Muhoksen yläkoulu Muhoksen lukio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muhoksen yläkoulu Muhoksen lukio"

Transkriptio

1 Muhoksen yläkoulu Muhoksen lukio Muhostie

2 1. PELASTUSSUUNNITELMAN SÄÄDÖSTAUSTA PELASTUSSUUNNITELMAN KOHDE JA LAATIJAT PELASTUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN PELASTUSSUUNNITELMAN TARKISTUKSET JA PÄIVITYKSET PELASTUSSUUNNITELMAN TARKOITUS JA YLEISTIEDOT RAKENNUKSISTA Pelastussuunnitelman tarkoitus Yleistiedot rakennuksesta Rakennuksen tiedot Yhteydet pelastustoimeen Viranomaisten toimintavalmiusajat KOULUSSA MAHDOLLISESTI TAPAHTUVAT ONNETTOMUUS- JA VAHINKORISKIT Tapaturmat Tulipalo Kaasuvaara Rikokset SUOJELUORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖN TEHTÄVÄKUVAUKSET Suojelujohtaja Apulaissuojelujohtaja Tulityövastaava Yleisryhmä Vahtimestari Suojeluvalvojat Väestönsuojan hoitaja Kunnan työsuojeluhenkilöstö Ensiapukoulutusta saaneet henkilöt PELASTAUTUMISTIET JA KOKOONTUMISPAIKAT Poistumistiet Kokoontumispaikat HÄTÄMERKIT POISTUMISHARJOITUKSET JA HENKILÖSTÖN KOULUTUS SUOJELUMATERIAALI TOIMINTA POIKKEUSOLOISSA Taustaa Poikkeusolojen organisaation yhteystiedot Toiminnan jatkaminen poikkeusoloissa

3 12.4. Väestönsuojat Tilapäiset suojat ja säteilysuojat LIITTEET Yhteystietoja Uuden työntekijän perehdyttäminen (lomake) Turvallisuustarkastus (lomake) Tuntomerkit varkaus- ja ryöstötilanteessa (lomake) Paina mieleesi ja kirjaa tuntomerkit Onnettomuusuhkien kartoitus ja analysointi Vaaralliset aineet Tilojen käyttö, lukitus ja kulunvalvonta Vaaralliset aineet (LIITTEET 1-4) Asemapiirros Rakennuksen pohjapiirros liitteenä Toimintaohjeet ylioppilaskirjoitusten aikana

4 1. PELASTUSSUUNNITELMAN SÄÄDÖSTAUSTA 4 Pelastussuunnitelman laatimisvelvollisuus perustuu pelastuslain (PeL) 8 ja 9 :n sekä pelastusasetuksen (PeA) 9, 10 ja 15 :n vaatimuksiin omatoimisesta varautumisesta. Säädösten tavoitteena on ihmisten oman toiminnan sekä viranomaistoiminnan menetelmin vähentää tulipalojen, tapaturmien ja muiden vaaratilanteiden määrää siten, että väestön terveys, omaisuus, työpaikat, toimeentulo, tuotannon jatkuvuus ja puhdas ympäristö kyetään turvaamaan kaikissa olosuhteissa sekä normaali- että poikkeusoloissa. Pelastussuunnitelma on kirjoitettu dokumentti siitä, kuinka yritys tai laitos varautuu toimimaan erilaisissa onnettomuus-, vaara- tai vahinkotilanteissa ja kuinka se organisoi onnettomuuksia ehkäisevän toiminnan. Järjestelyjen lähtökohtana on uhkakuvat sekä niistä johdettujen onnettomuusuhkien arviointi ja niiden hallinta. Tässä kiinteistössä suunnitteluvelvoitteen määräytymiseen on vaikuttanut seuraavat tekijät (x): Asuinrakennus tai muu rakennusryhmä, joka on samalla tontilla tai rakennuspaikalla ja jossa on yhteensä vähintään viisi (5) asuinhuoneistoa. Yritys, laitos tai vastaava kohde, jossa työntekijöiden ja samanaikaisesti paikalla olevien henkilöiden määrä on yleensä vähintään 30. Hotelli, asuntola, lomakylä, leirintäalue tms. majoitustila, jossa on yli 10 majoituspaikkaa Sairaala, vanhainkoti, hoitolaitos, liikuntarajoitteisten ja muiden erityisryhmien palvelu- tai asuinrakennus tai rangaistuslaitos ja muu vastaava tila, jossa olevien ihmisten kyky havaita vaaratilanne tai mahdollisuus toimia vaaratilanteiden edellyttämällä tavalla ovat heikentyneet. Kokoontumis- tai liiketila, jossa on runsaasti yleisöä tai asiakkaita, kuten yli 50 asiakaspaikan ravintola, yli 25 hoitopaikan päiväkotihuoneisto ja yli 500 neliömetrin kokoinen myymälä, koulu, urheilu- ja näyttelyhalli, teatteri, kirkko, kirjasto ja liikenneasema. Suurehkot tuotanto-, varasto ja maataloustuotantotilat. Kohde, jossa palo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien käsittely tai varastointi voi aiheuttaa vaaraa ihmisten terveydelle, omaisuudelle tai ympäristölle. Tila, joka on varustettu säädöksissä tai viranomaisen päätöksessä vaaditulla automaattisella sammutuslaitteistolla tai paloilmoittimella. Liiketoiminnan harjoittaja tai muun yhteisön järjestämä tapahtuma, jossa henkilö- ja paloturvallisuudelle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran taikka mahdollisen onnettomuuden aiheuttamien vahinkojen voidaan arvioida olevan vakavat tapahtumaan osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun erityisen syyn vuoksi. Muu syy, mikä? Pelastusasetus 9 X X

5 5 2. PELASTUSSUUNNITELMAN KOHDE JA LAATI- JAT KOHDE: Muhoksen kunnan peruskoulun yläkoulu Muhoksen lukio TOIMIALA: Perusopetus vuosiluokilla 7.-9 ja lukio-opetus OSOITE: Muhostie Muhos PELASTUSSUUNNITELMAN LAATIJAT Pvm Koulu Nimi Tehtävä Muhoksen yläaste Tuula Tervonen Yläasteen rehtori Muhoksen lukio Tuomas Lohi Lukion rehtori , Muhoksen yläkoulu ja lukio Juha Piirala Kari Toivanen Juha Piirala Yläasteen rehtori Yläkoulun apulaisrehtori Muhoksen yläkoulun rehtori 3. PELASTUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Tämä suunnitelma on hyväksytty käyttöön. Koko henkilökunnan edellytetään toimivan suunnitelman ohjeiden mukaisesti. Pvm Nimi Tehtävä Allekirjoitus Tuula Tervonen Yläasteen rehtori Tuomas Lohi Lukion rehtori Juha Piirala Yläasteen rehtori Tuomas Lohi Lukion Rehtori Oulu Koilismaan pelastuslaitos

6 , Kari Toivanen Jari Kangastie Juha Piirala Yläkoulun apulaisrehtori Palotarkastaja Muhoksen yläkoulun rehtori 4. PELASTUSSUUNNITELMAN TARKISTUKSET JA PÄIVITYKSET Pelastussuunnitelman päivittämisestä vastaa Muhoksen yläkoulun rehtori. Jakelu: - Yläkoulun ja lukion opettajainhuoneet - Opettajille - Uuden opettajan kansio Muut turvallisuuteen liittyvät asiakirjat/niiden ylläpitäjät: - Kriisivalmius- ja toimintasuunnitelma/ oppilashuoltotyöryhmät - Muhoksen kunnan tietoturvaohje/ kunnan tietotekniikkavastaavat Pvm Toimenpide Muutoskohta Allekirjoitus Suunnitelman käyttöönotto Vastuuhenkilön vaihtuminen Yläasteen rehtoriksi Juha Piirala Tietojen päivitys Henkilötietojen ja oppilasmäärän päivitys Tietojen päivitys Lukujen 9 (Poistumisharjoitukset ja henkilöstön koulutus) ja 10 (Suojelumateriaali) päivitys Tietojen päivitys Pelastussuunnitelman laaja kokonaispäivitys Tietojen päivitys Pelastussuunnitelman laaja kokonaispäivitys Tietojen päivitys Henkilötietojen ja oppilasmäärän päivitys Tietojen päivitys Henkilötietojen ja oppilasmäärän päivitys Tietojen päivitys Liitekarttojen päivitys ja luokkiin sijoittelu

7 Tietojen päivitys Tietojen päivitys Palotarkastukset Huomioitavaa Tietojen päivitys (alkusammutuskoulutus + työsuojeluvaltuutetut) poistumisharjoitus Epäkohta poistettu 11/2008 kevät 2010 ei tiedossa ei huomautettavaa pitäminen avoinna kevät 2013 kulkureittien opastevaloja palanut + automaattiovien johdotus epäkunnossa korjattu keväällä PELASTUSSUUNNITELMAN TARKOITUS JA YLEISTIEDOT RAKENNUKSISTA 5.1. Pelastussuunnitelman tarkoitus Pelastustoimenlain 8 :n mukaan rakennuksen omistaja ja haltija, teollisuus- ja liiketoiminnan harjoittaja, virasto, laitos ja muu yhteisö on velvollinen varautumaan asianomaisessa kohteessa olevien henkilöiden ja omaisuuden sekä ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa sekä sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät. Pelastussuunnitelman tarkoituksena on avustaa vastuuhenkilöitä ja henkilökuntaa tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ennalta ehkäisyssä ja niihin läheisesti liittyvien henkilöturvallisuusriskien poistamisessa. Suunnitelmassa annetaan ohjeita niistä ensitoimenpiteistä, joihin tulee ryhtyä vaaratilanteen tai tapahtuneen onnettomuuden sattuessa Yleistiedot rakennuksesta Rakennuksen tiedot Kiinteistön nimi Puh

8 8 Muhoksen yläkoulu ja Muhoksen lukio Osoite Muhostie 5, Muhos (kanslia) Fax Kaupunginosan / kylän nimi tai numero Kortteli Tontti Rakennuksia tontilla Kerrosalaa yht. m 2 Kirkonkylä Toimiala Koulukiinteistö Kokonaishenkilömäärät vuorokauden ajoittain päivä n. 600 ilta n. 100 yö n (1-2 päivää/vuosi) Huomion arvoista kiinteistön toiminnasta ja henkilöstöstä: Koulukiinteistö. Pääosa henkilöstöstä alaikäisiä vaatii henkilökunnalta ohjeistuksen antamista ja johtamista vaaratilanteessa. Vaaralliset aineet Käytetäänkö toiminnassa vaarallisia aineita? kyllä ei käytetä Selvitys on annettava liitteenä olevaan vaarallisten aineiden listaan (liite 7 ja erilliset liitteet 1-4). Lähiympäristö Onko kiinteistö kunnan tärkeällä pohjavesialueella? on ei ole Millainen kiinteistön lähiympäristö on? Rautatie n. 500 m. (vaarallisten aineiden kuljetukset) Vilkkaasti liikennöity maantie n. 200 m. (vaarallisten aineiden kuljetukset) Kiinteistöjen piirustukset (liitteeksi) Asemapiirros Pohjapiirros - Rakennusten nimet - Uloskäytävät ja henkilöstön kokoontumispaikka - Pelastustiet ja sammutusvedenottopaikat rakennusten ympärillä (palopostit, luonnonvesipaikat). - Erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden sijainti - Tilojen nimet / käyttö - Poistumistiet ja alkusammutusvälineet sekä ensiapuvälineet - Sähköpääkeskuksen, ilmanvaihdon hätäkatkaisijan, ensiapukaapin sekä mahdollisen paloilmoitinkeskuksen ja sprinklerikeskuksen sijainti - Väestönsuojan sijainti sekä muut merkittävät tiedot kiinteistöstä Rakennuksen pääasiallinen käyttötarkoitus Perusopetus vuosiluokilla ja lukio-opetus Rakennusvuosi Kerrosluku Kerrosala Kantavan rungon materiaali 2-4 teräs puu betoni Henkilömäärä päivä n. 650 ilta n. 100 yö n (1-2 päivää/vuosi) Suojaustaso Alkusammutuskalusto Autom. paloilmoitin Autom. sammutuslaitteisto Autom. savunpoisto Turva- ja merkkivalaistus Murtosuojaus

9 Sisäinen hälytysjärjestelmä Onko rakennuksessa keskuskuulutusjärjestelmää? on ei ole Sähkö Onko rakennuksessa varavoimakonetta? on ei ole ATK-laitteille katkotonta virransyöttöä? on ei ole toimintoja, jotka voisivat aiheuttaa erityistä vaaraa tai muita vahinkoja sähkökatkoksen sattuessa? on ei ole Rakennuksen sähköpääkeskuksen sijainti Yläasteen monistushuoneen yläpuolella Toimenpiteet sähkönjakelun katkaisemiseksi Pääkatkaisijan kääntäminen pois päältä tai yhteys sähkövastuuhenkilöön asennusmestari nro Lämmitys Onko rakennus liitetty kaukolämpöverkkoon on ei ole Rakennuksen lämmitystapa on Vesikiertoinen patterilämmitys Ilmastointi Onko rakennuksessa koneellista ilmanvaihtoa? on ei ole Ilmastoinnin hätäkatkaisijan sijainti Yläasteen yläkerrassa, yhdyskäytävän yläkerrassa, lukion yläkerrassa (merkitty pohjapiirustuksiin) vanhan puolen luokissa jokaisessa erikseen koneellinen ilmastointi. Luokkakohtainen ilmanvaihto voidaan kytkeä pois sulakekaapin kautta (talonmies/vahtimestari/rehtori). Toimenpiteet ilmastoinnin pysäyttämiseksi Ilmastoinnin hätäkatkaisijoiden kääntäminen pois päältä. Tarvittaessa virransyötön estäminen sähköpääkeskuksesta käsin. Talousvesi Talousveden pääsulkuventtiilin paikka ja toimenpiteet vedenjakelun katkaisemiseksi Yläasteella pannuhuoneen peräseinällä, lukiolla pannuhuoneen perällä olevassa huoneessa, merkitty pohjapiirustukseen. Lisätietoja rakennuksesta Väestönsuoja musiikkiluokan takana, merkitty pohjapiirustukseen. 9 Muita tietoja rakennukseen ja sen käyttöön liittyen Henkilökunta 43 opettajaa 18 muuta henkilökuntaa Yläkoulun oppilaat 400 oppilasta Lukion opiskelijat 130 opiskelijaa Käsisammuttimet Sammutuspeitot Seinäpalopostit Ensiapukaapit lun monistushuone 20 kappaletta, merkitty pohjapiirustukseen 2 kappaletta, merkitty pohjapiirustukseen 6 kappaletta, merkitty pohjapiirustukseen terveydenhoitajan huone, lukion opettajainhuone, yläkou

10 Yhteydet pelastustoimeen Hätänumerot Palokunta, sairaankuljetus ja poliisi 112 Poliisi tai 09- Myrkytystietokeskus 4711 Pelastusalan yhteystiedot Nimi Osoite puh. / fax Pelastuslaitos Oulu-Koillismaan pelastuslaitos Kiimingin paloasema, Lempiniementie 2, / Lähin paloasema Muhoksen paloasema/ apulaispalopäällikkö Jari Kangastie KIIMINKI Leppiniementie MUHOS Yhteyshenkilö Palotarkastaja Janne Mattila Viranomaisten toimintavalmiusajat Palolaitos Sairaankuljetus Poliisi n. 12 minuuttia n. 10 minuuttia n. 10 minuuttia Mitä pitempi ammattiavun toimintavalmiusaika on, sitä tärkeämpää on omatoiminen onnettomuuksien ennaltaehkäisy ja välitön toiminta onnettomuuden tai vahingon seurausten rajoittamiseksi. 6. KOULUSSA MAHDOLLISESTI TAPAHTUVAT ON- NETTOMUUS- JA VAHINKORISKIT 6.1 Tapaturmat Suurin tapaturmavaara opiskelijoille aiheutuu käsityön (tekninen/tekstiili) tunneilla, liikunnantunneilla, fysiikka-kemian tunneilla sekä välituntien leikeissä ja peleissä. ENSIAPUOHJEET 1. Jokainen koulun henkilökuntaan kuuluva on velvollinen antamaan ensiavun. Tarvikkeita löytyy ensiapukaapeista. Tarvittaessa avuksi pyydetään ensiapukoulutuksen saanut henkilö, terveydenhoitaja tai lääkäri (kouluterveydenhoitaja )

11 11 2. Annetaan ensiapu 3. Ensiavun antaja tai terveydenhoitaja järjestää potilaan kuljetuksen päivystyspoliklinikalle tilanteen mukaan joko: - taksilla (puh ) - ambulanssilla (puh. 112) - yksityisautolla 4. Mikäli potilaana on oppilas/opiskelija: - tiedotetaan huoltajalle (hän voi myös viedä potilaan sairaalaan) - tarvittaessa oppilaalle/opiskelijalle on järjestettävä saattaja (opettaja tai muu henkilö) - mikäli kyseessä on koulutapaturma, oppilaasta on tehtävä vahinkoilmoitus vakuutusyhtiölle TAPATURMIEN EHKÄISY Opettajan ja henkilökunnan tulee antaa oppilaille/opiskelijoille riittävät toiminta- ja turvallisuusohjeet kaikissa työskentelytilanteissa tapaturmien ehkäisemiseksi. Laitteissa ja välineissä havaituista vioista ja puutteista on tiedotettava välittömästi vahtimestarille tai rehtoreille. 6.2 Tulipalo TOIMINTAOHJE ALKUTILANTEESSA 1. Välittömästi vaarassa olevat henkilöt on pelastettava ensiksi. 2. Hälytä palokunta puh. 112 ja suorita koulun hälyttäminen tilanteen edellyttämässä laajuudessa keskusradiolla ja varmista että kuulutus menee perille. PALOKUNNAN HÄLYTTÄMINEN Ilmoita palokunnalle seuraavat asiat: - mikä palaa (rakennus, kerros, palavat nesteet, kone, tms.) - missä palaa (osoite; katu, numero) - onko ihmisiä vaarassa - kuka ilmoittaa KOULUN HÄLYTTÄMINEN 1. Hälytä koulun henkilöstö keskusradiolla. Lähetä joku varmistamaan että vaarassa olevalla alueella todella poistutaan luokista.

12 2. Jokainen opettaja huolehtii omat oppilaansa/opiskelijansa koulun pihalle luokan omalle kokoontumispaikalle (liite) 3. Aloita alkusammutus kohteessa olevilla alkusammuttimilla ja jatka sitä niin kauan kuin turvallisesti voit sitä suorittaa. 4. Lisäksi huomioi seuraavat asiat ja tiedota niistä keskusradiossa samalla kun teet hälytyksen henkilöstölle: - ilmanvaihtolaitteet on pysäytettävä - palavaan tilaan johtavat ovet ja ikkunat on suljettava - palolaitosta vastaan on lähetettävä opas tiedottamaan tilanne ja ohjaamaan sammutusyksiköt lyhintä reittiä kohteeseen - anna tehtävät useammalle henkilölle, koska kaikkea et itse voi suorittaa nopeasti 12 PELASTAUTUMISOHJEET 1. Toimi rauhallisesti tulipalon syttyessä ja muissa hätätilanteissa. 2. Kuuntele keskusradiosta annettavia toimintaohjeita. 3. Noudata keskusradiosta ilmoitettavaa poistumisjärjestystä, ellei pakottava syy edellytä muuta menettelyä. Oma-aloitteisesti luokasta poistuminen on opettajan harkinnassa. 4. Opettaja poistuu luokasta viimeisenä. 5. Hätätilanteissa on pelastautuminen tärkeintä. Siksi henkilökohtainen omaisuus (reput, kirjat yms.) jätetään paikoilleen. Mikäli päällysvaatteet ovat matkan varrella, ne voi ottaa mukaan jos sää on kylmä. Puhelimet taskuun. 6. Poistuminen tapahtuu rauhallisesti kävellen. 7. Opettaja huolehtii siitä, ettei poistumisreitille synny ruuhkia. 8. Opettaja seuraa myös naapuriluokkien toimintaa, jotta poikkeuksellisessa tilanteessa pelastautuminen sujuisi turvallisesti. 9. Ulkona opettaja tarkistaa, että kaikki oppilaat/opiskelijat ovat paikalla ja hyvässä kunnossa. Tämän jälkeen opettaja ilmoittaa rehtorille luokan olevan turvassa. Mahdollisesta ensiavun tarpeesta tehdään samalla ilmoitus sammutustyönjohtajalle. Tärkeää on, että opettaja pitää luokkansa yhtenä ryhmänä. 10. Ilman lupaa ei saa palata koulurakennukseen, eikä mennä kotiin. 11. Mikäli poistumista ei voida suorittaa normaalia reittiä käyttäen, pelastautuminen tapahtuu palokunnan avulla. - pyri ilmoittamaan palokunnalle olinpaikkasi - muista, että turvallisin paikka on yleensä luokka - luokassa odottelun turvallisuutta lisää, kun tukitaan oven raot ja kastellaan ovea tarvittaessa - palokunta ehtii paikalle viimeistään noin 10 minuutissa

13 12. Rehtori tai muu vastuuhenkilö on välittömässä yhteydessä sammutustyönjohtajaan. Mikäli keskusradio ei toimi, annetaan hälytysmerkki pillillä tai megafonilla. Tällaisessa tilanteessa opettaja joutuu suorittamaan tilanteen arvioinnin tiedustelun perusteella Kaasuvaara Yleisen hälytysmerkin kuuluessa: 1. Siirry sisälle! 2. Pysy sisällä! 3. Pysäytä ilmastointi. 4. Sulje ovet, ikkunat ja tuuletusluukut. 5. Tiivistä ovien ja ikkunoiden raot. 6. Avaa radio ja toimi radiossa annettujen ohjeiden mukaan. 6.4 Rikokset Koulurakennuksessa on hälytinjärjestelmä. Lisäksi koulua vartioi koiravartio. Piha ja ympäristö on valaistu hämäräaikaan ilkivallan ja rikosten ehkäisemiseksi. Koulun ulkoaluetta sekä koulun sisätiloja valvotaan nauhoittavalla valvontakamerajärjestelmällä. 7. SUOJELUORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖN TEHTÄVÄKUVAUKSET 7.1 Suojelujohtaja Yläkoulun rehtori Juha Piirala ( ) Vastaa suojelutoiminnan suunnittelusta ja organisaation toiminnasta koulun alueella sekä pitää tarvittavat yhteydet alan viranomaisiin. Vastaa siitä, että koulun tilat ovat määräysten ja suojeluohjeiden mukaisessa kunnossa. Huolehtii pelastussuunnitelman tarkistamisesta ja päivittämisestä määrävälein sekä toiminnan muuttuessa. Huolehtii, että pelastussuunnitelmaan liittyvät merkittävät muutokset ilmoitetaan palolaitokselle. Edistää eri tavoin turvallisuustietoutta ja -valmiutta niin suojeluorganisaation kuin myös koulun koko henkilökunnan keskuudessa. Järjestää käytännön harjoituksia yhteistyössä palolaitoksen kanssa. Johtaa sammutus- ja pelastustoimintaa ennen palokunnan saapumista. Toimii onnettomuustilanteessa koulun tiedottajana yhdessä kunnan johdon ja pelastustoiminnan johtajan kanssa.

14 14 Toimii avainkontrollin vastuuhenkilönä. 7.2 Apulaissuojelujohtaja Lukion rehtori Minna Kemppainen ( ) Johtaa koulun onnettomuuksia ehkäisevään työpaikkasuojelua ja tekee esityksiä turvallisuustason parantamiseksi. Huolehtii, että palo- ja henkilöturvallisuutta vaarantavat epäkohdat korjataan tai poistetaan. Valvoo alkusammutuskaluston kuntoa ja asianmukaista sijoittamista vahtimestarin/ammattimiehen kanssa. Vastaa henkilöstön ja oppilaiden inventoinnista, jos henkilökunta ja oppilaat joudutaan evakuoimaan rakennuksista. Vastaa ensiapuvälineiden, työssä tarvittavien suojavälineiden sekä vaarallisten aineiden käyttöturvallisuustiedotteiden saatavuudesta. 7.3 Tulityövastaava Yläkoulun vararehtori Kari Toivanen ( ) Vastaa palovaarallisten töiden (tulitöiden) turvajärjestelyiden toteutuksesta kun ne tehdään koulutyönä. Koulun normaalitoimintaan kuulumattomasta tulityöstä vastaa työn tekijä (urakoitsija, tekninen toimi) 7.4. Yleisryhmä Opettajat ja koulunkäyntiavustajat Suorittavat päivittäistä tarkkailua palo- ja henkilöturvallisuutta vaarantavien epäkohtien poistamiseksi. Tekevät ehdotuksia paloturvallisuuden tehostamiseksi. Toimivat tulipalo- tai muussa onnettomuustilanteessa ensiapu-, sammutus- ja pelastustehtävissä suojelujohtajan alaisuudessa. Evakuointitapauksessa inventoivat oppilaat koulun kokoontumispaikalla. Huolehtivat, että ensiapuvälineitä on saatavilla niille kuuluvista paikoista Vahtimestari Toivo Pikkarainen ( ) Huolehtii sammutus- ja pelastuskaluston asianmukaisesta kunnosta, käyttövalmiudesta ja määräaikaistarkastuksista. Vastaa palavien nesteiden varaston kunnosta.

15 Vastaa ovien lukitusten sekä murtosuojausjärjestelmien toimivuudesta Suojeluvalvojat Siistijät, kuraattori, terveydenhoitaja ja keittiöhenkilökunta Suorittavat omalla vastuualueellaan päivittäistä turvallisuustarkkailua ja huolehtivat, että turvallisuutta vaarantavat epäkohdat korjataan tai poistetaan. Vastaavat omalla vastuualueellaan alkusammutuksesta, evakuoinnista ja hätäilmoituksen tekemisestä tilanteen mukaan. Poistuvat itse viimeisenä omalta vastuualueeltaan. Huolehtivat, että ensiapuvälineitä on saatavilla niille kuuluvista paikoista Väestönsuojan hoitaja Vahtimestari Toivo Pikkarainen ( ) vastaa väestönsuojan ylläpidosta ja sen pitämisestä määräysten edellyttämässä kunnossa tekee väestönsuojan käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaiset vuositarkastukset ja huollot vastaa väestönsuojan käyttökuntoon laittamisesta niin käskettäessä sekä toiminnasta suojautumisen aikana 7.8. Kunnan työsuojeluhenkilöstö Työsuojelu / turvallisuus Työsuojelupäällikkö Juha Pesonen puh Työsuojeluvaltuutettu Minna Kinnula puh varavaltuutettu Pirkko Manelius puh varavaltuutettu Sirpa Uurtamo puh Työsuojeluvaltuutettu Sirkka Kangaspuoskari puh varavaltuutettu Anita Rintamäki 2. varavaltuutettu Päivi Kivelä puh Työsuojeluvaltuutettu Eija Jurvanen puh varavaltuutettu Liisi Teittinen 2. varavaltuutettu Eija Siira Työsuojeluvaltuutettu toimihenkilöt Maria Piirala puh varavaltuutettu toimihenkilöt Juha Piirala puh

16 Ensiapukoulutusta saaneet henkilöt Vähintään EA 1 tai vastaava Rehtorit Juha Piirala, Kari Toivanen, Minna Kemppainen Kouluterveydenhoitaja Marika Sipola Kuraattori Tanja Westman Opettajat ja muu henkilökunta: hätäensiapukoulutus tai EA1 kaikille lv työssä olleilla. 8. PELASTAUTUMISTIET JA KOKOONTUMISPAI- KAT 8.1 Poistumistiet (merkitty koulun pohjapiirustukseen) 1. Luokat poistuvat samasta ulko-ovesta, jota käyttävät normaaliin välituntiliikenteeseen. Toissijaisena poistumistienä ovat muut käytettävissä olevat sisäänkäynnit. 2. Opettajainhuoneesta ja hallintotiloista poistutaan yhdyssiiven ulko-ovista. Varatienä ovat muut käytettävinä olevat sisäänkäynnit. Hätäpoistumistienä toimivat alakerran ikkunat. 3. Ruokalasta poistutaan ruokalan takaovesta tai pääovesta. Varatienä ovat muut käytettävissä olevat sisäänkäynnit. Hätäpoistumistienä toimivat ikkunat. 4. Liikuntasaleista poistutaan salissa olevan varatien tai pääoven kautta. Juhlien yhteydessä ei saa tukkia poistumisteitä esim. istuimilla. Varatienä ovat muut käytettävissä olevat sisäänkäynnit. 5. Teknisen työn luokasta poistutaan alakerran rotkonpuoleisesta päätyovesta tai tilaan johtavan nosto-oven tai varaston ovien kautta. Hätäpoistumistienä toimivat ikkunat. 8.2 Kokoontumispaikat (merkitty koulun pohjapiirustukseen) Yläkoulun tiloissa opiskelevat oppilaat kokoontuvat yläkoulun takana olevalle urheilukentälle. Kovalla pakkasella tai muuten huonojen olosuhteiden vallitessa kokoontumispaikka on kulttuurikeskus Koivun ja tähden auditorio ja aula. Evakuointikuulutuksessa

17 ilmoitetaan mikäli kokoontumispaikka on Koivu ja Tähti. Lukion tiloissa opiskelevat kokoontuvat Muhoksen yläkoulun ja lukion koulukyytipysäkille HÄTÄMERKIT Väestöä varoitetaan uhkaavasta vaarasta yleisellä vaaranmerkillä, joka on yhden minuutin pituinen nouseva ja laskeva tai katkonainen. Äänimerkissä nousevan jakson tai piippauksen pituus on 7 sekuntia ja laskevan jakson pituus samoin 7 sekuntia. Yleiseen vaaranmerkkiin liittyy aina radiossa annettava pelastuspalvelun hätätiedote, jossa kerrotaan vaaranmerkin antamisen syy sekä annetaan tarvittavat toimintaohjeet. Vaaran loppumisesta tiedotetaan minuutin mittaisella yhtäjaksoisella soitolla. Koulun hälytys suoritetaan keskusradion kautta. Jos keskusradio ei toimi, käytetään muuta tarkoituksenmukaista keinoa (pilli, megafoni). 10. POISTUMISHARJOITUKSET JA HENKILÖSTÖN KOULUTUS Koulussa harjoitellaan poistumista palavasta rakennuksesta kerran lukuvuodessa. Harjoituksen ajankohta merkitään työsuunnitelmaan. Poistumisohjeet sijoitetaan keskusradion välittömään läheisyyteen sekä luokkiin Pelastussuunnitelman jako opettajakunnalle Hätäilmoitusoppaan jako koulun yleisiin tiloihin EA1 koulutus osalle henkilökuntaa (7 henkilöä) Poistumisohjeet yläasteen tiloihin Poistumisohjeet lukion tiloihin Poistumisharjoitus yläkoulu ja lukio Poistumisharjoitus yläkoulu ja lukio Poistumisharjoitus yläkoulu ja lukio Poistumisohjeiden päivitys ja Alkusammutuskoulutus paloasemalla poistumisharjoitus

18 Vss-varaus (=VAP) Muu koulutus Ensiapukurssi 1/2/3 Alkusammutus Turvallisuuspäällikön peruskurssi perehdyttäminen 18 Turvallisuuspäällikkö /EA1 Juha Piirala Apulaissuojelupäällikkö Minna Kemppainen /EA1 Opettajat /muu henkilökunta Katja Aapajärvi Reetta Aho Sanna Anttila Irmeli Fredriksson Pasi Harjunen Anne Hannuniemi Hannemari Heikkinen Tarja Heinonen-Seppä Anna-Liina Holma Anna-Maija Hoppa Kaisa Jaako Vuokko Jokilehto Hanne Juujärvi Mika Kalliokoski Kaisa Karppinen Anne Kinnunen Helena Leskelä Mika Lukkarila Marja Mäki Merja Makkonen Riitta Mustikka-Orava Anita Niemelä 2004 Arja Nyyssölä Johanna Ollakka Janika Paavilainen Toivo Pikkarainen Kunnan valmiussuunnittelun peruskurssi

19 19 Tuula Pikkarainen Eila Puhakka Kirsi Pönkänen Reino Ronkainen Olli Saikkonen Johanna Suomela Timo Saarinen Marja Leena Savolainen Ulrika Seppänen Vuokko Tauriainen Kari Toivanen , Juho Viinikanoja Jenni Vahtola Alli Vääräniemi Mari Ylitalo /EA1 Väestönsuojan hoitaja Toivo Pikkarainen Muu henkilökunta Kouluterveydenhoitaja Ensiapukoulutus Marika Sipola Koulutusseurannan päivitykset Juha Piirala Juha Piirala

20 11. SUOJELUMATERIAALI Sekä yläasteen että lukion käyttöön on varattu suojelutarvikkeita ja välineitä, joita tulee käyttää vaaratilanteissa. Kartta suojelutarvikkeiden sijainnista liitteenä 1. Turvallisuushenkilöstön materiaali suojanaamari ja vss suodatin Määrä Taloon tarvittava määrä Talossa oleva materiaali 1 / org. jäsen 2 Suojakypärä 1 / org. jäsen 2 Suojalasit 1 / org. jäsen 2 Suoja-asu + kumis. 1 / org. jäsen 0 Suojakäsineet 1 / org. jäsen 0 Ensiapulaukku 1 1 Ensiside 1 / org. jäsen 2 Joditabletit 2 / hlö? Säteilymittari (annosta ja annosnopeutta mittaava), 1 / laitos 0 Turvallisuussuunnitelma -opas 1 1 Puute Väestönsuojan materiaali Määrä/ suoja Taloon tarvittava määrä Talossa oleva materiaali Baarit+2 huopaa huovat puuttuvat Suojasidepakkaus Vedensäilytysaine, vesisäiliön tilavuuden 10g 100g/10000 ltr Puute tarroina mukaan Rautakanki Pistolapio 1 1 Suojan merkitsemiskilpisarja Käsivalaisin 1 / org. jäsen 2 2 ei paristoja Vss käsivarsinauha 1 / org. jäsen 1 0 Suojan käyttöopas Sankoruisku Suojan työkalut x pajavasara x katkaisutaltta x piikkitaltta x voimaleikkuri x kirves x sorkkarauta x käsisaha x ristipääruuvitalttpio x kenttäla- x ruuvitaltta x nauloja x vasara x rautasaha + 5 x pelastusköysi x puukko varaterää x jakoavain linjapihdit pakkausteippiä kantovaate trasseli 2 rll Puuttuvan materiaalin hankinta:

21 21 Lukuvuosittain tarkistus syyskuussa 12. TOIMINTA POIKKEUSOLOISSA Taustaa Yritysten ja laitosten pelastus- / turvallisuusorganisaatiot toimivat osana omatoimista varautumista. Omatoiminen varautuminen on jatkuvaa jo normaaliaikana. Lain mukaan omatoimisen varautumisen järjestämistä valvovat ja ohjaavat pelastusviranomaiset. Yleisen väestönsuojelun organisaatiot voidaan ottaa käyttöön mm. poikkeusoloissa. Tällöin omatoiminen suojelu siirtyy normaalista viranomaisohjauksesta yleisen väestönsuojelun ohjaukseen. Tämän jälkeen suojeluvelvolliset yritykset, laitokset ja asuinyhteisöt saavat heitä koskevat käskyt ja ohjeet kyseisen kunnanosan tai kaupunginosan suojeluyksiköltä, -lohkolta tai piiriltä. Käytännön toteutus suojelutoiminnassa jää kuitenkin laitoksille ja yrityksille. Poikkeusoloissa kunnan väestönsuojelua johtaa kunnan väestönsuojelun johtokeskus Poikkeusolojen organisaation yhteystiedot Organisaation osa Nro Osoite Yhteystieto Kunnan johtokeskus 1 Leppiniementie 70, Muhos puh puh Suojelulohko 1 Koivu ja Tähti kulttuurikeskus Muhostie 2, Muhos puh puh Suojeluyksikkö lukio Muhostie 5 puh puh Lähin ensiapupaikka Suojeluyksikön kokoontumispaikka Suojelulohkon kokoontumiskeskus Kouluterveydenhoitaja Lukio Kirkonkylän koulu, Veturitie Toiminnan jatkaminen poikkeusoloissa Poikkeusoloja ovat: sota, sodan uhka tai sen jälkitila muiden valtioiden välinen sota tai sodanuhka

22 22 taloudellinen kriisi suuronnettomuus Yleisesti poikkeusolot voidaan määritellä tilanteeksi, jossa tapahtumia ei kyetä hallitsemaan normaaliajan lainsäädännöllä. Viranomaisten toimintavaltuuksia tehostetaan ottamalla käyttöön mm. valmiuslain, puolustustilalain sekä pelastuslain poikkeusoloja koskevia säädöksiä. Poikkeusoloista huolimatta lähtökohtana on, että yhteiskunnan toimintoja pyritään jatkamaan kuten normaalioloissa. Onko yrityksen / laitoksen toiminta puolustustaloudellisen suunnittelutoimikunnan tärkeys luokittelema? Kuinka toimintaa jatketaan poikkeusoloissa? Toimintaa jatketaan mahdollisimman pitkälle kuten normaalioloissa Väestönsuojat on ei ole Väestönsuojan käyttökuntoon laitto suojautumista varten on voitava toteuttaa 24 tunnissa. 50 % suojan lattia-alasta on oltava aina vapaana tavaroista. Väestösuojan käyttökuntoon laitossa noudatetaan suojan käyttö- ja huolto-ohjetta (löydyttävä väestönsuojasta). suoja 1 suoja 2 suoja 3 Suoja 4 suoja 5 suojan tunnus suojaluokka K valmistumisvuosi 2001 tilaa m 2 24,5 m 2 tilaa? hengelle 40 Miten ja minne väestönsuojan tavarat tyhjennetään? Tavarat tyhjennetään lähistöllä sijaitseviin luokkahuoneisiin Tilapäiset suojat ja säteilysuojat Tilapäisten suojatilojen tarpeellisuus korostuu erityisesti säteilyonnettomuustilanteissa, mutta niillä on merkitystä myös erilaisia asevaikutuksia vastaan. Tilapäisten suojatilojen rakentamismahdollisuudet sekä ohjeet niiden rakentamisesta tulisi selvittää, mikäli yrityksellä tai laitoksella ei ole käytettävissä varsinaisia väestönsuojatiloja. Tilapäisen suojan paikkaa valittaessa on hyvä kiinnittää seuraaviin tekijöihin huomiota: Mitä pidempi matka on säteilyn lähteeseen (ulkoilmaan), sitä heikompi säteily on. Säteily heikkenee aikanaan kun aika seitsenkertaistuu, säteily heikkenee kymmenenteen osaansa.

23 23 Väliaine heikentää säteilyä. Suojatilan on voitava eristää ulkoilmasta ts. suojan on oltava tiivis. Suojatilaa tulisi varata vähintään 1,5m2 / henkilö. Suojan koon tulisi olla vähintään 15 m2. Onko talossa tilapäissuojaksi soveltuvia tiloja? on ei ole Tilapäissuojaksi soveltuvaa tilaa on: m 2 Tilapäissuojien sijainti henkilölle Henkilömäärät Yläasteen kellarikerroksen varasto- ja pukeutumistilat. Lukion kellaritilat. Kuinka tilapäinen suoja muodostetaan? Tilat eristetään ulkoilmasta tiivistämällä ilmanvaihtokanavat ja ovi- ja ikkuna-aukot.

24 LIITTEET Yhteystietoja Kiinteistön käyttö, ylläpito ja vikailmoitukset Tehtävä Nimi ja osoite Yhteystieto Kiinteistöhuolto/ talonmies Ilpo Leinonen puh Isännöitsijä Esko Leinonen puh Vahtimestari Toivo Pikkarainen puh Avainkontrollin Juha Piirala puh vastuuhenkilö Kunnan tietoturvallisuudesta vastaava Markku Kilpua puh Lukion ja yläasteen tietoturvallisuudesta Mika Lukkarila puh vastaava Vartioliike POKO puh Tulityöluvat Sähkölaitoksen vikailmoitukset Vesilaitoksen vikailmoitukset puh. Esko Leinonen puh Esko Leinonen puh Kaukolämmön Vikailmoitukset Esko Leinonen puh Purunpoisto Esko Leinonen puh Turvalaitteistojen ja välineistön ylläpito Ensiapuvälineiden hoitaja Kouluterveydenhoitaja Marika Sipola puh Alkusammutusvälineistön hoitaja Toivo Pikkarainen puh

25 Paloilmoitinlaitteiston hoitaja puh. 25 Turva- ja merkkivalokeskuksen hoitaja puh. Murtosuojauslaitteiston hoitaja POKO puh Muut yhteistyötahot Työterveyshuolto/lääkäri Pentti Lerssi puh Työterveyshoitaja Mirja Maksimainen puh Vakuutusyhtiö Vakuutusyhtiö IF puh puh

26 Uuden työntekijän perehdyttäminen (lomake) Työntekijän nimi Työtehtävä Työsuhteen aloituspvm. Aihe OK Huomioitavaa Kouluttaja Yrityksen esittely - toimiala ja toiminta - henkilökunta - asiakkaat - esittelykierros Hallinnolliset asiat - palkka-asiat ja todistukset - työaika - lähin esimies - työterveyshuolto Oma tehtävä - työtehtävän esittely - tarvittava ohjeistus - koneiden ja laitteiden käyttö Työsuojelu - työsuojelupäällikkö ja -valtuutettu - turvallisuusvälineet - tehtäväkohtaiset ohjeet - vaaralliset kemikaalit - käyttöturvallisuustiedotteet Oleminen rakennuksissa - lukitukset - paloilmoitin - sprinkleri - murtosuojaus Tietoturvallisuus - salasanat ja käyttöoikeudet - asiakirjojen säilytys ja hävittäminen - ulkoinen tiedottaminen Toiminta onnettomuustilanteessa - hälytysjärjestelyt - ilmoittaminen onnettomuudesta - ensiapuvälineet - hätäilmoituksen tekeminen - toiminta tulipalon sattuessa - pelastussuunnitelman esittely Muuta - harrastustoiminta / vapaa-aika - virkistystoiminta - muut aktiviteetit Paikka ja aika Uuden työntekijän allekirjoitus

27 Turvallisuustarkastus (lomake) tarkastettava kohde ok vika Uloskäytävät ja varatiet ovat vapaana tavaroista Poistumistiemerkinnät ovat puhtaat ja paikallaan eikä niitä ole peitetty Uloskäytävillä sijaitsevat ovet on avattavissa ilman avainta (työaika) Alkusammutusvälineet ovat toimintakunnossa merkityillä paikoillaan Käsisammuttimien määräaikaistarkastukset on suoritettu Sammuttimien edustat ovat vapaana tavaroista Sammuttimien merkinnät ovat puhtaat ja paikallaan eikä niitä ole peitetty EA-välineitä on saatavilla ensiapukaapeista. EA-välineiden päiväykset ja pakkaukset ovat kunnossa Käyttökelpoisia henkilösuojaimia on riittävästi saatavilla Ylimääräinen (tarpeeton) palava materiaali on poistettu sisätiloista Rakennusten ulkoseinustoille ei ole kertynyt tavaraa (tuhopolttojen ehkäisy) Ilmanvaihtokonehuoneissa, varavoimakonehuoneissa, sähköpää- ja ryhmäkeskuksissa ei varastoida tiloihin kuulumatonta tavaraa Kiinteistön osoitemerkinnät ovat paikallaan Pelastustiet ovat avoimet Piha-alueiden aitaus, opasteet ja valaistus ovat kunnossa Talotikkaat, lapetikkaat ja kattosillat sekä kiinnityspisteet ovat kunnossa Palo-ovet pidetään suljettuna Palo-ovet sulkeutuvat ja salpautuvat tiiviisti Osastointi on ehyt ja läpiviennit on tiivistetty Vaaralliset aineet säilytetään niin, etteivät asiattomat pääsen niihin käsiksi Vaarallisten aineiden astiat ovat hyllyillä eikä vuotoja esiinny Vaarallisten aineiden merkinnät ja käyttöturvallisuustiedotteet on päivitetty ja paikallaan Vaarallisia aineita on työpaikalla vain päivittäin tarvittava määrä, loput ao. varastossa Sähkömoottorien tuuletus on esteetöntä Viallisia tai puutteellisia sähkölaitteita/ -johtimia ei esiinny Kiinteät sähköasennukset ovat asianmukaisesti kiinnitettynä Sähkökeskuksien edustat ovat vapaana tavaroista Ulko-ovien mekaaninen lukitus on kunnossa Aina lukossa pidettävät ovet (sekä ulko- että sisäovet) ovat lukossa Ilmoitustauluilla esitettävät turvallisuusasiat ja toimintaohjeet ovat paikallaan ja päivitetty Henkilökunta hallitsee alkusammutuksen, hätäilmoituksen tekemisen, toimenpiteet onnettomuustilanteissa sekä kuultaessa yleinen vaaranmerkki Turvallisuus- ja apulaisturvallisuuspäällikkö tarkastaa Turvallisuusorganisaation henkilöstöluettelo on päivitetty Kiinteistön turvallisuuslaitteistoihin liittyvät ylläpitovastuut on päivitetty Pelastussuunnitelma on keskeisiltä osiltaan päivitetty Tulityöluvat, lupamenettely ja tulitöiden tekemiseen liittyvät turvajärjestelyt ovat kunnossa Avainkontrollia noudatetaan Palotarkastuksessa havaitut puutteet on korjattu Asiapapereiden säilytystä ja hävittämistä, kulkuoikeuksia sekä salasanoja ja käyttöoikeuksia koskevat järjestelyt ovat kunnossa Suojelumateriaalin määrä, laatu, kunto ja sijoitus ovat kunnossa (väestönsuojien hoitajat) pvm:..20 Tarkastuspäivämäärä ja suorittajat

28 Tuntomerkit varkaus- ja ryöstötilanteessa (lomake) Paina mieleesi ja kirjaa tuntomerkit Sukupuoli Mies Nainen Ikä Pituus Paino Vartalo Hoikka Tanakka Lihava Normaali Ääni Korkea/ kimeä Matala Hiljainen Heikko Selkeä Soperteleva Pehmeä Miellyttävä Puhe Nopeaa Hidasta Huolellista Selvää Kiroilevaa Änkyttävää Sopottavaa Vääristynyttä Päähine Lippalakki Hattu Pipo Huivi Muu, mikä? Hiukset Pitkät Lyhyet Tummat Vaaleat Parta /viikset Parta Viikset Pulisongit Millaiset? Silmät Siniset Ruskeat Muu, mikä? Kasvot Hampaat Takki /pusero Paita Solmio Kantamus Ase Housut Jalkineet Kädet Liikkuminen Kulkuneuvo Rekisterinumero Merkki/ malli/ väri Poistumissuunta Muut havainnot (henkilön vaatimukset, puhelimitse tehdyssä uhkauksessa taustaäänet ym ) Nimi: Pvm:..200 Klo:

29 Ilmoita ryöstö- tai varkaustilanteesta poliisille, pelastus- / turvallisuuspäällikölle ja omalle esimie- Toiminnassa käytetään seuraavia vaarallisia aineita Aineen nimi Vak- Ainemäärä Varastointi- ja käyttöpaikka 29 Onnettomuusuhka Tapahtuman syy ja vaikutukset Hallintamenetelmät Kehityssuunnitelma Kommentti [JL1]: hellesi Onnettomuusuhkien kartoitus ja analysointi Laitoksen palo- ja henkilöturvallisuuslaitteistojen sekä muiden laitteistojen ylläpitovaatimukset Alkusammutusvälineet Sammuttimet on huollettava jokaisen käytön jälkeen. Käsisammuttimien tarkastusväli on kaksi vuotta, ulkona olevat vuoden välein. Paloilmoitinlaitteisto laitteistoon täytyy tehdä määräaikaishuollot. Kaikista toimenpiteistä on Paloilmoitin laitteisto on koekäytettävä vähintään kerran kuukaudessa. Lisäksi pidettä- Turva- ja merkkivalokeskus Ilmanvaihtohormiston puhdistus Sähkötarkastus vä päiväkirjaa. Laitteistolle on nimettävä ja koulutettava hoitaja. Turvavalokeskuksen akut on koestettava 30 minuutin kuormitustestillä vähintään neljä kertaa vuodessa. Tehdyistä koestuksista on pidettävä päiväkirjaa. Laitteisto on pidettävä toimintakunnossa. Ilmanvaihtokanavien puhdistusväli on enintään 10 vuotta (SM:n asetus ilmanvaihtolaitteistojen puhdistuksesta). Sähkötarkastus on tehtävä enintään 10 vuoden välein. Kiinteistön omistaja on velvollinen huolehtimaan, että yllämainitut toimenpiteet suoritetaan Vaaralliset aineet

30 ryhmä (litraa) 30 Teknisen työn luokka. Erillisenä liitteenä tämän asiakirjan lopussa. LIITE 1. Kemian luokan varasto. Erillisenä liitteenä tämän asiakirjan lopussa. LIITE 2. Lukion kuvaamataidon luokka. Erillisenä liitteenä tämän asiakirjan lopussa. LIITE 3. Yläasteen kuvaamataidon luokka. Erillisenä liitteenä tämän asiakirjan lopussa. LIITE 4. Käyttöturvallisuustiedotteita säilytetään: Yläasteen kemian luokan varastossa ja lukion kemian luokan varastossa. Lisätiedot: Tilojen käyttö, lukitus ja kulunvalvonta

31 31 Yleiset periaatteet tilojen lukituksessa Normaali työaika klo Luokkien ovet lukittuina välitunneilla. Avainkontrolli Avainten haltijat merkitty kansliassa olevaan listaan. Ovien avaus aamulla klo 7.00 Ensimmäisenä töihin saapuva avaa oven. Ovien lukitseminen ja ylimääräisten valojen sammuttaminen klo Vahtimestari Topi Pikkarainen lukitsee ovet ja sammuttaa ylimääräiset valot klo 16. Iltakäyttäjät huolehtivat erikseen osaltaan em. seikoista. Siivous ja kiinteistönhuolto klo Ilta- ja viikonloppukäyttö klo Pääosin iltakäyttöä Ovet / tilat jotka on pidettävä aina suljettuna Koko kiinteistö suljettuna / Seuraavat ovet on pidettävä pääsääntöisesti aina lukittuna: - palo-ovet - sähkötilojen ovet - ilmanvaihtokonehuoneiden ovet 1. yläaste Ilmanvaihtohuone, sulaketaulut 2. hallinto Ilmanvaihtohuone, sulaketaulut 3. lukio Ilmanvaihtohuone, sulaketaulut Lisätiedot Vaaralliset aineet (LIITTEET 1-4)

32 Asemapiirros Rakennuksen pohjapiirros liitteenä

33 Toimintaohjeet ylioppilaskirjoitusten aikana LIITE MUHOKSEN YLÄKOULUN JA LUKION PELASTUSSUUNNITELMAAN Toimintaohjeet ylioppilaskirjoitusten aikana Lähtökohtaisesti noudatetaan koulun pelastussuunnitelmaa (hälytyksen suorittaminen, rakennuksesta poistuminen, kokoontumispaikat ja toiminta kriisitilanteessa). Ylioppilaskirjoitusten erillinen ohjeistus kattaa toiminnan kirjoitusten ollessa käynnissä. Tämä ohjeistus koskee toimintaa sekä Muhoksen lukion liikuntasalissa että toimintaa muissa mahdollisissa koulun tiloissa, joissa ylioppilaskirjoituksiin liittyviä kokeita järjestetään. Tarvittaessa rehtori antaa erilliset pelastusohjeet, mikäli koepaikka sijaitsee koulualueen ulkopuolella. Kaikissa vaara- tai häiriötilanteissa pöytäkirjanpitäjä (valvoja I) ottaa välittömästi yhteyttä rehtoriin tai hänen sijaiseensa! 1. rehtori Minna Kemppainen vararehtori Kaisa Jaako Lievässä häiriötilanteessa: 1. pöytäkirjanpitäjä voi keskeyttää kokeen 2. kokelaat laittavat paperit nurinpäin pöydälle 3. kynät pöydille 4. ei keskustelua Mikäli tilanne vaatii salin tyhjentämistä: 1. rehtori tai rehtorin sijainen määrää evakuoinnin (ilman erillistä rehtorin tai rehtorin sijaisen lupaa salista saa poistua vain ilmeisen välittömän vaaran uhatessa kokelaita ja koulun henkilökuntaa) 2. pöytäkirjanpitäjä antaa tilanteeseen liittyvän ohjeistuksen ja kirjaa kokeen keskeytymisen * 3. valvojat ohjaavat kokelaat ulos 4. kokelaat eivät saa keskustella toistensa tai valvojien kanssa Poistumistiet: 1. virallinen poistumisreitti (ulko-ovi salin pääoven vieressä) 2. liikuntasalin pukuhuoneiden kautta (kellaritilat) Henkilökunta opastaa opiskelijat pois rakennuksesta, ketään ei saa päästää suoraan kotiin. Opiskelijoiden poistuminen tapahtuu kokeen pöytäkirjanpitäjän johdolla. Käytä lähintä turvallista pohjapiirustukseen merkittyä poistumistietä (ensisijaisesti koulun sivuovi liikuntasalin etuoven tuntumassa ja toissijaisesti pukuhuoneisiin vievä ulko-ovi kellaritiloissa). Kokoontumispaikka: Muhoksen yläkoulun ja lukion koulukyytipysäkki!

34 34 * Koetta valvovien henkilöiden tehtävät evakuointitilanteessa: Pöytäkirjanpitäjä Muut valvojat 1. Ennen evakuointia pöytäkirjanpitäjä ilmoittaa kokelaille, että he eivät saa keskustella keskenään tai muiden henkilöiden kanssa evakuoinnin aikana. 2. Kokelaat kokoavat kaikki kokeissa käytössään olevat paperit ja antavat ne valvoville opettajille, jotka huolehtivat niistä evakuoinnin aikana. Pöytäkirjanpitäjä ohjeistaa koepapereiden keräämisen. 3. Kokelaat ottavat mukaansa kirjoitusvälineet, eväät ja mahdollisuuksien mukaan ulkovaatteensa, mutta ei matkapuhelimia. Mikäli koetila on tyhjennettävä nopeasti, kokelaat huolehtivat siirtymisen aikana itse omista koepapereistaan ja eväistään. 4. Kokelaat siirtyvät valvojien johdolla ryhmissä kokoontumispaikkaan tai varatilaan. 5. Pöytäkirjanpitäjä ilmoittaa käytettävät poistumistiet ja kokoontumispaikan tai varatilan. 6. Kokoontumispaikkana käytetään tavanomaista kokoontumispaikkaa. Rehtori tai rehtorin sijainen voi kuitenkin antaa erillisen määräyksen käyttää kokoontumispaikkana koulun lähellä sijaitsevaa tilaa tai luokkaa. 7. Pöytäkirjanpitäjä huolehtii mukaan pöytäkirjan, kokeesta poistuneiden vastauspaperit ja muun materiaalin (kuuntelussa CD:n, varapaperit jne.). 8. Pöytäkirjaan merkitään kokeen keskeytymisaika. 9. Pöytäkirjanpitäjä tarkistaa kokoontumispaikalla, että kaikki kokelaat ja valvojat ovat päässeet ulos ja ovat paikalla. 10. Pöytäkirjanpitäjä pyytää lisäohjeistuksen rehtorilta tai hänen sijaiseltaan. Rehtori tai hänen sijaiseensa ilmoittaa kokeen jatkamispaikan/varatilan. Ensisijaisena varatilana toimii kulttuurikeskus Koivun ja Tähden auditorio. 11. Varatilassa pöytäkirjanpitäjä määrää kokelaille uudet istumapaikat sekä jakaa muiden valvojien avustamana kokelaille heidän vastauspaperinsa ja koetehtävät. 12. Pöytäkirjanpitäjä kirjaa kokeen jatkumisajan varatilassa. 1. Avustavat pöytäkirjanpitäjää evakuoinnissa. 2. Keräävät kokelaiden koepaperit koetilassa. 3. Ohjaavat kokelaat kokoontumispaikalle tai varatilaan pöytäkirjanpitäjän ohjeiden mukaisesti. Kaikesta tiedottamisesta ja lisäohjeista vastaa rehtori tai hänen sijaisensa (mm. yhteys ylioppilastutkintolautakuntaan, tiedottaminen lehdistölle, eväshuollon järjestäminen varatilassa jne.).

35 Olen tutustunut Muhoksen yläkoulun ja Muhoksen lukion pelastussuunnitelmaan 35 Päiväys nimi

36 Päiväys nimi 36

PELASTUSSUUNNITELMA. Kohteen nimi Kadunnimi ja numero Postinumero ja kaupunki

PELASTUSSUUNNITELMA. Kohteen nimi Kadunnimi ja numero Postinumero ja kaupunki PELASTUSSUUNNITELMA Kohteen nimi Kadunnimi ja numero Postinumero ja kaupunki Päiväkodin johtaja Turvallisuusjohtaja Apulaisturvallisuusjohtaja Suunnitteluvelvoite perustuu: Pelastuslaki (468/03) 8 ja 9

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Kauhajoen Teknologiakeskus PELASTUSSUUNNITELMA NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

Kiinteistö Oy Kauhajoen Teknologiakeskus PELASTUSSUUNNITELMA NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Kiinteistö Oy Kauhajoen Teknologiakeskus PELASTUSSUUNNITELMA NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Kiinteistö oy KAUHAJOEN PELASTUSSUUNNITELMA sivu 2 Suunnitteluvelvoite

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi PELASTUSSUUNNITELMA YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi 2 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN YLLÄPITO 3 2. SUUNNITTELUVELVOITE 5 3. HÄTÄILMOITUSOHJE 6 4. ELVYTYSOHJE 7 5. HUOMIOITAVAT VAARATILANTEET

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA Kaupunki / kunta: Alavus Kiinteistön / taloyhtiön nimi: Alavuden Vuokra-asunnot Oy, kiinteistöt eritelty luetteloon Laatimispäivämäärä: 6.7.2011/10.10.2011/3.11.2014/24.11.2015

Lisätiedot

Uloskäytävät ja lukitukset

Uloskäytävät ja lukitukset 2014 Uloskäytävät ja lukitukset Päijät-Hämeen pelastuslaitos 25.11.2014 Sisältö 1. Yleistä... 2 2. Uloskäytävien vähimmäisleveys... 2 3. Kulkureitin pituus... 3 4. Uloskäytävien merkitseminen ja valaiseminen...

Lisätiedot

OHJE TALON / PIENYRITYKSEN TAI LAITOKSEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ

OHJE TALON / PIENYRITYKSEN TAI LAITOKSEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ 1 OHJE TALON / PIENYRITYKSEN TAI LAITOKSEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ SUUNNITELMAN TEKEE KO. KOHTEEN SUOJELUJOHTAJA, JOKA MYÖS SÄI- LYTTÄÄ JA PÄIVITTÄÄ SUUNNITELMAN SEKÄ ESITTELEE SEN TALON

Lisätiedot

Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa Miksi julkinen hallinto varautuu? Valmiussuunnittelu (valmiussuunnitelma) Yleinen varautumisvelvoite perustuu valmiuslakiin, jonka mukaan valtion viranomaisten

Lisätiedot

Muhoksen yläkoulu Muhoksen lukio

Muhoksen yläkoulu Muhoksen lukio Muhoksen yläkoulu Muhoksen lukio Muhostie 5 15.8.2016 1. PELASTUSSUUNNITELMAN SÄÄDÖSTAUSTA... 4 2. PELASTUSSUUNNITELMAN KOHDE JA LAATIJAT... 5 3. PELASTUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN... 5 4. PELASTUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSSUUNNITELMA Tapahtuma: Osallistujat: Taekwon-do Akatemian leiri noin 200 osallistujaa Ajankohta: 2.11.2007 4.11.2007 Tapahtumapaikka: Järjestäjä: Rajakylän koulu Taekwon-do Akatemia ry -----------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10. Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.2009 Kirta Nieminen Pt. tuntiopettaja, ruokapalvelut kirta.nieminen@seamk.fi

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012.

PELASTUSSUUNNITELMA. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012. 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite) Suunta Jyväskylä

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Päiväys 14.1.2014

Pelastussuunnitelma. Päiväys 14.1.2014 Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Opiskelija-asunnot Ahkio Päiväys 14.1.2014 Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE. 1 (5) VERSIO 2011 toimitettava 14 vrk ennen tapahtumaa YHTEENVETO / LOMAKE YLEISÖTILAISUUKSIA VARTEN

PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE. 1 (5) VERSIO 2011 toimitettava 14 vrk ennen tapahtumaa YHTEENVETO / LOMAKE YLEISÖTILAISUUKSIA VARTEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE. 1 (5) 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Keski-Suomen maakuntasuunnistus, Muurame 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (paikan

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry Turvallisuussuunnitelma Lauttasaaren Kisa-Siskot ry LAUTTASAAREN KISA-SISKOT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2 (6) Sisällysluettelo 1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2 Yhdistyksen toiminnan kuvaus...

Lisätiedot

SAIRAALATEKNIIKAN PÄIVÄT HELSINGISSÄ 12.-13.2.2014. Sairaalan ja pelastuslaitoksen välinen yhteistyö savunpoistossa

SAIRAALATEKNIIKAN PÄIVÄT HELSINGISSÄ 12.-13.2.2014. Sairaalan ja pelastuslaitoksen välinen yhteistyö savunpoistossa SAIRAALATEKNIIKAN PÄIVÄT HELSINGISSÄ 12.-13.2.2014 Sairaalan ja pelastuslaitoksen välinen yhteistyö savunpoistossa Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos Keijo Kangastie Pelastuspäällikkö SAVUNPOISTO Rakennukseen

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA HALIKKO -VIESTI 2013 19.10.2013

PELASTUSSUUNNITELMA HALIKKO -VIESTI 2013 19.10.2013 HALIKKO -VIESTI 2013 19.10.2013 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Halikko -viesti 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) Angelniemen Ankkuri ry. Kilpailunjohtaja Jarmo Reiman

Lisätiedot

KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS

KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS Turvallisuusohje 2016 2016 1 Kirkkojen paloturvallisuus Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeen tarkoitus... 2 2 Rakenteellinen paloturvallisuus... 2 3 Palontorjuntalaitteisto...

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2

TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2 1 TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2 Suunnistuskilpailu SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TARKOITUS...2 2. YLEISTIEDOT...2 3. HENKILÖSTÖ YHTEYSTIETOINEEN TAPAHTUMA-AIKANA 3 4. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT,

Lisätiedot

YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA

YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA Liite 8 YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä poistumissuunnitelmasta... 3 2. Toiminta onnettomuus- ja uhkatilanteissa...

Lisätiedot

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND. YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND. YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16 YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Kansallinen hiihtosuunnistuskilpailu 1.2 Tilaisuuden

Lisätiedot

MAATILAN PELASTUSSUUNNITELMA

MAATILAN PELASTUSSUUNNITELMA MAATILAN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (379/2011) ja pelastusasetukseen (407/2011) Omistajan ja maatilan nimi: Maatilan osoite: HÄTÄNUMERO 112 POLIISI PELASTUSLAITOS SAIRAANKULJETUS

Lisätiedot

Tukimateriaaliin on koottu opetusvideoiden sisältämät opetukset, jotka tulee käydä keskustelunomaisesti läpi, aina kun video on katsottu.

Tukimateriaaliin on koottu opetusvideoiden sisältämät opetukset, jotka tulee käydä keskustelunomaisesti läpi, aina kun video on katsottu. Opetusvideoiden tukimateriaali Turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille tarkoitetut opetusvideot on tarkoitettu katsottavaksi ohjatusti. Ilman tukimateriaalia saattaa videoiden sanoma jäädä epäselväksi.

Lisätiedot

Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen. Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä

Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen. Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä 1.2.2017 Martti Soudunsaari Pelastusjohtaja Yksi maamme 22 pelastuslaitoksesta. Lapin liiton

Lisätiedot

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Kokonaisvaltainen riskienhallinta Osallistuja tiedostaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteet. Osallistuja ymmärtää eri tahojen laatimien riskianalyysien ja uhkamallien

Lisätiedot

VALVOJAN TEHTÄVIÄ LISÄKSI YÖLLÄ VALVOJA

VALVOJAN TEHTÄVIÄ LISÄKSI YÖLLÄ VALVOJA MAJOITUSVALVONTA VALVOJAN TEHTÄVIÄ - Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpito - Neuvonta ja opastus; Kysymykset voivat käsitellä lähes mitä tahansa, mutta niihin ei saa vastata mitä tahansa. Perehdy

Lisätiedot

HIKLU. Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita. Jarkko Häyrinen Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asentaminen

HIKLU. Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita. Jarkko Häyrinen Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asentaminen HIKLU Rakenteellinen paloturvallisuus Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita Jarkko Häyrinen 7.2.2012 Sähköverkkoon kytkettävien Sähköverkkoon kytkettävillä palovaroittimilla varustettavat

Lisätiedot

Asunto Oy Espoon Rastaspuistontie 8

Asunto Oy Espoon Rastaspuistontie 8 Asunto Oy Espoon Rastaspuistontie 8 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Versio Päiväys Muutos 0.1 2.3.2010 Luonnos 1.0 21.4.2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 1.01 7.3.2011 Päivitetty yhteystietoja

Lisätiedot

Pelastuspäällikkö Petri Talikka

Pelastuspäällikkö Petri Talikka Pelastuspäällikkö Petri Talikka AIHEALUEET Keskeiset hoitolaitoksien paloturvallisuutta koskevat säädökset, mm.: Pelastuslaki Laki pelastustoimen laitteista Suomen rakentamismääräyskokoelma muut määräykset

Lisätiedot

AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS

AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS TARKASTETTAVA KIINTEISTÖ Kiinteistön postiosoite Agricolankatu 13 / Kaarlenkatu 1 Kaupunki Helsinki Kaupunginosa Kallio Kiinteistössä tarkastettuja rakennuksia 1 Tämä tarkastusraportti

Lisätiedot

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA Voimassa 1.11.2014 alkaen 1 KOULUN ALUE, TILAT JA KOULUMATKAT Koulun alueena pidetään koulurakennusta, koulun pihaa sekä kaikkia,

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA VPS-JUNIORIT ry TURVALLISUUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Turvallisuussuunnitelma. 1.1 Turvallisuussuunnitelman kohteet. 1.1.1 Pelaajat. 1.1.2 Ottelun toimihenkilöt, tuomarit, ym.. 1.1.3 Katsojat 1.1.4

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi As Oy Peltolammin Veteraanitalot Päiväys

Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi As Oy Peltolammin Veteraanitalot Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi As Oy Peltolammin Veteraanitalot Päiväys 18.2.2015 Pelastussuunnitelma 2 ( 12) Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Kunnarlantie 38/ Oittaantie 1, Espoo. 200 osanottajaa

PELASTUSSUUNNITELMA. Kunnarlantie 38/ Oittaantie 1, Espoo. 200 osanottajaa 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi NÅIDM 2015, suunnistuskilpailu 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite, ehkä myös GPSkoordinaatit)

Lisätiedot

TURVALLISEEN HUOMISEEN

TURVALLISEEN HUOMISEEN TURVALLISEEN HUOMISEEN perheen pelastautumissuunnitelma 1 Poistu palavasta rakennuksesta, mutta älä mene savuun! Tulipalo yllättää aina, ja huonetilaan alkaa heti muodostua tultakin vaarallisempaa savua.

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Suunnistuksen kansalliset kilpailut 16.-17.5.2015 (keskimatka ja pitkä)

Pelastussuunnitelma. Suunnistuksen kansalliset kilpailut 16.-17.5.2015 (keskimatka ja pitkä) Pelastussuunnitelma Suunnistuksen kansalliset kilpailut 16.-17.5.2015 (keskimatka ja pitkä) YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 (POLIISI, SAIRAANKULJETUKSET, TULIPALOT, PELASTUSTEHTÄVÄT) Päivystävä sairaala: OYS, Kajaanintie

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT As Oy Tervakkottiie 24--26 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Sivu 1/8 Johdanto: Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden omatoimiseen

Lisätiedot

Rakennusten paloturvallisuus. Ilpo Leino, turvallisuuspäällikkö

Rakennusten paloturvallisuus. Ilpo Leino, turvallisuuspäällikkö Rakennusten paloturvallisuus Ilpo Leino, turvallisuuspäällikkö www.pelastustoimi.fi https://prontonet.fi/ Kaikki tulipalot 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2001-2003 keskiarvo

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi AsOy Pernajanrinne Päiväys 01.11.2015 Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman

Lisätiedot

Palontutkinnassa opittua Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Oulu

Palontutkinnassa opittua Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Oulu Palontutkinnassa opittua Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Oulu 16.11.2016 Oulu-Koillismaan pelastuslaitos Palotarkastaja Pasi Nyman Oulu-Koillismaan p: 044-703 8682 pelastuslaitos pasi.nyman@ouka.fi

Lisätiedot

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari 6.-7.2.2012 Rakennusvalvonnan ja pelastusviranomaisen roolit rakennusluvan vastaisen käyttötarkoituksen yhteydessä Hotelli Kuninkaantie 7.2.2012 Jussi Rahikainen

Lisätiedot

PÄIVÄKODIN PELASTUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKODIN PELASTUSSUUNNITELMA 1(19) PÄIVÄKODIN PELASTUSSUUNNITELMA (Päiväkodin nimi) Henkilökunnan käsikirja päiväkodin turvallisuusasioihin 2(19) Sisällysluettelo 1. Mikä on pelastussuunnitelma ja miksi se tehdään?... 3 2. Päiväkodin

Lisätiedot

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta Hannu Olamo 14.4.2010 Paloilmoittimia koskevat säännökset pelastuslaissa Laitteiden kunnossapidosta nykyistä vastaavat vaatimukset SM:n asetuksenantovaltuutta

Lisätiedot

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus toimintaohjeet Laadittu 4.12.2014 Laatija Juha Vilen Viimeksi päivitetty 3.3.2015 Päivittäjä Ville Salo Nämä toimintaohjeet on laadittu käyttäen

Lisätiedot

Suunnistuksen kansallinen kilpailu, su, 22.5.2016. Keuruun Kisailijat ry / Suunnistusjaosto

Suunnistuksen kansallinen kilpailu, su, 22.5.2016. Keuruun Kisailijat ry / Suunnistusjaosto 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän turvallisuussuunnitelman tavoitteena on taata Keuruun Kisailijat ry:n järjestämän suunnistustapahtuman (ks. kohta 2) suunnistajien, katsojien sekä järjestelytehtävissä

Lisätiedot

KIEKKO-67 JUNIORIKIEKKO RY TURVALLISUUSASIAKIRJA

KIEKKO-67 JUNIORIKIEKKO RY TURVALLISUUSASIAKIRJA 04.03.2014 KIEKKO-67 JUNIORIKIEKKO RY TURVALLISUUSASIAKIRJA Tämän turvallisuusasiakirjan tehtävä on opastaa Kiekko-67 juniorikiekko ry:n jäseniä varautumisessa yhdistyksen toimintaan liittyvissä tapahtumissa

Lisätiedot

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 31.1.2000 Yleistä 1 Koulun alue on kortteli 57-YO. Koulun piha-alue on koulukiinteistön, Rantatien sekä koulun kentän erottama alue. 2 Kouluajaksi katsotaan

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA, YLEISÖTILAISUUDET

PELASTUSSUUNNITELMA, YLEISÖTILAISUUDET PELASTUSSUUNNITELMA, YLEISÖTILAISUUDET SM viesti R2 2015 suunnistuskilpailu 20.9.2015, Kisko (Salo) Tilaisuuden nimi 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi SM viesti R2 2015 suunnistuskilpailu

Lisätiedot

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI 1.10.2012 Paloriskit, omatoiminen varautuminen ja valvontasuunnitelmat Paavo Tiitta riskienhallintapäällikkö Pohjois-Savon pelastuslaitos paavo.tiitta@kuopio.fi 044

Lisätiedot

Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin!

Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin! Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin! Tilat: Yhdistyksen toimistohuoneiden lisäksi Kotolasta löytyy kaksi koulutustilaa; suurempi

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA Karkki-Rastin 30-vuotisjuhlakilpailu Suunnistuskilpailu

PELASTUSSUUNNITELMA Karkki-Rastin 30-vuotisjuhlakilpailu Suunnistuskilpailu PELASTUSSUUNNITELMA Karkki-Rastin 30-vuotisjuhlakilpailu 14.5.2016 Suunnistuskilpailu 1. TILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Karkki-Rastin 30-vuotisjuhlakilpailut, kansallinen suunnistuskilpailu

Lisätiedot

Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa

Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Riskienhallintapäällikkö Jari Turunen Pohjois Karjalan pelastuslaitos Ylimpänä päättävänä elimenä toimii pelastuslaitoksen johtokunta. Henkilökunta Pelastuslaitoksella

Lisätiedot

KAISANPIRTIT PELASTUSSUUNNITELMA

KAISANPIRTIT PELASTUSSUUNNITELMA Hätäilmoitus 112 Tulipalo KAISANPIRTIT PELASTUSSUUNNITELMA Yleinen vaaramerkki Säteilyvaara SUUNNITELMAN JAKELU Kaisanpirtit, väestönsuoja Isännöitsijä TOAS Asukkaille tiedotetaan TOASin kotisivuilla internetissä,

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuus - Asuintalot Hämeenlinnan Seurakuntayhtymä - kiinteistötoimisto Verhonkatu 25-27, 13130, Hämeenlinna Raporttipäivä: 19.02.2013 Tarkastuspäivä: 28.01.2013 Muokkauspäivä:

Lisätiedot

Ajankohtaista säädöksistä

Ajankohtaista säädöksistä Ajankohtaista säädöksistä Kirsi Rajaniemi Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivä pelastustoimen laitteista, Tukes 8.-9.11.2011 Sisältö Voimassa olevat asetukset ja laitteita koskevat pelastuslain säännökset

Lisätiedot

SAMMUTUSPEITTEEN KÄYTTÖ

SAMMUTUSPEITTEEN KÄYTTÖ TOIMINTAOHJEET 1. HÄTÄILMOITUS 2. TULIPALO 3. SAMMUTUSPEITTEEN KÄYTTÖ 4. KÄSISAMMUTTIMEN KÄYTTÖ 5. PIKAPALOPOSTIN KÄYTTÖ 6. ILMASTOINNIN PYSÄYTTÄMINEN 7. PALOVAMMAN HOITO 8. TAJUTTOMAN POTILAAN ENSIAPU

Lisätiedot

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto Turvallisuustiedote Neste Oyj, Nokian varasto LAKIPERUSTA & TEHDYT SELVITYKSET Pelastuslaitoksen ja laajamittaista kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittavien toimijoiden tulee pelastuslain mukaan

Lisätiedot

Palonehkäisyn uudet tuulet

Palonehkäisyn uudet tuulet pelastuslain (ja rakentamismääräysten) muutokset esitys FinnSec-messuilla 13.10.2011 Rakentamisen ja paloturvallisuuden perussäädökset uusiutuivat tänä vuonna Rakentamismääräyskokoelman osa E1 - Rakennusten

Lisätiedot

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Kirsi Rajaniemi Palonehkäisyn perinnepäivät, 25.-26.5.2011 Padasjoki 25.5.2011 1.7.2011 voimaan tulevat asetukset VN asetus pelastustoimesta (407/2011) VN asetus

Lisätiedot

Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112

Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112 lähde / www.pelastustoimi.fi Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112 Soita hätäpuhelu itse, jos voit. Kerro, mitä on tapahtunut. Kerro tarkka osoite ja kunta. Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin.

Lisätiedot

Vanhusten ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden asumisen turvallisuus Kokkolassa

Vanhusten ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden asumisen turvallisuus Kokkolassa Vanhusten ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden asumisen turvallisuus Kokkolassa Turvallisen asumisen koti-seminaari 3.8.2011 Palvelupäällikkö laitos- ja palveluasuminen Pasi Paasila Esityksen

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot

Tekniikka ja turvallisuus. Ilpo Leino SPEK

Tekniikka ja turvallisuus. Ilpo Leino SPEK Tekniikka ja turvallisuus Ilpo Leino SPEK 1 Turvallisuus EI ole pelkkää tekniikkaa 2 Turvallisuus ON tekniikkaa 3 Turvallisuus ON tekniikkaa ja OIKEAA asennetta sekä osaamista! 4 Sisäisen turvallisuuden

Lisätiedot

Sanna Rassa- Salakka, hallituksen jäsen ja kouluratsastusvastaava

Sanna Rassa- Salakka, hallituksen jäsen ja kouluratsastusvastaava 1. YLEISTÄ SEURASTA Vesilahden Seudun Ratsastajat ry. (VESRA) on vuoden 2004 alusta toimintansa aloittanut ratsastusseura, joka on Suomen Ratsastajainliiton (SRL) alainen. Seurassa on n. 165 jäsentä. Seura

Lisätiedot

Kodin kokonaisturvallisuus

Kodin kokonaisturvallisuus Kodin kokonaisturvallisuus tapaturmien ehkäisy murtosuojaus ja rikosten ehkäisy varautuminen sähkön-, lämmön- ja vedenjakelun katkoksiin ongelmajätehuolto paloturvallisuus (ot 6) ensiapuvalmius (ot 7)

Lisätiedot

TURVALLISUUSTIEDOTE 2013

TURVALLISUUSTIEDOTE 2013 RÄJÄHDEKESKUS TEKNINEN OSASTO HAAPAJÄRVEN TOIMIPISTE POHJOIS-SUOMEN HUOLTORYKMENTTI VARASTO-OSASTO HAAPAJÄRVEN VARASTO TURVALLISUUSTIEDOTE 2013 Puolustusvoimien räjähdetuotannosta ja -varastoinnista aiheutuvista

Lisätiedot

TEOLLISUUSYRITYKSET PÄIVITTÄINEN PALONTORJUNTA

TEOLLISUUSYRITYKSET PÄIVITTÄINEN PALONTORJUNTA SUOJELUOHJE S410 2002 TEOLLISUUSYRITYKSET PÄIVITTÄINEN PALONTORJUNTA Voimassa 1.11.2002 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. PÄIVITTÄINEN PALONTORJUNTA ON OSA YRITYKSEN TURVALLISUUTTA 3. JÄRJESTYS JA

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisy / TP 4.3.2010

Onnettomuuksien ehkäisy / TP 4.3.2010 1 Ohje on laadittu yhteistyössä; Helsingin pelastuslaitoksen, Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa Itä-Uudenmaan pelastuslaitos;

Lisätiedot

Tuulimäen kalliosuojan turvaopas 2016

Tuulimäen kalliosuojan turvaopas 2016 Tuulimäen kalliosuojan turvaopas 2016 Viite: Espoon kaupungin Tuulimäen väestösuojan turvallisuussuunnitelma 9.2.2016 Miksi turvallisuusohjeita tarvitaan Tuulimäen kalliosuojan turvaopas on tarkoitettu

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Uusi pelastuslaki (379/2011) ja omatoiminen varautuminen. Ylitarkastaja Vesa-Pekka Tervo Kulttuurihistoriallisten kohteiden turvallisuus 21.9.

Uusi pelastuslaki (379/2011) ja omatoiminen varautuminen. Ylitarkastaja Vesa-Pekka Tervo Kulttuurihistoriallisten kohteiden turvallisuus 21.9. Uusi pelastuslaki (379/2011) ja omatoiminen varautuminen Ylitarkastaja Vesa-Pekka Tervo Kulttuurihistoriallisten kohteiden turvallisuus 21.9.2011 Lain valmistelun lähtökohdat Tausta: Hallitusohjelman kirjaukset

Lisätiedot

XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA

XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1 Yleistä Tämä pelastussuunnitelma perustuu Pelastuslain ja pelastusasetuksen vaatimuksiin laatia tällaisesta tapahtumasta Pelastussuunnitelma.

Lisätiedot

Sukevan Vanhustentaloyhdistys r.y. Kiinteistön/ Asukkaan Pelastussuunnitelma

Sukevan Vanhustentaloyhdistys r.y. Kiinteistön/ Asukkaan Pelastussuunnitelma Sukevan Vanhustentaloyhdistys r.y. Kiinteistön/ Asukkaan Pelastussuunnitelma Tämän oppaan on laatinut Sonkakoti Oy asukkaiden käyttöön. Tavoitteena on viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö, joka vastaa

Lisätiedot

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä sivu 1 / 5 Vastaanottaja Kimmo Tuominen Kärsämäentie 3 23 TURKU Tarkastuskohde Talouspörssi Paimio Jokipellontie 2 2153 PAIMIO Viite Ilmoituksenne 22.1.215 Asia Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely

Lisätiedot

CITY PELASTUSSUUNNITELMA

CITY PELASTUSSUUNNITELMA Hätäilmoitus 112 Tulipalo CITY PELASTUSSUUNNITELMA Yleinen vaaramerkki Säteilyvaara SUUNNITELMAN JAKELU Tuomiokirkonkatu, väestönsuoja Isännöitsijä TOAS Asukkaille tiedotetaan TOASin kotisivuilla internetissä,

Lisätiedot

Suojelupäällikön tekemä kolmannen vaiheen auditointi

Suojelupäällikön tekemä kolmannen vaiheen auditointi Sivu 1(7) Suojelupäällikön tekemä kolmannen vaiheen auditointi Tässä esitetyt kysymykset on tarkoitettu kolmannen vaiheen auditointiin (SUP 3), joka tehdään viimeistään 1 kk ennen seisokkia. Seisokin suunnitelmat

Lisätiedot

Malli:KATSELMOINTIDOKUMENTTI_haapop_laadukas-hankkeen tulokset - Vuosikello Syyslukukausi

Malli:KATSELMOINTIDOKUMENTTI_haapop_laadukas-hankkeen tulokset - Vuosikello Syyslukukausi Malli:KATSELMOINTIDOKUMENTTI_haapop_laadukas-hankkeen tulokset - Vuosikello 16-17 Syyslukukausi Elokuu Johtaminen Ammattitutkinto tiimi Tutkintotiimi VS-tiimi Yhteiset palvelut -tiimi Hankkeet Laadunhallinta

Lisätiedot

Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena

Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena Matti Orrainen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Onnettomuuksien ehkäisy 2012 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos ja UPL 9.2.2012 Onnettomuuksien ehkäisy Katto-

Lisätiedot

Satakunnan pelastuslaitos

Satakunnan pelastuslaitos Satakunnan pelastuslaitos Satakunnan pelastuslaitos on yksi maamme 22 alueellisesta pelastuslaitoksesta. Apuamme tarvitaan erilaisissa palo-, pelastus-, vahingontorjunta- ja sairaankuljetustehtävissä keskimäärin

Lisätiedot

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa.

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma koskee kaikkia koulun järjestämää toimintaa ja siihen siirtymistä Oppilas on kohtuullisessa määrin

Lisätiedot

2. Koetilan palvelin. 4. Varatietokoneet ja -kuulokkeet. 6. Kokelaan tikkuja osallistujille, varapäätelaitteille ja varalle

2. Koetilan palvelin. 4. Varatietokoneet ja -kuulokkeet. 6. Kokelaan tikkuja osallistujille, varapäätelaitteille ja varalle Valvojan ohje Nämä ohjeet koskevat koetilanteen valvontaa. Ennen koetilaisuuden alkua koetila ja kokelaiden suorituspaikat on valmisteltu lukioihin rehtoreille lähetettyjen ohjeiden mukaisesti. Koetilaan

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA 18.9.2016 2 (9) 1 PELASTUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN JA TIEDOTTAMINEN 1.1 SUUNNITELMAN LAATIJAT Päiväys Nimi Tehtävänimike _ 1.2 SUUNNITELMAN HYVÄKSYJÄ Päiväys Nimi Tehtävänimike

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin Asiakasraati 23.2.2016

Lapin sairaanhoitopiirin Asiakasraati 23.2.2016 Lapin sairaanhoitopiirin Asiakasraati 23.2.2016 Lasse Kylén Turvallisuuspäällikkö Turvallisuuspäällikkö sairaalassa Riskienhallintaa Turvallisuussuunnittelua Sisäisen kokonaisturvallisuuden kehittämistä

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) 31.10.2011 Dnro 4258/005/2011

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) 31.10.2011 Dnro 4258/005/2011 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) Sisällysluettelo 1 VARAUTUMISSUUNNITTELU... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Varautumistoiminnan tavoite... 3 2 VARAUTUMISSUUNNITELMIEN LAADINTA... 4 2.1 Varautumistoiminnan hierarkia...

Lisätiedot

ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISY 2012 ESPOO

ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISY 2012 ESPOO ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISY 2012 ESPOO Rakenteellisen paloturvallisuuden huomioon ottaminen lupakäsittelyssä Vanhempi opettaja Heikki Nupponen PALOTEKNISTEN ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYS RAKENNUSSUNNITELMIEN

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

PIENTALOJEN OMAVALVONTA

PIENTALOJEN OMAVALVONTA Omavalvonnan lakitausta Omavalvonta on pelastuslain 379/2011 78 mukaista valvontaa. Tämän omavalvontalomakkeen täyttäminen ja palauttaminen annettujen ohjeiden mukaisesti on velvoittavaa. Pelastuslaitos

Lisätiedot

Korjausrakentamisen turvallisuus

Korjausrakentamisen turvallisuus Sisältö 1. Turvaohjeen tarkoitus... 1 2. Turvaohjeen velvoittavuus... 1 3. Paloturvallisuus... 1 3.1 Palo-osastointi ja palokuorma... 1 3.2 Uloskäytävä ja pelastustie... 1 3.3 Tuhopolttojen torjunta...

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Kriisisuunnitelma

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Kriisisuunnitelma UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Kriisisuunnitelma 1 Sisällysluettelo 1. Kriisitilanteiden ehkäisy ja niihin varautuminen 3 1.1. Paloturvallisuus 3 1.1.1. Tulipalojen ennaltaehkäisy 3 1.1.2. Tulitöiden valvontasuunnitelma

Lisätiedot

Yleistä kuntatoimijoiden varautumisesta. Jaakko Pekki Kehittämisyksikön päällikkö Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Yleistä kuntatoimijoiden varautumisesta. Jaakko Pekki Kehittämisyksikön päällikkö Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Yleistä kuntatoimijoiden varautumisesta Jaakko Pekki Kehittämisyksikön päällikkö Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Varautumisen kehittyminen Jatkuvuussuunnittelu Valmiussuunnittelu Väestönsuojelu Käsitteistä

Lisätiedot

Pelastussuunnittelu taloyhtiössä. Katja Ahola Varautumispäällikkö Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Pelastussuunnittelu taloyhtiössä. Katja Ahola Varautumispäällikkö Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Pelastussuunnittelu taloyhtiössä Katja Ahola Varautumispäällikkö Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Valtakunnan tason suunnitelmat/ohjelmat Ulko- ja turvallisuuspolitiikka sekä puolustuspolitiikka Turvallisuus-

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Paloturvallisuus

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Paloturvallisuus Paloturvallisuus Tunnista kodin paloriskit Kuvat TUKES, www.tukes.fi ja SPEK Huoneistopalon eteneminen DVD Paloturvallinen koti Tulen turvallinen käsittely Kynttilät ja avotuli Grillaus Tulisijat Tupakointi

Lisätiedot

UUSI DOMUS PELASTUSSUUNNITELMA

UUSI DOMUS PELASTUSSUUNNITELMA Hätäilmoitus 112 Tulipalo UUSI DOMUS PELASTUSSUUNNITELMA Yleinen vaaramerkki Säteilyvaara SUUNNITELMAN JAKELU Uusi Domus pelastussuunnitelma Uusi Domus, väestönsuoja Isännöitsijä TOAS Asukkaille tiedotetaan

Lisätiedot

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä)

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä) 2 TIETOA LEIRIKESKUKSESTA Alue on tarkoitettu alle 100 henkilön majoittumiseen päärakennuksessa, 6 majoitusmökissä ja asuntovaunuissa / asuntoautoissa. Alueella järjestetään satunnaisesti muutaman tunnin

Lisätiedot

XCO Suomenmestaruuskilpailut Hollolan Messilässä 21.7 2013 klo 8.00-17.00

XCO Suomenmestaruuskilpailut Hollolan Messilässä 21.7 2013 klo 8.00-17.00 XCO Suomenmestaruuskilpailut Hollolan Messilässä 21.7 2013 klo 8.00-17.00 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1. Turvallisuudesta vastaavat henkilöt ja varahenkilöt Mika Tervala Turvallisuusvastaava puh

Lisätiedot

ÄÄNIEVAKUOINTIJÄRJESTELMIEN

ÄÄNIEVAKUOINTIJÄRJESTELMIEN ÄÄNIEVAKUOINTIJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖ OSANA PALOILMOITINTA ERHE-hanke koulutuspäivä 1..010 Jarkko Häyrinen, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos TOIMINNALLINEN PALON MITOITUS Toiminnallisessa palon mitoituksessa

Lisätiedot

Maatilan pelastussuunnitelma

Maatilan pelastussuunnitelma Tilan nimi: Osoite: Tarkastus tehty (pvm), tarkastus tehdään vuosittain omatoimisesti: 1. Turvallisuuden peruslähtökohdat a Pelastussuunnitelma on laadittu Työntekijät ovat tutustuneet suunnitelmaan Räjähdyssuojausasiakirja

Lisätiedot