Koko sosiaali- ja terveyspalveluissa tuet ja avustukset toteutuvat talousarvion mukaisesti.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koko sosiaali- ja terveyspalveluissa tuet ja avustukset toteutuvat talousarvion mukaisesti."

Transkriptio

1 Tuotantolautakunta LIITTEET

2

3 Mikkelin kaupunki SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI TUOTANTOLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUMINEN, SEURANTARAPORTTI TUOTANTOLAUTAKUNTA YHTEENSÄ SEKÄ MIKKELI Toimintatuottojen kehitys ja ennuste Myyntituottojen kehitys ja ennuste Myyntituottojen arvioidaan toteutuvan noin euroa käyttösuunnitelmaa suurempana. Laskutus toteutuu jälkikäteen, joten tulot eivät ole kaikilta osin vielä kirjautuneet. Kasvuennuste perustuu viime vuoden toteutumaan, jossa yhteistoimintakorvaukset muilta kunnilta ja kuntayhtymiltä, vanhuspalveluiden myyntituotot toteutuivat suunniteltua korkeampana tehotiimin palveluiden sisäisenä laskutuksena sekä terveyspalveluissa lääkäripalveluiden sisäisenä laskutuksena. Ulkoisten tulojen kasvuksi on arvioitu euroa ja sisäisten euroa. Myyntituottoihin sisältyy Hirvensalmen ja Puumalan kuntien yhteistoimintakorvaukset. Yhteistoimintakorvauksien määrä riippuu täysin kunnille tuotettujen palveluiden laajuudesta. Maksutuottojen kehitys ja ennuste Maksutuottojen arvioidaan toteutuvan myös noin euroa talousarviota suurempana. Terveyspalveluissa ja sosiaalipalveluissa maksutuottojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Vanhuspalveluissa palveluasumisen asiakasmäärät ovat samalla tasolla kuin vuonna 2013 ja kotihoidossa asiakasmäärät ovat nousseet, joten maksutuotot ennustetaan kasvavan talousarviota enemmän. Tuet ja avustukset Sosiaalipalveluissa aikuisten palveluiden tulot kertyvät arvioidusti. Toimeentulotuen takaisinperinnän osalta tulot realisoituvat jälkikäteen. Maahanmuuttotyön osalta valtionkorvaukset voidaan hakea jälkikäteen ja kirjautuvat siksi myöhemmin. Perhepalveluissa hoitopäivämaksutulot on kertynyt arvioitua vähemmän tällä hetkellä. Tuloja tällä hetkellä kertyisi koko vuoden tasolla noin euroa vähemmän. Samoin yhteistoimintakorvauksia ei ole vielä laskutettu. Terveyspalveluissa ja vanhuspalveluissa tuet ja avustukset toteutuvat talousarvion mukaisesti. Koko sosiaali- ja terveyspalveluissa tuet ja avustukset toteutuvat talousarvion mukaisesti. Muut toimintatuotot Muissa toimintatuotoissa on budjetoitu mielenterveys- ja päihdepalveluihin euroa ja vanhuspalveluihin euroa vuokratuottoja yhteensä euroa. Toimintatapaa muutettiin vuoden alusta niin, että vuokrat peritään asumispalveluissa suoraan asiakkaalta eikä enää kierrätetä kaupungin laskutuksen kautta ja tästä syystä vuokratuotot jäävät tältä osin toteutumatta. Vuokratuottoja kertyy vuoden aikana korkeintaan euroa tietyistä tuetuista toiminnoista, joita on mielenterveyspalveluiden yhteisistä tiloista ja vanhuspalveluiden pienryhmäkodeista. Menojen osalta vuokramenoihin on jäänyt palveluostoihin euroa budjetoituja menoja, jotka eivät tule toteutumaan sekä mielenterveys- ja päihdepalveluissa noin euroa. Toimintatuotot yhteensä Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Liitteet Sivu 1/40

4 Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 43,5 milj.euroa, kun talousarviossa on varauduttu 42,9 milj.euroon. Vuonna 2013 toteutuma oli 46 milj.euroa, mutta tänä vuonna jää vuokratuottoja saamatta 1,2 milj.euroa. Ylitys talousarvioon nähden on edellisen vuoden maaliskuuhun verrattuna 0,3 milj.euroa eli 3,4 % ja koko vuoden ennusteena 1 %. Henkilöstömenojen kehitys ja ennuste Sosiaalipalveluissa henkilöstömenojen arvioidaan hieman alittuvan talousarviosta euroa, johtuen täyttämättä olevista vakansseista. Vanhuspalveluissa taas on ylitysriski euroa johtuen viime vuonna oppisopimuskoulutuksen aloittaneiden oppisopimuspalkkojen liian pienestä varauksesta sekä joulukuun lopun erilliskorvauksien kirjaantumisesta vuodelle Terveyspalveluissa henkilöstömenot toteutuvat talousarvion mukaisesti. Kokonaisuudessaan henkilöstömenojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Palvelujen ostojen kehitys ja ennuste Sosiaalipalveluissa palveluiden ostojen arvioidaan ylittyvän lastensuojelun laitoshoidossa, avohuollon tukitoimissa, vammaispalveluiden asumispalveluissa sekä kuljetuspalveluissa 2 milj. euroa. Talousarvio vahvistettiin asiakaspalveluiden ostojen osalta 2,1 miljoonaa euroa alhaisempana kuin palveluiden piirissä olevien asiakkaiden palveluiden ostamisesta aiheutuvat kustannukset tilinpäätöksen 2013 mukaan olivat. Käytännössä ko. menojen karsiminen ja talousarviossa pysyminen edellyttäisi useiden asiakkaiden siirtymistä kokonaan pois palveluiden piiristä. Tämä ei ole mahdollista. Perhepalveluiden osalta kehitetään edelleen perhehoitoa. Lisäksi mahdollisen riskin aiheuttaa mahdolliset uudet kodinulkopuoliset sijoitukset, koska niille ei ole varattu lainkaan määrärahaa. Sosiaalipalveluiden palveluiden ostoissa on tehdyistä tehostamistoimista huolimatta noin 2 miljoonan ylityspaine. Terveyspalveluissa kustannuspaineet ovat ostopalveluissa mielenterveys- ja päihdepalveluiden asumispalveluiden kustannuksien hallinnassa, jossa tällä hetkellä on 0,7 milj. euron ylitysriski. Mielenterveyden palveluasumisessa tilinpäätös 2013 oli 4,8 milj. euroa ja talousarviossa 2014 on varauduttu 3,6 milj. euroon. Päihdepalveluiden asumispalveluissa toteutuma oli 1,2 milj.euroa ja talousarvioon on varattu 1,4 milj. euroa. Lääkäri- ja hammaslääkäripalveluiden ostopalveluiden kustannuksien ylitysriski vähenee, mikäli lääkärirekrytoinnissa onnistutaan. Vanhuspalveluissa, jos asiakasmäärät pysyvät suunnittelussa tasossa ostopalvelut pysyvät talousarviossa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden johtoryhmä kävi läpi ostopalvelut ja ostopalveluihin on todettu liittyvän seuraavat riskit: ü Perhepalveluissa ostot lastensuojelulaitoksilta ja perhekodeilta toteutuu käyttösuunnitelman mukaisesti ainoastaan, jos yhtään uutta lasta ei tarvitse sijoittaa. ü Avohuollon tukitoimien osalta käyttösuunnitelma on ylittymässä n euroa. ü Vammaispalvelun palveluasumisessa on ilmeinen riski, että käyttösuunnitelma ylittyy yli miljoonalla eurolla ü Mielenterveys- ja päihdepalvelujen palveluiden ostoissa riski, että käyttösuunnitelma ylittyy 1,8 miljoonalla eurolla vuoden 2013 tilinpäätökseen ver- Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Liitteet Sivu 2/40

5 rattuna, koska talousarviossa 2014 ei varauduttu näin suureen kasvuun. TA2013 ja TA2014 ovat olleet selkeästi alimitoitetut. Tilinpäätös 2013 lukuihin nähden eivät kulut kasva. Jos kotiin vietäviä palveluita pystytään lisäämään, riski ostojen ylittymisessä pienenee, mutta päihdepalveluihin on tullut useita uusia asiakkaita, joista monet erittäin huonokuntoisia. Jos talousarviossa olevaa vääristymää ei huomioida, tällä hetkellä asumispalveluissa on 0,7 milj. euroa ylitysriski ü Terveyspalveluissa lääkäri- ja hammaslääkäripalvelujen ostoihin on varauduttu pienemmillä resursseilla kuin toteuma v ü VAPA: ssa tehostetun palveluasumisen ostoon on varauduttu 300 paikan osalta. Käyttösuunnitelman ylittyminen uhkaa, jos vanhuspalvelulain johdosta joudutaan sijoittamaan hoitoon enemmän asiakkaita. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon ensimmäinen kolmanneksen tilastot ovat valmistuneet ja sairaanhoitopiirin oman toiminnan osalta kasvua on edelleen 4 %. Kokonaisuudessaan laskutus näyttäisi olevan -1 % pienempi kuin viime vuonna, mutta laskutuksesta puuttuu KYKS:n laskutus ja jos tämä huomioidaan viime vuotisella tasolla, kokonaiskasvuksi muodostuu sama 4 %:n kasvu. Avohoidon osalta kokonaisuutena kasvua on 8 % ja psykiatrian avokäytön osalta kasvua on peräti 15 %.a. Vuonna 2013 sairaanhoitopiiri vähensi sairaalapaikkoja lisäten samalla omaa avohoitotoimintaansa mm. neuropsykiatrisen työryhmän perustamisella. Tämä näkyy toiminnan kasvuna avohoidossa. Viime vuoden laskutus Etelä-Savon sairaanhoitopiirillä oli noin 73 milj.euroa ja kaupungin talousarviossa on varauduttu 69,5 milj.euroon. Etelä-Savon sairaanhoitopiiri ei ole nostanut hinnastoa vuodelle 2014 ja tuottavuusohjelman tavoitteena on 2,2 milj.euron säästöt. Ensimmäisen kolmanneksen 4 %:n kasvu olisi 2,9 milj.euroa eli 75,9 milj.euroa. Sairaanhoitopiirin oman toiminnan tehostaminen ei välttämättä näy kuntalaskutuksessa ja tästä johtuen Etelä-Savon sairaanhoitopiirin osalta ennustetaan vähintään 3,5 milj. euron ylitystä määrärahoihin. Ostopalveluiden yhteenveto: Ostopalveluiden ennustetaan ylittyvän sosiaalipalveluiden osalta lastensuojelun laitoshoidossa, avohuollon tukitoimissa, vammaispalveluiden asumispalveluissa sekä kuljetuspalveluissa. Palveluiden ostoissa on tehdyistä tehostamistoimista huolimatta noin 2 miljoonan ylityspaine sekä Etelä- Savon sairaanhoitopiirin laskutuksessa 3,5 milj.euroa. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa on 0,7 milj.euron ylityspaine, mutta ennusteessa tätä ei vielä ole huomioitu. Vanhuspalveluissa on budjetoitu ostopalveluihin asumispalveluiden vuokriin euroa, joka jää käyttämättä, koska asumispalveluiden vuokria ei kierrätetä tuloina ja menoina kaupungin kirjanpidon kautta. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa samaan toimintaan oli ostopalveluihin budjetoitu euroa, joka omalta osaltaan helpottaa asumispalveluiden ylityspaineita. Muiden toimintakulujen kehitys Sosiaalipalveluissa avustusten osalta suurin riski sisältyy työmarkkinatuen kuntaosuuteen. Ennusteessa on oletettu, että työllistämisen osalta onnistutaan ja työmarkkinatuen kuntaosuus alenee. Varatun määrärahan oletetaan kuitenkin ylittyvän eurolla. Toimeentulotuen määrärahan arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Terveyspalveluissa ja vanhuspalveluissa muut kulut toteutuvat talousarvion mukaisesti. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin lääke- ja hoitotarvikelaskutukset eivät ole käynnistyneet ohjelmistovaihdosta johtuen ja näiden osalta aineiden tarvikkeiden kehitystä ei pystytä arvioimaan. Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Liitteet Sivu 3/40

6 HIRVENSALMI JA PUUMALA Hirvensalmi Sosiaalipalvelut: Taloudellisen tuen palvelut Hirvensalmen kunnan taloudellisen tuen palvelut näyttää tässä vaiheessa vuotta toteutuvan laaditun talousarvion mukaisesti. Aikuisten ja perheiden palvelut Hirvensalmen kunnan aikuisten ja perhepalvelut näyttää tässä vaiheessa vuotta toteutuvan laaditun talousarvion mukaisesti. Vammaisten palvelut Hirvensalmen kunnan vammaisten palvelut näyttää tässä vaiheessa vuotta toteutuvan laaditun talousarvion mukaisesti. Terveyspalvelut: Terveyspalveluiden osalta toiminnan ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Hoitotarvikemenojen osalta Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ei ole laskuttanut alkuvuoden ostoja ohjelmistovaihdoksesta johtuen. Vanhuspalvelut: Tuottojen osalta tulojen kertymä on vajaa, sillä laskutus kesken helmikuusta Laskutus tasoittuu vuoden aikana. Henkilöstömenoissa erilliskorvaukset ja tilapäisen työvoiman kustannukset siirtyivät vuoden 2013 arkipyhien johdosta kirjattavaksi vuoden 2014 menoihin. Palkkakehitys on kuitenkin talousarvion mukainen. Palvelujen ostot ovat talousarvion mukaisella tasolla. Vanhuspalveluissa on kuitenkin ylitysriskinä henkilöstökuluissa määräaikaisten työntekijöiden palkkakustannukset ja kotihoidossa ateriapalveluiden ostoissa johtuen kasvavasta asiakasmäärästä. Puumala Sosiaalipalvelut: Taloudellisen tuen palvelut Puumalan kunnan taloudellisen tuen palvelut näyttää tässä vaiheessa vuotta toteutuvan laaditun talousarvion mukaisesti. Aikuisten ja perheiden palvelut Puumalan kunnan aikuisten ja perhepalvelut näyttää tässä vaiheessa vuotta toteutuvan laaditun talousarvion mukaisesti. Vammaisten palvelut Puumalan kunnan vammaisten palvelut näyttää tässä vaiheessa vuotta toteutuvan laaditun talousarvion mukaisesti. Terveyspalvelut: Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Liitteet Sivu 4/40

7 Terveyspalveluiden osalta toiminnan ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Hoitotarvikemenojen osalta Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ei ole laskuttanut alkuvuoden ostoja ohjelmistovaihdoksesta johtuen. Vanhuspalvelut: Tuotot kertyvät talousarvion mukaisesti. Henkilöstömenojen osalta pysytään määrärahoissa ja tilapäisen työvoiman käytössä on tarkka seuranta. Palveluiden ostot toteutuvat talousarvion mukaisesti. Vanhuspalveluissa ylitysriskinä on lisämenona hälytysjärjestelmän korjaus ja tähän ei ole varattu määrärahoja. Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toteutuminen Palveluselvitys on valmistumassa huhtikuussa Tällä hetkellä näyttää siltä, että palvelut tuotetaan valtakunnallisen vertailun pohjalta suurimmalta osalta edullisesti. Esitykset selvityksen pohjalta tuodaan lautakunnan käsittelyyn toukokuussa Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelmassa mainitut mielenterveyspalvelujen ja vammaispalveluiden oman yksikön perustaminen ei tule toteutumaan. Sen sijaan palveluselvityksessäkin esille noussut palveluohjauksen kehittäminen on valmisteilla. Suunnitteilla on kustannustehokas palveluohjauksen toimintamalli, jossa eri asiakasryhmiä palvellaan keskitetysti ilman väliinputoajia. Palveluohjausta tarkastellaan asiakkaan koko hoitoketjun näkökulmasta. Toimintamallilla uskotaan olevan enemmän taloudellista vaikutusta kuin yksittäisten oman toiminnan yksiköillä saataisiin aikaiseksi. Toimintamalli viedään lautakuntaan toukokuun aikana. Psykiatrian ja päihdepalveluiden palvelurakenteen uudistaminen Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kanssa on käynnissä ja liittyy myös ESPER-hankkeeseen, jossa tilojen käytölle haetaan tehokkuutta. Tällä hetkellä kuitenkin psykiatrian avokäynnit ovat lisääntyneet ja tasapainoisen kasvun ohjelmassa ennakoituja 0,5 milj.euron säästöä ei tulla tänä vuonna saavuttamaan. ESPER-hankkeen osalta tilojen käytön tehostaminen on käynnissä Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kanssa ja ensimmäisenä toteutetaan akuuttiosaston siirto TK-sairaalasta ja fysioterapiapalveluiden siirto Pankalammen tiloista. Fysioterapian toiminnot on suunnittelut siirtyvän syys-lokakuussa keskussairaalan tiloihin, kustannusvaikutus on vuokrakuluihin. Osasto 1 (akuuttiosasto) on suunniteltu siirtyvän heinä-elokuussa keskussairaalan tiloihin, kustannusvaikutus on vuokra- ja kuljetuskuluihin. Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelmassa todetaan, että uusi psykiatrian avohoitokeskeinen toimintamalli pitää kehittää, jotta sairaalapaikkoja voidaan vähentää ilman potilasturvallisuuden ja hoidon saatavuuden vaarantumista. Tämä edellyttää vahvempia rakenteita kuntien peruspalveluihin (ennalta ehkäisevä työ, palveluasuminen, työ- ja päivätoiminta, mielenterveyspalvelut). Sekä sairaanhoitopiirin psykiatrisen poliklinikkatoiminnan että akuuttija kuntoutuspoliklinikan kehittämistä. Myös terveysasemille vietäviin erikoislääkäripalveluihin tulee jatkossa pystyä vastaamaan paremmin. Suonsaaren osastot suljetaan samassa yhteydessä ja toiminta päättyy Suonsaarella, kun akuuttiosasto muuttaa sairaalan tiloihin. Suonsaaren palvelut siirretään terveyskeskussairaalasta vapautuviin tiloihin. Ennuste talousarvion toteutumisesta sekä johdon toimenpiteet Tuotantolautakunnan tuottojen ennustetaan ylittyvän talousarvioon verrattuna 0,6 milj.euroa. Talousarviossa on budjetoitu vuokratuloja 1,2 milj.euroa, jotka eivät kuitenkaan tule toteutumaan toimintatavan muutoksesta johtuen. Toimintatuotot on budjetoitu 42,9 milj.euroa ja ennuste on 43,5 milj.euroa (ylitys 1,3 %). Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Liitteet Sivu 5/40

8 Menojen osalta suurin ylitysriski on edelleen ostopalveluissa, joihin ennustetaan 5,5 milj.euron ylitystä. Tuet ja avustukset saattavat ylittyä euroa, jos työllisyydenhoidon toimenpiteissä ei onnistuta. Kaupunginhallitus on päättänyt työllisyyden hoidon kumppanuussopimuksesta, jonka toteuttamiseksi sosiaalipalveluiden budjetoitu euroa siirretään elinvoima- ja kilpailukykypalveluihin. Ostopalveluissa on vuokratoimintaan varattu 1,2 milj. euroa, joka jää käyttämättä. Menojen toteutuma maaliskuussa oli edellisenä vuonna 43,1 milj. euroa ja tänä vuonna 44,9 milj. euroa (ylitys 4,1 %). Tuotantolautakunnan kokonaismenot talousarviossa 2014 ovat 212,5 milj. euroa ja ennuste on 218,0 euroa (ylitystä 2,5 %). Vuoden 2013 tilinpäätöksessä toimintamenot olivat 220,4 milj.euroa. Vuoden 2014 talousarvio on 7,8 milj.euroa pienempi kuin toteutunut tilinpäätös Jos toiminnan tehostaminen ei onnistu, silloin tilinpäätökseen verrattuna lisäriskiä olisi 2,4 milj. euroa 5,5 milj.euron lisäksi. Johdon toimenpiteet: Sosiaalipalveluiden toimintakulujen arvioidaan ylittyvän vähintään 2 miljoonaa euroa. Palveluun pääsyn kriteereitä tarkastellaan kokonaisvaltaisesti. Tilannetta hankaloittaa etuisuuksien lakisääteisyys ja subjektiiviset oikeudet. Laitoshoidon viimesijaisuus ja avohuollon kevyempien palveluiden kehittäminen vammaispalveluissa, kehitysvammahuollossa sekä lastensuojelussa ovat tulevaisuuden keinoja hillitä jatkuvaa kustannusten nousua. Tehostetun palveluasumisen osuutta vähennetään ja suunnataan kevyempään palvelu- ja tukiasumiseen sekä vahvistetaan kotiin tarjottavia palveluita asumispalvelun vaihtoehdoksi. Sosiaalipalveluiden asumispalveluissa käytetään rinnakkain ostopalveluiden kanssa omaa palvelutuotantoa. Terveyskeskussairaalaan lyhytaikaishoitoa käytetään joustavasti myös sosiaalipalveluiden asiakkaiden lyhytaikaiseen palvelutarpeeseen. Terveyspalveluissa lääkäreiden rekrytoinnissa onnistuminen tuottaa selvää säästöä ostopalveluihin verrattuna. Tilojen tiivistäminen Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kanssa tuottaa akuuttiosaston osalta vuositasolla euron säästön vuokrakustannuksissa vuonna Vuoden 2014 vuokramenoihin ei ole merkittävää säästöä. Fysioterapian nykyisistä tiloista maksetaan vuokraa euroa vuodessa (tähän summaan sisältyy Haukivuoren vuokrasumma), sairaalaan tiloista (remontoidut tilat) vuokrakustannusarvio on euroa vuodessa. Toistaiseksi henkilöstö ja muut kustannukset pysyvät ennallaan. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa asumispalveluiden purkaminen ja keventäminen tuottaa säästöjä, mutta toimenpiteet vievät aikaa. Tällä hetkellä ylitysriski on kuitenkin 0,7 milj. euroa. Vanhuspalveluissa Suonsaarelle jäänyt vanhuspalvelujen laitoshoitoyksikkö, jossa tällä hetkellä on 22 asiakasta ja 12 henkilökuntaa (mitoitus 0,54 hk/asiakas), muut Suonsaaren osastot ovat jo tyhjiä. Näin ollen koko Suonsaaren kiinteistö jää tyhjilleen. Terveyskeskussairaalasta vapautuvaan Osasto 1:n tiloihin mahtuu 25 asiakasta. Yksi huone otetaan vammaispalvelun lyhytaikaishoidon käyttöön. Näin saadaan kaikki kuntouttava lyhytaikaislaitoshoito keskitettyä samaan taloon, jolloin mahdollistuu henkilöstön joustava käyttö ja muun muassa lääkärin työpanos voidaan keskittää yhteen paikkaan, säästyy matka- ja siirtymiskustannuksia sekä muita logistiikkakustannuksia. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin laskutuksessa talousarviossa on varauduttu 69,5 milj.euron laskutukseen, mutta tämän hetkisen ennusteen mukaan menot toteutuisivat saman suuruisena kuin viime vuonna eli 73 milj.euroa. Palveluselvityksessä Kuntamaiseman suosituksen mukaisesti mielenterveys- ja päihdepalvelut, erityisesti asumispalvelujen purkaminen ja keventäminen ja aikuispsykiatrian osastohoidon purkaminen erikoissairaanhoidossa tuottaisi yhtensä rakenteellisia säästöjä noin 1,6 milj. euroa. Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Liitteet Sivu 6/40

9 Koko tuotantolautakunnan osalta palveluselvityksen linjaukset, palveluohjauksen uudelleen arviointi sekä ESPER-hankkeen toteutuminen ratkaisevat sosiaali- ja terveysmenojen kehityksen tulevaisuudessa, mutta pikaisia ratkaisuja tänä vuonna menojen hillitsemiseksi ne eivät tuota. Kaikkia talouden riskejä ei myöskään ennusteessa ole huomioitu, koska toimintaa pyritään kehittämään seuraamalla mm. palveluasumisen asiakasmääriä ja ostopalveluiden tilannetta. Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Liitteet Sivu 7/40

10 Henkilöstökulujen toteuma SOSIAALI- JA TERVEYSLTK YHTEENSÄ KS 2014 Tot Tot % TP 2013 Tot Tot % Kasvu ks:ssa m % Kuukausipalkat , ,4 17,0 5,5 Muu tilap. työvoima , ,2-63,5 5,3 Yht , ,9 4,6 5,4 Erilliskorvaukset , ,2-1,3 44,8 Muut , ,2-55,7 35,7 Palkat ja palkkiot yht , ,0 3,5 8,6 Eläkekulut , ,8-3,4 4,1 Muut henk.sivukulut , ,1 4,6 5,5 Sairasvak. ja tap. korv , ,6-30,3-7,9 Henkilöstösivuk. yht , ,5-0,6 5,2 HENK.KULUT YHT , ,9 2,5 7,8 SOSIAALIPALVELUT KS 2014 Tot Tot % TP 2013 Tot Tot % Kasvu ks:ssa m % Kuukausipalkat , ,6 5,5 4,0 Muu tilap. työvoima , ,1-22,1-8,8 Yht , ,7 0,4 1,6 Erilliskorvaukset , ,8 6,3 78,9 Muut , ,8-44,1 0,7 Palkat ja palkkiot yht , ,0-0,3 3,4 Eläkekulut , ,7-30,9-23,4 Muut henk.sivukulut , ,1-2,2 1,1 Sairasvak. ja tap. korv , ,0-68,4-38,8 Henkilöstösivuk. yht , ,4-24,1-19,1 HENK.KULUT YHT , ,9-5,8-1,7 TERVEYSPALVELUT KS 2014 Tot Tot % TP 2013 Tot Tot % Kasvu ks:ssa m % Kuukausipalkat , ,3 23,8 12,2 Muu tilap. työvoima , ,7-77,0 0,0 Yht , ,9 12,8 11,0 Erilliskorvaukset , ,8 3,0 32,6 Muut , ,0-46, ,0 Palkat ja palkkiot yht , ,3 12,0 12,8 Eläkekulut , ,7 7,9 16,0 Muut henk.sivukulut , ,3 13,2 8,9 Sairasvak. ja tap. korv , ,4-21,0 15,0 Henkilöstösivuk. yht , ,5 10,0 14,8 HENK.KULUT YHT , ,1 11,5 13,3 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Liitteet Sivu 8/40

11 VANHUSTEN PALVELUT KS 2014 Tot Tot % TP 2013 Tot Tot % Kasvu ks:ssa m % Kuukausipalkat , ,6 16,0 1,5 Muu tilap. työvoima , ,5-71,0 12,4 Yht , ,9 0,8 3,1 Erilliskorvaukset , ,6-3,1 45,9 Muut , ,0 0,0-11,6 Palkat ja palkkiot yht , ,8-0,4 7,7 Eläkekulut , ,8-10,8-4,9 Muut henk.sivukulut , ,9 1,4 4,8 Sairasvak. ja tap. korv , ,3-25,7-14,6 Henkilöstösivuk. yht , ,4-7,7-2,3 HENK.KULUT YHT , ,7-2,0 5,4 JOHTAMISEN TUKIPALVELUT KS 2014 Tot Tot % TP 2013 Tot Tot % Kasvu ks:ssa m % Kuukausipalkat , ,4 14,2 8,9 Muu tilap. työvoima 0 0 0, ,5-100,0 0,0 Yht , ,7 10,8 8,9 Erilliskorvaukset 2 0 0,0 0 1 #JAKO/0! #JAKO/0! -100,0 Muut , ,3 55,8 71,3 Palkat ja palkkiot yht , ,5 13,8 10,7 Eläkekulut , ,7-22,1-18,7 Muut henk.sivukulut , ,8 15,2 6,2 Sairasvak. ja tap. korv , ,0 0,0 0,0 Henkilöstösivuk. yht , ,7-14,6-14,6 HENK.KULUT YHT , ,5 7,1 4,7 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Liitteet Sivu 9/40

12 SOTE, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-3/ 2014, ulkoiset ja sisäiset erät Maaliskuun Maaliskuun Laskennal. Johdon Johdon Maalis tot. TULOSLASKELMA JA TP (Käyttös.) TA toteuma toteuma ennuste Johdon ennuste ennuste / ennuste / 14/Maalis TOTEUTUMISENNUSTE TA 2014 TP 2013 tot. 13 Toimintatuotot Myyntituotot ,0 % 95,8 % 105,8 % Maksutuotot ,4 % 103,3 % 107,2 % Tuet ja avustukset ,0 % 109,9 % 114,7 % Muut toimintatuotot ,0 % 17,0 % 33,4 % Toimintatuotot yhteensä ,5 % 94,5 % 103,5 % Valmistus omaan käyttöön 0 0 0, ,0 % 0,0 % 0,0 % Toimintakulut Henkilöstömenot ,0 % 102,5 % 107,8 % Palkat ja palkkiot ,0 % 103,5 % 108,6 % Henkilöstösivukulut ,0 % 99,4 % 105,2 % Eläkekulut ,0 % 96,6 % 104,1 % Muut henkilöstösivukulut ,0 % 120,2 % 114,0 % Palvelujen ostot ,0 % 96,8 % 103,0 % josta ulkoiset ,5 % 97,5 % 101,3 % josta sisäiset ,0 % 91,3 % 116,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % 101,7 % 71,3 % Avustukset ,0 % 107,1 % 106,5 % Muut toimintakulut ,0 % 100,3 % 106,4 % Toimintakulut yhteensä ,6 % 98,9 % 104,0 % Toimintakate ,9 % 100,1 % 104,2 % Tulosalueiden ennusteet SOPA TEPA VAPA JOTUPA ESSHP Sote yht. Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Palvelujen ostot josta ulkoiset josta sisäiset Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä Toimintakate Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Liitteet Sivu 10/40

13 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Liitteet Sivu 11/40 SOPA, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-3/ 2014 ulkoiset ja sisäiset erät valmis TULOSLASKELMA JA TP (Käyttös.) TA Maaliskuun toteuma Maaliskuun toteuma Laskennal. ennuste Johdon ennuste Johdon ennuste / Johdon ennuste / Maalis tot. 14/ Maalis TOTEUTUMISENNUSTE TA 2014 TP 2013 tot. 13 Toimintatuotot Myyntituotot ,0 % 100,1 % 107,3 % Maksutuotot ,2 % 141,9 % 136,8 % Tuet ja avustukset ,7 % 113,9 % 113,9 % Muut toimintatuotot ,5 % 49,3 % 99,9 % Toimintatuotot yhteensä ,7 % 103,0 % 110,3 % Valmistus omaan käyttöön ,0 % 0,0 % 0,0 % Toimintakulut Henkilöstömenot ,6 % 97,4 % 103,6 % Palkat ja palkkiot ,2 % 102,8 % 109,0 % Henkilöstösivukulut ,3 % 73,6 % 85,2 % Eläkekulut ,6 % 69,9 % 80,4 % Muut henkilöstösivukulut ,6 % 99,9 % 124,1 % Palvelujen ostot ,2 % 99,5 % 106,3 % josta ulkoiset ,2 % 99,5 % 105,6 % josta sisäiset ,4 % 100,0 % 134,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 % 113,9 % 75,9 % Avustukset ,0 % 100,0 % 107,3 % Muut toimintakulut ,0 % 101,5 % 103,5 % Toimintakulut yhteensä ,9 % 95,5 % 105,9 % Toimintakate ,4 % 93,8 % 104,9 % Tuotot Kulut

14 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Liitteet Sivu 12/40 TEPA, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-3/ 2014, ulkoiset ja sisäiset erät valmis TULOSLASKELMA JA TP (Käyttös.) TA Maaliskuun toteuma Maaliskuun toteuma Laskennal. ennuste Johdon ennuste Johdon ennuste / Johdon ennuste / Maalis tot. 14/ Maalis TOTEUTUMISENNUSTE TA TP 2013 tot. 13 Toimintatuotot Myyntituotot ,0 % 83,3 % 107,3 % Maksutuotot ,3 % 93,6 % 102,7 % Tuet ja avustukset ,3 % 81,7 % 73,8 % Muut toimintatuotot ,0 % 21,5 % 27,6 % Toimintatuotot yhteensä ,5 % 83,0 % 102,2 % Valmistus omaan käyttöön ,0 % 0,0 % 0,0 % Toimintakulut Henkilöstömenot ,4 % 108,4 % 110,6 % Palkat ja palkkiot ,1 % 108,5 % 115,6 % Henkilöstösivukulut ,3 % 107,9 % 112,2 % Eläkekulut ,9 % 105,6 % 113,6 % Muut henkilöstösivukulut ,3 % 124,3 % 102,2 % Palvelujen ostot ,8 % 81,3 % 97,5 % josta ulkoiset ,0 % 77,0 % 87,0 % josta sisäiset ,3 % 92,0 % 121,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % 95,4 % 63,7 % Avustukset ,0 % 0,0 % 0,0 % Muut toimintakulut ,4 % 102,0 % 112,9 % Toimintakulut yhteensä ,5 % 91,9 % 101,4 % Toimintakate ,5 % 95,6 % 101,1 % Tuotot Kaiken kaikkiaan terveyspalveluiden toimintatuotot ovat kertyneet talousarvion mukaisesti. Terveyskeskusmaksut ja muut maksut kertyvät pääsääntöisesti alkuvuodesta. Mielenterveysasumispalveluissa toimintatapaa muutettiin niin, että vuokrat maksavat asiakkaat itse eikä niitä enää kierrätetä kaupungin laskutuksen kautta. Muutoksesta johtuen budjetoidut euroa vuokratuottoja jää toteutumatta. Toiminnalliset muutokset Fysioterapian toiminnot on suunnitelut siirtyvän syys-lokakuussa keskussairaalan tiloihin, kustannusvaikutus on vuokrakuluihin. Osasto 1 terveyskeskussairaalasta on suunniteltu siirtyvän heinä-elokuussa keskussairaalan tiloihin, kustannusvaikutus on vuokra- ja kuljetuskuluihin. Kulut Terveyspalveluiden henkilöstöbudjetti ei ole ylittymässä nykyisellä henkilöstöresurssilla. Lääkäreitä on suunniteltu palkattavan virkoihin jo tämän vuoden puolella (avoimia vakansseja on). Lääkäreiden rekrytointi lisää henkilöstöresurssia. Kuitenkin lääkäreiden rekrytointi suoraan virkaan on kustannuksiltaan edullisempaa kuin vuokralääkäreiden käyttö (virkalääkärin kustannukset ovat puolet vuokralääkärin kustannuksista). Myös kesäsijaisten määrä hoitohenkilöstössä lisää henkilöstöskustannuksia. Terveyspaluiden suurimmat kustannuspaineet ovat ostopalveluissa (lääkäri- ja hammaslääkäripalveluiden ostot). Ostopalvelua ja sen kustannuksia vähentää, mikäli lääkärirekrytoinnissa onnistutaan. Ostopalveluissa myös mielenterveys- ja päihdepalveluiden kustannusten hallinta on riski. Tavoitteena on kotiuttaa palveluita omaksi toiminnaksi. Yhtenä talousriskinä on myös, se että hoitotarvikelaskutus ei toimi. Etelä-Savon sairaanhoitopiiri vaihtoi hoitotarvikeohjelmaa, nyt laskutus ei ole onnistunut. Terveyspalveluissa hoitotarvike kustannukset kohtuulliset. Laskujen viivästyminen hankaloittaa myös laskujen tarkastamista.

15 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Liitteet Sivu 13/40 VAPA, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-3/ 2014, ulkoiset ja sisäiset erät valmis TULOSLASKELMA JA TP (Käyttös.) TA Maaliskuun toteuma Maaliskuun toteuma Laskennal. ennuste Johdon ennuste Johdon ennuste / Johdon ennuste / Maalis tot. 14/ Maalis TOTEUTUMISENNUSTE TA 2014 TP 2013 tot. 13 Toimintatuotot Myyntituotot ,7 % 93,2 % 104,2 % Maksutuotot ,6 % 94,0 % 108,5 % Tuet ja avustukset ,0 % 164,8 % 423,8 % Muut toimintatuotot ,0 % 1,6 % 3,6 % Toimintatuotot yhteensä ,3 % 88,0 % 102,1 % Valmistus omaan käyttöön ,0 % 0,0 % 0,0 % Toimintakulut Henkilöstömenot ,3 % 100,2 % 105,4 % Palkat ja palkkiot ,3 % 100,9 % 107,7 % Henkilöstösivukulut ,9 % 97,8 % 97,7 % Eläkekulut ,0 % 95,4 % 95,1 % Muut henkilöstösivukulut ,5 % 115,2 % 119,6 % Palvelujen ostot ,9 % 104,7 % 109,9 % josta ulkoiset ,1 % 110,1 % 103,8 % josta sisäiset ,5 % 94,7 % 119,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 % 95,0 % 79,2 % Avustukset ,9 % 154,9 % 0,0 % Muut toimintakulut ,2 % 95,4 % 105,1 % Toimintakulut yhteensä ,4 % 103,6 % 106,3 % Toimintakate ,9 % 114,4 % 109,0 % Toimintatuotot: Maksutuottoja kertynyt toteumaan vähemmän, koska suonsaaren osastojen alkuvuotta ei ole päästy vielä laskuttamaan tänä vuonna. Koko vuoden aikana tasoittuu tulojen kertymä. Vanhusten palveluissa näkyy yksityisten palvelutalojen vuokrien osuus vielä budjetissa, on , mikä ei tule toteutumaan Henkilöstömenot: riski määrärahojen ylityksestä on, koska oppisopimusmäärärahat puuttuu ja palkkakustannuksia (erill. korv + tilap. työvoima) siirtynyt vuoden 2013 (joulu) arkipyhien johdosta tälle vuodelle n Oppisopimusmäärärahat: TA:han varattu ja mennyt ,75 (TP ,74) eli ylitys noin euroa Toimintakulut: sisäisistä ostoista on jäänyt budjetoimatta Sinivuokon siivous- ja puhtauspalvelujen kustannukset eli noin ylittyy TA. MKS ei ole laskuttanut lääkeostoja osastoilta, TA:n mukaisesti pitäisi kuitenkin toteutua. Ulkoiset ostot; ostopalvelua 300 paikkaa puitesopimuspaikoilla ja 10 maksusitoumuksella sekä perhehoidossa 1, ulkoisissa ostoissa pysytään määrärahoissa Riski, jos asiakasmäärä kasvaa odotettua enemmän Kokonaisuutena pysytään määrärahoissa. Suonsaaren yksikön muutos osasto 1 tiloihin ei tuo suuria muutoksia TA:han, henkilöstömenoissa voidaan säästää, mahdollistaa henkilökunnan joustavan käytön Hirvensalmi: Tuotot: Tulot vajaat, sillä laskutus kesken helmikuusta Tasoittuu koko vuoden aikana. Ostot: TA:n mukaan. HKmenot: Erilliskorvaukset ja tilapäinen työvoima kustannukset siirtyivät v arkipyhien johdosta v Palkkakehitys TA mukainen. Kokonaisuus ja riskit:henkilöstökuluissa riski TA ylitykseen määräaikaisten työntekijöiden palkkakustannusten vuoksi. Kotihoidon ateriapalveluiden ostot riski ylittyä kasvaneen asiakasmäärän vuoksi. Puumala; Tuotot: Tuloja kertyy TA:n mukaisesti Ostot: Pysytään määrärahoissa Hk menot: pysytään määrärahoissa, tilapäisen työvoiman käytössä tarkka seuranta Kokonaisuus ja riskit: Lisämenoja tulee hälytysjärjestelmästä, joudutaan korjaamaan, ei varattu määrärahoja

16 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Liitteet Sivu 14/40 Talousarvion toteutuminen Tulosalue KS 2014 tot tot. % KS Hirvensalmi tot tot. % KS Puumala tot tot. % KS Mikkeli tot tot. % Sosiaalipalvelut Tulot ,4 % ,4 % ,5 % ,7 % Menot ,0 % ,7 % ,2 % ,6 % Netto ,7 % ,4 % ,7 % ,5 % Terveyspalvelut Tulot ,8 % ,8 % ,0 % ,8 % Menot ,1 % ,7 % ,6 % ,1 % Netto ,1 % ,8 % ,2 % ,3 % Vanhusten palvelut Tulot ,9 % ,7 % ,2 % ,0 % Menot ,1 % ,9 % ,0 % ,6 % Netto ,1 % ,6 % ,3 % ,8 % Johtamisen tukipalvelut Tulot ,0 % ,0 % Menot ,7 % ,7 % Netto ,5 % ,5 % Omat tulosalueet yht. Tulot ,1 % ,1 % Menot ,2 % ,2 % Netto ,2 % ,2 % Erikoissairaanhoito Tulot 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % Menot ,0 % ,0 % Netto ,0 % ,0 % SOTE YHTEENSÄ Tulot ,1 % ,6 % ,3 % ,1 % Menot ,1 % ,3 % ,0 % ,1 % Netto ,2 % ,4 % ,2 % ,2 % Tiedoissa ei ole mukana yhteisesti tuotetut palvelut, jotka vyörytetään tilinpäätösvaiheessa kunnille ja raportti sisältää vain oman toiminnan kustannukset. Yhteiset erät ovat Mikkelin kaupungin käyttösuunnitelmassa.

17 MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vammaispalvelu AVUSTAJATOIMINNAN STARTTIPAKETTI Saate Ohje työnantajalle ja henkilökohtaiselle avustajalle Liitteet LUONNOS Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Liitteet Sivu 15/40

18 MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vammaispalvelu Saate Hyvä työnantaja ja henkilökohtainen avustaja Kokosimme paketin helpottamaan yhteistyötä työnantajan, työntekijän ja Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen vammaispalvelun välillä. Paketista löydätte: ü Ohjeet työnantajalle ja henkilökohtaiselle avustajalle o työsopimus o vakuutukset o henkilökohtaisen avustajan palkankorvaus o työaika o korvauksen maksu o sairausajan palkka o verotilimenettely o palkasta maksettavat sivukulut o vuosiloma, vuosiloma-ajan palkka o työntekijän lomauttaminen o työterveyshuolto o ilmoitusvelvollisuus o työsuhteen päättyminen o henkilökohtaisten avustajien työnantajaliitto (Heta-liitto) o mistä voit hakea henkilökohtaista avustajaa? ü Työnantajan velvollisuudet ü Työtuntilistojen palautusaikataulu Liitteet: ü Työsopimus -lomake ü Työtunti listoja ü Työtuntilistan täyttömalli ü Työansion erittely 2014 ü Tietoa Verotili-palvelusta ü Ohje sähköinen kausi-ilmoitus ü Henkilökohtaisen avun eettiset periaatteet ü Työtodistus ü Lomautusilmoitus (pyytäkää tarvittaessa yllä olevista lomakkeista kopioita vammaispalvelutoimistosta) ü Vuosi-ilmoituksen yhteenveto ja erittely ü Esitäytetty Eteran TyEL-vakuutushakemus à palautetaan vammaispalveluun Käykää läpi ohjeistus myös henkilökohtaisen avustajan kanssa. Yhteistyöterveisin vammaispalvelun toimistosihteerit Arja, Kaisu ja Marjaana 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Liitteet Sivu 16/40

19 MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vammaispalvelu Ohjeet työnantajalle ja henkilökohtaiselle avustajalle Työsopimus Vakuutukset Vammainen henkilö palkkaa itse henkilökohtaisen avustajan, jonka palkkaamisesta aiheutuvia kustannuksia korvataan vammaispalveluna viranhaltijapäätöksen mukaisessa laajuudessa. Avustettava toimii itse henkilökohtaisen avustajan työnantajana eli avustaja ei ole työsuhteessa Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimeen. Työnantajan on huolehdittava siitä, että avustajan työtunnit toteutuvat enintään päätöksessä ilmoitettujen tuntimäärien mukaisesti. Työsuhdetta määrittävät työsopimuksen ehdot ja työlainsäädäntö mm. työsopimus-, työaika- ja vuosilomalaki, Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan soveltamisohjetta. Heta liittoon kuuluville noudatetaan Heta liiton työehtosopimusta. Työsopimus tehdään kahtena kappaleena: työnantajalle, työntekijälle ja kopio Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen vammaispalveluun. Työsuhteen alkaessa suositellaan käytettäväksi koeaikaa. Toistaiseksi solmittavassa työsopimuksessa koeajaksi suositellaan neljää kuukautta. Koeajalla työsopimus voidaan purkaa molemmin puolin ilman irtisanomisaikaa. Työsopimuksen irtisanomisaika on työntekijällä 14 vrk alle viiden vuoden työsuhteissa ja yli viiden vuoden työsuhteissa työntekijän irtisanomisaika on kuukausi. Työsopimuksen tulee sisältää työaika, missä, milloin ja miten työ tehdään (työsuoritukset), palkka ja tarvittaessa muita tietoja. Työsopimuslomake on liitteenä. Sen voi myös tulostaa - sivuilta (vammaispalvelut > henkilökohtainen apu) tai pyytää vammaispalvelujen toimistosta. Työnantaja ottaa lakisääteisen tapaturmavakuutuksen avustajilleen valitsemastaan vakuutus- yhtiöstä. Vakuutus on haettava ennen työn aloittamista, jotta se on voimassa jo työntekijän ensimmäisellä työmatkalla. Vakuutusyhtiölle ilmoitetaan laskutusosoitteeksi Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi PL Logica Viite 03 Huom! Lakisääteinen tapaturmavakuutus ei koske samassa taloudessa asuvaa perheenjäsentä, joten työnantajan on selvitettävä vakuutusyhtiön kanssa tapaturmavakuutuksen ottamista omalla kustannuksellaan. 2 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Liitteet Sivu 17/40

20 MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vammaispalvelu Työntekijöiden ryhmähenkivakuutus ei ole lakisääteinen vakuutus. Työnantaja voi ottaa vakuutuksen vapaaehtoisesti omalla kustannuksellaan. Hetaan kuuluville maksetaan ryhmähenkivakuutus vammaispalvelusta. Henkilökohtaisen avustajan työsuhteet kuuluvat TyEL-eläketurvan piiriin. Työnantajalle toimitetaan Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Eteran esitäytetty vakuutussopimuslomake. Lomake palautetaan vammaispalvelutoimistoon. Vammaispalvelutoimistosta tehdään ilmoitus eläkevakuutusyhtiölle ja maksetaan eläkevakuutusmaksut työnantajan puolesta kuukausittain. Henkilökohtaisen avustajan palkankorvaus Työaika Henkilökohtaisen avustajan työ ei ole sairaan hoitamista, joten tehtävään ei vaadita hoitajan koulutusta. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi korvaa työsuhteissa alkaen tuntipalkkaa 9,38 /h. Henkilökohtaisen Avustajien Työnantajien liittoon Hetaan kuuluville tuntipalkka on 9,99 /h. Lisäksi Heta-liittoon kuuluville maksetaan kokemuslisät Hetan työehtosopimuksen mukaisesti. Erillisinä korvataan: iltalisä 15 % (klo 18-23), yölisä 30 % (klo 23-06). Lauantailisä 20 %. Sunnuntaityöstä, jolla tarkoitetaan sunnuntaina, uudenvuodenpäivänä, loppiaisena, pitkäperjantaina, pääsiäislauantaina, 2. pääsiäispäivänä, vapunpäivänä, helatorstaina, juhannusaattona, juhannuspäivänä, pyhäinpäivänä, itsenäisyyspäivänä, jouluaattona, joulupäivänä ja tapaninpäivänä tehtyä työtä, maksetaan sunnuntaityökorotuksena tehdyiltä tunneilta 100 %:lla korotettu perustuntipalkka. Lisäprosentit lasketaan perustuntipalkasta. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi korvaa henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kulut vain erityistyöntekijän päätöksen mukaisesti. Mikäli asiakas käyttää avustajaa enemmän kuin päätöksessä on myönnetty, tulee asiakkaan itse maksaa ylimenevä osa. Korvaus voidaan maksaa viivästyneenä, mikäli tuntilistoja ei toimiteta sovitussa määräajassa. Työsuhteen päättyessä korvaus maksetaan seuraavana normaalina maksupäivänä. Vuosilomakorvaus lasketaan Vuosilomalain ( ) mukaisesti. Korvaus maksetaan kesäkuun palkanmaksun yhteydessä. Henkilökohtaisen avustajan työsuhteessa noudatetaan työaikalakia ja/tai Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liittoon kuuluvien kohdalla valtakunnallista työehtosopimusta. 3 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Liitteet Sivu 18/40

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät 20.03.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 30 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta 30.11.2017 Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 10/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Lokakuu

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät

Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Maaliskuu Maaliskuu ennuste ennuste / ennuste / Käyttö % Muutos

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Talousarviomuutokset 2014 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

ennuste / Käyttö % '14/15 TOTEUTUMISENNUSTE 2014 yhteensä TA 2015 TP

ennuste / Käyttö % '14/15 TOTEUTUMISENNUSTE 2014 yhteensä TA 2015 TP Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 9/ 2015, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon ennuste Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2014 TA Syyskuu Syyskuu ennuste / ennuste

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Hirvensalmi: Tällä hetkellä näyttää kertyvän alle talousarvion, huomioitava kuitenkin että suun terveydenhuollon

Hirvensalmi: Tällä hetkellä näyttää kertyvän alle talousarvion, huomioitava kuitenkin että suun terveydenhuollon Mikkelin kaupunki SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI TUOTANTOLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUMINEN, SEURANTARAPORTTI 1.1. 31.3.2016 Toimintatuottojen kehitys ja ennuste Myyntituottojen kehitys ja ennuste Mikkeli, Hirvensalmi

Lisätiedot

Mikkeli: Mielenterveys ja päihdepalveluiden tuotot tulevat jäämään tällä kehityksellä noin

Mikkeli: Mielenterveys ja päihdepalveluiden tuotot tulevat jäämään tällä kehityksellä noin Mikkelin kaupunki SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI TUOTANTOLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUMINEN, SEURANTARAPORTTI 1.1. 31.10.2016 Toimintatuottojen kehitys ja ennuste Myyntituottojen kehitys ja ennuste Mikkeli: Arvioidaan

Lisätiedot

Johdon ennuste. Johdon ennuste / Laskennal. ennuste. Laskenn. Enn. - TA. Johdon ennuste. Laskennal. ennuste. Toteutunut kasvu % TA 2015 Kasvu %

Johdon ennuste. Johdon ennuste / Laskennal. ennuste. Laskenn. Enn. - TA. Johdon ennuste. Laskennal. ennuste. Toteutunut kasvu % TA 2015 Kasvu % MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ja johdon 1-8/ 2015, ulkoiset ja sisäiset erät Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta TULOSLASKELMA JA TP TA Elokuun toteuma Elokuun toteuma Laskennal. / / Muutos

Lisätiedot

Aluehallintovirasto. Toimeentulotukihakemusten kiisittelyaikojen saattaminen toimeentulotukitain. Asian vireille tulo

Aluehallintovirasto. Toimeentulotukihakemusten kiisittelyaikojen saattaminen toimeentulotukitain. Asian vireille tulo Tuotantolautakunta LIITTEET 29.4.2015 Aluehallintovirasto Kuuleminen Itd-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue seudun Toimeentulotukihakemusten kiisittelyaikojen saattaminen toimeentulotukitain

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

ennuste / Käyttö % '14/15 TOTEUTUMISENNUSTE 2014 yhteensä TA 2015 TP

ennuste / Käyttö % '14/15 TOTEUTUMISENNUSTE 2014 yhteensä TA 2015 TP Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 10/ 2015, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon ennuste Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2014 TA Lokakuu Lokakuu ennuste / ennuste

Lisätiedot

Ylityksiä on perusteltu seuraavasti: Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisämäärärahaesitys TA Valmistelija: taloussuunnittelija Janne Katajamäki,

Ylityksiä on perusteltu seuraavasti: Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisämäärärahaesitys TA Valmistelija: taloussuunnittelija Janne Katajamäki, Kaupunginhallitus 69 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 14 07.03.2016 Määrärahaylityksen myöntäminen vuodelle 2015 62/02.02.00.03/2015 Kaupunginhallitus 29.02.2016 69 Valmistelija: henkílöstö- ja talouspäällikkö.

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote. elokuu 2017

Oulunkaaren taloustiedote. elokuu 2017 Oulunkaaren taloustiedote elokuu 2017 Oulunkaaren kuntayhtymä (1000 ) Sitovat tasot (1000 ) Sairauspoissaolojen kehitys (tammi-elokuu 2017 ja 2016) Sairauspoissaolojen kokonaiskehitystä seurataan laajemmin

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016 Julkaistu 22.6.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Huhtikuu Huhtikuu Johdon ennuste /

Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Huhtikuu Huhtikuu Johdon ennuste / Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 4/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon ennuste Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Huhtikuu Huhtikuu Johdon ennuste / ennuste

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

ennuste / Käyttö % '14/15 TOTEUTUMISENNUSTE 2014 yhteensä TA 2015 TP

ennuste / Käyttö % '14/15 TOTEUTUMISENNUSTE 2014 yhteensä TA 2015 TP Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 11/ 2015, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon ennuste Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2014 TA Marraskuu Marraskuu ennuste

Lisätiedot

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot 18 061 797 18 489 000 17 599 200 17 049 200 17 049 200 Myyntituotot 5 896 589 6 763 900 6 379 100 6

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Absoluuttinen väkilukumäärän kehitys - 155 145 135 125 115 105 95 85 75 65 55 45 35 25 15 5-5 -15-25 -35-45 -55-65 -75-85 -29-32 toukok.

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2017

Tammi-heinäkuun tulos 2017 Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016 Julkaistu 27.7.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013 Julkaistu 19.8.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05 Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto 5.12. 14:47:05 TOT 7 kk TA TA % TS 2018 TS 2019 Myyntituotot 860 Maksutuotot Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-toukokuun tulos 2017 Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014

Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014 Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014 Julkaistu 24.9.2014 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Eksoten tulos tammi-marraskuu ja ennuste 2015 EKSOTE 2015 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 354,4

Lisätiedot

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta , liite 1

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta , liite 1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 5/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Toukokuu Toukokuu ennuste ennuste / ennuste / Käyttö % Muutos % '15/16

Lisätiedot

TA 2015 toteuma. Perusturvajohtaja Markku Kipinä

TA 2015 toteuma. Perusturvajohtaja Markku Kipinä TA 2015 toteuma Perusturvajohtaja Markku Kipinä 10.3.2016 Tulosyksiköiden kuukausiseuranta Tulosyksikkö Syyskuu (75,0 %) Marraskuu (91,7 %) Joulukuu (100 %) Tulot Menot Toimintakate Tulot Menot Toimintakate

Lisätiedot

Kaikkien tulosalueiden paitsi terveyspalvelujen maksutuottojen arvioidaan toteutuvan talousarviota

Kaikkien tulosalueiden paitsi terveyspalvelujen maksutuottojen arvioidaan toteutuvan talousarviota Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan liitteet 15.5.2012 Mikkelin kaupunki SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI TALOUDEN TOTEUMINEN, SEURANTARAPORTTI 1.1.- 31.3.2012 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ Toimintatuottojen

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag Sosiaali- ja terveyslautakunta 180 23.09.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag 985/02/02/02/2014 SosTe 180 Valmistelija:

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015 Julkaistu 25.11.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2016

Tammi-heinäkuun tulos 2016 Tammi-heinäkuun tulos 2016 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 263,2 263,0 0,2

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Julkaistu 21.11.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y Tammikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 36,7 36,7 0,0 440,2 440,2 0,0

Lisätiedot

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne 21.9.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 est Est 2016 LTK 2017 (ilman esh) Myyntituotot 1 526 837 1 347 234 1 347 234 1 388 029

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag Kaupunginhallitus 508 19.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 192 04.11.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag

Lisätiedot

Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT

Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT HALLINTO HALLINTOPALVELUKESKUS TP 2015 TA 2016 Muutos TA 2016 (ta+m) TP 2016 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Julkaistu 18.6.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2017

Tammi-helmikuun tulos 2017 Tammi-helmikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 73,4 73,4 0,0 440,2 440,2

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu 1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2016

Tammi-helmikuun tulos 2016 Tammi-helmikuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-helmikuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät 14.05.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 56 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Tommi Hietanen, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2017

Tammi-huhtikuun tulos 2017 Tammi-huhtikuun tulos 2017 Eksote Huhtikuun tulos ja ennuste 2017 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 4,6 6,6 2,0 3,9 * Ennustetta ei ole vielä päivitetty EKSOTE 2017 Tammi-huhtikuu Koko vuosi

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Julkaistu 21.12.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 %

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5 Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos 2017

Tammi-marraskuun tulos 2017 Tammi-marraskuun tulos Eksote Marraskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 403,5 403,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2016

Tammi-elokuun tulos 2016 Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun tulos 2017

Tammi-maaliskuun tulos 2017 Tammi-maaliskuun tulos 2017 Eksote Maaliskuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-maaliskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 110,1 110,0 0,0 440,2

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

PoSan talouden toteutuminen ajalla Kustannuskehitys. Toiminta ja suoritemäärät

PoSan talouden toteutuminen ajalla Kustannuskehitys. Toiminta ja suoritemäärät PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1. 31.3.2017 Kustannuskehitys Talousarvion mukaisista tuotoista toteutui 24,9% ja ulkoisista kuluista 23,5%. Toimintatuotot laskivat -1,0% verrattuna edelliseen vuoteen.

Lisätiedot

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ:

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ: Yhtymähallitus 28.4.217 LIITE 2 Kuntayhtymän taloudellinen välikatsaus 31.3.217 Savon koulutuskuntayhtymän kirjanpidon 31.3.217 tilanteen mukaisen tuloslaskelman tiivistelmä sekä nettoinvestoinnit ovat

Lisätiedot

Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1.

Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1. Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk 21.4.2015 Laatija: AT tilivuosi 2015/1. ennuste KAUPUNGINKIRJASTO Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1. ENN

Lisätiedot

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/ Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Mb 211 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 73 135 176 92,3 8 862 68 72 719 384 89,9 1, 43 321 768 39 264 98 9,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 597 226 ####### Sisäiset kulut

Lisätiedot

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 Perusturvan hallinto Hyvinvointilautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Julkaistu 22.10.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/ KÄYTTÖTALOUS

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/ KÄYTTÖTALOUS KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2016 1 KÄYTTÖTALOUS LISÄTIETOJA: Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla.

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

Luottamushenkilökoulutus 15.4.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi. Tasapainoinen kasvu ja talous. Timo Talo

Luottamushenkilökoulutus 15.4.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi. Tasapainoinen kasvu ja talous. Timo Talo Luottamushenkilökoulutus 15.4.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Tasapainoinen kasvu ja talous Timo Talo Mikkelin PTY ja talouden haasteet - Mikkelin PTY:n kunnat sotekustannusten osalta erilaisia

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon kustannusten kasvu on ollut väestönkasvua nopeampaa, joten kaupungin HUS:lle asettama tulostavoite ei toteudu.

Erikoissairaanhoidon kustannusten kasvu on ollut väestönkasvua nopeampaa, joten kaupungin HUS:lle asettama tulostavoite ei toteudu. 8.11. 1 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN LOKAKUUN SEURANTARAPORTTI (KH/KV) TOIMINTAKATSAUS VUODEN ESPOO-STRATEGIAN TOTEUTUMINEN Valtuuston asettamat sitovat tulostavoitteet ja sosiaali- ja terveyslautakunnan

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

CPQSQ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA

CPQSQ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA CPQSQ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA Lausuntopyyntö talousarviota 2018 sekä Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymän toiminnan kehittämistä varten. Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymän

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013 Julkaistu 21.5.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3. 62, liite 3 Käyttötalous Tulosalue HENKILÖSTÖ- HALLINTO -1 050 333 110 000-940 333-1 369 682 142 595-1 227 087-319 350 32 595-286 755 Toimintakulut

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain v. - 54800 54750 54700 54650 54600 54586 54646 54627 54627 54635 54664 54652 54633 54572

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Lokakuun kuukausiseuranta

Sosiaali- ja terveystoimi Lokakuun kuukausiseuranta Sosiaali- ja terveystoimi Tilinimi TP 2015 Muutettu TA 2016 Ennuste 2016 Poikkeama 2016 Toteuma 10/2015 Toteuma 10/2016 Toteuma- % 2016 Kasvu-% 2015-2016 Myyntituotot, ulkoiset 22 040 27 029 23 946-3 083

Lisätiedot

Tammi-lokakuun tulos 2016

Tammi-lokakuun tulos 2016 Tammi-lokakuun tulos Eksote Tammi-lokakuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 376,0 375,7 0,3 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Tuotantolautakunta LIITTEET 10.9.2014 Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Toiminnan ja talouden seuranta 7/2014 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Sivu Tuotantolautakunnan tuloskortti... 1 Talouden tilanne

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

10.09.2014. Aika 10.09.2014 Keskiviikko klo 14.00-16.02. Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

10.09.2014. Aika 10.09.2014 Keskiviikko klo 14.00-16.02. Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 9 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 10.09.2014 Kokoustiedot Aika 10.09.2014 Keskiviikko klo 14.00-16.02 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Kokouskutsu 1 (9) Aika 02.09.2015, klo 14:00 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Käsiteltävät asiat 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot