Laurea-ammattikorkeakoulun uudistumisen vuosi 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laurea-ammattikorkeakoulun uudistumisen vuosi 2014"

Transkriptio

1

2 Laurea-ammattikorkeakoulun uudistumisen vuosi 2014 Laurea-ammattikorkeakoulu sai valtioneuvostolta alkaen uuden vakituisen toimiluvan. Ammattikorkeakoulujen rahoitus- ja säädösohjaus uudistui samaan aikaan vauhdittamaan niiden rakenteellista uudistamista ja toiminnan laadun ja vaikuttavuuden parantamista. Uusi ammattikorkeakoulujen rahoitusmalli on kokonaan tuloksiin perustuva, jolloin ratkaisevaa on tutkintokertymän lisäksi mm. opetusprosessin sujuvuuteen ja laatuun, työllistymiseen sekä kilpaillun TKI-rahoituksen volyymiin liittyviä tekijöitä. Laurea sai valtioneuvostolta erityisen kehittämisvelvoitteen turvata toimintansa vaikuttavuus Uudenmaan alueella tiivistämällä yhteistyötä suurmetropolialueen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa sekä turvaamalla tutkintoon johtavan koulutuksen toimintaedellytyksiä Lohjalla ja Porvoossa. Laurea profiloituu uuden toimiluvan myötä entistä selkeämmin aluekehityspainotteisena Uudenmaan yhteisenä ammattikorkeakouluna. Toiminnallisia tuloksia vuodelta 2014 voi luonnehtia kokonaisuutena hyviksi niin koulutus-, tutkimus-, kehittämis-, innovaatio- kuin aluekehitystoiminnankin osalta. Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n taloudellinen tulos toimintavuodelta on myös hyvä - tilikauden voitto 1,9 milj. -, vaikka ammattikorkeakoulujen talous kiristyy huomattavasti lähivuosina. Sekä ammattikorkeakoulun uuden toimiluvan kehittämisvelvoitteesta että ammattikorkeakoulujen uuteen, tuloksellisuuteen pohjautuvaan rahoitusmalliin siirtymisestä ja kiristyvistä talousodotuksista johtuen Laureassa valmisteltiin siirtyminen uuteen sisäiseen organisaatioon alkaen. Toiminta koottiin kymmenestä yksiköstä kuuteen ja samalla uudistettiin yksiköiden tehtäviä siten, että ne tukevat paremmin osaamispohjaisuuden toteutumista Laureassa. Yksikkörakenteen tiiivistämisellä pyritään vahvistamaan koulutuksen toteuttamisedellytyksiä, alueen ja työelämän palvelukykyä sekä yhteistyötä niiden toteuttamisessa. Laureassa toteutettiin myös tutkinnonuudistus, jonka keskeisenä tavoitteena on ollut yhtenäistää laurealaisten tutkintojen rakenne. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa on kehitetty toimintamalleja ja -prosesseja, joilla vastataan kiristyneeseen kilpailuun ulkoisesta TKI-rahoituksesta. Aluekehitystoiminnassa on uudistettu toimintatapaa, jolla kyetään paremmin vastaamaan kumppanina kuntien ja yritysten kehitystarpeisiin koko Uudenmaan alueella tarjoamalla alueen tarpeisiin vastaavia aluepalveluja. Toimintavuotta 2014 voi kuvata alueen yhteisen ammattikorkeakoulun uudistumisen vuodeksi, jota ilmentää hyvin opiskelijoiden, henkilökunnan ja alumnien yhdessä muotoilema Laurean palvelulupaus opiskelijoille Me Laureassa olemme juuri sinua varten. Palvelulupauksen tavoitteena on viestiä kaikille seuraavaa: Laureassa rakennat kanssamme tulevaisuutesi yhdessä työelämän kanssa Laureassa voit opiskella joustavasti Laureassa saat ohjausta ja palautetta Laureassa saat laadukkaat, opintojasi tukevat palvelut Jouni Koski Rehtori, toimitusjohtaja 3

3 Vararehtori Susanna Niinistö-Sivuranta Vararehtori Kyösti Väkeväinen Opetusta ja kehittämistä opiskelijoiden ja alueen parhaaksi Laureassa toteutettiin tutkinnonuudistus lukuvuonna Uudistuksen keskeisenä tavoitteena oli yhtenäistää laurealaisten tutkintojen rakenne. Opetussuunnitelmat rakentuvat ydinosaamisen ja täydentävän osaamisen moduuleista. Opiskelu uusien opetussuunnitelmien mukaisesti aloitettiin elokuussa Tutkinnonuudistuksessa korostettiin erityisesti osaamisperustaisuutta, työelämäläheisyyttä sekä joustavia opintopolkuja. Koulutuksen kehittämisen painopiste on ollut Laurean tahtotilan mukaisessa koulutuksen tasalaatuisuuden ja tehokkuuden edistämisessä sekä Laurean palveluiden suunnittelussa opiskelijakeskeisesti. Keskeistä Laurean koulutuksessa on ollut vahvistaa työelämäläheisyyttä kehittämispohjaisen oppimisen toimintamallilla sekä mahdollistaa laadukkaat ja luovat oppimisympäristöt kaikille opiskelijoille. Laurean oppimisympäristöissä tehtiin satoja opiskelijavetoisia työelämäprojekteja vuonna Laurean työelämäläheisiä oppimisympäristöjä ovat mm. Simulaatiosairaala, P2P, Yrityslabra ja BarLaurea. Opintoihin integroituja TKI-hankkeita olivat mm. Aistien-hanke, Toimiva sairaala Living Lab, mhealthbooster, Pumppu sekä InnoEspoo-hankkeessa kehitetty Seniori365. fi-palvelu, joka valittiin Good Practice palveluinnovaatioksi. Laurean tähän saakka vetovoimaisin YAMK-ohjelma oli yhteishaussa syksyllä Liiketalouden Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta -koulutukseen oli yli 10 hakijaa / aloituspaikka. Avoimen ammattikorkeakoulun tarjontaa ja mahdollisuuksia kouluttautua monipuolistettiin polkuopinnoilla. Polkuopintojen avulla opiskelijalla on mahdollisuus hakeutua tutkinto-opiskelijaksi suoritettuaan 60 op. Vuonna 2014 Laureassa aloitti 80 uutta polkuopiskelijaa avoimen ammattikorkeakoulun opinnoissa ja avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettiin noin 3300 opintopistettä, missä oli kasvua edelliseen vuoteen verrattuna lähes 40 %. Laurea profiloituu koko Uudenmaan kehittäjänä. Vuonna 2014 perustettiin Laurean Aluepalvelut vahvistamaan koulutus- ja aluepalveluyksiköitten palvelukykyä. Aluepalveluiden keskeiseksi tehtäväksi asetettiin Laurean kumppanuuksien kehittäminen ja Laurean aluekehityksen toimintamallin systematisointi. Syyskaudella 2014 Aluepalvelut tuotti Laurealle ensimmäisen, koko Laurean palvelut kattavan markkinointisivuston. Syksyn aikana saavutettiin satoja työelämäkontakteja. Näistä syntyi 105 ulkoisille asiakkaille tarjottua kehittämistyön, hanketyön tai koulutustoiminnan toimeksiantoa. Vaikuttavaa tutkimus-, kehitysja innovaatiotoimintaa Laurean tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan strategisena valintana on ollut strategiassa määritellyn profiilin mukaan olla kansainvälisesti tunnustettu ja tuloksellinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan toimija. Laureassa TKI-toiminta voidaan jakaa TKI-hankkeisiin sekä yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan edistämiseen. TKI-hankkeissa keskeistä on opiskelijoiden integroiminen hankkeisiin sekä lisäarvon tuottaminen Uudenmaan alueen elinkeinoelämälle ja julkisen sektorin toimijoille. Vuoden 2014 TKI-hankkeita palvelukehittämisessä olivat mm. Neuromarkkinointihanke, turvallisuudessa rajavalvonnan kehittämistä tutkinut PER- SEUS-hanke sekä terveysteknologiaan kehittynyt mhealthbooster-hanke ja Good Practice palveluinnovaatioksi valittu Seniori365.fi-palvelu, joka kehitettiin osana InnoEspoo-hanketta. TKI-hankkeiden osalta ulkoisesti rahoitettujen hankkeiden määrää kasvoi noin 20 kappaleella ollen 70 hanketta. Lisäksi hankkeiden kansainvälistä rahoitusta saavien hankkeiden osuus kasvoi merkittävästi. Hankkeisiin saatu ulkopuolinen rahoitus oli 3,3 milj. pysyen samalla tasolla edelliseen vuoteen. Laurean TKI-toiminnan volyymi oli noin 11 milj.. Yrittäjyys ja innovaatiotoiminnassa vuoden 2014 aikana Laurean opiskelijat perustivat 30 yritystä. Jotta Laurea voi entistä paremmin toimia proaktiivisena yrittäjyyttä edistävänä toimijana Uudenmaan alueella, toimintavuoden 2014 aikana käynnistettiin yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan edistämisen kehittämisohjelma. Ohjelman tarkoituksena on tunnistaa ja kannustaa opiskelijoita yrittäjyyteen. Korkeaan osaamiseen, teknologiaan ja hyvinvointiin fokusoitunut yrityshautomo Spinno Enterprise Center jatkoi toimintaansa menestyksellisesti auttaen uusia Start up -yrityksiä ulkoisen rahoituksen hankinnassa. Spinnon asiakkaille suunnattu koulutustarjonta avattiin myös Laurea-lähtöisille opiskelijatiimeille. Cambridge VentureCamp toteutettiin yhteistyössä Laurea ES:n kanssa kahdeksatta kertaa. Sense-liikeideakilpailu järjestettiin yhdessä Hämeen ja Lahden ammattikorkeakoulujen kanssa. Kilpailuun osallistui 215 liikeideaa, joista voittajaksi selviytyi Capital King Laureasta. Osana Laurean organisaatioimuutosta myös TKI-toimintaa kehitettiin edelleen muodostamalla TKI-kehitysyksikkö vastaamaan koko Laurean TKI-toiminnasta. Yksikön tarkoituksena on vastata innovaatiosta, palveluiden kansainvälisestä kaupallistamisesta ja tutkimus- ja kehityshankkeiden strategisesta suuntaamisesta. Opiskelijoiden ja elinkeinoelämän tarpeisiin uusi toimintamalli vastaa yhä tehokkaampana toimintana ja mahdollistaa yhä paremmat yhteistyömahdollisuudet tulevaisuudessa. Osana kumppanuuksien kehittämistä suoritettiin syksyllä 2014 ensimmäinen sidosryhmille suunnattu palautekysely, joka kohdistui Laurean nykyisten ja potentiaalisten kumppanien kokemuksiin ja mielikuviin yhteistyöstä Laurean kanssa. Kyselyn perusteella Laurea on onnistunut yhteistyössä nykyisten kumppaniensa kanssa hyvin. Vastaajista lähes puolet oli erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön. Kyselyn kokonaisarvosana Laurean toiminnasta oli 3,9 (asteikolla 1-5). 4 5

4 Vararehtori Kimmo Hannonen Henkilöstöjohtaja Terhi Vires Palvelut kehittyvät Teemme merkittävää työtä Laureassa aloitettiin vuoden aikana laaja hanke opiskelijakeskeisten palvelujen kehittämiseksi. Tämä tuo pohjan palveluprosessien, tilojen ja tietojärjestelmien pitkäjänteiselle suunnittelulle. Edelleen Laurea jatkoi sähköisten palvelujen ja sähköisen asioinnin kehittämiseen liittyvää hanketta. Näin varmistamme opiskelijoiden hyvät oppimistulokset sekä opintojen sujuvan etenemisen. Aluksi hankkeessa määriteltiin palvelutuotannon johtamisvastuut ja organisoituminen, mikä toimii pohjana jatkokehitykselle. Kehittämistyö jatkuu palveluprosessien yhtenäistämiseen koko Laureassa, jolla varmistamme opiskelijoiden käyttämien palvelujen laadun ja saavutettavuuden myös pitkälle tulevaisuuteen. Ammattikorkeakouluja ohjaava lainsäädäntö uudistui vuoden 2015 alusta. Muun muassa ammattikorkeakoulujen verotuksellinen asema muuttui ja ammattikorkeakouluosakeyhtiön hallintorakenteisiin vaikuttavia muutoksia on edellytetty. Laurea toteutti vuonna 2014 laajamittaisen taloushallinnon uudistuksen, jotta voimme vastata muuttuvaan raportointi- ja tilinpäätöskäytäntöihin. Niin ikään yhtiöjärjestys ja organisaation toimintaa ohjaavat säännöt uusittiin. Edelleen toiminnan ja talouden suunnitteluprosessi toteutettiin uudistetulla tavalla, jotta se tukisi uudistuvaa organisaatiota ja ottaisi ammattikorkeakoulun rahoitusmallin vaateet johtamiselle. Tietojärjestelmät ja toimiva tietoverkko ovat merkittäviä päivittäisessä toiminnassamme. Tietohallinto varmistaa fyysisten ja verkko-oppimisympäristöjen toimivuuden ja tukee osaltaan myös uusien tietoverkkoja hyödyntävien ratkaisujen kehittämistä. Tietotekniikan ja sen hyödyntämisen kehityksen vauhdin kiihtyessä tietohallinnon johtamisessa on panostettu kokonaisvaltaisuuteen. Investointien onnistumisen varmistamiseksi on otettu käyttöön hankesalkkumalli, jossa uudet kehitysideat arvioidaan ennen mahdollista päätöstä. Tietohallinnon johtamisessa hyödynnetään muutoinkin kokonaisarkkitehtuurimenetelmiä. Laadunvarmistuksen osalta Laureassa valmistaudutaan tulevaan laatujärjestelmän auditointiin. Prosessien mallintamiseen toiminnan johtamisen tueksi on edelleen panostettu. Kuluneena toimintavuotena henkilöstön työhyvinvoinnin merkitys sekä opiskelijanäkökulman kehittämiseen että laajemminkin toiminnan tuloksellisuuteen haluttiin tuoda selkeämmin esille. Kehittämisen työkaluksi valittiin Great Place to Work - tutkimus (Suomen parhaat työpaikat), joka mittaa organisaation henkilöstön keskinäistä luottamuspääomaa ja sopii hyvin jo aiemmin yhteisöllisesti työstetyn Eettisen toimintaohjeen rinnalle. Lähtötasotutkimus tehtiin maaliskuussa Henkilöstön vastausaktiivisuus oli kiitettävä 82 %. Tutkimuksen tulokset käsiteltiin yhdessä henkilöstön kanssa kampuskohtaisesti sekä koko Laureaa koskien. Laurealainen vahvuus on työn merkityksellisyyden kokemus. 77 % vastaajista oli ylpeitä työstään ja 74 % vastaajista koki Laurean kokonaisuutena hyvänä työpaikkana, mutta myös kehittämisalueita tunnistettiin. Yhteisiksi Laurean kehittämiskohteiksi valittiin korkeakouludemokratian sekä viestinnän- ja johtamiskulttuurin vahvistaminen. Korkeakouludemokratiaa toteutettiin osallistamalla henkilöstöä heitä koskeviin päätöksiin mm. kutsumalla henkilöstö- ja opiskelijaryhmien edustajat mukaan johtoryhmätyöskentelyyn. Viestinnän monikanavaisuutta kehitettiin mm. osallistamalla henkilöstöä Laurea strategian työstöön. Johtamiskulttuuria kehittääksemme käynnistimme joulukuussa Laurea Certified Leader -valmennusohjelman. Henkilöstönäkökulman kehittymistä päätettiin seurata vuosittain tehtävällä seurantatutkimuksella (Great Place to Work). Vuoden 2015 osalta tutkimustulokset raportoidaan ja analysoidaan tiimitasolla, jolloin kehittämistoimet voidaan myös kohdistaa tarkemmin. Laurea liittyi osakkaaksi KuntaPro OY:öön kesäkuussa Osakkuus mahdollistaa kilpailukykyisten palkkahallinnon palveluiden hankkimisen sekä myös modernin henkilöstötietojärjestelmän käytön edullisena pilvipalveluna. Henkilöstöhallinnon prosessien yksinkertaistaminen ja automatisointi parantavat kustannustehokkuutta, henkilöstötiedon laatua sekä ajantasaisuutta. Keskitetty henkilöstötieto sekä yhteiset laurealaiset prosessit mahdollistavat myös uutta lisäarvoa tuottavan osaamisen johtamisen tietojärjestelmätuen. 6 7

5 Viestintäjohtaja Päivi Korhonen Yhdessä enemmän opiskelijoiden ja alueen parhaaksi Yhtiön hallitus Laurean uusi brändilupaus Yhdessä enemmän Laurea Uudellamaalla julkaistiin elokuussa Brändi perustuu Laurean arvoihin, tahtotilaan ja strategiaan sekä toiminnallisiin valintoihin. Laurean toimintaa ja valintoja ohjaavat laurealaisten määrittämät arvot yhteisöllisyys, sosiaalinen vastuullisuus ja luovuus. Brändi on lupaus ja sen pitää vedota sekä järkeen että tunteeseen ja sen on välityttävä kaikessa, mitä teemme ja miten näymme. Yhtiön hallitukselle kuuluvat ylläpitäjähallinnon tehtävät kuten strateginen suunnittelu ja talousarviosta päättäminen. Hallitus kokoontui 13 kertaa vuoden 2014 aikana. Hallitukseen kuuluivat puheenjohtaja Heikki Heinimäki, varapuheenjohtajat Petri Graeffe ja Tarmo Parviainen sekä jäsenet Jaana Andersin, Eva Kotiniitty, Jarno Lappalainen ja Heljä Misukka. Uusi brändilupaus muodostui yhteisöllisessä prosessissa, jolloin jokainen laurealainen sai tehdä ehdotuksen uudeksi lupaukseksemme. Suurin osa ehdotuksista perustui yhteistyöhön ja yhdessä tekemiseen ja vaikuttavuuteen. Uusi brändilupaus vahvistaa toimintatapaamme toimia yhdessä työelämän kanssa opiskelijoidemme ja alueen parhaaksi. Uudenmaan vaikuttava ammattikorkeakoulu on samaan aikaan vaikuttava painoaloillaan sekä kansallisesti että kansainvälisesti, mikä luo edellytykset myös koulutuksen ja TKI-toiminnan kansainväliselle kehittämiselle. Palvelulupauksemme Muodostimme yhdessä opiskelijoiden, alumnien ja henkilöstön kanssa palvelulupauksen opiskelijoille: Me Laureassa olemme juuri Sinua varten. Tämä on lupaus, joka velvoittaa jokaisen laurealaisen tekemään työtä opiskelijoidemme opiskelun sujuvuuden ja tuloksellisuuden eteen varmistamaan hyvän tulevaisuuden opintojen kautta. Olemme sitoutunut opiskelijakeskeiseen ammattikorkeakoulutoimintaan, jota ilmentää opiskelijoille antamamme palvelulupaus: Me Laureassa olemme juuri sinua varten. Laureassa voit opiskella joustavasti Laureassa teet henkilökohtaisen oppimissuunnitelman, joka tukee tavoitteitasi Voit suunnitella oman opintoaikataulusi Opiskelet aidoissa työelämäprojekteissa Joustavan opintojen toteutuksen johdosta voit nopeuttaa valmistumistasi Kuvassa vasemmalta oikealle: Jarno Lappalainen, Tarmo Parviainen, Heikki Heininmäki, Eva Kotiniitty, Jaana Andersin, Petri Graeffe, Heljä Misukka. Laureassa saat ohjausta ja palautetta Tuemme erilaisin ohjaustoimin yksilöllistä kehittymistäsi ja opintojesi edistymistä Sitoudumme opettajina ja ohjaajina antamaan sinulle palautetta kehittymisestäsi säännöllisesti Laureassa rakennat kanssamme tulevaisuutesi yhdessä työelämän kanssa Olemme sitoutuneet toimimaan yhteistyössä sinun ja työelämän kanssa Laurean Kehittämispohjaisen oppimisen, LbD, toimintamallin mukaisesti Sinulla on mahdollisuus toteuttaa opintosi jopa kokonaan työelämän kehittämisprojekteissa Laureassa saat laadukkaat, opintojasi tukevat palvelut Palveluilla mahdollistamme opintojesi etenemisen ja opiskelusi arkipäivän hyvän sujumisen Annamme sinulle ohjausta ja neuvontaa kaikissa opiskeluusi liittyvissä asioissa. 8 9

6 Laurea numeroin 2014 Opiskelijamäärä 7098 Henkilöstömäärä 479 Suoritettuja tutkintoja 1559 Valmistuneiden työllistymisprosentti (2012) 97,9 % TKI-toiminnan laajuus 10,8 M Julkaisujen määrä 281 kpl Liikevaihto 55,19 M Liikevoitto-% 6,21 % Oman pääoman tuotto-% 4,22 % 10

7

Yhdessä enemmän. laurean Brändikirja. Laurean brändi Laurean visuaalinen ilme Laurea verkossa Laurea verkostoissa

Yhdessä enemmän. laurean Brändikirja. Laurean brändi Laurean visuaalinen ilme Laurea verkossa Laurea verkostoissa Yhdessä enemmän laurean Brändikirja Laurean brändi Laurean visuaalinen ilme Laurea verkossa Laurea verkostoissa Brändi on lupaus ja sen pitää vedota sekä järkeen että tunteeseen. Laurean brändilupauksen

Lisätiedot

FUAS-liittouma herättää positiivisia odotuksia

FUAS-liittouma herättää positiivisia odotuksia FUAS-LEHTI nro 1 2012 FUAS-liittouma herättää positiivisia odotuksia Kesäopinnot vauhdittavat valmistumista 8 Verkoston avulla kehitysmaiden markkinoille 13 4» www.fuas.fi Pääkirjoitus FUAS-liittoumasta

Lisätiedot

2014 Espoo, Vantaa, Hyvinkää, Kerava, Porvoo ja Lohja 2018 Espoo, Vantaa ja Hyvinkää

2014 Espoo, Vantaa, Hyvinkää, Kerava, Porvoo ja Lohja 2018 Espoo, Vantaa ja Hyvinkää HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Laurea-ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka Vantaa 1.3. Ylläpitäjän

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 164 TUTKIMUKSIA Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa TOIMINTA-AJATUS: Turun AMK antaa monialaista korkeakouluopetusta

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta OPETUSSUUNNITELMA Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta 2 Sisällys 1 Tulevaisuuden ennakointi ja asiakaslähtöisyys tulevaisuuden

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulun STRATEGIAN TOTEUTTAMIS SUUNNITELMA 2013 2016

Lahden ammattikorkeakoulun STRATEGIAN TOTEUTTAMIS SUUNNITELMA 2013 2016 Lahden ammattikorkeakoulun STRATEGIAN TOTEUTTAMIS SUUNNITELMA 2013 2016 Hyväksytty hallituksessa 10.6.2013 Päivitetty 21.10.2013 Sisällys 1. JOHDANTO...3 2. FUAS-LIITTOUMA JA RAKENTEELLINEN KEHITTÄMINEN...4

Lisätiedot

on kasvun kaupunki Kari Nenonen

on kasvun kaupunki Kari Nenonen Laurea tutkii ja kehittää 2/2015 on kasvun kaupunki Kari Nenonen / s. 4 Opiskelijayrittäjyys / s. 6 YAMK-opiskelu / s. 10 CIDe Cluster / s. 14 Sisällysluettelo Kehittämiskumppanisi kansainvälistyvällä

Lisätiedot

YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2013 Kehittävää kumppanuutta

YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2013 Kehittävää kumppanuutta YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2013 Kehittävää kumppanuutta Saimaan ammattikorkeakoulu Yhteiskuntavastuuraportti 2013 Tekstit Anneli Pirttilä, Terttu Kauranen, Tanja Matikainen Valokuvat Mikko Nikkinen, Shutterstock

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA PILOTTIPROJEKTI. Mabuhay Laurea. Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen

KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA PILOTTIPROJEKTI. Mabuhay Laurea. Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen Laurea Julkaisut I Laurea Publications Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen PILOTTIPROJEKTI KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA Mabuhay Laurea Laurea Julkaisut I Laurea Publications

Lisätiedot

Uutta kohden. «Ihmiset ovat FUASin arvokkain voimavara ja keskeisin menestystekijä, sanoo tuore FUAS-liittouman toiminnanjohtaja Leena Treuthardt.

Uutta kohden. «Ihmiset ovat FUASin arvokkain voimavara ja keskeisin menestystekijä, sanoo tuore FUAS-liittouman toiminnanjohtaja Leena Treuthardt. FUAS-LEHTI nro 1 2013 Uusi toiminnanjohtaja Leena Treuthardt: FUAS on sosiaalinen innovaatio 6 Opiskelijat otettu hyvin mukaan liittouman kehittämiseen 11 Maakuntajohtajat näkevät kolmen kimpalla kilpailuedun

Lisätiedot

Vuosikertomuksen kuvituksessa esiintyvät henkilöt ovat aitoja haagahelialaisia. Kuvasimme vuoden 2014 aikana noin 550 opiskelijaa ja henkilöstön

Vuosikertomuksen kuvituksessa esiintyvät henkilöt ovat aitoja haagahelialaisia. Kuvasimme vuoden 2014 aikana noin 550 opiskelijaa ja henkilöstön HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULUN VUOSIKERTOMUS 2014 Vuosikertomuksen kuvituksessa esiintyvät henkilöt ovat aitoja haagahelialaisia. Kuvasimme vuoden 2014 aikana noin 550 opiskelijaa ja henkilöstön jäsentä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 VAASA 2006 1 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 SISÄLLYS Sivu 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 3 2. TULOSANALYYSI VUODESTA 2005 5 2.1. Vaikuttavuus ja laadun hallinta 5 2.1.1.

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

PALVELUJEN ASIAKASKESKEINEN KEHITTÄMINEN

PALVELUJEN ASIAKASKESKEINEN KEHITTÄMINEN OPETUSSUUNNITELMA PALVELUJEN ASIAKASKESKEINEN KEHITTÄMINEN MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO RESTONOMI (YLEMPI AMK) MASTER OF HOSPITALITY MANAGEMENT 90 op Syksy 2015

Lisätiedot

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke Loppuraportti 3/2015 Tekijät: Sini Granström Sari Lamminpää Päivi Pöyry-Lassila Annulii Vähämaa Aku Välimaa Toni Anttonen Joni Aunola Anniina Hämäläinen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TERVEYDEN EDISTÄMISEN KOULUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JOHTAMINEN SOSIAALI-JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

OPETUSSUUNNITELMA TERVEYDEN EDISTÄMISEN KOULUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JOHTAMINEN SOSIAALI-JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA TERVEYDEN EDISTÄMISEN KOULUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JOHTAMINEN SOSIAALI-JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO SAIRAANHOITAJA (YLEMPI AMK) SOSIONOMI (YLEMPI AMK) FYSIOTERAPEUTTI

Lisätiedot

Kuva: Ville Salminen. Toimintakertomus 2014: Strategiset teot

Kuva: Ville Salminen. Toimintakertomus 2014: Strategiset teot Kuva: Ville Salminen Toimintakertomus 2014: Strategiset teot Sisällysluettelo Rehtorin katsaus vuoteen 2014...3 Yhdessä kohti oppimisen muutosta...4 Opiskelijat vahvemmin mukana...9 Yhteisöllinen työskentely

Lisätiedot

Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2010 2015 YHDESSÄ OLEMME ENEMMÄN

Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2010 2015 YHDESSÄ OLEMME ENEMMÄN Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2010 2015 YHDESSÄ OLEMME ENEMMÄN Saimaan ammattikorkeakoulun arvot Korkeakouluyhteisön jäsenet ovat sitoutuneet seuraaviin arvoihin sekä korkeakouluyhteisön sisällä

Lisätiedot

Tapio Kosunen: Kilpailukykyä. ja tutkimuksesta / s.4. Laurea tutkii ja kehittää 1/2015. Koulutusviennistä seuraava suomalainen menestystuote / s.

Tapio Kosunen: Kilpailukykyä. ja tutkimuksesta / s.4. Laurea tutkii ja kehittää 1/2015. Koulutusviennistä seuraava suomalainen menestystuote / s. Laurea tutkii ja kehittää 1/2015 Tapio Kosunen: Kilpailukykyä ja tutkimuksesta / s.4 Kansainvälinen korkeakoulu / s. 6 Koulutusviennistä seuraava suomalainen menestystuote / s. 10 10 vuotta Japani Suomiyhteistyötä

Lisätiedot

SAVONIAN STRATEGIA 2013 2016

SAVONIAN STRATEGIA 2013 2016 K E H I T T Ä M I S - J A P A L V E L U K E S K U S SAVONIAN STRATEGIA 2013 2016 H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun hallitus 18.6.2013 ( 7) H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

REHTORIN KATSAUS. Rakenteellisen kehittäminen ja säästötavoitteiden toteuttaminen

REHTORIN KATSAUS. Rakenteellisen kehittäminen ja säästötavoitteiden toteuttaminen Vuosikertomus 2014 1 SISÄLLYS Rehtorin katsaus 3 Tuloslaskelma ja tase 4 Kokkola-Pietarsaaren yksikkö 6 Ylivieskan yksikkö 9 Oppimisprosessi 10 Tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprosessi 13 Talousprosessi

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Metropolia Ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Pekka Hulkko Jari-Pekka Kanniainen Annikka Nurkka Teuvo Uusitalo Heidi Westerlund Johanna Mattila Kim Östman Metropolia Ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA

METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA SISÄLTÖ JOHDANTO...3 LAADUKKAAN JA KILPAILUKYKYISEN TOIMINNAN ELEMENTIT METROPOLIASSA...4 Toimintakulttuuri...5 Tukeva ja kannustava

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu vuosikertomus 2008

Metropolia Ammattikorkeakoulu vuosikertomus 2008 Vuosikertomus 2008 Metropolia Ammattikorkeakoulu vuosikertomus 2008 Sisällys 1 Toiminta-ajatus, visio ja päämäärät 5 2 Avaintiedot ja tunnusluvut 2008 6 3 Metropolian toiminta 2008 8 4 Osakeyhtiön hallituksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP 2014)

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP 2014) H A L L I N T O P A L V E L U T TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP 2014) H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän yhtymähallitus 24.2.2015 (9 ) H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulu LAATUKÄSIKIRJA

Lahden ammattikorkeakoulu LAATUKÄSIKIRJA Lahden ammattikorkeakoulu LAATUKÄSIKIRJA Helmikuu 2015 Sisällys Johdanto... 2 1 TAUSTAA LAATUTOIMINNALLE... 3 1.1 Kansallinen korkeakoulupolitiikka... 3 1.2 Kansainvälinen koulutuspolitiikka... 3 1.3 Kansallinen

Lisätiedot

TKI-STRATEGIA 2013 2016

TKI-STRATEGIA 2013 2016 Lahden ammattikorkeakoulun TKI-STRATEGIA 2013 2016 Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan strategiset linjaukset vuosille 2013 2016 sekä lähiajan toiminnan kehittämisen painopisteet Hyväksytty Lahden

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Laurea-ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Saara Lampelo Sakari Kainulainen Juhani Turunen Jarkko Viljanen Anu Yanar Johanna Mattila Marja-Liisa Saarilammi Laurea-ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON

Lisätiedot

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 16.02.2015 Aika 16.02.2015 klo 8:30-10:35 Paikka Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot