Meneillään olevat terveystieteelliset EVO-tutkimukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Meneillään olevat terveystieteelliset EVO-tutkimukset"

Transkriptio

1 Meneillään olevat terveystieteelliset EVO-tutkimukset Vastuuhenkilöiden yhteystiedot sähköposti: Vastuuhenkilö: Ala-Lipasti Mika Alanne Soili THM, ravitsemusterapeutti Alatalo Päivikki, FM Anttila Ismo, Bragge Aira VTM Flinck Aune TT Hagman Juha Hautanen Satu FM, sairaalabiologi Heikkilä Asta Heikkilä Matti osastonylilääkäri Helminen Heli Kultti Johanna FT, laboratoriokemisti Hiltunen Reijo Ignatius Eino hammaslääkäri Jumppanen Mervi FT, solubiologi Junkkari Hanna-Leena. Jussila Airi Jussila Airi Tutkimuksen nimi: Yliaktiivinen virtsarakko, riskitekijät, luonnollinen kulku, haitta sekä vaikutus elämänlaatuun ja kuolleisuuteen. Lasten allergisten sairauksien kustannukset ja vaikutukset lapsen ja perheen elämänlaatuun sekä prevention kustannusvaikutus. Alkoholin suurkulutuksen tunnistaminen ja alkoholisairauksien patogeneesi Lepo-EKG:ssä havaittavien muutosten esiintyvyys ja ennustettavuus - Terveys 2000 aineiston EKG-tutkimuksia Esimiestaitojen kehittäminen henkilöjohtamisessa. Parisuhdeväkivallan tunnistaminen, siihen puuttuminen ja moniammatillinen koulutus. Resurssien vaikutus glaukooman hoitotuloksiin ja potilaan elämänlaatuun. Virtsarakkosyövän kromosomimuutosten tutkiminen kromosomissa 1 Terveysalan ammattikorkeakoulutuksesta valmistuvien hoitotyöntekijöiden tutkitun tiedon käytön osaaminen. Seerumiseulonnan mukaanoton vaikutus ensimmäisen raskauskolmanneksen sikiöseulontaan. Leikkausta edeltävä immunologiaan vaikuttava ravintolisä ja varhainen ruokinta ruuansulatuselinkirurgian jälkeen. Alkoholin aiheuttamat immunologiset vasteet ja niiden diagnostiset sovellukset Laskeumien esiintyvyys laskeumaleikkausten ja kohdunpoistoleikkausten jälkeen. Keinomateriaalin käyttö rakon laskeuman operatiivisessa hoidossa. Telehammaslääketieteen kehittäminen Etelä-Pohjanmaalla. Hormonireseptorien ja proliferaatiomerkkiaineiden määrittäminen rintasyövässä tietokoneperusteisella sovelluksella ja kudosmicroarrayn käytön ongelmat ja rajoitukset immunohistokemiallisessa tutkimuksessa. Avioero ja depressio. Crohnin tauti leikkauksen jälkeen: Mesalatsiinin ja Atsatiopriinin yhdistelmä-hoito leikkauksen jälkeisen uusiutumisen estossa. Tulehduksellisten suolistosairauksien (IBD:n) epidemiologia, taudinkulku, maligniteetti ja kuolleisuus

