Koko sosiaali- ja terveyspalveluissa tuet ja avustukset toteutuvat talousarvion mukaisesti.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koko sosiaali- ja terveyspalveluissa tuet ja avustukset toteutuvat talousarvion mukaisesti."

Transkriptio

1 Tuotantolautakunta LIITTEET

2

3 Mikkelin kaupunki SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI TUOTANTOLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUMINEN, SEURANTARAPORTTI TUOTANTOLAUTAKUNTA YHTEENSÄ SEKÄ MIKKELI Toimintatuottojen kehitys ja ennuste Myyntituottojen kehitys ja ennuste Myyntituottojen arvioidaan toteutuvan noin euroa käyttösuunnitelmaa suurempana. Laskutus toteutuu jälkikäteen, joten tulot eivät ole kaikilta osin vielä kirjautuneet. Kasvuennuste perustuu viime vuoden toteutumaan, jossa yhteistoimintakorvaukset muilta kunnilta ja kuntayhtymiltä, vanhuspalveluiden myyntituotot toteutuivat suunniteltua korkeampana tehotiimin palveluiden sisäisenä laskutuksena sekä terveyspalveluissa lääkäripalveluiden sisäisenä laskutuksena. Ulkoisten tulojen kasvuksi on arvioitu euroa ja sisäisten euroa. Myyntituottoihin sisältyy Hirvensalmen ja Puumalan kuntien yhteistoimintakorvaukset. Yhteistoimintakorvauksien määrä riippuu täysin kunnille tuotettujen palveluiden laajuudesta. Maksutuottojen kehitys ja ennuste Maksutuottojen arvioidaan toteutuvan myös noin euroa talousarviota suurempana. Terveyspalveluissa ja sosiaalipalveluissa maksutuottojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Vanhuspalveluissa palveluasumisen asiakasmäärät ovat samalla tasolla kuin vuonna 2013 ja kotihoidossa asiakasmäärät ovat nousseet, joten maksutuotot ennustetaan kasvavan talousarviota enemmän. Tuet ja avustukset Sosiaalipalveluissa aikuisten palveluiden tulot kertyvät arvioidusti. Toimeentulotuen takaisinperinnän osalta tulot realisoituvat jälkikäteen. Maahanmuuttotyön osalta valtionkorvaukset voidaan hakea jälkikäteen ja kirjautuvat siksi myöhemmin. Perhepalveluissa hoitopäivämaksutulot on kertynyt arvioitua vähemmän tällä hetkellä. Tuloja tällä hetkellä kertyisi koko vuoden tasolla noin euroa vähemmän. Samoin yhteistoimintakorvauksia ei ole vielä laskutettu. Terveyspalveluissa ja vanhuspalveluissa tuet ja avustukset toteutuvat talousarvion mukaisesti. Koko sosiaali- ja terveyspalveluissa tuet ja avustukset toteutuvat talousarvion mukaisesti. Muut toimintatuotot Muissa toimintatuotoissa on budjetoitu mielenterveys- ja päihdepalveluihin euroa ja vanhuspalveluihin euroa vuokratuottoja yhteensä euroa. Toimintatapaa muutettiin vuoden alusta niin, että vuokrat peritään asumispalveluissa suoraan asiakkaalta eikä enää kierrätetä kaupungin laskutuksen kautta ja tästä syystä vuokratuotot jäävät tältä osin toteutumatta. Vuokratuottoja kertyy vuoden aikana korkeintaan euroa tietyistä tuetuista toiminnoista, joita on mielenterveyspalveluiden yhteisistä tiloista ja vanhuspalveluiden pienryhmäkodeista. Menojen osalta vuokramenoihin on jäänyt palveluostoihin euroa budjetoituja menoja, jotka eivät tule toteutumaan sekä mielenterveys- ja päihdepalveluissa noin euroa. Toimintatuotot yhteensä Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Liitteet Sivu 1/40

4 Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 43,5 milj.euroa, kun talousarviossa on varauduttu 42,9 milj.euroon. Vuonna 2013 toteutuma oli 46 milj.euroa, mutta tänä vuonna jää vuokratuottoja saamatta 1,2 milj.euroa. Ylitys talousarvioon nähden on edellisen vuoden maaliskuuhun verrattuna 0,3 milj.euroa eli 3,4 % ja koko vuoden ennusteena 1 %. Henkilöstömenojen kehitys ja ennuste Sosiaalipalveluissa henkilöstömenojen arvioidaan hieman alittuvan talousarviosta euroa, johtuen täyttämättä olevista vakansseista. Vanhuspalveluissa taas on ylitysriski euroa johtuen viime vuonna oppisopimuskoulutuksen aloittaneiden oppisopimuspalkkojen liian pienestä varauksesta sekä joulukuun lopun erilliskorvauksien kirjaantumisesta vuodelle Terveyspalveluissa henkilöstömenot toteutuvat talousarvion mukaisesti. Kokonaisuudessaan henkilöstömenojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Palvelujen ostojen kehitys ja ennuste Sosiaalipalveluissa palveluiden ostojen arvioidaan ylittyvän lastensuojelun laitoshoidossa, avohuollon tukitoimissa, vammaispalveluiden asumispalveluissa sekä kuljetuspalveluissa 2 milj. euroa. Talousarvio vahvistettiin asiakaspalveluiden ostojen osalta 2,1 miljoonaa euroa alhaisempana kuin palveluiden piirissä olevien asiakkaiden palveluiden ostamisesta aiheutuvat kustannukset tilinpäätöksen 2013 mukaan olivat. Käytännössä ko. menojen karsiminen ja talousarviossa pysyminen edellyttäisi useiden asiakkaiden siirtymistä kokonaan pois palveluiden piiristä. Tämä ei ole mahdollista. Perhepalveluiden osalta kehitetään edelleen perhehoitoa. Lisäksi mahdollisen riskin aiheuttaa mahdolliset uudet kodinulkopuoliset sijoitukset, koska niille ei ole varattu lainkaan määrärahaa. Sosiaalipalveluiden palveluiden ostoissa on tehdyistä tehostamistoimista huolimatta noin 2 miljoonan ylityspaine. Terveyspalveluissa kustannuspaineet ovat ostopalveluissa mielenterveys- ja päihdepalveluiden asumispalveluiden kustannuksien hallinnassa, jossa tällä hetkellä on 0,7 milj. euron ylitysriski. Mielenterveyden palveluasumisessa tilinpäätös 2013 oli 4,8 milj. euroa ja talousarviossa 2014 on varauduttu 3,6 milj. euroon. Päihdepalveluiden asumispalveluissa toteutuma oli 1,2 milj.euroa ja talousarvioon on varattu 1,4 milj. euroa. Lääkäri- ja hammaslääkäripalveluiden ostopalveluiden kustannuksien ylitysriski vähenee, mikäli lääkärirekrytoinnissa onnistutaan. Vanhuspalveluissa, jos asiakasmäärät pysyvät suunnittelussa tasossa ostopalvelut pysyvät talousarviossa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden johtoryhmä kävi läpi ostopalvelut ja ostopalveluihin on todettu liittyvän seuraavat riskit: ü Perhepalveluissa ostot lastensuojelulaitoksilta ja perhekodeilta toteutuu käyttösuunnitelman mukaisesti ainoastaan, jos yhtään uutta lasta ei tarvitse sijoittaa. ü Avohuollon tukitoimien osalta käyttösuunnitelma on ylittymässä n euroa. ü Vammaispalvelun palveluasumisessa on ilmeinen riski, että käyttösuunnitelma ylittyy yli miljoonalla eurolla ü Mielenterveys- ja päihdepalvelujen palveluiden ostoissa riski, että käyttösuunnitelma ylittyy 1,8 miljoonalla eurolla vuoden 2013 tilinpäätökseen ver- Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Liitteet Sivu 2/40

