airmail Saastunut ilma kasvava maailmanlaajuinen ongelma Lennart Nilsson tekee näkymättömän näkyväksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "airmail Saastunut ilma kasvava maailmanlaajuinen ongelma Lennart Nilsson tekee näkymättömän näkyväksi"

Transkriptio

1 CAMFIL FARR UUTISIA 1/2006 What Mitä did hengitit you breathe tänään? today? Saastunut ilma kasvava maailmanlaajuinen ongelma Lennart Nilsson tekee näkymättömän näkyväksi Hienonhieno todiste paremmasta sisäilman laadusta Lentokentän ilman hallinta Allergiat kesäväsymyksen aiheuttajat

2 PHOTO: GETTY IMAGES Menestymisen edellytykset ovat olemassa PHOTO: LARS CLASON 2005 oli jälleen maailmanlaajuiselle Camfil Farr -konsernille vakaan kasvun ja tuottojen vuosi. Osa menestymisestä johtui aggressiivisesta strategisesta suunnitelmastamme saavuttaa jatkuvaa orgaanista kasvua ja parantaa tuottavuutta seuraavan viiden vuoden aikana. Ohjelmamme yli 100 toimenpidettä ovat koko ajan käynnissä organisaatiossamme, jotta voimme luoda asiakkaidemme tarpeet kaikkialla maailmassa tehokkaammin täyttävän, entistä kilpailukykyisemmän ja entistä toimivamman Camfil Farrin. Myyntiluvut nousevat kasvavilla Pohjois-Amerikan markkinoilla, Euroopan myynti on terveellä tasolla, ja Aasian markkinoilla on tapahtunut merkittävää edistymistä. Aasiassa avattiin hiljattain uusi myyntitoimisto Tokioon. Olemme myös laajentamassa tuotantoamme Kiinaan. Tulevaisuudessa aiomme rakentaa uuden Etelä-Amerikan keskuksen Brasiliaan. Jopa myynti maailmanlaajuisille kaasuturbiinien valmistajille kasvaa yhä enemmän energiaa tarvitsevilla markkinoilla. Maailmanlaajuisella ilmansuodatustoiminnassa on muutamia merkittäviä toimijoita, joista yksikään ei pysty kilpailemaan Camfil Farrin verkoston, innovatiivisen tuotekehityksen, asiantuntemuksen ja ammattiosaamisen kanssa. Tästä syystä voimme tarjota yhä parempia tuotteita ja palveluita asiakkaillemme. Liiketoiminnasta on tulossa yhä monimutkaisempaa, koska uusien valtiollisten standardien ansiosta pyritään yhä parempaan sisäilman laatuun. Myös ilmassa kulkeutuvien hiukkasten terveydelle aiheuttamista haitoista ollaan erittäin huolestuneita. Tässä AirMailin numerossa esitellään useita esimerkkejä Camfil Farrin liiketoiminnan osaalueilta eri puolilta maailmaa. Tulevaisuus näyttää valoisalta. Organisaatiomme työskentelee tiiviisti yhdessä. Strategiamme ja toimintasuunnitelmamme avulla toimimme entistä suuremmassa mittakaavassa ja entistä nopeammin. Pyrimme edistämään myös niitä standardeja, joita asiakkaat meiltä odottavat. Jatkaessamme työtämme Camfil Farr tekee aina jatkossakin velvollisuutensa ja säilyttää päätavoitteensa puhtaan ilman toimittamisen sillä puhdas ilma on eräs Maan välttämättömimmistä tuotteista Hyviä lukuhetkiä! Alan O Connell Pääjohtaja 2

3 Todisteita saastuneen ilman haitallisuudesta Yliopistojen ja lääketieteellisten yhdistysten tekemiä tutkimuksia. EU:n uusi ilmanlaatustrategia. Lääketieteelliset julkaisut, joissa osoitetaan yhteys ilmansaasteiden, sydäninfarktien tai ateroskleroosin kehittymisen välillä. Muut ympäristötekijät, jotka aiheuttavat sydän- ja verisuonisairauksia. Otsonin vaarallisuus ihmisille. Melkein joka päivä meitä pommitetaan eri puolilta maailmaa tulevilla pahaenteisillä ja hälyttävillä raporteilla, joissa on sama perusviesti: ilmanlaatu vaikuttaa elämänlaatuun. Ilma, kuten vesikin, on tärkeä osa elämää. Kansainvälinen tietoisuus ilman vaikutuksesta terveyteen ja ympäristöön lisääntyy. Alla on yhteenvetoja muutamista uusista sisäilman laadun kehitykseen liittyvistä tutkimuksista ja uutisista. EU:n tavoitteena on parempi ilmanlaatu Euroopan komissio julkaisi uuden ilmanlaatustrategian, jonka tarkoituksena on vähentää vuosittaisia saasteperäisistä sairauksista johtuviaennenaikaisia kuolemantapauksia 40 prosentilla vuoteen 2020 mennessä.strategia kattaa kaikki tärkeimmät ilmansaasteet mutta keskittyy PHOTO: GETTY IMAGES erityisesti hiukkassaasteisiin ja maan pinnan tasolla esiintyvään otsonikaasuun. Vaikka ilman laadun parantaminen maksaa, uskotaan siitä saatavien yhteiskunnallisten etujen korvaavan kustannukset ainakin viisinkertaisesti. Strategian tarkoituksena on vähentää pienhiukkasiin ja otsoniin liittyviä ennenaikaisia kuolemia vuonna 2000 sattuneista kuolemantapauksesta kuolemantapaukseen vuoteen 2020 mennessä. Otsoni on toinen ilmansaaste, jonka tutkijat ovat havainneet olevan erityisen haitallinen ihmisille ja ympäristölle. Sitä ei synny suoraan ilmaan, vaan se syntyy lämmön ja auringonvalon aikaansaamassa typen oksidien (NO x ) ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) kemiallisessa reaktiossa. Maan alemmassa ilmakehässä sitä kutsutaan huonoksi otsoniksi (hyvää otsonia esiintyy stratosfäärissä). Tätä huonoa otsonia syntyy muun muassa moottoriajoneuvojen pakokaasuista ja teollisuuden päästöistä. Auringonvalo ja kuuma ilma aiheuttavat pinnan tasolla esiintyvän otsonikaasun haitallisten pitoisuuksien muodostumisen. Yhteys saastumisen, sydäninfarktien ja sydän- ja verisuonisairauksien välillä Tutkijat ovat huomanneet yhteydenilmansaasteiden ja sydäninfarktien välillä. Journal of Thrombosis and Haemostasis -lehdessä julkaistussa artikkelissa keskitytään erityisesti polttoaineiden palamisen ja metsäpalojen aiheuttamiin ilman mukana kulkeutuviin hiukkasiin. Tutkimustulokset osoittavat, että lyhyt- tai pitkäkestoinen altistuminen näille hiukkasille on yhteydessä sydän- ja verisairauksista sekä hengityselimistön sairauksista johtuviin kuolemantapauksiin, erityisesti sydäninfarktikuolemiin. Potilaat, joilla on vaurioita valtimoissa, ovat suurimmassa vaarassa saada keuhkotulehdus tai vaarallisia verihyytymiä. Toinen uusi artikkeli Environmental Health Perspectives -lehdessä on uusi linkki todistusketjussa, joka yhdistää ilmansaasteet sydän- ja verisuonisairauksiin. Siinä raportoidussa tutkimuksessa esitetään ensimmäiset epidemiologiset todisteet ateroskleroosin (valtimoiden kovettumisen) ja pienhiukkasten välisestä yhteydestä. Yhdysvalloissa tutkijat selvittivät terveydentilaa noin 800 Los Angelesin alueen yli 40- vuotiaalta mieheltä ja naiselta, joilla oli lisääntynyt riski sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin. Ruuhkaisen Los Angelesin 23 seuranta-asemalta saatuja tietoja käytettiin pienhiukkaspitoisuuksien arviointiin. Mitä saastuneempaa henkilöiden hengittämä ilma oli, sitä paksumpia kaulavaltimoiden sisäosat olivat. Yhdysvaltalaisen sydänjärjestön American Heart Associationin julkaisemassa tutkimuksessa kerrotaan, että tilapäinen liikenteen aiheuttamalle 3

4 ilmansaasteille altistuminen, kuten dieselpakokaasujen hengittäminen, voi aiheuttaa sydäninfarktin. John Hopkins Bloomberg School of Health -terveydenhoito-oppilaitoksen ja Yalen yliopiston ympäristökoulu ovat myös todistaneet, että lyhytaikainen altistuminen pienhiukkasille lisää sydän- ja verisairauksista sekä hengityselimistön sairauksista johtuvia sairaalahoitoa vaativia jaksoja. Tutkimustulokset osoittavat, että pienhiukkaset aiheuttavat vanhemmalle väestölle jatkuvan terveysriskin. Myös Ison-Britannian terveysministeriö tunnustaa ilmansaasteiden ja sydän- ja verisuonisairauksien välisen yhteyden ja toivoo, että aihetta tutkitaan enemmän. Kaupunkien ilman saastuminen Ranskassa Ranskan kaupunkien ajoneuvopäästöjen aiheuttamat pienhiukkaspäästöt aiheuttavat Ranskan Environmental Health Safety (AFSSE) -viraston mukaan useiden tuhansien ihmisten kuoleman joka vuosi. Raportissa arvioidaan, että 6 11 prosenttia kuolemaan johtavista keuhkosyövistä yli 30-vuotiaiden keskuudessa aiheutuu keuhkoihin jäävistä ja kasvaimia aiheuttavista pienhiukkasista. On mahdollista, että sydän- ja hengityselinongelmien aiheuttamista kuolemantapauksista yli aiheutuu ilman saastumisesta. Vuonna 2002 tehdyssä Euroopan komission ja Maailman terveysjärjestön rahoittamassa tutkimuksessa, jossa oli mukana 26 Euroopan kaupunkia, hiukkasten todettiin olevan merkittävä terveysriski ihmisille. Jos ehdotettu raja-arvo eli 20 mikrogrammaa hiukkasia kuutiometriä kohti saavutetaan vuoteen 2010 mennessä, estetään arviolta ennenaikaista kuolemantapausta vuosittain. New Delhin saastemäärät ovat aasialaisen tutkimuksen mukaan suurimmat On arvioitu, että Intiassa kuolee joka vuosi ennenaikaisesti noin viisi miljoonaa henkilöä saastuneen ilman vuoksi. Intialainen yritys on kertonut AirMailille, että näistä kuolemantapauksista prosentin uskotaan aiheutuvan moottoriajoneuvojen päästöistä. Maailmanpankin ja Aasian kehityspankin 20 Aasian suurimman kaupungin ilmansaasteita vuosina tutkineen yhteistutkimuksen mukaan ainakin kymmenen kaupungin pienhiukkastaso ylitti Maailman terveysjärjestön asettamat turvallisuusrajat. New Delhissä oli suurimmat pienhiukkasarvot, jotka vaihtelivat 350 ja 800 mikrogramman välillä. Maailman terveysjärjestö suosittelee, että pienhiukkasarvojen tulisi olla vähemmän kuin 50 mikrogrammaa kuutiometrissä ilmaa. Hongkong vakuuttaa, että ilman laatua parannetaan Hongkongin hallitus ilmoitti hiljattain, että Hongkong aikoo saavuttaa Guangdongin alueella sovitut päästörajoitukset vuoteen 2010 mennessä. Puhemies ilmoitti, että ilman laatu ei ole vakava ongelma ainoastaan Hongkongissa, vaan nopean väestönkasvun ja teollistumisen vuoksi se on koko Helmijoen suistoalueen ongelma. Hongkongin suurin ilman saastuttaja on sähköntuotanto. Ilman laadun parantaminen edellyttää rikkidioksidin, typen oksidien, hengitysteihin joutuvien pienhiukkasten ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden vähentämistä. Muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella Sydney on Australian saastunein kaupunki. Savusumutasot ovat siellä melkein kymmenkertaiset muihin kaupunkeihin verrattuna. Liikenteen aiheuttama ilmansaaste vaikuttaa Sydneyn kaukaisimmilla esikaupunkialueilla elävien ihmisten terveyteen. Suodatusta paremman terveyden puolesta Kuten tässä numerossa kerrotaan, Camfil Farr kehittää uusia ja pitkälle kehitettyjä suodatustuotteita ja -järjestelmiä, joiden avulla tuloilman pienhiukkasia ja muita saasteita voidaan poistaa. Näin luodaan puhdasta sisäilmaa ja turvataan rakennuksen asukkaiden terveys ja hyvinvointi. Toimitamme myös useita järjestelmiä, joiden avulla teollisuuden aiheuttamaa ilman saastumista voi kontrolloida ja valmistusprosessien päästöjä puhdistaa. Tavoitteemme on aina ollut toimittaa erästä planeettamme tärkeintä tuotetta puhdasta ilmaa. Jos haluat lisätietoja yrityksestämme, voit ottaa yhteyttä Camfil Oy:öön, lukea uusimman vuosikertomuksemme (katso takasivu) tai käydä osoitteessa Millaista ilmaa hengität tänään? Esimerkkejä Web-sivustoista, joilla ilmoitetaan viimeisimmät paikalliset ilmansaastemäärät: Australia Kiina Saksa Lontoo Pariisi Helsinki Yhdysvallat Puhtaamman maailman puolesta Esimerkkejä referenssiasennuksista Molekyylitason turvallisuus Kööpenhaminan keskustassa Camfil Farrin huomattava tekninen tuntemus ja kokemus kriittisen suodatuksen alueilla on johtanut Cambox Security -suodatusjärjestelmän kehittämiseen niitä laboratorioita varten, joissa tarvitaan parhaita mahdollisia turvallisuusstandardeja. Esimerkkinä voidaan mainita uusi Biotech Research Centre -tutkimuskeskus Kööpenhaminan keskustassa. Camfil toimittaa sinne yli 150 erikoisvalmistettua Camboxsuodatinyksikköä Absolute-suodattimilla varustettuina. Tämän suodatinratkaisun avulla kolmesta molekyylibiologian tutkimuslaboratoriosta poistuva ilma on kokonaan suodatettua ja puhdistettua. Puhdasta työmatkaliikennettä Melbournessa Australian Melbournessa on mukava ajaa raitiovaunuilla, jotka kulkevat kaupungin ydinkeskustassa ja läheisillä esikaupunkialueilla. Melbournen raitiovaunujen matkustajat saavat nauttia Camfil Farr 30/30 -suodattimien avulla tuotetusta puhtaasta ilmasta. Suoritus olympialaisissa Ranskalainen palvelualan yritys Cofathec luotti Camfil Farrin apuun rakentaessaan kaikki Torinon vuoden 2006 talviolympialaisten rakennusten ilmankäsittelyjärjestelmät. Niihin kuuluivat Torinon, Sestrieren ja Bardonecchian olympiakylät, kaksi jääkiekkohallia ja Oval Lingotto -halli. Tilaus toimitettiin erittäin tiukalla aikataululla. Camfil Farr Italy kuljetti kaksi suurta rekka-autollista Opakfil-suodattimia ja esisuodattimia, jotka oli varustettu nimikylteillä ja laitetunnuksilla. Näin niiden asennustyö helpottui ja Cofathec säästi kallista aikaa. 4

5 Lennart Nilsson Photography AB / Camfil AB Ilmassa kulkeutuvien pienhiukkasten näkymätön maailma: vapaasti lentäviä hiukkasia, joita on ympäröivässä ilmassa (suuri kuva), Camfil Farr -ilmansuodattimeen siirtyviä hiukkasia (ylhäällä oikealla) ja lasikuidun pyydystämät hiukkaset. Näkymättömän tekeminen näkyväksi Maailmankuulu valokuvaaja-toimittaja Lennart Nilsson ja Camfil Farr ovat alkaneet tehdä yhteistyötä voidakseen tutkia erästä maailman pienintä asiaa haitallisten ilmassa kulkeutuvien hiukkasten näkymätöntä aluetta ja käyttämämme lasikuitumateriaalin kykyä vangita nämä hiukkaset tehokkaasti. Ilmassa kulkeutuvien pienhiukkasten ihmisten terveydelle aiheuttaman huolen johdosta Camfil Farr ja Lennart Nilsson alkoivat yhteistyön vuonna Nilssonin ainutlaatuisen asiantuntemuksen sekä elektronimikroskoopin avulla selvitettiin, jokapäiväinen ilmamme sisältää ja mitä suodatin kerää ja sisältää. Näillä sivuilla olevien kuvien ottamisessa käytettiin pyyhkäisyelektronimikroskooppia (SEM), kun kuvattiin Camfil Farr -suodattimien keräämiä miten suodattimemme poistavat hiukkasia pienhiukkasia. Kuvissa voidaan nähdä yksityiskohtia tehokkaasti lasikuitumateriaalin avulla. Lennart Nilssonin valokuvat, joista useita on jopa viiteen ångström-yksikköön (0, mm) asti. Suodatinnäyte on peitetty ohuella metallikerroksella, julkaistu yksinoikeudella AirMailissa sekä vuoden jolloin 2005 vuosiraporttimme yhteydessä, auttavat hahmottamaan visuaalisesti, miten ilmansuodatuksen monimutkainen maailma toimii. siitä tulee näkyvä. Sen jälkeen näyte asetetaan pyyhkäisyelektronimikroskooppiin Miten kuvat otettiin Lennart Nilsson käyttää uusimpia laitteita, joiden avulla voi esimerkiksi käyttää jopa miljoonakertaista ja sitä katsellaan ja käsitellään näytöllä. suurennosta ja kuvien keinotekoista Lennart Nilsson väritystä, jolloin aiemmin näkymättömästä maailmasta ottaa kuvan taval- tulee näkyvä. Näemme myös, mitä lisella kameralla mikroskoopin läpi. Tässä näet, miten lika, hiekka, suolahiukkaset ja siitepölyt kerääntyvät suodattimiimme jopa pienimmät nanohiukkaset, kuten noki, joiden koko on vain sadasosa millimetristä. Näiden hiukkasten pysäytyskuvat auttavat Camfil Farr -suodattimien tehokkuuden dokumentoinnissa. Näkymätön lämpöuhka Camfil Farr on aiemminkin käyttänyt Lennart Nilssonin mahtavaa kykyä kuvata näkymätöntä maailmaa. AirMailin numerossa 1/2004 esittelimme useita hänen kuviaan, joissa näytettiin, miten nokihiukkaset kulkeutuvat keuhkokudokseen ja vaikuttavat hapen imeytymiseen. Kuten muuallakin tässä numerossa kerrotaan, pienhiukkasilla on yhteys hengityselin- ja sydänsairauksista johtuvien sairaalahoitojaksojen ja kuolemantapausten lisääntymiseen. Suurimpia riskiryhmiä ovat hengityselin- tai sydäntautipotilaat, vanhukset ja lapset. 5

6 Keskustelun aihe: Tulisiko sisäilmalle asettaa raja-arvot? Kuten edellisessä AirMailissa (2/2005) kerrottiin, EU on esitellyt uuden eurooppalaisen EN standardin muihin kuin asuinrakennuksiin tarkoitetuille ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmille. Tässä standardissa määritetään ulkoilman laatuluokkia ja useita ominaisuuksia toivotulle sisäilman laadulle (Indoor Air Quality, IAQ). Puhtaan ja turvallisen ilman tarpeesta on tulossa keskeinen kysymys kaikkialla maailmassa. Julkaistut tutkimukset ja raportit lisäävät työpaikkojen, julkisten tilojen ja koulujen ilmanlaatua edistävien tuotteiden ja palveluiden kysyntää samoin kuin huonolaatuisen ilman aiheuttamia terveysriskejä ehkäisevien tuotteiden ja palveluiden kysyntää. Tulisiko viranomaisten miettiä sisäilman rajaarvojen määrittämistä tämän kehityksen valossa? Tästä on keskusteltu myös Ruotsissa, Camfil Farrin kotimarkkinoilla. Kasvava ongelma Yksinomaan Ruotsissa yli ihmisen on arvioitu kuolevan ennenaikaisesti hengitettyään haitallisia hiukkasia. Se on kolme kertaa enemmän kuin vuosittaiset liikennekuolemat tässä pohjoisessa maassa. Joka kolmas ruotsalainen lapsi ja joka kolmas aikuinen kärsii nykyään jostakin allergiasta. Allergikkojen määrä on kasvanut merkittävästi 1960-luvulta lähtien. Allergioista on tulossa ongelma myös muissa maissa. Suurin osa haitallisista hiukkasista on lähtöisin liikenteestä ja ensisijaisesti pakokaasuista sekä katupölystä, jota kehittyy jalkakäytävien lakaisun yhteydessä. Nämä epäpuhtaudet voidaan poistaa tuloilmasta käyttämällä tehokkaita suodattimia (katso Camfil Farrin tutkimus sivulla 8. Pienhiukkasten riskeistä kerrotaan AirMailin numerossa 1/2004.) Ruotsin sosiaalihallituksen hiljattain tekemän tutkimuksen mukaan muita hiukkaspäästöjä aiheuttavia toimia ovat jokapäiväiset toiminnot, kuten kodin siivous, puiden poltto, ruuanlaitto ja vahakynttilöiden poltto. Ulkoilman sallittujen hiukkasten raja-arvot ovat olleet käytössä useita vuosia useissa maissa (Ruotsissa vuodesta 2004), ja liikenteen ulkoilmalle aiheuttamien haitallisten vaikutusten minimoimisen menetelmiä on tutkittu. On kuitenkin huomattava, että sisäilman parantamiseksi ei ole tehty paljonkaan. Se on huomionarvoinen asia erityisesti siksi, että ihmiset viettävät sisätiloissa yli 90 prosenttia vuorokaudesta. Päiväkodin vaarallinen ilma Ruotsin sosiaalihallituksen Ruotsin ammattija ympäristölääketieteen instituutilta tilaama uusi raportti osoittaa, että päiväkotien ja koulujen ilma on paljon haitallisempaa kuin kotien ilma. Lapset ovat erityisen herkkiä ja kärsivät allergioista. Syy tähän ei ole ainoastaan se, että he viettävät aikaa haitallisilla alueilla, vaan myös se, että he liikkuvat enemmän ja hengittävät nopeammin ja että heillä on pienemmät hengitystiet. Miten maailmanlaajuinen ilmansuodatusteollisuus voi nopeuttaa terveellisemmän ja vähemmän vaarallisen sisäilman saavuttamista julkisissa rakennuksissa, työpaikoilla ja julkisissa tiloissa? Ensimmäinen askel voisi olla se, että asetetaan sisäilmalle raja-arvot ja vaaditaan säännöllisten tarkistusten suorittamista valituissa laitoksissa. Raja-arvojen avulla paine saada käyttöön terveellisempää ilmaa kohtaan suurenisi, koska kiinteistöjen omistajien olisi otettava vastuu kansanterveyteen huomattavasti vaikuttavan huonon sisäilman minimoimisessa. Oikeat suodattimet ovat osa ratkaisua Myös ilmastointitekniikalla on suuri osuus. Camfil Farr on tehnyt tutkimusta haitallisista hiukkasista ja suodatuksesta yli 40 vuoden ajan. Tutkimusten mukaan useimmat suodattimet on joko määritetty väärin, ne eivät ole riittävän tehokkaita tai niitä käytetään väärin. Kiinteistön oikein ylläpidetyn ilmankäsittelyjärjestelmässä oleva oikea suodatin sekä hyvät puhdistusrutiinit vähentävät haitallisia hiukkasia ja parantavat sisäilman laatua. Toinen askel on pureutuminen ruohonjuuritason ongelmaan eli huonosti suodatettua sisäilmaa saastuttaneiden haitallisten hiukkasten lähteiden vähentäminen tai eliminoiminen. Kun sisäilman raja-arvot asetetaan, tutkimusta lisätään ja julkisiin tiloihin saadaan paremmat suodatus-, puhdistus- ja ilmastointijärjestelmät. Tämä on ainoa tapa, jolla kansanterveyttä voidaan tehokkaasti parantaa saamalla astma, allergiat sekä sydän- ja verisuonitaudit vähenemään. PHOTO: GETTY IMAGES 6

7 Osa laajempaa EU:n strategiaa Palataanpa SFS-EN standardiin. Tämä uusi standardi muodostettiin Euroopan komission uuden ilmanlaatustrategian myötä. Sen tarkoituksena oli vähentää saastumisen aiheuttamia vuosittaisia ennenaikaisia kuolemia vuoteen 2020 mennessä. Strategia kattaa kaikki tärkeimmät ilmansaasteet mutta keskittyy erityisesti hiukkassaasteisiin ja maan pinnan tasolla esiintyvään otsonikaasuun, jotka on todettu suurimmiksi terveysriskeiksi. SFS-EN standardissa määritetään hyvän sisäilman laadun saavuttamiseksi vaadittavat suodatinluokat, joissa otetaan huomioon ulkoilman laatu (ODA). Tämä on puolestaan jaettu viiteen luokkaan. Standardissa määritetään selvästi halutun sisäilman tavoitetason saavuttamiseksi vaadittavat suodattimet. Jos esimerkiksi kaupungissa sijaitsevat rakennus vaatii hyvän sisäilman ja ODA-taso on 1 tai 2, niin ilmankäsittelyjärjestelmän suodatinluokan on oltava vähintään F9. Tämän lisäksi tarvitaan myös kaasusuodatin kaasumaisten epäpuhtauksien torjumiseen. Puhdasilmatekniikan ja ilmansuodatintuotannon markkinajohtajana Camfil Farr seuraa sisäilman laatua koskevaa keskustelua tarkasti ja tarjoaa täydellisen tuotevalikoiman hiukkas- ja kaasumaisten epäpuhtauksien tehokkaaseen käsittelyyn ja rakennusten sisäilman laadun saamiseen halutulle tasolle. Hyvien esi- ja jälkisuodattimien lisäksi tuoteperheisiin kuuluvat lisäksi pitkälle kehitellyt molekyylimuotoisten ilmansaasteiden suodattimet sekä erityiset kaupunkiympäristöön soveltuvat aktiivihiilipohjaiset suodattimet CityCarb ja CityFlo. Nämä kaikki on suunniteltu tuottamaan rakennuksiin paras mahdollinen sisäilman laatu ja puhtain oleskeluympäristö. Jos haluat lisätietoja, pyydä Camfil Farrin esite Hyvä sisäilman laatu tai lataa se PDF-muodossa osoitteesta Kommentteja tästä artikkelista voi lähettää osoitteeseen Hyvän sisäilman laadun saavuttaminen edullisesti Sisäilman laatu on tullut osaksi markkinointimaailmaa. Ruotsissa terveellisen ja mukavan elinympäristön tarjoamista sekä hyvää sisäilman laatua kouluissa, työpaikoilla ja kunnan rakennuksissa käytetään joissain kunnissa myyntivalttina houkuteltaessa uusia asukkaita. Budjettitietoiset energiankulutusta vähentämään pyrkivät kunnanhallitukset ovat myös tarkkoja valitessaan oikean suodatintoimittajan ja -tuotteet. Eskilstunan kaupunki, jossa asuu noin asukasta, sijaitsee noin 120 km Tukholmasta länteen. Eskilstuna on ollut säännöllinen asiakas 14 vuoden ajan ja ostanut useita Camfil Farr -ilmansuodattimia kaikkiin koulurakennusten, vanhainkotien, terveyskeskusten ja kunnanhallituksen rakennusten ilmankäsittelyjärjestelmiin. Syy on yksinkertainen: Tehokas suodatus tarkoittaa hyvää sisäilman laatua. Camfil Farr -suodattimien energiakustannukset ovat alhaiset PHOTO: GETTY IMAGES pienen painehäviön ja pitkän käyttöiän ansiosta, kertoo Lennart Johnsson, joka on kunnallisen kiinteistöhallintayrityksen Kommunfastigheter AB:n johtaja. Aloimme hankkia Camfil Farrin tuotteita, koska Hi-Flo F7 on palkittu energiahyötysuhteeltaan parhaana suodattimena Nutekin (elinkeinoelämän kehittämisvirasto) sponsoroimassa kilpailussa, kertoo Lennart Johnsson. En usko synteettisiin tai sähköstaattisesti ladattuihin suodattimiin, koska ne menettävät tehonsa lyhyen ajan kuluessa. Suodattimia on vaihdettava usein, ja kustannukset ovat korkeat. Käytämme vain Camfil Farrin lasikuitusuodattimia. Hyvä puoli on myös se, että voimme tilata suodattimet saapumaan juuri oikeaan aikaan ja saamme säännöllisesti tietoja Camfil Farrin ilmansuodatuksen uusista kehityssuunnista. Eskilstunassa on 49 esikoulua, 30 ala-astetta ja kolme lukiota. Suodattimia käytetään ilmastointijärjestelmissä, jotka toimittavat ilmaa noin m 2 :n suuruisiin tiloihin. Kaikissa on käytössä Hi-Flo-suodattimet, joiden luokka on F6 F7. Puhdasta ilmaa kaikkiin Tukholman kouluihin Camfil Farrin ruotsalainen tytäryhtiö Camfil Svenska AB on saanut arvostetun tilauksen YIT:ltä. Tilaus koskee ilmansuodattimien toimittamista Tukholman kaupungin kaikkiin esikouluihin (377) ja kouluihin (181). Suodattimien kokonaishallinta (Total Filter Management, TFM) -sopimus kattaa yhteistyössä YIT:n kanssa suodatinten toimituksen, asennuksen ja hävittämisen sekä kaikkien koulujen ilmankäsittelylaitteiden dokumentaation. 7

8 Hienonhieno todiste paremmasta sisäilman laadusta Camfil Farrin tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan johtaja Lennart Karlsson on tutkinut, mitä etua on pienhiukkasten tehokkaalla suodatuksella ennen niiden pääsyä kaupunkiympäristöissä käytössä olevien ilmankäsittelyjärjestelmien tuloilmaan. Pienhiukkasille altistumista ja pienhiukkasten mahdollisia terveyshaittoja voidaan vähentää merkittävästi oikealla tuloilmasuodattimella. Tähän tulisi kiinnittää enemmän huomiota, kun sisäilman laadun standardeja määritetään. Healthy Buildings konferenssissa* esitetyn tutkimuksen yhteenveto perustuu Tukholman keskustassa todellisissa käyttöolosuhteissa tehtyihin tutkimuksiin verrattuna laboratoriossa tehtyihin testeihin. Paremman sisäympäristön tarjoamiseksi ja rakennuksessa oleskelevien henkilöiden suojaamiseksi kaupunkiympäristössä suodatuksen valinnassa tulisi keskittyä pienten ja erittäin pienten nanohiukkasten keräämiseen. Tutkimukset ovat osoittaneet, että erittäin pienet hiukkaset voivat vaikuttaa ihmisten terveyteen negatiivisesti (katso myös AirMail numero 2, 2005). Näitä epäpuhtauksia löydetään yleensä saastuneesta ulkoilmasta. Ne ovat peräisin muun muassa ajoneuvojen pakokaasuista ja palamisreaktioista. Tehokas suodatus minimoi näiden hiukkasten pääsyn tuloilmaan. Camfil Farr on tehnyt kokeita arvioidakseen useita eri suodatusmekanismeja käyttäviä suodattimia. Kokeissa tutkittiin erityisesti hyvin pieniä hiukkasia, joiden koko oli 0,02 1,0 µm. Laboratoriokokeet tehtiin todellisissa käyttöolosuhteissa ilmankäsittelylaitteissa kerrostalokorttelissa Tukholman keskustassa. Tulokset osoittivat, että paremmat suodatusratkaisut vähentävät merkittävästi pienten ja erittäin pienten hiukkasten määrää ja parantavat sisäilman laatua. Useimmat hiukkaset pienempiä kuin 0,1 µm Camfil Farrin mittaukset osoittivat, että useimmat tuloilman hiukkaset kaupunkiympäristössä ovat pienempiä kuin 0,1 µm. Samanlainen kokojakauma saatiin laboratoriossa, jossa Camfil Farr testasi erilaisten suodatinluokkien hiukkaserotusasteita. Tukholmassa tehdyn vuoden pituisen testin tulokset kertoivat hiukkaserotusasteen, erittäin pienten hiukkasten ja polysyklisten aromaattisten PHOTO: STOCKHOLMSFOTO hiilivetyjen (PAH) pitoisuudet ennen ja jälkeen suodattimien. Polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen erotusaste suodattimilla voidaan siis arvioida kaupunkiympäristössä ja samoin erittäin pienille hiukkasille. Tulosten perusteella voidaan olettaa, että tuloilman pitoisuudet kaupunkiympäristössä muodostuvat enimmäkseen erittäin pienistä ja pienistä hiukkasista. Erittäin hienojen hiukkasten ja polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen erotusastekokeet osoittivat, että tämän hiukkasvälin suodatus on avainasemassa paremman sisäilman laadun ja terveyden edistämisessä pienten ja erittäin pienten hiukkasten keräämisen ja erittäin tehokkaan suodatuksen ansiosta ennen kuin epäpuhtaudet pääsevät ilmankäsittelyjärjestelmään. Erilaiset suodattimet, erilainen tehokkuus Nykyään useimmat tuloilmaa rakennuksiin tuottavat järjestemät on varustettu F7-tason tai alemman tason suodattimilla. Laboratoriokokeet osoittivat, että F-luokan suodattimilla on selvä minimierotusaste hiukkasille, joiden koko on 0,1 µm tai lähellä sitä, kun taas erotusaste paranee siirryttäessä kohti nanometrin kokoisia hiukkasia. Camfil Farrin laboratoriomittaukset osoittivat kuitenkin, että saman suodatinluokan eri suodattimien kyky kerätä hiukkasia tietyn toiminta-ajan jälkeen vaihteli huomattavasti suodatusmekanismin mukaan. Esimerkiksi S1-suodattimien erotusaste on enemmän tai vähemmän vakio välillä nm, kun taas G1-, G2- ja S2- suodattimien erotusaste paranee, kun hiukkasten koko pienenee. Koetuloksista nähdään, että altistumista erittäin pienille hiukkasille ja niiden mahdollisille terveysriskeille voidaan alentaa merkittävästi valitsemalla oikeat tuloilmasuodattimet kaupunkien ilmankäsittelyjärjestelmiin. Monimutkainen asia Terveys ja sisäilman laatu ovat erittäin monimutkaisia asioita. Camfil Farrin tutkimus kuitenkin osoitti, että suodattimen suorituskyvyllä ja hyvällä sisäilman laadulla on selvä yhteys. Se on eräs monista tekijöistä, jotka on otettava huomioon parannettaessa rakennusten, toimistojen ja muiden ihmisten käyttämien alueiden sisäilman laatua. Yleensä ilmastointijärjestelmiä on pidetty ensisijaisina johdettaessa rakennuksiin ilmaa ja ohjattaessa lämpötilaa ja kosteutta. Ilmansuodattimet on perinteisesti hankittu 8

9 Tehokkus [%] Suodatusteho, SMPS-CPC ja LAS X Partikkelin koko [µm] järjestelmän osien ja ilmanvaihtokanavien suojausta varten. Nykyisin sisäilman laadun pääpaino on muualla. Viime aikoina useat tutkimukset ovat osoittaneet ilmassa kulkeutuvilla hiukkasillaolevan suuri merkitys terveyteen. Terveyden kannalta erityisen ongelmallisia ovat erittäin pienet hiukkaset, joita muodostuu polttoprosessissa. Niinpä mikrometrin kymmenesosan kokoiset hiukkaset ja erittäin pienet hiukkaset ovat erittäin tärkeä yksityiskohta, kun valitaan ilmansuodattimia eivät vain suuret hiukkaset. Tämä oli tärkein syy suodattimista laboratoriossa ja käyttöpaikalla tehtyyn tutkimukseen. F7-suodattimien vuoden kestänyt mittaustutkimus tehtiin Tukholman keskiosissa. pienten hiukkasten ( nm) läpäisy voi olla jopa 2,6-kertainen saman suodatinluokan sisällä. Tasoa voidaan vähentää, kun valitaan parempi suodatinluokka. Kun laboratoriotutkimuksen läpäisytietoja arvioidaan, tasoa voidaan pienentää 28 prosentilla, kun luokka muutetaan luokasta F7 luokkaan F9. Vertailtaessa asennuspaikkatietojen F7-tason erotusastetta polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen erotusasteeseen on helppo uskoa, että altistumista voidaan vähentää samanlaisilla tekijöillä kuin laboratoriotutkimuksessa. Jotta tuloilman polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä vastaan voidaan suojautua, suodattimien tehokkuus pienten nanohiukkasten poistossa on erittäin tärkeää. Yleinen parannus on jo mahdollinen, kun nykyiset suodatinasennukset päivitetään suodattimilla, joilla on sekä hyvä pienten hiukkasten erotusaste että erittäin pienten hiukkasten erotusaste. Näin ajatellen yleisten ilmastointisuodattimien suorituskyvyn kuvauksen tulisi olla parempi. Nykyisissä Euroopan standardeissa suodattimet luokitellaan 0,4 µm:n hiukkaskoon mukaan. Lennart Karlsson, Camfil Farr. Puhtaamman maailman puolesta Esimerkkejä referenssiasennuksista Joustovaahtomuoviteollisuus on valveutunut ala Camfil Farr toimittaa Yhdysvalloissa Tempurin uuteen patja- ja tyynytehtaaseen Albuquerque iin Uuteen Meksikoon uuden molekyylisuodattimen päästöjen vähentämiseksi. Joustopolyuretaanivaahtomuovin valmistuksessa käytetään tolueeni-di-isosyanaattia (TDI). Päästöjä on rajoitettava, jotta niiden määrä pysyy 1 miljoonasosan tasolla. Ratkaisu on Camfil Farrin Annular Bed -suodatin, jossa on noin kg hiiltä ja jonka erotusaste on vähintään 99,9 prosenttia koko suodatusmassan suunnitellun käyttöiän ajan (viisi vuotta). Aiemmin on toimitettu kolme järjestelmää Tempurin toimipaikkoihin Virginiaan ja yksi järjestelmä Tanskaan. Suodattimen valinta on avaintekijä Suodattimen valinta on tärkeää, kun tuloilman tehokas puhdistus halutaan varmistaa. Camfil Farrin laboratoriokokeet osoittivat, että erittäin *Hänen tutkimukseensa Possibilities to Achieve Better IAQ by Improving the Filtration and Quality of Supply Air with Respect to Nano or Ultra-fine Particles osallistui myös Camfil Farrin tutkija Ulf Johansson. Tutkimus julkaistiin hiljattain kahdeksannessa Healthy Buildings -konferenssissa Lissabonissa, Portugalissa (katso teksti alla). Lissabonissa (4. 8.6) pidetty HB konferenssi oli 8. Healthy Buildings -konferenssi. Nämä konferenssit alkoivat Tukholmassa vuonna Konferenssien aiheet käsittelevät sisäilman laatua ja sen vaikutusta terveyteen. Päähuomio on rakennuksissa, sillä ihmiset viettävät 90 prosenttia ajastaan sisällä. HB 2006 oli suunnattu ensisijaisesti näiden terveysaiheiden uusien tieteellisten ja teknisten termien kehitykselle. Enimmäkseen käsiteltiin ongelmien syitä ja ongelmien ehkäisyä. Ehkäisyyn tarvitaan riittävää teknistä osaamista. Konferenssissa keskusteltiin myös lainsäädännöstä, menetelmistä ja prosesseista, joiden avulla voidaan saavuttaa parempi kansanterveys, sekä elämänlaadun parantamista tekemällä parannuksia rakennusten suunnitteluun, rakennukseen ja ylläpitoon. HB-konferenssit ovat seuraavien yhdistysten ja organisaatioiden virallisia konferensseja: International Society of Indoor Air Quality and Climate (ISIAQ), Euroopan unioni, International Council for Building Research Studies and Documentation (CIB), International Academy of Indoor Air Sciences (IAIAS) ja Maailman terveysjärjestö (WHO). Suodattimien aatelia Lounais-Ruotsissa 54-kerroksinen 190 metriä korkea Turning Torso -rakennus on uusi Malmön kaupungin maamerkki ja ylpeys. Vaikuttava uusi pilvenpiirtäjä sisältää huoneistoja ja toimistoja, joiden ilmastointilaitteissa käytetään Camfil Farrin suodattimia. Tällöin saadaan aikaan paras mahdollinen suodatus ja käyttökustannukset pysyvät pieninä. Yläkerroksissa on kokouspaikka konferensseja varten sekä paikka myynninedistämistoimille, lehdistötilaisuuksille ja erityistapahtumille. Kaikissa tiloissa on Camfil Farrin takaama paras mahdollinen sisäilman laatu. 9

10 Suodatuksen edut elintarviketeollisuudessa Lentokentän ilman hallinta Euroopan unioni on suositellut vaaralliselle typpidioksidikaasulle (NO 2 ) raja-arvoja lentokentillä. Näiden raja-arvojen toteutumatta jääminen saa yhä enemmän huomiota julkisuudessa. EU suosittelee typpidioksidirajaksi alle 40 mikrogrammaa kuutiometriä kohti. Typpidioksidin uskotaan olevan haitallisinta astmasta, keuhkoputken tulehduksesta ja keuhkolaajentumasta kärsiville ihmisille. Isossa-Britanniassa Chartered Society of the Physiotherapy -yhdistyksen tekemä tuore tutkimus osoitti, että lentokentillä on maan suurimmat NO 2 -tasot. Lentoliikenne ei kuitenkaan ole pahin ongelma. Toisessa viimeaikaisessa lentoliikenteen tuottamia päästöjä tutkineessa tutkimuksessa sanotaan lentoliikenteen tuottavan vähemmän kuin neljä prosenttia nykyisistä hiilidioksidipäästöistä (CO 2 ). Tässä European Low Fares Airline Association -yhdistyksen rahoittamassa tutkimuksessa mainitaan, että luku on paljon pienempi kuin tieliikenteen taso. Tieliikenteen päästöt ovat 20 prosenttia päästöistä. Olipa kaasumaisen saasteen tyyppi, lähde (tieliikenne tai lentoliikenne) ja sijainti (lentokenttä tai kaupunkiympäristö) mikä tahansa, Camfil Farrilla on sopivat tuotteet, joilla sisäilman laatua voidaan parantaa. TFM ja lentokenttien suodatusohjelmat Camfil Farrin suodattimien kokonaishallinta (Total Filter Management, TFM) on täydellinen ilmansuodatustuotteiden hallintajärjestelmä asiakkaan toimipaikalle. Sen avulla sisäilman laatua voidaan parantaa alhaisemmilla toimintokustannuksilla. Järjestelmän avulla parannetaan useiden Euroopan lentokenttien sisäilman laatua. Tässä on muutamia esimerkkejä: Frankfurtin lentokentällä Camfil Farr valvoo pinta-alaltaan 15 km 2 olevaa aluetta, jolla on yli ilmansuodatusyksikköä. Se myös valvoo ja ylläpitää ilmankäsittelylaitteita ja ilmankostuttimia. Isossa-Britanniassa lentokenttäviranomaiset ovat tehneet Camfil Farrin kanssa sopimuksen suodattimien kokonaishallintapalveluiden toimittamisesta (TFM) kaikille Lontoon (Heathrow, Gatwick ja Stanstead), Manchesterin ja Liverpoolin sekä Skotlannin (Glasgow, Edinburgh ja Aberdeen) lentokentille. Tanskassa Camfil Farr toimittaa kaikki Kööpenhaminan lentokentän ilmankäsittelyjärjestelmien esisuodattimet (HI-FLO G F7) ja hiilisylinterit (Camcarb G 2600). Myöhemmin yritys toimittaa Camfil Farrin suodattimien kokonaishallintaratkaisun ja lisäksi hydraulisuodattimet. Camfil Farrin LCC-elinkaarikustannusohjelmistoa käytetään aktiivisesti energiasäästöjen saamisessa ja kaikkien aiemmin tehtyjen asennusten optimoinnissa, jolloin tämän erään Pohjois-Euroopan vilkkaimman lentokentän sisäilman laatu on hyvä. PHOTO: GETTY IMAGES PHOTO: LARS CLASON Camfil Farr toimittaa suodattimia tai suodatusratkaisuja lähes kaikille tärkeimmille ruuanvalmistajille Euroopassa ja muualla maailmassa. Näin valmistajat voivat täyttää yhä kiristyvät hygieniasäännökset ja hallita mikrobiologista saastumista. Uusi esimerkki on Sara Lee Foods Europe, joka on osa Sara Lee Corporation -yritystä. Se on maailmanlaajuinen korkealaatuisten merkkituotteiden valmistaja ja markkinoija. Sara Leellä on toimintoja 58 maassa. Työntekijöitä on Sara Lee toimittaa 200 maahan vähittäismyyntiin ja elintarvikepalvelumarkkinoille pakattuja liha- ja juustotuotteita, leipomotuotteita, kahvia ja teetä. Sara Lee tunnetaan herkullisista tuotteistaan. Yritys on Yhdysvaltojen tuoreiden leivonnaisten markkinoiden johtava tekijä. Sillä on tärkeä asema Yhdysvaltojen ja Ranskan pakastetaikinamarkkinoilla ja Espanjassa tuoreen leivän markkinoilla. Sopimus 22 tehtaasta Vuoden 2006 alussa Sara Lee Foods Europe valitsi Camfil Farrin ilmansuodatusratkaisut (tuotteet ja palvelut) Euroopan tehtaisiinsa. Tarkoituksena on parantaa ilmankäsittelylaitteiden suodatusta, nostaa HACCP (Hazard Critical Control Points) -takuita, jolloin mahdollisesti vaaralliset ruuan terveellisyyttä uhkaavat tekijät eliminoidaan, ja vahvistaa työntekijöiden tietämystä ilmansuodatustekniikasta hygieenisemmän ruuanvalmistuksen osana. Euroopan sopimus kattaa 22 tehdasta Ranskassa, Belgiassa, Hollannissa, Portugalissa ja Italiassa. Muita ruuanvalmistusteollisuuden asiakasesimerkkejä ovat Ranskan BEL Group, Nestlé North America ja Glanbia Irlannissa. 10

11 Puhtaamman maailman puolesta Esimerkkejä referenssiasennuksista Lähikuva siitepölyhiukkasista Camfil Farr -suodattimessa. Atsii! Kesäväsymys voi johtua allergiasta Kärsitkö heinänuhasta (kausittaisesta allergisesta nuhasta)? Se on todennäköisesti siitepölyistä ja itiöistä johtuva allerginen reaktio. Aivastelet. Silmät ja nenä vuotavat ja kutiavat, päätä särkee, tai olet väsynyt. Useissa maissa heinän siitepöly on yleisin heinänuhan aiheuttaja yhdessä puiden ja rikkaruohojen siitepölyn kanssa. Heinänuhasta kärsivät voivat olla allergisia yhdelle tai usealle siitepölytyypille sen mukaan, missä ilmastossa tai millä kasvillisuusvyöhykkeellä asutaan. Skandinaviassa koivun siitepöly leviää laajalle. Espanjassa oliivipuut voivat aiheuttaa aivastelua siinä missä ruokakin. Ison-Britannian allergikkoja kiusaa useimmiten ruohon ja koivun siitepöly. Yhdysvalloissa lähteet ovat samanlaisia, mutta ne myös vaihtelevat paikallisesti. Muun muassa paikallinen kasvillisuus ja ilmasto vaikuttavat allergian aiheuttajiin. Jotkut voivat kärsiä monivuotisesta allergisesta nuhasta tai koko vuoden ajan esiintyvistä allergisista oireista. Niitä aiheuttavat usein lemmikkieläimistä lähtevät hiukkaset, pöly ja muut allergeenit. Astmasta kärsivät henkilöt voivat reagoida niihin siinä missä tupakansavuun ja saasteisiinkin.. Vaikka syytä siihen, miksi jotkut ovat erittäin herkkiä allergeeneille, ei tunneta, ongelma on erittäin hyvin tiedostettu. Ongelma myös kasvaa koko ajan, erityisesti lasten keskuudessa. Allergioille (ja jopa astmalle), siitepölyennusteille, homeille ja muiden allergeeneille omistettujen Web-sivujen määrä todistaa tämän. HEPA tai F7 auttaa Useat ihmiset teettävät ihon herkkyystestin, jolla määritetään mahdollinen allergisuus kasveille, puille, ruohoille tai kukille. Vaikka allergioille ei olekaan parantavaa hoitoa, oireita voidaan vähentää välttämällä allergeeneja, käyttämällä lääkitystä tai ottamalla siedätyshoitoa. Pysyminen sisätiloissa aamuisin on yksinkertainen suojautumiskeino. Hyvä keino on myös HEPA (High Efficiency Particulate Air) -suodattimen tai tehokkaiden huoneilman puhdistimien käyttö. Ne poistavat sisäilmasta allergeeneja siitepölymäärän ollessa suuri. Esimerkiksi Camfil Farrin F7-suodattimia voidaan asentaa ilmankäsittelyjärjestelmiin, jolloin saavutetaan tehokas suodatus. Tämä estää allergeenien pääsemisen tuloilmaan pahimpana allergia-aikana. Huoletonta kesää! Lennart Nilsson Photography AB / Camfil AB Huiyuan käyttää Camfil Farria pullotuksessa Beijing Huiyuan Beverage & Food Group on Kiinan suurin 100-prosenttisten hedelmä- ja vihannesmehujen, nektarien ja muiden mehu- ja teepohjaisten juomien tuottaja. Huiyuanin yli 400:aa erilaista tuotetta valmistetaan yli 20 nykyaikaisessa tehtaassa ympäri Kiinaa. Huiyuanilla on yli 100 edistyksellistä Class 100 -puhdastilastandardin täyttävää aseptista täyttölinjaa. Huiyuan on saanut Kiinan viranomaisilta turvallisuusjuoma -tunnustuksen. Huiyuan panostaa hygieniaan ja on valinnut ilmansuodatintoimittajakseen Camfil Farrin. Huiyuanin tehtailla käytetään nykyään 30/30- esisuodattimiamme, Sofilair HEPA -suodattimiamme ja Megalam U16 ULPA -suodattimiamme. Näin varmistetaan, että tuorejuomien valmistus täyttölinjalla tapahtuu puhtaasti ja turvallisesti. Ilmastoinnin huippua Lyonin leikkaussaleissa Muinainen Ranskan Lyonissa sijaitseva gallialaisroomalainen asutus on tunnettu kulinaristisista taidoistaan ja luovuudestaan. Se on myös moderni talouteen ja tieteeseen keskittynyt tutkimuspaikka, jonne Camfil Farr France toimittaa steriilejä ilmaolosuhteita Saint-Etiennen sairaalaprojektin 17 leikkaussalissa ylläpitävää viimeisintä suodatustekniikkaa. Leikkaussaleja käytetään muun muassa sydän- ja lonkkaleikkauksissa. Ilma suodatetaan uuden innovatiivisen CamHOSP-ilmavirtakaton kautta. Terveydenhuoltopalveluiden tarjoajat tutkivat tarkasti leikkaussalien ilmansuodatusmahdollisuuksia, kun sairaalainfektioiden määrä kasvaa. CamHOSP täyttää Euroopan tiukimmatkin standardit. Sitä on asennettu sairaaloihin myös Belgiassa, Tanskassa, Suomessa ja Espanjassa. 11

12 Camfil Farr nyt myös Japanissa Näyttelyt ja messut 2006 Iloksemme voimme ilmoittaa Camfil Farr Groupin uusimman jäsenen, Camfil Farr Japanin, syntymisestä. Uuden Japanin toimiston johtaja on Masatoshi Omodaka. OSOITE: Camfil Farr Japan KK Embassy of Sweden Compound Roppongi Minato-Ku, Tokyo , Japani Lisätietoja Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä Camfil Oy:öön taikka soita, kirjoita tai faksaa Camfil Farrin konttoriin. PUHELINNUMEROT: Toimisto: Suora: Faksi: Pääkonttori PHOTO: JOHNÉR BILDBYRÅ annual report 2005 Camfil Farr Annual Report 2005 Annual Report and Consolidated Financial Statements Camfil Farr Clean Air Solutions Vuosikertomus on nyt saatavana Camfil Farrin vuosikertomus 2005 on nyt ladattavissa Web-sivustostamme osoitteessa Voit myös tilata paperikopion Camfil Farrin pääkonttorista Ruotsista. Raportti sisältää täydellisen kuvauksen maailmanlaajuisesta Camfil Farr Groupista, liiketoiminta-alueistamme sekä toimistoistamme. Raportista voit myös lukea huomattavista referenssiasennuksista, kansainvälisestä organisaatiostamme ja historiastamme. Uutta tänä vuonna on se, että Camfil Farrin laskentaraportit valmistellaan nyt IFRS-standardien (International Financial Reporting Standards) mukaisesti. Camfil AB, Industrigatan 3, SE Trosa, Ruotsi. Puhelin Faksi Suomessa Camfil Oy, Ruukinmestarintie 11, ESPOO. Puhelin (09) Faksi (09) Sähköposti: TOUKOKUU , ACHEMA, Frankfurt am Main, Saksa , Hopital Expo, Pariisi, Ranska , Airexpo, Zellik, Belgia , Power Gen Europe 2006, Köln, Saksa KESÄKUU 1. 1., Power Gen Europe 2006, Köln, Saksa, Gas Turbine SYYSKUU 5. 7., Power-Gen Asia China Power 2006, Hongkong, Kiina, Power Gen LOKAKUU 4. 7., FinnBuild (HVAC), Helsinki, Suomi MARRASKUU , PowerGEN 2006, Orlando, Florida, Yhdysvallat, Gas Turbine CAMFIL FARR AIRMAI L on Camfil Farr -asiakkaille tarkoitettu maailmanlaajuinen julkaisu, joka on saatavana yhdeksällä kielellä. Julkaisija: Camfil AB, Industrigatan 3 SE Trosa, Ruotsi Puhelin Faksi: Sähköposti: Kustantaja: Alain Berard, VP, Director Sales and Marketing Camfil Farr Group Toimittaja: Margareta Swahn Forsling Puhelin Faksi: Sähköposti: Levikki: kappaletta. Painettu Ruotsissa YMER REKLAMBYRÅ PHOTO FRONT PAGE: GETTY IMAGES

EXIMUS Mx 180, EXIMUS Jr 140

EXIMUS Mx 180, EXIMUS Jr 140 EXIMUS Mx 180, EXIMUS Jr 140 LÄMMÖNTALTEENOTTOKONEET EXIMUS Mx 180 EXIMUS Jr 140 Elektroninen säädin (E) Parmair - puhtaan ilman puolesta 25 vuoden kokemuksella AirWise Oy on merkittävä ilmanvaihtolaitteiden

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PM1 TRACKER. Tekee näkymättömästä näkyvän: mittaa ja paranna sisäilmanlaatuasi. Puhdasilmaratkaisut

KÄYTTÖOHJE PM1 TRACKER. Tekee näkymättömästä näkyvän: mittaa ja paranna sisäilmanlaatuasi. Puhdasilmaratkaisut KÄYTTÖOHJE PM1 TRACKER Tekee näkymättömästä näkyvän: mittaa ja paranna sisäilmanlaatuasi Puhdasilmaratkaisut Käyttöohje PM1 Tracker SISÄLTÖ 1. Johdanto...3 2. Laitteen käynnistys/pysäytys...4 3. PM 1ndex

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-06006-09 01.09.2009. Omakotitalojen suodattimien mittaus

TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-06006-09 01.09.2009. Omakotitalojen suodattimien mittaus TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-66-9 1.9.29 Omakotitalojen suodattimien mittaus Tilaaja: Eagle Filters Oy TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S-66-9 1 (1) Tilaaja Eagle Filters Oy Kalervonkatu 1 486 KOTKA Tilaus Juha

Lisätiedot

Huomioita puhdistimien hankinnassa. Varkaus seminaari

Huomioita puhdistimien hankinnassa. Varkaus seminaari Huomioita puhdistimien hankinnassa Varkaus seminaari 28.10.2016 Mitä on sisäilmasto SISÄILMASTO Ihmisen terveyteen ja viihtyvyyteen vaikuttavia rakennuksen ympäristötekijöitä Laatuun vaikuttavat: Ilmankosteus

Lisätiedot

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä)

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä) Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 22 (miljardia tonnia hiiltä) 1 8 6 4 2 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut

Lisätiedot

Kokonaisuuden haltuunotolla parempiin tuloksiin

Kokonaisuuden haltuunotolla parempiin tuloksiin Kokonaisuuden haltuunotolla parempiin tuloksiin MISSIOMME Suojaamme ihmisiä, prosesseja ja ympäristöä tuottamalla puhdasta ilmaa. Vietämme 90 % ajastamme sisätiloissa Huono sisäilma alentaa työtehokkuutta

Lisätiedot

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Finnairin strategia toiminut Aasian liikenteessä miljoonan matkustajan kasvu Aasian strategian myötä 2001 visio Pohjolan paras, eturivin eurooppalainen

Lisätiedot

Ilmanlaadun kehittyminen ja seuranta pääkaupunkiseudulla. Päivi Aarnio, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Ilmanlaadun kehittyminen ja seuranta pääkaupunkiseudulla. Päivi Aarnio, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Ilmanlaadun kehittyminen ja seuranta pääkaupunkiseudulla Päivi Aarnio, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä 7.11.2011 Ilmanlaadun seurantaa vuoden jokaisena tuntina HSY huolehtii jäsenkuntiensa

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 15.10.2010 2010/0195(COD) LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

GHG-Control: Kasvihuonekaasupäästöjen mittauksella laskentaa tarkempiin tuloksiin

GHG-Control: Kasvihuonekaasupäästöjen mittauksella laskentaa tarkempiin tuloksiin YLEISTIETOJA GHG-Control: Kasvihuonekaasupäästöjen mittauksella laskentaa tarkempiin tuloksiin Ainutlaatuinen in-situ-ratkaisu kasvihuonekaasupäästöjen hallintaan Suora mittaus laskennan sijaan: Säästä

Lisätiedot

Case Arla: Luomu meillä ja maailmalla. Nnenna Liljeroos 1.10.2014

Case Arla: Luomu meillä ja maailmalla. Nnenna Liljeroos 1.10.2014 Case Arla: Luomu meillä ja maailmalla Nnenna Liljeroos 1.10.2014 Arla on kansainvälinen ja paikallinen meijerialan suunnannäyttäjä. Kannustamme ihmisiä ympäri maailman elämään terveellisesti tarjoamalla

Lisätiedot

Teollisuuden LED-valaistus

Teollisuuden LED-valaistus Teollisuuden LED-valaistus Hollantilainen innovaatio made in Europe LumoLumen, eurooppalaista huipputekniikkaa! LumoLumen LED-teollisuusvalaisimissa yhdistyvät ainutlaatuinen mekaaninen rakenne, edistyksellinen

Lisätiedot

Käyttövesijärjestelmien tutkimus Sisäympäristö-ohjelmassa: laatu, turvallisuus sekä veden- ja energiansäästö

Käyttövesijärjestelmien tutkimus Sisäympäristö-ohjelmassa: laatu, turvallisuus sekä veden- ja energiansäästö VESI-INSTITUUTIN JULKAISUJA 5 Käyttövesijärjestelmien tutkimus Sisäympäristö-ohjelmassa: laatu, turvallisuus sekä veden- ja energiansäästö Aino Pelto-Huikko (toim.) Vesi-Instituutti WANDER Vesi-Instituutin

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

Uusilla suodatusratkaisuilla ilmastointijärjestelmien kyky hallita sisäilman hiukkaspitoisuutta moninkertaiseksi

Uusilla suodatusratkaisuilla ilmastointijärjestelmien kyky hallita sisäilman hiukkaspitoisuutta moninkertaiseksi Uusilla suodatusratkaisuilla ilmastointijärjestelmien kyky hallita sisäilman hiukkaspitoisuutta moninkertaiseksi Sisäilmastoseminaari 2014 Seppo Enbom, Kimmo Heinonen, Tapio Kalliohaka, Matti Lehtimäki,

Lisätiedot

Uuden sukupolven ilmanpuhdistusteknologiaa Suomesta

Uuden sukupolven ilmanpuhdistusteknologiaa Suomesta Ilmasta nautintoa Uuden sukupolven ilmanpuhdistusteknologiaa Suomesta Sisäilma kaipaa puhdistusta Vietämme 90% ajastamme sisätiloissa kotona, työpaikalla, koulussa jne. Hengitämme vuorokauden aikana 15

Lisätiedot

... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä. Jorma Säteri. Toiminnanjohtaja, Sisäilmayhdistys ry

... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä. Jorma Säteri. Toiminnanjohtaja, Sisäilmayhdistys ry ... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä Jorma Säteri Toiminnanjohtaja, Sisäilmayhdistys ry Dipl.ins. (TKK/LVI-tekniikka) 1989 Sisäilmayhdistyksen toiminnanjohtaja vuodesta 1998 Lehtori ja Talotekniikan

Lisätiedot

Tilannekuvaukset

Tilannekuvaukset Tilannekuvaukset 15.8.-30.12.2014 30.12.2014 klo 08 Ilma on tänä aamuna melko puhdasta. HSY:n mittausten mukaan ilmanlaatu on suurimmassa osassa pääkaupunkiseutua hyvä ja paikoin liikennealueilla tyydyttävä.

Lisätiedot

Liikenteen ympäristövaikutuksia

Liikenteen ympäristövaikutuksia Liikenteen ympäristövaikutuksia pakokaasupäästöt (CO, HC, NO x, N 2 O, hiukkaset, SO x, CO 2 ) terveys ja hyvinvointi, biodiversiteetti, ilmasto pöly terveys ja hyvinvointi, biodiversiteetti melu, tärinä

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2013. 23. huhtikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2013. 23. huhtikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2013 23. huhtikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Q1 2013: Erittäin vahva alku vuodelle Q1/2013 Q1/2012 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut

Lisätiedot

Lisää satoa hiilidioksidin avulla. Lisää satoa hiilidioksidin avulla.

Lisää satoa hiilidioksidin avulla. Lisää satoa hiilidioksidin avulla. Lisää satoa hiilidioksidin avulla Lisää satoa hiilidioksidin avulla. 2 Suojakaasun käsikirja Puhu kasveillesi tai lisää hiilidioksidimäärää. Vanha sanonta, että kasveille tulee puhua, on totta tänäänkin.

Lisätiedot

KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti elokuulta 2016

KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti elokuulta 2016 KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti elokuulta 216 YHTEENVETO TULOKSISTA Elokuu oli Pohjois-Savossa sääolosuhteiltaan varsin tavanomainen. Kuopion ja Varkauden ilmanlaatu oli

Lisätiedot

Liikenteen ympäristövaikutuksia

Liikenteen ympäristövaikutuksia Liikenteen ympäristövaikutuksia pakokaasupäästöt (CO, HC, NO x, N 2 O, hiukkaset, SO x, CO 2 ) terveys ja hyvinvointi, biodiversiteetti, ilmasto pöly terveys ja hyvinvointi, biodiversiteetti melu, tärinä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/6 03.05.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/6 03.05.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (5) 100 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto ympäristölautakunnalle Helsingin kaupungin ilmansuojelusuunnitelmaluonnokseen 2017-2024 Lausunto antoi ympäristölautakunnalle

Lisätiedot

Nanoteknologiat Suomessa: hyödyt ja turvallisuusnäkökulma

Nanoteknologiat Suomessa: hyödyt ja turvallisuusnäkökulma Nanoteknologiat Suomessa: hyödyt ja turvallisuusnäkökulma Nanomateriaalit suomalaisissa työpaikoissa hyödyt ja haasteet Kai Savolainen Työterveyslaitos, Helsinki, 4.11.2015 2000-luku: Nanoteknologian sovellukset

Lisätiedot

Monikäyttöisiä projektoreita koko perheen iloksi

Monikäyttöisiä projektoreita koko perheen iloksi Lehdistötiedote Monikäyttöisiä projektoreita koko perheen iloksi Teräväpiirtoelokuvia kotona, upeita esityksiä työpaikalla 1. syyskuuta 2015 Epsonin uudet monikäyttöiset, helposti liikuteltavat projektorit

Lisätiedot

KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti syyskuulta 2016

KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti syyskuulta 2016 KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti syyskuulta 216 YHTEENVETO TULOKSISTA Syyskuussa syksy ei vielä edennyt kovin pitkälle, vaan säätyyppi pysyi varsin lämpimänä. Syyskuussa

Lisätiedot

KONE Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta huhtikuuta 2009 Pääjohtaja Matti Alahuhta

KONE Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta huhtikuuta 2009 Pääjohtaja Matti Alahuhta KONE Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2009 23. huhtikuuta 2009 Pääjohtaja Matti Alahuhta Q1 2009: Hyvä kasvu liikevaihdossa ja liikevoitossa Q1/2009 Q1/2008 Historiallinen muutos 2008 Saadut tilaukset

Lisätiedot

Nauti muistoista enemmän Sonyn. PlayMemories-sovellusperheellä

Nauti muistoista enemmän Sonyn. PlayMemories-sovellusperheellä osokuna Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 29.8.2012 klo 17.45 Nauti muistoista enemmän Sonyn PlayMemories-sovellusperheellä Sonyn PlayMemories-sovellusperhe monipuolistaa kameraan, älypuhelimeen ja tablettiin

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011 Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 2 Jorma Turunen toimitusjohtaja 3 Globaali rakennemuutos siirtää työtä ja pääomia Aasiaan Teollisuustuotannon jakauma maailmassa 1950-2009

Lisätiedot

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Ekologisen innovaation merkitys Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Meidän kaikkien täytyy ottaa ekologinen innovaatio huomioon Kun 53 % eurooppalaisten yritysten päätöksentekijöistä pitää

Lisätiedot

Yhteistyöllä riskit hallintaan

Yhteistyöllä riskit hallintaan Työterveys ja -turvallisuus on yhteinen asia. Hyväksi sinulle. Hyväksi tuottavuudelle. Terveellinen työ Yhteistyöllä riskit hallintaan www.healthy-workplaces.eu Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto

Lisätiedot

Lämpötila-anturit ATEX- ja IECEx-hyväksytyt, Ex d -rakenne

Lämpötila-anturit ATEX- ja IECEx-hyväksytyt, Ex d -rakenne Lämpötila-anturit ATEX- ja IECEx-hyväksytyt, Ex d -rakenne ATEX / INSTRUMENTIT Lämpötila-anturit ATEX- ja IECEx-hyväksytyt, Ex d -rakenne Sisällysluettelo sivu Tietoa valmistajasta ja tuotteista SKS Group

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu 26.02.2015 Hangon kaupunki Hagapuiston koulu Sisäilman VOC-mittaukset 23.1.2015 Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/5 1. Yleistiedot Kohde Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Lisätiedot

ENERGIA JA ITÄMERI -SEMINAARI 16.7.2009 Energiayhteyksien rakentaminen ja ympäristö

ENERGIA JA ITÄMERI -SEMINAARI 16.7.2009 Energiayhteyksien rakentaminen ja ympäristö ENERGIA JA ITÄMERI -SEMINAARI 16.7.2009 Energiayhteyksien rakentaminen ja ympäristö Tapio Pekkola, Manager for Baltic and Nordic Organisations, Nord Stream Miksi Nord Stream? - Energiaturvallisuutta varmistamassa

Lisätiedot

miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun

miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun Kai Ryynänen Esityksen sisältöä Mikä ohjaa hyvää sisäilman laatua Mitä käyttäjä voi tehdä sisäilman laadun parantamiseksi yhteenveto 3 D2 Rakennusten sisäilmasto

Lisätiedot

Sisäaltisteiden aiheuttama tautitaakka

Sisäaltisteiden aiheuttama tautitaakka Sisäaltisteiden aiheuttama tautitaakka Arja Asikainen THL, vaikutusarvioinnin yksikkö ISY syysseminaari, Helsinki 26.11.2015 / Arja Asikainen 1 Sisäaltisteiden tautitaakka, tutkimuksia EnVie EU FP6 projekti,

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2013

KONEen osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2013 KONEen osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2013 22. lokakuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONE pitää matkustajat liikkeessä liukuporrasinnovaatioilla. KONEen viimeisin liukuporrasinnovaatio, KONE

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE KYSELY NMVOC-INVENTAARIOSSA TARVITTAVISTA LIUOTTIMIEN KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖMÄÄRISTÄ MAALIEN, LAKAN, PAINOVÄRIEN YMS.

TÄYTTÖOHJE KYSELY NMVOC-INVENTAARIOSSA TARVITTAVISTA LIUOTTIMIEN KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖMÄÄRISTÄ MAALIEN, LAKAN, PAINOVÄRIEN YMS. TÄYTTÖOHJE KYSELY NMVOC-INVENTAARIOSSA TARVITTAVISTA LIUOTTIMIEN KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖMÄÄRISTÄ MAALIEN, LAKAN, PAINOVÄRIEN YMS. VALMISTAJILLE Suomen ympäristökeskus ylläpitää ympäristöhallinnon ilmapäästötietojärjestelmää,

Lisätiedot

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti joulukuulta 2016

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti joulukuulta 2016 KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti joulukuulta 216 YHTEENVETO TULOKSISTA Joulukuu oli varsin lauha talvikuukausi. Koska pakkasia oli varsin vähän, myös Ilmanlaatu

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta Directorate- General for Communication PUBLIC-OPINION MONITORING UNIT 15/07/2009 Ilmastonmuutos 2009 Standardi Eurobarometri ( EP/Komissio): tammikuu-helmikuu 2009 Ensimmäiset tulokset: tärkeimmät kansalliset

Lisätiedot

EI JULKAISTAVAKSI ENNEN 23.11.2006 KLO 11.00 CET/BRYSSELIN AIKAA

EI JULKAISTAVAKSI ENNEN 23.11.2006 KLO 11.00 CET/BRYSSELIN AIKAA HUUMEET EUROOPASSA FAKTATIETOA JA LUKUJA EMCDDA:n Vuosiraportti 2006 Euroopan huumeongelmasta sekä Tilastotiedote 2006 (2006 Statistical bulletin) Ei julkaistavaksi ennen: klo 11.00 CET 23.11.2006 Nämä

Lisätiedot

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE LÄMMÖNTALTEENOTTO Lämmöntalteenotto kuumista usein likaisista ja pölyisistä kaasuista tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden energiansäästöön ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Ilmansuodattimet Tyyppihyväksyntäohjeet 2008 Ympäristöministeriön asetus ilmansuodattimien tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Kaasusuodatin. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa!

Kaasusuodatin. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Kaasusuodatin Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Kaasusuodatin Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Käyttöohje Käyttötarkoitus... 3 Kyllästysasteen näyttö... 3 Suodatinpanoksen vaihto... 3 Jätehuolto...

Lisätiedot

Suuresta mahdollisuudesta todeksi biokaasun edistäminen Suomessa.

Suuresta mahdollisuudesta todeksi biokaasun edistäminen Suomessa. Suuresta mahdollisuudesta todeksi biokaasun edistäminen Suomessa. Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä 1.9.2016 BIOENERGIA RY TIIVISTETTYNÄ Historiamme ulottuu 70 vuoden taakse (Turveteollisuusliitto 1943,

Lisätiedot

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Markku Saastamoinen, Luke Vihreä teknologia, hevostutkimus Ypäjä HELMET hanke, aluetilaisuus, Jyväskylä 24.1.2017 Johdanto Uusiutuvan energian

Lisätiedot

Puhtaasti paras. Antidopingtoiminta on reilua peliä

Puhtaasti paras. Antidopingtoiminta on reilua peliä Puhtaasti paras Antidopingtoiminta on reilua peliä Miksi doping on kielletty kilpaurheilussa? Terveydelle haitallista Vastoin reilun pelin periaatetta Yhteisten sääntöjen ja toisten kunnioittaminen on

Lisätiedot

Hyvinvointia sisäympäristöstä

Hyvinvointia sisäympäristöstä Hyvinvointia sisäympäristöstä Mikä sisäilmasto-ongelma? Jari Latvala Ylilääkäri, Työterveyslaitos 11.4.2016 Jari Latvala Milloin sisäilmasto on kunnossa? HAVAITTU/MITATTU SISÄYMPÄRISTÖ Sisäilman laadussa

Lisätiedot

HYVINVOINTIA JA SUORITUSKYKYÄ LAADUKKAAN SISÄILMAN AVULLA

HYVINVOINTIA JA SUORITUSKYKYÄ LAADUKKAAN SISÄILMAN AVULLA HYVINVOINTIA JA SUORITUSKYKYÄ LAADUKKAAN SISÄILMAN AVULLA Nopea kaupungistuminen on vieraannuttanut ihmiset luonnosta Tarvitsemme luonnon intervention palauttaaksemme tasapainon Mielestämme terveellinen

Lisätiedot

Otsonointi sisäympäristöissä tiivistelmä kirjallisuuskatsauksesta

Otsonointi sisäympäristöissä tiivistelmä kirjallisuuskatsauksesta Otsonointi sisäympäristöissä tiivistelmä kirjallisuuskatsauksesta Hanna Leppänen, Matti Peltonen, Martin Täubel, Hannu Komulainen ja Anne Hyvärinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 24.3.2016 Otsonointi

Lisätiedot

Positiivisella asenteella eteenpäin. 24. lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

Positiivisella asenteella eteenpäin. 24. lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Positiivisella asenteella eteenpäin 24. lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Sisältö Liiketoiminnan kehitys tammi syyskuussa 2012 Uusi globaali hissituoteperhe Globaalit markkinat 2011 ja KONEen

Lisätiedot

HE 173/2016 vp Tausta ja sisältö. Ympäristövaliokunta Hallitussihteeri Katariina Haavanlammi

HE 173/2016 vp Tausta ja sisältö. Ympäristövaliokunta Hallitussihteeri Katariina Haavanlammi HE 173/2016 vp Tausta ja sisältö Ympäristövaliokunta 25.10.2016 Hallitussihteeri Katariina Haavanlammi Tausta 1/3 ilmanlaatudirektiivi (2008/50/EY) on pantu kansallisesti täytäntöön vuonna 2011 laki (13/2011)

Lisätiedot

Arla Ingman ja Arla Foods Arla Ingman Suomen markkinoilla

Arla Ingman ja Arla Foods Arla Ingman Suomen markkinoilla Arla Ingman ja Arla Foods Arla Ingman Suomen markkinoilla Toimittajatapaaminen Osuuskunta Maitomaa 26.4.2010 Outi Fagerlund Viestintäpäällikkö 09 272 001 outi.fagerlund@arlafoods.com 1 26.4.2010 1 Arla

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014. 4.12.2014, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014. 4.12.2014, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014 4.12.2014, Lasse Krogell Yritysrakenne TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Vuosi Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Ilmanlaatu paikkatietona Tilannekuva ilmanlaadun heikennyttyä Maria Myllynen, ilmansuojeluasiantuntija

Ilmanlaatu paikkatietona Tilannekuva ilmanlaadun heikennyttyä Maria Myllynen, ilmansuojeluasiantuntija Ilmanlaatu paikkatietona 4.11.2009 -Tilannekuva ilmanlaadun heikennyttyä Maria Myllynen, ilmansuojeluasiantuntija YTV vastaa ilmanlaadun seurannasta pääkaupunkiseudulla YTV huolehtii Helsingin, Espoon,

Lisätiedot

Pikaraitiotie. Mikä se on. Davy Beilinson

Pikaraitiotie. Mikä se on. Davy Beilinson Pikaraitiotie Mikä se on Davy Beilinson Pikaraitiotien suunnittelutavoitteet Tavoitteena on kohtuuhintainen, tehokas joukkoliikenneväline, jonka kapasiteetti ja matkanopeus (noin 25 km/h pysähdyksineen)

Lisätiedot

PIDEMPÄÄN TYÖELÄMÄSSÄ HARMAANTUVASSA SUOMESSA. Erkki Pekkarinen

PIDEMPÄÄN TYÖELÄMÄSSÄ HARMAANTUVASSA SUOMESSA. Erkki Pekkarinen PIDEMPÄÄN TYÖELÄMÄSSÄ HARMAANTUVASSA SUOMESSA Erkki Pekkarinen Varma on keskinäinen ja itsenäinen Varma on keskinäinen eli asiakkaidensa omistama yhtiö Päätösvaltaa Varmassa käyttävät kaikki, jotka maksavat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-3/2012. Mika Ihamuotila

Osavuosikatsaus 1-3/2012. Mika Ihamuotila Osavuosikatsaus 1-3/2012 Mika Ihamuotila 9.5.2012 Agenda 1) Kauden tapahtumat: Ensimmäisen vuosineljänneksen kehitys vastasi pitkälti yhtiön odotuksia. Kaudella avattiin yksi oma myymälä Suomessa. 2) Liikevaihto:

Lisätiedot

ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015

ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015 Kaupunkirakenteen toimiala Rakentaminen ja Ympäristö Yleistä Tähän raporttiin on koottu yhteenveto Jyväskylän keskustan ja Palokan mittausasemien

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

Energia-ja ekotehokas asuminen, oikeus hyvään asumiseen

Energia-ja ekotehokas asuminen, oikeus hyvään asumiseen Energia-ja ekotehokas asuminen, oikeus hyvään asumiseen Markku Elg, Green Building Advisor Kestävän kehityksen mukainen Suunniteltu, rakennettu, kunnostettu Toimii tai käyttää ekologisesti resursseja tehokkaasti

Lisätiedot

Alihankinta 2014 -messut Teema koneenrakentaminen. 18.9.2014 Petri Katajamäki ja Pekka Lappalainen

Alihankinta 2014 -messut Teema koneenrakentaminen. 18.9.2014 Petri Katajamäki ja Pekka Lappalainen Alihankinta 2014 -messut Teema koneenrakentaminen 18.9.2014 Petri Katajamäki ja Pekka Lappalainen DEMOGRAFIA Lähde: Statista 2013 Koko 357 092 km2 (1,05 x Suomi) 82,4 miljoonaa asukasta (15,8 x Suomi)

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Suomen kirjainpalikat art. 1105

KÄYTTÖOHJE. Suomen kirjainpalikat art. 1105 KÄYTTÖOHJE Suomen kirjainpalikat art. 1105 LAATU Käsityö Taitavat mestarit valmistavat tuotteemme käsityönä. Käytämme nykyaikaisia ja innovatiivisia työkaluja. Valitsemme materiaalit huolellisesti ja valvomme

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2015 23. helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja 2014: Kannattava kasvu jatkui 2014 2013 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset Me 6 812,6 6 151,0

Lisätiedot

JOHDANTO SENAATTI-KIINTEISTÖJEN SISÄILMATIETOISKUJEN SARJAAN

JOHDANTO SENAATTI-KIINTEISTÖJEN SISÄILMATIETOISKUJEN SARJAAN JOHDANTO SENAATTI-KIINTEISTÖJEN SISÄILMATIETOISKUJEN SARJAAN SISÄLLYS 1. Artikkelin tarkoitus ja sisältö...3 2. Johdanto...4 3. Sisäilma syntyy monen tekijän summana...5 4. Sisäilmatietoiskujen teemat...6

Lisätiedot

Tunable White. Henkilökohtainen valaistus

Tunable White. Henkilökohtainen valaistus Tunable White Henkilökohtainen valaistus Ihmiskeskeinen valaistus Valaistus joka keskittyy tarpeisiisi Valo vaikuttaa siihen mitä tunnemme ja miten toimimme. Valolla on myös suuri vaikutus tunteisiimme

Lisätiedot

Munksjö Älykästä paperiteknologiaa. Arvopaperin Rahapäivä Helsinki Pia Aaltonen-Forsell, CFO

Munksjö Älykästä paperiteknologiaa. Arvopaperin Rahapäivä Helsinki Pia Aaltonen-Forsell, CFO Munksjö Älykästä paperiteknologiaa Arvopaperin Rahapäivä Helsinki 15.9.2016 Pia Aaltonen-Forsell, CFO 1 2 3 4 Munksjö lyhyesti Strategia, markkinat ja liiketoiminta-alueet Taloudellinen kehitys ja taloudelliset

Lisätiedot

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA Arto Engbom Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKETOIMINNASSA Arto Engbom Laatu ja kehitysjohtaja, Laitteet liiketoiminta-alue

Lisätiedot

KUMPPANUUSOHJELMA Tiedotusyhteistyö uuden 50 euron setelin käyttöönotossa. www.uudet-eurosetelit.eu www.euro.ecb.europa.eu

KUMPPANUUSOHJELMA Tiedotusyhteistyö uuden 50 euron setelin käyttöönotossa. www.uudet-eurosetelit.eu www.euro.ecb.europa.eu KUMPPANUUSOHJELMA Tiedotusyhteistyö uuden 50 euron setelin käyttöönotossa www.uudet-eurosetelit.eu www.euro.ecb.europa.eu SISÄLLYS I. Mikä on kumppanuusohjelma ja mitä etuja se tarjoaa? MUKAAN TIEDOTUSYHTEISTYÖHÖN

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Juho Erkheikki Talousviestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö Sijoitus Invest 2015 11.11.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava

Lisätiedot

Proscar. 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Proscar. 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Proscar 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Eturauhanen on ainoastaan miehillä oleva rauhanen. Eturauhanen

Lisätiedot

Lattialämmityksen asennusvaihtoehdot puurakenteisessa ala- ja välipohjassa

Lattialämmityksen asennusvaihtoehdot puurakenteisessa ala- ja välipohjassa Lattialämmityksen asennusvaihtoehdot puurakenteisessa ala- ja välipohjassa Olli Nummela Liiketoiminnan kehityspäällikkö Uponor Suomi Oy Näkymätöntä mukavuutta elämään 04 October 2013 Uponor 2 Yhteistyössä

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

Vanerintuotanto ja kulutus

Vanerintuotanto ja kulutus Vanerintuotanto ja kulutus vuosina 2000, 2005, 2010 ja 2014 (milj. m 3 ) Vanerintuotanto ja kulutus 120,0 100,0 80,0 60,0 Vuosi Tuotanto Kulutus 2000 58,4 59,6 2005 73,3 72,5 2010 81,5 79,4 2014 98,9 94,1

Lisätiedot

Tietoa ja inspiraatiota

Tietoa ja inspiraatiota Terveyspolitiikka Tietoa ja inspiraatiota Nykypäivänä arvostamme valinnan vapautta. Tämä ilmenee kaikkialla työelämässämme, vapaa-aikanamme ja koko elämäntyylissämme. Vapauteen valita liittyy luonnollisesti

Lisätiedot

Millaista ilmaa Euroopan kaupungeissa hengitetään?

Millaista ilmaa Euroopan kaupungeissa hengitetään? Millaista ilmaa Euroopan kaupungeissa hengitetään? 41. Ilmansuojelupäivät 23.-24.8.2016, Lappeenranta Ilmansuojeluasiantuntija Anu Kousa, FT Helsingin seudun ympäristöpalvelut anu.kousa@hsy.fi Esityksen

Lisätiedot

Sisäilmapuhdistimien hiukkaskokojaotellut puhdistustaajuudet

Sisäilmapuhdistimien hiukkaskokojaotellut puhdistustaajuudet Sisäilmapuhdistimien hiukkaskokojaotellut puhdistustaajuudet Joonas Koivisto 1, Bjarke Mølgaard 2, Tareq Hussein 2 ja Kaarle Hämeri 2 1 Työterveyslaitos, Nanoturvallisuuskeskus, Helsinki. 2 Ilmakehätieteiden

Lisätiedot

Mitä kaikesta tästä opimme? GRANDE FINALE

Mitä kaikesta tästä opimme? GRANDE FINALE Mitä kaikesta tästä opimme? GRANDE FINALE 1 Johtopäätös 1 Kouluverkkoa tulisi kehittää niin, että kuljetusoppilaiden määrä minimoidaan. Tällä on positiivinen kustannusvaikutus kustannusrakenteeseen ja

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Kuinka pitkälle ja nopeasti asuntomarkkinat yhdentyvät?

Kuinka pitkälle ja nopeasti asuntomarkkinat yhdentyvät? Kuinka pitkälle ja nopeasti asuntomarkkinat yhdentyvät? OP -kiinteistökeskusten 60-vuotisjuhlaseminaari 9.8.2006 Pentti Hakkarainen, johtokunnan jäsen, Suomen Pankki Asuntomarkkinoilla vahvoja kansallisia

Lisätiedot

HSY:n supermittausasemalla täsmätietoa liikenteen vaikutuksista ilmanlaatuun

HSY:n supermittausasemalla täsmätietoa liikenteen vaikutuksista ilmanlaatuun HSY:n supermittausasemalla täsmätietoa liikenteen vaikutuksista ilmanlaatuun Jarkko Niemi Ilmansuojeluasiantuntija, FT Ilmanlaadun tutkimusseminaari 13.12.2016 21.3.2016 Jarkko Niemi 1 Nykytilanne: liikenne

Lisätiedot

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS KYLMÄ KS / T Integroitu kuivain PUHTAUS PUHDASTA ILMAA Ilmaa puhtaimmassa muodossaan Teollisen prosessin tehokkuus ja tuotteiden

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

Kuinka saada riittämään viisi leipää ja kaksi kalaa? resurssitehokkuus ja EU. Sirpa Pietikäinen, Euroopan parlamentin jäsen

Kuinka saada riittämään viisi leipää ja kaksi kalaa? resurssitehokkuus ja EU. Sirpa Pietikäinen, Euroopan parlamentin jäsen Kuinka saada riittämään viisi leipää ja kaksi kalaa? resurssitehokkuus ja EU Sirpa Pietikäinen, Euroopan parlamentin jäsen Resurssin laaja määritelmä Mitä resurssit ovat: ei pelkästään teollisuuden raaka-aineita

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja Q2 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2007 20. heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja Q2-KATSAUS 2007 4-6/2007 4-6/2006 muutos 2006 Saadut tilaukset M 944,4 821,9 15 % 3 116,3 Tilauskanta M 3 318,0 2

Lisätiedot

GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM

GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM 2 Getinge Clean Management System GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM (CMS) -JÄRJESTELMÄ ENTISTÄ PAREMPI PROSESSI, AINUTLAATUINEN RATKAISU Getinge voi auttaa yritystäsi hallitsemaan

Lisätiedot

Tervettä Elämää. Baumit Divina Sisämaalit ja tasoitteet. Hengittävä Luonnollinen ja hajuton Terveellisempi sisäilma

Tervettä Elämää. Baumit Divina Sisämaalit ja tasoitteet. Hengittävä Luonnollinen ja hajuton Terveellisempi sisäilma Tervettä Elämää Baumit Divina Sisämaalit ja tasoitteet Vähäpäästöinen Liuotinvapaa Pehmitinvapaa Hengittävä Luonnollinen ja hajuton Terveellisempi sisäilma 99 % vähemmän päästöjä Kun sallittu VOC EU-raja-arvo

Lisätiedot

Tiemaksujen selvittämisen motiiveja

Tiemaksujen selvittämisen motiiveja Tiemaksujen selvittämisen motiiveja Sidosryhmäseminaari 12.6.2012 Tuomo Suvanto Työryhmän toimeksianto Selvittää, kuinka Suomessa tulisi edetä tiemaksujärjestelmien käyttöönotossa pitkällä aikavälillä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2013. Thomas Ekström 15.8.2013

Osavuosikatsaus 1-6/2013. Thomas Ekström 15.8.2013 Osavuosikatsaus 1-6/2013 Thomas Ekström 15.8.2013 Agenda 1) Kauden tapahtumat: Marimekko avasi 14 uutta myymälää, joista 9 Suomen ulkopuolella. Yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena Sulkavan ja Kiteen

Lisätiedot

Stressi riskinä - Myös EU huolissaan

Stressi riskinä - Myös EU huolissaan Stressi riskinä - Myös EU huolissaan Ylitarkastaja Jaana Vastamäki Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto 25.11.2014 Ongelman laajuus (Eurobarometri, 2014, EU-OSHA) Työperäinen stressi on työpaikkojen

Lisätiedot