohtaja Hannu Martola Pörssin avoimet ovet 01.09.2015 1 DT on kasvuyhtiö joka toimittaa ilmaisimia röntgenlaitteisiin DT toimittaa röntgenkuvantamisjärjestelmiä ja -ilmaisimia

Lisätiedot

Hyvinvointia sisäympäristöstä

Hyvinvointia sisäympäristöstä Hyvinvointia sisäympäristöstä Mikä sisäilmasto-ongelma? Jari Latvala Ylilääkäri, Työterveyslaitos 11.4.2016 Jari Latvala Milloin sisäilmasto on kunnossa? HAVAITTU/MITATTU SISÄYMPÄRISTÖ Sisäilman laadussa

Lisätiedot

Kuumasinkityt tuotteet eläinten ulkoruokintaan, aitaukseen ja kuljetukseen

Kuumasinkityt tuotteet eläinten ulkoruokintaan, aitaukseen ja kuljetukseen Kuumasinkityt tuotteet eläinten ulkoruokintaan, aitaukseen ja kuljetukseen Valmistaja INOFAMA S.A. Valmistajalle myönnetty ISO 9001:2000 laatustandardi Myynti, markkinointi, maahantuonti Suomessa Kärsämäentie

Lisätiedot

airmail Parempaa sisäilmaa entistä halvemmalla 2 Puhtaan ilman kustannukset hallintaan Oikea suodatinvalinta näkyy kiinteistöjen tuloslaskelmissa

airmail Parempaa sisäilmaa entistä halvemmalla 2 Puhtaan ilman kustannukset hallintaan Oikea suodatinvalinta näkyy kiinteistöjen tuloslaskelmissa airmail CAMFIL FARRIN UUTISLEHTI 2/2003 Parempaa sisäilmaa entistä halvemmalla 2 Puhtaan ilman kustannukset hallintaan 5 7 9 Oikea suodatinvalinta näkyy kiinteistöjen tuloslaskelmissa Suodatuksen kokonaishallinta

Lisätiedot

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER P OHJOISMAISET T YÖASIAKIRJAT

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER P OHJOISMAISET T YÖASIAKIRJAT Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER P OHJOISMAISET T YÖASIAKIRJAT Kuluttajaopas Käytä vaatteitasi Käytä päätäsi Vaali ympäristöä! Rostra Kommunikation v/ David Zepernick,

Lisätiedot

AirMail. Puhdas ilma on tärkeää turbiineille, elämisen laadulle, säilytykselle ja tuotannolle

AirMail. Puhdas ilma on tärkeää turbiineille, elämisen laadulle, säilytykselle ja tuotannolle AirMail CAMFIL OY:N ASIAKASLEHTI 1/98 Puhdas ilma on tärkeää turbiineille, elämisen laadulle, säilytykselle ja tuotannolle Imua imuilmamarkkinoille...3 Mies kylmästä...4 Parempaa sisäilmaa tukholmalaisille...5

Lisätiedot

Puhdastilapalvelut. Puhdastilamallisto

Puhdastilapalvelut. Puhdastilamallisto Puhdastilapalvelut Puhdastilamallisto Pieninkin hiukkanen voi aiheuttaa suuria ongelmia Kuutiossa ulkoilmaa on yli miljardi hiukkasta, jotka siirtyvät helposti sisätiloihin. Kaikissa tuotantoprosesseissa

Lisätiedot

AirMail. Laatu kannattaa

AirMail. Laatu kannattaa AirMail CAMFIL OY:N ASIAKASLEHTI 2/98 Laatu kannattaa Daimler-Benzin laatu heijastuu viimeistelyssä.........2 Elämää ylläpitäviä suodattimia Sims Portexille..................4 Kun hiukkasilla on merkitystä....5

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005 Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005 Kari Kallio, toimitusjohtaja Ramirent-konserni lyhyesti Ramirent on yksi Euroopan johtava konevuokraamo. Tällä hetkellä Ramirentillä on 270 (223) toimipistettä yhdessätoista

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUPOLITIIKKA Puutyöliike Pekka Väre Ky:n liiketoiminnan kehittyminen ja jatkuvuus varmistetaan koko henkilökunnan yhdessä omaksumien toimintaperiaatteiden ja yrityksessä

Lisätiedot

Energiansäästöratkaisut

Energiansäästöratkaisut Energiansäästöratkaisut Paljonko haluat säästää? Sinä valitset Lämpöykkönen toteuttaa. Lämpöykkönen energiansäästön edelläkävijä Yläpohjan eriste 20% säästöä. Ilmalämpöpumppu 30% säästöä. Maalämpöpumppu

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Rahapäivä 2015 17.9.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava yritys Noin 3 400 työntekijää 22

Lisätiedot

Päärynäpuun alta markkinajohtajaksi

Päärynäpuun alta markkinajohtajaksi History Päärynäpuun alta markkinajohtajaksi Markkinaraon luominen ja sen menestyksekäs täyttäminen kodinkoneella - siinä saksalaisen yrittäjän Heinz Hankammerin elämäntyö. Vuonna 1966 hänellä oli kauaskantoinen

Lisätiedot

Suodatinmateriaalien Testaus. TUTKIMUSSELOSTUS AUT43 010271 / 8.11.2007 Suomen Terveysilma Oy

Suodatinmateriaalien Testaus. TUTKIMUSSELOSTUS AUT43 010271 / 8.11.2007 Suomen Terveysilma Oy Suodatinmateriaalien Testaus TUTKIMUSSELOSTUS AUT43 1271 / 8.11.27 Suomen Terveysilma Oy TUTKIMUSSELOSTUS N:O AUT43 1271 2 (6) Tilaaja Tilaus Suomen Terveysilma Oy PL 89 391 Helsinki Tilauksenne 7.3.21

Lisätiedot

Kustannustehokas hankintaosastosi

Kustannustehokas hankintaosastosi Kustannustehokas hankintaosastosi Helsinki Tel: +358 9 4247 7600 Fax: +358 9 4247 7603 Beijing Tel: +86 10 650 14273 Fax: +86 10 650 14275 Shanghai Tel: +86 21 627 00640 Fax: +86 21 627 00872 Hong Kong

Lisätiedot

Hampaasi ovat tärkeät. Tarvitset niitä joka päivä.

Hampaasi ovat tärkeät. Tarvitset niitä joka päivä. Hampaasi ovat tärkeät. Tarvitset niitä joka päivä. Hampaasi ovat tärkeät Tarvitset hampaitasi joka päivä kun syöt, naurat ja puhut. Ehjät hampaat ja terve suu ovat tärkeitä hyvän elämän edellytyksiä. Mene

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015 13.5.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne 2007-2013 TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Historia ja saavutukset

Historia ja saavutukset TKOLENKKIKETJUT John King YHTIÖT Climaxin tehtaat 1930-luvulla Ketjun valmistusta 1960-luvulla Climaxin nykyinen tehdas Historia ja saavutukset John King Company perustettiin vuonna 1926 Leedsissä Englannissa,

Lisätiedot

Cover lasitusjärjestelmät parvekkeille ja terasseille Cover-lasitusjärjestelmät parvekkeille ja terasseille - laajentaa parvekkeesi ja terassisi käyttömahdollisuuksia säästä riippumatta - suojaa melulta,

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT SYYSKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia Syyskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin lähes 308 000 yöpymistä, joista suomalaisille 133 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

FORSSAN METALLITYÖT OY. Edistyksellistä ovitekniikkaa 50 vuoden ajan

FORSSAN METALLITYÖT OY. Edistyksellistä ovitekniikkaa 50 vuoden ajan FORSSAN METALLITYÖT OY O V I T E H D A S Edistyksellistä ovitekniikkaa 50 vuoden ajan 02 OVIA ON MONENLAISIA. MEIDÄN OVEMME OVAT JÄMÄKÖITÄ JA KESTÄVIÄ. Avaa sinäkin FM-ovi! Forssan Metallityöt Oy on Suomen

Lisätiedot

Kustannustehokas hankintaosastosi

Kustannustehokas hankintaosastosi Kustannustehokas hankintaosastosi Helsinki Tel: +358 9 4247 7600 Fax: +358 9 4247 7603 Beijing Tel: +86 10 650 14273 Fax: +86 10 650 14275 Shanghai Tel: +86 21 627 00640 Fax: +86 21 627 00872 Hong Kong

Lisätiedot

Oikea jäähdytys on osa ruoan laatua.

