Monitorointihanke 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Monitorointihanke 2007"

Transkriptio

1 Monitorointihanke 2007

2 2 KUVAILULEHTI Julkaisun nimi Monitorointihanke 2007 Julkaisun tekijä ja julkaisija Reetta Honkanen, Lennart Wahlfors Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus Julkaisun päivämäärä Tiivistelmä Uusi laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi ( /700) tuli voimaan Lainmuutokset koskivat erityisesti ravintolatupakointia, joka kiellettiin pääsääntöisesti kaikissa ravintoloissa. Muutoksen myötä tupakointi voidaan sallia ravintoloissa ainoastaan tupakointiin hyväksytyssä erillisessä tupakointitilassa. Tupakkalain siirtymäaikasäännöksen mukaan, mikäli kunnan tupakkavalvontaviranomainen on hakemuksesta myöntänyt ravintolalle kahden vuoden siirtymäajan ( ) sovelletaan sen osalta aiempaa tupakkalakia ( /487). Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus järjesti vuonna 2007 monitorointihankkeen, jonka tarkoituksena on selvittää tupakkalain muutoksen vaikutuksista ravintoloiden talouteen ja kokonaistoimintaan. Selvitystyö lainmuutoksen vaikutuksista ravintolatoimintaan toteutettiin kahdella tavalla. STTV valitsi alkoholirekisteristään noin 150 ravintolan otoksen ja teki loka-marraskuussa 2007 valituille ravintoloitsijoille kyselyn heidän näkemyksistään tupakkalain muutosten vaikutuksista ravintolan toimintaan. Kyselyn lisäksi STTV seurasi Suomen kaikkien ravintoloiden sekä otokseen valittujen ravintoloiden myyntilukuja neljännesvuosittain STTV:n alkoholirekisterin tietojen perusteella. STTV:n tekemään kyselyyn vastasi yhteensä 68 ravintolayrittäjää. Kyselyn tulosten perusteella 30 % ravintoloitsijoista katsoi, että kokonaismyynti tulee uuden tupakkalain myötä vähenemään, 17 % katsoi, että se tulee lisääntymään ja 53 % oli sitä mieltä, ettei uudella tupakkalailla ole vaikutusta kokonaismyyntiin. Ravintoloitsijoiden kyselyvastausten perusteella uudella tupakkalailla ei ole liiemmin ollut vaikutuksia järjestyksen ylläpitoon ravintoloissa, eikä naapuruston yhteydenotot melu- ja savuhaittojen osalta ole ravintoloitsijoiden mielestä lisääntyneet. Kysyttäessä tupakkalain muutoksen vaikutuksista ravintoloitsijoiden tulevaisuudensuunnitelmiin 7 % ravintoloitsijoista ilmoitti aikovansa vaihtaa ravintolansa toiminta-ajatusta tupakointikieltojen takia, noin 20 % ravintoloista on joko suunnitteilla tai rakenteilla tupakointitila, 7 % ilmoitti aikovansa lopettaa tupakan myynnin ravintolassaan kokonaan ja yksi kyselyyn vastannut ravintoloitsija ilmoitti aikovansa lopettaa ravintolatoiminnan kokonaan tupakointikieltojen takia. Anniskeluravintoloiden ravitsemismyynnin arvo kasvoi heinä-joulukuussa 2007 edelliseen vuoteen verrattuna noin 3 %. Oluen myynnin arvo laski ja muiden alkoholijuomien sekä ruoan myynnin arvot kasvoivat. Kaikkien tuoteryhmien myynnin arvo lisääntyi siirtymäajan saaneissa ravintoloissa. Ravintoloissa, joissa on erillinen tupakointitila, alkoholijuomien myynti lisääntyi ja ruoan myynti väheni. Savuttomissa ravintoloissa ruoan myynnin arvo kasvoi ja alkoholijuomien myynnin arvo pieneni. Ravitsemismyynnin arvo kasvoi selvästi eniten (14,9 %) siirtymäajan saaneissa ravintoloissa. Myös ravintoloissa, joissa on tupakointitila, myynti kasvoi keskimääräistä enemmän (6,8 %). Sen sijaan täysin savuttomissa ravintoloissa myynnin arvon kasvu (0,4 %) jäi alle keskimääräisen kasvun. Avainsanat (asiasanat): Tupakkalaki, ravintolatupakointi, tupakointitila, siirtymäaika, ravintolamyynnin arvo

3 3 SISÄLLYSLUETTELO KUVAILULEHTI TAUSTATIETOJA MONITOROINTIHANKE KYSELY JA SEN TOTEUTUMINEN KYSELYN TULOKSET RAVITSEMISMYYNNIN ARVON KEHITYS TULOKSET KAIKKI RAVINTOLAT Ravitsemismyynnin arvon muutokset myyntitilikohtaisesti Ravitsemismyynnin arvon muutokset tuoteryhmittäisessä jakaumassa Ravitsemismyynnin arvon muutokset asiakaspaikkoihin suhteutettuna TULOKSET ENNALTA VALITUN RAVINTOLAOTOKSEN AINEISTOSTA Ravitsemismyynnin arvon muutokset myyntitilikohtaisesti Ravitsemismyynnin arvon muutokset tuoteryhmittäisessä jakaumassa TULOSTEN TULKINTA... 12

4 4 KUVAOTSIKKOLUETTELO KUVA 1. MONITOROINTIHANKKEEN 2007 KYSELYYN VASTANNEIDEN RAVINTOLAYRITTÄJIEN JAKAUTUMINEN RAVINTOLAN TOIMINNAN PERUSTEELLA... 6 KUVA 2. RAVINTOLOITSIJOIDEN NÄKEMYS UUDEN TUPAKKALAIN VAIKUTUKSISTA RAVINTOLAN MYYNTIIN... 7 KUVA 3. RAVINTOLOITSIJOIDEN NÄKEMYS UUDEN TUPAKKALAIN VAIKUTUKSISTA JÄRJESTYKSEN YLLÄPITOON... 8 KUVA 4. RAVINTOLOITSIJOIDEN NÄKEMYS ASIAKKAIDEN JA TYÖNTEKIJÖIDEN SUHTAUTUMISESTA UUDEN TUPAKKALAIN MUKAISIIN TUPAKOINTIKIELTOIHIN JA -RAJOITUKSIIN... 8 TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO 1. RAVITSEMISMYYNNIN ARVON MUUTOKSET, %-YKSIKKÖÄ HEINÄ-JOULUKUUSSA 2007 / TAULUKKO 2. RAVITSEMISMYYNNIN JAKAUMA HEINÄ-JOULUKUUSSA 2007 JA MUUTOKSET %-YKSIKKÖÄ 2007 / TAULUKKO 3. RAVITSEMISMYYNTI ( ) / ASIAKASPAIKKA HEINÄ-JOULUKUUSSA 2007 JA MUUTOS- % 2007 / TAULUKKO 4. RAVITSEMISMYYNNIN ARVON MUUTOKSET % HEINÄ-JOULUKUUSSA 2007 / TAULUKKO 5. RAVITSEMISMYYNNIN JAKAUMA HEINÄ-JOULUKUUSSA 2007 JA MUUTOKSET %-YKSIKKÖÄ 2007 /

5 5 1. Taustatietoja Uusi laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi ( /700) tuli voimaan Lainmuutokset koskivat erityisesti ravintolatupakointia, joka kiellettiin pääsääntöisesti kaikissa ravintoloissa. Muutoksen myötä tupakointi voidaan sallia ravintoloissa ainoastaan tupakointiin hyväksytyssä erillisessä tupakointitilassa. Tupakkalain siirtymäaikasäännöksen mukaan, mikäli kunnan tupakkavalvontaviranomainen on hakemuksesta myöntänyt ravintolalle kahden vuoden siirtymäajan ( ) sovelletaan sen osalta aiempaa tupakkalakia ( /487). Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus järjesti vuonna 2007 monitorointihankkeen, jonka tarkoituksena on selvittää tupakkalain muutoksen vaikutuksista ravintoloiden talouteen ja kokonaistoimintaan. 2. Monitorointihanke 2007 Tupakkalain säännökset koskevat kaikkia ravitsemisliikkeitä riippumatta siitä, onko niillä anniskelulupa vai ei. Tupakkalain muutos on ollut yksi merkittävimmistä ravintolakulttuuriin vaikuttavista tekijöistä viimeisten vuosien aikana. Lainmuutoksen myötä Suomessa oli vuoden 2007 loppuun mennessä yhteensä 295 tupakointitilallista ravintolaa ja 589 siirtymäaikaravintolaa. Muutoksella oletettiin jo ennen uuden tupakkalain voimaantuloa olevan vaikutuksia ravintoloiden ja muiden ravitsemisliikkeiden talouteen ja kokonaistoimintaan. Tämän vuoksi Tuotevalvontakeskus käynnisti vuonna 2007 monitorointihankkeen, jonka tarkoituksena on seurata ja selvittää, minkälaisia vaikutuksia lainmuutoksella on käytännössä ollut ravintoloiden talouteen ja kokonaistoimintaan. Selvitystyö lainmuutoksen vaikutuksista ravintolatoimintaan toteutettiin kahdella tavalla. STTV valitsi alkoholirekisteristään noin 150 ravintolan otoksen ja teki valituille ravintoloitsijoille kyselyn heidän näkemyksistään tupakkalain muutosten vaikutuksista ravintolan toimintaan. Kyselyn lisäksi STTV seurasi Suomen kaikkien ravintoloiden sekä otokseen valittujen ravintoloiden myyntilukuja neljännesvuosittain STTV:n alkoholirekisterin tietojen perusteella. Myynnin kehityksen seuranta toteutettiin siis ainoastaan niiden ravitsemisliikkeiden osalta, joilla on anniskelulupa. 3. Kysely ja sen toteutuminen Tuotevalvontakeskus toteutti loppuvuodesta 2007 kyselyn, jossa selvitettiin ravintolayrittäjien näkemystä siitä, miten tupakkalain muutos on vaikuttanut heidän ravintoloidensa toimintaan. 1 Kyselyssä haettiin näkemyksiä tupakkalain vaikutuksista mm. ruoan ja alkoholin myyntiin sekä ravintolan kokonaismyyntiin. Lisäksi selvitettiin ravintoloitsijoiden näkemystä siitä, onko tupakkalain muutoksella ollut vaikutuksia järjestyshäiriöiden esiintymiseen ravintolassa tai sen ulkopuolella, miten asiakkaat ja työntekijät suhtautuvat tupakointikieltoihin ja -rajoituksiin ja miten uusi tupakkalaki on vaikuttanut ravintoloitsijoiden tulevaisuuden suunnitelmiin. Kyse- 1 Kysely liitteenä (liite 1.)

6 6 lyssä pyydettiin myös ravintolayrittäjien mielipidettä tupakointitilallisten ravintoloiden kannattavuudesta sekä siirtymäajan saamisen vaativuudesta. Kyselyn vastaajiksi valittiin ryhmä ravintoloita, joka on joukkona edustava niin alueellisesti kuin asiakaspaikkojen lukumäärän mukaan. Kyselyyn vastasi yhteensä ainoastaan 68 ravintolayrittäjää. Kyselyn perusteella on vastaajien melko pienen määrän vuoksi vaikea tehdä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Lisäksi on huomioitava, että kyselyyn vastasi tai siihen oli valikoitunut niin pieni määrä sellaisia ravintoloita, joissa on tupakointitila tai siirtymäaika, ettei niiden osalta vastaukset ole tilastollisesti luotettavia. Tämän vuoksi kyselyn tuloksissa ei käsitellä tarkemmin niitä vastauksia, jotka koskivat pelkästään tupakointitilallisia tai siirtymäaikaravintoloita Kyselyn tulokset Kyselyyn vastasi yhteensä 68 ravintolayrittäjää. Näistä oli 29 % pubeja tai olut- ja drinkkibaareja, 25 % ruokaravintoloita, 13 % kahviloita, 9 % viihderavintoloita ja 24 % muita, kuten monitoimiravintoloita. 3 Vastaajien jakautuminen ravintolan toiminnan perusteella 24 % 29 % Pub ja olut- tai drinkkibaari Ruokaravintola 9 % 13 % 25 % Kahvila Viihderavintola Muu Kuva 1. Monitorointihankkeen 2007 kyselyyn vastanneiden ravintolayrittäjien jakautuminen ravintolan toiminnan perusteella Kyselyyn osallistuneista ravintoloista ja ravitsemisliikkeistä 56 % oli muutettu savuttomaksi lainmuutoksen myötä, 29 % oli ollut täysin savuttomia jo ennen tupakkalain muutosta, 12 % oli myönnetty siirtymäaika ja 4 % oli uuden tupakkalain mukainen tupakointitila. Kunnan viranomaiset tekevät tupakkalain mukaisia tarkastuksia ravintoloihin säännöllisesti. Vuonna 2007 tarkastuksia tehtiin tupakkalain muutoksen myötä kuitenkin edellisiä vuosia enemmän. Kyselyn tulosten perusteella tupakkalain mukaisia tarkastuksia oli kyselyssä mukana oleviin ravintoloihin tehty vuonna 2007 noin 48 %:iin. Vuosina tarkastuksia oli tehty ko. ravintoloiden osalta noin 15 %:iin. Noin 13 % kyselyyn osallistuneista ravintolayrittäjistä ilmoitti, ettei heidän ravintolaansa ole tehty tupakkalain mukaista tarkastusta viimeisen viiden vuoden aikana. Kokonaisuuden osalta on kuitenkin huomioitava, että noin 23 2 Kyselyn kohdat 3.1. ja Ks. kuva 1.

7 7 % ilmoitti, etteivät he tiedä, milloin tupakkalain mukainen tarkastus on heidän ravintolaansa tai ravitsemisliikkeeseensä viimeksi tehty. Monitorointihankkeen kyselyssä Tuotevalvontakeskus pyysi ravintoloitsijoilta heidän näkemystään uuden tupakkalain vaikutuksista alkoholin myyntiin, ruoan myyntiin sekä kokonaismyyntiin. Vastausten perusteella 32 % ravintoloitsijoista on sitä mieltä, että alkoholin myynti vähenee, 5 % sitä mieltä, että se kasvaa ja 63 % sitä mieltä, ettei uudella tupakkalailla ole vaikutusta alkoholin myyntiin. Ruoan myynnin osalta kyselyyn vastanneista ravintoloitsijoista 12 % oli sitä mieltä, että ruoan myynti vähenee, 26 % oli sitä mieltä, että se kasvaa ja 62 % oli sitä mieltä, ettei uudella tupakkalailla ollut mitään vaikutusta ruoan myyntiin. Kyselyn tulosten perusteella 30 % ravintoloitsijoista katsoi, että kokonaismyynti tulee uuden tupakkalain myötä vähenemään, 17 % katsoi, että se tulee lisääntymään ja 53 % oli sitä mieltä, ettei uudella tupakkalailla ole vaikutusta kokonaismyyntiin. 4 Uuden tupakkalain vaikutus ravintolan myyntiin % Alkoholin myynti Ruoan myynti Kokonaismyynti Kasvaa Vähenee Ei vaikutusta Kuva 2. Ravintoloitsijoiden näkemys uuden tupakkalain vaikutuksista ravintolan myyntiin. Uuden tupakkalain tultua voimaan ravintoloiden asiakkaat ovat siirtyneet tupakoimaan ravintoloiden sisätiloista ravintolan terassille tai ulkopuolelle. Kyselyn vastausten perusteella 41 %:ssa ravintoloista asiakkaat polttavat ravintolan terassilla muinakin kuin lämpiminä vuodenaikoina ja 53 %:ssa ravintolan asiakkaat siirtyvät ravintolan ulkopuolelle tupakoimaan. Yleisesti on tuotu esille huoli siitä, että asiakkaiden siirtyminen ravintolan terassille tai ulkopuolelle tupakoimaan aiheuttaisi järjestyshäiriöitä ja savuhaittoja ravintolan ympäristössä. Monitorointihankkeen kyselytulosten perusteella uudella tupakkalailla ei ole liiemmin ollut vaikutuksia järjestyksen ylläpitoon ravintoloissa. Ravintoloitsijoista 90 % on sitä mieltä, ettei uudella tupakkalailla ole ollut mitään vaikutusta järjestyshäiriöihin ravintoloiden sisätiloissa. Toisaalta 10 % on sitä mieltä, että uusi tupakkalaki on vähentänyt järjestyshäiriöitä ravintoloiden sisätiloissa. Yksikään vastaaja ei katsonut, että järjestyshäiriöt ravintolan sisätiloissa lisääntyisivät uuden tupakkalain takia. Ravintolan ulkopuolella tapahtuvien järjestyshäiriöiden osalta ravintoloitsijoista 91 % katsoo, ettei tupakkalain muutoksella ollut niihin mitään vaikutusta, 6 % katsoo, että ne lisääntyvät ja 3 % on sitä mieltä, että järjestyshäiriöt ravintolan ulkopuolella vähenevät. Kyselyn tulosten perusteella naapuruston yhteydenotot melu- ja savuhaittojen osalta eivät ole ravintoloitsijoiden mielestä kasvaneet; 96 % vastaajista on sitä mieltä, ettei uudella tupakkalailla ole ollut vaikutusta naapuruston yhteydenottojen lukumäärään, 4 Ks. kuva 2.

8 8 kun 2 % on sitä mieltä, että yhteydenotot tulevat lisääntymään ja 2 % sitä mieltä, että ne tulevat vähenemään. 5 Uuden tupakkalain vaikutukset järjestyksen ylläpitoon % Järjestyhäiriöt ravintolassa Järjestyhäiriöt ravintolan ulkopuolella Naapuruston yhteydenotoa savut- ja meluhaitoista Lisääntyy Vähenee Ei Vaikutusta Kuva 3. Ravintoloitsijoiden näkemys uuden tupakkalain vaikutuksista järjestyksen ylläpitoon Tuotevalvontakeskus pyysi kyselyssään ravintoloitsijoiden näkemystä myös siitä, miten ravintolan asiakkaat ja työntekijät suhtautuvat uuden tupakkalain mukaisiin tupakointikieltoihin ja -rajoituksiin. Vastausten perusteella asiakkaista 66 % suhtautuu myönteisesti tupakointikieltoihin ja -rajoituksiin, 23 % suhtautuu niihin kielteisesti ja 11 % suhtautuu niihin sekä myönteisesti että kielteisesti. Työntekijöiden osalta 84 % suhtautuu myönteisesti tupakointikieltoihin ja -rajoituksiin, kun taas 14 % suhtautuu niihin kielteisesti. Noin 2 % työntekijöistä suhtautuu tupakointikieltoihin ja -rajoituksiin sekä kielteisesti että myönteisesti. 6 Suhtautuminen tupakointikieltoihin ja -rajoituksiin % Asiakkaiden suhtautuminen Työntekijöiden suhtautuminen Myönteinen Kielteinen Sekä myönteinen että kielteinen Kuva 4. Ravintoloitsijoiden näkemys asiakkaiden ja työntekijöiden suhtautumisesta uuden tupakkalain mukaisiin tupakointikieltoihin ja -rajoituksiin. 5 Ks. kuva 3. 6 Ks. kuva 4.

9 9 Tuotevalvontakeskuksen laatimassa kyselyssä haluttiin lisäksi selvittää, miten uusi tupakkalaki on vaikuttanut ravintoloitsijoiden tulevaisuuden suunnitelmiin. Kyselyn tulosten perusteella 7 % ravintoloitsijoista aikoo vaihtaa ravintolansa toiminta-ajatusta tupakointikieltojen takia. Noin 54 % vastaajista ilmoitti aikovansa muuttaa ravintolansa savuttomaksi. Tämä prosentti on melko korkea, mikä selittyy sillä, että osa kyselyyn vastanneista ravintoloista ilmoitti muuttavansa ravintolan savuttomaksi, vaikka ravintola oli jo ollut savuton. Noin 20 % ravintoloista on joko suunnitteilla tai rakenteilla tupakointitila. Vastaajista noin 7 % ilmoittaa aikovansa lopettaa tupakan myynnin ravintolassaan kokonaan. Yksi kyselyyn vastannut ravintoloitsija on ilmoittanut, että hän aikoo lopettaa ravintolatoiminnan kokonaan tupakointikieltojen takia ja yksi on ilmoittanut tämän olevan mahdollista. 4. Ravitsemismyynnin arvon kehitys Tupakkalain muutoksen vaikutuksia ravintoloiden myyntiin selvitettiin vertaamalla ravitsemismyynnin arvon kehitystä heinä-joulukuussa 2006 ja Perusaineistona käytettiin sekä kaikkien ravintoloiden (pl. tilapäiset anniskeluluvat) että etukäteen valitun otoksen ravintoloiden neljännesvuosi-ilmoituksilla raportoimia tuoteryhmäkohtaisia myyntitietoja Tulokset kaikki ravintolat Tässä tarkastelussa käytettiin Suomen kaikkien noin 8000 ravintolan neljännesvuosiilmoituksilla raportoimia myyntitietoja heinä-joulukuulta 2006 ja Perusjoukot eivät olleet täysin samoja vertailujaksoilla, mutta ravintoloiden määrässä ei tapahtunut merkittävää muutosta vuonna 2007 verrattuna edelliseen vuoteen. Aineisto jaettiin neljään ryhmään: siirtymäajan saaneet ravintolat (runsas 400 ravintolaa 7 ), ravintolat, joissa on erillinen tupakointitila (runsas 200 ravintolaa 8 ), ravintolat, joissa ei ollut tupakointitilaa eikä siirtymäaikaa (n ravintolaa) ja koko aineiston ravintolat Näissä ryhmissä vertailtiin ravitsemismyynnin arvon muutoksia myyntitilikohtaisesti, ravitsemismyynnin arvon tuoteryhmittäisen jakauman muutoksia ja ravitsemismyynnin arvon muutoksia suhteutettuna käytössä olleisiin asiakaspaikkoihin Ravitsemismyynnin arvon muutokset myyntitilikohtaisesti Koko ravitsemismyynnin arvon muutos oli selvästi suurin (14,9 %) siirtymäajan saaneissa ravintoloissa, myös tupakointitilallisissa ravintoloissa myynti kasvoi keskimääräistä enemmän (6,8 %). Sen sijaan täysin savuttomissa ravintoloissa myynnin arvon kasvu (0,4 %) jäi alle keskimääräisen kasvun (2,9 %). 9 7 Aineistossa olevien siirtymäaikaravintoloiden määrä kattaa ainoastaan sellaiset ravintolat, joilla on anniskelulupa. Sen ulkopuolelle jäävät siirtymäaikaravintolat, joilla ei ole anniskelulupaa. 8 Aineistossa olevien tupakointitilallisten ravintoloiden määrä kattaa ainoastaan sellaiset ravintolat, joilla on anniskelulupa. Sen ulkopuolelle jäävät tupakointitilalliset ravintolat, joilla ei ole anniskelulupaa. 9 Ks. taulukko 1.

10 10 Siirtymäajan saaneilla ravintoloilla myynnin kasvu oli keskimääräistä suurempi sekä alkoholijuomissa että ruoka- ja muussa ravitsemismyynnissä. Tupakointitilallisissa ravintoloissa alkoholijuomien myynti kasvoi yli keskimääräisen, mutta ruokamyynti laski selvästi. Savuttomissa ravintoloissa alkoholijuomien myynti väheni merkittävästi, mutta ruuan myynti kasvoi lähes saman verran kuin koko aineistossa keskimäärin. Olut Muu alkoholi Ruoka Muu myynti Yhteensä Siirtymäaika 12,9 14,2 19,1 5,5 14,9 Tupakointitila 7,1 21,2-9,7 12,3 6,8 Savuttomat -10,4-2,7 7,3-9,9 0,4 Koko aineisto -5,2 3,1 7,7-6,1 2,9 Taulukko 1. Ravitsemismyynnin arvon muutokset, % heinä-joulukuussa 2007 / Ravitsemismyynnin arvon muutokset tuoteryhmittäisessä jakaumassa Myynnin rakenne muuttui vähiten siirtymäajan saaneilla ravintoloilla. Tupakointitilallisissa ravintoloissa myynnin rakenne muuttui eniten; alkoholin myynnin osuus kasvoi ja vastaavasti ruokamyynnin osuus pieneni merkittävästi. Savuttomissa ravintoloissa sen sijaan ruokamyynnin osuus kasvoi ja alkoholimyynnin osuus pieneni hieman keskimääräistä enemmän. 10 Olut Muu alkoholi Ruoka Muu myynti Yhteensä Siirtymäaika 19,2 (-0,3 ) 30,9 (-0,2) 40,0 (+1,4) 9,8 (-0,9) 100,0 Tupakointitila 22,4 (+0,1) 38,7 (+4,6) 28,2 (-5,2) 10,6 (+0,5) 100,0 Savuttomat 15,2 (-1,8) 19,9 (-0,6) 55,3 (+3,6) 9,6 (-1,1) 100,0 Koko aineisto 16,4 (-1,4) 23,1 (+0,1) 50,8 (+2,3) 9,7 (-0,9) 100,0 Taulukko 2. Ravitsemismyynnin jakauma heinä-joulukuussa 2007 ja muutokset %-yksikköä 2007 / Ravitsemismyynnin arvon muutokset asiakaspaikkoihin suhteutettuna Alla olevassa taulukossa 3 ravitsemismyynnin arvo on suhteutettu käytössä olleeseen asiakaspaikkakapasiteettiin. Myös tässä tarkastelussa parhaiten menestyivät siirtymäajan saaneet ravintolat, joissa myynti yhtä asiakaspaikkaa kohden oli 38 % korkeampi kuin keskimäärin. Tupakointitilallisissa ravintoloissa tunnusluku oli 17 % korkeampi ja savuttomissa ravintoloissa 7 % pienempi kuin keskimäärin. Koko aineistossa myynti yhtä asiakaspaikkaa kohden kasvoi 0,2 % verrattuna vuotta aikaisempaan ajanjaksoon. Siirtymäajan saaneissa ravintoloissa kasvu oli 2,7 %, tupakointitilallisissa ravintoloissa asiakaspaikkakapasiteetin kasvun johdosta myynti yhtä asiakaspaikkaa kohden pieneni 8,7 %. Savuttomissa ravintoloissa tunnusluku säilyi ennallaan. 10 Ks. taulukko 2.

11 11 Olut Muu alkoholi Ruoka Muu myynti Yhteensä Siirtymäaika 406 (+0,9) 652 (+2,1) 846 (+6,4) 208 (-5,8) 2112 (+2,7) Tupakointitila 401 (-8,4) 694 (+3,6) 505 (-22,8) 191 (-4,0) 1791 (-8,7) Savuttomat 217 (-10,8) 284 (-3,2) 789 (+6,7) 136 (-10,3) 1426 (-0,1) Koko aineisto 251 (-7,7) 352 (+0,5) 776 (+4,9) 148 (-8,6) 1527 (+0,2) Taulukko 3. Ravitsemismyynti ( ) / asiakaspaikka heinä-joulukuussa 2007 ja muutos- % 2007 / Tulokset ennalta valitun ravintolaotoksen aineistosta Ennalta valitussa alueellisesti edustavassa otoksessa oli käytettävissä 150 ravintolan myyntitiedot kaikilta neljältä vuosineljännekseltä heinä-joulukuulta 2006 ja Tässä tarkastelussa verrattiin samojen ravintoloiden myynnin kehitystä ennen tupakointirajoitusten voimaantuloa ja niiden jälkeen. Aineisto jaettiin neljään ryhmään: siirtymäajan saaneet ravintolat (21 ravintolaa), ravintolat, joissa on erillinen tupakointitila (6 ravintolaa), ravintolat, joissa ei ollut tupakointitilaa eikä siirtymäaikaa (123 ravintolaa) ja koko aineiston ravintolat (150) Näissä ryhmissä vertailtiin ravitsemismyynnin arvon muutoksia myyntitilikohtaisesti ja ravitsemismyynnin arvon jakauman muutoksia Ravitsemismyynnin arvon muutokset myyntitilikohtaisesti Koko ravitsemismyynnin kehitys on ollut otosravintoloissa samankaltainen kuin koko maan kaikilla ravintoloilla. Eniten myynnin arvo on kasvanut siirtymäajan saaneilla ravintoloilla ja niillä ravintoloilla, joissa on erillinen tupakointitila. Savuttomien ravintoloiden myynnin kehitys jäi alle keskimääräisen. Kehitys on ollut samansuuntainen sekä alkoholi- että ruokamyynnissä. Olut Muu alkoholi Ruoka Muu myynti Yhteensä Siirtymäaika 7,0 21,2 17,1 23,6 16,6 Tupakointitila 2,4 16,8 30,9-8,6 13,6 Savuttomat -8,0 0,2 3,2 0,0 0,4 Koko otos -3,3 8,0 6,1 3,5 4,6 Taulukko 4. Ravitsemismyynnin arvon muutokset % heinä-joulukuussa 2007 / 2006

12 Ravitsemismyynnin arvon muutokset tuoteryhmittäisessä jakaumassa Alkoholin osuus ravitsemismyynnin arvosta oli suurin tupakointitilallisissa ravintoloissa (73 %), myös siirtymäajan saaneilla ravintoloilla alkoholin osuus oli yli puolet (55 %), mutta savuttomilla ravintoloilla alkoholin osuus oli vain 37 %. Myynnin rakenteen muutokset olivat samansuuntaiset kaikissa ryhmissä. Koko maan kaikkien ravintoloiden kehityksestä poiketen myös otoksen tupakointitilallisten ravintoloiden ruokamyynnin osuus kasvoi. Olut Muu alkoholi Ruoka Muu myynti Yhteensä Siirtymäaika 21,8 (-1,9 ) 33,6 (+1,3) 35,4 (+0,2) 9,2 (+0,5) 100,0 Tupakointitila 22,1 (-2,4) 51,0 (+1,4) 20,2 (+2,7) 6,7 (-1,6) 100,0 Savuttomat 15,6 (-1,4) 21,1 (0,0) 54,8 (+1,5) 8,5 (0,0) 100,0 Koko otos 17,6 (-1,4) 26,8 (+0,8) 47,2 (+0,7) 8,4 (-0,1) 100,0 Taulukko 5. Ravitsemismyynnin jakauma heinä-joulukuussa 2007 ja muutokset %-yksikköä 2007 / Tulosten tulkinta Monitorointihankkeen 2007 tulokset niin Tuotevalvontakeskuksen teettämän kyselyn kuin ravitsemismyynnin arvon kehityksen osalta osoittavat selkeästi sen, että tupakkalain tapahtuneella muutoksella on ollut jo ennalta oletettuja vaikutuksia ravintoloiden toimintaan sekä myynnin kehitykseen. Tuotevalvontakeskuksen tekemän kyselyn perusteella 30 % ravintoloitsijoista katsoi, että kokonaismyynti tulee uuden tupakkalain myötä vähenemään, 17 % ilmoitti, että se tulee lisääntymään ja 53 % ilmoitti, että tupakkalailla ei ole ollut vaikutuksia ravintolan kokonaismyyntiin. STTV:n tekemän kyselyn tuloksien tilastollisen merkittävyyden osalta on huomioitava, että kyselyyn vastasi vain 68 ravintolaa. Näiden joukossa oli huomattava määrä jo ennen savuttomina olleita ravintoloita ja ruokaravintoloita, joiden osalta tupakkalain muutoksen merkitys on oletettavasti ollut vähäisempi. Toisaalta kyselyn tuloksien luotettavuutta lisää se, että ne olivat hyvin samankaltaisia Matkailu- ja ravintolapalvelujen (MaRa ry) joulukuussa tekemän kyselyn kanssa, jonka otos oli 550 ravintolaa. 11 Tuotevalvontakeskuksen alkoholirekisteristä tehdyn selvityksen perusteella vertailtaessa vuoden 2006 ja 2007 heinä-joulukuun arvoja, ravitsemismyynti on koko Suomen ravintoloissa kasvanut 2,9 %. Oluen ja muun myynnin arvo on laskenut, kun taas muun alkoholin kuin oluen myynti ja ruoan myynti ravintoloissa on kasvanut. Ravintolatyypeittäin myynnin kehitys on selvityksen perusteella jakautunut niin, että siirtymäaikaravintoloissa myynti on kasvanut kaikilla osa-alueilla, kun taas tupakointitilallisissa ravintoloissa alkoholin myynti on kasvanut ruoan myynti vähentynyt. Savuttomissa ravintoloissa ruoan myynti on puolestaan kasvanut alkoholimyynnin laskiessa. Ravintoloiden oluen myynnin laskuun on löydettävissä useita syitä, kuten esimerkiksi jo MaRa ry:n Vitriini-lehden (1-2008) kyselytuloksissaan mainitsema kaupan aggressiivinen hinnoittelu. Tupakkalain muutos on varmasti osaltaan vaikuttanut oluen myynnin vähenemiseen ravintoloissa vuonna On kuitenkin huomioitava, että monitorointihankkeen aikana ei vertailtu ravitsemismyynnin kehitystä yleiseen elintarvikkeiden 11 MaRa ry:n kyselyyn vastanneista ravintoloista 29 % ilmoitti liikevaihdon vähentyneen, 9 % ilmoitti liikevaihdon lisääntyneen ja 62 % ilmoitti, ettei tupakkalain muutoksella ollut vaikutuksia myynnin kehitykseen. (http://www.shr.fi/index.php?module=contentexpress&func=display&ceid=1411&meid=-1)

13 13 hintakehitykseen tai tehty pidemmälle meneviä analyysejä siitä, missä määrin tupakkalain muutos on vaikuttanut ravitsemismyynnin kehitykseen. Tuotevalvontakeskuksen alkoholirekisteristä tehdyn selvityksen perusteella ravintolamyynti kasvoi vuonna 2007 selvästi keskimääräistä enemmän niissä ravintoloissa, joissa tupakointi on edelleen mahdollista. Kehitys oli samanlainen vertailtaessa niin koko Suomen aineistoa kuin otosryhmän ravintoloita. Siirtymäajan saaneet ravintolat ovat vuonna 2007 selvästi hyötyneet poikkeuksellisesta asemastaan markkinoilla. Ravitsemismyynnin arvo kasvoi siirtymäaikaravintoloissa vuoden 2007 toisella vuosipuoliskolla koko maan aineistossa lähes 15 % ja vertailukelpoisessa otosaineistossa peräti 16,6 %, kun vastaavat muutokset olivat keskimäärin koko aineistossa 3 % ja otosryhmässä 5 %. Asiakaspaikkaa kohden myynti oli siirtymäaikaravintoloissa koko aineistossa vuoden 2007 heinä-joulukuussa 38 % korkeampi kuin ravintoloilla keskimäärin ja peräti 48 % suurempi kuin täysin savuttomilla ravintoloilla. Vuonna 2006 vastaavana aikana siirtymäajan saaneiden ravintoloiden myynti asiakaspaikkaa kohden oli 36 % suurempi kuin ravintoloilla keskimäärin ja 44 % suurempi kuin savuttomilla ravintoloilla. Siirtymäajan saaneet ravintolat olivat siis jo ennestään muita tehokkaampia, mutta tämä ero lisääntyi tupakkalain muutoksen myötä. Siirtymäaikaravintoloiden myynti kasvoi kaikissa tuoteryhmissä selvästi enemmän kuin tupakointitilallisissa tai täysin savuttomissa ravintoloissa. Ruokamyyntikin kasvoi näissä ravintoloissa lähes viidenneksellä. Ravintolat, joissa on uuden lain mukainen erillinen tupakointitila, kasvattivat myyntitulojaan myös selvästi keskimääräistä enemmän. Myynnin kasvu oli tupakointitilallisten ravintoloiden osalta koko maan aineistossa 6,8 %. Näiden ravintoloiden myynnin rakenne muuttui entistäkin alkoholivaltaisemmaksi. Ruoan myynnin osuus laski noin viisi prosenttiyksikköä alkoholin myynnin osuuden noustua vastaavasti. Otosaineistossa tupakointitilallisia ravintoloita oli vain kuusi kappaletta, joten tuloksista ei voida tehdä luotettavia johtopäätöksiä. Täysin savuttomien ravintoloiden osalta myynnin arvon kasvu jäi alle keskimääräisen kasvun. Savuttomien ravintoloiden alkoholijuomien myynti väheni merkittävästi ja ainoastaan ruoan osalta myynti oli lähellä keskimääräistä myynnin arvon kasvua. Tupakkalain muutos on herättänyt runsasta keskustelua etenkin siirtymäajan osalta. Ravintoloitsijoilta on tullut paljon palautetta muun muassa Tuotevalvontakeskuksen tekemän kyselyn yhteydessä siitä, että uusi tupakkalaki olisi ollut parempi ja tasavertaisempi ilman siirtymäaikasäännöstä. Siirtymäaikasäännöksen saamasta kielteisestä palautteesta huolimatta tupakkalaki on saanut myös paljon positiivista palautetta; Tuotevalvontakeskuksen tekemän kyselyn perusteella niin työntekijät kuin asiakkaatkin ovat suhtautuneet melko myönteisesti uuteen savuttomaan ravintolaan. Ravintoloiden siirtymäajat päättyvät noin vuoden kuluttua. Tämän jälkeen kaikki ravintolat ovat joko savuttomia tai niissä on uuden tupakkalain mukainen tupakointitila. Tupakkalain muutoksesta virinneessä keskustelussa on tuotu esille huoli järjestyshäiriöiden lisääntymisestä ravintoloiden ulkopuolella. Tuotevalvontakeskuksen tekemän kyselyn tuloksissa huomiota herättääkin se, ettei ravintoloitsijoiden näkemyksen mukaan tupakkalain muutoksella ole ollut suuria vaikutuksia järjestyksen ylläpitoon ravintolassa tai sen ulkopuolella. On kuitenkin mahdollista, että tupakkalakia valvovien viranomaisten näkemys asiasta eroaa ravintoloitsijoiden antamasta näkemyksestä. Tuotevalvontakeskus jatkaa tupakkalain muutoksen vaikutusten seuraamista ravintolatoimintaan monitorointihankkeen jatkuessa vuonna 2008.

14 14 LIITE 1. Ravintolan nimi Ravintolan sijaintikunta Anniskeluluvan numero LY-tunnus Kyselyyn vastaajan nimi ja puhelinnumero 1. TOIMINNAN KUVAUS (Merkitse ravintolan pääasiallinen toimenkuva) Kahvila Pub, olut- ja drinkkibaari Henkilöstöravintola Ruokaravintola Viihderavintola Muu, mikä TARJOILUTILAN PINTA-ALA (m 2 ) alle yli TAUSTATIETOJA Ravintolayrittäjä on toiminut ravintolassa lakimuutoksen aikana Ravintola on ollut savuton jo ennen lainmuutosta Ravintola on ollut savuton alkaen Ravintolalle on myönnetty tupakkalain mukainen siirtymäaika ( ) Ravintolassa on rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymä erillinen tupakointitila Ravintolan asiakkaat polttavat ravintolan terassilla (muinakin kuin lämpiminä vuodenaikoina) Ravintolan asiakkaat polttavat ravintolan ulkopuolella Ravintolaan on tehty peruskorjaus tupakansavun leviämisen estämiseksi siirtymäajan hakemista varten Ravintolaan on tehty suuria investointeja tupakansavun leviämisen estämiseksi viimeisen viiden vuoden aikana Kunnan valvontaviranomainen on tehnyt tupakkalain mukaisen tarkastuksen ravintolaan viimeksi vuonna Ravintolaan ei ole tehty ko. tarkastusta viimeisen 5 vuoden aikana 2005 Ei tietoa TUPAKKALAIN MUUUTOKSEN VAIKUTUKSET Yrittäjän näkemys Kasvaa/ Vähenee/ Ei vaikutusta Lisääntyvät Vähenevät Alkoholin myynti Ruuan myynti Kokonaismyynti Järjestyshäiriöt ravintolassa Järjestyshäiriöt ravintolan ulkopuolella Naapuruston yhteydenotot savu- ja meluhaitoista 3.1. Erillinen tupakointitila

15 15 (Kohtaan vastaavat ainoastaan ravintolat, joilla on rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymä erillinen tupakointitila. Mikäli ravintolassanne ei ole erillistä tupakointitilaa, siirry kohtaan 3.2.) Ravintola, jossa on erillinen tupakointitila Kyllä Ei Ei vaikutusta - on kannattavampi kuin savuton ravintola - aiheuttaa vähemmän häiriöitä naapurustolla (savun kulkeutuminen asuntoihin, melu, järjestyshäiriöt) Kyllä Ei Tupakointitilan oikeaa käyttöä on helppo valvoa Tupakointitilan valvonta vaatii lisähenkilökuntaa Rakennusluvan saaminen tupakointitilaa varten oli helppoa 3.2. Siirtymäajan hakeminen ( ) (Kohtaan vastaavat ainoastaan ravintolat, jotka ovat hakeneet siirtymäaikaa. Mikäli et ole hakenut ravintolallesi siirtymäaikaa, siirry kohtaan 3.3.) Kyllä Ei Siirtymäajan saaminen ravintolalle oli helppoa Hain siirtymäaikaa ravintolalleni, mutta en saanut sitä 3.3. Suhtautuminen tupakointikieltoihin ja -rajoituksiin Kyllä Ei Asiakkaat suhtautuvat myönteisesti tupakointikieltoihin ja -rajoituksiin Työntekijät suhtautuvat myönteisesti tupakointikieltoihin ja -rajoituksiin 3.4. Tulevaisuuden suunnitelmat Kyllä Ei Aion muuttaa ravintolan toiminta-ajatusta tupakointikieltojen takia Aion muuttaa ravintolani savuttomaksi Ravintolaani on suunnitteilla/rakenteilla tupakointitila Aion lopettaa tupakanmyynnin ravintolassani Aion lopettaa ravintolatoiminnan tupakointikieltojen takia MUITA ERITYISIÄ HUOMIOITA

16 16 KIITOS VASTAUKSESTASI!

Monitorointihanke 2009

Monitorointihanke 2009 Monitorointihanke 2009 SELVITYKSIÄ 2:2010 Taitto: AT-Julkaisutoimisto Oy Helsinki, 2010 KUVAILULEHTI Julkaisun nimi Monitorointihanke 2009 Julkaisun tekijä ja julkaisija Johanna Haapala-Mrena, Laura Nikkanen,

Lisätiedot

Kunta-alan työolobarometri 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometrin 2012 kuntatyöpaikkojen osatarkastelu

Kunta-alan työolobarometri 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometrin 2012 kuntatyöpaikkojen osatarkastelu Kunta-alan työolobarometri Työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometrin kuntatyöpaikkojen osatarkastelu Työturvallisuuskeskus 3 2 Sisällysluettelo Huomioita... 3 Tietoja vastaajista... 3 Palkansaajien

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014

KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014 KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014 Tampereen kaupunki Tilaajaryhmä Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen yksikkö 8. elokuuta 2014 SISÄLLYS JOHDANTO 1. KOTIHOITO IKÄIHMISTEN PALVELUNA... 1 1.1 Mitä on

Lisätiedot

Yrittäjyys, työ ja hyvinvointi korkeasti koulutettujen keskuudessa

Yrittäjyys, työ ja hyvinvointi korkeasti koulutettujen keskuudessa Yrittäjyys, työ ja hyvinvointi korkeasti koulutettujen keskuudessa ISBN 978-952-5628-39-5 Painopaikka: Suomen Lehtiyhtymä, Porvoo Kuvat: Comma (kansi, s. 17, s. 24, s. 33), Rodeo (s. 21) Julkaistu 25.1.2011

Lisätiedot

Yt-lakikysely YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA

Yt-lakikysely YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA Yt-lakikysely YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA 1 ESIPUHE Yhteistoimintalain kokonaisuudistus tuli voimaan 1.7.2007. Yt-lain soveltamisala laajeni vuoden 2008 alusta lähtien koskemaan myös 20 29 henkilöä työllistäviä

Lisätiedot

www.toimialaraportit.fi

www.toimialaraportit.fi Ravitsemistoiminta www.toimialaraportit.fi Ravitsemistoiminta Toimialaraportti 12/2007 Anneli Harju-Autti Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu 4 PL

Lisätiedot

Palkansaajien järjestäytyminen Suomessa vuonna 2001

Palkansaajien järjestäytyminen Suomessa vuonna 2001 Lasse Ahtiainen Palkansaajien järjestäytyminen Suomessa vuonna 2001 Työministeriö Tyopoliittinen tutkimus 246 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 1 1.1 Tutkimuksen lähtökohdat ja tarkoitus 1 1.2 Tutkimuksen toteuttaminen

Lisätiedot

Vähittäiskaupan aukiolosäännösten selkeyttäminen ja mahdollisten muutosten vaikutukset kauppaan Jari Karjalainen Pertti Kiuru

Vähittäiskaupan aukiolosäännösten selkeyttäminen ja mahdollisten muutosten vaikutukset kauppaan Jari Karjalainen Pertti Kiuru Vähittäiskaupan aukiolosäännösten selkeyttäminen ja mahdollisten muutosten vaikutukset kauppaan Jari Karjalainen Pertti Kiuru Helsingin kauppakorkeakoulu HSE Pienyrityskeskus LTT-tutkimuspalvelut 01.10.2008

Lisätiedot

Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus

Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus Asianajajatutkimus Asianajajatutkimus 2012 2012 Asianajajatutkimus 2012 1 2 Suomen Asianajajaliiton julkaisuja 2012 Teksti: Janne Laukkanen Elina Järvenpää 3 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 5 2. Asianajajakunnan

Lisätiedot

Jos siitä olisi minulle selvää taloudellista hyötyä, ainakin kokeilisin sitä

Jos siitä olisi minulle selvää taloudellista hyötyä, ainakin kokeilisin sitä TYÖSELOSTEITA JA ESITELMIÄ 121 2009 Jos siitä olisi minulle selvää taloudellista hyötyä, ainakin kokeilisin sitä Kuluttajien mielipiteitä e-laskusta Liisa Peura-Kapanen TYÖSELOSTEITA JA ESITELMIÄ 121

Lisätiedot

www.toimialaraportit.fi

www.toimialaraportit.fi Ravitsemistoiminta www.toimialaraportit.fi Ravitsemistoiminta Toimialaraportti 16/2006 Anneli Harju-Autti Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu 4 PL

Lisätiedot

Esitys liittyy valtion vuoden 2016 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Esitys liittyy valtion vuoden 2016 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tupakkaverosta annetun lain liitteen verotaulukkoa.

