Koulun työaika perusopetuksessa LUKUVUOSI Syyslukukausi 2012 (88 työpäivää) (ti) koulu alkaa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulun työaika perusopetuksessa LUKUVUOSI 2012-2013. Syyslukukausi 2012 (88 työpäivää) 14.8.2012 (ti) koulu alkaa"

Transkriptio

1 Nummen koulun toimintasuunnitelma lukuvuodelle

2 Koulun työaika perusopetuksessa LUKUVUOSI Syyslukukausi 2012 (88 työpäivää) (ti) koulu alkaa (ma-su, vko 42) syysloma (pe) viimeinen koulupäivä (la-ti) joulun ajan vapaa Kevätlukukausi 2013 (100 työpäivää) (ke) koulu alkaa (ma-su, vko 9) talviloma (pe-ma) pääsiäisloma (la) lukuvuosi päättyy

3 A-osa Toimintasuunnitelman A-osassa kuvataan pidemmän aikavälin tavoitteita ja visiointia koulun kehittämiseksi seuraavan kolmen lukuvuoden aikana. Koulut voivat määrittää tavoitteen tarkemminkin esim. laatien suunnitelman, miten asiassa edetään lukuvuosittain. Kyseisiä tavoitteita tarkennetaan vuosittaisen toimintasuunnitelman laatimisen yhteydessä huomioiden silloin voimassa oleva palvelusopimus ja olosuhteet. Kyseisiä pitkän aikavälin tavoitteita pohdittaessa olisi hyvä huomioida palvelusuunnitelman painopisteet sekä koulun omat kehittämisajatukset/näkemykset/visiot. Koulun pidemmän aikavälin tavoitteet/ visio/ kehittämiskohteet Visio: Nummen koulussa on hyvä opiskella ja tehdä työtä. Tavoitteet: Turvataan kaikille tasapuoliset oppimisen edellytykset. - Luokkahuoneet, tekniset laitteet ja opetusvälineistö ovat ajan tasalla - Opetussuunnitelman ja toimintasuunnitelman päivittäminen tarpeen mukaan - Koulun tuntikehyksen ja resurssien jakamisen perusteet tukevat tasapuolisuutta - Laadukas opetus ja sitä tukeva arviointi Koulun arvoihin ja toimintatapoihin sitoudutaan. - Koko koulu ohjaa oppilaita ja uusia henkilöitä - Ohjeistukset, perehdyttämiskansiot ym. ovat ajan tasalla - Säännöt ja toimintatavat käydään läpi oppilaiden kanssa - Koko henkilökunta puuttuu heti sääntörikkomuksiin, huonoon käytökseen ja kiusaamiseen Koulun monipuolinen kehittäminen. - Vanhempainyhdistys, vanhemmat, oppilaskunta ja koko henkilökunta mukana koulun kehittämisessä ja suunnittelussa - Kouluttautuminen, tiedon jakaminen ja yhteistyö ovat pohja oppivan organisaation toiminnalle ja toimintatapojen päivittämiselle Arvot: Nummen koulun arvot ovat työnteon arvostaminen, turvallisuus, kannustaminen sekä vastuu toisesta ja itsestä. Nämä arvot näkyvät arjessa oikeana asenteena. Olen oikeudenmukainen Itseeni luotan Kaveria kannustan Erilaisuutta arvostan Aina yritän Kehittämiskohteet lukuvuodelle : 1. Oppimisympäristö - Arvojen, sääntöjen ja tapojen jalkauttaminen henkilöstölle, oppilaille ja huoltajille. - Vastuun jakaminen ja toimintatapojen päivitys. - Sähköisten oppimisympäristöjen ja laitteiden hankinta ja hyödyntäminen opetuksessa. 2. Moniammatillinen yhteistyö - Eri toimijoiden välisen aidon yhteistyön kehittäminen (opettajat, OHR, erityisopettajat, kouluohjaajat, resurssiopettaja, IP-ohjaajat ym. tahot). - Kasvatuskumppanuus - Työhyvinvoinnin lisääminen

4 1.KOULUN ITSEARVIOINTI 1.1. Lukuvuosi Arvioinnin kohteena on koulun toiminta, omat painotukset sekä yhteisten painopisteiden saavuttaminen. (Yleisluonteinen arviointi onnistumisista ja parantamisen paikoista esim. osallisuus, tiimityö, suunnitteluryhmät, kodin ja koulun yhteistyö, perusopetuslakimuutoksen vaikutukset koulun toimintaan, kolmiportainen tuki, kerhotoiminta, oppilashuolto, maahanmuuttajaopetus, jatko-opintoihin sijoittuminen, yhteistyö eri tahojen kanssa, kehittämishankkeet, tiedottaminen, asiakasnäkökulma.) Arvioinnin kohteena 1. Kolmiportainen tuki a. resurssien käyttö (luokanopettaja, erityisopettaja, resurssiopettaja, koulunkäyntiavustaja) b. luokkayhteistyö (oppilaiden ryhmittely, pedagoginen yhteistyö) c. syrjäytymisen ehkäisy 2. Tiimityö a. luokkatiimi b. luokkataso c. vastuualueet 3. Kiusaamisen ehkäisy a. KiVa koulu hankkeen päivittäminen b. Verso toiminnan käynnistäminen c. Oikea asenne koulun arvojen jalkauttaminen henkilöstölle, oppilaille ja huoltajille 4. Comenius 5. Opetustoimen määrittelemät arvioinnin kohteet 1.2. Arviointisuunnitelma lukuvuodelle Arvioinnin tulee perustua palvelusopimuksen painopisteisiin ja opetuspalveluiden tavoitteisiin (ks. kohta palvelusopimuksen painopisteet ja opetuspalveluluiden tavoitteet)

5 1. Kolmiportainen tuki a. resurssien käyttö ja tuen tarpeen päivittäminen tiimi (erityisopettaja, resurssiopettaja ja avustajat)kokoavat ja kertovat syys- ja kevät lukukauden kokemuksista. Syksy 2012, kevät 2013, b. luokkayhteistyö oman toiminnan arviointi työryhmissä. Kevät 2013 c. syrjäytymisen ehkäisy Oppilashuoltoryhmä. Kevät Tiimityö johtoryhmä ja tiimien vetäjät. Kevät 2013 Kehityskeskustelut 3. Kiusaamisen ehkäisy KiVa koulu kysely ja Versotoiminnan arviointi. Kevät 2013 KiVa-tiimi 4. Comenius oppilaskysely henkilökunnan palautekeskustelu. Kevät 2013, Comenius tiimi 5. Opetustoimen määrittelemät arvioinnin kohteet Asiakastyytyväisyyskysely. Maaliskuu 2013 Työhyvinvointi-kysely. Kevät OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN 2.1. Työskentelyjaksot (jos käytetään jaksotettua opetusta) Ei työskennellä jaksoissa Koulun päivittäinen työaika klo Tunnit 1. tunti 2.tunti 3. tunti 4. tunti 5. tunti 6. tunti Nummi Hirsimäki Ruokailu Nummi Ruokailu Hirsimäki Kerhot tunti tunti 9. tunti

6 IPtoiminta, Lasten liikunta ry Tuntikehyksen käyttö Yleisopetus 516 Pienryhmäopetus Laaja-alainen erityisopetus 29 Ortodoksinen uskonto Elämänkatsomustieto 2 Islamin uskonto Erityistehtävä (mikä) 4,5 Kerhotyö (koulun kehys) S2- ja mamu tukiopetus 8 Tukiopetus 7 Muu varaus 3,5 Tuntikehys yhteensä 570 Resurssiopetus, ryhmäkokojen pienentämisraha, hankerahoitus OPM Kerhotyö (hankerahoitus) syksylle Koko tuntikehys 623 n. 9 vkt = yht. 195t 2.4. YT-tuntien käyttösuunnitelma Työjärjestykseen on varattu yhteinen YT-aika tiistaina klo yhteiset / säännölliset 20h YT-kokous - arviointikeskustelut 18h - kodin ja koulun yhteistyö 25h - oppilashuolto 10h - opettajakohtaiset/-väliset 27h - muut (koulun kehittäminen) 14h yht. 114h

7 2.5. Henkilökunta rehtori Mika Seppänen 1A Leena Suvanto 1B Leena Ellonen 1C Pirjo Tuunainen Hirsimäen luokka 1D Katariina Saarinen 2A Susanna Aartolahti-Tikkanen 2B Virpi Mikkonen 2C Susanna Allen Hirsimäen luokka 3A Tarja Leikkanen 3B Auli Kaurtola 3C Jan Överlund 4A Kimmo Silokangas 4B Satu Laitila 4C Maaret Kärävä 5A Karri Putti 5B Tiina Hahl-Kulmala 5C Jorma Rupponen Vararehtori 6A Jukka Sihvo 6B Sirpa Leinonen 6C Jaana Piiroinen erityisopetus Ulla Tuovinen, Sari Kaseva (Hirsimäen luokat) resurssi/samanaikaisopetus Kai Penttilä, Emilia Aho tekstiilityö Merja Tilanterä englannin kieli Tatiana Stålhammar sekä B-luokkien luokanopettajat saksan kieli Tatiana Stålhammar ruotsin kieli Elina Kolu S2 opetus Jenna Smålander elämänkatsomustieto Mika Seppänen ortodoksi Tiia Haimi opetus Jukolassa islam Nedal Al Mulliyeh opetus Jukolassa venäjä, viro Ilona Jogi venäjä Nummella, viro Jukolassa tsetsenia Sovdash Djoukaeva opetus Jukolassa thai Daranee Lehtonen opetus Jukolassa kouluohjaajat Pirjo Peltola, Iiris Mäkinen, Maarit Pitkänen vahtimestari Veikko Liimatainen keittiö Kaisa Muuronen, Sonja Lempiäinen, Helmi Saarnijoki (Hirsimäki) siistijät Pirjo Eliander, Sinikka Palatsi terveydenhoitaja Seija Mäkelä koulusihteeri Anu Pykälistö

8 2.6. Oppilashuolto Oppilashuoltotyöryhmän, kouluterveyden hoidon ja muun oppilashuollon järjestäminen: Oppilashuoltotyön tarkoituksena Nummen koulussa on auttaa kaikkia oppilaita selviytymään koulunkäynnistä ja koulutyöstä. Kun (tavallisimmin) luokan oma opettaja tuo jonkin asian OHR:ään, siinä mietitään toimenpiteitä asian johdosta ja päätetään vastuuhenkilö asian hoitamiseksi. Seuraavassa OHR-kokouksessa pyritään tarkistamaan, onko asiassa edetty. Jos oppilaalla on yleisen tuen oppimissuunnitelma ja hän tarvitsee tehostettua tukea, asia tuodaan OHR:ään. Myös kaikki erityistä tukea tarvitsevat oppilaat käsitellään OHR:ssä. Oppilashuoltotyöryhmän sidosryhmiä ovat päiväkodit, perheneuvola, sosiaalitoimisto (Alvari-perhetyö), Ankkuri (poliisi ja sosiaalipuolen edustus nuorten rikosasioiden selvittämisessä ja ennalta ehkäisyssä) Tulevana lukuvuonna OHR kokoontuu tiistaisin kerran kuukaudessa (tarvittaessa useammin ja pienemmällä kokoonpanolla) klo Kokoontumispäivät ovat 28.8., 25.9., , ja sekä 22.1., 19.2., 19.3., 9.4. ja Oppilashuoltotyöryhmään kuuluvat rehtori, erityisopettaja, terveydenhoitaja ja koulupsykologi sekä tarvittaessa opettaja, huoltaja tai asiantuntijajäsen. Koululääkäri Hanna Paananen (kiertävä), koululla sopimuksen mukaan Terveydenhoitaja Seija Mäkelä, koululla ma-ke ja pe klo 8-15, puhelimella myös to Hammaslääkäri Jukolan hammashoitola Hammashoitaja Jukolan hammashoitola Luokkakohtaiset terveystarkastukset järjestetään tänäkin vuonna ja lääkärintarkastukset kohdistuvat 1.- ja 5.-luokien oppilaille. 3. KOULUN TOIMINNAN HALLINNOINTI/JOHTAMINEN/OSAAMISEN HALLINTA 3.1. Johtaminen / Johtoryhmä / Vastuualueet / Tiimit (kokousaikataulut, vuosikello) Johtoryhmään kuuluvat: Mika Seppänen (rehtori), Jorma Rupponen (vararehtori), Susanna Aartolahti- Tikkanen, Auli Kaurtola, sekä tarvittaessa edustaja Hirsimäestä tai asiantuntijavierailija. Johtoryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa. Johtoryhmän tehtävät ja jäsenten tehtävien jako: - Johtoryhmän jäsenet toimivat luokka-astevastuuhenkilöinä, jotka kut-

9 suvat kokoon oman ryhmänsä. Vastuuhenkilö vie johtoryhmän asiat tiedoksi ja tuo luokka-asteryhmästä viestiä johtoryhmään, käynnistää sovittavat tehtävät ja toimii luokka-asteryhmän puheenjohtajana luokat Susanna Aartolahti-Tikkanen luokat Auli Kaurtola luokat Jorma Rupponen - Johtoryhmä käsittelee kentältä tulleita kysymyksiä, ongelmia ja toiveita. - Johtoryhmä valmistelee asioita kokouksiin ja luokka-asteryhmiin käsiteltäviksi / jatkotyöskentelyyn. - Johtoryhmä linjaa asioita sekä tekee koulun toiminnan visiointia ja suunnittelua lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Luokka-asteryhmän tehtävänä: - Hoitaa tapahtumakalenterista valitsemiaan tapahtumia 1/lukukausi. - Yhteisten linjausten, suunnitelmien, opetusjärjestelyjen, toimintatapojen, OPSin ja toimintasuunnitelman kehittäminen ja jalkauttaminen käytäntöön. - Luokka-astekirjasarjojen pohdinta ja mahdollinen yhteistyö tarviketilauksissa sekä hankinnoissa. - Kehittämisajatusten, ideoiden, puutteiden ja ongelmien käsittely sekä niiden tuominen johtoryhmään tai vastuuhenkilölle tiedoksi. Kiva-tiimi, kieli-tiimi, Comenius-tiimi, kuvis-tiimi, liikunta-tiimi, musa-tiimi, Hirsimäki, luokka-tiimit, aineryhmittäin, Johtaminen - Rehtorin ollessa estyneenä, talon toiminnasta vastaa vararehtori. Vararehtorin ollessa estyneenä, vastuu siirtyy johtoryhmän virkavuosiltaan vanhimmalle jäsenelle. Tämän ollessa estyneenä vastuu siirtyy virkavuosilta toiseksi vanhimmalle jäsenelle. - Johtoryhmän jäsenten ollessa estyneenä, rehtori/palvelujohtaja nimeää opettajakunnasta vastuuhenkilön. Vastuualueet: - lääkekaapit: Seija Mäkelä - perehdyttäminen: Jorma - kopiokone/silppurit: Anu - muistamiset:merja - työsuojelu: Veikko - ARX yhteyshenkilö: Jaana - koulukuvaus: Mika - päivänavaukset: Karri - vanhempainyhdistyksen yhteyshenkilö: Jukka - Kerhoyhteyshenkilö: Kimmo ja Auli - Koulukyydit: Pirjo ja Iiris - digikamerat: 1-2lk Virpi, 3-4lk Auli, 5-6lk Jorma - digivideokamerat: 3kpl Jorma, 1kpl (kielet) Auli - kieliluokka+kieliluokan varasto: Tatiana, Elina, Leena E.

10 - kuvisvarasto /"taidenäyttelyt": Jaana, Tarja, Maaret - YL/BG materiaali: Jan, Karri, Kai - FYKE materiaali: Jan, Karri, Kai - tekstiilityö + TS varastot: Merja - erityisopetus + erityisopetuksen materiaali: Ulla - liikuntavarastot (koulu/jyrätien halli): Tiina, Jukka - kokoustilan ja opehuoneen siisteys: Iiris, Pirjo P. - leikkaamo, kytkentähuone: Kimmo, Jorma - näytelmävarasto: Merja - kirjastojen siisteys: Leena E, Leena S - tekninentyö: sitä opettavat opettajat - matikka materiaali: Susanna A-T - clil materiaali: Satu - musavarasto + välineet: Karri - nälkäpäivä: Tarja - unicef: Katariina - sanomalehtiviikko + aikakausilehtipäivä: Auli - liikuntaseikkailu: Tiina - kirja- ja tarvikevarastot: Pirjo P., Sirpa - comenius: Virpi - TYHY: Tiina, Susanna A-T - juhlat x 3kpl: 1 juhla/hlö - teemat (päivät, viikot ym.): Vastuualueittain sekä luokka-asteryhmittäin (1 tapahtuma/lukukausi/luokka-asteryhmä) - Hirsimäki + joustavan esi- ja alkuopetuksen kehittäminen: Pirjo T., Susanna A. - Kiva-tiimi: Kai (vastuuhenk.), Ulla, Emilia - VERSO: Kai, Emilia, Jukka, Ulla - Kerhot: Kimmo ja Auli Erityistehtävät: musiikkiesitysten hoito/juhlat: Karri kirjasto-kultuuri/juhlat: Merja liikunta: Tiina vararehtori: Jorma oppilaskunta: Jukka atk/av: Kimmo kielet/kansainvälisyys: Sirpa 3.2. Täydennyskoulutussuunnitelma (yksikkö/yksilöt): Veso-päivät, muu henkilöstökoulutus, hyvinvoinnin kehittäminen, tutustumismatkat, OPE-TET 0,5 Veso ,5 Veso kokonainen Veso ,5 Veso Keväällä 2013 järjestetään loput 0,5

11 Koulutuksia tarjotaan monipuolisesti pitkin lukuvuotta. Kasvatuskumppanuuskoulutusta ja ensiapu-koulutusta pyritään tarjoamaan vähintään kahdelle henkilölle/lukuvuosi. Koulun sisäisiä koulutuksia järjestetään jatkuvasti mm. sähköisten oppimateriaalien ja interaktiivisten taulujen sekä muiden sähköisten opetusvälineiden käyttöön. Joustavan esi- ja alkuopetuksen kehittämisen tueksi käydään tutustumassa muihin vastaaviin toimintoihin sekä osallistutaan vastaaviin koulutuksiin. Tutustumiskäyntejä toisten koulujen sähköisiin oppimisympäristöihin mm. benchmarking Koulun tiedotussuunnitelma Ulkoinen tiedottaminen: Kotien ja koulun välinen tiedottaminen: Tiedottaminen keskitetään WILMA-hallinto-ohjelmaan Koulun kotisivuilla on nähtävillä yhteystiedot, loma-ajat, tapahtumakalenteri Lukukauden alussa jaetaan koulutiedote. Tiedote on nähtävillä myös kotisivuilla Yhteisistä tapahtumista jaetaan erilliset tiedotteet vuoden aikana tarvittaessa Kotien ja luokan välinen tiedottaminen: Pääasiassa tiedottaminen hoidetaan WILMA:n kautta. Erillisillä tiedotteilla pidetään oppilas myös tiedon saajana ja välittäjänä esim. reissuvihkoilla Luokkakohtaisesti voidaan sopia muista tiedotuskanavista Lukuvuoden aikana pidetään yksi vanhempainilta Tiedottaminen tiedotusvälineille: Tiedotusvälineisiin suhtaudutaan myönteisesti Koulun yhteisistä asioista esim. ops, toimintasuunnitelma, kiusaaminen, oppilaaksiotto, remontit, yms. vastaa rehtori Rehtori voi ohjata haastattelupyynnön opettajalle Omaa luokkaa koskevat haastattelut hoitaa opettaja Epäselvissä tilanteissa neuvotellaan rehtorin kanssa Sisäinen tiedottaminen: Opettajien välinen tiedottaminen sähköpostilla. Opettajanhuoneen fläppitaululle kootaan viikon tapahtumat, tiedot poissaolijoista sekä sijaisista YT-kokouksissa käsitellään yhteisiä asioita Tarvittaessa pidetään välituntikokouksia- päätökset sähköpostilla! Hirsimäen yksikköön tiedonkulusta vastaa vastuuhenkilö Katariina Saarinen pääkoululta

12 4. TOIMINNAN SISÄLLÖT JA KEHITTÄMINEN 4.1. Opetuksen painotukset (esim. liikunta, kuvataide, musiikki, ympäristökasvatus, yrittäjyyskasvatus) CLIL-opetus kielipainotteisilla luokilla, liikunta 3. ja 5. luokilla Koulun kehittämistoiminta Koulun kehittäminen tapahtuu osallistamalla koko henkilökunta, huoltajat ja oppilaat toiminnan suunnitteluun. Koulussa toimii johtoryhmä, luokka-asteryhmät, aineryhmät, muut tiimit ja lisäksi henkilöstölle on jaettu erityistehtäviä ja vastuualueita. Koulun kehittämisessä on mukana myös oppilaskunta sekä vanhempainyhdistys. Lukuvuoden kehittämiskohdat on kuvattu alla. Oppimisympäristö 1. Arvojen, sääntöjen ja tapojen jalkauttaminen henkilöstölle, oppilaille ja huoltajille: a. Sääntöjen läpikäynti oppilaiden kanssa lukuvuoden aluksi ja huoltajien kanssa vanhempainillassa. b. Ko. asiat näkyvillä tiedotteessa ja nettisivuilla. c. Käydään läpi suunnitelmat ja jalkauttaminen luokkaasteryhmissä. d. Tapahtumissa ja aamunavauksissa näkyvillä. e. Kokouksissa arvokeskustelua ja käsitellään ongelmakohtia ym. 2. Vastuun jakaminen ja toimintatapojen päivitys: a. Johtoryhmätyöskentely osa johtamisjärjestelmää ja vaikuttamista. b. Tehtävät ja vastuualueet jaettu henkilöstön kesken. c. Luokka-asteryhmien, vastuualueiden ja kokousten kautta henkilöstön osallistaminen suunnitteluun, kehittämiseen ja päätöksentekoon. 3. Sähköisten oppimisympäristöjen ja laitteiden hankinta ja hyödyntäminen opetuksessa: a. Kaikissa opetustiloissa vähintään tietokone, tykki, dokumenttikamera ja nettiyhteys. b. Oppilasverkon, ohjelmien ja välineiden ylläpito. c. Henkilöstön koulutus (koulun sisäinen, kaupungin järjestämä, omat, bencmarking käynnit). Moniammatillinen yhteistyö 1. Eri toimijoiden välisen aidon yhteistyön kehittäminen (opettajat, OHR, erityisopettajat, kouluohjaajat, resurs-

13 siopettajat, IP-ohjaajat ym. tahot): a. Comenius-hanke koko koulua yhdistävä tekijä. b. Resurssien suunnitelmallinen jakaminen yhdessä. c. Kouluohjaajien, erityisopettajien ja resurssiopettajien tiimikokoontumiset. d. Tiedottaminen/tiedon kulku eri toimijoiden välillä tärkeää. e. Tuen portaiden avaaminen ja sisäistäminen. Tehostettuun tukeen siirtymisen selkeä kirjaaminen ym. f. Matalan kynnyksen puuttuminen ja konsultointi sekä oppilashuoltoon ohjaaminen. 2. Kasvatuskumppanuus: a. Hirsimäen yksikön joustavan esi- ja alkuopetuksen kehittäminen. b. Kasvatuskumppanuuden yhteistyön vuosikelloa päivitetään säännöllisesti. c. Kodin ja koulun välinen sekä moniammatillinen yhteistyö. d. Yhteydenpito Wilman kautta, vanhempainillat ja tapahtumat. e. Huoltajien osallisuuden lisääminen ja vanhempainyhdistyksen aktiivinen rooli. 3. Työhyvinvoinnin lisääminen: a. TYHY-toimintaa henkilöstölle b. Työhyvinvointikyselyt c. Arjen järjestelyillä pyritään lisäämään työhyvinvointia d. Luokka-asteryhmien keskustelut e. Työnohjaus f. Koko henkilöstön tuki toisille 4.3. Katsomusaineiden opetuksen toteutustavat (huolehdittava siitä, että tuntijaon mukaiset tuntimäärät eri vuosiluokilla toteutuvat). Ortodoksi-, islam- sekä buddha-uskonnon opetus toteutetaan Jukolassa ja ETopetus Nummella torstaisin klo Maahanmuuttajaopetuksen järjestäminen Maahanmuuttajille tarkoitettua tukiopetusta saa tarpeen mukaan 14 oppilasta. Suomi toisena kielenä opetusta on luokan S2-oppilaille neljä tuntia viikossa. Opetus toteutetaan omalla koululla maanantaisin ja perjantaisin. 1.-luokkien S2- opetus toteutetaan tukiopetuksena. S2-opetusta saa 8+3 oppilasta. Viisitoista oppilasta osallistuu kerran viikossa 2h oman äidinkielen (venäjän, viron,

14 tsetsenian kielen) opiskeluun Koulun kerhotoiminta Syyslukukaudella 2012 toteutetaan seuraavia kerhoja: Nummen koulun kerhotarjotin syyslukukausi 2012 LUOKKAKERHOT: LEENA E. 1B 10 VIRPI 2B (5 + 5) 10 AULI 3B 8 SUSANNA A-T 2AB 10 TARJA 3A 8 LEENA S. 1A 5 KIMMO 4A 6 KARRI 5A 5 SIRPA 6B 13 MUUT: ZAPWAY Magda/Lasten LT 30 ZAPWAY-koordinointi 18 MUSA KARRI 10 KUVIS JORMA 8 SÄBÄ JUKKA 9 TEKSTIILI MERJA 10 LAUTAPELI KIMMO 5 EDIBLE GARDEN TIINA 4 MUSA (6B) JANA 12 koordinointi (6+6) 12 YHT. 193 h Kevätlukukauden kerhoihin anotaan tunteja syyslukukauden lopussa Aamu- ja iltapäivätoiminta Nummen pääkoululla (Nummen nuoritalo) sekä Hirsimäen yksikössä toteutetaan iltapäivätoimintaa 1.-2.lk oppilaille sekä erityistä tukea tarvitseville. Järjestäjänä Lasten Liikunnan Tuki ry Kansainvälinen toiminta KOTIKANSAINVÄLISYYS

15 Paikallinen kulttuuri pe Kodin ja koulun päivä lk järjestää. - Läpäisyperiaatteella eri oppiaineissa. Paikallinen kulttuuri Kansainvälisyys-OPS:n mukaisesti. 0-2lk: oma perhe ja koulun ympäristö 3-4lk: Hämeenlinna kotikaupunkina 3. luokkalaisten kaupunkikierros 5-6lk: Hämeenlinnan ja lähialueiden luonto- ja kulttuurikohteet, Hämeenlinnan historiaa. KANSAINVÄLISESTI OMALLA KOULULLA Comenius on vuoden pääteema: Edible Forest Garden. Comenius-projektin työstämistä ja Comenius-juhla Comenius-vierailu (muu juhla?) vko 20 KUKKIA COMENIUS-PUUTARHAJUHLIIN Comeniuksen loppujuhla teemalla "sadonkorjuujuhla" (kevätjuhla?) ke Euroopan kielten päivä. Liputuspäivät, erityisesti itsenäisyyspäivä, aamunavaukset juhlapäivistä ja muut tapahtumapäivät. ti Koulurauhan julistus. Yhteinen aloitus kirjastossa. 3-4lk järjestää. pe Nummen koulun olympialaiset 1-6lk Kaurialan kentällä klo Koulumarjakuukausi. to 6.9. Maitolähettilään vierailu pe 7.9 Hirsimäen luokkien ja päiväkodin yhteiset olympialaiset ke Kansainvälinen koulumaito-päivä Eläinten viikko. vko 41 Energiansäästöviikko ke Itsenäisyyspäivän lipunnosto 5-6lk järjestää Sanomalehtiviikko ti Tietoturvapäivä -turvallista ja fiksua internetin käyttöä Liikuntaseikkailu (ajankohtaa ei ole vielä ilmoitettu, mutta ilmeisesti keväällä 2013) Lapsen oikeuksien päivä Martti Ahtisaari päivä Joulu- ja kevätjuhla. to joulujuhlat klo ja Unicef-teema to Unicef-viestikarnevaali Kaurialassa 1-6lk joukkueet klo Nälkäpäivä vko 8 Talviurheilupäivä + koulun hiihtokilpailut (Unicef-hiihto/luistelu/mäenlasku) Kielten opetus ke Euroopan kielten päivä. - Varhennettu kieltenopetus alkaa 2.lk - Samanaikaisopetus kieltenopetuksessa

16 - Valinnaisia kieliä - S2-opetus - Oman äidinkielten opetus - CLIL Kansainvälisyyskerho Kilpailut - Piirustuskilpailu Monikulttuurisuus - Ruokailun kansainväliset teemat - Nollatoleranssi syrjinnässä: Verso ja KiVa - Eri uskontokunnat, oman uskonnon opetus Oppilaskunta Vierailijat koulullamme - Erasmus-vierailut - Comenius-vieraat - Muita vieraita KANSAINVÄLISYYS ULKOMAILLA JA VIRTUAALINEN KANSAINVÄLISYYS - Comenius-vierailut, opettajavierailut ja yhteistyö. - Skype-yhteydet ulkomaille Comeniuksen puitteissa. - e-twinning - Postcrossing - Kirjeenvaihtokaverit - Leirikoulumahdollisuus ulkomaille 4.8. Koulun kumppanuudet ja sidosryhmät Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX:n kanssa. seurakunta urheiluseurat vanhempainyhdistys oppilaskunta Lasten Liikunnantuki ry englanninkielistä opetusta järjestävät koulut (CLIL) liikuntahallit kirjastot museot

17 Jyrätien liikuntahallin osakeyhtiö Tekme Linnan ateria Finnish- British Society Suomi-Amerikka -yhdistys bussiyhtiöt, taksit HAMK ZAPWAY 4.9. Opintoretket A yöleirikoulu Syöksynsuussa 2.A ja 2.B tekevät päiväretkiä koulun lähiympäristössä ja kaupungin alueella huhti-toukokuu luokkien kevätretki huhti-toukokuu luokkien opintoretkiä Etelä-Suomen alueella huhti-toukokuu luokkien opintoretkiä Etelä-Suomen alueella toukokuu B luokan leirikoulu 6.C luokan leirikoulu lukuvuoden aikana Koulun teemapäivät ja tapahtumakalenteri (täsmälliset päivämäärät) Lupa poiketa laaditusta työjärjestyksestä koko koulun osalta on seitsemänä päivänä lukuvuoden aikana. Nämä päivät kuvataan tässä. Nummen koulun tapahtumakalenteri Elokuu Nivelvaiheen tiedonsiirrot pääkoulun esi- ja alkuopetuksen välillä ma VESO klo 9-12 ti YT (opettajien välistä suunnittelua) klo 8-9 ti Koulua alkaa. Liikenteen ohjaus aamulla. Kaikilla oppilailla koulua klo to VESO klo pe Poistumisharjoitus vko 34 Oppilaskunnan järjestämä tapahtuma 1.-luokille ti YT palaveri klo 8-9 ke Johtoryhmän palaveri klo ke A, 1B ja 1D vanhempainilta to Uusien opettajien tilaisuus Taidemuseolla klo pe 24.8 oppilastoimikunnan tapahtuma Hirsimäen ekaluokkalaisille ti YT palaveri klo 8-9 ti Koulurauhan julistus. Yhteinen aloitus kirjastossa. 3-4lk järjestää. ti OHR klo ke c ja 2.c vanhempainilta klo ke Kerhoyhdyshenkilöiden kokoontumisajot Wetterillä klo ke Lukuvuoden liikuntatapahtumien yhteissuunnittelua Wetterillä klo pe Nummen koulun olympialaiset 1-6lk Kaurialan kentällä klo Syyskuu Aloituskeskustelut 1.lk huoltajien kanssa Koulumarjakuukausi. ti 4.9. YT (opettajien välistä suunnittelua) klo 8-9 ke 5.9. YES yrittäjänpäivä. to 6.9. Maitolähettilään vierailu pe 7.9 Hirsimäen luokkien ja päiväkodin yhteiset olympialaiset Liikenneturvallisuusviikko. ti YT palaveri (Hietanen Riitta / arviointi) klo 8-9

18 ke TYHY / Frisbegolf Viisarilla to Unicef-viestikarnevaali Kaurialassa 1-6lk joukkueet klo ti YT (opettajien välistä suunnittelua) klo Nälkäpäivä pe Kodin ja koulun päivä lk järjestää. ke Perusopetuksen laatukriteereiden arviointiseminaari oppilaskunnan hallitukselle ke 19.9 Hirsimäen luokkien ja päiväkodin yhteinen teatteriretki Hämeenlinnan teatteri ke Johtoryhmä klo 8-9 vko 39 OPINPOLKU: Oma jalanjälki syksyn värein ti YT palaveri (Helena Lehkonen / tuen portaat) klo 8-9 ti OHR klo ke Euroopan kielten päivä. ke Kansainvälinen koulumaito-päivä Lokakuu vko 40 Vipinää välkälle! ti YT (opettajien välistä suunnittelua) klo SYVE-päivät. Iltajuhla VESO (koko päivä) Eläinten viikko. vko 41 Energiansäästöviikko ti YT palaveri klo 8-9 vko 42 Syysloma ti YT (opettajien välistä suunnittelua) klo 8-9 ti OHR klo ke Johtoryhmän palaveri klo vko 44 Uintiviikko 4.lk vk 44 TYHY / Elokuvailta vk luokkalaisten kirjallisuustapahtuma Hirsimäessä ti YT palaveri klo Koulukuvaus klo 8- Marraskuu ti YT palaveri klo 8-9 vko 46 VÄRIVIIKKO ma Laatupäivät / VESO iltapäivä ti YT (opettajien välistä suunnittelua) klo 8-9 ti Rehtorin kyselytunti ti YT palaveri klo 8-9 ti OHR klo ti YT (opettajien välistä suunnittelua) klo 8-9 ke Johtoryhmä klo vk 46 TYHY / Museovierailu Joulukuu Joulukuussa 1 poikkeava teemapäivä, ilmoitetaan myöhemmin ti YT palaveri klo 8-9 ke Itsenäisyyspäivän lipunnosto 5-6lk järjestää. ti YT (opettajien välistä suunnittelua) klo 8-9 to Arvioinnit viimeistään Wilmaan pe TYHY / Pillit pussiin again ti YT (opettajien välistä suunnittelua) klo 8-9 ti OHR klo to joulujuhlat klo ja pe Todistusten jako Tammikuu ti 8.1. YT palaveri klo 8-9 to Oppilaskunnan starttiseminaari ti YT (opettajien välistä suunnittelua) klo 8-9 ke Johtoryhmä klo ti YT palaveri klo 8-9 ti OHR klo vko 5 LUMITAIDETEOS (säävarauksella siirto) ti YT (opettajien välistä suunnittelua) klo 8-9 Helmikuu Sanomalehtiviikko ti 5.2. YT palaveri klo 8-9 ke 6.2. Johtoryhmä klo ti Tietoturvapäivä -turvallista ja fiksua internetin käyttöä ti YT (opettajien välistä suunnittelua) klo 8-9 vko 8 Talviurheilupäivä + koulun hiihtokilpailut (Unicef-hiihto/luistelu/mäenlasku) ti YT palaveri klo 8-9 ti OHR klo vko 9 Hiihtoloma

19 Maaliskuu Maaliskuussa 1 poikkeva teemapäivä, ilmoitetaan myöhemmin ti 5.3. YT (opettajien välistä suunnittelua) klo Comenius-vierailu (muu juhla) ti YT palaveri klo 8-9 ti Jääpeli Kutoset vs. henkilökunta klo 8-9 ti OHR klo ke Johtoryhmä klo ti YT (opettajien välistä suunnittelua) klo 8-9 Huhtikuu ti 2.4. YT (opettajien välistä suunnittelua) klo 8-9 vko Uintiviikot ti 9.4. YT palaveri klo 8-9 ti 9.4. OHR klo vko 16 KOULURAKENNUS OMIN SILMIN ti YT (opettajien välistä suunnittelua) klo 8-9 ke Johtoryhmä klo ti YT palaveri klo 8-9 ti YT (opettajien välistä suunnittelua) klo 8-9 Liikuntaseikkailu (ajankohtaa ei ole vielä ilmoitettu, mutta ilmeisesti keväällä 2013) 3. luokkalaisten kaupunkikierros Toukokuu Toukokuussa 1 poikkeava teemapäivä, ilmoitetaan myöhemmin 3. luokkien opintoretki ti 7.5. YT palaveri klo 8-9 vko 20 KUKKIA COMENIUS-PUUTARHAJUHLIIN ti YT (opettajien välistä suunnittelua) klo 8-9 ti OHR klo ke VESO klo ti YT palaveri klo 8-9 to Arvioinnit koneella Comeniuksen loppujuhla teemalla "sadonkorjuujuhla" (kevätjuhla) pe pesispeli Kutoset vs. henkilökunta la 1.6. Todistusten jako Koko koulua koskevat poikkeavat päivät tummennetulla. 5. OPPILASARVIOINNIN TOTEUTUS JA AIKATAULU - Arviointikeskustelu kaikilla luokilla lokakuu helmikuu Arviointikeskustelun runkona on koulun yhteinen lomake, jonka huoltaja ja oppilas täyttävät ennen keskustelua. - Väliarviointi Lukuvuosiarviointi luokilla sanallinen arviointi luokilla numeroarviointi - Oppilaan itsearviointi ja kokeet pitkin lukuvuotta. 6. OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN 6.1. Oppilaskunnan toiminta, kansalaisvaikuttaminen, osallisuus (puheenjohtaja, jäsenet, ohjaava opettaja, toimintamuodot) Oppilaskunta valitaan luokkakohtaisilla vaaleilla kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitukseen valitaan mahdollisuuksien mukaan kaksi oppilasta jokaiselta luokalta lu-

20 kuun ottamatta ensimmäisiä luokkia. Vaalit toimitetaan vuosittain marraskuun kuluessa. Tammikuun starttiseminaarissa ( ) oppilaskunnan hallitus järjestäytyy ja laatii toiminnalleen pelisäännöt ja vuosisuunnitelman. Toiminnan pääpaino on oppilaskunnan kokouksissa ja oppilaiden ideoimassa toimikuntatyöskentelyssä, joka näkyy erilaisten yhteisöllisten tapahtumien järjestämisenä koulussa. Laajimpia oppilaskunnan organisoimia tapahtumia ovat vuosittain olleet ekaluokkalaisten tervetulotapahtumat elokuussa ja rehtorin kyselytunti ( ). Oppilaskunnan johtoryhmä osallistuu syksyllä järjestettävään perusopetuksen laatukriteereitä arvioivaan seminaariin, jonka tarkoituksena on tukea hyvää tulevaisuutta lapsille ja nuorille. Oppilaskunta tekee yhteistyötä vanhempainyhdistyksen, Hämeenlinnan osallisuuskoordinaattorin, nuorisofoorumin, rehtorin, opettajakunnan ja muun henkilökunnan kanssa. Puheenjohtajana vuonna 2012 toimii Liina Veikkola ja ohjaavana opettajana Jukka Sihvo Kodin ja koulun välinen yhteistyö, vanhempainyhdistystoiminta Vanhempainyhdistys kokoontuu kerran kuukaudessa. Koulun edustajana vanhempainyhdistyksen kokouksissa toimii rehtori sekä opettajaedustaja. Yhdistys järjestää erilaisia huoltajille, oppilaille ja opettajille suunnattuja tapaamisia sekä on mukana kehittämässä koulun toimintaa. Vanhempainyhdistyksen järjestämät vuosittaiset tapahtumat ovat myyjäiset sekä tulevien 1.lk perheiden iltama. Vanhempainyhdistys tukee oppilaiden ja koulun toimintaa erilaisin lahjoituksin ja stipendein (mm. stipendit ja 6. luokille ja 3. luokkien kaupunkikierros). Hirsimäen luokilla on oma vanhempainyhdistyksensä. Vanhempainyhdistys tekee yhteistyötä oppilaskunnan kanssa. Luokat pitävät vähintään yhden vanhempainillan lukuvuodessa. Opettajat käyvät lisäksi arviointisuunnitelmassa mainitut kehittämiskeskustelut. Yhteydenpitoa koteihin hoidetaan Wilman, reissuvihon, puhelimen ja sähköpostin välityksellä. Kasvatuskumppanuuden myötä kehitetään yhdessä päivähoidon, vanhempien ja muiden sidosryhmien kanssa kodin ja koulun välistä yhteistyötä ja toimijoiden välistä verkostoa.

TUULOKSEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodelle 2012 2013

TUULOKSEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodelle 2012 2013 TUULOKSEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodelle 2012 2013 Koulun työaika perusopetuksessa LUKUVUOSI 2012-2013 Syyslukukausi 2012 (88 työpäivää) 14.8.2012 (ti) koulu alkaa 15.-21.10.2012 (ma-su, vko 42)

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

Nummen koulun toimintasuunnitelma

Nummen koulun toimintasuunnitelma Nummen koulun toimintasuunnitelma Lukuvuosi 2013-2014 TOIMINTASUUNNITELMA : Nummen koulu TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN KÄSITELY Opettajien kokouksessa: 3.9.2013 Oppilaskunnan kokouksessa: 2.9.2013

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LÄÄNI 08 KAAVIN KUNTA 204. Syyslukukausi tp Tuntien alkamisajat: Syysloma lk 3. 6.

ITÄ-SUOMEN LÄÄNI 08 KAAVIN KUNTA 204. Syyslukukausi tp Tuntien alkamisajat: Syysloma lk 3. 6. TYÖSUUNNITELMA, lukuvuosi 2017-2018 ITÄ-SUOMEN LÄÄNI 08 KAAVIN KUNTA 204 Oppilaitostyyppi 123 Koulumuoto 11 Koulu Kaavin koulu Koulun nro 04713 Opettajien virkojen lkm 17 A. OPETUKSEN YLEINEN JÄRJESTÄMINEN

Lisätiedot

Lukuvuosisuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja lukuvuosisuunnitelman käsittely

Lukuvuosisuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja lukuvuosisuunnitelman käsittely Kirkkonummen kunta Sivistyspalvelut LUKUVUOSISUUNNITELMA 20-20 Koulun nimi Yhteystiedot Koulun osoite ja rehtorin yhteystiedot Lukuvuosisuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja lukuvuosisuunnitelman käsittely

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015. Sepänmäen koulu

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015. Sepänmäen koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 Sepänmäen koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Sepänmäen erityisopetusyksikkö toteuttaa oppilaan yksilöllisistä tarpeista lähtevää kasvatusta tavoitteena

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2014-2015 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 Lielahden koulu tänään Oppilaita on yhteensä 577-264 oppilasta vuosiluokilla 1-6 - 313 oppilasta vuosiluokilla 7-10 Luokkia - 7. luokkia

Lisätiedot

Koulutulokkaiden vanhempainaamu

Koulutulokkaiden vanhempainaamu Koulutulokkaiden vanhempainaamu Keskiviikko klo 8.30 10 TERVETULOA! Kilonpuisto - meidän koulumme Perustettu 2003 Yhtenäinen peruskoulu; esikoulu, alakoulu, yläkoulu 672 oppilasta 36 luokkaa (POR) 60 päätoimista

Lisätiedot

Opetus ja opetusjärjestelyt

Opetus ja opetusjärjestelyt Opetus ja opetusjärjestelyt Kopio: Seppänen, Anne 1/5 Sisällysluettelo Koulupäivän rakenne Monialaiset oppimiskokonaisuudet OVTES-vastuutehtävät Poikkeavat opetusjärjestelyt, koulun ulkopuolella annettava

Lisätiedot

LUOLAJAN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodelle 2011 2012

LUOLAJAN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodelle 2011 2012 LUOLAJAN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodelle 2011 2012 LUOLAJAN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodelle 2011 2012 Toimintasuunnitelman käsittely Opettajien kokouksessa 13.9.2011 Oppilaskunnan kokouksessa

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA. Laitasaaren alakoulu

MUHOKSEN KUNTA. Laitasaaren alakoulu MUHOKSEN KUNTA Laitasaaren alakoulu TYÖSUUNNITELMA LUKUVUOSI 2015 2016 KOULU- JA OPPILASTIEDOT LUKUVUONNA 2015-2016 2 KOULUTIEDOT koulun nimi Laitasaaren alakoulu koulun osoite Hotintie 22, 91510 Rova

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula. http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula. http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/ KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/ 1. LUKUVUODEN 2012-2013 TYÖ JA LOMA-AJAT LUKUVUOSI 2012-2013 Syyslukukausi 14.8.2012 (ti) - 21.12.2012

Lisätiedot

HAKASUON KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2013-2014. 1. Toiminta-ajatus Olemme hyvä kasvupaikka. 2. Painopistealueet ja keskeiset tavoitteet

HAKASUON KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2013-2014. 1. Toiminta-ajatus Olemme hyvä kasvupaikka. 2. Painopistealueet ja keskeiset tavoitteet HAKASUON KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2013-2014 1. Toiminta-ajatus Olemme hyvä kasvupaikka. 2. Painopistealueet ja keskeiset tavoitteet Koko koulu: kiireettömyys perinteet hyvinvointi: yhdessä tekeminen

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys.

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys. Harhalan koulu Sivu 1/6 Vuosisuunnitelma Koulun perustiedot Koulu:Harhalan koulu Ylläpitäjä:Kaupungm ylläpitämä koulu Koulumuoto:Ala-asteen koulu Oppilasmäärä luokittain Suunnitelma l. luokka 5 2. luokka

Lisätiedot

Lähetetty koululautakunnan suomenkieliselle jaostolle hyväksyttäväksi 28.8.2012

Lähetetty koululautakunnan suomenkieliselle jaostolle hyväksyttäväksi 28.8.2012 1 KEMIÖNSAAREN KUNTA TAALINTEHTAAN KOULU Erkki Hakola Koulumäentie 3 25900 Taalintehdas TAALINTEHTAAN KOULUN TYÖSUUNNITELMA Hyväksyminen sekä tuntikehys ja sen käyttö Lukuvuosi 2012-2013 Lähetetty koululautakunnan

Lisätiedot

Kuparivuoren koulu. 1. Oppilaat. Noin 300. Keskikokoinen koulu. 12 luokkaa ( pienin 15 ja suurin 27 oppilasta) + 3 pienryhmää

Kuparivuoren koulu. 1. Oppilaat. Noin 300. Keskikokoinen koulu. 12 luokkaa ( pienin 15 ja suurin 27 oppilasta) + 3 pienryhmää Kuparivuoren koulu 1. Oppilaat Noin 300. Keskikokoinen koulu 12 luokkaa ( pienin 15 ja suurin 27 oppilasta) + 3 pienryhmää Oppilaat tulevat pääasiassa keskustan ja Luonnonmaan alueelta, kieliluokilla ja

Lisätiedot

koulun nimi Valmistava opetus

koulun nimi Valmistava opetus ASIKKALAN KUNTA koulun nimi Valmistava opetus LUKUVUOSISUUNNITELMA (PA9 ) 2016-2017 YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Perusopetukseen valmistava opetus Tallukantie 1 Postinumero ja postitoimipaikka 17200

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA. Laitasaaren koulu

MUHOKSEN KUNTA. Laitasaaren koulu MUHOKSEN KUNTA Laitasaaren koulu TYÖSUUNNITELMA LUKUVUOSI 2011 2012 1 KOULU- JA OPPILASTIEDOT LUKUVUONNA 2011-2012 KOULUTIEDOT koulun nimi Laitasaaren koulu koulun osoite Hotintie 22, 91510 Rova opettajien

Lisätiedot

TIEDOTE KIRKONKYLÄN KOULUN OPPILAIDEN HUOLTAJILLE LUKUVUONNA

TIEDOTE KIRKONKYLÄN KOULUN OPPILAIDEN HUOLTAJILLE LUKUVUONNA KIRKONKYLÄN KOULUN TIEDOTE LUKUVUODELLE 2017-2018 TIEDOTE KIRKONKYLÄN KOULUN OPPILAIDEN HUOLTAJILLE LUKUVUONNA 2017-2018 KOULUN TYÖAIKA alkaa päättyy Syyslukukausi ti 15.8.2017 pe 22.12.2017 Kevätlukukausi

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 Ilpo Tervonen, 18.8.2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Hillatien koulussa on turvallinen ja kaikkia kannustava työskentely-ympäristö,

Lisätiedot

Koulun ulkopuolella annettavan opetuksen opetussuunnitelmalliset ja sosiaaliset tavoitteet

Koulun ulkopuolella annettavan opetuksen opetussuunnitelmalliset ja sosiaaliset tavoitteet VAALAN KUNTA Veneheiton koulu Veneheitontie 790 92830 Veneheitto Puh. 040-186 0012 LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuos i 2017 2018 Käsittely Henkilökunnan kokous Toimielimen (siv.ltk.) -hyväksyminen pvm 21.8.2017

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu 1. LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖ JA LOMA-AJAT Syyslukukausi 12.8.2013 (ma) - 21.12.2013 (lauantai) Syysloma 14.10.-20.10.2013

Lisätiedot

Simonkylän koulun lukuvuosisuunnitelma 2014-2015

Simonkylän koulun lukuvuosisuunnitelma 2014-2015 Simonkylän koulun lukuvuosisuunnitelma 2014-2015 Koulun perustiedot Yhteystiedot Oppilasmäärä 0.lk 1lk 2lk 3lk 5.lk 6.lk yht. oppilasmäärä 1 1 1 4 1 1 9 tytöt 1 1 3 1 6 Perusopetusryhmien määrä Luokat

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Lielahden koulu Oppilaita on yhteensä 607 - yläkoulussa 324 - alakoulussa 283 Luokkia - 7. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta - 8. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

KIVISTÖN KOULUN VANHEMPAINILTA 27.8.2015

KIVISTÖN KOULUN VANHEMPAINILTA 27.8.2015 KIVISTÖN KOULUN VANHEMPAINILTA 27.8.2015 ILLAN OHJELMA: klo 18.00 Opettajien esittäytyminen Koulun toiminnan esittely Vanhempainyhdistyksen puheenvuoro n. klo 19.00 Luokkakohtaiset vanhempaintilaisuudet

Lisätiedot

Oppilashuolto Huittisissa. Koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Pori Eija Mattila, Huittisten kaupunki

Oppilashuolto Huittisissa. Koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Pori Eija Mattila, Huittisten kaupunki Oppilashuolto Huittisissa Koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena 1.11.2017 Pori Eija Mattila, Huittisten kaupunki Tuen ja oppilashuollon selvitystyö Huittisissa käynnistettiin keväällä

Lisätiedot

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen Kivirannan koulun moniammatillinen yhteistyö joustavasti ja tavoitteellisesti Kivirannan koulu Oppilaita 320 16 opetusryhmää 2 pienryhmää luokanopettajia 16, kieltenopettajia

Lisätiedot

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7 1/7 UTAJÄRVEN KUNTA Liite UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015 Lukuvuosi _2015-2016 OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN opetustunnit yleisopetus vkt sltk myöntänyt 136 käytössä 136 opiskelijamäärä vuosiluokittain

Lisätiedot

LUKUVUOSISUUNNITELMA Liite 2 Kirkonkylän koulu

LUKUVUOSISUUNNITELMA Liite 2 Kirkonkylän koulu LUKUVUOSISUUNNITELMA 2012 2013 Liite 2 Kirkonkylän koulu Kasvatus- ja opetustoiminta Toiminta-ajatus/tavoiteasettelu Koulumme antaa perusopetusta luokille 1-6 Loviisan kaupungin opetussuunnitelman mukaisesti.

Lisätiedot

Malvaan koulu. Lukuvuoden 2011-2012 työsuunnitelma

Malvaan koulu. Lukuvuoden 2011-2012 työsuunnitelma 1 Malvaan koulu Lukuvuoden 2011-2012 työsuunnitelma Malvaan nykyinen koulu on rakennettu v. 1956. Alkava lukuvuosi on 55. koulumme historiassa. Malvaan koulu on kaksiopettajainen perusopetuksen alakoulu.

Lisätiedot

Pihlajaniemen koulu. 1. Koulun tiedot. Pihlajaniemen koulun Lukuvuosisuunnitelma Koulu: Pihlajaniemen koulu

Pihlajaniemen koulu. 1. Koulun tiedot. Pihlajaniemen koulun Lukuvuosisuunnitelma Koulu: Pihlajaniemen koulu Pihlajaniemen koulu Pihlajaniemen koulun Lukuvuosisuunnitelma 2017-2018 1. Koulun tiedot Koulu: Pihlajaniemen koulu Ylläpitäjä: Savonlinnan kaupunki Koulumuoto: Alaluokat 1-5 Opiskelukieli: suomi Koulupiiri:

Lisätiedot

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Koulujen yhteinen teema lukuvuoden 2011-2012 aikana: Kunnassa yhteisesti toteutettava teema on tämän lukuvuoden aikana hyvinvointi. Aihekokonaisuuteen

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2013-2014

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2013-2014 OPPILASHUOLLON MALLI Pitkäkankaan koulu 2013-2014 OPPILAS- HUOLTO Turvallisuus KiVa-KOULU Oppiminen ja hyvinvointi Ennaltaehkäisevä työ YHTEISÖLLINEN TUKI OPPILASHUOLTOTYÖ koordinointi, kokoontuminen viikoittain,

Lisätiedot

Länsi-Asikkalan koulu koulun nimi. YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Hilliläntie 207 Postinumero ja postitoimipaikka Kurhila

Länsi-Asikkalan koulu koulun nimi. YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Hilliläntie 207 Postinumero ja postitoimipaikka Kurhila ASIKKALAN KUNTA LUKUVUOSISUUNNITELMA (PA9 ) Länsi-Asikkalan koulu 2015-2016 koulun nimi YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Hilliläntie 207 Postinumero ja postitoimipaikka 17430 Kurhila Faxinumero Kanslia Rehtori

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Opettajat. Tuntikehys

Vuosisuunnitelma. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Opettajat. Tuntikehys Aitoon koulu Sivu 1/5 Vuosisuunnitelma Koulun perustiedot Koulu:Aitoon koulu Ylläpitäjä:Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto:Ala-asteen koulu Oppilasmäärä luokittain : 5 opp. : 7 opp. 3. 1k:4opp. 4. lk:

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2011-2012 Mukkulan peruskoulu 1. OPPILASHUOLLON TOIMINTA-AJATUS Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä

Lisätiedot

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA 1/7 UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO Lukuvuosi _2011-2012 OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN opetustunnit yleisopetus vkt sltk myöntänyt 130 käytössä 130 opiskelijamäärä vuosiluokittain yhteensä R1 12 R2

Lisätiedot

1-6.luokilla oppilaita opetetaan pääsääntöisesti perusopetusryhmissä luokanopettajien toimesta.

1-6.luokilla oppilaita opetetaan pääsääntöisesti perusopetusryhmissä luokanopettajien toimesta. Pyhäjoen kunta Yppärin koulun vuosisuunnitelma lv. 2014-2015 1. Koulun perustiedot: Oppilasmäärä: 57 Perusopetusryhmien määrä: 3, lisäksi esikouluryhmä 2. Lukuvuoden työ-/ja loma-ajat Sivistyslautakunnan

Lisätiedot

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE)

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) Tuki jaetaan kolmeen portaaseen: 1. Yleinen tuki Tuki on tilapäistä ja ennaltaehkäisevää. 2. Tehostettu tuki Oppilaalla oppimissuunnitelma, tuki on jatkuvaa/säännöllistä.

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Elina Pehkonen, l.-2. lk luokanvalvoja, 5.-6. lk musiikki. Joustava alkuopetus, opetusta 26 vkh

Elina Pehkonen, l.-2. lk luokanvalvoja, 5.-6. lk musiikki. Joustava alkuopetus, opetusta 26 vkh Kirkonkylän koulu Sivu 1/7 Vuosisuunnitelma Koulun perustiedot Koulu:Kirkonkylän koulu Ylläpitäjä:Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto:Ala-asteen koulu Oppilasmäärä luokittain l. Ikyht. Pappilasta 2.

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2012-2013

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2012-2013 OPPILASHUOLLON MALLI Pitkäkankaan koulu 2012-2013 OPPILAS- HUOLTO Turvallisuus KiVa-KOULU Oppiminen ja hyvinvointi Ennaltaehkäisevä työ YHTEISÖLLINEN TUKI OPPILASHUOLTOTYÖ koordinointi, kokoontuminen viikoittain,

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun SYYSKUU Vanhempainilta 7. luokkalaisten huoltajille lokakuun loppuun Alueen vastaava nuoriso-ohjaaja

Lisätiedot

Kalkkisten koulu

Kalkkisten koulu Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2016 2017 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 Tuorsniemen koulun tehtävänä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua yksilölliset erot huomioon ottaen ja opettaa niitä perustietoja ja taitoja, joita oppilas

Lisätiedot

Tervetuloa Pukinmäenkaaren peruskouluun!

Tervetuloa Pukinmäenkaaren peruskouluun! Tervetuloa Pukinmäenkaaren peruskouluun! Leena Hiillos Rehtori 16.5.2017 Koulutulokkaiden opettajat E-1 H Anne Siljander 1 A Laura Semi (Immolantien talo) 1 B Lassi Heikkinen 1 C Johanna Aaltonen 1 D Teppo

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut)

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Hyvinkään varhaiskasvatus ja perusopetus Lapsi Kasvun ja oppimisen asiantuntijat Luokanopettaja Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Esiopetuksesta perusopetukseen lastentarhanopettajan,

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI Opettajatyöpäivä Lauantai 29.10.2016 Raija-Liisa Hakala ja Taina Huhtala YLEINEN TUKI: Eriyttäminen Joustavat ryhmittelyt Tiimiopettajuus Samanaikaisopetus Tukiopetus Ohjaus-

Lisätiedot

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi OPPILASKUNTAKANSIO www.sastamalannuoret.fi 2015-2016 SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi Sisällys OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN... 2 Yhteisökasvatuksen ja osallisuuden periaatteet... 2 Oppilaskuntaosallisuus...

Lisätiedot

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Oppilaiden tukimuodot Eriyttäminen, joustavat järjestelyt, yhteisopettajuus 14.3.2013 Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Tuija Vänni

Lisätiedot

Koulun työsuunnitelma

Koulun työsuunnitelma Koulun työsuunnitelma Iitin kunta Koulutuspalvelut Lukuvuosi 2013-2014 Tillolan koulu Vuosiluokat 1-6 1 1 Työsuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja työsuunnitelman käsittely Perusopetusasetus (20.11.1998/852)

Lisätiedot

Koulun työsuunnitelma

Koulun työsuunnitelma Koulun työsuunnitelma Iitin kunta Koulutuspalvelut Lukuvuosi 2012-2013 Tillolan koulu Vuosiluokat 1-6 1 1 Työsuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja työsuunnitelman käsittely Perusopetusasetus (20.11.1998/852)

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNTA Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä

SUOMUSSALMEN KUNTA Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä Liite 4 koskeva suunnitelma (HOJKS) Perustiedot: Koulu: lukuvuosi päiväys luokka Suunnitelman laatiminen ja käytetyt asiakirjat : Oppilaan nimi ja osoite: Syntymäaika Huoltaja(t) laatimisesta vastaavat

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Joululoma Pääsiäisloma Vappu Muut lomapäivät. alkaa

Joululoma Pääsiäisloma Vappu Muut lomapäivät. alkaa Koulu Lähiosoite Koulutie 3 Postinumero 88470 Postitoimipaikka Kontiomäki Puhelin 0447500752 Yhteystiedot rehtori, luokanop. (5-6) Arto Heikkinen Puhelin 0442885246 luokanopettaja (0-2) Ulla Leinonen Puhelin

Lisätiedot

KIRKONKULMAN KOULU. KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodelle 2011 2012. Koulun työaika perusopetuksessa LUKUVUOSI 2011-2012

KIRKONKULMAN KOULU. KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodelle 2011 2012. Koulun työaika perusopetuksessa LUKUVUOSI 2011-2012 KIRKONKULMAN KOULU KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodelle 2011 2012 Koulun työaika perusopetuksessa LUKUVUOSI 2011-2012 Syyslukukausi 2011 (90 työpäivää) 10.8.2011 (ke) koulu alkaa 17.-23.10.2011 (ma-su,

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi KUUKAUSI TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖ LÄSNÄ LOMAKKEET TAI MUU KIRJALLI- NEN MATERIAALI ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun loppuun

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa 1.4 (s 15) Painotettu opetus kuvataan painotetun opetuksen tuntijako

Lisätiedot

VYK ANIANPELLON KOULU 2015-2016 koulun nimi. YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Koulumestarintie 1 Postinumero ja postitoimipaikka 17200 VÄÄKSY

VYK ANIANPELLON KOULU 2015-2016 koulun nimi. YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Koulumestarintie 1 Postinumero ja postitoimipaikka 17200 VÄÄKSY ASIKKALAN KUNTA LUKUVUOSISUUNNITELMA (PA9 ) VYK ANIANPELLON KOULU 2015-2016 koulun nimi YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Koulumestarintie 1 Postinumero ja postitoimipaikka 17200 VÄÄKSY Faxinumero Kanslia

Lisätiedot

Kuinka usein ja millä kokoonpanolla yhteisöllinen oppilashuoltoryhmänne kokoontuu 1) laajennetusti: Kurun yhtenäiskoulun alue kokoontuu kaksi kertaa

Kuinka usein ja millä kokoonpanolla yhteisöllinen oppilashuoltoryhmänne kokoontuu 1) laajennetusti: Kurun yhtenäiskoulun alue kokoontuu kaksi kertaa Keihäslahden esiopetuksen ja Kurun PÄIVÄKODIN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2015 2016 Ryhmät: Vanamot (Keihäslahti) Naavat (Kurun päiväkoti) 1. Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan päätöksen mukaiset työ-/loma-ajat. Lauantaityöpäivät: Liikunta- ja liikenneturvallisuuspäivä

Sivistyslautakunnan päätöksen mukaiset työ-/loma-ajat. Lauantaityöpäivät: Liikunta- ja liikenneturvallisuuspäivä Pyhäjoen kunta Yppärin koulun vuosisuunnitelma lv. 2017-2018 1. Koulun perustiedot: Oppilasmäärä: 54 oppilasta ja 10 esikoululaista Perusopetusryhmien määrä: 3, lisäksi esikouluryhmä 2. Lukuvuoden työ-/ja

Lisätiedot

Jokivarren koulu. Orimattila. Antti Ketonen, perusopetuksen rehtori

Jokivarren koulu. Orimattila. Antti Ketonen, perusopetuksen rehtori Jokivarren koulu Orimattila Antti Ketonen, perusopetuksen rehtori Yhtenäinen peruskoulu Vuosiluokat 1 9 (esiopetusta koulun yhteydessä) Perusopetuksessa oppilaita noin 600 joista erityisluokilla noin 80

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

KOULUN JA PÄIVÄKODIN YHTEISTOIMINTASUUNNITELMA

KOULUN JA PÄIVÄKODIN YHTEISTOIMINTASUUNNITELMA 1(3) PERUSOSA (liitetään osaksi koulun tai päiväkodin opetussuunnitelmaa) 1. Nimet: koulut ja yhteistyöpäiväkodit Herttoniemenrannan ala-aste, rehtori Kirsi Myllymäki kirsi.myllymaki@hel.fi Varhaiskasvatusyksikkö

Lisätiedot

TERVETULOA ATALAN KOULUUN! Vanhempainilta

TERVETULOA ATALAN KOULUUN! Vanhempainilta TERVETULOA ATALAN KOULUUN! Vanhempainilta 11.4.2017 T A M P E R E E N K A U P U N K I OHJELMA Perustietoja Atalan koulusta ja opetussuunnitelmasta 1.luokalla Aamu- ja iltapäivätoiminta, hakuaika alkanut

Lisätiedot

Nummen koulu toimii lukuvuonna kolmessa toimipisteessä Ahvenistolla, Seminaarilla ja Hirsimäessä.

Nummen koulu toimii lukuvuonna kolmessa toimipisteessä Ahvenistolla, Seminaarilla ja Hirsimäessä. Nummen koulu toimii lukuvuonna 2014-2015 kolmessa toimipisteessä Ahvenistolla, Seminaarilla ja Hirsimäessä. Seminaarin koulu Ahveniston parakit Hirsimäen luokat Seminaarinkatu 2 Turuntie 33 Hirsimäenkatu

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Särkelässä tehdään työtä iloisessa kouluhengessä lähtökohtana kotiympäristö ja jokaisen yksilölliset kyvyt.

Lisätiedot

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS 7.3.2016 Annamari Murtorinne yläkoulun rehtori ja Niina Rekiö-Viinikainen erityisopettaja TOIMINTAKULTTUURIN KESKEISET PIIRTEET Hyvinvointi ja turvallinen arki Yhdenvertaisuus

Lisätiedot

Kysely kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä/kaikki alueet

Kysely kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä/kaikki alueet (avokysymysten vastaukset erikseen) N= 138 Taustakysymykset Opetusalue 12 ( 9% ) Alue 1 (Jokikylän, Kuivaniemi ja Olhava) 29 ( 21% ) Alue 2 (Alaranta, Ojakylä ja Pohjois-Ii) 62 ( 45% ) Alue 3 (Asema, Hamina

Lisätiedot

NUMMEN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015-2016

NUMMEN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015-2016 NUMMEN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015-2016 Seminaarin koulu Ahveniston parakit Hirsimäen luokat Seminaarinkatu 2 Turuntie 33 Hirsimäenkatu 29 13130 Hämeenlinna 13130 Hämeenlinna 13500 Hämeenlinna Rehtori

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014 SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014 KOULU: Paraistenseudun koulu KEHITTÄMISSUUNNITELMA KEHITTÄMISKERTOMUS 1. JOHTAJUUS Työn kehittämistä tukevat käytänteet Koulun verkostoituminen ja yhteistyö

Lisätiedot

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015 Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015 Koulun alkaessa Vuodet eivät ole veljiä keskenään! Kun viime kouluvuosi polkaistiin käyntiin tutuilla opettajilla ja muulla henkilökunnalla, niin tämä vuosi

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen Sivu 1/5 Meritalon koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Meritalon koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Erityiskoulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen Sivu 1/5 Märynummen koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Märynummen koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA YLEINEN TUKI (jokaiselle oppilaalle tilapäisesti annettava tuki) Oppilas on jäänyt jälkeen opetuksesta tai on muuten tilapäisesti tuen tarpeessa TAI

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin JOPOt

Kouvolan kaupungin JOPOt Kouvola Kouvolan kaupungin JOPOt Kaupungissa toimii viisi JOPO-ryhmää Eskolanmäen koulu (kaksi ryhmää), Myllykosken yhteiskoulu, Urheilupuiston koulu ja Valkealan yläkoulu Kouvola on ollut mukana kehittämishankkeessa

Lisätiedot

Koulussamme kokoontuu kaksi oppilaskerhoa. Lisäksi koulussamme toimii Kimmo Ketolan liikuntakerho keskiviikkoisin.

Koulussamme kokoontuu kaksi oppilaskerhoa. Lisäksi koulussamme toimii Kimmo Ketolan liikuntakerho keskiviikkoisin. Rautajärven koulu Sivu 1/5 Vuosisuunnitelma Koulun perustiedot Koulu:Rautajärven koulu Ylläpitäjä:Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto:Ala-asteen koulu Oppilasmäärä luokittain l. lk. 6 oppilasta 2. lk.

Lisätiedot

Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille

Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille Tervetuloa Hatanpään kouluun (rehtori) miksi lähikoulu? koulun käytänteet koulun tuki oppilaalle Liikuntapainotus sisältö ja hakumenettely (Mikko

Lisätiedot

TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 12.1.2016

TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 12.1.2016 TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Mitä odotamme ja mihin pyrimme? Tavoitteenamme on kasvattaa oppilaistamme omatoimisia, vastuuntuntoisia ja hyvin käyttäytyviä nuoria, joilla

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Oppilaiden osallisuustiimi. Lukuvuoden arviointi ja lukuvuoden tavoitteet

Oppilaiden osallisuustiimi. Lukuvuoden arviointi ja lukuvuoden tavoitteet Oppilaiden osallisuustiimi Lukuvuoden 2013-2014 arviointi ja lukuvuoden 2014-2015 tavoitteet Toiminnan tavoitteet Oppilaiden osallisuuden ryhmiä ovat oppilaskuntatoiminta, tukioppilastoiminta sekä välituntitoiminta.

Lisätiedot

Oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen osuus

Oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen osuus Oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen osuus Koulu Kuulammen koulu Lukuvuosi 2014-2015 Oppilashuollon palvelujen järjestäminen ja oppilashuollon toimintatavat Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän Kokoonpano

Lisätiedot

OPPIMISEN ARVIOINTI. Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys

OPPIMISEN ARVIOINTI. Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys OPPIMISEN ARVIOINTI Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys 1 SEMINAARIPÄIVÄ 13.9.2017 8.30-15.30 REHTORIT KEMPELEEN KOULU TYÖRYHMÄ, ARVIOINNIN TYÖRYHMÄ TUTOR-OPETTAJAT TIETOHALLINNON EDUSTAJAT VIHIKARI

Lisätiedot

TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015

TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015 TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015 TVA-LOMAKKEET JA NIIDEN KÄYTTÖ 2015 Tämän vuoden TVA-lomakkeissa on vain pieniä muutoksia. Lomakkeiden lisäksi niistä on kirjoitettu tarkennukset erilliselle lomakkeelle.

Lisätiedot