Oikea jäähdytys on osa ruoan laatua. Oikea jäähdytys on osa ruoan laatua. Pikajäähdytys- ja pikapakastuslaitteet Porkka teki oikean jäähdytyksen helpoksi Porkan uuden sukupolven edistykselliset pikajäähdytys- ja pikajäähdytys-pakastuslaitteet

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015. 26.2.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015. 26.2.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015 26.2.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Vuosi Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Rahastoyhtiö JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö. Hallinnoimme kahta aktiivisesti suoraan osakemarkkinoille

Lisätiedot

Suomen pohjoinen ulottuvuus etu Aasian markkinoilla case hunaja. Innotori kick off tilaisuus 20.4.2016

Suomen pohjoinen ulottuvuus etu Aasian markkinoilla case hunaja. Innotori kick off tilaisuus 20.4.2016 Suomen pohjoinen ulottuvuus etu Aasian markkinoilla case hunaja Hunaja luonnollinen makeuttaja Hunaja on maailman vanhin ja luonnonmukaisin makeutusaine, jossa on noin 200 erilaista yhdistettä Hunaja sisältää

Lisätiedot

Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa

Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa VAROITUKSIA Lue käyttö- ja turvallisuusohjeet ennen käyttöä! Tämä imuri ei sovellu nesteiden tai terveydelle haitallisen tai räjähdysalttiin pölyn imuroimiseen.

Lisätiedot

Sis i äi s nen äi Tervetuloa taloon!

Sis i äi s nen äi Tervetuloa taloon! Tervetuloa taloon! Perehdytyksellä hyvä startti työuralle! ISS Perehdytyskäytäntöihin sisältyvät: Perehdytyskortin käyttöönotto Tervetuloa Taloon -perehdytys tai -verkkokurssi Tehtäväkohtainen perehdytys

Lisätiedot

Alternative Solutions. Alternative - WRG Energiaa säästävä ilmanvaihto- & lämmöntalteenottolaite

Alternative Solutions. Alternative - WRG Energiaa säästävä ilmanvaihto- & lämmöntalteenottolaite Alternative - WRG Energiaa säästävä ilmanvaihto- & SÄÄSTÄÄ ENERGIAA lämmöntalteenottolaite HYVÄ SISÄILMA Ihminen hengittää vuorokaudessa noin 10 000 litraa ilmaa Ilmassa olevat pienhiukkaset ovat todistetusti

Lisätiedot

BRANDS. Vahvista BRÄNDIÄ

BRANDS. Vahvista BRÄNDIÄ BRANDS Lisää myyntiä Vahvista BRÄNDIÄ VIESTINTÄ myymälässä MIKSI SE ON TÄRKEÄÄ? Hyödyntämällä näitä tietoja voit lisätä myyntiä melkoisesti Haluatko lisätä myyntiä? Viesti enemmän Haluatko kasvattaa MARKKINAOSUUTTASI?

Lisätiedot

Messumatka Tallinnaan 13. 15.11.2013 13.11.2013

Messumatka Tallinnaan 13. 15.11.2013 13.11.2013 Messumatka Tallinnaan 13. 15.11.2013 13.11.2013 Saavuimme Tallinnaan keskiviikkona kello 12.30. Heti satamasta siirryimme ensimmäiseen tutustumiskohteeseemme E-profiiliin, joka on Tallinnan suurin, raskaan

Lisätiedot

SUODATINVALIKOIMAN ESITTELY

SUODATINVALIKOIMAN ESITTELY HL Groupin suodatinvalikoima on täydentynyt lähes täydelliseksi valikoimaksi vuoden 2012 aikana. Uutena suodatintuotemerkkinä valikoimaan ovat tulleet WIX suodattimet, joista erityisesti mainittakoon Amerikkalaisten

