Lappeenrannan teknillinen yliopisto PELASTUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lappeenrannan teknillinen yliopisto PELASTUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 Lappeenrannan teknillinen yliopisto PELASTUSSUUNNITELMA Päivitetty HL -päivitetty yhteystietoja ja atex-asiakirja -päivitetty ympäristönsuojelusivuja -päivitetty tulityöpaikkoja PELASTUSSUUNNITELMAN JA TURVALLISUUSOHJEIDEN YLLÄPIDOSTA VASTAA TURVALLISUUSPÄÄLLIKKÖ KRIISITILANTEISSA NOUDATETAAN KRIISISUUNNITELMAA Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology PL 20/P.O. Box 20 FI Lappeenranta tel fax Y-tunnus ALV/VAT FI

2 Sisällysluettelo sivu 1. Hätäilmoituksen tekeminen 3 Puhelinnumerot Sairauskohtaus ja tapaturmatilanne 6 Ensiapuohjeet Toiminta palotilanteessa 11 Tulitöiden valvontasuunnitelma Räjähdyssuojausasiakirja Yleinen vaaramerkki 14 Kaasuvaaratilanne 15 Säteilyvaaratilanne Toiminta pommiuhkatilanteessa Yliopiston muut turvallisuusohjeet Ympäristöhaittojen torjunta Ohjeet tapahtumien järjestäjille 21 Ohjeet urakoitsijoille Yliopiston hälytysryhmä ja hälytysketjun toiminta Väestösuojat Tietoturva ja asiakirjojen säilytys Pelastussuunnitelman yleistiedot Asemapiirros ja paloilmoitinkeskukset 32 2

3 3

4 YHTEYSTIEDOT YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 E-K PELASTUSLAITOS (LPR) MYRKYTYSKESKUS SAIRAANHOITO, PÄIVYSTYS (LPR) LPR:N ENERGIAN PÄIVYSTYSNUMERO työajan ulkopuolella Lappeenrannan teknillisen yliopiston numerot: Yliopiston sisäinen hälytysnumero Yliopiston puhelinvaihde Suojelujohtaja Tuomo Tamper Turvallisuuspäällikkö Harri Lumme Työsuojeluvaltuutettu Martti Lindh Vartiointiliike (24h) Kiinteistöpäivystys (24h)

5 Vastaava yliopistomestari Ari Kuolimo Yliopistomestarit Iltavuoro Ari Haikola Jarkko Harju Kaija Hjelt Lea Hätönen Marisanna Ahola Eira Meuronen Pasi Niines Tietoturvapäällikkö Jukka Kurvi Tapaturmayhdyshenkilö Mari Klemi Työterveyshuollon yhdyshenkilö Pirkko Partanen Terveydenhoito (opiskelijat) YTHS Työterveyshuolto (henkilökunta) Mehiläinen Oy

6 SAIRASKOHTAUS- TAI TAPATURMATILANNE TEE TILANNEARVIO SOITA 112 KERRO MITÄ ON TAPAHTUNUT KERRO TAPAHTUMAPAIKKA SOVI AMBULANSSIN TULOPAIKKA AINA PÄÄOVELLE JA JÄRJESTÄ SINNE OPASTUS VASTAA KYSYMYKSIIN SULJE PUHELIN VASTA LUVAN SAATUASI SOITA SISÄISEEN HÄLYTYSNUMEROON SOITTO SISÄISEEN HÄLYTYSNUMEROON KÄYNNISTÄÄ TURVALLISUUSORGANISAATION TOIMINNAN. HÄLYTYS- RYHMÄN HENKILÖSTÖ ON KOULUTETTU TOIMIMAAN ERILAISISSA ONNETTOMUUSTILANTEISSA SYDÄNPYSÄHDYKSEN SATTUESSA DEFIBRILLAATTORI LÖYTYY PÄÄAULASTA INFO-PISTEEN VIERESTÄ! 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 TOIMINTA PALOTILANTEESSA 1. Pelasta 2. Hälytä soittamalla Soita sisäiseen hälytysnumeroon Sammuta alkusammuttimilla 5. Noudata turvallisuuskuulutuksen ohjeita 6. Poistu ulos, auta tarvittaessa muita 7. Ole valmis avustamaan tai opastamaan palokuntaa 8. Rakennukseen saa palata vasta kun siihen annetaan lupa Tulipalotilanteessa syntyvä savu on aina myrkyllistä Älä vaaranna itseäsi tai muita! Älä käytä hissiä! Automaattinen paloilmoitinjärjestelmä soittaa kelloja ja käynnistää evakuointikuulutuksen vain siinä rakennuksessa, mistä hälytys on tullut. Palo-ovet sulkeutuvat automaattisesti mutta niiden kautta voi edelleen poistua. Päivisin yliopiston turvallisuusorganisaatio avustaa pelastustoimissa. Hälytys välittyy automaattisesti hätäkeskukseen! 11

12 TULITÖIDEN VALVONTASUUNNITELMA Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla noudatetaan Finanssialan Keskusliiton suojeluohjetta Valvontasuunnitelmasta, tulityölupajärjestelmästä ja valvonnasta vastaavat kiinteistöjohtaja Tuomo Tamper p ja kiinteistö- ja turvallisuuspäällikkö Harri Lumme p Suomen yliopistokiinteistöjen osalta valvonnasta vastaa kampusmanageri Petri Nuutinen p Esimiesten on huolehdittava siitä, että pelastussuunnitelman sisältö ja tämä valvontasuunnitelma ovat kaikkien tulityöstä vastaavien ja tulityötä tekevien henkilöiden tiedossa. Pelastussuunnitelmassa on ohjeet ulkopuolisille urakoitsijoille. Tulityökoulutuksen järjestelyistä ja osallistujien kirjaamisesta huolehtii yliopiston henkilöstösuunnittelija. 1. TULITYÖN MÄÄRITTELY Tulitöitä ovat työt joissa syntyy kipinöitä, joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja jotka aiheuttavat palovaaraa. Tulitöitä ovat mm. hitsaus, poltto- ja laikkaleikkaus, kipinöivä metallien hionta sekä työt, joissa käytetään avotulta tai kuumailmapuhallinta. Palovaaran vuoksi on aina harkittava tulitöille vaihtoehtoisia työmenetelmiä. Niitä ovat esimerkiksi työstö-, liitos- ja katkaisutavat joista ei synny kipinöitä eikä käytetä avotulta. 2. YLIOPISTON TULITYÖVASTAAVAT Ulkopuoliset Lumme Harri urakoitsijat Tamper Tuomo I-rakennus Heikkinen Antti Kähkönen Antti Muuronen Jan II-rakennus Kaipainen Eero Maijanen Markku III-rakennus Haikola Juha Partanen Harri Autio Markku Orkamaa Olli AMK Yliopiston puhelinvaihde

13 Yliopiston sisäinen hälytysnumero Osastojen tulityövastaavat myöntävät tulityöluvat ainoastaan yliopiston henkilökunnalle oman yksikkönsä tiloissa. 3. VAKITUISET TULITYÖPAIKAT LUT Kone Huone 1123 Huone 1151 hiomakoppi Huone 1154 konepajatekniikan laboratorio Huone 1157 teräsrakennelaboratorio Huone 1158 hitsauslaboratorio LUT Energia Huone 3135 metallityöpaja/ hitsaamo Huone 3143 metallityöpaja AMK tekniikan laboratoriot Huone 3130B hitsaamo 4. TILAPÄINEN TULITYÖPAIKKA Kaikki muut kohteet kuin vakituiset tulityöpaikat ovat tilapäisiä tulityöpaikkoja. Yliopiston tiloissa tilapäisellä tulityöpaikalla tehtävä tulityö edellyttää aina voimassa olevaa tulityökorttia ja kirjallista tulityölupaa, jonka antaa tulityövastaava, Suomen yliopistokiinteistöjen kampusmanageri tai hänen määräämänsä henkilö. Lisäksi on noudatettava seuraavia ohjeita: 4.1 TYÖN ALOITTAMISTA EDELTÄVÄT TURVATOIMET Aina ennen tulitöiden aloittamista on niistä ilmoitettava myös kiinteistöhoidolle ja varmistettava että automaattinen paloilmoitin on irtikytketty työkohteesta. p tai tai PÄIVYSTYS TYÖN AIKAISET TURVATOIMET Työtilan mahdollista kaasupitoisuutta on mitattava ja tarvittaessa on tuuletettava. Vartiointi on toteutettava koko ajan, myös taukojen aikana. 4.3 TYÖN JÄLKEISET TURVATOIMET Tulityön päättymisen jälkeen on vartiointia jatkettava luvassa määrätyn ajan, vähintään yhden tunnin, mikä edellyttää jatkuvaa läsnäoloa ja silmälläpitoa. Töiden loppumisesta on ilmoitettava kiinteistönhoidolle ja varmistettava että automaattisen paloilmoitinlaitteiston irrotetut silmukat kytketään takaisin. p tai tai PÄIVYSTYS

14 RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJA Yliopiston tiloihin on laadittu räjähdyssuojausasiakirja joka tarkistetaan kerran vuodessa. Suunnitteluvelvoite perustuu Valtioneuvoston asetukseen 576/2003. Tästä asiakirjasta on tärkeimmät kohdat poimittu tähän pelastussuunnitelman liitteeseen. Turvallisuuden parantamiseksi on tehty erillinen toimenpidelista. Ex-tiloja sisältäviin rakennuksiin on nimetty vastuuhenkilöt joiden tulee perehtyä yliopiston Atex- asiakirjaan sekä huolehtia kyseisissä tiloissa työskentelevien perehdyttämisestä ja turvallisista työtavoista. Lisäksi vastuuhenkilö ylläpitää listaa kemikaaleista ja niiden määristä. Käytännössä vastuuhenkilönä on kyseisen laboratorion esimies tai hänen nimeämänsä henkilö. Vastuuhenkilöt rakennuksittain I-rakennus Marko Hyvärinen II-rakennus Eero Kaipainen III-rakennus Jouni Ryhänen Yliopiston tämän hetkiset räjähdysvaaralliset tilat on kartoitettu ja luokiteltu marraskuussa Luettelo tiloista on varsinaisessa räjähdyssuojausasiakirjassa. Päivityksestä vastaa turvallisuuspäällikkö Harri Lumme Ex-tilat on merkitty pohjakuviin ja varustettu varoituskyltein. Mahdollista räjähdysvaaraa aiheuttavien kaasujen, nesteiden ja pölyjen käsittelyä muissa kuin em. tiloissa tulee välttää. Tavanomaisissa käyttötilanteissa räjähdyskelpoisia ilmaseoksia ei pääse syntymään maalaamossa. Poikkeustilanteet ovat kuitenkin mahdollisia, Siksi Ex- tiloissa ei saa säilyttää mitään ylimääräistä tavaraa eikä sinne saa asentaa, eikä käyttää Ex-luokittelemattomia työvälineitä tai sähkölaitteita. Suunniteltaessa tutkimustiloja ja -laitteita räjähdysvaarallisen ilmaseoksen syntyminen on estettävä ennakolta. Palavien nesteiden ja kaasujen säilytysmäärät tulee pitää mahdollisimman pieninä. YLEINEN VAARAMERKKI Yleinen vaaramerkki tarkoittaa väestöä uhkaavaa välitöntä vaaraa. Yleinen vaaramerkki on yhtäjaksoisesti minuutin ajan nouseva ja laskeva sireeniääni tai hälytys, jonka viranomainen antaa ulkokaiuttimilla. Vaara ohi -merkki on yhtäjaksoinen tasainen äänimerkki, jonka kesto on yksi minuutti. Kokeilumerkki on seitsemän sekunnin mittainen tasainen ääni. Vaara ohi-merkki ja kokeilumerkki voivat sisältää käynnistysvaiheessa nousevan äänen jakson ja lopussa laskevan äänen jakson. 14

15 Toimi näin kuultuasi yleisen vaaramerkin: 1. Siirry sisälle. Pysy sisällä. 2. Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmastointilaitteet. 3. Avaa radio ja odota rauhallisesti ohjeita. 4. Lisäohjeita voidaan antaa myös oman kuulutusjärjestelmän kautta 5. Vältä puhelimen käyttöä, etteivät linjat tukkeudu. 6. Älä poistu ilman viranomaisten kehotusta. 7. Väestönsuojatiloihin suojaudutaan ainoastaan viranomaisten tai yliopiston suojelujohdon kehotuksesta. LUT:n I-rakennuksen katolla on aluehälyttimiin kuuluva hälytin, jolla annettu hälytys kuuluu jokaiseen rakennusvaiheeseen. Laitteistolla voidaan antaa myös puhetiedote. Hälyttimellä tehdään koesoitto jokaisen kuukauden 1. maanantaina klo 12:00. KAASUVAARA Kaasuvaaratilanteesta annetaan yleinen vaaramerkki ja tiedotetaan radiolla tai ulkokaiuttimilla. Toimi kuten yleisen vaaramerkin suhteen on ohjeistettu. Lisäksi: Jos olet sisätiloissa: 1. Mikäli haistat kaasua, paina märkä vaate suun eteen ja hengitä sen läpi 2. Hakeudu yläkerroksiin, älä mene kellariin 3. Pysyttele yläkerroksissa ja kuuntele radion kautta annettavia ohjeita kunnes vaara on ohi Jos olet ulkona, etkä pääse sisälle: 1. Kiirehdi kaasupilven alta sivutuuleen 2. Pyri mahdollisimman korkealle, esimerkiksi mäen päälle 3. Paina märkä vaate, tms. suun eteen ja hengitä sen läpi Vaaratilanteen jälkeen tuuleta tilat perusteellisesti. SÄTEILYVAARA Välittömästä säteilyvaarasta varoitetaan yleisellä vaaramerkillä 1. Siirry sisälle 2. Sulje ovet ja ikkunat 3. Sammuta ilmastointi ja tiivistä rakennus 4. Kuuntele radiosta viranomaisten antamia ohjeita 5. Suojaa ruoka ja juomavesi pölytiiviisti 6. Hakeudu vasta viranomaisten kehotuksesta väestönsuojaan 7. Käytä joditabletteja vasta viranomaisen kehotuksesta. 8. Jos on pakko mennä ulos, käytä tiivistä, ihoa peittävää, helposti puhdistettavaa asua sekä hengityssuojainta tai tilapäissuojaimena pyyhettä tai talouspaperia; palattuasi jätä vaatteet eteiseen ja peseydy huolella 15

16 TOIMINTA POMMIUHKAUSTILANTEESSA Puhelimen välityksellä tuleva pommiuhkaus: 1. Ole rauhallinen ja ystävällinen 2. Älä keskeytä puhujaa, yritä jatkaa keskustelua 3. Varoita muita jo puhelun aikana kirjoittamalla esimerkiksi lapulle tai monitorille 4. Tiedustele, missä ja milloin pommi räjähtää, minkä tehoinen ja näköinen pommi on 5. Pyydä toistamaan ilmoitus 6. Jos mahdollista, kysy uhkauksen tekijä ja motiivi 7. Puhelun jälkeen soita sisäiseen hälytysnumeroon mikäli numero ei vastaa soita 112 Kirjoita uhkauksen sanamuoto muistiin. Onko kyseessä mies vai nainen, arviolta minkä ikäinen? Kuvaile puheääntä, sanavalintoja, murretta, puhenopeutta, selkeyttä. Kuuluuko puhelimesta taustaääniä? Millaisia? Oliko soittaja selvästi esimerkiksi humaltunut tai kiihtynyt? Kirjoitetussa muodossa toimitettu pommiuhkaus: 1. Soita sisäiseen hälytysnumeroon Mikäli numero ei vastaa, soita Älä tuhoa viestiä, tee siihen muutoksia tai kirjeeseen enempää sormenjälkiä noudata poliisin antamia ohjeita! Toimintaohjeet uhkatilanteen varalle on toimitettu puhelinvaihteeseen. Rakennuksen mahdollisesta tyhjentämisestä kuulutetaan ja suojeluorganisaatio varmistaa että kaikki poistuvat vaara-alueelta. TYÖTAPATURMA TAI VAARATILANNE Työtapaturmasta ja ns. "läheltä- piti tilanteesta" on ilmoitettava lähimmälle esimiehelle, jotta tilanteen uusiutuminen voidaan estää. Tapaturmailmoitus laaditaan tapaturmayhdyshenkilölle Intrassa löytyvällä lomakkeella. Esimies on velvollinen heti ilmoittamaan tapaturmasta tai vaaratilanteesta työsuojelupäällikölle. TYÖSUOJELU Työsuojelun tavoitteena on vähentää ja poistaa työssä ja työympäristössä esiintyviä vaaroja ja haittoja sekä edistää työntekijöiden terveyttä, turvallisuutta ja työviihtyvyyttä. Työsuojelutoiminnan toteutuksesta vastaa koko yhteisö; työnantaja, esimiehet, työntekijät ja opiskelijat kiinteistössä toimivat sidosryhmät, kukin omalla vastuualueellaan. Työsuojelutoimintaa koordinoi työnantajan nimittämä työsuojelupäällikkö. Työntekijöiden valitsemat työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutetut edustavat työsuojeluasioissa työntekijöitä. Työsuojelua ohjaa työsuojelun toimintaohjelma. Työsuojeluun liittyvistä ongelmissa tulee välittömästi ottaa yhteys ko. henkilöihin. Yhteystiedot löytyvät Intrasta. 16

17 YMPÄRISTÖHAITTOJEN TORJUNTA Ympäristöriskit pyritään Ympäristökäsikirjan mukaisesti ottamaan huomioon jo tiloja ja uusia koelaitteita suunniteltaessa. LUT:lla on tunnistettu seuraavia ympäristöön vaikuttavia riskejä: Tulipalon aiheuttamat ympäristöhaitat sisällä ja ulkona Kemikaalivahingot sisällä ja ulkona. Öljyvuodot sisällä ja ulkona Paineenalaiset kaasut Koelaitteista tai tapahtumista aiheutuva melu Toimintaohjeet edellä mainituissa ympäristöön vaikuttavissa tilanteissa Tulipalo: Pelastussuunnitelma sivu 11, toimintaohje palotilanteessa. Lisäksi hälytysryhmän johto huolehtii siitä että naapurirakennusten ihmisiä kehotetaan poistumaan myrkyllisten savukaasujen vaikutusalueelta evakuointikuulutuksen ja turvallisuushenkilöstön toimesta. Kemikaalivahingot: Kemikaalien varastointitilat ovat ilmanvaihdon ja viemäröinnin osalta määräysten mukaisia. Laboratorioissa kemikaalit säilytetään pääosin paloturvakaapeissa. Vanhentuneita astioita ei saa käyttää. Säilytyksessä ja kuljetuksissa käytetään ao. kemikaaleille suunniteltua ja käyttökunnossa olevia astioita ja noudatetaan VAK kuljetuksista annettuja määräyksiä. Ennalta ehkäisevänä toimenpiteenä käytetään mahdollisuuksien mukaan kiinteitä tai siirrettäviä valumaaltaita jotka estävät kemikaalien pääsyn ympäristöön. Laboratorioiden jätevedet johdetaan neutralointisäiliön kautta yleiseen verkostoon. Kemikaalikirjanpito on ajan tasalla ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavilla. Tiedot löytyvät 2-rakennuksen pohjoispäädystä, kemikaalivarastojen edustalla olevilta koneilta. (1.-5.krs). Tietojen ajantasaisuudesta huolehtivat laboratoriovastaavat. Toimintaohjeet mikäli aineita varotoimista huolimatta, pääsee sisä- tai ulkotiloihin. Käytä tarvittavia suojavarusteita! Varoita myös muita! Rajoita kemikaalien leviämistä käyttämällä imeytysaineita ja -mattoja vahingon torjuntaan. Hälytä tarvittaessa apua pelastuslaitokselta soittamalla 112 ja tiedota yliopiston turvallisuusorganisaatiota tapahtuneesta p Torjuntamateriaalia on saatavilla 1-17

18 rakennuksen k-kerroksen vaarallisten aineiden varastossa(h.1018) ja 2- rakennuksen k-kerroksen jätteiden käsittelytila/ tavaran vastaanotto(h.2043). Käytön jälkeen imeytysmateriaali ja välineet varastoidaan kemian vaarallisten jätteiden varastoon (huoneet 2041/ 2042) ja hävitetään Ekokemin kautta. Öljyvuodot: LUT:lla on käytössä lähinnä hydrauliikkaöljyjä ja leikkuunesteitä. Uudet ja käytöstä poistetut öljyt varastoidaan asianmukaisissa tiloissa joissa on riittävät varoaltaat. Toimintaohjeet mikäli öljyä varotoimista huolimatta pääsee ympäristöön. Toimintaohje sama kuin kemikaalivuodoissa. Paineenalaiset kaasut: LUT:lla on käytössä runsaasti erilaisia kaasuja. Tilat on merkitty asianmukaisin kilvin. Toimintaohjeet tulipalo- tai vuototilanteissa. Palotilanteessa käytä asianmukaisia suojavarusteita! Varmista että rakennus on evakuoitu. Siirrä kaasupullot pois paloalueelta mikäli se turvallisesti on mahdollista. Kaasuvuodon sattuessa tyhjennä tilat ihmisistä. Pyri rajoittamaan vuoto sulkemalla pullon venttiili. Hälytä tarvittaessa apua pelastuslaitokselta soittamalla 112 ja tiedota yliopiston turvallisuusorganisaatiota tapahtuneesta p Koelaitteista tai tapahtumista aiheutuva melu: Melua aiheuttavasta toiminnasta tulee aina tehdä ilmoitus kaupungin ympäristöviranomaisille. Tapahtumista ja konserteista aiheutuva meluhaitta on yleensä lyhytaikaista eikä aiheuta merkittäviä torjuntatoimenpiteitä. Toimintaohje koskien melua aiheuttavia koelaitteita. Meluntorjunta on otettava huomioon jo laitteita suunniteltaessa. Ensisijaisesti teknisillä ratkaisuilla pyritään äänen taso pitämään sallituissa rajoissa niin sisä- kuin ulkotiloissakin. Vaikutusta seurataan tarvittaessa mittauksin. Henkilökunnan tulee tarvittaessa käyttää kuulosuojaimia. 18

19 YLIOPISTON TILOJEN KÄYTTÖ LUT:n aukioloaikoina liikkuminen kiinteistössä on vapaata. Muina aikoina tilojen käyttö on sallittu vain henkilökunnalle ja opiskelijoille heille myönnetyn kulkuoikeuden puitteissa.. Yliopiston tiloja vartioivat ja valvovat yliopiston henkilökunta ja vartiointiliike. Vartiointiliike valvoo mm. ovien lukitusta ja tekee sisätiloissa tarkistuksia. Henkilökunnan ja opiskelijoiden on varauduttava tarvittaessa todistamaan henkilöllisyytensä. Aukioloaikojen ulkopuolella tapahtuvat vierailut on sovittava etukäteen yliopistomestareiden kanssa. Lukituissa tiloissa kulkevan tulee varmistaa, että lukitus jää päälle hänen jälkeensä. Kulkuun oikeutettu ei saa samalla laskea tilaan muita henkilöitä. Poistuessasi työhuoneestasi lukitse ovi! Avainten hallinnasta saa tietoa yliopistomestareilta. Työsuhteen päättyessä rauta- ja kulunvalvonta- avaimet palautetaan heille. Yliopiston alueella on tallentava kameravalvonta. Sähkölukituissa ovissa on mahdollisuus rajata kulkuoikeuksia ja järjestelmässä on käytön raportointi. TILOJEN ESTEETTÖMYYS Esteettömään liikkumiseen ja toimintamahdollisuuksiin yliopiston tiloissa on kiinnitetty erityistä huomiota ja havaitut epäkohdat korjataan mahdollisimman pian. Tilojen käyttäjien erityistarpeet, mm. kulkuoikeudet ja apuvälineet, käsitellään tapauskohtaisesti. Lisätietoja asiasta saa Infosta. Käytännön toimista vastaa yliopiston Tilapalvelut. TOIMINTA VARKAUS- TAI MURTOTILANTEESSA Älä koske mihinkään Estä sivullisten pääsy ko. paikkaan Soita 112, päivällä numeroon Mikäli näet tekijän, ota tuntomerkit muistiin. KUN NÄET VAHINGONTEON Jos mahdollista estä sen jatkuminen Pyydä lähistöllä olevia avuksesi Paina mieleesi tekijän tuntomerkit Soita 112, päivällä numeroon Kirjaa tuntomerkit heti muistiin UHKAAVAN HENKILÖN KOHTAAMISTILANNE Jätä uhkaavalle tilaa ja säilytä hänen reviirinsä Puhu selkeästi, lyhyesti ja myötäile Pidä kädet näkyvissä Pysy rauhallisena Vältä tuijottamista Älä vähättele uhkaajaa tai tilannetta Ole mieluummin joustava kuin jyrkkä Älä käännä selkääsi 19

20 Vältä äkkinäisiä liikkeitä Älä oikaise huumaantuneen tai muuten sekaisen henkilön harhoja Voita aikaa niin, että muita tulisi paikalle Pyri ilmoittamaan / hälyttämään niin, että uhkaaja ei huomaa LÖYTÖTAVARAT Etelä-Karjalan Löytötavaratoimisto vastaa LUT:n löytötavara-asioista. Löytötavaratoimisto on toimittanut yliopistolle keräyslaatikot, jotka noudetaan viikoittain. Löytyneet tuotteet kirjataan tietokantaan ja tuotteita säilytetään kolme kuukautta. Löytötavarat voi noutaa Etelä-Karjalan Löytötavaratoimiston palvelutoimistosta tuntomerkkejä vastaan ja niitä voi myös tiedustella palvelunumerosta tunnistetietoja sisältävien tuotteiden takaisinsaamisen nopeuttamiseksi ole hyvä ja kirjaudu osoitteeseen YHTEYSTIEDOT Etelä-Karjalan Löytötavaratoimisto Hallituskatu 23, Lappeenranta VESIVAHINKO Ilmoita kiinteistönhoitajille tai iltaisin päivystysnumeroon Jos oma turvallisuutesi ei ole uhattuna, estä lisävahinkojen syntyminen. Siirrä vaarassa oleva omaisuus suojaan tai peittele sopivalla suojamateriaalilla. SÄHKÖKATKO Ilmoita tarvittaessa kiinteistöpäivystykseen p tai käytönjohtajalle p Mikäli sähkökatkos jatkuu, etkä tavoita edellä mainittuja yhdyshenkilöitä, soita Lappeenrannan Energian päivystysnumeroon Osastoivat palo-ovet sulkeutuvat sähkökatkostilanteessa automaattisesti. Palo-ovien sulkeutuminen ei estä ovista kulkemista. Palo-ovia ei saa kiilata auki. Hissit eivät toimi sähkökatkon aikana. Hisseistä on puhelinyhteys hissihuollon päivystykseen. SÄHKÖTURVALLISUUS Yliopiston tutkimus- ja koelaitteistoihin tehtäviä sähköasennustöitä saa suorittaa vain sähköalan koulutuksen ja työkokemuksen omaava henkilö. Kiinteään jakeluverkkoon tehtävät asennustyöt suorittaa Tilapalvelun sähköhuolto tai urakoitsija. Mikäli tutkimus- ja koelaitteistojen asennustöissä tehdään muutoksia kiinteään jakeluverkkoon tulee muutokset merkitä asennuspiirustuksiin. Kuvapäivityksen ylläpitämiseksi tulee muutostiedot toimittaa sähkötöiden johdosta vastaavan henkilön tietoon. Vaarallisista sähkölaitteista ja vioista tulee ilmoittaa välittömästi sähköturvallisuudesta vastaavalle henkilöstölle tai kiinteistöhuollolle. 20

21 LÄMMITYS-, ILMASTOINTI-, VALAISTUS-,YMS. ONGELMATILANTEET Ilmoita kiinteistönhoitajille tai iltaisin päivystysnumeroon KEMIKAALIT Kemikaaleista on pidettävä kemikaaliluetteloa ja niistä tulee olla käyttöturvallisuustiedotteet saatavilla. Kemikaalit hävitetään yliopiston jätteiden käsittelyohjeen mukaisesti. Käsittelyohje löytyy Intrasta. VAHINKOJEN ESTÄMINEN ETUKÄTEEN Koeluonteisissakin tilanteissa: Arvioi turvallisuus- ja ympäristöriskit etukäteen Tee kirjalliset suunnitelmat Tarkista työluvat Mikäli kokeeseen liittyy vaaroja, ota yhteyttä työsuojelupäällikköön. Pidä työpaikkasi järjestys hyvänä. Huolehdi, että olosuhteet ovat sopivat (esim. valoa ja tilaa on riittävästi) Ilmoita viallisista laitteista, merkitse vialliset laitteet ja estä tarvittaessa niiden käyttö. Älä poista suojalaitteita tai suojaimia, käytä henkilösuojaimia. Kysy, jos olet epävarma Muista tiedottaa työsi vaaroista myös muita Tarkista, ennen kuin käynnistät Puutu ajoissa tilanteeseen, jos havaitset riskinottoa! OHJEITA MESSUJEN YM. TAPAHTUMIEN JÄRJESTÄJILLE Tapahtumalle on nimettävä vastuuhenkilö Vastuuhenkilön tulee tutustua yliopiston pelastussuunnitelmaan ja suojeluorganisaation toimintaan. Kansio on Infossa. Pääaulaan on laadittu erillinen turvallisuusohje jossa mainitaan muun muassa alkusammutusvälineet ja vapaana pidettävät kulkuväylät. OHJEET URAKOITSIJOILLE Urakkasopimuksessa tai aloituskokouksessa sovittavat asiat: hankkeen nimi hankkeen osoite hankkeen osapuolet: nimet ja yhteystiedot työmaakopit ja varastotilat: lukumäärät ja sijoitukset sosiaalitilat: lukumäärät ja sijainnit parkkipaikat avaimet, kulkuoikeudet ja niiden myöntäjät työaika vartiointi ja ovien lukitseminen 21

22 sähkö: liitäntä, mittaus, mittarin luenta ja sähkön maksu ja tilitys vesi: liitäntä, mittaus, mittarin luenta ja veden maksu ja tilitys lämpö: liitäntä, mittaus, mittarin luenta ja lämmön maksu ja tilitys eri työvaiheista ja niiden ajankohdasta ilmoittaminen (esim. Asbestinpurku) MAASSA OLEVAT KAAPELIT JA MUU TEKNIIKKA Jotta kaapeleita ja muuta maassa olevaa tekniikkaa ei vahingoiteta, on varmistus niiden sijainnista tehtävä seuraavista paikoista: Lappeenrannan Energia Oy LUT kiinteistöjohtaja Tuomo Tamper SYK kampusmanageri Petri Nuutinen ATK-TYÖT LUT/TIHA, tuotantopäällikkö Jukka Kurvi LUT/TIHA, tietoliikenneasiantuntija Otto Myyrä ATK-verkkolaitteille tulevista käyttökatkoista, esimerkiksi sähkötöiden takia, on tiedotettava tietohallintoon etukäteen ennen työhön ryhtymistä. Yhteyshenkilön kanssa sovitaan käytettävät kaapelityypit, mittaukset ja dokumentointi. Uusissa kohteissa on myös huomioitava ilmastointiin liittyviä asioita. TULITYÖLUVAT JA TYÖTURVALLISUUSKORTTI Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla noudatetaan Finanssialan Keskusliiton suojeluohjetta Tulityölupia urakoitsijoille myöntävät SYK kampusmanageri Petri Nuutinen LUT Tilapalvelut kiinteistöpäällikkö Harri Lumme LUT Tilapalvelut kiinteistöjohtaja Tuomo Tamper Tulitöistä on lisäksi ilmoitettava kiinteistönhoitajille jotta automaattinen paloilmoitinjärjestelmä tulee irtikytkettyä tulityöpaikalta. Yliopiston tiloissa työskenteleviltä urakoitsijoiden työntekijöiltä edellytetään voimassa olevaa Työturvallisuuskorttia. LUKITUSASIAT Lukituksiin liittyvissä huolto-, korjaus- ja muutostöissä on aina otettava yhteyttä yliopiston lukostojen hallinnasta vastaavaan henkilöön. LUT Tilapalvelut, vastaava yliopistomestari Ari Kuolimo

23 ISÄNNÖINTI SYK Kampusmanageri Petri Nuutinen LUT:N KIINTEISTÖJEN HUOLTO Siivouspalvelut SOL Palvelut Oy Eteläkatu Lappeenranta Kiinteistöpalvelut Lassila & Tikanoja Oyj Mäntysuonkatu Lappeenranta Päivystys 24 h Kiinteistöhuoltoyhtiölle on aina tiedotettava sähkö-, lvi-, jäähdytys- ja paineilmajärjestelmien käyttökatkokset ennen työhön ryhtymistä. Lisäksi huoltoyhtiölle ja yliopistomestareille on tiedotettava normaalin työajan ulkopuolella tapahtuvan työnteko kiinteistöllä. Huoltoyhtiön edustajalle toimitetaan aina aloituskatselmuksen tai ensimmäisen työmaakokouksen pöytäkirja yhteystietoineen. LOPPUPIIRUSTUKSET Urakan loppudokumentit toimitetaan tilaajalle urakkasopimuksessa mainitulla tavalla. Urakoitsijan valitsema palo-ilmoitinliike on velvollinen ottamaan yhteyttä paloilmoitinjärjestelmästä vastaavaan huoltoliikkeeseen. Sähköasennusten varmennustarkastuksen edellytyksenä on se, että urakoitsija on päivittänyt kiinteistön palokartat ajan tasalle. KIINTEISTÖJEN SÄHKÖLAITTEIDEN KÄYTÖNJOHTO LUT Tilapalvelut, kiinteistöjohtaja Tuomo Tamper Käytön johtajalle tiedotetaan aina ennen työhön ryhtymistä sähköjärjestelmien käyttökatkoksista. Lisäksi hänelle on toimitettava sähkötöiden tarkastuspöytäkirjat sekä aloituskatselmuksen tai ensimmäisen työmaakokouksen pöytäkirja yhteystietoineen. 23

24 LUT Hälytysryhmä Näille menee yhteinen tekstiviesti automaattisesti HÄLYTYS! Ahola Marisanna Damsten Sari Haikola Ari Harju Jarkko Heikkanen-Vainikka Tuula Kuolimo Ari Leino Janne Lensu Antti Lensu Pekka Lumme Harri Mikkola Timo Muuronen Jan Myllynen Paavo Niines Pasi Pitkänen Jouni Pullinen Mika Pynnönen Olli-Pekka Salonen Mia Tamper Tuomo Sekä kiinteistönhoitajat: Kruusi Toni Maukonen Lasse HÄLYTYSKETJUN TOIMINTA 1. Palotilanteessa hälytys siirtyy välittömästi hätäkeskukseen. Palokellot soivat hetken ja vaimenevat. Automaattikuulutus kertoo suomen ja englannin kielellä kyseisen rakennuksen alueella todetusta hälytyksestä ja kehottaa poistumaan rakennuksesta ja välttämään hissin käyttöä. Kellot alkavat uudelleen soida. Tekstiviesti hälytyksestä välittyy kiinteistönhoitajalle. Kiinteistönhoitaja paikallistaa hälytyskohteen paloilmoitinkeskukselta ja antaa siitä lisätietoa hälytysryhmälle. 24

25 2. Tieto hälytyksestä välittyy automaattisesti ryhmätekstiviestillä hälytysryhmälle. Ryhmän kokoontumispaikka on pääovella. Hälytysryhmä ryhtyy välittömästi tilanteen vaatimiin toimiin. Ensiapu, alkusammutus ja mahdollinen evakuointi kuuluvat heidän tehtäviinsä. Suojelujohtajan tai hänen sijaisensa kehotuksesta infon hoitaja antaa tarvittaessa lisäohjeita kuuluttamalla 3. Ensimmäisenä kokoontumispaikalle ehtinyt ottaa radiopuhelimet ja muut tarvikkeet huoneesta Kun paikalle tulee lisäapua, yksi tai useampi ryhmän jäsenistä lähtee varusteineen tapahtumapaikalle ja tehtävän tarkentuessa hälyttää suojelujohdon kautta lisäapua paikalle. 4. Tarvittaessa soitetaan 112:een. 5. Kuuluttamalla voidaan antaa lisätietoa haluttuun kohteeseen ja tiedottaa esimerkiksi rakennuksen evakuoinnista. Myös vaara ohi- tiedotteet ovat valmiina nauhoituksina koneella. 6. Iltaisin toiminta jää ensisijaisesti iltavuorossa olevan yliopistomestarin tai vartijan vastuulle. Hänen tulee soittaa 112: een, mikäli apua tarvitaan ja hoitaa tarvittavat kuulutukset. Ko. henkilön tulee järjestää yhteistyössä kiinteistöhoitajan kanssa pelastuslaitokselle opastus pääovelta tapahtumapaikalle. 7. Kun pelastus- tai muita viranomaisia saapuu paikalle, toiminnan johto siirtyy heille ja yliopiston henkilöstölle jäävät mahdolliset avustavat tehtävät. 25

26 VÄESTÖNSUOJIEN SIJAINTI 1 / VI 1 / III 2 / III VI III 1 / II 2 / II 3 / II IV 1 / IV II VII 3 / I 4 / I 1/VII 1 / I 2 / I I 2/VII VÄESTÖNSUOJIEN KOKO JA HENKILÖMÄÄRÄ Yliopistolla on 13 S1-luokan väestönsuojaa. Nro m2 hlö vastuuhenkilö sijainti 1/I Pullinen Mika I-vaihe, A-osa, 2. kerros 2/I Lensu Antti I-vaihe, B-osa, 2. kerros 3/I Niines Pasi I-vaihe, E-osa, 2. kerros 4/I Muuronen Jan I-vaihe, E-osa, 2. kerros 1/II Nevalainen Tuomas II-vaihe, D-osa, kellari 2/II Maijanen Markku II-vaihe, D-osa, kellari 3/II Kaipainen Eero II-vaihe, D-osa, kellari 1/III Nikku Erkki III-vaihe, A-osa, 1. krs 26

27 2/III Autio Markku III-vaihe, A-osa, 2. krs 1/IV Kähkönen Tiina IV-vaihe, B-osa, 3. krs VI Harju Jarkko VI-vaihe, A-osa, 2. krs 1/VII Haikala Toni VII-vaihe, A-osa, 2. krs 2/VII Ripatti Saku VII-vaihe, A-osa, 2. krs YHT Vanhojen suojien henkilömäärät on laskettu 0,6 m 2 / hlö ja uusien 0,75 m 2 / hlö VÄESTÖNSUOJIEN VASTUUHENKILÖIDEN TEHTÄVÄT Sen lisäksi, mitä lait, asetukset ja määräykset edellyttävät: Tarvittaessa huolehtii väestönsuojan tyhjentämisestä ja varustelusta Nimeää varahenkilön omaksi sijaisekseen Osallistuu tarpeelliseen koulutukseen TOIMINTAOHJE VÄESTÖNSUOJAAN SUOJAUDUTTAESSA TIETOTURVAOHJE Valmistele suoja tyhjennä suoja suojakäyttöön kuulumattomasta tavarasta poista mahdollinen normaaliolojen käytön ilmastointi varaa vettä 30 l/henkilö asenna kuivakäymälät paikoilleen tarkista ovet, luukut ja niiden tiivisteet asenna sulkuteltta oveen varaa pöydät, tuolit ja kerrosvuoteet varaa puhelin ja radio tarkista ilmastointi-, vesi- ja viemärijärjestelmät varaa hygieniavälineitä varaa yleisiä lääkkeitä ja joditabletteja säteilylaskeumatilanteessa asennetaan ilmastoinnin erityissuodatin varaa elintarvikkeita varmista yhteys kunnan/lohkon johtokeskukseen Suojauduttaessa: ota mukaan tarvittavat lääkkeet ja mahdollisia erityiselintarvikkeita ota mukaan henkilökohtaisia hygieniavälineitä ota mukaan mahdollisia viihtyvyys välineitä, lukemista, kuuntelulaitteita ota mukaan nukkumisvarusteita, tyyny, peitto, toimi suojassa annettujen ohjeiden mukaan suojaan laaditaan päiväohjelma Tietoturvasta ja tietosuojasta on ohjeet Intrassa. 27

28 LUOTTAMUKSELLISUUS JA SALAISET ASIAKIRJAT Laki ja yliopiston etu edellyttävät, että tietyt tiedot ovat tarkkaan suojattuja. Yliopisto sitoutuu usein palvelututkimusta tehdessään pitämään tietyt tiedot salassa määräajan. Lisäksi esim. yhteistyöyrityksen liike- ja teollisuustoimintatiedot ovat salaisia, ellei yritys toisin päätä. Näitä tietoja on suojattava työpaikalla, neuvotteluissa, matkoilla ja myös vapaa-aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen yliopistolaisen on otettava huomioon tietoturva kaikessa viestinnässä, asiakirjojen käsittelyssä, ATK:n käytössä ja kulunvalvonnassa. Luottamuksellinen asiakirja merkitään selvästi tunnuksella salainen. Henkilöstöasiakirjat ovat luottamuksellisia ilman ao. merkintöjäkin. Luottamuksellista asiakirjaa on käsiteltävä tietoturvallisuus huomioon ottaen. Opinnäytetöiden salaisuudesta on annettu erilliset ohjeet. ASIAKIRJOJEN HÄVITYS Jätteiden käsittelyohjeet Intrassa. POIKKEUSOLOJEN SUOJAUSSUUNNITELMA (ARKISTO/ TIETOTURVA) Arkistonhoitaja vastaa asiakirjojen suojelusuunnitelman toimeenpanosta ja päättää milloin suunnitelman mukaisiin toimenpiteisiin ryhdytään. Keskusarkiston vastuuhenkilö osoittaa asiakirjat, joita ryhdytään siirtämään päätearkistoon. Suojelujohtaja järjestää siirtämisen ja määrää tehtävän toimeenpanijat. Asiakirjojen ryhmittely ja suojelujärjestys: 1. Toiminnan jatkumisen kannalta välttämättömät asiakirjat: - hallintoelinten kuluvan ja edellisen vuoden pöytäkirjat - kuluvan ja edellisen vuoden pöytäkirjat - diaarikortit, -luettelot ja rekisteri - välttämättömät tiliasiakirjat ja kuluvan ja edellisen vuoden - palkanmaksuun liittyvät asiakirjat - opintosuoritusrekisteri - atk-järjestelmät 2. Tutkimus-, juridisista tai taloudellisista syistä suojeltavat asiakirjat: - hallintoelinten muut pöytäkirjat - muu kuin kohdassa 1 mainittu kirjaamon lähiarkistossa oleva kirjeistö - muut tiliasiakirjat ja kuluvan ja edellisen vuoden tilitositteet 3. Muut asiakirjat: - muu arkistomateriaali Suojeluluokat on merkitty arkistonmuodostussuunnitelmaan. 28

29 Vaikka äärimmäisissä kriisitilanteissa toiminta yliopiston tiloissa lopetetaan, asiakirjoja ei ryhdytä kuljettamaan yliopiston ulkopuolelle, vaan ne säilyvät parhaiten arkistotilaohjeiden mukaisessa päätearkistossa. Atk-toiminnan turvaamiseksi noudatetaan valtiovarainministeriön antamaa erillistä valmiussuunnitteluopasta. Kriisitilanteessa suojelujohtaja ja suojeluvarajohtaja huolehtivat yhdessä atk-henkilöstön kanssa varmuuskopioiden siirtämisestä päätearkistoon. YLEISTIEDOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Skinnarilankatu 34, Lappeenranta Toimiala: tutkimus ja opetus, toimitilojen koko: m 2, kerrosluku 1+7, S1- väestönsuojia 13 kpl. Henkilömäärä yliopistolla on päivisin arviolta henkilöä, iltaisin arviolta Tiloissa työskentelee myös Saimaan ammattikorkeakoulun henkilökuntaa ja opiskelijoita. Henkilömäärä vaihtelee ja sen tarkka arvioiminen on ongelmallista. Rakennuksen yleiskuvaus: paloluokka paloa kestävä, palo-osastojen tuntiluokka 60 minuuttia. Pelastussuunnitelmassa on pohjakuvat kerroksittain ja kuviin on merkitty turvajärjestelyt sekä riskikohteet. Toimintavalmiusaika (sairaankuljetus ja palolaitos) 12 minuuttia. Syttymisen kannalta riskikohteita ovat kemikaalit, ongelmajätevarastot, kaasupullovarastot, koelaitteistot, koetilanteet, tulityöt sekä jätekatokset. Sähköpääkytkimet on merkitty rakennusvaihekohtaisesti pohjakuviin. Päämuuntamon S1-kojeistot (10 kv) ovat I-vaiheessa. Varavoimalaitteita ei ole. Paloturvallisuuden tarkastaminen sekä sähkölaitteiden kunnon tarkastaminen tehdään lakisääteisin määräajoin. Vesi- ja viemärilaitteiden pääsulut on merkitty pohjakuviin ja ko. tilojen oviin tarralla. Pääsulut sijaitsevat I-rakennuksen K-kerroksen pohjoispäädyssä ja VIIrakennuksen 2.krs, lämmönjakohuoneessa. Ilmastoinnin hätäseis- painikkeet sijaitsevat paloilmoitinkeskusten vieressä. Ilmastointikonehuoneiden sijainti on merkitty pohjakuviin. Ilmanvaihtokanavien puhdistus ja hormien nuohous suoritetaan määräajoin. Savunpoistoluukkujen toimintaperiaate on sähköinen, käsilaukaisulaitteet sijaitsevat paloilmoitinkeskusten vieressä ja ne on merkitty pohjakuviin. Savunpoistoluukkujen sijainnit on merkitty pohjakuviin. Laitteiden huollosta vastaavat kiinteistönhoitajat. Automaattinen paloilmoitinjärjestelmä: 1-rakennus pää-aula, 1-rakennus ovi 1.13, 2-rakennus ovi 2.7, 3-rakennus ovi 3.6, 4-rakennus ovi 4.4, 6-rakennus ovi 6.4, 7-rakennus ovi Suojattuja alueita ovat kaikki muut paitsi 1- ja 4- rakennusten henkilöhuoneet. Kiinteistönhoitajat tarkastavat vierasasuntojen palovaroittimet ja vaihtavat paristot vuosittain. Paloilmoittimia hoitavat kiinteistönhoitajat, jotka myös suorittavat kuukausikokeilut. Hälytyspainikkeiden sijainnit on merkitty pohjakuviin. 29

30 Poistumistiet on merkitty opastekilvin ja valoin. Turva- ja merkkivalaistuskeskukset on merkitty pohjakuviin. Laitteita hoitavat kiinteistönhoitajat. Automaattista sammutuslaitteistoa ei ole. Sammutusveden ottopaikat ovat läheinen vesistö (Saimaa) sekä Ravunkadun ja Orioninkadun risteys. Palopostit, pikapalopostit ja käsisammuttimet on merkitty pohjakuviin. Sammuttimien tarkastukset ja huollot suorittaa 2 vuoden välein Lappeenrannan sammutinhuolto. Kemikaaleja on kiinteistön eri rakennuksissa. Vaarallisten aineiden kuljetukset, käsittely, käyttö sekä lähivarastot muodostavat riskitekijän. Osastot vastaavat kemikaalien säilytyksestä, käsittelystä ja käytöstä sekä nimeävät vastuuhenkilön kemikaalivarastoille ja kemikaalien vaaroista tiedottamiselle. Ilmoitus kemikaalien vähäisestä varastoinnista ja käytöstä on tehty pelastusviranomaiselle. LUT Kemialla on erilliset turvallisuusohjeet nettisivuillaan, joissa käsitellään yksityiskohtaisemmin kemikaaliturvallisuutta. Varotoimenpiteenä kemian laboratorioiden jätevedet johdetaan automatiikalla varustetun neutralointisäiliön kautta kaupungin jätevesiverkostoon. Raskaiden laboratorioiden jätevedet johdetaan valvonta-antureilla varustetun kaivon kautta jossa on ja 1 m3 kokoinen varosäiliö poikkeustilanteita varten. Lisäksi kiinteistönhoitajille on laadittu erillisohjeet päivystysaikana tapahtuvia poikkeustilanteita varten. Säteilylähteitä ja röntgenlaitteita on yliopiston tiloissa useita. Säteilyturvakeskuksen turvallisuusluvissa mainituissa tehtävissä vastaavina johtajina toimivat seuraavat henkilöt: LUT Energia Jani Laine p LUT Kone Antti Heikkinen p LUT Mafy Erik Vartiainen p LUT Kemia Liisa Puro p LUT Kemia Eero Kaipainen p Heidän tehtäviinsä kuuluu turvallisuusluvassa mainittujen laitteiden käyttöön ja opastukseen liittyvät asiat, sekä viranomaislupa-asiat. Turvallisuusluvissa mainitut laitteet ja säteilylähteet säilytetään lukituissa tiloissa ja ne on merkitty asianmukaisin varoituskyltein. Liittyminen pelastustoimeen ja väestönsuojeluun normaalioloissa: Etelä-Karjalan pelastuslaitos: Armilankatu 35, puh Etelä- Karjalan poliisi: Villimiehenkatu 2, puh Liittyminen pelastustoimeen ja väestönsuojeluun poikkeusoloissa: kunnan johtokeskus: Valtakatu 47, kirjaston alakerta suojelulohko ja sen johtokeskus: Hietakallionkatu 5 suojaväistötilanteessa kokoontumiskeskus (ei tiedossa) Henkilökunnan turvallisuuskoulutuksesta vastaa suojelujohtaja. Koulutusta järjestetään vuosittain. Henkilökunta perehdytetään pelastussuunnitelmaan niin että: jokainen osaa tehdä hätäilmoituksen tietää alkusammuttimien sijainnin ja osaa käyttää niitä tuntee rakennuksen poistumistiet tuntee muut rakennuksen turvallisuusjärjestelyt ja niiden edellyttämät toimenpiteet tuntee vastuunsa huolehtia ihmisistä ja heidän poistumisestaan tulipalon sattuessa 30

31 tietää miten toimitaan säteilyonnettomuuden tai kaasuonnettomuuden sattuessa sekä turvallisuusorganisaatio tuntee tehtävänsä jotka tähtäävät sekä onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn että rajoittamiseen. Suojelumateriaali on sijoitettu väestönsuojiin. Suojelumateriaalia huoltaa suojeluvarajohtaja. Pelastussuunnitelma saatetaan koko henkilökunnan tietoon Intran välityksellä. Suunnitelmaa päivitetään jatkuvasti. Kopio pelastussuunnitelmasta toimitetaan pelastusviranomaisille ja yliopiston Kriisijohtoryhmälle. 31

32 32

Yrityksen/laitoksen/viraston pelastussuunnitelma 1 YRITYKSEN / LAITOKSEN / VIRASTON PELASTUSSUUNNITELMA. Yrityksen/laitoksen/viraston nimi

Yrityksen/laitoksen/viraston pelastussuunnitelma 1 YRITYKSEN / LAITOKSEN / VIRASTON PELASTUSSUUNNITELMA. Yrityksen/laitoksen/viraston nimi Yrityksen/laitoksen/viraston pelastussuunnitelma 1 YRITYKSEN / LAITOKSEN / VIRASTON PELASTUSSUUNNITELMA?? Yrityksen/laitoksen/viraston nimi?? Yrityksen/laitoksen/viraston osoite PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite

Lisätiedot

Mikkelin Jäähalli. Toimintaohjeet

Mikkelin Jäähalli. Toimintaohjeet Mikkelin Jäähalli Toimintaohjeet Mikkelin Jäähalli toimintaohjeet Laadittu 3.6.2013 Laatija Joachim Miinalainen Viimeksi päivitetty 3.6.2013 Päivittäjä Eetu Kirsi Nämä toimintaohjeet on laadittu käyttäen

Lisätiedot

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma. Helsingin normaalilyseo Ratakatu 6 A ja B, 00120 Helsinki

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma. Helsingin normaalilyseo Ratakatu 6 A ja B, 00120 Helsinki Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma Helsingin normaalilyseo Ratakatu 6 A ja B, 00120 Helsinki 06.10.2008 SUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TURVAPIKAOHJE 2. SUUNNITELMAN PERUSTEET 2.1 Laki ja asetusperusteet

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PELASTUSSUUNNITELMA KIRKKOMÄNNIKÖN KOULU. Kirkkotie 3 91800 Tyrnävä

TYRNÄVÄN KUNTA PELASTUSSUUNNITELMA KIRKKOMÄNNIKÖN KOULU. Kirkkotie 3 91800 Tyrnävä TYRNÄVÄN KUNTA PELASTUSSUUNNITELMA KIRKKOMÄNNIKÖN KOULU Kirkkotie 3 91800 Tyrnävä päivitetty 3.9.2012 2 Pelastussuunnitelman sisältö 1. Kiinteistön perustiedot, rakenne, henkilöstö ja kiinteistössä oleva

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA MURRON KOULU

PELASTUSSUUNNITELMA MURRON KOULU PELASTUSSUUNNITELMA MURRON KOULU Simontaival 6-8 91800 TYRNÄVÄ päivitetty 27.09.2013 Pelastussuunnitelman sisältö 1. Kiinteistön perustiedot, rakenne, henkilöstö ja kiinteistössä oleva muu toiminta 2.

Lisätiedot

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelma

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelma Mikkelin Jäähalli Pelastussuunnitelma Mikkelin Jäähalli pelastussuunnitelma Laadittu 3.6.2013 Laatija Joachim Miinalainen Viimeksi päivitetty 3.6.2013 Päivittäjä Eetu Kirsi Tämä pelastussuunnitelma täyttää

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. ASKO 2 / Renor Oy. Heinäkuu 2014 Päivitetty: Tammikuu 2015

PELASTUSSUUNNITELMA. ASKO 2 / Renor Oy. Heinäkuu 2014 Päivitetty: Tammikuu 2015 PELASTUSSUUNNITELMA ASKO 2 / Renor Oy Heinäkuu 2014 Päivitetty: Tammikuu 2015 Tämä suunnitelma täyttää kiinteistön pelastussuunnittelulle asetetut lainmukaiset vaatimukset. Pelastussuunnitelmalla parannetaan

Lisätiedot

Koy Casagrandentalo PELASTUSSUUNNITELMA. Linnankatu 3 A C, Turku. Suunnitelman laatija: PTA-Security Oy Suunnitelman ylläpitäjä: Koy Casagrandentalo

Koy Casagrandentalo PELASTUSSUUNNITELMA. Linnankatu 3 A C, Turku. Suunnitelman laatija: PTA-Security Oy Suunnitelman ylläpitäjä: Koy Casagrandentalo Koy Casagrandentalo Linnankatu 3 A C, Turku PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitelman laatija: PTA-Security Oy Suunnitelman ylläpitäjä: Koy Casagrandentalo 10/2012 PTA-Security Oy SISÄLLYSLUETTELO 1. SÄÄDÖSTAUSTA

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma 1

Pelastussuunnitelma 1 Pelastussuunnitelma 1 Sisällys Johdatus pelastussuunnitelmaan... 4 Mitä laissa mainitaan pelastussuunnittelusta?... 5 Kohteen perustiedot... 6 Väestönsuoja... 6 Turvallisuusjärjestelyt... 7 Kiinteistössä

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Pirkan opiskelija asunnot Oy/Pirkka 5

PELASTUSSUUNNITELMA. Pirkan opiskelija asunnot Oy/Pirkka 5 ELASTUSSUUNNITELMA irkan opiskelija asunnot Oy/irkka 5 ST alvelu Oy 24.6.2013 ELASTUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 1.1 elastussuunnitelma... 4 1.2 elastuslain otteet... 4 1.3 Valtioneuvoston

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 1 PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (468/03 8 ja 9 ) ja asetukseen pelastustoimesta

Lisätiedot

Ouluhalli PELASTUSSSUUNNITELMA

Ouluhalli PELASTUSSSUUNNITELMA Ouluhalli PELASTUSSSUUNNITELMA Oulu 12/ 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUOJELUORGANISAATIO JA MUUT TÄRKEÄT YHTEYSTIEDOT...3 1.1. Muita yhteystietoja...4 2. YRITYS TAI LAITOS...5 3. TURVALLISUUSSUUNNITTELUN SÄÄDÖSTAUSTA...5

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT ASUNTO OY VILLANPORTTI HYVINKÄÄ ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET... 3 1.1. Suunnitelman tarkoitus... 3 1.2. Pelastussuunnitelman

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4

PELASTUSSUUNNITELMA. Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4 LATUUUNNITELMA Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4 T Palvelu Oy 24.6.2013 LATUUUNNITELMAN IÄLLYLUTELO 1 JDANTO... 4 1.1 Pelastussuunnitelma... 4 1.2 Pelastuslain otteet... 4 1.3 Valtioneuvoston asetuksen

Lisätiedot

PEREHDYTÄ HENKILÖKUNNALLE

PEREHDYTÄ HENKILÖKUNNALLE SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS RAVINTOLAN PELASTUSSUUNNITELMA PEREHDYTÄ HENKILÖKUNNALLE JOHDANTO 2 Ravintolan omistaja ja/tai haltija on pelastuslain ja -asetuksen mukaan ravintolassaan ja toiminnassaan velvollinen

Lisätiedot

As Oy Otsonkallio. Pelastussuunnitelma

As Oy Otsonkallio. Pelastussuunnitelma As Oy Otsonkallio Pelastussuunnitelma As Oy Otsonkallio pelastussuunnitelma Laadittu 20.8.2014 Laatija Joachim Miinalainen Viimeksi päivitetty 2.2.2015 Päivittäjä Joachim Miinalainen Tämä pelastussuunnitelma

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma Vilhonvuorenkatu, 00500 Helsinki KOY Vilhonvuorenkatu 11 Sörnäisten rantatie 27 / Vilhonvuorenkatu 11

Pelastussuunnitelma Vilhonvuorenkatu, 00500 Helsinki KOY Vilhonvuorenkatu 11 Sörnäisten rantatie 27 / Vilhonvuorenkatu 11 Pelastussuunnitelma Vilhonvuorenkatu, 00500 Helsinki KOY Vilhonvuorenkatu 11 Sörnäisten rantatie 27 / Vilhonvuorenkatu 11 Helsinki 17.5.2010 MM-Turva Oy Pelastussuunnitelma Vilhonvuorenkatu 11, pelastussuunnitelma.doc

Lisätiedot

Asunto Oy Iso Puistotie 16

Asunto Oy Iso Puistotie 16 Taloyhtiön lakisääteinen pelastussuunnitelma Asunto Oy Iso Puistotie 16 2 / 36 SISÄLLYS SISÄLLYS SISÄLLYS 2 PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 3 KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ 4-6 PELASTUSSUUNNITELMA 7-19 PELASTUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Liite 5 MÄNTYHARJUN KUNTA LUKION PELASTUSSUUNNITELMA

Liite 5 MÄNTYHARJUN KUNTA LUKION PELASTUSSUUNNITELMA Liite 5 MÄNTYHARJUN KUNTA LUKION 1.1.2005 1Johdanto... 1 1.1 Opetustyön turvallisuus yleensä... 1 1.2 Lukion turvallisuus... 1 2PELASTUSsuunnitelman perusteet... 3 2.1 Tarkoitus yleisesti... 3 2.2 Laki-

Lisätiedot

IIN URHEILIJOIDEN TOIMITALO TURVALLISUUSSUUNNITELMA

IIN URHEILIJOIDEN TOIMITALO TURVALLISUUSSUUNNITELMA IIN URHEILIJOIDEN TOIMITALO TURVALLISUUSSUUNNITELMA Mika Haverinen / 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 SUOJELUORGANISAATIO JA MUUT TÄRKEÄT YHTEYSTIEDOT... 3 1.1 Muita yhteystietoja... 4 2 YRITYS TAI LAITOS... 5

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. As Oy Suvikärki Suvikummunrinne 4 02120 ESPOO

PELASTUSSUUNNITELMA. As Oy Suvikärki Suvikummunrinne 4 02120 ESPOO PELASTUSSUUNNITELMA As Oy Suvikärki Suvikummunrinne 4 02120 ESPOO SISÄLLYS 1.0 YHTEENVETO PERUSTIEDOISTA... 4 2.0 PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET... 5 2.1 Laki ja säädökset... 5 2.2 Suunnitelman päämäärä

Lisätiedot

Asunto Oy Etelä-Hesperiankatu 6 pelastussuunnitelma 29.09.2014 PELASTUSSUUNNITELMA. Asunto Oy Etelä-Hesperiankatu 6

Asunto Oy Etelä-Hesperiankatu 6 pelastussuunnitelma 29.09.2014 PELASTUSSUUNNITELMA. Asunto Oy Etelä-Hesperiankatu 6 PELASTUSSUUNNITELMA Asunto Oy Etelä-Hesperiankatu 6 Tämä pelastussuunnitelma on laadittu yhteistyössä Safetum pelastusvalvojan ja kiinteistön edustajien kanssa. Laadittu: 07.09.2014 Päivittäjä: Safetum

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Tampereen Kotilinnasäätiö Pappilanpuiston Kotilinna/palvelukeskus Kourutaltankatu 2

Pelastussuunnitelma. Tampereen Kotilinnasäätiö Pappilanpuiston Kotilinna/palvelukeskus Kourutaltankatu 2 2014 Pelastussuunnitelma Pappilanpuiston Kotilinna/palvelukeskus Kourutaltankatu 2 1 Yleistiedot... 4 1.1 Kohteen yleistiedot... 4 1.2 Tärkeitä yhteystietoja... 4 1.3 Asumispalvelujen toiminnanharjoittajat,

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Isonkyrön Asuntovuokraus Oy SÄILYTÄ!

Pelastussuunnitelma. Isonkyrön Asuntovuokraus Oy SÄILYTÄ! SÄILYTÄ! Pelastussuunnitelma Isonkyrön Asuntovuokraus Oy Pelastussuunnitelma laaditaan asuinkiinteistön ja sen asukkaiden tarpeisiin ja turvallisuuden parantamiseksi. Pelastussuunnitelman tavoitteena on

Lisätiedot

TURVALLISUUDEN TOIMINTAOHJEET

TURVALLISUUDEN TOIMINTAOHJEET TURVALLISUUDEN TOIMINTAOHJEET Tornion Kauppakadun (Minerva) toimipiste Juha Perkkiö 10.10.2014 SISÄLTÖ Hätäilmoitus... 2 Tulipalo... 3 Ensiapu... 4 Vesivahinko... 5 Sähkö-, vesi- tai lämpökatkos... 6 Pommiuhka...

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Asunto-oy Sointulax pelastussuunnitelma Asuntto--oy Soiinttullaxiin PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Sivu 1/8 Asunto-oy Sointulax pelastussuunnitelma Johdanto: Tämän pelastussuunnitelman

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY MESTARITALO PELASTUSSUUNNITELMA

KIINTEISTÖ OY MESTARITALO PELASTUSSUUNNITELMA KIINTEISTÖ OY MESTARITALO PELASTUSSUUNNITELMA HELSINKI 5.3.2009 Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo 06.06.12 1 PELASTUSSUUNNITELMAN PÄÄKOHDAT 1 TURVALLISUUDEN JA TURVALLISUUDEN PERUSTEET

Lisätiedot

ASUINKIINTEISTÖJEN TURVALLISUUS

ASUINKIINTEISTÖJEN TURVALLISUUS ASUINKIINTEISTÖJEN TURVALLISUUS Omatoiminen varautuminen onnettomuuksiin 1. Sähkölaitteita ja asennuksia koskevat yleisohjeet älä käytä sähkölaitteita olosuhteissa, mihin niitä ei ole tarkoitettu esimerkiksi

Lisätiedot

Rivitalon pelastussuunnitelma Everlahdentie 25 Everlahdentie 25, 57710 Savonlinna. Savonlinnan Vuokratalot Oy

Rivitalon pelastussuunnitelma Everlahdentie 25 Everlahdentie 25, 57710 Savonlinna. Savonlinnan Vuokratalot Oy Rivitalon pelastussuunnitelma Everlahdentie 25 Everlahdentie 25, 57710 Savonlinna Savonlinnan Vuokratalot Oy Rivitalon pelastussuunnitelma Kaupunki Savonlinna Kiinteistön nimi Everlahdentie 25 Osoite Everlahdentie

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 2012 ASUNTOKOHDE AURANHELMI

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 2012 ASUNTOKOHDE AURANHELMI PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT ASUNTOKOHDE AURANHELMI Veistämönkuja 4, 20100 TURKU Turun Ylioppilaskyläsäätiö Sivu 1 Auranhelmen pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa

Lisätiedot