Koulun työaika perusopetuksessa LUKUVUOSI Syyslukukausi 2012 (88 työpäivää) (ti) koulu alkaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulun työaika perusopetuksessa LUKUVUOSI 2012-2013. Syyslukukausi 2012 (88 työpäivää) 14.8.2012 (ti) koulu alkaa"

Transkriptio

1 Nummen koulun toimintasuunnitelma lukuvuodelle

2 Koulun työaika perusopetuksessa LUKUVUOSI Syyslukukausi 2012 (88 työpäivää) (ti) koulu alkaa (ma-su, vko 42) syysloma (pe) viimeinen koulupäivä (la-ti) joulun ajan vapaa Kevätlukukausi 2013 (100 työpäivää) (ke) koulu alkaa (ma-su, vko 9) talviloma (pe-ma) pääsiäisloma (la) lukuvuosi päättyy

3 A-osa Toimintasuunnitelman A-osassa kuvataan pidemmän aikavälin tavoitteita ja visiointia koulun kehittämiseksi seuraavan kolmen lukuvuoden aikana. Koulut voivat määrittää tavoitteen tarkemminkin esim. laatien suunnitelman, miten asiassa edetään lukuvuosittain. Kyseisiä tavoitteita tarkennetaan vuosittaisen toimintasuunnitelman laatimisen yhteydessä huomioiden silloin voimassa oleva palvelusopimus ja olosuhteet. Kyseisiä pitkän aikavälin tavoitteita pohdittaessa olisi hyvä huomioida palvelusuunnitelman painopisteet sekä koulun omat kehittämisajatukset/näkemykset/visiot. Koulun pidemmän aikavälin tavoitteet/ visio/ kehittämiskohteet Visio: Nummen koulussa on hyvä opiskella ja tehdä työtä. Tavoitteet: Turvataan kaikille tasapuoliset oppimisen edellytykset. - Luokkahuoneet, tekniset laitteet ja opetusvälineistö ovat ajan tasalla - Opetussuunnitelman ja toimintasuunnitelman päivittäminen tarpeen mukaan - Koulun tuntikehyksen ja resurssien jakamisen perusteet tukevat tasapuolisuutta - Laadukas opetus ja sitä tukeva arviointi Koulun arvoihin ja toimintatapoihin sitoudutaan. - Koko koulu ohjaa oppilaita ja uusia henkilöitä - Ohjeistukset, perehdyttämiskansiot ym. ovat ajan tasalla - Säännöt ja toimintatavat käydään läpi oppilaiden kanssa - Koko henkilökunta puuttuu heti sääntörikkomuksiin, huonoon käytökseen ja kiusaamiseen Koulun monipuolinen kehittäminen. - Vanhempainyhdistys, vanhemmat, oppilaskunta ja koko henkilökunta mukana koulun kehittämisessä ja suunnittelussa - Kouluttautuminen, tiedon jakaminen ja yhteistyö ovat pohja oppivan organisaation toiminnalle ja toimintatapojen päivittämiselle Arvot: Nummen koulun arvot ovat työnteon arvostaminen, turvallisuus, kannustaminen sekä vastuu toisesta ja itsestä. Nämä arvot näkyvät arjessa oikeana asenteena. Olen oikeudenmukainen Itseeni luotan Kaveria kannustan Erilaisuutta arvostan Aina yritän Kehittämiskohteet lukuvuodelle : 1. Oppimisympäristö - Arvojen, sääntöjen ja tapojen jalkauttaminen henkilöstölle, oppilaille ja huoltajille. - Vastuun jakaminen ja toimintatapojen päivitys. - Sähköisten oppimisympäristöjen ja laitteiden hankinta ja hyödyntäminen opetuksessa. 2. Moniammatillinen yhteistyö - Eri toimijoiden välisen aidon yhteistyön kehittäminen (opettajat, OHR, erityisopettajat, kouluohjaajat, resurssiopettaja, IP-ohjaajat ym. tahot). - Kasvatuskumppanuus - Työhyvinvoinnin lisääminen

4 1.KOULUN ITSEARVIOINTI 1.1. Lukuvuosi Arvioinnin kohteena on koulun toiminta, omat painotukset sekä yhteisten painopisteiden saavuttaminen. (Yleisluonteinen arviointi onnistumisista ja parantamisen paikoista esim. osallisuus, tiimityö, suunnitteluryhmät, kodin ja koulun yhteistyö, perusopetuslakimuutoksen vaikutukset koulun toimintaan, kolmiportainen tuki, kerhotoiminta, oppilashuolto, maahanmuuttajaopetus, jatko-opintoihin sijoittuminen, yhteistyö eri tahojen kanssa, kehittämishankkeet, tiedottaminen, asiakasnäkökulma.) Arvioinnin kohteena 1. Kolmiportainen tuki a. resurssien käyttö (luokanopettaja, erityisopettaja, resurssiopettaja, koulunkäyntiavustaja) b. luokkayhteistyö (oppilaiden ryhmittely, pedagoginen yhteistyö) c. syrjäytymisen ehkäisy 2. Tiimityö a. luokkatiimi b. luokkataso c. vastuualueet 3. Kiusaamisen ehkäisy a. KiVa koulu hankkeen päivittäminen b. Verso toiminnan käynnistäminen c. Oikea asenne koulun arvojen jalkauttaminen henkilöstölle, oppilaille ja huoltajille 4. Comenius 5. Opetustoimen määrittelemät arvioinnin kohteet 1.2. Arviointisuunnitelma lukuvuodelle Arvioinnin tulee perustua palvelusopimuksen painopisteisiin ja opetuspalveluiden tavoitteisiin (ks. kohta palvelusopimuksen painopisteet ja opetuspalveluluiden tavoitteet)

5 1. Kolmiportainen tuki a. resurssien käyttö ja tuen tarpeen päivittäminen tiimi (erityisopettaja, resurssiopettaja ja avustajat)kokoavat ja kertovat syys- ja kevät lukukauden kokemuksista. Syksy 2012, kevät 2013, b. luokkayhteistyö oman toiminnan arviointi työryhmissä. Kevät 2013 c. syrjäytymisen ehkäisy Oppilashuoltoryhmä. Kevät Tiimityö johtoryhmä ja tiimien vetäjät. Kevät 2013 Kehityskeskustelut 3. Kiusaamisen ehkäisy KiVa koulu kysely ja Versotoiminnan arviointi. Kevät 2013 KiVa-tiimi 4. Comenius oppilaskysely henkilökunnan palautekeskustelu. Kevät 2013, Comenius tiimi 5. Opetustoimen määrittelemät arvioinnin kohteet Asiakastyytyväisyyskysely. Maaliskuu 2013 Työhyvinvointi-kysely. Kevät OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN 2.1. Työskentelyjaksot (jos käytetään jaksotettua opetusta) Ei työskennellä jaksoissa Koulun päivittäinen työaika klo Tunnit 1. tunti 2.tunti 3. tunti 4. tunti 5. tunti 6. tunti Nummi Hirsimäki Ruokailu Nummi Ruokailu Hirsimäki Kerhot tunti tunti 9. tunti

6 IPtoiminta, Lasten liikunta ry Tuntikehyksen käyttö Yleisopetus 516 Pienryhmäopetus Laaja-alainen erityisopetus 29 Ortodoksinen uskonto Elämänkatsomustieto 2 Islamin uskonto Erityistehtävä (mikä) 4,5 Kerhotyö (koulun kehys) S2- ja mamu tukiopetus 8 Tukiopetus 7 Muu varaus 3,5 Tuntikehys yhteensä 570 Resurssiopetus, ryhmäkokojen pienentämisraha, hankerahoitus OPM Kerhotyö (hankerahoitus) syksylle Koko tuntikehys 623 n. 9 vkt = yht. 195t 2.4. YT-tuntien käyttösuunnitelma Työjärjestykseen on varattu yhteinen YT-aika tiistaina klo yhteiset / säännölliset 20h YT-kokous - arviointikeskustelut 18h - kodin ja koulun yhteistyö 25h - oppilashuolto 10h - opettajakohtaiset/-väliset 27h - muut (koulun kehittäminen) 14h yht. 114h

7 2.5. Henkilökunta rehtori Mika Seppänen 1A Leena Suvanto 1B Leena Ellonen 1C Pirjo Tuunainen Hirsimäen luokka 1D Katariina Saarinen 2A Susanna Aartolahti-Tikkanen 2B Virpi Mikkonen 2C Susanna Allen Hirsimäen luokka 3A Tarja Leikkanen 3B Auli Kaurtola 3C Jan Överlund 4A Kimmo Silokangas 4B Satu Laitila 4C Maaret Kärävä 5A Karri Putti 5B Tiina Hahl-Kulmala 5C Jorma Rupponen Vararehtori 6A Jukka Sihvo 6B Sirpa Leinonen 6C Jaana Piiroinen erityisopetus Ulla Tuovinen, Sari Kaseva (Hirsimäen luokat) resurssi/samanaikaisopetus Kai Penttilä, Emilia Aho tekstiilityö Merja Tilanterä englannin kieli Tatiana Stålhammar sekä B-luokkien luokanopettajat saksan kieli Tatiana Stålhammar ruotsin kieli Elina Kolu S2 opetus Jenna Smålander elämänkatsomustieto Mika Seppänen ortodoksi Tiia Haimi opetus Jukolassa islam Nedal Al Mulliyeh opetus Jukolassa venäjä, viro Ilona Jogi venäjä Nummella, viro Jukolassa tsetsenia Sovdash Djoukaeva opetus Jukolassa thai Daranee Lehtonen opetus Jukolassa kouluohjaajat Pirjo Peltola, Iiris Mäkinen, Maarit Pitkänen vahtimestari Veikko Liimatainen keittiö Kaisa Muuronen, Sonja Lempiäinen, Helmi Saarnijoki (Hirsimäki) siistijät Pirjo Eliander, Sinikka Palatsi terveydenhoitaja Seija Mäkelä koulusihteeri Anu Pykälistö

8 2.6. Oppilashuolto Oppilashuoltotyöryhmän, kouluterveyden hoidon ja muun oppilashuollon järjestäminen: Oppilashuoltotyön tarkoituksena Nummen koulussa on auttaa kaikkia oppilaita selviytymään koulunkäynnistä ja koulutyöstä. Kun (tavallisimmin) luokan oma opettaja tuo jonkin asian OHR:ään, siinä mietitään toimenpiteitä asian johdosta ja päätetään vastuuhenkilö asian hoitamiseksi. Seuraavassa OHR-kokouksessa pyritään tarkistamaan, onko asiassa edetty. Jos oppilaalla on yleisen tuen oppimissuunnitelma ja hän tarvitsee tehostettua tukea, asia tuodaan OHR:ään. Myös kaikki erityistä tukea tarvitsevat oppilaat käsitellään OHR:ssä. Oppilashuoltotyöryhmän sidosryhmiä ovat päiväkodit, perheneuvola, sosiaalitoimisto (Alvari-perhetyö), Ankkuri (poliisi ja sosiaalipuolen edustus nuorten rikosasioiden selvittämisessä ja ennalta ehkäisyssä) Tulevana lukuvuonna OHR kokoontuu tiistaisin kerran kuukaudessa (tarvittaessa useammin ja pienemmällä kokoonpanolla) klo Kokoontumispäivät ovat 28.8., 25.9., , ja sekä 22.1., 19.2., 19.3., 9.4. ja Oppilashuoltotyöryhmään kuuluvat rehtori, erityisopettaja, terveydenhoitaja ja koulupsykologi sekä tarvittaessa opettaja, huoltaja tai asiantuntijajäsen. Koululääkäri Hanna Paananen (kiertävä), koululla sopimuksen mukaan Terveydenhoitaja Seija Mäkelä, koululla ma-ke ja pe klo 8-15, puhelimella myös to Hammaslääkäri Jukolan hammashoitola Hammashoitaja Jukolan hammashoitola Luokkakohtaiset terveystarkastukset järjestetään tänäkin vuonna ja lääkärintarkastukset kohdistuvat 1.- ja 5.-luokien oppilaille. 3. KOULUN TOIMINNAN HALLINNOINTI/JOHTAMINEN/OSAAMISEN HALLINTA 3.1. Johtaminen / Johtoryhmä / Vastuualueet / Tiimit (kokousaikataulut, vuosikello) Johtoryhmään kuuluvat: Mika Seppänen (rehtori), Jorma Rupponen (vararehtori), Susanna Aartolahti- Tikkanen, Auli Kaurtola, sekä tarvittaessa edustaja Hirsimäestä tai asiantuntijavierailija. Johtoryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa. Johtoryhmän tehtävät ja jäsenten tehtävien jako: - Johtoryhmän jäsenet toimivat luokka-astevastuuhenkilöinä, jotka kut-

9 suvat kokoon oman ryhmänsä. Vastuuhenkilö vie johtoryhmän asiat tiedoksi ja tuo luokka-asteryhmästä viestiä johtoryhmään, käynnistää sovittavat tehtävät ja toimii luokka-asteryhmän puheenjohtajana luokat Susanna Aartolahti-Tikkanen luokat Auli Kaurtola luokat Jorma Rupponen - Johtoryhmä käsittelee kentältä tulleita kysymyksiä, ongelmia ja toiveita. - Johtoryhmä valmistelee asioita kokouksiin ja luokka-asteryhmiin käsiteltäviksi / jatkotyöskentelyyn. - Johtoryhmä linjaa asioita sekä tekee koulun toiminnan visiointia ja suunnittelua lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Luokka-asteryhmän tehtävänä: - Hoitaa tapahtumakalenterista valitsemiaan tapahtumia 1/lukukausi. - Yhteisten linjausten, suunnitelmien, opetusjärjestelyjen, toimintatapojen, OPSin ja toimintasuunnitelman kehittäminen ja jalkauttaminen käytäntöön. - Luokka-astekirjasarjojen pohdinta ja mahdollinen yhteistyö tarviketilauksissa sekä hankinnoissa. - Kehittämisajatusten, ideoiden, puutteiden ja ongelmien käsittely sekä niiden tuominen johtoryhmään tai vastuuhenkilölle tiedoksi. Kiva-tiimi, kieli-tiimi, Comenius-tiimi, kuvis-tiimi, liikunta-tiimi, musa-tiimi, Hirsimäki, luokka-tiimit, aineryhmittäin, Johtaminen - Rehtorin ollessa estyneenä, talon toiminnasta vastaa vararehtori. Vararehtorin ollessa estyneenä, vastuu siirtyy johtoryhmän virkavuosiltaan vanhimmalle jäsenelle. Tämän ollessa estyneenä vastuu siirtyy virkavuosilta toiseksi vanhimmalle jäsenelle. - Johtoryhmän jäsenten ollessa estyneenä, rehtori/palvelujohtaja nimeää opettajakunnasta vastuuhenkilön. Vastuualueet: - lääkekaapit: Seija Mäkelä - perehdyttäminen: Jorma - kopiokone/silppurit: Anu - muistamiset:merja - työsuojelu: Veikko - ARX yhteyshenkilö: Jaana - koulukuvaus: Mika - päivänavaukset: Karri - vanhempainyhdistyksen yhteyshenkilö: Jukka - Kerhoyhteyshenkilö: Kimmo ja Auli - Koulukyydit: Pirjo ja Iiris - digikamerat: 1-2lk Virpi, 3-4lk Auli, 5-6lk Jorma - digivideokamerat: 3kpl Jorma, 1kpl (kielet) Auli - kieliluokka+kieliluokan varasto: Tatiana, Elina, Leena E.

10 - kuvisvarasto /"taidenäyttelyt": Jaana, Tarja, Maaret - YL/BG materiaali: Jan, Karri, Kai - FYKE materiaali: Jan, Karri, Kai - tekstiilityö + TS varastot: Merja - erityisopetus + erityisopetuksen materiaali: Ulla - liikuntavarastot (koulu/jyrätien halli): Tiina, Jukka - kokoustilan ja opehuoneen siisteys: Iiris, Pirjo P. - leikkaamo, kytkentähuone: Kimmo, Jorma - näytelmävarasto: Merja - kirjastojen siisteys: Leena E, Leena S - tekninentyö: sitä opettavat opettajat - matikka materiaali: Susanna A-T - clil materiaali: Satu - musavarasto + välineet: Karri - nälkäpäivä: Tarja - unicef: Katariina - sanomalehtiviikko + aikakausilehtipäivä: Auli - liikuntaseikkailu: Tiina - kirja- ja tarvikevarastot: Pirjo P., Sirpa - comenius: Virpi - TYHY: Tiina, Susanna A-T - juhlat x 3kpl: 1 juhla/hlö - teemat (päivät, viikot ym.): Vastuualueittain sekä luokka-asteryhmittäin (1 tapahtuma/lukukausi/luokka-asteryhmä) - Hirsimäki + joustavan esi- ja alkuopetuksen kehittäminen: Pirjo T., Susanna A. - Kiva-tiimi: Kai (vastuuhenk.), Ulla, Emilia - VERSO: Kai, Emilia, Jukka, Ulla - Kerhot: Kimmo ja Auli Erityistehtävät: musiikkiesitysten hoito/juhlat: Karri kirjasto-kultuuri/juhlat: Merja liikunta: Tiina vararehtori: Jorma oppilaskunta: Jukka atk/av: Kimmo kielet/kansainvälisyys: Sirpa 3.2. Täydennyskoulutussuunnitelma (yksikkö/yksilöt): Veso-päivät, muu henkilöstökoulutus, hyvinvoinnin kehittäminen, tutustumismatkat, OPE-TET 0,5 Veso ,5 Veso kokonainen Veso ,5 Veso Keväällä 2013 järjestetään loput 0,5

11 Koulutuksia tarjotaan monipuolisesti pitkin lukuvuotta. Kasvatuskumppanuuskoulutusta ja ensiapu-koulutusta pyritään tarjoamaan vähintään kahdelle henkilölle/lukuvuosi. Koulun sisäisiä koulutuksia järjestetään jatkuvasti mm. sähköisten oppimateriaalien ja interaktiivisten taulujen sekä muiden sähköisten opetusvälineiden käyttöön. Joustavan esi- ja alkuopetuksen kehittämisen tueksi käydään tutustumassa muihin vastaaviin toimintoihin sekä osallistutaan vastaaviin koulutuksiin. Tutustumiskäyntejä toisten koulujen sähköisiin oppimisympäristöihin mm. benchmarking Koulun tiedotussuunnitelma Ulkoinen tiedottaminen: Kotien ja koulun välinen tiedottaminen: Tiedottaminen keskitetään WILMA-hallinto-ohjelmaan Koulun kotisivuilla on nähtävillä yhteystiedot, loma-ajat, tapahtumakalenteri Lukukauden alussa jaetaan koulutiedote. Tiedote on nähtävillä myös kotisivuilla Yhteisistä tapahtumista jaetaan erilliset tiedotteet vuoden aikana tarvittaessa Kotien ja luokan välinen tiedottaminen: Pääasiassa tiedottaminen hoidetaan WILMA:n kautta. Erillisillä tiedotteilla pidetään oppilas myös tiedon saajana ja välittäjänä esim. reissuvihkoilla Luokkakohtaisesti voidaan sopia muista tiedotuskanavista Lukuvuoden aikana pidetään yksi vanhempainilta Tiedottaminen tiedotusvälineille: Tiedotusvälineisiin suhtaudutaan myönteisesti Koulun yhteisistä asioista esim. ops, toimintasuunnitelma, kiusaaminen, oppilaaksiotto, remontit, yms. vastaa rehtori Rehtori voi ohjata haastattelupyynnön opettajalle Omaa luokkaa koskevat haastattelut hoitaa opettaja Epäselvissä tilanteissa neuvotellaan rehtorin kanssa Sisäinen tiedottaminen: Opettajien välinen tiedottaminen sähköpostilla. Opettajanhuoneen fläppitaululle kootaan viikon tapahtumat, tiedot poissaolijoista sekä sijaisista YT-kokouksissa käsitellään yhteisiä asioita Tarvittaessa pidetään välituntikokouksia- päätökset sähköpostilla! Hirsimäen yksikköön tiedonkulusta vastaa vastuuhenkilö Katariina Saarinen pääkoululta

12 4. TOIMINNAN SISÄLLÖT JA KEHITTÄMINEN 4.1. Opetuksen painotukset (esim. liikunta, kuvataide, musiikki, ympäristökasvatus, yrittäjyyskasvatus) CLIL-opetus kielipainotteisilla luokilla, liikunta 3. ja 5. luokilla Koulun kehittämistoiminta Koulun kehittäminen tapahtuu osallistamalla koko henkilökunta, huoltajat ja oppilaat toiminnan suunnitteluun. Koulussa toimii johtoryhmä, luokka-asteryhmät, aineryhmät, muut tiimit ja lisäksi henkilöstölle on jaettu erityistehtäviä ja vastuualueita. Koulun kehittämisessä on mukana myös oppilaskunta sekä vanhempainyhdistys. Lukuvuoden kehittämiskohdat on kuvattu alla. Oppimisympäristö 1. Arvojen, sääntöjen ja tapojen jalkauttaminen henkilöstölle, oppilaille ja huoltajille: a. Sääntöjen läpikäynti oppilaiden kanssa lukuvuoden aluksi ja huoltajien kanssa vanhempainillassa. b. Ko. asiat näkyvillä tiedotteessa ja nettisivuilla. c. Käydään läpi suunnitelmat ja jalkauttaminen luokkaasteryhmissä. d. Tapahtumissa ja aamunavauksissa näkyvillä. e. Kokouksissa arvokeskustelua ja käsitellään ongelmakohtia ym. 2. Vastuun jakaminen ja toimintatapojen päivitys: a. Johtoryhmätyöskentely osa johtamisjärjestelmää ja vaikuttamista. b. Tehtävät ja vastuualueet jaettu henkilöstön kesken. c. Luokka-asteryhmien, vastuualueiden ja kokousten kautta henkilöstön osallistaminen suunnitteluun, kehittämiseen ja päätöksentekoon. 3. Sähköisten oppimisympäristöjen ja laitteiden hankinta ja hyödyntäminen opetuksessa: a. Kaikissa opetustiloissa vähintään tietokone, tykki, dokumenttikamera ja nettiyhteys. b. Oppilasverkon, ohjelmien ja välineiden ylläpito. c. Henkilöstön koulutus (koulun sisäinen, kaupungin järjestämä, omat, bencmarking käynnit). Moniammatillinen yhteistyö 1. Eri toimijoiden välisen aidon yhteistyön kehittäminen (opettajat, OHR, erityisopettajat, kouluohjaajat, resurs-

13 siopettajat, IP-ohjaajat ym. tahot): a. Comenius-hanke koko koulua yhdistävä tekijä. b. Resurssien suunnitelmallinen jakaminen yhdessä. c. Kouluohjaajien, erityisopettajien ja resurssiopettajien tiimikokoontumiset. d. Tiedottaminen/tiedon kulku eri toimijoiden välillä tärkeää. e. Tuen portaiden avaaminen ja sisäistäminen. Tehostettuun tukeen siirtymisen selkeä kirjaaminen ym. f. Matalan kynnyksen puuttuminen ja konsultointi sekä oppilashuoltoon ohjaaminen. 2. Kasvatuskumppanuus: a. Hirsimäen yksikön joustavan esi- ja alkuopetuksen kehittäminen. b. Kasvatuskumppanuuden yhteistyön vuosikelloa päivitetään säännöllisesti. c. Kodin ja koulun välinen sekä moniammatillinen yhteistyö. d. Yhteydenpito Wilman kautta, vanhempainillat ja tapahtumat. e. Huoltajien osallisuuden lisääminen ja vanhempainyhdistyksen aktiivinen rooli. 3. Työhyvinvoinnin lisääminen: a. TYHY-toimintaa henkilöstölle b. Työhyvinvointikyselyt c. Arjen järjestelyillä pyritään lisäämään työhyvinvointia d. Luokka-asteryhmien keskustelut e. Työnohjaus f. Koko henkilöstön tuki toisille 4.3. Katsomusaineiden opetuksen toteutustavat (huolehdittava siitä, että tuntijaon mukaiset tuntimäärät eri vuosiluokilla toteutuvat). Ortodoksi-, islam- sekä buddha-uskonnon opetus toteutetaan Jukolassa ja ETopetus Nummella torstaisin klo Maahanmuuttajaopetuksen järjestäminen Maahanmuuttajille tarkoitettua tukiopetusta saa tarpeen mukaan 14 oppilasta. Suomi toisena kielenä opetusta on luokan S2-oppilaille neljä tuntia viikossa. Opetus toteutetaan omalla koululla maanantaisin ja perjantaisin. 1.-luokkien S2- opetus toteutetaan tukiopetuksena. S2-opetusta saa 8+3 oppilasta. Viisitoista oppilasta osallistuu kerran viikossa 2h oman äidinkielen (venäjän, viron,

14 tsetsenian kielen) opiskeluun Koulun kerhotoiminta Syyslukukaudella 2012 toteutetaan seuraavia kerhoja: Nummen koulun kerhotarjotin syyslukukausi 2012 LUOKKAKERHOT: LEENA E. 1B 10 VIRPI 2B (5 + 5) 10 AULI 3B 8 SUSANNA A-T 2AB 10 TARJA 3A 8 LEENA S. 1A 5 KIMMO 4A 6 KARRI 5A 5 SIRPA 6B 13 MUUT: ZAPWAY Magda/Lasten LT 30 ZAPWAY-koordinointi 18 MUSA KARRI 10 KUVIS JORMA 8 SÄBÄ JUKKA 9 TEKSTIILI MERJA 10 LAUTAPELI KIMMO 5 EDIBLE GARDEN TIINA 4 MUSA (6B) JANA 12 koordinointi (6+6) 12 YHT. 193 h Kevätlukukauden kerhoihin anotaan tunteja syyslukukauden lopussa Aamu- ja iltapäivätoiminta Nummen pääkoululla (Nummen nuoritalo) sekä Hirsimäen yksikössä toteutetaan iltapäivätoimintaa 1.-2.lk oppilaille sekä erityistä tukea tarvitseville. Järjestäjänä Lasten Liikunnan Tuki ry Kansainvälinen toiminta KOTIKANSAINVÄLISYYS

15 Paikallinen kulttuuri pe Kodin ja koulun päivä lk järjestää. - Läpäisyperiaatteella eri oppiaineissa. Paikallinen kulttuuri Kansainvälisyys-OPS:n mukaisesti. 0-2lk: oma perhe ja koulun ympäristö 3-4lk: Hämeenlinna kotikaupunkina 3. luokkalaisten kaupunkikierros 5-6lk: Hämeenlinnan ja lähialueiden luonto- ja kulttuurikohteet, Hämeenlinnan historiaa. KANSAINVÄLISESTI OMALLA KOULULLA Comenius on vuoden pääteema: Edible Forest Garden. Comenius-projektin työstämistä ja Comenius-juhla Comenius-vierailu (muu juhla?) vko 20 KUKKIA COMENIUS-PUUTARHAJUHLIIN Comeniuksen loppujuhla teemalla "sadonkorjuujuhla" (kevätjuhla?) ke Euroopan kielten päivä. Liputuspäivät, erityisesti itsenäisyyspäivä, aamunavaukset juhlapäivistä ja muut tapahtumapäivät. ti Koulurauhan julistus. Yhteinen aloitus kirjastossa. 3-4lk järjestää. pe Nummen koulun olympialaiset 1-6lk Kaurialan kentällä klo Koulumarjakuukausi. to 6.9. Maitolähettilään vierailu pe 7.9 Hirsimäen luokkien ja päiväkodin yhteiset olympialaiset ke Kansainvälinen koulumaito-päivä Eläinten viikko. vko 41 Energiansäästöviikko ke Itsenäisyyspäivän lipunnosto 5-6lk järjestää Sanomalehtiviikko ti Tietoturvapäivä -turvallista ja fiksua internetin käyttöä Liikuntaseikkailu (ajankohtaa ei ole vielä ilmoitettu, mutta ilmeisesti keväällä 2013) Lapsen oikeuksien päivä Martti Ahtisaari päivä Joulu- ja kevätjuhla. to joulujuhlat klo ja Unicef-teema to Unicef-viestikarnevaali Kaurialassa 1-6lk joukkueet klo Nälkäpäivä vko 8 Talviurheilupäivä + koulun hiihtokilpailut (Unicef-hiihto/luistelu/mäenlasku) Kielten opetus ke Euroopan kielten päivä. - Varhennettu kieltenopetus alkaa 2.lk - Samanaikaisopetus kieltenopetuksessa

16 - Valinnaisia kieliä - S2-opetus - Oman äidinkielten opetus - CLIL Kansainvälisyyskerho Kilpailut - Piirustuskilpailu Monikulttuurisuus - Ruokailun kansainväliset teemat - Nollatoleranssi syrjinnässä: Verso ja KiVa - Eri uskontokunnat, oman uskonnon opetus Oppilaskunta Vierailijat koulullamme - Erasmus-vierailut - Comenius-vieraat - Muita vieraita KANSAINVÄLISYYS ULKOMAILLA JA VIRTUAALINEN KANSAINVÄLISYYS - Comenius-vierailut, opettajavierailut ja yhteistyö. - Skype-yhteydet ulkomaille Comeniuksen puitteissa. - e-twinning - Postcrossing - Kirjeenvaihtokaverit - Leirikoulumahdollisuus ulkomaille 4.8. Koulun kumppanuudet ja sidosryhmät Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX:n kanssa. seurakunta urheiluseurat vanhempainyhdistys oppilaskunta Lasten Liikunnantuki ry englanninkielistä opetusta järjestävät koulut (CLIL) liikuntahallit kirjastot museot

17 Jyrätien liikuntahallin osakeyhtiö Tekme Linnan ateria Finnish- British Society Suomi-Amerikka -yhdistys bussiyhtiöt, taksit HAMK ZAPWAY 4.9. Opintoretket A yöleirikoulu Syöksynsuussa 2.A ja 2.B tekevät päiväretkiä koulun lähiympäristössä ja kaupungin alueella huhti-toukokuu luokkien kevätretki huhti-toukokuu luokkien opintoretkiä Etelä-Suomen alueella huhti-toukokuu luokkien opintoretkiä Etelä-Suomen alueella toukokuu B luokan leirikoulu 6.C luokan leirikoulu lukuvuoden aikana Koulun teemapäivät ja tapahtumakalenteri (täsmälliset päivämäärät) Lupa poiketa laaditusta työjärjestyksestä koko koulun osalta on seitsemänä päivänä lukuvuoden aikana. Nämä päivät kuvataan tässä. Nummen koulun tapahtumakalenteri Elokuu Nivelvaiheen tiedonsiirrot pääkoulun esi- ja alkuopetuksen välillä ma VESO klo 9-12 ti YT (opettajien välistä suunnittelua) klo 8-9 ti Koulua alkaa. Liikenteen ohjaus aamulla. Kaikilla oppilailla koulua klo to VESO klo pe Poistumisharjoitus vko 34 Oppilaskunnan järjestämä tapahtuma 1.-luokille ti YT palaveri klo 8-9 ke Johtoryhmän palaveri klo ke A, 1B ja 1D vanhempainilta to Uusien opettajien tilaisuus Taidemuseolla klo pe 24.8 oppilastoimikunnan tapahtuma Hirsimäen ekaluokkalaisille ti YT palaveri klo 8-9 ti Koulurauhan julistus. Yhteinen aloitus kirjastossa. 3-4lk järjestää. ti OHR klo ke c ja 2.c vanhempainilta klo ke Kerhoyhdyshenkilöiden kokoontumisajot Wetterillä klo ke Lukuvuoden liikuntatapahtumien yhteissuunnittelua Wetterillä klo pe Nummen koulun olympialaiset 1-6lk Kaurialan kentällä klo Syyskuu Aloituskeskustelut 1.lk huoltajien kanssa Koulumarjakuukausi. ti 4.9. YT (opettajien välistä suunnittelua) klo 8-9 ke 5.9. YES yrittäjänpäivä. to 6.9. Maitolähettilään vierailu pe 7.9 Hirsimäen luokkien ja päiväkodin yhteiset olympialaiset Liikenneturvallisuusviikko. ti YT palaveri (Hietanen Riitta / arviointi) klo 8-9

18 ke TYHY / Frisbegolf Viisarilla to Unicef-viestikarnevaali Kaurialassa 1-6lk joukkueet klo ti YT (opettajien välistä suunnittelua) klo Nälkäpäivä pe Kodin ja koulun päivä lk järjestää. ke Perusopetuksen laatukriteereiden arviointiseminaari oppilaskunnan hallitukselle ke 19.9 Hirsimäen luokkien ja päiväkodin yhteinen teatteriretki Hämeenlinnan teatteri ke Johtoryhmä klo 8-9 vko 39 OPINPOLKU: Oma jalanjälki syksyn värein ti YT palaveri (Helena Lehkonen / tuen portaat) klo 8-9 ti OHR klo ke Euroopan kielten päivä. ke Kansainvälinen koulumaito-päivä Lokakuu vko 40 Vipinää välkälle! ti YT (opettajien välistä suunnittelua) klo SYVE-päivät. Iltajuhla VESO (koko päivä) Eläinten viikko. vko 41 Energiansäästöviikko ti YT palaveri klo 8-9 vko 42 Syysloma ti YT (opettajien välistä suunnittelua) klo 8-9 ti OHR klo ke Johtoryhmän palaveri klo vko 44 Uintiviikko 4.lk vk 44 TYHY / Elokuvailta vk luokkalaisten kirjallisuustapahtuma Hirsimäessä ti YT palaveri klo Koulukuvaus klo 8- Marraskuu ti YT palaveri klo 8-9 vko 46 VÄRIVIIKKO ma Laatupäivät / VESO iltapäivä ti YT (opettajien välistä suunnittelua) klo 8-9 ti Rehtorin kyselytunti ti YT palaveri klo 8-9 ti OHR klo ti YT (opettajien välistä suunnittelua) klo 8-9 ke Johtoryhmä klo vk 46 TYHY / Museovierailu Joulukuu Joulukuussa 1 poikkeava teemapäivä, ilmoitetaan myöhemmin ti YT palaveri klo 8-9 ke Itsenäisyyspäivän lipunnosto 5-6lk järjestää. ti YT (opettajien välistä suunnittelua) klo 8-9 to Arvioinnit viimeistään Wilmaan pe TYHY / Pillit pussiin again ti YT (opettajien välistä suunnittelua) klo 8-9 ti OHR klo to joulujuhlat klo ja pe Todistusten jako Tammikuu ti 8.1. YT palaveri klo 8-9 to Oppilaskunnan starttiseminaari ti YT (opettajien välistä suunnittelua) klo 8-9 ke Johtoryhmä klo ti YT palaveri klo 8-9 ti OHR klo vko 5 LUMITAIDETEOS (säävarauksella siirto) ti YT (opettajien välistä suunnittelua) klo 8-9 Helmikuu Sanomalehtiviikko ti 5.2. YT palaveri klo 8-9 ke 6.2. Johtoryhmä klo ti Tietoturvapäivä -turvallista ja fiksua internetin käyttöä ti YT (opettajien välistä suunnittelua) klo 8-9 vko 8 Talviurheilupäivä + koulun hiihtokilpailut (Unicef-hiihto/luistelu/mäenlasku) ti YT palaveri klo 8-9 ti OHR klo vko 9 Hiihtoloma

19 Maaliskuu Maaliskuussa 1 poikkeva teemapäivä, ilmoitetaan myöhemmin ti 5.3. YT (opettajien välistä suunnittelua) klo Comenius-vierailu (muu juhla) ti YT palaveri klo 8-9 ti Jääpeli Kutoset vs. henkilökunta klo 8-9 ti OHR klo ke Johtoryhmä klo ti YT (opettajien välistä suunnittelua) klo 8-9 Huhtikuu ti 2.4. YT (opettajien välistä suunnittelua) klo 8-9 vko Uintiviikot ti 9.4. YT palaveri klo 8-9 ti 9.4. OHR klo vko 16 KOULURAKENNUS OMIN SILMIN ti YT (opettajien välistä suunnittelua) klo 8-9 ke Johtoryhmä klo ti YT palaveri klo 8-9 ti YT (opettajien välistä suunnittelua) klo 8-9 Liikuntaseikkailu (ajankohtaa ei ole vielä ilmoitettu, mutta ilmeisesti keväällä 2013) 3. luokkalaisten kaupunkikierros Toukokuu Toukokuussa 1 poikkeava teemapäivä, ilmoitetaan myöhemmin 3. luokkien opintoretki ti 7.5. YT palaveri klo 8-9 vko 20 KUKKIA COMENIUS-PUUTARHAJUHLIIN ti YT (opettajien välistä suunnittelua) klo 8-9 ti OHR klo ke VESO klo ti YT palaveri klo 8-9 to Arvioinnit koneella Comeniuksen loppujuhla teemalla "sadonkorjuujuhla" (kevätjuhla) pe pesispeli Kutoset vs. henkilökunta la 1.6. Todistusten jako Koko koulua koskevat poikkeavat päivät tummennetulla. 5. OPPILASARVIOINNIN TOTEUTUS JA AIKATAULU - Arviointikeskustelu kaikilla luokilla lokakuu helmikuu Arviointikeskustelun runkona on koulun yhteinen lomake, jonka huoltaja ja oppilas täyttävät ennen keskustelua. - Väliarviointi Lukuvuosiarviointi luokilla sanallinen arviointi luokilla numeroarviointi - Oppilaan itsearviointi ja kokeet pitkin lukuvuotta. 6. OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN 6.1. Oppilaskunnan toiminta, kansalaisvaikuttaminen, osallisuus (puheenjohtaja, jäsenet, ohjaava opettaja, toimintamuodot) Oppilaskunta valitaan luokkakohtaisilla vaaleilla kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitukseen valitaan mahdollisuuksien mukaan kaksi oppilasta jokaiselta luokalta lu-

20 kuun ottamatta ensimmäisiä luokkia. Vaalit toimitetaan vuosittain marraskuun kuluessa. Tammikuun starttiseminaarissa ( ) oppilaskunnan hallitus järjestäytyy ja laatii toiminnalleen pelisäännöt ja vuosisuunnitelman. Toiminnan pääpaino on oppilaskunnan kokouksissa ja oppilaiden ideoimassa toimikuntatyöskentelyssä, joka näkyy erilaisten yhteisöllisten tapahtumien järjestämisenä koulussa. Laajimpia oppilaskunnan organisoimia tapahtumia ovat vuosittain olleet ekaluokkalaisten tervetulotapahtumat elokuussa ja rehtorin kyselytunti ( ). Oppilaskunnan johtoryhmä osallistuu syksyllä järjestettävään perusopetuksen laatukriteereitä arvioivaan seminaariin, jonka tarkoituksena on tukea hyvää tulevaisuutta lapsille ja nuorille. Oppilaskunta tekee yhteistyötä vanhempainyhdistyksen, Hämeenlinnan osallisuuskoordinaattorin, nuorisofoorumin, rehtorin, opettajakunnan ja muun henkilökunnan kanssa. Puheenjohtajana vuonna 2012 toimii Liina Veikkola ja ohjaavana opettajana Jukka Sihvo Kodin ja koulun välinen yhteistyö, vanhempainyhdistystoiminta Vanhempainyhdistys kokoontuu kerran kuukaudessa. Koulun edustajana vanhempainyhdistyksen kokouksissa toimii rehtori sekä opettajaedustaja. Yhdistys järjestää erilaisia huoltajille, oppilaille ja opettajille suunnattuja tapaamisia sekä on mukana kehittämässä koulun toimintaa. Vanhempainyhdistyksen järjestämät vuosittaiset tapahtumat ovat myyjäiset sekä tulevien 1.lk perheiden iltama. Vanhempainyhdistys tukee oppilaiden ja koulun toimintaa erilaisin lahjoituksin ja stipendein (mm. stipendit ja 6. luokille ja 3. luokkien kaupunkikierros). Hirsimäen luokilla on oma vanhempainyhdistyksensä. Vanhempainyhdistys tekee yhteistyötä oppilaskunnan kanssa. Luokat pitävät vähintään yhden vanhempainillan lukuvuodessa. Opettajat käyvät lisäksi arviointisuunnitelmassa mainitut kehittämiskeskustelut. Yhteydenpitoa koteihin hoidetaan Wilman, reissuvihon, puhelimen ja sähköpostin välityksellä. Kasvatuskumppanuuden myötä kehitetään yhdessä päivähoidon, vanhempien ja muiden sidosryhmien kanssa kodin ja koulun välistä yhteistyötä ja toimijoiden välistä verkostoa.

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

Lukuvuosisuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja lukuvuosisuunnitelman käsittely

Lukuvuosisuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja lukuvuosisuunnitelman käsittely Kirkkonummen kunta Sivistyspalvelut LUKUVUOSISUUNNITELMA 20-20 Koulun nimi Yhteystiedot Koulun osoite ja rehtorin yhteystiedot Lukuvuosisuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja lukuvuosisuunnitelman käsittely

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2014-2015 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

koulun nimi Valmistava opetus

koulun nimi Valmistava opetus ASIKKALAN KUNTA koulun nimi Valmistava opetus LUKUVUOSISUUNNITELMA (PA9 ) 2016-2017 YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Perusopetukseen valmistava opetus Tallukantie 1 Postinumero ja postitoimipaikka 17200

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA. Laitasaaren alakoulu

MUHOKSEN KUNTA. Laitasaaren alakoulu MUHOKSEN KUNTA Laitasaaren alakoulu TYÖSUUNNITELMA LUKUVUOSI 2015 2016 KOULU- JA OPPILASTIEDOT LUKUVUONNA 2015-2016 2 KOULUTIEDOT koulun nimi Laitasaaren alakoulu koulun osoite Hotintie 22, 91510 Rova

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

LUOLAJAN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodelle 2011 2012

LUOLAJAN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodelle 2011 2012 LUOLAJAN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodelle 2011 2012 LUOLAJAN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodelle 2011 2012 Toimintasuunnitelman käsittely Opettajien kokouksessa 13.9.2011 Oppilaskunnan kokouksessa

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys.

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys. Harhalan koulu Sivu 1/6 Vuosisuunnitelma Koulun perustiedot Koulu:Harhalan koulu Ylläpitäjä:Kaupungm ylläpitämä koulu Koulumuoto:Ala-asteen koulu Oppilasmäärä luokittain Suunnitelma l. luokka 5 2. luokka

Lisätiedot

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen Kivirannan koulun moniammatillinen yhteistyö joustavasti ja tavoitteellisesti Kivirannan koulu Oppilaita 320 16 opetusryhmää 2 pienryhmää luokanopettajia 16, kieltenopettajia

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA. Laitasaaren koulu

MUHOKSEN KUNTA. Laitasaaren koulu MUHOKSEN KUNTA Laitasaaren koulu TYÖSUUNNITELMA LUKUVUOSI 2011 2012 1 KOULU- JA OPPILASTIEDOT LUKUVUONNA 2011-2012 KOULUTIEDOT koulun nimi Laitasaaren koulu koulun osoite Hotintie 22, 91510 Rova opettajien

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Lielahden koulu Oppilaita on yhteensä 607 - yläkoulussa 324 - alakoulussa 283 Luokkia - 7. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta - 8. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2011-2012 Mukkulan peruskoulu 1. OPPILASHUOLLON TOIMINTA-AJATUS Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Länsi-Asikkalan koulu koulun nimi. YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Hilliläntie 207 Postinumero ja postitoimipaikka Kurhila

Länsi-Asikkalan koulu koulun nimi. YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Hilliläntie 207 Postinumero ja postitoimipaikka Kurhila ASIKKALAN KUNTA LUKUVUOSISUUNNITELMA (PA9 ) Länsi-Asikkalan koulu 2015-2016 koulun nimi YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Hilliläntie 207 Postinumero ja postitoimipaikka 17430 Kurhila Faxinumero Kanslia Rehtori

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Oppilaiden tukimuodot Eriyttäminen, joustavat järjestelyt, yhteisopettajuus 14.3.2013 Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Tuija Vänni

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI Opettajatyöpäivä Lauantai 29.10.2016 Raija-Liisa Hakala ja Taina Huhtala YLEINEN TUKI: Eriyttäminen Joustavat ryhmittelyt Tiimiopettajuus Samanaikaisopetus Tukiopetus Ohjaus-

Lisätiedot

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi OPPILASKUNTAKANSIO www.sastamalannuoret.fi 2015-2016 SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi Sisällys OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN... 2 Yhteisökasvatuksen ja osallisuuden periaatteet... 2 Oppilaskuntaosallisuus...

Lisätiedot

Kysely kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä/kaikki alueet

Kysely kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä/kaikki alueet (avokysymysten vastaukset erikseen) N= 138 Taustakysymykset Opetusalue 12 ( 9% ) Alue 1 (Jokikylän, Kuivaniemi ja Olhava) 29 ( 21% ) Alue 2 (Alaranta, Ojakylä ja Pohjois-Ii) 62 ( 45% ) Alue 3 (Asema, Hamina

Lisätiedot

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA 1/7 UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO Lukuvuosi _2011-2012 OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN opetustunnit yleisopetus vkt sltk myöntänyt 130 käytössä 130 opiskelijamäärä vuosiluokittain yhteensä R1 12 R2

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi KUUKAUSI TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖ LÄSNÄ LOMAKKEET TAI MUU KIRJALLI- NEN MATERIAALI ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun loppuun

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Särkelässä tehdään työtä iloisessa kouluhengessä lähtökohtana kotiympäristö ja jokaisen yksilölliset kyvyt.

Lisätiedot

Koulun työsuunnitelma

Koulun työsuunnitelma Koulun työsuunnitelma Iitin kunta Koulutuspalvelut Lukuvuosi 2013-2014 Tillolan koulu Vuosiluokat 1-6 1 1 Työsuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja työsuunnitelman käsittely Perusopetusasetus (20.11.1998/852)

Lisätiedot

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa 12.10.2011 Pyhäntä 18.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi

Lisätiedot

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Viitekehyksenä perusopetuksen laatukriteerit ja varhaiskasvatuksessa viitekehyksenä on käytetty Valtakunnallisia varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Joululoma Pääsiäisloma Vappu Muut lomapäivät. alkaa

Joululoma Pääsiäisloma Vappu Muut lomapäivät. alkaa Koulu Lähiosoite Koulutie 3 Postinumero 88470 Postitoimipaikka Kontiomäki Puhelin 0447500752 Yhteystiedot rehtori, luokanop. (5-6) Arto Heikkinen Puhelin 0442885246 luokanopettaja (0-2) Ulla Leinonen Puhelin

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014 SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014 KOULU: Paraistenseudun koulu KEHITTÄMISSUUNNITELMA KEHITTÄMISKERTOMUS 1. JOHTAJUUS Työn kehittämistä tukevat käytänteet Koulun verkostoituminen ja yhteistyö

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Uudistus 10 vuoden välein Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa annetaan perusopetuksen

Lisätiedot

Oppilaiden osallisuustiimi. Lukuvuoden arviointi ja lukuvuoden tavoitteet

Oppilaiden osallisuustiimi. Lukuvuoden arviointi ja lukuvuoden tavoitteet Oppilaiden osallisuustiimi Lukuvuoden 2013-2014 arviointi ja lukuvuoden 2014-2015 tavoitteet Toiminnan tavoitteet Oppilaiden osallisuuden ryhmiä ovat oppilaskuntatoiminta, tukioppilastoiminta sekä välituntitoiminta.

Lisätiedot

Kalkkisten koulu

Kalkkisten koulu Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2016 2017 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015 Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015 Koulun alkaessa Vuodet eivät ole veljiä keskenään! Kun viime kouluvuosi polkaistiin käyntiin tutuilla opettajilla ja muulla henkilökunnalla, niin tämä vuosi

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v ja v Jouni Kurkela Sivistysjohtaja

Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v ja v Jouni Kurkela Sivistysjohtaja Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v. 2013 ja v. 2014 18.11.2014 Jouni Kurkela Sivistysjohtaja Opetusministeriö on 1.3.2010 myöntänyt 10 000 ja 29.12.2011 8000 Tyrnävän kunnalle opetus- ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14 Koulu: Iisveden koulu Lukuvuosi: 2014-2015 Virat ja toimet Viran ja toimen nimike Määrä Lisätietoja Rehtori Luokanopettaja 4 yhdellä rehtorin tehtävät Aineen lehtori Erityisopettaja Erityisluokanopettaja

Lisätiedot

VYK ANIANPELLON KOULU koulun nimi. YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Koulumestarintie 1 Postinumero ja postitoimipaikka VÄÄKSY

VYK ANIANPELLON KOULU koulun nimi. YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Koulumestarintie 1 Postinumero ja postitoimipaikka VÄÄKSY ASIKKALAN KUNTA LUKUVUOSISUUNNITELMA (PA9 ) VYK ANIANPELLON KOULU 2016-2017 koulun nimi YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Koulumestarintie 1 Postinumero ja postitoimipaikka 17200 VÄÄKSY Faxinumero Kanslia

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

kaikki luokat Kaikki luokat 2.luokat 1.-5.lk 3.-6.lk 5. luokat 4.-6.luokat Kaikki luokat

kaikki luokat Kaikki luokat 2.luokat 1.-5.lk 3.-6.lk 5. luokat 4.-6.luokat Kaikki luokat MAA-TULLI Elokuu Syyslukukausi 11.8. 22.12.16 vko 32 vko 33 vko 34 TOIMINTAKALENTE -RI Tapahtuma Koulu alkaa 11.8. klo 9.00 koulun pihalta Koulurauhan julistus Teema: Lajittelu kuntoon Taideretki Kiasmalle

Lisätiedot

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne.

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne. YLEINEN TUKI Aloitetaan HETI tuen tarpeen ilmetessä. Ei vaadi testausta tai päätöstä. On yksittäinen pedagoginen ratkaisu sekä ohjaus- ja tukitoimi, jota toteutetaan joustavasti. Tuki järjestetään opettajien

Lisätiedot

KIRKONKULMAN KOULU. KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodelle 2011 2012. Koulun työaika perusopetuksessa LUKUVUOSI 2011-2012

KIRKONKULMAN KOULU. KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodelle 2011 2012. Koulun työaika perusopetuksessa LUKUVUOSI 2011-2012 KIRKONKULMAN KOULU KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodelle 2011 2012 Koulun työaika perusopetuksessa LUKUVUOSI 2011-2012 Syyslukukausi 2011 (90 työpäivää) 10.8.2011 (ke) koulu alkaa 17.-23.10.2011 (ma-su,

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö. Pro gradu seminaareihin ilmoittautuminen lukuvuonna

TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö. Pro gradu seminaareihin ilmoittautuminen lukuvuonna TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Pro gradu seminaareihin ilmoittautuminen lukuvuonna 2013-2014 SEMINAARIEN AIKATAULU syksyllä käynnistyvät seminaarit (36 h) alkavat aikaisintaan viikolla 38

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala Kolmiportainen tuki Marjatta Takala 14.9.2011 1 Integraatio ja inkluusio Meillä on erityiskouluja ja -luokkia Integroitujen määrä lisääntyy koko ajan Inkluusio tavoitteena Erityinen tuki Tehostettu tuki

Lisätiedot

Opetushallitus Opetushallitus pukeutui morsiusunelmaan (Tekniikka ja talous) Opetushallitus muutti pitsilinnaan (Helsingin Sanomat)

Opetushallitus Opetushallitus pukeutui morsiusunelmaan (Tekniikka ja talous) Opetushallitus muutti pitsilinnaan (Helsingin Sanomat) Opetushallitus 2009 Opetushallitus pukeutui morsiusunelmaan (Tekniikka ja talous) Opetushallitus muutti pitsilinnaan (Helsingin Sanomat) 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Ajankohtaista perusopetuksessa

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kielitivoli Yhteistyöllä yhdenvertaisuutta kielitarjontaan

Hämeenlinnan Kielitivoli Yhteistyöllä yhdenvertaisuutta kielitarjontaan Hämeenlinnan Kielitivoli Yhteistyöllä yhdenvertaisuutta kielitarjontaan Monipuolinen kielitaito on tärkeä kansalaistaito Tavoitteena kieltenopetuksen tukiverkko Asiakaslähtöisyys, yhdenvertaisuus, näkyvyys

Lisätiedot

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 13.3 Vuosiluokkien 1-2 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 13.3.1 Siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen

Lisätiedot

Kenelle kerho on suunnattu, miten oppilaat ilmoittautuvat ja miten osallistujat valitaan, mikäli halukkaita on enemmän kuin tilaa?

Kenelle kerho on suunnattu, miten oppilaat ilmoittautuvat ja miten osallistujat valitaan, mikäli halukkaita on enemmän kuin tilaa? KERHOSUUNNITELMAN TEKEMINEN (Tiedoston voi ladata koulun nettisivun linkeistä) Luettuasi Liite 1 ja 2, vastaa seuraaviin kysymyksiin ja toimita vastaus, eli kerhosuunnitelma, rehtorille Mikä on oppilaskerhon

Lisätiedot

RAKENNETAAN YHDESSÄ LIIKKUVAMPAA LAPSUUTTA Johtajuus portin avaajana / OSAAMISEN JOHTAMINEN. Vantaan kaupunki / Leena Lahtinen

RAKENNETAAN YHDESSÄ LIIKKUVAMPAA LAPSUUTTA Johtajuus portin avaajana / OSAAMISEN JOHTAMINEN. Vantaan kaupunki / Leena Lahtinen RAKENNETAAN YHDESSÄ LIIKKUVAMPAA LAPSUUTTA Johtajuus portin avaajana / OSAAMISEN JOHTAMINEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN ESIMIES Toimenkuva ja tehtävät YHTEISKUNNALLINEN JA ASIAKASVAIKUTTAVUUS ARVOT Kestäväkehitys

Lisätiedot

Osa alue Ydinkohdat Tavoitearvot Mittarit Seuranta. oppilaitoskohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintaan.

Osa alue Ydinkohdat Tavoitearvot Mittarit Seuranta. oppilaitoskohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintaan. Terveydenhoito Oppilashuoltoon osallistuminen terveydenhoitaja osallistuu oppilaitoskohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintaan. Terveystarkastus kaikille vuosiluokille Toteutuu vuosittain Laaja terveystarkastus

Lisätiedot

Louhen koulun kokonaistuntikehys on lukuvuonna yhteensä 61 tuntia, josta 5 tuntia on varattu erityisopetukseen.

Louhen koulun kokonaistuntikehys on lukuvuonna yhteensä 61 tuntia, josta 5 tuntia on varattu erityisopetukseen. Louhen koulu 1. Koulun tiedot 1. Koulun tiedot Koulu: Louhen koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: yhteinen Opiskelijamäärä: Louhen koulun

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

LEPOLAN KOULU lukuvuosi 2012 2013

LEPOLAN KOULU lukuvuosi 2012 2013 LEPOLAN KOULU lukuvuosi 2012 2013 Hyvät vanhemmat Toivotan Lepolan koulun uusille ja vanhoille oppilaille ja henkilökunnalle lämpimästi tervetuloa taas uuteen lukuvuoteen. Lukuvuositiedote on ensimmäistä

Lisätiedot

Joensuun seudun opetussuunnitelma. Keskeiset uudistukset

Joensuun seudun opetussuunnitelma. Keskeiset uudistukset Joensuun seudun opetussuunnitelma Keskeiset uudistukset Opetussuunnitelman käyttöönotto Uuden opetussuunnitelman mukainen opetus alkaa kaikissa kouluissa 1.8.2016 Luokissa 1-6 uusi opetussuunnitelma kokonaisuudessaan

Lisätiedot

Koulu/päiväkoti: Oppilas: Hyväksytty Opetuslautakunta 13.6.2012 37

Koulu/päiväkoti: Oppilas: Hyväksytty Opetuslautakunta 13.6.2012 37 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) (salassa pidettävä) Koulu/päiväkoti: Oppilas: Henkilötiedot Päiväys Oppilas Sukunimi Etunimi Syntymäaika Osoite Puhelin/sähköposti Koulun/päiväkodin

Lisätiedot

Nummen koulu toimii lukuvuonna kolmessa toimipisteessä Ahvenistolla, Seminaarilla ja Hirsimäessä.

Nummen koulu toimii lukuvuonna kolmessa toimipisteessä Ahvenistolla, Seminaarilla ja Hirsimäessä. Nummen koulu toimii lukuvuonna 2014-2015 kolmessa toimipisteessä Ahvenistolla, Seminaarilla ja Hirsimäessä. Seminaarin koulu Ahveniston parakit Hirsimäen luokat Seminaarinkatu 2 Turuntie 33 Hirsimäenkatu

Lisätiedot

Kevätlukukausi to 7.1. la Talviloma ma su (vko 9) Pääsiäinen pe 2.4. ma

Kevätlukukausi to 7.1. la Talviloma ma su (vko 9) Pääsiäinen pe 2.4. ma 2 LUKUVUODEN 2009-10 AIKATAULUT TYÖAIKA Lukuvuosi ke 12..2009 la.6.2010 Syyslukukausi ke 12.. pe 1.12.2009 Syysloma ma 12.10 su 1.10.2009 Joululoma la 19.12.2009 ke 6.1.2010 Kevätlukukausi to.1. la.6.2010

Lisätiedot

11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen

11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen 11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä. 19.5. toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen toimikunta kokoontui sellaisenaan viimeisen kerran.

Lisätiedot

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Tuija Metso Oppilaan parhaaksi yhteistä huolenpitoa Helsinki Vanhempien barometri 2007 Suomen Vanhempainliiton kysely vanhemmille kouluhyvinvoinnista

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi Tervetuloa koululaisen vanhemmaksi Lukuvuosi 2016-2017 Syyslukukausi ti 16.8. ke 21.12.2016, lisäksi 5.12. on vapaapäivä Syysloma to 13.10. su 16.10. Kevätlukukausi ke 4.1. la 3.6.2017 Talviloma ma 20.

Lisätiedot

Kysely huoltajille ja oppilaille

Kysely huoltajille ja oppilaille Kysely huoltajille ja oppilaille Kysely huoltajille ja oppilaille tammikuussa 2013 Kysely lähetettiin kaikille 20 000 oppilaan huoltajille Wilman kautta Kyselyyn vastasi 3400 huoltajaa Sekä 2500 oppilasta

Lisätiedot

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 15.3 Vuosiluokkien 7-9 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 15.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena - jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin oman potentiaalinsa mukaan - oppilaan saama tuki

Lisätiedot

Kauhava. Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus

Kauhava. Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus 9.12.2016 Kauhava Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO, VARHAISKASVATUS - ESIOPETUS Kuukausi Mitä tehdään/toimenpiteet Vastuuhenkilö/taho Tammikuu Helmikuu Tiedotetaan

Lisätiedot

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 Suomenkielinen koulutusjaosto 17.9.2013 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUS-

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA Kettukallion päiväkoti Työsuunnitelma hyväksytty: 5.9.2012 Leena Mäntylä Päiväkodin johtaja Tiina Heino Johtokunnan puheenjohtaja Kettukallion päiväkoti Esiopetusryhmän

Lisätiedot

NUUKSION KOULU TIEDOTTAA Marras-joulukuussa 2016

NUUKSION KOULU TIEDOTTAA Marras-joulukuussa 2016 NUUKSION KOULU TIEDOTTAA Marras-joulukuussa 2016 Oma Malk (6.lk) NUUKSION KOULUSSA TAPAHTUU: Menemme Solvallaan vielä keskiviikkona 30.11. Vietämme koululla Hyvät käytöstavat -teemaviikkoa 16.-25.11. Harjoittelemme

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT ARVIOINTISUUNNITELMA

HUITTISTEN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT ARVIOINTISUUNNITELMA HUITTISTEN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT ARVIOINTISUUNNITELMA 2016 2018 Sisällysluettelo sivu Taustaa 3 Laatutyön organisointi 3 Arvioinnin vuosikello 4 Arvioinnin tasot 6 Arviointikohteet vuosina

Lisätiedot

TUPOKSEN YHTENÄISKOULUN TAPAHTUMAKALENTERI LV

TUPOKSEN YHTENÄISKOULUN TAPAHTUMAKALENTERI LV TUPOKSEN YHTENÄISKOULUN TAPAHTUMAKALENTERI LV. 2016 17 Päivitetty 13.9.16. Koulumme tavoitteet tänä lukuvuotena: TVT:n pedagogisen käytön kehittäminen koulupäivän toiminnallisuuden ja liikunnallisuuden

Lisätiedot

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014 Perusopetuksen laadun huoltajakysely 0 Tuusulan kunnan perusopetuksen huoltajakysely toteutettiin maaliskuussa 0. Sähköiseen kyselyyn vastasi 8 perusopetuksen.,. ja 9. luokkien oppilaiden huoltajaa. Yleistä,,0,8,,,,,.

Lisätiedot

JOPO VUOSIKELLO

JOPO VUOSIKELLO Marraskuu -Suunnitelmat jatkoopiskelupaikoista -Opintovierailut/tutustumiset - 2.leirikoulu Lokakuu -1.työpaikkaopiskelu -syysloma Oppimissuunnitelman laadinta (huoltaja mukana), -TAVOITTEET! Syyskuu -Ensimmäisten

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppilashuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan

Lisätiedot

TERVETULOA ATALAN KOULUUN! Vanhempainilta

TERVETULOA ATALAN KOULUUN! Vanhempainilta TERVETULOA ATALAN KOULUUN! Vanhempainilta 26.4.2016 T A M P E R E E N K A U P U N K I OHJELMA Perustietoja Atalan koulusta ja ekaluokista Aamu- ja iltapäivätoiminta / Eppukerho, harrastusmahdollisuudet

Lisätiedot

Kota- hanke. Kohdennetun tuen antaminen

Kota- hanke. Kohdennetun tuen antaminen Kota- hanke Kohdennetun tuen antaminen 1 Joustava yksilöllisen llisen oppimisen pienryhmä Toiminnan tavoitteena on: Lähikouluperiaatteen turvaaminen/säilytt ilyttäminen ja soveltaminen Torkinmäen koululle

Lisätiedot

yhtenäisperuskoulu = luokka-asteet 1-9 lukuvuonna Metsokankaan koulussa opiskelee noin 1030 peruskoululaista ekaluokkalaisia ilmoittautunut

yhtenäisperuskoulu = luokka-asteet 1-9 lukuvuonna Metsokankaan koulussa opiskelee noin 1030 peruskoululaista ekaluokkalaisia ilmoittautunut Metsokankaan koulu yhtenäisperuskoulu = luokka-asteet 1-9 lukuvuonna 2015-16 Metsokankaan koulussa opiskelee noin 1030 peruskoululaista ekaluokkalaisia ilmoittautunut 173 1-6 luokkalaisia noin 860 7-9

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Vasutyöskentely Case Turku. AVI Vasupäivä

Vasutyöskentely Case Turku. AVI Vasupäivä Vasutyöskentely Case Turku AVI 24.11.2016 Vasupäivä Ulla Soukainen 2016 Hankesuunnitelma, aikataulutus, ohjausryhmä Hankkeen tavoitteena on laatia varhaiskasvatusta ohjaava asiakirja. Paikallisella tasolla

Lisätiedot

Miten jalkauttaa kolmiportaista tukea opiskelijoille? enorssi-ohjauskoulutus Kehittämistehtävä Hennariikka Kangas Kevät 2012

Miten jalkauttaa kolmiportaista tukea opiskelijoille? enorssi-ohjauskoulutus Kehittämistehtävä Hennariikka Kangas Kevät 2012 Miten jalkauttaa kolmiportaista tukea opiskelijoille? enorssi-ohjauskoulutus Kehittämistehtävä Hennariikka Kangas Kevät 2012 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset (2010):

Lisätiedot

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Jaana Koski Opetustoimen kehittämispäällikkö 2.11.2010 Helsinki 1/14 www.janakkala.fi Helsinki Tampere moottoritien varrella ja valtakunnan pääradan

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa Pirjo Koivula Opetushallitus 17.3.2015 HYVÄ KOULUPÄIVÄ Laadukas perusopetus, ennaltaehkäisevät toimintatavat, yhteisöllisyys, välittävä ja kannustava ilmapiiri,

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 14.3 Vuosiluokkien 3-6 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 14.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

Sievin pilotti. Tiedonsiirto päivähoidon ja. esiopetuksen välillä

Sievin pilotti. Tiedonsiirto päivähoidon ja. esiopetuksen välillä Sievin pilotti Tiedonsiirto päivähoidon ja esiopetuksen välillä Kehittämisprossessin käynnistäminen Kallion varhaiskasvatus on mukana Lapsen hyvä arki-hankkeessa Sievissä päivähoitopalvelut järjestää ppk

Lisätiedot

Naistenmatkan koulun toimintakulttuuri ja oppimisympäristöt

Naistenmatkan koulun toimintakulttuuri ja oppimisympäristöt Naistenmatkan koulun toiminta-ajatus Elinikäistä oppimista, kasvua, hyvinvointia, iloa, arvostamista, turvallisuutta ja yhdessä tekemistä. Aikaansa seuraava ja tulevaisuuteen tähtäävä Naistenmatkan koulu

Lisätiedot