HALLINNON TIEDOTE HYLLYKALLION KOULUN OPPILAIDEN KOTEIHIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HALLINNON TIEDOTE HYLLYKALLION KOULUN OPPILAIDEN KOTEIHIN"

Transkriptio

1 HALLINNON TIEDOTE HYLLYKALLION KOULUN OPPILAIDEN KOTEIHIN Hyllykallion koulu/ opetustoimi: Seinäjoella Koulussa huolestuttiin alun perin oireilevien opettajien takia. Oireilevia oppilaita on tullut tietoon myöhemmin. Koulu on tehnyt aktiivista yhteistyötä tilapalveluiden kanssa ongelmien hoitamiseksi. Toistaiseksi tutkimuksissa ei ole tullut vastaan sellaisia tuloksia, joiden perusteella koulua olisi syytä tyhjentää oppilaista ja henkilökunnasta. Koulussa ja kaupungin hallinnossa ollaan tilanteesta tietoisia ja osaltaan huolestuneita, mutta tilapalvelut tutkivat asioita aktiivisesti. Tilapalvelut tulevat aikaistamaan selvityksiä, kartoituksia ja tutkimuksia koulun tilojen osalta, että tilat saadaan kuntoon. Koulun tilojen vanhan osan peruskorjaus on kaupungin taloussuunnitelmassa vuodelle 2015, ja siitä tullaan pitämään kiinni, mikä tarkoittaa, ettei aikataulu myöhenny kyseisestä vuodesta. Akuutit viat korjataan mahdollisimman nopeasti. Tässä asiakirjassa on kaupungin muiden toimijoiden selvitykset tehdyistä toimenpiteistä. Jatkossa Hyllykallion koulun tilanteesta ja tehdyistä toimenpiteistä tullaan tiedottamaan hallinnon yhteisellä tiedotteella noin kahden viikon välein lukuvuoden aikana. Heikki Vierula Sivistyskeskuksen toimialajohtaja Vesa Puutonen rehtori Jari Jaskari perusopetusjohtaja Antti Tokkari vararehtori Terveystarkastaja: Lämpö-, melu- ja valaistusolosuhteet ovat vastaavia muissa Seinäjoen kouluissa Mikrobimittauksia on tehty sisäilmasta jo usean vuoden ajan, eikä niissä ole ollut viitteitä vaurioon. Tulokset ovat olleet vastaavia oireettomien tilojen kanssa. Kaikki Terveydensuojelulain mukaiset mittaukset on tehty PAH-yhdisteitä ei ole mitattu, kun niihin ei ole viitteitä. Mittaukset ja tutkimukset on tehty tyhjässä luokassa kiinteistöstä johtuvien haittojen tutkimiseksi, mutta käytön aikaisia mittauksia ei ole tehty. Käytön aikaisissa mittauksissa näkyy myös oppilaiden ja henkilökunnan koulun ulkopuolelta mukanaan tulevat altisteet. Kaikkia mittauksia ei voi tehdä joka paikasta, sillä osa näytteenotoista kestää jopa 100 minuuttia/ näyte. Osa näytteistä voidaan ottaa vain talvella. Ainut havaittu ylitys on ammoniakkinäytteissä. Mitatut ammoniakkipitoisuudet ovat 28, 26 ja 67 mikrogrammaa/ m3. Ammoniakki pitoisuus yli 25 mikrogrammaa/ m3 on työterveyslaitoksen mukaan kohonnut ja viittaa sisäilman epätavanomaisiin lähteisiin. Seinäjoen kaupunki Sivistyskeskus perusopetus Kirkkokatu 6 PL Seinäjoki Vaihde P

2 Asumisterveysohjeen mukaan yli 40 mikrogrammaa/ m3 on tavanomaisuudesta poikkeava, ja aiheuttaa ärsytysoireita kohotessa yli 160 mikrogrammaa/ m3. Tavallisesti ammoniakin esiintyminen on liitetty orgaanista materiaalia sisältävien tasoitteiden hajoamiseen kosteuden vaikutuksesta. Näissä materiaaleissa kosteuden aiheuttamat hajoamisreaktiot (emäksinen hydrolyysi) ovat mahdollisia ja sen seurauksena mm. ammoniakkia pääsee vapautumaan sisäilmaan. Sisäilman ammoniakin lähteitä ovat myös tavallisesti ihminen itse ja ihmisen toiminta rakennuksessa. Ihmisten ja kotieläinten eritteet, uloshengitysilma, tupakointi ja ammoniakkia sisältävien materiaalien ja puhdistusaineiden käyttö tuottavat ilmaan ammoniakkia. (Sisäilmayhdistyksen WWW-sivulta) Esa Rissa terveystarkastaja Sisäilmaryhmään kuuluu edustajat työsuojelusta, tilapalveluista, työterveyshuollosta sekä ympäristöterveydenhuollosta. Sisäilmaryhmässä pyritään löytämään ratkaisuja sisäilmaongelmiin yhteistyössä eri osapuolet huomioiden ja yhteistyössä. Ensimmäiset merkinnät ongelmista Hyllykallion koululla on kirjattu joulukuussa Silloin kaksi opettajaa oirehti samassa luokkatilassa ja silloin epäiltiin ilmanvaihtokoneessa ja ilmanvaihtoputkistossa olevan ongelmia ja aloitettiin ilmanvaihtoputkien pinnoitus. Seuraavat merkinnät koulun osalta löytyy vuodelta 2011, kun yhdessä luokassa oireiltiin ja sieltä otettiin näytteitä. Materiaalinäytteistä luokan seinästä ei löytynyt kasvua, mutta luokasta löytyi VOC mittausten perusteella etikkahappoa, joka oli peräisin kuivavasta liimapullosta. Elokuussa 2012 yhdellä opettajalla oli äänenmenetyksiä ja hän hakeutui työterveyshuoltoon ja sieltä jatkotutkimuksiin. Hänen ongelmaansa käsiteltiin sisäilmaryhmässä niin, että siinä oli mukana työterveyshuolto ja tilapalvelut. Syyskuussa 2012 kokouksessa todettiin, että opettaja oli jouduttu siirtämään toiseen toimipisteeseen äänenmenetyksen takia. Ilmanvaihtokanavien korjausta jatkettiin. Kolmessa luokassa tehtiin mikrobimittauksia, joista ei löytynyt ongelmia. Koululla todettiin kuitenkin kuitupitoisuuksien nousua ja ilmanvaihtokanavien puhdistusta jatkettiin syksyllä. Kuitujen tehostettu siivous ohjeistettiin koululle. Joulukuulla 2012 ilmanvaihtokanavien puhdistus ja kuvaus todettiin loppuunsaatetuksi. Toiseen kouluun siirtynyt opettaja palasi kouluun seuraavan lukukauden alussa joulun jälkeen. Seuraava merkintä koululta sisäilmaryhmään tulleesta ilmoituksesta on toukokuulta Sisäilma koettiin taas huonoksi ja yhdeksi syyksi todettiin se, että ainakin kolme huippuimuria talon katolla oli pois päältä. Työterveyshuollosta kerrottiin, että muutama opettaja on oireillut koulussa ja oireet yhdistettiin huonoksi koettuun sisäilmaan. Toukokuun lopussa 2013 Aluehallintovirasto työsuojelutarkastaja teki tarkastuksen koululle. Tarkastukseen osallistui edustajat koululta, työterveydestä, tilapalveluista, työsuojelusta ja ympäristöterveydenhuollosta. Tarkastaja sai käytettäväkseen mittaustulokset, selvitykset tehdyistä toimenpiteistä ja toukokuussa suoritetun työterveyshuollon toteuttaman kyselyn oirehtijoista koulun opettajien keskuudessa. Työsuojelutarkastajan kehotuksesta kesän aikana musiikkiluokasta otettiin pois kokolattiamatto ja verhot. Lattiasta pyrittiin korjaamaan lattiapinnoitteita ja putkikuilua.

3 Työsuojelutarkastajan kehotuksesta niille työntekijöille, jotka eivät voi sairastumatta työskennellä tiloissa on järjestettävä korvaavat tilat. Työterveyshuolto toimii asiantuntijana ratkaistaessa ne työntekijät, jotka on siirrettävä toisiin tiloihin. Näin on sittemmin menetelty yhdessä työnantajan kanssa toteutettujen arvioiden pohjalta. Työterveydestä tulleiden vihjeiden perusteella koululta on syksyn kuluessa tutkittu formaldehydit ja ammoniakki. Niissäkään mittauksissa ei löytynyt formaldehydin osalta mitään poikkeavaa. Ammoniakin osalta ei löytynyt ärsytyskynnyksen ylittäviä arvoja, mutta ammoniakin osalta tutkimuksia tarkennetaan. Yläpölyjen tutkiminen jatkuu edelleenkin liittyen tehtyihin korjauksiin ilmanvaihdossa. Työterveydellä on ollut suoritettujen mittauksien tulokset käytettävissään kokoajan. Työterveydestä on kerrottu oireilevista opettajista niissä puitteissa kuin se on mahdollista. Työsuojelusta on tullut tietoa siitä, että valtuutettuihin on oltu yhteydessä sen suhteen, että työpaikkaa pitää tutkia. Lisäksi on saatu huolestumisen osoituksia ulkopuolisilta tahoilta. Ympäristöterveydenhuollon puolelta ei ole tullut ilmoituksia sisäilmaryhmään mistään erityisistä ongelmista ja terveystarkastaja on osallistunut kokoajan aktiivisesti ongelman ratkaisuihin. Kaikki nämä asiat huomioiden sisäilmaryhmässä ei ole päädytty siihen, että olisi perusteita lopettaa toimintaa koulussa vaan ongelmaa on edelleen tutkittava ja toimittava saatujen tietojen mukaan. Erimielisyyksiä tutkimusmenetelmien valinnassa ei ole ollut havaittavissa vaan valinnat on tehty yhteisymmärryksessä. Kaikki sisäilmaryhmän jäsenet ovat tutustuneet tilanteeseen koululla. Yhteinen toive koko sisäilmaryhmässä on se, että perusremontti koulussa toteutetaan niin pian kuin se on mahdollista, että koulutyö voi jatkua turvallisissa ja terveellisissä olosuhteissa. Sisäilmaryhmän puolesta puheenjohtaja Seppo Jokiranta Työsuojelu- ja turvallisuuspäällikkö Tilapalvelut/Seinäjoen kaupunki Tutkimukset ja selvitykset vuosien aikana Tehdyt ja suunnitellut toimenpiteet: Rakennuksen osat nimetty seuraavasti: A-osa = uusin laajennus, B-osa = 80-luvun laajennus, C-osa on 1976 valmistunut vanhin osa Selvitykset ovat 2012 ja 2013 painottuneet 80-luvun B-osaan, jossa opettaja oireillut peruskorjauksesta saakka C-osan syksyn 2013 sisäilmaoireiden osalta tutkimukset osin kesken PVM KPL TEKIJÄ, KOHDE TULOS Materiaalinäytteet kpl MetropoliLab, mikrobit B-osan kattolevyistä Ei ylitä raja-arvoja kpl MetropoliLab, mikrobit B-osan lattiasta Ei ylitä raja-arvoja kpl Metroplilab,VOC (haihtuvat yhdisteet) B-osan lattia Ei ylitä raja-arvoja

4 kpl Metropolilab, mikrobit B-osan seinistä Ei ylitä raja-arvoja kpl Työterveyslaitos, pintapölyn koostumus B-osan luokka Normaalia huonepölyä kpl Metropolilab, mikrobit luokan B 08 lattiasta Ei ylitä raja-arvoja kpl Metropolilab, VOC (ei vielä saatu) Kuitunäytteet kpl Työterveyslaitos kpl Työterveyslaitos kpl Työterveyslaitos, mineraalivillakuidut, C-osa mm. Ei ylitä raja-arvoja musiikkiluokka kpl Työterveyslaitos, mineraalivillakuidut, B-osa Osa näytteistä raja-arvossa, tehostettu kuitusiivous tehty Sisäilmanäytteet kpl MetropoliLab, sisäilmanäyte C-osa luokat 4B ja video Ei ylitä raja-arvoja kpl MetropoliLab, mikorobit, C-osa luokka 6B Ei ylitä raja-arvoja kpl MetropoliLab, VOC, C-osa, mm. opettajanhuone Ei ylitä raja-arvoja kpl MetropoliLab, formaldehydi, B-osa, Ei ylitä raja-arvoja kpl MetropoliLab, formaldehyde, B-osa Ei ylitä raja-arvoja kpl Tilapalvelut/ Anssi Puska, hiilidioksidimittaus B-osa Lyhytkestoinen vähäinen ylitys, pääosin raja-arvoissa kpl MetropoliLab, Ammoniakki B-osa Vähäisiä ylityksiä, tehdään lisäselvityksiä n kpl Terveystarkastaja, Radon, Ei ylitä raja-arvoja Kosteusmittauksia kpl Tilapalvelut/Anssi Puska, B-osa Ei kohonneita kosteuksia Muuta tutkittua Viemärien tiiveyskoe keinosavumenetelmä koko Löytyi joitain paikallisia rakennukseen, Toni Koski / Tilapalvelut ilmavuotokohtia, jotka tiivistettiin AIEMMIN ( ) KOHTEESSA TEHTYJÄ TUTKIMUKSIA , Kosteuskartoituksia, Syrjämäki rakennuksen kuntokartoitus, Ins.tsto Savela Oy kpl Kosteuskartoitus,Cramo kpl Työterveyslaitos, materiaalinäytteitä kpl Työterveyslaitos, kuitumittauksia kpl Ositum, kuitumittauksia kpl Ositum, sisäilmanäyte kpl Ositum, VOC sisäilmasta

5 Tehdyt ja tulevat selvitys- ja rakentamistyöt laajennus ja B-osan peruskorjaustyöt, rakennusurakkana laajuus n.1.75milj.. B-osan IV-kanavat uusittu erikseen 2012 C-osan IV-kanavien nuohous ja säätö B-osan kuitusiivous uusittu 2013 C-osan musiikkiluokassa havaitun vesivuotokohdan ja kostuneiden rakenteiden korjaus käynnissä C-osan sisäilmaepäilyjen alaisten tilojen uudet materiaali- ja sisäilmanäytteet joulukuussa 2013 Vanhimman osan (C-osan) peruskorjaus on investointiohjelmassa 2015, suunnittelu 2014 jossa alustavasti arvioitu tehtäväksi IV-koneiden uusinnan arviointi/toteutus, toiminnalliset huonemuutokset, pintojen uusimista, kiinteistöautomaation uusiminen, mahdollisten rakennevaurioiden korjaaminen. Laajuus n. 2.2milj.. Seinäjoen kaupunki/ Tilapalvelut Jussi Aittoniemi kaupunginarkkitehti Jouni Tiisijärvi isännöintipäällikkö

JÄRNEFELTIN KOULUN REMONTTITIEDOTE

JÄRNEFELTIN KOULUN REMONTTITIEDOTE 1 Tapaus Järnefelt Lohjan kaupungin Järnefeltin koulun sisäilmaongelmat vuosina 2010-2011 Kirjoittanut työsuojelupäällikkö Kari-Pekka Vuori, Lohjan kaupunki Lohjan kaupungin Järnefeltin yläkoulu sijaitsee

Lisätiedot

MIKKELIN PÄÄMAJAKOULUN SISÄILMASELVITYS

MIKKELIN PÄÄMAJAKOULUN SISÄILMASELVITYS Mika Tuukkanen Heidi Lepistö MIKKELIN PÄÄMAJAKOULUN SISÄILMASELVITYS Projektihässäkkä T571SA Maaliskuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 17.5.2013 Tekijä(t) Mika Tuukkanen, Heidi Lepistö Koulutusohjelma

Lisätiedot

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004 Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Kuopio 2004 1 Julkaisija: Julkaisun sarjan nimi ja tunnus

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 SISÄILMARYHMÄ 17.11.2008. Kaupunginjohtajalle SISÄILMARYHMÄN VÄLIRAPORTTI

HELSINGIN KAUPUNKI 1 SISÄILMARYHMÄ 17.11.2008. Kaupunginjohtajalle SISÄILMARYHMÄN VÄLIRAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI 1 Kaupunginjohtajalle N VÄLIRAPORTTI Ryhmän asettaminen Kaupunginjohtaja asetti 12.12.2007, 90, kaupungin sisäilmaryhmän tehtävänään - kehittää yhteisiä toimintatapoja, tutkimusmenetelmiä

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN

SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN OSA 1 Kiinteistön omistajan opas sisäilmaongelmaisten koulurakennusten kunnon tutkimiseen ja korjaushankkeisiin Vesa Asikainen (toim.) Opetushallitus ja

Lisätiedot

Vantaan kaupungin menettelytavat sisäympäristöasioissa. Sisäympäristö-asioiden ohjausryhmä

Vantaan kaupungin menettelytavat sisäympäristöasioissa. Sisäympäristö-asioiden ohjausryhmä Vantaan kaupungin menettelytavat sisäympäristöasioissa Sisäympäristö-asioiden ohjausryhmä 2 Johdanto... 4 Yleistä sisäympäristöasioista... 4 Laadukas sisäympäristö... 4 Koettu sisäympäristö... 5 Mahdollisia

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN MENETTELYTAPAOHJE SISÄILMA-ASIOISSA

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN MENETTELYTAPAOHJE SISÄILMA-ASIOISSA KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN MENETTELYTAPAOHJE SISÄILMA-ASIOISSA KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sisäilmatyöryhmä Kesäkuu 2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. OHJEIDEN TAUSTA JA TARKOITUS... 3 2. SISÄILMASTO...

Lisätiedot

Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot

Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot Opas ongelmien selvittämiseen Kansanterveyslaitoksen julkaisuja

Lisätiedot

Sisäilmaan liittyneet toimenpiteet 4.5. 2011 30.10 2014

Sisäilmaan liittyneet toimenpiteet 4.5. 2011 30.10 2014 Sisäilmaan liittyneet toimenpiteet 4.5. 2011 30.10 2014 Terveydensuojelulain mukainen tarkastus /Jokivarren koulu 4.5. 2011 Tarkastukseen liittyvässä esitietolomakkeen kyselyssä henkilökunnalle ilmeni,

Lisätiedot

Painavaa vastuuta, pitkiä työpäiviä ja työajan kulumista käytännön järjestelyihin. KYSELY PERUSKOULUJEN REHTOREILLE

Painavaa vastuuta, pitkiä työpäiviä ja työajan kulumista käytännön järjestelyihin. KYSELY PERUSKOULUJEN REHTOREILLE KYSELY PERUSKOULUJEN REHTOREILLE Painavaa vastuuta, pitkiä työpäiviä ja työajan kulumista käytännön järjestelyihin. Ratkaisuja Sisäilmasairaille! projektissa toteutettiin haastattelukysely koulujen rehtoreille.

Lisätiedot

3.12.2012 MÄNTSÄLÄN KUNTA

3.12.2012 MÄNTSÄLÄN KUNTA 3.12.2012 MÄNTSÄLÄN KUNTA TIEDOTE Tekniset palvelut 25.1.2013 Ehnroosin koulu Nordenskiöldintie 2 Mäntsälä Kohde Aihe Taustaa Ehnroosin koulu, pääkoulu ja Alexandra (entinen lukio) Ehnroosin koulussa on

Lisätiedot

Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012

Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012 Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012 LVI-talotekniikkateollisuus ry Oulun seudun ammattikorkeakoulu Mikkelin ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu Metropolia

Lisätiedot

SISÄILMAOHJEISTUS TAMPEREEN KAU- PUNGIN PALVELURAKENNUKSIIN

SISÄILMAOHJEISTUS TAMPEREEN KAU- PUNGIN PALVELURAKENNUKSIIN SISÄILMAOHJEISTUS TAMPEREEN KAU- PUNGIN PALVELURAKENNUKSIIN Tampereen kaupunki 7.2.2014 Päivitetty 8.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 Ohjeistuksen sisällys... 3 2 Terveellisen sisäilmaston ohjeistus- ja seurantaryhmä...

Lisätiedot

Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen 8. seminaari

Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen 8. seminaari Helmi Kokotti Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen 8. seminaari 7.5.2010 Aducate Reports and Books 11/2010 Aducate Centre for Training and Development HELMI KOKOTTI Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen

Lisätiedot

Harkkomuuratun sisäpuolelta eristetyn kellariseinän kuntotutkimus ja korjaus

Harkkomuuratun sisäpuolelta eristetyn kellariseinän kuntotutkimus ja korjaus Harkkomuuratun sisäpuolelta eristetyn kellariseinän kuntotutkimus ja korjaus Tiina Kolari Opinnäytetyö 30.5.2012 Kuopiossa Ammattikorkeakoulututkinto SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä

Lisätiedot

25.9.2013. Tiedotus- ja kuulemistilaisuus Viherlaakson koulun ja lukion väistösuunnitelmista

25.9.2013. Tiedotus- ja kuulemistilaisuus Viherlaakson koulun ja lukion väistösuunnitelmista MUISTIO 1 (8) 25.9.2013 Tiedotus- ja kuulemistilaisuus Viherlaakson koulun ja lukion väistösuunnitelmista Aika: 19.9.2013 klo 18 20 Paikka: Espoon valtuustosali, Espoonkatu 5, Espoon keskus Sihteerit:

Lisätiedot

Kampuksen pitkä piina

Kampuksen pitkä piina 8 KESKISUOMALAINEN LAUANTAINA 24.5.2014 Kampuksen pitkä piina Ei todettuja sisäilmaongelmia Kohteet, joissa sisäilmaongelmia on ollut aiemmin. Tehty isompi remontti tai pienempiä korjauksia. Kohteet, joissa

Lisätiedot

Monisyisestä ongelmasta joustaviin ratkaisuihin KYSELY KOULUJEN TYÖNTEKIJÖILLE. Homepakolaiset ry homepakolaiset(at)homepakolaiset.

Monisyisestä ongelmasta joustaviin ratkaisuihin KYSELY KOULUJEN TYÖNTEKIJÖILLE. Homepakolaiset ry homepakolaiset(at)homepakolaiset. KYSELY KOULUJEN TYÖNTEKIJÖILLE Monisyisestä ongelmasta joustaviin ratkaisuihin Ratkaisuja Sisäilmasairaille! projektissa toteutettiin kysely koulujen työntekijöille. Kyselyssä haettiin tietoa kouluissa

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KESKUSTAN KOULUN KUNTOTUTKIMUS

KANKAANPÄÄN KESKUSTAN KOULUN KUNTOTUTKIMUS RAKENNUSTEKNIIKAN LAITOS TUTKIMUSSELOSTUS TRT/2102/2012 KANKAANPÄÄN KESKUSTAN KOULUN KUNTOTUTKIMUS 20.12.2011 1 (17) (17 sivua + 5 liitesivua) Tilaaja Kankaanpään kaupunki Marja Vaajasaari Kuninkaanlähteenkatu

Lisätiedot

Kokemuksia kotien ja työpaikkojen sisäilmaongelmista. Marjatta Malmberg

Kokemuksia kotien ja työpaikkojen sisäilmaongelmista. Marjatta Malmberg Ympäristö Kokemuksia kotien ja työpaikkojen sisäilmaongelmista Marjatta Malmberg HYKS:n iho- ja allergiasairaalaan perustettiin vuonna 1995 sisäilmapoliklinikka osaksi aikuisten allergiapäiväosastoa, koska

Lisätiedot

Aika Elokuu - marraskuu 2013 Täydennys: 01/2014. Paikka Vesilahden Kirkonkylän koulu Rakennusaika: 1953. 37470 Vesilahti laajennus: 2000

