Etelä-Savon maakuntaliiton tilinpäätös 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Savon maakuntaliiton tilinpäätös 2013"

Transkriptio

1 Etelä-Savon maakuntaliiton tilinpäätös 2013 Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 124:2014

2 Julkaisutiedot Julkaisija: Etelä-Savon maakuntaliitto Mikonkatu 5, Mikkeli puhelin faksi Kotisivu: Julkaisu: 124:2014 ISBN (verkkojulkaisu) ISSN Mikkeli 2014

3 SISÄLLYSLUETTELO OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1 Maakuntajohtajan katsaus 1 Myönteisiä merkkejä 1 Yleinen ja oman alueen kehitys 5 Etelä-Savon kehityksestä 5 Maakuntaliiton hallinto ja talous 7 Uusi kausi, uudet tekijät 7 Tilivelvolliset 8 Maakuntahallinnon kehittäminen 8 Liiton talous 8 Viraston strategia 8 Maakuntaliiton organisaatio ja henkilöstö 10 Avaintehtävänä johtaminen, päämääränä osaava ja innostunut työyhteisö 10 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista 12 Sisäinen valvonta ja riskien hallinta 12 SELONTEKO MAAKUNTALIITON SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ 14 Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus 14 Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta 15 Sopmustoiminta 15 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOTUS 16 Tilikauden tuloksen muodostuminen 16 Toiminnan rahoitus 18 Rahoitusasema ja sen muutokset 19 Maakuntaliiton kokonaistulot ja -menot 20 Tilikauden tuloksen käsittely 20 MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN 21 Käyttötalouden toteutuminen 21 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 22 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 23 Maakuntaliiton toiminta-ajatus 23 Aluekehitys 24 Päämääränä elinvoimainen ja vetovoimainen Etelä-Savo 24 Aluesuunnittelu 34 Tavoitteena hyvä toimintaympäristö 34 Edunvalvonta 39 Tavoitteena oikea-aikaisuus ja tuloksellisuus 39 TASE-KIRJA LIITTEET Liite 1 Maakuntaliiton toimielinten kokoonpanot Liite 2 Maakuntaliiton edustajat eri toimielimissä ja tapahtumissa Liite 3 Maakuntahallituksen asettamat työryhmät Liite 4 Maakuntaliiton henkilökunta sivu

4

5 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Maakuntajohtajan katsaus Myönteisiä merkkejä Etelä-Savon puhdas järviluonto, metsät, palvelukykyiset kaupungit ja monimuotoinen maaseutu sekä monipuolinen kulttuuritarjonta ovat luoneet kiinnostusta maakuntaa kohtaan. Näkyvyyttä on vahvistettu myös maakunnan markkinointihankkeella. Muuttoliike on edelleen kohentunut, koko maakunnan nettomuutto oli -79 asukasta, mikä on viimeisimmän kymmenvuotisjakson ennätys. Matkailutilastoissa yöpymisten määrät erityisesti venäläismatkailijoiden - ovat ilahduttavasti jatkaneet kasvuaan koko maan ja muun Itä-Suomen kasvulukuja ripeämmin. MUUTTOLIIKKEEN KEHITYS VUOSINA ETELÄ-SAVOSSA. Lähde Tilastokeskus. Merkittäviä vetovoimatekijöitä ovat asumisviihtyvyys, hyvä koulutustarjonta, toimivat palvelut ja infra sekä monipuoliset harrastusmahdollisuudet, joista maakuntaan on ropissut palkintoja, kunniaa ja hyvää julkisuutta. Työ ja toimeentulo ovat kuitenkin keskeisin nuoria ja työikäisiä houkuttava tekijä. Etelä-Savo on hyvällä uralla siihen positiiviseen kierteeseen, jossa maakunnan omat nuoret ovat kiinnostuneita jäämään töihin kotimaakuntaansa ja nuoret paluumuuttajat ja uudet tulokkaat hakevat työmahdollisuuksia maakunnasta. Tätä vahvistaa mm. maakunnan nuorten keskuudessa vuonna 2013 maakuntaliiton tekemä kysely ja sitä täydentävät haastattelut. 1

6 YÖPYMISET MAJOITUSLIIKKEISSÄ ETELÄ-SAVOSSA Lähde Tilastokeskus. Yöpymiset kaikissa majoitusliikkeissä tammi-marraskuulta * * kaikki venäläiset Haasteista huolimatta katseet tulevaisuudessa Valtiovarainministeriö arvioi vuoden 2012 lopun ennusteessaan talouden supistuvan -1,2 prosentilla vuonna Ministeriö ei usko kotimaisen kysynnän vauhdittavan kasvua vuonna 2014, ja yksityisten investointien ennustetaan vähenevän. Tässä valossa on ilahduttavaa, että Etelä-Savon yritykset ovat pienen empimisen jälkeen jälleen käynnistäneet investointi- ja kehittämishankkeita niin, että EU-ohjelmakauden yritysrahoitus toteutuu suunnitellusti. Vuoden 2013 aikana on myös valmisteltu mittavia tulevia investointeja, kuten Veturitallin kauppakeskushanke ja Hiekanpään elämänkaarikampus Pieksämäellä sekä kaavaillut sairaala- ja perusterveydenhuollon investoinnit ja vuoden 2017 asuntomessut Mikkelissä. Viitostie kulkee Mikkelin läpi. Vaikka valtion budjetin menoleikkaukset ovat synkistäneet aluekehityksen tulevaisuuden näkymiä suurten keskusten ulkopuolella, saatiin viime vuonna myös iloisia uutisia: valtion keskusarkiston sijoittaminen Mikkeliin varmistui ja viitostien Mikkelin kohdan rakentamisessa päästään eteenpäin. Ammattikorkeakoulu-uudistus osoittaa, että omalla hyvällä työllä voi saavuttaa tuloksia: Mikkelin ammattikorkeakoulun fuusiovalmistelu Kymen ammattikorkeakoulun kanssa on johtanut hyvään rahoitusasemaan ja bonusrahoitukseen. Myös Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampus on vahvistanut asemaansa ja Esedu palkittiin ammatillisen koulutuksen laatupalkinnolla. Liikenteen väliinputoaja-hankkeet - viitostien Mikkeli-Juva väli sekä Savonlinnan syväväylän siirto - ovat edelleen keskeisiä edunvalvonnan kohteita. Parikkalan rajanylityspaikan kansainvälistämisen edellytykset rajan molemmin puolin ovat olemassa, mutta varmuutta aikataulusta eikä rahoituksesta vielä ole. Tiivistä yhteistyötä Itä- ja Pohjois-Suomen kesken Maakunnan yhteistyöryhmä tekee päätöksiä EU-rahoista. Etelä-Savossa käynnistettiin maakuntaohjelman valmistelu laajassa ja osallistavassa prosessissa. Uuden EU-ohjelmakauden valmistelut ja siihen liittyvä aluekehityslain uudistaminen leimasivat keskeisesti maakuntaliittojen vuoden 2013 toimia. Itä- ja Pohjois-Suomi saivat kohtuullisen neuvotteluratkaisun Suomen rakennerahasto-ohjelman rahoituksen kohdentamisessa: 70% ohjelman aluerahoituksesta kohdistuu Itä- ja Pohjois-Suomeen ja 30% Etelä- ja Länsi-Suomeen. Pudotus on silti merkittävä. Etelä-Savo saa alkavalla ohjelmakaudella EU:n rakennerahastoista noin 101 miljoonaa euroa, missä on noin viidenneksen vähennys päättyneeseen kauteen verrattuna. 2

7 Itä- ja Pohjois-Suomen yhteistyö tiivistyi vuoden mittaan monin tavoin, keskeisimmin EU-ohjelma-asioissa. Itä- ja Pohjois-Suomen yhteinen EU-toimisto Brysselissä pääsi vauhtiin. Ns. Backmanin työryhmän Itä- ja Pohjois-Suomen ohjelmaa ryhdyttiin myös loppuvuodesta työstämään konkreettisiksi sisällöiksi. Uudessa aluekehityslaissa maakunnan liittojen tehtävät eivät juuri muutu, mutta poliittinen linjaus maakuntaohjelman ohjausvaikutuksen ja maakunnan yhteistyöryhmän aseman vahvistamisesta saatiin lakiin. Valtion säästötoimia vauhdittavassa hallituksen rakennepaketissa on EU-ohjelman toimeenpanoa valtionhallinnon puolella koottu neljään rakennerahasto-elyyn, Itä-Suomessa Etelä-Savon Ely-keskukseen. Maakuntaliitoissa yhteistyömenettelyjä valmistellaan. Tuulivoimakaavan päätöksenteko siirtyi vuodelle 2014, samoin päätös uuden vaihemaakuntakaavan laatimisesta. Pienten keskusten kehittämisen PIKE-kampanjaa valmisteltiin yhteistyössä liittojen ja Elävät kaupunkikeskustat ry:n kanssa. Maakuntaliitot ottivat kantaa maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden arviointiin ja maakuntakaavan kehittämiseen: hyväksymis- ja kuulemismenettelyjä tulisi keventää sekä nopeuttaa ja toimeenpanoon liittyviä päällekkäisiä lupamenettelyjä karsia. Itä- ja Pohjois-Suomen yhteisen Brysselin toimiston johtaja Kari Aalto vieraili liitossa. Yhteistyön monet muodot ja suunnat Vuoden 2013 alusta voimaan tulleet kuntaliitokset, joissa Suomenniemi ja Ristiina liittyivät Mikkeliin ja Punkaharju ja Kerimäki Savonlinnaan, ovat vahvistaneet Etelä-Savon kuntarakennetta kuntien omilla päätöksillä. Sen sijaan hallituksen kuntarakenneuudistus kangertelee, hallituksen sisälläkin on asiasta näkemyseroja, ja kuntien keskuudessa on epätietoisuutta sekä uudistuksen tavoitteista että menettelytavoista. Myös sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus on edelleen kesken. Sote-uudistuksessa Etelä-Savon ratkaisut ovat vielä avoinna. Läntisessä osassa maakuntaa on syntymässä yhteinen ratkaisu, johon maakunnan kaikki kunnat ovat tervetulleita mukaan. Itäisen osan kunnista osa vielä pohtii ratkaisujaan. Valtionosuusuudistus on parhaillaan kunnissa lausunnoilla. Uudistus selkeyttää valtionosuusperusteita. Etelä-Savon kannalta kriteerien keskinäisiä painotuksia ja tasausmekanismia tulisi vielä tarkistaa. Maakuntaliitto on tukenut kuntien valmistelutyötä mm. tuottamalla tarvittavaa tilastoaineistoa em. rakenneuudistuksiin. Keskeisenä kuntien keskustelufoorumina toimi maakuntaliiton kokoama kunnallisasiain työryhmä, jonka aihealue on edeltäjäänsä kuntataloustyöryhmää laajempi. Maan- ja maailmankin kuulun Kerimäen kirkon kotikunta on Savonlinna. Etelä-Savon yhdistyminen Kymen vaalipiirin kanssa Kaakkois-Suomen vaalipiiriksi vuonna 2015 on jo johtanut poliittisten piirijärjestöjen yhdistymisiin tai yhteistyön tiivistämiseen. Etelä-Savon yhteistyö Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson suuntaan jatkuu mm. Kaakkois-Suomi-Pietari ENI-ohjelman puitteissa. Yhteistyötä on valmisteltu erityisesti Saimaan alueen kestävän hyödyntämisen, korkeakouluyhteistyön ja liikenneasioiden tiimoilta. Hallitus käynnisti vuoden lopulla aluehallinnon uudistamistyön, joka alkuvaiheessa keskittyy valtion aluehallintoon. Maakunnan liittojen puheenjohtajat ja maakuntajohtajat valmistelivat aluehallintouudistukseen oman kannanottonsa, joka korostaa kansanvaltaisen aluehallinnon vahvistamista. Kannanotto julkistettiin joulukuussa Kunnanjohtaja Heikki Laukkanen johtaa puhetta kunnallisasiain työryhmässä. 3

8 Uusia tuulia Uusi maakuntavaltuusto ja maakuntahallitus aloittivat toimikautensa uusiutuneessa kokoonpanossa keväällä Myös viraston johdossa on käynnissä muutos maakuntajohtaja Matti Viialaisen siirryttyä joulukuun alussa johtamaan Etelä-Karjalan liittoa. Maakuntavaltuusto valitsi kokouksessaan uudeksi maakuntajohtajaksi OtK, varatuomari Pentti Mäkisen. Hän aloittaa virassa 1. syyskuuta Lenita Toivakka jatkaa maakuntavaltuuston puheenjohtajana. Varapuheenjohtajiksi valittiin Markku Kakriainen (oik.) ja Mikko Hokkanen. Mikkelissä Riitta Koskinen Vt. maakuntajohtaja 4

9 Yleinen ja oman alueen kehitys Etelä-Savon kehityksestä Muuttoliikkeessä oli maakunnassa myönteistä kehitystä vuonna Muuttotappiota kertyi ennakkotietojen mukaan koko maakunnassa 79 henkilön verran, mikä on pienin muuttotappio kahteenkymmeneen vuoteen. Väestöä menetettiin kuitenkin kaikkiaan 930 henkeä. Menetys kertyy suurimmaksi osaksi luonnollisen väestönmuutoksen kautta eli ikääntyneessä Etelä-Savossa ihmisiä kuolee enemmän kuin syntyy. Aluetalouden mittareista viimeisin bruttokansantuotetieto (BKT) on saatavilla vuodelta 2011, jolloin asukasta kohti lasketun BKT:n kasvu maakunnassa oli 2,73 % edellisvuodesta. Kasvu oli hieman parempi kuin koko maassa, mutta koko Itä-Suomea heikompi. Lapset ja nuoret ovat maakunnan paras voimavara. Yritysten liikevaihdon kehitys näyttäisi tasaantuneen vuoden 2013 aikana suurin piirtein edellisvuoden tasolle. Liikevaihto on kiivennyt pahimman lamavuoden 2009 jälkeen suunnilleen lamaa edeltäneelle tasolle. Etelä-Savossa yritysten liikevaihdon kehitys oli viime vuonna hieman koko maata parempaa. Sen sijaan yritysten henkilöstömäärän kehitys on ollut laman jälkeen koko maata heikompaa, joskin vuonna 2013 kehitys näyttäisi olleen kuitenkin lievästi positiivista. Työttömiä työnhakijoita oli maakunnassa koko vuoden 2013 ajan enemmän kuin sitä edellisenä vuonna. Etelä-Savossa oli joulukuun lopussa työttömänä henkilöä eli 14 % työvoimasta. Etelä-Savossa työttömien määrä lisääntyi vuodenvaihteessa edellisvuodesta kuitenkin selvästi vähemmän kuin koko maassa, näin myös nuorten osalta. Yrittäjät Etelä-Savossa pärjäsivät hieman keskimääräistä paremmin. Etelä-Savon kuntien talous koheni hieman vuonna 2013 edellisestä vuodesta. Vuosikate asukasta kohti parani tilinpäätösarvioiden mukaan 196 eurosta 233 euroon. Vastaavat lukemat koko maassa olivat vuonna euroa ja vuonna euroa asukasta kohti. Etelä-Savon asema vuosikatteella mitaten heikkeni maakuntien joukossa seitsemänneltä tilalta 13. tilalle. Etelä-Savon kuntien verorahoitus parani samassa tahdissa muun maan kanssa. Verotulot kasvoivat eurosta euroon asukasta kohti eli 6,5 prosenttia ja valtionosuudet kasvoivat eurosta euroon asukasta kohti eli 3,6 prosenttia. Verorahoitus kasvoi siten yhteensä 5,3 prosenttia euroon asukasta kohti. Koko maassa verorahoitus kasvoi 5,0 prosenttia ollen euroa asukasta kohti. Ennakkotietojen mukaan kuntien verotilityksissä oikaistiin edellisten vuosien kertymiä, mikä toi kunnille ennakoitua paremmat verotulot. Vaikka verorahoituksen kehitys olikin muuta maata parempi, menokasvu oli kuitenkin selvästi voimakkaampaa. Toimintakate heikkeni Etelä-Savon kunnissa 4,1 prosenttia, kun se koko maassa heikkeni 2,9 prosenttia. Tästä seurasi maakunnan kuntatalouden muuta maata huonompi kehitys vuoden 2013 osalta. Työ tuo kunnille verotuloja. Kuntien tulos näyttää jäävän lievästi alijäämäiseksi, -18 euroa asukasta kohti eli noin 2,8 milj. euroa. Alijäämä puolittui edellisestä vuodesta. Investointitaso laski noin kahdeksan prosenttia. Lainakanta kasvoi noin viisi prosenttia, mikä on selvästi muun maan (11 %) lainakasvua hitaampi. 5

10 KUNTIEN TALOUS ETELÄ-SAVOSSA JA KOKO MAASSA Lähde Tilastokeskus. ETELÄ-SAVO 2013 Muutos edell. tpa vuodesta (%) KOKO MAA 2013 tpa Muutos edell. vuodesta (%) Verotulot, /as , ,0 Valtionosuudet, /as , ,4 Verorahoitus, /as , ,0 Toimintakate, /as , ,9 Vuosikate, /as , ,0 Bruttoinvestoinnit, /as 584-8, ,1 Lainakanta, /as , ,4 Tilikauden yli-/alijäämä, /as (13/12) Vuosikate % (13/12) Neg. vuosikatekunnat (13/12) Kuntatalouden tilaa vuoden 2013 tilinpäätösarvioiden perusteella voidaan kuvata kohtalaisen vakaaksi. Tulevien vuosien kehityksen sanelee menokehityksen hillitsemisen ohella käynnissä olevat kunta- ja sosiaali- ja terveyspalvelurakenneuudistusten yhteydessä tehtävät palvelujen rahoitusratkaisut. Tiedossa olevat valtionosuuslaskelmat ovat maakuntatasoisesti vaikutuksiltaan varsin neutraalit. Kuitenkin muutamien kuntien osalta laskelmat osoittavat jopa useamman sadan euron asukaskohtaista vähentymistä valtionosuuksissa. Tämän aiheuttavat ikärakenteen ja väestön sairastavuuden muuttuneet painotukset valtionosuusperusteissa kuntakohtaisia valtionosuuksia määriteltäessä. KUNTIEN VUOSIKATTEEN KEHITYS VUOSINA ( /ASUKAS). Lähde Tilastokeskus. 6

11 Maakuntaliiton hallinto ja talous Uusi kausi, uudet tekijät Lokakuussa 2012 käytiin kunnallisvaalit, joiden tuloksen perusteella valittiin maakuntaliiton toimielimiin lisää jäseniä. Maakuntaliiton jäsenkuntien edustajainkokous pidettiin Siellä valittiin uusi maakuntavaltuusto toimikaudelle Valtuusto valitsi toukokuun 2013 lopun kokouksessaan hallituksen ja tarkastuslautakunnan toimikaudekseen. Maakuntavaltuustossa on valtuustokaudella yhteensä 67 jäsentä, jotka ovat jäsenkuntien kunnanvaltuutettuja. Määrä on viisi pienempi kuin edellisellä toimikaudella. Valtuuston voimasuhteet ovat: Suomen keskusta 23, SDP 17, Kansallinen kokoomus 12, Vihreä liitto 3, Kristillisdemokraatit 3, Perussuomalaiset 8 ja Vasemmistoliitto 1 jäsentä. Maakuntavaltuuston puheenjohtajana jatkaa Lenita Toivakka (Kok.) Mikkelistä. Varapuheenjohtajiksi valittiin Markku Kakriainen (Kesk.) Mikkelistä ja Mikko Hokkanen (Sdp.) Kangasniemeltä. Maakuntavaltuusto kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa, keväällä Mikkelissä ja syksyn kokoukseensa Pieksämäellä. Kansanedustaja Lenita Toivakka Mikkelistä johtaa maakuntavaltuustoa, toimitusjohtaja Jarkko Wuorinen Savonlinnasta maakuntahallitusta. 7

12 Maakuntahallituksessa jäseniä on 13. Poliittiset voimasuhteet ovat: Suomen keskusta 5, SDP 4 ja Kansallinen kokoomus 2 jäsentä ja Perussuomalaiset 2 jäsentä. Maakuntahallitus kokoontui vuoden aikana 11 kertaa ja käsitteli kaikkiaan 255 asiaa. Maakuntahallituksen puheenjohtajana toimii Jarkko Wuorinen (Kesk.) Savonlinnasta. Varapuheenjohtajana jatkaa Teemu Hirvonen (Sdp.) Savonlinnasta ja uutena Pertti Oksa (Kok.) Mikkelistä. Teemu Hirvonen Savonlinnasta (vas.) ja Pertti Oksa Mikkelistä ovat maakuntahallituksen varapuheenjohtajat. Tarkastuslautakunnassa on viisi jäsentä. Liiton tilintarkastajana toimi valtuustokaudella BDO Audiator Oy, vastuullinen tarkastaja on Aki Rusanen. Lautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Paatero (Kok.) Heinävedeltä. Lautakunta kokoontui vuonna 2013 kaikkiaan kuusi kertaa. Tilivelvolliset Tilivelvollisia maakuntaliiton toiminnan osalta ovat maakuntahallitus ja maakuntajohtaja. Valtuusto käsittelee liiton talousarviota yhtenä tulosalueena, jolle se myöntää määrärahan ja tuloarvion, rahoitustulot ja rahoitusmenot. Hankkeet käsitellään talousarviossa nettoperusteisina. Maakuntahallinnon kehittäminen Valtion aluehallintouudistuksen yhteydessä uudistettiin vuoden 2010 alusta laki alueiden kehittämisestä. Lailla maakunnan liitoille annettiin lisää vastuita ja uusia tehtäviä alueellisessa kehittämistyössä. Valtio korvasi osan näistä tehtävistä liitolle aiheutuvista kuluista vuosina 2010 ja 2011, mutta jatkossa korvaus siirtyi osaksi kuntien valtionosuusjärjestelmää. Muutoksella ei ole ollut vaikutusta jäsenkuntien maksuosuuksiin. Itä-Suomen yhteistoiminta-alueen päätöksiä valmistelee työvaliokunta, jossa Etelä-Savolla, Pohjois-Savolla ja Pohjois-Karjalalla on neljä edustajaa. Etelä-Savoa työvaliokunnassa edustivat maakuntahallituksen puheenjohtajisto ja maakuntajohtaja. Työvaliokunnalle asiat valmistelee maakuntajohtajien kollegio. Puheenjohtajuus sekä työvaliokunnassa että maakuntajohtajien keskuudessa vaihtuu vuosittain. Vuonna 2013 puheenjohtajuutta Itä-Suomen yhteistoiminta-alueen työvaliokunnassa hoiti Pohjois-Savo. Vuonna 2014 puheenjohtajana toimii Etelä-Savo. Yhteistoiminta-alueen työvaliokunta ei sellaisenaan kokoontunut vuona Itä-Suomen asioita hoidettiin Pohjois-Savon johdolla uuden Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukunnan kautta. Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukunta kokoontui kolme kertaa. Liiton talous Maakuntavaltuusto hyväksyi liiton talousarvion vuodelle 2013 kokouksessaan 26. marraskuuta Menot ja tulot talousarviossa olivat molemmat euroa. Kuntien jäsenmaksuosuudet vuodelle 2013 nousivat edellisestä vuodesta 3 %. Keväällä 2013 maakuntavaltuustossa tehtiin aloite jäsenmaksuosuuden huomattavasti pienentämisestä nykyisestä. Aloite käsiteltiin syysvaltuustossa, jossa todettiin, ettei esitetyllä leikkauksella pystytä turvaamaan edes lakisääteisten tehtävien hoitamista. 8

13 Maakunnan kehittämisrahan sitomaton osa vuodelle 2013 oli euroa. Vuonna 2012 se oli vielä euroa. Maakuntahallituksen päätöksillä (4) myönnettiin euroa. Maksatuksia liitto teki eurolla. Lisäksi valtiolta saatiin kolmeen osaamiskeskushankkeeseen yhteensä euroa. Osaamiskeskusohjelmille myönnettiin niihin kohdennettua maakunnan kehittämisrahaa euroa. Vuoden 2014 maakunnan kehittämisrahan suuruudesta ei ole vielä tilinpäätöshetkellä varmuutta, mutta oletus on, että se olisi korkeintaan samaa tasoa kuin vuonna Osaamiskeskusohjelmien toteutus päättyi ja vuoden 2014 alussa niiden toiminta on mahdollista korko- ja ohjelmakaudelta jääneiden varojen turvin. Niistä tehtiin rahoituspäätökset jo vuoden 2013 lopulla. EU-osarahoitettuihin hankkeisiin tehtiin vuonna 2013 kaikkiaan 37 uutta rahoituspäätöstä, joilla myönnettiin EU:n ja valtion rahoitusta yhteensä euroa. Maksatuspäätöksiä tehtiin kaikkiaan 120 kpl, joilla maksettiin hanketoteuttajille ,46 euroa. Tarkemmat tiedot kehittämishankkeiden rahoituksesta kerrotaan toimintakertomuksen luvussa Aluekehitys. Viraston strategia Maakuntaliiton virasto käynnisti loppuvuodesta 2010 oman toimintastrategian työstämisen tavoitteena toteuttaa maakuntastrategiaa. Se hyväksyttiin keväällä Sen mukaan maakuntaliiton viraston toiminta-ajatuksena on Teemme tulosta Etelä-Savon hyväksi. Olemme aluekehittäjä, maakunnan edunvalvoja ja yhteisen tahdon muodostaja. Vuoteen 2015 ulottuvan visionsa mukaan maakuntaliitto on: Arvostettu suunnannäyttäjä, haluttu yhteistyökumppani ja hyvä työyhteisö, jolle Etelä-Savon menestys on yhteinen asia. Viraston avaintehtäviksi ja päämääriksi määriteltiin: Aluekehitys: Elinvoimaisempi ja vetovoimaisempi Etelä-Savo Aluesuunnittelu ja maankäyttö: Paras mahdollinen toimintaympäristö Edunvalvonta: Oikea-aikainen ja tuloksellinen vaikuttaminen Kansainvälinen yhteistyö: Pietarin läheisen sijainnin hyödyntäminen Yhteishenki: Maakunnan identiteetin ja imagon vahvistaminen Johtaminen: Osaava ja innostunut työyhteisö Vuonna 2013 strategiaa käsiteltiin muun muassa strategiapäivässä keväällä. Aino Salo ja Kirsi Kovanen osallistuivat viraston talviseen virkistyspäivään. 9

14 Maakuntaliiton organisaatio ja henkilöstö Avaintehtävänä johtaminen, päämääränä osaava ja innostunut työyhteisö Vuoden 2011 alusta voimaan tullut hallintosääntöuudistus muutti viraston organisaatiorakennetta. Tulosyksikköjen määrä laski kolmeen: aluekehitysyksikkö, aluesuunnitteluyksikkö ja hallintoyksikkö. Suoraan maakuntajohtajan alaisuudessa on joitakin tehtäviä. Tulosyksiköiden päälliköillä voi olla vastuullaan toimialaansa liittyviä, erikseen budjetoituja hankkeita. Muilta osin uudistus astui voimaan jo vuoden 2011 alusta, mutta hallintoyksikön nimi muuttui vuoden 2012 alusta hallinto- ja kehittämisyksiköksi. Mervi Simoska on liiton hallinto- ja kehittämisjohtaja. Talousarviossa ennakoitiin henkilötyövuosien määräksi vuonna ,8. Toteutuma oli 29,2 (laskelma perustuu virka-/työsuhteiden kestoon vähennettynä pitkillä poissaoloilla). Tehtäväalueittain henkilöstö jakautuu seuraavasti: Maakuntaliiton henkilöstö / henkilötyövuosi Luottamushenkilöhallinto Virasto Hankkeet Talousarvio Toteutuneet henkilötyövuodet 1,0 0,9 21,7 21,0 9,2 7,3 31,8 29,2 Tavoitteeksi vuodelle 2013 oli asetettu, että koko henkilöstön osaamista hyödynnetään ja resurssit kohdennetaan tuloksellisesti ja toiminnallisesti järkevästi. Vuoden aikana liitossa täytettiin kehittämispäällikön toimi. Henkilön tultua valituksi talon sisältä, vapautuneeseen ohjelmapäällikön tehtävään rekrytoitiin talon ulkopuolelta. Vanhempain- ja vuorotteluvapaiden sijaisuuksiin valittiin vuoden aikana kolme henkeä. Syksyllä 2013 käynnistyi maakuntajohtajan rekrytointi, joka on tilinpäätöshetkellä vielä kesken. Työlomalla oli vuoden aikana kaksi henkilöä, ja heidän työnsä pyrittiin hoitamaan sisäisin järjestelyin. Lisäksi maakuntajohtajan vapaana olevaa virkaa hoitaa aluekehitysjohtaja aluekehityspäällikön hoitaessa aluekehitysjohtajan virkaa. Vapailla olevien tehtäviä voidaan hoitaa osittain sisäisin järjestelyin, mutta kokonaisuuden kannalta on arvioitava tapauskohtaisesti työyhteisön kannalta järkevin ratkaisu. Hanna Makkula valittiin kehittämispälliköksi. Liitossa on vuodesta 2001 lähtien tehty vuosittain erillinen henkilöstöraportti, josta käyvät ilmi henkilöstöä koskevat tiedot tarkemmin. Vuoden 2013 osalta henkilöstöraportti valmistuu keväällä 2014 ja se tuodaan hallitukselle ja valtuustolle tiedoksi. Erityistä huomiota kiinnitettiin johtamiseen tavoitteena osaava ja innostunut työyhteisö. Johtoryhmätyöskentely jämäköityi, koko viraston palavereita pidettiin säännöllisesti. Kehityskeskustelut käytiin syksyllä 2013, ja ne ovat tulleet osaksi maakuntaliiton viraston vuosittaista toimintaa. Myös yksiköiden palaverikäytäntöjä kehitettiin. 10

15 Hallituksen puheenjohtajiston ja viraston johtoryhmän säännölliset tapaamiset alkoivat loppuvuodesta Maakuntahallitukselle laadittiin alustava työohjelma vuodelle 2014 joulukuussa sekä luonnosteltiin kokousaikataulut koko vuodelle. Toiminnan tuloksellisuutta pyrittiin parantamaan virtaviivaistamalla toimintaprosesseja, kuten luopumalla hallituksen esityslistojen paperiversioista. Virastossa on ajan tasalla oleva tekniikka ja henkilöstöä on koulutettu aktiivisesti niiden hyödyntämiseen. Mm. videoneuvotteluja käytiin vuonna 2013 huomattavasti vuotta 2012 enemmän. Sähköisen asianhallintajärjestelmän kehittämistä jatkettiin valmistautumalla mm. sähköiseen arkistointiin. Liitto varautuu siihen, että se saisi sähköisen arkistoinnin luvan vuonna Vuonna 2013 jatkui nykyisten toimitilojen remontin suunnittelu. Koska neuvotteluissa ei päästy molempia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun, sanoi maakuntaliitto toimitilat irti syyskuussa Uusia toimitiloja kartoitettiin pitkin vuotta, ja tavoitteena on päästä muuttamaan uusiin tiloihin vielä keväällä Maakuntaliitto hallinnoi teknisen tuen hankkeiden (2) lisäksi maakunnallista markkinointihanketta, jolle myönnettiin jatkoaikaa helmikuulle 2014, Kumppanuuspöytä-hanketta sekä Maakunta maailmankartalle ja verkostoihin hanketta. Jälkimmäiset päättyvät myös vuonna Liiton johtoryhmä ja hallituksen puheenjohtajisto alkoivat tavata säännöllisesti. Kuvassa hallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen. 11

16 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Maakuntahallitus hyväksyi 12. joulukuuta 2011 maakuntaliiton sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan yleisohjeen tulevaksi voimaan 1. tammikuuta Yleisohje antaa pitkälti työkaluja ja vastauksia vuodelle 2011 asetuille tavoitteille strategisen johtamisen ja johtamisjärjestelmän kehittämisen osalta. Yleisohjeessa sisäisen valvonnan toimenpiteet/periaatteet on määritelty alla olevan mukaisesti: Toimintoihin ja prosesseihin liittyvät valvontatoimet on määriteltävä ja kohdennettava toiminnan luonteen ja siihen liittyvien riskien perusteella. Valvontatoimet voivat alla esitetyn mukaisesti olla ennaltaehkäiseviä, havaitsevia ja korjaavia. Johtamiseen sisältyviä ennaltaehkäiseviä valvontatoimia ovat esimerkiksi: tehtävien, toimivaltuuksien, tulos- ja raportointivastuiden ja menettelyiden määrittelyt, esittely- ja hyväksymis- sekä vahvistusmenettelyt päätöksenteossa, toiminnoissa ja prosesseissa, tehtävien eriyttäminen ja käyttöoikeudet, prosessikuvaukset ja toimintaohjeet, toimintojen ja prosessien auditointimenettelyt, toiminnan tuloksellisuuden ja suoriutumisen arviointimenettelyt, omaisuuden fyysinen turvaaminen ja esimiesten valvonta (seuranta ja ohjaus). Toimintoihin ja talouteen liittyviä havaitsevia valvontatoimia (jälkikäteisvalvonta) ovat muun muassa: toiminnan ja tuloksellisuuden arvioinnit, toimintaan ja talouteen liittyvät seurantamenettelyt ja täsmäykset sekä toimintojen ja prosessien sisäiset/ulkoiset arvioinnit. Johtamiseen, toimintoihin ja talouteen liittyviä ennaltaehkäiseviä, havaitsevia ja korjaavia valvontatoimia ovat esimerkiksi: tehtävien, velvollisuuksien ja vastuiden osoittaminen henkilöstölle, esittely- ja hyväksymismenettelyt päätöksenteossa, toiminnoissa ja prosesseissa, kehityskeskustelut, henkilöstön suoriutumisen arvioinnit ja otto-oikeuden käyttö. Matti Viialainen johti virastoa marraskuun loppuun Maakuntajohtajan ja tulosyksiköiden päälliköiden tehtävänä on valvonnan ja vastuullisen toiminnan toteutumiseksi edistää alaisensa henkilöstön tietoisuutta ja sitoutumista ohjeiden mukaiseen toimintaan työtehtävissään sekä ammatillisen osaamisen kehittymiseen. Esimiesten tulee järjestelmällisin perehdytysja koulutusmenettelyin, prosessikuvausten, kehityskeskusteluiden ja tehtäväkuvien avulla varmistaa, että työntekijät tietävät ja tuntevat omat tehtävänsä ja toimintaa ohjaavat (tulos)tavoitteet. 12

17 Esimiesten vastuulla on toiminnan luonteen perusteella riittävien riskienhallinnan menettelyiden ja valvontatoimien luominen. Keskitetysti ohjeistettavia prosesseja ovat mm. päätöksenteko, henkilöstöhallinto, hankintatoimi, tietojärjestelmät sekä tila- ja asiakirjahallinto. Riskien hallinnan periaatteet on määritelty alla olevan mukaisesti: Toiminnan ja talouden suunnittelu perustetaan maakunnan ja liiton strategiseen tavoiteasetteluun, toiminnanpainopisteen keskittäminen olennaiseen. Toiminnan ja talouden suunnittelussa ja päätöksenteossa turvataan liiton toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisen edellyttämät henkilö- ja muut resurssit. Osallistuminen erilaisiin hankkeisiin ratkaistaan tapauskohtaisesti ottaen huomioon maakunnan strategiassa ja maakuntaohjelmassa liitolle sovitut toteutusvastuut sekä hankkeista aiheutuvat taloudelliset velvoitteet ja niiden sitoma työpanos. Henkilöstön osaamisen taso turvataan riittävällä perehdyttämisellä ja koulutuksella. Päätöksenteon ja valmistelun oikeellisuus turvataan sisäisen valvonnan toimenpitein ja riittävällä ja luotettavalla raportoinnilla. Toimitiloihin, koneisiin ja laitteisiin liittyviä turvallisuus- ja vahinkoriskejä tai henkilöstön terveyteen laajasti vaikuttavia riskejä ei hyväksytä. Voimassa olevan lainsäädännön vastaisia tai muutoin epäeettisiä toimintatapoja ei hyväksytä. Riskien arviointi on suoritettu vuonna 2009, joka on toiminut ohjeenkin laadinnan perusteena. Vuonna 2014 riskien arviointi suoritetaan uudelleen. Vahinkoihin maakuntaliitossa on varaudutta toimintaan nähden riittävällä vakuutusturvalla. Vuosittain tarkistetaan vakuutusten riittävyys ja tarvittaessa muutetaan sopimuksia. Tilinpäätöshetkellä ei ollut liiton toimintaan kohdistuvia oikeudenkäyntejä vireillä. Vuonna 2013 Kuopion hallinto-oikeus teki päätöksen kantajan hyväksi koskien maakuntahallituksen tekemää EU-osarahoitteisen hankkeen takaisinperintäpäätöstä. Kantaja ei vastustanut takaisinperintää, vaan tapaa, jolla niihin liittyvää sääntöjä sovellettiin. Päätöksestä ei aiheutunut taloudellisia menetyksiä maakuntaliitolle. 13

18 Selonteko maakuntaliiton sisäisen valvonnan järjestämisestä Maakuntaliiton sisäisen valvonnan ohjeistus on perustunut hallintosääntöön ja sen pohjalta annettuihin maakuntahallituksen vuotuisiin talousarvion täytäntöönpano-ohjeisiin. EU:n rakennerahastotoiminnan osalta on työ- ja elinkeinoministeriölle laadittu erilliset kutakin rahastoa koskevat hallinto- ja valvontajärjestelmäkuvaukset varojen käytön asianmukaisen hallinnoinnin varmistamiseksi. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohje on hyväksytty maakuntahallituksessa 12. joulukuuta 2011 ja se on tullut voimaan Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan ensi sijassa toimintakertomuksessa. Talousarvion toteutumista seurataan maakuntahallituksessa neljännesvuosittain tapahtuvan raportoinnin ja tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä. Toiminnan vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden arvioinnin kehittäminen on johtamisen keskeisiä tavoitteita. Vuonna 2013 hyväksyttyyn maakuntastrategiaan on sisällytetty liiton toiminnan osa-alueita kuvaavia, seurattavia mittareita, joilla toiminnan tuloksellisuutta voidaan arvioida. Maakuntastrategian laadinnan yhteydessä on lisäksi määritelty lukuisia mittareita maakunnan kehityksen suunnan seurantaa varten. On kuitenkin otettava huomioon, että maakunnan kehityksen näkökulmasta liitto on vain yksi toimija. Tarkastuslautakunta on pyrkinyt kehittämään menettelyjä, joiden avulla se voisi seurata, miten liitto panee toimeen arviointikertomusten havaintoja, ja seurannan avulla antaa valtuustolle systemaattista palautetta liiton toiminnasta. Viraston luottamusmies- ja virkamiesjohto seuraavat tulosten toteutumista. Kuvassa hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, hallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen ja maakuntajohtaja Matti Viialainen. 14

Etelä-Savon maakuntaliitto. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Luonnos 10.2.2014

Etelä-Savon maakuntaliitto. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Luonnos 10.2.2014 Etelä-Savon maakuntaliitto TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Luonnos 10.2.2014 1 SISÄLLYS OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA Maakuntajohtajan katsaus Myönteisiä merkkejä Yleinen ja oman

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto TILINPÄÄTÖS 2014

Etelä-Savon maakuntaliitto TILINPÄÄTÖS 2014 Etelä-Savon maakuntaliitto TILINPÄÄTÖS 2014 Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 130:2015 Julkaisutiedot Julkaisija: Etelä-Savon maakuntaliitto Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli puhelin 015 321 130 email kirjaamo@esavo.fi

Lisätiedot

Maakuntahallitus käsitteli vaihemaakuntakaavaa Luonnos tuulivoimakaavaksi palautettiin uuteen valmisteluun

Maakuntahallitus käsitteli vaihemaakuntakaavaa Luonnos tuulivoimakaavaksi palautettiin uuteen valmisteluun TIEDOTE 23.4.2012 Maakuntahallitus käsitteli vaihemaakuntakaavaa Luonnos tuulivoimakaavaksi palautettiin uuteen valmisteluun Etelä-Savon maakuntahallitus päätti maanantaina 23. huhtikuuta palauttaa viraston

Lisätiedot

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari 8.5.2013 Kuntatalo, Helsinki 8.5.2013 Sari Korento kehittämispäällikkö Sisäinen valvonta Kuntalaki

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta Valtuustoseminaari 23.5.2017 Miksi? Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen Toiminnan kehittäminen ja parantaminen Toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliiton tilinpäätös 2012

Etelä-Savon maakuntaliiton tilinpäätös 2012 Etelä-Savon maakuntaliiton tilinpäätös 2012 Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 119:2013 Julkaisutiedot Julkaisija: Etelä-Savon maakuntaliitto Hallituskatu 3 A, 50100 Mikkeli puhelin 015 321 130 email

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriö ALKU uudistus ja maakunnan yhteistyöryhmät ALKU uudistuksessa MYR:lle ei tullut erityisiä uusia

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 rakennerahasto-ohjelmassa

Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 rakennerahasto-ohjelmassa Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 rakennerahasto-ohjelmassa 1. Sopijapuolet Etelä-Savon maakuntaliitto, Y -tunnus 0215839-7

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Sisällys Johdanto... 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt

POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt 1. LUKU TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄT 2. LUKU ORGANISAATIO 1 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Inarin kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

Inarin kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 0 Inarin kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Valtuusto / /2017 1 Sisällysluettelo 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala...2 2. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoite ja tarkoitus;

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2011. Maakuntavaltuusto 28.5.2012

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2011. Maakuntavaltuusto 28.5.2012 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2011 Maakuntavaltuusto 28.5.2012 MAAKUNTALIITON TALOUS Käyttötalouden toteutuminen TA 2011 TP 2011 Poikkeama Käyttötalouden kokonaismenot ja tulot 1 000 1 000 1 000 Yleishallinto

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen

Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen SOPIMUS 1 (5) 16.3.2015 Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen 1. Sopimuksen tausta ja lähtökohdat Maakuntajohtajan virkaan sovelletaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kunnallisen

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus. Väliaikainen hallinto alkaen

Sote- ja maakuntauudistus. Väliaikainen hallinto alkaen Sote- ja maakuntauudistus Väliaikainen hallinto 1.7.2017 alkaen 6.2.2017 Valmistelun vaiheet 9/2016 1.7.2017 1.7.2017 28.2.2018 1.3. 31.12.2018 Esivalmistelu 10 kk Väliaikainen hallinto 8 kk Käynnistäminen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

Maakunnan perustaminen: Hallinnon järjestäminen Väliaikaishallinto Tukipalvelut

Maakunnan perustaminen: Hallinnon järjestäminen Väliaikaishallinto Tukipalvelut Maakunnan perustaminen: Hallinnon järjestäminen Väliaikaishallinto Tukipalvelut Paikkakunta: Päivämäärä: Muutosjohtajien maakuntakierros 1 23.2.17 Julkisten sosiaali ja terveyspalvelujen rakenne Maakunta

Lisätiedot

Maakuntastrategia uudessa Pirkanmaan maakunnassa

Maakuntastrategia uudessa Pirkanmaan maakunnassa Maakuntastrategia uudessa Pirkanmaan maakunnassa Taustoitusta konsernirakenne ja johtaminen -teemaryhmälle Joulukuu 2016 Marko Mäkinen, Pirkanmaan liitto 2.1.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Maakuntastrategia

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

Maakunnan hallintosääntö

Maakunnan hallintosääntö Maakunnan hallintosääntö Maku verkostotapaaminen 18.1.2018 Johtava lakimies Kirsi Mononen Hallintosäännön valmistelu Hallinto- verkosto» Kokoukset helmi- ja maaliskuussa» Lausuntokierros /nettiin kommentoitavaksi»

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA Kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista (13

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2017 2020 Työohjelma 2017 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen 19.4.2016 Maakunnan tilanne Maakunnan kunnat ovat antaneet lausuntonsa hallituksen marraskuisiin linjauksiin helmikuussa 2016:

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2016 1 Maakuntauudistuksen johtoryhmä Kokousaika 10.08.2016 kello 10:00-12:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Etelä-Savon kuntien tilinpäätökset 2015 ja talousnäkymät

Etelä-Savon kuntien tilinpäätökset 2015 ja talousnäkymät Etelä-Savon kuntien tilinpäätökset 2015 ja talousnäkymät Kuntaliiton ja maakuntaliiton ajankohtaisseminaari Pieksämäki 11.5.2016 Heikki Laukkanen Etelä-Savon kunnallisasiain työryhmän pj., kunnanjohtaja

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 Kunnanvaltuusto 46 27.06.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2016

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2016 1 Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2016 Mikä on hyvä tavoite? Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava, konkreettinen ja yksiselitteinen. Tavoite

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Yhtymähallitus 23.11.2017 Yhtymävaltuusto 1.12.2017 Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 2(5) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA. Laura Leppänen muutosjohtaja

MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA. Laura Leppänen muutosjohtaja MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA Laura Leppänen muutosjohtaja 26.1.2017 MITÄ MAAKUNTIIN SIIRTYMINEN TARKOITTAA? Suomeen perustetaan 18 maakuntaa 1.7.2017. Palveluiden järjestämisvastuu siirtyy

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Kokousaika 09.12.2016 kello 12:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto TILINPÄÄTÖS 2015

Etelä-Savon maakuntaliitto TILINPÄÄTÖS 2015 Etelä-Savon maakuntaliitto TILINPÄÄTÖS 2015 Maakuntahallitus 22.2.2016 Maakuntavaltuusto 23.5.2016 2 SISÄLLYS OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA Maakuntajohtajan katsaus 4 Kohti aitoa maakuntien

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus Vastuu alueiden kehittämisestä on ALKE-lain perusteella

Lisätiedot

Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallituksen päätösvallan delegointi AIKO hankerahoitusta varten

Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallituksen päätösvallan delegointi AIKO hankerahoitusta varten Maakuntahallitus 110 15.09.2014 Maakuntahallitus 106 22.08.2016 Maakuntahallituksen päätösvallan delegointi AIKO hankerahoitusta varten 263/00.00.01/2010 MHS 15.09.2014 110 n ehdotus: Maakuntavaltuuston

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 24.01.2017 kello 14:00-16.18 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista:

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin

Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin 1 (5) Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin Nurmeksen kaupungin tilinpäätös oli talousarviota vahvempi vuonna 2016. Kaupungin tilikauden tulos oli 532 064 euroa ja ylijäämä esitettävien

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta 2 08 Hankintakeskus (Keskuskirjanpidontaulukot, ei tarvitse täyttää) (1 000 euroa) Talousarvio TA-muutokset Yhteensä Toteutunut

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä. viestintäpäällikkö Arja Hankivaara

Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä. viestintäpäällikkö Arja Hankivaara Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä viestintäpäällikkö Arja Hankivaara 12.10.2017 Hallintosääntö (hyväksytty mkv:ssa 5.6.2017) maakuntahallitus johtaa viestintää ja tiedottamista toimielimet luovat edellytyksiä

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Valtuustoseminaari 16.5.2016 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Toimintaympäristön muutoksia edessä Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän globaalit kilpailutekijät Arktisuuden mahdollisuudet Hallinnon uudistaminen

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 1 2 Sisältö 1. Johdanto 4 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 5 3. Johtaminen 6 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 7 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 7 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä

Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä Tarkastuslautakunnan, tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen tehtävät Valtuuston perehdytystilaisuus 18.9.2017 Konsernihallinto Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Keskustelu- ja koulutustilaisuus Pohjois- Pohjanmaan uusille kunnan- /kaupunginvaltuustoille 7.2.2013. Pauli Harju maakuntajohtaja

Keskustelu- ja koulutustilaisuus Pohjois- Pohjanmaan uusille kunnan- /kaupunginvaltuustoille 7.2.2013. Pauli Harju maakuntajohtaja Keskustelu- ja koulutustilaisuus Pohjois- Pohjanmaan uusille kunnan- /kaupunginvaltuustoille 7.2. Pauli Harju maakuntajohtaja Pohjois-Pohjanmaan liiton organisaatio 29+1 jäsenkuntaa TOIMIKUNNAT Matkailutoimikunta

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 Kaupunginhallitus 233 08.05.2017 Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 2763/00.01.02/2017 KHALL 08.05.2017 233 Yleistä Vuonna 2016 Uudenkaupungin yrityssektorin positiivinen

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS

HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS 1 LUONNOS 6.4.2005 Asia 1 / Liite 1 HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET Sopimuskuntien yhteisenä tavoitteena on Helsingin seudun kansainvälisen kilpailukyvyn

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto TILINPÄÄTÖS 2015

Etelä-Savon maakuntaliitto TILINPÄÄTÖS 2015 Etelä-Savon maakuntaliitto TILINPÄÄTÖS 2015 Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 133:2015 Julkaisutiedot Julkaisija: Etelä-Savon maakuntaliitto Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli puhelin 015 321 130 email kirjaamo@esavo.fi

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sipoon kunta Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Voimaantulo xx.xx.2017 Kunnanvaltuusto xx.x.2017 Sisällysluettelo 1 Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 2 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Talousarvion muutos vuodelle 2016/Maakuntaliiton talous- ja toimintasuunnitelman hyväksyminen vuosille

Talousarvion muutos vuodelle 2016/Maakuntaliiton talous- ja toimintasuunnitelman hyväksyminen vuosille Maakuntahallitus 137 16.06.2015 Maakuntahallitus 174 19.10.2015 Maakuntavaltuusto 20 23.11.2015 Maakuntahallitus 31 21.03.2016 Maakuntahallitus 127 24.10.2016 Talousarvion muutos vuodelle 2016/Maakuntaliiton

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014 123. Voimaantulo 8.12.2014. 1 (6) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Toivakan kunnan sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan perusteet

Toivakan kunnan sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan perusteet Toivakan kunnan sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan perusteet 1 (5) 1. Soveltamisala Sisäisen valvonnan ja siihen osana sisältyvän kokonaisvaltaisen riskienhallinnan perusteilla luodaan

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Sisällys 1. Johdanto 2. Nykytilanne 3. Sisäinen valvonta 4. Riskienhallinta 5. Kuntalain muutos 1.7.2012 1. Johdanto Sisäinen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

LAPIN KUNTATALOUS

LAPIN KUNTATALOUS LAPIN KUNTATALOUS 2004-2005 LAPIN LIITTO Kuntataloustutkija Ella Rautio-Kuosku Heinäkuu 2006 Sisällysluettelo: Kuva 3-4 Manner-Suomen kuntien talous ja Lapin kuntien talous 04-05 Kuva 5 Maakuntien toimintakulujen

Lisätiedot

KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN. 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula,

KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN. 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula, KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula, NOORMARKKU-TOIMIKUNTA Peruskirjana kuntaliitossopimus Noormarkun alueellisen edustavuuden lisäämiseksi ja asukkaiden vaikutusvallan

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje Sisäisen valvonnan ohje Kuntayhtymähallitus 15.6.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄ SEKÄ KUNTAYHTYMÄN VALVONNAN RAKENNE 3 1.2 Johtamis- ja hallintojärjestelmä 3 1.2 Kuntayhtymän valvonnan

Lisätiedot

Talousarvion muutos vuodelle 2016/Maakuntaliiton talous- ja toimintasuunnitelman hyväksyminen vuosille

Talousarvion muutos vuodelle 2016/Maakuntaliiton talous- ja toimintasuunnitelman hyväksyminen vuosille Maakuntahallitus 137 16.06.2015 Maakuntahallitus 174 19.10.2015 Maakuntavaltuusto 20 23.11.2015 Maakuntahallitus 31 21.03.2016 Maakuntahallitus 127 24.10.2016 Maakuntavaltuusto 20 12.12.2016 Talousarvion

Lisätiedot

Maakuntahallituksen osallistuminen #Uusimaa2019 hankkeen ohjaamiseen. Markus Sovala, muutosjohtaja

Maakuntahallituksen osallistuminen #Uusimaa2019 hankkeen ohjaamiseen. Markus Sovala, muutosjohtaja Maakuntahallituksen osallistuminen #Uusimaa2019 hankkeen ohjaamiseen Markus Sovala, muutosjohtaja markus.sovala@uudenmaanliitto.fi 040-6646091 Sote- ja maakuntauudistuksen eteneminen Maakunnan toiminnan

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

PÄLKÄNEEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PÄLKÄNEEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Käsittely : Kunnanvaltuuston hyväksymä xx.xx.2014 xx Kunnanhallitus xx.xx.xxxx xx Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. SISÄISEN VALVONNAN

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Ajankohtaista Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta

Ajankohtaista Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta Ajankohtaista Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta Neuvottelukunnan kokous 12.3.2013 Ylijohtaja Ari Niiranen Ajankohtaista toiminnasta Maksatus ja tarkastus -yksikössä palkkatukien, starttirahojen ja kuntouttavan

Lisätiedot

Kuntalain muutoskuulumisia. Valtuuston tietoisku Kaupunginsihteeri Jouni Majuri

Kuntalain muutoskuulumisia. Valtuuston tietoisku Kaupunginsihteeri Jouni Majuri Kuntalain muutoskuulumisia Valtuuston tietoisku Kaupunginsihteeri Jouni Majuri Kuntalain kokonaisuudistus Kuntarakenneuudistus muodostaa perustan kuntalain kokonaisuudistukselle. Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät 2014 Pori 28.8.2014 Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen

Kuntajohtajapäivät 2014 Pori 28.8.2014 Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen Kuntajohtajapäivät 2014 Pori 28.8.2014 Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen Lähtökohdat YHTEISÖVERON TUOTTO OULUSSA VUONNA 2001 115 M VUONNA 2013 30 M Lähtökohdat - viiden kunnan kuntaliitos

Lisätiedot

ETELÄ-SAVO VALITTAA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN MAAKUNTAKAAVAPÄÄTÖKSESTÄ

ETELÄ-SAVO VALITTAA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN MAAKUNTAKAAVAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTE 25.10.2010 ETELÄ-SAVO VALITTAA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN MAAKUNTAKAAVAPÄÄTÖKSESTÄ Etelä-Savon maakuntaliitto valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen ympäristöministeriön maakuntakaavapäätöksestä. Asiasta

Lisätiedot

Heinolan kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Heinolan kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Heinolan kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Kaupunginhallitutuksen käsittely xx.xx.2014 Kaupunginvaltuuston käsittely xx.xx.2014 Voimaantulo 1.1.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Porin kaupungin ja kaupunkikonsernin Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KH 27.1.2014, KV 10.2.2014 Työryhmädokumentti 23.1.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2015 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen TILINPÄÄTÖS 2015 Koko kaupunki TP 2014 TP 2015 Muutos % Toimintatuotot 68 664 727 62 560 049-6 104 678-8,9 Toimintakulut -399 456 971-406 350 041-6 893 069

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Tiedotustilaisuus 13.2.2013 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2011 ja 2012 (ml.

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1.12.2014

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1.12.2014 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1.12.2014 Hallitus xx.xx.2014 Valtuusto xx.xx.2014 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1.12.2014 lukien Johdanto Savon koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA. Laura Leppänen muutosjohtaja

MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA. Laura Leppänen muutosjohtaja MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA Laura Leppänen muutosjohtaja 17.1.2017 MITÄ MAAKUNTIIN SIIRTYMINEN TARKOITTAA? Suomeen perustetaan 18 maakuntaa 1.7.2017. Palveluiden järjestämisvastuu siirtyy

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 2 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 4 3. Johtaminen 5 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 6 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 6 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot