Muutosehdotuksia tilintarkastuslakiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muutosehdotuksia tilintarkastuslakiin"

Transkriptio

1 Uutiskirje 4/2013 Joulukuu Tilintarkastajalle laillisen yritystoiminnan ja terveen kilpailun tukeminen ovat erittäin tärkeitä tavoitteita Muutosehdotuksia tilintarkastuslakiin kyiset KHT- ja HTM-tutkintoon tähtäävät opinnot juurikaan anna opastusta. Nykyiset voimassa olevat tilintarkastusalan standardit sisältävät säännöksiä siitä, kenelle tilintarkastajan tulee raportoida. Havaitsemistaan väärinkäytöksistä tilintarkastajan tulee raportoida toimivalle johdolle ja hallintoelimille. Lisäksi tilintarkastajan tulee standardin (ISA 240) mukaan selvittää, onko hän velvollinen raportoimaan näistä seikoista jollekin yhteisön ulkopuoliselle taholle. Kyseessä on siis erittäin vaikea asia, ja syystä sekä KHT-yhdistys että HTM-yhdistys ovat vastustaneet ehdotusta. Asia vaatii siis lisäselvityksiä, lakiesitykseen täsmennyksiä ja muutoksia. Toinen tilintarkastuslakiin ehdotetuista muutoksista on 70 vuoden ikärajan poistaminen. Uskon, että muutoksella ei tule olemaan suurta merkitystä. Tilintarkastajan ammattia ei voi harjoittaa puolivaloilla, eläkepäivien puuhasteluna. Vuoden 2014 verotukseen liittyvät muutokset ovat vihdoin edenneet hallituksen ehdotuksen asteelle. Mielenkiintoinen loppuhuipentuma liittyi valtiovarainministeriön virkamiesten Tilintarkastajille on tarkoitus asettaa nimenomainen velvoite ilmoittaa rikosepäilyistä tarkastuskohteen ulkopuoliselle taholle. Ulkopuolisella taholla tarkoitetaan poliisia. Tässä on mielestäni kyse merkittävästä periaatteellisesta muutoksesta tilintarkastajan rooliin, erityisesti tilintarkastuksen luottamuksellisuuden ja salassapidon näkökulmasta. Muutosehdotusta perustellaan harmaan talouden torjunnalla. On itsestään selvää, että auktorisoiduille tilintarkastajille harmaan talouden ja talousrikollisuuden ehkäiseminen sekä laillisen yritystoiminnan ja terveen kilpailun tukeminen ovat erittäin tärkeitä tavoitteita. Vain tilintarkastajalle sälytettävä rikosepäilyn ilmoitusvelvollisuus sen sijaan ei yksinään ole tehokas tapa harmaan talouden torjunnassa. Myös muiden tahojen, kuten esimerkiksi verotarkastajien ilmoitusvelvollisuutta tulee harkita. Rikosepäilyilmoitusvelvollisuuden sälyttäminen tilintarkastajalle toisi mukaan monia juridisia ja ennen kaikkea rikosoikeudellisia ongelmia. Tilintarkastajat joutuisivat arvioimaan syytä epäillä kynnyksen ylittymistä, johon eivät nyesittämään poisto-oikeuden merkittävään kiristämiseen. Etujärjestöt olivat kuitenkin hereillä. Ehdotetut kiristykset eivät tulleet hallituksen lopulliseen ehdotukseen. Läpi mennessään ehdotus olisi romuttanut kaikkien niiden pitkäaikaisten investointien kannattavuus- ja takaisinmaksulaskelmat, jotka olisivat olleet käyttöönottamattomia vuoden vaihteessa, sekä vaikuttanut oleellisesti suunnitteluasteella olevien investointien kannattavuuteen ja yleensä investointipäätöksiin. Valtiovarainministeriön ehdotus kuvaa hyvin nykyistä tilannetta; verotuksen ennustettavuus on aikaisempaa huonompaa ja uutena ilmiönä on tullut verokoepallot, joilla halutaan testata vastapuolen reagointiherkkyyttä. Tampereella pidettiin syys seminaari. Ensimmäinen vastaava tilaisuus oli 90-luvun loppupuolella. Palaute on ollut positiivista. Myös julkinen sana oli tällä kertaa kiinnostunut tilaisuudestamme, minkä ilolla panimme merkille. Työntäyteistä joulun odotusta toivottaen Matti Pettersson, KHT

