Hajautettujen järjestelmien perusteet. Vikasietoisuus Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hajautettujen järjestelmien perusteet. Vikasietoisuus. 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 1"

Transkriptio

1 Hajautettujen järjestelmien perusteet Vikasietoisuus 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 1

2 Lopuista luennoista Kertaus vikasietoisuudesta Service discovery Esimerkki järjestelmiä WEB UPnP / DLNA Corba? Saa ehdottaa Kertausta (mm. tenttiä varten) 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 2

3 Kaikki liittyy kaikkeen Vikasietoisuus Transaktiot Replikointi 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 3

4 Sisältö Peruskäsitteitä Häiriömallit Maskaaminen redundanssilla Päätöksenteko vikaantuneessa järjestelmässä Asiakkaan ja palvelimen kommunikoinnista Joukkojen kommunikoinnista 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 4

5 Perusvaatimuksia Saatavuus (availability) Järjestelmä on välittömästi käytettävissä Todennäköisyys sille, että järjestelmä on käytettävissä ajanhetkellä t Luotettavuus (reliability) Järjestelmä toimii katkoksetta Toimintavarma järjestelmä toimii todennäköisesti pitkän ajan häiriöittä 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 5

6 Perusvaatimuksia Turvallisuus (safety) Viittaa tilanteeseen, jossa mitään katastrofaalista ei tapahdu vaikka järjestelmään tulee häiriö Ylläpidettävyys (maintainability) Mitta sille miten helppoa järjestelmässä olevien virheiden korjaaminen on 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 6

7 Error-Fault-Failure Virhe (error) on ulkoinen tai ihmisen tekemä möhläys, esim. paketin hukkuminen tai ohjelmointivirhe Kun virheellinen kohta suoritetaan se saattaa aiheuttaa vian (fault) Järjestelmä on tilassa, joka ei ole määrittelyn mukainen Vika voi aiheuttaa häiriön (failure), joka tarkoittaa vian ilmenemistä järjestelmän ulkoisessa käyttäytymisessä 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 7

8 Vikasietoisuus Perustuu vikojen kontrolloimiseen estetään, poistetaan, ennustetaan Vikasietoinen järjestelmä pystyy tarjoamaan palvelunsa vikaantuneenakin Vikojen luokittelu Hetkelliset viat (transient) Lintu mikroaaltosäteen edessä Toistuvat viat (intermittent) Huono liitin Pysyvät viat (permanent) Kone rikki Mihin luokkiin softaviat? 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 8

9 Häiriömallit Kaatuminen (crash) Palvelin pysähtyy ja toimii oikein siihen asti Häiriö viestinnässä (omission failure) Palvelin epäonnistuu vastaamaan viestiin Vastaanoton puuttuminen (receive omission) Lähetyksen puuttuminen (send omission) Ajoitushäiriö (timing failure) Palvelin ei vastaa aikarajojen puitteissa 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 9

10 Häiriömallit Vastaushäiriö (response failure) Palvelimen vastaus väärin Arvohäiriö (value failure) Arvo väärin Tilasiirtymähäiriö (state transition failure) Palvelin reagoi ennakoimattomalla tavalla pyyntöön Mielivaltainen häiriö (arbitrary failure, Byzantine failure) Palvelimelta tulee mielivaltainen vastaus mielivaltaisena ajankohtana 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 10

11 Häiriön havaitseminen Fail-stop Palvelin lakkaa toimimasta siten. että muut huomaavat sen (esim. CRASH-viesti) Fail-silent Hiljaisuus merkitsee kaatumista Fail-safe Palvelin sekoaa selkeällä tavalla, jonka voi huomata 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 11

12 Maskaaminen redundanssilla Informaation redundanssi Esim. dataan lisätään ylimääräisiä bittejä Aikaredundanssi Aktio suoritetaan tarvittaessa moneen kertaan Esim. transaktiossa Fyysinen redundanssi Järjestelmään lisätään ylimääräisiä laitteita ja prosesseja 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 12

13 Informaation redundanssi (koodausteorian alkeet ) Virheen tunnistaminen (error detection) Pariteettibitti yksinkertaisin esimerkki Tarkistussumma (cyclic-redundancy check) Hajautusfunktio Virheen korjaaminen (error correction) Lisää tarkistusinformaatiota Eräs tunnettu esimerkki Hamming code Tarkistusinformaatio 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 13

14 Hamming koodauksesta Jos halutaan lähettää yksi bitti, mutta lähetetään se kolmeen kertaan (siis 111 tai 000 ) mikä tahansa yhden bitin virhe voidaan korjata äänestämällä. Jos lähetetään 7 bittiä, virheen paikka voidaan ilmaista 3 bitillä. (Jos bittivirheen paikka tiedetään se voidaan korjata) Yleisesti yhden bitin virheen saa korjatuksi jos Bittien määrä Dataa Korjausta Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 14

15 Hamming korjauksesta uteiliaille (http://en.wikipedia.org/wiki/hamming_code) Bit position Encoded data p1 p2 d1 p4 d2 d3 d4 p8 d5 d6 d7 d8 d9 d10 d11 p16 d12 d13 d14 d15 bits p1 X X X X X X X X X X p2 X X X X X X X X X X Parity bit p4 X X X X X X X X X coverage p8 X X X X X X X X p16 X X X X X... Jos kaikki pariteettibitit oikein, ei virhettä Jos bitit 1, 2 ja 8 näyttäisi olevan väärin, virhe on bitissä = Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 15

16 Fyysinen redundanssi (esimerkkinä Triple modular redundancy ) A B C A1 V1 B1 V4 C1 V7 A2 V2 B2 V5 C2 V8 A3 V3 B3 V6 C3 V Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 16

17 Prosessijoukon käyttö vikasietoisuuteen Prosessijoukon toipuminen Identtisistä prosesseista kootaan joukko Kaikki saavat samat viestit Joukot ovat dynaamisia Joukkoa käsitellään yhtenä abstraktiona Asiakas ei tiedä montako prosessia on Latteat ja hierarkkiset joukot Kollektiiviset päätökset vs. koordinaattori 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 17

18 Latteat ja hierarkkiset joukot Lattea Hierarkkinen 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 18

19 Joukon jäsenyys Keskitetty ratkaisu: joukkopalvelin, jolta jäsenyyttä pyydetään Hajautettu ratkaisu Esim. joukkoon haluava prosessi lähettää viestin kaikille joukon prosesseille Joukosta eroamisen vaihtoehdot Eroviesti kaikille Muut huomaavat prosessin kaatuneen ja poistavat sen 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 19

20 Joukon jäsenyys 1. Liittyvän prosessin on saatava alusta alkaen kaikki viestit 2. Eroava prosessi ei saa saada yhtään viestiä eron jälkeen Siksi joukkoon liittymisen ja eroamisen täytyy tapahtua synkronoidusti muihin viesteihin nähden Kokonaan kaatuneen joukon uudelleen perustaminen haastavaa 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 20

21 Vikojen maskaaminen joukoilla Joukkojen idea: korvataan yksi haavoittuva prosessi vikasietoisella joukolla Primääriperustainen protokolla ~ hierarkkinen joukko Replikoitu kirjoittaminen ja äänestys ~ lattea joukko 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 21

22 Vikojen maskaaminen joukoilla K-vikasietoinen järjestelmä sietää k vikaa Fail-silent-tyyppisessä järjestelmässä tarvitaan k+1 prosessia Bysanttisessa järjestelmässä tarvitaan 2k+1 sillä k prosessia voisi liittoutua ja tuottaa yhtenäisen virheellisen tuloksen Todellisuudessa järjestelmää pitää analysoida tilastollisesti k-vikasietoisuuden osoittamiseksi 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 22

23 Päätökset vikaantuneissa järjestelmissä Joukkojen on päädyttävä sopuun, vaikka osa prosesseita olisikin vikaantuneita Vikaantumattomien prosessien pitää tehdä päätös äärellisellä määrällä askelia Kahden armeijan ongelma Punainen armeija laaksossa Sininen kahdessa leirissä vuorilla Sinisten ongelma: hyökätäänkö 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 23

24 Päätökset/Lamport ja kumppanit Bysanttisten kenraalien ongelma Siniset n leirissä, m petturia Viestintä kahdenvälistä Viestissä kerrotaan hyökätäänkö vai ei Tavoite: jokainen kokoaa vektorin V, jossa v i on leirin i vastaus Vektorin perusteella päätetään lähdetäänkö hyökkäämään Oletukset Prosessit synkronisia Unicast, joka säilyttää järjestyksen Viive rajoitettu k vikaantunutta prosessia 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 24

25 Päätökset/Lamport ja kumppanit Lamportin ratkaisu 1.Kaikki kertovat vastauksensa kaikille 2.Vastaukset kootaan vektoriksi 3.Vektorit välitetään muille 4.Mikäli saatujen vektorien alkiolla i on olemassa enemmistö, niin se on oikein 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 25

26 Lamportin ratkaisu bysanttiseen ongelmaan (neljä leiriä) Vektorit kaikille 1 X 3 viallinen Y Z Got (1, 2,X,4) 2 Got (1, 2,Y,4) 3 Got (1, 2,3,4) 4 Got (1, 2,Z,4) 1 Gets 2>(1,2,Y,4) 3>(A,B,C,D) 4>(1,2,Z,4) 2 Gets 1>(1,2,X,4) 3>(E,F,G,H) 4>(1,2,Z,4) Tulokset enemmistöpäätöksillä 4 Gets 1>(1,2,X,4) 2>(1,2,Y,4) 3>(I,J,K,L) 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 26

27 Lamportin ratkaisu bysanttiseen ongelmaan (neljä leiriä) Vektorit kaikille X 1 Y 2 1 Gets 2>(1,2,Y) 3>(A,B,C) 2 Gets 1>(1,2,X) 3>(E,F,G) 3 Ei enemmistöä 1 Got (1, 2,X) 2 Got (1, 2,Y) 3 Got (1, 2,3) 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 27

28 Lamportin ratkaisu Toimii, jos järjestelmässä on 2k+1 vikaantumatonta prosessia kun vikaantuneita on k Toisin sanoen yli 2/3 prosesseista vikaantumattomia Tässä oletettu (akateemisesti), että prosessit ovat joko yhteistyöhaluisia tai bysanttisia 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 28

29 Häiriön huomaaminen Prosessit kertovat itse olevansa elossa Prosessit kyselevät muilta ovatko ne elossa ping Mistä tiedetään onko prosessi kaatunut, jos se ei vastaa pingiin? Huhuilu (gossiping) Kerrotaan eteenpäin tietoa elossa olevista prosesseista 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 29

30 Asiakkaan ja palvelimen kommunikoinnista Vika voi liittyä myös kommunikointiin Kommunikointikanavien virheitä Viestejä voi monistua Viestejä voi hävitä Yleensä viestit eivät voi muuttua tai ilmestyä tyhjästä TCP maskaa virheitä Omissio-viat ack- ja uudelleenlähetysviesteillä Rikkoontunutta kommunikointiväylää sekään ei maskaa 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 30

31 RMI:n ja RPC:n häiriöt Tarkastellaan viittä erilaista häiriötä 1. Asiakas ei pysty paikantamaan palvelinta 2. Pyyntöviesti hukkuu 3. Palvelin kaatuu otettuaan vastaan pyyntöviestin 4. Vastausviesti asiakkaalle hukkuu 5. Asiakas kaatuu lähetettyään viestin 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 31

32 Palvelinta ei löydy Palvelin esimerkiksi kaatunut tai stubin ja skeletonin versiot eivät synkassa Heitetään poikkeus Kaikissa kielissä ei ole poikkeuksia (C) Rikkoo käsittelytuntumattomuuden Mitä tarkoittikaan käsittelytuntumattomuus? 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 32

33 Hukkunut pyyntöviesti Ratkaisu: Kun stub:n ajastin laukeaa, niin lähetetään viesti uudelleen Mitä tapahtuu, jos ajastin ei lauennutkaan siksi, että pyyntö oli hukkunut? Ehkä palvelin olikin vain hidas 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 33

34 Palvelin kaatuu Kolme eri skenaariota 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 34

35 Miten asiakas varautuu siihen, että palvelin kaatuu Vähintään-kerran-semantiikka Jatketaan pyyntöviestien lähettämistä Enintään-kerran-semantiikka Luovutetaan heti Ei-taata-mitään-semantiikka Jotain edellisten välillä Tavoite olisi tasan-kerran-semantiikka Ei mahdollinen 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 35

36 Tulostinesimerkki Tulostuspalvelin lähettää tiedon työn valmistumisesta (ACK-viesti) asiakkaalle Joko ennen kuin tulostus käynnistetään tai tulostamisen jälkeen Tulostin tiedottaa asiakkaita kaatumisesta bootatessaan Tulostamattomat työt ovat jonossa bootin jälkeen Asiakaan strategiat kun palvelin tiedottaa toipumisesta Ei koskaan lähetetä pyyntöä uudestaan Aina lähetetään pyyntö uudestaan Uusitaan pyyntö, jos ACK-viesti ei tullut Uusitaan pyyntö, jos ACK-viesti on tullut 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 36

37 Palvelimen häiriöskenaariot M = ACK-viestin lähetys, P = tulostus, C = kaatuminen 1. M P C 2. M C( P) 3. C( M P) 4. P M C 5. P C( M) 6. C( P M) 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 37

38 Strategioiden kombinaatiot Asiakas Palvelin Strategia M P Strategia P M Uudelleenlähetysstrategia MPC MC(P) C(MP) PMC PC(M) C(PM) Aina kaksi OK OK kaksi kaksi OK Ei koskaan OK nolla nolla OK OK nolla Vain kun saatu ACK Vain kun ei saatu ACK kaksi OK nolla kaksi OK nolla OK nolla OK OK kaksi OK 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 38

39 Vastausviestin hukkuminen Luotetaan ajastimeen Uusitaan palvelupyyntö Toimii vain, jos operaatiot idempotentteja Jos operaatiot eivät ole idempotentteja, niin lisätään pyyntöihin sarjanumero Pyyntöviesteihin voidaan myös lisätä yksi bitti kertomaan, että kyseessä on uudelleenlähetys 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 39

40 Asiakkaan kaatuminen Asiakas lähettää pyynnön ja kaatuu Orpo (orphan) laskenta Orvot varaavat resursseja Mitä, jos orvon laskenta päättyy vasta asiakkaan noustua pystyyn 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 40

41 Asiakkaan kaatuminen Ratkaisu: tuhoaminen Stub pitää lokia kutsuista Pystyyn noustessa lokissa olevat laskennat tuhotaan (orphan extermination) Ongelmia Levylle kirjoittaminen (raskasta) Lapsenlapsiorvot Verkon partitioituminen (tuhoaminen ei onnistu) 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 41

42 Asiakkaan kaatuminen Ratkaisu: jälleensyntyminen (reincarnation) Aika jaetaan epookkeihin Asiakkaan noustessa pystyyn, se viestittää kaikkia uuden epookin alkamisesta Palvelimen saadessa epookkiviestin se tuhoaa kaikki asiakkaan (vanhat) palvelulaskennat Verkon partitioituminen voi edelleen aiheuttaa ongelmia Vastausviestissä epookin numero, joten menneisyyden pyynnöt voidaan suodattaa 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 42

43 Asiakkaan kaatuminen Ratkaisu: ekspiroituminen Asiakas antaan aikaraja T, jonka puitteissa RMI:n pitää palata Jos laskenta kestää yli T:n, niin pyydetään lisää aikaa Kaaduttuaan asiakas saa nousta aikaisintaan T:n päästä Miten T:n arvo valitaan? 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 43

44 Joukkojen kommunikoinnista Yleensä käytössä on point-to-pointkommunikointi ei multicastia Viestit lähetetään kahdenvälisinä Luotettava multicast: viestit toimitetaan kaikille joukon prosesseille Mitä jos prosessi p liittyy kesken joukkoon? Pitääkö p:n saada viesti? Mitä, jos lähettäjä kaatuu kesken lähetyksen? 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 44

45 Kommunikoinnista Luotettava multicast: taataan, että kaikki kunnossa olevat prosessit saavat viestit Mikä näkemys joukosta on lähettäjällä? Entä muilla? Helppo ratkaisu: Oletus: Prosessit toimivat moitteetta Oletus: Prosesseja ei liity joukkoon kesken kaiken Lähettävä prosessi liittää sarjanumeron viesteihin 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 45

46 Helppo ratkaisu 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 46

47 Kommunikoinnin skaalautuvuus Helppo ratkaisu, mutta ei skaalaudu N vastaanottajaa N kpl ACK-viestejä Ratkaisu: NACK (Negative ACK) Lähettäjä pitää vanhoja viestejä muistissa Esim.: Scalable Reliable Multicast (SRM) Jätetään vastaanottajan huoleksi huomata, että viestiä ei ole tullut NACK lähetetään kaikille 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 47

48 Scalable Reliable Multicasting Vastaanottajat huomaavat, että viesti puuttuu. Jokainen valmistelee NACK viestin, mutta ajastaa sen satunnaisen ajan päähän. Sender T=4 T=3 T=1 T=2 NACK NACK NACK NACK Kun aika on kulunut, lähetetään NACK kaikille. Lähettämättömät viestit perutaan Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 48

49 Scalable Reliable Multicasting Skaalautuu paremmin, mutta silti ongelmia: Sen takaaminen, että vain yksi NACK lähetetään haastavaa - viipeiden mitoitus suuressa järjestelmässä NACK keskeyttää joskus turhaan vastaanottajan Kaikki saa NACK viestin Isoissa järjestelmissä tarvitaan hierarkkista SRM:ää Kullakin alueella oma koordinaattori 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 49

50 Atominen multicast Viestit välitetään joko kaikille tai ei kenellekään Enää ei oleteta virheettömiä prosesseja Moista tarvitsee esim. replikoitu tietokanta Esim. jos tietokantaan tulee sarja päivityksiä Replikan r kaaduttua kesken kaiken, se nousee pystyyn samassa tilassa kuin se oli Osa päivityksistä saattaa puuttua Haaste saada uudestaan samaan tilaan 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 50

51 Atominen multicast Atominen multicast takaa, että kaikki joukon jäsenet saavat samat viestit Tietokantaesimerkissä joko Joukon ei-kaatuneet päättävät, että r ei kuulu enää joukkoon ja suorittavat päivityksiä tai yksikään prosessi ei suorita päivityksiä R:n on pidettävä huolta joukkoon liittymisestä oikeassa tilassa 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 51

52 Atominen multicast: Virtuaalinen synkronisuus VS perustuu näkemykseen joukosta (group view), jolle viestit lähetetään kaikilla osapuolilla sama näkemys Muutokset viestitään erityisellä view change viestillä Multicast voi epäonnistua vain, jos lähettäjä kaatuu kesken lähetyksen joko kaikki saavat viestin, tai kukaan ei saa 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 52

53 Atominen multicast: Virtuaalinen synkronisuus Virtuaalisen synkronisuuden periaate 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 53

54 Viestien järjestyksestä Virtuaalinen synkronisuus ei vielä takaa järjestystä FIFO järjestynyt multicast Vastaanottajat saavat tietyn prosessin lähettämät viestit samassa järjestyksessä kuin lähetetty Kausaalinen multicast Jos m1 on kausaalisesti ennen m2:ta vaikka olisivatkin eri prosesseista vastaanottajat saa ne samassa järjestyksessä Täysin järjestetty multicast Viestit vastaanotetaan aina samassa järjestyksessa 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 54

55 Isis esimerkki virtuaalisesta synkronoinnista Käyttää luotettavaa TCP (point-to-point) protokollaa Yksittäinen lähetys siis onnistuu, mutta lähettäjä saattaa kaatua kesken lähettelyn Isis takaa että viesti m ryhmälle G on toimitettu kaikille kunnossaoleville G:n jäsenille ennen kuin G saa muuttua Kaikki säilyttää viestin m kunnes tietävät että se on kaikilla. Kun viesti on kaikilla se on stable. Kun tulee ryhmän muutos viesti, prossesit lähettävät eistabiilit viestit muille Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 55

56 Esimerkki View change huomaa että 7 on kuollut Kun flush tullut kaikilta korjataan näkemys ryhmästä Non-stable m Flush 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 56

57 Distributed commit Yhden vaiheen commit (one-phase c) Koordinaattori käskee muita suorittamaan operaation Two-phase commit Koordinaattori lähettää VOTE_REQUEST; vastaukset joko VOTE_COMMIT tai VOTE_ABORT Tulosten perusteella koordinaattori lähettää GLOBAL_COMMIT tai GLOBAL_ABORT Ongelmia Kaatumiset kesken prosessin Liika odottaminen Three-phase commit 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 57

Digitaalitekniikan matematiikka Luku 13 Sivu 1 (10) Virheen havaitseminen ja korjaus

Digitaalitekniikan matematiikka Luku 13 Sivu 1 (10) Virheen havaitseminen ja korjaus Digitaalitekniikan matematiikka Luku 13 Sivu 1 (10) Digitaalitekniikan matematiikka Luku 13 Sivu 2 (10) Johdanto Tässä luvussa esitetään virheen havaitsevien ja korjaavien koodaustapojen perusteet ja käyttösovelluksia

Lisätiedot

Vikasietoisuus ja luotettavuus

Vikasietoisuus ja luotettavuus Vikasietoisuus ja luotettavuus Luotettavuussuureet Keskuksen vikasietoisuus Mallinnusmenetelmät Rka/ML -k98 Tiedonvälitystekniikka I 3-1 Vikasietoisuuden peruskäsitteitä ovat Vikaantuminen (failure, malfunction)

Lisätiedot

5. Siirtoyhteyskerros linkkikerros (Data Link Layer) 5.1. Kaksipisteyhteydet. Kehysten kuljetus. Missä virhe hoidetaan? Virheet.

5. Siirtoyhteyskerros linkkikerros (Data Link Layer) 5.1. Kaksipisteyhteydet. Kehysten kuljetus. Missä virhe hoidetaan? Virheet. 5. Siirtoyhteyskerros linkkikerros (Data Link Layer) yhtenäinen linkki solmusta solmuun bitit sisään => bitit ulos ongelmia: siirtovirheet havaitseminen korjaaminen solmun kapasiteetti vuonvalvonta yhteisen

Lisätiedot

OSI ja Protokollapino

OSI ja Protokollapino TCP/IP OSI ja Protokollapino OSI: Open Systems Interconnection OSI Malli TCP/IP hierarkia Protokollat 7 Sovelluskerros 6 Esitystapakerros Sovellus 5 Istuntokerros 4 Kuljetuskerros 3 Verkkokerros Linkkikerros

Lisätiedot

TK081001 Palvelinympäristö

TK081001 Palvelinympäristö TK081001 Palvelinympäristö 5 opintopistettä!! Petri Nuutinen! 8 opintopistettä!! Petri Nuutinen! RAID RAID = Redundant Array of Independent Disks Useasta fyysisestä kiintolevystä muodostetaan yhteinen

Lisätiedot

Ohjelmistojen virheistä

Ohjelmistojen virheistä Ohjelmistojen virheistä Muutama sana ohjelmistojen virheistä mistä niitä syntyy? Matti Vuori, www.mattivuori.net 2013-09-02 1(8) Sisällysluettelo Ohjelmistojen virheitä: varautumattomuus ongelmiin 3 Ohjelmistojen

Lisätiedot

Monimutkaisempi stop and wait -protokolla

Monimutkaisempi stop and wait -protokolla Monimutkaisempi stop and wait -protokolla Lähettäjä: 0:A vastaanottaja: ajastin lähettäjälle jos kuittausta ei kuulu, sanoma lähetetään automaattisesti uudelleen kuittaus: = ok, lähetä seuraava uudelleenlähetys

Lisätiedot

Protokollien yleiset toiminnot

Protokollien yleiset toiminnot CT30A2003 Tietoliikennetekniikan perusteet Protokollien yleiset toiminnot 1 Järjestelmä ja olio Eri järjestelmissä sijaitsevat oliot kommunikoivat keskenään - Jotta se olisi mahdollista, täytyy niiden

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto

Sähköpostitilin käyttöönotto Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 1.0 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi Sivu 1 / 16 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.2 Tietojen

Lisätiedot

7. Koneenohjausjärjestelmien suunnittelumallit. OhAr 5.10. 2010 Veli-Pekka Eloranta

7. Koneenohjausjärjestelmien suunnittelumallit. OhAr 5.10. 2010 Veli-Pekka Eloranta 7. Koneenohjausjärjestelmien suunnittelumallit OhAr 5.10. 2010 Veli-Pekka Eloranta Sulautettujen järjestelmien mallikieli Sulake-projekti, 2008-2009 Arkkitehtuuriarviointeja (ATAM) teollisuuskumppanien

Lisätiedot

Hajautettujen järjestelmien perusteet. Replikointi. Kari Systä

Hajautettujen järjestelmien perusteet. Replikointi. Kari Systä Hajautettujen järjestelmien perusteet Replikointi Kari Systä Sisältö Replikointi Konsistenssimallit Datakeskeiset Asiakaskeskeiset Replikoiden hallinta Konsistenssiprotokollia ACID (http://en.wikipedia.org/wiki/acid)

Lisätiedot

Opus SMS tekstiviestipalvelu

Opus SMS tekstiviestipalvelu Opus SMS tekstiviestipalvelu Sivu 1 / 17 1. Yleistä toiminnosta Opus SMS tekstiviestipalvelun avulla voidaan Opus Dental potilashallintaohjelmasta Lähettää muistutuksia tekstiviestillä Lähettää tiedusteluita

Lisätiedot

Simulaattorin asennus- ja käyttöohje

Simulaattorin asennus- ja käyttöohje Linux ja Windows XP Versio Päiväys Muokkaaja Kuvaus 0.2 16.2.2006 Mikko Halttunen Katselmoinin jälkeen 0.1 13.2.2006 Mikko Halttunen Alustava versio Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Simulaattorin asennus...

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2014 1 (8) Toukokuu 2014 2 (8) Sisällysluettelo 1. Käyttäjäasetukset... 3 2. Yleiset parametrit... 3 3. Kierrätysasetukset... 3 4. palvelimen tiedot... 4 5. lähetyksen aktivointi... 5 6. Eräajot

Lisätiedot

OnniSMS Rajapintakuvaus v1.1

OnniSMS Rajapintakuvaus v1.1 OnniSMS Rajapintakuvaus v1.1 1.0 Yleistä OnniSMS on HTTPS/XML pohjainen rajapinta tekstiviestin lähettämiseen. Palvelun käyttöön tarvitaan käyttäjätunnus, salasana ja palvelimen osoite, jotka saa tekemällä

Lisätiedot

Netemul -ohjelma Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 31.10.2011

Netemul -ohjelma Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 31.10.2011 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma ICT1TN002 1/6 Tietokone ja tietoverkot 1 ICT1TN002 Harjoitus lähiverkon toiminnasta Tässä harjoituksessa tutustutaan lähiverkon toimintaan Netemul ohjelman avulla. Ohjelmassa

Lisätiedot

Transaktiot - kertausta

Transaktiot - kertausta Hajautettujen järjestelmien perusteet Transaktiot - kertausta Distributed Systems, Concepts and Design, George Coulouris, Jean Dollimore, Tim Kindberg Addison-Wesley 1988,1994. Pearson Education 2001 ISBN:

Lisätiedot

7 Viestipohjaisten yritysjärjestelmien suunnittelumallit

7 Viestipohjaisten yritysjärjestelmien suunnittelumallit 7 Viestipohjaisten yritysjärjestelmien suunnittelumallit Hohpe G., Woolf B.: Enterprise Integration Patterns. Addison-Wesley 2004. Ohjelmistoarkkitehtuurit Syksy 2010 TTY Ohjelmistotekniikka 1 Viestinvälitykseen

Lisätiedot

K U U L A L A A K E R I LUOTTAMUKSELLINEN 1(6)

K U U L A L A A K E R I LUOTTAMUKSELLINEN 1(6) K U U L A L A A K E R I LUOTTAMUKSELLINEN 1(6) Messto HTTP API Messto HTTP API on sovelluskehittäjiä varten kehitetty helppo tapa toteuttaa tekstiviesti- ja multimediaviestisovelluksia. Rajapinnan avulla

Lisätiedot

OFFICE 365 PIKAOHJE 14.01.2014

OFFICE 365 PIKAOHJE 14.01.2014 OFFICE 365 PIKAOHJE 14.01.2014 SISÄLTÖ 1. O365 AVAAMINEN 3 2. KIRJAUTUMINEN 3 3. SALASANAN VAIHTAMINEN 5 4. SÄHKÖPOSTIN KANSIO RAKENNE 6 5. POISSAOLOVIESTI 7 6. SÄHKÖPOSTIN ALLEKIRJOITUS 8 7. YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Aktivointipalvelut - vähemmän paperia, enemmän verkkolaskuja

Aktivointipalvelut - vähemmän paperia, enemmän verkkolaskuja Aktivointipalvelut - vähemmän paperia, enemmän verkkolaskuja Hannu Katila, Marketing Manager Basware Experience User Forum Collaborate. Innovate. Succeed. Australia Denmark Finland France Germany Netherlands

Lisätiedot

T-76.4115 Ohjelmistokehitysprojekti I Tekninen Määrittely

T-76.4115 Ohjelmistokehitysprojekti I Tekninen Määrittely T-76.4110 Ohjelmistoprojekti I T-76.4115 Ohjelmistokehitysprojekti I Tekninen Määrittely Versio Päiväys Muokkaaja Kuvaus 0.9 30.11.2005 Tuukka Laakso Kommentoitava versio 1.0 4.12.2005 Tuukka Laakso Palautettava

Lisätiedot

Stabilointi. arvosana. arvostelija. Marja Hassinen

Stabilointi. arvosana. arvostelija. Marja Hassinen hyväksymispäivä arvosana arvostelija Stabilointi Marja Hassinen Helsinki 28.10.2007 Hajautetut algoritmit -seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Sisältö 1 1 Johdanto 1 2 Resynkroninen

Lisätiedot

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005 Outlook Express Käyttöliittymä Outlook Express on windows käyttöön tarkoitettu sähköpostin ja uutisryhmien luku- ja kirjoitussovellus. Se käynnistyy joko omasta kuvakkeestaan työpöydältä tai Internet Explorer

Lisätiedot

Aineistoista. Laadulliset menetelmät: miksi tarpeen? Haastattelut, fokusryhmät, havainnointi, historiantutkimus, miksei videointikin

Aineistoista. Laadulliset menetelmät: miksi tarpeen? Haastattelut, fokusryhmät, havainnointi, historiantutkimus, miksei videointikin Aineistoista 11.2.09 IK Laadulliset menetelmät: miksi tarpeen? Haastattelut, fokusryhmät, havainnointi, historiantutkimus, miksei videointikin Muotoilussa kehittyneet menetelmät, lähinnä luotaimet Havainnointi:

Lisätiedot

Internet ja tietoverkot 2015 Harjoitus 7: Kertaus

Internet ja tietoverkot 2015 Harjoitus 7: Kertaus Internet ja tietoverkot 2015 Harjoitus 7: Kertaus Tämän harjoituksen tarkoituksena on hieman kerrata TCP/IP-kerrosmallin sovelluskerroksen, kuljetuskerroksen, internet-kerroksen ja siirtoyhteyskerroksen

Lisätiedot

Integrointi. Ohjelmistotekniikka kevät 2003

Integrointi. Ohjelmistotekniikka kevät 2003 Integrointi Ohjelmistotekniikka kevät 2003 ERP (Toiminnanohjausjärjestelmä) Myynti Henkilöstö, palkanlaskenta Kirjanpito Myynti Myyjät Extranet Tietovarasto Laskutus, reskontrat Asiakas ERP Asiakasrekisteri

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2013 1 (7) 6.3.0 Copyright Aditro 2013 Toukokuu 2013 2 (7) Sisällysluettelo 1. Käyttäjäasetukset... 3 2. Yleiset parametrit... 3 3. Kierrätysasetukset... 3 4. palvelimen tiedot... 4 5. lähetyksen

Lisätiedot

Tässä kertauksena SOA ja palvelu.

Tässä kertauksena SOA ja palvelu. 1 Tässä kertauksena SOA ja palvelu. Eri lähteet esittävät erilaisia vaatimuksia SOA-järjestelmän osasille eli palveluille. Yleisimpiä ja tärkeimpiä ovat autonomisuus, löyhä sidonta, toteutusriippumaton

Lisätiedot

T-110.4100 Harjoitustyöluento

T-110.4100 Harjoitustyöluento 1. lokakuuta 2009 Yhteenveto 1 2 3 Linkkitilaprotokolla 4 5 6 DL! Ensimmäinen deadline lähestyy: harjoitustyön suunnitelma pitäisi palauttaa 15.10 klo 12 mennessä. Itse harjoitustyöstä lisää tuota pikaa..

Lisätiedot

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Muistio 1 (7) Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Suojatun viestin vastaanottaminen... 1 3 Suojatun viestin lukeminen... 2 4 Vastaanotetun

Lisätiedot

AJAX-konsepti AJAX. Asynkronisuus. Nykyisten web-ohjelmien ongelmia. Asynchronous JavaScript And XML

AJAX-konsepti AJAX. Asynkronisuus. Nykyisten web-ohjelmien ongelmia. Asynchronous JavaScript And XML AJAX-konsepti AJAX Asynchronous JavaScript And XML Viimeisin muoti-ilmiö web-ohjelmoinissa, termi Ajax tuli käyttöön vuoden 2005 aikana Joukko teknologioita, joiden avulla voidaan toteuttaa uudenlaisen

Lisätiedot

KServer Etäohjaus Spesifikaatio asiakaspuolen toteutuksille

KServer Etäohjaus Spesifikaatio asiakaspuolen toteutuksille KServer Etäohjaus 1 (5) KServer Etäohjaus Spesifikaatio asiakaspuolen toteutuksille Palvelimen toteutuksen ollessa versio 1.0, spesifikaation versio 1.0.0. 2009, Riku Eskelinen/ KServer Software Development

Lisätiedot

Julkaisun jälkeen maailma valmiina?

Julkaisun jälkeen maailma valmiina? Julkaisun jälkeen maailma valmiina? Ylläpitoon siirtymisen ABC Kela-seminaari 22.1.2014 Päivi Bergman Kehittämispäällikkö, Viestinnän verkkotiimi Saitin jatkuvan kehittämisen periaate Määrittele strategia,

Lisätiedot

Ohjelmistoarkkitehtuurit. Kevät

Ohjelmistoarkkitehtuurit. Kevät Ohjelmistoarkkitehtuurit Kevät 2012-2013 Johannes Koskinen http://www.cs.tut.fi/~ohar/ 1 Viestipohjaisten yritysjärjestelmien suunnittelumallit Viestinvälitykseen perustuvat yritysjärjestelmät Peruselementit:

Lisätiedot

Nokeval No 280701. Käyttöohje. Tekstinäyttö 580-ALF

Nokeval No 280701. Käyttöohje. Tekstinäyttö 580-ALF Nokeval No 28070 Käyttöohje Tekstinäyttö 580-ALF Nokeval Oy Yrittäjäkatu 2 3700 NOKIA Puh. 03-342 4800 Fax. 03-342 2066 2 Kenttänäytttösarja 580 sarjaviesteille 5820 580 Sarjaviesti RS-232 tai RS-485 PC

Lisätiedot

Parinmuodostuksesta tietojenkäsittelytieteen silmin. Petteri Kaski Tietojenkäsittelytieteen laitos Aalto-yliopisto

Parinmuodostuksesta tietojenkäsittelytieteen silmin. Petteri Kaski Tietojenkäsittelytieteen laitos Aalto-yliopisto Parinmuodostuksesta tietojenkäsittelytieteen silmin Petteri Kaski Tietojenkäsittelytieteen laitos Aalto-yliopisto Suomalainen Tiedeakatemia Nuorten Akatemiaklubi 18.10.2010 Sisältö Mitä tietojenkäsittelytieteessä

Lisätiedot

Tietojärjestelmien yhteensovittaminen turvallisesti älykkäisiin koneisiin

Tietojärjestelmien yhteensovittaminen turvallisesti älykkäisiin koneisiin Tietojärjestelmien yhteensovittaminen turvallisesti älykkäisiin koneisiin Tampereen teknillinen yliopisto 28.1.2010 Jouni Vuorensivu Remion Ltd. www.remion.com jouni.vuorensivu@remion.com Jouni Vuorensivu

Lisätiedot

Kuva maailmasta Pakettiverkot (Luento 1)

Kuva maailmasta Pakettiverkot (Luento 1) M.Sc.(Tech.) Marko Luoma (1/20) M.Sc.(Tech.) Marko Luoma (2/20) Kuva maailmasta Pakettiverkot (Luento 1) WAN Marko Luoma TKK Teletekniikan laboratorio LAN M.Sc.(Tech.) Marko Luoma (3/20) M.Sc.(Tech.) Marko

Lisätiedot

Tietoverkkojen turvallisuus. Tuomas Aura T-110.2100 Johdatus tietoliikenteeseen kevät 2012

Tietoverkkojen turvallisuus. Tuomas Aura T-110.2100 Johdatus tietoliikenteeseen kevät 2012 Tietoverkkojen turvallisuus Tuomas Aura T-110.2100 Johdatus tietoliikenteeseen kevät 2012 Luennon sisältö 1. Palomuurit ja rajavalvonta NAT palomuurina Tilaton, tilallinen ja sovellustason palomuuri Virtuaaliverkkoyhteys

Lisätiedot

S-38.118 Teletekniikan perusteet

S-38.118 Teletekniikan perusteet S-38.118 Teletekniikan perusteet Laskuharjoitus 3 Paketoinnin hyötysuhde 1 Harjoitus 3 koostuu: Demoluento (45 min) Datan siirtäminen Internetissä yleensä Laskuesimerkki datan siirtämisestä Äänen siirtäminen

Lisätiedot

Hammastankohissin modernisointi. Heikki Laitasalmi

Hammastankohissin modernisointi. Heikki Laitasalmi Hammastankohissin modernisointi Heikki Laitasalmi Loppudemossa Mitä oltiinkaan tekemässä V-malli Modbus viestintä (PLC VFD) Esitellään laitteet Lopuksi Modbusia käytännössä Hammastankohissi Arkkitehtuuri

Lisätiedot

OSA II: Hajautettu ympäristö. Sisältö, osa II. Ei yhteistä muistia. Sanomanvälitys. Etäproseduurikutsu. Rendezvous. Rio 2004 / Auvo Häkkinen

OSA II: Hajautettu ympäristö. Sisältö, osa II. Ei yhteistä muistia. Sanomanvälitys. Etäproseduurikutsu. Rendezvous. Rio 2004 / Auvo Häkkinen OSA II: Hajautettu ympäristö Ei yhteistä muistia 6-1 Sisältö, osa II Sanomanvälitys Etäproseduurikutsu Rendezvous 6-2 Sanomanvälitys Käsitteistöä Kanavat Asiakkaat ja Palvelijat Kommunikointitapoja Andrews

Lisätiedot

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Ohje 1 (10) Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Suojatun viestin vastaanottaminen... 1 3 Suojatun viestin lukeminen... 2 4 Vastaanotetun

Lisätiedot

Siltojen haitat. Yleisesti edut selvästi suuremmat kuin haitat 2/19/2003 79. Kytkin (switch) Erittäin suorituskykyisiä, moniporttisia siltoja

Siltojen haitat. Yleisesti edut selvästi suuremmat kuin haitat 2/19/2003 79. Kytkin (switch) Erittäin suorituskykyisiä, moniporttisia siltoja Siltojen haitat sillat puskuroivat ja aiheuttavat viivettä ei vuonsäätelyä => sillan kapasiteetti voi ylittyä kehysrakenteen muuttaminen => virheitä jää havaitsematta Yleisesti edut selvästi suuremmat

Lisätiedot

HOJ J2EE & EJB & SOAP &...

HOJ J2EE & EJB & SOAP &... HOJ J2EE & EJB & SOAP &... Ville Leppänen HOJ, c Ville Leppänen, IT, Turun yliopisto, 2012 p.1/18 Missä mennään... 1. Johdanto (1h) 2. Säikeet (2h) 3. Samanaikaisuudesta (2h) 4. Hajautetuista sovelluksista

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit Johdanto Lauri Malmi / Ari Korhonen

Tietorakenteet ja algoritmit Johdanto Lauri Malmi / Ari Korhonen Tietorakenteet ja algoritmit Johdanto Lauri Malmi / Ari 1 1. JOHDANTO 1.1 Määritelmiä 1.2 Tietorakenteen ja algoritmin valinta 1.3 Algoritmit ja tiedon määrä 1.4 Tietorakenteet ja toiminnot 1.5 Esimerkki:

Lisätiedot

Vuonohjaus: ikkunamekanismi

Vuonohjaus: ikkunamekanismi J. Virtamo 38.3141 Teleliikenneteoria / Ikkunointiin perustuva vuonohjaus 1 Vuonohjaus: ikkunamekanismi Kuittaamattomina liikkeellä olevien segmenttien (data unit) lkm W (ikkuna) Lähetyslupien kokonaismäärä

Lisätiedot

HSMT J2EE & EJB & SOAP &...

HSMT J2EE & EJB & SOAP &... HSMT J2EE & EJB & SOAP &... Ville Leppänen HSMT, c Ville Leppänen, IT, Turun yliopisto, 2011 p.1/15 Missä mennään... 1. Johdanto (1h) 2. Säikeet (2h) 3. Samanaikaisuudesta (2h) 4. Hajautetuista sovelluksista

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

010627000 Tietoturvan Perusteet Yksittäisen tietokoneen turva

010627000 Tietoturvan Perusteet Yksittäisen tietokoneen turva 010627000 Tietoturvan Perusteet Yksittäisen tietokoneen turva Pekka Jäppinen 31. lokakuuta 2007 Pekka Jäppinen, Lappeenranta University of Technology: 31. lokakuuta 2007 Tietokone Koostuu raudasta ja ohjelmista

Lisätiedot

Luottamuksellinen sähköposti Trafissa

Luottamuksellinen sähköposti Trafissa OHJE 1 (8) Luottamuksellinen sähköposti Trafissa Trafi käyttää Deltagon Sec@GW -ohjelmistoa sähköpostin luottamuksellisuuden suojaamiseen. D-Envelope sovelluksen avulla viestien vastaanottaminen ei edellytä

Lisätiedot

Sonyn suomenkielisen Web-portaalin käyttöohjeet

Sonyn suomenkielisen Web-portaalin käyttöohjeet Sonyn suomenkielisen Web-portaalin käyttöohjeet Sonyn Web-portaalin käyttöohjeet Seuraavilla sivuilla esiteltävien käyttöohjeiden yhteenveto: Sisäänkirjautuminen Uuden tai vaihtosalasanan hankkiminen.

Lisätiedot

Insert lauseella on kaksi muotoa: insert into taulu [(sarakenimet)] values (arvot)

Insert lauseella on kaksi muotoa: insert into taulu [(sarakenimet)] values (arvot) SQL sisältää operaatiot tietokannan sisällön muodostamiseen ja ylläpitoon: insert - uusien rivien vienti tauluun delete - rivien poisto update - rivien muutos 1 Insert lauseella on kaksi muotoa: insert

Lisätiedot

Tietojärjestelmä tuotantoympäristössä. Sovellusohjelmat Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia / Tekniikka ja liikenne Vesa Ollikainen

Tietojärjestelmä tuotantoympäristössä. Sovellusohjelmat Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia / Tekniikka ja liikenne Vesa Ollikainen Tietojärjestelmä tuotantoympäristössä Tausta ja tavoitteet Tausta Kurssilla on opiskeltu suunnittelemaan ja toteuttamaan tietokanta, joka on pieni perustuu selkeisiin vaatimuksiin on (yleensä) yhden samanaikaisen

Lisätiedot

Yritysturvallisuuden perusteet. 11. Luento Tietotekninen turvallisuus

Yritysturvallisuuden perusteet. 11. Luento Tietotekninen turvallisuus Yritysturvallisuuden perusteet Teemupekka Virtanen Helsinki University of Technology Telecommunication Software and Multimedia Laboratory teemupekka.virtanen@hut.fi 11. Luento Tietotekninen turvallisuus

Lisätiedot

Chapter 3 Transport Layer. Kuljetuskerros

Chapter 3 Transport Layer. Kuljetuskerros Chapter 3 Transport ayer A note on the use of these ppt slides: We re making these slides freely available to all (faculty, students, readers). They re in PowerPoint form so you can add, modify, and delete

Lisätiedot

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Tehtäväkuvaus Tehtävänäsi on siirtää, asentaa ja määritellä yrityksen Windows -ratkaisuihin perustuva IT-ympäristö. Käytä salasanaa Qwerty123, jos muuta ei ole pyydetty.

Lisätiedot

Verkkokerroksen palvelut. 4. Verkkokerros. Virtuaalipiiri (virtual circuit) connection-oriented ~ connectionless. tavoitteet.

Verkkokerroksen palvelut. 4. Verkkokerros. Virtuaalipiiri (virtual circuit) connection-oriented ~ connectionless. tavoitteet. 4. Verkkokerros sovelluskerros asiakas kuljetuskerros end-to-end verkkokerros Verkkokerroksen palvelut tavoitteet palvelut riippumattomia aliverkkojen tekniikasta kuljetuskerros eristettävä aliverkkojen

Lisätiedot

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010)

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 19.5.2010) 2 (3) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN

Lisätiedot

Helposti sähköiseen laskutukseen. Sami Nikula Tuotemarkkinointipäällikkö

Helposti sähköiseen laskutukseen. Sami Nikula Tuotemarkkinointipäällikkö Helposti sähköiseen laskutukseen Sami Nikula Tuotemarkkinointipäällikkö Helposti sähköiseen laskutukseen Miksi verkkolaskutus kannattaa aloittaa jo tänään? Poista paperilaskut yhtälöstä Ratkaisut lähetykseen

Lisätiedot

Ohje luottamuksellista tietoa sisältävien sähköpostiviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen

Ohje luottamuksellista tietoa sisältävien sähköpostiviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen Ohje luottamuksellista tietoa sisältävien sähköpostiviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen Liikenteen turvallisuusvirasto 27.9.2012 Sisällysluettelo Luottamuksellista tietoa sisältävien sähköpostiviestien

Lisätiedot

Käyttöjärjestelmät: poissulkeminen ja synkronointi

Käyttöjärjestelmät: poissulkeminen ja synkronointi Käyttöjärjestelmät: poissulkeminen ja synkronointi Teemu Saarelainen Tietotekniikka teemu.saarelainen@kyamk.fi Lähteet Stallings, W. Operating Systems Haikala, Järvinen, Käyttöjärjestelmät Eri Web-lähteet

Lisätiedot

Liite 1: ServiceMix skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma

Liite 1: ServiceMix skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Liite 1: ServiceMix skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Testi Yksittäinen palvelu on ollut käytössä 6 Palvelun uusi versio on voitava

Lisätiedot

TEKNINEN MÄÄRITTELY. Matkahuollon osoitekorttihaun rajapinta. Ismo Koskinen

TEKNINEN MÄÄRITTELY. Matkahuollon osoitekorttihaun rajapinta. Ismo Koskinen TEKNINEN MÄÄRITTELY Matkahuollon osoitekorttihaun rajapinta Ismo Koskinen Versio 2.2 Päiväys 12.05.2014 Tekijä Ismo Koskinen MUUTOSHISTORIA Versio ja pvm Laatija Muutoksen kuvaus 1.0 / 07.07.2009 Ismo

Lisätiedot

Internet ja tietoverkot 2015 Harjoitus 5: (ISO/OSI-malli: Verkkokerros, TCP/IP-malli: internet-kerros)

Internet ja tietoverkot 2015 Harjoitus 5: (ISO/OSI-malli: Verkkokerros, TCP/IP-malli: internet-kerros) Internet ja tietoverkot 2015 Harjoitus 5: (ISO/OSI-malli: Verkkokerros, TCP/IP-malli: internet-kerros) Tämän harjoituksen tarkoituksena on tutustua IP-protokollaan. Kertausta - Harjoitus 4: Erään sovelluksen

Lisätiedot

Sovellusarkkitehtuurit

Sovellusarkkitehtuurit HELIA TiKo-05 1 (9) Sovellusarkkitehtuurit ODBC (Open Database Connectivity)... 2 JDBC (Java Database Connectivity)... 5 Middleware... 6 Middleware luokittelu... 7 Tietokanta -middleware... 8 Tapahtumamonitorit

Lisätiedot

Palomuurit. Palomuuri. Teoriaa. Pakettitason palomuuri. Sovellustason palomuuri

Palomuurit. Palomuuri. Teoriaa. Pakettitason palomuuri. Sovellustason palomuuri Palomuuri Teoriaa Palomuurin tehtävä on estää ei-toivottua liikennettä paikalliseen verkkoon tai verkosta. Yleensä tämä tarkoittaa, että estetään liikennettä Internetistä paikallisverkkoon tai kotikoneelle.

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 11.2.2014 1. Rekisterinpitäjä Nimi Hevostoiminta Laukki Yksityinen elinkeinonharjoittaja, Y-tunnus 2601111-1 Yhteystiedot Puh: 040-186 2222,

Lisätiedot

Ilmankäsittelykone Huoltokirja

Ilmankäsittelykone Huoltokirja -SV 10-05-10V.A001 Sisällys 1 Takuuehdot... 1 1.1 Takuuaika... 1 1.2 Takuun sisältö... 1 1.3 Yleiset takuun rajoitukset... 1 1.4 Takuun rajoitukset... 1 1.5 Huoltoehdot takuuaikana... 1 1.6 Toimenpiteet

Lisätiedot

Visma GATEWAY INSTALLER. asennusopas

Visma GATEWAY INSTALLER. asennusopas Visma GATEWAY INSTALLER asennusopas 1 Sisällys Tietoa dokumentista...3 Tuetut käyttöjärjestelmät...3 GATEWAY INSTALLER sovelluksen itselatausohjelma...3 GATEWAY INSTALLER sovelluksen suorittaminen...4

Lisätiedot

Primuksen ja Wilman viestitoiminnot

Primuksen ja Wilman viestitoiminnot Primuksen ja Wilman viestitoiminnot StarSoftin käyttäjäpäivä Hämeenlinna, 10.11.2009 Tapio Aalto Viestintämahdollisuudet Primus Sähköpostit Tekstiviestit Wilma Ilmoitustaulu Pikaviestit Sähköposti Tekstiviestit

Lisätiedot

2 Eläinlistan kautta voidaan tallentaa tietoja kuolleille eläimille

2 Eläinlistan kautta voidaan tallentaa tietoja kuolleille eläimille Sisällys: Sisällys:... 1 WebLammas versio 1.0.8.3 korjaukset ja uudet ominaisuudet... 2 1 Eläin - välilehdelle tuodaan Tilan elossa olevat eläimet... 2 2 Eläinlistan kautta voidaan tallentaa tietoja kuolleille

Lisätiedot

Tiedonsiirto- ja rajapintastandardit

Tiedonsiirto- ja rajapintastandardit Tiedonsiirto- ja rajapintastandardit Viitekehys Julkishallinnon perustietovarantojen rajapinnat (PERA) työryhmän tulokset valmiit syksyllä 2011 Määrittelee teknisen arkkitehtuuriratkaisun tietovarantojen

Lisätiedot

GSM LITE. Asennus- ja Ohjelmointiohje. GSM Lite Ver: 1.0 Fi

GSM LITE. Asennus- ja Ohjelmointiohje. GSM Lite Ver: 1.0 Fi GSM LITE Asennus- ja Ohjelmointiohje HUOMIOITAVAA: Laite on STS EN 55022 normin A luokan mukainen. Se on suunniteltu kytkettäväksi STN EM 60950 mukaiseen keskusyksikköön. Laitteen käyttö ohjeista poiketen

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Hajautettu tietokanta. Hajautuksen hyötyjä

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Hajautettu tietokanta. Hajautuksen hyötyjä Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Hajautettu tietokanta Hajautettu tietokanta Jokainen hajautettu tietokanta muodostaa oman kokonaisuutensa Loogisesti yhtenäinen data on hajautettu tietokantoihin (eri

Lisätiedot

DNS- ja DHCPpalvelut. Linuxissa. Onni Kytönummi & Mikko Raussi

DNS- ja DHCPpalvelut. Linuxissa. Onni Kytönummi & Mikko Raussi DNS- ja DHCPpalvelut Linuxissa Onni Kytönummi & Mikko Raussi Sisällysluettelo 1. Yleisesti DNS ja DHCP palveluista... 2 1.1. DNS yleisesti... 2 1.2. DNS hierarkia ja TLD... 2 1.3. DHCP yleisesti... 3 2.

Lisätiedot

Sosiaalinen Media organisaation kommunikoinnissa. Jukka Ruponen, IT Arkkitehti, Innovaattori

Sosiaalinen Media organisaation kommunikoinnissa. Jukka Ruponen, IT Arkkitehti, Innovaattori Sosiaalinen Media organisaation kommunikoinnissa Jukka Ruponen, IT Arkkitehti, Innovaattori Hiljaista tietoa syntyy kun yhteisöllistä keskustelua ja tiedonvaihtoa ei tapahdu vaan kommunikointi rajoittuu

Lisätiedot

1.12.2006 NOKEVAL SCL. Käyttöohje

1.12.2006 NOKEVAL SCL. Käyttöohje 1.12.2006 NOKEVAL SCL Käyttöohje PROTOKOLLA Sarjaliikenneasetelut Nokevalin laitteet käyttävät poikkeuksetta 8N1-bittiprotokollaa, eli 8 databittiä, ei pariteettibittiä ja yksi stopbitti. Baudinopeuksia

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA OE/OSSPEAKER V.10.3 7.3.2007 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA OE/OSSPEAKER V.10.3 SISÄLLYSLUETTELO

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA OE/OSSPEAKER V.10.3 7.3.2007 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA OE/OSSPEAKER V.10.3 SISÄLLYSLUETTELO KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA OE/OSSPEAKER V.10.3 OESPEAKER VERSIO 10.3 OSSPEAKER VERSIO 10.3 TILA: 3.3.2007 SISÄLLYSLUETTELO Ohjelman asennus... 2 Radiorastien liittäminen... 2 Taustatietojen syöttö... 2 Verkon

Lisätiedot

Helsinki-Vantaan lentoaseman joukkoliikennemonitorit

Helsinki-Vantaan lentoaseman joukkoliikennemonitorit Heili-loppuraportti Ilmailulaitos Sähkö- ja teletoimisto Juha Sarkkinen 20.10.04 Helsinki-Vantaan lentoaseman joukkoliikennemonitorit 1. Yleistä Helsinki-Vantaan lentoasema on Suomen toiseksi suurin linja-autoasema,

Lisätiedot

ITK130 Ohjelmistojen luonne

ITK130 Ohjelmistojen luonne ITK130 Ohjelmistojen luonne Luennon sisältö Ohjelmistotekniikka ja vaatimukset Ohjelmistotuote Ei-toiminnallisten vaatimusten luokittelu Sisäiset ja ulkoiset vaatimukset Oikeellisuus Luotettavuus Kestävyys

Lisätiedot

Diplomityöseminaari 6.8.2002

Diplomityöseminaari 6.8.2002 Diplomityöseminaari 6.8.2002 Työn nimi: TV-lähetystä välittävän laajakaistaisen IP-pohjaisen tilaajaverkon palvelunlaatu Työn tekijä: Lasse Kiiskinen Valvoja: Professori Raimo Kantola Ohjaaja: DI Mikko

Lisätiedot

Maha Eurosystem jarrulaskentaohjelman asennusohje versio 7.20.026

Maha Eurosystem jarrulaskentaohjelman asennusohje versio 7.20.026 2012 Tecalemit Oy Seppo Koskivuori Maha Eurosystem jarrulaskentaohjelman asennusohje versio 7.20.026 Vaatimukset: - tietokone (PC), jossa vapaa USB portti - käyttöjärjestelmä Windows XP, Vista tai Windows

Lisätiedot

IP asetus -harjoitus Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 31.10.2011

IP asetus -harjoitus Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 31.10.2011 ICT1TN002 1/11 Tietokone ja tietoverkot Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 1 ICT1TN002 Harjoitus lähiverkkoasetusten vaikutuksesta Tässä harjoituksessa tutustutaan labrassa lähiverkon toimintaan tekemällä

Lisätiedot

UML- mallinnus: Tilakaavio

UML- mallinnus: Tilakaavio UML- mallinnus: Tilakaavio Karkea kuvaus UML- kaavioiden käytöstä ohjelmistonkehityksen eri vaiheissa ja tehtävissä. Mallinnus tilakaavioilla Tilakaaviolla kuvataan yhden luokan olioiden tilan muuttumista

Lisätiedot

Pyhä ITIL - mikä toimii ja mikä ei. Aale Roos www.pohjoisviitta.fi @aalem

Pyhä ITIL - mikä toimii ja mikä ei. Aale Roos www.pohjoisviitta.fi @aalem Pyhä ITIL - mikä toimii ja mikä ei Aale Roos www.pohjoisviitta.fi @aalem ITILIN lyhyt historia 1980 luku brittiläinen julkishallinto sisäinen => mainframe => luokkayhteiskunta => byrokratia => ei asiakkuuksia

Lisätiedot

ITKP104 Tietoverkot - Teoria 3

ITKP104 Tietoverkot - Teoria 3 ITKP104 Tietoverkot - Teoria 3 Ari Viinikainen Jyväskylän yliopisto 5.6.2014 Teoria 3 osuuden tärkeimmät asiat kuljetuskerroksella TCP yhteyden muodostus ja lopetus ymmärtää tilakaavion suhde protokollan

Lisätiedot

IPTV:n laadun ja luotettavuuden mittaamisesta. Jorma Kilpi

IPTV:n laadun ja luotettavuuden mittaamisesta. Jorma Kilpi IPTV:n laadun ja luotettavuuden mittaamisesta Jorma Kilpi Näkökulma ja esityksen sisältö Tarkastelen aihetta verkko operaattorin (transport operator) näkökulmasta Palvelun tarjoajan (IPTV service provider)

Lisätiedot

VERKKOKÄYTTÄJÄN OPAS. Tulostuslokin tallennus verkkoon. Versio 0 FIN

VERKKOKÄYTTÄJÄN OPAS. Tulostuslokin tallennus verkkoon. Versio 0 FIN VERKKOKÄYTTÄJÄN OPAS Tulostuslokin tallennus verkkoon Versio 0 FIN Oppaassa käytetyt kuvakkeet Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa kuvaketta: Vinkki kertoo, miten toimia tietyissä tilanteissa, tai

Lisätiedot

Tukipyyntö-toiminnon ohje

Tukipyyntö-toiminnon ohje Tukipyyntö-toiminnon ohje Diagnoosilaitteen teknisen tukipyyntötoiminnon avulla avataan teknistä tukea koskeva asiakirja, joka sisältää tietoja ongelmatilanteen ratkaisemiseksi. Sen kautta saadaan käyttöön

Lisätiedot

OHJ-4301 Sulautettu Ohjelmointi

OHJ-4301 Sulautettu Ohjelmointi OHJ-4301 Sulautettu Ohjelmointi (http://www.cs.tut.fi/~sulo/) 5op, to 12-14, TB 109 Arto Salminen, arto.salminen@tut.fi Läpäisyvaatimukset Hyväksytysti suoritetut: Tentti Harjoitustyöt Harjoitustyöt 3

Lisätiedot

Macintosh (Mac OS X 10.2) Verkkoasetukset Elisa Laajakaista yhteyksille:

Macintosh (Mac OS X 10.2) Verkkoasetukset Elisa Laajakaista yhteyksille: 1 (13) Macintosh () Verkkoasetukset Elisa Laajakaista yhteyksille: Valitse Omenavalikosta Järjestelmäasetukset. Järjestelmäasetuksista Verkko 2 (13) Verkkoasetuksista (1.) Kytkentä Ethernet ja (2.) Määrittelytapa

Lisätiedot

Liittymän vikadiagnosointi

Liittymän vikadiagnosointi Liittymän vikadiagnosointi Yleistä Kuitupohjaisen laajakaistaliittymän luotettavuus on korkealla tasolla, mutta silti joskus saattaa esiintyä häiriöitä liittymän tai siihen kytkettyjen laitteiden toiminnassa.

Lisätiedot

Esi-LEI-hakemusten rekisteröintiohje NordLEI-verkkoportaalissa

Esi-LEI-hakemusten rekisteröintiohje NordLEI-verkkoportaalissa Esi-LEI-hakemusten rekisteröintiohje NordLEI-verkkoportaalissa Osana NordLEI-verkkoportaalia asiakkaat voivat hakea esi-lei-tunnisteita juridisille yksiköilleen. Lisäksi NordLEI sallii myös niin kutsutun

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit - syksy 2015 1

Tietorakenteet ja algoritmit - syksy 2015 1 Tietorakenteet ja algoritmit - syksy 2015 1 Tietorakenteet ja algoritmit - syksy 2015 2 Tietorakenteet ja algoritmit Johdanto Ari Korhonen Tietorakenteet ja algoritmit - syksy 2015 1. JOHDANTO 1.1 Määritelmiä

Lisätiedot

15.4.2015. 30.05.2007 Capricode Oy

15.4.2015. 30.05.2007 Capricode Oy Automaattinen Häiriöinfo - oikea ratkaisu tiedotepalvelujärjestelmäksi; häiriö-, vika- ja katastrofitiedotteiden automaattiseen ja reaaliaikaiseen jakeluun 15.4.2015 Sisällysluettelo Häiriötilanteiden

Lisätiedot

Bishop tekee sähköisestä viestinnästä tehokasta, mitattavaa ja yksinkertaista

Bishop tekee sähköisestä viestinnästä tehokasta, mitattavaa ja yksinkertaista Bishop tekee sähköisestä viestinnästä tehokasta, mitattavaa ja yksinkertaista Bishop on sähköinen viestintäratkaisu, jolla parannat viestintääsi ja voit seurata jokaisen yksittäisen kampanjan ja viestin

Lisätiedot

Viikko 2: Ensimmäiset ennustajat Matti Kääriäinen matti.kaariainen@cs.helsinki.fi

Viikko 2: Ensimmäiset ennustajat Matti Kääriäinen matti.kaariainen@cs.helsinki.fi Viikko 2: Ensimmäiset ennustajat Matti Kääriäinen matti.kaariainen@cs.helsinki.fi Exactum C222, 5.-7.11.2008. 1 Tällä viikolla Sisältösuunnitelma: Ennustamisstrategioista Koneoppimismenetelmiä: k-nn (luokittelu

Lisätiedot