FIGHTER 410P. Asennus- ja hoito-ohjeet LEK

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FIGHTER 410P. Asennus- ja hoito-ohjeet LEK"

Transkriptio

1 MOS FI 0- FIGHTER 0P 0 Asennus- ja hoito-ohjeet FIGHTER 0P

2 Fighter 0P Fighter 0P Fighter 0P Fighter 0P

3 Sisältö Yleistä Lyhyt tuotekuvaus... Säätötaulukko... Järjestelmän kuvaus Toimintaperiaate... Järjestelmäperiaate... Käyttötaulu Käyttötaulun yläosa (näkyvä osa)... Näkyvät toiminnot... Käyttötaulun aosa (peitetty osa)... Peitetyt toiminnot... Yleistä asentajalle Kuljetus ja säilytys... Käsittely... Asennuspaikka... Suurin katti- ja lämpöpatteritivuus... Asennusten tarkastus... FIGHTER 0P:n lämpötit... Putkiasennukset Yleistä... Putkiliitännät... Pumppu- ja painehäviökäyrä... Laiteliitännät... Käyttövesiliitännät... Tuloilmapatteri... Ilmanvaihtoasennukset Ilmavirtaus... Puhallinkäyrä... Kanavien asennus... Liesipuhallinkanava... Säätö... Sähköliitännät Kytkennät... Toimitettaessa kytketty teho... Lämpötirajoittimen pautus... Suurin vaihevirta... Puhallintehon säädöt... Sähkövastuksen käynnin esto... Ulkolämpöti-anturin liitäntä... 9 Verkkokäskyohjaus ja valvontakytkin... 9 Käynnistys ja säädöt Valmistelut... 0 Vedenlämmittimen ja lämmitysjärjestelmän täyttö.. 0 Lämmitysjärjestelmän ilmaus... 0 Käynnistys... 0 Ilmanvaihdon säätö... Jälkisäätö... Lämmitysjärjestelmän tyhjennys... Tuloilmapatterin vesivirran säätö... Vedenlämmittimen tyhjennys... Omakotitalon omistajalle Asentajalle Huonelämpöti Lämpöautomatiikka... Perussäädöt... Huonelämpötin muutos... Lämpöautomatiikan lähtöarvot... 9 Huoltotoimenpiteet Ilmansuodattimen puhdistus... 0 Muuta... 0 Ilmanvaihtoventtiilien puhdistus... 0 Varoventtiilien tarkastus... Painemittari... Poistoilman lämpöti... Lämpöautomatiikan säätö Lämpökäyrän muutos -... Lämpökäyrän muutos 0... Lämpökäyrän muutos +... Säädöt käyrän mukaan... Huolto Käyttötaulun as kääntäminen... Kylmäainejärjestelmä... Kanavien kuvaus... Toimenpiteet käyttöhäiriöiden yhteydessä Lämmin vesi liian kylmää tai ei lämmintä vettä... Lämmin vesi liian kuumaa.... Ilmanvaihto riittämätön tai puuttuu... Alhainen huonelämpöti... Korkea huonelämpöti... Kytkimen asento "... Automaattivarokkeen pautus... Numeronäytöt... Painevahtien pautus... Korkea jäteilman lämpöti... Puhaltimen puhdistus... Kiertopumpun apukäynnistys... Sähkökytkentäkaavio Tehon vaihtokytkentä... Komponenttien sijainti Komponenttien sijainti... 0 Komponenttiluettelo Komponenttiluettelo... Komponenttien sijainti/lisävarusteet Komponenttien sijainti... Lisävarusteet... Mitat Mitat ja varattavien mittojen koordinaatit... Mitoitusperiaate... Tekniset tiedot Tekniset tiedot... FIGHTER 0P

4 Omakotitalon omistajalle Yleistä Lue näiden asennus- ja hoito-ohjeiden kohta "Omakotitalon omistajalle", jotta hyödyt parhaiten FIGHTER 0P -lämpöpumpusta. FIGHTER 0P on niin kutsuttu poistoilma lämpöpumppu, joka esilämmittää tuloilman. Se tarkoittaa, että pumppu ottaa talteen tuuletusilman energian ja käyttää sen käyttöveden ja talon lämmittämiseen. Mikroprosessori huolehtii siitä, että lämpöpumppu toimii aina tehokkaimmal taval. FIGHTER 0P on ruotsainen, pitkäikäinen ja luotettava atutuote. Täytetään, kun lämpöpumppu on asennettu Valmistenumero (0) pitää aina mainita kaikissa yhteydenotoissa NIBEen. 09 _ Asennuspäivä Asentajat Paisuntasäiliön esipaine (0, baaria toimitettaessa) Valittu teho, sähkövastus Kiertopumpun säätö Säätö, säätöventtiili Puhallinteho Katkaisin Valittu potentiometrin asento Potentiometri Supply air A Tuloilma Asento A (rajoitettu) (tuloilma) Potentiometri Exhaust air A Poistoilma (poistoilma) Potentiometri Supply air B Tuloilma Asento B (normaali) (tuloilma) Potentiometri Exhaust air A Poistoilma (poistoilma) Potentiometri Supply air C Tuloilma Asento C (tehostettu) (tuloilma) Potentiometri Exhaust air A Poistoilma (poistoilma) Säätö, läppä (jos selinen on) Mitattu kokonais ilmavirtaus l/s m /h Säätö: "Valinta, lämpökäyrä" Säätö: "Muutos, lämpökäyrä" Päiväys Allekirjoitus Tätä tuotetta eivät saa käyttää henkilöt, joil on alentunut fyysinen/henkinen kapasiteetti tai puutteellinen kokemus ja taito, ellei heitä valvo tai opasta henkilö, joka on vastuussa heidän turvallisuudestaan. Lapsia pitää valvoa sen varmistamiseksi, etteivät he leiki tuotteel. Pidätämme oikeudet rakennemuutoksiin. NIBE 00. FIGHTER 0P

5 Omakotitalon omistajalle Järjestelmän kuvaus Toimintaperiaate Med bndningsventil. Rostfri. Endast Finnd, Norge, Tysknd, Danmark Uteluft Tilluft Frånluft Raitisilma Tuloilma Poistoilma Avluft Jäteilma FIGHTER 0P lämpöpumppuun kuuluu ruostumattomal vedenlämmittimellä Zuluft Abluft varustettu Fortluft sähkökatti ja Außenluft poistoilman energian talteen ottava lämpöpumppu. Se pauttaa energian takaisin kattian. Lämpöpumppu asennetaan ilmanvaihtojärjestelmään, jossa on mekaaninen poisto- ja tuloilman kuljetus. FIGHTER 0P:ssä käytetään tasavirtapuhaltimia. Sähkövastuksen vakioteho on 9,0 kw. Myös, kw on saatavissa. Toimitusteho on,0 kw ja valinnaisvaihtoehdossa 9,0 kw. Kun huoneenlämpöinen poistoilma menee höyrystimen läpi, kiehumispisteeltään mata kylmäaine höyrystyy. Huoneilma luovuttaa lämmön kylmäaineeseen. Kylmäaine puristetaan kompressorissa, ja sen lämpöti nousee voimakkaasti. Lämmin kylmäaine johdetaan sähkökattian sijoitettuun uhduttimeen. Kylmäaine luovuttaa lämmön sähkökattin veteen, jolloin kylmäaineen lämpöti skee ja se tiivistyy kaasusta nesteeksi. Kylmäaine johdetaan sitten suodattimen läpi paisuntaventtiiliin, jossa paine ja lämpöti skevat lisää. Kylmäaineen kierto on päättynyt ja se menee taas höyrystimen läpi. Tuloilmapuolen lämpöpatterin edellä on jäätymisenestoläppä, joka sulkeutuu automaattisesti, jos tuloilman lämpöti patterin jälkeen on alle + C. Outs ai G Uteluft Ilma siirtyy tuloilmaitteel varustetusta huoneesta poistoilmaitteel varustettuun huoneeseen. Utan bndningsventil. Koppar. Sverige, A Tilluft Frånluft Lämmitetty huoneilma siirtyy kanavajärjestelmään. Järjestelmäperiaate H Avluft Liesituulettimen ilma kulkeutuu erillisessä kanavassa suoraan ulos. E FIGHTER 0P ottaa ulkoilmaa ja lämmittää sen. C Kun huoneilma on ohittanut lämpöpumpun, se ohjataan ulos. Poistuvan ilman lämpöti on skenut lämpöpumpun otettua energian talteen. F Lämmitetty tuloilma siirtyy huoneeseen. FIGHTER 0P D FIGHTER 0P tuottaa sekä käyttövettä että huonelämpöä. B Lämmin huoneilma siirtyy FIGHTER 0P lämpöpumppuun, joka kerää energian talteen.

6 0, Omakotitalon omistajalle, Käyttötaulu Käyttötaulun yläosa (näkyvä osa) 90. 9, Painemittari A Katkaisin B Merkkivalot Numeronäyttö D 9, bar 0 F Lisäkäyttövesi Lämpökäyrän muutos r bar 0 bar 0 FIGHTER 0P

7 R ON OF F D a y 9 R ON OF F D a y 9 A B C De grårastrerade ytorna (Ø) 0, skall ej förses med häftämne., Ø Painemittari Tästä näkyy lämpöpatteripiirien paine. Mittarin asteikko on 0 baaria. Normaalipaine on 0,, baaria. Katkaisin asentoa, Lämpöpumppu suljettu kokonaan. Normaaliasento. Kaikki ohjaustoiminnot kytkettyinä. bar Vara-asento. Tätä asentoa käytetään käynnistyksessä 0 ja mahdollisten käyttöhäiriöiden yhteydessä. Merkkivalot Ylämerkkivalo Paa Kompressori käynnissä, Vilkkuu Sammuksissa Kompressori ei käynnissä. Keskimmäinen merkkivalo Paa Sutus, käynnistyy automaattisesti. Vilkkuu Sammuksissa Normaaliasento. Amerkkivalo Paa Sähkövastus kytketty päälle. Vilkkuu Ulkoinen ohjain (esim. kuormitusvahti) on kytkenyt sähkövastuksen osia pois päältä. Sammuksissa päältä. Sähkövastus kytketty pois Omakotitalon omistajalle Käyttötaulu Art.nr. 0 Näkyvät toiminnot D Numeronäyttö Normaalikäytön aikana tässä näkyy kattin lämpöti. Kaksi vasenta numeroa ilmoittavat "kanavanumeron", ja kaksi oikeaa kanavan arvon tai asetuksen. Mahdollisen toimintahäiriön aikana näkyviin tulevat vuorotellen häiriöilmoitus ja kanavanumero sekä arvo, katso luvut "Toimenpiteet käyttöhäiriöiden yhteydessä" - "Numeronäytöt". 9, Huom! Siirryttäessä varatista normaalitian numeronäyttö voi pysyä h e t k e n sammuneena. Tämä saattaa tapahtua myös erittäin alhaisissa ulkolämpötiloissa. 90. E Lisäkäyttövesi Kun "Lisäkäyttövesi"-painiketta painetaan, kattin lämpöti nousee noin 9, 0 C:een ja lisäkäyttövettä saadaan noin tunnin ajan. Tässä tissa sisäänrakennettu merkkivalo paa koko ajan. Kun painiketta painetaan toisen kerran, toiminto on jatkuvasti päällä ja käyttöveden lämpötia nostetaan tunnin ajan kerran vuorokaudessa. Tässä tissa sisäänrakennettu merkkivalo vilkkuu. Kolmas painallus pauttaa alkuperäiset asetukset. F 90. 9, Muutos, lämpökäyrä Säätimellä "Muutos, lämpökäyrä" avul voidaan lämpökäyrää siirtämällä muuttaa huonelämpötia. r bar 0 bar 0 FIGHTER 0P

8 Omakotitalon omistajalle Käyttötaulu Käyttötaulun aosa (peitetty osa) Merkkivalot bar 0 G Käyttöasento H Kanavavalinta I Valinta, lämpökäyrä J Art.nr. 0 K Automaattivaroke M Puhallinnopeus L Lämpötirajoitin bar 0 bar 0 FIGHTER 0P

9 bar 0 ärgad film (ej hål). färgad film (ej hål). (radie=) na (Ø) ämne. bar 0 Hål x Hål x G H I 9, Käyttöasennon ilmaisimet Käyttöasentopainikkeen vieressä olevat kaksi merkkivaloa ilmoittavat valitun käyttöasennon. Niitä ei pidä sekoittaa numeronäytön merkkivaloihin. Ylempi merkkivalo "Sähkövastus" Paa Sähkövastus voidaan kytkeä päälle tarvittaessa, ts. kun kompressori ei yksin pysty hoitamaan lämmitystä. Sammuksissa Sähkövastus pois päältä Alempi merkkivalo "Kiertopumppu" Paa Kiertopumppu käynnissä. Sammuksissa Kiertopumppu ei käynnissä. Tässä tissa myös 9, shunttiventtiili on suljettu. 90. Käyttöasento Ø Ø,,, 9, Kun lämpöpumppu käynnistetään, kaikki toiminnot (sähkövastus, kiertopumppu ja lämpöautomatiikka) käynnistyvät. Kun painiketta "Käyttöasento" painetaan kerran, sähkövastus kytkeytyy pois päältä. Kun painiketta painetaan toisen kerran, myös kiertopumppu pysähtyy. Vain käyttöve situotanto toimii silloin. Jos painiketta painetaan vielä, sähkövastus ja kiertopumppu kytkeytyvät taas päälle. Kanavavalinta Painikkeen "Kanavavalinta" avul setaan numeronäytön kanavia ja etsitään haluttu arvo tai asetus. Tästä voidaan lukea seuraavat arvot: Kattin lämpöti Menolämpöti Ulkolämpöti Höyrystimen lämpöti Jäteilman lämpöti Valittu lämpökäyrä Muutos, lämpökäyrä Lämpöti, kompressorin anturi Art.nr. 0 9 Tuloilman lämpöti 0 Menovesi skettu Menovesi poikkeama - Huoltokanavat r Kanava on tavallisesti aina näkyvissä numeronäytössä. Kanavia settaessa kanava paa jonkin ajan kuluttua automaattisesti näyttöön. Omakotitalon omistajalle Käyttötaulu 9,, 9,,, Peitetyt toiminnot Art.nr. 0 J K L M Valinta, lämpökäyrä Säätimellä "Valinta, lämpökäyrä" valitaan lämpöautomatiikka, katso luku "Huonelämpöti". Automaattivaroke Automaattivarokkeen pautus. Lämpötirajoitin Lämpötirajoittimen pautus. r Puhallinnopeus Tällä nupil valitaan puhallinnopeus. Valittavana on kolme nopeutta: Asento A: Rajoitettu ilmanvaihto Asento B: Normaali ilmanvaihto Asento C: Tehostettu ilmanvaihto Normaalisti käytetään asentoa B. Asentoa A käytetään kun talossa voidaan tipäisesti käyttää pienempää ilmanvaihtovirtausta, esimerkiksi silloin, kun talossa ei ole ketään. Tätä asentoa ei tulisi käyttää pidempiä aikoja. Muuten on olemassa huonon sisäilmaston ja kosteusvaurioiden vaara. bar Asentoa 0 C käytetään kun taloon halutaan tipäisesti suurempaa ilmanvaihtovirtausta, esimerkiksi silloin, kun talossa on paljon ihmisiä. Tätä asentoa ei tulisi käyttää pidempiä aikoja. Muuten energiankulutus ja käyttökustannukset nousevat. Art.nr. 0 bar 0 FIGHTER 0P

10 9, Huonelämpöti Omakotitalon omistajalle Lämpöautomatiikka Sisälämpöti on riippuvainen monista eri seikoista. Lämpimänä vuodenaikana riittää useimmiten auringon säteilemä lämpö, ihmisten ja eri itteiden antama lämpö talon pitämiseksi lämpimänä. Kun ilma kylmenee, lämmitysjärjestelmä on käynnistettävä. Mitä kylmempää ulkona on, sitä lämpimämpää vettä tarvitaan lämmitysjärjestelmän kiertoon. Tämä säätö tapahtuu automaattisesti, mutta sähkökattin perusasetus on valittava ensin, katso luku "Huonelämpöti" "Perusasetus". Perussäädöt Perusasetus valitaan säätimillä "Valinta, lämpökäyrä" ja "Muutos, lämpökäyrä". Jos ei tiedetä, mitkä arvot on valittava, lähtöarvot voidaan hakea seuraaval sivul olevasta kartasta. Jos huonelämpötia ei saada halutuksi, jälkisäätö on ehkä tarpeen. Huom!Odota säätöjen välillä vuorokausi, niin että lämpötit ehtivät asettua. Perusasetusten jälkisäätö Kylmä sää Jos huonelämpöti on liian alhainen, kierrä säädintä "Valinta, lämpökäyrä" askel myötäpäivään. Jos huonelämpöti on liian korkea, kierrä säädintä "Valinta, lämpökäyrä" askel vastapäivään. Lämmin sää Jos huonelämpöti on liian alhainen, kierrä säädintä "Muutos, lämpökäyrä" askel myötäpäivään. Jos huonelämpöti on liian korkea, kierrä säädintä "Muutos, lämpökäyrä" askel vastapäivään. Huonelämpötin muutos Huonelämpötin muutos Jos haluat skea tai korottaa sisälämpötia joko tipäisesti tai pysyvästi aikaisempaan lämpötian verrattuna, kierrä säädintä "Muutos, lämpökäyrä" myötä- tai vastapäivään. Yksi viiva vastaa huonelämpötin noin asteen muutosta. Huom! Lämpöpatterien tai ttialämmön termostaatit saattavat "jarruttaa" huonelämpötin kohoamista, jolloin niitä on säädettävä ylöspäin. Art.nr. 0 FIGHTER 0P

11 Omakotitalon omistajalle 9 Huonelämpöti 9 Lämpöautomatiikan lähtöarvot Kartan arvot koskevat "Valinta, lämpökäyrä". Ensimmäinen arvo on lämminpatterijärjestelmiä* varten. Lämpökäyrän muutos on. Suluissa oleva arvo on betonipalkkirakenteeseen asennettuja ttialämmitysjärjestelmiä** varten. Puupalkkirakenteeseen asennettujen järjestelmien lähtökohdaksi on otettava sulkuja edeltävä luku, josta on tällöin vähennettävä kaksi yksikköä. "Muutos, lämpökäyrä" asetetaan tässä tapauksessa arvoon -. Kartan arvot ovat useimmiten hyviä alkuvalintoja, joiden tarkoituksena on saada noin 0 C:n huonelämpöti. Arvoja voidaan muuttaa tarvittaessa jälkikäteen. Alhaisemmat arvot maan pohjoisosassa johtuvat alemmista mitoituslämpötiloista. Esimerkkejä lähtöarvojen valinnasta:. Talo, jossa on lämminpatterijärjestelmä* Vaasa = alue 9 (). Valitse 9 säätimellä "Valinta, lämpökäyrä" ja - säätimellä "Muutos, lämpökäyrä". Ivalo Ivalo. Talo, jossa on betonipalkkirakenteeseen asennettu ttialämmitys** Vaasa = alue 9 (). () Valitse säätimellä "Valinta, lämpökäyrä" ja - säätimellä "Muutos, lämpökäyrä". (). Rovaniemi Talo, jossa on puupalkkirakenteeseen asennettu ttialämmitys** Vaasa = alue 9 (). Valitse (9-=) säätimellä "Valinta, lämpökäyrä" ja () - säätimellä "Muutos, lämpökäyrä". Uleåborg Rovaniemi Oulu () Kajaani Kajaani Vasa Kuopio Esimerkki: Vaasa Kuopio Jyväskylä 9 () Jyväskylä Björneborg Tammerfors Lahtis Pori Tampere Lahti Åbo * Lämminpatterijärjestelmällä tarkoitetaan järjestelmää, Helsingfors jonka siirtämän lämpötin on oltava kylmimpänä päivänä C. ** Lattialämmitys voidaan mitoittaa monel eri taval. Yllä olevassa esimerkissä ja tarkoitetaan järjestelmää, jonka siirtämän lämpötin on oltava kylmimpänä päivänä noin 0 C tai 0 C. FIGHTER 0P Turku Helsinki

12 Omakotitalon omistajalle 0 Huoltotoimenpiteet Ilmansuodattimen puhdistus Lämpöpumpun ilmansuodattimet on puhdistettava säännöllisesti (noin kolme kertaa vuodessa). Puhdistuskertojen aikaväli vaihtelee ja on riippuvainen poistoilman sisältämästä pölymäärästä. FILTER FILTER Aseta katkaisin asentoon 0. Avaa ylempi etuluukku vetämällä areunasta ja nosta se sitten ylös. Suodatinkotelo irrotetaan kääntämällä mustaa kahvaa neljänneskierros vastapäivään. Vedä kasetti ulos. Ota pois suodatin ja ravistele/ imuroi se puhtaaksi. Älä käytä puhdistukseen vettä tai muita nesteitä. FILTER FILTER Tarkasta, ettei suodatin ole rikki. Uusi alkuperäissuodatin on tittavissa NIBE:ltä. Asennus tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä. Muistutus suodattimen puhdistustarpeesta näkyy joka kolmas kuukausi numeronäytössä vikakoodina A-0. Huomaa, että tämä aika noltaan kytkemällä virtakatkaisin asentoon nol. Muuta Jos poistoilmansuodatin () on hyvin likainen tai epäkunnossa, myös höyrystin on ehkä puhdistettava. Sen saa kuitenkin tehdä vain poikkeustapauksissa. Ennen puhdistusta uhdevesiletku irrotetaan. Suorista letku, jotta kondenssivesi valuu pois. Höyrystin puhdistetaan vedellä ja tarvittaessa miedol pesuaineliuoksel ja pesusienellä. Letku kiinnitetään takaisin paikalleen niin, että siihen muodostuu vesilukko. Tarkasta, ettei epänormaalia ääntä tai vuotoja esiinny. Talon ilmanvaihtoventtiilit on puhdistettava säännöllisin väliajoin pienellä harjal tehokkaan ilmanvaihdon ylläpitämiseksi. Venttiilien säätöjä ei saa muuttaa. Huom! Älä sekoita venttiilejä, jos useampi irrotetaan yhtäaikaa puhdistusta varten. Tarkasta myös ulkoilmanottoritilät (talon ulkopuolel). Puhdista tarvittaessa. Ilmanvaihtoventtiilien puhdistus FIGHTER 0P

13 bar 0 FILTER FILTER 0 0 Omakotitalon omistajalle Huoltotoimenpiteet bar 0 Varoventtiilien tarkastus 9 Painemittari re r 9 9 Åter- in g le d n to r a d ia 9 0. k v. v.v. a ha b t a h an n tr a m s a ha B h b t a n och a nm s tr a LE K FIGHTER 0P on varustettu kahdel varoventtiilillä, joista yksi on lämmitysjärjestelmää ja toinen vedenlämmitintä varten. Lämmitysjärjestelmän varoventtiilin () on oltava täysin. k v. v.v. tiivis, kun taas L E Kvedenlämmittimen varoventtiilistä () tulee joskus vettä käyttöveden kulutuksen jälkeen. Päästön aiheuttaa vedenlämmit-timeen otettu kylmä vesi joka ajenee lämmetessään, jolloin paine lisääntyy ja varoventtiili aukeaa. Varoventtiili () tulee tarkastaa kerran vuodessa, ja varoventtiili () tulee tarkastaa kertaa vuodessa. Tarkasta yksi venttiili kerralan al olevien ohjeiden mukaan: Avaa venttiili. Tarkasta, että venttiilin läpi virtaa vettä. Sulje ventiili. a ha B h b t a n och a nm s tr a Åter- in g le d n to r a d ia re r a ha B h b t a n och a nm s tr a K LE 9 Åter- in g le d n to r e r r a d ia K LE LE K bar v.v. LE K. k v. a ha B h b t a n och a nm s tr a v.v.. k v. Åter- in g le d n to r a d ia re r Åter- in g le d n to r a d ia re r Åter- in g le d n to r a d ia re r a ha B h b t a n och a nm s tr a Åter- in g le d n to r a d ia Lämmitysjärjestelmän paine on tavallisesti 0,, baaria. Tarkasta paine painemittarista (). re r a ha B h b t a n och a nm s tr a Åter- in g le d n to r a d ia re r Åter- in g le d n to r a d ia Poistoilman lämpöti re r a ha B h b t a n och a nm s tr a a ha B h b t a n och a nm s tr a Tarkasta että jäteilman (kanava ) lämpöti on selvästi huonelämpötia alempi kompressorin ollessa käynnissä, katso luku "Toimenpiteet käyttöhäiriöiden yhteydessä" - "Korkea jäteilman lämpöti". Jäteilman lämpötinvaihtelu on normaalia. 0 FIGHTER 0P bar

14 Asentajalle Yleistä asentajalle Kuljetus ja säilytys Lämpöpumppu on kuljetettava ja sitä on säilytettävä pystyasennossa kuivassa paikassa. Käsittely Lämpöpumppu sisältää helposti syttyvää kylmäainetta. Lämpöpumpun käsittelyssä, asennuksessa, huollossa, puhdistuksessa ja hävityksessä on siksi noudatettava erityistä varovaisuutta kylmäainejärjestelmän vaurioiden ja vuotovaaran välttämiseksi. Asennuspaikka Lämpöpumppu on sijoitettava tekniseen tian selkäpuoli noin 0 mm ulkoseinästä, jotta vältetään käyntiäänen mahdollisesti aiheuttamat haitat. Jos tämä ei ole mahdollista, makuuhuoneen tai muun äänille herkän huoneen vastaista seinää on vältettävä. Sijainnista riippumatta on äänille herkän tin seinä äänieristettävä. Huom! Laitteen on aina oltava vähintään 0 mm etäisyydellä seinästä. Putket on vedettävä ilman sinkilöitä makuu-/olohuoneen puoleista sisäseinää vasten. Asennusten tarkastus Kattijärjestelmä on tarkastettava voimassa olevien sääntöjen mukaan, ennen kuin se otetaan käyttöön. Tarkastuksen saa tehdä vain tehtävään pätevä henkilö ja siitä on tehtävä tarkastuspöytäkirja. Edellä mainittu koskee suljettuja lämmitysjärjestelmiä. Jos lämpöpumppu vaihdetaan, sen asennus on myös tarkastettava. FIGHTER 0P:n lämpötit Kattin ja vedenlämmittimen tavalliset lämpötitasot. Temperatur Lämpöti Min.rajoitus begränsning Framledningstemperatur Menolämpöti Suurin katti- ja lämpöpatteritivuus 0 Ulkolämpöti Utetemperatur 0 Sommar Kesä Vinter Talvi MUT DUT MUT: DUT: Mitoittava Dimensionerande ulkolämpöti utetemperatur Vedenlämmittimen Vattenvattentemperatur lämpöti "Extra Lisäkäyttövesi varmvatten" Vedenlämmittimen Vattenvattentemperatur lämpöti "Normalfall" Normaalitapaus Kattilämpöti Panntemperatur H Käyttöveden lämpöti vedenlämmittimessä saattaa vaihdel välillä n. 0 0 C. Sekoitusventtiilin () avul voidaan valita kulutuspisteiden halutut lämpötirajat. Käyttöveden määrää voidaan lisätä käyttötaulun säätimen "Lisäkäyttövesi" () avul. Temperatur Paisuntasäiliön () tivuus on litraa ja sen vakiopaine on 0, baaria ( mvp). Se tarkoittaa, että suurin sallittu korkeusero "H" säiliön ja ylimmäksi asennetun lämpöpatterin välillä on m, katso kuva. Jos esipaine ei riitä, sitä voidaan nostaa lisäämällä paisuntasäiliöön ilmaa venttiilin kautta. Paisuntasäiliön esipaine on säädettävä tarkastuksen yhteydessä. Esipaineen muutos vaikuttaa säiliön kykyyn mukautua veden tivuuden muutoksiin. Suurin järjestelmätivuus ilman kattia yllä mainitussa paineessa on litraa. FIGHTER 0P Unterer Grenzwert Voruftemperatur Außentemperatur 0 Sommer Winter DUT DUT: Norm-Temperatur

15 KV Yleistä BACKVENTIL Asentajalle Putkiasennukset Laiteliitännät VV Putkiasennukset on tehtävä voimassa olevien normien mukaisesti. Järjestelmä edellyttää lämpöpatteripiirin kylmälämpötimitoitusta. DOT-järjestelmän korkein suositeltu tulolämpöti on C ja menolämpöti C. Kun kiertopumppu on käynnissä, lämpöpatterivirtausta ei saa pysäyttää kokonaan. Tämä tarkoittaa, että järjestelmässä, jossa lämpöpatterivirtaus loppuu kokonaan termostaattiventtiilien ollessa suljettuina, on oltava niin sanottu "ohitusventtiili" kiertopumpun suojelemiseksi. Järjestelmän kokonaistivuus on 0 litraa, joista vedenlämmittimen tivuus on 0 litraa ja kaksoisvaippatin 0 litraa. FIGHTER 0P:n paineastian hyväksytty paine on 0,0 baaria (,0 MPa) vedenlämmittimessä ja, baaria (0, MPa) kaksoisvaippatissa. Varoventtiiliin on liitettävä viemäriin johdettu hukkavesiputki. Hukkavesiputken halkaisijan on oltava sama kuin varoventtiilin. Putken on skettava koko matkalta vesitaskujen välttämiseksi, eikä se saa päästä jäätymään. Höyrystimen kokooja-altaan ja varoventtiilien jätevesi johdetaan hukkavesiastian kautta viemäriin, niin että kuumavesiroiskeet eivät pääse aiheuttamaan tapaturmia. KV Putkiliitännät Varoventtiiliin on liitettävä viemäriin johdettu jätevesiputki. Jätevesiputken halkaisijan on oltava sama kuin varoventtiilin (Ø mm). Putken on skettava koko matkalta vesitaskujen välttämiseksi, eikä se saa päästä jäätymään. Jätevesiputken poistoaukko jätetään näkyviin. Noudata voimassa olevia normeja. Pumppu- ja painehäviökäyrä kpa 0 Huom! Putkisto on huuhdeltava ennen lämpöpumpun asennusta epäpuhtauksien aiheuttamien vahinkojen välttämiseksi Maks. Max virtaus: flöde: 00 l/h l/h LK 0/0/ Lämpöpumppuun FIGHTER 0P voidaan liittää myös muita lämmönlähteitä. Kytkentään tarvitaan lisävarusteita. Ota yhteys NIBE AB:hen lisätietojen saamiseksi. Käyttövesiliitännät Lämmin ja kylmä vesi liitetään kohtiin () (lämmin käyttövesi) ja () (kylmä käyttövesi). Jos poreals tai muu paljon käyttövettä kuluttava ite asennetaan, lämpöpumpun lisäksi järjestelmään tulisi VV-BEREDARE asentaa sähkötoiminen vedenlämmitin. MED "DELAT" Jos varaaja VENTILKOPPEL on varustettu Ø mm venttiiliryhmällä, se tulisi korvata vastaaval Ø mm ryhmällä (jaettava). Sopivia varaajia ovat COMPACT ttia-asennukseen ja EMINENT -00 seinäasennukseen. INK KV-ANSL. Jaa venttiiliryhmä. VV. Asenna venttiiliryhmä varaajan kylmäveden tuloliitäntään. KV PROPPNING. Asenna sekoitusventtiili varaajan lämpimän veden VV BACKVENTIL menoliitäntään.. Tulppaa venttiiliryhmän liitännät. Kv Ventilkoppel-del Venttiiliryhmä Vv Vv lämpöpumpusta från värmepump Backventil Takaiskuventiili LK 0/Cu-rör/0// LK 0/ Bndningsventil-del Sekoitusventtiili Tulppaus Proppas Vv Käytettävissä Tillgängligt oleva tryck, paine, kpa kpa Tillgänglig pumpkapacitet (pannans interntryckfall fråndraget) Internt tryckfall i panna (inklusive armatur) 00 0, 00 0, , 00 LK /0/ MMA MM P Virtaus Flöde l/h 0, 0, l/s Ventilkoppel-del Kv Venttiiliryhmä ARMATUR Vv från värmepump MOS SE F0P Bndningsventil-del Sekoitusventtiili LK 0 LK /0/ LK FIGHTER 0PBackventil Vv utan Bndningsventil ARMATUR

16 Asentajalle Putkiasennukset Tuloilmapatteri Tuloilmapatteri on rinnakkaiskytketty lämpöpatteripiiriin ja lämmittää talon tuloilman. Tehon lisäys määräytyy käyrän mukaan. Tuloilmapatterin vesivirtaa säädellään säätöventtiilin () avul. Jos tuloilmavirran arvoksi on säädetty 0 m /h ja MUT on -0 C, saadaan pumpun paineel (= lämpöpatteripiirin painehäviö), mvp ( kpa) säätöventtiilin arvoksi,. Se tarkoittaa, että säätöventtiiliä avataan, kierrosta. Samal voidaan nähdä, että patterin tuloilman tehonlisäys on noin,0 kw lämpötissa -0 C. Huom! Varmista patterin kierto ilmaamal patteri useaan kertaan ilmausruuvin () avul. Veden Vattenflöde virtaus Saatu teho Avgiven effekt / Trimventilinställning (Antal öppnade varv) Fullt Täysin öppen avoinna Säätöventtiiliasetus (Avautumiskierroksia) Risk Mahdollisesti liian för kylmä låg tilluftstemperatur tuloilma. l/h kw DUT MUT / 00 Tryckfall värmesystem-/ batterikrets Paineensku patteri-/ tuloilman lämmityspatteripiiri mvp Käyrän teho on skettu lämmitysjärjestelmän mitoituksen ollessa / C, ja / C (ttialämmitys) Tilluftsflöde Tuloilman virtaus m³/h Wasserfluss Abgegebene Heizleistung / l/h ganz geöffnet 00 g Öffnen) Risiko für niedrige FIGHTER 0P Zulufttemperatur kw NAT /

17 Asentajalle Ilmanvaihtoasennukset Ilmavirtaus FIGHTER 0P kytketään niin, että kaikki ilmanvaihtoilma liesipuhallinta lukuun ottamatta kulkee lämpöpumpun höyrystimen () läpi. Nykynormien mukaan ilmanvaihdon pienin virtaus on 0, l/s /m ttiatasossa. Lämpöpumpun tehokkaan toiminnan varmistamiseksi ilmavirran on oltava vähintään 0 m /h. ( l/s). Lämpöpumpun asennushuoneen ilmavirran on oltava vähintään m /h (0 l/s). FIGHTER 0P:ssä on sisäänrakennettu ilmanvaihtoaukko (). Se huolehtii ilmavirran ottamisesta suoraan asennushuoneen ttiatasosta noin m /h (, l/s). Ilmanvaihtotehon muuttaminen selostetaan luvussa "Sähköliitännät" - "Puhallintehon säätö". Katso luku "Sähkökytkentäkaavio". Käyrien merkinnät viittaavat puhallinnopeuden piirikortin säätöpyörien asentoihin (). Liitäntä ja siten puhallinnopeus valitaan seuraavin perustein: Tuloilmavirtauksen tulee ol 0 % poistoilmavirtauksesta ylipaineen välttämiseksi. Asennossa B (normaali) saavutetaan ilmanvaihtosuunnitelmien mukainen poistoilma- ja tuloilmavirtaus. Hienosäätö tehdään huoneventtiileillä. Tämä jälkeen venttiilien asentoa ei saa muuttaa. Asennossa A (rajoitettu) saavutetaan alhainen poistoilma- ja tuloilmavirtaus. Virtaus määritetään tapauskohtaisesti. Huom! Poistoilmavirtauksen on aina oltava vähintään 0 m /h ( l/s). Muussa tapauksessa lämpöpumpun toiminta saattaa vaarantua. Ohje: Valitse asento niin, että poistoilmavirtaus on mahdollisimman lähellä 0 m /h ilman, että tämä arvo alittuu. Asennossa C (tehostettu) saavutetaan suuri poistoilma- ja tuloilmavirtaus. Virtaus määritetään tapauskohtaisesti. Ohje: Valitse niin suuri asento kuin mahdollista ilman, että melutaso venttiileistä nousee häiritseväksi. Al olevasta käyrästä ilmenee käytettävissä oleva ilmanvaihtoteho. Käyrien 0-stegs merkinnät transformator viittaavat 00 puhallinnopeu- FIGHTER 0P tillgängligt tryck, tilluft den piirikortin säätöpyörien asentoihin (). Puhallinkäyrä Tuloilmapuhallin Poistoilmapuhallin Likströmsfläkt F0P (frånluft) Käytettävissä oleva paine (Pa) Tillgängligt tryck, Pa J I H 0 J 0 I 0 G J 0 H I 00 H 00 F 0 G G 0 0 E F 0 F E E m /h Ilmavirta (m /h) 0 0 Luftflöde l/s Käytettävissä Statiskt oleva tryck paine [Pa] (Pa) Ilmavirta Luftflöde (m[m/h] /h) Teho Effekt (W) [W] FIGHTER 0P

18 Asentajalle Ilmanvaihtoasennukset Kanavien asennus Kanaviin on asennettava äänenvaimentimet, jotta puhallinääni ei kuuluisi poisto ja tuloilmaventtiileistä. Ilmakanavajärjestelmä on maadoitettava, koska lämpöpumppu sisältää helposti syttyvää kylmäainetta (propaani R90). Se tehdään liittämällä asianmukaisel sähkökytkennällä mukana tulleet maattokaapelit ( kpl) neljään ilmanvaihtokanavaan. Kaapelit kiinnitetään sitten maadoitusliittimiin, jotka sijaitsevat yläluukun yläpuolel. Ilmakanavien liitännät tehdään joustavil liittimillä, jotka ovat helposti vaihdettavissa. Poisto- ja ulkoilmakanavat eristetään koko pituudeltaan diffuusiotiiviisti. Kanavat on voitava tarkastaa. Huolehdi, ettei kanavistossa ole skoksia, ahtaita taitoksia jne., koska pienentynyt pintaa vähentää ilmanvaihtotehoa. Kaikkien kanavajatkosten on oltava tiiviitä ilmavuotojen välttämiseksi. Kanaviston tiiviysluokan on oltava vähintään B ja nykynormien mukainen. Liesipuhallinkanava Liesipuhallinkanavaa ei saa kytkeä FIGHTER 0P -lämpöpumppuun. Säätö Tulo- ja menoilmaventtiili on sijoitettava ja säädettävä oikein riittävän ilmanvaihdon varmistamiseksi talon kaikissa huoneissa. Tuloilmavirta säädetään niin, että se vastaa noin 0 % poistoilmavirran määrästä. Virheellinen ilmanvaihtoasennus voi huonontaa lämpöpumpun käyntitehoa, mikä nostaa sen käyttökustannuksia, ja voi jopa vahingoittaa taloa. Huom! Muurattua savuhormikanavaa ei saa käyttää ilmanpoistoon. FIGHTER 0P

19 Kytkennät Sähköliitännät 9, Asentajalle Toimitettaessa kytketty teho Kaikki sähköitteet paitsi ulkoanturi on valmiiksi kytketty tehtaal. Lämpöpumppu on kytkettävä irti ennen kiinteistön eristystestiä. FIGHTER 0P ei sisällä katkaisinta, joka katkaisee tulevan sähkönsyötön kaikki navat. Laitteisto on sen vuoksi varustettava työkatkaisimel, jonka kosketinväli on vähintään mm voimassa olevien määräysten mukaisesti. Lämpöpumpun syöttö kytketään kytkentärimaan (9) Huom! Katkaisinta () ei saa kääntää pois asennosta "0" ennen kuin katti on täytetty. Lämpötirajoitin, termostaatti, kompressori ja sähkövastus voivat muuten vahingoittua. vedonpoistajan kautta. Lämpöpumppua ei saa kytkeä ilman sähkön toimittajan suostumusta, ja kytkentä on tehtävä valtuutetun sähköasentajan valvonnassa. Kaapeliläpivientiputki on mitoitettu enintään Ø 9 mm kaapelille. Tehoa ohjataan mikroprosessoriohjatul kontaktoril. Lämpötirajoitin () katkaisee virransyötön sähkövastukseen, jos kattin lämpöti nousee C:een. Se voidaan pauttaa painamal lämpötirajoittimen painiketta. Sähkövastuksen vakioteho on 9,0kW. Toimitusteho on,0 kw. Lisävarusteena on saatavana enintään, kw tehosarjoja. Eri tehojen vaihtokytkentää tehtäessä käyttötaulu on skettava as, katso luku "Huolto" - "Käyttötaulun asskeminen", ja tietyt kaapelit on siirrettävä luvun "Sähkökytkentäkaavio" - "Tehon vaihtokytkentä" ohjeiden mukaan. Lämpötirajoittimen pautus Lämpötirajoittimeen pääsee käsiksi ylemmän etuluukun kautta. Se sijaitsee levyn oikeal puolel. Lämpötirajoittimen pautus tapahtuu painamal sen painiketta lujaa. Lämpötirajoittimen saa pauttaa vain valtuutetun asentajan valvonnassa. Huom! Pauta lämpötirajoitin, se on voinut ueta kuljetuksen aikana. r Automatiikkaa, kiertopumppua () ja sen kaapeleita suojaa sisäänrakennettu automaattivaroke (). Huom! Sähköasennukset ja mahdolliset huollot on tehtävä pätevän sähköasentajan valvonnassa. Sähköasennukset ja johtojen liitännät on tehtävä voimassa olevien määräysten mukaisesti. Suurin vaihevirta Sähkövastuksen Suurin vaihe- Ryhmäsuke teho (kw) kuormitus(a) (A),0,,0,9 9,0, 0 FIGHTER 0P

20 Asentajalle Sähköliitännät Puhallintehon säädöt Ilmanvaihtoteho valitaan asettamal kyseisen poistoilmapuhaltimen ( Exhaust air ) ja tuloilmapuhaltimen ( Supply air ) nuppi haluttuun asentoon. Tämä tehdään ilmanvaihdon säädön yhteydessä. Katso kuva Ilmanvaihtoasennukset Puhallinkäyrä. Asennot ovat seuraavat: Nuppi A ( Supply air ) rajoitettu Nuppi B ( Supply air ) normaali Nuppi C ( Supply air ) tehostettu Nuppi A ( Exhaust air ) rajoitettu Nuppi B ( Exhaust air ) normaali Nuppi C ( Exhaust air ) tehostettu D C A B A D E F C B B A 0 R G H I J D E F C C B A G H I NIBE Supply air E R R F G H I J J Exhaust air D E F C B A G H I 0 C B A 0 D E F G R H I X. X. X. X X X J D E F C B A G H I 0 R R J J -0 Sähkövastuksen käynnin esto Tavallisesti sähkövastus jää päälle kompressorin sammuttua, koska sen pysähtymislämpöti on saavutettu (edellyttäen, että sähkövastus on kytketty käyttöasentokytkimellä). Menolämpöti saa lisäksi ol niinkin korkea kuin C. Nämä toiminnot voidaan kytkeä pois siirtämällä siltaus liitinnastoista ja nastoihin ja kuvan mukaisesti. Käynnistettäessä numeronäytössä näkyy nyt vaakasuora viiva, joka muuten on pystysuora. Siltaus liitinnastoissa ja Kun siltaus on liitinnastoissa ja, sähkövastus on käynnissä vain kompressorin ollessa käynnissä (paitsi sutustissa). Samal menolämpötin ylärajaksi tulee 0 C. S ä h k ö v a s t u k s e n käynti (kytkentä toimitettaessa) Siltaus liitinnastoissa ja S ä h k ö v a s t u k s e n käynnin esto FIGHTER 0P

21 Sähköliitännät Asentajalle 9 HUONEANTURI TARIFFIJÄRJ. ULKOILMA- ANTURI + OLO ASETUS B A Ulkolämpöti-anturi () on sijoitettava varjoisaan paikkaan talon pohjois- tai luoteispuolelle, jottei esimerkiksi aamuaurinko vaikuta siihen. Anturi kytketään kaksinapaisel kaapelil kytkentäalustan () kohtiin "" ja "". Mahdollinen kaapeliputki on tiivistettävä ulkoanturin kotelon kondenssin estämiseksi. SUOJAJÄNNITE SELV Rundstyring (RS) og bestningsvakt (BV) Sähkövastuksen Sluttekontaktfunksjon tehoaste voidaan kytkeä pois päältä valvontakytkimen tai verkkokäskyohjausreleen kautta. Se voidaan tehdä joko sulkevil tai avautuvil koskettimil, A jotka on liitetty kytkentärimaan (). Kosketintoiminto valitaan käyttötaulun takana A olevan piirikortin siltauksel (katso al). Lämpöpumppu toimitetaan siltaus liitin- B nastoissa ja, jolloin B kosketintoiminto on sulkeva. Avoin ulkoinen kosketin ei tässä tissa aiheuta tehonsulkua. Avautuva kosketintoiminto saadaan siirtämällä siltaus liitinnastoihin ja. BV BV RS RS BV BV RS RS Rundstyring (RS) og bestningsvakt (BV) Sluttekontaktfunksjon Rundstyring eller bestningsvakt Rundstyring eller bestningsvakt Ulkolämpöti-anturin liitäntä ROMFØLER RUNDSTYRING BØR B A UTEFØLER + ER REDUSERT SPENNING (fra skilletrafo) Verkkokäskyohjaus ja valvontakytkin UTEFØLER UTEFØLER ROMFØLER ROMFØLER RUNDSTYRING + + ER ER BØR BØR B B A A REDUSERT SPENNING (fra (fra skilletrafo) Sulkeva kosketintoiminto (kytkentä toimitettaessa) Rundstyrning Tariffijärj. Rundstyrning (RS) (RS) ja (RS) och och kuormitusvahti effektvakt effektvakt (EV) (EV) (BV) Rundstyrning eller Tariffijärj. Rundstyrning tai eller kuormitusvahti effektvakt effektvakt UTEGIVARE RUMSGIVARE RUNDSTYRNING + ÄR BÖR B A Sulkeutuva Slutande kontaktfunktion kosketintoiminto (ilman EV hyppyjohdinta piirikortissa) EV RS RS EV EV RS RS Slutande kontaktfunktion A A B B SKYDDSKLENSPÄNNING SELV UTEGIVARE UTEGIVARE RUMSGIVARE RUNDSTYRNING + + ÄR ÄR BÖR BÖR B B A A SKYDDSKLENSPÄNNING SELV SELV RS RS RS RS Rundstyring (RS) og bestningsvakt (BV) Rundstyring (RS) og bestningsvakt (BV) Åpnekontaktfunksjon Åpnekontaktfunksjon BV BV BV BV Tehonsulku käy ilmi al olevasta taulukosta. Ohjattu ulkoinen kosketin A * B A + B Rundstyrning eller bestningsvakt Rundstyrning eller bestningsvakt A B Pois kytketty tehoaste Kontaktori 9 (Musta ryhmä) Kontaktorit ja 9 (Valkoinen ja musta ryhmä) Kontaktorit 0, ja 9 (Ruskea, valkoinen ja musta ryhmä) * Vain, kw:n sähkövastustehol A B UTEFØLER UTEFØLER ROMFØLER ROMFØLER RUNDSTYRING + + ER ER BØR BØR B B A A REDUSERT SPENNING (fra (fra skilletrafo) Avautuva kosketintoiminto Avautuva Brytande kosketintoiminto kontaktfunktion (hyppyjohdin Brytande kontaktfunktion piirikortissa) RS RS RS RS Rundstyrning Rundstyrning (RS) (RS) och och Tariffijärj. (RS) ja effektvakt effektvakt (EV) kuormitusvahti (EV) (BV) EV EV EV EV Rundstyrning Rundstyrning eller eller Tariffijärj. (RS) tai effektvakt kuormitusvahti effektvakt (BV) A A B B UTEGIVARE UTEGIVARE RUMSGIVARE RUNDSTYRNING + + ÄR ÄR BÖR BÖR B B A A SKYDDSKLENSPÄNNING SELV SELV Jos sekä valvontakytkin että verkkokäskyohjaus ovat käytössä, kosketintoimintojen on oltava samaa tyyppiä (sulkevia tai katkaisevia). Koskettimet kytketään rinnakkain sulkevassa kosketintoiminnossa ja sarjaan katkaisevassa kosketintoiminnossa. FIGHTER 0P

22 B hba ha och a n nt a tra m s Återle d n in g ra d ia to re r B hba ha och a n nt a tra m s Återle d n in g ra d ia to re r Asentajalle 0 Käynnistys ja säädöt 0 0 Valmistelut b a r Tarkasta, että katkaisin () on asennossa "0". Tarkasta, että venttiilit () ja (0) ovat kokonaan auki ja ettei lämpötinrajoitin () ole uennut (paina painiketta lujaa). Lauhdevesiputken (9) ääni vaimenee, kun siihen lisätään vähän vettä. Irrota putki jätevesiliittimestä (9) ja kaada putkeen vettä, niin että siihen muodostuu vesilukko. Kiinnitä putki paikalleen. Vedenlämmittimen ja lämmitysjärjestelmän täyttö Täytä vedenlämmitin avaamal lämminvesihana ja sen jälkeen täyttöventtiili () kokonaan. Tämän venttiilin on oltava käytön aikana kokonaan auki. Kun lämminvesihanasta tulee vettä, se voidaan sulkea. Avaa sitten täyttöventtiili (9), jolloin kattiosa ja lämpöpatterijärjestelmä täyttyvät vedellä. Tarkasta jonkin ajan kuluttua, että paine nousee painemittarissa (). Kun paine on lähes, baaria (noin mvp) 9varoventtiilistä () alkaa tul vettä, jossa on ilmaa. Sulje täyttöventtiili (9). Kierrä varoventtiiliä 9 () kunnes kattin paine on lähellä normaalia työaluetta (0,, baaria). 9 0 Lämmitysjärjestelmän ilmaus Huom! Vesi tulee tyhjentää astiasta tulevasta putkesta ennen ilmanpoistoa. Tämä tarkoittaa, että ite ei välttämättä ole ilmattu, vaikka vettä tulee kun varoventtiili () avataan ensimmäisen kerran. Ilmaa lämpöpumppu varoventtiilin () avul. Muun lämmitys järjestelmän ilmaus 9 tapahtuu sen omista ilmaus venttiileistä. Täyttö ja ilmaus tehdään uudelleen, kunnes kaikki ilma on poistunut ja paine on oikea. Käynnistys Aseta katkaisin () asentoon " ". Elektroniikka on tässä tissa pois kytketty ja siksi numeronäyttö on pois päältä. Virta katkaistaan C:ssä tässä tissa. Säädä shuntti (9) käsin (paina säädintä ja kierrä). Kun huonelämpöti on yli C, katkaisin () asetetaan asentoon "". Huom! Näyttö voi edelleen 9 ol pois päältä, se kytkeytyy automaattisesti päälle, kun kattin lämpötin on skenut muutaman asteen. Kompressoril on noin 0 minuutin pituinen käynnistysviive. 9 Pauta shuntti (9) käsin (kierrä säätöruuvi asentron A ). Aseta mitoitettu teho kiertopumpun kytkimellä (). Katso luku "Putkiasennukset" - "Pumppu- ja painehäviökäyrä" Varmista, ettei katkaisin jää johonkin väliasentoon L E K v.v. k. v FIGHTER 0P

23 Käynnistys ja säädöt Asentajalle Ilmanvaihdon säätö Ilmanvaihtovirtaukset on merkitty ilmanvaihtopiirustuksiin. Muuta tarvittaessa puhallintehoa kiertämällä poistoja tulopuhaltimien säätimiä piirilevyssä (). Jotta ääni olisi mahdollisimman hiljainen, puhaltimet on kytkettävä pienimmälle vaaditulle teholle. Säädä ilmavirta oikeaksi talon meno- ja tuloilmaventtiileissä. Jälkisäätö Alkuaikoina kattivedessä saattaa ol ilmaa ja ilmaukset ovat ehkä tarpeen. Jos lämpöpumpusta kuuluu poreilua, koko järjestelmä on ilmattava. Huom! Varoventtiili () toimii myös käsinilmausventtiilinä. Käsittele sitä varoen, koska se aukeaa nopeasti. Suorita ilmaus myös tuloilmapatterin ilmausruuvin () kautta. Kun järjestelmä on asettunut (paine on oikea ja kaikki ilma poistettu), lämpöautomatiikka voidaan säätää haluttuihin arvoihin. Katso luku "Huonelämpöti" "Lämpöautomatiikan säädöt" ja "Käyttötaulu". Tuloilmapatterin vesivirran säätö Tuloilmapatteri on rinnakkain kytketty talon lämmitysjärjestelmään. Patterin oikean virtauksen saavuttamiseksi säätöventtiiliä () on ehkä säädettävä. Katso luku "Putkiasennukset" - "Tuloilmapatteri". Vedenlämmittimen tyhjennys Sekoitusventtiilin () vieressä, vinottain ylöspäin sijaitsee yhdistetty varo- ja tyhjennysventtiili (). Tyhjennä vedenlämmitin seuraaval taval: Irrota jätevesiputki tyhjennysliitännästä (9) ja kiinnitä tille tyhjennyspumpun letku. Jos tyhjennyspumppu ei ole käytettävissä, vesi voidaan tyhjentää suoraan jätevesisuppiloon (99). Avaa varoventtiili (). Päästä järjestelmään ilmaa avaamal lämminvesihana. Jos tämä ei riitä, avaa lämminvesipuolen putkiliitäntä sekoittajan etupuolelta ja irrota putki liitännästä. Lämmitysjärjestelmän tyhjennys Lämmitysjärjestelmä tyhjennetään tyhjennysventiilistä () letkuliittimen R (/") avul. Irrota venttiilin suojus (0). Kiinnitä letkuliitin ja avaa venttiili (). Varoventtiili () on avattava ilman pääsyä varten. FIGHTER 0P

24 Asentajalle Lämpöautomatiikan säätö FRAMLEDNINGSTEMPERATUR FRAMLEDNINGSTEMPERATUR FRAMLEDNINGSTEMPERATUR MENOLÄMPÖTILA FRAMLEDNINGSTEMPERATUR FRAMLEDNINGSTEMPERATUR FRAMLEDNINGSTEMPERATUR + FRAMLEDNINGSTEMPERATUR MENOLÄMPÖTILA FRAMLEDNINGSTEMPERATUR FRAMLEDNINGSTEMPERATUR Lämpökäyrän muutos - VÄRMEKURVA LÄMPÖKÄYRÄ 0 9 VÄRMEKURVA 0 9 VÄRMEKURVA LÄMPÖKÄYRÄN FÖRSKJUTNING UTETEMPERATUR MUUTOS VÄRMEKURVA (-) VÄRMEKURVA FÖRSKJUTNING UTETEMPERATUR Lämpökäyrän VÄRMEKURVA (-) muutos VÄRMEKURVA LÄMPÖKÄYRÄ FÖRSKJUTNING UTETEMPERATUR VÄRMEKURVA (-) VÄRMEKURVA FÖRSKJUTNING UTETEMPERATUR VÄRMEKURVA (0) VÄRMEKURVA FÖRSKJUTNING UTETEMPERATUR LÄMPÖKÄYRÄN ULKOLÄMPÖTILA VÄRMEKURVA (0) MUUTOS VÄRMEKURVA 0 - Lämpökäyrän FÖRSKJUTNING muutos UTETEMPERATUR + VÄRMEKURVA (0) VÄRMEKURVA LÄMPÖKÄYRÄ FÖRSKJUTNING UTETEMPERATUR VÄRMEKURVA (+) FÖRSKJUTNING UTETEMPERATUR VÄRMEKURVA (+) + FIGHTER 0P on varustettu ulkolämpötin ohjaamal lämpöautomatiikal. Menolämpöti säätyy siten suhteessa ulkolämpötian. 0 Ulkolämpötin ja menolämpötin suhde asetetaan säädinten "Valinta, 0 lämpökäyrä" ja "Muutos, lämpökäyrä". Käyrän lähtökohtana on paikkakunnan mitoittava 0 0 ulkolämpöti ja lämmitysjärjestelmän mitoitettu menolämpöti. Lämpöautomatiikan käyrän jyrkkyys nähdään 0 näiden kahden 0 arvon leikkauskohdasta. Tämän jälkeen 0 0 asetetaan Muutos, lämpökäyrä. Lattialämmityksen sopiva arvo on - ja patterijärjestelmän Katso luku 0 "Huonelämpöti". FLOW TEMPERATURE FLOW TEMPERATURE FLOW TEMPERATURE FLOW TEMPERATURE FLOW TEMPERATURE FLOW TEMPERATURE FLOW TEMPERATURE FLOW TEMPERATURE FLOW TEMPERATURE Säädöt käyrän mukaan HEATING CURVE 0 9 HEATING CURVE 0 9 HEATING CURVE HEATING OUTSIDE TEMPERATURE CURVE OFFSET (-) HEATING CURVE 0 HEATING OUTSIDE TEMPERATURE CURVE OFFSET (-) HEATING CURVE HEATING OUTSIDE TEMPERATURE CURVE OFFSET (-) 0 9 HEATING CURVE HEATING OUTSIDE TEMPERATURE CURVE OFFSET (0) HEATING CURVE 0 HEATING OUTSIDE TEMPERATURE CURVE OFFSET (0) HEATING CURVE HEATING OUTSIDE TEMPERATURE CURVE OFFSET (0) 0 9 HEATING CURVE HEATING CURVE OFFSET (+) OUTSIDE TEMPERATURE HEATING CURVE OFFSET (+) OUTSIDE TEMPERATURE LÄMPÖKÄYRÄN FÖRSKJUTNING VÄRMEKURVA (+) MUUTOS UTETEMPERATUR ULKOLÄMPÖTILA HEATING CURVE OFFSET (+) OUTSIDE TEMPERATURE FIGHTER 0P

25 Huolto Asentajalle Käyttötaulun as kääntäminen Käyttötaulu sketaan as irrottamal kaksi yläreunan ruuvia. Sen jälkeen taulu voidaan skea as vaakasuoraan asentoon (käyttötaulun sivujen pidikkeiden varaan). Kylmäainejärjestelmä Kylmäainejärjestelmään saa kajota vain valtuutettu henkilö kylmäaineilmoitusten ja pavien kaasujen asettamien lisävaatimusten, kuten tuotetietojen ja pavia kaasuja käyttävien järjestelmien huolto-ohjeiden mukaisel taval. 0 Kattin lämpöti Oloarvo 0 Menolämpöti Oloarvo 0 Ulkolämpöti Oloarvo 0 Höyrystimen lämpöti Oloarvo. 0 Jäteilman lämpöti Oloarvo. 0 Lämpökäyrä ( "Valinta, lämpökäyrä") 0 9 Muutos ( Muutos, lämpökäyrä ) 0 Lämpöti, kompressorin anturi Oloarvo. 09 Tuloilman lämpöti Oloarvo 0 Menovesi skettu Ohjearvo. Huoltokanavat 0 0 Menovesi poikkeama Ohjearvo Ei toimintoa Ei toimintoa Käyttöasento 0 = Kiertopumppu käynnissä. Kompressori ja sähkövastus käynnistyy tarpeen vaatiessa. 0 = Kiertopumppu käynnissä. Kompressori käynnistyy tarpeen vaatiessa. Sähkövastus pois päältä. 0 = Sähkövastus ja kiertovesipumppu pois päältä. Kompressori käynnistyy tarpeen vaatiessa. 9 Huonelämpöti-anturi Ohjearvo. Näyttää asetetun huonelämpötin. Näytössä näkyy - -, jos huonelämpöti-anturia ei ole kytketty. Huonelämpöti-anturi Oloarvo. Näyttää todellisen huonelämpötin. 9 Näytössä näkyy - -, jos huonelämpöti-anturia ei ole kytketty. Ei toimintoa 0 Kanavien kuvaus 0 FIGHTER 0P

26 B hba ha och a n nt a tra m s b a r 0 L E K B hba ha och a n nt a tra m s FILTER v.v. Normaaliasennon pautuksen yhteydessä näyttö voi sammua. Näin tapahtuu, jos kattin lämpöti on lämpöpumpun tavallista työaluetta korkeampi. Näyttö kytkeytyy päälle, kun kattin lämpöti skee normaalitasolle. bar Återle d n in g ra d ia to re r k. v. FILTER Återle d n in g ra d ia to re r B hba ha och a n nt a tra m s Återle d n in g ra d ia to re r B hba ha och a n nt a tra m s Återle d n in g ra d ia to re r Återledning radiatorer Framledning radiatorer b a r 0 L E K B hba ha och a n nt a tra m s FILTER v.v. k. v. FILTER Återle d n in g ra d ia to re r B hba ha och a n nt a tra m s Återle d n in g ra d ia to re r b a r 0 L E K B hba ha och a n nt a tra m s FILTER v.v. k. v. FILTER Återle d n in g ra d ia to re r B hba ha och a n nt a tra m s Återle d n in g ra d ia to re r B hba ha och a n nt a tra m s Återle d n in g ra d ia to re r B hba ha och a n nt a tra m s Återle d n in g ra d ia to re r Asentajalle Toimenpiteet käyttöhäiriöiden, yhteydessä Virheellisen toiminnan tai käyttöhäiriön yhteydessä kannattaa 0, tarkastaa ensimmäiseksi seuraavat: 9 Lämmin käyttövesi liian kylmää Korkea huonelämpöti, tai ei lämmintä käyttövettä Lämpöautomatiikan arvot säädetty väärin., Kytkimen asento " " Huom! Haluttu lämminvesimäärä saavutetaan tunnin kuluessa, kun painiketta () on painettu. Suuri lämpimän veden kulutus. Väärä käyttöasento valittu painikkeel (). Ryhmä- tai päävaroke uennut. 0 Mahdollinen vikavirtakytkin uennut. 0 Liian kylmälle säädetty sekoitusventtiili (). Katkaisin () on asennossa 0. 9 Automaattivaroke () uennut. Katso luku "Toimenpiteet käyttöhäiriöiden yhteydessä" - "Auto- 0 maattivarokkeen pautus". 9 Lämpötirajoitin () uennut. (Saa pauttaa vain valtuutetun asentajan 9 valvonnassa). 9 Vedenlämmittimen täyttöventtiili () suljettu tai 9 9 tukossa Lämmin vesi liian kuumaa 99 v.v. k. v v.v. k.v. Liian kuumalle säädetty sekoitusventtiili. L E K Ilmanvaihto 9 0 riittämätön tai puuttuu Sutusti, merkkivalo () paa jatkuvasti, katso luku "Numeronäytöt". Suodattimet () ja () tukossa (mahd. vaihdettava). Poistoilmaventtiili suljettu, liian pienelle asetettu tai tukkeutunut. Ryhmä- tai päävaroke uennut. Mahdollinen vikavirtakytkin uennut. Automaattivaroke () uennut. Katso luku "Toimenpiteet käyttöhäiriöiden yhteydessä" - "Automaattivarokkeen pautus". Ulkoilman ottoritilät tukkeutuneet. Alhainen huonelämpöti Ryhmä- tai päävaroke uennut. Mahdollinen vikavirtakytkin uennut. Automaattivaroke () uennut. Katso luku "Toimenpiteet käyttöhäiriöiden yhteydessä" - "Automaattivarokkeen pautus". Lämpötirajoitin () uennut. (Saa pauttaa vain valtuutetun asentajan valvonnassa). Lämpöautomatiikan arvot säädetty väärin. Kiertopumppu () pysähtynyt. Katso luku "Toimenpiteet käyttöhäiriöiden yhteydessä" - "Kiertopumpun apukäynnistys". Kattissa tai järjestelmässä ilmaa. Tarkista onko lämpöpatteripiirin venttiilit () ja (0) suljettu. Paisuntasäiliössä väärä esipaine. Painemittarin () arvojen suuret vaihtelut ovat sen merkkinä, ota yhteys asentajaan FIGHTER 0P bar " lämpöpumpun kompressori ja säh- Asennossa " köohjaus ovat pois kytketyt. Puhaltimet eivät ole käynnissä tuloilmapatterin jäätymisriskin 0 välttämiseksi. Numeronäyttö on sammutettu. Lämpöautomatiikka ei ole käynnissä, vaan käsin shunttausta tarvitaan. Se tehdään kiertämällä säätöruuvi käsinohjausasentoon ja kääntämällä shunttivipu haluttuun asentoon. Sähkövastusta ohjaa termostaatti, joka aktivoi kontaktorit (0) ja (). Termostaatin katkaisuarvo on noin C. Huom! Normaalitian pattaessa shunttivipu pitää pauttaa alkuperäiseen asentoonsa bar kiertämällä säätöruuvi asentoon "A". 0 Automaattivarokkeen pautus Automaattivarokkeeseen () pääsee käsiksi ylemmän etuluukun kautta. Se sijaitsee levyn vasemmal puolel. Automaattivarokkeen normaali asento on "" (ylöspäin). Jos käyttöhäiriö ei korjaudu yllä mainituin toimenpitein, ota yhteys huoltoon. Tässä tapauksessa katkaisin on asetettava asentoon " " (käsin shunttausta tarvitaan) , bar 0 säätöruuvi L E K 0, v.v. k. v.

27 b a r 0 B hba ha och a n nt a tra m s v.v. k. v. Återle d n in g ra d ia to re r B hba ha och a n nt a tra m s Återle d n in g ra d ia to re r b a r 0 B hba ha och a n nt a tra m s v.v. k. v. Återle d n in g ra d ia to re r B hba ha och a n nt a tra m s Återle d n in g ra d ia to re r b a r 0 B hba ha och a n nt a tra m s v.v. k. v. Återle d n in g ra d ia to re r B hba ha och a n nt a tra m s Återle d n in g ra d ia to re r b a r Toimenpiteet 0 käyttöhäiriöiden yhteydessä Art.nr. 0 Asentajalle Numeronäytöt Numeronäytössä vikakoodi A-0 Osoittaa, että ilmansuodattimet on puhdistettava (vikakoodi tulee näkyviin kolmen kuukauden välein). Suodattimien puhdistuksen jälkeen vikakoodi poistuu, kun lämpöpumppu pysäytetään ja käynnistetään uudelleen. Keskimmäinen merkkivalo paa Sutus. Höyrystimen liiallinen huurtuminen käynnistää sutuksen. Kompressori käynnistyy automaattisesti, jos lämmitystä tarvitaan. Tiheä sutustarve tarkoittaa, että ilmanvaihto on tukossa tai suodattimet likaiset. Katso luku "Huoltotoimenpiteet" "Ilmansuodattimen puhdistus". Numeronäytössä vikakoodi A-0 Mata tuloilmalämpöti on ukaissut jäätymissuojan. Tuloilmapatterissa rikkijäätymisvaara. Tuloilmapatterissa liian pieni virtaama. Suurenna virtaamaa tarvittaessa venttiilistä (). Väärinsäädetty käyrän jyrkkyys ja rinnakkaismuutos Tuloilmapatterissa ilmaa (katso luku Tuloilmapatteri) Lisäteho riittämätön (esim. sähkövastus pois päältä), katso luku "Käyttötaulun toiminnot". Häiriön poiston jälkeen numeronäytön vikakoodi poistuu, kun lämpöpumppu pysäytetään ja käynnistetään uudelleen. Huom! FILTER FILTER FILTER Vikaa ei saa yrittää korjata toistuvia kertoja 0 0 tuloilmapatterin rikkijäätymisvaaran vuoksi. 0 9 FILTER Vikakoodi A- 0 Kun A-0 ja A-0 ovat samanaikaisesti aktiiviset, tämä koodi näkyy. Painevahtien pautus Painevahdit (pressostaatit) sijaitsevat keskimmäisen etuluukun takana. Lauennut painevahti pautetaan painamal sen päällä olevaa painiketta, katso kuvaa. Painevahdin saa pauttaa vain valtuutetun asentajan valvonnassa. Häiriön poiston jälkeen numeronäytön vikakoodi FILTER poistuu, kun lämpöpumppu pysäytetään ja käynnistetään FILTER uudelleen. 9 9 Numeronäytössä 9 vikakoodi 9 A-0 Kylmäainepiirin yli- tai alipainesäädin uennut, katso luku "Painevahtien pautus". 9 Ylipaineensäädin (): Säätimillä "Valinta, lämpökäyrä" 9 () ja "Muutos, lämpökäyrä" () on 99 valittu 99 liian korkeat arvot (voidaan lukea myös numeronäytön kanavilta ja ). Katso luku "Huonelämpö v.v. k.v. Återledninledning Fram- radiatorer radiatorer ti". Alipaineensäädin (): Poistoilmapuhallin ei käy tai kylmäainetta liian vähän. Häiriön poiston jälkeen numeronäytön vikakoodi poistuu, kun lämpöpumppu pysäytetään ja käynnistetään uudelleen. L E K L E K 9 9 L E K Ylipaineensäädin () Alipaineensäädin () säätimessä on auto-maattinen pautus eikä pautuspaini-ketta tarvita. FIGHTER 0P

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 ECS 40 IFB FI 1 Asennusohje ECS 40 Yleistä Tätä lisävarustetta käytetään, kun F1145/ F1245 on asennettu rakennukseen, jossa on enintään neljä

Lisätiedot

ASENNUS- JA HOITO-OHJEET FIGHTER 410P MOS FI FIGHTER 410P

ASENNUS- JA HOITO-OHJEET FIGHTER 410P MOS FI FIGHTER 410P MOS FI 058-5 R ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Fighter 0P Fighter 0P Fighter 0P Fighter 0P 5 Sisältö Yleistä Lyhyt tuotekuvaus... Säätötaulukko... Järjestelmän kuvaus Toimintaperiaate... Järjestelmäperiaate...

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

ILOX ILMANVAIHTOKONE. Asennuspaikka

ILOX ILMANVAIHTOKONE. Asennuspaikka Asennuspaikka Ilmanvaihtokone asennetaan lämpimään tilaan. Tilan lämpötila pitäisi mielellään olla yli +10 o C. ILOX 397 kone asennetaan joko lattialle tai tukevan hyllyn päälle. Kun kone asennetaan lattialle,

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Poistunut tuotannosta

Poistunut tuotannosta Asennuspaikka Ilmanvaihtokone asennetaan lämpimään tilaan. Tilan lämpötila pitäisi mielellään olla yli +10 o C. ILOX 297 kone asennetaan joko lattialle tai tukevan hyllyn päälle. Kun kone asennetaan lattialle,

Lisätiedot

UPONOR PRO. Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet

UPONOR PRO. Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet L AT T I A L Ä M M I T Y S UPONOR PRO Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet 12 2009 5050 Uponor Pro 1 -jakotukki Täydellinen jakotukkijärjestelmä lattialämmitykseen Uponor Pro 1 -jakotukkijärjestelmä Uponor

Lisätiedot

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104875 09/2015 ver1 Pikaohjeen sisältö Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Asennus

Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Asennus Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Koneen pohjassa on neljä säädettävää jalkaa, joiden avulla kone säädetään vaakasuoraan. paikka Ilmanvaihtokone asennetaan lämpimään tilaan. Tilan lämpötila pitäisi mielellään

Lisätiedot

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen.

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen. Ohje Malli Tyyppi : 2352 : 2353 Ohje 1.09.629 FIN Voimassa alkaen 1.7.2015 Päivitetty 1.7.2015... 2... 5 TUOIMAÄMMITIN VAOX TUOIMAÄMMITIN Poistoilmajärjestelmän aiheuttaman alipaineen vaikutuksesta ulkoa

Lisätiedot

Asennus- ja CALLIDUS VEDENSUODATIN NF/DD AUTOMATIIKALLA TEKNISET TIEDOT. korkein sallittu lämpötila 50 C. vastavirtahuuhtelu elvytys ja hidashuuhtelu

Asennus- ja CALLIDUS VEDENSUODATIN NF/DD AUTOMATIIKALLA TEKNISET TIEDOT. korkein sallittu lämpötila 50 C. vastavirtahuuhtelu elvytys ja hidashuuhtelu Asennus- ja käyttöohjeet CALLIDUS VEDENSUODATIN NF/DD AUTOMATIIKALLA 255 TEKNISET TIEDOT työpaine 1,5-8 bar korkein sallittu lämpötila 50 C sähköliitäntä 220/12V, 50Hz putkiliitäntä 22 mm kokonaishuuhteluaika

Lisätiedot

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT FI.TBPA5.1615 Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT 1. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olevan kiertopumpun avulla varmistetaan jäätymisvahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

LK OptiFlow EVO II. Rakenne. Asennus

LK OptiFlow EVO II. Rakenne. Asennus LK OptiFlow EVO II Rakenne LK OptiFlow EVO II on säätöventtiili virtauksen säätöä varten esim. lattialämmitysjärjestelmissä, perinteisissä lämmitysjärjestelmissä sekä jäähdytysjärjestelmissä. Venttiiliä

Lisätiedot

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSR Si

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSR Si Asennusohje Lämmityksen säätöryhmä LSR Si Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Toimitussisältö... 3 3. Lämpötila-anturi... 3 4. Liitännät / mitat... 4 5. Periaatekaaviot... 5 6. Sähkökaaviot... 6 7. Pumppu-

Lisätiedot

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita.

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104385 06/2015 ver1 Ohjeen sisältö Sisällysluettelo s. 2

Lisätiedot

ASENNUS- JA HOITO-OHJEET FIGHTER 410P MOS FI 0105-1 611401 FIGHTER 410P R 1

ASENNUS- JA HOITO-OHJEET FIGHTER 410P MOS FI 0105-1 611401 FIGHTER 410P R 1 Panntryck bar 3 4 Normalläge eservläge Kontrollera att vatten finns i elpannan innan den inkopplas. Kanal Panntemp./värde -5 - Förskjutning, värmekurva +5 + MOS FI 5-64 FIGHTE 4P ASENNUS- JA HOITO-OHJEET

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

ORAMIX. deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands suomi svenska dansk norsk eesti... 20

ORAMIX. deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands suomi svenska dansk norsk eesti... 20 ORAMIX deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands... 10 suomi... 12 svenska... 14 dansk... 16 norsk... 18 eesti... 20 ðóññêèé 22 polski... 24 150±23 mm 1. 150±3 mm 40 G 3/4 2. 44 G 3/4 160mm 3.

Lisätiedot

ASENNUS- JA HOITO-OHJEET FIGHTER 310P MOS FI FIGHTER 310P. Fighter 310P LEK

ASENNUS- JA HOITO-OHJEET FIGHTER 310P MOS FI FIGHTER 310P. Fighter 310P LEK MOS FI 0425-1 611831 R ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Fighter 310P LEK Sisältö 1 Yleistä Lyhyt tuotekuvaus... 2 Säätötaulukko... 2 Järjestelmän kuvaus Toimintaperiaate... 3 Järjestelmäperiaate... 3 Käyttötaulu

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6 Asennusohje Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6 2 www.gebwell.fi v1.1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 4 2. Toimitussisältö... 4 3. Lämpötila-anturi... 4 4. Liitännät / mitat... 5 5. Periaatekaaviot... 6 6.

Lisätiedot

LK Minisekoitusryhmä M60

LK Minisekoitusryhmä M60 LK Minisekoitusryhmä M60 9 0 6 4 4 5 7 8 Rakenne LK Minisekoitusryhmä M60 on tehty pienten lattialämmitysalojen (enintään 60 m² lämmöntarpeen/asennustavan mukaan) kytkemiseen olemassa olevaan lämmitysjärjestelmään.

Lisätiedot

Tuotekuvaus. Asennus. Purkaminen

Tuotekuvaus. Asennus. Purkaminen TF 50 HV-F E87 264 01 Käyttöohje TF 50 HV-F TF 50 HV-F Til.nro: E87 264 01 Lue kunkin koneen mukana toimitettavat turvallisuusohjeet parhaan käyttöturvallisuuden takaamiseksi. Lue käyttöohje, ennen kuin

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa

Lisätiedot

TA-Therm. LVK-venttiilit Lämpimän käyttöveden kierron termostaattiventtiili

TA-Therm. LVK-venttiilit Lämpimän käyttöveden kierron termostaattiventtiili TA-Therm LVK-venttiilit Lämpimän käyttöveden kierron termostaattiventtiili IMI HEIMEIER / Käyttövesiventtiilit / TA-Therm TA-Therm Tämä lämpimän käyttöveden automaattinen linjasäätöventtiili, jonka lämpötila-alue

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

SolarMagic asennus ja sijoitusopas

SolarMagic asennus ja sijoitusopas SolarMagic asennus ja sijoitusopas Kesäkuu 2010 www.solarmagic.fi Tämä opas esittää erilaisia SolarMagic-aurinkolämmityslaitteen asennusvaihtoehtoja. On tärkeää että laitteesta saatava teho olisi mahdollisimman

Lisätiedot

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS KÄYTTÖOHJE PVK-26 TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa vain ammattitaitoinen

Lisätiedot

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV Käyttöohje TF 15HV TF 15 HV E87 264 08 TF 15 HV Tuotenro: E87 264 08 Täydellinen ilmanjakajalla varustettu kone. Turvallisuuden varmistamiseksi on koneen mukana toimitetut turvaohjeet luettava. Lue käyttöohje,

Lisätiedot

Asennus, käyttö ja huolto

Asennus, käyttö ja huolto Asennus, käyttö ja huolto Sähkökattila EP 26 NIBE 1 1102-2 Toiminta.. 2 Tekniset tiedot 3 Tekniset tiedot..... 3 Yleistä asennuksesta... 4 Ympäristön lämpötila Vedenlaatu Kattilan asennus Kaapeloinnin

Lisätiedot

CWK Pyöreät kanavajäähdyttimet jäähdytysvedelle

CWK Pyöreät kanavajäähdyttimet jäähdytysvedelle Pyöreät kanavajäähdyttimet jäähdytysvedelle PYÖREÄT KANAVAJÄÄHDYTTIMET JÄÄHDYTYSVEDELLE Pyöreät kanavajäähdyttimet jäähdytysvedelle -sarjan vesijäähdytteisiä pyöreitä kanavalämmittimiä käytetään jäähdyttämään

Lisätiedot

Sijoita ulkoyksikkö siten, että se on mahdollisimman hyvin tuulelta suojassa. Tämä edesauttaa laitteen toimintaa sulatusvaiheessa.

Sijoita ulkoyksikkö siten, että se on mahdollisimman hyvin tuulelta suojassa. Tämä edesauttaa laitteen toimintaa sulatusvaiheessa. OSA 1 Sivu 4 Ulkoyksikön asennus Sijoita ulkoyksikkö siten, että se on mahdollisimman hyvin tuulelta suojassa. Tämä edesauttaa laitteen toimintaa sulatusvaiheessa. OSA 2 Sivu 5 Putkiston asennus Liitä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Vesikiertoisen lämmityspatterin TBLF/TCLF asennus GOLD

Vesikiertoisen lämmityspatterin TBLF/TCLF asennus GOLD Vesikiertoisen lämmityspatterin TBLF/TCLF asennus GOLD 1. Yleistä Lämmityspatteria TBLF/TCLF käytetään tuloilman jälkilämmitykseen käyttämällä lämmintä vettä väliaineena. TBLF asennetaan ulkoilmakanavaan.

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus ja käyttöohjeet Asennus ja käyttöohjeet Callidus vedenpehmennin NF/DD-sarjat 268P automatiikalla Tekniset tiedot työpaine 2-6 bar korkein sallittu lämpötila 50 C sähköliitäntä 230VAC / 12VAC putkiliitäntä 22/28 mm huuhteluaika

Lisätiedot

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje Vexve Controls - Vexve AM CTS vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje VEXVE AM CTS Vexve AM CTS on kompakti elektroninen vakiolämpötilasäätäjä joka säätää sekoitusventtiiliä niin, että menoveden lämpötila

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

CAW Kattoasenteiset lämminvesikäyttöiset ilmanlämmittimet

CAW Kattoasenteiset lämminvesikäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoasenteiset lämminkäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoon asennettavat lämminkäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoon asennettavia -lämmittimiä käytetään sisääntulotilojen, varastojen, teollisuushallien, verstaiden,

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT I.TBPA8. Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olevan kiertopumpun avulla varmistetaan jäätymisvahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei ole jäätymishalkeamissuojaa.

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2(10) SISÄLLYSLUETTELO Tärkeää... 4 Takuu... 4 Solar 300 (500) Economy... 5 Toimintakuvaus... 5 Yleiset asennusohjeet... 5

Lisätiedot

Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18. Asennus ja käyttöohjeet

Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18. Asennus ja käyttöohjeet Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18 Asennus ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO Kuljetus 2 Sijoitus 2 Tekniset mitat 3 Putkiasennukset 4 Sähköasennukset 6 Päivittäinen käyttö/ Vian paikallistaminen 8

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

Asennusta koskevia ohjeita. Sisältö

Asennusta koskevia ohjeita. Sisältö Sisältö Liitäntämahdollisuudet kuivausrummussa Asennusta koskevia ohjeita Asennusmahdollisuudet Turvallisuusohjeet...1 Liitäntämahdollisuudet kuivausrummussa... 2 Asennusta koskevia ohjeita... 3 Asennusmahdollisuudet...

Lisätiedot

ETS 12 / 121. Huom! Huom! Komponenttiluettelo. Yleistä. Komponentit. Varatila

ETS 12 / 121. Huom! Huom! Komponenttiluettelo. Yleistä. Komponentit. Varatila ASENNUSOHJE MAV FI 0549-1 511458 Lämpöpumppua ei tavallisesti mitoiteta täyttämään koko lämpötehotarvetta. Tästä syystä tarvitaan jonkinlaista lisätehoa kylminä päivinä. koostuu sähkövastuksesta, jossa

Lisätiedot

VALLOX TSK. VALLOX TSK mallit R ja L

VALLOX TSK. VALLOX TSK mallit R ja L VALLOX TSK mallit R ja L 2 m 3 /h Puhallinkäyrät P = Poistoilmapuhallin T = Tuloilmapuhallin PUHALTIMET 180 W Suositeltava toiminta-alue PK ja TK ovat esimerkkejä tulo- ja poistokanaviston painehäviöistä

Lisätiedot

Venttiilit, säätölaitteet + järjestelmät Pumppuryhmät Regumat. Asennusohjeet ohjeet

Venttiilit, säätölaitteet + järjestelmät Pumppuryhmät Regumat. Asennusohjeet ohjeet SF Venttiilit, säätölaitteet + järjestelmät Pumppuryhmät Regumat Asennusohjeet ohjeet 36 Käyttäminen: Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät PN10, max. käyttölämpötila 100 astetta. Oventropin pumppuryhmät

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS

KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa

Lisätiedot

Omavoimainen lämpötilansäädin. Paluuveden lämpötilanrajoitin Tyyppi 3 D Tyyppi 4 E. Asennus- ja käyttöohje EB 2080 FI

Omavoimainen lämpötilansäädin. Paluuveden lämpötilanrajoitin Tyyppi 3 D Tyyppi 4 E. Asennus- ja käyttöohje EB 2080 FI Omavoimainen lämpötilansäädin Paluuveden lämpötilanrajoitin Tyyppi 3 D Tyyppi 4 D/4 E Tyyppi 3 D Tyyppi 4 E Asennus- ja käyttöohje EB 2080 FI Painos Joulukuu 2011 Sisällysluettelo Sisältö 1 Rakenne ja

Lisätiedot

Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST W asennusohje

Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST W asennusohje Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST 10 40 W asennusohje Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST 10 33 W asennusohje Tuotetiedot: Itserajoittuva lämpökaapeli Teho 10 W/m +10 C, 230 V AC. Elintarvikehyväksytty

Lisätiedot

Tekniset tiedot. Jäähdytyksessä esimerkiksi vesi-glykoli seosta käytettäessä on huomioitava myös korjauskertoimet. tai kierrenipat DN 10 DN 40

Tekniset tiedot. Jäähdytyksessä esimerkiksi vesi-glykoli seosta käytettäessä on huomioitava myös korjauskertoimet. tai kierrenipat DN 10 DN 40 Tekniset tiedot Innovatiivisuus ja laatu Linjasäätöventtiili PN 16 Hydrocontrol R Toiminta: Oventrop linjasäätöventtiilit on tarkoitettu asennettavaksi sekä lämmitykseen ja käyttöveteen että jäähdytysjärjestelmien

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

Huurtumattomat säiliöpakastimet. Jászberény-tehdas

Huurtumattomat säiliöpakastimet. Jászberény-tehdas Huurtumattomat säiliöpakastimet Jászberény-tehdas ESSE-N / A.S. Lokakuu 2004 Yleistä Markkinoiden ensimmäinen huurtumaton säiliöpakastin Tehdas HUC = Jászberény / Unkari yksinkertainen elektroninen säädin

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

Huippuimurit E190. E190K/125/300x300. SUORITUSARVOT E190P/125/ER/700 80V 100V 120V 135V 160V 180V 230V q V1 E190S/125 SÄHKÖTEKNISET TIEDOT.

Huippuimurit E190. E190K/125/300x300. SUORITUSARVOT E190P/125/ER/700 80V 100V 120V 135V 160V 180V 230V q V1 E190S/125 SÄHKÖTEKNISET TIEDOT. Huippuimurit E190 E190P/125/ER/700 VTT Testausseloste Nr RTE 10513/99 E190P/125/ER/700 Ø310 Kokonaispaine P tf, Pa 270 Ø225 770 Ilmavirta q v1, dm 3 /s Ø125 SUORITUSARVOT E190P/125/ER/700 80V 100V 120V

Lisätiedot

LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PHV-2606-S 2016 / 07

LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PHV-2606-S 2016 / 07 LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PV-2605-S PV-2606-S PHV-2605-S PHV-2606-S 2016 / 07 YLEISTÄ Kun liesikupu on osana kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmää varustetaan liesikupu avattavalla

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi TEHOYKSIKKÖ Innova Ohjauskeskusten Esittely Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi Innova-ohjauskeskus on kehitetty tekemään saunomisesta mahdollisimman nautinnollista. Voit säätää saunasi lämpötilaa,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus Uppoasennettava termostaatti lattialämmityksen ohjaamiseen. Termostaatti pitää huolen, että huoneessa pysyy koko ajan

Lisätiedot

Ilmanlämmitin, sähkö. Yleistä Sähköllä lämmitettävässä ilmanlämmittimessä on putkimaiset. Konekoko (aa) 01 09. Toimintovaihtoehto (bb)

Ilmanlämmitin, sähkö. Yleistä Sähköllä lämmitettävässä ilmanlämmittimessä on putkimaiset. Konekoko (aa) 01 09. Toimintovaihtoehto (bb) Yleistä Sähköllä lämmitettävässä ilmanlämmittimessä on putkimaiset lämpöelementit. Ilmanlämmitin, sähkö Konekoko (aa) 01 0 Toimintovaihtoehto (bb) Tehovaihtoehto (c) 1, 2, 3, 4, 5, 6 (0 = tilavaraus tehov.

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

Via Circonvallazione, Valduggia (VC), Italia Puh.: Faksi: Kuva 9525.

Via Circonvallazione, Valduggia (VC), Italia Puh.: Faksi: Kuva 9525. valvoindustria ing.rizzio s.p.a. 952x ON/OFF-päätelaiteventtiili, DZR-messinkiä Kuvaus ON/OFF-päätelaiteventtiili, DZR-messinkiä Kierre naaras/naaras (ISO 228/1) Pyydettäessä kaksoiskartio ja mutteriasennussarja

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

Nilan VPM 240. Tekniset tiedot

Nilan VPM 240. Tekniset tiedot Nilan VPM 240 Tekniset tiedot Ilmastointikone Tilavuusvirta dm 3 /s 220-670 Nimellinen tilavuusvirta 250 Pa ulkoisella painehäviöllä dm 3 /s 670 Mitat L x S x H mm 2.155 x 750 x 1.240 Paino ilman pakkausta

Lisätiedot

9/2015 SAUNAN OHJAUSKESKUS A2-15

9/2015 SAUNAN OHJAUSKESKUS A2-15 9/2015 SAUNAN OHJAUSKESKUS A2-15 Asennusohje Käyttöohje 1 Sisällysluettelo Osa 1 Asennusohje YLEISET TURVAOHJEET... 3 1 Saunan ohjauskeskuksen asennuksen valmistelu... 4 2 Saunan ohjauskeskuksen asennus...

Lisätiedot

Tekniset tiedot LA 12TU

Tekniset tiedot LA 12TU Tekniset tiedot LA 1TU Laitteen tekniset tiedot LA 1TU Rakenne - Lämmönlähde Ulkoilma - Toteutus Yleisrakenne - Säätö - Lämmönmäärän laskenta sisäänrakennettu - Asennuspaikka Ulkotila - Suoritustasot 1

Lisätiedot

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF YLEISTÄ Digitaalinen näyttötaulu on elektroninen alusta, joka korvaa paperille merkityt tiedot kerrostalojen auloissa. Kolme : - Kaksi mallia asennettavaksi sisälle:

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

HAATO VLP500R LÄMPÖPUMPPUVARAAJA

HAATO VLP500R LÄMPÖPUMPPUVARAAJA VLP500R LÄMPÖPUMPPUVARAAJA ASENNUS- JA HOITO-OHJE Käyttövesivaraaja asennukseen lämpöpumpun kanssa Ruostumatonta terästä, tilavuus 500 l Lämpöpumpun max. latausteho 15 kw Kaksi vastuspaikkaa, max. 2x 6

Lisätiedot

TRV Nordic sl. Termostaattit ENGINEERING ADVANTAGE

TRV Nordic sl. Termostaattit ENGINEERING ADVANTAGE Termostaattianturit - M 30 x 1,5 liitännällä TRV Nordic sl Termostaattit Paineistus & Veden laatu Virtausten säätö Huonelämpötilan säätö ENGINEERING ADVANTAGE Nämä omavoimaiset patteriventtiileiden termostaattianturit

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE LÄMMÖNTALTEENOTTO Lämmöntalteenotto kuumista usein likaisista ja pölyisistä kaasuista tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden energiansäästöön ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen

Lisätiedot

TRV 300. Termostaattit ENGINEERING ADVANTAGE. Nämä omavoimaiset patteriventtiileiden termostaattianturit ovat luotettavia, tarkkoja ja pitkäikäisiä.

TRV 300. Termostaattit ENGINEERING ADVANTAGE. Nämä omavoimaiset patteriventtiileiden termostaattianturit ovat luotettavia, tarkkoja ja pitkäikäisiä. Termostaattianturit - M 30 x 1,5 liitännällä TRV 300 Termostaattit Paineistus & Veden laatu Virtausten säätö Huonelämpötilan säätö ENGINEERING ADVANTAGE Nämä omavoimaiset patteriventtiileiden termostaattianturit

Lisätiedot

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje 1(11) Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje Ohje koskee mittarimallia 162LxG (686-18B-L1-G3-084) 1. Merkinnät ja ulkopuoliset osat 1. LCD-näyttö 2. Optinen liitäntä 3. Mittarin numero 4. Mittarin

Lisätiedot