Koko sosiaali- ja terveyspalveluissa tuet ja avustukset toteutuvat talousarvion mukaisesti.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koko sosiaali- ja terveyspalveluissa tuet ja avustukset toteutuvat talousarvion mukaisesti."

Transkriptio

1 Tuotantolautakunta LIITTEET

2

3 Mikkelin kaupunki SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI TUOTANTOLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUMINEN, SEURANTARAPORTTI TUOTANTOLAUTAKUNTA YHTEENSÄ SEKÄ MIKKELI Toimintatuottojen kehitys ja ennuste Myyntituottojen kehitys ja ennuste Myyntituottojen arvioidaan toteutuvan noin euroa käyttösuunnitelmaa suurempana. Laskutus toteutuu jälkikäteen, joten tulot eivät ole kaikilta osin vielä kirjautuneet. Kasvuennuste perustuu viime vuoden toteutumaan, jossa yhteistoimintakorvaukset muilta kunnilta ja kuntayhtymiltä, vanhuspalveluiden myyntituotot toteutuivat suunniteltua korkeampana tehotiimin palveluiden sisäisenä laskutuksena sekä terveyspalveluissa lääkäripalveluiden sisäisenä laskutuksena. Ulkoisten tulojen kasvuksi on arvioitu euroa ja sisäisten euroa. Myyntituottoihin sisältyy Hirvensalmen ja Puumalan kuntien yhteistoimintakorvaukset. Yhteistoimintakorvauksien määrä riippuu täysin kunnille tuotettujen palveluiden laajuudesta. Maksutuottojen kehitys ja ennuste Maksutuottojen arvioidaan toteutuvan myös noin euroa talousarviota suurempana. Terveyspalveluissa ja sosiaalipalveluissa maksutuottojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Vanhuspalveluissa palveluasumisen asiakasmäärät ovat samalla tasolla kuin vuonna 2013 ja kotihoidossa asiakasmäärät ovat nousseet, joten maksutuotot ennustetaan kasvavan talousarviota enemmän. Tuet ja avustukset Sosiaalipalveluissa aikuisten palveluiden tulot kertyvät arvioidusti. Toimeentulotuen takaisinperinnän osalta tulot realisoituvat jälkikäteen. Maahanmuuttotyön osalta valtionkorvaukset voidaan hakea jälkikäteen ja kirjautuvat siksi myöhemmin. Perhepalveluissa hoitopäivämaksutulot on kertynyt arvioitua vähemmän tällä hetkellä. Tuloja tällä hetkellä kertyisi koko vuoden tasolla noin euroa vähemmän. Samoin yhteistoimintakorvauksia ei ole vielä laskutettu. Terveyspalveluissa ja vanhuspalveluissa tuet ja avustukset toteutuvat talousarvion mukaisesti. Koko sosiaali- ja terveyspalveluissa tuet ja avustukset toteutuvat talousarvion mukaisesti. Muut toimintatuotot Muissa toimintatuotoissa on budjetoitu mielenterveys- ja päihdepalveluihin euroa ja vanhuspalveluihin euroa vuokratuottoja yhteensä euroa. Toimintatapaa muutettiin vuoden alusta niin, että vuokrat peritään asumispalveluissa suoraan asiakkaalta eikä enää kierrätetä kaupungin laskutuksen kautta ja tästä syystä vuokratuotot jäävät tältä osin toteutumatta. Vuokratuottoja kertyy vuoden aikana korkeintaan euroa tietyistä tuetuista toiminnoista, joita on mielenterveyspalveluiden yhteisistä tiloista ja vanhuspalveluiden pienryhmäkodeista. Menojen osalta vuokramenoihin on jäänyt palveluostoihin euroa budjetoituja menoja, jotka eivät tule toteutumaan sekä mielenterveys- ja päihdepalveluissa noin euroa. Toimintatuotot yhteensä Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Liitteet Sivu 1/40

4 Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 43,5 milj.euroa, kun talousarviossa on varauduttu 42,9 milj.euroon. Vuonna 2013 toteutuma oli 46 milj.euroa, mutta tänä vuonna jää vuokratuottoja saamatta 1,2 milj.euroa. Ylitys talousarvioon nähden on edellisen vuoden maaliskuuhun verrattuna 0,3 milj.euroa eli 3,4 % ja koko vuoden ennusteena 1 %. Henkilöstömenojen kehitys ja ennuste Sosiaalipalveluissa henkilöstömenojen arvioidaan hieman alittuvan talousarviosta euroa, johtuen täyttämättä olevista vakansseista. Vanhuspalveluissa taas on ylitysriski euroa johtuen viime vuonna oppisopimuskoulutuksen aloittaneiden oppisopimuspalkkojen liian pienestä varauksesta sekä joulukuun lopun erilliskorvauksien kirjaantumisesta vuodelle Terveyspalveluissa henkilöstömenot toteutuvat talousarvion mukaisesti. Kokonaisuudessaan henkilöstömenojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Palvelujen ostojen kehitys ja ennuste Sosiaalipalveluissa palveluiden ostojen arvioidaan ylittyvän lastensuojelun laitoshoidossa, avohuollon tukitoimissa, vammaispalveluiden asumispalveluissa sekä kuljetuspalveluissa 2 milj. euroa. Talousarvio vahvistettiin asiakaspalveluiden ostojen osalta 2,1 miljoonaa euroa alhaisempana kuin palveluiden piirissä olevien asiakkaiden palveluiden ostamisesta aiheutuvat kustannukset tilinpäätöksen 2013 mukaan olivat. Käytännössä ko. menojen karsiminen ja talousarviossa pysyminen edellyttäisi useiden asiakkaiden siirtymistä kokonaan pois palveluiden piiristä. Tämä ei ole mahdollista. Perhepalveluiden osalta kehitetään edelleen perhehoitoa. Lisäksi mahdollisen riskin aiheuttaa mahdolliset uudet kodinulkopuoliset sijoitukset, koska niille ei ole varattu lainkaan määrärahaa. Sosiaalipalveluiden palveluiden ostoissa on tehdyistä tehostamistoimista huolimatta noin 2 miljoonan ylityspaine. Terveyspalveluissa kustannuspaineet ovat ostopalveluissa mielenterveys- ja päihdepalveluiden asumispalveluiden kustannuksien hallinnassa, jossa tällä hetkellä on 0,7 milj. euron ylitysriski. Mielenterveyden palveluasumisessa tilinpäätös 2013 oli 4,8 milj. euroa ja talousarviossa 2014 on varauduttu 3,6 milj. euroon. Päihdepalveluiden asumispalveluissa toteutuma oli 1,2 milj.euroa ja talousarvioon on varattu 1,4 milj. euroa. Lääkäri- ja hammaslääkäripalveluiden ostopalveluiden kustannuksien ylitysriski vähenee, mikäli lääkärirekrytoinnissa onnistutaan. Vanhuspalveluissa, jos asiakasmäärät pysyvät suunnittelussa tasossa ostopalvelut pysyvät talousarviossa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden johtoryhmä kävi läpi ostopalvelut ja ostopalveluihin on todettu liittyvän seuraavat riskit: ü Perhepalveluissa ostot lastensuojelulaitoksilta ja perhekodeilta toteutuu käyttösuunnitelman mukaisesti ainoastaan, jos yhtään uutta lasta ei tarvitse sijoittaa. ü Avohuollon tukitoimien osalta käyttösuunnitelma on ylittymässä n euroa. ü Vammaispalvelun palveluasumisessa on ilmeinen riski, että käyttösuunnitelma ylittyy yli miljoonalla eurolla ü Mielenterveys- ja päihdepalvelujen palveluiden ostoissa riski, että käyttösuunnitelma ylittyy 1,8 miljoonalla eurolla vuoden 2013 tilinpäätökseen ver- Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Liitteet Sivu 2/40

5 rattuna, koska talousarviossa 2014 ei varauduttu näin suureen kasvuun. TA2013 ja TA2014 ovat olleet selkeästi alimitoitetut. Tilinpäätös 2013 lukuihin nähden eivät kulut kasva. Jos kotiin vietäviä palveluita pystytään lisäämään, riski ostojen ylittymisessä pienenee, mutta päihdepalveluihin on tullut useita uusia asiakkaita, joista monet erittäin huonokuntoisia. Jos talousarviossa olevaa vääristymää ei huomioida, tällä hetkellä asumispalveluissa on 0,7 milj. euroa ylitysriski ü Terveyspalveluissa lääkäri- ja hammaslääkäripalvelujen ostoihin on varauduttu pienemmillä resursseilla kuin toteuma v ü VAPA: ssa tehostetun palveluasumisen ostoon on varauduttu 300 paikan osalta. Käyttösuunnitelman ylittyminen uhkaa, jos vanhuspalvelulain johdosta joudutaan sijoittamaan hoitoon enemmän asiakkaita. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon ensimmäinen kolmanneksen tilastot ovat valmistuneet ja sairaanhoitopiirin oman toiminnan osalta kasvua on edelleen 4 %. Kokonaisuudessaan laskutus näyttäisi olevan -1 % pienempi kuin viime vuonna, mutta laskutuksesta puuttuu KYKS:n laskutus ja jos tämä huomioidaan viime vuotisella tasolla, kokonaiskasvuksi muodostuu sama 4 %:n kasvu. Avohoidon osalta kokonaisuutena kasvua on 8 % ja psykiatrian avokäytön osalta kasvua on peräti 15 %.a. Vuonna 2013 sairaanhoitopiiri vähensi sairaalapaikkoja lisäten samalla omaa avohoitotoimintaansa mm. neuropsykiatrisen työryhmän perustamisella. Tämä näkyy toiminnan kasvuna avohoidossa. Viime vuoden laskutus Etelä-Savon sairaanhoitopiirillä oli noin 73 milj.euroa ja kaupungin talousarviossa on varauduttu 69,5 milj.euroon. Etelä-Savon sairaanhoitopiiri ei ole nostanut hinnastoa vuodelle 2014 ja tuottavuusohjelman tavoitteena on 2,2 milj.euron säästöt. Ensimmäisen kolmanneksen 4 %:n kasvu olisi 2,9 milj.euroa eli 75,9 milj.euroa. Sairaanhoitopiirin oman toiminnan tehostaminen ei välttämättä näy kuntalaskutuksessa ja tästä johtuen Etelä-Savon sairaanhoitopiirin osalta ennustetaan vähintään 3,5 milj. euron ylitystä määrärahoihin. Ostopalveluiden yhteenveto: Ostopalveluiden ennustetaan ylittyvän sosiaalipalveluiden osalta lastensuojelun laitoshoidossa, avohuollon tukitoimissa, vammaispalveluiden asumispalveluissa sekä kuljetuspalveluissa. Palveluiden ostoissa on tehdyistä tehostamistoimista huolimatta noin 2 miljoonan ylityspaine sekä Etelä- Savon sairaanhoitopiirin laskutuksessa 3,5 milj.euroa. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa on 0,7 milj.euron ylityspaine, mutta ennusteessa tätä ei vielä ole huomioitu. Vanhuspalveluissa on budjetoitu ostopalveluihin asumispalveluiden vuokriin euroa, joka jää käyttämättä, koska asumispalveluiden vuokria ei kierrätetä tuloina ja menoina kaupungin kirjanpidon kautta. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa samaan toimintaan oli ostopalveluihin budjetoitu euroa, joka omalta osaltaan helpottaa asumispalveluiden ylityspaineita. Muiden toimintakulujen kehitys Sosiaalipalveluissa avustusten osalta suurin riski sisältyy työmarkkinatuen kuntaosuuteen. Ennusteessa on oletettu, että työllistämisen osalta onnistutaan ja työmarkkinatuen kuntaosuus alenee. Varatun määrärahan oletetaan kuitenkin ylittyvän eurolla. Toimeentulotuen määrärahan arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Terveyspalveluissa ja vanhuspalveluissa muut kulut toteutuvat talousarvion mukaisesti. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin lääke- ja hoitotarvikelaskutukset eivät ole käynnistyneet ohjelmistovaihdosta johtuen ja näiden osalta aineiden tarvikkeiden kehitystä ei pystytä arvioimaan. Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Liitteet Sivu 3/40

6 HIRVENSALMI JA PUUMALA Hirvensalmi Sosiaalipalvelut: Taloudellisen tuen palvelut Hirvensalmen kunnan taloudellisen tuen palvelut näyttää tässä vaiheessa vuotta toteutuvan laaditun talousarvion mukaisesti. Aikuisten ja perheiden palvelut Hirvensalmen kunnan aikuisten ja perhepalvelut näyttää tässä vaiheessa vuotta toteutuvan laaditun talousarvion mukaisesti. Vammaisten palvelut Hirvensalmen kunnan vammaisten palvelut näyttää tässä vaiheessa vuotta toteutuvan laaditun talousarvion mukaisesti. Terveyspalvelut: Terveyspalveluiden osalta toiminnan ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Hoitotarvikemenojen osalta Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ei ole laskuttanut alkuvuoden ostoja ohjelmistovaihdoksesta johtuen. Vanhuspalvelut: Tuottojen osalta tulojen kertymä on vajaa, sillä laskutus kesken helmikuusta Laskutus tasoittuu vuoden aikana. Henkilöstömenoissa erilliskorvaukset ja tilapäisen työvoiman kustannukset siirtyivät vuoden 2013 arkipyhien johdosta kirjattavaksi vuoden 2014 menoihin. Palkkakehitys on kuitenkin talousarvion mukainen. Palvelujen ostot ovat talousarvion mukaisella tasolla. Vanhuspalveluissa on kuitenkin ylitysriskinä henkilöstökuluissa määräaikaisten työntekijöiden palkkakustannukset ja kotihoidossa ateriapalveluiden ostoissa johtuen kasvavasta asiakasmäärästä. Puumala Sosiaalipalvelut: Taloudellisen tuen palvelut Puumalan kunnan taloudellisen tuen palvelut näyttää tässä vaiheessa vuotta toteutuvan laaditun talousarvion mukaisesti. Aikuisten ja perheiden palvelut Puumalan kunnan aikuisten ja perhepalvelut näyttää tässä vaiheessa vuotta toteutuvan laaditun talousarvion mukaisesti. Vammaisten palvelut Puumalan kunnan vammaisten palvelut näyttää tässä vaiheessa vuotta toteutuvan laaditun talousarvion mukaisesti. Terveyspalvelut: Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Liitteet Sivu 4/40

7 Terveyspalveluiden osalta toiminnan ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Hoitotarvikemenojen osalta Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ei ole laskuttanut alkuvuoden ostoja ohjelmistovaihdoksesta johtuen. Vanhuspalvelut: Tuotot kertyvät talousarvion mukaisesti. Henkilöstömenojen osalta pysytään määrärahoissa ja tilapäisen työvoiman käytössä on tarkka seuranta. Palveluiden ostot toteutuvat talousarvion mukaisesti. Vanhuspalveluissa ylitysriskinä on lisämenona hälytysjärjestelmän korjaus ja tähän ei ole varattu määrärahoja. Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toteutuminen Palveluselvitys on valmistumassa huhtikuussa Tällä hetkellä näyttää siltä, että palvelut tuotetaan valtakunnallisen vertailun pohjalta suurimmalta osalta edullisesti. Esitykset selvityksen pohjalta tuodaan lautakunnan käsittelyyn toukokuussa Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelmassa mainitut mielenterveyspalvelujen ja vammaispalveluiden oman yksikön perustaminen ei tule toteutumaan. Sen sijaan palveluselvityksessäkin esille noussut palveluohjauksen kehittäminen on valmisteilla. Suunnitteilla on kustannustehokas palveluohjauksen toimintamalli, jossa eri asiakasryhmiä palvellaan keskitetysti ilman väliinputoajia. Palveluohjausta tarkastellaan asiakkaan koko hoitoketjun näkökulmasta. Toimintamallilla uskotaan olevan enemmän taloudellista vaikutusta kuin yksittäisten oman toiminnan yksiköillä saataisiin aikaiseksi. Toimintamalli viedään lautakuntaan toukokuun aikana. Psykiatrian ja päihdepalveluiden palvelurakenteen uudistaminen Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kanssa on käynnissä ja liittyy myös ESPER-hankkeeseen, jossa tilojen käytölle haetaan tehokkuutta. Tällä hetkellä kuitenkin psykiatrian avokäynnit ovat lisääntyneet ja tasapainoisen kasvun ohjelmassa ennakoituja 0,5 milj.euron säästöä ei tulla tänä vuonna saavuttamaan. ESPER-hankkeen osalta tilojen käytön tehostaminen on käynnissä Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kanssa ja ensimmäisenä toteutetaan akuuttiosaston siirto TK-sairaalasta ja fysioterapiapalveluiden siirto Pankalammen tiloista. Fysioterapian toiminnot on suunnittelut siirtyvän syys-lokakuussa keskussairaalan tiloihin, kustannusvaikutus on vuokrakuluihin. Osasto 1 (akuuttiosasto) on suunniteltu siirtyvän heinä-elokuussa keskussairaalan tiloihin, kustannusvaikutus on vuokra- ja kuljetuskuluihin. Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelmassa todetaan, että uusi psykiatrian avohoitokeskeinen toimintamalli pitää kehittää, jotta sairaalapaikkoja voidaan vähentää ilman potilasturvallisuuden ja hoidon saatavuuden vaarantumista. Tämä edellyttää vahvempia rakenteita kuntien peruspalveluihin (ennalta ehkäisevä työ, palveluasuminen, työ- ja päivätoiminta, mielenterveyspalvelut). Sekä sairaanhoitopiirin psykiatrisen poliklinikkatoiminnan että akuuttija kuntoutuspoliklinikan kehittämistä. Myös terveysasemille vietäviin erikoislääkäripalveluihin tulee jatkossa pystyä vastaamaan paremmin. Suonsaaren osastot suljetaan samassa yhteydessä ja toiminta päättyy Suonsaarella, kun akuuttiosasto muuttaa sairaalan tiloihin. Suonsaaren palvelut siirretään terveyskeskussairaalasta vapautuviin tiloihin. Ennuste talousarvion toteutumisesta sekä johdon toimenpiteet Tuotantolautakunnan tuottojen ennustetaan ylittyvän talousarvioon verrattuna 0,6 milj.euroa. Talousarviossa on budjetoitu vuokratuloja 1,2 milj.euroa, jotka eivät kuitenkaan tule toteutumaan toimintatavan muutoksesta johtuen. Toimintatuotot on budjetoitu 42,9 milj.euroa ja ennuste on 43,5 milj.euroa (ylitys 1,3 %). Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Liitteet Sivu 5/40

8 Menojen osalta suurin ylitysriski on edelleen ostopalveluissa, joihin ennustetaan 5,5 milj.euron ylitystä. Tuet ja avustukset saattavat ylittyä euroa, jos työllisyydenhoidon toimenpiteissä ei onnistuta. Kaupunginhallitus on päättänyt työllisyyden hoidon kumppanuussopimuksesta, jonka toteuttamiseksi sosiaalipalveluiden budjetoitu euroa siirretään elinvoima- ja kilpailukykypalveluihin. Ostopalveluissa on vuokratoimintaan varattu 1,2 milj. euroa, joka jää käyttämättä. Menojen toteutuma maaliskuussa oli edellisenä vuonna 43,1 milj. euroa ja tänä vuonna 44,9 milj. euroa (ylitys 4,1 %). Tuotantolautakunnan kokonaismenot talousarviossa 2014 ovat 212,5 milj. euroa ja ennuste on 218,0 euroa (ylitystä 2,5 %). Vuoden 2013 tilinpäätöksessä toimintamenot olivat 220,4 milj.euroa. Vuoden 2014 talousarvio on 7,8 milj.euroa pienempi kuin toteutunut tilinpäätös Jos toiminnan tehostaminen ei onnistu, silloin tilinpäätökseen verrattuna lisäriskiä olisi 2,4 milj. euroa 5,5 milj.euron lisäksi. Johdon toimenpiteet: Sosiaalipalveluiden toimintakulujen arvioidaan ylittyvän vähintään 2 miljoonaa euroa. Palveluun pääsyn kriteereitä tarkastellaan kokonaisvaltaisesti. Tilannetta hankaloittaa etuisuuksien lakisääteisyys ja subjektiiviset oikeudet. Laitoshoidon viimesijaisuus ja avohuollon kevyempien palveluiden kehittäminen vammaispalveluissa, kehitysvammahuollossa sekä lastensuojelussa ovat tulevaisuuden keinoja hillitä jatkuvaa kustannusten nousua. Tehostetun palveluasumisen osuutta vähennetään ja suunnataan kevyempään palvelu- ja tukiasumiseen sekä vahvistetaan kotiin tarjottavia palveluita asumispalvelun vaihtoehdoksi. Sosiaalipalveluiden asumispalveluissa käytetään rinnakkain ostopalveluiden kanssa omaa palvelutuotantoa. Terveyskeskussairaalaan lyhytaikaishoitoa käytetään joustavasti myös sosiaalipalveluiden asiakkaiden lyhytaikaiseen palvelutarpeeseen. Terveyspalveluissa lääkäreiden rekrytoinnissa onnistuminen tuottaa selvää säästöä ostopalveluihin verrattuna. Tilojen tiivistäminen Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kanssa tuottaa akuuttiosaston osalta vuositasolla euron säästön vuokrakustannuksissa vuonna Vuoden 2014 vuokramenoihin ei ole merkittävää säästöä. Fysioterapian nykyisistä tiloista maksetaan vuokraa euroa vuodessa (tähän summaan sisältyy Haukivuoren vuokrasumma), sairaalaan tiloista (remontoidut tilat) vuokrakustannusarvio on euroa vuodessa. Toistaiseksi henkilöstö ja muut kustannukset pysyvät ennallaan. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa asumispalveluiden purkaminen ja keventäminen tuottaa säästöjä, mutta toimenpiteet vievät aikaa. Tällä hetkellä ylitysriski on kuitenkin 0,7 milj. euroa. Vanhuspalveluissa Suonsaarelle jäänyt vanhuspalvelujen laitoshoitoyksikkö, jossa tällä hetkellä on 22 asiakasta ja 12 henkilökuntaa (mitoitus 0,54 hk/asiakas), muut Suonsaaren osastot ovat jo tyhjiä. Näin ollen koko Suonsaaren kiinteistö jää tyhjilleen. Terveyskeskussairaalasta vapautuvaan Osasto 1:n tiloihin mahtuu 25 asiakasta. Yksi huone otetaan vammaispalvelun lyhytaikaishoidon käyttöön. Näin saadaan kaikki kuntouttava lyhytaikaislaitoshoito keskitettyä samaan taloon, jolloin mahdollistuu henkilöstön joustava käyttö ja muun muassa lääkärin työpanos voidaan keskittää yhteen paikkaan, säästyy matka- ja siirtymiskustannuksia sekä muita logistiikkakustannuksia. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin laskutuksessa talousarviossa on varauduttu 69,5 milj.euron laskutukseen, mutta tämän hetkisen ennusteen mukaan menot toteutuisivat saman suuruisena kuin viime vuonna eli 73 milj.euroa. Palveluselvityksessä Kuntamaiseman suosituksen mukaisesti mielenterveys- ja päihdepalvelut, erityisesti asumispalvelujen purkaminen ja keventäminen ja aikuispsykiatrian osastohoidon purkaminen erikoissairaanhoidossa tuottaisi yhtensä rakenteellisia säästöjä noin 1,6 milj. euroa. Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Liitteet Sivu 6/40

9 Koko tuotantolautakunnan osalta palveluselvityksen linjaukset, palveluohjauksen uudelleen arviointi sekä ESPER-hankkeen toteutuminen ratkaisevat sosiaali- ja terveysmenojen kehityksen tulevaisuudessa, mutta pikaisia ratkaisuja tänä vuonna menojen hillitsemiseksi ne eivät tuota. Kaikkia talouden riskejä ei myöskään ennusteessa ole huomioitu, koska toimintaa pyritään kehittämään seuraamalla mm. palveluasumisen asiakasmääriä ja ostopalveluiden tilannetta. Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Liitteet Sivu 7/40

10 Henkilöstökulujen toteuma SOSIAALI- JA TERVEYSLTK YHTEENSÄ KS 2014 Tot Tot % TP 2013 Tot Tot % Kasvu ks:ssa m % Kuukausipalkat , ,4 17,0 5,5 Muu tilap. työvoima , ,2-63,5 5,3 Yht , ,9 4,6 5,4 Erilliskorvaukset , ,2-1,3 44,8 Muut , ,2-55,7 35,7 Palkat ja palkkiot yht , ,0 3,5 8,6 Eläkekulut , ,8-3,4 4,1 Muut henk.sivukulut , ,1 4,6 5,5 Sairasvak. ja tap. korv , ,6-30,3-7,9 Henkilöstösivuk. yht , ,5-0,6 5,2 HENK.KULUT YHT , ,9 2,5 7,8 SOSIAALIPALVELUT KS 2014 Tot Tot % TP 2013 Tot Tot % Kasvu ks:ssa m % Kuukausipalkat , ,6 5,5 4,0 Muu tilap. työvoima , ,1-22,1-8,8 Yht , ,7 0,4 1,6 Erilliskorvaukset , ,8 6,3 78,9 Muut , ,8-44,1 0,7 Palkat ja palkkiot yht , ,0-0,3 3,4 Eläkekulut , ,7-30,9-23,4 Muut henk.sivukulut , ,1-2,2 1,1 Sairasvak. ja tap. korv , ,0-68,4-38,8 Henkilöstösivuk. yht , ,4-24,1-19,1 HENK.KULUT YHT , ,9-5,8-1,7 TERVEYSPALVELUT KS 2014 Tot Tot % TP 2013 Tot Tot % Kasvu ks:ssa m % Kuukausipalkat , ,3 23,8 12,2 Muu tilap. työvoima , ,7-77,0 0,0 Yht , ,9 12,8 11,0 Erilliskorvaukset , ,8 3,0 32,6 Muut , ,0-46, ,0 Palkat ja palkkiot yht , ,3 12,0 12,8 Eläkekulut , ,7 7,9 16,0 Muut henk.sivukulut , ,3 13,2 8,9 Sairasvak. ja tap. korv , ,4-21,0 15,0 Henkilöstösivuk. yht , ,5 10,0 14,8 HENK.KULUT YHT , ,1 11,5 13,3 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Liitteet Sivu 8/40

11 VANHUSTEN PALVELUT KS 2014 Tot Tot % TP 2013 Tot Tot % Kasvu ks:ssa m % Kuukausipalkat , ,6 16,0 1,5 Muu tilap. työvoima , ,5-71,0 12,4 Yht , ,9 0,8 3,1 Erilliskorvaukset , ,6-3,1 45,9 Muut , ,0 0,0-11,6 Palkat ja palkkiot yht , ,8-0,4 7,7 Eläkekulut , ,8-10,8-4,9 Muut henk.sivukulut , ,9 1,4 4,8 Sairasvak. ja tap. korv , ,3-25,7-14,6 Henkilöstösivuk. yht , ,4-7,7-2,3 HENK.KULUT YHT , ,7-2,0 5,4 JOHTAMISEN TUKIPALVELUT KS 2014 Tot Tot % TP 2013 Tot Tot % Kasvu ks:ssa m % Kuukausipalkat , ,4 14,2 8,9 Muu tilap. työvoima 0 0 0, ,5-100,0 0,0 Yht , ,7 10,8 8,9 Erilliskorvaukset 2 0 0,0 0 1 #JAKO/0! #JAKO/0! -100,0 Muut , ,3 55,8 71,3 Palkat ja palkkiot yht , ,5 13,8 10,7 Eläkekulut , ,7-22,1-18,7 Muut henk.sivukulut , ,8 15,2 6,2 Sairasvak. ja tap. korv , ,0 0,0 0,0 Henkilöstösivuk. yht , ,7-14,6-14,6 HENK.KULUT YHT , ,5 7,1 4,7 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Liitteet Sivu 9/40

12 SOTE, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-3/ 2014, ulkoiset ja sisäiset erät Maaliskuun Maaliskuun Laskennal. Johdon Johdon Maalis tot. TULOSLASKELMA JA TP (Käyttös.) TA toteuma toteuma ennuste Johdon ennuste ennuste / ennuste / 14/Maalis TOTEUTUMISENNUSTE TA 2014 TP 2013 tot. 13 Toimintatuotot Myyntituotot ,0 % 95,8 % 105,8 % Maksutuotot ,4 % 103,3 % 107,2 % Tuet ja avustukset ,0 % 109,9 % 114,7 % Muut toimintatuotot ,0 % 17,0 % 33,4 % Toimintatuotot yhteensä ,5 % 94,5 % 103,5 % Valmistus omaan käyttöön 0 0 0, ,0 % 0,0 % 0,0 % Toimintakulut Henkilöstömenot ,0 % 102,5 % 107,8 % Palkat ja palkkiot ,0 % 103,5 % 108,6 % Henkilöstösivukulut ,0 % 99,4 % 105,2 % Eläkekulut ,0 % 96,6 % 104,1 % Muut henkilöstösivukulut ,0 % 120,2 % 114,0 % Palvelujen ostot ,0 % 96,8 % 103,0 % josta ulkoiset ,5 % 97,5 % 101,3 % josta sisäiset ,0 % 91,3 % 116,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % 101,7 % 71,3 % Avustukset ,0 % 107,1 % 106,5 % Muut toimintakulut ,0 % 100,3 % 106,4 % Toimintakulut yhteensä ,6 % 98,9 % 104,0 % Toimintakate ,9 % 100,1 % 104,2 % Tulosalueiden ennusteet SOPA TEPA VAPA JOTUPA ESSHP Sote yht. Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Palvelujen ostot josta ulkoiset josta sisäiset Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä Toimintakate Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Liitteet Sivu 10/40

13 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Liitteet Sivu 11/40 SOPA, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-3/ 2014 ulkoiset ja sisäiset erät valmis TULOSLASKELMA JA TP (Käyttös.) TA Maaliskuun toteuma Maaliskuun toteuma Laskennal. ennuste Johdon ennuste Johdon ennuste / Johdon ennuste / Maalis tot. 14/ Maalis TOTEUTUMISENNUSTE TA 2014 TP 2013 tot. 13 Toimintatuotot Myyntituotot ,0 % 100,1 % 107,3 % Maksutuotot ,2 % 141,9 % 136,8 % Tuet ja avustukset ,7 % 113,9 % 113,9 % Muut toimintatuotot ,5 % 49,3 % 99,9 % Toimintatuotot yhteensä ,7 % 103,0 % 110,3 % Valmistus omaan käyttöön ,0 % 0,0 % 0,0 % Toimintakulut Henkilöstömenot ,6 % 97,4 % 103,6 % Palkat ja palkkiot ,2 % 102,8 % 109,0 % Henkilöstösivukulut ,3 % 73,6 % 85,2 % Eläkekulut ,6 % 69,9 % 80,4 % Muut henkilöstösivukulut ,6 % 99,9 % 124,1 % Palvelujen ostot ,2 % 99,5 % 106,3 % josta ulkoiset ,2 % 99,5 % 105,6 % josta sisäiset ,4 % 100,0 % 134,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 % 113,9 % 75,9 % Avustukset ,0 % 100,0 % 107,3 % Muut toimintakulut ,0 % 101,5 % 103,5 % Toimintakulut yhteensä ,9 % 95,5 % 105,9 % Toimintakate ,4 % 93,8 % 104,9 % Tuotot Kulut

14 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Liitteet Sivu 12/40 TEPA, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-3/ 2014, ulkoiset ja sisäiset erät valmis TULOSLASKELMA JA TP (Käyttös.) TA Maaliskuun toteuma Maaliskuun toteuma Laskennal. ennuste Johdon ennuste Johdon ennuste / Johdon ennuste / Maalis tot. 14/ Maalis TOTEUTUMISENNUSTE TA TP 2013 tot. 13 Toimintatuotot Myyntituotot ,0 % 83,3 % 107,3 % Maksutuotot ,3 % 93,6 % 102,7 % Tuet ja avustukset ,3 % 81,7 % 73,8 % Muut toimintatuotot ,0 % 21,5 % 27,6 % Toimintatuotot yhteensä ,5 % 83,0 % 102,2 % Valmistus omaan käyttöön ,0 % 0,0 % 0,0 % Toimintakulut Henkilöstömenot ,4 % 108,4 % 110,6 % Palkat ja palkkiot ,1 % 108,5 % 115,6 % Henkilöstösivukulut ,3 % 107,9 % 112,2 % Eläkekulut ,9 % 105,6 % 113,6 % Muut henkilöstösivukulut ,3 % 124,3 % 102,2 % Palvelujen ostot ,8 % 81,3 % 97,5 % josta ulkoiset ,0 % 77,0 % 87,0 % josta sisäiset ,3 % 92,0 % 121,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % 95,4 % 63,7 % Avustukset ,0 % 0,0 % 0,0 % Muut toimintakulut ,4 % 102,0 % 112,9 % Toimintakulut yhteensä ,5 % 91,9 % 101,4 % Toimintakate ,5 % 95,6 % 101,1 % Tuotot Kaiken kaikkiaan terveyspalveluiden toimintatuotot ovat kertyneet talousarvion mukaisesti. Terveyskeskusmaksut ja muut maksut kertyvät pääsääntöisesti alkuvuodesta. Mielenterveysasumispalveluissa toimintatapaa muutettiin niin, että vuokrat maksavat asiakkaat itse eikä niitä enää kierrätetä kaupungin laskutuksen kautta. Muutoksesta johtuen budjetoidut euroa vuokratuottoja jää toteutumatta. Toiminnalliset muutokset Fysioterapian toiminnot on suunnitelut siirtyvän syys-lokakuussa keskussairaalan tiloihin, kustannusvaikutus on vuokrakuluihin. Osasto 1 terveyskeskussairaalasta on suunniteltu siirtyvän heinä-elokuussa keskussairaalan tiloihin, kustannusvaikutus on vuokra- ja kuljetuskuluihin. Kulut Terveyspalveluiden henkilöstöbudjetti ei ole ylittymässä nykyisellä henkilöstöresurssilla. Lääkäreitä on suunniteltu palkattavan virkoihin jo tämän vuoden puolella (avoimia vakansseja on). Lääkäreiden rekrytointi lisää henkilöstöresurssia. Kuitenkin lääkäreiden rekrytointi suoraan virkaan on kustannuksiltaan edullisempaa kuin vuokralääkäreiden käyttö (virkalääkärin kustannukset ovat puolet vuokralääkärin kustannuksista). Myös kesäsijaisten määrä hoitohenkilöstössä lisää henkilöstöskustannuksia. Terveyspaluiden suurimmat kustannuspaineet ovat ostopalveluissa (lääkäri- ja hammaslääkäripalveluiden ostot). Ostopalvelua ja sen kustannuksia vähentää, mikäli lääkärirekrytoinnissa onnistutaan. Ostopalveluissa myös mielenterveys- ja päihdepalveluiden kustannusten hallinta on riski. Tavoitteena on kotiuttaa palveluita omaksi toiminnaksi. Yhtenä talousriskinä on myös, se että hoitotarvikelaskutus ei toimi. Etelä-Savon sairaanhoitopiiri vaihtoi hoitotarvikeohjelmaa, nyt laskutus ei ole onnistunut. Terveyspalveluissa hoitotarvike kustannukset kohtuulliset. Laskujen viivästyminen hankaloittaa myös laskujen tarkastamista.

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Tuotantolautakunta LIITTEET 10.9.2014 Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Toiminnan ja talouden seuranta 7/2014 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Sivu Tuotantolautakunnan tuloskortti... 1 Talouden tilanne

Lisätiedot

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Käyttösuunnitelma 2015 SISÄLLYSLUETTELO Organisaatio... 1 Esimiehet 2015, tulosalueet, tulosyksikköryhmät ja tulosyksiköt... 3 Tavoitteet ja tunnusluvut 2015-2018 Tuotantolautakunta,

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1. - 30.6.2015 SISÄLLYS Tulosennuste 1 Yleinen 2-20 Sosiaali- ja terveystoimi 21-36 Sivistystoimi 37-48 Ympäristövirasto 49 68 Vahinkotilasto 69-70 Naantalin Energia Oy

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1. 30.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1-2 Tulosennuste 3-4 Yleishallinto 5-22 virastopäällikön katsaus 5 Sosiaali- ja terveysvirasto 23-40 virastopäällikön

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 4 / 2014 Sivu 1 16.04.2014

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 4 / 2014 Sivu 1 16.04.2014 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 4 / 2014 Sivu 1 Kokoustiedot Aika Keskiviikko klo 14.00 - Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2015 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 3 2. Henkilötyövuosien seuranta... 11 3. Sairaus ja tapaturmapoissaolot...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (toukokuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (toukokuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2015 kuukausiseuranta (toukokuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 3 2. Henkilötyövuosien seuranta... 12 3. Työllistämisvaroin

Lisätiedot

s^^- J^u,- fi^.i^d^ ^^ö

s^^- J^u,- fi^.i^d^ ^^ö f- / ^s \![T:N v UNTA -f- 5. ^J Ac"'=r~t'0 /2dZ? Snar'*""'Jt,^ V,20 /J,20 PHSOTEY osavuosikatsaus n^ Arvila, Erkki, Engman,.M3rja-.-, l Matti '5Vwy^^ 7-,720 ^'^ -jn'? "^TIT» Haajanen Irina vastaanottaja:

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2014. Valtuusto 8.9.2014. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2014. Valtuusto 8.9.2014. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Valtuusto 8.9. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö 2 2 ESPOO-STRATEGIAN

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Mikkelin kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta TOIMINTAKERTOMUS 2011 Perhekuva: Paula Myöhänen SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveyslautakunta...5 sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloskortti...8 sosiaali-

Lisätiedot

14.05.2014. Aika 14.05.2014 Keskiviikko klo 14.00-15.40. Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

14.05.2014. Aika 14.05.2014 Keskiviikko klo 14.00-15.40. Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 5 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 14.05.2014 Kokoustiedot Aika 14.05.2014 Keskiviikko klo 14.00-15.40 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 2014 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-toukokuussa

Lisätiedot

Talousarvio 2014, toiminnan raportointi. Tammi - huhtikuu

Talousarvio 2014, toiminnan raportointi. Tammi - huhtikuu Talousarvio 2014, toiminnan raportointi Tammi - huhtikuu SISÄLLYS Tulosennuste 1 Yleinen 3-4 Sosiaali- ja terveystoimi 5-8 Sivistystoimi 9-10 Ympäristövirasto 11-13 Satama 14-15 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Sisältö: Sivu 1 Hallinto 2 Varhaiskasvatus Hyvinvointipalvelut 4 Hoito- ja vanhustyön palvelut 5 Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut

Sisältö: Sivu 1 Hallinto 2 Varhaiskasvatus Hyvinvointipalvelut 4 Hoito- ja vanhustyön palvelut 5 Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut Osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2014 Sisältö: 1 Hallinto 3 1.2 Tavoitteiden toteutuminen 3 2 Varhaiskasvatus 4 3 Hyvinvointipalvelut 5 3.1 Lastensuojelu 5 3.2 Neuvolapalvelut 6 3.3. Aikuissosiaalityö 7 3.4

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2014 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 1 2. Henkilötyövuosien seuranta... 7 3. Sairaus ja tapaturmapoissaolot...

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013 0 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Yhtymähallitus 17.9. 161 Yhtymävaltuusto 24.9. 27 1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 2 Kuntayhtymän talous... 4 Tuloslaskelma ja ennuste... 4 Kuntien maksuosuus ja talousarvion

Lisätiedot

Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014

Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014 Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014 Mikkelin pty ja Pertunmaan pty 1 Sotepalveluselvitys / Toimipisteselvitys Loppuraportti versio 1.1 Laura Käsmä 15.5.2014 Sisällys 1. Yhteenveto 4 2. Johdanto 8 Selvityksen

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä. Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015. Yh 21.5.2015

SoTe kuntayhtymä. Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015. Yh 21.5.2015 SoTe kuntayhtymä Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015 Yh 21.5.2015 YV 4.6.2015 2 SISÄLTÖ 1 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA 3 2 TALOUDEN TOTEUTUMINEN 4 2.1 Toimintatuotot 4 2.2 Toimintamenot 4 2.3 Maksuosuuksien

Lisätiedot

TOIMINTAYMPÄRISTÖ. Väestö kasvoi vielä alkuvuodesta viime vuoden tapaan

TOIMINTAYMPÄRISTÖ. Väestö kasvoi vielä alkuvuodesta viime vuoden tapaan 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö kasvoi vielä alkuvuodesta viime vuoden tapaan Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Vantaan väkiluku oli vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana kasvanut 762 henkilöllä, mikä

Lisätiedot

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Kokouskutsu 1 (17) Aika 29.04.2015, klo 14:00 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Käsiteltävät asiat 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vetelin kunta. Suunnitelma talouden tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä 2014-2017

Vetelin kunta. Suunnitelma talouden tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä 2014-2017 Vetelin kunta Suunnitelma talouden tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä 2014-2017 Sisällysluettelo Lähtötilanne..3 Tilinpäätösennuste...3 Kattamisvelvoite..5 Tasapainotustoimenpiteet.. 5

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10.8.2012 1

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10.8.2012 1 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10.8. 1 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VUODEN SEURANTARAPORTTI I (KH/KV) TOIMINTAKATSAUS VUODEN ESPOO-STRATEGIAN TOTEUTUMINEN 1. Kaupunkikonsernin talous on kestävästi tasapainossa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2/2010

Osavuosikatsaus 2/2010 Osavuosikatsaus 2/2010 23.8.2010 RAPORTIN TOIMITUSKUNTA Juhani Paajanen Patrik Marjamaa Raila Paukku Päivi Kontiola kaupunginjohtaja talousarviopäällikkö kaupunkistrategiapäällikkö taloussihteeri RAPORTIN

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017

Mikkelin kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017 Mikkelin kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Sisällysluettelo Talousarviorakenne, toiminnan ja talouden sitovuudet Talousarvion rakenne 1 Toiminnan ja

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI Liite / KH 1.6.2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2015 Hämeenlinnan kaupunki Talous- ja hallintopalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetin toteutuminen. 3 Tuloslaskelma.. 5 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

1. Kuntayhtymän johtajan katsaus

1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus Vuoden toisessa osavuosikatsauksessa tarkastellaan sosiaali- ja terveysyhtymän toimintaa ja taloutta 30.6.2013 saakka. Vuonna 2012 uudistetun raportointikäytännön mukaisesti

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta 1.1. 31.8.2013

Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta 1.1. 31.8.2013 Osavuosikatsaus 2 / ajalta 1.1. 31.8. Kunnanhallitus 30.9. 267 Kunnanvaltuusto 14.10. 122 Mäntsälän kunta Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 2. Tuloslaskelma... 5 3. Rahoituslaskelma... 6 4. Käyttötalouden

Lisätiedot

1 PALVELUANALYYSI. 1.1 Hyvinvointitoimiala. Toimintoympäristöanalyysi. Hyvinvointi on lisääntynyt mutta huono-osaisuus kasaantuu

1 PALVELUANALYYSI. 1.1 Hyvinvointitoimiala. Toimintoympäristöanalyysi. Hyvinvointi on lisääntynyt mutta huono-osaisuus kasaantuu Liite 1 Sisällys 1 PALVELUANALYYSI... 2 1.1 Hyvinvointitoimiala... 2 1.2 Kiinteistötoimiala... 16 1.3 Konsernihallinto... 18 1.4 Sivistystoimiala... 25 1.5 Vapaa-aikatoimiala... 30 1.6 Ympäristötoimiala...

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/2012

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/2012 0 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/ Yhtymähallitus 22.11. 226 Yhtymävaltuusto 1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 2 Kuntayhtymän talous... 4 Tuloslaskelma ja ennuste... 4 Kuntien maksuosuus

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2012 1 (76) Iisalmen terveyskeskus, vuodeosasto 2, kokoushuone, 2. krs

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2012 1 (76) Iisalmen terveyskeskus, vuodeosasto 2, kokoushuone, 2. krs Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2012 1 (76) Yhtymähallitus Aika 11.12.2012 klo 09:00-14:05 Paikka Iisalmen terveyskeskus, vuodeosasto 2, kokoushuone, 2. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 235 Kokouksen

Lisätiedot