PERHEKESKEISTÄ JA RYHMÄMUOTOISTA TUKEA KOULUIKÄISILLE Loppuraportti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3.1.2011 31.7.2012 PERHEKESKEISTÄ JA RYHMÄMUOTOISTA TUKEA KOULUIKÄISILLE Loppuraportti"

Transkriptio

1 TUKEVA 2 Lappi/Rovaseudun osahanke PERHEKESKEISTÄ JA RYHMÄMUOTOISTA TUKEA KOULUIKÄISILLE Loppuraportti Marja Leena Nurmela

2 SISÄLLYS 1 TAUSTAA JA TAVOITTEIDEN TÄSMENTÄMINEN TOIMINTA JA TULOKSET PERHENEUVOLAPALVELUIDEN JALKAUTUMINEN YLÄKOULULLE Varhainen avoin yhteistyö asiakasprosesseissa Ryhmätoiminta koulussa Me ollaan kavereita ryhmätoimintaa alakoulussa Sosiaalisten taitojen ja suuttumuksen hallinnan vahvistaminen yläkoulussa: ART ryhmä PAKKIA PANIIKILLE vertaistukiryhmä paniikkihäiriöstä kärsiville yläkouluikäisille nuorille EROPERHEPALVELUJEN KEHITTÄMINEN Lasten ja nuorten ryhmämuotoinen auttaminen erotilanteessa Lasten ryhmät Nuorten ryhmä Tukemalla vanhempaa tuet lasta Vanhempien tukeminen erotilanteessa Eroneuvo tilaisuudet Vanhemman neuvo vertaistukiryhmät Työntekijöiden koulutus eroperheiden kohtaamiseen Kuvat Kuva 1 Apua halutaan hakea yhdessä perheen kanssa... 4 Kuva 2 Nuoren ongelman tai huolen oikea käsittelypaikka on koulu Kuva 3 Moniammatilliseen yhteistyöhön ollaan erittäin valmiita Kuva 4 Perheneuvolapalveluiden jalkautuminen yläkoululle malli työparityöskentelystä... 7 Kuva 5 Perhekeskeinen työparityö sopii kouluun Kuva 6 Perhekeskeinen työparityö vastaa perheiden tarpeisiin Liitteet Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Liite 9 Liite 10 Liite 11 Toimintatilasto Me ollaan kavereita esite ART ryhmä esite PAKKIA PANIIKILLE vertaistukiryhmä Ryhmämuotoiset eroperhepalvelut Rovaniemellä Minusta pidetään huolta vertaistukiryhmä vanhempiensa eron kokeneille 8 12 vuotiaille lapsille Huomatkaa minut vertaistukiryhmä vanhempiensa eron kokeneille vuotiaille nuorille Vanhemman neuvo vertaistukiryhmä Eroneuvo tilaisuudet Rovaniemen kaupungin eroperhepalvelut esite Eroperhepalvelut Ranualla esite

3 1 TAUSTAA JA TAVOITTEIDEN TÄSMENTÄMINEN TUKEVA (=tukea kehitystä vastuuta) -hanke on Kaste -ohjelmaan kuuluva laaja pohjoissuomalainen lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämisen hankekokonaisuus. TUKEVA 2 -hanke jatkoi TUKEVA 1:n aikana käynnistettyjä toimenpiteitä sekä kehitti edelleen uusia toimintamalleja lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Hankkeessa olivat mukana Oulun seutu, Kainuun maakunta-kuntayhtymä, Oulunkaaren seutukunta sekä 16 Lapin kuntaa. TUKEVA 2 Lapin osahankkeessa oli 5 aluepilottia, joista yksi on Rovaseudun (Ranua/Rovaniemi) pilotti. Rovaseudun pilotissa olivat mukana Ranuan yläaste, Korkalovaaran peruskoulu ja Rovaniemen perheneuvola. Ranuan yläasteen oppilasmäärä lukuvuonna oli 267, näistä yläasteen oppilaita 214. Korkalovaaran peruskoulu on luokka-asteet 1 9 kattava yhtenäinen peruskoulu, jonka oppilasmäärä lukuvuonna oli 630, näistä yläasteen oppilaita 475. TUKEVA 2 Rovaseudun pilotti toteutettiin Pilotin lähtökohtana oli kehittää toimintamalli, miten perheneuvolan erityispalvelut voidaan jalkauttaa yläkouluun siten, että koulussa vahvistuu perhekeskeinen, nuoren kasvua ja kehitystä tukeva, työparityöskentely sekä toisaalta hakea vastausta siihen, millaista tukea yläkouluikäiset nuoret ja heidän perheet tarvitsevat sekä kehittää näitä palveluja. Erityispalveluiden jalkautuminen lasten ja nuorten luonnollisiin kehitysympäristöihin on Lasten Kaste -hankkeiden valtakunnallinen tavoite. Tämän tavoitteen suuntaisesti johtava psykologi Marja Nuortimo ideoi perheneuvolapalveluiden jalkautumisen mallin kehittämisen Tukeva 2 Rovaseudun tavoitteeksi. Toisaalta mallin kehittäminen tulee suoraan kaupungin strategiasta, jossa varhainen avoin yhteistyö on nostettu keskeiseksi toimintaperiaatteeksi. Perheneuvolapalveluiden jalkautumisen toimintamallin kehittäminen vaati vahvaa yhteistyökumppanuutta perheneuvolan ja yläkoulun välillä. Tähän työhön olivat lupautuneet Rovaniemeltä Korkalovaaran koulu sekä Ranualta yläaste. Käytännössä yhteistyökumppanuus oli rehtorin, oppilashuoltoryhmän, koulukuraattorin sekä Rovaseudun pilotin kehittäjäsosiaalityöntekijän välistä. Molemmista kouluista oli myös vahva edustus Rovaseudun pilotin tukiryhmissä. Ranuan tukiryhmässä toimivat perusturvajohtaja Helena Pekkala-Vilhunen (tukiryhmän puheenjohtaja), koulutoimenjohtaja Outi Lohi, apulaisrehtori Olli Näyhä, koulukuraattori Eliisa Juujärvi, terveydenhoitaja Piia Hujanen ( saakka), terveydenhoitaja Saara Markkanen ( alkaen) ja psykologi Hanna Haapanen ( alkaen). Rovaniemen tukiryhmässä toimivat johtava psykologi Marja Nuortimo (tukiryhmän puheenjohtaja), perhepalveluiden johtaja Ritva Olsen, sosiaalipalvelupäällikkö Eliisa Lintula, oppilashuollonkoordinaattori Irmeli Vähäaho, rehtori Heikki Ervast, koulukuraattori Anne Huhtala ja kouluterveydenhoitaja Kaisa-Riitta Kemppainen. Molemmissa tukiryhmissä kehittäjäsosiaalityöntekijä Marja Leena Nurmela edusti Rovaseudun pilottia ja projektipäällikkö Marja- Sisko Tallavaara Tukeva 2 Lapin osahanketta. Marja Leena Nurmela toimi tukiryhmän koollekutsujana ja sihteerinä. Rovaseudun pilotissa toteutettiin kartoitus 1, jossa selvitettiin yläasteikäisten nuorten, oppilashuoltoryhmän jäsenten sekä nuorten vanhempien näkemyksiä nuorten psykososiaalisen tuen nykytilanteesta ja kehittämisen tarpeista sekä kokemuksia perheneuvolapalveluista. Alkukartoituksen tavoitteena oli myös osallistaa sekä oppilashuoltoryhmät, tukioppilaat että vanhemmat 1 Raportti löytyy osoitteesta 3

4 Rovaseudun pilotin kehittämistoimintaan. Ennen kartoitusta oli epävarmaa ovatko nuoret ja heidän vanhempansa valmiita koulussa tehtävään moniammatilliseen, perhekeskeiseen työhön. Pidettiin mahdollisena, että nuoret eivät halua vanhempia mukaan eikä toisaalta vanhemmat halua, että perhe tulee koululle keskustelemaan nuoren tai perheen ongelmista. Kolmanneksi pidettiin varsin mahdollisena, etteivät nuoret ja heidän vanhemmat halua ongelmiaan käsiteltävän moniammatillisessa kokoonpanossa. Oheiset kuvat (1, 2 ja 3) puhuvat enemmän kuin tuhat sanaa. Nuoret ja heidän vanhempansa olivat valmiita koululla tapahtuvaan moniammatilliseen, perhekeskeiseen työhön. Kuvat ovat Korkalovaaran aineistosta, Ranualla tulokset olivat samansuuntaiset, mutta eivät yhtä yksimieliset kuin Korkalovaarassa. Kuva 1 Apua halutaan hakea yhdessä perheen kanssa 4

5 Kuva 2 Nuoren ongelman tai huolen oikea käsittelypaikka on koulu. Kuva 3 Moniammatilliseen yhteistyöhön ollaan erittäin valmiita. Kartoitus toi esille, että perheneuvola voi tukea yläkouluikäisten nuorten hyvinvointia esimerkiksi masennukseen, ihmissuhde- ja vuorovaikutuksen ongelmiin, itsetuhoisiin ajatuksiin ja perheongelmiin liittyvissä asioissa tekemällä moniammatillista yhteistyötä koulun henkilökunnan ja nuorten vanhempien kanssa jalkautumalla nuoren luonnolliseen yhteisöön eli kouluun. Toisaalta kartoitus 5

6 nosti esille nuoren hyvinvointia tukevana keinona sekä nuorten että vanhempien vertaistukiryhmät, joita sekä Rovaniemellä että Ranualla koettiin olevan tarjolla vain tyydyttävästi. Rovaseudun aluepilotin tavoitteeksi täsmentyi 1) rakentaa toimintamalli miten ja millaisissa kysymyksissä perheneuvolapalvelut jalkautuvat moniammatilliseen, perhekeskeiseen yhteistyöhön yläkouluun sekä 2) suunnitella ja toteuttaa lapsiperheiden hyvinvointia vahvistavia vertaistukiryhmiä. 2 TOIMINTA JA TULOKSET 2.1 PERHENEUVOLAPALVELUIDEN JALKAUTUMINEN YLÄKOULULLE Varhainen avoin yhteistyö asiakasprosesseissa Perheneuvolapalveluiden jalkautumisessa yläkouluun yhteistyö ja mallin rakentaminen onnistuivat erinomaisesti Korkalovaaran peruskoulun rehtorin Heikki Ervastin, oppilashuoltoryhmän sekä erityisesti koulukuraattori Anne Huhtalan aktiivisen ja kehittämishaluisen toiminnan vuoksi. Vähän yli vuoden kehittämisprosessin aikana Korkalovaaran peruskoulun oppilaiden asioissa toteutui kehittäjäsosiaalityöntekijän ja koulukuraattorin yhteisiä perhetapaamisia 32 kertaa 2, tämän lisäksi yksilötapaamisia 13 kertaa. Perhe- ja yksilötapaamisten lisäksi osan oppilaitten asioissa oli tarvetta laajentaa verkostoa ja moniammatillisia tapaamisia verkostossa oli 24 kertaa, 13 eri lapsen tai nuoren asiassa. Pikkuhiljaa vuoden aikana täsmentyi mitä ja millaisissa kysymyksissä perheneuvolan jalkautuminen yläkouluun tukee nuoren hyvinvointia auttaen perheen solmukohdassa perheen sisäistä vuoropuhelua ja yhteisten ratkaisujen löytymistä. Kehittyi perhekeskeinen työpari -malli, jota oheinen prosessikaavio (kuva 4) kuvaa. 2 Liite 1 Toimintatilasto 6

7 Kuva 4 Perheneuvolapalveluiden jalkautuminen yläkoululle malli työparityöskentelystä 7

8 Mallissa asiakkuudet tulevat kolmea eri reittiä: vanhempi ottaa yhteyttä kuraattoriin, nuori tulee itse puhumaan/varaa ajan kuraattorille tai koulun työntekijälle itselleen nousee huoli nuoren tilanteesta. Kysymykset, joissa kuraattori näkee perhekeskeisen työn tarpeelliseksi, ovat sellaisia, joissa keskusteluapu nuoren itsensä kanssa ei helpota tai tuo muutosta nuoren arkeen, vaan mukaan tarvitaan nuorelle tärkeät aikuiset. Tällaisia kysymyksiä ovat muun muassa perheen sisäiset ristiriidat esimerkiksi sisarusten tai nuoren ja vanhemman väliset, nuori kokee olevansa yksinäinen tai ulkopuolinen omassa perheessään, vaikeudet sopeutua uusperheen ihmissuhteisiin, nuori kantaa aikuiselle kuuluvaa huolta ja vastuuta sisaruksista tai vanhemmista, tai nuori kokee olonsa turvattomaksi. Asiakkuuksissa vanhempien ero ja siihen liittyvät huolenaiheet nousivat usein esille. Tämän vuoksi perhetapaamisissa ensisijaisena lähtökohtana pidettiin sitä, että molemmat vanhemmat pyydetään mukaan. Perheen tapaamiseen kuraattorille tulee perheneuvolan jalkautuva työntekijä työpariksi. Ensimmäisessä perhetapaamisessa keskustellaan huolenaiheista ja mietitään miten huoli vähenee sekä sovitaan jatkotyöskentelystä. Jatkotyöskentelyyn voi kuulua nuoren yksilötapaamisia, perhetapaamisia, verkostotapaamisia, lääkärikonsultaatio tai pelkkä seurantatapaaminen. Perhekeskeisen työskentelymallin kehittämistyössä tapaamisia oli yhdestä viiteen, tapaamiset toteutuivat kuukauden sisällä joko vanhemman, nuoren tai koulun työntekijän huolen esille nostamisesta. Tämä onnistui, koska sekä koulukuraattorin että kehittäjäsosiaalityöntekijän kalentereissa oli perhetapaamisille varattu 2 kertaa 2 tuntia viikoittain, toinen aika oli heti aamusta ja toinen iltapäivästä. Tällä tavoin mahdollistettiin se, että vanhemmat saattoivat järjestellä pääsyn koululle. Tapaamisten väliä oli kahdesta viikosta kolmeen kuukauteen, enintään kuuden kuukauden ajan. Ohessa on esimerkkikuvaus perhekeskeisestä työparityöasiakkuudesta prosessina. Prosessi on tyypillinen keston, tapaamiskertojen ja työskentelyn moninaisuuden osalta, mutta myös nuoren huolenaiheiden osalta. Vanhempien ero on nuorelle suuri elämänmuutos, jossa nuori tarvitsee aikuisten tukea. 8

9 Perheneuvolapalveluiden jalkautuminen yläkouluun, esimerkki asiakasprosessista Huoltaja soittaa koulukuraattori Anne Huhtalalle ja kertoo lapseensa liittyvästä huolesta. Nuoren elämässä on tapahtunut kuluneen vuoden aikana monia muutoksia, mm. muutto toisen huoltajan luo ja koulunvaihdos. Sopeutuminen vanhempien eroon, uuteen kouluun, luokkaan ja kaverisuhteisiin sekä asumismuutokset ovat olleet nuorelle haasteellista. Huoltaja näkee lapsensa ajattelevan paljon ja aikuismaisesti. Nuori on käynyt viime keväänä koulunsa kuraattorilla, joka on suositellut jatkamaan uuden koulun kuraattorilla. Nuorelle varataan aika. Puhelinkeskustelussa koulukuraattori kertoo huoltajalle mahdollisuudesta tavata nuori ja huoltajat yhdessä TUKEVA hankkeen jalkautuvan perheneuvolatyöntekijän Marja Leena Nurmelan kanssa. Huoltaja kertoo, että hän ottaa kaiken avun vastaan lasta auttaakseen. Koulukuraattori ottaa yhteyttä kehittäjäsosiaalityöntekijä Marja Leena Nurmelaan ja kertoo, että hänen luonaan on 13 vuotias nuori, jolla on mieli maassa ja paha olla vanhempien huonojen välien ja kodin riitaisan ilmapiirin (mm. suhde siskoon ja veljeen on riitaisa) vuoksi. Vanhemmat ovat eronneet. Puhelimessa sovitaan, että koulukuraattori ottaa yhteyttä vanhempiin ja ehdottaa perhetapaamista koululle. Koulukuraattori soittaa molemmille vanhemmille ja kutsuu heitä yhteiseen tapaamiseen. Puhelujen myötä yhteinen aika koululle järjestyy. Perhetapaaminen koululla. Tapaamisessa ovat mukana nuori, äiti ja isä sekä koulukuraattori ja kehittäjäsosiaalityöntekijä. Vanhempia ja nuorta kiitetään yhteistyöhalukkuudesta ja rohkeudesta sekä todetaan miten vanhempien yhteinen osallistuminen nuoren esille nostaman huolen käsittelyyn kertoo, että vanhemmat välittävät omasta lapsesta ja ovat omista eroon johtaneista ristiriidoista huolimatta valmiita nuoren asiassa tekemään yhteistyötä. Käydään keskustelua nuoren esille nostamista huolenaiheista, joita vanhemmat täydentävät omasta näkökulmastaan käsin. Mietitään yhdessä mitä sellaista nuori on aiemmin vanhempiensa tukemana tehnyt, mikä on tuntunut hyvältä. Sovitaan yhdessä työskentelyn tavoitteet. Nuori asettaa tavoitteeksi sen, että hänen huoli toisista perheenjäsenistä vähenisi nykyisestä 9 10:stä neljään, jolloin hänellä olisi voimia elää tavallista 13 vuotiaan nuoren elämää, suunnitella omia nuoren juttuja, osallistua nuorten rientoihin ja hoitaa koulutyöskentely hyvin. Äidin mukaan hyvä tavoitteen saavuttamisen mittari on se, että nuori nauraa ja hassuttelee ikäistensä kanssa eikä istu hiljaa, yksin tietokoneen ääressä. Sovitaan perhetapaamisesta 3 kuukauden päähän ja tätä ennen nuoren, koulukuraattorin ja kehittäjäsosiaalityöntekijän yhteisestä tapaamisesta. Nuoren yksilötapaamiset koululla. Koulukuraattori ja kehittäjäsosiaalityöntekijä tapaavat yhdessä nuorta koululla kolme kertaa. Tämän lisäksi koulukuraattorin lomapäivän vuoksi yksi tapaaminen toteutetaan perhepalvelukeskuksessa siten, että kehittäjäsosiaalityöntekijä ja nuori tapaavat keskenään. Tapaamisten painopisteenä ovat nuoren omat kiinnostuksen kohteet, niiden löytäminen ja vahvistaminen. Nuorta ohjataan ja tuetaan harrastusten piiriin. Toinen tärkeä teema on vahvistaa nuoressa ymmärrystä siitä, mistä 13 vuotias vastaa ja mitkä ovat aikuisten asioita. Kolmas tärkeä painopiste keskusteluissa on nuoren omien voimavarojen vahvistaminen. Nuoresta näkyy, että keskustelut vahvistavat häntä, nuori tekee omassa elämässä keskustelujen mukaisia pieniä muutoksia, kotitehtäviä, kavereita löytyy, harrastaminen vahvistuu, koulu menee hyvin ja tilaisuutta tavata vanhoja, rakkaita ystäviä järjestyy. Nuori pystyy asettamaan rajat sille, ettei toimi vanhemman terapeuttina ja sille, ettei hyväksy toista vanhempaa moitittavan. Perhetapaaminen koululla. Tapaamisessa ovat mukana nuori, äiti ja isä sekä koulukuraattori ja kehittäjäsosiaalityöntekijä. Keskustelussa tehdään yhteenveto kolmen kuukauden työskentelystä, kartoitetaan vanhemmilta mitä he ovat omassa lapsessaan havainneet, mistä he ovat omassa lapsessa ylpeitä ja mitkä asiat ovat huojentaneet vanhempien omaa mieltä. Nuoren voimavaroja nostetaan esille ja liitetään näitä vanhempien hyvään esimerkkiin, perintötekijöihin ja kasvatukseen. Puhutaan yleisellä tasolla asioista, joita eronneiden vanhempien on hyvä huomioida, jotta nuori saa riittävästi ikätasonsa mukaista huolenpitoa. Kerrotaan vanhemmille suunnatuista eropalveluista ja suositellaan nuorten eroryhmää nuorelle. Nuoren elämä näyttää hyvältä, paha olo on väistynyt ja nuori tekee nuorelle ominaisia juttuja: hoitaa koulutyön, tapaa ystäviä, käy sukuloimassa loma aikoina, tapaa isää ja sisaruksia säännöllisesti, osallistuu pariin itseään kiinnostavaan harrastukseen. Nuori kokee, että huoli muista perheenjäsenistä ei enää valtaa hänen ajatuksiaan kuin joskus, ollaan tasolla 2. Vanhemmat ovat tyytyväisiä. Nuori osallistuu Huomaa minut vanhempiensa eron kokeneiden nuorten vertaistukiryhmään. 9

10 Perhekeskeisen työparityön vaikuttavuudesta olemme me työparina toimineet, koulukuraattori Anne Huhtala ja kehittäjäsosiaalityöntekijä Marja Leena Nurmela, erittäin vaikuttuneita ja vakuuttuneita. Sekä nuoren ja vanhempien tapaamisten lopussa ja välissä antamat suusanalliset palautteet että erityisesti nuoren olemuksessa tapahtuva helpottumisen kieli kertoivat, että olemme oikealla tiellä. Huhtikuussa 2012 kehittäjäsosiaalityöntekijä antoi tai lähetti perheille saatekirjeen kera asiakaspalautelomakkeita ja etukäteen maksetun palautuskuoren. Lomakkeita jaettiin tai postitettiin yhteensä 18, näistä viisi Ranualle ja 13 Rovaniemelle. Määräaikaan mennessä palautteita tuli kuusi ja koulukuraattorin lisäpyynnön jälkeen vielä yksi eli yhteensä palautteita tuli seitsemästä perheestä, näistä yksi Ranualta ja loput Rovaniemeltä. Perheiden antamat palautteet olivat myönteisiä. Koulu tapaamispaikkana koettiin hyväksi, koska se on lapsen työpaikka ja sinne on helppo tulla. Samaten perhekeskeisen työparityön koettiin sopivan kouluun (kuva 5). Kuva 5 Perhekeskeinen työparityö sopii kouluun Perhekeskeisen työparityön koettiin vastanneen perheiden tarpeisiin todella hyvin (kuva 6). Vastauksia perusteltiin mm. seuraavalla tavalla: Oppilaalla koulunkäynnissä vaikeuksia juuri silloin ja tämä sattui juuri samaan aikaan, olisi ehkä jäänyt tämäkin asia hoitamatta, jos koulun kautta ei olisi tullut huolta tästä. Puhuimme meille kulloinkin tärkeimmistä asioista. Asiantuntevat työntekijät, helppo keskustella. ja Oli suuri tuki meille. Mahtava tapa saada kaikki aiheeseen kunnolla mukaan ja ajatellusti. 10

11 Kuva 6 Perhekeskeinen työparityö vastaa perheiden tarpeisiin Palautteiden mukaan perheet olivat saaneet neuvoa, voimia, tukea ja kannustusta. Henkisen taakan koettiin helpottuneen ja asioille tulleen oikeantuntuiset mittasuhteet. Työskentelyssä perheelle syntyi luottamus, että ongelmien ratkaisemiseksi tehdään työtä ja oppilaan hyvinvoinnista ja koulunkäynnistä huolehditaan jatkossakin. Osa vanhemmista antoi palautetta siitä, miten lapsen olon helpottuminen helpotti vanhempaa itseä. Pelottaa ajatellakin mikä olisi tilanne ilman työhönne osallistuneiden apua. Arviointia: Perheneuvolapalveluiden jalkautuminen yläkoululle -työparityömallin kehittämisessä Rovaseudun pilotin tavoitteet saavutettiin erittäin hyvin. Malli on kehitetty, siitä kokemukset ovat sekä työparin että perheiden mukaan myönteiset. Eräs vanhemmista kirjoitti: Toivon todella hankkeen jatkuvan, meille siitä ainakin oli tässä tilanteessa apua. Hankkeen aikana mallin toteuttamisen on mahdollistunut kehittäjäsosiaalityöntekijän jalkautuminen Korkalovaaran peruskouluun. Korkalovaaran peruskoulussa on sekä oppilashuoltoryhmässä että opettajien kehittämisiltapäivässä esitelty hankkeen tavoitteet ja perheneuvolapalveluiden jalkautumistyön sisältöä. Toimintamallin jalkautuminen myös muihin yläkouluihin edellyttää asianosaisten yläkoulujen oppilashuoltoryhmien ja opettajien kouluttamista sekä jalkautumisresursseja perheneuvolassa. Koulukuraattorien osalta koulutus on aloitettu, sillä kehittäjäsosiaalityöntekijä oli Lapin kuraattoreiden tapaamisessa puhumassa perhekeskeisestä työstä koululla. Perheneuvolassa on 50 % erityissosiaalityöntekijän virka täyttämättä. Olisiko mahdollista käyttää TUKEVA 3 -hankerahoitusta perheneuvolapalveluiden jalkautumisen levittämiseen ja juurruttamiseen esimerkiksi siten, että perheneuvolan ensitiimi (4 henkilöä) varaisivat 2 h/henkilö/viikko kalenterista aikaa perhekeskeiseen työparityöhön yläkouluille? Toiminnan joustavuus sekä aito varhainen avoin yhteistyö edellyttävät etukäteen kalenterissa varattua yhteistyöaikaa, muuten jonojärjestelmä pitkittää yhteistyön käynnistymistä ja vaikeuttaa nuoren tilannetta. Työparityön käynnistymistä helpottaa, mikäli kullekin koululle sovitaan perheneuvolan jalkautuvasta työntekijästä. Työparina toimiminen vaatii oman kehittymisen ja parhaimmillaan se on samaa, kuin koulukuraattori Anne Huhtalan ja kehittäjäsosi- 11

12 aalityöntekijä Marja Leena Nurmelan välinen yhdessä tekeminen, eli se on samaan aikaan sekä työntekijöitä itseään ja asiakkaita palkitsevaa että tehokasta ja vaikuttavaa. Yleensä lapsen elämää helpottaakseen pitäisi paneutua myös vanhempien (eronneiden tai ei) väleihin ja kasvatusmetodeihin. Perheneuvola tuntuu liian vaikeasti tavoitettavalta. Toimintamallissa Rovaniemen kaupungin strategian mukainen varhainen avoin yhteistyö ja lapsiperheiden tuki toteutuvat käytännössä Ryhmätoiminta koulussa Me ollaan kavereita ryhmätoimintaa alakoulussa Korkalovaaran peruskoulussa toteutettiin kuraattori Anne Huhtalan ja kehittäjäsosiaalityöntekijä Marja Leena Nurmelan toimesta Me ollaan kavereita -ryhmätoimintaa, keväällä 2011 (3.-lk) ja syksyllä 2011 (4.-lk). 3 Keväällä Luokassa oli 20 oppilasta, 10 tyttöä ja 10 poikaa. Ryhmän tavoitteita ja toimintaa suunniteltiin yhdessä oppilaiden vanhempien kanssa järjestetyssä vanhempainillassa. Alun perin ryhmän toimintaa suunniteltiin 5 x 105 minuuttia kestäväksi ja tavoitteena oli luokan ilmapiriin parantaminen sellaiseksi, että jokaisella on mukava käydä koulua. Tähän tavoitteeseen pyrittiin toiminnallisten menetelmien avulla, luoden ryhmälle säännöt, harjoitellen erilaisissa rooleissa toimimista ja tehden yhteistyötä erilaisissa ryhmäkokoonpanoissa. Me ollaan kavereita -ryhmätoiminta toteutettiin omassa luokassa siten, että opettaja oli osa ryhmää. Kolme kertaa ryhmässä oli kolmantena vetäjänä TUKEVA-hankkeen harjoittelija. Toukokuussa tukiryhmän kokouksessa päätettiin, että ryhmätoimintaa jatketaan syksyllä 2011, koska luokan opettaja vaihtui ja luokassa oli edelleen oppilaita, joille ryhmässä sääntöjen mukaan toimiminen tuotti suurta vaikeutta. Toisaalta ryhmässä oli oppilaita, joille luokkatilan muuttaminen toiminnalliseksi tilaksi aiheutti levottomuutta. Lapsilta pyydettiin kirjallinen palaute kevään viimeisellä tunnilla. Osa lapsista oli kokenut sääntöjen työstämisen tylsäksi ja pelejä/leikkejä toivottiin lisää. Ohjaajina havaitsimme, että 105 minuutin jakso vaatii osalta oppilaista liikaa. Kaikki eivät jaksa keskittymistä ja mukanaoloa 30 minuuttia pitempään ja osalla tarve olla aikuisen lähellä on suuri. Vanhemmille annettiin koulun Wilma-järjestelmän kautta kirjallinen palaute Me ollaan kavereita -toiminnasta ja kerrottiin, että toiminta jatkuu syksyllä Vanhemmilla oli mahdollisuus saada lisätietoja, mutta kukaan vanhemmista ei tätä mahdollisuutta käyttänyt. Syksyllä Me ollaan kavereita -ryhmätoiminta jatkui. Uusi opettaja halusi rauhassa tutustua uuteen luokkaan ja toiminta käynnistyi vasta syyskuussa. Ryhmätoiminnat olivat edellisen kevään tapaan 105 minuuttia, mutta nyt opettaja ei osallistunut ryhmään. Lasten keskittyminen ryhmänä oli edellistä kevättä huonompaa, kun ryhmässä oli kaksi uutta oppilasta ja uusi opettaja. Yksilötasolla muutaman lapsen kohdalla oli havaittavissa edistymistä. Jännittävä, normaalin luokkarakenteen rikkova tilanne ei enää aiheuttanut niin voimakasta itseä tai toista vahingoittavaa käytöstä. Näiden oppilaiden ja heidän vanhempiensa kanssa oli ollut myös perhetapaamisia. Ilmeisesti vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää myös työskentelyrauhan kannalta. Me ollaan kavereita -ryhmätoiminta päättyi luontoretkeen, joka suuntautui syysillassa Korkalovaaran laavulle. Mukaan ilmoittautui 6 eri perheestä vanhemmat/vanhempi sekä 12 lasta. Iltaan osallistui 9 aikuista ja 13 3 Liite 2: Me ollaan kavereita esite 12

13 lasta sekä luokan opettaja, kuraattori ja kehittäjäsosiaalityöntekijä. TUKEVA-hanke tarjosi retkieväät, joiden vetäminen laavulle oli melkoinen ponnistus. Perheet tutustuivat toisiinsa ja uuteen opettajaan nuotion äärellä makkaraa paistaessa sekä tutustumisleikkien avulla. Sosiaalisten taitojen ja suuttumuksen hallinnan vahvistaminen yläkoulussa: ART ryhmä TUKEVA 2 Lappi -hankkeen toimesta järjestyi Rovaniemellä ART (=Aggression Replacement Training) -koulutus Koulutuksen aikana Korkalovaaran koulussa toteutettiin koulukuraattori Anne Huhtalan ja kehittäjäsosiaalityöntekijä Marja Leena Nurmelan toimesta ART-ryhmä, jossa oli neljä nuorta luokalta. 4 Ryhmän tavoitteena oli arkielämässä tarvittavien sosiaalisten ja suuttumuksen hallinnan taitojen sekä moraalisen päättelykyvyn harjoitteleminen. Oppilaiden rekrytoinnissa oli apuna perheneuvolan psykologi Inka Ruokokoski, aktiiviset opettajat sekä koulukuraattorin oppilastuntemus. ART-ryhmä kokoontui 16 kertaa 75 minuuttia kerrallaan koulupäivien aikana. Ennen ryhmän alkua täyttivät vanhemmat, opettaja ja nuori itse arviointilomakkeet, joista selvisi millaiset arjessa tarvittavat taidot vaativat harjoittelua. Ryhmässä tarjottiin nuorten toiveiden mukaista välipalaa. Ryhmän luottamuksen rakentuminen vei aikaa, vasta 5 tai 6 kerralla ohjaajat huomasivat, että ryhmässä on sellaista luottamusta, että esimerkiksi kipeiden kiusaamiskokemusten jakaminen oli mahdollista. Samaten ryhmän aikana ohjaajat huomasivat, miten tärkeää on nuoren henkilökohtainen huomiointi, positiivisen palautteen antaminen ja nuoren kiittäminen. Lopussa pidettiin kevätjuhla, jossa ryhmän jäsenet saivat todistukset ja antoivat ryhmästä sekä siinä harjoitelluista taidoista myönteistä palautetta: Tätä pitäisi olla kaikille, ART jää mieleen, tämä on verrattavissa luokkaretkeen. Myös opettajilta tuli matkan varrella myönteistä palautetta, oppilaiden toiminnassa ja olemuksessa oli havaittu myönteistä kehitystä, sosiaaliset taidot ja itseluottamus olivat vahvistuneet. Tukioppilastoiminnasta vastaava opettaja Teppo Kuusela pyysi koulukuraattoria ja kehittäjäsosiaalityöntekijää tukioppilaiden koulutuspäivään demonstroimaan ART:ia. Tukioppilaat innostuivat sosiaalisten taitojen harjoituksista siinä määrin, että heille on ensi vuonna ART:ia kerran kuukaudessa. Ranuan yläasteelta ART-koulutukseen osallistuivat opintojenohjaaja Riitta Kuha ja koulukuraattori Eliisa Juujärvi. Ranuan yläasteella ART-ryhmäksi valikoitui JOPO-luokka. Kokemus ART:sta oli ohjaajien mukaan myönteistä. PAKKIA PANIIKILLE vertaistukiryhmä paniikkihäiriöstä kärsiville yläkouluikäisille nuorille Ranuan yläasteella oli syksyllä 2010 havaittu nuorten ahdistuksen voimakas kasvu sekä paniikkikohtausten näkyminen koulun arjessa haitaten useiden nuorten tyttöjen koulunkäyntiä. Heti TU- KEVA-hankkeen käynnistyttyä alkoi koulukuraattori Eliisa Juujärven, psykologin Hanna Haapasen ja kehittäjäsosiaalityöntekijän Marja Leena Nurmelan välinen yhteistyö, jossa suunniteltiin PAKKIA PANIIKILLE -vertaistukiryhmä 5 (ks. liite työkalupakki). Ryhmän toteutuksessa oli mukana myös fysioterapeutti Paula Petäjäjärvi. Ryhmän tavoitteena oli auttaa nuorta vertaistuen ja konkreettisten opeteltavissa olevien taitojen kautta ennaltaehkäisemään paniikkikohtaus ja sen rajoitteet koulutyöskentelyssä ja vapaa-ajalla. Ryhmä kokoontui keväällä kertaa 105 minuuttia, siihen osallistui kuusi vuotiasta nuorta. Nuorten terveydentila vaihteli ryhmän aikana ja osalla nuo- 4 Liite 3: ART ryhmä esite 5 Liite 4: PAKKIA PANIIKILLE esite 13

14 rista oli poissaoloja, muun muassa sairaalatutkimuskäyntejä. Ryhmä päättyi prinsessateemalla yhteiseen ruokailuhetkeen, jonne ryhmäläiset kutsuivat parhaan kaverinsa. Kuudesta nuoresta viisi siirtyi opiskelemaan pienryhmään PAKKIA PANIIKILLE -ryhmän alkuvaiheessa. Kevään aikana heistä kaksi pystyi siirtymään takaisin omaan luokkaan, yksi pääsi peruskoulusta ja kaksi jatkoi koulua JOPO-luokassa. Ryhmän jäsenille järjestyi joko terapia, muu hoito tai seuranta ryhmän jälkeen. Palautteessa osa ryhmän jäsenistä kertoi saaneensa ryhmän myötä hyvän kaverisuhteen, osa palleahengitystekniikasta ja itseä vahvistavasta ajatuksesta itselleen auttajan. Arviointia: Erilaiselle ryhmätoiminnalle peruskoulussa on tarvetta, sillä suomalaiset menestyvät tutkimuksissa, joissa mitataan tiedollista osaamista (PISA-tutkimukset), mutta loistavat häntäpäässä tutkimuksissa, joissa selvitetään luokkatyöskentelyrauhaa ja sosiaalisia taitoja. Kouluhyvinvointitutkimukset myös tuottavat huolestuttavaa tietoa: kiusaamista, yksinäisyyden kokemusta ja ahdistuneisuuden tunnetta on yhä nuoremmilla. ART-ryhmätoiminnassa harjoitellaan sosiaalisia taitoja: toisen kuuntelemista, kiittämistä, anteeksi pyytämistä, mukaan menemistä ja niin edelleen. Toisaalta ART-ryhmätoiminnassa harjoitellaan suuttumuksen hallintaa, miten rauhoittaa itsensä ja käyttää silmittömän suuttumuksen sijasta sosiaalista taitoa. Kolmanneksi ART:ssa vahvistetaan moraalista päättelykykyä. ART:n kaltaisia harjoituksia tarvitsevat kaikki koululaiset. Miten sosiaalisten taitojen harjoitukset saataisiin osaksi alakoulun opetussuunnitelmaa? Suuttumuksen hallinnan taitojen harjoitukset pitäisi saada osaksi 7.-luokalle siirtymistä, kehitysvaiheeseen, jossa nuorella tunteet läikkyvät ja räiskyvät. Moraalisen päättelykyvyn harjoitukset sopisivat osaksi 9.-luokan opetussuunnitelmaa. Nuori on tuolloin tekemässä isoja ratkaisuja omassa elämässään ja tarvitsee tähän kodin, koulun ja kavereiden tukea. Nuorten ahdistuneisuus ja paniikkikohtaukset ovat yleistyneet. Olisiko jatkossa perheneuvolan ja koulukuraattorien yhteistyönä toteutettavissa Pakkia paniikille -ryhmiä, joihin ohjautuisi nuoria koulukuraattoreiden ja kouluterveydenhoitajien kautta? 2.2. EROPERHEPALVELUJEN KEHITTÄMINEN Eroperheiden palveluiden kehittäminen otettiin mukaan vuonna 2011 hallitusohjelmaan, taustalla oli sanomalehdissäkin toistuvat otsikot perheiden pahoinvoinnista ja vanhempien erotilanteiden riitaisuudesta. Rovaniemellä ja Ranualla on eroperheille perheasiain sovittelupalvelua sekä lastenvalvojan palvelut, osa eroperheistä saa myös perhetyötä. Näistä palveluista huolimatta eroavilta ihmisiltä tulee viestiä, ettei palveluja ole tai ne eivät kohtaa kriisitilanteessa olevan, eroavan vanhemman tarpeita. Koulukuraattorit kohtaavat lapsia ja nuoria, joiden vanhemmat ovat eronneet ja monenlaiset huolet painavat lapsen mieltä. Lapsi saattaa ikävöidä erossa asuvaa vanhempaansa tai kärsiä siitä, että vanhemmat solvaavat toisiaan. Vanhempien ero on asia, joka koskettaa perheen lapsia. Se on suuri elämänmuutos, joka vaatii huomiota ja tukea. Nykyisin Ensi- ja turvakotien liiton alaisuudessa toimiva Neuvokeskus on tehnyt pitkäaikaista kehittämistyötä eroperheiden lasten, nuorten ja vanhempien ryhmämuotoisten palvelujen tuottamisessa. TUKEVA 2 Rovaseudun pilotissa vanhempien ero näkyi asiakkuudessa olevissa perheissä, samanaikaisesti Lapin ensi- ja turvakodissa oli kiinnitetty huomiota siihen, paljonko heillä on asiakkuudessa eroperheitä. Yhdessä tiedostettiin, että asialle täytyy tehdä jotain tai muuten vanhempien erotessa tuntuva kipu uhkaa muodostua lapselle traumaattiseksi kokemukseksi ja viedä vanhemmilta voimat huolehtia lapsensa tarpeista. Uusia eroperhepalveluita tarvittiin sekä vanhemmille että lapsille ja nuorille. 14

15 TUKEVA 2 Lappi järjesti kuntien työntekijöille Lasten ja nuorten ryhmämuotoinen auttaminen erotilanteessa -koulutuksen. Kouluttajina olivat lasten ryhmämuotoisen eroauttamisen kehittäjä Sirkku Niemelä (Taikuri-hanke) sekä nuorten ryhmämuotoisen eroauttamisen kehittäjä Teea Tonttila (Vetskari-hanke). Koulutus antoi hyvän pohjan omien ryhmien suunnittelulle ja toteutukselle ja mahdollisuuden sekä Taikuri että Vetskari -hankkeissa kehitetyn lasten ja nuorten eroauttamismateriaalin käyttämiseen. Vanhempien erotilanteessa lapsi tarvitsee tukea, mutta myös eroava vanhempi itse. Auttamalla vanhempaa autamme myös lasta. TUKEVA 2 Rovaseudun pilotin, Lapin ensi- ja turvakodin sekä Ranuan kunnan ja Rovaniemen kaupungin yhteistyöllä Rovaniemellä saatiin käynnistymään saakka jatkunut koulutusprosessi, jossa kehittäjäsosiaalityöntekijän lisäksi kolme ensi- ja turvakodin työntekijää, lehtori Lapin yliopistosta, Ranualta lastensuojelun perhetyöntekijä Marketta Uimaniemi-Honkanen sekä Rovaniemen kaupungilta ennaltaehkäisevä perhetyöntekijä Virpi Kiviniemi sekä perheneuvolan erityissosiaalityöntekijä Anne Seppänen kouluttautuivat Vanhemman neuvo -vertaistukiryhmän ohjaajiksi. Koulutusprosessin aikana opiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat eronneille vanhemmille Vanhemman neuvo -vertaistukiryhmät. Yllämainittujen tahojen vahvan yhteistyön voimin Rovaniemelle saatiin myös Eroneuvo -koulutus, jossa kehittäjäsosiaalityöntekijän, kolmen Lapin ensi- ja turvakodin työntekijän ja Lapin yliopiston lehtorin lisäksi kouluttautuivat Rovaniemen kaupungin lastenvalvojista Riitta Ojansivu ja Sari Tiermas sekä Ranuan kunnasta Marketta Uimaniemi-Honkanen eronneille, eroa harkitseville vanhemmille tai heidän aikuisille läheisille suunnattujen Eroneuvo -tilaisuuksien vetäjiksi. Koulutusprosessin aikana opiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat Eroneuvo -tilaisuuksia. Eroneuvo -koulutukseen saatiin oppisopimusrahoitus Lasten ja nuorten ryhmämuotoinen auttaminen erotilanteessa Lasten ryhmät TUKEVA 2 Rovaseudun pilotin kehittäjäsosiaalityöntekijän ja perheneuvolan psykologin yhteistyöllä suunniteltiin ja toteutettiin Rovaniemellä vuonna 2011 kaksi seitsemän kertaa kokoontunutta lasten eroryhmää. Ryhmien rekrytoinnissa perheneuvolan työntekijöiden ja koulun Wilmatietojärjestelmän apu oli merkityksellinen. Toinen ryhmistä toteutettiin keväällä , jolloin kehittäjäsosiaalityöntekijän yhteistyökumppanina oli psykologi Liisa Hietala ja toinen syksyllä , jolloin yhteistyökumppanina oli psykologi Saana Sievers. Molemmissa ryhmissä oli mukana Lapin yliopiston sosiaalityön opiskelija Suvi Seikkula, joka työstää aiheesta pro gradu -työn. Vuonna 2011 lasten eroryhmään osallistui vuotiasta lasta, näistä kuusi tyttöä ja viisi poikaa. Ensimmäisellä ja viimeisellä kerralla oli vähintään toinen vanhemmista mukana. Lasten palautteista vahvistui käsitys, miten tärkeää on, että lapsille annetaan lupa puhua vanhempien eroon liittyvistä kysymyksistä. Lapset kokivat ryhmän myötä vanhempien eroon liittyvien asioiden puhumisen helpottuneen, samaa kertoivat vanhemmat omassa palautteessaan. Vanhemmat kokivat, että eron puheeksi ottaminen lapsen kanssa oli helpottunut samoin 6 Liite 5: Ryhmämuotoiset eroperhepalvelut Rovaniemellä 15

16 kuin huoli lapsen selviämisestä. Tarkempi kuvaus lasten eroryhmästä on liitteessä 6 7. Kuvaus tulee TUKEVA -hankkeen loppujulkaisuun. Nuorten ryhmä TUKEVA 2 Rovaseudun pilotin kehittäjäsosiaalityöntekijän ja Lapin yliopiston sosiaalityön opiskelija Anna Sorron yhteistyöllä suunniteltiin ja toteutettiin keväällä 2012 vanhempiensa eron kokeneille vuotiaille nuorille kahdeksan kertaa kokoontunut vertaistukiryhmä. Ryhmään osallistui kuusi tyttöä, näistä neljä oli Korkalovaaran koululaista, yhden nuoren vanhempi osallistui samaan aikaan toteutettuun Vanhemman neuvo -vertaistukiryhmään. Ryhmän rekrytoinnissa käytettiin koulun Wilma-tietojärjestelmää, mutta vanhempien tai nuorten yhteydenottoja tämän perusteella ei tullut, vaan merkitykselliseksi osoittautui nuorelle tutun aikuisen kouluterveydenhoitajan, koulukuraattorin tai kehittäjäsosiaalityöntekijän ohjaus ja suosittelu. Ryhmässä mukana olleet nuoret kokivat ryhmän niin hyväksi, että olivat kaikki valmiita suosittelemaan ryhmää toisille vanhempiensa eron kokeneille nuorille. Tarkempi kuvaus nuorten eroryhmästä on liitteessä 7. 8 Kuvaus tulee TUKEVA -hankkeen loppujulkaisuun. Arviointia: Lasten ja nuorten ammatillinen tukeminen vanhempien erotessa on varsin tarpeellista. Vanhempien ero on yksi lapsen elämän suurista muutoksista, joka uhkaa lapsen hyvinvointia, sekä luonnollista kasvua ja kehitystä, ellei eroa ei hoideta niin, että lapsen kehityksen mukaiset tarpeet huomioidaan, lapsen turvallisuus varmistetaan eikä lapsi erossa menetä kumpaakaan vanhemmista. Tässä ryhmämuotoinen eroauttaminen on paitsi tehokasta, myös vaikuttavaa. Lasten eroryhmä palveluna on juurtunut hankkeen aikana, sillä palvelu on toteutunut perheneuvolan toimesta keväällä 2012, ryhmää ovat vetäneet psykologit Saana Sievers ja Tanja Kumpula. Jatkossa lasten eroryhmä on suunniteltu toteutettavan kerran vuodessa. Nuorten eroryhmän juurtumista edistettiin koulukuraattorien kehittämispäivänä , sillä projektipäällikkö Marja-Sisko Tallavaara kutsui kehittäjäsosiaalityöntekijän kertomaan Rovaseudun pilotissa kehitetystä Huomatkaa minut vanhempiensa eron kokeneiden nuorten vertaistukiryhmä -toimintamallista. Käytännössä nuorten eroryhmän juurtuminen jää tulevaisuuteen, mutta oppilashuollon koordinaattori Irmeli Vähäahon myötävaikutuksella ja koulukuraattori Anne Huhtalan aktiivisella ja kehittämishaluisella kumppanuudella on saatu suunnitelma, jossa nuorten keväällä 2012 kehitetty vertaistukiryhmä -toimintamalli juurrutetaan Rovaniemelle yläkouluikäisten nuorten palveluksi kisälli oppipoika -periaatteella. Ensi syksynä Marja Leena Nurmela irrottautuu omasta työstään ja perehdyttää Huomaa minut vanhempiensa eron kokeneiden vuotiaiden nuorten vertaistukiryhmään Anne Huhtalan, joka puolestaan toteuttaa seuraavana vuonna vertaistukiryhmän perehdyttäen siihen samalla uuden kumppanin. Alustavasti koulukuraattori Virve Simonen on lupautunut vuoden 2013 oppipojaksi. Nuorten eroryhmä on suunniteltu toteutettavaksi syksyllä 2012 maanantai-iltaisin viikoilla Toivottavasti TUKEVA 3:sta järjestyy rahoitusta kisällioppipoika perehdyttämiseen. 7 Liite 6: Minusta pidetään huolta vertaistukiryhmä vanhempiensa eron kokeneille 8 12 vuotiaille lapsille 8 Liite 7: Huomatkaa minut vertaistukiryhmä vanhempiensa eron kokeneille vuotiaille nuorille 16

17 2.2.2 Tukemalla vanhempaa tuet lasta Vanhempien tukeminen erotilanteessa Eroneuvo tilaisuudet Eroneuvo -tilaisuuksien toteuttaminen edellytti eron kokeneiden vapaaehtoisten rekrytoinnin ja kouluttamisen, koska Eroneuvo -tilaisuuden vetää sosiaalialan ammattilainen yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Vapaaehtoisten rekrytointi tapahtui tammikuussa Rekrytoinnissa käytettiin laajasti eri ilmaistiedotusvälineitä: Lapin radion menovinkkejä, Lapin Kansan menemiset ja Uusi Rovaniemen Menoksi -palstaa. Uusi Rovaniemi -lehdessä myös julkaistiin juttu vapaaehtoisten rekrytoinnista. Ranualla tiedottaminen tapahtui paikallisessa Kuriiri -lehdessä maksetulla ilmoituksella ja tämän pohjalta tehdyllä jutulla. Vapaaehtoisten rekrytointiin liittyvä haastattelu toteutettiin sekä Rovaniemellä että Ranualla ja koulutus vapaaehtoisille käynnistyi Koulutuksen aloitti 13 eron kokenutta vanhempaa, kaksi miestä ja 11 naista, näistä 10 jatkoi koulutuksen loppuun. Kaikkiaan vapaaehtoisten koulutus kesti 12,5 tuntia. Vapaaehtoisten koulutuksen päätösilta pidettiin Vapaaehtoiseksi ensi syksyn Eroneuvo -tilaisuuksiin lupautui 9 vanhempaa, yksi mies ja kahdeksan naista, näistä kolme Ranualta. Koulutukseen kuului myös kaksituntisten Eroneuvo -tilaisuuksien toteuttaminen. Ranualla pidettiin Lapin ensimmäinen Eroneuvo -tilaisuus, jossa oli mukana kaksi vapaaehtoista ja kolme asiakasta. Illan vetäjinä toimivat Marketta Uimaniemi-Honkanen ja Marja Leena Nurmela. Eroneuvo -tilaisuudessa asiakkaat kuulivat eron vaikutuksista niin omaan kuin lapsen elämään. Tilaisuus tarjosi vanhemmille ja heidän läheisilleen mahdollisuuden puhua itseä askarruttavaisista asioista sekä kuulla miten eron itse kokeneet vapaaehtoiset olivat erosta selvinneet ja saaneet lasten asiat järjestymään. Eroneuvo -tilaisuuksia oli kevään ja alkukesän 2012 aikana kaikkiaan kuusi, joista neljä Rovaniemellä, yksi Ranualla ja Kemijärvellä. Asiakaspalaute illoista on ollut hyvää, palvelua on pidetty tärkeänä ja vapaaehtoisten roolia palvelussa merkityksellisenä. Kipeästä asiasta keskusteleminen tilaisuudessa, jonne ei tarvitse varata aikaa, ilmoittautua tai esitellä itseään, on koettu helpottavana ja omia ajatuksia selkiyttävänä. Opiskelija Anne-Maiju Kaakkurivaara työstää Eroneuvo -tilaisuuksien asiakas- ja vapaaehtoisten koulutuspalautteista sosiaalityön kandidaatin tutkielman, jonka ennakoidaan valmistuvan vuodenvaihteessa Vanhemman neuvo vertaistukiryhmät Vanhemman neuvo -vertaistukiryhmien suunnittelu ja toteutus liittyivät toiseen Neuvokeskukselta ostettuun koulutukseen, jossa TUKEVA 2 Rovaseudun pilotin kehittäjäsosiaalityöntekijä oli vahvasti mukana. TUKEVA 2 -hanke myös varmisti rahoituksellaan koulutuksen toteutumisen Rovaniemellä. Vanhemman neuvo -vertaistukiryhmiä toteutettiin kevään 2012 aikana kolme, kaksi Rovaniemellä ja yksi Ranualla. Vertaistukiryhmä on suljettu ja se kokoontuu kahdeksan kertaa 2,5 tuntia kerrallaan. Ryhmän rekrytoinnissa käytettiin laajasti maksuttomia tiedotuskanavia: Menovinkit Lapin Radiossa, Uusi Rovaniemi ja Lapin kansa -lehdissä, juttu Uusi Rovaniemi ja Kuriiri -lehdissä sekä kehittäjäsosiaalityöntekijän radiohaastattelu Lapin Radiossa Tämän lisäksi kehittäjäsosiaalityöntekijä työsti ryhmästä tiedotteen 9, joka oli esillä kaupungin ja ensi- ja turvakodin internetsivuilla sekä sähköpostijakelussa eri organisaatioihin. Ennen ryhmän alkua haastateltiin ryhmästä kiinnostuneita. Haastattelussa havaittiin miten suuri kynnys ryhmään tulemisessa on ja mi- 9 Liite 8: Vanhemman neuvo vertaistukiryhmä 17

18 ten tärkeää on, että sosiaali- ja terveysalalla työskentelevät itse tiedostavat eroauttamisen ryhmämuotoisten palvelujen olemassaolon ja vaikuttavuuden sekä kertovat palvelusta asiakkaille, antavat esitettä käteen ja suosittelevat menemään mukaan. Kevään 2012 Vanhemman neuvo - vertaistukiryhmissä oli yhteensä 13 eronnutta vanhempaa, joista 11 naista ja 2 miestä. Yhden vanhemman lapsi osallistu samanaikaisesti nuorten eroryhmään. Rovaniemen päiväryhmässä vetovastuussa olivat Anne Seppänen perheneuvolasta sekä Pirjo Lehmuskoski ja Salla Sammela Lapin ensi- ja turvakodista. Rovaniemen iltaryhmässä vetäjinä toimivat Virpi Kiviniemi ennaltaehkäisevästä perhetyöstä, Katariina Marjeta Lapin ensi- ja turvakodista sekä Marja Leena Nurmela TUKE- VA 2 Rovaseudun pilotista. Ranuan ryhmän vetäjinä toimivat Marketta Uimaniemi-Honkanen perhetyöstä sekä Suvi Hietanen Lapin yliopistosta. Vanhemman neuvo -vertaisryhmien tavoitteena on yhteistyövanhemmuuden vahvistuminen ja tämä tavoite saavutettiin hyvin. Asiakaspalaute oli hyvin myönteistä, kaikki kokivat ryhmästä olleen apua omien eroon liittyneiden tunteidensa käsittelyyn sekä lapsen aseman ja toisen vanhemman merkityksen huomioimiseen. Kaikki suosittelisivat vertaistukiryhmää eronneille vanhemmille. Arviointia: Vanhempien ero on suuri muutostilanne kaikille perheen jäsenille. Lapsille vanhempien ero nostattaa kysymyksiä ja huolta siitä, kuka minusta huolehtii. Lasten, nuorten ja vanhempien vertaistukiryhmät ovat kerätyn asiakaspalautteen valossa osoittautuneet erittäin hyväksi tavaksi tukea perhettä. Neuvokeskuksessa toteutetuista ryhmistä on tehty tutkimusta, joissa on havaittu, että parhaan tuen saavat perheet, joissa vanhempi ja lapsi osallistuvat yhtä aikaa oman ikätasonsa mukaiseen vertaistukiryhmään. Tähän tilanteeseen päästiin Rovaniemellä kun yhdestä perheestä osallistui aikuinen vanhempien vertaisryhmään ja lapsi nuorten vertaisryhmään. TUKEVA 2 Rovaseudun pilotin aikana käynnistettyä toimintaa juurrutetaan jatkossa, kun syksyllä 2012 toteutetaan Vanhemman neuvo -vertaistukiryhmä ja Huomatkaa minut nuorten vertaistukiryhmä yhtä aikaa viikoilla Vanhemman neuvo -ryhmän vetäjinä toimivat Anne Seppänen perheneuvolasta ja Suvi Hietanen Lapin yliopistosta. Huomatkaa minut nuorten ryhmän vetäjinä toimivat Marja Leena Nurmela perhesosiaalityöstä ja Anne Huhtala oppilashuollosta. Vanhemman neuvo -ryhmä toteutetaan Lapin ensi- ja turvakodin tiloissa ja Huomatkaa minut -ryhmä perhepalvelukeskuksessa avoimen päiväkodin tiloissa. Myös kevään 2013 Vanhemman neuvo -vertaistukiryhmistä on sovittu yhteistyökumppaneiden Lapin ensi- ja turvakodissa pitämässä palaverissa (ks. muistio). Ryhmiin rekrytoinnissa tarvitaan koulukuraattoreita, koulujen ja neuvoloiden terveydenhoitajia, päivähoidon työntekijöitä, lastenvalvojia, perheneuvolan työntekijöitä sekä sosiaalityöntekijöitä eri toimipisteissä. Vapaaehtoisten rekrytoinnista, koulutuksesta, työnohjauksesta ja virkistäytymisestä huolehtii jatkossa Lapin ensi- ja turvakoti. Ryhmän markkinoinnista tiedotusvälineiden ja sähköpostin kautta vastaa jatkossa vetäjäpari. Eroneuvo -tilaisuuksiin kevään 2012 aikana tuli 11 asiakasta, jotka kaikki antoivat myönteistä palautetta tilaisuuden merkityksestä itselle. Myös vetäjät ovat vakuuttuneet tilaisuuden avusta erotilanteessa. Asiakkaiksi tulleet olivat saaneet tietoa tilaisuudesta joko paikallislehdestä tai perhepalvelukeskuksen ilmoitustauluilta eli näitä kanavia käytetään myös jatkossa, kun Eroneuvo -tilaisuudet juurrutetaan osaksi Rovaniemen ja Ranuan eroperhepalveluita. Yhteistyökumppaneiden, terveydenhoitajien, päivähoidon työntekijöiden, lastenvalvojien, perheneuvolan työntekijöiden ja eri toimipisteissä toimivien sosiaalityöntekijöiden, apu markkinoinnissa on välttämätöntä. TUKE- VA 2 Rovaseudun pilotin aikana on kehitetty markkinointimateriaalia, jonka päivittämisestä ja jakelusta on jatkossa sovittava erikseen. Syksyn 2012 osalta markkinointimateriaalin päivittämisestä vastaa vielä kehittäjäsosiaalityöntekijä Marja Leena Nurmela Liite 9: Eroneuvo tilaisuudet 18

19 2.2.3 Työntekijöiden koulutus eroperheiden kohtaamiseen Ero lapsiperheessä -teema on varsin ajankohtainen, sillä Suomessa eron kokee noin lasta vuosittain. Näistä noin 400 lasta asuu Rovaniemellä ja myös Ranualla työntekijät ovat kiinnittäneet huomiota vanhempien eron yleisyyteen. Jotta uudet ryhmämuotoiset eroperhepalvelut tavoittavat asiakkaat, tulee yhteistyökumppanien tiedostaa miten hyvin he voivat auttaa eroperhettä ohjaamalla perheitä palvelujen piiriin. Tämän vuoksi TUKEVA 2 Rovaseudun pilotissa toteutettiin kaksi henkilöstökoulutusta, joissa kohderyhmänä oli lapsiperheitä kohtaavat työntekijät. Rovaniemellä Erolapsiperheessä koulutus pidettiin , päivän avasi perhepalveluidenjohtaja Ritva Olsen. Koulutuksen alussa Pirjo Lehmuskoski esitteli Lapin ensi- ja turvakodin eroperhepalvelut, Anne Seppänen perheasiainsovittelupalvelut ja Marja Leena Nurmela lastenvalvojapalvelut sekä uudet ryhmämuotoiset lasten, nuorten ja vanhempien eroperhepalvelut. Ero lapsiperheessä -teemasta oli kouluttamassa kehittämispäällikkö Riitta Mykkänen-Hänninen Neuvokeskuksesta. Koulutukseen osallistui 80 Rovaniemen kaupungin päivähoidon, perhetyön, sosiaalityön, neuvolan ja koulun työntekijää. Neuvokeskuksen kouluttajan kustannuksista vastasi Rovaniemen kaupunki, sillä koulutus oli VARPU -työryhmän tilaama. Koulutuksesta kerätty palaute oli hyvää, osallistujat kokivat aiheen ajankohtaiseksi ja tärkeäksi sekä saaneensa tietoa siitä, mitä itse voi tehdä auttaakseen eroperhettä. Päivän aikana syntyi myös ideoita, miten päiväkodissa voidaan huomioida lapsen molemmat vanhemmat. Koulutuksessa jaettiin TUKEVA 2 Rovaseudun pilotissa työstettyjä esitteitä: Eroperhepalvelut Rovaniemellä, Ryhmämuotoiset eroperhepalvelut sekä nuorten- ja lasten eroryhmät. 11 Toinen Ero lapsiperheessä -koulutus toteutettiin iltakoulutuksena Ranualla TUKEVA 2 -hanke tarjosi osallistujille iltapalan, jonka Ranuan yläasteen tukioppilaat olivat valmistaneet opintojenohjaaja Riitta Kuhan ohjaamana. Koulutustilaisuuden avasi perusturvajohtaja Helena Pekkala- Vilhunen ja lastensuojelun perhetyöntekijä, Eroneuvo- ja Vanhemman neuvo ryhmien ohjaaja Marketta Uimaniemi-Honkanen esitteli Ranuan eroperhepalvelut. Kehittäjäsosiaalityöntekijä Marja Leena Nurmela vastasi Ero lapsiperheessä -koulutuksesta. Koulutukseen osallistui 20 Ranuan sosiaalitoimen työntekijää. Palaute koulutuksesta oli erinomaista, osallistujat kokivat aiheen ajankohtaiseksi ja tärkeäksi sekä vastanneen omaa tarvetta tukea eroperheitä ja auttaa lasta. Tilaisuudessa jaettiin esitettä Eroperhepalvelut Ranualla Liite 10: Rovaniemen kaupungin eroperhepalvelut esite 12 Liite 11: Eroperhepalvelut Ranualla esite 19

20 Liite 1: Toimintatilasto Tiivistelmä Tukeva2 Rovaseudun osapilotin raportista Marja Leena Nurmela, kehittäjäsosiaalityöntekijä Yksilötapaamiset, yhteensä 31 kertaa, 14 eri nuoren asiassa: Rovaniemi 25 kertaa, 11 eri nuoren asiassa. Ranua 6 kertaa, 3 eri nuoren asiassa. Perhetapaamiset, yhteensä 90 kertaa, 50 eri lapsen tai nuoren asiassa: Rovaniemi 70 kertaa, 46 eri lapsen tai nuoren asiassa. Ranua 20 kertaa, 4 eri nuoren asiassa. Asiakastapaamiset verkostossa, yhteensä 25 kertaa, 14 eri lapsen tai nuoren asiassa. Rovaniemi 24 kertaa, 13 eri lapsen tai nuoren asiassa. Ranua 1 kerta, 1 nuoren asiassa. Suunnittelu ja kehittämistyö moniammatillisessa verkostossa, yhteensä 86 kertaa. Rovaniemi 69 kertaa. Ranua 17 kertaa. Ryhmätoiminnot, yhteensä 72 kertaa, 12 eri ryhmää. Rovaniemi 60 kertaa, 9 eri ryhmää. Ranua 11 kertaa, 2 eri ryhmää. Kemijärvi 1 kerta. Kehittäjäsosiaalityöntekijän antama koulutus ja konsultointi, yhteensä 28 kertaa, 343 henkilöä. Rovaniemi 16 kertaa, 186 henkilöä. Ranua 11 kertaa, 157 henkilöä. Kehittäjäsosiaalityöntekijän osallistuma koulutus ja seminaarit, yhteensä 32 päivää. Kehittäjäsosiaalityöntekijä osallistunut Tukeva hankkeen työkokouksiin ja seminaareihin, yhteensä 11 päivää. Tukeva2 Rovaseudun osapilotin tukiryhmän kokoukset, yhteensä 12 kertaa. Rovaniemi 7 kertaa. Ranua 5 kertaa. Kehittäjäsosiaalityöntekijä tiedottanut Tukeva2 hankkeesta, yhteensä 9 kertaa, henkilöä. Tukeva2 Rovaseudun osahankkeen esitteet, uutiset, artikkelit ja raportti. Esite Tukeva2/Lappi/Rovaseutu, jaossa. Esitteet: PAKKI ryhmä, Lasten eroryhmä, Me ollaan kavereita ryhmä, jaossa seminaarissa.

21 Esitteet: Ryhmämuotoiset eroperhepalvelut Rovaniemellä, Vanhemman neuvo vertaistukiryhmä, Eroneuvo tilaisuudet keväällä 2012, Nuorten eroryhmä, jaossa Ero lapsiperheessä koulutuksessa. Esitteet: Eroperhepalvelut Rovaniemellä ja Eroperhepalvelut Ranualla, jaossa kevään 2012 Eroneuvo tilaisuuksissa. Uutiset: Ryhmä paniikkihäiriöisille nuorille Ranualla 20.6., Eroryhmä lapsille 23.6., Art ryhmässä harjoitellaan vuorovaikutustaitoja Artikkelit: Kaikkein pahinta on, että nuori jätetään yksin 17.8., julkaistu Lapin Kansa. Raportit: Perhekeskeinen työ yläkouluihin nuorta ei jätetä yksin Mallit työkalupakkiin: Perheneuvolapalveluiden jalkautuminen yläkouluihin malli perhekeskeisestä työparityöskentelystä yläkoululla, Minusta pidetään huolta Vertaistukiryhmä vanhempiensa eron kokeneille 8 12 vuotiaille lapsille, Pakkia paniikille ryhmämuotoista tukea paniikkikohtausten ehkäisyyn, Huomaa minut vertaistukiryhmä vanhempiensa eron kokeineille vuotiaille nuorille. Kehittäjäsosiaalityöntekijän loma ja vapaajaksot. PVM Työpäiviä mikä vapaa lisätyövapaa palkallinen vapaa (s) palkaton vapaa palkaton vapaa palkaton vapaa vuosiloma vuosiloma vuosiloma

TUKEVA Lapin osahanke Toiminta 1.10.2011 31.3.2012 ja Suunnitelma loppukaudelle. Marja-Sisko Tallavaara 12.04.2012

TUKEVA Lapin osahanke Toiminta 1.10.2011 31.3.2012 ja Suunnitelma loppukaudelle. Marja-Sisko Tallavaara 12.04.2012 TUKEVA Lapin osahanke Toiminta 1.10.2011 31.3.2012 ja Suunnitelma loppukaudelle Marja-Sisko Tallavaara 12.04.2012 1. Ennalta ehkäisevien ja varhaisen tuen menetelmien ja toimintamallien kehittäminen ja

Lisätiedot

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Perhepalvelukeskus, Korkalonkatu 4, 96100 Rovaniemi Kuva: Pekka Ojaniemi Palveluja perheille Avoin päiväkoti Avoimen päiväkodin toiminta on tarkoitettu alle kouluikäisille

Lisätiedot

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011 Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja llä 11 Vanhempien palautteet Marja Leena Nurmela Tukeva/Rovaseutu Tietoa lasten eroryhmästä Lasten eroryhmät kokoontuivat 7

Lisätiedot

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Perhepalvelukeskus, Korkalonkatu 4, 96100 Rovaniemi Päivitetty 1.5.2016 / Marja Leena Nurmela Kuva: Pekka Ojaniemi Palveluja perheille Avoin päiväkoti Avoimen päiväkodin

Lisätiedot

Ero lapsiperheessä työn lähtökohdat

Ero lapsiperheessä työn lähtökohdat Ero lapsiperheessä työn lähtökohdat Ero sisältää aina riskejä lapsen hyvinvoinnille ja vanhemmuus on haavoittuvaa Varhaisella tuella voidaan ennaltaehkäistä vanhempien eron kielteisiä vaikutuksia lapsen

Lisätiedot

Lapsen elämää kahdessa kodissa -työpaja

Lapsen elämää kahdessa kodissa -työpaja Lapsen elämää kahdessa kodissa -työpaja Ajoissa liikkeelle reseptejä ehkäisevään työhön 12.6.2012 Iisalmi Mika Ketonen eroperhetyöntekijä, Eroperheen kahden kodin lapset projekti, Lahden ensi- ja turvakoti

Lisätiedot

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1 Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille 19.2.2014 1 Linkki-toiminta Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n Murkkuneuvola hanke (RAY-rahoitus 2011-2015) Tavoitteet: 1. 12-18 vuotiaiden lasten

Lisätiedot

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa Sivistystoimi Sisällysluettelo Oppilashuolto lapsen koulunkäyntiä tukemassa... 3 Koulukuraattoreiden ja koulupsykologien tarjoama tuki... 4 Koulukuraattori...

Lisätiedot

VANHEMMAN NEUVO VERTAISTUKIRYHMÄT Rovaniemellä kevät 2012

VANHEMMAN NEUVO VERTAISTUKIRYHMÄT Rovaniemellä kevät 2012 VANHEMMAN NEUVO VERTAISTUKIRYHMÄT Rovaniemellä kevät 0 Palautteen yhteenveto Marja Leena Nurmela/ Tukeva -hanke.5.0 Vanhemman neuvo vertaistukiryhmät Rovaniemellä keväällä 0 Päiväryhmä 8...4.0, kokoontumisia

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Kehittäjäsosiaalityöntekijä Marja Leena Nurmela

Kehittäjäsosiaalityöntekijä Marja Leena Nurmela Tukeva2 Rovaseudun pilotti Kehittäjäsosiaalityöntekijä Marja Leena Nurmela Koulukuraattorien kehittämispäivä 6.6.2012 Ryhmä on tarkoitettu vanhempiensa eron kokeneille 12-15 vuotiaille, yläkouluikäisille

Lisätiedot

Miten tukea lasta vanhempien erossa

Miten tukea lasta vanhempien erossa Miten tukea lasta vanhempien erossa Kokemuksia eroperheiden kanssa työskentelystä erityisesti lapsen näkökulma huomioiden. Työmenetelminä mm. vertaisryhmät ja asiakastapaamiset. Eroperheen kahden kodin

Lisätiedot

Vanhempainryhmä osana polikliinisen luokan toimintaa. Laura Kortesoja Kalliomaan koulu

Vanhempainryhmä osana polikliinisen luokan toimintaa. Laura Kortesoja Kalliomaan koulu Vanhempainryhmä osana polikliinisen luokan toimintaa Laura Kortesoja Kalliomaan koulu Polikliininen luokka aloitti toimintansa syksyllä 2008 oppilaspaikkoja 8 opetuksesta vastaa pääosin polikliinisen luokan

Lisätiedot

Hyvinvointineuvola Hämeenlinnassa

Hyvinvointineuvola Hämeenlinnassa Hyvinvointineuvola Hämeenlinnassa Projekti 1.9.2009-31.10.2011 Tavoitteet: 1. Perhettä voidaan tukea psykososiaalisissa ongelmissa lähellä ja nopeasti 2. Neuvolan palveluvalikko laajenee ja työskentely

Lisätiedot

Ryhmämuotoinen työskentely lasten ja vanhempien tukena eron jälkeen

Ryhmämuotoinen työskentely lasten ja vanhempien tukena eron jälkeen Ryhmämuotoinen työskentely lasten ja vanhempien tukena eron jälkeen Pirpana ry:n koulutuspäivä Kuntatalo 13.5.2013 Riitta Mykkänen-Hänninen kouluttaja, työnohjaaja Samanaikaiset ryhmäprosessit Vanhempia

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIIT- TYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUSKOULUSSA

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIIT- TYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUSKOULUSSA HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIIT- TYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUSKOULUSSA HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA Toimintasuunnitelma on lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä

Lisätiedot

TUKEVA Lapin osahanke Toiminta Marja-Sisko Tallavaara

TUKEVA Lapin osahanke Toiminta Marja-Sisko Tallavaara TUKEVA Lapin osahanke Toiminta 1.4. 30-9.2011 Marja-Sisko Tallavaara 12.10.2011 1. Ennalta ehkäisevien ja varhaisen tuen menetelmien ja toimintamallien kehittäminen ja käyttöön ottaminen: Kehittäminen

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke 2(6) Sisällys Aloite perhetyöhön... 3 Aloitusvaihe... 3 n suunnitelman tekeminen... 4 n työskentelyvaihe... 4 n työskentelyn arviointi... 5 n päättäminen... 5 3(6) Aloite perhetyöhön Asiakkuus lastensuojelun

Lisätiedot

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina EROKUMPPANIT Nalleperhe Karhulan tarina Avuksi vanhempien eron käsittelyyn lapsen kanssa Ulla Sauvola 1 ALKUSANAT Tämä kirja on tarkoitettu avuksi silloin, kun vanhemmat eroavat ja asiasta halutaan keskustella

Lisätiedot

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhempien Akatemia toimivia kasvatuskäytäntöjä vanhemmuuden tueksi Toteuttaja Nuorten Ystävät ry RAY:n tuella Vuosille

Lisätiedot

LAPSI NÄKYVÄKSI PERHETYÖSSÄ. Perhetyöntekijät Aune Paloranta Viitasaarelta ja Otto Myllynen Jyväskylästä

LAPSI NÄKYVÄKSI PERHETYÖSSÄ. Perhetyöntekijät Aune Paloranta Viitasaarelta ja Otto Myllynen Jyväskylästä LAPSI NÄKYVÄKSI PERHETYÖSSÄ Perhetyöntekijät Aune Paloranta Viitasaarelta ja Otto Myllynen Jyväskylästä Miksi me puhumme täät äällä? Aune, 53 Oma pieni perhe, 1 lapsi Suuri syntymäperhe, 13 lasta Vanhainkodin

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Perhetyö. Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa

Perhetyö. Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa 1 Perhetyö Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa 10.10.2012 Hanna Hirvonen, lastentarhanopettaja 2 MIKÄ ON PERHEIDEN VILLIINA? Ylikartanon päiväkodin avoimia varhaiskasvatuspalveluja tarjoava ryhmä

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista

Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja THL:n kansallinen Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyyn 2017 vastanneet 2. Kyselyn tuloksia 2.1 Hyvinvointi, osallisuus

Lisätiedot

OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS

OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS OSALLISUUDEN JA YHTEISÖLLISYYDEN VAHVISTAMINEN JA TUKEMINEN RYHMÄMUOTOISILLA TOIMINNOILLA v AVOIMET RYHMÄTOIMINNOT Avoin päiväkoti ja alueelliset perheryhmät Isä lapsi toiminta

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Kouluterveyskysely Poimintoja Turun tuloksista

Kouluterveyskysely Poimintoja Turun tuloksista Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja THL:n kansallinen Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyyn 2017 vastanneet 2. Kyselyn tuloksia 2.1 Hyvinvointi, osallisuus

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

Lasten erovertaisryhmät Ero lapsiperheessä - työmuodossa

Lasten erovertaisryhmät Ero lapsiperheessä - työmuodossa Lasten erovertaisryhmät Ero lapsiperheessä - työmuodossa LAPE kick-off 25.9.2017 Maiju Saha Sara Lammi Eroauttamisen taustaa Ensi- ja turvakotien liitossa Eroauttamisen kehittäminen aloitettiin Lastensuojelun

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA Hyvä ja turvallinen oppimisympäristö on sekä perusopetuslain että lastensuojelulain kautta tuleva velvoite huolehtia oppilaiden sosiaalisesta,

Lisätiedot

Lapset puheeksi -menetelmä

Lapset puheeksi -menetelmä Taustaa Työmallia alettiin tutkia ja kehittää osana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Toimiva lapsi & perhe -hanketta Siirtyi ylläpidettäväksi Suomen Mielenterveysseuralle (lokilistat) Menetelmä on alun

Lisätiedot

Koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen Riihimäen perusopetuksessa

Koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen Riihimäen perusopetuksessa Koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen Riihimäen perusopetuksessa Hupi tiimi Ville Saloranta, hankekoordinaattori Heini Lehtonen, sosiaaliohjaaja (Peltosaari) Kaisa Näsman, sosiaaliohjaaja (Lasitehdas)

Lisätiedot

Olkkari. Verkostoituva perhekeskus Jalkautuvat erityispalvelut Hyvinvoiva lapsi-ja nuori -hanke

Olkkari. Verkostoituva perhekeskus Jalkautuvat erityispalvelut Hyvinvoiva lapsi-ja nuori -hanke Olkkari Verkostoituva perhekeskus Jalkautuvat erityispalvelut Hyvinvoiva lapsi-ja nuori -hanke Mikä hanke? Hyvinvoiva lapsi ja nuori -hanke on lastensuojelun ennaltaehkäisevä hanke nopea reagointi Palvelutarpeet

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

MITÄ SUOMESSA ON MENEILLÄÄN EROAUTTAMISESSA JÄRJESTÖNÄKÖKULMASTA

MITÄ SUOMESSA ON MENEILLÄÄN EROAUTTAMISESSA JÄRJESTÖNÄKÖKULMASTA MITÄ SUOMESSA ON MENEILLÄÄN EROAUTTAMISESSA JÄRJESTÖNÄKÖKULMASTA JUSSI PULLI KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ ENSI- JA TURVAKOTIEN LIITTO / NEUVOKESKUS EROFOORUMI 21.11.2012 Jos klikkaa internetistä (Google) olen eroamassa?

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakysely 2012 Lähivuosien haasteet YHTEINEN VASTUU JA VÄLITTÄMINEN.

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakysely 2012 Lähivuosien haasteet YHTEINEN VASTUU JA VÄLITTÄMINEN. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakysely 2012 Lähivuosien haasteet YHTEINEN VASTUU JA VÄLITTÄMINEN Tuomo Lähdeniemi Aamu- ja iltapäivätoiminnan Osallistujia 4 469 seuranta 2012 Ohjaajat

Lisätiedot

TAIKURI VERTAISRYHMÄT

TAIKURI VERTAISRYHMÄT TAIKURI VERTAISRYHMÄT C LAPSILLE JOIDEN VANHEMMAT OVAT ERONNEET Erofoorumi 3.11.15 Tina Hav erinen Suom en Kasv atus- ja perheneuvontaliitto Kenelle ja miksi? Alakouluikäisille kahden kodin lapsille joiden

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2014 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Perhetyö tukee lapsiperheitä erilaisissa elämäntilanteissa ja vahvistaa perheen omia voimavaroja

Toiminta-ajatus. Perhetyö tukee lapsiperheitä erilaisissa elämäntilanteissa ja vahvistaa perheen omia voimavaroja Toiminta-ajatus Lapsiperhetyö on perheille annettavaa tukea, joka perustuu perheen ja muiden yhteistyötahojen kanssa laadittavaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Perhetyö on lastensuojelun avohuollon toimenpide.

Lisätiedot

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskyselyyn

Lisätiedot

Toiminnalliset vanhempainillat

Toiminnalliset vanhempainillat Toiminnalliset vanhempainillat Pois syrjästä -hanke Satakunnan sairaanhoitopiiri 1.1.2014 30.9.2016 Tavoitteena on lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden vahvistaminen sekä yhteistyön lisääminen kodin

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2015 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran ja Pöytyän kunnat Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran kunnan sivistyslautakunta 16.12.2014 175 Pöytyän kunnan koulutuslautakunta 10.12.2014 97 Sisällys

Lisätiedot

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II Painopistealueittain teksti hankehakemuksesta KONKREETTISET TOIMENPITEET Etelä-Savo Keski-Suomi Ehkäisevän työn kehittäminen Sijaishuollon kehittäminen 1. ei toteudu 2. toteutunut 3. toteutunut hyvin 1.

Lisätiedot

NEUVOLAN JA LASTENSUOJELUN PERHETYÖ VANTAALLA

NEUVOLAN JA LASTENSUOJELUN PERHETYÖ VANTAALLA NEUVOLAN JA LASTENSUOJELUN PERHETYÖ VANTAALLA Outi Ingberg Marja-Liisa Tirronen 05/2009 PERHETYÖ Suunnitelmallista / tavoitteellista Määräaikaista Muutokseen tähtäävää Tavoitteena tukea ja edistää erityistä

Lisätiedot

LAPSYKE- Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa - hanke

LAPSYKE- Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa - hanke LAPSYKE- Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa - hanke Tilannekatsaus 19.3.2009 Marja-Sisko Tallavaara 1 Konsultaatio ja videoneuvottelun käyttö Erityistyöntekijä

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Kuopio 26.3.2014 Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta Oppilashuollon kehittäminen Liperissä Lukuvuoden 2011-12 aikana yhteensä neljä

Lisätiedot

NUORTEN ERITYISTUKEA TARVITSEVIEN ODOTTAVIEN ÄITIEN TUKEMISEN TOIMINTAMALLEJA. Marita Väätäinen Sanna Vähätiitto Oulun kaupunki

NUORTEN ERITYISTUKEA TARVITSEVIEN ODOTTAVIEN ÄITIEN TUKEMISEN TOIMINTAMALLEJA. Marita Väätäinen Sanna Vähätiitto Oulun kaupunki NUORTEN ERITYISTUKEA TARVITSEVIEN ODOTTAVIEN ÄITIEN TUKEMISEN TOIMINTAMALLEJA Marita Väätäinen Sanna Vähätiitto Oulun kaupunki Siskot-ryhmän taustaa Siskot -projekti on Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen Sivu 1/5 Märynummen koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Märynummen koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

Varhainen tukihyvinvoinnin. lapselle

Varhainen tukihyvinvoinnin. lapselle Tiedosta hyvinvointia Varhaisen tuen tutkimus ja kehittäminen 1 Varhainen tukihyvinvoinnin edellytys lapselle KT, erikoistutkija Liisa Heinämäki Stakes Liisa Heinämäki Tiedosta hyvinvointia Varhaisen tuen

Lisätiedot

Lapsen tukitoimet osaksi kehitysympäristöjä. Helena Heimo Valtakunnalliset neuvolapäivät 18.10.2012

Lapsen tukitoimet osaksi kehitysympäristöjä. Helena Heimo Valtakunnalliset neuvolapäivät 18.10.2012 Lapsen tukitoimet osaksi kehitysympäristöjä Helena Heimo Valtakunnalliset neuvolapäivät 18.10.2012 Veeti, 4½ v. Aamu alkaa sillä, ettei Veeti suostu pukemaan vaatteita päälle. Pitää olla aina tietyt sukat

Lisätiedot

VARHAINEN PUUTTUMINEN

VARHAINEN PUUTTUMINEN VARHAINEN PUUTTUMINEN Ei ole olemassa yhtä varhaisen puuttumisen määri-telmää; yleisesti tarkoitetaan sitä, että ongelmat havaitaan ja niihin pyritään löytämään ratkaisuja mahdollisimman aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Erityispalvelut neuvolatyöntekijöiden tukena. Valtakunnalliset neuvolapäivät Paasitorni 17-18.10. 2012 Kristiina Knuutinen, Tiina Koskinen, Kajaani

Erityispalvelut neuvolatyöntekijöiden tukena. Valtakunnalliset neuvolapäivät Paasitorni 17-18.10. 2012 Kristiina Knuutinen, Tiina Koskinen, Kajaani Erityispalvelut neuvolatyöntekijöiden tukena Valtakunnalliset neuvolapäivät Paasitorni 17-18.10. 2012 Kristiina Knuutinen, Tiina Koskinen, Kajaani TUKEVA Kainuun osahanke Maarit Rusanen Sirpa Huusko Kristiina

Lisätiedot

Lapsen hyvä arki- hankkeen rakenne

Lapsen hyvä arki- hankkeen rakenne Lapsen hyvä arki- hankkeen rakenne PaKaste Pohjois-Pohjanmaa Lapsen hyvä arki Kallion kehittämistiimi Selänteen kehittämistiimi Kuusamo-Posio- Taivalkoski kehittämistiimi Varhaiskasvatuksen työryhmä Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013 LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013 LAPSET JA PERHEET KASTE II -HANKE ITÄ- JA KESKI-SUOMESSA YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN ARVIOIMANA SYKSY 2012 Valtakunnan

Lisätiedot

Ryhmän perustamisen taustalla on perhepalveluiden työntekijöiden kokema palveluaukko isän kohtaamisessa.

Ryhmän perustamisen taustalla on perhepalveluiden työntekijöiden kokema palveluaukko isän kohtaamisessa. Isän paikka -vertaisryhmä (Päivitetty: 26.1.2009 14:18) Aihealue: lapset, nuoret, perheet varhaiskasvatus Tyyppi: ehkäisevä toiminta varhainen tuki ja puuttuminen Syntynyt osana: kehittämishanketta Hyvä

Lisätiedot

Tukea vanhemmuuteen. Kasvamme Yhdessä vanhempainillat 7 luokan vanhemmille Terveydenhoitaja Anna Maija Puukka 28.2.2014

Tukea vanhemmuuteen. Kasvamme Yhdessä vanhempainillat 7 luokan vanhemmille Terveydenhoitaja Anna Maija Puukka 28.2.2014 Tukea vanhemmuuteen Kasvamme Yhdessä vanhempainillat 7 luokan vanhemmille Terveydenhoitaja Anna Maija Puukka 28.2.2014 Miksi? Miksi? Turun sanomat 29.1.14: Tykkääköhän lapsi minusta, jos rajoitan? Vanhempien

Lisätiedot

Masentunut isä neuvolan asiakkaana Isien kokemuksia masennuksestaan ja tuen tarpeestaan perheen odottaessa lasta

Masentunut isä neuvolan asiakkaana Isien kokemuksia masennuksestaan ja tuen tarpeestaan perheen odottaessa lasta Masentunut isä neuvolan asiakkaana Isien kokemuksia masennuksestaan ja tuen tarpeestaan perheen odottaessa lasta Pirjo Kotkamo psyk.esh., psykoterapeutti, TtM-opiskelija Esityksen sisältö I Isä-hankkeen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

TOIMIVA LAPSI & PERHE KOULUTUS LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI

TOIMIVA LAPSI & PERHE KOULUTUS LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI TOIMIVA LAPSI & PERHE KOULUTUS LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI Ennaltaehkäisevän lapsikeskeisen työmenetelmän kehittäminen ja työskentelyn keskeiset periaatteet vanhemman sairastaessa 1.Riski- eli

Lisätiedot

Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa harvoin

Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa harvoin Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa 2 3 4 5 Puhuminen auttaa Äidin kanssa Isän kanssa Äitipuolen kanssa Isäpuolen kanssa Isovanhempien

Lisätiedot

Hyvinvointia. moniammatillisella yhteistyöllä (HYMYT)

Hyvinvointia. moniammatillisella yhteistyöllä (HYMYT) Sosiaalivirasto Nuoriso- asiain- keskus Hyvinvointia Opetusvirasto Terveyskeskus moniammatillisella yhteistyöllä (HYMYT) Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2009-2012 Kärkihanke 1.2, pilottialueena

Lisätiedot

UNIKOULU-NEUVOKAS (ShL 18 )

UNIKOULU-NEUVOKAS (ShL 18 ) UNIKOULU-NEUVOKAS (ShL 18 ) Lapsen ollessa vähintään 8 kk ja enintään 3 vuotta. Kun omat keinot vauvan/lapsen unirytmin löytymiseen eivät enää auta. Kun neuvolasta saatuja neuvoja on kokeiltu kotona. Mitä

Lisätiedot

Lasten näkökulma perheen hyvinvointiin

Lasten näkökulma perheen hyvinvointiin Lasten näkökulma perheen hyvinvointiin 15.5.2014 Väestöliiton hallituksen puheenjohtaja 1 Miten Suomen 1.1 miljoonaa lasta voivat? Miten lasten ihmisoikeudet toteutuvat? Lasten hyvinvoinnin ulottuvuudet

Lisätiedot

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta SUUNNITELMATYÖN TILANNEKATSAUS 03.05.07/ Mari Mikkola Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

HANKE- TYÖNTEKIJÄT Psykologi

HANKE- TYÖNTEKIJÄT Psykologi PERHEPALVELUKESKUS LAPSIPERHEIDEN TERVEYDEN EDISTÄJÄNÄ Kettunen Tarja, TtT Jämsän seudun terveydenhuollon ky Hakulinen-Viitanen Tuovi, TtT Neuvolatyön kehittämis- ja tutkimuskeskus Jämsän seudun PERHEPALVELUKESKUS

Lisätiedot

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi.

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi. SYYT ELÄÄ Tehtävän tarkoituksena on kartoittaa ja vahvistaa niitä syitä, joiden vuoksi nuori tahtoo elää. Samalla sen avulla voidaan arvioida hyvin monipuolisesti nuoren elämäntilannetta ja kokemusmaailmaa.

Lisätiedot

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö Turvakotityö: Kriisityö Avotyö: Kriisityö ja selviytymisen tukeminen Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään Verkko- ja puhelinauttaminen Etsivä ja jalkautuva väkivaltatyö

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUSSA

LAPSET PUHEEKSI KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUSSA LAPSET PUHEEKSI KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUSSA 24.2.2015 Salo Katri Inkinen, erityisperhetyöntekijä, Tl&p-menetelmäkouluttaja Lausteen perhekuntoutuskeskus, Vaalan Perheyksikkö, Turku MITEN KOULUTUSTA

Lisätiedot

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto. Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016 Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.fi Puh:0503256450 4.3.2016 Maahanmuutto on siirtymä Valtava sosiokulttuurinen muutos,

Lisätiedot

Hyvinvointia. moniammatillisella yhteistyöllä (HYMYT)

Hyvinvointia. moniammatillisella yhteistyöllä (HYMYT) Sosiaalivirasto Nuoriso- asiain- keskus Hyvinvointia Opetusvirasto Terveyskeskus moniammatillisella yhteistyöllä (HYMYT) Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2009-2012 Kärkihanke 1.2, pilottialueena

Lisätiedot

Koulu, lastensuojelu, sijaisvanhemmat, lapsen syntymävanhemmat kuka päättää ja ketä kuullaan?

Koulu, lastensuojelu, sijaisvanhemmat, lapsen syntymävanhemmat kuka päättää ja ketä kuullaan? Koulu, lastensuojelu, sijaisvanhemmat, lapsen syntymävanhemmat kuka päättää ja ketä kuullaan? 2.6.2016 Sisukkaasti koulutiellä koulutusprosessi Jaana Pynnönen Kehittämispäällikkö, Pesäpuu ry Jotta jokainen

Lisätiedot

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN OPETTAJUUS MUUTOKSESSA opetustoimen Luosto Classic 13.11.2010 Tuija Metso Kodin ja koulun yhteistyö Arvostavaa vuoropuhelua: toisen osapuolen kuulemista ja arvostamista,

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

OPISKELUHUOLLON YHTEINEN ASIAKASTYÖ LAPE-SEMINAAR

OPISKELUHUOLLON YHTEINEN ASIAKASTYÖ LAPE-SEMINAAR OPISKELUHUOLLON YHTEINEN ASIAKASTYÖ LAPE-SEMINAAR1 23.11.2017 LAPSI- JA PERHEPALVELUT, ENNALTAEHKÄISEVÄT PALVELUT TANJA EKLÖF, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON VASTAAVA LÄÄKÄRI ELIISA ROINE, PALVELUPÄÄLLIKKÖ

Lisätiedot

Varhaiskasvatusta kehittämässä Lapsen hyvä arki 2-hankkeen kehittämisyksiköissä

Varhaiskasvatusta kehittämässä Lapsen hyvä arki 2-hankkeen kehittämisyksiköissä Varhaiskasvatusta kehittämässä Lapsen hyvä arki 2-hankkeen kehittämisyksiköissä Lapsen hyvä arki 2 hanke (2011-2013) PaKaste hankekokonaisuus Pohjois-Pohjanmaan osahanke 9.9.2013 Kirsi Anttila / Saara

Lisätiedot

Turku 20.11.2013/Anu Nurmi

Turku 20.11.2013/Anu Nurmi Turku 20.11.2013/Anu Nurmi Toiminnan taustaa Kehitetty Lohjan erityisnuorisotyössä 2007-2011. Koulutettu suuri määrä nuorten parissa toimivia ammattilaisia ympäri Suomen. Linkki-toiminta järjestänyt Turussa

Lisätiedot

VANHEMMAN ALKOHOLINKÄYTÖSTÄ KÄRSIVÄN LAPSEN TUKEMINEN

VANHEMMAN ALKOHOLINKÄYTÖSTÄ KÄRSIVÄN LAPSEN TUKEMINEN VANHEMMAN ALKOHOLINKÄYTÖSTÄ KÄRSIVÄN LAPSEN TUKEMINEN PÄIHDEPÄIVÄT 11.10.2011 TAMPERE Annikka Taitto 1 A-KLINIKKASAATIÖ LAPSI JA VANHEMPIEN ALKOHOLINKÄYTTÖ OPAS VARHAISKASVATUKSEN TYÖNTEKIJÖILLE Maritta

Lisätiedot

Perheverkko - yhdessä lasten ja perheiden asialla

Perheverkko - yhdessä lasten ja perheiden asialla Perheverkko - yhdessä lasten ja perheiden asialla Oululaisten lapsiperhejärjestöjen ja kaupungin toimijoiden työryhmä ja järjestöjen välisen sekä järjestö-kaupunki yhteistyön toimintamalli Tavoitteena:

Lisätiedot

YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI. Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1

YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI. Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1 YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1 Iloa lapselle ja nuorelle Vanhempaintoiminta joukkovoimaa hyvän elämän puolesta Vanhempaintoiminta

Lisätiedot

Monitoimijainen perhevalmennus

Monitoimijainen perhevalmennus Monitoimijainen perhevalmennus Olipa kerran kunta Perhevalmennus kaipasi uudistusta. Tarve tuli sekä ASIAKKAILTA että henkilökunnalta erilaiset tavat työskennellä neuvoloissa ja työntekijöillä vanhentuneet

Lisätiedot

Työntekijöiden ja vanhempien näkemyksiä Toimiva lapsi & perhe työmenetelmistä Lapin sairaanhoitopiirin alueella

Työntekijöiden ja vanhempien näkemyksiä Toimiva lapsi & perhe työmenetelmistä Lapin sairaanhoitopiirin alueella Työntekijöiden ja vanhempien näkemyksiä Toimiva lapsi & perhe työmenetelmistä Lapin sairaanhoitopiirin alueella Tutkija Heli Niemi Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden seudullinen kehittäminen

Lisätiedot

LAPSYKE- Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa -hanke 2008-2009

LAPSYKE- Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa -hanke 2008-2009 LAPSYKE- Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa -hanke 2008-2009 Pohtimolampi 25.9.2008 Marja-Sisko Tallavaara 1 Tavoitteiden toteutuminen 1. IP-videoneuvottelukokeiluja

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Rovaniemen lapset ja perheet

Rovaniemen lapset ja perheet Rovaniemen lapset ja perheet Koko väestö 58 825 ( 31.12.2007) Perheet yhteensä 15 810 Lapsiperheet, % perheistä 43,7 Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä 23,0 (SOTKAnet) Lapsia 0 6 vuotiaat 4495 ( 2007),

Lisätiedot

Järki & Tunne Mieli 2015 -päivät Verkossa tunteella ja järjellä Kriisiauttaminen verkossa

Järki & Tunne Mieli 2015 -päivät Verkossa tunteella ja järjellä Kriisiauttaminen verkossa Järki & Tunne Mieli 2015 -päivät Verkossa tunteella ja järjellä Kriisiauttaminen verkossa Satu Raappana-Jokinen Verkkokriisityön päällikkö Suomen Mielenterveysseura Se mitä oikeasti haluan tietää on epäselvää.

Lisätiedot

Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa

Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa Hanketta hallinnoi Rovaniemen kaupunki Toteutuksesta vastaa Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Mukana Lapin

Lisätiedot

ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta 13.2.2008 27.5.2009

ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta 13.2.2008 27.5.2009 ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisten lasten isien ja lasten yhteiseksi kohtaamispaikaksi. Tapaamiset antavat mahdollisuuden tutustua muihin

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun SYYSKUU Vanhempainilta 7. luokkalaisten huoltajille lokakuun loppuun Alueen vastaava nuoriso-ohjaaja

Lisätiedot

HALOO huomaako kukaan? seminaari 18.12.2012. Kehrä II Monitoimijainen yhteistyö perheen, lastensuojelun ja yhteiskumppanin kanssa Tiina Muukkonen

HALOO huomaako kukaan? seminaari 18.12.2012. Kehrä II Monitoimijainen yhteistyö perheen, lastensuojelun ja yhteiskumppanin kanssa Tiina Muukkonen HALOO huomaako kukaan? seminaari 18.12.2012 Kehrä II Monitoimijainen yhteistyö perheen, lastensuojelun ja yhteiskumppanin kanssa Tiina Muukkonen 12/2012 1 Monitoimijainen yhteistyö Monitoimijaista lastensuojelun

Lisätiedot

Kasvatuskumppanuus arjessa - Moniammatillinen kumppanuus - Kehittämistyön näkökulmaa

Kasvatuskumppanuus arjessa - Moniammatillinen kumppanuus - Kehittämistyön näkökulmaa Kasvatuskumppanuus arjessa - Moniammatillinen kumppanuus - Kehittämistyön näkökulmaa VI Pohjoinen varhaiskasvatuspäivä Rakennetaan lapsen hyvää arkea Oulu 6.5.2010 Anu Määttä, kehittämiskoordinaattori,

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Lähellä perhettä Varhaiskasvatuksen perheohjaus Liperissä. Liperin kunta

Lähellä perhettä Varhaiskasvatuksen perheohjaus Liperissä. Liperin kunta Lähellä perhettä Varhaiskasvatuksen perheohjaus Liperissä Liperin kunta Asukasluku: asukkaita 12 286 (tammikuu 2012) Taajamat: Liperi, Viinijärvi, Ylämylly Lapsia päivähoidossa yht. n. 600 lasta Päiväkodit:

Lisätiedot

Vertaistuki miesten hyvinvoinnin edistäjänä: Hyvä mehtäkaveri - toimintamalli

Vertaistuki miesten hyvinvoinnin edistäjänä: Hyvä mehtäkaveri - toimintamalli Vertaistuki miesten hyvinvoinnin edistäjänä: Hyvä mehtäkaveri - toimintamalli Asko Keski-Nisula Hyvä mehtäkaveri työryhmän jäsen Kainuun alueellisen riistaneuvoston puheenjohtaja 22.1.2015 A s k o K e

Lisätiedot

MILLAINEN VÄKI TÄÄLLÄ TÄNÄÄN PAIKALLA?

MILLAINEN VÄKI TÄÄLLÄ TÄNÄÄN PAIKALLA? MIKÄ NUORTA AUTTAA? MILLAINEN VÄKI TÄÄLLÄ TÄNÄÄN PAIKALLA? KUN ITSE OLIN NUORI? KUINKA MONI KÄYNYT ITSE TERAPIASSA TAI SAANUT APUA? Innostunut, olen mukana kaikessa ikä Teen työni hyvin, ei muuta Oven

Lisätiedot