Lyhyesti. Kruununhaan tiedekeskittymä kasvaa. Kielletty! Mikä on Runebergin pörssikurssi tänään?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lyhyesti. Kruununhaan tiedekeskittymä kasvaa. Kielletty! Mikä on Runebergin pörssikurssi tänään?"

Transkriptio

1 Ä Lyhyesti 64 Kruununhaan tiedekeskittymä kasvaa Kruununhaan kaupunginosa elsingissä alkaa olla jo melkoinen tiede- ja kulttuurikeskittymä, eräänlainen tiedekulttuurin kaupunginosa. iellä majailevat jo tällä hetkellä mm. uomalaisen Kirjallisuuden eura, venska litteratursällskapet i Finland, ieteellisten seurain valtuuskunta, maamme tiedeakatemiat, muutama kymmenen tieteellistä seuraa pitää majaansa ieteiden talolla, Kansallisarkisto, Maanpuolustuskorkeakoulu, otamuseo, ukututkimusseura kirjastoineen, tieteellisen kirjallisuuden kirjakauppa iedekirja, elsingin yliopiston tilat Mariankatu 11:ssä, iedonjulkistamisen neuvottelukunta, uomalaisen kirjallisuuden tiedotuskeskus, Kordelinin säätiö ja onhan siellä opetusministeriökin. iksipä joukkoon sopivat mainiosti nellmaninkadulle, toisiaan vastapäätä, syksyllä avatut uomen ankin rahamuseo ja elsingin yliopistomuseo rppeanum. ieteessä tapahtuu -lehti onnittelee. Molempien museoiden tarkasteluun ja arviointiin palataan perusteellisemmin seuraavassa ieteessä tapahtuu -lehdessä. Mikä on Runebergin pörssikurssi tänään? Vuonna 2004 tulee kuluneeksi 200 vuotta Johan Ludvig Runebergin syntymästä. Meno tullee olemaan sen mukaista: tapahtumia, luentosarjoja, konsertteja ja suuri määrä kirjallisuutta. Runebergiaan vaaliva venska litteratursällskapet panostaa vuoteen näkyvästi: vuosien aikana on ilmestynyt tai ilmestyy yhteensä noin 15 kirjaa teemasta: koottuja teoksia, valikoimia, biografiaa, Fredrikan reseptejä, tekstianalyysejä, ilmenemistä kirjataiteessa, artikkelikokoelmia jne. Lisäksi suuret luentosarjat niin keväällä kuin syksylläkin sekä seminaareja ja tapahtumia vuoden aikana. Konsertteja ja teatteriesityksiäkin ohjelmaan sisältyy. tse asiassa tuskin kukaan suomalainen merkkimies on juhlavuotenaan saanut sellaista huomiota osakseen kuin Runeberg tulee saamaan. (Ohjelmaan voi käydä tutustumassa osoitteessa Jäämme uteliaana odottamaan J. V. nellmanin vastaavaa 200-vuotisjuhlintaa vuonna Ylletäänkö samaan vai pistetäänkö paremmaksi? Mutta elääkö Runeberg vielä, kuka lukee häntä ainakaan suomen kielellä? Mikä on Runebergin pörssikurssi tänään suurmiespörssissämme: olematon, luulisin? eivas Oksala on urhoollisesti koettanut saada suomenkielistä lukijakuntaa Runebergille käännösten avulla mutta silti: pahoin pelkään, että piispa enrikin värttinäluun kaltaiseksi reliikiksi on Runeberg enenevästi jäämässä. Valitettavasti. Onko sittenkin niin, että vain Vårt landin suomennos urheilukilpailujen yhteydessä ja torttu enää elävät ja maistuvat? anna, irvenhiihtäjät ja Vänrikki tool jäävät vain harvojen herkuksi? Kielletty! uomen Filosofinen Yhdistys järjestää jälleen perinteisen yhden sanan kollokvion, tällä kertaa teemalla Kielto. Kieltämässä ovat koko filosofi-kermamme nuoremmista varttuneempiin, kaikkiaan 39! aikkana elsingin Kruununhaan ieteiden talo. Ja kieltoja on luvassa: Yhdistyksen puheenjohtajan lkka Niiniluodon esitelmän otsikkona on jopa lakonisen napakka Älä!, muina esityksinä mm. Jaakko intikan Kielto kiellon päälle, eta Gyllingin ja ilvi oppisen Kielletyt sanat sekä kuin huipennuksena eikki J. Koskisen Kieltojen filosofiasta filosofian kieltoon?. Ohjelma kokonaisuudessaan löytyy osoitteesta apahtuman kovasti negatiiviseen tunnelmaan voinee lietsoa itseään kuuntelemalla ennakkoon vaikkapa Kristiina autalan esittämää Kielletyt käskyt -kappaletta (säv. Lasse Mårtensson, san. Jukka Virtanen, 1968). ai sopiva voisi olla Carolan esittämä Kielletyt leikit (ulkom. tradiksi levytiedoissa merkitty, suom. auvo uhtila, 1966) kappale, taikka ppu Normaalin Njet njet (säv. Mikko yrjä, san. Mikko aarela, 1979). opisivat mainiosti seminaarin avauksen yhteyteen, mikä ilmaisena vihjeenä täten tarjotaan. ellaiselle, joka ei paikalle jostakin syystä ennätä, voi antaa lohdun sanan: kollokvioiden anti on aina pienellä viiveellä julkaistu myös kirjana.

2 Ä DN:sta tullaan vielä puhumaan meritus professori ekka Nuorteva Luonnon utkija 3/2003 jatkaa edellisessä Luonnon utkijan niteessä alkanutta keskustelua DN:n rakenteen keksimisestä ja sen heijastumisesta suomalaiseen keskusteluun ja esittää samalla huolen katkoksesta historiatietoisuudesta internetin aikakaudella. imo Vuorisalo oli tutkinut Luonnon utkijan niteitä vuodelta 1953 ja ihmetellyt, miksei sieltä löytynyt mainintaa DN:n rakenteen selviämisestä. Nuorteva kuitenkin rauhoittaa kaikkia nuorempiaan: kyllä DN:sta keskusteltiin kovasti tuohon aikaan ja ennenkin. Muistan, miten eläinfysiologian professori aavo uomalainen jo vuonna 1949 toi DN:n painokkaasti esille eläinfysiologian peruskurssin luennoilla. än piti huolta siitäkin, että oppilaat merkitsivät sen oikein kirjoitettuna luentomuistiinpanoihinsa. än vakuutti, että DN:sta tultaisiin vastaisuudessa puhumaan paljonkin. Nuortevan mukaan DN:n kemiallisen rakenteen selviäminen vuonna 1953 ei ollut aavo uomalaisen koulussa olleille suomalaisille täysin uusi asia. avaintoa ei siten koettu odottamattomaksi sensaatioksi, vaan tieteen normaalikuvioihin kuuluvaksi edistysaskeleeksi. en sijaan perinnöllisyystieteen opetuksessa ei Nuortevan käsityksen mukaan puhuttu DN:sta ennen vuotta rofessori sko uomalainen ja muutkin suomalaiset geneetikot olivat varmasti tietoisia DN:n olemassaolosta, mutta katsoivat DN:n kuuluvan selvemmin solukemistien kuin geneetikkojen toimialaan. rvokkaita aikalaistodistuksia tällaiset emeritusten kirjoitukset. kologisia harhoja ja internetin kulttuurikatkokset Moniaalle polveilevassa Luonnon utkijan kirjoituksessaan Nuorteva kritisoi tutkimustapoja, joissa ongelmien ymmärtämiseksi ongelma rajataan siten, että syntyykin oikeastaan osatutkimuksia. Valitettavan usein käy kuitenkin niin, että osatutkimuksessa saadut tulokset katsotaan niin selviksi, ettei muita selittäjiä enää tarvita. Näin meneteltäessä hienolla tutkimuksella tuotettu tulos muuttuu ekologiseksi harhaksi. nnettuaan muutamia esimerkkejä Nuorteva päätyy ennustamaan, että toisenlainen harha tullaan varmasti... nostamaan otemkinin kulissina pystyyn panemalla metsäpuiden normaalia runsaammat kuolemat liian yksioikoisesti vuoden 2002 loppuvuoden kuivuuden sekä sitä seuranneen kylmän ja vähälumisen talven tiliin. Nuorteva korostaa, että tällaisten ongelmien taustalla ovat paljon monimutkaisemmat vaikutusketjut. Kuivuus on esimerkiksi puiden kuolemien välitön laukaisija, mutta puiden kuivumisherkkyys onkin seurausta happosateista, kadmiumsaasteisuuden kasvusta, V-säteilyn voimistumisesta, ojituksista, avohakkuista, typpilannoituksista, tuholaiskantojen kasvusta yms. Ongelma on Nuortevan tulkinnan mukaan siinä, että suppeilla osa-alueilla pätkä työnä tuotettua tietoa ei kyetä kunnolla yhdistämään kokonaisuuksien hallitsemiseksi. änen mukaansa olisi tärkeää sijoittaa tuoreiden osatutkimusten tulokset täydennykseksi varhempien tutkijapolvien kokonaishahmotuksen raameihin. Valitettavasti nuori polvi ei nterneteistään kunnolla löydä varhaisempina vuosikymmeninä kerättyjä tietoja ja niiden pohjalta kehitettyjä kokonaisvaltaisia näkemyksiä. Nuorteva harmittelee, ettei vanhan tiedon lukemiseen enää uhrata aikaa vaan luotetaan nternetin hakuohjelmiin liikaa. Niiden avulla ei toistaiseksi saada kovinkaan paljoa tietoa paria vuosikymmentä vanhemmista julkaisuista... letään hankalaa aikaa, jolloin yhteys oman tieteen perinteisiin ja tuloksiin on käytännössä katkennut. Nuorteva antaa esimerkin: Yhtenä hämmästykseni kohteena on oillut viime vuosina uutuutena markkinoitu oivallus, että mitokondriot eivät oikeastaan ole soluelimiä vaan solunsisäisiä symbioottisia mikrobeja. siaa koskevan perusoivalluksen julkaisi nimittäin greifswaldilainen professori aul Buchner jo monta sataa sivua käsittävässä tutkielmasarjassaan. Osa ongelmista johtuu Nuortevan mukaan myös biologisten kirjastojen liian niukoista tiloista ja ongelmasta johtuvasta vanhempien sarjojen siirtämisestä syrjäisiin varastoihin. Geologien keskinäistä mykkäpuhetta? uomen Geologisen euran julkaisema Geologi on ollut viime aikoina kohtuullisen vireä keskustelufoorumina. uoreessa numerossa (8/ 2003) Jukka ildén muistuttaa kuitenkin, että turha geologeja on syyttää siitä, etteivät ajankohtaisista yhteiskunnallisista puhu eivätkä pukahda. äytyy muistaa, että geologia on historiallinen (ei yhteiskunnallinen) tiede, eikä siis 65

3 Ä 66 kovin päivänpolttava. Geologit ovat Maapallon historioitsijoita. Jos suomalaisten geologien vuoropuhelu on mykkäpuhelua kiven kanssa, kuten edellisessä lehden niteessä arveltiin, on tilanne ildénin mukaan ollut samanlainen myös suomalaisten geologien kommunikoinnin suhteen: Miten muutoin on selitettävissä se, että muutamalle granitoidillemme on annettu 80 eri nimeä! Kaligraniitista on ildénin mukaan kirjallisuudessamme käytetty vähintään 43 ja synorogeenisista granitoideista 37 erilaista nimitystä. hdottaisin, että 80 nimestä 78 hylättäisiin ja kutsuttaisiin orogeenisia granitoidejamme kahdella nimellä: kaligraniitti ja kantagraniitti. Mitä tehdä psykologia-tiedolla? uoreen sykologia-lehden 5/2003 pääkirjoituksessa välittyy hieman problemaattinen kuva tämän päivän psykologian tutkimuksen tilasta ja asemasta ja ehkä yleisemminkin tutkimustiedon käytöstä yhteiskunnassa. ääkirjoituksessaan Raija-Leena unamäki kysyy huolestuneena, miten tutkimuksellinen tieto ilmenee hoidon suunnittelussa, lasten ja nuorten ennaltaehkäisevässä mielenterveystyössä ja neuvoloiden viisivuotistarkastuksissa? Vastaus lienee kovin pessimistinen, koska unamäki joutuu toteamaan, että emme voi tyytyä tilanteeseen, jossa toivomme tutkimustulosten kumuloituvan ja löytävän tiensä interventioiksi kuin itsestään, Kenen vastuulla on muokata tieteellinen tieto innovaatioiden, ennaltaehkäisyn ja laadukkaan psykologityön kielelle? Nyt siis tiede ei kohtaa psykologian arkea? ilanne on unamäen mukaan jumiutunut, jos tieteilijät ja ammatinharjoittajat korostavat teorian ja käytännön yhdistämisen tärkeyttä, mutta heiltä puuttuu foorumi luoda konkreettisia ja spesifejä suosituksia. unamäen mukaan ongelmana uomessa on se, että psykologiatiede majailee uomen sykologisessa eurassa (joka ko. lehteäkin julkaisee) ja psykologien ammattikäytäntö sykologiliitossa. Johtopäätös: psykologia ei ole tieteellistä ammattikäytäntöä? ästä unamäki pääseekin toteamaan sen perin harmillisen tilanteen, että psykologit eivät keskustele edes oman alansa tieteellisessä lehdessä sykologiassa. oimitus saa niukasti käsikirjoituksia ja unamäki joutuu tunnustamaan: On myönnettävä, että psykologian tutkijat ja ammatinharjoittajat eivät koe lehteä omaksi julkaisuareenakseen. ämä on outoa. Näin sivullisen seuraajan silmin lehti on ammattimaisesti tehty ja sisällöltään monipuolinen. Missähän sitten oikein mahtavat julkaista? elkkä ulkomaisissa sarjoissa julkaiseminen ei liene alan edun mukaista. uden konseptin julkaisemista urun yliopiston emeritusprofessori Jaakko Nousiaisen uomen poliittinen järjestelmä on todellinen alansa oppikirjaklassikko, ties kuinka monenteen painokseen ja korjaukseen jo yltänyt. Nyt se on saanut haastajan, joka pelaa aivan uudella konseptilla. elsingin yliopiston valtioopin laitoksella yliopistonlehtorina työskentelevä V asi aukkonen on toimittanut kokonaan uudenlaisen teoksen uomen poliittisen järjestelmän peruspiirteistä ja viimeaikaisista muutoksista. Laitoksen julkaisemana (ja Yliopistopaino myyjänä) ilmestynyt aikkana politiikka. ietoa ja tulkintoja uomen poliittisesta järjestelmästä on siinä mielessä uudenlainen tapaus, että se sisältää samalla uomen poliittisen järjestelmän verkko-oppikirjan (www.valt.helsinki.fi/vol/spj/, jota päivitetään kerran vuodessa aina lukukauden alussa ja joka sisältää samalla linkkejä erilaisiin tietolähteisiin. amalla verkkokirja sisältää tehtäväosion. elevision ostoskanavaa lainaten eikä tässä vielä kaikki : kirja on ilmestynyt myös sähkökirjana. Onko Nousiainen viimein saanut haastajan? Koska kirja on syntynyt elsingin yliopiston valtio-opin laitoksen piirissä ja opetuksen kehittämiseksi, voisi valistunut arvailija ennakoida kilpailevien, erityisesti turkulaisten valtio-oppineiden, reagoivan uutuuteen happamasti. Jäämme uteliaana seuraamaan vaikkapa olitiikka-lehden reaktiota. iljainen anteeksipyyntö ieteessä tapahtuu -lehdessä 5/2003 kerrottiin erikoisesta plagiointitapauksesta. Järkälemäisessä ulevaisuuden tutkimus: erusteet ja sovellukset (K 2002) oli eräässä artikkelissa käytetty lähdettä mainitsematta esitettyjen syytteiden mukaan sivukaupalla lähes sanasta sanaan toisen kirjoittajan tekstiä. elityksissään tulevaisuudentutkijoiden Futura-lehdessä (1/2003) artikkelin kirjoittajat vetosivat siihen, että kirjaa laadittaessa oli päätetty, että lähdeviittaukset eivät noudata tarkkuudessaan tieteellisen artikkelin vaativia

4 Ä viittauskäytäntöjä. Kirjan lopussa olevaan kirjallisuusluetteloonkaan tämä lainattu alkuperäisteos ei ollut mahtunut, joten kovin joustavalta toiminta kyllä on vaikuttanut. Nyt kirjasta on otettu uusi painos, pehmeäkantisena ja kuinka ollakaan: tähän kyseiseen artikkeliin onkin liitetty lähdeviitteet kaikkiin niihin kohtiin, joista sitä syytettiin lainaamisesta vastoin hyviä tapoja. Ja onpa alkuteos liitetty lopussa olevaan kirjallisuusluetteloonkin. Korjaukseen ei viitata muuten kuin nimiösivun yhteydessä olevalla maininnalla 2. korjattu painos. lagiointi on oikeasti ikävä juttu. pähuomiossa tai silkkaa huolimattomuutta sattuneet ovat erityisen harmillisia. iksi on mainiota, että kustantaja on koettanut paikata työtapaturman ainoalla mahdollisella tavalla. On ollut tarkkakorvainen ja reagoinut kritiikkiin. Onpa samalla voitu korjata joitakin painovirheitä homas Morenkin nimiasu esiintyy nyt lähes kaikkialla oikein. Lieneekö sattumaa vai ei, ulevaisuuden tutkimuksen seura on julkaissut uudistettuna laitoksena kymmenen vuoden takaisen kirjansa Miten tutkimme tulevaisuutta? (toim. Matti Vapaavuori & anttu von Bruun). ämän uudistetun laitoksen uudistetuissa alkusanoissa eikä muuallakaan kirjassa viitata puolestaan sanallakaan tähän ulevaisuudentutkimus-kirjaan. Kovaa kilpailua tulevaisuudesta ja sen tutkimuksesta? Mitä plagiointisyytteisiin tai tekijänoikeuskiistoihin muuten tulee, niin syytöksiä on viime aikoina sinkoillut muillakin aloilla kuin tulevaisuudentutkimuksessa: ongelmia on syntynyt mm. sukututkimuksessa toimitettujen ja koottujen luetteloiden tekijänoikeuksista ja lääketieteen alalla oikeuksista käyttää lupaa kysymättä toimittajien painettuja kirjoituksia muissa kaupallisissa yhteyksissä. uomen tiedetoimittajain liitto onkin aikeissa järjestää vielä ensi vuoden aikana tekijänoikeuksia laajalti käsittelevän seminaarin. Vuoden iedekirja -palkinto Vuoden 2003 aikana ilmestyneiden tiedekirjojen valioita arvioidaan parhaillaan. Vuoden tiedekirja -palkinto jaetaan ieteellisten seurain valtuuskunnan vuosikokouksen yhteydessä 19. maaliskuuta. Raatiin kuuluvat tänä vuonna professorit Mikael Fortelius ja Lea Laitinen sekä dosentti Kalle Michelsen. Kuka saakaan ieto-finlandian? nnen tiedekirjapalkintoa jaetaan puolestaan ieto-finlandia-palkinto. siraati, johon ovat kuuluneet professori Bo Lönnqvist, toimittaja Leena akkanen ja valtiotieteen tohtori Juhana Vartiainen, kattavat pöydän lopullisen valinnan tekevälle annu aanilalle. hdokkaat julkistetaan 11. joulukuuta. auska nähdä, syntyykö samanlaisia intohimoja kuin viimevuotisen valinnan yhteydessä, ovatko leimakirveet ja huono harkinta valttia tällä kertaa keskustelussa? aattaisi olla urheilumielessä houkuttelevaa tehdä valistuneita arvauksia kirjoista, jotka juuri tämä raati voisi nostaa esille. Niinpä ieteessä tapahtuu -lehti tarjoaa seuraavan pitkävetovihjeen teoksista, joilla voisi olla mahdollisuuksia tällaisessa kisassa: useampiosaisista massiiviteoksista ekka arkan entti aarikoski-elämäkerta (Otava), Max Jakobsonin ilinpäätös (Otava) ja uomo olvisen J. K. aasikivi -elämäkerta (WOY) lienevät vahvoilla, ainakin joku niistä noussee listalle. Muista teoksista tämänkertaisen raadin listalle saattaisivat nousta Markus iekkasen Keskiaikaiset kivikirkot (Otava), Minna arantola-weissin ohvaryhmän läpimurto. Kulutuskulttuurin tulo suomalaisiin olohuoneisiin ja 1970-lukujen vaihteessa (K) ja nna Kortelaisen Levoton nainen (ammi). Yllätysvetoina, korkeilla kertoimilla, saattaisivat nousta listalle imo Kohon arkkitehtuurikirja Menneisyyden muistikuvat (tena), Virpi Mäkisen Keskiajan aatehistoria (tena), ertti Lassilan Julius Krohn -elämäkerta (Yliopistopaino) tai lla-maija eltosen Muistin paikat. Vuoden 1918 sisällissodan muistamisesta ja unohtamisesta (K). akollisena luonnontieteellisenä teoksena listalle saattaisi nousta vaikkapa annu ariolan ja kumppaneiden Kehitysbiologia (Duodecim) tai vaikka populaarimpi Juhani Kakkurin ulevaisuuden uhkakuvat (WOY). ai ehkä raati on rohkea ja nostaa listalle jonkin nuorille suunnatun luonnontiedekirjan. iköhän tästä noin tusinasta se ehdokaskuusikko löydy tai ainakin valtaosa vai yllättääkö raati? Kalinga-palkinto pakistanilaiselle ydinfyysikolle nescon kuuluisa Kalinga-palkinto myönnettiin tänä vuonna pakistanilaiselle slamabadin yliopistossa työskentelevälle ydinfyysikolle professori ervez mirali oodhoylle. alkinto myön- 67

5 Ä nettiin Maailman tiedepäivänä nkarissa Budapestissa järjestetyn World cience Forumin yhteydessä. oodhoy on toteuttanut ja ideoinut akistanissa useita yleistajuisia tiedeohjelmia ja -sarjoja akistanin televisiolle sekä julkaissut mm. teoksen slam and cience: Religious Orthodoxy and the Battle for Rationality (ZD Books, London 1991). än on myös ollut valmistamassa dokumenttifilmiä akistan and ndia under the Nuclear hadow. alkinto myönnetään suurista ansioista tieteen tulosten tunnetuksi tekemisen parissa; palkinnon ovat aiemmin saaneet mm. Julian uxley, George Gamov, Bertrand Russel, Karl von Frisch, Jean Rostrand, rthur C. Clarke, Fred oyle, Konrad Lorenz, Margaret Mead, David ttenborough, eter Medawar ja suomalainen Björn Kurtén. Komea lista. Viimeisten kymmenen vuoden aikana palkinnon saajat ovat olleet hieman vähemmän tunnettuja ainakin uomessa. Jan Rydman JONN GOFRD RDR ( ) 68 erjantaina klo 10 16, Calonia 2, urun yliopisto J. G. erderin kuolemasta tulee kuluneeksi 200 vuotta. urun yliopiston kulttuurihistorian oppiaine järjestää seminaarin erderin ajattelusta ja toiminnasta sekä hänen vaikutuksestaan uomessa. OJLM: klo rof. Kari mmonen: vaussanat rof. (emer.) ertti Karkama: erderin kieliteoria ja kansallisuusaate uomessa FM uomas olonen: erderin kielikäsityksestä klo lounas klo Dos. Vesa Oittinen: erderin filosofiset ideat Dr. Carola äntsch: erderin ja horildin yhteinen vastarinta Kantia vastaan klo kahvi klo F Kari Väyrynen: Luonto ja luonnon suojelu erderillä F Jouko Jokisalo: erder ja 1700-luvun lopun keskustelu rodusta, afrikkalaisista sekä ihmisyydestä Lisätietoja: akari Ollitervo, puh , Kimi Kärki, puh ,

6 Ä 69

ASIAKASNÄKÖKULMA JULKAISUTOIMINNAN MURROKSEEN

ASIAKASNÄKÖKULMA JULKAISUTOIMINNAN MURROKSEEN 1 ASIAKASNÄKÖKULMA JULKAISUTOIMINNAN MURROKSEEN Mari Katvala Oulun yliopiston kirjasto Oulun yliopiston kirjasto/ Mari Katvala 2 TOIMEKSIANTO Kuinka löytää aineiston, kun julkaiseminen hajaantuu aitoon

Lisätiedot

Julkaisufoorumi tieteellisten lehtien ja kirjakustantajien tasoluokitus tutkimuksen arviointimenetelmänä

Julkaisufoorumi tieteellisten lehtien ja kirjakustantajien tasoluokitus tutkimuksen arviointimenetelmänä Julkaisufoorumi tieteellisten lehtien ja kirjakustantajien tasoluokitus tutkimuksen arviointimenetelmänä Koordinaattori Otto Auranen, TSV Tutkijat, kirjastot ja tutkimuksen arviointi seminaari Helsinki

Lisätiedot

Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen ja julkaiseminen

Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen ja julkaiseminen Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen ja julkaiseminen Dosentti Mikko Ketola Kirkkohistorian laitos Workshop tohtorikurssilla toukokuussa 2008 Teologinen tiedekunta Workshopin sisältö Miksi kirjoittaa

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia PROFESSORILUENTO Professori Leila Koivunen Yleinen historia Humanistinen tiedekunta 16.12.2015 Professori Leila Koivunen pitää professoriluentonsa Educariumin Edu 1 -salissa, Assistentinkatu 5 16. joulukuuta

Lisätiedot

Julkaisufoorumi-hankkeen toteutus ja merkitys Tampereen yliopiston näkökulmasta

Julkaisufoorumi-hankkeen toteutus ja merkitys Tampereen yliopiston näkökulmasta Julkaisufoorumi-hankkeen toteutus ja merkitys Tampereen yliopiston näkökulmasta Tutkimus, julkaiseminen ja väitöskirja Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto 15.5.2012 Otto Auranen tutkija, Tampereen

Lisätiedot

Kouvolan iltalukio. Tutkielmakäytänteet. 27.10.2009 Päivi Hänninen

Kouvolan iltalukio. Tutkielmakäytänteet. 27.10.2009 Päivi Hänninen Kouvolan iltalukio Tutkielmakäytänteet Tutkielman osat 1. Kansilehti 2. (Tiivistelmä) 3. Sisällysluettelo 4. Käsittelyosa 5. Lähdeluettelo 6. Liitteet Sisällysluettelo Tutkielman luvut ja sivut numeroidaan.

Lisätiedot

8.1 Taulukot 8.2 Kuviot ja kuvat 8.3 Julkaisun rakennetta koskevat suositukset

8.1 Taulukot 8.2 Kuviot ja kuvat 8.3 Julkaisun rakennetta koskevat suositukset PKSHP JULKAISUOHJEET SISÄLLYSLUETTELO Toimintaperiaatteet Yleistä Kirjoitusohjeet o 1. Etukansi o 2. Nimiölehti o 3. Tekijämerkintä o 4. Kuvailulehti ja tiivistelmä o 5. Kirjallisuusluettelo ja -viitteet

Lisätiedot

Tampereen kaupunki PIKI-VERKKOKIRJASTON SISÄLTÖOSIOIDEN 1. PIKI-verkkokirjasto-projekti 13.12.2010. Osio: #6 Lue, katso, kuuntele

Tampereen kaupunki PIKI-VERKKOKIRJASTON SISÄLTÖOSIOIDEN 1. PIKI-verkkokirjasto-projekti 13.12.2010. Osio: #6 Lue, katso, kuuntele Tampereen kaupunki PIKI-VERKKOKIRJASTON SISÄLTÖOSIOIDEN 1 Osio: #6 Lue, katso, kuuntele 1 #6 lue-katsokuuntele Lue, katso, kuuntele -osion etusivu Nostoja alasivuilta ja erilaisia listoja. 6 alasivun esittelylaatikot,

Lisätiedot

OPEN ACCESS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO AVOIN TIETEENTEKIJÄ

OPEN ACCESS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO AVOIN TIETEENTEKIJÄ OPEN ACCESS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO AVOIN TIETEENTEKIJÄ OPEN ACCESS eli tieteen avoin saatavuus on tiedemaailman ajankohtainen tavoite. Tutkimus halutaan saada näkyville ja hyödyksi niin laajasti kuin mahdollista.

Lisätiedot

Paneelin 20 näkökulma. Sami Pihlström Tutkijakollegium & teologinen tdk, Helsingin yliopisto sami.pihlstrom@helsinki.fi

Paneelin 20 näkökulma. Sami Pihlström Tutkijakollegium & teologinen tdk, Helsingin yliopisto sami.pihlstrom@helsinki.fi Paneelin 20 näkökulma Sami Pihlström Tutkijakollegium & teologinen tdk, Helsingin yliopisto sami.pihlstrom@helsinki.fi Tutkijakollegium/ Sami Pihlström/ JUFO-seminaari 3.2.2015 1 Taustaa Paneeli 20: Filosofia

Lisätiedot

Julkaisuarkistot ja rinnakkaisjulkaiseminen

Julkaisuarkistot ja rinnakkaisjulkaiseminen Julkaisuarkistot ja rinnakkaisjulkaiseminen Tampereen yliopiston rinnakkaistallennus ja kustantajan näkökulma Outi Sisättö kustannuspäällikkö Puheenvuoron pääkohdat Helsingin ja Tampereen yliopiston rinnakkaisjulkaisemispäätöksen

Lisätiedot

Tutkija, maailma tarvitsee sinua!

Tutkija, maailma tarvitsee sinua! Tutkija, maailma tarvitsee sinua! Yleistajuistamisen perusteet VNK-SELVITYSTOIMINNAN VIESTINTÄ- JA HYÖDYNTÄJÄDIALOGIN KOULUTUSTYÖPAJA 17.11. LIISA MAYOW, KASKAS MEDIA Mitä jos maailman kaikki ongelmat

Lisätiedot

Studia Generalia syksy 2011 AINEEN ARVOITUS. Tervetuloa!

Studia Generalia syksy 2011 AINEEN ARVOITUS. Tervetuloa! Studia Generalia syksy 2011 AINEEN ARVOITUS Tervetuloa! 10.11.2011 1 Onko koko todellisuus ainetta? 10.11.2011 2 Todellisuus on se, mikä on totta. Että jos vaikka uskoo, että mörköjä on olemassa, niin

Lisätiedot

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa.

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. K O O D E E Kangasalan Kristillisdemokraattien tiedotuslehti 3/2012 Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. Sisällys: Puheenjohtajan mietteitä.. 3 Vierailu

Lisätiedot

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosyhteenveto Tulosten käyttö Julkisen esiintymisen määrä ja kanavat Millä tavoin olet itse esiintynyt julkisuudessa asiantuntijaroolissa?

Lisätiedot

Oppikirjat oman aikansa ilmentyminä

Oppikirjat oman aikansa ilmentyminä Oppikirjat oman aikansa ilmentyminä 1 2 3 SUOMEN KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN HISTORIAN SEURAN VUOSIKIRJA 2014 Oppikirjat oman aikansa ilmentyminä KOULU JA MENNEISYYS LII 4 ISBN 978-952-67639-4-1 (pdf) ISSN

Lisätiedot

Sykleissä mennään tiedotuksessakin olet tarkkana

Sykleissä mennään tiedotuksessakin olet tarkkana Sykleissä mennään tiedotuksessakin olet tarkkana Keväällä tapahtuu paljon (touko-kesäkuu) Heinäkuussa hiljenee vaikka kv-kisoja ympäri maailmaa- nyt olisi tiedottamisen paikka Elokuussa jälleen tahti kiihtyy

Lisätiedot

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi.

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi. KIRJALLISEN TYÖN ULKOASU JA LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN Tämä ohje on tehty käytettäväksi kasvatustieteiden tiedekunnan opinnoissa tehtäviin kirjallisiin töihin. Töiden ohjaajilla voi kuitenkin olla omia toivomuksiaan

Lisätiedot

Varastosopimukset. Ajankohtaista julkaisemisessa seminaari 8.3.2013 Johanna Lilja ja Sami Jokinen

Varastosopimukset. Ajankohtaista julkaisemisessa seminaari 8.3.2013 Johanna Lilja ja Sami Jokinen Varastosopimukset Ajankohtaista julkaisemisessa seminaari 8.3.2013 Johanna Lilja ja Sami Jokinen Varaston nykytilanne Varastoivia seuroja 92 (v. 2012) Hyllymetrejä kaikkiaan n. 5 900, joista noin 25% vielä

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Jälkidigitaalinen tiede tieteellisen tiedon saatavuuden muutos

Jälkidigitaalinen tiede tieteellisen tiedon saatavuuden muutos Jälkidigitaalinen tiede tieteellisen tiedon saatavuuden muutos STKS, Helsinki 20.5.2015 Jarmo Saarti Sisältö Tieteellinen julkaiseminen Jakelemisen muutos Käyttäjän kohtaaminen uudessa ympäristössä Saarti

Lisätiedot

Open access Suomessa 2013? Avoin tiede -keskustelutilaisuus, 4.3.2013 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi)

Open access Suomessa 2013? Avoin tiede -keskustelutilaisuus, 4.3.2013 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Open access Suomessa 2013? Avoin tiede -keskustelutilaisuus, 4.3.2013 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Open access: kultainen ja vihreä tie Kultainen tie (gold road to open access) Open access lehdet,

Lisätiedot

PSYKOLOGIAN ARTIKKELI- JA MONOGRAFIAVÄITÖSKIRJOJEN RAKENNE MUISTILISTAA VÄITÖSKIRJOJEN OHJAAJILLE JA OHJATTAVILLE

PSYKOLOGIAN ARTIKKELI- JA MONOGRAFIAVÄITÖSKIRJOJEN RAKENNE MUISTILISTAA VÄITÖSKIRJOJEN OHJAAJILLE JA OHJATTAVILLE PSYKOLOGIAN ARTIKKELI- JA MONOGRAFIAVÄITÖSKIRJOJEN RAKENNE MUISTILISTAA VÄITÖSKIRJOJEN OHJAAJILLE JA OHJATTAVILLE TYÖN TARKASTUKSEN JA PAINATUKSEN ETENEMINEN Timo Suutama 8.10.2014 Artikkeliväitöskirjan

Lisätiedot

Kajaanin Planeetan jäsenlehti Nro 2/201 0

Kajaanin Planeetan jäsenlehti Nro 2/201 0 Kaanin Planeetan jäsenlehti Nro 2/201 0 Tähtitieteellinen yhdistys Kaanin Planeetta ry Julkaisi: Kaanin Planeetta ry Päätoimitta: Jari J.S. Heikkinen Ilmestyminen: Kolme numeroa vuodessa (huhtikuu, elokuu,

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena. etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Uusi sähköinen äidinkielen ylioppilaskoe

Uusi sähköinen äidinkielen ylioppilaskoe Uusi sähköinen äidinkielen ylioppilaskoe Kehittämisryhmän alustavia kaavailuja kyselyyn vastaamisen tueksi Kehittämisryhmä on parhaillaan suunnittelemassa esimerkkitehtäviä, jotka julkaistaan myöhemmin

Lisätiedot

Koulussamme opetetaan näppäilytaitoa seuraavan oppiaineen yhteydessä:

Koulussamme opetetaan näppäilytaitoa seuraavan oppiaineen yhteydessä: TypingMaster Online asiakaskyselyn tulokset Järjestimme toukokuussa asiakkaillemme asiakaskyselyn. Vastauksia tuli yhteensä 12 kappaletta, ja saimme paljon arvokasta lisätietoa ohjelman käytöstä. Kiitämme

Lisätiedot

Mistä ei voi puhua? Matti Häyry Filosofian professori Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu matti.hayry@aalto.fi

Mistä ei voi puhua? Matti Häyry Filosofian professori Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu matti.hayry@aalto.fi Mistä ei voi puhua? Matti Häyry Filosofian professori Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu matti.hayry@aalto.fi Etiikan päivä: Hyvä ja paha tieto - Tieteiden talo 12.3.2015 Kolme esimerkkiä Ei kannata? Giubilinin

Lisätiedot

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2009

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2009 Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2009 Sisällysluettelo Sivu Tulosten yhteenveto 1 Kohde 1: linjat 6, 61, 9, 90 2 Kohteen tulos diagrammina 3 Kohde 2: linja 8 4 Kohteen tulos

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu kuulemaan niitä julkisia esitelmiä, jotka Oulun yliopiston nimitetyt professorit pitävät Linnanmaalla Yliopistokatu 9 (KTK122), 10. toukokuuta 2016 klo 12.15 alkaen.

Lisätiedot

Miltä tiede näyttää fiktiossa?

Miltä tiede näyttää fiktiossa? Miltä tiede näyttää fiktiossa? Fiktio tiedeviestinnän alustana Tiina Raevaara 2.3.2016 Tiedeviestinnän tehtävä: tiedonvälitys? Taiteen tehtävä: viihdyttäminen? Voiko tehtäviä vaihtaa? Lajityyppien sekoittuminen:

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA. Julkaisuohjeet. Koonnut Pirkko Pussinen

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA. Julkaisuohjeet. Koonnut Pirkko Pussinen POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA Julkaisuohjeet Koonnut Pirkko Pussinen Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Joensuu 2010 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Tutka ja julkaisufoorumien murros Mitä tapahtui historialle?

Tutka ja julkaisufoorumien murros Mitä tapahtui historialle? Tutka ja julkaisufoorumien murros Mitä tapahtui historialle? TUTKA 15.5.2014 Jari Ojala Jyväskylän yliopisto, Historian ja etnologian laitos jari.ojala@jyu.fi Suomen yliopistojen julkaisut 2011-2012 Kaikki

Lisätiedot

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 14.12.2015 klo 17.00 SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Suomalainen Tiedeakatemia myönsi 14.12.2015 pidetyssä tilaisuudessaan

Lisätiedot

MENNÄÄN AJOISSA NUKKUMAAN! -kotitehtävävihkoon liittyvä ohje opettajalle

MENNÄÄN AJOISSA NUKKUMAAN! -kotitehtävävihkoon liittyvä ohje opettajalle MENNÄÄN AJOISSA NUKKUMAAN! -kotitehtävävihkoon liittyvä ohje opettajalle Hyvä 5.- ja 6. -luokkalaisen opettaja, Mennään ajoissa nukkumaan! on 5.- ja 6. -luokkalaisille tarkoitettu vuorovaikutteinen kotitehtävävihko,

Lisätiedot

Näin syntyy Ulkopolitiikka. Yhteistyötä, hiljaisia signaaleja ja sinnikästä editointia

Näin syntyy Ulkopolitiikka. Yhteistyötä, hiljaisia signaaleja ja sinnikästä editointia Näin syntyy Ulkopolitiikka Yhteistyötä, hiljaisia signaaleja ja sinnikästä editointia Joonas Pörsti / UP / 17.9.2014 Ulkopolitiikka on sitoutumaton kansainvälisiin suhteisiin erikoistunut aikakauslehti.

Lisätiedot

Next Media ja kirjastot Kristiina Markkula, 12/12/2012

Next Media ja kirjastot Kristiina Markkula, 12/12/2012 Next Media ja kirjastot Kristiina Markkula, 12/12/2012 Sisältö Viestinnän Keskusliitto Next Media Kirjastolisenssihanke Kustantajanäkökulma Pilotti Pilotin tuloksia Kuva: Harri Heikkilä, Aalto ARTS Viestinnän

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTANTOTYÖN KEHITTÄMISEN FOORUMI -HANKE

TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTANTOTYÖN KEHITTÄMISEN FOORUMI -HANKE TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTANTOTYÖN KEHITTÄMISEN FOORUMI -HANKE Loppuraportti 10.6.2014 Tommi Autio ja Janne Sinisammal 1. Hankkeen tavoitteet Työhyvinvoinnin ja tuotantotyön kehittämisen foorumi -hankkeen

Lisätiedot

JAMK julkaisutoiminta JKL Yliopiston julkaisuyksikkö

JAMK julkaisutoiminta JKL Yliopiston julkaisuyksikkö JAMK julkaisutoiminta JKL Yliopiston julkaisuyksikkö Julkaisutoiminnan ja henkilöstön yleisesittely Ideasta julkaisuksi eli miten julkaisu syntyy Mistä käsikirjoitukset tulevat, mitä julkaistaan Verkkojulkaiseminen

Lisätiedot

Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON JULKAISUPOLITIIKKA

Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON JULKAISUPOLITIIKKA Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON JULKAISUPOLITIIKKA 2016 JOHDANTO Hyväksytty Turun yliopiston rehtorin päätöksellä 28.8.2016 Tieteeseen kuuluu olennaisesti avoimuus. Avoin julkaiseminen lisää tieteen

Lisätiedot

Suunnittele ja toteuta lukuhetki!

Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Minä luen sinulle -kampanja (2017) Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Tietoa ja vinkkejä oppilaitoksille ja vammais- ja vanhustyön yksiköille Hyvä lukija, Selkokieli - yhteinen kieli tämä pieni opas tarjoaa

Lisätiedot

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje Sisältö 1 Verkon pääkäyttäjä (Network Admin)...3 2 Verkonhallinta...3 2.1 Navigointi verkonhallintaan...3 2.2 Sivustot...3 2.1 Sivustojen toiminnot...4 2.3 Sivuston

Lisätiedot

Sähköisen julkaisemisen palvelut TSV:llä nyt ja tulevaisuudessa. Johanna Lilja 28.9.2015

Sähköisen julkaisemisen palvelut TSV:llä nyt ja tulevaisuudessa. Johanna Lilja 28.9.2015 Sähköisen julkaisemisen palvelut TSV:llä nyt ja tulevaisuudessa Johanna Lilja 28.9.2015 Sähköisten julkaisupalvelujen historiaa TSV:llä Elektra-yhteistyö 1997 alkaen 2014: 32 lehteä OJS-julkaisualustan

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Yhdistystiedote 3/2015

Yhdistystiedote 3/2015 Yhdistystiedote 3/2015 Tervehdys yhdistysaktiivi, Kevät etenee hyvää vauhtia. Useimpien kanssa tapasimmekin jo liittokokouksessa. Tässä yhdistystiedotteessa on koottu tärkeimpiä liiton kuulumisia teille

Lisätiedot

asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala

asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala TALENTUM Helsinki 2013 Kolmas, uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus:

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toiminnan tarkoitus Maaseudun uusi aika -yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää suomalaista maaseutututkimusta

Lisätiedot

Valmistautuminen väitöspäivään

Valmistautuminen väitöspäivään Väitökseen valmistautuminen ja väitösviestintä, Joensuun kampuksella 6.11.2013 Amanuenssi Merja Sagulin, Filosofinen tiedekunta; diat Kaisu Kortelainen Valmistautuminen väitöspäivään Väittelylupa on myönnetty,

Lisätiedot

KOE-ELÄINTEN ASIALLA

KOE-ELÄINTEN ASIALLA KOE-ELÄINTEN ASIALLA Eläinkokeet ovat arkipäivää Maailmassa käytetään vuosittain eläinkokeisiin yli sata miljoonaa eläintä, joista EU:n osuus on runsaat 10 miljoonaa koe-eläintä. Suomessa käytettyjen koe-eläinten

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS A SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS GS1. Alla kuvaillaan lyhyesti ihmisten ominaisuuksia. Lukekaa jokainen kuvaus ja rastittakaa, kuinka paljon tai vähän kuvaus muistuttaa teitä itseänne. a. Ideoiden tuottaminen

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Jos sinulla on puutarha ja kirjoja, sinulta ei puutu mitään

Jos sinulla on puutarha ja kirjoja, sinulta ei puutu mitään Näyttely Helsingin Kirjamessuilla 27. 30.10.2011 Ryytimaasta ruusutarhaan poimintoja viherpeukalon kirjahyllystä Jos sinulla on puutarha ja kirjoja, sinulta ei puutu mitään Marcus Tullius Cicero (106 eaa.-

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2012. 182/2012 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus. yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2012. 182/2012 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus. yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2012 182/2012 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä Annettu Helsingissä 20 päivänä

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/09 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/09 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO JULKAISUKESKUS

TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO JULKAISUKESKUS Esityksen pääkohdat Yliopistot kustantajina Helsingin yliopisto Väitöskirjan julkaisuprosessi Tampereen yliopistossa Verkkojulkaiseminen ja väitöskirjan myynti Yliopistot kustantajina Kustantamisen perinteinen

Lisätiedot

Tutkielman kirjoittaminen. Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi

Tutkielman kirjoittaminen. Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi Tutkielman kirjoittaminen Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi Jaana Ristimäki YH7 Global Citizenship Espoon yhteislyseon lukio 2014 Sisällysluettelo 1 Tutkielman aloittaminen ja disposition laatiminen

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

TIEDONHANKINNAN PERUSTEET (1 op) harjoitus 1 (TaY Pori syksy 2014)

TIEDONHANKINNAN PERUSTEET (1 op) harjoitus 1 (TaY Pori syksy 2014) TIEDONHANKINNAN PERUSTEET (1 op) harjoitus 1 (TaY Pori syksy 2014) Tärkeimmät kotimaiset hakupalvelut Porin tiedekirjaston kotisivut (kerrataan pikaisesti) Porin tiedekirjaston painettu aineisto Tutcatista:

Lisätiedot

Ainejärjestölehtien vertailu

Ainejärjestölehtien vertailu Artikkeli on julkaistu alunperin Turun Yliopiston Kemistien ainejärjestön, TYK ry:n lehdessä Tykissä 2/2009. Ainejärjestölehtien vertailu Jorma Kim Lähes kaikkia asioita voidaan vertailla toisiinsa: tietokoneita,

Lisätiedot

Tekijänoikeudet digitointihankkeissa

Tekijänoikeudet digitointihankkeissa Tekijänoikeudet digitointihankkeissa Tieteellisen kirjallisuuden tekijänoikeuspäivä Tieteiden talo 26.1.2016 Jukka-Pekka Timonen Harkitsetteko julkaisunne digiointia ja avaamista yleisön käyttöön verkossa

Lisätiedot

1 of :06

1 of :06 1 of 6 28.03.2008 21:06 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA VALTIONAVUSTUSHAKEMUS: KANSAINVÄLISET KONFERENSSIT JA KANSALLISET SEMINAARIT gfedc Kansainvälinen konferenssi Kansallinen seminaari Rahoitusaika

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Suomalainen Klubi 26.1.2015. Jukka Heikkilä

Suomalainen Klubi 26.1.2015. Jukka Heikkilä Suomalainen Klubi 26.1.2015 Jukka Heikkilä 1 Perustettu 18.1.1944 nimellä Sotamuistoyhdistys ry. V. 1949 Sotamuseoseura ry. V. 1957 Sotahistoriallinen Seura ry. > sotahistoriallinen yleisseura Vuonna 2004

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen teologisessa tiedekunnassa

Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen teologisessa tiedekunnassa Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen teologisessa tiedekunnassa 1 (Alleviivattuna uusittu ehdotus ja lisäykset) Säädökset Tohtorin ja lisensiaatin tutkinnoista säädetään asetuksessa yliopistojen

Lisätiedot

Open Arctic Challenge -kilpailu. Anna Keskitalo Data-asiantuntija 6Aika - Avoin data ja rajapinnat

Open Arctic Challenge -kilpailu. Anna Keskitalo Data-asiantuntija 6Aika - Avoin data ja rajapinnat Open Arctic Challenge -kilpailu Anna Keskitalo Data-asiantuntija 6Aika - Avoin data ja rajapinnat www.ouka.fi/oac Idea Digitaalisen avoimuuden innovaatiokilpailu Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Suomen alueella.

Lisätiedot

Aineopettajaliiton syysseminaari. Yleissivistävä koulutus ja tulevaisuuden Suomi. 13. marraskuuta 2010 Tikkurilan lukio, Valkoisenlähteentie 53 Vantaa

Aineopettajaliiton syysseminaari. Yleissivistävä koulutus ja tulevaisuuden Suomi. 13. marraskuuta 2010 Tikkurilan lukio, Valkoisenlähteentie 53 Vantaa Aineopettajaliitto AOL ry Aineopettajaliiton syysseminaari Yleissivistävä koulutus ja tulevaisuuden Suomi 13. marraskuuta 2010 Tikkurilan lukio, Valkoisenlähteentie 53 Vantaa Ohjelma: Tulevaisuuden opettajuus

Lisätiedot

Luetaan ääneen selkokirjaa -kampanja (2016) Järjestä lukuhetki! Starttipaketti selkokirjan ääneen lukijalle

Luetaan ääneen selkokirjaa -kampanja (2016) Järjestä lukuhetki! Starttipaketti selkokirjan ääneen lukijalle Luetaan ääneen selkokirjaa -kampanja (2016) Järjestä lukuhetki! Starttipaketti selkokirjan ääneen lukijalle Sisältö Ääneen lukijalle 1. Miksi kannattaa lukea ääneen? 2. Näin valmistelet lukuhetkeä 3. Näin

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016 23.3.2016 Keväinen tervehdys kaikille MUAn jäsenille! Kevät keikkuen tulevi ja niin myös Mua-yhdistyksen keväinen jäsenkirje. Tässä kirjeessä on tietoa

Lisätiedot

Lapin yliopisto Pohjoisen puolesta maailmaa varten

Lapin yliopisto Pohjoisen puolesta maailmaa varten Lapin yliopisto Pohjoisen puolesta maailmaa varten Yleisesittely Tiedekunnat ja koulutusvolyymit Neljä tiedekuntaa Kasvatustieteiden Oikeustieteiden Taiteiden ja Yhteiskuntatieteiden tiedekunnat. Lapin

Lisätiedot

Perhe- varallisuus- oikeus. Aulis Aarnio Urpo Kangas

Perhe- varallisuus- oikeus. Aulis Aarnio Urpo Kangas Perhe- varallisuus- oikeus Aulis Aarnio Urpo Kangas TALENTUM Helsinki 2010 2010 Talentum Media Oy ja Urpo Kangas Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1512-8

Lisätiedot

PETRI VIRTANEN MARJO SINOKKI HYVINVOINTIA TYÖSTÄ

PETRI VIRTANEN MARJO SINOKKI HYVINVOINTIA TYÖSTÄ HYVINVOINTIA TYÖSTÄ PETRI VIRTANEN MARJO SINOKKI HYVINVOINTIA TYÖSTÄ Työhyvinvoinnin kehittyminen, perusta ja käytännöt TIETOSANOMA HELSINKI Tietosanoma Oy ja kirjoittajat ISBN 978-951-885-367-4 KL 36.13

Lisätiedot

Ohje tutkielman tekemiseen

Ohje tutkielman tekemiseen Sauvon koulukeskus 2011 Ohje tutkielman tekemiseen Aiheen valinta Etsi materiaalia Valitse itseäsi kiinnostava aihe. Sovi opettajan kanssa aiheen rajaus. Pyydä opettajalta tutkielmapassiin merkintä aiheen

Lisätiedot

IT-päivät 2010 Tutkimuskoordinaattori Anu Liikanen. Korkeakoulukohtaisia tutkimushallinnon ratkaisuja - SoleCRIS Itä-Suomen yliopistossa

IT-päivät 2010 Tutkimuskoordinaattori Anu Liikanen. Korkeakoulukohtaisia tutkimushallinnon ratkaisuja - SoleCRIS Itä-Suomen yliopistossa IT-päivät 2010 Tutkimuskoordinaattori Anu Liikanen Korkeakoulukohtaisia tutkimushallinnon ratkaisuja - SoleCRIS Itä-Suomen yliopistossa Current Research Information System, CRIS Yliopiston tutkimuksen

Lisätiedot

Luottamushenkilöt 23.10.15 Hyvinkää

Luottamushenkilöt 23.10.15 Hyvinkää Luottamushenkilöt 23.10.15 Hyvinkää Media ja edunvalvonta Kari Klemm KLEMM.IT Julkisuus on päivän sana * Media * Mediassa * Median kanssa Media(kin) on muutoksen kourissa *runsaat 2000 toimittajaa irtisanottu

Lisätiedot

Hyvästi, huono kieli!

Hyvästi, huono kieli! Journalisti 13/2010 Hyvästi, huono kieli! Kun toimittaja panostaa resursseja, lukija voihkii. Lehtori Sirkka Wahlstén tekee kaikkensa, jotta jutuissa eivät vilahtelisi vierassanat ja viranomaiskieli. Jaakko

Lisätiedot

3.3 Jutun saatekaaviotiedot

3.3 Jutun saatekaaviotiedot 3.3 Jutun saatekaaviotiedot STT:n jutun saatekaavio sisältää jutun oheistietoja, jotka kertovat käyttäjälle muun muassa jutun sisällöstä ja juttutyypistä sekä antavat tiedot jutun luokittelua ja lähettämistä

Lisätiedot

Kuvattu ja tulkittu kokemus. Kokemuksen tutkimus -seminaari, Oulu VTL Satu Liimakka, Helsingin yliopisto

Kuvattu ja tulkittu kokemus. Kokemuksen tutkimus -seminaari, Oulu VTL Satu Liimakka, Helsingin yliopisto Kuvattu ja tulkittu kokemus Kokemuksen tutkimus -seminaari, Oulu 15.4.2011 VTL Satu Liimakka, Helsingin yliopisto Esityksen taustaa Tekeillä oleva sosiaalipsykologian väitöskirja nuorten naisten ruumiinkokemuksista,

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen

Tuen tarpeen tunnistaminen Tuen tarpeen tunnistaminen Matematiikan arviointi toinen luokka talvi Esitysohjeet opettajalle Arvioinnin yleisiä periaatteita Tutustu ennen tehtävien esittämistä ohjeisiin ja materiaaliin sekä tarkista,

Lisätiedot

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI!

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! SINULLA ON OIKEUKSIA! Netistä saa enemmän irti, kun pitää oikeuksistaan huolta ja toimii itse vastuullisesti. Nettiä voi käyttää lähes jokainen ja jokainen

Lisätiedot

Ree#a Nousiainen & Johanna Vehkoo 9.12.2013 Haaga- Helia

Ree#a Nousiainen & Johanna Vehkoo 9.12.2013 Haaga- Helia Ree#a Nousiainen & Johanna Vehkoo 9.12.2013 Haaga- Helia Mikä Long Play? Uusi digitaalinen julkaisu, joka keskittyy pitkiin tutkiviin juttuihin ja narratiiviseen journalismiin. Juttuja myydään 3,90 euron

Lisätiedot

Mielenterveyden. Ensiapukirja. Mielenterveyden. Ensiapukirja. Tarja Heiskanen Kristina Salonen Pirkko Sassi. Suomen Mielenterveysseura SMS-Tuotanto Oy

Mielenterveyden. Ensiapukirja. Mielenterveyden. Ensiapukirja. Tarja Heiskanen Kristina Salonen Pirkko Sassi. Suomen Mielenterveysseura SMS-Tuotanto Oy Tarja Heiskanen Kristina Salonen Pirkko Sassi Mielenterveyden Ensiapukirja Mielenterveyden Ensiapukirja Tarja Heiskanen Kristina Salonen Pirkko Sassi Suomen Mielenterveysseura SMS-Tuotanto Oy Suomen Mielenterveysseura

Lisätiedot

Maud Kuistilan palkinto Professori Tero Kivelälle

Maud Kuistilan palkinto Professori Tero Kivelälle Maud Kuistilan palkinto Professori Tero Kivelälle Maud Kuistilan palkinto myönnetään vuosittain ansioituneelle tutkijoiden kouluttajalle. Dosentti Tom Pettersson Medcare-säätiön tunnustuspalkinto reumasairauksien

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2012

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2012 (Sääntömääräiselle syyskokoukselle 17.11.2011) Toiminnan tarkoitus Maaseudun uusi aika -yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

on yritystoiminnan keskeisistä liiketoimintapäätöksistä ensimmäinen. Sen varaan kaikki muut päätökset tehdään:

on yritystoiminnan keskeisistä liiketoimintapäätöksistä ensimmäinen. Sen varaan kaikki muut päätökset tehdään: Sisällysluettelo Esipuhe 2 1. Segmentointi nykymarkkinoinnissa 5 1.1. Segmentoinnin merkitys 6 1.2. Segmentoinnin toteutuksen ongelmat 8 1.3. Segmentin valintaan vaikuttavat tekijät 10 2. Segmentoinnin

Lisätiedot

Yleistä tarinointia gradusta

Yleistä tarinointia gradusta Yleistä tarinointia gradusta Juha Taina Pro gradu seminaariesitelmä 21.1.2008 Yleistä tarinointia gradusta 1 1. Johdanto Pro gradu tutkielma (tästä eteenpäin vain tutkielma ) on ennen kaikkea opinnäyte.

Lisätiedot

Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa. Kevät 2012 Eeva Anttila eeva.anttila@teak.fi

Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa. Kevät 2012 Eeva Anttila eeva.anttila@teak.fi Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa Kevät 2012 Eeva Anttila eeva.anttila@teak.fi Kurssin tarkoituksesta ja tavoitteista Kurssilla avataan ja pohditaan keskeisimpiä oppimiseen liittyviä käsitteitä

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2011

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Toiminnan tarkoitus Maaseudun uusi aika -yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää suomalaista maaseutututkimusta

Lisätiedot

LIITE 2: Kyselylomake

LIITE 2: Kyselylomake LIITE 2: Kyselylomake 1. Opistosi Alkio-opisto Paasikivi - opisto Työväen Akatemia 2. Kuinka kiinnostunut olet politiikasta? Erittäin kiinnostunut kiinnostunut Vain vähän kiinnostunut En lainkaan kiinnostunut

Lisätiedot

Unelmoitu Suomessa. 17. tammikuuta 14

Unelmoitu Suomessa. 17. tammikuuta 14 Unelmoitu Suomessa Sisällys ä ä ä ö ö ö ö ö ö ä ö ö ä 2 1 Perustiedot ö ä ä ä ä ö ä ä ä ä ä ä ä ö ä ää ö ä ä ä ä ö ä öö ö ä ä ä ö ä ä ö ä ää ä ä ä ö ä ä ä ä ä ä ö ä ä ää ö ä ä ä ää ö ä ä ö ä ä ö ä ä ä

Lisätiedot

Opettaja yhteiskunnallisena ja kulttuurivaikuttajana

Opettaja yhteiskunnallisena ja kulttuurivaikuttajana Opettaja yhteiskunnallisena ja kulttuurivaikuttajana 1 2 3 SUOMEN KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN HISTORIAN SEURAN VUOSIKIRJA 2012 Opettaja yhteiskunnallisena ja kulttuurivaikuttajana KOULU JA MENNEISYYS L

Lisätiedot

SUNNUNTAI 13.1.2013 sunnuntai 13.1.2013 12.00 12.20 TÄhTiTaiVas planetaariossa 12.00 14.00 MiKÄ on TalousKriisi ja KuinKa se VaiKuTTaa?

SUNNUNTAI 13.1.2013 sunnuntai 13.1.2013 12.00 12.20 TÄhTiTaiVas planetaariossa 12.00 14.00 MiKÄ on TalousKriisi ja KuinKa se VaiKuTTaa? 73 SUNNUNTAI 13.1.2013 12.00 12.20 TÄHTITAIVAS PLANETAARIOSSA 12.00 14.00 MIKÄ ON TALOUSKRIISI JA KUINKA SE VAIKUTTAA? Päärakennus, sali 1 (2. krs) Paneelikeskustelu Puheenjohtaja: akatemiaprofessori Anne

Lisätiedot

Julkaisukäytännöt eri tieteenaloilla Hanna-Mari Puuska & Marita Miettinen (Opm julkaisuja 2008:33)

Julkaisukäytännöt eri tieteenaloilla Hanna-Mari Puuska & Marita Miettinen (Opm julkaisuja 2008:33) Julkaisukäytännöt eri tieteenaloilla Hanna-Mari Puuska & Marita Miettinen (Opm julkaisuja 2008:33) Opm sektoritutkimustapaaminen 04.12.2008 Erkki Kaukonen, TaSTI Tutkimusteemat Tieteenalan julkaisuprofiilin

Lisätiedot

Studia Generalia AINEEN ARVOITUS. Tervetuloa!

Studia Generalia AINEEN ARVOITUS. Tervetuloa! Studia Generalia AINEEN ARVOITUS Tervetuloa! 13.10.2011 1 13.10.2011 AINEEN MONET MAHDOLLISUUDET Lääkeaineita merestä ja metsästä Prof. Jari Yli-Kauhaluoma Uudet materiaalit: molekyylit halki, poikki ja

Lisätiedot

Luon yhdessä webbisivuja tekevän firman kanssa projektille visuaalisen ilmeen, joka toistuu webissä sekä julkiseen tilaan tulevissa julisteissa.

Luon yhdessä webbisivuja tekevän firman kanssa projektille visuaalisen ilmeen, joka toistuu webissä sekä julkiseen tilaan tulevissa julisteissa. Teoksessa on niin performatiivinen kuin yhteisötaiteellinenkin näkökulma. Äänitystilanne on performatiivinen tilanne luo keskustelun mahdollistamalla sille ajan ja paikan - ja tuo yhteen ennestään toisilleen

Lisätiedot

Haluaisin, että kirkko johon kuulun on

Haluaisin, että kirkko johon kuulun on VIRITTÄYTYMINEN AIHEESEEN Haluaisin, että kirkko johon kuulun on LEIKIN TAVOITE Johdatella ajatuksia illan aiheeseen. Herätellä miettimään mitä minä ajattelen kirkosta, sekä tuoda esiin myös toisten ajatuksia,

Lisätiedot

Marcus Tullius Cicero (106 eaa.- 43 eaa.), roomalainen filosofi ja valtiomies

Marcus Tullius Cicero (106 eaa.- 43 eaa.), roomalainen filosofi ja valtiomies Näyttely Helsingin Kirjamessuilla 27. 30.10.2011 Ryytimaasta ruusutarhaan poimintoja viherpeukalon kirjahyllystä Jos sinulla on puutarha ja kirjoja, sinulta ei puutu mitään Marcus Tullius Cicero (106 eaa.-

Lisätiedot