sisällys Kansainvälisyys Kulttuuri Viestintä Kylteri-lehti Jaostot Seniorikilta Kunniavaltuuskunta KY 50 vuotta sitten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "sisällys Kansainvälisyys Kulttuuri Viestintä Kylteri-lehti Jaostot Seniorikilta Kunniavaltuuskunta KY 50 vuotta sitten"

Transkriptio

1

2 sisällys Pääsihteerin tervehdys KY ry Edustajisto Strategiatyö Puheenjohtajalta Varapuheenjohtajalta KY100 Mikä on KY? KY-säätiö Koulutuspolitiikka Liikunta ja hyvinvointi Yrityssuhteet Kansainvälisyys Kulttuuri Viestintä Kylteri-lehti Jaostot Seniorikilta Kunniavaltuuskunta KY 50 vuotta sitten Talous Merkit ja huomionosoitukset Kävimme ja tervehdimme Henkilökunta

3 4 i pääsihteerin tervehdys pääsihteerin tervehdys i 5 Pääsihteerin tervehdys On kyse tämän päivän kyltereistä, KY:n jäsenistöstä. Koska KY ei voi tehdä kaikkea, täytyy pystyä tekemään valintoja. Muutos ei tapahdu ilman ihmisiä ja osallistumista. Opeta elefantti kokemaan, että se osaa jo. Yhdistys-säätiömuotoisen KY:n toiminta alkaa vihdoin pyöriä. Kulunut vuosi on tarkoittanut yhä Aalto-ajan KY-toiminnan rakennustalkoiden jatkumista, mutta myös vähitellen kannan ottamista ja näkemyksen hakemista siitä, mitä 2010-luvun KY oikeastaan on ja mitä se tekee. Keväällä käynnistettiin strategiatyö, jonka tavoitteena on ollut hahmottaa, mitä KY:n halutaan ja koetaan olevan nyt, kun ylioppilaskuntavelvoitteet eivät enää päde. Strategiassa on kyse tämän päivän kyltereiden, KY:n jäsenistön, valinnoista: mitä jatkossa halutaan valita KY:n ydintoiminnaksi ja painopisteiksi. On oikein, että KY:ltä vaaditaan paljon. Täytyy kuitenkin osata vetää raja siihen, mikä on sopivasti ja mikä liikaa vaadittu. KY ei nimittäin voi olla kaikkea yhtä aikaa, jokaiselle jotakin, ainakaan yhden ainoan vuoden aikana. Toiminnan suunnittelulle ja sisällön kypsymiselle täytyy antaa aikaa ja resurssien rajallisuudet on aidosti ymmärrettävä. Koska KY ei voi tehdä yhdellä kertaa kaikkea, täytyy pystyä tekemään valintoja ja kyetä suunnittelemaan KY-toimintaa vastuullisesti vuosienkin päähän. Strategian synnyttäminen ei voi olla itseisarvo, vaan sen täytyy viedä kohti visiota unelmiemme KY:tä, joka saakin siintää vasta vuosien työn ja ponnistelun päässä. Nopeita voittoja kaipaa toki jokainen, ja niitä on matkan varrelle hyvä sirotella muutama vähän isompikin jokaisen mursusadon kohdalle. Uuden KY:n strategia tarkoittaa muutosta. Muutoshankkeiden ongelmana on monesti, että kuvataan vain, mistä halutaan pois ja mitä halutaan lopettaa eikä mitä kohti mennään. Toisaalta, kiivaasti uutta kohti mennessä unohdetaan motivoitua siitä, mistä ollaan tultu jo, miten monta askelta uuteen suuntaan on jo otettu. Kutista muutos. Opeta elefantti kokemaan, että se osaa jo. Muutos ei tapahdu ilman ihmisiä, osallistumista, mukanaoloa. Ne jotka näkevät, että ympärillä on käynnissä jotakin suurta ja kiehtovaa, mutteivät itse ole siihen osallisia, muuttuvat muutoksen jarruiksi. Strategista tai muutosjohtamista ei ole se, että on itse sankarijohtaja tai että sankariporukka toteuttaa muutoksen. Ihmiset kun eivät ole mukana muutoksessa ennen kuin heitä on kuultu oletko sinä? Onko sinua kuultu? Vakiinnuttaminen ja juurruttaminen ovat muutosjohtamisen ytimessä. Kun uuden toimintatavan mukaan toimimisesta palkitaan ja vanhaan jäämisestä oikaistaan uudelle raiteelle, alkaa muutos pikkuhiljaa näkyä uutena todellisuutena. KY:llä moni opettelee joka päivä sitä yksinkertaista totuutta, että johtaa voi, vaikkei voisikaan hallita. Sillä hetkellä, kun lopultakin pystyy luopumaan kontrollista ja valvonnasta, saa valtavan määrän ihmisten energiaa käyttöön. Pienillä askelilla pystytään tekemään isoja muutoksia. Unelmoikaa isosti ja jakakaa unelmanne KY:llä. Susanna Kemppinen, pääsihteeri

4 6 i ky ry ky ry i 7 Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry (KY) on rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, ammatillisia, taloudellisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opintoihin liittyviä pyrkimyksiään. Yhdistyksestä käytetään lyhennettä KY. KY on Aalto-yliopistossa opiskelevien kyltereiden oma yhdistys, joka tukee jäsentensä opiskelua, opintojen edellytyksiä ja tulevaa uraa sekä toimii edunvalvojana koulutuspoliittisissa ja opintososiaalisissa asioissa. KY:n tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää kauppatieteiden opiskelijoiden kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä sekä edistää opiskelijoiden vaihto-opiskelua. KY järjestää erilaisia kulttuuri- ja liikuntatapahtumia, tukee taloudellisesti opiskelijoiden keskuudessa järjestettävää harrastustoimintaa sekä harjoittaa tiedotustoimintaa kohderyhmänsä keskuudessa. KY edistää opiskelijoiden ja yritysmaailman sekä opiskelijoiden ja opintonsa päättäneiden kohtaamista sekä pyrkii nostamaan kauppatieteitä opiskelevien arvostusta ja tunnettuutta ympäröivässä yhteiskunnassamme. KY:n jäseneksi voivat liittyä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa kauppatieteellistä tutkintoa suorittavat opiskelijat. Vuonna 2011 jäsenmäärä kasvoi 3300 jäseneen. 96 prosenttia syksyllä 2011 aloittaneista opiskelijoista liittyi yhdistyksen jäseniksi. KY:n hallitus 2011 Lauri Heiliö, puheenjohtaja Sauli Böhm, varapuheenjohtaja ja talousvastaava Heini Toivanen, kansainväliset- ja opintoasiat Tapio Melgin, koulutuspolitiikka Iina Näsman, kulttuuri ja KY100 Julius Hurri, liikunta- ja hyvinvointiasiat Harri Liimatainen, viestintä Aamer Chaichee, yrityssuhteet

5 8 i edustajisto edustajisto i 9 edustajiston vetämänä rohkeasti uutta kohti Lotta Pietilä, edustajiston puheenjohtaja KY:n edustajiston ja säätiön hallintoneuvoston vuoteen 2011 kuului strategiatyötä, keskustelua Aallon varainkeruutalkoisiin osallistumisesta ja voimakasta tahtoa jäsentilan avaamisesta kyltereille. Vaikka omaisuuslahjoituskiista uuden ylioppilaskunnan kanssa jatkuukin, on edustajisto pyrkinyt rohkeasti katsomaan eteenpäin. Edustajiston toiminta käynnistyi heti tammikuussa, kun säätiön hallitusta täydennettiin yhdellä opiskelijajäsenellä. Edustajisto ohjeisti myös heti alkuvuodesta KY:n hallitusta priorisoimaan kampuskysymykseen vaikuttamista. Säätiön hallintoneuvoston puolella näytettiin keväällä vihreää valoa KY100-dokumenttiprojektille, johon panostettiinkin merkittävästi. Syksyllä hyväksyttiin yhdistyksen vuoden 2012 talousarvio ja toimintasuunnitelma. Lisäksi käytiin perinpohjaista keskustelua uudesta strategiasta. Syksyä siivittivät myös henkilövalinnat, kun vuoden lopussa toimikautensa lopettava edustajisto päätti yhdistyksen hallituksen muodostajasta ja valitsi säätiön hallitukselle uuden puheenjohtajan, uudet opiskelijajäsenet sekä yhden uuden asiantuntijajäsenen. Aallon varainkeruu Keväällä säätiön hallintoneuvoston puolella keskusteltiin laajasti Aallon varainkeruusta ja säätiön mahdollisesta osallistumisesta siihen. Aiheen tiimoilta pidettiin useampia iltakouluja, joissa muun muassa mietittiin millaisiin opiskelijalle tärkeisiin asioihin koulun puolelta toivottaisiin enemmän panostusta. Vaikka lopulta päädyttiinkin olemaan tekemättä lahjoitusta, antoivat iltakouluissa ja kokouksissa käydyt keskustelut paljon uusia näkökulmia siitä, miten säätiö ja yhdistys voisivat palvella opiskelijoita. Strategiatyö Edustajisto perusti vuoden 2010 viimeisessä kokouksessaan strategiatyöryhmän pohtimaan KY:n tulevaisuutta. Strategiatyö nivoutui osittain yhteen kampuskysymyksen kanssa, kun Aallosta tuli kevään aikana päätös Kauppakorkeakoulun kandien siirtymisestä Otaniemeen mahdollisesti jo vuonna Vuoden 2011 viimeisessä kokouksessaan edustajisto antoi ohjeistuksensa strategiatyön loppuunsaattamisesta sekä tärkeimmät sisällölliset ajatuksensa ensi vuonna hyväksyttävästä strategiapaperista. Tilakeskustelut Tilakysymykset puhuttivat kokouksissa pitkin vuotta. Vuoden aikana säätiön hallintoneuvostossa toimi tilatyöryhmä, joka mietti erilaisia vaihtoehtoja tilojen käytölle. Syksyllä pyydettiinkin ponnella yhdistyksen hallitusta selvittämään mahdollisuuksia ottaa KY-talon kuudes kerros käyttöön vapaaksi oleskelutilaksi kaikille Kauppakorkeakoulun opiskelijoille. Tilaa lähdettiin säätiön hallituksen siunauksella ja lisäbudjetin avulla laittamaan kuntoon lukuisten vapaaehtoistoimijoiden voimin. Hyvillä mielin voikin sanoa, että KY Lounge on kenties edustajiston vuoden hienoin aloite. Työryhmät Edellisvuodesta jatkanut yrityssuhdetyöryhmä oli vuoden 2011 alussa saamassa työtään päätökseen. Työryhmä esitti maaliskuussa näkemyksensä KY:n yrityssuhteiden tulevaisuudesta, joka puolestaan vaikutti yrityssuhdesektorin strategiaan vahvasti. Sääntöjen päivityksen tärkeys nousi toistuvasti esiin vuoden aikana, mutta sääntötyöryhmä kärsi pitkin vuotta jäsenkadosta. Sääntötyötä pyritään jatkamaan aktiivisemmin jatkossa. AYY-työryhmän osalta päätettiin, että AYY:n edustajistossa istuvat KY:n edustajiston jäsenet tuovat kuulumisia AYY:n puolelta edustajiston kokouksiin. Syksyllä valittiin sekä yhdistyksen että säätiön hallituksen valintatyöryhmät, jotka vastasivat hallitusten uusien jäsenten hakuprosessin läpiviennistä. Keskusvaalilautakunta aloitti toimintansa keväällä, ja lautakunta saattoikin hallituksen varapuheenjohtajan johdolla edustajistovaalit mallikkaasti maaliin. Uusi edustajisto aloitti toimintansa järjestäytymällä 1. joulukuuta, varsinaisen toimikauden alkaessa kuitenkin vasta kalenterivuoden 2012 alusta. Edustajiston ja hallintoneuvoston sisäinen toiminta Edustajistoryhmille, Force Majeure, ithink, Porvarit ja Sinivihreät, nimettiin heti alkuvuodesta puheenjohtajat. Tänä vuonna siirryttiin käytäntöön, jossa ryhmien puheenjohtajat vastaavat ryhmän kokoamisesta kokouksiin, esteiden ilmoittamisesta ja ryhmien sisäisen keskustelun aktivoimisesta. Vuoden aikana edustajistolle ja osalle edustajistoryhmistä perustettiin myös Facebook-ryhmiä sisäisen keskustelun ja viestinnän parantamiseksi. Edustajiston tiedottaja on lisäksi viestinyt vapaamuotoisesti edustajiston kokouksista jäsenten suuntaan. Kohti vuotta 2012 Ensi vuonna puhuttaa erityisesti edelleen omaisuuslahjoitusasia, ja myös KY:n presenssi Otaniemessä. Lisäksi keskustellaan KY:n mahdollisesta osallistumisesta rekrytointiliiketoimintaan, mitä selvitettiin jo tämän vuoden puolella. Tärkeää on tietysti myös KY Loungen tulevaisuuden linjaaminen. Toiminnan vakiinnuttamiseen ja parhaiden käytänteiden löytämiseen menee vielä ensi vuonna paljon aikaa, joten malttia kaiken uuden suhteen tarvitaan. Uudella edustajistolla on suuria kysymyksiä pöydällään ensi vuonna, mutta edustajistolla riittää varmasti intoa ja tarmoa viedä KY:tä kohti parempaa tulevaisuutta.

6 10 i strategiatyö strategiatyö i 11 Strategiatyö uudelle KY:lle suuntaa ja toimintatapoja Aalto-yliopiston synnyn myötä KY:n muututtua yhdistykseksi ja säätiöksi oli selvää, että uusi toimintamuoto vaati perusteellista toimintaympäristön tarkastelua. Edustajisto perusti strategiatyöryhmän pohtimaan uuden toimintaympäristön haasteita ja mahdollisuuksia sekä miettimään, mihin KY:n tulisi pyrkiä tulevaisuudessa. Strategiaryhmä aloitti työnsä maaliskuussa 2011, ja kevään aikana ryhmä kokoontui aina torstaiaamuisin pohtimaan strategiatyön etenemistä ja KY:n tulevaisuutta. Strategiatyötä oli aktiivisesti tekemässä edustajiston, KY:n hallituksen ja säätiön hallituksen sekä sihteeristön jäseniä. Lähtökohdat Työryhmä päätti aloittaa työnsä täysin puhtaalta pöydältä. Lähtökohdaksi ei otettu nykyistä palvelutarjontaa tai ylioppilaskuntaaikaista organisaatiorakennetta. Sen sijaan lähdettiin kartoittamaan tulevien kauppakorkeakoululaisten tarpeita ja KY:n asemaa tulevaisuudessa. Kevään aikana odotettiin mielenkiinnolla muun muassa Aallon kampuspäätöstä ja syvennyttiin päätöksestä riippuvaan, muuttuvaan toimintakenttään. Edustajiston strategiailtakoulussa pohdittiin lisäksi tulevaisuuden kyltereitä ja KY:n roolia. Työn eteneminen Kesän aikana analysoitiin KY:n jäsenkyselyyn saatuja vastauksia, tehtiin opiskelijahaastatteluja, tutustuttiin KY:n historiaan sekä kotimaisten ja ulkomaisten yliopistojen ja opiskelijajärjestöjen toimintaan. Vertailun avulla ryhmä sai paljon uusia ajatuksia ja ideoita opiskelijayhdistyksen roolista ja KY:n merkityksestä. Elokuussa järjestettiin workshop KY:n hallitukselle ja sihteeristölle, jossa pohdittiin muun muassa KY:n roolia opiskelijoiden kasvussa ja kehityksessä opiskeluaikana. Syyskuussa edustajisto kokoontui jälleen strategiailtakouluun, tällä kertaa Otaniemessä. Iltakoulun aikana edaattorit ja hallitus pääsivät tutustumaan kandien tuleviin opetustiloihin sekä pohtimaan ja kommentoimaan workshopeissa KY:n mahdollisia arvoja, yhteisöllisyyttä sekä tilakysymyksiä. Iltakoulun myötä strategiatyöryhmä sai paljon uusia ajatuksia sekä vahvistusta omille käsityksilleen opiskelijoiden tahtotilasta. Syksyn aikana edustajisto käsitteli strategiaa yhteensä viidessä lähetekeskustelussa, jotka ohjasivat varsinaista kirjoitusprosessia. Lisäksi edustajisto piti vielä yhden tiiviin strategiapäivän marraskuussa, jolloin vertailtiin vuoden 2007 strategian ja tämän hetkisen edustajiston ajatuksia. Loppuvuodesta myös KY:n sihteeristö ja hallitus osallistuivat kirjoitustyöhön, ja tuloksena syntyi viimeisin versio strategiapaperista. Uuden strategian henki Syksyn aikana prosessin venyessä todettiin, että strategian hyväksyminen olisi hyvä jättää uudelle edustajistolle. Vanha edustajisto antoi viimeisessä kokouksessaan ohjeet strategiatyön loppuun saattamisesta sekä tärkeimmät sisällölliset ajatuksensa ensi vuonna hyväksyttävästä strategiapaperista. Seuraaviin periaatteisiin tiivistettiin strategialuonnoksen henki : Tulevaisuudessa KY on jokaisen kylterin paikka kasvaa, kehittyä ja oppia. KY pyrkii tuomaan vastapainoa opiskelulle, mutta tukee myös opinnoissa menestymistä. KY on olemassa kaikkia jäseniään varten ja toimintaan pitää olla aidosti helppo lähteä mukaan. Toiminta muuttuu jäsenistönsä tarpeiden mukaisesti. KY käsitetään kokonaisuudeksi, johon kuuluvat lähes kaikki Kauppiksen opiskelijat ja yhdessä järjestetty opiskelijatoiminta. KY:llä arvostetaan monenlaista sitoutumista, ja toimintaa pyritään kehittämään suuntaan, jossa myös pienemmällä tai lyhytkestoisemmalla panostuksella on mahdollista olla mukana. KY:llä hahmotetaan koko sen lähipiirissä oleva tapahtumakenttä, ja KY itse pyrkii järjestämään korkeatasoisia tapahtumia. KY tarjoaa joustavasti tilaa opiskelijoiden harrastustoimintaan ja vapaaseen oleskeluun. KY:n yritysyhteistyöhön panostetaan laadullisesti enemmän tulevina vuosina. Apurahoja, stipendejä ja toiminta-avustuksia kehitetään rohkeasti ja tuen hakemista helpotetaan ja yksinkertaistetaan. KY:n tärkein yhteistyötaho on Kauppakorkeakoulu. KY tukee opiskelijoiden kehittymistä, ja näin ollen myös Aallon kauppakorkeakoulun tavoitetta nousta maailmanluokkaan, ja on ennakkoluulottomasti rakentamassa tulevaisuuden opiskelijaelämää myös Otaniemessä. Työ jatkuu vuonna 2012 Alkuvuodesta strategiatyö jatkuu sektorikohtaisilla kehittämissuunnitelmilla ja strategiapaperin hiomisella. Vanha edustajisto velvoitti hallituksen tuomaan strategiapaperin hyväksyttäväksi viimeistään vuoden 2012 maaliskuun loppupuolella. Strategiatyön tärkein anti ei ole kuitenkaan keväällä hyväksyttävä strategiapaperi. Kokonaisuudessaan strategiatyöskentely on ollut ennen kaikkea arvokas prosessi, joka on tuulettanut paljon ajatuksia, herättänyt tunteita, ja saanut meidät kaikki aidosti keskustelemaan siitä, mitä tahdomme KY:n olevan ja edustavan. Harva ajatus lienee täysin uusi, mutta perusteellisen myllerryksen myötä tuttuja asioita katsotaan kenties uusin silmin. Uusi strategia ohjaakin KY:tä nykyistä vahvempana ja valmiimpana kohti tulevaisuuden haasteita.

7 12 i puheenjohtajalta varapuheenjohtajalta i 13 Satavuotias yhteisö uuden edessä projektijohtamisen abc: vaaleja, budjetointia, jäsenhankintaa Lauri Heiliö, puheenjohtaja Sauli Böhm, varapuheenjohtaja ja talousvastaava Vuosi 2011 oli KY:llä uuden etsimisen, tulevaisuuteen vaikuttamisen ja suurten juhlien vuosi. Hallituksen aloittaessa toimintansa KY:n uusi organisaatio oli saanut vakiintuneen muodon ja hallinnon rutiinit oli rakennettu. Nyt tarvittiin oikea tulevaisuuden suunta ja määrätietoisia askeleita eteenpäin muutosten pyörteissä. Uusi strategia Etsi, löydä, etene KY ei enää ole ylioppilaskunta, 30 prosenttia opiskelijoista tulee lähitulevaisuudessa olemaan ulkomaalaisia ja Kauppakorkeakoulun kandiopiskelijat siirtyvät Otaniemeen. Muutoksiin vastaamiseksi käynnistettiin strategiaprosessi, joka on ollut herättelevä ja onnistunut kirkastamaan vision KY:n tulevaisuudesta sekä tarvittavista askelista sitä kohti. Missä kampus, siellä KY Keväällä KY ja TOKYO pitivät Aalto-yhteisössä yllä keskustelua eri kampusvaihtoehdoista muun muassa esittelemällä vaihtoehtoja havainnekuvien ja pienoismallien kanssa eri tilaisuuksissa, ottamalla julkisesti kantaa Helsingin kaupungin merkityksestä koko Aalto-yliopistolle, ja järjestämällä myös median kiinnostuksen herättäneen kampuspiknikin Töölönlahdella. Aalto-yliopiston säätiön hallitus teki päätöksen Kauppakorkeakoulun kandikoulutuksen siirtämisestä Otaniemeen, maisterikoulutuksen pysyessä Töölössä. Päätöksestä eteenpäin KY alkoi keskittyä parhaan mahdollisen opiskelijayhteisön rakentamiseen Otaniemeen ja toisaalta maisteriopiskelijoiden hyvien fasiliteettien ylläpitämiseen Töölön kampuksella. KY on mukana vaikuttamassa kauppisopiskelijoiden toimintaympäristöön ja tiloihin niin Kauppakorkeakoulun opetus- ja opiskelutilojen kuin opiskelijatoiminnan mahdollistamisen osalta. Edunvalvontaa Aalto-aikana AYY:n vastatessa kansallisesta edunvalvonnasta, KY on keskittynyt massiiviseen kandiohjelmauudistukseen, joka astuu voimaan syksyllä Kandiopiskelijoiden sisäänotto pienenee jatkuvasti ja kansainvälistymistavoitteen mukaisesti heistä 30 prosenttia tulee ulkomailta. KY:n edunvalvontasektori ja hallitus ovat vuoden aikana olleet kiinteästi mukana ottamassa kantaa opintojen sisältöön, valinnaisuuteen, pääaineisiin ja valintaperusteisiin. Yhteistyö Kauppakorkeakoulun dekaaniston, Aalto-yliopiston rehtoraatin ja uudistuksen parissa työskentelevien työryhmien kanssa on ollut aktiivista. KY:n edustajat osallistuivat Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokoukseen AYY:n delegaation osana, ja yhteistyötä tehtiin runsaasti muiden kyltereiden kanssa. Kansallisessa kauppatieteellisessä edunvalvonnassa KY aikoo tulevaisuudessakin pysyä aktiivisena, ja tätä päämäärää tukee tiivis yhteistyö Suomen Ekonomiliiton ja muiden kauppatieteellisten järjestöjen kanssa. Omaisuusriita AYY:n kanssa jatkuu Omaisuusriita ylioppilaskunnan kanssa jatkui vuonna 2011 työllistäen KY:n toimijoita valtavasti. AYY:n purkuhakemukset korkeimman hallinto-oikeuden päätöksistä ja selvityspyynnöt Patentti- ja rekisterihallitukselle ky-säätiön ja KY ry:n perustamisesta päättyivät lopulta aiheettomina tai hylättyinä. Vuoden päätteeksi AYY päätti jättää haastehakemuksen Helsingin käräjäoikeuteen KY-säätiön perustamiseen liittyen. KY pitää riidan pitkittämistä perusteettomana. KY elää ja voi hyvin Ratkaisu kampuksen sijainnista on tehty, uuden kandikoulutusohjelman runko on hyväksytty ja uusi strategia on loppuviilausta vaille valmis. Mielenkiintoisia haasteita siis riittää, mutta juuri ne ovat aina motivoineet kyltereitä ylittämään itsensä. Satavuotias KY jatkaa luottavaisena seuraavalle satavuotistaipaleelleen! Hallituksen varapuheenjohtajalle vuosi 2011 oli työntäyteinen, mielenkiintoinen ja ennen kaikkea opettava. KY:llä keskityttiin toiminnan vakiinnuttamiseen, mutta samalla joka tontilla katsottiin eteenpäin ja lähdettiin luomaan uutta. Hallitus oli ajoittain useista projekteista ylikuormittunut, mikä näkyi toimiston arjessa. Tuloskeskeisestä näkökulmasta vuosi oli erittäin onnistunut ihmislähtöisestä näkökulmasta parannettavaa jäi. Onnistunutta rekrytointia: 96 prosenttia mursuista jäseniksi Uusien kandiopiskelijoiden jäsenrekrytointi toteuttiin ensimmäistä kertaa opiskelupaikan saaneille paikan vastaanottamispapereiden yhteydessä lähetetyllä lomakkeella. Pilotointi onnistui hyvin ja yhteistyö koulun opintotoimiston kanssa sujui mainiosti. Syksyn 2011 aikana yhdistyksen jäseniksi liittyi 96 prosenttia uusista opiskelijoista. Hyvän kokemuksen myötä päätettiin, että laajennetaan kyseisen lomakkeen käyttöä myös maisteriopiskelijoihin vuoden 2012 jäsenrekrytoinnissa. Vaaleilla KY:n edustajistoon uudet päättäjät Sekä KY että AYY valitsivat syksyllä itselleen vaaleilla uudet edustajistot. Vaalien päällekkäisyys aiheutti aikataulullisia haasteita, ja äänestysaktiivisuus jäi molemmissa vaaleissa odotettua pienemmäksi. KY:n edustajistovaaleissa äänestysprosentti oli 28,6 prosenttia. Lopputulos oli kuitenkin hyvä: kauppatieteilijöiden Avainrengas sai AYY:n edustajistoon yhteensä 12 paikkaa, ja KY sai puolestaan uuden, innostusta puhkuvan 30-jäsenisen edustajiston. Alumnisuhteissa kehitettävää KY:n alumniyhteistyö vuonna 2011 oli ennen kaikkea suhteiden ylläpitämistä. Alumniyhteistyötä ei aikataulullisista syistä päästy kehittämään, mutta yhteistyötä koulun kanssa halutaan kuitenkin lisätä vuonna Alumnitoiminnassa ylläpidettiin tiivistä yhteyttä Seniorikiltaan ja hallitus tapasi jatkuvuustoimikuntaa kampusasian tiimoilta kesällä. Toimintasektorit järjestivät aktiivisesti sektoriättejään eli vanhojen toimijoiden sparraustapaamisia uusille. Yhdistykselle puskuri sijoitusvarallisuudella KY:n taloushallinto on saatettu kestävälle pohjalle, ja syksyllä 2010 tehdyt valmistelut varainhoidon osalta saatettiin loppuun alkuvuodesta 2011, kun yhdistys sijoitti euroa edustajiston syksyllä hyväksymän sijoitusstrategian mukaisesti. Näin alkuperäinen KY-ylioppilaskunnan lahjoitus siirtyi rahastoihin puskuriksi yhdistyksen toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Budjetointiprosessi toteutettiin syksyllä toista kertaa yhdistysmuotoisessa KY:ssä yhteistyössä edustajiston, hallituksen ja sihteeristön kesken. Vuoden 2011 talousarvion valmistuminen sujui hyvin edellisvuoden budjetointia apuna käyttäen. Talousarvion työstämisen yhteydessä hallitus, työntekijät ja edustajisto kävivät keskustelua tulevasta strategiasta ja siitä, millä aikajanalla ja miten strategia realisoituu lähitulevaisuudessa. Luonnollisesti keväällä 2011 aloitettu KY:n strategiatyö väritti syksyn budjetointiprosessia sekä keskustelua vuoden 2012 toimintalinjoista. Lopputulokset olivat kuitenkin kaikkien kolmen edellä mainitun toiminnanohjaustyökalun osalta onnistuneita ja realistisia.

8 14 i ky100 KY100 i 15 KY : juhlahumua 100- vuotisen historian kunniaksi KY100-juhlavuotta juhlittiin näyttävin menoin. Vuonna 2011 koko KY oli mukana sekä rakentamassa että juhlistamassa sata vuotta täyttänyttä maailman parasta opiskelijayhteisöä! KY100-juhlavuoden suunnittelua ja koordinointia varten valittiin jo kesällä 2008 työryhmä, jonka puheenjohtajana toimi Aleksi Aalto. Alunperin seitsemäntoistahenkinen työryhmä tiivistyi keväällä 2011 kuuteen innokkaaseen tekijään. Työryhmän vastuita olivat koko olemassaolonsa aikana muun muassa juhlavuoden visuaalisen ilmeen valinta, virallisten tuotteiden ja viinien tilaus, sekä vuoden upean ja juhlavan tapahtumasisällön suunnittelu. Vuoden suurimmat juhlat sijoittuivat keväälle Vuosijuhlaa vietettiin Antti Chydeniuksen syntymäpäivänä Finlandia-talossa. Juhlapuhujana kuultiin ulkoministeri Alexander Stubbia, ja upeisiin puitteisiin sopiva yllätysartisti, Kaija Koo, tanssitti juhlakansaa myöhään yöhön. Juhlassa palkittiin KY:n kunniamerkillä Kauppakorkeakoulun emeritusrehtori ja dekaani Eero Kasanen. Vuosijuhlaviikolla julkistettiin Jemina Sohlstén-Nederströmin kirjoittama KY:n satavuotishistoriateos. Kylterit pääsivät

9 16 i KY100 nauttimaan viikolla myös ainutlaatuisesta esiintyjästä, kun ruotsalainen The Sounds esiintyi Apollo Live Clubilla Vuosijuhlakuntiksessa. Yksinoikeudella vain kyltereille esiintymään saapunut artisti herätti myös median mielenkiinnon, ja tapahtumasta uutisoitiinkin laajasti. Vuosijuhlaviikon päätti useita vuosia suunniteltu KUJ:n Supersillis Helsingin Suvilahdessa, jossa lauteille nousi kylterit villinyt Paula Koivuniemi. KY:n satavuotisesta historiasta kertova KY100-dokumentti esitettiin MTV3-kanavalla vappupäivänä. Dokumentti esitettiin ennakkoon Bio Rexissä, jossa yleisö villiintyi useampaan otteeseen raikuviin aplodeihin. KY oli vappuna muutenkin esillä KY oli mukana lakittamassa Mantaa yhdessä AYY:n kanssa, ja perinteisiä vappupäivän menoja juhlistettiin Ullanlinnanmäellä. Syksyllä virallisen juhlavuoden jo päätyttyä saatiin vielä nautiskella juhlahumun jälkimainingeista KY-talossa. Kuudenteen kerrokseen projektikoordinaattori Tiina-Mari Hakan johdolla rakennettu KY100-historianäyttely avasi ovensa syyskuussa. Näyttelyyn oli kerätty muun muassa valokuvia, muotokuvia, akateemisia merkkejä, vaatteita ja vanhoja bilemainoksia vuosikymmenien varrelta. Olipa esillä jopa ensimmäiset, valkoiset KY-haalarit. KY100 i 17 KY100-juhlavuoden viimeisenä huipentumana toimi Seniorikillan vuosijuhla KY:n virallisena perustamispäivänä 7. lokakuuta. Seniorit ja KY:n edustajat päättivät juhlavuoden nostamalla maljan satavuotiaalle KY:lle ja nauttimalla juhlavasta illallisesta ravintola Sunnissa. KY100-työryhmä ( ) Historiatyöryhmä (100-vuotishistoria- Dokumenttitiimi Aleksi Aalto, puheenjohtaja teoksen ohjausryhmä ) Ilkka Talvitie Atte Aro Kimmo Kääriä, puheenjohtaja Antti Tähtinen Voitto Kangas Jari Hanski Olli-Kristian Tukonen Tiina Kanninen Tiina Kanninen Emilia Lindfors Juuso Leivonen Kiljukaula-työryhmä Katariina Lindholm Mikko Leppänen Joonas Fiskar Promotio MMXI Maija Lukkariniemi Jouni Mölsä Katariina Ketola Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun 14. promootiota vietettiin Timo Lukkariniemi Tiina Saukko Matti Parpala osana Kauppakorkeakoulun 100-vuotisjuhlavuotta. Sanna Markkanen Tuuli Ylinen Simo Suoheimo Viiden vuoden välein järjestettävässä, kolmipäiväisessä promootios- Jussi Mattsson sa vihittiin juhlallisesti maistereita, tohtoreita, kunniatohtoreita sekä Natalia Nikola VJ-100-toimikunta riemumaistereiksi ja riemutohtoriksi vuonna 1961 promovoituja. Janne Peljo Katri Kaijalainen Anastasia Seregina Minna Nádor entisten KY-aktiivien ollessa promovoitavina ja KY-toimijoiden ak- Kasper Stenbäck Teemu Peltokallio tiivisuudessa järjestelyissä. Gratistana promootiossa toimi Laura Elina Vaalto Annina Piekkari Lappalainen, jonka apuna promovenditoimikunnassa olivat Tomi Eero Vassinen Päivi Piirala Hietanen, Susanna Kemppinen, Minna Martikainen ja Kasper Tessa Viinanen Emilia Rantala KY-henki näkyi promootiossa vahvasti useiden kymmenien Stenbäck. Janica Wuolle

10 18 i mikä on ky? mikä on ky? i 19 mikä on ky? Jäsenistö n jäsentä Edustajisto Edustajisto on KY:n ylin päättävä elin. Se koostuu 30 varsinaisesta jäsenestä ja varajäsenistä, jotka valitaan joka toinen vuosi vaaleilla jäsenistön joukosta. KY:n edustajisto toimii myös KY-säätiön hallintoneuvostona. Hallitus 6 10 jäsenen hallitus vastaa KY:n toiminnasta ja käyttää yleistä hallinta- ja toimeenpanovaltaa. Sihteeristö ja KY:n toimisto KY:n sihteerit sekä toimiston muut työntekijät pyörittävät KY:n arkea, hallintoa sekä auttavat mm. jäsenasioissa. Seniorikilta Seniorikiltaan voivat kuulua KY:n entiset jäsenet. Killan tehtävänä on toimia jäsentensä yhdyssiteenä sekä tukea ja edistää KY:n toimintaa. KY-säätiö Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiössä ylintä päätösvaltaa käyttää hallitus, ja toimintaa ohjaa ja valvoo säätiön Kulttuurivaliokunta Pääsihteeri toimii KY:n toimiston esimiehenä. hallintoneuvosto, jona toimii KY:n edustajisto. Koulutuspoliittinen valiokunta Viestintävaliokunta Liikunta- ja hyvinvointivaliokunta Yrityssuhdevaliokunta Hallinto - hallintopäällikkö - isäntä - taloussihteeri Sihteerit - AD - atk- ja web-ylläpitohenkilö - edunvalvontasihteeri - kulttuurisihteeri Kunniavaltuuskunta Kunniavaltuuskunta koostuu KY:n kunniajäsenistä. Sen tehtävänä on seurata KY:n toimintaa ja toimia neuvoa-antavana elimenä. Säätiön asiamies vastaa säätiön käytännön toiminnan pyörittämisestä. Säätiö jakaa mm. apurahoja vaihtoon lähtijöille, ja tukee KY:n toimintaa. - myyntikoordinaattori International committee - tiedottaja Jatkuvuustoimikunta Edustajiston alaiseen jatkuvuustoimikuntaan kuuluu Jaostot - KUJ - NESU - KY-Sub Kerhot Ainejärjestöt Probba (Mikkelin yksikkö) 9 jäsentä KY-alumneista. Kolmivuotisen toimikauden aikana toimikunnan jäsenet ovat nykytoimijoiden tukena ja edistävät KY-toiminnan jatkuvuutta ja kehittämistä.

11 20 i KY-SÄÄTIÖ KY-SÄÄTIÖ i 21 KY-säätiö kylteritoiminnan tukena Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö (KY-säätiö) on perustettu vuonna 2008 ja aloittanut toimintansa tammikuussa Säätiön tarkoituksena on edistää Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa opiskelevien yhteiskunnallisia, sosiaalisia, ammatillisia ja henkisiä sekä opiskeluun, opintoihin ja opiskelijaelämään liittyviä pyrkimyksiä ja olla opiskelijoiden yhdyssiteenä. KY-säätiö toteuttaa tarkoitustaan muun muassa tukemalla taloudellisesti opiskelijoiden harrastustoimintaa, kulttuuri- ja liikuntatapahtumia sekä opiskelua ja opiskelun edellytyksiä. Avustushakuja ja isoja kylteriprojekteja Vuosi 2011 oli säätiön ensimmäinen ehjä toimintavuosi. Kun vuosi 2010 kului pitkälti säätiön toimintojen käynnistämiseen ja käytäntöjen kehittämiseen, niin vuonna 2011 säätiön toimintaa päästiin toteuttamaan suunnitellusti normaalia vuosikelloa noudattaen. Säätiön avustushaut painottuivat vahvasti keväälle. Stipendit ja tunnustuspalkinnot sekä toiminta-avustukset eri toimijaryhmille jaettiin huhtikuussa ja kansainvälisen vaihdon apurahat myönnettiin kesäkuussa. Syksyn alussa toteutettiin lisäksi uusille projekteille kohdennettu toiminta-avustusten täydennyshaku. Tammikuussa aloitti työssään säätiön ensimmäinen täysipäiväinen asiamies Emma Böös, mikä helpotti toimintojen vakiinnuttamista ja säätiön toiminnan pyörittämistä. Perustoiminnan lisäksi säätiö näkyi kauppatieteilijöille myös KY100-juhlavuoden kautta. Säätiö tuki KY-yhdistyksen toteuttamia juhlavuoden tapahtumia, ja lisäksi julkaistiin säätiön kustantama KY:n 100-vuotishistoriateos sekä toteutettiin säätiön rahoituksella MTV3-kanavalla vappuna esitetty KY100-dokumentti ja syksyllä KY-talossa järjestetty juhlanäyttely. Sijoitustoiminnan tarkastelua ja tilakehitystä Sijoitustoimintaa kehitettiin kilpailuttamalla säätiön varainhoitajat, ulkoistamalla sijoitusraportointi puolueettomalle toimijalle ja laskemalla säätiön sijoitussalkun riskipitoisuutta turbulentin markkinatilanteen keskellä. Säätiön kiinteistösijoitusten osalta keskustelua herätti KY-talossa kiinteistömarkkinoiden vaikean tilanteen vuoksi tyhjillään olleet kolme kerrosta, joihin etsittiin aktiivisesti vuokralaisia. Lisäksi suunniteltiin osan KY-talon tiloista valjastamista opiskelijoiden käyttöön opiskelu- ja vapaa-ajan tiloiksi, mikä myös toteutettiin loppuvuodesta KY Lounge -pilottiprojektin muodossa. Aalto-yliopiston kampuspäätöksen myötä heräsi keskustelu KY:n presenssistä Otaniemessä sekä siihen liittyvästä mahdollisesta rakennusprojektista, jonka tiimoilta käytiin alustavia keskusteluita useiden tahojen kanssa.

12 22 i KY-SÄÄTIÖ KY-SÄÄTIÖ i 23 Emma Böös, KY-säätiön asiamies Janne Peljo, KY-säätiön puheenjohtaja Pitkittynyttä kiistaa omaisuuskysymyksestä KY-SÄÄTIÖN JAKAMAT AVUSTUKSET VUONNA 2011 Kansainvälisen vaihdon apurahat Säätiön hallitus vuonna 2011 Janne Peljo, puheenjohtaja Eeva Grannenfelt Veijo Laakso Atro Mäkilä Harri Tilli Jukka Toivakka Tapani Väljä Jasmi Lehtola Jussi Mattsson Antti Melander Matti Parpala Lauri Heiliö, KY ry:n puheenjohtaja Omaisuuslahjoitusasia työllisti säätiötä myös vuonna Korkeimman hallinto-oikeuden vuoden 2009 lopussa tekemään päätökseen KY-ylioppilaskunnan lahjoituspäätösten laillisuudesta jätettiin joulukuun 2010 lopussa kaksi purkuhakemusta yksityishenkilöiden ja AYY:n toimesta, minkä lisäksi AYY jätti Patentti- ja rekisterihallitukselle selvityspyynnön säätiön perustamiseen liittyen. Purkuhakemuksiin ja selvityspyyntöön johtaneesta AYY:n päätöksenteosta tehtiin kaksi valitusta hallinto-oikeuteen 21 kylterin toimesta. Valitukset liittyivät säätiön varallisuuden ja aseman puolustamiseen, joten säätiö päätti tukea valittajia prosesseista koituvien asianajokustannusten maksamisen muodossa. Keväällä 2011 kaikki loput seitsemän Helsingin hallinto-oikeudessa vireillä ollutta KY:tä koskenutta valitusta hylättiin tai jätettiin kokonaan tutkimatta. Patentti- ja rekisterihallitus totesi lokakuussa KY-säätiön lain mukaisesti perustetuksi vastauksena sille jätettyyn selvityspyyntöön säätiön perustamisesta, ja asian käsittely PRH:ssa on päättynyt. Syksyllä KY ja AYY keskustelivat mahdollisuudesta sovun löytämiseen omaisuusasiassa esimerkiksi yhteisen rakennusprojektin kautta. Samalla AYY valmistautui jatkamaan prosesseja käräjäoikeuden puolella, ja joulukuussa AYY:n hallitus päätti aloittaa KY-säätiötä vastaan siviilioikeudellisen riidan. Haastehakemuksessa AYY vaatii KY-ylioppilaskunnan säätiölle tekemien lahjoitusten pätemättömäksi julistamista. Stipendit ja tunnustuspalkinnot Stipendien tarkoituksena on tukea Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa opinnoissa hyvin menestyneitä opiskelijoita, jotka ovat lisäksi osoittaneet aktiivisuutta opiskelijajärjestötoiminnassa. Tunnustuspalkintoja myönnetään Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa valmistuneista erinomaisista pro gradu -tutkielmista. Tunnustuspalkinnon saajan tulee lisäksi olla osoittanut opiskeluaikanaan aktiivisuutta opiskelijajärjestötoiminnassa. Vuonna 2011 säätiö jakoi 18 kappaletta 600 euron stipendejä hyvästä opintomenestyksestä, sekä viisi 1500 euron tunnustuspalkintoa erinomaisesta pro gradu -tutkielmasta. Toiminta-avustukset Toiminta-avustusten tarkoituksena on tukea yhdistyksiä ja toimijaryhmiä, jotka edistävät Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa opiskelevien yhteiskunnallisia, sosiaalisia, ammatillisia ja henkisiä sekä opiskeluun, opintoihin ja opiskelijaelämään liittyviä pyrkimyksiä, ja tukevat kylteriperinteiden säilymistä. Vuonna 2011 säätiö jakoi erilaisille yhdistyksille, jaostoille ja toimijaryhmille toiminta-avustuksina kahden hakukierroksen kautta yhteensä noin euroa. Lisäksi säätiö tuki KY ry:tä euron toiminta-avustuksella. Kansainvälisen vaihdon apurahojen tarkoituksena on tukea Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoiden kansainvälistä vaihto-opiskelua. Vuonna 2011 säätiö myönsi apurahan 254 opiskelijalle. Myönnetyn apurahan suuruus oli vaihtokohteesta riippuen 642 euroa, 835 euroa tai euroa, apurahojen yhteissumman ollessa lähes euroa. Päätöksenteko säätiössä Säätiön asioissa ylintä päätösvaltaa käyttää suurimmaksi osin säätiön hallitus. KY-säätiön hallitus vastaa säätiön toiminnasta ja edustaa säätiötä. Hallitus koostuu opiskelija- ja asiantuntijajäsenistä, puheenjohtajan ollessa aina opiskelijajäsen. KY-säätiön toimintaa ohjaa ja valvoo säätiön hallintoneuvosto. Säätiön hallintoneuvostona toimii sääntöjen mukaan Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry:n (KY) edustajisto. Säätiön alla toimivat seuraavat valio- ja toimikunnat: työvaliokunta, kiinteistövaliokunta, sijoitus- ja rahoitusvaliokunta, stipendi- ja apurahatoimikunta, toiminta-avustustoimikunta.

13 24 i KOULUTUSPOLITIIKKA KOULUTUSPOLITIIKKA i 25 Tapio Melgin, koulutuspoliittinen vastaava Siltojen rakentamista ja tulevaisuuden suunnittelua Koulutuspoliittinen vuosi 2011 on jatkanut muutoksen aikaa Kauppakorkeakoululla. KY on osallistunut uuden kanditutkinnon rakentamiseen ja valintakäytänteiden uudistamiseen. Odotettu kampuspäätös kandien siirtämisestä Otaniemeen tuli kesäkuussa. KY:llä on rakennettu siltoja ylioppilaskunnan ja ainejärjestöjen suuntaan sekä pohdittu opiskelussa tapahtuvia muutoksia ja niihin vastaamista. Kohti kärkeä ja Otaniemeä Kauppakorkeakoululla ja Aallossa on pitkin vuotta käyty tavoitteellista keskustelua yliopiston tulevaisuudesta millä keinoilla innovaatioyliopistomme voi saavuttaa tavoitteensa ja nousta maailmanluokkaan. Aalto-korkeakoulusäätiön hallitus päätti kesäkuussa keskittää kandidaattitason opetuksen Otaniemeen vuodesta 2013 alkaen. Otaniemeen siirtymistä, edellytyksiä ja tulevia tarpeita kartoitettiin kesästä lähtien niin KY:llä kuin Kauppakorkeakoululla. Opetuksen jakautuminen kahdelle kampukselle on haaste akateemiselle yhteisölle, mutta muutos on nähtävä erityisesti mahdollisuutena. Tilaratkaisut puhuttivat myös KY:llä, kun tyhjänä seisoneita KY-talon kerrosta yritettiin alustavasti konseptoida Aallon poikkitieteellisille yksiköille ja Aallolle pyrittiin luomaan Kamppiin keskustahubia. Hanke sai paljon tukea, mutta käytännön toteuttajia ei kuitenkaan löytynyt. Kauppakorkeakoulu muutoksen pyörteissä Kanditutkinnot uudistetaan Aallossa, ja KY on osallistunut aktiivisesti Kauppakorkeakoululla aiheesta käytyyn keskusteluun. Yliopiston arvoihin lukeutuvat monitieteisyys ja opiskelijan itse halutessaan luomat opintopolut ovat jatkossa mahdollisia valinnaisuuden lisääntyessä merkittävästi. Myös maisteriohjelmia tarkastellaan laitoksilla, ja opiskelijavalinnoista ja opinto-oikeuksista on käyty monipuolista keskustelua. Kauppakorkeakoululle valittiin seuraavaksi viisivuotiskaudeksi dekaaniksi Ingmar Björkman, joka aloittaa vuodenvaihteessa 2012 muutosprosessien luotsaamisen. KY pyrkii tekemään tiivistä yhteistyötä koko dekanaatin kanssa opiskelijanäkökulman esiintuomiseksi muutoksissa. Edunvalvonta osana ylioppilaskuntaa KY:n koposektorin vuotta on värittänyt Kauppiksen suurten muutosten lisäksi onnistunut integraatio ylioppilaskuntaan. AYY vastaa tehokkaasti opiskelijoiden edunvalvonnasta, ja KY huolehtii osana Aalto-yhteisöä Kauppakorkeakoulusta ja sen opiskelijoista. KY välittää ajatuksia ja käy aktiivista keskustelua ylioppilaskunnan kanssa sekä tukee päivittäistä opiskelua ainejärjestöjen kautta. Ainejärjestöihin onkin panostettu vuoden aikana, jonka tuloksena on muun muassa syntynyt toimiva puheenjohtajien verkosto. Kohti tavoitteellisempaa opiskelukulttuuria Tärkeimpiä tekijöitä opiskelijoiden, ja siten myös Kauppakorkeakoulun, kehityksessä ovat yhteisön hahmotus itsestään ja tapa puhua asioista. Miten oppimistuloksia parannetaan? Miten suorituskeskeisyydestä päästään sisällöllisesti tavoitteelliseen oppimiseen? Vastauksia näihin kysymyksiin on etsitty jäsenistön kanssa käydyn aktiivisen keskustelun avulla, päivittäisessä opiskelussa näkyvillä kehitysprojekteilla ja tukemalla jo hakuvaiheessa lukiolaisia mentaalisella valmennuskurssilla. Tutorointia, mentorointia, kympanjointia ja muuta Koulutuspoliittinen valiokunta toimi aktiivisesti vuoden 2011 aikana. Valiokunnan projekteihin lukeutuivat niin tutorointi, mentorointi, kympanjoinnin koordinointi kuin vuoden opettajan valitseminen. Lisäksi valiokunta osallistui Kehitä!-päivään ja mietti ainejärjestötoiminnan kehittämistä KY:llä. Vuoden aikana KOVA myös innovoi uutta kurssipalautekäytäntöä, joka toteutettiin syksyllä yhteistyössä ainejärjestöjen kanssa. Koulutuspoliittinen valiokunta Tapio Melgin, puheenjohtaja Johanna Ali-Kovero, varapuheenjohtaja Sini Jokinen, edunvalvontasihteeri Jenni Aalto Pia Andersin Liisa Itkonen Jemina Lehmuskoski Essi Ropo Anu Torkko

14 26 i liikunta ja hyvinvointi liikunta ja hyvinvointi i 27 Julius Hurri, liikunta- ja hyvinvointivastaava Kyltereiden hyvinvointia edistämässä Liikunta- ja hyvinvointisektori tarjosi liikuntatapahtumien lisäksi matalan kynnyksen hyvinvointitapahtumia. Valiokunta järjesti tapahtumia ahkerasti ja perinteitä kunnioittaen läpi vuoden. Yhteistyötä tehtiin SHS:n, AYY:n ja Aalto-yliopiston kanssa. Kauppakorkeakoulun liikuntatilat siirtyivät syyskuussa UniSportin haltuun, mikä näkyi opiskelijoiden liikuntamahdollisuuksien parantumisena. Tapahtumia järjestettiin yhteisvoimin Vuosi alkoi vauhdikkaasti valiokunnan voimin. Yhteistyötä lähdettiin tekemään AYY:n liikuntatoimijoiden eli Aalto Liikkeen kanssa heti helmikuussa laskiaisriehan aikaan Ullanlinnan pulkkamäessä. Yhteistyötä tehtiin myös Hankenin ylioppilaskunnan SHS:n liikuntatoimijoiden kanssa. Perinteeksi muodostunut KY SHS-lätkämatsi järjestettiin vuonna 2011 maaliskuun viimeisellä viikolla ensimmäistä kertaa järjestetyn kevään hyvinvointiviikon yhteydessä. Hyvinvointiviikko oli kokonaisuudessaan onnistunut. Sen aikana järjestettiin lajikokeiluja, kuten kartingia, kiipeilyä ja tankotanssia. Lajikokeilujen lisäksi Kauppiksella järjestettiin hyvinvointipäivä, jonka aikana ala-aulasta löytyi messuständejä monilta hyvinvointitahoilta aina YTHS:stä Kosmetologikouluun. Liikunta- ja hyvinvointiviikko järjestettiin yhteistyössä AYY:n kanssa, joten lajikokeilut olivat yhteisiä kaikille aaltolaisille, ja myös hyvinvointipäivät kiersivät eri kampuksilla. KY City Challenge liikutti ihmisiä Sektorin suurin tapahtuma KY City Challenge järjestettiin Tapahtuman suunnitteli viisihenkinen tiimi, ja se toteutettiin tänä vuonna entistä itsenäisemmin ja näyttävämmin. Vain reittisuunnittelussa turvauduttiin aiempina vuosina KYCC:n lähes kokonaan toteuttaneen Multisportin palveluihin. Helsingin alueella kulkeneita reittejä oli kaksi: kilpa- ja harrastesarja. KY100-vuoden kunniaksi kilpasarjan pituus oli 100 kilometriä ja harrastesarjan noin 80 kilometriä. Matkaa taitettiin molemmissa sarjoissa jalan, pyörällä ja meloen. Radan varrella oli aiempaa enemmän toiminnallisia quest-tehtävärasteja, joten kilpailussa testattiin yhä enemmän myös ei-fyysisiä taitoja. Kilpailuun osallistui 40 kolmihenkistä joukkuetta. Tapahtuma sai positiivista palautetta niin kilpailijoilta, seikkailu-urheilun harrastajilta kuin yhteistyökumppaneiltakin. Kirjavaa tapahtumatarjontaa Syyskuussa valiokunta järjesti orientaatiospåra-ajelun ja Hietsupäivän mursuille, KY:n Syysvaelluksen sekä Kylterisoudut. Hietsupäivä siirrettiin rankkasateiden vuoksi KY-talon tiloihin, eikä ulkotapahtumaksi suunniteltu tapahtuma valitettavasti päässyt täysin oikeuksiinsa. KY-vaellus taivallettiin tänä vuonna Hetta Pallas-reitin maisemissa. Mäkisessä maastossa käveltävää riitti noin 60 kilometrin verran. Liput myytiin kevään aamulipunmyynnissä loppuun saman tien, ja vaellukselle osallistui lopulta 47 kylteriä eri vuosikursseilta. Kylterisoudut järjestettiin entiseen malliin Töölön soutustadionilla. Kilpaan osallistui yhdeksän joukkuetta. Ailahtelevaisessa syyssäässä rohkeimmat ja vahvimmat uskaltautuivat pynttäytymään näyttäviin naamiaisasuihin. Ensi vuonna tapahtumaa pyritään kehittämään kutsukilpailun suuntaan, kunnioittaen vanhan Tyynenpäivän soudun perinnettä. Syksyn liikunta- ja hyvinvointiviikko järjestettiin loka-marraskuun taitteessa. Aiemmasta poiketen Aalto-yliopiston henkilöstö oli mukana toteuttamassa hyvinvointipäiviä, taaten laajemman ja kattavamman hyvinvointimessutarjonnan myös opiskelijoille. Syksyn aikana valiokunta organisoi kaksi hyvinvointi-iltaa: mursujen peli- ja hengausillan sekä hieronnan alkeiskurssin. Etenkin jälkimmäinen oli valtava menestys ja paikkoja saivat vain nopeimmat hieronnasta kiinnostuneet kylterit. Liikunta- ja hyvinvointivaliokunta Julius Hurri, puheenjohtaja Vilja Anttila, varapuheenjohtaja Sini Jokinen, edunvalvontasihteeri Hanna Arhe Kaisa Lepistö Linda Löfbacka Jenny-Maria Marjanen Mika Mikkola Lari Palenius Mikkomatti Reunanen Juho Savola Sini Tenkanen

15 28 i YRITYSSUHTEET YRITYSSUHTEET i 29 Aamer Chaichee, yrityssuhdevastaava Yrityssuhteista myyntiorganisaatioon Yrityssuhdesektorille vuosi 2011 oli hiomisen ja virittämisen vuosi. Ylimääräiset rakenteet poistettiin ja toimintaa tehostettiin huomattavasti. Yrityssuhteista saadut tulot kasvoivat selkeästi ja näin KY:lle on annettu jälleen hyvät edellytykset varsinaiselle toiminnalle. Vuonna 2011 tehtiin poikkeuksellisen suurta yrityssuhdetoimintaa niin laadullisesti kuin tuloksellisesti, mikä on erityisesti KY100-juhlavuoden ansiota. Tämä on onnistunut kehittämällä KY:n tarjontaa ja kommunikoimalla aktiivisesti yritysten saamia hyötyjä. Asiakkuusnäkökulma on ollut vahvasti esillä, ja erityisesti KY:n ja sen yhteistyökumppanien väliseen viestintään on panostettu. dessa mukana jälleen yritystoiminnassa. Tulevat toimijat määrittävät mihin liiketoimintaan ja millä ehdoilla lähdetään mukaan. KY järjesti pitkän tauon jälkeen uudentyyppisen case-kilpailun yhteistyössä Svenska Handelshögskolans Studentkårin, SHS:n kanssa. Tapahtuman järjestämisessä käytiin läpi monia vastoinkäymisiä, mutta lopputulos oli suuri menestys niin järjestäjien, kilpailijoiden kuin yhteistyökumppaneidenkin kannalta. Vuoden aikana järjestettiin monia ekskursioita mielenkiintoisiin yrityksiin sekä parannettiin yhteistyötä tärkeimpien sidosryhmien kanssa. Yrityssuhteiden merkitys kasvaa jatkuvasti, joten opittavaa ja tehtävää riittää tulevillekin vuosille. Kauppakorkeakouluun pyrkiviä mentoroitiin ilmaiseksi. Kasvunpaikkaan osallistuneista suurin osa sai opiskelupaikan Aaltoyliopistosta ja upeat 75 prosenttia pääsi Kauppikseen. Suurin osa kasvunpaikkalaisista on iloksemme lähtenyt aktiivisesti mukaan KY:n toimintaan. Projekti siis saavutti ja ylittikin kaikki sille asetetut tavoitteet. Vuonna 2012 yrityssuhdevaliokunnan toiminnassa tapahtuu muutoksia ja jatkossa se toimii nimellä Sales Academy. Sales Academyn tarkoituksena on yrityssuhdevaliokunnan tehtävien lisäksi toimia KY:n myyntihenkisyyden nostattajana. Yrityssuhdevaliokunta Aamer Chaichee, puheenjohtaja Noora Peitsara, varapuheenjohtaja Teemu Mäki, myyntikoordinaattori (kevät 2011) Mikko Jauhiainen, myyntikoordinaattori (syksy 2011) Klaus Anjala Tiina Hissa Karoliina Kajova Niina Kuusisto Niina Mäkinen Aku-Jaakko Saukkonen Teemu Siitonen Tiina Snäkin Laura Vetoniemi Otto-Ville Virkkala Yrityssuhdevaliokunnasta Sales Academyksi Myyntihenkeä ja uuden luomista Yksi vuoden kantavista teemoista yrityssuhdesektorilla oli myyntihenkisyyden ja myynnin merkityksen kasvattaminen KY:llä ja jäsenistössämme. Laadimme yrityssuhdestrategian, joka toimii ohjenuorana tuleville vuosille ja edistää myynnin kehittämistä niin KY:n omassa toiminnassa kuin jäsenistön osaamisessa. Olemme myös puhuneet sen puolesta, että KY olisi tulevaisuu- Yrityssuhdevaliokunnan vuosi alkoi suositulla Pankki-illalla. Valiokunta työskenteli lisäksi vuoden mittaan KY:n jäsenille suunnattujen alennusten parissa, mikä oli erityisesti jäsenistön mieleen. Valiokuntalaiset olivat mukana aloittamassa yhteistyötä Helsingin IFK:n kanssa, joka on KY:lle selkeästi uudenlainen yhteistyökumppani. Valiokunta toteutti myös Kasvunpaikka-projektin, jossa

16 30 i KANSAINVÄLISYYS KANSAINVÄLISYYS i 31 Heini Toivanen, kansainvälisten- ja opintoasioiden vastaava Suuria harppauksia kansainvälistymisessä Vuoden 2011 aikana kansainvälisellä sektorilla tapahtui paljon uutta. Suurin uudistus oli englanninkielisen valiokunnan, International Committeen, toiminnan käynnistäminen. Muita keskeisiä aiheita olivat englanninkielisen viestinnän parantaminen yhdessä viestintäsektorin kanssa sekä jäsenistön kansainvälistymismahdollisuuksien parantaminen. Kohti selkeämpää tehtäväkenttää Muutoksen pyörteissä myös kansainvälisellä sektorilla on viime vuosina täytynyt pohtia mitä toimintoja ylioppilaskunta-ajoilta kannattaa säästää ja mitä uutta tuoda väistyvien toimintojen tilalle. Vuonna 2011 sektorilla keskityttiinkin nimenomaan Kauppakorkeakoulun suuntaan tehtävään kv-edunvalvontaan. Vuoden mittaan on kehitetty muun muassa ulkomaalaisten opiskelijoiden tutorointia. Ulkomaalaisten opiskelijoiden määrä Kauppakorkeakoulussa kasvaa jatkuvasti, joten myös KY:n jäsenistössä on tulevaisuudessa yhä enemmän ulkomaalaisia opiskelijoita. Siksi vuonna 2007 tehtyä kv-toiminnan integrointia kaikille KY:n sektoreille päivitettiin vastaamaan nykytilannetta. Tämänhetkisen tehtäväjaon mukaan kansainväliselle sektorille kuuluvat suoraan kansainvälisyyteen liittyvät asiat ja muilla sektoreilla KY:n ulkomaalaiset jäsenet otetaan tasapuolisesti huomioon. Vaihtareille suunnattuun toimintaan keskittyvä jaosto KY-Sub siirrettiin takaisin kv-sektorin alaisuuteen ja kansainvälinen valiokunta herätettiin henkiin. International Committeen toiminnan aloitus Kansainvälistä valiokuntaa uudistettiin viimeksi vuonna 2006 toimineesta valiokunnasta, ja ensimmäinen ico eli International Committee aloitti toimintansa vuoden alussa. Nyt myös ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat ovat tervetulleita valiokuntaan. Ensimmäisessä icossa toimi viisi ulkomaalaista ja kolme suomalaista opiskelijaa sekä KY-Subin puheenjohtaja mandaattipaikalla. ICon kaksi pääasiallista tavoitetta ensimmäisen toimintavuoden aikana olivat jäsenistön kansainvälistyminen ja ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden edun ajaminen niin koululla kuin KY:llä. Tavoitteiden saavuttamiseksi ico järjesti vuoden aikana useita tapahtumia ja projekteja, jotka yhdistivät ulkomaalaisia ja suomalaisia jäseniä. Vuodelle suunnitellut englanninkieliset yritysvierailut osoittautuivat haastaviksi järjestää. Loppuvuodesta saatiin kuitenkin sovittua ensimmäinen yritysvierailu tammikuulle Englanninkielisen viestinnän tehostamista Ulkomaalaisten opiskelijoiden näkökulmasta KY:n suurin haaste on englanninkielinen viestintä. Keväällä otettiin käyttöön yhdessä viestintäsektorin kanssa kahden viikon välein ilmestyvä tiedote From KY with Love, joka kokoaa englanniksi tulevat tapahtumat ja muut ajankohtaiset asiat KY:llä. Facebookiin perustettiin muiden kanavien rinnalle KY International Channel, jonka kautta englanninkieliselle jäsenistölle on helppo viestiä. Yhdistysohjesääntöön tehtiin muutos, minkä johdosta KY:n piirissä olevien yhdistysten täytyy viestiä paitsi suomeksi myös englanniksi. KY:n yhdistyksiä kannustettiin ja tuettiin vuoden mittaan tuottamaan erityisesti tapahtumainfoa englanniksi. Kansainväliset viikot meillä ja muualla Kansainväliset viikot koskettivat tänäkin vuonna kymmeniä KY:läisiä. Helsingin kv-viikkoa oli lokakuussa järjestämässä 11 hengen työryhmä sekä yli 20 majoittajaa. Useita opiskelijoita lähetettiin maailmalle edustamaan KY:tä kv-viikoille. Kiinnostus kv-viikkoja kohtaan kasvoi pitkin vuotta erityisesti markkinoinnin ansiosta. IWCO eli International Week Coordinating Organization toimii kv-viikkojen kattojärjestönä, jota myös KY on ollut perustamassa. Tänä vuonna KY oli ensimmäistä kertaa viiteen vuoteen paikalla IWCO:n vuosiseminaarissa kehittämässä järjestön toimintaa ja tuomassa KY:n näkemystä päätöksentekoon. Tulevaisuuden kansainvälisempi KY KY:n kansainvälistyminen edistyi vauhdilla vuonna Yleisessä asenteessa entistä kansainvälisempään suuntaan tapahtunut muutos on pitkälti KY:llä käydyn strategiaprosessin ansiota. Kansainvälisyydestä on aidosti puhuttu tulevaisuuden trendinä, joka toivottavasti pysyy tulevien vuosien toimijoilla mielessä. International Committee Heini Toivanen, puheenjohtaja Rilana Riikkinen, varapuheenjohtaja Sini Jokinen, edunvalvontasihteeri Artur Gayfutdinov Jose Pablo Hernandez Arzate Anna-Sofia Holopainen Jukka Kylliäinen Jannaliina Meriläinen Daniel Njuguna Leeyoung Song Hilda Kukkola, KY-Sub:n puheenjohtaja

17 32 i KULTTUURI KULTTUURI i 33 Iina Näsman, kulttuurivastaava Kylterikulttuurin vaalimista ja uuden kokeilemista Kulttuurisektorin alkuvuotta väritti vahvasti KY100-juhlavuoden jälkimmäinen osa poikkeuksellisine tapahtumineen. Lisäksi toteutettiin perinteisiä tapahtumia ja uudistettiin muutamia vanhoja, pyrkien tarjoamaan kyltereille paras mahdollinen kulttuuritarjonta. Sektorilla tehtiin toimivaa yhteistyötä sekä omien jaostojen että AYY:n toimijoiden kanssa. Kevät huipentui Wappuviikkoon, jolloin kyltereitä hemmoteltiin KY100-tunnelmissa perinteisillä wapputapahtumilla, KY100- dokumentin ennakkonäytöksellä, yhdessä AYY:n kanssa toteutetuilla vappukulkueilla ja kaiken kruununa Mantan lakituksella. Myös vappupäivä Ullanlinnanmäellä oli KY100-juhlavuoden siivittämänä upeampi ja massiivisempi kuin koskaan. sen sijaan osallistui valitettavasti vain murto-osa edellisvuosien osallistujamäärästä. Tapahtumien toteuttamisen lisäksi valiokunta vietti aikaa yhdessä aina mökkireissuista illanviettoihin, mikä osaltaan vaikutti tämän vuoden poikkeuksellisen vahvaan valiokunnan yhteishenkeen. kuului perinteisten KUVAn ja TJ:n välisten päivien lisäksi muun muassa avustaminen eri kampusten lipunmyynneissä ja mainostuksissa, sekä osallistuminen TJ:n järjestämiin Lakinlaskijaisiin ja Teekkariperinnejuhlaan. Kulttuurivaliokunta Iina Näsman, puheenjohtaja Karri Tuominen, varapuheenjohtaja Katri Kaijalainen, kulttuurisihteeri Heta Havu Katariina Helaniemi Miro Hemanus Laura Isosomppi Annu Kostiainen Annina Orasmaa Ella Peltovuori Suvi Pitkänen Karita Troberg Matias Alhanen, Kulttuurijaoston puheenjohtaja Essi Myllymäki, NESU-KY:n puheenjohtaja Yhteistyötä sektorin sisällä ja ayy:n kanssa Kuvan näköinen kevät Kulttuurivaliokunnan eli KUVAn tapahtumiin riitti kysyntää lähes poikkeuksetta enemmän kuin lippuja oli tarjolla. Vuoden aikana toteutettiin tasapainossa haalaritapahtumia ja korkeakulttuuritapahtumia tekemistä pyrittiin tarjoamaan kaikenlaiseen kulttuurinnälkään. Kevättä väritti niin sektorin kuin valiokunnan tapahtumissa KY100-juhlavuosi, mikä näkyi aina haalarimerkeistä Mantan lakitukseen. Keväällä järjestettiin perinteinen korkeakulttuuriviikko, joka sisälsi muun muassa balettia, drinkkikoulutusta ja teatteria. Korkeakulttuuriviikolla järjestettiin myös perinteinen Kevään Lauluilta. Hukkaputki eli poikkitieteellinen metrokaljaralli säilyi edelleen vuoden suurimpana tapahtumana, vaikka sen kokoa päätettiinkin rajoittaa edellisvuosista osallistujien mukavuuden takaamiseksi. Syksyn uudistunut tapahtumatarjonta KUVAn syksy alkoi uuden tapahtuman, Mursumysteerin pilotoinnilla. Tapahtuma onnistui hyvin uuden tapahtuman luomista haasteista huolimatta. Kansainvälisellä viikolla toteutettiin perinteinen Kolmoskierros, joka veti raitiovaunut ja pubit täyteen dollarinvihreissä haalareissa vaeltavia kyltereitä. Koko syksyn kruunasi upeasti uudistettu Boston Night. Tapahtuman uusi ympäristö ja uudistettu sisältö nostivat juhlan kokonaan uudelle tasolle. Syksyllä vietettiin vuoden toista korkeakulttuuriviikkoa, jossa tarjolla oli balettia, musiikkia ja stand-upia. Osana korkeakulttuuriviikkoa järjestetty Syksyn Lauluilta brändättiin Vanhojen Lauluillaksi, mikä osoittautui hyväksi tavaksi houkutella vanhempia opiskelijoita tapahtumiin. Syksyn kulttuurimatkalle Pietariin Vuoden aikana järjestettiin KY:n perinteisiä Kuntailtoja eli Kuntiksia ympäri Helsinkiä. Oman sektorin vapaaehtoisten palkitsemiseen panostettiin järjestämällä pieni- ja vapaamuotoinen booli-ilta toimistolla, johon kutsuttiin jaostojen aktiiveja, valiokunta sekä vanhoja sektorin toimijoita. Tapahtuma sai paljon kiitosta, ja lähensi ja paransi sektorin sisäistä tiedonkulkua asiat hoituvat helpommin, kun tietää kenen kanssa toimii. Kulttuurisektori tuki vapaaehtoisia kulttuuritoimijoita läpi vuoden. Suhteita pidettiin yllä Kulttuurijaoston ja NESU-KY:n puheenjohtajiin sekä muihin toimijoihin, ja sektorilla myös huolehdittiin molemminpuolisesta tiedonkulusta. Vuoden aikana tavattiin useasti AYY:n yhteisövastaavaa sekä Teekkarijaoston (TJ) puheenjohtajaa. Vuoden yhteistyöhön

18 34 i VIESTINTÄ VIESTINTÄ i 35 Harri Liimatainen, viestintävastaava Vakaalta pohjalta verkkoviestintää uudistamaan Viestintäsektorilla on katsottu jalat maassa tulevaisuuteen, toteutettu ja selkiytetty arjen rutiineja, luotu paremmat edellytykset viestinnän kehittämiselle Mikkeliin ja tarkasteltu kriittisesti KY:n viestintäkanavia. Kylteri-lehti on vahvistanut asemaansa haluttuna KY:n jäsenlehtenä ja kyweb saanut sysäyksen kohti uutta tulevaisuutta. Arkea ja rutiinien hiomista Viestintäsektorin toimijoiksi vakiintuneiden tiedottajan, AD:n sekä hallituksen viestintävastaavan työnkuvien selkeytymisen myötä sisäinen työnjako on lähtenyt rullaamaan. Ykköstavoitteena on toimiva jäsenviestintä, johon on pyritty keskittymään läpi vuoden. Yhteistyötä ja käytänteitä on kehitetty myös AYY:n kanssa, sillä monet erityisasemayhdistysten ja ylioppilaskunnan välillä toimivat viestintäkäytänteet ovat perintöä menneiltä vuosilta ja siten tuntemattomia uudelle yhdistysmuotoiselle KY:lle. KY:n on ollut avoimen keskustelukulttuurin pohjalta helpompi muodostaa omia viestinnän linjojaan suhteessa Aallon muihin erityisasemayhdistyksiin. Sähköisen toimintaympäristön uusi tulevaisuus Heti alkuvuodesta viestinnässä nousi selkeäksi kehityskohteeksi KY:n verkkosivut, jotka on jo jonkin aikaa koettu aikansa eläneiksi ja vaikeakäyttöisiksi. Sivuston rakennetta haluttiin selkeyttää ja pirstaloitunutta tietoa koota selkeämmäksi ja helpommin navigoitavaksi kokonaisuudeksi. Viime vuosien lyhytkestoiset paikkaukset ja päivitykset sivuille osoittautuivat riittämättömiksi, ja KY:n sähköinen viestintä päätettiin uudistaa perinpohjaisesti. Loppuvuonna tehtiin päätös verkkosivuprojektin aloittamisesta vielä vuoden 2011 aikana. Projekti päätettiin toteuttaa ulkopuolisella palveluntarjoalla parhaan mahdollisen lopputuloksen takaamiseksi. Suunnitteluvaiheessa huomattiin projektin tuomat mahdollisuudet uudistaa samalla myös muita sähköisiä toimintajärjestelmiä: kalenteri- ja sähköpostijärjestelmät sekä jäsen- ja yhdistysrekisterit. Uudistuksilla haetaan ennenkaikkea saumatonta yhteensopivuutta ja tehokkuutta järjestelmien välille, ja lisäksi parannuksia KY ry:n ja KY-säätiön yhteistoimintaan. Viestinnän onnistumisia ja epäonnistumisia Kuluneena vuonna on pyritty tekemään mahdollisimman monipuolista viestintää ja varmistamaan, että tieto saavuttaa kaikki yhdistyksen jäsenet. Aiemmin viestintä Mikkelin kampukselle on ollut vähäistä, mitä pyrittiin tänä vuonna erityisesti kehittämään. Yhteistyön tuloksena syntyi KY:n ja Probban välinen viestintäohjeistus, jossa listataan yhdistysten vastuut molemminpuolisen viestinnän onnistumiseksi. Kaikki sektoritoiminta ei kuitenkaan sujunut täysin suunnitellusti. Jo pidempään suunniteltu tekstiviestimarkkinointi jäi toteuttamatta verkkosivuprojektin ja muiden viestintäkanavien kehitystarpeiden takia. Syksyllä toteutettu, koko KY:n jäsenistön tavoittava jäsenpostitus vei sektorilta liikaa työtunteja lopulliseen vaikuttavuuteensa nähden. Jäsenistöön pyritäänkin mahdollisesti jatkossa pitämään yhteyttä muunlaisin keinoin. Kylterin menestyksekäs vuosi Vuonna 2010 radikaalin uudistuksen kokenut Kylteri-lehti etsi vielä itseään ja paikkaansa lukijoiden hyppysissä. Vuoden 2011 alussa aloittanut ylitsevuotavaa intoa puhkunut uusi päätoimittaja tarttui heti vuoden ensimmäisistä viikoista lähtien lehteen määrätietoisella otteella ja onnistuikin vuoden kuluessa tartuttamaan näkemyksensä Kylterin toiminnasta niin lehden avustajiin kuin lukijoihinkin. Viestintävaliokunta Harri Liimatainen, puheenjohtaja Katariina Laine, varapuheenjohtaja Tiina-Mari Haka, tiedottaja (kevät 2011) Tiina Vesa, tiedottaja (syksy 2011) Kasper Eerola Leeni Harmainen Kai Heinlahti Arto Huhta Mikko Jauhiainen Sara Juutinen Suvi Koivusalo Silja Niemi Jane Ora Lauri Viljanen Annaleena Kuronen, Kylterin päätoimittaja Sara Laurila, AD (kevät 2011) Sofia Wilkman, AD (syksy 2011)

19 36 i KYLTERI-LEHTI KYLTERI-LEHTI i 37 Kylterilehdellä terää KY:n viestintään Opiskelijalehti Kylteri seisoi pari vuotta sitten kuilun äärellä. Aallon myötä budjettiviikate heilui, ja lehden konseptia uudistettiin rajusti. Vaikka muutoksella oli omat epäilijänsä, dramaattinen hyppy tuntemattomaan onnistui. Viimeistään vuosi 2011 todisti, että kyltereiden omalle, vapaaehtoisvoimin toteutetulle opiskelijalehdelle on tilausta myös Aalto-yhteisössä. Kylteri-lehti toimii ikkunana Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoiden maailmaan ja käsittelee asioita heidän näkökulmastaan. Vuoden 2011 aikana lehti ilmestyi kuusi kertaa. Sitä jaettiin Töölön kampuksen jakelupisteiden lisäksi KY:n Seniorikillan jäsenille ja AYY:n eri yhdistyksille ja toimijoille. KY-asiaa ja asiattomuuksia Vuonna 2011 Kylteri kertoi muun muassa stereotyyppisistä kauppisopiskelijoista, KY-talon tyhjistä kerroksista ja Helsingin salaisista opiskelijaruokaloista. Kepeän sisällön vastapainoksi lehti tarjosi asiajuttuja esimerkiksi Aallon kampuskysymykseen ja koulutuspolitiikkaan liittyen. Lisäksi lehdessä esiteltiin monipuolisesti KY:n eri kerhojen toimintaa. Sisältö pyrittiin tuomaan mahdollisimman lähelle riviopiskelijaa. Lehden vakiopalstoja olivat Päiväntasaaja, jossa seurattiin tunnettuja kauppislaisia 24 tunnin ajan vuorollaan, sekä Raflapoliisi, eli Kauppiksen ruokalassa toteutettava ajankohtainen gallup. Lisäksi Kylterin oma hyvinvointi- ja terapiapalsta Munapulma viihdytti lukijoita pitkin vuotta. avustajien määrä triplaantui Kylterin journalistiseen sisältöön ja visuaalisuuteen panostettiin täydellä sydämellä. Konseptia hiottiin jatkuvasti. Lehteä tehtiin päätoimittajan, AD:n ja avustajien voimin rennosti mutta kunnianhimoisesti. Vaikka laatustandardit olivat korkealla, kaikki kiinnostuneet kauppislaiset toivotettiin mukaan aiempaan kokemukseen tai vuosikurssiin katsomatta. Vuoden 2011 aikana Kylterin osake pongahtikin nousuun monella tapaa. Avustajien määrä triplaantui edellisvuoteen verrattuna. Lehdentekijöitä oli kaiken kaikkiaan mukana yli 60, joista valtaosa oli täysin uusia avustajia. Kylteri tarjosi siten jäsenistölle upean harrastuksen ja tilaisuuden kerätä itselleen konkreettisia työnäytteitä. Avustajien kesken järjestettiin myös kymmeniä tapaamisia ja vapaamuotoisia illanviettoja, mikä lisäsi toimituksen yhteishenkeä. Kylteri aktivoitui verkossa Kylterin kasvaneesta menekistä johtuen myös painosmäärää nostettiin tuhannesta 1200:aan. Aiemmin 32-sivuinen lehti paisui 36-sivuiseksi lukupaketiksi. Lehteä markkinoitiin jäsenistölle aktiivisesti Facebookissa ja Kylterin blogissa, joka tuki paperilehden sisältöä. KY:n viestintäsektorilla Kylteri-lehti vakiinnutti erityisasemansa riippumattomana ja ajankohtaisena keskustelunavaajana. Kylteri on KY:lle tärkeä jäsenviestinnän kanava. Samalla se on kuitenkin myös ääni, jota virallisen tiedotuksen kautta ei saa kuuluviin. Kylteri tavoittaa niitäkin kauppislaisia, jotka muuten ovat opiskelijatoiminnan ulkokehällä. Lehti elää kauppisopiskelijoiden arjessa niin myötä- kuin vastoinkäymisissä. Annaleena Kuronen, Kylterin päätoimittaja 2011

20 38 i JAOSTOT JAOSTOT i 39 Kulttuurijaosto NESU-KY KUJ eli Kulttuurijaosto on ollut perinteisesti paljon näkyvillä KY:llä, ja näin on ollut myös tänä vuonna. Vuoden 2011 hallitukseen kuului 15 jäsentä, ja KY100-juhlavuoden kasvatettua tapahtumien kokoa sekä niihin kohdistuvia odotuksia entisestään, oli vuosi kaikille jäsenille erittäin tapahtumarikas eikä tekemisen suhteen ollut kenelläkään puutetta. KUJin järjestämiin tapahtumiin lukeutuivat muun muassa Puurojuhlakuntis, edelleen kävijämääräänsä kasvattanut Club Lagoon, PreManta, Sillikset sekä tietenkin koko vuoden huipentuma, Mursujaiset. Voin ilolla todeta kaikkien tapahtumien sujuneen loistavasti, ja vuosi on ollut kaikille jäsenille ikimuistoinen. Matias Alhanen, puheenjohtaja 2011 NESU-KY:n vuosi käynnistyi kunnolla tammikuun lopulla vuoden ensimmäisten sitsien merkeissä. Helmikuun vuosijuhlaviikolla päätimme toteuttaa teemaan sopivasti astetta hienommat sitsit, jotka nimesimme Vuosisadan sitseiksi. Niistä tulikin yksi vuotemme suurimmista onnistumisista. Suunnittelu vei kaikilta runsaasti aikaa, joten oli upeaa huomata millaisen tunnelman olimme onnistuneet luomaan Astoria-saliin yhteistyökumppaneidemme tuella. Keväällä järjestimme vielä muutamat poikkitieteelliset sitsit sekä laivareissun. Kesää ei tietenkään tarvinnut viettää erossa NESUsta, vaan näimme toisiamme esimerkiksi mökkireissuilla. Syksyllä puolestaan toimintaa avattiin mursuille muun muassa Harkkasitsien ja tutustumisillan avulla. Kiitos onnistuneesta vuodesta kuuluu etenkin mahtaville toimijoillemme, jotka tekivät vuodesta ikimuistoisen! Essi Myllymäki, puheenjohtaja 2011 KY-Sub KY International Subcommitteen eli KY-Subin vuosi oli värikäs ja vauhdikas. Vuoden aikana järjestettiin jo perinteisiksi muodostuneita reissuja niin vaihtareille kuin suomalaisillekin opiskelijoille. Matkat suuntautuivat tänä vuonna Leville, Tukholmaan, Pietariin ja vaihtarimökille Kiljavalle. Tapahtumia järjestettiin myös pääkaupunkiseudulla, esimerkiksi vierailu Fazerin tehtaille, Ravehaalaribileet, Vappuhupailu yhdessä AYY:n kv-jaoston kanssa ja Disco-teemabileet. Toimikauden 2011 visio oli kaventaa kuilua vaihto-opiskelijoiden ja suomalaisten opiskelijoiden välillä kannustamalla ennakkoluulottomaan tutustumiseen hauskanpitämisen merkeissä, ja tässä myös onnistuimme. Hilda Kukkola, puheenjohtaja 2011

KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013

KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013 KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013 Ehdotettu rakenne Sisältöjen läpikäynti Prosessin loppuunvienti Johdanto Kaikkeen toimintaan vaikuttavat taustatekijät Toimintasuunnitelman tarkoitus jne. Projektit Organisaatio

Lisätiedot

Lisäksi Sauli Böhm hallituksen puheenjohtaja KY:n hallituksen jäseniä KY-säätiön hallituksen jäseniä

Lisäksi Sauli Böhm hallituksen puheenjohtaja KY:n hallituksen jäseniä KY-säätiön hallituksen jäseniä KYE 5/2012 EDUSTAJISTON KOKOUS Aika: tiistai 24.4.2012 klo 17.00 Paikka: Iso puoli, KY-talo Läsnä Wahlroos Lauri 2. varapuheenjohtaja Ora Tommi edustajiston jäsen Kaistinen Jussi Väisänen Tuukka kohdasta

Lisätiedot

ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat. Järjestökoulutus 11.2.2014

ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat. Järjestökoulutus 11.2.2014 ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat Järjestökoulutus 11.2.2014 Keskustelun teemoja Kansainvälisyys yliopistossa ja ylioppilaskunnassa Miten kansainvälisyys tällä hetkellä näkyy ainejärjestöissä?

Lisätiedot

Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat ry:n hallituksen järjestäytymiskokous 1/2017

Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat ry:n hallituksen järjestäytymiskokous 1/2017 Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat ry:n hallituksen järjestäytymiskokous 1/2017 Aika: Perjantai 16.12.2016 klo 12.10 12.27 Paikka: KY-talo, Pieni puoli Läsnä: Jyri Heimo Hallituksen puheenjohtaja

Lisätiedot

Lisäksi Myllymäki Essi hallituksen puheenjohtaja KY:n hallituksen jäseniä KY-säätiön hallituksen jäseniä

Lisäksi Myllymäki Essi hallituksen puheenjohtaja KY:n hallituksen jäseniä KY-säätiön hallituksen jäseniä KYE 2/2014 EDUSTAJISTON KOKOUS Aika: tiistai 4.2.2014 klo 17.00 Paikka: Iso puoli, KY-talo Läsnä Ikäheimo Pauliina edustajiston puheenjohtaja Kostiainen Annu edustajiston 1. varapuheenjohtaja Rötsä Oskar

Lisätiedot

KY:N STRATEGIA 2012 2017

KY:N STRATEGIA 2012 2017 HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAAT KY:N STRATEGIA 2012 2017 Hyväksyttäväksi edustajiston juhlakokouksessa 21. helmikuuta 2012. Johdanto Vuosina 2007 2011 KY:n toimintakentässä on tapahtunut suuria muutoksia,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 2012 Mites se tehdään? Edarin kokous 12. lokakuuta 2011 Ville Poikolainen Tällä hetkellä strategisempaa ohjausta tekee hallitus muun keskustoimiston ohella. Ohjaavimmat dokumentit laki, säännöt, Aalto-linja

Lisätiedot

KY:N STRATEGIA 2012 2017

KY:N STRATEGIA 2012 2017 KY:N STRATEGIA 2012 2017 Hyväksytty edustajiston juhlakokouksessa 21. helmikuuta 2012. Johdanto Vuosina 2007 2011 KY:n toimintakentässä on tapahtunut suuria muutoksia, jotka vaikuttavat sekä lähitulevaisuudessa

Lisätiedot

KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE. Järjestökoulutus 12.2.2014

KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE. Järjestökoulutus 12.2.2014 KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE Järjestökoulutus 12.2.2014 Koulutuksen sisältö Kansainvälisyys yliopistossa ja ylioppilaskunnassa Miten kansainvälisyys tällä hetkellä näkyy ainejärjestöissä? Kvvastaavana

Lisätiedot

Omaisuuskysymys 23.11.2011 AYYE

Omaisuuskysymys 23.11.2011 AYYE Omaisuuskysymys 23.11.2011 AYYE Sisällys Vuoden aikana tapahtunutta Tahtotilan kirkastus Ymmärryksen rakentaminen Sovinnon hakeminen PRH, Hao Arkisto Missä ollaan nyt ja mitä seuraavaksi tehdään? Tämän

Lisätiedot

Läsnä Hurri Julius edustajiston puheenjohtaja

Läsnä Hurri Julius edustajiston puheenjohtaja KYE 6/2013 EDUSTAJISTON KOKOUS Aika: torstai 26.9.2013 klo 17.00 Paikka: Iso puoli, KY-talo Läsnä Hurri Julius edustajiston puheenjohtaja Olander Otso edustajiston jäsen Heiliö Lauri Helaniemi Katariina

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry.

Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry. Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry. 1. Johdanto Prosessiteekkarit (myöh. yhdistys) on vuonna 2012 perustettu teekkariyhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää Kemian tekniikan korkeakoulun opiskelijoita,

Lisätiedot

Edustajiston koulutus 14.1.2014. Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö

Edustajiston koulutus 14.1.2014. Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö Edustajiston koulutus 14.1.2014 Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö 46 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan tarkoituksena

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut Osa kolmikantaa Opiskelijat Professorit Yliopistoyhteisö Henkilökunta Opiskelijatoiminnan yhteisöt Ylioppilaskunta Korkeakoulujärjestö Kilta Ainejärjestö

Lisätiedot

SYL:n liittokokous Espoon Korpilammella

SYL:n liittokokous Espoon Korpilammella Sivu 1/5 EDUSTAJISTON MARRASKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 27.11.2013 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Ylioppilastalo A Esityslista 270 Kokouksen avaus 271 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TTER-työryhmän toiminta

TTER-työryhmän toiminta TTER-työryhmän toiminta Taustaa Haluttiin varmistaa, että ei ole esteitä sille että TTER tukee koko aaltokenttää Tarkistaa, että säännöt vastaavat nykytoimintaa Päivittää säännöt nykyhetkeen vastaaviksi

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan suunta

Ylioppilaskunnan suunta Ylioppilaskunnan suunta -työryhmä 12.5.2016 Ylioppilaskunnan suunta AYY yhteiskunnallisena vaikuttajana Tavoite: AYY:n vaikuttaminen on tavoitteellista, pitkäjänteistä ja proaktiivista Tavoite: AYY:n jäsenet

Lisätiedot

KY:n organisaatio ja budjetti. Kasper Stenbäck, Elina Seppä, Lasse Männistö, Jenni Laakso, Iivo Paukkeri

KY:n organisaatio ja budjetti. Kasper Stenbäck, Elina Seppä, Lasse Männistö, Jenni Laakso, Iivo Paukkeri KY:n organisaatio ja budjetti Kasper Stenbäck, Elina Seppä, Lasse Männistö, Jenni Laakso, Iivo Paukkeri 2 KY-yhdistyksen organisaatio Jäsenet Jäsenistö Luottamusmiehet Edustajisto Hallitus PJ VPJ / Talous

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 LIITE 1 TOKYO ry Toimintasuunnitelma 2010 Yleistä Yhdistyksen nimi on Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys käyttää nimestään lyhennettä TOKYO. Yhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuonna 2015 hyväksyttyjen sääntöjen mukaan. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä,

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. eli yhteisymmärrys ylioppilaskunnan ja yhdistyksen työnjaosta

Yhteistyösopimus. eli yhteisymmärrys ylioppilaskunnan ja yhdistyksen työnjaosta Yhteistyösopimus eli yhteisymmärrys ylioppilaskunnan ja yhdistyksen työnjaosta Tähän asiakirjaan kirjataan Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) ja sen piirissä toimivan erityisaseman yhdistyksen Inkubio

Lisätiedot

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 1/2015

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 1/2015 KOKOUSKUTSU Kokouskutsu Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 1/2015 Aika: 21.1.2015 klo 16 Paikka: Kuopio, Lukeman kokoushuone, Yliopistonranta 3. ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

Yhdistysohjesääntö. Vuonna 2009 asiat olivat toisin. Tuukka Pykäläinen 7/2013

Yhdistysohjesääntö. Vuonna 2009 asiat olivat toisin. Tuukka Pykäläinen 7/2013 Yhdistysohjesääntö Vuonna 2009 asiat olivat toisin Tuukka Pykäläinen 7/2013 Yhdistysohjesääntö Ohjesäännön pohja vuodelta 2009 Nykyinen versio päivitetty 14.9.2011 Määrittelee AYY:n piirissä toimivien

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Puheenjohtaja Tukiainen kertoi Kiitossitsien ja Kevätkauden päättäjäisten järjestettävän Kaivohuoneella.

Puheenjohtaja Tukiainen kertoi Kiitossitsien ja Kevätkauden päättäjäisten järjestettävän Kaivohuoneella. PYKÄLÄ RY Opintovaliokunnan kokous 3/2015 AIKA: 15.4.2015 klo 19.00 PAIKKA: LÄSNÄ: Pykälän ry:n toimisto Mannerheimintie 3 B, 5.kerros Asta Tukiainen, puheenjohtaja Laura Linnove, varapuheenjohtaja Tiia

Lisätiedot

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 26.11.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Toimintakertomus vuodelta 2013 Nykytila: Yhdistyksemme jäsenmäärä kasvoi 14.11.1013 lähes kaksinkertaiseksi, kun Helsingin sosiaaliviraston henkilöstö

Lisätiedot

Ainejärjestöjen kansainvälisyyskoulutus. 2.2.2013 Jaana Romppainen, JYYn hallituksen kv-vastaava

Ainejärjestöjen kansainvälisyyskoulutus. 2.2.2013 Jaana Romppainen, JYYn hallituksen kv-vastaava Ainejärjestöjen kansainvälisyyskoulutus 2.2.2013 Jaana Romppainen, JYYn hallituksen kv-vastaava Kv-opiskelijat yliopistossamme Toukokuussa 2012 JY:ssa opiskeli 1117 ulkomaalaista opiskelijaa 92 eri maasta

Lisätiedot

Strategia / toiminnan tarkoitus. Jatkuva toiminta. Projektisalkku. Uudet ideat. Annetut kirjaukset. Toimintasuunnitelma

Strategia / toiminnan tarkoitus. Jatkuva toiminta. Projektisalkku. Uudet ideat. Annetut kirjaukset. Toimintasuunnitelma Strategia / toiminnan tarkoitus Uudet ideat Annetut kirjaukset Toimintasuunnitelma Projektisalkku Jatkuva toiminta Hallitusohjelma 2012 Muuttuva toimintaympäristö Kehittyminen & yhteisöllisyys Korkeakouluvaikuttaminen

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Sisällys. Alkusanat. Hyviä lukuhetkiä!

Sisällys. Alkusanat. Hyviä lukuhetkiä! Hallitusohjelma 2014 Alkusanat Käsissäsi on vuoden 2014 hallitusohjelma. Halusimme jatkaa viime vuonna hyväksi koetulla linjalla ja jaotella hallitusohjelman projekteihin ja jatkuvaan toimintaan. Pidimme

Lisätiedot

Johdanto. Strategia on hyväksytty edustajiston kokouksessa 15.4.2010.

Johdanto. Strategia on hyväksytty edustajiston kokouksessa 15.4.2010. STRATEGIA 2015 Johdanto Strategian tarkoitus on ohjata ylioppilaskunnan toimintaa ja päätöksentekoa. Ylioppilaskunnan toimijat vaihtuvat useasti, joten keskeiset tavoitteet ja toimintatavat on syytä kirjata

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

TALOUSARVION LÄHETEKESKUSTELU

TALOUSARVION LÄHETEKESKUSTELU TALOUSARVION LÄHETEKESKUSTELU V. 3 :) AYYE Iltakoulu 12.11.2009 TALOUSARVIO V 12.11. BOTTOM LINE Kuluja karsittu huomattavasti v 3.11. kulujäämä n. 1 100 000 v 12.11. 1.5 kulujäämä n. 300 000 Vuoden 2010

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta / edustajiston päätöskäsittely 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PAINOPISTE: UUDET OPISKELIJAT TAVOITTEET: AALTOON ON KIVA TULLA OPISKELEMAAN JA OPPIMAAN. VASTAANOTTO

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS

KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS Kansainvälisyys on aina jollain tavalla osa koko yhdistyskentän toimintaa. Kun yhdistys pitää kansainvälisyyttä tärkeänä arvona ja kansainvälisiä opiskelijoita potentiaalisina

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ayye iltakoulu

Toimintasuunnitelma ayye iltakoulu Toimintasuunnitelma 2011 ayye iltakoulu 3.11.2010 Agenda Rooli Sisältö Prosessi Toiminta vuonna 2011 Rooli Suunnitelma ylioppilaskunnan toiminnasta vuoden aikana Edustajisto hyväksyy vuoden lopussa seuraavan

Lisätiedot

Korkeakoulujen kansainvälistyminen opiskelijanäkökulmasta

Korkeakoulujen kansainvälistyminen opiskelijanäkökulmasta Korkeakoulujen kansainvälistyminen opiskelijanäkökulmasta Esimerkkinä englanninkieliset koulutusohjelmat Anna Niemelä /Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus rs Mikä on Otus? Otuksen missio Korkeakoulujärjestelmää,

Lisätiedot

1(5) SF- CARAVAN YDIN-HÄME RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA YLEISTÄ

1(5) SF- CARAVAN YDIN-HÄME RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA YLEISTÄ 1(5) SF- CARAVAN YDIN-HÄME RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1. YLEISTÄ SF-Caravan Ydin-Häme ry on perustettu Tuusulassa 19.11.2011 Kantele Caravan nimellä. Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin

Lisätiedot

Edustajiston koulutus Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö

Edustajiston koulutus Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö Edustajiston koulutus 27.1.2016 Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö 46 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan tarkoituksena

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 19.3.2012 SISÄLLYS: 1. Viestinnän tavoitteet ja periaatteet 2. JKY:n hallituksen viestinnälliset vastuualueet 3. JKY:n viestintäkanavat 4. Viestintäsuunnitelman

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2016 TURUN OPPISOPIMUSTOIMISTO

TOIMINTAKERTOMUS 2016 TURUN OPPISOPIMUSTOIMISTO TOIMINTAKERTOMUS 2016 TURUN OPPISOPIMUSTOIMISTO UNELMISTA INNOSTUMISTA, BLOGGAAJIA JA UUSIA YRITYKSIÄ Vuosi 2016 alkoi varsin vilkkaasti oppisopimuskoulutuksen osalta uusia oppisopimuksia aloitettiin ensimmäisen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO VUONNA SYL-kummi Mikko Koskinen ÅASn vieraana

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO VUONNA SYL-kummi Mikko Koskinen ÅASn vieraana SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO VUONNA 2006 SYL-kummi Mikko Koskinen ÅASn vieraana 14.2.2006 KUKA MIKKO? SYLH 2006 Koulutuspolitiikka, ympäristö, tasa-arvo pehmeä kopo TYYn kasvatti hallitus 2005, tylkkärin

Lisätiedot

MA2 MA3. opiskelijasta huolehtiminen opiskelijalle vaikutusmahdollisuuksien tarjoaminen

MA2 MA3. opiskelijasta huolehtiminen opiskelijalle vaikutusmahdollisuuksien tarjoaminen MA2 MA3 opiskelijasta huolehtiminen opiskelijalle vaikutusmahdollisuuksien tarjoaminen Dia 3 MA2 46 MA3 2 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto.

Lisätiedot

AYY TALOUSARVION LÄHETEKESKUSTELU

AYY TALOUSARVION LÄHETEKESKUSTELU 1 AYY TALOUSARVION LÄHETEKESKUSTELU AYYE 4/2009 15.10.2009 LÄHETEKESKUSTELUN RAKENNE Perusfaktoja talousarviosta Yleisiä periaatteita Sektorikohtainen käsittely Organisaatio Hallinto AYY:lle siirtyvät

Lisätiedot

Lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokousmateriaalien ennakkomateriaaleista

Lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokousmateriaalien ennakkomateriaaleista Lausunto Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) 18.10.2010 Lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokousmateriaalien ennakkomateriaaleista Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta lausuu Opiskelijoiden

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ja vapaa-aika. Sanni Marjanen Eetu Rantakangas Koulutus tutorleirillä 26.4.2015

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ja vapaa-aika. Sanni Marjanen Eetu Rantakangas Koulutus tutorleirillä 26.4.2015 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ja vapaa-aika Sanni Marjanen Eetu Rantakangas Koulutus tutorleirillä 26.4.2015 Mikä on suosikkipaikkasi Jyväskylässä? Jyväskylä on fuksin uusi koti Ihminen on onnellisempi,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 YLEISTÄ Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toiminnasta vastaavat hallitus, edustajisto ja opiskelijakunnan palkkaamat työntekijät. Opiskelijakunnan aatteellinen toiminta

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAIDEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. 1 Säätiön nimi ja kotipaikka

HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAIDEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. 1 Säätiön nimi ja kotipaikka 1 HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAIDEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö, ruotsiksi Stiftelsen för Helsingfors ekonomistuderande,

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY Toimintakertomus 2010 Sisältö 1. Toiminnan ydinalueet 1 2. Toiminta 1 2.1 Säännöllinen toiminta 1 2.2 Tapahtumat 1 2.3 Tapahtumia, joihin osallistuimme

Lisätiedot

www.vaasanteknillinenseura.fi jsa

www.vaasanteknillinenseura.fi jsa www.vaasanteknillinenseura.fi VAASAN TEKNILLINEN SEURA RY 5 Toimintasuunnitelma vuodeksi 2015 1 YLEISTÄ Kuten aikaisempinakin vuosina, myös vuoden 2015 aikana järjestämme useita erilaisia tilaisuuksia

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

16.12.2010 1(5) Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY) jakaa jäsenilleen stipendejä

16.12.2010 1(5) Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY) jakaa jäsenilleen stipendejä 1(5) Stipendiohjesä ä nto Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY) jakaa jäsenilleen stipendejä 1. tukeakseen vähävaraisten opiskelijoiden kansainvälistymismahdollisuuksia; 2. kiittääkseen ja tukeakseen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia VIESTINTÄSTRATEGIA 16.4.2010 Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta Viestintästrategia Suvantokatu 6, 80100 Joensuu 050 341 6346 PL 1627 (Yliopistonranta 3), 70211 KUOPIO 044 576 8419 PL 86 (Kuninkaankartanonkatu

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

TYYn avustukset alayhdistyksille 11.03.2015

TYYn avustukset alayhdistyksille 11.03.2015 TYYn avustukset alayhdistyksille 11.03.2015 Universitas Turku TYY & TY yhteistyössä Opetusta tukevan tai muuten akateemisen toiminnan järjestämiseen Esimerkiksi kurssien tai seminaarien järjestämiseen

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

OKKY:N TOIMINNAN PERIAATTEET

OKKY:N TOIMINNAN PERIAATTEET I O L U K I OKKY:N TOIMINNAN PERIAATTEET Jarmo Koskimaa 29.09.2011 OLARIN KOULU JA KOTI -YHDITY R I N K U J A 2 Olarin koulu ja koti yhdistyksen 21. toimintavuosi käynnistyy Tervetuloa vuosikokoukseen!

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 Oulun-seudun Lämpö-,Vesi-ja Ilmastointitekninen Yhdistys ry, OuLVI TOIMINTAKERTOMUS 2012 Perustietoja yhdistyksestä: Rekisteri no 110.106 Asiakirja no 69195649 Y-10161609 Merkitty rekisteriin 13.6.1972

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Suomenpienhevosyhdistyksen toimintakertomus 2016

Suomenpienhevosyhdistyksen toimintakertomus 2016 Suomenpienhevosyhdistyksen toimintakertomus 2016 1. Yleistä Yhdistyksen tarkoituksena on lisätä suomenpienhevosten arvostusta ja sen käyttömuotoja, sekä turvata maahamme kehittyneen alkuperäisrodun sukujen

Lisätiedot

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1.

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 13.10.2012 klo 12.00 12.25 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

Toimijaryhmäohjesääntö

Toimijaryhmäohjesääntö 1 Toimijaryhmäohjesääntö 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Ohjesäännön tarkoitus on selkeyttää TuKYn ja toimijaryhmien välinen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

TKO-äly ry. Talouskertomus

TKO-äly ry. Talouskertomus TKO-äly ry Talouskertomus 1.1.2016 31.12.2016 TKO-äly ry on tietojenkäsittelytieteen ainejärjestö. Vuonna 2016 yhdistys järjesti jäsenilleen yhteisiä tilaisuuksia, toimi heidän edunvalvojanaan Helsingin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan ilmoitustaululle / 2016

Asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan ilmoitustaululle / 2016 ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 15.1.2016 HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 AIKA: 18.1.2016, klo 09:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B Jakelu: Hallituksen jäsenet: Elias Rauhala, hallituksen

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet Järjestötoiminta Edustajistovaalit - sähköinen tiedotus jäsenille vaaleista - mahd. yhdistyksen ehdokkaan oma alasivu yhdistyksen sivuilla Avustetaan yhdistyksen jäsentä vaalityössä tiedottamalla asiasta/mainostamalla

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI, Päihteetön kulttuuriappro, HANKERAHA n:o 1182

LOPPURAPORTTI, Päihteetön kulttuuriappro, HANKERAHA n:o 1182 SAVONLINNAN HYVINVOINTITYÖRYHMÄ 18.11.2013 Paula Vilpponen Kuninkaankartanonkatu 7 57100 SAVONLINNA LOPPURAPORTTI, Päihteetön kulttuuriappro, HANKERAHA n:o 1182 railakkaasti raitis HANKKEEN TARKOITUS Hankkeen

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta 27.10.2014 Sivu 1(6) PÖYTÄKIRJA 2/2013 LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS 6.2.2013 AIKA 31.1.2013, klo 17.00 PAIKKA: Ylioppilastalon auditorio LÄSNÄ: Alopaeus Erik Bebek Peter C., varalla Kuuva Joel Bremer Britt,

Lisätiedot

Hyväksytty edustajiston kokouksessa 4/2012 (21.3.2012) STRATEGIA 2017

Hyväksytty edustajiston kokouksessa 4/2012 (21.3.2012) STRATEGIA 2017 Hyväksytty edustajiston kokouksessa 4/2012 (21.3.2012) STRATEGIA 2017 1 Johdanto Strategian tarkoitus on ohjata ylioppilaskunnan toimintaa ja päätöksentekoa. Ylioppilaskunnan toimijat vaihtuvat useasti,

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Johdanto Tämän toimintasuunnitelman on valmistellut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Kommentteja ja esityksiä

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

TYYn avustukset järjestöille

TYYn avustukset järjestöille TYYn avustukset järjestöille 23.03.2016 Universitas Turku TYY & TY yhteistyössä Opetusta tukevan tai muuten akateemisen toiminnan järjestämiseen Esimerkiksi kurssien tai seminaarien järjestämiseen ja julkaisujen

Lisätiedot

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y. ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä AKI. AKIn kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Strategia / toiminnan tarkoitus. Jatkuva toiminta. Projektisalkku. Uudet ideat. Annetut kirjaukset. Toimintasuunnitelma

Strategia / toiminnan tarkoitus. Jatkuva toiminta. Projektisalkku. Uudet ideat. Annetut kirjaukset. Toimintasuunnitelma Strategia / toiminnan tarkoitus Uudet ideat Annetut kirjaukset Toimintasuunnitelma Projektisalkku Jatkuva toiminta Hallitusohjelma 2012 Muuttuva toimintaympäristö Kehittyminen & yhteisöllisyys Korkeakouluvaikuttaminen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015. Plan of Action 2015 Lauri Lehtoruusu 27.11.2014

Toimintasuunnitelma 2015. Plan of Action 2015 Lauri Lehtoruusu 27.11.2014 Toimintasuunnitelma 2015 Plan of Action 2015 Lauri Lehtoruusu 27.11.2014 YHTEISÖN KAMPUS: EDUNVALVONTA COMMUNITY S CAMPUS: ADVOCACY Varmistetaan Otaniemeen rakennuspaikat 500 uudelle asunnolle Aallon kulunvalvontajärjestelmä

Lisätiedot

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet 1 YLEISTÄ Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (myöhemmin O Diako) on Diakonia-ammattikorkeakoulun (myöhemmin Diak) sitoutumaton opiskelijoiden etujärjestö, opiskelijakunta. O Diakon tarkoitus

Lisätiedot

Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla. Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut 28.9.2015

Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla. Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut 28.9.2015 Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut 28.9.2015 Kuka voi lähteä vaihtoon? Vaihtoon voi lähteä kaikista kauppatieteiden kandidaatin ohjelman erikoistumisalueista

Lisätiedot

Hallitusohjelmapäivitykset KYE 10/2012

Hallitusohjelmapäivitykset KYE 10/2012 Hallitusohjelmapäivitykset KYE 10/2012 Menu 1/2 1.1 Kauppakorkeakoulun tilat Otaniemessä 1.2 Strategian viimeistely ja toimeenpano 1.3 Tutoroinnin & mursukasvatuksen kehityssuunnitelmien laatiminen 2.1

Lisätiedot

TERVETULOA! Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Alansa suunnannäyttäjä

TERVETULOA! Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Alansa suunnannäyttäjä TERVETULOA! Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Alansa suunnannäyttäjä Ingmar Björkman Dekaani Kristiina Mäkelä Varadekaani Aalto-yliopisto Ainutlaatuiseen yhteisöömme kuuluu: 80 000 alumnia 20 000 opiskelijaa

Lisätiedot

SYL:n toiminnan suunnittelun ja kuvaamisen uudistaminen

SYL:n toiminnan suunnittelun ja kuvaamisen uudistaminen Hyvä ylioppilaskuntatoimija, Liittokokousmateriaaleista järjestettiin lausuntokierros 21.9. 12.10. Lausunnot liittokokousmateriaaleista saatiin 15 jäsenyhteisöltä. Lausuntojen pohjalta liiton hallitus

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi Pöytäkirja 3 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 3/2013 Aika: kello 16.00 Paikka: Läsnä: Neuvotteluhuone Kummeli, Skinnarila, Lappeenranta Eskelinen Patrik, puheenjohtaja Borgström Toni, varapuheenjohtaja Huhtiranta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot