Yrittäjyyden ja PK-yritysten haasteet Suomessa. Senior Adviser, Ph.D Kimmo Hyrsky PK-yritykset ja aluepalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrittäjyyden ja PK-yritysten haasteet Suomessa. Senior Adviser, Ph.D Kimmo Hyrsky PK-yritykset ja aluepalvelut"

Transkriptio

1 Yrittäjyyden ja PK-yritysten haasteet Suomessa Senior Adviser, Ph.D Kimmo Hyrsky PK-yritykset ja aluepalvelut

2 Esityksen sisältö 1. Globaali talouden rakennemuutos ja yrittäjyysyhteiskunta EK PK-yritykset ja aluepalvelut 2 Kasvun ja kilpailukyvyn edellytykset muuttuvat: toimintaympäristö murroksessa 2. Kasvuyrittäjyyden pullonkaulat ja ekosysteemi Uudet työpaikat syntyvät PK-yrityksiin 3. PK-yritysten kansainvälistymistä vauhditettava Pienempien yritysten vienti alkanut kehittyä suotuisammin Liiketoimintojen siirto ulkomaille uhkakuva 4. Investointiedellytyksiä vahvistettava Teollisuuden pääomakanta on kutistunut selvästi useamman vuoden ajan 5. Elinkeinopolitiikka ja kasvun ekosysteemi Kasvun kannustimet ja toimintaympäristön kilpailukyky

3 1 Globaali talouden rakennemuutos & yrittäjyysyhteiskunta

4 Kasvun ja kilpailukyvyn edellytykset muuttuvat Toimintaympäristö muutoksessa - Toimintaympäristön epävakaus lisääntyy, globaali kilpailu kiristyy Finanssi- ja talouskriisistä toipuminen on epätasaista ja hidasta Kustannuspaineet kasvussa (mm. palkat, energian hinta) Rahoituksen saatavuus ja ehdot ovat kiristymässä Verkostoyrityksillä kilpailu verkostoasemasta kiristyy Palveluyritysten tuottavuusvaatimukset korostuvat Kaikki kasvu on tärkeää kasvuhalukkuus ja kasvustrategiat vaihtelevat yrityskentässä 4

5 PK-yrittäjyyden rooli liiketoimintaympäristön globaalissa murroksessa PK-yritysten työllistävä vaikutus kotimaassa ja rooli viennissä ja muussa kansainvälistymisessä korostuu Talous- ja velkakriisi ja taantuva talouskehitys nopeuttavat rakennemuutosta kohti yrittäjyysyhteiskuntaa Suuret yritykset siirtävät tuotantoa ja hankintaa kehittyviin maihin PK-yritykset hyödyntävät ja tasapainottavat globalisaatiokehitystä» kasvollisuus, pienuus, joustavuus, ketteryys, paikallisuus jne. Tarvitaan kilpailuetua tuottava toimintaympäristö ( kasvun ekosysteemi ), joka aktivoi pk-yrityksiä kasvu- ja osaamispotentiaalin hyödyntämiseen 5 Toimenpiteet tulee kohdistua sekä yritysten sisäisiin (oman toiminnan kehittäminen) ja ulkoisiin (toimintaympäristö) kasvun esteisiin ja pullonkauloihin

6 Yrittäjyyden haasteista Suomessa (1) Suomella on yrittäjyyden ja investointien toimintaympäristönä pysyviä heikkouksia mm. pienet kotimarkkinat, harva asutus, syrjäinen sijainti, korkeat tuotantokustannukset, korkea kokonaisveroaste jne. Toimintaympäristön epävakaus lisääntyy, kilpailu kiristyy ja tuotteiden elinkaaret lyhenevät Liiketoiminta-, innovaatio- ja kaupallistamisosaamisen yhteensovittaminen menestystekijänä Yrittäjyyden monimuotoisuus lisääntyy Perheyrittäjyys, sarja-, akateeminen -, sivutoiminen -, nais-, starttiraha-, hyvinvointipalvelu-, vastuullinen yrittäjyys jne. 6

7 Yrittäjyyden haasteista Suomessa (2) Kasvuyrittäjyyden aktivoimiseksi tarvitaan uusia avauksia Kansainvälistä kasvua aktiivisesti tavoittelevia pk-yrityksiä on varsin vähän Liian harva panostaa merkittävästi t & k & i toimintaan Kasvuyritysten keskikokoa tulee kasvattaa Verkostotalouden ja työllisyyden kannalta tärkeistä keskisuurista yrityksistä pulaa Suurten ja aivan pienten yritysten merkitys taloudessa on korostunut Keskisuuria yrityksiä vain noin prosentti kaikista yrityksistä Selvitysten mukaan rahoitusrajoitteiset yritykset ovat erityisen kasvu- ja kehittämishakuisia yritysten iästä riippumatta Katvealueita esiintyy myös kypsemmän kehitysvaiheen yrityksillä 7

8 Osaamisen, tuottavuuden ja kilpailukyvyn vahvistaminen(1) Johtamistaitojen, suunnittelun ja strategiatyön terävöittäminen liiketoimintaosaaminen: hallitus- ja johtoryhmätoiminnan aktivointi» Hallitus- ja johtoryhmätyöskentely keskeisinä instrumentteina ja osaamisen lähteinä liiketoimintastrategian onnistuneessa jalkautuksessa. sarjayrittäjien, bisnesenkeleiden ja yritysmentoreiden osaamisen kanavointi yritysten kehittämistyöhön Asiakas-, markkina- ja kansainvälistymisosaamisen vahvistaminen PK kansainvälistymisrahoituksen ja palvelujen uudistaminen (Team Finland)» fokus markkinaosaamiseen, kaupallistamiseen ja asiakkuuksiin Tuottavuuden ja työelämän kehittämishaasteet korostuvat Osaavan työvoiman saatavuus, työhyvinvoinnin kehittäminen, valmiudet paikalliseen sopimiseen, henkilöstön johtamis- ja sitouttamisvalmiudet jne. 8

9 Osaamisen, tuottavuuden & kilpailukyvyn vahvistaminen (2) Tutkimus-, tuotekehitys- ja innovaatiotoiminnan aktivointi Energia- ja ilmastoteknologiaan perustuvat uudet liiketoimintamahdollisuudet ja vihreän teknologian hyödyntäminen kaikilla toimialoilla Toimiva t & k -verokannustin PK-yrityksille täydentämään TEKES-rahoitusta. PK-yritysten tietoisuuden ja valmiuksien kohentaminen aineettomien oikeuksien (IPR) suojaamisessa ja hyödyntämisessä (innovaatioiden kaupallistaminen) Verkostomainen toimintatapa ja kumppanuuksien syventäminen Uusien ideoiden ja osaamisen siirto, logistiikka ja toimitusketjun hallinta, kehittämisresurssien jakaminen, sähköinen liiketoiminta jne.» Valmistavan teollisuuden alihankintayritysten kansainvälisen liiketoimintaosaamisen kehittäminen, esim. Teknologiateollisuuden ja Tekesin hankkeet» Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen liiketoimintaprosesseissa, yritysyhteistyön syventämissä, sähköisessä kaupankäynnissä jne. 9

10 PK-yritykset ovat kasvun ja työllistämisen avain Uusista työpaikoista (netto) syntyi 100 % PK-yrityksiin (Lähde: Tilastokeskus, Yritysrekisteri; kokopäiväiset työpaikat) PK-yrityksissätyöpaikkojen lisäys oli henkilöä suurista yrityksistä katosi 274 työpaikkaa PK-yritystenmotivoiminen kasvuun, investointeihin, työllistämiseen ja riskinottoon on elinehto Suomen talouden myönteiselle kehitykselle Tarvitaan uusia kansainvälistyviä yrityksiä, jotka haluavat kasvaa pienistä keskisuuriksi ja keskisuurista suuriksi Suomalaisessa yhteiskunnassa tarvitaan tietoa PK-yritysten merkityksestä ja myönteinen asenne yrittäjyyteen 10

11 2 Kasvuyrittäjyyden pullonkaulat ja ekosysteemi

12 Kasvuhakuisten osuus yrittäjyysaikeita omaavista ja yritystoimintaa aloittelevista vuosina , % Odottaa työllistävänsä 5 v. kuluttua väh. 20 h. Odottaa työllistävänsä 5 v. kuluttua 5 19 h. Lähde: Kelleyym. (GEM 2011) Huom.: GEM-vertailussaon mukana 59 maata, jotka on jaettu 3 luokkaan. Kuviossa mukana kaikki innovaatiovetoisten talouksien -luokkaan kuuluvat maat.

13 Kasvuyritysten osuus yrityskannasta Suomessa matala Lähde: OECD (2009, prosenttia)

14 Vain hieman yli kolmannes yrittäjistä on työnantajia henkilöä (Q2) Työnantajayrittäjät Yksinyrittäjät Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus (pl. Alkutuotanto) Pentti Mäkinen

15 Keskisuuria yrityksiä tarvitaan lisää Viro 3,0 Irlanti 2,6 Saksa 2,4 Tanska 1,8 Iso-Britannia Itävalta 1,6 1,7 EU-26 keskiarvo Ranska Suomi 1,0 1,0 1,1 Ruotsi Espanja 0,8 0,8 Italia 0,5 Kreikka 0,3 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 Lähde: Euroopan komissio (SBA Fact Sheet, Eurostat SBS data base 2005), keskisuuret yritykset prosentteina yrityskannasta 15

16 Suomen kasvuyritysympäristö (viiva) kolmeen kärkimaahan verrattuna (alue) OECD -maissa THE FINNISH PARADOX Teknologian saatavuus ja soveltaminen Yhteisön yrittäjyysasenteet Siirtolaisuus Liiketaloudellinen ja yrittäjyyskoulutus Hallinnollinen taakka Konkurssilainsäädäntö Työmarkkinasääntely Lait ja oikeusjärjestelmä Tuloverotus Ei-kaupallisen tiedon siirto Tutkimus- ja kehitystoiminta Osakemarkkinoiden toiminta Riskipääoman saatavuus Velkarahoituksen saatavuus Patenttijärjestelmä, standardit Kilpailu ja kilpailulainsäädäntö Pääsy ulkomaanmarkkinoille Julkinen läsnäolo markkinoilla Yritys- ja pääomaverotus 16 Lähde: TEMin Kasvuyrityskatsaus 2011 Korkeampi lukuarvo (kauempana keskipisteestä) on parempi.

17 Suomen yrittäjyyskulttuurissa paljon kehitettävää Lähde: TEMinKasvuyrityskatsaus 2011

18 3 PK-yritystenkansainvälistymistä vauhditettava

19 Pk-yritysten osuus kokonaisviennistä on Suomessa kansainvälisessä vertailussa vaatimaton Lähde: Eurostat, Pentti Mäkinen

20 Vientimarkkinoiden uusjako Pienempien yritysten vienti kehittyy kuitenkin myönteisesti ja pkyritysten merkitys tavaraviennistä on loivassa kasvussa 50 Tavaraviennin arvon kehittyminen (%-muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan) (Q1) Q2 Q3 Q (Q1) Q2 Q3 Q (Q1) Q2 Q3 Q (Q1) Q2 Q3 Q (Q1) Lähde: Tullihallitus Suuryritykset PK-yritykset 20

21 Pk-yritysten kansainvälistymisaktiivisuus kasvussa Suomessa on nyt jo noin vientiyritystä eli yli enemmän kuin vuonna 2008 Vientiä ja/tai tuontia säännöllisesti tekevien pk-yritysten lukumäärät 2012* Vientiä ja tuontia Yht yritystä 10 Vientiä Yht yritystä 7 Tuontia Yht yritystä Lähde: EK:n yrityskysely, Helmikuu 2012, *Tulokset ovat suuntaa-antavia ja sisältävät vientiä ja/tai tuontia tekevät pk-työnantajayritykset 21

22 EK:n kansainvälistymisselvitys (1/2) Uhkakuvana yritystoimintojen siirtyminen ulkomaille Aikomukset uuden yritystoiminnan aloittamiseen, nykyisen laajentamiseen tai siirtämiseen ulkomaille (% vastaajista) Uuden yritystoiminnan aloittaminen ulkomailla Nykyisen yritystoiminnan laajentaminen ulkomaille Nykyisen yritystoiminnan tai -toimintojen siirtäminen ulkomaille % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %100 % En osaa sanoa Ei koske meitä Melko epätodennäköinen Melko todennäköinen Toteutuu varmasti Lähde: EK:n pk-toimintaympäristökysely 22

23 EK:n kansainvälistymisselvitys (2/2) Uuden yritystoiminnan aloittamista, nykyisen laajentamista tai siirtämistä koskevien aikomusten yleisimmät kohdemaat Venäjä 26 Viro 18 Ruotsi 15 Kiina 8 Saksa Lähde: EK:n pk-toimintaympäristökysely 23

24 4 Investointiedellytyksiä vahvistettava

25 Yritysten kasvuinvestointeihin vaikuttavat tekijät korostuvat Yritysten investointihalukkuuteen vaikuttavat mm.: Tulevaisuuden odotukset ja tavoitteet Osaavan työvoiman saatavuus ja työvoimakustannukset Logistiset tilannetekijät ja hyvät tietoliikenneyhteydet Rahoituksen saatavuus ja hinta Verotus Talouden epävarmuus jarruttaa kasvu- ja kansainvälistymispotentiaalin sekä investointiaikomusten toteuttamista: Poliittinen ilmasto on osin epävakaa ja vaikeasti ennustettava Työvoimakustannukset ovat kansainvälisesti korkeat Suomella on investointien toimintaympäristönä pysyviä heikkouksia kuten pienet kotimarkkinat, harva asutus, syrjäinen sijainti Rahoituksen saatavuus on vaikenemassa ja maksuvaikeudet yleistymässä Kokonaisveroaste korkea 25

26 EK:n investointitiedustelun päätulokset kesäkuussa 2012 Tehdasteollisuuden kiinteät investoinnit Suomeen kääntyivät kasvuun vasta viime vuonna Vuoden 2010 lähtötaso oli erittäin matala (n. 2,9 mrd. euroa) Investoinnit vilkastuivat viime vuonna vajaaseen 3,6 miljardiin euroon Kuluvan vuoden investointinäkymä uudelleen epävarma: kasvua odotetaan vain runsaan prosentin verran Energia-alan suuret investoinnit jatkuvat Tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan kasvu taittunut T&K-menot supistuvat kuluvana vuonna sekä Suomessa että ulkomailla: myös henkilöstö vähenee jonkin verran Tutkimustoiminnan heilahtelut vaimeampia kuin kiinteiden investointien Investointiaste kohenee vain hieman Investoinnit kasvusta huolimatta vähän alle 2000-luvun keskitason Suomen teollisuuden investointiaste myös jonkin verran EU15-maiden keskimääräistä matalampi 26

27 Yritysten aineelliset investoinnit laskussa Vaikka PK-yritysten suhteellinen merkitys investoinneissa on kasvanut PK- ja suuryritysten osuudet yrityssektorin investoinneista* (% aineellisista nettoinvestoinneista) PK- ja suuryritysten osuudet teollisuuden investoinneista* (% aineellisista nettoinvestoinneista) ,1 38,9 57,1 42,9 59,2 60,3 40,8 39,7 54,7 45, ,4 74,7 24,6 25,3 69,9 70,4 30,1 29,6 68,2 31, ** ** Suuryritykset PK-yritykset Suuryritykset PK-yritykset *Toimialat A-S (TOL 2008), ** Tilastokeskuksen ennakkotieto Lähde: Tilastokeskus, Statfin -tilastopalvelu *TOL 2008 luokituksessa ryhmään C kuuluvat toimialat, ** Tilastokeskuksen ennakkotieto Lähde: Tilastokeskus, Statfin -tilastopalvelu 27

28 5 Elinkeinopolitiikka ja kasvun ekosysteemi

29 Elinkeino- ja innovaatiopolitiikan päätehtävä on edistää kilpailukykyä ja rakennemuutosta (TEM) Elinkeinoelämän toimintaedellytykset - Vakaa ja ennustettava lainsäädäntö ja hallinto - Toimiva infrastruktuuri - Koulutettu työvoima Yritystoiminnan kasvuedellytykset - Kasvuun ja investointeihin kannustava verojärjestelmä - Toimivat rahoitusmarkkinat - Riittävä kasvurahoitus (yksityinen & julkinen) - Työmarkkinoiden toiminta Ala-Pietilä: Suomen ICT 2015 raportti Elinkeinotoiminnan uudistuminen - Innovaatiokannusteet - T&K&I -rahoitus - Edelläkävijyyteen kannustaminen - oikea asenne vrt. epäonnistumisen sietäminen Eloranta: Investointeja Suomeen -raportti Stadigh: Pääomamarkkinat ja kasvu raportti Alahuhta: Team Finland Taloudelliset ulkosuhteet - raportti Taloudelliset ulkosuhteet - Hintakilpailukyky - Kauppapolitiikka & kv sopimusjärjestelyt - Kansainvälistymisen edistäminen (ml. viennin rahoitus) - Ulkomaisten investointien houkuttelu Suomi-brändiä markkinoimalla

30 Elinkeinopolitiikan uudistaminen 1. EK (6/2012): teollisuuden investointinäkymät epävarmat Talouskriisissä romahtaneet investoinnit alkoivat vilkastua vasta 2011, ja kasvun arvioidaan hidastuvan runsaaseen prosenttiin 2012 Teollisuuden pääomakanta on kutistunut selvästi useamman vuoden ajan Toimintaympäristön kilpailukyky ratkaisee investointien sijaintipaikan Team Finland investointistrategia 2. Teollisuudelle ei saa vyöryttää lisäkustannuksia Suomen kustannuskilpailukyky vs. Saksa ja Itävalta luvulla Suomessa teollisuus työllistää nyt ihmistä vähemmän kuin v USA menetti 5,4 milj. teollista työpaikkaa Palvelualoille syntyi uusia, mutta pääosin huonommin palkattuja ja tuottavia Viimeaikaisia ja uhkaavia lisäkustannuksia: rikkidirektiivi, perintö- ja lahjaverotus, energiaveroleikkuri, Yle-vero, pankkivero, rahoitusmarkkinavero, yritysten korkovähennysoikeudet jne. 3. Kasvun kannustimet ja toimintaympäristön edellytykset Elorannan, Alahuhdan (ml. Team Finland) ja Stadighin strategiaohjelmien suosituksia toteutettava suunnitelmallisemmin ja ripeämmin: PK -kasvustrategia ja -ohjelma! Hallituksen kasvuohjelma lähtenyt liikkeelle: t & k - ja pääomasijoittamisen verokannustimet, investointien korotetut poisto-oikeudet, innovaatioboksi jne EK PK-yritykset ja aluepalvelut 30

31 Hallituksen 300 milj kasvupaketti (TEM) T&K verovähennys Tukee erityisesti pk-sektorin kehitystä ja kasvua Patentoinnin verokannustin Kannustaa tekemään innovaatioita pitämään immateriaalioikeudet Suomessa Teollisuuden poistooikeuksien 2kertaistaminen Kannustaa nopeuttamaan investointeja Suomeen Pääomasijoitusvähennys Yksityisille sijoituksille listaamattomiin pk-yrityksiin Pääomasijoitusten hankintamenoolettaman nosto Listaamattomiin pk-yrityksiin tehtävien sijoitusten hankintameno-olettama 50 prosenttiin 31

32 EK:n toimintakenttä ja Yrittäjyyslinjaukset 2015 EK ja (kasvu)yrittäjyyden edistäminen Työelämän kehittäminen Tavoite: Joustava, sisäiseen yrittäjyyteen ja työssä viihtymiseen kannustava työympäristö Keinot: 1) Koululaisten, opiskelijoiden ja työntekijöiden yrittäjyystietämyksen lisääminen 2) Paikallisen sopimisen edellytysten ja valmiuksien edistäminen työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia kehittämällä sekä koulutusta lisäämällä 3) Sisäiseen yrittäjyyteen ja aloitteellisuuteen kannustavien palkitsemisjärjestelmien kehittäminen Yrittäjä-ja johtamisosaaminen Tavoite: Kasvumahdollisuuksia ja resursseja tehokkaasti ja taitavasti hyödyntävät yrittäjät ja yritysjohtajat Keinot: 1) Yrittäjyyden ja johtamisen perusvalmiuksien kehittämiseen panostaminen kaikilla koulutusasteilla 2) Pk-yritysten hallitus- ja johtoryhmätyön kehittäminen 3) Kansainvälistymisvalmiuksien edistäminen 4) Kasvuhakuisten ensiyrittäjien ja moninkertaisten yrittäjien tiimiyrittäjyyden edistäminen Yrittäjyyden kannusteet Tavoite: Yrittäjyyteen, kasvuun ja riskinottoon kannustava rahoitus- ja verotus Keinot: 1) Kilpailukykyinen osinko- ja yritysverotus 2) Tutkimus-ja kehitystoiminnan verokannusteet 3) Pääomasijoitus- ja bisnesenkelitoiminnan kehittäminen 4) Asiakaslähtöisen yrityspalvelujärjestelmän kehittäminen Asenneilmasto Tavoite: Yrittäjyyttä arvostava sekä sen merkitystä ja monimuotoisuutta ymmärtävä yhteiskunta Keinot: Yrittäjyyskasvatuksen ja koulutuksen tehostaminen sekä mediaan, poliittisiin päättäjiin ja virkamiehiin vaikuttaminen 32

33 Edunvalvonnan keskeisiä toimenpidealueita EK:n yrittäjyysohjelman linjausten, EK:n strategian ja toimintasuunnitelman toteuttaminen; erityisesti Yrittäjyyteen ja riskinottoon kannustava verotus Kasvuyrittäjyyden edistäminen Julkisten palvelujen ja hankintojen avataan PK-yrityksille PK-yritysten kansainvälistymisen edistäminen Yritysten hallinnollisen taakan keventäminen ja päätösten yritysvaikutusten arviointi Think Small First toteuttaminen kaikessa päätöksenteossa (sekä valtio ja kunnat) Yrittäjyyspolitiikka osaksi kuntavaaleihin valmistautumista 33

PK -sektorin tulevaisuuden näkymät. Senior Adviser, Ph.D Kimmo Hyrsky PK-yritykset ja aluepalvelut

PK -sektorin tulevaisuuden näkymät. Senior Adviser, Ph.D Kimmo Hyrsky PK-yritykset ja aluepalvelut PK -sektorin tulevaisuuden näkymät Senior Adviser, Ph.D Kimmo Hyrsky PK-yritykset ja aluepalvelut Esityksen sisältö 1. Globaali rakennemuutos & yrittäjyysyhteiskunta Kasvun ja kilpailukyvyn edellytykset

Lisätiedot

Yrittäjyyden edellytykset ja kehitystrendit Virossa ja Suomessa

Yrittäjyyden edellytykset ja kehitystrendit Virossa ja Suomessa Yrittäjyyden edellytykset ja kehitystrendit Virossa ja Suomessa PK-yritykset ja Aluepalvelut Syyskuu 2012 Sisällysluettelo Tiivistelmä 2 1 Johdanto 4 2 Viron talouskehitys ja PK -yritysrakenne 5 2.1 Viron

Lisätiedot

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 3 Sisältö Esipuhe...5

Lisätiedot

Kasvun ajurit 6. Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu

Kasvun ajurit 6. Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu Kasvun ajurit 6 Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu Kasvun ajurit 6 Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu

Lisätiedot

Akavan kasvuohjelmat Elinkeinopoliittinen ohjelma 2019

Akavan kasvuohjelmat Elinkeinopoliittinen ohjelma 2019 Akavan kasvuohjelmat Elinkeinopoliittinen ohjelma 2019 Rautatieläisenkatu 6 puh. 020 7489 400 00520 Helsinki www.akava.fi Sisällys 1. Akavalaisen elinkeinopolitiikan tavoite 1 Akava painottaa kasvun ja

Lisätiedot

Yrittäjyyden positiivinen kierre

Yrittäjyyden positiivinen kierre Kansanedustaja Eero Lehden raportti Yrittäjyyden positiivinen kierre Kokoomuksen eduskuntaryhmä Sisällysluettelo 1. Johdanto 5 2. Sanasto 9 3. Yrittäjyys Suomessa 12 3.1. Perustietoa yrittäjistä ja yrityksistä

Lisätiedot

Talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle 24.4.2015. 58 askelta kasvuun Yritystoimintahankkeen loppuraportti

Talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle 24.4.2015. 58 askelta kasvuun Yritystoimintahankkeen loppuraportti Talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle 24.4.2015 58 askelta kasvuun Yritystoimintahankkeen loppuraportti Sisällys YHTEENVETO... 5 SAATE... 9 A. JOHDANTO... 12 B. HANKKEEN NÄKÖKULMA & RAJAUKSET...

Lisätiedot

Innovaatioympäristö tänään ja huomenna

Innovaatioympäristö tänään ja huomenna ESPOO 2006 VTT WORKING PAPERS 44 Innovaatioympäristö tänään ja huomenna Jani Saarinen, Nina Rilla, Torsti Loikkanen & Juha Oksanen VTT Jaakko Alasaarela ZEF Solutions Oy ISBN 951 38 6596 7 (URL: http://www.vtt.fi/inf/pdf/)

Lisätiedot

Sillä viisas katsoo eteensä, ei taakseen, koska kaikenlaisia järjettömiä määräyksiä

Sillä viisas katsoo eteensä, ei taakseen, koska kaikenlaisia järjettömiä määräyksiä Sillä viisas katsoo eteensä, ei taakseen, koska kaikenlaisia järjettömiä määräyksiä ja lakeja tulee jatkuvasti häiritsemään kauppiaan luvallista ammattia." Mika Waltari: Sinuhe egyptiläinen (1940) Etua

Lisätiedot

Pk-yritysten toimintaympäristö. Yritysten menestyminen toimintaympäristön murroksessa

Pk-yritysten toimintaympäristö. Yritysten menestyminen toimintaympäristön murroksessa Pk-yritysten toimintaympäristö Yritysten menestyminen toimintaympäristön murroksessa Pk-toimintaympäristökysely Huhtikuu 014 SISÄLTÖ 1 YRITYKSET MURROKSEN KOURISSA 3 1.1 Asenneilmasto kasvun esteenä 3

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvoston 5.11.2014 hyväksymä asiakirja Esipuhe Tiivistelmä 1. Globaalin toimintaympäristön

Lisätiedot

PK YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Kysely kilpailukyvyn neljästä ulottuvuudesta

PK YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Kysely kilpailukyvyn neljästä ulottuvuudesta PK YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Kysely kilpailukyvyn neljästä ulottuvuudesta SISÄLTÖ SAATTEEKSI 3 JOHTOPÄÄTÖKSET 4 YRITTÄJYYS JA YHTEISKUNTA 5. Suomen hallitus saa yritysjohtajilta tyydyttävän arvosanan

Lisätiedot

Osaamisen rima korkealle

Osaamisen rima korkealle Osaamisen rima korkealle kunnianhimoa tavoitteisiin EK:n linjaukset osaamis- ja innovaatiopolitiikasta 2015 2019 Osaamisen rima korkealle kunnianhimoa tavoitteisiin EK:n linjaukset osaamis- ja innovaatiopolitiikasta

Lisätiedot

Selvitys omistaja- ja kasvuyrittäjyyden olemuksesta Suomessa. Kartoitus kasvun ulottuvuuksiin ja osa-alueisiin

Selvitys omistaja- ja kasvuyrittäjyyden olemuksesta Suomessa. Kartoitus kasvun ulottuvuuksiin ja osa-alueisiin Selvitys omistaja- ja kasvuyrittäjyyden olemuksesta Suomessa Kartoitus kasvun ulottuvuuksiin ja osa-alueisiin Selvitys omistaja- ja kasvuyrittäjyyden olemuksesta Suomessa Kartoitus kasvun ulottuvuuksiin

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä työnjaossa - Analyysi toimialojen ja klustereiden kilpailukyvystä

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä työnjaossa - Analyysi toimialojen ja klustereiden kilpailukyvystä VALTIONEUVOSTON KANSLIA Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä työnjaossa - Analyysi toimialojen ja klustereiden kilpailukyvystä Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 20/2004 Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Osaava, avautuva ja uudistuva Suomi. Suomi maailmantaloudessa -selvityksen tiivistelmä

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Osaava, avautuva ja uudistuva Suomi. Suomi maailmantaloudessa -selvityksen tiivistelmä VALTIONEUVOSTON KANSLIA Osaava, avautuva ja uudistuva Suomi Suomi maailmantaloudessa -selvityksen tiivistelmä 1.12.2004 Globalisaation taustalla maailmankaupan vapautuminen ja tekninen kehitys Globalisaatio

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Luonnos 5 23.9.2013 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA LUONNOS 5 23.9.2013 Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa

Lisätiedot

Selvitys yrittäjyyttä koskevista tutkimuksista ja suosituksista pk-yritysten menestysedellytysten löytämiseksi pääkaupunkiseudulla

Selvitys yrittäjyyttä koskevista tutkimuksista ja suosituksista pk-yritysten menestysedellytysten löytämiseksi pääkaupunkiseudulla Uudenmaan liiton julkaisuja C 45-2004 Uudenmaan liitto Selvitys yrittäjyyttä koskevista tutkimuksista ja suosituksista pk-yritysten menestysedellytysten löytämiseksi pääkaupunkiseudulla EUROOPAN UNIONI

Lisätiedot

YRITYSVEROTUS. Kilpailukykyä ja kasvua

YRITYSVEROTUS. Kilpailukykyä ja kasvua 2010 YRITYSVEROTUS Kilpailukykyä ja kasvua YRITYSVEROTUS - Kilpailukykyä ja kasvua SELVITYS Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu 17, PL 1000, 00101 Helsinki Puh. 09 4242 6200, faksi 09 650 303 www.keskuskauppakamari.fi

Lisätiedot

Pk-yritysten rooli Suomessa 1

Pk-yritysten rooli Suomessa 1 Pk-yritysten rooli Suomessa 1 1 Yritysten määrä on kasvanut 2 Yritystoiminta maakunnittain 3 Pk-yritykset tärkeitä työllistäjiä 4 Tutkimus- ja kehityspanostukset sekä innovaatiot 5 Pk-sektorin rooli kansantaloudessa

Lisätiedot

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvosto

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA B 8 Hannu Nyqvist, Marko Iljin & Mikko Pärnänen PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 8 Pk-yritysten haasteet

Lisätiedot

TEM raportteja 25/2014

TEM raportteja 25/2014 TEM raportteja 25/2014 Kuva median murroksesta - Mitä käy kasvulle ja työpaikoille? Timo Argillander - Virpi Martikainen - Jari Muikku Elinkeino- ja innovaatio-osasto 20.10.2014 Käyntiosoite Aleksanterinkatu

Lisätiedot

Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015

Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015 Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015 Tutkimus- ja innovaationeuvosto 2 Linjaus 2011 2015 Esipuhe Tutkimus- ja innovaationeuvosto laatii kerran toimikaudellaan koulutus-, tutkimus- ja innovaatiopoliittisen

Lisätiedot

Kristillisdemokraattien. Yrittäjyysohjelma 2015. 1Yrittäjä sitä työtä luo

Kristillisdemokraattien. Yrittäjyysohjelma 2015. 1Yrittäjä sitä työtä luo 1 Kristillisdemokraattien Yrittäjyysohjelma 2015 1Yrittäjä sitä työtä luo 2. Perustietoa suomalaisesta yrittäjyydestä 2.1. Yrittäjyys 2.2. Yrittäminen 2.3. Yritysmuodot 2.4. Yksinyrittäjyys 2.5. Naisyrittäjyys

Lisätiedot

ZSJUUBKZZT Blujwjtnjb ZSJUUBKZZT PIKFMNB

ZSJUUBKZZT Blujwjtnjb ZSJUUBKZZT PIKFMNB ZSJUUBKZZT Blujwjtnjb ZSJUUBKZZT PIKFMNB Yrittajyysohjelma_v2.indd 1 21.5.2010 00:57:41 Yrittäjyysohjelma 2010 Suomen Kristillisdemokraatit r.p. Sisältö 1. Yrittäjä sitä työtä luo 3 2. Perustietoa suomalaisesta

Lisätiedot

Suomi uuteen nousuun

Suomi uuteen nousuun Suomi uuteen nousuun INNOVAATIOT JA OSAAMINEN HUIPPUTASOLLE Antti Hautamäki (toim.) Tarmo Lemola (toim.) SITRAN RAPORTTEJA 39 Suomi uuteen nousuun INNOVAATIOT JA OSAAMINEN HUIPPUTASOLLE Toim. Antti Hautamäki

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen

21 polkua Kitkattomaan Suomeen 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti 17.1.2013 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio-osasto 17.1.2013 Julkaistaan myöhemmin TEM:n julkaisuja sarjassa Sisällys Sisällys

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus 14.5.2014 Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus - kooste väestönkehityksen, elinkeinopoliitikan ja osaamisen tilastoista sekä alustavista havainnoista Etelä-Karjalan

Lisätiedot