Kuva: Ville Salminen. Toimintakertomus 2013: SANOISTA TEOIKSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuva: Ville Salminen. Toimintakertomus 2013: SANOISTA TEOIKSI"

Transkriptio

1 Kuva: Ville Salminen Toimintakertomus 2013: SANOISTA TEOIKSI

2 Sisällysluettelo HAMK uuden kynnyksellä...3 Koulutuksen vuosi Opiskelijat opiskelijan äänenä...5 Digitaalisia palveluita kehitettiin strategian suuntaisesti...6 Painopisteet kirkastuivat ja tutkimusyksiköt perustettiin...7 Osaamisen vienti eteni selkeästi...9 Osaamispääoma on avain menestymiseen...10 Odotusten vuosi Hämeen ammatti-instituutin vuosi FUAS-yhteistyö vahvistui Kuntayhtymän talous tasapainossa Työelämän lähipalvelut ihan siinä lähellä...8 Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän henkilöstö (750) 41,7 % 51,3 % muu henkilöstö (313) projektihenkilöstö (52) 60,8 % 39,2 % naisia miehiä opettajat (385) 7 % Henkilökunta: koulutuspohja Henkilökunta: ikäjakauma ,3 % 12 % 23,1 % 42,4 % 13,2 % keskiaste alin korkea-aste alempi ylempi korkeakouluaste tutkijankoulutusaste tai alempi korkeakouluaste ,8 % 17,6 % 25,6 % 35,9 % 14,1 % Ensisijaiset hakijat / kaikki hakijat AMK-tutkintoon Ensisijaiset hakijat / kaikki hakijat YAMK-tutkintoon hakijoita yhteensä hakijoita yhteensä ensisijaisia hakijoita ensisijaisia hakijoita yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala kulttuuriala luonnontieteiden ala tekniikan ja liikenteen ala luonnonvara- ja ympäristöala sosiaali-, terveysja liikunta-ala yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala tekniikan ja liikenteen ala luonnonvaraja ympäristöala sosiaali-, terveysja liikunta-ala 2

3 Pertti Puusaari rehtori, Hämeen ammattikorkeakoulu Nyt on siis yhdessä tekemisen paikka niin kaupunkien, kuntien kuin kaikkien niiden kehittäjäorganisaatioiden kanssa. Kuva: Ville Salminen HAMK uuden kynnyksellä HAMKissa voimme olla varsin tyytyväisiä vuoden 2013 saldoon. Erityisen hienona pidän 55 opintopistettä suorittaneiden merkittävää kasvua. Rahoituksen kiristymisestä huolimatta taloutemme on myös tasapainossa. Tämä kertoo tekemästämme yhteisestä työstä. Iloinen asia on myös, että ammattikorkeakoulujen laaja valtakunnallinen toimilupaprosessi saatiin positiiviseen päätökseen juuri ennen joulutaukoa. Kaikki kaksikymmentäneljä ammattikorkeakoulua saivat toimiluvan Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK ja FUASliittouman ammattikorkeakoulut Laurea ja LAMK muiden mukana. HAMK sai velvoitteekseen kampusrakenteen kehittämisen siten, että toimitaan vahvemmissa osaamiskeskittymissä kevääseen 2016 mennessä. Koulutusvastuut myönnettiin hakemuksemme eli kutakuinkin nykytilanteen mukaisesti. Seuraavana valtiovallalta tulevana velvoitteena on osake yhtiöityminen. Ammattikorkeakoululain uudistuksen toisessa vaiheessa ammattikorkeakoulujen ainoaksi muodoksi tulee osakeyhtiö ja samalla ns. ylläpitäjämalli poistuu vuoden 2015 alusta. Osakeyhtiöittäminen tulee yksinkertaistamaan ammattikorkeakoulun hallintoa. Ammattikorkeakoulut alkavat vähitellen löytää toiminnallisen roolinsa työelämän ja omilla urapoluillaan etenevien opiskelijoiden palvelijoina. Toimilupahakemuksen valmistelun yhteydessä uudistimme myös strategian. Jatkossa painotetaan opiskelijaa toiminnan keskiössä ja työelämän parempaa palvelua. Opiskelija keskiössä -ajattelu kiteytyy kolmeen erilaiseen oppimisen malliin, työelämän ja opetuksen parempaan integrointiin sekä ohjauksen kehittämiseen. Työelämän parempi palvelu rakentuu Työelämän lähipalvelut -toimintamalliksi, työelämälähtöisiin tutkimusyksiköihin ja tietysti opiskelijoiden laajempaan osallistumiseen yhteistyöhön. Toimiluvassa HAMK velvoitetaan vahvistamaan osaamiskeskittymiään. Nyt on siis yhdessä tekemisen paikka niin kaupunkien, kuntien kuin kaikkien niiden kehittäjäorganisaatioiden kanssa. Toisen asteen koulutuksen ja paikallisten yritysten ja yhteisöiden kanssa tehtävä yhteistyö ja hedelmällinen vuorovaikutus ovat keskeisessä roolissa kampuksien vahvistamisessa. Tämä vaatii meiltä yksilöinä ja ryhminä avoimuutta, yhteistyöhakuisuutta ja heittäytymistä aitoon kumppanuuteen. Jos asiat eivät aina mene niin hyvin, niin ollaan rehellisiä ja muistetaan korjataan heti -periaate strategiastamme. Tulevaisuuden näkymme alkaa olla selkeä ja yhteinen. Mukana toimilupa- ja strategiaprosesseissa olivat oman henkilöstön ja opiskelijoiden lisäksi laaja joukko luottamushenkilöitä sekä sidosryhmien edustajia. Myös strateginen kumppanimme VIA University College Tanskasta osallistui strategiakeskusteluihin. Nyt tarvitaan pitkäjänteistä työtä ja yhteistyötä. Sitä tehdään paitsi HAMKin sisällä, yhdessä alueen toimijoiden kanssa, kansainvälisessä kumppanuusverkostossa ja tietysti meidän yhteisessä FUAS-liittoumassamme. 3

4 Risto Salminen vararehtori Halusimme korostaa uutta ajattelua: työmme suuntautuu opiskelijan osaamisen kasvuun, pääasia ei ole oma opetuksemme. Kuva: Ville Salminen Koulutuksen vuosi 2013 Koulutuksen ympäristö muuttui vahvasti Toimilupahaku pysäytti miettimään koulutusvastuumme, ja uudistuva rahoituslaki haastoi toimintatapamme. Vuodelle 2013 siis avautui mahdollisuus isoon uudistukseen, ja tähän mahdollisuuteen HAMKissa tartuttiin aktiivisesti. Uuden strategiamme ydin, opiskelija keskiössä -periaate, johtaa kaikkia uudistuksiamme. Tulemme tarjoamaan opiskelijoille nykyisen yhden, lukujärjestyspohjaisen, tavan sijaan kolme vaihtoehtoa. Tarjoamme konseptoidut mahdollisuudet: 8 16 (työviikko), 24/7 (nopeutettu opiskelu) sekä (työn ohessa). Viimeksi mainittu on erityisesti alueen aikuiskoulutuksen tarpeista lähtevä ratkaisu. Emme siis lopettaneet monien tavoin rahoituksellisesti vaikeata aikuiskoulutusta, vaan muutamme tapamme uuteen ympäristöön sopivaksi. Pilotoinnit 8 16-mallista alkoivat Biotalouden koulutus- ja tutkimuskeskuksessa, ja niistä on kerätty ensimmäiset palautteet. Niiden valossa ratkaisumme näyttää varsin hyvältä. Iso uudistus tehtiin myös koulutuksen rakenteissa. Käynnistimme työn, jossa opetussuunnitelma korvataan tulevan ammatin osaamiskuvauksella, eli siirrymme opseista oskuihin. Samalla poistuvat pienehköt opintojaksot ja osaamiset hankitaan 15 opintopisteen moduuleissa. Halusimme korostaa uutta ajattelua: työmme suuntautuu opiskelijan osaamisen kasvuun, pääasia ei ole oma opetuksemme. Rakenteellisten muutosten lisäksi käynnistettiin nopeasti vaikuttavan toiminnan muutokset. Välittävän ohjauksen teeman kehittäminen nähtiin erittäin oleelliseksi, ja se kasvoikin vuoden lopussa nimeksi Välittävä työtapa. Oleellisena osana uudessa työtavassa on siirtyminen tiimimäiseen työtapaan. Tämän pitäisi tutkimusten mukaan myös lisätä henkilöstön hyvinvointia. Uskomme, että näin pääsemme nopeasti uuden visiomme mukaiseen Suomen innostavimpaan korkeakoulutukseen. Koulutuksen tuloksellisuus kasvoi ilahduttavasti edellisestä. Tutkintojen määrä kasvoi edellisestä vuodesta noin 4,6 %:lla päätyen 1120 tutkintoon. Toinen rahoitukseen oleellisesti vaikuttava tulos oli 55 op vuodessa suorittaneiden opiskelijoiden määrän kasvu. Siinä nousu oli 14 %, mikä oli ammattikorkeakoulujen suurimpia. AMK-tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijamäärä (6340) 4,2 % 7,8 % 13,7 % 15,5 % 39,5 % 19,3 % luonnontieteiden ala (266) kulttuuriala (494) sosiaali- terveys- ja liikunta-ala (981) luonnonvara- ja ympäristöala (1224) tekniikan ja liikenteen ala (2504) yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala (871) 75 % 25 % % päiväopiskeluna 4758 työn ohessa

5 Riku Kemppinen puheenjohtaja, Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) Opiskelijoilla oli mahdollisuus päästä myös vaikuttamaan HAMKin uuteen strategiaan. Kuva: Reima Kallinen Opiskelijat opiskelijan äänenä Vuonna 2013 opiskelijat otettiin oikeasti mukaan päätöksen tekoon. Opiskelijat saivat edustajansa koulun johtoryhmään, jossa pääsee vaikuttamaan kaikkiin tärkeisiin asioihin. Sen lisäksi opiskelijakunta oli mukana työstämässä toimilupahakemusta. Opiskelijoilla oli mahdollisuus päästä myös vaikuttamaan HAMKin uuteen strategiaan. Uuden opiskelija keskiössä -periaatteen myötä opiskelijat pystyvät myös paremmin vaikuttamaan omaan opis- keluunsa. He voivat valita kolmesta eri mallista itselleen sen sopivimman oppia. Lisäksi oli erittäin tärkeää, että vanhasta mitä on oppinut -mallista ollaan siirtymässä mitä osataan -malliin. Osaamisen kuvaaminen on opiskelijan kannalta paljon hyödyllisempää kuin se, mitä on oppinut. Vuonna 2013 opiskelijat pääsivät käyttämään omaa ääntään ja vaikuttamaan siihen, että tulevaisuuden HAMKista tulee opiskelijoiden näköinen. YAMK-tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijamäärä (514) Opettajankoulutuksen opiskelijamäärä (869) 14 % 14 % 41 % 32 % sosiaali- terveys- ja liikunta-ala (71) luonnonvara- ja ympäristöala (70) tekniikan ja liikenteen ala (211) yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala (162) 77 % 13 % 10 % ammatillinen opettajankoulutus (669) ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus (88) ammatillinen erityisopettajankoulutus (112) 5

6 Ari Kuusio tietohallintojohtaja Strategian valmistuttua siitä johdettiin tietohallinnon uusi toiminnan kehittämis- ja toteuttamissuunnitelma vuosille Kuva: Reima Kallinen Digitaalisia palveluita kehitettiin strategian suuntaisesti HAMKin digitaalisia palveluja kehitettiin runsaasti vuonna 2013 painottaen ajasta ja paikasta riippumattomia palveluja, helppokäyttöisyyttä ja palvelujen nopeaa käyttöönottoa. Tallennusratkaisu uusittiin, langatonta verkkoa parannettiin ja tietoturvaratkaisuja kehitettiin. Uuden portaalijärjestelmän ensimmäinen vaihe, HAMIn uudet nettisivut, valmistuivat syksyllä Kansainvälisen vaihdon hallintajärjestelmä otettiin käyttöön. Lisäksi mm. osaamisen hallintajärjestelmää kehitettiin ja rakennettiin tietovarastointijärjestelmää tukemaan johdon toimintaa. Videoiden käyttöä opetuksen ja muun työn tukena edistettiin mm. testaamalla teknisiä ratkaisuja. Työasemien, lähinnä luokkakoneiden ja kannettavien tietokoneiden, palveluja ja tukijärjestelmää modernisoitiin. Suurin muutos oli sähköpostijärjestelmän uusiminen. Samalla myös Lync-pikaviestintä ja -etäkokous järjestelmä otettiin käyttöön. Lisäksi kehitettiin helpdesk-palveluja. Toimenpiteet parantavat palvelua myös niissä toimipisteissä, missä teknistä tukihenkilöstöä on fyysisesti vähemmän paikalla. Kokonaisarkkitehtuurin kehittämisessä edettiin sekä HAMK- että FUAS-tasolla. Tietohallinto osallistui aktiivisesti HAMKin strategian uudistamiseen. Strategian valmistuttua siitä johdettiin tietohallinnon uusi toiminnan kehittämis- ja toteuttamissuunnitelma vuosille Samalla myös tietohallinnon sisäistä organisaatiomallia uusittiin. HAMKin tietohallinto on aktiivinen toimija myös kansallisesti. Vuonna 2013 tietohallinnon edustajat osallistuivat muun muassa opintohallinnon järjestelmäkehitykseen, kansalliseen kokonaisarkkitehtuurityöhön, benchmark-järjestelmän kehittämiseen sekä ammattikorkeakoulujen tietohallintostrategian luomiseen. Kansainvälisestä yhteistyöstä voidaan mainita mm. benchmarking-yhteistyö. 6

7 Janne Salminen vararehtori, TKI-toiminta ja järjestelmäkehitys HAMK lähti toimilupaprosessin ja strategiantyön tulosten mukaisesti profiloimaan omaa TKI-toimintaansa. Kuva: Ville Salminen Painopisteet kirkastuivat ja tutkimusyksiköt perustettiin Vuonna 2013 osallistuttiin aktiivisesti EU-ohjelmakauden viimeisiin hankehakuihin ja myös Tekesin rahoitusten hakuun panostettiin. Käynnissä olleita hankkeita integroitiin edelleen opetukseen laajasti. TKI-toiminnan toimivuuden tarkastelu oli osana työelämäkumppaniemme tekemää toimintamme arviointia syksyllä Kehittävää löytyi, ja haasteisiin tartuttiin KT-keskuksissa. HAMK lähti toimilupaprosessin ja strategiantyön tulosten mukaisesti profiloimaan omaa TKI-toimintaansa suunnaten painopistettä olemassa olevien ja tunnistettujen tutkimuksellisten vahvuuksien mukaan. Samalla haettiin vahvistusta HAMKin panostukseen FUAS-liittouman TKI-painoalojen edistämisessä. FUASin TKI-työhön osallistuttiin olemassa olevien FUAS-painoalaryhmien kautta, mm. osallistumalla meneillään oleviin yhteishankkeisiin ja useisiin uusiin hankehakuihin. HAMKin toimilupaprosessin ja strategiantyön myötä päätettiin neljän työelämälähtöisen tutkimusyksikön perustamisesta. Tutkimusyksiköt ovat Biotalouden ja bioprosessiteknologian tutkimusyksikkö Ohutlevykeskus-tutkimusyksikkö (toiminut vuodesta 1998) Ammatillisen huippuosaaminen tutkimusyksikkö Arjen palvelujen ja teollisuuden digitalisaation tutkimusyksikkö. Yksiköiden suunnittelu sekä rakentaminen aloitettiin. Yksiköt sijoitettiin KT-keskuksiin. Digitaalisaation tutkimusyksikkö on Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen sekä Hyvinvointiosaamisen KT-keskusten yhteinen. Biotalouden osaamiseen haetaan vahvuutta liittämällä bioprosessi- ja elintarvikealan insinöörikoulutus luonnonvara-alan yhteyteen Biotalouden KT-keskukseen vuoden 2014 alusta. Samalla käynnistettiin valittujen alojen tutkimusryhmien toimintatavan hahmottelu. Tähän liittyi kiinteästi kansainvälisten kumppanien kanssa käynnistetty tutkimusyhteistyön rakentaminen. HAMK osallistui valmisteluun sopimuspohjaisista yhteistyömalleista alueellisten luonnonvara-alan sekä ohutlevy- ja terärakentamisalan toimijoiden kanssa. Yhteistyösopimus ohutlevy- ja terärakentamisalan huippuosaamiskeskittymän rakentamisesta solmittiin joulukuussa Sopimus luonnonvara-alan yhteistyöstä HAMKin ja kahden Helsingin yliopiston tiedekunnan välillä allekirjoitetaan tammikuussa Alueellisen luonnonvara-alan osaamiskeskittymään kokoamista varten käynnistyy Hämeen liiton hallinnoima hanke vuoden 2014 alusta. 7

8 Sari Hanka työelämäpalvelupäällikkö Työelämän lähipalvelujen palvelukonseptin ytimen muodostavat asiakaslähtöisesti tuotteistetut palvelut sekä tehokas sisäinen prosessi. Kuva: Reima Kallinen Työelämän lähipalvelut ihan siinä lähellä HAMKn uusi strategia nosti Työelämän lähipalvelut -toiminnan kehittämisen keskiöön. Työelämän lähipalvelut -palvelukonsepti on ensimmäinen kontaktipinta asiakkaalle, jolla ei vielä ole tuttua HAMK-yhteyshenkilöä. Sen avulla HAMKin laajasta valikoimasta löytyy asiakkaan tarpeisiin liittyvä palveluratkaisu ja työelämän kehittämiskumppanuus lähtee liikkeelle. HAMKin palvelut ovat helposti saatavilla kaikilla paikkakunnilla. Vuoden 2013 aikana Työelämän lähipalvelut -palvelukonseptia tehtiin työelämälle tunnetuksi medianäkyvyyden, www-sivujen, esitteiden ja promootiotilaisuuksien sekä aamukahvitilaisuuksien kautta. Yhteydenottoa helpotettiin verkkolomakkeen ja puhelinpalvelun avulla. Uusia yhteydenottoja vuoden aikana oli lähes 200, joista toki suurin osa koski edelleen harjoittelupaikkoja tai opinnäytetyöaiheita. Yhteydenottojen pohjalta toteutettiin kehittämispalveluita useille maakunnallisille ja valtakunnallisille yrityksille, yhteisöille ja julkishallinnon toimijoille. Opiskelijatoteutuksena toteutettiin myös Energiamessut-tapahtuma, jonka tuotantoprojektiin osallistui liiketalouden opiskelijoiden lisäksi 60 kestävän kehityksen koulutusohjelman opiskelijaa. Työelämän lähipalvelujen palvelukonseptin ytimen muodostavat asiakaslähtöisesti tuotteistetut palvelut sekä tehokas sisäinen prosessi, joka kattaa kaikki KT-keskukset ja paikkakunnat. Vuoden 2013 aikana sisäinen prosessi kuvattiin ja testattiin KT-keskuskohtaisesti. Palvelujen tuotteistamispilotit aloitettiin yrittäjyys- ja liiketoiminnan kehittämispalveluissa, ja pilotit ulottuivat kaikille HAMKin paikkakunnille. Amazing Business Train -yrittäjyyspilottiin osallistuivat monialaiset opiskelijatiimit Valkeakoskelta, Forssasta ja Hämeenlinnasta. JAUHIN ideointi- ja kehittämistyöpajapilotteja toteutettiin yritys- ja yhteisöasiakkaille Hämeenlinnassa, Forssassa ja Lepaalla. Pilotointia jatketaan ulottamalla tuotteistus kaikille HAMKin osaamisalueille ja paikkakunnille. Tavoitteena on tuotteistaa asiantuntija- ja koulutuspalvelut, kehittämishankkeet, monialaisten opiskelijaprojektien toimintamallit ja kehittämisen työkalut. Tuotteistustyössä on mukana myös digitaalinen ulottuvuus, mikä lisää palvelujen alueellista saatavuutta. 8

9 Kuva: Petri Kuittinen Kuva: Taina Lehtomäki Tulosten taustalla on pitkäjänteinen koko organisaation kansainvälistäminen. Seija Mahlamäki-Kultanen, Koulutus- ja tutkimuskeskuksen johtaja HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Marja Räikkönen Kansainvälisten asioiden päällikkö Osaamisen vienti eteni selkeästi Vuoden 2013 aikana osaamisen vienti eteni näkyvin askelin. Saavutettujen tulosten taustalla on pitkäjänteinen koko organisaation kansainvälistäminen. Koulutusvienti organisoituu HAMKin kattavana työryhmätyönä. Näin asiakas voi hyödyntää kaikkien KT-keskusten osaamista. Ratkaisu on osoittautunut toimivaksi. HAMK osallistui hyvin aktiivisesti ministerien ja suurlähetystöjen vienninedistämiseen ja rakensi kumppanuuksia, jotta voimavarat hyödynnettäisiin mahdollisimman tehokkaasti. Pääpaino on ollut ulkomaisten asiakkaiden Suomessa toteutettavissa koulutusohjelmissa. Maksava asiakas tarvitsee myös muita seudullisia palveluita asumiseen ja vapaa-aikaan. YLERMI-hankkeessa etsitään koulutusviennin ja Kanta-Hämeen yritysten kehittämisen synergioita. Vuoden aikana käynnistyi ensimmäinen 9 kuukauden kestoinen ohjelma Hämeenlinnassa kazakstanilaisen Nazerbayan Intellectual Schoolin 22 opettajalle sekä lyhyempiä toteutuksia sekä Suomessa että ulkomailla. HAMK teki kaupat opettajien kouluttamisesta maailman suurimman ammatillisen oppilaitoksen, brasilialaisen SENAIn kanssa. Koulutuksen tavoite on valmis tautuminen World Skills Competitions tapahtumaan. FUAS-yhteistyötä on vahvistettu osaamisen viennissä. Kustannusten ja tiedon jakaminen auttaa kaikkia osapuolia käynnistämään vientitoimia. Vuoden 2012 syksyn ja 2013 kevään aikana FUASin yhteiset koulutusosaamisen viennin toimet auttoivat hahmottamaan, mitä resursseja osaamisen vientiin tarvitaan. Yhteistyönä kehitettiin tuotteita, markkinointia ja muita osaamisen viennin ydintoimintoja. Yhden yhteisen toimijan malli edisti aitoa yhdessä tekemistä. 9

10 Heidi Ahokallio-Leppälä henkilöstöpäällikkö Uudistumisen voi aloittaa jo tänään analysoimalla sitä henkilöä, jonka me parhaiten tunnemme ja jota on kuitenkin kaikkein vaikein muuttaa eli omaa itseämme. Kuva: Kikka Miilus Osaamispääoma on avain menestymiseen Kuluneen vuoden aikana Hämeen ammattikorkeakoulu uudisti strategiansa vuosille Uusitun strategian mukaan hamkilainen työkulttuuri perustuu jatkossa tiimeille, ryhmille ja verkostoille eli erilaisille joustavasti muuttuville oppimisyhteisöille. Eri puolilla olevaa osaamista voidaan puolestaan jakaa ja jalostaa kaikkialle organisaatioon tehokkaiden tieto- ja viestintävälineiden avulla. Tulevaisuudessa sellaiset ammattikorkeakoulut säilyvät, jotka kehittävät tuotteitaan ja palveluitaan niin, että ne vastaavat entistä paremmin sekä työelämän että opiskelijoiden tarpeita. Elokuun henkilöstöpäivillä tuli konkreettisella tavalla esiin, mitä yhteistyöllä voidaan saada aikaan ja miten samalla tuetaan myös jokaisen työyhteisön jäsenen hyvinvointia. Henkilöstön merkitys osana organisaation osaamispääomaa tulee entisestään korostumaan, kun ammattikorkeakoulut uuden rahoitusmallin myötä kilpailevat elinkeinoelämän tavoin parhaista tuloksista ja tätä kautta saatavasta rahoituksesta. Osaamispääoman johtaminen puolestaan edellyttää, että organisaatioon luodaan sellaiset olosuhteet, joissa henkilöstölle tarjotaan aidosti erilaisia mahdollisuuksia ja urapolkuja oman osaamisen kehittämiseen osana strategian toteutumista. Edellä mainittua tavoitetta tukemaan kuntayhtymässä on otettu käyttöön osaamisen johtamista ja kehittämistä edistävä toimintamalli. Toimintamalli tuo organisaation strategiset tavoitteet sekä niistä johdetut yksikön, ryhmien ja yksilöiden tavoitteet osaksi päivittäistä työtä ja toimintaa. Toiminnan kehittäminen ja uudistaminen puolestaan kytkeytyy näihin tavoitteisiin. Käytännössä tämä tarkoittaa entistä osallistavampaa ja vuorovaikutteisempaa johtamis- ja esimiestyötä, joka tukee ja mahdollistaa erilaisten verkostojen sekä oppimisyhteisöjen rakentumisen. Selkeästi on ollut havaittavissa, että jatkossa tarvitaan myös enemmän yksiköiden, ryhmien ja yksilöiden tavoitteiden sekä tekemisen yhteensovittamista, jotta organisaatiossa olevat resurssit eivät hajaudu liikaa ja yhteistyö eri koulutus- ja tutkimuskeskusten välillä tiivistyisi. Verkostoa ja monialaisuutta hyödyntämällä sekä oppi- ja organisaatiorajat ylittävällä yhteistyöllä tuetaan myös uusien innovaatioiden syntymistä sekä osaamisen jakamista. Tavoitteena on, että tulevat rakenteelliset, toiminnalliset sekä osaamiseen liittyvät uudistustarpeet luovat pohjaa entistä vahvemmalle ammattikorkeakoululle. Tämä ei kuitenkaan tapahdu sattumalta, vaan tarvitaan myös tahtoa, jotta tehdyt suunnitelmat muuttuvat toiminnaksi. Uudistumisen voi aloittaa jo tänään analysoimalla sitä henkilöä, jonka me parhaiten tunnemme ja jota on kuitenkin kaikkein vaikein muuttaa eli omaa itseämme. 10

11 Sirpa Neuvonen viestinnän lehtori, pääluottamusmies (AKAVA/JUKO ry.) Näin uutta kohti edeten tavoitteenamme on entistä välittävämpi, oikeudenmukaisempi ja tasa-arvoisempi työyhteisö. Kuva: Kikka Miilus Odotusten vuosi 2013 Henkilöstö voi kiteyttää kuluneen vuoden keskeisimmiksi kuvaajiksi sanat odotus ja muutos. Toimintaamme kohdistuu yhä enemmän odotuksia uudistuvan ammattikorkeakoulupedagogiikan myötä. Odotusten mukainen työelämälähtöisyys, vuorovaikutteisuus ja yhdessä tekeminen korostuu entisestään asiantuntijaorganisaatiossamme. Houkuttelevuutta ja kilpailukykyä on pyrittävä lisäämään, vaikka säästäminen toiminta- ja henkilöstömenoissa heijastuu samaan aikaan epävarmuutena tulevaisuudesta. On selvää, että henkilöstön työkuormitus ja suoritustavoitteet lisääntyvät tässä ristipaineessa. Yhteiskunnan heikentynyt taloustilanne vähentää työpaikkoja myös opetusalalla, jota näihin päiviin asti on pidetty vakaana ja pysyvänä työllistäjänä. Enää sekään ei takaa työpaikkojen säilyvyyttä millään koulutustasolla tai missään oppilaitosmuodossa. Myös oma organisaatiomme on joutunut turvautumaan henkilöstösopeutuksiin, eikä irtisanomisilta ja osa-aikaistamisiltakaan ole kuluneen vuoden aikana vältytty. Kun samalla on odotettu vastausta toimilupahakemukseen ja tietoa toimintojen jatkuvuudesta, henkilöstön paineet ovat tästäkin syystä lisääntyneet. Joidenkin toimintojen lakkauttaminen ja työntekijöiden uudelleen sijoittelu kuluneen vuoden aikana on myös lisännyt epävarmuutta tulevasta. Uusia haasteita opetustyöhön on tuonut ja tuo edelleen uuteen pedagogiseen toimintamalliin sitoutuminen ja siihen valmentautuminen. Yhteistoiminnan merkitys rikkaan, monimuotoisen työyhteisömme kehittämisessä on keskeinen. Sen tärkein rooli on toimia nykytilanteessa henkilöstön motivoijana ja muutoksen tukijana. Toisaalta on osattava myös säilyttää jo olemassa oleva osaaminen ja taito toimintojen vankkana perustana. Asiallisesta, vuorovaikutteisesta ja oikea-aikaisesta yhteistoiminnasta hyötyvät organisaation kaikki jäsenet. Mitä paremmin organisaatio kykenee määrittelemään yhteistoiminnan muodon ja käytännöt, sitä paremmin työyhteisö kokonaisuudessaan voi. Yhteistoiminnan eri osapuolten selvästi tunnistettavana ja koko ajan kirkastuvana tavoitteena on kuluneen vuoden aikana ollut kokemusten, ideoiden ja näkökulmien tallentaminen parhaiden käytäntöjen etsimiseksi ja vahvistamiseksi. Juuri muutostilanteissa yhteistoiminnan säännöllinen seuranta ja kehittäminen onkin tarpeen. Yhteistoiminnan muotoja on täydentänyt uudistettu johtoryhmätyöskentely, jossa myös opiskelija- ja työntekijäedustus on mukana. Tällainen työ- ja opiskeluyhteisön kaikki toimijat huomioon ottava rakenne on selvästi vahvistanut vuorovaikutusta ja tiedonsaantia eri toimijatahojen välillä sekä lisännyt avoimuutta myös havaittujen epäkohtien käsittelyssä ja korjaamisessa. Henkilöstön osaamiseen ja jaksamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota, kun valmistaudutaan opetuksen uuden kolmikanavamallin toteuttamiseen ja uudenlaiseen työaikasuunnitteluun. Henkilöstön ja johdon sitoutumista helpottamaan on vuoden lopulla perustettu työsuunnittelun työryhmä, joka koostuu henkilöstön ja johdon edustajista. Työryhmää perustettaessa on pyritty mahdollisimman laajaan edustuksellisuuteen, niin että jäsenvalinta on tehty kaikki toimialat kattavasti. Näin uutta kohti edeten tavoitteenamme on entistä välittävämpi, oikeudenmukaisempi ja tasa-arvoisempi työyhteisö. 11

12 Ari Mikkola rehtori, Hämeen ammatti-instituutti Pitkäjänteinen kehittämistyö läpäisyasteen parantamiseksi ja keskeyttämisten vähentämiseksi on alkanut tuottaa toivottua tulosta. Kuva: Petri Kuittinen Hämeen ammatti-instituutin vuosi 2013 Hämeen ammatti-instituutin opiskelijamäärä perustutkinnoissa (360) instituutin kokonaisopiskelijamäärä jäi hiukan alle järjestämisluvan mukaisesta 375 opiskelijan enimmäisopiskelijamäärästä. Tutkinnon suoritti vuoden aikana 92 opiskelijaa. 4% 16 % 20 % 32 % 28 % maatalousala (58) elintarvikeala (115) puutarhatalous (103) metsäala (71) matkailuala (13) Ammatillisten oppilaitosten järjestämisluvat uusittiin vuoden aikana. Ammatti-instituutin enimmäisopiskelijamäärä alenee asteittain nykyisestä 375 opiskelijasta 35:llä vuoteen 2016 mennessä. Vuonna 2014 enimmäisopiskelijamäärä on 365, vuonna 2015 määrä on 355, ja vuonna 2016 rahoituksessa opiskelijoita voi olla enintään 340. Hämeen ammatti-instituutti on luonnonvara- ja ympäristöalan ja sitä lähellä olevien elintarvikealan ja matkailualan koulutusta antava oppilaitos. Sen keskeisimmät toimintamuodot ovat nuorisolle ja aikuisille suunnattuihin perustutkintoihin johtava ammatillinen koulutus sekä ammatillinen lisä- ja täydennyskoulutus. Oppilaitos tekee kiinteää yhteistyötä Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa toimien samoissa tiloissa ja käyttäen yhteisiä resursseja. Vuoden 2013 alusta aiemmin ammatillisen opettajakorkeakoulun yhteydessä toiminut liikenneopetuskeskus siirtyi ammatti-instituutin alaisuuteen. Ammatti-instituutin opiskelijahankinta onnistui erittäin hyvin. Ensisijaisia hakijoita oli enemmän kuin vuosiin, vaikka ikäluokkien pieneneminen on lisännyt kilpailua uusista opiskelijoista. Nuorten tutkintoon johtavassa koulutuksessa ensisijaisia hakijoita oli 1,5-kertainen määrä aloituspaikkaa kohden. Ammatti- Ammatti-instituutin keskeisten tuloksellisuuslukujen parantuminen on näkynyt ammatillisen koulutuksen tuloksellisuusrahoituksessa. Loppuvuonna 2013 julkistetut tuloksellisuusrahoituksen perusteena olevat viimeisimmät tulostiedot olivat samaa tasoa edelliseen vuoteen verrattuna. Pitkäjänteinen kehittämistyö läpäisyasteen parantamiseksi ja keskeyttämisten vähentämiseksi on alkanut tuottaa toivottua tulosta. Oppilaitoksesta valmistuneet työllistyivät perinteiseen tapaan hyvin. Määräajassa valmistuminen ja hyvä työllistyminen ovat keskeisiä tuloksellisuusrahoituksen perusteita. Hämeen ammatti-instituutin järjestämä ammatillinen lisäkoulutus on oppilaitoksen kokoon nähden laajaa. Liikenneopettajan erikoisammattitutkintoon valmistavan koulutuksen siirryttyä ammatti-instituuttiin oppilaitoksen ammatillisen lisäkoulutuksen volyymi kaksinkertaistui. Ammatti-instituutin toiminta alueen toisen asteen ammatillisten oppilaitosten kumppanuussopimukseen pe- 12

13 Mervi Friman kehittämispäällikkö FUAS-liittouma on keskeinen strateginen yhteistyöfoorumi. Kuva: Enni Lainesalo FUAS-yhteistyö vahvistui rustuvassa Välkky-verkostossa jatkui sen eri muodoissa. Välkky-verkoston ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa oli käynnissä useita hankkeita, joilla pyritään kehittämään mm. opettajien ammattitaitoa, työssäoppimista sekä edistämään yrittäjyyttä. Kuntayhtymän Mustialan toimipisteelle myönnettiin Okka-säätiön toimesta tehdyn auditoinnin perusteella kestävän kehityksen sertifikaatti. Vuoden lopulla juhlittiin meijeriopetuksen 60-vuotista toimintaa Hämeenlinnassa. Ammattiinstituutin meijerialan koulutusohjelma on alallansa valtakunnan ainoa. Yhteistyö Lahden ammattikorkeakoulun ja Laureaammattikorkeakoulun kanssa on jatkunut FUASliittoumassa. Toiminnan kärkialueita ovat liittoumaammattikorkeakoulujen opintotarjonnan avaaminen kaikille opiskelijoille sekä TKI-työn määrällinen ja laadullinen kasvattaminen. Molemmilla alueilla on vuoden aikana edistytty. FUAS-toiminta vauhdittui vuoden alussa, kun keskeisille yhteis työalueille nimettiin kehittämispäälliköt. Koulutuksen kehittäminen, virtuaalikampus sekä kokonaisarkkitehtuuri ovat HAMKin vastuualueita. Virtuaalikampuksen kehittäminen alkaa löytää muotoaan opiskelutarjonnan laajentamisessa. Kesäopinnot ovat osoittautuneet menestyksekkäiksi, ja suosio lisääntyi viime kesänä entisestään. Kokonaisarkkitehtuurin kuvaustyössä kohdealueena on opintohallinto. Opintohallintoon liittyvistä palveluista, prosesseista, rooleista ja tiedoista on tehty kattava tavoitetilan kuvaus, jonka perusteella ratkaisuja lähdetään tekemään toiminnan tarpeet keskiössä. HAMK osallistui FUAS-TKI-toimintaan aktiivisesti kaikilla painoaloilla. HAMKille on nimetty teknologiaosaamisen ja yrittäjyyden painoala. Sovitun mukaisesti toiminnan painopiste oli kansallisten ja kansainvälisten hankkeiden suunnittelussa ja hakemusten laadinnassa. Uudistetussa HAMK-strategiassa FUAS-liittouma on keskeinen strateginen yhteistyöfoorumi, joka vahvistaa ja luo uusia mahdollisuuksia omalle toiminnalle yhdessä muiden kanssa. 13

14 Mirja Pöhö talousjohtaja Talouden sopeuttamistoimet on aloitettu riittävän ajoissa koskien ammattikorkeakoulun rakennemuutosta. Kuva: Petri Kuittinen Kuntayhtymän talous tasapainossa Vuoden 2013 osalta taloudenhoidossa on onnistuttu hyvin ja tuloksiin voidaan olla varsin tyytyväisiä. Rahoituksen kiristymisestä huolimatta talous on tasapainossa. Tämä johtuu paljolti siitä, että talouden sopeutustoimet on aloitettu riittävän ajoissa koskien ammattikorkeakoulun rakennemuutosta. Kuntayhtymän toimintatuotoiksi vuonna 2013 oli talousarviossa arvioitu 67,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2013 toteutuneet toimintatuotot ovat 68,6 miljoonaa euroa. Normirahoituksen osuus kokonaistuotoista on 74,9 prosenttia. Vielä vuonna 2013 ammattikorkeakoulujen rahoituksesta 70 prosenttia muodostuu laskennallisen opiskelijamäärän perusteella ja 30 prosenttia tutkintojen laskennallisen määrän perusteella. Laskennallinen opiskelijamäärä oli ammattikorkeakoulussa opettajankoulutus mukaan lukien yhteensä ja laskennallisten tutkintojen määrä Ammatti-instituutin rahoitus määräytyy todellisen opiskelijamäärän mukaan, ja se oli 351 opiskelijaa. Muut opetustuotot ovat ns. maksullisen palvelutoiminnan tuottoja. Projektituotot ovat ministeriöiden, Tekesin, Ely-keskusten ja Hämeen Liiton myöntämiä EU-rahoitteisia projektituottoja. Kuntayhtymän arvioidut toimintamenot olivat vuodelle 2013 yhteensä 63,0 miljoonaa euroa. Talousarviovuoden toteutuneet toimintamenot ovat 61,6 miljoonaa euroa, josta henkilöstömenot ovat 41,1 miljoonaa euroa eli 66,7 prosenttia toimintamenoista. Palvelujen ostot ovat 11,7 miljoonaa euroa. Aineet ja tarvikkeet ovat 5,5 miljoonaa euroa sekä avustukset ja muut toimintamenot 3,4 miljoonaa euroa. Luvut sisältävät sisäisiä eriä yhteensä 3,9 miljoonaa euroa. Kuntayhtymän vuosikatteeksi on talousarviossa arvioitu 4,3 miljoonaa euroa. Vuoden 2014 toteutunut vuosikate on 7,1 miljoonaa euroa. Vuoden 2013 todelliset suunnitelman mukaiset poistot ovat 3,6 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos ja ylijäämä on ,52 euroa, joka liitetään edellisten vuosien ylijäämiin. Kuntayhtymän investoinnit olivat 3,0 miljoonaa euroa, joten määräraha alittui 0,9 miljoonalla eurolla. Vuoden 2013 merkittävimmät investoinnit olivat Mustialan opistorakennuksen peruskorjaus ja Hämeenlinnassa Visamäen korkeakoulukeskuskampuksen muutostyöt. Kuntayhtymässä on jo vuodesta 2011 alkaen varauduttu ammattikorkeakoulun rakenteelliseen muutokseen ja tehty hyvissä ajoin sopeuttavia toimenpiteitä. Hyvä vuosikate ja tavanomaista pienemmät investoinnit tuottivat toimintavuodelta positiivisen rahavarojen muutoksen. Tämä oli tavoitteena, jotta selvitään vuosien velvoitteista, jolloin ammattikorkeakoulun rahoituksen leikkaukset kipeimmin vaikuttavat. 14

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Pääväri - sininen. HAMK pähkinänkuoressa

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Pääväri - sininen. HAMK pähkinänkuoressa Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Pääväri - sininen HAMK pähkinänkuoressa 8.8.2016 Organisaatio Korkeakoulujohtaminen Yhtiökokous Hallitus Rehtori, Toimitusjohtaja Omistajat Hallinto Vararehtori Toimitusjohtajan

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

strategisen muutoksen tukena

strategisen muutoksen tukena Ammatillinen opettajakorkeakoulu strategisen muutoksen tukena Seija Mahlamäki-Kultanen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Johtaja, dosentti (TaY) Miten? Tutkimalla ja hankkimalla uutta tietoa Ennakoimalla

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Mika Tammilehto Muutoksen ajureita Talouden epävarmuus ja rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu pähkinänkuoressa Toiminta alkanut 1992 Vakinaistettu 1996 Opiskelijoita yli 4000 Henkilökuntaa yli 400 Koulutusaloja

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. w w w. h a m k. f i

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. w w w. h a m k. f i Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Suomen koulutusjärjestelmä KAHDEN RINNAKKAISEN PILARIN KORKEAKOULUJÄRJESTELMÄ AMK: Teoriaa ja käytäntöä 27 ammattikorkeakoulua 139 000 AMK-opiskelijaa 17 400 aloituspaikkaa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

Projektipäällikkö Olli Vesterinen

Projektipäällikkö Olli Vesterinen Projektipäällikkö Olli Vesterinen OSAAMISEN JA KOULUTUKSEN KÄRKIHANKE 1 Uusi peruskoulu -ohjelma on osa Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihanketta Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

KOHTI UUTTA "KOULUTUSSTRATEGIAA"

KOHTI UUTTA KOULUTUSSTRATEGIAA KOHTI UUTTA "KOULUTUSSTRATEGIAA" Humanistisen tiedekunnan koulutuksen kehittämisen aamupäivä 26.8.2015 Minna-Riitta Luukka Hallitusohjelma OKM:n linjaukset Kesu Suomi osaamisen kasvu-uralle Miten kehitämme

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen Ylijohtaja Mika Tammilehto 1.11.2016 Reformin toimeenpanon lähtökohdat toimintaympäristö ja sen osaamisvaatimukset muuttuvat asiakaskunnan (yksilöt ja

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Suoritettujen tutkintojen määrä on kolmena peräkkäisenä vuotena ollut kasvussa Sisällysluettelo Katsaus vuoteen 2012... 3 Veijo Hintsanen, Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 lisätietoja antavat - laatu- ja suunnittelujohtaja Marjo-Riitta Järvinen, Lahden ammattikorkeakoulu - kehittämispäällikkö Sari Mikkola,

Lisätiedot

Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa. Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen

Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa. Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen 2 Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen 3 Karelia-ammattikorkeakoulu - Ylläpitäjänä Karelia Ammattikorkeakoulu Oy - Kampukset: Sirkkala, Tikkarinne,

Lisätiedot

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPO-päivä 10.11.2016 Eeva-Leena Forma opetuksen kehittämispäällikkö Opiskelijalähtöinen Korkeakoululähtöinen työn opinnollistaminen Työpaikkalähtöinen OPISKELIJALÄHTÖINEN

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Koulutuksen ja osaamisen kärkihankkeet 1. Uudet oppimisympäristöt

Lisätiedot

Savonia-ammattikorkeakoulun rakenne, organisaatio ja johtamisjärjestelmä Rehtori Veli-Matti Tolppi

Savonia-ammattikorkeakoulun rakenne, organisaatio ja johtamisjärjestelmä Rehtori Veli-Matti Tolppi Savonia-ammattikorkeakoulun rakenne, organisaatio ja johtamisjärjestelmä 15.10.2008 Rehtori Veli-Matti Tolppi päivitetty 29.3.2011 Yhtymähallituksen käsittely 12.4.2011 Savonia-ammattikorkeakoulun osaamislähtöinen

Lisätiedot

TL 3 Osaajana työmarkkinoille tilannekatsaus

TL 3 Osaajana työmarkkinoille tilannekatsaus TL 3 Osaajana työmarkkinoille tilannekatsaus EU-rakennerahastopäivät 2008 Sotkamo 4.9.2008 Seija Rasku OPM/KTPO Kirsti Kylä-Tuomola OPM/KTPO Laura Jauhola OPH Jaana Lepistö LSLH Kehittämisohjelman tavoitteet

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet)

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä?

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistus. Rakenteellisen uudistuksen suuntaviivat

Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistus. Rakenteellisen uudistuksen suuntaviivat Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistus Rakenteellisen uudistuksen suuntaviivat Finlandia-talo 25.9.2014 Anita Lehikoinen Kansliapäällikkö Keskeiset rahoitus- ja rakenneuudistusta

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Peruskoulu-työpaja

Peruskoulu-työpaja Peruskoulu-työpaja 16.5.2016 Strategisen hallitusohjelman Osaaminen ja koulutus -painopistealue kärkihanke 1: Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin toimenpide 1: Uudistetaan

Lisätiedot

Erikoistumiskoulutusten kehittämisen väliseminaari Tervetuloa ja Arenen ajankohtaiskatsaus

Erikoistumiskoulutusten kehittämisen väliseminaari Tervetuloa ja Arenen ajankohtaiskatsaus Erikoistumiskoulutusten kehittämisen väliseminaari Tervetuloa ja Arenen ajankohtaiskatsaus Toiminnanjohtaja Riitta Rissanen, Arene ry 17.8.2016 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 26.8.2016 Ajankohtaista Ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN, TURUN KAUPUNGIN JA TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012

OPETUSMINISTERIÖN, TURUN KAUPUNGIN JA TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012 OPETUSMINISTERIÖ 18.12.2009 OPETUSMINISTERIÖN, TURUN KAUPUNGIN JA TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012 KORKEAKOULULAITOKSEN YHTEISET TAVOITTEET Yliopistot ja ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen rahoitus. Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011

Ammattikorkeakoulujen rahoitus. Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011 Ammattikorkeakoulujen rahoitus Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011 Hallitusohjelma Korkeakoulutuksen laatua, tehokkuutta, vaikuttavuutta ja kansainvälistymistä

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6 Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 1 4/19/201 6 Mihin meitä korkeakoulusektorilla ja koulutuksessa yleisesti haastetaan? Hallituksen yksi strateginen painopiste: Osaaminen ja

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Elämä ja työ -kansanopistopäivät 8.8.2012 klo15.00

Elämä ja työ -kansanopistopäivät 8.8.2012 klo15.00 METALLITYÖVÄEN LIITTO RY Puhe 1 (5) Arvoisa ministeri, hyvät kansanopistopäiville osallistujat! Syyskuun alussa tulee kuluneeksi 35 vuotta tämän Murikkaopiston toiminnan käynnistämisestä. Päätös opiston

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista.

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat

Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat OKM:n tavoitteet ja toteutusmallit Kuopio 14.10.2014 Anita Lehikoinen Kansliapäällikkö Keskeiset rahoitus- ja rakenneuudistusta

Lisätiedot

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto. Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto. Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Omistajakuntien maantieteellinen pinta-ala: 9310 km2 (vrt. Uusimaa

Lisätiedot

Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan liikenteen alalla?

Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan liikenteen alalla? Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan liikenteen alalla? Liikennepoliittiset teemat Ari-Pekka Manninen Liikennepolitiikan päämäärä ja uuden ajan liikennepolitiikka Liikennepolitiikan päämäärä on

Lisätiedot

Opiskelijoidemme näköinen Salpaus

Opiskelijoidemme näköinen Salpaus Opiskelijoidemme näköinen Salpaus Oppilaitoksen toimintakulttuurin kehittäminen; osallistavan toimintatutkimuksen tulokset TutkeOpe2015 -hanke 15.9.2016 Pedagogiset huiput seminaari, Levi Merja Tirkkonen,

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU VUOSIKATSAUS 2012 TIIVISTELMÄ. Tampereen ammattikorkeakoulu - vuosikatsaus

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU VUOSIKATSAUS 2012 TIIVISTELMÄ. Tampereen ammattikorkeakoulu - vuosikatsaus TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU VUOSIKATSAUS 2012 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu - vuosikatsaus 2012 1 TULOSTEN JA MUUTOSTEN VUOSI Keväällä 2012 opetus- ja kulttuuriministeriön päättämästä yli 2000

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Sopimuskausi Esitys Arene ry:n kesäkokouksessa

Sopimuskausi Esitys Arene ry:n kesäkokouksessa Sopimuskausi 2013-2014 Esitys Arene ry:n kesäkokouksessa 14.-15.6.2012 VirtuaaliAMK-verkosto Vuosina 2001-2012 kaikki Suomen AMK:t verkoston jäseniä, PoliisiAMKia lukuun ottamatta. Voimassa oleva VirtuaaliAMK-verkostosopimus

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Pääväri - sininen Uusi, ainutlaatuinen toimintatapa: opiskelija keskiössä työelämän välitön hyöty laaja alueellinen, kansallinen ja globaali yhteistyö toimialueen menestyksen

Lisätiedot

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta LARK5-seminaari 22.9.2016 Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta Perho Liiketalousopisto Oy:n tavoite Perho Liiketalousopisto

Lisätiedot

Tuohta tutkimuksesta, kiehisiä kehittämisestä. Valtiosihteeri Heljä Misukka Opetus- ja kulttuuriministeriö 9.12.2010

Tuohta tutkimuksesta, kiehisiä kehittämisestä. Valtiosihteeri Heljä Misukka Opetus- ja kulttuuriministeriö 9.12.2010 Tuohta tutkimuksesta, kiehisiä kehittämisestä Valtiosihteeri Heljä Misukka Opetus- ja kulttuuriministeriö 9.12.2010 Tavoitteita OKM:n tulevaisuuskatsauksesta Työvoiman saatavuuden turvaaminen Koulutustason

Lisätiedot

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä RAHOITUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUKSEN KOMMENTOINTI

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä RAHOITUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUKSEN KOMMENTOINTI Oulun seudun koulutuskuntayhtymä RAHOITUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUKSEN KOMMENTOINTI Osekk lyhyesti Perustettu 15.12.1994 (varsinainen toiminta alkoi 1.8.1995) Henkilökuntaa (TA 2014) 970 Toimintatuotot (TA

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

Jatkuva oppiminen, johtaminen, maaseutuelinkeinot, ýrittäjyys, kestävä kehitys kansainvälisyys, uudistuvat luonnonvarat w w w. h a m k.

Jatkuva oppiminen, johtaminen, maaseutuelinkeinot, ýrittäjyys, kestävä kehitys kansainvälisyys, uudistuvat luonnonvarat w w w. h a m k. Biotalouden Koulutus- ja tutkimuskeskus Jatkuva oppiminen, johtaminen, maaseutuelinkeinot, ýrittäjyys, kestävä kehitys kansainvälisyys, uudistuvat luonnonvarat HAMK visio 2015 HAMK on arvostettu kansainvälinen

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä.

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Teknologia- ja innovaatiopuisto INNOMARE INNOMARE Tutkimus ja kehitys INNOMARE Koulutuspalvelut Visio 2008 Kymenlaakson

Lisätiedot

Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät. Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4.

Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät. Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4. Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4.2010 Rahoitus Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009)

Lisätiedot

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Ammattikorkeakoulu Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 1.Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Uudistuva esiopetus ja. näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen

Uudistuva esiopetus ja. näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen Uudistuva esiopetus ja näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen Opetusneuvos Arja-Sisko Holappa OPETUSHALLITUS 25.9.2013 1 Kirjoittamaan voi oppia sitten kun hampaat putoaa Esiopetus uudistuu Esiopetuksen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Arene ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Riitta Rissanen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Hakukirje Yksi kirje, jolla haetaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto 27.1.2016

Ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto 27.1.2016 Ammatillisen koulutuksen reformi Ylijohtaja Mika Tammilehto 27.1.2016 Koulutuksen ja osaamisen kärkihankkeet 1. Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin 2. Toisen asteen ammatillisen

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia.

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia. LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan Ammattijärjestö

Lisätiedot

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet 11.9.2014 klo 12.30-15.30 Osaamisperusteisten tutkinnon perusteiden toimeenpano Oppimisympäristöjen kehittäminen ja monipuolistaminen

Lisätiedot

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Hakukirje Yksi kirje, jolla haetaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa

Lisätiedot

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa. Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus

Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa. Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus Pedagoginen johtaminen Salpauksessa Opiskelijat ja työelämä Maarit

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun panostaminen kansainvälisessä yhteistyössä erityisesti kehittyvien maiden suuntaan tukee korkeakoulun profiilia.

Ammattikorkeakoulun panostaminen kansainvälisessä yhteistyössä erityisesti kehittyvien maiden suuntaan tukee korkeakoulun profiilia. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE DIAKONIA AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut

Lisätiedot

Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma

Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma TAKO-kevätseminaari 8.2.2017 Mirva Mattila Museopoliittinen ohjelmatyö (1/3) Työryhmän toimikausi 1.8.2015 31.12.2016 Tehtävät laatia linjaukset ja painopisteet museotoiminnalle

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU Kanta-Hämeen ja Etelä-Pirkanmaan ainoa korkeakoulu V.2.2C Toiminta-ajatuksemme Toimintatapamme on uusi ja ainutlaatuinen: opiskelija on keskiössä työelämä saa välitöntä hyötyä

Lisätiedot

Olli Vesterinen, projektipäällikkö, OKM

Olli Vesterinen, projektipäällikkö, OKM Olli Vesterinen, projektipäällikkö, OKM 31.10.2016 OSAAMISEN JA KOULUTUKSEN KÄRKIHANKE 1 Uusi peruskoulu -ohjelma on osa Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihanketta

Lisätiedot

Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden tavoite on saavutettu. Myös opiskelija- ja henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus kehittyi myönteisesti.

Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden tavoite on saavutettu. Myös opiskelija- ja henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus kehittyi myönteisesti. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Turun

Lisätiedot

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari 18.8.2016 Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen 1 Opetushallituksen ennakoinnista Osaamistarpeiden valtakunnallinen ennakointi Työvoima- ja koulutustarpeiden

Lisätiedot

Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki Missä asetetaan/kuka asettaa ammatillisen koulutuksen kehittämisen/kansainvälistymisen tavoitteet? EU EU2020 strategia, ET2020,

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yhtymähallitus 21.6.2016 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Henkilöstösuunnittelulle asetetut tavoitteet... 2 3 Nykyinen henkilöstömäärä... 2 4 Henkilöstön ikärakenne... 2 5

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Ajatuksia jatkuvuuden varmistamisen suunnitteluun

Ajatuksia jatkuvuuden varmistamisen suunnitteluun Ajatuksia jatkuvuuden varmistamisen suunnitteluun Hannele Torvinen Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu hannele.torvinen@jamk.fi Koordinaattori(t) (fasilitaattori(t))

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittyvä yhteistyö (ryhmä 2)

Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittyvä yhteistyö (ryhmä 2) Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittyvä yhteistyö (ryhmä 2) Puheenjohtajana kehittämispäällikkö Helena Miettinen, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Havainnoija erityisasiantuntija Minna

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

FUAS pähkinänkuoressa 5/2014

FUAS pähkinänkuoressa 5/2014 FUAS pähkinänkuoressa 5/2014 FUAS liittouman kehitysvaiheet Kumppanuussopimus 2008 Yhteinen strateginen tahtotila 2020: sopimus OKM:n kanssa (2010 2012) Toimenpideohjelma (2010 2012) FUAS liittouman perustamissopimus

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Asia HAKUTIEDOTE 2013 Ammatillinen lisäkoulutus Valtakunnalliset työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän valtionavustukset

Asia HAKUTIEDOTE 2013 Ammatillinen lisäkoulutus Valtakunnalliset työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän valtionavustukset HAKUTIEDOTE 7.2.2013 22/2013 Asia HAKUTIEDOTE 2013 Ammatillinen lisäkoulutus Valtakunnalliset työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän valtionavustukset Taustaa Säädösperusta Valtionavustuslaki (688/2001)

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi Yrittäjyyskasvatuskonferenssi 27.-28.1.2011 Ihmisiä, jotka paahtavat täysillä ja joilla on sisäinen hehku päällä, on paljon. Harmi, että he ovat valtaosin alle 7-vuotiaita. Esa Saarinen Yrittämällä eteenpäin

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Arto Ylitalo Kuntayhtymän johtaja Luottamushenkilöiden koulutus- ja perehdytysohjelma Rovaniemen kaupunki 11.4.2013 Omistajat - koko Lapin asialla Organisaation tehtävät

Lisätiedot

Hakijatilastot Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2016

Hakijatilastot Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2016 Hakijatilastot Korkeakoulujen yhteishaku kevät 216 Hakijat ja paikan vastaanottaneet Artenomi (AMK), muotoilu, päivätoteutus 44 47 75 179 198 Bachelor of Business Administration, International Business,

Lisätiedot

AMMATILLISEN OSAAMISEN

AMMATILLISEN OSAAMISEN AMMATILLISEN OSAAMISEN TUTKIMUSYKSIKKÖ - AMOS Tulevaisuuden ammatillisen osaamisen Kansainvälistymisen Digitalisaation Uusien oppimisratkaisujen ja modernin ohjauksen asialla Martti Majuri 27.01.2016 Yhteistyössä

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA

KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA Helena Rasku-Puttonen Karvin kuulemiskierros KARVIn laatutunnus myönnetty Jyväskylän yliopistolle Mistä kertoo? Jyväskylän yliopistossa on vahva jatkuvan kehittämisen

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Satakunnan

Lisätiedot

Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti

Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti Tällä sopimuksella Lapin yliopisto, Rovaniemen ammattikorkeakoulu ja Matkailualan tutkin1us- ja koulutusinstituutti sopivat instituutin tavoitteista,

Lisätiedot