Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta. Esityslista 5/2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta. Esityslista 5/2013"

Transkriptio

1 -3, SIV :00 Nivalan kaupunki Sivistyslautakunta Esityslista 5/2013

2 -2, SIV :00 Kokousaika klo Kokouspaikka Kaupugintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä koulutoimistossa. IRJA ERKKILÄ Irja Erkkilä puheenjohtaja Marketta Kumara pöytäkirjanpitäjä

3 -1, SIV :00 Kokousaika kello Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus Asiat Kaupugintalo, hallituksen kokoushuone Erkkilä Irja Suni Hilkka Raudaskoski Eero Ahokangas Markus Korkiakoski Jukka Nuorala Matti Leppimaa Maarit Malkki Katariina Ekdahl Pauli Kesomaa Mika Niinikoski Eija-Riitta Vuolteenaho Jarmo Vähäsöyrinki Leena Jaakola Vesa Järvikuona Emmi Korkiakoski Sara Valtanen Kari Viitakangas Riitta Kumara Marketta Asialistan mukaiset :t pj. I vpj. II vpj. jäsen kh:n edustaja kh:n pj kh:n I vpj. kh:n II vpj. nuorisovalt. ed. kaupunginjohtaja esittelijä sihteeri Läsnä Pöytäkirjan tarkastustapa Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastustoimitus Irja Erkkilä Marketta Kumara Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Nivala Allekirjoitukset Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Todistaa Aika ja paikka Virka-asema sivistysjohtaja koulutoimistossa Riitta Viitakangas

4 40, SIV :00 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Valmistelija toimistosihteeri Lautakunnan kokouksesta on ilmoitettava, mikäli mahdollista, neljä päivää ennen kokousta kirjallisesti sen jäsenille. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista on lähetettävä mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla, mikä sivistyslautakunnassa edellyttää 6 jäsenen/varajäsenen paikallaoloa. Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

5 41, SIV :00 Esityslistan hyväksyminen Toimialajohtajan esitys Valmistelija toimistosihteeri Lautakunta hyväksyy laaditut esityslistat kokouksen työjärjestykseksi.

6 42, SIV :00 Pöytäkirjantarkastajat Toimialajohtajan esitys Valmistelija toimistosihteeri Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa läsnäolevista lautakunnan jäsenistä kiertävän vuorolistan mukaan. Tarkastus tapahtuu viimeistään klo mennessä seuraavana päivänä. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

7 43, SIV :00 Henkilöstöstrategian toteuttamisen strategiakello vuodelle 2013 Henkilöstöjaos Hallintojohtajan esitys Oheismateriaali: Henkilöstöstrategian toteuttamisen strategiakello vuodelle Valmistelussa, toimitetaan kokoukseen mennessä. Nivalan kaupungin hyväksytyssä henkilöstöstrategiassa todetaan, että henkilöstöjaos on vastuutettu koordinoimaan henkilöstöstrategian toteuttamista Nivalan kaupungissa. Henkilöstöjaos laatii toteutusaikataulun ja suunnittelee toteutuksen seurannan. Jaos laatii esitykset niistä ohjeistuksista, joiden laatimisen tarpeellisuutta on korostettu henkilöstöstrategiaprosessissa. Henkilöstöjaos päättää merkitä strategiakellon tietoon saaduksi ja käy asiasta evästyskeskustelun. Strategiakello toimitetaan toimielimille tiedoksi. Yksimielisesti hyväksyttiin. OTE: Johtoryhmän kokous Johtoryhmä Henkilöstöjaos on pitämässään kokouksessa hyväksynyt henkilöstöhallinnon vuosikellon, joka ohjaa henkilöstöasioiden osalta henkilöstöjaoksen toimintaa, strategian toteutusta ja antaa aikataulutusta toimialoille strategian toteuttamisen johdosta. Oheismateriaalina olevassa vuosikellossa on pelkistettynä hyväksytyn henkilöstöstrategian sisältö. Kehityskeskustelut: -Kehityskeskustelut tulee käydä säännöllisesti läpi henkilöstön kanssa - Johtoryhmätyöskentelyn kautta tulee valmistella yhteinen runko kehityskeskusteluille 4/2013 mennessä -Kehityskeskustelut tulee olla käytynä koko organisaatiossa 10/2013 mennessä ja yhteisen kehityskeskustelumallin tulee olla käytössä 1/2014 alkaen Henkilöstöstrategian toteuttamisen edistämiseksi kaikissa kehityskeskusteluissa tulee käsitellä mm. seuraavat asiat -työhyvinvointi- ja tyky -toimenkuvat laadittuna ja ne tarkistetaan vuosittain kehityskeskustelujen yhteydessä -koulutus- ja kehitystarpeet, jotta toimialalla voidaan järjestää oikeanlaista koulutusta. -Kehityskeskustelujen yhteydessä jalkautetaan kaupunkistrategia työyksiköihin ja henkilöstölle.

8 43, SIV :00 Henkilöstöstrategia: -henkilöstöstrategia käsiteltynä toimielimissä ja työyksiköissä 5/2013 mennessä (esim. henkilöstöstrategian toteuttamisen vuosikello sekä henkilöstöstrategia). -kooste johtoryhmälle strategian toteuttamisesta 5/2013 (huom. purkukeskusteluissa sovitut toimenpiteet; kuinka toteutettu). -yhteenveto henkilöstöjaokselle 6/2013 mennessä ja raportointi kaupunginhallitukselle sekä kaupunginvaltuustolle puolivuotisraprotoinnin yhteydessä Viestintäsuunnittelma: -toimielinten tutustuttaminen viestintäsuunnitelmaan huhtitoukokuussa -viestinnän kehittäminen jatkuvaa toimintaa TVA prosessi ja toimenkuvien määritys: -toukokuussa TVA valmis toimistohenkilöstön osalta -6/2013 johtoryhmä, henkilöstöjaos määrittävät muiden henkilöstöryhmien osalta aikataulutuksen Esimieskoulutus: -aloitetaan huhtikuussa ja jatkuu vielä syksyllä -aiheina muutosjohtaminen, esimies työhyvinvoinnin johtajana ja varhaisen välittämisen malli (opastetaan esimiehiä esimiestyöhön ja siten myös jalkautetaan esimiehille ja tämän myötä organisaatioon ohjeistukset/menettelytavat mm. varhaisessa puuttumisessa, hoitoonohjauksessa ja muissa mahdollisissa vaikeissa tilanteissa) Talousarvion ja toimintasuunnitelman laadinnan yhteydessä: -henkilöstösuunnittelun ennakointi -TYKY suunnittelu -Pysy kunnossa suunnittelu -käyttäjien kuuleminen investointien valmistelun yhteydessä Työhyvinvointikysely: -Toteutetaan marraskuussa -laaditaan yhteistyössä työterveyshuollon kanssa -tavoitteena saada tietoa organisaation tilasta ja tietoa organisaation kehittämisen tueksi -aineistoa henkilöstötilinpäätöksen laadinnan tueksi Päättäjien ja johdon tututustuminen organisaation toimintaan: -jatkuvaa luonnollista toimintaa. Merkitään tietoon saaduksi. Johtoryhmäläiset tiedottavat asiasta edustamiaan toimialoja. Toimialat tuovat johtoryhmän kokoukseen nykyisin käytössä olevat kehityskeskustelumallit. Näiden osalta käydään evästyskeskustelu ja seuraavassa johtoryhmän kokouksessa yhteinen malli hyväksyttävänä.

9 43, SIV :00 Toimialajohtajan esitys Lautakunta päättää henkilöstöasioiden iltakoulusta.

10 43, SIV :00 / Pykälän liite: henkilöstöhallinnon vuosikello 2013 Työhyvinvointikysely - Tulosten analysointi TA:n laadinta - Henkilöstösuunnittelun ennakointi - TYKY-suunnittelu - Pysy-kunnossa suunnittelu - Käyttäjien kuuleminen investointien valmistelun yhteydessä Loka Marras Syys Joulu Tammi Helmi Kehityskeskustelut - JORY laatii yhteisen rungon kehityskeskustelulle 4/2013 mennessä, henkilöstöjaos hyväksyy 5/2013 mennessä - 10/2013 mennessä kehityskeskustelut käytynä - yhteinen malli 1/2014 alkaen käytössä Maalis Huhti Touko Henkilöstöstrategia - Käsittely toimielimissä + työyksiköissä 5/2013 mennessä - kooste JORY:lle 5/2013 mennessä - yhteenveto henkilöstöjaokselle toteuttamisesta 6/2013mennessäja raportointi KH:lle Ja KV:lle ½ - vuotisraportoin-nin yhteydessä Viestintäsuunnitelma - Tutustuttaminen toimielimissä Elo Heinä Kesä TVA prosessi + toimenkuvien määritys - 5/2013 toimihenkilöiden osalta valmis - 6/2013 mennessä JORY + henkilöstöjaos määrittää muiden henkilöstöryhmien osalta aikataulutuksen Esimiessparraus - muutosjohtaminen (mitkä ovat Nivalan kaupungin periaatteet onnistuneessa muutosten johtamisessa, pelisäännöt) - varhaisen välittämisen muistilista ja caset - mitä Nivalan kaupungin strategian ja henkilöstöstrategian toteuttaminen edellyttävät esimiestyöltä ja johtamiselta, kehitetään henkilöstöstrategian seurantaa - esimiessparrauksessa jalkautetaan käytäntöön niitä ohjeistuksia ja menettelytapoja, jotka nousivat esille henkilöstöstrategiassa (varhaisen puheeksioton malli, häirintä, epäasiallinen kohtelu, viestintäsuunnitelma)

11 44, SIV :00 Sivistyslautakunnan edustaja Siivet-projektin ohjausryhmässä Kaupunginhallitus pyytää sivistyslautakuntaa nimeämään lautakunnan edustajan Siivet -projektin ohjausryhmään. Toimialajohtajan esitys Sivistyslautakunta nimeää edustajan Siivet- projektin ohjausryhmään.

12 44, SIV :00 / Pykälän liite: Siivet-projektin ohjausryhmä

13 44, SIV :00 / Pykälän liite: Siivet-projektin ohjausryhmä

14 44, SIV :00 / Pykälän liite: Siivet-projektin ohjausryhmä

15 45, SIV :00 HALL: 31/2013 Kuntien erityisliikunnan kehittämishankkeeseen sitoutuminen ja kehittämistyöryhmän asettaminen Toimialajohtajan esitys Valmistelija sivistysjohtaja Liikuntatieteellinen Seura on lähettänyt Nivalan kaupunginhallitukselle kutsun osallistua Kuntien erityisliikunnan kehittämishankkeeseen vuosina Nivala on osallistunut vastaavaan hankkeeseen , jolloin hankkeeseen saatiin jonkin verran hankerahoitusta. Hankkeeseen osallistuminen vaatii sitoutumista ja työpanosta/työaikaa ja rahoitusta. Kutsukirje on käynyt lausunnolla Liikuntakeskuksella, josta on oltu jo yhteydessä LTS:aan. Liikuntakeskuksen kanta on, että emme lähde näin lyhyellä aikavälillä samanlaiseen hankkeeseen mukaan. Sen sijaan hyödynnämme aiemman hankkeen tuloksia. Lautakunta merkitsee Liikuntatieteellisen seuran kirjeen tiedoksi todeten, ettei Nivalan kaupunki tällä kertaa osallistu esitettyyn kehittämishankkeeseen.

16 46, SIV :00 Sivistyspalvelujen saatavien poistaminen Valmistelijan ehdotus Valmistelija osastosihteeri Myyntireskontran mukaan sivistyspalvelujen saatavia on jäänyt maksamatta. Maksukehotuksista huolimatta saatavia ei ole saatu perittyä. Saatavat 3 082,21 euroa on lähetetty Intrum Justitia Oy:n jälkiperintään. Esitetään kaupunginhallitukselle poistettavaksi sivistyspalvelujen saatavat 3 082,21 euroa kaupungin myyntireskontrasta. Poistopäätös ei vaikuta perintään vaan, mikäli velallisella on myöhemmin varallisuutta ja/tai saatava voidaan liittää muihin saataviin, Intrum Justitia Oy:n jälkiperintä huolehtii saatavien perinnästä. Saatavien poistoluettelo on nähtävillä kokouksessa (ei julkisuuteen). Toimialajohtajan esitys Hyväksytään valmistelijan ehdotus.

17 47, SIV :00 Koulunkäyntiavustajatarve lv Toimialajohtajan esitys Valmistelijat rehtorit ja sivistysjohtaja Opetussuunnitelmassa todetaan, että vammaisella ja muulla tukea tarvitsevalla oppilaalle on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämät perusopetuslain mukaiset tulkitsemis- ja avustajapalvelut. Tarkoituksena on taata oppilaalle oppimisen ja koulunkäynnin perusedellytykset. Avustajan tuki voidaan suunnata yksittäiselle oppilaalle tai koko opetusryhmälle. Tuki voi olla osa- tai kokoaikaista. Avustajapalveluiden järjestämisestä päättää opetuksen järjestäjä. Kaikilla kouluilla tulee olla mahdollista saada tarpeellisia avustajapalveluja. Pienryhmissä on oltava tarvittava määrä avustajia ja kouluilla voi olla koulu-, luokka- ja henkilökohtaisia avustajia. Avustajapalvelua käytetään joustavasti tarpeen mukaan esi- ja perusopetuksen välillä. Laki muutos kolmiportaisesta tuesta edellyttää, että avustajapalvelua on mahdollista antaa jokaisella tuen portaalla. Nivalan kaupungin opetussuunnitelmassa todetaan, että koulun oppilashuoltoryhmä tekee joka kevät esityksen sivistysjohtajalle koulun seuraavana lukuvuonna tarvitsemista tulkitsemis- ja avustajapalveluista. Kuultuaan rehtorien kokousta, sivistysjohtaja päättää koulujen käytössä olveista avustajapalveluresursseista ennen edellisen lukuvuoden päättymistä. Sivistysjohtaja ratkaisee asian ja hoitaa tarvittavan rahoituksen sivistyslautakunnan ja kaupunginhallituksen kautta, mikäli kaupungin talousarviossa varattu resurssi ei riitä. Koulut ovat tehneet esityksensä lukuvuoden avustajatarpeista. Yhteenvetoesityksistä on käsitelty rehtorien kokouksessa. Syyslukukaudella 2013 on käytettävissä 32 avustajan ja 2 ap/ip ohjaajan palkkausmäärärahat, kaikki osa-aikaisia (talousarviossa karsittiin 7 avustajan määrärahat). Lukuvuodeksi tarvitaan kuitenkin koulujen esitysten mukaan 38 avustajaa (3 ensisijaisesti esiopetukseen ja 36 perusopetukseen) sekä 5 ap/iptoiminnan ohjaajaa. Vaje on 6 avustajaa ja 3 ap.ip.ohjaajaa. Tämä tarkoittaa sitä, että sivistyslautakunnan talousarvoon on saatava talousarviomuutoksella lisärahoitusta avustajien palkkakustannuksiin euroa ja ap/iptoiminnan järjestämiseen euroa syyslukukautta 2013 varten. Lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle talousarviomuutosta euron lisämäärärahan varaamiseksi työsopimussuhteisten työntekijöiden (avustajat ja ipohjaajat) palkkauskustannuksiin syyslukukautta 2013 varten. Ote Koulut

18 47, SIV :00 / Pykälän liite: Avustajat lv 2013 koulujen pyynnöt Avustajat lv Koulu esittää: Ahde 1 avustaja: 1 lk 18 opp, ja toisen luokan oppilaat, oppilasmäärä kasvussa 1 ipohjaaja Aittola 1 avustaja po+eo: 2. lk. 1 opp. ja 6. lk. 1 opp. tarvetta esiopetuksessa 13 lasta Haapala 1 avustaja: 3 lk. 2 tehostetussa tuessa, 2 lk. 1 tehostetussa tuessa ja 2 erityisessä tuessa Haikara 1 avustaja: 3 opp. tehostetussa, diabeetikko, 1 avustaja: esiopetuksessa 15 lasta Erkkilä 1 avustaja: 1-2 lk 22 opp. joista 2 tarvitse tukea, 4 tehostetussa tuessa Junttila 1 avustaja op+eo: 7 tehostetussa tuessa, 2 HOJKSoppilasta, hajanaiset tilaratkaisut esiopetuksessa 13 lasta TA:ssa Työaika palkkarahat kk 35 h/vko vaje sl 2014 (elo-jouluk.) Aksila Ritva 20 h/vko 28 h/vko Alli Aitto-oja 28 h/vko Virve Ruotsalainen 9,8 28 h/vko 28 h/vko Minna Niemelä Tomi Selkäinaho 28 h/vko x 9,8 28 h/vko Virkkunen Eija MA Järvikylä 1 ipohjaaja 20 h/vko x Karvoskylä 1 avustaja: 1-2 lk isohko (16), 3 28 h/vko Mirka Halmetoja lk. säännöllistä avustamista Malila 1 avustaja po+eo: 3 tehostetun 28 h/vko Ritva Järvikuona tuen oppilasta, esiopetuksessa 13 lasta Välikylä 1 avustaja: 1 lk. tehostetussa 28 h/vko x tuessa 1 opp., yhdysluokassa useita yksilöllistä tukea tarvitsevia Niva-Kaija 35 h/vko 1. Lehtiniemi Johanna 30 h/vko 2. Jyrinki Sirkka 35 h/vko 3. Malila Päivi 9,8 30 h/vko 4. Palovaara Jenni MA 9,8 30 h/vko 5. Oja Anna-Mari MA KKK 21 avustajaa (erillinen lista) 9,8 35 h/vko 35 h/vko 35 h/vko 35 h/vko 35 h/vko 35 h/vko 35 h/vko 35 h/vko 30 h/vko 30 h/vko 30 h/vko 28 h/vko 28 h/vko 28 h/vko 28 h/vko 28 h/vko 28 h/vko 28 h/vko 1. Rauhala Eija 2. Harjula Marita 3. Korkiakoski Merja 4. Laurila Merja 5. Perttunen Pirjo 6. Salo Eeva 7. Sarja Maria-Leena 8. Vänttinen Outi 9. Korkiakoski Ansgarius 10. Kumpulainen Pirjo 11. Hyyppä Nina 12. Erkkilä Liina 13. Hietala Minna 14. Löytynoja Tanja 15. Nevanperä Elisa 16. Pirinen Marja 17. x 18. x

19 47, SIV :00 / Pykälän liite: Avustajat lv 2013 koulujen pyynnöt 2 avustajaa esiopetuksessa 32 lasta 2 ip.ohjaajaa 1 ap.ohjaaja 28 h/vko 10,7 30 h/vko 12,7 15 h/vko 28 h/vko 28 h/vko 28 h/vko 28 h/vko 20 h/vko 19. x 20. x 21. x Hanna Savolainen x Eija Sarja x Anne Palovaara ta-13 Laitila Sinikka 4,3 Ohtamaa 4,3 Pinola Laura 4,3 Ranta-Nilkku Kaisa 4,3 Saarimaa Sisko 4,3 Tölli Iramaria 4,3 Törmikoski Kirsi 4,3

20 48, SIV :00 Tuntikehyksen laskentamalli Toimialajohtajan esitys Valmistelija sivistysjohtaja Nivalan kaupungin perusopetuksen laadunarvioinnin järjestäjätason kehittämissuunnitelmassa on yhtenä kohteena tuntikehyslaskennan ja jaon kehittäminen. Sama asia on kirjattu myös vuoden 2013 talousarvioon: tuntikehyksen laskentaa ja jakotapaa kehitetään. Sivistysjohtaja on nimeämä työryhmä (Jukka Turunen, Elina Jussila, Jarkko Turunen, Toni Kainu) on kokoontunut kaksi kertaa. Työryhmä ehdottaa, että jatketaan nykyisellä laskentamallilla toistaiseksi, koska parempaakaan mallia ei ole esitettävänä. Asiasta on keskusteltu myös rehtorien kokouksessa. Lautakunta merkitsee työryhmän esityksen tiedoksi ja toteaa, että peruskoulujen käytettävissä oleva tuntimäärä lasketaan edelleen samalla kaavalla. Tukiopetus kuuluu koulun kehykseen, mutta se toteutumista seurataan myös kokonaisuutena. Lautakunta antaa luvan palkata määräaikaisesti lukuvuoden ajaksi kiertävän erityisopettajan, jonka palkkauskustannukset katetaan tasaamalla tunteja ja vähentämällä kiertämistä.

21 48, SIV :00 / Pykälän liite: Nivalan kaupungin perusopetuksen tuntilaskentamalli 201 Nivalan kaupungin perusopetuksen tuntilaskentakaava 2013 Yleisopetus 1-6 luokat (alle 270 oppilasta) Luokka Perustuntimäärä Ryhmä ja oppilasmäärä Kerroin yhdysluokka (1-2) <15 tai 15*0,4 >15*0,6 Kerroin yhdysluokka (3-4, 5-6) <15 tai 15*0,4 >15*0,5 Kerroin yhdysluokka (3-6) <15 tai 15*0,4 >15*0,6 Kerroin yksittäislk. (1,2) <20 tai 20*0,35 >20*0,5 Kerroin yksittäislk. (3,4,5,6) <20 tai 20*0,3 >20*0,5 Luokkamuotoinen erityisop Perustuntimäärä Oppilasmäärä Kerroin kun laki max 10 opp. < 7 tai 7*0,4 >7 niin opp.määrä-7*0,6 Kerroin kun laki max 8 opp. < 5 tai 5*0,4 >5 niin opp.määrä-5*0,6 Yleisopetus 1-6 luokat (yli 270 oppilasta) opp.*0,43 + (por 1-2 lkm*18) + (por 3-4 lkm*20)+(por 5-6 lkm*21)+19 Yleisopetus 7-9 luokat opp.*1,6+98 Ei sisällä erityisopetusta (osa-aikainen ja luokkamuotoinen) eikä kokonaistyöajassa olevien opinto-ohjaajien tunteja. Osa-aikainen erityisopetus max. 26 h/opettaja

22 49, SIV :00 Tiedoksiantoasiat Valmistelija toimistosihteeri Opetushallitus Dnro 176/517/2013 Valtionavustuksen myöntäminen Kerhotoiminnan kehittäminen euroa POPELY Valtionavustuspäätös yleisten kirjastojen toiminnan kehittämiseen euroa + lisäavustus 1747 euroa. OPH European label kieltenopetuksen eurooppalinen laatuleima sekä vuoden kieltenopettaja Historiallinen merkkivuosi 1863 koulussa ja oppilaitoksissa Niva-Kaijan koulun rehtori Määräaikainen työsopimus, talonmies-vahtimestari ei julkinen ja 125 TVA-lisän takaisinperintä Kyösti Kallion koulun rehtori Ovenlasin rikkominen ja sen korvaaminen Ahteen koulun rehtori Koulunkäyntiavustajan työ- ja loma-ajat Sivistysjohtaja Päätökset Työharjoittelusopimus ajalle Vartijan ammattitutkintoon valmistava koulutus Talousarvion 2014 toteutuminen, maaliskuu. Toimialajohtajan ehdotus Merkitään edellä luetellut asiakirjat tiedoksi. Samalla lautakunta toteaa, että kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta ei ole käytetty.

23 49, SIV :00 / Pykälän liite: Oheismateriaali

24 50, SIV :00 Perusopetuksen laadunarviointi 2013 Valmistelija sivistysjohtaja Sivistyslautakunta on hyväksynyt käyttöönotettavaksi perusopetuksen laadunarvioinnin käsikirjan Käsikirja on tarkistettu , jolloin siihen on lisätty perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit. Koulutason arvioinnit on suoritettu Järvikylän koululla (Järvikylä, Aittola, Haikara, Karvoskylä, Välikylä),Malilan koululla (Ahde, Haapala, Erkkilä, Junttila, Malila), Niva-Kaijan koululla sekä Kyösti Kallion koululla Järjestäjätason arviointi toteutettiin Puhtaaksikirjoitetut arviointiposterit oheismateriaalina. Toimialajohtajan esitys Lautakunta tutustuu arvioinnin tuloksiin ja laatii sen jälkeen järjestäjätason kehittämissuunnitelman, josta ilmenee kehittämiskohteet, aikataulutus, vastuuhenkilöt ja mittarit tavoitteiden saavuttamiselle. Kehittämissuunnitelma lähetetään tiedoksi kaupunginhallituksella ja valtuustolle sekä kaikille kouluille, samoin se on syytä lähettää tiedoksi muille toimialoille.

25 50, SIV :00 / Pykälän liite: Oheismateriaali

26

-3, SIV 24.2.2015 17:00. Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta 24.2.2015

-3, SIV 24.2.2015 17:00. Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta 24.2.2015 -3, SIV 24.2.2015 17:00 Nivalan kaupunki Sivistyslautakunta 24.2.2015 Esityslista 2/2015 -2, SIV 24.2.2015 17:00 Kokousaika 24.2.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone -2, SIV 3.5.2012 17:30 Kokousaika 3.5.2012 klo 17.30 19.55 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 10/2013

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 10/2013 -3, KH 20.5.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 20.5.2013 Esityslista 10/2013 -2, KH 20.5.2013 14:00 Kokousaika Maanantai 20.5.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

-3, SIV 19.5.2015 17:00. Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta 19.5.2015

-3, SIV 19.5.2015 17:00. Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta 19.5.2015 -3, SIV 19.5.2015 17:00 Nivalan kaupunki Sivistyslautakunta 19.5.2015 Esityslista 5/2015 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE.

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta. Esityslista 7/2012

Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta. Esityslista 7/2012 -3, SIV 28.8.2012 17:30 Nivalan kaupunki Sivistyslautakunta 28.8.2012 Esityslista 7/2012 -2, SIV 28.8.2012 17:30 Kokousaika 28.8.2012 klo 17.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE.

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

-2, SIV 8.4.2014 17:00

-2, SIV 8.4.2014 17:00 -2, SIV 8.4.2014 17:00 Kokousaika 8.4.2014 klo 17.00-20.35 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, KH 20.5.2013 14:00 Kokousaika Maanantai 20.5.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 17/2013

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 17/2013 -3, KH 16.9.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 16.9.2013 Esityslista 17/2013 -2, KH 16.9.2013 14:00 Kokousaika Maanantai 16.9.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 8/2012

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 8/2012 -3, KH 10.4.2012 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 10.4.2012 Esityslista 8/2012 -2, KH 10.4.2012 14:00 Kokousaika Tiistai 10.4.2012 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN

Lisätiedot

-3, KH 2.6.2014 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 2.6.2014

-3, KH 2.6.2014 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 2.6.2014 -3, KH 2.6.2014 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 2.6.2014 Esityslista 12/2014 -2, KH 2.6.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 2.6.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

-3, KH 12.1.2015 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 12.1.2015

-3, KH 12.1.2015 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 12.1.2015 -3, KH 12.1.2015 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 12.1.2015 Esityslista 1/2015 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 20/2012

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 20/2012 -3, KH 15.10.2012 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 15.10.2012 Esityslista 20/2012 -2, KH 15.10.2012 14:00 Kokousaika Maanantai 15.10.2012 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN

Lisätiedot

-2, KH 30.6.2015 15:00

-2, KH 30.6.2015 15:00 -2, KH 30.6.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 30.6.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, KH 12.1.2015 14:00

-2, KH 12.1.2015 14:00 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone -2, SIV 28.9.2012 8:00 Kokousaika 28.9.2012 klo 8.00 9.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 23/2013

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 23/2013 -3, KH 3.12.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 3.12.2013 Esityslista 23/2013 -2, KH 3.12.2013 14:00 Kokousaika Tiistai 3.12.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 19.12.2013. Ilmoitathan Merjalle, p. 040 344 7204, jos et pääse kokoukseen

Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 19.12.2013. Ilmoitathan Merjalle, p. 040 344 7204, jos et pääse kokoukseen -3, KV 19.12.2013 8:00 Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 Esityslista 11/2013 Ilmoitathan Merjalle, p. 040 344 7204, jos et pääse kokoukseen -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013

Lisätiedot

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013 klo 08.00 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 07.30 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 9/2013

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 9/2013 -3, KH 6.5.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 6.5.2013 Esityslista 9/2013 -2, KH 6.5.2013 14:00 Kokousaika Maanantai 6.5.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kokous tiistaina 8.5. klo 17.00. Kokouksen jälkeen ennalta sovittu tapaaminen nuorisovaltuuston kanssa kerhotila Pajalassa (vanha uimahalli).

Kokous tiistaina 8.5. klo 17.00. Kokouksen jälkeen ennalta sovittu tapaaminen nuorisovaltuuston kanssa kerhotila Pajalassa (vanha uimahalli). -3, KH 8.5.2012 17:00 Kokous tiistaina 8.5. klo 17.00. Kokouksen jälkeen ennalta sovittu tapaaminen nuorisovaltuuston kanssa kerhotila Pajalassa (vanha uimahalli). Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 8.5.2012

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 3/2012

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 3/2012 -3, KH 13.2.2012 15:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 13.2.2012 Esityslista 3/2012 -2, KH 13.2.2012 15:00 Kokousaika Maanantai 13.2.2012 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 4/2014

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 4/2014 -3, KH 19.2.2014 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 19.2.2014 Esityslista 4/2014 -2, KH 19.2.2014 14:00 Kokousaika Keskiviikko 19.2.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen huone

Kaupunginhallituksen huone -2, KH 18.6.2012 14:00 Kokousaika Maanantai 18.6.2012 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 1/2014

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 1/2014 -3, TEK 30.1.2014 18:30 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta 30.1.2014 Esityslista 1/2014 -1, TEK 30.1.2014 18:30 Kokousaika 30.1.2014 kello 18.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 29.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 29.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen E-R Niinikosken vh. Anne Töllin vh. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen E-R Niinikosken vh. Anne Töllin vh. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja -1, KH 21.6.2010 14:00 Kokousaika 21.6.2010 kello 14.00-16.20. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 14.3.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 14.3.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 11/2012

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 11/2012 -3, KH 21.5.2012 16:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 21.5.2012 Esityslista 11/2012 -2, KH 21.5.2012 16:00 Kokousaika Maanantai 21.5.2012 klo 16.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN

Lisätiedot