Lisätiedot

Tutkimusraportti Hiekkaharjun paloaseman sisäilman hiukkaspitoisuuksista

Tutkimusraportti Hiekkaharjun paloaseman sisäilman hiukkaspitoisuuksista Tutkimusraportti Hiekkaharjun paloaseman sisäilman hiukkaspitoisuuksista sivu 1/6 Päiväys: 18.05.2006 Asiakas: Laatija: Vantaan kaupungin tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA Yhteyshenkilö: Pekka Wallenius

Lisätiedot

ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS

ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS KOIVUKYLÄN KOULU ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Helsingissä 21.10.2004 TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 1 TUTKIMUSKOHTEEN YLEISTIEDOT... 4 1.1 Kiinteistön

Lisätiedot

COMPONENTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2014. Heikki Lehtonen toimitusjohtaja

COMPONENTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2014. Heikki Lehtonen toimitusjohtaja COMPONENTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2014 Heikki Lehtonen toimitusjohtaja 2 Tilauskannan kehitys vuosineljänneksittäin (sisältää seuraavien 2 kuukauden tilaukset) 120 100 80 60 40 20 0 3 Me Q1/10 Q2/10

Lisätiedot

Ilmansuodattimet Polttoainesuodattimet Öljynsuodattimet

Ilmansuodattimet Polttoainesuodattimet Öljynsuodattimet Ilmansuodattimet Polttoainesuodattimet Öljynsuodattimet Raitisilmasuodattimet Wixin tuotantolaitokset: USA, Kanada, Venezuela, Puola, Ukraina Maailman johtavaa suodatinosaamista Wix suunnittelee, valmistaa

Lisätiedot

Putkiremontti luotettavasti, nopeasti ja vaivattomasti. Thomas Granberg 0400 14 22 14 thomas.granberg@newliner.fi

Putkiremontti luotettavasti, nopeasti ja vaivattomasti. Thomas Granberg 0400 14 22 14 thomas.granberg@newliner.fi Putkiremontti luotettavasti, nopeasti ja vaivattomasti Thomas Granberg 0400 14 22 14 thomas.granberg@newliner.fi NewLiner lyhyesti NewLiner on suomalainen voimakkaasti kasvava putkien saneeraukseen erikoistunut

Lisätiedot

Vacon puhtaan teknologian puolesta

Vacon puhtaan teknologian puolesta Vacon puhtaan teknologian puolesta Vesa Laisi, toimitusjohtaja, Vacon Oyj 16.11.2011 11/21/2011 1 Vacon - Driven by drives Vacon on globaali taajuusmuuttajavalmistaja. Yhtiö on perustettu vuonna 1993 Vaasassa.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2013. Thomas Ekström 15.8.2013

Osavuosikatsaus 1-6/2013. Thomas Ekström 15.8.2013 Osavuosikatsaus 1-6/2013 Thomas Ekström 15.8.2013 Agenda 1) Kauden tapahtumat: Marimekko avasi 14 uutta myymälää, joista 9 Suomen ulkopuolella. Yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena Sulkavan ja Kiteen

Lisätiedot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Rahastoyhtiö JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö. Hallinnoimme kahta aktiivisesti suoraan osakemarkkinoille

Lisätiedot

Liiketoimintojen kansainvälinen organisointi ja ulkoistaminen ulkomaille. - alustavia tuloksia. Samuli Rikama

Liiketoimintojen kansainvälinen organisointi ja ulkoistaminen ulkomaille. - alustavia tuloksia. Samuli Rikama Liiketoimintojen kansainvälinen organisointi ja ulkoistaminen ulkomaille - alustavia tuloksia Samuli Rikama Ilmiön taustaa Talouden rakennemuutos, globalisaatio Monikansalliset yritykset veturina Tietotekniikka

Lisätiedot

Punainen Sulka 2017 107-G piirin aluefoorumit

Punainen Sulka 2017 107-G piirin aluefoorumit 2017 107-G piirin aluefoorumit Marraskuu 2015 Ilkka Sainio ilkka.sainio@lions.fi 050 512 2969 Yleistä Kampanja: 2017 Teema: Tue nuorta itsenäisyyteen Lupaus: 2017 tekoa nuorten hyväksi Kampanja-aika: Jo

Lisätiedot

KiVi 2009 Live! Seminaari. Innovatiivisella tuotteella kansainvälisille markkinoille. Jukka-Pekka Karppinen, tekninen johtaja.

