Lappeenrannan teknillinen yliopisto PELASTUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lappeenrannan teknillinen yliopisto PELASTUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 Lappeenrannan teknillinen yliopisto PELASTUSSUUNNITELMA Päivitetty HL -päivitetty yhteystietoja ja atex-asiakirja -päivitetty ympäristönsuojelusivuja -päivitetty tulityöpaikkoja PELASTUSSUUNNITELMAN JA TURVALLISUUSOHJEIDEN YLLÄPIDOSTA VASTAA TURVALLISUUSPÄÄLLIKKÖ KRIISITILANTEISSA NOUDATETAAN KRIISISUUNNITELMAA Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology PL 20/P.O. Box 20 FI Lappeenranta tel fax Y-tunnus ALV/VAT FI

2 Sisällysluettelo sivu 1. Hätäilmoituksen tekeminen 3 Puhelinnumerot Sairauskohtaus ja tapaturmatilanne 6 Ensiapuohjeet Toiminta palotilanteessa 11 Tulitöiden valvontasuunnitelma Räjähdyssuojausasiakirja Yleinen vaaramerkki 14 Kaasuvaaratilanne 15 Säteilyvaaratilanne Toiminta pommiuhkatilanteessa Yliopiston muut turvallisuusohjeet Ympäristöhaittojen torjunta Ohjeet tapahtumien järjestäjille 21 Ohjeet urakoitsijoille Yliopiston hälytysryhmä ja hälytysketjun toiminta Väestösuojat Tietoturva ja asiakirjojen säilytys Pelastussuunnitelman yleistiedot Asemapiirros ja paloilmoitinkeskukset 32 2

3 3

4 YHTEYSTIEDOT YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 E-K PELASTUSLAITOS (LPR) MYRKYTYSKESKUS SAIRAANHOITO, PÄIVYSTYS (LPR) LPR:N ENERGIAN PÄIVYSTYSNUMERO työajan ulkopuolella Lappeenrannan teknillisen yliopiston numerot: Yliopiston sisäinen hälytysnumero Yliopiston puhelinvaihde Suojelujohtaja Tuomo Tamper Turvallisuuspäällikkö Harri Lumme Työsuojeluvaltuutettu Martti Lindh Vartiointiliike (24h) Kiinteistöpäivystys (24h)

5 Vastaava yliopistomestari Ari Kuolimo Yliopistomestarit Iltavuoro Ari Haikola Jarkko Harju Kaija Hjelt Lea Hätönen Marisanna Ahola Eira Meuronen Pasi Niines Tietoturvapäällikkö Jukka Kurvi Tapaturmayhdyshenkilö Mari Klemi Työterveyshuollon yhdyshenkilö Pirkko Partanen Terveydenhoito (opiskelijat) YTHS Työterveyshuolto (henkilökunta) Mehiläinen Oy

6 SAIRASKOHTAUS- TAI TAPATURMATILANNE TEE TILANNEARVIO SOITA 112 KERRO MITÄ ON TAPAHTUNUT KERRO TAPAHTUMAPAIKKA SOVI AMBULANSSIN TULOPAIKKA AINA PÄÄOVELLE JA JÄRJESTÄ SINNE OPASTUS VASTAA KYSYMYKSIIN SULJE PUHELIN VASTA LUVAN SAATUASI SOITA SISÄISEEN HÄLYTYSNUMEROON SOITTO SISÄISEEN HÄLYTYSNUMEROON KÄYNNISTÄÄ TURVALLISUUSORGANISAATION TOIMINNAN. HÄLYTYS- RYHMÄN HENKILÖSTÖ ON KOULUTETTU TOIMIMAAN ERILAISISSA ONNETTOMUUSTILANTEISSA SYDÄNPYSÄHDYKSEN SATTUESSA DEFIBRILLAATTORI LÖYTYY PÄÄAULASTA INFO-PISTEEN VIERESTÄ! 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 TOIMINTA PALOTILANTEESSA 1. Pelasta 2. Hälytä soittamalla Soita sisäiseen hälytysnumeroon Sammuta alkusammuttimilla 5. Noudata turvallisuuskuulutuksen ohjeita 6. Poistu ulos, auta tarvittaessa muita 7. Ole valmis avustamaan tai opastamaan palokuntaa 8. Rakennukseen saa palata vasta kun siihen annetaan lupa Tulipalotilanteessa syntyvä savu on aina myrkyllistä Älä vaaranna itseäsi tai muita! Älä käytä hissiä! Automaattinen paloilmoitinjärjestelmä soittaa kelloja ja käynnistää evakuointikuulutuksen vain siinä rakennuksessa, mistä hälytys on tullut. Palo-ovet sulkeutuvat automaattisesti mutta niiden kautta voi edelleen poistua. Päivisin yliopiston turvallisuusorganisaatio avustaa pelastustoimissa. Hälytys välittyy automaattisesti hätäkeskukseen! 11

12 TULITÖIDEN VALVONTASUUNNITELMA Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla noudatetaan Finanssialan Keskusliiton suojeluohjetta Valvontasuunnitelmasta, tulityölupajärjestelmästä ja valvonnasta vastaavat kiinteistöjohtaja Tuomo Tamper p ja kiinteistö- ja turvallisuuspäällikkö Harri Lumme p Suomen yliopistokiinteistöjen osalta valvonnasta vastaa kampusmanageri Petri Nuutinen p Esimiesten on huolehdittava siitä, että pelastussuunnitelman sisältö ja tämä valvontasuunnitelma ovat kaikkien tulityöstä vastaavien ja tulityötä tekevien henkilöiden tiedossa. Pelastussuunnitelmassa on ohjeet ulkopuolisille urakoitsijoille. Tulityökoulutuksen järjestelyistä ja osallistujien kirjaamisesta huolehtii yliopiston henkilöstösuunnittelija. 1. TULITYÖN MÄÄRITTELY Tulitöitä ovat työt joissa syntyy kipinöitä, joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja jotka aiheuttavat palovaaraa. Tulitöitä ovat mm. hitsaus, poltto- ja laikkaleikkaus, kipinöivä metallien hionta sekä työt, joissa käytetään avotulta tai kuumailmapuhallinta. Palovaaran vuoksi on aina harkittava tulitöille vaihtoehtoisia työmenetelmiä. Niitä ovat esimerkiksi työstö-, liitos- ja katkaisutavat joista ei synny kipinöitä eikä käytetä avotulta. 2. YLIOPISTON TULITYÖVASTAAVAT Ulkopuoliset Lumme Harri urakoitsijat Tamper Tuomo I-rakennus Heikkinen Antti Kähkönen Antti Muuronen Jan II-rakennus Kaipainen Eero Maijanen Markku III-rakennus Haikola Juha Partanen Harri Autio Markku Orkamaa Olli AMK Yliopiston puhelinvaihde

13 Yliopiston sisäinen hälytysnumero Osastojen tulityövastaavat myöntävät tulityöluvat ainoastaan yliopiston henkilökunnalle oman yksikkönsä tiloissa. 3. VAKITUISET TULITYÖPAIKAT LUT Kone Huone 1123 Huone 1151 hiomakoppi Huone 1154 konepajatekniikan laboratorio Huone 1157 teräsrakennelaboratorio Huone 1158 hitsauslaboratorio LUT Energia Huone 3135 metallityöpaja/ hitsaamo Huone 3143 metallityöpaja AMK tekniikan laboratoriot Huone 3130B hitsaamo 4. TILAPÄINEN TULITYÖPAIKKA Kaikki muut kohteet kuin vakituiset tulityöpaikat ovat tilapäisiä tulityöpaikkoja. Yliopiston tiloissa tilapäisellä tulityöpaikalla tehtävä tulityö edellyttää aina voimassa olevaa tulityökorttia ja kirjallista tulityölupaa, jonka antaa tulityövastaava, Suomen yliopistokiinteistöjen kampusmanageri tai hänen määräämänsä henkilö. Lisäksi on noudatettava seuraavia ohjeita: 4.1 TYÖN ALOITTAMISTA EDELTÄVÄT TURVATOIMET Aina ennen tulitöiden aloittamista on niistä ilmoitettava myös kiinteistöhoidolle ja varmistettava että automaattinen paloilmoitin on irtikytketty työkohteesta. p tai tai PÄIVYSTYS TYÖN AIKAISET TURVATOIMET Työtilan mahdollista kaasupitoisuutta on mitattava ja tarvittaessa on tuuletettava. Vartiointi on toteutettava koko ajan, myös taukojen aikana. 4.3 TYÖN JÄLKEISET TURVATOIMET Tulityön päättymisen jälkeen on vartiointia jatkettava luvassa määrätyn ajan, vähintään yhden tunnin, mikä edellyttää jatkuvaa läsnäoloa ja silmälläpitoa. Töiden loppumisesta on ilmoitettava kiinteistönhoidolle ja varmistettava että automaattisen paloilmoitinlaitteiston irrotetut silmukat kytketään takaisin. p tai tai PÄIVYSTYS

14 RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJA Yliopiston tiloihin on laadittu räjähdyssuojausasiakirja joka tarkistetaan kerran vuodessa. Suunnitteluvelvoite perustuu Valtioneuvoston asetukseen 576/2003. Tästä asiakirjasta on tärkeimmät kohdat poimittu tähän pelastussuunnitelman liitteeseen. Turvallisuuden parantamiseksi on tehty erillinen toimenpidelista. Ex-tiloja sisältäviin rakennuksiin on nimetty vastuuhenkilöt joiden tulee perehtyä yliopiston Atex- asiakirjaan sekä huolehtia kyseisissä tiloissa työskentelevien perehdyttämisestä ja turvallisista työtavoista. Lisäksi vastuuhenkilö ylläpitää listaa kemikaaleista ja niiden määristä. Käytännössä vastuuhenkilönä on kyseisen laboratorion esimies tai hänen nimeämänsä henkilö. Vastuuhenkilöt rakennuksittain I-rakennus Marko Hyvärinen II-rakennus Eero Kaipainen III-rakennus Jouni Ryhänen Yliopiston tämän hetkiset räjähdysvaaralliset tilat on kartoitettu ja luokiteltu marraskuussa Luettelo tiloista on varsinaisessa räjähdyssuojausasiakirjassa. Päivityksestä vastaa turvallisuuspäällikkö Harri Lumme Ex-tilat on merkitty pohjakuviin ja varustettu varoituskyltein. Mahdollista räjähdysvaaraa aiheuttavien kaasujen, nesteiden ja pölyjen käsittelyä muissa kuin em. tiloissa tulee välttää. Tavanomaisissa käyttötilanteissa räjähdyskelpoisia ilmaseoksia ei pääse syntymään maalaamossa. Poikkeustilanteet ovat kuitenkin mahdollisia, Siksi Ex- tiloissa ei saa säilyttää mitään ylimääräistä tavaraa eikä sinne saa asentaa, eikä käyttää Ex-luokittelemattomia työvälineitä tai sähkölaitteita. Suunniteltaessa tutkimustiloja ja -laitteita räjähdysvaarallisen ilmaseoksen syntyminen on estettävä ennakolta. Palavien nesteiden ja kaasujen säilytysmäärät tulee pitää mahdollisimman pieninä. YLEINEN VAARAMERKKI Yleinen vaaramerkki tarkoittaa väestöä uhkaavaa välitöntä vaaraa. Yleinen vaaramerkki on yhtäjaksoisesti minuutin ajan nouseva ja laskeva sireeniääni tai hälytys, jonka viranomainen antaa ulkokaiuttimilla. Vaara ohi -merkki on yhtäjaksoinen tasainen äänimerkki, jonka kesto on yksi minuutti. Kokeilumerkki on seitsemän sekunnin mittainen tasainen ääni. Vaara ohi-merkki ja kokeilumerkki voivat sisältää käynnistysvaiheessa nousevan äänen jakson ja lopussa laskevan äänen jakson. 14

15 Toimi näin kuultuasi yleisen vaaramerkin: 1. Siirry sisälle. Pysy sisällä. 2. Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmastointilaitteet. 3. Avaa radio ja odota rauhallisesti ohjeita. 4. Lisäohjeita voidaan antaa myös oman kuulutusjärjestelmän kautta 5. Vältä puhelimen käyttöä, etteivät linjat tukkeudu. 6. Älä poistu ilman viranomaisten kehotusta. 7. Väestönsuojatiloihin suojaudutaan ainoastaan viranomaisten tai yliopiston suojelujohdon kehotuksesta. LUT:n I-rakennuksen katolla on aluehälyttimiin kuuluva hälytin, jolla annettu hälytys kuuluu jokaiseen rakennusvaiheeseen. Laitteistolla voidaan antaa myös puhetiedote. Hälyttimellä tehdään koesoitto jokaisen kuukauden 1. maanantaina klo 12:00. KAASUVAARA Kaasuvaaratilanteesta annetaan yleinen vaaramerkki ja tiedotetaan radiolla tai ulkokaiuttimilla. Toimi kuten yleisen vaaramerkin suhteen on ohjeistettu. Lisäksi: Jos olet sisätiloissa: 1. Mikäli haistat kaasua, paina märkä vaate suun eteen ja hengitä sen läpi 2. Hakeudu yläkerroksiin, älä mene kellariin 3. Pysyttele yläkerroksissa ja kuuntele radion kautta annettavia ohjeita kunnes vaara on ohi Jos olet ulkona, etkä pääse sisälle: 1. Kiirehdi kaasupilven alta sivutuuleen 2. Pyri mahdollisimman korkealle, esimerkiksi mäen päälle 3. Paina märkä vaate, tms. suun eteen ja hengitä sen läpi Vaaratilanteen jälkeen tuuleta tilat perusteellisesti. SÄTEILYVAARA Välittömästä säteilyvaarasta varoitetaan yleisellä vaaramerkillä 1. Siirry sisälle 2. Sulje ovet ja ikkunat 3. Sammuta ilmastointi ja tiivistä rakennus 4. Kuuntele radiosta viranomaisten antamia ohjeita 5. Suojaa ruoka ja juomavesi pölytiiviisti 6. Hakeudu vasta viranomaisten kehotuksesta väestönsuojaan 7. Käytä joditabletteja vasta viranomaisen kehotuksesta. 8. Jos on pakko mennä ulos, käytä tiivistä, ihoa peittävää, helposti puhdistettavaa asua sekä hengityssuojainta tai tilapäissuojaimena pyyhettä tai talouspaperia; palattuasi jätä vaatteet eteiseen ja peseydy huolella 15

16 TOIMINTA POMMIUHKAUSTILANTEESSA Puhelimen välityksellä tuleva pommiuhkaus: 1. Ole rauhallinen ja ystävällinen 2. Älä keskeytä puhujaa, yritä jatkaa keskustelua 3. Varoita muita jo puhelun aikana kirjoittamalla esimerkiksi lapulle tai monitorille 4. Tiedustele, missä ja milloin pommi räjähtää, minkä tehoinen ja näköinen pommi on 5. Pyydä toistamaan ilmoitus 6. Jos mahdollista, kysy uhkauksen tekijä ja motiivi 7. Puhelun jälkeen soita sisäiseen hälytysnumeroon mikäli numero ei vastaa soita 112 Kirjoita uhkauksen sanamuoto muistiin. Onko kyseessä mies vai nainen, arviolta minkä ikäinen? Kuvaile puheääntä, sanavalintoja, murretta, puhenopeutta, selkeyttä. Kuuluuko puhelimesta taustaääniä? Millaisia? Oliko soittaja selvästi esimerkiksi humaltunut tai kiihtynyt? Kirjoitetussa muodossa toimitettu pommiuhkaus: 1. Soita sisäiseen hälytysnumeroon Mikäli numero ei vastaa, soita Älä tuhoa viestiä, tee siihen muutoksia tai kirjeeseen enempää sormenjälkiä noudata poliisin antamia ohjeita! Toimintaohjeet uhkatilanteen varalle on toimitettu puhelinvaihteeseen. Rakennuksen mahdollisesta tyhjentämisestä kuulutetaan ja suojeluorganisaatio varmistaa että kaikki poistuvat vaara-alueelta. TYÖTAPATURMA TAI VAARATILANNE Työtapaturmasta ja ns. "läheltä- piti tilanteesta" on ilmoitettava lähimmälle esimiehelle, jotta tilanteen uusiutuminen voidaan estää. Tapaturmailmoitus laaditaan tapaturmayhdyshenkilölle Intrassa löytyvällä lomakkeella. Esimies on velvollinen heti ilmoittamaan tapaturmasta tai vaaratilanteesta työsuojelupäällikölle. TYÖSUOJELU Työsuojelun tavoitteena on vähentää ja poistaa työssä ja työympäristössä esiintyviä vaaroja ja haittoja sekä edistää työntekijöiden terveyttä, turvallisuutta ja työviihtyvyyttä. Työsuojelutoiminnan toteutuksesta vastaa koko yhteisö; työnantaja, esimiehet, työntekijät ja opiskelijat kiinteistössä toimivat sidosryhmät, kukin omalla vastuualueellaan. Työsuojelutoimintaa koordinoi työnantajan nimittämä työsuojelupäällikkö. Työntekijöiden valitsemat työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutetut edustavat työsuojeluasioissa työntekijöitä. Työsuojelua ohjaa työsuojelun toimintaohjelma. Työsuojeluun liittyvistä ongelmissa tulee välittömästi ottaa yhteys ko. henkilöihin. Yhteystiedot löytyvät Intrasta. 16

17 YMPÄRISTÖHAITTOJEN TORJUNTA Ympäristöriskit pyritään Ympäristökäsikirjan mukaisesti ottamaan huomioon jo tiloja ja uusia koelaitteita suunniteltaessa. LUT:lla on tunnistettu seuraavia ympäristöön vaikuttavia riskejä: Tulipalon aiheuttamat ympäristöhaitat sisällä ja ulkona Kemikaalivahingot sisällä ja ulkona. Öljyvuodot sisällä ja ulkona Paineenalaiset kaasut Koelaitteista tai tapahtumista aiheutuva melu Toimintaohjeet edellä mainituissa ympäristöön vaikuttavissa tilanteissa Tulipalo: Pelastussuunnitelma sivu 11, toimintaohje palotilanteessa. Lisäksi hälytysryhmän johto huolehtii siitä että naapurirakennusten ihmisiä kehotetaan poistumaan myrkyllisten savukaasujen vaikutusalueelta evakuointikuulutuksen ja turvallisuushenkilöstön toimesta. Kemikaalivahingot: Kemikaalien varastointitilat ovat ilmanvaihdon ja viemäröinnin osalta määräysten mukaisia. Laboratorioissa kemikaalit säilytetään pääosin paloturvakaapeissa. Vanhentuneita astioita ei saa käyttää. Säilytyksessä ja kuljetuksissa käytetään ao. kemikaaleille suunniteltua ja käyttökunnossa olevia astioita ja noudatetaan VAK kuljetuksista annettuja määräyksiä. Ennalta ehkäisevänä toimenpiteenä käytetään mahdollisuuksien mukaan kiinteitä tai siirrettäviä valumaaltaita jotka estävät kemikaalien pääsyn ympäristöön. Laboratorioiden jätevedet johdetaan neutralointisäiliön kautta yleiseen verkostoon. Kemikaalikirjanpito on ajan tasalla ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavilla. Tiedot löytyvät 2-rakennuksen pohjoispäädystä, kemikaalivarastojen edustalla olevilta koneilta. (1.-5.krs). Tietojen ajantasaisuudesta huolehtivat laboratoriovastaavat. Toimintaohjeet mikäli aineita varotoimista huolimatta, pääsee sisä- tai ulkotiloihin. Käytä tarvittavia suojavarusteita! Varoita myös muita! Rajoita kemikaalien leviämistä käyttämällä imeytysaineita ja -mattoja vahingon torjuntaan. Hälytä tarvittaessa apua pelastuslaitokselta soittamalla 112 ja tiedota yliopiston turvallisuusorganisaatiota tapahtuneesta p Torjuntamateriaalia on saatavilla 1-17

18 rakennuksen k-kerroksen vaarallisten aineiden varastossa(h.1018) ja 2- rakennuksen k-kerroksen jätteiden käsittelytila/ tavaran vastaanotto(h.2043). Käytön jälkeen imeytysmateriaali ja välineet varastoidaan kemian vaarallisten jätteiden varastoon (huoneet 2041/ 2042) ja hävitetään Ekokemin kautta. Öljyvuodot: LUT:lla on käytössä lähinnä hydrauliikkaöljyjä ja leikkuunesteitä. Uudet ja käytöstä poistetut öljyt varastoidaan asianmukaisissa tiloissa joissa on riittävät varoaltaat. Toimintaohjeet mikäli öljyä varotoimista huolimatta pääsee ympäristöön. Toimintaohje sama kuin kemikaalivuodoissa. Paineenalaiset kaasut: LUT:lla on käytössä runsaasti erilaisia kaasuja. Tilat on merkitty asianmukaisin kilvin. Toimintaohjeet tulipalo- tai vuototilanteissa. Palotilanteessa käytä asianmukaisia suojavarusteita! Varmista että rakennus on evakuoitu. Siirrä kaasupullot pois paloalueelta mikäli se turvallisesti on mahdollista. Kaasuvuodon sattuessa tyhjennä tilat ihmisistä. Pyri rajoittamaan vuoto sulkemalla pullon venttiili. Hälytä tarvittaessa apua pelastuslaitokselta soittamalla 112 ja tiedota yliopiston turvallisuusorganisaatiota tapahtuneesta p Koelaitteista tai tapahtumista aiheutuva melu: Melua aiheuttavasta toiminnasta tulee aina tehdä ilmoitus kaupungin ympäristöviranomaisille. Tapahtumista ja konserteista aiheutuva meluhaitta on yleensä lyhytaikaista eikä aiheuta merkittäviä torjuntatoimenpiteitä. Toimintaohje koskien melua aiheuttavia koelaitteita. Meluntorjunta on otettava huomioon jo laitteita suunniteltaessa. Ensisijaisesti teknisillä ratkaisuilla pyritään äänen taso pitämään sallituissa rajoissa niin sisä- kuin ulkotiloissakin. Vaikutusta seurataan tarvittaessa mittauksin. Henkilökunnan tulee tarvittaessa käyttää kuulosuojaimia. 18

19 YLIOPISTON TILOJEN KÄYTTÖ LUT:n aukioloaikoina liikkuminen kiinteistössä on vapaata. Muina aikoina tilojen käyttö on sallittu vain henkilökunnalle ja opiskelijoille heille myönnetyn kulkuoikeuden puitteissa.. Yliopiston tiloja vartioivat ja valvovat yliopiston henkilökunta ja vartiointiliike. Vartiointiliike valvoo mm. ovien lukitusta ja tekee sisätiloissa tarkistuksia. Henkilökunnan ja opiskelijoiden on varauduttava tarvittaessa todistamaan henkilöllisyytensä. Aukioloaikojen ulkopuolella tapahtuvat vierailut on sovittava etukäteen yliopistomestareiden kanssa. Lukituissa tiloissa kulkevan tulee varmistaa, että lukitus jää päälle hänen jälkeensä. Kulkuun oikeutettu ei saa samalla laskea tilaan muita henkilöitä. Poistuessasi työhuoneestasi lukitse ovi! Avainten hallinnasta saa tietoa yliopistomestareilta. Työsuhteen päättyessä rauta- ja kulunvalvonta- avaimet palautetaan heille. Yliopiston alueella on tallentava kameravalvonta. Sähkölukituissa ovissa on mahdollisuus rajata kulkuoikeuksia ja järjestelmässä on käytön raportointi. TILOJEN ESTEETTÖMYYS Esteettömään liikkumiseen ja toimintamahdollisuuksiin yliopiston tiloissa on kiinnitetty erityistä huomiota ja havaitut epäkohdat korjataan mahdollisimman pian. Tilojen käyttäjien erityistarpeet, mm. kulkuoikeudet ja apuvälineet, käsitellään tapauskohtaisesti. Lisätietoja asiasta saa Infosta. Käytännön toimista vastaa yliopiston Tilapalvelut. TOIMINTA VARKAUS- TAI MURTOTILANTEESSA Älä koske mihinkään Estä sivullisten pääsy ko. paikkaan Soita 112, päivällä numeroon Mikäli näet tekijän, ota tuntomerkit muistiin. KUN NÄET VAHINGONTEON Jos mahdollista estä sen jatkuminen Pyydä lähistöllä olevia avuksesi Paina mieleesi tekijän tuntomerkit Soita 112, päivällä numeroon Kirjaa tuntomerkit heti muistiin UHKAAVAN HENKILÖN KOHTAAMISTILANNE Jätä uhkaavalle tilaa ja säilytä hänen reviirinsä Puhu selkeästi, lyhyesti ja myötäile Pidä kädet näkyvissä Pysy rauhallisena Vältä tuijottamista Älä vähättele uhkaajaa tai tilannetta Ole mieluummin joustava kuin jyrkkä Älä käännä selkääsi 19

20 Vältä äkkinäisiä liikkeitä Älä oikaise huumaantuneen tai muuten sekaisen henkilön harhoja Voita aikaa niin, että muita tulisi paikalle Pyri ilmoittamaan / hälyttämään niin, että uhkaaja ei huomaa LÖYTÖTAVARAT Etelä-Karjalan Löytötavaratoimisto vastaa LUT:n löytötavara-asioista. Löytötavaratoimisto on toimittanut yliopistolle keräyslaatikot, jotka noudetaan viikoittain. Löytyneet tuotteet kirjataan tietokantaan ja tuotteita säilytetään kolme kuukautta. Löytötavarat voi noutaa Etelä-Karjalan Löytötavaratoimiston palvelutoimistosta tuntomerkkejä vastaan ja niitä voi myös tiedustella palvelunumerosta tunnistetietoja sisältävien tuotteiden takaisinsaamisen nopeuttamiseksi ole hyvä ja kirjaudu osoitteeseen YHTEYSTIEDOT Etelä-Karjalan Löytötavaratoimisto Hallituskatu 23, Lappeenranta VESIVAHINKO Ilmoita kiinteistönhoitajille tai iltaisin päivystysnumeroon Jos oma turvallisuutesi ei ole uhattuna, estä lisävahinkojen syntyminen. Siirrä vaarassa oleva omaisuus suojaan tai peittele sopivalla suojamateriaalilla. SÄHKÖKATKO Ilmoita tarvittaessa kiinteistöpäivystykseen p tai käytönjohtajalle p Mikäli sähkökatkos jatkuu, etkä tavoita edellä mainittuja yhdyshenkilöitä, soita Lappeenrannan Energian päivystysnumeroon Osastoivat palo-ovet sulkeutuvat sähkökatkostilanteessa automaattisesti. Palo-ovien sulkeutuminen ei estä ovista kulkemista. Palo-ovia ei saa kiilata auki. Hissit eivät toimi sähkökatkon aikana. Hisseistä on puhelinyhteys hissihuollon päivystykseen. SÄHKÖTURVALLISUUS Yliopiston tutkimus- ja koelaitteistoihin tehtäviä sähköasennustöitä saa suorittaa vain sähköalan koulutuksen ja työkokemuksen omaava henkilö. Kiinteään jakeluverkkoon tehtävät asennustyöt suorittaa Tilapalvelun sähköhuolto tai urakoitsija. Mikäli tutkimus- ja koelaitteistojen asennustöissä tehdään muutoksia kiinteään jakeluverkkoon tulee muutokset merkitä asennuspiirustuksiin. Kuvapäivityksen ylläpitämiseksi tulee muutostiedot toimittaa sähkötöiden johdosta vastaavan henkilön tietoon. Vaarallisista sähkölaitteista ja vioista tulee ilmoittaa välittömästi sähköturvallisuudesta vastaavalle henkilöstölle tai kiinteistöhuollolle. 20

21 LÄMMITYS-, ILMASTOINTI-, VALAISTUS-,YMS. ONGELMATILANTEET Ilmoita kiinteistönhoitajille tai iltaisin päivystysnumeroon KEMIKAALIT Kemikaaleista on pidettävä kemikaaliluetteloa ja niistä tulee olla käyttöturvallisuustiedotteet saatavilla. Kemikaalit hävitetään yliopiston jätteiden käsittelyohjeen mukaisesti. Käsittelyohje löytyy Intrasta. VAHINKOJEN ESTÄMINEN ETUKÄTEEN Koeluonteisissakin tilanteissa: Arvioi turvallisuus- ja ympäristöriskit etukäteen Tee kirjalliset suunnitelmat Tarkista työluvat Mikäli kokeeseen liittyy vaaroja, ota yhteyttä työsuojelupäällikköön. Pidä työpaikkasi järjestys hyvänä. Huolehdi, että olosuhteet ovat sopivat (esim. valoa ja tilaa on riittävästi) Ilmoita viallisista laitteista, merkitse vialliset laitteet ja estä tarvittaessa niiden käyttö. Älä poista suojalaitteita tai suojaimia, käytä henkilösuojaimia. Kysy, jos olet epävarma Muista tiedottaa työsi vaaroista myös muita Tarkista, ennen kuin käynnistät Puutu ajoissa tilanteeseen, jos havaitset riskinottoa! OHJEITA MESSUJEN YM. TAPAHTUMIEN JÄRJESTÄJILLE Tapahtumalle on nimettävä vastuuhenkilö Vastuuhenkilön tulee tutustua yliopiston pelastussuunnitelmaan ja suojeluorganisaation toimintaan. Kansio on Infossa. Pääaulaan on laadittu erillinen turvallisuusohje jossa mainitaan muun muassa alkusammutusvälineet ja vapaana pidettävät kulkuväylät. OHJEET URAKOITSIJOILLE Urakkasopimuksessa tai aloituskokouksessa sovittavat asiat: hankkeen nimi hankkeen osoite hankkeen osapuolet: nimet ja yhteystiedot työmaakopit ja varastotilat: lukumäärät ja sijoitukset sosiaalitilat: lukumäärät ja sijainnit parkkipaikat avaimet, kulkuoikeudet ja niiden myöntäjät työaika vartiointi ja ovien lukitseminen 21

22 sähkö: liitäntä, mittaus, mittarin luenta ja sähkön maksu ja tilitys vesi: liitäntä, mittaus, mittarin luenta ja veden maksu ja tilitys lämpö: liitäntä, mittaus, mittarin luenta ja lämmön maksu ja tilitys eri työvaiheista ja niiden ajankohdasta ilmoittaminen (esim. Asbestinpurku) MAASSA OLEVAT KAAPELIT JA MUU TEKNIIKKA Jotta kaapeleita ja muuta maassa olevaa tekniikkaa ei vahingoiteta, on varmistus niiden sijainnista tehtävä seuraavista paikoista: Lappeenrannan Energia Oy LUT kiinteistöjohtaja Tuomo Tamper SYK kampusmanageri Petri Nuutinen ATK-TYÖT LUT/TIHA, tuotantopäällikkö Jukka Kurvi LUT/TIHA, tietoliikenneasiantuntija Otto Myyrä ATK-verkkolaitteille tulevista käyttökatkoista, esimerkiksi sähkötöiden takia, on tiedotettava tietohallintoon etukäteen ennen työhön ryhtymistä. Yhteyshenkilön kanssa sovitaan käytettävät kaapelityypit, mittaukset ja dokumentointi. Uusissa kohteissa on myös huomioitava ilmastointiin liittyviä asioita. TULITYÖLUVAT JA TYÖTURVALLISUUSKORTTI Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla noudatetaan Finanssialan Keskusliiton suojeluohjetta Tulityölupia urakoitsijoille myöntävät SYK kampusmanageri Petri Nuutinen LUT Tilapalvelut kiinteistöpäällikkö Harri Lumme LUT Tilapalvelut kiinteistöjohtaja Tuomo Tamper Tulitöistä on lisäksi ilmoitettava kiinteistönhoitajille jotta automaattinen paloilmoitinjärjestelmä tulee irtikytkettyä tulityöpaikalta. Yliopiston tiloissa työskenteleviltä urakoitsijoiden työntekijöiltä edellytetään voimassa olevaa Työturvallisuuskorttia. LUKITUSASIAT Lukituksiin liittyvissä huolto-, korjaus- ja muutostöissä on aina otettava yhteyttä yliopiston lukostojen hallinnasta vastaavaan henkilöön. LUT Tilapalvelut, vastaava yliopistomestari Ari Kuolimo

23 ISÄNNÖINTI SYK Kampusmanageri Petri Nuutinen LUT:N KIINTEISTÖJEN HUOLTO Siivouspalvelut SOL Palvelut Oy Eteläkatu Lappeenranta Kiinteistöpalvelut Lassila & Tikanoja Oyj Mäntysuonkatu Lappeenranta Päivystys 24 h Kiinteistöhuoltoyhtiölle on aina tiedotettava sähkö-, lvi-, jäähdytys- ja paineilmajärjestelmien käyttökatkokset ennen työhön ryhtymistä. Lisäksi huoltoyhtiölle ja yliopistomestareille on tiedotettava normaalin työajan ulkopuolella tapahtuvan työnteko kiinteistöllä. Huoltoyhtiön edustajalle toimitetaan aina aloituskatselmuksen tai ensimmäisen työmaakokouksen pöytäkirja yhteystietoineen. LOPPUPIIRUSTUKSET Urakan loppudokumentit toimitetaan tilaajalle urakkasopimuksessa mainitulla tavalla. Urakoitsijan valitsema palo-ilmoitinliike on velvollinen ottamaan yhteyttä paloilmoitinjärjestelmästä vastaavaan huoltoliikkeeseen. Sähköasennusten varmennustarkastuksen edellytyksenä on se, että urakoitsija on päivittänyt kiinteistön palokartat ajan tasalle. KIINTEISTÖJEN SÄHKÖLAITTEIDEN KÄYTÖNJOHTO LUT Tilapalvelut, kiinteistöjohtaja Tuomo Tamper Käytön johtajalle tiedotetaan aina ennen työhön ryhtymistä sähköjärjestelmien käyttökatkoksista. Lisäksi hänelle on toimitettava sähkötöiden tarkastuspöytäkirjat sekä aloituskatselmuksen tai ensimmäisen työmaakokouksen pöytäkirja yhteystietoineen. 23

24 LUT Hälytysryhmä Näille menee yhteinen tekstiviesti automaattisesti HÄLYTYS! Ahola Marisanna Damsten Sari Haikola Ari Harju Jarkko Heikkanen-Vainikka Tuula Kuolimo Ari Leino Janne Lensu Antti Lensu Pekka Lumme Harri Mikkola Timo Muuronen Jan Myllynen Paavo Niines Pasi Pitkänen Jouni Pullinen Mika Pynnönen Olli-Pekka Salonen Mia Tamper Tuomo Sekä kiinteistönhoitajat: Kruusi Toni Maukonen Lasse HÄLYTYSKETJUN TOIMINTA 1. Palotilanteessa hälytys siirtyy välittömästi hätäkeskukseen. Palokellot soivat hetken ja vaimenevat. Automaattikuulutus kertoo suomen ja englannin kielellä kyseisen rakennuksen alueella todetusta hälytyksestä ja kehottaa poistumaan rakennuksesta ja välttämään hissin käyttöä. Kellot alkavat uudelleen soida. Tekstiviesti hälytyksestä välittyy kiinteistönhoitajalle. Kiinteistönhoitaja paikallistaa hälytyskohteen paloilmoitinkeskukselta ja antaa siitä lisätietoa hälytysryhmälle. 24

25 2. Tieto hälytyksestä välittyy automaattisesti ryhmätekstiviestillä hälytysryhmälle. Ryhmän kokoontumispaikka on pääovella. Hälytysryhmä ryhtyy välittömästi tilanteen vaatimiin toimiin. Ensiapu, alkusammutus ja mahdollinen evakuointi kuuluvat heidän tehtäviinsä. Suojelujohtajan tai hänen sijaisensa kehotuksesta infon hoitaja antaa tarvittaessa lisäohjeita kuuluttamalla 3. Ensimmäisenä kokoontumispaikalle ehtinyt ottaa radiopuhelimet ja muut tarvikkeet huoneesta Kun paikalle tulee lisäapua, yksi tai useampi ryhmän jäsenistä lähtee varusteineen tapahtumapaikalle ja tehtävän tarkentuessa hälyttää suojelujohdon kautta lisäapua paikalle. 4. Tarvittaessa soitetaan 112:een. 5. Kuuluttamalla voidaan antaa lisätietoa haluttuun kohteeseen ja tiedottaa esimerkiksi rakennuksen evakuoinnista. Myös vaara ohi- tiedotteet ovat valmiina nauhoituksina koneella. 6. Iltaisin toiminta jää ensisijaisesti iltavuorossa olevan yliopistomestarin tai vartijan vastuulle. Hänen tulee soittaa 112: een, mikäli apua tarvitaan ja hoitaa tarvittavat kuulutukset. Ko. henkilön tulee järjestää yhteistyössä kiinteistöhoitajan kanssa pelastuslaitokselle opastus pääovelta tapahtumapaikalle. 7. Kun pelastus- tai muita viranomaisia saapuu paikalle, toiminnan johto siirtyy heille ja yliopiston henkilöstölle jäävät mahdolliset avustavat tehtävät. 25

26 VÄESTÖNSUOJIEN SIJAINTI 1 / VI 1 / III 2 / III VI III 1 / II 2 / II 3 / II IV 1 / IV II VII 3 / I 4 / I 1/VII 1 / I 2 / I I 2/VII VÄESTÖNSUOJIEN KOKO JA HENKILÖMÄÄRÄ Yliopistolla on 13 S1-luokan väestönsuojaa. Nro m2 hlö vastuuhenkilö sijainti 1/I Pullinen Mika I-vaihe, A-osa, 2. kerros 2/I Lensu Antti I-vaihe, B-osa, 2. kerros 3/I Niines Pasi I-vaihe, E-osa, 2. kerros 4/I Muuronen Jan I-vaihe, E-osa, 2. kerros 1/II Nevalainen Tuomas II-vaihe, D-osa, kellari 2/II Maijanen Markku II-vaihe, D-osa, kellari 3/II Kaipainen Eero II-vaihe, D-osa, kellari 1/III Nikku Erkki III-vaihe, A-osa, 1. krs 26

27 2/III Autio Markku III-vaihe, A-osa, 2. krs 1/IV Kähkönen Tiina IV-vaihe, B-osa, 3. krs VI Harju Jarkko VI-vaihe, A-osa, 2. krs 1/VII Haikala Toni VII-vaihe, A-osa, 2. krs 2/VII Ripatti Saku VII-vaihe, A-osa, 2. krs YHT Vanhojen suojien henkilömäärät on laskettu 0,6 m 2 / hlö ja uusien 0,75 m 2 / hlö VÄESTÖNSUOJIEN VASTUUHENKILÖIDEN TEHTÄVÄT Sen lisäksi, mitä lait, asetukset ja määräykset edellyttävät: Tarvittaessa huolehtii väestönsuojan tyhjentämisestä ja varustelusta Nimeää varahenkilön omaksi sijaisekseen Osallistuu tarpeelliseen koulutukseen TOIMINTAOHJE VÄESTÖNSUOJAAN SUOJAUDUTTAESSA TIETOTURVAOHJE Valmistele suoja tyhjennä suoja suojakäyttöön kuulumattomasta tavarasta poista mahdollinen normaaliolojen käytön ilmastointi varaa vettä 30 l/henkilö asenna kuivakäymälät paikoilleen tarkista ovet, luukut ja niiden tiivisteet asenna sulkuteltta oveen varaa pöydät, tuolit ja kerrosvuoteet varaa puhelin ja radio tarkista ilmastointi-, vesi- ja viemärijärjestelmät varaa hygieniavälineitä varaa yleisiä lääkkeitä ja joditabletteja säteilylaskeumatilanteessa asennetaan ilmastoinnin erityissuodatin varaa elintarvikkeita varmista yhteys kunnan/lohkon johtokeskukseen Suojauduttaessa: ota mukaan tarvittavat lääkkeet ja mahdollisia erityiselintarvikkeita ota mukaan henkilökohtaisia hygieniavälineitä ota mukaan mahdollisia viihtyvyys välineitä, lukemista, kuuntelulaitteita ota mukaan nukkumisvarusteita, tyyny, peitto, toimi suojassa annettujen ohjeiden mukaan suojaan laaditaan päiväohjelma Tietoturvasta ja tietosuojasta on ohjeet Intrassa. 27

28 LUOTTAMUKSELLISUUS JA SALAISET ASIAKIRJAT Laki ja yliopiston etu edellyttävät, että tietyt tiedot ovat tarkkaan suojattuja. Yliopisto sitoutuu usein palvelututkimusta tehdessään pitämään tietyt tiedot salassa määräajan. Lisäksi esim. yhteistyöyrityksen liike- ja teollisuustoimintatiedot ovat salaisia, ellei yritys toisin päätä. Näitä tietoja on suojattava työpaikalla, neuvotteluissa, matkoilla ja myös vapaa-aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen yliopistolaisen on otettava huomioon tietoturva kaikessa viestinnässä, asiakirjojen käsittelyssä, ATK:n käytössä ja kulunvalvonnassa. Luottamuksellinen asiakirja merkitään selvästi tunnuksella salainen. Henkilöstöasiakirjat ovat luottamuksellisia ilman ao. merkintöjäkin. Luottamuksellista asiakirjaa on käsiteltävä tietoturvallisuus huomioon ottaen. Opinnäytetöiden salaisuudesta on annettu erilliset ohjeet. ASIAKIRJOJEN HÄVITYS Jätteiden käsittelyohjeet Intrassa. POIKKEUSOLOJEN SUOJAUSSUUNNITELMA (ARKISTO/ TIETOTURVA) Arkistonhoitaja vastaa asiakirjojen suojelusuunnitelman toimeenpanosta ja päättää milloin suunnitelman mukaisiin toimenpiteisiin ryhdytään. Keskusarkiston vastuuhenkilö osoittaa asiakirjat, joita ryhdytään siirtämään päätearkistoon. Suojelujohtaja järjestää siirtämisen ja määrää tehtävän toimeenpanijat. Asiakirjojen ryhmittely ja suojelujärjestys: 1. Toiminnan jatkumisen kannalta välttämättömät asiakirjat: - hallintoelinten kuluvan ja edellisen vuoden pöytäkirjat - kuluvan ja edellisen vuoden pöytäkirjat - diaarikortit, -luettelot ja rekisteri - välttämättömät tiliasiakirjat ja kuluvan ja edellisen vuoden - palkanmaksuun liittyvät asiakirjat - opintosuoritusrekisteri - atk-järjestelmät 2. Tutkimus-, juridisista tai taloudellisista syistä suojeltavat asiakirjat: - hallintoelinten muut pöytäkirjat - muu kuin kohdassa 1 mainittu kirjaamon lähiarkistossa oleva kirjeistö - muut tiliasiakirjat ja kuluvan ja edellisen vuoden tilitositteet 3. Muut asiakirjat: - muu arkistomateriaali Suojeluluokat on merkitty arkistonmuodostussuunnitelmaan. 28

29 Vaikka äärimmäisissä kriisitilanteissa toiminta yliopiston tiloissa lopetetaan, asiakirjoja ei ryhdytä kuljettamaan yliopiston ulkopuolelle, vaan ne säilyvät parhaiten arkistotilaohjeiden mukaisessa päätearkistossa. Atk-toiminnan turvaamiseksi noudatetaan valtiovarainministeriön antamaa erillistä valmiussuunnitteluopasta. Kriisitilanteessa suojelujohtaja ja suojeluvarajohtaja huolehtivat yhdessä atk-henkilöstön kanssa varmuuskopioiden siirtämisestä päätearkistoon. YLEISTIEDOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Skinnarilankatu 34, Lappeenranta Toimiala: tutkimus ja opetus, toimitilojen koko: m 2, kerrosluku 1+7, S1- väestönsuojia 13 kpl. Henkilömäärä yliopistolla on päivisin arviolta henkilöä, iltaisin arviolta Tiloissa työskentelee myös Saimaan ammattikorkeakoulun henkilökuntaa ja opiskelijoita. Henkilömäärä vaihtelee ja sen tarkka arvioiminen on ongelmallista. Rakennuksen yleiskuvaus: paloluokka paloa kestävä, palo-osastojen tuntiluokka 60 minuuttia. Pelastussuunnitelmassa on pohjakuvat kerroksittain ja kuviin on merkitty turvajärjestelyt sekä riskikohteet. Toimintavalmiusaika (sairaankuljetus ja palolaitos) 12 minuuttia. Syttymisen kannalta riskikohteita ovat kemikaalit, ongelmajätevarastot, kaasupullovarastot, koelaitteistot, koetilanteet, tulityöt sekä jätekatokset. Sähköpääkytkimet on merkitty rakennusvaihekohtaisesti pohjakuviin. Päämuuntamon S1-kojeistot (10 kv) ovat I-vaiheessa. Varavoimalaitteita ei ole. Paloturvallisuuden tarkastaminen sekä sähkölaitteiden kunnon tarkastaminen tehdään lakisääteisin määräajoin. Vesi- ja viemärilaitteiden pääsulut on merkitty pohjakuviin ja ko. tilojen oviin tarralla. Pääsulut sijaitsevat I-rakennuksen K-kerroksen pohjoispäädyssä ja VIIrakennuksen 2.krs, lämmönjakohuoneessa. Ilmastoinnin hätäseis- painikkeet sijaitsevat paloilmoitinkeskusten vieressä. Ilmastointikonehuoneiden sijainti on merkitty pohjakuviin. Ilmanvaihtokanavien puhdistus ja hormien nuohous suoritetaan määräajoin. Savunpoistoluukkujen toimintaperiaate on sähköinen, käsilaukaisulaitteet sijaitsevat paloilmoitinkeskusten vieressä ja ne on merkitty pohjakuviin. Savunpoistoluukkujen sijainnit on merkitty pohjakuviin. Laitteiden huollosta vastaavat kiinteistönhoitajat. Automaattinen paloilmoitinjärjestelmä: 1-rakennus pää-aula, 1-rakennus ovi 1.13, 2-rakennus ovi 2.7, 3-rakennus ovi 3.6, 4-rakennus ovi 4.4, 6-rakennus ovi 6.4, 7-rakennus ovi Suojattuja alueita ovat kaikki muut paitsi 1- ja 4- rakennusten henkilöhuoneet. Kiinteistönhoitajat tarkastavat vierasasuntojen palovaroittimet ja vaihtavat paristot vuosittain. Paloilmoittimia hoitavat kiinteistönhoitajat, jotka myös suorittavat kuukausikokeilut. Hälytyspainikkeiden sijainnit on merkitty pohjakuviin. 29

30 Poistumistiet on merkitty opastekilvin ja valoin. Turva- ja merkkivalaistuskeskukset on merkitty pohjakuviin. Laitteita hoitavat kiinteistönhoitajat. Automaattista sammutuslaitteistoa ei ole. Sammutusveden ottopaikat ovat läheinen vesistö (Saimaa) sekä Ravunkadun ja Orioninkadun risteys. Palopostit, pikapalopostit ja käsisammuttimet on merkitty pohjakuviin. Sammuttimien tarkastukset ja huollot suorittaa 2 vuoden välein Lappeenrannan sammutinhuolto. Kemikaaleja on kiinteistön eri rakennuksissa. Vaarallisten aineiden kuljetukset, käsittely, käyttö sekä lähivarastot muodostavat riskitekijän. Osastot vastaavat kemikaalien säilytyksestä, käsittelystä ja käytöstä sekä nimeävät vastuuhenkilön kemikaalivarastoille ja kemikaalien vaaroista tiedottamiselle. Ilmoitus kemikaalien vähäisestä varastoinnista ja käytöstä on tehty pelastusviranomaiselle. LUT Kemialla on erilliset turvallisuusohjeet nettisivuillaan, joissa käsitellään yksityiskohtaisemmin kemikaaliturvallisuutta. Varotoimenpiteenä kemian laboratorioiden jätevedet johdetaan automatiikalla varustetun neutralointisäiliön kautta kaupungin jätevesiverkostoon. Raskaiden laboratorioiden jätevedet johdetaan valvonta-antureilla varustetun kaivon kautta jossa on ja 1 m3 kokoinen varosäiliö poikkeustilanteita varten. Lisäksi kiinteistönhoitajille on laadittu erillisohjeet päivystysaikana tapahtuvia poikkeustilanteita varten. Säteilylähteitä ja röntgenlaitteita on yliopiston tiloissa useita. Säteilyturvakeskuksen turvallisuusluvissa mainituissa tehtävissä vastaavina johtajina toimivat seuraavat henkilöt: LUT Energia Jani Laine p LUT Kone Antti Heikkinen p LUT Mafy Erik Vartiainen p LUT Kemia Liisa Puro p LUT Kemia Eero Kaipainen p Heidän tehtäviinsä kuuluu turvallisuusluvassa mainittujen laitteiden käyttöön ja opastukseen liittyvät asiat, sekä viranomaislupa-asiat. Turvallisuusluvissa mainitut laitteet ja säteilylähteet säilytetään lukituissa tiloissa ja ne on merkitty asianmukaisin varoituskyltein. Liittyminen pelastustoimeen ja väestönsuojeluun normaalioloissa: Etelä-Karjalan pelastuslaitos: Armilankatu 35, puh Etelä- Karjalan poliisi: Villimiehenkatu 2, puh Liittyminen pelastustoimeen ja väestönsuojeluun poikkeusoloissa: kunnan johtokeskus: Valtakatu 47, kirjaston alakerta suojelulohko ja sen johtokeskus: Hietakallionkatu 5 suojaväistötilanteessa kokoontumiskeskus (ei tiedossa) Henkilökunnan turvallisuuskoulutuksesta vastaa suojelujohtaja. Koulutusta järjestetään vuosittain. Henkilökunta perehdytetään pelastussuunnitelmaan niin että: jokainen osaa tehdä hätäilmoituksen tietää alkusammuttimien sijainnin ja osaa käyttää niitä tuntee rakennuksen poistumistiet tuntee muut rakennuksen turvallisuusjärjestelyt ja niiden edellyttämät toimenpiteet tuntee vastuunsa huolehtia ihmisistä ja heidän poistumisestaan tulipalon sattuessa 30

31 tietää miten toimitaan säteilyonnettomuuden tai kaasuonnettomuuden sattuessa sekä turvallisuusorganisaatio tuntee tehtävänsä jotka tähtäävät sekä onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn että rajoittamiseen. Suojelumateriaali on sijoitettu väestönsuojiin. Suojelumateriaalia huoltaa suojeluvarajohtaja. Pelastussuunnitelma saatetaan koko henkilökunnan tietoon Intran välityksellä. Suunnitelmaa päivitetään jatkuvasti. Kopio pelastussuunnitelmasta toimitetaan pelastusviranomaisille ja yliopiston Kriisijohtoryhmälle. 31

32 32

As. Oy Laurinsataman pelastussuunnitelma LIITE 2. 2. Tarkista potilaan tila Tarkista onko potilas heräteltävissä puhuttelemalla tai ravistamalla?

As. Oy Laurinsataman pelastussuunnitelma LIITE 2. 2. Tarkista potilaan tila Tarkista onko potilas heräteltävissä puhuttelemalla tai ravistamalla? 8. Esimerkkejä ja ohjemalleja TOIMINTA SAIRAUSKOHTAUKSESSA 1. Selvitä mitä on tapahtunut Onko potilas kaatunut, pyörtynyt, kouristellut? Onko silminnäkijöitä? Jaa seuraavat tehtävät, jos auttajia on enemmän.

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry Turvallisuussuunnitelma Lauttasaaren Kisa-Siskot ry LAUTTASAAREN KISA-SISKOT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2 (6) Sisällysluettelo 1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2 Yhdistyksen toiminnan kuvaus...

Lisätiedot

SAMMUTUSPEITTEEN KÄYTTÖ

SAMMUTUSPEITTEEN KÄYTTÖ TOIMINTAOHJEET 1. HÄTÄILMOITUS 2. TULIPALO 3. SAMMUTUSPEITTEEN KÄYTTÖ 4. KÄSISAMMUTTIMEN KÄYTTÖ 5. PIKAPALOPOSTIN KÄYTTÖ 6. ILMASTOINNIN PYSÄYTTÄMINEN 7. PALOVAMMAN HOITO 8. TAJUTTOMAN POTILAAN ENSIAPU

Lisätiedot

HÄTÄILMOITUS 112 0112

HÄTÄILMOITUS 112 0112 TOIMINTAOHJEET 1. HÄTÄILMOITUS 2. TULIPALO 3. ENSIAPUOHJEET 4. VÄKIVALTATILANTEET 5. MURTO 6. RYÖSTÖ 7. POMMIUHKAUS 8. YLEINEN VAARAMERKKI 9. KAASUVAARA 10. SÄTEILYVAARA 11. VÄESTÖNSUOJAAN SUOJAUTUMINEN

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2

TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2 1 TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2 Suunnistuskilpailu SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TARKOITUS...2 2. YLEISTIEDOT...2 3. HENKILÖSTÖ YHTEYSTIETOINEEN TAPAHTUMA-AIKANA 3 4. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT,

Lisätiedot

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus toimintaohjeet Laadittu 4.12.2014 Laatija Juha Vilen Viimeksi päivitetty 3.3.2015 Päivittäjä Ville Salo Nämä toimintaohjeet on laadittu käyttäen

Lisätiedot

Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112

Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112 lähde / www.pelastustoimi.fi Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112 Soita hätäpuhelu itse, jos voit. Kerro, mitä on tapahtunut. Kerro tarkka osoite ja kunta. Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin.

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Kauhajoen Teknologiakeskus PELASTUSSUUNNITELMA NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

Kiinteistö Oy Kauhajoen Teknologiakeskus PELASTUSSUUNNITELMA NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Kiinteistö Oy Kauhajoen Teknologiakeskus PELASTUSSUUNNITELMA NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Kiinteistö oy KAUHAJOEN PELASTUSSUUNNITELMA sivu 2 Suunnitteluvelvoite

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEET Hätäilmoitus Tulipalo Poistumisturvallisuus Sammutuspeitteen käyttö Käsisammuttimen käyttö Pikapalopostin käyttö

TOIMINTAOHJEET Hätäilmoitus Tulipalo Poistumisturvallisuus Sammutuspeitteen käyttö Käsisammuttimen käyttö Pikapalopostin käyttö TOIMINTAOHJEET 1. Hätäilmoitus 2. Tulipalo 3. Poistumisturvallisuus 4. Sammutuspeitteen käyttö 5. Käsisammuttimen käyttö 6. Pikapalopostin käyttö 7. Ilmanvaihdon pysäyttäminen 8. Palovamman hoito 9. Tajuttoman

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA Kaupunki / kunta: Alavus Kiinteistön / taloyhtiön nimi: Alavuden Vuokra-asunnot Oy, kiinteistöt eritelty luetteloon Laatimispäivämäärä: 6.7.2011/10.10.2011/3.11.2014/24.11.2015

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi PELASTUSSUUNNITELMA YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi 2 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN YLLÄPITO 3 2. SUUNNITTELUVELVOITE 5 3. HÄTÄILMOITUSOHJE 6 4. ELVYTYSOHJE 7 5. HUOMIOITAVAT VAARATILANTEET

Lisätiedot

Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin!

Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin! Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin! Tilat: Yhdistyksen toimistohuoneiden lisäksi Kotolasta löytyy kaksi koulutustilaa; suurempi

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSSUUNNITELMA Tapahtuma: Osallistujat: Taekwon-do Akatemian leiri noin 200 osallistujaa Ajankohta: 2.11.2007 4.11.2007 Tapahtumapaikka: Järjestäjä: Rajakylän koulu Taekwon-do Akatemia ry -----------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN Ransu ja Valtteri opastavat välttämään vaaratilanteita ja toimimaan oikein onnettomuuksissa. Valtteri Väyrynen on Tampereen aluepelastuslaitoksen koulutussuunnittelija. Tämä opas

Lisätiedot

Tukimateriaaliin on koottu opetusvideoiden sisältämät opetukset, jotka tulee käydä keskustelunomaisesti läpi, aina kun video on katsottu.

Tukimateriaaliin on koottu opetusvideoiden sisältämät opetukset, jotka tulee käydä keskustelunomaisesti läpi, aina kun video on katsottu. Opetusvideoiden tukimateriaali Turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille tarkoitetut opetusvideot on tarkoitettu katsottavaksi ohjatusti. Ilman tukimateriaalia saattaa videoiden sanoma jäädä epäselväksi.

Lisätiedot

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND. YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND. YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16 YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Kansallinen hiihtosuunnistuskilpailu 1.2 Tilaisuuden

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012.

PELASTUSSUUNNITELMA. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012. 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite) Suunta Jyväskylä

Lisätiedot

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10. Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.2009 Kirta Nieminen Pt. tuntiopettaja, ruokapalvelut kirta.nieminen@seamk.fi

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEET POIKKEUSTILANTEISSA

TOIMINTAOHJEET POIKKEUSTILANTEISSA Porin yliopistokeskus, Pelastussuunnitelman liite 2: TOIMINTAOHJEET POIKKEUSTILANTEISSA Sisällys TOIMINTAOHJE TULIPALONSATTUESSA... 2 TOIMINTAOHJE PALOKELLOJEN SOIDESSA... 3 TOIMINTAOHJE ENSIAPUTILANTEESSA...

Lisätiedot

Tuulimäen kalliosuojan turvaopas 2016

Tuulimäen kalliosuojan turvaopas 2016 Tuulimäen kalliosuojan turvaopas 2016 Viite: Espoon kaupungin Tuulimäen väestösuojan turvallisuussuunnitelma 9.2.2016 Miksi turvallisuusohjeita tarvitaan Tuulimäen kalliosuojan turvaopas on tarkoitettu

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA TURVALLISEEN HUOMISEEN PALOTURVALLISUUTTA KOTONA Kunta/kaupunki: Katuosoite: Ovikoodi: Asukkaan puhelinnumero: HÄTÄNUMERO: 112 Säilytä tämä lehtinen näkyvällä paikalla. 1 Palovaroitin Kiinnitä palovaroitin

Lisätiedot

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote MERI-PORIN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meri-Porin voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

Joensuun Tiedepuisto Oy PELASTUSSUUNNITELMA

Joensuun Tiedepuisto Oy PELASTUSSUUNNITELMA 1 Joensuun Tiedepuisto Oy PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu: Pelastuslakiin (468/2003) 8 ja 9 ja asetukseen pelastustoimesta (787/2003) 9 ja 10. Joensuussa 11.4..2012 Joensuun Tiedepuisto

Lisätiedot

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan - Käyttötöiden vastuuhenkilöt ja ammattitaitovaatimukset - Käytönjohtajan tehtävät - Käyttöä valvovan henkilön tehtävät - Hätätoimenpiteet

Lisätiedot

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä)

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä) 2 TIETOA LEIRIKESKUKSESTA Alue on tarkoitettu alle 100 henkilön majoittumiseen päärakennuksessa, 6 majoitusmökissä ja asuntovaunuissa / asuntoautoissa. Alueella järjestetään satunnaisesti muutaman tunnin

Lisätiedot

TURVALLISUUSTIEDOTE 2013

TURVALLISUUSTIEDOTE 2013 RÄJÄHDEKESKUS TEKNINEN OSASTO HAAPAJÄRVEN TOIMIPISTE POHJOIS-SUOMEN HUOLTORYKMENTTI VARASTO-OSASTO HAAPAJÄRVEN VARASTO TURVALLISUUSTIEDOTE 2013 Puolustusvoimien räjähdetuotannosta ja -varastoinnista aiheutuvista

Lisätiedot

XCO Suomenmestaruuskilpailut Hollolan Messilässä 21.7 2013 klo 8.00-17.00

XCO Suomenmestaruuskilpailut Hollolan Messilässä 21.7 2013 klo 8.00-17.00 XCO Suomenmestaruuskilpailut Hollolan Messilässä 21.7 2013 klo 8.00-17.00 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1. Turvallisuudesta vastaavat henkilöt ja varahenkilöt Mika Tervala Turvallisuusvastaava puh

Lisätiedot

OHJE TALON / PIENYRITYKSEN TAI LAITOKSEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ

OHJE TALON / PIENYRITYKSEN TAI LAITOKSEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ 1 OHJE TALON / PIENYRITYKSEN TAI LAITOKSEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ SUUNNITELMAN TEKEE KO. KOHTEEN SUOJELUJOHTAJA, JOKA MYÖS SÄI- LYTTÄÄ JA PÄIVITTÄÄ SUUNNITELMAN SEKÄ ESITTELEE SEN TALON

Lisätiedot

KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS

KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS Turvallisuusohje 2016 2016 1 Kirkkojen paloturvallisuus Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeen tarkoitus... 2 2 Rakenteellinen paloturvallisuus... 2 3 Palontorjuntalaitteisto...

Lisätiedot

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, 10600 Tammisaari IDO Kylpyhuone Oy:n yleisötiedote 2016 Yrityksen yhteystiedot ja vastuuhenkilö: IDO Kylpyhuone Oy Wärtsilänkatu

Lisätiedot

RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJA HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGIN NORMAALILYSEO RATAKATU HELSINKI

RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJA HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGIN NORMAALILYSEO RATAKATU HELSINKI Pauli Korhonen 9.8.2016 1 (5) RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJA ATEX 1999/92/EY ja VNA 576/2003 MUKAISESTI HELSINGIN NORMAALILYSEO RATAKATU 6 00120 HELSINKI 1 9.8.2016 RSA TEHTY Ex/PKo REV. PVM. SELITYS LAAT. TARK.

Lisätiedot

Korjausrakentamisen turvallisuus

Korjausrakentamisen turvallisuus Sisältö 1. Turvaohjeen tarkoitus... 1 2. Turvaohjeen velvoittavuus... 1 3. Paloturvallisuus... 1 3.1 Palo-osastointi ja palokuorma... 1 3.2 Uloskäytävä ja pelastustie... 1 3.3 Tuhopolttojen torjunta...

Lisätiedot

TURVALLISEEN HUOMISEEN

TURVALLISEEN HUOMISEEN TURVALLISEEN HUOMISEEN perheen pelastautumissuunnitelma 1 Poistu palavasta rakennuksesta, mutta älä mene savuun! Tulipalo yllättää aina, ja huonetilaan alkaa heti muodostua tultakin vaarallisempaa savua.

Lisätiedot

YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA

YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA Liite 8 YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä poistumissuunnitelmasta... 3 2. Toiminta onnettomuus- ja uhkatilanteissa...

Lisätiedot

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä sivu 1 / 5 Vastaanottaja Kimmo Tuominen Kärsämäentie 3 23 TURKU Tarkastuskohde Talouspörssi Paimio Jokipellontie 2 2153 PAIMIO Viite Ilmoituksenne 22.1.215 Asia Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

Maatilan pelastussuunnitelma

Maatilan pelastussuunnitelma Vaaratilanteiden arviointi on suoritettu (pvm) / / Säädös tai muu peruste Palavien nesteiden varastointi - Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005 - KTM päätös

Lisätiedot

Suunnistuksen kansallinen kilpailu, su, 22.5.2016. Keuruun Kisailijat ry / Suunnistusjaosto

Suunnistuksen kansallinen kilpailu, su, 22.5.2016. Keuruun Kisailijat ry / Suunnistusjaosto 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän turvallisuussuunnitelman tavoitteena on taata Keuruun Kisailijat ry:n järjestämän suunnistustapahtuman (ks. kohta 2) suunnistajien, katsojien sekä järjestelytehtävissä

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja

Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja Sisällysluettelo 1) Palvelun tarjoaja ja kohde... 3 2) Turvallisuusasioista vastaava henkilö... 3 3) Ennakoitavat vaaratilanteet ja toimenpiteet

Lisätiedot

AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS

AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS TARKASTETTAVA KIINTEISTÖ Kiinteistön postiosoite Agricolankatu 13 / Kaarlenkatu 1 Kaupunki Helsinki Kaupunginosa Kallio Kiinteistössä tarkastettuja rakennuksia 1 Tämä tarkastusraportti

Lisätiedot

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto Turvallisuustiedote Neste Oyj, Nokian varasto LAKIPERUSTA & TEHDYT SELVITYKSET Pelastuslaitoksen ja laajamittaista kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittavien toimijoiden tulee pelastuslain mukaan

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. lähtövalmiina kilpailukeskuksessa moottorikelkka + peräreki ja kuljettaja. 2 Liikenneonnettomuus

Pelastussuunnitelma. lähtövalmiina kilpailukeskuksessa moottorikelkka + peräreki ja kuljettaja. 2 Liikenneonnettomuus Pelastussuunnitelma 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata hiihtokilpailujen toteuttamisesta vastaavaa henkilökuntaa turvallisuusasioissa sekä määrittää turvallisuuden

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Hätäilmoituksen teko-ohje

Pelastussuunnitelma. Hätäilmoituksen teko-ohje Pelastussuunnitelma Hätäilmoituksen teko-ohje 1. Pysähdy - mieti missä olet. 2. Soita 112 - Soitto on maksuton. - Matkapuhelimesta soittaessasi et tarvitse suuntanumeroa. 3. Kerro heti, mitä on tapahtunut

Lisätiedot

PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET

PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET KUNNOSSAPITO-OHJELMA KESKUKSEN NUMERO : Palo Vika HÄTÄKESKUS : Puh LISMAR OY Telinetie 3 33880 LEMPÄÄLÄ p 03 31249110 f 03 3672116 http//www.lismar.fi

Lisätiedot

PÄIVÄKODIN PELASTUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKODIN PELASTUSSUUNNITELMA 1(19) PÄIVÄKODIN PELASTUSSUUNNITELMA (Päiväkodin nimi) Henkilökunnan käsikirja päiväkodin turvallisuusasioihin 2(19) Sisällysluettelo 1. Mikä on pelastussuunnitelma ja miksi se tehdään?... 3 2. Päiväkodin

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA BERNERIN HALLIN VESIKATTEEN UUSIMINEN TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Laatija: Osmo Jauhiainen 1 (4) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusasiakirja on

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUS. Käytännön esimerkkejä ja toimintatapoja kampuksen paloturvallisuuden parantamiseksi sekä onnettomuuden sattuessa.

PALOTURVALLISUUS. Käytännön esimerkkejä ja toimintatapoja kampuksen paloturvallisuuden parantamiseksi sekä onnettomuuden sattuessa. PALOTURVALLISUUS Käytännön esimerkkejä ja toimintatapoja kampuksen paloturvallisuuden parantamiseksi sekä onnettomuuden sattuessa. Porin yliopistokeskus 22.10.2015 TH Mitä on paloturvallisuus ja pelastustoiminta?

Lisätiedot

Turvallisuustiedote 2015 Sisältää toimintaohjeet suuronnettomuuden varalle SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE

Turvallisuustiedote 2015 Sisältää toimintaohjeet suuronnettomuuden varalle SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE Turvallisuustiedote 2015 Sisältää toimintaohjeet suuronnettomuuden varalle SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE Haapajärven varaston ja Räjähdekeskuksen Haapajärven toimipisteen lähialueen asukkaille Tiedottamisen peruste

Lisätiedot

Palonehkäisyn uudet tuulet

Palonehkäisyn uudet tuulet pelastuslain (ja rakentamismääräysten) muutokset esitys FinnSec-messuilla 13.10.2011 Rakentamisen ja paloturvallisuuden perussäädökset uusiutuivat tänä vuonna Rakentamismääräyskokoelman osa E1 - Rakennusten

Lisätiedot

HIKLU. Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita. Jarkko Häyrinen Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asentaminen

HIKLU. Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita. Jarkko Häyrinen Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asentaminen HIKLU Rakenteellinen paloturvallisuus Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita Jarkko Häyrinen 7.2.2012 Sähköverkkoon kytkettävien Sähköverkkoon kytkettävillä palovaroittimilla varustettavat

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa

Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Riskienhallintapäällikkö Jari Turunen Pohjois Karjalan pelastuslaitos Ylimpänä päättävänä elimenä toimii pelastuslaitoksen johtokunta. Henkilökunta Pelastuslaitoksella

Lisätiedot

XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA

XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1 Yleistä Tämä pelastussuunnitelma perustuu Pelastuslain ja pelastusasetuksen vaatimuksiin laatia tällaisesta tapahtumasta Pelastussuunnitelma.

Lisätiedot

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote VERMON VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Vermon lämpökeskuksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Tiedotteessa

Lisätiedot

Tampereen Rantatunnelissa ajaminen

Tampereen Rantatunnelissa ajaminen Tampereen Rantatunnelissa ajaminen 1 Yleistä tunneliturvallisuudesta Maantietunnelit ovat osa yleistä tieverkkoa. Koska tunnelit muodostavat selvästi muusta liikenneympäristöstä poikkeavan osuuden, kiinnitetään

Lisätiedot

Kulttuurikeskus Kustaa Hiekan lukutupa PELASTUSSUUNNITELMA

Kulttuurikeskus Kustaa Hiekan lukutupa PELASTUSSUUNNITELMA Kulttuurikeskus Kustaa Hiekan lukutupa PELASTUSSUUNNITELMA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 13.4.2011 Yhteystiedot päivitetty 20.10.2014 Sisällys 1 PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET... 3 1.1 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

TURVALLISESTI OMASSA KODISSA

TURVALLISESTI OMASSA KODISSA TURVALLISESTI OMASSA KODISSA ASUKKAALLE: Turvallisesti omassa kodissa -oppaasta löydät ohjeita, joiden avulla voit lisätä kotisi paloturvallisuutta. Oppaassa on myös ohjeita, kuinka toimia hätätilanteessa.

Lisätiedot

AJONEUVOLIIKKEIDEN OMAISUUSRIKOSTORJUNTA

AJONEUVOLIIKKEIDEN OMAISUUSRIKOSTORJUNTA AJONEUVOLIIKKEIDEN OMAISUUSRIKOSTORJUNTA TURVALLISUUSOHJE 2016 1 Ajoneuvoliikkeiden omaisuusrikostorjunta Sisällysluettelo 1 Liikkeiden omaisuusrikostentorjunta... 2 2 Rakenteellinen murtosuojaus ja ulkoalueet...

Lisätiedot

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin Työvälineiden tausta Nämä työvälineet ovat syntyneet vuosina 2006 2008 toteutetun Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisessa ympäristössä (HenRI) - hankkeen tuloksena. (http://www.vtt.fi/henri). HenRI-hanke

Lisätiedot

Uloskäytävät ja lukitukset

Uloskäytävät ja lukitukset 2014 Uloskäytävät ja lukitukset Päijät-Hämeen pelastuslaitos 25.11.2014 Sisältö 1. Yleistä... 2 2. Uloskäytävien vähimmäisleveys... 2 3. Kulkureitin pituus... 3 4. Uloskäytävien merkitseminen ja valaiseminen...

Lisätiedot

Sukevan Vanhustentaloyhdistys r.y. Kiinteistön/ Asukkaan Pelastussuunnitelma

Sukevan Vanhustentaloyhdistys r.y. Kiinteistön/ Asukkaan Pelastussuunnitelma Sukevan Vanhustentaloyhdistys r.y. Kiinteistön/ Asukkaan Pelastussuunnitelma Tämän oppaan on laatinut Sonkakoti Oy asukkaiden käyttöön. Tavoitteena on viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö, joka vastaa

Lisätiedot

OHJEET TAPATURMIEN (JA SAIRASKOHTAUSTEN) ENNALTAEHKÄISYYN

OHJEET TAPATURMIEN (JA SAIRASKOHTAUSTEN) ENNALTAEHKÄISYYN OHJEET TAPATURMIEN (JA SAIRASKOHTAUSTEN) ENNALTAEHKÄISYYN Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä valvottava, että yleisö noudattaa niitä. Kaikista turvallisuutta vaarantavista

Lisätiedot

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: Uimahalli Vesihovin saneeraus Kuusitie 1 32210 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

Pornaisten koulukeskus Koulutie PORNAINEN. Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ

Pornaisten koulukeskus Koulutie PORNAINEN. Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ Pornaisten koulukeskus Koulutie 4 07170 PORNAINEN Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton uusiminen TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ 13028 10.12.2014 13028 G0 0013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 1 1.1 Turvallisuusliitteen

Lisätiedot

2.3. Tapahtumapaikka Lahdepellon urheilukeskus, Kodisjoentie Kohderyhma/asiakaskunta Satakunnnan piirin hiihtajat ja heidan huoltajat

2.3. Tapahtumapaikka Lahdepellon urheilukeskus, Kodisjoentie Kohderyhma/asiakaskunta Satakunnnan piirin hiihtajat ja heidan huoltajat Rasti-Lukko ry Pelastussuunnitelma 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS Taman pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata hiihtokilpailujen toteuttamisesta vastaavaa henkilokuntaa turvallisuusasioissa seka maarittaa

Lisätiedot

31.1.2011. 7.2.2011 alkaen toistaiseksi

31.1.2011. 7.2.2011 alkaen toistaiseksi Ohje 1 (7) 31.1.2011 Dnro 1538/043/2008 Liikenteen hallinta Vastaanottaja Liikenteenohjaus, käyttökeskus, tunnelipäivystäjä, alueisännöitsijä Säädösperusta Korvaa/muuttaa Pelastussuunnitelma Työohjeen

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE. 1 (5) VERSIO 2011 toimitettava 14 vrk ennen tapahtumaa YHTEENVETO / LOMAKE YLEISÖTILAISUUKSIA VARTEN

PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE. 1 (5) VERSIO 2011 toimitettava 14 vrk ennen tapahtumaa YHTEENVETO / LOMAKE YLEISÖTILAISUUKSIA VARTEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE. 1 (5) 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Keski-Suomen maakuntasuunnistus, Muurame 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (paikan

Lisätiedot

*Mitkä tekijät voivat vaarantaa

*Mitkä tekijät voivat vaarantaa * *Mitkä tekijät voivat vaarantaa työpisteesi turvallisuuden: *Palo- ja poistumisturvallisuuteen liittyvät tekijät *Aggressiivisen asiakkaan käytös *Työkoneen tai laitteen käyttö (teollisuus) *Huono ergonomia

Lisätiedot

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Kirsi Rajaniemi Palonehkäisyn perinnepäivät, 25.-26.5.2011 Padasjoki 25.5.2011 1.7.2011 voimaan tulevat asetukset VN asetus pelastustoimesta (407/2011) VN asetus

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen uudistaminen

Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen uudistaminen Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen uudistaminen Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät Tampere 9.11.2016 Rakenteellista paloturvallisuutta koskevat olennaiset

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA

YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (379/2011 16 ) ja pelastusasetukseen (407/2011 3 ) 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Tornionlaakson

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Varaudu, ilmoita, toimi! Turun ammattikorkeakoulun turvallisuusohje

Varaudu, ilmoita, toimi! Turun ammattikorkeakoulun turvallisuusohje Varaudu, ilmoita, toimi! Turun ammattikorkeakoulun turvallisuusohje Sisältö Turvallisuustoiminta................................ 3 Ilmoitus turvallisuuspoikkeamasta...................... 3 Kriisitoiminta....................................

Lisätiedot

PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM METSÄTAITOKILPAILUT

PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM METSÄTAITOKILPAILUT PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM METSÄTAITOKILPAILUT 9. 10.9.2016 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Metsätaitoilun kesämestaruuskilpailu 1.2 Tilaisuuden järjestäjä Pirkanmaan

Lisätiedot

VALVOJAN TEHTÄVIÄ LISÄKSI YÖLLÄ VALVOJA

VALVOJAN TEHTÄVIÄ LISÄKSI YÖLLÄ VALVOJA MAJOITUSVALVONTA VALVOJAN TEHTÄVIÄ - Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpito - Neuvonta ja opastus; Kysymykset voivat käsitellä lähes mitä tahansa, mutta niihin ei saa vastata mitä tahansa. Perehdy

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi Tutkimuksen toteutus ja keskeisiä tuloksia Osa 1. TOT -tutkinta ja sen kehittäminen TOT -tutkintakäytännön ja - raporttien kehittämisehdotuksia

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Paloturvallisuus

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Paloturvallisuus Paloturvallisuus Tunnista kodin paloriskit Kuvat TUKES, www.tukes.fi ja SPEK Huoneistopalon eteneminen DVD Paloturvallinen koti Tulen turvallinen käsittely Kynttilät ja avotuli Grillaus Tulisijat Tupakointi

Lisätiedot

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Kokonaisvaltainen riskienhallinta Osallistuja tiedostaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteet. Osallistuja ymmärtää eri tahojen laatimien riskianalyysien ja uhkamallien

Lisätiedot

Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena

Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena Matti Orrainen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Onnettomuuksien ehkäisy 2012 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos ja UPL 9.2.2012 Onnettomuuksien ehkäisy Katto-

Lisätiedot

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI 1.10.2012 Paloriskit, omatoiminen varautuminen ja valvontasuunnitelmat Paavo Tiitta riskienhallintapäällikkö Pohjois-Savon pelastuslaitos paavo.tiitta@kuopio.fi 044

Lisätiedot

Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta

Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta TURVALLISUUSSELVITYS 0/6 Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta MASTON Oy Teollisuustie 10 02880 Veikkola YLEISTÄ Maston Oy valmistaa ja myy aerosolimaaleja

Lisätiedot

KAUHAJOKI AJOT 13. - 14.6.2015 KILPAILUOHJE

KAUHAJOKI AJOT 13. - 14.6.2015 KILPAILUOHJE KAUHAJOKI AJOT 13. - 14.6.2015 KILPAILUOHJE Päivitetty 02.06.2015 No:31 KAUHAJOKI TEMPO 13.6.2015 klo 12.00 Mastercupin osakilpailu Kilpailukeskus: Pukkilan ala-aste Hyypäntie 78, Kauhajoki No:32 HYYPÄNLAAKSO

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Saku Sutelainen 20.4. Vierumäki 2 Työhyvinvointi tehdään yhdessä Työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu sekä työnantajalle että työntekijöille. Työnantajan on huolehdittava

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi AsOy Pernajanrinne Päiväys 01.11.2015 Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari 6.-7.2.2012 Rakennusvalvonnan ja pelastusviranomaisen roolit rakennusluvan vastaisen käyttötarkoituksen yhteydessä Hotelli Kuninkaantie 7.2.2012 Jussi Rahikainen

Lisätiedot

TURVALLISUUSKÄVELYN ORGANISOIMINEN. Raine Dahlqvist Safetymaster Oy

TURVALLISUUSKÄVELYN ORGANISOIMINEN. Raine Dahlqvist Safetymaster Oy TURVALLISUUSKÄVELYN ORGANISOIMINEN Raine Dahlqvist Safetymaster Oy 9.1.2017 Turvallisuuskävelyn organisoiminen Poistumisturvallisuus (koko kiinteistö) Turvallisuusvastaavien rooli Poistumisturvallisuuteen

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

SAIRAALATEKNIIKAN PÄIVÄT HELSINGISSÄ 12.-13.2.2014. Sairaalan ja pelastuslaitoksen välinen yhteistyö savunpoistossa

SAIRAALATEKNIIKAN PÄIVÄT HELSINGISSÄ 12.-13.2.2014. Sairaalan ja pelastuslaitoksen välinen yhteistyö savunpoistossa SAIRAALATEKNIIKAN PÄIVÄT HELSINGISSÄ 12.-13.2.2014 Sairaalan ja pelastuslaitoksen välinen yhteistyö savunpoistossa Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos Keijo Kangastie Pelastuspäällikkö SAVUNPOISTO Rakennukseen

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA Karkki-Rastin 30-vuotisjuhlakilpailu Suunnistuskilpailu

PELASTUSSUUNNITELMA Karkki-Rastin 30-vuotisjuhlakilpailu Suunnistuskilpailu PELASTUSSUUNNITELMA Karkki-Rastin 30-vuotisjuhlakilpailu 14.5.2016 Suunnistuskilpailu 1. TILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Karkki-Rastin 30-vuotisjuhlakilpailut, kansallinen suunnistuskilpailu

Lisätiedot