airmail Saastunut ilma kasvava maailmanlaajuinen ongelma Lennart Nilsson tekee näkymättömän näkyväksi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "airmail Saastunut ilma kasvava maailmanlaajuinen ongelma Lennart Nilsson tekee näkymättömän näkyväksi"

Transkriptio

1 CAMFIL FARR UUTISIA 1/2006 What Mitä did hengitit you breathe tänään? today? Saastunut ilma kasvava maailmanlaajuinen ongelma Lennart Nilsson tekee näkymättömän näkyväksi Hienonhieno todiste paremmasta sisäilman laadusta Lentokentän ilman hallinta Allergiat kesäväsymyksen aiheuttajat

2 PHOTO: GETTY IMAGES Menestymisen edellytykset ovat olemassa PHOTO: LARS CLASON 2005 oli jälleen maailmanlaajuiselle Camfil Farr -konsernille vakaan kasvun ja tuottojen vuosi. Osa menestymisestä johtui aggressiivisesta strategisesta suunnitelmastamme saavuttaa jatkuvaa orgaanista kasvua ja parantaa tuottavuutta seuraavan viiden vuoden aikana. Ohjelmamme yli 100 toimenpidettä ovat koko ajan käynnissä organisaatiossamme, jotta voimme luoda asiakkaidemme tarpeet kaikkialla maailmassa tehokkaammin täyttävän, entistä kilpailukykyisemmän ja entistä toimivamman Camfil Farrin. Myyntiluvut nousevat kasvavilla Pohjois-Amerikan markkinoilla, Euroopan myynti on terveellä tasolla, ja Aasian markkinoilla on tapahtunut merkittävää edistymistä. Aasiassa avattiin hiljattain uusi myyntitoimisto Tokioon. Olemme myös laajentamassa tuotantoamme Kiinaan. Tulevaisuudessa aiomme rakentaa uuden Etelä-Amerikan keskuksen Brasiliaan. Jopa myynti maailmanlaajuisille kaasuturbiinien valmistajille kasvaa yhä enemmän energiaa tarvitsevilla markkinoilla. Maailmanlaajuisella ilmansuodatustoiminnassa on muutamia merkittäviä toimijoita, joista yksikään ei pysty kilpailemaan Camfil Farrin verkoston, innovatiivisen tuotekehityksen, asiantuntemuksen ja ammattiosaamisen kanssa. Tästä syystä voimme tarjota yhä parempia tuotteita ja palveluita asiakkaillemme. Liiketoiminnasta on tulossa yhä monimutkaisempaa, koska uusien valtiollisten standardien ansiosta pyritään yhä parempaan sisäilman laatuun. Myös ilmassa kulkeutuvien hiukkasten terveydelle aiheuttamista haitoista ollaan erittäin huolestuneita. Tässä AirMailin numerossa esitellään useita esimerkkejä Camfil Farrin liiketoiminnan osaalueilta eri puolilta maailmaa. Tulevaisuus näyttää valoisalta. Organisaatiomme työskentelee tiiviisti yhdessä. Strategiamme ja toimintasuunnitelmamme avulla toimimme entistä suuremmassa mittakaavassa ja entistä nopeammin. Pyrimme edistämään myös niitä standardeja, joita asiakkaat meiltä odottavat. Jatkaessamme työtämme Camfil Farr tekee aina jatkossakin velvollisuutensa ja säilyttää päätavoitteensa puhtaan ilman toimittamisen sillä puhdas ilma on eräs Maan välttämättömimmistä tuotteista Hyviä lukuhetkiä! Alan O Connell Pääjohtaja 2

3 Todisteita saastuneen ilman haitallisuudesta Yliopistojen ja lääketieteellisten yhdistysten tekemiä tutkimuksia. EU:n uusi ilmanlaatustrategia. Lääketieteelliset julkaisut, joissa osoitetaan yhteys ilmansaasteiden, sydäninfarktien tai ateroskleroosin kehittymisen välillä. Muut ympäristötekijät, jotka aiheuttavat sydän- ja verisuonisairauksia. Otsonin vaarallisuus ihmisille. Melkein joka päivä meitä pommitetaan eri puolilta maailmaa tulevilla pahaenteisillä ja hälyttävillä raporteilla, joissa on sama perusviesti: ilmanlaatu vaikuttaa elämänlaatuun. Ilma, kuten vesikin, on tärkeä osa elämää. Kansainvälinen tietoisuus ilman vaikutuksesta terveyteen ja ympäristöön lisääntyy. Alla on yhteenvetoja muutamista uusista sisäilman laadun kehitykseen liittyvistä tutkimuksista ja uutisista. EU:n tavoitteena on parempi ilmanlaatu Euroopan komissio julkaisi uuden ilmanlaatustrategian, jonka tarkoituksena on vähentää vuosittaisia saasteperäisistä sairauksista johtuviaennenaikaisia kuolemantapauksia 40 prosentilla vuoteen 2020 mennessä.strategia kattaa kaikki tärkeimmät ilmansaasteet mutta keskittyy PHOTO: GETTY IMAGES erityisesti hiukkassaasteisiin ja maan pinnan tasolla esiintyvään otsonikaasuun. Vaikka ilman laadun parantaminen maksaa, uskotaan siitä saatavien yhteiskunnallisten etujen korvaavan kustannukset ainakin viisinkertaisesti. Strategian tarkoituksena on vähentää pienhiukkasiin ja otsoniin liittyviä ennenaikaisia kuolemia vuonna 2000 sattuneista kuolemantapauksesta kuolemantapaukseen vuoteen 2020 mennessä. Otsoni on toinen ilmansaaste, jonka tutkijat ovat havainneet olevan erityisen haitallinen ihmisille ja ympäristölle. Sitä ei synny suoraan ilmaan, vaan se syntyy lämmön ja auringonvalon aikaansaamassa typen oksidien (NO x ) ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) kemiallisessa reaktiossa. Maan alemmassa ilmakehässä sitä kutsutaan huonoksi otsoniksi (hyvää otsonia esiintyy stratosfäärissä). Tätä huonoa otsonia syntyy muun muassa moottoriajoneuvojen pakokaasuista ja teollisuuden päästöistä. Auringonvalo ja kuuma ilma aiheuttavat pinnan tasolla esiintyvän otsonikaasun haitallisten pitoisuuksien muodostumisen. Yhteys saastumisen, sydäninfarktien ja sydän- ja verisuonisairauksien välillä Tutkijat ovat huomanneet yhteydenilmansaasteiden ja sydäninfarktien välillä. Journal of Thrombosis and Haemostasis -lehdessä julkaistussa artikkelissa keskitytään erityisesti polttoaineiden palamisen ja metsäpalojen aiheuttamiin ilman mukana kulkeutuviin hiukkasiin. Tutkimustulokset osoittavat, että lyhyt- tai pitkäkestoinen altistuminen näille hiukkasille on yhteydessä sydän- ja verisairauksista sekä hengityselimistön sairauksista johtuviin kuolemantapauksiin, erityisesti sydäninfarktikuolemiin. Potilaat, joilla on vaurioita valtimoissa, ovat suurimmassa vaarassa saada keuhkotulehdus tai vaarallisia verihyytymiä. Toinen uusi artikkeli Environmental Health Perspectives -lehdessä on uusi linkki todistusketjussa, joka yhdistää ilmansaasteet sydän- ja verisuonisairauksiin. Siinä raportoidussa tutkimuksessa esitetään ensimmäiset epidemiologiset todisteet ateroskleroosin (valtimoiden kovettumisen) ja pienhiukkasten välisestä yhteydestä. Yhdysvalloissa tutkijat selvittivät terveydentilaa noin 800 Los Angelesin alueen yli 40- vuotiaalta mieheltä ja naiselta, joilla oli lisääntynyt riski sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin. Ruuhkaisen Los Angelesin 23 seuranta-asemalta saatuja tietoja käytettiin pienhiukkaspitoisuuksien arviointiin. Mitä saastuneempaa henkilöiden hengittämä ilma oli, sitä paksumpia kaulavaltimoiden sisäosat olivat. Yhdysvaltalaisen sydänjärjestön American Heart Associationin julkaisemassa tutkimuksessa kerrotaan, että tilapäinen liikenteen aiheuttamalle 3

4 ilmansaasteille altistuminen, kuten dieselpakokaasujen hengittäminen, voi aiheuttaa sydäninfarktin. John Hopkins Bloomberg School of Health -terveydenhoito-oppilaitoksen ja Yalen yliopiston ympäristökoulu ovat myös todistaneet, että lyhytaikainen altistuminen pienhiukkasille lisää sydän- ja verisairauksista sekä hengityselimistön sairauksista johtuvia sairaalahoitoa vaativia jaksoja. Tutkimustulokset osoittavat, että pienhiukkaset aiheuttavat vanhemmalle väestölle jatkuvan terveysriskin. Myös Ison-Britannian terveysministeriö tunnustaa ilmansaasteiden ja sydän- ja verisuonisairauksien välisen yhteyden ja toivoo, että aihetta tutkitaan enemmän. Kaupunkien ilman saastuminen Ranskassa Ranskan kaupunkien ajoneuvopäästöjen aiheuttamat pienhiukkaspäästöt aiheuttavat Ranskan Environmental Health Safety (AFSSE) -viraston mukaan useiden tuhansien ihmisten kuoleman joka vuosi. Raportissa arvioidaan, että 6 11 prosenttia kuolemaan johtavista keuhkosyövistä yli 30-vuotiaiden keskuudessa aiheutuu keuhkoihin jäävistä ja kasvaimia aiheuttavista pienhiukkasista. On mahdollista, että sydän- ja hengityselinongelmien aiheuttamista kuolemantapauksista yli aiheutuu ilman saastumisesta. Vuonna 2002 tehdyssä Euroopan komission ja Maailman terveysjärjestön rahoittamassa tutkimuksessa, jossa oli mukana 26 Euroopan kaupunkia, hiukkasten todettiin olevan merkittävä terveysriski ihmisille. Jos ehdotettu raja-arvo eli 20 mikrogrammaa hiukkasia kuutiometriä kohti saavutetaan vuoteen 2010 mennessä, estetään arviolta ennenaikaista kuolemantapausta vuosittain. New Delhin saastemäärät ovat aasialaisen tutkimuksen mukaan suurimmat On arvioitu, että Intiassa kuolee joka vuosi ennenaikaisesti noin viisi miljoonaa henkilöä saastuneen ilman vuoksi. Intialainen yritys on kertonut AirMailille, että näistä kuolemantapauksista prosentin uskotaan aiheutuvan moottoriajoneuvojen päästöistä. Maailmanpankin ja Aasian kehityspankin 20 Aasian suurimman kaupungin ilmansaasteita vuosina tutkineen yhteistutkimuksen mukaan ainakin kymmenen kaupungin pienhiukkastaso ylitti Maailman terveysjärjestön asettamat turvallisuusrajat. New Delhissä oli suurimmat pienhiukkasarvot, jotka vaihtelivat 350 ja 800 mikrogramman välillä. Maailman terveysjärjestö suosittelee, että pienhiukkasarvojen tulisi olla vähemmän kuin 50 mikrogrammaa kuutiometrissä ilmaa. Hongkong vakuuttaa, että ilman laatua parannetaan Hongkongin hallitus ilmoitti hiljattain, että Hongkong aikoo saavuttaa Guangdongin alueella sovitut päästörajoitukset vuoteen 2010 mennessä. Puhemies ilmoitti, että ilman laatu ei ole vakava ongelma ainoastaan Hongkongissa, vaan nopean väestönkasvun ja teollistumisen vuoksi se on koko Helmijoen suistoalueen ongelma. Hongkongin suurin ilman saastuttaja on sähköntuotanto. Ilman laadun parantaminen edellyttää rikkidioksidin, typen oksidien, hengitysteihin joutuvien pienhiukkasten ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden vähentämistä. Muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella Sydney on Australian saastunein kaupunki. Savusumutasot ovat siellä melkein kymmenkertaiset muihin kaupunkeihin verrattuna. Liikenteen aiheuttama ilmansaaste vaikuttaa Sydneyn kaukaisimmilla esikaupunkialueilla elävien ihmisten terveyteen. Suodatusta paremman terveyden puolesta Kuten tässä numerossa kerrotaan, Camfil Farr kehittää uusia ja pitkälle kehitettyjä suodatustuotteita ja -järjestelmiä, joiden avulla tuloilman pienhiukkasia ja muita saasteita voidaan poistaa. Näin luodaan puhdasta sisäilmaa ja turvataan rakennuksen asukkaiden terveys ja hyvinvointi. Toimitamme myös useita järjestelmiä, joiden avulla teollisuuden aiheuttamaa ilman saastumista voi kontrolloida ja valmistusprosessien päästöjä puhdistaa. Tavoitteemme on aina ollut toimittaa erästä planeettamme tärkeintä tuotetta puhdasta ilmaa. Jos haluat lisätietoja yrityksestämme, voit ottaa yhteyttä Camfil Oy:öön, lukea uusimman vuosikertomuksemme (katso takasivu) tai käydä osoitteessa Millaista ilmaa hengität tänään? Esimerkkejä Web-sivustoista, joilla ilmoitetaan viimeisimmät paikalliset ilmansaastemäärät: Australia Kiina Saksa Lontoo Pariisi Helsinki Yhdysvallat Puhtaamman maailman puolesta Esimerkkejä referenssiasennuksista Molekyylitason turvallisuus Kööpenhaminan keskustassa Camfil Farrin huomattava tekninen tuntemus ja kokemus kriittisen suodatuksen alueilla on johtanut Cambox Security -suodatusjärjestelmän kehittämiseen niitä laboratorioita varten, joissa tarvitaan parhaita mahdollisia turvallisuusstandardeja. Esimerkkinä voidaan mainita uusi Biotech Research Centre -tutkimuskeskus Kööpenhaminan keskustassa. Camfil toimittaa sinne yli 150 erikoisvalmistettua Camboxsuodatinyksikköä Absolute-suodattimilla varustettuina. Tämän suodatinratkaisun avulla kolmesta molekyylibiologian tutkimuslaboratoriosta poistuva ilma on kokonaan suodatettua ja puhdistettua. Puhdasta työmatkaliikennettä Melbournessa Australian Melbournessa on mukava ajaa raitiovaunuilla, jotka kulkevat kaupungin ydinkeskustassa ja läheisillä esikaupunkialueilla. Melbournen raitiovaunujen matkustajat saavat nauttia Camfil Farr 30/30 -suodattimien avulla tuotetusta puhtaasta ilmasta. Suoritus olympialaisissa Ranskalainen palvelualan yritys Cofathec luotti Camfil Farrin apuun rakentaessaan kaikki Torinon vuoden 2006 talviolympialaisten rakennusten ilmankäsittelyjärjestelmät. Niihin kuuluivat Torinon, Sestrieren ja Bardonecchian olympiakylät, kaksi jääkiekkohallia ja Oval Lingotto -halli. Tilaus toimitettiin erittäin tiukalla aikataululla. Camfil Farr Italy kuljetti kaksi suurta rekka-autollista Opakfil-suodattimia ja esisuodattimia, jotka oli varustettu nimikylteillä ja laitetunnuksilla. Näin niiden asennustyö helpottui ja Cofathec säästi kallista aikaa. 4

5 Lennart Nilsson Photography AB / Camfil AB Ilmassa kulkeutuvien pienhiukkasten näkymätön maailma: vapaasti lentäviä hiukkasia, joita on ympäröivässä ilmassa (suuri kuva), Camfil Farr -ilmansuodattimeen siirtyviä hiukkasia (ylhäällä oikealla) ja lasikuidun pyydystämät hiukkaset. Näkymättömän tekeminen näkyväksi Maailmankuulu valokuvaaja-toimittaja Lennart Nilsson ja Camfil Farr ovat alkaneet tehdä yhteistyötä voidakseen tutkia erästä maailman pienintä asiaa haitallisten ilmassa kulkeutuvien hiukkasten näkymätöntä aluetta ja käyttämämme lasikuitumateriaalin kykyä vangita nämä hiukkaset tehokkaasti. Ilmassa kulkeutuvien pienhiukkasten ihmisten terveydelle aiheuttaman huolen johdosta Camfil Farr ja Lennart Nilsson alkoivat yhteistyön vuonna Nilssonin ainutlaatuisen asiantuntemuksen sekä elektronimikroskoopin avulla selvitettiin, jokapäiväinen ilmamme sisältää ja mitä suodatin kerää ja sisältää. Näillä sivuilla olevien kuvien ottamisessa käytettiin pyyhkäisyelektronimikroskooppia (SEM), kun kuvattiin Camfil Farr -suodattimien keräämiä miten suodattimemme poistavat hiukkasia pienhiukkasia. Kuvissa voidaan nähdä yksityiskohtia tehokkaasti lasikuitumateriaalin avulla. Lennart Nilssonin valokuvat, joista useita on jopa viiteen ångström-yksikköön (0, mm) asti. Suodatinnäyte on peitetty ohuella metallikerroksella, julkaistu yksinoikeudella AirMailissa sekä vuoden jolloin 2005 vuosiraporttimme yhteydessä, auttavat hahmottamaan visuaalisesti, miten ilmansuodatuksen monimutkainen maailma toimii. siitä tulee näkyvä. Sen jälkeen näyte asetetaan pyyhkäisyelektronimikroskooppiin Miten kuvat otettiin Lennart Nilsson käyttää uusimpia laitteita, joiden avulla voi esimerkiksi käyttää jopa miljoonakertaista ja sitä katsellaan ja käsitellään näytöllä. suurennosta ja kuvien keinotekoista Lennart Nilsson väritystä, jolloin aiemmin näkymättömästä maailmasta ottaa kuvan taval- tulee näkyvä. Näemme myös, mitä lisella kameralla mikroskoopin läpi. Tässä näet, miten lika, hiekka, suolahiukkaset ja siitepölyt kerääntyvät suodattimiimme jopa pienimmät nanohiukkaset, kuten noki, joiden koko on vain sadasosa millimetristä. Näiden hiukkasten pysäytyskuvat auttavat Camfil Farr -suodattimien tehokkuuden dokumentoinnissa. Näkymätön lämpöuhka Camfil Farr on aiemminkin käyttänyt Lennart Nilssonin mahtavaa kykyä kuvata näkymätöntä maailmaa. AirMailin numerossa 1/2004 esittelimme useita hänen kuviaan, joissa näytettiin, miten nokihiukkaset kulkeutuvat keuhkokudokseen ja vaikuttavat hapen imeytymiseen. Kuten muuallakin tässä numerossa kerrotaan, pienhiukkasilla on yhteys hengityselin- ja sydänsairauksista johtuvien sairaalahoitojaksojen ja kuolemantapausten lisääntymiseen. Suurimpia riskiryhmiä ovat hengityselin- tai sydäntautipotilaat, vanhukset ja lapset. 5

6 Keskustelun aihe: Tulisiko sisäilmalle asettaa raja-arvot? Kuten edellisessä AirMailissa (2/2005) kerrottiin, EU on esitellyt uuden eurooppalaisen EN standardin muihin kuin asuinrakennuksiin tarkoitetuille ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmille. Tässä standardissa määritetään ulkoilman laatuluokkia ja useita ominaisuuksia toivotulle sisäilman laadulle (Indoor Air Quality, IAQ). Puhtaan ja turvallisen ilman tarpeesta on tulossa keskeinen kysymys kaikkialla maailmassa. Julkaistut tutkimukset ja raportit lisäävät työpaikkojen, julkisten tilojen ja koulujen ilmanlaatua edistävien tuotteiden ja palveluiden kysyntää samoin kuin huonolaatuisen ilman aiheuttamia terveysriskejä ehkäisevien tuotteiden ja palveluiden kysyntää. Tulisiko viranomaisten miettiä sisäilman rajaarvojen määrittämistä tämän kehityksen valossa? Tästä on keskusteltu myös Ruotsissa, Camfil Farrin kotimarkkinoilla. Kasvava ongelma Yksinomaan Ruotsissa yli ihmisen on arvioitu kuolevan ennenaikaisesti hengitettyään haitallisia hiukkasia. Se on kolme kertaa enemmän kuin vuosittaiset liikennekuolemat tässä pohjoisessa maassa. Joka kolmas ruotsalainen lapsi ja joka kolmas aikuinen kärsii nykyään jostakin allergiasta. Allergikkojen määrä on kasvanut merkittävästi 1960-luvulta lähtien. Allergioista on tulossa ongelma myös muissa maissa. Suurin osa haitallisista hiukkasista on lähtöisin liikenteestä ja ensisijaisesti pakokaasuista sekä katupölystä, jota kehittyy jalkakäytävien lakaisun yhteydessä. Nämä epäpuhtaudet voidaan poistaa tuloilmasta käyttämällä tehokkaita suodattimia (katso Camfil Farrin tutkimus sivulla 8. Pienhiukkasten riskeistä kerrotaan AirMailin numerossa 1/2004.) Ruotsin sosiaalihallituksen hiljattain tekemän tutkimuksen mukaan muita hiukkaspäästöjä aiheuttavia toimia ovat jokapäiväiset toiminnot, kuten kodin siivous, puiden poltto, ruuanlaitto ja vahakynttilöiden poltto. Ulkoilman sallittujen hiukkasten raja-arvot ovat olleet käytössä useita vuosia useissa maissa (Ruotsissa vuodesta 2004), ja liikenteen ulkoilmalle aiheuttamien haitallisten vaikutusten minimoimisen menetelmiä on tutkittu. On kuitenkin huomattava, että sisäilman parantamiseksi ei ole tehty paljonkaan. Se on huomionarvoinen asia erityisesti siksi, että ihmiset viettävät sisätiloissa yli 90 prosenttia vuorokaudesta. Päiväkodin vaarallinen ilma Ruotsin sosiaalihallituksen Ruotsin ammattija ympäristölääketieteen instituutilta tilaama uusi raportti osoittaa, että päiväkotien ja koulujen ilma on paljon haitallisempaa kuin kotien ilma. Lapset ovat erityisen herkkiä ja kärsivät allergioista. Syy tähän ei ole ainoastaan se, että he viettävät aikaa haitallisilla alueilla, vaan myös se, että he liikkuvat enemmän ja hengittävät nopeammin ja että heillä on pienemmät hengitystiet. Miten maailmanlaajuinen ilmansuodatusteollisuus voi nopeuttaa terveellisemmän ja vähemmän vaarallisen sisäilman saavuttamista julkisissa rakennuksissa, työpaikoilla ja julkisissa tiloissa? Ensimmäinen askel voisi olla se, että asetetaan sisäilmalle raja-arvot ja vaaditaan säännöllisten tarkistusten suorittamista valituissa laitoksissa. Raja-arvojen avulla paine saada käyttöön terveellisempää ilmaa kohtaan suurenisi, koska kiinteistöjen omistajien olisi otettava vastuu kansanterveyteen huomattavasti vaikuttavan huonon sisäilman minimoimisessa. Oikeat suodattimet ovat osa ratkaisua Myös ilmastointitekniikalla on suuri osuus. Camfil Farr on tehnyt tutkimusta haitallisista hiukkasista ja suodatuksesta yli 40 vuoden ajan. Tutkimusten mukaan useimmat suodattimet on joko määritetty väärin, ne eivät ole riittävän tehokkaita tai niitä käytetään väärin. Kiinteistön oikein ylläpidetyn ilmankäsittelyjärjestelmässä oleva oikea suodatin sekä hyvät puhdistusrutiinit vähentävät haitallisia hiukkasia ja parantavat sisäilman laatua. Toinen askel on pureutuminen ruohonjuuritason ongelmaan eli huonosti suodatettua sisäilmaa saastuttaneiden haitallisten hiukkasten lähteiden vähentäminen tai eliminoiminen. Kun sisäilman raja-arvot asetetaan, tutkimusta lisätään ja julkisiin tiloihin saadaan paremmat suodatus-, puhdistus- ja ilmastointijärjestelmät. Tämä on ainoa tapa, jolla kansanterveyttä voidaan tehokkaasti parantaa saamalla astma, allergiat sekä sydän- ja verisuonitaudit vähenemään. PHOTO: GETTY IMAGES 6

7 Osa laajempaa EU:n strategiaa Palataanpa SFS-EN standardiin. Tämä uusi standardi muodostettiin Euroopan komission uuden ilmanlaatustrategian myötä. Sen tarkoituksena oli vähentää saastumisen aiheuttamia vuosittaisia ennenaikaisia kuolemia vuoteen 2020 mennessä. Strategia kattaa kaikki tärkeimmät ilmansaasteet mutta keskittyy erityisesti hiukkassaasteisiin ja maan pinnan tasolla esiintyvään otsonikaasuun, jotka on todettu suurimmiksi terveysriskeiksi. SFS-EN standardissa määritetään hyvän sisäilman laadun saavuttamiseksi vaadittavat suodatinluokat, joissa otetaan huomioon ulkoilman laatu (ODA). Tämä on puolestaan jaettu viiteen luokkaan. Standardissa määritetään selvästi halutun sisäilman tavoitetason saavuttamiseksi vaadittavat suodattimet. Jos esimerkiksi kaupungissa sijaitsevat rakennus vaatii hyvän sisäilman ja ODA-taso on 1 tai 2, niin ilmankäsittelyjärjestelmän suodatinluokan on oltava vähintään F9. Tämän lisäksi tarvitaan myös kaasusuodatin kaasumaisten epäpuhtauksien torjumiseen. Puhdasilmatekniikan ja ilmansuodatintuotannon markkinajohtajana Camfil Farr seuraa sisäilman laatua koskevaa keskustelua tarkasti ja tarjoaa täydellisen tuotevalikoiman hiukkas- ja kaasumaisten epäpuhtauksien tehokkaaseen käsittelyyn ja rakennusten sisäilman laadun saamiseen halutulle tasolle. Hyvien esi- ja jälkisuodattimien lisäksi tuoteperheisiin kuuluvat lisäksi pitkälle kehitellyt molekyylimuotoisten ilmansaasteiden suodattimet sekä erityiset kaupunkiympäristöön soveltuvat aktiivihiilipohjaiset suodattimet CityCarb ja CityFlo. Nämä kaikki on suunniteltu tuottamaan rakennuksiin paras mahdollinen sisäilman laatu ja puhtain oleskeluympäristö. Jos haluat lisätietoja, pyydä Camfil Farrin esite Hyvä sisäilman laatu tai lataa se PDF-muodossa osoitteesta Kommentteja tästä artikkelista voi lähettää osoitteeseen Hyvän sisäilman laadun saavuttaminen edullisesti Sisäilman laatu on tullut osaksi markkinointimaailmaa. Ruotsissa terveellisen ja mukavan elinympäristön tarjoamista sekä hyvää sisäilman laatua kouluissa, työpaikoilla ja kunnan rakennuksissa käytetään joissain kunnissa myyntivalttina houkuteltaessa uusia asukkaita. Budjettitietoiset energiankulutusta vähentämään pyrkivät kunnanhallitukset ovat myös tarkkoja valitessaan oikean suodatintoimittajan ja -tuotteet. Eskilstunan kaupunki, jossa asuu noin asukasta, sijaitsee noin 120 km Tukholmasta länteen. Eskilstuna on ollut säännöllinen asiakas 14 vuoden ajan ja ostanut useita Camfil Farr -ilmansuodattimia kaikkiin koulurakennusten, vanhainkotien, terveyskeskusten ja kunnanhallituksen rakennusten ilmankäsittelyjärjestelmiin. Syy on yksinkertainen: Tehokas suodatus tarkoittaa hyvää sisäilman laatua. Camfil Farr -suodattimien energiakustannukset ovat alhaiset PHOTO: GETTY IMAGES pienen painehäviön ja pitkän käyttöiän ansiosta, kertoo Lennart Johnsson, joka on kunnallisen kiinteistöhallintayrityksen Kommunfastigheter AB:n johtaja. Aloimme hankkia Camfil Farrin tuotteita, koska Hi-Flo F7 on palkittu energiahyötysuhteeltaan parhaana suodattimena Nutekin (elinkeinoelämän kehittämisvirasto) sponsoroimassa kilpailussa, kertoo Lennart Johnsson. En usko synteettisiin tai sähköstaattisesti ladattuihin suodattimiin, koska ne menettävät tehonsa lyhyen ajan kuluessa. Suodattimia on vaihdettava usein, ja kustannukset ovat korkeat. Käytämme vain Camfil Farrin lasikuitusuodattimia. Hyvä puoli on myös se, että voimme tilata suodattimet saapumaan juuri oikeaan aikaan ja saamme säännöllisesti tietoja Camfil Farrin ilmansuodatuksen uusista kehityssuunnista. Eskilstunassa on 49 esikoulua, 30 ala-astetta ja kolme lukiota. Suodattimia käytetään ilmastointijärjestelmissä, jotka toimittavat ilmaa noin m 2 :n suuruisiin tiloihin. Kaikissa on käytössä Hi-Flo-suodattimet, joiden luokka on F6 F7. Puhdasta ilmaa kaikkiin Tukholman kouluihin Camfil Farrin ruotsalainen tytäryhtiö Camfil Svenska AB on saanut arvostetun tilauksen YIT:ltä. Tilaus koskee ilmansuodattimien toimittamista Tukholman kaupungin kaikkiin esikouluihin (377) ja kouluihin (181). Suodattimien kokonaishallinta (Total Filter Management, TFM) -sopimus kattaa yhteistyössä YIT:n kanssa suodatinten toimituksen, asennuksen ja hävittämisen sekä kaikkien koulujen ilmankäsittelylaitteiden dokumentaation. 7

8 Hienonhieno todiste paremmasta sisäilman laadusta Camfil Farrin tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan johtaja Lennart Karlsson on tutkinut, mitä etua on pienhiukkasten tehokkaalla suodatuksella ennen niiden pääsyä kaupunkiympäristöissä käytössä olevien ilmankäsittelyjärjestelmien tuloilmaan. Pienhiukkasille altistumista ja pienhiukkasten mahdollisia terveyshaittoja voidaan vähentää merkittävästi oikealla tuloilmasuodattimella. Tähän tulisi kiinnittää enemmän huomiota, kun sisäilman laadun standardeja määritetään. Healthy Buildings konferenssissa* esitetyn tutkimuksen yhteenveto perustuu Tukholman keskustassa todellisissa käyttöolosuhteissa tehtyihin tutkimuksiin verrattuna laboratoriossa tehtyihin testeihin. Paremman sisäympäristön tarjoamiseksi ja rakennuksessa oleskelevien henkilöiden suojaamiseksi kaupunkiympäristössä suodatuksen valinnassa tulisi keskittyä pienten ja erittäin pienten nanohiukkasten keräämiseen. Tutkimukset ovat osoittaneet, että erittäin pienet hiukkaset voivat vaikuttaa ihmisten terveyteen negatiivisesti (katso myös AirMail numero 2, 2005). Näitä epäpuhtauksia löydetään yleensä saastuneesta ulkoilmasta. Ne ovat peräisin muun muassa ajoneuvojen pakokaasuista ja palamisreaktioista. Tehokas suodatus minimoi näiden hiukkasten pääsyn tuloilmaan. Camfil Farr on tehnyt kokeita arvioidakseen useita eri suodatusmekanismeja käyttäviä suodattimia. Kokeissa tutkittiin erityisesti hyvin pieniä hiukkasia, joiden koko oli 0,02 1,0 µm. Laboratoriokokeet tehtiin todellisissa käyttöolosuhteissa ilmankäsittelylaitteissa kerrostalokorttelissa Tukholman keskustassa. Tulokset osoittivat, että paremmat suodatusratkaisut vähentävät merkittävästi pienten ja erittäin pienten hiukkasten määrää ja parantavat sisäilman laatua. Useimmat hiukkaset pienempiä kuin 0,1 µm Camfil Farrin mittaukset osoittivat, että useimmat tuloilman hiukkaset kaupunkiympäristössä ovat pienempiä kuin 0,1 µm. Samanlainen kokojakauma saatiin laboratoriossa, jossa Camfil Farr testasi erilaisten suodatinluokkien hiukkaserotusasteita. Tukholmassa tehdyn vuoden pituisen testin tulokset kertoivat hiukkaserotusasteen, erittäin pienten hiukkasten ja polysyklisten aromaattisten PHOTO: STOCKHOLMSFOTO hiilivetyjen (PAH) pitoisuudet ennen ja jälkeen suodattimien. Polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen erotusaste suodattimilla voidaan siis arvioida kaupunkiympäristössä ja samoin erittäin pienille hiukkasille. Tulosten perusteella voidaan olettaa, että tuloilman pitoisuudet kaupunkiympäristössä muodostuvat enimmäkseen erittäin pienistä ja pienistä hiukkasista. Erittäin hienojen hiukkasten ja polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen erotusastekokeet osoittivat, että tämän hiukkasvälin suodatus on avainasemassa paremman sisäilman laadun ja terveyden edistämisessä pienten ja erittäin pienten hiukkasten keräämisen ja erittäin tehokkaan suodatuksen ansiosta ennen kuin epäpuhtaudet pääsevät ilmankäsittelyjärjestelmään. Erilaiset suodattimet, erilainen tehokkuus Nykyään useimmat tuloilmaa rakennuksiin tuottavat järjestemät on varustettu F7-tason tai alemman tason suodattimilla. Laboratoriokokeet osoittivat, että F-luokan suodattimilla on selvä minimierotusaste hiukkasille, joiden koko on 0,1 µm tai lähellä sitä, kun taas erotusaste paranee siirryttäessä kohti nanometrin kokoisia hiukkasia. Camfil Farrin laboratoriomittaukset osoittivat kuitenkin, että saman suodatinluokan eri suodattimien kyky kerätä hiukkasia tietyn toiminta-ajan jälkeen vaihteli huomattavasti suodatusmekanismin mukaan. Esimerkiksi S1-suodattimien erotusaste on enemmän tai vähemmän vakio välillä nm, kun taas G1-, G2- ja S2- suodattimien erotusaste paranee, kun hiukkasten koko pienenee. Koetuloksista nähdään, että altistumista erittäin pienille hiukkasille ja niiden mahdollisille terveysriskeille voidaan alentaa merkittävästi valitsemalla oikeat tuloilmasuodattimet kaupunkien ilmankäsittelyjärjestelmiin. Monimutkainen asia Terveys ja sisäilman laatu ovat erittäin monimutkaisia asioita. Camfil Farrin tutkimus kuitenkin osoitti, että suodattimen suorituskyvyllä ja hyvällä sisäilman laadulla on selvä yhteys. Se on eräs monista tekijöistä, jotka on otettava huomioon parannettaessa rakennusten, toimistojen ja muiden ihmisten käyttämien alueiden sisäilman laatua. Yleensä ilmastointijärjestelmiä on pidetty ensisijaisina johdettaessa rakennuksiin ilmaa ja ohjattaessa lämpötilaa ja kosteutta. Ilmansuodattimet on perinteisesti hankittu 8

9 Tehokkus [%] Suodatusteho, SMPS-CPC ja LAS X Partikkelin koko [µm] järjestelmän osien ja ilmanvaihtokanavien suojausta varten. Nykyisin sisäilman laadun pääpaino on muualla. Viime aikoina useat tutkimukset ovat osoittaneet ilmassa kulkeutuvilla hiukkasillaolevan suuri merkitys terveyteen. Terveyden kannalta erityisen ongelmallisia ovat erittäin pienet hiukkaset, joita muodostuu polttoprosessissa. Niinpä mikrometrin kymmenesosan kokoiset hiukkaset ja erittäin pienet hiukkaset ovat erittäin tärkeä yksityiskohta, kun valitaan ilmansuodattimia eivät vain suuret hiukkaset. Tämä oli tärkein syy suodattimista laboratoriossa ja käyttöpaikalla tehtyyn tutkimukseen. F7-suodattimien vuoden kestänyt mittaustutkimus tehtiin Tukholman keskiosissa. pienten hiukkasten ( nm) läpäisy voi olla jopa 2,6-kertainen saman suodatinluokan sisällä. Tasoa voidaan vähentää, kun valitaan parempi suodatinluokka. Kun laboratoriotutkimuksen läpäisytietoja arvioidaan, tasoa voidaan pienentää 28 prosentilla, kun luokka muutetaan luokasta F7 luokkaan F9. Vertailtaessa asennuspaikkatietojen F7-tason erotusastetta polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen erotusasteeseen on helppo uskoa, että altistumista voidaan vähentää samanlaisilla tekijöillä kuin laboratoriotutkimuksessa. Jotta tuloilman polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä vastaan voidaan suojautua, suodattimien tehokkuus pienten nanohiukkasten poistossa on erittäin tärkeää. Yleinen parannus on jo mahdollinen, kun nykyiset suodatinasennukset päivitetään suodattimilla, joilla on sekä hyvä pienten hiukkasten erotusaste että erittäin pienten hiukkasten erotusaste. Näin ajatellen yleisten ilmastointisuodattimien suorituskyvyn kuvauksen tulisi olla parempi. Nykyisissä Euroopan standardeissa suodattimet luokitellaan 0,4 µm:n hiukkaskoon mukaan. Lennart Karlsson, Camfil Farr. Puhtaamman maailman puolesta Esimerkkejä referenssiasennuksista Joustovaahtomuoviteollisuus on valveutunut ala Camfil Farr toimittaa Yhdysvalloissa Tempurin uuteen patja- ja tyynytehtaaseen Albuquerque iin Uuteen Meksikoon uuden molekyylisuodattimen päästöjen vähentämiseksi. Joustopolyuretaanivaahtomuovin valmistuksessa käytetään tolueeni-di-isosyanaattia (TDI). Päästöjä on rajoitettava, jotta niiden määrä pysyy 1 miljoonasosan tasolla. Ratkaisu on Camfil Farrin Annular Bed -suodatin, jossa on noin kg hiiltä ja jonka erotusaste on vähintään 99,9 prosenttia koko suodatusmassan suunnitellun käyttöiän ajan (viisi vuotta). Aiemmin on toimitettu kolme järjestelmää Tempurin toimipaikkoihin Virginiaan ja yksi järjestelmä Tanskaan. Suodattimen valinta on avaintekijä Suodattimen valinta on tärkeää, kun tuloilman tehokas puhdistus halutaan varmistaa. Camfil Farrin laboratoriokokeet osoittivat, että erittäin *Hänen tutkimukseensa Possibilities to Achieve Better IAQ by Improving the Filtration and Quality of Supply Air with Respect to Nano or Ultra-fine Particles osallistui myös Camfil Farrin tutkija Ulf Johansson. Tutkimus julkaistiin hiljattain kahdeksannessa Healthy Buildings -konferenssissa Lissabonissa, Portugalissa (katso teksti alla). Lissabonissa (4. 8.6) pidetty HB konferenssi oli 8. Healthy Buildings -konferenssi. Nämä konferenssit alkoivat Tukholmassa vuonna Konferenssien aiheet käsittelevät sisäilman laatua ja sen vaikutusta terveyteen. Päähuomio on rakennuksissa, sillä ihmiset viettävät 90 prosenttia ajastaan sisällä. HB 2006 oli suunnattu ensisijaisesti näiden terveysaiheiden uusien tieteellisten ja teknisten termien kehitykselle. Enimmäkseen käsiteltiin ongelmien syitä ja ongelmien ehkäisyä. Ehkäisyyn tarvitaan riittävää teknistä osaamista. Konferenssissa keskusteltiin myös lainsäädännöstä, menetelmistä ja prosesseista, joiden avulla voidaan saavuttaa parempi kansanterveys, sekä elämänlaadun parantamista tekemällä parannuksia rakennusten suunnitteluun, rakennukseen ja ylläpitoon. HB-konferenssit ovat seuraavien yhdistysten ja organisaatioiden virallisia konferensseja: International Society of Indoor Air Quality and Climate (ISIAQ), Euroopan unioni, International Council for Building Research Studies and Documentation (CIB), International Academy of Indoor Air Sciences (IAIAS) ja Maailman terveysjärjestö (WHO). Suodattimien aatelia Lounais-Ruotsissa 54-kerroksinen 190 metriä korkea Turning Torso -rakennus on uusi Malmön kaupungin maamerkki ja ylpeys. Vaikuttava uusi pilvenpiirtäjä sisältää huoneistoja ja toimistoja, joiden ilmastointilaitteissa käytetään Camfil Farrin suodattimia. Tällöin saadaan aikaan paras mahdollinen suodatus ja käyttökustannukset pysyvät pieninä. Yläkerroksissa on kokouspaikka konferensseja varten sekä paikka myynninedistämistoimille, lehdistötilaisuuksille ja erityistapahtumille. Kaikissa tiloissa on Camfil Farrin takaama paras mahdollinen sisäilman laatu. 9

10 Suodatuksen edut elintarviketeollisuudessa Lentokentän ilman hallinta Euroopan unioni on suositellut vaaralliselle typpidioksidikaasulle (NO 2 ) raja-arvoja lentokentillä. Näiden raja-arvojen toteutumatta jääminen saa yhä enemmän huomiota julkisuudessa. EU suosittelee typpidioksidirajaksi alle 40 mikrogrammaa kuutiometriä kohti. Typpidioksidin uskotaan olevan haitallisinta astmasta, keuhkoputken tulehduksesta ja keuhkolaajentumasta kärsiville ihmisille. Isossa-Britanniassa Chartered Society of the Physiotherapy -yhdistyksen tekemä tuore tutkimus osoitti, että lentokentillä on maan suurimmat NO 2 -tasot. Lentoliikenne ei kuitenkaan ole pahin ongelma. Toisessa viimeaikaisessa lentoliikenteen tuottamia päästöjä tutkineessa tutkimuksessa sanotaan lentoliikenteen tuottavan vähemmän kuin neljä prosenttia nykyisistä hiilidioksidipäästöistä (CO 2 ). Tässä European Low Fares Airline Association -yhdistyksen rahoittamassa tutkimuksessa mainitaan, että luku on paljon pienempi kuin tieliikenteen taso. Tieliikenteen päästöt ovat 20 prosenttia päästöistä. Olipa kaasumaisen saasteen tyyppi, lähde (tieliikenne tai lentoliikenne) ja sijainti (lentokenttä tai kaupunkiympäristö) mikä tahansa, Camfil Farrilla on sopivat tuotteet, joilla sisäilman laatua voidaan parantaa. TFM ja lentokenttien suodatusohjelmat Camfil Farrin suodattimien kokonaishallinta (Total Filter Management, TFM) on täydellinen ilmansuodatustuotteiden hallintajärjestelmä asiakkaan toimipaikalle. Sen avulla sisäilman laatua voidaan parantaa alhaisemmilla toimintokustannuksilla. Järjestelmän avulla parannetaan useiden Euroopan lentokenttien sisäilman laatua. Tässä on muutamia esimerkkejä: Frankfurtin lentokentällä Camfil Farr valvoo pinta-alaltaan 15 km 2 olevaa aluetta, jolla on yli ilmansuodatusyksikköä. Se myös valvoo ja ylläpitää ilmankäsittelylaitteita ja ilmankostuttimia. Isossa-Britanniassa lentokenttäviranomaiset ovat tehneet Camfil Farrin kanssa sopimuksen suodattimien kokonaishallintapalveluiden toimittamisesta (TFM) kaikille Lontoon (Heathrow, Gatwick ja Stanstead), Manchesterin ja Liverpoolin sekä Skotlannin (Glasgow, Edinburgh ja Aberdeen) lentokentille. Tanskassa Camfil Farr toimittaa kaikki Kööpenhaminan lentokentän ilmankäsittelyjärjestelmien esisuodattimet (HI-FLO G F7) ja hiilisylinterit (Camcarb G 2600). Myöhemmin yritys toimittaa Camfil Farrin suodattimien kokonaishallintaratkaisun ja lisäksi hydraulisuodattimet. Camfil Farrin LCC-elinkaarikustannusohjelmistoa käytetään aktiivisesti energiasäästöjen saamisessa ja kaikkien aiemmin tehtyjen asennusten optimoinnissa, jolloin tämän erään Pohjois-Euroopan vilkkaimman lentokentän sisäilman laatu on hyvä. PHOTO: GETTY IMAGES PHOTO: LARS CLASON Camfil Farr toimittaa suodattimia tai suodatusratkaisuja lähes kaikille tärkeimmille ruuanvalmistajille Euroopassa ja muualla maailmassa. Näin valmistajat voivat täyttää yhä kiristyvät hygieniasäännökset ja hallita mikrobiologista saastumista. Uusi esimerkki on Sara Lee Foods Europe, joka on osa Sara Lee Corporation -yritystä. Se on maailmanlaajuinen korkealaatuisten merkkituotteiden valmistaja ja markkinoija. Sara Leellä on toimintoja 58 maassa. Työntekijöitä on Sara Lee toimittaa 200 maahan vähittäismyyntiin ja elintarvikepalvelumarkkinoille pakattuja liha- ja juustotuotteita, leipomotuotteita, kahvia ja teetä. Sara Lee tunnetaan herkullisista tuotteistaan. Yritys on Yhdysvaltojen tuoreiden leivonnaisten markkinoiden johtava tekijä. Sillä on tärkeä asema Yhdysvaltojen ja Ranskan pakastetaikinamarkkinoilla ja Espanjassa tuoreen leivän markkinoilla. Sopimus 22 tehtaasta Vuoden 2006 alussa Sara Lee Foods Europe valitsi Camfil Farrin ilmansuodatusratkaisut (tuotteet ja palvelut) Euroopan tehtaisiinsa. Tarkoituksena on parantaa ilmankäsittelylaitteiden suodatusta, nostaa HACCP (Hazard Critical Control Points) -takuita, jolloin mahdollisesti vaaralliset ruuan terveellisyyttä uhkaavat tekijät eliminoidaan, ja vahvistaa työntekijöiden tietämystä ilmansuodatustekniikasta hygieenisemmän ruuanvalmistuksen osana. Euroopan sopimus kattaa 22 tehdasta Ranskassa, Belgiassa, Hollannissa, Portugalissa ja Italiassa. Muita ruuanvalmistusteollisuuden asiakasesimerkkejä ovat Ranskan BEL Group, Nestlé North America ja Glanbia Irlannissa. 10

11 Puhtaamman maailman puolesta Esimerkkejä referenssiasennuksista Lähikuva siitepölyhiukkasista Camfil Farr -suodattimessa. Atsii! Kesäväsymys voi johtua allergiasta Kärsitkö heinänuhasta (kausittaisesta allergisesta nuhasta)? Se on todennäköisesti siitepölyistä ja itiöistä johtuva allerginen reaktio. Aivastelet. Silmät ja nenä vuotavat ja kutiavat, päätä särkee, tai olet väsynyt. Useissa maissa heinän siitepöly on yleisin heinänuhan aiheuttaja yhdessä puiden ja rikkaruohojen siitepölyn kanssa. Heinänuhasta kärsivät voivat olla allergisia yhdelle tai usealle siitepölytyypille sen mukaan, missä ilmastossa tai millä kasvillisuusvyöhykkeellä asutaan. Skandinaviassa koivun siitepöly leviää laajalle. Espanjassa oliivipuut voivat aiheuttaa aivastelua siinä missä ruokakin. Ison-Britannian allergikkoja kiusaa useimmiten ruohon ja koivun siitepöly. Yhdysvalloissa lähteet ovat samanlaisia, mutta ne myös vaihtelevat paikallisesti. Muun muassa paikallinen kasvillisuus ja ilmasto vaikuttavat allergian aiheuttajiin. Jotkut voivat kärsiä monivuotisesta allergisesta nuhasta tai koko vuoden ajan esiintyvistä allergisista oireista. Niitä aiheuttavat usein lemmikkieläimistä lähtevät hiukkaset, pöly ja muut allergeenit. Astmasta kärsivät henkilöt voivat reagoida niihin siinä missä tupakansavuun ja saasteisiinkin.. Vaikka syytä siihen, miksi jotkut ovat erittäin herkkiä allergeeneille, ei tunneta, ongelma on erittäin hyvin tiedostettu. Ongelma myös kasvaa koko ajan, erityisesti lasten keskuudessa. Allergioille (ja jopa astmalle), siitepölyennusteille, homeille ja muiden allergeeneille omistettujen Web-sivujen määrä todistaa tämän. HEPA tai F7 auttaa Useat ihmiset teettävät ihon herkkyystestin, jolla määritetään mahdollinen allergisuus kasveille, puille, ruohoille tai kukille. Vaikka allergioille ei olekaan parantavaa hoitoa, oireita voidaan vähentää välttämällä allergeeneja, käyttämällä lääkitystä tai ottamalla siedätyshoitoa. Pysyminen sisätiloissa aamuisin on yksinkertainen suojautumiskeino. Hyvä keino on myös HEPA (High Efficiency Particulate Air) -suodattimen tai tehokkaiden huoneilman puhdistimien käyttö. Ne poistavat sisäilmasta allergeeneja siitepölymäärän ollessa suuri. Esimerkiksi Camfil Farrin F7-suodattimia voidaan asentaa ilmankäsittelyjärjestelmiin, jolloin saavutetaan tehokas suodatus. Tämä estää allergeenien pääsemisen tuloilmaan pahimpana allergia-aikana. Huoletonta kesää! Lennart Nilsson Photography AB / Camfil AB Huiyuan käyttää Camfil Farria pullotuksessa Beijing Huiyuan Beverage & Food Group on Kiinan suurin 100-prosenttisten hedelmä- ja vihannesmehujen, nektarien ja muiden mehu- ja teepohjaisten juomien tuottaja. Huiyuanin yli 400:aa erilaista tuotetta valmistetaan yli 20 nykyaikaisessa tehtaassa ympäri Kiinaa. Huiyuanilla on yli 100 edistyksellistä Class 100 -puhdastilastandardin täyttävää aseptista täyttölinjaa. Huiyuan on saanut Kiinan viranomaisilta turvallisuusjuoma -tunnustuksen. Huiyuan panostaa hygieniaan ja on valinnut ilmansuodatintoimittajakseen Camfil Farrin. Huiyuanin tehtailla käytetään nykyään 30/30- esisuodattimiamme, Sofilair HEPA -suodattimiamme ja Megalam U16 ULPA -suodattimiamme. Näin varmistetaan, että tuorejuomien valmistus täyttölinjalla tapahtuu puhtaasti ja turvallisesti. Ilmastoinnin huippua Lyonin leikkaussaleissa Muinainen Ranskan Lyonissa sijaitseva gallialaisroomalainen asutus on tunnettu kulinaristisista taidoistaan ja luovuudestaan. Se on myös moderni talouteen ja tieteeseen keskittynyt tutkimuspaikka, jonne Camfil Farr France toimittaa steriilejä ilmaolosuhteita Saint-Etiennen sairaalaprojektin 17 leikkaussalissa ylläpitävää viimeisintä suodatustekniikkaa. Leikkaussaleja käytetään muun muassa sydän- ja lonkkaleikkauksissa. Ilma suodatetaan uuden innovatiivisen CamHOSP-ilmavirtakaton kautta. Terveydenhuoltopalveluiden tarjoajat tutkivat tarkasti leikkaussalien ilmansuodatusmahdollisuuksia, kun sairaalainfektioiden määrä kasvaa. CamHOSP täyttää Euroopan tiukimmatkin standardit. Sitä on asennettu sairaaloihin myös Belgiassa, Tanskassa, Suomessa ja Espanjassa. 11

12 Camfil Farr nyt myös Japanissa Näyttelyt ja messut 2006 Iloksemme voimme ilmoittaa Camfil Farr Groupin uusimman jäsenen, Camfil Farr Japanin, syntymisestä. Uuden Japanin toimiston johtaja on Masatoshi Omodaka. OSOITE: Camfil Farr Japan KK Embassy of Sweden Compound Roppongi Minato-Ku, Tokyo , Japani Lisätietoja Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä Camfil Oy:öön taikka soita, kirjoita tai faksaa Camfil Farrin konttoriin. PUHELINNUMEROT: Toimisto: Suora: Faksi: Pääkonttori PHOTO: JOHNÉR BILDBYRÅ annual report 2005 Camfil Farr Annual Report 2005 Annual Report and Consolidated Financial Statements Camfil Farr Clean Air Solutions Vuosikertomus on nyt saatavana Camfil Farrin vuosikertomus 2005 on nyt ladattavissa Web-sivustostamme osoitteessa Voit myös tilata paperikopion Camfil Farrin pääkonttorista Ruotsista. Raportti sisältää täydellisen kuvauksen maailmanlaajuisesta Camfil Farr Groupista, liiketoiminta-alueistamme sekä toimistoistamme. Raportista voit myös lukea huomattavista referenssiasennuksista, kansainvälisestä organisaatiostamme ja historiastamme. Uutta tänä vuonna on se, että Camfil Farrin laskentaraportit valmistellaan nyt IFRS-standardien (International Financial Reporting Standards) mukaisesti. Camfil AB, Industrigatan 3, SE Trosa, Ruotsi. Puhelin Faksi Suomessa Camfil Oy, Ruukinmestarintie 11, ESPOO. Puhelin (09) Faksi (09) Sähköposti: TOUKOKUU , ACHEMA, Frankfurt am Main, Saksa , Hopital Expo, Pariisi, Ranska , Airexpo, Zellik, Belgia , Power Gen Europe 2006, Köln, Saksa KESÄKUU 1. 1., Power Gen Europe 2006, Köln, Saksa, Gas Turbine SYYSKUU 5. 7., Power-Gen Asia China Power 2006, Hongkong, Kiina, Power Gen LOKAKUU 4. 7., FinnBuild (HVAC), Helsinki, Suomi MARRASKUU , PowerGEN 2006, Orlando, Florida, Yhdysvallat, Gas Turbine CAMFIL FARR AIRMAI L on Camfil Farr -asiakkaille tarkoitettu maailmanlaajuinen julkaisu, joka on saatavana yhdeksällä kielellä. Julkaisija: Camfil AB, Industrigatan 3 SE Trosa, Ruotsi Puhelin Faksi: Sähköposti: Kustantaja: Alain Berard, VP, Director Sales and Marketing Camfil Farr Group Toimittaja: Margareta Swahn Forsling Puhelin Faksi: Sähköposti: Levikki: kappaletta. Painettu Ruotsissa YMER REKLAMBYRÅ PHOTO FRONT PAGE: GETTY IMAGES

Hi-Flo II XLT 7 HI-FLO II XLT 7 MAAILMAN PARAS A+ LUOKITELTU ILMANSUODATIN. Clean air solutions

Hi-Flo II XLT 7 HI-FLO II XLT 7 MAAILMAN PARAS A+ LUOKITELTU ILMANSUODATIN. Clean air solutions Hi-Flo II XLT 7 HI-FLO II XLT 7 MAAILMAN PARAS A+ LUOKITELTU ILMANSUODATIN Clean air solutions ESITTELEMME MARKKINOIDEN PARHAAN ILMANSUODATTIMEN A+ energialuokiteltu ilmansuodatin joka säästää energiaa

Lisätiedot

h y v ä s i s ä i l m a n l a a t u I AQ Camfil Farr puhdasilmaratkaisut

h y v ä s i s ä i l m a n l a a t u I AQ Camfil Farr puhdasilmaratkaisut h y v ä s i s ä i l m a n l a a t u I AQ Camfil Farr Segmenttiesite S F S- E N 1 3 7 7 9: 2 0 0 7 U u s i s i s ä i l m a s t a n d a rd i Camfil Farr puhdasilmaratkaisut S F S-E N 1 3 7 7 9:2 0 0 7 ympäristö,

Lisätiedot

Camfil Farr esittelee uuden tavan vertailla ilmansuodattimia.

Camfil Farr esittelee uuden tavan vertailla ilmansuodattimia. Camfil Farr esittelee uuden tavan vertailla ilmansuodattimia. Teimme suodattimien valinnan helpoksi kuin ABC. Vastakehitetty Energy & Air Quality Rating -luokitusjärjestelmä auttaa vähentämään energiankulutusta.

Lisätiedot

Suodatuksen ja sisäilmapuhdistimien mahdollisuudet vähentää pienhiukkasaltistusta sisätiloissa

Suodatuksen ja sisäilmapuhdistimien mahdollisuudet vähentää pienhiukkasaltistusta sisätiloissa Suodatuksen ja sisäilmapuhdistimien mahdollisuudet vähentää pienhiukkasaltistusta sisätiloissa 40. Ilmansuojelupäivät 18.-19.8.2015 Aimo Taipale, VTT Puhdasilmaratkaisut Pienhiukkaset ja niiden aiheuttamat

Lisätiedot

Miksi liikenteen päästöjä pitää. Kari KK Venho 220909

Miksi liikenteen päästöjä pitää. Kari KK Venho 220909 Miksi liikenteen päästöjä pitää hillitä Kari KK Venho 220909 Miksi liikenteen päästöjä pitää hillitä Kari KK Venho 220909 Mikä on ilmansaasteiden merkitys? Ilmansaasteiden tiedetään lisäävän astman ja

Lisätiedot

TULE ENERGIA- SANKARIKSI.

TULE ENERGIA- SANKARIKSI. OPGP--0592/0287/0296-ES-25-B00 UUSI LUOKITTELU ILMANSUODATTIMILLE TULE ENERGIA- SANKARIKSI. OPGP--0592/0287/0296-ES-25-B00 0.9 m 3 /s Clean air solutions m 3 /s 0.9 SÄÄSTÄ ENERGIAA, RAHAA JA PLANEETTAA

Lisätiedot

PYSTYYKÖ VANHA KALUSTO PUHTAAMPAAN? Petri Saari 14 October 2014

PYSTYYKÖ VANHA KALUSTO PUHTAAMPAAN? Petri Saari 14 October 2014 PYSTYYKÖ VANHA KALUSTO PUHTAAMPAAN? Petri Saari 14 October 2014 Petri Saari 1 PYSTYYKÖ VANHA KALUSTO PUHTAAMPAAN? ESITYKSEN SISÄLTÖ Suomalainen Proventia Emission Control Miksi? Miten? Mihin? Rekisteriotemerkinnät

Lisätiedot

12 Ilmansuodatus [1] Asetusteksti. Opastava teksti. Ilman hiukkasmaiset ja kaasumaiset epäpuhtaudet

12 Ilmansuodatus [1] Asetusteksti. Opastava teksti. Ilman hiukkasmaiset ja kaasumaiset epäpuhtaudet Published on Talotekniikkainfo (http://www.talotekniikkainfo.fi) Etusivu > 12 Ilmansuodatus 12 Ilmansuodatus [1] Asetusteksti Erityissuunnittelijan on suunniteltava ilmansuodatuksen taso ulkoilman laadun

Lisätiedot

PM1-PIENHIUKKASET VAARA TERVEYDELLE. Puhdasilmaratkaisut

PM1-PIENHIUKKASET VAARA TERVEYDELLE. Puhdasilmaratkaisut -PIENHIUKKASET VAARA TERVEYDELLE Puhdasilmaratkaisut ASIAA -HIUKKASISTA TERVEYDEN JA HYVÄN SISÄILMAN PUOLESTA Ilmansaasteet ovat haitaksi ihmisen terveydelle, se on selvää. Harva kuitenkaan tietää, että

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-06006-09 01.09.2009. Omakotitalojen suodattimien mittaus

TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-06006-09 01.09.2009. Omakotitalojen suodattimien mittaus TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-66-9 1.9.29 Omakotitalojen suodattimien mittaus Tilaaja: Eagle Filters Oy TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S-66-9 1 (1) Tilaaja Eagle Filters Oy Kalervonkatu 1 486 KOTKA Tilaus Juha

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PM1 TRACKER. Tekee näkymättömästä näkyvän: mittaa ja paranna sisäilmanlaatuasi. Puhdasilmaratkaisut

KÄYTTÖOHJE PM1 TRACKER. Tekee näkymättömästä näkyvän: mittaa ja paranna sisäilmanlaatuasi. Puhdasilmaratkaisut KÄYTTÖOHJE PM1 TRACKER Tekee näkymättömästä näkyvän: mittaa ja paranna sisäilmanlaatuasi Puhdasilmaratkaisut Käyttöohje PM1 Tracker SISÄLTÖ 1. Johdanto...3 2. Laitteen käynnistys/pysäytys...4 3. PM 1ndex

Lisätiedot

Sisäilman pienhiukkasten suodatusratkaisut. Suomen Työhygienian Seuran XXXVIII koulutuspäivät 4.- 5.2.2014 Seppo Enbom Erikoistutkija VTT

Sisäilman pienhiukkasten suodatusratkaisut. Suomen Työhygienian Seuran XXXVIII koulutuspäivät 4.- 5.2.2014 Seppo Enbom Erikoistutkija VTT Sisäilman pienhiukkasten suodatusratkaisut Suomen Työhygienian Seuran XXXVIII koulutuspäivät 4.- 5.2.2014 Seppo Enbom Erikoistutkija VTT Taustaa ihmiset oleskelevat pääosin sisätiloissa, jolloin myös sisäilman

Lisätiedot

EXIMUS Mx 180, EXIMUS Jr 140

EXIMUS Mx 180, EXIMUS Jr 140 EXIMUS Mx 180, EXIMUS Jr 140 LÄMMÖNTALTEENOTTOKONEET EXIMUS Mx 180 EXIMUS Jr 140 Elektroninen säädin (E) Parmair - puhtaan ilman puolesta 25 vuoden kokemuksella AirWise Oy on merkittävä ilmanvaihtolaitteiden

Lisätiedot

Keinoja ilmansaasteille altistumisen vähentämiseksi

Keinoja ilmansaasteille altistumisen vähentämiseksi Keinoja ilmansaasteille altistumisen vähentämiseksi Kaupunkisuunnittelulla parempaa ilmanlaatua ja ilmastoa 13.11.2013 Mitä altistuminen on? Altistumisella tarkoitetaan ihmisen ja epäpuhtauden kohtaamista

Lisätiedot

Huomioita puhdistimien hankinnassa. Varkaus seminaari

Huomioita puhdistimien hankinnassa. Varkaus seminaari Huomioita puhdistimien hankinnassa Varkaus seminaari 28.10.2016 Mitä on sisäilmasto SISÄILMASTO Ihmisen terveyteen ja viihtyvyyteen vaikuttavia rakennuksen ympäristötekijöitä Laatuun vaikuttavat: Ilmankosteus

Lisätiedot

Tutkimusraportti Hiekkaharjun paloaseman sisäilman hiukkaspitoisuuksista

Tutkimusraportti Hiekkaharjun paloaseman sisäilman hiukkaspitoisuuksista Tutkimusraportti Hiekkaharjun paloaseman sisäilman hiukkaspitoisuuksista sivu 1/6 Päiväys: 18.05.2006 Asiakas: Laatija: Vantaan kaupungin tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA Yhteyshenkilö: Pekka Wallenius

Lisätiedot

Maapallon kehitystrendejä (1972=100)

Maapallon kehitystrendejä (1972=100) Maapallon kehitystrendejä (1972=1) Reaalinen BKT Materiaalien kulutus Väestön määrä Hiilidioksidipäästöt Väestön kehitys maapallolla, EU-15-maissa ja EU:n uusissa jäsenmaissa (195=1) Maailman väestön määrä

Lisätiedot

Pienhiukkasten ulko-sisä-siirtymän mittaaminen. Anni-Mari Pulkkinen, Ympäristöterveyden yksikkö

Pienhiukkasten ulko-sisä-siirtymän mittaaminen. Anni-Mari Pulkkinen, Ympäristöterveyden yksikkö Pienhiukkasten ulko-sisä-siirtymän mittaaminen Anni-Mari Pulkkinen, Ympäristöterveyden yksikkö 11.9.2017 Anni-Mari Pulkkinen 1 Intro: Lisääntyvää näyttöä siitä, että pienhiukkasten lähilähteillä (liikenne,

Lisätiedot

Suodatinmateriaalien Testaus. TUTKIMUSSELOSTUS AUT43 010271 / 8.11.2007 Suomen Terveysilma Oy

Suodatinmateriaalien Testaus. TUTKIMUSSELOSTUS AUT43 010271 / 8.11.2007 Suomen Terveysilma Oy Suodatinmateriaalien Testaus TUTKIMUSSELOSTUS AUT43 1271 / 8.11.27 Suomen Terveysilma Oy TUTKIMUSSELOSTUS N:O AUT43 1271 2 (6) Tilaaja Tilaus Suomen Terveysilma Oy PL 89 391 Helsinki Tilauksenne 7.3.21

Lisätiedot

airmail Parempaa sisäilmaa entistä halvemmalla 2 Puhtaan ilman kustannukset hallintaan Oikea suodatinvalinta näkyy kiinteistöjen tuloslaskelmissa

airmail Parempaa sisäilmaa entistä halvemmalla 2 Puhtaan ilman kustannukset hallintaan Oikea suodatinvalinta näkyy kiinteistöjen tuloslaskelmissa airmail CAMFIL FARRIN UUTISLEHTI 2/2003 Parempaa sisäilmaa entistä halvemmalla 2 Puhtaan ilman kustannukset hallintaan 5 7 9 Oikea suodatinvalinta näkyy kiinteistöjen tuloslaskelmissa Suodatuksen kokonaishallinta

Lisätiedot

Miten jokainen yritys voi parantaa Helsingin ilmanlaatua? Uutta Ilmansuojelusuunnitelmaa tehdään parhaillaan

Miten jokainen yritys voi parantaa Helsingin ilmanlaatua? Uutta Ilmansuojelusuunnitelmaa tehdään parhaillaan Miten jokainen yritys voi parantaa Helsingin ilmanlaatua? Uutta Ilmansuojelusuunnitelmaa tehdään parhaillaan Suvi Haaparanta Helsingin kaupungin ympäristökeskus Typpidioksidin raja-arvo ylittyy Helsingissä

Lisätiedot

Sisäympäristöprosessit HUS:ssa. Marja Kansikas sisäilma-asiantuntija HUS-Kiinteistöt Oy

Sisäympäristöprosessit HUS:ssa. Marja Kansikas sisäilma-asiantuntija HUS-Kiinteistöt Oy Sisäympäristöprosessit HUS:ssa Marja Kansikas sisäilma-asiantuntija HUS-Kiinteistöt Oy HUS-Sisäympäristöohjausryhmä v toimii ns. ohjausryhmänä v työryhmä koostuu v HUS-Työsuojelusta v HUS-Työterveyshuollosta

Lisätiedot

KIINTEISTÖSUOJAUS SISÄILMA. NÄYTTELIJÄNTIE HELSINKI

KIINTEISTÖSUOJAUS SISÄILMA. NÄYTTELIJÄNTIE HELSINKI SISÄILMA SAFETYCORE OY YRITYKSENÄ Safetycore Oy:n visio on tuottaa kumppaneilleen kustannustehokkain ja laadukkain kiinteistösuojausratkaisu sekä turvatekniikan että sisäilman osalta. Turvatekniikan osalta

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Rahapäivä 2015 17.9.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava yritys Noin 3 400 työntekijää 22

Lisätiedot

Ilmastonmuutos ja terveys: uhka vai mahdollisuus? Juha Pekkanen, prof Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (ensi viikosta: Helsingin Yliopisto)

Ilmastonmuutos ja terveys: uhka vai mahdollisuus? Juha Pekkanen, prof Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (ensi viikosta: Helsingin Yliopisto) Ilmastonmuutos ja terveys: uhka vai mahdollisuus? Juha Pekkanen, prof Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (ensi viikosta: Helsingin Yliopisto) Ilmastonmuutos ja terveys Huomoitava Ilmastonmuutokset vaikutukset

Lisätiedot

Koulun ja päiväkodin sisäilmaongelma Monialainen ratkaisu. Ennakkotehtävät Joensuu Jukka-Pekka Kärki

Koulun ja päiväkodin sisäilmaongelma Monialainen ratkaisu. Ennakkotehtävät Joensuu Jukka-Pekka Kärki Koulun ja päiväkodin sisäilmaongelma Monialainen ratkaisu Ennakkotehtävät Joensuu 2.12.2014 Jukka-Pekka Kärki Kysymys. Tutkimusten luottavuus Kuinka luotettavia ovat ns. sisäilmatutkimukset, joita tehdään

Lisätiedot

ILMANPUHDISTIMIEN VAIKUTUKSET PIENHIUKKAS-, MIKROBI- JA VOC- ALTISTUMISEEN SEKÄ OPPILAIDEN OIREISIIN KOULULUOKISSA

ILMANPUHDISTIMIEN VAIKUTUKSET PIENHIUKKAS-, MIKROBI- JA VOC- ALTISTUMISEEN SEKÄ OPPILAIDEN OIREISIIN KOULULUOKISSA ILMANPUHDISTIMIEN VAIKUTUKSET PIENHIUKKAS-, MIKROBI- JA VOC- ALTISTUMISEEN SEKÄ OPPILAIDEN OIREISIIN KOULULUOKISSA Arto Pennanen, Martin Táubel, Anni-Mari Pulkkinen, Hanna Leppänen, Maria Valkonen, Asko

Lisätiedot

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä)

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä) Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 22 (miljardia tonnia hiiltä) 1 8 6 4 2 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut

Lisätiedot

Terveellinen sisäilma: Puhdasta ilmaa sairaalaympäristössä. Veli Koskinen 1.4.2014 KYAMK

Terveellinen sisäilma: Puhdasta ilmaa sairaalaympäristössä. Veli Koskinen 1.4.2014 KYAMK Terveellinen sisäilma: Puhdasta ilmaa sairaalaympäristössä Veli Koskinen 1.4.2014 KYAMK Halton Group pähkinänkuoressa Perustettu vuonna 1969 Perheyritys Liikevaihto 2013 170 M Toimintaa 24 maassa Toimiala:

Lisätiedot

Sisäilmaongelman vakavuuden arviointi

Sisäilmaongelman vakavuuden arviointi Sisäilmaongelman vakavuuden arviointi Anne Hyvärinen, yksikön päällikkö, dosentti Asuinympäristö ja terveys -yksikkö 27.3.2017 SISEM2017 Hyvärinen 1 Sisäilmaongelmia aiheuttavat monet tekijät yhdessä ja

Lisätiedot

Brändituotteella uusille markkinoille 26.9.2011 1

Brändituotteella uusille markkinoille 26.9.2011 1 Brändituotteella uusille markkinoille 26.9.2011 1 Abloy Oy Abloy Oy on johtavia lukko- ja rakennushelavalmistajia ja sähköisen lukitusteknologian edelläkävijä. Abloy Oy kuuluu maailman johtavaan ASSA ABLOY

Lisätiedot

Kokonaisuuden haltuunotolla parempiin tuloksiin

Kokonaisuuden haltuunotolla parempiin tuloksiin Kokonaisuuden haltuunotolla parempiin tuloksiin MISSIOMME Suojaamme ihmisiä, prosesseja ja ympäristöä tuottamalla puhdasta ilmaa. Vietämme 90 % ajastamme sisätiloissa Huono sisäilma alentaa työtehokkuutta

Lisätiedot

Tuloilmaikkunoiden edut ja kannattavuus. As Oy Espoon Rauhalanpuisto 8

Tuloilmaikkunoiden edut ja kannattavuus. As Oy Espoon Rauhalanpuisto 8 Tapio Tarpio Tuloilmaikkunoiden edut ja kannattavuus As Oy Espoon Rauhalanpuisto 8 Tausta Asuinrakennuksen suurin lämpöhäviö on ilmanvaihto Koneellisessa poistossa tattava riittävä korvausilman saanti

Lisätiedot

Miten parannan sisäilman laatua?

Miten parannan sisäilman laatua? Miten parannan sisäilman laatua? Tuula Syrjänen DI, rakennusterveysasiantuntija 17/05/2014 Mitä on hyvä sisäilma? Sisäilma on hyvää, jos suurin osa rakennuksen käyttäjistä on tyytyväisiä sisäilman laatuun

Lisätiedot

Ilmanlaadun kehittyminen ja seuranta pääkaupunkiseudulla. Päivi Aarnio, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Ilmanlaadun kehittyminen ja seuranta pääkaupunkiseudulla. Päivi Aarnio, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Ilmanlaadun kehittyminen ja seuranta pääkaupunkiseudulla Päivi Aarnio, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä 7.11.2011 Ilmanlaadun seurantaa vuoden jokaisena tuntina HSY huolehtii jäsenkuntiensa

Lisätiedot

Laadukas, ammattitaitoisesti ja säännöllisesti toteutettu siivous vaikuttaa turvalliseen, terveelliseen työympäristöön ja rakenteiden kunnossa

Laadukas, ammattitaitoisesti ja säännöllisesti toteutettu siivous vaikuttaa turvalliseen, terveelliseen työympäristöön ja rakenteiden kunnossa Laadukas, ammattitaitoisesti ja säännöllisesti toteutettu siivous vaikuttaa turvalliseen, terveelliseen työympäristöön ja rakenteiden kunnossa pysymiseen kiinteistössä. Siivouksen laatuvaatimuksia ja tarpeita

Lisätiedot

Ilmansuodattimien luokitus muuttuu Sisäilmastoseminaari 2017 Tero Jalkanen VTT Expert Services Oy

Ilmansuodattimien luokitus muuttuu Sisäilmastoseminaari 2017 Tero Jalkanen VTT Expert Services Oy Kuvapaikka (ei kehyksiä kuviin) Ilmansuodattimien luokitus muuttuu Sisäilmastoseminaari 2017 Tero Jalkanen VTT Expert Services Oy Esityksen sisältö Tausta muutokselle SFS-EN ISO 16890 muutokset verrattuna

Lisätiedot

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 15.10.2010 2010/0195(COD) LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

ALIPAINEISTAJIEN TOIMIVUUDEN JA TURVALLISUUDEN VARMISTAMINEN

ALIPAINEISTAJIEN TOIMIVUUDEN JA TURVALLISUUDEN VARMISTAMINEN ALIPAINEISTAJIEN TOIMIVUUDEN JA TURVALLISUUDEN VARMISTAMINEN BEST- alipaineistajien vaatimustenmukaisuuden varmistaminen ja ylläpito Viite: Dutch asbestos regulations/ Hollannin asbestisäännökset SC530;

Lisätiedot

diesel- ja maakaasumoottoreiden muodostamille partikkeleille

diesel- ja maakaasumoottoreiden muodostamille partikkeleille Altistumisen arviointi diesel- ja maakaasumoottoreiden muodostamille partikkeleille Oulun yliopisto i Prosessi ja ympäristötekniikan osasto Kati Oravisjärvi Altistuminen Maailmassa arvioidaan olevan jopa

Lisätiedot

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Finnairin strategia toiminut Aasian liikenteessä miljoonan matkustajan kasvu Aasian strategian myötä 2001 visio Pohjolan paras, eturivin eurooppalainen

Lisätiedot

T o i m i i k o ta l o s i l ä m m i t y s -

T o i m i i k o ta l o s i l ä m m i t y s - T o i m i i k o ta l o s i l ä m m i t y s - l a i t t e i s t o t u r v a l l i s e s t i, e n e r g i a t e h o k k a a s t i j a y m pä r i s t ö ä s ä ä s tä e n? Ky s y n u o h o o j a l t a s i!

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

ILMANSUODATTIMIEN LUOKITUS MUUTTUU

ILMANSUODATTIMIEN LUOKITUS MUUTTUU Sisäilmastoseminaari 2017 127 ILMANSUODATTIMIEN LUOKITUS MUUTTUU Tero Jalkanen 1, Juhani Hyvärinen 2, Erkki Koskinen 3, Christian Mylius 4, Jorma Railio 5 ja Kimmo Konkarikoski 6 1 VTT Expert Services

Lisätiedot

Liikenteen ympäristövaikutuksia

Liikenteen ympäristövaikutuksia Liikenteen ympäristövaikutuksia pakokaasupäästöt (CO, HC, NO x, N 2 O, hiukkaset, SO x, CO 2 ) terveys ja hyvinvointi, biodiversiteetti, ilmasto pöly terveys ja hyvinvointi, biodiversiteetti melu, tärinä

Lisätiedot

Uusilla suodatusratkaisuilla ilmastointijärjestelmien kyky hallita sisäilman hiukkaspitoisuutta moninkertaiseksi

Uusilla suodatusratkaisuilla ilmastointijärjestelmien kyky hallita sisäilman hiukkaspitoisuutta moninkertaiseksi Uusilla suodatusratkaisuilla ilmastointijärjestelmien kyky hallita sisäilman hiukkaspitoisuutta moninkertaiseksi Sisäilmastoseminaari 2014 Seppo Enbom, Kimmo Heinonen, Tapio Kalliohaka, Matti Lehtimäki,

Lisätiedot

Terveyden edistämisen mahdollisuudet sote-palveluntuottajan näkökulmasta

Terveyden edistämisen mahdollisuudet sote-palveluntuottajan näkökulmasta Terveyden edistämisen mahdollisuudet sote-palveluntuottajan näkökulmasta Terveyttä edistävä yhteistyö tulevassa sotessa seminaari 19.3.2015 Toimitusjohtaja Aki Lindén 1 Terveyden edistäminen tarkoittaa

Lisätiedot

Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus

Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus Säätytalo Päivittäistavarakauppa ry Toimitusjohtaja 1 Elintarvikeketjun ympäristövastuu ja asiakastoiminnan haasteet Tuoteturvallisuus (Suomessa)

Lisätiedot

Tilannekuvaukset

Tilannekuvaukset Tilannekuvaukset 15.8.-30.12.2014 30.12.2014 klo 08 Ilma on tänä aamuna melko puhdasta. HSY:n mittausten mukaan ilmanlaatu on suurimmassa osassa pääkaupunkiseutua hyvä ja paikoin liikennealueilla tyydyttävä.

Lisätiedot

HAKEMUS. Ulkopuolisen asiantuntijan asiantuntemuksen ja pätevyyden selvittäminen ja käytettävien tutkimusmenetelmien luotettavuuden osoittaminen

HAKEMUS. Ulkopuolisen asiantuntijan asiantuntemuksen ja pätevyyden selvittäminen ja käytettävien tutkimusmenetelmien luotettavuuden osoittaminen HAKEMUS Hakemus_TsL49_ulkasiant/r3/20.11.2012 Sivu 1 (8) Ympäristökeskus terveydensuojelulain (763/1994) 49 :n mukaiseksi hyväksytyksi ulkopuoliseksi asiantuntijaksi Kotkassa Kotkan ympäristökeskus Kotkantie

Lisätiedot

Liikenteen ympäristövaikutuksia

Liikenteen ympäristövaikutuksia Liikenteen ympäristövaikutuksia pakokaasupäästöt (CO, HC, NO x, N 2 O, hiukkaset, SO x, CO 2 ) terveys ja hyvinvointi, biodiversiteetti, ilmasto pöly terveys ja hyvinvointi, biodiversiteetti melu, tärinä

Lisätiedot

Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin?

Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin? Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin? Maailman sähkönnälkä on loppumaton Maailman sähkönkulutus, biljoona KWh 31,64 35,17 28,27 25,02 21,9 2015 2020 2025 2030 2035 +84% vuoteen

Lisätiedot

International System Transport

International System Transport International System Transport HISTORIA 1900 Paul Lehmann perusti yrityksen Kööpenhaminassa 1971 LEMAN USA perustetaan 1973 Nimeksi muutetaan LEMAN, syntyy sanonta: -helpommin sen tekee LEMAN 1987 LEMAN

Lisätiedot

Case Arla: Luomu meillä ja maailmalla. Nnenna Liljeroos 1.10.2014

Case Arla: Luomu meillä ja maailmalla. Nnenna Liljeroos 1.10.2014 Case Arla: Luomu meillä ja maailmalla Nnenna Liljeroos 1.10.2014 Arla on kansainvälinen ja paikallinen meijerialan suunnannäyttäjä. Kannustamme ihmisiä ympäri maailman elämään terveellisesti tarjoamalla

Lisätiedot

KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti elokuulta 2016

KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti elokuulta 2016 KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti elokuulta 216 YHTEENVETO TULOKSISTA Elokuu oli Pohjois-Savossa sääolosuhteiltaan varsin tavanomainen. Kuopion ja Varkauden ilmanlaatu oli

Lisätiedot

Uuden sukupolven ilmanpuhdistusteknologiaa Suomesta

Uuden sukupolven ilmanpuhdistusteknologiaa Suomesta Ilmasta nautintoa Uuden sukupolven ilmanpuhdistusteknologiaa Suomesta Sisäilma kaipaa puhdistusta Vietämme 90% ajastamme sisätiloissa kotona, työpaikalla, koulussa jne. Hengitämme vuorokauden aikana 15

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/6 03.05.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/6 03.05.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (5) 100 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto ympäristölautakunnalle Helsingin kaupungin ilmansuojelusuunnitelmaluonnokseen 2017-2024 Lausunto antoi ympäristölautakunnalle

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

AL-KO PURE STERILOIVA ILMANPUHDISTIN TILAA HENGITTÄÄ VAPAASTI.

AL-KO PURE STERILOIVA ILMANPUHDISTIN TILAA HENGITTÄÄ VAPAASTI. AL-KO PURE STERILOIVA ILMANPUHDISTIN TILAA HENGITTÄÄ VAPAASTI. TILAA HENGITTÄÄ VAPAASTI AL-KO PURE STERILOI HUONEILMAN Ja eliminoi ilman epäpuhtaudet. Virukset, bakteerit ja allergeenit heikentävät hyvinvointiamme.

Lisätiedot

... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä. Jorma Säteri. Toiminnanjohtaja, Sisäilmayhdistys ry

... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä. Jorma Säteri. Toiminnanjohtaja, Sisäilmayhdistys ry ... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä Jorma Säteri Toiminnanjohtaja, Sisäilmayhdistys ry Dipl.ins. (TKK/LVI-tekniikka) 1989 Sisäilmayhdistyksen toiminnanjohtaja vuodesta 1998 Lehtori ja Talotekniikan

Lisätiedot

PYLL-seminaari 30.3.2011. Näkökulmia Etelä-Savon shp:n väestön hyvinvoinnin seurantaan ja strategisiin johtopäätöksiin

PYLL-seminaari 30.3.2011. Näkökulmia Etelä-Savon shp:n väestön hyvinvoinnin seurantaan ja strategisiin johtopäätöksiin PYLL-seminaari 30.3.2011 Näkökulmia Etelä-Savon shp:n väestön hyvinvoinnin seurantaan ja strategisiin Sairaalajohtaja Jari Välimäki PYLL -menetelmä perustuu kuolleen iän ja odotettavissa olevan eliniän

Lisätiedot

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti touko- ja kesäkuulta 2017

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti touko- ja kesäkuulta 2017 KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti touko- ja kesäkuulta 217 YHTEENVETO TULOKSISTA Touko- ja kesäkuu olivat molemmat ajankohtaan nähden selvästi koleampia. Touko-

Lisätiedot

Kosteus- ja homeongelmat Suomessa

Kosteus- ja homeongelmat Suomessa Kosteus- ja homeongelmat Suomessa Eduskunnan Tarkastusvaliokunnan tutkimus 2012 Kari Reijula, LKT, professori Helsingin yliopisto ja Työterveyslaitos 19.6.2017 Kari Reijula Kosteus- ja homeongelmat Suomessa

Lisätiedot

KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄT. hyvinvoinnin maailma...

KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄT. hyvinvoinnin maailma... KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄT hyvinvoinnin maailma... Hygieniaa ja mukavuutta yksinkertaisesti 1 Keskuspölynimuri 2 PVC-putket 3 Äänenvaimennin 4 Imurasia Kuvat ovat suuntaa-antavia. KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄT

Lisätiedot

Nauti lämmöstä ja säästä kustannuksissa.

Nauti lämmöstä ja säästä kustannuksissa. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Nauti lämmöstä ja säästä kustannuksissa. UUDET living by Danfoss -termostaatit. Harppaus kohti laadukkaampaa asumista. Asenna ja unohda Uudet living by Danfoss termostaatit

Lisätiedot

PlasmaMade ja puhdas ilma. Puhdasta ilmaa kaikille, kaikkialla V1.0 000-

PlasmaMade ja puhdas ilma. Puhdasta ilmaa kaikille, kaikkialla V1.0 000- PlasmaMade ja puhdas ilma Puhdasta ilmaa kaikille, kaikkialla V1.0 000- PlasmaMade Ilmansuodatin takaa: Terveellisen ilman Huoneissa, joissa monet ihmiset kulkevat, kuten olohuone, makuuhuone, toimistot

Lisätiedot

Käyttövesijärjestelmien tutkimus Sisäympäristö-ohjelmassa: laatu, turvallisuus sekä veden- ja energiansäästö

Käyttövesijärjestelmien tutkimus Sisäympäristö-ohjelmassa: laatu, turvallisuus sekä veden- ja energiansäästö VESI-INSTITUUTIN JULKAISUJA 5 Käyttövesijärjestelmien tutkimus Sisäympäristö-ohjelmassa: laatu, turvallisuus sekä veden- ja energiansäästö Aino Pelto-Huikko (toim.) Vesi-Instituutti WANDER Vesi-Instituutin

Lisätiedot

Sisäpiirijuttu. The Inside Story

Sisäpiirijuttu. The Inside Story Sisäpiirijuttu The Inside Story Cat -suodattimet Fuel, Oil, and polttoaineelle, Transmission öljylle Filtersja vaihteistolle Näkyvästi parempi Cat -suodattimet Polttoaineelle, Öljylle ja Vaihteistolle

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

MENESTYSTÄ sinulle FÜR DEN GEMEINSAMEN ERFOLG WELTWEIT

MENESTYSTÄ sinulle FÜR DEN GEMEINSAMEN ERFOLG WELTWEIT MENESTYSTÄ sinulle FÜR DEN GEMEINSAMEN ERFOLG WELTWEIT YRITYS EIN UNTERNHEMEN AUF sinulle ERFOLGSKURS. Noin 10 vuotta sitten perustettu GGM Gastro International GmbH on tullut maailmanlaajuisesti tunnetuksi

Lisätiedot

PR122013 8. huhtikuu 2013 Talous Sivu 1 / 5. Johdonmukainen kansallinen ja kansainvälinen laajentuminen

PR122013 8. huhtikuu 2013 Talous Sivu 1 / 5. Johdonmukainen kansallinen ja kansainvälinen laajentuminen Talous Sivu 1 / 5 Johdonmukainen kansallinen ja kansainvälinen laajentuminen Beckhoff Automationin vuoden 2012 maailmanlaajuinen liikevaihto oli 408 miljoonaa euroa Beckhoffin vuoden 2012 maailmanlaajuinen

Lisätiedot

ECO130 LÄMMÖNTALTEENOTTOKONE. säädin (E)

ECO130 LÄMMÖNTALTEENOTTOKONE. säädin (E) ECO130 LÄMMÖNTALTEENOTTOKONE ECO130 Elektroninen säädin (E) Parmair - puhtaan ilman puolesta 25 vuoden kokemuksella AirWise Oy on merkittävä ilmanvaihtolaitteiden valmistaja sekä Suomen johtava pientalojen

Lisätiedot

GHG-Control: Kasvihuonekaasupäästöjen mittauksella laskentaa tarkempiin tuloksiin

GHG-Control: Kasvihuonekaasupäästöjen mittauksella laskentaa tarkempiin tuloksiin YLEISTIETOJA GHG-Control: Kasvihuonekaasupäästöjen mittauksella laskentaa tarkempiin tuloksiin Ainutlaatuinen in-situ-ratkaisu kasvihuonekaasupäästöjen hallintaan Suora mittaus laskennan sijaan: Säästä

Lisätiedot

KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti syyskuulta 2016

KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti syyskuulta 2016 KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti syyskuulta 216 YHTEENVETO TULOKSISTA Syyskuussa syksy ei vielä edennyt kovin pitkälle, vaan säätyyppi pysyi varsin lämpimänä. Syyskuussa

Lisätiedot

Vaisala vuonna 2012. Kjell Forsén Toimitusjohtaja 26.03.2013

Vaisala vuonna 2012. Kjell Forsén Toimitusjohtaja 26.03.2013 Vaisala vuonna 2012 Kjell Forsén Toimitusjohtaja 26.03.2013 Taloudelliset mittarit Yleiskatsaus vuoteen 2012 Saadut tilaukset 264,7 (278,8) milj. euroa Liikevaihto 293,3 (273,6) milj. euroa Liiketulos

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Marcel Kokkeel

Toimitusjohtajan katsaus. Marcel Kokkeel Toimitusjohtajan katsaus Marcel Kokkeel Hyvät naiset ja herrat, osakkeenomistajat ja hallituksen jäsenet, Tervetuloa Cityconin yhtiökokoukseen! Cityconin tärkeimmät tavoitteet vuonna 2012 olivat kannattavuuden

Lisätiedot

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi Meidän visiomme... Asiakkaittemme akunvaihdon helpottaminen...sinun tulevaisuutesi Uusia asiakkaita, lisää kannattavuutta ja kehitystä markkinoiden tahdissa Synergy Battery Replacement Programme The Battery

Lisätiedot

Koja. SMARTAiR. Ennakoi, mitä tulevaisuus maksaa. Tulevaisuuden ilmankäsittelykone

Koja. SMARTAiR. Ennakoi, mitä tulevaisuus maksaa. Tulevaisuuden ilmankäsittelykone Koja Ennakoi, mitä tulevaisuus maksaa Tulevaisuuden ilmankäsittelykone Koja Säästää syödessäänkin Hyvän sisäilman kustannukset saadaan jo etukäteen selville. Ennakointi, käytön optimointi ja tiedot todellisista

Lisätiedot

Alternative Solutions. Alternative - WRG Energiaa säästävä ilmanvaihto- & lämmöntalteenottolaite

Alternative Solutions. Alternative - WRG Energiaa säästävä ilmanvaihto- & lämmöntalteenottolaite Alternative - WRG Energiaa säästävä ilmanvaihto- & SÄÄSTÄÄ ENERGIAA lämmöntalteenottolaite HYVÄ SISÄILMA Ihminen hengittää vuorokaudessa noin 10 000 litraa ilmaa Ilmassa olevat pienhiukkaset ovat todistetusti

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2013. 23. huhtikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2013. 23. huhtikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2013 23. huhtikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Q1 2013: Erittäin vahva alku vuodelle Q1/2013 Q1/2012 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut

Lisätiedot

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti tammi- ja helmikuulta 2017

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti tammi- ja helmikuulta 2017 KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti tammi- ja helmikuulta 217 YHTEENVETO TULOKSISTA Alkutalven lauha säätyyppi jatkui tammi- ja helmikuussakin. Tammikuun keskilämpötila

Lisätiedot

Sisäaltisteiden aiheuttama tautitaakka

Sisäaltisteiden aiheuttama tautitaakka Sisäaltisteiden aiheuttama tautitaakka Arja Asikainen THL, vaikutusarvioinnin yksikkö ISY syysseminaari, Helsinki 26.11.2015 / Arja Asikainen 1 Sisäaltisteiden tautitaakka, tutkimuksia EnVie EU FP6 projekti,

Lisätiedot

Toimitusjohtajat törmäyskurssilla kollegojen kanssa liiketoiminnan kasvusta

Toimitusjohtajat törmäyskurssilla kollegojen kanssa liiketoiminnan kasvusta Toimitusjohtajat törmäyskurssilla kollegojen kanssa liiketoiminnan kasvusta Miten toimitusjohtajat ja heidän kollegansa voivat käyttää konfliktia hyvänä voimana? MORAR Consultingin suorittamassa ja Epicorin

Lisätiedot

Detection Technology Oyj Toimitusjohtaja Hannu Martola. Pörssin avoimet ovet 01.09.2015

Detection Technology Oyj Toimitusjohtaja Hannu Martola. Pörssin avoimet ovet 01.09.2015 Detection Technology Oyj Toimitusjohtaja Hannu Martola Pörssin avoimet ovet 01.09.2015 1 DT on kasvuyhtiö joka toimittaa ilmaisimia röntgenlaitteisiin DT toimittaa röntgenkuvantamisjärjestelmiä ja -ilmaisimia

Lisätiedot

Monikäyttöisiä projektoreita koko perheen iloksi

Monikäyttöisiä projektoreita koko perheen iloksi Lehdistötiedote Monikäyttöisiä projektoreita koko perheen iloksi Teräväpiirtoelokuvia kotona, upeita esityksiä työpaikalla 1. syyskuuta 2015 Epsonin uudet monikäyttöiset, helposti liikuteltavat projektorit

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMIEN HALLINTA KORJAUSRAKENTAMISESSA. Juhani Pirinen TkT Hengitysliiton korjausneuvonta

SISÄILMAONGELMIEN HALLINTA KORJAUSRAKENTAMISESSA. Juhani Pirinen TkT Hengitysliiton korjausneuvonta SISÄILMAONGELMIEN HALLINTA KORJAUSRAKENTAMISESSA Juhani Pirinen TkT Hengitysliiton korjausneuvonta SISÄILMATEKIJÖITÄ FYSIKAALISET TEKIJÄT MM. VETO, LÄMPÖTILA, KOSTEUS KEMIALLISET AINEET MM. CO2, CO, ERILAISET

Lisätiedot

airmail Otsoni vaaravyöhykkeessä

airmail Otsoni vaaravyöhykkeessä CamFiL FaRR uutisia 2/2008 Otsoni vaaravyöhykkeessä 5 6 8 9 10 Kustannusten muuttaminen säästöiksi kouluissa Camtain tablettien pölyratsia Euroopan uudet suodatinluokkien suositukset Turbiinisuodattimet

Lisätiedot

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja uusia päämääriä Johtaja, EK Säteilevät Naiset seminaari Rion ympäristö- ja kehityskonferenssi 1992 Suurten lukujen tapahtuma 180 valtiota, 120

Lisätiedot

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti maalis- ja huhtikuulta 2017

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti maalis- ja huhtikuulta 2017 KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti maalis- ja huhtikuulta 217 YHTEENVETO TULOKSISTA Kevään alku maaliskuussa oli sääolosuhteiltaan melko tavanomainen, mutta huhtikuussa

Lisätiedot

Teollisuuden LED-valaistus

Teollisuuden LED-valaistus Teollisuuden LED-valaistus Hollantilainen innovaatio made in Europe LumoLumen, eurooppalaista huipputekniikkaa! LumoLumen LED-teollisuusvalaisimissa yhdistyvät ainutlaatuinen mekaaninen rakenne, edistyksellinen

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

2 364, ,1. 6,3 Tapaturmataajuus, LTIFR huollettavaa kohdetta 15,6. 12 maata. Listattu Nasdaq Helsingissä 93 % ISO 14001

2 364, ,1. 6,3 Tapaturmataajuus, LTIFR huollettavaa kohdetta 15,6. 12 maata. Listattu Nasdaq Helsingissä 93 % ISO 14001 Caverion lyhyesti Caverion Life Cycle Solutions for Buildings and Industries Caverion suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita teknisiä ratkaisuja kiinteistöille

Lisätiedot

TAVOITTEENA HYVÄ SISÄILMA HAMMASLABORATORIOSSA

TAVOITTEENA HYVÄ SISÄILMA HAMMASLABORATORIOSSA TAVOITTEENA HYVÄ SISÄILMA HAMMASLABORATORIOSSA Jani Moberg Sandbox Oy/ Sisäilmalähetti 28.9.2013 2 3 Fakta Aikuisen hengitystiheys 12-16 x minuutissa Jopa 10-20 kuutiometriä vuorokaudessa Aikuinen hengittää

Lisätiedot

Nanoteknologiat Suomessa: hyödyt ja turvallisuusnäkökulma

Nanoteknologiat Suomessa: hyödyt ja turvallisuusnäkökulma Nanoteknologiat Suomessa: hyödyt ja turvallisuusnäkökulma Nanomateriaalit suomalaisissa työpaikoissa hyödyt ja haasteet Kai Savolainen Työterveyslaitos, Helsinki, 4.11.2015 2000-luku: Nanoteknologian sovellukset

Lisätiedot

KONE Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta huhtikuuta 2009 Pääjohtaja Matti Alahuhta

KONE Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta huhtikuuta 2009 Pääjohtaja Matti Alahuhta KONE Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2009 23. huhtikuuta 2009 Pääjohtaja Matti Alahuhta Q1 2009: Hyvä kasvu liikevaihdossa ja liikevoitossa Q1/2009 Q1/2008 Historiallinen muutos 2008 Saadut tilaukset

Lisätiedot

Ilmanlaadun seurannan uusia tuulia. Resurssiviisas pääkaupunkiseutu, kick-off 12.5.2015 Päivi Aarnio, HSY

Ilmanlaadun seurannan uusia tuulia. Resurssiviisas pääkaupunkiseutu, kick-off 12.5.2015 Päivi Aarnio, HSY Ilmanlaadun seurannan uusia tuulia Resurssiviisas pääkaupunkiseutu, kick-off 12.5.2015 Päivi Aarnio, HSY Ilmanlaatutilanne pääkaupunkiseudulla Ilmanlaatu on kohtalaisen hyvä Joitakin ongelmia on Typpidioksidin

Lisätiedot

Väestön kehitys maapallolla, EU-15-maissa ja EU:n uusissa jäsenmaissa (1950=100)

Väestön kehitys maapallolla, EU-15-maissa ja EU:n uusissa jäsenmaissa (1950=100) Väestön kehitys maapallolla, EU-15-maissa ja EU:n uusissa jäsenmaissa (195=1) Maailman väestön määrä EU-15 Uudet EU-maat 195 196 197 198 199 2 21 22 23 24 25 Eräiden maiden ympäristön kestävyysindeksi

Lisätiedot

Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa

Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa Perinteiset polttoaineet eli Bensiini ja Diesel Kulutus maailmassa n. 4,9 biljoonaa litraa/vuosi. Kasvihuonekaasuista n. 20% liikenteestä. Ajoneuvoja n. 800

Lisätiedot

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUDEN STANDARDOINTI. Pertti Woitsch 6.10.2015

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUDEN STANDARDOINTI. Pertti Woitsch 6.10.2015 YHTEISKUNNAN TURVALLISUUDEN STANDARDOINTI Pertti Woitsch 6.10.2015 1 Pertti Woitsch Security and Defense Industry Executive Senior Advisor, Geowise Oy Chairman, Surma Ltd. Director (non-exec), Temet Oy

Lisätiedot