2 Kalliovalkama Elina, osastonhoitaja Perhesynnytys keisarinleikkauksella - empiiriseen aineistoon perustuvan teorian kehittäminen. Kampman Olli LT, apulaisopettaja Kampman Olli LT, apulaisopettaja Kankaanranta Hannu LT, dosentti, yilääkäri Kanto Laura FM, puheterapeutti Karelson Karel Koivisto Heidi FT, apulaiskemisti Kujala Juuso LT, Korpi-Hyövälti Eeva Kuuppelomäki Merja ThT Kyrönlahti Eija THM Kähärä Kirsti Laitila Minna Leikkola Päivi, ylihoitaja Leppilahti Kaisa KM,SHO Leppäkoski Tuija TtT Leskinen Markku LT, Luoma Katja Martiskainen Mika, erikoistuva lääkäri D2D väestötutkimus 2007: Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelman vaikuttavuuden arviointitutkimus, psykiatrinen osio. Samanaikaisen depression ja päihdeongelman systemaattisen arviointi- ja hoitomallin kehittäminen Granulocyte death in lung diseases - Regulation of eosinophil and neutrophil death - novel drug targets for asthma and COPD Viittomakielisissä perheissä kasvavien kuulevien lasten kielellinen kehitys. Alkoholiongelma perusterveydenhuollossa. Alkoholin suurkulutuksen aiheuttamat muutokset elimistön immuunivasteessa ja fibrogeeneissä. Moderni otokleroosin leikkaushoito Voidaanko gestaatiodiabeteksen puhkeaminen estää tai parantaa glukoosinsietoa elämäntapamuutoksilla korkean riskin omaavilla? Ikääntyneen hyvinvointi ja selviytyminen puolison kuoleman jälkeen. Työikäisen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen työikäisen terveydenhoitotyön koulutuksessa terveydenhoitajan perustutkintoon johtavassa koulutuksessa ja työterveyshuollon erikoistumisopinnoissa Mielenterveyspalvelujen verkostotyömalli Pohjanmaa -hankkeen merkitys pohjalaismaakuntien mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisen välineenä. Asiakaslähtöisyys ja asiakkaan osallisuus mielenterveys- ja päihdetyössä sekä niiden kehittämisessä. Perhe yhdessä neurokirurgisen potilaan kanssa: Potilaan ja perheen selviytyminen leikkauksen jälkeen Auditoinnin käyttö lapsiperhepalveluiden kehittämisessä Ähtärissä. Akuutin fyysisen perhesuhdeväkivallan vuoksi ensiapupoliklinikalle hakeutuvien potilaiden tunnistaminen ja väkivaltaan puuttuminen - alustavan toimintamallin testaaminen ja edelleen kehittäminen. Neurogeeninen inflammaatio kroonisessa eturauhastulehduksessa. Tyyppi II diabeteksen vaikutus sydänlihaksen toimintaan, 4 vuoden seurantatutkimus. Deformaatio iskemian objetiivisessa todentamisessa Vasemman kammion deformaatio tyypin 2 diabeteksessä Epilepsia ja autoimmuniteetti. Association between fibrinogen -445G/A polymorphism and cardiovascular diseases

3 Marttila Riitta LT, osastonylilääkäri Marttila Timo, osastonylilääkäri Mesiäislehto-Soukka Helinä TtT Mäkinen Tuukka LT, Mäkiniemi Esa osastonylilääkäri Niemelä Onni LT, professori, ylilääkäri Niemi Suvi Nuolivirta Kirsi, Nuotio Maria Nuotio Maria Perälä Sami Pinta Tarja LT, osastonylilääkäri Pohto Seija psykologi Raitanen Mika-Petri LT, dosentti, ylilääkäri Rannisto Satu Rantamäki Maria Riikonen Merja FM Sadeharju Karita LT Salmenaho Anna DI, sairaalafyysikko Salminen-Tuomaala Mari, sairaanhoitaja Sandell Satu Ennenaikaisen synnytyksen ja siihen liittyvän vastasyntyneen keuhkojen epäkypsyyden epidemiologia ja genetiikka. Synnynnäinen immuniteetti ja geneettinen alttius hengitystie-infektioihin. Virtsan tuumorimarkkerien käyttö rakkosyövän seurannassa. Monimarkkeritutkimus. Perheenlisäys isien kokemana, fenomenologinen tutkimus isien kokemuksista perheenlisäyksen yhteydessä Seulontatutkimuksen mahdollistaminen aikaisempaan väitöskirjatyöhön Murtumien sekundaaripreventio yläraajamurtuman saaneilla potilailla ja yläraajamurtumapotilaan elämänlaatu. Alkoholi- ja päihdesairauksien mekanismit ja diagnostiikan kehittäminen. Virtsan- ja ulosteenkarkailu raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen. Alle kuuden kuukauden ikäisten lasten respiratory syncytial virusinfektion ja muiden hengitysinfektioita aiheuttavien virusten taudinkuvaan ja ennusteeseen vaikuttavia tekijöitä. Virtsaamisvaivojen ennustevaikutukset ja liitännäisongelmat iäkkäillä Pakkoinkontinenssi ja nocturia laitoshoidon ennustajina. Alaraajojen lihasvoimaharjoitteiden vaikutus virtsainkontinenssin esiintymiseen iäkkäillä naisilla. Potilaan ja saattajan ohjaus päivystyspoliklinikalla - toiminnan kehittäminen verkko-opetuksen keinoin ja toiminnan arviointi. Perheiden tukeminen elämänkulun eri vaiheissa. Perhehoitotyön toteutumisen arviointi päiväkirurgisessa hoidossa ja päivystyspoliklinikalla. Videoneuvottelutekniikan soveltaminen terveydenhuollossa. Paksu- ja peräsuolisyöpäleikkausten tulokset vuosina Seinäjoen keskussairaalassa. Semanttis-pragmaattinen kielihäiriö. Esiintymisen, diagnostiikan ja kuntoutuksen arviointi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä. Kationi- heksa-dekstraanin teho ja siedettävyys pinnallisen rakkosyövän hoidossa. Alaraajojen eripituisuus ja selkäkipu. Clinical, morphological and genetic characterization of adult-onset non-dominant ataxia in Finland. Teknologian rooli kotona asuvan dementoituneen turvaverkossa. Diabeetikoiden hoitotasapainoon vaikuttavat tekijät. Evaluation of Tissue Electric Properties using Proton Density MR Imaging Akuutista sydäninfarktista selviytyminen - potilaan ja hänen perheensä selviytymistä kuvaavan teorian kehittäminen. A New Hereditary Vacuolar Myopathy in Finland: a clinical, genetic and neurophysiolgical study.

4 Suoranta Jutta Tulisalo Ulla Tunturi-Hihnala Helena, osastonylilääkäri Toimiiko kuntoutusjärjestelmä? Arvioita alueellisesta järjestelmästä. Psykiatrisen avohoidon tarpeen arviointi ja hoitovaihtoehdot - palveluiden lisääntymisen vaikutus sairaalahoidon tarpeeseen. Tulehduksellisten suolistosairauksien epidemiologia ja taudinkulku Etelä- Pohjanmaalla. Parent-offspring transmission of juveline-onset type 1 diabetes in Finland

5 Tuomisto Leena Turunen Tuija psykologi Tuulari Jyrki YTM, psykologi Uusimäki Juha Uusimäki Juha Vainionpää Aki LT, Vainionpää Sinikka TTM, KM Viitanen Elina TtT, dosentti Virjo Irma Wiklund Jan Väistö Olli Zegrea Adrin, erikoistuva lääkäri D-vitamiini ja tyypin 1 diabetes Analysis of gene-lifestyle interactions in the Fin-D"D Study Aikuisen astmapotilaan hoitoon liittyvä tiedonkulku perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä: astmalähetteiden arviointitutkimus. Nuoruusikäisen selviytyminen vakavasta traumasta Masennustilan 1-vuotisesiintyvyys Pohjanmaalla ja Varsinais-Suomessa - esiintyvyys (eritoten nuorilla), masennusoireita suojaavat ja niille altistavat tekijät sekä masentuneisuuden kokemuksia hoitojärjestelmästä. Profylaktisen antibiootin kirjo komplisoitumattomassa umpilisäkkeen tulehduksessa. Kilpirauhasleikkaukset Seinäjoen keskussairaalassa vuonna 2002 ja Kilpirauhasen toisen lohkon leikkaukset lyhytkestoisena kirurgisena hoitona. Aktiivinen harjoittelu verrattuna botuliinitoksiiniin kroonisen tenniskyynerpään hoidossa Hyvinvointijohtaminen haasteena maaseutukunnissa. Dialoginen yhteistyö kehityksen mahdollistajana Johtoryhmätyöskentely johtamisen areenana ja välineenä erikoissairaanhoidossa. Antikoagulanttihoidon laatu perusterveydenhuollossa ja sähköisen sairauskertomusjärjestelmän antamat mahdollisuudet laadun arviointiin. Työterveyshuollon laatu ja vaikuttavuus - vaikuttavuusmittarien kehittäminen. Säärimurtuman ydinnaulauksen jälkeinen polven etuosan kipu. Prospektiivinen tutkimus laparoskooppisista kolorektaali leikkauksista Seinäjoen keskussairaalassa.

Suomen Lääketieteen Säätiöltä yli 20 miljoonaa euroa lääketieteen tutkimukseen viimeisen kymmenen vuoden aikana

Suomen Lääketieteen Säätiöltä yli 20 miljoonaa euroa lääketieteen tutkimukseen viimeisen kymmenen vuoden aikana Suomen Lääketieteen Säätiöltä yli 20 miljoonaa euroa lääketieteen tutkimukseen viimeisen kymmenen vuoden aikana Suomen Lääketieteen Säätiö on perustettu vuonna 1960, jolloin Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Lisätiedot

Apurahat ja palkinnot 2012

Apurahat ja palkinnot 2012 Apurahat ja palkinnot 2012 Suomen Lääketieteen Säätiö ja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 1 Suomen Lääketieteen Säätiöltä yli 20 miljoonaa euroa lääketieteen tutkimukseen viimeisen kymmenen vuoden aikana

Lisätiedot

Apurahat ja palkinnot 2013

Apurahat ja palkinnot 2013 Apurahat ja palkinnot 2013 Suomen Lääketieteen Säätiö ja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 1 Suomen Lääketieteen Säätiöltä yli 20 miljoonaa euroa lääketieteen tutkimukseen viimeisen kymmenen vuoden aikana

Lisätiedot

väitöskirjatyö Terveyteen liittyvien tekijöiden ja harjoittelun vaikutus tasapainoon ja liikkumiskykyyn 75-100-vuotiailla.

väitöskirjatyö Terveyteen liittyvien tekijöiden ja harjoittelun vaikutus tasapainoon ja liikkumiskykyyn 75-100-vuotiailla. JUHO VAINION SÄÄTIÖN APURAHAT VUODELLE 2011 YHTEISMÄÄRÄLTÄÄN 870.000 EUROA 20.12.2010 nro Apurahan saaja Tutkimusaihe Tutkimus-paikka Myönnetty apuraha euroa 1 2 3 4 5 Aaltonen Sari Susanna, TtM, tohtorikoulutettava

Lisätiedot

Orionin ja Farmoksen tutkimussäätiöiltä yhteensä 513 400 euron apurahat lääketieteen ja luonnontieteen tutkimuksiin

Orionin ja Farmoksen tutkimussäätiöiltä yhteensä 513 400 euron apurahat lääketieteen ja luonnontieteen tutkimuksiin 1 (8) Lehdistötiedote 21.12.2006 Orionin ja Farmoksen tutkimussäätiöiltä yhteensä 513 400 euron apurahat lääketieteen ja luonnontieteen tutkimuksiin Orionin ja Farmoksen tutkimussäätiöt ovat myöntäneet

Lisätiedot

TORSTAI 19.3.2009 AVAJAISET

TORSTAI 19.3.2009 AVAJAISET TORSTAI 19.3.2009 AVAJAISET 09.00 Lääkäripäivien avaussanat Professori PIRKKO KELLOKUMPU-LEHTINEN, TaY Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja 09.10 Juhlapuhe Kansleri JORMA SIPILÄ, TaY 09.30 Arkkiatri Risto

Lisätiedot

Dehko-päivät ABSTRAKTIKIRJA. Kansallisen diabetesohjelman loppukatselmus. 31.1. 1.2.2011 Finlandia-talo Helsinki

Dehko-päivät ABSTRAKTIKIRJA. Kansallisen diabetesohjelman loppukatselmus. 31.1. 1.2.2011 Finlandia-talo Helsinki Dehko-päivät 2011 Kansallisen diabetesohjelman loppukatselmus 31.1. 1.2.2011 Finlandia-talo Helsinki ABSTRAKTIKIRJA Abstraktikirja Dehko-päivät 2011 31.1. 1.2.2011 Finlandia-talo, Helsinki Suomen Diabetesliitto

Lisätiedot

2 HENGITYSELIMET, ALLERGIAT JA IHON SAIRAUDET

2 HENGITYSELIMET, ALLERGIAT JA IHON SAIRAUDET 2 HENGITYSELIMET, ALLERGIAT JA IHON SAIRAUDET 2 HENGITYSELIMET, ALLERGIAT JA IHON SAIRAUDET... 1 2.1 Yhteiset perusraportit... 2 2.1.001 Hengityselinsairauksien esiintyvyys ja esiintyvyydessä tapahtuneet

Lisätiedot

Ke 18.2.2015 VAKUUTUSLÄÄKETIETEEN LYHYT OPPIMÄÄRÄ

Ke 18.2.2015 VAKUUTUSLÄÄKETIETEEN LYHYT OPPIMÄÄRÄ Ke 18.2.2015 VAKUUTUSLÄÄKETIETEEN LYHYT OPPIMÄÄRÄ Vakuutuslääketiede on vähitellen saanut lisää merkitystä ja näkyvyyttä kansalaisten arjessa. Tästä todistaa myös erittäin vilkas alaamme liittyvä julkinen

Lisätiedot

SUOMEN LÄÄKETIETEEN SÄÄTIÖN MYÖNTÄMÄT HANKEAPURAHAT VUONNA 2009

SUOMEN LÄÄKETIETEEN SÄÄTIÖN MYÖNTÄMÄT HANKEAPURAHAT VUONNA 2009 SUOMEN LÄÄKETIETEEN SÄÄTIÖN MYÖNTÄMÄT HANKEAPURAHAT VUONNA 2009 Nimi Tutkimusaihe Apurahan summa Rahasto LT, neurokirurgi Ville Leinonen, Kuopion yliopistollinen sairaala LT, lastentautien erikoislääkäri

Lisätiedot

VAIKUTTAVAT OPPIMISYMPÄRISTÖT TERVEYSALALLA. Ensimmäinen terveysalan koulutuksen kansallinen konferenssi 30. 31.5.2011 Helsinki.

VAIKUTTAVAT OPPIMISYMPÄRISTÖT TERVEYSALALLA. Ensimmäinen terveysalan koulutuksen kansallinen konferenssi 30. 31.5.2011 Helsinki. VAIKUTTAVAT OPPIMISYMPÄRISTÖT TERVEYSALALLA Ensimmäinen terveysalan koulutuksen kansallinen konferenssi 30. 31.5.2011 Helsinki Abstraktit Metropolia Ammattikorkeakoulu, Terveysala Turun yliopisto, Hoitotieteen

Lisätiedot

SELVITYS MIELENTERVEYS JA PÄIHDETYÖN HOITO JA PALVELUKETJUJEN NYKYTILASTA POHJANMAAN MAAKUNTIEN ALUEELLA

SELVITYS MIELENTERVEYS JA PÄIHDETYÖN HOITO JA PALVELUKETJUJEN NYKYTILASTA POHJANMAAN MAAKUNTIEN ALUEELLA SELVITYS MIELENTERVEYS JA PÄIHDETYÖN HOITO JA PALVELUKETJUJEN NYKYTILASTA POHJANMAAN MAAKUNTIEN ALUEELLA Minna Laitila Projektikoordinaattori Pohjanmaa hanke/sonet Botnia Maaliskuu 2006 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kansallinen vanhustyön moniammatillinen kongressi

Vanhustyön vastuunkantajat kansallinen vanhustyön moniammatillinen kongressi KONGRESSIKIRJA Vanhustyön vastuunkantajat kansallinen vanhustyön moniammatillinen kongressi 13. 14.10.2011 Marina Congress Center, Helsinki www.vanhustyonvastuunkantajat.fi Kirjan toimitus: Riitta Eerola,

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat

Vanhustyön vastuunkantajat KONGRESSIKIRJA Vanhustyön vastuunkantajat II kansallinen moniammatillinen kongressi 15. 16.5.2014, Finlandia-talo, Helsinki www.vanhustyonvastuunkantajat.fi Kirjan toimitus: tiedottaja Riitta Eerola, työvoimapoliittinen

Lisätiedot

ORIONIN TUTKIMUSSAÄTIÖ 14.11.2014. Aro Aapo, Lääketieteen tohtori, Helsingin yliopisto, Sydänperäistä äkkikuolemaa ennustavat tekijät EKG:ssä, 25.

ORIONIN TUTKIMUSSAÄTIÖ 14.11.2014. Aro Aapo, Lääketieteen tohtori, Helsingin yliopisto, Sydänperäistä äkkikuolemaa ennustavat tekijät EKG:ssä, 25. ORIONIN TUTKIMUSSAÄTIÖ 14.11.2014 Apurahat 2015 Suuret apurahat Aro Aapo, Lääketieteen tohtori, Helsingin yliopisto, Sydänperäistä äkkikuolemaa ennustavat tekijät EKG:ssä, 25.000 Badeau Robert M., Ph.D.,

Lisätiedot

EURAJOEN KUNNAN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA

EURAJOEN KUNNAN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA EURAJOEN KUNNAN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA SISÄLTÖ OSA 1. PERUSTELU 1. Johdanto 2 2. Perusteet päihde- ja mielenterveystyön kehittämiseen 3 3. Kehittämistyön lähtökohdat 4 4. Periaatteet suunnittelutyössä

Lisätiedot

SYVENTÄVIEN OPINTOJEN SUORITUSMAHDOLLISUUDET ERI OPPIALOILLA (päivitetty 18.2.2015) Edeltävät opintovaatimukset määritelty oppialojen yhteydessä.

SYVENTÄVIEN OPINTOJEN SUORITUSMAHDOLLISUUDET ERI OPPIALOILLA (päivitetty 18.2.2015) Edeltävät opintovaatimukset määritelty oppialojen yhteydessä. SYVENTÄVIEN OPINTOJEN SUORITUSMAHDOLLISUUDET ERI OPPIALOILLA (päivitetty 18.2.2015) Edeltävät opintovaatimukset määritelty oppialojen yhteydessä. ANATOMIA Tutkimusaiheeet/-aihepiirit: Hiilihappoanhydraasit.

Lisätiedot

Suomen Lääkärilehden sisältö vuonna 2002

Suomen Lääkärilehden sisältö vuonna 2002 S UOMEN L ÄÄKÄRILEHTI 10/2003 VSK 58 1 Suomen Lääkärilehden sisältö vuonna 2002 57. vuosikerta, julkaisija Suomen Lääkäriliitto Lyhenteet AT = lääketieteellinen alkuperäistutkimus ET = etiikkaa koskeva

Lisätiedot

MYÖNNETYT APURAHAT VUODELLE 2015

MYÖNNETYT APURAHAT VUODELLE 2015 MYÖNNETYT APURAHAT VUODELLE 2015 Hakija Tutkimuksen aihe Tutkimuspaikka Myönnetty Ahola-Olli Ari Lääketieteen kandidaatti Araneda David Medical Doctor Aregbesola Alex MD, MScPH Sepelvaltimotaudin riskitekijöiden

Lisätiedot

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN LÄÄKKEET JA TYÖKYKY Sisältö Johdanto: Jussi Merikallio... 4 I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ Hyvä työkyky tehdään yhdessä: Arto Laine... 8 Työterveyshuolto terveyden ja työkyvyn tukijalkana: Mauri Jussila...

Lisätiedot

Terve elämä hyväksi mielelle ja kukkarolle TEE 1/2009

Terve elämä hyväksi mielelle ja kukkarolle TEE 1/2009 TEE 1/2009 Terve elämä hyväksi mielelle ja kukkarolle Terveyden edistämisen uudet haasteet Terve elämä on kansantaloudellisesti järkevää Yhdessäolo on terveellistä Saako kasvissyöjä liikaa torjunta-ainejäämiä

Lisätiedot

Kymmenen viime vuoden aikana on laadittu runsaasti. Suomalainen astmaohjelma 10 vuotta suuri muutos parempaan. terveydenhuolto.

Kymmenen viime vuoden aikana on laadittu runsaasti. Suomalainen astmaohjelma 10 vuotta suuri muutos parempaan. terveydenhuolto. Tari Haahtela, Anne Pietinalho, Leena E. Tuomisto, Timo Klaukka, Marina Erhola, Minna Kaila, Markku M. Nieminen, Eva Kontula, Lauri A. Laitinen Suomalainen astmaohjelma 10 vuotta suuri muutos parempaan

Lisätiedot

Diabetes ja lääkäri. diabetes.fi. 3 2009 Kesäkuu 38. vuosikerta Suomen Diabetesliitto

Diabetes ja lääkäri. diabetes.fi. 3 2009 Kesäkuu 38. vuosikerta Suomen Diabetesliitto TEEMANA LIHAVUUDEN HOITO Muutoksia ruokavaliosuosituksiin? Lihavuuden lääkehoito Diabetes ja skitsofrenia 3 2009 Kesäkuu 38. vuosikerta Suomen Diabetesliitto Diabetes ja lääkäri Kuva: Timo Saaristo diabetes.fi

Lisätiedot

Turun XXVIII Lääketiedepäivät

Turun XXVIII Lääketiedepäivät Turun XXVIII Lääketiedepäivät 8. 10. marraskuuta 2011, Sokos Hotel Caribia Tiistai Keskiviikko aamupäivä Torstai aamupäivä Tieteellinen symposiumi 25 vuotta nykyaikaista biomateriaalitutkimusta Turussa.

Lisätiedot

Palveluhinnasto 2012 Hallitus hyväksynyt joulukuussa 2011

Palveluhinnasto 2012 Hallitus hyväksynyt joulukuussa 2011 Palveluhinnasto 2012 Hallitus hyväksynyt joulukuussa 2011 Saatteeksi Hinnasto sisältää potilas- ja tutkimuspalveluita tuottavien tulosalueiden palveluhinnat. Hinnoittelu on tarkistettu vastaamaan talousarviovuoden

Lisätiedot

Allergia on usein koko elämän kestävä immuunipuolustuksen. Kansallinen allergiaohjelma 2008 2018 aika muuttaa suuntaa. lääketiede.

Allergia on usein koko elämän kestävä immuunipuolustuksen. Kansallinen allergiaohjelma 2008 2018 aika muuttaa suuntaa. lääketiede. Katsausartikkeli Tari Haahtela, Leena von Hertzen, Mika Mäkelä, Matti Hannuksela, Allergiatyöryhmä: Marina Erhola, Minna Kaila, Ritva Kauppinen, Lola Killström, Timo Klaukka, Krista Korhonen, Antti Lauerma,

Lisätiedot

Ammattikuljettajien kokemuksia työaikaisesta ruokailusta

Ammattikuljettajien kokemuksia työaikaisesta ruokailusta Ammattikuljettajien kokemuksia työaikaisesta ruokailusta Keskivartalolihavuus ja metabolinen oireyhtymä ovat viimeaikaisten tutkimusten mukaan yleisiä ammattikuljettajien keskuudessa. Tyypin 2 diabetes

Lisätiedot

Sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisy- ja kuntoutusprojekti (MOPPi)

Sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisy- ja kuntoutusprojekti (MOPPi) Margit Ylänen Outi ruokanen Helsingin Sydänpiirin Sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisy- ja kuntoutusprojekti (MOPPi) loppuraportti Helsingin Sydänpiiri ry. Hjärtdistriktet i Helsingfors rf 1 Helsingin

Lisätiedot

1/2005 VOL. 34 HELMIKUU SUOMEN DIABETESLIITTO. Tyypin 2 diabetes lapsella Diabeetikon kuntoutus Dehko etenee

1/2005 VOL. 34 HELMIKUU SUOMEN DIABETESLIITTO. Tyypin 2 diabetes lapsella Diabeetikon kuntoutus Dehko etenee 1/2005 VOL. 34 HELMIKUU SUOMEN DIABETESLIITTO Tyypin 2 diabetes lapsella Diabeetikon kuntoutus Dehko etenee Diabetesliitolta hoidonohjauksen tueksi Ammattilaisaineistot AINEISTOA MYÖS maahanmuuttajille

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin henkilöstölehti. Juhani saari: Mihin tyttöjen itsetunto katoaa alakoulussa? Teho. Tyhy-viikon palautetta22

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin henkilöstölehti. Juhani saari: Mihin tyttöjen itsetunto katoaa alakoulussa? Teho. Tyhy-viikon palautetta22 epsari 3 / 2011 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin henkilöstölehti 14 Juhani saari: Mihin tyttöjen itsetunto katoaa alakoulussa? Tyhy-viikon palautetta22 16 24 Teho Hollannissa Elämäntavat Jo on mennyt

Lisätiedot