100. Lomapalkkavelan käsittely Eksoten ja jäsenkuntien välillä Rantayleiskaavojen muutokset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "100. Lomapalkkavelan käsittely Eksoten ja jäsenkuntien välillä...127. 101. Rantayleiskaavojen muutokset 2011...129"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Käsiteltävät asiat 100. Lomapalkkavelan käsittely Eksoten ja jäsenkuntien välillä Rantayleiskaavojen muutokset Tietomaakunta ekarjala Oy:n omistusjärjestelyt Johtamisen ja valmistelun kehittäminen Eksoten ja kuntien yhteinen strateginen palvelusopimus Kuntakohtainen palvelusopimus 2011 ja palvelusuunnitelma , Eksote ja Lemin kunta Tulevaisuustoimikunnan tai työryhmän asettaminen Seutukunnallinen turvallisuussuunnitelma Kunnanvirasto II:n korjaaminen kuntalaisten käyttöön, myynti-ilmoitus Ympäristönsuojelumääräykset Lappeenrannan kaupungissa ja luonnos Länsi-Saimaan kuntien yhteisiksi määräyksiksi Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatiminen Etelä Karjalan maakunnassa Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen perustaminen Saapuneet kirjeet Kunniamerkkiesitykset Lemin Vuokratalot Oy; osakeneuvottelu Kunnan edunvalvontaa liittyen eräiden asfalttialan yritysten väitettyyn kilpailunrajoituslain vastaiseen menettelyyn Muut asiat...152

2 Viranomainen PÖYTÄKIRJA 9/2011 LEMIN KUNTA 126 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkitä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantalo, kokoushuone Sinkko Eija puheenjohtaja Penttilä Arto varapuheenjohtaja Pietiläinen Risto jäsen Laitinen Sonja jäsen Tuomi Paula jäsen Tölski Jarmo jäsen Väisänen Kyösti jäsen Lehtonen Matti varajäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Junnonen Juha kunnanvaltuuston puheenjohtaja Huuhilo Marjo " I varapuheenjohtaja Koivisto Juha " II varapuheenjohtaja Luukkanen Simo esittelijä, kunnanjohtaja Peutere Markku pöytäkirjanpitäjä Pitkänen Pentti kunnankamreeri Hirvikallio Antti aluearkkitehti 101 klo LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Todettiin. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKATUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kyösti Väisänen ja Arto Penttilä. PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Eija Sinkko Tarkastusaika Lemillä Allekirjoitukset Kyösti Väisänen Markku Peutere Arto Penttilä PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Lemillä Virka-asema Hallintojohtaja

3 Kunnanhallitus Lomapalkkavelan käsittely Eksoten ja jäsenkuntien välillä Kunnanhallitus 100 Vuosilomapalkkavelka syntyy siitä, että työntekijöille kertyy oikeutta vuosilomaan lomanmääräytymisvuoden ( ) aikana. Palkka vuosilomapäiviltä maksetaan kuitenkin vasta silloin kun loma pidetään. Kirjanpidossa palkkamenot on jaksotettava suoriteperusteen mukaan. Palkkamenojen tulee siis kohdistua aikaan, jolloin palkkoja vastaavat työsuoritukset vastaanotetaan ja loma-aikana maksettava palkka on siksi jaksotettava ajalle, jolta lomaoikeus on syntynyt. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut lausunnon lomapalkkavelan laskennasta. Lausunnon mukaan siirtovelaksi kirjataan se määrä, joka aiheutuisi kunnalle menona, jos lomapalkkavelka tulisi kerralla maksettavaksi. Eksotelle siirtyneen henkilöstön lomapalkkavelka vuodelta 2009 on kirjattu kuntien taseisiin siirtovelkana. Koska kuntien palveluksessa ansaittu loma pidettiin vuonna 2010 ja sen ajalta palkan maksoi Eksote, on kuntien korvattava tämä Eksotelle. Eksoten talousarvio vuodelle 2010 on laadittu siten, että se sisältää yhden vuoden lomapalkkavastuut. Vuoden 2010 kuluksi on edellä mainitun kirjanpitolautakunnan lausunnon mukaisesti kirjattava vuonna 2010 ansaittu ja vuonna 2011 pidettävä loma ja talousarvion lomapalkkavastuisiin varattu määräraha kohdistuu siis tähän. Lomapalkkavelan käsittely kuntien ja Eksoten välillä on sopimuksenvarainen asia. Siitä ei sovittu Eksotea perustettaessa. Asiaa on valmisteltu viime vuonna Eksoten ja jäsenkuntien virkamiesten toimesta sekä kuntajohtajien neuvottelukunnassa. Kuntajohtajien neuvottelukunta päätyi kokouksessaan suosittelemaan työryhmän ehdotuksen pohjalta seuraavaa menettelyä: Kuntakohtaiset lomapalkkavastuut muutetaan kuntakohtaisiksi lomapalkkavastuiksi Eksotelle. Lomapalkkavelat määritellään yhdenmukaisesti. Lemin kunnalle määritelty lomapalkkavastuu on euroa. Lomapalkkavastuu kirjataan seuraavasti: Jäsenkunta kirjaa lomapalkkavastuun per Siirtovelat/lomapalkkavastuu an Pitkäaikainen velka/siirtovelat.

4 Kunnanhallitus Eksote kirjaa lomapalkkasummat per Pitkäaikaiset saamiset an Siirtovelat/lomapalkkavastuu. Lomapalkkavastuu muuttuu siis kuntien siirtovelasta henkilöstölle kuntien velaksi Eksotelle. Tässä vaiheessa velkaa ei makseta rahana Eksotelle. Velka erääntyy maksettavaksi, jos kunta eroaa Eksotesta tai Eksote joutuu maksamaan lomapalkkavastuuta rahana muulle organisaatiolle joko Eksoten purkamisen tai sen olennaisten rakenteellisten muutosten vuoksi. Järjestelystä sovitaan vastuusopimuksella, jonka osapuolet hyväksyvät. Sopimusluonnos em. vastuujärjestelyistä on liitteenä. Kunnan ja Eksoten tilinpäätökset vuodelta 2010 on laadittu edellä olevan järjestelyn mukaisesti. (valm. Pentti Pitkänen) Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että liitteenä oleva vastuusopimus lomapalkkavelan käsittelystä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin ja jäsenkuntien välillä hyväksytään Lemin kunnan osalta. hyväksyttiin.

5 Kunnanhallitus Rantayleiskaavojen muutokset 2011 Kunnanhallitus 101 Aluearkkitehti on valmistellut 10 kpl pieniä rantayleiskaavamuutoksia. Osa perustuu maanomistajien omiin kaavamuutoshakemuksiin (kohdenro:t 1, 4, 5, 6, 7 ja 10). Muut kohteet ovat teknisiä muutoksia ja virheiden korjauksia. Kaavamuutosten perustelut löytyvät kaavaselostuksen kappaleesta 3.2. (Valm AH). 1. Kunnanhallitus hyväksyy päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä päivätyt yleiskaavan muutosluonnokset. 2. Kunnanhallitus päättää laittaa em. mainitun aineiston MRA 30 :n mukaisesti nähtäville 21 päivän ajaksi. 3. Kunnanhallitus pyytää lausunnot viranomaisilta sekä tiedottaa muita osallisia MRL:n edellyttämällä tavalla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä selostus lähetetään kunnanhallituksen jäsenille sähköisesti. hyväksyttiin. Merkittiin, että asiassa oli kuultavana aluearkkitehti Antti Hirvikallio.

6 Kunnanhallitus Tietomaakunta ekarjala Oy:n omistusjärjestelyt Kunnanhallitus 102 Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä esittää omistamansa Tietomaakunta ekarjala Oy:n omistusjärjestelyjä koulutuskuntayhtymän omistajakunnille, Ekstelle ja Saita Oy:lle. Koulutuskuntayhtymä keskittyy strategiansa mukaisesti ydintehtäväänsä ammatillisen koulutuksen järjestämiseen ja kuntayhtymän tavoitteena on luopua kuntayhtymäkonsernissa tytäryhtiönä toimineen Tietomaakunta ekarjala Oy:n omistuksesta. Tietomaakunta ekarjala Oy:n tilinpäätöksen mukainen substanssiarvo on ,63 euroa. Tätä pidetään nyt toteutettavassa osakekaupassa pohjahintana. Koulutuskuntayhtymä haluaa toteuttaa osingonjaon ennen osakekauppaa. Osinkona voidaan toimitusjohtajan arvion mukaan jakaa noin puolet käytettävissä olevista rahavaroista eli euroa. Osingon noston jälkeen substanssiarvoksi jää ,63 euroa. Tällä hetkellä yhtiön osakepääoma ,59 euroa jakautuu 400 osakkeeseen. Jotta uusi omistus jakautuisi täysin kappalein uusille osakkeille, on osakkeiden määrää muutettava niin, että osakepääoma jakautuu osakkeeseen. Tämä edellyttää osakekauppaa valmistelevana toimenpiteenä yhtiöjärjestyksen muutosta. Omistusjärjestelyjä on valmisteltu siltä pohjalta, että yhtiön omistajiksi tulisivat koulutuskuntayhtymän omistajakunnat, koulutuskuntayhtymä, Eksote ja Saita Oy. Saitan osuus on 40 %, Imatran kaupungin osuus on 22,73 %, Lappeenrannan kaupungin osuus on 28,2 % ja loput 9,07 % jakautuvat muiden osakkaiden kesken. Tähän sisältyy myös Lemin kunnan osuus 0,52 %. Osakkeen myyntihinnaksi edellä esitettyjen toimenpiteiden jälkeen tulee 14,02, joten Lemin kunnan osakkeiden hinnaksi muodostuu 729,04. Osakassopimus on liitteenä. (valm. Pentti Pitkänen) Kunnanhallitus hyväksyy kauppahinnan määräytymisen edellä esitetyllä tavalla ja hyväksyy osaltaan liitteenä olevan osakassopimuksen ja päättää hankkia 52 kappaletta Tietomaakunta ekarjala Oy:n osakkeita. hyväksyttiin. Merkittiin, että pöytäkirjaan otettiin esityslistassa ollutta täydellisempi selostusosa ja että esittelijä lisäsi kokouksessa päätösehdotukseensa osakassopimuksen hyväksymisen.

7 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Johtamisen ja valmistelun kehittäminen Kunnanhallitus 38 Kunnanhallitus päätti , että osallistavaan tutkimusmenetelmään perustuvan koulutuksen tuloksena syntyneen julkilausuman mukaiset toimentoimenpiteet toteutetaan. Toteutus tapahtuu siten, että tammikuussa kokoontuva hallitus tekee Lemin johtamisen kehittämisen toimenpidesuunnitelman Suunnitelmassa esitetään johtamisen kehittämiseksi konkreettiset toimet ja tavoitteet, joita puolivuosittain arvioidaan. Kunnanhallituksen kokouksessa keskusteltiin tästä aiheesta toisen asian yhteydessä tekemättä asiasta pöytäkirjamerkintää. Keskustelun henki oli sellainen, että tärkeämpää kuin suunnitelman käsittely tammikuun aikana on se että suunnitelmasta tulee mahdollisimman hyvä. Tässä hengessä johtoryhmä on valmistellut asiaa ja Valmistelun tuloksena syntynyt alustava luonnos lähetään liitteenä kunnanhallitukselle. Asia on tarkoitus esittää hallituksen iltakoulun aiheeksi Hallituksen jäsenet voivat jo sitä ennen antaa johtoryhmän jäsenille kommentteja ja esityksiä toimenpidesuunnitelmaluonnokseen. (valm. Pentti Pitkänen) Kunnanhallitus merkitsee asian tässä vaiheessa tiedoksi. Kunnanhallitus 103 Asiasta keskusteltiin ja merkittiin tiedoksi. Aihetta käsitellään hallituksen iltakoulussa Johtamisen kehittämisestä on pidetty iltakoulu hallituksessa ja asiaa on käsitelty myös valtuustoseminaarissa Toimenpideohjelmaa on valmisteltu samalla virkamiestyönä. Viimeinen luonnos perustuu aiempaan luonnokseen ja asiasta käytyihin keskusteluihin. Ohjelmasta on jätetty pois taustatietoja ja johtamisongelmia. Niiden sijasta ohjelman painopiste on mahdollisimman konkreettisissa toimenpiteissä. Luonnoksen kappaleet sisältävät kukin oman teemansa, jota kuvaavia avainsanoja on lihavoitu. Tavoitteena on tiivistää ohjelma vielä yksinkertaisemmaksi huoneentauluksi, jota nyt esitettävä luonnos avaa. Johtoryhmätyöskentelyn kehittämisestä on tehty oma suunnitelma, jonka johtoryhmä on käsitellyt. (valm. Pentti Pitkänen) Kunnanhallitus hyväksyy johtamisen ja valmistelun kehittämisen liitteenä olevasta toimenpideohjelmaluonnoksesta ilmenevillä periaatteilla. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Niin ikään hyväksyttiin Risto Pietiläisen seuraavanlainen esitys: koska henkilöstö on tärkein voimavara, niin sen työhyvinvointia on mitattava vähintään kahden vuoden välein tehtävillä työhyvinvointikyselyillä.

8 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Eksoten ja kuntien yhteinen strateginen palvelusopimus Kunnanhallitus 27 Kuntakohtaisen palvelusopimuksen lisäksi kaikki Eksoten jäsenkunnat ja Eksote solmivat vielä kuntien yhteisen strategisen palvelusopimuksen. Kuntien yhteinen strateginen palvelusopimus perustuu perussopimukseen ja perustamissuunnitelmaan. Strategiseen palvelusopimukseen sisältyvät yleiset periaatteelliset seikat kuntien Eksotelle asettamista taloudellisista ja toiminnallisista tavoitteista. Sopimus solmitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan ja se päivitetään vuosittain. Strategisessa palvelusopimuksessa määritellään mm. erilaiset palvelujen tuottamistavat, piirin kuntalaskutuksen perusteet, tutkimus ja kehittämistoiminta, arviointi ja seuranta sekä turvallisuusyhteistyö. Lisäksi sopimuksessa määritellään kuntakohtaisten sopimusmääräysten yhteiset ja yhdenmukaiset perusteet. Päivitetty sopimus sisältää muutoksia kohdassa 2.3. Piirin talous. Sopimuksessa on otettu huomioon kuntajohtajien neuvottelukunnassa sovitut pienet muutokset ja täsmennykset kustannusten kuntakohtaisiin kohdentamisperusteisiin. Kohdasta 3.1. on poistettu piirin käynnistyksen yhteydessä sovittu irtaimiston luovutus piirille, koska se on jo tapahtunut. Sopimuksen kohdan 2.5. mukaan piiri tuottaa ja raportoi kunnille keskeiset toiminnan tuloksellisuustiedot, joihin kunnat antavat palautteen. Vuoden 2010 aikana saatiin ensimmäiset kuntakohtaiset taloustiedot vasta joulukuussa. Toiminnallisia tietoja on saatu terveyspalveluista ja perhe- ja sosiaalipalveluista sovitulla tavalla, mutta vanhuspalveluista hyvin niukasti. Raportoinnin perusteella ei piirille vielä ole voitu palautetta antaa. Hallintosäännön 58 :n 25. kohdan mukaan kunnanhallitus hyväksyy sosiaalija terveyspiirin kanssa tehtävän vuosittaisen palvelusopimuksen, joka tuodaan valtuustolle tiedoksi. Piirin perussopimuksen sekä kuntien yhteisen strategisen palvelusopimuksen ja niihin tulevat muutokset hyväksyy valtuusto. Sopimus on liitteenä. (valm. Pentti Pitkänen). Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Lemin kunnan puolesta liitteenä olevan kuntien yhteisen strategisen palvelusopimuksen Kunnanjohtajan esityksestä asia jätettiin pöydälle. Lääkäripalvelun turvaamiseksi Eksotea lähestytään seuraavan sisältöisellä kirjelmällä: Lemin kunnan ja Eksoten välisessä vuoden 2010 palvelusopimuksessa on avoterveydenhuolto määrätty lähipalveluksi palvelukortilla olevalla merkinnällä L.

9 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 104 Vuoden 2011 palvelusopimusesityksessä, jonka Eksoten hallitus on hyväksynyt, on merkintä L, A. Merkintä tarkoitta sitä, että palvelut voidaan tuottaa lähipalveluna tai alueellisena palveluna. Tilanteessa, jossa lähipalvelujen toteuttaminen henkilöstöpulan tms. vuoksi vaikeutuu, on hyvä, että mahdollisuus alueellisiin palveluihin on olemassa. Merkinnän muuttaminen voidaan kuitenkin tulkita myös niin, että lääkäritilanne Lemillä olisi palvelusopimuksen mukainen, jos lääkäripalveluja on saatavissa jossain läntisellä alueella. Avoterveydenhuollon palvelut tulee - keskitetysti hoidettua lääkäripäivystystä lukuun ottamatta - järjestää lähipalveluna. Jos merkintä L muutetaan merkinnäksi L,A, on samalla sovittava, että lähipalvelu on myös sopimuksen mukaan ensisijainen järjestämistapa. Kunnanhallitus päätti esittää Eksotelle, että Savitaipaleen terveysasemalta siirretään yksi virkalääkäri Lemin terveysasemalle. Strategisen palvelusopimuksen mukaan avoterveydenhuollon kustannusten jakoperuste on aluekohtaisten terveysasemien kustannukset asukasluvun suhteessa. Jotta myös palvelut toteutuisivat saman periaatteen mukaan, edellyttää se läntisen alueen lääkäripalvelujen jakamista nykytilanteessa niin, että jokaisessa kunnassa on vähintään yksi virkalääkäri. Eksote on vastannut kunnanhallituksen kirjeeseen kirjeellään Vastauksessaan Eksote toteaa mm., että merkintä "L,A" tarkoittaa nimenomaan sitä, että lähipalvelu on ensisijainen palvelun järjestämistapa, mutta tarvittaessa esim. henkilöstöpulan vuoksi lääkäripalveluja voidaan täydentävästi tuottaa myös alueellisesti. Eksote toteaa myös, että palvelusopimuksia voidaan tulkita tältä osin Lemin kunnanhallituksen esittämällä tavalla. Lisäksi Eksote selvittää kirjeessään sitä, miten lääkäripalveluja Lemillä on nykytilanteessa toteutettu. Eksoten ilmoittaa tavoitteekseen, että jokaisella terveysasemalla on vähintään yksi vakituinen virkalääkäri. Sen eteen tehdään koko ajan töitä ja käytetään kaikkia mahdollisia keinoja sen toteuttamiseksi. Eksoten vastaus kokonaisuudessaan on liitteenä. Sopimuksen sivulla 7 on selventäväksi tarkoitettu kappale, joka alkaa sanoilla "Mikäli aiheuttamisperiaatteen mukaisesti...". Vuoden 2010 tilinpäätöstä valmisteltaessa on havaittu, että kappale on aiheuttanut epäselvyyttä kuntien maksuosuuksien kirjanpidollisesta käsittelystä. Asiasta on myös Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antanut lausunnon , lausunto 98. Kuntajohtajien neuvottelukunta esitti , että em. kappale poistetaan sopimuksesta. (valm. Pentti Pitkänen)

10 Kunnanhallitus Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Lemin kunnan puolesta liitteenä olevan kuntien yhteisen strategisen palvelusopimuksen päivityksen vuosille siten tarkistettuna, että sivulta 7 poistetaan sopimuskohdan 2.3 viimeinen kappale, joka alkaa sanoilla "Mikäli aiheuttamisperiaatteen mukaisesti...". hyväksyttiin.

11 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kuntakohtainen palvelusopimus 2011 ja palvelusuunnitelma , Eksote ja Lemin kunta Perusturvalautakunta 27 Perusturvalautakunta käsitteli palvelusopimuksen valmistelua kokouksessaan ja päätti esittää painopistealueet entisessä laajuudessa ja painottaa erityisesti lääkärityövoiman turvaamista vastaanottotyössä ja vanhuspalveluissa. Perhe- ja sosiaalityön osalta esitettiin esimiestason työntekijän säilymistä Lemillä. Tulevan vuoden palvelusopimusneuvottelut aloitettiin ja niitä jatkettiin Neuvotteluja jatkettiin edelleen mm. tilakysymysten osalta ennen kuntalaisiltaa. Tässä neuvottelussa päästiin kuntaa tyydyttävään ratkaisuun terveysasemahankkeen laajuudesta. Syyskuun neuvottelusta laadittu muistio ja johtavan ylilääkärin Ritva Simpasen laatima esitys terveysaseman tilatarpeista ja toiminnan kehittymisestä on liitteenä nro 4. Kunnanhallitus käsitteli asiaa ja päätti yksimielisesti seuraavasta kannanotosta: "Kunnanhallitus ei hyväksy liitteenä olevan johtavan ylilääkärin Ritva Simpasen näkemyksiä Palolan terveysaseman tilatarpeista ja sellaisista toiminnallisista muutoksista, jotka toteutuessaan merkitsisivät nykyisinkin huonosti toimivien lääkäripalvelujen saatavuuden pysyvää heikkenemistä Lemillä." Tilojen osalta siis päästiin ratkaisuun, joka mahdollistaa palvelujen säilymisen Lemillä nykyisessä laajuudessa. Luonnos vuoden 2011 kuntakohtaiseksi palvelusopimukseksi ja palvelukorteiksi on liitteenä nro 5. (valm. Pentti Pitkänen) Perusturvalautakunta merkitsee sopimustilanteen tiedoksi. hyväksyttiin. Lautakunta keskusteli palvelusopimuksen sisällöstä, sen vaikutuksesta kunnan maksuosuuteen ja maksuosuuksien määräytymisperusteista. Kunnanhallitus 28 Hallintosäännön 58 :n 25. kohdan mukaan kunnanhallitus hyväksyy sosiaalija terveyspiirin kanssa tehtävän vuosittaisen palvelusopimuksen, joka tuodaan valtuustolle tiedoksi. Liitteenä on luonnos palvelusopimukseksi 2011 ja palvelusuunnitelmaksi liitteineen. Liitteinä sopimuksessa ovat nyt palvelualuekohtaiset palvelukortit. Vuokrasopimusta ja palvelukorttien liitteitä ei enää liitetä palvelusopimukseen. (valm. Pentti Pitkänen) Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan kuntakohtaisen palvelusopimuksen 2011 ja palvelusuunnitelman liitteineen ja saattaa sopimuksen myös kunnanvaltuustolle tiedoksi. Kunnanjohtajan esityksestä asia jätettiin pöydälle. Odotetaan Eksoten vastausta edellä olevan pykälän kohdalla esitettyyn kirjeeseen.

12 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 105 Eksote on vastannut kunnanhallituksen kirjeeseen kirjeellään Vastauksessaan Eksote toteaa mm., että merkintä "L,A" tarkoittaa nimenomaan sitä, että lähipalvelu on ensisijainen palvelun järjestämistapa, mutta tarvittaessa esim. henkilöstöpulan vuoksi lääkäripalveluja voidaan täydentävästi tuottaa myös alueellisesti. Eksote toteaa myös, että palvelusopimuksia voidaan tulkita tältä osin Lemin kunnanhallituksen esittämällä tavalla. Lisäksi Eksote selvittää kirjeessään sitä, miten lääkäripalveluja Lemillä on nykytilanteessa toteutettu. Eksoten ilmoittaa tavoitteekseen, että jokaisella terveysasemalla on vähintään yksi vakituinen virkalääkäri. Sen eteen tehdään koko ajan töitä ja käytetään kaikkia mahdollisia keinoja sen toteuttamiseksi. Eksoten vastaus kokonaisuudessaan sekä luonnos palvelusopimukseksi 2011 ja palvelusuunnitelmaksi liitteineen on liitteenä. (valm. Pentti Pitkänen) Kunnanhallitus päättää allekirjoittaa liitteenä olevan kuntakohtaisen palvelusopimuksen 2011 ja palvelusuunnitelman liitteineen ja saattaa sopimuksen myös kunnanvaltuustolle tiedoksi. hyväksyttiin.

13 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tulevaisuustoimikunnan tai työryhmän asettaminen Kunnanhallitus 31 Valtuutettu Juha koivisto on tehnyt aloitteen tulevaisuustoimikunnan perustamisesta. Aloitteen mukaan toimikunnan tehtävänä on: olla strategiatyön apuväline löytää keskeiset tulevaisuuden teemat, joiden avulla Lemi säilyy elinvoimaisena sekä uusia mahdollisuuksia etsivänä ha hyödyntävänä kuntana löytää keinot, miten vahvuuksia voidaan käyttää hyväksi, miten heikkoudet muutetaan vahvuuksiksi miten tulevaisuuden mahdollisuuksia hyödynnetään ja miten uhat vältetään pitää yllä poliittista arvokeskustelua Liite Lisäksi kunnan strategian valmistelussa on tullut esiin brändityöryhmä, jonka taustalla lienee ainakin osittain edellä mainittuja asioita. Kunnanhallitus on 40/2010 perustanut kaavoitustyöryhmän aluearkkitehdin tueksi vireillä oleviin kaavoitukseen ja maankäytön suunnitteluun liittyviin hankkeisiin. (Valm.mp) Kunnanhallitus päättää asettaa toimikaudekseen tulevaisuustyöryhmän, jonka päätehtävänä on ideoimalla tukea kunnan strategista suunnittelua ja vahvistaa kunnan vetovoimaa ja viihtyvyyttä. Kunnanhallitus valitsee työryhmän jäsenet sekä kokoonkutsujan. Työryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin. Todetaan, että erillistä brändityöryhmää ei ole tarpeen perustaa ja että kaavoitustyöryhmä jatkaa toimintaansa. hyväksyttiin yksimielisesti. Keskusteltiin työryhmän mahdollisesta kokoonpanosta. Jäseniä ei vielä nimetty vaan asiaan palataan myöhemmin.

14 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 62 Liitteenä eri yhteyksissä esiin tulleita nimiä työryhmän mahdollisiksi jäseniksi. Työryhmä ei ole kuntalain tarkoittama toimielin eikä sillä ole itsenäistä päätösvaltaa. Se voi olla kokoonpanoltaan joustava ja siihen voi kuulua muukin kuin kuin kunnan jäsen. Työryhmän toiminta on luonteeltaan ideoivaa ja toiminnan lähtökohdat selostusosassa mainitun aloitteen mukaiset. (valm. mp) Kunnanhallitus nimeää työryhmän jäsenet ja heistä yhden kokoonkutsujaksi/puheenjohtajaksi. Kunnanhallitus nimeää sihteerin tai ottaa muuten kantaa siihen kuinka sihteerin tehtävät ja toimintamahdollisuudet järjestetään. Keskustelun jälkeen asia jätettiin esittelijän ehdotuksesta pöydälle. Kunnanhallitus 106 Kunnanhallitusten jäsenten toivotaan miettivän jäseniksi sopivia henkilöitä ja valmistamaan samalla näiden halukkuus tehtävään. Kunnanhallitus jatkaa asian käsittelyä. Sihteeriksi pyritään saamaan joku työryhmän jäsenistä. Kunnanhallitus nimesi toimikuntaan seuraavat: Kokoonkutsuja valtuuston 2 vpj Juha Koivisto, sekä Kai Hakala Anu Lattu Einari Kapiainen (kesäasukas) Ritva Laurikainen Pirjo Nykänen Juuso Savolainen (koululaisten asettama edustaja) Hanna Lappalainen (koululaisten asettama edustaja)

15 Kunnanhallitus Seutukunnallinen turvallisuussuunnitelma Kunnanhallitus 107 Seutukunnallinen turvallisuussuunnittelun työryhmä on työstänyt Lappeenrannan seutukunnan turvallisuussuunnitelman ja lähettänyt sen kuntien hyväksyttäväksi mennessä. Poliisin aloitteesta Etelä-Karjalassa sovittiin, että maakuntaan laaditaan seutukuntakohtaiset turvallisuussuunnitelmat. Maakunnan kaupunkien ympärille rakentuvat seudulliset turvallisuussuunnitelmat katsottiin helpommaksi jalkauttaa käytännön toiminnaksi kuin yksi maakunnallinen suunnitelma. Lappeenrannan seudun turvallisuussuunnittelun ohjausryhmän puheenjohtajana toimi Lappeenrannan kaupungin turvallisuuspäällikkö. Edustajina ohjausryhmässä ovat Taipalsaaren kunta (Länsi-Saimaan kuntien edustajana), Etelä-Karjalan kauppakamari, Etelä-Karjalan Yrittäjät, Etelä-Karjalan pelastuslaitos, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri sekä Etelä-Karjalan poliisilaitos. Asia oli esillä kuntien yhteistyötoimikunnassa (mp) Liite. Kunnanhallitus hyväksyy turvallisuussuunnitelman. Vuosittaiset kehittämishankkeet käsitellään talousarvion yhteydessä. saatetaan kunnanvaltuustolle tiedoksi. hyväksyttiin.

16 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvirasto II:n korjaaminen kuntalaisten käyttöön, myynti-ilmoitus Tekninen lautakunta 67 Tekninen osaston on pyytänyt Planekar Oy:n Jussi Paroselta päivitetyn selvityksen/suunnitelman kustannusarvioineen rakennuksen korjaamisesta kuntalaisten käyttöön. (Valm. JH) ki Kokouksessa tehdyn muutosehdotuksen mukaan tekninen lautakunta päättää toimittaa kunnanhallitukselle kunnanvirasto II:n suunnitelman rakennuksen korjaamisesta kuntalaisten käyttöön ja ennen korjaustarpeen tarkempaa selvittelyä on tarpeen selvittää tilojen tarkka käyttötarkoitus. hyväksyttiin. Kunnanhallitus 206 Liitteenä kunnanvirasto II:n korjauskustannusarvio. Arvio päätyy euroon (alv 0). Todelliset kustannukset riippuvat käyttötarkoituksesta. (valm. SL). Kunnanhallitus 56 Merkitään tässä vaiheessa tiedoksi ja päätetään jatkotoimenpiteistä. Asiasta keskusteltuaan kunnanhallitus päätti kuulla lemiläisyhdistysten muodostamaa järjestöparlamenttia, minkä jälkeen asian käsittelyä jatketaan. Kunnanhallituksen jäsenet Juha Koivisto ja Kyösti Väisänen esittävät järjestöparlamentissa kunnan puolesta näkemyksiä asiassa. Liitteenä järjestöparlamentin kokousmuistio ja Lappeenrannan seudun ympäristötoimen lausunto Kunnanhallitus jatkaa asian käsittelyä. Merkittiin tiedoksi järjestöparlamentin muistioon kirjatut aiheeseen liittyvät mielipiteet sekä Mirja Huttusen allekirjoittama kirje kankaankutojien tilantarpeesta. Kysymys siitä,mihin käyttötarkoitukseen ja tasoon tilat olisi tarkoituksenmukaista kunnostaa, miten rahoittaa ja kuka ylläpidosta vastaisi, ei toistaiseksi ole riittävästi selvinnyt, vaikkakin erilaisten harrastustilojen tarve on ilmeinen. Kunnanvirasto II eli vanha pappila sijaitsee kirkonkylän arvopaikalla. Samalla tontilla ja pihapiirissä sijaitsee toistaiseksi myös terveysasema. Kiinteistön käyttötarkoituksen muutos edellyttää maankäytön suunnittelua, mahdollisesti myös kaavoituspäätöksiä. Asiasta keskusteltuaan kunnanhallitus, päästäkseen asiassa eteenpäin, päätti yksimielisesti esittelijän ehdotuksesta pyytää kiinteistöstä ostotarjouksia lehti-ilmoituksella siten, että oikeus tarjoushintojen/esitettyjen käyttötarkoitusten vapaaseen harkintaan ja painotukseen, mukaan lukien niiden hylkääminen pidetään voimassa. Mahdollisesta myynnistä päättää lopullisesti kunnanvaltuusto.

17 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 63 Luonnos myynti-ilmoituksesta on kunnanhallituksen ekstranet sivustolla. Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan ilmoituksen. Ilmoitus julkaistaan Etelä-Saimaassa, Länsi-Saimaan Sanomissa ja kunnan kotisivuille sekä kunnan ilmoitustaululla. Kunnanhallitus 108 Kunnanhallitus hyväksyi ilmoituksen siten tarkistettuna, että ostotarjousten viimeinen jättöaika on klo Todetaan, että ostotarjouksia ei saatu. Yhteistyö/vuokratarjouksiksi katsottavia saapui kaksi: Juhla- ja Ruokapalvelu TiaMia ja Patricia Seppälän säätiön asiamies Mikko Pekari. Asiaan liittyvät neuvottelut ovat kesken. Merkitään tässä vaiheessa tiedoksi. hyväksyttiin.

18 Kunnanhallitus Ympäristönsuojelumääräykset Lappeenrannan kaupungissa ja luonnos Länsi-Saimaan kuntien yhteisiksi määräyksiksi Kunnanhallitus 109 Lappeenrannan seudun ympäristötoimi on valmistellut paikallisia ympäristönsuojelumääräyksiä ympäristönsuojelulain muutoksen (196/2011) ja jätevesiasetuksen (209/2011) säännösten mukaan Kunnanvaltuusto voi antaa paikalliset ympäristönsuojelumääräykset ympäristönsuojelulain 19 :n nojalla. Ympäristötoimi on laatinut luonnoksen Lappeenrannan kaupungin ympäristönsuojelumääräysten muuttamiseksi, ja Lemin, Savitaipaleen ja Taipalsaaren kuntien ympäristönsuojelumäärysluonnoksen, jotka ovat yhtenevät jätevesimääräysten osalta. Ennen määräysten antamista on asianosaselle ELY-keskukselle varattava tilaisuus lausunnon antamiseen. Asiakirjat liite- ja oheisaineistoineen ovat nähtävillä ympäristötoimessa välisenä aikana, osoite Pohjolankatu 14, Lappeenranta, viraston aukioloaikana. Ympäristönsuojelumääräysehdotus on julkaistu myös Lappeenrannan kaupungin kotivivuilla kohdassa Palvelutympäristö ja eläimet - Haja-asutuksen puhdas - ja jätevesihuolto - Hajaasutuksen jätevesihuolto. Mielipiteet ja kommentit tulee kirjallisina toimittaa mennessä osoitteella Lappeenrannan seudun ympäristötoimi, PL 302, Lappeenranta. Liitteenä luonnos Lemin/Savitaipaleen/Taipalsaaren kuntien ympäristönsuojelumääräyksiksi, jotka pitäisi asianmukaisessa järjestyksessä kunnittain käsitellä, kuuluttaa ja lopulta hyväksyä kuntien valtuustoissa. Tätä ennen olisi hyvä saada kuntien yhteistyötoimikunnan näkemys asiaan. (mp) Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

19 Kunnanhallitus Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatiminen Etelä Karjalan maakunnassa Kunnanhallitus 110 Pohjaveden suojelun tavoitteena on pohjaveden laadun ja määrän turvaaminen pitkälle tulevaisuuteen. Pohjaveden suojelulla pyritään varmistamaan hyvälaatuisen pohjaveden riittävyys yhdyskuntien, hajaasutuksen ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Pohjaveden suojelussa perinteistä viranomaisvalvontaa ja vesilain mukaisten suoja-alueiden muodostamista on täydentänyt ja osin korvannut viimeisen 20 vuoden ajan pohjavesialueiden suojelusuunnitelmamenettely. Suojelusuunnitelmamenettely on yksi keskeisin pohjaveden suojelun työväline, jota voidaan soveltaa kaikilla pohjavesialueilla, myös alueilla, jotka eivät ole vedenhankintakäytössä. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmassa selvitetään alueen hydrogeologiset ominaisuudet, kartoitetaan pohjavettä vaarantavat riskitekijät sekä laaditaan toimenpidesuositukset alueella jo oleville sekä sinne mahdollisesti tuleville riskitekijöille. Suojelusuunnitelma on selvitys ja ohje, jota sovelletaan maankäytön suunnittelussa ja viranomaisvalvonnassa sekä käsiteltäessä lupahakemuksia ja ilmoituksia, joita toiminnanharjoittajat tekevät mm. ympäristölupa-, maa-aines- ja kemikaalilainsäädännön perusteella. Suojelusuunnitelmaa ei vahvisteta aluehallintovirastossa eikä sille ole välittömiä tai sitovia juridisia seurausvaikutuksia. Suojelusuunnitelmamenettely tukee sekä kansallisen lainsäädännön että EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin pohjavesien suojelutavoitteita. EU:n vesipuitedirektiivi on Suomessa toimeenpantu lailla vesienhoidon järjestämisestä. Direktiivin mukaisesti Suomen alueella on kartoitettu ns. riskipohjavesialueet, joilla direktiivin tarkoittama pohjaveden hyvä määrällinen tai kemiallinen tila ei mahdollisesti vallitse. Vesiputkidirektiivi edellyttää, että näille riskialueille tulee tehdä ns. ominaispiirteiden lisätarkastelu, joka käytännössä vastaa rakenteeltaan suojelusuunnitelmien laatimista. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmamenettely perustuu kuntien ja muiden vedenottajien, ELY -keskusten sekä toiminnanharjoittajien kiinteään yhteistoimintaan. Suojelusuunnitelmien laatimisesta ovat yleisesti vastanneet kunnat ja muut vedenottajat yhteistyössä alueellisen ympäristökeskuksen (nyk. ELY -keskus) kanssa. Ympäristöministeriön ELY -keskuksille antamassa ohjeessa (YM3/401/2010, ) toivotaan, että em. yhteistyö jatkuu vesienhoitolainsäädännön toimeenpanemiseksi. Etelä-Karjalassa kaikki vesihuoltolaitokset käyttävät pohjavettä/tekopohjavettä talousveden hankintaan. Alueen merkittävimmät pohjavesivarannot sijaitsevat Salpausselkien reunamuodostumissa. Näille alueille, erityisesti ensimmäiselle Salpausselälle, on keskittynyt myös paljon ihmistoimintaa, joka aiheuttaa riskiä pohjaveden laadulle.

60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76. 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77

60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76. 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7.3.2011 Käsiteltävät asiat 60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77 62. Tulevaisuustoimikunnan tai työryhmän

Lisätiedot

38. Kunnanvaltuuston päätösten 6.2.2012 täytäntöönpano...55

38. Kunnanvaltuuston päätösten 6.2.2012 täytäntöönpano...55 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 5.3.2012 Käsiteltävät asiat 38. Kunnanvaltuuston päätösten 6.2.2012 täytäntöönpano...55 39. kansaneläkelaitoksen vuonna 2011 perimän elatusavun valtion saatavien ja elatustuen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kunnanhallitus 9.1.2012. 1. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajien vaali vuodeksi 2012...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kunnanhallitus 9.1.2012. 1. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajien vaali vuodeksi 2012... PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kunnanhallitus 9.1.2012 Käsiteltävät asiat 1. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajien vaali vuodeksi 2012...2 2. Valtuuston kokoukset...3 3. Kunnan ilmoitusten julkaiseminen...4

Lisätiedot

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010 ASIALISTA Kunnanvaltuusto 10.9.2010 Kokousaika 20.9.2010 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011... PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011 Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...235 176. Lausunto taksilupakiintiöistä vuodeksi 2012...236 177. Tuloveroprosentti

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2011 Kunnanhallitus 12.12.2011 Asialista. 210. Suositus vaikutusten ennakkoarvioinnista kunnallisessa päätöksenteossa...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2011 Kunnanhallitus 12.12.2011 Asialista. 210. Suositus vaikutusten ennakkoarvioinnista kunnallisessa päätöksenteossa... PÖYTÄKIRJA 18/2011 Kunnanhallitus 12.12.2011 Asialista 210. Suositus vaikutusten ennakkoarvioinnista kunnallisessa päätöksenteossa...285 211. Maaseutuhallinnon uudistus ja yhteistoimintasopimus...287 212.

Lisätiedot

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Käsiteltävät asiat...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 146. Asuntotontin kauppakirja peruutus/lasski, Vladimir...173 147.

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 16.1.2012 klo 18.00 - Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. liite 8. 9. 10. liite 11. Kokouksen avaus Kokouksen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010. Kunnanvaltuusto 1. Ma 25.1.2010 klo 18.00 18.40. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010. Kunnanvaltuusto 1. Ma 25.1.2010 klo 18.00 18.40. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali PÖYTÄKIRJA 1/2010 Kunnanvaltuusto 1 Ma 25.1.2010 klo 18.00 18.40 Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Okko Antti Huuhilo Marjo Pietiläinen Risto Hakonen Hannu Junnonen Juha Kohonen Tarja Lehtonen Matti Punkka

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 Kunnanhallitus 21.11.2011. Käsiteltävät asiat 200. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012-2014...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 Kunnanhallitus 21.11.2011. Käsiteltävät asiat 200. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012-2014... PÖYTÄKIRJA 17/2011 Kunnanhallitus 21.11.2011 Käsiteltävät asiat 200. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012-2014...273 201. Kirkonkylän asemakaava-alueella sijaitsevan Kolhoosi -tilan kokonaisvaltainen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kunnanhallitus 30.1.2012. sivu 21. Valtionosuudet ja muu rahoitus vuonna 2012...28

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kunnanhallitus 30.1.2012. sivu 21. Valtionosuudet ja muu rahoitus vuonna 2012...28 PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kunnanhallitus 30.1.2012 sivu 21. Valtionosuudet ja muu rahoitus vuonna 2012...28 22. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden tarkistaminen vuodelta 2011...29 23. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kunnanhallitus 11.06.2012

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kunnanhallitus 11.06.2012 PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kunnanhallitus 11.06.2012 Käsiteltävät asiat 112. Kunnallisvaalit 28.10.2012, vaalilautakuntien ja vaalilautakunnan asettaminen, ennakkoäänestys, vaalimainonta...151 113. Indekon Oy:n

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010. sivu nro. 126. Peruspalvelujen valtionosuuden tarkistaminen 2010...151

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010. sivu nro. 126. Peruspalvelujen valtionosuuden tarkistaminen 2010...151 PÖYTÄKIRJA 10/2010 Kunnanhallitus 16.8.2010 Käsiteltävät asiat sivu nro 126. Peruspalvelujen valtionosuuden tarkistaminen 2010...151 127. Valtionavustuspäätöksiä opetustoimeen...152 128. Seutulipun valtionavustuspäätös...153

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 18.5.2015 klo 18.00-18.55 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. liite 5. 6. liite 7. 8. liite 9. liite 10. liite

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kunnanvaltuusto

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 19.12.2011 klo 18.00-19.55 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. liite 5. 6. 7. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013 Asialista 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 262. Yleiskaavan muutos Särkemänkankaan alueella...345 263. Lastentarhanopettajan tehtävän

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2012 Kunnanhallitus 08.10.2012

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2012 Kunnanhallitus 08.10.2012 PÖYTÄKIRJA 14/2012 Kunnanhallitus 08.10.2012 Käsiteltävät asiat 162. Kunnanhallituksen edustajat Pauli ja Paavo Talkan Muistorahastosäätiön valtuuskunnassa 2013-2014...216 163. Käräjäoikeuden lautamiesten

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 3/2010. Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 51. 22.2.2010 klo 17.30-19.45. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Väisänen Kyösti

LEMIN KUNTA 3/2010. Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 51. 22.2.2010 klo 17.30-19.45. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Väisänen Kyösti 3/2010 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 51 22.2.2010 klo 17.30-19.45 Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Sinkko Eija Rummukainen Kari Koivisto Juha Laitinen Sonja Rings Mervi Tölski Jarmo Väisänen Kyösti puheenjohtaja

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 Kunnanhallitus 26.8.2013. 192. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...253. 193. Kirkonkylän yleiskaava...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 Kunnanhallitus 26.8.2013. 192. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...253. 193. Kirkonkylän yleiskaava... PÖYTÄKIRJA 13/2013 Kunnanhallitus 26.8.2013 Käsiteltävät asiat 192. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...253 193. Kirkonkylän yleiskaava...254 194. Vastine hallinto-oikeudelle kaavavalituksesta...255

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 1.10.2012 287

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 1.10.2012 287 Kunnanhallitus 1.10.2012 287 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 137 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 138 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 139 Työjärjestyksen hyväksyminen 140 Puulan

Lisätiedot

Poissa Salonen Jarkko puheenjohtaja Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Poissa Salonen Jarkko puheenjohtaja Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 14/2013 327 Kunnanhallitus 17.06.2013 Aika Maanantai 17.06.2013 klo 17:30-21:20 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Koivunen Pasi Pitkänen Jyrki Drockila

Lisätiedot

Virka-asema Hallinto- ja talousjohtaja

Virka-asema Hallinto- ja talousjohtaja Nro Sivu Jokioisten kunta Kokouspöytäkirja Valtuusto Keskuskatu 29 A, Jokioinen 4 77 Kokousaika Torstai 27.6.2013 klo 18.00-18.42 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkitä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 02/07. Kokousaika: Maanantai 05.02.2007 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 02/07. Kokousaika: Maanantai 05.02.2007 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 02/07 Kokousaika: Maanantai 05.02.2007 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 01/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Kunnanhallitus 379. 267 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eija Karjalainen ja Jukkapekka Lempiäinen

Kunnanhallitus 379. 267 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eija Karjalainen ja Jukkapekka Lempiäinen Kunnanhallitus 11.12.2006 379 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 379 Aika: 11.12.2006 klo 15.00-16.34 Paikka: kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen, pj Jukkapekka Lempiäinen Pentti Pylkkänen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10. Pekka Ruotsalainen, vpj. **) Matti Liimatainen

PÖYTÄKIRJA. Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10. Pekka Ruotsalainen, vpj. **) Matti Liimatainen Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 15/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot