Janakkalan kunnan VARHAISKASVATUKSEN TURVAKANSIO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Janakkalan kunnan VARHAISKASVATUKSEN TURVAKANSIO"

Transkriptio

1 Janakkalan kunnan VARHAISKASVATUKSEN TURVAKANSIO PIKKUNIITUN VUOROPÄIVÄKOTI päivitetty

2 2 (18) SISÄLLYS I) TURVALLISUUSSUUNNITELMAN YLEISET TIEDOT 1) Toimintayksikkö 2) Lapset 3) Henkilökunta 4) Vanhemmat/huoltajat II) HENKILÖRISKIT 1) Lapsen hakeminen ja kulkeminen 1.1. Lapsen hakeminen 1.2. Lasta ei haeta päivähoidosta 1.3. Lapsen kulkeminen yksin tai alaikäisen saattajan kanssa 1.4. Liikenneturvallisuus 2) Tapaturmat ja lääkintä 2.1. Janakkalan ohjeet tapaturmatilanteissa 2.2. Lääkintä 3) Lapsen katoaminen tai sieppaus 4) Lapsen koskemattomuuteen liittyvät uhat 5) Henkilökuntaan liittyvät uhat ja turvallisuusohjeet 5.1. Henkilöstön rikostaustan selvittäminen 5.2. Väkivallan uhka 5.3. Hoitajan sairaskohtaus tai tapaturma työtilanteessa yksin ollessa III) TOIMINTA- JA OMAISUUSRISKIT 1) Kiinteistö 2) Tulipalo 3) Suuronnettomuudet ja poikkeusolot IV) TIETOTURVA- JA MUUT RISKIT 1) Tiedottaminen häiriötilanteissa 2) Tietosuoja 2.1. Asiapaperit ja arkistointi 2.2. Vaitiolovelvollisuus ja salassapito 2.3. Lupa lapsihavainnointiin ja lapsen kuvien sekä töiden julkaisuun 3) Tietotekninen turvallisuus V) TURVALLISUUSKOULUTUS JA KRIISIAPU VI) TURVALLISUUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN, JAKELU, YLLÄPITO

3 3 (18) LIITTEET 1) Kiinteistöjen pohjapiirrokset 2) Omavalvontasuunnitelma 3) Lasta hakee päihtynyt toimintaohjeet 4) Lapsen kulkemiseen liittyvä lupa 5) Lasta ei haeta toimintaohjeet 6) Toimintaohje tapaturman sattuessa + tapaturmailmoitus 7) Selostus tapahtuneesta vahingosta + matkakorvauslomake / lapset 8) Vakuutustodistus + tapaturmailmoitus / henkilöstö 9) Toimintaohjeet lääkehoidon antamisesta sekä lomakkeet 10) Toimintamenettely päivähoidon ja sosiaalityön välillä 11) Päivähoidon, sosiaalityön ja perheen yhteistyön alkukartoitus + toimintaohje, jos lapsen perheessä on kriisitilanne 12) Toimintaohje ja lastensuojeluilmoitus 13) Uhka- ja väkivaltatilanteiden seurantalomake 14) Toimintaohjeet vaaratilanteiden välttämiseksi + hätäilmoituksen tekeminen 15) Toimintaohje tulipalon sattuessa + toimintaohje kaasuvaaran sattuessa 16) Vaitiolositoumus 17) Arkistointiohjeet 18) Lupa lapsihavainnointiin ja lapsen kuvien sekä töiden julkaisuun 19) Turvallisuuskoulutus seuranta 20) Kunnan työntekijän kuollessa toimintaohjeet 21) Tutustuminen turvakansioon

4 4 (18) I TURVALLISUUSSUUNNITELMAN YLEISET TIEDOT Varhaiskasvatuksen turvakansio pitää sisällään turvallisuussuunnitelman ja siihen kuuluvan liiteosan. Suunnitelmassa on ohjeita kriisitilanteisiin ja paloturvallisuuteen sekä työn- ja vastuunjakoon. Turvakansion rakenne on samanlainen koko Janakkalan varhaiskasvatuksessa. Jokaisen yksikön erityispiirteet tulevat esille yksikkökohtaisissa tekstiosissa ja yksiköiden liiteosassa. Kaikissa kiinteistöissä, yrityksissä ja laitoksissa tulee huolehtia asukkaiden, työntekijöiden ja asiakkaiden turvallisuudesta. Tätä toteuttamaan valitaan kiinteistön tai toimipisteen suojelujohtaja. Suojelujohtajan tehtäviin kuuluu mm. laatia turvallisuussuunnitelma, joka on yhteenveto laitoksen turvallisuusjärjestelyistä. 1 Suunnitelman tarkoituksena on kohottaa päivähoidon henkilö- ja paloturvallisuutta sekä antaa valmiuksia suuronnettomuuksien ja poikkeusolojen varalle. Kirjallisen suunnitelman keskeisin tehtävä on välittää turvallisuustietoa koko henkilökunnalle ja erityisesti uusille työntekijöille heidän perehdyttämisensä yhteydessä. Henkilöstön vastuu on: lukea ja allekirjoittaa turvakansio luetuksi vuosittain (liite 21) noudattaa turvallisia työtapoja välttää vaaratilanteita (liite 17) ilmoittaa havaituista riskitekijöistä esimiehelle opetella tekemään hätäilmoitus (liite 17) perehtyä palontorjuntaan selvittää, missä ensiapuvälineet ovat ja ketkä ovat ensiaputaitoisia huolehtia, että lasten vanhempien ja varahakijoiden yhteystiedot ovat ajan tasalla pysyä kaiken aikaa ajan tasalla, kuinka paljon ryhmässä on lapsia paikalla! ilmoittaa työvuoron päättyessä lähdöstään toisille ja kertoa omasta ryhmästä jäljelle jäävät lapset Turvallisuussuunnitelma pohjautuu Stakesin 2008 julkaisemaan Päivähoidon turvallisuussuunnitelma ohjeistukseen, joka löytyy jokaisesta yksiköstä. Tämän Janakkalan kunnan turvakansion kokonaisesta päivittämisestä vastaa varhaiskasvatuksen johtoryhmä ja vuosittain yksiköiden esimiehet tarkistavat toimintakausittain muuttuvat tiedot (esim. henkilöstö ja lapset). 1 Pelastustoimilaki n:o 561/ :8 ja 9 Päivähoidon turvallisuussuunnitelma Stakes ja sosiaali- ja terveysministeriö 2008 Suojeluorganisaatio

5 5 (18) Päiväkodin johtaja toimii suojelujohtajana. Suojelujohtajalle ilmoitetaan kaikki turvallisuustapahtumat ja havaitut epäkohdat. Suojeluorganisaation johtovastuu noudattaa päivähoidon ja yksiköiden normaalia esimies / varajohtaja rakennetta. 1) Toimintayksikkö Pikkuniitun vuoropäiväkoti sijaitsee Tervakoskella uimahallin vieressä Tervajoentie 2:ssa. Päiväkoti on rakennettu vuonna Vuoropäiväkotina Pikkuniittu aloitti Päiväkodissa on neljä ryhmää, joista kolme ryhmää on avoinna ja yksi vuororyhmä perheiden työstä johtuvien hoitoaikatarpeiden mukaisesti 24 / 7. Pikkuniitun vuoropäiväkodin pohjapiirustukset ovat suunnitelman lopussa (liite 1). Pikkuniitun vuoropäiväkoti, Tervajoentie 2, Tervakoski Lapsiryhmät: LEMMIKIT , ESIKOT , APILAT , UNIKOT , KEITTIÖ Tärkeitä puhelinnumeroita: YLEINEN HÄTÄNRO 112 TERVEYSKESKUSPÄIVYSTYS TAKSI MYRKYTYSTIETOKESKUS LASTENSUOJELUN PÄIVYSTYS KIINTEISTÖHUOLTO/PÄIVYSTYS Kiinteistönhoidosta vastaa Janakkalan kunnan tekninen osasto. Kiinteistönhoidon esimies Jari Järvinen tai kiinteistönhoitaja Pasi Nygvist tai kiinteistönhoitaja Jari Vainikka tai ) Henkilökunta Päiväkodin johtaja Johanna Jalli-Huhtala (työ), tai Päiväkodin varajohtaja Terhi Tiainen (työ) Päiväkodin henkilökunnan nimet ja yhteystiedot on jaettu jokaiseen ryhmään henkilöstön käyttöön.

6 6 (18) Ruokahuolto Pikkuniitun vuoropäiväkodissa on jakelukeittiö, missä työskentelee ruokapalvelun palveluvastaava Marja Mäkynen. Ruoka valmistetaan keskuskeittiö Tuuvingissa Turengissa ja jäähdytetty ruoka kyseiselle viikolle kuljetetaan päiväkotiin maanantaisin ja keskiviikkoisin. Perjantaisin kuljetetaan viikonlopun ruuat sekä maanantain allergia-ateriat. Päiväkodissa työskentelevä ruokapalvelun palveluvastaava valmistaa aamupalan sekä hoitaa lounaan ja välipalan jakelun ja kaikkien aterioiden tiskit. Pikkuniitun vuoropäiväkodin vuororyhmän ruokahuollosta on selvitetty tarkemmin omavalvontasuunnitelmassa (liite 2). 3) Lapset ja vanhemmat / huoltajat Lasten ja heidän vanhempiensa nimi- ja yhteystiedot ovat ryhmien ja toimiston lukituissa kaapeissa. Ryhmien henkilöstö on vastuussa ajanmukaisten tietojen päivittämisestä turvakansioon. II HENKILÖRISKIT 1) Lapsen hakeminen ja kulkeminen 1.1. LAPSEN HAKEMINEN Lapsen päivähoidosta hakemiseen liittyvät yksityiskohdat, kuten kuka lasta hakee ja tavanomaiset sekä poikkeavat hakuajat ja niihin liittyvät erityiset seikat, kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. On suositeltavaa, että edellä mainitut seikat ovat henkilöstön tiedossa jo ensimmäisestä hoitopäivästä alkaen. Lapsen luovuttaminen päivähoidosta hoitopäivän päättyessä on edelleen osa päivähoitoa ja tapahtuu aina päivähoidon henkilökunnan vastuulla. Päivähoitohenkilökunnan velvollisuus on varmistua siitä, että - lasta noutavalla henkilöllä on oikeus noutaa lapsi - olosuhteet lasta haettaessa ovat lapsen kasvulle ja kehitykselle sopivat - lasta noutamaan tulleella henkilöllä on kyky ottaa vastuu lapsen hoidosta ja turvallisuudesta - lasta ei luovuteta päihtyneelle, muutoin huumautuneelle tai sellaiselle henkilölle, jonka kyky vastata lapsen turvallisuudesta ei ole riittävä. (Stakes 2008) JANAKKALAN varhaiskasvatuksessa on erilliset ohjeet kuinka toimitaan, mikäli lasta hakee päihtynyt henkilö (liite 3). 1.2.) LAPSEN KULKEMINEN YKSIN TAI ALAIKÄISEN SAATTAJAN KANSSA Tapauksissa, joissa huoltajat esittävät lapsen hakijaksi alaikäistä sisarusta tai muuta vastaavaa henkilöä tai toivovat lapsen kulkevan yksin, päivähoitohenkilökunta arvioi yhdessä huoltajien

7 7 (18) kanssa keskustellen tapauskohtaisesti lapsen kotimatkan turvallisuuden. Päivähoitoikäinen lapsi ei voi yksin päättää kulkemisestaan eikä vastata omasta turvallisuudesta, vaan päätökset ja vastuu ovat aina häntä hoitavilla tai opettavilla aikuisilla. (Stakes 2008) Tarvittaessa huoltajia pyydetään laatimaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan liitettävä kirjallinen suostumus, josta ilmenee, että matkajärjestely tapahtuu heidän toivomuksestaan ja vastuullaan. Tämä ei kuitenkaan poista henkilökunnan vastuuta arvioida tilannetta aina tapauskohtaisesti. (Stakes 2008) JANAKKALASSA lasten kulkemisesta on sovittu (johtoryhmä ): - Syyskaudella lapsille ei myönnetä yksin kulkulupia. Kevätkaudella esiopetusikäiselle luvan voi myöntää tarkan harkinnan jälkeen vahvoin perustein. Kirjallinen lupa on aina oltava vanhemmilta. Kirjallinen lupa (liite 4) vuotiasta lasta voi huoltajien ja päivähoitohenkilöstön harkinnalla hakea 15 vuotta täyttänyt alaikäinen. Mikäli päivähoitohenkilöstö arvioi kotimatkan riskit niin suuriksi, että lapsen turvallisuus vaarantuu, kotimatkajärjestelyjä ei toteuteta vanhempien toiveiden mukaisesti. - Esikoululaisten hakija voi olla nuorempi sisarus, jos huoltajat ja päivähoitohenkilöstö arvioivat turvallisuuden riittäväksi. Kirjallinen lupa on oltava vanhemmilta. - Kaikista poikkeavista lapsen hakujärjestelyistä päätöksen tekee yksikön esimies. 1.3) LASTA EI HAETA PÄIVÄHOIDOSTA JANAKKALASSA on oma ohjeistus siitä, kuinka menetellään, mikäli lasta ei haeta päivähoidon sulkemisaikaan mennessä (liite 5). Tietoja lapsesta päivähoidon sijaishoitopaikkaan (liite 5, kääntöpuolella) 1.4) LIIKENNETURVALLISUUS Päiväkodista tehdään paljon retkiä lähiympäristöön kävellen ja silloin tällöin julkisilla kulkuneuvoilla. Liikenneturvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota, kun liikutaan päiväkodin alueen ulkopuolella. Liikennesääntöjä ja käyttäytymistä harjoitellaan käytännön tilanteissa sekä keskustellen ennen retkiä. Päiväkodin ulkopuolelle liikuttaessa huolehditaan, että matkalla on mukana riittävä määrä aikuisia suhteessa lapsiin, ja ensiapu-välineet sekä puhelin ovat mukana. Jokaisella retkellä pidetään huoli siitä, että kaikki pysyvät ryhmässä ja aikuisen näköpiirissä. Lasten kanssa kävellen liikuttaessa kuljetaan parijonossa siten, että yksi aikuinen on jonon edessä, yksi takana ja mahdollisuuksien mukaan yksi keskellä. Linja-autossa matkustettaessa noudatetaan yleisiä turvallisuussääntöjä eli lapset istuvat koko matkan ajan omilla paikoillaan. Hakutilanteessa lapsia ei päästetä ilman aikuista pysäköintialueelle. Missään tilanteessa lapsia ei kuljeteta henkilökunnan omilla autoilla!

8 8 (18) 2) Tapaturmat ja lääkintä 2.1) JANAKKALAN OHJEET TAPATURMATILANTEISSA (liite 6): 1) Arvioi tilanne ja anna tarvittava hätäensiapu. - Pikkutuvan ja pikkukeittiön pakastimessa on kylmä/lämpöpakkaus. - Ensiapukaappi on inva-wc:ssä Apilat-ryhmän käytävän päässä. - Retkillä tulee aina olla mukana ensiapuvälineet ja puhelin. 2) Mikäli lapsi tarvitsee lisätutkimuksia; arvioi tapaturman vakavuus ja kiireellisyys. Tilaa kuljetus: taksi tai ambulanssi. - Taksi p Taksia tilattaessa kerro, että kyseessä on päiväkodin laskutusajo ja tapaturmatilanne. LASKUTUSOSOITE: Janakkalan kunta Pikkuniitun päiväkoti PL Hämeenlinna - Ambulanssi - hätäkeskus 112 3) Soita vanhemmille aina tapaturmatilanteissa 4) Terveyskeskuksen päivystys ajanvaraus: - Tervakoski p Turenki p Työn- ja vastuunjako: Tapaturman havaitsija on vastuussa, että lapsi saa mahdollisimman pian tarvitsemansa hoidon. Huolehdi aina siitä, että yksi aikuinen huolehtii lapsesta ja toinen voi tavoitella vanhempia. Lasten tapaturmailmoitus: - Lasten tapaturmista, joissa lapsi on viety terveyskeskukseen, täytetään aina tapaturmailmoitus (liitteen 6 kääntöpuolella), jonka allekirjoittaa päiväkodin johtaja / varajohtaja, ja joka lähetetään varhaiskasvatustoimistoon Leena Toivoselle. Lapsen mukana lähetetään hoitavaan yksikköön todistus vakuutuksesta (liite 6, kääntöpuolella). Tapaturmista täytetään myös Selostus tapahtuneesta vahingosta -lomake (liite 7), joka jää yksikköön. Lasta tapaturmahetkellä hoitanut ryhmän henkilökunnan edustaja huolehtii lomakkeiden täyttämisestä. Henkilökunnan työtapaturman sattuessa tulee toimia seuraavasti: - Työntekijä ilmoittaa työnantajalle viipymättä tapaturmasta. - Työnantaja huolehtii, että työntekijä pääsee viipymättä hoitoon. - Työnantaja antaa työntekijälle hoitavaan yksikköön toimitettavaksi vakuutustodistuksen, jotta työntekijä saa tarvittavan hoidon ilmaiseksi (liite 8).

9 9 (18) - Työnantaja ilmoittaa viipymättä tapaturmasta vakuutusyhtiölle (Pohjantähti Keskinäinen vakuutusyhtiö) tapaturma- ja ammattitauti-ilmoituslomakkeella (liite 8, kääntöpuolella). Vakavasta vammasta ja kuolemantapauksesta on ilmoitettava myös poliisille ja työsuojeluviranomaisille. - Lääkärinlausunnot, maksusitoumuspyynnöt (magneettikuvaukset, leikkaukset) sekä vahinkoilmoituksen työnantaja toimittaa vakuutusyhtiöön. Pääsääntöisesti lääkäri- ja hoitokulut tulee maksaa itse ensin, jonka jälkeen ne haetaan tapaturmavakuutusyhtiöltä vahinkoilmoituksella. 2.2) LÄÄKINTÄ Janakkalassa on yksiköittäin laadittu lääkehoidon prosessit: Lääkehoidon prosessi; Pikkuniitun vuoropäiväkoti 1. Lääkkeiden tulo yksikköön - Päiväkodissa annetaan lapsille vain lääkärin määräämiä lääkkeitä, jotka reseptin ohjeiden mukaisesti on välttämätöntä antaa hoitopäivän aikana. - Vanhemmat tuovat lapselle määrätyt reseptilääkkeet päiväkotiin alkuperäisessä pakkauksessaan annosteluohjeineen ja voimassaoloaikoineen. - Mikäli lapsella on erityiseen hoitoon liittyviä lääkehoidollisia tarpeita, kuten vaikeita allergioita tai diabetes, laaditaan lääkehoidon suunnitelma (liite 9) lapsen varhaiskasvatussuunnitelman liitteeksi. Ennen säännöllisen lääkehoidon alkamista pidetään asiasta palaveri, johon osallistuvat säännöllistä lääkehoitoa saavan lapsen huoltaja / huoltajat, lääkehoitoa antava henkilöstö sekä tarvittaessa terveydenhuollon ammattihenkilö. - Turvallisuusohjeiden mukaisesti päiväkotiin hankitaan kriisitilanteiden varalle joditabletteja, joiden hankinnasta Pikkuniitun päiväkodissa vastaavat lasten päivähoitajat Liisa Seppänen ja Elina Sohlman. 2. Lääkkeiden säilytys yksikössä - Lapsen tiettyyn akuuttiin hoitoon tarvittavat lääkärin määräämät lääkkeet vanhemmat tuovat päiväkotiin alkuperäisessä pakkauksessaan annosteluohjeineen ja voimassaoloaikoineen. Ne luovutetaan henkilökunnalle, joka huolehtii niiden asianmukaisesta säilyttämisestä lasten ulottumattomissa. - Joditabletit säilytetään lukollisessa lääkekaapissa. - Kyypakkaukset säilytetään myös lukollisessa lääkekaapissa Lääkkeiden annostelu lapsille - Lääkärin lapselle määräämää lääkettä annetaan reseptin ohjeiden mukaisesti. Lääkkeen antaja on lapsen ryhmän kasvatus- ja hoitohenkilöstöä. Huoltajan vastuulla on toimittaa alkuperäinen lääkepakkaus sekä lääkärin ohjeistus lääkkeen antamiseen. - Kriisitilanteessa joditablettien antamisesta lapsille vastaa lapsiryhmän henkilöstö. Tilanteeseen liittyen seurataan valtakunnallista ohjeistusta radiosta.

10 10 (18) 3) Lapsen katoaminen tai sieppaus Toimenpiteet: 1. Jos tilanne havaitaan, niin lähin aikuinen ottaa lapsen kiinni ja tuo päiväkotiin. Asiasta kerrotaan vanhemmille ja tiedotetaan henkilöstölle. Varmistetaan, että kyseinen lapsi on jatkossa tarkemmassa seurannassa. 2. Jos katoaminen havaitaan jälkeenpäin: - Katoamisen havaitsija ilmoittaa asiasta heti lapsen ryhmään sekä hoitopaikan muulle henkilöstölle. - Tiedotetaan asiasta vanhemmille ja neuvotellaan etenemisestä. - Tarvittaessa tehdään etsintöjä tai jos ei ole tietoa lapsen karkukohteesta, soitetaan välittömästi poliisille. - Lapsen löydyttyä pidetään palaveri vanhempien ja lapsen kanssa ja sovitaan jatkotoimenpiteistä. 4) Lapsen koskemattomuuteen liittyvät uhat ja turvallisuusohjeet Lapsen koskemattomuutta voidaan loukata lapsen ollessa päivähoidossa, jolloin tekijä on yleisimmin joku päivähoitohenkilöstöstä tai lapselle läheinen aikuinen. Lapsen lähelle voi myös pyrkiä henkilö, jolle on annettu lasta tai tämän lisäksi toimintayksikköä koskeva lähestymiskielto. Päivähoidossa voidaan havaita myös muualla lapseen kohdistettu väkivalta tai laiminlyönti, jonka perusteella päivähoidon henkilöstön on velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus. (Stakes 2008) JANAKKALASSA on luotu toimintaohjeet tällaisiin tilanteisiin yhdessä päivähoidon ja sosiaalityön kanssa. - Toimintamenettelyt päivähoidon ja sosiaalityön välillä (liite 10) o lapsi on päivähoidossa ja herää huoli lapsesta ja / tai perheestä o lapsi on sijoitettu päivähoitoon lastensuojelun avohuollon tukitoimena o päivähoidon, sosiaalityön ja perheen yhteistyön alkukartoitus lomake (liite 11) täytetään aloituskeskustelun / -palaverin yhteydessä - Toimintaohjeet ja lastensuojeluilmoitus (liite 12) 5) Henkilökuntaan liittyvät uhat ja turvallisuusohjeet 5.1) HENKILÖSTÖN RIKOSTAUSTAN SELVITTÄMINEN Laissa lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) on säädetty, että työnantajan tulee pyytää henkilöltä nähtäväksi rikoslain (770/1993) 6 :ssä tarkoitettu ote rikosrekisteristä, kun henkilö ensi kerran otetaan tai nimetään työ- tai virkasuhteeseen, johon olennaisesti kuuluu työskentely henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa alaikäisen kanssa.

11 11 (18) 5.2) VÄKIVALLAN UHKA JANAKKALASSA on ohjeistus väkivalta- ja niiden uhkatilanteita varten. Päivähoidossa kirjataan ylös kaikki henkilökuntaan kohdistuneet väkivallan uhkatilanteet. Yksikköjen esimiehet säilyttävät kirjaukset ja toimittavat niistä kopiot työsuojeluun. Uhka- ja väkivaltatilanteiden seurantalomake (liite 13). Lisäksi Janakkalassa henkilöstön työhyvinvointia ja -turvallisuutta on haluttu edesauttaa koko kuntatasolla laadituilla päihde- ja tasa-arvo-ohjelmilla sekä toimintayksikkökohtaisilla riskikartoituksilla ja työhyvinvointi-suunnitelmilla (löytyy perehdytyskansiosta). 5.3) HOITAJAN SAIRASKOHTAUS TAI TAPATURMA TYÖTILANTEESSA YKSIN OLLESSA Sairaskohtauksen tai tapaturman sattuessa hoitajan ollessa yksin työvuorossa (lähinnä vuororyhmässä) tulee hoitajan toimia tilanteen luonteen edellyttämällä tavalla oman ja lasten parhaan mahdollisen turvallisuuden takaamiseksi. Yleinen toimintaohje: vakavassa tilanteessa soita välittömästi hätänumeroon 112 ja kerro yksityiskohtaisesti omasta tilanteestasi sekä se, että olet päiväkodissa yksin hoitolasten kanssa - vakavassa tilanteessa soita välittömästi hätänumeroon 112 ja kerro yksityiskohtaisesti omasta tilanteestasi sekä se, että olet päiväkodissa yksin hoitolasten kanssa - kuuntele hätäkeskuksesta annettavia toimintaohjeita ja toimi niiden mukaisesti - mahdollisuuksien mukaan pyydä apua vapaavuorossa olevalta työkaverilta tai esimieheltä - äärimmäisessä hätätilanteessa pyydä apua keneltä tahansa aikuiselta (esim. omalta perheenjäseneltäsi tai jonkun hoidossasi olevan lapsen vanhemmalta) - tiedota tilanteesta hoitolasten vanhemmille - jollet ehdi tai pysty tiedottamaan tilanteesta vanhemmille, jätä perheiden yhteystiedot sille henkilölle, kuka tulee paikalle hoitolasten kanssa ja pyydä häntä jatkamaan tiedottamista eteenpäin (vain äärimmäisessä hätätilanteessa!) - luota siihen, että hätäkeskuksesta annetaan hyvät toimintaohjeet ja riittävä apu tilanteeseen III) TOIMINTA- JA OMAISUUSRISKIT 1) Kiinteistö Pikkuniitun päiväkodissa on laadittu toimintaohjeet vaaratilanteiden välttämiseksi (liite 14). Jokainen työntekijä pyrkii työssään lasten kanssa noudattamaan turvallisuusohjeita, ja ilmoittamaan havaitsemistaan epäkohdista esimiehelle.

12 12 (18) Avainturvallisuus Päiväkodin johtajalla on luettelo jaetuista avaimista. Kadonneesta avaimesta on ilmoitettava välittömästi. Iltavuorolainen huolehtii, että yhteisten tilojen ovet ja ikkunat ovat varmasti suljetut. Aidat ja valaistus Kunnossa olevat aidat pitävät lapset turvallisella alueella. Aidat osoittavat myös ulkopuolisille päiväkodin alueen, johon heillä ei ole asiaa päiväkodin aukioloaikana. Päiväkodin piha-alue on rajattu metallisella turva-aidalla. Henkilökunta on velvollinen tarkistamaan aidan kunnon päivittäin ulkoilujen yhteydessä ja ilmoittamaan mahdollisista vioista kiinteistönhoitoon. Hyvä, kunnossa oleva ulkovalaistus on osa tapaturmatorjuntaa, mutta se on myös omiaan pitämään luvattomat tunkeilijat loitolla päiväkodin tiloista. Hyvän valaistuksen on havaittu vähentävän myös tuhopolttoja. Jätteet ja päästöt Siisteys ja hyvä järjestys ovat tapaturmantorjunnan ja palontorjunnan perusta. Jätteiden oikea käsittely on myös työtä turvallisen tulevaisuuden puolesta. Päiväkodin portin ulkopuolella on jäteaitaus, jossa on kolme jäteastiaa - musta sekajätteelle - sininen jätepahville - ruskea biojätteelle Päiväkodin jätehuolto kuuluu Janakkalan jätteenkuljetukselle. Vajaan kilometrin päässä päiväkodilta on metallin, lasin ja jätepaperin kierrätyspiste, jonne keittiön palveluvastaava sekä lapsiryhmät käyvät viemässä kierrätettäviä jätteitä. Päiväkodin kiinteistöstä huolehtiminen kuuluu kaikille työntekijöille. Vikailmoitukset tehdään Intran etusivulla Kiinteistöjen vikailmoitukset kohdassa. Kiireellisissä tapauksissa otetaan yhteyttä puhelimitse: - kunnan kiinteistönhoidon esimies Jari Järvinen, p ( ) - kiinteistönhoitaja Pasi Nygvist p tai kiinteistönhoitaja Jari Vainikka p tai Kiinteistöhuollon päivystysnumero p tai Sähkö-, lämpö-, vesi- ja viemärilaitteissa ilmenevistä katkoksista tai vioista ilmoitetaan välittömästi kiinteistönhoitajalle.

13 13 (18) 2) Tulipalo Päiväkodin päivittäistä paloturvallisuutta ovat yleinen siisteys ja järjestys sekä toimiva jätehuolto. Sähkölaitteisiin kerääntyvä pöly ja työtiloihin jätetty pakkaus- ja askartelumateriaali voivat olla palonlähteitä samoin kuin tyhjentämättä olevat jäteastiat tai palovaarallisten jätteiden tyhjentäminen muualle kuin kannelliseen palamattomaan astiaan. Pikkuniitun vuoropäiväkodissa ei polteta eläviä kynttilöitä. Joulun aikaan käytettävät sähkökyntteliköt sammutetaan aina yöksi ja viikonlopuksi. Turvallisten sisustusmateriaalien valintaan kiinnitetään erityistä huomiota. Verhojen on oltava syttyvyysluokaltaan SL1 ja muiden sisusteiden SL2. 2 Ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus on kiinteistön vastuulla. Keittiön ilmanvaihtojärjestelmä on puhdistettava kerran vuodessa ja muiden tilojen viiden vuoden välein. Palovaara on erittäin suuri töissä, joista syntyy kipinöitä tai joissa käytetään kaasuliekkiä, avotulta tai kuumailmapuhallusta. Tällaisia työvaiheita voi sisältyä pieniinkin korjaus- ja muutostöihin. Tulityön tekijällä on oltava tulityökortti. Kirjallisen luvan tulityön tekemiseen antaa vastaava työnjohtaja. 3 Ehkä joka kolmas palo on tuhopoltto. Tuhopoltot sytytetään tavallisesti kellarissa, ullakolla, jätekatoksessa tai liian lähelle rakennuksen seinää muodostuneessa jätekasassa. Tuhopolttoja estetään mm. välttämällä äsken mainitun kaltaisten helppojen sytytyspaikkojen syntymistä, pitämällä murtosuojaus kunnossa ja kiinnittämällä huomiota riskikohteiden valaistukseen. 4 Paloilmaisin on yksinkertainen keino parantaa paloturvallisuutta, sillä se havaitsee savun / lämmön aikaisemmin kuin ihminen. Paloilmaisimia on asennettu kaikkiin päiväkodin huonetiloihin. Paloilmaisimien kunto tarkastetaan n. kolmen kuukauden välein ja tarkastuksista pitää pöytäkirjaa kiinteistöhuolto. Palokelloja, jotka soivat palohälytyksen tullen, on jokaisen ryhmän käytävätilassa. Poistumisreitit on merkitty poistumisvaloilla tai -kilvillä. Merkittyjä poistumisreittejä ei saa tukkia edes tilapäisesti, ja reiteillä olevat ovet on voitava avata sisäpuolelta ilman avainta. Eri tiloista ja eri tilanteissa käytettävät reitit ja niiden riittävyys on suunniteltava ja opetettava henkilökunnalle ja lapsille. Ryhmien väliset ovet pidetään myös päiväaikaan suljettuina. Päiväkodin jauhesammuttimet (3 kpl) sijaitsevat Lemmikkien ja Esikoiden kuraeteisessä, Apiloiden kuraeteisessä sekä talon päätykäytävässä pikkutuvan oven vieressä. Sammutuspeitteet (2 kpl) ovat jakelukeittiössä ja Apiloiden käytävässä lähellä pikkukeittiötä. 2 Sisäasiainministeriön pelastusosaston ohje A56 3 Suomen palopäällysliitto: Tulityöt, suojeluohje. 4 Erkki Jaakkola: Luo turvallisuutta s

14 14 (18) Pikkuniitun vuoropäiväkodissa on paloilmaisinjärjestelmä, joka tuottaa palohälytyksen, mutta hälytys ei lähde hälytyskeskukseen. Tulipalotilanteessa tieto hälytyskeskukseen välittyy vain soittamalla 112 (hätäilmoituksen tekeminen, liite 14, kääntöpuolella). Palohälytyksen tullessa (toimintaohje, liite 15): - Päiväkodin suojelujohtaja (pk:n johtaja / varajohtaja / vastuussa oleva työntekijä) tarkistaa tilan yrittäen paikallistaa mahdollisen hälytyksen aiheuttajan. - Hälytys palokunnalle soittamalla lähimmällä puhelimella numeroon Henkilökunta pelastaa välittömästi lapset siirtymällä yhdessä lasten kanssa sovitulle poistumispaikalle päiväkodin alapihalle. - Sammuta lähimmällä alkusammuttimella palo, jos voit. - Rajoita palo sulkemalla ikkunat ja ovet takanasi sekä kytkemällä ilmanvaihto pois päältä. - Opasta palokunta palopaikalle. Järjestäytynyt poistuminen on palotilanteessa henkilökunnan keskeisin tehtävä. Aikuinen kulkee viimeisenä, tarkastaa oman ryhmän tiloista ja lapsiviuhkasta, ettei kukaan ole jäänyt huomaamatta ja sulkee ikkunat ja ovet takanaan. Kokoontumispaikalla on vielä kerran tarkastettava, että kaikki ovat todella päässeet ulos. Kokoontumispaikalta ei saa poistua ennen kuin pelastustoimintaa johtava viranomainen antaa luvan. Päiväkodin paloilmaisinjärjestelmästä lähtee hälytys kunnan kiinteistönhoidon päivystysnumeroon. Päivystävä kiinteistönhoitaja lähtee välittömästi paikalle toteamaan tilanteen, ja tekee tarvittavat toimenpiteet (mm. tilojen tarkastus, hälytyksen purku, lasten ja henkilöstön kutsuminen sisälle poistumispaikalta, jos hälytys on ollut aiheeton). Palokunnan toimintamahdollisuuksien parantaminen on myös yksi päiväkodin suojeluhenkilöstön keskeisistä tehtävistä. Tämä kohta koostuu mm. palon rajoittamisesta sulkemalla ovet, ikkunat ja ilmanvaihto, opastamalla palokunta palokohteeseen ja pitämällä palokunnan hyökkäysreitit vapaina palokunnan kulkua estävistä rakenteista, istutuksista, pysäköidyistä autoista ja muusta sellaisesta. Etäisyys Tervakosken paloasemalta on n. 1 km, joten palokunta tullee hälytyksen saatuaan muutamassa minuutissa paikalle. Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on osattava käyttää rakennuksen alkusammutusvälineitä. Myrkyllinen savu leviää nopeasti, joten palon alettua välitön poistuminen, ovien ja ikkunoiden sekä ilmanvaihdon sulkeminen on tärkeää. Palolaitos kouluttaa henkilökuntaa säännöllisesti alkusammutustaitojen ylläpitämiseksi vähintään kolmen vuoden välein. Työterveyshuolto kouluttaa henkilökuntaa ensiaputaitojen ylläpitämiseksi.

15 15 (18) 3) Suuronnettomuudet ja poikkeusolot Todennäköisimpinä mahdollisuuksina ja suunnittelun pohjana pidetään lähiympäristössä sattunutta myrkkyonnettomuutta tai Suomeen ulottuvaa säteilysaastetta (toimintaohje, liite 15, kääntöpuolella). Viranomaiset ilmoittavat vaarasta ulkohälyttimillä ja antamalla sähköisten tiedotusvälineiden kautta hätätiedotteen. Kiireelliset viranomaistiedotteet, hätätiedotteet välitetään radiossa kaikkien kanavien kautta. Ulkohälyttimillä annettava hälytysmerkki kuuluu päiväkodin ulkoalueelle (hyvissä olosuhteissa myös sisätiloihin). Kuuluvuus on tarkistettavissa koemerkistä kuukauden ensimmäinen torstai klo Yleinen hälytysmerkki tarkoittaa: - Siirry sisätiloihin. - Sulje ovet ja ikkunat.. - Pysäytä koneellinen ilmanvaihto toimiston oven oikealla puolella sijaitsevasta HÄTÄSEIS-napista. - Kuuntele radiosta tulevia ohjeita. - Vältä puhelimen käyttöä. Jos tulee yleinen hälytysmerkki tai nenässä tuntuu pistävä haju (ammoniakki) päiväkodin ulkoiluaikana, ulkoilusta vastaavat aikuiset huolehtivat, että kaikki siirtyvät välittömästi sisätiloihin ja että kaikki ovet ja ikkunat sekä ilmanvaihto suljetaan. Johtaja tai varajohtaja tarkistaa, että kaikki ryhmät ovat sisällä ja antaa toimintaohjeet. Toimintaa jatketaan normaaliin tapaan paitsi, että ulos ei mennä ennen kuin tilanne on selvitetty. Päiväkodissa järjestetään jatkuva yleisradion kuuntelu ja toimitaan radiosta tulevien ohjeiden mukaan. Tietoja saa myös televisiosta YLE:n tekstitelevision pelastuspalvelusivulta 198 tai säteilyturvasivulta 197. Puhelimen käyttöä vältetään, jotta se olisi vapaa, kun viranomaiset (palokunta) antavat tarvittaessa toimintaohjeita. Myrkkysaasteissa voidaan oireisiin ensiapuna käyttää kasvojen ja silmien huuhtelua. Muihin hoitotoimiin ryhdytään, jos niistä saadaan ohjeita radion kautta. Säteilytilanne ei edellytä kiireisiä lisätoimia. Poikkeustilanteessa viranomaiset antavat toimintaohjeet. Päiväkodissa on varastoitu joditabletteja lapsia ja henkilökuntaa varten. Poikkeusolojen valmius perustuu normaaliajan järjestelyihin. Suojeluorganisaatio toteuttaa lisätoimet viranomaisten tiedotusvälineiden kautta antamien käskyjen mukaan.

16 16 (18) IV) TIETOTURVA- JA MUUT RISKIT 1) Tiedottaminen häiriötilanteissa Tiedottamisesta vastaa toimintayksikön esimies. On tärkeää, että henkilöstö pitää esimiehen ajan tasalla häiriötilanteissa (esim. lasta ei ole haettu sulkemisaikaan mennessä). Toimintayksikön esimiehen vastuulla on tiedottaa häiriötilanteista varhaiskasvatusjohtajalle sekä sopia työnjaosta jatkossa (esim. vanhempien yhteydenotot ja mediaan tiedottaminen). 2) Tietosuoja Päiväkodissa on paljon asiakasperheisiin ja päivähoidon hallintoon liittyviä salassa pidettäviä tietoja, tiedostoja (atk) ja asiapapereita. Henkilökunta sitoutuu siihen, ettei käytä hyväkseen eikä ilmaise sivullisille, mitä on saanut tietoonsa työssään tai muutoin työnantajan ammattisalaisuuksista. - Vaitiolovelvollisuus on kaikkia Pikkuniitun vuoropäiväkodissa työskenteleviä henkilöitä sitova (vakituiset työntekijät, määräaikaiset sijaiset, harjoittelijat, työllistetyt, avustajat, opiskelijat, koululaiset, kesätyöntekijät). Jokainen uusi päiväkotiin työskentelemään / harjoittelemaan tuleva henkilö täyttää vaitiolovelvollisuuslomakkeen (liite 16). - Vaitiolovelvollisuus tarkoittaa: Päiväkodissa toimiva henkilö, joka saa tietoonsa päivähoidon asiakkaita lapsia ja heidän perheitään koskevia tietoja on näissä asioissa salassapitovelvollinen. Hän ei saa keskustella / kertoa kuulemiaan asioita kenellekään ulkopuoliselle taholle (omat ystävät, sukulaiset, puoliso) eikä myöskään ammattinsa kautta kohdattaville yhteistyökumppaneille (terveydenhoito, opetustoimi jne.) ilman perheiden asianmukaista lupaa. - Vaitiolovelvollisuuteen kuuluu myös työntekijöihin, heidän ammattiinsa ja yksityisyyteensä liittyvien asioiden salassapito. Vaitiolovelvollisuus on sitova ja se jatkuu työsuhteen tai opiskeluyms. paikan päättymisen jälkeenkin. Tärkeät asiakirjat säilytetään lukollisessa kaapissa. Asiakirjojen arkistoinnista ja hävittämisestä on ohjeet lopussa (liite 17). Samoin tulee huolehtia, että yksityisyyteen liittyvät asiat (esim. vanhempien viestit) eivät ole kaikkien luettavana. Perheiltä pyydetään toimintavuosittain lupa lapsihavainnointiin ja lapsen kuvien sekä töiden julkaisuun (liite 18). 3) Tietoliikenne turvallisuus Kaikilla hallintoon liittyviä ohjelmia käyttävillä on tietokoneella omat ohjelmakohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Henkilöstön tulee huolehtia, etteivät kaikkien saatavilla ole sellaiset käyttäjätunnukset, jotka vaarantaisivat tietoturvan.

17 17 (18) V) TURVALLISUUSKOULUTUS JA KRIISIAPU 1) Turvallisuuskoulutus Turvallisuuskoulutus jakautuu suojeluorganisaation ja muun henkilökunnan valmiuksien kehittämiseen ja ylläpitoon sekä lasten kasvattamiseen turvallisuustietoisiksi ja oikeat toimintamallit hallitseviksi kansalaisiksi. Pelastuslaitos kouluttaa henkilökuntaa tarvittaessa / pyydettäessä, mutta kuitenkin vähintään kolmen vuoden välein ja antaa esiopetusikäisille lapsille turvallisuuskasvatusta vuosittain. Tulipalon sattuessa nopea järjestäytynyt poistuminen on keskeisintä. Poistuminen harjoitellaan omaehtoisesti ja yhdessä pelastuslaitoksen kanssa. Pikkuniitun päiväkodissa järjestetään poistumisharjoitukset vähintään kerran syys- ja kevätkaudella. Pikkuniitun vuoropäiväkodin henkilökunnalle järjestetyt turvallisuuskoulutukset (ensiapuja alkusammutuskoulutukset) ovat suunnitelman liitteenä (liite 19). 2) Kriisiapu Epätavallisen voimakkaasta kokemuksesta selviytyminen voi aiheuttaa lapsissa ja henkilökunnassa pysyviä henkisiä vammoja, ellei tapahtumaa ole riittävästi työstetty ja läpi eletty. Tämänkaltaisia kokemuksia voivat olla äkillinen kuolema, itsemurha tai itsemurhayritys, onnettomuus, tulipalo, vakava väkivalta tai väkivallan uhka. Tapahtumaa seuraavaan välittömään tukeen kuuluu: - Rauhoittava, turvallisuutta luova ilmapiiri - Myötäeläminen ja huolenpito - Reaktioiden ymmärtäminen ja hyväksyminen - Uhrin kertomuksen kuunteleminen - Tyhjien sanojen ja liiallisten lupausten välttäminen - Levollinen läsnäolo, älä jätä uhria yksin - Tietojen pitäminen ajan tasalla. Jatkossa on hyvä huomioida, että kriisi lisää tarvetta läheisyyteen ja kontaktiin. Lapsille on annettava avoimesti ja rehellisesti tietoa tapahtuneesta. Väärinkäsitykset ja väärinymmärrykset on selvitettävä. Lasten reaktiot ovat hyvin samantapaisia kuin aikuisilla. Normaaleista, tavallisista reaktioista on hyvä kertoa. Lapset käsittelevät kriisejä monin tavoin: mm. keskustelemalla, toimimalla, leikkimällä ja piirtämällä. Aikuisten tulee hyväksyä lasten tarve puhua ja ilmaista tunteita.

18 18 (18) Vakavassa tilanteessa saatetaan tarvita koulutettujen auttajien apua. Suomen mielenterveysseuran SOS-palvelu, puh.nro , kautta voidaan järjestää jälkipuinti. Periaatteena on, että mahdollisuus jälkipuintiin voitaisiin järjestää kaikille, joita kokemus koskettaa. Paras aika jälkipuinnin järjestämiselle on tuntia tapahtuman jälkeen. JANAKKALASSA kriisiapua voi lähteä järjestämään Hyvinkään Seudun Mielenterveysseuran Kriisipäivystyksen kautta. Kunnan omina yhteistyökumppaneina ovat myös työterveyshuolto ja seurakunta; jolta saa apua esim. lapsille pidettäviin tilaisuuksiin. Henkilöstöjohtaja on laatinut toimintaohjeet kunnan työntekijän kuollessa (liite 20). VI) TURVALLISUUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN, JAKELU, YLLÄPITO Turvakansion, joka pitää sisällään turvallisuussuunnitelman, kriisiohjeet ja liiteosan hyväksyy kasvatus- ja koulutuslautakunta. Paloturvallisuutta koskevan osan s hyväksyy. Koko henkilökunta tutustuu suunnitelmaan ja kuittaa liitteellä 21 perehtyneensä siihen. Samoin kaikki uudet työntekijät tutustuvat ja kuittaavat suunnitelman perehdyttämisen yhteydessä. Suunnitelma päivitetään vuosittain.

Pirkkalan kunnan varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma

Pirkkalan kunnan varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma Pirkkalan kunnan varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma Sisällysluettelo 1 Varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelman taustaa 3 2 Varhaiskasvatuksen riskit ja vaaratilanteet sekä niiden ennaltaehkäisy

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma

Ylöjärven kaupungin varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma Ylöjärven kaupungin varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma (Päivitetty tammikuussa 2013) Ylöjärven varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma 1. JOHDANTO 2. Lasten päivähoidon turvallisuutta ohjaavat

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Pirkkalan kunnan varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma 2 / 21

Sisällysluettelo. Pirkkalan kunnan varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma 2 / 21 24.9.2012 Pirkkalan kunnan varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma 2 / 21 Sisällysluettelo 1 VARHAISKASVATUKSEN TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TAUSTAA... 4 2 VARHAISKASVATUKSEN RISKIT JA VAARATILANTEET SEKÄ

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA MURRON KOULU

PELASTUSSUUNNITELMA MURRON KOULU PELASTUSSUUNNITELMA MURRON KOULU Simontaival 6-8 91800 TYRNÄVÄ päivitetty 27.09.2013 Pelastussuunnitelman sisältö 1. Kiinteistön perustiedot, rakenne, henkilöstö ja kiinteistössä oleva muu toiminta 2.

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PELASTUSSUUNNITELMA KIRKKOMÄNNIKÖN KOULU. Kirkkotie 3 91800 Tyrnävä

TYRNÄVÄN KUNTA PELASTUSSUUNNITELMA KIRKKOMÄNNIKÖN KOULU. Kirkkotie 3 91800 Tyrnävä TYRNÄVÄN KUNTA PELASTUSSUUNNITELMA KIRKKOMÄNNIKÖN KOULU Kirkkotie 3 91800 Tyrnävä päivitetty 3.9.2012 2 Pelastussuunnitelman sisältö 1. Kiinteistön perustiedot, rakenne, henkilöstö ja kiinteistössä oleva

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA

PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA LAUKAAN KUNTA PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2013 Turvallisuustyöryhmä päivitys 23.3.2013 1 LAUKAAN KUNTA PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2011 ESIPUHE...4 JOHDANTO...5 1 LAIT TURVALLISUUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Bengtsårin leirisaaren PELASTUSSUUNNITELMA

Bengtsårin leirisaaren PELASTUSSUUNNITELMA 1 HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOASIAINKESKUS NUORTEN KANSALAISTOIMINNAN TSTO 1.4.2015 Bengtsårin leirisaaren PELASTUSSUUNNITELMA BENGTSÅRIN LEIRISAARI, Bengtsårin laituri, 920 Bengtsår, 10900 Hanko Sisäinen

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA 11.2 2011

LAUKAAN KUNNAN PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA 11.2 2011 LAUKAAN KUNNAN PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA 11.2 2011 1 LAUKAAN KUNTA PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2011 ESIPUHE... 4 JOHDANTO... 4 1 LAIT TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TAUSTALLA... 4 2 YKSIKKÖKOHTAISET

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN VARHAISKASVATUKSEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA

KANGASALAN KUNNAN VARHAISKASVATUKSEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 0 KANGASALAN KUNNAN VARHAISKASVATUKSEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA CAROLA HAKOLA / OMPPULA Sivistyskeskus Varhaiskasvatus 2009 Päivitetty 2012 1 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 2 2. LAIT TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TAUSTALLA...

Lisätiedot

Holman koulun turvallisuussuunnitelma. Päivitetty huhtikuussa 2005

Holman koulun turvallisuussuunnitelma. Päivitetty huhtikuussa 2005 Holman koulun turvallisuussuunnitelma Päivitetty huhtikuussa 2005 Sisältö 1. Tavoite 2. Toimitilat ja niiden käyttäjät Toimitilat Henkilöstö Turvallisuusorganisaatio 3. Koulun normaaliajan turvallisuus

Lisätiedot

Liite 5 MÄNTYHARJUN KUNTA LUKION PELASTUSSUUNNITELMA

Liite 5 MÄNTYHARJUN KUNTA LUKION PELASTUSSUUNNITELMA Liite 5 MÄNTYHARJUN KUNTA LUKION 1.1.2005 1Johdanto... 1 1.1 Opetustyön turvallisuus yleensä... 1 1.2 Lukion turvallisuus... 1 2PELASTUSsuunnitelman perusteet... 3 2.1 Tarkoitus yleisesti... 3 2.2 Laki-

Lisätiedot

Päiväkoti Peppiina Pääskyvuoren omavalvontasuunnitelma

Päiväkoti Peppiina Pääskyvuoren omavalvontasuunnitelma Päiväkoti Peppiina Pääskyvuoren omavalvontasuunnitelma Sisällys 1 Omavalvonnan toteuttaminen 1.1 Toimintayksikön perustiedot 1.2 Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet 1.3 Omavalvonnan organisointi,

Lisätiedot

AURALAN PÄIVÄKODIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA

AURALAN PÄIVÄKODIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA AURALAN PÄIVÄKODIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA Auralan päiväkodin turvallisuussuunnitelma pitää sisällään toimintaohjeet koskien päiväkodin toimintaa. Laadinnassa on käytetty asiantuntijoiden ajankohtaisia

Lisätiedot

Mikkelin Jäähalli. Toimintaohjeet

Mikkelin Jäähalli. Toimintaohjeet Mikkelin Jäähalli Toimintaohjeet Mikkelin Jäähalli toimintaohjeet Laadittu 3.6.2013 Laatija Joachim Miinalainen Viimeksi päivitetty 3.6.2013 Päivittäjä Eetu Kirsi Nämä toimintaohjeet on laadittu käyttäen

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON LAATUKÄSIKIRJA 2013 PUNKALAITUMEN KUNTA

PÄIVÄHOIDON LAATUKÄSIKIRJA 2013 PUNKALAITUMEN KUNTA 1 PÄIVÄHOIDON LAATUKÄSIKIRJA 2013 PUNKALAITUMEN KUNTA YHDESSÄ LAPSEN PARHAAKSI 2 1 LAATUTYÖN YLEISET PERIAATTEET... 7 2 PÄIVÄHOIDON ARVOT... 8 2.1 PUNKALAITUMEN KUNNAN TOIMINTA-AJATUS... 8 2.2 PUNKALAITUMEN

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA OLAVIN KOULU

TURVALLISUUSSUUNNITELMA OLAVIN KOULU TURVALLISUUSSUUNNITELMA OLAVIN KOULU Ulvilan kaupungin koulutuslautakunta hyväksynyt / 2004 2 SISÄLTÖ 1. Olavin koulun turvallisuussuunnitelma 4 1.1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus 1.2.Suunnitelman

Lisätiedot

Haminan kaupungin oppilaitosten turvallisuussuunnitelma

Haminan kaupungin oppilaitosten turvallisuussuunnitelma Haminan kaupungin oppilaitosten turvallisuussuunnitelma 1 Sisällysluettelo Sivu 2 1. Johdanto.. 4 2. Oppilaitosturvallisuuden lähtökohdat 2.1. Kodin ja koulun yhteistyö..4 2.2. Koulun turvallisuusorganisaatio..4

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4

PELASTUSSUUNNITELMA. Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4 LATUUUNNITELMA Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4 T Palvelu Oy 24.6.2013 LATUUUNNITELMAN IÄLLYLUTELO 1 JDANTO... 4 1.1 Pelastussuunnitelma... 4 1.2 Pelastuslain otteet... 4 1.3 Valtioneuvoston asetuksen

Lisätiedot

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelma

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelma Mikkelin Jäähalli Pelastussuunnitelma Mikkelin Jäähalli pelastussuunnitelma Laadittu 3.6.2013 Laatija Joachim Miinalainen Viimeksi päivitetty 3.6.2013 Päivittäjä Eetu Kirsi Tämä pelastussuunnitelma täyttää

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma 1

Pelastussuunnitelma 1 Pelastussuunnitelma 1 Sisällys Johdatus pelastussuunnitelmaan... 4 Mitä laissa mainitaan pelastussuunnittelusta?... 5 Kohteen perustiedot... 6 Väestönsuoja... 6 Turvallisuusjärjestelyt... 7 Kiinteistössä

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Pirkan opiskelija asunnot Oy/Pirkka 5

PELASTUSSUUNNITELMA. Pirkan opiskelija asunnot Oy/Pirkka 5 ELASTUSSUUNNITELMA irkan opiskelija asunnot Oy/irkka 5 ST alvelu Oy 24.6.2013 ELASTUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 1.1 elastussuunnitelma... 4 1.2 elastuslain otteet... 4 1.3 Valtioneuvoston

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA Vaahteramäen päiväkoti

OMAVALVONTASUUNNITELMA Vaahteramäen päiväkoti OMAVALVONTASUUNNITELMA Vaahteramäen päiväkoti 10.10.2014 2 1 MÄÄRITELMÄT Omavalvonnalla tarkoitetaan Vaahteramäen päiväkodin omatoimista laadun varmistamista siten, että toiminnassa toteutuvat lainsäädännön

Lisätiedot

Ojakkalan koulun toimintasuunnitelma

Ojakkalan koulun toimintasuunnitelma Ojakkalan koulun toimintasuunnitelma 9.9.2009 OJAKKALAN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA/ Koulun opetussuunnitelma 15.5.2004, 18.5.2004 päivitetty 28.9.2004 29.8.2006 9.9.2009 5.5.2005 27.9.2007 29.8.2005 27.8.2008

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSSUUNNITELMA Mertalan koulu Simasalonkatu 2 57200 Savonlinna puh. rehtori 044-417 4540 apulaisrehtori 044 417 4537 044-417 4542 kanslia 044-417 4543 opettajat, alaluokat 044-417 4538 opettajat,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Viikari-koti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

TURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA EHKÄISE ENNALTA VAARATILANNE YLEINEN HÄTÄNUMERO 112

TURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA EHKÄISE ENNALTA VAARATILANNE YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ EERIKINKATU 3 JA TURUN VEROTOIMISTO ANINKAISTENKATU 1 TOIMITALON PELASTUSSUUNNITELMA 2004 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ja Turun verotoimiston toimitalon pelastussuunnitelman

Lisätiedot

Tarkastuksen suorittaja/ laatija. Tarkastuksen yhteydessä tehdyt muutokset (kohdat) Tarkistettu pvm. Hyväksynyt

Tarkastuksen suorittaja/ laatija. Tarkastuksen yhteydessä tehdyt muutokset (kohdat) Tarkistettu pvm. Hyväksynyt Tarkistettu pvm Tarkastuksen suorittaja/ laatija Hyväksynyt Tarkastuksen yhteydessä tehdyt muutokset (kohdat) 2 1 JOHDANTO... 4 2 VIESTINTÄ/KRIISIVIESTINTÄ... 5 2.1 Kriisiryhmän kokoonpano... 5 2.2 Turvallisuusasioidenjohtoryhmän

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Jyvässeudun perhekodit oy Palvelumuoto ja

Lisätiedot

KOULUN KRIISISUUNNITELMAN LAATIMINEN Marie Rautava

KOULUN KRIISISUUNNITELMAN LAATIMINEN Marie Rautava 1 KOULUN KRIISISUUNNITELMAN LAATIMINEN Marie Rautava Kouluissa on 1990-luvun alkupuolelta lähtien laadittu suunnitelmia erilaisten koko yhteisöä järkyttävien tapahtumien varalle. Työtä vauhditti Stakesin

Lisätiedot

lippukunnille ja luottamushenkilöille

lippukunnille ja luottamushenkilöille lippukunnille ja luottamushenkilöille 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO...3 2. MIKÄ KRIISI ON...3 3. MITÄ KRIISIVIESTINTÄ ON...5 4. KRIISIEN EHKÄISY JA KRIISIVALMIUS...6 5. OHJEET KRIISIN TAPAHDUTTUA...7 6. KRIISIVIESTINNÄN

Lisätiedot