Koko sosiaali- ja terveyspalveluissa tuet ja avustukset toteutuvat talousarvion mukaisesti.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koko sosiaali- ja terveyspalveluissa tuet ja avustukset toteutuvat talousarvion mukaisesti."

Transkriptio

1 Tuotantolautakunta LIITTEET

2

3 Mikkelin kaupunki SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI TUOTANTOLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUMINEN, SEURANTARAPORTTI TUOTANTOLAUTAKUNTA YHTEENSÄ SEKÄ MIKKELI Toimintatuottojen kehitys ja ennuste Myyntituottojen kehitys ja ennuste Myyntituottojen arvioidaan toteutuvan noin euroa käyttösuunnitelmaa suurempana. Laskutus toteutuu jälkikäteen, joten tulot eivät ole kaikilta osin vielä kirjautuneet. Kasvuennuste perustuu viime vuoden toteutumaan, jossa yhteistoimintakorvaukset muilta kunnilta ja kuntayhtymiltä, vanhuspalveluiden myyntituotot toteutuivat suunniteltua korkeampana tehotiimin palveluiden sisäisenä laskutuksena sekä terveyspalveluissa lääkäripalveluiden sisäisenä laskutuksena. Ulkoisten tulojen kasvuksi on arvioitu euroa ja sisäisten euroa. Myyntituottoihin sisältyy Hirvensalmen ja Puumalan kuntien yhteistoimintakorvaukset. Yhteistoimintakorvauksien määrä riippuu täysin kunnille tuotettujen palveluiden laajuudesta. Maksutuottojen kehitys ja ennuste Maksutuottojen arvioidaan toteutuvan myös noin euroa talousarviota suurempana. Terveyspalveluissa ja sosiaalipalveluissa maksutuottojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Vanhuspalveluissa palveluasumisen asiakasmäärät ovat samalla tasolla kuin vuonna 2013 ja kotihoidossa asiakasmäärät ovat nousseet, joten maksutuotot ennustetaan kasvavan talousarviota enemmän. Tuet ja avustukset Sosiaalipalveluissa aikuisten palveluiden tulot kertyvät arvioidusti. Toimeentulotuen takaisinperinnän osalta tulot realisoituvat jälkikäteen. Maahanmuuttotyön osalta valtionkorvaukset voidaan hakea jälkikäteen ja kirjautuvat siksi myöhemmin. Perhepalveluissa hoitopäivämaksutulot on kertynyt arvioitua vähemmän tällä hetkellä. Tuloja tällä hetkellä kertyisi koko vuoden tasolla noin euroa vähemmän. Samoin yhteistoimintakorvauksia ei ole vielä laskutettu. Terveyspalveluissa ja vanhuspalveluissa tuet ja avustukset toteutuvat talousarvion mukaisesti. Koko sosiaali- ja terveyspalveluissa tuet ja avustukset toteutuvat talousarvion mukaisesti. Muut toimintatuotot Muissa toimintatuotoissa on budjetoitu mielenterveys- ja päihdepalveluihin euroa ja vanhuspalveluihin euroa vuokratuottoja yhteensä euroa. Toimintatapaa muutettiin vuoden alusta niin, että vuokrat peritään asumispalveluissa suoraan asiakkaalta eikä enää kierrätetä kaupungin laskutuksen kautta ja tästä syystä vuokratuotot jäävät tältä osin toteutumatta. Vuokratuottoja kertyy vuoden aikana korkeintaan euroa tietyistä tuetuista toiminnoista, joita on mielenterveyspalveluiden yhteisistä tiloista ja vanhuspalveluiden pienryhmäkodeista. Menojen osalta vuokramenoihin on jäänyt palveluostoihin euroa budjetoituja menoja, jotka eivät tule toteutumaan sekä mielenterveys- ja päihdepalveluissa noin euroa. Toimintatuotot yhteensä Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Liitteet Sivu 1/40

4 Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 43,5 milj.euroa, kun talousarviossa on varauduttu 42,9 milj.euroon. Vuonna 2013 toteutuma oli 46 milj.euroa, mutta tänä vuonna jää vuokratuottoja saamatta 1,2 milj.euroa. Ylitys talousarvioon nähden on edellisen vuoden maaliskuuhun verrattuna 0,3 milj.euroa eli 3,4 % ja koko vuoden ennusteena 1 %. Henkilöstömenojen kehitys ja ennuste Sosiaalipalveluissa henkilöstömenojen arvioidaan hieman alittuvan talousarviosta euroa, johtuen täyttämättä olevista vakansseista. Vanhuspalveluissa taas on ylitysriski euroa johtuen viime vuonna oppisopimuskoulutuksen aloittaneiden oppisopimuspalkkojen liian pienestä varauksesta sekä joulukuun lopun erilliskorvauksien kirjaantumisesta vuodelle Terveyspalveluissa henkilöstömenot toteutuvat talousarvion mukaisesti. Kokonaisuudessaan henkilöstömenojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Palvelujen ostojen kehitys ja ennuste Sosiaalipalveluissa palveluiden ostojen arvioidaan ylittyvän lastensuojelun laitoshoidossa, avohuollon tukitoimissa, vammaispalveluiden asumispalveluissa sekä kuljetuspalveluissa 2 milj. euroa. Talousarvio vahvistettiin asiakaspalveluiden ostojen osalta 2,1 miljoonaa euroa alhaisempana kuin palveluiden piirissä olevien asiakkaiden palveluiden ostamisesta aiheutuvat kustannukset tilinpäätöksen 2013 mukaan olivat. Käytännössä ko. menojen karsiminen ja talousarviossa pysyminen edellyttäisi useiden asiakkaiden siirtymistä kokonaan pois palveluiden piiristä. Tämä ei ole mahdollista. Perhepalveluiden osalta kehitetään edelleen perhehoitoa. Lisäksi mahdollisen riskin aiheuttaa mahdolliset uudet kodinulkopuoliset sijoitukset, koska niille ei ole varattu lainkaan määrärahaa. Sosiaalipalveluiden palveluiden ostoissa on tehdyistä tehostamistoimista huolimatta noin 2 miljoonan ylityspaine. Terveyspalveluissa kustannuspaineet ovat ostopalveluissa mielenterveys- ja päihdepalveluiden asumispalveluiden kustannuksien hallinnassa, jossa tällä hetkellä on 0,7 milj. euron ylitysriski. Mielenterveyden palveluasumisessa tilinpäätös 2013 oli 4,8 milj. euroa ja talousarviossa 2014 on varauduttu 3,6 milj. euroon. Päihdepalveluiden asumispalveluissa toteutuma oli 1,2 milj.euroa ja talousarvioon on varattu 1,4 milj. euroa. Lääkäri- ja hammaslääkäripalveluiden ostopalveluiden kustannuksien ylitysriski vähenee, mikäli lääkärirekrytoinnissa onnistutaan. Vanhuspalveluissa, jos asiakasmäärät pysyvät suunnittelussa tasossa ostopalvelut pysyvät talousarviossa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden johtoryhmä kävi läpi ostopalvelut ja ostopalveluihin on todettu liittyvän seuraavat riskit: ü Perhepalveluissa ostot lastensuojelulaitoksilta ja perhekodeilta toteutuu käyttösuunnitelman mukaisesti ainoastaan, jos yhtään uutta lasta ei tarvitse sijoittaa. ü Avohuollon tukitoimien osalta käyttösuunnitelma on ylittymässä n euroa. ü Vammaispalvelun palveluasumisessa on ilmeinen riski, että käyttösuunnitelma ylittyy yli miljoonalla eurolla ü Mielenterveys- ja päihdepalvelujen palveluiden ostoissa riski, että käyttösuunnitelma ylittyy 1,8 miljoonalla eurolla vuoden 2013 tilinpäätökseen ver- Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Liitteet Sivu 2/40

5 rattuna, koska talousarviossa 2014 ei varauduttu näin suureen kasvuun. TA2013 ja TA2014 ovat olleet selkeästi alimitoitetut. Tilinpäätös 2013 lukuihin nähden eivät kulut kasva. Jos kotiin vietäviä palveluita pystytään lisäämään, riski ostojen ylittymisessä pienenee, mutta päihdepalveluihin on tullut useita uusia asiakkaita, joista monet erittäin huonokuntoisia. Jos talousarviossa olevaa vääristymää ei huomioida, tällä hetkellä asumispalveluissa on 0,7 milj. euroa ylitysriski ü Terveyspalveluissa lääkäri- ja hammaslääkäripalvelujen ostoihin on varauduttu pienemmillä resursseilla kuin toteuma v ü VAPA: ssa tehostetun palveluasumisen ostoon on varauduttu 300 paikan osalta. Käyttösuunnitelman ylittyminen uhkaa, jos vanhuspalvelulain johdosta joudutaan sijoittamaan hoitoon enemmän asiakkaita. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon ensimmäinen kolmanneksen tilastot ovat valmistuneet ja sairaanhoitopiirin oman toiminnan osalta kasvua on edelleen 4 %. Kokonaisuudessaan laskutus näyttäisi olevan -1 % pienempi kuin viime vuonna, mutta laskutuksesta puuttuu KYKS:n laskutus ja jos tämä huomioidaan viime vuotisella tasolla, kokonaiskasvuksi muodostuu sama 4 %:n kasvu. Avohoidon osalta kokonaisuutena kasvua on 8 % ja psykiatrian avokäytön osalta kasvua on peräti 15 %.a. Vuonna 2013 sairaanhoitopiiri vähensi sairaalapaikkoja lisäten samalla omaa avohoitotoimintaansa mm. neuropsykiatrisen työryhmän perustamisella. Tämä näkyy toiminnan kasvuna avohoidossa. Viime vuoden laskutus Etelä-Savon sairaanhoitopiirillä oli noin 73 milj.euroa ja kaupungin talousarviossa on varauduttu 69,5 milj.euroon. Etelä-Savon sairaanhoitopiiri ei ole nostanut hinnastoa vuodelle 2014 ja tuottavuusohjelman tavoitteena on 2,2 milj.euron säästöt. Ensimmäisen kolmanneksen 4 %:n kasvu olisi 2,9 milj.euroa eli 75,9 milj.euroa. Sairaanhoitopiirin oman toiminnan tehostaminen ei välttämättä näy kuntalaskutuksessa ja tästä johtuen Etelä-Savon sairaanhoitopiirin osalta ennustetaan vähintään 3,5 milj. euron ylitystä määrärahoihin. Ostopalveluiden yhteenveto: Ostopalveluiden ennustetaan ylittyvän sosiaalipalveluiden osalta lastensuojelun laitoshoidossa, avohuollon tukitoimissa, vammaispalveluiden asumispalveluissa sekä kuljetuspalveluissa. Palveluiden ostoissa on tehdyistä tehostamistoimista huolimatta noin 2 miljoonan ylityspaine sekä Etelä- Savon sairaanhoitopiirin laskutuksessa 3,5 milj.euroa. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa on 0,7 milj.euron ylityspaine, mutta ennusteessa tätä ei vielä ole huomioitu. Vanhuspalveluissa on budjetoitu ostopalveluihin asumispalveluiden vuokriin euroa, joka jää käyttämättä, koska asumispalveluiden vuokria ei kierrätetä tuloina ja menoina kaupungin kirjanpidon kautta. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa samaan toimintaan oli ostopalveluihin budjetoitu euroa, joka omalta osaltaan helpottaa asumispalveluiden ylityspaineita. Muiden toimintakulujen kehitys Sosiaalipalveluissa avustusten osalta suurin riski sisältyy työmarkkinatuen kuntaosuuteen. Ennusteessa on oletettu, että työllistämisen osalta onnistutaan ja työmarkkinatuen kuntaosuus alenee. Varatun määrärahan oletetaan kuitenkin ylittyvän eurolla. Toimeentulotuen määrärahan arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Terveyspalveluissa ja vanhuspalveluissa muut kulut toteutuvat talousarvion mukaisesti. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin lääke- ja hoitotarvikelaskutukset eivät ole käynnistyneet ohjelmistovaihdosta johtuen ja näiden osalta aineiden tarvikkeiden kehitystä ei pystytä arvioimaan. Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Liitteet Sivu 3/40

6 HIRVENSALMI JA PUUMALA Hirvensalmi Sosiaalipalvelut: Taloudellisen tuen palvelut Hirvensalmen kunnan taloudellisen tuen palvelut näyttää tässä vaiheessa vuotta toteutuvan laaditun talousarvion mukaisesti. Aikuisten ja perheiden palvelut Hirvensalmen kunnan aikuisten ja perhepalvelut näyttää tässä vaiheessa vuotta toteutuvan laaditun talousarvion mukaisesti. Vammaisten palvelut Hirvensalmen kunnan vammaisten palvelut näyttää tässä vaiheessa vuotta toteutuvan laaditun talousarvion mukaisesti. Terveyspalvelut: Terveyspalveluiden osalta toiminnan ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Hoitotarvikemenojen osalta Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ei ole laskuttanut alkuvuoden ostoja ohjelmistovaihdoksesta johtuen. Vanhuspalvelut: Tuottojen osalta tulojen kertymä on vajaa, sillä laskutus kesken helmikuusta Laskutus tasoittuu vuoden aikana. Henkilöstömenoissa erilliskorvaukset ja tilapäisen työvoiman kustannukset siirtyivät vuoden 2013 arkipyhien johdosta kirjattavaksi vuoden 2014 menoihin. Palkkakehitys on kuitenkin talousarvion mukainen. Palvelujen ostot ovat talousarvion mukaisella tasolla. Vanhuspalveluissa on kuitenkin ylitysriskinä henkilöstökuluissa määräaikaisten työntekijöiden palkkakustannukset ja kotihoidossa ateriapalveluiden ostoissa johtuen kasvavasta asiakasmäärästä. Puumala Sosiaalipalvelut: Taloudellisen tuen palvelut Puumalan kunnan taloudellisen tuen palvelut näyttää tässä vaiheessa vuotta toteutuvan laaditun talousarvion mukaisesti. Aikuisten ja perheiden palvelut Puumalan kunnan aikuisten ja perhepalvelut näyttää tässä vaiheessa vuotta toteutuvan laaditun talousarvion mukaisesti. Vammaisten palvelut Puumalan kunnan vammaisten palvelut näyttää tässä vaiheessa vuotta toteutuvan laaditun talousarvion mukaisesti. Terveyspalvelut: Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Liitteet Sivu 4/40

7 Terveyspalveluiden osalta toiminnan ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Hoitotarvikemenojen osalta Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ei ole laskuttanut alkuvuoden ostoja ohjelmistovaihdoksesta johtuen. Vanhuspalvelut: Tuotot kertyvät talousarvion mukaisesti. Henkilöstömenojen osalta pysytään määrärahoissa ja tilapäisen työvoiman käytössä on tarkka seuranta. Palveluiden ostot toteutuvat talousarvion mukaisesti. Vanhuspalveluissa ylitysriskinä on lisämenona hälytysjärjestelmän korjaus ja tähän ei ole varattu määrärahoja. Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toteutuminen Palveluselvitys on valmistumassa huhtikuussa Tällä hetkellä näyttää siltä, että palvelut tuotetaan valtakunnallisen vertailun pohjalta suurimmalta osalta edullisesti. Esitykset selvityksen pohjalta tuodaan lautakunnan käsittelyyn toukokuussa Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelmassa mainitut mielenterveyspalvelujen ja vammaispalveluiden oman yksikön perustaminen ei tule toteutumaan. Sen sijaan palveluselvityksessäkin esille noussut palveluohjauksen kehittäminen on valmisteilla. Suunnitteilla on kustannustehokas palveluohjauksen toimintamalli, jossa eri asiakasryhmiä palvellaan keskitetysti ilman väliinputoajia. Palveluohjausta tarkastellaan asiakkaan koko hoitoketjun näkökulmasta. Toimintamallilla uskotaan olevan enemmän taloudellista vaikutusta kuin yksittäisten oman toiminnan yksiköillä saataisiin aikaiseksi. Toimintamalli viedään lautakuntaan toukokuun aikana. Psykiatrian ja päihdepalveluiden palvelurakenteen uudistaminen Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kanssa on käynnissä ja liittyy myös ESPER-hankkeeseen, jossa tilojen käytölle haetaan tehokkuutta. Tällä hetkellä kuitenkin psykiatrian avokäynnit ovat lisääntyneet ja tasapainoisen kasvun ohjelmassa ennakoituja 0,5 milj.euron säästöä ei tulla tänä vuonna saavuttamaan. ESPER-hankkeen osalta tilojen käytön tehostaminen on käynnissä Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kanssa ja ensimmäisenä toteutetaan akuuttiosaston siirto TK-sairaalasta ja fysioterapiapalveluiden siirto Pankalammen tiloista. Fysioterapian toiminnot on suunnittelut siirtyvän syys-lokakuussa keskussairaalan tiloihin, kustannusvaikutus on vuokrakuluihin. Osasto 1 (akuuttiosasto) on suunniteltu siirtyvän heinä-elokuussa keskussairaalan tiloihin, kustannusvaikutus on vuokra- ja kuljetuskuluihin. Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelmassa todetaan, että uusi psykiatrian avohoitokeskeinen toimintamalli pitää kehittää, jotta sairaalapaikkoja voidaan vähentää ilman potilasturvallisuuden ja hoidon saatavuuden vaarantumista. Tämä edellyttää vahvempia rakenteita kuntien peruspalveluihin (ennalta ehkäisevä työ, palveluasuminen, työ- ja päivätoiminta, mielenterveyspalvelut). Sekä sairaanhoitopiirin psykiatrisen poliklinikkatoiminnan että akuuttija kuntoutuspoliklinikan kehittämistä. Myös terveysasemille vietäviin erikoislääkäripalveluihin tulee jatkossa pystyä vastaamaan paremmin. Suonsaaren osastot suljetaan samassa yhteydessä ja toiminta päättyy Suonsaarella, kun akuuttiosasto muuttaa sairaalan tiloihin. Suonsaaren palvelut siirretään terveyskeskussairaalasta vapautuviin tiloihin. Ennuste talousarvion toteutumisesta sekä johdon toimenpiteet Tuotantolautakunnan tuottojen ennustetaan ylittyvän talousarvioon verrattuna 0,6 milj.euroa. Talousarviossa on budjetoitu vuokratuloja 1,2 milj.euroa, jotka eivät kuitenkaan tule toteutumaan toimintatavan muutoksesta johtuen. Toimintatuotot on budjetoitu 42,9 milj.euroa ja ennuste on 43,5 milj.euroa (ylitys 1,3 %). Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Liitteet Sivu 5/40

8 Menojen osalta suurin ylitysriski on edelleen ostopalveluissa, joihin ennustetaan 5,5 milj.euron ylitystä. Tuet ja avustukset saattavat ylittyä euroa, jos työllisyydenhoidon toimenpiteissä ei onnistuta. Kaupunginhallitus on päättänyt työllisyyden hoidon kumppanuussopimuksesta, jonka toteuttamiseksi sosiaalipalveluiden budjetoitu euroa siirretään elinvoima- ja kilpailukykypalveluihin. Ostopalveluissa on vuokratoimintaan varattu 1,2 milj. euroa, joka jää käyttämättä. Menojen toteutuma maaliskuussa oli edellisenä vuonna 43,1 milj. euroa ja tänä vuonna 44,9 milj. euroa (ylitys 4,1 %). Tuotantolautakunnan kokonaismenot talousarviossa 2014 ovat 212,5 milj. euroa ja ennuste on 218,0 euroa (ylitystä 2,5 %). Vuoden 2013 tilinpäätöksessä toimintamenot olivat 220,4 milj.euroa. Vuoden 2014 talousarvio on 7,8 milj.euroa pienempi kuin toteutunut tilinpäätös Jos toiminnan tehostaminen ei onnistu, silloin tilinpäätökseen verrattuna lisäriskiä olisi 2,4 milj. euroa 5,5 milj.euron lisäksi. Johdon toimenpiteet: Sosiaalipalveluiden toimintakulujen arvioidaan ylittyvän vähintään 2 miljoonaa euroa. Palveluun pääsyn kriteereitä tarkastellaan kokonaisvaltaisesti. Tilannetta hankaloittaa etuisuuksien lakisääteisyys ja subjektiiviset oikeudet. Laitoshoidon viimesijaisuus ja avohuollon kevyempien palveluiden kehittäminen vammaispalveluissa, kehitysvammahuollossa sekä lastensuojelussa ovat tulevaisuuden keinoja hillitä jatkuvaa kustannusten nousua. Tehostetun palveluasumisen osuutta vähennetään ja suunnataan kevyempään palvelu- ja tukiasumiseen sekä vahvistetaan kotiin tarjottavia palveluita asumispalvelun vaihtoehdoksi. Sosiaalipalveluiden asumispalveluissa käytetään rinnakkain ostopalveluiden kanssa omaa palvelutuotantoa. Terveyskeskussairaalaan lyhytaikaishoitoa käytetään joustavasti myös sosiaalipalveluiden asiakkaiden lyhytaikaiseen palvelutarpeeseen. Terveyspalveluissa lääkäreiden rekrytoinnissa onnistuminen tuottaa selvää säästöä ostopalveluihin verrattuna. Tilojen tiivistäminen Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kanssa tuottaa akuuttiosaston osalta vuositasolla euron säästön vuokrakustannuksissa vuonna Vuoden 2014 vuokramenoihin ei ole merkittävää säästöä. Fysioterapian nykyisistä tiloista maksetaan vuokraa euroa vuodessa (tähän summaan sisältyy Haukivuoren vuokrasumma), sairaalaan tiloista (remontoidut tilat) vuokrakustannusarvio on euroa vuodessa. Toistaiseksi henkilöstö ja muut kustannukset pysyvät ennallaan. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa asumispalveluiden purkaminen ja keventäminen tuottaa säästöjä, mutta toimenpiteet vievät aikaa. Tällä hetkellä ylitysriski on kuitenkin 0,7 milj. euroa. Vanhuspalveluissa Suonsaarelle jäänyt vanhuspalvelujen laitoshoitoyksikkö, jossa tällä hetkellä on 22 asiakasta ja 12 henkilökuntaa (mitoitus 0,54 hk/asiakas), muut Suonsaaren osastot ovat jo tyhjiä. Näin ollen koko Suonsaaren kiinteistö jää tyhjilleen. Terveyskeskussairaalasta vapautuvaan Osasto 1:n tiloihin mahtuu 25 asiakasta. Yksi huone otetaan vammaispalvelun lyhytaikaishoidon käyttöön. Näin saadaan kaikki kuntouttava lyhytaikaislaitoshoito keskitettyä samaan taloon, jolloin mahdollistuu henkilöstön joustava käyttö ja muun muassa lääkärin työpanos voidaan keskittää yhteen paikkaan, säästyy matka- ja siirtymiskustannuksia sekä muita logistiikkakustannuksia. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin laskutuksessa talousarviossa on varauduttu 69,5 milj.euron laskutukseen, mutta tämän hetkisen ennusteen mukaan menot toteutuisivat saman suuruisena kuin viime vuonna eli 73 milj.euroa. Palveluselvityksessä Kuntamaiseman suosituksen mukaisesti mielenterveys- ja päihdepalvelut, erityisesti asumispalvelujen purkaminen ja keventäminen ja aikuispsykiatrian osastohoidon purkaminen erikoissairaanhoidossa tuottaisi yhtensä rakenteellisia säästöjä noin 1,6 milj. euroa. Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Liitteet Sivu 6/40

9 Koko tuotantolautakunnan osalta palveluselvityksen linjaukset, palveluohjauksen uudelleen arviointi sekä ESPER-hankkeen toteutuminen ratkaisevat sosiaali- ja terveysmenojen kehityksen tulevaisuudessa, mutta pikaisia ratkaisuja tänä vuonna menojen hillitsemiseksi ne eivät tuota. Kaikkia talouden riskejä ei myöskään ennusteessa ole huomioitu, koska toimintaa pyritään kehittämään seuraamalla mm. palveluasumisen asiakasmääriä ja ostopalveluiden tilannetta. Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Liitteet Sivu 7/40

10 Henkilöstökulujen toteuma SOSIAALI- JA TERVEYSLTK YHTEENSÄ KS 2014 Tot Tot % TP 2013 Tot Tot % Kasvu ks:ssa m % Kuukausipalkat , ,4 17,0 5,5 Muu tilap. työvoima , ,2-63,5 5,3 Yht , ,9 4,6 5,4 Erilliskorvaukset , ,2-1,3 44,8 Muut , ,2-55,7 35,7 Palkat ja palkkiot yht , ,0 3,5 8,6 Eläkekulut , ,8-3,4 4,1 Muut henk.sivukulut , ,1 4,6 5,5 Sairasvak. ja tap. korv , ,6-30,3-7,9 Henkilöstösivuk. yht , ,5-0,6 5,2 HENK.KULUT YHT , ,9 2,5 7,8 SOSIAALIPALVELUT KS 2014 Tot Tot % TP 2013 Tot Tot % Kasvu ks:ssa m % Kuukausipalkat , ,6 5,5 4,0 Muu tilap. työvoima , ,1-22,1-8,8 Yht , ,7 0,4 1,6 Erilliskorvaukset , ,8 6,3 78,9 Muut , ,8-44,1 0,7 Palkat ja palkkiot yht , ,0-0,3 3,4 Eläkekulut , ,7-30,9-23,4 Muut henk.sivukulut , ,1-2,2 1,1 Sairasvak. ja tap. korv , ,0-68,4-38,8 Henkilöstösivuk. yht , ,4-24,1-19,1 HENK.KULUT YHT , ,9-5,8-1,7 TERVEYSPALVELUT KS 2014 Tot Tot % TP 2013 Tot Tot % Kasvu ks:ssa m % Kuukausipalkat , ,3 23,8 12,2 Muu tilap. työvoima , ,7-77,0 0,0 Yht , ,9 12,8 11,0 Erilliskorvaukset , ,8 3,0 32,6 Muut , ,0-46, ,0 Palkat ja palkkiot yht , ,3 12,0 12,8 Eläkekulut , ,7 7,9 16,0 Muut henk.sivukulut , ,3 13,2 8,9 Sairasvak. ja tap. korv , ,4-21,0 15,0 Henkilöstösivuk. yht , ,5 10,0 14,8 HENK.KULUT YHT , ,1 11,5 13,3 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Liitteet Sivu 8/40

11 VANHUSTEN PALVELUT KS 2014 Tot Tot % TP 2013 Tot Tot % Kasvu ks:ssa m % Kuukausipalkat , ,6 16,0 1,5 Muu tilap. työvoima , ,5-71,0 12,4 Yht , ,9 0,8 3,1 Erilliskorvaukset , ,6-3,1 45,9 Muut , ,0 0,0-11,6 Palkat ja palkkiot yht , ,8-0,4 7,7 Eläkekulut , ,8-10,8-4,9 Muut henk.sivukulut , ,9 1,4 4,8 Sairasvak. ja tap. korv , ,3-25,7-14,6 Henkilöstösivuk. yht , ,4-7,7-2,3 HENK.KULUT YHT , ,7-2,0 5,4 JOHTAMISEN TUKIPALVELUT KS 2014 Tot Tot % TP 2013 Tot Tot % Kasvu ks:ssa m % Kuukausipalkat , ,4 14,2 8,9 Muu tilap. työvoima 0 0 0, ,5-100,0 0,0 Yht , ,7 10,8 8,9 Erilliskorvaukset 2 0 0,0 0 1 #JAKO/0! #JAKO/0! -100,0 Muut , ,3 55,8 71,3 Palkat ja palkkiot yht , ,5 13,8 10,7 Eläkekulut , ,7-22,1-18,7 Muut henk.sivukulut , ,8 15,2 6,2 Sairasvak. ja tap. korv , ,0 0,0 0,0 Henkilöstösivuk. yht , ,7-14,6-14,6 HENK.KULUT YHT , ,5 7,1 4,7 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Liitteet Sivu 9/40

12 SOTE, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-3/ 2014, ulkoiset ja sisäiset erät Maaliskuun Maaliskuun Laskennal. Johdon Johdon Maalis tot. TULOSLASKELMA JA TP (Käyttös.) TA toteuma toteuma ennuste Johdon ennuste ennuste / ennuste / 14/Maalis TOTEUTUMISENNUSTE TA 2014 TP 2013 tot. 13 Toimintatuotot Myyntituotot ,0 % 95,8 % 105,8 % Maksutuotot ,4 % 103,3 % 107,2 % Tuet ja avustukset ,0 % 109,9 % 114,7 % Muut toimintatuotot ,0 % 17,0 % 33,4 % Toimintatuotot yhteensä ,5 % 94,5 % 103,5 % Valmistus omaan käyttöön 0 0 0, ,0 % 0,0 % 0,0 % Toimintakulut Henkilöstömenot ,0 % 102,5 % 107,8 % Palkat ja palkkiot ,0 % 103,5 % 108,6 % Henkilöstösivukulut ,0 % 99,4 % 105,2 % Eläkekulut ,0 % 96,6 % 104,1 % Muut henkilöstösivukulut ,0 % 120,2 % 114,0 % Palvelujen ostot ,0 % 96,8 % 103,0 % josta ulkoiset ,5 % 97,5 % 101,3 % josta sisäiset ,0 % 91,3 % 116,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % 101,7 % 71,3 % Avustukset ,0 % 107,1 % 106,5 % Muut toimintakulut ,0 % 100,3 % 106,4 % Toimintakulut yhteensä ,6 % 98,9 % 104,0 % Toimintakate ,9 % 100,1 % 104,2 % Tulosalueiden ennusteet SOPA TEPA VAPA JOTUPA ESSHP Sote yht. Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Palvelujen ostot josta ulkoiset josta sisäiset Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä Toimintakate Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Liitteet Sivu 10/40

13 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Liitteet Sivu 11/40 SOPA, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-3/ 2014 ulkoiset ja sisäiset erät valmis TULOSLASKELMA JA TP (Käyttös.) TA Maaliskuun toteuma Maaliskuun toteuma Laskennal. ennuste Johdon ennuste Johdon ennuste / Johdon ennuste / Maalis tot. 14/ Maalis TOTEUTUMISENNUSTE TA 2014 TP 2013 tot. 13 Toimintatuotot Myyntituotot ,0 % 100,1 % 107,3 % Maksutuotot ,2 % 141,9 % 136,8 % Tuet ja avustukset ,7 % 113,9 % 113,9 % Muut toimintatuotot ,5 % 49,3 % 99,9 % Toimintatuotot yhteensä ,7 % 103,0 % 110,3 % Valmistus omaan käyttöön ,0 % 0,0 % 0,0 % Toimintakulut Henkilöstömenot ,6 % 97,4 % 103,6 % Palkat ja palkkiot ,2 % 102,8 % 109,0 % Henkilöstösivukulut ,3 % 73,6 % 85,2 % Eläkekulut ,6 % 69,9 % 80,4 % Muut henkilöstösivukulut ,6 % 99,9 % 124,1 % Palvelujen ostot ,2 % 99,5 % 106,3 % josta ulkoiset ,2 % 99,5 % 105,6 % josta sisäiset ,4 % 100,0 % 134,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 % 113,9 % 75,9 % Avustukset ,0 % 100,0 % 107,3 % Muut toimintakulut ,0 % 101,5 % 103,5 % Toimintakulut yhteensä ,9 % 95,5 % 105,9 % Toimintakate ,4 % 93,8 % 104,9 % Tuotot Kulut

14 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Liitteet Sivu 12/40 TEPA, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-3/ 2014, ulkoiset ja sisäiset erät valmis TULOSLASKELMA JA TP (Käyttös.) TA Maaliskuun toteuma Maaliskuun toteuma Laskennal. ennuste Johdon ennuste Johdon ennuste / Johdon ennuste / Maalis tot. 14/ Maalis TOTEUTUMISENNUSTE TA TP 2013 tot. 13 Toimintatuotot Myyntituotot ,0 % 83,3 % 107,3 % Maksutuotot ,3 % 93,6 % 102,7 % Tuet ja avustukset ,3 % 81,7 % 73,8 % Muut toimintatuotot ,0 % 21,5 % 27,6 % Toimintatuotot yhteensä ,5 % 83,0 % 102,2 % Valmistus omaan käyttöön ,0 % 0,0 % 0,0 % Toimintakulut Henkilöstömenot ,4 % 108,4 % 110,6 % Palkat ja palkkiot ,1 % 108,5 % 115,6 % Henkilöstösivukulut ,3 % 107,9 % 112,2 % Eläkekulut ,9 % 105,6 % 113,6 % Muut henkilöstösivukulut ,3 % 124,3 % 102,2 % Palvelujen ostot ,8 % 81,3 % 97,5 % josta ulkoiset ,0 % 77,0 % 87,0 % josta sisäiset ,3 % 92,0 % 121,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % 95,4 % 63,7 % Avustukset ,0 % 0,0 % 0,0 % Muut toimintakulut ,4 % 102,0 % 112,9 % Toimintakulut yhteensä ,5 % 91,9 % 101,4 % Toimintakate ,5 % 95,6 % 101,1 % Tuotot Kaiken kaikkiaan terveyspalveluiden toimintatuotot ovat kertyneet talousarvion mukaisesti. Terveyskeskusmaksut ja muut maksut kertyvät pääsääntöisesti alkuvuodesta. Mielenterveysasumispalveluissa toimintatapaa muutettiin niin, että vuokrat maksavat asiakkaat itse eikä niitä enää kierrätetä kaupungin laskutuksen kautta. Muutoksesta johtuen budjetoidut euroa vuokratuottoja jää toteutumatta. Toiminnalliset muutokset Fysioterapian toiminnot on suunnitelut siirtyvän syys-lokakuussa keskussairaalan tiloihin, kustannusvaikutus on vuokrakuluihin. Osasto 1 terveyskeskussairaalasta on suunniteltu siirtyvän heinä-elokuussa keskussairaalan tiloihin, kustannusvaikutus on vuokra- ja kuljetuskuluihin. Kulut Terveyspalveluiden henkilöstöbudjetti ei ole ylittymässä nykyisellä henkilöstöresurssilla. Lääkäreitä on suunniteltu palkattavan virkoihin jo tämän vuoden puolella (avoimia vakansseja on). Lääkäreiden rekrytointi lisää henkilöstöresurssia. Kuitenkin lääkäreiden rekrytointi suoraan virkaan on kustannuksiltaan edullisempaa kuin vuokralääkäreiden käyttö (virkalääkärin kustannukset ovat puolet vuokralääkärin kustannuksista). Myös kesäsijaisten määrä hoitohenkilöstössä lisää henkilöstöskustannuksia. Terveyspaluiden suurimmat kustannuspaineet ovat ostopalveluissa (lääkäri- ja hammaslääkäripalveluiden ostot). Ostopalvelua ja sen kustannuksia vähentää, mikäli lääkärirekrytoinnissa onnistutaan. Ostopalveluissa myös mielenterveys- ja päihdepalveluiden kustannusten hallinta on riski. Tavoitteena on kotiuttaa palveluita omaksi toiminnaksi. Yhtenä talousriskinä on myös, se että hoitotarvikelaskutus ei toimi. Etelä-Savon sairaanhoitopiiri vaihtoi hoitotarvikeohjelmaa, nyt laskutus ei ole onnistunut. Terveyspalveluissa hoitotarvike kustannukset kohtuulliset. Laskujen viivästyminen hankaloittaa myös laskujen tarkastamista.

15 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Liitteet Sivu 13/40 VAPA, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-3/ 2014, ulkoiset ja sisäiset erät valmis TULOSLASKELMA JA TP (Käyttös.) TA Maaliskuun toteuma Maaliskuun toteuma Laskennal. ennuste Johdon ennuste Johdon ennuste / Johdon ennuste / Maalis tot. 14/ Maalis TOTEUTUMISENNUSTE TA 2014 TP 2013 tot. 13 Toimintatuotot Myyntituotot ,7 % 93,2 % 104,2 % Maksutuotot ,6 % 94,0 % 108,5 % Tuet ja avustukset ,0 % 164,8 % 423,8 % Muut toimintatuotot ,0 % 1,6 % 3,6 % Toimintatuotot yhteensä ,3 % 88,0 % 102,1 % Valmistus omaan käyttöön ,0 % 0,0 % 0,0 % Toimintakulut Henkilöstömenot ,3 % 100,2 % 105,4 % Palkat ja palkkiot ,3 % 100,9 % 107,7 % Henkilöstösivukulut ,9 % 97,8 % 97,7 % Eläkekulut ,0 % 95,4 % 95,1 % Muut henkilöstösivukulut ,5 % 115,2 % 119,6 % Palvelujen ostot ,9 % 104,7 % 109,9 % josta ulkoiset ,1 % 110,1 % 103,8 % josta sisäiset ,5 % 94,7 % 119,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 % 95,0 % 79,2 % Avustukset ,9 % 154,9 % 0,0 % Muut toimintakulut ,2 % 95,4 % 105,1 % Toimintakulut yhteensä ,4 % 103,6 % 106,3 % Toimintakate ,9 % 114,4 % 109,0 % Toimintatuotot: Maksutuottoja kertynyt toteumaan vähemmän, koska suonsaaren osastojen alkuvuotta ei ole päästy vielä laskuttamaan tänä vuonna. Koko vuoden aikana tasoittuu tulojen kertymä. Vanhusten palveluissa näkyy yksityisten palvelutalojen vuokrien osuus vielä budjetissa, on , mikä ei tule toteutumaan Henkilöstömenot: riski määrärahojen ylityksestä on, koska oppisopimusmäärärahat puuttuu ja palkkakustannuksia (erill. korv + tilap. työvoima) siirtynyt vuoden 2013 (joulu) arkipyhien johdosta tälle vuodelle n Oppisopimusmäärärahat: TA:han varattu ja mennyt ,75 (TP ,74) eli ylitys noin euroa Toimintakulut: sisäisistä ostoista on jäänyt budjetoimatta Sinivuokon siivous- ja puhtauspalvelujen kustannukset eli noin ylittyy TA. MKS ei ole laskuttanut lääkeostoja osastoilta, TA:n mukaisesti pitäisi kuitenkin toteutua. Ulkoiset ostot; ostopalvelua 300 paikkaa puitesopimuspaikoilla ja 10 maksusitoumuksella sekä perhehoidossa 1, ulkoisissa ostoissa pysytään määrärahoissa Riski, jos asiakasmäärä kasvaa odotettua enemmän Kokonaisuutena pysytään määrärahoissa. Suonsaaren yksikön muutos osasto 1 tiloihin ei tuo suuria muutoksia TA:han, henkilöstömenoissa voidaan säästää, mahdollistaa henkilökunnan joustavan käytön Hirvensalmi: Tuotot: Tulot vajaat, sillä laskutus kesken helmikuusta Tasoittuu koko vuoden aikana. Ostot: TA:n mukaan. HKmenot: Erilliskorvaukset ja tilapäinen työvoima kustannukset siirtyivät v arkipyhien johdosta v Palkkakehitys TA mukainen. Kokonaisuus ja riskit:henkilöstökuluissa riski TA ylitykseen määräaikaisten työntekijöiden palkkakustannusten vuoksi. Kotihoidon ateriapalveluiden ostot riski ylittyä kasvaneen asiakasmäärän vuoksi. Puumala; Tuotot: Tuloja kertyy TA:n mukaisesti Ostot: Pysytään määrärahoissa Hk menot: pysytään määrärahoissa, tilapäisen työvoiman käytössä tarkka seuranta Kokonaisuus ja riskit: Lisämenoja tulee hälytysjärjestelmästä, joudutaan korjaamaan, ei varattu määrärahoja

16 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Liitteet Sivu 14/40 Talousarvion toteutuminen Tulosalue KS 2014 tot tot. % KS Hirvensalmi tot tot. % KS Puumala tot tot. % KS Mikkeli tot tot. % Sosiaalipalvelut Tulot ,4 % ,4 % ,5 % ,7 % Menot ,0 % ,7 % ,2 % ,6 % Netto ,7 % ,4 % ,7 % ,5 % Terveyspalvelut Tulot ,8 % ,8 % ,0 % ,8 % Menot ,1 % ,7 % ,6 % ,1 % Netto ,1 % ,8 % ,2 % ,3 % Vanhusten palvelut Tulot ,9 % ,7 % ,2 % ,0 % Menot ,1 % ,9 % ,0 % ,6 % Netto ,1 % ,6 % ,3 % ,8 % Johtamisen tukipalvelut Tulot ,0 % ,0 % Menot ,7 % ,7 % Netto ,5 % ,5 % Omat tulosalueet yht. Tulot ,1 % ,1 % Menot ,2 % ,2 % Netto ,2 % ,2 % Erikoissairaanhoito Tulot 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % Menot ,0 % ,0 % Netto ,0 % ,0 % SOTE YHTEENSÄ Tulot ,1 % ,6 % ,3 % ,1 % Menot ,1 % ,3 % ,0 % ,1 % Netto ,2 % ,4 % ,2 % ,2 % Tiedoissa ei ole mukana yhteisesti tuotetut palvelut, jotka vyörytetään tilinpäätösvaiheessa kunnille ja raportti sisältää vain oman toiminnan kustannukset. Yhteiset erät ovat Mikkelin kaupungin käyttösuunnitelmassa.

17 MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vammaispalvelu AVUSTAJATOIMINNAN STARTTIPAKETTI Saate Ohje työnantajalle ja henkilökohtaiselle avustajalle Liitteet LUONNOS Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Liitteet Sivu 15/40

18 MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vammaispalvelu Saate Hyvä työnantaja ja henkilökohtainen avustaja Kokosimme paketin helpottamaan yhteistyötä työnantajan, työntekijän ja Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen vammaispalvelun välillä. Paketista löydätte: ü Ohjeet työnantajalle ja henkilökohtaiselle avustajalle o työsopimus o vakuutukset o henkilökohtaisen avustajan palkankorvaus o työaika o korvauksen maksu o sairausajan palkka o verotilimenettely o palkasta maksettavat sivukulut o vuosiloma, vuosiloma-ajan palkka o työntekijän lomauttaminen o työterveyshuolto o ilmoitusvelvollisuus o työsuhteen päättyminen o henkilökohtaisten avustajien työnantajaliitto (Heta-liitto) o mistä voit hakea henkilökohtaista avustajaa? ü Työnantajan velvollisuudet ü Työtuntilistojen palautusaikataulu Liitteet: ü Työsopimus -lomake ü Työtunti listoja ü Työtuntilistan täyttömalli ü Työansion erittely 2014 ü Tietoa Verotili-palvelusta ü Ohje sähköinen kausi-ilmoitus ü Henkilökohtaisen avun eettiset periaatteet ü Työtodistus ü Lomautusilmoitus (pyytäkää tarvittaessa yllä olevista lomakkeista kopioita vammaispalvelutoimistosta) ü Vuosi-ilmoituksen yhteenveto ja erittely ü Esitäytetty Eteran TyEL-vakuutushakemus à palautetaan vammaispalveluun Käykää läpi ohjeistus myös henkilökohtaisen avustajan kanssa. Yhteistyöterveisin vammaispalvelun toimistosihteerit Arja, Kaisu ja Marjaana 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Liitteet Sivu 16/40

19 MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vammaispalvelu Ohjeet työnantajalle ja henkilökohtaiselle avustajalle Työsopimus Vakuutukset Vammainen henkilö palkkaa itse henkilökohtaisen avustajan, jonka palkkaamisesta aiheutuvia kustannuksia korvataan vammaispalveluna viranhaltijapäätöksen mukaisessa laajuudessa. Avustettava toimii itse henkilökohtaisen avustajan työnantajana eli avustaja ei ole työsuhteessa Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimeen. Työnantajan on huolehdittava siitä, että avustajan työtunnit toteutuvat enintään päätöksessä ilmoitettujen tuntimäärien mukaisesti. Työsuhdetta määrittävät työsopimuksen ehdot ja työlainsäädäntö mm. työsopimus-, työaika- ja vuosilomalaki, Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan soveltamisohjetta. Heta liittoon kuuluville noudatetaan Heta liiton työehtosopimusta. Työsopimus tehdään kahtena kappaleena: työnantajalle, työntekijälle ja kopio Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen vammaispalveluun. Työsuhteen alkaessa suositellaan käytettäväksi koeaikaa. Toistaiseksi solmittavassa työsopimuksessa koeajaksi suositellaan neljää kuukautta. Koeajalla työsopimus voidaan purkaa molemmin puolin ilman irtisanomisaikaa. Työsopimuksen irtisanomisaika on työntekijällä 14 vrk alle viiden vuoden työsuhteissa ja yli viiden vuoden työsuhteissa työntekijän irtisanomisaika on kuukausi. Työsopimuksen tulee sisältää työaika, missä, milloin ja miten työ tehdään (työsuoritukset), palkka ja tarvittaessa muita tietoja. Työsopimuslomake on liitteenä. Sen voi myös tulostaa - sivuilta (vammaispalvelut > henkilökohtainen apu) tai pyytää vammaispalvelujen toimistosta. Työnantaja ottaa lakisääteisen tapaturmavakuutuksen avustajilleen valitsemastaan vakuutus- yhtiöstä. Vakuutus on haettava ennen työn aloittamista, jotta se on voimassa jo työntekijän ensimmäisellä työmatkalla. Vakuutusyhtiölle ilmoitetaan laskutusosoitteeksi Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi PL Logica Viite 03 Huom! Lakisääteinen tapaturmavakuutus ei koske samassa taloudessa asuvaa perheenjäsentä, joten työnantajan on selvitettävä vakuutusyhtiön kanssa tapaturmavakuutuksen ottamista omalla kustannuksellaan. 2 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Liitteet Sivu 17/40

20 MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vammaispalvelu Työntekijöiden ryhmähenkivakuutus ei ole lakisääteinen vakuutus. Työnantaja voi ottaa vakuutuksen vapaaehtoisesti omalla kustannuksellaan. Hetaan kuuluville maksetaan ryhmähenkivakuutus vammaispalvelusta. Henkilökohtaisen avustajan työsuhteet kuuluvat TyEL-eläketurvan piiriin. Työnantajalle toimitetaan Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Eteran esitäytetty vakuutussopimuslomake. Lomake palautetaan vammaispalvelutoimistoon. Vammaispalvelutoimistosta tehdään ilmoitus eläkevakuutusyhtiölle ja maksetaan eläkevakuutusmaksut työnantajan puolesta kuukausittain. Henkilökohtaisen avustajan palkankorvaus Työaika Henkilökohtaisen avustajan työ ei ole sairaan hoitamista, joten tehtävään ei vaadita hoitajan koulutusta. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi korvaa työsuhteissa alkaen tuntipalkkaa 9,38 /h. Henkilökohtaisen Avustajien Työnantajien liittoon Hetaan kuuluville tuntipalkka on 9,99 /h. Lisäksi Heta-liittoon kuuluville maksetaan kokemuslisät Hetan työehtosopimuksen mukaisesti. Erillisinä korvataan: iltalisä 15 % (klo 18-23), yölisä 30 % (klo 23-06). Lauantailisä 20 %. Sunnuntaityöstä, jolla tarkoitetaan sunnuntaina, uudenvuodenpäivänä, loppiaisena, pitkäperjantaina, pääsiäislauantaina, 2. pääsiäispäivänä, vapunpäivänä, helatorstaina, juhannusaattona, juhannuspäivänä, pyhäinpäivänä, itsenäisyyspäivänä, jouluaattona, joulupäivänä ja tapaninpäivänä tehtyä työtä, maksetaan sunnuntaityökorotuksena tehdyiltä tunneilta 100 %:lla korotettu perustuntipalkka. Lisäprosentit lasketaan perustuntipalkasta. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi korvaa henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kulut vain erityistyöntekijän päätöksen mukaisesti. Mikäli asiakas käyttää avustajaa enemmän kuin päätöksessä on myönnetty, tulee asiakkaan itse maksaa ylimenevä osa. Korvaus voidaan maksaa viivästyneenä, mikäli tuntilistoja ei toimiteta sovitussa määräajassa. Työsuhteen päättyessä korvaus maksetaan seuraavana normaalina maksupäivänä. Vuosilomakorvaus lasketaan Vuosilomalain ( ) mukaisesti. Korvaus maksetaan kesäkuun palkanmaksun yhteydessä. Henkilökohtaisen avustajan työsuhteessa noudatetaan työaikalakia ja/tai Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liittoon kuuluvien kohdalla valtakunnallista työehtosopimusta. 3 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Liitteet Sivu 18/40

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Talousarviomuutokset 2014 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Aluehallintovirasto. Toimeentulotukihakemusten kiisittelyaikojen saattaminen toimeentulotukitain. Asian vireille tulo

Aluehallintovirasto. Toimeentulotukihakemusten kiisittelyaikojen saattaminen toimeentulotukitain. Asian vireille tulo Tuotantolautakunta LIITTEET 29.4.2015 Aluehallintovirasto Kuuleminen Itd-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue seudun Toimeentulotukihakemusten kiisittelyaikojen saattaminen toimeentulotukitain

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Kaikkien tulosalueiden paitsi terveyspalvelujen maksutuottojen arvioidaan toteutuvan talousarviota

Kaikkien tulosalueiden paitsi terveyspalvelujen maksutuottojen arvioidaan toteutuvan talousarviota Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan liitteet 15.5.2012 Mikkelin kaupunki SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI TALOUDEN TOTEUMINEN, SEURANTARAPORTTI 1.1.- 31.3.2012 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ Toimintatuottojen

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014

Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014 Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014 Julkaistu 24.9.2014 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag Sosiaali- ja terveyslautakunta 180 23.09.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag 985/02/02/02/2014 SosTe 180 Valmistelija:

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag Kaupunginhallitus 508 19.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 192 04.11.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4

Lisätiedot

Luottamushenkilökoulutus 15.4.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi. Tasapainoinen kasvu ja talous. Timo Talo

Luottamushenkilökoulutus 15.4.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi. Tasapainoinen kasvu ja talous. Timo Talo Luottamushenkilökoulutus 15.4.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Tasapainoinen kasvu ja talous Timo Talo Mikkelin PTY ja talouden haasteet - Mikkelin PTY:n kunnat sotekustannusten osalta erilaisia

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu 1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut

Lisätiedot

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/ Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Mb 211 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 73 135 176 92,3 8 862 68 72 719 384 89,9 1, 43 321 768 39 264 98 9,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 597 226 ####### Sisäiset kulut

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Julkaistu 22.10.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Tuotantolautakunta LIITTEET 10.9.2014 Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Toiminnan ja talouden seuranta 7/2014 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Sivu Tuotantolautakunnan tuloskortti... 1 Talouden tilanne

Lisätiedot

+ / - ed.v % MB 2015 % TP 2014 EST 2015. ERO TA15 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597 634 102 0 0,2

+ / - ed.v % MB 2015 % TP 2014 EST 2015. ERO TA15 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597 634 102 0 0,2 SIILINJÄRVEN KUNTA / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kuukausiraportti TULOSALUEET TAMMI - HELMIKUU 2015 YHTEISET PALVELUT 16,67 Tot % voisi olla + / - ed.v TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597

Lisätiedot

Tehtäväalueen toiminnot ovat alkuvuonna toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti.

Tehtäväalueen toiminnot ovat alkuvuonna toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Perusturvajohtaja Sosiaali- ja terveystoimen tammi - huhtikuun toimintaraportti SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisten tehtäväalueiden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3. 62, liite 3 Käyttötalous Tulosalue HENKILÖSTÖ- HALLINTO -1 050 333 110 000-940 333-1 369 682 142 595-1 227 087-319 350 32 595-286 755 Toimintakulut

Lisätiedot

10.09.2014. Aika 10.09.2014 Keskiviikko klo 14.00-16.02. Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

10.09.2014. Aika 10.09.2014 Keskiviikko klo 14.00-16.02. Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 9 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 10.09.2014 Kokoustiedot Aika 10.09.2014 Keskiviikko klo 14.00-16.02 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Sote/Talousarvion 2012 riskianalyysi

Sote/Talousarvion 2012 riskianalyysi 1 (8) Sote/Talousarvion 2012 riskianalyysi Ympäristöterveydenhuolto Henkilöstökulut Henkilöstökulut muodostavat toimintakuluista 73 %. TA2012 on varattu henkilöstömenoihin 46 000 vähemmän kuin 10 kk ennuste

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Osavuosikatsaus 03/2014 Keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukon toteumat raportoitu kaupunginhallitukselle, löydettävissä kaupungin nettisivuilta

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.21 Maakunnan talousarvio 21 ja toimintasuunnitelma 21 213 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.29 134. TOIMINTATUOTOT Maakunnan

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

Puolivuotisraportin mukaan ali-/ylijäämien nettosummat ovat vastuualueittain seuraavat:

Puolivuotisraportin mukaan ali-/ylijäämien nettosummat ovat vastuualueittain seuraavat: Sosiaali- ja terveyslautakunta 85 22.09.2016 Kaupunginhallitus 235 31.10.2016 Talousarviomuutos, sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio 2391/02.02.00/2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.09.2016

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Katariina Korhonen HÄLSOVÅRD / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin Sosiaali- ja terveyslk 50 11.10.2011 Kunnanhallitus 317 07.11.2011 Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin 351/030.033/2010 SOSTE 50 Sosiaali-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti Hallinto ,19 % 18,93 % 30,82 %

Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti Hallinto ,19 % 18,93 % 30,82 % KOKKOLAN KAUPUNKI / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU - ELOKUU 2014-2015 11.9.2015 TOIMINTATUOTOT TA 2015 Tot. 1-8.2015 TP 2014 Tot. 1-8.2014 Muutos - Muutos -% Tot.% Tot.%

Lisätiedot

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI 1 RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI Hallituksen alainen toiminta Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö Yhteiset palvelut Toiminta sopeutuu talousarvion 2007 voimavaroihin vähentämällä

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

Erikoissairaanhoito - Specialiserad sjukvård Palvelujen ostot - Köp av tjänster 7 704 7 051 5 545 79 % -4,2 7890

Erikoissairaanhoito - Specialiserad sjukvård Palvelujen ostot - Köp av tjänster 7 704 7 051 5 545 79 % -4,2 7890 SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI TP TA Toteutuma Toteutuma Muutos % Ennuste SOCIAL OCH HÄLSOVÅRD Bokslut Budget Utfall Utfall Förändring % Prognos (1000 ) 2013 2014 1-4 2014 % 1-4/13-14 2014 Myyntituotot- Försäljningsinkomster

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

10.09.2014. Aika 10.09.2014 Keskiviikko klo 14.00 - Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

10.09.2014. Aika 10.09.2014 Keskiviikko klo 14.00 - Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 9 / 2014 Sivu 1 Kokoustiedot Aika Keskiviikko klo 14.00 - Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu 2014 TULOSALUETARKASTELU Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu Palkat ja palkkiot 308 466 313 273-4 807 Henkilöstösivukulut 138 813 112 192 26 621 Teknisen lautakunnan luottamushenkilöiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta. Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta. Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. PALVELUASUMISEN KÄSITTEET JA VALTAKUNNAN LINJAUKSET...

Lisätiedot

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain Sivu 1 Tuloslaskelma / ulkoiset Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue 100 Konsernihallinto Talousarvio/ Käyttösuunnitelma 2015 1012 Kunnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin TILINPÄÄTÖS 2015 Yhtymävaltuuston seminaari 14. 15.6.2016 Talousjohtaja Elisa Kusmin Tilinpäätös 2015 Ylijäämä 699 821,59 Taseessa edellisten tilikausien ylijäämää 1 761 646,24, joten taseessa ylijäämä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 214 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI Kslk 24.2.215 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine Sosiaali- ja perhepalvelut, koko linja 14.10.2015 2 Sosiaali- ja perhepalvelut, tulosyksiköt 14.10.2015 3 Sosiaalityö- ja perhepalveluiden palvelulinja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen osavuosikatsaus II/2014 l

Sosiaali- ja terveystoimen osavuosikatsaus II/2014 l Sosiaali- ja terveystoimen osavuosikatsaus II/2014 l Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.9.2014 X 1 Sosiaali- ja terveystoimen osavuosikatsaus on laadittu ajalta tammi-elokuu 2014. Osavuosikatsauksessa esitellään

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilinpäätöksen määrärahaylitykset / tulojen alitukset Käyttötalous

Vuoden 2013 tilinpäätöksen määrärahaylitykset / tulojen alitukset Käyttötalous Vuoden tilinpäätöksen määrärahaylitykset / tulojen alitukset Käyttötalous Tulosalue HALLINTO- JA VIESTINTÄ-PALVEL UT HENKILÖSTÖ- MAAPOLITIIKKA JA PAIKKATIETO-PALV ELUT MUUT TUKI- TIETOTEKNIIKKA- Menot

Lisätiedot

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite

Lisätiedot

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1 Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja 1 30.9.2010 Miksi tarvittiin palvelurakenteen keventäminen? Kaupunginhallitus päätti v. 2007, että kaikkien hoidon

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128. Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1. 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128. Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1. 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Jyrkkä Maria, puh. (09) 816 83136 Heikkinen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 79 03.10.2012. Lisämäärärahaesitys perusturvan toimialan palvelualueille 8/02.02.02/2011 PELA 79

Perusturvalautakunta 79 03.10.2012. Lisämäärärahaesitys perusturvan toimialan palvelualueille 8/02.02.02/2011 PELA 79 Perusturvalautakunta 79 03.10.2012 Lisämäärärahaesitys perusturvan toimialan palvelualueille 8/02.02.02/2011 PELA 79 Perusturvan toimialalla on toimintakauden aikana seurattu säännöllisesti tuottojen ja

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE 16.09.2014 146 Valmistelijat talouspäällik

Lisätiedot

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Avopalvelujen vahvistaminen Kehittämishanke: Avopalvelujen vahvistaminen mielenterveystyö ja vastaanottotoiminta Tuotantopuolen

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

30.6.2014. Käyttötaloustiedot tulee jakaa seuraaville tehtäville. Tehtäväkohtaisesti kerättävät kulu- ja tuottolajit näkyvät alla.

30.6.2014. Käyttötaloustiedot tulee jakaa seuraaville tehtäville. Tehtäväkohtaisesti kerättävät kulu- ja tuottolajit näkyvät alla. 1(8) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujat tilastovuodesta/tilikaudesta 2015 alkaen (tiedonkeruu keväällä 2016). Käyttötaloustiedot Käyttötaloustiedot kerätään kolmessa kokonaisuudessa;

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459:

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 144/02.02.02/2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2014

Osavuosikatsaus 3 1-9/2014 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2015 Julkaistu 20.5.2015 1 Oulunkaari: kustannusten jakaantuminen (TA 2015, menot) 3 287 000 3 % 17 105 000 14 % 5 792 000 5 % 6 015 000 4,9 % 44 644 000 36 % 45 270

Lisätiedot

Vuonna 2016 perustettavat ja lakkautettavat virat ja toimet sekä vuonna 2016 tehtävät vakanssimuutokset

Vuonna 2016 perustettavat ja lakkautettavat virat ja toimet sekä vuonna 2016 tehtävät vakanssimuutokset Vuonna 2016 perustettavat ja lakkautettavat virat ja toimet sekä vuonna 2016 tehtävät vakanssimuutokset oimielin Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi ulosalue Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi

SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi Valtuusto 19 27.02.2012 Talousarviomuutos 2011/Sivistysvaliokunta 15/02.02.00/2012 SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi

Lisätiedot

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita Eksoten palvelut 2010-2013 28.7.2014 Annaleena Rita 1 PALVELUJEN PEITTÄVYYS JA KUSTANNUSKEHITYS 28.7.2014 Annaleena Rita 2 Lasten ja nuorten palvelut 2010-2013; suoritteet 2010 2011 2012 2013 Lastensuojelun

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Tuotantolautakunta LIITTEET 26.9.2012

Tuotantolautakunta LIITTEET 26.9.2012 Tuotantolautakunta LIITTEET 26.9.2012 Rintamaveteraaneille kotiin vietävien avopalvelujen palveluseteli Mikkelin palvelutuotantoyksikössä Valtion vuoden 2012 talousarviossa on varattu määrärahaa rintamaveteraaneille

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Toimenpide Vuosi 2016 Vuosi 2017 Tulosalue Työmarkkinatuen kuntaosuus hillitään kasvua hillitään kasvua sosiaalipalvelut

Toimenpide Vuosi 2016 Vuosi 2017 Tulosalue Työmarkkinatuen kuntaosuus hillitään kasvua hillitään kasvua sosiaalipalvelut PALVELUSELVITYKSEN YHTEENVETO Vuonna 2014 tehdyn palveluselvityksen pohjalta on laadittu toimenpidekortit, joiden perusteella toimintaa kehitetään tulevina vuosina ja haetaan sekä taloudellisista että

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

2015 Toimintasuunnitelma/sosiaalitoimi

2015 Toimintasuunnitelma/sosiaalitoimi 1 2015 Toimintasuunnitelma/sosiaalitoimi Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen osavuosikatsaus II/2015

Sosiaali- ja terveystoimen osavuosikatsaus II/2015 Sosiaali- ja terveystoimen osavuosikatsaus II/2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 29.9.2015 66 Sosiaali- ja terveystoimen osavuosikatsaus on laadittu ajalta tammi-elokuu 2015. Osavuosikatsauksessa esitellään

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistuksia koskeva kysely Kysely suunnattiin kaikille Manner-Suomen kunnille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 97. Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 97. Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 97 Ympäristölautakunnan seurantaraportti 10/2013 Valmistelijat / lisätiedot: Sari Soini, puh. (09) 816 24830 Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta 103 13.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 19.10.2015 Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot