Muhoksen yläkoulu Muhoksen lukio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muhoksen yläkoulu Muhoksen lukio"

Transkriptio

1 Muhoksen yläkoulu Muhoksen lukio Muhostie

2 1. PELASTUSSUUNNITELMAN SÄÄDÖSTAUSTA PELASTUSSUUNNITELMAN KOHDE JA LAATIJAT PELASTUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN PELASTUSSUUNNITELMAN TARKISTUKSET JA PÄIVITYKSET PELASTUSSUUNNITELMAN TARKOITUS JA YLEISTIEDOT RAKENNUKSISTA Pelastussuunnitelman tarkoitus Yleistiedot rakennuksesta Rakennuksen tiedot Yhteydet pelastustoimeen Viranomaisten toimintavalmiusajat KOULUSSA MAHDOLLISESTI TAPAHTUVAT ONNETTOMUUS- JA VAHINKORISKIT Tapaturmat Tulipalo Kaasuvaara Rikokset SUOJELUORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖN TEHTÄVÄKUVAUKSET Suojelujohtaja Apulaissuojelujohtaja Tulityövastaava Yleisryhmä Vahtimestari Suojeluvalvojat Väestönsuojan hoitaja Kunnan työsuojeluhenkilöstö Ensiapukoulutusta saaneet henkilöt PELASTAUTUMISTIET JA KOKOONTUMISPAIKAT Poistumistiet Kokoontumispaikat HÄTÄMERKIT POISTUMISHARJOITUKSET JA HENKILÖSTÖN KOULUTUS SUOJELUMATERIAALI TOIMINTA POIKKEUSOLOISSA Taustaa Poikkeusolojen organisaation yhteystiedot Toiminnan jatkaminen poikkeusoloissa

3 12.4. Väestönsuojat Tilapäiset suojat ja säteilysuojat LIITTEET Yhteystietoja Uuden työntekijän perehdyttäminen (lomake) Turvallisuustarkastus (lomake) Tuntomerkit varkaus- ja ryöstötilanteessa (lomake) Paina mieleesi ja kirjaa tuntomerkit Onnettomuusuhkien kartoitus ja analysointi Vaaralliset aineet Tilojen käyttö, lukitus ja kulunvalvonta Vaaralliset aineet (LIITTEET 1-4) Asemapiirros Rakennuksen pohjapiirros liitteenä Toimintaohjeet ylioppilaskirjoitusten aikana

4 1. PELASTUSSUUNNITELMAN SÄÄDÖSTAUSTA 4 Pelastussuunnitelman laatimisvelvollisuus perustuu pelastuslain (PeL) 8 ja 9 :n sekä pelastusasetuksen (PeA) 9, 10 ja 15 :n vaatimuksiin omatoimisesta varautumisesta. Säädösten tavoitteena on ihmisten oman toiminnan sekä viranomaistoiminnan menetelmin vähentää tulipalojen, tapaturmien ja muiden vaaratilanteiden määrää siten, että väestön terveys, omaisuus, työpaikat, toimeentulo, tuotannon jatkuvuus ja puhdas ympäristö kyetään turvaamaan kaikissa olosuhteissa sekä normaali- että poikkeusoloissa. Pelastussuunnitelma on kirjoitettu dokumentti siitä, kuinka yritys tai laitos varautuu toimimaan erilaisissa onnettomuus-, vaara- tai vahinkotilanteissa ja kuinka se organisoi onnettomuuksia ehkäisevän toiminnan. Järjestelyjen lähtökohtana on uhkakuvat sekä niistä johdettujen onnettomuusuhkien arviointi ja niiden hallinta. Tässä kiinteistössä suunnitteluvelvoitteen määräytymiseen on vaikuttanut seuraavat tekijät (x): Asuinrakennus tai muu rakennusryhmä, joka on samalla tontilla tai rakennuspaikalla ja jossa on yhteensä vähintään viisi (5) asuinhuoneistoa. Yritys, laitos tai vastaava kohde, jossa työntekijöiden ja samanaikaisesti paikalla olevien henkilöiden määrä on yleensä vähintään 30. Hotelli, asuntola, lomakylä, leirintäalue tms. majoitustila, jossa on yli 10 majoituspaikkaa Sairaala, vanhainkoti, hoitolaitos, liikuntarajoitteisten ja muiden erityisryhmien palvelu- tai asuinrakennus tai rangaistuslaitos ja muu vastaava tila, jossa olevien ihmisten kyky havaita vaaratilanne tai mahdollisuus toimia vaaratilanteiden edellyttämällä tavalla ovat heikentyneet. Kokoontumis- tai liiketila, jossa on runsaasti yleisöä tai asiakkaita, kuten yli 50 asiakaspaikan ravintola, yli 25 hoitopaikan päiväkotihuoneisto ja yli 500 neliömetrin kokoinen myymälä, koulu, urheilu- ja näyttelyhalli, teatteri, kirkko, kirjasto ja liikenneasema. Suurehkot tuotanto-, varasto ja maataloustuotantotilat. Kohde, jossa palo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien käsittely tai varastointi voi aiheuttaa vaaraa ihmisten terveydelle, omaisuudelle tai ympäristölle. Tila, joka on varustettu säädöksissä tai viranomaisen päätöksessä vaaditulla automaattisella sammutuslaitteistolla tai paloilmoittimella. Liiketoiminnan harjoittaja tai muun yhteisön järjestämä tapahtuma, jossa henkilö- ja paloturvallisuudelle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran taikka mahdollisen onnettomuuden aiheuttamien vahinkojen voidaan arvioida olevan vakavat tapahtumaan osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun erityisen syyn vuoksi. Muu syy, mikä? Pelastusasetus 9 X X

5 5 2. PELASTUSSUUNNITELMAN KOHDE JA LAATI- JAT KOHDE: Muhoksen kunnan peruskoulun yläkoulu Muhoksen lukio TOIMIALA: Perusopetus vuosiluokilla 7.-9 ja lukio-opetus OSOITE: Muhostie Muhos PELASTUSSUUNNITELMAN LAATIJAT Pvm Koulu Nimi Tehtävä Muhoksen yläaste Tuula Tervonen Yläasteen rehtori Muhoksen lukio Tuomas Lohi Lukion rehtori , Muhoksen yläkoulu ja lukio Juha Piirala Kari Toivanen Juha Piirala Yläasteen rehtori Yläkoulun apulaisrehtori Muhoksen yläkoulun rehtori 3. PELASTUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Tämä suunnitelma on hyväksytty käyttöön. Koko henkilökunnan edellytetään toimivan suunnitelman ohjeiden mukaisesti. Pvm Nimi Tehtävä Allekirjoitus Tuula Tervonen Yläasteen rehtori Tuomas Lohi Lukion rehtori Juha Piirala Yläasteen rehtori Tuomas Lohi Lukion Rehtori Oulu Koilismaan pelastuslaitos

6 , Kari Toivanen Jari Kangastie Juha Piirala Yläkoulun apulaisrehtori Palotarkastaja Muhoksen yläkoulun rehtori 4. PELASTUSSUUNNITELMAN TARKISTUKSET JA PÄIVITYKSET Pelastussuunnitelman päivittämisestä vastaa Muhoksen yläkoulun rehtori. Jakelu: - Yläkoulun ja lukion opettajainhuoneet - Opettajille - Uuden opettajan kansio Muut turvallisuuteen liittyvät asiakirjat/niiden ylläpitäjät: - Kriisivalmius- ja toimintasuunnitelma/ oppilashuoltotyöryhmät - Muhoksen kunnan tietoturvaohje/ kunnan tietotekniikkavastaavat Pvm Toimenpide Muutoskohta Allekirjoitus Suunnitelman käyttöönotto Vastuuhenkilön vaihtuminen Yläasteen rehtoriksi Juha Piirala Tietojen päivitys Henkilötietojen ja oppilasmäärän päivitys Tietojen päivitys Lukujen 9 (Poistumisharjoitukset ja henkilöstön koulutus) ja 10 (Suojelumateriaali) päivitys Tietojen päivitys Pelastussuunnitelman laaja kokonaispäivitys Tietojen päivitys Pelastussuunnitelman laaja kokonaispäivitys Tietojen päivitys Henkilötietojen ja oppilasmäärän päivitys Tietojen päivitys Henkilötietojen ja oppilasmäärän päivitys Tietojen päivitys Liitekarttojen päivitys ja luokkiin sijoittelu

7 Tietojen päivitys Tietojen päivitys Palotarkastukset Huomioitavaa Tietojen päivitys (alkusammutuskoulutus + työsuojeluvaltuutetut) poistumisharjoitus Epäkohta poistettu 11/2008 kevät 2010 ei tiedossa ei huomautettavaa pitäminen avoinna kevät 2013 kulkureittien opastevaloja palanut + automaattiovien johdotus epäkunnossa korjattu keväällä PELASTUSSUUNNITELMAN TARKOITUS JA YLEISTIEDOT RAKENNUKSISTA 5.1. Pelastussuunnitelman tarkoitus Pelastustoimenlain 8 :n mukaan rakennuksen omistaja ja haltija, teollisuus- ja liiketoiminnan harjoittaja, virasto, laitos ja muu yhteisö on velvollinen varautumaan asianomaisessa kohteessa olevien henkilöiden ja omaisuuden sekä ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa sekä sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät. Pelastussuunnitelman tarkoituksena on avustaa vastuuhenkilöitä ja henkilökuntaa tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ennalta ehkäisyssä ja niihin läheisesti liittyvien henkilöturvallisuusriskien poistamisessa. Suunnitelmassa annetaan ohjeita niistä ensitoimenpiteistä, joihin tulee ryhtyä vaaratilanteen tai tapahtuneen onnettomuuden sattuessa Yleistiedot rakennuksesta Rakennuksen tiedot Kiinteistön nimi Puh

8 8 Muhoksen yläkoulu ja Muhoksen lukio Osoite Muhostie 5, Muhos (kanslia) Fax Kaupunginosan / kylän nimi tai numero Kortteli Tontti Rakennuksia tontilla Kerrosalaa yht. m 2 Kirkonkylä Toimiala Koulukiinteistö Kokonaishenkilömäärät vuorokauden ajoittain päivä n. 600 ilta n. 100 yö n (1-2 päivää/vuosi) Huomion arvoista kiinteistön toiminnasta ja henkilöstöstä: Koulukiinteistö. Pääosa henkilöstöstä alaikäisiä vaatii henkilökunnalta ohjeistuksen antamista ja johtamista vaaratilanteessa. Vaaralliset aineet Käytetäänkö toiminnassa vaarallisia aineita? kyllä ei käytetä Selvitys on annettava liitteenä olevaan vaarallisten aineiden listaan (liite 7 ja erilliset liitteet 1-4). Lähiympäristö Onko kiinteistö kunnan tärkeällä pohjavesialueella? on ei ole Millainen kiinteistön lähiympäristö on? Rautatie n. 500 m. (vaarallisten aineiden kuljetukset) Vilkkaasti liikennöity maantie n. 200 m. (vaarallisten aineiden kuljetukset) Kiinteistöjen piirustukset (liitteeksi) Asemapiirros Pohjapiirros - Rakennusten nimet - Uloskäytävät ja henkilöstön kokoontumispaikka - Pelastustiet ja sammutusvedenottopaikat rakennusten ympärillä (palopostit, luonnonvesipaikat). - Erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden sijainti - Tilojen nimet / käyttö - Poistumistiet ja alkusammutusvälineet sekä ensiapuvälineet - Sähköpääkeskuksen, ilmanvaihdon hätäkatkaisijan, ensiapukaapin sekä mahdollisen paloilmoitinkeskuksen ja sprinklerikeskuksen sijainti - Väestönsuojan sijainti sekä muut merkittävät tiedot kiinteistöstä Rakennuksen pääasiallinen käyttötarkoitus Perusopetus vuosiluokilla ja lukio-opetus Rakennusvuosi Kerrosluku Kerrosala Kantavan rungon materiaali 2-4 teräs puu betoni Henkilömäärä päivä n. 650 ilta n. 100 yö n (1-2 päivää/vuosi) Suojaustaso Alkusammutuskalusto Autom. paloilmoitin Autom. sammutuslaitteisto Autom. savunpoisto Turva- ja merkkivalaistus Murtosuojaus

9 Sisäinen hälytysjärjestelmä Onko rakennuksessa keskuskuulutusjärjestelmää? on ei ole Sähkö Onko rakennuksessa varavoimakonetta? on ei ole ATK-laitteille katkotonta virransyöttöä? on ei ole toimintoja, jotka voisivat aiheuttaa erityistä vaaraa tai muita vahinkoja sähkökatkoksen sattuessa? on ei ole Rakennuksen sähköpääkeskuksen sijainti Yläasteen monistushuoneen yläpuolella Toimenpiteet sähkönjakelun katkaisemiseksi Pääkatkaisijan kääntäminen pois päältä tai yhteys sähkövastuuhenkilöön asennusmestari nro Lämmitys Onko rakennus liitetty kaukolämpöverkkoon on ei ole Rakennuksen lämmitystapa on Vesikiertoinen patterilämmitys Ilmastointi Onko rakennuksessa koneellista ilmanvaihtoa? on ei ole Ilmastoinnin hätäkatkaisijan sijainti Yläasteen yläkerrassa, yhdyskäytävän yläkerrassa, lukion yläkerrassa (merkitty pohjapiirustuksiin) vanhan puolen luokissa jokaisessa erikseen koneellinen ilmastointi. Luokkakohtainen ilmanvaihto voidaan kytkeä pois sulakekaapin kautta (talonmies/vahtimestari/rehtori). Toimenpiteet ilmastoinnin pysäyttämiseksi Ilmastoinnin hätäkatkaisijoiden kääntäminen pois päältä. Tarvittaessa virransyötön estäminen sähköpääkeskuksesta käsin. Talousvesi Talousveden pääsulkuventtiilin paikka ja toimenpiteet vedenjakelun katkaisemiseksi Yläasteella pannuhuoneen peräseinällä, lukiolla pannuhuoneen perällä olevassa huoneessa, merkitty pohjapiirustukseen. Lisätietoja rakennuksesta Väestönsuoja musiikkiluokan takana, merkitty pohjapiirustukseen. 9 Muita tietoja rakennukseen ja sen käyttöön liittyen Henkilökunta 43 opettajaa 18 muuta henkilökuntaa Yläkoulun oppilaat 400 oppilasta Lukion opiskelijat 130 opiskelijaa Käsisammuttimet Sammutuspeitot Seinäpalopostit Ensiapukaapit lun monistushuone 20 kappaletta, merkitty pohjapiirustukseen 2 kappaletta, merkitty pohjapiirustukseen 6 kappaletta, merkitty pohjapiirustukseen terveydenhoitajan huone, lukion opettajainhuone, yläkou

10 Yhteydet pelastustoimeen Hätänumerot Palokunta, sairaankuljetus ja poliisi 112 Poliisi tai 09- Myrkytystietokeskus 4711 Pelastusalan yhteystiedot Nimi Osoite puh. / fax Pelastuslaitos Oulu-Koillismaan pelastuslaitos Kiimingin paloasema, Lempiniementie 2, / Lähin paloasema Muhoksen paloasema/ apulaispalopäällikkö Jari Kangastie KIIMINKI Leppiniementie MUHOS Yhteyshenkilö Palotarkastaja Janne Mattila Viranomaisten toimintavalmiusajat Palolaitos Sairaankuljetus Poliisi n. 12 minuuttia n. 10 minuuttia n. 10 minuuttia Mitä pitempi ammattiavun toimintavalmiusaika on, sitä tärkeämpää on omatoiminen onnettomuuksien ennaltaehkäisy ja välitön toiminta onnettomuuden tai vahingon seurausten rajoittamiseksi. 6. KOULUSSA MAHDOLLISESTI TAPAHTUVAT ON- NETTOMUUS- JA VAHINKORISKIT 6.1 Tapaturmat Suurin tapaturmavaara opiskelijoille aiheutuu käsityön (tekninen/tekstiili) tunneilla, liikunnantunneilla, fysiikka-kemian tunneilla sekä välituntien leikeissä ja peleissä. ENSIAPUOHJEET 1. Jokainen koulun henkilökuntaan kuuluva on velvollinen antamaan ensiavun. Tarvikkeita löytyy ensiapukaapeista. Tarvittaessa avuksi pyydetään ensiapukoulutuksen saanut henkilö, terveydenhoitaja tai lääkäri (kouluterveydenhoitaja )

11 11 2. Annetaan ensiapu 3. Ensiavun antaja tai terveydenhoitaja järjestää potilaan kuljetuksen päivystyspoliklinikalle tilanteen mukaan joko: - taksilla (puh ) - ambulanssilla (puh. 112) - yksityisautolla 4. Mikäli potilaana on oppilas/opiskelija: - tiedotetaan huoltajalle (hän voi myös viedä potilaan sairaalaan) - tarvittaessa oppilaalle/opiskelijalle on järjestettävä saattaja (opettaja tai muu henkilö) - mikäli kyseessä on koulutapaturma, oppilaasta on tehtävä vahinkoilmoitus vakuutusyhtiölle TAPATURMIEN EHKÄISY Opettajan ja henkilökunnan tulee antaa oppilaille/opiskelijoille riittävät toiminta- ja turvallisuusohjeet kaikissa työskentelytilanteissa tapaturmien ehkäisemiseksi. Laitteissa ja välineissä havaituista vioista ja puutteista on tiedotettava välittömästi vahtimestarille tai rehtoreille. 6.2 Tulipalo TOIMINTAOHJE ALKUTILANTEESSA 1. Välittömästi vaarassa olevat henkilöt on pelastettava ensiksi. 2. Hälytä palokunta puh. 112 ja suorita koulun hälyttäminen tilanteen edellyttämässä laajuudessa keskusradiolla ja varmista että kuulutus menee perille. PALOKUNNAN HÄLYTTÄMINEN Ilmoita palokunnalle seuraavat asiat: - mikä palaa (rakennus, kerros, palavat nesteet, kone, tms.) - missä palaa (osoite; katu, numero) - onko ihmisiä vaarassa - kuka ilmoittaa KOULUN HÄLYTTÄMINEN 1. Hälytä koulun henkilöstö keskusradiolla. Lähetä joku varmistamaan että vaarassa olevalla alueella todella poistutaan luokista.

12 2. Jokainen opettaja huolehtii omat oppilaansa/opiskelijansa koulun pihalle luokan omalle kokoontumispaikalle (liite) 3. Aloita alkusammutus kohteessa olevilla alkusammuttimilla ja jatka sitä niin kauan kuin turvallisesti voit sitä suorittaa. 4. Lisäksi huomioi seuraavat asiat ja tiedota niistä keskusradiossa samalla kun teet hälytyksen henkilöstölle: - ilmanvaihtolaitteet on pysäytettävä - palavaan tilaan johtavat ovet ja ikkunat on suljettava - palolaitosta vastaan on lähetettävä opas tiedottamaan tilanne ja ohjaamaan sammutusyksiköt lyhintä reittiä kohteeseen - anna tehtävät useammalle henkilölle, koska kaikkea et itse voi suorittaa nopeasti 12 PELASTAUTUMISOHJEET 1. Toimi rauhallisesti tulipalon syttyessä ja muissa hätätilanteissa. 2. Kuuntele keskusradiosta annettavia toimintaohjeita. 3. Noudata keskusradiosta ilmoitettavaa poistumisjärjestystä, ellei pakottava syy edellytä muuta menettelyä. Oma-aloitteisesti luokasta poistuminen on opettajan harkinnassa. 4. Opettaja poistuu luokasta viimeisenä. 5. Hätätilanteissa on pelastautuminen tärkeintä. Siksi henkilökohtainen omaisuus (reput, kirjat yms.) jätetään paikoilleen. Mikäli päällysvaatteet ovat matkan varrella, ne voi ottaa mukaan jos sää on kylmä. Puhelimet taskuun. 6. Poistuminen tapahtuu rauhallisesti kävellen. 7. Opettaja huolehtii siitä, ettei poistumisreitille synny ruuhkia. 8. Opettaja seuraa myös naapuriluokkien toimintaa, jotta poikkeuksellisessa tilanteessa pelastautuminen sujuisi turvallisesti. 9. Ulkona opettaja tarkistaa, että kaikki oppilaat/opiskelijat ovat paikalla ja hyvässä kunnossa. Tämän jälkeen opettaja ilmoittaa rehtorille luokan olevan turvassa. Mahdollisesta ensiavun tarpeesta tehdään samalla ilmoitus sammutustyönjohtajalle. Tärkeää on, että opettaja pitää luokkansa yhtenä ryhmänä. 10. Ilman lupaa ei saa palata koulurakennukseen, eikä mennä kotiin. 11. Mikäli poistumista ei voida suorittaa normaalia reittiä käyttäen, pelastautuminen tapahtuu palokunnan avulla. - pyri ilmoittamaan palokunnalle olinpaikkasi - muista, että turvallisin paikka on yleensä luokka - luokassa odottelun turvallisuutta lisää, kun tukitaan oven raot ja kastellaan ovea tarvittaessa - palokunta ehtii paikalle viimeistään noin 10 minuutissa

13 12. Rehtori tai muu vastuuhenkilö on välittömässä yhteydessä sammutustyönjohtajaan. Mikäli keskusradio ei toimi, annetaan hälytysmerkki pillillä tai megafonilla. Tällaisessa tilanteessa opettaja joutuu suorittamaan tilanteen arvioinnin tiedustelun perusteella Kaasuvaara Yleisen hälytysmerkin kuuluessa: 1. Siirry sisälle! 2. Pysy sisällä! 3. Pysäytä ilmastointi. 4. Sulje ovet, ikkunat ja tuuletusluukut. 5. Tiivistä ovien ja ikkunoiden raot. 6. Avaa radio ja toimi radiossa annettujen ohjeiden mukaan. 6.4 Rikokset Koulurakennuksessa on hälytinjärjestelmä. Lisäksi koulua vartioi koiravartio. Piha ja ympäristö on valaistu hämäräaikaan ilkivallan ja rikosten ehkäisemiseksi. Koulun ulkoaluetta sekä koulun sisätiloja valvotaan nauhoittavalla valvontakamerajärjestelmällä. 7. SUOJELUORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖN TEHTÄVÄKUVAUKSET 7.1 Suojelujohtaja Yläkoulun rehtori Juha Piirala ( ) Vastaa suojelutoiminnan suunnittelusta ja organisaation toiminnasta koulun alueella sekä pitää tarvittavat yhteydet alan viranomaisiin. Vastaa siitä, että koulun tilat ovat määräysten ja suojeluohjeiden mukaisessa kunnossa. Huolehtii pelastussuunnitelman tarkistamisesta ja päivittämisestä määrävälein sekä toiminnan muuttuessa. Huolehtii, että pelastussuunnitelmaan liittyvät merkittävät muutokset ilmoitetaan palolaitokselle. Edistää eri tavoin turvallisuustietoutta ja -valmiutta niin suojeluorganisaation kuin myös koulun koko henkilökunnan keskuudessa. Järjestää käytännön harjoituksia yhteistyössä palolaitoksen kanssa. Johtaa sammutus- ja pelastustoimintaa ennen palokunnan saapumista. Toimii onnettomuustilanteessa koulun tiedottajana yhdessä kunnan johdon ja pelastustoiminnan johtajan kanssa.

14 14 Toimii avainkontrollin vastuuhenkilönä. 7.2 Apulaissuojelujohtaja Lukion rehtori Minna Kemppainen ( ) Johtaa koulun onnettomuuksia ehkäisevään työpaikkasuojelua ja tekee esityksiä turvallisuustason parantamiseksi. Huolehtii, että palo- ja henkilöturvallisuutta vaarantavat epäkohdat korjataan tai poistetaan. Valvoo alkusammutuskaluston kuntoa ja asianmukaista sijoittamista vahtimestarin/ammattimiehen kanssa. Vastaa henkilöstön ja oppilaiden inventoinnista, jos henkilökunta ja oppilaat joudutaan evakuoimaan rakennuksista. Vastaa ensiapuvälineiden, työssä tarvittavien suojavälineiden sekä vaarallisten aineiden käyttöturvallisuustiedotteiden saatavuudesta. 7.3 Tulityövastaava Yläkoulun vararehtori Kari Toivanen ( ) Vastaa palovaarallisten töiden (tulitöiden) turvajärjestelyiden toteutuksesta kun ne tehdään koulutyönä. Koulun normaalitoimintaan kuulumattomasta tulityöstä vastaa työn tekijä (urakoitsija, tekninen toimi) 7.4. Yleisryhmä Opettajat ja koulunkäyntiavustajat Suorittavat päivittäistä tarkkailua palo- ja henkilöturvallisuutta vaarantavien epäkohtien poistamiseksi. Tekevät ehdotuksia paloturvallisuuden tehostamiseksi. Toimivat tulipalo- tai muussa onnettomuustilanteessa ensiapu-, sammutus- ja pelastustehtävissä suojelujohtajan alaisuudessa. Evakuointitapauksessa inventoivat oppilaat koulun kokoontumispaikalla. Huolehtivat, että ensiapuvälineitä on saatavilla niille kuuluvista paikoista Vahtimestari Toivo Pikkarainen ( ) Huolehtii sammutus- ja pelastuskaluston asianmukaisesta kunnosta, käyttövalmiudesta ja määräaikaistarkastuksista. Vastaa palavien nesteiden varaston kunnosta.

15 Vastaa ovien lukitusten sekä murtosuojausjärjestelmien toimivuudesta Suojeluvalvojat Siistijät, kuraattori, terveydenhoitaja ja keittiöhenkilökunta Suorittavat omalla vastuualueellaan päivittäistä turvallisuustarkkailua ja huolehtivat, että turvallisuutta vaarantavat epäkohdat korjataan tai poistetaan. Vastaavat omalla vastuualueellaan alkusammutuksesta, evakuoinnista ja hätäilmoituksen tekemisestä tilanteen mukaan. Poistuvat itse viimeisenä omalta vastuualueeltaan. Huolehtivat, että ensiapuvälineitä on saatavilla niille kuuluvista paikoista Väestönsuojan hoitaja Vahtimestari Toivo Pikkarainen ( ) vastaa väestönsuojan ylläpidosta ja sen pitämisestä määräysten edellyttämässä kunnossa tekee väestönsuojan käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaiset vuositarkastukset ja huollot vastaa väestönsuojan käyttökuntoon laittamisesta niin käskettäessä sekä toiminnasta suojautumisen aikana 7.8. Kunnan työsuojeluhenkilöstö Työsuojelu / turvallisuus Työsuojelupäällikkö Juha Pesonen puh Työsuojeluvaltuutettu Minna Kinnula puh varavaltuutettu Pirkko Manelius puh varavaltuutettu Sirpa Uurtamo puh Työsuojeluvaltuutettu Sirkka Kangaspuoskari puh varavaltuutettu Anita Rintamäki 2. varavaltuutettu Päivi Kivelä puh Työsuojeluvaltuutettu Eija Jurvanen puh varavaltuutettu Liisi Teittinen 2. varavaltuutettu Eija Siira Työsuojeluvaltuutettu toimihenkilöt Maria Piirala puh varavaltuutettu toimihenkilöt Juha Piirala puh

16 Ensiapukoulutusta saaneet henkilöt Vähintään EA 1 tai vastaava Rehtorit Juha Piirala, Kari Toivanen, Minna Kemppainen Kouluterveydenhoitaja Marika Sipola Kuraattori Tanja Westman Opettajat ja muu henkilökunta: hätäensiapukoulutus tai EA1 kaikille lv työssä olleilla. 8. PELASTAUTUMISTIET JA KOKOONTUMISPAI- KAT 8.1 Poistumistiet (merkitty koulun pohjapiirustukseen) 1. Luokat poistuvat samasta ulko-ovesta, jota käyttävät normaaliin välituntiliikenteeseen. Toissijaisena poistumistienä ovat muut käytettävissä olevat sisäänkäynnit. 2. Opettajainhuoneesta ja hallintotiloista poistutaan yhdyssiiven ulko-ovista. Varatienä ovat muut käytettävinä olevat sisäänkäynnit. Hätäpoistumistienä toimivat alakerran ikkunat. 3. Ruokalasta poistutaan ruokalan takaovesta tai pääovesta. Varatienä ovat muut käytettävissä olevat sisäänkäynnit. Hätäpoistumistienä toimivat ikkunat. 4. Liikuntasaleista poistutaan salissa olevan varatien tai pääoven kautta. Juhlien yhteydessä ei saa tukkia poistumisteitä esim. istuimilla. Varatienä ovat muut käytettävissä olevat sisäänkäynnit. 5. Teknisen työn luokasta poistutaan alakerran rotkonpuoleisesta päätyovesta tai tilaan johtavan nosto-oven tai varaston ovien kautta. Hätäpoistumistienä toimivat ikkunat. 8.2 Kokoontumispaikat (merkitty koulun pohjapiirustukseen) Yläkoulun tiloissa opiskelevat oppilaat kokoontuvat yläkoulun takana olevalle urheilukentälle. Kovalla pakkasella tai muuten huonojen olosuhteiden vallitessa kokoontumispaikka on kulttuurikeskus Koivun ja tähden auditorio ja aula. Evakuointikuulutuksessa

17 ilmoitetaan mikäli kokoontumispaikka on Koivu ja Tähti. Lukion tiloissa opiskelevat kokoontuvat Muhoksen yläkoulun ja lukion koulukyytipysäkille HÄTÄMERKIT Väestöä varoitetaan uhkaavasta vaarasta yleisellä vaaranmerkillä, joka on yhden minuutin pituinen nouseva ja laskeva tai katkonainen. Äänimerkissä nousevan jakson tai piippauksen pituus on 7 sekuntia ja laskevan jakson pituus samoin 7 sekuntia. Yleiseen vaaranmerkkiin liittyy aina radiossa annettava pelastuspalvelun hätätiedote, jossa kerrotaan vaaranmerkin antamisen syy sekä annetaan tarvittavat toimintaohjeet. Vaaran loppumisesta tiedotetaan minuutin mittaisella yhtäjaksoisella soitolla. Koulun hälytys suoritetaan keskusradion kautta. Jos keskusradio ei toimi, käytetään muuta tarkoituksenmukaista keinoa (pilli, megafoni). 10. POISTUMISHARJOITUKSET JA HENKILÖSTÖN KOULUTUS Koulussa harjoitellaan poistumista palavasta rakennuksesta kerran lukuvuodessa. Harjoituksen ajankohta merkitään työsuunnitelmaan. Poistumisohjeet sijoitetaan keskusradion välittömään läheisyyteen sekä luokkiin Pelastussuunnitelman jako opettajakunnalle Hätäilmoitusoppaan jako koulun yleisiin tiloihin EA1 koulutus osalle henkilökuntaa (7 henkilöä) Poistumisohjeet yläasteen tiloihin Poistumisohjeet lukion tiloihin Poistumisharjoitus yläkoulu ja lukio Poistumisharjoitus yläkoulu ja lukio Poistumisharjoitus yläkoulu ja lukio Poistumisohjeiden päivitys ja Alkusammutuskoulutus paloasemalla poistumisharjoitus

18 Vss-varaus (=VAP) Muu koulutus Ensiapukurssi 1/2/3 Alkusammutus Turvallisuuspäällikön peruskurssi perehdyttäminen 18 Turvallisuuspäällikkö /EA1 Juha Piirala Apulaissuojelupäällikkö Minna Kemppainen /EA1 Opettajat /muu henkilökunta Katja Aapajärvi Reetta Aho Sanna Anttila Irmeli Fredriksson Pasi Harjunen Anne Hannuniemi Hannemari Heikkinen Tarja Heinonen-Seppä Anna-Liina Holma Anna-Maija Hoppa Kaisa Jaako Vuokko Jokilehto Hanne Juujärvi Mika Kalliokoski Kaisa Karppinen Anne Kinnunen Helena Leskelä Mika Lukkarila Marja Mäki Merja Makkonen Riitta Mustikka-Orava Anita Niemelä 2004 Arja Nyyssölä Johanna Ollakka Janika Paavilainen Toivo Pikkarainen Kunnan valmiussuunnittelun peruskurssi

19 19 Tuula Pikkarainen Eila Puhakka Kirsi Pönkänen Reino Ronkainen Olli Saikkonen Johanna Suomela Timo Saarinen Marja Leena Savolainen Ulrika Seppänen Vuokko Tauriainen Kari Toivanen , Juho Viinikanoja Jenni Vahtola Alli Vääräniemi Mari Ylitalo /EA1 Väestönsuojan hoitaja Toivo Pikkarainen Muu henkilökunta Kouluterveydenhoitaja Ensiapukoulutus Marika Sipola Koulutusseurannan päivitykset Juha Piirala Juha Piirala

20 11. SUOJELUMATERIAALI Sekä yläasteen että lukion käyttöön on varattu suojelutarvikkeita ja välineitä, joita tulee käyttää vaaratilanteissa. Kartta suojelutarvikkeiden sijainnista liitteenä 1. Turvallisuushenkilöstön materiaali suojanaamari ja vss suodatin Määrä Taloon tarvittava määrä Talossa oleva materiaali 1 / org. jäsen 2 Suojakypärä 1 / org. jäsen 2 Suojalasit 1 / org. jäsen 2 Suoja-asu + kumis. 1 / org. jäsen 0 Suojakäsineet 1 / org. jäsen 0 Ensiapulaukku 1 1 Ensiside 1 / org. jäsen 2 Joditabletit 2 / hlö? Säteilymittari (annosta ja annosnopeutta mittaava), 1 / laitos 0 Turvallisuussuunnitelma -opas 1 1 Puute Väestönsuojan materiaali Määrä/ suoja Taloon tarvittava määrä Talossa oleva materiaali Baarit+2 huopaa huovat puuttuvat Suojasidepakkaus Vedensäilytysaine, vesisäiliön tilavuuden 10g 100g/10000 ltr Puute tarroina mukaan Rautakanki Pistolapio 1 1 Suojan merkitsemiskilpisarja Käsivalaisin 1 / org. jäsen 2 2 ei paristoja Vss käsivarsinauha 1 / org. jäsen 1 0 Suojan käyttöopas Sankoruisku Suojan työkalut x pajavasara x katkaisutaltta x piikkitaltta x voimaleikkuri x kirves x sorkkarauta x käsisaha x ristipääruuvitalttpio x kenttäla- x ruuvitaltta x nauloja x vasara x rautasaha + 5 x pelastusköysi x puukko varaterää x jakoavain linjapihdit pakkausteippiä kantovaate trasseli 2 rll Puuttuvan materiaalin hankinta:

21 21 Lukuvuosittain tarkistus syyskuussa 12. TOIMINTA POIKKEUSOLOISSA Taustaa Yritysten ja laitosten pelastus- / turvallisuusorganisaatiot toimivat osana omatoimista varautumista. Omatoiminen varautuminen on jatkuvaa jo normaaliaikana. Lain mukaan omatoimisen varautumisen järjestämistä valvovat ja ohjaavat pelastusviranomaiset. Yleisen väestönsuojelun organisaatiot voidaan ottaa käyttöön mm. poikkeusoloissa. Tällöin omatoiminen suojelu siirtyy normaalista viranomaisohjauksesta yleisen väestönsuojelun ohjaukseen. Tämän jälkeen suojeluvelvolliset yritykset, laitokset ja asuinyhteisöt saavat heitä koskevat käskyt ja ohjeet kyseisen kunnanosan tai kaupunginosan suojeluyksiköltä, -lohkolta tai piiriltä. Käytännön toteutus suojelutoiminnassa jää kuitenkin laitoksille ja yrityksille. Poikkeusoloissa kunnan väestönsuojelua johtaa kunnan väestönsuojelun johtokeskus Poikkeusolojen organisaation yhteystiedot Organisaation osa Nro Osoite Yhteystieto Kunnan johtokeskus 1 Leppiniementie 70, Muhos puh puh Suojelulohko 1 Koivu ja Tähti kulttuurikeskus Muhostie 2, Muhos puh puh Suojeluyksikkö lukio Muhostie 5 puh puh Lähin ensiapupaikka Suojeluyksikön kokoontumispaikka Suojelulohkon kokoontumiskeskus Kouluterveydenhoitaja Lukio Kirkonkylän koulu, Veturitie Toiminnan jatkaminen poikkeusoloissa Poikkeusoloja ovat: sota, sodan uhka tai sen jälkitila muiden valtioiden välinen sota tai sodanuhka

22 22 taloudellinen kriisi suuronnettomuus Yleisesti poikkeusolot voidaan määritellä tilanteeksi, jossa tapahtumia ei kyetä hallitsemaan normaaliajan lainsäädännöllä. Viranomaisten toimintavaltuuksia tehostetaan ottamalla käyttöön mm. valmiuslain, puolustustilalain sekä pelastuslain poikkeusoloja koskevia säädöksiä. Poikkeusoloista huolimatta lähtökohtana on, että yhteiskunnan toimintoja pyritään jatkamaan kuten normaalioloissa. Onko yrityksen / laitoksen toiminta puolustustaloudellisen suunnittelutoimikunnan tärkeys luokittelema? Kuinka toimintaa jatketaan poikkeusoloissa? Toimintaa jatketaan mahdollisimman pitkälle kuten normaalioloissa Väestönsuojat on ei ole Väestönsuojan käyttökuntoon laitto suojautumista varten on voitava toteuttaa 24 tunnissa. 50 % suojan lattia-alasta on oltava aina vapaana tavaroista. Väestösuojan käyttökuntoon laitossa noudatetaan suojan käyttö- ja huolto-ohjetta (löydyttävä väestönsuojasta). suoja 1 suoja 2 suoja 3 Suoja 4 suoja 5 suojan tunnus suojaluokka K valmistumisvuosi 2001 tilaa m 2 24,5 m 2 tilaa? hengelle 40 Miten ja minne väestönsuojan tavarat tyhjennetään? Tavarat tyhjennetään lähistöllä sijaitseviin luokkahuoneisiin Tilapäiset suojat ja säteilysuojat Tilapäisten suojatilojen tarpeellisuus korostuu erityisesti säteilyonnettomuustilanteissa, mutta niillä on merkitystä myös erilaisia asevaikutuksia vastaan. Tilapäisten suojatilojen rakentamismahdollisuudet sekä ohjeet niiden rakentamisesta tulisi selvittää, mikäli yrityksellä tai laitoksella ei ole käytettävissä varsinaisia väestönsuojatiloja. Tilapäisen suojan paikkaa valittaessa on hyvä kiinnittää seuraaviin tekijöihin huomiota: Mitä pidempi matka on säteilyn lähteeseen (ulkoilmaan), sitä heikompi säteily on. Säteily heikkenee aikanaan kun aika seitsenkertaistuu, säteily heikkenee kymmenenteen osaansa.

23 23 Väliaine heikentää säteilyä. Suojatilan on voitava eristää ulkoilmasta ts. suojan on oltava tiivis. Suojatilaa tulisi varata vähintään 1,5m2 / henkilö. Suojan koon tulisi olla vähintään 15 m2. Onko talossa tilapäissuojaksi soveltuvia tiloja? on ei ole Tilapäissuojaksi soveltuvaa tilaa on: m 2 Tilapäissuojien sijainti henkilölle Henkilömäärät Yläasteen kellarikerroksen varasto- ja pukeutumistilat. Lukion kellaritilat. Kuinka tilapäinen suoja muodostetaan? Tilat eristetään ulkoilmasta tiivistämällä ilmanvaihtokanavat ja ovi- ja ikkuna-aukot.

24 LIITTEET Yhteystietoja Kiinteistön käyttö, ylläpito ja vikailmoitukset Tehtävä Nimi ja osoite Yhteystieto Kiinteistöhuolto/ talonmies Ilpo Leinonen puh Isännöitsijä Esko Leinonen puh Vahtimestari Toivo Pikkarainen puh Avainkontrollin Juha Piirala puh vastuuhenkilö Kunnan tietoturvallisuudesta vastaava Markku Kilpua puh Lukion ja yläasteen tietoturvallisuudesta Mika Lukkarila puh vastaava Vartioliike POKO puh Tulityöluvat Sähkölaitoksen vikailmoitukset Vesilaitoksen vikailmoitukset puh. Esko Leinonen puh Esko Leinonen puh Kaukolämmön Vikailmoitukset Esko Leinonen puh Purunpoisto Esko Leinonen puh Turvalaitteistojen ja välineistön ylläpito Ensiapuvälineiden hoitaja Kouluterveydenhoitaja Marika Sipola puh Alkusammutusvälineistön hoitaja Toivo Pikkarainen puh

25 Paloilmoitinlaitteiston hoitaja puh. 25 Turva- ja merkkivalokeskuksen hoitaja puh. Murtosuojauslaitteiston hoitaja POKO puh Muut yhteistyötahot Työterveyshuolto/lääkäri Pentti Lerssi puh Työterveyshoitaja Mirja Maksimainen puh Vakuutusyhtiö Vakuutusyhtiö IF puh puh

26 Uuden työntekijän perehdyttäminen (lomake) Työntekijän nimi Työtehtävä Työsuhteen aloituspvm. Aihe OK Huomioitavaa Kouluttaja Yrityksen esittely - toimiala ja toiminta - henkilökunta - asiakkaat - esittelykierros Hallinnolliset asiat - palkka-asiat ja todistukset - työaika - lähin esimies - työterveyshuolto Oma tehtävä - työtehtävän esittely - tarvittava ohjeistus - koneiden ja laitteiden käyttö Työsuojelu - työsuojelupäällikkö ja -valtuutettu - turvallisuusvälineet - tehtäväkohtaiset ohjeet - vaaralliset kemikaalit - käyttöturvallisuustiedotteet Oleminen rakennuksissa - lukitukset - paloilmoitin - sprinkleri - murtosuojaus Tietoturvallisuus - salasanat ja käyttöoikeudet - asiakirjojen säilytys ja hävittäminen - ulkoinen tiedottaminen Toiminta onnettomuustilanteessa - hälytysjärjestelyt - ilmoittaminen onnettomuudesta - ensiapuvälineet - hätäilmoituksen tekeminen - toiminta tulipalon sattuessa - pelastussuunnitelman esittely Muuta - harrastustoiminta / vapaa-aika - virkistystoiminta - muut aktiviteetit Paikka ja aika Uuden työntekijän allekirjoitus

27 Turvallisuustarkastus (lomake) tarkastettava kohde ok vika Uloskäytävät ja varatiet ovat vapaana tavaroista Poistumistiemerkinnät ovat puhtaat ja paikallaan eikä niitä ole peitetty Uloskäytävillä sijaitsevat ovet on avattavissa ilman avainta (työaika) Alkusammutusvälineet ovat toimintakunnossa merkityillä paikoillaan Käsisammuttimien määräaikaistarkastukset on suoritettu Sammuttimien edustat ovat vapaana tavaroista Sammuttimien merkinnät ovat puhtaat ja paikallaan eikä niitä ole peitetty EA-välineitä on saatavilla ensiapukaapeista. EA-välineiden päiväykset ja pakkaukset ovat kunnossa Käyttökelpoisia henkilösuojaimia on riittävästi saatavilla Ylimääräinen (tarpeeton) palava materiaali on poistettu sisätiloista Rakennusten ulkoseinustoille ei ole kertynyt tavaraa (tuhopolttojen ehkäisy) Ilmanvaihtokonehuoneissa, varavoimakonehuoneissa, sähköpää- ja ryhmäkeskuksissa ei varastoida tiloihin kuulumatonta tavaraa Kiinteistön osoitemerkinnät ovat paikallaan Pelastustiet ovat avoimet Piha-alueiden aitaus, opasteet ja valaistus ovat kunnossa Talotikkaat, lapetikkaat ja kattosillat sekä kiinnityspisteet ovat kunnossa Palo-ovet pidetään suljettuna Palo-ovet sulkeutuvat ja salpautuvat tiiviisti Osastointi on ehyt ja läpiviennit on tiivistetty Vaaralliset aineet säilytetään niin, etteivät asiattomat pääsen niihin käsiksi Vaarallisten aineiden astiat ovat hyllyillä eikä vuotoja esiinny Vaarallisten aineiden merkinnät ja käyttöturvallisuustiedotteet on päivitetty ja paikallaan Vaarallisia aineita on työpaikalla vain päivittäin tarvittava määrä, loput ao. varastossa Sähkömoottorien tuuletus on esteetöntä Viallisia tai puutteellisia sähkölaitteita/ -johtimia ei esiinny Kiinteät sähköasennukset ovat asianmukaisesti kiinnitettynä Sähkökeskuksien edustat ovat vapaana tavaroista Ulko-ovien mekaaninen lukitus on kunnossa Aina lukossa pidettävät ovet (sekä ulko- että sisäovet) ovat lukossa Ilmoitustauluilla esitettävät turvallisuusasiat ja toimintaohjeet ovat paikallaan ja päivitetty Henkilökunta hallitsee alkusammutuksen, hätäilmoituksen tekemisen, toimenpiteet onnettomuustilanteissa sekä kuultaessa yleinen vaaranmerkki Turvallisuus- ja apulaisturvallisuuspäällikkö tarkastaa Turvallisuusorganisaation henkilöstöluettelo on päivitetty Kiinteistön turvallisuuslaitteistoihin liittyvät ylläpitovastuut on päivitetty Pelastussuunnitelma on keskeisiltä osiltaan päivitetty Tulityöluvat, lupamenettely ja tulitöiden tekemiseen liittyvät turvajärjestelyt ovat kunnossa Avainkontrollia noudatetaan Palotarkastuksessa havaitut puutteet on korjattu Asiapapereiden säilytystä ja hävittämistä, kulkuoikeuksia sekä salasanoja ja käyttöoikeuksia koskevat järjestelyt ovat kunnossa Suojelumateriaalin määrä, laatu, kunto ja sijoitus ovat kunnossa (väestönsuojien hoitajat) pvm:..20 Tarkastuspäivämäärä ja suorittajat

