FIGHTER 410P. Asennus- ja hoito-ohjeet LEK

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FIGHTER 410P. Asennus- ja hoito-ohjeet LEK"

Transkriptio

1 MOS FI 0- FIGHTER 0P 0 Asennus- ja hoito-ohjeet FIGHTER 0P

2 Fighter 0P Fighter 0P Fighter 0P Fighter 0P

3 Sisältö Yleistä Lyhyt tuotekuvaus... Säätötaulukko... Järjestelmän kuvaus Toimintaperiaate... Järjestelmäperiaate... Käyttötaulu Käyttötaulun yläosa (näkyvä osa)... Näkyvät toiminnot... Käyttötaulun aosa (peitetty osa)... Peitetyt toiminnot... Yleistä asentajalle Kuljetus ja säilytys... Käsittely... Asennuspaikka... Suurin katti- ja lämpöpatteritivuus... Asennusten tarkastus... FIGHTER 0P:n lämpötit... Putkiasennukset Yleistä... Putkiliitännät... Pumppu- ja painehäviökäyrä... Laiteliitännät... Käyttövesiliitännät... Tuloilmapatteri... Ilmanvaihtoasennukset Ilmavirtaus... Puhallinkäyrä... Kanavien asennus... Liesipuhallinkanava... Säätö... Sähköliitännät Kytkennät... Toimitettaessa kytketty teho... Lämpötirajoittimen pautus... Suurin vaihevirta... Puhallintehon säädöt... Sähkövastuksen käynnin esto... Ulkolämpöti-anturin liitäntä... 9 Verkkokäskyohjaus ja valvontakytkin... 9 Käynnistys ja säädöt Valmistelut... 0 Vedenlämmittimen ja lämmitysjärjestelmän täyttö.. 0 Lämmitysjärjestelmän ilmaus... 0 Käynnistys... 0 Ilmanvaihdon säätö... Jälkisäätö... Lämmitysjärjestelmän tyhjennys... Tuloilmapatterin vesivirran säätö... Vedenlämmittimen tyhjennys... Omakotitalon omistajalle Asentajalle Huonelämpöti Lämpöautomatiikka... Perussäädöt... Huonelämpötin muutos... Lämpöautomatiikan lähtöarvot... 9 Huoltotoimenpiteet Ilmansuodattimen puhdistus... 0 Muuta... 0 Ilmanvaihtoventtiilien puhdistus... 0 Varoventtiilien tarkastus... Painemittari... Poistoilman lämpöti... Lämpöautomatiikan säätö Lämpökäyrän muutos -... Lämpökäyrän muutos 0... Lämpökäyrän muutos +... Säädöt käyrän mukaan... Huolto Käyttötaulun as kääntäminen... Kylmäainejärjestelmä... Kanavien kuvaus... Toimenpiteet käyttöhäiriöiden yhteydessä Lämmin vesi liian kylmää tai ei lämmintä vettä... Lämmin vesi liian kuumaa.... Ilmanvaihto riittämätön tai puuttuu... Alhainen huonelämpöti... Korkea huonelämpöti... Kytkimen asento "... Automaattivarokkeen pautus... Numeronäytöt... Painevahtien pautus... Korkea jäteilman lämpöti... Puhaltimen puhdistus... Kiertopumpun apukäynnistys... Sähkökytkentäkaavio Tehon vaihtokytkentä... Komponenttien sijainti Komponenttien sijainti... 0 Komponenttiluettelo Komponenttiluettelo... Komponenttien sijainti/lisävarusteet Komponenttien sijainti... Lisävarusteet... Mitat Mitat ja varattavien mittojen koordinaatit... Mitoitusperiaate... Tekniset tiedot Tekniset tiedot... FIGHTER 0P

4 Omakotitalon omistajalle Yleistä Lue näiden asennus- ja hoito-ohjeiden kohta "Omakotitalon omistajalle", jotta hyödyt parhaiten FIGHTER 0P -lämpöpumpusta. FIGHTER 0P on niin kutsuttu poistoilma lämpöpumppu, joka esilämmittää tuloilman. Se tarkoittaa, että pumppu ottaa talteen tuuletusilman energian ja käyttää sen käyttöveden ja talon lämmittämiseen. Mikroprosessori huolehtii siitä, että lämpöpumppu toimii aina tehokkaimmal taval. FIGHTER 0P on ruotsainen, pitkäikäinen ja luotettava atutuote. Täytetään, kun lämpöpumppu on asennettu Valmistenumero (0) pitää aina mainita kaikissa yhteydenotoissa NIBEen. 09 _ Asennuspäivä Asentajat Paisuntasäiliön esipaine (0, baaria toimitettaessa) Valittu teho, sähkövastus Kiertopumpun säätö Säätö, säätöventtiili Puhallinteho Katkaisin Valittu potentiometrin asento Potentiometri Supply air A Tuloilma Asento A (rajoitettu) (tuloilma) Potentiometri Exhaust air A Poistoilma (poistoilma) Potentiometri Supply air B Tuloilma Asento B (normaali) (tuloilma) Potentiometri Exhaust air A Poistoilma (poistoilma) Potentiometri Supply air C Tuloilma Asento C (tehostettu) (tuloilma) Potentiometri Exhaust air A Poistoilma (poistoilma) Säätö, läppä (jos selinen on) Mitattu kokonais ilmavirtaus l/s m /h Säätö: "Valinta, lämpökäyrä" Säätö: "Muutos, lämpökäyrä" Päiväys Allekirjoitus Tätä tuotetta eivät saa käyttää henkilöt, joil on alentunut fyysinen/henkinen kapasiteetti tai puutteellinen kokemus ja taito, ellei heitä valvo tai opasta henkilö, joka on vastuussa heidän turvallisuudestaan. Lapsia pitää valvoa sen varmistamiseksi, etteivät he leiki tuotteel. Pidätämme oikeudet rakennemuutoksiin. NIBE 00. FIGHTER 0P

5 Omakotitalon omistajalle Järjestelmän kuvaus Toimintaperiaate Med bndningsventil. Rostfri. Endast Finnd, Norge, Tysknd, Danmark Uteluft Tilluft Frånluft Raitisilma Tuloilma Poistoilma Avluft Jäteilma FIGHTER 0P lämpöpumppuun kuuluu ruostumattomal vedenlämmittimellä Zuluft Abluft varustettu Fortluft sähkökatti ja Außenluft poistoilman energian talteen ottava lämpöpumppu. Se pauttaa energian takaisin kattian. Lämpöpumppu asennetaan ilmanvaihtojärjestelmään, jossa on mekaaninen poisto- ja tuloilman kuljetus. FIGHTER 0P:ssä käytetään tasavirtapuhaltimia. Sähkövastuksen vakioteho on 9,0 kw. Myös, kw on saatavissa. Toimitusteho on,0 kw ja valinnaisvaihtoehdossa 9,0 kw. Kun huoneenlämpöinen poistoilma menee höyrystimen läpi, kiehumispisteeltään mata kylmäaine höyrystyy. Huoneilma luovuttaa lämmön kylmäaineeseen. Kylmäaine puristetaan kompressorissa, ja sen lämpöti nousee voimakkaasti. Lämmin kylmäaine johdetaan sähkökattian sijoitettuun uhduttimeen. Kylmäaine luovuttaa lämmön sähkökattin veteen, jolloin kylmäaineen lämpöti skee ja se tiivistyy kaasusta nesteeksi. Kylmäaine johdetaan sitten suodattimen läpi paisuntaventtiiliin, jossa paine ja lämpöti skevat lisää. Kylmäaineen kierto on päättynyt ja se menee taas höyrystimen läpi. Tuloilmapuolen lämpöpatterin edellä on jäätymisenestoläppä, joka sulkeutuu automaattisesti, jos tuloilman lämpöti patterin jälkeen on alle + C. Outs ai G Uteluft Ilma siirtyy tuloilmaitteel varustetusta huoneesta poistoilmaitteel varustettuun huoneeseen. Utan bndningsventil. Koppar. Sverige, A Tilluft Frånluft Lämmitetty huoneilma siirtyy kanavajärjestelmään. Järjestelmäperiaate H Avluft Liesituulettimen ilma kulkeutuu erillisessä kanavassa suoraan ulos. E FIGHTER 0P ottaa ulkoilmaa ja lämmittää sen. C Kun huoneilma on ohittanut lämpöpumpun, se ohjataan ulos. Poistuvan ilman lämpöti on skenut lämpöpumpun otettua energian talteen. F Lämmitetty tuloilma siirtyy huoneeseen. FIGHTER 0P D FIGHTER 0P tuottaa sekä käyttövettä että huonelämpöä. B Lämmin huoneilma siirtyy FIGHTER 0P lämpöpumppuun, joka kerää energian talteen.

6 0, Omakotitalon omistajalle, Käyttötaulu Käyttötaulun yläosa (näkyvä osa) 90. 9, Painemittari A Katkaisin B Merkkivalot Numeronäyttö D 9, bar 0 F Lisäkäyttövesi Lämpökäyrän muutos r bar 0 bar 0 FIGHTER 0P

7 R ON OF F D a y 9 R ON OF F D a y 9 A B C De grårastrerade ytorna (Ø) 0, skall ej förses med häftämne., Ø Painemittari Tästä näkyy lämpöpatteripiirien paine. Mittarin asteikko on 0 baaria. Normaalipaine on 0,, baaria. Katkaisin asentoa, Lämpöpumppu suljettu kokonaan. Normaaliasento. Kaikki ohjaustoiminnot kytkettyinä. bar Vara-asento. Tätä asentoa käytetään käynnistyksessä 0 ja mahdollisten käyttöhäiriöiden yhteydessä. Merkkivalot Ylämerkkivalo Paa Kompressori käynnissä, Vilkkuu Sammuksissa Kompressori ei käynnissä. Keskimmäinen merkkivalo Paa Sutus, käynnistyy automaattisesti. Vilkkuu Sammuksissa Normaaliasento. Amerkkivalo Paa Sähkövastus kytketty päälle. Vilkkuu Ulkoinen ohjain (esim. kuormitusvahti) on kytkenyt sähkövastuksen osia pois päältä. Sammuksissa päältä. Sähkövastus kytketty pois Omakotitalon omistajalle Käyttötaulu Art.nr. 0 Näkyvät toiminnot D Numeronäyttö Normaalikäytön aikana tässä näkyy kattin lämpöti. Kaksi vasenta numeroa ilmoittavat "kanavanumeron", ja kaksi oikeaa kanavan arvon tai asetuksen. Mahdollisen toimintahäiriön aikana näkyviin tulevat vuorotellen häiriöilmoitus ja kanavanumero sekä arvo, katso luvut "Toimenpiteet käyttöhäiriöiden yhteydessä" - "Numeronäytöt". 9, Huom! Siirryttäessä varatista normaalitian numeronäyttö voi pysyä h e t k e n sammuneena. Tämä saattaa tapahtua myös erittäin alhaisissa ulkolämpötiloissa. 90. E Lisäkäyttövesi Kun "Lisäkäyttövesi"-painiketta painetaan, kattin lämpöti nousee noin 9, 0 C:een ja lisäkäyttövettä saadaan noin tunnin ajan. Tässä tissa sisäänrakennettu merkkivalo paa koko ajan. Kun painiketta painetaan toisen kerran, toiminto on jatkuvasti päällä ja käyttöveden lämpötia nostetaan tunnin ajan kerran vuorokaudessa. Tässä tissa sisäänrakennettu merkkivalo vilkkuu. Kolmas painallus pauttaa alkuperäiset asetukset. F 90. 9, Muutos, lämpökäyrä Säätimellä "Muutos, lämpökäyrä" avul voidaan lämpökäyrää siirtämällä muuttaa huonelämpötia. r bar 0 bar 0 FIGHTER 0P

8 Omakotitalon omistajalle Käyttötaulu Käyttötaulun aosa (peitetty osa) Merkkivalot bar 0 G Käyttöasento H Kanavavalinta I Valinta, lämpökäyrä J Art.nr. 0 K Automaattivaroke M Puhallinnopeus L Lämpötirajoitin bar 0 bar 0 FIGHTER 0P

9 bar 0 ärgad film (ej hål). färgad film (ej hål). (radie=) na (Ø) ämne. bar 0 Hål x Hål x G H I 9, Käyttöasennon ilmaisimet Käyttöasentopainikkeen vieressä olevat kaksi merkkivaloa ilmoittavat valitun käyttöasennon. Niitä ei pidä sekoittaa numeronäytön merkkivaloihin. Ylempi merkkivalo "Sähkövastus" Paa Sähkövastus voidaan kytkeä päälle tarvittaessa, ts. kun kompressori ei yksin pysty hoitamaan lämmitystä. Sammuksissa Sähkövastus pois päältä Alempi merkkivalo "Kiertopumppu" Paa Kiertopumppu käynnissä. Sammuksissa Kiertopumppu ei käynnissä. Tässä tissa myös 9, shunttiventtiili on suljettu. 90. Käyttöasento Ø Ø,,, 9, Kun lämpöpumppu käynnistetään, kaikki toiminnot (sähkövastus, kiertopumppu ja lämpöautomatiikka) käynnistyvät. Kun painiketta "Käyttöasento" painetaan kerran, sähkövastus kytkeytyy pois päältä. Kun painiketta painetaan toisen kerran, myös kiertopumppu pysähtyy. Vain käyttöve situotanto toimii silloin. Jos painiketta painetaan vielä, sähkövastus ja kiertopumppu kytkeytyvät taas päälle. Kanavavalinta Painikkeen "Kanavavalinta" avul setaan numeronäytön kanavia ja etsitään haluttu arvo tai asetus. Tästä voidaan lukea seuraavat arvot: Kattin lämpöti Menolämpöti Ulkolämpöti Höyrystimen lämpöti Jäteilman lämpöti Valittu lämpökäyrä Muutos, lämpökäyrä Lämpöti, kompressorin anturi Art.nr. 0 9 Tuloilman lämpöti 0 Menovesi skettu Menovesi poikkeama - Huoltokanavat r Kanava on tavallisesti aina näkyvissä numeronäytössä. Kanavia settaessa kanava paa jonkin ajan kuluttua automaattisesti näyttöön. Omakotitalon omistajalle Käyttötaulu 9,, 9,,, Peitetyt toiminnot Art.nr. 0 J K L M Valinta, lämpökäyrä Säätimellä "Valinta, lämpökäyrä" valitaan lämpöautomatiikka, katso luku "Huonelämpöti". Automaattivaroke Automaattivarokkeen pautus. Lämpötirajoitin Lämpötirajoittimen pautus. r Puhallinnopeus Tällä nupil valitaan puhallinnopeus. Valittavana on kolme nopeutta: Asento A: Rajoitettu ilmanvaihto Asento B: Normaali ilmanvaihto Asento C: Tehostettu ilmanvaihto Normaalisti käytetään asentoa B. Asentoa A käytetään kun talossa voidaan tipäisesti käyttää pienempää ilmanvaihtovirtausta, esimerkiksi silloin, kun talossa ei ole ketään. Tätä asentoa ei tulisi käyttää pidempiä aikoja. Muuten on olemassa huonon sisäilmaston ja kosteusvaurioiden vaara. bar Asentoa 0 C käytetään kun taloon halutaan tipäisesti suurempaa ilmanvaihtovirtausta, esimerkiksi silloin, kun talossa on paljon ihmisiä. Tätä asentoa ei tulisi käyttää pidempiä aikoja. Muuten energiankulutus ja käyttökustannukset nousevat. Art.nr. 0 bar 0 FIGHTER 0P

10 9, Huonelämpöti Omakotitalon omistajalle Lämpöautomatiikka Sisälämpöti on riippuvainen monista eri seikoista. Lämpimänä vuodenaikana riittää useimmiten auringon säteilemä lämpö, ihmisten ja eri itteiden antama lämpö talon pitämiseksi lämpimänä. Kun ilma kylmenee, lämmitysjärjestelmä on käynnistettävä. Mitä kylmempää ulkona on, sitä lämpimämpää vettä tarvitaan lämmitysjärjestelmän kiertoon. Tämä säätö tapahtuu automaattisesti, mutta sähkökattin perusasetus on valittava ensin, katso luku "Huonelämpöti" "Perusasetus". Perussäädöt Perusasetus valitaan säätimillä "Valinta, lämpökäyrä" ja "Muutos, lämpökäyrä". Jos ei tiedetä, mitkä arvot on valittava, lähtöarvot voidaan hakea seuraaval sivul olevasta kartasta. Jos huonelämpötia ei saada halutuksi, jälkisäätö on ehkä tarpeen. Huom!Odota säätöjen välillä vuorokausi, niin että lämpötit ehtivät asettua. Perusasetusten jälkisäätö Kylmä sää Jos huonelämpöti on liian alhainen, kierrä säädintä "Valinta, lämpökäyrä" askel myötäpäivään. Jos huonelämpöti on liian korkea, kierrä säädintä "Valinta, lämpökäyrä" askel vastapäivään. Lämmin sää Jos huonelämpöti on liian alhainen, kierrä säädintä "Muutos, lämpökäyrä" askel myötäpäivään. Jos huonelämpöti on liian korkea, kierrä säädintä "Muutos, lämpökäyrä" askel vastapäivään. Huonelämpötin muutos Huonelämpötin muutos Jos haluat skea tai korottaa sisälämpötia joko tipäisesti tai pysyvästi aikaisempaan lämpötian verrattuna, kierrä säädintä "Muutos, lämpökäyrä" myötä- tai vastapäivään. Yksi viiva vastaa huonelämpötin noin asteen muutosta. Huom! Lämpöpatterien tai ttialämmön termostaatit saattavat "jarruttaa" huonelämpötin kohoamista, jolloin niitä on säädettävä ylöspäin. Art.nr. 0 FIGHTER 0P

11 Omakotitalon omistajalle 9 Huonelämpöti 9 Lämpöautomatiikan lähtöarvot Kartan arvot koskevat "Valinta, lämpökäyrä". Ensimmäinen arvo on lämminpatterijärjestelmiä* varten. Lämpökäyrän muutos on. Suluissa oleva arvo on betonipalkkirakenteeseen asennettuja ttialämmitysjärjestelmiä** varten. Puupalkkirakenteeseen asennettujen järjestelmien lähtökohdaksi on otettava sulkuja edeltävä luku, josta on tällöin vähennettävä kaksi yksikköä. "Muutos, lämpökäyrä" asetetaan tässä tapauksessa arvoon -. Kartan arvot ovat useimmiten hyviä alkuvalintoja, joiden tarkoituksena on saada noin 0 C:n huonelämpöti. Arvoja voidaan muuttaa tarvittaessa jälkikäteen. Alhaisemmat arvot maan pohjoisosassa johtuvat alemmista mitoituslämpötiloista. Esimerkkejä lähtöarvojen valinnasta:. Talo, jossa on lämminpatterijärjestelmä* Vaasa = alue 9 (). Valitse 9 säätimellä "Valinta, lämpökäyrä" ja - säätimellä "Muutos, lämpökäyrä". Ivalo Ivalo. Talo, jossa on betonipalkkirakenteeseen asennettu ttialämmitys** Vaasa = alue 9 (). () Valitse säätimellä "Valinta, lämpökäyrä" ja - säätimellä "Muutos, lämpökäyrä". (). Rovaniemi Talo, jossa on puupalkkirakenteeseen asennettu ttialämmitys** Vaasa = alue 9 (). Valitse (9-=) säätimellä "Valinta, lämpökäyrä" ja () - säätimellä "Muutos, lämpökäyrä". Uleåborg Rovaniemi Oulu () Kajaani Kajaani Vasa Kuopio Esimerkki: Vaasa Kuopio Jyväskylä 9 () Jyväskylä Björneborg Tammerfors Lahtis Pori Tampere Lahti Åbo * Lämminpatterijärjestelmällä tarkoitetaan järjestelmää, Helsingfors jonka siirtämän lämpötin on oltava kylmimpänä päivänä C. ** Lattialämmitys voidaan mitoittaa monel eri taval. Yllä olevassa esimerkissä ja tarkoitetaan järjestelmää, jonka siirtämän lämpötin on oltava kylmimpänä päivänä noin 0 C tai 0 C. FIGHTER 0P Turku Helsinki

12 Omakotitalon omistajalle 0 Huoltotoimenpiteet Ilmansuodattimen puhdistus Lämpöpumpun ilmansuodattimet on puhdistettava säännöllisesti (noin kolme kertaa vuodessa). Puhdistuskertojen aikaväli vaihtelee ja on riippuvainen poistoilman sisältämästä pölymäärästä. FILTER FILTER Aseta katkaisin asentoon 0. Avaa ylempi etuluukku vetämällä areunasta ja nosta se sitten ylös. Suodatinkotelo irrotetaan kääntämällä mustaa kahvaa neljänneskierros vastapäivään. Vedä kasetti ulos. Ota pois suodatin ja ravistele/ imuroi se puhtaaksi. Älä käytä puhdistukseen vettä tai muita nesteitä. FILTER FILTER Tarkasta, ettei suodatin ole rikki. Uusi alkuperäissuodatin on tittavissa NIBE:ltä. Asennus tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä. Muistutus suodattimen puhdistustarpeesta näkyy joka kolmas kuukausi numeronäytössä vikakoodina A-0. Huomaa, että tämä aika noltaan kytkemällä virtakatkaisin asentoon nol. Muuta Jos poistoilmansuodatin () on hyvin likainen tai epäkunnossa, myös höyrystin on ehkä puhdistettava. Sen saa kuitenkin tehdä vain poikkeustapauksissa. Ennen puhdistusta uhdevesiletku irrotetaan. Suorista letku, jotta kondenssivesi valuu pois. Höyrystin puhdistetaan vedellä ja tarvittaessa miedol pesuaineliuoksel ja pesusienellä. Letku kiinnitetään takaisin paikalleen niin, että siihen muodostuu vesilukko. Tarkasta, ettei epänormaalia ääntä tai vuotoja esiinny. Talon ilmanvaihtoventtiilit on puhdistettava säännöllisin väliajoin pienellä harjal tehokkaan ilmanvaihdon ylläpitämiseksi. Venttiilien säätöjä ei saa muuttaa. Huom! Älä sekoita venttiilejä, jos useampi irrotetaan yhtäaikaa puhdistusta varten. Tarkasta myös ulkoilmanottoritilät (talon ulkopuolel). Puhdista tarvittaessa. Ilmanvaihtoventtiilien puhdistus FIGHTER 0P

13 bar 0 FILTER FILTER 0 0 Omakotitalon omistajalle Huoltotoimenpiteet bar 0 Varoventtiilien tarkastus 9 Painemittari re r 9 9 Åter- in g le d n to r a d ia 9 0. k v. v.v. a ha b t a h an n tr a m s a ha B h b t a n och a nm s tr a LE K FIGHTER 0P on varustettu kahdel varoventtiilillä, joista yksi on lämmitysjärjestelmää ja toinen vedenlämmitintä varten. Lämmitysjärjestelmän varoventtiilin () on oltava täysin. k v. v.v. tiivis, kun taas L E Kvedenlämmittimen varoventtiilistä () tulee joskus vettä käyttöveden kulutuksen jälkeen. Päästön aiheuttaa vedenlämmit-timeen otettu kylmä vesi joka ajenee lämmetessään, jolloin paine lisääntyy ja varoventtiili aukeaa. Varoventtiili () tulee tarkastaa kerran vuodessa, ja varoventtiili () tulee tarkastaa kertaa vuodessa. Tarkasta yksi venttiili kerralan al olevien ohjeiden mukaan: Avaa venttiili. Tarkasta, että venttiilin läpi virtaa vettä. Sulje ventiili. a ha B h b t a n och a nm s tr a Åter- in g le d n to r a d ia re r a ha B h b t a n och a nm s tr a K LE 9 Åter- in g le d n to r e r r a d ia K LE LE K bar v.v. LE K. k v. a ha B h b t a n och a nm s tr a v.v.. k v. Åter- in g le d n to r a d ia re r Åter- in g le d n to r a d ia re r Åter- in g le d n to r a d ia re r a ha B h b t a n och a nm s tr a Åter- in g le d n to r a d ia Lämmitysjärjestelmän paine on tavallisesti 0,, baaria. Tarkasta paine painemittarista (). re r a ha B h b t a n och a nm s tr a Åter- in g le d n to r a d ia re r Åter- in g le d n to r a d ia Poistoilman lämpöti re r a ha B h b t a n och a nm s tr a a ha B h b t a n och a nm s tr a Tarkasta että jäteilman (kanava ) lämpöti on selvästi huonelämpötia alempi kompressorin ollessa käynnissä, katso luku "Toimenpiteet käyttöhäiriöiden yhteydessä" - "Korkea jäteilman lämpöti". Jäteilman lämpötinvaihtelu on normaalia. 0 FIGHTER 0P bar

14 Asentajalle Yleistä asentajalle Kuljetus ja säilytys Lämpöpumppu on kuljetettava ja sitä on säilytettävä pystyasennossa kuivassa paikassa. Käsittely Lämpöpumppu sisältää helposti syttyvää kylmäainetta. Lämpöpumpun käsittelyssä, asennuksessa, huollossa, puhdistuksessa ja hävityksessä on siksi noudatettava erityistä varovaisuutta kylmäainejärjestelmän vaurioiden ja vuotovaaran välttämiseksi. Asennuspaikka Lämpöpumppu on sijoitettava tekniseen tian selkäpuoli noin 0 mm ulkoseinästä, jotta vältetään käyntiäänen mahdollisesti aiheuttamat haitat. Jos tämä ei ole mahdollista, makuuhuoneen tai muun äänille herkän huoneen vastaista seinää on vältettävä. Sijainnista riippumatta on äänille herkän tin seinä äänieristettävä. Huom! Laitteen on aina oltava vähintään 0 mm etäisyydellä seinästä. Putket on vedettävä ilman sinkilöitä makuu-/olohuoneen puoleista sisäseinää vasten. Asennusten tarkastus Kattijärjestelmä on tarkastettava voimassa olevien sääntöjen mukaan, ennen kuin se otetaan käyttöön. Tarkastuksen saa tehdä vain tehtävään pätevä henkilö ja siitä on tehtävä tarkastuspöytäkirja. Edellä mainittu koskee suljettuja lämmitysjärjestelmiä. Jos lämpöpumppu vaihdetaan, sen asennus on myös tarkastettava. FIGHTER 0P:n lämpötit Kattin ja vedenlämmittimen tavalliset lämpötitasot. Temperatur Lämpöti Min.rajoitus begränsning Framledningstemperatur Menolämpöti Suurin katti- ja lämpöpatteritivuus 0 Ulkolämpöti Utetemperatur 0 Sommar Kesä Vinter Talvi MUT DUT MUT: DUT: Mitoittava Dimensionerande ulkolämpöti utetemperatur Vedenlämmittimen Vattenvattentemperatur lämpöti "Extra Lisäkäyttövesi varmvatten" Vedenlämmittimen Vattenvattentemperatur lämpöti "Normalfall" Normaalitapaus Kattilämpöti Panntemperatur H Käyttöveden lämpöti vedenlämmittimessä saattaa vaihdel välillä n. 0 0 C. Sekoitusventtiilin () avul voidaan valita kulutuspisteiden halutut lämpötirajat. Käyttöveden määrää voidaan lisätä käyttötaulun säätimen "Lisäkäyttövesi" () avul. Temperatur Paisuntasäiliön () tivuus on litraa ja sen vakiopaine on 0, baaria ( mvp). Se tarkoittaa, että suurin sallittu korkeusero "H" säiliön ja ylimmäksi asennetun lämpöpatterin välillä on m, katso kuva. Jos esipaine ei riitä, sitä voidaan nostaa lisäämällä paisuntasäiliöön ilmaa venttiilin kautta. Paisuntasäiliön esipaine on säädettävä tarkastuksen yhteydessä. Esipaineen muutos vaikuttaa säiliön kykyyn mukautua veden tivuuden muutoksiin. Suurin järjestelmätivuus ilman kattia yllä mainitussa paineessa on litraa. FIGHTER 0P Unterer Grenzwert Voruftemperatur Außentemperatur 0 Sommer Winter DUT DUT: Norm-Temperatur

15 KV Yleistä BACKVENTIL Asentajalle Putkiasennukset Laiteliitännät VV Putkiasennukset on tehtävä voimassa olevien normien mukaisesti. Järjestelmä edellyttää lämpöpatteripiirin kylmälämpötimitoitusta. DOT-järjestelmän korkein suositeltu tulolämpöti on C ja menolämpöti C. Kun kiertopumppu on käynnissä, lämpöpatterivirtausta ei saa pysäyttää kokonaan. Tämä tarkoittaa, että järjestelmässä, jossa lämpöpatterivirtaus loppuu kokonaan termostaattiventtiilien ollessa suljettuina, on oltava niin sanottu "ohitusventtiili" kiertopumpun suojelemiseksi. Järjestelmän kokonaistivuus on 0 litraa, joista vedenlämmittimen tivuus on 0 litraa ja kaksoisvaippatin 0 litraa. FIGHTER 0P:n paineastian hyväksytty paine on 0,0 baaria (,0 MPa) vedenlämmittimessä ja, baaria (0, MPa) kaksoisvaippatissa. Varoventtiiliin on liitettävä viemäriin johdettu hukkavesiputki. Hukkavesiputken halkaisijan on oltava sama kuin varoventtiilin. Putken on skettava koko matkalta vesitaskujen välttämiseksi, eikä se saa päästä jäätymään. Höyrystimen kokooja-altaan ja varoventtiilien jätevesi johdetaan hukkavesiastian kautta viemäriin, niin että kuumavesiroiskeet eivät pääse aiheuttamaan tapaturmia. KV Putkiliitännät Varoventtiiliin on liitettävä viemäriin johdettu jätevesiputki. Jätevesiputken halkaisijan on oltava sama kuin varoventtiilin (Ø mm). Putken on skettava koko matkalta vesitaskujen välttämiseksi, eikä se saa päästä jäätymään. Jätevesiputken poistoaukko jätetään näkyviin. Noudata voimassa olevia normeja. Pumppu- ja painehäviökäyrä kpa 0 Huom! Putkisto on huuhdeltava ennen lämpöpumpun asennusta epäpuhtauksien aiheuttamien vahinkojen välttämiseksi Maks. Max virtaus: flöde: 00 l/h l/h LK 0/0/ Lämpöpumppuun FIGHTER 0P voidaan liittää myös muita lämmönlähteitä. Kytkentään tarvitaan lisävarusteita. Ota yhteys NIBE AB:hen lisätietojen saamiseksi. Käyttövesiliitännät Lämmin ja kylmä vesi liitetään kohtiin () (lämmin käyttövesi) ja () (kylmä käyttövesi). Jos poreals tai muu paljon käyttövettä kuluttava ite asennetaan, lämpöpumpun lisäksi järjestelmään tulisi VV-BEREDARE asentaa sähkötoiminen vedenlämmitin. MED "DELAT" Jos varaaja VENTILKOPPEL on varustettu Ø mm venttiiliryhmällä, se tulisi korvata vastaaval Ø mm ryhmällä (jaettava). Sopivia varaajia ovat COMPACT ttia-asennukseen ja EMINENT -00 seinäasennukseen. INK KV-ANSL. Jaa venttiiliryhmä. VV. Asenna venttiiliryhmä varaajan kylmäveden tuloliitäntään. KV PROPPNING. Asenna sekoitusventtiili varaajan lämpimän veden VV BACKVENTIL menoliitäntään.. Tulppaa venttiiliryhmän liitännät. Kv Ventilkoppel-del Venttiiliryhmä Vv Vv lämpöpumpusta från värmepump Backventil Takaiskuventiili LK 0/Cu-rör/0// LK 0/ Bndningsventil-del Sekoitusventtiili Tulppaus Proppas Vv Käytettävissä Tillgängligt oleva tryck, paine, kpa kpa Tillgänglig pumpkapacitet (pannans interntryckfall fråndraget) Internt tryckfall i panna (inklusive armatur) 00 0, 00 0, , 00 LK /0/ MMA MM P Virtaus Flöde l/h 0, 0, l/s Ventilkoppel-del Kv Venttiiliryhmä ARMATUR Vv från värmepump MOS SE F0P Bndningsventil-del Sekoitusventtiili LK 0 LK /0/ LK FIGHTER 0PBackventil Vv utan Bndningsventil ARMATUR

16 Asentajalle Putkiasennukset Tuloilmapatteri Tuloilmapatteri on rinnakkaiskytketty lämpöpatteripiiriin ja lämmittää talon tuloilman. Tehon lisäys määräytyy käyrän mukaan. Tuloilmapatterin vesivirtaa säädellään säätöventtiilin () avul. Jos tuloilmavirran arvoksi on säädetty 0 m /h ja MUT on -0 C, saadaan pumpun paineel (= lämpöpatteripiirin painehäviö), mvp ( kpa) säätöventtiilin arvoksi,. Se tarkoittaa, että säätöventtiiliä avataan, kierrosta. Samal voidaan nähdä, että patterin tuloilman tehonlisäys on noin,0 kw lämpötissa -0 C. Huom! Varmista patterin kierto ilmaamal patteri useaan kertaan ilmausruuvin () avul. Veden Vattenflöde virtaus Saatu teho Avgiven effekt / Trimventilinställning (Antal öppnade varv) Fullt Täysin öppen avoinna Säätöventtiiliasetus (Avautumiskierroksia) Risk Mahdollisesti liian för kylmä låg tilluftstemperatur tuloilma. l/h kw DUT MUT / 00 Tryckfall värmesystem-/ batterikrets Paineensku patteri-/ tuloilman lämmityspatteripiiri mvp Käyrän teho on skettu lämmitysjärjestelmän mitoituksen ollessa / C, ja / C (ttialämmitys) Tilluftsflöde Tuloilman virtaus m³/h Wasserfluss Abgegebene Heizleistung / l/h ganz geöffnet 00 g Öffnen) Risiko für niedrige FIGHTER 0P Zulufttemperatur kw NAT /

17 Asentajalle Ilmanvaihtoasennukset Ilmavirtaus FIGHTER 0P kytketään niin, että kaikki ilmanvaihtoilma liesipuhallinta lukuun ottamatta kulkee lämpöpumpun höyrystimen () läpi. Nykynormien mukaan ilmanvaihdon pienin virtaus on 0, l/s /m ttiatasossa. Lämpöpumpun tehokkaan toiminnan varmistamiseksi ilmavirran on oltava vähintään 0 m /h. ( l/s). Lämpöpumpun asennushuoneen ilmavirran on oltava vähintään m /h (0 l/s). FIGHTER 0P:ssä on sisäänrakennettu ilmanvaihtoaukko (). Se huolehtii ilmavirran ottamisesta suoraan asennushuoneen ttiatasosta noin m /h (, l/s). Ilmanvaihtotehon muuttaminen selostetaan luvussa "Sähköliitännät" - "Puhallintehon säätö". Katso luku "Sähkökytkentäkaavio". Käyrien merkinnät viittaavat puhallinnopeuden piirikortin säätöpyörien asentoihin (). Liitäntä ja siten puhallinnopeus valitaan seuraavin perustein: Tuloilmavirtauksen tulee ol 0 % poistoilmavirtauksesta ylipaineen välttämiseksi. Asennossa B (normaali) saavutetaan ilmanvaihtosuunnitelmien mukainen poistoilma- ja tuloilmavirtaus. Hienosäätö tehdään huoneventtiileillä. Tämä jälkeen venttiilien asentoa ei saa muuttaa. Asennossa A (rajoitettu) saavutetaan alhainen poistoilma- ja tuloilmavirtaus. Virtaus määritetään tapauskohtaisesti. Huom! Poistoilmavirtauksen on aina oltava vähintään 0 m /h ( l/s). Muussa tapauksessa lämpöpumpun toiminta saattaa vaarantua. Ohje: Valitse asento niin, että poistoilmavirtaus on mahdollisimman lähellä 0 m /h ilman, että tämä arvo alittuu. Asennossa C (tehostettu) saavutetaan suuri poistoilma- ja tuloilmavirtaus. Virtaus määritetään tapauskohtaisesti. Ohje: Valitse niin suuri asento kuin mahdollista ilman, että melutaso venttiileistä nousee häiritseväksi. Al olevasta käyrästä ilmenee käytettävissä oleva ilmanvaihtoteho. Käyrien 0-stegs merkinnät transformator viittaavat 00 puhallinnopeu- FIGHTER 0P tillgängligt tryck, tilluft den piirikortin säätöpyörien asentoihin (). Puhallinkäyrä Tuloilmapuhallin Poistoilmapuhallin Likströmsfläkt F0P (frånluft) Käytettävissä oleva paine (Pa) Tillgängligt tryck, Pa J I H 0 J 0 I 0 G J 0 H I 00 H 00 F 0 G G 0 0 E F 0 F E E m /h Ilmavirta (m /h) 0 0 Luftflöde l/s Käytettävissä Statiskt oleva tryck paine [Pa] (Pa) Ilmavirta Luftflöde (m[m/h] /h) Teho Effekt (W) [W] FIGHTER 0P

18 Asentajalle Ilmanvaihtoasennukset Kanavien asennus Kanaviin on asennettava äänenvaimentimet, jotta puhallinääni ei kuuluisi poisto ja tuloilmaventtiileistä. Ilmakanavajärjestelmä on maadoitettava, koska lämpöpumppu sisältää helposti syttyvää kylmäainetta (propaani R90). Se tehdään liittämällä asianmukaisel sähkökytkennällä mukana tulleet maattokaapelit ( kpl) neljään ilmanvaihtokanavaan. Kaapelit kiinnitetään sitten maadoitusliittimiin, jotka sijaitsevat yläluukun yläpuolel. Ilmakanavien liitännät tehdään joustavil liittimillä, jotka ovat helposti vaihdettavissa. Poisto- ja ulkoilmakanavat eristetään koko pituudeltaan diffuusiotiiviisti. Kanavat on voitava tarkastaa. Huolehdi, ettei kanavistossa ole skoksia, ahtaita taitoksia jne., koska pienentynyt pintaa vähentää ilmanvaihtotehoa. Kaikkien kanavajatkosten on oltava tiiviitä ilmavuotojen välttämiseksi. Kanaviston tiiviysluokan on oltava vähintään B ja nykynormien mukainen. Liesipuhallinkanava Liesipuhallinkanavaa ei saa kytkeä FIGHTER 0P -lämpöpumppuun. Säätö Tulo- ja menoilmaventtiili on sijoitettava ja säädettävä oikein riittävän ilmanvaihdon varmistamiseksi talon kaikissa huoneissa. Tuloilmavirta säädetään niin, että se vastaa noin 0 % poistoilmavirran määrästä. Virheellinen ilmanvaihtoasennus voi huonontaa lämpöpumpun käyntitehoa, mikä nostaa sen käyttökustannuksia, ja voi jopa vahingoittaa taloa. Huom! Muurattua savuhormikanavaa ei saa käyttää ilmanpoistoon. FIGHTER 0P

19 Kytkennät Sähköliitännät 9, Asentajalle Toimitettaessa kytketty teho Kaikki sähköitteet paitsi ulkoanturi on valmiiksi kytketty tehtaal. Lämpöpumppu on kytkettävä irti ennen kiinteistön eristystestiä. FIGHTER 0P ei sisällä katkaisinta, joka katkaisee tulevan sähkönsyötön kaikki navat. Laitteisto on sen vuoksi varustettava työkatkaisimel, jonka kosketinväli on vähintään mm voimassa olevien määräysten mukaisesti. Lämpöpumpun syöttö kytketään kytkentärimaan (9) Huom! Katkaisinta () ei saa kääntää pois asennosta "0" ennen kuin katti on täytetty. Lämpötirajoitin, termostaatti, kompressori ja sähkövastus voivat muuten vahingoittua. vedonpoistajan kautta. Lämpöpumppua ei saa kytkeä ilman sähkön toimittajan suostumusta, ja kytkentä on tehtävä valtuutetun sähköasentajan valvonnassa. Kaapeliläpivientiputki on mitoitettu enintään Ø 9 mm kaapelille. Tehoa ohjataan mikroprosessoriohjatul kontaktoril. Lämpötirajoitin () katkaisee virransyötön sähkövastukseen, jos kattin lämpöti nousee C:een. Se voidaan pauttaa painamal lämpötirajoittimen painiketta. Sähkövastuksen vakioteho on 9,0kW. Toimitusteho on,0 kw. Lisävarusteena on saatavana enintään, kw tehosarjoja. Eri tehojen vaihtokytkentää tehtäessä käyttötaulu on skettava as, katso luku "Huolto" - "Käyttötaulun asskeminen", ja tietyt kaapelit on siirrettävä luvun "Sähkökytkentäkaavio" - "Tehon vaihtokytkentä" ohjeiden mukaan. Lämpötirajoittimen pautus Lämpötirajoittimeen pääsee käsiksi ylemmän etuluukun kautta. Se sijaitsee levyn oikeal puolel. Lämpötirajoittimen pautus tapahtuu painamal sen painiketta lujaa. Lämpötirajoittimen saa pauttaa vain valtuutetun asentajan valvonnassa. Huom! Pauta lämpötirajoitin, se on voinut ueta kuljetuksen aikana. r Automatiikkaa, kiertopumppua () ja sen kaapeleita suojaa sisäänrakennettu automaattivaroke (). Huom! Sähköasennukset ja mahdolliset huollot on tehtävä pätevän sähköasentajan valvonnassa. Sähköasennukset ja johtojen liitännät on tehtävä voimassa olevien määräysten mukaisesti. Suurin vaihevirta Sähkövastuksen Suurin vaihe- Ryhmäsuke teho (kw) kuormitus(a) (A),0,,0,9 9,0, 0 FIGHTER 0P

20 Asentajalle Sähköliitännät Puhallintehon säädöt Ilmanvaihtoteho valitaan asettamal kyseisen poistoilmapuhaltimen ( Exhaust air ) ja tuloilmapuhaltimen ( Supply air ) nuppi haluttuun asentoon. Tämä tehdään ilmanvaihdon säädön yhteydessä. Katso kuva Ilmanvaihtoasennukset Puhallinkäyrä. Asennot ovat seuraavat: Nuppi A ( Supply air ) rajoitettu Nuppi B ( Supply air ) normaali Nuppi C ( Supply air ) tehostettu Nuppi A ( Exhaust air ) rajoitettu Nuppi B ( Exhaust air ) normaali Nuppi C ( Exhaust air ) tehostettu D C A B A D E F C B B A 0 R G H I J D E F C C B A G H I NIBE Supply air E R R F G H I J J Exhaust air D E F C B A G H I 0 C B A 0 D E F G R H I X. X. X. X X X J D E F C B A G H I 0 R R J J -0 Sähkövastuksen käynnin esto Tavallisesti sähkövastus jää päälle kompressorin sammuttua, koska sen pysähtymislämpöti on saavutettu (edellyttäen, että sähkövastus on kytketty käyttöasentokytkimellä). Menolämpöti saa lisäksi ol niinkin korkea kuin C. Nämä toiminnot voidaan kytkeä pois siirtämällä siltaus liitinnastoista ja nastoihin ja kuvan mukaisesti. Käynnistettäessä numeronäytössä näkyy nyt vaakasuora viiva, joka muuten on pystysuora. Siltaus liitinnastoissa ja Kun siltaus on liitinnastoissa ja, sähkövastus on käynnissä vain kompressorin ollessa käynnissä (paitsi sutustissa). Samal menolämpötin ylärajaksi tulee 0 C. S ä h k ö v a s t u k s e n käynti (kytkentä toimitettaessa) Siltaus liitinnastoissa ja S ä h k ö v a s t u k s e n käynnin esto FIGHTER 0P

21 Sähköliitännät Asentajalle 9 HUONEANTURI TARIFFIJÄRJ. ULKOILMA- ANTURI + OLO ASETUS B A Ulkolämpöti-anturi () on sijoitettava varjoisaan paikkaan talon pohjois- tai luoteispuolelle, jottei esimerkiksi aamuaurinko vaikuta siihen. Anturi kytketään kaksinapaisel kaapelil kytkentäalustan () kohtiin "" ja "". Mahdollinen kaapeliputki on tiivistettävä ulkoanturin kotelon kondenssin estämiseksi. SUOJAJÄNNITE SELV Rundstyring (RS) og bestningsvakt (BV) Sähkövastuksen Sluttekontaktfunksjon tehoaste voidaan kytkeä pois päältä valvontakytkimen tai verkkokäskyohjausreleen kautta. Se voidaan tehdä joko sulkevil tai avautuvil koskettimil, A jotka on liitetty kytkentärimaan (). Kosketintoiminto valitaan käyttötaulun takana A olevan piirikortin siltauksel (katso al). Lämpöpumppu toimitetaan siltaus liitin- B nastoissa ja, jolloin B kosketintoiminto on sulkeva. Avoin ulkoinen kosketin ei tässä tissa aiheuta tehonsulkua. Avautuva kosketintoiminto saadaan siirtämällä siltaus liitinnastoihin ja. BV BV RS RS BV BV RS RS Rundstyring (RS) og bestningsvakt (BV) Sluttekontaktfunksjon Rundstyring eller bestningsvakt Rundstyring eller bestningsvakt Ulkolämpöti-anturin liitäntä ROMFØLER RUNDSTYRING BØR B A UTEFØLER + ER REDUSERT SPENNING (fra skilletrafo) Verkkokäskyohjaus ja valvontakytkin UTEFØLER UTEFØLER ROMFØLER ROMFØLER RUNDSTYRING + + ER ER BØR BØR B B A A REDUSERT SPENNING (fra (fra skilletrafo) Sulkeva kosketintoiminto (kytkentä toimitettaessa) Rundstyrning Tariffijärj. Rundstyrning (RS) (RS) ja (RS) och och kuormitusvahti effektvakt effektvakt (EV) (EV) (BV) Rundstyrning eller Tariffijärj. Rundstyrning tai eller kuormitusvahti effektvakt effektvakt UTEGIVARE RUMSGIVARE RUNDSTYRNING + ÄR BÖR B A Sulkeutuva Slutande kontaktfunktion kosketintoiminto (ilman EV hyppyjohdinta piirikortissa) EV RS RS EV EV RS RS Slutande kontaktfunktion A A B B SKYDDSKLENSPÄNNING SELV UTEGIVARE UTEGIVARE RUMSGIVARE RUNDSTYRNING + + ÄR ÄR BÖR BÖR B B A A SKYDDSKLENSPÄNNING SELV SELV RS RS RS RS Rundstyring (RS) og bestningsvakt (BV) Rundstyring (RS) og bestningsvakt (BV) Åpnekontaktfunksjon Åpnekontaktfunksjon BV BV BV BV Tehonsulku käy ilmi al olevasta taulukosta. Ohjattu ulkoinen kosketin A * B A + B Rundstyrning eller bestningsvakt Rundstyrning eller bestningsvakt A B Pois kytketty tehoaste Kontaktori 9 (Musta ryhmä) Kontaktorit ja 9 (Valkoinen ja musta ryhmä) Kontaktorit 0, ja 9 (Ruskea, valkoinen ja musta ryhmä) * Vain, kw:n sähkövastustehol A B UTEFØLER UTEFØLER ROMFØLER ROMFØLER RUNDSTYRING + + ER ER BØR BØR B B A A REDUSERT SPENNING (fra (fra skilletrafo) Avautuva kosketintoiminto Avautuva Brytande kosketintoiminto kontaktfunktion (hyppyjohdin Brytande kontaktfunktion piirikortissa) RS RS RS RS Rundstyrning Rundstyrning (RS) (RS) och och Tariffijärj. (RS) ja effektvakt effektvakt (EV) kuormitusvahti (EV) (BV) EV EV EV EV Rundstyrning Rundstyrning eller eller Tariffijärj. (RS) tai effektvakt kuormitusvahti effektvakt (BV) A A B B UTEGIVARE UTEGIVARE RUMSGIVARE RUNDSTYRNING + + ÄR ÄR BÖR BÖR B B A A SKYDDSKLENSPÄNNING SELV SELV Jos sekä valvontakytkin että verkkokäskyohjaus ovat käytössä, kosketintoimintojen on oltava samaa tyyppiä (sulkevia tai katkaisevia). Koskettimet kytketään rinnakkain sulkevassa kosketintoiminnossa ja sarjaan katkaisevassa kosketintoiminnossa. FIGHTER 0P

22 B hba ha och a n nt a tra m s Återle d n in g ra d ia to re r B hba ha och a n nt a tra m s Återle d n in g ra d ia to re r Asentajalle 0 Käynnistys ja säädöt 0 0 Valmistelut b a r Tarkasta, että katkaisin () on asennossa "0". Tarkasta, että venttiilit () ja (0) ovat kokonaan auki ja ettei lämpötinrajoitin () ole uennut (paina painiketta lujaa). Lauhdevesiputken (9) ääni vaimenee, kun siihen lisätään vähän vettä. Irrota putki jätevesiliittimestä (9) ja kaada putkeen vettä, niin että siihen muodostuu vesilukko. Kiinnitä putki paikalleen. Vedenlämmittimen ja lämmitysjärjestelmän täyttö Täytä vedenlämmitin avaamal lämminvesihana ja sen jälkeen täyttöventtiili () kokonaan. Tämän venttiilin on oltava käytön aikana kokonaan auki. Kun lämminvesihanasta tulee vettä, se voidaan sulkea. Avaa sitten täyttöventtiili (9), jolloin kattiosa ja lämpöpatterijärjestelmä täyttyvät vedellä. Tarkasta jonkin ajan kuluttua, että paine nousee painemittarissa (). Kun paine on lähes, baaria (noin mvp) 9varoventtiilistä () alkaa tul vettä, jossa on ilmaa. Sulje täyttöventtiili (9). Kierrä varoventtiiliä 9 () kunnes kattin paine on lähellä normaalia työaluetta (0,, baaria). 9 0 Lämmitysjärjestelmän ilmaus Huom! Vesi tulee tyhjentää astiasta tulevasta putkesta ennen ilmanpoistoa. Tämä tarkoittaa, että ite ei välttämättä ole ilmattu, vaikka vettä tulee kun varoventtiili () avataan ensimmäisen kerran. Ilmaa lämpöpumppu varoventtiilin () avul. Muun lämmitys järjestelmän ilmaus 9 tapahtuu sen omista ilmaus venttiileistä. Täyttö ja ilmaus tehdään uudelleen, kunnes kaikki ilma on poistunut ja paine on oikea. Käynnistys Aseta katkaisin () asentoon " ". Elektroniikka on tässä tissa pois kytketty ja siksi numeronäyttö on pois päältä. Virta katkaistaan C:ssä tässä tissa. Säädä shuntti (9) käsin (paina säädintä ja kierrä). Kun huonelämpöti on yli C, katkaisin () asetetaan asentoon "". Huom! Näyttö voi edelleen 9 ol pois päältä, se kytkeytyy automaattisesti päälle, kun kattin lämpötin on skenut muutaman asteen. Kompressoril on noin 0 minuutin pituinen käynnistysviive. 9 Pauta shuntti (9) käsin (kierrä säätöruuvi asentron A ). Aseta mitoitettu teho kiertopumpun kytkimellä (). Katso luku "Putkiasennukset" - "Pumppu- ja painehäviökäyrä" Varmista, ettei katkaisin jää johonkin väliasentoon L E K v.v. k. v FIGHTER 0P

23 Käynnistys ja säädöt Asentajalle Ilmanvaihdon säätö Ilmanvaihtovirtaukset on merkitty ilmanvaihtopiirustuksiin. Muuta tarvittaessa puhallintehoa kiertämällä poistoja tulopuhaltimien säätimiä piirilevyssä (). Jotta ääni olisi mahdollisimman hiljainen, puhaltimet on kytkettävä pienimmälle vaaditulle teholle. Säädä ilmavirta oikeaksi talon meno- ja tuloilmaventtiileissä. Jälkisäätö Alkuaikoina kattivedessä saattaa ol ilmaa ja ilmaukset ovat ehkä tarpeen. Jos lämpöpumpusta kuuluu poreilua, koko järjestelmä on ilmattava. Huom! Varoventtiili () toimii myös käsinilmausventtiilinä. Käsittele sitä varoen, koska se aukeaa nopeasti. Suorita ilmaus myös tuloilmapatterin ilmausruuvin () kautta. Kun järjestelmä on asettunut (paine on oikea ja kaikki ilma poistettu), lämpöautomatiikka voidaan säätää haluttuihin arvoihin. Katso luku "Huonelämpöti" "Lämpöautomatiikan säädöt" ja "Käyttötaulu". Tuloilmapatterin vesivirran säätö Tuloilmapatteri on rinnakkain kytketty talon lämmitysjärjestelmään. Patterin oikean virtauksen saavuttamiseksi säätöventtiiliä () on ehkä säädettävä. Katso luku "Putkiasennukset" - "Tuloilmapatteri". Vedenlämmittimen tyhjennys Sekoitusventtiilin () vieressä, vinottain ylöspäin sijaitsee yhdistetty varo- ja tyhjennysventtiili (). Tyhjennä vedenlämmitin seuraaval taval: Irrota jätevesiputki tyhjennysliitännästä (9) ja kiinnitä tille tyhjennyspumpun letku. Jos tyhjennyspumppu ei ole käytettävissä, vesi voidaan tyhjentää suoraan jätevesisuppiloon (99). Avaa varoventtiili (). Päästä järjestelmään ilmaa avaamal lämminvesihana. Jos tämä ei riitä, avaa lämminvesipuolen putkiliitäntä sekoittajan etupuolelta ja irrota putki liitännästä. Lämmitysjärjestelmän tyhjennys Lämmitysjärjestelmä tyhjennetään tyhjennysventiilistä () letkuliittimen R (/") avul. Irrota venttiilin suojus (0). Kiinnitä letkuliitin ja avaa venttiili (). Varoventtiili () on avattava ilman pääsyä varten. FIGHTER 0P

24 Asentajalle Lämpöautomatiikan säätö FRAMLEDNINGSTEMPERATUR FRAMLEDNINGSTEMPERATUR FRAMLEDNINGSTEMPERATUR MENOLÄMPÖTILA FRAMLEDNINGSTEMPERATUR FRAMLEDNINGSTEMPERATUR FRAMLEDNINGSTEMPERATUR + FRAMLEDNINGSTEMPERATUR MENOLÄMPÖTILA FRAMLEDNINGSTEMPERATUR FRAMLEDNINGSTEMPERATUR Lämpökäyrän muutos - VÄRMEKURVA LÄMPÖKÄYRÄ 0 9 VÄRMEKURVA 0 9 VÄRMEKURVA LÄMPÖKÄYRÄN FÖRSKJUTNING UTETEMPERATUR MUUTOS VÄRMEKURVA (-) VÄRMEKURVA FÖRSKJUTNING UTETEMPERATUR Lämpökäyrän VÄRMEKURVA (-) muutos VÄRMEKURVA LÄMPÖKÄYRÄ FÖRSKJUTNING UTETEMPERATUR VÄRMEKURVA (-) VÄRMEKURVA FÖRSKJUTNING UTETEMPERATUR VÄRMEKURVA (0) VÄRMEKURVA FÖRSKJUTNING UTETEMPERATUR LÄMPÖKÄYRÄN ULKOLÄMPÖTILA VÄRMEKURVA (0) MUUTOS VÄRMEKURVA 0 - Lämpökäyrän FÖRSKJUTNING muutos UTETEMPERATUR + VÄRMEKURVA (0) VÄRMEKURVA LÄMPÖKÄYRÄ FÖRSKJUTNING UTETEMPERATUR VÄRMEKURVA (+) FÖRSKJUTNING UTETEMPERATUR VÄRMEKURVA (+) + FIGHTER 0P on varustettu ulkolämpötin ohjaamal lämpöautomatiikal. Menolämpöti säätyy siten suhteessa ulkolämpötian. 0 Ulkolämpötin ja menolämpötin suhde asetetaan säädinten "Valinta, 0 lämpökäyrä" ja "Muutos, lämpökäyrä". Käyrän lähtökohtana on paikkakunnan mitoittava 0 0 ulkolämpöti ja lämmitysjärjestelmän mitoitettu menolämpöti. Lämpöautomatiikan käyrän jyrkkyys nähdään 0 näiden kahden 0 arvon leikkauskohdasta. Tämän jälkeen 0 0 asetetaan Muutos, lämpökäyrä. Lattialämmityksen sopiva arvo on - ja patterijärjestelmän Katso luku 0 "Huonelämpöti". FLOW TEMPERATURE FLOW TEMPERATURE FLOW TEMPERATURE FLOW TEMPERATURE FLOW TEMPERATURE FLOW TEMPERATURE FLOW TEMPERATURE FLOW TEMPERATURE FLOW TEMPERATURE Säädöt käyrän mukaan HEATING CURVE 0 9 HEATING CURVE 0 9 HEATING CURVE HEATING OUTSIDE TEMPERATURE CURVE OFFSET (-) HEATING CURVE 0 HEATING OUTSIDE TEMPERATURE CURVE OFFSET (-) HEATING CURVE HEATING OUTSIDE TEMPERATURE CURVE OFFSET (-) 0 9 HEATING CURVE HEATING OUTSIDE TEMPERATURE CURVE OFFSET (0) HEATING CURVE 0 HEATING OUTSIDE TEMPERATURE CURVE OFFSET (0) HEATING CURVE HEATING OUTSIDE TEMPERATURE CURVE OFFSET (0) 0 9 HEATING CURVE HEATING CURVE OFFSET (+) OUTSIDE TEMPERATURE HEATING CURVE OFFSET (+) OUTSIDE TEMPERATURE LÄMPÖKÄYRÄN FÖRSKJUTNING VÄRMEKURVA (+) MUUTOS UTETEMPERATUR ULKOLÄMPÖTILA HEATING CURVE OFFSET (+) OUTSIDE TEMPERATURE FIGHTER 0P

25 Huolto Asentajalle Käyttötaulun as kääntäminen Käyttötaulu sketaan as irrottamal kaksi yläreunan ruuvia. Sen jälkeen taulu voidaan skea as vaakasuoraan asentoon (käyttötaulun sivujen pidikkeiden varaan). Kylmäainejärjestelmä Kylmäainejärjestelmään saa kajota vain valtuutettu henkilö kylmäaineilmoitusten ja pavien kaasujen asettamien lisävaatimusten, kuten tuotetietojen ja pavia kaasuja käyttävien järjestelmien huolto-ohjeiden mukaisel taval. 0 Kattin lämpöti Oloarvo 0 Menolämpöti Oloarvo 0 Ulkolämpöti Oloarvo 0 Höyrystimen lämpöti Oloarvo. 0 Jäteilman lämpöti Oloarvo. 0 Lämpökäyrä ( "Valinta, lämpökäyrä") 0 9 Muutos ( Muutos, lämpökäyrä ) 0 Lämpöti, kompressorin anturi Oloarvo. 09 Tuloilman lämpöti Oloarvo 0 Menovesi skettu Ohjearvo. Huoltokanavat 0 0 Menovesi poikkeama Ohjearvo Ei toimintoa Ei toimintoa Käyttöasento 0 = Kiertopumppu käynnissä. Kompressori ja sähkövastus käynnistyy tarpeen vaatiessa. 0 = Kiertopumppu käynnissä. Kompressori käynnistyy tarpeen vaatiessa. Sähkövastus pois päältä. 0 = Sähkövastus ja kiertovesipumppu pois päältä. Kompressori käynnistyy tarpeen vaatiessa. 9 Huonelämpöti-anturi Ohjearvo. Näyttää asetetun huonelämpötin. Näytössä näkyy - -, jos huonelämpöti-anturia ei ole kytketty. Huonelämpöti-anturi Oloarvo. Näyttää todellisen huonelämpötin. 9 Näytössä näkyy - -, jos huonelämpöti-anturia ei ole kytketty. Ei toimintoa 0 Kanavien kuvaus 0 FIGHTER 0P

26 B hba ha och a n nt a tra m s b a r 0 L E K B hba ha och a n nt a tra m s FILTER v.v. Normaaliasennon pautuksen yhteydessä näyttö voi sammua. Näin tapahtuu, jos kattin lämpöti on lämpöpumpun tavallista työaluetta korkeampi. Näyttö kytkeytyy päälle, kun kattin lämpöti skee normaalitasolle. bar Återle d n in g ra d ia to re r k. v. FILTER Återle d n in g ra d ia to re r B hba ha och a n nt a tra m s Återle d n in g ra d ia to re r B hba ha och a n nt a tra m s Återle d n in g ra d ia to re r Återledning radiatorer Framledning radiatorer b a r 0 L E K B hba ha och a n nt a tra m s FILTER v.v. k. v. FILTER Återle d n in g ra d ia to re r B hba ha och a n nt a tra m s Återle d n in g ra d ia to re r b a r 0 L E K B hba ha och a n nt a tra m s FILTER v.v. k. v. FILTER Återle d n in g ra d ia to re r B hba ha och a n nt a tra m s Återle d n in g ra d ia to re r B hba ha och a n nt a tra m s Återle d n in g ra d ia to re r B hba ha och a n nt a tra m s Återle d n in g ra d ia to re r Asentajalle Toimenpiteet käyttöhäiriöiden, yhteydessä Virheellisen toiminnan tai käyttöhäiriön yhteydessä kannattaa 0, tarkastaa ensimmäiseksi seuraavat: 9 Lämmin käyttövesi liian kylmää Korkea huonelämpöti, tai ei lämmintä käyttövettä Lämpöautomatiikan arvot säädetty väärin., Kytkimen asento " " Huom! Haluttu lämminvesimäärä saavutetaan tunnin kuluessa, kun painiketta () on painettu. Suuri lämpimän veden kulutus. Väärä käyttöasento valittu painikkeel (). Ryhmä- tai päävaroke uennut. 0 Mahdollinen vikavirtakytkin uennut. 0 Liian kylmälle säädetty sekoitusventtiili (). Katkaisin () on asennossa 0. 9 Automaattivaroke () uennut. Katso luku "Toimenpiteet käyttöhäiriöiden yhteydessä" - "Auto- 0 maattivarokkeen pautus". 9 Lämpötirajoitin () uennut. (Saa pauttaa vain valtuutetun asentajan 9 valvonnassa). 9 Vedenlämmittimen täyttöventtiili () suljettu tai 9 9 tukossa Lämmin vesi liian kuumaa 99 v.v. k. v v.v. k.v. Liian kuumalle säädetty sekoitusventtiili. L E K Ilmanvaihto 9 0 riittämätön tai puuttuu Sutusti, merkkivalo () paa jatkuvasti, katso luku "Numeronäytöt". Suodattimet () ja () tukossa (mahd. vaihdettava). Poistoilmaventtiili suljettu, liian pienelle asetettu tai tukkeutunut. Ryhmä- tai päävaroke uennut. Mahdollinen vikavirtakytkin uennut. Automaattivaroke () uennut. Katso luku "Toimenpiteet käyttöhäiriöiden yhteydessä" - "Automaattivarokkeen pautus". Ulkoilman ottoritilät tukkeutuneet. Alhainen huonelämpöti Ryhmä- tai päävaroke uennut. Mahdollinen vikavirtakytkin uennut. Automaattivaroke () uennut. Katso luku "Toimenpiteet käyttöhäiriöiden yhteydessä" - "Automaattivarokkeen pautus". Lämpötirajoitin () uennut. (Saa pauttaa vain valtuutetun asentajan valvonnassa). Lämpöautomatiikan arvot säädetty väärin. Kiertopumppu () pysähtynyt. Katso luku "Toimenpiteet käyttöhäiriöiden yhteydessä" - "Kiertopumpun apukäynnistys". Kattissa tai järjestelmässä ilmaa. Tarkista onko lämpöpatteripiirin venttiilit () ja (0) suljettu. Paisuntasäiliössä väärä esipaine. Painemittarin () arvojen suuret vaihtelut ovat sen merkkinä, ota yhteys asentajaan FIGHTER 0P bar " lämpöpumpun kompressori ja säh- Asennossa " köohjaus ovat pois kytketyt. Puhaltimet eivät ole käynnissä tuloilmapatterin jäätymisriskin 0 välttämiseksi. Numeronäyttö on sammutettu. Lämpöautomatiikka ei ole käynnissä, vaan käsin shunttausta tarvitaan. Se tehdään kiertämällä säätöruuvi käsinohjausasentoon ja kääntämällä shunttivipu haluttuun asentoon. Sähkövastusta ohjaa termostaatti, joka aktivoi kontaktorit (0) ja (). Termostaatin katkaisuarvo on noin C. Huom! Normaalitian pattaessa shunttivipu pitää pauttaa alkuperäiseen asentoonsa bar kiertämällä säätöruuvi asentoon "A". 0 Automaattivarokkeen pautus Automaattivarokkeeseen () pääsee käsiksi ylemmän etuluukun kautta. Se sijaitsee levyn vasemmal puolel. Automaattivarokkeen normaali asento on "" (ylöspäin). Jos käyttöhäiriö ei korjaudu yllä mainituin toimenpitein, ota yhteys huoltoon. Tässä tapauksessa katkaisin on asetettava asentoon " " (käsin shunttausta tarvitaan) , bar 0 säätöruuvi L E K 0, v.v. k. v.

27 b a r 0 B hba ha och a n nt a tra m s v.v. k. v. Återle d n in g ra d ia to re r B hba ha och a n nt a tra m s Återle d n in g ra d ia to re r b a r 0 B hba ha och a n nt a tra m s v.v. k. v. Återle d n in g ra d ia to re r B hba ha och a n nt a tra m s Återle d n in g ra d ia to re r b a r 0 B hba ha och a n nt a tra m s v.v. k. v. Återle d n in g ra d ia to re r B hba ha och a n nt a tra m s Återle d n in g ra d ia to re r b a r Toimenpiteet 0 käyttöhäiriöiden yhteydessä Art.nr. 0 Asentajalle Numeronäytöt Numeronäytössä vikakoodi A-0 Osoittaa, että ilmansuodattimet on puhdistettava (vikakoodi tulee näkyviin kolmen kuukauden välein). Suodattimien puhdistuksen jälkeen vikakoodi poistuu, kun lämpöpumppu pysäytetään ja käynnistetään uudelleen. Keskimmäinen merkkivalo paa Sutus. Höyrystimen liiallinen huurtuminen käynnistää sutuksen. Kompressori käynnistyy automaattisesti, jos lämmitystä tarvitaan. Tiheä sutustarve tarkoittaa, että ilmanvaihto on tukossa tai suodattimet likaiset. Katso luku "Huoltotoimenpiteet" "Ilmansuodattimen puhdistus". Numeronäytössä vikakoodi A-0 Mata tuloilmalämpöti on ukaissut jäätymissuojan. Tuloilmapatterissa rikkijäätymisvaara. Tuloilmapatterissa liian pieni virtaama. Suurenna virtaamaa tarvittaessa venttiilistä (). Väärinsäädetty käyrän jyrkkyys ja rinnakkaismuutos Tuloilmapatterissa ilmaa (katso luku Tuloilmapatteri) Lisäteho riittämätön (esim. sähkövastus pois päältä), katso luku "Käyttötaulun toiminnot". Häiriön poiston jälkeen numeronäytön vikakoodi poistuu, kun lämpöpumppu pysäytetään ja käynnistetään uudelleen. Huom! FILTER FILTER FILTER Vikaa ei saa yrittää korjata toistuvia kertoja 0 0 tuloilmapatterin rikkijäätymisvaaran vuoksi. 0 9 FILTER Vikakoodi A- 0 Kun A-0 ja A-0 ovat samanaikaisesti aktiiviset, tämä koodi näkyy. Painevahtien pautus Painevahdit (pressostaatit) sijaitsevat keskimmäisen etuluukun takana. Lauennut painevahti pautetaan painamal sen päällä olevaa painiketta, katso kuvaa. Painevahdin saa pauttaa vain valtuutetun asentajan valvonnassa. Häiriön poiston jälkeen numeronäytön vikakoodi FILTER poistuu, kun lämpöpumppu pysäytetään ja käynnistetään FILTER uudelleen. 9 9 Numeronäytössä 9 vikakoodi 9 A-0 Kylmäainepiirin yli- tai alipainesäädin uennut, katso luku "Painevahtien pautus". 9 Ylipaineensäädin (): Säätimillä "Valinta, lämpökäyrä" 9 () ja "Muutos, lämpökäyrä" () on 99 valittu 99 liian korkeat arvot (voidaan lukea myös numeronäytön kanavilta ja ). Katso luku "Huonelämpö v.v. k.v. Återledninledning Fram- radiatorer radiatorer ti". Alipaineensäädin (): Poistoilmapuhallin ei käy tai kylmäainetta liian vähän. Häiriön poiston jälkeen numeronäytön vikakoodi poistuu, kun lämpöpumppu pysäytetään ja käynnistetään uudelleen. L E K L E K 9 9 L E K Ylipaineensäädin () Alipaineensäädin () säätimessä on auto-maattinen pautus eikä pautuspaini-ketta tarvita. FIGHTER 0P

NIBE FIGHTER 410P LEK

NIBE FIGHTER 410P LEK MOS FI 00- FIGHTER 0P 00 Asennus- ja hoito-ohjeet NIBE FIGHTER 0P Sisältö Yleistä Lyhyt tuotekuvaus... Säätötaulukko... Järjestelmän kuvaus Toimintaperiaate... Järjestelmäperiaate... Käyttötaulu Käyttötaulun

Lisätiedot

MOS FI 1137-5 NIBE VVM 300 511934 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET NIBE VVM 300 A B I II III A B I II I II A B -2 +2 VVM 300 LEK

MOS FI 1137-5 NIBE VVM 300 511934 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET NIBE VVM 300 A B I II III A B I II I II A B -2 +2 VVM 300 LEK A B I II III A B I II I II A B -2 0 +2 MOS FI 1137-5 NIBE VVM 300 511934 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET NIBE VVM 300 VVM 300 LEK 2 1 LEK LEK 5 4 3 LEK LEK Sisältö Käyttöohje Yleistä Toimintaperiaate 3 Järjestelmäperiaate

Lisätiedot

Poistoilmalämpöpumppu vedenkiertoon perustuviin lämmitysjärjestelmiin FIGHTER 310P

Poistoilmalämpöpumppu vedenkiertoon perustuviin lämmitysjärjestelmiin FIGHTER 310P PBD FI 0-0 FIGHTER 0P R Poistoilmalämpöpumppu vedenkiertoon perustuviin lämmitysjärjestelmiin FIGHTER 0P Täydellinen lämpöpumppulaitteisto, jossa lämmin käyttövesi ilmanvaihto kierrätys Periaate FIGHTER

Lisätiedot

ASENNUS- JA HOITO-OHJEET EVC 13 MOS FI 0527-1 511196 EVC 13 60 40 80 C 20 100 0 120 LEK. 2 1 bar 3

ASENNUS- JA HOITO-OHJEET EVC 13 MOS FI 0527-1 511196 EVC 13 60 40 80 C 20 100 0 120 LEK. 2 1 bar 3 MOS FI 0527-1 51116 R ASENNUS- JA HOITO-OHJEET 60 40 80 C 20 100 0 120 2 1 bar 3 0 4 1 2 Sisältö 1 Yleistä Lyhyt tuotekuvaus... 2 Säätötaulukko... 2 Järjestelmän kuvaus Yleistä... 3 Toimintaperiaate...

Lisätiedot

Asennus- ja hoito-ohjeet MOS FI 0843-4 FIGHTER 1217 LEK

Asennus- ja hoito-ohjeet MOS FI 0843-4 FIGHTER 1217 LEK MOS FI 0843-4 031109 Asennus- ja hoito-ohjeet 2 1 Sisältö 1 Yleistä Lyhyt tuotekuvaus... 2 Säätötaulukko..... 2 Järjestelmän kuvaus Toimintaperiaate... 3 Käyttötaulu Käyttötaulu... 4 Toiminnot... 5 Eri

Lisätiedot

NIBE SPLIT 031273 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

NIBE SPLIT 031273 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 MOS FI 0925-1 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET 031273 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK LEK 2 1 LEK LEK LEK LEK 5 3 6 4 LEK LEK 7 LEK LEK LEK Sisällys Omakotitalon omistajalle Yleistä 3 Laitteiston tiedot 3 Tietoa laitteistosta

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1038-1 031573 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1038-1 031573 LEK Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1038-1 031573 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 38. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G MOS FI 0923-1 031225 ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET A B C D E F G Käyttöohje Kuljetus / Asennus Käyttöönotto / Säätö Lisävarusteet ja pikaohjeet Ohjaus / Hälytykset Tekniset tiedot Asiahakemisto LEK LEK LEK

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F750. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1121-1 031947 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F750. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1121-1 031947 LEK Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1121-1 031947 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 37. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031573 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031573 LEK Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1301-3 031573 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 33. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

MOS FI 0909-1 F1330 031386 ASENNUS- JA HOITO OHJEET NIBE F1330 LEK

MOS FI 0909-1 F1330 031386 ASENNUS- JA HOITO OHJEET NIBE F1330 LEK MOS FI 0909-1 F1330 031386 ASENNUS- JA HOITO OHJEET NIBE F1330 Sisällys Käyttöohje Yleistä Järjestelmän kuvaus 3 Toimintaperiaate 3 Toimintaperiaate Näyttö 4 Katkaisin 5 Lämpökäyrän muutos 5 Oikeanpuoleiset

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F470

Asentajan käsikirja NIBE F470 Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1338-1 231490 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 31. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

MOS SE 1048-1 JÄMÄ SMO 10 031787 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET JÄMÄ SMO 10

MOS SE 1048-1 JÄMÄ SMO 10 031787 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET JÄMÄ SMO 10 MOS SE 1048-1 JÄMÄ SMO 10 031787 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET JÄMÄ SMO 10 Sisältö Käyttöohje Järjestelmäperiaate 3 Toimintaperiaate 3 Lyhenteet 3 Käyttötaulu Näyttö 4 Katkaisin 5 Lämpökäyrän muutos 5 Oikea

Lisätiedot

ASENNUS- JA HOITO-OHJEET FIGHTER 1110 MOS FI 0332-1 611845 FIGHTER 1110 -2 +2 LEK

ASENNUS- JA HOITO-OHJEET FIGHTER 1110 MOS FI 0332-1 611845 FIGHTER 1110 -2 +2 LEK MOS FI - 5 FIGHTE ASENNUS- JA HOITO-OHJEET FIGHTE - + LEK Yleistä Lyhyt tuotekuvaus... Säätötaulukko... Järjestelmän kuvaus Toimintaperiaate... Käyttötaulu Käyttötaulu... Toiminnot... 5 Eri käyttötilojen

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F370. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031548 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F370. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031548 LEK Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1301-3 031548 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 32. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Asentajan käsikirja JÄMÄ STAR RST. Maalämpöpumppu IHB FI 1018-1 031693 LEK

Asentajan käsikirja JÄMÄ STAR RST. Maalämpöpumppu IHB FI 1018-1 031693 LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1018-1 031693 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 39. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 41.

Lisätiedot

Asentajan käsikirja JÄMÄ STAR. Maalämpöpumppu IHB FI 1018-1 031691 LEK

Asentajan käsikirja JÄMÄ STAR. Maalämpöpumppu IHB FI 1018-1 031691 LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1018-1 031691 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 40. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 42.

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1226. Maalämpöpumppu IHB FI 1109-3 031468 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F1226. Maalämpöpumppu IHB FI 1109-3 031468 LEK LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu IHB FI 1109-3 031468 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 32. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 34.

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1245. Maalämpöpumppu IHB FI 0934-1 031329 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F1245. Maalämpöpumppu IHB FI 0934-1 031329 LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 0934-1 031329 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1145. Maalämpöpumppu IHB FI 0934-1 031327 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F1145. Maalämpöpumppu IHB FI 0934-1 031327 LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 0934-1 031327 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen

Lisätiedot

MOS FI 0903-6 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET FIGHTER 1140 FIGHTER 1140 230 V, 3 X 230 V, 3 X 400 V LEK

MOS FI 0903-6 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET FIGHTER 1140 FIGHTER 1140 230 V, 3 X 230 V, 3 X 400 V LEK MO FI 0903-6 031092 AE- JA HOITO-OHJEET 230 V, 3 X 230 V, 3 X 400 V isältö 1 Yleistä Lyhyt tuotekuvaus... 2 äätötaulukko... 2 Järjestelmän kuvaus Toimintaperiaate... 3 Käyttötaulu Rakenne... 4 elvitys...

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1245. Maalämpöpumppu IHB FI 1110-2 431032 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F1245. Maalämpöpumppu IHB FI 1110-2 431032 LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1110-2 431032 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 40. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 42.

Lisätiedot

MOS FI 1034-5 031381 JÄMÄ-MOON ASENNUS- JA HOITO-OHJEET JÄMÄ-MOON LEK

MOS FI 1034-5 031381 JÄMÄ-MOON ASENNUS- JA HOITO-OHJEET JÄMÄ-MOON LEK MOS FI 1034-5 031381 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET LEK Sisällys Omakotitalon omistajalle Yleistä Turvallisuustiedot 2 Järjestelmän kuvaus Toimintaperiaate 3 Huoltotoimenpiteet Yleistä 4 Asentajalle Yleistä

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE F470

Käyttöohjekirja NIBE F470 Käyttöohjekirja Poistoilmalämpöpumppu LEK AHB FI 1038-1 031574 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 11. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE F470

Käyttöohjekirja NIBE F470 Käyttöohjekirja Poistoilmalämpöpumppu LEK UHB FI 1202-2 031574 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 11. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE VVM 310

Asentajan käsikirja NIBE VVM 310 Asentajan käsikirja Sisäyksikkö APH IHB FI 1338-3 231171 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 33. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 35. Pääset

Lisätiedot

Sähkökattila EVC 13. Kompakti sähkökattila ulkolämpötilaohjatulla lämpöautomatiikalla, kuormitusvahdilla, paisuntasäiliöllä ja kiertopumpulla

Sähkökattila EVC 13. Kompakti sähkökattila ulkolämpötilaohjatulla lämpöautomatiikalla, kuormitusvahdilla, paisuntasäiliöllä ja kiertopumpulla PBD FI - EVC R Sähkökattila EVC Kompakti sähkökattila ulkolämpötilaohjatulla lämpöautomatiikalla, kuormitusvahdilla, paisuntasäiliöllä ja kiertopumpulla Rakenne EVC on kompakti sähkökattila, jonka mitat

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1345. Maalämpöpumppu IHB FI 1210-1 031833 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F1345. Maalämpöpumppu IHB FI 1210-1 031833 LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1210-1 031833 Sisällys 1 Tärkeää 2 Turvallisuustiedot 2 2 Toimitus ja käsittely 6 Kuljetus 6 Asennus 6 Mukana toimitetut komponentit 7 Luukkujen irrotus 7

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE F750

Käyttöohjekirja NIBE F750 Käyttöohjekirja Poistoilmalämpöpumppu LEK UHB FI 1121-1 031948 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 12. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

F2025 031434 F2025 LEK

F2025 031434 F2025 LEK MOS FI 0923-2 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET 031434 LEK Sisällys Omakotitalon omistajalle Yleistä Järjestelmän kuvaus Toimintaperiaate 3 Huoltotoimenpiteet Yleistä 4 Asentajalle Yleistä asentajalle Kuljetus

Lisätiedot