Ajankohtaista viestinnässä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ajankohtaista viestinnässä"

Transkriptio

1 Ajankohtaista viestinnässä InnoFoorumi, Työväenopisto Elina OY

2 Viestinnän viilauksia 1/2015 Omnialla on yksi logo Yksiköillä ei ole enää tunnistevärejä eikä tunnisteita (omia logoja) Yksiköt tuodaan esille kirjoitusasussaan Omnian logon alla Erillisiä logoja/tunnisteita käytetään edelleen tietyistä palveluista/verkostoista: Finns, Oppivat Kädet, Hyvä Diili, hankkeet jne. Koulutuspalvelut tuodaan esille nuorten ja aikuisten oppimispalveluina ja/tai entistä enemmän kohderyhmäpainotuksilla Verkkosivut uudistetaan 2015 aikana, nyt on tehty kasvojenkohotus etusivuille

3 Viestinnän viilauksia 2/2015 Yläkaruselliin kuvia Omnian asiakkaista & Omniaa ja opiskelijoita kuvaavia lauseita Nuorille, Aikuisille ja Yrityksille ja yhteisöille laatikkoihin linkkejä heille kohdennetuista koulutuksista tai palveluista kertoviin sivuihin. Ei linkkejä yksiköiden esittelysivuihin. Yksiköiden sivuille on linkit sinisessä yläpalkissa, ja Kansainvälisen Omnian linkki on oikeassa laidassa. Keskiosan kuvakaruselliin tulee ajankohtaisia nostoja nuorille, aikuisille tai yrityksille ja yhteisöille kohdistetuista koulutuksista, tapahtumista tai palveluista. (Esim. yhteishakukampanja, työväenopiston haut, SakuStars)

4 Viestinnän viilauksia 3/2015 Ei logoja tai linkkejä esim. yksiköistä, hankkeista tai kumppanuuksista kertoviin sivuihin. Uutisikkunaan tulee uutisia, ajankohtaisia asioita tuttuun tapaan. Esim. yhteistyökumppanuuksien avaukset, aloitetut hankkeet. Seuraa blogejamme -listaan tulee tärkeät, toimintaamme ja palveluitamme esittelevät blogit: esim. InnoOmnia, Omnia Education partnerhips, Omnialaiset maailmalla (KVvaihdoista kertova blogi, Palvelumme blogi Tapahtumakalenteriin kaikki, mitä järjestetään Omniassa ja kaikki missä Omnia on mukana.

5 Viestinnän viilauksia 4/2015 Uudet pp- ja word-pohjat Uusille pohjille viedyt esittelymateriaalit Uudet käyntikortit Uudet Roll-upit Uudet kirjekuoret Uudet Omnian kuvaustekstit ja faktat Uusittu rekrytointi-ilme Uusitut sopimukset painotuotteista, medianäkyvyydestä jne. Löytyvät intrasta ja jos eivät löydy, kysy

6 Viestinnässä työn alla/projekteja 2015 Tiedotus ja viestintä Viestinnän ABC: Käsikirja omnialaisten viestinnän tueksi. Poikkeustilanteista viestimisen ohjeet Projektiviestinnän työkalupakki Verkkoviestintä www-sivut, opiskelijasivusto, intra Some-ohjeet Markkinointi ja brändi Brändikirja. Miltä Omnia näyttää ja kuulostaa? Vaikuttavampaa monikanava- ja ristiinmarkkinointia OmniaEvents Rakenteilla oleva palvelu: Tukipalvelu tapahtumille ja tilaisuuksille

7 Omnian sidosryhmätutkimus päättäjille, IROResearch Oy 11/2014 Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää - Omnian tunnettuutta - Yhteistyömuotoja Omnian kanssa - Käsityksiä Omnian onnistumisesta omassa toiminnassaan - Omnian toiminnan kehityskohteita ja tulevaisuuden haasteita Tutkimuksen kohderyhminä olivat : - Omnian yhteistyökumppanit yrityssektorilla, kuntaorganisaatioissa, valtionhallinnossa ja järjestöorganisaatioissa - Espoon ja Kirkkonummen alueiden yrityspäättäjät, jotka tekevät päätöksiä rekrytoinneista ja/tai koulutuspalvelujen hankinnoista Otoskoko oli 360 vastaajaa eri sidosryhmistä 7

8 Tulokset pähkinänkuoressa Mielikuvat ovat hyvät strategisten kehittämisalueiden kohdalla: Omnia tunnetaan yhteiskuntavastuullisena ja innovatiivisena toimijana. Omasta rekisteristä löytyvät organisaatiot tuntevat Omnian tarjonnan suhteellisen hyvin ja yhteistyö on sujuvaa, mutta usein se toteutuu vain hyvin kapealla alueella. Tunnetuksi tekemisessä on työsarkaa vielä Espoossa ja Kirkkonummella. Muut kuin nykyiset asiakkaat eivät tunne Omnian tarjontaa, mutta ovat siitä kiinnostuneita. Potentiaalia on paljon erityisesti yrityskentässä. Omnian tilojen ja opiskelijatöiden käyttö korostuu tyytyväisten vastaajien kokemuksissa miten sitä voisi hyödyntää? 219 vastaajaa antoi yhteystietonsa ja vastauksena kehittämisen avuksi.

9 Verkkoaivoriihi 2014 Omnian henkilöstölle, opiskelijoille ja sidosryhmille (595 vastaajaa) 1 Kutsu sähköpos.tse 2 Kerro taustaksi 3 Millaisena näet tulevaisuuden oppimispalvelut + kuvavalinnan perustelu 4 Millainen on houku=eleva toimija Sinun näkökulmastasi? 5 Arvioi muiden osallistujien ajatuksia + 3 itselle tärkeimmän asian perustelu 6 Millä fiiliksellä lähdet mukaan muutokseen?

10 Tulokset pähkinänkuoressa " Osallistujien päällimmäinen mielenmalli: tärkeintä on laadukas ja joustava, osaavan henkilöstön toteuttama koulutus, joka vastaa työelämän tarpeita " Tulevaisuuden oppimispalveluja kuvataan hyvinkin erilaisilla tavoilla. Selkeästi esiin nousevia kokonaisuuksia ovat oppimiseen liittyvä sosiaalisuus ja verkostoituminen, tiedon ja opiskelun monipuoliset vaihtoehdot sekä avoimuus ja kansainvälisyys. Nämä sopivat hyvin uuden Omnian profiiliin. " Houkuttelevan toiminnan mietinnässä osallistujilla painottuvat itselle läheiset käytännön asiat ei ihmeitä, vaan hyvää arkea. " Yhteisnäkemys on, että houkutteleva toimija pystyy tarjoamaan helposti yhden luukun periaatteella monipuolisesti opiskeluvaihtoehtoja eri elämäntilanteisiin. Vaikutusmahdollisuudet ja joustavuus ovat kaikille tärkeitä. " Muutosvastarintaa ei ole - 90 prosenttia osallistujista suhtautuu positiivisesti muutokseen

11 Erot roolien välillä mikä kiinnostaa? Opiskelijat Monipuoliset mahdollisuudet selkeästi esiin verkossa Joustavuus opiskelussa: räätälöinti, uusi teknologia opetuksen tukena, käytännönläheisyys Kontaktit työelämään Esimerkkejä ajassa kiinni pysymisestä Henkilöstö Mahdollisuudet vaikuttaa työskentelypaikkaan Hyvä yhteishenki ja avoin kulttuuri Aktiivinen (opetuksen) kehittäminen, toisilta oppiminen Kaikki palvelut samalta luukulta, yhtenäistyminen Perusoletuksena tilat ja laitteet kunnossa Yritysyhteistyö Suunnitelmallinen ja tavoitteellinen yhteistyö Säännöllinen yhteydenpito riittävän usein Yhteistyöverkoston kasvattaminen ja laajentaminen Hyvä tarjonta lyhytkursseista, opiskelu töiden ohessa

12 Missä tuloksia hyödynnetään? Uusien palvelujen ja toimintamallien kehittämisessä -> mitä uusi Omnia käytännössä tarjoaa opettajille, kouluttajille ja oppijoille? Henkilöstön osaamisen kehittämisessä -> minkälaista osaamista uudet palvelut tai toimintamallit edellyttävät? Asiakkuus- ja kumppanuustyössä -> miten voisimme palvella ja hyödyntää entistä paremmin työelämäkumppaneita? Viestinnässä ja markkinoinnissa -> Omnian brändiä ei voi eikä tarvitse keksiä se rakentuu joka päivä ihan tavallisessa arjessa. Kyselyt, selvitykset, aivoriihet ja henkilöstöpalaute antavat parhaan kuvan Omnian vahvuuksista ja kehittämisen kohteista.

13 Tulevaisuus työn alla 2015 Omnian organisaatiouudistus juurtuu arkeen Omnian viestintä uudistuu ilme, tyyli, toimintatavat Omnian 10-vuotisjuhlavuosi 2016 lähestyy SakuStars järjestetään Omniassa 2016 ja niin edelleen

14 Päätös Omnian brändin uudistamisesta Tulevaisuus työn alla = Omnian brändin uudistaminen = muutosjohtamisen työkalu Uudistus koskee koko Omnian kaikkea viestintää: verkkoa, painotuotteita, kampusviestintää, toimintatapoja. Tavoitteena on Omnian brändin kirkastaminen sisäisesti ja ulkoisesti. Visuaalinen ilme ja graafinen ohjeistus sekä viestintämateriaalit uudistetaan. Uusi ilme lanseerataan tammikuussa ja sitä aletaan toteuttaa monikanavaisesti vuoden Miten saamme omnialaiset mukaan ideointiin ja toteutukseen?

15 Lähtötilanteen analyysi Omnian arvot Omnian strategia ja strategiset kehittämisalueet (päivitetään uuden organisaation mukaisiksi) Fountain Park-aivoriihen tulokset Esimiesten Tulevaisuus työn alla -työpaja IRO-sidosryhmätutkimuksen tulokset Aikuisten oppimispalvelujen työpajat syksyllä 2014 Verkkoviestintäuudistuksen työpajat ASKU-ohjelman kohderyhmäkuvaukset Case-tutkimus InnoOmniasta Henkilöstön, oppijoiden ja sidosryhmien näkemykset ja kokemukset

16 Omnian identiteetti Omnian identiteetti on moniarvoinen, monialainen, monimuotoinen ja monipuolinen - jopa monimutkainen. Identiteetin eri ulottuvuuksia ovat: 1) vahva tulevaisuusorientaatio 2) historian ja kokemuksen arvostaminen 3) yksilöllisyys ja 4) yhteisöllisyys. Identiteetin määrittely pohjautuu tutkittuun tietoon henkilöstön, oppijoiden ja sidosryhmien kokemuksista, mielikuvista ja odotuksista. Identiteetti kertoo omaa tarinaamme uudesta Omniasta ja uusi visuaalinen ilme korostaa sitä.

17 Omnian identiteetti, maine ja brändi Brändi rakentuu organisaation identiteetistä, eri kohderyhmien mielikuvista ja arkisten kokemusten pohjalta syntyvästä maineesta: Mitä me ja muut ajattelemme, kuvittelemme ja koemme Omniasta arjessa? Jokainen omnialainen rakentaa brändiä päivittäin asiakaskohtaamisissa ja vuorovaikutuksessa ympäröivän maailman kanssa. Brändi vahvistaa Omnian moninaista identiteettiä ja välittää ylpeyttä omasta tekemisestämme.

18 Viestinnän periaatteet: Mitä haluamme Omnian olevan? Osallistava ja helposti lähestyttävä Henkilöstö, oppijat ja asiakkaat sitoutuvat ja osallistuvat brändin rakentamiseen ja brändistä tulee puheenaihe. Erottuva Omnia erottuu muista (koulutus)organisaatioista kaikissa kanavissa ja tunnettuus paranee. Muunneltava Brändi kehittyy jatkuvasti ja syntyy uusia visuaalisia ja verbaalisia muunnelmia. Rohkea ja leikkisä Brändi ei uudistu kontrollin ja topdown-määrittelyjen kautta vaan bottom-up-otteella. Brändistä tulee hyvä mieli.

19 Tulevaisuus työn alla - ideakilpailu Ideakilpailuun saavat osallistua henkilöstö ja opiskelijat. Ideakilpailun sisällöt ja lanseeraus: Kampusilme, markkinointikampanjat, videot, valokuvat, appsit, tekstiilit, sloganit, liikelahjat, tapahtumat, tilataideteokset, menut, leivonnaiset, maskotti Ohjausryhmä/jury ulkopuolisia Ideakilpailun säännöt ja aikataulu maaliskuun aikana Tiimi- tai yksilötyö Kilpailuohjeet maaliskuun aikana. Palkitaan ideoita ja osa viedään toteutukseen saakka.

20 Miten saadaan omnialaiset mukaan? Ideat voivat syntyä normaalin päivittäisen työn ja oppimisen ohessa, ei lisätä mitään ylimääräistä. Kytketään kilpailuun kaikki jo muutenkin olemassa oleva: Nenäpäivä, SakuStars Monena, artesaanien lopputyöt jne. Määritellään tarkkaan kilpailusäännöissä, miten toteutusvaiheeseen päässeitä ideoita käytetään: Viestintä saa muokkaus- ja käyttöoikeudet, jotta hyvät ideat voidaan jalostaa käyttöön.

ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.)

ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.) ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo & Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.) Kirjoittajat: Aarnisalo Heli (FM) Iivonen Jenni (VTM) Lempiäinen Pilvi (VTM) Javarus Tanja (HTM)

Lisätiedot

SINETTISEURATOIMINTA LUPAUS LAADUSTA

SINETTISEURATOIMINTA LUPAUS LAADUSTA SINETTISEURATOIMINTA LUPAUS LAADUSTA urheilevan lapsen ja nuoren parhaaksi SISÄLTÖ SINETTISEURA LUPAUS LAADUSTA... 2 SINETTISEURAN LAATUKRITEERIT YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS... 4 1. Lapsen ja nuoren

Lisätiedot

VIESTINNÄN HUONEENTAULU

VIESTINNÄN HUONEENTAULU VIESTINTÄOHJE VIESTINNÄN HUONEENTAULU Kaupunkikonsernin viestintä on ajankohtaista, aktiivista, avointa ja vuorovaikutteista. Kaupunkikonsernin viestinnässä kerrotaan asiat mahdollisimman objektiivisesti

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Ajatusjohtajuus. viestinnän. työkaluna

AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Ajatusjohtajuus. viestinnän. työkaluna AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Ajatusjohtajuus viestinnän työkaluna MAALISKUU 2014 Johdanto... 3 Tämän oppaan kirjoittajat... 5 Mitä ajatusjohtajuudella tarkoitetaan?... 6 Ajatusjohtajuuden punainen lanka...

Lisätiedot

SINETTISEURATOIMINTA

SINETTISEURATOIMINTA SINETTISEURATOIMINTA Lupaus laadusta urheilevan lapsen ja nuoren parhaaksi Sinettiseurojen auditointi Sinettikriteerien toteutuminen arvioidaan säännöllisin väliajoin kehittämistilaisuuden muotoon rakennetun

Lisätiedot

Kainuun maakunnan päivitetty viestintäsuunnitelma 2009-2012 sekä tehdyt toimenpiteet vuosina 2006-2008

Kainuun maakunnan päivitetty viestintäsuunnitelma 2009-2012 sekä tehdyt toimenpiteet vuosina 2006-2008 Kainuun maakunnan päivitetty viestintäsuunnitelma 2009-2012 sekä tehdyt toimenpiteet vuosina 2006-2008 Johtoryhmän hyväksymä 30.1.2009 KAINUUN MAAKUNNAN PÄVITETTY VIESTINTÄSUUNNITELMA 2009 2012 sekä tehdyt

Lisätiedot

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA viestinnän periaatteita, sääntöjä ja käytänteitä kotityöpalvelualalle, yrittäjille ja koulutuksen järjestäjälle Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Lähtökohdat...

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

NUKSUN STRATEGIA 2014-2018

NUKSUN STRATEGIA 2014-2018 NUKSUN STRATEGIA 2014-2018 Sisällys 1. Rallattelusta rullaamaan 3 2. Visio kohti unelmaa 4 3. Toiminta-ajatus 4 4. Arvot 5 5. Tavoitteet ja innostaminen 6 6. Strategiset valinnat 6 6.1 Toiminta-alue 6

Lisätiedot

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Oppaan kirjoittamisesta on vastannut Kuntaliiton kokoama työryhmä Tony Hagerlund,

Lisätiedot

MAAKUNNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2006-2008

MAAKUNNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2006-2008 MAAKUNNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2006-2008 SISÄLLYSLUETTELO 1 MAAKUNNAN VIESTINTÄ ON VUOROVAIKUTUSTA 2 2 LAKI TURVAA TIEDON SAAMISEN JA VELVOITTAA 2 TIEDOTTAMAAN 3 MAAKUNNAN VIESTINNÄN YLEISET PERIAATTEET

Lisätiedot

Kysely ekarjala -portaalin sisältöjen tulevaisuudesta

Kysely ekarjala -portaalin sisältöjen tulevaisuudesta Kysely ekarjala portaalin sisältöjen tulevaisuudesta 1. Edustamasi taho Vastaajien määrä: 35 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kunta/kaupunki Oppilaitos Yritys Muu, Mikä? Avoimet vastaukset: Muu, Mikä?

Lisätiedot

GREAT PLACE TO WORK CULTURE AUDIT Osa 2: Avoimet kysymykset

GREAT PLACE TO WORK CULTURE AUDIT Osa 2: Avoimet kysymykset GREAT PLACE TO WORK CULTURE AUDIT Osa 2: Avoimet kysymykset AVOIMET KYSYMYKSET: 1. Taustatiedot Kuvatkaa lyhyesti organisaationne toimintaa mukaan lukien organisaationne toimiala, tuotteet/palvelut sekä

Lisätiedot

Siru Korkala Lotta Ruokanen. Yhteistyöllä oppivaksi verkostoksi Alueellisen verkoston vaiheita

Siru Korkala Lotta Ruokanen. Yhteistyöllä oppivaksi verkostoksi Alueellisen verkoston vaiheita HELSINKI 2008 raportteja 64 Yhteistyöllä oppivaksi verkostoksi Alueellisen verkoston vaiheita Siru Korkala Lotta Ruokanen Siru Korkala Lotta Ruokanen Yhteistyöllä oppivaksi verkostoksi Alueellisen verkoston

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander Uusien mediateknologioiden tuomat mahdollisuudet ja haasteet liiketoiminnassa ja opetuksessa Kuusio

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelujen viestinnän nykytila ja kehittäminen. Kaija Kivikoski

Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelujen viestinnän nykytila ja kehittäminen. Kaija Kivikoski Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelujen viestinnän nykytila ja kehittäminen Kaija Kivikoski Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Johdolle 3 1 Johdanto 4 1.1 Taustaa 4 1.2 Projektityön

Lisätiedot

Avoin viestintä on yhteistyötä Opetusministeriön viestintästrategia 2003-2005

Avoin viestintä on yhteistyötä Opetusministeriön viestintästrategia 2003-2005 Opetusministeriö Undervisningsministeriet Avoin viestintä on yhteistyötä Opetusministeriön viestintästrategia 2003-2005 Opetusministeriön julkaisuja 2003:36 Avoin viestintä on yhteistyötä Opetusministeriön

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot

Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma

Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma RAUTJÄRVEN KUNTA Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma 2015-2017 Natunen Juha-Pekka 16.12.2014 Sisällys Tiivistelmä Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma 2015 2017 2 Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma

Lisätiedot

Etelä-Savon maakunnallisen markkinoinnin esiselvitys -hanke 1.2. - 30.9.2014

Etelä-Savon maakunnallisen markkinoinnin esiselvitys -hanke 1.2. - 30.9.2014 EteläSavon maakunnallisen markkinoinnin esiselvitys hanke 1.2. 30.9.2014 EteläSavon maakuntaliiton raportti 2014 Julkaisutiedot Julkaisija: EteläSavon maakuntaliitto Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli puhelin

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

Haminan kaupunki. Viestintästrategia 2013-2016. Kaupunginhallitus 14.1.2013

Haminan kaupunki. Viestintästrategia 2013-2016. Kaupunginhallitus 14.1.2013 Haminan kaupunki Viestintästrategia 2013-2016 Kaupunginhallitus 14.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Haminan kaupungin strateginen näkökulma viestintään kaupunkistrategia 2 1.1 Haminan kaupungin visio 2 1.2 Haminan

Lisätiedot

ORGANISAATIOIDEN VERKKOPRESENSSI

ORGANISAATIOIDEN VERKKOPRESENSSI ORGANISAATIOIDEN VERKKOPRESENSSI Jyväskylän yliopisto Viestintätieteiden laitos Yhteisöviestinnän pro gradu -tutkielma Helmikuu 2014 Anniina Tauriainen JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tiedekunta Humanistinen tiedekunta

Lisätiedot

TEM / Yritys-Suomi Kommunikaatiostrategia. TEM, Touch Worldwide & Manifesto 16.9.2013

TEM / Yritys-Suomi Kommunikaatiostrategia. TEM, Touch Worldwide & Manifesto 16.9.2013 TEM / Yritys-Suomi Kommunikaatiostrategia TEM, Touch Worldwide & Manifesto 16.9.2013 Kommunikaatiostrategiasta ja sen tavoitteista 2. Kommunikaatiostrategiasta ja sen tavoitteista Kommunikaatiostrategia,

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 2014 Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 KH 15.12.2014 VIESTINTÄOHJELMA 2015 2017 VIESTINTÄ VÄLITTÄÄ! SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja lähtökohdat... 3 1.1 Kaupunkistrategia 2014 2020... 3 1.2

Lisätiedot

Tero J. Kauppinen. Quo vadis? Mihin menet Nuorkauppakamari ja mihin pitäisi mennä?

Tero J. Kauppinen. Quo vadis? Mihin menet Nuorkauppakamari ja mihin pitäisi mennä? Tero J. Kauppinen Mihin menet Nuorkauppakamari ja mihin pitäisi mennä? Tämän teoksen osittainenkin kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty

Lisätiedot

UUDEN TYÖN ABC. Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden.

UUDEN TYÖN ABC. Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden. UUDEN TYÖN ABC Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden. UUDEN TYÖN ABC UUDEN TYÖN ABC DNA Business muodosti Kansallisena Etätyöpäivänä

Lisätiedot