airmail Saastunut ilma kasvava maailmanlaajuinen ongelma Lennart Nilsson tekee näkymättömän näkyväksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "airmail Saastunut ilma kasvava maailmanlaajuinen ongelma Lennart Nilsson tekee näkymättömän näkyväksi"

Transkriptio

1 CAMFIL FARR UUTISIA 1/2006 What Mitä did hengitit you breathe tänään? today? Saastunut ilma kasvava maailmanlaajuinen ongelma Lennart Nilsson tekee näkymättömän näkyväksi Hienonhieno todiste paremmasta sisäilman laadusta Lentokentän ilman hallinta Allergiat kesäväsymyksen aiheuttajat

2 PHOTO: GETTY IMAGES Menestymisen edellytykset ovat olemassa PHOTO: LARS CLASON 2005 oli jälleen maailmanlaajuiselle Camfil Farr -konsernille vakaan kasvun ja tuottojen vuosi. Osa menestymisestä johtui aggressiivisesta strategisesta suunnitelmastamme saavuttaa jatkuvaa orgaanista kasvua ja parantaa tuottavuutta seuraavan viiden vuoden aikana. Ohjelmamme yli 100 toimenpidettä ovat koko ajan käynnissä organisaatiossamme, jotta voimme luoda asiakkaidemme tarpeet kaikkialla maailmassa tehokkaammin täyttävän, entistä kilpailukykyisemmän ja entistä toimivamman Camfil Farrin. Myyntiluvut nousevat kasvavilla Pohjois-Amerikan markkinoilla, Euroopan myynti on terveellä tasolla, ja Aasian markkinoilla on tapahtunut merkittävää edistymistä. Aasiassa avattiin hiljattain uusi myyntitoimisto Tokioon. Olemme myös laajentamassa tuotantoamme Kiinaan. Tulevaisuudessa aiomme rakentaa uuden Etelä-Amerikan keskuksen Brasiliaan. Jopa myynti maailmanlaajuisille kaasuturbiinien valmistajille kasvaa yhä enemmän energiaa tarvitsevilla markkinoilla. Maailmanlaajuisella ilmansuodatustoiminnassa on muutamia merkittäviä toimijoita, joista yksikään ei pysty kilpailemaan Camfil Farrin verkoston, innovatiivisen tuotekehityksen, asiantuntemuksen ja ammattiosaamisen kanssa. Tästä syystä voimme tarjota yhä parempia tuotteita ja palveluita asiakkaillemme. Liiketoiminnasta on tulossa yhä monimutkaisempaa, koska uusien valtiollisten standardien ansiosta pyritään yhä parempaan sisäilman laatuun. Myös ilmassa kulkeutuvien hiukkasten terveydelle aiheuttamista haitoista ollaan erittäin huolestuneita. Tässä AirMailin numerossa esitellään useita esimerkkejä Camfil Farrin liiketoiminnan osaalueilta eri puolilta maailmaa. Tulevaisuus näyttää valoisalta. Organisaatiomme työskentelee tiiviisti yhdessä. Strategiamme ja toimintasuunnitelmamme avulla toimimme entistä suuremmassa mittakaavassa ja entistä nopeammin. Pyrimme edistämään myös niitä standardeja, joita asiakkaat meiltä odottavat. Jatkaessamme työtämme Camfil Farr tekee aina jatkossakin velvollisuutensa ja säilyttää päätavoitteensa puhtaan ilman toimittamisen sillä puhdas ilma on eräs Maan välttämättömimmistä tuotteista Hyviä lukuhetkiä! Alan O Connell Pääjohtaja 2

3 Todisteita saastuneen ilman haitallisuudesta Yliopistojen ja lääketieteellisten yhdistysten tekemiä tutkimuksia. EU:n uusi ilmanlaatustrategia. Lääketieteelliset julkaisut, joissa osoitetaan yhteys ilmansaasteiden, sydäninfarktien tai ateroskleroosin kehittymisen välillä. Muut ympäristötekijät, jotka aiheuttavat sydän- ja verisuonisairauksia. Otsonin vaarallisuus ihmisille. Melkein joka päivä meitä pommitetaan eri puolilta maailmaa tulevilla pahaenteisillä ja hälyttävillä raporteilla, joissa on sama perusviesti: ilmanlaatu vaikuttaa elämänlaatuun. Ilma, kuten vesikin, on tärkeä osa elämää. Kansainvälinen tietoisuus ilman vaikutuksesta terveyteen ja ympäristöön lisääntyy. Alla on yhteenvetoja muutamista uusista sisäilman laadun kehitykseen liittyvistä tutkimuksista ja uutisista. EU:n tavoitteena on parempi ilmanlaatu Euroopan komissio julkaisi uuden ilmanlaatustrategian, jonka tarkoituksena on vähentää vuosittaisia saasteperäisistä sairauksista johtuviaennenaikaisia kuolemantapauksia 40 prosentilla vuoteen 2020 mennessä.strategia kattaa kaikki tärkeimmät ilmansaasteet mutta keskittyy PHOTO: GETTY IMAGES erityisesti hiukkassaasteisiin ja maan pinnan tasolla esiintyvään otsonikaasuun. Vaikka ilman laadun parantaminen maksaa, uskotaan siitä saatavien yhteiskunnallisten etujen korvaavan kustannukset ainakin viisinkertaisesti. Strategian tarkoituksena on vähentää pienhiukkasiin ja otsoniin liittyviä ennenaikaisia kuolemia vuonna 2000 sattuneista kuolemantapauksesta kuolemantapaukseen vuoteen 2020 mennessä. Otsoni on toinen ilmansaaste, jonka tutkijat ovat havainneet olevan erityisen haitallinen ihmisille ja ympäristölle. Sitä ei synny suoraan ilmaan, vaan se syntyy lämmön ja auringonvalon aikaansaamassa typen oksidien (NO x ) ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) kemiallisessa reaktiossa. Maan alemmassa ilmakehässä sitä kutsutaan huonoksi otsoniksi (hyvää otsonia esiintyy stratosfäärissä). Tätä huonoa otsonia syntyy muun muassa moottoriajoneuvojen pakokaasuista ja teollisuuden päästöistä. Auringonvalo ja kuuma ilma aiheuttavat pinnan tasolla esiintyvän otsonikaasun haitallisten pitoisuuksien muodostumisen. Yhteys saastumisen, sydäninfarktien ja sydän- ja verisuonisairauksien välillä Tutkijat ovat huomanneet yhteydenilmansaasteiden ja sydäninfarktien välillä. Journal of Thrombosis and Haemostasis -lehdessä julkaistussa artikkelissa keskitytään erityisesti polttoaineiden palamisen ja metsäpalojen aiheuttamiin ilman mukana kulkeutuviin hiukkasiin. Tutkimustulokset osoittavat, että lyhyt- tai pitkäkestoinen altistuminen näille hiukkasille on yhteydessä sydän- ja verisairauksista sekä hengityselimistön sairauksista johtuviin kuolemantapauksiin, erityisesti sydäninfarktikuolemiin. Potilaat, joilla on vaurioita valtimoissa, ovat suurimmassa vaarassa saada keuhkotulehdus tai vaarallisia verihyytymiä. Toinen uusi artikkeli Environmental Health Perspectives -lehdessä on uusi linkki todistusketjussa, joka yhdistää ilmansaasteet sydän- ja verisuonisairauksiin. Siinä raportoidussa tutkimuksessa esitetään ensimmäiset epidemiologiset todisteet ateroskleroosin (valtimoiden kovettumisen) ja pienhiukkasten välisestä yhteydestä. Yhdysvalloissa tutkijat selvittivät terveydentilaa noin 800 Los Angelesin alueen yli 40- vuotiaalta mieheltä ja naiselta, joilla oli lisääntynyt riski sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin. Ruuhkaisen Los Angelesin 23 seuranta-asemalta saatuja tietoja käytettiin pienhiukkaspitoisuuksien arviointiin. Mitä saastuneempaa henkilöiden hengittämä ilma oli, sitä paksumpia kaulavaltimoiden sisäosat olivat. Yhdysvaltalaisen sydänjärjestön American Heart Associationin julkaisemassa tutkimuksessa kerrotaan, että tilapäinen liikenteen aiheuttamalle 3

4 ilmansaasteille altistuminen, kuten dieselpakokaasujen hengittäminen, voi aiheuttaa sydäninfarktin. John Hopkins Bloomberg School of Health -terveydenhoito-oppilaitoksen ja Yalen yliopiston ympäristökoulu ovat myös todistaneet, että lyhytaikainen altistuminen pienhiukkasille lisää sydän- ja verisairauksista sekä hengityselimistön sairauksista johtuvia sairaalahoitoa vaativia jaksoja. Tutkimustulokset osoittavat, että pienhiukkaset aiheuttavat vanhemmalle väestölle jatkuvan terveysriskin. Myös Ison-Britannian terveysministeriö tunnustaa ilmansaasteiden ja sydän- ja verisuonisairauksien välisen yhteyden ja toivoo, että aihetta tutkitaan enemmän. Kaupunkien ilman saastuminen Ranskassa Ranskan kaupunkien ajoneuvopäästöjen aiheuttamat pienhiukkaspäästöt aiheuttavat Ranskan Environmental Health Safety (AFSSE) -viraston mukaan useiden tuhansien ihmisten kuoleman joka vuosi. Raportissa arvioidaan, että 6 11 prosenttia kuolemaan johtavista keuhkosyövistä yli 30-vuotiaiden keskuudessa aiheutuu keuhkoihin jäävistä ja kasvaimia aiheuttavista pienhiukkasista. On mahdollista, että sydän- ja hengityselinongelmien aiheuttamista kuolemantapauksista yli aiheutuu ilman saastumisesta. Vuonna 2002 tehdyssä Euroopan komission ja Maailman terveysjärjestön rahoittamassa tutkimuksessa, jossa oli mukana 26 Euroopan kaupunkia, hiukkasten todettiin olevan merkittävä terveysriski ihmisille. Jos ehdotettu raja-arvo eli 20 mikrogrammaa hiukkasia kuutiometriä kohti saavutetaan vuoteen 2010 mennessä, estetään arviolta ennenaikaista kuolemantapausta vuosittain. New Delhin saastemäärät ovat aasialaisen tutkimuksen mukaan suurimmat On arvioitu, että Intiassa kuolee joka vuosi ennenaikaisesti noin viisi miljoonaa henkilöä saastuneen ilman vuoksi. Intialainen yritys on kertonut AirMailille, että näistä kuolemantapauksista prosentin uskotaan aiheutuvan moottoriajoneuvojen päästöistä. Maailmanpankin ja Aasian kehityspankin 20 Aasian suurimman kaupungin ilmansaasteita vuosina tutkineen yhteistutkimuksen mukaan ainakin kymmenen kaupungin pienhiukkastaso ylitti Maailman terveysjärjestön asettamat turvallisuusrajat. New Delhissä oli suurimmat pienhiukkasarvot, jotka vaihtelivat 350 ja 800 mikrogramman välillä. Maailman terveysjärjestö suosittelee, että pienhiukkasarvojen tulisi olla vähemmän kuin 50 mikrogrammaa kuutiometrissä ilmaa. Hongkong vakuuttaa, että ilman laatua parannetaan Hongkongin hallitus ilmoitti hiljattain, että Hongkong aikoo saavuttaa Guangdongin alueella sovitut päästörajoitukset vuoteen 2010 mennessä. Puhemies ilmoitti, että ilman laatu ei ole vakava ongelma ainoastaan Hongkongissa, vaan nopean väestönkasvun ja teollistumisen vuoksi se on koko Helmijoen suistoalueen ongelma. Hongkongin suurin ilman saastuttaja on sähköntuotanto. Ilman laadun parantaminen edellyttää rikkidioksidin, typen oksidien, hengitysteihin joutuvien pienhiukkasten ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden vähentämistä. Muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella Sydney on Australian saastunein kaupunki. Savusumutasot ovat siellä melkein kymmenkertaiset muihin kaupunkeihin verrattuna. Liikenteen aiheuttama ilmansaaste vaikuttaa Sydneyn kaukaisimmilla esikaupunkialueilla elävien ihmisten terveyteen. Suodatusta paremman terveyden puolesta Kuten tässä numerossa kerrotaan, Camfil Farr kehittää uusia ja pitkälle kehitettyjä suodatustuotteita ja -järjestelmiä, joiden avulla tuloilman pienhiukkasia ja muita saasteita voidaan poistaa. Näin luodaan puhdasta sisäilmaa ja turvataan rakennuksen asukkaiden terveys ja hyvinvointi. Toimitamme myös useita järjestelmiä, joiden avulla teollisuuden aiheuttamaa ilman saastumista voi kontrolloida ja valmistusprosessien päästöjä puhdistaa. Tavoitteemme on aina ollut toimittaa erästä planeettamme tärkeintä tuotetta puhdasta ilmaa. Jos haluat lisätietoja yrityksestämme, voit ottaa yhteyttä Camfil Oy:öön, lukea uusimman vuosikertomuksemme (katso takasivu) tai käydä osoitteessa Millaista ilmaa hengität tänään? Esimerkkejä Web-sivustoista, joilla ilmoitetaan viimeisimmät paikalliset ilmansaastemäärät: Australia Kiina Saksa Lontoo Pariisi Helsinki Yhdysvallat Puhtaamman maailman puolesta Esimerkkejä referenssiasennuksista Molekyylitason turvallisuus Kööpenhaminan keskustassa Camfil Farrin huomattava tekninen tuntemus ja kokemus kriittisen suodatuksen alueilla on johtanut Cambox Security -suodatusjärjestelmän kehittämiseen niitä laboratorioita varten, joissa tarvitaan parhaita mahdollisia turvallisuusstandardeja. Esimerkkinä voidaan mainita uusi Biotech Research Centre -tutkimuskeskus Kööpenhaminan keskustassa. Camfil toimittaa sinne yli 150 erikoisvalmistettua Camboxsuodatinyksikköä Absolute-suodattimilla varustettuina. Tämän suodatinratkaisun avulla kolmesta molekyylibiologian tutkimuslaboratoriosta poistuva ilma on kokonaan suodatettua ja puhdistettua. Puhdasta työmatkaliikennettä Melbournessa Australian Melbournessa on mukava ajaa raitiovaunuilla, jotka kulkevat kaupungin ydinkeskustassa ja läheisillä esikaupunkialueilla. Melbournen raitiovaunujen matkustajat saavat nauttia Camfil Farr 30/30 -suodattimien avulla tuotetusta puhtaasta ilmasta. Suoritus olympialaisissa Ranskalainen palvelualan yritys Cofathec luotti Camfil Farrin apuun rakentaessaan kaikki Torinon vuoden 2006 talviolympialaisten rakennusten ilmankäsittelyjärjestelmät. Niihin kuuluivat Torinon, Sestrieren ja Bardonecchian olympiakylät, kaksi jääkiekkohallia ja Oval Lingotto -halli. Tilaus toimitettiin erittäin tiukalla aikataululla. Camfil Farr Italy kuljetti kaksi suurta rekka-autollista Opakfil-suodattimia ja esisuodattimia, jotka oli varustettu nimikylteillä ja laitetunnuksilla. Näin niiden asennustyö helpottui ja Cofathec säästi kallista aikaa. 4

5 Lennart Nilsson Photography AB / Camfil AB Ilmassa kulkeutuvien pienhiukkasten näkymätön maailma: vapaasti lentäviä hiukkasia, joita on ympäröivässä ilmassa (suuri kuva), Camfil Farr -ilmansuodattimeen siirtyviä hiukkasia (ylhäällä oikealla) ja lasikuidun pyydystämät hiukkaset. Näkymättömän tekeminen näkyväksi Maailmankuulu valokuvaaja-toimittaja Lennart Nilsson ja Camfil Farr ovat alkaneet tehdä yhteistyötä voidakseen tutkia erästä maailman pienintä asiaa haitallisten ilmassa kulkeutuvien hiukkasten näkymätöntä aluetta ja käyttämämme lasikuitumateriaalin kykyä vangita nämä hiukkaset tehokkaasti. Ilmassa kulkeutuvien pienhiukkasten ihmisten terveydelle aiheuttaman huolen johdosta Camfil Farr ja Lennart Nilsson alkoivat yhteistyön vuonna Nilssonin ainutlaatuisen asiantuntemuksen sekä elektronimikroskoopin avulla selvitettiin, jokapäiväinen ilmamme sisältää ja mitä suodatin kerää ja sisältää. Näillä sivuilla olevien kuvien ottamisessa käytettiin pyyhkäisyelektronimikroskooppia (SEM), kun kuvattiin Camfil Farr -suodattimien keräämiä miten suodattimemme poistavat hiukkasia pienhiukkasia. Kuvissa voidaan nähdä yksityiskohtia tehokkaasti lasikuitumateriaalin avulla. Lennart Nilssonin valokuvat, joista useita on jopa viiteen ångström-yksikköön (0, mm) asti. Suodatinnäyte on peitetty ohuella metallikerroksella, julkaistu yksinoikeudella AirMailissa sekä vuoden jolloin 2005 vuosiraporttimme yhteydessä, auttavat hahmottamaan visuaalisesti, miten ilmansuodatuksen monimutkainen maailma toimii. siitä tulee näkyvä. Sen jälkeen näyte asetetaan pyyhkäisyelektronimikroskooppiin Miten kuvat otettiin Lennart Nilsson käyttää uusimpia laitteita, joiden avulla voi esimerkiksi käyttää jopa miljoonakertaista ja sitä katsellaan ja käsitellään näytöllä. suurennosta ja kuvien keinotekoista Lennart Nilsson väritystä, jolloin aiemmin näkymättömästä maailmasta ottaa kuvan taval- tulee näkyvä. Näemme myös, mitä lisella kameralla mikroskoopin läpi. Tässä näet, miten lika, hiekka, suolahiukkaset ja siitepölyt kerääntyvät suodattimiimme jopa pienimmät nanohiukkaset, kuten noki, joiden koko on vain sadasosa millimetristä. Näiden hiukkasten pysäytyskuvat auttavat Camfil Farr -suodattimien tehokkuuden dokumentoinnissa. Näkymätön lämpöuhka Camfil Farr on aiemminkin käyttänyt Lennart Nilssonin mahtavaa kykyä kuvata näkymätöntä maailmaa. AirMailin numerossa 1/2004 esittelimme useita hänen kuviaan, joissa näytettiin, miten nokihiukkaset kulkeutuvat keuhkokudokseen ja vaikuttavat hapen imeytymiseen. Kuten muuallakin tässä numerossa kerrotaan, pienhiukkasilla on yhteys hengityselin- ja sydänsairauksista johtuvien sairaalahoitojaksojen ja kuolemantapausten lisääntymiseen. Suurimpia riskiryhmiä ovat hengityselin- tai sydäntautipotilaat, vanhukset ja lapset. 5

6 Keskustelun aihe: Tulisiko sisäilmalle asettaa raja-arvot? Kuten edellisessä AirMailissa (2/2005) kerrottiin, EU on esitellyt uuden eurooppalaisen EN standardin muihin kuin asuinrakennuksiin tarkoitetuille ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmille. Tässä standardissa määritetään ulkoilman laatuluokkia ja useita ominaisuuksia toivotulle sisäilman laadulle (Indoor Air Quality, IAQ). Puhtaan ja turvallisen ilman tarpeesta on tulossa keskeinen kysymys kaikkialla maailmassa. Julkaistut tutkimukset ja raportit lisäävät työpaikkojen, julkisten tilojen ja koulujen ilmanlaatua edistävien tuotteiden ja palveluiden kysyntää samoin kuin huonolaatuisen ilman aiheuttamia terveysriskejä ehkäisevien tuotteiden ja palveluiden kysyntää. Tulisiko viranomaisten miettiä sisäilman rajaarvojen määrittämistä tämän kehityksen valossa? Tästä on keskusteltu myös Ruotsissa, Camfil Farrin kotimarkkinoilla. Kasvava ongelma Yksinomaan Ruotsissa yli ihmisen on arvioitu kuolevan ennenaikaisesti hengitettyään haitallisia hiukkasia. Se on kolme kertaa enemmän kuin vuosittaiset liikennekuolemat tässä pohjoisessa maassa. Joka kolmas ruotsalainen lapsi ja joka kolmas aikuinen kärsii nykyään jostakin allergiasta. Allergikkojen määrä on kasvanut merkittävästi 1960-luvulta lähtien. Allergioista on tulossa ongelma myös muissa maissa. Suurin osa haitallisista hiukkasista on lähtöisin liikenteestä ja ensisijaisesti pakokaasuista sekä katupölystä, jota kehittyy jalkakäytävien lakaisun yhteydessä. Nämä epäpuhtaudet voidaan poistaa tuloilmasta käyttämällä tehokkaita suodattimia (katso Camfil Farrin tutkimus sivulla 8. Pienhiukkasten riskeistä kerrotaan AirMailin numerossa 1/2004.) Ruotsin sosiaalihallituksen hiljattain tekemän tutkimuksen mukaan muita hiukkaspäästöjä aiheuttavia toimia ovat jokapäiväiset toiminnot, kuten kodin siivous, puiden poltto, ruuanlaitto ja vahakynttilöiden poltto. Ulkoilman sallittujen hiukkasten raja-arvot ovat olleet käytössä useita vuosia useissa maissa (Ruotsissa vuodesta 2004), ja liikenteen ulkoilmalle aiheuttamien haitallisten vaikutusten minimoimisen menetelmiä on tutkittu. On kuitenkin huomattava, että sisäilman parantamiseksi ei ole tehty paljonkaan. Se on huomionarvoinen asia erityisesti siksi, että ihmiset viettävät sisätiloissa yli 90 prosenttia vuorokaudesta. Päiväkodin vaarallinen ilma Ruotsin sosiaalihallituksen Ruotsin ammattija ympäristölääketieteen instituutilta tilaama uusi raportti osoittaa, että päiväkotien ja koulujen ilma on paljon haitallisempaa kuin kotien ilma. Lapset ovat erityisen herkkiä ja kärsivät allergioista. Syy tähän ei ole ainoastaan se, että he viettävät aikaa haitallisilla alueilla, vaan myös se, että he liikkuvat enemmän ja hengittävät nopeammin ja että heillä on pienemmät hengitystiet. Miten maailmanlaajuinen ilmansuodatusteollisuus voi nopeuttaa terveellisemmän ja vähemmän vaarallisen sisäilman saavuttamista julkisissa rakennuksissa, työpaikoilla ja julkisissa tiloissa? Ensimmäinen askel voisi olla se, että asetetaan sisäilmalle raja-arvot ja vaaditaan säännöllisten tarkistusten suorittamista valituissa laitoksissa. Raja-arvojen avulla paine saada käyttöön terveellisempää ilmaa kohtaan suurenisi, koska kiinteistöjen omistajien olisi otettava vastuu kansanterveyteen huomattavasti vaikuttavan huonon sisäilman minimoimisessa. Oikeat suodattimet ovat osa ratkaisua Myös ilmastointitekniikalla on suuri osuus. Camfil Farr on tehnyt tutkimusta haitallisista hiukkasista ja suodatuksesta yli 40 vuoden ajan. Tutkimusten mukaan useimmat suodattimet on joko määritetty väärin, ne eivät ole riittävän tehokkaita tai niitä käytetään väärin. Kiinteistön oikein ylläpidetyn ilmankäsittelyjärjestelmässä oleva oikea suodatin sekä hyvät puhdistusrutiinit vähentävät haitallisia hiukkasia ja parantavat sisäilman laatua. Toinen askel on pureutuminen ruohonjuuritason ongelmaan eli huonosti suodatettua sisäilmaa saastuttaneiden haitallisten hiukkasten lähteiden vähentäminen tai eliminoiminen. Kun sisäilman raja-arvot asetetaan, tutkimusta lisätään ja julkisiin tiloihin saadaan paremmat suodatus-, puhdistus- ja ilmastointijärjestelmät. Tämä on ainoa tapa, jolla kansanterveyttä voidaan tehokkaasti parantaa saamalla astma, allergiat sekä sydän- ja verisuonitaudit vähenemään. PHOTO: GETTY IMAGES 6

7 Osa laajempaa EU:n strategiaa Palataanpa SFS-EN standardiin. Tämä uusi standardi muodostettiin Euroopan komission uuden ilmanlaatustrategian myötä. Sen tarkoituksena oli vähentää saastumisen aiheuttamia vuosittaisia ennenaikaisia kuolemia vuoteen 2020 mennessä. Strategia kattaa kaikki tärkeimmät ilmansaasteet mutta keskittyy erityisesti hiukkassaasteisiin ja maan pinnan tasolla esiintyvään otsonikaasuun, jotka on todettu suurimmiksi terveysriskeiksi. SFS-EN standardissa määritetään hyvän sisäilman laadun saavuttamiseksi vaadittavat suodatinluokat, joissa otetaan huomioon ulkoilman laatu (ODA). Tämä on puolestaan jaettu viiteen luokkaan. Standardissa määritetään selvästi halutun sisäilman tavoitetason saavuttamiseksi vaadittavat suodattimet. Jos esimerkiksi kaupungissa sijaitsevat rakennus vaatii hyvän sisäilman ja ODA-taso on 1 tai 2, niin ilmankäsittelyjärjestelmän suodatinluokan on oltava vähintään F9. Tämän lisäksi tarvitaan myös kaasusuodatin kaasumaisten epäpuhtauksien torjumiseen. Puhdasilmatekniikan ja ilmansuodatintuotannon markkinajohtajana Camfil Farr seuraa sisäilman laatua koskevaa keskustelua tarkasti ja tarjoaa täydellisen tuotevalikoiman hiukkas- ja kaasumaisten epäpuhtauksien tehokkaaseen käsittelyyn ja rakennusten sisäilman laadun saamiseen halutulle tasolle. Hyvien esi- ja jälkisuodattimien lisäksi tuoteperheisiin kuuluvat lisäksi pitkälle kehitellyt molekyylimuotoisten ilmansaasteiden suodattimet sekä erityiset kaupunkiympäristöön soveltuvat aktiivihiilipohjaiset suodattimet CityCarb ja CityFlo. Nämä kaikki on suunniteltu tuottamaan rakennuksiin paras mahdollinen sisäilman laatu ja puhtain oleskeluympäristö. Jos haluat lisätietoja, pyydä Camfil Farrin esite Hyvä sisäilman laatu tai lataa se PDF-muodossa osoitteesta Kommentteja tästä artikkelista voi lähettää osoitteeseen Hyvän sisäilman laadun saavuttaminen edullisesti Sisäilman laatu on tullut osaksi markkinointimaailmaa. Ruotsissa terveellisen ja mukavan elinympäristön tarjoamista sekä hyvää sisäilman laatua kouluissa, työpaikoilla ja kunnan rakennuksissa käytetään joissain kunnissa myyntivalttina houkuteltaessa uusia asukkaita. Budjettitietoiset energiankulutusta vähentämään pyrkivät kunnanhallitukset ovat myös tarkkoja valitessaan oikean suodatintoimittajan ja -tuotteet. Eskilstunan kaupunki, jossa asuu noin asukasta, sijaitsee noin 120 km Tukholmasta länteen. Eskilstuna on ollut säännöllinen asiakas 14 vuoden ajan ja ostanut useita Camfil Farr -ilmansuodattimia kaikkiin koulurakennusten, vanhainkotien, terveyskeskusten ja kunnanhallituksen rakennusten ilmankäsittelyjärjestelmiin. Syy on yksinkertainen: Tehokas suodatus tarkoittaa hyvää sisäilman laatua. Camfil Farr -suodattimien energiakustannukset ovat alhaiset PHOTO: GETTY IMAGES pienen painehäviön ja pitkän käyttöiän ansiosta, kertoo Lennart Johnsson, joka on kunnallisen kiinteistöhallintayrityksen Kommunfastigheter AB:n johtaja. Aloimme hankkia Camfil Farrin tuotteita, koska Hi-Flo F7 on palkittu energiahyötysuhteeltaan parhaana suodattimena Nutekin (elinkeinoelämän kehittämisvirasto) sponsoroimassa kilpailussa, kertoo Lennart Johnsson. En usko synteettisiin tai sähköstaattisesti ladattuihin suodattimiin, koska ne menettävät tehonsa lyhyen ajan kuluessa. Suodattimia on vaihdettava usein, ja kustannukset ovat korkeat. Käytämme vain Camfil Farrin lasikuitusuodattimia. Hyvä puoli on myös se, että voimme tilata suodattimet saapumaan juuri oikeaan aikaan ja saamme säännöllisesti tietoja Camfil Farrin ilmansuodatuksen uusista kehityssuunnista. Eskilstunassa on 49 esikoulua, 30 ala-astetta ja kolme lukiota. Suodattimia käytetään ilmastointijärjestelmissä, jotka toimittavat ilmaa noin m 2 :n suuruisiin tiloihin. Kaikissa on käytössä Hi-Flo-suodattimet, joiden luokka on F6 F7. Puhdasta ilmaa kaikkiin Tukholman kouluihin Camfil Farrin ruotsalainen tytäryhtiö Camfil Svenska AB on saanut arvostetun tilauksen YIT:ltä. Tilaus koskee ilmansuodattimien toimittamista Tukholman kaupungin kaikkiin esikouluihin (377) ja kouluihin (181). Suodattimien kokonaishallinta (Total Filter Management, TFM) -sopimus kattaa yhteistyössä YIT:n kanssa suodatinten toimituksen, asennuksen ja hävittämisen sekä kaikkien koulujen ilmankäsittelylaitteiden dokumentaation. 7

8 Hienonhieno todiste paremmasta sisäilman laadusta Camfil Farrin tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan johtaja Lennart Karlsson on tutkinut, mitä etua on pienhiukkasten tehokkaalla suodatuksella ennen niiden pääsyä kaupunkiympäristöissä käytössä olevien ilmankäsittelyjärjestelmien tuloilmaan. Pienhiukkasille altistumista ja pienhiukkasten mahdollisia terveyshaittoja voidaan vähentää merkittävästi oikealla tuloilmasuodattimella. Tähän tulisi kiinnittää enemmän huomiota, kun sisäilman laadun standardeja määritetään. Healthy Buildings konferenssissa* esitetyn tutkimuksen yhteenveto perustuu Tukholman keskustassa todellisissa käyttöolosuhteissa tehtyihin tutkimuksiin verrattuna laboratoriossa tehtyihin testeihin. Paremman sisäympäristön tarjoamiseksi ja rakennuksessa oleskelevien henkilöiden suojaamiseksi kaupunkiympäristössä suodatuksen valinnassa tulisi keskittyä pienten ja erittäin pienten nanohiukkasten keräämiseen. Tutkimukset ovat osoittaneet, että erittäin pienet hiukkaset voivat vaikuttaa ihmisten terveyteen negatiivisesti (katso myös AirMail numero 2, 2005). Näitä epäpuhtauksia löydetään yleensä saastuneesta ulkoilmasta. Ne ovat peräisin muun muassa ajoneuvojen pakokaasuista ja palamisreaktioista. Tehokas suodatus minimoi näiden hiukkasten pääsyn tuloilmaan. Camfil Farr on tehnyt kokeita arvioidakseen useita eri suodatusmekanismeja käyttäviä suodattimia. Kokeissa tutkittiin erityisesti hyvin pieniä hiukkasia, joiden koko oli 0,02 1,0 µm. Laboratoriokokeet tehtiin todellisissa käyttöolosuhteissa ilmankäsittelylaitteissa kerrostalokorttelissa Tukholman keskustassa. Tulokset osoittivat, että paremmat suodatusratkaisut vähentävät merkittävästi pienten ja erittäin pienten hiukkasten määrää ja parantavat sisäilman laatua. Useimmat hiukkaset pienempiä kuin 0,1 µm Camfil Farrin mittaukset osoittivat, että useimmat tuloilman hiukkaset kaupunkiympäristössä ovat pienempiä kuin 0,1 µm. Samanlainen kokojakauma saatiin laboratoriossa, jossa Camfil Farr testasi erilaisten suodatinluokkien hiukkaserotusasteita. Tukholmassa tehdyn vuoden pituisen testin tulokset kertoivat hiukkaserotusasteen, erittäin pienten hiukkasten ja polysyklisten aromaattisten PHOTO: STOCKHOLMSFOTO hiilivetyjen (PAH) pitoisuudet ennen ja jälkeen suodattimien. Polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen erotusaste suodattimilla voidaan siis arvioida kaupunkiympäristössä ja samoin erittäin pienille hiukkasille. Tulosten perusteella voidaan olettaa, että tuloilman pitoisuudet kaupunkiympäristössä muodostuvat enimmäkseen erittäin pienistä ja pienistä hiukkasista. Erittäin hienojen hiukkasten ja polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen erotusastekokeet osoittivat, että tämän hiukkasvälin suodatus on avainasemassa paremman sisäilman laadun ja terveyden edistämisessä pienten ja erittäin pienten hiukkasten keräämisen ja erittäin tehokkaan suodatuksen ansiosta ennen kuin epäpuhtaudet pääsevät ilmankäsittelyjärjestelmään. Erilaiset suodattimet, erilainen tehokkuus Nykyään useimmat tuloilmaa rakennuksiin tuottavat järjestemät on varustettu F7-tason tai alemman tason suodattimilla. Laboratoriokokeet osoittivat, että F-luokan suodattimilla on selvä minimierotusaste hiukkasille, joiden koko on 0,1 µm tai lähellä sitä, kun taas erotusaste paranee siirryttäessä kohti nanometrin kokoisia hiukkasia. Camfil Farrin laboratoriomittaukset osoittivat kuitenkin, että saman suodatinluokan eri suodattimien kyky kerätä hiukkasia tietyn toiminta-ajan jälkeen vaihteli huomattavasti suodatusmekanismin mukaan. Esimerkiksi S1-suodattimien erotusaste on enemmän tai vähemmän vakio välillä nm, kun taas G1-, G2- ja S2- suodattimien erotusaste paranee, kun hiukkasten koko pienenee. Koetuloksista nähdään, että altistumista erittäin pienille hiukkasille ja niiden mahdollisille terveysriskeille voidaan alentaa merkittävästi valitsemalla oikeat tuloilmasuodattimet kaupunkien ilmankäsittelyjärjestelmiin. Monimutkainen asia Terveys ja sisäilman laatu ovat erittäin monimutkaisia asioita. Camfil Farrin tutkimus kuitenkin osoitti, että suodattimen suorituskyvyllä ja hyvällä sisäilman laadulla on selvä yhteys. Se on eräs monista tekijöistä, jotka on otettava huomioon parannettaessa rakennusten, toimistojen ja muiden ihmisten käyttämien alueiden sisäilman laatua. Yleensä ilmastointijärjestelmiä on pidetty ensisijaisina johdettaessa rakennuksiin ilmaa ja ohjattaessa lämpötilaa ja kosteutta. Ilmansuodattimet on perinteisesti hankittu 8

9 Tehokkus [%] Suodatusteho, SMPS-CPC ja LAS X Partikkelin koko [µm] järjestelmän osien ja ilmanvaihtokanavien suojausta varten. Nykyisin sisäilman laadun pääpaino on muualla. Viime aikoina useat tutkimukset ovat osoittaneet ilmassa kulkeutuvilla hiukkasillaolevan suuri merkitys terveyteen. Terveyden kannalta erityisen ongelmallisia ovat erittäin pienet hiukkaset, joita muodostuu polttoprosessissa. Niinpä mikrometrin kymmenesosan kokoiset hiukkaset ja erittäin pienet hiukkaset ovat erittäin tärkeä yksityiskohta, kun valitaan ilmansuodattimia eivät vain suuret hiukkaset. Tämä oli tärkein syy suodattimista laboratoriossa ja käyttöpaikalla tehtyyn tutkimukseen. F7-suodattimien vuoden kestänyt mittaustutkimus tehtiin Tukholman keskiosissa. pienten hiukkasten ( nm) läpäisy voi olla jopa 2,6-kertainen saman suodatinluokan sisällä. Tasoa voidaan vähentää, kun valitaan parempi suodatinluokka. Kun laboratoriotutkimuksen läpäisytietoja arvioidaan, tasoa voidaan pienentää 28 prosentilla, kun luokka muutetaan luokasta F7 luokkaan F9. Vertailtaessa asennuspaikkatietojen F7-tason erotusastetta polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen erotusasteeseen on helppo uskoa, että altistumista voidaan vähentää samanlaisilla tekijöillä kuin laboratoriotutkimuksessa. Jotta tuloilman polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä vastaan voidaan suojautua, suodattimien tehokkuus pienten nanohiukkasten poistossa on erittäin tärkeää. Yleinen parannus on jo mahdollinen, kun nykyiset suodatinasennukset päivitetään suodattimilla, joilla on sekä hyvä pienten hiukkasten erotusaste että erittäin pienten hiukkasten erotusaste. Näin ajatellen yleisten ilmastointisuodattimien suorituskyvyn kuvauksen tulisi olla parempi. Nykyisissä Euroopan standardeissa suodattimet luokitellaan 0,4 µm:n hiukkaskoon mukaan. Lennart Karlsson, Camfil Farr. Puhtaamman maailman puolesta Esimerkkejä referenssiasennuksista Joustovaahtomuoviteollisuus on valveutunut ala Camfil Farr toimittaa Yhdysvalloissa Tempurin uuteen patja- ja tyynytehtaaseen Albuquerque iin Uuteen Meksikoon uuden molekyylisuodattimen päästöjen vähentämiseksi. Joustopolyuretaanivaahtomuovin valmistuksessa käytetään tolueeni-di-isosyanaattia (TDI). Päästöjä on rajoitettava, jotta niiden määrä pysyy 1 miljoonasosan tasolla. Ratkaisu on Camfil Farrin Annular Bed -suodatin, jossa on noin kg hiiltä ja jonka erotusaste on vähintään 99,9 prosenttia koko suodatusmassan suunnitellun käyttöiän ajan (viisi vuotta). Aiemmin on toimitettu kolme järjestelmää Tempurin toimipaikkoihin Virginiaan ja yksi järjestelmä Tanskaan. Suodattimen valinta on avaintekijä Suodattimen valinta on tärkeää, kun tuloilman tehokas puhdistus halutaan varmistaa. Camfil Farrin laboratoriokokeet osoittivat, että erittäin *Hänen tutkimukseensa Possibilities to Achieve Better IAQ by Improving the Filtration and Quality of Supply Air with Respect to Nano or Ultra-fine Particles osallistui myös Camfil Farrin tutkija Ulf Johansson. Tutkimus julkaistiin hiljattain kahdeksannessa Healthy Buildings -konferenssissa Lissabonissa, Portugalissa (katso teksti alla). Lissabonissa (4. 8.6) pidetty HB konferenssi oli 8. Healthy Buildings -konferenssi. Nämä konferenssit alkoivat Tukholmassa vuonna Konferenssien aiheet käsittelevät sisäilman laatua ja sen vaikutusta terveyteen. Päähuomio on rakennuksissa, sillä ihmiset viettävät 90 prosenttia ajastaan sisällä. HB 2006 oli suunnattu ensisijaisesti näiden terveysaiheiden uusien tieteellisten ja teknisten termien kehitykselle. Enimmäkseen käsiteltiin ongelmien syitä ja ongelmien ehkäisyä. Ehkäisyyn tarvitaan riittävää teknistä osaamista. Konferenssissa keskusteltiin myös lainsäädännöstä, menetelmistä ja prosesseista, joiden avulla voidaan saavuttaa parempi kansanterveys, sekä elämänlaadun parantamista tekemällä parannuksia rakennusten suunnitteluun, rakennukseen ja ylläpitoon. HB-konferenssit ovat seuraavien yhdistysten ja organisaatioiden virallisia konferensseja: International Society of Indoor Air Quality and Climate (ISIAQ), Euroopan unioni, International Council for Building Research Studies and Documentation (CIB), International Academy of Indoor Air Sciences (IAIAS) ja Maailman terveysjärjestö (WHO). Suodattimien aatelia Lounais-Ruotsissa 54-kerroksinen 190 metriä korkea Turning Torso -rakennus on uusi Malmön kaupungin maamerkki ja ylpeys. Vaikuttava uusi pilvenpiirtäjä sisältää huoneistoja ja toimistoja, joiden ilmastointilaitteissa käytetään Camfil Farrin suodattimia. Tällöin saadaan aikaan paras mahdollinen suodatus ja käyttökustannukset pysyvät pieninä. Yläkerroksissa on kokouspaikka konferensseja varten sekä paikka myynninedistämistoimille, lehdistötilaisuuksille ja erityistapahtumille. Kaikissa tiloissa on Camfil Farrin takaama paras mahdollinen sisäilman laatu. 9

10 Suodatuksen edut elintarviketeollisuudessa Lentokentän ilman hallinta Euroopan unioni on suositellut vaaralliselle typpidioksidikaasulle (NO 2 ) raja-arvoja lentokentillä. Näiden raja-arvojen toteutumatta jääminen saa yhä enemmän huomiota julkisuudessa. EU suosittelee typpidioksidirajaksi alle 40 mikrogrammaa kuutiometriä kohti. Typpidioksidin uskotaan olevan haitallisinta astmasta, keuhkoputken tulehduksesta ja keuhkolaajentumasta kärsiville ihmisille. Isossa-Britanniassa Chartered Society of the Physiotherapy -yhdistyksen tekemä tuore tutkimus osoitti, että lentokentillä on maan suurimmat NO 2 -tasot. Lentoliikenne ei kuitenkaan ole pahin ongelma. Toisessa viimeaikaisessa lentoliikenteen tuottamia päästöjä tutkineessa tutkimuksessa sanotaan lentoliikenteen tuottavan vähemmän kuin neljä prosenttia nykyisistä hiilidioksidipäästöistä (CO 2 ). Tässä European Low Fares Airline Association -yhdistyksen rahoittamassa tutkimuksessa mainitaan, että luku on paljon pienempi kuin tieliikenteen taso. Tieliikenteen päästöt ovat 20 prosenttia päästöistä. Olipa kaasumaisen saasteen tyyppi, lähde (tieliikenne tai lentoliikenne) ja sijainti (lentokenttä tai kaupunkiympäristö) mikä tahansa, Camfil Farrilla on sopivat tuotteet, joilla sisäilman laatua voidaan parantaa. TFM ja lentokenttien suodatusohjelmat Camfil Farrin suodattimien kokonaishallinta (Total Filter Management, TFM) on täydellinen ilmansuodatustuotteiden hallintajärjestelmä asiakkaan toimipaikalle. Sen avulla sisäilman laatua voidaan parantaa alhaisemmilla toimintokustannuksilla. Järjestelmän avulla parannetaan useiden Euroopan lentokenttien sisäilman laatua. Tässä on muutamia esimerkkejä: Frankfurtin lentokentällä Camfil Farr valvoo pinta-alaltaan 15 km 2 olevaa aluetta, jolla on yli ilmansuodatusyksikköä. Se myös valvoo ja ylläpitää ilmankäsittelylaitteita ja ilmankostuttimia. Isossa-Britanniassa lentokenttäviranomaiset ovat tehneet Camfil Farrin kanssa sopimuksen suodattimien kokonaishallintapalveluiden toimittamisesta (TFM) kaikille Lontoon (Heathrow, Gatwick ja Stanstead), Manchesterin ja Liverpoolin sekä Skotlannin (Glasgow, Edinburgh ja Aberdeen) lentokentille. Tanskassa Camfil Farr toimittaa kaikki Kööpenhaminan lentokentän ilmankäsittelyjärjestelmien esisuodattimet (HI-FLO G F7) ja hiilisylinterit (Camcarb G 2600). Myöhemmin yritys toimittaa Camfil Farrin suodattimien kokonaishallintaratkaisun ja lisäksi hydraulisuodattimet. Camfil Farrin LCC-elinkaarikustannusohjelmistoa käytetään aktiivisesti energiasäästöjen saamisessa ja kaikkien aiemmin tehtyjen asennusten optimoinnissa, jolloin tämän erään Pohjois-Euroopan vilkkaimman lentokentän sisäilman laatu on hyvä. PHOTO: GETTY IMAGES PHOTO: LARS CLASON Camfil Farr toimittaa suodattimia tai suodatusratkaisuja lähes kaikille tärkeimmille ruuanvalmistajille Euroopassa ja muualla maailmassa. Näin valmistajat voivat täyttää yhä kiristyvät hygieniasäännökset ja hallita mikrobiologista saastumista. Uusi esimerkki on Sara Lee Foods Europe, joka on osa Sara Lee Corporation -yritystä. Se on maailmanlaajuinen korkealaatuisten merkkituotteiden valmistaja ja markkinoija. Sara Leellä on toimintoja 58 maassa. Työntekijöitä on Sara Lee toimittaa 200 maahan vähittäismyyntiin ja elintarvikepalvelumarkkinoille pakattuja liha- ja juustotuotteita, leipomotuotteita, kahvia ja teetä. Sara Lee tunnetaan herkullisista tuotteistaan. Yritys on Yhdysvaltojen tuoreiden leivonnaisten markkinoiden johtava tekijä. Sillä on tärkeä asema Yhdysvaltojen ja Ranskan pakastetaikinamarkkinoilla ja Espanjassa tuoreen leivän markkinoilla. Sopimus 22 tehtaasta Vuoden 2006 alussa Sara Lee Foods Europe valitsi Camfil Farrin ilmansuodatusratkaisut (tuotteet ja palvelut) Euroopan tehtaisiinsa. Tarkoituksena on parantaa ilmankäsittelylaitteiden suodatusta, nostaa HACCP (Hazard Critical Control Points) -takuita, jolloin mahdollisesti vaaralliset ruuan terveellisyyttä uhkaavat tekijät eliminoidaan, ja vahvistaa työntekijöiden tietämystä ilmansuodatustekniikasta hygieenisemmän ruuanvalmistuksen osana. Euroopan sopimus kattaa 22 tehdasta Ranskassa, Belgiassa, Hollannissa, Portugalissa ja Italiassa. Muita ruuanvalmistusteollisuuden asiakasesimerkkejä ovat Ranskan BEL Group, Nestlé North America ja Glanbia Irlannissa. 10

11 Puhtaamman maailman puolesta Esimerkkejä referenssiasennuksista Lähikuva siitepölyhiukkasista Camfil Farr -suodattimessa. Atsii! Kesäväsymys voi johtua allergiasta Kärsitkö heinänuhasta (kausittaisesta allergisesta nuhasta)? Se on todennäköisesti siitepölyistä ja itiöistä johtuva allerginen reaktio. Aivastelet. Silmät ja nenä vuotavat ja kutiavat, päätä särkee, tai olet väsynyt. Useissa maissa heinän siitepöly on yleisin heinänuhan aiheuttaja yhdessä puiden ja rikkaruohojen siitepölyn kanssa. Heinänuhasta kärsivät voivat olla allergisia yhdelle tai usealle siitepölytyypille sen mukaan, missä ilmastossa tai millä kasvillisuusvyöhykkeellä asutaan. Skandinaviassa koivun siitepöly leviää laajalle. Espanjassa oliivipuut voivat aiheuttaa aivastelua siinä missä ruokakin. Ison-Britannian allergikkoja kiusaa useimmiten ruohon ja koivun siitepöly. Yhdysvalloissa lähteet ovat samanlaisia, mutta ne myös vaihtelevat paikallisesti. Muun muassa paikallinen kasvillisuus ja ilmasto vaikuttavat allergian aiheuttajiin. Jotkut voivat kärsiä monivuotisesta allergisesta nuhasta tai koko vuoden ajan esiintyvistä allergisista oireista. Niitä aiheuttavat usein lemmikkieläimistä lähtevät hiukkaset, pöly ja muut allergeenit. Astmasta kärsivät henkilöt voivat reagoida niihin siinä missä tupakansavuun ja saasteisiinkin.. Vaikka syytä siihen, miksi jotkut ovat erittäin herkkiä allergeeneille, ei tunneta, ongelma on erittäin hyvin tiedostettu. Ongelma myös kasvaa koko ajan, erityisesti lasten keskuudessa. Allergioille (ja jopa astmalle), siitepölyennusteille, homeille ja muiden allergeeneille omistettujen Web-sivujen määrä todistaa tämän. HEPA tai F7 auttaa Useat ihmiset teettävät ihon herkkyystestin, jolla määritetään mahdollinen allergisuus kasveille, puille, ruohoille tai kukille. Vaikka allergioille ei olekaan parantavaa hoitoa, oireita voidaan vähentää välttämällä allergeeneja, käyttämällä lääkitystä tai ottamalla siedätyshoitoa. Pysyminen sisätiloissa aamuisin on yksinkertainen suojautumiskeino. Hyvä keino on myös HEPA (High Efficiency Particulate Air) -suodattimen tai tehokkaiden huoneilman puhdistimien käyttö. Ne poistavat sisäilmasta allergeeneja siitepölymäärän ollessa suuri. Esimerkiksi Camfil Farrin F7-suodattimia voidaan asentaa ilmankäsittelyjärjestelmiin, jolloin saavutetaan tehokas suodatus. Tämä estää allergeenien pääsemisen tuloilmaan pahimpana allergia-aikana. Huoletonta kesää! Lennart Nilsson Photography AB / Camfil AB Huiyuan käyttää Camfil Farria pullotuksessa Beijing Huiyuan Beverage & Food Group on Kiinan suurin 100-prosenttisten hedelmä- ja vihannesmehujen, nektarien ja muiden mehu- ja teepohjaisten juomien tuottaja. Huiyuanin yli 400:aa erilaista tuotetta valmistetaan yli 20 nykyaikaisessa tehtaassa ympäri Kiinaa. Huiyuanilla on yli 100 edistyksellistä Class 100 -puhdastilastandardin täyttävää aseptista täyttölinjaa. Huiyuan on saanut Kiinan viranomaisilta turvallisuusjuoma -tunnustuksen. Huiyuan panostaa hygieniaan ja on valinnut ilmansuodatintoimittajakseen Camfil Farrin. Huiyuanin tehtailla käytetään nykyään 30/30- esisuodattimiamme, Sofilair HEPA -suodattimiamme ja Megalam U16 ULPA -suodattimiamme. Näin varmistetaan, että tuorejuomien valmistus täyttölinjalla tapahtuu puhtaasti ja turvallisesti. Ilmastoinnin huippua Lyonin leikkaussaleissa Muinainen Ranskan Lyonissa sijaitseva gallialaisroomalainen asutus on tunnettu kulinaristisista taidoistaan ja luovuudestaan. Se on myös moderni talouteen ja tieteeseen keskittynyt tutkimuspaikka, jonne Camfil Farr France toimittaa steriilejä ilmaolosuhteita Saint-Etiennen sairaalaprojektin 17 leikkaussalissa ylläpitävää viimeisintä suodatustekniikkaa. Leikkaussaleja käytetään muun muassa sydän- ja lonkkaleikkauksissa. Ilma suodatetaan uuden innovatiivisen CamHOSP-ilmavirtakaton kautta. Terveydenhuoltopalveluiden tarjoajat tutkivat tarkasti leikkaussalien ilmansuodatusmahdollisuuksia, kun sairaalainfektioiden määrä kasvaa. CamHOSP täyttää Euroopan tiukimmatkin standardit. Sitä on asennettu sairaaloihin myös Belgiassa, Tanskassa, Suomessa ja Espanjassa. 11

12 Camfil Farr nyt myös Japanissa Näyttelyt ja messut 2006 Iloksemme voimme ilmoittaa Camfil Farr Groupin uusimman jäsenen, Camfil Farr Japanin, syntymisestä. Uuden Japanin toimiston johtaja on Masatoshi Omodaka. OSOITE: Camfil Farr Japan KK Embassy of Sweden Compound Roppongi Minato-Ku, Tokyo , Japani Lisätietoja Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä Camfil Oy:öön taikka soita, kirjoita tai faksaa Camfil Farrin konttoriin. PUHELINNUMEROT: Toimisto: Suora: Faksi: Pääkonttori PHOTO: JOHNÉR BILDBYRÅ annual report 2005 Camfil Farr Annual Report 2005 Annual Report and Consolidated Financial Statements Camfil Farr Clean Air Solutions Vuosikertomus on nyt saatavana Camfil Farrin vuosikertomus 2005 on nyt ladattavissa Web-sivustostamme osoitteessa Voit myös tilata paperikopion Camfil Farrin pääkonttorista Ruotsista. Raportti sisältää täydellisen kuvauksen maailmanlaajuisesta Camfil Farr Groupista, liiketoiminta-alueistamme sekä toimistoistamme. Raportista voit myös lukea huomattavista referenssiasennuksista, kansainvälisestä organisaatiostamme ja historiastamme. Uutta tänä vuonna on se, että Camfil Farrin laskentaraportit valmistellaan nyt IFRS-standardien (International Financial Reporting Standards) mukaisesti. Camfil AB, Industrigatan 3, SE Trosa, Ruotsi. Puhelin Faksi Suomessa Camfil Oy, Ruukinmestarintie 11, ESPOO. Puhelin (09) Faksi (09) Sähköposti: TOUKOKUU , ACHEMA, Frankfurt am Main, Saksa , Hopital Expo, Pariisi, Ranska , Airexpo, Zellik, Belgia , Power Gen Europe 2006, Köln, Saksa KESÄKUU 1. 1., Power Gen Europe 2006, Köln, Saksa, Gas Turbine SYYSKUU 5. 7., Power-Gen Asia China Power 2006, Hongkong, Kiina, Power Gen LOKAKUU 4. 7., FinnBuild (HVAC), Helsinki, Suomi MARRASKUU , PowerGEN 2006, Orlando, Florida, Yhdysvallat, Gas Turbine CAMFIL FARR AIRMAI L on Camfil Farr -asiakkaille tarkoitettu maailmanlaajuinen julkaisu, joka on saatavana yhdeksällä kielellä. Julkaisija: Camfil AB, Industrigatan 3 SE Trosa, Ruotsi Puhelin Faksi: Sähköposti: Kustantaja: Alain Berard, VP, Director Sales and Marketing Camfil Farr Group Toimittaja: Margareta Swahn Forsling Puhelin Faksi: Sähköposti: Levikki: kappaletta. Painettu Ruotsissa YMER REKLAMBYRÅ PHOTO FRONT PAGE: GETTY IMAGES

Tutkimusta puhtaamman ja terveellisemmän ilman puolesta

Tutkimusta puhtaamman ja terveellisemmän ilman puolesta air mail CAMFIL FARR'IN UUTISLEHTI Nro 2/2012 Tutkimusta puhtaamman ja terveellisemmän ilman puolesta 3 5 8 10 11 14 Camfil Farr'in uusi Tech Centre Ruotsissa Uusia kuitumateriaaleja ja suodattimia pulssijärjestelmiin

Lisätiedot

P a re m p a a i l m a a p a re m p i a o p p i l a i t a

P a re m p a a i l m a a p a re m p i a o p p i l a i t a air mail C A M F I L F A R R I N U U T I S L E H T I 1 / 2 0 0 7 P a re m p a a i l m a a p a re m p i a o p p i l a i t a 2 3 7 8 12 Aidosti maailmanlaajuinen ja hyvissä asemissa Camfil Farr sai Eurovent-sertifikaatin

Lisätiedot

air mail P u h t a a n i l m a n k u s t a n n u s t e n l a s k e m i n e n 3 Kolme yritysostoa vahvistavat markkina-asemaa

air mail P u h t a a n i l m a n k u s t a n n u s t e n l a s k e m i n e n 3 Kolme yritysostoa vahvistavat markkina-asemaa Form 1: Sheet 1FF air mail C A M F I L F A R R I N U U T I S L E H T I 2 / 2 0 0 6 etusivun valokuva: getty images ymer reklambyrå Levikki: 30 000 kappaletta. Painettu Ruotsissa P u h t a a n i l m a n

Lisätiedot

Tartu energiansäästöhaasteeseen! Alenna energiakustannuksiasi Camfil Farrin suodattimien avulla

Tartu energiansäästöhaasteeseen! Alenna energiakustannuksiasi Camfil Farrin suodattimien avulla air mail C A M F I L F A R R I N UUTISIA Nro 2/2007 Tartu energiansäästöhaasteeseen! 3 4 5 8 9 10 Alenna energiakustannuksiasi Camfil Farrin suodattimien avulla Oikea suodatinyhdistelmä säästää rahaa Parempaa

Lisätiedot

airmail Parempaa sisäilmaa entistä halvemmalla 2 Puhtaan ilman kustannukset hallintaan Oikea suodatinvalinta näkyy kiinteistöjen tuloslaskelmissa

airmail Parempaa sisäilmaa entistä halvemmalla 2 Puhtaan ilman kustannukset hallintaan Oikea suodatinvalinta näkyy kiinteistöjen tuloslaskelmissa airmail CAMFIL FARRIN UUTISLEHTI 2/2003 Parempaa sisäilmaa entistä halvemmalla 2 Puhtaan ilman kustannukset hallintaan 5 7 9 Oikea suodatinvalinta näkyy kiinteistöjen tuloslaskelmissa Suodatuksen kokonaishallinta

Lisätiedot

Koeputkihedelmöitys onnistuu molekyylisuodatuksen ansiosta. Ydinvoiman, bioturvallisuuden ja lääketeollisuuden tilauksia Kiinassa

Koeputkihedelmöitys onnistuu molekyylisuodatuksen ansiosta. Ydinvoiman, bioturvallisuuden ja lääketeollisuuden tilauksia Kiinassa CAMFIL FARRIN UUTISIA Nro 2/2010 Koeputkihedelmöitys onnistuu molekyylisuodatuksen ansiosta 5 6 8 9 11 Suodatuksen hallinta kannattavaa Hondalle Intiassa Haastattelussa vieraileva asiantuntija REHVAn pääsihteeri

Lisätiedot

air mail Puhdastilatoimitus avaruuteen

air mail Puhdastilatoimitus avaruuteen air mail C A M F I L F A R R u u T I S I A 1/2009 Puhdastilatoimitus avaruuteen 2 7 9 10 12 Camfil Farr siirtyy vihreästä kestävään kehitykseen Tenkay HemiPleat Kiinan kaasuputkien turbiineihin Kultainen

Lisätiedot

NRO. 1/2015. Puhdasta ilmaa kaikille VIISI KIINALAISTA JUTTUA MUSEON ILMANPUHDISTUS DAIMLERIN PÖLYNPOISTORATKAISU. CAMFIL Puhdasilmaratkaisut

NRO. 1/2015. Puhdasta ilmaa kaikille VIISI KIINALAISTA JUTTUA MUSEON ILMANPUHDISTUS DAIMLERIN PÖLYNPOISTORATKAISU. CAMFIL Puhdasilmaratkaisut NRO. 1/2015 Puhdasta ilmaa kaikille VIISI KIINALAISTA JUTTUA MUSEON ILMANPUHDISTUS DAIMLERIN PÖLYNPOISTORATKAISU CAMFIL Puhdasilmaratkaisut PÄÄKIRJOITUS MAGNUS YNGEN MESSUT JA NÄYTTELYT, SYYSKUU JOULUKUU

Lisätiedot

h y v ä s i s ä i l m a n l a a t u I AQ Camfil Farr puhdasilmaratkaisut

h y v ä s i s ä i l m a n l a a t u I AQ Camfil Farr puhdasilmaratkaisut h y v ä s i s ä i l m a n l a a t u I AQ Camfil Farr Segmenttiesite S F S- E N 1 3 7 7 9: 2 0 0 7 U u s i s i s ä i l m a s t a n d a rd i Camfil Farr puhdasilmaratkaisut S F S-E N 1 3 7 7 9:2 0 0 7 ympäristö,

Lisätiedot

airmail Fantastinen lääketeollisuus HEPA-suodattimien valinta eri tuotantoprosesseihin Globaalin lääke- ja biotekniikkateollisuuden palveluksessa

airmail Fantastinen lääketeollisuus HEPA-suodattimien valinta eri tuotantoprosesseihin Globaalin lääke- ja biotekniikkateollisuuden palveluksessa airmail CAMFIL FARRIN UUTISLEHTI 2002 E R I K O I S N U M E R O Fantastinen lääketeollisuus 4 5 8 10 11 HEPA-suodattimien valinta eri tuotantoprosesseihin GMP-laatujärjestelmä lääketeollisuudessa Globaalin

Lisätiedot

Pienhiukkasten vaikutus terveyteen. Tuloksia ja päätelmiä teknologiaohjelmasta FINE Pienhiukkaset Teknologia, ympäristö ja terveys

Pienhiukkasten vaikutus terveyteen. Tuloksia ja päätelmiä teknologiaohjelmasta FINE Pienhiukkaset Teknologia, ympäristö ja terveys Pienhiukkasten vaikutus terveyteen Tuloksia ja päätelmiä teknologiaohjelmasta FINE Pienhiukkaset Teknologia, ympäristö ja terveys Raimo O. Salonen ja Arto Pennanen Toimittanut Timo Paukku Pienhiukkasten

Lisätiedot

Kaupunkien saasteet NOPEA TURBIINISUODATUKSEN JÄLKIASENNUS INTIASSA PUHTI POIS PÖLYRÄJÄHDYKSISTÄ

Kaupunkien saasteet NOPEA TURBIINISUODATUKSEN JÄLKIASENNUS INTIASSA PUHTI POIS PÖLYRÄJÄHDYKSISTÄ N. 2 / 2014 Kaupunkien saasteet N UNUDUKN JÄKNNU N UH ÖYÄJÄHDYKÄ ÄMN UHDMNN UKHM, J N CMF uhdasilmaratkaisut ÄÄKJU MGNU YNGN MU J NÄYY, joulukuu 2014 kesäkuu 2015 uhtaampaa ilmaa kaupungin asukkaille Maailma

Lisätiedot

Kansanterveys. Sisä- ja ulkoilman terveysvaikutukset. Kosteus- ja homevauriot s. 4 Pienhiukkaset ja terveys s. 10 4 / 2 0 0 7

Kansanterveys. Sisä- ja ulkoilman terveysvaikutukset. Kosteus- ja homevauriot s. 4 Pienhiukkaset ja terveys s. 10 4 / 2 0 0 7 Kansanterveys KANSANTERVEYSLAITOS WWW. KTL. FI 4 / 2 0 0 7 Sisä- ja ulkoilman terveysvaikutukset Kosteus- ja homevauriot s. 4 Pienhiukkaset ja terveys s. 10 Kansi: Matti Niemi/Gorilla Kansan päätoimittajalta

Lisätiedot

Asiakaspalvelu. Armando Brunetti jalkapallolupauksesta USA:n Camfilin pääjohtajaksi. Vaivannäköä asiakkaiden hyväksi

Asiakaspalvelu. Armando Brunetti jalkapallolupauksesta USA:n Camfilin pääjohtajaksi. Vaivannäköä asiakkaiden hyväksi 1 2014 siakaspalvelu Vaivannäköä asiakkaiden hyväksi rmando Brunetti jalkapallolupauksesta :n Camfilin pääjohtajaksi Verkkokauppa helpottaa suodattimien hallintaa Camab auttaa turbiinivalmistajaa CMF Puhdasilmaratkaisut

Lisätiedot

Puhtaampien tulisijojen Suomi. Reilu teko raikkaan ympäristön puolesta

Puhtaampien tulisijojen Suomi. Reilu teko raikkaan ympäristön puolesta Puhtaampien tulisijojen Suomi Reilu teko raikkaan ympäristön puolesta Puhtaampien tulisijojen Suomi Johdanto... 2 Tulikivi Oyj Varaavat tulisijat ovat vihreää vientikelpoista teknologiaa... 3 Nykyaikainen

Lisätiedot

SISÄILMAN LAATUUN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT JA SIIVOUSKÄYTÄNTÖJEN LAADUNVARMISTUS

SISÄILMAN LAATUUN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT JA SIIVOUSKÄYTÄNTÖJEN LAADUNVARMISTUS LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta LUT Energia Energiatekniikan koulutusohjelma Antti Väisänen SISÄILMAN LAATUUN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT JA SIIVOUSKÄYTÄNTÖJEN LAADUNVARMISTUS Työn tarkastajat:

Lisätiedot

2010/2011. Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät. www.dustcontrol.com

2010/2011. Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät. www.dustcontrol.com 2010/2011 Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät www.dustcontrol.com Sisällysluettelo Dustcontrol Asiakkaat Siirreltävät pölynerottimet Siirreltävät neste-erottimet Ilmanpuhdistimet

Lisätiedot

Parempaa hallintaa, visioita ja haasteita Neljä artikkelia diabeteksesta SIVUT 10 14

Parempaa hallintaa, visioita ja haasteita Neljä artikkelia diabeteksesta SIVUT 10 14 Medtronicin pohjoismainen uutislehti nro 1 2011 Parempaa hallintaa, visioita ja haasteita Neljä artikkelia diabeteksesta SIVUT 10 14 Hoitoketjun kokonaiskuva tarkastelussa Virtual CRT Hospital -koulutuksessa

Lisätiedot

10:45 Asuintalo, Düsseldorf. Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008. Yrit ysvastuur aportti

10:45 Asuintalo, Düsseldorf. Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008. Yrit ysvastuur aportti 10:45 Asuintalo, Düsseldorf Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008 Yrit ysvastuur aportti KONE 2008 Yritysvastuuraportti Raportin laajuus Raportin laajuus KONEen

Lisätiedot

vuosikertomus 2009 Miten sinä haluaisit asua?

vuosikertomus 2009 Miten sinä haluaisit asua? vuosikertomus 2009 Miten sinä haluaisit asua? 1 Uponor lyhyesti uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten SISÄILMASTO- ja putkijär jestelmien toimit ta jista ma ailma ssa. Uponorilla on toimintaa

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 ZINZINO

VUOSIKERTOMUS 2014 ZINZINO VUOSIKERTOMUS 2014 ZINZINO ZINZINO ZINZINO Ruotsissa, Norjassa, Suomessa, Tanskassa, Islannissa, Latviassa, Liettuassa, Virossa, Puolassa, Alankomaissa ja Yhdysvalloissa toimiva Zinzino AB kuuluu johtavien

Lisätiedot

Casco Adhesives. Vuosikerta 58, nro 1, 2011

Casco Adhesives. Vuosikerta 58, nro 1, 2011 Casco Adhesives Vuosikerta 58, nro 1, 2011 Kestävä kehitys - haasteita ja mahdollisuuksia Alvar Aallon huonekalujen hovivalmistaja HKT Korhonen Oy 100 vuotta Kiinan huonekaluteollisuuden kehityslinjoja

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA. Tavoitteena savuton Eurooppa: EU:n toimintavaihtoehdot. (komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA. Tavoitteena savuton Eurooppa: EU:n toimintavaihtoehdot. (komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.1.2007 KOM(2007) 27 lopullinen VIHREÄ KIRJA Tavoitteena savuton Eurooppa: EU:n toimintavaihtoehdot (komission esittämä) FI FI SISÄLLYSLUETTELO I JOHDANTO... 4 II

Lisätiedot

Päiväys: 15. maaliskuuta 2007

Päiväys: 15. maaliskuuta 2007 Kirjallisuuskatsaus koristekasvien tieteellisesti todistetuista hyödyistä terveydelle ja ympäristölle LOPPURAPORTTI Tilaaja: Agriculture and Agri-Food Canada Markets and Trade 1341 Baseline Road, Tower

Lisätiedot

Sähköenergian mittaustiedon hyödyntäminen erilaisissa kiinteistöissä

Sähköenergian mittaustiedon hyödyntäminen erilaisissa kiinteistöissä Katri Parttimaa Sähköenergian mittaustiedon hyödyntäminen erilaisissa kiinteistöissä Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Automaatiotekniikka Insinöörityö 27.5.2013 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko

Lisätiedot

FOR SUSTAINABLE DESIGN. Nro 2 2009 SAIRAALOIDEN ÄÄNIYMPÄRISTÖ TOIMIVA HUONEAKUSTIIKKA OPETTAJIEN JA OPPILAIDEN KUULO VAARASSA ÄLÄ UNOHDA KÄYTÄVIÄ!

FOR SUSTAINABLE DESIGN. Nro 2 2009 SAIRAALOIDEN ÄÄNIYMPÄRISTÖ TOIMIVA HUONEAKUSTIIKKA OPETTAJIEN JA OPPILAIDEN KUULO VAARASSA ÄLÄ UNOHDA KÄYTÄVIÄ! FOR SUSTAINABLE DESIGN Nro 2 2009 SAIRAALOIDEN ÄÄNIYMPÄRISTÖ TOIMIVA HUONEAKUSTIIKKA OPETTAJIEN JA OPPILAIDEN KUULO VAARASSA ÄLÄ UNOHDA KÄYTÄVIÄ! Suunnittele kestävä sisäympäristö Oletko sinäkin samaa

Lisätiedot

Älypakkaukset. viestivät tuotteen sisällöstä LASIARKKITEHTUURIN HUIMAT VISIOT ANALYYTIKOT ARVOSTAVAT UUTTA STRATEGIAA

Älypakkaukset. viestivät tuotteen sisällöstä LASIARKKITEHTUURIN HUIMAT VISIOT ANALYYTIKOT ARVOSTAVAT UUTTA STRATEGIAA nro 4 2006 LASIARKKITEHTUURIN HUIMAT VISIOT ANALYYTIKOT ARVOSTAVAT UUTTA STRATEGIAA GALVATEK TÄYDENTÄÄ KEMIRAN TARJONTAA Älypakkaukset viestivät tuotteen sisällöstä KEMIRAN SIDOSRYHMÄLEHTI pääkirjoitus

Lisätiedot

DATA CENTER FOUNDATIONILLA. Luotettava ympäristö voi perustua vain käytäntöihin KLUSTERIRATKAISU TURVAA TANSKALAISEN LEHTITUOTANNON

DATA CENTER FOUNDATIONILLA. Luotettava ympäristö voi perustua vain käytäntöihin KLUSTERIRATKAISU TURVAA TANSKALAISEN LEHTITUOTANNON CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #3 2006 John W. Thompson, Symantecin pääjohtaja: Luotettava ympäristö voi perustua vain käytäntöihin TEEMA KONESALIN STANDARDOINTI Asiantuntijoiden vinkkejä,

Lisätiedot

Ympäristöterveys Kuopion yliopisto www oppimateriaali tulostettava versio. Sisällysluettelo ALKU

Ympäristöterveys Kuopion yliopisto www oppimateriaali tulostettava versio. Sisällysluettelo ALKU Ympäristöterveys Kuopion yliopisto www oppimateriaali tulostettava versio Sisällysluettelo ALKU A. YMPÄRISTÖ JA TERVEYS 1. Ympäristöterveys 2. Määritelmä 3. Ympäristöterveystiede B. TERVEYSVAIKUTUKSET

Lisätiedot

MOBIILIA TURVALLISUUTTA ASKELTA TURVALLISEMPAAN 4MOBIILITYÖHÖN

MOBIILIA TURVALLISUUTTA ASKELTA TURVALLISEMPAAN 4MOBIILITYÖHÖN PROTECTION. Interactions. Information. Infrastructure. WORK AND PLAY FREELY IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #2 2006 VERKKOJEN RAJAT KATOAVAT SUOJAMUURIT MURTUVAT YRITYSTEN YMPÄRILTÄ TEEMA MOBIILIA

Lisätiedot