Opetusministeri Jukka Gustafsson Ammatillisen koulutuksen seminaari , Espoo (puhuttaessa muutokset mahdollisia) Hyvät ammattilaisten tekijät,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opetusministeri Jukka Gustafsson Ammatillisen koulutuksen seminaari 8.11.2011, Espoo (puhuttaessa muutokset mahdollisia) Hyvät ammattilaisten tekijät,"

Transkriptio

1 1 Opetusministeri Jukka Gustafsson Ammatillisen koulutuksen seminaari , Espoo (puhuttaessa muutokset mahdollisia) Hyvät ammattilaisten tekijät, Tällä hallituskaudella Suomi on poikkeuksellisten suurten haasteiden edessä. Talouden näkymät ovat edelleen monilta osin epävarmat ja julkisen talouden tasapainottaminen vaatii vaikeita ratkaisuja kaikilla hallinnonaloilla. Tällaisen myrskyn keskellä huomio kiinnittyy helposti vain välittömään nykyhetkeen, ehkä huomiseen. Tämä on toki monella tapaa oikein. Myrskyn keskellä ei pidä toimia kuin tyvenessä eikä suunnitella kauaskantoisia purjehduksia hyvässä, mutta leppoisassa myötätuulessa. Myrskystä täytyy selvitä, että voi jatkaa purjehdustaan. Myös myrskyn keskellä jonkun pitää katsoa kauemmaksi ja tietää, miten matka jatkuu kun myrsky päättyy ja sen vaurioita täytyy korjata. Koulutus ja kasvatus eivät voi kuitenkaan koskaan elää kädestä suuhun ja päivästä päivään. Ammattitaitoa ja sivistystä ei kasvateta kuin herkkusieniä vaan kuin tammia. Me olemme niitä, joiden täytyy tähystää kauemmaksi. On käärittävä hihat ja tehtävä sinnikkäästi työtä paremman tulevaisuuden eteen. Painopisteet Hyvät kuulijat, Tämän hallituksen päätavoitteet ovat köyhyyden vähentäminen, julkisen talouden vakauttaminen sekä kilpailukyvyn vahvistaminen. Koulutuksella on keskeinen merkitys kaikkien näiden hallitusohjelman tavoitteiden saavuttamisessa. Uskallanpa sanoa, että ilman koulutusta mitään näistä kolmesta tavoitteesta ei voida saavuttaa. Suomen menestyksen ja hyvinvoinnin kasvu on riippuvainen laajasta sivistyksestä, ammattitaidosta ja korkeasta osaamisesta. Tämän merkityksen ymmärtäen hallituksen tavoitteena on nostaa suomalaiset maailman osaavimmaksi kansaksi vuoteen 2020 mennessä. Tavoite on haastava, mutta ei mahdoton. Jokainen kynnelle kykenevä kansakunta pyrkii erottumaan osaamisellaan ja luomaan uutta kasvua juuri osaamisella. Monella mittarilla me menestymme OECD-maiden joukossa hyvin, mutta valitettavan monella me olemme lyhyessä ajassa pudonneet kärkijoukosta keskikastiin tai jopa häntäpäähän. Toinen suuri haaste on osaamisen epätasainen jakautuminen. Ponnisteluista huolimatta noin 15 prosenttia nuorista jää lopulta ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa. Tilanne ei ole sanottavasti parantunut vuosikymmeniin, vaan osuus on lähes sama kaikissa ikäluokissa 25-vuotiaista 50-vuotiaisiin. Ainakin 40 vuotta me olemme pyrkineet osuuden painamiseen nollaan. Lähes yhtä kauan se on säilynyt vakaana. On myös hyvä huomata, että naiset ovat tekemässä kaulaa miehiin nähden. 30-vuotiaista naisista perusasteen jälkeinen koulutus on vajaalla 90 prosentilla kun vastaavaa osuus miehistä on 82 prosenttia. Samanikäisistä naisista korkeakoulututkinnon on suorittanut 48 prosenttia ja miehistä 31 prosenttia. Peruskoulussa sukupuolten väliset erot oppimistuloksissa ovat OECD-maiden suurimpia. Äidinkielen osaamisessa tytöt ovat peruskoulun päättyessä poikia keskimäärin puolitoista vuotta edellä. Osaamiseen ja luovuuteen perustuva suomalaisen työn kilpailukyky edellyttää toimivaa koulutusjärjestelmää. Meillä on Suomessa maailman paras peruskoulu ja sitä haluamme vahvistaa edelleen tasa-arvoisten

2 mahdollisuuksien takaajana. Voin yhtä vakaasti sanoa, että meillä on myös maailman parhaimmistoon kuuluva ammatillinen koulutus, tarkasteltiin sitä sitten nuorten tai aikuisten näkökulmasta. 2 Ammatillisella koulutuksella on tärkeä tehtävä työelämän kilpailukyvyn, yhteiskunnan ja yksilöiden hyvinvoinnin varmistajana. Yhä useammalla työelämän alalla tarvitaan vahvaa perusosaamista ja päteviä ammattiosaajia. Menestyäksemme tarvitsemme lisäksi huippuosaamista olipa tämä korkeakouluissa tuotettua tutkimukseen perustuvaa osaamista tai ammattiopistoissa tuotettua käytännön ammattiosaamista. Ongelmana usein on se, että käytännön taitamista ja ammattiosaamista ei aina arvosteta siinä määrin kuin kuuluisi arvostaa. Tieto on taidon keskeinen rakennusaine, mutta vasta taito tekee tiedosta osaamista. Erityisen haasteen ammatilliselle koulutukselle ja aikuiskoulutukselle asettaa alati muuttuvan työelämän alakohtaisiin osaamistarpeisiin vastaaminen. Vahva ammatin osaaminen on peruslähtökohta, mutta sillä ei yksistään pärjätä. Lisäksi tarvitaan elinikäisen oppimisen valmiuksia, kielitaitoa, sosiaalisia taitoja ja valmiuksia oman työn kehittämiseen. Kansainvälistymisen myötä näiden taitojen ja valmiuksien merkitys entisestään korostuu. Nämä valmiudet on saavutettava ammatillisessa peruskoulutuksessa. Tutkinnon täytyy tuottaa riittävän vahva pohja, että sen varaan voidaan rakentaa ammattitaidon jatkuva kehittäminen koko työuran ajan. Työelämässä jo olevien ammattiosaamista on voitava jatkuvasti ylläpitää, uudistaa ja syventää läpi työuran ja ammatillisen koulutuksen on tuettava elinikäisen oppimisen toteutumista. Yhteiskuntatakuu Hyvät ammatillisen koulutuksen asiantuntijat, Nuorten yhteiskuntatakuu on yksi hallituksen tärkeimmistä lupauksista. Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Työ- ja elinkeinoministeriön vetämä laajapohjainen työryhmä on aloittanut työnsä syyskuussa ja valmistelee esityksensä yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi vuoden 2013 alusta lukien. Yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi on varattu hallituskauden ajaksi lisämäärärahaa 60 miljoonaa euroa vuosittain. Osana yhteiskuntatakuuta toteutetaan koulutustakuu. Koulutustakuu tarkoittaa sitä, että koulutusjärjestelmämme tulee pystyä takaamaan jokaiselle perusopetuksensa päättäneelle jatkomahdollisuus lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa, oppisopimuskoulutuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin. Tämän päivän yhteiskunnassa perusopetuksen jälkeen on jokaisen suoritettava vähintään toisen asteen tutkinto työelämään tai jatko-opintoihin pääsemiseksi. Enää ei ole sellaisia työtehtäviä, saatikka työpaikkoja, joissa pärjää ilman asiaankuuluvaa osaamista ja koulutusta. Nuorten jääminen pelkän peruskoulun varaan on sekä yhteiskunnallisesti että inhimillisesti sanomatonta tuhlausta. Yhteiskuntatakuurahoista on tarkoitus kohdentaa ammatilliseen koulutukseen ja oppisopimuskoulutukseen noin 22 miljoonaa euroa vuosittain. Viisaasti käytettynä tuo määräraha tukee tehokkaasti tavoitteiden saavuttamista. Selvää toki on, että koulutustakuuta ei toteuteta vain yhteiskuntatakuurahoilla vaan se muodostaa periaatteen, jonka mukaan ohjataan kaikkia koulutukseen kohdennettavia resursseja. Koulutustakuun toteuttamiseksi koulutuspaikkoja toisella asteella tullaan lisäämään suhteessa ikäluokkaan ja tilanne tulee paranemaan erityisesti alueilla, joilla koulutustarjontaa on aiemmin ollut vähän, ennen kaikkea Uudellamaalla. Paikkojen oikeaa kohdentumista tuetaan uudistamalla toisen asteen opiskelijavalintaa niin, että perusopetuksen päättäneet ja ilman toisen asteen tutkintoa olevat valitaan ensin toisen asteen opiskelijavalinnassa. Perusopetuksen lisäopetuksen, ammatillisen koulutuksen valmistavien ja valmentavien koulutusten sekä työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön yhteistyötä tullaan vahvistamaan ja niiden työnjakoa selkiinnyttämään.

3 Koulutustakuu ei rajaudu vain siihen, että kaikille nuorille voidaan turvata koulutuspaikka. Vähintään yhtä tärkeää on varmistaa, että opintopolku etenee menestyksellisesti ja että koulutus tuottaa osaamista, jota työelämässä ja yhteiskunnassa tarvitaan. Koulutuksen avulla nuoret myös saavat sellaisia valmiuksia, joilla tulevat selviämään elinikäisen oppimisen haasteista. 3 Koulutuksella voimme myös osaltamme vaikuttaa siihen, millaisella asenteella työelämään siirrytään. Vastuullinen ja myönteinen asenne itseä, toisia ja työtään kohtaan on tärkeä osa ammattitaitoa. On tärkeää, että myös työelämä kantaa tässä oman vastuunsa. Elinikäinen oppiminen ja sähköiset palvelut Yhteiskuntatakuun toteutuminen vaatii panostamista erityisesti elinikäiseen ohjaukseen. Ohjauksen yhteistyötä vahvistetaan niin, että asiakas, nuori tai aikuinen, ei putoa palveluiden ulkopuolelle. Yhteistyön tavoitteena on tarjota elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ns. yhden luukun periaatteella. Tavoitteeni on, että kaikessa ohjauksessa voidaan hyödyntää eri hallinnonalojen ohjauspalvelujen osaamista ja asiantuntemusta. Yhteiskuntatakuun toteuttamista tuetaan laajasti myös muuten sähköistä asiointia kehittämällä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on rakentamassa hallitusohjelman mukaisesti koulutuksen sähköistä sivistyskeskusta sekä uudistamassa ja laajentamassa sähköisiä hakujärjestelmiä. Verkkopalvelusta on tarkoitus löytyä tiedot kaikesta julkisin varoin tarjottavasta koulutuksesta sekä kattavasti palveluja koulutukseen hakeutumiseen ja opiskelijavalintoihin sekä opiskeluun ja urasuunnitteluun elinikäisen oppimisen periaatteella. Oppijan verkkopalveluihin kuuluvat myös sähköiset tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut, joilla tuetaan yksilöllisten oppimispolkujen suunnittelua ja toteuttamista ja edistetään näin osaltaan koulutustakuun toteutumista. Oppijan verkkopalvelussa kehitettävien palvelujen avulla kansalainen pystyy kehittämään itseään ja osaamistaan tavoitteidensa mukaisesti sekä pystyy vaikuttamaan omiin opintoihinsa aikaisempaa paremmin. Oppijan verkkopalvelukokonaisuuteen sisältyvät palvelut on tarkoitus ottaa käyttöön vuodesta 2013 lukien. Tutkintojärjestelmä Arvoisat osaamisen kehittämisen asiantuntijat, Ammatillinen tutkintojärjestelmä on yksi keskeinen työkalu, jolla huolehditaan siitä, että yksilöiden osaaminen vastaa muuttuvia osaamistarpeita. Ammatillista tutkintojärjestelmää tullaan tällä hallituskaudella uudistamaan tiiviissä yhteistyössä työelämän ja koulutustoimikuntajärjestelmän kanssa, jotta se vastaa entistä paremmin työelämän ja yksilöiden muuttuviin osaamistarpeisiin ja tukee osaamisen kehittämistä läpi työuran. Avainsanat kehittämisessä ovat osaaminen, työelämälähtöisyys ja joustavuus. Tavoitteena on vahvistaa ammatillisten tutkintojen osaamisperusteisuutta ja selkiyttää ammatillista tutkintojärjestelmää niin, että se muodostaa työelämän osaamistarpeiden näkökulmasta johdonmukaisen kokonaisuuden. Yksi keskeisimmistä ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittämiskohteista on tutkintojärjestelmän joustavuuden lisääminen. Nuorten koulutuksessa ensisijaisena tavoitteena on kokonaisen tutkinnon suorittaminen. Tästä ei voida tinkiä. Koko tutkinnon suorittaminen antaa vankan pohjan elinikäiselle oppimiselle ja tuo turvaa muuttuvilla työmarkkinoilla. Aikuiskoulutuksessa tavoitteena on tukea osaamisen kehittämistä työuran eri vaiheissa. Työelämän muuttuessa jatkuvasti, entistä tärkeämpää on, että aikuisilla on riittävästi mahdollisuuksia kehittää omaa osaamistaan siten, että se vastaa niin työelämän tarpeita kun omia tarpeita. Ylioppilastutkintoa ja ammatillisia tutkintoja tullaan kehittämään erillisinä tutkintoina, mutta samalla parannetaan mahdollisuuksia rakentaa joustavia opintopolkuja yli tutkintorajojen. Näyttötutkintojärjestelmä on suomalainen innovaatio, joka on osoittanut toimivuutensa työelämässä tarvittavan osaamisen osoittamisen ja kehittämisen välineenä. Näyttötutkintojärjestelmän kehittämisellä on suhde koko ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittämiseen, mutta meidän täytyy hyvin tarkkaan katsoa, että näyttötutkintojärjestelmän ainutlaatuiset vahvuudet voidaan kehittämisessä säilyttää ja turvata ja niitä jopa vahvistaa.

4 4 Monessa mielessä näyttötutkinnot ovat olleet eturintamassa siirryttäessä kohti tutkintojen osaamisperusteisempaa määrittelyä. Tässä yhteydessä on erityisen tärkeää, että tutkintotoimikuntien resurssit voidaan mitoittaa ottaen huomioon toimikuntien luonne viranomaistoimintana. Tutkintotoimikuntien sihteeriresursseja on tarkoitus lisätä toiminnan laadun varmistamiseksi. Tutkintojen laadun varmistamisen näkökulmasta on huolehdittava erityisesti näyttötutkintosuoritusten arvioijien riittävästä koulutuksesta ja kehitettävä koulutusta. Opetus- ja kulttuuriministeriö tulee vielä tämän vuoden puolella asettamaan sekä laajapohjaisen ohjausryhmän että virkamiestyöryhmän viemään ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittämistä eteenpäin. Tähän yhteyteen liitetään myös ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalaisen siirtojärjestelmän, ECVET:n, ja siihen kytkeytyvien opintopisteiden käyttöönotto Suomessa. Aikataulu uudistuksessa on kunnianhimoinen ja voi olla, että ECVET-pisteiden käyttöönotto lykkääntyy nyt tavoitteena olleesta vuodesta Kehittämisen suuntaviivoja valmisteleva ministeriön työryhmä aloittaa vasta pian työnsä ja kaikki meistä tietävät, kuinka valtava prosessi tutkintojärjestelmän uudistaminen on. Siksi prosessi tullaan tekemään huolellisesti ja siten, että Opetushallituksella on varmasti riittävästi aikaa panna uudistus toimeen sen jälkeen kun uudistuksen suuntaviivat on määritelty. Työelämäyhteistyö Hyvä yleisö, Tiivis ja syvä yhteistyö työelämän kanssa on ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kivijalka. Työelämäyhteistyö on oleellinen osa ammatillista koulutusta ja sen kehittämistä. Koulutuksen työelämävastaavuutta ja työelämäyhteistyötä on viime vuosina lisätty monin eri toimin muun muassa kehittämällä työpaikalla tapahtuvaa opiskelua, ammatillisia tutkintoja ja näyttötutkintojärjestelmää, tuloksellisuusrahoitusta sekä työelämän kehittämis- ja palvelutehtävää. Työpaikalla tapahtuva opiskelu on tärkeä osa kaikkea ammatillista koulutusta. Sen toteuttaminen hyvin edellyttää sitoutumista ja resursseja niin työnantajalta, koulutuksen järjestäjältä kuin opiskelijaltakin. Kun työpaikalla tapahtuva oppiminen on laadukasta, syntyy vahvaa osaamista ja kaikki voittavat. Työpaikalla tapahtuvan opiskelun roolia ammatillisessa koulutuksessa on tarkoitus vahvistaa edelleen, samoin työvaltaisten oppimisympäristöjen ja opetusmenetelmien käyttöä. Työpaikalla tapahtuvan opiskelun avulla varmistetaan, että opiskelijan osaaminen vastaa työelämän vaatimuksia. Se tukee myös sitä, että ammattiopetus pysyy ajan hermolla. Käytännön työn tekeminen myös innostaa oppimaan ja suorittamaan opinnot loppuun. Koulutuksen järjestäjien ja alueen yritysten sekä muiden työpaikkojen yhteistyötä lisäämällä työelämän toiveet voidaan ottaa entistä paremmin huomioon opetuksen tavoitteissa ja sisällöissä. Erityisen tärkeää on huolehtia siitä, että työpaikkaohjaajien koulutuksen riittävä tarjonta turvataan. Työpaikkaohjaajakoulutusta on myös kehitettävä siten, että se tukee työpaikkaohjaajien toimintaa ja että koulutus on helposti työpaikkaohjaajien saavutettavissa. Tarvitsemme pysyvän mallin työpaikkaohjaajakoulutuksen rahoittamiselle ja tämä asiaan tullaankin hakemaan ratkaisua uudella kehittämissuunnitelmakaudella. Oppisopimuskoulutus on näyttötutkintokoulutuksen rinnalla työelämälähtöisin koulutusmuotomme. Se on tehokas, joustava mutta myös vaativa koulutusmuoto niin opiskelijan, työpaikan kuin koulutuksen järjestäjän kannalta. Tutkintojen ja koulutuspolkujen joustavuuden lisääntyminen asettaa uusia vaatimuksia sekä koulutuksen eri järjestämismuotojen tehokkaalle ja joustavalle käytölle. Harkitsemisen ja kehittämisen arvoisia ovat myös mallit, joilla voidaan esimerkiksi nykyistä joustavammin yhdistää oppisopimuskoulutusta ja oppilaitoksessa järjestettävää koulutusta. Viime aikoina oppisopimuskoulutus on saanut negatiivista julkisuutta takaisinperintäpäätösten myötä. Haluan korostaa, että kyseessä ovat olleet yksittäiset tapaukset, joiden toimintaa ei tule yleistää koskemaan koko oppisopimuskoulutusta. Valtaosa oppisopimuskoulutuksen järjestäjistä toimii ja on toiminut asianmukaisesti. Meidän on kuitenkin otettava vakavasti opiksemme näistä ikävistä tapauksista ja niiden yhteydessä esiin nousseista epäkohdista.

5 Yksi asia, joka meidän on tähän liittyen syytä palauttaa mieliimme, on oppisopimuskoulutuksen perusolemus pääasiallisesti työpaikalla tapahtuvana tavoitteellisen opiskelun muotona. Työtehtävien tulee olla yhteydessä tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin ja työpaikassa tulee olla riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa sekä tarpeellista työvälineistöä. Lisäksi oppisopimus edellyttää, että työpaikasta tulee voida nimetä ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilö opiskelijan vastuulliseksi kouluttajaksi. Koulutuksen järjestäjien tulee organisoida ja resursoida oppisopimuskoulutuksen asema siten, että edellytykset työpaikalla tapahtuvan koulutuksen viranomaistehtävien hoitamiseksi ovat olemassa. Nyt on aika kääntää katseet eteenpäin ja panostaa oppisopimuskoulutuksen laadun kehittämiseen. Oppisopimuskoulutus on perinteinen ja hyvä ammatillisen koulutuksen muoto, jolle on paljon tarvetta myös tulevaisuudessa. Rahoitus Hyvät ammatillisen koulutuksen ammattilaiset, Hallitusohjelman mukaan ammatillisen koulutuksen rahoitus uudistetaan tukemaan nykyistä paremmin koko ikäluokan kouluttamista, koulutuksen läpäisyn parantamista ja nopeampaa siirtymistä työelämään. Hallitusohjelma myös linjaa selkeästi, että rahoitus perustuu jatkossakin ylläpitäjämalliin. Tämä on välttämätöntä, jotta ammatillinen koulutus kykenee vastaavaan työelämästä, yhteiskunnasta ja yksilöiden taholta kohdistuviin kasvaviin vaatimuksiin ja odotuksiin kysyntälähtöisesti, vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti. Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen rahoitusjärjestelmä on perustaltaan edelleen toimiva, mutta siihen kohdistuu monia uudistamistarpeita. Nämä tarpeet liittyvät sekä rahoituksen tarkoituksenmukaisen ja oikeudenmukaisen kohdentumisen että rahoitusperusteiden ohjauksellisten vaikutusten lisäämiseen. Linja on, että ammatillisen koulutuksen ohjausjärjestelmää kehitetään siten, että ammatillista perus- ja lisäkoulutusta voidaan ohjata elinikäisen oppimisen periaatteella toimivana kokonaisuutena nuorten ja aikuisten erityispiirteet huomioiden. On erittäin tärkeää huomata, että vaikka järjestelmän täytyy tukea elinikäistä oppimista, täytyy sen ohjauksen, rahoituksen ja muidenkin järjestelyjen tunnistaa ne olennaiset erot, joita nuorten ja aikuisten koulutuksella on. Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän uudistamisen ajankohta toteutetaan tilanteessa, jossa koko kuntien rahoitusosuuden piirissä olevaa laskennallista valtionosuusjärjestelmää tarkastellaan uudelleen samanaikaisesti, kun kuntarakennetta kehitetään. Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän uudistus onkin tarkoituksenmukaista sovittaa ajallisesti yhteen valtionosuusuudistuksen kanssa. 5 Koulutustarjonta Arvoisat kuulijat Julkisen talouden vakauttamiseksi joudumme säästämään myös valtion menoista, jotka kohdistuvat opetukseen ja koulutukseen. Ammatillisen peruskoulutuksen ja aikuiskoulutuksen valtionrahoitukseen kohdentuu kokonaisuudessaan kehyskaudella 74 miljoonan euron säästöt vuoden 2015 tasossa. Säästöt ovat tuntuvia, mutta välttämättömiä - kipeitäkin. Tosiasia kuitenkin on, että vain vakaa ja terveellä pohjalla oleva julkinen talous takaa kestävän hyvinvoinnin tuleville polvillekin ja siksi säästötoimia on tehtävä. Haluan kuitenkin korostaa, että hallitus ei näissäkään olosuhteissa luovu tavoitteistaan toteuttaa yhteiskuntatakuu tai tavoitteistaan merkittävästi nostaa väestön koulutustasoa. Pidämme kiinni siitä, että nuorten koulutuksen saatavuus tulee jatkossa olemaan nykyistä parempaa. Koulutustarjontaa ei siksi vähennetä ikäluokkasuhteessa. Tämä tavoite tulisi toteutumaan kehittämissuunnitelmassa esitetyillä koulutusmäärillä, jotka perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön koulutustarjonta 2016 ryhmän esityksiin. Tämä tarkoittaa, että ammatillisen koulutuksen tarjontaa supistettaisiin noin 2300 aloittajalla vuoteen 2016 mennessä, vaikka mittavat säästötavoitteet edellyttäisivät suurempaa vähentämistä. Näin menetellen meillä on mahdollisuus turvata tai jopa parantaa nuorten koulutuksen määrällistä saatavuutta.

6 6 Vähenevän työvoiman oloissa Suomen on kyettävä turvaamaan hyvinvointiyhteiskunnan perusrakenteet ja kansainvälinen kilpailukyky. Tämä valinta tarkoittaa samalla, että koulutustarjontaa supistetaan niillä aloilla, joilla työllisyysnäkymät ovat muita heikompia ja joilla koulutustarjonta ylittää ennakoidun työvoimatarpeen. Vastaavasti koulutustarjontaa lisätään niillä aloilla, joilla työvoiman kysyntä lisääntyy. Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen tarjonnan hallittu vähentäminen sekä alue- ja koulutusalakohtaisen volyymin tarkistaminen edellyttää onnistuakseen määrätietoista järjestäjäverkon palvelukyvyn vahvistamiseen tähtäävää rakenteellista kehittämistä. Tämä on välttämätöntä, jotta ammatillisen koulutuksen järjestäjien toimintaedellytykset, koulutuksen saavutettavuus, työelämävastaavuus ja laatu voidaan turvata niin alueilla, joissa väestökehityksen myötä koulutustarjontaa joudutaan supistamaan. Vastaavasti toimia tarvitaan myös kasvukeskuksissa. Ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon kokoamista on toteutettu opetus- ja kulttuuriministeriön ja koulutuksen järjestäjien välisenä vuorovaikutteisena prosessina. Siinä on korostunut alueellinen näkökulma ja koulutuksen järjestäjien aloitteet toimintojen kokoamiseen. Tältä pohjalta on tarkoitus edelleenkin jatkaa. Keskeinen osa kokonaisuutta on myös koko toisen asteen koulutuksen alueellisen saatavuuden turvaaminen. Monilla alueilla on hyödyllistä, tarpeellista, jopa välttämätöntä edistää toisen asteen oppilaitosrajat ylittävää tilojen, tukipalvelujen ja opettajaresurssien yhteiskäyttöä. Ilman tätä resurssien käyttöä tehostavaa yhteistyötä oppilaitosten välillä ei koulutuksen saavutettavuutta voida kaikilla alueilla turvata. Ammatillisessa koulutuksessa tilanne on toki ollut historiallisestikin erilainen kuin lukioissa, koska nuoret ovat tottuneempia muuttamaan opiskelupaikan perässä kauaksikin. Tärkeää kuitenkin olisi, että mahdollisimman pitkälle nuorilla olisi myös todellinen mahdollisuus suorittaa toisen asteen opintonsa lapsuudenkodistaan käsin. Te kaikki tiedätte, että tämä toisen asteen koulutuksen yhteistyö herättää julkisuudessakin suuria intohimoja. Me olemme hallitusohjelmassa ja koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa korostaneet, että ylioppilastutkintoa ja ammatillisia tutkintoja kehitetään erillisinä tutkintoina. Tästä huolimatta julkisuudessa on esiintynyt epätarkkoja väitteitä, joiden mukaan tätä eroa oltaisiin kaventamassa. Näinhän ei tietenkään ole. Tutkinnot säilyvät selvästi erillään ja omaleimaisina, mutta tavoitteenamme on hallitusohjelman mukaisesti, että toisen asteen koulutusjärjestelmä antaa nuoren rakentaa oman opinpolkunsa. Yksi keskeinen keino tässä on se, että lisätään joustavia mahdollisuuksia suorittaa osia tutkinnosta yli tutkintorajojen. Vahvat ammatilliset tutkinnot voivat siten varmistaa vahvan ammatillisen osaamisen ja ylioppilastutkinto varmistaa yleissivistyksen. Jo nyt mahdollisten yhdistelmätutkintojen lisäksi voidaan hallitusohjelman mukaisesti lisätä joustavia suoritusmahdollisuuksia saaden aikaan nykyistä yksilöllisemmät opintopolut, mutta estäen osaamisen pirstoutuminen. Arvoisat ammattiosaamisen asiantuntijat, Koulutuksen laadun parantaminen on noussut keskeiseksi kehittämistavoitteeksi kaikilla koulutusasteilla. Ammatillisessa koulutuksessa laadunhallinta on oleellinen osa koulutuksen johtamista ja kokonaisvaltaista kehittämistä. (jatkuu) Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman luonnoksessa asetetaan tavoitteeksi, että kaikilla ammatillisen koulutuksen järjestäjillä on vuoteen 2015 mennessä toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä. Tämän työn tueksi on tarkoitus kehittää laatustrategian valmistelussa mukana olleiden tahojen kanssa kriteeristö, joka kuvaa hyvin toimivaa laadun parantamisen järjestelmää. *** LAATUPALKINNOT Laatupalkintokilpailu täydentää merkittävällä tavalla koulutuksen tuloksellisuuden arviointia. Sen tavoitteena on tukea ja kannustaa koulutuksen järjestäjiä perustehtäviin liittyvään jatkuvaan laadun arviointiin ja kehittämiseen. Mielestäni on erittäin arvokasta, että kilpailun avulla pyritään löytämään parhaita käytäntöjä muiden organisaatioiden oppimisen perustaksi. Koulutuksen järjestäjien kannalta on varmasti tärkeätä, että kilpailijoiden

7 arvioinnin suorittaa sidosryhmien edustajista koottu osaava arviointiryhmä. Monien kilpailuun osallistuneiden mielestä arviointiryhmän palauteraportti onkin ollut paras tulos kilpailuun osallistumisesta. 7 Laatupalkintokilpailun tämän vuoden teemana oli yksilölliset oppimispolut. Tänään palkittavat koulutuksen järjestäjät ovat tehneet tavoitteellista ja pitkäjänteistä laatutyötä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt myöntää laatupalkinnon kahdelle koulutuksen järjestäjälle sekä yhden kunniamaininnan. Haluan tässä yhteydessä kiittää laatupalkintotoimikuntaa, sen jäsenten taustayhteisöjä ja erityisesti toimikunnan puheenjohtajana toiminutta Arja Niittystä arvokkaasta ja vaativasta työstä laatupalkintotoimikunnassa. Laatupalkintotoimikunnan puheenjohtaja Arja Niittynen kertoo palkintojen perustelut julkistamisen jälkeen. Laatupalkinnon saavat: Koulutuskeskus Salpaus, Päijät-Hämeen koulutuskonserni Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Kunniamaininnan saa: Turun oppisopimustoimisto (Turun kaupunki) Parhaat onnitteluni palkituille!

Ammatillinen koulutus vahvempaa osaamista ja yksilöllistyviä koulutuspolkuja. Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 17.1.

Ammatillinen koulutus vahvempaa osaamista ja yksilöllistyviä koulutuspolkuja. Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 17.1. Ammatillinen koulutus vahvempaa osaamista ja yksilöllistyviä koulutuspolkuja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 17.1.2012 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillinen koulutus: Hallitusohjelman ja KESU-luonnoksen painopisteet Koulutustakuu osana yhteiskuntatakuuta

Lisätiedot

KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016

KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen yksikkö Kansallisen metsäohjelman määräaikainen työryhmä

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisessa koulutuksessa. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Ajankohtaista ammatillisessa koulutuksessa. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ajankohtaista ammatillisessa koulutuksessa Opetusneuvos Tarja Riihimäki KESU:n koulutuspoliittisia lähtökohtia Suomalaiset maailman osaavin kansa vuonna 2020 nuorista aikuisista runsaalla kolmanneksella

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Ehdotukset valmisteltu työurasopimuksen pohjalta käynnistetyssä työryhmässä keskusjärjestötasolla. Neuvottelut

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Mika Tammilehto Muutoksen ajureita Talouden epävarmuus ja rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus 4.12.2013 Pasi Rentola Ammatillisen koulutuksen rahoituksen kokonaisuus Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus 1,662 mrd. euroa Oppilaitosmuotoinen ammatillinen

Lisätiedot

Yhteiskuntatakuu OKM:n toimiala. Kirsi Kangaspunta johtaja

Yhteiskuntatakuu OKM:n toimiala. Kirsi Kangaspunta johtaja Yhteiskuntatakuu OKM:n toimiala Kirsi Kangaspunta johtaja Koulutustasotavoitteet Maailman osaavimmaksi kansaksi vuoteen 2020 mennessä Väestön koulutustaso vuonna 2020 perusasteen jälkeinen tutkinto 88%

Lisätiedot

Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman tavoitteet vuosiksi 2011-2016. Tapio Kosunen Valtiosihteeri

Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman tavoitteet vuosiksi 2011-2016. Tapio Kosunen Valtiosihteeri Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman tavoitteet vuosiksi 2011-2016 Tapio Kosunen Valtiosihteeri 30-vuotiaiden koulutustaso sukupuolen mukaan, 2009 Hallitusohjelman painopistealueet Köyhyyden,

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet

Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet Yhdessä koulutustakuuseen - hankkeen avausseminaari 22.4.2015 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Ammatillinen

Lisätiedot

-palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus

-palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus Osaavaa työvoimaa hoito- ja hoiva-alan tarpeisiin -palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 20.10.2009

Lisätiedot

Ajankohtaista nuorisotakuusta ja toisen asteen opiskelijavalintojen uudistamisesta

Ajankohtaista nuorisotakuusta ja toisen asteen opiskelijavalintojen uudistamisesta Ajankohtaista nuorisotakuusta ja toisen asteen opiskelijavalintojen uudistamisesta Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan osasto 11.12.2012 Nuorisotakuu käynnistyy

Lisätiedot

Asumisen tukeminen nuorisotakuun toteutumisen mahdollisuutena. Tuomas Nurmela Puheenjohtaja Nuorisoasuntoliitto

Asumisen tukeminen nuorisotakuun toteutumisen mahdollisuutena. Tuomas Nurmela Puheenjohtaja Nuorisoasuntoliitto Asumisen tukeminen nuorisotakuun toteutumisen mahdollisuutena Tuomas Nurmela Puheenjohtaja Nuorisoasuntoliitto Miksi nuorisotakuuta tarvitaan? Vuosittain noin 3 5 % ikäluokasta ei jatka toisen asteen opetukseen

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012 Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu Pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan on kirjattu nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen nuorten työllisyyden edistämiseksi ja

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen

Lisätiedot

Arviointituloksista kehittämiseen Ammatillisen koulutuksen reformin tilannekatsaus. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Arviointituloksista kehittämiseen Ammatillisen koulutuksen reformin tilannekatsaus. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Arviointituloksista kehittämiseen Ammatillisen koulutuksen reformin tilannekatsaus Opetusneuvos Tarja Riihimäki Sipilän hallituksen osaamisen ja koulutuksen tavoitteet Oppimisympäristöjä on modernisoitu,

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelukokonaisuus

Oppijan verkkopalvelukokonaisuus Oppijan verkkopalvelukokonaisuus Oppijat uratiedon rakentajina -seminaari Opetushallitus 23.9.2011 Ritva Sammalkivi Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma,

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen linjaukset ja järjestäjäverkon kokoaminen. Johtaja Mika Tammilehto 15.3.2012

Ammatillisen koulutuksen linjaukset ja järjestäjäverkon kokoaminen. Johtaja Mika Tammilehto 15.3.2012 Ammatillisen koulutuksen linjaukset ja järjestäjäverkon kokoaminen Johtaja Mika Tammilehto 15.3.2012 Toimintaympäristö muuttuu Globaalin työnjaon muutokset miten Suomi pärjää globaalissa kilpailussa? Elinkeino-

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto

Ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Ammatillisen koulutuksen reformi Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Koulutuksen ja osaamisen kärkihankkeet 1. Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin

Lisätiedot

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Vuoden 2014 oppisopimuskoulutuksen lisäkoulutuksen paikat Päätös

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet. Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi

Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet. Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi Tavoitetila Sipilän hallitusohjelman 2025-tavoite Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta.

