Rasismin ja syrjinnän vastaisen toiminnan sekä laillisuusvalvontaja perusoikeusasioiden työryhmän loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rasismin ja syrjinnän vastaisen toiminnan sekä laillisuusvalvontaja perusoikeusasioiden työryhmän loppuraportti"

Transkriptio

1 Rasismin ja syrjinnän vastaisen toiminnan sekä laillisuusvalvontaja perusoikeusasioiden työryhmän loppuraportti Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 56/2007

2 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijät (toimielimestä, toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Sisäasiainministeriö Julkaisun laji Toimeksiantaja Sisäasiainministeriö Toimielimen asettamispäivä Julkaisun nimi (myös ruotsinkielisenä) Rasismin ja syrjinnän vastaisen toiminnan sekä laillisuusvalvonta- ja perusoikeusasioiden työryhmän loppuraportti Julkaisun osat Tiivistelmä Hallitusohjelman mukaisten organisaatiomuutosten ja muiden hallitusohjelmaan tältä osin kiinteästi liittyvien toimenpiteiden valmistelemiseksi sisäasiainministeriö päätti asettaa muutosta koordinoivan ohjausryhmän sekä kolme työryhmää: maahanmuuton ja kotoutuksen valmisteluryhmä, rasismin ja syrjinnän vastaisen toiminnan sekä laillisuusvalvonta- ja perusoikeuksien työryhmä sekä talous-, hallinto-, henkilöstö- ja tietohallintoasioiden työryhmä. Ryhmien toimiajaksi asetettiin Rasismin ja syrjinnän vastaisen toiminnan sekä laillisuusvalvonta- ja perusoikeuksien työryhmän tehtäväksi annettiin - valmistella rasismin ehkäisyn ja yhdenvertaisuuden edistämisen tehtävien siirtäminen sisäasiainministeriöön, - huolehtia laillisuus- ja perusoikeusvalvonnan yleisen järjestämisen valmistelusta ja uudistuksen lainsäädännöllisten vaikutusten arvioinnista ja niihin liittyvistä valmistelutehtävistä, - valmistella syrjintälautakunnan toimintojen sekä vähemmistövaltuutetun siirtyminen itsenäisinä ja erillisinä yksikköinä sisäasiainministeriön yhteyteen. Lisäksi kansliapäällikkö Ritva Viljanen määräsi työryhmän selvittämään, onko myös sisäasiainministeriön sisäiseen tarkastukseen syytä tässä yhteydessä tehdä joitakin muutoksia. Työryhmä ehdottaa, että sisäasiainministeriöön perustetaan uusi oikeusyksikkö, joka olisi välittömästi kansliapäällikön alaisuudessa. Yksikköön siirrettäisiin työministeriön nykyisten MP- ja MT-tiimien tehtävistä yhdenvertaisuuslain mukaisia yhdenvertaisuus- ja syrjintäasioiden kansallisia yhteensovittamistehtäviä, rasismin ja etnisen syrjinnän torjumiseen liittyviä koordinointi- ja kehittämistehtäviä niiltä osin kun ne koskevat sekä uusia että vanhoja etnisiä vähemmistöjä. Lisäksi uuteen yksikköön siirtyisi sisäasiainministeriön oikeusasioiden ryhmän nykyiset säädösvalmisteluun ja ministeriön oikeudelliseen neuvontaan liittyvät tehtävät. Uutena tehtävänä yksikkö huolehtisi sisäasiainministeriön ja hallinnonalan laillisuusvalvonnan kehittämisestä ja yhteensovittamisesta. Työryhmä ei esitä muutoksia sisäasiainministeriön sisäisen tarkastuksen järjestämiseen. Työryhmän toimikauden aikana tasavallan presidentti vahvisti hallituksen esitykseen (HE 97/2007) sisältyvät lait, jotka koskivat eräiden tehtävien siirtämistä sisäasiainministeriöön. Lainmuutoksella vähemmistövaltuutettu ja syrjintälautakunta siirtyvät itsenäisinä yksikköinä lukien sisäasiainministeriön yhteyteen. Työryhmän puheenjohtajana on toiminut lainsäädäntöjohtaja Pertti Laitinen sisäasiainministeriön hallintoyksikön oikeusasioiden ryhmästä. Jäseninä ovat toimineet hallitusneuvos Päivi Pekkarinen, lainsäädäntöneuvos Jorma Kantola sisäasiainministeriön ulkomaalaisosastolta, lainsäädäntöneuvos Tiina Sinkkanen sisäasiainministeriön ulkomaalaisosastolta ( saakka), poliisijohtaja Kimmo Hakonen sisäasiainministeriön poliisiosastolta, hallitusneuvos Tomi Vuori sisäasiainministeriön rajaosastolta, lainsäädäntöneuvos Johanna Puiro sisäasiainministeriön kansainvälisten turvallisuusasioiden ryhmästä, ylitarkastaja Olli Sorainen työministeriöstä ja erikoissuunnittelija Sinikka Keskinen työministeriöstä. Lainsäädäntöneuvos Johanna Puiro ja erikoissuunnittelija Sinikka Keskinen toimivat myös työryhmän sihteereinä. Työryhmä on kuullut asiantuntijoina vähemmistövaltuutettu Mikko Puumalaista ja syrjintälautakunnan puheenjohtaja Jukka Rainiota. Lisäksi luonnos työryhmän mietinnöksi käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä, jossa kuultiin vähemmistövaltuutettua ja syrjintälautakuntaa. Työryhmä järjesti yhteensä 8 kokousta.

3 Avainsanat (asiasanat) Rasismin ja syrjinnän vastainen toiminta, laillisuusvalvonta ja perusoikeusasiat Muut tiedot Julkaisu löytyy osoitteesta Verkkoversion ISBN-numero on Sarjan nimi ja numero Sisäasiainministeriön julkaisusarja 56/2007 Kokonaissivumäärä 37 Jakaja Sisäasiainministeriö Kieli Suomi ISSN Hinta 20 +alv. Kustantaja Sisäasiainministeriö ISBN Luottamuksellisuus Julkinen

4 Sisäasiainministeriölle Hallitusohjelman mukaisten organisaatiomuutosten ja muiden hallitusohjelmaan tältä osin kiinteästi liittyvien toimenpiteiden valmistelemiseksi sisäasiainministeriö päätti asettaa muutosta koordinoivan ohjausryhmän sekä kolme työryhmää: maahanmuuton ja kotoutuksen valmisteluryhmä, rasismin ja syrjinnän vastaisen toiminnan sekä laillisuusvalvonta- ja perusoikeuksien työryhmä sekä talous-, hallinto-, henkilöstö- ja tietohallintoasioiden työryhmä. Ryhmien toimiajaksi asetettiin Rasismin ja syrjinnän vastaisen toiminnan sekä laillisuusvalvonta- ja perusoikeuksien työryhmän tehtäväksi annettiin - valmistella rasismin ehkäisyn ja yhdenvertaisuuden edistämisen tehtävien siirtäminen sisäasiainministeriöön, - huolehtia laillisuus- ja perusoikeusvalvonnan yleisen järjestämisen valmistelusta ja uudistuksen lainsäädännöllisten vaikutusten arvioinnista ja niihin liittyvistä valmistelutehtävistä, - valmistella syrjintälautakunnan toimintojen sekä vähemmistövaltuutetun siirtyminen itsenäisinä ja erillisinä yksikköinä sisäasiainministeriön yhteyteen. Lisäksi kansliapäällikkö Ritva Viljanen määräsi työryhmän selvittämään, onko myös sisäasiainministeriön sisäiseen tarkastukseen syytä tässä yhteydessä tehdä joitakin muutoksia. Työryhmä ehdottaa, että sisäasiainministeriöön perustetaan uusi oikeusyksikkö, joka olisi välittömästi kansliapäällikön alaisuudessa. Yksikköön siirrettäisiin työministeriön nykyisten MP- ja MT-tiimien tehtävistä yhdenvertaisuuslain mukaisia yhdenvertaisuus- ja syrjintäasioiden kansallisia yhteensovittamistehtäviä, rasismin ja etnisen syrjinnän torjumiseen liittyviä koordinointi- ja kehittämistehtäviä niiltä osin kun ne koskevat sekä uusia että vanhoja etnisiä vähemmistöjä. Lisäksi uuteen yksikköön siirtyisi sisäasiainministeriön oikeusasioiden ryhmän nykyiset säädösvalmisteluun ja ministeriön oikeudelliseen neuvontaan liittyvät tehtävät. Uutena tehtävänä yksikkö huolehtisi sisäasiainministeriön ja hallinnonalan laillisuusvalvonnan kehittämisestä ja yhteensovittamisesta. Työryhmä ei esitä muutoksia sisäasiainministeriön sisäisen tarkastuksen järjestämiseen. Työryhmän toimikauden aikana tasavallan presidentti vahvisti hallituksen esitykseen (HE 97/2007) sisältyvät lait, jotka koskivat eräiden tehtävien siirtämistä sisäasiainministeriöön. Lainmuutoksella vähemmistövaltuutettu ja syrjintälautakunta siirtyvät itsenäisinä yksikköinä lukien sisäasiainministeriön yhteyteen. Työryhmän puheenjohtajana on toiminut lainsäädäntöjohtaja Pertti Laitinen sisäasiainministeriön hallintoyksikön oikeusasioiden ryhmästä. Jäseninä ovat toimineet hallitusneuvos Päivi Pekkarinen, lainsäädäntöneuvos Jorma Kantola sisäasiainministeriön ulkomaalaisosastolta, lainsäädäntöneuvos Tiina Sinkkanen sisäasiainministeriön ulkomaalaisosastolta ( saakka), poliisijohtaja Kimmo Hakonen sisäasiainministeriön poliisiosastolta, hallitusneuvos Tomi Vuori sisäasiainministeriön rajaosastolta, lainsäädäntöneuvos Johanna Puiro sisäasiainministeriön kansainvälisten turvallisuusasioiden ryhmästä, ylitarkastaja Olli Sorainen työministeriöstä ja erikoissuunnittelija Sinikka Keskinen työministeriöstä. Lainsäädäntöneuvos Johanna Puiro ja erikoissuunnittelija Sinikka Keskinen toimivat myös työryhmän sihteereinä.

5 Työryhmä on kuullut asiantuntijoina vähemmistövaltuutettu Mikko Puumalaista ja syrjintälautakunnan puheenjohtaja Jukka Rainiota. Lisäksi luonnos työryhmän mietinnöksi käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä, jossa kuultiin vähemmistövaltuutettua ja syrjintälautakuntaa. Työryhmä järjesti yhteensä 8 kokousta. Saatuaan mietintönsä valmiiksi, työryhmä luovuttaa sen sisäasiainministeriölle. Helsinki Pertti Laitinen Päivi Pekkarinen Jorma Kantola Kimmo Hakonen Tomi Vuori Johanna Puiro Olli Sorainen Sinikka Keskinen

6 I YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMINEN, RASISMIN JA SYRJINNÄN TORJUMINEN - NYKYTILA Yleistä Yhdenvertaisuuden turvaaminen Syrjinnän kiellon toimeenpano Yhdenvertaisuuden edistäminen Yhdenvertaisuuslaki Yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistaminen Yhdenvertaisuuden edistäminen, rasismin ja syrjinnän torjuminen työministeriössä Yhdenvertaisuussuunnittelu Yleiset suositukset yhdenvertaisuussuunnitelman sisällöiksi Koulutus ja tiedottaminen Yhdenvertaisuuden toteutumisen sekä yhdenvertaisuussuunnittelun seuranta Työministeriön yhdenvertaisuussuunnittelu Syrjinnän seuranta Kansallisen seurantajärjestelmän toimeenpano Kansainvälinen seuranta Kansallinen syrjinnän vastainen kampanja Seis kampanja ( ) YES -kampanja ( ) Muu yhdenvertaisuustyö Euroopan yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuosi EU-syrjinnän vastaiset kampanjat Kansainväliset hankkeet Asiantuntijatehtävät, lausunnot ja tiedottaminen Hyvien etnisten suhteiden edistäminen Toimenpiteet hyvien etnisten suhteiden edistämiseksi kotouttamisohjelmissa Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO) Työelämän syrjintäkysymykset Työministeriön yhteydessä toimivat toimielimet Vähemmistövaltuutettu ja vähemmistöasiain neuvottelukunta Syrjintälautakunta Yhdenvertaisuuden edistäminen, rasismin ja syrjinnän torjuminen sisäasiainministeriössä Yleistä Yhdenvertaisuusasiat poliisiosastolla Yhdenvertaisuusasiat ulkomaalaisosastolla Yhdenvertaisuusasiat rajavartiolaitoksessa Yhdenvertaisuus pelastustoimessa ja hätäkeskustoiminnassa Nykyisen yhdenvertaisuuslainsäädännön kokonaisuudistus II. LAILLISUUSVALVONTA Yleistä laillisuusvalvonnasta Laillisuusvalvonta sisäasiainministeriössä Laillisuusvalvonta työministeriössä III SISÄINEN TARKASTUS IV PERUS- JA IHMISOIKEUDET Ennakollinen valvonta Jälkikäteinen valvonta Suomea kansainvälisoikeudellisesti velvoittavien ihmisoikeuksien noudattamisen valvonta Ihmisoikeusvalitukset Ihmisoikeusraportointi... 21

7 V TYÖRYHMÄN EHDOTUS Oikeusyksikön perustaminen Yksikön tehtävät Esityksen toimeenpano Yhdenvertaisuus- ja syrjintäkysymysten yhteensovittaminen Laillisuusvalvonnan järjestäminen Perus- ja ihmisoikeuksien huomioon ottaminen Tehtävien hoitamiseen tarvittavat henkilöstöresurssit Uuden yksikön rakenne Sisäisen tarkastuksen järjestäminen Vähemmistövaltuutetun ja syrjintälautakunnan siirtäminen itsenäisinä yksikköinä sisäasiainministeriön yhteyteen ii

8 I YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMINEN, RASISMIN JA SYRJINNÄN TORJUMINEN - NYKYTILA 1. Yleistä 1.1. Yhdenvertaisuuden turvaaminen Yhdenvertaisuudesta perusoikeutena on säädetty perustuslain 6 :ssä. Pykälän 1 momentissa on yleinen yhdenvertaisuussäännös, jota täydentää 2 momentissa säädetty syrjinnänkielto. Momentin mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Luettelo on esimerkkilista, joka ei ole tyhjentävä. Luetteloa laadittaessa on pyritty pitämään silmällä sellaisia syrjintäperusteita, joita voidaan Suomessa pitää syrjintäkiellon ydinalueena. Luettelon muodostaminen kattavaksi on edellyttänyt, että näihin rinnastetaan muut henkilöön liittyvät syyt. Sellaisia ovat esimerkiksi yhteiskunnallinen asema, varallisuus, yhdistystoimintaan osallistuminen, perhesuhteet, raskaus, aviollinen syntyperä, sukupuolinen suuntautuminen ja asuinpaikka. (HE 309/1993.) Perusoikeuksien turvaamisesta on säädetty perustuslain 22 :ssä. Pykälän mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Perusoikeuksien turvaaminen voi tapahtua esimerkiksi syrjinnän kieltojen noudattamisen valvonnalla (syrjinnän kiellon toimeenpano) ja oikeusturvan tehokkuudesta huolehtimalla tai edistämällä väestöryhmien asemaa siten, että yhdenvertaisuudella on hyvät mahdollisuudet toteutua (yhdenvertaisuuden edistäminen). Perustuslain 6 ei estä tosiasiallisen tasa-arvon turvaamiseksi tarpeellista positiivista erityiskohtelua eli tietyn ryhmän (esimerkiksi naiset, lapset ja vähemmistöt) asemaa ja olosuhteita parantavia toimia. (HE 309/1993.) 1.2. Syrjinnän kiellon toimeenpano Perustuslain 6 :n lisäksi Suomen lainsäädännössä on syrjinnän kieltäviä säännöksiä useissa eri aikoina annetuissa säädöksissä. Näitä ovat muun muassa tasa-arvolaki (609/1986), yhdenvertaisuuslaki (21/2004), työsopimuslaki (55/2001), valtion virkamieslaki (750/1994), laki kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003), merimieslaki (423/1978), laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) sekä laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000). Edellä mainittujen lakien lisäksi syrjinnästä aiheutuvista seuraamuksista säädetään rikoslaissa ja vahingonkorvauslaissa (412/1974). Syrjinnän kieltojen noudattamisen valvonta ja oikeusturvan antaminen on säädetty monen eri viranomaisen tehtäväksi. Erityisiä valvontaviranomaisia on asetettu lähinnä sukupuolen ja etnisen alkuperän perusteella tapahtuvan syrjinnän alueelle. Sukupuoleen perustuvan syrjinnän valvonta ja oikeusturvan antaminen kuuluu keskeisesti sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivien tasa-arvovaltuutetun ja tasa-arvolautakunnan toimivaltaan. Etniseen alkuperään perustuvan syrjinnän valvonnasta vastaavat osaltaan työministeriön yhteydessä toimivat vähemmistövaltuutettu ja syrjintälautakunta. Syrjinnän kiellon valvonta työelämän osalta kuitenkin kuuluu työsuojeluviranomaisen toimivaltaan. 1

9 Syrjinnän kiellon noudattamista valvovat myös yleiset tuomioistuimet osana toimintaansa sekä ylimmät laillisuusvalvojat, eduskunnan oikeusasiamies ja oikeuskansleri. Euroopan unioni on antanut perustamissopimuksen 13 artiklan nojalla lukuisia direktiivejä syrjinnän kiellon tehostamiseksi jäsenmaissa Yhdenvertaisuuden edistäminen Yhdenvertaisuuden edistäminen on myös keskeinen osa pyrittäessä turvaamaan yhdenvertaisuutta perusoikeutena. Edistäminen voi tapahtua esimerkiksi positiivisen erityiskohtelun keinoin, velvoittamalla eri tahoja yhdenvertaisuuden edistämiseen ja yhdenvertaisuussuunnitteluun, kampanjoimalla yhdenvertaisuuden puolesta tai saattamalla hyviksi havaittuja käytäntöjä ja menettelytapoja yleiseen tietoisuuteen. Yhdenvertaisuuden edistämiseen sisältyy myös eri tahoilla tapahtuvan yhdenvertaisuustyön yhteensovittaminen ja koordinointi. Yhdenvertaisuuden edistämisestä on säännöksiä lähinnä sukupuolista ja etnistä syrjintää koskevissa erityislaeissa. Näitä ovat muun muassa laki ja asetus tasa-arvovaltuutetusta ja tasaarvolautakunnasta (610/1986 ja 739/1986), laki vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta (660/2001) ja valtioneuvoston asetus vähemmistövaltuutetusta (2001/687) sekä laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006). Myös yhdenvertaisuuden edistäminen on säädetty eri viranomaisten tehtäväksi. Etnisen yhdenvertaisuuden edistäminen kuuluu työministeriölle, jolle yhdenvertaisuuteen liittyen kuuluu myös hyvien etnisten suhteiden edistäminen. Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen kuuluu sosiaali- ja terveysministeriölle. Lapsiasiavaltuutettu toimii lasten aseman ja oikeuksien vahvistamiseksi yhteiskunnassa. Euroopan unioni on rahoittanut lukuisia hankkeita tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Hankkeiden koordinoinnista on käytännössä vastannut työministeriö. EU:n syrjinnänvastaiset direktiivit sisältävät säännöksiä myös tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisestä Yhdenvertaisuuslaki Vuonna 2004 voimaantulleella yhdenvertaisuuslailla on pyritty panemaan täytäntöön kaksi EU:n direktiiviä. Yhdenvertaisuuslain tarkoituksena on tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeussuojaa sekä edistää yhdenvertaisuuden toteutumista lain soveltamisalaan kuuluvissa syrjintätilanteissa. Yhdenvertaisuuslaki ei ole yleislaki, koska se koskee yhdenvertaisuuden turvaamista ainoastaan lain soveltamisalan puitteissa. Kiellettyjen syrjintäperusteiden luettelo on avoin, mutta se ei kuitenkaan ole vain esimerkkiluettelo. Syrjintäperusteesta riippuen lain soveltamisala, oikeusturvakeinot, seuraamukset, valvovat viranomaiset, yhdenvertaisuuden edistämisvelvoite ja suunnitteluvelvoite poikkeavat toisistaan. Valittu sääntelytapa on edellyttänyt eri syrjintäperusteiden erottelemista toistaan ja asettamista osin toisistaan poikkeavaan asemaan. Yhdenvertaisuuslaki koskee sekä syrjinnän kieltoa että yhdenvertaisuuden edistämistä. Yhdenvertaisuuslain tuomia keskeisiä uudistuksia olivat muun muassa välillisen syrjinnän ja häirinnän määrittely laissa, säännös kantajalle edullisemmasta todistustaakasta, etnisen syrjinnän 2

10 vastainen uusi oikeusturvaelin (syrjintälautakunta) sekä viranomaisten velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta ja laatia suunnitelmia etnisen yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Neuvoja yhdenvertaisuuden edistämisestä antaa vähemmistövaltuutettu ja yleisiä suosituksia yhdenvertaisuussuunnitelmien sisällöstä työministeriö Yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistaminen Hyväksyessään yhdenvertaisuuslain eduskunta lausui, että hallituksen tulee ryhtyä toimiin Suomen yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistamiseksi muun muassa siten, että kaikki syrjintäperusteet ovat keskenään samanarvoisessa asemassa. Tehtävää toteuttamaan oikeusministeriö on asettanut toimikunnan. Toimikunnan tehtäviä on käsitelty jäljempänä jaksossa I Yhdenvertaisuuden edistäminen, rasismin ja syrjinnän torjuminen työministeriössä Työministeriö vastaa yhdenvertaisuuden edistämiseen ja syrjinnän torjuntaan liittyvien toimien kansallisesta koordinoinnista. Työministeriö toimii myös kansallisena vastuuviranomaisena toteutettaessa kansainvälisiä yhdenvertaisuus- ja syrjinnän vastaisia hankkeita. Kansallinen vastuuviranomaisena työministeriö on ollut mm. Yhteisön syrjinnän vastaisen toimintaohjelman ( ) toimeenpanossa ja Euroopan yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuoden 2007 toteuttamisessa. Progress ohjelman ( ) kansallinen koordinointi on työministeriössä (kansainväliset asiat -tiimi) ja Progress ohjelman syrjintäasioiden vastuuhenkilö on myös nimetty työministeriöön (MP-tiimi). Työministeriö on koordinoinut kansallista syrjinnän vastaista kampanjaa (national awareness-raising activities), joka on saanut rahoitusta komissiolta vv ja kansainvälisiä yhdenvertaisuushankkeita (MT -tiimi) sekä osallistunut Euroopan laajuisten syrjinnän vastaisten kampanjoiden ohjaamiseen (EU-työryhmä/MT tiimi) ja toteuttamiseen (kansallinen työryhmä). Yhdenvertaisuuslaki on valmisteltu työministeriön koordinoimana (TYP- ja MP-tiimit) ja yhdenvertaisuuslain mukaiset Yleiset suositukset yhdenvertaisuussuunnitelman sisällöiksi on annettu työministeriöstä (MT tiimi). Työministeriö on tiedottanut ja kouluttanut lain sisällöistä ja tavoitteista sekä hankkinut sen toimeenpanoa koskevan tutkimuksen, joka valmistuu vuonna Yhdenvertaisuussuunnittelu Yleiset suositukset yhdenvertaisuussuunnitelman sisällöiksi Yleiset suositukset yhdenvertaisuussuunnitelman sisällöiksi annettiin vuonna 2004 kaikille viranomaisille ja uudistettiin vuonna 2007 (MT tiimi). Koska suositukset on annettu aikana, jolloin yhtään yhdenvertaisuussuunnitelmaa ei vielä ollut laadittuna, on tarpeen laatia uudet suositukset sen jälkeen, kun yhdenvertaisuuslain toimeenpanoa koskevan tutkimuksen tulokset ovat valmistuneet. Ennen uusien suosituksen antamista saattaa olla hyödyllistä toteuttaa yhdenvertaisuussuunnitelmien laatuarviointiprosessi Koulutus ja tiedottaminen Kansallinen syrjinnän vastainen kampanja (Seis projekti) sekä työministeriön asiantuntijat ovat kouluttaneet ja tiedottaneet laajasti viranomaisia lain sisällöistä ja erityisesti 3

11 yhdenvertaisuussuunnittelusta mm. järjestämällä alueellisia seminaareja, järjestämällä vuotuisen Moninaisuuspäivän konferenssin vuodesta 2003 lähtien ja muita koulutustilaisuuksia. Yhdenvertaisuuslaista ja suunnittelusta on valmistettu runsaasti informaatiomateriaalia ja työkaluja viranomaisten suunnittelun tueksi. Materiaalia sekä esimerkkejä yhdenvertaisuussuunnitelmista on kerätty yhdenvertaisuusportaalille (www.equality.fi) Yhdenvertaisuuden toteutumisen sekä yhdenvertaisuussuunnittelun seuranta Työministeriö on seurannut yhdenvertaisuussuunnitelmien määrää kuntatasolla ja omassa hallinnossaan; hankitun tutkimuksen kautta saadaan tietoa myös muiden viranomaisten suunnittelun tilasta. Eduskunnan oikeusasiamies on osana valvontatehtäväänsä seurannut myös yhdenvertaisuussuunnittelua. Kansallinen syrjinnän vastainen kampanja Seis on mukana ESOK hankkeessa, jonka tavoitteena on mm. valmistella malleja yliopistojen ja korkeakoulujen yhdenvertaisuussuunnitelmiksi. Koska viranomaisilla on lakiin perustuva velvoite yhdenvertaisuussuunnitelman laatimiseen, tulee suunnitelmien seuranta järjestää systemaattisesti, esimerkiksi osana kansallista syrjinnän seurantajärjestelmää. Kansallinen syrjinnän vastainen Seis kampanja on järjestänyt kaksi evaluointiseminaaria asiantuntijoille yhdenvertaisuustilanteen arvioimiseksi. Viimeinen seminaari pidettiin joulukuussa 2006 (raportti Työministeriön yhdenvertaisuussuunnittelu Työministeriö perusti laajapohjaisen työryhmän (MT -tiimi), jossa olivat edustettuina myös alue- ja paikallishallinto sekä järjestöt, yhdenvertaisuussuunnittelua varten. Työryhmä laati 1) tilannekartoituksen, 2) koko työhallintoa koskevat linjaukset yhdenvertaisuuden edistämiseksi sekä 3) ministeriön yhdenvertaisuussuunnitelman. Alue- ja paikallishallinnon yhdenvertaisuussuunnittelua tuettiin järjestämällä neuvottelupäiviä ja 12 paikallista työpajaa. Kaikki ministeriön tiimit ja yksiköt koulutettiin yhdenvertaisuussuunnitelman sisältöjen osalta ja sitoutettiin sen toimenpanosuunnitelman läpiviemiseen. Ensimmäinen seuranta valmistui joulukuussa Uuden Progress -ohjelmasta haetun syrjinnän vastaisen kampanjan rahoitukseen (YES hanke) on varattu osio sisäasiainhallinnon vastaavaan ohjelmaan. Työministeriössä toimii työhallinnon tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä (TASY työryhmä), joka koordinoi tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmien seurantaa ja työhallinnon tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusyhdysverkoston sekä romaniasioiden yhdyshenkilöiden kouluttamista Syrjinnän seuranta Kansallisen seurantajärjestelmän toimeenpano Työministeriö (MP tiimi) toteutti Yhteisön syrjinnän vastaisen ohjelman rahoituksella syrjintää koskevan tiedon keräämistä ja syrjinnän vastaisen käsikirjan laatimista koskevat eurooppalaiset hankkeet (Data Collection ja Mera -hankkeet) yhdessä komission kanssa. Osana jälkimmäistä hanketta laadittiin esitys Suomen kansalliseksi seurantajärjestelmäksi. Seurantajärjestelmän toteuttamisen koordinointia on ehdotuksessa esitetty työministeriölle > siirtäminen sisäasianministeriöön. Seuranta koskee seuraavia kiellettyjä syrjintäperusteita: etninen alkuperä, uskonto tai vakaumus, ikä, vammaisuus ja seksuaalinen suuntautuminen sekä moniperustainen syrjintä. 4

12 Seurantajärjestelmä on kolmivaiheinen: 1. Seurantatiedon jatkuva kerääminen ja analysointi (esim. tilastot, oikeustapaukset, kantelut, valtuutettujen ja järjestöjen keräämä syrjinnän seurantatieto) sekä julkaiseminen erityisellä Internet -sivustolla. 2. Vuosittainen syrjinnän ja hyvien käytäntöjen seurantaraportti 3. Selonteko hallituskausittain (joka 4. vuosi) Seurantajärjestelmän toteuttaminen on aloitettu 1. perustamalla syrjinnän seurantaryhmä (MP koordinointi) 2. hankkimalla ensimmäinen syrjinnän seurantaraportti (MT koordinointi) Kansainvälinen seuranta Syrjinnän kokonaisvaltaista EU-tason seurantajärjestelmää ei ole. Komissio on valmistellut ja julkaissut vuositasolla raportin syrjinnästä ja EUMC on tuottanut rasismiin ja etniseen syrjintään sekä islamofobiaan ja antisemitismiin liittyvää raportointia ja tutkimusta. Kansallisesti EU-tason raportointiin osallistuminen on tarkoittanut komission kyselyihin vastaamista ja artikkelien kirjoittamista sekä EUMC:n hallituksen yhdyshenkilönä toimimista (MP/MT -tiimit). EUMC:n muuttuessa Euroopan Ihmisoikeusvirastoksi (FRA), ovat hallituksen yhdyshenkilövastuut siirtyneet oikeusministeriölle vuoden 2007 alusta. Oikeusministeriö on perustanut kansallisen asiantuntijaverkoston, jossa ovat edustajat sekä työministeriöstä että sisäasiainministeriöstä. Komissio on julkaisut Eurobarometria, jonka avulla saadaan tietoa sekä eurooppalaisista asenteista että syrjinnän esiintymisestä. Viimeisin barometri julkaistiin tammikuussa Kansainvälisesti syrjintää seurataan ja siitä raportoidaan mm. erilaisten YK ja EN sopimusten ja instituutioiden kautta. Myös OSCE:lla on raportointijärjestelmä koskien viharikoksia (raportoijat SM/PO ja TM/MT) Kansallinen syrjinnän vastainen kampanja Seis kampanja ( ) Työministeriö (MT tiimi) on koordinoinut ja hallinnoinut kansallista syrjinnän vastaista Seis -kampanjaa, johon rahoitusta on haettu vuositasolla komissiolta. Kampanjan kohdistuu Amsterdamin sopimuksessa kiellettyihin syrjintäperusteisiin (etninen alkuperä, uskonto tai vakaumus, vammaisuus, ikä ja seksuaalinen suuntautuminen). Kampanjaa on toteutettu poikkihallinnollisesti ja tiiviissä yhteistyössä neuvottelukuntien ja eri perusteita edustavien sateenvarjojärjestöjen kanssa. Meneillään olevan 7. kampanjan kumppaneita ovat: työministeriö, opetusministeriö, sisäasiainministeriö/po, sosiaali- ja terveysministeriö, puolustusvoimat (Pääesikunta), Saamelaiskäräjät, Romaniasian neuvottelukunta, Etnisten suhteiden neuvottelukunta, Vammaisfoorumi, Allianssi, Suomen Islam seurakunta ja Seta. Työministeriö on vastannut hankesuunnittelusta (hakemuksen valmistelu), koordinoinnista ja hankehallinnosta, jota varten ministeriössä on ollut projektipäällikkö (Sinikka Keskinen osana virkatyötä) ja hankerahoituksella palkattu projektikoordinaattori. Meneillään olevassa kampanjassa on myös ohjelmakoordinaattori Pääesikunnassa. Työministeriö on koordinoinut hanketta (hakemusvalmistelu, toteuttamisen koordinointi, hallinto), jonka kansallisesta rahoituksesta (20 %) ovat vastanneet kaikki hallinnonalat yhteisesti ja EU komissio 80 %:n osuudella. Kampanja on tehnyt rakenteellista yhdenvertaisuustyötä mm. poliisikoulutuksen, opettajakoulutuksen ja puolustusvoimien henkilöstökoulutuksen uudistamiseksi, 5

13 järjestänyt konferensseja ja seminaareja, tuottanut koulutus- ja tiedotusmateriaalia, perustanut syrjintäkysymysten asiantuntijatietokannan ja yhdenvertaisuusportaalin jne. Lisätietoja YES -kampanja ( ) Yhteisön syrjinnän vastaisen ohjelman päätyttyä rahoitusta kansallisia syrjinnän vastaisia kampanjoita varten voidaan hakea Progress -ohjelmasta vuosina Työministeriö (MT tiimi) on käynyt rahoitus- ja sisältöneuvottelut eri ministeriöiden kanssa ja jättänyt komissiolle hakemuksen uudeksi kampanjaksi nimeltä Yhdenvertaisuus EtuSijalle (YES hanke). Hanketta toteutetaan välisenä aikana, jatkohakemus valmistellaan kevään 2008 aikana. YES kampanja sisältää seuraavat osiot: Järjestöjen voimavaraistaminen syrjinnän vastaiseen työhön Syrjintäilmoitusten seurantaohjelma Puolustusvoimien yhdenvertaisuushanke (jatkohanke) Paikallistason palveluiden monimuotoisuuden kehittämishanke (Turku) Moninaisuuspäivän konferenssi (Tampere) Arktinen seminaari (Inari) Sisäasiainhallinnon yhdenvertaisuussuunnittelu Tiedottaminen, evaluointi, hallinnointi ja raportointi Hankerahoitus on yhteensä euroa, josta opetusministeriöltä, sisäasiainministeriöltä, sosiaali- ja terveysministeriöltä ja puolustusvoimilta kultakin, euroa työministeriöltä ja EU-komissiolta. Hankkeessa työskentelisi projektipäällikön (työministeriö/sinikka Keskinen virkatyönä) lisäksi hankerahoituksella projektikoordinaattori (työministeriö/panu Artemjeff), ohjelmakoordinaattori (puolustusvoimat/esa Janatuinen), ohjelmakoordinaattori (rekrytoidaan/opetusministeriö) ja 50 % projektisihteeri (työministeriö/päivi Heinolainen) Muu yhdenvertaisuustyö Euroopan yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuosi 2007 Työministeriö on kansallinen toimeenpaneva elin (National Implementing Body/NIB) Euroopan teemavuoden 2007 osalta. Se on perustanut laajapohjaisen johtoryhmän syyskuussa 2006, joka on valinnut teemavuoden prioriteettialueet ja kansalliset hankkeet. Työministeriö on valmistellut teemavuoden kansallisen strategian ja hakemuksen EU:lle, työministeriön budjetissa on myös 50 % rahoitusosuus teemavuodelle. Työministeriössä (MT tiimi) työskentelee teemavuoden projektipäällikkö (MT/virkatyö) ja hankerahoituksella palkattu koordinaattori sekä lyhytaikaista työvoimaa. Teemavuoden toteuttaminen tapahtuu pääosin kuuden verkostohankkeen kautta, joita koordinoivat Yleisradio, Valtion taidemuseo, SLU, työmarkkinajärjestöt, oikeusministeriö ja Ihmisoikeusliitto. Teemavuoden hankkeet saadaan toteutettua ennen hallintomuutosta, mutta raportointi (myös talousraportointi) komissiolle siirtyy sisäasiainministeriöön teemavuodesta vastuussa olevien henkilöiden myötä. Työministeriön edustaja (MT tiimi) edustaa Suomea komission teemavuoden neuvoa antavassa komiteassa EU-syrjinnän vastaiset kampanjat Euroopan tasolla toimii kaksi syrjinnän vastaista kampanjaa: For Diversity kampanja ja teemavuosikampanja. Työministeriöstä on vanhojen jäsenmaiden edustaja EU-tason työryhmässä. Kampanjoilla on yhteinen kansallinen työryhmä (NWG), jota vetää EU kampanjoista vastaavan saksalaisen mediayhtiön (Media Consulta) Suomen edustaja Omnipress Oy/Matti Poijärvi. Kampanjat tukevat kansallista syrjinnän vastaista työtä ja toteuttavat EU tason tapahtumia, joita 6

Strasbourg, 17 February 2010 /Finish version/ ACFC/SR/III(2010)001

Strasbourg, 17 February 2010 /Finish version/ ACFC/SR/III(2010)001 Strasbourg, 17 February 2010 /Finish version/ ACFC/SR/III(2010)001 THIRD REPORT SUBMITTED BY FINLAND PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi yhdenvertaisuuslaki. Lisäksi ehdotetaan

Lisätiedot

441 002 Painotuote Taitto: Mainostoimisto Visuviestintä Oy, Taina Ståhl Kuva: Rodeo.fi Paino: Edita Prima Oy, Helsinki 2012

441 002 Painotuote Taitto: Mainostoimisto Visuviestintä Oy, Taina Ståhl Kuva: Rodeo.fi Paino: Edita Prima Oy, Helsinki 2012 18/2012 441 002 Painotuote Taitto: Mainostoimisto Visuviestintä Oy, Taina Ståhl Kuva: Rodeo.fi Paino: Edita Prima Oy, Helsinki 2012 KUVAILULEHTI 31.1.2012 Julkaisun nimi Kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma

Lisätiedot

Oppia kaikille! Yhdenvertaisuussuunnittelun opas oppilaitoksille

Oppia kaikille! Yhdenvertaisuussuunnittelun opas oppilaitoksille Oppia kaikille! Yhdenvertaisuussuunnittelun opas oppilaitoksille Oppia kaikille! Yhdenvertaisuussuunnittelun opas oppilaitoksille SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 2.9.2013 INRIKESMINISTERIET

Lisätiedot

SUOMEN SEITSEMÄS MÄÄRÄAIKAISRAPORTTI KAIKKINAISEN NAISTEN SYRJINNÄN POIS- TAMISTA KOSKEVAN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

SUOMEN SEITSEMÄS MÄÄRÄAIKAISRAPORTTI KAIKKINAISEN NAISTEN SYRJINNÄN POIS- TAMISTA KOSKEVAN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA SUOMEN SEITSEMÄS MÄÄRÄAIKAISRAPORTTI KAIKKINAISEN NAISTEN SYRJINNÄN POIS- TAMISTA KOSKEVAN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA Toukokuu 2011 Johdanto Yhdistyneiden kansakuntien kaikkinaisen

Lisätiedot

SUOMEA KOSKEVA RAPORTTI

SUOMEA KOSKEVA RAPORTTI CRI(2013)19 Version finnoise Finnish version SUOMEA KOSKEVA RAPORTTI (neljäs raportointikierros) Hyväksytty 21.03.2013 Julkaistu 09.07.2013 ECRI Secretariat Directorate General II - Democracy Council of

Lisätiedot

SUOMEN VIIDES MÄÄRÄAIKAISRAPORTTI KAIKKINAISEN NAISTEN SYRJINNÄN POISTAMISTA KOSKEVAN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

SUOMEN VIIDES MÄÄRÄAIKAISRAPORTTI KAIKKINAISEN NAISTEN SYRJINNÄN POISTAMISTA KOSKEVAN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA SUOMEN VIIDES MÄÄRÄAIKAISRAPORTTI KAIKKINAISEN NAISTEN SYRJINNÄN POISTAMISTA KOSKEVAN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA LOKAKUU 2003 SUOMEN VIIDES MÄÄRÄAIKAISRAPORTTI KAIKKINAISEN NAISTEN

Lisätiedot

Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen voimaansaattamista

Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen voimaansaattamista Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen voimaansaattamista valmistelleen työryhmän mietintö Ulkoasiainministeriölle Ulkoasiainministeriö

Lisätiedot

Paluu Pekingiin. Nyt.

Paluu Pekingiin. Nyt. Paluu Pekingiin. Nyt. Marjo Rantala Paluu Pekingiin. Nyt. SUKUPUOLTEN TASA-ARVON TILA SUOMESSA 2010 Naisjärjestöjen Keskusliitto Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. Marjo Rantala Naisjärjestöjen

Lisätiedot

42/2014. Viittomakielilakia valmistelevan työryhmän mietintö

42/2014. Viittomakielilakia valmistelevan työryhmän mietintö 42/2014 Viittomakielilakia valmistelevan työryhmän mietintö 42/2014 Viittomakielilakia valmistelevan työryhmän mietintö 26.9.2014 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Viittomakielilakia valmistelevan

Lisätiedot

KYSYMYKSIÄ 2002 ETNISTEN SUHTEIDEN NEUVOTTELUKUNNAN ASETTAMAN TYÖRYHMÄN RAPORTTI

KYSYMYKSIÄ 2002 ETNISTEN SUHTEIDEN NEUVOTTELUKUNNAN ASETTAMAN TYÖRYHMÄN RAPORTTI SUOMEN VENÄJÄNKIELISEN VÄESTÖNOSAN KYSYMYKSIÄ 2002 ETNISTEN SUHTEIDEN NEUVOTTELUKUNNAN ASETTAMAN TYÖRYHMÄN RAPORTTI Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti Annankatu 44, 00100 Helsinki Puh. (09) 2285 4434,

Lisätiedot

SUOMEN NELJÄS RAPORTTI ALUEELLISIA KIELIÄ TAI VÄHEMMISTÖKIELIÄ KOSKEVAN EUROOPPALAISEN PERUSKIRJAN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

SUOMEN NELJÄS RAPORTTI ALUEELLISIA KIELIÄ TAI VÄHEMMISTÖKIELIÄ KOSKEVAN EUROOPPALAISEN PERUSKIRJAN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA SUOMEN NELJÄS RAPORTTI ALUEELLISIA KIELIÄ TAI VÄHEMMISTÖKIELIÄ KOSKEVAN EUROOPPALAISEN PERUSKIRJAN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA SYYSKUU 2010 JOHDANTO... 1 YLEINEN OSA... 3 1. PERUSTIETOA SUOMESTA... 3 Väestö, uskonto

Lisätiedot

Vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamista valmistelleen työryhmän mietintö

Vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamista valmistelleen työryhmän mietintö Vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamista valmistelleen työryhmän mietintö KUVAILULEHTI ULKOASIAINMINISTERIÖ Nimi Vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioiden seurannan välineiden kehittämisryhmän. Loppuraportti. Hallinto

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioiden seurannan välineiden kehittämisryhmän. Loppuraportti. Hallinto Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioiden seurannan välineiden kehittämisryhmän Loppuraportti Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 7/2011 SISÄASIAINMINISTERIÖ Hallinto Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuolto ja syrjintä

Sosiaali- ja terveydenhuolto ja syrjintä Sosiaali- ja terveydenhuolto ja syrjintä Esipuhe Viranomaisten tulee kaikessa toiminnassaan edistää yhdenvertaisuutta tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti sekä vakiinnuttaa sellaiset hallinto- ja toimintatavat,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen.

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Esityksen

Lisätiedot

Hallituksen vuosikertomus 2013. Osa 4/4: Toimenpiteet eduskunnan lausumien ja kannanottojen johdosta

Hallituksen vuosikertomus 2013. Osa 4/4: Toimenpiteet eduskunnan lausumien ja kannanottojen johdosta Hallituksen vuosikertomus 2013 Osa 4/4: Toimenpiteet eduskunnan lausumien ja kannanottojen johdosta Hallituksen julkaisusarja 4 /2014 Hallituksen vuosikertomus 2013 Osa 4/4: Toimenpiteet eduskunnan lausumien

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA

YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA EVIJÄRVEN KUNTA KAUHAVAN KAUPUNKI KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Käsitteet...4 2.1. Syrjinnän määrittely...4 2.2. Yksilölliset ominaisuudet

Lisätiedot

SEIS Suomi Eteenpäin Ilman Syrjintää

SEIS Suomi Eteenpäin Ilman Syrjintää SEIS Suomi Eteenpäin Ilman Syrjintää !!"""#! $!% &' # ( )&*+ & ' &, '-& 2 $ 1. Yhdenvertaisuuslaki ketä se koskee? 4 2. Lain tausta 4 3. Mitä syrjintä on? 5 4. Mihin lakia sovelletaan? 7 5. Yhdenvertaisuuden

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoitus ja tavoitteet...2 SUUNNITELMA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISEN TASA-ARVON EDISTÄMISEKSI...

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoitus ja tavoitteet...2 SUUNNITELMA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISEN TASA-ARVON EDISTÄMISEKSI... Ta s a - a r vo j a y h d e nve r t a i s u u s s u u n n i te l m a Lappeenrannan kaupunginkanslian julkaisuja 2007:6 1 (15) SISÄLLYSLUETTELO Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoitus ja tavoitteet...2

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen työllistäminen julkishallinnossa. Vähemmistövaltuutetun julkaisusarja 10

Maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen työllistäminen julkishallinnossa. Vähemmistövaltuutetun julkaisusarja 10 Maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen työllistäminen julkishallinnossa Vähemmistövaltuutetun julkaisusarja 10 Maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen työllistäminen julkishallinnossa 1. Oppaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi.

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 8/2000. Virkamiesetiikka Selvitys virkamiesetiikan perustasta, nykytilasta ja kehittämisalueista

VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 8/2000. Virkamiesetiikka Selvitys virkamiesetiikan perustasta, nykytilasta ja kehittämisalueista VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 8/2000 Virkamiesetiikka Selvitys virkamiesetiikan perustasta, nykytilasta ja kehittämisalueista HELSINKI 2000 2 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Tekijät (toimielimessä:

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön sidosryhmätoiminta ja henkilöstötilaisuudet. Ohjelma vuosiksi 2005-2006. Hallinto

Sisäasiainministeriön sidosryhmätoiminta ja henkilöstötilaisuudet. Ohjelma vuosiksi 2005-2006. Hallinto Sisäasiainministeriön sidosryhmätoiminta ja henkilöstötilaisuudet Ohjelma vuosiksi 2005-2006 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 53/2004 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 10.12.2004

Lisätiedot

Syrjintää käsittelevä koulutuskäsikirja

Syrjintää käsittelevä koulutuskäsikirja Syrjintää käsittelevä koulutuskäsikirja Syrjinnän vastaista toimintaa ja yhdenvertaisuutta käsitteleviä sekä tietoisuutta herättäviä seminaareja kansalaisjärjestöille - VT/2010/007 - Human European Consultancy

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön EU-opas. EU-asioiden valmistelu sisäasiainministeriössä. Hallinto

Sisäasiainministeriön EU-opas. EU-asioiden valmistelu sisäasiainministeriössä. Hallinto Sisäasiainministeriön EU-opas EU-asioiden valmistelu sisäasiainministeriössä Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 29/2011 SISÄASIAINMINISTERIÖ Hallinto Sisäasiainministeriön EU-opas EU-asioiden valmistelu

Lisätiedot

Sisäasiainhallinnon tilivirastorakenteen uudistamistyöryhmän väliraportti. Hallinto

Sisäasiainhallinnon tilivirastorakenteen uudistamistyöryhmän väliraportti. Hallinto Sisäasiainhallinnon tilivirastorakenteen uudistamistyöryhmän väliraportti Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 12/2006 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 15.02.2006 Tekijät (toimielimestä,

Lisätiedot

Syrjinnän tunnistaminen

Syrjinnän tunnistaminen Poliisi ja syrjintä Esipuhe Viranomaisten tulee kaikessa toiminnassaan edistää yhdenvertaisuutta tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti sekä vakiinnuttaa sellaiset hallinto- ja toimintatavat, joilla

Lisätiedot

Periaatepäätös demokratian edistämisestä Suomessa seurantaraportti toteutetuista toimenpiteistä

Periaatepäätös demokratian edistämisestä Suomessa seurantaraportti toteutetuista toimenpiteistä Demokratia- kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö 8.4.2012 OM 7/021/2011 Periaatepäätös demokratian edistämisestä Suomessa seurantaraportti toteutetuista toimenpiteistä Käyntiosoite Postiosoite Puhelin

Lisätiedot