Esitystoiminnan opas Helsinki 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esitystoiminnan opas Helsinki 2013"

Transkriptio

1 Esitystoiminnan opas Helsinki 2013

2

3 Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu Esitystoiminnan opas Esitykset ovat välietappeja 5 1. Tuotannot 6 Esitykset ovat osa opetusta ja tutkimusta 6 Suunnitelmasta tuotannoksi 11 Tiedotus ja lipunmyynti 14 Off-tuotannot Opetusteatteri 17 Ryhmät ja henkilökunta 18 Esitystilat 22 Paloturvallisuus 25 Työturvallisuus 26 Opten vihreät periaatteet 27 Esitysten saavutettavuus 30

4

5 Esitykset ovat välietappeja Esitykset ovat osa Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opetuksen ydintä. Opiskeluaikanasi saat osallistua eläviin esityksiin monenlaisissa tiloissa: studionäyttämöillä, saleissa, ehkä löydetyissä tiloissa, kaupungilla, metsässä. Esitysprosessien läpikäyminen on merkittävä osa taiteilijaksi kasvua. Esitysten tekemisen perimmäinen syy on syventyminen taiteelliseen prosessiin, jossa voi ja saa epäonnistuakin. Esitykset ovat välietappeja, joissa hahmotetaan opittua, tutustutaan perinteeseen ja luodaan uutta. Esityksissä kohtaat myös yleisön. Teatterikorkeakoulun opetusteatteri, Opte, on laboratorio, joka antaa perustyökalut esityksen valmistamiseen. Opettajien lisäksi opetusteatterin henkilökunta opastaa sinua monin tavoin esityksen muotoutuessa. Opiskelijana syvennät myös ymmärrystäsi siitä, mitä kaikkia osa-alueita esityksen rakentamiseen voi kuulua, ehkäpä valoheittimen turvallisesta ripustamisesta viherkasvin hankintaan, juhlakenkien sovittamiseen, vihellyksen äänittämiseen Esitystä tehdessäsi joudut pohtimaan, miten taiteelliset visiot ja ratkaisut syntyvät yhteistyössä ryhmän kanssa ja nivoutuvat käytännön reunaehtoihin. Haasteellisia prosesseja toivottaa, Paula Tuovinen dekaani 5

6 1. Tuotannot Esitykset ovat osa opetusta ja tutkimusta Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun (TeaK) esitykset ovat osa perustutkintokoulutuksen tutkintovaatimuksiin sisältyvää opetusta tai jatkotutkintokoulutusta. Ne toteutetaan pienimuotoisina tai hieman suurimuotoisempinakin tuotantoina pääosin opetusteatterissa (Opte). Myös taiteelliseen tutkimukseen liittyvät taiteelliset tai käytännölliset osat voivat olla TeaKin tuotanto-ohjelmaan sisältyviä tuotantoja. TeaK-Kookoksen tiloissa on vuosittain ensi-iltaa. Koska esitykset ovat osa koulutusta ja tutkimusta, niistä päätetään ensin koulutusohjelmittain tai esittävien taiteiden tutkimuskeskuksessa (Tutke). Ylin esitystoiminnasta päättävä elin on opetusneuvosto (ON), joka päättää TeaKin tuotanto-ohjelmaan hyväksyttävät tuotannot. Tuotannot luokitellaan koulutusohjelmissa A-, B-, C- ja D-tuotannoiksi. Kandidaattitutkintoon sisältyvät tuotannot toteutetaan pääsääntöisesti vuosikursseittain opetusohjelman mukaisesti B-, C- tai D-tuotantoina. Maisteriohjelmissa opiskelevat, esim. ohjaajat ja koreografit, hyväksyttävät tuotantosuunnitelmansa ensin koulutusohjelmastaan vastaavalla professorilla. Tässä vaiheessa tulee opetuksellisten tavoitteiden lisäksi määritellä alustavasti myös tuotannolliset resurssit. Maisteriohjelmien taiteelliset opinnäytteet luokitellaan A-tuotannoiksi (ks. liite). Jatko-opiskelijat voivat jättää tuotantovarauksia tutkimussuunnitelmaansa sisältyvistä tuotannoista. Jatko-opiskelijoiden tuotannot luokitellaan pääsääntöisesti B- tai C-tuotannoiksi. Dramaturgian, näyttelijäntyön ja ohjauksen koulutusohjelmat Oman taiteellisen kasvun rinnalla dramaturgian, näyttelijäntyön ja ohjauksen opinnoissa painotetaan teatterin yhteistyöluonnetta. Suuri osa opiskelusta perustuu yhteisopiskeluun, yhteisen näyttämön opintoihin; demoesityksiin ja tuotantoihin muiden koulutusohjelmien opiskelijoiden kanssa. Tavoitteena on ohjata tulevat teatteritaiteilijat jo opiskeluaikana etsimään ja luomaan yhteisiä aiheita, muotoja, työtapoja ja näyttämökieltä sekä löytämään tulevia työtovereita opiskelutovereistaan. Aineopintokokonaisuus Yhteinen näyttämö sisältää yhteisessä prosessissa olevat teatterityöt. Opetuksen tavoitteena on teatterityön toimintaedellytyksiin kuuluva erilaisten osaamisalueiden yhteistyön mallintaminen ja perehtyminen oman taiteenalan peruskysymyksiin yhteisessä taiteellis-tuotannollisessa prosessissa. 6

7 Näissä prosesseissa opiskelijalta edellytetään kykyä vuorovaikutteiseen ja toisia kunnioittavaan työryhmätyöskentelyyn. Yhteinen näyttämö kandidaatin opinnoissa Teatterityö 1: Etydi Dramaturgia ja näyttelijäntyö, ohjaus Tuotantoluokitus D Teatterityö 2: Klassikko Näyttelijäntyö, ohjaus, valo- ja äänisuunnittelu sekä Aalto-yliopiston lavastustaiteen näyttämölavastuksen ja pukusuunnittelun opiskelijat. Dramaturgian opiskelijat voivat osallistua opintojaksoon vaihtoehtoisesti esim. sovittajina tai esitysdramaturgeina. Tuotantoluokitus C Teatterityö 3: Kotimaisen näytelmän kantaesitys Dramaturgia, näyttelijäntyö, ohjaus, valo- ja äänisuunnittelu sekä Aaltoyliopiston lavastustaiteen näyttämölavastuksen ja pukusuunnittelun opiskelijat. Tuotantoluokitus B Näyttelijäntyön koulutusohjelman kandidaatin opintojen muu esitystoiminta Näyttelijäntyön perusteet, ensimmäinen vuosikurssi. Tuotantoluokitus D Näyttelijäntyön perusteet 3 & Tekstityöpaja 3, kolmas vuosikurssi. Tuotantoluokitus D Tanssi 3 & Musiikki 3, kolmannen vuosikurssin musiikki- ja tanssiteatterituotanto. Tuotantoluokitus B Teatterityöt yhteisissä tuotannoissa maisteriopinnoissa Yhteisen näyttämön teatterituotannot työprosesseineen, sisältää kaikki NOD-maisteriopiskelijoiden tuotannot kolmivuotisen esitystoiminnan suunnitelman puitteissa. mm. Uuden musiikkiteatterin tuotanto toteutuu tässä opintojaksossa. Tuotantoluokitus sovitaan tapauskohtaisesti A tai B Näyttelijäntyön maisteriopintojen tuotannot Näyttelijäntaiteen eritysalat op, Improproduktio Tuotantoluokitus B Dramaturgian, näyttelijäntyön ja ohjauksen maisteriopintojen muu esitystoiminta Työelämäprojektit Projektit työelämässä muodostuvat erilaisista teatteritöistä teatterikentällä, 7

8 opiskelijan ja teatterikentän yhteisistä seminaareista, työpajoista, festivaaleista. Opiskelija voi hyvin perustein liittää koulun ulkopuolisen taiteellisen työn osaksi opintojaan neuvoteltuaan ensin kurssivastaavan tai professorin kanssa. Opinnäyte Maisterin tutkintoon sisältyvä opinnäyte sisältää taiteellisen työn, joka on draaman ja /tai dramaturgian alaan kuuluva teos, ohjaus tai roolityö, jonka opiskelija voi toteuttaa joko Teatterikorkeakoulussa tai ammattiteatterissa. Tuotantoluokitus B tai A, sovitaan tapauskohtaisesti. Live Art and Performance Studies by MA Degree Programme in Performance Art and Theory ( , englanninkielinen esitystaiteen ja teorian maisteriohjelma) Night of Live Art (performance cabaret) - Esitystaiteen ilta. Opiskelija luo yhteisiltaan oman esityksen opinnäytetyönsä pohjustukseksi. Tuotantoluokitus C. Collaborative production (site-specific) - Esitystaiteen yhteistyöproduktio. Opiskelija luo itsenäisen teoksen tai esityksen ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa sovitun temaattisen kokonaisuuden puitteissa. International project (web) - Kansainvälinen projekti (osin verkossa). Opiskelija luo teoksen tai esityksen, jolla hän osallistuu kansainväliseen projektiin. Tuotantoluokitus B. Performance and presentation at international festival (at TeaK). - Opiskelija toimii aktiivisesti kansainvälisen festivaalin ja symposiumin järjestämisessä, luo opinnäytteeseensä liittyvän esityksen festivaaleille, esittelee opinnäytetyönsä symposiumissa, osallistuu keskusteluun ja tutustuu alan verkostoihin Master s thesis artistic work. - Maisteritutkinnon opinnäytetyön taiteellinen osa: esitys tai esityssarja/itsenäinen taiteellinen työskentely. Tuotantoluokitus A. Utbildningsprogrammet i skådespelarkonst (ruotsinkielinen näyttelijäntyön koulutusohjelma) Kandidaatin tutkinto Ensimmäisenä vuonna: Skådespelarverkstad 1-2 ja Tresteg 1. Eget arbete 1. Tuotantoluokitus D. Toisena vuonna: Skådespelarverkstad 3-4, Tresteg 2, Eget arbete 2. Tuotantoluokitus D. Skärgårdsteatern-yhteistyöproduktio ja kiertue kesällä. 8

9 Tuotantoluokitus C. Kolmantena vuonna: Skådespelarverkstad 5. Tuotantoluokitus D. Musikteater, Eget arbete 3. Tuotantoluokitus C. Tresteg 3. Tuotantoluokitus B. Maisteriohjelma Seuraava maisteriohjelma alkaa syksyllä Maisteriohjelma koostuu työharjoittelusta, opintojaksoista ja vapaasti valittavista opinnoista. Maisteriohjelman aikana opiskelijat osallistuvat 1-3 B-tuotantoluokituksen- ja 1-3 A-tuotantoluokituksen tuotantoon. Tanssitaiteen koulutusohjelmat Tanssin koulutusohjelma, kandidaatin tutkinto ( ) Opiskelija tanssijana tuotannoissa. Ensimmäinen vuosi: Liikeanalyysi ja soolodemo sekä Teatteri-ilmaisu ja demo opintojaksot (luokitus D), Tanssiteos 1 (tanssijana ryhmäkoreografiassa, luokitus C). Toinen vuosi: tanssiteos 2 (improvisaatio menetelmänä, luokitus B), tanssiteos 3 (luokitus B). Kolmas vuosi: tanssiteos 4 (luovassa vuorovaikutuksessa eri suunnittelijoiden ja esiintyjäryhmän kanssa luotu teos, luokitus B), taiteellinen projekti (oman projektin luokitus D tai C, tanssijana ryhmäteoksessa luokitus B). Lisäksi tanssin koulutusohjelmaan sisältyvät säännöllisesti toistuvat kurssit, joiden päätteeksi järjestetään demo. Tanssijan maisteriohjelma, tanssitaiteen maisteritutkinto ( ) Tanssiteos 1 (yhteisillassa oma sooloesitys teeman pohjalta, luokitus C). Tanssiteos 2: työpajademot (yhteistyössä koreografiaopiskelijoiden kanssa, luokitus C). Opintokokonaisuuteen Tie ammattilaisuuteen voi kuulua mm TeaKissa järjestettävää tanssiryhmätyöskentelyä, tanssijantyötä koreografiopiskelijoiden teoksissa, ammattiharjoittelua ulkopuolisissa ryhmissä tai muuta koulutusohjelmasta vastaavan professorin kanssa sovittuja osioita tai kokonaisuuksia. Maisteritutkinnon opinnäytteen taiteellinen osa (luokitus A) voi olla laaja tanssijantyönkokonaisuus tanssiproduktiossa, joka voi olla laitoksen tanssiryhmän teos, koreografiopiskelijan työ tai tanssijantyö työharjoitteluna ammattiryhmässä. Koreografian maisteriohjelma, tanssitaiteen maisteritutkinto ( ) Tanssiteos 1 (yhteisillassa soolokoreografia, luokitus C). Tanssiteos 2: työpajademot (pienimuotoinen teos tai koreografisten 9

10 harjoitelmien sarja tanssijoiden kanssa, luokitus C). Tanssiteos 3 (luovassa vuorovaikutuksessa eri suunnittelijoiden ja esiintyjäryhmän kanssa luotu teos, luokitus B). Maisteritutkinnon opinnäytteen taiteellinen osa (itsenäisesti luotu teos, joka kattaa kaikki koreografisen työn vaiheet, luokitus A). Tanssi- ja teatteripedagogiikan koulutusohjelmat Tanssinopettajan maisteriohjelma, tanssitaiteen maisteritutkinto ( ) Produktiotyöskentelyä teatteriopettajan maisteriohjelman opiskelijoiden kanssa (ns. taiteellis-pedagoginen tapahtuma, luokitus B); mahdollisesti kurssien päätteeksi demoja. Maisteritutkinnon opinnäytetyö voi olla erityisen painavin perustein erillinen taiteellis-pedagoginen produktio. Teatteriopettajan maisteriohjelma, teatteritaiteen maisteritutkinto ( ) Produktiotyöskentelyä tanssinopettajan maisteriohjelman opiskelijoiden kanssa (ns. taiteellis-pedagoginen tapahtuma, luokitus B); mahdollisesti kurssien päätteeksi demoja. Maisteritutkinnon opinnäytetyö voi olla erityisen painavin perustein erillinen taiteellis-pedagoginen produktio. Opiskelijoiden muut mahdolliset itsenäiset tuotannot (esim. syventävä harjoittelu) toteutetaan yleensä muualla kuin TeaKin tiloissa. Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelmat Valo- ja äänisuunnittelun opintoihin voi sisältyä muiden koulutusohjelmien opiskelijoiden kanssa toteutettavia yhteiskurssien produktioita. Taiteellisen opinnäytteensä VÄS-opiskelijat voivat tehdä muiden koulutusohjelmien tuotannoissa tai itsenäisinä valo- tai ääniproduktioina. Esittävien taiteiden tutkimuskeskus Jatko-opiskelijoiden tulee sisällyttää tutkimussuunnitelmaansa siihen sisältyvien esitysten tavoiteaikataulu. Tuotantovaraukset tehdään samassa aikataulussa perustutkinto-opiskelijoiden kanssa. Ennen tuotantovarauksen jättämistä tulee produktion resurssitarpeen ja rahoituksen selvittämiseksi olla yhteydessä sekä Tutkeen (jatkokoulutuksesta vastaava professori ja tutkimuskoordinaattori) että Opteen (Opten johtaja tai tuottajat). 10

11 Suunnitelmasta tuotannoksi Varausten tekemisen aikataulu ON vahvistaa tutkintoihin kuuluvat tuotannot luokituksineen joka viides vuosi koulutusohjelmien esitysten mukaan. Perustutkinto-opiskelijat keskustelevat omista tuotantosuunnitelmistaan koulutusohjelmasta vastaavan professorin kanssa ennen tuotantovarauksen tekemistä. Tuotantovaraus tehdään sähköisellä lomakkeella, joka löytyy Pandorasta, Esitystoiminta-ryhmästä. Jatko-opiskelijat hakevat tuotantotukea tuotannolleen ennen kuin täyttävät tuotantovarauslomakkeen. Tuotantovarauksella tulee olla koulutusohjelmasta vastaavan professorin (Tutkessa taiteellisen tutkimuksen professorin) puolto, joka sisältää päätöksen tuotannon määrärahasta. Tuotantovarauksia käsitellään esitystoiminnan suunnitteluryhmässä (Essu). Se valmistelee esityksen ON:lle, joka päättää tuotanto-ohjelmaan hyväksyttävät tuotannot. Essun kokouspäivät ja tuotantovarausten käsittely lukuvuonna Ensi-ilta kevätkaudella 2014 pe mennessä jätettävä kevään 2014 esitysten tuotantovaraukset to Esitystoiminnan suunnitteluryhmän (Essu) I kokous: sijoittuminen tiloihin ja alustavat työryhmätiedot ma mennessä ilmoittauduttava työryhmien jäseniksi ma Essu II kokous: työryhmien kokoonpanot ja Opten kiintiöpäivät Esitys ON:lle. ti ON tekee päätöksen kevään 2014 tuotannoista Ensi-ilta syyskaudella 2014 ti mennessä jätettävä syksyn 2014 esitysten tuotantovaraukset ma Essu I kokous: sijoittuminen tiloihin ja alustavat työryhmätiedot to mennessä ilmoittauduttava työryhmien jäseniksi ma Essu II kokous: työryhmien kokoonpanot ja Opten kiintiöpäivät. Esitys ON:lle. ti ON tekee päätöksen syksyn 2014 tuotannoista Opten johtaja ja esimiehet valmistelevat tuotantoaikataulua Essun kokouksia varten. Sitä valmistellaan koulutusohjelmilta ja varauksista saatujen tietojen pohjalta, Opten teknisen henkilökunnan työaika kiintiöpäivinä sekä esitystilat kohdennetaan tuotannoille. Ensi-iltojen ajankohdat sovitaan. Toiveita esitystilan suhteen pyritään toteuttamaan, mutta jos tuotantoja on paljon, joudutaan 11

12 turvautumaan muihinkin kriteereihin (työryhmän koko / tilan tarve, tuotannon luokitus, harjoitus- ja esitysaikataulu jne.). Dekaani on päättänyt Essun kokoonpanon kaudelle : professori Maarit Ruikka, puheenjohtaja opetusteatterin johtaja Jyri Pulkkinen, sihteeri Dick Idman, professori - varalla Stina Engström, lehtori Ari Tenhula, professori - varalla Kirsi Monni, professori Markku Uimonen, professori - varalla Kimmo Karjunen, lehtori Juhani Liimatainen, professori - varalla Jari Kauppinen, lehtori Leena Rouhiainen, professori - varalla Esa Kirkkopelto, professori Riku Saastamoinen, lehtori - varalla Katarina McAlester, lehtori Ilpo Heikkinen, opiskelija Linda Wallgren, opiskelija, varalla Juho Gröndahl, opiskelija Lisäksi Essuun kuuluvat edustajat Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun näyttämölavastuksen ja pukusuunnittelun suuntautumisvaihtoehdoista. Kiintiöpäivät ja työaika Opten teknis-taiteellisen henkilökunnan työajasta suurimman osan muodostaa työ tuotannoissa. Siihen kuuluu kaikki se työaika, joka voidaan kohdistaa tietyn tuotannon suunnitteluun, toteutukseen, purkuun ja jälkitöihin. Se jaetaan työryhmien kokoonpanon vahvistumisen jälkeen tuotannoille siten, että kuhunkin tuotantoon osallistuvan optelaisen tai Opten ryhmän työaika voidaan arvioida ns. kiintiöpäivinä. Kiintiöpäivien määrään tuotannossa vaikuttavat mm. tuotannon luokitus ja esityksen toteutustapa, yhtäaikaisten tuotantojen määrä, optelaisen tehtävä tuotannossa (esimerkiksi suunnitteleeko hän valot vai ei) sekä erityisesti puvuston kohdalla esiintyjien ja roolien määrä. Opten johtaja voi kauden aikana tarkistaa ON:n vahvistamaa kiintiöpäivien määrää tuotannolle tuotantojen muuttuneiden tietojen perusteella. Yksi kiintiöpäivä on seitsemän tuntia ja se voi koostua lyhyistä aikayksiköistä (esimerkiksi ½ h 2 h). Kiintiöpäivät on jaettu eri kuukausille toteutuksen aikana eikä yhdelle kuukaudelle arvioitua työaikaa voi siirtää toiselle kuukaudelle. Työryhmissä suunnittelutyötä tekevien tulee yhteistyössä optelaisten kanssa suunnitella kiintiöpäivien käyttö ja seurata niiden riittävyyttä. Opten henkilökunta tekee kaksivuorotyötä. Päivävuoron normityöaika on klo ja iltavuoron klo Kunkin viikon työvuorot vahvistetaan viimeistään 11 päivää ennen sen alkua. Sen vuoksi työryhmän kannattaa suunnitella harjoitusten, rakennuspäivien ja läpimenojen vuorottelu huolella etukäteen. 12

13 Työryhmät muodostuvat TeaKin opiskelijoiden lisäksi mm. Taideyliopiston muista akatemioista, Aalto-yliopiston taideteollisesta korkeakoulusta sekä eri ammattikorkeakouluista tulevista opiskelijoista. Kaikki he ovat tuotannossa suorittamassa opintojaan samalla kun ovat osa taiteellista ja/tai toteuttavaa työryhmää. Valmistusprosessissa on varattava aikaa kaikkien oppimistavoitteiden saavuttamiselle. Opte on laatinut esimerkkiaikataulun esitystilan käytöstä. Työryhmät suunnittelevat oman aikataulunsa sen pohjalta. Tuottaja mukana suunnittelussa Yhteistyö tuottajan kanssa käynnistyy viimeistään kun ON on hyväksynyt esityksen tuotanto-ohjelmaan. Jokaiselle tuotannolle on nimetty tuottaja, joka vastaa esitysluvista, työsopimuksista, tuotannon budjetista ym. On hyvin tärkeää, että tuottaja tietää kaikista toteutukseen vaikuttavista tekijöistä ja suunnitelmien muutoksista. Esimerkiksi mahdollisten vierailijoiden kiinnittämisestä päätetään tapauskohtaisesti ja aina yhteistyössä tuottajan kanssa. Koulutusohjelmat päättävät käyttösuunnitelmissaan tuotantokohtaiset budjettiraamit. Mahdollinen lisärahoitus esimerkiksi Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun lavastuskoulusta sisältyy budjettiraamiin. Tutken käyttösuunnitelmassa varataan tietty summa jatko-opintoihin liittyvien tuotantojen tueksi ja jatko-opiskelijoiden tulee tehdä tuotantotukihakemus alustavin kustannustiedoin jo ennen tuotantovarauksen jättämistä. ON:n hyväksynnän jälkeen tuottaja tekee produktion tarkan budjetin yhdessä tuotantohakemuksen tehneen perustutkinto- tai jatko-opiskelijan kanssa. Siinä arvioidaan, paljonko rahaa varataan yksityiskohtaisiin tuotantokuluihin kuten materiaaleihin, palkkioihin, esityskorvauksiin jne. Tuotantokokous, mallipalaveri ja purkupalaveri Suunnitelmien konkretisoimiseksi on tärkeää, että jokaisesta tuotannosta pidetään tuotantokokous ennen harjoitusten alkua. Ennen ensimmäistä tuotantokokousta taiteellinen työryhmä pitää vähintään yhden ideapalaverin. Tuotantokokousten ajankohdasta sovitaan tuottajan kanssa. Hän kutsuu koolle ohjaajan/koreografin, lavastajan, valo- ja äänisuunnittelijan, puvustajan ja muut tarvittavat taiteellisesta suunnittelusta vastaavat henkilöt sekä Optesta tarvittavat henkilöt eri ryhmistä. Tuotantokokouksessa tekijät kertovat toteutukseen osallistuville henkilöille produktion taustasta, esittelevät tekstin tai aiheen ja kertovat ideoistaan, joita haluavat toteuttaa. Havainnollistamisessa kuvat, piirrokset tai vaikka lehtileikkeet ovat oivallisia. Kokouksessa ei tehdä yksityiskohtaista suunnittelutyötä, vaan tarkoitus on lyhyesti informoida kaikkia koskevista asioista ja tehdä yhdessä 13

14 päätökset produktion valmistamiseen vaikuttavista asioista. Tarvittaessa pidetään erikseen palaverit esimerkiksi puvustuksen tai lavastuksen toteutustavoista. Harjoitusten aikana pidetään yleensä useampia kaikille yhteisiä tuotantokokouksia. Opetusteatterin henkilökunta neuvoo ja opastaa ideointi- ja suunnitteluvaiheessa ja toteuttamisessa ja heiltä saa myös hyviä vinkkejä materiaaleista, rakenteista ym. Esitystilaan liittyviä käytännön neuvoja saa ko. tuotannon näyttämömestarilta tai näyttämöpäälliköltä. A-luokituksen saaneista sekä tarvittaessa myös muista tuotannoista pidetään lisäksi mallipalaveri. Siinä keskeiset ja kustannusvaikutuksiltaan suuret ratkaisut vahvistetaan eikä suuria teknisiä muutoksia voi sen jälkeen enää tehdä. Suurimmat hankinnat ja valmistustyöt voidaan aloittaa vasta mallipalaverin jälkeen siinä vahvistetun aikataulun mukaan. Mallipalaverissa ovat läsnä samat henkilöt kuin tuotantokokouksissakin sekä perustutkinto-opiskelijoiden tuotannoissa lisäksi ohjaava opettaja tai joku muu koulutusohjelman edustaja. Erityisesti suurimpien tuotantojen jälkeen voidaan pitää vielä toteutusta koskeva purkupalaveri, jossa tuotannon aikana hyvin ja huonosti menneet asiat todetaan opiksi ja kokemukseksi seuraavia tuotantoja varten. Ohjaukseen, koreografiaan, näyttelijäntyöhön, tanssijantyöhön tai muuhun oppiaineeseen keskittyvä reflektointitilaisuus pidetään erikseen koulutusohjelmittain tai yhteisesti. Tiedotus ja lipunmyynti Tuotantokohtaisesta tiedotuksesta työryhmä sopii aina ensin tuottajan kanssa. Esitystiedotuksesta vastaa pääosin tiedottaja Jaana Forsström. Noin kuukausittain ilmestyvä Kohtaus tiedottaa TeaKin esityksistä yhteisesti. Sitä jaetaan ympäri Helsinkiä kirjastoihin, gallerioihin, ravintoloihin jne. Samat tiedot löytyvät myös TeaKin www-sivuilta osoitteesta Sähköisissä tapahtumakalentereissa tiedotetaan laajasti (Nyt.fin menopalvelu, Evenemax, Voiman Fifi, jne.). Sanomalehdissä (Helsingin Sanomat, HBL, Nyt-liite, Metro-lehti yms.) tiedotetaan pääasiassa minne mennä -palstoilla. Sosiaalisessa mediassa TeaK näkyy Facebookissa ja siellä tiedotetaan myös esityksistä. Työryhmät voivat halutessaan itse luoda esityksestään eventin Facebookiin. Ohjaaja tai koreografi miettii yhdessä tuottajan kanssa tuotantokohtaisen julisteen, esitteiden, valokuvien, myyntikirjeiden yms. tarpeellisuuden ja mahdollisuuden budjetin sekä aikataulun puitteissa. Julisteet, esitteet ja käsiohjelmat tehdään pääasiassa Optessa. Jos työryhmä tekee edellä mainitut itse, on ne kuitenkin 14

15 hyväksytettävä tuottajalla ja/tai esitystiedottajalla ennen painamista tai kopioimista. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun tunnus ja visuaalinen ilme Taideyliopiston tunnuksen on suunnitellut mainostoimisto Bond. (Tunnus on tämän oppaan kannessa.) Tunnuksen käytöstä ja graafisesta ilmeestä on tehty opas, joka löytyy Pandorasta Taideyliopiston ryhmän jaetuista asiakirjoista nimellä Visuaalinen ilme. Esitystiedottaja opastaa tarvittaessa tunnuksen käytössä ja toimittaa tunnuksen sähköisesti tai paperiversiona sitä tarvitseville. Liput esityksiin Kohtauksen tietojen pohjalta informaatiopisteen hoitaja, joka toimii myös vastaavana lipunmyyjänä, vie produktiot lippuvarausjärjestelmään ja tämän jälkeen lipunmyynti voi alkaa. Kaikilla TeaKin julkisia esityksiä katsovilla, myös opiskelijoilla ja henkilökunnalla, pitää olla lippu. Jokaisella Taideyliopiston opiskelijalla on oikeus kahteen vapaalippuun TeaKin esityksiin ja yhteen vapaalipuun SibAn konsertteihin. Työryhmän jäsenet saavat yleensä 2 vapaalippua ensi-iltaan (mikäli katsomossa on tilaa) sekä 2 vapaalippua käytettäväksi muihin esityksiin. Lippujen varaaminen Lippuja voi varata ympäri vuorokauden (24/7) netissä, osoitteessa: Lipunvaraajan tulee kirjautua Piletin järjestelmän käyttäjäksi. Kirjautuminen tapahtuu Piletin etusivun vasemmasta laidasta. Nettivarausmahdollisuus esityksiin päättyy kaksi tuntia ennen esitystä. Lippujen varaaminen netissä on maksutonta. Torilla on lipunvarauskone, jolla pääset varaamaan lippuja suoraan osoitteesta Koneen vierestä löydät ohjeet lippujen varaamiseen. Voit myös pyytää apua informaatiopisteen hoitajalta mahdollisissa nettivarausongelmissa. Voit muuttaa netissä tekemiäsi varauksia. Jos et käytä varattua lippuasi, muista perua varauksesi. Näin paikka vapautuu muiden varattavaksi. Puhelinvaraukset tehdään Piletin puhelinpalvelusta (auki 24/7), puh (1,71 /min + pvm). Lippujen lunastus Opiskelijat voivat lunastaa netistä varaamansa liput informaatiopisteen hoitajalta hänen ollessaan paikalla TeaK-Kookoksen infossa. Ovimyynti aukeaa tuntia ennen esitystä. Varatut liput tulee lunastaa ovimyynnistä viimeistään puoli tuntia ennen esityksen alkua. Saman illan loppuun varattuun esitykseen avataan jonotuslista ovimyynnissä tunti ennen esityksen alkua. 15

16 SibAn konsertteihin Musiikkitalolla lippuja ei voi varata etukäteen, vaan jokaiseen esitykseen otetaan sivuun Taideyliopiston vapaalippukiintiö josta Musiikkitalon vahtimestarit jakavat halukkaille lippuja tuntia ennen esitystä niin kauan kuin lippuja riittää. Puoli tuntia ennen esitystä vapaalippukiintiöstä voidaan panna lippuja myös myyntiin. SibAn tapahtumat osoitteessa: Lippujen hinnat 12 normaalilippu 6 opiskelijat (muiden oppilaitosten opiskelijat, koululaiset, eläkeläiset, työttömät ja muut alennusryhmät) 3 teatteri- ja tanssialan ammattilaiset 0 TeaKin opiskelijat ja henkilökunta Valokuvaaminen, videointi ja tekijänoikeus Esityksiä valokuvataan, videoidaan ja tallennetaan mahdollisesti myös muulla tavoin. Taideyliopisto solmii tekijöiden kanssa sopimuksen opiskeluun liittyvien teosten tallentamisesta. Jokainen opiskelija allekirjoittaa opetuksen ja harjoitusten kuvaamiseen liittyvän sopimuksen opintojen alkuvaiheessa. Tällä sopimuksella määritellään millä ehdoilla TeaK voi valmistaa kappaleita, saattaa yleisön saataville ja luovuttaa edelleen kolmansille tahoille tekijän ja/tai lähioikeuden piirissä olevaa materiaalia. Ennen mahdollista omatoimista tuotantonsa tiedotus- tai markkinointityötä (esim. Facebookissa) opiskelijan tulee olla yhteydessä tuottajaan tai Opten tiedottajaan tekijänoikeuksien selvittämiseksi. Kuvamateriaalina on käytettävä muita kuin TeaKin kuvapankissa tiedotusvälineiden käyttöön varattuja kuvia. Lisätietoja tekijänoikeuksista saat taideyliopistojen tekijänoikeuspalvelun verkkomateriaalista: sekä tuottajilta. Taideyliopistojen yhteisellä tekijänoikeuslakimiehellä Maria Rehbinderillä ( , on vastaanotto TeaKissa Kerran kuussa. Arkisto Esitystiedottajalla on TeaKin esityskuva-arkisto ja esityksiin liittyvien tiedotusmateriaalien (mm. julisteet ja käsiohjelmat) arkisto. Arkistokappaleita on vain muutamia ja ne on tarkoitettu TeaKin käyttöön. Opiskelijoiden on syytä kerätä itse omat arkistokappaleensa esim. portfoliota varten. Arvostelut TeaKin esityksistä kirjoitetut lehtiarvostelut ovat nähtävissä kirjaston sisäänkäynnin 16

17 ilmoitustaululla (remontin aikana ilmoitustaululla torilla). Arvostelut laitetaan esille muutaman päivän viiveellä lehden ilmestymisestä. Yleensä vasta kandiopintojen loppuvaiheen esityksistä ja maisteriopintojen tuotannoista voidaan kirjoittaa arvioita. Off-tuotannot TeaKin opiskelijoiden on mahdollista valmistaa ja esittää omia, perus- tai jatkoopintoihin kuulumattomia pienimuotoisia esityksiä koulun tiloissa. Off-tuotantoja hallinnoi ja niiden organisoinnista vastaa Taideyliopiston ylioppilaskunta. Off-tuotantoja voi toteuttaa esimerkiksi Torilla, opetustiloissa ja ylioppilaskunnan tiloissa. Opetustilat ovat käytettävissä vain iltaisin kello välisenä aikana edellyttäen, että ne ovat vapaana opetustoiminnasta. Off-tuotantojen käyttöön ei anneta TeaKin irtainta omaisuutta eikä Opten palveluja neuvontaa lukuun ottamatta. Tilojen varustelu ja esitysten toteuttaminen ovat opiskelijoiden omalla vastuulla. Tuotantojen kalustoa ei saa säilyttää torilla, opetustiloissa eikä käytävillä. Off-tuotannot eivät saa metelöinnillä tms. toiminnalla aiheuttaa häiriötä koulun opetus- ja esitystoiminnalle. Off-tuotantojen työturvallisuus taataan tarkistuslistalla (ks. Pandoran lomakkeet), jonka kunkin tuotannon vastaava käy läpi näyttämömestari Heli Litmasen (p ) kanssa. 2. Opetusteatteri Opte tarjoaa tuotannollisia, teknisiä ja taiteellisia palveluja TeaKin esitystoimintaan ja hallinnoi koulun vakituisessa käytössä olevia esitystiloja TeaK-Kookoksella. Opte vastaa myös opetuksen ja tutkimuksen tiloissa tarvittavasta esitystekniikasta. Optessa työskentelee johtajan lisäksi 29 teatterialan ammattilaista sekä vaihtuva määrä työharjoittelijoita ja määräaikaisia työntekijöitä. Koulutusohjelmien esitysten lisäksi he tuottavat ja teknisesti toteuttavat yliopiston erilaiset juhlatilaisuudet ja tapahtumat. Opte on ryhmittynyt ammattiteatterin tavoin. Sen tarpeistossa, puvustossa sekä metalli- ja puupajassa valmistetaan, huolletaan ja korjataan esitysten materiaalit ja sen henkilöstö vastaa myös valo-, ääni-, AV- ja näyttämötekniikasta. Esitystuotantoryhmä vastaa tuottamisen lisäksi lipunmyynnistä ja esitystiedottamisesta. 17

18 TeaKin esitysten päätarkoitus on koulutus ja tutkimus. Parhaan opin saamiseksi Opten työntekijöiden kokemusta kannattaa käyttää hyväksi esityksen ennakkosuunnittelussa ja sen toteutuksen eri vaiheissa. He pyrkivät toteuttamaan edellä kuvattua perustehtäväänsä siten, että opiskelijoille tarjoutuisi samalla tilaisuus saada tietotaitoa esityksen valmistuksen prosesseista ja tekniikan antamista mahdollisuuksista. Turvalliset työtavat korostuvat valmistuksen eri vaiheissa. Muista oppilaitoksista vierailevat opiskelijat saavat Opten henkilökunnalta perehdytyksen TeaKin käytäntöihin. Opte voi olla opiskelijoille taiteen tekemisen työkalu, tutkimusväline ja tekemällä oppimisen paikka. Opiskelijat osallistuvat tuotantojen tekniseen työhön mahdollisuuksien mukaan tuotannon luokituksesta ja teknisestä luonteesta riippuen. Toisin kuin suurimmissa ammattiteattereissa Optessa ei ole esimerkiksi järjestäjiä tai pukijoita, joten näytäntöjen aikaisesta vaatteiden ja tarpeiston paikalleen asettamisesta samoin kuin mahdollisista näyttämökuvien vaihdoista opiskelijat vastaavat itse. Ryhmät ja henkilökunta Johtaja Jyri Pulkkinen, p Opten johtaja johtaa, kehittää ja valvoo yksikkönsä toimintaa sekä vastaa sen taloudesta. Hän tekee esitykset työsuhteisiin otettavista henkilöistä ja päättää yksikön määrärahojen sisäisestä jakamisesta. Opten johtaja vastaa esitystoiminnan kausisuunnittelusta ja muiden tahojen kanssa tehtävistä yhteistyösopimuksista. Työpöytä sijaitsee TeaK-Kookoksen kolmannessa kerroksessa. Esitystuotanto Sanna Suonsyrjä, tuottaja, p esitystuotantoryhmän esimies Johanna Autio, tuottaja, p Maria Kaihovirta, tuottaja, p. p Nina Numminen, tuottaja, p Jaana Forsström, tiedottaja, p esitystiedottaminen Aapo Iho, informaatiopisteen hoitaja, p iltalipunmyynnin organisointi Ryhmä tuottaa opetukseen sisältyvät tuotannot ja muut ohjelmalliset tapahtumat yhteistyössä laitosten ja muiden yksiköiden kanssa sekä vastaa esitysten ja 18

19 tapahtumien tiedottamisesta ja lipunmyynnin organisoinnista. Ryhmä vastaa myös TeaK-Kookoksen informaatiopisteen hoidosta yhteistyössä huollon kanssa. Tuottajien ja tiedottajan työpöydät sijaitsevat TeaK-Kookoksen kolmannessa kerroksessa, avokonttorin takimmaisessa osassa. Näyttämö ja tarpeisto Pekka Anttonen, näyttämöpäällikkö, p näyttämö ja tarpeisto -ryhmän esimies, suunnittelee ryhmän hankintoja neuvoo lavastus- ja tilaratkaisuissa palovartiointi- ja palotarkastusasiat Harry Brask, näyttämömestari, p metallipaja pyrotekniikka Heli Litmanen, näyttämömestari, p esitystoiminta harjoitussaleissa toritapahtumat yhteyshenkilö off-tuotannoissa Risto Mattila, näyttämömestari, p luokkien ja harjoitussalien kunnossapito Heikki Rosti, näyttämömestari, p näyttämöiden kuvat digitaalisesti, AutoCAD Vesa Rämä, näyttämömestari, p puupaja ja maalaamo Selmeri Saukkonen, näyttämömestari, p TeaK-Kookoksen auton käytön koordinointi varastointi Kullekin tuotannolle osoitetaan oma näyttämömestari, joka vastaa lavastuksen ja katsomon teknisestä suunnittelusta ja rakentamisesta sekä sen pystyttämisestä ja purkamisesta. Näyttämömestarit opastavat ja neuvovat lavasteiden, huonekaluvaraston ja näyttämötekniikan käytössä sekä valvovat opiskelijoiden ja yleisön turvallisuutta esitystoiminnassa. Verstaat sekä näyttämöpäällikön ja mestarien työhuoneet sijaitsevat TeaK-Kookoksen ensimmäisessä kerroksessa, Teatterin vieressä. Risto Mattilan työhuone on A-portaan viidennessä kerroksessa. Heli Hyytiä, tarpeistonvalmistaja, p Tarja Hägg, tarpeistonvalmistaja, p Tarpeistossa suunnitellaan, valmistetaan ja hankitaan uutta rekvisiittaa ja huolletaan ja varastoidaan vanhaa rekvisiittaa. Tarpeistonvalmistajat auttavat 19

20 löytämään rekvisiittaa varastosta ja ohjaavat sen käytössä. Tarpeistokäynnille kannattaa varustautua alustavalla tarpeistoluettelolla. Tarpeisto sijaitsee TeaK- Kookoksen neljännessä kerroksessa. Se päivystää arkisin klo Muina aikoina on käynnistä sovittava etukäteen. Työnhuoneen puhelin on Puvusto Kati Mantere, puvustomestari, puvuston esimies, p toimii yhteyshenkilönä tuotantojen alkuvaiheessa Anne Lehto, puvustomestari, p pukujen valmistus, kaavoitus kengät mittataulukot Niina Paakkunainen, puvustomestari ( ) pukulainaukset koulun tuotantoihin Sirpa Luoma, puvustomestari, p pukuompelu Hannele Kekkonen, puvustomestari, osa-aikainen, p , Arja Nuppola, puvustomestari, osa-aikainen, p pukuhuolto Puvusto sijaitsee TeaK-Kookoksen neljännessä kerroksessa. Se päivystää arkisin klo Muina aikoina on käynnistä sovittava etukäteen p Puvustossa valmistetaan ja huolletaan TeaKin tuotantojen puvut. Puvusto ylläpitää myös koulun pukuvarastoa, jonka käytössä henkilökunta tarvittaessa avustaa. Sieltä löytyy eri aikakausien pukuja, kenkiä ja asusteita, joita voidaan muokata mm. korjaamalla, värjäämällä ja patinoimalla. Kaikki puvut ja kengät huolletaan tarpeen mukaan esitysten välillä sekä niiden päätyttyä. Tuotantojen pukusuunnittelijat ovat joko opiskelijoita, puvuston vakinaista henkilöstöä tai ulkopuolisia, joiden löytämiseen saa Optesta apua. Puvusto opastaa myös mahdollisuuksien mukaan tutustumaan eri aikakausien pukeutumiseen ja pukujen käyttöön. Valo ja ääni/valo Janne Björklöf, valosuunnittelija, p Keijo Kete Kaakinen, valosuunnittelija, p Seppo Lampio, valosuunnittelija, p Esitysten valaistuksen suunnittelee joko opetusteatterin valosuunnittelija, vieraileva suunnittelija tai VÄS-opiskelija. Suunnittelija vastaa myös valojen toteuttamisesta: rakentamisesta, esitysajosta ja purkamisesta. Harjoitusvaiheessa 20

21 valosuunnittelija käy keskusteluja ohjaajan tai koreografin kanssa sekä seuraa harjoituksia taiteellisten ja teknisten kysymysten ratkaisemiseksi. Valosuunnittelijat vastaavat heitinkaluston varastoinnista ja huollosta. Sähkö-, ripustus- ja paloturvallisuussyistä opiskelija ei saa koskea valolaitteisiin, ellei ole saanut riittävää opastusta niiden käytössä. Niitä ei myöskään saa siirtää sopimatta asiasta ensin valosuunnittelijan kanssa. Valosuunnittelijoiden työhuone sijaitsee TeaK-Kookoksen D-portaan kolmannessa kerroksessa. Valo ja ääni/ääni Heikki Laakso, tehostemestari, p Kaj Wager, tehostemestari, p valo- ja ääniryhmän esimies Esitysten äänisuunnittelusta vastaa joko opetusteatterin tehostemestari, vieraileva suunnittelija tai VÄS-opiskelija. Suunnittelija vastaa myös sähköisen äänen toteuttamisesta: rakentamisesta, esitysajosta ja purkamisesta. Harjoitusvaiheessa äänisuunnittelija käy keskusteluja ohjaajan tai koreografin kanssa sekä seuraa harjoituksia taiteellisten ja teknisten kysymysten ratkaisemiseksi. Jokaisella produktiolla on opetusteatterin puolelta yhteyshenkilö, joka vastaa ko. produktion äänitarpeista ja auttaa suunnittelussa, rakentamisessa ja studiotyöskentelyssä. Tehostemestareilta varataan opinnoissa tarvittavat äänilaitteet ja sähköiset instrumentit, ja he opastavat niiden käytössä. TeaK-Kookoksella on kaksi äänitysstudiota, joissa toteutetaan kursseja ja editoidaan esitysnauhat tehostemestarien toimiessa teknisinä vastaavina ja käytön opastajina. Sähköturvallisuussyistä opiskelija ei saa koskea äänilaitteiden kytkentöihin, ellei ole saanut siihen riittävää opastusta. Niitä ei myöskään saa siirtää sopimatta asiasta ensin tehostemestareiden kanssa. Tehostemestarien työhuoneet ja studiot sijaitsevat TeaK-Kookoksen D-portaan kolmannessa kerroksessa. Valo ja ääni/av Kari Ufo Tossavainen, AV-mestari, p Opetuksen AV-tuki TeaK-Vässillä Antti Schroderus, harjoitusmestari, p Opetuksen kuljetukset, tilojen ylläpito TeaK-Vässillä Jyrki Oksaharju, AV-mestari, p esitystoiminnan AV: projisoinnit, editointi- ja kuvausasiat Rauno Rampe Malmberg, harjoitusmestari, p opetusvälineet TeaK-Kookoksella pianojen siirrot ja virityttämiset 21

22 kameralainat ääni- ja videotallenteiden kopiointi AV- ja harjoitusmestarit vastaavat opetustiloihin pysyvästi asennettujen laitteiden ylläpidosta ja käytön opastuksesta sekä opetusvälineiden toimittamisesta. Teak- Kookosella he taltioivat TeaKin esityksiä, ylläpitävät tallennearkistoa ja tekevät kopioita video- ja audiomateriaalista. TeaK-Kookoksella opiskelijoiden käytössä on kaksi työasemaa, joissa editoidaan esityksissä tarvittava videomateriaali. AV- ja harjoitusmestarit lainaavat ja asentavat esityksissä tarvittavan audio-visuaalisen laitteiston. TeaK-Vässillä he vastaavat myös valo- ja äänikalustosta, opetusvälineiden kuljetuksista sekä osallistuvat tilojen käytön suunnitteluun ja ylläpitoon. Jyrki Oksaharjun työhuone sijaitsee TeaK-Kookoksen D-portaan kolmannessa kerroksessa ja Rampen A-portaan viidennessä kerroksessa. Ufon ja Antin työhuone on TeaK-Vässin neljännessä kerroksessa, Lintulahdenkatu 3. Bändikellari Opiskelijoiden käytössä on TeaK-Kookoksen A-portaassa sijaitseva bändikellari, jonka hallinnoinnista vastaa ylioppilaskunta Opten kanssa sovittujen periaatteiden mukaisesti. Esitystilat Julkisen esityksen järjestämiseen tarvitaan ko. tilassa voimassa oleva kokoontumislupa. TeaKilla on lupa kahdeksaan tilaan TeaK-Kookoksella: Tori, Teatteri, studiot 1-4 sekä tanssisalit 523 ja 709. Näissä tiloissa on vaadittavat kaksi ulosmenotietä. Lisäksi julkisia esityksiä pienelle yleisömäärälle voidaan järjestää harjoitussaleissa 532, 534 ja 535. Muissa, harjoituskäyttöön tarkoitetuissa tiloissa voidaan järjestää vain demoja tms. koulun sisäisiä tilaisuuksia. Teatteri ja studiot 1-4 on varusteltu nimenomaan esityskäyttöä varten. Niissä on riittävästi sähköä sekä valo-, ääni- ja lavastuslaitteiden monipuoliset ripustusmahdollisuudet hoitosiltojen, ristikoiden, trussien ja ketjunostimien avulla. Seiniin vastaavat kiinnitykset tehdään metrin välein sijoitettuihin C-kiskoihin. Tiloja kiertävät verhokiskot ja ne voidaan ympäröidä molton-kankailla. Katsomorakenteet ovat muunneltavia ja katsomotuolit voidaan kytkeä yhteen. Kaikissa kattoristikoilla varustetuissa tiloissa korkein sallittu kattokuorma on 40 kg/m2, mikä käytännössä riittää valo- ja äänilaitteiden kiinnittämiseen ristikoihin. 22

23 Työryhmä on vastuussa esitystilan kunnosta ja tavaroiden säilymisestä sille varatun ajan. Vahtimestari avaa oven pyydettäessä; avaimia ei valitettavasti riitä jokaiselle. Teatteri korkeus 5,30 m hoitosiltojen alapintaan, I-palkkeihin 7,5 m leveys 12,60 m, sivusiltojen väli 9,8 m syvyys n. 40 m kork. 400 katsojaa (tavallisin katsomon koko ) joustolattia, lattialämmitys katossa 14 kpl I-palkkeja, kussakin 2 siirtovaunua 7 poikittaista hoitosiltaa sivusillat kahdessa kerroksessa 3 m ja 5 m korkeudella tilan ympäri kiertävät verhokiskot myös ylemmässä sivusillassa Studio 1 korkeus 4 m (ristikon alapintaan) leveys 10 m syvyys 15 m kork. 80 henkilöä kivilattia kattoristikko Studio 2 vaalea tila korkeus 4 m (ristikon alapintaan) leveys 10 m syvyys 15 m kork. 80 henkilöä joustolattia, lattialämmitys kattoristikko Studio 3 korkeus 4 m (ristikon alapintaan) leveys 10 m syvyys 15 m kork. 80 henkilöä joustolattia, lattialämmitys kattoristikko 23

24 Studio 4 korkeus 4 m (ristikon alapintaan) leveys n. 13 m syvyys n. 13 m kork. 120 henkilöä joustolattia, lattialämmitys kattoristikko yksi pylväs 523 korkeus 4 m (ristikon alapintaan) leveys 10 m syvyys 14 m kork. 80 henkilöä joustolattia kattoristikko tilan ympäri kiertävä verhokisko 532 ja 534 korkeus 4,5 m (ristikon alapintaan) leveys 9,5 m syvyys 9,5 m kork. 30 henkilöä joustolattia kattoristikko 535 korkeus n. 5 m leveys 6-8 m syvyys n. 12 m kork. 30 henkilöä joustolattia ikkunat kolmella sivulla, ei täysin pimennettävissä ei kattoristikkoa, ei ripustusmahdollisuutta kiinteisiin pintoihin 709 korkeus 3,30 m leveys n. 13 m syvyys n. 16 m kork. 80 henkilöä joustolattia salin kiertävä heitinputki 24

25 Paloturvallisuus Paloviranomaiset ovat luokitelleet teatteritilat riskikohteiksi. Avotulen käyttö niissä on aina luvanvaraista toimintaa. Kaikista avotuleen liittyvistä kokeiluista tulee sopia etukäteen näyttämömestarien tai näyttämöpäällikön kanssa ja mielellään jo tuotantokokouksissa, koska mahdollinen avotulen käyttö esityksissä ja harjoituksissa vaatii aina erillisen palotarkastuksen ja esityksissä palovartijan läsnäolon. Kaikissa esityskäyttöön tarkoitetuissa tiloissa tulee olla alkusammutuskalusto, jonka käytössä Opten henkilökuntaa on koulutettu: Palokassi, jonka sisältö on erikseen määritelty ja jota ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen. Jauhesammutin merkityssä kohteessa. Sankoruisku. Jokaisen uloskäynnin yläpuolella on poistumistievalot, joita ei saa tilapäisestikään peittää. Uloskäyntien eteen ei missään tilanteessa saa jättää lavasteita, huonekaluja tai muita kulkua estäviä tavaroita. Jokaisen produktion työryhmästä yksi valitaan turvallisuusvastaavaksi. Hänen tehtävänään on saamiensa ohjeiden mukaan varmistaa esiintyjien ja yleisön turvallisuus yhdessä esitystä päivystävän näyttämömestarin kanssa. Turvallisuusvastaava on sisällä esitystilassa koko esityksen ajan, mutta ei voi itse esiintyä näyttämöllä. Esimerkiksi ohjaaja tai valojen ajaja voivat toimia turvallisuusvastaavina. Palokellon soidessa kaikista TeaKin tiloista on välittömästi poistuttava Torille, jossa annetaan lisäohjeita siitä, voiko tiloihin palata. Opiskelijoiden ja mahdollisesti paikalla olevan yleisön poistumista valvovat näyttämömestarit ja muu turvallisuustehtäviin koulutettu henkilökunta, jonka ohjeita on kaikkien toteltava. Esitystiloissa ja muissa TeaK-Kookoksen tiloissa on savuun tai lämpöön reagoivia ilmaisimia, jotka lauetessaan aiheuttavat palohälytyksen. Savukoneen ja luvan sen käyttöön saa Opten valosuunnittelijalta, joka ilmoittaa koneen luovutuksesta vuorossa olevalle vahtimestarille infoon. Valosuunnittelijan kanssa sovitaan produktiosta vastuuhenkilö, joka vastaa koneen käytöstä ja ilmoittaa vahtimestarille päivittäin ryhmän työskentelyajat (ks. Pandoran dokumentit, hae: savukone). Vastuuhenkilön tehtävänä on huolehtia, että tilassa on aina joku paikalla, kun vahtimestari on kytkenyt paloilmoittimen irti. Mikäli tila jää tyhjäksi tai aikataulu muuttuu, on vastuuhenkilön ilmoitettava siitä vahtimestarille. 25

26 Työturvallisuus Yleisen työturvallisuuden takaamiseksi huolellinen ennakkosuunnittelu on tärkeää. Se luo pohjan turvallisille ratkaisuille. Teatterikorkeakoulussa turvallinen työ- ja opiskeluympäristö on kaikkien yhteinen asia. Esityksen visuaaliseen ratkaisuun liittyvät mahdolliset turvallisuusriskit pyritään selvittämään yhdessä opiskelijan kanssa, mikä on tärkeää myös opiskelijan oman turvallisuuden kannalta. Korokkeet, portaikot ja muut lavaste-elementit rakennetaan huolella ja esimerkiksi vaijereina käytetään vain leimattuja ja luokiteltuja tuotteita. Näyttämöllä olevat ketjunostimet huolletaan säännöllisesti niin kuin kaikki muukin nostintekniikka, joka on rakennusapuna näyttämötyössä. Lavasteet ja laitteet saattavat kuitenkin kulua ja vioittua käytössä. Havaituista vioista ja puutteista on aina ilmoitettava vastaavalle näyttämömestarille. Lavastuksessa tulee välttää orgaanisten aineiden kuten veden, mullan, hiekan jne. käyttöä. Ne voivat aiheuttaa ongelmia esiintyjien terveydelle ja sähkölaitteille. Puuja metalliverstaiden koneista vastaavat ja niitä käyttävät vain näyttämömestarit. Suositeltavaa luettavaa aiheesta on Työturvallisuuskeskuksen julkaisema opas Turvallisesti teatterissa. Teatterialan ja monitoimitalojen työympäristö, Helsinki 2006 (löytyy mm. TeaKin kirjastosta). If Vahinkovakuutusyhtiö Oy korvaa tapauskohtaisen ratkaisun mukaisesti opiskelijoille kustannukset tapaturmasta, joka on sattunut opetussuunnitelmaan kuuluvassa käytännön opetuksessa, esityksessä tai harjoituksissa. Tapaturmaksi katsotaan äkillinen, odottamaton, ulkoisen tekijän aiheuttama vamma tai sairaus. Tapaturman sattuessa Opiskelijan on tapaturman sattuessa otettava yhteys tapaturma-asiamieheen, joka on opintoneuvoja Hannele Ylönen, gsm Häneltä loukkaantunut saa vakuutustodistuksen ja ohjeet hoitoon hakeutumisesta. Korvauksen saamiseksi on tultava mahdollisimman pian hoidon jälkeen asiamiehen luo tekemään tapaturmailmoitus ja tuotava samalla mahdolliset lääkärintodistukset ym. mukanaan. Työtapaturmasta ja ns. läheltä piti -tilanteesta ilmoitetaan myös työsuojeluvaltuutetulle, jonka kanssa täytetään tapaturman / vaaratilanteen selvityslomake (ks. Pandoran dokumentit, hae: vaaratilanne). Taideyliopiston työsuojeluorganisaatio Sörnäisten kampuksella (KuvA ja TeaK) Varatyösuojelupäälliikkö Jyri Pulkkinen, p Työsuojeluvaltuutettu Jaana Seppä, p

27 Varatyösuojeluvaltuutettu Heikki Wallenius, p Varatyösuojeluvaltuutettu Minna Orpana, p Tapaturman sattuessa viikonloppuna tai iltaisin Tapaturman sattuessa viikonloppuna tai iltaisin tai jos tapaturman laatu on kiireellistä hoitoa vaativa: Ota opiskelijakortti mukaan ja mene suoraan lähimpään lääkäriin, joka TeaKin opiskelijoille on pääsääntöisesti Lääkärikeskus Mehiläinen ympyrätalossa (Siltasaarenkatu 18 A, 3. krs. ajanvaraus ja tiedustelut, p Avoinna ma-to klo , pe , la ) Muina aikoina päivystää Mehiläisen lääkärikeskus Töölössä (Runeberginkatu 47 A, p ). Kerro olevasi TeaKista ja että kyseessä on tapaturma. Jos tapaturma on vakava ja vaatii ambulanssikyytiä, sairaankuljettajat vievät sinut jatkohoitopaikkaan terveysasemalle tai sairaalan päivystävälle poliklinikalle. Soita tällöin yleiseen hätänumeroon 112. Saat hoitopaikasta vakuutustodistuspyyntölapun. Tuo se tapaturma-asiamiehelle 10 pv:n sisällä. Korvauksen saamiseksi sinun on tultava mahdollisimman pian hoidon jälkeen asiamiehen luo tekemään tapaturmailmoitus ja tuotava samalla mahdolliset lääkärintodistukset ym. mukanasi. Taksin käytöstä tapaturman yhteydessä Taksia voi käyttää jos kyseessä jalan vamma tai harkinnan mukaan jos meneminen lääkäriin on vamman vuoksi hankalaa. Taksikortin saa ensisijaisesti tapaturmaasiamieheltä, mutta myös talouspalveluista. Tapaturman sattuessa viikonloppuna tai iltaisin ei taksikorttia ole saatavissa. Tällöin opiskelija maksaa oman harkintansa mukaan tarvitsemansa taksin ensin itse ja toimittaa kuitin tapaturma-asiamiehelle. Taksin käyttö korvataan vain välittömästi lääkärissä käyntiin liittyen, harjoituksiin tai esityksiin menoa illalla ei korvata. Kuitti on säilytettävä ja toimitettava tapaturma-asiamiehelle. Tutustu myös kaikille TeaKissa toimiville tarkoitettuun oppaaseen Toiminta onnettomuus- ja vaaratilanteissa (ks. Pandoran työkalulinkit: Hätäohje.pdf). Opten vihreät periaatteet Kestävään kehitykseen pyrkiminen on osa TeaKin perustoimintaa. TeaKilla on käytössään WWF:n Green Office järjestelmä, jonka avulla organisaatiot voivat vähentää ympäristökuormitustaan. TeaKin ympäristöohjelman ja muuta Green Office tietoa löydät Pandoran Green Office -ryhmästä. 27

28 TeaK haluaa myös olla mukana teatterialan ympäristövaikutusten pienentämisessä. Green Office toiminnalle rinnakkaisena projektina Opte kartoittaa Green Theatre -toiminnassaan, minkälaisia ympäristönäkökohtia teatterin toimintaan liittyy ja minkälaisilla ratkaisuilla tuotantojen ympäristökuormitusta voi vähentää. Tavoitteena on levittää karttunutta tietoa suomalaiselle teatterikentälle. Jokaisen TeaKlaisen käyttäjätunnuksille on asennettu tulostuksen seurantaohjelma. Opiskelijoiden henkilökohtainen tulostuskiintiö on 200 sivua/lukuvuosi, ODopiskelijoiden 500 sivua/lukuvuosi. Tuotantoon osallistuvat opiskelijat voivat pyytää tuottajalta lisäkiintiötä omiin käyttäjätunnuksiinsa. Tuottaja arvioi tulostustarpeen tuotannon edetessä. Produktiotulostaminen käsittää plarit, käsikirjoitukset, valokartat yms. produktiotulosteet. Opintoihin kuuluvissa produktioissa, joissa on ulkopuolinen tuottaja, lisätulostus hoidetaan produktioon nimetyn TeaKin yhteyshenkilön kautta. Optessa on laadittu käytännön ohjeistus vihreiden periaatteiden toteutumiseksi niin opiskelijoiden kuin henkilökunnankin teatterityössä: 1. Vähennä energian kulutusta sammuta valot poistuessasi työ- tai harjoitustilasta, jossa ei usein käydä sammuta Teatterisalin työvalot (työmaaheittimet) kun et tarvitse lisävaloa - varsinkin kun poistut tilasta. vaihda työvalojen lamput asteittain vähän energiaa kuluttaviksi, mieluiten LED-lampuiksi ota akkulaturit pois seinästä latauksen jälkeen hanki katkaisimella varustettuja jatkojohtoja sammuta tietokoneesi ja sen lisälaitteet päivän päätteeksi ja tarkista, onko koneellesi asennettu Green Snapper virransäästöohjelma (ks. intran Green Office). keskitä kuljetuksia: voiko samalla ajolla hoitaa monta asiaa tarkista ennen kuin lähdet opasta yleisöä joukkoliikenteen käyttöön: ohjeet verkkosivuillamme TeaK käyttää vesisähköä, jonka tuotannosta ei vapaudu hiilidioksidia ja joka on tuotettu pohjoismaissa 2. Suosi kestäviä hankintoja hanki harkiten ja laadukkaita (kulutusta kestäviä ja huollettavissa olevia) laitteita ja materiaalia pidennä laitteiden elinikää säännöllisellä huollolla, ylläpidä laitteista huoltokirjaa 28

29 vähennä huollon tarvetta opastamalla laitteiden käyttö, kuljetus ja säilytys tee ostokset lähiympäristöstä ja hae tavarat jalan, pyörällä tai joukkoliikenteellä aina kun mahdollista. Hyödynnä TeaKin asiointipyöriä! vaihda valaisinkalusto asteittain LED-valoiksi suosi kovalevylle tallentavia kameroita ja äänittäviä laitteita suosi isoja pakkauskokoja kuluvaa materiaalia hankkiessasi 3. Vähennä jätteen määrää hyödynnä TeaKin huoltopalveluiden luomaa jätteiden lajittelujärjestelmää suosi sähköpostia ym. paperittomia viestejä, vältä tulostusta paperille ja käytä kaksipuolista tulostusta arvioi esitystiedotuksen printtimateriaalin määrät mahdollisimman tarkasti ilmoita mainospostin lähettäjälle, että haluat vastaanottaa mainokset vain sähköisesti aja esitysten ääni ja video kovalevyltä, ei mediasta suosi muistitikkuja CD-levyjen sijasta käsittele maalit ja liuottimet oikein: ei viemäriin, vaan keräysastioihin älä käytä lastulevyjä tai muuta kierrätykseen kelpaamatonta puumateriaalia vältä muidenkin kierrätykseen kelpaamattomien materiaalien käyttöä esim. uretaanitäyte 4. Kierrätä ja käytä uudelleen tutustu TeaKin huollon kierrätysohjeisiin käytä Teatterikeskuksen kierrätystoria: -> Kierrätystori jos poistettavat laitteet sisältävät ongelmajätettä, vie ne vahtimestareille edelleen toimitettavaksi pidä varastot kunnossa, se helpottaa käytetyn tavaran uusiokäyttöä käytä pukuja huolellisesti: ripusta kuivamaan ja säilytä oikein kiinnitä koristeet pukuihin ompelemalla, ei liimalla, jotta ne on helppo irrottaa tarvittaessa toimita lahjoituksena saadut esineet ja vaatteet edelleen kierrätykseen tai lumpuiksi, jos niitä ei käytetä itse tee vanhasta printtimateriaalista jotain muuta: julisteita, käyntikortteja, flyereita jne. palauta uudelleen käytettäväksi kelpaavat mediat takaisin käytön jälkeen käytä puisissa lavasteissa ruuvirakennetta, vältä liimaa ja niittejä. Pura elementit osiin esityksen purun yhteydessä. Näin saadaan samalle materiaalille 3-4 käyttökertaa pura metallirakenteet rälläkällä osiksi ja varastoi materiaali 29

Esitystoiminnan opas Helsinki 2014

Esitystoiminnan opas Helsinki 2014 Esitystoiminnan opas Helsinki 2014 Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu Esitystoiminnan opas Esityksiä on tehtävä yhdessä 5 1. Tuotannot 6 Esitykset ovat osa opetusta ja tutkimusta 6 Suunnitelmasta tuotannoksi

Lisätiedot

Esitystoiminnan opas Helsinki 2014

Esitystoiminnan opas Helsinki 2014 Esitystoiminnan opas Helsinki 2014 Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu Esitystoiminnan opas Esityksiä on tehtävä yhdessä 5 1. Tuotannot 6 Esitykset ovat osa opetusta ja tutkimusta 6 Suunnitelmasta tuotannoksi

Lisätiedot

Esitystoiminnan opas Helsinki 2011

Esitystoiminnan opas Helsinki 2011 Esitystoiminnan opas Helsinki 2011 Teatterikorkeakoulu Esitystoiminnan opas Esitykset ovat välietappeja 5 1. Tuotannot 6 Esitykset ovat osa opetusta ja tutkimusta 6 Suunnitelmasta tuotannoksi 11 Tiedotus

Lisätiedot

Esitystoiminnan opas Helsinki 2008

Esitystoiminnan opas Helsinki 2008 Esitystoiminnan opas Helsinki 2008 Teatterikorkeakoulu Esitystoiminnan opas Esitykset ovat välietappeja 1. Tuotannot 1 Esitykset ovat osa opetusta 1 Suunnitelmasta tuotannoksi 5 Tuotantopalvelut 7 Esitystoiminnan

Lisätiedot

Esitystoiminnan opas Helsinki 2010

Esitystoiminnan opas Helsinki 2010 Esitystoiminnan opas Helsinki 2010 Teatterikorkeakoulu Esitystoiminnan opas Esitykset ovat välietappeja 1. Tuotannot Esitykset ovat osa opetusta ja tutkimusta Suunnitelmasta tuotannoksi Tiedotus ja lipunmyynti

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTO. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohjesääntö. Teatterikorkeakoulun ohjesääntö

TAIDEYLIOPISTO. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohjesääntö. Teatterikorkeakoulun ohjesääntö TAIDEYLIOPISTO Teatterikorkeakoulun ohjesääntö Käsittely 1. TeaKin johtoryhmä 19.2.2013 2. TeaKin johtoryhmä 5.3.2013 3. TeaKin laitosjohtajat ja proffat 11.3.2013 4. TeaKin laitosjohtajat ja proffat 15.4.2013

Lisätiedot

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia)

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia) HOPS-PROSESSI Teatterikorkeakoulun perustutkintojen tutkintosäännön 12 :n mukaan opiskelija laatii opintojensa suunnittelun tueksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Opintosuunnitelma on tutkintokohtainen.

Lisätiedot

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia)

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia) HOPS-PROSESSI Teatterikorkeakoulun perustutkintojen tutkintosäännön 12 :n mukaan opiskelija laatii opintojensa suunnittelun tueksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Opintosuunnitelma on tutkintokohtainen.

Lisätiedot

OPPILASTIEDOTE 2012-2013 TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN PÄÄTTÖTYÖ

OPPILASTIEDOTE 2012-2013 TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN PÄÄTTÖTYÖ OPPILASTIEDOTE 2012-2013 TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN PÄÄTTÖTYÖ PÄÄTTÖTYÖ Keväällä 2013 Vantaan Tanssiopistossa voi suorittaa syventävien opintojen päättötyön. Päättötyön voivat suorittaa

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg Heli Alatalo Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

Ohjeistus opiskelijalle opinnäytetyön tallentamiseksi Theseus-verkkokirjastoon.

Ohjeistus opiskelijalle opinnäytetyön tallentamiseksi Theseus-verkkokirjastoon. Kirjasto- ja tietopalvelut Theseus opas Ohjeistus opiskelijalle opinnäytetyön tallentamiseksi Theseus-verkkokirjastoon. Pikaohje: 2 1. Aloita tallennus kun työsi on valmis ja ohjaava opettajasi on hyväksynyt

Lisätiedot

VALOSUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA Kolmivuotinen koulutus, 180 op

VALOSUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA Kolmivuotinen koulutus, 180 op Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2013 VALOSUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA Kolmivuotinen koulutus, 180 op Valosuunnittelun koulutusohjelman perustehtävänä on kouluttaa valosuunnittelijoita teatterin,

Lisätiedot

1. Montako diplomi-insinööriä, tekniikan lisensiaattia ja tekniikan tohtoria valmistui osastolta v. 2001?

1. Montako diplomi-insinööriä, tekniikan lisensiaattia ja tekniikan tohtoria valmistui osastolta v. 2001? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/5 SÄHKÖ- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN OPINTO-OPAS 2003-2004, luvut 1 10 ( (http://www.sahko.hut.fi/opiskelijat/opinto-opas2003-2004/estopas2003/index.htm) (http://www.sahko.hut.fi/opiskelijat/opinto-opas2003-2004/tltopas2003/index.htm)

Lisätiedot

OPISKELIJAN MUISTILISTA

OPISKELIJAN MUISTILISTA OPISKELIJAN MUISTILISTA Käsityön lukiodiplomi muodostuu käsityötuotteesta tai -teoksesta ja sen syntyä esittävästä portfoliosta. Käsityön lukiodiplomi on yhden lukiokurssin laajuinen kokonaisuus. Ennen

Lisätiedot

IL-palvelut Aalto-yliopistossa

IL-palvelut Aalto-yliopistossa IL-palvelut Aalto-yliopistossa IL 3D - ulottuvuudet esiin, IL-opetuksesta IL-palveluihin seminaari 30.11.2010 Virpi Palmgren, Otaniemen kampuskirjasto Anu Kangasaho, Töölön kampuskirjasto Eila Rämö, Arabian

Lisätiedot

TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010

TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010 TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010 Uudet opiskelijat Vuonna 2010 uusia opiskelijoita otetaan näyttelijäntyön, ohjauksen, dramaturgian, valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelmiin, teatteriopettajan

Lisätiedot

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Minna Daniel 15.6.2016 1 Opinnot Joka vuosi aloittaa 85 aikuisopetukseen suuntautuvaa opiskelijaa, joista puolet tutkintoopiskelijoita

Lisätiedot

TURVALLISESTI KODISSANI. Oma turvallisuuteni. Valitse kyllä tai ei. Tiedän hätänumeron. Säilytän puhelinta paikassa, josta löydän sen helposti.

TURVALLISESTI KODISSANI. Oma turvallisuuteni. Valitse kyllä tai ei. Tiedän hätänumeron. Säilytän puhelinta paikassa, josta löydän sen helposti. Oma turvallisuuteni Valitse kyllä tai ei. TURVALLISESTI Tiedän hätänumeron. kyllä ei KODISSANI Säilytän puhelinta paikassa, josta löydän sen helposti. Huoneessani on toimiva palovaroitin. Tiedän, mitä

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015 PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015 1. YLEISTÄ Useita kymmeniä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita suorittaa joka vuosi käytännön harjoitteluja

Lisätiedot

VALOSUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA Kolmivuotinen koulutus, 180 op

VALOSUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA Kolmivuotinen koulutus, 180 op Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2016 VALOSUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA Kolmivuotinen koulutus, 180 op Valosuunnittelun koulutusohjelman perustehtävänä on kouluttaa valosuunnittelijoita

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015 PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015 1. YLEISTÄ Useita kymmeniä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita suorittaa joka vuosi käytännön harjoitteluja

Lisätiedot

Tutkinnot ja koulutusohjelmat

Tutkinnot ja koulutusohjelmat Tutkinnot ja koulutusohjelmat Teatterikorkeakoulu (TeaK) on esittävien taiteiden yliopisto, joka antaa ylintä tanssi- ja teatteri alan opetusta. Teatterikorkeakoulusta voi valmistua valo- tai äänisuunnittelijaksi,

Lisätiedot

Maisteriopiskelijan infopaketti. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta

Maisteriopiskelijan infopaketti. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta Maisteriopiskelijan infopaketti Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta 27.8.2013 Maisterintutkinnon eri opintosuunnat 1. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta

Lisätiedot

OPISKELIJAN MUISTILISTA

OPISKELIJAN MUISTILISTA Kuvataiteen lukiodiplomin tukimateriaali opiskelijalle OPISKELIJAN MUISTILISTA Kuvataiteen lukiodiplomi muodostuu teoksesta sekä työskentelyprosessia, itsearviointia ja kuvataiteen tuntemusta kuvaavasta

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset 2015 2020

Tutkintovaatimukset 2015 2020 Tutkintovaatimukset 2015 2020 Äänen maisteriohjelma (120 op) Teatteritaiteen kaksivuotinen maisterintutkinto (120 op) pohjaa tätä ennen suoritettuun teatteritaiteen kandidaatintutkintoon (180 op) tai vastaaviin

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

Työelämän tutkimuspäivät 5. 6.11.2015

Työelämän tutkimuspäivät 5. 6.11.2015 Työelämän tutkimuspäivät 5. 6.11.2015 AV-ohjeet (Päätalo, Pinni A, Pinni B, Linna, Atalpa) Alkuvalmistelut Tule ajoissa paikalle (pyydä virastomestareita avaamaan lukitut ovet) 1. Laita tietokone (ja näyttö)

Lisätiedot

Digiajan opettajan selviytymispaketti

Digiajan opettajan selviytymispaketti 10+ opepäivitystä odottaa. Aloita lataus nyt! Digiajan opettajan selviytymispaketti Saamelaisalueen koulutuskeskus virtuaalikoulu Ovatko verkko-opetustaitosi päivityksen tarpeessa? Ota askel eteenpäin

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Opintoihin orientointi

Opintoihin orientointi Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 2.9.2014 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen

Lisätiedot

Voimisteluliiton seuraseminaari Järvenpää 23.3.2013. Yhdessä järjestämme näyttävän näytöksen. Mäntsälän Voimistelijat ry. Mäntsälän Voimistelijat ry

Voimisteluliiton seuraseminaari Järvenpää 23.3.2013. Yhdessä järjestämme näyttävän näytöksen. Mäntsälän Voimistelijat ry. Mäntsälän Voimistelijat ry Voimisteluliiton seuraseminaari Järvenpää 23.3.2013 Yhdessä järjestämme näyttävän näytöksen Mäntsälän Voimistelijat Perustettu 1983 Jäseniä noin 750, joista valtaosa alle 19-vuotiaita Ohjaajia ja valmentajia

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

Technical rider kiertuetoiminnassa. ma 28.11.2011 Metropolian juhlasali

Technical rider kiertuetoiminnassa. ma 28.11.2011 Metropolian juhlasali Technical rider kiertuetoiminnassa ma 28.11.2011 Metropolian juhlasali 1 Tiiti Hynninen, valosuunnittelija TeM Teemu Määttänen, mediasuunnittelija TeM, Tutkivan teatterityön keskus 2 Technical rider Tuotantoyksikkö/tuottaja

Lisätiedot

YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA

YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA Liite 8 YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä poistumissuunnitelmasta... 3 2. Toiminta onnettomuus- ja uhkatilanteissa...

Lisätiedot

tavoittaa puhelinnumerosta 09-310 47744.

tavoittaa puhelinnumerosta 09-310 47744. Taide-Laakson näyttelytila Lääkärinkatu 8, P-porras (rakennus 4), ovella lukee isolla teksti INFO, jalankulkijoille käynti myös Urheilukatu 52:a vastapäätä Laakson sairaala vietti 75-vuotisjuhlaansa 10.6.2004.

Lisätiedot

Rehtorin päätös 68/25/2008 11.6.2008 Opetuksesta ja muista opetukseen liittyvistä tehtävistä maksettavat palkkiot

Rehtorin päätös 68/25/2008 11.6.2008 Opetuksesta ja muista opetukseen liittyvistä tehtävistä maksettavat palkkiot Rehtorin päätös 68/25/2008 11.6.2008 Opetuksesta ja muista opetukseen liittyvistä tehtävistä maksettavat palkkiot Teatterikorkeakoulu vahvistaa uudet sivutoimista tuntiopetusta, opintojen ohjausta, opinnäytteiden

Lisätiedot

LIITE 2 YLEISRADIO OY:N JA SUOMEN NÄYTTELIJÄLIITTO RY:N YM. VÄLISEEN 1.5.2010 PÄIVÄTTYYN SOPIMUKSEEN LIITTYVÄT TELEVISION PALKKIOT 1.4.

LIITE 2 YLEISRADIO OY:N JA SUOMEN NÄYTTELIJÄLIITTO RY:N YM. VÄLISEEN 1.5.2010 PÄIVÄTTYYN SOPIMUKSEEN LIITTYVÄT TELEVISION PALKKIOT 1.4. 1.4.2011 alkaen 1(7) YLEISRADIO OY:N JA SUOMEN NÄYTTELIJÄLIITTO RY:N YM. VÄLISEEN 1.5.2010 PÄIVÄTTYYN SOPIMUKSEEN LIITTYVÄT TELEVISION PALKKIOT 1.4.2011 ALKAEN I OHJAAJAT Ohjaajan palkkio määräytyy ohjelman

Lisätiedot

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 7. päivänä kesäkuuta 2011. Niissä kohdissa, joissa päättäjä johtuu jostain muusta säännöstä

Lisätiedot

USKONTOTIETEEN HOPS. Humanistinen tiedekunta

USKONTOTIETEEN HOPS. Humanistinen tiedekunta USKONTOTIETEEN HOPS Humanistinen tiedekunta ORIENTOIVIEN OPINTOJEN HOPS (2 op) Jakson aikana opiskelija hankkii valmiudet opintojensa aloittamiseen ja tutkintonsa suunnitteluun sekä tutustuu opiskeluympäristöönsä

Lisätiedot

ÄÄNTÄ JA LIIKETTÄ, RUMAA JA KAUNISTA, RUJOA JA SULOISTA

ÄÄNTÄ JA LIIKETTÄ, RUMAA JA KAUNISTA, RUJOA JA SULOISTA ÄÄNTÄ JA LIIKETTÄ, RUMAA JA KAUNISTA, RUJOA JA SULOISTA PÖRINÄÄ JA PÖHINÄÄ taivuttaa Rollon monipuoliset esiintyjät mielikuvituksellisiin suorituksiin. Lavalla nähdään ja kuullaan mm. jumppapalloja, maihinnousukenkiä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

Weboodi. Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi

Weboodi. Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi Weboodi Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi WebOodissa: Henkilötietojen ylläpito Henkilötietojen luovutusluvat ja niiden ylläpito Ilmoittautuminen opetukseen / tentteihin Virallinen suoritusrekisteri

Lisätiedot

Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2012. Hakijan opas

Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2012. Hakijan opas Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2012 Hakijan opas Uudet opiskelijat Vuonna 2012 uusia opiskelijoita otetaan näyttelijäntyön (suomenkielinen), ohjauksen, dramaturgian, valosuunnittelun ja äänisuunnittelun

Lisätiedot

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014 1 (5) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (TaM) Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa

Lisätiedot

Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella

Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella kn 5.2.2009 Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella Tiedoksi kandidaatintöiden ohjaajille: Valmistautuminen kandityön tekemiseen, esitietovaatimukset: Kandidaatintyö voidaan aloittaa tyypillisesti

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Onnittelut valinnoistasi Ensinnäkin siitä, että olet valinnut

Lisätiedot

Tik-111.5077. projektityö 2006-07. digitaalisten efektien työpaja * johdantoluento * 18.9.2006 Tassu Takala 1

Tik-111.5077. projektityö 2006-07. digitaalisten efektien työpaja * johdantoluento * 18.9.2006 Tassu Takala 1 Tik-111.5077 Sisällöntuotannonllöntuotannon projektityö 2006-07 digitaalisten efektien työpaja * johdantoluento * 18.9.2006 Tassu Takala 1 Tavoitteet ja sisältö Digitaalisten näyttämöefektien, (taide)installaatioiden

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

SUURI NÄYTTÄMÖ 2011 - LAHTI - MA 30.5.-PE 10.6.

SUURI NÄYTTÄMÖ 2011 - LAHTI - MA 30.5.-PE 10.6. SUURI NÄYTTÄMÖ 2011 - LAHTI - MA 30.5.-PE 10.6. MA 30.5.2011 KLO 07.40-10.15 LINJA-AUTO KULJETUS TRE-HKI (HÄMEENPUISTO 28 D) LUENTO-OSUUS TEATTERIKORKEAKOULU, Helsinki - Haapaniemenk. 6, HKI 53 -AUDITORIO

Lisätiedot

Tutkijan työpöytä ohjeita tutkimusryhmille

Tutkijan työpöytä ohjeita tutkimusryhmille työpöytä ohjeita tutkimusryhmille Mikko Kylmänen, tutkimuspalvelukoordinaattori HYKS-instituutti Oy ext-mikko.kylmanen@hus.fi päivitetty 29.12.2017 Sivu 3: Mistä Tutkijan työpöytä löytyy Tutkijan työpöytä

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.9.2016 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

VALOSUUNNITTELUN MAISTERIOHJELMA Kaksivuotinen koulutus, 120 op

VALOSUUNNITTELUN MAISTERIOHJELMA Kaksivuotinen koulutus, 120 op Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2015 VALOSUUNNITTELUN MAISTERIOHJELMA Kaksivuotinen koulutus, 120 op Valosuunnittelun maisteriohjelman perustehtävänä on kouluttaa valosuunnittelijoita

Lisätiedot

SosKanta-hankkeen viestintäsuunnitelma

SosKanta-hankkeen viestintäsuunnitelma 1 (5) SosKanta-hankkeen viestintäsuunnitelma 1 Yleistä SosKanta-hankkeessa viestitään sekä organisaation sisällä että ulkoisesti. THL vastaa Kansa-hankkeen ja Kanta-palveluiden käyttöönoton kansallisesta

Lisätiedot

Yhteinen työpaikka s. 6-21 TTK:n materiaalissa

Yhteinen työpaikka s. 6-21 TTK:n materiaalissa Maahanmuuttajille suunnattu tukimateriaali työturvallisuuskorttikoulutukseen/ Luonnos/ KK Tavastia / Tiina Alhainen Yhteinen työpaikka s. 6-21 TTK:n materiaalissa s. 7 Yhteinen työpaikka tarkoittaa, että

Lisätiedot

Jatkotutkinnon suorittaminen

Jatkotutkinnon suorittaminen Jatko-opiskelu Jatkotutkinnon suorittaminen 5. Tutkinnon myöntäminen 2. Jatko-opintojen suorittaminen 1. Valinta jatkokoulutukseen Tutkimuksen tekeminen 3. Lisensiaatintutkimuksen tarkastus ja hyväksyntä

Lisätiedot

TVT-opintojen starttaus "Hermossa" syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi

TVT-opintojen starttaus Hermossa syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi TVT-opintojen starttaus "Hermossa" syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi PLE = personal learning environment henkilökohtainen oppimisen ympäristö, joka yhdistää teknologian, pedagogiikan, oppimisen ja ihmiset

Lisätiedot

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE!

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! 8.2.2016 Kuntosali sijaitsee Monitoimitalolla, os. Kristiinantie 17 A, 64900 Isojoki Kuntosalille päästäksesi tarvitset oman poletin Kuntosalin käyttövuorot ovat luettavissa

Lisätiedot

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO Aiemmin hankitun osaamisen hyväksymiseksi osaksi opintoja Opiskelijan nimi Vuosikurssi ja suuntautumisvaihtoehto/ Yamk

Lisätiedot

Terveydenhoitajaopiskelijat Juhan Gummerus ja Sanna Leskinen tekevät opinnäytetyötään ROKOKOhankkeeseen.

Terveydenhoitajaopiskelijat Juhan Gummerus ja Sanna Leskinen tekevät opinnäytetyötään ROKOKOhankkeeseen. Opinnäytetyön tekeminen hankkeessa on paras osa opintoja! Terveydenhoitajaopiskelijat Juhan Gummerus ja Sanna Leskinen tekevät opinnäytetyötään ROKOKOhankkeeseen. Metropolian ROKOKO-hankkeen tarkoituksena

Lisätiedot

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE!

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! 18.10.2016 Kuntosali sijaitsee Monitoimitalolla, os. Kristiinantie 17 A, 64900 Isojoki Kuntosalille päästäksesi tarvitset oman poletin Kuntosalin käyttövuorot ovat luettavissa

Lisätiedot

WINHAWILLE 1 (6) Opiskelijasivut Opiskelijan ohjaus/hh/versio2 27.9.2012

WINHAWILLE 1 (6) Opiskelijasivut Opiskelijan ohjaus/hh/versio2 27.9.2012 WINHAWILLE 1 (6) 1 Käyttäjätunnus ja salasana WinhaWillen opiskelijaliittymä on toteutettu web-versiona ja pääset käyttämään opiskelijasivuja vain antamalla henkilökohtaisen tunnuksen ja salasanan. Käyttäjätunnuksena

Lisätiedot

CIRKON RESIDENSSITOIMINNAN EHDOT 2016-2017

CIRKON RESIDENSSITOIMINNAN EHDOT 2016-2017 1(5) CIRKON RESIDENSSITOIMINNAN EHDOT 2016-2017 Työskentelyaika ja tilaan pääsy Residenssijakso kestää pääsääntöisesti 2-4 viikkoa. Jakso alkaa ensimmäisen työskentelyviikon tiistaina ja päättyy viimeisen

Lisätiedot

OHJAUKSEN KOULUTUSOHJELMA

OHJAUKSEN KOULUTUSOHJELMA Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2015 OHJAUKSEN KOULUTUSOHJELMA Viisivuotinen koulutus, 300 op Ohjauksen koulutusohjelma antaa opiskelijalle edellytykset oman taiteellisen ominaislaadun

Lisätiedot

OHJEITA WEBOODIN KÄYTTÄJILLE

OHJEITA WEBOODIN KÄYTTÄJILLE OHJEITA WEBOODIN KÄYTTÄJILLE Aloitus ja sähköisen opinto-oppaan löytäminen... 1 Sähköinen Opinto -opas... 3 Opetustiedot... 5 Ilmoittautuminen... 7 Ilmoittautumisen peruminen... 8 Johannes Tuovinen 2006

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Turvallinen työskentely oppilaslaboratoriossa

Turvallinen työskentely oppilaslaboratoriossa Laboratoriotyön turvallisuus Turvallinen työskentely oppilaslaboratoriossa Jussi Sipilä, Leena Kaisalo ja Jarkko Ihanus Helsingin yliopisto, Kemian laitos Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta / 14.11.2013

Lisätiedot

Vuosikurssi Viikko 33: 11.8. 15.8. Viikko 34: 18.8. 22.8. Viikko 35: 25.8. 29.8. ARTS Orientaatio

Vuosikurssi Viikko 33: 11.8. 15.8. Viikko 34: 18.8. 22.8. Viikko 35: 25.8. 29.8. ARTS Orientaatio LAVASTUSTAITEEN KOUTUSOHJELMAN/ ELOKUVA- JA TV-LAVASTUKSEN, LAVASTUKSEN JA PUKUSUUNNITTEN PÄÄAINEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTOA SUORITTAVIEN KUJÄRJESTYS 2014 2015 Kurssit järjestetään yleensä ma pe (tai ti

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus Raudaskylän Kristillinen Opisto

Aikuisten perusopetus Raudaskylän Kristillinen Opisto Aikuisten perusopetus Raudaskylän Kristillinen Opisto Etäopiskelun opas 2014-2015 Sisällys 1 Yleiset käytännöt... 3 2 Yhteistyö työpajan tai muun vastaavan tahon kanssa... 4 3 Opintojen toteutus lyhyesti...

Lisätiedot

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen Aloitus Homma alkaa osoitteesta www.helsinki.fi/weboodi. Jos et omista yliopiston atk-tunnuksia, voit hypätä kohdan 1. yli. Voit huoletta tutustua WebOodin saloihin ilman tunnuksiakin. WebOodin opinto-opas

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

Opiskelijakilpailu Aalto ARTS Books - Messuosaston suunnittelu Helsingin kirjamessuille 25. 28.10.2012 1. TAUSTAA

Opiskelijakilpailu Aalto ARTS Books - Messuosaston suunnittelu Helsingin kirjamessuille 25. 28.10.2012 1. TAUSTAA Opiskelijakilpailu Aalto ARTS Books - Messuosaston suunnittelu Helsingin kirjamessuille 25. 28.10.2012 1. TAUSTAA Helsingin kirjamessut ovat Aalto ARTS Booksin tärkein myyntitapahtuma Suomessa vuonna 2012.

Lisätiedot

Opintojen aikataulutus ja ilmoittautumiset opintojaksoille

Opintojen aikataulutus ja ilmoittautumiset opintojaksoille Opintojen aikataulutus ja ilmoittautumiset opintojaksoille Alla on lista lukuvuoden opetuksen aikataulutuksesta. Opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin kautta kaksi kertaa vuodessa. Syksyn kurssien osalta

Lisätiedot

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat?

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/6 TEKNILLISEN KORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ (http://www.hut.fi/yksikot/opintotoimisto/lait/tutkintosaanto_111200_voimassaoleva.htm) 1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4 1. ASIAKKAAN OHJEET... 2 1.1 Varauksen tekeminen... 2 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4 1.3 Varauksen peruminen... 4 1.4 Omien tietojen muokkaaminen... 5 1.5 Salasanan muuttaminen... 5 2. TYÖNTEKIJÄN

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

ICT-info opiskelijoille. Syksy 2017

ICT-info opiskelijoille. Syksy 2017 ICT-info opiskelijoille Syksy 2017 BYOD on toimintamalli, joka on nopeasti yleistymässä niin yrityksissä kuin oppilaitoksissakin. BYOD-kokonaisuuteen kuuluu WLAN, tulostus, tietoturva, sovellukset, IT-luokat,

Lisätiedot

Ohjaus Tampereen yliopistossa. Opetusneuvoston Strategiset rastit seminaari 28.9.2011 klo 13.00-16.00 Pinni B1096

Ohjaus Tampereen yliopistossa. Opetusneuvoston Strategiset rastit seminaari 28.9.2011 klo 13.00-16.00 Pinni B1096 Ohjaus Tampereen yliopistossa Opetusneuvoston Strategiset rastit seminaari 28.9.2011 klo 13.00-16.00 Pinni B1096 1 Iltapäivän kulku Miksi ohjauksen kokonaissuunnitelma? Opetuksen kehittämispäällikkö Markku

Lisätiedot

LUKUJÄRJESTYS, BA OPINNOT, LUKUVUOSI 2011 2012. LAVASTUSTAITEEN KOULUTUSOHJELMA, Näyttämölavastuksen suuntautumisvaihtoehto. Viikko 33 15.8. 19.8.

LUKUJÄRJESTYS, BA OPINNOT, LUKUVUOSI 2011 2012. LAVASTUSTAITEEN KOULUTUSOHJELMA, Näyttämölavastuksen suuntautumisvaihtoehto. Viikko 33 15.8. 19.8. LUKUJÄRJESTYS, BA OPINNOT, LUKUVUOSI 2011 2012 LAVASTUSTAITEEN KOULUTUSOHJELMA, Näyttämölavastuksen suuntautumisvaihtoehto Viikko 33 15.8. 19.8. 1. vuosikurssi TeaK: 23298 Dramaturgia I klo 13 17, Auditorio

Lisätiedot

ASKOLAN KUVATAIDEKOULU

ASKOLAN KUVATAIDEKOULU Vanhemmille ASKOLAN KUVATAIDEKOULU Askolan kuvataidekoulu on perustettu vuonna 1992. Koulun ylläpitäjänä toimii Askolan kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry. Koulu on antanut taiteen perusopetusta syksystä

Lisätiedot

Opinto-ohjaus ja työelämätaidot

Opinto-ohjaus ja työelämätaidot Opinto-ohjaus ja työelämätaidot Aikuisten perusopetus 2018 Lisää ohjausta luku- ja kirjoitustaidon koulutus, aikuisten perusopetukseen valmistava koulutus, nykyinen aikuisten perusopetus yhdistyvät oppivelvollisuusiän

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu)

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Lukiodiplomi Kuvataide 2010 2011 Määräykset ja ohjeet 2010: 13 ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Kuvataiteen lukiodiplomin sisältö 1 Lukiodiplomin muoto, rakenne ja laajuus 3 2 Lukiodiplomikurssi

Lisätiedot

Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma

Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kansalaisopisto 8.9.2011 Pentti Kinosmaa, Eeva Puromies 1 Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti 10.2.2015 klo 17.00-18 Tervetuloa! Kaikille avoin yliopisto Avoin yliopisto opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimessa yliopistossa tehdyt opintosuoritukset

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset 2015 2020

Tutkintovaatimukset 2015 2020 Tutkintovaatimukset 2015 2020 TANSSIJANTAITEEN MAISTERIOHJELMA (120 op) Tanssijantaiteen maisteriohjelma koostuu kahden lukuvuoden intensiivisistä opinnoista. Opinnot kehittävät opiskelijan esiintyjäntaitoa,

Lisätiedot

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Ohjelma Tammi-maaliskuu 2016 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, tai tutustu tablettiin. Tervetuloa! Asiakaskoulutuksista

Lisätiedot

WWW. sivut, jotka työntekijän tulee tietää.

WWW. sivut, jotka työntekijän tulee tietää. 1 WWW. sivut, jotka työntekijän tulee tietää. www.jasentieto.fi > Jäsenrekisteri www.tyoteho.fi >Tuntikirjaukset www.asiointitili.suomi.fi > Palkanmaksu ja työsopimus www.espoo.fi/liikunta / webtimmi >

Lisätiedot

Opas sädehoitoon tulevalle

Opas sädehoitoon tulevalle Opas sädehoitoon tulevalle Satakunnan keskussairaala Syöpätautien yksikkö / sädehoito 2014 Teksti ja kuvitus: Riitta Kaartinen Pekka Kilpinen Taru Koskinen Syöpätautien yksikkö / sädehoito Satakunnan keskussairaala

Lisätiedot

TÄRKEITÄ OHJEITA TAPAHTUMAN JA PROMOOTION JÄRJESTÄJÄLLE KAUPPAKESKUS SKANSSISSA

TÄRKEITÄ OHJEITA TAPAHTUMAN JA PROMOOTION JÄRJESTÄJÄLLE KAUPPAKESKUS SKANSSISSA TÄRKEITÄ OHJEITA TAPAHTUMAN JA PROMOOTION JÄRJESTÄJÄLLE KAUPPAKESKUS SKANSSISSA Lue tämä dokumentti tarkasti ja välitä se Skanssiin paikalle tuleville promootiohenkilöille. Ohjeista heitä ottamaan dokumentti

Lisätiedot

Taideyliopistoselvityksen tilannekatsaus 2.12.2010

Taideyliopistoselvityksen tilannekatsaus 2.12.2010 Taideyliopistoselvityksen tilannekatsaus 2.12.2010 Taideyliopistoselvitystyöryhmän tehtävät Selvitystyöryhmän tulee: tehdä esitys siitä, millä edellytyksillä maahamme voidaan synnyttää kansallisesti ja

Lisätiedot

PIKI-kirjastojen käyttösäännöt

PIKI-kirjastojen käyttösäännöt SELKOKIELI PIKI-kirjastojen käyttösäännöt Tervetuloa PIKI-kirjastojen asiakkaaksi. PIKI on lyhenne sanoista Pirkanmaan kirjastot. PIKI-kirjastoihin kuuluvat Tampere ja lähikunnat, yhteensä 22 kuntaa. PIKI-kirjastoilla

Lisätiedot

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU L6010402.7_4h 1(5) TEKNIIKKA JA LIIKENNE FYSIIKAN LABORATORIO 23.8.2011

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU L6010402.7_4h 1(5) TEKNIIKKA JA LIIKENNE FYSIIKAN LABORATORIO 23.8.2011 TURUN AMMATTIKORKEAKOULU L6010402.7_4h 1(5) FYSIIKAN LABORATORION OPISKELIJAN OHJE 1. Työskentelyoikeus Opiskelijalla on oikeus päästä laboratorioon ja työskennellä siellä vain valvojan läsnäollessa. Työskentelyoikeus

Lisätiedot

TEATTERIKORKEAKOULUN HALLINTO- JA TUKIPALVELUYKSIKÖN TYÖJÄRJESTYS

TEATTERIKORKEAKOULUN HALLINTO- JA TUKIPALVELUYKSIKÖN TYÖJÄRJESTYS TEATTERIKORKEAKOULUN HALLINTO- JA TUKIPALVELUYKSIKÖN TYÖJÄRJESTYS Annettu 26. päivänä helmikuuta 2009 Teatterikorkeakoulun hallituksen 18. päivänä marraskuuta 2008 hyväksymän johtosäännön 5 :n nojalla

Lisätiedot

Teatteri 2.0 - Dialogia teatteritaiteen, -tuotannon ja todellisuuden välillä

Teatteri 2.0 - Dialogia teatteritaiteen, -tuotannon ja todellisuuden välillä Vapaan kentän uudet toiminta- ja tuotantomallit Teatteri 2.0 - Dialogia teatteritaiteen, -tuotannon ja todellisuuden välillä TEKIJÄ-koulutus 13.2.2012 Seinäjoki / Saara Rautavuoma Valtakunnallisesti toimiva

Lisätiedot

Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT

Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT Helena Kurkela 14.4.2014 Siirtymäsäännökset Siirtymäkausi: kandidaatin tutkintoon johtavilla ohjelmilla 1.8.2014-31.10.2016 maisterin tutkintoon johtavilla

Lisätiedot

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan?

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Ritva Jakku-Sihvonen projektinjohtaja, Vokke-projekti, Helsingin yliopisto Maisterin tutkinto voimassa olevan asetuksen mukaan Pääaineen hyvä tuntemus, sivuaineiden

Lisätiedot

DRAMATURGIAN MAISTERIOPINNOT

DRAMATURGIAN MAISTERIOPINNOT Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2015 DRAMATURGIAN MAISTERIOPINNOT Kaksivuotinen koulutus, 120 op Dramaturgiassa maisterin tutkinnon suorittanut opiskelija voi oman suuntautumisensa

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan! Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media (ITI) Orientoivat

Tervetuloa opiskelemaan! Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media (ITI) Orientoivat Tervetuloa opiskelemaan! Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media (ITI) Orientoivat 29.8.2017 Päivän ohjelma Tutkinto-ohjelmavastaavan tervehdyssanat: Jaana Kekäläinen Henkilökunnan esittäytyminen

Lisätiedot

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mari Trinidad Info

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mari Trinidad Info Vaihto-opinnot ulkomailla Mari Trinidad Info 20.4.2017 Vaihto-opinnoista yleisesti Vaihdossa suoritetut opinnot hyväksytään joko kandidaatin tai maisterin tutkintoihin (ainakin vähintään vapaasti valittaviin

Lisätiedot