Kooste mennessä saapuneista vastauksista Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmän kokoukseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kooste 22.11.2010 mennessä saapuneista vastauksista Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmän 24.11.2010 kokoukseen"

Transkriptio

1 VAPAAEHTOISTOIMINNAN ESTEET Kooste mennessä saapuneista vastauksista Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmän kokoukseen Vastaukset on esitetty anonyymeinä ja ryhmitelty teemoittain. Tekstiasu on alkuperäinen. 1. Kerro näkemyksesi ja/tai kokemuksesi lakeihin tai asetuksiin liittyvistä tekijöistä tai hallinnossa käytössä olevista toimintatavoista, jotka estävät tai heikentävät kansalaisten vapaaehtoistoimintaa (E = esteet) E1. Rikosrekisteriote Olen pohtinut sitä, voisiko joku laki tai asetus velvoittaa vapaaehtoiselta pyytämään rikosrekisteriotetta tms. dokumenttia vapaaehtoisen elämästä. Epäkohtana esim. tukihenkilötoiminnassa on se, että vapaaehtoisilta ei voida pyytää rikosrekisteriotetta. Tämä vaikuttaa vapaaehtoistoimintaan niin vapaaehtoisen, "asiakkaan" kuin toimintaa järjestävän tahon näkökulmasta. Rikosrekisteriote pitäisi ehdottomasti saada nähtäväksi. E2. Työttömän tekemä vapaaehtoistoiminta Työttömillä on monelaisia rajoituksia vapaaehtoistoiminnan suhteen. Meillä oli kokeilussa malli, jossa työttömät toimivat vapaaehotisina ja saivat yhdistykselleen rahaa yritystaholta. Eli ns. kolmikantamalli, joka oli työttömienyhdistyksen itse ideoima. Saamamme julkisuus paikallisissa lehdissä oli negatiivista, vaikka kyseessä olivat työttömyydestä eläköityneet. Eräs vapaaehtoinen ei saanut tehdä meillä vapaaehtoistyötä, vaikka halusi alalle opiskelemaan. Se ei kuulemma sopinut hänen työllistymissuunnutelmaansa. Tuntuu, etteivtä työttömät voi itse päättää, tekvätkö vapaaehtoistyötä. Tarkoitus ei ole käyttää hyväksi, vaan pitää kiinni elämässä. Kehitysiedeana tahtosin esittää, että nykyisin on työttömille pakollisia puutyö ja käsityö pajoja, joihin on pakko osallsitua työttömyyskorvaus karenssin uhalla. Moni työtön tekisi mieluummin vapaaehtoistyötä, joka voi olla lähempänä hänen omaa alaansa. Vapaaehtoistoiminta olisi hyvä saada työttömille yhdeksi vaihtoehdoksi pakollisten päivätoimien joukkoon, jos kerran työttömien pakkoaktivointiin on lähdetty. Työttömien vapaaehtoistoimintaan osallistuminen on haasteellista kun ei voi olla varma miten työkkärin työntekijä suhtautuu vapaaehtoistoimintaan: evätäänkö tuet vai ei? Aina on kyse yksittäistapauksesta vapaaehtoisen ja työkkärin virkailijan välillä. Mm. työttömien osallsituminen ja toiminnan vaikuttaminen tukiin. Vähäisetkin tulot otetaan huomioon mm. sosiaalietuuksissa, joten ei lähdetä tekemään, vaikka myös oman hyvinvoinnin kannalta olisi kuntouttavaa toimintaa. Jotkut työttämät olisi haukkaita tekmään jotain aktivoivaa toimintaa työttömyyskorvaustansa vastaa, jotta ei jäisi vain "neljän seinän sisälle" kuihtumaan ja passivoitumaan. Joillain taas omat varat ovat niin pieniä, että jo matkusatminen syrjemmätä vaatii bussilipun ja rahaa sen hankintaan. E3. Verotus, kulukorvaukset, vapaaehtoisten kiittäminen

2 Tällä hetkellä uhkakuvana on verotus ja miten se mahdollisesti tulee vaikuttamaan yhdistystoimintaan. Myös verottajan tiukka linja esim. ateriaa ei voi tarjota, koska se on verotettavaa jne. Vapaaehtoisia on vaikea kiittää mitenkään, kun on näitä sääntöjä. Verotuksellisesti vapaaehtoistoiminnasta joskus maksettavat kulukorvaukset voivat olla ongelmallisia. Lisäksi kulukorvauksien määrät voivat asettaa vapaaehtoistoimijoita eriarvoiseen asemaan eripuolilla maatamme esim. etäisyyksien osalta. Verotuksellisesti vapaaehtoistyö on heikommassa asemassa kuin palkkatyö (esim. tietokoneen hankinta etätöihin on ok vähentää kaiken työn verotuksesta, mutta vapaaehtoistyötä varten hankitut eivät) - verottajan virallinen kanta on, että luottamushenkilöille em. kulut ovat vähennettäviä, mutta luottamustoimen määritelmänä on palkan/palkkion saaminen - Luottamushenkilöiden koulutus tehtäviin tietyissä tilanteissa vaikeaa - verottaja tulkitsee esim. vapaaehtoistyön tekijän kurssituksen jopa veronkierroksi, eikä mahdollisuuksia kouluttaa tai muutoin tukea vapaaehtoisia aina ole tällaisista keinotekoisista esteistä johtuen - Kaiken kulukorvauksien maksaminen on vaikeaa, jos niihin tulee verotusjutut päälle. Sovittelijoiden kulukorvaus on ongelmallinen näin työntekijän näkökulmasta. Nykyisen "könttäkorvauksen" myötä sovittelijoilla menee sekaisin palkkio ja kulukorvaus. Olisi selkeämpää, että sovittelijat esittäisivät todellisten kulujen mukaisen korvauslaskelman. Ajasta ei edelleenkään mielestäni voi maksaa, mikäli kyse on vapaaehtoistoiminnasta. Korvaukseen voisi kuulua mm. matkakulut, puhelin- ja viestikulut. Korvaukset (matkakorvausten maksaminen, palkkiot ryhmien vetäjille olisivat oikeutettuja, osavapaaehtoistyön mahdollistaminen (leiri- ja lomatoiminnan ohjaukesta palkkio Laki mahdollistaa toiminnan mutta sen toteutumisen suurimpia esteitä on senioreiden kohdalla liikkuminen. Julkinen liikkuminen on kallista - Espoon sisällä edestakainen matka = 4 ja seutulippu edestakaisin= 8. Toinen ongelma on myös pääseminen bussiin ja bussista pois. Vanha ihminen saattaa olla liikuntaesteinen ja liikkuu joka tapauksessa kömpelösti. Kaikkien senioreiden jotka ovat yli 70 vuotta vanhoja tulisi saada edullinen vuosilippu julkisilla liikennevälineillä liikuttaessa. Verovapaa matkakorvaus, jota ei ole tarkistettu 10 vuoteen Urheilujärjestöjen omistamien liikuntaan liittyvien kiinteistöjen vapauttaminen kiinteistöverosta vrt. nuorisojärjestöt, työväentalot Talkootyön pitäisi olla yleishyödyllistä ja verottajalta vapaa tulo seuralle. Verottajn tulkinnat talkoo/vapaaehtoistyöstä E4. Yhteistyökäytännöt ja rajapinnat vapaaehtoistoiminnan ja ammattityön välillä Mielestäni hoitotyöhön liittyvät lait ovat hyviä eli en toivo, että vapaaehtoiset voisivat tehdä hoitotyötä tms. Vapaaehtoisten tulee tehdä vain ei ammattilaisten juttuja minun mieletsäni. Muuten saattaa ilmetä hyväksi käyttöä. Rikosasioiden sovittelussa ongelmana omalla alueellani on oikeusviranomaisten varovaisuus juttujen lähettämisessä sovitteluun. Poliisit ovat monen paineen ristiriidassa, jolloin erilaiset aikataulutukset ja tulostavoitteet vievät pohjaa ja mahdollisuuksia sovittelutoiminnalta. Tätä kautta vapaaehtoisten tuottama palvelu pulmatilanteeseen joutuneelle kanssasisarelleen jää sovitteluun soveltuvan jutun osalta saamatta. Vaikka kaikki asianosaiset olisivatkin toivoneet asian sovitteluun lähettämistä, tätä ei kuitenkaan tehdä. Syy voi olla aikataulu, painostus esitutkinnan rajoitusten tekemiseen, kirjalliseen menettelyyn tms - tai sitten ihan vain

3 yksittäisen poliisin asenne rikossovittelua kohtaan. Erityisesti nuorten kohdalla asia on valitettava, koska sovittelulla on osoitettu olevan suuri merkitys alkavan rikoskierteen ehkäisemiseksi. Jotta rikossovittelussa vastaisuudessakin on vapaaehtoistyöntekijöitä, pitää heidän toiminnalleen olla osoitettuna yhteiskunnallinen tilaus. Kyse on toiminnan arvostamisesta. Vapaaehtoisia sovitteluun on helppo saada mukaan, mutta soviteltavien juttujen vähyys tuottaa ongelmia. Mitä on vapaaehtoistyö, mitä ei ole tehtäväksi? Siten toivoisin poliisille enemmän mahdollisuuksia antaa tilaa myös rikoksen osapuolien kohtaamiselle sovittelutilaisuudessa. Noin yhden vuoden sovittelukokemuksen perusteella ei ole tullut vastaan tai mieleen isompia esteitä. Positiivisia ovat kokemukset, ja jopa asiakaspalautteena saatuina! Yksi ajankohtainen puheenaihe on parisuhde-eroihin liittyvät riitatapaukset ja niiden käsittely eri oikeusasteissa. Tämän asiakokonaisuuden pohtiminen johtaa kyllä puoltamaan velvollisuutta niiden 'esikäsittelyyn' sovittelumenettelyssä ainakin tiettyjen 'standarditapausten' kohdalla. Tällöin kuitenkin sovittelijoiden tulisi olla erityisen kokeneita. Vapaaehtoisten ulkoiluttaessa laitoksissa olevia, se on kiellettyä ilman hoitohenkilökunnan jäsentä. Monesti henkilökunnan edustaja sitten kävelee ilman ulkoilutettavaa vierellä ja valittaa kiireitään. Lue: vapaaehtoisesta aiheutuvaa haittaa. Kun tullaan ulkoiluttamaan laitoksen asukkaita, hoitohenkilökunta ilmoittaa, ettei kukaan halua ulos ilman, että asukkailta edes kysytään. Vapaaehtoiset koetaan lisätyöksi osastoilla, vaikka monet mukana olevista vapaaehtoisista ovat hoitoalan ammattikoulutuksen saaneita. Kun seurakunnan työntekijät tai vapaaehtoiset vierailevat pitämässä hartauksia hoitolaitoksissa, tietyillä osastoilla, jossa on kirkkoon kielteisesti/välinpitämättömästi suhtautuva ylin henkilökunta, tilaisuus alkaa sillä, että ensin aletaan etsiä osallistujia, jos ehditään. Siitäkin huolimatta, että tulosta on muistutettu edellisenä päivänä. Eräässä paikaksi vapaaehtoistyöksi hyväksytään vain hoitotoimenpiteissä auttaminen, esim syöttäminen. Juttuseuraan suhtaudutaan nuivasti. Ymmärrystä organisoidun vapaaehtoistoiminnan edellytyksistä tulisi lisätä kaikissa hallintoelimissä. Tällä hetkellä sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuolelle jää huolestuttavasti ihmisiä. Nämä ihmiset jäävät yksin, tai löytävät vapaaehtoistoiminnan piiriin. Vapaaehtoistoiminta on kuitenkin parhaimmillaankin vain maallikkoauttamista. Moniongelmaisten ihmisten tukeminen vapaaehtoisvoimin on todella haastavaa. Tulisi lisätä resursseja näiden haastavien vapaaehtoistehtävien tukemiseen, mutta ensisijaisesti tietenkin varata kunnallisiin palveluihin sellaiset resurssit että vapaaehtoiset voivat olla ylimääräisenä positiivisena lisänä eikä liian haastavissa tehtävissä. Toivoisin että lait ja asetukset toisivat enemmän tasa-arvoa ja niistä huokuisi ihmisistä välittäminen. Tiedon lisääminen hallintoelimissä toivottavasti vähentäisi vastuun siirtämistä yksittäisistä ihmisistä vapaaehtoisten vastuulle. Yhteistyö viranomaisten ja vapaaehtoisten välillä haastavissa vapaaehtoistehtävissä kaipaisi suurta remonttia ja uudenlaista ajattelutapaa. E5. Tietoturva, ilmoitusvelvollisuus, salassapitosäädökset, henkilötietolaki Tietoturvaan liittyvät asiat (voivat myös rajoittaa aika paljon) Vapaaehtoiset rinnastuvat velvoitteissa työntekijöihin, kun toimivat toimeksiannosta mm. salassapitosäännösten osalta. Sen sijaan lastensuojelun ilmoitusvelvollisuus ei velvoita vapaaehtoisia vapaaehtoistyössään. Hyvä kysymys on, miten tietojen luovuttaminen viranomaisille tulkitaan, en tiedä, voidaanko vapaaehtoiselta vaatia sitä saman lain nojalla vai ei.

4 Jo heikossa asemassa olevia henkilöitä on vaikea saada kuuluviin, esim. kansaneläkeläiset eivät halua antaa nimensä julki. En ole törmännyt vielä yhteenkään. Ehkäpä esimerkiksi vaihto-oppilaaksi lähtevän haastattelutilanteessa tulisi saada kysellä avoimemmin esimerkiksi sairauksista (fyysisistä ja psyykkisistä), jotta saataisiin mahdollisimman pian kartoitettua mahdolliset riskitekijät vaihtooppilaaksi hakevan osalta. Henkilötietolaki henkilörekistereistä on naurettavan tiukka ja monimutkainen. Järjestöt tarvitsevat rekistereitä vapaaehtoisistaan ja esimerkiksi siitä, mitä he osaavat ja mitä he haluavat tehdä. Pienillä järjestöillä ei ole resursseja eikä osaamista hoitaa asioita pilkulleen oikein. Onneksi järjestöissä ymmärretään olla noudattamatta henkilötietolain kirjainta ja noudatetaan vain henkeä. Toisaalta voisi kysyä, pitäisikö ennemmin lakia muuttaa kuin katsoa läpi sormien kymmenien tuhansien pienten yhdistysten lakirikkomuksia. Yksityiseen henkilöön liittyvät vastuukysymykset pelottavat, samoin tietosuojasäännökset. Vapaaehtoiset pelkäävät mahdollisia oikeustoimenpiteitä. E6. Riskien hallinta ja vakuutukset Vapaaehtoistoiminnassa toisinaan sattuvat onnettomuudet voivat olla vakuutusten kannalta ongelmallisia, vapaaehtoistoimintaa ei katsota aina henkilön vapaa-ajaksi ja pienemmille järjestöille vapaaehtoisten vakuuttaminen voi olla taloudellinen kynnyskysymys. Vapaaehtoiset rinnastetaan tietyin velvoittein työntekijöihin, mutta eivät ole osallisia niistä suojaavista työnantajaa koskevista velvoitteista, kuten esimerkiksi työtapaturman sattuessa, vapaaehtoinen on sen vakuutusturvan varassa, minkä kukin organisaatio on katsonut omista lähtökodistaan tarpeelliseksi ottaa. Täten vapaaehtoinen voi esim. tapaturman sattuessa joutua omakustanteiselle pitkittyneelle sairaslomalle vapaaehtoistyössä tapahtuneen sattumuksen vuoksi, ellei toimintaa toteuttava taho halua toimia vastuullisesti, ja korvata tapatumasta sattuneita hoitokuluja. Vapaaehtoistoimintaan ja sen erilaisten variaatioiden toteuttamiseen nuorisotyön näkökulmasta vaikuttaa voimakkaasti alle 18- vuotiaiden nuorten toimiminen vapaaehtoisina. Tämä näkyy siinä, että nuoret eivät välttämättä koe olevansa samalla viivalla aikuisten kanssa toimiessaan vapaaehtoistehtävissä ja kantessaan vastuuta alaikäisinä. Nuorten etuja tulee valvoa sekä huomioda vastuukysymykset, mutta ajoittain ne kääntyvät myös itseään vastaan. Nuorten rooli vapaaehtoistyön eri muodoissa on merkittävä ja sen työn tukemiseksi ja turvaksi tulisi laatia tämän hetkistä tilanetta tarkempia, nuoret huomioivia toimintamalleja, käytänteitä. E7. Hygieniasäädökset Hygieniasäädökset voivat myös rajoittaa aika paljon. Päällimmäisenä tulee mieleeni, ammatilliset pätevyysvaatimukset tehtäviin, joissa voisi toimia avustavan kansalaisen periaatteella. Avun vastaanottamisen mahdottomuus esim. tilanteissa, joissa vapaehtoistoimijoiden osaaminen riittää, mutta lain edellyttämä esim. hygieniapassi puuttuu. Hyvä ajatus auttamisesta ja avun vastaanottamisesta joissakin tällaisissa tilanteissa kärsii. Byrokratian kasvattaminen (esim. jatkuvat lisämääräykset turvallisuusohjeista, muonittajien ja muonitustilojen todistuksista, kurssituksista jne) rasittaa kohtuuttomasti juuri vapaaehtoistoimintaa, sillä vapaaehtoisjärjestöillä ei ole resursseja rakentaa toiminnanohjausta tai jo edellä mainituista syistäkin kouluttaa ja käyttää aikaa jokaisen vapaaehtoisen osalta.

5 Useimmiten yksi henkilö on koulutettu esim. keittiössä ja muille tulisi riittää se, että he osaavat toimia tämän yhden henkilön johtamina. Vastaavia esimerkkejä on runsaasti, missä virkakoneiston tarpeet eivät ole ottaneet huomioon vapaaehtoistoimintaa vaan käsittelevät kaikkia ammattilaisina ja kaupallista voittoa tavoittelevina. Terveys- ja elintarviketurvallisuusasioissa on liikaa sääntelyä, joka vaikeuttaa isojen partiotapahtumien järjestämistä. Hygieniapassi E8. Taloudelliset toimintaedellytykset, varainhankinta, arpajaislaki, hankintalaki Toiminta-avustukset menevät poliittisille ja liikunnallisille suurille tahoille ja pienemmät esim. vapaaehtoisvaroin elävät syrjäytymistä estävät nuorisojärjestöt sivuutetaan. Arpajaislainsäädännön muuttaminen siten, että kansalaisjärjestöt voivat järjestää arpajaisia enemmän kuin yhden kerran vuodessa. Varainhankinnan käytännöt voisivat olla monipuolisempia; monesti esim. arpajaisten tai myyjäisten järjestäminen on hankalaa, kun byrokratiaviidakossa luoviminen ei onnistu vapaaehtoisilta, aina unohtuu jokin lupa tai tulee epäilys ansaittavista eurosummista. Arpajaiset ovat kaikkein vaikein laji. Samoin osa lahjoituksista niin yksityishenkilöiltä kuin yrityksiltä tulisi olla verovapaita yleishyödyllisille organisaatioille. Hankintalaki E9. Rakenteelliset toimintaedellytykset Tarve on lainsäädännöllinen sekä resurssikysymys: vapaaehtoistoimintaa on vaikea lisätä ilman alueilla, lähellä ihmisiä tapahtuvaa koordinoivaa ja systemaattista koulutus/välitys/tiedotus/asennemuokkaustyötä. Tätä tarkoitusta varten olisi perustettava alueilla toimivia vapaaehtoistoiminnan tukikeskuksia tms, mitä nimeä niistä käytettäisiinkään. On yleinen uskomus, että vapaaehtoistoimintaa syntyisi ikään kuin automaattisesti ja itsestään. Näin ei kuitenkaan tapahdu, tarvitaan pysyvä tukeva, välittävä ja kouluttava järjestelmä sen tueksi. Ei hankkeena, ei pelkkään alueiden omaan aktiivisuuteen perustuva, vaan valtakunnallisesti koordinoitu ja resursoitu ylisektoriaalinen järjestelmä. Tässä olisi julkisen vallan ja kansalaistoiminnan sekä järjestöjen todella tärkeä yhteistyön paikka. Vapaaehtoistoiminta ei ole koordinoitua, tietoa eri mahdollisuuksista ei ole riittävästi Yhdistystoiminnan hallitustyöskentely pakollisine kokouksineen ja siihen liityvine "pakkoineen" on monille pelottavaa ja sillä hallituksiin voi olla vaikea saada väkeä. Tilojen käyttö esim. kunnallisista laitoksista on välillä vaikeaa. Pitäisi tukea koulujen ja muiden tilojen käyttöä myös vapaaehtoistoimintaan Palkkaamisen vaikeus on ongelma; esimerkiksi joissain tilanteissa toiminta olisi tehokkaampaa, jos tueksi voidaan palkata joku henkilö vapaaehtoisten lisäksi esim. määräajaksi. Palkkaus on kuitenkin vapaaehtoisorganisaatioille kohtuuton vaiva, jos vakituisia palkollisia ei ole. Ylipäätään palkkauksen vaikeus on suomessa pienille organisaatioille tunnettu vaiva. E10. Fyysiset esteet Kuunteluolot useissa kokustiloissa ja valtuustosaleissa ovat huonot ja kaikuisat. Se usein estää huonokuuloisia osallistumasta aktivisesti kunnalliseen luottamustoimintaan. Suomen rakentamismääräyskokoelman osa F1 kyllä sisältää kuntia velvoittavia määräyksiä mm.

6 äänentoistojärjestelmiin kuuluvista induktiosilmukoista, mutta näiden määräysten valvonta tai edes tietämyt niiden olemmassa olosta on heikkoa ja puutteellista. 2. Millaisia lakeja vapaaehtoistoiminnan edistämiseksi tulisi mielestäsi säätää? E1 => Rikosrekisteriote Olen pohtinut sitä, voisiko joku laki tai asetus velvoittaa vapaaehtoiselta pyytämään rikosrekisteriotetta tms. dokumenttia vapaaehtoisen elämästä. Laki vapaaehtoisen rikostaustan selvittämisestä toimittaessa lasten, nuorten ja lapsiperheiden kanssa. Mm. tukihlötoiminnassa tulisi olla oikeus pyytää rikostaustaote E2 => Työttömän tekemä vapaaehtoistoiminta Työttömiä tulisi aktivoida ja pitää elämässä kiinni siitä huolimatta, että palkkatyötä ei löydy ja he haluaisivatkin tehdä työttömyyskorvauksensa eteen jotain. Etenkin tämä korostuu yli 60- vuotiailla työttömillä. E3 => Verotus, kulukorvaukset Vapaaehtoistyöstä maksettavista kulukorvauksista ei saisi muodostua vapaaehtoisen ja verottajan välistä eripuraa, vaan kulukorvaukset tulisi olla verottomia automaattisesti, samoin kun muut muistamiset joita järjestöt ehkä myöntävät pitkäaikaisille vapaaehtoisilleen. Lainsäätäjien tulisi huomioida vapaaehtoiset siten omana ja arvokkaana ryhmänään, ja heille tulisi suoda lain suoma oikeus harrastaa valitsemaansa vapaaehtoistyötä työttömyydestä tai muusta sosiaalisesta statuksesta, asuinpaikkakunnasta, kieliryhmästä tms tekijöistä huolimatta. Arpajaislaki Kiinteistövero Verovapaa matkakorvaus Veroedut myös vapaaehtoistyölle (verrattavissa tavalliseen palkkatyöhön) - osittainen verohyöty lahjoituksista yleishyödylliseksi rekisteröidyille järjestöille - nykyinen toiminnantarkastuslaki hyvä askel vapaaehtoistyön hallinnon keventämisessä, muitakin varmasti löytyisi - (ei laki) palkkauksen helpotus Laki/asetus, joka selkeyttäisi sovittelijoille maksettavien kulukorvausten maksuperusteita ilman tulkinnanvaraa. Turvata slkeän vapaaehtoistoiminnan verottomuus Talkoontyönmahdollistavia E4 => Yhteistyökäytännöt ja rajapinnat vapaaehtoistoiminnan ja ammattityön välillä 1Ministeriöiden pitää kuulla kansalaisjärjestöjä 2. Ministeriöiden ja muiden viranomaisten pitäisi järjestää koulutusta kansalaisjärjestöille kuulemisesta ja tietyistä erityisalueesta (esim. eläkkeet) Laki/asetus, joka kannustaisi/antaisi mahdollisuuden yksittäiselle poliisille omalla toiminnallaan lähettää ihmisiä sovitteluun. Laki, joka velvoittaisi poliisin lähettämään alle 18-vuotiaan rikoksentekijän tapauksen sovittelun edellytysten tutkintaan sovittelutoimistoon.

7 Ammattiyhdistykset vastaavasti pelkäävät, että työttämät tekevät palkallsiten töitä, niin ettei vakinaista henkilökuntaa palakata. En tiedä, mikä yhtälö tähän sopisi. E6 => Riskien hallinta, vakuutukset, vastuukysymykset Uusien lakien tulisi turvata vapaaehtoisten tasavertaisuus. Vapaaehtoistyötätekevälle pitäisi kyetä takaamaan perus vakuutus tehtäviensä ajaksi ja mahdollisten matkustusaikojen osalta. Meillä tehdään hyvin monenlaista vapaaehtoistyötä, osa on hyvin riskialtista ja marginaalisten ihmisryhmien kanssa toimimista. Näissä eritoten tulisi olla tarkkana, että vapaaehtoisella on myös riittävä suoja toiminnan toteuttajalta, viittaan edelliseen vastaukseen. Vapaaehtoisten toimijoiden vastuun ei pitäisi olla yhtä laaja kuin ammattilaisilla. E8 => Taloudelliset toimintaedellytykset Lakeja, jotka estävät toiminta-avustuksien epätasaisen jakautumisen, jossa suuret poliittiset ja liikunnalliset yhteisöt vievät mahdollisuuden avustuksiin pienemmiltä, esim. vapaaehtoislahjoituksien varassa eläviltä syrjäytymistä estäviltä nuoriso-organisaatioilta. Spesifisemmin en osaa sanoa. Kuitenkin, kun lakia ja siihen liittyviä asetuksia säädetään, tulisi samalla niiden rahoituspohja miettiä realistiseksi ja kestäväksi pidemmälle ajalle. Suurista summista ei ole varmaankaan kyse. Toiminnan konkreettiset järjestäjät voivat sitten olla hyvinkin monenlaisia organisaatioita julkiselta ja vapaalta kentältä, uskottavia tietenkin. Vapaaehtoistyötä tekevile kansalaisjärjestöille tulisi lakisääteisesti antaa mahdollisuus alempiin toimitila- ja koushuonevuokriin. Harvalla järjestöllä on mahdollisuus hankkia omia tiloja. Kuntien perimät vuokrat ovat kohtuuttaman kovia - yleensä yhtäläiset yrittäjätiltä perittyjen vuokrien kanssa E9 => Rakenteelliset toimintaedellytykset (ml. tiedotus, ohjaus, koulutus, tuki, työnohjaus) Yhdisystoiminnan pakollisia paperitöitä voisi helpottaa. Ei vapaaehtoistoimintaa voi lainsäädännöllä lisätä. Se kuin sanoisi rakasta lähimmäisiäsi! Ei kukaan osaa rakastaa jos ei ole sitä lapsuudessaan oppinut. Vapaaehtoisuuden arvostusta tulisi vahvistaa erilaisilla kampanjoilla joilla on jatkuvuutta. Tarvitaanko muuta kuin kansalaisoikeuden suojelemiseen liittyvää ohjaustoimintaa. Kun tässä onnistutaan, uskon vapaehtoistoiminnan edistyvän ja löytävän paikkansa niihin toimintoihin, missä siitä on kansalaisille hyötyä. Pitäisi säätää sellainen laki, että joihinkin edellytettäisiin koulutusta. Kulut pitäisi saada korvauksen pariin, jolloin vapaaehtoistyötä vois harrastaa varallisuudesta riippumatta. Nuorten näkökulmasta tarkasteluna vapaaehtoistoiminnan osalta tulisi säätää asioita erityisesti liittyen vapaaehtoisten tukeen, koulutukseen ja työnohjaukseen liittyen. Muita Laki mahdollisuudesta osallistua vapaaehtoistoimintaan työaikana, esim. 4h/kk.

8 3. Kerro mielipiteesi seuraavien vapaaehtois- ja vertaistoiminnan kehittämiskohteiden tärkeysjärjestyksestä 1 = tärkein 7 = vähiten tärkeä 1-3 (tärkeä!) 6-7 (ei tärkeä!) Paikallisesti palvelevat osaamiskeskukset 25/40 = 60,0 % 8/40 = 20 % Vapaaehtois- ja vertaistoimintaa tukeva 22/40 = 55 % 9/40 = 22,5 % kansallinen lainsäädäntö Valtakunnallisesti palveleva 21/40 = 52,5 7/40 = 17,5 % osaamis- ja informaatiokeskus Vapaaehtois- ja vertaistoimintaa 20/40 = 50 % 6/40 = 15 % edistävät yhteishankkeet Kansainvälinen yhteistyö 19/40 = 47,5 % 16/40 = 40 % Kaikkia palveleva tieto- ja välityssivusto 15/40 = 37,5 % 9/40 = 22,5 % Internetissä Jokin muu, mikä? 8/40 = 20 % Muu, mikä? Pienempien yleishyödyllisten vapaaehtoistoimintaorganisaatioiden tukeminen Sovittelutoiminnasta ja yleensäkin vapaaehtoistoiminnasta tiedottaminen. Tarkoitan lähinnä yhtenä mahdollisuutena harrastaa jotain yhteisöllistä ja merkityksellistä hommaa, missä saa olla mukana tässä yhteiskunnassa. Mieluummin tämä kuin lähipubi, koska kukapa sitä yksiössään jaksaa yksin istuskella? Ihmisellä on tarve sosiaalisuuteen. Esim. työttömälle vapaaehtoistoiminta voi olla yksi merkittävä väylä osoittaa oma työkuntonsa ja motivaationsa olla aktiivinen. Tällä näytöllä voi olla merkitystä töitä haettaessa ja suosituksia meiltä aina välillä sovittelijoihin liittyen kysytäänkin. Riittävät ja turvatut taloudelliset resurssit itse toiminnan järjestämiseen. Tarvitaan ainakin alueellista koordinaatiota, jotta toiminta vahvistuu. Toisaalta olen jäänyt miettimään sitä, kuinka moni haluaa tänä päivänä tehdä vapaaehtoistyötä ilman palkkaa... Vapaaehtoisten vastuuvakuutusturvan kehittäminen, mikäli vastuuta ei rajata Paikallinen, alueellisesti rajautunut, itseohjautuva pienryhmä- ja palvelutoiminta. Tällaiseen toimintaan lisää tukea.

9 Vastaajien taustayhteisöt AFS Espoon Järjestöjen Yhteisö ry/ Santra -hanke Helsingin Diakonissalaitos HSMry Hyvinkään Vammaisjärjestöjen Yhteistyöelin VAJE ry Hämeen Liikunta ja Urheilu ry Kainuun Sydänyhdistys ry Kaseva ry Kilpirauhasyhdistys ry Kustaankartanon vanhustenkeskus Kuuloliitto ry Lomakoti Kotoranta Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, kansalaisjärjestöteemaryhmä Marttaliitto ry Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta MLL Nuorten Keskus ry Oulun Seudun Mäntykoti ry Pelastakaa Lapset Pelastakaa Lapset Pirkanmaan AVH-yhdistys ry Pohjois-Suomen sovittelutoimisto/raahe PS Kemi Kings Pääkaupunkiseudun Partiolaiset Riita- ja rikosasioiden sovittelu ja SPR Rikos- ja riita-asiainsovittelija Salon mielenterveysseura Socom Oy Sotainvalidien Veljesliitto / Avustajatoiminta Svenska pensionärsförbundet rf Tampereen kaupunki/ Hyvinvointipalvelut/ Kulttuuri- ja nuorisopalvelut /monikulttuurisen ja kansainvälisen nuorisotyön kehittämishanke Tampereen Partiolaiset ry Tampereen rukoushuoneyhdistys Saalem ry Tampereen seudun AFS ry Toimivat Seniorit ry. Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry Turun Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry VANTAAN KAUPUNKI/ yhteisö-ja vapaaehtoistoiminta/tuulikontti Vapaaehtoinen sovittelija/pohjois-suomi

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Sitra auttavan vapaaehtoistyön kehittäjänä. 29.10.2014 Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Sitra auttavan vapaaehtoistyön kehittäjänä. 29.10.2014 Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Sitra auttavan vapaaehtoistyön kehittäjänä 29.10.2014 Sitra luo edellytyksiä ja tukee tekemistä Sitra on unilukkari, joka herättelee ihmisiä keskustelemaan ikääntyvän

Lisätiedot

Kumppanuudet ovat mahdollisuuksien palapeli

Kumppanuudet ovat mahdollisuuksien palapeli 19.10.2016 kello 9.30-15.30 Kumppanuuden käsikirjasto maaseutupolitiikka.fi/ kumppanuus Kuntaorganisaatio henkilöstö ja poliitikot keskushallinto ja sektorit, yli sektorirajojen kunnalla tärkeä koordinoiva

Lisätiedot

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Alueellinen terveysliikuntasuunnitelma Suunnitelma tehtiin yhdessä: Sairaanhoitopiiri - Normiohjaus - Osaaminen UKK-Instituutti - Informaatio-ohjaus

Lisätiedot

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta Osalliseksi omaan lähiyhteisöön 1.12.2015 Susanna Tero, Malike-toiminta Kun YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus saatetaan Suomessa voimaan. Sopimus laajentaa esteettömyyden ja saavutettavuuden

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta osallisuuden kanavana

Vapaaehtoistoiminta osallisuuden kanavana Vapaaehtoistoiminta osallisuuden kanavana Vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden syysseminaari 29. - 30.10.2014 Keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Vapaaehtoistyön nostaminen politiikkaan

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi Setlementti Louhela ry

Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi Setlementti Louhela ry Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi 2.2.2016 Setlementti Louhela ry Oikeus hyvään elämään iästä ja toimintakyvystä riippumatta Iäkkäät ihmiset eivät ole yhtenäinen

Lisätiedot

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä N:o 497/2003 Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2003 Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus ja soveltamisala Lain

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Kolmas sektori maaseutukunnissa

Kolmas sektori maaseutukunnissa Kolmas sektori maaseutukunnissa Luopioinen 23.3.2011 Ritva Pihlaja projektipäällikkö Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, kansalaisjärjestöteemaryhmä tutkija Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti Vaikea

Lisätiedot

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Kartoitus sijaisisien asemasta Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Tutkimuksen taustaa Idea sijaisisiä koskevasta opinnäytetyöstä syntyi PePPihankkeen toimesta, kyseltyämme sähköpostitse opinnäytetyön aihetta

Lisätiedot

Oheismateriaali Kult

Oheismateriaali Kult KANGASALAN KUNTA Avustustoiminnan yleiset periaatteet 1. Johdanto Tähän Kangasalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteetasiakirjaan on koottu Kangasalan kunnan avustusten myöntämiseen liittyviä ohjeita,

Lisätiedot

Urheiluseuran varainhankinnan perusteet

Urheiluseuran varainhankinnan perusteet Urheiluseuran varainhankinnan perusteet 1. Käsitteet yleishyödyllisyys yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotoiminta, liiketoiminta 2. Tulovero Yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen saamastaan elinkeinotulosta.

Lisätiedot

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa Anna-Leena Ruotsalainen AHOT:lla eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella tarkoitetaan opiskelijan

Lisätiedot

RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO

RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO Mairit Toppi JÄKE -projekti, projektivastaava Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry Yhdistysten toimintaympäristö muuttuu! Yhdistystoimijoiden

Lisätiedot

HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA!

HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA! HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA! Diak Länsi 29.11.2007 Rehtori, dosentti Jorma Niemelä 1. Ihmisarvoinen vanhuus kuuluu jokaiselle. Siihen kuuluu oikeus olla osallisena ympäröivästä yhteisöstä

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2986 VAPAAEHTOISTOIMINNAN ESTEET 2014 QUESTIONNAIRE: FSD2986 CONSTRAINTS OF VOLUNTEERING 2014

KYSELYLOMAKE: FSD2986 VAPAAEHTOISTOIMINNAN ESTEET 2014 QUESTIONNAIRE: FSD2986 CONSTRAINTS OF VOLUNTEERING 2014 KYSELYLOMAKE: FSD2986 VAPAAEHTOISTOIMINNAN ESTEET 2014 QUESTIONNAIRE: FSD2986 CONSTRAINTS OF VOLUNTEERING 2014 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua

Lisätiedot

SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016

SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016 SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, Yhteinen kirkkoneuvosto 28.11.2013 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.2 1. SAAVUTETTAVA SEURAKUNTA.2 2. FYYSINEN SAAVUTETTAVUUS ELI ESTEETÖN

Lisätiedot

Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen

Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen 2 AJATUKSEN MURUSIA Tämä vihkonen on sinulle, joka haluat toimia vapaaehtoisena ja olla ihminen ihmiselle. Vihkosta voi käyttää myös työnohjausistunnoissa keskustelujen

Lisätiedot

Unohtuuko hiljainen asiakas?

Unohtuuko hiljainen asiakas? Unohtuuko hiljainen asiakas? - yhdenvertaisuuden pullonkaulat päihdepalveluissa Päihdetyön seminaari Kuopio 5.11.2015 Heidi Poikonen Sosiaalioikeuden yliopisto-opettaja Oikeustieteiden laitos Oikeudellinen

Lisätiedot

Lapin sote johdon seminaari

Lapin sote johdon seminaari Lapin sote johdon seminaari 25.11.2016 Veli-Matti Ahtiainen Järjestökoordinaattori Punainen Risti Lapin piiri Muutos on aina myös mahdollisuus. Niin myös järjestöille. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Lisätiedot

UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA

UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA ASIAKAS YTIMESSÄ, AMMATTILAISET YHTEISTYÖSSÄ AJANKOHTAISSEMINAARI 27.5.2015 27/05/2015 Pirjo Kruskopf, ylitarkastaja 2 Yhdenvertaisuusvaltuutettu

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto 1 Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto Minulta on pyydetty asiantuntijalausuntoa koskien osapuolten velvollisuuksia soviteltaessa ulkopuolisen sovittelijan toimesta työelämän

Lisätiedot

TERVEYDEN EDISTÄMINEN - PUHEISTA TEKOIHIN LIIKKUMALLA

TERVEYDEN EDISTÄMINEN - PUHEISTA TEKOIHIN LIIKKUMALLA TERVEYDEN EDISTÄMINEN - PUHEISTA TEKOIHIN LIIKKUMALLA Kevätpäivän tasaus Kajaani 21.3.2011 Juha Rehula Puheenjohtaja, Kuntoliikuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeri Suomen Kuntoliikuntaliitto ry 1 Tulevaisuuden

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Uusi kuntalaki Demokratia ja osallistuminen

Uusi kuntalaki Demokratia ja osallistuminen Uusi kuntalaki 2015 - Demokratia ja osallistuminen Kuntamarkkinat 10- Mervi Kuittinen Laissa säädettäisiin: Kunnan asukkaiden osallistumisoikeutta koskeva luku (5. luku) kunnan asukkaiden äänioikeudesta

Lisätiedot

Perimmäinen kysymys. Työllistämisen tukitoimien vaikuttavuuden arvioinnista. Mitkä ovat tukitoimen X vaikutukset Y:hyn? Kari Hämäläinen (VATT)

Perimmäinen kysymys. Työllistämisen tukitoimien vaikuttavuuden arvioinnista. Mitkä ovat tukitoimen X vaikutukset Y:hyn? Kari Hämäläinen (VATT) Työllistämisen tukitoimien vaikuttavuuden arvioinnista Kari Hämäläinen (VATT) VATES päivät, 5.5.2015 Perimmäinen kysymys Mitkä ovat tukitoimen X vaikutukset Y:hyn? 1 Kolme ehtoa kausaaliselle syy seuraussuhteelle

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat Datan avaamisen reunaehdot Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat 19.1.2016 Perinteinen manuaalinen tietopalvelu 1. Asiakas kysyy/pyytää asiakirjoja käyttöönsä/ kopioita omaan

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

Järjestöjen rahoituslähteitä Yleiskatsaus Tiina Sivonen, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry PÄHKINÖITÄ PUSSIIN KOULUTUS

Järjestöjen rahoituslähteitä Yleiskatsaus Tiina Sivonen, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry PÄHKINÖITÄ PUSSIIN KOULUTUS Järjestöjen rahoituslähteitä Yleiskatsaus Tiina Sivonen, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry PÄHKINÖITÄ PUSSIIN KOULUTUS 13.2.2014 Rahoituslähteitä kehittämishankkeisiin ja toiminnan toteuttamiseen Kansalliset

Lisätiedot

Miten kuuluu ihmisen ääni yhteiskunnan muutoksessa?

Miten kuuluu ihmisen ääni yhteiskunnan muutoksessa? Miten kuuluu ihmisen ääni yhteiskunnan muutoksessa? Keski Suomen järjestöjen maakuntafoorumi Jyväskylä 26.10.2015 Ritva Pihlaja, erityisasiantuntija Elämme isojen ja hämmentävien muutosten aikaa 1 Monet

Lisätiedot

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia?

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Kuntamarkkinat 15.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista

Lisätiedot

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 1, 2 :n 2 momentti, 4 :n

Lisätiedot

Pidämme puolta pidämme huolta

Pidämme puolta pidämme huolta Pidämme puolta pidämme huolta Yhdistyksen toiminnasta vireyttä, virtaa ja vertaistukea 22.10.2013 Pia Järnstedt Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Mihin yhdistykseen kuulut?

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

TERVETULOA Savonlinnan seurakunnan VAPAAEHTOISEKSI

TERVETULOA Savonlinnan seurakunnan VAPAAEHTOISEKSI TERVETULOA Savonlinnan seurakunnan VAPAAEHTOISEKSI VAPAAEHTOISTOIMINTA KIRKOSSA vahvistaa osallisuutta seurakunnan elämässä ja toiminnassa antaa mahdollisuuksia toteuttaa seurakuntalaisuutta ja kristillisyyttä

Lisätiedot

Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa. Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen

Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa. Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen Yhdessä enemmän Kohtaamisia, sisältöä, mielekästä tekemistä Virtaa arkeen: virkeyttä, nostetta ja kulttuurikuntoa,

Lisätiedot

Valinnanvapaus on kuntoutujan mahdollisuus

Valinnanvapaus on kuntoutujan mahdollisuus Valinnanvapaus on kuntoutujan mahdollisuus Kuntoutusverkosto KUVE Sitaatit Kuntoutussäätiön ja SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry:n kyselystä toukokuu 2016 1. Ihmiskeskeinen kuntoutus rakennetaan yhdessä

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

Kuntalaki uudistuu -seminaarisarja: Miten kunnallisen päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta parannetaan?

Kuntalaki uudistuu -seminaarisarja: Miten kunnallisen päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta parannetaan? Kuntalaki uudistuu -seminaarisarja: Miten kunnallisen päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta parannetaan? 21.5.2013 Puoluerahoituksen kehittämistä koskeva kyselytulokset Tietoa kyselystä Kuntaliitto

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari kehittämispäällikkö Elina Pajula

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari kehittämispäällikkö Elina Pajula Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari 5.12.2008 -kehittämispäällikkö Elina Pajula Aktiivisesti Pohjois-Karjalassa toimii 375 sosiaali-

Lisätiedot

Kansalais- ja vapaaehtoistyö

Kansalais- ja vapaaehtoistyö Kansalais- ja vapaaehtoistyö Yhdistysverkosto ry 2016 Juha Saurama 2015 Kansalais- ja vapaaehtoistoiminta Ihmiset eivät enää osallistu entisessä määrin perinteiseen kansalaisja vapaaehtoistoimintaan Ihmiset

Lisätiedot

Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen

Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen 16.9.2013 31.3.2015 Projektipäällikkö Jari Latvalahti, EETU ry 6.5.2014, Lahti Sitran Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä -avainalue 6 suuren valtakunnallisen eläkeläisjärjestön

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

Kuntalaiskyselyn tulokset. Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Kaupunginkanslia / Suunnittelu ja rahoitusryhmä

Kuntalaiskyselyn tulokset. Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Kaupunginkanslia / Suunnittelu ja rahoitusryhmä Kuntalaiskyselyn tulokset Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Taustatiedot: ammatti 3 % 8 % 8 % 3 % 1 % 16 % 25 % 36 % Koululainen Kunnan tai valtion työntekijä Yrittäjä Työtön Opiskelija Töissä yksityisellä

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI. Parempi Suomi 2016: Tilanne pääkaupunkiseudulla

SÄÄSTÖPANKKI. Parempi Suomi 2016: Tilanne pääkaupunkiseudulla SÄÄSTÖPANKKI Parempi Suomi 2016: Tilanne pääkaupunkiseudulla SÄÄSTÖPANKISSA KUULUU ASIAKKAAN ÄÄNI - Kun Säästöpankki menestyy, se pystyy jakamaan osan paikkakunnan hyvinvointia tukemaan, esimerkiksi erilaisiin

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

SATAKUMMI - Satakunnan lapsiomaisten kummitoiminnan yhteistyöryhmä

SATAKUMMI - Satakunnan lapsiomaisten kummitoiminnan yhteistyöryhmä SATAKUMMI - Satakunnan lapsiomaisten kummitoiminnan yhteistyöryhmä Toimijat Satakunnan Syöpäyhdistys MLL, Satakunnan piiri FinFami Satakunta ry Satakunnan sairaanhoitopiiri Porin seurakuntayhtymä Satakunnan

Lisätiedot

Yhdistyksen tuki omaishoitajille

Yhdistyksen tuki omaishoitajille Salon seudun omaiset ja läheiset ry Yhdistyksen tuki omaishoitajille Omaishoitajien laki-ilta 26.2.2013 Kaupungintalo, Valtuustosali Seija Hyvärinen Toiminnan tavoitteet 1 Toiminnalla edistetään kotona

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke

MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke 12.2.2013 Kokkola ja Kruunupyy Kehittämisen painopistealueet: 1. Vuorovaikutuksen lisääminen sosiaali-

Lisätiedot

VATES-päivät 2014: Dialogin paikka!

VATES-päivät 2014: Dialogin paikka! VATES-päivät 2014: Dialogin paikka! Paraneeko vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työhön pääsy? Marita Ruohonen Suomen Mielenterveysseura ry Euroopassa Noin 80 miljoonalla ihmisellä on jonkinasteinen vamma

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani. Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani. Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Ikääntymispoliittinen strategia -esiselvityshanke 1.5. 31.10.2010 PL 400 87070 Kainuu OHJAUSRYHMÄN 2. KOKOUS Aika: tiistai 3.8.2010 kello 9.06 11.07 Paikka:, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani

Lisätiedot

Eloisa ikä -ohjelman esittely ja poimintoja hankkeista Vanhustyön vastuunkantajat Finlandia-talo 15.5.2014

Eloisa ikä -ohjelman esittely ja poimintoja hankkeista Vanhustyön vastuunkantajat Finlandia-talo 15.5.2014 Eloisa ikä -ohjelman esittely ja poimintoja hankkeista Vanhustyön vastuunkantajat Finlandia-talo 15.5.2014 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Vanhustyön keskusliitto ry reija.heinola@vtkl.fi 1 Vanhustyön keskusliitto

Lisätiedot

Erityisesti Isä-projekti Mari Tuomainen 12.6.2013. www.tyynela.fi

Erityisesti Isä-projekti Mari Tuomainen 12.6.2013. www.tyynela.fi Erityisesti Isä-projekti Mari Tuomainen 12.6.2013 www.tyynela.fi 2 Erityisesti Isä-projektin lähtökohdat Verkostoista noussut huoli päihteitä käyttävien isien isyydestä/ isättömistä lapsista Isäkeskeinen

Lisätiedot

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI-II Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari Work shop 1: Kuntien ja valtion välisen työjaon kokeilun mahdollisuudet (hallitusohjelma)

Lisätiedot

Kohti kumppanuusyhteiskuntaa

Kohti kumppanuusyhteiskuntaa Kohti kumppanuusyhteiskuntaa Kyläpäällikkökoulutus 27.10. Somero Tauno Linkoranta erityisasiantuntija Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, kansalaistoiminta Isoja muutoksia julkisissa rakenteissa Kartat:

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi Alueellinen päihdepäivä 26.10.2016 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Irmeli Tamminen YTM, LSSAVI 27.10.2016 1 Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä

Lisätiedot

Vapaaehtoisena vaikutat

Vapaaehtoisena vaikutat Vapaaehtoisena vaikutat Teemavuoden lähtökohdat Vapaaehtoistoiminta hyödyttääsekäyksilöitä, yhteisöjäettäkoko yhteiskuntaa. Aktiivista kansalaisuutta edistävän vapaaehtoistoiminnan teemavuosi tarjoaa tilaisuuden

Lisätiedot

Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara?

Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara? Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara? Järjestötyöpaja I, 18.8.2015 Jouni Puumalainen ja Päivi Rissanen, MTKL Puumalainen, Rissanen 2015 1 Osatutkimuksen tavoitteet

Lisätiedot

Vahvistaako laki sosiaalityön asemaa, antaako se sosiaalityölle uusia työkaluja. Saila Nummikoski Sosiaalipalveluiden johtaja 22.6.

Vahvistaako laki sosiaalityön asemaa, antaako se sosiaalityölle uusia työkaluja. Saila Nummikoski Sosiaalipalveluiden johtaja 22.6. Vahvistaako laki sosiaalityön asemaa, antaako se sosiaalityölle uusia työkaluja Saila Nummikoski Sosiaalipalveluiden johtaja 22.6.2011 Sosiaalihuoltolain uudistaminen vahvistaa sosiaalityön asemaa Nostaa

Lisätiedot

Kehitä ja vaikuta! -klinikka Valtakunnallinen AlueAvain

Kehitä ja vaikuta! -klinikka Valtakunnallinen AlueAvain Kehitä ja vaikuta! -klinikka Valtakunnallinen AlueAvain 19.10.2016 Järjestöt kärkihankkeissa ja omaishoidon palveluiden kehittämisessä Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Lisätiedot

Seuraneuvottelukunta. I Love Sport Oulu hanke

Seuraneuvottelukunta. I Love Sport Oulu hanke 12.12.2011 Seuraneuvottelukunta I Love Sport Oulu hanke Taustaa Suomen ulkomaalaisväestö on viimeisten vuosikymmenien aikana moninkertaistunut. Myös Oulussa maahanmuuttajien määrä on tasaisesti kasvanut.

Lisätiedot

Hallitusohjelman maininnat

Hallitusohjelman maininnat Hallitusohjelman maininnat Esa Halme Mitä hallitusohjelma kertoo? Tulkintani mukaan 3 viestiä. Maailmalle: Suomi laittaa asiansa kuntoon Kotimaisille johtajille: Investoikaa parikymmentä ylimääräistä miljardia

Lisätiedot

Paikallisuus ja maaseudun kulttuuri

Paikallisuus ja maaseudun kulttuuri Paikallisuus ja maaseudun kulttuuri Mikkolan navetta 21.1.2012 Ellinoora Auvinen kulttuurituottaja Hanksalmen kunta Hankasalmi Kolme taajamaa: Kirkonkylä, Asema ja Niemisjärvi Noin neljännes asukkaista

Lisätiedot

Suvianna Hakalehto-Wainio OTT,VT Asiantuntijalakimies. Lapsen osallisuus lastensuojelussa

Suvianna Hakalehto-Wainio OTT,VT Asiantuntijalakimies. Lapsen osallisuus lastensuojelussa Suvianna Hakalehto-Wainio OTT,VT Asiantuntijalakimies Lapsen osallisuus lastensuojelussa Esityksen rakenne 1) Lapsen oikeuksista Lapsen oikeuksien sopimus: keskeiset periaatteet Lasten oikeuksien toteutumisen

Lisätiedot

Kevan toimintaympäristötutkimus 2016

Kevan toimintaympäristötutkimus 2016 Kevan toimintaympäristötutkimus 2016 Tutkimuksesta Keva seuraa toimintaympäristönsä keskeisiä ja ajankohtaisia muutoksia säännöllisesti toteutettavalla tutkimuksella. Otos: kuntaorganisaatiot, joissa on

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

JÄRJESTÖT, PERHEET JA VAPAAEHTOISTOIMINTA

JÄRJESTÖT, PERHEET JA VAPAAEHTOISTOIMINTA JÄRJESTÖT, PERHEET JA VAPAAEHTOISTOIMINTA Emma & Elias -avustusohjelman tutkimuksen taustoittava väliraportti Petri Paju Tutkija, Lastensuojelun Keskusliitto Emma & Elias -ohjelma 2016 1 / 28 Emma & Elias

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Koulutuspäivä Helsingissä 27.2.2014 Hallitusneuvos Anne-Marie Brisson Järjestämisvastuut Koulutuksen järjestäjä vastaa 1. opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuoltosuunnitelman

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden Valikko-verkostot Kansalaisareena 2016

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden Valikko-verkostot Kansalaisareena 2016 Vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden Valikko-verkostot 2016- Kansalaisareena 2016 Toiminnan tavoitteet Päätavoite: Tavoitteena on kehittää vapaaehtoistoiminnan laatua ja saavutettavuutta paikallisesti

Lisätiedot

Lakineuvonnan näkökulma: kehitysvammaisten lasten perusopetuksen haasteita

Lakineuvonnan näkökulma: kehitysvammaisten lasten perusopetuksen haasteita Lakineuvonnan näkökulma: kehitysvammaisten lasten perusopetuksen haasteita Perusopetuksen iltapäivä, Jyväskylä 28.9.2016 Tanja Salisma, lakimies, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 1 Tukiliiton neuvontapalvelut

Lisätiedot

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon!

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Terveydenhoitaja huolehtii suomalaisten terveydestä, Tehy hoitajien eduista Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö valvoo koulutetun hoitohenkilöstön

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara mahdollisuus > asenteista on aloitettava! - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja

Lisätiedot

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä 7.5.2014 Kalle Tervo Keskeiset lait Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) Henkilötietolaki (22.4.1999/523) Laki

Lisätiedot

NUORTEN OSALLISUUS. Seija Saalismaa projektikoordinaattori. Lasten Kaste- Lappi ja Kuusamo

NUORTEN OSALLISUUS. Seija Saalismaa projektikoordinaattori. Lasten Kaste- Lappi ja Kuusamo NUORTEN OSALLISUUS LASTENSUOJELUN KEHITTÄJÄNÄ Seija Saalismaa projektikoordinaattori 1 Lainsäädäntö velvoittaa lasten ja nuorten osallisuuteen 2 Perustuslain 6 3 mom. määrää, että lapsia on kohdeltava

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot

Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä. Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen

Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä. Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen Tietoja TST ry:stä: Yhdistyksen nimi on Turun Seudun TST ry. Kotipaikka on Turku sekä toiminta-alueena

Lisätiedot

Järjestöyhteistyön kehittäminen kunnissa. Vanhusneuvosto 17.8.2015 Kehittäjäsosiaalityöntekijä Tuula Anunti

Järjestöyhteistyön kehittäminen kunnissa. Vanhusneuvosto 17.8.2015 Kehittäjäsosiaalityöntekijä Tuula Anunti Järjestöyhteistyön kehittäminen kunnissa Vanhusneuvosto 17.8.2015 Kehittäjäsosiaalityöntekijä Tuula Anunti Rekisteröidyt yhdistykset Lapissa: Lapin järjestöstrategia 2030. Lapin liitto Rekisteröidyt yhdistykset

Lisätiedot

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 AIHE KOETTIIN KIINNOSTAVAKSI YLI TUHAT VASTAAJAA 1008

Lisätiedot

Yhdistyksen perustehtävä lähtökohtana. Aluevastaava Matti Mäkelä

Yhdistyksen perustehtävä lähtökohtana. Aluevastaava Matti Mäkelä Yhdistyksen perustehtävä lähtökohtana Aluevastaava Matti Mäkelä YHDISTYKSEN PERUSTEHTÄVÄ OMAISHOITOPERHEIDEN TAVOITTAMINEN OMAISHOITOPERHEIDEN TUKEMINEN YHDISTYS OMAISHOIDON KEHITTÄJÄNÄ, EDUNVALVONTA Miten

Lisätiedot

Teematyöryhmätapaaminen 12.4.2010

Teematyöryhmätapaaminen 12.4.2010 Teematyöryhmätapaaminen 12.4.2010 Tarja Salonen Ammatinvalintapsykologi Jyväskylän työ- ja elinkeinotoimisto Ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalvelut Koulujen ulkopuolella olevien asiakkaiden ammatinvalinnanohjaus,

Lisätiedot

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin!

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015 Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Hienoa nähdä täällä näin paljon osanottajia. Päivän teemana on Kuohuntaa

Lisätiedot

Miten perustetaan vapaaehtoisista toisiaan tukeva vertaisryhmäverkosto

Miten perustetaan vapaaehtoisista toisiaan tukeva vertaisryhmäverkosto Miten perustetaan vapaaehtoisista toisiaan tukeva vertaisryhmäverkosto Verkostomalli näkövammaisten vertaisryhmäverkoston kehittämisestä Koordinaattorin rooli organisoinnissa, koulutuksessa,.. Uusien vapaaehtoisryhmien

Lisätiedot

Palvelujen järjestämisen haasteet ja elinvoiman vahvistaminen

Palvelujen järjestämisen haasteet ja elinvoiman vahvistaminen Palvelujen järjestämisen haasteet ja elinvoiman vahvistaminen Näkökulmana kolmas sektori Kuntajohtajapäivät 2011 Seinäjoki 11.8.2011 Ritva Pihlaja projektipäällikkö Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, kansalaisjärjestöteemaryhmä

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnanperuskoulutus #yhdistysverkosto

Vapaaehtoistoiminnanperuskoulutus  #yhdistysverkosto Vapaaehtoistoiminnanperuskoulutus Päätös 8.3.2016 @yverkosto @smlinnemaki #yhdistysverkosto Vapaaehtoistoiminnan messut Kiertelyä ja jutustelua, yhteystietojen vaihtamista ja jatkosuunnitelmien tekoa.

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin rooli

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin rooli Osaava ja ammatillinen koordinaattori mahdollistaa toiminnan ja vapaaehtoisavun jatkuvuuden. Vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin rooli 14.2.2010 Liisa Reinman Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Asiakas

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013)

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) :n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) Sisällysluettelo Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry 2 Strategiatyö Omaishoitajat ja Läheiset liitossa Toiminta-ajatus Toimintaa

Lisätiedot

Minkälaiset palvelut kuntalaiset haluavat ja millä hinnalla? Pauli Forma

Minkälaiset palvelut kuntalaiset haluavat ja millä hinnalla? Pauli Forma Minkälaiset palvelut kuntalaiset haluavat ja millä hinnalla? Pauli Forma Ikärakenne Lähtökohtia Palvelujen tarve lisääntyy ja painopiste muuttuu Palveluja tuottavat työntekijät siirtyvät eläkkeelle Työvoimakilpailu

Lisätiedot

Virtuaalinen ohjaus paljon mahdollistajana. Ohjattu etäopiskelun malli aikuisten perusopetuksessa

Virtuaalinen ohjaus paljon mahdollistajana. Ohjattu etäopiskelun malli aikuisten perusopetuksessa Virtuaalinen ohjaus paljon mahdollistajana Ohjattu etäopiskelun malli aikuisten perusopetuksessa Päivi Peltoniemi ja Paula Santapakka Raudaskylän Kristillinen Opisto 2013 Aikuisten perusopetus Raudaskylän

Lisätiedot

Valinnanvapaus on kuntoutujan mahdollisuus

Valinnanvapaus on kuntoutujan mahdollisuus Valinnanvapaus on kuntoutujan mahdollisuus Kuntoutusverkosto KUVE Sitaatit Kuntoutussäätiön ja SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n kyselystä toukokuu 2016 1. Ihmiskeskeinen kuntoutus rakennetaan yhdessä

Lisätiedot

Lasten ja nuorten. vaikuttamismahdollisuudet kunnassa Meiju Hiitola 1

Lasten ja nuorten. vaikuttamismahdollisuudet kunnassa Meiju Hiitola 1 Lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuudet kunnassa 27.11.06 Meiju Hiitola 1 Miksi lasten ja nuorten pitäisi saada vaikuttaa? Lasten ja nuorten erityistarpeet vaativat huomiomista Lapsilla ja nuorilla

Lisätiedot

PUNAISEN RISTIN HAASTEET. Kristiina Kumpula pääsihteeri. Olemme rohkeita ja luotettavia auttajia kotona ja maailmalla kotona ja maailmalla.

PUNAISEN RISTIN HAASTEET. Kristiina Kumpula pääsihteeri. Olemme rohkeita ja luotettavia auttajia kotona ja maailmalla kotona ja maailmalla. PUNAISEN RISTIN HAASTEET Kristiina Kumpula pääsihteeri Olemme rohkeita ja luotettavia auttajia kotona ja maailmalla kotona ja maailmalla. SUOMEN PUNAINEN RISTI Julkisoikeudellinen yhdistys: Laki Suomen

Lisätiedot

Yleishyödyllisyys y yy ja yhteiskunnallisuus

Yleishyödyllisyys y yy ja yhteiskunnallisuus Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 2010, 2009 Yleishyödyllisyys y yy ja yhteiskunnallisuus Setlementti Ukonhattu ry Päätavoite 2. UKONHATTU ON YLEISHYÖDYLLINEN YHDISTYS jakautuu 3 osatavoitteeseen

Lisätiedot

TYÖLLISYYSPOLIITTISELLA AVUSTUKSELLA TUETUN HANKKEEN LOPPURAPORTTI

TYÖLLISYYSPOLIITTISELLA AVUSTUKSELLA TUETUN HANKKEEN LOPPURAPORTTI Liite G 28 Pohjanmaa TYÖLLISYYSPOLIITTISELLA AVUSTUKSELLA TUETUN HANKKEEN LOPPURAPORTTI Raporttiaika: 1.5.2007-31.12.2010 (Työttömille suunnatut hankkeet) 1. Taustatiedot 1.1 Hankkeen nimi ALMA (Alkava

Lisätiedot

Klaarin kehittämishanke

Klaarin kehittämishanke Työpaja 10.10.2014 Klaarin kehittämishanke Klaarin suunnat Kysely verkostoille syyskuussa 2014 lasten ja nuorten parissa toimiville Vastaajamäärät: 248 suomenkielinen 23 ruotsinkielinen 271 yhteensä Vastaajat

Lisätiedot