Hajautettujen järjestelmien perusteet. Vikasietoisuus Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hajautettujen järjestelmien perusteet. Vikasietoisuus. 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 1"

Transkriptio

1 Hajautettujen järjestelmien perusteet Vikasietoisuus 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 1

2 Lopuista luennoista Kertaus vikasietoisuudesta Service discovery Esimerkki järjestelmiä WEB UPnP / DLNA Corba? Saa ehdottaa Kertausta (mm. tenttiä varten) 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 2

3 Kaikki liittyy kaikkeen Vikasietoisuus Transaktiot Replikointi 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 3

4 Sisältö Peruskäsitteitä Häiriömallit Maskaaminen redundanssilla Päätöksenteko vikaantuneessa järjestelmässä Asiakkaan ja palvelimen kommunikoinnista Joukkojen kommunikoinnista 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 4

5 Perusvaatimuksia Saatavuus (availability) Järjestelmä on välittömästi käytettävissä Todennäköisyys sille, että järjestelmä on käytettävissä ajanhetkellä t Luotettavuus (reliability) Järjestelmä toimii katkoksetta Toimintavarma järjestelmä toimii todennäköisesti pitkän ajan häiriöittä 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 5

6 Perusvaatimuksia Turvallisuus (safety) Viittaa tilanteeseen, jossa mitään katastrofaalista ei tapahdu vaikka järjestelmään tulee häiriö Ylläpidettävyys (maintainability) Mitta sille miten helppoa järjestelmässä olevien virheiden korjaaminen on 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 6

7 Error-Fault-Failure Virhe (error) on ulkoinen tai ihmisen tekemä möhläys, esim. paketin hukkuminen tai ohjelmointivirhe Kun virheellinen kohta suoritetaan se saattaa aiheuttaa vian (fault) Järjestelmä on tilassa, joka ei ole määrittelyn mukainen Vika voi aiheuttaa häiriön (failure), joka tarkoittaa vian ilmenemistä järjestelmän ulkoisessa käyttäytymisessä 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 7

8 Vikasietoisuus Perustuu vikojen kontrolloimiseen estetään, poistetaan, ennustetaan Vikasietoinen järjestelmä pystyy tarjoamaan palvelunsa vikaantuneenakin Vikojen luokittelu Hetkelliset viat (transient) Lintu mikroaaltosäteen edessä Toistuvat viat (intermittent) Huono liitin Pysyvät viat (permanent) Kone rikki Mihin luokkiin softaviat? 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 8

9 Häiriömallit Kaatuminen (crash) Palvelin pysähtyy ja toimii oikein siihen asti Häiriö viestinnässä (omission failure) Palvelin epäonnistuu vastaamaan viestiin Vastaanoton puuttuminen (receive omission) Lähetyksen puuttuminen (send omission) Ajoitushäiriö (timing failure) Palvelin ei vastaa aikarajojen puitteissa 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 9

10 Häiriömallit Vastaushäiriö (response failure) Palvelimen vastaus väärin Arvohäiriö (value failure) Arvo väärin Tilasiirtymähäiriö (state transition failure) Palvelin reagoi ennakoimattomalla tavalla pyyntöön Mielivaltainen häiriö (arbitrary failure, Byzantine failure) Palvelimelta tulee mielivaltainen vastaus mielivaltaisena ajankohtana 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 10

11 Häiriön havaitseminen Fail-stop Palvelin lakkaa toimimasta siten. että muut huomaavat sen (esim. CRASH-viesti) Fail-silent Hiljaisuus merkitsee kaatumista Fail-safe Palvelin sekoaa selkeällä tavalla, jonka voi huomata 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 11

12 Maskaaminen redundanssilla Informaation redundanssi Esim. dataan lisätään ylimääräisiä bittejä Aikaredundanssi Aktio suoritetaan tarvittaessa moneen kertaan Esim. transaktiossa Fyysinen redundanssi Järjestelmään lisätään ylimääräisiä laitteita ja prosesseja 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 12

13 Informaation redundanssi (koodausteorian alkeet ) Virheen tunnistaminen (error detection) Pariteettibitti yksinkertaisin esimerkki Tarkistussumma (cyclic-redundancy check) Hajautusfunktio Virheen korjaaminen (error correction) Lisää tarkistusinformaatiota Eräs tunnettu esimerkki Hamming code Tarkistusinformaatio 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 13

14 Hamming koodauksesta Jos halutaan lähettää yksi bitti, mutta lähetetään se kolmeen kertaan (siis 111 tai 000 ) mikä tahansa yhden bitin virhe voidaan korjata äänestämällä. Jos lähetetään 7 bittiä, virheen paikka voidaan ilmaista 3 bitillä. (Jos bittivirheen paikka tiedetään se voidaan korjata) Yleisesti yhden bitin virheen saa korjatuksi jos Bittien määrä Dataa Korjausta Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 14

15 Hamming korjauksesta uteiliaille (http://en.wikipedia.org/wiki/hamming_code) Bit position Encoded data p1 p2 d1 p4 d2 d3 d4 p8 d5 d6 d7 d8 d9 d10 d11 p16 d12 d13 d14 d15 bits p1 X X X X X X X X X X p2 X X X X X X X X X X Parity bit p4 X X X X X X X X X coverage p8 X X X X X X X X p16 X X X X X... Jos kaikki pariteettibitit oikein, ei virhettä Jos bitit 1, 2 ja 8 näyttäisi olevan väärin, virhe on bitissä = Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 15

16 Fyysinen redundanssi (esimerkkinä Triple modular redundancy ) A B C A1 V1 B1 V4 C1 V7 A2 V2 B2 V5 C2 V8 A3 V3 B3 V6 C3 V Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 16

17 Prosessijoukon käyttö vikasietoisuuteen Prosessijoukon toipuminen Identtisistä prosesseista kootaan joukko Kaikki saavat samat viestit Joukot ovat dynaamisia Joukkoa käsitellään yhtenä abstraktiona Asiakas ei tiedä montako prosessia on Latteat ja hierarkkiset joukot Kollektiiviset päätökset vs. koordinaattori 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 17

18 Latteat ja hierarkkiset joukot Lattea Hierarkkinen 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 18

19 Joukon jäsenyys Keskitetty ratkaisu: joukkopalvelin, jolta jäsenyyttä pyydetään Hajautettu ratkaisu Esim. joukkoon haluava prosessi lähettää viestin kaikille joukon prosesseille Joukosta eroamisen vaihtoehdot Eroviesti kaikille Muut huomaavat prosessin kaatuneen ja poistavat sen 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 19

20 Joukon jäsenyys 1. Liittyvän prosessin on saatava alusta alkaen kaikki viestit 2. Eroava prosessi ei saa saada yhtään viestiä eron jälkeen Siksi joukkoon liittymisen ja eroamisen täytyy tapahtua synkronoidusti muihin viesteihin nähden Kokonaan kaatuneen joukon uudelleen perustaminen haastavaa 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 20

21 Vikojen maskaaminen joukoilla Joukkojen idea: korvataan yksi haavoittuva prosessi vikasietoisella joukolla Primääriperustainen protokolla ~ hierarkkinen joukko Replikoitu kirjoittaminen ja äänestys ~ lattea joukko 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 21

22 Vikojen maskaaminen joukoilla K-vikasietoinen järjestelmä sietää k vikaa Fail-silent-tyyppisessä järjestelmässä tarvitaan k+1 prosessia Bysanttisessa järjestelmässä tarvitaan 2k+1 sillä k prosessia voisi liittoutua ja tuottaa yhtenäisen virheellisen tuloksen Todellisuudessa järjestelmää pitää analysoida tilastollisesti k-vikasietoisuuden osoittamiseksi 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 22

23 Päätökset vikaantuneissa järjestelmissä Joukkojen on päädyttävä sopuun, vaikka osa prosesseita olisikin vikaantuneita Vikaantumattomien prosessien pitää tehdä päätös äärellisellä määrällä askelia Kahden armeijan ongelma Punainen armeija laaksossa Sininen kahdessa leirissä vuorilla Sinisten ongelma: hyökätäänkö 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 23

24 Päätökset/Lamport ja kumppanit Bysanttisten kenraalien ongelma Siniset n leirissä, m petturia Viestintä kahdenvälistä Viestissä kerrotaan hyökätäänkö vai ei Tavoite: jokainen kokoaa vektorin V, jossa v i on leirin i vastaus Vektorin perusteella päätetään lähdetäänkö hyökkäämään Oletukset Prosessit synkronisia Unicast, joka säilyttää järjestyksen Viive rajoitettu k vikaantunutta prosessia 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 24

25 Päätökset/Lamport ja kumppanit Lamportin ratkaisu 1.Kaikki kertovat vastauksensa kaikille 2.Vastaukset kootaan vektoriksi 3.Vektorit välitetään muille 4.Mikäli saatujen vektorien alkiolla i on olemassa enemmistö, niin se on oikein 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 25

26 Lamportin ratkaisu bysanttiseen ongelmaan (neljä leiriä) Vektorit kaikille 1 X 3 viallinen Y Z Got (1, 2,X,4) 2 Got (1, 2,Y,4) 3 Got (1, 2,3,4) 4 Got (1, 2,Z,4) 1 Gets 2>(1,2,Y,4) 3>(A,B,C,D) 4>(1,2,Z,4) 2 Gets 1>(1,2,X,4) 3>(E,F,G,H) 4>(1,2,Z,4) Tulokset enemmistöpäätöksillä 4 Gets 1>(1,2,X,4) 2>(1,2,Y,4) 3>(I,J,K,L) 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 26

27 Lamportin ratkaisu bysanttiseen ongelmaan (neljä leiriä) Vektorit kaikille X 1 Y 2 1 Gets 2>(1,2,Y) 3>(A,B,C) 2 Gets 1>(1,2,X) 3>(E,F,G) 3 Ei enemmistöä 1 Got (1, 2,X) 2 Got (1, 2,Y) 3 Got (1, 2,3) 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 27

28 Lamportin ratkaisu Toimii, jos järjestelmässä on 2k+1 vikaantumatonta prosessia kun vikaantuneita on k Toisin sanoen yli 2/3 prosesseista vikaantumattomia Tässä oletettu (akateemisesti), että prosessit ovat joko yhteistyöhaluisia tai bysanttisia 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 28

29 Häiriön huomaaminen Prosessit kertovat itse olevansa elossa Prosessit kyselevät muilta ovatko ne elossa ping Mistä tiedetään onko prosessi kaatunut, jos se ei vastaa pingiin? Huhuilu (gossiping) Kerrotaan eteenpäin tietoa elossa olevista prosesseista 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 29

30 Asiakkaan ja palvelimen kommunikoinnista Vika voi liittyä myös kommunikointiin Kommunikointikanavien virheitä Viestejä voi monistua Viestejä voi hävitä Yleensä viestit eivät voi muuttua tai ilmestyä tyhjästä TCP maskaa virheitä Omissio-viat ack- ja uudelleenlähetysviesteillä Rikkoontunutta kommunikointiväylää sekään ei maskaa 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 30

31 RMI:n ja RPC:n häiriöt Tarkastellaan viittä erilaista häiriötä 1. Asiakas ei pysty paikantamaan palvelinta 2. Pyyntöviesti hukkuu 3. Palvelin kaatuu otettuaan vastaan pyyntöviestin 4. Vastausviesti asiakkaalle hukkuu 5. Asiakas kaatuu lähetettyään viestin 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 31

32 Palvelinta ei löydy Palvelin esimerkiksi kaatunut tai stubin ja skeletonin versiot eivät synkassa Heitetään poikkeus Kaikissa kielissä ei ole poikkeuksia (C) Rikkoo käsittelytuntumattomuuden Mitä tarkoittikaan käsittelytuntumattomuus? 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 32

33 Hukkunut pyyntöviesti Ratkaisu: Kun stub:n ajastin laukeaa, niin lähetetään viesti uudelleen Mitä tapahtuu, jos ajastin ei lauennutkaan siksi, että pyyntö oli hukkunut? Ehkä palvelin olikin vain hidas 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 33

34 Palvelin kaatuu Kolme eri skenaariota 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 34

35 Miten asiakas varautuu siihen, että palvelin kaatuu Vähintään-kerran-semantiikka Jatketaan pyyntöviestien lähettämistä Enintään-kerran-semantiikka Luovutetaan heti Ei-taata-mitään-semantiikka Jotain edellisten välillä Tavoite olisi tasan-kerran-semantiikka Ei mahdollinen 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 35

36 Tulostinesimerkki Tulostuspalvelin lähettää tiedon työn valmistumisesta (ACK-viesti) asiakkaalle Joko ennen kuin tulostus käynnistetään tai tulostamisen jälkeen Tulostin tiedottaa asiakkaita kaatumisesta bootatessaan Tulostamattomat työt ovat jonossa bootin jälkeen Asiakaan strategiat kun palvelin tiedottaa toipumisesta Ei koskaan lähetetä pyyntöä uudestaan Aina lähetetään pyyntö uudestaan Uusitaan pyyntö, jos ACK-viesti ei tullut Uusitaan pyyntö, jos ACK-viesti on tullut 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 36

37 Palvelimen häiriöskenaariot M = ACK-viestin lähetys, P = tulostus, C = kaatuminen 1. M P C 2. M C( P) 3. C( M P) 4. P M C 5. P C( M) 6. C( P M) 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 37

38 Strategioiden kombinaatiot Asiakas Palvelin Strategia M P Strategia P M Uudelleenlähetysstrategia MPC MC(P) C(MP) PMC PC(M) C(PM) Aina kaksi OK OK kaksi kaksi OK Ei koskaan OK nolla nolla OK OK nolla Vain kun saatu ACK Vain kun ei saatu ACK kaksi OK nolla kaksi OK nolla OK nolla OK OK kaksi OK 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 38

39 Vastausviestin hukkuminen Luotetaan ajastimeen Uusitaan palvelupyyntö Toimii vain, jos operaatiot idempotentteja Jos operaatiot eivät ole idempotentteja, niin lisätään pyyntöihin sarjanumero Pyyntöviesteihin voidaan myös lisätä yksi bitti kertomaan, että kyseessä on uudelleenlähetys 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 39

40 Asiakkaan kaatuminen Asiakas lähettää pyynnön ja kaatuu Orpo (orphan) laskenta Orvot varaavat resursseja Mitä, jos orvon laskenta päättyy vasta asiakkaan noustua pystyyn 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 40

41 Asiakkaan kaatuminen Ratkaisu: tuhoaminen Stub pitää lokia kutsuista Pystyyn noustessa lokissa olevat laskennat tuhotaan (orphan extermination) Ongelmia Levylle kirjoittaminen (raskasta) Lapsenlapsiorvot Verkon partitioituminen (tuhoaminen ei onnistu) 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 41

42 Asiakkaan kaatuminen Ratkaisu: jälleensyntyminen (reincarnation) Aika jaetaan epookkeihin Asiakkaan noustessa pystyyn, se viestittää kaikkia uuden epookin alkamisesta Palvelimen saadessa epookkiviestin se tuhoaa kaikki asiakkaan (vanhat) palvelulaskennat Verkon partitioituminen voi edelleen aiheuttaa ongelmia Vastausviestissä epookin numero, joten menneisyyden pyynnöt voidaan suodattaa 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 42

43 Asiakkaan kaatuminen Ratkaisu: ekspiroituminen Asiakas antaan aikaraja T, jonka puitteissa RMI:n pitää palata Jos laskenta kestää yli T:n, niin pyydetään lisää aikaa Kaaduttuaan asiakas saa nousta aikaisintaan T:n päästä Miten T:n arvo valitaan? 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 43

