Lappeenrannan teknillinen yliopisto PELASTUSSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lappeenrannan teknillinen yliopisto PELASTUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 Lappeenrannan teknillinen yliopisto PELASTUSSUUNNITELMA Päivitetty HL -päivitetty yhteystietoja ja atex-asiakirja -päivitetty ympäristönsuojelusivuja -päivitetty tulityöpaikkoja PELASTUSSUUNNITELMAN JA TURVALLISUUSOHJEIDEN YLLÄPIDOSTA VASTAA TURVALLISUUSPÄÄLLIKKÖ KRIISITILANTEISSA NOUDATETAAN KRIISISUUNNITELMAA Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology PL 20/P.O. Box 20 FI Lappeenranta tel fax Y-tunnus ALV/VAT FI

2 Sisällysluettelo sivu 1. Hätäilmoituksen tekeminen 3 Puhelinnumerot Sairauskohtaus ja tapaturmatilanne 6 Ensiapuohjeet Toiminta palotilanteessa 11 Tulitöiden valvontasuunnitelma Räjähdyssuojausasiakirja Yleinen vaaramerkki 14 Kaasuvaaratilanne 15 Säteilyvaaratilanne Toiminta pommiuhkatilanteessa Yliopiston muut turvallisuusohjeet Ympäristöhaittojen torjunta Ohjeet tapahtumien järjestäjille 21 Ohjeet urakoitsijoille Yliopiston hälytysryhmä ja hälytysketjun toiminta Väestösuojat Tietoturva ja asiakirjojen säilytys Pelastussuunnitelman yleistiedot Asemapiirros ja paloilmoitinkeskukset 32 2

3 3

4 YHTEYSTIEDOT YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 E-K PELASTUSLAITOS (LPR) MYRKYTYSKESKUS SAIRAANHOITO, PÄIVYSTYS (LPR) LPR:N ENERGIAN PÄIVYSTYSNUMERO työajan ulkopuolella Lappeenrannan teknillisen yliopiston numerot: Yliopiston sisäinen hälytysnumero Yliopiston puhelinvaihde Suojelujohtaja Tuomo Tamper Turvallisuuspäällikkö Harri Lumme Työsuojeluvaltuutettu Martti Lindh Vartiointiliike (24h) Kiinteistöpäivystys (24h)

5 Vastaava yliopistomestari Ari Kuolimo Yliopistomestarit Iltavuoro Ari Haikola Jarkko Harju Kaija Hjelt Lea Hätönen Marisanna Ahola Eira Meuronen Pasi Niines Tietoturvapäällikkö Jukka Kurvi Tapaturmayhdyshenkilö Mari Klemi Työterveyshuollon yhdyshenkilö Pirkko Partanen Terveydenhoito (opiskelijat) YTHS Työterveyshuolto (henkilökunta) Mehiläinen Oy

6 SAIRASKOHTAUS- TAI TAPATURMATILANNE TEE TILANNEARVIO SOITA 112 KERRO MITÄ ON TAPAHTUNUT KERRO TAPAHTUMAPAIKKA SOVI AMBULANSSIN TULOPAIKKA AINA PÄÄOVELLE JA JÄRJESTÄ SINNE OPASTUS VASTAA KYSYMYKSIIN SULJE PUHELIN VASTA LUVAN SAATUASI SOITA SISÄISEEN HÄLYTYSNUMEROON SOITTO SISÄISEEN HÄLYTYSNUMEROON KÄYNNISTÄÄ TURVALLISUUSORGANISAATION TOIMINNAN. HÄLYTYS- RYHMÄN HENKILÖSTÖ ON KOULUTETTU TOIMIMAAN ERILAISISSA ONNETTOMUUSTILANTEISSA SYDÄNPYSÄHDYKSEN SATTUESSA DEFIBRILLAATTORI LÖYTYY PÄÄAULASTA INFO-PISTEEN VIERESTÄ! 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 TOIMINTA PALOTILANTEESSA 1. Pelasta 2. Hälytä soittamalla Soita sisäiseen hälytysnumeroon Sammuta alkusammuttimilla 5. Noudata turvallisuuskuulutuksen ohjeita 6. Poistu ulos, auta tarvittaessa muita 7. Ole valmis avustamaan tai opastamaan palokuntaa 8. Rakennukseen saa palata vasta kun siihen annetaan lupa Tulipalotilanteessa syntyvä savu on aina myrkyllistä Älä vaaranna itseäsi tai muita! Älä käytä hissiä! Automaattinen paloilmoitinjärjestelmä soittaa kelloja ja käynnistää evakuointikuulutuksen vain siinä rakennuksessa, mistä hälytys on tullut. Palo-ovet sulkeutuvat automaattisesti mutta niiden kautta voi edelleen poistua. Päivisin yliopiston turvallisuusorganisaatio avustaa pelastustoimissa. Hälytys välittyy automaattisesti hätäkeskukseen! 11

12 TULITÖIDEN VALVONTASUUNNITELMA Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla noudatetaan Finanssialan Keskusliiton suojeluohjetta Valvontasuunnitelmasta, tulityölupajärjestelmästä ja valvonnasta vastaavat kiinteistöjohtaja Tuomo Tamper p ja kiinteistö- ja turvallisuuspäällikkö Harri Lumme p Suomen yliopistokiinteistöjen osalta valvonnasta vastaa kampusmanageri Petri Nuutinen p Esimiesten on huolehdittava siitä, että pelastussuunnitelman sisältö ja tämä valvontasuunnitelma ovat kaikkien tulityöstä vastaavien ja tulityötä tekevien henkilöiden tiedossa. Pelastussuunnitelmassa on ohjeet ulkopuolisille urakoitsijoille. Tulityökoulutuksen järjestelyistä ja osallistujien kirjaamisesta huolehtii yliopiston henkilöstösuunnittelija. 1. TULITYÖN MÄÄRITTELY Tulitöitä ovat työt joissa syntyy kipinöitä, joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja jotka aiheuttavat palovaaraa. Tulitöitä ovat mm. hitsaus, poltto- ja laikkaleikkaus, kipinöivä metallien hionta sekä työt, joissa käytetään avotulta tai kuumailmapuhallinta. Palovaaran vuoksi on aina harkittava tulitöille vaihtoehtoisia työmenetelmiä. Niitä ovat esimerkiksi työstö-, liitos- ja katkaisutavat joista ei synny kipinöitä eikä käytetä avotulta. 2. YLIOPISTON TULITYÖVASTAAVAT Ulkopuoliset Lumme Harri urakoitsijat Tamper Tuomo I-rakennus Heikkinen Antti Kähkönen Antti Muuronen Jan II-rakennus Kaipainen Eero Maijanen Markku III-rakennus Haikola Juha Partanen Harri Autio Markku Orkamaa Olli AMK Yliopiston puhelinvaihde

13 Yliopiston sisäinen hälytysnumero Osastojen tulityövastaavat myöntävät tulityöluvat ainoastaan yliopiston henkilökunnalle oman yksikkönsä tiloissa. 3. VAKITUISET TULITYÖPAIKAT LUT Kone Huone 1123 Huone 1151 hiomakoppi Huone 1154 konepajatekniikan laboratorio Huone 1157 teräsrakennelaboratorio Huone 1158 hitsauslaboratorio LUT Energia Huone 3135 metallityöpaja/ hitsaamo Huone 3143 metallityöpaja AMK tekniikan laboratoriot Huone 3130B hitsaamo 4. TILAPÄINEN TULITYÖPAIKKA Kaikki muut kohteet kuin vakituiset tulityöpaikat ovat tilapäisiä tulityöpaikkoja. Yliopiston tiloissa tilapäisellä tulityöpaikalla tehtävä tulityö edellyttää aina voimassa olevaa tulityökorttia ja kirjallista tulityölupaa, jonka antaa tulityövastaava, Suomen yliopistokiinteistöjen kampusmanageri tai hänen määräämänsä henkilö. Lisäksi on noudatettava seuraavia ohjeita: 4.1 TYÖN ALOITTAMISTA EDELTÄVÄT TURVATOIMET Aina ennen tulitöiden aloittamista on niistä ilmoitettava myös kiinteistöhoidolle ja varmistettava että automaattinen paloilmoitin on irtikytketty työkohteesta. p tai tai PÄIVYSTYS TYÖN AIKAISET TURVATOIMET Työtilan mahdollista kaasupitoisuutta on mitattava ja tarvittaessa on tuuletettava. Vartiointi on toteutettava koko ajan, myös taukojen aikana. 4.3 TYÖN JÄLKEISET TURVATOIMET Tulityön päättymisen jälkeen on vartiointia jatkettava luvassa määrätyn ajan, vähintään yhden tunnin, mikä edellyttää jatkuvaa läsnäoloa ja silmälläpitoa. Töiden loppumisesta on ilmoitettava kiinteistönhoidolle ja varmistettava että automaattisen paloilmoitinlaitteiston irrotetut silmukat kytketään takaisin. p tai tai PÄIVYSTYS

14 RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJA Yliopiston tiloihin on laadittu räjähdyssuojausasiakirja joka tarkistetaan kerran vuodessa. Suunnitteluvelvoite perustuu Valtioneuvoston asetukseen 576/2003. Tästä asiakirjasta on tärkeimmät kohdat poimittu tähän pelastussuunnitelman liitteeseen. Turvallisuuden parantamiseksi on tehty erillinen toimenpidelista. Ex-tiloja sisältäviin rakennuksiin on nimetty vastuuhenkilöt joiden tulee perehtyä yliopiston Atex- asiakirjaan sekä huolehtia kyseisissä tiloissa työskentelevien perehdyttämisestä ja turvallisista työtavoista. Lisäksi vastuuhenkilö ylläpitää listaa kemikaaleista ja niiden määristä. Käytännössä vastuuhenkilönä on kyseisen laboratorion esimies tai hänen nimeämänsä henkilö. Vastuuhenkilöt rakennuksittain I-rakennus Marko Hyvärinen II-rakennus Eero Kaipainen III-rakennus Jouni Ryhänen Yliopiston tämän hetkiset räjähdysvaaralliset tilat on kartoitettu ja luokiteltu marraskuussa Luettelo tiloista on varsinaisessa räjähdyssuojausasiakirjassa. Päivityksestä vastaa turvallisuuspäällikkö Harri Lumme Ex-tilat on merkitty pohjakuviin ja varustettu varoituskyltein. Mahdollista räjähdysvaaraa aiheuttavien kaasujen, nesteiden ja pölyjen käsittelyä muissa kuin em. tiloissa tulee välttää. Tavanomaisissa käyttötilanteissa räjähdyskelpoisia ilmaseoksia ei pääse syntymään maalaamossa. Poikkeustilanteet ovat kuitenkin mahdollisia, Siksi Ex- tiloissa ei saa säilyttää mitään ylimääräistä tavaraa eikä sinne saa asentaa, eikä käyttää Ex-luokittelemattomia työvälineitä tai sähkölaitteita. Suunniteltaessa tutkimustiloja ja -laitteita räjähdysvaarallisen ilmaseoksen syntyminen on estettävä ennakolta. Palavien nesteiden ja kaasujen säilytysmäärät tulee pitää mahdollisimman pieninä. YLEINEN VAARAMERKKI Yleinen vaaramerkki tarkoittaa väestöä uhkaavaa välitöntä vaaraa. Yleinen vaaramerkki on yhtäjaksoisesti minuutin ajan nouseva ja laskeva sireeniääni tai hälytys, jonka viranomainen antaa ulkokaiuttimilla. Vaara ohi -merkki on yhtäjaksoinen tasainen äänimerkki, jonka kesto on yksi minuutti. Kokeilumerkki on seitsemän sekunnin mittainen tasainen ääni. Vaara ohi-merkki ja kokeilumerkki voivat sisältää käynnistysvaiheessa nousevan äänen jakson ja lopussa laskevan äänen jakson. 14

15 Toimi näin kuultuasi yleisen vaaramerkin: 1. Siirry sisälle. Pysy sisällä. 2. Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmastointilaitteet. 3. Avaa radio ja odota rauhallisesti ohjeita. 4. Lisäohjeita voidaan antaa myös oman kuulutusjärjestelmän kautta 5. Vältä puhelimen käyttöä, etteivät linjat tukkeudu. 6. Älä poistu ilman viranomaisten kehotusta. 7. Väestönsuojatiloihin suojaudutaan ainoastaan viranomaisten tai yliopiston suojelujohdon kehotuksesta. LUT:n I-rakennuksen katolla on aluehälyttimiin kuuluva hälytin, jolla annettu hälytys kuuluu jokaiseen rakennusvaiheeseen. Laitteistolla voidaan antaa myös puhetiedote. Hälyttimellä tehdään koesoitto jokaisen kuukauden 1. maanantaina klo 12:00. KAASUVAARA Kaasuvaaratilanteesta annetaan yleinen vaaramerkki ja tiedotetaan radiolla tai ulkokaiuttimilla. Toimi kuten yleisen vaaramerkin suhteen on ohjeistettu. Lisäksi: Jos olet sisätiloissa: 1. Mikäli haistat kaasua, paina märkä vaate suun eteen ja hengitä sen läpi 2. Hakeudu yläkerroksiin, älä mene kellariin 3. Pysyttele yläkerroksissa ja kuuntele radion kautta annettavia ohjeita kunnes vaara on ohi Jos olet ulkona, etkä pääse sisälle: 1. Kiirehdi kaasupilven alta sivutuuleen 2. Pyri mahdollisimman korkealle, esimerkiksi mäen päälle 3. Paina märkä vaate, tms. suun eteen ja hengitä sen läpi Vaaratilanteen jälkeen tuuleta tilat perusteellisesti. SÄTEILYVAARA Välittömästä säteilyvaarasta varoitetaan yleisellä vaaramerkillä 1. Siirry sisälle 2. Sulje ovet ja ikkunat 3. Sammuta ilmastointi ja tiivistä rakennus 4. Kuuntele radiosta viranomaisten antamia ohjeita 5. Suojaa ruoka ja juomavesi pölytiiviisti 6. Hakeudu vasta viranomaisten kehotuksesta väestönsuojaan 7. Käytä joditabletteja vasta viranomaisen kehotuksesta. 8. Jos on pakko mennä ulos, käytä tiivistä, ihoa peittävää, helposti puhdistettavaa asua sekä hengityssuojainta tai tilapäissuojaimena pyyhettä tai talouspaperia; palattuasi jätä vaatteet eteiseen ja peseydy huolella 15

16 TOIMINTA POMMIUHKAUSTILANTEESSA Puhelimen välityksellä tuleva pommiuhkaus: 1. Ole rauhallinen ja ystävällinen 2. Älä keskeytä puhujaa, yritä jatkaa keskustelua 3. Varoita muita jo puhelun aikana kirjoittamalla esimerkiksi lapulle tai monitorille 4. Tiedustele, missä ja milloin pommi räjähtää, minkä tehoinen ja näköinen pommi on 5. Pyydä toistamaan ilmoitus 6. Jos mahdollista, kysy uhkauksen tekijä ja motiivi 7. Puhelun jälkeen soita sisäiseen hälytysnumeroon mikäli numero ei vastaa soita 112 Kirjoita uhkauksen sanamuoto muistiin. Onko kyseessä mies vai nainen, arviolta minkä ikäinen? Kuvaile puheääntä, sanavalintoja, murretta, puhenopeutta, selkeyttä. Kuuluuko puhelimesta taustaääniä? Millaisia? Oliko soittaja selvästi esimerkiksi humaltunut tai kiihtynyt? Kirjoitetussa muodossa toimitettu pommiuhkaus: 1. Soita sisäiseen hälytysnumeroon Mikäli numero ei vastaa, soita Älä tuhoa viestiä, tee siihen muutoksia tai kirjeeseen enempää sormenjälkiä noudata poliisin antamia ohjeita! Toimintaohjeet uhkatilanteen varalle on toimitettu puhelinvaihteeseen. Rakennuksen mahdollisesta tyhjentämisestä kuulutetaan ja suojeluorganisaatio varmistaa että kaikki poistuvat vaara-alueelta. TYÖTAPATURMA TAI VAARATILANNE Työtapaturmasta ja ns. "läheltä- piti tilanteesta" on ilmoitettava lähimmälle esimiehelle, jotta tilanteen uusiutuminen voidaan estää. Tapaturmailmoitus laaditaan tapaturmayhdyshenkilölle Intrassa löytyvällä lomakkeella. Esimies on velvollinen heti ilmoittamaan tapaturmasta tai vaaratilanteesta työsuojelupäällikölle. TYÖSUOJELU Työsuojelun tavoitteena on vähentää ja poistaa työssä ja työympäristössä esiintyviä vaaroja ja haittoja sekä edistää työntekijöiden terveyttä, turvallisuutta ja työviihtyvyyttä. Työsuojelutoiminnan toteutuksesta vastaa koko yhteisö; työnantaja, esimiehet, työntekijät ja opiskelijat kiinteistössä toimivat sidosryhmät, kukin omalla vastuualueellaan. Työsuojelutoimintaa koordinoi työnantajan nimittämä työsuojelupäällikkö. Työntekijöiden valitsemat työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutetut edustavat työsuojeluasioissa työntekijöitä. Työsuojelua ohjaa työsuojelun toimintaohjelma. Työsuojeluun liittyvistä ongelmissa tulee välittömästi ottaa yhteys ko. henkilöihin. Yhteystiedot löytyvät Intrasta. 16

17 YMPÄRISTÖHAITTOJEN TORJUNTA Ympäristöriskit pyritään Ympäristökäsikirjan mukaisesti ottamaan huomioon jo tiloja ja uusia koelaitteita suunniteltaessa. LUT:lla on tunnistettu seuraavia ympäristöön vaikuttavia riskejä: Tulipalon aiheuttamat ympäristöhaitat sisällä ja ulkona Kemikaalivahingot sisällä ja ulkona. Öljyvuodot sisällä ja ulkona Paineenalaiset kaasut Koelaitteista tai tapahtumista aiheutuva melu Toimintaohjeet edellä mainituissa ympäristöön vaikuttavissa tilanteissa Tulipalo: Pelastussuunnitelma sivu 11, toimintaohje palotilanteessa. Lisäksi hälytysryhmän johto huolehtii siitä että naapurirakennusten ihmisiä kehotetaan poistumaan myrkyllisten savukaasujen vaikutusalueelta evakuointikuulutuksen ja turvallisuushenkilöstön toimesta. Kemikaalivahingot: Kemikaalien varastointitilat ovat ilmanvaihdon ja viemäröinnin osalta määräysten mukaisia. Laboratorioissa kemikaalit säilytetään pääosin paloturvakaapeissa. Vanhentuneita astioita ei saa käyttää. Säilytyksessä ja kuljetuksissa käytetään ao. kemikaaleille suunniteltua ja käyttökunnossa olevia astioita ja noudatetaan VAK kuljetuksista annettuja määräyksiä. Ennalta ehkäisevänä toimenpiteenä käytetään mahdollisuuksien mukaan kiinteitä tai siirrettäviä valumaaltaita jotka estävät kemikaalien pääsyn ympäristöön. Laboratorioiden jätevedet johdetaan neutralointisäiliön kautta yleiseen verkostoon. Kemikaalikirjanpito on ajan tasalla ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavilla. Tiedot löytyvät 2-rakennuksen pohjoispäädystä, kemikaalivarastojen edustalla olevilta koneilta. (1.-5.krs). Tietojen ajantasaisuudesta huolehtivat laboratoriovastaavat. Toimintaohjeet mikäli aineita varotoimista huolimatta, pääsee sisä- tai ulkotiloihin. Käytä tarvittavia suojavarusteita! Varoita myös muita! Rajoita kemikaalien leviämistä käyttämällä imeytysaineita ja -mattoja vahingon torjuntaan. Hälytä tarvittaessa apua pelastuslaitokselta soittamalla 112 ja tiedota yliopiston turvallisuusorganisaatiota tapahtuneesta p Torjuntamateriaalia on saatavilla 1-17

18 rakennuksen k-kerroksen vaarallisten aineiden varastossa(h.1018) ja 2- rakennuksen k-kerroksen jätteiden käsittelytila/ tavaran vastaanotto(h.2043). Käytön jälkeen imeytysmateriaali ja välineet varastoidaan kemian vaarallisten jätteiden varastoon (huoneet 2041/ 2042) ja hävitetään Ekokemin kautta. Öljyvuodot: LUT:lla on käytössä lähinnä hydrauliikkaöljyjä ja leikkuunesteitä. Uudet ja käytöstä poistetut öljyt varastoidaan asianmukaisissa tiloissa joissa on riittävät varoaltaat. Toimintaohjeet mikäli öljyä varotoimista huolimatta pääsee ympäristöön. Toimintaohje sama kuin kemikaalivuodoissa. Paineenalaiset kaasut: LUT:lla on käytössä runsaasti erilaisia kaasuja. Tilat on merkitty asianmukaisin kilvin. Toimintaohjeet tulipalo- tai vuototilanteissa. Palotilanteessa käytä asianmukaisia suojavarusteita! Varmista että rakennus on evakuoitu. Siirrä kaasupullot pois paloalueelta mikäli se turvallisesti on mahdollista. Kaasuvuodon sattuessa tyhjennä tilat ihmisistä. Pyri rajoittamaan vuoto sulkemalla pullon venttiili. Hälytä tarvittaessa apua pelastuslaitokselta soittamalla 112 ja tiedota yliopiston turvallisuusorganisaatiota tapahtuneesta p Koelaitteista tai tapahtumista aiheutuva melu: Melua aiheuttavasta toiminnasta tulee aina tehdä ilmoitus kaupungin ympäristöviranomaisille. Tapahtumista ja konserteista aiheutuva meluhaitta on yleensä lyhytaikaista eikä aiheuta merkittäviä torjuntatoimenpiteitä. Toimintaohje koskien melua aiheuttavia koelaitteita. Meluntorjunta on otettava huomioon jo laitteita suunniteltaessa. Ensisijaisesti teknisillä ratkaisuilla pyritään äänen taso pitämään sallituissa rajoissa niin sisä- kuin ulkotiloissakin. Vaikutusta seurataan tarvittaessa mittauksin. Henkilökunnan tulee tarvittaessa käyttää kuulosuojaimia. 18