Aika Elokuu - marraskuu 2013 Täydennys: 01/2014. Paikka Vesilahden Kirkonkylän koulu Rakennusaika: 1953. 37470 Vesilahti laajennus: 2000 1 VAURIOTARKASTUS Aika Elokuu - marraskuu 2013 Täydennys: 01/2014 Paikka Vesilahden Kirkonkylän koulu Rakennusaika: 1953 Rautialantie 77 remontoitu: 1991 vanhaosa 37470 Vesilahti laajennus: 2000 Läsnä

Lisätiedot

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004 Research Reports 11/2004 Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Kuopio 2004 1 Julkaisija: Julkaisun sarjan nimi ja tunnus

Lisätiedot

KOIVUJÄRVEN KUNNAN TOIMINTAOHJEET SISÄILMAONGELMISSA

KOIVUJÄRVEN KUNNAN TOIMINTAOHJEET SISÄILMAONGELMISSA Ohessa kuvitteellisen Koivujärven kunnan sisäilmaohjeet. Ne perustuvat todelliseen asiakirjaan. Niissä näkyy paikalliset linjaukset ja painotukset. Niitä ei ole tarkoitettu sellaisenaan kopioitavaksi,

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:10 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNGIN TERVEYDENSUOJELU M E N E T T E L Y T A P A O H J E 10/2009 ASUNNON JA MUUN OLESKELUTILAN TERVEYSHAITTAEPÄILYN SELVITTÄMINEN

PORVOON KAUPUNGIN TERVEYDENSUOJELU M E N E T T E L Y T A P A O H J E 10/2009 ASUNNON JA MUUN OLESKELUTILAN TERVEYSHAITTAEPÄILYN SELVITTÄMINEN TERVEYDENSUOJELUN TOIMIALUE Askola, Lapinjärvi, Liljendal, Loviisa, Pernaja, Pornainen, Porvoo, Ruotsinpyhtää, Sipoo PORVOON KAUPUNGIN TERVEYDENSUOJELU M E N E T T E L Y T A P A O H J E 10/2009 ASUNNON

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 115. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 115. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 115 Tekninen lautakunta 26.11.2014 AIKA 26.11.2014 18:00-19:57 PAIKKA Kokoushuone 1 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 63 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 117 64 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Sisäilmakorjaushankkeen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen esimerkkikohteeseen

Sisäilmakorjaushankkeen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen esimerkkikohteeseen Sisäilmakorjaushankkeen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen esimerkkikohteeseen Rakennuttajakoulutus RAPS 36 Tutkielma Juha Keränen Senaatti-kiinteistöt Oulu 17.9.2014 Aalto University Professional Development

Lisätiedot

Hyrsylän koulun huoltajainfo

Hyrsylän koulun huoltajainfo 21.1.2015 Muistio Sivistystoimi Hyrsylän koulun huoltajainfo Aika: 21.1.2015 klo 18-20.55 Paikka: Hyrsylän koulu Läsnä: Osanottajaluettelo on liitteenä. 1. Aloitus Sivistysjohtaja Katri Kalske avasi tilaisuuden.

Lisätiedot

Kuntotutkimus. Kalmarin Kyläkoulu Kalmarintie 117 43270 Kalmari. Hanke nro: 9124 / 07.04.2015. A-rakennus. B-rakennus

Kuntotutkimus. Kalmarin Kyläkoulu Kalmarintie 117 43270 Kalmari. Hanke nro: 9124 / 07.04.2015. A-rakennus. B-rakennus A-rakennus B-rakennus Kalmarintie 117 43270 Kalmari Hanke nro: 9124 / 07.04.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com

Lisätiedot

KORJAUSHANKKEEN RAKENNUTTAMINEN- SISÄILMAONGELMIEN HUOMIOON OTTAMINEN KOR- JAUSHANKKEESSA

KORJAUSHANKKEEN RAKENNUTTAMINEN- SISÄILMAONGELMIEN HUOMIOON OTTAMINEN KOR- JAUSHANKKEESSA KORJAUSHANKKEEN RAKENNUTTAMINEN- SISÄILMAONGELMIEN HUOMIOON OTTAMINEN KOR- JAUSHANKKEESSA Raps 36 Tutkielma/raportti Leena Jormanainen Lappeenranta 13.10.2014 Aalto University Professional Development

Lisätiedot