ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA As Oy Ristikukkula Talot: Kohmankaari 22 Kohmankaari 24 Kohmankaari Tampere Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (379/2011, 15 ) ja pelastusasetukseen (407/2011) talosuojelun järjestelyistä sekä sisäasiainministeriön ohjeeseen asuintalon pelastussuunnitelman laadinnasta.

2 2 Pelastussuunnitelman sisällys 1. JOHDANTO ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMAAN SUUNNITELMAN LAATIMINEN ja PÄIVITTÄMINEN SUUNNITELMASTA TIEDOTTAMINEN 4 2. KOHTEEN YLEISTIEDOT HENKILÖSTÖ 5 3. TURVALLISUUSHENKILÖSTÖ MITÄ KUKIN TEKEE TALOSUOJELUSSA KOULUTUS 7 4. LIITTYMINEN KUNNAN PELASTUSTOIMEEN AVUN SAAPUMINEN KOHTEESEEN VÄESTÖHÄLYTTIMET KUNNALLISTEKNIIKAN VIKAILMOITUKSET 8 5. VAARATILANTEET ja niiden vaikutukset 9 6. SISÄTILOJEN TURVALLISUUS ULOSKÄYTÄVÄT (POISTUMISTIET) POISTUMISTEIDEN OPASTEET PALO-OSASTOT VAARALLISTEN AINEIDEN SÄILYTYS TALOSSA PALOVAROITTIMET ALKUSAMMUTUSKALUSTO SAVUNPOISTO SÄHKÖPÄÄKESKUS ILMASTOINTI IV-KANAVISTON PUHDISTUS VESIMITTARI ja VEDEN PÄÄSULKU TULITYÖT ENSIAPUJÄRJESTELYT ULKOALUEIDEN TURVALLISUUS JÄTEASTIAT JA KATOKSET OSOITENUMEROINTI KOKOONTUMISPAIKKA PELASTUSTOIMIEN SUORITTAMINEN KIINTEISTÖN ALUEELLA / PELASTUSTIET SUOJAUTUMINEN SUUNNITELMAN LIITTEET JA PIIRROKSET 18

3 1. JOHDANTO ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMAAN 3 Omatoiminen varautuminen ja asukkaiden velvollisuus Pelastussuunnitelmaa ei laadita ja ylläpidetä pelastusviranomaista varten, vaan kohteen ja sen asukkaiden tarpeisiin. Viranomaiset eivät yksin voi vastata turvallisuudesta, vaan asuinkiinteistöjen turvallisuudesta vastaavat asukkaat ja lopulta jokainen ihminen on itse vastuussa omien tekojensa ja valintojensa turvallisuudesta. Omasta henkilökohtaisesta, sekä oman ympäristön turvallisuudesta huolehtimisesta käytetään nimitystä omatoiminen varautuminen. Omatoimisen varautumisen velvoite koskee asuinkiinteistöä yhteisönä, mutta pelastuslaissa on myös jokaista asukasta koskettavia yleisiä velvoitteita. Näitä ovat jokaisen toimintavelvollisuus 1, yleinen huolellisuusvaatimus 2 sekä velvollisuus varovaisuuteen tulen käsittelyssä. Asuinkiinteistössä omatoimisen varautumisen työvälineenä toimii pelastussuunnitelma. Pelastussuunnitelma Kaikki taloyhtiöt tai samalla tontilla olevat taloryhmät, joissa on vähintään kolme huoneistoa tai asuntoa, ovat velvollisia laatimaan pelastussuunnitelman. Pelastussuunnitelman tekemisestä on säädetty pelastuslaissa (379/2011) ja pelastusasetuksessa (407/2011). Vastuu pelastussuunnitelman laadinnasta, ylläpidosta ja viestinnästä on taloyhtiöissä sen hallituksella. Pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden omatoimiseen suojeluun, ennalta ehkäistä onnettomuuksia ja toimia oikein vaara- ja onnettomuustilanteissa. Tämä suunnitelma on tarkoitettu sekä normaali-, että poikkeusolojen vaara- ja onnettomuustilanteita varten ja se täyttää pelastuslain ja pelastustoimiasetuksen vaatimukset. Suunnitelma toimii ohjeena talon asukkaille keskeisistä turvallisuusasioista, jotka heidän on tunnettava omasta talostaan. Näitä ovat mm. - ennakoitavat vaaratilanteet ja niiden vaikutukset - toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi - toimintaohjeita mahdollisia vaaratilanteita varten - poistumis- ja suojautumismahdollisuudet sekä sammutus- ja pelastustehtävien järjestelyt - turvallisuushenkilöstö, sen varaaminen ja kouluttaminen sekä muun henkilöstön tai asukkaiden perehdyttäminen suunnitelmaan - tarvittava materiaali kuten alkusammutus-, pelastus- ja raivauskalusto, henkilösuojaimet ja ensiaputarvikkeet sen mukaan kuin ennakoitujen vaaratilanteiden perusteella on tarpeen - miten suunnitelmaan sisältyvät tiedot saatetaan asianomaisten tietoon On tärkeää, että kaikki talossa asuvat tutustuvat pelastussuunnitelmaan ja tietävät keskeiset turvallisuusjärjestelyt. Ammattiavun saapuminen kestää useimmiten kauan ja vahingot ehtivät suurentua sinä aikana turhaan. Oikealla ensihetken toiminnalla voidaan vahinkoja pienentää merkittävästi. Kodin tulee olla turvallinen paikka myös yllättävissä tilanteissa, sillä pienikin onnettomuus talossa voi aiheuttaa henkilö- tai materiaalisia vahinkoja sekä haitata kaikkien asumista pitkän aikaa. Suunnitelman liitteissä on toimintaohjeita asukkaille onnettomuustilanteiden alkuvaiheessa kun viranomaisapu ei vielä ole ehtinyt paikalle. Näitä ohjeita voidaan kopioida ja laittaa esille toimintaohjeiksi talon yleisiin tiloihin tai yksittäisiin asuntoihin. 1.1 SUUNNITELMAN LAATIMINEN ja PÄIVITTÄMINEN Suunnitelman on laatinut: Pelastussuunnittelu Maria Hartikainen Laulurastaantie 25, Kangasala p Yleinen toimintavelvollisuus Jokainen, joka huomaa tai saa tietää tulipalon syttyneen tai muun onnettomuuden tapahtuneen tai uhkaavan eikä voi heti sammuttaa paloa tai torjua vaaraa, on velvollinen viipymättä ilmoittamaan siitä vaarassa oleville, tekemään hätäilmoituksen sekä ryhtymään kykynsä mukaan pelastustoimenpiteisiin. 2 2 Huolellisuusvelvollisuus Jokaisen on oltava huolellinen tulipalon tai muun onnettomuuden vaaran ja vahingon välttämiseksi. Jokaisen on mahdollisuuksiensa mukaan valvottava, että hänen määräysvaltansa piirissä noudatetaan tulipalon ja muun onnettomuuden ehkäisemiseksi ja henkilöturvallisuuden varmistamiseksi annettuja säännöksiä ja määräyksiä.

4 4 Taloyhtiön hallitus hyväksyy suunnitelman. Suunnitelman ilmoituskortti toimitetaan pelastuslaitokselle. Suunnitelma on pidettävä ajan tasalla. Pelastussuunnitelman ajantasaisuudella tarkoitetaan suunnitelman säännöllistä päivittämistä siten, että suunnitelman sisältö vastaa aina kohteen tilannetta. Jos kiinteistön toiminnassa, turvallisuusorganisaatiossa tai henkilöstössä tapahtuu muutoksia, tulee ne päivittää suunnitelmaan välittömästi. Suurempien muutosten jälkeen tulee toimittaa uusi ilmoituskortti pelastuslaitokselle. SUUNNITELMA ON LAADITTU: SUUNNITELMAN ILMOITUSKORTTI ON TOIMITETTU: SUUNNITELMASTA ON TIEDOTETTU ASUKKAITA: SUUNNITELMAN TARKASTAMINEN / PÄIVITYS Tarkistettu Päivitetty Mitkä osat päivitetty Tarkastaja/ päivittäjä Päivämäärä 1.2 SUUNNITELMASTA TIEDOTTAMINEN Talossa tiedottaminen voidaan käsitellä kahtena osana. Ensimmäiseen osaan sisältyy omatoimiseen varautumiseen liittyvä normaaliajan tiedottaminen ja toiseen osaan mahdollisten onnettomuus-, kriisi- ja poikkeusolotilanteiden aikainen tiedottaminen. Normaaliajan tiedottaminen Omatoimisen varautumisen turvallisuusjärjestelyt on oltava kaikkien kiinteistössä asuvien tiedossa ja osittain myös siellä vierailevien henkilöiden saatavissa. Kaikkien asukkaiden on tiedettävä perusasiat siitä, miten erityyppisiin vaaratilanteisiin varaudutaan ja miten niissä toimitaan. Tärkeä työkalu tiedottamisessa on hyväksytty pelastussuunnitelma. Tiedottamisesta huolehtiminen on rakennuksen omistajan (taloyhtiön hallituksen) vastuulla. Suunnitelman pääkohdat tiedotetaan asukkaille yhtiökokouksessa. Suunnitelmasta voidaan jakaa oma kappale tai tiivistelmä jokaiseen asuntoon. Tämä lisäksi suunnitelma tulee olla asukkaiden saatavilla talossa. Suunnitelman liitteenä olevia toimintaohjeita voidaan laittaa esille talojen yleisiin tiloihin, esimerkiksi ilmoitustauluille, tai niitä voidaan jakaa asuntoihin. Suunnitelmaa voidaan jakaa myös sähköisessä muodossa. Onnettomuus-, kriisi- ja poikkeusolotilanteiden aikainen tiedottaminen Vaara- ja onnettomuustilanteet muuttavat aina joillain tavoin normaalia elämänkulkua. Poikkeuksellisissa tilanteissa tiedottamisen arvo nousee erittäin korkeaksi. Ihmisten on saatava nopeasti ja riittävästi oikeaa tietoa vallitsevasta tilanteesta. Hyvällä tiedottamisella saadaan ihmisille oikeita toimintaohjeita ja voidaan säästyä uhkaavilta lisävahingoilta. Viranomaiset ovat vastuussa onnettomuustilanteen aikaisesta tiedottamisesta. Onnettomuustilanteita johtaa alkuvaiheessa pääsääntöisesti pelastusviranomainen, joten tiedottaminenkin käynnistyy usein pelastusviranomaisten toimesta. Tiedottamisessa hyödynnetään pääsääntöisesti sähköisiä viestimiä paikallisesti tai valtakunnallisesti. Kiinteistössä on tärkeää korostaa sellaisia onnettomuustyyppejä, joissa viranomaistiedottamisella on suuri osuus. Näihin kuuluvat mm. kemikaali- ja säteilyonnettomuudet. Myös tulipalotilanteet ja suuret luonnononnettomuudet aiheuttavat usein tiedottamistarvetta

5 2. KOHTEEN YLEISTIEDOT 5 Kiinteistön nimi Kiinteistön osoite As Oy Ristikukkula Kohmankaari 2-28, Tampere Kiinteistötunnus Kohde Rakennusten lukumäärä 3 Talotyyppi Tämä suunnitelma koskee kiinteistön rakennuksia: Kohmankaari 22 talo 22 Kohmankaari 24 talo 24 Kohmankaari 26 talo 26 Kerrostalo Valmistumisvuosi Kerrosluku Kellari + 3 Rappujen lukumäärä Pääasiallinen rakennusaine Rakennuksen paloluokka Betonielementti P1 Kiinteistössä toimivat yritykset Nimi Toimiala Yhteyshenkilö - Henkilömäärä työntek. / asiakkaat Yrityksen liittyminen talosuojeluun 2.1 HENKILÖSTÖ Hallituksen puheenjohtaja Nimi Osoite Puhelinnumero Mauno Myllykoski 18 C Isännöinti Antti Jaatinen / Pirmax Oy Possijärvenkatu tai Huoltoyhtiö Lännen Kiinteistöpalvelu Kokkolankatu 4, Tampere tai (24h) Ovien avaaja 3 arkisin 7-16: huoltomies muina aikoina: Tampereen Vartiointi Oy, p Vakuutusyhtiö Pohjola Ovien avaajan tiedot tulee olla näkyvillä piha-alueella: rakennuksen omistajan tai haltijan taikka hänen edustajansa on huolehdittava siitä, että kerrostalossa on näkyvässä paikassa yhteystiedot talonmiehestä, isännöitsijästä tai muusta henkilöstä, jonka avulla poliisi-, pelastus- tai sosiaali- ja terveydenhoitoviranomainen tai haastemies voi viipymättä ja korvauksetta päästä rakennukseen. (Järjestyslaki 612/2003, 8 )

6 3. TURVALLISUUSHENKILÖSTÖ Taloyhtiön hallitus voi tarvittaessa nimetä tuekseen turvallisuusorganisaation; esimerkiksi turvallisuuspäällikön, turvallisuuspäällikön apulaisen rakennuksittain sekä väestönsuojan hoitajan. Nämä henkilöt kannattaa valita talossa asuvista tai työskentelevistä henkilöistä, jotka ovat motivoituneita saamiensa tehtävien hoitamiseen. Turvallisuusorganisaatioon kuuluvat henkilöt merkitään liitteenä (liite 12) olevaan listaan. Lista pidetään ajan tasalla. 3.1 MITÄ KUKIN TEKEE TALOSUOJELUSSA Asukas - Omaa oikean asenteen turvallisuustekijöihin ja aktivoi muita asukkaita yhteisen turvallisuuden parantamiseen - Tietää ja osaa oikeat toimenpiteet erityyppisissä häiriö- ja vaaratilanteissa - Varautuu omakohtaisesti erityyppisiin häiriötilanteisiin - Noudattaa talokohtaisia turvallisuusohjeita ja edistää omalta osaltaan talon turvallisuutta - Ilmoittaa havaitsemistaan puutteista ja vioista hallitukselle tai isännöitsijälle - Osallistuu osaamisensa mukaan tarvittaessa toimenpiteisiin erityyppisissä häiriötilanteissa - Kysyy tarvittaessa lisäneuvoja turvallisuushenkilöstöltä tai muilta sovituilta tahoilta - Jokainen, joka huomaa tai saa tietää tulipalon syttyneen tai muun onnettomuuden tapahtuneen tai uhkaavan eikä voi heti sammuttaa paloa tai torjua vaaraa, on velvollinen viipymättä ilmoittamaan siitä vaarassa oleville, tekemään hätäilmoituksen sekä ryhtymään kykynsä mukaan pelastustoimenpiteisiin 4. - Jokaisen on oltava huolellinen tulipalon tai muun onnettomuuden vaaran ja vahingon välttämiseksi. Jokaisen on mahdollisuuksiensa mukaan valvottava, että hänen määräysvaltansa piirissä noudatetaan tulipalon ja muun onnettomuuden ehkäisemiseksi ja henkilöturvallisuuden varmistamiseksi annettuja säännöksiä ja määräyksiä 5. 6 Turvallisuuspäällikkö ja apulainen - Osallistuu turvallisuushenkilöstön koulutukseen - Tarkistaa pelastussuunnitelman ajankohtaisuuden vuosittain - Tekee talon sisäisen palotarkastuksen vuosittain - Tarkistaa talossa olevan turvallisuusmateriaalin vuosittain - Motivoi talon asukkaita turvalliseen asumiseen - Tiedottaa ja opastaa asukkaita turvallisuuteen liittyvissä asioissa - Pitää tarvittaessa yhteyttä turvallisuusasioista isännöitsijään tai pelastusviranomaisiin - Raportoi turvallisuusasioista talon asukkaille ja tekee turvallisuutta edistäviä esityksiä tarpeen mukaan - Tietää ja osaa oikeat alkutoimenpiteet erityyppisissä häiriö- tai vaaratilanteissa ja johtaa tarvittaessa talon toimintaa häiriötilanteissa Väestönsuojan hoitaja - Huolehtii väestönsuojan kunnosta; tarkistaa suojan esimerkiksi vuosittain ja laatii tästä pöytäkirjan - Tarkistaa suojan materiaalin kunnon riittävin väliajoin - Laatii suojan tyhjennyssuunnitelman yhdessä muiden asukkaiden kanssa - Laatii suojan käyttökuntoon laittosuunnitelman yhdessä muiden asukkaiden kanssa - Osallistuu tarpeen mukaan koulutukseen - Suojautumista vaativissa tilanteissa johtaa suojan tyhjentämistä sekä käyttökuntoon laittamista Isännöitsijä - Tietää talon turvallisuusjärjestelyihin liittyvät velvoitteet - Toteuttaa toimenpiteitä turvallisuushenkilöstön kanssa - Valvoo turvallisuusmääräysten noudattamista - Opastaa tarvittaessa asukkaita talon turvallisuusasioissa - Huolehtii osaltaan pelastussuunnitelman laatimisesta sekä päivityksestä 4 3 Yleinen toimintavelvollisuus 5 4 Huolellisuusvelvollisuus

7 Talon omistaja (hallitus) - On vastuussa talon turvallisuusasioista - Tietää kiinteistön velvoitteet turvallisuusjärjestelyissä - Vastaa talosuojelun toteuttamisesta ja johtaa turvallisuusvalmisteluja - Vastaa asukkaille tiedottamisesta - Järjestää taloudelliset edellytykset talosuojeluntoimien toteuttamiselle - Ottaa vastaan asukkaiden ja turvallisuushenkilöstön esitykset talon turvallisuuden kehittämiseksi 7 Pelastusviranomainen - Ohjaa ja valvoo talosuojelun toteutumista talossa - Ottaa vastaan ja tilastoi saadut pelastussuunnitelmien yhteenvedot / ilmoituskortit - Neuvoo tarvittaessa 3.2 KOULUTUS Turvallisuuskoulutuksen ja perehdytyksen tavoitteena ovat kohteen tehokas onnettomuuksien ennalta ehkäisytoiminta ja oikeat toimintatavat poikkeamatilanteissa. Tärkeintä on, että kohteen henkilöt tuntevat kohteet riskit, tietävät miten niitä ko. kohteessa ennalta ehkäistään ja miten toimitaan, jos tapahtuu jotain poikkeavaa. Koulutetun ja turvallisuuteen perehtyneen turvallisuushenkilöstön ja heidän toteuttaman tai koordinoiman asukkaiden ja henkilöstön koulutuksen avulla voidaan saavuttaa yllä mainittu tietotaso. Suositeltavaa on varmistaa, että hankittava koulutus antaa vähintään perustiedot omatoimisen varautumisen velvoitteista ja vastuista sekä pelastussuunnitteluprosessista. Suunnittelua koskevan koulutuksen lisäksi kiinteistöt voivat järjestää yleistä turvallisuuskoulutusta kohteen henkilöille. Tällaisessa koulutuksessa on perusteltua keskittyä vaarojen ja riskien tunnistamiseen ja ehkäisyyn sekä oikeaan toimintaan vaaratilanteissa. Tuvallisuushenkilöstön koulutus Pirkanmaan alueella esimerkiksi Hämeen pelastusliitto sekä muut turvallisuusalan tahot sekä konsultit järjestävät turvallisuushenkilöstön kursseja; talon turvallisuushenkilöstön peruskurssin ja talon turvallisuushenkilöstön jatkokurssin. Talon turvallisuushenkilöstön koulutukseen voivat osallistua turvallisuuspäällikkö, hänen apulaisensa sekä hallituksen jäsenet ja muut asiasta kiinnostuneet. Halukkuutensa mukaan nämä henkilöt voivat osallistua myös muuhun toimintaa tukevaan koulutukseen. Lisätietoja koulutuksista sekä ilmoittautuminen Hämeen Pelastusliiton toimistoon p , faksi tai

8 4. LIITTYMINEN KUNNAN PELASTUSTOIMEEN 8 Pirkanmaan aluepelastuslaitos, Satakunnankatu 16, Tampere, p Päivystävä palotarkastaja, p Sähköposti: Hätänumeroita Yleinen hätänumero 112 Poliisi 112 Myrkytystietokeskus Lähin palolaitos Nokian aluepaloasema, Öljytie 3 KUNNAN POIKKEUSOLOJEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ Tampereen kaupungin väestönsuojelun johtokeskus Kaupin kalliosuoja, Käpytie 48, Tampere, p Suojelupiiri ja sen johtokeskus Läntinen suojelupiiri, Tesomajärven koulu, Raiskionkatu 7 Suojelulohko ja sen johtokeskus 3. Tohloppi, Tesoman koulu, Kohmankaari AVUN SAAPUMINEN KOHTEESEEN Onnettomuus/hätätilanne huomataan: 1min Hätäilmoitus: 1 min Hätäkeskus hälyttää auttajat: 1min Apu lähtee liikkeelle: 1-5 min Ajoaika kohteeseen: n. 1 min/km Taloa lähinnä olevalta varsinaiselta paloasemalta (Nokian aluepaloasema) on matkaa taloon n. 6,5 km. Hälytyksen sattuessa pelastuslaitoksen tavoitteellinen saapumisaika kiinteistölle on 20+ minuuttia hälytyksestä. 4.2 VÄESTÖHÄLYTTIMET Yleinen vaaramerkki varoittaa kaasuvaarasta tai säteilyvaarasta. Väestö hälytetään yleisellä vaaramerkillä, kun vaaditaan välitöntä sisätiloihin YLEINEN VAARAMERKKI suojautumista. Yleinen vaaramerkki on nouseva ja laskeva sireeniääni tai lyhyitä äänimerkkejä, kun käytetään torvi- tai pillityyppisiä hälyttimiä. Varoitus annetaan taajamissa kiinteällä ulkohälytinjärjestelmällä ja taajamien ulkopuolella kulkuneuvoon asennetuilla liikkuvilla hälyttimillä. Vaara ohi -merkki on yhden minuutin mittainen tasainen äänimerkki. Se on ilmoitus siitä, että uhka tai vaara on ohi. VAARA OHI -MERKKI Kiinteistöä lähinnä oleva väestöhälytin sijaitsee Kuuluu ulos Kuuluu asuntoihin Tesoman vesitorni, Raiskionkatu 8 X X Hälyttimiä testataan maanantaisin klo KUNNALLISTEKNIIKAN VIKAILMOITUKSET Sähkö- ja lämpökatkoksissa, p Vesi- ja viemärikatkoksissa, p

9 5. VAARATILANTEET ja niiden vaikutukset Turvallisuuden parantamisen ja ylläpitämisen perustana on vaarojen tunnistaminen, minkä jälkeen voidaan suunnitella ja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet. Vaaratilanteita voidaan ehkäistä ennalta puuttumalla tekijöihin ja olosuhteisiin, jotka voivat johtaa vaarallisten ja epätoivottujen tapahtumien toteutumiseen. Tässä kohteessa on arvioitu mahdollisiksi seuraavat vaaratilanteet: VAARATILANNE: Tulipalo Syy: tupakointi, kynttilöiden poltto, sähkölaitteet ja liedet. Tulipalon Seuraus: riskiä taloissa lisäävät luonnonolosuhteet sekä talojen asukkaiden tai kustannukset ulkopuolisten henkilöiden toiminta. materiaaliset vahingot Kohtalainen tulipalon riski henkilövahingot / kuolema 1) Tulipalovaaran pienentämiseksi tulee huolehtia sähkölaitteiden kunnosta ja käyttää niitä käyttöohjeiden mukaisesti. Vialliset sähkölaitteet tulee heti vian ilmettyä toimittaa huoltoon, talon yleisissä tiloissa olevien sähkölaitteiden vioista tulee ilmoittaa huoltomiehelle. Myös sähkölaitteisiin kerääntyvä pöly voi aiheuttaa tulipalon. Sähkölaitteet tulee puhdistaa säännöllisesti 2) Valaisimia ei saa peittää palavalla materiaalilla. Sijoita valaisin ja muut kuumenevat sähkölaitteet niin, että ne eivät aiheuta palovaaraa 3) Tulipalovaaran pienentämiseksi rakennuksen ulkopuolella ulkoseinien välittömässä läheisyydessä, myös sisäpihalla, tulee välttää syttyvien tavaroiden varastoimista 4) Älä tupakoi tai tee avotulta sisätiloissa 5) Tupakoidessa tulee kiinnittää huomiota tumpin kunnolliseen sammutukseen. Vain hiemankin kytemään jäänyt tumppi voi sytyttää tulipalon. Tupakointipaikoilla tulisi olla tukahduttavat tuhka-astiat, esimerkiksi kannella suljettava palonkestävä astia 6) Kynttilöitä ei saa jättää valvomatta, vaan ne tulee sammuttaa AINA tilasta poistuttaessa. Kynttilöitä tulee polttaa palamattomalla alustalla. Kynttilöitä ei saa polttaa lähellä sisustustekstiilejä (esim. verhot), eikä pienessä, suljetussa tilassa. Suositeltavin vaihtoehto on kynttilät, jotka kaatuessaan sammuvat 7) Liesi tulee sulkea heti käytön jälkeen. Lieden päällä tai sen välittömässä läheisyydessä ei tule säilyttää mitään helposti syttyvää materiaalia 8) Asunnot on varustettu palovaroittimin ja laitteiden sekä mahdollisten paristojen kunnosta huolehditaan 9) Asunnossa on alkusammutuskalustoa, ainakin sammutuspeite. TOIMENPITEET TULIPALON SATTUESSA: katso liite 2 VAARATILANNE: Tuhopoltto Syy: roskalaatikot, -lavat, pahvit ym. palokuorma rakennusten Seuraus: seinustoilla, palokuorma käytävillä, vapaa käynti piha-alueelle, kustannukset lukitsemattomat / avoimet ovet materiaaliset vahingot Kohtalainen tuhopolton riski henkilövahingot / kuolema 1) Asiattomien pääsy rakennuksiin kannattaa estää ja ovien lukitus on tärkeää. Ovien sulkijalaitteet pidetään kunnossa. Jos talvisin ovi ei sulkeudu kunnolla jään, hiekan tms. takia, tulee asia korjata välittömästi 2) Rakennuksen seinustoilla tai niiden välittömässä läheisyydessä ei tule säilyttää mitään helposti syttyvää materiaalia. Myös maantasolla olevilla parvekkeilla kannattaa välttää turhan palokuorman säilyttämistä 3) Rappukäytävissä ei tule säilyttää mitään ylimääräistä materiaalia 4) Varastotiloissa ei säilytetä mitään ylimääräistä materiaalia varastokoppien ulkopuolella 5) Pihan riittävästä valaistuksesta tulee huolehtia 6) Jätteet tulee laittaa niille tarkoitettuihin jäteastioihin. Ongelmajätteet on aina eroteltava muista jätteistä ja toimitettava ongelmajätekeräykseen. Vaarallisten / helposti syttyvien aineiden kierrätys jätepisteessä on ehdottomasti kielletty! VAARATILANNE: Ongelmat poistumisessa Syy: ei tiedetä talon poistumisjärjestelyitä, poistutaan savuun, Seuraus: poistumista ei ole harjoiteltu, esteitä uloskäytäväreitillä, kokoontumispaikkaa ei tiedetä ei pystytä varmistamaan ovatko kaikki poistuneet Kohtalainen riski poistumisessa henkilövahingot / kuolema 1) Saatetaan pelastussuunnitelma ja siinä annettavat ohjeet asukkaiden tietoon välittämällä pelastussuunnitelmaa eteenpäin asukkaiden kesken sekä tiedottamalla ja kouluttamalla siinä annetuista ohjeista 9

10 2) Asukas (myös lapset) on tietoinen kuinka tulipalotilanteessa toimitaan; poistutaanko rakennuksesta vai suojaudutaanko asuntoon 3) Asukas tietää uloskäytävän omasta asunnostaan sekä vaihtoehtoisen pelastautumismahdollisuuden sekä kokoontumispaikan sijainnin 4) Pelastautumisreitit tulee aina pitää esteettöminä, joten älä koskaan lukitse turvalukkoja sisällä ollessasi. Sinun ja perheesi täytyy päästä ulos avaimetta ja palokunnan tarvittaessa sisään 5) Kokoontumispaikalla ilmoitetaan pelastuslaitoksen henkilökunnalle välittömästi ne asunnot, joissa on liikuntarajoitteisia henkilöitä, tai saattaa vielä olla ihmisiä sisällä 10 VAARATILANNE: Vahingonteot, ilkivalta Syy: puutteellinen valaistus, materiaali piha-alueella, vapaa käynti pihaalueelle, Seuraus: ajoneuvot, parvekkeita maan tasolla, suojaisa sijainti kustannukset Kohtalainen ilkivallan riski materiaaliset vahingot 1) Piha-alueen sekä sisätilojen riittävästi valaistuksesta tulee huolehtia. Tarpeen tullen turvallisuutta voidaan lisätä kameravalvonnalla 2) Piha-alueella ei tule säilyttää ylimääräistä, huomiota kiinnittävää tavaraa 3) Pihan pyörätelineet, penkit ja roskakorit kiinnitetään, jotta niitä ei voida käyttää rikkomisvälineenä 4) Ovien sulkeutumisesta ja lukituksesta huolehditaan. Jos ovi ei lukittaudu / sulkeudu kunnolla itsestään, tulee asia korjata välittömästi VAARATILANNE: Kaasuvaara Syy: onnettomuus lähialueen rataosuudella / Porin tiellä Seuraus: kustannukset Korkea kaasuvaaratilanteen riski henkilövahingot / kuolema Vaarantilanteen ehkäisy: 1) Asukkailla on tiedossa toimintaohjeet kaasuvaaratilanteen varalle, ja näitä ohjeita noudatetaan. Toimintaohjeet tulee olla kaikkien asukkaiden tiedossa, koska vaarakohteiden läheisen sijainnin takia toimintaan tulee olla valmiita välittömästi. TOIMENPITEET KAASUVAARAN SATTUESSA: katso liite 4 VAARATILANNE: Säteilyvaara Syy: Ydinvoimala onnettomuus Seuraus: henkilövahingot 1) Asukkailla on tiedossa toimintaohjeet säteilyvaaratilanteen varalle, ja näitä ohjeita noudatetaan. TOIMENPITEET SÄTEILYVAARAN SATTUESSA: katso liite 4 VAARATILANNE: Tapaturma Syy: ASUKKAIDEN ASENTEET JA TOIMINTA. Liukkaus, rakenteet, huolimattomuus, alkoholi/huumaavat aineet, kodin puutteellinen turvallisuus, katolta putoava lumi tai jää, piha-alueen väylien huono kunnossapito Kohtalainen tapaturman riski 1) Asennoidu oikein 2) Älä tupakoi asunnossa! 3) Pidä huoli yleisestä siisteydestä sekä kulkureittien esteettömyydestä 4) Sekä ulko- että sisätilojen riittävästä valaistuksesta huolehditaan 5) Piha-alueen ja kulkureittien kunnossapidosta huolehditaan 6) Talvisin piha-alueen hiekoituksesta huolehditaan hyvin ja ajoissa HÄTÄENSIAPUOHJE: katso liite 5 Seuraus: kustannukset toiminnan häiriö materiaaliset vahingot henkilövahingot / kuolema VAARATILANNE: Katolta putoava lumi Syy: lumen kerääntyminen katoille / tasoille Seuraus: henkilövahingot / kuolema 1) Rakennusten kattojen lumitilannetta tarkkaillaan talvella. Tarvittaessa otetaan yhteyttä huoltoyhtiöön / isännöitsijään lumien pudottamiseksi. Kun lunta kerääntyy, ensimmäiseksi pitää asettaa puomit ja/tai

11 lippusiimat osoittamaan vaara-alue. Sen jälkeen kutsutaan lumenpudottajat 2) Tarvittaessa asennetaan lumiesteet rakennuksen katolle / tasoille 11 VAARATILANNE: Sähkökatko, sähköturvallisuus Syy: häiriö sähkönjakelussa, salama, myrsky, laiteviat, kunnossapidon laiminlyönti Kohtalainen sähkökatkon riski Seuraus: toiminnan häiriö 1) Säilytä, käytä ja huolla sähkölaitteita ohjeiden mukaisesti 2) Älä tee itse "sähkövirityksiä" ja vältä monen jatkojohdon käyttöä 3) Varaa sähkölaitteille riittävästi ilmankiertotilaa 4) Asukkaiden tulisi puhdistaa sähkölaitteet riittävin väliajoin, myös kylmälaitteet ja pesukoneet 5) Jos havaitaan vioittunut sähkölaite, on se kytkettävä jännitteettömäksi, mikäli siitä voi aiheutua välitöntä vaaraa. Asunnon kiinteistä vioittuneesta sähkölaitteesta (laite, jonka johto on vioittunut tai löystynyt, joka pitää epätavallista ääntä, lämpenee tai muuten toimii epänormaalisti) on tehtävä välittömästi ilmoitus huoltoyhtiölle! Asukkaiden omat viallisen oloiset sähkölaitteet tulee tarkistuttaa ja huollattaa / poistaa käytöstä välittömästi. Korjauta välittömästi myös sähkölaitteiden murtuneet kotelot ja suojalevyt TOIMENPITEET SÄHKÖKATKO: katso liite 8 VAARATILANNE: Vesivahinko Syy: puutteet huollossa / valvonnassa, jäätyminen, tukokset, laitteiden Seuraus: vikaantuminen, myrsky, ilkivalta, asukkaiden/muiden henkilöiden kustannukset huolimattomuus, pesukoneet toiminnan häiriö Kohtalainen vesivahingon riski materiaalivahingot 1) Asukkaiden tulee kiinnittää huomiota putkien kuntoon sekä toimivuuteen. Jos ongelmia ilmenee, on otettava välittömästi yhteyttä huoltoyhtiöön / isännöitsijälle 2) Jos kotona havaitsee esimerkiksi pesukoneen liitoksen vuotavan tai jotakin muuta kosteusvaurioon viittaavaa, on toimittava välittömästi. Tärkeintä on saada katkaisua vedentulo. Huolto - / putkimiehen kutsumisessa ei kannata viivytellä 3) Viemäreihin ei saa huuhdella mitään sinne kuulumatonta ja lattiakaivot puhdistetaan säännöllisesti 4) Asukkaiden tulisi kiinnittää huomiota, että vesihanat tms. suljetaan kunnolla käytön jälkeen 5) Suihkun / pesutilan tms. lattiankaivoa ei tule peittää 6) Astian- sekä pyykinpesukoneen vuotovahingoilta voi välttyä parhaiten sulkuventtiilin käytöllä sekä vesivuotokaukalolla ja vesivuotoilmaisimilla. Poistovesiletku kannattaa vaihtaa 10 vuoden iässä ja kone viimeistään 15 vuoden iässä 7) Pesukonetta ei tulisi jättää ilman valvontaa. Vakuutus ei välttämättä korvaa ilman valvontaa jätetyn laitteen aiheuttamaa vahinkoa TOIMINTAOHJE VESIVAHINKO: katso liite 7 VAARATILANNE: Varkaus / murto Syy: puutteellinen valaistus, ovien huolimaton lukitseminen, avonaiset Seuraus: ikkunat / parvekkeiden ovet, materiaali piha-alueella, arvotavaran esille kustannukset / suojaamatta jättäminen, ajoneuvot toiminnan häiriö Kohtalainen varkauden/murron riski materiaaliset vahingot 1) Piha-alueen sekä sisätilojen riittävästä valaistuksesta huolehditaan 2) AVAIN ON ARVOESINE. Säilytä sitä huolellisesti. Tee kadonneesta/varastetusta avaimesta välittömästi ilmoitus isännöitsijälle 3) Älä kiinnitä avaimiin nimeäsi, osoitettasi tai puhelinnumeroasi. Jos kadonnut avain voidaan yhdistää asuntoon, vaihdata lukot välittömästi! 4) Ovien kunnollisesta sulkeutumisesta ja lukittumisesta tulee huolehtia! 5) Asunnon ovessa pitäisi olla vähintään takalukittava käyttölukko, joka pidetään lukossa kun sisällä ei ole ihmisiä 6) Ikkunat ja parvekkeiden ovet pidetään suljettuina ja lukittuina kun asunnossa ei olla paikalla / öiseen aikaan 7) Älä ilmoita pitkästä poissaolosta ulkopuolisille. Lomien ajaksi kannattaa naapurin / ystävän kanssa sopia tyhjilleen jäävän asunnon valvonnasta, hoidosta ja pitämisestä asutun näköisenä 8) Arvotavaroita ei tulisi jättää näkyville (esim. autoon, asunnon ikkunan eteen, parvekkeelle), sillä usein

12 tilaisuus tekee varkaan 9) Polkupyörät tulisi säilyttää lukittavassa varastotilassa. Polkupyörä tulee aina lukita, vaikka sitä säilytettäisiinkin varastossa. Parhaan suojan varkautta vastaan saa käyttämällä kahta lukkoa 10) Jos ovien väliin kerääntyy jäätä / hiekkaa, tai ne eivät muuten sulkeudu kunnolla itsestään, tulee asia korjata välittömästi 12 VAARATILANNE: Petos / huijaus Nykypäivänä ihmisiä yritetään huijata monella eri tavalla Seuraus: hyötymielessä, esimerkiksi rahan hankkimiseksi. Huijauksen kohteeksi henkilövahingot voi joutua kuka tahansa, varsinkin iäkkäät henkilöt kuuluvat usein toiminnan häiriö kohderyhmään. Huijata yritetään muun muassa tulemalla asuntoon materiaaliset vahingot tekosyyn avulla, rahaa / lahjoitusta pyytämällä tekaistulle kohteelle tai kuolema sähköpostien avulla esimerkiksi luottokortti-/verkkopankkitietoja kalastelemalla. Kohtalainen riski 1) Huijausten ja petosten estämisessä auttaa terve epäluulo. 2) Jos joku tuntematon yrittää tulla kotiisi vaikkapa poliisina tai muuna virkamiehenä esiintyen, pyydä nähtäväksi hänen virkamerkkinsä tai varmistu muuten hänen henkilöllisyydestään 3) Älä allekirjoita koskaan tuntemattomien tarjoamia sopimuksia tai kauppakirjoja kiireellä "oven raossa" ellet ole varma, mihin sitoudut 4) Älä koskaan luovuta luottokorttitietojasi, pankkitunnuksiasi tai salasanoja sähköpostilla / Internetissä / puhelimessa jos et ole varma vastaanottajasta. Pankit, sähköpostipalvelut, vakuutusyhtiöt yms. eivät kysy em. tietoja sähköpostilla eivätkä puhelimessa. VAARATILANNE: Onnettomuus / häiriö / vaaratilanteissa ei osata toimia Syy: välinpitämättömyys, turvallisuusohjeistus / toimintaohjeet ei Seuraus: kaikkien asukkaiden tiedossa, pelastussuunnitelmaan ei ole tutustuttu, henkilövahingot / kuolema pelastussuunnitelma ei asukkaiden saatavilla toiminnan häiriö Kohtalainen riski materiaaliset vahingot 1) Ollaan tietoisia vaaran mahdollisuudesta. Ollaan tietoisia kiinteistöä mahdollisesti uhkaavista eri vaaratilanteista 2) Toimintaohjeet poikkeus- tai vaaratilanteessa tunnetaan: suunnitelman pääkohdat tiedotetaan asukkaille. Suunnitelma tai sen lyhennelmä voidaan jakaa jokaiseen asuntoon. Suunnitelman sähköistä versioita voidaan välittää asukkaille sähköpostilla. Asukkailla on mahdollisuus tutustua suunnitelmaan halutessaan. Suunnitelma saatetaan aina myös uusien asukkaiden tietoon hallituksen tai isännöitsijän toimesta 3) Turvallisuusasioista keskustellaan esim. asukaskokouksen yhteydessä, tai järjestetään erillisiä turvallisuustapaamisia 4) Turvallisuusorganisaatio nimetään asukkaiden keskuudesta ja koulutetaan tehtävään, niin että he ovat tietoisia talon turvallisuusjärjestelyistä 5) Suunnitelmassa annettuja toimintaohjeita sekä piirroksia voidaan kopioida ja asettaa esille talon yleisiin tiloihin, esimerkiksi ilmoitustaululle, sekä asuntoihin

13 6. SISÄTILOJEN TURVALLISUUS 6.1 ULOSKÄYTÄVÄT (POISTUMISTIET) Rakennuksesta tulee voida turvallisesti poistua tulipalossa tai muussa hätätilanteessa. Uloskäytävien on oltava kulkukelpoisia sekä esteettömiä ja niiden ovien on oltava hätätilanteessa helposti avattavissa poistumissuuntaan. Asukkaiden tulee ottaa selville kaksi vaihtoehtoista pelastautumismahdollisuutta omasta asunnosta sekä talon yleisistä tiloista. Älä pidä ovia takalukossa kun sisällä on ihmisiä. Poistumisjärjestelyt: hätätilanteessa asunnoista poistutaan normaalisti rappukäytävän kautta ulos ja kokoontumispaikalle. Jos tämä ei ole mahdollista (=rappukäytävässä on savua / palaa), palataan takaisin asuntoon: Talo 22: asunnossa mennään ikkunaan, kiinnitetään pelastuslaitoksen huomio, ja odotetaan heidän pelastustoimenpiteitään. Pelastuslaitos voi suorittaa pelastustoimenpiteitä ikkunoiden kautta rakennusten etupuolella kulkevilta pelastusteiltä käsin Talo 24 ja Talo 26: asunnossa mennään parvekkeelle tai ikkunaan, kiinnitetään pelastuslaitoksen huomio, ja odotetaan heidän pelastustoimenpiteitään. Pelastuslaitos voi suorittaa pelastustoimenpiteitä parvekkeiden ja ikkunoiden kautta rakennuksen etu ja takapuolella kulkevilta pelastusteiltä käsin 6.2 POISTUMISTEIDEN OPASTEET Poistumisopastetta käytetään uloskäytävän sijainnin ja poistumiseen käytettävän kulkureitin osoittamiseen. Poistumisopasteet on sijoitettava havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla ja niin, että ne selvästi osoittavat uloskäytävien sijainnin ja poistumiseen käytettävän kulkureitin. Uloskäytävämerkintöjä tulee olla riittävästi. Kriisitilanteessa, esimerkiksi tulipalon tai kaasuvuodon uhatessa, jokainen sekunti on tärkeä. Hyvin merkitty poistumistiereitti on tällöin ensiarvoisen tärkeää nopean ja turvallisen poistumisen varmistamiseksi. Kiinteistön uloskäytävät ja uloskäytäväreitit on merkattu jälkiheijastavilla uloskäytäväopasteilla. 6.3 PALO-OSASTOT Osastoinnin tarkoitus on estää palokaasujen ja palon leviäminen, sekä turvata ihmisten poistuminen palon sattuessa. Rakennus on palo-osastoitu sen rakentamisajankohdan mukaisten rakennusmääräysten mukaisesti. Asunnot: asuintaloissa yksittäinen asunto on aina oma palo lokeronsa, jolloin palon siirtyminen toiseen asuntoon ei ole helppoa. Asunnot on palo-osastoitu EI30 rakentein (= pidättää paloa noin 30 minuuttia) Muut palo-osastot: rappukäytävät, kellarikäytävä, väestönsuojat 6.4 VAARALLISTEN AINEIDEN SÄILYTYS TALOSSA Asunnossa: enintään 50 litraa: palavia nesteitä, joiden leimahduspiste > 55 o C (öljyt, dieselöljyt) enintään 25 litraa: palavia nesteitä, joiden leimahduspiste < 55 o C sekä aerosoleja, jotka sisältävät palavia nesteitä tai palavia kaasuja (bensiinit, liuottimet, aerosolimaalit) enintään 25 kiloa: nestekaasua Moottoriajoneuvosuojassa: Enintään 200 litraa + ajoneuvojen polttoainetankkien tilavuus: palavia nesteitä, joiden leimahduspiste > 55 o C (öljyt, dieselöljyt) Enintään 60 litraa + ajoneuvojen polttoainetankkien tilavuus: palavia nesteitä, joiden leimahduspiste < 55 o C sekä aerosoleja, jotka sisältävät palavia nesteitä tai palavia kaasuja (bensiinit, liuottimet, aerosolimaalit) Huom.! räjähteitä ei saa säilyttää asunnoissa (lukuun ottamatta ilotulitteita) asukkaiden varastotiloissa sekä ullakolla on vaarallisten aineiden sekä kaasujen säilytys kielletty 6.5 PALOVAROITTIMET Palovaroitin havaitsee pienetkin palokaasumäärät ja hälyttää paikallisesti tarvittaessa voimakkaalla äänellä. Ääni herättää nukkuvankin ihmisen ja antaa 2-3 minuuttia aikaa pelastautua. Pelastustoimilain edellyttämät palovaroittimet ovat pakollisia asuinkiinteistöjen huoneistoissa. Huoneiston haltija on velvollinen huolehtimaan siitä, että huoneisto varustetaan palovaroittimella 6. Huoneistossa tulisi olla 13 6 Pelastuslaki 379/2011, 17

14 14 palovaroitin jokaista alkavaa 60 neliömetriä kohti. Palovaroittimen hyvä sijoituspaikka on makuuhuoneen ja aula-/eteistilan välissä lähellä makuuhuoneen ovea. Palovaroittimia suositellaan hankittavaksi asuinhuoneistoon siten, että jokaisessa makuuhuoneessa, olohuoneessa ja kaikilla poistumisreiteillä on palovaroitin. Asunnot: asunnot on varustettu palovaroittimin. Asukkaan tulee tarkistaa, että asunnossa on riittävä määrä laitteita. Asukas on vastuussa laitteen kunnon tarkistuksesta sekä paristonvaihdosta. Yleiset tilat: talojen rappukäytävät, kellarikäytävät sekä varastotilat on varustettu palovaroittimin. Hallitus on vastuussa laitteiden kunnon tarkistuksesta sekä paristonvaihdosta Palovaroittimien tarkistus: palovaroittimien toimintakunto on tarkastettava riittävin väliajoin laitteessa olevalla kokeilupainikkeella. Palovaroittimen toimintakunnon voi tarkistaa esimerkiksi puolen vuoden välein, päivinä 1.6 ja Palovaroittimen paristot on vaihdettava normaalisti kerran vuodessa. 6.6 ALKUSAMMUTUSKALUSTO Alkusammutuskaluston hankkimisella voi parantaa asuttavien tilojen turvallisuutta. Jokaiseen huoneistoon suositellaan hankkimaan ainakin sammutuspeite. Tärkeää on, että asukkaat tietävät alkusammutuskaluston sijainnin ja ovat tutustuneet sammutuskaluston käyttöohjeisiin ennalta ja harjoitelleet niiden käyttöä. Palotilanteessa on toimittava mahdollisimman nopeasti, aikaa etsimiseen tai harjoitteluun ei silloin ole. Talossa oleva alkusammutuskalusto: 22. talon B-rapun sisäänkäynnissä käsisammutin 24. talon B-rapun sisäänkäynnissä käsisammutin 26. talon B-rapun sisäänkäynnissä käsisammutin Alkusammutuskaluston käyttö: alkusammutuskalusto itsessään ei vielä tuo apua vaaratilanteessa, vaan niitä tulisi osata käyttää oikein. Käyttöohje olisi hyvä laittaa esille alkusammutuskaluston läheisyyteen, jotta hätätilanteessa alkusammuttimen käyttö luonnistuisi. ALKUSAMMUTUSKALUSTON KÄYTTÖOHJE: katso liite SAVUNPOISTO Rakennusten tulipaloissa syntyy runsaasti lämpöä, savua ja myrkyllisiä palamiskaasuja, jotka vähentävät oleellisesti näkyvyyttä, vaikeuttavat rakennuksesta pelastautumista ja palokunnan sammutustoimintaa sekä lisäävät leiskahdusvaaraa ja palorasitusta rakenteisiin. Henkilöturvallisuuden, sammutustoiminnan sekä rakenteiden ja kiinteän omaisuuden säilymisen kannalta on tärkeää poistaa syntyvä kuuma savu tehokkaasti jo palon alkuvaiheessa. Savunpoiston päätehtäviä ovat: 1) helpottaa poistumisteiden löytymistä ja paloalueelta poistumista pitämällä poistumis- ja hyökkäystiet savuttomina 2) helpottaa palokunnan sammutus- ja pelastustyötä muodostamalla palotilaan savuton korvausilmavyöhyke, jossa on hyvä näkyvyys, alhainen lämpötila ja puhdas ilma. Savunpoisto asunnoissa: savunpoisto asunnoissa hoidetaan ikkunoiden ja rapunoven kautta ja / tai pelastuslaitoksen poistopuhaltimilla Savunpoisto rappukäytävissä: savunpoisto rappukäytävissä suoritetaan rapun ulko-oven sekä rapun ikkunoiden avulla 6.8 SÄHKÖPÄÄKESKUS Rakennuksissa on talokohtaiset sähkökeskukset sekä pääkytkimet, jotka sijaitsevat: talo 22: kellarikäytävällä, B-rapun kohdalla talo 24: kellarikäytävällä, C-rapun kohdalla talo 26: kellarikäytävällä, B-rapun kohdalla

15 ILMASTOINTI Tulipaloissa myrkylliset palokaasut ja kemikaalionnettomuuksissa tietyt kemikaalit leviävät nopeasti päällä olevan koneellisen ilmastoinnin kautta. Tästä syystä ilmastoinnin pysäytyspaikka ja pysäyttämistoimenpiteet on selvitettävä etukäteen. Talojen ilmastointijärjestelyt: kiinteistössä on talokohtainen koneellinen poisto. Ilmastointikoneet sijaitsevat katolla Ilmanvaihdon hätäpysäytys: talokohtaisesti sähköpääkeskuksesta 6.11 IV-KANAVISTON PUHDISTUS Rakennuksen omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan on yleisten tilojen ja koko rakennusta palvelevien järjestelyjen osalta sekä huoneiston haltijan hallinnassaan olevien tilojen osalta on huolehdittava, että tulisijat ja savuhormit nuohotaan pelastuslain 379/2011,59.n mukaisella tavalla sekä siitä, että ilmanvaihtokanavat ja - laitteistot on huollettu ja puhdistettu siten, että niistä ei aiheudu tulipalon vaaraa (Pelastuslaki 379/2011, 13 ). Asuintalon ilmanvaihtolaitteisto suositellaan puhdistettavan 10 vuoden välein Suoritettu työ Suorittaja PVM Huomioita Puhdistus VESIMITTARI ja VEDEN PÄÄSULKU koko kiinteistön vesimittari sijaitsee 2. talon pannuhuoneessa, käynti tilaan tapahtuu talon ulkopuolelta, rakennuksen H-rapun päädystä. talojen veden pääsulku sijaitsee talon 24 C-rapun kellarikerroksessa olevassa lämmönjakotilassa 6.13 TULITYÖT Tulityöllä tarkoitetaan työtä, jossa syntyy kipinöitä tai jossa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja joka aiheuttaa palovaaraa. Kiinteistöissä joudutaan määrävälein suorittamaan erityyppisiä korjaustoimenpiteitä. Jotkut korjaustoimenpiteet, esimerkiksi putkiremontit edellyttävät yleensä tulitöiden tekemistä. Tulitöiden tekemisessä on aina omat riskinsä. Nämä riskit voivat olla sekä henkilöitä, että omaisuutta koskettavia. Vakuutusyhtiöillä on suojeluohje tulitöiden turvallisesta suorittamisesta ja oman vakuutusyhtiön ohjeita on syytä noudattaa tulitöiden aikana. Kaikissa tulitöitä koskevissa asioissa on otettava yhteyttä taloyhtiön hallitukseen / isännöitsijään. Tulitöitä varten tulee määritellä tilapäinen tulityöpaikka, jossa tulee olla vaadittu turvallisuusvarustus. Tulityölupa pitää olla aina tulitöitä suoritettaessa tilapäisellä tulityöpaikalla ENSIAPUJÄRJESTELYT Ensiapujärjestelyt: ensiapujärjestelyt hoidetaan lähtökohtaisesti soittamalla apua yleisestä hätänumerosta 112. Lähin ensiapupaikka: Ma-pe klo 8-15: Tesoman terveysasema, Kohmankaari 5 Muina aikoina: Tays Ensiapu Acuta, p. Teiskontie 35, K-rakennus, p Ensiapukoulutetut henkilöt: kiinteistössä on yksittäisiä ensiapukoulutettuja asukkaita; asukkaiden ea-koulutus tapahtuu vapaaehtoisuuteen perustuen asukkaiden vapaa-ajalla Ensiapukalusto: -

16 7. ULKOALUEIDEN TURVALLISUUS JÄTEASTIAT JA KATOKSET Jätteet tulisi lajitella sisätiloissa asianmukaisesti lajittelusäännökset huomioiden. Kohteessa tulisi olla jätekatos riittävän kaukana (vähintään 8 metriä) rakennuksesta tai yksittäiset muoviset jäteastiat (vähintään 4 metriä). Jätepisteessä ei tule kierrättää ongelmajätteitä, vaan ne tulee toimittaa ongelmajätteiden kierrätyspisteeseen. 7.2 OSOITENUMEROINTI Rakennuksen omistajan tulee asettaa kadulta, muulta liikenneväylältä ja tontin sisäiseltä liikennealueelta näkyvään paikkaan rakennuksen ja porrashuoneen tunnusta ilmaiseva numero tai kirjain sen mukaan kuin kunta on asiasta päättänyt. Osoitemerkinnän tulee opastaa myös hälytys- ja huoltoajoa sekä muuta liikennöimistä kiinteistölle 7. Kiinteistön talot on numeroitu Kohmankaarelta näkyväksi. Raput on merkattu talojen etupuolella. Talojen 6. ja 14. välisessä sisäänajossa on opaskartta alueesta. Kiinteistön alue on niin laaja, että suositellaan opaskarttojen lisäämistä jokaiseen sisäänajoon. 7.3 KOKOONTUMISPAIKKA Hälytyksen sattuessa asukkaat siirtyvät kokoontumispaikalle, joka sijaitsee Kohmankaaren talojen sisäpihalla oleva leikkialue. Pihalla kokoonnutaan mahdollisimman kauaksi paloalueesta. Kokoontumispaikka on suojassa palon vaikutuksilta, esimerkiksi haitallisilta palokaasuilta. Kokoontumispaikan tarkoituksena on olla pois pelastuslaitoksen tieltä, helpottaa mahdollisten uhrien etsintää onnettomuustilanteissa sekä tiedottaa asukkaita tilanteesta ja siitä, milloin rakennukseen voidaan palata. Kokoontumispaikalta ei saa poistua ilman lupaa, sillä pelastushenkilöstö saattaa vaarantaa henkensä puuttuvaa henkilöä etsiessään. Varakokoontumispaikka: jos varsinainen kokoontumispaikka on savukaasujen alla tai ilma on kylmä, voidaan varsinaiselta kokoontumispaikalta viranomaisten luvalla siirtyä varakokoontumispaikalle, jona toimii 6. talon kellarikäytävällä, A- ja B-rapun välissä, oleva kerhohuone. 7.4 PELASTUSTOIMIEN SUORITTAMINEN KIINTEISTÖN ALUEELLA / PELASTUSTIET Pelastustie on ajotie, jota käyttäen hälytysajoneuvot pääsevät hätätilanteessa riittävän lähelle rakennusta suorittamaan pelastus- ja sammutustoimenpiteitä. Pelastustiet tulee merkitä kiinteistön ulkopuolella (pelastustiekilvellä) sekä sisätiloissa (pelastustiepiirroksella). Talo 22 ja talo 24: talojen etupuolella kulkee pelastustie Talo 26: talon etu- ja takapuolella kulkee pelastustiet Huom.! Koska talojen pelastustiejärjestelyt on ohjattu Kohmankaarelta, josta ei ole suoraa näkyvyyttä taloille 24 ja 26, tulee Kohmankaaren ja parkkipaikan risteykseen asettaa osoitekyltti. Pelastustielle ei saa parkkeerata, kasata lunta tai asettaa minkään muunkaalaisia esteitä! Jotta hätätilanteessa hälytysajoneuvoilla päästäisiin riittävän lähelle kiinteistön rakennuksia, tulisi pihaalueella parkkeerata vain merkityille parkkipaikoille. Asukkaan tulee ohjeistaa myös vierailijoita piha-alueelle parkkeeraamisessa. 7 MRL 84

17 8. SUOJAUTUMINEN 17 OMASSA ASUNNOSSA Ensisijainen suojautuminen aina sisätiloihin, omaan asuntoon. Omaan asuntoon suojauduttaessa suljetaan ja tiivistetään ikkunat, ovet, liesituuletin ja ilmastointiaukot. Tiivistämisessä tulee huomioida myös postiluukun, ilmastointi- ja savuhormien sekä kaikkien muiden rakojen ja aukkojen tukkiminen. Tiivistämiseen voi käyttää esim. vahvaa teippiä, kostutettua kangasta, muovipusseja tai kalvoa ja tiivistemassoja. Tämän jälkeen odotetaan viranomaisten ohjeita (esim. televisio, radio, Internet) ja toimitaan niiden mukaisesti. Väestönsuojaan suojaudutaan vasta viranomaisten niin määrätessä. VÄESTÖNSUOJASSA Talo 22ja talo 26 Suojan sijainti Suojaluokka Suojan max henkilömäärä 150 Rauhanajan käyttö Tyhjennyssuunnitelman sijainti Käyttöönlaittosuunnitelman sijainti Suojan puhelinnumero Talo 24 Suojan sijainti Suojaluokka Suojan max henkilömäärä 84 Rauhanajan käyttö Tyhjennyssuunnitelman sijainti Käyttöönlaittosuunnitelman sijainti Suojan puhelinnumero 22. talon A-rapun kellarissa B-luokka irtaimistovarasto 24. talon D-rapun kellarissa B-luokka irtaimistovarasto Väestönsuojaan suojautumisesta antaa käskyn viranomaiset. Jos väestönsuojaa käytetään muuten kuin väestönsuojana, se on voitava tyhjentää sekä kunnostaa väestönsuojana käytettäväksi 72 tunnissa. Väestönsuojeluvälineet ja -laitteet on voitava ottaa käyttöön saman ajan kuluessa. Tätä varten suojaan on laadittava tyhjennyssuunnitelma sekä käyttökuntoonlaitto suunnitelma. Suojaan pukeudutaan retkivarustukseen. Mukaan varataan sellaisenaan syötävää ruokaa ja vettä sekä astiat, henkilökohtaiset hygieniavälineet ja lääkkeet, radio, taskulamppu sekä ajanvietettä. Huomioon on otettava kuitenkin, että suojassa jokaiselle henkilölle varattu tila on rajallinen (0,75m 2 ), joten mukaan tulee ottaa vain välttämätön. Suoja tulisi tarkistaa vuosittain, esimerkiksi väestönsuojan hoitajan toimesta. Tarkistuksesta laaditaan pöytäkirja, jota säilytetään suojassa. Tarkistuksessa huomatut puutteet tulee korjata välittömästi. Väestönsuojan vuosihuoltopöytäkirja liitteenä.

18 9. SUUNNITELMAN LIITTEET JA PIIRROKSET 18

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA Kaupunki / kunta: Alavus Kiinteistön / taloyhtiön nimi: Alavuden Vuokra-asunnot Oy, kiinteistöt eritelty luetteloon Laatimispäivämäärä: 6.7.2011/10.10.2011/3.11.2014/24.11.2015

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuus - Asuintalot Hämeenlinnan Seurakuntayhtymä - kiinteistötoimisto Verhonkatu 25-27, 13130, Hämeenlinna Raporttipäivä: 19.02.2013 Tarkastuspäivä: 28.01.2013 Muokkauspäivä:

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Uloskäytävät ja lukitukset

Uloskäytävät ja lukitukset 2014 Uloskäytävät ja lukitukset Päijät-Hämeen pelastuslaitos 25.11.2014 Sisältö 1. Yleistä... 2 2. Uloskäytävien vähimmäisleveys... 2 3. Kulkureitin pituus... 3 4. Uloskäytävien merkitseminen ja valaiseminen...

Lisätiedot

Vanhusten ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden asumisen turvallisuus Kokkolassa

Vanhusten ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden asumisen turvallisuus Kokkolassa Vanhusten ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden asumisen turvallisuus Kokkolassa Turvallisen asumisen koti-seminaari 3.8.2011 Palvelupäällikkö laitos- ja palveluasuminen Pasi Paasila Esityksen

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi PELASTUSSUUNNITELMA YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi 2 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN YLLÄPITO 3 2. SUUNNITTELUVELVOITE 5 3. HÄTÄILMOITUSOHJE 6 4. ELVYTYSOHJE 7 5. HUOMIOITAVAT VAARATILANTEET

Lisätiedot

Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112

Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112 lähde / www.pelastustoimi.fi Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112 Soita hätäpuhelu itse, jos voit. Kerro, mitä on tapahtunut. Kerro tarkka osoite ja kunta. Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin.

Lisätiedot

OHJE TALON / PIENYRITYKSEN TAI LAITOKSEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ

OHJE TALON / PIENYRITYKSEN TAI LAITOKSEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ 1 OHJE TALON / PIENYRITYKSEN TAI LAITOKSEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ SUUNNITELMAN TEKEE KO. KOHTEEN SUOJELUJOHTAJA, JOKA MYÖS SÄI- LYTTÄÄ JA PÄIVITTÄÄ SUUNNITELMAN SEKÄ ESITTELEE SEN TALON

Lisätiedot

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta Hannu Olamo 14.4.2010 Paloilmoittimia koskevat säännökset pelastuslaissa Laitteiden kunnossapidosta nykyistä vastaavat vaatimukset SM:n asetuksenantovaltuutta

Lisätiedot

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10. Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.2009 Kirta Nieminen Pt. tuntiopettaja, ruokapalvelut kirta.nieminen@seamk.fi

Lisätiedot

PIENTALOJEN OMAVALVONTA

PIENTALOJEN OMAVALVONTA Omavalvonnan lakitausta Omavalvonta on pelastuslain 379/2011 78 mukaista valvontaa. Tämän omavalvontalomakkeen täyttäminen ja palauttaminen annettujen ohjeiden mukaisesti on velvoittavaa. Pelastuslaitos

Lisätiedot

TURVALLISESTI OMASSA KODISSA

TURVALLISESTI OMASSA KODISSA TURVALLISESTI OMASSA KODISSA ASUKKAALLE: Turvallisesti omassa kodissa -oppaasta löydät ohjeita, joiden avulla voit lisätä kotisi paloturvallisuutta. Oppaassa on myös ohjeita, kuinka toimia hätätilanteessa.

Lisätiedot

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto Turvallisuustiedote Neste Oyj, Nokian varasto LAKIPERUSTA & TEHDYT SELVITYKSET Pelastuslaitoksen ja laajamittaista kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittavien toimijoiden tulee pelastuslain mukaan

Lisätiedot

Tukimateriaaliin on koottu opetusvideoiden sisältämät opetukset, jotka tulee käydä keskustelunomaisesti läpi, aina kun video on katsottu.

Tukimateriaaliin on koottu opetusvideoiden sisältämät opetukset, jotka tulee käydä keskustelunomaisesti läpi, aina kun video on katsottu. Opetusvideoiden tukimateriaali Turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille tarkoitetut opetusvideot on tarkoitettu katsottavaksi ohjatusti. Ilman tukimateriaalia saattaa videoiden sanoma jäädä epäselväksi.

Lisätiedot

Asunto Oy Espoon Rastaspuistontie 8

Asunto Oy Espoon Rastaspuistontie 8 Asunto Oy Espoon Rastaspuistontie 8 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Versio Päiväys Muutos 0.1 2.3.2010 Luonnos 1.0 21.4.2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 1.01 7.3.2011 Päivitetty yhteystietoja

Lisätiedot

Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa Miksi julkinen hallinto varautuu? Valmiussuunnittelu (valmiussuunnitelma) Yleinen varautumisvelvoite perustuu valmiuslakiin, jonka mukaan valtion viranomaisten

Lisätiedot

Kerrostalon yleisten tilojen palovaroittimet

Kerrostalon yleisten tilojen palovaroittimet 2016 Kerrostalon yleisten tilojen palovaroittimet Päijät-Hämeen pelastuslaitos MOk 31.3.2016 Sisältö 1 Yleistä... 1 2 Määritelmiä... 1 3 Palovaroittimien sijoittaminen... 2 4 Palovaroitinjärjestelmän asentaminen...

Lisätiedot

HIKLU. Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita. Jarkko Häyrinen Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asentaminen

HIKLU. Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita. Jarkko Häyrinen Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asentaminen HIKLU Rakenteellinen paloturvallisuus Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita Jarkko Häyrinen 7.2.2012 Sähköverkkoon kytkettävien Sähköverkkoon kytkettävillä palovaroittimilla varustettavat

Lisätiedot

KAISANPIRTIT PELASTUSSUUNNITELMA

KAISANPIRTIT PELASTUSSUUNNITELMA Hätäilmoitus 112 Tulipalo KAISANPIRTIT PELASTUSSUUNNITELMA Yleinen vaaramerkki Säteilyvaara SUUNNITELMAN JAKELU Kaisanpirtit, väestönsuoja Isännöitsijä TOAS Asukkaille tiedotetaan TOASin kotisivuilla internetissä,

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA TURVALLISEEN HUOMISEEN PALOTURVALLISUUTTA KOTONA Kunta/kaupunki: Katuosoite: Ovikoodi: Asukkaan puhelinnumero: HÄTÄNUMERO: 112 Säilytä tämä lehtinen näkyvällä paikalla. 1 Palovaroitin Kiinnitä palovaroitin

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi As Oy Peltolammin Veteraanitalot Päiväys

Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi As Oy Peltolammin Veteraanitalot Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi As Oy Peltolammin Veteraanitalot Päiväys 18.2.2015 Pelastussuunnitelma 2 ( 12) Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää

Lisätiedot

Asuinkiinteistöjen paloturvallisuudesta. Piia Manninen HELPE

Asuinkiinteistöjen paloturvallisuudesta. Piia Manninen HELPE Asuinkiinteistöjen paloturvallisuudesta Piia Manninen HELPE 22.9.2016 Sisältö Helsingin alueen keikkatilastoja Onnettomuuksien ehkäisy Rakenteellinen paloturvallisuus Palo-osastointi asuinkiinteistössä

Lisätiedot

AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS

AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS TARKASTETTAVA KIINTEISTÖ Kiinteistön postiosoite Agricolankatu 13 / Kaarlenkatu 1 Kaupunki Helsinki Kaupunginosa Kallio Kiinteistössä tarkastettuja rakennuksia 1 Tämä tarkastusraportti

Lisätiedot

Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa

Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Riskienhallintapäällikkö Jari Turunen Pohjois Karjalan pelastuslaitos Ylimpänä päättävänä elimenä toimii pelastuslaitoksen johtokunta. Henkilökunta Pelastuslaitoksella

Lisätiedot

Palonehkäisyn uudet tuulet

Palonehkäisyn uudet tuulet pelastuslain (ja rakentamismääräysten) muutokset esitys FinnSec-messuilla 13.10.2011 Rakentamisen ja paloturvallisuuden perussäädökset uusiutuivat tänä vuonna Rakentamismääräyskokoelman osa E1 - Rakennusten

Lisätiedot

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI 1.10.2012 Paloriskit, omatoiminen varautuminen ja valvontasuunnitelmat Paavo Tiitta riskienhallintapäällikkö Pohjois-Savon pelastuslaitos paavo.tiitta@kuopio.fi 044

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi AsOy Pernajanrinne Päiväys 01.11.2015 Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman

Lisätiedot

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus toimintaohjeet Laadittu 4.12.2014 Laatija Juha Vilen Viimeksi päivitetty 3.3.2015 Päivittäjä Ville Salo Nämä toimintaohjeet on laadittu käyttäen

Lisätiedot

Tekniikka ja turvallisuus. Ilpo Leino SPEK

Tekniikka ja turvallisuus. Ilpo Leino SPEK Tekniikka ja turvallisuus Ilpo Leino SPEK 1 Turvallisuus EI ole pelkkää tekniikkaa 2 Turvallisuus ON tekniikkaa 3 Turvallisuus ON tekniikkaa ja OIKEAA asennetta sekä osaamista! 4 Sisäisen turvallisuuden

Lisätiedot

Ajankohtaista säädöksistä

Ajankohtaista säädöksistä Ajankohtaista säädöksistä Kirsi Rajaniemi Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivä pelastustoimen laitteista, Tukes 8.-9.11.2011 Sisältö Voimassa olevat asetukset ja laitteita koskevat pelastuslain säännökset

Lisätiedot

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari 6.-7.2.2012 Rakennusvalvonnan ja pelastusviranomaisen roolit rakennusluvan vastaisen käyttötarkoituksen yhteydessä Hotelli Kuninkaantie 7.2.2012 Jussi Rahikainen

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSSUUNNITELMA Tapahtuma: Osallistujat: Taekwon-do Akatemian leiri noin 200 osallistujaa Ajankohta: 2.11.2007 4.11.2007 Tapahtumapaikka: Järjestäjä: Rajakylän koulu Taekwon-do Akatemia ry -----------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT As Oy Tervakkottiie 24--26 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Sivu 1/8 Johdanto: Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden omatoimiseen

Lisätiedot

Kiinteistön nimi As. Oy Helsingin Hakaniemenranta 16 (kiinteistö 091-010-399-8-7)

Kiinteistön nimi As. Oy Helsingin Hakaniemenranta 16 (kiinteistö 091-010-399-8-7) Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi As. Oy Helsingin Hakaniemenranta 16 (kiinteistö 091-010-399-8-7) Päiväys 7.5.2015 Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää

Lisätiedot

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Kirsi Rajaniemi Palonehkäisyn perinnepäivät, 25.-26.5.2011 Padasjoki 25.5.2011 1.7.2011 voimaan tulevat asetukset VN asetus pelastustoimesta (407/2011) VN asetus

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN TURVALLINEN ARKI - Ennakoi ja varaudu -

IKÄIHMISTEN TURVALLINEN ARKI - Ennakoi ja varaudu - MUISTIVIIKKO 2016 IKÄIHMISTEN TURVALLINEN ARKI - Ennakoi ja varaudu - 17 Ikäihmisten asumisturvallisuus vinkkejä turvallisuuden parantamiseen Palotarkastaja Eerik Virtanen, Varsinais-Suomen pelastuslaitos

Lisätiedot

As. Oy Laurinsataman pelastussuunnitelma LIITE 2. 2. Tarkista potilaan tila Tarkista onko potilas heräteltävissä puhuttelemalla tai ravistamalla?

As. Oy Laurinsataman pelastussuunnitelma LIITE 2. 2. Tarkista potilaan tila Tarkista onko potilas heräteltävissä puhuttelemalla tai ravistamalla? 8. Esimerkkejä ja ohjemalleja TOIMINTA SAIRAUSKOHTAUKSESSA 1. Selvitä mitä on tapahtunut Onko potilas kaatunut, pyörtynyt, kouristellut? Onko silminnäkijöitä? Jaa seuraavat tehtävät, jos auttajia on enemmän.

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry Turvallisuussuunnitelma Lauttasaaren Kisa-Siskot ry LAUTTASAAREN KISA-SISKOT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2 (6) Sisällysluettelo 1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2 Yhdistyksen toiminnan kuvaus...

Lisätiedot

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Kokonaisvaltainen riskienhallinta Osallistuja tiedostaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteet. Osallistuja ymmärtää eri tahojen laatimien riskianalyysien ja uhkamallien

Lisätiedot

Kodin kokonaisturvallisuus

Kodin kokonaisturvallisuus Kodin kokonaisturvallisuus tapaturmien ehkäisy murtosuojaus ja rikosten ehkäisy varautuminen sähkön-, lämmön- ja vedenjakelun katkoksiin ongelmajätehuolto paloturvallisuus (ot 6) ensiapuvalmius (ot 7)

Lisätiedot

Pelastussuunnittelu taloyhtiössä. Katja Ahola Varautumispäällikkö Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Pelastussuunnittelu taloyhtiössä. Katja Ahola Varautumispäällikkö Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Pelastussuunnittelu taloyhtiössä Katja Ahola Varautumispäällikkö Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Valtakunnan tason suunnitelmat/ohjelmat Ulko- ja turvallisuuspolitiikka sekä puolustuspolitiikka Turvallisuus-

Lisätiedot

KIEKKO-67 JUNIORIKIEKKO RY TURVALLISUUSASIAKIRJA

KIEKKO-67 JUNIORIKIEKKO RY TURVALLISUUSASIAKIRJA 04.03.2014 KIEKKO-67 JUNIORIKIEKKO RY TURVALLISUUSASIAKIRJA Tämän turvallisuusasiakirjan tehtävä on opastaa Kiekko-67 juniorikiekko ry:n jäseniä varautumisessa yhdistyksen toimintaan liittyvissä tapahtumissa

Lisätiedot

TURVALLISEEN HUOMISEEN

TURVALLISEEN HUOMISEEN TURVALLISEEN HUOMISEEN perheen pelastautumissuunnitelma 1 Poistu palavasta rakennuksesta, mutta älä mene savuun! Tulipalo yllättää aina, ja huonetilaan alkaa heti muodostua tultakin vaarallisempaa savua.

Lisätiedot

Korjausrakentamisen turvallisuus

Korjausrakentamisen turvallisuus Sisältö 1. Turvaohjeen tarkoitus... 1 2. Turvaohjeen velvoittavuus... 1 3. Paloturvallisuus... 1 3.1 Palo-osastointi ja palokuorma... 1 3.2 Uloskäytävä ja pelastustie... 1 3.3 Tuhopolttojen torjunta...

Lisätiedot

Sukevan Vanhustentaloyhdistys r.y. Kiinteistön/ Asukkaan Pelastussuunnitelma

Sukevan Vanhustentaloyhdistys r.y. Kiinteistön/ Asukkaan Pelastussuunnitelma Sukevan Vanhustentaloyhdistys r.y. Kiinteistön/ Asukkaan Pelastussuunnitelma Tämän oppaan on laatinut Sonkakoti Oy asukkaiden käyttöön. Tavoitteena on viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö, joka vastaa

Lisätiedot

ASUINTALOJEN OMAVALVONTA

ASUINTALOJEN OMAVALVONTA Omavalvonnan lakitausta Omavalvonta on pelastuslain 379/2011 78 mukaista valvontaa. Tämän omavalvontalomakkeen täyttäminen ja palauttaminen annettujen ohjden mukaisesti on velvoittavaa. Vastaajan tulee

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012.

PELASTUSSUUNNITELMA. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012. 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite) Suunta Jyväskylä

Lisätiedot

Miten asutaan? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008

Miten asutaan? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008 1 Miten asutaan? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008 2 Erilaisia asumismuotoja Vuokra-asumisessa vuokralainen maksaa joka kuukausi vuokraa vuokranantajalle. Asunnon voi vuokrata yksityisiltä omistajilta ja yleishyödyllisiltä

Lisätiedot

PÄIVÄKODIN PELASTUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKODIN PELASTUSSUUNNITELMA 1(19) PÄIVÄKODIN PELASTUSSUUNNITELMA (Päiväkodin nimi) Henkilökunnan käsikirja päiväkodin turvallisuusasioihin 2(19) Sisällysluettelo 1. Mikä on pelastussuunnitelma ja miksi se tehdään?... 3 2. Päiväkodin

Lisätiedot

MAATILAN PELASTUSSUUNNITELMA

MAATILAN PELASTUSSUUNNITELMA MAATILAN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (379/2011) ja pelastusasetukseen (407/2011) Omistajan ja maatilan nimi: Maatilan osoite: HÄTÄNUMERO 112 POLIISI PELASTUSLAITOS SAIRAANKULJETUS

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä sivu 1 / 5 Vastaanottaja Kimmo Tuominen Kärsämäentie 3 23 TURKU Tarkastuskohde Talouspörssi Paimio Jokipellontie 2 2153 PAIMIO Viite Ilmoituksenne 22.1.215 Asia Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely

Lisätiedot

SAIRAALATEKNIIKAN PÄIVÄT HELSINGISSÄ 12.-13.2.2014. Sairaalan ja pelastuslaitoksen välinen yhteistyö savunpoistossa

SAIRAALATEKNIIKAN PÄIVÄT HELSINGISSÄ 12.-13.2.2014. Sairaalan ja pelastuslaitoksen välinen yhteistyö savunpoistossa SAIRAALATEKNIIKAN PÄIVÄT HELSINGISSÄ 12.-13.2.2014 Sairaalan ja pelastuslaitoksen välinen yhteistyö savunpoistossa Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos Keijo Kangastie Pelastuspäällikkö SAVUNPOISTO Rakennukseen

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisy / TP 4.3.2010

Onnettomuuksien ehkäisy / TP 4.3.2010 1 Ohje on laadittu yhteistyössä; Helsingin pelastuslaitoksen, Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa Itä-Uudenmaan pelastuslaitos;

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Päiväys 14.1.2014

Pelastussuunnitelma. Päiväys 14.1.2014 Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Opiskelija-asunnot Ahkio Päiväys 14.1.2014 Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA Kaupunki / kunta: Tampere Kiinteistön / taloyhtiön nimi: Raholan Kotilinna Laatimispäivämäärä: 16.1.2017 Taloyhtiön hallitus on vahvistanut pvm ja allekirjoitus: Pelastussuunnitelman

Lisätiedot

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND. YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND. YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16 YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Kansallinen hiihtosuunnistuskilpailu 1.2 Tilaisuuden

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Väestönsuoja

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Väestönsuoja Väestönsuoja Väestönsuoja Normaalioloissa varasto harrastetila yms. Käyttökuntoon laitto tarvittaessa 24 tunnissa suunnitelma suojan kuntoon saattamisesta suojan huolto vuosittain Siirtyminen suojaan suojaudutaan

Lisätiedot

YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA

YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA Liite 8 YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä poistumissuunnitelmasta... 3 2. Toiminta onnettomuus- ja uhkatilanteissa...

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUS. Käytännön esimerkkejä ja toimintatapoja kampuksen paloturvallisuuden parantamiseksi sekä onnettomuuden sattuessa.

PALOTURVALLISUUS. Käytännön esimerkkejä ja toimintatapoja kampuksen paloturvallisuuden parantamiseksi sekä onnettomuuden sattuessa. PALOTURVALLISUUS Käytännön esimerkkejä ja toimintatapoja kampuksen paloturvallisuuden parantamiseksi sekä onnettomuuden sattuessa. Porin yliopistokeskus 22.10.2015 TH Mitä on paloturvallisuus ja pelastustoiminta?

Lisätiedot

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN Ransu ja Valtteri opastavat välttämään vaaratilanteita ja toimimaan oikein onnettomuuksissa. Valtteri Väyrynen on Tampereen aluepelastuslaitoksen koulutussuunnittelija. Tämä opas

Lisätiedot

Pelastuspäällikkö Petri Talikka

Pelastuspäällikkö Petri Talikka Pelastuspäällikkö Petri Talikka AIHEALUEET Keskeiset hoitolaitoksien paloturvallisuutta koskevat säädökset, mm.: Pelastuslaki Laki pelastustoimen laitteista Suomen rakentamismääräyskokoelma muut määräykset

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin!

Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin! Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin! Tilat: Yhdistyksen toimistohuoneiden lisäksi Kotolasta löytyy kaksi koulutustilaa; suurempi

Lisätiedot

Satakunnan pelastuslaitos

Satakunnan pelastuslaitos Satakunnan pelastuslaitos Satakunnan pelastuslaitos on yksi maamme 22 alueellisesta pelastuslaitoksesta. Apuamme tarvitaan erilaisissa palo-, pelastus-, vahingontorjunta- ja sairaankuljetustehtävissä keskimäärin

Lisätiedot

*Mitkä tekijät voivat vaarantaa

*Mitkä tekijät voivat vaarantaa * *Mitkä tekijät voivat vaarantaa työpisteesi turvallisuuden: *Palo- ja poistumisturvallisuuteen liittyvät tekijät *Aggressiivisen asiakkaan käytös *Työkoneen tai laitteen käyttö (teollisuus) *Huono ergonomia

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA Kaupunki / kunta: Tampere Kiinteistön / taloyhtiön nimi: Uudenkylän Kotilinna 1 Laatimispäivämäärä: 11.1.2016 Taloyhtiön hallitus vahvistanut pvm ja allekirjoitus: Pelastussuunnitelman

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA 18.9.2016 2 (9) 1 PELASTUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN JA TIEDOTTAMINEN 1.1 SUUNNITELMAN LAATIJAT Päiväys Nimi Tehtävänimike _ 1.2 SUUNNITELMAN HYVÄKSYJÄ Päiväys Nimi Tehtävänimike

Lisätiedot

>ASUNTONI >MUUTTO. MILLOIN VOIN ALOITTAA MUUTON? Voit aloittaa muuton tiistaina 30.9.2014.

>ASUNTONI >MUUTTO. MILLOIN VOIN ALOITTAA MUUTON? Voit aloittaa muuton tiistaina 30.9.2014. 215 TOAS PEKOLA 27 >ASUNTONI MINKÄLAISIA LAITTEITA KEITTIÖSSÄNI ON? Keittiössä on vakioliesi ja jää-/pakastinkaappi. Lieden yläpuolella on liesikupu, joka on yhdistetty talon koneelliseen ilmanvaihtojärjestelmään

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA Kaupunki / kunta: Tampere Kiinteistön / taloyhtiön nimi: Pispan Kotilinna/Pispan palvelukeskus Laatimispäivämäärä: 11.1.2016 Taloyhtiön hallitus on vahvistanut pvm ja allekirjoitus:

Lisätiedot

ASUMISPAKKI- koulutus Asukasdemokratia ja järjestysmääräykset

ASUMISPAKKI- koulutus Asukasdemokratia ja järjestysmääräykset ASUMISPAKKI- koulutus Asukasdemokratia ja järjestysmääräykset 1 Asukasdemokratia Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa 16.7.1990/649 eli Yhteishallintolaki : Laki antaa vuokralaisille oikeuden ottaa osaa

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) 31.10.2011 Dnro 4258/005/2011

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) 31.10.2011 Dnro 4258/005/2011 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) Sisällysluettelo 1 VARAUTUMISSUUNNITTELU... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Varautumistoiminnan tavoite... 3 2 VARAUTUMISSUUNNITELMIEN LAADINTA... 4 2.1 Varautumistoiminnan hierarkia...

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Kauhajoen Teknologiakeskus PELASTUSSUUNNITELMA NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

Kiinteistö Oy Kauhajoen Teknologiakeskus PELASTUSSUUNNITELMA NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Kiinteistö Oy Kauhajoen Teknologiakeskus PELASTUSSUUNNITELMA NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Kiinteistö oy KAUHAJOEN PELASTUSSUUNNITELMA sivu 2 Suunnitteluvelvoite

Lisätiedot

Omatoiminen varautuminen ja työpaikan paloturvallisuus

Omatoiminen varautuminen ja työpaikan paloturvallisuus Omatoiminen varautuminen ja työpaikan paloturvallisuus Kirjaston henkilökunnan turvallisuuskoulutus 10.12.2013 Koulutussuunnittelija Jorma Narvi Koulutuksen tavoite Koulutuksen jälkeen jokainen työntekijä

Lisätiedot

KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS

KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS Turvallisuusohje 2016 2016 1 Kirkkojen paloturvallisuus Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeen tarkoitus... 2 2 Rakenteellinen paloturvallisuus... 2 3 Palontorjuntalaitteisto...

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA Kaupunki / kunta: Tampere Kiinteistön / taloyhtiön nimi: As Oy Pispan Tupahaka Laatimispäivämäärä: 3.6.2013 Taloyhtiön hallitus on vahvistanut pvm ja allekirjoitus: Pelastussuunnitelman

Lisätiedot

Maatilan pelastussuunnitelma

Maatilan pelastussuunnitelma Vaaratilanteiden arviointi on suoritettu (pvm) / / Säädös tai muu peruste Palavien nesteiden varastointi - Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005 - KTM päätös

Lisätiedot

CITY PELASTUSSUUNNITELMA

CITY PELASTUSSUUNNITELMA Hätäilmoitus 112 Tulipalo CITY PELASTUSSUUNNITELMA Yleinen vaaramerkki Säteilyvaara SUUNNITELMAN JAKELU Tuomiokirkonkatu, väestönsuoja Isännöitsijä TOAS Asukkaille tiedotetaan TOASin kotisivuilla internetissä,

Lisätiedot

KODIN TURVALLISUUS Puutaloalueet

KODIN TURVALLISUUS Puutaloalueet KODIN TURVALLISUUS Puutaloalueet päällikkö Tomi Honkakunnas 112 Sivu 1 OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLIIKELAITOS ALUEELLINEN PELASTUSLAITOS VUODESTA 2004 ALKAEN Noin 310 vakinaista ja noin 450 sivutoimista

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Paloturvallisuus

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Paloturvallisuus Paloturvallisuus Tunnista kodin paloriskit Kuvat TUKES, www.tukes.fi ja SPEK Huoneistopalon eteneminen DVD Paloturvallinen koti Tulen turvallinen käsittely Kynttilät ja avotuli Grillaus Tulisijat Tupakointi

Lisätiedot

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä)

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä) 2 TIETOA LEIRIKESKUKSESTA Alue on tarkoitettu alle 100 henkilön majoittumiseen päärakennuksessa, 6 majoitusmökissä ja asuntovaunuissa / asuntoautoissa. Alueella järjestetään satunnaisesti muutaman tunnin

Lisätiedot

Poistumisreittien. merkitseminen ja valaiseminen

Poistumisreittien. merkitseminen ja valaiseminen Poistumisreittien merkitseminen ja valaiseminen Käsitteitä Turvavalaistus Poistumisvalaistus Varavalaistus Poistumisreittivalaistus Avoimen alueen valaistus Riskialttiin työalueen valaistus Opasvalaisimet

Lisätiedot

>ASUNTONI >MUUTTO. MILLOIN VOIN ALOITTAA MUUTON? Voit aloittaa muuton perjantaina 30.5.2014.

>ASUNTONI >MUUTTO. MILLOIN VOIN ALOITTAA MUUTON? Voit aloittaa muuton perjantaina 30.5.2014. 215 TOAS PEKOLA 31 >MUUTTO MILLOIN VOIN ALOITTAA MUUTON? Voit aloittaa muuton perjantaina 30.5.2014. MISTÄ JA KUINKA SAAN AVAIMET? Asunnon avaimet voit noutaa perjantaista 30.5.2014 alkaen asuntotoimistostamme,

Lisätiedot

Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena

Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena Matti Orrainen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Onnettomuuksien ehkäisy 2012 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos ja UPL 9.2.2012 Onnettomuuksien ehkäisy Katto-

Lisätiedot

Palontutkinnassa opittua Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Oulu

Palontutkinnassa opittua Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Oulu Palontutkinnassa opittua Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Oulu 16.11.2016 Oulu-Koillismaan pelastuslaitos Palotarkastaja Pasi Nyman Oulu-Koillismaan p: 044-703 8682 pelastuslaitos pasi.nyman@ouka.fi

Lisätiedot

Industrial Fire Protection Handbook

Industrial Fire Protection Handbook Industrial Fire Protection Handbook Second Edition R. Craig Schroll T-110.5690 Yritysturvallisuuden seminaari 2. esitys Antti Nilsson 23.11.2005 Industrial Fire Protection Handbook kirjoittanut R. Craig

Lisätiedot

PÄÄTÖS 23.4.2015 6641/31/2014. Metarno Oy. Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI. Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015

PÄÄTÖS 23.4.2015 6641/31/2014. Metarno Oy. Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI. Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015 Metarno Oy Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Päätöstä koskeva toiminta Räjähteiden pysyvä varasto, Hämeenlinna Kannila Metarno

Lisätiedot

Tuulimäen kalliosuojan turvaopas 2016

Tuulimäen kalliosuojan turvaopas 2016 Tuulimäen kalliosuojan turvaopas 2016 Viite: Espoon kaupungin Tuulimäen väestösuojan turvallisuussuunnitelma 9.2.2016 Miksi turvallisuusohjeita tarvitaan Tuulimäen kalliosuojan turvaopas on tarkoitettu

Lisätiedot

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote MERI-PORIN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meri-Porin voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

Asuntolan järjestyssäännöt

Asuntolan järjestyssäännöt Asuntolan järjestyssäännöt Koulutuksen järjestäjä on päättänyt näistä järjestyssäännöistä 26.1.2016 ja ne ovat voimassa 1.2.2016 alkaen toistaiseksi. Järjestyssääntöjen valmisteluvaiheessa on kuultu sekä

Lisätiedot

K-S Tili ja Isännöinti Oy

K-S Tili ja Isännöinti Oy K-S Tili ja Isännöinti Oy Asunto Oy:n valvontavastuu huoneiston kunnossapito- tai muutostöissä Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakas on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti taloyhtiölle kaikista huoneistonsa

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA JA HÄTÄILMOITUS

PELASTUSSUUNNITELMA JA HÄTÄILMOITUS Teemakirjeet ovat tukipaketteja keskustelutilaisuuksien tai kerhoiltojen vetäjille. Ne ovat kouluttajina toimivien, aiheeseen perehtyneiden palokuntanaisten käsialaa. Tilaisuuden vetäjän toivotaan tutustuvan

Lisätiedot

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta.

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta. KAUKOLÄMPÖ-, KAUKOJÄÄHDYTYS- 1(5) JA KAASUJOHDOT YLEINEN OHJE 3 115-1 Luotu 16.12.2013 Korvaa ohjeen 10.02.2012 Voimassa toistaiseksi 1 Yleistä Sähkölaitoksen sijaintikartoilla on esitettynä maahan asennettuja

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE. 1 (5) VERSIO 2011 toimitettava 14 vrk ennen tapahtumaa YHTEENVETO / LOMAKE YLEISÖTILAISUUKSIA VARTEN

PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE. 1 (5) VERSIO 2011 toimitettava 14 vrk ennen tapahtumaa YHTEENVETO / LOMAKE YLEISÖTILAISUUKSIA VARTEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE. 1 (5) 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Keski-Suomen maakuntasuunnistus, Muurame 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (paikan

Lisätiedot

TURVALLISUUSTIEDOTE 2013

TURVALLISUUSTIEDOTE 2013 RÄJÄHDEKESKUS TEKNINEN OSASTO HAAPAJÄRVEN TOIMIPISTE POHJOIS-SUOMEN HUOLTORYKMENTTI VARASTO-OSASTO HAAPAJÄRVEN VARASTO TURVALLISUUSTIEDOTE 2013 Puolustusvoimien räjähdetuotannosta ja -varastoinnista aiheutuvista

Lisätiedot

UUSI DOMUS PELASTUSSUUNNITELMA

UUSI DOMUS PELASTUSSUUNNITELMA Hätäilmoitus 112 Tulipalo UUSI DOMUS PELASTUSSUUNNITELMA Yleinen vaaramerkki Säteilyvaara SUUNNITELMAN JAKELU Uusi Domus pelastussuunnitelma Uusi Domus, väestönsuoja Isännöitsijä TOAS Asukkaille tiedotetaan

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET VO80281/ S / H - 1 - ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET Tuotekuvaus Yleistä huomioitavaa Tekniset tiedot Valaisin on tarkoitettu jatkuvatoimiseksi turvavalaisimeksi,

Lisätiedot

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote VERMON VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Vermon lämpökeskuksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Tiedotteessa

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA, PALOTARKASTUKSET JA POIKKEUSTILANTEET

PELASTUSSUUNNITELMA, PALOTARKASTUKSET JA POIKKEUSTILANTEET PELASTUSSUUNNITELMA, PALOTARKASTUKSET JA POIKKEUSTILANTEET Lähteet: Maatilojen palontorjunta, FK Finanssialan Keskusliitto http://www.satapelastus.fi/onnettomuuksienehkaisy/valvontatoiminta.html Valvontapäällikkö

Lisätiedot