19 YLIOPISTON TILOJEN KÄYTTÖ LUT:n aukioloaikoina liikkuminen kiinteistössä on vapaata. Muina aikoina tilojen käyttö on sallittu vain henkilökunnalle ja opiskelijoille heille myönnetyn kulkuoikeuden puitteissa.. Yliopiston tiloja vartioivat ja valvovat yliopiston henkilökunta ja vartiointiliike. Vartiointiliike valvoo mm. ovien lukitusta ja tekee sisätiloissa tarkistuksia. Henkilökunnan ja opiskelijoiden on varauduttava tarvittaessa todistamaan henkilöllisyytensä. Aukioloaikojen ulkopuolella tapahtuvat vierailut on sovittava etukäteen yliopistomestareiden kanssa. Lukituissa tiloissa kulkevan tulee varmistaa, että lukitus jää päälle hänen jälkeensä. Kulkuun oikeutettu ei saa samalla laskea tilaan muita henkilöitä. Poistuessasi työhuoneestasi lukitse ovi! Avainten hallinnasta saa tietoa yliopistomestareilta. Työsuhteen päättyessä rauta- ja kulunvalvonta- avaimet palautetaan heille. Yliopiston alueella on tallentava kameravalvonta. Sähkölukituissa ovissa on mahdollisuus rajata kulkuoikeuksia ja järjestelmässä on käytön raportointi. TILOJEN ESTEETTÖMYYS Esteettömään liikkumiseen ja toimintamahdollisuuksiin yliopiston tiloissa on kiinnitetty erityistä huomiota ja havaitut epäkohdat korjataan mahdollisimman pian. Tilojen käyttäjien erityistarpeet, mm. kulkuoikeudet ja apuvälineet, käsitellään tapauskohtaisesti. Lisätietoja asiasta saa Infosta. Käytännön toimista vastaa yliopiston Tilapalvelut. TOIMINTA VARKAUS- TAI MURTOTILANTEESSA Älä koske mihinkään Estä sivullisten pääsy ko. paikkaan Soita 112, päivällä numeroon Mikäli näet tekijän, ota tuntomerkit muistiin. KUN NÄET VAHINGONTEON Jos mahdollista estä sen jatkuminen Pyydä lähistöllä olevia avuksesi Paina mieleesi tekijän tuntomerkit Soita 112, päivällä numeroon Kirjaa tuntomerkit heti muistiin UHKAAVAN HENKILÖN KOHTAAMISTILANNE Jätä uhkaavalle tilaa ja säilytä hänen reviirinsä Puhu selkeästi, lyhyesti ja myötäile Pidä kädet näkyvissä Pysy rauhallisena Vältä tuijottamista Älä vähättele uhkaajaa tai tilannetta Ole mieluummin joustava kuin jyrkkä Älä käännä selkääsi 19

20 Vältä äkkinäisiä liikkeitä Älä oikaise huumaantuneen tai muuten sekaisen henkilön harhoja Voita aikaa niin, että muita tulisi paikalle Pyri ilmoittamaan / hälyttämään niin, että uhkaaja ei huomaa LÖYTÖTAVARAT Etelä-Karjalan Löytötavaratoimisto vastaa LUT:n löytötavara-asioista. Löytötavaratoimisto on toimittanut yliopistolle keräyslaatikot, jotka noudetaan viikoittain. Löytyneet tuotteet kirjataan tietokantaan ja tuotteita säilytetään kolme kuukautta. Löytötavarat voi noutaa Etelä-Karjalan Löytötavaratoimiston palvelutoimistosta tuntomerkkejä vastaan ja niitä voi myös tiedustella palvelunumerosta tunnistetietoja sisältävien tuotteiden takaisinsaamisen nopeuttamiseksi ole hyvä ja kirjaudu osoitteeseen YHTEYSTIEDOT Etelä-Karjalan Löytötavaratoimisto Hallituskatu 23, Lappeenranta VESIVAHINKO Ilmoita kiinteistönhoitajille tai iltaisin päivystysnumeroon Jos oma turvallisuutesi ei ole uhattuna, estä lisävahinkojen syntyminen. Siirrä vaarassa oleva omaisuus suojaan tai peittele sopivalla suojamateriaalilla. SÄHKÖKATKO Ilmoita tarvittaessa kiinteistöpäivystykseen p tai käytönjohtajalle p Mikäli sähkökatkos jatkuu, etkä tavoita edellä mainittuja yhdyshenkilöitä, soita Lappeenrannan Energian päivystysnumeroon Osastoivat palo-ovet sulkeutuvat sähkökatkostilanteessa automaattisesti. Palo-ovien sulkeutuminen ei estä ovista kulkemista. Palo-ovia ei saa kiilata auki. Hissit eivät toimi sähkökatkon aikana. Hisseistä on puhelinyhteys hissihuollon päivystykseen. SÄHKÖTURVALLISUUS Yliopiston tutkimus- ja koelaitteistoihin tehtäviä sähköasennustöitä saa suorittaa vain sähköalan koulutuksen ja työkokemuksen omaava henkilö. Kiinteään jakeluverkkoon tehtävät asennustyöt suorittaa Tilapalvelun sähköhuolto tai urakoitsija. Mikäli tutkimus- ja koelaitteistojen asennustöissä tehdään muutoksia kiinteään jakeluverkkoon tulee muutokset merkitä asennuspiirustuksiin. Kuvapäivityksen ylläpitämiseksi tulee muutostiedot toimittaa sähkötöiden johdosta vastaavan henkilön tietoon. Vaarallisista sähkölaitteista ja vioista tulee ilmoittaa välittömästi sähköturvallisuudesta vastaavalle henkilöstölle tai kiinteistöhuollolle. 20

21 LÄMMITYS-, ILMASTOINTI-, VALAISTUS-,YMS. ONGELMATILANTEET Ilmoita kiinteistönhoitajille tai iltaisin päivystysnumeroon KEMIKAALIT Kemikaaleista on pidettävä kemikaaliluetteloa ja niistä tulee olla käyttöturvallisuustiedotteet saatavilla. Kemikaalit hävitetään yliopiston jätteiden käsittelyohjeen mukaisesti. Käsittelyohje löytyy Intrasta. VAHINKOJEN ESTÄMINEN ETUKÄTEEN Koeluonteisissakin tilanteissa: Arvioi turvallisuus- ja ympäristöriskit etukäteen Tee kirjalliset suunnitelmat Tarkista työluvat Mikäli kokeeseen liittyy vaaroja, ota yhteyttä työsuojelupäällikköön. Pidä työpaikkasi järjestys hyvänä. Huolehdi, että olosuhteet ovat sopivat (esim. valoa ja tilaa on riittävästi) Ilmoita viallisista laitteista, merkitse vialliset laitteet ja estä tarvittaessa niiden käyttö. Älä poista suojalaitteita tai suojaimia, käytä henkilösuojaimia. Kysy, jos olet epävarma Muista tiedottaa työsi vaaroista myös muita Tarkista, ennen kuin käynnistät Puutu ajoissa tilanteeseen, jos havaitset riskinottoa! OHJEITA MESSUJEN YM. TAPAHTUMIEN JÄRJESTÄJILLE Tapahtumalle on nimettävä vastuuhenkilö Vastuuhenkilön tulee tutustua yliopiston pelastussuunnitelmaan ja suojeluorganisaation toimintaan. Kansio on Infossa. Pääaulaan on laadittu erillinen turvallisuusohje jossa mainitaan muun muassa alkusammutusvälineet ja vapaana pidettävät kulkuväylät. OHJEET URAKOITSIJOILLE Urakkasopimuksessa tai aloituskokouksessa sovittavat asiat: hankkeen nimi hankkeen osoite hankkeen osapuolet: nimet ja yhteystiedot työmaakopit ja varastotilat: lukumäärät ja sijoitukset sosiaalitilat: lukumäärät ja sijainnit parkkipaikat avaimet, kulkuoikeudet ja niiden myöntäjät työaika vartiointi ja ovien lukitseminen 21

22 sähkö: liitäntä, mittaus, mittarin luenta ja sähkön maksu ja tilitys vesi: liitäntä, mittaus, mittarin luenta ja veden maksu ja tilitys lämpö: liitäntä, mittaus, mittarin luenta ja lämmön maksu ja tilitys eri työvaiheista ja niiden ajankohdasta ilmoittaminen (esim. Asbestinpurku) MAASSA OLEVAT KAAPELIT JA MUU TEKNIIKKA Jotta kaapeleita ja muuta maassa olevaa tekniikkaa ei vahingoiteta, on varmistus niiden sijainnista tehtävä seuraavista paikoista: Lappeenrannan Energia Oy LUT kiinteistöjohtaja Tuomo Tamper SYK kampusmanageri Petri Nuutinen ATK-TYÖT LUT/TIHA, tuotantopäällikkö Jukka Kurvi LUT/TIHA, tietoliikenneasiantuntija Otto Myyrä ATK-verkkolaitteille tulevista käyttökatkoista, esimerkiksi sähkötöiden takia, on tiedotettava tietohallintoon etukäteen ennen työhön ryhtymistä. Yhteyshenkilön kanssa sovitaan käytettävät kaapelityypit, mittaukset ja dokumentointi. Uusissa kohteissa on myös huomioitava ilmastointiin liittyviä asioita. TULITYÖLUVAT JA TYÖTURVALLISUUSKORTTI Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla noudatetaan Finanssialan Keskusliiton suojeluohjetta Tulityölupia urakoitsijoille myöntävät SYK kampusmanageri Petri Nuutinen LUT Tilapalvelut kiinteistöpäällikkö Harri Lumme LUT Tilapalvelut kiinteistöjohtaja Tuomo Tamper Tulitöistä on lisäksi ilmoitettava kiinteistönhoitajille jotta automaattinen paloilmoitinjärjestelmä tulee irtikytkettyä tulityöpaikalta. Yliopiston tiloissa työskenteleviltä urakoitsijoiden työntekijöiltä edellytetään voimassa olevaa Työturvallisuuskorttia. LUKITUSASIAT Lukituksiin liittyvissä huolto-, korjaus- ja muutostöissä on aina otettava yhteyttä yliopiston lukostojen hallinnasta vastaavaan henkilöön. LUT Tilapalvelut, vastaava yliopistomestari Ari Kuolimo

23 ISÄNNÖINTI SYK Kampusmanageri Petri Nuutinen LUT:N KIINTEISTÖJEN HUOLTO Siivouspalvelut SOL Palvelut Oy Eteläkatu Lappeenranta Kiinteistöpalvelut Lassila & Tikanoja Oyj Mäntysuonkatu Lappeenranta Päivystys 24 h Kiinteistöhuoltoyhtiölle on aina tiedotettava sähkö-, lvi-, jäähdytys- ja paineilmajärjestelmien käyttökatkokset ennen työhön ryhtymistä. Lisäksi huoltoyhtiölle ja yliopistomestareille on tiedotettava normaalin työajan ulkopuolella tapahtuvan työnteko kiinteistöllä. Huoltoyhtiön edustajalle toimitetaan aina aloituskatselmuksen tai ensimmäisen työmaakokouksen pöytäkirja yhteystietoineen. LOPPUPIIRUSTUKSET Urakan loppudokumentit toimitetaan tilaajalle urakkasopimuksessa mainitulla tavalla. Urakoitsijan valitsema palo-ilmoitinliike on velvollinen ottamaan yhteyttä paloilmoitinjärjestelmästä vastaavaan huoltoliikkeeseen. Sähköasennusten varmennustarkastuksen edellytyksenä on se, että urakoitsija on päivittänyt kiinteistön palokartat ajan tasalle. KIINTEISTÖJEN SÄHKÖLAITTEIDEN KÄYTÖNJOHTO LUT Tilapalvelut, kiinteistöjohtaja Tuomo Tamper Käytön johtajalle tiedotetaan aina ennen työhön ryhtymistä sähköjärjestelmien käyttökatkoksista. Lisäksi hänelle on toimitettava sähkötöiden tarkastuspöytäkirjat sekä aloituskatselmuksen tai ensimmäisen työmaakokouksen pöytäkirja yhteystietoineen. 23

24 LUT Hälytysryhmä Näille menee yhteinen tekstiviesti automaattisesti HÄLYTYS! Ahola Marisanna Damsten Sari Haikola Ari Harju Jarkko Heikkanen-Vainikka Tuula Kuolimo Ari Leino Janne Lensu Antti Lensu Pekka Lumme Harri Mikkola Timo Muuronen Jan Myllynen Paavo Niines Pasi Pitkänen Jouni Pullinen Mika Pynnönen Olli-Pekka Salonen Mia Tamper Tuomo Sekä kiinteistönhoitajat: Kruusi Toni Maukonen Lasse HÄLYTYSKETJUN TOIMINTA 1. Palotilanteessa hälytys siirtyy välittömästi hätäkeskukseen. Palokellot soivat hetken ja vaimenevat. Automaattikuulutus kertoo suomen ja englannin kielellä kyseisen rakennuksen alueella todetusta hälytyksestä ja kehottaa poistumaan rakennuksesta ja välttämään hissin käyttöä. Kellot alkavat uudelleen soida. Tekstiviesti hälytyksestä välittyy kiinteistönhoitajalle. Kiinteistönhoitaja paikallistaa hälytyskohteen paloilmoitinkeskukselta ja antaa siitä lisätietoa hälytysryhmälle. 24

25 2. Tieto hälytyksestä välittyy automaattisesti ryhmätekstiviestillä hälytysryhmälle. Ryhmän kokoontumispaikka on pääovella. Hälytysryhmä ryhtyy välittömästi tilanteen vaatimiin toimiin. Ensiapu, alkusammutus ja mahdollinen evakuointi kuuluvat heidän tehtäviinsä. Suojelujohtajan tai hänen sijaisensa kehotuksesta infon hoitaja antaa tarvittaessa lisäohjeita kuuluttamalla 3. Ensimmäisenä kokoontumispaikalle ehtinyt ottaa radiopuhelimet ja muut tarvikkeet huoneesta Kun paikalle tulee lisäapua, yksi tai useampi ryhmän jäsenistä lähtee varusteineen tapahtumapaikalle ja tehtävän tarkentuessa hälyttää suojelujohdon kautta lisäapua paikalle. 4. Tarvittaessa soitetaan 112:een. 5. Kuuluttamalla voidaan antaa lisätietoa haluttuun kohteeseen ja tiedottaa esimerkiksi rakennuksen evakuoinnista. Myös vaara ohi- tiedotteet ovat valmiina nauhoituksina koneella. 6. Iltaisin toiminta jää ensisijaisesti iltavuorossa olevan yliopistomestarin tai vartijan vastuulle. Hänen tulee soittaa 112: een, mikäli apua tarvitaan ja hoitaa tarvittavat kuulutukset. Ko. henkilön tulee järjestää yhteistyössä kiinteistöhoitajan kanssa pelastuslaitokselle opastus pääovelta tapahtumapaikalle. 7. Kun pelastus- tai muita viranomaisia saapuu paikalle, toiminnan johto siirtyy heille ja yliopiston henkilöstölle jäävät mahdolliset avustavat tehtävät. 25

26 VÄESTÖNSUOJIEN SIJAINTI 1 / VI 1 / III 2 / III VI III 1 / II 2 / II 3 / II IV 1 / IV II VII 3 / I 4 / I 1/VII 1 / I 2 / I I 2/VII VÄESTÖNSUOJIEN KOKO JA HENKILÖMÄÄRÄ Yliopistolla on 13 S1-luokan väestönsuojaa. Nro m2 hlö vastuuhenkilö sijainti 1/I Pullinen Mika I-vaihe, A-osa, 2. kerros 2/I Lensu Antti I-vaihe, B-osa, 2. kerros 3/I Niines Pasi I-vaihe, E-osa, 2. kerros 4/I Muuronen Jan I-vaihe, E-osa, 2. kerros 1/II Nevalainen Tuomas II-vaihe, D-osa, kellari 2/II Maijanen Markku II-vaihe, D-osa, kellari 3/II Kaipainen Eero II-vaihe, D-osa, kellari 1/III Nikku Erkki III-vaihe, A-osa, 1. krs 26

27 2/III Autio Markku III-vaihe, A-osa, 2. krs 1/IV Kähkönen Tiina IV-vaihe, B-osa, 3. krs VI Harju Jarkko VI-vaihe, A-osa, 2. krs 1/VII Haikala Toni VII-vaihe, A-osa, 2. krs 2/VII Ripatti Saku VII-vaihe, A-osa, 2. krs YHT Vanhojen suojien henkilömäärät on laskettu 0,6 m 2 / hlö ja uusien 0,75 m 2 / hlö VÄESTÖNSUOJIEN VASTUUHENKILÖIDEN TEHTÄVÄT Sen lisäksi, mitä lait, asetukset ja määräykset edellyttävät: Tarvittaessa huolehtii väestönsuojan tyhjentämisestä ja varustelusta Nimeää varahenkilön omaksi sijaisekseen Osallistuu tarpeelliseen koulutukseen TOIMINTAOHJE VÄESTÖNSUOJAAN SUOJAUDUTTAESSA TIETOTURVAOHJE Valmistele suoja tyhjennä suoja suojakäyttöön kuulumattomasta tavarasta poista mahdollinen normaaliolojen käytön ilmastointi varaa vettä 30 l/henkilö asenna kuivakäymälät paikoilleen tarkista ovet, luukut ja niiden tiivisteet asenna sulkuteltta oveen varaa pöydät, tuolit ja kerrosvuoteet varaa puhelin ja radio tarkista ilmastointi-, vesi- ja viemärijärjestelmät varaa hygieniavälineitä varaa yleisiä lääkkeitä ja joditabletteja säteilylaskeumatilanteessa asennetaan ilmastoinnin erityissuodatin varaa elintarvikkeita varmista yhteys kunnan/lohkon johtokeskukseen Suojauduttaessa: ota mukaan tarvittavat lääkkeet ja mahdollisia erityiselintarvikkeita ota mukaan henkilökohtaisia hygieniavälineitä ota mukaan mahdollisia viihtyvyys välineitä, lukemista, kuuntelulaitteita ota mukaan nukkumisvarusteita, tyyny, peitto, toimi suojassa annettujen ohjeiden mukaan suojaan laaditaan päiväohjelma Tietoturvasta ja tietosuojasta on ohjeet Intrassa. 27

28 LUOTTAMUKSELLISUUS JA SALAISET ASIAKIRJAT Laki ja yliopiston etu edellyttävät, että tietyt tiedot ovat tarkkaan suojattuja. Yliopisto sitoutuu usein palvelututkimusta tehdessään pitämään tietyt tiedot salassa määräajan. Lisäksi esim. yhteistyöyrityksen liike- ja teollisuustoimintatiedot ovat salaisia, ellei yritys toisin päätä. Näitä tietoja on suojattava työpaikalla, neuvotteluissa, matkoilla ja myös vapaa-aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen yliopistolaisen on otettava huomioon tietoturva kaikessa viestinnässä, asiakirjojen käsittelyssä, ATK:n käytössä ja kulunvalvonnassa. Luottamuksellinen asiakirja merkitään selvästi tunnuksella salainen. Henkilöstöasiakirjat ovat luottamuksellisia ilman ao. merkintöjäkin. Luottamuksellista asiakirjaa on käsiteltävä tietoturvallisuus huomioon ottaen. Opinnäytetöiden salaisuudesta on annettu erilliset ohjeet. ASIAKIRJOJEN HÄVITYS Jätteiden käsittelyohjeet Intrassa. POIKKEUSOLOJEN SUOJAUSSUUNNITELMA (ARKISTO/ TIETOTURVA) Arkistonhoitaja vastaa asiakirjojen suojelusuunnitelman toimeenpanosta ja päättää milloin suunnitelman mukaisiin toimenpiteisiin ryhdytään. Keskusarkiston vastuuhenkilö osoittaa asiakirjat, joita ryhdytään siirtämään päätearkistoon. Suojelujohtaja järjestää siirtämisen ja määrää tehtävän toimeenpanijat. Asiakirjojen ryhmittely ja suojelujärjestys: 1. Toiminnan jatkumisen kannalta välttämättömät asiakirjat: - hallintoelinten kuluvan ja edellisen vuoden pöytäkirjat - kuluvan ja edellisen vuoden pöytäkirjat - diaarikortit, -luettelot ja rekisteri - välttämättömät tiliasiakirjat ja kuluvan ja edellisen vuoden - palkanmaksuun liittyvät asiakirjat - opintosuoritusrekisteri - atk-järjestelmät 2. Tutkimus-, juridisista tai taloudellisista syistä suojeltavat asiakirjat: - hallintoelinten muut pöytäkirjat - muu kuin kohdassa 1 mainittu kirjaamon lähiarkistossa oleva kirjeistö - muut tiliasiakirjat ja kuluvan ja edellisen vuoden tilitositteet 3. Muut asiakirjat: - muu arkistomateriaali Suojeluluokat on merkitty arkistonmuodostussuunnitelmaan. 28

29 Vaikka äärimmäisissä kriisitilanteissa toiminta yliopiston tiloissa lopetetaan, asiakirjoja ei ryhdytä kuljettamaan yliopiston ulkopuolelle, vaan ne säilyvät parhaiten arkistotilaohjeiden mukaisessa päätearkistossa. Atk-toiminnan turvaamiseksi noudatetaan valtiovarainministeriön antamaa erillistä valmiussuunnitteluopasta. Kriisitilanteessa suojelujohtaja ja suojeluvarajohtaja huolehtivat yhdessä atk-henkilöstön kanssa varmuuskopioiden siirtämisestä päätearkistoon. YLEISTIEDOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Skinnarilankatu 34, Lappeenranta Toimiala: tutkimus ja opetus, toimitilojen koko: m 2, kerrosluku 1+7, S1- väestönsuojia 13 kpl. Henkilömäärä yliopistolla on päivisin arviolta henkilöä, iltaisin arviolta Tiloissa työskentelee myös Saimaan ammattikorkeakoulun henkilökuntaa ja opiskelijoita. Henkilömäärä vaihtelee ja sen tarkka arvioiminen on ongelmallista. Rakennuksen yleiskuvaus: paloluokka paloa kestävä, palo-osastojen tuntiluokka 60 minuuttia. Pelastussuunnitelmassa on pohjakuvat kerroksittain ja kuviin on merkitty turvajärjestelyt sekä riskikohteet. Toimintavalmiusaika (sairaankuljetus ja palolaitos) 12 minuuttia. Syttymisen kannalta riskikohteita ovat kemikaalit, ongelmajätevarastot, kaasupullovarastot, koelaitteistot, koetilanteet, tulityöt sekä jätekatokset. Sähköpääkytkimet on merkitty rakennusvaihekohtaisesti pohjakuviin. Päämuuntamon S1-kojeistot (10 kv) ovat I-vaiheessa. Varavoimalaitteita ei ole. Paloturvallisuuden tarkastaminen sekä sähkölaitteiden kunnon tarkastaminen tehdään lakisääteisin määräajoin. Vesi- ja viemärilaitteiden pääsulut on merkitty pohjakuviin ja ko. tilojen oviin tarralla. Pääsulut sijaitsevat I-rakennuksen K-kerroksen pohjoispäädyssä ja VIIrakennuksen 2.krs, lämmönjakohuoneessa. Ilmastoinnin hätäseis- painikkeet sijaitsevat paloilmoitinkeskusten vieressä. Ilmastointikonehuoneiden sijainti on merkitty pohjakuviin. Ilmanvaihtokanavien puhdistus ja hormien nuohous suoritetaan määräajoin. Savunpoistoluukkujen toimintaperiaate on sähköinen, käsilaukaisulaitteet sijaitsevat paloilmoitinkeskusten vieressä ja ne on merkitty pohjakuviin. Savunpoistoluukkujen sijainnit on merkitty pohjakuviin. Laitteiden huollosta vastaavat kiinteistönhoitajat. Automaattinen paloilmoitinjärjestelmä: 1-rakennus pää-aula, 1-rakennus ovi 1.13, 2-rakennus ovi 2.7, 3-rakennus ovi 3.6, 4-rakennus ovi 4.4, 6-rakennus ovi 6.4, 7-rakennus ovi Suojattuja alueita ovat kaikki muut paitsi 1- ja 4- rakennusten henkilöhuoneet. Kiinteistönhoitajat tarkastavat vierasasuntojen palovaroittimet ja vaihtavat paristot vuosittain. Paloilmoittimia hoitavat kiinteistönhoitajat, jotka myös suorittavat kuukausikokeilut. Hälytyspainikkeiden sijainnit on merkitty pohjakuviin. 29

30 Poistumistiet on merkitty opastekilvin ja valoin. Turva- ja merkkivalaistuskeskukset on merkitty pohjakuviin. Laitteita hoitavat kiinteistönhoitajat. Automaattista sammutuslaitteistoa ei ole. Sammutusveden ottopaikat ovat läheinen vesistö (Saimaa) sekä Ravunkadun ja Orioninkadun risteys. Palopostit, pikapalopostit ja käsisammuttimet on merkitty pohjakuviin. Sammuttimien tarkastukset ja huollot suorittaa 2 vuoden välein Lappeenrannan sammutinhuolto. Kemikaaleja on kiinteistön eri rakennuksissa. Vaarallisten aineiden kuljetukset, käsittely, käyttö sekä lähivarastot muodostavat riskitekijän. Osastot vastaavat kemikaalien säilytyksestä, käsittelystä ja käytöstä sekä nimeävät vastuuhenkilön kemikaalivarastoille ja kemikaalien vaaroista tiedottamiselle. Ilmoitus kemikaalien vähäisestä varastoinnista ja käytöstä on tehty pelastusviranomaiselle. LUT Kemialla on erilliset turvallisuusohjeet nettisivuillaan, joissa käsitellään yksityiskohtaisemmin kemikaaliturvallisuutta. Varotoimenpiteenä kemian laboratorioiden jätevedet johdetaan automatiikalla varustetun neutralointisäiliön kautta kaupungin jätevesiverkostoon. Raskaiden laboratorioiden jätevedet johdetaan valvonta-antureilla varustetun kaivon kautta jossa on ja 1 m3 kokoinen varosäiliö poikkeustilanteita varten. Lisäksi kiinteistönhoitajille on laadittu erillisohjeet päivystysaikana tapahtuvia poikkeustilanteita varten. Säteilylähteitä ja röntgenlaitteita on yliopiston tiloissa useita. Säteilyturvakeskuksen turvallisuusluvissa mainituissa tehtävissä vastaavina johtajina toimivat seuraavat henkilöt: LUT Energia Jani Laine p LUT Kone Antti Heikkinen p LUT Mafy Erik Vartiainen p LUT Kemia Liisa Puro p LUT Kemia Eero Kaipainen p Heidän tehtäviinsä kuuluu turvallisuusluvassa mainittujen laitteiden käyttöön ja opastukseen liittyvät asiat, sekä viranomaislupa-asiat. Turvallisuusluvissa mainitut laitteet ja säteilylähteet säilytetään lukituissa tiloissa ja ne on merkitty asianmukaisin varoituskyltein. Liittyminen pelastustoimeen ja väestönsuojeluun normaalioloissa: Etelä-Karjalan pelastuslaitos: Armilankatu 35, puh Etelä- Karjalan poliisi: Villimiehenkatu 2, puh Liittyminen pelastustoimeen ja väestönsuojeluun poikkeusoloissa: kunnan johtokeskus: Valtakatu 47, kirjaston alakerta suojelulohko ja sen johtokeskus: Hietakallionkatu 5 suojaväistötilanteessa kokoontumiskeskus (ei tiedossa) Henkilökunnan turvallisuuskoulutuksesta vastaa suojelujohtaja. Koulutusta järjestetään vuosittain. Henkilökunta perehdytetään pelastussuunnitelmaan niin että: jokainen osaa tehdä hätäilmoituksen tietää alkusammuttimien sijainnin ja osaa käyttää niitä tuntee rakennuksen poistumistiet tuntee muut rakennuksen turvallisuusjärjestelyt ja niiden edellyttämät toimenpiteet tuntee vastuunsa huolehtia ihmisistä ja heidän poistumisestaan tulipalon sattuessa 30

31 tietää miten toimitaan säteilyonnettomuuden tai kaasuonnettomuuden sattuessa sekä turvallisuusorganisaatio tuntee tehtävänsä jotka tähtäävät sekä onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn että rajoittamiseen. Suojelumateriaali on sijoitettu väestönsuojiin. Suojelumateriaalia huoltaa suojeluvarajohtaja. Pelastussuunnitelma saatetaan koko henkilökunnan tietoon Intran välityksellä. Suunnitelmaa päivitetään jatkuvasti. Kopio pelastussuunnitelmasta toimitetaan pelastusviranomaisille ja yliopiston Kriisijohtoryhmälle. 31

32 32

VÄESTÖN VAROITTAMINEN

VÄESTÖN VAROITTAMINEN TURVALLISUUSOHJE Liite 2 VÄESTÖN VAROITTAMINEN 1. Yleinen vaaramerkki Yhden minuutin pituinen nouseva ja laskeva ääni, jossa nousevan jakson pituus on 7 sekuntia ja laskevan jakson pituus samoin 7 sekuntia

Lisätiedot

HÄTÄILMOITUS. 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi. Soita hätäpuhelu itse, jos voit.

HÄTÄILMOITUS. 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi. Soita hätäpuhelu itse, jos voit. HÄTÄILMOITUS 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi Soita hätäpuhelu itse, jos voit. Mitä on tapahtunut? Onnettomuus? Sairaskohtaus? Onko ihmisiä vaarassa? Missä? Osoite, osasto, rakennus Vastaa kysymyksiin

Lisätiedot

PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 1 PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (2004 8 ja 9 ) ja pelastustoimesta

Lisätiedot

SFC-CARAVAN OULUN SEUTU R.Y.

SFC-CARAVAN OULUN SEUTU R.Y. TULITYÖSUUNNITELMA 1. VELVOITTAVUUS 2. TULITYÖN MÄÄRITTELY Työturvallisuuslaki ja pelastuslaki velvoittavat yhdistystä/työnantajaa järjestämään tulityöt siten, että palovaara on mahdollisimman vähäinen

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA www.phnet.fi/kunnat/heinola /koulut/myllyoja

PELASTUSSUUNNITELMA www.phnet.fi/kunnat/heinola /koulut/myllyoja PELASTUSSUUNNITELMA www.phnet.fi/kunnat/heinola /koulut/myllyoja SUUNNITELMAN LAATIJAT: Päiväys 14.02.2000 Nimi Paavo Lenho Suojelutehtävä suojelujohtaja Päiväys 14.02.2000 Nimi Risto Lindqvist Suojelutehtävä

Lisätiedot

As. Oy Laurinsataman pelastussuunnitelma LIITE 2. 2. Tarkista potilaan tila Tarkista onko potilas heräteltävissä puhuttelemalla tai ravistamalla?

As. Oy Laurinsataman pelastussuunnitelma LIITE 2. 2. Tarkista potilaan tila Tarkista onko potilas heräteltävissä puhuttelemalla tai ravistamalla? 8. Esimerkkejä ja ohjemalleja TOIMINTA SAIRAUSKOHTAUKSESSA 1. Selvitä mitä on tapahtunut Onko potilas kaatunut, pyörtynyt, kouristellut? Onko silminnäkijöitä? Jaa seuraavat tehtävät, jos auttajia on enemmän.

Lisätiedot

ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET

ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET Turvallista asumista YH Kodeilla YH Kodit tarjoaa elämän kestävää asumista, joka on paljon enemmän kuin pelkkä asunto. Me arvostamme turvallisen asumisen ja toimivan elinympäristön

Lisätiedot

11/8/2012. Toimitilaturvallisuus 12.11.2012. Yleistä kampusalueesta

11/8/2012. Toimitilaturvallisuus 12.11.2012. Yleistä kampusalueesta Toimitilaturvallisuus 12.11.2012 Yleistä kampusalueesta LUT- AMK- Technopolis yhteensä n. 10.000 ihmistä LUT on jo yksinään suuryritys, henkilökuntaa n. 1000 Pinta-ala 62.000m2 + Saimian 11.000m2 Yliopiston

Lisätiedot

SAMMUTUSPEITTEEN KÄYTTÖ

SAMMUTUSPEITTEEN KÄYTTÖ TOIMINTAOHJEET 1. HÄTÄILMOITUS 2. TULIPALO 3. SAMMUTUSPEITTEEN KÄYTTÖ 4. KÄSISAMMUTTIMEN KÄYTTÖ 5. PIKAPALOPOSTIN KÄYTTÖ 6. ILMASTOINNIN PYSÄYTTÄMINEN 7. PALOVAMMAN HOITO 8. TAJUTTOMAN POTILAAN ENSIAPU

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry Turvallisuussuunnitelma Lauttasaaren Kisa-Siskot ry LAUTTASAAREN KISA-SISKOT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2 (6) Sisällysluettelo 1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2 Yhdistyksen toiminnan kuvaus...

Lisätiedot

TULITÖIDEN VALVONTASUUNNITELMA

TULITÖIDEN VALVONTASUUNNITELMA 1 Länsi-Säkylän Teollisuusalue 17.9.2015 Ohjesääntö Länsi-Säkylän Teollisuusalueella työskenteleville LIITE 8 TULITÖIDEN VALVONTASUUNNITELMA 1. VELVOITTAVUUS Työturvallisuuslaki, pelastustoimilaki ja kemikaalilaki

Lisätiedot

Palon tai muun onnettomuuden havainnut valvoja varmistaa, että pelastuslaitos on hälytetty kohteeseen, hälytys numerosta 112.

Palon tai muun onnettomuuden havainnut valvoja varmistaa, että pelastuslaitos on hälytetty kohteeseen, hälytys numerosta 112. Pelastustiet ja pysäköinti Valvojat ohjeistetaan seuraamaan pysäköintiä niin, ettei pysäköinti estä pelastusajoneuvojen toimintaa ja niin että pelastustiet pidetään avoinna. Hallin edessä on selkeät parkkipaikat,

Lisätiedot

HÄTÄILMOITUS 112 0112

HÄTÄILMOITUS 112 0112 TOIMINTAOHJEET 1. HÄTÄILMOITUS 2. TULIPALO 3. ENSIAPUOHJEET 4. VÄKIVALTATILANTEET 5. MURTO 6. RYÖSTÖ 7. POMMIUHKAUS 8. YLEINEN VAARAMERKKI 9. KAASUVAARA 10. SÄTEILYVAARA 11. VÄESTÖNSUOJAAN SUOJAUTUMINEN

Lisätiedot

Turvallisuus ennen kaikkea!

Turvallisuus ennen kaikkea! Turvallisuustiedote Turvallisuus ennen kaikkea! Uudessakaupungissa sijaitseva käsittelee vaaralliseksi luokiteltuja kemikaaleja. Tämä ohje on laadittu lähiseudun asukkaiden toiminnan opastukseen mahdollisessa

Lisätiedot

kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta!

kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta! Paloturvallisuustietoa kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta! Ohjeet asukkaalle Palovaroitin Asunnon jokainen kerros sekä niihin yhteydessä olevat kellarikerrokset ja ullakot on varustettava

Lisätiedot

Tilapäisen tulityön suorittaminen. Ohje tilapäisten tulitöiden tekemiseen Technobothniassa

Tilapäisen tulityön suorittaminen. Ohje tilapäisten tulitöiden tekemiseen Technobothniassa 1 Tilapäisen tulityön suorittaminen Ohje tilapäisten tulitöiden tekemiseen Technobothniassa 2 Sisällys Tilapäisen tulityön suorittaminen... 1 Ohje tilapäisten tulitöiden tekemiseen Technobothniassa...

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Kauhajoen Teknologiakeskus PELASTUSSUUNNITELMA NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

Kiinteistö Oy Kauhajoen Teknologiakeskus PELASTUSSUUNNITELMA NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Kiinteistö Oy Kauhajoen Teknologiakeskus PELASTUSSUUNNITELMA NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Kiinteistö oy KAUHAJOEN PELASTUSSUUNNITELMA sivu 2 Suunnitteluvelvoite

Lisätiedot

Avain. Pelastussuunnitelma. Lohjan Laamanninpuisto Laamanninkatu 1, Lohja. Laadinta pvm:

Avain. Pelastussuunnitelma. Lohjan Laamanninpuisto Laamanninkatu 1, Lohja. Laadinta pvm: Avain Pelastussuunnitelma Lohjan Laamanninpuisto Laamanninkatu 1, 08200 Lohja Laadinta pvm: 25.09.201 Päivitys pvm: 20.10.201 Sivu 2 / 14 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1. Säädösperusteet

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Asunto Oy Malliyhtiön pelastussuunnitelma. Asunto-osakeyhtiö Malliyhtiö Mallitie 26, 90999 Oulu

PELASTUSSUUNNITELMA. Asunto Oy Malliyhtiön pelastussuunnitelma. Asunto-osakeyhtiö Malliyhtiö Mallitie 26, 90999 Oulu Asunto Oy Malliyhtiön pelastussuunnitelma Asunto-osakeyhtiö Malliyhtiö Mallitie 26, 90999 Oulu PELASTUSSUUNNITELMA Isännöitsijätoimisto Puhelin: 040-5549123 Kauppurienkatu Fax: 08-90100 Oulu Asunto-osakeyhtiö

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEET Hätäilmoitus Tulipalo Poistumisturvallisuus Sammutuspeitteen käyttö Käsisammuttimen käyttö Pikapalopostin käyttö

TOIMINTAOHJEET Hätäilmoitus Tulipalo Poistumisturvallisuus Sammutuspeitteen käyttö Käsisammuttimen käyttö Pikapalopostin käyttö TOIMINTAOHJEET 1. Hätäilmoitus 2. Tulipalo 3. Poistumisturvallisuus 4. Sammutuspeitteen käyttö 5. Käsisammuttimen käyttö 6. Pikapalopostin käyttö 7. Ilmanvaihdon pysäyttäminen 8. Palovamman hoito 9. Tajuttoman

Lisätiedot

TULIPALO PELASTA VAARASSA OLEVAT SOITA 112 SAMMUTA ALKUSAMMUTUSVÄLINEILLÄ RAJOITA TULIPALON LEVIÄMISTÄ SULKEMALLA OVET, IKKUNAT JA ILMANVAIHTO OPASTA

TULIPALO PELASTA VAARASSA OLEVAT SOITA 112 SAMMUTA ALKUSAMMUTUSVÄLINEILLÄ RAJOITA TULIPALON LEVIÄMISTÄ SULKEMALLA OVET, IKKUNAT JA ILMANVAIHTO OPASTA TOIMINTAOHJEET 1. HÄTÄILMOITUKSEN TEKEMINEN 2. TULIPALO 3. ENSIAPUOHJEITA 4. VÄKIVALTATILANTEET 5. MURTO 6. RYÖSTÖ 7. POMMIUHKAUS 8. YLEINEN VAARAMERKKI 9. KAASUVAARA 10. SÄTEILYVAARA 11. VÄESTÖNSUOJAAN

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2

TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2 1 TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2 Suunnistuskilpailu SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TARKOITUS...2 2. YLEISTIEDOT...2 3. HENKILÖSTÖ YHTEYSTIETOINEEN TAPAHTUMA-AIKANA 3 4. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT,

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA Kaupunki / kunta: Alavus Kiinteistön / taloyhtiön nimi: Alavuden Vuokra-asunnot Oy, kiinteistöt eritelty luetteloon Laatimispäivämäärä: 6.7.2011/10.10.2011/3.11.2014/24.11.2015

Lisätiedot

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus toimintaohjeet Laadittu 4.12.2014 Laatija Juha Vilen Viimeksi päivitetty 3.3.2015 Päivittäjä Ville Salo Nämä toimintaohjeet on laadittu käyttäen

Lisätiedot

Hyvinvointikeskus Sauvola

Hyvinvointikeskus Sauvola Hyvinvointikeskus Sauvola Käyttäjien turvallisuusohjeet 1. Yleistä 2. Kohteen perustiedot 3. Nimetyt henkilöt ja turvallisuusorganisaatio 4. Turvaopasteet 5. Poistumisjärjestelyt 6. Kokoontumispaikka 7.

Lisätiedot

Toimintaohjeita vaaratilanteissa ja onnettomuuksissa

Toimintaohjeita vaaratilanteissa ja onnettomuuksissa As Oy Jyväskylän JYY- asunnot Vehkakuja 2 40700 Jyväskylä vaaratilanteissa ja onnettomuuksissa Liite Pelastussuunnitelmaan TOIMINTA TULIPALOTILANTEESSA Jos tulipalo syttyy tilassa, jossa itse olet, toimi

Lisätiedot

Kiviniemen seudun asukkaille

Kiviniemen seudun asukkaille Säilytä tämä tiedote! Kiviniemen seudun asukkaille 1 Tämän Kiviniemen teollisuusalueen lähiseudun asukkaille jaettavan turvallisuustiedotteen toimittaminen perustuu Valtioneuvoston asetukseen vaarallisten

Lisätiedot

Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112

Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112 lähde / www.pelastustoimi.fi Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112 Soita hätäpuhelu itse, jos voit. Kerro, mitä on tapahtunut. Kerro tarkka osoite ja kunta. Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin.

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT TS AGILITYURHEILUKESKUS OY PELASTUSSUUNNITELMA 1 Johdanto: PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Paciuksenkatu 21

Kiinteistö Oy Paciuksenkatu 21 Kiinteistö Oy Paciuksenkatu 21 Käyttäjien turvallisuusohjeet 1. Yleistä 2. Kohteen perustiedot 3. Nimetyt henkilöt ja turvallisuusorganisaatio 4. Turvaopasteet 5. Poistumisjärjestelyt 6. Kokoontumispaikka

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Maatullinaukio

Kiinteistö Oy Maatullinaukio Kiinteistö Oy Maatullinaukio Käyttäjien turvallisuusohjeet Maatullinaukio 10 00750 HELSINKI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Yleistä Kohteen perustiedot Nimetyt henkilöt ja turvallisuusorganisaatio Turvaopasteet Poistumisjärjestelyt

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Kampinmäki

Kiinteistö Oy Kampinmäki Kiinteistö Oy Kampinmäki Käyttäjien turvallisuusohjeet 1. Yleistä 2. Kohteen perustiedot 3. Nimetyt henkilöt ja turvallisuusorganisaatio 4. Turvaopasteet 5. Poistumisjärjestelyt 6. Kokoontumispaikka 7.

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Vanajan kirkko Hautausmaantie, 13110, Hämeenlinna Raporttipäivä: 14.01.2014 Tarkastuspäivä: 28.10.2013 Muokkauspäivä: 12.06.2014 2 (14) Vanajan kirkko

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi PELASTUSSUUNNITELMA YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi 2 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN YLLÄPITO 3 2. SUUNNITTELUVELVOITE 5 3. HÄTÄILMOITUSOHJE 6 4. ELVYTYSOHJE 7 5. HUOMIOITAVAT VAARATILANTEET

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA Kaupunki / kunta: Ylöjärvi Kiinteistön / taloyhtiön nimi: As Oy Siironpiha Laatimispäivämäärä: 18.1.2016 Taloyhtiön hallitus vahvistanut pvm ja allekirjoitus: 23.1.2016 Pelastussuunnitelman

Lisätiedot

Asumisyksikkö Muistokatu

Asumisyksikkö Muistokatu Asumisyksikkö Muistokatu Käyttäjien turvallisuusohjeet 1. Yleistä 2. Kohteen perustiedot 3. Nimetyt henkilöt ja turvallisuusorganisaatio 4. Turvaopasteet 5. Poistumisjärjestelyt 6. Kokoontumispaikka 7.

Lisätiedot

PESÄPALLO-OTTELUN TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA TOIMINTAOHJEET VIINIJÄRVEN URHEILIJAT

PESÄPALLO-OTTELUN TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA TOIMINTAOHJEET VIINIJÄRVEN URHEILIJAT PESÄPALLO-OTTELUN TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA VIINIJÄRVEN URHEILIJAT YLEISTÄ TOIMINTAOHJEISTA...2 1. TURVALLISUUDESTA VASTAAVAT HENKILÖT...3 2. SISÄISET HÄLYTYSJÄRJESTELYT...4 2.1. Katsomoista

Lisätiedot

8. Esimerkkejä ja ohjemalleja

8. Esimerkkejä ja ohjemalleja 8. Esimerkkejä ja ohjemalleja TOIMINTA SAIRAUSKOHTAUKSESSA 1. Selvitä mitä on tapahtunut Onko potilas kaatunut, pyörtynyt, kouristellut? Onko silminnäkijöitä? Jaa seuraavat tehtävät, jos auttajia on enemmän.

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Ensiapua vaativa tilanne

Ensiapua vaativa tilanne Yleisiä toimintaohjeita vaara- ja poikkeustilanteisiin s.1(6) Ensiapua vaativa tilanne ENSIAVUN HÄLYTTÄMINEN Puhelimitse hälytyskeskukseen, puh. 112 Hälytysilmoituksesta tulee ilmetä seuraavat asiat: kuka

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Vuorentaan kappeli Marssitie 23, 13500, Hämeenlinna Raporttipäivä: 11.07.2013 Tarkastuspäivä: 26.06.2013 Muokkauspäivä: 24.06.2014 2 (16) Vuorentaan

Lisätiedot

Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin!

Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin! Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin! Tilat: Yhdistyksen toimistohuoneiden lisäksi Kotolasta löytyy kaksi koulutustilaa; suurempi

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Joensuun Tiedepuisto Oy PELASTUSSUUNNITELMA

Joensuun Tiedepuisto Oy PELASTUSSUUNNITELMA 1 Joensuun Tiedepuisto Oy PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu: Pelastuslakiin (468/2003) 8 ja 9 ja asetukseen pelastustoimesta (787/2003) 9 ja 10. Joensuussa 11.4..2012 Joensuun Tiedepuisto

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEET POIKKEUSTILANTEISSA

TOIMINTAOHJEET POIKKEUSTILANTEISSA Porin yliopistokeskus, Pelastussuunnitelman liite 2: TOIMINTAOHJEET POIKKEUSTILANTEISSA Sisällys TOIMINTAOHJE TULIPALONSATTUESSA... 2 TOIMINTAOHJE PALOKELLOJEN SOIDESSA... 3 TOIMINTAOHJE ENSIAPUTILANTEESSA...

Lisätiedot

PELASTUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT SN 26. Teuvo Reinikainen SPEK

PELASTUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT SN 26. Teuvo Reinikainen SPEK PELASTUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT SN 26 Teuvo Reinikainen SPEK SUOJELUSUUNNITELMA Velvoite väestönsuojelulaista ja -asetuksesta v. 1958/1959 (muutokset v. 1990) Ohje teollisuuslaitosten ja liikeyritysten poikkeusolojen

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE RUOVEDEN KUNTA

TOIMINTAOHJE VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE RUOVEDEN KUNTA TOIMINTAOHJE VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE RUOVEDEN KUNTA 1. PEREHDYTYS Työturvallisuuslaki 14 Työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä sekä huolehdittava

Lisätiedot

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN Ransu ja Valtteri opastavat välttämään vaaratilanteita ja toimimaan oikein onnettomuuksissa. Valtteri Väyrynen on Tampereen aluepelastuslaitoksen koulutussuunnittelija. Tämä opas

Lisätiedot

Kiinteistö Oy:t Aitio Business Park Vivaldi ja Verdi

Kiinteistö Oy:t Aitio Business Park Vivaldi ja Verdi Kiinteistö Oy:t Aitio Business Park Vivaldi ja Verdi Käyttäjien turvallisuusohjeet 1. Yleistä 2. Kohteen perustiedot 3. Nimetyt henkilöt ja turvallisuusorganisaatio 4. Turvaopasteet 5. Poistumisjärjestelyt

Lisätiedot

Peurantupa. Toimintaohjeet

Peurantupa. Toimintaohjeet Peurantupa Toimintaohjeet Peurantupa toimintaohjeet Laadittu 12.8.2015 Laatija Arttu Vesterinen Viimeksi päivitetty 1.10.2015 Päivittäjä Martti Immonen Nämä toimintaohjeet on laadittu käyttäen Pelsu Pelastussuunnitelma

Lisätiedot

Tukimateriaaliin on koottu opetusvideoiden sisältämät opetukset, jotka tulee käydä keskustelunomaisesti läpi, aina kun video on katsottu.

Tukimateriaaliin on koottu opetusvideoiden sisältämät opetukset, jotka tulee käydä keskustelunomaisesti läpi, aina kun video on katsottu. Opetusvideoiden tukimateriaali Turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille tarkoitetut opetusvideot on tarkoitettu katsottavaksi ohjatusti. Ilman tukimateriaalia saattaa videoiden sanoma jäädä epäselväksi.

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio

Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio Oikarinen Pia Minustako rehtori -koulutus Yhteenveto kehittämistehtävän laatimisesta 1. KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio 2. TEKIJÖIDEN NIMET Pia Oikarinen

Lisätiedot

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND. YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND. YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16 YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Kansallinen hiihtosuunnistuskilpailu 1.2 Tilaisuuden

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

KOy Mikkelin Tietotaitokortteli (Yliopistokeskuksen päärakennus)

KOy Mikkelin Tietotaitokortteli (Yliopistokeskuksen päärakennus) KOy Mikkelin Tietotaitokortteli (Yliopistokeskuksen päärakennus) Toimintaohjeet päärakennus) toimintaohjeet Laadittu 30.7.2013 Laatija Eero Lesonen Viimeksi päivitetty 12.5.2014 Päivittäjä Nämä toimintaohjeet

Lisätiedot

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelman pikaohjeet

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelman pikaohjeet Mikkelin Jäähalli Pelastussuunnitelman pikaohjeet Mikkelin Jäähalli Yleinen turvallisuusohje YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 TULIPALON SATTUESSA 1. PELASTA välittömässä vaarassa olevat. 2. VAROITA muita vaarasta.

Lisätiedot

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma Yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012.

PELASTUSSUUNNITELMA. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012. 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite) Suunta Jyväskylä

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Kalvolan kirkko Iittalantie 300, 14500, Iittala Raporttipäivä: 05.09.2013 Tarkastuspäivä: 26.06.2013 Muokkauspäivä: 18.06.2014 2 (15) Kalvolan kirkko

Lisätiedot

Tapiolan Keskuspysäköinti Oy

Tapiolan Keskuspysäköinti Oy Tapiolan Keskuspysäköinti Oy Käyttäjien turvallisuusohjeet Etelätuulentie 1, 12. kaupunginosa, Tapiola 1. Yleistä 2. Kohteen perustiedot 3. Nimetyt henkilöt ja turvallisuusorganisaatio 4. Turvaopasteet

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSSUUNNITELMA Tapahtuma: Osallistujat: Taekwon-do Akatemian leiri noin 200 osallistujaa Ajankohta: 2.11.2007 4.11.2007 Tapahtumapaikka: Järjestäjä: Rajakylän koulu Taekwon-do Akatemia ry -----------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Asunto Oy Siltakyläntie 2

Asunto Oy Siltakyläntie 2 TURVALLISUUS- ja PELASTUSSUUNNITELMA Kiinteistön nimi Asunto Oy Siltakyläntie 2 1. Johdanto Suunnitelman tekemisestä on säädetty pelastuslaissa (468/2003) ja valtioneuvoston asetuksessa pelastustoimesta

Lisätiedot

TURVALLISUUS- ja PELASTUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUS- ja PELASTUSSUUNNITELMA TURVALLISUUS- ja PELASTUSSUUNNITELMA Kiinteistön nimi Keskinäinen Kiinteistöyhtiö FASTERVESTOy 1. Johdanto Suunnitelman tekemisestä on säädetty pelastuslaissa (468/2003) ja valtioneuvoston asetuksessa

Lisätiedot

AS OY LAHDEN MATTSSONIN KULMAN PALO- JA HENKILÖTURVALLISUUS

AS OY LAHDEN MATTSSONIN KULMAN PALO- JA HENKILÖTURVALLISUUS As Oy Lahden Mattssonin Kulma PELASTUSSUUNNITELMA 1(5) AS OY LAHDEN MATTSSONIN KULMAN PALO- JA HENKILÖTURVALLISUUS Turvallisuusjärjestelyjen organisointi 1. Johdanto 2. Henkilöstö 3. Tietoja kiinteistöstä

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden turvallisuus

Yleisötilaisuuden turvallisuus 2014 Yleisötilaisuuden turvallisuus Tuliesityksen turvallisuusjärjestelyt Päijät-Hämeen pelastuslaitos RH/2014/12/TAa 15.9.2014 Sisältö 1 Tuliesityksen turvallisuusjärjestelyt... 2 2 Tuliesityksessä tulee

Lisätiedot

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Pelastuslain 379 / 2011velvoitteet 1. Yleiset velvollisuudet 4 Jokaisen on

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU Turun kaupunki TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/5 Tilaaja: Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Hauhon kirkko Danielson-Kalmarintie 1, 14700, Hauho Raporttipäivä: 15.01.2014 Tarkastuspäivä: 28.10.2013 Muokkauspäivä: 18.06.2014 2 (15) Hauhon kirkko

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Tuuloksen seurakuntakeskus Pappilantie 15, 14820, Tuulos Raporttipäivä: 10.08.2015 Tarkastuspäivä: 05.06.2015 2 (10) Tuuloksen seurakuntakeskus sisällysluettelo

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuus - Asuintalot Syöksynsuun leirikeskus Syöksynsuu 27, 13500, Hämeenlinna Raporttipäivä: 19.02.2013 Tarkastuspäivä: 28.01.2013 Muokkauspäivä: 24.06.2014 2 (10) Syöksynsuun

Lisätiedot

7. Vaaratilanteet, niiden vaikutukset ja toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi VAARATILANNE

7. Vaaratilanteet, niiden vaikutukset ja toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi VAARATILANNE 7. Vaaratilanteet, niiden vaikutukset ja toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi versio 2a j.m. Sivu 1/6 2.2.04 versio 2a j.m. Sivu 2/6 2.2.04 Esimerkit Päivittäiset onnettomuudet Huoneistopalo Välitön

Lisätiedot

Tuulimäen kalliosuojan turvaopas 2016

Tuulimäen kalliosuojan turvaopas 2016 Tuulimäen kalliosuojan turvaopas 2016 Viite: Espoon kaupungin Tuulimäen väestösuojan turvallisuussuunnitelma 9.2.2016 Miksi turvallisuusohjeita tarvitaan Tuulimäen kalliosuojan turvaopas on tarkoitettu

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Hämeenlinnan kirkko Kirkkorinne, 13100, Hämeenlinna Raporttipäivä: 14.01.2014 Tarkastuspäivä: 28.10.2013 Muokkauspäivä: 12.06.2014 2 (13) Hämeenlinnan

Lisätiedot

Oppilaitoksen kriisivalmius

Oppilaitoksen kriisivalmius 1 Hyväksytty 16.6.2011 Oppilaitoksen kriisivalmius Oppilaitoksen opiskelijat ja henkilökunta voivat joutua äkilliseen onnettomuuteen tai uhkaavaan tilanteeseen, joko oppilaitoksessa tai sen ulkopuolella.

Lisätiedot

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10. Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.2009 Kirta Nieminen Pt. tuntiopettaja, ruokapalvelut kirta.nieminen@seamk.fi

Lisätiedot

TULITÖIDEN VALVONTASUUNNITELMA

TULITÖIDEN VALVONTASUUNNITELMA VALTIMON KUNNAN TULITÖIDEN VALVONTASUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. VELVOITTAVUUS 2. SOVELTAMISALUE 3. SUUNNITELMASTA TIEDOTTAMINEN 4. MÄÄRITELMÄT 4.1. Tulityöt 4.2. Katto- ja vedeneristystöiden tulityöt

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma Räyskälän leirikeskus

Pelastussuunnitelma Räyskälän leirikeskus Pelastussuunnitelma Räyskälän leirikeskus Lopen kunta / nuorisotoimi Nuoriso-ohjaaja Marjo Niittymäki puh. 040-3306036 marjo.niittymaki@loppi.fi Yhdystie 5, 12700 Loppi www.loppi.fi Sisällysluettelo Kansi

Lisätiedot

Ota kumppaniksi. A UTC Fire & Security Company

Ota kumppaniksi. A UTC Fire & Security Company Ota kumppaniksi paloturvallisuuden ammattilainen A UTC Fire & Security Company Paloturvallisuus yhteinen asiamme Onko kiinteistön paloturvallisuus varmasti kunnossa? Omistajan ja vuokralaisen asenteet

Lisätiedot

Satakunnan yhteisökeskus. Isolinnankatu 16.

Satakunnan yhteisökeskus. Isolinnankatu 16. Satakunnan yhteisökeskus Isolinnankatu 16. HÄTÄILMOITUS 112 ambulanssi, palokunta, poliisi Soita hätäpuhelu itse, jos voit. Mitä on tapahtunut? - Onnettomuus? - Sairaskohtaus? Onko silminnäkijöitä? Onko

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

HELSINGIN PELASTUSLIITTO RY PELASTUSSUUNNITELMA SENIORIASUMISOIKEUS OY MERIKARTANO RIONKATU 7 00220 HELSINKI

HELSINGIN PELASTUSLIITTO RY PELASTUSSUUNNITELMA SENIORIASUMISOIKEUS OY MERIKARTANO RIONKATU 7 00220 HELSINKI PELASTUSSUUNNITELMA SENIORIASUMISOIKEUS OY MERIKARTANO RIONKATU 7 00220 HELSINKI Lisaa tahan karttakuva josta ilmenevat kiinteistojen sijainti, pelastustiet, pysakointijarjestelyt seka muut turvallisuusjarjestelyt

Lisätiedot

Toimitilojen tietoturva

Toimitilojen tietoturva Toimitilojen tietoturva Toimitilakonseptikoulutus Tuija Lehtinen 18.2.2014 Toimitilaturvallisuus Tarkoittaa toimitilojen fyysistä suojaamista, jonka avulla pyritään turvaamaan organisaation häiriötön toiminta

Lisätiedot

Ampumahiihtokilpailut. Ahveniston moottoriradalla Hämeenlinnassa 17.-18.1.2015. Pelastussuunnitelma

Ampumahiihtokilpailut. Ahveniston moottoriradalla Hämeenlinnassa 17.-18.1.2015. Pelastussuunnitelma Ampumahiihtokilpailut Ahveniston moottoriradalla Hämeenlinnassa 17.-18.1.2015 Pelastussuunnitelma 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata ampumahiihtokilpailujen toteuttamisesta

Lisätiedot

Eija Paukkuri, kehittämispäällikkö Kasvatus- ja opetuskeskus, Nokia 6.6.2013

Eija Paukkuri, kehittämispäällikkö Kasvatus- ja opetuskeskus, Nokia 6.6.2013 Eija Paukkuri, kehittämispäällikkö Kasvatus- ja opetuskeskus, Nokia 6.6.2013 kuulutusjärjestelmä on puutteellinen tai sitä ei ole kaiuttimia ei ole kaikkiin opetustiloihin ovien lukitus on puutteellinen

Lisätiedot

RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJA HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGIN NORMAALILYSEO RATAKATU HELSINKI

RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJA HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGIN NORMAALILYSEO RATAKATU HELSINKI Pauli Korhonen 9.8.2016 1 (5) RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJA ATEX 1999/92/EY ja VNA 576/2003 MUKAISESTI HELSINGIN NORMAALILYSEO RATAKATU 6 00120 HELSINKI 1 9.8.2016 RSA TEHTY Ex/PKo REV. PVM. SELITYS LAAT. TARK.

Lisätiedot

TURVALLISUUSTIEDOTE 2013

TURVALLISUUSTIEDOTE 2013 RÄJÄHDEKESKUS TEKNINEN OSASTO HAAPAJÄRVEN TOIMIPISTE POHJOIS-SUOMEN HUOLTORYKMENTTI VARASTO-OSASTO HAAPAJÄRVEN VARASTO TURVALLISUUSTIEDOTE 2013 Puolustusvoimien räjähdetuotannosta ja -varastoinnista aiheutuvista

Lisätiedot

Kodin paloturvallisuus

Kodin paloturvallisuus Kodin paloturvallisuus Itä-Uudenmaan Pelastuslaitos Palotarkastaja Linnea Kytömäki Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Väkiluku n. 94 000 Seitsemän kuntaa Työntekijöitä n. 180 Asemat, joissa on vakituista henkilökuntaa

Lisätiedot

ASUINKIINTEISTÖN OMAVALVONTA

ASUINKIINTEISTÖN OMAVALVONTA Omavalvonnan lakitausta Omavalvonta on pelastuslain 379/2011 78 mukaista valvontaa. Tämän omavalvontalomakkeen täyttäminen ja palauttaminen annettujen ohjden mukaisesti on velvoittavaa. Vastaajan tulee

Lisätiedot

OHJE TALON / PIENYRITYKSEN TAI LAITOKSEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ

OHJE TALON / PIENYRITYKSEN TAI LAITOKSEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ 1 OHJE TALON / PIENYRITYKSEN TAI LAITOKSEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ SUUNNITELMAN TEKEE KO. KOHTEEN SUOJELUJOHTAJA, JOKA MYÖS SÄI- LYTTÄÄ JA PÄIVITTÄÄ SUUNNITELMAN SEKÄ ESITTELEE SEN TALON

Lisätiedot

Tehtävät henkilöstö- ja yksikkömuutoksissa

Tehtävät henkilöstö- ja yksikkömuutoksissa Tehtävät henkilöstö- ja yksikkömuutoksissa Hyväksytty xx.xx.2014 Sisällysluettelo 1. Henkilöstömuutokset... 1 1.1. Irtisanoutuminen tai määräaikaisen työsuhteen päättyminen... 1 1.2. Pitkäaikainen poissaolo,

Lisätiedot

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä)

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä) 2 TIETOA LEIRIKESKUKSESTA Alue on tarkoitettu alle 100 henkilön majoittumiseen päärakennuksessa, 6 majoitusmökissä ja asuntovaunuissa / asuntoautoissa. Alueella järjestetään satunnaisesti muutaman tunnin

Lisätiedot

KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS

KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS Turvallisuusohje 2016 2016 1 Kirkkojen paloturvallisuus Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeen tarkoitus... 2 2 Rakenteellinen paloturvallisuus... 2 3 Palontorjuntalaitteisto...

Lisätiedot

XCO Suomenmestaruuskilpailut Hollolan Messilässä 21.7 2013 klo 8.00-17.00

XCO Suomenmestaruuskilpailut Hollolan Messilässä 21.7 2013 klo 8.00-17.00 XCO Suomenmestaruuskilpailut Hollolan Messilässä 21.7 2013 klo 8.00-17.00 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1. Turvallisuudesta vastaavat henkilöt ja varahenkilöt Mika Tervala Turvallisuusvastaava puh

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. 50. Vihdin Hiihdot 18.1.2014 Vihdin Nummelassa

Pelastussuunnitelma. 50. Vihdin Hiihdot 18.1.2014 Vihdin Nummelassa Pelastussuunnitelma 50. Vihdin Hiihdot 18.1.2014 Vihdin Nummelassa 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata Maakuntaviestin toteuttamisesta vastaavaa henkilökuntaa turvallisuusasioissa

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA KISAKESKUKSET

PELASTUSSUUNNITELMA KISAKESKUKSET PELASTUSSUUNNITELMA PELASTUSSUUNNITELMA KISAKESKUKSET YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT Tilaisuuden nimi: Fin 5 Suunnistusviikko 9. 14.7.2012 Tilaisuuden järjestäjä: Teuvan Rivakka, Suunta Jurva ja Närpes

Lisätiedot

Tulevaisuuden Tulityökurssi

Tulevaisuuden Tulityökurssi Tulevaisuuden Tulityökurssi 1 Tulityöt 2014-2024 Vuorovaikutteinen osittain, kouluttaja ei aktiivisesti opeta, vaan johtaa keskustelua, pohdintoja Koulutettavat jaetaan heti rooleihin istuttamalla koulutettavat

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA Kaupunki / kunta: Tampere Kiinteistön / taloyhtiön nimi: Kämmenniemen Kotilinna Laatimispäivämäärä: 7.1.2015 Taloyhtiön hallitus vahvistanut pvm ja allekirjoitus: Pelastussuunnitelman

Lisätiedot