5 rattuna, koska talousarviossa 2014 ei varauduttu näin suureen kasvuun. TA2013 ja TA2014 ovat olleet selkeästi alimitoitetut. Tilinpäätös 2013 lukuihin nähden eivät kulut kasva. Jos kotiin vietäviä palveluita pystytään lisäämään, riski ostojen ylittymisessä pienenee, mutta päihdepalveluihin on tullut useita uusia asiakkaita, joista monet erittäin huonokuntoisia. Jos talousarviossa olevaa vääristymää ei huomioida, tällä hetkellä asumispalveluissa on 0,7 milj. euroa ylitysriski ü Terveyspalveluissa lääkäri- ja hammaslääkäripalvelujen ostoihin on varauduttu pienemmillä resursseilla kuin toteuma v ü VAPA: ssa tehostetun palveluasumisen ostoon on varauduttu 300 paikan osalta. Käyttösuunnitelman ylittyminen uhkaa, jos vanhuspalvelulain johdosta joudutaan sijoittamaan hoitoon enemmän asiakkaita. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon ensimmäinen kolmanneksen tilastot ovat valmistuneet ja sairaanhoitopiirin oman toiminnan osalta kasvua on edelleen 4 %. Kokonaisuudessaan laskutus näyttäisi olevan -1 % pienempi kuin viime vuonna, mutta laskutuksesta puuttuu KYKS:n laskutus ja jos tämä huomioidaan viime vuotisella tasolla, kokonaiskasvuksi muodostuu sama 4 %:n kasvu. Avohoidon osalta kokonaisuutena kasvua on 8 % ja psykiatrian avokäytön osalta kasvua on peräti 15 %.a. Vuonna 2013 sairaanhoitopiiri vähensi sairaalapaikkoja lisäten samalla omaa avohoitotoimintaansa mm. neuropsykiatrisen työryhmän perustamisella. Tämä näkyy toiminnan kasvuna avohoidossa. Viime vuoden laskutus Etelä-Savon sairaanhoitopiirillä oli noin 73 milj.euroa ja kaupungin talousarviossa on varauduttu 69,5 milj.euroon. Etelä-Savon sairaanhoitopiiri ei ole nostanut hinnastoa vuodelle 2014 ja tuottavuusohjelman tavoitteena on 2,2 milj.euron säästöt. Ensimmäisen kolmanneksen 4 %:n kasvu olisi 2,9 milj.euroa eli 75,9 milj.euroa. Sairaanhoitopiirin oman toiminnan tehostaminen ei välttämättä näy kuntalaskutuksessa ja tästä johtuen Etelä-Savon sairaanhoitopiirin osalta ennustetaan vähintään 3,5 milj. euron ylitystä määrärahoihin. Ostopalveluiden yhteenveto: Ostopalveluiden ennustetaan ylittyvän sosiaalipalveluiden osalta lastensuojelun laitoshoidossa, avohuollon tukitoimissa, vammaispalveluiden asumispalveluissa sekä kuljetuspalveluissa. Palveluiden ostoissa on tehdyistä tehostamistoimista huolimatta noin 2 miljoonan ylityspaine sekä Etelä- Savon sairaanhoitopiirin laskutuksessa 3,5 milj.euroa. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa on 0,7 milj.euron ylityspaine, mutta ennusteessa tätä ei vielä ole huomioitu. Vanhuspalveluissa on budjetoitu ostopalveluihin asumispalveluiden vuokriin euroa, joka jää käyttämättä, koska asumispalveluiden vuokria ei kierrätetä tuloina ja menoina kaupungin kirjanpidon kautta. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa samaan toimintaan oli ostopalveluihin budjetoitu euroa, joka omalta osaltaan helpottaa asumispalveluiden ylityspaineita. Muiden toimintakulujen kehitys Sosiaalipalveluissa avustusten osalta suurin riski sisältyy työmarkkinatuen kuntaosuuteen. Ennusteessa on oletettu, että työllistämisen osalta onnistutaan ja työmarkkinatuen kuntaosuus alenee. Varatun määrärahan oletetaan kuitenkin ylittyvän eurolla. Toimeentulotuen määrärahan arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Terveyspalveluissa ja vanhuspalveluissa muut kulut toteutuvat talousarvion mukaisesti. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin lääke- ja hoitotarvikelaskutukset eivät ole käynnistyneet ohjelmistovaihdosta johtuen ja näiden osalta aineiden tarvikkeiden kehitystä ei pystytä arvioimaan. Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Liitteet Sivu 3/40

6 HIRVENSALMI JA PUUMALA Hirvensalmi Sosiaalipalvelut: Taloudellisen tuen palvelut Hirvensalmen kunnan taloudellisen tuen palvelut näyttää tässä vaiheessa vuotta toteutuvan laaditun talousarvion mukaisesti. Aikuisten ja perheiden palvelut Hirvensalmen kunnan aikuisten ja perhepalvelut näyttää tässä vaiheessa vuotta toteutuvan laaditun talousarvion mukaisesti. Vammaisten palvelut Hirvensalmen kunnan vammaisten palvelut näyttää tässä vaiheessa vuotta toteutuvan laaditun talousarvion mukaisesti. Terveyspalvelut: Terveyspalveluiden osalta toiminnan ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Hoitotarvikemenojen osalta Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ei ole laskuttanut alkuvuoden ostoja ohjelmistovaihdoksesta johtuen. Vanhuspalvelut: Tuottojen osalta tulojen kertymä on vajaa, sillä laskutus kesken helmikuusta Laskutus tasoittuu vuoden aikana. Henkilöstömenoissa erilliskorvaukset ja tilapäisen työvoiman kustannukset siirtyivät vuoden 2013 arkipyhien johdosta kirjattavaksi vuoden 2014 menoihin. Palkkakehitys on kuitenkin talousarvion mukainen. Palvelujen ostot ovat talousarvion mukaisella tasolla. Vanhuspalveluissa on kuitenkin ylitysriskinä henkilöstökuluissa määräaikaisten työntekijöiden palkkakustannukset ja kotihoidossa ateriapalveluiden ostoissa johtuen kasvavasta asiakasmäärästä. Puumala Sosiaalipalvelut: Taloudellisen tuen palvelut Puumalan kunnan taloudellisen tuen palvelut näyttää tässä vaiheessa vuotta toteutuvan laaditun talousarvion mukaisesti. Aikuisten ja perheiden palvelut Puumalan kunnan aikuisten ja perhepalvelut näyttää tässä vaiheessa vuotta toteutuvan laaditun talousarvion mukaisesti. Vammaisten palvelut Puumalan kunnan vammaisten palvelut näyttää tässä vaiheessa vuotta toteutuvan laaditun talousarvion mukaisesti. Terveyspalvelut: Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Liitteet Sivu 4/40

