Koulun työaika perusopetuksessa LUKUVUOSI Syyslukukausi 2012 (88 työpäivää) (ti) koulu alkaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulun työaika perusopetuksessa LUKUVUOSI 2012-2013. Syyslukukausi 2012 (88 työpäivää) 14.8.2012 (ti) koulu alkaa"

Transkriptio

1 Nummen koulun toimintasuunnitelma lukuvuodelle

2 Koulun työaika perusopetuksessa LUKUVUOSI Syyslukukausi 2012 (88 työpäivää) (ti) koulu alkaa (ma-su, vko 42) syysloma (pe) viimeinen koulupäivä (la-ti) joulun ajan vapaa Kevätlukukausi 2013 (100 työpäivää) (ke) koulu alkaa (ma-su, vko 9) talviloma (pe-ma) pääsiäisloma (la) lukuvuosi päättyy

3 A-osa Toimintasuunnitelman A-osassa kuvataan pidemmän aikavälin tavoitteita ja visiointia koulun kehittämiseksi seuraavan kolmen lukuvuoden aikana. Koulut voivat määrittää tavoitteen tarkemminkin esim. laatien suunnitelman, miten asiassa edetään lukuvuosittain. Kyseisiä tavoitteita tarkennetaan vuosittaisen toimintasuunnitelman laatimisen yhteydessä huomioiden silloin voimassa oleva palvelusopimus ja olosuhteet. Kyseisiä pitkän aikavälin tavoitteita pohdittaessa olisi hyvä huomioida palvelusuunnitelman painopisteet sekä koulun omat kehittämisajatukset/näkemykset/visiot. Koulun pidemmän aikavälin tavoitteet/ visio/ kehittämiskohteet Visio: Nummen koulussa on hyvä opiskella ja tehdä työtä. Tavoitteet: Turvataan kaikille tasapuoliset oppimisen edellytykset. - Luokkahuoneet, tekniset laitteet ja opetusvälineistö ovat ajan tasalla - Opetussuunnitelman ja toimintasuunnitelman päivittäminen tarpeen mukaan - Koulun tuntikehyksen ja resurssien jakamisen perusteet tukevat tasapuolisuutta - Laadukas opetus ja sitä tukeva arviointi Koulun arvoihin ja toimintatapoihin sitoudutaan. - Koko koulu ohjaa oppilaita ja uusia henkilöitä - Ohjeistukset, perehdyttämiskansiot ym. ovat ajan tasalla - Säännöt ja toimintatavat käydään läpi oppilaiden kanssa - Koko henkilökunta puuttuu heti sääntörikkomuksiin, huonoon käytökseen ja kiusaamiseen Koulun monipuolinen kehittäminen. - Vanhempainyhdistys, vanhemmat, oppilaskunta ja koko henkilökunta mukana koulun kehittämisessä ja suunnittelussa - Kouluttautuminen, tiedon jakaminen ja yhteistyö ovat pohja oppivan organisaation toiminnalle ja toimintatapojen päivittämiselle Arvot: Nummen koulun arvot ovat työnteon arvostaminen, turvallisuus, kannustaminen sekä vastuu toisesta ja itsestä. Nämä arvot näkyvät arjessa oikeana asenteena. Olen oikeudenmukainen Itseeni luotan Kaveria kannustan Erilaisuutta arvostan Aina yritän Kehittämiskohteet lukuvuodelle : 1. Oppimisympäristö - Arvojen, sääntöjen ja tapojen jalkauttaminen henkilöstölle, oppilaille ja huoltajille. - Vastuun jakaminen ja toimintatapojen päivitys. - Sähköisten oppimisympäristöjen ja laitteiden hankinta ja hyödyntäminen opetuksessa. 2. Moniammatillinen yhteistyö - Eri toimijoiden välisen aidon yhteistyön kehittäminen (opettajat, OHR, erityisopettajat, kouluohjaajat, resurssiopettaja, IP-ohjaajat ym. tahot). - Kasvatuskumppanuus - Työhyvinvoinnin lisääminen

4 1.KOULUN ITSEARVIOINTI 1.1. Lukuvuosi Arvioinnin kohteena on koulun toiminta, omat painotukset sekä yhteisten painopisteiden saavuttaminen. (Yleisluonteinen arviointi onnistumisista ja parantamisen paikoista esim. osallisuus, tiimityö, suunnitteluryhmät, kodin ja koulun yhteistyö, perusopetuslakimuutoksen vaikutukset koulun toimintaan, kolmiportainen tuki, kerhotoiminta, oppilashuolto, maahanmuuttajaopetus, jatko-opintoihin sijoittuminen, yhteistyö eri tahojen kanssa, kehittämishankkeet, tiedottaminen, asiakasnäkökulma.) Arvioinnin kohteena 1. Kolmiportainen tuki a. resurssien käyttö (luokanopettaja, erityisopettaja, resurssiopettaja, koulunkäyntiavustaja) b. luokkayhteistyö (oppilaiden ryhmittely, pedagoginen yhteistyö) c. syrjäytymisen ehkäisy 2. Tiimityö a. luokkatiimi b. luokkataso c. vastuualueet 3. Kiusaamisen ehkäisy a. KiVa koulu hankkeen päivittäminen b. Verso toiminnan käynnistäminen c. Oikea asenne koulun arvojen jalkauttaminen henkilöstölle, oppilaille ja huoltajille 4. Comenius 5. Opetustoimen määrittelemät arvioinnin kohteet 1.2. Arviointisuunnitelma lukuvuodelle Arvioinnin tulee perustua palvelusopimuksen painopisteisiin ja opetuspalveluiden tavoitteisiin (ks. kohta palvelusopimuksen painopisteet ja opetuspalveluluiden tavoitteet)

5 1. Kolmiportainen tuki a. resurssien käyttö ja tuen tarpeen päivittäminen tiimi (erityisopettaja, resurssiopettaja ja avustajat)kokoavat ja kertovat syys- ja kevät lukukauden kokemuksista. Syksy 2012, kevät 2013, b. luokkayhteistyö oman toiminnan arviointi työryhmissä. Kevät 2013 c. syrjäytymisen ehkäisy Oppilashuoltoryhmä. Kevät Tiimityö johtoryhmä ja tiimien vetäjät. Kevät 2013 Kehityskeskustelut 3. Kiusaamisen ehkäisy KiVa koulu kysely ja Versotoiminnan arviointi. Kevät 2013 KiVa-tiimi 4. Comenius oppilaskysely henkilökunnan palautekeskustelu. Kevät 2013, Comenius tiimi 5. Opetustoimen määrittelemät arvioinnin kohteet Asiakastyytyväisyyskysely. Maaliskuu 2013 Työhyvinvointi-kysely. Kevät OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN 2.1. Työskentelyjaksot (jos käytetään jaksotettua opetusta) Ei työskennellä jaksoissa Koulun päivittäinen työaika klo Tunnit 1. tunti 2.tunti 3. tunti 4. tunti 5. tunti 6. tunti Nummi Hirsimäki Ruokailu Nummi Ruokailu Hirsimäki Kerhot tunti tunti 9. tunti

6 IPtoiminta, Lasten liikunta ry Tuntikehyksen käyttö Yleisopetus 516 Pienryhmäopetus Laaja-alainen erityisopetus 29 Ortodoksinen uskonto Elämänkatsomustieto 2 Islamin uskonto Erityistehtävä (mikä) 4,5 Kerhotyö (koulun kehys) S2- ja mamu tukiopetus 8 Tukiopetus 7 Muu varaus 3,5 Tuntikehys yhteensä 570 Resurssiopetus, ryhmäkokojen pienentämisraha, hankerahoitus OPM Kerhotyö (hankerahoitus) syksylle Koko tuntikehys 623 n. 9 vkt = yht. 195t 2.4. YT-tuntien käyttösuunnitelma Työjärjestykseen on varattu yhteinen YT-aika tiistaina klo yhteiset / säännölliset 20h YT-kokous - arviointikeskustelut 18h - kodin ja koulun yhteistyö 25h - oppilashuolto 10h - opettajakohtaiset/-väliset 27h - muut (koulun kehittäminen) 14h yht. 114h

7 2.5. Henkilökunta rehtori Mika Seppänen 1A Leena Suvanto 1B Leena Ellonen 1C Pirjo Tuunainen Hirsimäen luokka 1D Katariina Saarinen 2A Susanna Aartolahti-Tikkanen 2B Virpi Mikkonen 2C Susanna Allen Hirsimäen luokka 3A Tarja Leikkanen 3B Auli Kaurtola 3C Jan Överlund 4A Kimmo Silokangas 4B Satu Laitila 4C Maaret Kärävä 5A Karri Putti 5B Tiina Hahl-Kulmala 5C Jorma Rupponen Vararehtori 6A Jukka Sihvo 6B Sirpa Leinonen 6C Jaana Piiroinen erityisopetus Ulla Tuovinen, Sari Kaseva (Hirsimäen luokat) resurssi/samanaikaisopetus Kai Penttilä, Emilia Aho tekstiilityö Merja Tilanterä englannin kieli Tatiana Stålhammar sekä B-luokkien luokanopettajat saksan kieli Tatiana Stålhammar ruotsin kieli Elina Kolu S2 opetus Jenna Smålander elämänkatsomustieto Mika Seppänen ortodoksi Tiia Haimi opetus Jukolassa islam Nedal Al Mulliyeh opetus Jukolassa venäjä, viro Ilona Jogi venäjä Nummella, viro Jukolassa tsetsenia Sovdash Djoukaeva opetus Jukolassa thai Daranee Lehtonen opetus Jukolassa kouluohjaajat Pirjo Peltola, Iiris Mäkinen, Maarit Pitkänen vahtimestari Veikko Liimatainen keittiö Kaisa Muuronen, Sonja Lempiäinen, Helmi Saarnijoki (Hirsimäki) siistijät Pirjo Eliander, Sinikka Palatsi terveydenhoitaja Seija Mäkelä koulusihteeri Anu Pykälistö

8 2.6. Oppilashuolto Oppilashuoltotyöryhmän, kouluterveyden hoidon ja muun oppilashuollon järjestäminen: Oppilashuoltotyön tarkoituksena Nummen koulussa on auttaa kaikkia oppilaita selviytymään koulunkäynnistä ja koulutyöstä. Kun (tavallisimmin) luokan oma opettaja tuo jonkin asian OHR:ään, siinä mietitään toimenpiteitä asian johdosta ja päätetään vastuuhenkilö asian hoitamiseksi. Seuraavassa OHR-kokouksessa pyritään tarkistamaan, onko asiassa edetty. Jos oppilaalla on yleisen tuen oppimissuunnitelma ja hän tarvitsee tehostettua tukea, asia tuodaan OHR:ään. Myös kaikki erityistä tukea tarvitsevat oppilaat käsitellään OHR:ssä. Oppilashuoltotyöryhmän sidosryhmiä ovat päiväkodit, perheneuvola, sosiaalitoimisto (Alvari-perhetyö), Ankkuri (poliisi ja sosiaalipuolen edustus nuorten rikosasioiden selvittämisessä ja ennalta ehkäisyssä) Tulevana lukuvuonna OHR kokoontuu tiistaisin kerran kuukaudessa (tarvittaessa useammin ja pienemmällä kokoonpanolla) klo Kokoontumispäivät ovat 28.8., 25.9., , ja sekä 22.1., 19.2., 19.3., 9.4. ja Oppilashuoltotyöryhmään kuuluvat rehtori, erityisopettaja, terveydenhoitaja ja koulupsykologi sekä tarvittaessa opettaja, huoltaja tai asiantuntijajäsen. Koululääkäri Hanna Paananen (kiertävä), koululla sopimuksen mukaan Terveydenhoitaja Seija Mäkelä, koululla ma-ke ja pe klo 8-15, puhelimella myös to Hammaslääkäri Jukolan hammashoitola Hammashoitaja Jukolan hammashoitola Luokkakohtaiset terveystarkastukset järjestetään tänäkin vuonna ja lääkärintarkastukset kohdistuvat 1.- ja 5.-luokien oppilaille. 3. KOULUN TOIMINNAN HALLINNOINTI/JOHTAMINEN/OSAAMISEN HALLINTA 3.1. Johtaminen / Johtoryhmä / Vastuualueet / Tiimit (kokousaikataulut, vuosikello) Johtoryhmään kuuluvat: Mika Seppänen (rehtori), Jorma Rupponen (vararehtori), Susanna Aartolahti- Tikkanen, Auli Kaurtola, sekä tarvittaessa edustaja Hirsimäestä tai asiantuntijavierailija. Johtoryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa. Johtoryhmän tehtävät ja jäsenten tehtävien jako: - Johtoryhmän jäsenet toimivat luokka-astevastuuhenkilöinä, jotka kut-

9 suvat kokoon oman ryhmänsä. Vastuuhenkilö vie johtoryhmän asiat tiedoksi ja tuo luokka-asteryhmästä viestiä johtoryhmään, käynnistää sovittavat tehtävät ja toimii luokka-asteryhmän puheenjohtajana luokat Susanna Aartolahti-Tikkanen luokat Auli Kaurtola luokat Jorma Rupponen - Johtoryhmä käsittelee kentältä tulleita kysymyksiä, ongelmia ja toiveita. - Johtoryhmä valmistelee asioita kokouksiin ja luokka-asteryhmiin käsiteltäviksi / jatkotyöskentelyyn. - Johtoryhmä linjaa asioita sekä tekee koulun toiminnan visiointia ja suunnittelua lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Luokka-asteryhmän tehtävänä: - Hoitaa tapahtumakalenterista valitsemiaan tapahtumia 1/lukukausi. - Yhteisten linjausten, suunnitelmien, opetusjärjestelyjen, toimintatapojen, OPSin ja toimintasuunnitelman kehittäminen ja jalkauttaminen käytäntöön. - Luokka-astekirjasarjojen pohdinta ja mahdollinen yhteistyö tarviketilauksissa sekä hankinnoissa. - Kehittämisajatusten, ideoiden, puutteiden ja ongelmien käsittely sekä niiden tuominen johtoryhmään tai vastuuhenkilölle tiedoksi. Kiva-tiimi, kieli-tiimi, Comenius-tiimi, kuvis-tiimi, liikunta-tiimi, musa-tiimi, Hirsimäki, luokka-tiimit, aineryhmittäin, Johtaminen - Rehtorin ollessa estyneenä, talon toiminnasta vastaa vararehtori. Vararehtorin ollessa estyneenä, vastuu siirtyy johtoryhmän virkavuosiltaan vanhimmalle jäsenelle. Tämän ollessa estyneenä vastuu siirtyy virkavuosilta toiseksi vanhimmalle jäsenelle. - Johtoryhmän jäsenten ollessa estyneenä, rehtori/palvelujohtaja nimeää opettajakunnasta vastuuhenkilön. Vastuualueet: - lääkekaapit: Seija Mäkelä - perehdyttäminen: Jorma - kopiokone/silppurit: Anu - muistamiset:merja - työsuojelu: Veikko - ARX yhteyshenkilö: Jaana - koulukuvaus: Mika - päivänavaukset: Karri - vanhempainyhdistyksen yhteyshenkilö: Jukka - Kerhoyhteyshenkilö: Kimmo ja Auli - Koulukyydit: Pirjo ja Iiris - digikamerat: 1-2lk Virpi, 3-4lk Auli, 5-6lk Jorma - digivideokamerat: 3kpl Jorma, 1kpl (kielet) Auli - kieliluokka+kieliluokan varasto: Tatiana, Elina, Leena E.

10 - kuvisvarasto /"taidenäyttelyt": Jaana, Tarja, Maaret - YL/BG materiaali: Jan, Karri, Kai - FYKE materiaali: Jan, Karri, Kai - tekstiilityö + TS varastot: Merja - erityisopetus + erityisopetuksen materiaali: Ulla - liikuntavarastot (koulu/jyrätien halli): Tiina, Jukka - kokoustilan ja opehuoneen siisteys: Iiris, Pirjo P. - leikkaamo, kytkentähuone: Kimmo, Jorma - näytelmävarasto: Merja - kirjastojen siisteys: Leena E, Leena S - tekninentyö: sitä opettavat opettajat - matikka materiaali: Susanna A-T - clil materiaali: Satu - musavarasto + välineet: Karri - nälkäpäivä: Tarja - unicef: Katariina - sanomalehtiviikko + aikakausilehtipäivä: Auli - liikuntaseikkailu: Tiina - kirja- ja tarvikevarastot: Pirjo P., Sirpa - comenius: Virpi - TYHY: Tiina, Susanna A-T - juhlat x 3kpl: 1 juhla/hlö - teemat (päivät, viikot ym.): Vastuualueittain sekä luokka-asteryhmittäin (1 tapahtuma/lukukausi/luokka-asteryhmä) - Hirsimäki + joustavan esi- ja alkuopetuksen kehittäminen: Pirjo T., Susanna A. - Kiva-tiimi: Kai (vastuuhenk.), Ulla, Emilia - VERSO: Kai, Emilia, Jukka, Ulla - Kerhot: Kimmo ja Auli Erityistehtävät: musiikkiesitysten hoito/juhlat: Karri kirjasto-kultuuri/juhlat: Merja liikunta: Tiina vararehtori: Jorma oppilaskunta: Jukka atk/av: Kimmo kielet/kansainvälisyys: Sirpa 3.2. Täydennyskoulutussuunnitelma (yksikkö/yksilöt): Veso-päivät, muu henkilöstökoulutus, hyvinvoinnin kehittäminen, tutustumismatkat, OPE-TET 0,5 Veso ,5 Veso kokonainen Veso ,5 Veso Keväällä 2013 järjestetään loput 0,5

11 Koulutuksia tarjotaan monipuolisesti pitkin lukuvuotta. Kasvatuskumppanuuskoulutusta ja ensiapu-koulutusta pyritään tarjoamaan vähintään kahdelle henkilölle/lukuvuosi. Koulun sisäisiä koulutuksia järjestetään jatkuvasti mm. sähköisten oppimateriaalien ja interaktiivisten taulujen sekä muiden sähköisten opetusvälineiden käyttöön. Joustavan esi- ja alkuopetuksen kehittämisen tueksi käydään tutustumassa muihin vastaaviin toimintoihin sekä osallistutaan vastaaviin koulutuksiin. Tutustumiskäyntejä toisten koulujen sähköisiin oppimisympäristöihin mm. benchmarking Koulun tiedotussuunnitelma Ulkoinen tiedottaminen: Kotien ja koulun välinen tiedottaminen: Tiedottaminen keskitetään WILMA-hallinto-ohjelmaan Koulun kotisivuilla on nähtävillä yhteystiedot, loma-ajat, tapahtumakalenteri Lukukauden alussa jaetaan koulutiedote. Tiedote on nähtävillä myös kotisivuilla Yhteisistä tapahtumista jaetaan erilliset tiedotteet vuoden aikana tarvittaessa Kotien ja luokan välinen tiedottaminen: Pääasiassa tiedottaminen hoidetaan WILMA:n kautta. Erillisillä tiedotteilla pidetään oppilas myös tiedon saajana ja välittäjänä esim. reissuvihkoilla Luokkakohtaisesti voidaan sopia muista tiedotuskanavista Lukuvuoden aikana pidetään yksi vanhempainilta Tiedottaminen tiedotusvälineille: Tiedotusvälineisiin suhtaudutaan myönteisesti Koulun yhteisistä asioista esim. ops, toimintasuunnitelma, kiusaaminen, oppilaaksiotto, remontit, yms. vastaa rehtori Rehtori voi ohjata haastattelupyynnön opettajalle Omaa luokkaa koskevat haastattelut hoitaa opettaja Epäselvissä tilanteissa neuvotellaan rehtorin kanssa Sisäinen tiedottaminen: Opettajien välinen tiedottaminen sähköpostilla. Opettajanhuoneen fläppitaululle kootaan viikon tapahtumat, tiedot poissaolijoista sekä sijaisista YT-kokouksissa käsitellään yhteisiä asioita Tarvittaessa pidetään välituntikokouksia- päätökset sähköpostilla! Hirsimäen yksikköön tiedonkulusta vastaa vastuuhenkilö Katariina Saarinen pääkoululta

12 4. TOIMINNAN SISÄLLÖT JA KEHITTÄMINEN 4.1. Opetuksen painotukset (esim. liikunta, kuvataide, musiikki, ympäristökasvatus, yrittäjyyskasvatus) CLIL-opetus kielipainotteisilla luokilla, liikunta 3. ja 5. luokilla Koulun kehittämistoiminta Koulun kehittäminen tapahtuu osallistamalla koko henkilökunta, huoltajat ja oppilaat toiminnan suunnitteluun. Koulussa toimii johtoryhmä, luokka-asteryhmät, aineryhmät, muut tiimit ja lisäksi henkilöstölle on jaettu erityistehtäviä ja vastuualueita. Koulun kehittämisessä on mukana myös oppilaskunta sekä vanhempainyhdistys. Lukuvuoden kehittämiskohdat on kuvattu alla. Oppimisympäristö 1. Arvojen, sääntöjen ja tapojen jalkauttaminen henkilöstölle, oppilaille ja huoltajille: a. Sääntöjen läpikäynti oppilaiden kanssa lukuvuoden aluksi ja huoltajien kanssa vanhempainillassa. b. Ko. asiat näkyvillä tiedotteessa ja nettisivuilla. c. Käydään läpi suunnitelmat ja jalkauttaminen luokkaasteryhmissä. d. Tapahtumissa ja aamunavauksissa näkyvillä. e. Kokouksissa arvokeskustelua ja käsitellään ongelmakohtia ym. 2. Vastuun jakaminen ja toimintatapojen päivitys: a. Johtoryhmätyöskentely osa johtamisjärjestelmää ja vaikuttamista. b. Tehtävät ja vastuualueet jaettu henkilöstön kesken. c. Luokka-asteryhmien, vastuualueiden ja kokousten kautta henkilöstön osallistaminen suunnitteluun, kehittämiseen ja päätöksentekoon. 3. Sähköisten oppimisympäristöjen ja laitteiden hankinta ja hyödyntäminen opetuksessa: a. Kaikissa opetustiloissa vähintään tietokone, tykki, dokumenttikamera ja nettiyhteys. b. Oppilasverkon, ohjelmien ja välineiden ylläpito. c. Henkilöstön koulutus (koulun sisäinen, kaupungin järjestämä, omat, bencmarking käynnit). Moniammatillinen yhteistyö 1. Eri toimijoiden välisen aidon yhteistyön kehittäminen (opettajat, OHR, erityisopettajat, kouluohjaajat, resurs-

13 siopettajat, IP-ohjaajat ym. tahot): a. Comenius-hanke koko koulua yhdistävä tekijä. b. Resurssien suunnitelmallinen jakaminen yhdessä. c. Kouluohjaajien, erityisopettajien ja resurssiopettajien tiimikokoontumiset. d. Tiedottaminen/tiedon kulku eri toimijoiden välillä tärkeää. e. Tuen portaiden avaaminen ja sisäistäminen. Tehostettuun tukeen siirtymisen selkeä kirjaaminen ym. f. Matalan kynnyksen puuttuminen ja konsultointi sekä oppilashuoltoon ohjaaminen. 2. Kasvatuskumppanuus: a. Hirsimäen yksikön joustavan esi- ja alkuopetuksen kehittäminen. b. Kasvatuskumppanuuden yhteistyön vuosikelloa päivitetään säännöllisesti. c. Kodin ja koulun välinen sekä moniammatillinen yhteistyö. d. Yhteydenpito Wilman kautta, vanhempainillat ja tapahtumat. e. Huoltajien osallisuuden lisääminen ja vanhempainyhdistyksen aktiivinen rooli. 3. Työhyvinvoinnin lisääminen: a. TYHY-toimintaa henkilöstölle b. Työhyvinvointikyselyt c. Arjen järjestelyillä pyritään lisäämään työhyvinvointia d. Luokka-asteryhmien keskustelut e. Työnohjaus f. Koko henkilöstön tuki toisille 4.3. Katsomusaineiden opetuksen toteutustavat (huolehdittava siitä, että tuntijaon mukaiset tuntimäärät eri vuosiluokilla toteutuvat). Ortodoksi-, islam- sekä buddha-uskonnon opetus toteutetaan Jukolassa ja ETopetus Nummella torstaisin klo Maahanmuuttajaopetuksen järjestäminen Maahanmuuttajille tarkoitettua tukiopetusta saa tarpeen mukaan 14 oppilasta. Suomi toisena kielenä opetusta on luokan S2-oppilaille neljä tuntia viikossa. Opetus toteutetaan omalla koululla maanantaisin ja perjantaisin. 1.-luokkien S2- opetus toteutetaan tukiopetuksena. S2-opetusta saa 8+3 oppilasta. Viisitoista oppilasta osallistuu kerran viikossa 2h oman äidinkielen (venäjän, viron,

14 tsetsenian kielen) opiskeluun Koulun kerhotoiminta Syyslukukaudella 2012 toteutetaan seuraavia kerhoja: Nummen koulun kerhotarjotin syyslukukausi 2012 LUOKKAKERHOT: LEENA E. 1B 10 VIRPI 2B (5 + 5) 10 AULI 3B 8 SUSANNA A-T 2AB 10 TARJA 3A 8 LEENA S. 1A 5 KIMMO 4A 6 KARRI 5A 5 SIRPA 6B 13 MUUT: ZAPWAY Magda/Lasten LT 30 ZAPWAY-koordinointi 18 MUSA KARRI 10 KUVIS JORMA 8 SÄBÄ JUKKA 9 TEKSTIILI MERJA 10 LAUTAPELI KIMMO 5 EDIBLE GARDEN TIINA 4 MUSA (6B) JANA 12 koordinointi (6+6) 12 YHT. 193 h Kevätlukukauden kerhoihin anotaan tunteja syyslukukauden lopussa Aamu- ja iltapäivätoiminta Nummen pääkoululla (Nummen nuoritalo) sekä Hirsimäen yksikössä toteutetaan iltapäivätoimintaa 1.-2.lk oppilaille sekä erityistä tukea tarvitseville. Järjestäjänä Lasten Liikunnan Tuki ry Kansainvälinen toiminta KOTIKANSAINVÄLISYYS

15 Paikallinen kulttuuri pe Kodin ja koulun päivä lk järjestää. - Läpäisyperiaatteella eri oppiaineissa. Paikallinen kulttuuri Kansainvälisyys-OPS:n mukaisesti. 0-2lk: oma perhe ja koulun ympäristö 3-4lk: Hämeenlinna kotikaupunkina 3. luokkalaisten kaupunkikierros 5-6lk: Hämeenlinnan ja lähialueiden luonto- ja kulttuurikohteet, Hämeenlinnan historiaa. KANSAINVÄLISESTI OMALLA KOULULLA Comenius on vuoden pääteema: Edible Forest Garden. Comenius-projektin työstämistä ja Comenius-juhla Comenius-vierailu (muu juhla?) vko 20 KUKKIA COMENIUS-PUUTARHAJUHLIIN Comeniuksen loppujuhla teemalla "sadonkorjuujuhla" (kevätjuhla?) ke Euroopan kielten päivä. Liputuspäivät, erityisesti itsenäisyyspäivä, aamunavaukset juhlapäivistä ja muut tapahtumapäivät. ti Koulurauhan julistus. Yhteinen aloitus kirjastossa. 3-4lk järjestää. pe Nummen koulun olympialaiset 1-6lk Kaurialan kentällä klo Koulumarjakuukausi. to 6.9. Maitolähettilään vierailu pe 7.9 Hirsimäen luokkien ja päiväkodin yhteiset olympialaiset ke Kansainvälinen koulumaito-päivä Eläinten viikko. vko 41 Energiansäästöviikko ke Itsenäisyyspäivän lipunnosto 5-6lk järjestää Sanomalehtiviikko ti Tietoturvapäivä -turvallista ja fiksua internetin käyttöä Liikuntaseikkailu (ajankohtaa ei ole vielä ilmoitettu, mutta ilmeisesti keväällä 2013) Lapsen oikeuksien päivä Martti Ahtisaari päivä Joulu- ja kevätjuhla. to joulujuhlat klo ja Unicef-teema to Unicef-viestikarnevaali Kaurialassa 1-6lk joukkueet klo Nälkäpäivä vko 8 Talviurheilupäivä + koulun hiihtokilpailut (Unicef-hiihto/luistelu/mäenlasku) Kielten opetus ke Euroopan kielten päivä. - Varhennettu kieltenopetus alkaa 2.lk - Samanaikaisopetus kieltenopetuksessa

16 - Valinnaisia kieliä - S2-opetus - Oman äidinkielten opetus - CLIL Kansainvälisyyskerho Kilpailut - Piirustuskilpailu Monikulttuurisuus - Ruokailun kansainväliset teemat - Nollatoleranssi syrjinnässä: Verso ja KiVa - Eri uskontokunnat, oman uskonnon opetus Oppilaskunta Vierailijat koulullamme - Erasmus-vierailut - Comenius-vieraat - Muita vieraita KANSAINVÄLISYYS ULKOMAILLA JA VIRTUAALINEN KANSAINVÄLISYYS - Comenius-vierailut, opettajavierailut ja yhteistyö. - Skype-yhteydet ulkomaille Comeniuksen puitteissa. - e-twinning - Postcrossing - Kirjeenvaihtokaverit - Leirikoulumahdollisuus ulkomaille 4.8. Koulun kumppanuudet ja sidosryhmät Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX:n kanssa. seurakunta urheiluseurat vanhempainyhdistys oppilaskunta Lasten Liikunnantuki ry englanninkielistä opetusta järjestävät koulut (CLIL) liikuntahallit kirjastot museot

17 Jyrätien liikuntahallin osakeyhtiö Tekme Linnan ateria Finnish- British Society Suomi-Amerikka -yhdistys bussiyhtiöt, taksit HAMK ZAPWAY 4.9. Opintoretket A yöleirikoulu Syöksynsuussa 2.A ja 2.B tekevät päiväretkiä koulun lähiympäristössä ja kaupungin alueella huhti-toukokuu luokkien kevätretki huhti-toukokuu luokkien opintoretkiä Etelä-Suomen alueella huhti-toukokuu luokkien opintoretkiä Etelä-Suomen alueella toukokuu B luokan leirikoulu 6.C luokan leirikoulu lukuvuoden aikana Koulun teemapäivät ja tapahtumakalenteri (täsmälliset päivämäärät) Lupa poiketa laaditusta työjärjestyksestä koko koulun osalta on seitsemänä päivänä lukuvuoden aikana. Nämä päivät kuvataan tässä. Nummen koulun tapahtumakalenteri Elokuu Nivelvaiheen tiedonsiirrot pääkoulun esi- ja alkuopetuksen välillä ma VESO klo 9-12 ti YT (opettajien välistä suunnittelua) klo 8-9 ti Koulua alkaa. Liikenteen ohjaus aamulla. Kaikilla oppilailla koulua klo to VESO klo pe Poistumisharjoitus vko 34 Oppilaskunnan järjestämä tapahtuma 1.-luokille ti YT palaveri klo 8-9 ke Johtoryhmän palaveri klo ke A, 1B ja 1D vanhempainilta to Uusien opettajien tilaisuus Taidemuseolla klo pe 24.8 oppilastoimikunnan tapahtuma Hirsimäen ekaluokkalaisille ti YT palaveri klo 8-9 ti Koulurauhan julistus. Yhteinen aloitus kirjastossa. 3-4lk järjestää. ti OHR klo ke c ja 2.c vanhempainilta klo ke Kerhoyhdyshenkilöiden kokoontumisajot Wetterillä klo ke Lukuvuoden liikuntatapahtumien yhteissuunnittelua Wetterillä klo pe Nummen koulun olympialaiset 1-6lk Kaurialan kentällä klo Syyskuu Aloituskeskustelut 1.lk huoltajien kanssa Koulumarjakuukausi. ti 4.9. YT (opettajien välistä suunnittelua) klo 8-9 ke 5.9. YES yrittäjänpäivä. to 6.9. Maitolähettilään vierailu pe 7.9 Hirsimäen luokkien ja päiväkodin yhteiset olympialaiset Liikenneturvallisuusviikko. ti YT palaveri (Hietanen Riitta / arviointi) klo 8-9

18 ke TYHY / Frisbegolf Viisarilla to Unicef-viestikarnevaali Kaurialassa 1-6lk joukkueet klo ti YT (opettajien välistä suunnittelua) klo Nälkäpäivä pe Kodin ja koulun päivä lk järjestää. ke Perusopetuksen laatukriteereiden arviointiseminaari oppilaskunnan hallitukselle ke 19.9 Hirsimäen luokkien ja päiväkodin yhteinen teatteriretki Hämeenlinnan teatteri ke Johtoryhmä klo 8-9 vko 39 OPINPOLKU: Oma jalanjälki syksyn värein ti YT palaveri (Helena Lehkonen / tuen portaat) klo 8-9 ti OHR klo ke Euroopan kielten päivä. ke Kansainvälinen koulumaito-päivä Lokakuu vko 40 Vipinää välkälle! ti YT (opettajien välistä suunnittelua) klo SYVE-päivät. Iltajuhla VESO (koko päivä) Eläinten viikko. vko 41 Energiansäästöviikko ti YT palaveri klo 8-9 vko 42 Syysloma ti YT (opettajien välistä suunnittelua) klo 8-9 ti OHR klo ke Johtoryhmän palaveri klo vko 44 Uintiviikko 4.lk vk 44 TYHY / Elokuvailta vk luokkalaisten kirjallisuustapahtuma Hirsimäessä ti YT palaveri klo Koulukuvaus klo 8- Marraskuu ti YT palaveri klo 8-9 vko 46 VÄRIVIIKKO ma Laatupäivät / VESO iltapäivä ti YT (opettajien välistä suunnittelua) klo 8-9 ti Rehtorin kyselytunti ti YT palaveri klo 8-9 ti OHR klo ti YT (opettajien välistä suunnittelua) klo 8-9 ke Johtoryhmä klo vk 46 TYHY / Museovierailu Joulukuu Joulukuussa 1 poikkeava teemapäivä, ilmoitetaan myöhemmin ti YT palaveri klo 8-9 ke Itsenäisyyspäivän lipunnosto 5-6lk järjestää. ti YT (opettajien välistä suunnittelua) klo 8-9 to Arvioinnit viimeistään Wilmaan pe TYHY / Pillit pussiin again ti YT (opettajien välistä suunnittelua) klo 8-9 ti OHR klo to joulujuhlat klo ja pe Todistusten jako Tammikuu ti 8.1. YT palaveri klo 8-9 to Oppilaskunnan starttiseminaari ti YT (opettajien välistä suunnittelua) klo 8-9 ke Johtoryhmä klo ti YT palaveri klo 8-9 ti OHR klo vko 5 LUMITAIDETEOS (säävarauksella siirto) ti YT (opettajien välistä suunnittelua) klo 8-9 Helmikuu Sanomalehtiviikko ti 5.2. YT palaveri klo 8-9 ke 6.2. Johtoryhmä klo ti Tietoturvapäivä -turvallista ja fiksua internetin käyttöä ti YT (opettajien välistä suunnittelua) klo 8-9 vko 8 Talviurheilupäivä + koulun hiihtokilpailut (Unicef-hiihto/luistelu/mäenlasku) ti YT palaveri klo 8-9 ti OHR klo vko 9 Hiihtoloma

19 Maaliskuu Maaliskuussa 1 poikkeva teemapäivä, ilmoitetaan myöhemmin ti 5.3. YT (opettajien välistä suunnittelua) klo Comenius-vierailu (muu juhla) ti YT palaveri klo 8-9 ti Jääpeli Kutoset vs. henkilökunta klo 8-9 ti OHR klo ke Johtoryhmä klo ti YT (opettajien välistä suunnittelua) klo 8-9 Huhtikuu ti 2.4. YT (opettajien välistä suunnittelua) klo 8-9 vko Uintiviikot ti 9.4. YT palaveri klo 8-9 ti 9.4. OHR klo vko 16 KOULURAKENNUS OMIN SILMIN ti YT (opettajien välistä suunnittelua) klo 8-9 ke Johtoryhmä klo ti YT palaveri klo 8-9 ti YT (opettajien välistä suunnittelua) klo 8-9 Liikuntaseikkailu (ajankohtaa ei ole vielä ilmoitettu, mutta ilmeisesti keväällä 2013) 3. luokkalaisten kaupunkikierros Toukokuu Toukokuussa 1 poikkeava teemapäivä, ilmoitetaan myöhemmin 3. luokkien opintoretki ti 7.5. YT palaveri klo 8-9 vko 20 KUKKIA COMENIUS-PUUTARHAJUHLIIN ti YT (opettajien välistä suunnittelua) klo 8-9 ti OHR klo ke VESO klo ti YT palaveri klo 8-9 to Arvioinnit koneella Comeniuksen loppujuhla teemalla "sadonkorjuujuhla" (kevätjuhla) pe pesispeli Kutoset vs. henkilökunta la 1.6. Todistusten jako Koko koulua koskevat poikkeavat päivät tummennetulla. 5. OPPILASARVIOINNIN TOTEUTUS JA AIKATAULU - Arviointikeskustelu kaikilla luokilla lokakuu helmikuu Arviointikeskustelun runkona on koulun yhteinen lomake, jonka huoltaja ja oppilas täyttävät ennen keskustelua. - Väliarviointi Lukuvuosiarviointi luokilla sanallinen arviointi luokilla numeroarviointi - Oppilaan itsearviointi ja kokeet pitkin lukuvuotta. 6. OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN 6.1. Oppilaskunnan toiminta, kansalaisvaikuttaminen, osallisuus (puheenjohtaja, jäsenet, ohjaava opettaja, toimintamuodot) Oppilaskunta valitaan luokkakohtaisilla vaaleilla kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitukseen valitaan mahdollisuuksien mukaan kaksi oppilasta jokaiselta luokalta lu-

20 kuun ottamatta ensimmäisiä luokkia. Vaalit toimitetaan vuosittain marraskuun kuluessa. Tammikuun starttiseminaarissa ( ) oppilaskunnan hallitus järjestäytyy ja laatii toiminnalleen pelisäännöt ja vuosisuunnitelman. Toiminnan pääpaino on oppilaskunnan kokouksissa ja oppilaiden ideoimassa toimikuntatyöskentelyssä, joka näkyy erilaisten yhteisöllisten tapahtumien järjestämisenä koulussa. Laajimpia oppilaskunnan organisoimia tapahtumia ovat vuosittain olleet ekaluokkalaisten tervetulotapahtumat elokuussa ja rehtorin kyselytunti ( ). Oppilaskunnan johtoryhmä osallistuu syksyllä järjestettävään perusopetuksen laatukriteereitä arvioivaan seminaariin, jonka tarkoituksena on tukea hyvää tulevaisuutta lapsille ja nuorille. Oppilaskunta tekee yhteistyötä vanhempainyhdistyksen, Hämeenlinnan osallisuuskoordinaattorin, nuorisofoorumin, rehtorin, opettajakunnan ja muun henkilökunnan kanssa. Puheenjohtajana vuonna 2012 toimii Liina Veikkola ja ohjaavana opettajana Jukka Sihvo Kodin ja koulun välinen yhteistyö, vanhempainyhdistystoiminta Vanhempainyhdistys kokoontuu kerran kuukaudessa. Koulun edustajana vanhempainyhdistyksen kokouksissa toimii rehtori sekä opettajaedustaja. Yhdistys järjestää erilaisia huoltajille, oppilaille ja opettajille suunnattuja tapaamisia sekä on mukana kehittämässä koulun toimintaa. Vanhempainyhdistyksen järjestämät vuosittaiset tapahtumat ovat myyjäiset sekä tulevien 1.lk perheiden iltama. Vanhempainyhdistys tukee oppilaiden ja koulun toimintaa erilaisin lahjoituksin ja stipendein (mm. stipendit ja 6. luokille ja 3. luokkien kaupunkikierros). Hirsimäen luokilla on oma vanhempainyhdistyksensä. Vanhempainyhdistys tekee yhteistyötä oppilaskunnan kanssa. Luokat pitävät vähintään yhden vanhempainillan lukuvuodessa. Opettajat käyvät lisäksi arviointisuunnitelmassa mainitut kehittämiskeskustelut. Yhteydenpitoa koteihin hoidetaan Wilman, reissuvihon, puhelimen ja sähköpostin välityksellä. Kasvatuskumppanuuden myötä kehitetään yhdessä päivähoidon, vanhempien ja muiden sidosryhmien kanssa kodin ja koulun välistä yhteistyötä ja toimijoiden välistä verkostoa.

Toiminta- ja kehittämissuunnitelma 2014-15

Toiminta- ja kehittämissuunnitelma 2014-15 Sivu 1/16 Toiminta- ja kehittämissuunnitelma 2014-15 Koulu: Luolajan koulu TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN KÄSITTELY Opettajien kokouksessa: 12.8.-9.9. 2014 Oppilaskunnan kokouksessa: 16.9.2014 Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

Koulu ohjaa oppilaitaan aktiivisella ja kriittisellä tiedonhankinnalla perustaitojen hallintaan ja yksilölliseen kasvuun.

Koulu ohjaa oppilaitaan aktiivisella ja kriittisellä tiedonhankinnalla perustaitojen hallintaan ja yksilölliseen kasvuun. 1 MAANIITUN KOULUN LUKUVUOSIKOHTAINEN TYÖSUUNNITELMA 2014 2015 1. Koulun toiminta-ajatus ja arvoperusta Maaniitun koulu on yleissivistävä perusopetusta antava oppivelvollisuuskoulu. Sen tehtävänä on kehittää

Lisätiedot

1. Koulun perustiedot

1. Koulun perustiedot Vuorentaustan koulun opetushenkilöstö on käsitellyt alustavasti lukuvuosisuunnitelmaan liittyviä asioita kevätlukukauden veso-päivänään 25.5.2012. Suunnittelua on jatkettu syyslukukauden alussa veso-päivinä

Lisätiedot

KOULUJEN TYÖ- ja ARVIOINTISUUNNITELMA (opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma)

KOULUJEN TYÖ- ja ARVIOINTISUUNNITELMA (opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma) Sivu 1 Tuusulan kunta /kasvatus ja opetus Palautus 5.9.2014 mennessä Y:\Sivistys\2012.KASVUN JA OPPIMISEN TULOSALUE\OPETUS\Työ- ja arviointisuunnitelmat KOULUJEN TYÖ- ja ARVIOINTISUUNNITELMA (opetussuunnitelmaan

Lisätiedot

Toiminta- ja kehittämissuunnitelma

Toiminta- ja kehittämissuunnitelma Koulu kaikille Toiminta- ja kehittämissuunnitelma lukuvuosi 2013-2014 Sisällysluettelo 1. SEMINAARIN KOULUN KEHITTÄMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.1. Koulun kehittämissuunnitelma 1.2. Suunnitelma tavoitteiden

Lisätiedot

KAURIALAN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2014 2015

KAURIALAN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2014 2015 KAURIALAN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2014 2015 KÄSITTELY VANHEMPAINYHDISTYKSESSÄ 25.8.2014 KÄSITTELY TIIMIPJ:N KOKOUKSESSA 26.8.2014 KÄSITTELY OPETTAJAKOKOUKSESSA 2.9.2014 KÄSITTELY OPPILASKUNNASSA 10.9.2014

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 17.9.2014 TARVASJOEN KOULUN TYÖSUUNNITELMA 2014-2015

Sivistyslautakunta 17.9.2014 TARVASJOEN KOULUN TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 TARVASJOEN KOULUN TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 Koulun perustiedot Koulu Tarvasjoen koulu Rehtori Janne Ahlqvist 02 4849 7811 050 3440 963 janne.ahlqvist@tarvasjoki.fi janne.ahlqvist@lieto.fi Kansilian tiedot

Lisätiedot

MEDIA JA KULTTUURI Monilukutaito (L4) Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

MEDIA JA KULTTUURI Monilukutaito (L4) Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) Sivu 1/33 Työsuunnitelma 1. Koulun perustiedot Koulu: Aleksis Kiven koulu Ylläpitäjä: Siuntion kunta Opetuskieli: Suomi Oppilasmäärä: 394 Opettajien määrä: 37 Koulunkäyntiavustajien määrä: 12 Henkilökunnan

Lisätiedot

KOULUOPAS 2014 2015 YLIKYLÄN YHTENÄISKOULU 1908-2014

KOULUOPAS 2014 2015 YLIKYLÄN YHTENÄISKOULU 1908-2014 KOULUOPAS 2014 2015 YLIKYLÄN YHTENÄISKOULU 1908-2014 16.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO Tähän kouluoppaaseen olemme koonneet oleellisen lukuvuoden 2014-2015 lukuvuosisuunnitelmasta. Koulumme toimintaan voitte

Lisätiedot

Juvolan koulun opetussuunnitelma

Juvolan koulun opetussuunnitelma Juvolan koulun opetussuunnitelma Johdanto: Savonlinnan kaupungin perusopetuksen koulujen opetussuunnitelmat vuosiluokille 1-9 perustuvat Opetushallituksen vahvistamiin opetussuunnitelman perusteisiin (2004).

Lisätiedot

PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013

PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013 PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013 KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖPÄIVÄ LAUANTAINA 10.11. JA SITÄ VASTAAVA VAPAAPÄIVÄ PERJANTAINA 7.12. Hyvä kotiväki! Tervetuloa kesän jälkeen aloittamaan uutta lukuvuotta

Lisätiedot

Elina Pehkonen, l.-2. lk luokanvalvoja, 5.-6. lk musiikki. Joustava alkuopetus, opetusta 26 vkh

Elina Pehkonen, l.-2. lk luokanvalvoja, 5.-6. lk musiikki. Joustava alkuopetus, opetusta 26 vkh Kirkonkylän koulu Sivu 1/7 Vuosisuunnitelma Koulun perustiedot Koulu:Kirkonkylän koulu Ylläpitäjä:Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto:Ala-asteen koulu Oppilasmäärä luokittain l. Ikyht. Pappilasta 2.

Lisätiedot

Metsäkylän koulun toiminta-ajatus Opetussuunnitelmat Koulun oppimiskäsitys Lukuvuoden toiminnan painopisteet

Metsäkylän koulun toiminta-ajatus Opetussuunnitelmat Koulun oppimiskäsitys Lukuvuoden toiminnan painopisteet lukuvuositiedote 2012-2013 Metsäkylän koulun toiminta-ajatus Koulumme on 104-vuotias, turvallinen, kasvava ja uudistuva kyläkoulu. Koulu pyrkii ottamaan oppilaiden yksilölliset tarpeet huomioon ja tarjoamaan

Lisätiedot

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2011 2012 2 Kuulammen koulun toiminta-ajatus: Kuulammen koulu kasvattaa lapsia käyttäytymään hyvien tapojen mukaisesti. Peruskasvatus- ja opetustyö on keskeinen osa

Lisätiedot

Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta

Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta Opetussuunnitelma kokonaisuudessaan osoitteessa: www.peda.net/veraja/espoo/espoonlahdenkoulu/opetussuunnitelma 1 OTTEITA ESPOONLAHDEN

Lisätiedot

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2010 2011 2 Kuulammen koulun toiminta-ajatus: Kuulammen koulu kasvattaa lapsia käyttäytymään hyvien tapojen mukaisesti. Peruskasvatus- ja opetustyö on keskeinen osa

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot SISÄLLYSLUETTELO Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot Työ- ja loma-ajat 2015-2016 Jaksot 2015-2016: viisi jaksoa Koulupäivä

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå LAATUKÄSIKIRJA asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Tuusulan perusopetus ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2005

OPETUSSUUNNITELMA 2005 OPETUSSUUNNITELMA 2005 KALLION ALA ASTEEN KOULU OPETUSSUUNNITELMAN RUNKO 1. Koulun työn perusta. 1 1.1. Arvoperusta... 1 1.2. Koulun toiminta ajatus 1 1.3. Koulun kasvatus ja oppimistavoitteet. 1 1.3.1.

Lisätiedot

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20).

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20). MASKUN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Luvut 1,2,3,4,5 ja 8 Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA.2 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2 3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3 4 OPPIMISEN JA KOULUN TUKI ETENEE PORTAITTAIN...5

Lisätiedot

Kädessänne on Gesterbyn koulun kouluopas, joka sisältää tietoa koulumme toimintakulttuurista.

Kädessänne on Gesterbyn koulun kouluopas, joka sisältää tietoa koulumme toimintakulttuurista. KOULUOPAS 1. Rehtorin sanat 2. Koulun työ- ja loma-ajat (aikataulu) 3. Yhteystiedot 4. Helmi-reissuvihko 5. Vanhempainillat 6. Poissaolot 7. Kouluruokailu 8. Järjestyssäännöt 9. Välituntikäytänteet 10.

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON NORMAALIKOULU. Tampereen yliopiston normaalikoulun TOIMINTASUUNNITELMA

TAMPEREEN YLIOPISTON NORMAALIKOULU. Tampereen yliopiston normaalikoulun TOIMINTASUUNNITELMA TAMPEREEN YLIOPISTON NORMAALIKOULU Tampereen yliopiston normaalikoulun TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2014 2015 1 SISÄLTÖ 1. Tampereen yliopiston normaalikoulun tehtävä......................... 5 1.1. Toiminta-ajatus...............................................

Lisätiedot

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 ja Kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymä 17.8.2006, 56 Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta 23.8.2007,

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Muutokset hyväksytty 25.5.2011 Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO... 3 1.1 OPETUSSUUNNITELMIEN MERKITYS... 3 1.2 ESIOPETUS... 4 1.3 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN...

Lisätiedot

Kouran koulun. lukuvuositiedote. Lukuvuosi 2013-2014. Hyvää koulua ja onnellista lukuvuotta! Kuva: Satu Mäki-Teppo

Kouran koulun. lukuvuositiedote. Lukuvuosi 2013-2014. Hyvää koulua ja onnellista lukuvuotta! Kuva: Satu Mäki-Teppo Kouran koulun lukuvuositiedote Lukuvuosi 2013-2014 Kuva: Satu Mäki-Teppo Hyvää koulua ja onnellista lukuvuotta! Koulunjohtajan palsta Ihana ja lämmin kesä on vielä kesken, vaikka kouluun jo taas palaammekin.

Lisätiedot

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 ja Kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymä 17.8.2006, 56 Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta 23.8.2007,

Lisätiedot

02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää. Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03.

02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää. Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03. Syyslukukausi Kevätlukukausi 12.08.-20.12.2013, 90 työpäivää 02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03.2014

Lisätiedot

Sivu 1/17 TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 Koulun tiedot Koulu: Sipoonlahden koulu Koulumuoto: Yhtenäiskoulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: 01 Koulun yhteystiedot Koulun nimi: Sipoonlahden koulu Osoite:

Lisätiedot

Hyvät oppilaat ja huoltajat,

Hyvät oppilaat ja huoltajat, Hyvät oppilaat ja huoltajat, Tervetuloa aloittamaan lukuvuosi 2011-2012! Erityisesti toivotamme tervetulleeksi joukkoomme ensimmäisten luokkien oppilaat ja muut koulumme uudet oppilaat sekä henkilökunnan

Lisätiedot

VEIKKOLAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015-16

VEIKKOLAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015-16 VEIKKOLAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015-16 1 1. Sisällysluettelo... 2 2. Yhteystiedot... 3 3. Lukuvuosi ja lomat... 3 4. Jaksot..... 3 5. Opettajat..... 4 6. Koulunkäyntiavustajat 5 7. Iltapäivätoiminnan

Lisätiedot