2 Jonni Leporanta, KHT ja Juhana Vuojala, Associate Optimismia pääomamarkkinoilla Pohjoismaisten pääomasijoittajien sijoitusnäkymät ovat entistä optimistisempia ja transaktioiden määrän odotetaan lisääntyvän seuraavan 12 kuukauden aikana. Yritysjärjestelyiden roolin nähdään korostuvan entisestään portfolioyhtiöiden kehittämisessä ja lisäksi exitien määrän odotetaan lisääntyvän edellisvuosista. Grant Thorntonin Global Private Equity -raporttia varten tehtyyn tutkimukseen osallistui 156 ylimpään johtoon kuuluvaa pääomasijoituksen ammattilaista maailmanlaajuisesti. Raportti löytyy osoitteesta Huomionarvoista on, että Pohjoismaissa 74 % vastaajista uskoo sijoitustoiminnan lisääntyvän seuraavan 12 kuukauden aikana. Etenkin Pohjoismaissa pääomasijoittajien näkemysten mukaan yritysjärjestelyiden rooli tulee korostumaan portfolioyhtiöiden kehittämisessä. Lisäksi portfolioyhtiöistä irtaantumisten odotetaan lisääntyvän viime vuosista. Vastaajien mukaan sekä rahastosijoittajien houkuttelu että vieraan pääoman rahoituksen saanti on helpottunut edellisvuoden tutkimuksesta. Maailmanlaa- EUROOPPA What LPs juisesti want kuitenkin nähdään, to että rahastosijoittajien vaatimukset ovat kiristyneet, talk YHDYSVALLAT about is: vaihtoehtoiset rahoitusrakenteet ovat AASIAN JA TYYNENMEREN ALUE team, deal pipeline and whether o yleistyneet ja hyvien suhteiden ylläpito LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA on entistä tärkeämpää investors Vieraan will pääoman saatavuudessa be on in the fund a INTIA tutkimuksessa merkittävä ero yhdysvaltalaisten ja eurooppalaisten pääomasijoit LATINALAINEN AMERIKKA don t want to be in a fund that wi Grant Thorntonin Global Private Equity Report 2013/2014 on järjestyksessään kolmas pääomasijoittamisen ajankohtaisia ilmiöitä ja näkemyksiä tarkasteleva globaali tutkimus. Tällä kertaa raportin keskeisiä teemoja ovat kasvava optimismi talouteen ja pääomasijoitusaktiviteetin lisääntymiseen sekä haasteet ja mahdollisuudet rahoituksen hankinnassa. Vaikkakin rahoitus- ja markkinaolosuhteet ovat edelleen haastavat, pääomasijoittajat ovat entistä optimistisempia tulevaisuuden suhteen. Maailmanlaajuisesti 54 % vastaajista odottaa sijoitustoiminnan lisääntyvän seuraavan 12 kuukauden aikana. 54% VASTAAJISTA ODOTTAA SIJOITUSTOIMINNAN LISÄÄNTYVÄN SEURAAVAN 12 KUUKAUDEN AIKANA vain 37 % vastaajista kokee rahoituksen necessary with US institutions. HYVIN YKSINKERTAINEN YKSINKERTAINEN Thailand tajien välillä. Yhdysvalloissa 97 % vastaajista kokee vieraan pääoman rahoituksen järjestämisen hyvin yksinkertaisena tai yksinkertaisena, kun taas Euroopassa järjestämisen vastaavasti. Pohjoismaisista vastaajista kuitenkin 62 % näkee vieraan pääoman rahoituksen järjestämisen hyvin yksinkertaisena tai yksinkertaisena. Meillä on hyvät suhteet sekä suomalaisiin että kansainvälisiin pääomasijoittajiin. Keskustelemme mielellämme kanssanne mahdollisuuksista yhtiönne rahoituksen järjestämiseen. VIERAAN PÄÄOMAN SAATAVUUS VENÄJÄ JA IVY-MAAT MAAILMANLAAJUINEN TULOS VAIHTELEVA VAIKEA ERITTÄIN VAIKEA

