BEAT10-T & BEAT10-RHT. Käyttöohje. ID6713 V Ohjelmaversiot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BEAT10-T & BEAT10-RHT. Käyttöohje. ID6713 V5 11.2.2015 Ohjelmaversiot 1.1-1.1"

Transkriptio

1 BEAT10-T & BEAT10-RHT Käyttöohje ID6713 V Ohjelmaversiot

2 Sisällysluettelo Esittely...2 Käyttöönotto...2 Ylläpito...8 Ongelmanratkaisu...9 Tekniset tiedot Varoitukset Tavaramerkit Valmistaja Esittely BEAT10-sarjan langattomien lähettimien ulkonäkö on suunniteltu sulautumaan useimpien rakennusten ja asuntojen sisätiloihin. BEAT10-T mittaa sisälämpötilan ja BEAT10-RHT mittaa sekä sisälämpötilan että suhteellisen kosteuden. Lähetin on yhteensopiva kaikkien Nokevalin langattomien järjestelmien kanssa. Nämä lähettimet ovat täydellisiä valintoja kun niin ulkonäkö kuin hintakin ovat kriittisiä kysymyksiä. Nokevalin langattomien lähettimien avulla voidaan kustannustehokkaasti rakentaa kattava langaton mittausverkosto myös jälkiasenteisena suuriin ja haastaviin rakennuksiin. Käyttöönotto BEAT10-laitteet ovat helppoja ja nopeita asentaa ilman johdotusta. Valkoinen väri ja pelkistetty muotoilu sopii vähän vaativampaankin sisustusmakuun. Lähetysväli on aseteltavissa lähetinkohtaisesti 5 sekunnin ja 5 minuutin välille, noin 3 sekunnin portain, kuten kaikissa langattomissa Nokevallähettimissä. Valmistelut Ennen laitteiden asentamisen aloittamista on hyvä tehdä suunnitelma lähettimien asennuspaikoista ja niiden nimistä. Laitteita asennettaessa tähän suunnitelmaan on helppo kirjata kullekin paikalle asennetun lähettimen tyyppitarrasta löytyvä ID-numero. Tämä helpottaa järjestelmän käyttöönottoa. Huomioi että BEAT10-RHT mallissa on kaksi ID-numeroa koska järjestelmän täytyy nähdä lämpötilamittaus ja kosteusmittaus erillisinä laitteina. BEAT10 laitteiden asentaminen on erillisen kansi- ja takakansirakenteen ansiosta nopeaa ja helppoa. Huomioi myös että vaikka laitemalli BEAT10-RHT mittaa lämpötilan lisäksi myös kosteutta, sitä ei saa käyttää kondensoivassa ympäristössä eli ympäristössä jossa kosteus tiivistyy laitteen sisällä olevaan piirilevyyn. 2 - Esittely

3 Asettelu Jos haluat vaihtaa lähetysväliä, lue Asettelu ja Asetukset. Jos asettelutarvetta ei ole, siirry kohtaan Lähettimien määrä. Kytke Windows-tietokoneen USB-porttiin DCS772 ja sen perään POL-3PIN-adapteri. Kytke POL-3PIN adapteri laitteen J3 merkinnällä olevaan POL-liittimeen. Hae sivulta hakusanalla MekuWin ja lataa ohjelma. Asenna ja käynnistä MekuWin. Tarkasta asetukset Protocol SCL, Baud 9600, Parity 8N1, Address 0 ja klikkaa Connect Direct. MekuWin muodosta yhteyden laitteeseen. Vaihda haluamasi asetukset ja talleta. Irrota johdot. Asetukset Period Tämä asetus määrää mittauslukeman lähetysvälin. Sallittu arvoalue on sekuntia. Todellinen lähetysväli riippuu jonkin verran ympäristön lämpötilasta. Oletusasetus on Period 60, joka vastaa normaaliolosuhteissa 162 sekuntia. Tällä asetuksella on suora vaikutus pariston käyttöikään. Vältä turhan lyhyiden lähetysvälien käyttöä, koska se aiheuttaa pariston nopeamman tyhjenemisen ja rajoittaa myös samalla kuuluvuusalueella olevien lähetinten enimmäismäärää. Katso lisätietoja lähetysvälin vaikutuksesta kohdasta Paristo. MovAvg Kun tämä asetus on päällä, käsitellään lähetettävät tulokset liukuvan keskiarvon suodatuksella. Tämä vähentää kohinaa lähetettävissä tuloksissa, mutta myös pidentää huomattavasti vasteaikaa. Suodatus tehdään 10 viimeisimmän mittauslukeman yli. Oletuksena tämä asetus on päällä. 3 - Käyttöönotto

4 Lähettimien määrä Kansainväliset sopimukset ja standardit rajoittavat radiotaajuuksien käyttöä ja ne rajoittavat myös näiden BEAT10 lähettimien käyttämän lupavapaan ISM-taajuusalueen käyttöä. Suurin sallittu lähettimien kokonaismäärä, jota voidaan käyttää samalla kuuluvuusalueella, riippuu lähettimien lähetysvälistä. Seuraavassa taulukossa on esitetty lähettimien suurimmat sallitut määrät eri lähetysväleillä ja käytettäessä eri määriä toistimia. Lähetysväli Vain BEAT10 BEAT10 ja 1 toistin BEAT10 ja 2 toistinta 5 s s s s s s s (1 min) s s s s (2 min) s (4 min) Asennuspaikka Radiolähettimen kannalta BEAT10 tyypillinen enimmäiskantama sisätiloissa on m riippuen lähettimen ja vastaanottimen välissä olevien esteiden ja seinien määrästä, materiaalista ja paksuudesta. Paras kantama saavutetaan, kun lähettimen ja vastaanottimen välillä on suora näköyhteys. Täysin vapaassa tilassa (ulkotiloissa) suurin kantama voi olla jopa yli 1000 m. Seinät ja esteet vaimentavat ja sirottavat signaalia ja lyhentävät kantamaa. Erityisesti suljetut metallirakenteet vaimentavat radiosignaaleja erittäin tehokkaasti, joten asentamista tällaisten rakenteiden sisään tai taakse kannattaa välttää, jos mahdollista. Huonoimmissa olosuhteissa - kuten maan alaiset rakenteen, erittäin paksut teräsbetoniseinät, pommisuojat saavutettava kantama voi jäädä jopa alle 10 metriin. Useimmissa suljetuissa tai metalliseinäisissä tiloissa on kuitenkin jonkinlaisia ovia tai aukkoja, joiden raoista tai tiivisteistä radiosignaali pääsee vuotamaan, jos tiivisteet on tehty sähköä johtamattomasta materiaalista, mahdollistaen lähettimien sijoituksen myös hankaliin paikkoihin. Yleissääntönä voidaan pitää lähettimien asentamista pystyasentoon antenni ylöspäin eli avaamatonta koteloa katsottaessa siten että kotelon takana oleva tyyppitarra on alaspäin. Radiosignaalia vuotavien ovien ja aukkojen 4 - Käyttöönotto

5 mittasuhteet ovat yleensä sellaisia, että pystysuuntaiset mitat ovat suurempia ja sallivat näin pystypolarisoituneen signaalin vuotaa enemmän. Antennia ei koskaan pitäisi asentaa suoraan päin johtavaa metallipintaa. Suora kontakti antennin ja metallipinnan välillä vaimentaa signaalia hyvin voimakkaasti ja vähentää kantamaa dramaattisesti. Jos mahdollista, laitteen ympärille pitäisi aina jättää joka suuntaan vähintään muutaman senttimetrin ilmarako. Käytännön kokemukset osoittavat kuitenkin, että lähetys voi olla mahdollista myös kun antenni on täysin peittyneenä. Vielä yksi radiokantamaan ja koko radiojärjestelmän toimintaan vaikuttava seikka on paikalliset radiohäiriöt, joita voivat aiheuttaa lukuisat erilaiset sähkölaitteet. Tämä seikka tulee erityisesti huomioida asennuspaikoissa, kuten raskaan teollisuuden sijainneissa tai sijainneissa joissa lähistöllä paljon tehokkaita sähkölaitteita, kuten inverttereitä ja suuria sähkömoottoreita. Vähintään radiovastaanotin pitää sijoittaa mahdollisimman kauas häiriöitä mahdollisesti tuottavista sähkölaitteista. Joka tapauksessa on hyödyllistä pohtia asennuspaikan vaikutusta ja hyvyyttä radiolähetyksen kannalta. Mittauksen kannalta BEAT10-T ja BEAT10-RHT laitteet tulee aina asentaa siihen paikkaan, jonka lämpötilaa tai kosteutta halutaan mitata. Laitteet eivät itse tuota lämpöä, joten niiden lämpötila tasoittuu hyvin lähelle ympäristön lämpötilaa. Laitteen massa aiheuttaa jonkin verran viivettä ja suodatusta nopeisiin ympäristön lämpötilan vaihteluihin. Tämä on suunniteltu ominaisuus, joka vaimentaa nopeiden lämpötilavaihteluiden vaikutusta ja vähentää niiden aiheuttamia turhia hälytyksiä valvontajärjestelmässä. Nopeiden lämpötilavaihteluiden syitä voivat olla oven avaaminen, kylmäkoneiden automaattiset sulatustoiminnot, kompressorin toimintajaksot ja lähistöllä liikkuvat ihmiset. BEAT10-T ja BEAT10-RHT laitteiden 90% lämpötilavasteaika on noin 15 minuuttia. Asennuspaikkaa valittaessa on otettava huomioon monia ilmiöitä, jotka vaikuttavat lämpötilan jakaumaan mitattavassa tilassa. Jos tilassa ei ole pakotettua ilmankiertoa, ilma kerrostuu niin, että viileä ilma on alempana ja lämmin ilma ylempänä. Kylmäkoneen höyrystimet ja puhaltimet puhaltavat kylmää ilmaa ympärilleen ja toisaalta sekoittavat ilmaa. Ovet, ilmanvaihtokanavat, lamput ja muut lämmönlähteet lämmittävät ympäristöään. Laite tulee asentaa sellaiseen paikkaan, jonka lämpötila seuraa mahdollisimman tarkkaan mittaustilassa säilytettävien tuotteiden lämpötilaa. Tästä syystä lähetintä tai ulkoista anturia ei pidä asentaa: lähelle lattian tai katon rajaa, lattialle tai kattoon, lähelle höyrystintä tai jäähdytyskoneistoa, lähelle kohtaa, josta kylmä/kuuma ilma virtaa jäähdyttimestä/lämmittimestä, lähelle ovea tai muuta luukkua, eikä varsinkaan suoraan tällaisen yläpuolelle, lähelle valaisinta tai muuta lämmönlähdettä, eikä paikkaan, jossa lähetin on vaarassa rikkoutua tai joutua peitetyksi. Hyvä asennuspaikka on: seinällä mahdollisimman kaukana ovesta ja jäähdytys/lämmityslaitteesta, noin 3/4 korkeudella koko tilan korkeudesta, kohdassa, jonka läheltä ihmiset harvoin liikkuvat ja jonka ympärillä ilma pääsee vapaasti vaihtumaan ja kiertämään. 5 - Käyttöönotto

6 Kotelon avaus asennusta varten Avaa kotelo ottamalla kiinni kotelon takaosan reunoista ja nostamalla kuperaa kotelon kansiosaa keskeltä. Kotelon takakansi joustaa aukaisten päissä olevat kiinnikkeet ja kotelo aukeaa. Aseta etukansi varovasti turvalliseen paikkaan. Kotelon takakannen kiinnitys Aseta takakansi seinälle tai muulle soveltuvalle pinnalle siten että pohjaosan ruuvikiinnitysreikien kapeampi pää on ylös päin. Merkitse asennusreiät (seinä) pintaan ja poraa materiaaliin sopivat reiät. Kotelon takakannen asennusreiät ovat noin 6mm halkaisijaltaan ja reikien keskinäinen etäisyys on 257 mm. BEAT10 kiinnitetään näistä kiinnitysrei istä käyttäen ruuveja, joiden halkaisija on enintään 3 mm. Valitse ruuvien tyyppi kiinnitysalustan materiaalin mukaan. Vaihtoehtoisesti voit tasaisella pinnalla suorittaa kiinnityksen koko laitteen takaosan mittaisella ja levyisellä tehokkaalla kaksipuoleisella teipillä, jolloin ei tarvitse tehdä reikiä ollenkaan. Alla mittapiirustus seinäasennustelineen reikien etäisyyksistä. 6 - Käyttöönotto

7 Pariston asennus Pariston iän säästämiseksi BEAT10 toimitetaan paristo irrallaan. Asenna mukana toimitettu AAA tyypin paristo kotelon etukannessa olevan elektroniikan paristopidikkeeseen sen sisällä olevaa kuvaa ja polariteettimerkintöjä noudattaen. Paristotelineen yläpuolella olevan ledin pitäisi välkähtää kerran punaista valoa ensimmäisen radiolähetyksen merkiksi. Kotelon sulkeminen Paina kotelon kansiosa sisältöineen kotelon pohjaosaan siten että antenni osoittaa samaan suuntaan kuin kotelon pohjaosan ruuvikiinnitysreikien kapeampi pää. 7 - Käyttöönotto

8 Ylläpito Puhdistus BEAT10 koteloa voi pyyhkiä veteen kostutetulla liinalla. Laitetta ei ole tarkoitettu kondensoivaan ympäristöön (kosteus tiivistyy pinnoille) tai upotettavaksi nesteisiin. Paristo Yleistä Laitteen AAA-paristo on syytä vaihtaa kun Ovaport-ohjelma näin ilmoittaa. Avaa kotelo ottamalla kotelon yläosasta kiinni peukalo etusormi otteella ja vetämällä ylös ja poispäin kotelon pohjaosasta. Vaihda uusi paristo paristopidikkeeseen samoin päin kuin edellinen paristo oli siinä. Muita säännöllisiä huolto- tai ylläpitotoimia BEAT10 laitteet eivät vaadi. Käyttöikä Pariston käyttöikä riippuu valitusta lähetysvälistä. Myös ympäristön lämpötila vaikuttaa pariston käyttöikään, joka on huomattavasti tavallista lyhyempi hyvin kylmässä ja kuumassa ympäristössä. Seuraavassa kuvaajassa esitetään pariston arvioitu käyttöikä eri lähetysväleillä huoneenlämmössä. Vaaka-akselilla lähetysväli sekunteina ja pystyakselilla käyttöikä vuosina. On huomioitava, että pitkiä lähetysvälejä käytettäessä, arvioitu pariston käyttöikä lähestyy pariston elinikää säilytyksessä. Saavutettavaan pariston käyttöikään vaikuttaa myös pariston ikä sitä käyttöön otettaessa ja sen laatu ja valmistaja. Yllä olevat arviot kestosta on tehty Energizer Industrial EN92 paristolla. Kalibrointi Laitteella ei ole suositeltavaa kalibrointipäivämäärää, kalibrointipalvelua tai online kalibrointitodistuksia, mutta jos tarvitset vastaavan tuotteen jossa on näitä ominaisuuksia ota yhteys Nokeval myyntiin. 8 - Ylläpito

9 Ongelmanratkaisu Ei radiosignaalia. Jos lähettimen lähettämiä radiopaketteja ei voida vastaanottaa siitä huolimatta, että vastaanottojärjestelmä on varmistettu toimivaksi, tulee seuraavat asiat tarkistaa: Avaa kotelo ja tarkkaile että laitteen sisällä oleva punainen LED-merkkivalo välähtää noin 2 minuutin ja 42 sekunnin kuluessa, voidaksesi varmistua, että lähetin yrittää lähettää radiopaketteja. Jos yllä olevat tarkistukset epäonnistuvat, kiinnitä DCS772 ja POL3-PIN adapteri laitteen POL liittimeen. Tarkista lähettimen asetukset ja pariston jännite Mekuwin-konfigurointiohjelmalla. Jos asetuksia ei voida tarkistaa, irrota asenna vanha paristo uudelleen poistaaksesi mahdollisen kontaktihäiriön ja yritä asetuksiin menoa uudelleen. Jos laite ei edelleenkään vastaa asetteluohjelmalle, vaihda paristo uuteen ja yritä asettelua vielä kerran. Jos asettelut ovat oikeat ja paristo on kunnossa, yritä muuttaa BEAT10 sijaintia ja/tai asentoa parantaaksesi radiovastaanottoa. Vie laite tarvittaessa muutaman metrin päähän vastaanottimesta varmistaaksesi molempien toiminnan. Lisää tietoa laitteen asennuspaikan valinnasta on kappaleessa Asennus > Asennuspaikka. Mittalukema on virheellinen. Jos laitteelta vastaanotetut lukemat ovat ilmiselvästi vääriä tai vaihtelevat satunnaisesti, tarkista erityisesti laitteen elektroniikan kunto ja siisteys. Tarkista myös, että mitattava lämpötila on laitteen teknisten tietojen sallimissa rajoissa. 9 - Ongelmanratkaisu

