Muhoksen yläkoulu Muhoksen lukio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muhoksen yläkoulu Muhoksen lukio"

Transkriptio

1 Muhoksen yläkoulu Muhoksen lukio Muhostie

2 1. PELASTUSSUUNNITELMAN SÄÄDÖSTAUSTA PELASTUSSUUNNITELMAN KOHDE JA LAATIJAT PELASTUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN PELASTUSSUUNNITELMAN TARKISTUKSET JA PÄIVITYKSET PELASTUSSUUNNITELMAN TARKOITUS JA YLEISTIEDOT RAKENNUKSISTA Pelastussuunnitelman tarkoitus Yleistiedot rakennuksesta Rakennuksen tiedot Yhteydet pelastustoimeen Viranomaisten toimintavalmiusajat KOULUSSA MAHDOLLISESTI TAPAHTUVAT ONNETTOMUUS- JA VAHINKORISKIT Tapaturmat Tulipalo Kaasuvaara Rikokset SUOJELUORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖN TEHTÄVÄKUVAUKSET Suojelujohtaja Apulaissuojelujohtaja Tulityövastaava Yleisryhmä Vahtimestari Suojeluvalvojat Väestönsuojan hoitaja Kunnan työsuojeluhenkilöstö Ensiapukoulutusta saaneet henkilöt PELASTAUTUMISTIET JA KOKOONTUMISPAIKAT Poistumistiet Kokoontumispaikat HÄTÄMERKIT POISTUMISHARJOITUKSET JA HENKILÖSTÖN KOULUTUS SUOJELUMATERIAALI TOIMINTA POIKKEUSOLOISSA Taustaa Poikkeusolojen organisaation yhteystiedot Toiminnan jatkaminen poikkeusoloissa

3 12.4. Väestönsuojat Tilapäiset suojat ja säteilysuojat LIITTEET Yhteystietoja Uuden työntekijän perehdyttäminen (lomake) Turvallisuustarkastus (lomake) Tuntomerkit varkaus- ja ryöstötilanteessa (lomake) Paina mieleesi ja kirjaa tuntomerkit Onnettomuusuhkien kartoitus ja analysointi Vaaralliset aineet Tilojen käyttö, lukitus ja kulunvalvonta Vaaralliset aineet (LIITTEET 1-4) Asemapiirros Rakennuksen pohjapiirros liitteenä Toimintaohjeet ylioppilaskirjoitusten aikana

4 1. PELASTUSSUUNNITELMAN SÄÄDÖSTAUSTA 4 Pelastussuunnitelman laatimisvelvollisuus perustuu pelastuslain (PeL) 8 ja 9 :n sekä pelastusasetuksen (PeA) 9, 10 ja 15 :n vaatimuksiin omatoimisesta varautumisesta. Säädösten tavoitteena on ihmisten oman toiminnan sekä viranomaistoiminnan menetelmin vähentää tulipalojen, tapaturmien ja muiden vaaratilanteiden määrää siten, että väestön terveys, omaisuus, työpaikat, toimeentulo, tuotannon jatkuvuus ja puhdas ympäristö kyetään turvaamaan kaikissa olosuhteissa sekä normaali- että poikkeusoloissa. Pelastussuunnitelma on kirjoitettu dokumentti siitä, kuinka yritys tai laitos varautuu toimimaan erilaisissa onnettomuus-, vaara- tai vahinkotilanteissa ja kuinka se organisoi onnettomuuksia ehkäisevän toiminnan. Järjestelyjen lähtökohtana on uhkakuvat sekä niistä johdettujen onnettomuusuhkien arviointi ja niiden hallinta. Tässä kiinteistössä suunnitteluvelvoitteen määräytymiseen on vaikuttanut seuraavat tekijät (x): Asuinrakennus tai muu rakennusryhmä, joka on samalla tontilla tai rakennuspaikalla ja jossa on yhteensä vähintään viisi (5) asuinhuoneistoa. Yritys, laitos tai vastaava kohde, jossa työntekijöiden ja samanaikaisesti paikalla olevien henkilöiden määrä on yleensä vähintään 30. Hotelli, asuntola, lomakylä, leirintäalue tms. majoitustila, jossa on yli 10 majoituspaikkaa Sairaala, vanhainkoti, hoitolaitos, liikuntarajoitteisten ja muiden erityisryhmien palvelu- tai asuinrakennus tai rangaistuslaitos ja muu vastaava tila, jossa olevien ihmisten kyky havaita vaaratilanne tai mahdollisuus toimia vaaratilanteiden edellyttämällä tavalla ovat heikentyneet. Kokoontumis- tai liiketila, jossa on runsaasti yleisöä tai asiakkaita, kuten yli 50 asiakaspaikan ravintola, yli 25 hoitopaikan päiväkotihuoneisto ja yli 500 neliömetrin kokoinen myymälä, koulu, urheilu- ja näyttelyhalli, teatteri, kirkko, kirjasto ja liikenneasema. Suurehkot tuotanto-, varasto ja maataloustuotantotilat. Kohde, jossa palo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien käsittely tai varastointi voi aiheuttaa vaaraa ihmisten terveydelle, omaisuudelle tai ympäristölle. Tila, joka on varustettu säädöksissä tai viranomaisen päätöksessä vaaditulla automaattisella sammutuslaitteistolla tai paloilmoittimella. Liiketoiminnan harjoittaja tai muun yhteisön järjestämä tapahtuma, jossa henkilö- ja paloturvallisuudelle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran taikka mahdollisen onnettomuuden aiheuttamien vahinkojen voidaan arvioida olevan vakavat tapahtumaan osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun erityisen syyn vuoksi. Muu syy, mikä? Pelastusasetus 9 X X

5 5 2. PELASTUSSUUNNITELMAN KOHDE JA LAATI- JAT KOHDE: Muhoksen kunnan peruskoulun yläkoulu Muhoksen lukio TOIMIALA: Perusopetus vuosiluokilla 7.-9 ja lukio-opetus OSOITE: Muhostie Muhos PELASTUSSUUNNITELMAN LAATIJAT Pvm Koulu Nimi Tehtävä Muhoksen yläaste Tuula Tervonen Yläasteen rehtori Muhoksen lukio Tuomas Lohi Lukion rehtori , Muhoksen yläkoulu ja lukio Juha Piirala Kari Toivanen Juha Piirala Yläasteen rehtori Yläkoulun apulaisrehtori Muhoksen yläkoulun rehtori 3. PELASTUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Tämä suunnitelma on hyväksytty käyttöön. Koko henkilökunnan edellytetään toimivan suunnitelman ohjeiden mukaisesti. Pvm Nimi Tehtävä Allekirjoitus Tuula Tervonen Yläasteen rehtori Tuomas Lohi Lukion rehtori Juha Piirala Yläasteen rehtori Tuomas Lohi Lukion Rehtori Oulu Koilismaan pelastuslaitos

6 , Kari Toivanen Jari Kangastie Juha Piirala Yläkoulun apulaisrehtori Palotarkastaja Muhoksen yläkoulun rehtori 4. PELASTUSSUUNNITELMAN TARKISTUKSET JA PÄIVITYKSET Pelastussuunnitelman päivittämisestä vastaa Muhoksen yläkoulun rehtori. Jakelu: - Yläkoulun ja lukion opettajainhuoneet - Opettajille - Uuden opettajan kansio Muut turvallisuuteen liittyvät asiakirjat/niiden ylläpitäjät: - Kriisivalmius- ja toimintasuunnitelma/ oppilashuoltotyöryhmät - Muhoksen kunnan tietoturvaohje/ kunnan tietotekniikkavastaavat Pvm Toimenpide Muutoskohta Allekirjoitus Suunnitelman käyttöönotto Vastuuhenkilön vaihtuminen Yläasteen rehtoriksi Juha Piirala Tietojen päivitys Henkilötietojen ja oppilasmäärän päivitys Tietojen päivitys Lukujen 9 (Poistumisharjoitukset ja henkilöstön koulutus) ja 10 (Suojelumateriaali) päivitys Tietojen päivitys Pelastussuunnitelman laaja kokonaispäivitys Tietojen päivitys Pelastussuunnitelman laaja kokonaispäivitys Tietojen päivitys Henkilötietojen ja oppilasmäärän päivitys Tietojen päivitys Henkilötietojen ja oppilasmäärän päivitys Tietojen päivitys Liitekarttojen päivitys ja luokkiin sijoittelu