Lisätiedot

Kunta-alan työolobarometri 2011

Kunta-alan työolobarometri 2011 Kunta-alan työolobarometri Työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometrin kuntatyöpaikkojen osatarkastelu Muutossuuntia Työpaikan varmuus koetaan kunta-alalla edelleen hyväksi Osallistuminen työnantajan

Lisätiedot

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Jälkiarviointi Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2009 gg Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden

Lisätiedot

Yrittäjien tulot ja verot

Yrittäjien tulot ja verot Yrittäjien tulot ja verot vuoden 2008 verotietojen mukaan YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA ESIPUHE Yrittäjien saamista tuloista ja maksamista veroista käytävä keskustelu perustuu lähinnä yksittäistapauksiin. Tällöin

Lisätiedot

Maataloustukivalvonnan asiakastyytyväisyyskysely 2006

Maataloustukivalvonnan asiakastyytyväisyyskysely 2006 Maataloustukivalvonnan asiakastyytyväisyyskysely Laatijat: Tutkimuspäällikkö Reijo Pirttijärvi, Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Tutkija Petri Pethman, Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Tutkimuksen koordinointi:

Lisätiedot

Helsinki 2004. Selvitys työaikojen tilastoinnista Suomessa ja kansainvälisesti

Helsinki 2004. Selvitys työaikojen tilastoinnista Suomessa ja kansainvälisesti Helsinki 2004 Selvitys työaikojen tilastoinnista Suomessa ja kansainvälisesti 2004 Tilastokeskus Tietoja lainattaessa lähteenä on mainittava Tilastokeskus. ISBN 952-467-327-4 Edita Prima Oy, Helsinki 2004

Lisätiedot

Suomen Asianajajaliitto Simonkatu 12 B 20 00100 HELSINKI Puh: (09) 686 6120 www.asianajajaliitto.fi

Suomen Asianajajaliitto Simonkatu 12 B 20 00100 HELSINKI Puh: (09) 686 6120 www.asianajajaliitto.fi Finlands Advokatförbund Simonsgatan 12 B 20 00100 HELSINGFORS Tel: (09) 686 6120 KANNET: TÄHTIKUVIOT OY, KUVA: KARI LIKONEN Suomen Asianajajaliitto Simonkatu 12 B 20 00100 HELSINKI Puh: (09) 686 6120 www.asianajajaliitto.fi

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tilinpäätös vuodelta 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKOT JA KAAVIOT... 3 TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. JOHDON KATSAUS... 4 2. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS... 5 2.1 Tulossopimuksen

Lisätiedot

Marika Koramo TAITEEN PERUSOPETUS 2008. Selvitys taiteen perusopetuksen järjestämisestä lukuvuonna 2007 2008 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN

Marika Koramo TAITEEN PERUSOPETUS 2008. Selvitys taiteen perusopetuksen järjestämisestä lukuvuonna 2007 2008 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Marika Koramo TAITEEN PERUSOPETUS 2008 Selvitys taiteen perusopetuksen järjestämisestä lukuvuonna 2007 2008 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Opetushallitus Taitto: Sirpa Ropponen ISBN 978-952-13-3976-9

Lisätiedot

Suomalaisten alkoholiostot Virosta

Suomalaisten alkoholiostot Virosta Suomalaisten alkoholiostot Virosta Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Matkustajien profiili... 3

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 13/2008. 3G-matkapuhelinliittymien kytkykaupan vaikutukset hintatasoon ja viestintäpalveluihin

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 13/2008. 3G-matkapuhelinliittymien kytkykaupan vaikutukset hintatasoon ja viestintäpalveluihin LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 13/2008 3G-matkapuhelinliittymien kytkykaupan vaikutukset hintatasoon ja viestintäpalveluihin Helsinki, 2008 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 29.2.2008 Tekijät

Lisätiedot

Ympäristölupien hallinnollisen taakan mittaaminen: Selvitysraportti

Ympäristölupien hallinnollisen taakan mittaaminen: Selvitysraportti Riina Pelkonen, Suomen ympäristökeskus SYKE riina.pelkonen@ymparisto.fi +358 400 148 701 11.10.2010 Ympäristölupien hallinnollisen taakan mittaaminen: Selvitysraportti Ympäristölupa: selvityksessä mitatut

Lisätiedot

Viisi vuotta valmistumisesta - ammattikorkeakoulusta valmistuneiden urakehitys.

Viisi vuotta valmistumisesta - ammattikorkeakoulusta valmistuneiden urakehitys. Viisi vuotta valmistumisesta - ammattikorkeakoulusta valmistuneiden urakehitys. Uraseuranta vuonna 2003 valmistuneille. Selvitys seitsemän ammattikorkeakoulun yhteisistä tuloksista. Elina Kirjalainen Jyväskylän

Lisätiedot

SELVITYS KOTITALOUS- JA KULUTTAJAPALVELUJEN PERUSTUTKINNON TYÖELÄMÄVASTAAVUUDESTA JA OSAAMISTARPEESTA

SELVITYS KOTITALOUS- JA KULUTTAJAPALVELUJEN PERUSTUTKINNON TYÖELÄMÄVASTAAVUUDESTA JA OSAAMISTARPEESTA SELVITYS KOTITALOUS- JA KULUTTAJAPALVELUJEN PERUSTUTKINNON TYÖELÄMÄVASTAAVUUDESTA JA OSAAMISTARPEESTA Opetushallitus, Tuija Öystilä, Meri Kaila-Sayeed ja Marja-Liisa Visanti Taitto: Layout Studio Oy/Marke

Lisätiedot

Antero Puhakka & Juhani Rautopuro. Sumusta nousee riski - Tieteentekijöiden liiton jäsenkysely 2013

Antero Puhakka & Juhani Rautopuro. Sumusta nousee riski - Tieteentekijöiden liiton jäsenkysely 2013 Antero Puhakka & Juhani Rautopuro Sumusta nousee riski - Tieteentekijöiden liiton jäsenkysely 2013 1 ISBN 978-952-68171-0-1 (nid.) ISBN 978-952-68171-1-8 (PDF) Kannen suunnittelija: Ulriikka Lipasti Julkaisija:

Lisätiedot

Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia

Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia Nettityöpapereita 22/2011 Piia Bogdanoff Ulla Hämäläinen Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia Kelan tutkimusosasto Kirjoittajat Piia Bogdanoff, suunnittelija Kelan tutkimusosasto

Lisätiedot

03/2011. Ikääntyvien työttömyys ja työttömyysputki. Eläketurvakeskus. katsaus viimeaikaiseen kehitykseen. Signe Jauhiainen ja Juha Rantala

03/2011. Ikääntyvien työttömyys ja työttömyysputki. Eläketurvakeskus. katsaus viimeaikaiseen kehitykseen. Signe Jauhiainen ja Juha Rantala 03/2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA Ikääntyvien työttömyys ja työttömyysputki katsaus viimeaikaiseen kehitykseen Signe Jauhiainen ja Juha Rantala Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 03/2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN

Lisätiedot

Raportti kuntouttavan työtoiminnan uudesta arvioinnista

Raportti kuntouttavan työtoiminnan uudesta arvioinnista Raportti kuntouttavan työtoiminnan uudesta arvioinnista Helsingin kaupungin sosiaalivirasto Aikuisten palvelut Sosiaalinen ja taloudellinen tuki Työhönkuntoutus Ohjaus- ja toimistopalvelut Aura Pasila

Lisätiedot