Lisätiedot

Alle 30-vuotiaat nuoret Suomessa

Alle 30-vuotiaat nuoret Suomessa Alle 30-vuotiaat nuoret Suomessa 55 000 työttömänä Nuorten syrjäytymisen kustannukset yhteiskunnalle 300 miljoonaa euroa vuositasolla. Heistä 40 000 työn ja koulutuksen ulkopuolella 110 000 pelkän peruskoulun

Lisätiedot

VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN YHTEISTYÖSEMINAARI 25.11.2013 AVAUS

VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN YHTEISTYÖSEMINAARI 25.11.2013 AVAUS VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN YHTEISTYÖSEMINAARI 25.11.2013 AVAUS Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos KESU 2011-2016 / OKM-OPH TUSO Koulutuksen ja

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen tilanne ja tulevaisuus. Oppisopimusiltapäivä työelämälle, Satakunta 13.10.2014 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutuksen tilanne ja tulevaisuus. Oppisopimusiltapäivä työelämälle, Satakunta 13.10.2014 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutuksen tilanne ja tulevaisuus Oppisopimusiltapäivä työelämälle, Satakunta 13.10.2014 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistus Toimenpideohjelma vuosille

Lisätiedot

OPPIJAN VERKKOPALVELU Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Finlandia-talo 11.12.2012. Mikä muuttuu tai tulisi muuttua?

OPPIJAN VERKKOPALVELU Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Finlandia-talo 11.12.2012. Mikä muuttuu tai tulisi muuttua? OPPIJAN VERKKOPALVELU Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Finlandia-talo 11.12.2012 Mikä muuttuu tai tulisi muuttua? Jukka Söderdahl Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Nastataulusta kokonaisvaltaiseen

Lisätiedot

Yhteiskuntatakuu ja sukupolvien välinen sopiminen. Lauri Ihalainen 16.10.2012

Yhteiskuntatakuu ja sukupolvien välinen sopiminen. Lauri Ihalainen 16.10.2012 Yhteiskuntatakuu ja sukupolvien välinen sopiminen Lauri Ihalainen 16.10.2012 Yhteiskuntatakuun taustoja 32 400 työtöntä alle 25v-vuotiasta työnhakijaa. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista 33 000:lla

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 24.10.2012 Turku Kjell Henrichson Yhteiskuntatakuun taustoja 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen

Lisätiedot

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Aikuiskoulutuspolitiikan yksikkö Johtaja Kirsi Kangaspunta 14.3.2013 Aikuiskoulutuksen budjettimuutokset Määrärahan muutokset kehyskaudella 2013-2016 verrattuna vuoteen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013. Eeva-Riitta Pirhonen ylijohtaja

Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013. Eeva-Riitta Pirhonen ylijohtaja Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Eeva-Riitta Pirhonen ylijohtaja Ammatillinen koulutus Ammatillisten tutkintojen ja tutkintojärjestelmän kehittäminen - osaamisperusteisuutta vahvistetaan

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää

Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää 13.10.2011 Markku Liljeström SAK 13.10..2011/MLI/SAK 1 Elinikäisen ohjauksen kehittämistarve Elinikäisen oppimisen neuvosto esitti 2010, että TEM ja OKM ryhtyvät

Lisätiedot

Omistajien ja kuntien rooli järjestäjäverkon uudistamisessa. Terhi Päivärinta Johtaja Kuntaliitto, opetus ja kulttuuri Porvoo, 25.11.

Omistajien ja kuntien rooli järjestäjäverkon uudistamisessa. Terhi Päivärinta Johtaja Kuntaliitto, opetus ja kulttuuri Porvoo, 25.11. Omistajien ja kuntien rooli järjestäjäverkon uudistamisessa Terhi Päivärinta Johtaja Kuntaliitto, opetus ja kulttuuri Porvoo, 25.11.2014 Kuntaliiton lähtökohta ja tavoitteet uudistukselle Yleiset tavoitteet:

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-,

Lisätiedot

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Vankilaopetuspäivät 7.-8.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Ammatillisen perus- ja aikuiskoulutus yksikkö 1.8.2015 alkaen, työn alla juuri nyt näyttötutkintoihin

Lisätiedot

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Maarit Kallio-Savela, erityisasiantuntija 8.3.2016 Seinäjoki Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen 2 Kulttuuri

Lisätiedot

Lukio Suomessa - tulevaisuusseminaari

Lukio Suomessa - tulevaisuusseminaari Lukio Suomessa - tulevaisuusseminaari Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 11.4.2012 Korkeatasoinen lukiokoulutus kattavasti koko maassa nuoren ulottuvilla. 2 11.4.2012 Tuula Haatainen Lukio tai ammatillinen

Lisätiedot

Liite 1 22.10.2013. HANKKEITA KOSKEVA TARKEMPI TIETO JA OHJEISTUS 1. Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso

Liite 1 22.10.2013. HANKKEITA KOSKEVA TARKEMPI TIETO JA OHJEISTUS 1. Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso 1 Liite 1 HANKKEITA KOSKEVA TARKEMPI TIETO JA OHJEISTUS 1. Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso 22.10.2013 Tavoitteena on kehittää ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen toteutustapoja

Lisätiedot

Katsaus ammattistartin tilanteeseen ja yhteys muihin hankkeisiin 28.11.2012 Elise Virnes

Katsaus ammattistartin tilanteeseen ja yhteys muihin hankkeisiin 28.11.2012 Elise Virnes Katsaus ammattistartin tilanteeseen ja yhteys muihin hankkeisiin 28.11.2012 Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu/nuorisotakuu 1.1.2013 Pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan on kirjattu nuorten yhteiskuntatakuun

Lisätiedot

Sipilän hallituksen visio: Suomi 2025

Sipilän hallituksen visio: Suomi 2025 Tilaisuuden avaus ECVT Round Table 2015 Helsinki 10.12.2015 opetusneuvos Seija Rasku opetus- ja kulttuuriministeriö, ammatillisen koulutuksen osasto AMOS seija.rasku@minedu.fi Sipilän hallituksen visio:

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Energiatehokkuus muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa. 9.12.2015 Arto Pekkala

Energiatehokkuus muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa. 9.12.2015 Arto Pekkala Energiatehokkuus muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa 9.12.2015 Arto Pekkala Rahoituksen leikkaukset Versio 3/2015 Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen rahoitusjärjestelmän uudistaminen Aikataulut?

Lisätiedot

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin?

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? Kati Lounema Jukka Vepsäläinen Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? AmKesu-aluetilaisuus Helsinki 26.11.2014 Osaamisen For learning ja and sivistyksen competence parhaaksi Helsingin

Lisätiedot

Miten koulutuksen järjestäjä varmistaa oppisopimuskoulutuksen laadun. - Ajankohtaista oppisopimuskoulutuksen laadusta Pasi Rentola

Miten koulutuksen järjestäjä varmistaa oppisopimuskoulutuksen laadun. - Ajankohtaista oppisopimuskoulutuksen laadusta Pasi Rentola Miten koulutuksen järjestäjä varmistaa oppisopimuskoulutuksen laadun - Ajankohtaista oppisopimuskoulutuksen laadusta Pasi Rentola Oppisopimuskoulutuksen nykytila Oppisopimuskoulutuksen opiskelijamäärät

Lisätiedot

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Työministerin erityisavustaja, VTT Pilvi Torsti Osuuskuntayrittäjyys uusia liiketoimintamalleja seminaari 13.11.2012 Yhteiskuntatakuun taustoja 110

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus 19.9.2013 Pasi Rentola Ammatillisen koulutuksen rahoituksen kokonaisuus Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus 1,662 mrd. euroa Oppilaitosmuotoinen ammatillinen

Lisätiedot

KESU Kehityspäällikkö Marko Koskinen

KESU Kehityspäällikkö Marko Koskinen KESU -2016 13.6.2012 Kehityspäällikkö Marko Koskinen Mitoituksen periaatteita/ KT2016 Nuorisoikäluokan ennakoitu kehitys yhteiskunta- ja nuorisotakuun toteuttamisessa Toiselle asteelle siirtyvän keskimääräisen

Lisätiedot

HUIPUT KEHIIN WORKSHOP Näkökulmia lahjakkaiden koulutukseen

HUIPUT KEHIIN WORKSHOP Näkökulmia lahjakkaiden koulutukseen Mari Räkköläinen HUIPUT KEHIIN WORKSHOP Näkökulmia lahjakkaiden koulutukseen Turengin asema 17.1.2013 Opetusneuvos Mari Räkköläinen Opetushallitus / Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen Valtion

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTYVÄ YHTEISTYÖ

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTYVÄ YHTEISTYÖ AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTYVÄ YHTEISTYÖ Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19.-21.3.2012 Helsinki-Tukholma-Helsinki, M/S Silja Serenade Hallitusneuvos Merja

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä. Päijät-Hämeen koulutuskonserni Koulutuskeskus Salpaus Lahden ammattikorkeakoulu Tuoterengas

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä. Päijät-Hämeen koulutuskonserni Koulutuskeskus Salpaus Lahden ammattikorkeakoulu Tuoterengas Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä Päijät-Hämeen koulutuskonserni Koulutuskeskus Salpaus Lahden ammattikorkeakoulu Tuoterengas 12.2.2013 Päijät-Hämeen koulutuskonserni Päijät-Hämeen koulutuskonserni

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Opin ovi Pirkanmaa projektin alueellinen seminaari 11.11.2010 Opetusneuvos Aira Rajamäki Ammattikoulutus, Tutkinnot yksikkö Opetushallitus Toimintaympäristön

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelu koulutuksen sähköinen sivistyskeskus Elinikäinen oppiminen Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016

Oppijan verkkopalvelu koulutuksen sähköinen sivistyskeskus Elinikäinen oppiminen Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Oppijan verkkopalvelu koulutuksen sähköinen sivistyskeskus Elinikäinen oppiminen Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Oppijat uratiedon etsijöinä ja rakentajina ohjauksen kehittämisfoorumi

Lisätiedot

Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään. Maija Innola Opintoasiain- ja Peda-forum päivät , Kuopio

Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään. Maija Innola Opintoasiain- ja Peda-forum päivät , Kuopio Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään Maija Innola Opintoasiain- ja Peda-forum päivät 23.8.2011, Kuopio Kehittämislinjaukset - hallitusohjelma Painopistealueet köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen

Lisätiedot

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015 Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö MITÄ on VALMA? Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (vakinaistui 2010, perusteet), Ammattistartti Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa. opetusneuvos Aki Tornberg

Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa. opetusneuvos Aki Tornberg Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa opetusneuvos Aki Tornberg Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirretään sosiaali- ja terveysministeriöstä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen uudistuminen, keskeisiä ehdotuksia. Yli-insinööri Timo Repo

Ammatillisen koulutuksen uudistuminen, keskeisiä ehdotuksia. Yli-insinööri Timo Repo Ammatillisen koulutuksen uudistuminen, keskeisiä ehdotuksia Yli-insinööri Timo Repo Hallituksen toimintasuunnitelman linjaukset Uudistetaan ammatillisen koulutuksen kokonaisuutta koskeva toimintalainsäädäntö:

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Koulutuksen ja osaamisen kärkihankkeet 1. Uudet oppimisympäristöt

Lisätiedot

O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E klo Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola

O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E klo Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola O M N I A N I N F O O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E 23.9.2016 klo 11.30-15.00 Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola OHJELMA Uudistuva Omnia, yksi oppilaitos Opiskelijatilanne syksyllä 2016 Ammatilliset

Lisätiedot

Katsaus opetuksen lainsäädäntöön ja tulevaan tavoitteena hyvinvointi ja osallisuus Ammatillisen peruskoulutuksen lainsäädäntömuutokset

Katsaus opetuksen lainsäädäntöön ja tulevaan tavoitteena hyvinvointi ja osallisuus Ammatillisen peruskoulutuksen lainsäädäntömuutokset Katsaus opetuksen lainsäädäntöön ja tulevaan tavoitteena hyvinvointi ja osallisuus Ammatillisen peruskoulutuksen lainsäädäntömuutokset 24.3.2015 VAMPO seurannan seminaari Anne Mårtensson VAMPO toimenpiteet

Lisätiedot

20. (29.60) Ammatillinen koulutus

20. (29.60) Ammatillinen koulutus Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 2. (29.6) Ammatillinen koulutus Ammatillisen koulutuksen päämääränä on vahvistaa työelämän ja yhteiskunnan hyvinvointia ja kilpailukykyä kansainvälistyvässä toimintaympäristössä

Lisätiedot

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015 VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Käynnistyy 11.8.2015 Korvaa nykyiset neljä koulutusta Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Ammatilliseen

Lisätiedot

Kirje 05.10.2015. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016

Kirje 05.10.2015. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016 Kirje OKM/64/592/2015 05.10.2015 Jakelussa mainituille Viite Asia Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö on vuonna

Lisätiedot

KESUN TOIMEENPANO EDUCA 2012. Aulis Pitkälä Pääjohtaja 27.1.2012

KESUN TOIMEENPANO EDUCA 2012. Aulis Pitkälä Pääjohtaja 27.1.2012 KESUN TOIMEENPANO EDUCA 2012 Aulis Pitkälä Pääjohtaja 27.1.2012 Tavoitteena on vähentää sukupuolten välisiä osaamisja koulutuseroja sekä sosioekonomisen taustan vaikutusta koulutukseen osallistumiseen

Lisätiedot

Olli Pekka Hatanpää Suunnittelupäällikkö Uudenmaan liitto

Olli Pekka Hatanpää Suunnittelupäällikkö Uudenmaan liitto Muuttuva työelämä työelämän ja koulutuksen yhteistyön haasteet Ammatillisen lisäkoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan laadun kehittäminen tiedotus- ja keskustelutilaisuus 4.12.2013 Olli Pekka Hatanpää

Lisätiedot

Kirje 20.10.2014. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015

Kirje 20.10.2014. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 Kirje OKM/65/592/2014 20.10.2014 Jakelussa mainituille Viite Asia Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 Osana nuorisotakuun toimia opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

Suomalaiset maailman osaavin kansa vuonna 2020

Suomalaiset maailman osaavin kansa vuonna 2020 Suomalaiset maailman osaavin kansa vuonna 2020 Ammatillisen koulutuksen johdon seminaari Tampere 2.10.2013 Opetusneuvos Seija Rasku KOPO/AM seija.rasku@minedu.fi Kataisen hallitusohjelma ja KESU 2011-2016

Lisätiedot

Nuorisotakuu ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet

Nuorisotakuu ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet Nuorisotakuu 2013 - ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet Miksi nuorisotakuuta tarvitaan? Vuosittain noin 3 5 % ikäluokasta ei jatka toisen asteen opetukseen tai perusopetuksen lisäopetukseen. Noin 120

Lisätiedot

Lukion tulevaisuusseminaari. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2014

Lukion tulevaisuusseminaari. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2014 Lukion tulevaisuusseminaari Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2014 PÄIVÄN TEEMA LUKIOKOULUTUKSEN PILVET JA UUDET TUULET 3.4.2014 Tuula Haatainen LUKIOKOULUTUKSEN PILVIÄ JA UUSIA TUULIA 1/2 PALJON

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tulevaisuus. Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät Tampere to 23.4.2015 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.

Ammatillisen koulutuksen tulevaisuus. Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät Tampere to 23.4.2015 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu. Ammatillisen koulutuksen tulevaisuus Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät Tampere to 23.4.2015 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Puheenvuoron sisältö Hallitus vaihtuu, tulevaisuus muuttuu?

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen suurseminaari Taitaja 2015 tapahtuma 6.5.2015 Turku. Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Ammatillisen koulutuksen suurseminaari Taitaja 2015 tapahtuma 6.5.2015 Turku. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Ammatillisen koulutuksen suurseminaari Taitaja 2015 tapahtuma 6.5.2015 Turku Pääjohtaja Aulis Pitkälä Suomen ammatillinen koulutus tulevaisuuden haasteisiin vastaajana Ammatillista koulutusta kehitetty

Lisätiedot

Nuove-projektin päätöstilaisuus

Nuove-projektin päätöstilaisuus Nuove-projektin päätöstilaisuus 30.11.2011 Teija Felt Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen

Lisätiedot

Valmentaudu tuleviin opintoihin!

Valmentaudu tuleviin opintoihin! Valmentaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus 2015 2016 Koe tekemisen, osaamisen ja onnistumisen iloa! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (Valma) Valmentavassa

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa ECVET tulee, oletko valmis! seminaarisarja 13.9.2013 Opetusneuvos Hanna Autere 29.8.2013 Mikä on

Lisätiedot

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry Hyvinkään kaupunki Lohjan kaupunki Porvoon kaupunki Nuorisotutkimusseura ry Nuorisotakuu Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Lisätiedot

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova,

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Oppisopimustoiminnan i i i ajankohtaiskatsaus k t 14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Henkilöstö 3 ½ koulutustarkastajaa 4 ½ koulutussihteeriä Toimipisteet Otavankatu 5A, Pori ja Satamakatu 17, Rauma Eniten

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistaminen

Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistaminen Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistaminen Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan osasto 8.11.2013 Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Aikuiskoulutukselle asetetut tavoitteet 18-64-vuotiaista vähintään 60 prosenttia osallistuu vuosittain aikuiskoulutukseen Aliedustettujen ryhmien osallistumisen kasvattaminen

Lisätiedot

1(5) Strategia 2016-2019. Hyväksytty yv 25.11.2015 32

1(5) Strategia 2016-2019. Hyväksytty yv 25.11.2015 32 1(5) Strategia 2016-2019 Hyväksytty yv 25.11.2015 32 2(5) Toimintaympäristö Strategiakausi on ammatillisessa koulutuksessa suurten muutosten aikaa. Ammatillisen koulutuksen resursseja leikataan voimakkaasti.

Lisätiedot

Maahanmuuttajien saaminen työhön

Maahanmuuttajien saaminen työhön Maahanmuuttajien saaminen työhön Maahanmuuttajien kotoutumisessa kielitaito ja jo olemassa olevan osaamisen tunnistaminen ovat merkittävässä roolissa oikeiden koulutuspolkujen löytämiseksi ja maahanmuuttajien

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Johtaja Pasi Kankare

AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Johtaja Pasi Kankare AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma 20.8.2013 Johtaja Pasi Kankare Valmistelu Lähtökohtana yleissivistävälle koulutukselle kehitetty malli. AMKE ry / Johan Hahkala

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön terveiset Työnjohtokoulutuskokeilun vakinaistaminen ministeriön näkökulmasta

Opetus- ja kulttuuriministeriön terveiset Työnjohtokoulutuskokeilun vakinaistaminen ministeriön näkökulmasta Opetus- ja kulttuuriministeriön terveiset Työnjohtokoulutuskokeilun vakinaistaminen ministeriön näkökulmasta Työnjohtokoulutuskokeilun valtakunnallinen verkostotapaaminen Ylöjärvi ke 14.5.2014 opetusneuvos

Lisätiedot

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku.

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi Oppija ja elinikäinen oppiminen Hakeutujan palvelut Opintojen aikaiset palvelut Siirtymävaiheen

Lisätiedot

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 9.12.2013 OPPIJAN VERKKOPALVELUT SEMINAARI Sari Ellonen Palvelulupaus Oppijan palvelukokonaisuudessa rakennetaan Koulutuksen sähköistä sivistyskeskusta (), josta löytyvät

Lisätiedot

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa ECVET tulee, oletko valmis! seminaarisarja Kokkola 22.11.2013 Yli-insinööri Kati Lounema Opetushallitus

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen ajankohtaiskatsaus Ammatillisen koulutuksen johdon seminaari 2.10.2013, Tampere

Ammatillisen peruskoulutuksen ajankohtaiskatsaus Ammatillisen koulutuksen johdon seminaari 2.10.2013, Tampere Ammatillisen peruskoulutuksen ajankohtaiskatsaus Ammatillisen koulutuksen johdon seminaari 2.10.2013, Tampere Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän uudistaminen

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat

Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat OKM:n tavoitteet ja toteutusmallit Kuopio 14.10.2014 Anita Lehikoinen Kansliapäällikkö Keskeiset rahoitus- ja rakenneuudistusta

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sivistysfoorumi 27.10.2014

Etelä-Pohjanmaan sivistysfoorumi 27.10.2014 Toisen asteen koulutuksen suuntaviivoja Etelä-Pohjanmaan sivistysfoorumi 27.10.2014 Reija Lepola, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä kuntayhtymän johtaja, rehtori Reija.lepola@sedu.fi 040 830 4256 KEHYSPÄÄTÖS

Lisätiedot

NUORET JA MUUTTUVA TYÖELÄMÄ, OULU, 23.1.2013. Kommenttipuheenvuoro Jukka-Pekka Kivioja Asiantuntija, EK Oulu

NUORET JA MUUTTUVA TYÖELÄMÄ, OULU, 23.1.2013. Kommenttipuheenvuoro Jukka-Pekka Kivioja Asiantuntija, EK Oulu NUORET JA MUUTTUVA TYÖELÄMÄ, OULU, 23.1.2013 Kommenttipuheenvuoro Jukka-Pekka Kivioja Asiantuntija, EK Oulu Oppilaitosyhteistyötä tehneet EK:n jäsenyritykset vuosina 2008 ja 2011, osuus yrityksistä Lähde:

Lisätiedot

Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013

Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-,

Lisätiedot