7 Tietojen päivitys Tietojen päivitys Palotarkastukset Huomioitavaa Tietojen päivitys (alkusammutuskoulutus + työsuojeluvaltuutetut) poistumisharjoitus Epäkohta poistettu 11/2008 kevät 2010 ei tiedossa ei huomautettavaa pitäminen avoinna kevät 2013 kulkureittien opastevaloja palanut + automaattiovien johdotus epäkunnossa korjattu keväällä PELASTUSSUUNNITELMAN TARKOITUS JA YLEISTIEDOT RAKENNUKSISTA 5.1. Pelastussuunnitelman tarkoitus Pelastustoimenlain 8 :n mukaan rakennuksen omistaja ja haltija, teollisuus- ja liiketoiminnan harjoittaja, virasto, laitos ja muu yhteisö on velvollinen varautumaan asianomaisessa kohteessa olevien henkilöiden ja omaisuuden sekä ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa sekä sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät. Pelastussuunnitelman tarkoituksena on avustaa vastuuhenkilöitä ja henkilökuntaa tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ennalta ehkäisyssä ja niihin läheisesti liittyvien henkilöturvallisuusriskien poistamisessa. Suunnitelmassa annetaan ohjeita niistä ensitoimenpiteistä, joihin tulee ryhtyä vaaratilanteen tai tapahtuneen onnettomuuden sattuessa Yleistiedot rakennuksesta Rakennuksen tiedot Kiinteistön nimi Puh

8 8 Muhoksen yläkoulu ja Muhoksen lukio Osoite Muhostie 5, Muhos (kanslia) Fax Kaupunginosan / kylän nimi tai numero Kortteli Tontti Rakennuksia tontilla Kerrosalaa yht. m 2 Kirkonkylä Toimiala Koulukiinteistö Kokonaishenkilömäärät vuorokauden ajoittain päivä n. 600 ilta n. 100 yö n (1-2 päivää/vuosi) Huomion arvoista kiinteistön toiminnasta ja henkilöstöstä: Koulukiinteistö. Pääosa henkilöstöstä alaikäisiä vaatii henkilökunnalta ohjeistuksen antamista ja johtamista vaaratilanteessa. Vaaralliset aineet Käytetäänkö toiminnassa vaarallisia aineita? kyllä ei käytetä Selvitys on annettava liitteenä olevaan vaarallisten aineiden listaan (liite 7 ja erilliset liitteet 1-4). Lähiympäristö Onko kiinteistö kunnan tärkeällä pohjavesialueella? on ei ole Millainen kiinteistön lähiympäristö on? Rautatie n. 500 m. (vaarallisten aineiden kuljetukset) Vilkkaasti liikennöity maantie n. 200 m. (vaarallisten aineiden kuljetukset) Kiinteistöjen piirustukset (liitteeksi) Asemapiirros Pohjapiirros - Rakennusten nimet - Uloskäytävät ja henkilöstön kokoontumispaikka - Pelastustiet ja sammutusvedenottopaikat rakennusten ympärillä (palopostit, luonnonvesipaikat). - Erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden sijainti - Tilojen nimet / käyttö - Poistumistiet ja alkusammutusvälineet sekä ensiapuvälineet - Sähköpääkeskuksen, ilmanvaihdon hätäkatkaisijan, ensiapukaapin sekä mahdollisen paloilmoitinkeskuksen ja sprinklerikeskuksen sijainti - Väestönsuojan sijainti sekä muut merkittävät tiedot kiinteistöstä Rakennuksen pääasiallinen käyttötarkoitus Perusopetus vuosiluokilla ja lukio-opetus Rakennusvuosi Kerrosluku Kerrosala Kantavan rungon materiaali 2-4 teräs puu betoni Henkilömäärä päivä n. 650 ilta n. 100 yö n (1-2 päivää/vuosi) Suojaustaso Alkusammutuskalusto Autom. paloilmoitin Autom. sammutuslaitteisto Autom. savunpoisto Turva- ja merkkivalaistus Murtosuojaus

9 Sisäinen hälytysjärjestelmä Onko rakennuksessa keskuskuulutusjärjestelmää? on ei ole Sähkö Onko rakennuksessa varavoimakonetta? on ei ole ATK-laitteille katkotonta virransyöttöä? on ei ole toimintoja, jotka voisivat aiheuttaa erityistä vaaraa tai muita vahinkoja sähkökatkoksen sattuessa? on ei ole Rakennuksen sähköpääkeskuksen sijainti Yläasteen monistushuoneen yläpuolella Toimenpiteet sähkönjakelun katkaisemiseksi Pääkatkaisijan kääntäminen pois päältä tai yhteys sähkövastuuhenkilöön asennusmestari nro Lämmitys Onko rakennus liitetty kaukolämpöverkkoon on ei ole Rakennuksen lämmitystapa on Vesikiertoinen patterilämmitys Ilmastointi Onko rakennuksessa koneellista ilmanvaihtoa? on ei ole Ilmastoinnin hätäkatkaisijan sijainti Yläasteen yläkerrassa, yhdyskäytävän yläkerrassa, lukion yläkerrassa (merkitty pohjapiirustuksiin) vanhan puolen luokissa jokaisessa erikseen koneellinen ilmastointi. Luokkakohtainen ilmanvaihto voidaan kytkeä pois sulakekaapin kautta (talonmies/vahtimestari/rehtori). Toimenpiteet ilmastoinnin pysäyttämiseksi Ilmastoinnin hätäkatkaisijoiden kääntäminen pois päältä. Tarvittaessa virransyötön estäminen sähköpääkeskuksesta käsin. Talousvesi Talousveden pääsulkuventtiilin paikka ja toimenpiteet vedenjakelun katkaisemiseksi Yläasteella pannuhuoneen peräseinällä, lukiolla pannuhuoneen perällä olevassa huoneessa, merkitty pohjapiirustukseen. Lisätietoja rakennuksesta Väestönsuoja musiikkiluokan takana, merkitty pohjapiirustukseen. 9 Muita tietoja rakennukseen ja sen käyttöön liittyen Henkilökunta 43 opettajaa 18 muuta henkilökuntaa Yläkoulun oppilaat 400 oppilasta Lukion opiskelijat 130 opiskelijaa Käsisammuttimet Sammutuspeitot Seinäpalopostit Ensiapukaapit lun monistushuone 20 kappaletta, merkitty pohjapiirustukseen 2 kappaletta, merkitty pohjapiirustukseen 6 kappaletta, merkitty pohjapiirustukseen terveydenhoitajan huone, lukion opettajainhuone, yläkou

10 Yhteydet pelastustoimeen Hätänumerot Palokunta, sairaankuljetus ja poliisi 112 Poliisi tai 09- Myrkytystietokeskus 4711 Pelastusalan yhteystiedot Nimi Osoite puh. / fax Pelastuslaitos Oulu-Koillismaan pelastuslaitos Kiimingin paloasema, Lempiniementie 2, / Lähin paloasema Muhoksen paloasema/ apulaispalopäällikkö Jari Kangastie KIIMINKI Leppiniementie MUHOS Yhteyshenkilö Palotarkastaja Janne Mattila Viranomaisten toimintavalmiusajat Palolaitos Sairaankuljetus Poliisi n. 12 minuuttia n. 10 minuuttia n. 10 minuuttia Mitä pitempi ammattiavun toimintavalmiusaika on, sitä tärkeämpää on omatoiminen onnettomuuksien ennaltaehkäisy ja välitön toiminta onnettomuuden tai vahingon seurausten rajoittamiseksi. 6. KOULUSSA MAHDOLLISESTI TAPAHTUVAT ON- NETTOMUUS- JA VAHINKORISKIT 6.1 Tapaturmat Suurin tapaturmavaara opiskelijoille aiheutuu käsityön (tekninen/tekstiili) tunneilla, liikunnantunneilla, fysiikka-kemian tunneilla sekä välituntien leikeissä ja peleissä. ENSIAPUOHJEET 1. Jokainen koulun henkilökuntaan kuuluva on velvollinen antamaan ensiavun. Tarvikkeita löytyy ensiapukaapeista. Tarvittaessa avuksi pyydetään ensiapukoulutuksen saanut henkilö, terveydenhoitaja tai lääkäri (kouluterveydenhoitaja )

11 11 2. Annetaan ensiapu 3. Ensiavun antaja tai terveydenhoitaja järjestää potilaan kuljetuksen päivystyspoliklinikalle tilanteen mukaan joko: - taksilla (puh ) - ambulanssilla (puh. 112) - yksityisautolla 4. Mikäli potilaana on oppilas/opiskelija: - tiedotetaan huoltajalle (hän voi myös viedä potilaan sairaalaan) - tarvittaessa oppilaalle/opiskelijalle on järjestettävä saattaja (opettaja tai muu henkilö) - mikäli kyseessä on koulutapaturma, oppilaasta on tehtävä vahinkoilmoitus vakuutusyhtiölle TAPATURMIEN EHKÄISY Opettajan ja henkilökunnan tulee antaa oppilaille/opiskelijoille riittävät toiminta- ja turvallisuusohjeet kaikissa työskentelytilanteissa tapaturmien ehkäisemiseksi. Laitteissa ja välineissä havaituista vioista ja puutteista on tiedotettava välittömästi vahtimestarille tai rehtoreille. 6.2 Tulipalo TOIMINTAOHJE ALKUTILANTEESSA 1. Välittömästi vaarassa olevat henkilöt on pelastettava ensiksi. 2. Hälytä palokunta puh. 112 ja suorita koulun hälyttäminen tilanteen edellyttämässä laajuudessa keskusradiolla ja varmista että kuulutus menee perille. PALOKUNNAN HÄLYTTÄMINEN Ilmoita palokunnalle seuraavat asiat: - mikä palaa (rakennus, kerros, palavat nesteet, kone, tms.) - missä palaa (osoite; katu, numero) - onko ihmisiä vaarassa - kuka ilmoittaa KOULUN HÄLYTTÄMINEN 1. Hälytä koulun henkilöstö keskusradiolla. Lähetä joku varmistamaan että vaarassa olevalla alueella todella poistutaan luokista.

12 2. Jokainen opettaja huolehtii omat oppilaansa/opiskelijansa koulun pihalle luokan omalle kokoontumispaikalle (liite) 3. Aloita alkusammutus kohteessa olevilla alkusammuttimilla ja jatka sitä niin kauan kuin turvallisesti voit sitä suorittaa. 4. Lisäksi huomioi seuraavat asiat ja tiedota niistä keskusradiossa samalla kun teet hälytyksen henkilöstölle: - ilmanvaihtolaitteet on pysäytettävä - palavaan tilaan johtavat ovet ja ikkunat on suljettava - palolaitosta vastaan on lähetettävä opas tiedottamaan tilanne ja ohjaamaan sammutusyksiköt lyhintä reittiä kohteeseen - anna tehtävät useammalle henkilölle, koska kaikkea et itse voi suorittaa nopeasti 12 PELASTAUTUMISOHJEET 1. Toimi rauhallisesti tulipalon syttyessä ja muissa hätätilanteissa. 2. Kuuntele keskusradiosta annettavia toimintaohjeita. 3. Noudata keskusradiosta ilmoitettavaa poistumisjärjestystä, ellei pakottava syy edellytä muuta menettelyä. Oma-aloitteisesti luokasta poistuminen on opettajan harkinnassa. 4. Opettaja poistuu luokasta viimeisenä. 5. Hätätilanteissa on pelastautuminen tärkeintä. Siksi henkilökohtainen omaisuus (reput, kirjat yms.) jätetään paikoilleen. Mikäli päällysvaatteet ovat matkan varrella, ne voi ottaa mukaan jos sää on kylmä. Puhelimet taskuun. 6. Poistuminen tapahtuu rauhallisesti kävellen. 7. Opettaja huolehtii siitä, ettei poistumisreitille synny ruuhkia. 8. Opettaja seuraa myös naapuriluokkien toimintaa, jotta poikkeuksellisessa tilanteessa pelastautuminen sujuisi turvallisesti. 9. Ulkona opettaja tarkistaa, että kaikki oppilaat/opiskelijat ovat paikalla ja hyvässä kunnossa. Tämän jälkeen opettaja ilmoittaa rehtorille luokan olevan turvassa. Mahdollisesta ensiavun tarpeesta tehdään samalla ilmoitus sammutustyönjohtajalle. Tärkeää on, että opettaja pitää luokkansa yhtenä ryhmänä. 10. Ilman lupaa ei saa palata koulurakennukseen, eikä mennä kotiin. 11. Mikäli poistumista ei voida suorittaa normaalia reittiä käyttäen, pelastautuminen tapahtuu palokunnan avulla. - pyri ilmoittamaan palokunnalle olinpaikkasi - muista, että turvallisin paikka on yleensä luokka - luokassa odottelun turvallisuutta lisää, kun tukitaan oven raot ja kastellaan ovea tarvittaessa - palokunta ehtii paikalle viimeistään noin 10 minuutissa

13 12. Rehtori tai muu vastuuhenkilö on välittömässä yhteydessä sammutustyönjohtajaan. Mikäli keskusradio ei toimi, annetaan hälytysmerkki pillillä tai megafonilla. Tällaisessa tilanteessa opettaja joutuu suorittamaan tilanteen arvioinnin tiedustelun perusteella Kaasuvaara Yleisen hälytysmerkin kuuluessa: 1. Siirry sisälle! 2. Pysy sisällä! 3. Pysäytä ilmastointi. 4. Sulje ovet, ikkunat ja tuuletusluukut. 5. Tiivistä ovien ja ikkunoiden raot. 6. Avaa radio ja toimi radiossa annettujen ohjeiden mukaan. 6.4 Rikokset Koulurakennuksessa on hälytinjärjestelmä. Lisäksi koulua vartioi koiravartio. Piha ja ympäristö on valaistu hämäräaikaan ilkivallan ja rikosten ehkäisemiseksi. Koulun ulkoaluetta sekä koulun sisätiloja valvotaan nauhoittavalla valvontakamerajärjestelmällä. 7. SUOJELUORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖN TEHTÄVÄKUVAUKSET 7.1 Suojelujohtaja Yläkoulun rehtori Juha Piirala ( ) Vastaa suojelutoiminnan suunnittelusta ja organisaation toiminnasta koulun alueella sekä pitää tarvittavat yhteydet alan viranomaisiin. Vastaa siitä, että koulun tilat ovat määräysten ja suojeluohjeiden mukaisessa kunnossa. Huolehtii pelastussuunnitelman tarkistamisesta ja päivittämisestä määrävälein sekä toiminnan muuttuessa. Huolehtii, että pelastussuunnitelmaan liittyvät merkittävät muutokset ilmoitetaan palolaitokselle. Edistää eri tavoin turvallisuustietoutta ja -valmiutta niin suojeluorganisaation kuin myös koulun koko henkilökunnan keskuudessa. Järjestää käytännön harjoituksia yhteistyössä palolaitoksen kanssa. Johtaa sammutus- ja pelastustoimintaa ennen palokunnan saapumista. Toimii onnettomuustilanteessa koulun tiedottajana yhdessä kunnan johdon ja pelastustoiminnan johtajan kanssa.

14 14 Toimii avainkontrollin vastuuhenkilönä. 7.2 Apulaissuojelujohtaja Lukion rehtori Minna Kemppainen ( ) Johtaa koulun onnettomuuksia ehkäisevään työpaikkasuojelua ja tekee esityksiä turvallisuustason parantamiseksi. Huolehtii, että palo- ja henkilöturvallisuutta vaarantavat epäkohdat korjataan tai poistetaan. Valvoo alkusammutuskaluston kuntoa ja asianmukaista sijoittamista vahtimestarin/ammattimiehen kanssa. Vastaa henkilöstön ja oppilaiden inventoinnista, jos henkilökunta ja oppilaat joudutaan evakuoimaan rakennuksista. Vastaa ensiapuvälineiden, työssä tarvittavien suojavälineiden sekä vaarallisten aineiden käyttöturvallisuustiedotteiden saatavuudesta. 7.3 Tulityövastaava Yläkoulun vararehtori Kari Toivanen ( ) Vastaa palovaarallisten töiden (tulitöiden) turvajärjestelyiden toteutuksesta kun ne tehdään koulutyönä. Koulun normaalitoimintaan kuulumattomasta tulityöstä vastaa työn tekijä (urakoitsija, tekninen toimi) 7.4. Yleisryhmä Opettajat ja koulunkäyntiavustajat Suorittavat päivittäistä tarkkailua palo- ja henkilöturvallisuutta vaarantavien epäkohtien poistamiseksi. Tekevät ehdotuksia paloturvallisuuden tehostamiseksi. Toimivat tulipalo- tai muussa onnettomuustilanteessa ensiapu-, sammutus- ja pelastustehtävissä suojelujohtajan alaisuudessa. Evakuointitapauksessa inventoivat oppilaat koulun kokoontumispaikalla. Huolehtivat, että ensiapuvälineitä on saatavilla niille kuuluvista paikoista Vahtimestari Toivo Pikkarainen ( ) Huolehtii sammutus- ja pelastuskaluston asianmukaisesta kunnosta, käyttövalmiudesta ja määräaikaistarkastuksista. Vastaa palavien nesteiden varaston kunnosta.

15 Vastaa ovien lukitusten sekä murtosuojausjärjestelmien toimivuudesta Suojeluvalvojat Siistijät, kuraattori, terveydenhoitaja ja keittiöhenkilökunta Suorittavat omalla vastuualueellaan päivittäistä turvallisuustarkkailua ja huolehtivat, että turvallisuutta vaarantavat epäkohdat korjataan tai poistetaan. Vastaavat omalla vastuualueellaan alkusammutuksesta, evakuoinnista ja hätäilmoituksen tekemisestä tilanteen mukaan. Poistuvat itse viimeisenä omalta vastuualueeltaan. Huolehtivat, että ensiapuvälineitä on saatavilla niille kuuluvista paikoista Väestönsuojan hoitaja Vahtimestari Toivo Pikkarainen ( ) vastaa väestönsuojan ylläpidosta ja sen pitämisestä määräysten edellyttämässä kunnossa tekee väestönsuojan käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaiset vuositarkastukset ja huollot vastaa väestönsuojan käyttökuntoon laittamisesta niin käskettäessä sekä toiminnasta suojautumisen aikana 7.8. Kunnan työsuojeluhenkilöstö Työsuojelu / turvallisuus Työsuojelupäällikkö Juha Pesonen puh Työsuojeluvaltuutettu Minna Kinnula puh varavaltuutettu Pirkko Manelius puh varavaltuutettu Sirpa Uurtamo puh Työsuojeluvaltuutettu Sirkka Kangaspuoskari puh varavaltuutettu Anita Rintamäki 2. varavaltuutettu Päivi Kivelä puh Työsuojeluvaltuutettu Eija Jurvanen puh varavaltuutettu Liisi Teittinen 2. varavaltuutettu Eija Siira Työsuojeluvaltuutettu toimihenkilöt Maria Piirala puh varavaltuutettu toimihenkilöt Juha Piirala puh

16 Ensiapukoulutusta saaneet henkilöt Vähintään EA 1 tai vastaava Rehtorit Juha Piirala, Kari Toivanen, Minna Kemppainen Kouluterveydenhoitaja Marika Sipola Kuraattori Tanja Westman Opettajat ja muu henkilökunta: hätäensiapukoulutus tai EA1 kaikille lv työssä olleilla. 8. PELASTAUTUMISTIET JA KOKOONTUMISPAI- KAT 8.1 Poistumistiet (merkitty koulun pohjapiirustukseen) 1. Luokat poistuvat samasta ulko-ovesta, jota käyttävät normaaliin välituntiliikenteeseen. Toissijaisena poistumistienä ovat muut käytettävissä olevat sisäänkäynnit. 2. Opettajainhuoneesta ja hallintotiloista poistutaan yhdyssiiven ulko-ovista. Varatienä ovat muut käytettävinä olevat sisäänkäynnit. Hätäpoistumistienä toimivat alakerran ikkunat. 3. Ruokalasta poistutaan ruokalan takaovesta tai pääovesta. Varatienä ovat muut käytettävissä olevat sisäänkäynnit. Hätäpoistumistienä toimivat ikkunat. 4. Liikuntasaleista poistutaan salissa olevan varatien tai pääoven kautta. Juhlien yhteydessä ei saa tukkia poistumisteitä esim. istuimilla. Varatienä ovat muut käytettävissä olevat sisäänkäynnit. 5. Teknisen työn luokasta poistutaan alakerran rotkonpuoleisesta päätyovesta tai tilaan johtavan nosto-oven tai varaston ovien kautta. Hätäpoistumistienä toimivat ikkunat. 8.2 Kokoontumispaikat (merkitty koulun pohjapiirustukseen) Yläkoulun tiloissa opiskelevat oppilaat kokoontuvat yläkoulun takana olevalle urheilukentälle. Kovalla pakkasella tai muuten huonojen olosuhteiden vallitessa kokoontumispaikka on kulttuurikeskus Koivun ja tähden auditorio ja aula. Evakuointikuulutuksessa

17 ilmoitetaan mikäli kokoontumispaikka on Koivu ja Tähti. Lukion tiloissa opiskelevat kokoontuvat Muhoksen yläkoulun ja lukion koulukyytipysäkille HÄTÄMERKIT Väestöä varoitetaan uhkaavasta vaarasta yleisellä vaaranmerkillä, joka on yhden minuutin pituinen nouseva ja laskeva tai katkonainen. Äänimerkissä nousevan jakson tai piippauksen pituus on 7 sekuntia ja laskevan jakson pituus samoin 7 sekuntia. Yleiseen vaaranmerkkiin liittyy aina radiossa annettava pelastuspalvelun hätätiedote, jossa kerrotaan vaaranmerkin antamisen syy sekä annetaan tarvittavat toimintaohjeet. Vaaran loppumisesta tiedotetaan minuutin mittaisella yhtäjaksoisella soitolla. Koulun hälytys suoritetaan keskusradion kautta. Jos keskusradio ei toimi, käytetään muuta tarkoituksenmukaista keinoa (pilli, megafoni). 10. POISTUMISHARJOITUKSET JA HENKILÖSTÖN KOULUTUS Koulussa harjoitellaan poistumista palavasta rakennuksesta kerran lukuvuodessa. Harjoituksen ajankohta merkitään työsuunnitelmaan. Poistumisohjeet sijoitetaan keskusradion välittömään läheisyyteen sekä luokkiin Pelastussuunnitelman jako opettajakunnalle Hätäilmoitusoppaan jako koulun yleisiin tiloihin EA1 koulutus osalle henkilökuntaa (7 henkilöä) Poistumisohjeet yläasteen tiloihin Poistumisohjeet lukion tiloihin Poistumisharjoitus yläkoulu ja lukio Poistumisharjoitus yläkoulu ja lukio Poistumisharjoitus yläkoulu ja lukio Poistumisohjeiden päivitys ja Alkusammutuskoulutus paloasemalla poistumisharjoitus

18 Vss-varaus (=VAP) Muu koulutus Ensiapukurssi 1/2/3 Alkusammutus Turvallisuuspäällikön peruskurssi perehdyttäminen 18 Turvallisuuspäällikkö /EA1 Juha Piirala Apulaissuojelupäällikkö Minna Kemppainen /EA1 Opettajat /muu henkilökunta Katja Aapajärvi Reetta Aho Sanna Anttila Irmeli Fredriksson Pasi Harjunen Anne Hannuniemi Hannemari Heikkinen Tarja Heinonen-Seppä Anna-Liina Holma Anna-Maija Hoppa Kaisa Jaako Vuokko Jokilehto Hanne Juujärvi Mika Kalliokoski Kaisa Karppinen Anne Kinnunen Helena Leskelä Mika Lukkarila Marja Mäki Merja Makkonen Riitta Mustikka-Orava Anita Niemelä 2004 Arja Nyyssölä Johanna Ollakka Janika Paavilainen Toivo Pikkarainen Kunnan valmiussuunnittelun peruskurssi

19 19 Tuula Pikkarainen Eila Puhakka Kirsi Pönkänen Reino Ronkainen Olli Saikkonen Johanna Suomela Timo Saarinen Marja Leena Savolainen Ulrika Seppänen Vuokko Tauriainen Kari Toivanen , Juho Viinikanoja Jenni Vahtola Alli Vääräniemi Mari Ylitalo /EA1 Väestönsuojan hoitaja Toivo Pikkarainen Muu henkilökunta Kouluterveydenhoitaja Ensiapukoulutus Marika Sipola Koulutusseurannan päivitykset Juha Piirala Juha Piirala

20 11. SUOJELUMATERIAALI Sekä yläasteen että lukion käyttöön on varattu suojelutarvikkeita ja välineitä, joita tulee käyttää vaaratilanteissa. Kartta suojelutarvikkeiden sijainnista liitteenä 1. Turvallisuushenkilöstön materiaali suojanaamari ja vss suodatin Määrä Taloon tarvittava määrä Talossa oleva materiaali 1 / org. jäsen 2 Suojakypärä 1 / org. jäsen 2 Suojalasit 1 / org. jäsen 2 Suoja-asu + kumis. 1 / org. jäsen 0 Suojakäsineet 1 / org. jäsen 0 Ensiapulaukku 1 1 Ensiside 1 / org. jäsen 2 Joditabletit 2 / hlö? Säteilymittari (annosta ja annosnopeutta mittaava), 1 / laitos 0 Turvallisuussuunnitelma -opas 1 1 Puute Väestönsuojan materiaali Määrä/ suoja Taloon tarvittava määrä Talossa oleva materiaali Baarit+2 huopaa huovat puuttuvat Suojasidepakkaus Vedensäilytysaine, vesisäiliön tilavuuden 10g 100g/10000 ltr Puute tarroina mukaan Rautakanki Pistolapio 1 1 Suojan merkitsemiskilpisarja Käsivalaisin 1 / org. jäsen 2 2 ei paristoja Vss käsivarsinauha 1 / org. jäsen 1 0 Suojan käyttöopas Sankoruisku Suojan työkalut x pajavasara x katkaisutaltta x piikkitaltta x voimaleikkuri x kirves x sorkkarauta x käsisaha x ristipääruuvitalttpio x kenttäla- x ruuvitaltta x nauloja x vasara x rautasaha + 5 x pelastusköysi x puukko varaterää x jakoavain linjapihdit pakkausteippiä kantovaate trasseli 2 rll Puuttuvan materiaalin hankinta:

21 21 Lukuvuosittain tarkistus syyskuussa 12. TOIMINTA POIKKEUSOLOISSA Taustaa Yritysten ja laitosten pelastus- / turvallisuusorganisaatiot toimivat osana omatoimista varautumista. Omatoiminen varautuminen on jatkuvaa jo normaaliaikana. Lain mukaan omatoimisen varautumisen järjestämistä valvovat ja ohjaavat pelastusviranomaiset. Yleisen väestönsuojelun organisaatiot voidaan ottaa käyttöön mm. poikkeusoloissa. Tällöin omatoiminen suojelu siirtyy normaalista viranomaisohjauksesta yleisen väestönsuojelun ohjaukseen. Tämän jälkeen suojeluvelvolliset yritykset, laitokset ja asuinyhteisöt saavat heitä koskevat käskyt ja ohjeet kyseisen kunnanosan tai kaupunginosan suojeluyksiköltä, -lohkolta tai piiriltä. Käytännön toteutus suojelutoiminnassa jää kuitenkin laitoksille ja yrityksille. Poikkeusoloissa kunnan väestönsuojelua johtaa kunnan väestönsuojelun johtokeskus Poikkeusolojen organisaation yhteystiedot Organisaation osa Nro Osoite Yhteystieto Kunnan johtokeskus 1 Leppiniementie 70, Muhos puh puh Suojelulohko 1 Koivu ja Tähti kulttuurikeskus Muhostie 2, Muhos puh puh Suojeluyksikkö lukio Muhostie 5 puh puh Lähin ensiapupaikka Suojeluyksikön kokoontumispaikka Suojelulohkon kokoontumiskeskus Kouluterveydenhoitaja Lukio Kirkonkylän koulu, Veturitie Toiminnan jatkaminen poikkeusoloissa Poikkeusoloja ovat: sota, sodan uhka tai sen jälkitila muiden valtioiden välinen sota tai sodanuhka

22 22 taloudellinen kriisi suuronnettomuus Yleisesti poikkeusolot voidaan määritellä tilanteeksi, jossa tapahtumia ei kyetä hallitsemaan normaaliajan lainsäädännöllä. Viranomaisten toimintavaltuuksia tehostetaan ottamalla käyttöön mm. valmiuslain, puolustustilalain sekä pelastuslain poikkeusoloja koskevia säädöksiä. Poikkeusoloista huolimatta lähtökohtana on, että yhteiskunnan toimintoja pyritään jatkamaan kuten normaalioloissa. Onko yrityksen / laitoksen toiminta puolustustaloudellisen suunnittelutoimikunnan tärkeys luokittelema? Kuinka toimintaa jatketaan poikkeusoloissa? Toimintaa jatketaan mahdollisimman pitkälle kuten normaalioloissa Väestönsuojat on ei ole Väestönsuojan käyttökuntoon laitto suojautumista varten on voitava toteuttaa 24 tunnissa. 50 % suojan lattia-alasta on oltava aina vapaana tavaroista. Väestösuojan käyttökuntoon laitossa noudatetaan suojan käyttö- ja huolto-ohjetta (löydyttävä väestönsuojasta). suoja 1 suoja 2 suoja 3 Suoja 4 suoja 5 suojan tunnus suojaluokka K valmistumisvuosi 2001 tilaa m 2 24,5 m 2 tilaa? hengelle 40 Miten ja minne väestönsuojan tavarat tyhjennetään? Tavarat tyhjennetään lähistöllä sijaitseviin luokkahuoneisiin Tilapäiset suojat ja säteilysuojat Tilapäisten suojatilojen tarpeellisuus korostuu erityisesti säteilyonnettomuustilanteissa, mutta niillä on merkitystä myös erilaisia asevaikutuksia vastaan. Tilapäisten suojatilojen rakentamismahdollisuudet sekä ohjeet niiden rakentamisesta tulisi selvittää, mikäli yrityksellä tai laitoksella ei ole käytettävissä varsinaisia väestönsuojatiloja. Tilapäisen suojan paikkaa valittaessa on hyvä kiinnittää seuraaviin tekijöihin huomiota: Mitä pidempi matka on säteilyn lähteeseen (ulkoilmaan), sitä heikompi säteily on. Säteily heikkenee aikanaan kun aika seitsenkertaistuu, säteily heikkenee kymmenenteen osaansa.

23 23 Väliaine heikentää säteilyä. Suojatilan on voitava eristää ulkoilmasta ts. suojan on oltava tiivis. Suojatilaa tulisi varata vähintään 1,5m2 / henkilö. Suojan koon tulisi olla vähintään 15 m2. Onko talossa tilapäissuojaksi soveltuvia tiloja? on ei ole Tilapäissuojaksi soveltuvaa tilaa on: m 2 Tilapäissuojien sijainti henkilölle Henkilömäärät Yläasteen kellarikerroksen varasto- ja pukeutumistilat. Lukion kellaritilat. Kuinka tilapäinen suoja muodostetaan? Tilat eristetään ulkoilmasta tiivistämällä ilmanvaihtokanavat ja ovi- ja ikkuna-aukot.

24 LIITTEET Yhteystietoja Kiinteistön käyttö, ylläpito ja vikailmoitukset Tehtävä Nimi ja osoite Yhteystieto Kiinteistöhuolto/ talonmies Ilpo Leinonen puh Isännöitsijä Esko Leinonen puh Vahtimestari Toivo Pikkarainen puh Avainkontrollin Juha Piirala puh vastuuhenkilö Kunnan tietoturvallisuudesta vastaava Markku Kilpua puh Lukion ja yläasteen tietoturvallisuudesta Mika Lukkarila puh vastaava Vartioliike POKO puh Tulityöluvat Sähkölaitoksen vikailmoitukset Vesilaitoksen vikailmoitukset puh. Esko Leinonen puh Esko Leinonen puh Kaukolämmön Vikailmoitukset Esko Leinonen puh Purunpoisto Esko Leinonen puh Turvalaitteistojen ja välineistön ylläpito Ensiapuvälineiden hoitaja Kouluterveydenhoitaja Marika Sipola puh Alkusammutusvälineistön hoitaja Toivo Pikkarainen puh

25 Paloilmoitinlaitteiston hoitaja puh. 25 Turva- ja merkkivalokeskuksen hoitaja puh. Murtosuojauslaitteiston hoitaja POKO puh Muut yhteistyötahot Työterveyshuolto/lääkäri Pentti Lerssi puh Työterveyshoitaja Mirja Maksimainen puh Vakuutusyhtiö Vakuutusyhtiö IF puh puh

26 Uuden työntekijän perehdyttäminen (lomake) Työntekijän nimi Työtehtävä Työsuhteen aloituspvm. Aihe OK Huomioitavaa Kouluttaja Yrityksen esittely - toimiala ja toiminta - henkilökunta - asiakkaat - esittelykierros Hallinnolliset asiat - palkka-asiat ja todistukset - työaika - lähin esimies - työterveyshuolto Oma tehtävä - työtehtävän esittely - tarvittava ohjeistus - koneiden ja laitteiden käyttö Työsuojelu - työsuojelupäällikkö ja -valtuutettu - turvallisuusvälineet - tehtäväkohtaiset ohjeet - vaaralliset kemikaalit - käyttöturvallisuustiedotteet Oleminen rakennuksissa - lukitukset - paloilmoitin - sprinkleri - murtosuojaus Tietoturvallisuus - salasanat ja käyttöoikeudet - asiakirjojen säilytys ja hävittäminen - ulkoinen tiedottaminen Toiminta onnettomuustilanteessa - hälytysjärjestelyt - ilmoittaminen onnettomuudesta - ensiapuvälineet - hätäilmoituksen tekeminen - toiminta tulipalon sattuessa - pelastussuunnitelman esittely Muuta - harrastustoiminta / vapaa-aika - virkistystoiminta - muut aktiviteetit Paikka ja aika Uuden työntekijän allekirjoitus

27 Turvallisuustarkastus (lomake) tarkastettava kohde ok vika Uloskäytävät ja varatiet ovat vapaana tavaroista Poistumistiemerkinnät ovat puhtaat ja paikallaan eikä niitä ole peitetty Uloskäytävillä sijaitsevat ovet on avattavissa ilman avainta (työaika) Alkusammutusvälineet ovat toimintakunnossa merkityillä paikoillaan Käsisammuttimien määräaikaistarkastukset on suoritettu Sammuttimien edustat ovat vapaana tavaroista Sammuttimien merkinnät ovat puhtaat ja paikallaan eikä niitä ole peitetty EA-välineitä on saatavilla ensiapukaapeista. EA-välineiden päiväykset ja pakkaukset ovat kunnossa Käyttökelpoisia henkilösuojaimia on riittävästi saatavilla Ylimääräinen (tarpeeton) palava materiaali on poistettu sisätiloista Rakennusten ulkoseinustoille ei ole kertynyt tavaraa (tuhopolttojen ehkäisy) Ilmanvaihtokonehuoneissa, varavoimakonehuoneissa, sähköpää- ja ryhmäkeskuksissa ei varastoida tiloihin kuulumatonta tavaraa Kiinteistön osoitemerkinnät ovat paikallaan Pelastustiet ovat avoimet Piha-alueiden aitaus, opasteet ja valaistus ovat kunnossa Talotikkaat, lapetikkaat ja kattosillat sekä kiinnityspisteet ovat kunnossa Palo-ovet pidetään suljettuna Palo-ovet sulkeutuvat ja salpautuvat tiiviisti Osastointi on ehyt ja läpiviennit on tiivistetty Vaaralliset aineet säilytetään niin, etteivät asiattomat pääsen niihin käsiksi Vaarallisten aineiden astiat ovat hyllyillä eikä vuotoja esiinny Vaarallisten aineiden merkinnät ja käyttöturvallisuustiedotteet on päivitetty ja paikallaan Vaarallisia aineita on työpaikalla vain päivittäin tarvittava määrä, loput ao. varastossa Sähkömoottorien tuuletus on esteetöntä Viallisia tai puutteellisia sähkölaitteita/ -johtimia ei esiinny Kiinteät sähköasennukset ovat asianmukaisesti kiinnitettynä Sähkökeskuksien edustat ovat vapaana tavaroista Ulko-ovien mekaaninen lukitus on kunnossa Aina lukossa pidettävät ovet (sekä ulko- että sisäovet) ovat lukossa Ilmoitustauluilla esitettävät turvallisuusasiat ja toimintaohjeet ovat paikallaan ja päivitetty Henkilökunta hallitsee alkusammutuksen, hätäilmoituksen tekemisen, toimenpiteet onnettomuustilanteissa sekä kuultaessa yleinen vaaranmerkki Turvallisuus- ja apulaisturvallisuuspäällikkö tarkastaa Turvallisuusorganisaation henkilöstöluettelo on päivitetty Kiinteistön turvallisuuslaitteistoihin liittyvät ylläpitovastuut on päivitetty Pelastussuunnitelma on keskeisiltä osiltaan päivitetty Tulityöluvat, lupamenettely ja tulitöiden tekemiseen liittyvät turvajärjestelyt ovat kunnossa Avainkontrollia noudatetaan Palotarkastuksessa havaitut puutteet on korjattu Asiapapereiden säilytystä ja hävittämistä, kulkuoikeuksia sekä salasanoja ja käyttöoikeuksia koskevat järjestelyt ovat kunnossa Suojelumateriaalin määrä, laatu, kunto ja sijoitus ovat kunnossa (väestönsuojien hoitajat) pvm:..20 Tarkastuspäivämäärä ja suorittajat

28 Tuntomerkit varkaus- ja ryöstötilanteessa (lomake) Paina mieleesi ja kirjaa tuntomerkit Sukupuoli Mies Nainen Ikä Pituus Paino Vartalo Hoikka Tanakka Lihava Normaali Ääni Korkea/ kimeä Matala Hiljainen Heikko Selkeä Soperteleva Pehmeä Miellyttävä Puhe Nopeaa Hidasta Huolellista Selvää Kiroilevaa Änkyttävää Sopottavaa Vääristynyttä Päähine Lippalakki Hattu Pipo Huivi Muu, mikä? Hiukset Pitkät Lyhyet Tummat Vaaleat Parta /viikset Parta Viikset Pulisongit Millaiset? Silmät Siniset Ruskeat Muu, mikä? Kasvot Hampaat Takki /pusero Paita Solmio Kantamus Ase Housut Jalkineet Kädet Liikkuminen Kulkuneuvo Rekisterinumero Merkki/ malli/ väri Poistumissuunta Muut havainnot (henkilön vaatimukset, puhelimitse tehdyssä uhkauksessa taustaäänet ym ) Nimi: Pvm:..200 Klo:

29 Ilmoita ryöstö- tai varkaustilanteesta poliisille, pelastus- / turvallisuuspäällikölle ja omalle esimie- Toiminnassa käytetään seuraavia vaarallisia aineita Aineen nimi Vak- Ainemäärä Varastointi- ja käyttöpaikka 29 Onnettomuusuhka Tapahtuman syy ja vaikutukset Hallintamenetelmät Kehityssuunnitelma Kommentti [JL1]: hellesi Onnettomuusuhkien kartoitus ja analysointi Laitoksen palo- ja henkilöturvallisuuslaitteistojen sekä muiden laitteistojen ylläpitovaatimukset Alkusammutusvälineet Sammuttimet on huollettava jokaisen käytön jälkeen. Käsisammuttimien tarkastusväli on kaksi vuotta, ulkona olevat vuoden välein. Paloilmoitinlaitteisto laitteistoon täytyy tehdä määräaikaishuollot. Kaikista toimenpiteistä on Paloilmoitin laitteisto on koekäytettävä vähintään kerran kuukaudessa. Lisäksi pidettä- Turva- ja merkkivalokeskus Ilmanvaihtohormiston puhdistus Sähkötarkastus vä päiväkirjaa. Laitteistolle on nimettävä ja koulutettava hoitaja. Turvavalokeskuksen akut on koestettava 30 minuutin kuormitustestillä vähintään neljä kertaa vuodessa. Tehdyistä koestuksista on pidettävä päiväkirjaa. Laitteisto on pidettävä toimintakunnossa. Ilmanvaihtokanavien puhdistusväli on enintään 10 vuotta (SM:n asetus ilmanvaihtolaitteistojen puhdistuksesta). Sähkötarkastus on tehtävä enintään 10 vuoden välein. Kiinteistön omistaja on velvollinen huolehtimaan, että yllämainitut toimenpiteet suoritetaan Vaaralliset aineet

30 ryhmä (litraa) 30 Teknisen työn luokka. Erillisenä liitteenä tämän asiakirjan lopussa. LIITE 1. Kemian luokan varasto. Erillisenä liitteenä tämän asiakirjan lopussa. LIITE 2. Lukion kuvaamataidon luokka. Erillisenä liitteenä tämän asiakirjan lopussa. LIITE 3. Yläasteen kuvaamataidon luokka. Erillisenä liitteenä tämän asiakirjan lopussa. LIITE 4. Käyttöturvallisuustiedotteita säilytetään: Yläasteen kemian luokan varastossa ja lukion kemian luokan varastossa. Lisätiedot: Tilojen käyttö, lukitus ja kulunvalvonta

31 31 Yleiset periaatteet tilojen lukituksessa Normaali työaika klo Luokkien ovet lukittuina välitunneilla. Avainkontrolli Avainten haltijat merkitty kansliassa olevaan listaan. Ovien avaus aamulla klo 7.00 Ensimmäisenä töihin saapuva avaa oven. Ovien lukitseminen ja ylimääräisten valojen sammuttaminen klo Vahtimestari Topi Pikkarainen lukitsee ovet ja sammuttaa ylimääräiset valot klo 16. Iltakäyttäjät huolehtivat erikseen osaltaan em. seikoista. Siivous ja kiinteistönhuolto klo Ilta- ja viikonloppukäyttö klo Pääosin iltakäyttöä Ovet / tilat jotka on pidettävä aina suljettuna Koko kiinteistö suljettuna / Seuraavat ovet on pidettävä pääsääntöisesti aina lukittuna: - palo-ovet - sähkötilojen ovet - ilmanvaihtokonehuoneiden ovet 1. yläaste Ilmanvaihtohuone, sulaketaulut 2. hallinto Ilmanvaihtohuone, sulaketaulut 3. lukio Ilmanvaihtohuone, sulaketaulut Lisätiedot Vaaralliset aineet (LIITTEET 1-4)

32 Asemapiirros Rakennuksen pohjapiirros liitteenä

33 Toimintaohjeet ylioppilaskirjoitusten aikana LIITE MUHOKSEN YLÄKOULUN JA LUKION PELASTUSSUUNNITELMAAN Toimintaohjeet ylioppilaskirjoitusten aikana Lähtökohtaisesti noudatetaan koulun pelastussuunnitelmaa (hälytyksen suorittaminen, rakennuksesta poistuminen, kokoontumispaikat ja toiminta kriisitilanteessa). Ylioppilaskirjoitusten erillinen ohjeistus kattaa toiminnan kirjoitusten ollessa käynnissä. Tämä ohjeistus koskee toimintaa sekä Muhoksen lukion liikuntasalissa että toimintaa muissa mahdollisissa koulun tiloissa, joissa ylioppilaskirjoituksiin liittyviä kokeita järjestetään. Tarvittaessa rehtori antaa erilliset pelastusohjeet, mikäli koepaikka sijaitsee koulualueen ulkopuolella. Kaikissa vaara- tai häiriötilanteissa pöytäkirjanpitäjä (valvoja I) ottaa välittömästi yhteyttä rehtoriin tai hänen sijaiseensa! 1. rehtori Minna Kemppainen vararehtori Kaisa Jaako Lievässä häiriötilanteessa: 1. pöytäkirjanpitäjä voi keskeyttää kokeen 2. kokelaat laittavat paperit nurinpäin pöydälle 3. kynät pöydille 4. ei keskustelua Mikäli tilanne vaatii salin tyhjentämistä: 1. rehtori tai rehtorin sijainen määrää evakuoinnin (ilman erillistä rehtorin tai rehtorin sijaisen lupaa salista saa poistua vain ilmeisen välittömän vaaran uhatessa kokelaita ja koulun henkilökuntaa) 2. pöytäkirjanpitäjä antaa tilanteeseen liittyvän ohjeistuksen ja kirjaa kokeen keskeytymisen * 3. valvojat ohjaavat kokelaat ulos 4. kokelaat eivät saa keskustella toistensa tai valvojien kanssa Poistumistiet: 1. virallinen poistumisreitti (ulko-ovi salin pääoven vieressä) 2. liikuntasalin pukuhuoneiden kautta (kellaritilat) Henkilökunta opastaa opiskelijat pois rakennuksesta, ketään ei saa päästää suoraan kotiin. Opiskelijoiden poistuminen tapahtuu kokeen pöytäkirjanpitäjän johdolla. Käytä lähintä turvallista pohjapiirustukseen merkittyä poistumistietä (ensisijaisesti koulun sivuovi liikuntasalin etuoven tuntumassa ja toissijaisesti pukuhuoneisiin vievä ulko-ovi kellaritiloissa). Kokoontumispaikka: Muhoksen yläkoulun ja lukion koulukyytipysäkki!

34 34 * Koetta valvovien henkilöiden tehtävät evakuointitilanteessa: Pöytäkirjanpitäjä Muut valvojat 1. Ennen evakuointia pöytäkirjanpitäjä ilmoittaa kokelaille, että he eivät saa keskustella keskenään tai muiden henkilöiden kanssa evakuoinnin aikana. 2. Kokelaat kokoavat kaikki kokeissa käytössään olevat paperit ja antavat ne valvoville opettajille, jotka huolehtivat niistä evakuoinnin aikana. Pöytäkirjanpitäjä ohjeistaa koepapereiden keräämisen. 3. Kokelaat ottavat mukaansa kirjoitusvälineet, eväät ja mahdollisuuksien mukaan ulkovaatteensa, mutta ei matkapuhelimia. Mikäli koetila on tyhjennettävä nopeasti, kokelaat huolehtivat siirtymisen aikana itse omista koepapereistaan ja eväistään. 4. Kokelaat siirtyvät valvojien johdolla ryhmissä kokoontumispaikkaan tai varatilaan. 5. Pöytäkirjanpitäjä ilmoittaa käytettävät poistumistiet ja kokoontumispaikan tai varatilan. 6. Kokoontumispaikkana käytetään tavanomaista kokoontumispaikkaa. Rehtori tai rehtorin sijainen voi kuitenkin antaa erillisen määräyksen käyttää kokoontumispaikkana koulun lähellä sijaitsevaa tilaa tai luokkaa. 7. Pöytäkirjanpitäjä huolehtii mukaan pöytäkirjan, kokeesta poistuneiden vastauspaperit ja muun materiaalin (kuuntelussa CD:n, varapaperit jne.). 8. Pöytäkirjaan merkitään kokeen keskeytymisaika. 9. Pöytäkirjanpitäjä tarkistaa kokoontumispaikalla, että kaikki kokelaat ja valvojat ovat päässeet ulos ja ovat paikalla. 10. Pöytäkirjanpitäjä pyytää lisäohjeistuksen rehtorilta tai hänen sijaiseltaan. Rehtori tai hänen sijaiseensa ilmoittaa kokeen jatkamispaikan/varatilan. Ensisijaisena varatilana toimii kulttuurikeskus Koivun ja Tähden auditorio. 11. Varatilassa pöytäkirjanpitäjä määrää kokelaille uudet istumapaikat sekä jakaa muiden valvojien avustamana kokelaille heidän vastauspaperinsa ja koetehtävät. 12. Pöytäkirjanpitäjä kirjaa kokeen jatkumisajan varatilassa. 1. Avustavat pöytäkirjanpitäjää evakuoinnissa. 2. Keräävät kokelaiden koepaperit koetilassa. 3. Ohjaavat kokelaat kokoontumispaikalle tai varatilaan pöytäkirjanpitäjän ohjeiden mukaisesti. Kaikesta tiedottamisesta ja lisäohjeista vastaa rehtori tai hänen sijaisensa (mm. yhteys ylioppilastutkintolautakuntaan, tiedottaminen lehdistölle, eväshuollon järjestäminen varatilassa jne.).

35 Olen tutustunut Muhoksen yläkoulun ja Muhoksen lukion pelastussuunnitelmaan 35 Päiväys nimi

36 Päiväys nimi 36

Ouluhalli PELASTUSSSUUNNITELMA

Ouluhalli PELASTUSSSUUNNITELMA Ouluhalli PELASTUSSSUUNNITELMA Oulu 12/ 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUOJELUORGANISAATIO JA MUUT TÄRKEÄT YHTEYSTIEDOT...3 1.1. Muita yhteystietoja...4 2. YRITYS TAI LAITOS...5 3. TURVALLISUUSSUUNNITTELUN SÄÄDÖSTAUSTA...5

Lisätiedot

IIN URHEILIJOIDEN TOIMITALO TURVALLISUUSSUUNNITELMA

IIN URHEILIJOIDEN TOIMITALO TURVALLISUUSSUUNNITELMA IIN URHEILIJOIDEN TOIMITALO TURVALLISUUSSUUNNITELMA Mika Haverinen / 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 SUOJELUORGANISAATIO JA MUUT TÄRKEÄT YHTEYSTIEDOT... 3 1.1 Muita yhteystietoja... 4 2 YRITYS TAI LAITOS... 5

Lisätiedot

Koy Casagrandentalo PELASTUSSUUNNITELMA. Linnankatu 3 A C, Turku. Suunnitelman laatija: PTA-Security Oy Suunnitelman ylläpitäjä: Koy Casagrandentalo

Koy Casagrandentalo PELASTUSSUUNNITELMA. Linnankatu 3 A C, Turku. Suunnitelman laatija: PTA-Security Oy Suunnitelman ylläpitäjä: Koy Casagrandentalo Koy Casagrandentalo Linnankatu 3 A C, Turku PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitelman laatija: PTA-Security Oy Suunnitelman ylläpitäjä: Koy Casagrandentalo 10/2012 PTA-Security Oy SISÄLLYSLUETTELO 1. SÄÄDÖSTAUSTA

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 1 PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (468/03 8 ja 9 ) ja asetukseen pelastustoimesta

Lisätiedot

Liite 5 MÄNTYHARJUN KUNTA LUKION PELASTUSSUUNNITELMA

Liite 5 MÄNTYHARJUN KUNTA LUKION PELASTUSSUUNNITELMA Liite 5 MÄNTYHARJUN KUNTA LUKION 1.1.2005 1Johdanto... 1 1.1 Opetustyön turvallisuus yleensä... 1 1.2 Lukion turvallisuus... 1 2PELASTUSsuunnitelman perusteet... 3 2.1 Tarkoitus yleisesti... 3 2.2 Laki-

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PELASTUSSUUNNITELMA KIRKKOMÄNNIKÖN KOULU. Kirkkotie 3 91800 Tyrnävä

TYRNÄVÄN KUNTA PELASTUSSUUNNITELMA KIRKKOMÄNNIKÖN KOULU. Kirkkotie 3 91800 Tyrnävä TYRNÄVÄN KUNTA PELASTUSSUUNNITELMA KIRKKOMÄNNIKÖN KOULU Kirkkotie 3 91800 Tyrnävä päivitetty 3.9.2012 2 Pelastussuunnitelman sisältö 1. Kiinteistön perustiedot, rakenne, henkilöstö ja kiinteistössä oleva

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA MURRON KOULU

PELASTUSSUUNNITELMA MURRON KOULU PELASTUSSUUNNITELMA MURRON KOULU Simontaival 6-8 91800 TYRNÄVÄ päivitetty 27.09.2013 Pelastussuunnitelman sisältö 1. Kiinteistön perustiedot, rakenne, henkilöstö ja kiinteistössä oleva muu toiminta 2.

Lisätiedot

Asunto Oy Iso Puistotie 16

Asunto Oy Iso Puistotie 16 Taloyhtiön lakisääteinen pelastussuunnitelma Asunto Oy Iso Puistotie 16 2 / 36 SISÄLLYS SISÄLLYS SISÄLLYS 2 PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 3 KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ 4-6 PELASTUSSUUNNITELMA 7-19 PELASTUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma. Helsingin normaalilyseo Ratakatu 6 A ja B, 00120 Helsinki

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma. Helsingin normaalilyseo Ratakatu 6 A ja B, 00120 Helsinki Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma Helsingin normaalilyseo Ratakatu 6 A ja B, 00120 Helsinki 06.10.2008 SUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TURVAPIKAOHJE 2. SUUNNITELMAN PERUSTEET 2.1 Laki ja asetusperusteet

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT ASUNTO OY VILLANPORTTI HYVINKÄÄ ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET... 3 1.1. Suunnitelman tarkoitus... 3 1.2. Pelastussuunnitelman

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4

PELASTUSSUUNNITELMA. Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4 LATUUUNNITELMA Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4 T Palvelu Oy 24.6.2013 LATUUUNNITELMAN IÄLLYLUTELO 1 JDANTO... 4 1.1 Pelastussuunnitelma... 4 1.2 Pelastuslain otteet... 4 1.3 Valtioneuvoston asetuksen

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA OLAVIN KOULU

TURVALLISUUSSUUNNITELMA OLAVIN KOULU TURVALLISUUSSUUNNITELMA OLAVIN KOULU Ulvilan kaupungin koulutuslautakunta hyväksynyt / 2004 2 SISÄLTÖ 1. Olavin koulun turvallisuussuunnitelma 4 1.1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus 1.2.Suunnitelman

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Pirkan opiskelija asunnot Oy/Pirkka 5

PELASTUSSUUNNITELMA. Pirkan opiskelija asunnot Oy/Pirkka 5 ELASTUSSUUNNITELMA irkan opiskelija asunnot Oy/irkka 5 ST alvelu Oy 24.6.2013 ELASTUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 1.1 elastussuunnitelma... 4 1.2 elastuslain otteet... 4 1.3 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma Vilhonvuorenkatu, 00500 Helsinki KOY Vilhonvuorenkatu 11 Sörnäisten rantatie 27 / Vilhonvuorenkatu 11

Pelastussuunnitelma Vilhonvuorenkatu, 00500 Helsinki KOY Vilhonvuorenkatu 11 Sörnäisten rantatie 27 / Vilhonvuorenkatu 11 Pelastussuunnitelma Vilhonvuorenkatu, 00500 Helsinki KOY Vilhonvuorenkatu 11 Sörnäisten rantatie 27 / Vilhonvuorenkatu 11 Helsinki 17.5.2010 MM-Turva Oy Pelastussuunnitelma Vilhonvuorenkatu 11, pelastussuunnitelma.doc

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. As Oy Suvikärki Suvikummunrinne 4 02120 ESPOO

PELASTUSSUUNNITELMA. As Oy Suvikärki Suvikummunrinne 4 02120 ESPOO PELASTUSSUUNNITELMA As Oy Suvikärki Suvikummunrinne 4 02120 ESPOO SISÄLLYS 1.0 YHTEENVETO PERUSTIEDOISTA... 4 2.0 PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET... 5 2.1 Laki ja säädökset... 5 2.2 Suunnitelman päämäärä

Lisätiedot

Yrityksen/laitoksen/viraston pelastussuunnitelma 1 YRITYKSEN / LAITOKSEN / VIRASTON PELASTUSSUUNNITELMA. Yrityksen/laitoksen/viraston nimi

Yrityksen/laitoksen/viraston pelastussuunnitelma 1 YRITYKSEN / LAITOKSEN / VIRASTON PELASTUSSUUNNITELMA. Yrityksen/laitoksen/viraston nimi Yrityksen/laitoksen/viraston pelastussuunnitelma 1 YRITYKSEN / LAITOKSEN / VIRASTON PELASTUSSUUNNITELMA?? Yrityksen/laitoksen/viraston nimi?? Yrityksen/laitoksen/viraston osoite PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSSUUNNITELMA Mertalan koulu Simasalonkatu 2 57200 Savonlinna puh. rehtori 044-417 4540 apulaisrehtori 044 417 4537 044-417 4542 kanslia 044-417 4543 opettajat, alaluokat 044-417 4538 opettajat,

Lisätiedot

Mikkelin Jäähalli. Toimintaohjeet

Mikkelin Jäähalli. Toimintaohjeet Mikkelin Jäähalli Toimintaohjeet Mikkelin Jäähalli toimintaohjeet Laadittu 3.6.2013 Laatija Joachim Miinalainen Viimeksi päivitetty 3.6.2013 Päivittäjä Eetu Kirsi Nämä toimintaohjeet on laadittu käyttäen

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma 1

Pelastussuunnitelma 1 Pelastussuunnitelma 1 Sisällys Johdatus pelastussuunnitelmaan... 4 Mitä laissa mainitaan pelastussuunnittelusta?... 5 Kohteen perustiedot... 6 Väestönsuoja... 6 Turvallisuusjärjestelyt... 7 Kiinteistössä

Lisätiedot

TURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA EHKÄISE ENNALTA VAARATILANNE YLEINEN HÄTÄNUMERO 112

TURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA EHKÄISE ENNALTA VAARATILANNE YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ EERIKINKATU 3 JA TURUN VEROTOIMISTO ANINKAISTENKATU 1 TOIMITALON PELASTUSSUUNNITELMA 2004 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ja Turun verotoimiston toimitalon pelastussuunnitelman

Lisätiedot

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelma

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelma Mikkelin Jäähalli Pelastussuunnitelma Mikkelin Jäähalli pelastussuunnitelma Laadittu 3.6.2013 Laatija Joachim Miinalainen Viimeksi päivitetty 3.6.2013 Päivittäjä Eetu Kirsi Tämä pelastussuunnitelma täyttää

Lisätiedot

KUNSTENNIEMEN LEIRIKESKUS Kunstenniementie 233 21140 Rymättylä

KUNSTENNIEMEN LEIRIKESKUS Kunstenniementie 233 21140 Rymättylä KUNSTENNIEMEN LEIRIKESKUS Kunstenniementie 233 21140 Rymättylä Leirikeskuksen pelastussuunnitelma 2006 Leirikeskuksen pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita leirikeskuksessa työskentelevien

Lisätiedot

LEIRIALUEEN PELASTUSSUUNNITELMA 2007

LEIRIALUEEN PELASTUSSUUNNITELMA 2007 HEINÄNOKKA HEINÄNOKANTIE 66 LEIRIALUEEN PELASTUSSUUNNITELMA 2007 Heinänokan pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa työskentelevien, majoittuvien ja oleskelevien henkilöiden omatoimiseen

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY MESTARITALO PELASTUSSUUNNITELMA

KIINTEISTÖ OY MESTARITALO PELASTUSSUUNNITELMA KIINTEISTÖ OY MESTARITALO PELASTUSSUUNNITELMA HELSINKI 5.3.2009 Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo 06.06.12 1 PELASTUSSUUNNITELMAN PÄÄKOHDAT 1 TURVALLISUUDEN JA TURVALLISUUDEN PERUSTEET

Lisätiedot

Asunto Oy Etelä-Hesperiankatu 6 pelastussuunnitelma 29.09.2014 PELASTUSSUUNNITELMA. Asunto Oy Etelä-Hesperiankatu 6

Asunto Oy Etelä-Hesperiankatu 6 pelastussuunnitelma 29.09.2014 PELASTUSSUUNNITELMA. Asunto Oy Etelä-Hesperiankatu 6 PELASTUSSUUNNITELMA Asunto Oy Etelä-Hesperiankatu 6 Tämä pelastussuunnitelma on laadittu yhteistyössä Safetum pelastusvalvojan ja kiinteistön edustajien kanssa. Laadittu: 07.09.2014 Päivittäjä: Safetum

Lisätiedot

ASUINKIINTEISTÖJEN TURVALLISUUS

ASUINKIINTEISTÖJEN TURVALLISUUS ASUINKIINTEISTÖJEN TURVALLISUUS Omatoiminen varautuminen onnettomuuksiin 1. Sähkölaitteita ja asennuksia koskevat yleisohjeet älä käytä sähkölaitteita olosuhteissa, mihin niitä ei ole tarkoitettu esimerkiksi

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Asunto-oy Sointulax pelastussuunnitelma Asuntto--oy Soiinttullaxiin PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Sivu 1/8 Asunto-oy Sointulax pelastussuunnitelma Johdanto: Tämän pelastussuunnitelman

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Tampereen Kotilinnasäätiö Pappilanpuiston Kotilinna/palvelukeskus Kourutaltankatu 2

Pelastussuunnitelma. Tampereen Kotilinnasäätiö Pappilanpuiston Kotilinna/palvelukeskus Kourutaltankatu 2 2014 Pelastussuunnitelma Pappilanpuiston Kotilinna/palvelukeskus Kourutaltankatu 2 1 Yleistiedot... 4 1.1 Kohteen yleistiedot... 4 1.2 Tärkeitä yhteystietoja... 4 1.3 Asumispalvelujen toiminnanharjoittajat,

Lisätiedot

TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA 2014 valtioneuvoston pelastusasetuksen (407/2011) 2 ja 3 :ään. 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. SÄÄDÖSTAUSTA...3 2. PERUSTIEDOT TAPAHTUMASTA...6 3. TAPAHTUMAAN LIITTYVÄT RISKITEKIJÄT

Lisätiedot

As Oy Leilankuja 4 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

As Oy Leilankuja 4 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT As Oy Leilankuja 4 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 1 Johdanto: Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden omatoimiseen suojeluun, ennalta

Lisätiedot