3 Tanja Lappalainen, OTM Korkein hallinto-oikeus selvensi rajanvetoa edustus- ja markkinointikulujen välillä Edustus- ja markkinointimenot ovat usein lähellä toisiaan, ja yrityksissä onkin jouduttu pohtimaan, voiko se vähentää elinkeinotoiminnassaan aiheutuneet kulut markkinointimenoina vai onko kyseessä vähennyskelvottomat edustuskulut. KHO:n uudet linjaukset selventävät käytäntöä ja ovatkin siksi erittäin tervetulleita. Korkein hallinto-oikeus (KHO) on antanut kolme vuosikirjaratkaisua KHO 2013:63, KHO 2013:64 ja KHO 2013:65, joissa on selvennetty kohderyhmämarkkinoinnin kulujen vähennyskelpoisuutta arvonlisäverotuksessa ja tuloverotuksessa. KHO:n uusimman linjauksen mukaan rajoitetulle kohderyhmälle järjestetyissä kokous- tai koulutustilaisuuksissa tavanomaisesta tarjoilusta aiheutuneet kulut ovat vähennyskelpoisia. Varsinaisen ohjelman ulkopuolinen tilaisuus katsottiin edustustilaisuudeksi. Yrityksille aiheutuvat edustus- ja markkinointimenot ovat usein lähellä toisiaan ja moni yritys joutuu pohtimaan, voiko se vähentää elinkeinotoiminnassaan aiheutuneet kulut markkinointimenoina vai onko kyseessä vähennyskelvottomat edustuskulut. Kulujen oikea määrittely on vaikeaa, koska edustuskulujen käsitettä ei ole määritelty laissa. Apua kulujen oikeaan määrittelyyn on saatu verohallinnon aikoinaan antamasta tiedotteesta (Verotiedote 4/1993) sekä oikeuskäytännöstä. Yritystoiminta ja etenkin yritysten harjoittama markkinointi on kehittynyt huomattavasti verohallinnon antaman tiedotteen jälkeen, joten KHO:n uudet linjaukset asiassa ovat erittäin tervetulleita. Tapauksessa KHO 2013:63 yhtiö järjesti kustantamiensa oppikirjojen esittelyyn ja markkinointiin sekä oppikirjojen käyttäjien kouluttamiseen liittyviä tilaisuuksia opettajille arki-iltaisin ja viikonloppuisin. Tapauksessa KHO 2013:65 oli puolestaan kyse jälleenmyyjille järjestetyistä vuosittaisista kauppiaspäivistä. Kauppiaspäivien varsinaiseen kokousohjelmaosuuteen sisältyi mm. tuotannon, jälleenmyynnin ja yhteistyökumppaneiden puheenvuorot sekä tilanne- ja markkinointikatsaukset. Molemmissa tapauksissa tilaisuudenjärjestäjät olivat järjestäneet tavanomaista buffet-tyyppistä ruokatarjoilua juomineen. KHO katsoi, että tilaisuudenjärjestäjät saivat vähentää niiden tavaroiden ja palvelujen hintaan sisältyvän arvonlisäveron, joka oli aiheutunut tavanomaisen tarjoilun järjestämisestä siitä huolimatta, että kyseiset tilaisuudet oli järjestetty arki-iltaisin tai viikonloppuisin. Molemmissa ratkaisuissa KHO myös lausui, että tilaisuuksien varsinaisen ohjelman jälkeen pidetyt iltaohjelmatilaisuudet olivat edustustilaisuuksia, joiden kulujen osalta yhtiöllä ei ollut vähennysoikeutta. KHO:n ratkaisussa KHO 2013:64 oli kyse ns. lääkeyhtiöstä, joka järjesti lääke-esittelyjä ja tuotekoulutustilaisuuksia lääkäreille ja muulle terveydenhuoltohenkilökunnalle. Tilaisuuksissa esiteltiin yhtiön tuotteita sekä koulutettiin käyttämään yhtiön valmistamia lääkkeitä. Yhtiö tarjoili lääke-esittelytilaisuuksien yhteydessä osallistujille kahvia ja kahvileipää sekä koulutustilaisuuksissa myös buffet-tyyppisiä lounaita. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että lääkeyhtiöllä oli oikeus vähentää tilaisuuksien järjestämisestä ja niihin liittyvän tavanomaisen tarjoilun hankkimisesta aiheutuneiden tavaroiden ja palvelujen hintaan sisältyneet arvonlisäverot. Uutta edellä mainituissa ratkaisuissa on se, että KHO nimenomaisesti katsoi kohderyhmämarkkinoinnin markkinointitilaisuudeksi, josta aiheutuneet kulut olivat vähennyskelpoisia siltä osin kuin tapahtuman tarjoilu oli tavanomaista. KHO:n linjaus poikkeaa verohallinnon aiemmasta näkemyksestä, jonka mukaan kohderyhmämarkkinoinnissa on ollut kyse vähennyskelvottomista edustustilaisuuksista. Merkittävää on myös, että tilaisuuden luonteen määrittelyssä ratkaisevaa on tilaisuuden ohjelman sisältö, sen liittyminen yhtiön liiketoimintaan ja tarjoilun tavanomaisuus, ei niinkään tilaisuuden järjestämisajankohta. Kyseisten ratkaisujen merkitys korostuu tuloverotuksen kannalta etenkin nyt, kun edustuskulujen vähennyskelpoisuus on ehdotettu hylättäväksi myös tuloverotuksessa (HE 185/2013). Verohallinto onkin jo ilmoittanut antavansa asian tiimoilta uutta ohjeistusta kevään 2014 aikana.

4 Liiketoimintajohtaja Eeva Solja, KiiltoClean Oy Suomalaisiin tarpeisiin ympäristö huomioiden KiiltoClean Oy on osa Kiilto Family -konsernia, jonka juuret johtavat Tampereelle ja vuoteen Silloin perustettiin yritys, jonka nimeksi muutama vuosi myöhemmin tuli Kiilto ja jonka omistajana toimi Ville Solja. Pojanpojantytär Eeva Solja jatkaa nyt yrityksen perinteitä työkenttänään KiiltoCleanin kuluttajatuotteet. On hienoa, että Suomessa on perinteikkäitä perheyhtiöitä, joissa on jatkuvuutta sukupolvi toisensa jälkeen. Eeva Solja kuitenkin korostaa, että ennen muuta henkilöstövalinnoissa on painotettava osaamista ja soveltuvuutta. En ollut erityisesti suunnitellut tulevani töihin perheyhtiöön, mutta kun täällä avautui sopiva tehtävä minulle sopivaan aikaan, tartuin tilaisuuteen. Kansainvälisestä kotimaiseen Eeva Solja varttui ja kävi koulunsa Tampereella ja jatkoi opintojaan Helsingissä Hanken Svenska handelshögskolanissa. Opintojen päätyttyä hän työskenteli puoli vuotta New Yorkissa Suomen pysyvässä YK-edustustossa budjetti- ja hallintokomiteassa. Mielenkiintoinen tehtävä oli määräaikainen, ja kotiin palattaessa edessä oli työpaikan etsiminen. Sellainen löytyi Lumenelta. Lumenella työskentelin ensin sales traineena ja myöhemmin avainasiakaspäällikkönä. Lumenelta siirryin Nordic Cosmetics -yhtiöön tuotepäälliköksi, josta etenin markkinointipäälliköksi. Nordic Cosmeticsilla tein töitä tunnettujen kansainvälisten kosmetiikka- ja parfyymimerkkien parissa, Eeva Solja kertoo tehtävistään ennen nykyistä pestiään. Nordic Cosmeticsin merkkejä ovat esimerkiksi Max Factor, Dolce & Gabbana, Escada, Hugo Boss ja Gucci. Vaikka työ kansainvälisessä ympäristössä oli palkitsevaa, jossakin vaiheessa Eeva alkoi kuitenkin kaivata takaisin suomalaiseen yritykseen. Hän mietti tulevaisuuttaan ja näki mahdollisuuksinaan muun muassa kauneusalan, muodin ja designin. Suomalaisille kuluttajille räätälöity tuotevalikoima Eeva Soljan isä on ollut Kiillon toimitusjohtajana ja on nyt konsernin hallituksen puheenjohtaja. Yritysryhmä oli siis tietenkin tyttärelle tuttu jo koko elämän ajalta. Joten kun muun muassa puhtauteen ja hygieniaan keskittyvässä KiiltoCleanissa avautui sopivaan aikaan kiinnostava tehtävä, päätös ei ollut vaikea. Nyt Eeva Solja vastaa liiketoimintajohtajana KiiltoCleanin kuluttajatuotteista, joita ovat muun muassa Kiilto-kodinpuhdistustuotteet, Serto-pyykinpesutuotteet ja Erisan-pyykinpesu- ja -hygieniatuotteet. Toinen puoli toimintaa käsittää ammattikäyttöön tarkoitetut puhdistustuotteet ja -välineet sekä teollisuuskemikaalit. Verrattuna edelliseen tehtävääni erilaista on muun muassa se, että meillä on omat, suomalaiset brändit, joiden kehitykseen ja viestintään voimme vaikuttaa sataprosenttisesti. Kansainvälisessä yrityksessä paljon tulee annettuna, kuten uutuudet ja viestinnän linjat. Toisaalta sillä puolella resurssit ovat yleensä suuremmat. Meidän täytyy olla parempia ja nokkelampia, että pärjäämme pienemmillä resursseilla. Mutta vahvuutenamme on, että voimme räätälöidä tuotteitamme suomalaisille kuluttajille. Ja meillä on todellakin valta vaikuttaa kaikkeen. Parempaa, vastuullisempaa ja ympäristöystävällisempää Eeva Solja kertoo innostuneena KiiltoCleanin tuotteista. Esimerkiksi Ser-

5 to-pyykinpesuaine ei välttämättä ole pakkaushinnaltaan edullisin, mutta se on suunniteltu suomalaiseen, pehmeään veteen ja säästää siksi sekä pyykinpesukonetta että tekstiilejä. Tuote on hajustettu suomalaisten tuoksumieltymyksien mukaan ja jättää siksi tekstiileihin raikkaan puhtaan tuoksun. Pesukertoja saa vähemmällä enemmän, ja edullisuus tulee riittoisuuden kautta. Myös ympäristöystävällisyys on varmoissa käsissä. Meidän tuotteidemme ostaja voi olla varma siitä, että tuotteemme on luotettavasti testattu ja ne on valmistettu vastuullisesti niin, että työntekijöistä pidetään huolta. Valitessaan meidän tuotteemme kuluttaja on aina myös tukemassa kotimaista työtä. Samalla elinkaariajattelua toteutetaan ympäristön kannalta kestävästi. Suurella osalla tuotteistamme on Joutsenmerkki eli Pohjoismainen ympäristömerkki, joka auttaa kuluttajia ja muita ostajia valitsemaan ympäristön kannalta viisaasti. Avainlippu-merkki puolestaan takaa, että tuotteet on tehty Suomessa suomalaisiin oloihin. Eeva Solja on pahoillaan siitä, että jotkut kuvittelevat Joutsenmerkin tarkoittavan jollakin tavalla heikkotehoisempaa tuotetta. Joutsenmerkin saadakseen tuotteen on täytettävä vaativat kriteerit. Merkki huomioi kokonaisuuden eli tuotteen koko elinkaaren ja kattavasti eri ympäristövaikutukset. Merkki asettaa vaatimuksia myös tuotteen turvallisuudelle ja laadulle. Kuluttajat eivät usein ole tietoisia tästä laatuun asti ulottuvasta takeesta, Eeva Solja korostaa. Omaa motivaatiotaan on tutkittava Eeva Solja ei hyväksy ajatusta, että perheyhtiöön voisi tulla operatiivisiin tehtäviin taustansa ansiosta. Pääperiaatteen on oltava, että jokaiseen tehtävään valitaan paras mahdollinen vaihtoehto. Opiskeluaikana en todellakaan suunnitellut tätä. Yhtä hyvin olisin saattanut päätyä esimerkiksi lääkäriksi, mutta kaupallinen ala vei mukaansa. Muita perheyritysten perillisiä Eeva Solja kehottaa miettimään tarkkaan, mitä he itse haluavat. On monta aspektia, joita kannattaa pohtia. Mukaan lähtemisen pitää syntyä omasta motivaatiosta, ei pakosta, jotta lopputulos olisi hyvä. Kannattaa myös miettiä yrityksen kannalta: olenko minä sopiva henkilö juuri siihen tiettyyn paikkaan, tai mikä on juuri sopiva paikka minulle? Olenko minä hyvä tähän ja saanko minä kicksejä tästä? Kun näin on, on etuoikeus olla vaikuttamassa ja saada ympärilleen hyvä tiimi, Eeva Solja suosittelee. Kiilto Vuonna 1919 Tampereella perustettu Teknokemiallinen Tehdas O/Y Santalahti, vuodesta 1924 Kiilto Oy, valmisti alkuun mm. kosmeettisia aineita ja maaleja. Puhdistusaineet tulivat tuotantoon 1980-luvulla. KiiltoClean Oy perustettiin vuoden 2003 alussa, kun Kiillon puhdistus- ja hoitoaineliiketoiminta ja siivouskoneita ja -laitteita markkinoiva Primator Oy yhdistettiin. KiiltoCleanin ja Turussa toimineen Farmoksen tiet yhdistyivät vuonna 2010 yrityskaupan kautta. Farmoksen perua ovat mm. vahvat brändit Serto, Erisan ja Linna. KiiltoCleanin kotimaiset tuotantolaitokset sijaitsevat Turussa ja Hankasalmella. Venäjällä Sertolovossa lähellä Pietaria valmistetaan tuotteita sikäläisille markkinoille. Turussa on pääkonttori, ja Espoon Kilon toimistolla työskentelee noin 25 henkeä. Suomen lisäksi toimintaa on Venäjällä, Baltiassa ja pohjoismaissa. KiiltoClean Oy ja sen kansainväliset tytäryhtiöt 2012 liikevaihto n. 53 milj. euroa henkilökunnan määrä n. 290 tuotevalikoimaan kuuluvat pesu-, puhdistus- ja hoitoaineet, hygieniatuotteet, teollisuuskemikaalit sekä siivousvälineet ja -koneet asiakkaat: ammattipuolella korkeatasoista puhtautta ja hygieniaa vaativat toimialat; kuluttajien käyttöön valmistetaan hygieniatuotteita ja kodin pesu- ja puhdistusaineita Suomen lisäksi KiiltoCleanin tuotteita myydään mm. Venäjällä, Baltian maissa, Ruotsissa, Puolassa ja Ukrainassa Kiilto Family -konserni 2012 konserniin kuuluvat Kiilto Oy, KiiltoClean Oy, Ramport Oy, Kiiltoplast Oy, Intermedius Oy ja Metalpak Oy liikevaihto n. 152 milj. euroa henkilökunnan määrä n. 800 toimipisteitä 10 maassa

6 M - Itella Oyj Hyvää joulua ja menestystä vuodelle 2014! God jul och gott nytt år 2014! Kiitämme asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme kuluneesta vuodesta! Vi tackar våra kunder och samarbetspartners för det gångna året! Lisää ammattitaitoa sisäiseen tarkastukseen Sisäisen tarkastuksen koko ammatin kattavan ammattitutkinnon, CIA-tutkinnon, on voinut suorittaa Suomessa vuodesta Sisäinen tarkastus on riippumaton hallituksen ja ylimmän johdon tukitoiminto ja sen tehtävänä on objektiivisella arviointi- ja varmistus- sekä konsultointitoiminnallaan tukea organisaation kehittämistä ja tavoitteiden saavuttamista. CIA-tutkinnon suoritti syksyllä Minttu Ristiniitty, KHT, Helsingin toimistolta. Minttu on ollut palveluksessamme vuodesta Kansainväliseen Grant Thornton -ketjuun kuuluvan suomalaisomisteisen Grant Thornton Finlandin taustalla ovat Tampereella ja Porissa toimiva 85-vuotias Idman Vilén Grant Thornton Oy, helsinkiläinen Revico Grant Thornton Oy sekä Turussa, Salossa ja Helsingissä toimiva Advico Grant Thornton Oy. Suomen Grant Thorntonin palveluksessa on lähes 60 asiantuntijaa, jotka tarjoavat tilintarkastus-, vero-, yritysjärjestely- ja muita asiantuntijapalveluja Grant Thornton. All rights reserved. Toimitus ja taitto: Oy Preesens Ab Paino: Jyväskylän Siirto-Paino Oy Helsinki Revico Grant Thornton Oy Paciuksenkatu 27, PL Helsinki Puhelin (09) Grant Thornton Finnish member of Grant Thornton International Tampere Idman Vilén Grant Thornton Oy Hatanpään valtatie Tampere Puhelin Pori Idman Vilén Grant Thornton Oy Isolinnankatu 21 E Pori Puhelin Turku Advico Grant Thornton Oy Veistämönaukio Turku Puhelin Salo Advico Grant Thornton Oy Salorankatu Salo

Kehityksessä mukana nousuissa ja laskuissa

Kehityksessä mukana nousuissa ja laskuissa Uutiskirje 4/2014 Joulukuu Kehityksessä mukana nousuissa ja laskuissa TÄSSÄ UUTISKIRJEESSÄ 2 Terveisiä Tampereen syysseminaarista 3 Muutoksia IFRS-standardeihin 4 Asiakashaastattelu: Hydman Oy Vuoden 2014

Lisätiedot

Uskoa yrittäjyyteen. Uutiskirje 2/2014 Kesäkuu

Uskoa yrittäjyyteen. Uutiskirje 2/2014 Kesäkuu Uutiskirje 2/2014 Kesäkuu Uskoa yrittäjyyteen Kevät on jo takanapäin ja kesä sekä kesälomat tekevät jo tuloaan. Maaliskuussa hallitus teki kehysriihipäätöksen, jolla tähdätään yritysten kasvumahdollisuuksien

Lisätiedot

Taloudellista raportointia varmentamassa

Taloudellista raportointia varmentamassa Uutiskirje 1/2015 Maaliskuu Taloudellista raportointia varmentamassa TÄSSÄ UUTISKIRJEESSÄ 2 Tilintarkastuksen hyöty pienyritykselle 3 Korkovähennysoikeuden rajoitukset verotuksessa 4 Asiakashaastattelu:

Lisätiedot

Tilintarkastajien valvontaan ehdotetaan muutosta

Tilintarkastajien valvontaan ehdotetaan muutosta Uutiskirje 2/2011 Kesäkuu 2011 Tilintarkastajien valvontaan ehdotetaan muutosta Tilintarkastajien valvontaa pohtinut yhden miehen työryhmä, oikeustieteen tohtori Pekka Timonen, on ehdottanut tilintarkastajien

Lisätiedot

Miten hallitus tukee yrittäjyyden edellytyksiä?

Miten hallitus tukee yrittäjyyden edellytyksiä? Uutiskirje 4/2011 Joulukuu 2011 Miten hallitus tukee yrittäjyyden edellytyksiä? Viimeaikainen taloustilanne on tuonut keskustelun yrittämisen edellytyksistä taas pinnalle. Kysymys liittyy poliittiseen

Lisätiedot

Syystuulet puhaltavat sekä idästä että lännestä

Syystuulet puhaltavat sekä idästä että lännestä Uutiskirje 3/2014 Lokakuu Syystuulet puhaltavat sekä idästä että lännestä Kesä on taakse jäänyttä elämää, ja on aika suunnata katseet kuluvan vuoden loppupuoliskolle. EU on keskellä ulkopoliittista kriisiä,

Lisätiedot

Toiveikkaana uuteen vuoteen

Toiveikkaana uuteen vuoteen Uutiskirje 4/2012 Joulukuu Toiveikkaana uuteen vuoteen Vuoden kääntyessä lopuilleen toivomme, että voisimme katsoa tulevaisuuteen toiveikkaana ja hetkeksi unohtaa eurokriisin, Suomessa ja maailmalla myllertävät

Lisätiedot

Taloudellinen raportointi kehittyy tilinpäätösten laatijoita, käyttäjiä ja tarkastajia kuunnellaan

Taloudellinen raportointi kehittyy tilinpäätösten laatijoita, käyttäjiä ja tarkastajia kuunnellaan Uutiskirje 4/2010 Joulukuu 2010 Taloudellinen raportointi kehittyy tilinpäätösten laatijoita, käyttäjiä ja tarkastajia kuunnellaan EFRAGin, eli Euroopan komissiota IFRS:n soveltamisessa ja kehittämisessä

Lisätiedot

juuri niihin asioihin, joissa virhemahdollisuus

juuri niihin asioihin, joissa virhemahdollisuus Uutiskirje 2/2010 Kesäkuu 2010 Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty Kesä tekee tätä kirjoittaessani tuloaan kovaa vauhtia. Työrintamalla painopiste on vielä päättyneen tilikauden tilinpäätösten tarkastuksissa,

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki voimaan ensi vuonna

Uusi asunto-osakeyhtiölaki voimaan ensi vuonna Jussi Savio Uusi asunto-osakeyhtiölaki voimaan ensi vuonna Uusi laki täsmentää osakkeenomistajan ja yhtiön vastuita. Uudistetun asunto-osakeyhtiölain on tarkoitus tulla voimaan aikaisintaan 1.7.2010. Tämän

Lisätiedot

taantumassa johtaa yleensä epäoikeudenmukaiseen

taantumassa johtaa yleensä epäoikeudenmukaiseen Uutiskirje 4/2009 Joulukuu 2009 Verotus ja taantuma Maamme ajautui vuoden 2008 lopulla taloudelliseen taantumaan, joka kääntyi lamaksi vuoden 2009 alkuvuoden aikana. Tänä aikana Suomen bruttokansantuote

Lisätiedot

Hyvillä mielin kohti kesää

Hyvillä mielin kohti kesää Uutiskirje 2/2013 Kesäkuu Hyvillä mielin kohti kesää Keväällä 2013 olemme edelleen joutuneet elämään epävarmassa taloudellisessa tilanteessa. Valtiovarainministeriön maaliskuussa laatiman taloudellisen

Lisätiedot

asvu Sotkamo Silver Helsingin pörssiin Suomi kiinnostaa kansainvälisiä rahastoja Ilpo Kokkila sijoittaa pitkäjänteisesti 3/2012 TEOLLISUUSSIJOITUS

asvu Sotkamo Silver Helsingin pörssiin Suomi kiinnostaa kansainvälisiä rahastoja Ilpo Kokkila sijoittaa pitkäjänteisesti 3/2012 TEOLLISUUSSIJOITUS asvu TEOLLISUUSSIJOITUS 3/2012 Suomi kiinnostaa kansainvälisiä rahastoja Ilpo Kokkila sijoittaa pitkäjänteisesti Sotkamo Silver Helsingin pörssiin Pääkirjoitus Hyvä aika sijoittaa Talouden kasvunäkymä

Lisätiedot

Rami Aarikka toimitusjohtaja Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy Valtakunnallisen Yrittäjäpalkinnon 2010 saaja

Rami Aarikka toimitusjohtaja Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy Valtakunnallisen Yrittäjäpalkinnon 2010 saaja Kun vakuutukset ovat Lähivakuutuksessa, ei pikku murheet paina. Arvostamme suuresti paikallisuutta sekä henkilökohtaista palvelua. Siksi me laitilalaisina lähijuoman tuottajina olemme vakuuttaneet tehtaamme

Lisätiedot

Tarja Pääkkönen: Mainestrategiaan panostettava myös hallitustyössä. PwC:n asiakaslehti 1/2011. Osaajia metsästämässä Tärkeimmät rekrytointimarkkinat

Tarja Pääkkönen: Mainestrategiaan panostettava myös hallitustyössä. PwC:n asiakaslehti 1/2011. Osaajia metsästämässä Tärkeimmät rekrytointimarkkinat PwC:n asiakaslehti 1/2011 10 Osaajia metsästämässä Tärkeimmät rekrytointimarkkinat löytyvät yritysten sisältä globalisoituvassakin maailmassa. 22 Mittaajan kasvubisnes Vain mielikuvitus määrittää rajat

Lisätiedot

VIEW. Haiyan Wang: Kilpailu ratkeaa kehittyvillä markkinoilla. China India Instituten. KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2011 / kpmg.fi

VIEW. Haiyan Wang: Kilpailu ratkeaa kehittyvillä markkinoilla. China India Instituten. KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2011 / kpmg.fi VIEW KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2011 / kpmg.fi China India Instituten Haiyan Wang: Kilpailu ratkeaa kehittyvillä markkinoilla 8 Seuraavaksi nousee Latinalainen Amerikka Pöyry aikoo menestyä kasvumarkkinoilla

Lisätiedot

News. Timo Ahopelto sijoittaa suomalaisiin startuppeihin 1/2014. Rödl & Partner Suomeen. Alihankintasopimukseen kannattaa satsata

News. Timo Ahopelto sijoittaa suomalaisiin startuppeihin 1/2014. Rödl & Partner Suomeen. Alihankintasopimukseen kannattaa satsata News Asianajotoimisto Rödl & Partnerin asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2014 Timo Ahopelto sijoittaa suomalaisiin startuppeihin Rödl & Partner Suomeen Alihankintasopimukseen kannattaa satsata Pelialan suuret

Lisätiedot

Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI. Toim. Laura Järvinen. Esko Kuusisto

Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI. Toim. Laura Järvinen. Esko Kuusisto Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI Toim. Laura Järvinen Esko Kuusisto SITRAN RAPORTTEJA 59 Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI Toim. Laura Järvinen Esko Kuusisto S I T R A H E L S I N K I Sitran

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE YRITYSJÄRJESTELYIHIN

ILMOITUSLIITE YRITYSJÄRJESTELYIHIN tämä julkaisu on EDITOR HELSINKI OY:N tuottama TOIMIALAlehti OPAS YRITYSJÄRJESTELYIHIN ONKO NYT oikea AIKA? Asiantuntijat vastaavat yrityskauppa JA UUSI liiketoiminta pk-puolen yrityskauppa sukupolvenvaihdos

Lisätiedot

merenkulkua Eniram trimmaa Kiinan sijoitusala Yritysjärjestelyjä kasvaa kohisten viriämässä

merenkulkua Eniram trimmaa Kiinan sijoitusala Yritysjärjestelyjä kasvaa kohisten viriämässä Kiinan sijoitusala kasvaa kohisten Eniram trimmaa Yritysjärjestelyjä viriämässä merenkulkua S u o m e n T e o l l i s u u s s i j o i t u s O y : n s i d o s r y h m ä l e h t i 2 / 2 0 0 9 P ä ä k i r

Lisätiedot

POHJOISMAISESTA TEHOKKUUDESTA. Martti Ahtisaari puhuu rauhasta ja

POHJOISMAISESTA TEHOKKUUDESTA. Martti Ahtisaari puhuu rauhasta ja ISMAgazine NRO 2 / 2009 VISMAN ASIAKASLEHTI Hans Blix: - katson olevani suhteellisen tehokas Hyvät käyttökokemukset ovat työvoittoja Pohjoismainen tehokkuus - sitä Visma on Martti Ahtisaari puhuu rauhasta

