Lukion näyttävillä ja kasvattavilla perinteillä on suuri merkitys kouluille ja nuorille, kirjoittaa rehtori Ilpo Ahlholm.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lukion näyttävillä ja kasvattavilla perinteillä on suuri merkitys kouluille ja nuorille, kirjoittaa rehtori Ilpo Ahlholm."

Transkriptio

1 Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 4/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla ggs Lukion näyttävillä ja kasvattavilla perinteillä on suuri merkitys kouluille ja nuorille, kirjoittaa rehtori Ilpo Ahlholm. LUE LISÄÄ sivulta 17 Det är ett privilegium att få jobba med de sympatiska ungdomarna i gymnasiet, skriver rektor Niklas Wahlström. läs mera på sid 17 jyrilaitinen.fi Konttorinjohtaja Nina Lukka ja sijoitusjohtaja Lasse Isomeri toteuttavat Kauniaisissa Handelsbankenin onnistunutta strategiaa pankki on konttori. LUE LISÄÄ sivulta 9 Bankchef Nina Lukka och placeringschef Lasse Isomeri är två komponenter i Handelsbankens lyckade strategi kontoret är banken. läs mera på sid 9 Seitsemän eduskuntavaaliehdokasta kuudesta puolueesta taitaa olla Kauniaisten ennätys! LUE LISÄÄ sivulta 6-7 Sju kandidater och sex partier från Grankulla är antagligen rekord! läs mera på sid 6-7 Kirjelaatikkoon on taas tipahtanut monta hyvää kirjoitusta, mistä toimitus iloitsee. Aiheina ovat mm. pakolaisten koulunkäynti, nuoret, kannot ja Villa Bredan ruokalista. Mukana on myös vaalinurkkaus. Lue lisää sivulta Det har igen droppat in många bra texter i brevlådan, något vi på redaktionen applåderar. Teman är bl.a skolgång för flyktingar, ungdomar, valhörna, stubbar och bredare Villa Breda-meny. Med finns också en valhörna. läs mera på sid 18-19

2 2 Pääkirjoitus Ledaren Pelisäännöt Spelregler Kun on sähköä ilmassa, niin kuin vaalien aikaan, tarvitaan selkeät pelisäännöt. On tärkeää, että asianosaisten mielestä säännöt ovat oikeudenmukaiset ja läpinäkyvät. Suomen perustuslain mukaan eduskuntavaalit pidetään joka neljäs vuosi. Vuonna 2010 eduskuntavaalien ajankohta siirrettiin maaliskuusta huhtikuulle. Suomen 37. eduskuntavaalit toimitetaan 19. huhtikuuta, ennakkoäänestys on huhtikuuta. Uudenmaan vaalipiirin pienessä Kauniaisten kaupungissa, jonka äänestäjät kuuluvat Suomen ahkerimpiin, on ensimmäistä kertaa kaikkiaan seitsemän eduskuntavaaliehdokasta: perussuomalaisista kaksi ja keskuspuolueesta, kokoomuksesta, RKP:sta, kristillisdemokraateista sekä Muutos liikkeestä yksi kustakin. Ennen ennakkoäänestystä ilmestyy yksi lehti, KG4, tämä jota juuri nyt luet. Ennen varsinaista vaalipäivää, ennakkoäänestyksen viimeisenä päivänä eli 14. huhtikuuta, ilmestyy vielä yksi eli KG5. Lehden hallitus on päättänyt että teemme näin: Puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat, jotka kunnallisen luottamustehtävänsä perusteella ovat pyynnöstä jo kauan kirjoittaneet Kauniaisten ajankohtaisista asioista sivulla 2 tässä alhaalla, saavat jatkossakin tehdä niin kunhan he pysyttelevät Kauniaisia koskevissa asioissa. Kaikki seitsemän ehdokasta saavat KG4:ssä, tässä lehdessä, vastata kysymyksiin siitä, miksi he ovat asettuneet ehdokkaaksi valtakunnallisiin vaaleihin ja miten he uskovat voivansa edistää kaupunkimme etua eduskunnassa. Tämän lisäksi saavat halukkaat ehdokkaat sekä tässä että seuraavassa lehdessä kirjoittaa lyhyesti Kirjelaatikon Vaalinurkkaan. Paikallislehden luonteeseen kuuluu vaalia lukijoiden etua ja ajaa heidän asiaansa, siis mahdollistaa julkinen keskustelu ja avata siihen väylä. Tämän vuoksi käytämme nyt tilaisuutta hyväksemme ja kiitämme niitä, jotka ovat ahkerasti lähettäneet postia kirjelaatikkoomme. Ja kehotamme nyt kaikkia muitakin lähettämään sähköpostia kirjelaatikkoon - ei vain seuraavaan numeroon vaan mielellään jokaiseen vuoden 15 lehteen. No, ehkä saman henkilön ei kuitenkaan kannata kirjoittaa aivan jokaiseen lehteen Jos joku kuntalainen ennen seuraavaa numeroa toivoo erilaista järjestelyä koskien kotikylän eduskuntavaaliehdokkaiden näkyvyyttä, niin aina voi ehdottaa. Toimitukselle voi ehdottaa myös jotain tiettyä kysymystä kaikille kauniaislaisehdokkaille. Jos kysymys arvioidaan yleisesti kiinnostavaksi, lupaamme toimia viestinviejinä ja hankkia vastauksen. Nina Winquist, päätoimittaja När det hettar till, såsom i stunder av val, behövs tydliga spelregler. Det är viktigt att reglerna uppfattas som rättvisa och transparenta av de inblandade. I enlighet med Finlands grundlag hålls riksdagsval vart fjärde år ändrade man tidpunkten på året för riksdagsvalet till att vara i april. Det 37:e riksdagsvalet i Finland kommer att hålls den 19 april, förhandsröstningen pågår 8-14 april. I den lilla staden Grankulla i Nylands valdistrikt, med de röstare som hör till Finlands flitigaste, finns för första gången någonsin hela sju riksdagsvalskandidater; två Sannfinländarna, en center- och en samlingspartist, en SFP:are, en Kristdemokrat och en företrädare för Förändring Före förhandsröstningen utkommer en tidning; KG4, alltså den du nu läser. Före den egentliga valdagen, på den sista dagen av förhandsröstning, ytterligare en; KG5, den 14 april. Då har vi med styrelsebeslut valt att göra såhär: De ordföranden och viceordföranden som sedan länge varit vidtalade att i egenskap av sitt kommunala förtroendeuppdrag skriva en kolumn om Grankullas aktuella angelägenheter på sid. 2 här nedanför får fortsättningsvis göra det förutsatt att de håller sig till Grankullaärenden. Alla sju kandidater får i KG4, denna tidning, svara på allmänt hållna frågor om varför de ställer upp i det nationella valet och vad de tror sig kunna göra för att driva vårs stads intressen i riksdagen. Dessutom får de kandidater som så önskar både i denna tidning och nästa skriva kort i Brevlådans Valhörna. Det ligger i en lokaltidnings natur att vilja värna om läsarnas intressen och föra deras sak, alltså att möjliggöra offentlig debatt och öppna kommunikationsleder. Därför passar vi på att tacka dem som flitigt bidragit med brevlådeinlägg. Och så uppmanar vi alla som vill att trycka av e-postbud med relevanta och intressanta inlägg till brevlådan inte bara nästa gång utan gärna i varje av årets 15 lokaltidningar. Nåja, samma person ska ju kanske inte gärna skriva i varje tidning Ifall någon av kommuninvånarna önskar ett annat arrangemang gällande synligheten för riksdagsvalskandidaterna från hembyn före nästa tidning, kan man alltid komma med förslag. Man kan också för redaktionen anonymt föreslå att en viss fråga ställs till alla Grankullakandidater. Om frågan bedöms vara av allmänt intresse lovar vi att agera budbärare och skaffa ett svar. Nina Winquist, CHEFREDAKTOR ala-reinikka FI Näinhän siinä kävi. Helpottuneina voimme todeta, että Kauniainen sai aikalisän, tai ehkä lopullisen olemassaolon lisenssin, kun kaikki valmisteilla olleet, pääkaupunkiseutua koskeneet lakiesitykset vesittyivät yksi kerrallaan. Se, miten seuraava hallitus muokkaa niitä edelleen, jää nähtäväksi. Yhteistyötä kaupunkien ja kuntien kesken tulee kuitenkin jatkuvasti kehittää ja laajentaa. Myös lakiesitys koulutoimeen liittyvistä leikkauksista jäi eduskunnassa viime metreillä hyväksymättä. Toivottavasti se jää hyväksymättä seuraavassakin, ainakin siinä laajuudessa mitä nyt esitettiin. Sivistystä ja koulutusta koskevia leikkauksia on viime vuosina toteutettu jo 1,5 miljardin euron verran. Soisi sen jo riittävän. Pidän lisäksi Pisara-radan suunnitelmaa erikoisena ja liian kalliina. Mikä hinku on ohjata junat kulkemaan syvällä Helsingin uumenissa, kun junien raideongelmat voisi hoitaa maan pinnallakin? Kaukojunien liikennöinti voitaisiin hoitaa laajentamalla Pasilan ratapihaa ja kunnostamalla aseman aluetta. Sinne ovat hyvät yhteydet busseilla, ratikoilla ja takseilla. Piakkoin valmistuvat yhteydet paikallisjunalla kehärataa pitkin lentoasemalle, eikä metronkaan rakentaminen Pasilaan olisi huono ratkaisu. Lähijunat kulkisivat edelleen Helsingin pääasemalle ja niitä voisivat käyttää tarpeen niin vaatiessa myös kaukojunilla matkustavat. Nyt alkaa vaalityöskentely täydellä teholla ja äänestäjät valitsevat uudet päättäjät eduskuntaan huhtikuussa. Kauniaisissakin on mahdollisuus valita ilmeisesti ensimmäisen kerran historiassa usean eri puolueen ehdokkaista. Käydään puolustamaan olemassaoloamme kauniaislaisina ja hyvän sote-ratkaisun saamista palveluihimme yhteistyöllä! Tapani Ala-Reinikka valtuuston I varapuheenjohtaja SE FoSå gick det ju sedan. Vi kan lättade konstatera att Grankulla fick en tidsfrist, eller kanske en slutgiltig licens till fortsatt existens, när alla de lagpropositioner som varit under beredning en efter en drogs tillbaka. Hur den nästa regeringen ställer sig till dem får vi se. Samarbetet mellan städer och kommuner måste emellertid kontinuerligt utvecklas och breddas. Även lagpropositionen gällande nedskärningar inom skolväsendet blev fälld under riksdagens sista metrar. Jag hoppas att nedskärningarna, åtminstone i den omfattning de nu presenterades, inte godkänns av nästa riksdag heller. Klipp i budgeten för bildning och utbildning har redan under de senaste åren skett för 1,5 miljarder euro. Visst hoppas man att det redan skulle räcka. Dessutom anser jag att planen för Pisarabanan är speciell och alltför dyr. Vari denna drift att styra tågen att gå djupt under Helsingfors, när problemen med banorna kunde åtgärdas ovanom markytan? Fjärrtågstrafiken kunde skötas genom att bangården i Böle utvidgas och området rustas upp. Böle är lätt att nå med buss, spårvagn och taxibilar. Snart är förbindelsen med lokaltåg via ringleden till flygfältet färdig. Och inte är det en dålig idé att bygga metron till Böle. Närtågen kunde fortsättningsvis åka in till Helsingfors centralstation och de kunde vid behov även användas av fjärrtågsresenärer. Nu börjar valarbetet för fullt och röstarna väljer nya beslutsfattande till riksdagen i april. Även i Grankulla finns det av allt att döma för första gången i historien möjlighet att välja mellan kandidater från flera olika partier. Låt oss alltså försvara vårt existensberättigande i egenskap av grankullabor och en bra sote-lösning för vår service med samarbete! Tapani Ala-Reinikka I viceordförande i fullmäktige nimitys utnämning Kustantaja/Utgivare Ab Grankulla Lokaltidning Kauniaisten Paikallislehti Oy Painos/Upplaga kpl Päätoimittaja/Chefredaktör Nina Winquist puh./tfn faksi/fax (09) Toimitussihteeri/ Redaktionsekreterare Markus Jahnsson puh./tfn (09) Toimituksellinen aineisto/ Material Kaupungintalo/Stadshuset Sähköposti/E-post Internetsivut/Internetsidorna Ilmoitukset/ Annonser Nina Winquist puh./tfn Ilmoitushinta/ Annonspriser 0,90 /pmm + alv 24 % Tilaushinta/ Prenumeration 15 /vuosi/år Ulkoasun suunnittelu/ Grafisk formgivning Hagnäs Design Taitto/Ombrytning Adverbi Paino/Tryckeri Suomen Lehtiyhtymä Tämä lehti painettu/ Detta nummer presslagt Jakeluhäiriöt/ Distributionsstörningar puh./tfn (09) Lehti ei vastaa tilaamatta toimitetun aineiston säilyttämisestä eikä palauttamisesta. Toimitus pidättää itselleen oikeuden muokata aineistoa. Tidningen svarar inte för uppbevaring och returnering av inlämnat material som inte beställts. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera materialet. Seuraava numero ilmestyy Aineisto viimeistään Nästa nummer utkommer Materialet senast Lehti on painettu ympäristöystävälliselle paperille Joutsenmerkityssä painotalossa (55 g ISO 80). Tidningen trycks på ett miljövänligt papper i ett svanmärkt tryckeri (55 g ISO 80). Uusi johtava lääkäri valittu. Kauniaisten sosiaali- ja terveyslautakunta on valinnut johtavan lääkärin virkaan erikoislääkäri, LT Pia Höglundin. Höglund on aiemmin toiminut mm. Rinnekotisäätiön johtavana ylilääkärinä. Ny ledande läkare vald. Social- och hälsovårdsnämnden valde 17.3 specialistläkaren, med.dr. Pia Höglund till ledande läkare i Grankulla. Höglund har tidigare jobbat bl.a. som ledande överläkare för stiftelsen Rinnehemmet.

3 3 Palkintokorokkeella oli tungosta kun myös muut kauniaislaisosallistujat halusivat osallistua voitonriemuun. Det blev trängsel på prispallen då också de övriga deltagarna från Grankulla ville delta i segeryran. carl-christer nikander FI Kauniainen voitokas koulujen laskettelukilpailussa Granhultska- ja Hagelstamska skolanin oppilaat toivat kotiin peräti 14 niistä 24 mitalista, jotka jaettiin Svenska Finlands Skolidrottsförbundin järjestämässä laskettelumestaruuskilpailussa 11. maaliskuuta Hyvinkäällä. STURE SKOGSTRÖM Granhultin kouluvaari SE Grankulla dominerade i alpina skolmästerskapet Granhult- och Hagelstamska skolan tog hem 14 av de 24 medaljer som delades ut vid Svenska Finlands Skolidrottsförbunds mästerskap i slalom den 11 mars i Hyvinge. STURE SKOGSTRÖM Skolfarfar i Granhult Kauniaisten mitalistit / Grankullamedaljörerna Flickor / Tytöt Isabel Söderström, 2. Sandra Nikander Maud Ulfves, 3. Antonia Therman Emilia Lassenius Mathilda Lassenius, 2. Karin Hasselblatt, 3. Ingrid Ulfves Pojkar /Pojat Miika Tuhkanen Otto Kotola, 3. Emil Markelin Henrik Järvikare, 2. Niklas Järvikare, 3. Jesper Baijars VIELÄ EHDIT KESÄKSI KUNTOON! Uusille jäsenille kehonkoostumusmittaus 0! Valokuvaaja palveluksessasi Valokuvaus studiolla on erinomainen tapa ikuistaa itsesi tai lähimmäisesi, olipa tarpeesi sitten laadukas kuva someen, CVhen, merkkipäivä, lapsen ikuistaminen tai muu. Myös miljöössä tapahtuvat kuvaukset sekä tapahtumakuvaukset, perhejuhlat, valmistujaiset ja muut tilaisuudet. Muotokuvaus studiolla 100, miljöössä 150 Tarjous voimassa 28.3 asti. Jäsenyys 55 /kk. Ei sitoutumista. niceandguys.fi Studio: Kauniaistentie 13 (F 77) (sopimuksen mukaan paikalla) Valokuvaaja Kevätuutuuksia viikottain! Jopa 4/5 naisista kulkee vääränkokoisissa liiveissä läpi elämän. Oletko sinä yksi heistä? Tule päivittämään kuppikokosi ja hakemaan samalla ryhtiä rintoihin! o Varnyheter varje vecka! Hör du till den 4/5 av kvinnor som går med fel bh hela livet? Vi hjälper dig hitta rätt storlek och form. Samtidigt blir hållningen bättre! Joustava ja luotettava Autoasi -monimerkkihuolto. Varaa aika tai kysy huoltotarjousta. Nyt vuosi- tai määräaikaishuollon ajaksi sijaisauto veloituksetta! LARA S SECRET Tunnelitie 6-Tunnelvägen 6, Kauniainen - Grankulla (0) TI, KE, PE TO LA MA suljettu, stängt TERVETULOA RAAMATTUOPISTOLLE Nuorten miesten ilta Pääsiäistalentti Avoimien ovien torstai Yleisöluento klo 13 LT Tiina Tasmuth: Kun syöpähoidot eivät enää tehoa? * Pääsiäistapahtuma kiirastorstain messu lähetetään suorana TV7:ssa (televisioinnin vuoksi paikalla on oltava jo klo ) 7.4. klo 19 Sana soi -ilta 9.4. Ihmeellisesti tehty! Nuorten naisten ilta 9.4. Avoimien ovien torstai Yleisöluento klo 13 LT Reino Pöyhiä: Kipu ja sen hoito. * Lähetyskoulutus - viikonloppu. Ennakkoilmoittautuminen klo 17 Eväsmessu Jumalanpalvelus joka sunnuntai klo 11 Pyhäkoulu ja lounas. * Ohjelmassa lisäksi: Aamuehtoollinen, toivelauluhetki, mahdollisuus lounaaseen ja kirpputoriostoksiin. Teboil Kauniainen Kauniaistentie 1, Kauniainen p Huoltoasema avoinna ma-pe klo 6-22, la 7-22, su 8-22 Huolto avoinna ma-pe Tervetuloa! Lisätiedot Ilmoittautumiset p Suomen Raamattuopisto, Helsingintie 10, Kauniainen.

4 4 PÄIVÄKIRJA DAGBOKen agenda Tapahtuu Kauniaisissa Det händer i Grankulla uutiset nyheter n TIISTAI TISDAG SMYCKESKVÄLL i dagklubbens kök kl , Yvonne Fransman. Arr. Grankulla sv. frs n KESKVIIKKO ONSDAG VILLA BREDAN KEVÄTMYYJÄISET klo askartelussa ja aulassa. Myynnissä askartelu- ja käsitöitä sekä leivonnaisia. Runokirjoja. Pieniä apuvälineitä ja terveystuotteita. Arpajaiset. Granin Lähiavun kahvio. Tervetuloa ostoksille! VILLA BREDAS VÅRBASAR kl i sysselsättningen och aulan. Till salu hobby- och handarbeten och bakverk. Diktböcker. Små hjälpmedel. Lotter. Grani närhjäps café. Välkommen på uppköp! n PERJANTAI FREDAG MYSIS-KVÄLL FÖR UNGA VUXNA i Sebastos kl.19. Gäster: Roger Rönnberg och Ulrik Sandell. Arr. Grankulla sv. frs och Esbo sv. Frs. n SUNNUNTAI SÖNDAG KONSERTTI Uusi Paviljonki klo 15. Schwanengesang Franz Shubert. Petri Kirkkomäki baritoni, Tuula Hällström piano, Jonna Järnefelt kertoja. Liput 15 ovelta ja KONSERT Nya Paviljongen kl. 15. Schwanengesang Franz Shubert. Petri Kirkkomäki bariton, Tuula Hällström piano, Jonna Järnefelt berättare. Biljetter 15 vid dörren och n TIISTAI TISDAG STILLA VECKANS MUSIKANDAKT i kyrkan kl.18, Daniel Nyberg, Anne Hätönen. n 1.4. KESKIVIIKKO ONSDAG PÅSKBASARER. Röda korsets grankullaavdelninge i centrum fr.o.m. kl. 10 och Svenska kyrkosyföreningen kl utanför södra S-Market. (söta och salta bakverk, handarbeten och lotteri för Gemensamt Ansvar). n 3.4. PERJANTAI FREDAG HAYDN: JEESUKSEN SEITSEMÄN SANAA RISTILLÄ klo 15 Kauniaisten kirkossa. Zagros-kvartetti. Lukukappaleet Anna-Kaisa Tuomi ja Daniel Nyberg. n 7.4. TIISTAI TISDAG LUENTO. Puolustusministeri Carl Haglund: Turvallisuuspolitiikka ja vaalit. Kauniaisten kaupungintalo, klo 19. Tilaisuus on avoin yleisölle. Järj. Espoo- Kauniainen reserviupseerit. FÖREDRAG. Försvarsminister Carl Haglund: Säkerhetspolitiken och valet. Grankulla stadshus, kl. 19. Tillställningen är öppen för allmänheten. Arr. Esbo-Grankulla reservofficerare. n 8.4. KESKIVIIKKO ONSDAG VAALITILAISUUS. Keskustan vaalitilaisuus klo 19 Uusi Paviljonki. Eduskuntavaaliehdokkaiden tapaamisia ja kahvia tarjolla klo alkaen. Musiikkia lauluyhtye Kiwi ja Parkkipojat. Mukana eduskuntavaaliehdokkaat Vesa Helkkula, Matti Vanhanen ja Anne Berner sekä espoolaisia ehdokkaita. 5 O CLOCK TEA. Villa Junghans klo Grani Lähiapua / Grani Närhjälp. RSVP: kts. yhdistykset s. 22/ föreningar s. 22. n LAUANTAI LÖRDAG PÄÄSIÄISEN ILOA klo Sebastoksessa. Keväisen kukkakimpun sidontaa ja hiljaista rukouslaulua asiantuntijoiden opastuksella. Laulu- tai kädentaitoja ei tarvita. Kahvitarjoilu pääsiäisherkuin. Kukkamaksu 10. Mukana Kati Pirttimaa, Pia Niemi ja Anna-Kaisa Tuomi. Ilm. khranvirastoon (09) Lähetä tieto tapahtumastasi Skicka in information till elämänkaari livsbågen KAUNIAISTEN SUOMALAINEN SEURAKUNTA Tilda Jolanda Saarela Amanda Ida Maria Vettenranta Kuollut Lilja Orvokki Brandt 94 v. Maarit Orvokki Ruuhijärvi 80 v. Grankulla svenska församling Döda Rolf Åke Grandell 76 år Kurt Edvard Jansson 85 år Alfthan Ferdinand Kristoffer 84 år thinkstock Valtuuston päätöksiä Valtuusto päätti viime viikolla yksimielisesti, että Kauniaisten kaupunki hylkää esityksen Espoon, Helsingin, Kauniaisten, Sipoon ja Vantaan yhdistämisestä ja vaatii kuntajakoselvityksen lopettamista. Valtuusto toteaa, että kuntajaon muuttamista puoltavia perusteita ei ole esitetty ja että asukaskuuleminen tukee Kauniaisten säilyttämistä itsenäisenä kuntana. Valtuusto hyväksyi Villa Bredaa koskevat luonnossuunnitelmat, joiden perusteella palvelukeskuksen tilat peruskorjataan ja niitä monipuolistetaan. Eteläpuolelle rakennetaan 60 asukkaan tehostettu palveluasumisyksikkö. Palvelukeskuskokonaisuutta tukee myös tontin itäkulman kerrostalohanke; tontti on parhaillaan myynnissä. Suunnitelmien mukaan rakentaminen alkaa ensi vuoden alussa. Valtuusto hyväksyi ponsiehdotukset, joiden mukaan selvitetään mahdollisuuksia siirtää laajennus kaksi metriä länteen ja että piha-alueen käytettävyyttä parannetaan. Projektin tavoitehinta on 15 miljoonaa euroa. Valtuusto käsitteli myös joulukuussa tilaamansa selvityksen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä ja toteuttamisesta kilpailutettuun sopimukseen perustuen. Selvityksessä tarkasteltiin asiaa sote-järjestämislain tavoitteiden näkökulmasta tilanteessa, jossa lainsäädännön useat, jopa hyvinkin keskeiset kohdat olivat auki. Kun koko sote-laki oli kaatunut eduskunnassa, esitti valt. Olavi Tupamäki asian palauttamista kaupunginhallitukselle eri vaihtoehtojen ja vaikutusten selvittämiseksi perusteellisesti uudelleen. Ehdotus hyväksyttiin äänin Valtuusto päätti myös korottaa yksityisen hoidon tuen kuntalisää. Tämä oli jäänyt jälkeen muissa kunnissa maksettavista kuntalisistä. Valtuuston esityslista ja pöytäkirja löytyy os. paatoksenteko Earth Hour la Maailman suurinta ilmastotapahtumaa Earth Houria vietetään taas lauantaina klo Tällä kertaa WWF kutsuu ihmiset ja yhteisöt viettämään Earth Hourin aikana maailman suurinta kynttiläillallista. Lue lisää Siivoustalkoot Tulkaa porukalla mukaan, laitetaan yhdessä Kauniaisten lähiympäristö kuntoon! Talkoisiin ilmoittaudutaan ympäristötoimeen agb[at]kauniainen.fi / puh Lue lisää Jätekeräysautot tulevat HSY:n kiertävät jätekeräysautot tulevat taas! Autoihin voit maksutta tuoda kodin vaarallisia jätteitä, sähkölaitteita ja metalliromua. Kauniaisissa autot kiertävät: Keskiviikko 15.4: Laaksokuja, kaupungintalon p-alue. Torstai 16.4: Vanha Turuntie 14, Työväen Akatemian p-alue. / Kasavuorentie / Stenbergintie, koulukeskuksen p-alue. / Vanha Turuntie 42, Kauniaisten jäähallin p-alue. Lue lisää Granipäivän valmistelut käynnissä! To keskustassa on taas vilinää ja vilskettä kun vietetään Granipäivää. Tulossa on yhdistysmarkkinat, musiikki- ja muita esityksiä, tapahtuma skeittipuistossa ja paljon muuta. Vielä mahtuu mukaan! Ota yhteyttä: koordinaattori Ulla Kilpimaa, / puh FI Kauniaisten lasten kesä tulee jälleen! Kauniaisten kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi järjestää kesäkuussa päiväohjelmaa vuotialle tytöille ja pojille. Kesäpuistossa harrastellaan Kauniaisten lähipiirissä ja retkeillään aina Puuhamaata myöten. Sporttikurssilla puolestaan tutustutaan eri liikuntalajeihin ja retkeillään. Musakesässä soitetaan omilla soittimilla osana isoa orkesteria! Uimahallilla on lisäksi tarjolla Uimakoulu alkeisryhmistä tekniikkaryhmiin. Ilmoittauminen alkaa ! Katso lisätiedot netistä: SE Barnens sommar i Grani ordnas igen! Grankullas kultur- och fritidsförvaltning ordnar dags program i juni för flickor och pojkar i åldern 5 12 år. Sommarparken pysslar vi i Grankullas näromgivning och gör utflykter ända till Puuhamaa. På sportkursen bekantar vi oss med olika idrottsgrenar under ledning av Grankullas idrottsinstruktörer! På musiksommar lägret spelar vi med egna instrument i en stor orkester! I simhallen ordnas simskolor för nybörjare och för simkunniga barn. Anmälan börjar på nätet ! Kolla mer info på nätet: Fullmäktiges beslut 16.3 Fullmäktige beslöt enhälligt att Grankulla stad förkastar förslaget om en sammanslagning av Esbo, Grankulla, Helsingfors, Sibbo och Vanda och kräver att den särskilda kommun-indelningsutredningen avbryts. Fullmäktige konstaterar inga motiveringar som skulle tala för en ändring av kommunindelningen presenterats och att invånarna i Grankulla stöder bevarandet av Grankulla som en självständig kommun. På mötet godkändes skissritningarna för Villa Breda. Utrymmena skall grundrenoveras och göras mångsidigare. Därtill byggs en enhet för effektiverat serviceboende för 60 personer i anslutning till servicecentret. Förutom dessa kompletteras helheten med ett höghusprojekt nedan om servicecentret vid Brandkårsgränden. Tomten är som bäst till salu. Byggandet inleds i början av nästa år. Fullmäkige godkände två klämmar i samband med beslutet. Man vill att det i den fortsatta planeringen i mån av möjlighet beaktas att serviceboende-enheten kunde byggas två meter längre västerut och att områdets användarvänligheten på gårdsområdet höjs. Projektets riktpris är 15 miljoner euro. Fullmäktige behandlade också den utredning man beställde i december möjligheten att producera stadens social- och hälsovårdstjänster på basis av ett konkurrensutsatt avtal. I utredningen granskades verksamheten utgående ifrån de mål som fanns i beredningen av social- och hälsovårdslagen i ett läge där de många centrala frågor ännu var olösta. Eftersom sote-lagen inte gick igenom i riksdagen, föreslog ledamot Olavi Tupamäki att fullmäktige remitterar ärendet till stadsstyrelsen för att grundligt utreda alternativen och deras inverkningar på nytt. Förslaget godkändes med rösterna Fullmäktige beslöt också att höja kommuntillägget till stödet för privat vård. Dessa har släpat efter tilläggen som tillämpas i andra kommuner redan en tid. Stödet träder i kraft fr.o.m. juni. Fullmäktiges föredragningslista och protokoll finns på www. grankulla.fi/beslutsfattande Earth hour Den här gången bjuder WFF människor och samfund att under världens största klimatevenemang delta i världens största stearinljusmiddag kl Läs mera om evenemanget samt klimatsmart mat på sidan Städtalko Samla ihop ett gäng och kom med och öka trivseln i Grankulla. Anmälningar till miljöenheten agb[at]kauniainen.fi eller tfn Läs mera på Insamlingsbilarna kommer 15. och Till HRM-bilarna kan du avgiftsfritt föra farligt avfall från hemmet, elapparater och metallskrot. I Grankulla finns bilarna onsdag 15.4 kl vid Dalgränden, stadhusets p-plats. På torsdag 16.4 finns de kl vid Gamla Åbovägen 14, Työväen Akatemia / vid Kasabergsvägen / Stenbergsvägen, skola parkeringsområde / vid Gamla Åbovägen 42, ishall. Läs mera på Granidagen förbereds för fullt! To 21.5 blir det igen livligt värre i centrum då Granidagen firas. Det utlovas föreningsmarknad, musik- och andra uppträdanden, hålligång i skejtparken och mycket mer. Än ryms man med! Ta kontakt med koordinater Ulla Kilpimaa / puh Seuraa viimeisimpiä uutisia Kauniaisista ja hanki lisää tietoa: Följ med senaste nytt om Grankulla och skaffa mer info på JOUNI KÄRKI

5 PÄIVÄKIRJA DAGBOKen 5 kirjasto vinkkaa bibban tipsar Kirjailija Valentina Oksala vierailee kirjastossa taidenäyttelynsä yhteydessä ja kertoo juuri ilmestyneestä kirjastaan Glimtar ur Saras liv (epävirallinen käännös Pilkahduksia Saran elämästä ). Kirjan päähenkilö Sara on elänyt koko ikänsä suljettuna kerrostaloasuntoon. Tilaisuus on ruotsinkielinen. To 9.4. klo Författaren Valentina Oksala besöker biblioteket i samband med sin konstutställning och berättar om sin nyutkomna bok Glimtar ur Saras liv. Huvudpersonen Sara är sedan födseln instängd i ett höghus. Tors 9.4 kl KOTIALBUMI/PRIVAT ARKIV kokous mötet KOTI-ALBUMI/PRIVAT ALBUM suosittelemme vi rekommenderar leena nurmi Koko Hela Grani Näyttelyn avajaisia vietetään tiistaina 7.4. klo Viihdyttävää musiikkia avajaisissa esittää Barbershop -kuoro. Tervetuloa! Näyttely on avoinna ke 8.4. ja to 9.4. klo 9-20, pe klo 9-15,la ja su klo vietetään valtakunnallista Taidon ja käsityön viikkoa, jonka teemana ovat pitsit. Me juhlistamme Taitoa sunnuntaina klo pop-up -työpajassa, jossa voit kokeilla erilaisten pitsikuvioiden painamista kankaalle suunnittelijaopettaja Leena Nurmen avustuksella. Paja on maksuton, mutta ilmoittauduthan viimeistään perjantaina tai Utställningen öppnas tisdagen 7.4 kl. 18. Barbershop-kören underhåller med musik. Välkommen! Utställningen är öppen: on 8.4 och to 9.4 kl. 9 20, fr 10.4 kl. 9-15, lö 11.4 och sö 12.4 kl firas den riksomfattande konst- och hantverksveckan med temat Spetsar. Medborgarinstitutet firar Taito dagen på förhand med att bjuda på en pop-up-verkstad sö 12.4 kl där man kan trycka olika spetsmönster på tyg. Verkstaden är avgiftsfri, men anmäl dig gärna på förhand senast fre 10.4 till eller hupia skoj KAJ on yhtä kuin / är Kevin Holmström, Axel Åhman ja / och Jakob Norrgård. KAJ Uudessa Paviljongissa Ke klo Liput 23 /20 opiskelijat, eläkeläiset, lapset ja nuoret Kesto: 1 h 30 min (plus tauko) KAJ i Nya Paviljongen Ons 15.4 kl Biljetter: 23 / 20 studerande, pensionärer, barn och ungdomar Längd: 1 h 30 min (plus paus) Arkisto / arkiv Taas on kevät ja aika ihastella luovuutta ja väriloistoa Kauniaisten kansalaisopiston kevätnäyttelyssä. Näyttelyssä on esillä monipuolinen kattaus kansalaisopiston kuvataide- ja käsityökurssien töitä. Kuvataiteessa on edustettuna niin maalaustaide, posliininmaalaus, ikonimaalaus kuin kiinalainen maalaustaidekin. Esillä on muun muassa alastonmaalauksia, asetelmia, ideapohjaisia töitä sekä vuodenaikojen vaihtelua ja vuorokauden rytmiä tutkivia maalauksia. Kudotuissa tekstiileissä uutta ovat muhkeat matot ja istuinalustat, joissa on käytetty materiaalina mm. vanuneita villahuopia, sekä japanilaisella saori-tekniikalla kudotut huivit ja pienet seinätekstiilit. Saori on teknisesti helppoa kudontaa, joka sallii vapaat muodot sekä värien ja materiaalien yhdistelmät ja tarjoaa siten rajattomat mahdollisuudet luoda uutta. Missä on iloa, siellä on voimaa! LEENA NURMI När det våras är det dags för Medborgarinstitutets traditionella vårutställning. På utställningen visas mångsidiga alster från kurser i konst och hantverk. Konstverken inbegriper måleri, porslinsmålning, ikonmålning och kinesiskt måleri. Motiven i målningarna är klassiska teman som nakenstudier och stilleben men också idébaserade arbeten. Studierna kan vara stämningar under olika årstider eller dygnstider. Nytt inom vävda textilier för i år är maffiga mattor och stolsmattor vävda med bl.a. remsor av gamla valkade filtar. Nytt är också saori-vävda halsdukar och små väggtextilier. Saori är en ursprungligen japansk enkel vävteknik som tillåter fria former, färg- och materialkombinationer samt fritt skapande. Att få uttrycka sig och skapa fritt är befriande och skapar glädje. Och där det finns glädje finns det styrka! Leena Nurmi FI Pjasi på fääland fåot. Ei väliä, vaikka et ymmärrä, mitä otsikko tarkoittaa tätä hauskuutta ei kannata jättää vain ruotsinkielisille! Suomenruotsalaisten keskuudessa huippusuosittu huumoriryhmä KAJ pysähtyy kiertueellaan nyt myös Kauniaisissa. Pohjanmaalaisella KAJ:lla on takanaan kaksi albumia, joulukalenteri sekä monen monta showta, joista suurin osa on ollut loppuunmyytyjä. Luvassa on nytkin musiikkia, puhetta ja sketsejä KAJ-tyyliin. Ja voihan konsertin ottaa vaikka pohjanmaalaisittain maustetun ruotsin kielen lyhytkurssina! SIRKKU VEPSÄLÄINEN SE Pjasi på fääland fåot. Se till att boka dina biljetter till KAJs konsert Pjasi på fääland fåot i Grani så fort som möjligt! Äntligen har det blivit dags för KAJ att ge sig ut på vägarna igen, den här gången på massor av nya ställen där de aldrig har lagt sina pjasoga fötter tidigare. Bakom sig har humorgruppen två album, en julkalender, många shower och ett medeltal på 8,4 i uppförandevitsord från lågstadiet. Det blir en show full av KAJ-låtar, sketcher och skryypt mellansnack. Medverkande, manus, regi, musik, koreografi, scendekor, kaffi i pausin. NINA WINQUIST Kun aloitin työni Kauniaisten sivistystoimenjohtajana kaksi vuotta sitten, olivat Suomen koulut julkisuudessa esitettyjen raporttien mukaan tietotekniikan osalta hyvin varusteltuja, mutta sen pedagoginen käyttö oli kansainvälisessä vertailussa kehnolla tasolla. Kauniaisissa kuitenkin näin pilvipalveluja, joita oli kehitetty kouluissamme ennen kuin ilmiötä oli valtakunnallisesti tiedostettu! Sain kokea, että 3D-tulostinta voidaan käyttää koulujen teknisessä työssä. Näin oppilaita, jotka kantoivat tablettia laukussaan, oppilaita, jotka ajasta ja paikasta riippumatta tekivät virtuaalisesti yhdessä koulutehtäviään. Tapasin innostuneita oppilaita, kunnianhimoisia opettajia ja rehtoreita. Ministereitä ja tutkijoita tuli kaukaisista maista tänne oppimaan siitä, mitä me teemme. Miksi ihmeessä sitten aloitimme Koko Hela Granin, sivistystoimen oman digiprojektin ? Siksi, että valtuusto on tavoitteissaan vuosille painottanut, että koulujen ja päiväkotien tulee olla edelläkävijöitä metropolialueella; me haluamme tulevaisuudessakin taata koululaisille kokemus- ja oppimisympäristöt, jotka vastaavat toimintaympäristömme muutoksiin. Koko Hela Grani on Kauniaisten sivistystoimen yhteinen tulevaisuuteen suuntautuva digitalisointihanke koko sivistystoimen, eli koulujen ja päiväkotien sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen. Tavoitteena on luoda hyviä malleja, yhteisiä linjauksia ja konkreettisia parannuksia koko sivistystoimeen. Kyse on siis digitalisoinnista, mutta projekti on kokonaisuutena laaja-alaisempi: haluamme kehittää uutta luovaa toimintaa, joka edistää oppimista ja hyvää elämää. Tavoitteiden toteuttamiseksi testaamme uusia työmuotoja ja arvioimme niiden toimivuutta. Viime syksyn aikana aloimme testata erilaisia pilvipalveluita sekä henkilöstön että oppilaiden käytössä. *** Uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön vuonna 2016, ja niiden tulee vastata ympäröivän yhteiskunnan muutoksiin. Ne ovat siksi koulujen lisäksi suuntaa-antavia koko sivistystoimelle. Niissä korostetaan, että voimme oppia missä tahansa, ei vain koulussa, ja juuri näin on ajateltu Koko Hela Grani projektissa alusta alkaen. Sähköiset työkalut antavat meille uusia mahdollisuuksia muidenkin opetussuunnitelman avainkäsitteiden toteuttamiseen; näitä ovat muun muassa oppimisen ilo, aktiiviset oppilaat, yhteistyö ja monipuolinen osaaminen. *** Kauniainen pilotoi Suomessa myös pohjoismaista Biophiliahanketta, jonka maailmankuulu artisti Björk on käynnistänyt. Biophilia yhdistää innovatiivista tekniikkaa musiikin ja luonnontieteiden opetukseen. Projektin aloitusseminaari pidetään 26. maaliskuuta. Unelmana on myös digitoidun paikallishistoriallisen arkistomme kehittäminen niin, että kuntalaiset voivat helpommin myötävaikuttaa ja tuoda siihen omaa tietämystään ja aineistoaan. Heidi Backman Sivistystoimenjohtaja Seuraa digiseikkailuamme osoitteessa Vuoden aikana sivistystoimen avainhenkilöt tulevat kertomaan lisää hankkeista ja kokemuksista myös näillä Kaunis Granin palstoilla.

6 6 KAUPUNKI STADEN Löydätkö omaan ehdokkaasi heidän joukostaan? Eduskuntavaalien ennakkoäänestys tapahtuu ja varsinainen vaalipäivä on sunnuntai Ehdokkaina vaaleissa on seitsemän kauniaislaista kuudesta eri puolueesta. Heistä yksi edustaa rkp:ta, yksi kokoomusta, yksi kristillisiä, yksi keskustaa ja yksi Muutos 2011:ta liikettä; perussuomalaisia ehdokkaita on kaksi. Löydätkö oman ehdokkaasi heidän joukostaan? Pyysimme kaikkia ehdokkaita vastaamaan kahteen kysymykseen: 1. Eduskunnassa haluaisin työskennellä seuraavien asioiden puolesta: 2. Uskon että voin ajaa Kauniaisten asioita seuraavasti: Vastauksien pituudeksi pyysimme 1000 merkkiä ja kolme ranskalaista viivaa. Ohessa on heidän vastauksensa sattumanvaraisessa järjestyksessä. Seija Bucktman Kristillisdemokraatit 1. Olen toiminut liki 20 vuotta lääketeollisuudessa ja nyt viimeiset 4 vuotta olen vetänyt valtakunnallista suolistosyöpäyhdistystä. Kiinnostukseni kohteena ovat luonnollisesti ihmisten terveyteen ja terveydenhuoltoon liittyvät asiat. Perusterveydenpalvelut maassamme eivät toimi kaikkialla. Tarvitaan järkeviä uudistuksia, joiden myötä lääkäriin ja tutkimuksiin pääsyä voidaan paitsi nopeuttaa myös tehostaa. SOTE -uudistus vaatii ripeitä toimia ja yhteistyötä eri puolueiden kesken. Suomen valtion velka lähenee 50 % bkt:sta. Työttömyysaste oli tammikuussa ,8 %. Yritysten toimintaedellytyksiä ja investointihalukkuutta Suomessa pitää lisätä mm. vähentämällä byrokratiaa. 2. Kauniaisissa, kuten monessa muussakin kunnassa, väestö ikääntyy. Tarvitsemme Kauniaisiin enemmän työssäkäyviä ja nuoria lapsiperheitä, mutta se edellyttää houkuttelevia palveluita ja nykyistä edullisempia asuntoja nuorille perheille. Veronica Rehn-Kivi RKP 1. Haluan edistää kansalaisten perusturvallisuutta ja arjen sujuvuutta niin, että voimme helposti saada niitä palveluita, joita tarvitsemme, omalla äidinkielellämme. Olen varma, että investoinnit toimiviin lähipalveluihin, ennaltaehkäisevään toimintaan, hyviin kouluihin ja arvostavaan vanhustenhoitoon maksavat itsensä takaisin. Pidän kuntien omaa päätösvaltaa tärkeänä ja uskon, että myös metropolialueen erityisongelmiin löydämme jatkossakin ratkaisut kuntarajat ylittävällä vapaaehtoisella yhteistyöllä. Suomen talous on saatava jaloilleen ja haluan edistää työllisyyttä parantavia työelämän uudistuksia. Säännöksiä on muutettava niin, että työnteko on kannattavampaa kuin tukien varassa eläminen. Nuorten työllistymistä on tuettava ja naisten asemaa työelämässä sekä tasa-arvoa on parannettava. Elävä kaksikielisyys, monikulttuurinen elinympäristö sekä ympäristöarvot ovat minulle tärkeitä. Hyvin suunniteltu yhteiskunta on turvallinen yhteiskunta Olen mukana asettamassa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet SOTEuudistukselle. - Puolustan lähidemokratiaa ja kuntien itsenäisyyttä. - Edistän vähäpäästöistä raideliikennettä ja varmistan että kaupunkiradan jatkon rakentaminen alkaa. VESA HELKKULA Keskusta 1. Pitkä yritysjohtaja- ja yrittäjäkokemukseni antaa minulle oivat valmiudet vaikuttaa eduskunnassa keinoihin taloutemme kääntämiseksi terveelle uralle. Paikallinen sopiminen ja joustamismahdollisuuksien luominen eräänä tärkeänä keinona tuovat pitkäjänteisellä tavalla etua työntekijöille, yrittäjille ja yrityksille. Todennäköisen pääministeripuolueen vaikutuskykyisenä kansanedustajana työskentelisin sen eteen, että näkemiämme huonosti valmisteltuja ja perusteettomia kuntien pakkoliitosyrityksiä ei käynnistettäisi ja SOTEuudistus valmisteltaisiin tällä kerralla ammattitaidolla aidosti kuntalaisten palvelutarpeet huomioiden. Ilmastonmuutoksen hidastamisen osalta toimisin rakentaaksemme toimintaympäristöä ja reunaehtoja, jolla yritystoiminta voi ja haluaa kehittää vientikelpoisia puhtaita ratkaisuja SOTE-uudistuksessa mahdollisimman moni lähipalveluna toimiva tehtävä on jätettävä kunnallemme. - Ei metropolihallintoa. - Helsingissä käytössä olevaa puoluepoliittista virkanimityskäytäntöä ei päästetä laajenemaan Kauniaisiin. TAISTO MIETTINEN Perussuomalaiset 1. Oikeudenmukaisuus: Holhousta ja byrokratiaa vähennettävä, kauppojen ja palvelualan vapaa aukioloaika, opiskelijoiden tulonhankkimismahdollisuuksia kohennettava, koulutukseen ja sen maksuttomuuteen panostettava, Suomen verotusta yhdenmukaistettava muihin jäsenmaihin mm. auto- ja alkoholiverotus. Järkevä valtion talous: Valtion velan alentaminen, EU:lta vaadittava enemmän ja maksettava vähemmän, työn vastaanottaminen tai yrittäjäksi ryhtyminen tulee olla kannattavampaa kuin työttömänä olo, yrittäjyyden kynnystä on alennettava tukemalla yritystoiminnan aloittamista, yhtiöiden verotuksen sijaan painopiste osakkaan verotukseen, julkinen liikenne ja tieverkosto tehokas ja ympäristöä säästävä. Terveellinen, turvallinen ja työllistävä elinympäristö: työttömyyden vähentäminen, turvallisuus, ennaltaehkäisevä tuki erityisesti perheet, vanhukset ja nuoret, kohtuuhintaisia asuntoja tarvitseville, julkisen rakentamisen valvontaa tehostettava homekoulujen ja -rakennusten estämiseksi Kauniaisten itsenäisyyden, terveyspalveluiden ja lukioiden säilyttäminen. - Päätöksenteon ja palveluiden säilyttäminen Kauniaisissa. TAPANI ALA-REINIKKA Kokoomus 1. Koulutus- ja kehitystyössä: Suomen lukioverkosto säilyy kattavana ja kaikkien halukkaiden saavutettavana, peruskoulujamme kehitetään jatkuvasti, tietotekniikka on otettava käyttöön opetuksen tueksi kaikille ikäluokille, opettajien koulutus on ajanmukaisella tasolla, lisä- sekä jatkokoulutuksiin on päästävä joustavasti, toisen asteen koulutus palvelee kansakuntamme tarpeita nyt ja tulevaisuudessa. Opiskelu on nivottava työelämään läheisemmin, peruskoulun läpäisseille taataan jatkoopiskelupaikka, nuorisotakuu, yliopistot ja korkeakoulut saavat riittävät resurssit jatkuvaan kehittämiseensä, innovatiivisten oivallustensa toteuttamiseen, pienempienkin opetuslinjojen ylläpitämiseen, tutkimus- ja tuotekehitystä tuetaan voimallisesti. Ns. homekoulut kunnostetaan, jotta opiskeluympäristö on terve. Leikkaukset eivät saa huonontaa koulutuksen tasoa millään osa-alueella! Työssä olemista pidempään tuetaan eri toimenpitein: kuntoutuksella, vuorotteluvapailla, työskentelyolojen ja -ilmapiirin parantamisilla. Aloittavien pk-yritysten verotusta kevennetään ja uusien työntekijöiden rekrytointia joustetaan: työllistämisessä koeaika pidemmäksi ja erillismaksut alussa poistettava. Yritysten verotusta viedään Viron mallia kohti; siitä tuloksesta ei veroteta, joka kohdistetaan yrityksen laajentamiseen ja kehittämiseen. Kiinteistövero tehdään harkinnanvaraiseksi sotaveteraaneille ja vähävaraisille Ajan lukioiden säilymistä Kauniaisissa ja niiden sekä peruskoulujen itsenäistä kehittämismahdollisuutta sitomatta sitä valtionosuuden euromäärään - Puolustan Kauniaisten itsenäistä asemaa mahdollisissa metropolikaupunkiratkaisuissa ja metropolihallintolain voimaan tullessa uudessa muodossaan - Kannatan sosiaali- ja terveyspalveluiden säilymistä lähipalveluina kauniaislaisille. Richard Järnefelt Muutos Olen tarjoutunut ehdokkaaksi, koska mielestäni nykyinen eduskunta ei herätä luottamusta. Kuten me kaikki Muutos 2011 puolueessa, haluan ajaa suoran demokratian asiaa, ja henkilökohtaisesti sitoudun myös aina äänestämään kansan enemmistön mielipiteen mukaan, jopa ohi oman kantani, mikäli enemmistön mielipide on saatavissa luotettavasti selville. Jos asioista ei ole enemmistön varmaa kantaa, toimin oman pääni mukaan. Itselleni tärkeää on rehellisyys ja oikeudenmukaisuus. En tykkää poliittisesta pelistä enkä arvosta sellaista asioidenhoitotapaa. Haluan pitää kansamme puolia, ja mielestäni eniten puolenpitämistä tarvitsevat tavalliset, heterot, suomenkieliset suomalaiset. Kukaan ei ole ajanut heidän etujaan, sen sijaan on ajettu erilaisten vähemmistöjen etuja, minkä seurauksena Suomessa on paljon positiivista syrjintää, mikä ei koskaan ole positiivista. Olen skeptinen EU:n ja euron suhteen, vastustan Nato-jäsenyyttä ja haluaisin palauttaa maahanmuuton Eila Kännön aikaan Vastustan kaikkia yrityksiä luoda "ylikunnallisia" hallinto- ja palvelurakenteita (esim. metropolihallinto tai SOTE). - Kannatan sellaisten alueitten elävää kaksikielisyyttä, jotka lähtökohtaisesti ovat elävästi kaksikielisiä, kuten Kauniainen-Grankulla on. - Vastustan asiansa hyvin hoitaneiden kuntien rankaisemista ja rahastamista huonosti toimineiden kuntien eduksi. Petri Lehtinen Perussuomalaiset 1. Ihminen ihmiselle: Sydäntäni lähellä ovat mm. työttömät, eläkeläiset, vähävaraiset, yksinasuvat, sinkkutaloudet, lapsiperheet, kodittomat ja sairaat. Massatyöttömyyden hoitaminen: Pätkätyön vastaanottaminen, byrokratian minimointi ja työttömyysturva. Tukiprosessien selkeyttäminen, verotus, viranomaiskohtelu ja suojaosuus. Kauppojen, ravintoloiden ja palveluiden aukiolovapaus. Työntekijöiden asema: Sairaanhoitajien ja hoitohenkilökunnan asianmukainen palkkaus on taattava. Suomalaisten lentoemäntien ja stuerttien työtilanteen turvaaminen. Esiintyvien taiteilijoiden ja artistien työtilanteen vakauttaminen ja työnsaannin vahvistaminen. Taksilupia ei tule vapauttaa, koska sillä on vaikutus myös esteettömiin takseihin ja niiden kiintiöihin. Ongelmien ennaltaehkäisy: Koulu- ja työpaikkakiusaaminen sekä nuorten syrjäytyminen. Ikärasismi työttömien sekä työelämässä olevien kohdalla. Merenkulku: Suomalaisten alusten ulosliputusuhan minimointi ja miehistöjen säilyttäminen suomalaisina. Suomen huoltovarmuuden varmistaminen kriisitilanteissa. Merimiesten työnvälitys on järjestettävä erikoisalan taitavien ammattilaisten hoitamiksi. 2. _ Kauniaisten pysyminen itsenäisenä = Itsenäinen Kauniainen. _ Tasa-arvoinen kaksikielisyys, peruspalvelut turvattava. Alhainen veroprosentti säilytettävä. NINA WINQUIST

7 KAUPUNKI STADEN 7 TAISTO MIETTINEN Seija Bucktman PETRI LEHTINEN VERONICA REHN-KIVI RICHARD JÄRNEFELT VESA HELKKULA TAPANI ALA-REINIKKA SE År någon av dessa du din kandidat? Riksdagsvalets förhandsröstning sker och den egentliga valdagen är söndag Sju kandidater från sex partier ställer upp i valet. Av dem representerar en SFP, en Samlingspartiet, en Kristdemokraterna, en Centern och två Sannfinländarna. Hittar du din kandidat bland de lokala aspiranterna? På grund av utrymmesbrist hade vi tyvärr inte möjlighet att ta med fullånga svar på svenska. De av kandidaterna som inte utnyttjade möjligheten till 500 tecken i brevlådans valhörna (se sid. 19) har fått mer utrymme här. Seija Bucktman Kristdemokraterna Eftersom jag under de senaste 20 åren verkat inom läkemedelsindustrin och nu de senaste fyra åren lett en riksomfattande tarmcancerförening faller det sig naturligt att jag är intresserad av hälsovård; bashälsovården fungerar inte överallt i Finland, vettiga reformer behövs så att folk effektivare får läkarvård och -kontroller. SOTE-reformen förutsätter ett bättre och rappare samarbete mellan olika partier. Finland måste bli företagarvänligare, mindre byrokrati ökar investeringsvilligheten. Befolkningen i Grankulla, såsom i andra kommuner, blir allt äldre; vi behöver fler unga barnfamiljer och för att locka dem behövs service och billigare bostäder. VERONICA REHN-KIVI RKP Jag vill främja medborgarnas grundtrygghet och jobba för en smidig vardag, så att vi lätt kan få den service vi behöver, på vårt eget modersmål. Jag är säker på, att investeringar i fungerande närservice, förebyggande verksamhet, goda skolor och en värdig äldrevård betalar sig tillbaka. Kommunernas självbestämmanderätt är viktig och jag tror, att vi också i fortsättningen kan lösa de problem, som uppstår i metropolområdet, genom frivilligt samarbete över kommungränserna. Finlands ekonomi måste fås på fötter igen och jag vill stöda reformer i arbetslivet som förbättrar sysselsättningen. Regelverken måste förändras så, att det alltid är lönsammare att jobba än att leva på stöd och bidrag. De ungas sysselsättningsmöjligheter måste stödas och kvinnornas ställning i arbetslivet och jämställdheten behöver ett upplyft. En levande tvåspråkighet, en mångkulturell livsmiljö och beaktandet av miljövärden är viktigt för mig. Ett välplanerat samhälle är ett tryggt samhälle. Vad gäller Grankulla vill jag vara med och göra upp de funktionella och ekonomiska målen för sotereformen. Jag försvarar närdemokratin och kommunernas självständighet och stöder spårtrafiken, som har låga utsläpp, och ser till att byggandet av stadsbanans förlängning påbörjas. VESA HELKKULA Centern Som företagare och företagsledare har jag ypperliga verktyg att leda in vår ekonomi på hälsosammare spår. Lokala avtal och flexibilitet är ytterst viktiga medel för att på sikt skapa nytta för arbetstagare, företagare och företag. Som det sannolika statsministerpartiets företrädare skulle jag jobba mot dåligt motiverade och förberedda kommunala tvångssammanslutningar. Klimatförändringen skulle jag bromsa genom att skapa villkor som främjar rena lösningar som går att exportera. Grankullas intressen är att fortsätta ha så många uppgifter som möjligt efter SOTE-reformen, att inte få med i metropolförvaltningen och att motverka den partipolitiska praxisen vid tjänstemannautnämningar som råder i Helsingfors. TAISTO MIETTINEN Sannfinländarna Jag vill arbeta för rättvisa; mindre förmynderi och byråkrati, friare öppethållningstider inom affärs- och servicesektorn, bättre möjligheter för studerande att skaffa inkomster och satsningar på utbildning. Biloch alkoholskatten bör likriktas med den internationella. Statsskulden bör minskas och vi ska betala mindre åt EU och få mer. Vi bör bli företagarvänligare på många sätt och det får inte löna sig att vara arbetslös. Kollektivtrafiken bör vara effektiv och skona miljön. Familjer, åldringar och unga måste värnas om. Det offentliga byggandet måste ses över så att mögelskolor- och byggnader inte finns. Grankullas självständighet, hälsovård, gymnasier och service bör bibehållas. TAPANI ALA-REINIKKA Samlingspartiet Inom utbildningen får inget bli sämre! Finlands gymnasier bör vara tillgängliga för alla, grundskolan utvecklas, it finnas i alla åldrar, skolorna bindas till arbetslivet och lärarna utbildas. Ungdomsgarantin, universitet och högskolor för få resurser att förbli innovativa. Små- och medelstora företags beskattning bör luckras upp mot Eslands-modellen, det bör bli lättare att anställa folk. Krigsveteraner och mindre bemedlade ska få behovsprövad fastighetsskatt. Grankullas gymnasier bör bestå och grundskolor utvecklas utan att statsandelen avgör, vi bör förbli självständiga och bibehålla närservicen inom social- och hälsovården. RICHARD JÄRNEFELT Förändring 2011 Den nuvarande riksdagen inger inte förtroende; jag är för direktdemokrati. Jag förbinder mig vid att rösta enligt en pålitlig folkmajoritet, trots att den skulle strida mot min egen övertygelse. Mina ledord är ärlighet och rättvisa. Jag vill vara på folkets sida, vilket innebär vanliga, heterosexuella finländare. Positiv diskriminering har uppstått då minoriteters rättigheter har fått förtur. Jag är euroskeptiker, mot Nato-medlemskap och vill återgå till Eila Kännös immigrationspolitik. Grankulla får inte bestraffas för att ha skött sina saker väl och införlivas i överkommunala förvaltningsoch servicesystem. Jag är för en levande tvåspråkighet. PETRI LEHTINEN Sannfinländarna Jag vill jobba för medmänsklighet, för arbetslösa, pensionärer, mindre bemedlade, ensamboende, singlar, barnfamiljer, hemlösa och sjuka. Botemedel mot massarbetslösheten måste finnas, byråkratin minskas och arbetarskyddet öka. Stödprocesserna bör vara klara och servicesektorns öppethållningstider fria. Arbetstagare såsom sjukskötare och vårdpersonal bör få en saklig lön. De finländska flygvärdinnorna och stuerterna bör ha arbete, taxilicensen bör inte frias och problem såsom skol- och arbetsplatsmobbning förebyggas. Utflaggningen av finska fartyg bör minimeras och manskapen förbli finska. Grankulla bör förbli självständigt och jämlikt tvåspråkigt med basservice och låg skattesats. NINA WINQUIST

8 Nyt lämmität muutakin kuin istuimen Hyödynnämme huuhteluveden lämmön kotien lämmityksessä. Lue lisää fortum.fi/lamponyt

9 talous ekonomi 9 Meidän varainhoitomme lähtee aina asiakkaan tarpeesta Sijoitusjohtaja Lasse Isomeri sanoo, että Handelsbankenin varainhoidon menestyksen salaisuus on siinä, että keskipisteessä on asiakas, eivät yksittäiset tuotteet, ja että tuottoa tavoitellaan pitkäjänteisesti. Asiakkaat arvostavat, että me kartoitamme asiakkaan kokonaistilanteen tarkkaan ja kokonaisvaltaisesti. Tämän jälkeen asiakkaat voivat sitten valita joko täyden valtakirjan varainhoidon tai konsultatiivisen varainhoidon. Täyden valtakirjan varainhoito tarkoittaa, että Handelsbankenilla on valtuudet hoitaa asiakkaan varoja yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti. Konsultatiivinen varainhoito puolestaan tarkoittaa, että asiakkaan kanssa neuvotellaan aina ennen sijoituspäätöstä. Sijoitusjohtaja Isomeri on yksi niistä ammattitaitoisista asiantuntijoista jotka huolehtivat siitä, että Handelsbankenin hajautettu organisaatio ja filosofia konttori on pankki toimii käytännössä myös paikallisesti kuten nyt Kauniaisissa. Minut tavoittaa konttorissa joka päivä ja työskentelen joustavasti ja nopeasti lähtökohtana asiakkaan yksilölliset tarpeet, toteaa Isomeri. Hän pitää itsensä jatkuvasti ajan tasalla siitä mitä taloudessa ja markkinoilla tapahtuu ja saa taustatukea laajalta pankin sisäiseltä asiantuntijaryhmältä. Ryhmä koostuu Handelsbankenin pohjoismaisista ekonomisteista ja analyytikoista, jotka tuottavat tutkimusta salkunhoitajille ja konttoreiden asiantuntijoille. Handelsbanken on jo pitkään ollut yksi Euroopan tehokkaimmista täyden palvelun pankeista. Olemme onnistuneet koska meillä on jo pitkään ollut alhaisempi luottotappiotaso, tyytyväisemmät asiakkaat ja pienemmät kustannukset kuin kilpailijoilla, sanoo Isomeri. Hänen mukaansa sijoituksia hajautetaan toki sekä kansallisesti että kansainvälisesti, mutta pankin var- sinainen kotimarkkina on Pohjoismaat, missä on myös Handelsbankenin ydinosaaminen. - Ajankohtainen esimerkki tästä on että yksi rahastoistamme on vastikään palkittu puolueettoman rahastoluokittelijan Morningstarin toimesta parhaana Pohjoismaihin sijoittavana osakerahastona Suomessa. Privat Banking asiakkaillemme voimme tarjota suorin osakkein toteutettua osakevarainhoitoa muun muassa kotimarkkinaamme Pohjoismaihin. Sijoitustuotteiden kirjo on laaja ja sisältää kaikkea pääomaturvatuista osa- keindeksilainoista erilaisiin sertifikaatteihin kuten viimeisimpänä öljysertifikaatteihin. Monimuotoisuutensa ansiosta sertifikaatit voivat palvella sijoittajia kaikissa markkinatilanteissa. Tuotteita ja sijoitusteemoja päivitetään tilanteen mukaan. Kun asiantuntijamme ovat tunnistaneet uuden sijoitusidean he toimivat nopeasti ja tuovat tarjolle tuotteen, minkä tulisi hyötyä juuri senhetkisestä markkinatilanteesta, oli kyse sitten koroista, nousu tai laskumarkkinasta osakepuolella tai raaka-aineista, sanoo Kauniaisten konttorin sijoitusjohtaja. Isomeren mukaan Handelsbanken on vakavarainen pankki; luottoluokittaja Moody sin mukaan se on vakavaraisin listattu pankki Euroopassa (lokakuu 2014). Ja asiakkaamme ovat suomalaisten pankkien tyytyväisimmät, huomauttaa Isomeri. Nina Winquist Handelsbanken on täyden palvelun pankki jolla on koko maan kattava konttoriverkosto Ruotsissa, Isossa Britanniassa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa ja Alankomaissa. Handelsbanken perustettiin 1871 ja sillä on nykyään runsaat työntekijää sekä toimintaa yhteensä 25 maassa. Vår förmögenhetsförvaltning utgår alltid från kundens behov Placeringschef Lasse Isomeri säger att hemligheten bakom Handelsbankens framgång inom förmögenhetsförvaltning är att kunden, inte enskilda produkter, står i centrum och att man prioriterar långsiktigt lönsamhet. Kunderna uppskattar att vi kartlägger noga och helhetsmässigt kundens situation och att de sedan kan välja antingen diskretionär eller konsultativ förmögenhetsförvaltning hos oss. Diskretionär förvaltning betyder att Handelsbanken med fullmakt sköter kundens förmögenhet enligt gemensamt fastslagna principer. Konsultativ innebär att kunden konsekvent konsulteras före beslut om placeringar fattas. Tvåspråkiga placeringschef Isomeri är en av de noggrant utvalda sakkunniga som sköter om att Handelsbankens starkt decentraliserade organisation och filosofin banken är kontoret fungerar i praktiken på lokalorter som Grankulla. Jag är tillgänglig på kontoret varje dag och jobbar smidigt och snabbt utgående från kundens individuella behov, konstaterar Isomeri. Han håller sig kontinuerligt uppdaterad om ekonomi och marknader och backas upp av en omfattande grupp i kulisserna. Gruppen består av ekonomister och analytiker i Norden som producerar undersökning åt portföljförvaltarna samt specialisterna i kontoren. Handelsbanken är sedan många år en av de mest kostnadseffektiva så kallade fullsortimentsbankerna i Europa. Vi har klart lyckats för under en lång tid har vi haft lägre kreditförlustnivå än konkurrenterna, nöjdare kunder och lägre kostnader än konkurrenterna, säger Isomeri. Enligt honom är spridningen på placeringarna visserligen nationell och global, men den verkliga hemmamarknaden är Norden, där placeringsverksamhetens kärnkompetens också finns. Ett exempel på detta är att vi fick just en utmärkelse av Morningstar för att ha förvaltat den bästa aktiefonden som utgående från Finland placerar i Norden. Inom private banking kan vi erbjuda våra kunder förmögenhetsförvaltning med direkta aktier bl.a. till den Nordiska marknaden. Spektret placeringsprodukter är brett med allt från kapitalgaranterade aktieindexobligationer till olika certifikat såsom oljecertifikat för marknader i olika stadier. Om våra experter får insyn i en marknadsnisch agerar de snabbt och etablerar en produkt för kunden inom just det området. Vi är smidiga och flexibla, säger placeringschefen i Grankullakontoret. Enligt Isomeri är Handelsbanken en solid bank; med Moody s klassificering är den rentav den mest solida listade banken i Europa (okt. 2014). Och kunderna är de nöjdaste inom det finska bankväsendet, påpekar Isomeri. NINA WINQUIST Handelsbanken är en fullsortimentsbank med rikstäckande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland, Norge och Nederlän- jyrilaitinen.fi Vuosi sen jälkeen kun Handelbanken avasi konttorin Kauniaisissa sanovat konttorinjohtaja Nina Lukka ja sijoitusvastaava Lasse Isomeri, että päätös oli täysosuma. Ett år efter att Handelsbanken öppnade kontor i Grankulla säger kontorschef Nina Lukka och placeringschef Lasse Isomeri att beslutet var mitt i prick. derna. Handelsbanken grundades 1871 och har i dag drygt medarbetare samt verksamhet i sammanlagt 25 länder. Tervetuloa! Vuorovaikutteiseen keskusteluun kolmen kansanedustajaehdokkaan kanssa kaupungintalon valtuustosaliin to klo Suomi ja Venäjä talous ja turvallisuus Juontaa Tapani Ala-Reinikka. Tilaisuus jatkuu Kauniaisten Kokoomuksen kevätkokouksella klo Kai Mykkänen EK:n Venäjän johtaja Pertti Salolainen, kansanedustaja Tapani Ala-Reinikka, rehtori

10 10 VÄLKOMMEN! /Entresse Bra stämning! Fantastiska förmåner! Lördagen är barnens dag! -40% -30% -50% -25% ENTRESSE Program för hela familjen. 3 timmars gratisparkering, visst kommer du ihåg p-skivan. HAPPY DAYS VI ÄR med I HAPPY DAYS-jIPPoT: MEILLÄ KAUNIAISISSA KAUPPA KÄY VILKKAANA! Kutsu meidät Kotikäynnille me kutsumme sinut ja perheesi Linnanmäelle la Kiinteistömaailma Pecasa Oy LKV Kauppakeskus Grani, Tunnelitie 4, Kauniainen, p. (09) , UUTTA ASUMISMUKAVUUTTA KESKUSTASSA As Oy Kauniaisten Jalavapiha, Asematie 2 Taiteilijan näkemys KoLLA IN Kukkakaari ENTRESSE KÖPCENTRET NÄRA DIG Brogatan 11 Esbo centrum Öppet vard. 9-20, lö 9-18, sö KOTI HUIPPUSIJAINNILLA aivan kaupungin keskustaan lähelle asemaa ja kauppakeskusta. Arkkitehti Mari Matomäen suunnittelema funkkishenkinen pienkerrostalo palveluiden lähellä puutarhamaisessa ja vehreässä ympäristössä. Asumisviihtyvyyden takaavat erinomaiset asuntopohjat ja ensiluokkainen varustelu. Terassimaiset parvekkeet Suurille, pääosin etelään avautuville jopa 20m 2 suuruisille parvekkeille avautuva ikkunaseinä ulottuu lattiaan asti ja iso liukuovi yhdistää olohuoneen parvekkeeseen. Lattialämmitys Lattialämmitys on miellyttävä jalan alla ja antaa vapauksia sisustamiseen. Tyylikkäät sisustusratkaisut Lähtökohtana on ollut valoisuus, avaruus ja moderni yleisilme. Huonekorkeus tavanomaista korkeampi, LOFT- asunnoissa jopa 3,5m. Vakiona mm. kiviaineiset keittiön tasot ja kokolasinen saunan ja pesuhuoneen välinen seinä. Rakennuttaja: Grani Asunnot Oy Pekka Komulainen p Huoneistot Asuntoja on yhteensä 15 ja huoneistokoot vaihtelevat 38-97m 2 väliltä. Alustavat hintaesimerkit: 38m 2, 2h+kk, 3 krs m 2, 3h+kt, 3 krs ,5m 2, 1-2 krs. LOFT Autohallipaikat myydään osakkeina. ENNAKKOMARKKINOINTI on alkanut ja asunnot ovat nyt varattavissa! Kohteen arvioitu valmistuminen on syksy Juhani Väisänen p

11 OK Autorent muutti Teboil Kauniaisiin Teboil Kauniainen osti helmikuussa autovuokraamo OK Autorentin liiketoiminnan ja kaluston. Meiltä on aiemminkin voinut vuokrata pakettiautoja ja peräkärryjä, mutta kaupan myötä kalusto on nyt entistä kattavampi ja monipuolisempi, kertoo huoltamoyrittäjä Jonna Karvonen. Pakettiautoja löytyy monta kokoluokkaa aina 7 m 3 Toyota Hiacesta 13 m 3 Fiat Ducatoon. Väliin mahtuu myös 10 m 3 pakettiautoja Täysin uutena palveluna mukaan tuli myös henkilöautojen vuokraus. Esimerkiksi korjaamoasiakkailla on nyt mahdollisuus saada sijaisauto käyttöönsä huollon ajaksi. Henkilöautojakin löytyy useampaa kokoluokkaa, aina pienimmästä Fiat 500:sta ja Nissan Micrasta isomman kokoluokan Nissan Qashqaihin. Kasvaneen kysynnän vuoksi meillä oli tarve lisä- tä vuokrakalustoamme. OK Autorent on hyvämaineinen ja vakiintunut brändi paikkakunnalla ja sen kalusto vastaa hyvin asiakaskuntamme tarpeita. Olemme erittäin iloisia kun saimme tämän mukaan palvelutarjontaamme, jatkaa Jonna Karvonen. OK Autorent on toiminut vuodesta 1997 lähtien. Sen henkilö- ja pakettiautot ovat ilmastoituja, huollettuja ja hyväkuntoisia. Henkilökuntamme auttaa mielellään niin autovuokraus- kuin muihinkin palveluitamme koskeviin kysymyksiin. Varaukset voi tehdä joko puhelimitse (09) tai netissä NINA WINQUIST talous ekonomi Grankulla Teboil tog över OK Autorents biluthyrning I februari köpte Grankulla Teboil biluthyraren OK Autorents hela affärsverksamhet och utrustning. Redan tidigare har man kunnat hyra paketbilar och släpvagnar hos oss, men i och med köpet har vi nu ett mer heltäckande och mångsidigt utbud bilar, berättar företagare Jonna Karvonen. Teboil erbjuder paketbilar i många olika storleksklasser allt från 7 m 3 Toyota Hiace till 13 m 3 Fiat Ducato. Också paketbilar i mellanklassen 10 m 3 finns att hyra. Helt nytt är att Teboil nu också hyr ut personbilar och därmed kan till exempel personer som lämnar sin bil på reparation hädanefter få en ersättande bil under den tid reparationen varar. Personbilarna finns även de i flera olika storleksklasser, till de mindre hör Fiat 500 och Nissan Micran, till de större Nissan Qashqain. Vi fattade beslutet att utöka vår bilpark efter att efterfrågan hade ökat. Ok Autorent har ett bra rykte och är ett etablerat brand i Grankullatrakten. Dess bilar passar våra klienters behov. Vi är mycket glada över att kunna öka vårt utbud! säger Karvonen. OK Autorent grundades Dess person- och paketbilar är luftkonditionerade, välservade och i gott skick. Vår personal står gärna till tjänst vare sig ärendet gäller biluthyrning eller andra frågor. Boka en bil per telefon (09) eller på nätet NINA WINQUIST 11 jyrilaitinen.fi Uutena palveluna mukaan tuli myös henkilöautojen vuokraus. jyrilaitinen.fi Vasemmalta huoltamoyrittäjä Jonna Karvonen, asiakaspalvelija Veera Suomalainen ja huoltomekaanikko Juho Karvonen. Suomalainen auttaa vuokraus- ja muissa huoltoaseman palveluissa ja Juho Karvonen huolehtii mm. vuokrauskaluston asianmukaisista huolloista. Företagare Jonna Karvonen, kundservicens Veera Suomalainen och mekaniker Juho Karvonen. Suomalainen bistår i frågor om biluthyrning och Juho Karvonen sköter bland annat om att de bilar som hyrs ut alltid är i skick. FI Nice & Guys -kuntosalilla hyvä alku! 2. helmikuuta avasi uusi kuntosali Nice & Guys ovensa ostoskeskuksen toisessa kerroksessa. Yrittäjä Joanna Byman, millainen alku on ollut? Kiitos kysymästä, alku on ollut todella hyvä ja vastaanotto pelkästään positiivinen! On ilahduttavaa että kuntoilijat aloittelijoista aktiivisiin treenaajiin ovat löytäneet tiensä meille. Jotkut yli 80-vuotiaatkin ovat aloittaneet, mikä on tosi hauskaa! Onko laitteisiin joutunut jonottamaan? Ei ole, ja monet ovatkin maininneet iloitsevansa siitä että lämmittelyynkään ei tarvitse jonottaa, koska meillä on viisi juoksumattoa, useampia crosstrainereita ja tietenkin myös perinteisiä kuntopyöriä. Asiakkaat ovat tyytyväisiä ja sanovat että laitteet ovat korkealaatuisia ja niitä on helppo käyttää. Ihmiset pitävät myös siitä, että meillä ei ruuhkan välttämiseksi ole suuria ryhmiä yhdellä ja samalla kertaa. Mitä salin uudesta lookista on pidetty? Sisustusta ja siisteyttä on kehuttu! KÄÄNNÖS SIRKKU VEPSÄLÄINEN SE Det har börjat bra för Nice & Guys! Den 2 februari slog det nya gymmet Nice & Guys up sina dörrar i köpcentrets andra våning. Hur har början varit, företagare Joanna Byman? Jo tack, det har börjat riktigt bra och responsen har varit enbart positiv! Det gläder mig att allt från totala nybörjare till aktiva tränare har hittat till oss. Några över 80 åringar har också börjat, vilket är jätteroligt! Har det uppstått köer vid maskinerna? Nej, många har just påpekat att de är glada över att inte behöva köa för att värma upp, eftersom vi har fem löpmattor och flere crosstrainers och förstås också traditionella konditionscyklar. Kunderna är nöjda, och tycker att maskinerna är lätta att använda och av hög kvalitet. Folk gillar också att vi inte tar in stora grupper på en och samma gång för att undvika trängsel. Hur gillar de ställets nya look? Inredningen och städningen har fått beröm. NINA WINQUIST 219 Nu gör vi ett viktigt val. Nästa riksdag kommer att göra beslut i frågor, som har avgörande betydelse för kommunerna och deras ekonomi. Social- och hälsovårdslagen, kommunreformen och metropolförvaltningen är reformer, som kan äventyra Grankullas goda servicenivå och självständiga position. Därför är det viktigt, att stadens röst blir hörd och vi har en egen representant i de salar där besluten görs. Nu är det möjligt! Arkitekt, arkkitehti Fullmäktigeordförande, valtuuston puheenjohtaja Nyland/Uusimaa Kevään vaaleissa on tosi kysymyksessä. Seuraava eduskunta tulee tekemään merkittäviä kuntia ja niiden taloutta koskevia päätöksiä. Sote, kuntauudistus ja metropolihallinto ne kaikki voivat edelleen vaarantaa Kauniaisten laadukkaat palvelut ja itsenäisen aseman. Siksi on tärkeää, että me saamme oman kaupunkimme äänen kuuluville niissä saleissa, joissa asioista päätetään. Nyt se on mahdollista! Veronica Rehn-Kivi facebook.com/rehnkivi Annonsen är betald av Veronica Rehn-Kivis stödförening

12 12 KAUPUNKI STADEN Kauniainen Grankulla Historia Salapoliisintyötä Kauniaisissa paikallishistoriallisen arkiston arkea Moni lukijoista on kysynyt, mistä Villa Junghansin paikallishistoriallisen arkiston materiaali on löytynyt. Useimmiten vastaus on: kävijöiltä. Arkisto on kasvanut jo 50 vuoden ajan luvulla se oli aluksi kenkälaatikko, johon kaupunginkamreeri laittoi saamansa kuvat talteen. Vuosina arkisto laajeni merkittävästi, ja toiminta organisoitiin. Sen jälkeen on tapahtunut vähemmän. Pieni osa kuvista on digitalisoitu, mutta paljon enemmän pitäisi tehdä. Tällä hetkellä toimitaan vapaaehtoisvoimin. Arkisto on auki kuukauden ensimmäisenä tiistaina klo 15 18, mutta usein myös muina aikoina sopimuksen mukaan. Kävijät haluavat enimmäkseen tutustua oman lähiympäristönsä muutokseen, mutta monia kiinnostaa historia laajemminkin. Arkistossa on jo useampia tuhansia kuvia. Uutta kuvamateriaalia otetaan vastaan ja siihen liitetään tarpeelliset taustatiedot. Tuntemattomat kuvat jäävät odottamaan, mutta niistäkin päästään yleensä selville vertailemalla, kyselemällä tai joskus aivan onnenkantamoisella. Satunnainen kävijä tunnistaa kuvan ja kertoo, että tuossahan on meidän mummi puutarhassaan Asematiellä. Villa Elyceum Lokakuussa 1997 eräs kävijä toi muutaman kuvan ja kyseli, missä Kauniaisissa voisi olla hänen isoisänsä talo Villa Elysée. Kaupungin maankäyttöyksikkö kävi läpi vanhat asiakirjat ja kartat ja löysi Villa Elyceumin (oikea nimi) Puutarhatie 10:stä ja nykyisen omistajan nimen. Isoisän taloa etsinyt henkilö ja talon omistaja tapasivat ja paljon kiinnostavia asioita tuli esiin. Vanhoja kuvia ja asiakirjoja kopioitiin sekä tutustuttiin uusiin kuviin. Huvilan ja sen asukkaiden vaiheet saatiin talteen. Tässä muutamia kiinnostavia yksityiskohtia: Alueen suuri maanomistaja Ab Grankulla myi Elyceumnimisen tontin herra Karl Edvard Nyholmille hintaan 1800 Suomen markkaa. Kauppakirjassa määrättiin mm: - ostajan tulee rakentaa siisti aita tontin ympärille - tontilla saa kasvattaa possuja tai sikoja vain omaan tarpeeseen - tontille ei saa perustaa tehdasta eikä mitään muutakaan, joka melun, savun, huonon ilman tai muulla tavoin voisi tuoda haittaa lähiympäristössä asuville. Talo valmistui todennäköisesti vuonna 1913, sillä silloin nelihenkinen perhe muutti sinne. Muurari Nyholm oli työskennellyt mm Fiskarsin tehtailla Pohjassa ja 20 vuotta talonmiehenä Bulevardi 7 9:ssä. Puutarhatien alue muodostui käsin piirretyn vanhan kartan mukaan varsin pienistä tonteista, joille rakensivat varsinkin käsityöläisperheet. He tunsivat olonsa oletettavasti kotoisammaksi Viherlaaksossa kuin huvila-alueen asukkaiden parissa Kauniaisten keskustassa. Vuonna 1919 talon osti perhe, joka asuu siinä edelleen nyt viidennessä polvessa. Villa Elyceumin vaiheisiin ja muuhun aineistoon voi tutustua arkiston aukioloaikoina. Arkistossa on mm. kirjeitä, karttoja, vanhoja paikallislehtiä, muistiinpanoja. Villa Constantia Viime vuonna arkisto sai valokuvan viidestä tyylikästä herrasta, Axel af Forsellesista neljän poikansa seurassa. Miehet istuvat huvilan ulkopuolella. Huvilan kulmassa on erikoinen koristeaihe, joka erottuu juuri ja juuri taustalta. Nuorimman pojan Fredrikin takana aivan kuvan oikeassa reunassa erottuu lisäksi sisäänvedetty osa huvilan julkisivussa. Se viittaa verantaan, jossa on pystylaudoitus. Julkisivussa miesten taustalla on vaakalaudoitus. Nämä yksityiskohdat kertovat, että kyseessä on juuri perhe af Forsellesin huvila. Jälleen yksi tuntematon huvila sai omistajan ja osoitteen. Kuvassa herrat istuvat oletettavasti sillä puolella taloa, jossa valaistus on valokuvaukselle otollisin eli etelän puolella. Se puolestaan tarkoittaa sitä, että Forsellesin tie kulkee tänään huvilan pohjoispuolelta. Tämän vahvistavat myös kaupungintalon suuret tiekartat, jotka kävijä löytää maankäyttöyksikön käytävältä. Huvila sai nimen Constantia rouva Constance af Forsellesin mukaan. Constantia-rouva oli nuoruudessaan ollut hovineitona Venäjän hovissa. Constantia-niminen tontti löytyy myös vanhasta käsin piirretystä kartasta. Tontin molemmin puolin on merkitty nimet Åsa ja Axel. Constantia ja Axel muodostivat yhdessä suuren tontin, ja Axel af Forsellesilla oli aikeena rakennuttaa huvilat kaikille pojilleen. Suunnitelma ei kuitenkaan toteutunut, ja Villa Constantia ehti olla mm Heldtin perheen kotina ennen kuin se purettiin 1960-luvun puolivälissä. Vanhan huvilan portinpielien takana on nyt kaksi kerrostaloa. Kerrostalojen takana Forsellesin tien eteläpuolella on lisää muistoja huvila-ajalta. Marjapensaat, omenapuut ja satunnaiset perennat viittaavat vanhoihin puutarhoihin. Nyt tiedämme myös, mistä tie on saanut nimensä. Tänään Villa Constantian osoite olisi Forsellesin tie 18. Villa Åsa oli Janne Thurmanin ensimmäinen huvila Kauniaisissa. Se rakennettiin vuonna 1905, ja Kauniaisten perustaja Thurman asui siellä muutaman vuoden. Sinä aikana syntyi Ab Grankulla, joka osti isoja maa-alueita ja palstoitti ne pienemmiksi tonteiksi. Kauniaisten huvilayhteisö perustettiin vuonna Tänä päivänä Villa Åsa olisi ollut osoitteessa Forsellesintie 20. Historiasarjan tiimi Clara Palmgren, FM puh Catharina Brandt-Vahtola, FM puh Tuossahan on meidän mummi Asematiellä! Där är mormor vid Stations- vägen!

13 KAUPUNKI STADEN 13 Kauniainen Grankulla Historia Detektivarbete i Grankulla eller livet i lokalhistoriska arkivet Många läsare frågar hur gamla bilder och uppgifter kommer till det lokalhistoriska arkivet i Villa Junghans. Svaret är oftast; med en besökare. På så sätt har arkivet vuxit i redan ca 50 år från en skokartong som stadens kamrer på 1960-talet samlade bilder i. Under 1900-talets tre sista decennier växte och organiserades arkivet avsevärt. Under 2000-talet har det däremot inte nämnvärt utvecklats; en liten del av bilderna har visserligen digitaliserats men mycket mer borde göras. För närvarande sköts allt med frivilliga krafter. Arkivet får i dag besök både under öppethållningstider första tisdagen i månaden kl men ofta också under andra tider. Besökarna är för det mesta intresserade av den egna omgivningens förändring, andra söker och forskar i historiska fakta av allmänt intresse. Då material tas emot får det en plats med anteckningar bland flera tusen bilder från tidigare. Okända bilder läggs åt sidan men kan efter en tid identifieras genom jämförelser, diskussioner eller lyckokast. Det senare betyder att en annan besökare ser en bild och utbrister; där är mormor i trädgården vid Stationsvägen. Då kan bilden få personnamn, årtal och adress! Villa Elyceum I oktober 1997 kom en person till arkivet med några bilder och frågade var farfars gamla hus, Villa Elysée fanns i Grankulla. Markanvändningsavdelningen i stadshuset gick igenom papper och kartor och fick fram Villa Elyceum (det rätta namnet) på Trädgårdsvägen 10 samt den nuvarande ägarens namn. Arkivbesökaren och ägaren träffades och en hel del intressant kom fram. Gamla bilder och dokument kopierades, nya bilder visades och en historia skrevs om villan och mänskorna i den. Här följer några uppgifter: Parcellen Elyceum såldes av den stora markägaren Ab Grankulla till Herr Karl Edvard Nyholm för en köpeskilling om 1800 finska mark. I köpebrevet stipulerades bland annat att - köparen är skyldig att inhägna det förvärvade området med ett snyggt stängsel ; - på parcellen får uppfödas grisar eller svin endast för eget behov; - på parcellen må icke uppföras fabrik... eller som genom larm, rök, dålig lukt eller på annat sätt kan vålla de omkringboende obehag. Huset stod troligen färdigt 1913 för familjen flyttade då in med fyra barn. Muraren Nyholm hade arbetat bland annat på Fiskars i Pojo och 20 år som gårdskarl i Helsingfors vid Bulevarden 7-9. Trakten kring Trädgårdsvägen 10 bestod enligt en gammal handritad karta av relativt små parceller och bebyggdes främst av hantverkare. De kände sig troligen mera hemma bland folket i Gröndal än bland de stora tomtägarna runt Grankulla station. År 1919 köptes tomten av den familj som bebott den sedan dess, i dag i femte generationen. Villa Elyceum är väldokumenterad. Materialet kan studeras under arkivets öppethållningstider liksom all annan grankulladokumentation. Till den hör brev, kartor, gamla lokaltidningar, byggnadsbeskrivningar, minnesanteckningar mm. Villa Constantia Förra året fick arkivet ett fotografi av fem herrar i kostym. Det föreställer Axel af Forselles med sina fyra söner. De sitter utanför en villa som har en speciell knutdekoration som svagt syns ovanför vattentunnan. Bakom yngste sonen Fredrik längst till höger syns en obetydligt indragen del av fasaden som tyder på en veranda. Den har stående brädfodring medan den egentliga fasaden bakom herrarna har liggande. Med dessa detaljer bekräftades att villan var familjen af Forselles villa och att en villa med frågetecken i arkivet nu fick sin ägare och adress. De fem herrarna sitter troligen där det för fotografering är ljusast, alltså mot söder. Det betyder att Forsellesvägen i dag löper bakom villans norra fasad vilket bekräftas av de stora väggkartorna i stadshuset, i markanvändningskorridoren Villan döptes till Constantia efter fru Constance af Forselles, tidigare hovfröken vid det ryska hovet. Tomten har namnet Constantia på den gamla handritade kartan och ligger där mellan de inritade namnen Åsa och Axel. Tomterna Constantia och Axel bildade en stor tomt och fadern hade planer på fyra villor för sina söner. Av detta blev intet och Villa Constantia hann senare vara hem bland annat åt familjen Heldt förrän den revs i mitten av 1960-talet. Nu står där två höghus snett bakom den gamla villans grindstolpar som står kvar. Bakom höghusen längs södra sidan av Forsellesvägen finns andra minnen av villatiden. Fruktträd och bärbuskar, kanske några perenner brukar tyda på gamla trädgårdar. Nu vet vi också varifrån vägen fått sitt namn. I dag skulle villan ligga vid Forsellesvägen 18. Villa Åsa var Janne Thurmans första villa i Grankulla. Den byggdes 1905 och Thurman, Grankullas grundläggare bodde där i några år. Under den tiden bildades Ab Grankulla som köpte upp stora jordområden och parcellerade ut marken. Villasamhället Grankulla grundades i mars Villa Åsa skulle i dag ligga vid Forsellesvägen 20. Historieseriens team Clara Palmgren, FM tfn Catharina Brandt-Vahtola, FM tfn Nyholmin perhe talonsa ulkopuolella Puutarhatie 10:ssä vuonna Talo on vielä pieni, ja hirsirakenne näkyy seinissä. Ulkolaudoituksen vuoro tuli myöhemmin. Familjen Nyholm utanför sitt hus vid Trädgårdsvägen 10 år Ännu är huset litet och stockbyggt. Brädfodringen skulle komma senare. 2. Omistajaperhe on tässä kuvassa laajentanut Villa Elyceumia vuoden 1919 jälkeen muutamaan otteeseen. Tämä kuva on vuodelta 1980 ja sen jälkeenkin huvilaa on laajennettu. Ägarfamiljen sedan 1919 har här förstorat Villa Elyceum redan några gånger och mera skall göras ännu efter år 1980 då bilden togs. 3. Kuvan taakse on kirjoitettu Axel af Forselles Kauniaisissa poikiensa Birgerin, Carl Axelin, Herbertin ja Fredrikin kanssa. Merkinnät kuvien kääntöpuolella ovat arvokkaita. Ne johtavat uusiin löytöihin ja tarkennuksiin. Axel af Forselles oli varatuomari ja kouluneuvos. Hän kuului ryhmään, joka suunnitteli koulua Kauniaisiin jo syksyllä Grankulla samskola aloitti toimintansa syyskuussa Nuorin poika Fredrik ilmoitettiin koulun valmistavalle luokalla ensimmäisten oppilaiden joukossa. Fotografier med dylika anteckningar är guld värda. De för vidare till nya upptäckter. Axel af Forselles var VH och skolråd. Han hörde till föräldragruppen som planerade ortens första skola redan under hösten Grankulla samskola inledde sin verksamhet i september Då skrevs yngste sonen Fredrik in i I förberedande klass som en av skolans elva första elever. 4. Paikallishistoriallisessa arkistossa on kuvia tästä huvilasta. Kun verrattiin arkistokuvia ja tätä uutta kuvaa af Forsellesin perheen miehistä, voitiin vahvistaa, että kyseessä oli Villa Constantia. Huomaa koristeaihe huvilan kulmassa. Sen perusteella tunnistaminen onnistui. I det lokalhistoriska arkivet finns bilder av denna villa. Efter jämförelser med arkivbilderna och den nya bilden med de fem herrarna bekräftades villans namn, Villa Constantia. Observera här det dekorativa knutmönstret som ledde till gåtans lösning. 5. Tämä on toistaiseksi vanhin valokuva Kauniaisista. Sen on lahjoittanut Janne Thurmanin tyttärentytär. Kuvan kääntöpuolelle on kirjoitettu sirolla käsialalla Villa Åsa maaliskuun alussa vuonna Huvila sijaitsi nykyisen Gresan- ja Forsellesintien kulmassa, ja se purettiin 1960-luvun puolivälissä. Tontille rakennettiin kerrostaloja. Detta är för närvarande det äldsta fotografiet av Grankulla, skänkt hösten 2014 till arkivet av Janne Thurmans dotterdotter. På baksidan har antecknats med sirlig handstil: Villan Åsa i början af mars Villan byggdes i det nuvarande hörnet av Gräsavägen och Forsellesvägen och revs i mitten av 1960-talet. Några höghus byggdes då på tomten. 5.

14 14 kulttuuri kultur Mirka kleemola Astu sinä virtaani koskettava esitys ikääntymisestä Teatteri LabArt Teater tuo Uuteen Paviljonkiin suuren suosion saaneen esityksensä Astu sinä virtaani, joka pohjautuu Eeva Kilven teokseen Kuolinsiivous. Astu sinä virtaani - esitys perustuu Eeva Kilven elämänviisauden, huumorin ja rakkauden täyteisiin teksteihin ja vie katsojansa ainutlaatuisen hienolle tunnematkalle - kokemukseen kaipuusta, intohimosta, rakkaudesta ja vanhenemisesta. Vanhuus on elämän suurin yllätys, kirjoittaa Eeva Kilpi kirjassaan, jossa ikääntyneille kanssakulkijoille ojennetaan ystävän kädenpuristus ja nuoremmille rehellinen kuvaus siitä, miltä olo vanhana tuntuu. Vanhenemisen tapoja on monia. Rakastetulla kirjailijalla on omasta ikääntymisestään huimasti tärkeää ja koskettavaa kerrottavaa. Astu sinä virtaani -esitys sai ensi-iltansa viime lokakuussa teatteri Avoimissa ovissa ja se on ollut jatkuvasti loppuunmyyty. Esitys nähdään osana Kosketuksia vanhuuteen -tapahtumaa, jonka järjestävät mm. Kauniaisten ja Espoon demarit, Espoon demarinaiset ja Työväen Sivistysliitto. Tilaisuus alkaa klo 14. Se on maksuton ja kaikille avoin. Aulikki Pentikäinen Astu sinä virtaani Teatteri LabArt Teater Uusi Paviljonki, Nya Paviljongen La, lö klo Kesto, längd: 1 h. Vapaa pääsy, fritt inträde. Työryhmä, arbetsgrupp Lena Labart, Jarkko Lehmus, Johan Ekblad, Eira Jauckens, Mirka Kleemola ja Eija Varima. Kosketuksia vanhuuteen -tapahtuma alkaa klo 14. Evenemanget Kosketuksia vanhuuten börjar kl. 14. Vanhuudesta on keskustelemassa myös Uudenmaan kansanedustajaehdokkaita. I diskussionerna om ålderdomen deltar även kandidater i riksdagsvalet från Nyland. SE Berörande pjäs om att åldras Teatteri LabArt Teater uppför på Nya Paviljongen sin uppskattade föreställning Astu sinä virtaani. Föreställningen baserar sig på Eeva Kilpis verk Kuolinsiivous. Föreställningen är gratis och öppen för alla. Den handlar om hur ålderdomen, enligt Kilpi, kommer som livets största överraskning; den skakar vänligt hand med Kilpis äldre medresenärer och ger yngre en ärlig bild av hur det är att åldras det finns ju så många olika sätt att göra det! Astu sinä virtaani hade premiär i oktober och varje föreställning har varit slutsåld. Föreställningen är en del av evenemanget Kosketuksia vanhuuteen som arrangeras av Esbos socialdemokrater, Esbos socialdemokratiska kvinnoförening och Arbetarnas Bildningsförbund med början kl. 14. SAMMANDRAG NINA WINQUIST Trio Kauniainen juhlii huhtikuussa Kun kolme muusikkoa on soittanut yhdessä 33 vuotta, on juhlakonsertin aika. Vuonna 1982 Kauniaisten musiikkiopiston silloiset opettajat pianisti Pirkko Hyttinen, sellisti Jaakko Raulamo ja viulisti-kapellimestari Petri Sakari valmistivat yhdessä opettajainkonserttia varten Brahmsin pianotrion c- molli. Yhteinen musisointi oli mukavaa ja yhteistyö jatkui - syntyi Trio Kauniainen. Vuosien mittaan trio on pitänyt lukuisia konsertteja Kauniaisissa ja eri puolella Suomea sekä konsertoinut uuden musiikin festivaaleilla Reykjavikissa, Rhodoksella ja Maarianhaminassa. Juhlakonsertissa kuullaan Dvozakin pianotrio g-molli, islantilaisen säveltäjän Askell Massonin pianotrio sekä tietenkin J. Brahmsin pianotrio c-molli. Konsertti pidetään Villa Vallmogårdissa, josta vuosien ja monien konserttien myötä on tullut triolle mieluisa kotisali. Konsertin järjestää Kauniaisten kaupungin sivistystoimi yhdessä Kauniaisten musiikkiopiston kanssa. JAAKKO RAULAMO Trio Kauniainen Juhlakonsertti, jubileumskonsert Pe, fre klo 19 Villa Vallmogård Liput, biljetter 20 /10. Ennakkovaraukset, förhandsreserveringar: SE Trio firar 33 år i april När tre musiker har spelat tillsammans i 33 år är det dags för en jubileumskonsert. Samarbetet mellan musikinstitutets dåvarande lärare pianisten Pirkko Hyttinen, cellisten Jaakko Raulamo och violinisten-dirigenten Petri Sakari började redan år 1982, då de tre lärarna förberedde Brahms pianotrio i c-moll. Under årens lopp har trion hållit otaliga konserter både i Grankulla, runtom Finland, i Reykjavik, Rhodos och Mariehamn. De tre musikerna uppför nu Dvoraks Pianotrio g-moll, den isländske komponisten Askeli Massons Pianotrio samt självklart Brahms pianotrio c-moll. Konserten framförs i trions kära hemsal Vallmogård och arrangeras i samarbete med bildningsverket och musikinstitutet. (NW) 294 TERVETULOA JOUKOLLA! Eduskuntavaaliehdokas, rehtori TAPANI ALA-REINIKAN VAALISTARTTIIN pe klo Kasavuoren koulukeskuksen monitoimitilaan, Kasavuorentie 1, Kauniainen. Livemusiikkia, kahvitusta, muita ehdokkaita paikalla. Tapanin teesit klo 18.45! Kokemusta kehään, kyllä tästä selvitään!

15 kulttuuri kultur vuotta laulamisen iloa Aissera nan..me ne.mmmm. Kansalaisopiston juhlasalissa raikuu nauru, laulu ja sanojen sekamelska. On meneillään Kauniaisten Viihdekuoron jokaviikkoiset harjoitukset. Työn alla on italiankielinen Funiculi Funicula, joka on yksi kevään konserttiin tulevista kappaleista. Kaikki kuulostaa vielä lähinnä muminalta, mutta innostus ja laulamisen riemu auttavat oppimisessa. Kauniaisten Viihdekuoro on Kauniaisten kansalaisopiston sekakuoro ja se täyttää tänä vuonna 20 vuotta. Kuoro perustettiin syksyllä 1995 ja osa laulajistamme on ollut kuorossa mukana jo vuosikausia. Aina syyskauden ja kevätkauden alkaessa kuoroomme liittyy myös uusia innokkaita laulajia. Laulamme yleensä stemmoissa kolmiäänisesti. Juhlakonserttimme teemana on maailmanympärysmatka. Tarkoitus on lähteä Suomesta ja katsoa mitä kaikkea matkalta löytyy. Käymme Ruotsissa, Italiassa, Brasiliassa ja monessa muussakin maassa. Juhlakonserttimme on meille kuorolaisille kunnon haaste, koska ohjelmaamme kuuluu paljon erityylisiä kappaleita. Tule sinäkin kanssamme matkustamaan maailman ympäri! HEIDI STRID SE Jubileumskonsert Medborgarinstitutets kör har under årens lopp haft olika dirigenter. Nu är det Alisa Manninen som styr och ställer. För att fira sitt 20-årsjubileum ordnar Medborgarinstitutets blandkör en konsert med temat en resa världen runt. Under konserten får vi besöka Sverige, Italien, Brasilien och månget annat land. Välkommen! (NW) FI CRAZY LOVE LAULUJA RAKKAUDESTA Hullua, sitähän rakkaus taitaa aina olla! Rakkauden hulluus on kiehtovaa, ikuista ja ajatonta Crazy Love - konsertti tarjoaa monipuolisen kattauksen tunnettuja rakkauslauluja yli genrerajojen: chansonia, lattareita, jazzia, viihdettä ja poppia monella eri kielellä. Mukana on uudempia ja vanhempia klassikkoja mutta myös vähemmän tunnettuja helmiä. Konsertin solisteina toimivat Pamela Kilpeläinen ja Kalle Hiekka alias Kari Heikkinen. Bändissä soittavat Antti Utriainen pianoa ja Timo Tuppurainen bassoa, rummuissa on Jonatan Sarikoski. Laulut on sovitettu oman näköisiksi ja juuri tälle kokoonpanolle sopiviksi. SIRKKU VEPSÄLÄINEN SE Sånger om kärlek Galen, ja det är ju kärleken på ett eller annat vis alltid! Kärlekens galenskap är fascinerande, evig och tidlös Konserten Crazy Love serverar en mångsidig sats kända kärlekssånger på många språk och allt från chanson, latino, jazz till pop. Solister är Pamela Kilpeläinen och Kalle Hiekka alias Kalle Heikkinen. Vid pianot finns Antti Utriainen, Timo Tuppurainen sköter basso och Jonatan Sarikoski trummor. NINA WINQUIST Markus Jahnsson Viihdekuorolla on vuosien saatossa ollut useita eri ohjaajia. Nykyinen kuoronjohtajamme on Alisa Manninen. Kauniaisten Viihdekuoro 20-vuotisjuhlakonsertti, 20-årsjubileumskonsert Uusi paviljonki / Nya paviljongen To 9.4. klo 19. Vapaa pääsy / gratis inträde. Crazy love Uusi Paviljonki, Nya Paviljongen La, lö18.4. klo Liput, biljetter 15 / 10 ovelta, vid dörren. Jokaisesta myydystä lipusta ohjataan 1 euro Granin Lähiavulle. För varje biljett doneras 1 euro till Grani Närhjälp. Varaukset ja tiedustelut Reservationer och förfrågningar alicia jensen FI Granin Lähiapu haastaa kaikki kauniaislaiset tukijäsenikseen Björn Wahlroos täytti 4.2. kaupungintalon valtuustosalin kuulijoista Granin Lähiavun järjestämässä seminaarissa. Tilaisuudessa käsiteltiin Lähiavun tyyppisen toiminnan tulevaisuutta ja merkitystä yhteiskunnalle. Wahlroosin puheen jälkeen käytiin vilkas keskustelu, jossa keskityttiin Granin Lähiavun toiminnan kehittämiseen. Olemme kiitollisia saamistamme kehitysehdotuksista, joita olemme jo aloittaneet työstää. Olemme saaneet lisää tukijäseniä, jotka ovat lähteneet tukemaan toimintaamme vuosi- tai kuukausilahjoituksin. Haluamme kiittää heitä lämpimästi. Haastamme lisää kauniaislaisia mukaan tukijäseniksemme! Vuosi- tai kuukausilahjoitukset antavat meille mahdollisuuden kehittää toimintaamme ja tarjota koulutusta järjestössämme työskenteleville. Toimistoltamme saa lisätietoja tukijäseneksi ryhtymisestä. Elena Vainio, Toiminnanjohtaja PS. Kaunis Granin Yhdistykset-osiosta löytyy jatkossa yhdistyksemme tiedot sekä ajankohtaisia tapahtumia. SE Grani Närhjälp utmanar graniborna att ställa upp Björn Wahlroos talade för en fullsatt fullmäktigesal vid Grani Närhjälps seminarium i Stadshuset 4.2 om närhjälpens betydelse för samhället. Under seminariet diskuterades framtiden för den form av verksamhet som bland annat Grani Närhjälp representerar samt dess betydelse för samhället. En livlig diskussion följde på huvudtalarens inlägg, där tyngdpunkten lades på utvecklandet av Grani Närhjälps verksamhet. Vi är tacksamma för de förslag som framlades, och vi har börjat bearbeta dem. Evenemanget har gett oss fler stödande medlemmar, som bidrar till verksamheten på års- eller månadsbasis. Vi är mycket tacksamma för dessa understöd. Nu önskar vi utmana fler grankullabor att ställa upp som stödande medlemmar. De årliga eller månatliga understöden gör det möjligt för föreningen att utveckla verksamheten samt erbjuda utbildning för dem som arbetar via Närhjälpen. Mer information fås från kansliet. Elena Vainio, Verksamhetsledare PS. Under föreningsspalten i Kaunis Grani finner du hädanefter information om föreningen och aktuella evenemang. helkkula.fi Tule keskustelemaan kansanedustajaehdokas Vesa Helkkulan kanssa Ravintola Momsiin, kauppakeskus Graniin 27.3 klo 17 AIHEENA TYÖELÄMÄ JA YRITTÄJYYS yrittäjä, toimitusjohtaja, DI, MBA. English English for Traveling & Vacations! with ehti-ilmoituslänsiväylään2.indd 1 Jack 12/03/15 13:10 Tel Lions - kirpputori Lions - loppmarknad Vi önskar er SOLIGA VÅRVINTERDAGAR Toivotamme AURINKOISIA KEVÄTTALVIPÄIVIÄ Kom och fynda söndagen kl. 12 på vår traditionella loppmarknad. Tule kevätauringossa perinteiselle kirpputorille tekemään löytöjä Kasavuoren kouluun. Noudamme jo nyt ja kirpputoripäivään saakka myyntikelpoisen materiaalin kotoanne. Vi avhämtar ända till loppmarknadsdagen försäljningsbart material. Ring oss redan nu. Clas Bergring Kari Virkkula Hjälp Lions att hjälpa! Auta Lionseja auttamaan! LC Grankulla Kauniainen kaunisgrani Seuraava lehti postilaatikossasi

16 16 nuoret de unga Lihasvoimalla virtaa mobiililaitteisiin Dynamopyörä toi Kasavuoren koulun ilmastojoukkueelle kunniamaininnan HSY:n Helsingin seudun ilmastojuniori -kilpailussa. Kasavuoren koulu osallistui viime vuoden marraskuussa Nuorten ilmastohuippukokoukseen, joka järjestettiin Vantaalla Tiedekeskus Heurekassa. Kokoukseen valittiin Kasavuoren koulun lisäksi 23 muuta koulua ympäri Suomea. Tapahtumassa yläkoululaiset kehittivät yhdessä konkreettisia tapoja hillitä ilmastonmuutosta. Kasavuoren koulu oli valinnut teemoista uusiutuvan energian, ja koulun ilmastojoukkue keksi idean Dynamopyörästä, jolla voisi välituntien aikana ladata mobiililaitteita lihasvoimalla. Pyörä tarjoaa sekä mahdollisuuden välituntiliikuntaan että esimerkin uusiutuvasta energiantuottotavasta. Tämän vuoden helmikuussa ryhmä seitsemäs- ja kahdeksasluokkalaisia työskenteli kolme päivää koulun aihekokonaisuusprojektin aikana ja suunnitteli, rakensi ja viimeisteli kaksi Dynamopyörää vanhoista koululle lahjoitetuista kuntopyöristä. Apuna projektissa oli yhtenä päivänä uusiutuvan energian pioneeri Janne Käpylehto, jonka ohjauksessa pyörän vaatimat sähkötyöt saatiin alulle. Janne muuten sai tänä vuonna HSY:n varsinaisen il- mastopalkinnon ansioistaan, joihin lukeutuu myös hänen kirjansa Mökille sähköt auringosta ja tuulesta. Inka Salminen Nuorten Akatemiasta oli apuna ohjaamassa tiedottamista ja mainosjulisteita, joiden avulla koko koulun väki saadaan käyttämään pyörää ja oppimaan uutta uusiutuvan energian mahdollisuuksista. Ilmastojuniori palkinnon voittivat Espoon Kantokasken koulun energiansäästöagentit. Heidät ja Kasavuoren koulun ilmastojoukkue palkittiin Helsingin seudun ilmastoseminaarissa Helsingin Pörssitalolla JONNA KILLSTRÖM Dynamocykel fick hedersomnämnande SE Kasavuoren koulu deltog i ett klimatmöte för unga på Vetenskapscentret Heureka i Vanda Under mötet funderade man tillsammans med 24 andra skolor från alla håll av landet på hur man kan stävja klimatförändringen. Kasavuoren koulu valde som tema förnybar energi och hittade på idén om en Dynamocykel som kunde användas till att ladda mobiltelefonen med muskelkraft under rasten. I februari 2015 byggde man så i tre dagars tid två Dynamocyklar av gamla konditionscyklar som donerats till skolan. Dynamocyklarna gav Kasavuoren koulu ett hedersomnämnande i Helsingin seudun ilmastojuniori-tävlingen. Priset delades ut 12.2 och dessa pengar kommer varje år att med ett stipendium belöna en elev eller grupp elever som har jobbat för hållbar utveckling. MARIA SUNDELL JONNA KILLSTRÖM Oppimisympäristöjen luova, hulvaton tulevaisuus Aihekokonaisuuspäivien viettäminen on kuulunut jo pitkään Kasavuoren koulun perinteisiin, ja tänä vuonna aiheena oli luovuus. Luovuuden myötä Kasavuori täyttyikin toinen toistaan hienommista ideoista. Aihekokonaisuus on tilaisuus oppia asioita muullakin tavalla kuin opiskelemalla suoraan kirjasta. Aikaisemmissa aihekokonaisuuksissa on esimerkiksi tehty tarinoita monin eri välinein ja tavoin sekä autettu toisia askareissa ja hommissa, eli annettu hyvän kiertää. Tämän vuoden aihekokonaisuus pidettiin kahdessa osassa eli joulukuuta ja helmikuuta. Aihekokonaisuudessa seitsemäsja kahdeksasluokkalaiset paransivat koulun oppimisympäristöä. Yhdeksäsluokkalaiset järjestivät yrittäjyysmessut helmikuun alussa. Oppilaat saivat valita itselleen mieleisensä pajan. Niitä oli monenlaisia. Rakentelupajassa tehtiin muun muassa jättikokoinen corona-peli, penkkejä ja suomalaiskorealainen jakkara. Pop up -pajassa mietittiin kouluun uusia piristäviä ideoita. Se pystytti esimerkiksi kahviloita, ravintoloita ja järjesti urheiluturnauksia. Tekstiilipajassa valmistettiin muun muassa lipputyynyjä kieliluokkiin, pehmoisia numeron ja kirjaimen muotoisia tyynyjä matematiikan ja äidinkielen luokkiin sekä ikkunaverhoja. Dynamopyöräpajassa suunniteltiin koululle kännykän ja muiden mobiililaitteiden latauspistettä, joka toimii pyörää polkemalla. Ruokalan linjaston paja suunnitteli linjaston seinälle sarjakuvan, jossa sanotaan, että liikaa mausteita ei kannata käyttää. Kuvispajassa kouluun tehtiin muun muassa kolmiosainen, iso taideteos, maalattiin urheilukuvia liikuntasaliin ja kaapinovet saivat uutta väriä. Kotitalousluokkien välitiloihin suunniteltiin avaruusaiheinen tähtitaivas ja sohvia, jotta tilasta saataisiin viihtyisämpi. Matikan ja kemian luokkiin maalattiin mm. avaruutta, puita seinille ja patterit vihreiksi. Vessoihin maalattiin oppilaiden ideoiden ja toiveiden mukaisesti esimerkiksi ilo- tulituskuvia, rantamaalaus ja metsämaisemia. Pajat kävivät myös vierailulla eri kohteissa. Esimerkiksi rakentelupaja kävi hakemassa inspiraatiota ja ideoita Helsingin kaupunginteatterilla. Kuvispaja kävi Helsingin keskustassa hakemassa ideoita julkisesta taiteesta. Pajalaiset olivat erittäin tyytyväisiä käynteihinsä. Pajoista ja niiden tekemisestä raportoi Unelmatoimitus, jossa olivat kaikki toimittamisesta innostuneet. Heidän luonaan kävivät Iltalehden oikea toimittaja Hilkka Karvonen ja freelancerina toimiva Sanna Kekki. He kertoivat hyvää ja kattavaa tietoa toimituksesta ja toimittajien työstä. Aihekokonaisuus antaa oppilaille luvan olla luovia ja tilaisuuden esittää omia ajatuksia Kasavuoren koulun parantamiseksi. Lassi Lehti Julius Leinon Kasavuoren koulun 7.- ja 8.-luokkalaisia KATRI LEHTOVAARA Tommi Malmelin pyörien kanssa. Ilmastojuniorien kunniamaininnan vastaan ottivat Thien an Trieu, Jonna Killström, Kim Paananen, Mikko Mattila, Tomas Lassooy, Behrovegrighash Amir ja Hanna Isotalo. ARKISTO / ARKIV Kreativa lösningar! SE I år hölls de traditionella temadagarna i Kasavuoren koulu i två delar: den december och den 2-4 februari. Temat denna gång var kreativitet. Temadagarna är en möjlighet att lära sig saker på ett annat sätt än via böcker. Sjunde- och åttondeklassisterna skulle under temadagarna förbättra skolans inlärningsmiljö. Niondeklassisterna ordnade en företagarmässa i början av februari. Eleverna fick välja en workshop som passade dem. I byggnadsgruppen tillverkade man bl a ett jättestort Coronaspel, bänkar och en finskkoreansk pall. Pop up-gruppen ordnade caféer, restauranger och idrottsturneringar. I textilgruppen sydde man bl a dynor i forma av flaggor, bokstäver och siffror till språk-, modersmåls- och matematikklasserna. Andra grupper var dynamocykelgruppen och bildkonstgruppen samt grupper som gjorde en serieteckning vid kön till matsalen, en stjärnkarta utanför hushållsklasserna. Också andra klasser och toaletterna målades. Grupperna gjorde också besök för att få inspiration. Byggnadsgruppen besökte t ex Helsingfors stadsteater och bildkonstgruppen åkte till Helsingfors centrum för att samla idéer om konst på offentliga platser. Om de olika grupperna rapporterade Drömredaktionen som bestod av elever som är intresserade av skrivande. Den finska texten om temadarna har skrivits av sjunde- och åttondeklassisterna Lassi Lehti och Julius Leino. Under temadagarna får eleverna vara kreativa och ger dem en möjlighet att föra fram sina egna idéer om hur man kan förbättra Kasavuoren koulu. Sammandrag Maria Sundell

17 nuoret de unga 17 ARKISTO / ARKIV ARKISTO / ARKIV Lukion näyttävät ja kasvattavat traditiot Penkkarit ja vanhojen tanssit Lukion hienoimmat traditiot lukuvuoden kierrossa ovat ylioppilasjuhlien ohella helmikuun puoliväliin ajoittuvat penkkarit ja vanhojen tanssit. Penkkareilla ja vanhojen tansseilla on suuri merkitys paitsi koululle niin myös nuorille itselleen. Lukion aloittavat opiskelijat katsovat ensimmäisenä opiskeluvuonna vanhempien ilonpitoa penkkareissa sekä eleganttia pukeutumista ja käytöstä vanhojen tansseissa. Toisena opiskeluvuonna harjoitellaan tanssit ja otetaan juhlavasti koulun vanhimpien opiskelijoiden rooli. Kolmantena vuonna näytetään perinteisen kaavan mukaan, että nyt ollaan aikuisia ja täältä tullaan, muu maailma. Seurasin tänä vuonna oman tyttäreni valmistautumista vanhojen tansseihin. Kaiken kaikkiaan prosessi kesti lähes vuoden. Havaitsin myös, että rahoittajaakin tarvitaan tässä projektissa - juhla-asusteilla, kampauksella ja meikkauksella on hintansa! Pidän vanhojen tansseja hienona siirtymäriittinä lähemmäs aikuisuutta ja samalla mitä suurimmassa määrin myös lukion kasvatustavoitteiden toteuttajana. Vanhat joutuvat lujille opetellessaan vaativat tanssit määräajassa. Samalla opetellaan huomaamatta myös aikuisten etikettiä. Valmistautuminen tansseihin vaatii tavoitteellista toimintaa. Esiintymiset jännittävät, kun nuori joutuu olemaan esillä aivan erilaisessa roolissa kuin normaalisti. Lähisuku on kiinnostunut ja ylpeä nuorestaan. Tilaisuus ikuistetaan huolella ja jaetaan saman tien sosiaalisessa mediassa. Tanssien jälkeen nuorten olemuksesta paistaa, että ponnistelut kannattivat ja nyt on saatu aikaan jotain hienoa. Lähiympäristön reaktiot palkitsevat ja nostavat itsetuntoa. Sekä vanhojen tansseissa että penkkareissa on paljon ohjelmaa, joka ei ole opettajien ohjaamaa. Opiskelijat ovat itse vastuussa, että homma toimii odotetulla tavalla ja että pysytään koulun antamissa rajoissa. Vapauden ja vastuun tasapainoa harjoitellaan esimerkiksi kun tehdään opettajista abishowssa esitettäviä sketsejä tai videoita ja jaetaan kouluun jääville opiskelijoille diplomeja. Joka vuosi penkkarit ja vanhojen tanssit sykähdyttävät opettajia, vaikka sama kaava toistuu. Opiskelijat vaihtuvat, mutta heissä näkyy sama saavuttamisen ilo, mikä on palkitseva kokemus opettajillekin. Kiitos Kauniaisten lukion vuoden 2015 abeille ja vanhoille oman tradition tyylikkäästä hoitamisesta ja vastuun kantamisesta! Ilpo Ahlholm Rehtori Joka vuosi penkkarit ja vanhojen tanssit sykähdyttävät opettajia. Det är ett privilegium att jobba med de sympatiska ungdomarna. Gammal är äldst SE Det var en rekordstor abiårskurs som tog farväl av skolan under bänkskuddardagen i GGs. Över 102 abiturienter bjöd på fyndigt program, sånger och rökridåer inför en imponerad publik av alla lärare och ungdomar i svenska skolcentrum och många abiturienters släktingar och vänner. Temat för samlingen verkar ha varit Snällt, Omtänksamt och Påhittigt. Efter samlingen hade de bråttom att på lastbilsflak ta sig till Granhultsskolans gård för att glädja de lägre klasserna med karameller. Den städigaste bänkskuddardagen, de artigaste abiturienterna och det roligaste programmet var omdömen som dagarna därpå följde an efter ekot att från abiabiabi-ropen dog ut och röken från showen skingrades i skolans gymnastiksal, just passligt inför årets gammeldans. Innehavarna av positionen äldst i huset hade bytts under en natt och karnevalstämning mot ståtlig festyra. Det är varje år lika fantastiskt att få bevittna den metamorfos som ungdomar i jeans och collegebyxor genomgår till dansuppvisningen. En dag i vita overaller, nästa dag i frackar och långklänningar men under festkläder, vilka de än vara må, sympatiska ungdomar som det är ett privilegium att få jobba med! NIKLAS WAHLSTRÖM Rektor GGs ARKISTO / ARKIV ARKISTO / ARKIV ARKISTO / ARKIV

18 18 Kirjelaatikko Brevlådan Kuoleman ja elämän puutarhassa Hiljaisen viikon ja pääsiäisen messut ja iltakirkot KIROTUT VIIKUNAT Palmusunnuntain messu klo 10 kirkossa. UNELIAAT PUUTARHASSA Maanantain iltakirkko Sebastoksen kappelissa klo 19. TULISILLA HIILILLÄ Tiistain iltakirkko Sebastoksen kappelissa klo 19. PUHTAAT KÄDET? Keskiviikon iltakirkko Sebastoksen kappelissa 1.4. klo 19. TOTINEN VIINIPUU Ehtoollishetki Sebastoksen kappelissa to 2.4. klo 17. Kiirastorstain ehtoolliskirkko 2.4. klo 20 kirkossa. TAIVAS REPEÄÄ Pitkäperjantain jumalanpalvelus kirkossa 3.4. klo 10. ELÄKÖÖN ELÄMÄ! Pääsiäispäivän messu kirkossa su 5.4. klo 10. MUOKATTU MAA 2. pääsiäispäivän messu kirkossa ma 6.4. klo 10. GRANKULLA KYRKA On 1.4 kl Meditativ andakt med taizésånger To 2.4 kl Skärtorsdagsmässa Fr 3.4 kl Långfredagens passionsgudstjänst kl Haydn: Jesu sju ord på korset Sö 5.4 kl Påskdagens familjemässa med dop Må 6.4 kl Annandag påsk högmässa Tapani tavattavissa: Ostarin edessä: ti klo pe klo la klo pe klo la klo Ravintola Momsissa: ti klo ke klo Tervetuloa tapaamaan! 294 FI Ministeri Carl Haglund myönsi liikuntakulttuurin ja urheilun parissa ansioituneelle kauniaislaiselle TtM, ft Annukka Alapappilalle liikunnan ansioristin Ansioristi myönnetään pitkäaikaisesta valtakunnallisesta toiminnasta liikuntakulttuurin hyväksi tai pitkäaikaisesta seuratoiminnasta. Alapappila vaikuttaa Kauniaisissa Kokoomuksen kaupunginvaltuutettuna, kaupunginhallituksen varajäsenenä, sosiaali- ja terveyslautakunnan varapuheenjohtaja ja Kaunis Granin hallituksen jäsenenä. Tapani Ala-Reinikka, rehtori tiina eloranta Annukka Alapappila. SE Minister Carl Haglund tilldelades 26.2 ett förtjänsttecken åt TtM, ft Annukka Alapappila från Grankulla för arbete inom motion och idrott. Förtjänsttecknet beviljas för lång tids arbete inom idrottskultur eller klubbverksamhet. Alapappila är fullmäktigeledamot för samlingspartiet i Grankulla, suppleant i stadsstyrelsen, viceordförande i social- och hälsovårdsnämnden och ledamot i Kaunis Granis styrelse. Ett årskontrakt gör annonsen billigare i Kaunis Grani. Kaunis Granin vuosisopimuksella ilmoitat halvemmin. Kirjelaatikon vaalinurkkaus Brevlådans valhörna Kauniaisten seitsemälle eduskuntavaalien ehdokkaalle tarjottiin mahdollisuus kirjoittaa ajankohtaisesta aiheesta noin 500 merkin mielipidekirjoitus suomeksi tai ruotsiksi. Grankullas sju riksdagsvalskandidater erbjöds möjligheten att skriva ett aktuellt inlägg på högst 500 tecken på finska eller svenska. Poliittinen veivaus on kuluttanut voimavaroja väärään Viimeiset neljä vuotta on ollut kunnille erikoista aikaa. Suunnaton määrä lausuntoja on kirjoitettu, kun hallituksen ehdottamia kuntien pakkoliitoksia, metropolihallintoa ja huonosti valmisteltua sote-uudistusta on käsitelty. Kaikki on peruuntunut ja oikea kehitystyö on kärsinyt. Kun uutta eduskuntaa valitaan, moni haluaisi vaikuttaa siihen, että asiantuntijoiden arvostaminen valmistelutyössä saataisiin toimivaksi. Eduskuntaan on saatava vahvaa kokemusta politiikan ulkopuolelta johtajista, asiantuntijoista ja yrittäjistä. Taloutemme on vakavassa tilassa, samoin ilmastonmuutoksen eteneminen. Näiden isojen asioiden lisäksi on säilytettävä lähipalvelumme ja siinä myös kuntamme omat päätösmahdollisuudet vaikkapa Gallträskin hoitamisessa. Vesa Helkkula Keskusta Suomen etu ensin Koko maailmaa pitää rakastaa. Mutta järkeä saa käyttää. Suomi on pieni maa, esim. päästövähennyksemme eivät vaikuta maailman tilanteeseen. Tekomme vahingoittavat itseämme, ketään emme pysty suojelemaan. Tuuli tuo tänne muun maailman päästöt. Päästöpelleily on idiotismia, kuten Venäjän vastaiset pakotteet. Sahaamme oman oksamme poikki. Yhtä hullua on pakolaisten tuominen tänne. Apu lähialueella tavoittaisi useammat ihmiset. Säilytetään Suomi ja Kauniainen jälkipolville sellaisena kuin me sen tunnemme! Richard Järnefelt Muutos 2011 Häpeällinen keskusta Kyllä se on niin häpeällistä, kun Kauniaisten keskeisin alue rapautuu. Kaavaan vahvistettu rakennusmassa on elänyt aikansa ohi, eikä päivittäistavaraliikkeillä ole halukkuutta olla mukana tontin rakentamisessa mukana. Kaupungin on ollut pakko mennä lunastuslinjalle tontin uudelleen aktivoimiseksi myyntiin liiketila- ja asuntorakentamisen idealla. Maan alle rakennettavat kalliit autopaikat hiertävät tontin rakentamista, samoin liian suuret liiketilat ja vähäinen asuntokerrosala. Tontin uudelleen kaavoittaminen jatkaisi keskustan kurjuutta 3-5 vuodella, koska uudesta kaavasta todennäköisesti valitettaisiin. Nyt ollaan arvioimassa alueen lunastushintaa kaupungille. Tapani Ala-Reinikka Kokoomus Tietotaitoa tarvitaan Maan talous ja työllisyys vaativat pikaisia korjaustoimenpiteitä. Toteutumattomat vaalilupaukset ja hallitusohjelmat sekä puheet eivät riitä, vaan vaaditaan asiantuntevia ideoita ja tekoja. Valintoja tehdessä kannattaa kiinnittää huomiota siihen, kuka kykenee luomaan ja toteuttamaan niitä, toimimaan vastuunkantajana. Tässä talous- ja työllisyystilanteessa kykenevyys vaatii tietotaitoa laista, taloudesta, yritysmaailmasta ja verotuksesta sekä sinnikkyyttä. Taisto Miettinen PS KAUPUNKI VASTAA Maahanmuuttajataustaiset oppilaat ovat tervetulleita Kauniaisten kouluihin! Ingrid Lindqvist-Stenman kirjoitti Kaunis Granissa (3/2015), ettei kiintiöpakolaisten lapsia ole otettu Kauniaisten kouluihin lasten puutteellisten kielitaitojen vuoksi. Tämä vaatii selvityksen. Suomenkielisissä kouluissamme jopa 17 prosentilla oppilaista on jokin muu äidinkieli kuin suomi tai ruotsi. Sen sijaan ruotsinkielisiin kouluihin ei viime vuosina ole hakeutunut yhtään oppilasta, joka olisi tarvinnut valmistavaa opetusta. Kauniaisissa kaikki lapset ovat sydämellisesti tervetulleita kaupungin päiväkoteihin ja kouluihin. Kun maahanmuuttajataustainen oppilas, esim. kiintiöpakolainen, muuttaa kuntaan, oppilaalle on perusopetuslain mukaan annettava valmistavaa opetusta, joka noudattaa Opetushallituksen valtakunnallisia perusteita. Valmistava opetus on tarkoitettu oppilaille, joiden suomen tai ruotsin kielen taito ei riitä koulukäyntiin esiopetuksen tai perusopetuksen ryhmissä. Valmistavaa opetusta tarjotaan 6 16-vuotiaille vähintään 900 tuntia, mutta oppilas voi siirtyä tavalliseen opetukseen aikaisemminkin, mikäli hän kykenee seuraamaan perusopetusta. Valmistavaan opetukseen sisältyvän kielenopetuksen päämääränä on siis varmistaa, että kotoutuminen sujuu mahdollisimman hyvin. Kielitaidon merkitystä oppimiselle ei voi liiaksi korostaa. Kauniaisten kaupunginvaltuuston hyväksymän kotouttamisohjelman mukaan kaupunki järjestää oman valmistavan opetuksen ryhmän, mikäli sitä tarvitsevia oppilaita on 4-5. Jos sopivaa ryhmää ei saada kokoon, osallistuvat oppilaat Espoon valmistavaan opetukseen. Toistaiseksi Kauniaisissa on ollut vuosittain enimmillään 3 oppilasta, jotka ovat tarvinneet valmistavaa opetusta. Oppilaat voivat olla iältään vuotiaita, mikä tekee opetuksen käytännössä hankalaksi. Tämän vuoksi palvelu on ostettu Espoolta. Valmistavan opetuksen päätyttyä oppilaat jatkavat koulukäyntiään normaaliin tapaan Kauniaisissa. Yhteistyö Espoon kanssa ei koske vain valmistavaa opetusta, vaan se on aktiivista myös esim. lisäopetuksessa (kymppiluokka) ja vaativammassa erityisopetuksessa. Kuntarajat ylittävän yhteistyön avulla pyrimme parantamaan entisestään kaupungin asukkaille, myös uusille, tarjoamiamme palveluita. Nykyinen kotouttamisohjelma päivitetään seuraavaan valtuustokauden alussa. Silloin on tietenkin mahdollista muuttaa nykyisiä käytäntöjä jos se tuntuu tarpeelliselta. Heidi Backman Sivistystoimenjohtaja

19 Kirjelaatikko Brevlådan 19 Staden svarar Elever med invandrarbakgrund är välkomna i Grankullaskolorna! Ingrid Lindqvist-Stenman skriver i Kaunis Grani (3/2015) att barn till kvotflyktingar inte har tagits emot i Grankullaskolor pga. barnens bristande språkkunskaper. Det här behöver en förklaring. I våra finska skolor har nästan 17 procent av eleverna ett annat modersmål än finska eller svenska. Till de svenska skolorna har däremot inte en enda elev med behov för förberedande utbildning sökt under de senaste åren. Alla barn i Grankulla är alltså hjärtligt välkomna till stadens daghem och skolor. När en elev med invandrarbakgrund, t.ex. en kvotflykting, kommer till en kommun ska eleven i enlighet med lagen om grundläggande utbildning ges förberedande undervisning som följer Utbildningsstyrelsens riksomfattande grunder. Den förberedande undervisningen är avsedd för elever vilkas kunskaper i svenska eller finska inte är tillräckliga för studier i en grupp inom förskoleundervisningen eller den grundläggande utbildningen. Undervisning ges åringar under minst 900 h, men en elev kan flyttas över till den vanliga undervisningen tidigare ifall han eller hon klarar av att följa med den grundläggande utbildningen. Avsikten med språkundervisningen i den förberedande undervisningen är alltså att integrationen ska bli så lyckad som möjligt. Man kan inte nog betona språkets betydelse för inlärningen. Enligt Grankulla stads av fullmäktige godkända program för integrationsfrämjande ordnar staden en egen grupp för förberedande undervisning om det finns 4-5 elever som behöver den. Om det inte går att få ihop en lämplig grupp, deltar eleverna enligt programmet i förberedande undervisning i Esbo. Hittills har staden årligen haft maximalt 3 elever som behövt förberedande undervisning. Eleverna kan vara i åldern 7-16, vilket är utmanande för undervisningen I praktiken. Därför har tjänsten köpts av Esbo. Efter avslutad förberedande undervisning fortsätter eleven som vanligt sin skolgång i Grankulla. Samarbetet med Esbo gäller inte endast förberedande utbildning och elever med invandrarbakgrund, utan är aktivt också gällande t.ex. tilläggsutbildning (åk 10) och mer krävande former av specialundervisning. Syftet med samarbetet över kommungränserna är att förbättra de tjänster vi kan erbjuda stadsborna, också nyinflyttade. Nuvarande program för integrationsfrämjande uppdateras i början av nästa fullmäktigeperiod. Då är det naturligt att ta ställning till eventuella förändringar i nuvarande praxis. Heidi Backman Bildningsdirektör Villa Bredan ruokalistan pitäisi olla monipuolisempi Kalaakin nauttivan kasvissyöjän ominaisuudessa lähetin joitakin vuosia sitten kirjelmän kaupungin viranomaisille koskien nykyistä eläkeläisten muonitusta Villa Bredassa.. Siellä tarjotaan keskimäärin neljä liharuokaa ja yksi kalaruoka viikossa. Jouluaikaan, jos muistan oikein, oli kahden viikon ajan tarjolla vain liharuokia. Kasvisruokia ja kalaa syövät saivat tyytyä salaattiin ja leipään, kun muina viikkoina heille on tarjolla sentään kerran lämmintä ruokaa, joissain poikkeustapauksissa kaksi kertaa. Kuten totesin edellä mainitsemassani kirjelmässäkin, syrjii nykyinen ateriakäytäntö osaa kaupungin asukkaista. Tähän voisi vielä lisätä sen, että massiivinen lihatuotanto on ilmastonäkökulmasta epäilyttävää, eikä asian eettistä puoltakaan pidä unohtaa. Tietojen mukaan keittiön ja ruokasalin suunniteltu laajentaminen mahdollistaa myös suuremman valikoiman kalaruokalajeja ja mahdollisesti myös kasvisruokia. Nykytilanteessa keittiön väitetään olevan liian ahdas vaihtoehtoisten ruokalajien valmistamiseen. Tämä on kuitenkin muunneltua totuutta: torstaisin tarjotaan joskus pääruokana lihaa sisältävää hernekeittoa, mutta ainakin silloin kun minä tarkistin asian, tarjolla oli myös toinen ruokalaji - ei kuitenkaan kasvishernekeittoa, itsestäänselvyys kaupungin koulukeittiöissä, vaan lihakeittoa (!). No comments. Mutta toivoa on siis ympäristöystävällisemmästä ja laajemmasta tarjonnasta tulevaisuuden Villa Bredassa. Ja kokemani perusteella laatu kuitenkin on aina ollut huippuluokkaa ja henkilökunta iloista ja ystävällistä. Nalle Valtiala Villa Bredas meny bör bli bredare I egenskap av fiskätande vegetarian riktade jag för något år sedan en skrivelse till stadens myndigheter om begränsningarna i den nuvarande utspisningen av pensionärer på Villa Breda. I medeltal serveras där fyra kötträtter och en fiskrätt per vecka; vid jultiden, om jag minns rätt, bestod utbudet i två veckors tid enbart av kötträtter. För vegetarianer och fiskätare fanns alltså då endast sallad och bröd att tillgå, de flesta veckor dock en varmrätt, i sällsynta undantagsfall två. Som jag framhöll i ovan nämnda skrivelse är den nuvarande matordningen diskriminerande mot en del av stadens invånare. Till detta kunde tilläggas att en massiv köttproduktion också är tvivelaktig ur klimatsynpunkt den etiska aspekten inte att förglömma. Enligt uppgift kommer den planerade utvidgningen av kök och matsal att innebära ett större utbud av fiskrätter och möjligen också vegetariska rätter. I nuläget påstås köket vara alltför trångt för några alternativ. Detta är dock en sanning med modifikation: på torsdagar serveras ibland ärtsoppa innehållande kött som huvudrätt, men åtminstone den gången då jag kontrollerade saken serverades också en annan rätt: dock inte vegetarisk ärtsoppa, en självklarhet i stadens skolkök, utan köttsoppa (!). No comments. Men en förhoppning om ett miljövänligare och generösare utbud i framtidens Villa Breda. Så långt jag kunnat bedöma har dock kvaliteten alltid varit i topp och personalen glad och vänlig. Nalle Valtiala Hyvät koiranomistajat Syyskuussa sain hoitooni yhden tyttäreni koirista. Sen kanssa olen tehnyt monia pitkiä ja mukavia kävelyitä kaupungissamme. Erityisesti olen nauttinut hyvin hoidetuista puistoalueista ja ihanista kukkaistutuksista. Hämmästyksekseni ja ilokseni olen huomannut, että kaupunki on antanut meidän koiranulkoiluttajien käyttöön myös pusseja koirankakan korjaamista varten. Niillä alueilla joissa liikumme, olen huomannut neljä paikkaa, joissa on pusseja tähän tarkoitukseen. Mutta se on erittäin ikävää, että kerätessäni nelijalkaisen ystäväni jätöksiä en voi olla näkemättä, että muut koiranomistajat ovat jättäneet koiriensa kakat korjaamatta. Mielestäni se osoittaa uskomatonta välinpitämättömyyttä kaupunkimme viihtyisyyttä kohtaan. Ja kuten moni varmasti on huomannut, koirankakkaa on jopa jalkakäytävillä ja vaarana se, että jalankulkijat astuvat päälle. Tässä yhtenä päivänä, kun olin ottamassa pussia telineestä, minun oli varottava, etten astunut koirankakkaan, joka oli aivan telineen vieressä. Parannusta toivoen Marianne Ekblom Bästa hundägare I september fick jag överta en av min dotters hundar. Med honom har jag gjort många och långa trevliga promenader i vår stad. I synnerhet har jag njutit av de väl skötta parkområdena och fantastiska blomsterplanteringarna. Till min förvåning och glädje har jag upptäckt att staden till och med tillhandahåller oss hundrastare med påsar att samla upp hundbajset i. På de områden vi rör oss har jag upptäckt fyra ställen där det finns påsar för ändamålet. Det som är väldigt tråkigt när jag plockar upp efter min fyrfota vän är att jag måste se upp för det de andra hundägarna har negligerat att städa upp efter sina hundar. Anser det är en otrolig nonchalans för den gemensamma trivseln i vår stad. Och som mången säkert har noterat är att till och med trottoarerna är dnedsmutsade med risk för att folk trampar i det! Häromdagen när jag skulle ta en påse från ställningen fick jag akta mig att inte trampa i hundbajs som låg precis vid stolpen. Med hopp om bot och bättring! Marianne Ekblom Kauniainen on hylännyt nuorisovaltuustonsa? Uudessa kuntalaissa, joka on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä, määrätään, että kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä (26 ). Kuitenkin Kauniaisten kaupunginhallitus kokouksessaan antoi kuntalaista lausuntonsa, jossa ei anna lainkaan tukea nuorisovaltuustolle. Ymmärrän enemmän kuin hyvin, miksi kaupunki kyseenalaistaa nuorisovaltuuston tarpeellisuuden. Olenhan itse siellä jäsenenä ja päässyt seuraamaan toimintaa oikein eturivistä. Karmeana totuutena on, että Binga Tupamäki siellä ei tehdä mitään. Kaikki on levällään. Hiljaisessa kaaoksessa. Viimeisin pöytäkirja on huhtikuulta Mutta ketä tässä voisi syyttää? Meitä, nuorisovaltuuston jäseniä? Olemmeko laiskoja sohvaperunoita, jotka eivät vain yksinkertaisesti jaksa hoitaa nuorien asioita? Vaikka kyllä meidän jäsentenkin toiminnassa on parantamisen varaa, niin ei, pääsyy ei ole siinä. Syynä on kaupungin suhtautuminen nuorisovaltuustoon. Onko nuorisovaltuusto vain jokin iltakerho kaupungin johdon silmissä? Lausuntopyynnössään Valtiovarainministeriö nimenomaisesti kirjoitti: Lausuntoa antavien kuntien toivotaan sisällyttävän omiin lausuntoihinsa kunnassa toimivien nuorisovaltuustojen tai muiden nuoria edustavien tahojen näkemyksiä. Kunnanhallituksen pöytäkirjassa ei mainita sanaakaan nuorisovaltuuston kannanotosta. Sitä ei tietenkään siellä voinut ollakaan, sillä jäseniltä kysyttiin epävirallisesti Facebookissa mielipidettä vain päivää ennen kunnanhallituksen kokousta. Nuorisovaltuusto tarvitsee kaupunginkin osallistumista. Kuntalaissa on erikseen mainittu, että kunnanhallituksen pitää huolehtia sekä nuorisovaltuuston olemassaolosta että sen toimintaedellytyksistä. Viimeisestä on luistettu pahasti. Missä on esimerkiksi nuorisovaltuuston sihteeri, joka tekisi pöytäkirjat ja julkaisisi ne yleisölle Kauniaisten internet-sivuilla? Ei kokouksissa ainakaan. Kaupungin on otettava nuorisovaltuusto kunnolla mukaan osaksi kaupungin organisaatiota. Binga Tupamäki, Kauniaisten nuorisovaltuuston varapuheenjohtaja Kaupunki vastaa Nuorten vaikuttamisjärjestelmien tavoitteena on kannustaa nuoria vaikuttamaan omaa elämäänsä koskeviin asioihin ja tarjota heille mahdollisuus olla osa päätöksentekoa. Kauniaisten nuorisovaltuusto on toiminut muutaman vuoden ja nuorisovaltuustolla on edustajia lautakunnissa. Nuorisovaltuuston säännöt on kirjoitettu nuorisovaltuuston omasta toimesta ja vahvistettu nuorisolautakunnan kokouksissa. Nuorisovaltuuston toiminta on kuitenkin kiinni pitkälti ryhmän jäsenten omista toiveista ja haluista sekä toiminnallisuudesta. Nuorisovaltuuston tueksi on osoitettu nuorisopalveluiden työntekijä, jonka pääasiallinen tehtävä on auttaa nuoria omien asioiden eteenpäin viemisessä. Nuorten vaikuttaminen omiin asioihinsa on ehdottoman tärkeä asia ja nuorisoedustajan läsnäolo lautakunnissa on korvaamaton tiedonlähde sekä juuri se tapa, jolla nuoret voivat aidosti tuoda esiin oman näkökulmansa päätöksenteossa. Nuorisovaltuustolta on myös pyydetty lausuntoja nuorisoa koskevista asioista ja tätä toimintamallia kehitetään nyt yhdessä nuorisovaltuuston kanssa. Sivistystoimenjohtaja ja kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö ovat helmikuussa käyneet nuorisovaltuuston kanssa rakentavaa keskustelua ja sen perusteella kehitetään yhdessä toimintamallia niin että se palvelee paremmin kauniaislaisia nuoria. Heidi Backman Anders Lindholm-Ahlefelt sivistystoimenjohtaja kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö

20 20 Kaupunki tiedottaa Kuulutukset EDUSKUNTAVAALIT Äänioikeutettu eduskuntavaaleissa on jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta. Väestörekisterikeskus lähettää viimeistään ilmoituskortin niille äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa. Ennen äänestämistä äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään. Jos äänioikeutetulla ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi voi myöntää hänelle maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Väliaikaista henkilökorttia haettaessa hakijalla on oltava mukanaan kaksi passivalokuvaa. Vaalipäivän äänestyspaikka Mäntymäen koulu, Mäntymäentie 2. Äänestyspaikka on jaettu erillisiin äänestystiloihin äänestysalueen (1 3) perusteella. Äänestys toimitetaan vaalipäivänä klo 9 20 välisenä aikana. Ennakkoäänestys Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla (luettelo osoitteessa Ennakkoäänestys kotimaassa alkaa keskiviikkona ja päättyy tiistaina Kauniaisissa ennakkoon voi äänestää Kauniaisten postikonttorissa (Tunnelitie 4), keskiviikosta perjantaihin klo 9 18, lauantaina klo 10 16, sunnuntaina klo ja maanantaista tiistaihin klo Kotiäänestys Henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan Suomessa siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi tietyin edellytyksin äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja. Kotiäänestys alkaa keskiviikkona ja päättyy tiistaina Ilmoittautuminen kotiäänestykseen tapahtuu kirjallisesti tai puhelimitse klo 8 16 välisenä aikana viimeistään tiistaina ennen klo 16: Puhelin: (09) , , tai Osoite: Kauniaisten kaupunki, keskusvaalilautakunta, Kauniaistentie 10, Kauniainen. Sähköposti: Telefax: (09) Kauniaisissa Keskusvaalilautakunta VOIMAAN TULLUT ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ TONTTIJAON MUUTOS Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan muutoksen sekä tonttijaon muutoksen, joka käsittää 3. kaupunginosan osan korttelia 39 sekä puisto- ja urheilualueet (Maisterintie 9). Päätöksestä ei ole valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen. Kauniainen Kaupunginhallitus Villa Breda Bredantie 16 ELÄKELÄISTEN ATERIAPALVELU MA-PE klo Muutoksia lounashinnoissa 1.3. alkaen. Kauniaisissa asuvat eläkeläiset 6,00, muualla asuvat eläkeläiset 6,80. Eläkeläisten muut vieraat 9,20. Villa Bredan ruokalista ma Porsas-curry kastike, Puolukkakiisseli, kermavaahto ti Lammaspyörykkä, jogurtti-minttukastike, Aprikoosikiisseli ke Lohiseljanka, Persikka-rahkapiirakka to Keltainen uunibroileri, Mämmi, kerma pe Pitkäperjantai ma Pääsiäispäivä, ti Kaalikääryleet, Mansikkakiisseli ke Paella, Suklaakiisseli, kermavaahto to Siskonmakkarakeitto, Mustikkapiirakka, vaniljakastike pe Uunikala, Marjasalaatti ma Lihapyörykät, Marjakiisseli ti Broileri-kookoskastike, Appelsiinikiisseli ke Kinkkukiusaus, Hedelmäsalaatti to Lihakeitto, Marjapiirakka, kastike pe Kalaa sitruuna-persiljakastikkeella, Jäätelö tai Villa Bredan infon tiskiltä palvelukeskuksen aukioloaikoina klo Voit tiedustella kuljetusta lounaalle. Auto tuo taloon ne, jotka eivät omin avuin pääse kulkemaan. Edestakaisesta kuljetuksesta peritään 4 euroa. AJANKOHTAISTA Villa Bredan kevätmyyjäiset keskiviikkona klo askartelussa ja aulassa Myynnissä askartelu- ja käsitöitä sekä leivonnaisia. Runokirjoja. Pieniä apuvälineitä ja terveystuotteita. Arpajaiset. Grani lähiavun kahvio. Tervetuloa ostoksille! Perjantaina klo Maria Kalaniemi (harmonikka) ja Marianne Maans (viulu) soittavat ja laulattavat teemanaan Raikkaita kevättuulia Vårvindar friska. Vapaa pääsy Maanantaista alkaen (joka toinen viikko) klo maksuton terhokerho askartelussa Villa Bredan yläkerrassa. Terhokerho on tarkoitettu erityisesti senioreille ja n vuotiaille lapsille, mutta koko perhe on tervetullut. Tämä on osa Koko Suomi leikkii -hanketta, jota rahoittaa Suomen kulttuurirahasto. SPR.n paikallisosastot ja MLL:n yhdistykset ovat mukana. Lisätietoja vapaaehtoisvetäjiltä: Elina Ali-Melkkilä, googl .com / tai Iida Frilander, / Lue lisää: Villa Bredan alakerrassa on liikuntasali, joka on tarkoitettu niille kauniaislaisille eläkeläisille, joilla on fysioterapeutin tekemä kunto-ohjelma. Sali ei ole yleinen kuntosali. Aikataulut ja maksut ilmoitetaan Villa Bredan ilmoitustauluilla. Lisätietoja kaupungin fysioterapiasta Eläkeläisille on tarjolla tietokonehuoneessa ilmaista tietokoneen ja kännykänkäytön ohjausta n. joka toinen viikko. Ajanvaraus ja lisätietoja Sailalta. Viimeiset tiedot ohjelmista Villa Bredan ilmoitustauluilta ja Saila Helokalliolta, puh tai VIIKKO-OHJELMA Maanantai: KÄSITÖITÄ klo askartelussa. Lisätietoja Sailalta. NYPLÄYSRYHMÄ klo askartelussa. Ohjaaja Anneli Hongisto. LADIES BRIDGE -ryhmä klo ruokasalissa. Tiistai: KLUBI BREDA miesten oma ryhmä klo askartelussa. Päivätoimintaa ja ruokailu, ilmoittautuminen Granin Lähiapu r.y.: puh (ark. klo 9 13). SAMTALSCAFÉ (på svenska) klo alakerran kokoushuoneessa parittomilla viikoilla. Keskiviikko: 1 kerta/kk klo Ruotsinkielinen UPPFRISKANDE GRUPP FÖR NÄRSTÅENDE i konferensrummet, mer information eller Noin joka toinen keskiviikko klo LUPA UNELMIIN -TAIDERYHMÄ askartelussa. Ohjaajana taidemaalari Irja Luostarinen. Lisätietoja Sailalta. Torstai: KÄSITÖITÄ klo askartelussa. Ohjaaja Saila Helokallio. BRIDGEKERHO klo ruokasalissa. Perjantai: KÄSITÖITÄ klo askartelussa. Ohjaaja Saila Helokallio. NAISTEN KERHO alakerran kokoushuoneessa. Päivätoimintaa ja ruokailu. Ilmoittautuminen Granin Lähiapu r.y.: puh (ark. 9 13). Lisätietoa viikko-ohjelmasta saat Saila Helokalliolta p tai Kauniaislainen eläkeläinen, tule aterioimaan, seurustelemaan, ahkeroimaan tai huvittelemaan. Talossa on myös pieni kirjasto. Sosiaalialan kysymykset: Palvelukeskuksen johtaja Marianne Ekholm, puh Talon toiminta: toiminnanohjaaja Saila Helokallio, puh Info (auki ): toimistosihteeri, Karin Heinrichs, puh Kuljetus: Guy Allenius, puh Jalkahoito: Kristiina Vestman, puh Kampaamo: ma-ke, Regina Sandström, puh Terveyspalvelut Yleinen hätänumero 112 Terveysneuvonta vuorokauden ympäri puh Lääkärien ja hoitajien vastaanotto Arkisin klo 8 16, ajanvaraus puh Päivystys Arkisin klo 8 16, omalla terveysasemalla ajanvarauksella puh Arkisin klo 16 08, pyhäpäivät ja viikonloput 24h Jorvin terveyskeskuspäivystys, puh Turuntie 150 Jorvin lasten päivystysklinikka (alle 16-vuotiaat) oma sisäänkäynti Turuntien puolelta Voitte myös mennä seuraaviin päivystyspisteisiin: Haartmanin ja Malmin terveyskeskuspäivystykset Peijaksen terveyskeskuspäivystys Lastenklinikan päivystys (alle 16-vuotiaat) Terveydenhoito Äitiys- ja ehkäisyneuvola ma pe klo puh Lastenneuvola ma pe klo 12 13, puh ja ma to klo 12 13, puh , ke Perheohjaaja puh Fysioterapia Ma pe klo puh Laboratorio, puh Näytteenotto klo Kotihoito Ma pe klo (kotisairaanhoito), puh Arkisin klo 8 10 (kotihoidon ohjaaja) puh Terveyskeskussairaala Tammikumpu, puh Hoitotarvikejakelu Maksuttomien hoitotarvikkeiden tilaus tehdään Clary-Ann Nykäselle sähköpostitse osoitteesta tai puh Puhelimessa saat henkilökohtaista palvelua ma-to klo Muina aikoina voit jättää tilauksen puhelinvastaajaan. Toimitusaika on yksi viikko. Ilmoita tilausta tehdessäsi tilaajan nimi ja tilattava tuote, nimi, REF-numero (löytyy tuotteesta) ja tilattava määrä! Erityispalvelut Psykologi ma, ke klo puh Psykiatrinen sairaanhoitaja Camilla Tarilo puh , kiireelliset varattavat ajat ma, ke ja pe klo Mielenterveysohjaaja puh Puheterapeutti ma klo ja to klo puh Seniorineuvola Ajanvaraus sairaanhoitaja Telma Nyholm, puhelinaika torstaisin klo 12 13, Rokotukset Rokotukset annetaan terveysasemalla perjantaisin klo 8 9 ilman ajanvarausta, tietoja torstaisin klo 12 13, puh Suun terveydenhoito Ajanvaraus (ensiapupotilaat mieluimmin klo ) klo , puh Päivystys Haartmanin sairaala ark , la su ja pyhäpäivät klo 8 21 puh HUOM! Haartmanin sairaalassa sijaitsevan hammashoitola on suljettu välisenä aikana. Hammashoitolan toiminta siirretään remontin ajaksi Meilahden hammashoitolaan, os. Jalavatie 6. Ajanvarausnumero toimii normaalisti. LANTIONPOHJAN LIHASTEN HARJOITTELURYHMÄ alkaa maaliskuussa terveyskeskuksen fysioterapiassa. Ryhmä on tarkoitettu henkilöille, joilla on lantionpohjan toimintahäiriöitä esim. virtsankarkailua. Ryhmä kokoontuu tiistaisin klo ajalla , yht. 5 kertaa. Tiedustelut ja ilmoittautumiset arkisin klo p / Fysioterapian ajanvaraus. Etusija henkilöillä, jotka eivät ole aikaisemmin olleet lantionpohjan harjoittelu ryhmässä. TIETOA JA TUKEA SYDÄNPOTILAALLE -ILTAPÄIVÄ Ensitieto-iltapäivä sepelvaltimotautiin sairastuneille. Tapiolan terveysasema (Ahertajantie 2), Ahertajasalissa. Torstaisin klo , seuraavat torstait 19.3, 23.4, 21.5 (sisältö aina sama). Tietoa sepelvaltimotaudista ja sen synnystä, riskitekijöistä, lääkehoidosta, omahoidosta, liikunnasta, arkielämän tilanteista, lääkekorvaus ja kuntoutus, terveyskeskuksen jatkohoitopalveluista, Espoon sydänyhdistyksen toiminnasta. Ensitieto kurssin ohjaa sairaanhoitaja ja vertaistukihenkilö. Osallistuminen: Ota yhteyttä klo puh / Sairaanhoitaja Merja Hugg tai jätä soittopyyntö. Koulujen ruokalista ma Bolognesekastike / Linssikastike ti Rukiiset silakat / Kasvispihvi ke Lempeä broilerikeitto / Papu-kasviskeitto to Lammashöystö / Juurescurry pe Pitkäperjantai ti Broileri-ananaskastike / Kasviscurry ke Ohrapuuro to Lihaperunalaatikko/ Kahden kaalin pastavuoka pe Palapaisti / Papu-kasviskastike ma Broileri-kookoskastike / Intialainen linssipata ti Lihapuikko / Porkkanaohukaiset ke Kinkkukeitto / Kesäkurpitsakeitto to Kirjolohikiusaus / Soija-kasvisvuoka pe Lihapata / Juurescurry Kirjasto Aukioloajat ma to pe la, pyhien aatot Aula ja lehtilukusali avataan arkisin klo 8, lauantaisin klo 10. Pääsiäisen aukioloajat to 2.4. auki pe 3.4. ma 6.4. suljettu Asukastapaaminen klo Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Finn Berg jatkaa asukastapaamisia. Hänen kanssaan voi tulla keskustelemaan kaikenlaisista kaupungin toimialaan kuuluvista asioista. Satutunti 7.4. klo 10 Tule lapsesi kanssa kirjastoon kuuntelemaan satuja! Luemme satuja 1 5-vuotiaille lapsille aina kuukauden ensimmäisenä tiistaina klo 10. Kirjailijavieraana Valentina Oksala to 9.4. klo Valentina Oksala vierailee kirjastossa taidenäyttelynsä yhteydessä ja kertoo juuri ilmestyneestä kirjastaan Glimtar ur Saras liv (epävirallinen käännös Pilkahduksia Saran elämästä ). Kirjan päähenkilö Sara on elänyt koko ikänsä suljettuna kerrostaloasuntoon. Hänen ainoa yhteytensä Ulkomaailmaan ovat äänet, jotka kantautuvat alhaalta asfalttipihalta tai rappukäytävästä tiukasti lukitun oven takaa. Saran elämässä on vain kolme ihmistä: äiti, vaari ja mummi. Esitys on ruotsiksi. Seniorinetti Opastamme ja vastaamme kysymyksiin tietokoneesta ja internetistä kirjastossa joka toinen torstai. Osallistua voi kerran tai vaikka joka kerta. Ei tarvitse ilmoittautua etukäteen ja klo Näyttelyjä: Valentina Oksala: Akvarellit ( ) Gisele Virkkunen: Design ( ) Kansalaisopisto Kevään 2015 kurssiohjelma on netissä opiston kotisivulla kohdassa opinto-ohjelma Kevät Seuraavilla kursseilla on vielä tilaa: Luento: KÄY KÄSIKSI KOMPOSTIIN ti klo Kurssi raottaa kompostoinnin saloja. Tule kuulemaan vinkkejä ja kokemuksia oman lähimullan tuotannosta. Luennoitsijana Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen asiantuntija. Luento on osallistujille maksuton. Kuvataide: MERIMAISEMAMAALAUS (110311K15) pe-la-su klo 10-15, opettaja: Beryl Furman Käsityö: MOSAIIKKIRUUKKUJA PUUTARHAAN ke klo Liikunta, tanssi ja jooga: Liikkuva lantio Iyengar -joogatyöpaja, su klo KEVÄTNÄYTTELY Avajaiset ti 7.4. klo , TERVETULOA! Barbershop kuoro esiintyy. Avoinna ke 8.4. ja to 9.4. klo 9 21, pe klo 9 16, la ja su klo Uusia kesäkursseja ilmestyy jatkuvasti nettiin. Lue lisää kursseista opinto-ohjelmasta tai nettisivuiltamme tai soita. Ilmoittautua voi puhelimitse toimistoaikaan ja netissä jatkuvasti. Puh: , ma-to klo 9 15 Kaupunki verkossa Kauniaisten kaupunki löytyy verkkosivujen lisäksi nyt myös Facebookista ja Twitteristä. Kotisivu: ja Facebook: Kauniaisten kaupunki Grankulla stad Kauniaisten nuorisovaltuusto Ungdomsfullmäktige i Grankulla Kauniaisten kirjasto Grankulla bibliotek Granin klubi Nya Paviljongen Kauniaisten Avoin Perhetoiminta / Grankullas Öppen familjeverksamhet Villa @GraninNuva Vastaava toimittaja Markus Jahnsson puh

21 STADEN INFORMERAR 21 Kungörelser RIKSDAGSVALET Röstberättigad vid riksdagsvalet är varje finsk medborgare, som senast på valdagen fyller 18 år. Befolkningsregistercentralen sänder senast ett meddelandekort till de röstberättigade vilkas adress är känd. Den röstande är skyldig att vid röstningen styrka sin identitet. Åt den som saknar ett identitetsbevis som behövs vid röstningen kan polisen utfärda ett avgiftsfritt temporärt identitetskort för att han eller hon ska kunna rösta. För kortet behövs två passfoton. Vallokal på valdagen Mäntymäen koulu, Tallbackavägen 2. Vallokalen är indelad i separata utrymmen för de olika röstningsområdena (1 3). Röstningen sker på valdagen kl Förhandsröstning På förhand kan man rösta på vilket allmänt förhandsröstningsställe som helst, antingen i Finland eller utomlands (förteckning på adressen Förhandsröstningen inleds i Finland onsdagen och avslutas tisdagen I Grankulla kan man rösta på förhand på postkontoret (Tunnelvägen 4) onsdag till fredag kl. 9 18, lördagen kl , söndagen kl samt måndag till tisdag kl Hemmaröstning En person vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad, att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället, får förhandsrösta hemma i den kommun i Finland som i rösträttsregistret antecknats som hans eller hennes hemkommun. Under vissa förutsättningar får en närståendevårdare som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning rösta i samband med hemmaröstningen. Hemmaröstningen inleds onsdagen och avslutas tisdagen Anmälan till hemmaröstning görs senast tisdagen före kl. 16 antingen skriftligt eller per telefon (kl. 8 16): Telefon: (09) , , eller Adress: Grankulla stad, centralvalnämnden, Grankullavägen 10, Grankulla. E-post: Telefax: (09) Grankulla Centralvalnämnden ÄNDRING AV DETALJPLAN SAMT ÄNDRING AV TOMTINDELNINGEN SOM TRÄTT I KRAFT Stadsfullmäktige godkände en ändring av detaljplanen samt ändring av tomtindelningen som omfattar en del av kvarter 39 i 3:e stadsdelen samt park- och idrottsområdena (Magistervägen 9). Beslutet har inte överklagats hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Grankulla Stadsstyrelsen Villa Breda Bredavägen 16 MÅLTIDSSERVICE FÖR PENSIONÄRER MÅ FRE kl ! Ändringar i lunchpriser fr.o.m Pensionärer boende i Grankulla 6,00, övriga pensionärer 6,80. Pensionärernas gäster 9,20. Villa Bredas matsedel må Griskött-currysås, Lingonkräm, vispad grädde ti Fårbullar, yoghurt-mintsås, Aprikoskräm ons Laxseljanka, Persika-kvarkpirog to Gul ugnsstekt broiler, Memma, grädde fre Långfredagen må Annandag påsk, ti Kåldolmar, Jordgubbskräm ons Paella, Chokladkräm, vispad grädde to Siskonkorvsoppa, Blåbärspirog, vaniljsås fre Ugnsstekt fisk, Bärsallad må Köttbullar, Bärkräm ti Broiler-kokossås, Apelsinkräm ons Skinkfrestelse, Fruktsallad to Köttsoppa, Bärpirog, sås fre Fisk med persilja-citronsås, Glass /bredalunch eller på Infos disk under servicecentrets öppethållningstider kl Du kan höra dig för om transport med husets bil till lunchen, om du har svårt att röra dig på egen hand. En tur och retur resa kostar 4. AKTUELLT Onsdagen kl har vi Villa Bredas vårbasar i sysselsättningen och aulan. Till salu hobby- och handarbeten och bakverk. Diktböcker. Små hjälpmedel. Lotter. Grani närhjälps café. Välkommen på uppköp! Fredagen 1.4. kl spelar Maria Kalaniemi (dragspel) och Marianne Maans (violin) och leder allsång. Temat är Vårvindar friska Raikkaita kevättuulia. Fritt inträde. Måndagen börjar (varannan vecka) kl den avgiftsfria terhokerho i sysselsättningen i Villa Bredas övre våning. Terhokerho är avsedd speciellt för seniorer samt barn i ca 5 10 års ålder, men hela familjen är välkommen med. Det här är en del av Koko Suomi leikkii -projektet, som finansieras av Suomen kulttuurirahasto. FRK:s lokalavdelningar och Mannerheims barnförskyddsförbunds lokalföreningar är med. Mera information från frivilligledarna: Elina Ali-Melkkilä, / eller Iida Frilander, / Läs mera (på finska): I Villa Bredas nedre våning har vi en motionssal för de Grankulla pensionärer, som har ett konditionsprogram gjort av en fysioterapeut. Motionssalen är inte ett allmänt gym. Veckoprogrammet och avgifterna finns på anslagstavlorna i Villa Breda. Mera information ger stadens fysioterapi För pensionärer ges handledning i användandet av dator eller mobiltelefon ungefär varannan vecka. De senaste nyheterna om programmen hittar Du på anslagstavlorna i Villa Breda och fås av Saila Helokallio tfn eller VECKOPROGRAM Måndag: HANDARBETE kl i sysselsättningen. Mera information av Saila. KNYPPLINGSGRUPPEN kl i sysselsättningen. Välkomna alla, såväl nybörjare som vana knypplare. Du får låna redskap i början. Ledare Anneli Hongisto. LADIES BRIDGE kl i matsalen. Tisdag: KLUBB BREDA männens egen grupp kl i sysselsättningen. Dagverksamhet och måltid. Anmälningar till Grani Närhjälp r.f.: tfn (vardagar kl. 9-13). SAMTALSCAFÉ kl på svenska udda veckor, i konferensrummet i nedre våningen. Onsdag: 1 gång/månad kl UPPFRISKANDE GRUPP FÖR NÄRSTÅENDE i konferensrummet. Gruppen är för personer som har närstående med minnessjukdom. Mer information eller ida. Ungefär varannan onsdag kl : LUPA UNELMIIN -KONSTGRUPP i sysselsättningen. Som ledare konstmålare Irja Luostarinen. Mera information av Saila. Torsdag: HANDARBETE kl i sysselsättningen. Mer information av Saila Helokallio. BRIDGEKLUBBEN kl i matsalen. Fredag: HANDARBETE kl i sysselsättningen. Mera information av Saila. KVINNORNAS KLUBB i mötesrummet i nedre våningen. Dagverksamhet och måltid. Anmälningar till Grani Närhjälp r.f.: tfn (vardagar kl. 9 13). Tilläggsinformation om veckoprogrammet ges av Saila Helokallio tfn eller Du Grankullapensionär, kom och ät, eller för att umgås, vara flitig eller roa dig. Till ditt förfogande finns i nedre våningen ett biljardbord och en konditionscykel, i sysselsättningen bl. a. symaskiner och vävstolar. Vi har även en dator som du kan använda. I huset finns det även ett litet bibliotek. Sociala ärenden: Servicecentrets chef Marianne Ekholm tfn Husets aktiviteter: Verksamhetsledare Saila Helokallio tfn Info (öppet ): Byråsekreterare Karin Heinrichs tfn Transport: Guy Allenius tfn Frisör: må ons Regina Sandström, tfn Hälsovården Allmänt nödnummer 112 Hälsorådgivning dygnet runt tfn Läkar- och vårdarmottagning Vardagar kl. 8 16, tidsbeställning, Jour Vardagar kl på den egna hälsostationen med tidsbeställning, tfn Vardagar kl , helgar och veckoslut 24h Jorvs hälsocentraljour tfn , Åbovägen 150 Jorvs barnjour (under 16 år) egen ingång från Åbovägen Ni kan även gå till följande jourpolikliniker: Hälsocentraljourerna vid Haartmanska sjukhuset och Malms sjukhus Peijas hälsocentraljour Barnklinikens jour (under 16 år) Hälsovård Mödra- och preventivrådgivning må fre kl ,tfn Barnrådgivning må fre kl , tfn och må to kl , tfn , onsdag Familjehandledare tfn Fysioterapi Må fre kl , tfn Laboratorium, tfn Provtagning kl Hemvård Må fre kl (hemsjukvården), tfn Vardagar kl (hemvårdsledaren), tfn Hälsocentralsjukhuset Ekkulla, tfn Vårdartiklar Beställning av avgiftsfria vårdartiklar gör till Clary-Ann Nykänen per e.post på eller på tfn Vi betjänar dig personligen må-torsd kl Övriga tider kan du lämna meddelande i telefonsvararen. Beställningen bör göras en vecka före avhämtning. Då du beställer, kom ihåg att meddela beställarens namn och vilken produkt beställs, produktens REF -nummer (finns på produkten) och antal du vill beställa Specialtjänster Psykolog må, ons kl , tfn Psykiatrisk sjukstötare Camilla Tarilo puh , må, ons. och fre kl Mentalvårdsservicehandledare tfn Talterapeut må kl och to kl , tfn Seniorrådgivningen Beställ tid hos sjukskötare Telma Nyholm, torsdagar 12-13, Vaccineringar ges på hälsocentralen fredagar kl. 8 9 utan tidsbeställning, info torsdagar kl tfn Munhälsovård Tidsbeställning (jourpatienter helst kl ) kl , tfn Jour Haartmans sjukhus vard kl , lö sö och helgdagar kl tfn OBS! Tandkliniken vid Haartmans sjukhus är stängd Verksamhet och jouren flyttas under denna tid till Mejlans tandklinik, adr. Almvägen 6. Tidsbeställningsnumret fungerar som tidigare. TRÄNINGSGRUPP startar i mars i hälsocentralens fysioterapi. Gruppen är avsedd för personer som har funktionsstörningar i bäckenet, t.ex. inkontinens. Gruppens sammankommer tisdagar kl under tiden , sammanlagt 5 ggr. Information och anmälning vardagar kl tfn / Fysioterapins tidsbeställning. Personer som inte tidigare deltagit i gruppen har företräde. HJÄRTINFORMATION Informationseftermiddagar på hälsostationen i Hagalund, Flitarvägen 2. Följande gång torsdagen 23.4, 21.5 kl (samma innehåll på alla föreläsningar). En engångskurs för dig som nyligen fått diagnosen kranskärlssjukdom där du får information och stöd om sjukdomen, rehabilitering och egenvård. Eftermiddagen är avgiftsfri, även för närstående. Anmälningar till Grankullas hälsostation, tfn (09) /Merja Hugg Skolornas matsedel må Bolognesesås / Linssås ti Råg panerad strömmingar / Grönsaksbiff ons Mild broilersoppa / Bön-grönsakssoppa to Får ragu / Rotfruktscurry fre Långfredagen ti Broiler-ananassås / Grönsakscurry ons Korngrynsgröt to Kål-köttfärslåda / Två-kål -pastaform fre Kalops / Bön-grönsakssås må Broiler-kokossås / Indisk linsgryta ti Köttpinnar / Morosplättar ons Skinksoppa / Zucchinisoppa to Frestelse av regnbågslax / Soja-grönsaksform fre Köttgryta / Rotfrukstcurry Biblioteket Öppettider mån tors fre lör, dag före helg Aulan och tidningsläsesalen öppnas vardagar kl. 8, lördagar kl. 10. Påskens öppettider tors 2.4 öppet fre 3.4 mån 6.4 stängt Invånarträff 26.3 kl Stadsstyrelsens ordförande Finn Berg fortsätter sina invånarkvällar. Med honom kan man diskutera allehanda ärenden som berör staden och verksamheten. Sagostund 1.4 kl Kom med ditt barn till biblioteket och lyssna på sagor! Vi läser sagor för barn i ålder 1-5 år den första onsdagen varje månad kl. 10. Författarkväll med Valentina Oksala tors 9.4 kl Valentina Oksala besöker biblioteket i samband med sin konstutställning och berättar om sin nyutkomna bok Glimtar ur Saras liv. Huvudpersonen Sara är sedan födseln instängd i ett höghus. Hennes enda kontakt med Utanför är ljuden nere på asfaltsgården eller från trapphuset bakom den noggrant låsta ytterdörren. Sara känner till endast tre personer: Mamma, morfar och mormor. Seniornet Vi svarar på dina frågor om datorn och internet i biblioteket varannan torsdag. Undervisningsspråket är finska. Du kan delta en eller flera gånger. Man behöver inte anmäla sig i förväg. 2.4 och 16.4 kl Utställningar: Valentina Oksala: Akvareller ( ) Gisele Virkkunen: Design ( ) Medborgarinstitutet Vårens 2015 kursprogram finns på institutets hemsida medborgarinstitutet under Studieprogram våren Plats finns på följande kurser: MÅLA HAVSLANDSKAP (110311K15) fr-lö-sö , kl , lärare: Beryl Furman VÅRUTSTÄLLNINGEN Vernissage ti 7.4 kl , VÄLKOMMEN! Barbershop -kören uppträder med underhållande musik. Öppen ons 8.4 och to 9.4 kl. 9-21, fr 10.4 kl. 9-15, lö 11.4 och sö 12.4 kl Nya sommarkurser dyker hela tiden upp på nätet. Läs mera om kurserna på vår hemsida eller i broschyren eller ring och fråga om lediga platser. Man kan anmäla sig per telefon under öppethållningstiderna och på Internet när som helst. Telefon: , må-to kl Staden på webben Grankulla stad finns nu förutom på nätet också på Facebook och Twitter. Webbplats: och Facebook: Kauniaisten kaupunki Grankulla stad Kauniaisten nuorisovaltuusto Ungdomsfullmäktige i Grankulla Kauniaisten kirjasto Grankulla bibliotek Granin klubi Nya Paviljongen Kauniaisten Avoin Perhetoiminta / Grankullas Öppen familjeverksamhet Villa @GraninNuva Ansvarig redaktör Markus Jahnsson tfn

22 22 YHDISTYKSET FÖRENINGAR n GRANI LATU Sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina 9.4. kello 18 Kasavuoren koulukeskuksessa. Kahvitarjoilu. Tervetuloa. n GRANI LIONS LC GRANKULLA-KAUNIAINEN Månadsmöte klo 19 på Kauniala. Ärenden: Medlemsintagning, planering för den traditionella loppmarknaden och arbetsfördelningen. Kontakterna med företag som annonserar i Lions broschyr. Skolstipendierna. Kuukausikokous klo 19 Kaunialassa. Kokousasioita: Uusien jäsenten liittyminen. Perinteisen kirpputorin (19.4. klo 12 14) suunnittelu ja työnjako. Yhteydet yrityksiin jotka mainostavat ohjelmalehtisessä. Koululaisille myönnettävät stipendit. n GRANIN LÄHIAPU GRANI NÄRHJÄLP Välitämme monipuolista apua kotitalouksille Kauniaisissa. Vi förmedlar mångsidig hjälp till hushållen i Grankulla. Soita puh. / Ring tfn , klo / kl Five o Clock Tea tapahtuma 8.4. klo Villa Junghansissa. Tervetuloa iltapäiväteelle kaikki Granin Lähiavun auttajat sekä muut toiminnasta kiinnostuneet. RSVP; mennessä. Vi bjuder på Five o Clock Tea onsdag 8.4. kl i Villa Junghans. Vi önskar alla Grani Närhjäps hjälpare och övriga intresserade av vår verksamhet välkomna på en kopp eftermiddags te. RSVP; n GRIFK FOTBOLL Sääntömääräinen kevätkokous pidetään maanantaina klo keskuskentän kokoustilassa. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset kevätkokousasiat. Tervetuloa. Ordinarie vårmöte hålles måndagen 20.4 kl i centralplanens mötesutrymme. På mötet behandlas stadgeenliga vårmötesärenden. Välkomna. n GRANKULLA SVENSKA PENSIONÄRER PROGRAMMET april 2015 Ti 14.4 Alec Estlander: Miljö, myter, vetenskap. Ons 15.4 Fosterlandet på Svenska Teatern kl. 18. Ons 22.4 IT-grundkurs: Internet och mejl. kl. 10 i Villa Junghans. Ti 28.4 Eivor Sommardahl: Vad händer med svenskan idag? Tisdagsträffarna i Villa Junghans, tisdagar kl. 13 (om ej annat anges). Anmälningar till utfärder och teaterbesök osv. tas emot vid tisdagsträffarna eller av Margareta Sirviö tfn (09) eller e-post Du kan också anmäla dig via vår webbsida n KAUNIAISTEN KIELIKYLPY-YHDISTYS Vuosikokous to klo 18 Mäntymäen koulun kirjastossa. Tervetuloa! n KAUNIAISTEN MARTAT Martat kokoontuvat to klo 18 Villa Junghansissa. "Sinulle tarpeeton voi olla toiselle mieluisa". Ota mukaan sinulle tarpeeton vaate/vaatteita. Voit vaihtaa vaatteita toisten kanssa tai tuunata omaasi. Kaikki vanhat ja uudet martat tervetuloa! KAUNIAISTEN SUOMALAISET SENIORIT sääntömääräinen kevätkokous ja kaupunginjohtaja Torsten Widen: Kaupungin ajankohtaiset asiat Matti Halmeaho: Tapio Rautavaaran matkassa. Tiistaitilaisuuksiin kokoonnumme Villa Junghansissa klo kahville. Esitelmät alkavat klo 13 ellei toisin ilmoiteta. Teatteri- ja konserttikäynneistä sekä yhteisistä retkistä ja matkoista kerromme jäsenkirjeissämme ja kotisivuillamme. Eläkeläisenä olet tervetullut jäseneksemme ja osallistumaan toimintaamme. Yhdistyksen kotisivut löydät osoitteesta: PUNAISEN RISTIN KAUNIAISTEN OSASTON RÖDA KORSETS GRANKULLAAVDELNING Pääsiäismarkkinat Kauniaisten keskustassa keskiviikkona 1.4. klo 10 alkaen. Påskmarknad i Grankulla centrum onsdagen 1.4 från och med kl. 10. Herätä hiuksesi eloon talven jäljiltä ja hemmottele itseäsi upealla kevätlookilla. m.i.o lookista saatte juuri teille sopivat hiuspalvelut kaikkiin elämäntilanteisiin. Tarjoamme asiakkaillemme kiireettömän hetken rennossa ilmapiirissä, missä työ toteutetaan aina laadusta tinkimättä vain parhaita ammattilaistuotteita käyttäen. Tervetuloa viihtymään! Ajanvaraus: , tai Thurmaninaukio 10, Kauniainen S-market Enemmän kuin edullinen Mer än förmånlig 0 99 kg 1 99 Kotimaista Broilerin koipireisi, marinoitu/ Marinerade kyckling lårben Max. 2 /talous/ hushåll Valio Oivariini 600 g (3,32/kg) 1 90 Valio Aura sinihomejuusto/ blåmögelost 170 g (11,18/kg) Hinnat voimassa /Priserna gäller S-market Kauniainen Etelä/Grankulla Södra Kauniaistentie/Grankullavägen 7, puh./tfn S-market Kauniainen Pohjoinen/Grankulla Norra Asematie/Stationsvägen 1, puh./tfn (0,0828 /puh/samtal + 0,1199 /min) Omistajan käyntikortti Ägarens visitkort Arkisin 7 21 Vardagar Lauantaisin 8 18 Lördagar Sunnuntaisin Söndagar BONUS JOPA 5 %. MAKSA S-ETUKORTILLA, SAAT MAKSUTAPAETUA 0,5 % BONUS UPP TILL 5 %. BETALA MED S-FÖRMÅNSKORTET, DU FÅR BETALNINGSSÄTTSFÖRMÅN 0,5 %

23 KAUNIAISTEN YRITTÄJÄT PALVELUKSESSASI GRANKULLA företagare TILL din TJÄNST ApTEEKKI ApOTEK Kauniaisten Apteekki Grankulla Apotek laaja tuotevalikoima, ystävällinen ja joustava palvelu. tervetuloa! Välkommen! Kirkkotie 15, Kauniainen. Puh Ma to 9 20, pe 9 18, la ALUSASUjEN ERIKOISLIIKE / SpECIALBUTIK FÖR UNDERKLäDER Lara s secret Oy- laadukkaat alusasut arkeen ja juhlaan imetys-, urheilu-, ja, proteesiliivit sekä uima asuja kaiken kokoisille. Ma suljettu, ti ke 10 17, to 10 18, pe 10 17, la tervetuloa! Välkommen! tunnelitie 6, puh FYSIOTERApIA FYSIOTERApI FysioSporttis Grani Kauppakeskus Grani Köpcentrum. Kauniaistentie 7, 2. krs/vån, Grankullavägen Kauniainen Grankulla, puh./tfn GRAAFINEN SUUNNITTELU ja MARKKINOINTIVIESTINTä GRAFISK FORMGIVNING OCH MARKNADSKOMMUNIKATION Annaway tyyliä ja luovia ratkaisuja. / Kreativitet med stil. / Creativity. style. puh./tfn , annaway.fi HIERONTA MASSAGE Khunchai Oy lämminkivihieronta, aromahieronta, thaiöljyhieronta. ajanvaraus puh , Kirkkotie 15 tervetuloa! Hieronta Hyvä Voima Hilkka Matilainen (koulutettu hieroja) Kotihieronta: kutsu hieroja kotiisi Kauniaisissa ja espoossa, alk. 45 min./47. Varaa aika: tekstaa tai soita tai lähetä viesti Katso lisää Hieronta ja Liikuntapalvelut Pipsa Manninen teen klassista hierontaa rvb Kauniainen tiloissa. räätälöin myös erilaisia liikuntapalveluja tarpeittesi mukaan. ajanvaraukset ja yhteydenotot tai Hermoratahieronnanmestari Mariia Janetzko rentouttavaa ja aktivoivaa ääreishermoston tehokuntoutusta pulsoiva magneettikenttäterapiahoito Detox- hoito - Health Concept analyzer Hyla puhdistusjärjestelmän esittelyt Puh / juhlapalvelut FESTSERVICE Premium Catering Oy juhla- ja pitopalvelua, yksityisille ja yrityksille. juhlatila Vallmogård. Vi betjänar er gärna också på svenska. puh./tfn , , fax KAMpAAMO- ja parturiliikkeet FRISÖRER OCH BARBERARE Hiusatelje Tizian Kaikki kampaamopalvelut: laserhoidot, hius/hiuspohjaongelmien tutkimukset sekä hoidot, kampaamotuotekauppa. tunnelitie/ tunnelvägen 6, puh./tfn , Hiuskellari Carmen niina Pihlajamäki. laaksotie/dalvägen 11, Kauniainen puh./tfn , tervetuloa! Grani Hair Kaikki kampaamo- ja parturipalvelut. laaja tuotevalikoima. ammattinsa osaava henkilökunta. Kanta-asiakasetuja. Kauppakeskus 2. krs. ark. 9 20, la 9 15, 24 h ajanvaraus puh , tervetuloa! Välkommen! Kampaamo Damfrisering Harri Nyberg Kampaamo-parturi/Damfrisör barberare. laaksotie/dalvägen 11, puh./tfn Kauniaisten Parturiliike anne Knihtilä, laaksotie/dalvägen 11, puh./tfn tervetuloa ilman ajanvarausta! KAHVILAT CAFÉER Lähellä Deli luomu- ja lähiruokaa. Kahvila, lounasdeli, luomupuoti, catering. Ma pe 8 18, la 9 15, puh KAUNEUDENHOITO SKÖNHETSVÅRD Aila Airo Kauneuspalvelut Kauneushoitola ja kosmetiikan erikoisliike. Kavallintie/Kavallvägen 24, Kauniainen puh./tfn , RVB KAUNIAINEN rvb hoitomenetelmät ja tuotteet. laaksotie 11 C. ajanvarus puh , KEITTIÖ- ja LAHjATAVARALIIKKEET KÖKS- OCH presentaffärer Pannacotta Home & Kitchen Kauppakeskus Grani Köpcentrum. ark./vard 10 18, la/lö puh./tfn Välkommen! tervetuloa! KIINTEISTÖHUOLTO FASTIGHETSSKÖTSEL Kiinteistöhoito Nerola Oy KHN Kiinteistö- ja kotisiivoukset. sari , KIINTEISTÖNVäLITYS FASTIGHETSFÖRMEDLING RE/MAX, Kiinteistönvälitys Exellence Oy LKV Kiinteistönvälitykseen, vuokraukseen ja asuntosijoittamiseen sitoutuneet yrittäjät. Vi betjänar även på svenska. Kauppakeskus Grani, Promenadiaukio 1, puh Kiinteistömaailma / Pecasa Oy LKV Kiinteistönvälitys / Fastighetsförmedling tunnelitie 4, Kauniainen, puh./tfn KUKKAKAUpAT BLOMBUTIKER Ihana Kukkanen ihana kukkaliike keskellä Grania. Ma pe 8 19, la 8 17, su 10 16, puh , KULTA- ja KELLOLIIKKEET GULD- OCH URAFFäRER Kauniaisten Kello ja Kulta / Grankulla Ur och Guld Promenadiaukio/Promenadplatsen 1, puh./tfn KULTTUURITUOTANTOpALVELUT ja TEATTERITOIMINTA/ KULTURpRODUKTION TjäNSTER OCH TEATERAKTIVITET Valolintu Oy Mm. hauskoja teatteri-improvisaatiokursseja, ja vuorovaikutus-taitoja kehittäviä statukset lentoon -kursseja. Puh./tfn LääKäRIpALVELUT LäKARTjäNSTER Lääkärikeskus GraniMed Läkarcentral GraniMed yleis- ja erikoislääkäripalvelut/allmän- och specialisttjänster laboratorio, uä/ultraljud. Puh./tfn , Kauniaisten kauppakeskus lll-krs/köpcentrum Granimed lll-vån MUSIIKKILIIKE Kitarakellari täyden palvelun musiikkiliikke Kauniaisten keskustassa. Kitarat, Bassot, Vahvistimet, rummut, Koulusoittimet ja Huolto. Kirkkotie 15 K1. (apteekin takana) puh , OMISTAjIEN ja johdon KONSULTOINTI KONSULTERING AV AKTIEäGARE OCH STYRELSER Provada Asiakasratkaisut Oy taloushallinnon- ja kiinteistöasioiden konsultointi ja koulutus, riskienhallintatoimenpiteiden suunnittelu osana johtamisjärjestelmää sekä asuntokauppalain ja rs-järjestelmän tuntemus. Puh tai , pankit BANKER Nordea Pankki Suomi Oyj/Nordea Bank Finland Abp Minna aropelto, pankinjohtaja/bankdirektör Promenadiaukio 1/Promenadplatsen 1, nordea puh /tfn Aktia Pankki Oyj / Aktia Bank Abp Max Björklund, apulaispankinjohtaja/biträdande bankdirektör Kauppakeskus Grani Köpcentrum Promenadiaukio/Promenadplatsen 1, Kauniainen/ Grankulla, puh./tfn , Helsingin OP Pankki Oyj Kauniaisten konttori, sari Ovaskainen Kauniaistentie 7, Kauniainen, puh./tfn , Handelsbanken Kauniainen tyytyväisten asiakkaiden pankki. Henkilökohtaista sijoitusneuvontaa ja pankkipalveluja ajanvarauksella sinulle sopivana ajankohtana. Puh./tfn , VERHOOMO MÖBELTApETSERING Soffan verhoomo-möbeltapetsering teemme verhoilutöitä yrityksille sekä yksityishenkilöille. Vi betjänar både privatpersoner och företag med traditionell och modern möbeltapetsering. Puh./tfn jenny/ TERVEYSLIIKUNTA HäLSOMOTION Method Putkisto, Somaattinen venyttely, Pilates alkeet Marjo Pursiainen ryhtiryhmät keskiviikkoisin klo ja perjantaisin klo 10. TILINTARKASTUS REVISION Revico Grant / Thornton Oy Pl/PB 18, Paciuksenkatu/Paciusgatan 27, Helsinki/ Helsingfors, puh./tfn , fax Suomen Tilintarkastajaverkko Oy HtM-yhteisö. Kari W. saari, KHt. jondalintie 14, Kauniainen puh./tfn , fax , Member of Polaris international KAUNIAISTEN YRITTÄJÄT RY GRANKULLA företagare Rf GRANIPÄIVÄ ! Kauniaisten koko kylän kokoava GraniPäivä järjestetään jälleen toriaukiolla torstaina torilla on taas perinteiset markkinat, musiikkiesityksiä, tanssia ja lapsille tivoli sekä muuta hauskaa. Myös keskustan ympärillä tapahtuu mm. Koirien Match show valloittaa kaupungin talon kentän, Kurren juoksu starttaa keskuskentältä, skate - puistossa nuorten happening, kirjastolla kulttuuritapahtumaa ja paljon muuta! tapahtuman yksityiskohdat tarkentuvat lähiaikoina. jos olet kiinnostunut osallistumaan, ota yhteyttä GRANIDAGEN ! Granidagen som samlar hela byn, ordnas igen på torgområdet torsdagen traditionell marknad, musikuppföranden, dans, tivoli för barnen om mycket annat roligt står på programmet. även runt om i centrum händer det; bl.a. en hund Match show går av stapeln framför stadshuset, Kurre-rundan startar på Centralidrottsplan, happening för de unga i skate-parken, kultur på biblioteket och mycket annat! Detaljerna kring dagen klarnar inom kort. Om Du är intresserad att delta, ta kontakt med Kauniaisten yrittäjät ry GranKulla FöretaGare rf i asematie 2 B/stationsvägen 2 B i puh./tfn i

24 24 HYMYN KORJAUS + HYVÄT NEUVOT Keinojuurihampailla eli implanteilla voidaan korvata puuttuvia hampaita tai parantaa proteesien toimintaa. Me autamme sinua saamaan hymysi ja purentasi takaisin. Tervetuloa mukavan palvelun hammashoitoon! Hammaslääkärit Jaarte & Jungell Kirkkotie 15, Kauniainen JAARTEJUNGELL.FI IMPLANTIT AMMATTI TAIDOLLA Pikakaunistava kevyt kasvohoito perusteellinen timanttihionta, kevythieronta, tehotipat & naamio (norm. 79 )65 Täyden palvelun kauneushoitola Kauniaisten Fysikaalinen Hoitolaitos Grankulla Fysikaliska Institut Tunnelitie 6 Tunnelvägen 6 Hoitoja lähetteellä tai ilman Behandling även utan remiss Myös hierontaa Även massage Mahtava kevättarjous! Exuviancen Uusi C-vitamiini kasvohoito ja 3 viikon kotihoitotuotteet (norm.135 ) Tarjous voimassa asti 85 Hoito sopii erinomaisesti akneen ja epäpuhtaalle iholle ryppyihin ja juonteisiin pigmenttimuutoksiin rosaceaan (ruusufinni) NYT VUOKRATTAVANA ESPOON YMMERSTASSA loistokuntoinen paritalo 117,5 m 2, 4h+k+kph+sauna. Vuokrataan ensisijaisesti työsuhdeasunnoksi. Vuokra 1900 /kk. Takuu 2 kk KIRKKONUMMELLA remontoitu 1h+avok.+ kph, 27 m 2, 520 /kk. Takuu 2 kk. TARJOA MYYNTIIN! ILMAINEN ARVIO MYYNTIÄ VARTEN. NYT KYSYNTÄÄ PIENEHKÖILLE, 1-2 h VUOKRA-ASUNNOILLE. HOIDAMME MYÖS KIRJALLISET ARVIOT. Tiedustelut Sirkku Tanskanen p , Seppo Tanskanen, p Yrityksellämme käytössä juristipalvelut, myös asiakkaille, sekä vuosikymmenten kokemus välitys- ja rahoitusasioissa. Vanha Turuntie 17, Parasta tiedettä ja tutkimusta. Parasta luonnosta. Parasta ihollesi. puh Tunnelitie 6, Kauniainen (Thurmaninaukiolla) Ma Pe 10 18, La (la toistaiseksi sop.muk.) Sinua palvelevat ammattitaitoiset Sky.dipl. kosmetologit Tarja Pöyhönen ja Nina Asp myös kotikäyntejä också hembesök fysioterapeutti, fysioterapeut Antti Rajakaski puh/tel Kotisiivous ei ole ikinä ollut näin helppoa Lakeuden Emännät siivoaa satojen vuosien kokemuksella. Soita Alajärven emännälle M. Bucht p , MM Siivouspalvelut Oy Kotisiivoukset Kerta- ja sopimussiivoukset Ikkunanpesut Toimistosiivoukset Luotettavaa siivouspalvelua jo vuodesta Tilaa ilmainen arviokäynti! Mirja Seuraava lehti postilaatikossasi Kauneutta ja Kirkkautta Iholle! Exuviance LUXUSHOITO Sis. alkupuhdistuksen, ihon tarpeen mukaan booster tehoaineen, kuorinnan PHA-hapolla, syväpuhdistavan RTM naamion, hieronnan, silmäympärysnaamion, kultanaamion, hoitovoiteet ja kulmien siistimisen. 90min 85 ( 95 ) Täydellinen Jalkahoito Sis. Jalkakylvyn, kuorinnan kovettumien poiston, kynsien ja kynsinauhojen hoidon poralla, hoitavan jalkanaamion, rentouttavan hieronnan jaloille. 75min. 60 ( 65 ) Timanttihionta Kuorii tehokkaasti kuolleen pintakerroksen ihostasi pois uudistaen ja kirkastaen ihoa. Sis. hionnan, mekaanisen puhdistuksen, syvävaikutteisen seerumin ja naamion. 60min 60 ( 65 ) Meiltä NYT OPPILASHOITOJA! Tarjoukset voimassa asti. Tervetuloa! Lahjakortit & tuotemyynti Kauneushoitola Kauniaistentie 7, Kauniainen, Kaup pa kes kus Gra ni, puh. (09) , Ma pe 9 17, ajan varauksella. La sopimuksen mukaan. Tervetuloa! HAPPY HOUR Kurkkaa 9-12 päivän tärpit netistä tai poikkea sisälle! Palvelemme Sinua arkisin 8-21 lauantaisin 8-14 AJANVARAUS p I Betlehemskyrkan Söndagar 11 Gudstjänst. Söndagsskola varannan söndag (jämna veckor) Torsdagar 14 Casaträff i Casa senioris gillestuga Torsdagar och fredagar babyoch knatterytmik (3 grupper) Oasgrupper samlas i hem varannan vecka (ojämna veckor) Grankulla svenska metodistförsamling Kyrkovägen 18 Halutaan vuokrata Toimistotilaa m 2 Espoo- Kauniainen Incity Oy/ Ben Winqvist Rakentaa Korjaa Maalaa Bygger Reparerar Målar Kaunis Grania julkaisee Ab Grankulla Lokaltidning Kauniaisten Paikallislehti Oy -niminen yritys, jonka Kauniaisten kaupunki omistaa. Kauniaisten kaupunginhallitus nimeää vuosittain hallituksen lehdelle. Hallitus toimii myös toimitusneuvostona. Kaunis Grani utges av Ab Grankulla Lokaltidning Kauniaisten Paikallislehti Oy. Bolaget ägs av Grankulla stad. Grankulla stadsstyrelse utnämner varje år en styrelse för tidningen. Styrelsen fungerar även som tidningens redaktionsråd. Hallitus/Styrelse Stefan Stenberg (SFP) Jessica Jensen (SFP Nina Colliander-Nyman (SFP) Annukka Ala-Pappila (KOK) Virva Wahlstedt (KOK) Olavi Tupamäki (KOK) Julius Jansson (VIHREÄT) Varalla/Suppleanter Catharina Brandt-Vahtola (SFP) Thomas Romantschuk (SDP) Heikki Kurkela (KOK) Avustajat/Medarbetare Jessica Jensen Annika Mannström Nina Colliander-Nyman Eeva Kortekangas-Kalmari Kirsi Klaile Terhi Lambert-Karjalainen Jukka Knuuti Clara Palmgren Catharina Brandt-Vahtola Jan Andersson Kirsi Lassooy Ritva Mönkäre Henrik Huldén Peik Stenberg Sirkku Vepsäläinen Kai Kuusisto Junnurepparit/Juniorer Tita Hukkinen Hanna Teikari Belén Weckström Cindy Sukapää

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Hallituspohja. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 24

Hallituspohja. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 24 Hallituspohja 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 25% 5 75% 10 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen Kansanpuolue 10 Sosialidemokraatit Vasemmistoliitto Vihreät

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

JAKOBSTAD PIETARSAARI

JAKOBSTAD PIETARSAARI Hyvää päivähoitoa jo 110 vuotta. 110 år av högklassig dagvård. JAKOBSTAD PIETARSAARI Jakobstad ordnar småbarnspedagogisk verksamhet på svenska och finska. I Jakobstad finns dessutom ett populärt och fungerande

Lisätiedot

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Utkast till landskapslag - Maakuntalakiluonnos Landskapets invånare och de som använder

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

TUE VIHREIDEN KAMPANJAA KYMPILLÄ. LÄHETÄ TEKSTIVIESTI TUE10 NUMEROON

TUE VIHREIDEN KAMPANJAA KYMPILLÄ. LÄHETÄ TEKSTIVIESTI TUE10 NUMEROON PUHTAAT JÄRVET PUHDAS ITÄMERI ROHKEA SUVAITSEE Remontoimme terveydenhuollon niin, että hoitoa saa sekä ruumiin että mielen sairauksiin. Investoimme ratoihin, jotta junat saadaan kulkemaan nopeammin, useammin

Lisätiedot

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa.

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Välkomna till Österbottens förbunds bredbandsseminarium, som fått namnet Österbotten kör

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

11.-13.11. http://littfest.vaasa.fi/ Teema Tema Minä Jag. Monika Fagerholm. Taiteellinen johtaja Konstnärlig ledare. Miika Nousiainen.

11.-13.11. http://littfest.vaasa.fi/ Teema Tema Minä Jag. Monika Fagerholm. Taiteellinen johtaja Konstnärlig ledare. Miika Nousiainen. Teema Tema Minä Jag Antti Nylén Kaj Korkea-aho 11.-13.11 2011 Miika Nousiainen Märta Tikkanen Maija Vilkkumaa Karl Ove Knausgård Leena Lehtolainen Monika Fagerholm Taiteellinen johtaja Konstnärlig ledare

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 264/2013 vp Eduskunnan suullinen kyselytunti radiossa Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan suullisella kyselytunnilla ministerit vastaavat kansanedustajien kysymyksiin. Kyselytunti mahdollistaa

Lisätiedot

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Medan vi lever Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Till läraren Filmen och övningarna är främst avsedda för eleverna på högstadiet, men övningarna kan också

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Språkbarometern Kielibarometri 2012

Språkbarometern Kielibarometri 2012 Språkbarometern Kielibarometri 1. Service på svenska (svenskspråkiga minoriteter, N=0) Palveluita suomeksi (suomenkieliset vähemmistöt, N=1) Får du i allmänhet service på svenska? KOMMUNAL SERVICE 0 0

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 680/2009 vp Nuorten akateemisten työttömyyden vähentäminen Eduskunnan puhemiehelle Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömyys on kasvanut keväällä 2009 erityisesti 25 30-vuotiaiden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 276/2003 vp Lasinkeräyksen järjestäminen ja kierrätys Eduskunnan puhemiehelle Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV on ilmoittanut lopettavansa jätelasin keräämisen toimialueellaan

Lisätiedot

TEMA VALET 2014 MÅL. Valet

TEMA VALET 2014 MÅL. Valet TEMA VALET 2014 MÅL Valet Du ska ha kunskap om hur ett riksdagsval går till. Du ska ha kunskap om Sveriges statsskick, riksdag och regering och deras olika uppdrag. Du ska ha kunskap om Sveriges partier

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 528/2006 vp Talous- ja velkaneuvonnan valtionosuuden kohdentaminen Enon kunnalle Eduskunnan puhemiehelle Valtion talousarviossa on määräraha talous- ja velkaneuvontaan. Lääninhallitusten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Silva Malin Sjöholm Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Fakta Bygget skall vara klart 30.11 Naturen har fungerat som inspiration i processen. Silva- betyder skog på latin Färgskalan inne i

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut

Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut Behovskartläggning: Äldrevård och -service Skövden kunta, Suomen kielen hallintoalue, 541 83 Skövde Skövde kommun, Finskt förvaltningsområde, 541 83 Skövde LAKI

Lisätiedot

Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE. Jakelukohdassa mainitut kunnat. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan

Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE. Jakelukohdassa mainitut kunnat. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE SaeP Anl. Jakelukohdassa mainitut kunnat Kåvit. Behand. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan Verohallinnossa toimivaan Verotuksen

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 816/2006 vp Yrittäjän sosiaaliturva EU-maissa Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin alueella työskentelevä yrittäjä (KK-Communication Ltd FI1839803-7 Lappeenranta Finland) ei kuulu

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 712/2013 vp Vammaisten henkilöiden avustajien palkkausjärjestelyn yhdenmukaistaminen Eduskunnan puhemiehelle Vammaisen henkilön avustajan työ on raskasta ja vaativaa, mutta matalasti

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

XIV Korsholmsstafetten

XIV Korsholmsstafetten XIV Korsholmsstafetten 19.5.2013 Huvudklasser Öppen klass: Laget får komponeras fritt. Damklass: Laget ska endast bestå av kvinnliga löpare. Varje lag skall bestå av 6 8 löpare. Två löpare från varje lag

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

Svarsprocent i enkäten bland de undersökta kommunerna, sammanlagt 1 900 svar.

Svarsprocent i enkäten bland de undersökta kommunerna, sammanlagt 1 900 svar. Svarsprocent i enkäten bland de undersökta kommunerna, sammanlagt 1 900 svar. Kyselyyn osallistuneiden kuntien vastausprosentit, yhteensä 1900 vastausta. 54 % Keskiarvo/Medeltal 67 % Jakobstad (svenskspråkig

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 773/2013 vp Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen tukitoimet Eduskunnan puhemiehelle Hallitus nimesi lähes päivälleen vuosi sitten Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen alueeksi.

Lisätiedot

Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2015

Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2015 Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2015 Aika Tid ti/tis 19.5.2015 klo/kl. 17.00 18.23 Paikka Plats Kauniaisten kirkko, Kavallintie 3 Grankulla kyrka, Kavallvägen

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot FI lausuntopyyntö VV 1. TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Lausuntopyynnön käsittelypäivämäärä toimielimessä Toimielimen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1333/2010 vp Näkövammaisten kirjaston Celian tulevaisuus Eduskunnan puhemiehelle Celia on näkövammaisten kirjasto, joka on tarkoitettu Suomessa kaikille lukemisesteisille kansalaisille.

Lisätiedot

Vanhusten viikon ohjelmat Kauniaisissa, vuoden teema: Ikäpolvet yhdessä Generationerna tillsammans

Vanhusten viikon ohjelmat Kauniaisissa, vuoden teema: Ikäpolvet yhdessä Generationerna tillsammans Vanhusten viikon 1. 8.10.2017 ohjelmat Kauniaisissa, vuoden teema: Ikäpolvet yhdessä Generationerna tillsammans Vanhusten viikko päivä ja klo tapahtuma esiintyjät/osallistujat paikka järjestäjä, vastuuhenkilö

Lisätiedot

SpråkBarometern KieliBarometri 2008

SpråkBarometern KieliBarometri 2008 SpråkBarometern KieliBarometri 2008 Målgrupp/kohderyhmä kiga i tvåspr språkiga kommuner med finsk majoritet Suomenkielisiä kaksikielisissä kunnissa missä ruotsinkielinen enemmistö Urval kommunvis/otos

Lisätiedot

Katse Nikkilään! Nickby i fokus! Ympäristö, kokemukset ja osallistuminen Miljö, upplevelser och deltagande

Katse Nikkilään! Nickby i fokus! Ympäristö, kokemukset ja osallistuminen Miljö, upplevelser och deltagande Katse Nikkilään! Nickby i fokus! Ympäristö, kokemukset ja osallistuminen Miljö, upplevelser och deltagande Pilvi Nummi-Sund kaavoittaja, Sipoon kunta planläggare, Sibbo kommun Nikkilästä vetovoimainen

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 130/2008 vp Työ- ja työkyvyttömyyseläkkeiden maksupäivä Eduskunnan puhemiehelle Työeläkkeen ja työkyvyttömyyseläkkeen maksupäivä on kuukauden ensimmäinen päivä. Tapauksissa, joissa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1291/2001 vp Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen eläkeikäraja Eduskunnan puhemiehelle Työmarkkinoiden keskusjärjestöt pääsivät sopimukseen yksityisten alojen työeläkkeiden kehittämisestä.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 590/2013 vp Poliisimiesten sivutyöluvat ja poliisijohdon palkkataso Eduskunnan puhemiehelle Lähes peräkkäisinä päivinä uutisoitiin ensin poliisimiesten sivutöistä ja niiden laillisuudesta

Lisätiedot

Väestön pääasiallinen toiminta Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016)

Väestön pääasiallinen toiminta Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Väestön pääasiallinen toiminta LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016) 8962 9014 9157 9284 9554 9719 9942 10168 10562 10741

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA Tietoisku 3/2009 Arja Munter Kesk skushallin ushallinto Kehit ehittämis tämis- - ja tutkimus utkimusyk yksikkö Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA TUTKIMUSALUE North (Torne) Saami - 4000 (25 000) Lule Saami - 500 (1500)

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 220/2009 vp Perhepäivähoitajien palkkaus Eduskunnan puhemiehelle Perhepäivähoitaja on lapsia omassa kodissaan, ryhmäperhepäivähoidossa tai lapsen kotona hoitava henkilö. Perhepäivähoidossa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 777/2004 vp Työntekijöiden työehtojen heikentyminen ISS:ssä Eduskunnan puhemiehelle Pietarsaaressa sijaitsevassa Snellmanin lihanjalostuslaitoksessa hoidettiin tuotantorakennusten siivoustyö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 76/2006 vp Kelan järjestämän vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelman laatiminen Eduskunnan puhemiehelle Kelalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää vajaakuntoisten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 496/2009 vp Mikaela Nylander /r ym. SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 496/2009 rd Publicering av platsannonser också i svenska dagstidningar Till riksdagens talman Enligt språklagen är en tvåspråkig myndighet skyldig

Lisätiedot

Adjektiivin vertailu

Adjektiivin vertailu Adjektiivin vertailu Adjektiivin vertailu Adjektiivilla on kolme vertailumuotoa: Positiivi Komparatiivi Superlatiivi fin finare finast hieno hienompi hienoin 1. Säännöllinen vertailu: -are ja -ast Positiivi

Lisätiedot

Vaalikysely. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 80

Vaalikysely. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 80 Vaalikysely 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 25% 5 75% 10 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen Kansanpuolue 10 Sosiaalidemokraatit Vasemmistoliitto Vihreät

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 440/2012 vp Taksiautoilijoiden ajoluvan ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Taksiautoilijat sekä linja- ja kuorma-auton kuljettajat ovat olennainen osa tieliikennettämme, ja heidän kykynsä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 241 30.08.2011

Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 241 30.08.2011 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 241 30.08.2011 Kunnan ilmoitusten tiedoksisaattaminen vuosina 2011-2012/Selitys Helsingin hallinto-oikeudelle valtuuston päätöksestä jätetyn valituksen johdosta / Sättet

Lisätiedot

Loviisan kyläfotissarja / Lovisa byaserie i fotis. Nappulat syntyneet 2005 ja myöhemmin (peliaika 2 x 15 min) kentällä

Loviisan kyläfotissarja / Lovisa byaserie i fotis. Nappulat syntyneet 2005 ja myöhemmin (peliaika 2 x 15 min) kentällä Loviisan kyläfotissarja / Lovisa byaserie i fotis Perinteinen kyläjalkapallosarja pelataan myös tänä vuonna. Säännöt ovat ennallaan, eli pelataan kahdessa luokassa: nappulat syntyneet 2004 ja myöhemmin

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

Elinkeinoneuvonnan järjestäminen Sipoon kunnassa / Ordnande av näringslivsrådgivning i Sibbo kommun

Elinkeinoneuvonnan järjestäminen Sipoon kunnassa / Ordnande av näringslivsrådgivning i Sibbo kommun Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 277 28.09.2010 Elinkeinoneuvonnan järjestäminen Sipoon kunnassa / Ordnande av näringslivsrådgivning i Sibbo kommun 1378/00.02.00/2010 KH 277 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvlk/socialoch hälsovårdsutsk Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 21 03.03.2014 73 11.03.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä / Utlåtande

Lisätiedot

Liike-elämä Sähköposti

Liike-elämä Sähköposti - Aloitus Ruotsi Suomi Bäste herr ordförande, Arvoisa Herra Presidentti Erittäin virallinen, vastaanottajalla arvonimi jota käytetään nimen sijasta Bäste herrn, Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon

Lisätiedot

Liike-elämä Sähköposti

Liike-elämä Sähköposti - Aloitus Suomi Ruotsi Arvoisa Herra Presidentti Bäste herr ordförande, Erittäin virallinen, vastaanottajalla arvonimi jota käytetään nimen sijasta Hyvä Herra, Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet INVANDRARES SYSSELSÄTTNING OCH DELAKTIGHET FÖR VÄLFÄRDEN I ÖSTERBOTTEN -

Lisätiedot

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Osoite Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs, CA 92926 Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain: katunumero + katuosoite kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion

Lisätiedot

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ...

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ... Missa Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa Kunka Missa ellää S.4 1 Harjotus Mikä Missa oon?.. Minkälainen Missa oon?.. Miksi Missa hääty olla ykshiin niin ushein?.. Missä Liinan mamma oon töissä?

Lisätiedot

Tutkintojen perusteet uutta osaamista ja joustavuutta. Examensgrunder ny kompetens och flexibilitet

Tutkintojen perusteet uutta osaamista ja joustavuutta. Examensgrunder ny kompetens och flexibilitet Tutkintojen perusteet uutta osaamista ja joustavuutta Examensgrunder ny kompetens och flexibilitet Keskeiset muutokset Centrala ändringar Muutokset tutkintorakenteessa (asetus) Muutokset ammatillisen perustutkinnon

Lisätiedot

MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015

MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015 MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015 VisitKimitoön.fi VisitKemiönsaari.fi VisitKimitoon.fi Facebook.com/VisitKimitoon Instagram.com/VisitKimitoon Tagboard.com/Visitkimitoon Weibo.com/Kimitoon

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1059/2005 vp Raskaana olevien päihteidenkäyttäjien pakkohoito Eduskunnan puhemiehelle Suomi on saanut kyseenalaisen kunnian sijoittua maailman kymmenen kärkimaan joukkoon alkoholin

Lisätiedot

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme Trevlig sommar! Hauskaa kesää! Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme KUNDINFORMATION ASIAKASTIEDOTE 4/2011 Snart

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 4 1 LARSMO NYKARLEBY PEDERSÖRE. Stadskansliet / Kaupunginkanslia, Nykarleby

EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 4 1 LARSMO NYKARLEBY PEDERSÖRE. Stadskansliet / Kaupunginkanslia, Nykarleby EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 4 1 Tid / Aika: 27.5.2014 kl./klo 16.00 Plats / Paikka: Stadskansliet / Kaupunginkanslia, Nykarleby Närvarande / Läsnä: Sabah Samaletdin, ordf./pj

Lisätiedot

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL TIINA VÄLIKANGAS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA 2015-2017 PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA 2015-2017 I ETT NÖTSKAL KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMAN

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

Koulutukset ja tapahtumat kevät 2013 Utbildningar och evenemang våren 2013

Koulutukset ja tapahtumat kevät 2013 Utbildningar och evenemang våren 2013 Porvoon kaupunginkirjasto - Uudenmaan maakuntakirjasto Borgå stadsbibliotek - Nylands landskapsbibliotek Koulutukset ja tapahtumat kevät 2013 Utbildningar och evenemang våren 2013 Ilmoittautumiset kaikkiin

Lisätiedot

Östersundomin kaavaehdotus päätöksentekijöiden punnittavaksi

Östersundomin kaavaehdotus päätöksentekijöiden punnittavaksi LEHDISTÖTIEDOTE STT:n sivuilta Östersundomin kuntien yhteisen yleiskaavaehdotuksen kartta Östersundomin kaavaehdotus päätöksentekijöiden punnittavaksi 22.10.2014 10:00 Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 95/2006 vp Saamenkieliset ylioppilaskirjoitukset Eduskunnan puhemiehelle Saamen kielen aseman parantamiseksi Suomessa tuli vuonna 1992 voimaan kielilaki. Vuonna 2004 tuli voimaan saamen

Lisätiedot

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka ut4 OCH SOCIAL- 0 C14, HÄLSOVÄRD RE F.ly Kunnan ilmoitus valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistukseen li ittyvästä selvitysalueesta Kuntarakennelain (1698/2009) 4 b :n

Lisätiedot