44 Joukkojen kommunikoinnista Yleensä käytössä on point-to-pointkommunikointi ei multicastia Viestit lähetetään kahdenvälisinä Luotettava multicast: viestit toimitetaan kaikille joukon prosesseille Mitä jos prosessi p liittyy kesken joukkoon? Pitääkö p:n saada viesti? Mitä, jos lähettäjä kaatuu kesken lähetyksen? 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 44

45 Kommunikoinnista Luotettava multicast: taataan, että kaikki kunnossa olevat prosessit saavat viestit Mikä näkemys joukosta on lähettäjällä? Entä muilla? Helppo ratkaisu: Oletus: Prosessit toimivat moitteetta Oletus: Prosesseja ei liity joukkoon kesken kaiken Lähettävä prosessi liittää sarjanumeron viesteihin 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 45

46 Helppo ratkaisu 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 46

47 Kommunikoinnin skaalautuvuus Helppo ratkaisu, mutta ei skaalaudu N vastaanottajaa N kpl ACK-viestejä Ratkaisu: NACK (Negative ACK) Lähettäjä pitää vanhoja viestejä muistissa Esim.: Scalable Reliable Multicast (SRM) Jätetään vastaanottajan huoleksi huomata, että viestiä ei ole tullut NACK lähetetään kaikille 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 47

48 Scalable Reliable Multicasting Vastaanottajat huomaavat, että viesti puuttuu. Jokainen valmistelee NACK viestin, mutta ajastaa sen satunnaisen ajan päähän. Sender T=4 T=3 T=1 T=2 NACK NACK NACK NACK Kun aika on kulunut, lähetetään NACK kaikille. Lähettämättömät viestit perutaan Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 48

49 Scalable Reliable Multicasting Skaalautuu paremmin, mutta silti ongelmia: Sen takaaminen, että vain yksi NACK lähetetään haastavaa - viipeiden mitoitus suuressa järjestelmässä NACK keskeyttää joskus turhaan vastaanottajan Kaikki saa NACK viestin Isoissa järjestelmissä tarvitaan hierarkkista SRM:ää Kullakin alueella oma koordinaattori 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 49

50 Atominen multicast Viestit välitetään joko kaikille tai ei kenellekään Enää ei oleteta virheettömiä prosesseja Moista tarvitsee esim. replikoitu tietokanta Esim. jos tietokantaan tulee sarja päivityksiä Replikan r kaaduttua kesken kaiken, se nousee pystyyn samassa tilassa kuin se oli Osa päivityksistä saattaa puuttua Haaste saada uudestaan samaan tilaan 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 50

51 Atominen multicast Atominen multicast takaa, että kaikki joukon jäsenet saavat samat viestit Tietokantaesimerkissä joko Joukon ei-kaatuneet päättävät, että r ei kuulu enää joukkoon ja suorittavat päivityksiä tai yksikään prosessi ei suorita päivityksiä R:n on pidettävä huolta joukkoon liittymisestä oikeassa tilassa 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 51

52 Atominen multicast: Virtuaalinen synkronisuus VS perustuu näkemykseen joukosta (group view), jolle viestit lähetetään kaikilla osapuolilla sama näkemys Muutokset viestitään erityisellä view change viestillä Multicast voi epäonnistua vain, jos lähettäjä kaatuu kesken lähetyksen joko kaikki saavat viestin, tai kukaan ei saa 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 52

53 Atominen multicast: Virtuaalinen synkronisuus Virtuaalisen synkronisuuden periaate 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 53

54 Viestien järjestyksestä Virtuaalinen synkronisuus ei vielä takaa järjestystä FIFO järjestynyt multicast Vastaanottajat saavat tietyn prosessin lähettämät viestit samassa järjestyksessä kuin lähetetty Kausaalinen multicast Jos m1 on kausaalisesti ennen m2:ta vaikka olisivatkin eri prosesseista vastaanottajat saa ne samassa järjestyksessä Täysin järjestetty multicast Viestit vastaanotetaan aina samassa järjestyksessa 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 54

55 Isis esimerkki virtuaalisesta synkronoinnista Käyttää luotettavaa TCP (point-to-point) protokollaa Yksittäinen lähetys siis onnistuu, mutta lähettäjä saattaa kaatua kesken lähettelyn Isis takaa että viesti m ryhmälle G on toimitettu kaikille kunnossaoleville G:n jäsenille ennen kuin G saa muuttua Kaikki säilyttää viestin m kunnes tietävät että se on kaikilla. Kun viesti on kaikilla se on stable. Kun tulee ryhmän muutos viesti, prossesit lähettävät eistabiilit viestit muille Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 55

56 Esimerkki View change huomaa että 7 on kuollut Kun flush tullut kaikilta korjataan näkemys ryhmästä Non-stable m Flush 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 56

57 Distributed commit Yhden vaiheen commit (one-phase c) Koordinaattori käskee muita suorittamaan operaation Two-phase commit Koordinaattori lähettää VOTE_REQUEST; vastaukset joko VOTE_COMMIT tai VOTE_ABORT Tulosten perusteella koordinaattori lähettää GLOBAL_COMMIT tai GLOBAL_ABORT Ongelmia Kaatumiset kesken prosessin Liika odottaminen Three-phase commit 2013 Kari Systä OHJ-5010; hajautettujen perusteet 57

Vikasietoisuus ja luotettavuus

Vikasietoisuus ja luotettavuus Vikasietoisuus ja luotettavuus Luotettavuussuureet Keskuksen vikasietoisuus Mallinnusmenetelmät Rka/ML -k98 Tiedonvälitystekniikka I 3-1 Vikasietoisuuden peruskäsitteitä ovat Vikaantuminen (failure, malfunction)

Lisätiedot

OSI ja Protokollapino

OSI ja Protokollapino TCP/IP OSI ja Protokollapino OSI: Open Systems Interconnection OSI Malli TCP/IP hierarkia Protokollat 7 Sovelluskerros 6 Esitystapakerros Sovellus 5 Istuntokerros 4 Kuljetuskerros 3 Verkkokerros Linkkikerros

Lisätiedot

Lisää reititystä. Tietokoneverkot 2009 (4 op) Syksy Futurice Oy. Lisää reititystä. Jaakko Kangasharju

Lisää reititystä. Tietokoneverkot 2009 (4 op) Syksy Futurice Oy. Lisää reititystä. Jaakko Kangasharju Tietokoneverkot 2009 (4 op) jaakko.kangasharju@futurice.com Futurice Oy Syksy 2009 (Futurice Oy) Syksy 2009 1 / 39 Sisältö 1 2 (Futurice Oy) Syksy 2009 2 / 39 Sisältö 1 2 (Futurice Oy) Syksy 2009 3 / 39

Lisätiedot

Sulautettujen järjestelmien vikadiagnostiikan kehittäminen ohjelmistopohjaisilla menetelmillä

Sulautettujen järjestelmien vikadiagnostiikan kehittäminen ohjelmistopohjaisilla menetelmillä Sulautettujen järjestelmien vikadiagnostiikan kehittäminen ohjelmistopohjaisilla menetelmillä AS-0.3100 - Automaatio- ja systeemitekniikan seminaari Jerry Pussinen Seminaarityö 11.12.2015 Tausta 11.12.2015

Lisätiedot

Monimutkaisempi stop and wait -protokolla

Monimutkaisempi stop and wait -protokolla Monimutkaisempi stop and wait -protokolla Lähettäjä: 0:A vastaanottaja: ajastin lähettäjälle jos kuittausta ei kuulu, sanoma lähetetään automaattisesti uudelleen kuittaus: = ok, lähetä seuraava uudelleenlähetys

Lisätiedot

Monimutkaisempi stop and wait -protokolla

Monimutkaisempi stop and wait -protokolla Monimutkaisempi stop and wait -protokolla ajastin lähettäjälle jos kuittausta ei kuulu, sanoma lähetetään automaattisesti uudelleen kuittaus: ACK = ok, lähetä seuraava uudelleenlähetys synnyttää kaksoiskappaleita!

Lisätiedot

3. Kuljetuskerros 3.1. Kuljetuspalvelu

3. Kuljetuskerros 3.1. Kuljetuspalvelu End- to- end 3. Kuljetuskerros 3.1. Kuljetuspalvelu prosessilta prosessille looginen yhteys portti verkkokerros koneelta koneelle IP-osoite peittää verkkokerroksen puutteet jos verkkopalvelu ei ole riittävän

Lisätiedot

11. Luento: Vikasietoisuus. Tommi Mikkonen,

11. Luento: Vikasietoisuus. Tommi Mikkonen, 11. Luento: Vikasietoisuus Tommi Mikkonen, tommi.mikkonen@tut.fi Agenda Vikasietoisuuden käsitteistöä Vikasietoisuuden saavuttaminen Ohjelmisto- ja laitteistovioista Vika-analyysi Esimerkkejä Vikasietoisuuden

Lisätiedot

7.4 Sormenjälkitekniikka

7.4 Sormenjälkitekniikka 7.4 Sormenjälkitekniikka Tarkastellaan ensimmäisenä esimerkkinä pitkien merkkijonojen vertailua. Ongelma: Ajatellaan, että kaksi n-bittistä (n 1) tiedostoa x ja y sijaitsee eri tietokoneilla. Halutaan

Lisätiedot

3. Kuljetuskerros 3.1. Kuljetuspalvelu

3. Kuljetuskerros 3.1. Kuljetuspalvelu 3. Kuljetuskerros 3.1. Kuljetuspalvelu End- to- end lta lle looginen yhteys portti verkkokerros koneelta koneelle I-osoite peittää verkkokerroksen puutteet jos verkkopalvelu ei ole riittävän hyvä, sitä

Lisätiedot

ICMP-sanomia. 3. IP-kerroksen muita protokollia ja mekanismeja ICMP (Internet Control Message Protocol)

ICMP-sanomia. 3. IP-kerroksen muita protokollia ja mekanismeja ICMP (Internet Control Message Protocol) 3. IP-kerroksen muita protokollia ja mekanismeja ICMP (Internet Control Message Protocol) ARP (Address Resolution Protocol) DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) CIDR (Classless InterDomain Routing)

Lisätiedot

Harjoitustyön testaus. Juha Taina

Harjoitustyön testaus. Juha Taina Harjoitustyön testaus Juha Taina 1. Johdanto Ohjelman teko on muutakin kuin koodausta. Oleellinen osa on selvittää, että ohjelma toimii oikein. Tätä sanotaan ohjelman validoinniksi. Eräs keino validoida

Lisätiedot

A ja B pelaavat sarjan pelejä. Sarjan voittaja on se, joka ensin voittaa n peliä.

A ja B pelaavat sarjan pelejä. Sarjan voittaja on se, joka ensin voittaa n peliä. Esimerkki otteluvoiton todennäköisyys A ja B pelaavat sarjan pelejä. Sarjan voittaja on se, joka ensin voittaa n peliä. Yksittäisessä pelissä A voittaa todennäköisyydellä p ja B todennäköisyydellä q =

Lisätiedot

3. IP-kerroksen muita protokollia ja

3. IP-kerroksen muita protokollia ja 3. IP-kerroksen muita protokollia ja mekanismeja ICMP (Internet Control Message Protocol) ARP (Address Resolution Protocol) DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) CIDR (Classless InterDomain Routing)

Lisätiedot

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY Pilvi EASY Tiedostopalvelin: Tiedostojen tallennukseen ja jakamiseen soveltuva monipuolinen järjestelmä EASY Pilvipalvelin: Täysiverinen, skaalautuva käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

Stabilointi. arvosana. arvostelija. Marja Hassinen

Stabilointi. arvosana. arvostelija. Marja Hassinen hyväksymispäivä arvosana arvostelija Stabilointi Marja Hassinen Helsinki 28.10.2007 Hajautetut algoritmit -seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Sisältö 1 1 Johdanto 1 2 Resynkroninen

Lisätiedot

Siltojen haitat. Yleisesti edut selvästi suuremmat kuin haitat 2/19/2003 79. Kytkin (switch) Erittäin suorituskykyisiä, moniporttisia siltoja

Siltojen haitat. Yleisesti edut selvästi suuremmat kuin haitat 2/19/2003 79. Kytkin (switch) Erittäin suorituskykyisiä, moniporttisia siltoja Siltojen haitat sillat puskuroivat ja aiheuttavat viivettä ei vuonsäätelyä => sillan kapasiteetti voi ylittyä kehysrakenteen muuttaminen => virheitä jää havaitsematta Yleisesti edut selvästi suuremmat

Lisätiedot

Ohjelmistoarkkitehtuurit. Kevät

Ohjelmistoarkkitehtuurit. Kevät Ohjelmistoarkkitehtuurit Kevät 2012-2013 Johannes Koskinen http://www.cs.tut.fi/~ohar/ 1 Viestipohjaisten yritysjärjestelmien suunnittelumallit Viestinvälitykseen perustuvat yritysjärjestelmät Peruselementit:

Lisätiedot

Peliteorian soveltaminen hajautettujen järjestelmien protokollasuunnittelussa (valmiin työn esittely)

Peliteorian soveltaminen hajautettujen järjestelmien protokollasuunnittelussa (valmiin työn esittely) Peliteorian soveltaminen hajautettujen järjestelmien protokollasuunnittelussa (valmiin työn esittely) Riku Hyytiäinen 23.02.2015 Ohjaaja: Harri Ehtamo Valvoja: Harri Ehtamo Työn saa tallentaa ja julkistaa

Lisätiedot

1. Otetaan perusjoukoksi X := {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}. Piirrä seuraaville kolmelle joukolle Venn-diagrammi ja asettele alkiot siihen.

1. Otetaan perusjoukoksi X := {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}. Piirrä seuraaville kolmelle joukolle Venn-diagrammi ja asettele alkiot siihen. Joukko-oppia Matematiikan mestariluokka, syksy 2010 Harjoitus 1, vastaukset 20.2.2010 1. Otetaan perusjoukoksi X := {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}. Piirrä seuraaville kolmelle joukolle Venn-diagrammi asettele

Lisätiedot

010627000 Tietoturvan Perusteet Yksittäisen tietokoneen turva

010627000 Tietoturvan Perusteet Yksittäisen tietokoneen turva 010627000 Tietoturvan Perusteet Yksittäisen tietokoneen turva Pekka Jäppinen 31. lokakuuta 2007 Pekka Jäppinen, Lappeenranta University of Technology: 31. lokakuuta 2007 Tietokone Koostuu raudasta ja ohjelmista

Lisätiedot

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Ohje 1 (10) Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Suojatun viestin vastaanottaminen... 1 3 Suojatun viestin lukeminen... 2 4 Vastaanotetun

Lisätiedot

Verkkoliikennettä Java[ssa lla] Jouni Smed

Verkkoliikennettä Java[ssa lla] Jouni Smed Verkkoliikennettä Java[ssa lla] Jouni Smed 9.2.2001 1 Perusteita 1 (2) tarvittavat luokat paketissa MDYDQHW IP-osoitteita käsitellään,qhw$gguhvv-olioina luonti (huom. ei konstruktoria):,qhw$gguhvvdggu,qhw$gguhvvjhw%\1dphdgguhvv

Lisätiedot

15.4.2015. 30.05.2007 Capricode Oy

15.4.2015. 30.05.2007 Capricode Oy Automaattinen Häiriöinfo - oikea ratkaisu tiedotepalvelujärjestelmäksi; häiriö-, vika- ja katastrofitiedotteiden automaattiseen ja reaaliaikaiseen jakeluun 15.4.2015 Sisällysluettelo Häiriötilanteiden

Lisätiedot

HOJ J2EE & EJB & SOAP &...

HOJ J2EE & EJB & SOAP &... HOJ J2EE & EJB & SOAP &... Ville Leppänen HOJ, c Ville Leppänen, IT, Turun yliopisto, 2012 p.1/18 Missä mennään... 1. Johdanto (1h) 2. Säikeet (2h) 3. Samanaikaisuudesta (2h) 4. Hajautetuista sovelluksista

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Oppimistavoitteet kurssilla Rinnakkaisohjelmointi

Oppimistavoitteet kurssilla Rinnakkaisohjelmointi 17.5.2006 1/5 Oppimistavoitteet kurssilla Rinnakkaisohjelmointi Rinnakkaisuus ja rinnakkaisuuden soveltaminen tietojenkäsittelyjärjestelmissä Kurssin Tietokoneen toiminta perusteella ymmärtää, miten ohjelman

Lisätiedot

Hammastankohissin modernisointi. Heikki Laitasalmi

Hammastankohissin modernisointi. Heikki Laitasalmi Hammastankohissin modernisointi Heikki Laitasalmi Loppudemossa Mitä oltiinkaan tekemässä V-malli Modbus viestintä (PLC VFD) Esitellään laitteet Lopuksi Modbusia käytännössä Hammastankohissi Arkkitehtuuri

Lisätiedot

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 6 Vastaukset

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 6 Vastaukset 815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 6 Vastaukset Harjoituksen aiheena on funktionaalinen ohjelmointi Scheme- ja Haskell-kielillä. Voit suorittaa ohjelmat osoitteessa https://ideone.com/

Lisätiedot

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010)

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 19.5.2010) 2 (3) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN

Lisätiedot

esimerkkejä erilaisista lohkokoodeista

esimerkkejä erilaisista lohkokoodeista 6.2.1 Lohkokoodit tehdään bittiryhmälle bittiryhmään lisätään sovitun algoritmin mukaan ylimääräisiä bittejä [k informaatiobittiä => n koodibittiä, joista n-k lisäbittiä], käytetään yleensä merkintää (n,k)-koodi

Lisätiedot

Seminaari: Hajautetut algoritmit syksy 2009

Seminaari: Hajautetut algoritmit syksy 2009 Seminaari: Hajautetut algoritmit syksy 2009 http://www.cs.helsinki.fi/u/josuomel/sem-2009s/ Jukka Suomela 10.9.2009 Seminaari: Hajautetut algoritmit syksy 2009 Seminaarin työmuodot 2 / 38 Aikataulu ja

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2009 1 / 28 Puhelinluettelo, koodi def lue_puhelinnumerot(): print "Anna lisattavat nimet ja numerot." print

Lisätiedot

pitkittäisaineistoissa

pitkittäisaineistoissa Puuttuvan tiedon käsittelystä p. 1/18 Puuttuvan tiedon käsittelystä pitkittäisaineistoissa Tapio Nummi tan@uta.fi Matematiikan, tilastotieteen ja filosofian laitos Tampereen yliopisto Puuttuvan tiedon

Lisätiedot

T Rinnakkaiset ja hajautetut digitaaliset järjestelmät Prosessialgebra

T Rinnakkaiset ja hajautetut digitaaliset järjestelmät Prosessialgebra T-79.179 Rinnakkaiset ja hajautetut digitaaliset järjestelmät Prosessialgebra 19. maaliskuuta 2002 T-79.179: Prosessialgebra 9-1 Petri-verkot vastaan prosessialgebra Petri-verkot esittävät rinnakkaisia

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702)

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

Satunnaisalgoritmit. Topi Paavilainen. Laskennan teorian opintopiiri HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Satunnaisalgoritmit. Topi Paavilainen. Laskennan teorian opintopiiri HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Satunnaisalgoritmit Topi Paavilainen Laskennan teorian opintopiiri HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Helsinki, 23. helmikuuta 2014 1 Johdanto Satunnaisalgoritmit ovat algoritmeja, joiden

Lisätiedot

TIEA241 Automaatit ja kieliopit, kevät Antti-Juhani Kaijanaho. 8. maaliskuuta 2012

TIEA241 Automaatit ja kieliopit, kevät Antti-Juhani Kaijanaho. 8. maaliskuuta 2012 TIEA241 Automaatit ja kieliopit, kevät 2012 Antti-Juhani Kaijanaho TIETOTEKNIIKAN LAITOS 8. maaliskuuta 2012 Sisällys Ongelma-analyysiä Sisällys Ongelma-analyysiä Hypoteettinen ongelma The Elite Bugbusters

Lisätiedot

TCP. TCP:n peruspiirteiden toiminta tarkemmin. TCP:n uusia piirteitä. osin vain harjoitustehtävissä

TCP. TCP:n peruspiirteiden toiminta tarkemmin. TCP:n uusia piirteitä. osin vain harjoitustehtävissä TCP TCP:n peruspiirteiden toiminta tarkemmin osin vain harjoitustehtävissä TCP:n uusia piirteitä SACK Window scaling time stamping RED (Random Early Detection) ECN (Explicit Congestion Notification) TCP-otsakkeen

Lisätiedot

OSA II: Hajautettu ympäristö. Sisältö, osa II. Ei yhteistä muistia. Sanomanvälitys. Etäproseduurikutsu. Rendezvous. Rio 2004 / Auvo Häkkinen

OSA II: Hajautettu ympäristö. Sisältö, osa II. Ei yhteistä muistia. Sanomanvälitys. Etäproseduurikutsu. Rendezvous. Rio 2004 / Auvo Häkkinen OSA II: Hajautettu ympäristö Ei yhteistä muistia 6-1 Sisältö, osa II Sanomanvälitys Etäproseduurikutsu Rendezvous 6-2 Sanomanvälitys Käsitteistöä Kanavat Asiakkaat ja Palvelijat Kommunikointitapoja Andrews

Lisätiedot

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Tehtäväkuvaus Tehtävänäsi on siirtää, asentaa ja määritellä yrityksen Windows -ratkaisuihin perustuva IT-ympäristö. Käytä salasanaa Qwerty123, jos muuta ei ole pyydetty.

Lisätiedot

Approbatur 3, demo 1, ratkaisut A sanoo: Vähintään yksi meistä on retku. Tehtävänä on päätellä, mitä tyyppiä A ja B ovat.

Approbatur 3, demo 1, ratkaisut A sanoo: Vähintään yksi meistä on retku. Tehtävänä on päätellä, mitä tyyppiä A ja B ovat. Approbatur 3, demo 1, ratkaisut 1.1. A sanoo: Vähintään yksi meistä on retku. Tehtävänä on päätellä, mitä tyyppiä A ja B ovat. Käydään kaikki vaihtoehdot läpi. Jos A on rehti, niin B on retku, koska muuten

Lisätiedot

T Testitapaukset TC-1

T Testitapaukset TC-1 T-76.115 Testitapaukset TC-1 ETL-työkalu ExtraTerrestriaLs / Aureolis Oy Versio Päivämäärä Tekijä Muutos 1.0 18.11.2004 Risto Kunnas Testitapaukset ensimmäistä iteraatiota varten 1.1 26.11.2004 Risto Kunnas

Lisätiedot

Algoritmit 1. Luento 1 Ti Timo Männikkö

Algoritmit 1. Luento 1 Ti Timo Männikkö Algoritmit 1 Luento 1 Ti 10.1.2017 Timo Männikkö Luento 1 Algoritmi Algoritmin toteutus Ongelman ratkaiseminen Algoritmin tehokkuus Algoritmin suoritusaika Algoritmin analysointi Algoritmit 1 Kevät 2017

Lisätiedot

Primuksen ja Wilman viestitoiminnot

Primuksen ja Wilman viestitoiminnot Primuksen ja Wilman viestitoiminnot StarSoftin käyttäjäpäivä Hämeenlinna, 10.11.2009 Tapio Aalto Viestintämahdollisuudet Primus Sähköpostit Tekstiviestit Wilma Ilmoitustaulu Pikaviestit Sähköposti Tekstiviestit

Lisätiedot

2 Eläinlistan kautta voidaan tallentaa tietoja kuolleille eläimille

2 Eläinlistan kautta voidaan tallentaa tietoja kuolleille eläimille Sisällys: Sisällys:... 1 WebLammas versio 1.0.8.3 korjaukset ja uudet ominaisuudet... 2 1 Eläin - välilehdelle tuodaan Tilan elossa olevat eläimet... 2 2 Eläinlistan kautta voidaan tallentaa tietoja kuolleille

Lisätiedot

Palvelun versio 1.0 Toimeenpanopalvelun tunnus (ks. M ) 10fea, 9c2f, 4760, 9095, f4f9295f4b19

Palvelun versio 1.0 Toimeenpanopalvelun tunnus (ks. M ) 10fea, 9c2f, 4760, 9095, f4f9295f4b19 1 5. Luokittamispalvelu 5.1. Palveluinformaatio Palvelun nimi Luokittamispalvelu Palvelun versio 1.0 Toimeenpanopalvelun tunnus (ks. M14.4.42) 10fea, 9c2f, 4760, 9095, f4f9295f4b19 5.2 Avainkäsitteet 5.2.1

Lisätiedot

Sovellusarkkitehtuurit

Sovellusarkkitehtuurit HELIA TiKo-05 1 (9) Sovellusarkkitehtuurit ODBC (Open Database Connectivity)... 2 JDBC (Java Database Connectivity)... 5 Middleware... 6 Middleware luokittelu... 7 Tietokanta -middleware... 8 Tapahtumamonitorit

Lisätiedot

Ohjausryhmän six-pack

Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän rooli ja vastuu projektien seurannassa? Mitä ohjausryhmän tulisi tehdä ja mitä sen ei tulisi tehdä? Ohjausryhmän merkitys projektin onnistumiseen? Projektipäivät 2016

Lisätiedot

Verkkokerroksen palvelut. 4. Verkkokerros. Virtuaalipiiri (virtual circuit) connection-oriented ~ connectionless. tavoitteet.

Verkkokerroksen palvelut. 4. Verkkokerros. Virtuaalipiiri (virtual circuit) connection-oriented ~ connectionless. tavoitteet. 4. Verkkokerros sovelluskerros asiakas kuljetuskerros end-to-end verkkokerros Verkkokerroksen palvelut tavoitteet palvelut riippumattomia aliverkkojen tekniikasta kuljetuskerros eristettävä aliverkkojen

Lisätiedot

TIEA241 Automaatit ja kieliopit, syksy Antti-Juhani Kaijanaho. 16. marraskuuta 2015

TIEA241 Automaatit ja kieliopit, syksy Antti-Juhani Kaijanaho. 16. marraskuuta 2015 ja ja TIEA241 Automaatit ja kieliopit, syksy 2015 Antti-Juhani Kaijanaho NFA:ksi TIETOTEKNIIKAN LAITOS 16. marraskuuta 2015 Sisällys ja NFA:ksi NFA:ksi Kohti säännöllisiä lausekkeita ja Nämä tiedetään:

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

Matematiikan johdantokurssi, syksy 2016 Harjoitus 11, ratkaisuista

Matematiikan johdantokurssi, syksy 2016 Harjoitus 11, ratkaisuista Matematiikan johdantokurssi, syksy 06 Harjoitus, ratkaisuista. Valitse seuraaville säännöille mahdollisimman laajat lähtöjoukot ja sopivat maalijoukot niin, että syntyy kahden muuttujan funktiot (ks. monisteen

Lisätiedot

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin Viestintä strategian mahdollistajana Elisa Juholin 1.9.2016 Karu totuus Jopa yhdeksän kymmenestä strategian toimeenpanosta epäonnistuu Jopa yhdeksän ihmistä kymmenestä ei pysty konkreettisesti sanomaan,

Lisätiedot

Kaikki kurssin laskuharjoitukset pidetään Exactumin salissa C123. Malliratkaisut tulevat nettiin kurssisivulle.

Kaikki kurssin laskuharjoitukset pidetään Exactumin salissa C123. Malliratkaisut tulevat nettiin kurssisivulle. Kombinatoriikka, kesä 2010 Harjoitus 1 Ratkaisuehdotuksia (RT (5 sivua Kaikki kurssin laskuharjoitukset pidetään Exactumin salissa C123. Malliratkaisut tulevat nettiin kurssisivulle. 1. Osoita, että vuoden

Lisätiedot

Huoltotiedote. Moottorien kuljetusvauriot ja puuttuvat osat. Koskee malleja. Kaatumisosoitin

Huoltotiedote. Moottorien kuljetusvauriot ja puuttuvat osat. Koskee malleja. Kaatumisosoitin Huoltotiedote Moottorien kuljetusvauriot ja puuttuvat osat N:o 98-17c Koskee malleja Kaatumisosoitin HUOMAUTUS Tämä tiedote päivittää Mercury/Mariner huoltotiedotetta 97-19 ja Force huoltotiedotetta 97-15.

Lisätiedot

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan.

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan. KYLLÄ, JA Onnistut yrittämässäsi ja saavutat enemmän kuin odotit, enemmän kuin kukaan osasi odottaa. KYLLÄ, MUTTA Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen asia menee vikaan. EI, MUTTA Et

Lisätiedot

Harjoitus 6: Simulink - Säätöteoria. Syksy 2006. Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt 1

Harjoitus 6: Simulink - Säätöteoria. Syksy 2006. Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt 1 Harjoitus 6: Simulink - Säätöteoria Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt Syksy 2006 Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt 1 Harjoituksen aiheita Tutustuminen säätötekniikkaan Takaisinkytkennän

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl 1MRS751368-RUM Käyttäjän käsikirja 8.1. Releyksikön valitseminen Releyksiköt esitetään asemakuvassa painikkeina. 8 $VHPDNXYDMRVVDQlN\\UHOH\NVLNN Jos kohteita tarvitsee päivittää, avataan ikkuna (Kuva 8.1.-2)

Lisätiedot

Suorituskyvyn varmistaminen sovelluskehityksen eri vaiheissa Paavo Häkkinen, Presales Teamleader Compuware Finland

Suorituskyvyn varmistaminen sovelluskehityksen eri vaiheissa Paavo Häkkinen, Presales Teamleader Compuware Finland Suorituskyvyn varmistaminen sovelluskehityksen eri vaiheissa Paavo Häkkinen, Presales Teamleader Compuware Finland Epäonnistuminen ei ole vaikeaa Approximately 40% of mission-critical mainframe projects

Lisätiedot

Nokia E5 ja Mail for Exchange

Nokia E5 ja Mail for Exchange Nokia E5 ja Mail for Exchange Uuden esiasennetun puhelinlaitteen käyttöönotto tapahtuu DataInfon käyttäjälle lähettämien ohjeiden mukaan. Ohjeistetussa käyttöönotossa puhelimeen asentuu langattoman verkon

Lisätiedot

Asiakkaat ilman sähköä, koko asiakasmäärä 17500

Asiakkaat ilman sähköä, koko asiakasmäärä 17500 Tapaninpäivän myrskytuhojen selvittämiseen liittyvät tiedotteet Tapaninpäivän poikkeuksellisen voimakas myrsky aiheutti ennen kokemattoman määrän vikoja yhtiömme jakeluverkolla. Kotisivuillamme julkaisimme

Lisätiedot

Sähköisen äänestyksen pilotti

Sähköisen äänestyksen pilotti 08.02.2008 1 (26) Käyttötapausmalli Oikeusministeriö Vaalitietojärjestelmät 08.02.2008 2 (26) 1 Käyttötapaukset...3 1.1 Käyttötapaus: Vaalin perustaminen...4 1.1.1 Käyttötapauksen sanallinen kuvaus...4

Lisätiedot

Kuva 1. Jokaisen tavallisen kuvan tasotyökalussa näkyy vain yksi taso, tässä nimellä tausta.

Kuva 1. Jokaisen tavallisen kuvan tasotyökalussa näkyy vain yksi taso, tässä nimellä tausta. Gimp alkeet XII 9 luokan ATK-työt/HaJa Sivu 1 / 6 GIMP:in tasotyökalu Lue ensin nämä ohjeet! Harjoitus lopussa! GIMP:in tasotyökalu on nimensä mukaisesti työkalu, jolla hallitaan tasoja, niiden läpinäkyvyyttä,

Lisätiedot

Viikko 2: Ensimmäiset ennustajat Matti Kääriäinen matti.kaariainen@cs.helsinki.fi

Viikko 2: Ensimmäiset ennustajat Matti Kääriäinen matti.kaariainen@cs.helsinki.fi Viikko 2: Ensimmäiset ennustajat Matti Kääriäinen matti.kaariainen@cs.helsinki.fi Exactum C222, 5.-7.11.2008. 1 Tällä viikolla Sisältösuunnitelma: Ennustamisstrategioista Koneoppimismenetelmiä: k-nn (luokittelu

Lisätiedot

Yritysturvallisuuden perusteet

Yritysturvallisuuden perusteet Yritysturvallisuuden perusteet Teemupekka Virtanen Helsinki University of Technology Telecommunication Software and Multimedia Laboratory teemupekka.virtanen@hut.fi 10. Luento Tietotekninen turvallisuus

Lisätiedot

Diplomityöseminaari 6.8.2002

Diplomityöseminaari 6.8.2002 Diplomityöseminaari 6.8.2002 Työn nimi: TV-lähetystä välittävän laajakaistaisen IP-pohjaisen tilaajaverkon palvelunlaatu Työn tekijä: Lasse Kiiskinen Valvoja: Professori Raimo Kantola Ohjaaja: DI Mikko

Lisätiedot

TIES530 TIES530. Moniprosessorijärjestelmät. Moniprosessorijärjestelmät. Miksi moniprosessorijärjestelmä?

TIES530 TIES530. Moniprosessorijärjestelmät. Moniprosessorijärjestelmät. Miksi moniprosessorijärjestelmä? Miksi moniprosessorijärjestelmä? Laskentaa voidaan hajauttaa useammille prosessoreille nopeuden, modulaarisuuden ja luotettavuuden vaatimuksesta tai hajauttaminen voi helpottaa ohjelmointia. Voi olla järkevää

Lisätiedot

päivittäjän pikaopas

päivittäjän pikaopas 12.2.2012 päivittäjän pikaopas by Petteri Seppälä Sisällysluettelo 1 Sivun tietojen päivittäminen eli korjaaminen... 3 1.1 Toimenpiteet ennen muokkauksien tekemistä... 3 1.2 Virheellisen tekstin korjaaminen...

Lisätiedot

ISBD-konversio PIKI-tietokantaan

ISBD-konversio PIKI-tietokantaan ISBD-konversio PIKI-tietokantaan Konversion pohjana oli Kansalliskirjaston ISBD-konversio. Metiva-wikin sivulla on nähtävillä myös Konversiosuunnitelma ja konversio-ohjelma, jonka avulla pystyy tarkastamaan

Lisätiedot

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO)

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO) Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio 22.5.2015 RO) Asio Sanomapalvelinohjelmiston ja viestintäpalvelun käyttö nettiselaimella Kirjautuminen palveluun, Viestin lähetys, Sanomaryhmän luominen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HLS 35. Versio 1.1 25.5.2010 1 (6) TOIMINTOKAAVIO

KÄYTTÖOHJE HLS 35. Versio 1.1 25.5.2010 1 (6) TOIMINTOKAAVIO KÄYTTÖOHJE HLS 35 Versio 1.1 25.5.2010 1 (6) TOIMINTOKAAVIO HLS 35 säädin on suunniteltu erityisesti huonekohtaiseen lattialämmitys/jäähdytys käyttöön. Säätimen avulla on mahdollista hyödyntää lattiajäähdytystä

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit

Tietorakenteet ja algoritmit Tietorakenteet ja algoritmit Rekursio Rekursion käyttötapauksia Rekursio määritelmissä Rekursio ongelmanratkaisussa ja ohjelmointitekniikkana Esimerkkejä taulukolla Esimerkkejä linkatulla listalla Hanoin

Lisätiedot

Esityksen tiivistelmä Elina Hiltunen

Esityksen tiivistelmä Elina Hiltunen Esityksen tiivistelmä Elina Hiltunen Tulevaisuutta ei voi ennustaa. Siksi on tärkeää, että valmistaudumme (ainakin henkisesti) erilaisiin tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Tulevaisuusajattelua voi käyttää

Lisätiedot

JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Liite 4 INSPIRE-palvelujen laadun testaus

JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Liite 4 INSPIRE-palvelujen laadun testaus JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Liite 4 INSPIRE-palvelujen laadun testaus Versio: 28.2.2013 Julkaistu: 28.2.2013 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Yleiset vaatimukset... 2 2 Latauspalvelun

Lisätiedot

HELIA 1 (8) Outi Virkki Tietokantasuunnittelu

HELIA 1 (8) Outi Virkki Tietokantasuunnittelu HELIA 1 (8) Luento 1 Johdatusta tietokannan suunnitteluun... 2 Tietokantasuunnittelu?... 2 Tietokanta?... 2 Tieto?... 2 Tietokantasuunnittelun tavoite, v.1... 2 Luotettavuus?... 3 Tietokantasuunnittelun

Lisätiedot

Ohjelmistotuotteen hallinnasta

Ohjelmistotuotteen hallinnasta Ohjelmistotuotteen hallinnasta Luennon tavoitteista Luennon sisällöstä Motivointia Lähteinä: Haikala ja Märijärvi, Ohjelmistotuotanto Royce, Software Project Management, A Unified Framework 1 Tavoitteista

Lisätiedot

Luku 8. Aluekyselyt. 8.1 Summataulukko

Luku 8. Aluekyselyt. 8.1 Summataulukko Luku 8 Aluekyselyt Aluekysely on tiettyä taulukon väliä koskeva kysely. Tyypillisiä aluekyselyitä ovat, mikä on taulukon välin lukujen summa tai pienin luku välillä. Esimerkiksi seuraavassa taulukossa

Lisätiedot

LAATURAPORTTI Iteraatio 1

LAATURAPORTTI Iteraatio 1 LAATURAPORTTI Iteraatio 1 LAATURAPORTTI 2 (7) VERSION HALLINTA Versio Päivä Tekijä Kuvaus 0.1 9.12.2006 Kaarlo Lahtela Ensimmäinen versio 0.2 Kaarlo Lahtela Korjauksia 1.0 Lauri Kiiski Katselmointi ja

Lisätiedot

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 VEROHALLINTO 15.02.2017 1.0 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA... 2 4 TIETOJEN

Lisätiedot

Agenda. Läpäisyvaatimukset Henkilökunta Luennot ja aikataulu Kurssimateriaali Harjoitustyöt Demoharjoitus Tentti ja arvostelu Muuta?

Agenda. Läpäisyvaatimukset Henkilökunta Luennot ja aikataulu Kurssimateriaali Harjoitustyöt Demoharjoitus Tentti ja arvostelu Muuta? OHJ-4301 Sulautettu Ohjelmointi (http://www.cs.tut.fi/~sulo/) 5op, to 12-14, 14, TB 109 Arto Salminen, arto.salminen@tut.fi Agenda Läpäisyvaatimukset Henkilökunta Luennot ja aikataulu Kurssimateriaali

Lisätiedot

Ratkaisut Summa on nolla, sillä luvut muodostavat vastalukuparit: ( 10) + 10 = 0, ( 9) + 9 = 0,...

Ratkaisut Summa on nolla, sillä luvut muodostavat vastalukuparit: ( 10) + 10 = 0, ( 9) + 9 = 0,... Ratkaisut 1 1. Summa on nolla, sillä luvut muodostavat vastalukuparit: ( 10) + 10 = 0, ( 9) + 9 = 0,.... Nolla, koska kerrotaan nollalla. 3. 16 15 50 = ( 8) 15 50 = (8 15) ( 50) = 1000 500 = 500 000. 4.

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen, kurssikoe esimerkkivastauksia

Ohjelmistojen mallintaminen, kurssikoe esimerkkivastauksia Ohjelmistojen mallintaminen, kurssikoe 15.12. esimerkkivastauksia Tehtävä 1 a: Ohjelmistotuotantoprosessi sisältää yleensä aina seuraavat vaiheet: määrittely, suunnittelu, toteutus, testaus ja ylläpito.

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

Ohjelmistoarkkitehtuurit. Kevät 2012-2013

Ohjelmistoarkkitehtuurit. Kevät 2012-2013 Ohjelmistoarkkitehtuurit Kevät 2012-2013 Johannes Koskinen http://www.cs.tut.fi/~ohar/ 1 Viestipohjaisten yritysjärjestelmien suunnittelumallit 1 Viestinvälitykseen perustuvat yritysjärjestelmät Peruselementit:

Lisätiedot

Malliratkaisut Demot

Malliratkaisut Demot Malliratkaisut Demot 3.2.27 Tehtävä. Valmisohjelmistolla voidaan ratkaista tehtävä min c T x s. t. Ax b x, missä x, c ja b R n ja A R m n. Muunnetaan tehtävä max x + 2x 2 + 3x 3 + x s. t. x + 3x 2 + 2x

Lisätiedot

MS-A0004/A0006 Matriisilaskenta

MS-A0004/A0006 Matriisilaskenta 4. MS-A4/A6 Matriisilaskenta 4. Nuutti Hyvönen, c Riikka Kangaslampi Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto..25 Tarkastellaan neliömatriiseja. Kun matriisilla kerrotaan vektoria, vektorin

Lisätiedot

Johdatus lukuteoriaan Harjoitus 2 syksy 2008 Eemeli Blåsten. Ratkaisuehdotelma

Johdatus lukuteoriaan Harjoitus 2 syksy 2008 Eemeli Blåsten. Ratkaisuehdotelma Johdatus lukuteoriaan Harjoitus 2 syksy 2008 Eemeli Blåsten Ratkaisuehdotelma Tehtävä 1 1. Etsi lukujen 4655 ja 12075 suurin yhteinen tekijä ja lausu se kyseisten lukujen lineaarikombinaationa ilman laskimen

Lisätiedot

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 3 vastaukset

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 3 vastaukset 815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 3 vastaukset Harjoituksen aiheena ovat imperatiivisten kielten muuttujiin liittyvät kysymykset. Tehtävä 1. Määritä muuttujien max_num, lista,

Lisätiedot

Liikkuvien isäntäkoneiden reititys

Liikkuvien isäntäkoneiden reititys Mobile IP IP-reititys IP-osoitteen perusteella koneen osoite riippuu verkosta, jossa kone sijaitsee kun kone siirtyy toiseen verkkoon tilapäisesti, osoite ei ole enää voimassa koneelle uusi osoite tässä

Lisätiedot

Mikäli huomaat virheen tai on kysyttävää liittyen malleihin, lähetä viesti osoitteeseen

Mikäli huomaat virheen tai on kysyttävää liittyen malleihin, lähetä viesti osoitteeseen Mikäli huomaat virheen tai on kysyttävää liittyen malleihin, lähetä viesti osoitteeseen anton.mallasto@aalto.fi. 1. 2. Muista. Ryhmän G aliryhmä H on normaali aliryhmä, jos ah = Ha kaikilla a G. Toisin

Lisätiedot

Ti LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi. X Window System. Jukka Lankinen

Ti LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi. X Window System. Jukka Lankinen Ti5316800 LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi X Window System Jukka Lankinen 2007-2008 Sisällys Esitys vastaa seuraaviin kysymyksiin: Mikä on X Window System? Minkälainen X on? Mistä sen saa? Miten X:ää käytetään?

Lisätiedot

Injektio. Funktiota sanotaan injektioksi, mikäli lähtöjoukon eri alkiot kuvautuvat maalijoukon eri alkioille. Esim.

Injektio. Funktiota sanotaan injektioksi, mikäli lähtöjoukon eri alkiot kuvautuvat maalijoukon eri alkioille. Esim. Injektio Funktiota sanotaan injektioksi, mikäli lähtöjoukon eri alkiot kuvautuvat maalijoukon eri alkioille. Esim. Funktio f on siis injektio mikäli ehdosta f (x 1 ) = f (x 2 ) seuraa, että x 1 = x 2.

Lisätiedot

JKV-järjestelmän baliisivikatilanteet

JKV-järjestelmän baliisivikatilanteet Näytöt pimennetään Käyttöjarrutus ja baliisivian nopeusrajoitus * Baliisivikaluokka Nopeusrajoituksiin liittyvä tieto poistetaan vähintään 10 s Opastimiin liittyvä tieto poistetaan seuraavallepääopastimelle

Lisätiedot

Mat Sovellettu todennäköisyyslasku A

Mat Sovellettu todennäköisyyslasku A Mat-2.090 Sovellettu todennäköisyyslasku A / Ratkaisut Aiheet: Avainsanat: Klassinen todennäköisyys ja kombinatoriikka Todennäköisyyden aksioomat Kokonaistodennäköisyys ja Bayesin kaava Bayesin kaava,

Lisätiedot

3.1 Väliarvolause. Funktion kasvaminen ja väheneminen

3.1 Väliarvolause. Funktion kasvaminen ja väheneminen Väliarvolause Funktion kasvaminen ja väheneminen LAUSE VÄLIARVOLAUSE Oletus: Funktio f on jatkuva suljetulla välillä I: a < x < b f on derivoituva välillä a < x < b Väite: On olemassa ainakin yksi välille

Lisätiedot

Matemaattisen analyysin tukikurssi

Matemaattisen analyysin tukikurssi Matemaattisen analyysin tukikurssi 5. Kurssikerta Petrus Mikkola 10.10.2016 Tämän kerran asiat Raja-arvo ja toispuolinen raja-arvo Funktion suurin ja pienin arvo Lukujono Lukujonon suppeneminen Kasvava

Lisätiedot

Valppaan asennus- ja käyttöohje

Valppaan asennus- ja käyttöohje Versio Päiväys Muokkaaja Kuvaus 0.9 16.2.2006 Tuukka Laakso Korjattu versio 0.1 Antti Kettunen Alustava versio Sisällysluettelo 1 Johdanto...2 2 Valppaan asennus...3 2.1 Valppaan kääntäminen...3 2.2 Valmiiksi

Lisätiedot

Tehtävä 2: Säännölliset lausekkeet

Tehtävä 2: Säännölliset lausekkeet Tehtävä 2: Säännölliset lausekkeet Kun tietokoneohjelmalla luetaan käyttäjän syötettä, olisi syöte aina syytä tarkistaa. Syötteessä voi olla vääriä merkkejä tai merkkejä väärillä paikoilla (syntaktinen

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö kyberturvallisuudessa. Johtaja Kirsi Karlamaa

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö kyberturvallisuudessa. Johtaja Kirsi Karlamaa Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö kyberturvallisuudessa Tietoturvaloukkausten käsittelyn tukeminen Kyberturvallisuuskeskus toimii kansallisena tietoturvaloukkausilmoitusten ja vika- ja häiriöilmoitusten

Lisätiedot