28 Tuntomerkit varkaus- ja ryöstötilanteessa (lomake) Paina mieleesi ja kirjaa tuntomerkit Sukupuoli Mies Nainen Ikä Pituus Paino Vartalo Hoikka Tanakka Lihava Normaali Ääni Korkea/ kimeä Matala Hiljainen Heikko Selkeä Soperteleva Pehmeä Miellyttävä Puhe Nopeaa Hidasta Huolellista Selvää Kiroilevaa Änkyttävää Sopottavaa Vääristynyttä Päähine Lippalakki Hattu Pipo Huivi Muu, mikä? Hiukset Pitkät Lyhyet Tummat Vaaleat Parta /viikset Parta Viikset Pulisongit Millaiset? Silmät Siniset Ruskeat Muu, mikä? Kasvot Hampaat Takki /pusero Paita Solmio Kantamus Ase Housut Jalkineet Kädet Liikkuminen Kulkuneuvo Rekisterinumero Merkki/ malli/ väri Poistumissuunta Muut havainnot (henkilön vaatimukset, puhelimitse tehdyssä uhkauksessa taustaäänet ym ) Nimi: Pvm:..200 Klo:

29 Ilmoita ryöstö- tai varkaustilanteesta poliisille, pelastus- / turvallisuuspäällikölle ja omalle esimie- Toiminnassa käytetään seuraavia vaarallisia aineita Aineen nimi Vak- Ainemäärä Varastointi- ja käyttöpaikka 29 Onnettomuusuhka Tapahtuman syy ja vaikutukset Hallintamenetelmät Kehityssuunnitelma Kommentti [JL1]: hellesi Onnettomuusuhkien kartoitus ja analysointi Laitoksen palo- ja henkilöturvallisuuslaitteistojen sekä muiden laitteistojen ylläpitovaatimukset Alkusammutusvälineet Sammuttimet on huollettava jokaisen käytön jälkeen. Käsisammuttimien tarkastusväli on kaksi vuotta, ulkona olevat vuoden välein. Paloilmoitinlaitteisto laitteistoon täytyy tehdä määräaikaishuollot. Kaikista toimenpiteistä on Paloilmoitin laitteisto on koekäytettävä vähintään kerran kuukaudessa. Lisäksi pidettä- Turva- ja merkkivalokeskus Ilmanvaihtohormiston puhdistus Sähkötarkastus vä päiväkirjaa. Laitteistolle on nimettävä ja koulutettava hoitaja. Turvavalokeskuksen akut on koestettava 30 minuutin kuormitustestillä vähintään neljä kertaa vuodessa. Tehdyistä koestuksista on pidettävä päiväkirjaa. Laitteisto on pidettävä toimintakunnossa. Ilmanvaihtokanavien puhdistusväli on enintään 10 vuotta (SM:n asetus ilmanvaihtolaitteistojen puhdistuksesta). Sähkötarkastus on tehtävä enintään 10 vuoden välein. Kiinteistön omistaja on velvollinen huolehtimaan, että yllämainitut toimenpiteet suoritetaan Vaaralliset aineet

30 ryhmä (litraa) 30 Teknisen työn luokka. Erillisenä liitteenä tämän asiakirjan lopussa. LIITE 1. Kemian luokan varasto. Erillisenä liitteenä tämän asiakirjan lopussa. LIITE 2. Lukion kuvaamataidon luokka. Erillisenä liitteenä tämän asiakirjan lopussa. LIITE 3. Yläasteen kuvaamataidon luokka. Erillisenä liitteenä tämän asiakirjan lopussa. LIITE 4. Käyttöturvallisuustiedotteita säilytetään: Yläasteen kemian luokan varastossa ja lukion kemian luokan varastossa. Lisätiedot: Tilojen käyttö, lukitus ja kulunvalvonta

31 31 Yleiset periaatteet tilojen lukituksessa Normaali työaika klo Luokkien ovet lukittuina välitunneilla. Avainkontrolli Avainten haltijat merkitty kansliassa olevaan listaan. Ovien avaus aamulla klo 7.00 Ensimmäisenä töihin saapuva avaa oven. Ovien lukitseminen ja ylimääräisten valojen sammuttaminen klo Vahtimestari Topi Pikkarainen lukitsee ovet ja sammuttaa ylimääräiset valot klo 16. Iltakäyttäjät huolehtivat erikseen osaltaan em. seikoista. Siivous ja kiinteistönhuolto klo Ilta- ja viikonloppukäyttö klo Pääosin iltakäyttöä Ovet / tilat jotka on pidettävä aina suljettuna Koko kiinteistö suljettuna / Seuraavat ovet on pidettävä pääsääntöisesti aina lukittuna: - palo-ovet - sähkötilojen ovet - ilmanvaihtokonehuoneiden ovet 1. yläaste Ilmanvaihtohuone, sulaketaulut 2. hallinto Ilmanvaihtohuone, sulaketaulut 3. lukio Ilmanvaihtohuone, sulaketaulut Lisätiedot Vaaralliset aineet (LIITTEET 1-4)

32 Asemapiirros Rakennuksen pohjapiirros liitteenä

33 Toimintaohjeet ylioppilaskirjoitusten aikana LIITE MUHOKSEN YLÄKOULUN JA LUKION PELASTUSSUUNNITELMAAN Toimintaohjeet ylioppilaskirjoitusten aikana Lähtökohtaisesti noudatetaan koulun pelastussuunnitelmaa (hälytyksen suorittaminen, rakennuksesta poistuminen, kokoontumispaikat ja toiminta kriisitilanteessa). Ylioppilaskirjoitusten erillinen ohjeistus kattaa toiminnan kirjoitusten ollessa käynnissä. Tämä ohjeistus koskee toimintaa sekä Muhoksen lukion liikuntasalissa että toimintaa muissa mahdollisissa koulun tiloissa, joissa ylioppilaskirjoituksiin liittyviä kokeita järjestetään. Tarvittaessa rehtori antaa erilliset pelastusohjeet, mikäli koepaikka sijaitsee koulualueen ulkopuolella. Kaikissa vaara- tai häiriötilanteissa pöytäkirjanpitäjä (valvoja I) ottaa välittömästi yhteyttä rehtoriin tai hänen sijaiseensa! 1. rehtori Minna Kemppainen vararehtori Kaisa Jaako Lievässä häiriötilanteessa: 1. pöytäkirjanpitäjä voi keskeyttää kokeen 2. kokelaat laittavat paperit nurinpäin pöydälle 3. kynät pöydille 4. ei keskustelua Mikäli tilanne vaatii salin tyhjentämistä: 1. rehtori tai rehtorin sijainen määrää evakuoinnin (ilman erillistä rehtorin tai rehtorin sijaisen lupaa salista saa poistua vain ilmeisen välittömän vaaran uhatessa kokelaita ja koulun henkilökuntaa) 2. pöytäkirjanpitäjä antaa tilanteeseen liittyvän ohjeistuksen ja kirjaa kokeen keskeytymisen * 3. valvojat ohjaavat kokelaat ulos 4. kokelaat eivät saa keskustella toistensa tai valvojien kanssa Poistumistiet: 1. virallinen poistumisreitti (ulko-ovi salin pääoven vieressä) 2. liikuntasalin pukuhuoneiden kautta (kellaritilat) Henkilökunta opastaa opiskelijat pois rakennuksesta, ketään ei saa päästää suoraan kotiin. Opiskelijoiden poistuminen tapahtuu kokeen pöytäkirjanpitäjän johdolla. Käytä lähintä turvallista pohjapiirustukseen merkittyä poistumistietä (ensisijaisesti koulun sivuovi liikuntasalin etuoven tuntumassa ja toissijaisesti pukuhuoneisiin vievä ulko-ovi kellaritiloissa). Kokoontumispaikka: Muhoksen yläkoulun ja lukion koulukyytipysäkki!

34 34 * Koetta valvovien henkilöiden tehtävät evakuointitilanteessa: Pöytäkirjanpitäjä Muut valvojat 1. Ennen evakuointia pöytäkirjanpitäjä ilmoittaa kokelaille, että he eivät saa keskustella keskenään tai muiden henkilöiden kanssa evakuoinnin aikana. 2. Kokelaat kokoavat kaikki kokeissa käytössään olevat paperit ja antavat ne valvoville opettajille, jotka huolehtivat niistä evakuoinnin aikana. Pöytäkirjanpitäjä ohjeistaa koepapereiden keräämisen. 3. Kokelaat ottavat mukaansa kirjoitusvälineet, eväät ja mahdollisuuksien mukaan ulkovaatteensa, mutta ei matkapuhelimia. Mikäli koetila on tyhjennettävä nopeasti, kokelaat huolehtivat siirtymisen aikana itse omista koepapereistaan ja eväistään. 4. Kokelaat siirtyvät valvojien johdolla ryhmissä kokoontumispaikkaan tai varatilaan. 5. Pöytäkirjanpitäjä ilmoittaa käytettävät poistumistiet ja kokoontumispaikan tai varatilan. 6. Kokoontumispaikkana käytetään tavanomaista kokoontumispaikkaa. Rehtori tai rehtorin sijainen voi kuitenkin antaa erillisen määräyksen käyttää kokoontumispaikkana koulun lähellä sijaitsevaa tilaa tai luokkaa. 7. Pöytäkirjanpitäjä huolehtii mukaan pöytäkirjan, kokeesta poistuneiden vastauspaperit ja muun materiaalin (kuuntelussa CD:n, varapaperit jne.). 8. Pöytäkirjaan merkitään kokeen keskeytymisaika. 9. Pöytäkirjanpitäjä tarkistaa kokoontumispaikalla, että kaikki kokelaat ja valvojat ovat päässeet ulos ja ovat paikalla. 10. Pöytäkirjanpitäjä pyytää lisäohjeistuksen rehtorilta tai hänen sijaiseltaan. Rehtori tai hänen sijaiseensa ilmoittaa kokeen jatkamispaikan/varatilan. Ensisijaisena varatilana toimii kulttuurikeskus Koivun ja Tähden auditorio. 11. Varatilassa pöytäkirjanpitäjä määrää kokelaille uudet istumapaikat sekä jakaa muiden valvojien avustamana kokelaille heidän vastauspaperinsa ja koetehtävät. 12. Pöytäkirjanpitäjä kirjaa kokeen jatkumisajan varatilassa. 1. Avustavat pöytäkirjanpitäjää evakuoinnissa. 2. Keräävät kokelaiden koepaperit koetilassa. 3. Ohjaavat kokelaat kokoontumispaikalle tai varatilaan pöytäkirjanpitäjän ohjeiden mukaisesti. Kaikesta tiedottamisesta ja lisäohjeista vastaa rehtori tai hänen sijaisensa (mm. yhteys ylioppilastutkintolautakuntaan, tiedottaminen lehdistölle, eväshuollon järjestäminen varatilassa jne.).

35 Olen tutustunut Muhoksen yläkoulun ja Muhoksen lukion pelastussuunnitelmaan 35 Päiväys nimi

36 Päiväys nimi 36

AS OY LAHDEN MATTSSONIN KULMAN PALO- JA HENKILÖTURVALLISUUS

AS OY LAHDEN MATTSSONIN KULMAN PALO- JA HENKILÖTURVALLISUUS As Oy Lahden Mattssonin Kulma PELASTUSSUUNNITELMA 1(5) AS OY LAHDEN MATTSSONIN KULMAN PALO- JA HENKILÖTURVALLISUUS Turvallisuusjärjestelyjen organisointi 1. Johdanto 2. Henkilöstö 3. Tietoja kiinteistöstä

Lisätiedot

Paraistentie 18 & 19 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

Paraistentie 18 & 19 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Paraistentie 18 & 19 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Johdanto: Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden omatoimiseen suojeluun, ennalta

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Kohteen nimi Kadunnimi ja numero Postinumero ja kaupunki

PELASTUSSUUNNITELMA. Kohteen nimi Kadunnimi ja numero Postinumero ja kaupunki PELASTUSSUUNNITELMA Kohteen nimi Kadunnimi ja numero Postinumero ja kaupunki Päiväkodin johtaja Turvallisuusjohtaja Apulaisturvallisuusjohtaja Suunnitteluvelvoite perustuu: Pelastuslaki (468/03) 8 ja 9

Lisätiedot

Asuinkiinteistön pelastussuunnitelma

Asuinkiinteistön pelastussuunnitelma SISÄLLYS KIINTEISTÖN TIEDOT... 3 TURVALLISUUSHENKILÖSTÖ JA SEN KOULUTUS... 3 TALOSSA HUOMIOITAVAT VAARATILANTEET JA TOIMINTA NIIDEN VÄLTTÄMISEKSI... 4 YHTEYSTIEDOT JA TEKNISET TOIMINTAOHJEET HÄTÄTILANTEISIIN...

Lisätiedot

Asunto Oy Siltakyläntie 2

Asunto Oy Siltakyläntie 2 TURVALLISUUS- ja PELASTUSSUUNNITELMA Kiinteistön nimi Asunto Oy Siltakyläntie 2 1. Johdanto Suunnitelman tekemisestä on säädetty pelastuslaissa (468/2003) ja valtioneuvoston asetuksessa pelastustoimesta

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Kauhajoen Teknologiakeskus PELASTUSSUUNNITELMA NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

Kiinteistö Oy Kauhajoen Teknologiakeskus PELASTUSSUUNNITELMA NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Kiinteistö Oy Kauhajoen Teknologiakeskus PELASTUSSUUNNITELMA NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Kiinteistö oy KAUHAJOEN PELASTUSSUUNNITELMA sivu 2 Suunnitteluvelvoite

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT TS AGILITYURHEILUKESKUS OY PELASTUSSUUNNITELMA 1 Johdanto: PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Sivu 1/8 Johdanto: Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden omatoimiseen suojeluun, ennalta ehkäistä

Lisätiedot

Muhoksen yläkoulu Muhoksen lukio

Muhoksen yläkoulu Muhoksen lukio Muhoksen yläkoulu Muhoksen lukio Muhostie 5 15.8.2016 1. PELASTUSSUUNNITELMAN SÄÄDÖSTAUSTA... 4 2. PELASTUSSUUNNITELMAN KOHDE JA LAATIJAT... 5 3. PELASTUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN... 5 4. PELASTUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT AS.. OY MÄKÄRÄN PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Sivu 1/8 Johdanto: Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden omatoimiseen suojeluun,

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi PELASTUSSUUNNITELMA YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi 2 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN YLLÄPITO 3 2. SUUNNITTELUVELVOITE 5 3. HÄTÄILMOITUSOHJE 6 4. ELVYTYSOHJE 7 5. HUOMIOITAVAT VAARATILANTEET

Lisätiedot

Asunto Oy Espoon Rastaspuistontie 8 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

Asunto Oy Espoon Rastaspuistontie 8 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Asunto Oy Espoon Rastaspuistontie 8 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Versio Päiväys Muutos 0.1 2.3.2010 Luonnos 1.0 21.4.2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 1.01 7.3.2011 Päivitetty yhteystietoja

Lisätiedot

Tapiolan Keskuspysäköinti Oy

Tapiolan Keskuspysäköinti Oy Tapiolan Keskuspysäköinti Oy Käyttäjien turvallisuusohjeet Etelätuulentie 1, 12. kaupunginosa, Tapiola 1. Yleistä 2. Kohteen perustiedot 3. Nimetyt henkilöt ja turvallisuusorganisaatio 4. Turvaopasteet

Lisätiedot

As Oy Rommakko PELASTUSSUUNNITELMA 2012

As Oy Rommakko PELASTUSSUUNNITELMA 2012 As Oy Rommakko PELASTUSSUUNNITELMA 2012 Hyväksytty taloyhtiön hallituksessa 27.03.2012 2 Sisällysluettelo KIINTEISTÖN TIEDOT... 3 SUOJELUHENKILÖSTÖ... 3 YHTEYSTIEDOT JA TOIMINTAOHJEET HÄTÄTILANTEISIIN...3

Lisätiedot

PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 1 PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (2004 8 ja 9 ) ja pelastustoimesta

Lisätiedot

112 YLEINEN HÄTÄNUMERO 112

112 YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 SUUNNITTELUN PERUSTEET Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteet kohteessa olevien henkilöiden omatoimiseen suojeluun sekä ennaltaehkäistä - ja ohjata toimimaan oikein vaaraja onnettomuustilanteissa.

Lisätiedot

Eija Paukkuri, kehittämispäällikkö Kasvatus- ja opetuskeskus, Nokia 6.6.2013

Eija Paukkuri, kehittämispäällikkö Kasvatus- ja opetuskeskus, Nokia 6.6.2013 Eija Paukkuri, kehittämispäällikkö Kasvatus- ja opetuskeskus, Nokia 6.6.2013 kuulutusjärjestelmä on puutteellinen tai sitä ei ole kaiuttimia ei ole kaikkiin opetustiloihin ovien lukitus on puutteellinen

Lisätiedot

MARJATILA TYÖNANTAJANA. Majoitustilat ja niille asetettavat vaatimukset. Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen

MARJATILA TYÖNANTAJANA. Majoitustilat ja niille asetettavat vaatimukset. Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen MARJATILA TYÖNANTAJANA Majoitustilat ja niille asetettavat vaatimukset Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Turvallinen työskentely ympäristö? Yhteisillä tiedolla Yhteisillä

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA Kaupunki / kunta: Alavus Kiinteistön / taloyhtiön nimi: Alavuden Vuokra-asunnot Oy, kiinteistöt eritelty luetteloon Laatimispäivämäärä: 6.7.2011/10.10.2011/3.11.2014/24.11.2015

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Asunto Oy Malliyhtiön pelastussuunnitelma. Asunto-osakeyhtiö Malliyhtiö Mallitie 26, 90999 Oulu

PELASTUSSUUNNITELMA. Asunto Oy Malliyhtiön pelastussuunnitelma. Asunto-osakeyhtiö Malliyhtiö Mallitie 26, 90999 Oulu Asunto Oy Malliyhtiön pelastussuunnitelma Asunto-osakeyhtiö Malliyhtiö Mallitie 26, 90999 Oulu PELASTUSSUUNNITELMA Isännöitsijätoimisto Puhelin: 040-5549123 Kauppurienkatu Fax: 08-90100 Oulu Asunto-osakeyhtiö

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA PIENTEN YRITYSTEN JA LAITOSTEN SEKÄ ASUINKIINTEISTÖJEN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

PELASTUSSUUNNITELMA PIENTEN YRITYSTEN JA LAITOSTEN SEKÄ ASUINKIINTEISTÖJEN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN PIENTEN YRITYSTEN JA LAITOSTEN SEKÄ ASUINKIINTEISTÖJEN PELASTUSSUUNNITELMA Yrityksen/ laitoksen/ kiinteistön nimi NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Maatullinaukio

Kiinteistö Oy Maatullinaukio Kiinteistö Oy Maatullinaukio Käyttäjien turvallisuusohjeet Maatullinaukio 10 00750 HELSINKI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Yleistä Kohteen perustiedot Nimetyt henkilöt ja turvallisuusorganisaatio Turvaopasteet Poistumisjärjestelyt

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Yrityksen/ laitoksen nimi

PELASTUSSUUNNITELMA. Yrityksen/ laitoksen nimi PELASTUSSUUNNITELMA Yrityksen/ laitoksen nimi Oulun läänin pelastusliitto / 2001 SISÄLLYSLUETTELO 1. PELASTUSORGANISAATIO JA MUUT TÄRKEÄT YHTEYSTIEDOT...3 1.1. Muita yhteystietoja...4 2. YRITYS TAI LAITOS...5

Lisätiedot

Hyvinvointikeskus Sauvola

Hyvinvointikeskus Sauvola Hyvinvointikeskus Sauvola Käyttäjien turvallisuusohjeet 1. Yleistä 2. Kohteen perustiedot 3. Nimetyt henkilöt ja turvallisuusorganisaatio 4. Turvaopasteet 5. Poistumisjärjestelyt 6. Kokoontumispaikka 7.

Lisätiedot

As Oy Tiistiläntörmä 1 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

As Oy Tiistiläntörmä 1 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT As Oy Tiistiläntörmä 1 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Sivu 1/9 Johdanto: Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden omatoimiseen suojeluun,

Lisätiedot

Asunto-Oy Laurinsataman pelastussuunnitelma ja turvallisuusjärjestelyt

Asunto-Oy Laurinsataman pelastussuunnitelma ja turvallisuusjärjestelyt Asunto-Oy Laurinsataman pelastussuunnitelma ja turvallisuusjärjestelyt Johdanto: Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden omatoimiseen suojeluun,

Lisätiedot

TURVALLISUUS- ja PELASTUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUS- ja PELASTUSSUUNNITELMA TURVALLISUUS- ja PELASTUSSUUNNITELMA Kiinteistön nimi Keskinäinen Kiinteistöyhtiö FASTERVESTOy 1. Johdanto Suunnitelman tekemisestä on säädetty pelastuslaissa (468/2003) ja valtioneuvoston asetuksessa

Lisätiedot

HÄTÄILMOITUS. 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi. Soita hätäpuhelu itse, jos voit.

HÄTÄILMOITUS. 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi. Soita hätäpuhelu itse, jos voit. HÄTÄILMOITUS 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi Soita hätäpuhelu itse, jos voit. Mitä on tapahtunut? Onnettomuus? Sairaskohtaus? Onko ihmisiä vaarassa? Missä? Osoite, osasto, rakennus Vastaa kysymyksiin

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA VÄESTÖNSUOJELUJÄRJESTYS

NAKKILAN KUNTA VÄESTÖNSUOJELUJÄRJESTYS NAKKILAN KUNTA VÄESTÖNSUOJELUJÄRJESTYS 1 NAKKILAN KUNNAN VÄESTÖNSUOJELUJÄRJESTYS, JONKA NAKKILAN KUNNANVAL- TUUSTO ON HYVÄKSYNYT 27. PÄIVÄNÄ TAMMIKUUTA 1992/4 1 VÄESTÖNSUOJELUN PERUSTEET Väestönsuojelun

Lisätiedot

ASUINKIINTEISTÖN OMAVALVONTA

ASUINKIINTEISTÖN OMAVALVONTA Omavalvonnan lakitausta Omavalvonta on pelastuslain 379/2011 78 mukaista valvontaa. Tämän omavalvontalomakkeen täyttäminen ja palauttaminen annettujen ohjden mukaisesti on velvoittavaa. Vastaajan tulee

Lisätiedot

Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio

Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio Oikarinen Pia Minustako rehtori -koulutus Yhteenveto kehittämistehtävän laatimisesta 1. KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio 2. TEKIJÖIDEN NIMET Pia Oikarinen

Lisätiedot

Uloskäytävät ja lukitukset

Uloskäytävät ja lukitukset 2014 Uloskäytävät ja lukitukset Päijät-Hämeen pelastuslaitos 25.11.2014 Sisältö 1. Yleistä... 2 2. Uloskäytävien vähimmäisleveys... 2 3. Kulkureitin pituus... 3 4. Uloskäytävien merkitseminen ja valaiseminen...

Lisätiedot

OHJE TALON / PIENYRITYKSEN TAI LAITOKSEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ

OHJE TALON / PIENYRITYKSEN TAI LAITOKSEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ 1 OHJE TALON / PIENYRITYKSEN TAI LAITOKSEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ SUUNNITELMAN TEKEE KO. KOHTEEN SUOJELUJOHTAJA, JOKA MYÖS SÄI- LYTTÄÄ JA PÄIVITTÄÄ SUUNNITELMAN SEKÄ ESITTELEE SEN TALON

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 22..03..2009 AS OY IIIIRIISRANTA PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Sivu 1/9 Johdanto: Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden omatoimiseen

Lisätiedot

Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa Miksi julkinen hallinto varautuu? Valmiussuunnittelu (valmiussuunnitelma) Yleinen varautumisvelvoite perustuu valmiuslakiin, jonka mukaan valtion viranomaisten

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Paciuksenkatu 21

Kiinteistö Oy Paciuksenkatu 21 Kiinteistö Oy Paciuksenkatu 21 Käyttäjien turvallisuusohjeet 1. Yleistä 2. Kohteen perustiedot 3. Nimetyt henkilöt ja turvallisuusorganisaatio 4. Turvaopasteet 5. Poistumisjärjestelyt 6. Kokoontumispaikka

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Vanajan kirkko Hautausmaantie, 13110, Hämeenlinna Raporttipäivä: 14.01.2014 Tarkastuspäivä: 28.10.2013 Muokkauspäivä: 12.06.2014 2 (14) Vanajan kirkko

Lisätiedot

KAINUUN MATKAILUFOORUMI 260912. Apulaispalopäällikkö Reino Huotari Kainuun pelastuslaitos

KAINUUN MATKAILUFOORUMI 260912. Apulaispalopäällikkö Reino Huotari Kainuun pelastuslaitos KAINUUN MATKAILUFOORUMI 260912 Apulaispalopäällikkö Reino Huotari Kainuun pelastuslaitos Kainuun pelastuslaitos Kuva: Kainuun pelastuslaitos www.kaipe.fi Uutisaiheita Kelomökki syttyi Luostolla www.lapinkansa.fi

Lisätiedot

Asumisyksikkö Muistokatu

Asumisyksikkö Muistokatu Asumisyksikkö Muistokatu Käyttäjien turvallisuusohjeet 1. Yleistä 2. Kohteen perustiedot 3. Nimetyt henkilöt ja turvallisuusorganisaatio 4. Turvaopasteet 5. Poistumisjärjestelyt 6. Kokoontumispaikka 7.

Lisätiedot

VÄESTÖN VAROITTAMINEN

VÄESTÖN VAROITTAMINEN TURVALLISUUSOHJE Liite 2 VÄESTÖN VAROITTAMINEN 1. Yleinen vaaramerkki Yhden minuutin pituinen nouseva ja laskeva ääni, jossa nousevan jakson pituus on 7 sekuntia ja laskevan jakson pituus samoin 7 sekuntia

Lisätiedot

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10. Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.2009 Kirta Nieminen Pt. tuntiopettaja, ruokapalvelut kirta.nieminen@seamk.fi

Lisätiedot

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Pelastuslain 379 / 2011velvoitteet 1. Yleiset velvollisuudet 4 Jokaisen on

Lisätiedot

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelman pikaohjeet

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelman pikaohjeet Mikkelin Jäähalli Pelastussuunnitelman pikaohjeet Mikkelin Jäähalli Yleinen turvallisuusohje YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 TULIPALON SATTUESSA 1. PELASTA välittömässä vaarassa olevat. 2. VAROITA muita vaarasta.

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSSUUNNITELMA Tapahtuma: Osallistujat: Taekwon-do Akatemian leiri noin 200 osallistujaa Ajankohta: 2.11.2007 4.11.2007 Tapahtumapaikka: Järjestäjä: Rajakylän koulu Taekwon-do Akatemia ry -----------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

TALON TURVALLISUUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite: Pelastustoimilaki (561/99) 8 ja 9, Pelastustoimiasetus (857/99) 10 ja 11

TALON TURVALLISUUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite: Pelastustoimilaki (561/99) 8 ja 9, Pelastustoimiasetus (857/99) 10 ja 11 Joensuun aluepalolaitos, Rantakatu 37, 80100 Joensuu 1/8 TALON TURVALLISUUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite: Pelastustoimilaki (561/99) 8 ja 9, Pelastustoimiasetus (857/99) 10 ja 11 Kiinteistön nimi ja

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012.

PELASTUSSUUNNITELMA. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012. 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite) Suunta Jyväskylä

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Päiväys 14.1.2014

Pelastussuunnitelma. Päiväys 14.1.2014 Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Opiskelija-asunnot Ahkio Päiväys 14.1.2014 Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Kampinmäki

Kiinteistö Oy Kampinmäki Kiinteistö Oy Kampinmäki Käyttäjien turvallisuusohjeet 1. Yleistä 2. Kohteen perustiedot 3. Nimetyt henkilöt ja turvallisuusorganisaatio 4. Turvaopasteet 5. Poistumisjärjestelyt 6. Kokoontumispaikka 7.

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

TALON PELASTUSSUUNNITELMA

TALON PELASTUSSUUNNITELMA TALON PELASTUSSUUNNITELMA 1(8) (Täytetään lyijykynällä korjausten helpottamiseksi tai päivityksenä ATK-tiedostoon.) Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin Suojelu-lohko n:o I Suojeluyksikkö n:o 104

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuus - Asuintalot Syöksynsuun leirikeskus Syöksynsuu 27, 13500, Hämeenlinna Raporttipäivä: 19.02.2013 Tarkastuspäivä: 28.01.2013 Muokkauspäivä: 24.06.2014 2 (10) Syöksynsuun

Lisätiedot

Väestönsuojat 1. KIINTEISTÖ JA SEN LIITTYMINEN KAUPUNGIN VÄESTÖNSUOJELUORGANISAATIOON

Väestönsuojat 1. KIINTEISTÖ JA SEN LIITTYMINEN KAUPUNGIN VÄESTÖNSUOJELUORGANISAATIOON OULU KOILLISMAAN PELASTUSLIIKELAITOS Pikkukankaantie PL 1 90015 Oulun kaupunki Puh. 044 703 868 PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE (talosuojelu) Väestönsuojat Talossa on väestönsuoja () ei ole väestönsuojaa ks.

Lisätiedot

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma Yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän

Lisätiedot

MAATILOJEN PELASTUSSUUNNITELMA NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUK- SIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

MAATILOJEN PELASTUSSUUNNITELMA NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUK- SIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN MAATILOJEN PELASTUSSUUNNITELMA NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUK- SIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin(8. ja 9. ) ja pelastusasetukseen (787/2003 9. ) SUUNNITELMAN

Lisätiedot

TALON PELASTUSSUUNNITELMA

TALON PELASTUSSUUNNITELMA TALON PELASTUSSUUNNITELMA 1(8) (Täytetään lyijykynällä korjausten helpottamiseksi tai päivityksenä ATK-tiedostoon.) Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin Suojelu-lohko n:o 7 Suojeluyksikkö n:o 705

Lisätiedot

Kiinteistö Oy:t Aitio Business Park Vivaldi ja Verdi

Kiinteistö Oy:t Aitio Business Park Vivaldi ja Verdi Kiinteistö Oy:t Aitio Business Park Vivaldi ja Verdi Käyttäjien turvallisuusohjeet 1. Yleistä 2. Kohteen perustiedot 3. Nimetyt henkilöt ja turvallisuusorganisaatio 4. Turvaopasteet 5. Poistumisjärjestelyt

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE. 1 (5) VERSIO 2011 toimitettava 14 vrk ennen tapahtumaa YHTEENVETO / LOMAKE YLEISÖTILAISUUKSIA VARTEN

PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE. 1 (5) VERSIO 2011 toimitettava 14 vrk ennen tapahtumaa YHTEENVETO / LOMAKE YLEISÖTILAISUUKSIA VARTEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE. 1 (5) 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Keski-Suomen am-sprinttisuunnistus, Muurame 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (paikan

Lisätiedot

PELASTUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT SN 26. Teuvo Reinikainen SPEK

PELASTUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT SN 26. Teuvo Reinikainen SPEK PELASTUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT SN 26 Teuvo Reinikainen SPEK SUOJELUSUUNNITELMA Velvoite väestönsuojelulaista ja -asetuksesta v. 1958/1959 (muutokset v. 1990) Ohje teollisuuslaitosten ja liikeyritysten poikkeusolojen

Lisätiedot

Yleisötapahtuman turvallisuus. Kalle Eklund turvallisuusviestintäpäällikkö

Yleisötapahtuman turvallisuus. Kalle Eklund turvallisuusviestintäpäällikkö Yleisötapahtuman turvallisuus Kalle Eklund turvallisuusviestintäpäällikkö Sisältö Lainsäädäntö Lupamenettely käytännössä Viranomaisten laatimia ohjeita Yleisötilaisuuden määritelmä ITSE TAPAHTUMANJÄRJESTÄJÄNÄ

Lisätiedot

SAIRAALATEKNIIKAN PÄIVÄT HELSINGISSÄ 12.-13.2.2014. Sairaalan ja pelastuslaitoksen välinen yhteistyö savunpoistossa

SAIRAALATEKNIIKAN PÄIVÄT HELSINGISSÄ 12.-13.2.2014. Sairaalan ja pelastuslaitoksen välinen yhteistyö savunpoistossa SAIRAALATEKNIIKAN PÄIVÄT HELSINGISSÄ 12.-13.2.2014 Sairaalan ja pelastuslaitoksen välinen yhteistyö savunpoistossa Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos Keijo Kangastie Pelastuspäällikkö SAVUNPOISTO Rakennukseen

Lisätiedot

TALOYHTIÖN PELASTUSSUUNNITELMA

TALOYHTIÖN PELASTUSSUUNNITELMA TALOYHTIÖN PELASTUSSUUNNITELMA Kiinteistön nimi ja osoite As Oy Riihimäen Aatunpiha Kaupunginosa/kylä Kortteli Tontti Hirsimäki 011 0007 0002 TALOSSA HUOMIOITAVAT VAARATILANTEET JA NIIDEN VAIKUTUKSET Tulipalo

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE. 1 (5) VERSIO 2011 toimitettava 14 vrk ennen tapahtumaa YHTEENVETO / LOMAKE YLEISÖTILAISUUKSIA VARTEN

PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE. 1 (5) VERSIO 2011 toimitettava 14 vrk ennen tapahtumaa YHTEENVETO / LOMAKE YLEISÖTILAISUUKSIA VARTEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE. 1 (5) 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Keski-Suomen maakuntasuunnistus, Muurame 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (paikan

Lisätiedot

ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET

ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET Turvallista asumista YH Kodeilla YH Kodit tarjoaa elämän kestävää asumista, joka on paljon enemmän kuin pelkkä asunto. Me arvostamme turvallisen asumisen ja toimivan elinympäristön

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE YLEISÖTILAISUUKSIA VARTEN

PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE YLEISÖTILAISUUKSIA VARTEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE YLEISÖTILAISUUKSIA VARTEN 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite) 1.4

Lisätiedot

TALON PELASTUSSUUNNITELMA

TALON PELASTUSSUUNNITELMA TALON PELASTUSSUUNNITELMA 1(9) (Täytetään lyijykynällä korjausten helpottamiseksi tai päivityksenä ATK-tiedostoon.) Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin Suojelu-lohko n:o Suojeluyksikkö n:o Kokoontumiskeskus

Lisätiedot

26.11.2012. Yrityksen tapoja suhtautua turvallisuuteen

26.11.2012. Yrityksen tapoja suhtautua turvallisuuteen Yritysturvallisuus 2012 Yritysturvallisuus Turvallisuus yrityksessä: -riskien hallinta -henkilöturvallisuus -paloturvallisuus -tietoturva -taloudellinen turvallisuus -ympäristöturvallisuus -väestönsuojelu

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry Turvallisuussuunnitelma Lauttasaaren Kisa-Siskot ry LAUTTASAAREN KISA-SISKOT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2 (6) Sisällysluettelo 1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2 Yhdistyksen toiminnan kuvaus...

Lisätiedot

kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta!

kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta! Paloturvallisuustietoa kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta! Ohjeet asukkaalle Palovaroitin Asunnon jokainen kerros sekä niihin yhteydessä olevat kellarikerrokset ja ullakot on varustettava

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA www.phnet.fi/kunnat/heinola /koulut/myllyoja

PELASTUSSUUNNITELMA www.phnet.fi/kunnat/heinola /koulut/myllyoja PELASTUSSUUNNITELMA www.phnet.fi/kunnat/heinola /koulut/myllyoja SUUNNITELMAN LAATIJAT: Päiväys 14.02.2000 Nimi Paavo Lenho Suojelutehtävä suojelujohtaja Päiväys 14.02.2000 Nimi Risto Lindqvist Suojelutehtävä

Lisätiedot

Palon tai muun onnettomuuden havainnut valvoja varmistaa, että pelastuslaitos on hälytetty kohteeseen, hälytys numerosta 112.

Palon tai muun onnettomuuden havainnut valvoja varmistaa, että pelastuslaitos on hälytetty kohteeseen, hälytys numerosta 112. Pelastustiet ja pysäköinti Valvojat ohjeistetaan seuraamaan pysäköintiä niin, ettei pysäköinti estä pelastusajoneuvojen toimintaa ja niin että pelastustiet pidetään avoinna. Hallin edessä on selkeät parkkipaikat,

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma As Oy Luostarinkatu 12

Pelastussuunnitelma As Oy Luostarinkatu 12 Pelastussuunnitelma As Oy Luostarinkatu 12 Tämä pelastussuunnitelma on asuntokohtainen. Säilytäthän sitä huolellisesti ja jätät sen asuntoon muuttaessasi pois. Tutustu suunnitelmaan ja säilytä sitä siten,

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA Kaupunki / kunta: Ylöjärvi Kiinteistön / taloyhtiön nimi: As Oy Siironpiha Laatimispäivämäärä: 18.1.2016 Taloyhtiön hallitus vahvistanut pvm ja allekirjoitus: 23.1.2016 Pelastussuunnitelman

Lisätiedot

Mäntyharjun kunnan Kirkonkylän koulun

Mäntyharjun kunnan Kirkonkylän koulun Mäntyharjun kunnan Kirkonkylän koulun KRIISISUUNNITELMA OSA 1. PELASTUSSUUNNITELMA Kirkonkylän koulu Mäntyharjuntie 41, 52700 Mäntyharju puh.044 770 7245 SISÄLLYSLUETTELO: 1 YLEISTIEDOT... 4 1.1 Suunnitelman

Lisätiedot

1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT

1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Avoimet AM-hiihtosuunnistuskilpailut Oulun piirin KLL:n suunnistusmestaruuskilpailut 16.9.2014 Oulurastit 16.9.2014 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen)

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT

PELASTUSSUUNNITELMA 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT PELASTUSSUUNNITELMA 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi AM-partiosuunnistus 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) Mäntsälän Urheilijat, suunnistusjaosto Simo Sorsa 0400-461702

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA HALIKKO -VIESTI 2013 19.10.2013

PELASTUSSUUNNITELMA HALIKKO -VIESTI 2013 19.10.2013 HALIKKO -VIESTI 2013 19.10.2013 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Halikko -viesti 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) Angelniemen Ankkuri ry. Kilpailunjohtaja Jarmo Reiman

Lisätiedot

Harri Koskenranta 24.2. 2005

Harri Koskenranta 24.2. 2005 FYYSINEN TURVALLISUUS T-110.460 - lukitusturvallisuus Harri Koskenranta 24.2. 2005 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT 24.2. 2005 T-110.460 Koskenranta 2 TURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN TAVOITETILA FYYSISET KEINOT MENETTELYTAVAT

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2

TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2 1 TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2 Suunnistuskilpailu SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TARKOITUS...2 2. YLEISTIEDOT...2 3. HENKILÖSTÖ YHTEYSTIETOINEEN TAPAHTUMA-AIKANA 3 4. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT,

Lisätiedot

Ouluhalli PELASTUSSSUUNNITELMA

Ouluhalli PELASTUSSSUUNNITELMA Ouluhalli PELASTUSSSUUNNITELMA Oulu 12/ 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUOJELUORGANISAATIO JA MUUT TÄRKEÄT YHTEYSTIEDOT...3 1.1. Muita yhteystietoja...4 2. YRITYS TAI LAITOS...5 3. TURVALLISUUSSUUNNITTELUN SÄÄDÖSTAUSTA...5

Lisätiedot

MAATILAN PELASTUSSUUNNITELMA

MAATILAN PELASTUSSUUNNITELMA MAATILAN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (379/2011) ja pelastusasetukseen (407/2011) Omistajan ja maatilan nimi: Maatilan osoite: HÄTÄNUMERO 112 POLIISI PELASTUSLAITOS SAIRAANKULJETUS

Lisätiedot

KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS

KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS Turvallisuusohje 2016 2016 1 Kirkkojen paloturvallisuus Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeen tarkoitus... 2 2 Rakenteellinen paloturvallisuus... 2 3 Palontorjuntalaitteisto...

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden turvallisuus

Yleisötilaisuuden turvallisuus 2014 Yleisötilaisuuden turvallisuus Tuliesityksen turvallisuusjärjestelyt Päijät-Hämeen pelastuslaitos RH/2014/12/TAa 15.9.2014 Sisältö 1 Tuliesityksen turvallisuusjärjestelyt... 2 2 Tuliesityksessä tulee

Lisätiedot

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Harri Koskenranta Fyysinen turvallisuus 18.2.2004: Lukitusturvallisuus LUKITUKSEN LÄHTÖKOHDAT Lukitus suunnitellaan tarvetta vastaavaksi eli

Lisätiedot

PALOKLUSTERI Tapio Aaltonen paloinsinööri

PALOKLUSTERI Tapio Aaltonen paloinsinööri PALOKLUSTERI 4.5.2017 1 Tapio Aaltonen paloinsinööri Pelastuslaitoksen tehtävät (Pelastuslaki 379/2011) Pelastuslaitoksen tulee huolehtia alueellaan: 1) pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, valistuksesta

Lisätiedot

Minustako rehtori?, 6 op Kehittämistehtävä 4.6.2013 Kimmo Hyväri

Minustako rehtori?, 6 op Kehittämistehtävä 4.6.2013 Kimmo Hyväri Minustako rehtori?, 6 op Kehittämistehtävä 4.6.2013 Kimmo Hyväri Kehittämistehtävänäni päivitin koulumme pelastussuunnitelman. Tutustuin koulumme pelastussuunnitelmaan ja erityisesti siellä oleviin parantamista

Lisätiedot

Oppilaitoksen kriisivalmius

Oppilaitoksen kriisivalmius 1 Hyväksytty 16.6.2011 Oppilaitoksen kriisivalmius Oppilaitoksen opiskelijat ja henkilökunta voivat joutua äkilliseen onnettomuuteen tai uhkaavaan tilanteeseen, joko oppilaitoksessa tai sen ulkopuolella.

Lisätiedot

Asunto Oy Espoon Rastaspuistontie 8

Asunto Oy Espoon Rastaspuistontie 8 Asunto Oy Espoon Rastaspuistontie 8 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Versio Päiväys Muutos 0.1 2.3.2010 Luonnos 1.0 21.4.2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 1.01 7.3.2011 Päivitetty yhteystietoja

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Vuorentaan kappeli Marssitie 23, 13500, Hämeenlinna Raporttipäivä: 11.07.2013 Tarkastuspäivä: 26.06.2013 Muokkauspäivä: 24.06.2014 2 (16) Vuorentaan

Lisätiedot

ASUINRAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS

ASUINRAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS ASUINRAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS 12.9.2012, Kirkkotorin koulutuskeskus, Oulu 12.9.2012 1 OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLAITOS ALUEELLINEN PELASTUSLAITOS VUODESTA 2004 ALKAEN - 16 kuntaa - 273 000 asukasta

Lisätiedot

Turvallisuusvyöhykeperiaate T-110.5610/Koskenranta 4

Turvallisuusvyöhykeperiaate T-110.5610/Koskenranta 4 SUOJAUKSET TOIMITILATURVALLISUUS T-110.5610 - lukitusturvallisuus Harri Koskenranta 22.3.2007 UHKAT VAHINGOT T-110.5610/Koskenranta 2 Lähialue TURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN TAVOITETILA Asiakaspalvelu Työtilat

Lisätiedot

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND. YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND. YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16 YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Kansallinen hiihtosuunnistuskilpailu 1.2 Tilaisuuden

Lisätiedot

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Kokonaisvaltainen riskienhallinta Osallistuja tiedostaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteet. Osallistuja ymmärtää eri tahojen laatimien riskianalyysien ja uhkamallien

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Kalvolan kirkko Iittalantie 300, 14500, Iittala Raporttipäivä: 05.09.2013 Tarkastuspäivä: 26.06.2013 Muokkauspäivä: 18.06.2014 2 (15) Kalvolan kirkko

Lisätiedot

YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA

YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA Liite 8 YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä poistumissuunnitelmasta... 3 2. Toiminta onnettomuus- ja uhkatilanteissa...

Lisätiedot

Ota kumppaniksi. A UTC Fire & Security Company

Ota kumppaniksi. A UTC Fire & Security Company Ota kumppaniksi paloturvallisuuden ammattilainen A UTC Fire & Security Company Paloturvallisuus yhteinen asiamme Onko kiinteistön paloturvallisuus varmasti kunnossa? Omistajan ja vuokralaisen asenteet

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Noin 600 hetkeä. Ei alkoholitarjoilua.

PELASTUSSUUNNITELMA. Noin 600 hetkeä. Ei alkoholitarjoilua. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Suunnistus kilpailu Rastijahti 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite, ehkä myös GPSkoordinaatit)

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. As Oy Hovirouva. Kiinteistön nimi. Päiväys 18.6.2013

Pelastussuunnitelma. As Oy Hovirouva. Kiinteistön nimi. Päiväys 18.6.2013 Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi As Oy Hovirouva Päiväys 18.6.2013 Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana.

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA 2. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY SEKÄ TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA

PELASTUSSUUNNITELMA 2. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY SEKÄ TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Keski-Uusimaa-rastit Keinukalliossa 21.5.2015 1.2 Tilaisuuden järjestäjä Keravan Urheilijat ry; Metsolantie 4; 04200 KERAVA; keu@keravanurheilijat.fi;

Lisätiedot