KiVi 2009 Live! Seminaari. Innovatiivisella tuotteella kansainvälisille markkinoille. Jukka-Pekka Karppinen, tekninen johtaja. KiVi 2009 Live! Seminaari 8.10.2009 Joensuu Innovatiivisella tuotteella kansainvälisille markkinoille Jukka-Pekka Karppinen, tekninen johtaja Flaxwood Oy YRITYS PÄHKINÄNKUORESSA Flaxwood Oy on perustettu

Lisätiedot

SunAIR 450 e Smart. SunAIR 550 e Smart

SunAIR 450 e Smart. SunAIR 550 e Smart SunAIR Smart mallit SunAIR 450 e Smart Rivi- ja omakotitaloihin. Automaattinen kiertoilma, paineentasaus, talvi- ja kesäohitusautomatiikka, tasaa lämmön ja ilmanpainen kesät talvet, jakaa tulisijan lämmön

Lisätiedot

Aldata Solution Oyj. Yhtiökokous 15.4.2004

Aldata Solution Oyj. Yhtiökokous 15.4.2004 Aldata Solution Oyj Yhtiökokous 15.4.2004 Matti Hietala, toimitusjohtaja Aldata Solution Oyj lyhyesti Perustettu 1988 Toimiala Aldata kehittää, markkinoi ja asentaa integroituja kaupan ohjelmistoratkaisuja.

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 4 prosenttia Maaliskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 240 000 yöpymistä, joista suomalaisille 118 000 ja ulkomaalaisille 122 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Vaisala vuonna 2012. Kjell Forsén Toimitusjohtaja 26.03.2013

Vaisala vuonna 2012. Kjell Forsén Toimitusjohtaja 26.03.2013 Vaisala vuonna 2012 Kjell Forsén Toimitusjohtaja 26.03.2013 Taloudelliset mittarit Yleiskatsaus vuoteen 2012 Saadut tilaukset 264,7 (278,8) milj. euroa Liikevaihto 293,3 (273,6) milj. euroa Liiketulos

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 14 prosenttia Huhtikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 247 000 yöpymistä, joista suomalaisille 128 000 ja ulkomaalaisille 119 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Tuotantoprosessien uudistamisia öljynjalostamolla 22.4.2010 Eeva-Liisa Lindeman

Tuotantoprosessien uudistamisia öljynjalostamolla 22.4.2010 Eeva-Liisa Lindeman Tuotantoprosessien uudistamisia öljynjalostamolla 22.4.2010 Eeva-Liisa Lindeman Neste Oilin historiaa 1948 Neste perustetaan Suomen öljynsaannin turvaamiseksi 1957 Naantalin jalostamo aloittaa toimintansa

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi KÄYTTÖOPAS -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE

Lisätiedot

ACO STAINLESS Lattiakaivot asuintiloihin

ACO STAINLESS Lattiakaivot asuintiloihin ..00 Lattiakaivot vesieristämätön betonilattia ACO EG 0 -lattiakaivo on tarkoitettu asuintiloihin ja paikkoihin, joissa virtaama on korkeintaan, l/s. Kiinnitä kaivo paikoilleen levittämällä lapiollinen

Lisätiedot

Puzerilla puhdas koti ja raikas sisäilma. Puzer-keskuspölynimuri on helppo asentaa. Puhtaasti kotimainen

Puzerilla puhdas koti ja raikas sisäilma. Puzer-keskuspölynimuri on helppo asentaa. Puhtaasti kotimainen -keskuspölynimuri on helppo asentaa illa puhdas koti ja raikas sisäilma Kotimainen on edistyksellinen laatutuote. Saatavuus jälleenmyyjiltä kautta maan. KP-Tekno Oy masalantie 365, 02430 Masala Puh. (09)

Lisätiedot