7 Terveyspalveluiden osalta toiminnan ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Hoitotarvikemenojen osalta Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ei ole laskuttanut alkuvuoden ostoja ohjelmistovaihdoksesta johtuen. Vanhuspalvelut: Tuotot kertyvät talousarvion mukaisesti. Henkilöstömenojen osalta pysytään määrärahoissa ja tilapäisen työvoiman käytössä on tarkka seuranta. Palveluiden ostot toteutuvat talousarvion mukaisesti. Vanhuspalveluissa ylitysriskinä on lisämenona hälytysjärjestelmän korjaus ja tähän ei ole varattu määrärahoja. Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toteutuminen Palveluselvitys on valmistumassa huhtikuussa Tällä hetkellä näyttää siltä, että palvelut tuotetaan valtakunnallisen vertailun pohjalta suurimmalta osalta edullisesti. Esitykset selvityksen pohjalta tuodaan lautakunnan käsittelyyn toukokuussa Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelmassa mainitut mielenterveyspalvelujen ja vammaispalveluiden oman yksikön perustaminen ei tule toteutumaan. Sen sijaan palveluselvityksessäkin esille noussut palveluohjauksen kehittäminen on valmisteilla. Suunnitteilla on kustannustehokas palveluohjauksen toimintamalli, jossa eri asiakasryhmiä palvellaan keskitetysti ilman väliinputoajia. Palveluohjausta tarkastellaan asiakkaan koko hoitoketjun näkökulmasta. Toimintamallilla uskotaan olevan enemmän taloudellista vaikutusta kuin yksittäisten oman toiminnan yksiköillä saataisiin aikaiseksi. Toimintamalli viedään lautakuntaan toukokuun aikana. Psykiatrian ja päihdepalveluiden palvelurakenteen uudistaminen Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kanssa on käynnissä ja liittyy myös ESPER-hankkeeseen, jossa tilojen käytölle haetaan tehokkuutta. Tällä hetkellä kuitenkin psykiatrian avokäynnit ovat lisääntyneet ja tasapainoisen kasvun ohjelmassa ennakoituja 0,5 milj.euron säästöä ei tulla tänä vuonna saavuttamaan. ESPER-hankkeen osalta tilojen käytön tehostaminen on käynnissä Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kanssa ja ensimmäisenä toteutetaan akuuttiosaston siirto TK-sairaalasta ja fysioterapiapalveluiden siirto Pankalammen tiloista. Fysioterapian toiminnot on suunnittelut siirtyvän syys-lokakuussa keskussairaalan tiloihin, kustannusvaikutus on vuokrakuluihin. Osasto 1 (akuuttiosasto) on suunniteltu siirtyvän heinä-elokuussa keskussairaalan tiloihin, kustannusvaikutus on vuokra- ja kuljetuskuluihin. Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelmassa todetaan, että uusi psykiatrian avohoitokeskeinen toimintamalli pitää kehittää, jotta sairaalapaikkoja voidaan vähentää ilman potilasturvallisuuden ja hoidon saatavuuden vaarantumista. Tämä edellyttää vahvempia rakenteita kuntien peruspalveluihin (ennalta ehkäisevä työ, palveluasuminen, työ- ja päivätoiminta, mielenterveyspalvelut). Sekä sairaanhoitopiirin psykiatrisen poliklinikkatoiminnan että akuuttija kuntoutuspoliklinikan kehittämistä. Myös terveysasemille vietäviin erikoislääkäripalveluihin tulee jatkossa pystyä vastaamaan paremmin. Suonsaaren osastot suljetaan samassa yhteydessä ja toiminta päättyy Suonsaarella, kun akuuttiosasto muuttaa sairaalan tiloihin. Suonsaaren palvelut siirretään terveyskeskussairaalasta vapautuviin tiloihin. Ennuste talousarvion toteutumisesta sekä johdon toimenpiteet Tuotantolautakunnan tuottojen ennustetaan ylittyvän talousarvioon verrattuna 0,6 milj.euroa. Talousarviossa on budjetoitu vuokratuloja 1,2 milj.euroa, jotka eivät kuitenkaan tule toteutumaan toimintatavan muutoksesta johtuen. Toimintatuotot on budjetoitu 42,9 milj.euroa ja ennuste on 43,5 milj.euroa (ylitys 1,3 %). Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Liitteet Sivu 5/40

8 Menojen osalta suurin ylitysriski on edelleen ostopalveluissa, joihin ennustetaan 5,5 milj.euron ylitystä. Tuet ja avustukset saattavat ylittyä euroa, jos työllisyydenhoidon toimenpiteissä ei onnistuta. Kaupunginhallitus on päättänyt työllisyyden hoidon kumppanuussopimuksesta, jonka toteuttamiseksi sosiaalipalveluiden budjetoitu euroa siirretään elinvoima- ja kilpailukykypalveluihin. Ostopalveluissa on vuokratoimintaan varattu 1,2 milj. euroa, joka jää käyttämättä. Menojen toteutuma maaliskuussa oli edellisenä vuonna 43,1 milj. euroa ja tänä vuonna 44,9 milj. euroa (ylitys 4,1 %). Tuotantolautakunnan kokonaismenot talousarviossa 2014 ovat 212,5 milj. euroa ja ennuste on 218,0 euroa (ylitystä 2,5 %). Vuoden 2013 tilinpäätöksessä toimintamenot olivat 220,4 milj.euroa. Vuoden 2014 talousarvio on 7,8 milj.euroa pienempi kuin toteutunut tilinpäätös Jos toiminnan tehostaminen ei onnistu, silloin tilinpäätökseen verrattuna lisäriskiä olisi 2,4 milj. euroa 5,5 milj.euron lisäksi. Johdon toimenpiteet: Sosiaalipalveluiden toimintakulujen arvioidaan ylittyvän vähintään 2 miljoonaa euroa. Palveluun pääsyn kriteereitä tarkastellaan kokonaisvaltaisesti. Tilannetta hankaloittaa etuisuuksien lakisääteisyys ja subjektiiviset oikeudet. Laitoshoidon viimesijaisuus ja avohuollon kevyempien palveluiden kehittäminen vammaispalveluissa, kehitysvammahuollossa sekä lastensuojelussa ovat tulevaisuuden keinoja hillitä jatkuvaa kustannusten nousua. Tehostetun palveluasumisen osuutta vähennetään ja suunnataan kevyempään palvelu- ja tukiasumiseen sekä vahvistetaan kotiin tarjottavia palveluita asumispalvelun vaihtoehdoksi. Sosiaalipalveluiden asumispalveluissa käytetään rinnakkain ostopalveluiden kanssa omaa palvelutuotantoa. Terveyskeskussairaalaan lyhytaikaishoitoa käytetään joustavasti myös sosiaalipalveluiden asiakkaiden lyhytaikaiseen palvelutarpeeseen. Terveyspalveluissa lääkäreiden rekrytoinnissa onnistuminen tuottaa selvää säästöä ostopalveluihin verrattuna. Tilojen tiivistäminen Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kanssa tuottaa akuuttiosaston osalta vuositasolla euron säästön vuokrakustannuksissa vuonna Vuoden 2014 vuokramenoihin ei ole merkittävää säästöä. Fysioterapian nykyisistä tiloista maksetaan vuokraa euroa vuodessa (tähän summaan sisältyy Haukivuoren vuokrasumma), sairaalaan tiloista (remontoidut tilat) vuokrakustannusarvio on euroa vuodessa. Toistaiseksi henkilöstö ja muut kustannukset pysyvät ennallaan. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa asumispalveluiden purkaminen ja keventäminen tuottaa säästöjä, mutta toimenpiteet vievät aikaa. Tällä hetkellä ylitysriski on kuitenkin 0,7 milj. euroa. Vanhuspalveluissa Suonsaarelle jäänyt vanhuspalvelujen laitoshoitoyksikkö, jossa tällä hetkellä on 22 asiakasta ja 12 henkilökuntaa (mitoitus 0,54 hk/asiakas), muut Suonsaaren osastot ovat jo tyhjiä. Näin ollen koko Suonsaaren kiinteistö jää tyhjilleen. Terveyskeskussairaalasta vapautuvaan Osasto 1:n tiloihin mahtuu 25 asiakasta. Yksi huone otetaan vammaispalvelun lyhytaikaishoidon käyttöön. Näin saadaan kaikki kuntouttava lyhytaikaislaitoshoito keskitettyä samaan taloon, jolloin mahdollistuu henkilöstön joustava käyttö ja muun muassa lääkärin työpanos voidaan keskittää yhteen paikkaan, säästyy matka- ja siirtymiskustannuksia sekä muita logistiikkakustannuksia. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin laskutuksessa talousarviossa on varauduttu 69,5 milj.euron laskutukseen, mutta tämän hetkisen ennusteen mukaan menot toteutuisivat saman suuruisena kuin viime vuonna eli 73 milj.euroa. Palveluselvityksessä Kuntamaiseman suosituksen mukaisesti mielenterveys- ja päihdepalvelut, erityisesti asumispalvelujen purkaminen ja keventäminen ja aikuispsykiatrian osastohoidon purkaminen erikoissairaanhoidossa tuottaisi yhtensä rakenteellisia säästöjä noin 1,6 milj. euroa. Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Liitteet Sivu 6/40

9 Koko tuotantolautakunnan osalta palveluselvityksen linjaukset, palveluohjauksen uudelleen arviointi sekä ESPER-hankkeen toteutuminen ratkaisevat sosiaali- ja terveysmenojen kehityksen tulevaisuudessa, mutta pikaisia ratkaisuja tänä vuonna menojen hillitsemiseksi ne eivät tuota. Kaikkia talouden riskejä ei myöskään ennusteessa ole huomioitu, koska toimintaa pyritään kehittämään seuraamalla mm. palveluasumisen asiakasmääriä ja ostopalveluiden tilannetta. Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Liitteet Sivu 7/40

10 Henkilöstökulujen toteuma SOSIAALI- JA TERVEYSLTK YHTEENSÄ KS 2014 Tot Tot % TP 2013 Tot Tot % Kasvu ks:ssa m % Kuukausipalkat , ,4 17,0 5,5 Muu tilap. työvoima , ,2-63,5 5,3 Yht , ,9 4,6 5,4 Erilliskorvaukset , ,2-1,3 44,8 Muut , ,2-55,7 35,7 Palkat ja palkkiot yht , ,0 3,5 8,6 Eläkekulut , ,8-3,4 4,1 Muut henk.sivukulut , ,1 4,6 5,5 Sairasvak. ja tap. korv , ,6-30,3-7,9 Henkilöstösivuk. yht , ,5-0,6 5,2 HENK.KULUT YHT , ,9 2,5 7,8 SOSIAALIPALVELUT KS 2014 Tot Tot % TP 2013 Tot Tot % Kasvu ks:ssa m % Kuukausipalkat , ,6 5,5 4,0 Muu tilap. työvoima , ,1-22,1-8,8 Yht , ,7 0,4 1,6 Erilliskorvaukset , ,8 6,3 78,9 Muut , ,8-44,1 0,7 Palkat ja palkkiot yht , ,0-0,3 3,4 Eläkekulut , ,7-30,9-23,4 Muut henk.sivukulut , ,1-2,2 1,1 Sairasvak. ja tap. korv , ,0-68,4-38,8 Henkilöstösivuk. yht , ,4-24,1-19,1 HENK.KULUT YHT , ,9-5,8-1,7 TERVEYSPALVELUT KS 2014 Tot Tot % TP 2013 Tot Tot % Kasvu ks:ssa m % Kuukausipalkat , ,3 23,8 12,2 Muu tilap. työvoima , ,7-77,0 0,0 Yht , ,9 12,8 11,0 Erilliskorvaukset , ,8 3,0 32,6 Muut , ,0-46, ,0 Palkat ja palkkiot yht , ,3 12,0 12,8 Eläkekulut , ,7 7,9 16,0 Muut henk.sivukulut , ,3 13,2 8,9 Sairasvak. ja tap. korv , ,4-21,0 15,0 Henkilöstösivuk. yht , ,5 10,0 14,8 HENK.KULUT YHT , ,1 11,5 13,3 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Liitteet Sivu 8/40

11 VANHUSTEN PALVELUT KS 2014 Tot Tot % TP 2013 Tot Tot % Kasvu ks:ssa m % Kuukausipalkat , ,6 16,0 1,5 Muu tilap. työvoima , ,5-71,0 12,4 Yht , ,9 0,8 3,1 Erilliskorvaukset , ,6-3,1 45,9 Muut , ,0 0,0-11,6 Palkat ja palkkiot yht , ,8-0,4 7,7 Eläkekulut , ,8-10,8-4,9 Muut henk.sivukulut , ,9 1,4 4,8 Sairasvak. ja tap. korv , ,3-25,7-14,6 Henkilöstösivuk. yht , ,4-7,7-2,3 HENK.KULUT YHT , ,7-2,0 5,4 JOHTAMISEN TUKIPALVELUT KS 2014 Tot Tot % TP 2013 Tot Tot % Kasvu ks:ssa m % Kuukausipalkat , ,4 14,2 8,9 Muu tilap. työvoima 0 0 0, ,5-100,0 0,0 Yht , ,7 10,8 8,9 Erilliskorvaukset 2 0 0,0 0 1 #JAKO/0! #JAKO/0! -100,0 Muut , ,3 55,8 71,3 Palkat ja palkkiot yht , ,5 13,8 10,7 Eläkekulut , ,7-22,1-18,7 Muut henk.sivukulut , ,8 15,2 6,2 Sairasvak. ja tap. korv , ,0 0,0 0,0 Henkilöstösivuk. yht , ,7-14,6-14,6 HENK.KULUT YHT , ,5 7,1 4,7 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Liitteet Sivu 9/40

12 SOTE, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-3/ 2014, ulkoiset ja sisäiset erät Maaliskuun Maaliskuun Laskennal. Johdon Johdon Maalis tot. TULOSLASKELMA JA TP (Käyttös.) TA toteuma toteuma ennuste Johdon ennuste ennuste / ennuste / 14/Maalis TOTEUTUMISENNUSTE TA 2014 TP 2013 tot. 13 Toimintatuotot Myyntituotot ,0 % 95,8 % 105,8 % Maksutuotot ,4 % 103,3 % 107,2 % Tuet ja avustukset ,0 % 109,9 % 114,7 % Muut toimintatuotot ,0 % 17,0 % 33,4 % Toimintatuotot yhteensä ,5 % 94,5 % 103,5 % Valmistus omaan käyttöön 0 0 0, ,0 % 0,0 % 0,0 % Toimintakulut Henkilöstömenot ,0 % 102,5 % 107,8 % Palkat ja palkkiot ,0 % 103,5 % 108,6 % Henkilöstösivukulut ,0 % 99,4 % 105,2 % Eläkekulut ,0 % 96,6 % 104,1 % Muut henkilöstösivukulut ,0 % 120,2 % 114,0 % Palvelujen ostot ,0 % 96,8 % 103,0 % josta ulkoiset ,5 % 97,5 % 101,3 % josta sisäiset ,0 % 91,3 % 116,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % 101,7 % 71,3 % Avustukset ,0 % 107,1 % 106,5 % Muut toimintakulut ,0 % 100,3 % 106,4 % Toimintakulut yhteensä ,6 % 98,9 % 104,0 % Toimintakate ,9 % 100,1 % 104,2 % Tulosalueiden ennusteet SOPA TEPA VAPA JOTUPA ESSHP Sote yht. Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Palvelujen ostot josta ulkoiset josta sisäiset Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä Toimintakate Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Liitteet Sivu 10/40

13 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Liitteet Sivu 11/40 SOPA, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-3/ 2014 ulkoiset ja sisäiset erät valmis TULOSLASKELMA JA TP (Käyttös.) TA Maaliskuun toteuma Maaliskuun toteuma Laskennal. ennuste Johdon ennuste Johdon ennuste / Johdon ennuste / Maalis tot. 14/ Maalis TOTEUTUMISENNUSTE TA 2014 TP 2013 tot. 13 Toimintatuotot Myyntituotot ,0 % 100,1 % 107,3 % Maksutuotot ,2 % 141,9 % 136,8 % Tuet ja avustukset ,7 % 113,9 % 113,9 % Muut toimintatuotot ,5 % 49,3 % 99,9 % Toimintatuotot yhteensä ,7 % 103,0 % 110,3 % Valmistus omaan käyttöön ,0 % 0,0 % 0,0 % Toimintakulut Henkilöstömenot ,6 % 97,4 % 103,6 % Palkat ja palkkiot ,2 % 102,8 % 109,0 % Henkilöstösivukulut ,3 % 73,6 % 85,2 % Eläkekulut ,6 % 69,9 % 80,4 % Muut henkilöstösivukulut ,6 % 99,9 % 124,1 % Palvelujen ostot ,2 % 99,5 % 106,3 % josta ulkoiset ,2 % 99,5 % 105,6 % josta sisäiset ,4 % 100,0 % 134,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 % 113,9 % 75,9 % Avustukset ,0 % 100,0 % 107,3 % Muut toimintakulut ,0 % 101,5 % 103,5 % Toimintakulut yhteensä ,9 % 95,5 % 105,9 % Toimintakate ,4 % 93,8 % 104,9 % Tuotot Kulut

14 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Liitteet Sivu 12/40 TEPA, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-3/ 2014, ulkoiset ja sisäiset erät valmis TULOSLASKELMA JA TP (Käyttös.) TA Maaliskuun toteuma Maaliskuun toteuma Laskennal. ennuste Johdon ennuste Johdon ennuste / Johdon ennuste / Maalis tot. 14/ Maalis TOTEUTUMISENNUSTE TA TP 2013 tot. 13 Toimintatuotot Myyntituotot ,0 % 83,3 % 107,3 % Maksutuotot ,3 % 93,6 % 102,7 % Tuet ja avustukset ,3 % 81,7 % 73,8 % Muut toimintatuotot ,0 % 21,5 % 27,6 % Toimintatuotot yhteensä ,5 % 83,0 % 102,2 % Valmistus omaan käyttöön ,0 % 0,0 % 0,0 % Toimintakulut Henkilöstömenot ,4 % 108,4 % 110,6 % Palkat ja palkkiot ,1 % 108,5 % 115,6 % Henkilöstösivukulut ,3 % 107,9 % 112,2 % Eläkekulut ,9 % 105,6 % 113,6 % Muut henkilöstösivukulut ,3 % 124,3 % 102,2 % Palvelujen ostot ,8 % 81,3 % 97,5 % josta ulkoiset ,0 % 77,0 % 87,0 % josta sisäiset ,3 % 92,0 % 121,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % 95,4 % 63,7 % Avustukset ,0 % 0,0 % 0,0 % Muut toimintakulut ,4 % 102,0 % 112,9 % Toimintakulut yhteensä ,5 % 91,9 % 101,4 % Toimintakate ,5 % 95,6 % 101,1 % Tuotot Kaiken kaikkiaan terveyspalveluiden toimintatuotot ovat kertyneet talousarvion mukaisesti. Terveyskeskusmaksut ja muut maksut kertyvät pääsääntöisesti alkuvuodesta. Mielenterveysasumispalveluissa toimintatapaa muutettiin niin, että vuokrat maksavat asiakkaat itse eikä niitä enää kierrätetä kaupungin laskutuksen kautta. Muutoksesta johtuen budjetoidut euroa vuokratuottoja jää toteutumatta. Toiminnalliset muutokset Fysioterapian toiminnot on suunnitelut siirtyvän syys-lokakuussa keskussairaalan tiloihin, kustannusvaikutus on vuokrakuluihin. Osasto 1 terveyskeskussairaalasta on suunniteltu siirtyvän heinä-elokuussa keskussairaalan tiloihin, kustannusvaikutus on vuokra- ja kuljetuskuluihin. Kulut Terveyspalveluiden henkilöstöbudjetti ei ole ylittymässä nykyisellä henkilöstöresurssilla. Lääkäreitä on suunniteltu palkattavan virkoihin jo tämän vuoden puolella (avoimia vakansseja on). Lääkäreiden rekrytointi lisää henkilöstöresurssia. Kuitenkin lääkäreiden rekrytointi suoraan virkaan on kustannuksiltaan edullisempaa kuin vuokralääkäreiden käyttö (virkalääkärin kustannukset ovat puolet vuokralääkärin kustannuksista). Myös kesäsijaisten määrä hoitohenkilöstössä lisää henkilöstöskustannuksia. Terveyspaluiden suurimmat kustannuspaineet ovat ostopalveluissa (lääkäri- ja hammaslääkäripalveluiden ostot). Ostopalvelua ja sen kustannuksia vähentää, mikäli lääkärirekrytoinnissa onnistutaan. Ostopalveluissa myös mielenterveys- ja päihdepalveluiden kustannusten hallinta on riski. Tavoitteena on kotiuttaa palveluita omaksi toiminnaksi. Yhtenä talousriskinä on myös, se että hoitotarvikelaskutus ei toimi. Etelä-Savon sairaanhoitopiiri vaihtoi hoitotarvikeohjelmaa, nyt laskutus ei ole onnistunut. Terveyspalveluissa hoitotarvike kustannukset kohtuulliset. Laskujen viivästyminen hankaloittaa myös laskujen tarkastamista.

15 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Liitteet Sivu 13/40 VAPA, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-3/ 2014, ulkoiset ja sisäiset erät valmis TULOSLASKELMA JA TP (Käyttös.) TA Maaliskuun toteuma Maaliskuun toteuma Laskennal. ennuste Johdon ennuste Johdon ennuste / Johdon ennuste / Maalis tot. 14/ Maalis TOTEUTUMISENNUSTE TA 2014 TP 2013 tot. 13 Toimintatuotot Myyntituotot ,7 % 93,2 % 104,2 % Maksutuotot ,6 % 94,0 % 108,5 % Tuet ja avustukset ,0 % 164,8 % 423,8 % Muut toimintatuotot ,0 % 1,6 % 3,6 % Toimintatuotot yhteensä ,3 % 88,0 % 102,1 % Valmistus omaan käyttöön ,0 % 0,0 % 0,0 % Toimintakulut Henkilöstömenot ,3 % 100,2 % 105,4 % Palkat ja palkkiot ,3 % 100,9 % 107,7 % Henkilöstösivukulut ,9 % 97,8 % 97,7 % Eläkekulut ,0 % 95,4 % 95,1 % Muut henkilöstösivukulut ,5 % 115,2 % 119,6 % Palvelujen ostot ,9 % 104,7 % 109,9 % josta ulkoiset ,1 % 110,1 % 103,8 % josta sisäiset ,5 % 94,7 % 119,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 % 95,0 % 79,2 % Avustukset ,9 % 154,9 % 0,0 % Muut toimintakulut ,2 % 95,4 % 105,1 % Toimintakulut yhteensä ,4 % 103,6 % 106,3 % Toimintakate ,9 % 114,4 % 109,0 % Toimintatuotot: Maksutuottoja kertynyt toteumaan vähemmän, koska suonsaaren osastojen alkuvuotta ei ole päästy vielä laskuttamaan tänä vuonna. Koko vuoden aikana tasoittuu tulojen kertymä. Vanhusten palveluissa näkyy yksityisten palvelutalojen vuokrien osuus vielä budjetissa, on , mikä ei tule toteutumaan Henkilöstömenot: riski määrärahojen ylityksestä on, koska oppisopimusmäärärahat puuttuu ja palkkakustannuksia (erill. korv + tilap. työvoima) siirtynyt vuoden 2013 (joulu) arkipyhien johdosta tälle vuodelle n Oppisopimusmäärärahat: TA:han varattu ja mennyt ,75 (TP ,74) eli ylitys noin euroa Toimintakulut: sisäisistä ostoista on jäänyt budjetoimatta Sinivuokon siivous- ja puhtauspalvelujen kustannukset eli noin ylittyy TA. MKS ei ole laskuttanut lääkeostoja osastoilta, TA:n mukaisesti pitäisi kuitenkin toteutua. Ulkoiset ostot; ostopalvelua 300 paikkaa puitesopimuspaikoilla ja 10 maksusitoumuksella sekä perhehoidossa 1, ulkoisissa ostoissa pysytään määrärahoissa Riski, jos asiakasmäärä kasvaa odotettua enemmän Kokonaisuutena pysytään määrärahoissa. Suonsaaren yksikön muutos osasto 1 tiloihin ei tuo suuria muutoksia TA:han, henkilöstömenoissa voidaan säästää, mahdollistaa henkilökunnan joustavan käytön Hirvensalmi: Tuotot: Tulot vajaat, sillä laskutus kesken helmikuusta Tasoittuu koko vuoden aikana. Ostot: TA:n mukaan. HKmenot: Erilliskorvaukset ja tilapäinen työvoima kustannukset siirtyivät v arkipyhien johdosta v Palkkakehitys TA mukainen. Kokonaisuus ja riskit:henkilöstökuluissa riski TA ylitykseen määräaikaisten työntekijöiden palkkakustannusten vuoksi. Kotihoidon ateriapalveluiden ostot riski ylittyä kasvaneen asiakasmäärän vuoksi. Puumala; Tuotot: Tuloja kertyy TA:n mukaisesti Ostot: Pysytään määrärahoissa Hk menot: pysytään määrärahoissa, tilapäisen työvoiman käytössä tarkka seuranta Kokonaisuus ja riskit: Lisämenoja tulee hälytysjärjestelmästä, joudutaan korjaamaan, ei varattu määrärahoja

16 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Liitteet Sivu 14/40 Talousarvion toteutuminen Tulosalue KS 2014 tot tot. % KS Hirvensalmi tot tot. % KS Puumala tot tot. % KS Mikkeli tot tot. % Sosiaalipalvelut Tulot ,4 % ,4 % ,5 % ,7 % Menot ,0 % ,7 % ,2 % ,6 % Netto ,7 % ,4 % ,7 % ,5 % Terveyspalvelut Tulot ,8 % ,8 % ,0 % ,8 % Menot ,1 % ,7 % ,6 % ,1 % Netto ,1 % ,8 % ,2 % ,3 % Vanhusten palvelut Tulot ,9 % ,7 % ,2 % ,0 % Menot ,1 % ,9 % ,0 % ,6 % Netto ,1 % ,6 % ,3 % ,8 % Johtamisen tukipalvelut Tulot ,0 % ,0 % Menot ,7 % ,7 % Netto ,5 % ,5 % Omat tulosalueet yht. Tulot ,1 % ,1 % Menot ,2 % ,2 % Netto ,2 % ,2 % Erikoissairaanhoito Tulot 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % Menot ,0 % ,0 % Netto ,0 % ,0 % SOTE YHTEENSÄ Tulot ,1 % ,6 % ,3 % ,1 % Menot ,1 % ,3 % ,0 % ,1 % Netto ,2 % ,4 % ,2 % ,2 % Tiedoissa ei ole mukana yhteisesti tuotetut palvelut, jotka vyörytetään tilinpäätösvaiheessa kunnille ja raportti sisältää vain oman toiminnan kustannukset. Yhteiset erät ovat Mikkelin kaupungin käyttösuunnitelmassa.

17 MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vammaispalvelu AVUSTAJATOIMINNAN STARTTIPAKETTI Saate Ohje työnantajalle ja henkilökohtaiselle avustajalle Liitteet LUONNOS Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Liitteet Sivu 15/40

18 MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vammaispalvelu Saate Hyvä työnantaja ja henkilökohtainen avustaja Kokosimme paketin helpottamaan yhteistyötä työnantajan, työntekijän ja Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen vammaispalvelun välillä. Paketista löydätte: ü Ohjeet työnantajalle ja henkilökohtaiselle avustajalle o työsopimus o vakuutukset o henkilökohtaisen avustajan palkankorvaus o työaika o korvauksen maksu o sairausajan palkka o verotilimenettely o palkasta maksettavat sivukulut o vuosiloma, vuosiloma-ajan palkka o työntekijän lomauttaminen o työterveyshuolto o ilmoitusvelvollisuus o työsuhteen päättyminen o henkilökohtaisten avustajien työnantajaliitto (Heta-liitto) o mistä voit hakea henkilökohtaista avustajaa? ü Työnantajan velvollisuudet ü Työtuntilistojen palautusaikataulu Liitteet: ü Työsopimus -lomake ü Työtunti listoja ü Työtuntilistan täyttömalli ü Työansion erittely 2014 ü Tietoa Verotili-palvelusta ü Ohje sähköinen kausi-ilmoitus ü Henkilökohtaisen avun eettiset periaatteet ü Työtodistus ü Lomautusilmoitus (pyytäkää tarvittaessa yllä olevista lomakkeista kopioita vammaispalvelutoimistosta) ü Vuosi-ilmoituksen yhteenveto ja erittely ü Esitäytetty Eteran TyEL-vakuutushakemus à palautetaan vammaispalveluun Käykää läpi ohjeistus myös henkilökohtaisen avustajan kanssa. Yhteistyöterveisin vammaispalvelun toimistosihteerit Arja, Kaisu ja Marjaana 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Liitteet Sivu 16/40

19 MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vammaispalvelu Ohjeet työnantajalle ja henkilökohtaiselle avustajalle Työsopimus Vakuutukset Vammainen henkilö palkkaa itse henkilökohtaisen avustajan, jonka palkkaamisesta aiheutuvia kustannuksia korvataan vammaispalveluna viranhaltijapäätöksen mukaisessa laajuudessa. Avustettava toimii itse henkilökohtaisen avustajan työnantajana eli avustaja ei ole työsuhteessa Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimeen. Työnantajan on huolehdittava siitä, että avustajan työtunnit toteutuvat enintään päätöksessä ilmoitettujen tuntimäärien mukaisesti. Työsuhdetta määrittävät työsopimuksen ehdot ja työlainsäädäntö mm. työsopimus-, työaika- ja vuosilomalaki, Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan soveltamisohjetta. Heta liittoon kuuluville noudatetaan Heta liiton työehtosopimusta. Työsopimus tehdään kahtena kappaleena: työnantajalle, työntekijälle ja kopio Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen vammaispalveluun. Työsuhteen alkaessa suositellaan käytettäväksi koeaikaa. Toistaiseksi solmittavassa työsopimuksessa koeajaksi suositellaan neljää kuukautta. Koeajalla työsopimus voidaan purkaa molemmin puolin ilman irtisanomisaikaa. Työsopimuksen irtisanomisaika on työntekijällä 14 vrk alle viiden vuoden työsuhteissa ja yli viiden vuoden työsuhteissa työntekijän irtisanomisaika on kuukausi. Työsopimuksen tulee sisältää työaika, missä, milloin ja miten työ tehdään (työsuoritukset), palkka ja tarvittaessa muita tietoja. Työsopimuslomake on liitteenä. Sen voi myös tulostaa - sivuilta (vammaispalvelut > henkilökohtainen apu) tai pyytää vammaispalvelujen toimistosta. Työnantaja ottaa lakisääteisen tapaturmavakuutuksen avustajilleen valitsemastaan vakuutus- yhtiöstä. Vakuutus on haettava ennen työn aloittamista, jotta se on voimassa jo työntekijän ensimmäisellä työmatkalla. Vakuutusyhtiölle ilmoitetaan laskutusosoitteeksi Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi PL Logica Viite 03 Huom! Lakisääteinen tapaturmavakuutus ei koske samassa taloudessa asuvaa perheenjäsentä, joten työnantajan on selvitettävä vakuutusyhtiön kanssa tapaturmavakuutuksen ottamista omalla kustannuksellaan. 2 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Liitteet Sivu 17/40

20 MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vammaispalvelu Työntekijöiden ryhmähenkivakuutus ei ole lakisääteinen vakuutus. Työnantaja voi ottaa vakuutuksen vapaaehtoisesti omalla kustannuksellaan. Hetaan kuuluville maksetaan ryhmähenkivakuutus vammaispalvelusta. Henkilökohtaisen avustajan työsuhteet kuuluvat TyEL-eläketurvan piiriin. Työnantajalle toimitetaan Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Eteran esitäytetty vakuutussopimuslomake. Lomake palautetaan vammaispalvelutoimistoon. Vammaispalvelutoimistosta tehdään ilmoitus eläkevakuutusyhtiölle ja maksetaan eläkevakuutusmaksut työnantajan puolesta kuukausittain. Henkilökohtaisen avustajan palkankorvaus Työaika Henkilökohtaisen avustajan työ ei ole sairaan hoitamista, joten tehtävään ei vaadita hoitajan koulutusta. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi korvaa työsuhteissa alkaen tuntipalkkaa 9,38 /h. Henkilökohtaisen Avustajien Työnantajien liittoon Hetaan kuuluville tuntipalkka on 9,99 /h. Lisäksi Heta-liittoon kuuluville maksetaan kokemuslisät Hetan työehtosopimuksen mukaisesti. Erillisinä korvataan: iltalisä 15 % (klo 18-23), yölisä 30 % (klo 23-06). Lauantailisä 20 %. Sunnuntaityöstä, jolla tarkoitetaan sunnuntaina, uudenvuodenpäivänä, loppiaisena, pitkäperjantaina, pääsiäislauantaina, 2. pääsiäispäivänä, vapunpäivänä, helatorstaina, juhannusaattona, juhannuspäivänä, pyhäinpäivänä, itsenäisyyspäivänä, jouluaattona, joulupäivänä ja tapaninpäivänä tehtyä työtä, maksetaan sunnuntaityökorotuksena tehdyiltä tunneilta 100 %:lla korotettu perustuntipalkka. Lisäprosentit lasketaan perustuntipalkasta. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi korvaa henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kulut vain erityistyöntekijän päätöksen mukaisesti. Mikäli asiakas käyttää avustajaa enemmän kuin päätöksessä on myönnetty, tulee asiakkaan itse maksaa ylimenevä osa. Korvaus voidaan maksaa viivästyneenä, mikäli tuntilistoja ei toimiteta sovitussa määräajassa. Työsuhteen päättyessä korvaus maksetaan seuraavana normaalina maksupäivänä. Vuosilomakorvaus lasketaan Vuosilomalain ( ) mukaisesti. Korvaus maksetaan kesäkuun palkanmaksun yhteydessä. Henkilökohtaisen avustajan työsuhteessa noudatetaan työaikalakia ja/tai Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liittoon kuuluvien kohdalla valtakunnallista työehtosopimusta. 3 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Liitteet Sivu 18/40

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Johdon ennuste. Johdon ennuste / Laskennal. ennuste. Laskenn. Enn. - TA. Johdon ennuste. Laskennal. ennuste. Toteutunut kasvu % TA 2015 Kasvu %

Johdon ennuste. Johdon ennuste / Laskennal. ennuste. Laskenn. Enn. - TA. Johdon ennuste. Laskennal. ennuste. Toteutunut kasvu % TA 2015 Kasvu % MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ja johdon 1-8/ 2015, ulkoiset ja sisäiset erät Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta TULOSLASKELMA JA TP TA Elokuun toteuma Elokuun toteuma Laskennal. / / Muutos

Lisätiedot

Hirvensalmi: Tällä hetkellä näyttää kertyvän alle talousarvion, huomioitava kuitenkin että suun terveydenhuollon

Hirvensalmi: Tällä hetkellä näyttää kertyvän alle talousarvion, huomioitava kuitenkin että suun terveydenhuollon Mikkelin kaupunki SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI TUOTANTOLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUMINEN, SEURANTARAPORTTI 1.1. 31.3.2016 Toimintatuottojen kehitys ja ennuste Myyntituottojen kehitys ja ennuste Mikkeli, Hirvensalmi

Lisätiedot

Ylityksiä on perusteltu seuraavasti: Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisämäärärahaesitys TA Valmistelija: taloussuunnittelija Janne Katajamäki,

Ylityksiä on perusteltu seuraavasti: Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisämäärärahaesitys TA Valmistelija: taloussuunnittelija Janne Katajamäki, Kaupunginhallitus 69 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 14 07.03.2016 Määrärahaylityksen myöntäminen vuodelle 2015 62/02.02.00.03/2015 Kaupunginhallitus 29.02.2016 69 Valmistelija: henkílöstö- ja talouspäällikkö.

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Huhtikuu Huhtikuu Johdon ennuste /

Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Huhtikuu Huhtikuu Johdon ennuste / Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 4/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon ennuste Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Huhtikuu Huhtikuu Johdon ennuste / ennuste

Lisätiedot

Mikkeli: Mielenterveys ja päihdepalveluiden tuotot tulevat jäämään tällä kehityksellä noin

Mikkeli: Mielenterveys ja päihdepalveluiden tuotot tulevat jäämään tällä kehityksellä noin Mikkelin kaupunki SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI TUOTANTOLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUMINEN, SEURANTARAPORTTI 1.1. 31.10.2016 Toimintatuottojen kehitys ja ennuste Myyntituottojen kehitys ja ennuste Mikkeli: Arvioidaan

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Absoluuttinen väkilukumäärän kehitys - 155 145 135 125 115 105 95 85 75 65 55 45 35 25 15 5-5 -15-25 -35-45 -55-65 -75-85 -29-32 toukok.

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot 18 061 797 18 489 000 17 599 200 17 049 200 17 049 200 Myyntituotot 5 896 589 6 763 900 6 379 100 6

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014

Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014 Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014 Julkaistu 24.9.2014 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5 Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Julkaistu 21.12.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 %

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät 14.05.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 56 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Tommi Hietanen, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3. 62, liite 3 Käyttötalous Tulosalue HENKILÖSTÖ- HALLINTO -1 050 333 110 000-940 333-1 369 682 142 595-1 227 087-319 350 32 595-286 755 Toimintakulut

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Kaikkien tulosalueiden paitsi terveyspalvelujen maksutuottojen arvioidaan toteutuvan talousarviota

Kaikkien tulosalueiden paitsi terveyspalvelujen maksutuottojen arvioidaan toteutuvan talousarviota Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan liitteet 15.5.2012 Mikkelin kaupunki SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI TALOUDEN TOTEUMINEN, SEURANTARAPORTTI 1.1.- 31.3.2012 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ Toimintatuottojen

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Julkaistu 22.10.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2016

Tammi-elokuun tulos 2016 Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Kokouskutsu 1 (9) Aika 02.09.2015, klo 14:00 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Käsiteltävät asiat 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sote/Talousarvion 2012 riskianalyysi

Sote/Talousarvion 2012 riskianalyysi 1 (8) Sote/Talousarvion 2012 riskianalyysi Ympäristöterveydenhuolto Henkilöstökulut Henkilöstökulut muodostavat toimintakuluista 73 %. TA2012 on varattu henkilöstömenoihin 46 000 vähemmän kuin 10 kk ennuste

Lisätiedot

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Tammi-joulukuun 2016 tulos * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Eksote Tammi-joulukuun 2016 tulos EKSOTE 2016 Koko vuosi milj. EUR Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Puolivuotisraportin mukaan ali-/ylijäämien nettosummat ovat vastuualueittain seuraavat:

Puolivuotisraportin mukaan ali-/ylijäämien nettosummat ovat vastuualueittain seuraavat: Sosiaali- ja terveyslautakunta 85 22.09.2016 Kaupunginhallitus 235 31.10.2016 Talousarviomuutos, sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio 2391/02.02.00/2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.09.2016

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

*** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0, ,92 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO

*** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0, ,92 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO Itä-Savon shp/11.11.2016 Talousarvio Vuoden alusta Toteutuma-arvio YLI / ALI muutettu 2016 tammi-syyskuu syyskuun mukaan 2016 60 ERIKOISSAIRAANHOITO Talousarvion ylityksessä/alituksessa huomioidaan vain

Lisätiedot

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut

Lisätiedot

10.09.2014. Aika 10.09.2014 Keskiviikko klo 14.00-16.02. Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

10.09.2014. Aika 10.09.2014 Keskiviikko klo 14.00-16.02. Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 9 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 10.09.2014 Kokoustiedot Aika 10.09.2014 Keskiviikko klo 14.00-16.02 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi

SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi Valtuusto 19 27.02.2012 Talousarviomuutos 2011/Sivistysvaliokunta 15/02.02.00/2012 SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi

Lisätiedot

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % 500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

SEURANTARAPORTTI 7/2015 MAASEUTU- JA TIELAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS

SEURANTARAPORTTI 7/2015 MAASEUTU- JA TIELAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS SEURANTARAPORTTI 7/2015 MAASEUTU- JA TIELAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS Maaseutu- ja tielautakunta Maaseutu- ja tielautakunnan toiminta-alueena on maataloushallinnon ja maatalousyrittäjien lomituspalveluiden

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 214 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI Kslk 24.2.215 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.21 Maakunnan talousarvio 21 ja toimintasuunnitelma 21 213 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.29 134. TOIMINTATUOTOT Maakunnan

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle (ohm. 120)

Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle (ohm. 120) Perusturvalautakunta 73 25.08.2016 Kunnanhallitus 167 12.09.2016 Perusturvalautakunta 85 29.09.2016 Kunnanhallitus 207 17.10.2016 Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti Hallinto ,19 % 18,93 % 30,82 %

Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti Hallinto ,19 % 18,93 % 30,82 % KOKKOLAN KAUPUNKI / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU - ELOKUU 2014-2015 11.9.2015 TOIMINTATUOTOT TA 2015 Tot. 1-8.2015 TP 2014 Tot. 1-8.2014 Muutos - Muutos -% Tot.% Tot.%

Lisätiedot

Erikoissairaanhoito - Specialiserad sjukvård Palvelujen ostot - Köp av tjänster 7 704 7 051 5 545 79 % -4,2 7890

Erikoissairaanhoito - Specialiserad sjukvård Palvelujen ostot - Köp av tjänster 7 704 7 051 5 545 79 % -4,2 7890 SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI TP TA Toteutuma Toteutuma Muutos % Ennuste SOCIAL OCH HÄLSOVÅRD Bokslut Budget Utfall Utfall Förändring % Prognos (1000 ) 2013 2014 1-4 2014 % 1-4/13-14 2014 Myyntituotot- Försäljningsinkomster

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine Sosiaali- ja perhepalvelut, koko linja 14.10.2015 2 Sosiaali- ja perhepalvelut, tulosyksiköt 14.10.2015 3 Sosiaalityö- ja perhepalveluiden palvelulinja

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:

Lisätiedot

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin TILINPÄÄTÖS 2015 Yhtymävaltuuston seminaari 14. 15.6.2016 Talousjohtaja Elisa Kusmin Tilinpäätös 2015 Ylijäämä 699 821,59 Taseessa edellisten tilikausien ylijäämää 1 761 646,24, joten taseessa ylijäämä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.6.215] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Huhtikuu 215 HUHTIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Huhtikuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: lastensuojelun

Lisätiedot

- Kyytineuvon perustamisesta tekniseen toimeen ja soten henkilöstön siirroista ja yleiskuluista aiheutuu määrärahasiirtoa yhteensä 146.

- Kyytineuvon perustamisesta tekniseen toimeen ja soten henkilöstön siirroista ja yleiskuluista aiheutuu määrärahasiirtoa yhteensä 146. Mikkeli Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) Kaupunginhallitus, 178, 18.05.2015 Kaupunginvaltuusto, 54, 25.05.2015 54 Talouden seuranta 3/2015, määrärahaesitykset MliDno-2015-909 Kaupunginhallitus, 18.05.2015,

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta. Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta. Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. PALVELUASUMISEN KÄSITTEET JA VALTAKUNNAN LINJAUKSET...

Lisätiedot

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Avopalvelujen vahvistaminen Kehittämishanke: Avopalvelujen vahvistaminen mielenterveystyö ja vastaanottotoiminta Tuotantopuolen

Lisätiedot

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Kaupunginhallitus 297 26.11.2012 Kaupunginvaltuusto 77 03.12.2012 Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Karviaisessa on

Lisätiedot

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa:

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa: 1 Väliraportti (Luonnos) Karkkilan vuoden 2012 talousarvion sopeuttaminen Karkkilan kaupunginhallitus nimesi 7.11.2011 pitämässään kokouksessa työryhmän valmistelemaan esitystä PTKY Karviaisen toiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta OPERATIIVINEN SOPIMUS seuranta 1.1.-30.6. Vanhus- ja vammaispalvelut Taloudelliset tavoitteet 1.1 Määrärahat 1.000 TP 15 TAM Ennuste Tulot 34 738 33 824 33 891 Menot 179 494 180 299 180 326 Netto 144 756

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (6) Kaupunginhallitus Stj/1 19.5.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (6) Kaupunginhallitus Stj/1 19.5.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (6) Päätöshistoria Sosiaali- ja terveysvirasto 7.5.2014 HEL 2014-005402 T 01 01 00 Sosiaali- ja terveysvirasto esittää, että kaupunginhallitus päättäisi seuraavista

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Tilausten toteutuminen Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2016 Poikkeamaraportti ja keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukoiden toteutumat raportoitu asianomaisille lauta- ja johtokunnille Sosiaali- ja

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Talousarvion toteutuminen... 3 2.1 Nuva-kuntayhtymä... 3 2.2 Sosiaali ja terveyspalvelujen talouden toteutuminen 1.1. 30.6.2016... 6 3. Toiminnan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta 103 13.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 19.10.2015 Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto/ OKa TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI VUODELTA 2008

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto/ OKa TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI VUODELTA 2008 HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto/ OKa TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI VUODELTA 28 Kslk 5.3.29 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaalilautakunta Sosj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaalilautakunta Sosj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2012 1 (6) 138 Sosiaalitoimen talousarvion toteuttamisennuste tilanteessa 31.3.2012 HEL 2012-006203 T 02 02 01 Päätös päätti merkitä tiedoksi vuoden 2012 talousarvion toteutumisennusteen

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014 Raportointi jäsenkunnille Tammi-syyskuu 2014 Eksoten tulos Tammi-syyskuu 2014 Muutos 2014 Tammi-syyskuu 2014 Koko vuosi TP 2013 EKSOTE YHTEENSÄ 1000 EUR E2014 vs. TP 2013 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2014

Osavuosikatsaus 3 1-9/2014 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Hallintokuntien johtajat ja puheenjohtajat ottavat kantaa alustavasti.

Hallintokuntien johtajat ja puheenjohtajat ottavat kantaa alustavasti. Perusturvalautakunta 60 28.08.2014 Perusturvatoimen vuoden 2015 talousarvio (ohm 13 ja 14) Ptltk 60 Tase 28.4.2014 Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 18.12.2013 aikataulun, jonka mukaan menoraamia

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Vuonna 2016 perustettavat ja lakkautettavat virat ja toimet sekä vuonna 2016 tehtävät vakanssimuutokset

Vuonna 2016 perustettavat ja lakkautettavat virat ja toimet sekä vuonna 2016 tehtävät vakanssimuutokset Vuonna 2016 perustettavat ja lakkautettavat virat ja toimet sekä vuonna 2016 tehtävät vakanssimuutokset oimielin Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi ulosalue Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Yhteyshenkilö

Lisätiedot