10 Tekniset tiedot Ympäristö Varastointilämpötila C Käyttölämpötila C Suhteellinen kosteus %RH, ei kondensiota Suojausluokka IP30 Kotelon materiaali Muovi (ABS+PC) Mitat Paino Noin 82g pariston kanssa Suurimmat ulkomitat Leveys 26mm Korkeus 23mm Syvyys 340mm Kaapeliläpiviennit 4 kpl M12x1.5, johdon läpimitta 1.5-8mm Virtalähde Paristo Kapasiteetti Paristonkesto T-malli Paristonkesto T-malli Paristonkesto RHT-malli Paristonkesto RHT-malli Radiolähetin Tyyppi Lähetystaajuus Lähetysteho Avoimen tilan kantama Kantama sisätiloissa Antenni Yhteensopivuus Vastaanotinlaitteet Toistinlaitteet Ohjelmistot 1,5 V tyyppi LR03 (AAA) alkaliparisto, heavy-duty 1200 mah 1 vuosi 1 kuukausi 81 s lähetysvälillä ja Energizer Industrial paristolla. 2 vuotta 2 kuukautta 162 s lähetysvälillä ja Energizer Industrial paristolla.* 1 vuosi 81 s lähetysvälillä ja Energizer Industrial paristolla. 2 vuotta 162 s lähetysvälillä ja Energizer Industrial paristolla.* * = laitteen tehdasasetus Lupavapaa 433,92 MHz ERC/REC/70-03 alikaista f 433,92 MHz ISM-kaista Enintään +10 dbm E.R.P. Jopa 1000 m m tyypillisesti Sisäänrakennettu 1/4-aaltoantenni laitteen yläosassa. Ovalink FT20 Receiver FTR970B FTR970B-PRO DPR991 MTR970 FT20 Repeater FTR960 Ovaport Promolog Mekuwin Vaatimuksenmukaisuus EMC immuniteetti EN EMC emissiot EN 61326, luokka B R&TTE-direktiivi EN , luokka 3, lähetinteholuokka 8 EN EN Tekniset tiedot

11 Lämpötilamittaus BEAT10-T & BEAT10-RHT Anturityyppi Integroitu Pt100-elementti Mittausalue C Tarkkuus ±0,5 C alueella C ±1 C alueella C Askelvaste 8,7 min 63 % 20 min 90 % Kosteusmittaus BEAT10-RHT Anturityyppi Kapasitiivinen elementti Mittausalue %RH ei kondensoiva Tarkkuus ±5 %RH alueella +25 C ±6 %RH alueella C Askelvaste 7,5 min 63 % 17,5 min 90 % 11 - Tekniset tiedot

12 Varoitukset Varoitus. Laite sisältää lupavapaalla ISM-taajuudella (433,92 MHz) toimivan lyhyen kantaman (SRD) radiolähettimen. Noudata paikallisia määräyksiä koskien tällaisten radiolaitteiden käyttöä. Älä koskaan käynnistä tai käytä laitetta räjähdysvaarallisilla alueilla tai paikoissa, joissa radiolaitteiden käyttöä on rajoitettu, kuten ilma-aluksissa, lääketieteellisten laitteiden, polttoaineiden, kemikaalien ja räjäytystyömaiden lähellä. Älä koskaan jätä laitetta suoraan auringonpaisteeseen tai muuhun paikkaan, kuten pysäköityyn autoon kesällä, jossa lämpötila voi nousta yli +50 C:een. BEAT10-RHT laitteessa, älä koske kosteusanturikomponenttiin joka on piirilevyn alapäädyssä oleva kahdeksan jalkainen päältä avoin piiri. Laitetta ei ole tarkoitettu kondensoivaan ympäristöön (kosteus tiivistyy pinnoille) tai upotettavaksi nesteisiin. Perehdy tähän käyttöohjeeseen huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Vain Nokeval Oy:n valtuuttama taho saa korjata tai muuttaa tuotetta. Laite ei sisällä käyttäjän huollettavia osia. Laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Noudata paikallisia määräyksiä koskien elektroniikkaromun kierrättämistä. Laite sisältää pariston. Tavaramerkit Kaikki mainitut tavaramerkit ovat niiden laillisten omistajien omaisuutta. Nokeval Oy Rounionkatu 107 FI Nokia Puh (03) (Ma-Pe 8:30-16:00) WWW Sähköposti Valmistaja 12 - Varoitukset

Ovahygi. Käyttöohje. ID5578 V17 9.1.2015 Ohjelmaversiot 1.0-1.0

Ovahygi. Käyttöohje. ID5578 V17 9.1.2015 Ohjelmaversiot 1.0-1.0 Ovahygi Käyttöohje ID5578 V17 9.1.2015 Ohjelmaversiot 1.0-1.0 Esittely Ovahygi on kannettava luminometri ATP-pintahygieniamittauksiin. Erityisen laitteesta tekee sen langaton tiedonsiirto ja saumaton yhteistoiminta

Lisätiedot

Nimike: Ovaterm. Lähde: http://omavalvonta.com/display/ovaterm/ohje

Nimike: Ovaterm. Lähde: http://omavalvonta.com/display/ovaterm/ohje Käyttöohje Nimike: Tulostettu: 26-Sep-2013 13:22 Lähde: http://omavalvonta.com/display/ovaterm/ohje 2 Sisältö 1 6 2 Päivittäinen käyttö 7 2.1 Käynnistäminen ja sammuttaminen 7 2.2 Käyttäjän valinta 7 2.3

Lisätiedot

201, 202, 301, 302 & 305

201, 202, 301, 302 & 305 201, 202, 301, 302 & 305 Käyttöohje Dokumentin tiedot Liittyy laitteisiin: 201_202_301_302_305 Ohjelmaversiot: 2.0-2.2 Dokumenttityyppi: manual Dokumentin ID: 3570 Dokumentin versio: 43 Dokumentin päiväys:

Lisätiedot

Nokeval. DPR990 Omavalvontayksikkö Käyttöohje

Nokeval. DPR990 Omavalvontayksikkö Käyttöohje Nokeval DPR990 Omavalvontayksikkö Käyttöohje 2 Sisällys Sisällys...2 Johdanto...3 Etupaneeli...4 Takapaneeli...5 Varusteet ja tarvikkeet...6 Asennuspaikka...7 Asentaminen...8 PromoLog-ohjelman version

Lisätiedot

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja turvallisuus... 5 1.1 Johdanto... 5 1.2 Tuotteen symbolit... 6 1.3 Käyttöohjeen symbolit... 7 1.4 Turvaohjeet... 8 2. Esittely...

Lisätiedot

Käyttöohje GARDENA Robottikäyttöisistä R40Li

Käyttöohje GARDENA Robottikäyttöisistä R40Li Käyttöohje GARDENA Robottikäyttöisistä R40Li SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja turvallisuus... 5 1.1 Johdanto... 5 1.2 R40Li symbolit... 6 1.3 Käyttöohjeen symbolit... 7 1.4 Turvaohjeet... 8 2. Esittely...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO PIKAOPAS 2 KAMERAN OSAT JA TOIMINNOT 4 KÄYTTÖVALMISTELUT 6 KÄYTTÄMINEN 14 VAROITUKSET JA TAKUU 21 OTA YHTEYTTÄ 26 KÄYTTÖOHJE

SISÄLLYSLUETTELO PIKAOPAS 2 KAMERAN OSAT JA TOIMINNOT 4 KÄYTTÖVALMISTELUT 6 KÄYTTÄMINEN 14 VAROITUKSET JA TAKUU 21 OTA YHTEYTTÄ 26 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO PIKAOPAS 2 KAMERAN OSAT JA TOIMINNOT 4 KÄYTTÖVALMISTELUT 6 KÄYTTÄMINEN 14 VAROITUKSET JA TAKUU 21 OTA YHTEYTTÄ 26 110 KÄYTTÖOHJE S/N: PIKAOPAS Pikaopas 1 Avaa luukku työntämällä sitä ylöspäin.

Lisätiedot

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Käyttäjän opas Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Malli TPO100 Malli TPO100B Jälleenmyyjä: Tämä opas on annettava loppukäyttäjälle. Käyttäjä: Lue tämä opas ENNEN laitteen käyttöä. Talleta opas myöhempää

Lisätiedot

RadioLINK ASENNUSPOHJA

RadioLINK ASENNUSPOHJA RadioLINK ASENNUSPOHJA Monitoistimella Malli: Ei168RC Käyttöohje Sisältää ensiarvoisen tärkeää tietoa tuotteen asennuksesta ja toiminnasta. Lue huolellisesti läpi. Jos vain asennat tuotteen, muista lopuksi

Lisätiedot

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi 1 Käyttäjän opas 2.0 ------- 2008 L300 Basic Ruohonleikkuurobotti 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 4 Käyttöohjeen tarkoitus... 4 Valmistajan ja laitteen tiedot... 4 Laitteen huolto... 4 Yleistä laitteesta...

Lisätiedot

Käyttöohje 1.7.2010 V 1.0 RTR970. Nokeval

Käyttöohje 1.7.2010 V 1.0 RTR970. Nokeval Käyttöohje 1.7.2010 V 1.0 RTR970 Ra d i o d a t a v a s t a a n o t i n Nokeval Yleiskuvaus RTR970 on Nokeval MTR-sarjan radiolähettimien vastaanottoasema. Se vastaanottaa, purkaa ja puskuroi muistiinsa

Lisätiedot

LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE LAMELLIOVEN AVAAJA VAROITUS: AVAAJAA ASENTAVIEN JA SITÄ KÄYTTÄVIEN HENKILÖIDEN TURVALLISUUDEN KANNALTA ON ÄÄRIMMÄISEN TÄRKEÄÄ NOUDATTAA ASENNUSOHJEITA JA VAROITUKSIA. OHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN

Lisätiedot

Käyttöohje: Älykäs hedelmällisyystietokone.

Käyttöohje: Älykäs hedelmällisyystietokone. Käyttöohje: Älykäs hedelmällisyystietokone. Lady-Comp Onnittelumme henkilökohtaisen Lady-Comphedelmällisyystietokoneen valinnasta. Lady-Comp- ja Lady-Comp baby -laitteiden valmistajalla on yli 25 vuoden

Lisätiedot

GSM KAUKO-OHJAIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

GSM KAUKO-OHJAIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ML 8.11.2009 v. 1.1 GSM KAUKO-OHJAIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen miltään osin ilman tekijän

Lisätiedot

Auto Mower. Käyttöohje 101 89 90-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja tutustu sen sisältöön, ennen kuin alat käyttää Auto Mower.

Auto Mower. Käyttöohje 101 89 90-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja tutustu sen sisältöön, ennen kuin alat käyttää Auto Mower. Auto Mower Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja tutustu sen sisältöön, ennen kuin alat käyttää Auto Mower. 0 89 90- Haluamme onnitella sinua valittuasi Husqvarna Auto Mowerin. Toivomme, että valitsemasi

Lisätiedot

RUUKKI AURINKO- LÄMPÖPAKETTI

RUUKKI AURINKO- LÄMPÖPAKETTI RUUKKI AURINKO- LÄMPÖPAKETTI ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET Johdanto Nämä ohjeet käsittelevät aurinkokeräinten asentamisen katolla, läpiviennin teon sekä siirtoputken asennuksen katolla ja teknisessä

Lisätiedot

Hälytysjärjestelmä. Käyttöopas. Painettu Kiinassa PA: G5-UM-FI-V1.0. 2015 Chuango. Kaikki oikeudet pidätetään.

Hälytysjärjestelmä. Käyttöopas. Painettu Kiinassa PA: G5-UM-FI-V1.0. 2015 Chuango. Kaikki oikeudet pidätetään. Hälytysjärjestelmä 2015 Chuango. Kaikki oikeudet pidätetään. Painettu Kiinassa PA: G5-UM-FI-V1.0 Käyttöopas Onnittelemme Chuango G5 -hälytysjärjestelmän hankinnasta. Chuango G5 -hälytysjärjestelmän asentaminen

Lisätiedot

Fortum Fiksu Mökin omistajalle Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Mökin omistajalle Käyttöohjeet Fortum Fiksu Mökin omistajalle Käyttöohjeet Sisällys 1 FORTUM FIKSU MÖKIN OMISTAJALLE 3 2 OHJAUSYKSIKKÖ 5 2.1 Ohjausyksikön asentaminen 5 2.1.1 Yhteyden kytkeminen 3G-verkon kautta 5 2.1.2 Yhteyden kytkeminen

Lisätiedot

Käyttöopas Tyypit 8288, 8297, 8326 Tyypit 8329, 8342, 8380

Käyttöopas Tyypit 8288, 8297, 8326 Tyypit 8329, 8342, 8380 Käyttöopas Tyypit 8288, 8297, 8326 Tyypit 8329, 8342, 8380 Käyttöopas Tyypit 8288, 8297, 8326 Tyypit 8329, 8342, 8380 Huomautus Ennen tämän julkaisun ja siinä kuvattujen tuotteiden käyttöä lue kohdat

Lisätiedot

Tobii PCEyen käyttöopas. Käyttöopas Tobii PCEye. Celebrating Communication

Tobii PCEyen käyttöopas. Käyttöopas Tobii PCEye. Celebrating Communication Käyttöopas Tobii PCEye Celebrating Communication Sisältöä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Katso Tobiin sivustolta osoitteesta www.tobii. com, onko tästä oppaasta päivitettyä versiota. Oppaan

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen viinikaapin sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi

Lisätiedot

Ultrapoint DoGPS metsästystutka Omistajan käsikirja

Ultrapoint DoGPS metsästystutka Omistajan käsikirja 1 Ultrapoint DoGPS metsästystutka Omistajan käsikirja Sisällysluettelo 1. Johdanto Hyvä asiakas Kiitos kun hankit kotimaisen Ultrapoint Koira-GPS metsästystutkan. Toivomme että olet tyytyväinen laitteiston

Lisätiedot

Käyttöohje. Esittely. Käytön aloittaminen. Laitteen avaaminen ja lataus. Ohjelman asentaminen. Laiteparin luominen ja yhdistäminen.

Käyttöohje. Esittely. Käytön aloittaminen. Laitteen avaaminen ja lataus. Ohjelman asentaminen. Laiteparin luominen ja yhdistäminen. Käyttöohje Esittely Käytön aloittaminen Laitteen avaaminen ja lataus Ohjelman asentaminen Laiteparin luominen ja yhdistäminen Kaikuluotaaminen Kaikuluotaimen käyttö Käynnistys Päävalikko Menu Kalenteri

Lisätiedot

Robottiruohonleikkuri

Robottiruohonleikkuri Käännös alkuperäisestä tanskankielisestä käyttöohjeesta Robottiruohonleikkuri RC302 / RC304 / RC306 TC150 / TC300 / TC500 MC150 / MC300 / MC500 Käyttöopas 1 Sisällysluettelo Luku 1 Johdanto ja turvallisuusohjeet...

Lisätiedot

electrolux keskuspölynimurijärjestelmät Omistajan opas

electrolux keskuspölynimurijärjestelmät Omistajan opas electrolux keskuspölynimurijärjestelmät Omistajan opas 2 electrolux keskuspölynimurit Sisällysluettelo Putkisto Keskusyksikön sijainti...3 Putkiston suunnittelu...3 Imurasioiden sijainti...3 Tyypillisiä

Lisätiedot

3G VIDEOVALVONTAKAMERA EHV-3G. Käyttöohje

3G VIDEOVALVONTAKAMERA EHV-3G. Käyttöohje 3G VIDEOVALVONTAKAMERA EHV-3G Käyttöohje Sisällysluettelo: Kappale 1; Tuotteen ominaisuudet Kappale 2; Termien selitykset Kappale 3, Asennus Kappale 4; Nopea aloitus: 1. 3G videovalvontakameran käynnistäminen

Lisätiedot

2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä opas on toimitettu ainoastaan antamaan tietoja. Kaikki oppaan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Samsung Electronics ei vastaa suorista tai epäsuorista muutoksista, jotka

Lisätiedot

Drift HD170 Käyttöohje

Drift HD170 Käyttöohje Drift HD170 Käyttöohje Hyvä asiakas! Kiitos kun ostit Drift HD170:n. Täällä Drift Innovationissa me jaamme intohimosi extremeurheilulajeihin ja rakastamme sitä lisäjännitystä, jonka kokemuksien kuvaaminen

Lisätiedot

PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektori Käyttöopas

PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektori Käyttöopas PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektori Käyttöopas Mallinumero: VS15871/VS15872/VS15873/ VS15874/VS14115/VS15875/ VS15876 Kiitos, kun valitsit ViewSonicin Yli 25

Lisätiedot

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave KÄYTTÖOPAS EKOENERGIA- JA SANITEETTIJÄRJESTELMIÄ Roth Nordic Oy Kauppiaakatu 11 10300 Karjaa Puhelin: +358 400-344572 Faksi : +358 (0)19 233 193 Sähköposti:

Lisätiedot