Lisätiedot

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti 1/2013 Matka uudenlaiseen UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA s. 7 PUUTU TYÖPAIKKA- KIUSAAMISEEN s.6 Inhousekonsultista Tukea s.19 vinkit työnhakuun s.23 työhön s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti

Lisätiedot

EERO HELIÖVAARA: MYYNTI ODOTTAA H-HETKEÄ. Kestävän kasvun kumppani LISTAUTUMISBUUMI HELSINGIN PÖRSSISSÄ ONNISTU GLOBAALISSA JOHTAMISESSA

EERO HELIÖVAARA: MYYNTI ODOTTAA H-HETKEÄ. Kestävän kasvun kumppani LISTAUTUMISBUUMI HELSINGIN PÖRSSISSÄ ONNISTU GLOBAALISSA JOHTAMISESSA PwC:N ASIAKASLEHTI Kestävän kasvun kumppani EERO HELIÖVAARA: MYYNTI ODOTTAA H-HETKEÄ LISTAUTUMISBUUMI HELSINGIN PÖRSSISSÄ 1 ONNISTU GLOBAALISSA JOHTAMISESSA STÉPHANE GARELLI: UUDET SÄÄNNÖT PELIIN sisältö

Lisätiedot

Joutsenmerkki ja EU-ympäristömerkki. Menestystarinoita Pohjoismaiden pienyhdyskunnista

Joutsenmerkki ja EU-ympäristömerkki. Menestystarinoita Pohjoismaiden pienyhdyskunnista Joutsenmerkki ja EU-ympäristömerkki Menestystarinoita Pohjoismaiden pienyhdyskunnista Joutsenmerkki ja EUympäristömerkki Menestystarinoita Pohjoismaiden pienyhdyskunnista Tuottajien kokemuksia Stefán

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 14.8.2013 TEM/1827/03.01.01/2013 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI TILINTARKASTUSLAIN MUUTTAMISESTA

Lausuntopyyntö 14.8.2013 TEM/1827/03.01.01/2013 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI TILINTARKASTUSLAIN MUUTTAMISESTA LAUSUNTO 1(12) Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjaamo PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO kirjaamo@tem.fi KHT-yhdistys ry ja HTM-tilintarkastajat ry ovat tilintarkastajia edustavia järjestöjä. Yhdistysten jäsenet

Lisätiedot

DUE DILIGENCE. www.duediligence.fi HAMMARSTRÖM PUHAKKA PARTNERS. Erikoisraportti onnistuneisiin yrityskauppoihin - Tammikuu 2007

DUE DILIGENCE. www.duediligence.fi HAMMARSTRÖM PUHAKKA PARTNERS. Erikoisraportti onnistuneisiin yrityskauppoihin - Tammikuu 2007 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE DUE DILIGENCE Erikoisraportti onnistuneisiin yrityskauppoihin - Tammikuu 2007 HAMMARSTRÖM PUHAKKA PARTNERS www.hpplaw.fi www.duediligence.fi

Lisätiedot

Suomalaisen verkkokaupan pelastaja

Suomalaisen verkkokaupan pelastaja nro 1/2014 ekaupan lehti nro 1 2014 Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija: Klarna Oy Suomalaisen verkkokaupan pelastaja Kristina Metso Verkkoteollisuuden johtoon Finnish Design Shop 10 vuotta

Lisätiedot

menestyä Uskallusta Deloitten sidosryhmälehti Yrittäjien teemanumero Kevät 2012 Paulig Venäjän valloittajana

menestyä Uskallusta Deloitten sidosryhmälehti Yrittäjien teemanumero Kevät 2012 Paulig Venäjän valloittajana Deloitten sidosryhmälehti Yrittäjien teemanumero Kevät 2012 Uskallusta menestyä Paulig Venäjän valloittajana Tahto kuljettaa perheyrittäjä Pertti Korhosta Suunnitelmallisuutta sukupolvenvaihdokseen Kemppi

Lisätiedot

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen YRITystoiminnan palveluopas yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen Toimitus Marko Lehtonen ja Mari Äijälä Julkaisija Keski-Pohjanmaan Aikuisopisto Taitto Jukka Linnanmäki 2006 yritystoiminnan

Lisätiedot

YRITTÄMISEN KYNNYS MATALALLE. Sarjayrittäjä Mika Mäkeläinen nuorten asialla. Kestävän kasvun kumppani TIEDUSTELURETKIÄ TRENDIEN MAAILMAAN 24

YRITTÄMISEN KYNNYS MATALALLE. Sarjayrittäjä Mika Mäkeläinen nuorten asialla. Kestävän kasvun kumppani TIEDUSTELURETKIÄ TRENDIEN MAAILMAAN 24 PwC:N ASIAKASLEHTI 2/2014 Kestävän kasvun kumppani Sarjayrittäjä Mika Mäkeläinen nuorten asialla YRITTÄMISEN KYNNYS MATALALLE TÄSMÄAPUA TIETOMASSASTA 6 TYÖNANTAJAMIELIKUVA KUNNOSSA ALKOSSA 14 TIEDUSTELURETKIÄ

Lisätiedot