Porin kaupungin henkilöstölehti1/2005

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Porin kaupungin henkilöstölehti1/2005"

Transkriptio

1 Porin kaupungin henkilöstölehti1/2005 Sopimukset linjaavat palkkakehitystä s.3 Työvoiman palvelukeskus toimii täydellä teholla s.6 Pori ja Kokemäenjoki kohtaavat s.8 9 Lukkarinsillasta tulee Porin uusin komeus Näyttelijä Mari Rantasila on Porin tyttöjä s.13 Huumori kukkii Porin Vedessä s. 16 Kuva: Kaisu Vaalto.

2 2 HENKILÖSTÖPOLITIIKKA 3 PÄÄKIRJOITUS AINO-MAIJA LUUKKONEN, kaupunginjohtaja Mikä on Porin asema vuonna 2012? Kaupunkistrategian laadinta alkaa KOLUMNI Tapio Furuholm Henkilöstölehteä tarvitaan Porin kaupunki on jättikokoinen työnantaja. Joidenkin mielestä meitä on liikaakin. Jonkun mielestä me emme edes tiedä kuinka monta meitä on. Lukumäärä-keskustelussa unohdetaan usein, että Porin kaupunki on antanut omia tehtäviään poikkeuksellisen maltillisesti ulkopuolisille. Tehtäviä ja särmiä on runsaasti, ja silloin tarvitaan myös tekijöitä. Edellä sanottu on aasinsilta tähän lehteen, Karhunpalvelukseen. Olemme tarkoituksellisesti käynnistäneet keskustelua, tarvitaanko tällaista lehteä? Meillä on ollut käytettävissämme tutkittua tietoa viiden vuoden takaa. Silloin Karhunpalvelus sai melko myönteiset arvosanat. Kaduilla ja käytävillä on tullut myös kriittistä palautetta. Ei aiheetta, parantamisen varaa on roimasti. Sellaisia ajatuksia ei Vuosiksi valitut kunnalliset luottamushenkilöelimet ovat aloittaneet toimintansa. Tätä kirjoitettaessa uusi kaupunginhallitus on pitänyt ensimmäisen kokouksensa ja uudet lautakunnat ottaneet vastuun vuoden 2005 talousarvion toteuttamisesta. Kuluvan vuoden keskeisimpiä tehtäviä tulee olemaan Pori 2012 kaupunkistrategian laadinta. Kaupunkistrategia on kaupungin ylimmän johdon ja poliittisten päättäjien laatima suunnitelma, joka osoittaa suuret linjat ja suunnan, joiden mukaisesti kaupunki toimii. Strategisessa johtamisjärjestelmässä kaupunkistrategia muodostaa ylästrategian, joka ohjaa kaupungin toimintaa. Kaupunkistrategian tulee selkeäsi osoittaa valinnat siitä, mitä tehdään, ja määritellä, mikä on Porin asema Suomessa ja Euroopassa vuonna Meidän kaikkien on tärkeätä tietää, mihin suuntaan Pori-laivaa ohjataan. Määrätietoinen ja johdonmukainen suunnan määrittely helpottaa kaikkien meidän toimintaamme. Strategian valmisteluun on tarkoitus ottaa myös luottamushenkilöt mukaan jo alusta asti haastattelemalla kaupunginhallituksen jäseniä ja käymällä kaupunginvaltuustossa arvokeskustelua tulevaisuuden suuntaviivoista. Myös kuntalaiset ja meille tärkeät sidosryhmät otetaan mukaan strategian laadintaan. Kaupunkistrategian seuranta tulee tapahtumaan säännönmukaisesti kerran vuodessa, minkä lisäksi entiseen tapaan hallintokuntakohtaisia vuosisuunnitelmia tullaan seuraamaan kaupunkikehityksen neljännesvuosiraportissa. Uudet keskushallinnon, palvelutoimen ja teknisen toimen johtoryhmät tulevat omalta osaltaan olemaan avainasemassa kaupunkistrategiaa laadittaessa. Näiden kolmen johtoryhmän henkilöstöä edustavat jäsenet valitaan tuota pikaa. Kaupunkistrategian laadintaa omalta osaltaan tukee nyt käynnistettävä Porin kaupungin johtoryhmätyöskentelyn kehittämis- ja auditointihanke, johon osallistuvat kaikki kolme johtoryhmää kokonaisuudessaan. Systemaattista johtoryhmien jäsenten yhtäaikaista koulutusta on katsottu tarvittavan johtoryhmien tuloksellisen työskentelyn varmistamiseksi, hyvien johtamiskäytäntöjen juurruttamiseksi ja erityisesti yhteisen toimintakulttuurin synnyttämiseksi. Kehittämisen tavoitteena on korviini ole tullut, että koko lehti kannattaisi lakkauttaa. Isossa aparaatissa on vähän yhdistäviä tekijöitä, henkilöstölehti lienee parhaasta päästä. Pitäisi varmasti olla lukuisia muitakin asioita, jotka lujittaisivat yhteenkuuluvaisuuden tunnetta kaupungin väessä. Ennakkoluulojen poistaminen ja toisten arvostuksen korottaminen vähättelyn sijasta ovat paikallaan. Vastaus edellä olevaan kysymykseen tuntuu olevan yksioikoisen selvä; henkilöstölehteä tarvitaan. Useat kaupungin hallintokunnat ja liikelaitokset ovat vastanneet tähän kysymykseen. Ne julkaisevat myös omaa henkilöstölehteä. Minkälainen tämän lehden pitäisi olla? Karhunpalveluksen tekijöitä kokoontui vajaa viisi vuotta sitten Yyteriin päiväksi pohtimaan lehden asemaa. Olimme jo silloin hyvin yksimielisiä hurjasta kilpailutilanteesta. Ihmisten mielenkiinnosta kamppailevia lehtiä on triljoona: sanoma-, iltapäivä-, ilmaisjakelu-, aikakaus-, järjestö-, pankki-, kauppaketju- ja mitä vielä lehtiä. Siihen sitten päälle vielä televisio ja radio. Internetissä aikaansa kuluttavien määrä on kasvanut muutamassa vuodessa rajusti, ja kasvaa. Ole siinä nyt polleana henkilöstölehden kanssa. Vaikka onkin kiiltävät kannet ja kaikki. Lehden ilmestymistiheys on se suurin kompastus. Tavoitteena pitää olla laadukas, mutta enemmän kuin viisi kertaa vuodessa ilmestyvä lehti. Pitäisi päästä tilanteeseen, että kaupungin henkilöstölehteä odotetaan. Nyt käy likimain päinvastoin; kukaan ei muista mitä edellisessä numerossa oli. Kun lehti ei voi olla tuon edellä mainitun kilpailun ja toisaalta itsekunnioituksen vuoksi pelkkä huitaisu, meidän on puserrettava melkoisesti, että saadaan kasaan viisi kiinnostavaa lehteä. Omasta mielestäni kymmenen lehteä olisi oikea lukumäärä. Lehti per kuukausi, heinä- ja elokuussa pärjätään ilmankin. Edellä olen nimennyt kaksi merkkipaalua, joista toisesta on kulunut yli viisi ja toisesta vajaat viisi vuotta. Kaikki Karhunpalveluksen kehittämiseen liittyvät asiat eivät ole noin vanhoja. Matkan varrella on saatu koulutusta niin kirjoittamiseen kuin valokuvaukseenkin. Uusia avustajia on värvätty, heitä on myös tullut, ja joku on jäänyt poiskin. Yleensä ns. luonnollisista syistä. Innostus lehden tekemiseen on ollut ilahduttavan korkealla. Uusia avustajia tarvitaan, heitä voidaan myös kouluttaa. Tervetuloa joukkoon! Toivon myös esimiesten aktiivisesti etsivän Karhunpalvelukseen avustajia ja rohkaisevan ja tukevan heitä arvokkaassa työssään. Etsiminen on paikallaan, koska on liian monta hallintokuntaa, joiden toiminta jää liian vähälle huomiolle lehden sivuilla. Henkilöstölehti on osa sisäistä viestintää. Rehellisesti sanoen, Porin kaupunki on suhtautunut sisäiseen viestintään yliolkaisesti. Peiliin voi johtoryhmätyöskentelyn dynamiikan ja toimivuuden parantaminen sekä johtoryhmän jäsenten henkilökohtaisen kehittymisen ja johtajuuden tukeminen. Johtoryhmillämme on näin uskallan sanoa satojen vuosien kokemus kunnallishallinnosta ja taloudesta ja mieletön asiaosaaminen eri toimialoilla. Johtoryhmillä tulee olla vahva strateginen näkemys ja rohkeus myös kriittiseen keskusteluun. Ongelmat on uskallettava nostaa pöydälle vain siten konsernillamme on mahdollisuus menestyä. Pori kansainvälistyy. Niin ranskalaisia kuin saksalaisiakin työntekijöitä tulee Olkiluoto 3 hankkeen myötä rikastuttamaan katukuvaamme neljän vuoden ajaksi. Toivottakaamme heidät sydämellisesti tervetulleiksi; onhan meillä kaupunki, jota kehtaa näyttää! Tämä on samalla meidän ja raumalaisten suurin yhteinen mahdollisuus kautta aikojen. Rauman uusi kaupunginjohtaja Arno Miettinen ja allekirjoittanut olemme tänään, itse Ranskan suurlähettiläälle luvanneet unohtaa menneisyyden ikeet, ja kääntää uuden yhteistyön ja kumppanuuden sivun Satakunnan historiassa. Rehtiin kilpailuunkin meillä on toki vielä mahdollisuus ainakin Äijänsuolla ja Isomäessä. katsella siellä ja täällä. Olemme pohdiskelleet intranetin eli Rummun aseman vahvistamista. Olemme toki ymmärtäneet, että se ei ole ainoa sisäisen viestinnän muoto. Siltä osin päätös on selvä, että intranetin kehittämistä jatketaan. Kymmenen vuoden kuluttua huomattava osa henkilöstöstä pitää meitä täysinä bimboina, jos meillä ei ole toimivaa intranetia. Olemme sopineet, että henkilöstöosaston johdolla ryhdytään valmistelemaan sisäisen viestinnän toimenpideohjelmaa. Sen odotetaan tuovan suuntaviivoja myöskin Rummun kehittämiseen. Kaikki edellä sanottu yhdistyy isoihin asioihin. Tuleviin rekrytointeihin, työmotivaatioon, työssä viihtymiseen, ties mihin. Kuntaliiton viestintäohje kiteyttää asian seuraavasti: Hyvin hoidettu sisäinen viestintä on välttämätöntä tulokselliselle toiminnalle ja työelämän laadun kehittämiselle. Äärimmäisen mielenkiintoista oli, että tuoreen KuntaSuomi-tutkimuksen mukaan alle 30-vuotiaat viihtyvät kuntatyössä ja he kokevat työelämän laadun parantuneen. Kovinta kritiikkiä esittivät vuotiaat ja heistä vanhempien kriittisyys on kasvanut jyrkimmin, mm. vaikutusmahdollisuuksien vähäisyyden ja henkilöstöjohtamisen tason vuoksi. Hyvä viestintä ei ratkaise kaikkea, mutta mainio apu se voi olla. Ollaan kuulolla. Pidetään yhteyttä. Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset linjaavat palkkakehityksen vuoteen 2007 asti Kaikille kunnan sopimusaloille syntyivät virka- ja työehtosopimukset vuosiksi Kestoltaan historian pitkäaikaisinta tulopoliittista kokonaisratkaisua on pidetty kohtuullisen hyvänä. Kunta-alalla on lisäksi voimassa erillinen palkkausjärjestelmän kehittämisohjelma vuoteen Tulopoliittinen sopimus ja voimassa oleva palkkausjärjestelmän kehittämisohjelma nostavat palkkoja koko sopimuskaudella keskimäärin 7 %. Pitkä sopimuskausi ja palkkausohjelman jatkaminen antavat mahdollisuudet toteuttaa pitkäjänteistä palkkapolitiikkaa. Henkilöstöosasto käynnistää maaliskuussa sopimusaloittain neuvottelut laitosten ja virastojen edustajien ja pääluottamusmiesten kanssa sopimuskauden tavoitteista. Tarkoituksena on arvioida ilman rahanjakopaineita palkkausjärjestelmän toimivuutta ja eri sopimusten sisältämiä mahdollisuuksia. Koko kunta-ala Pori mukaan lukien on seuraavan kymmenen vuoden aikana suurten haasteiden edessä. Kaupun- gin palveluksessa olevista 510 henkeä saavuttaa laskennallisen vanhuuseläkeiän seuraavien viiden vuoden aikana ja 1343 henkeä pääsee harkitsemaan vapaalle jäämistään kymmenen vuoden Lähde: Kuntatyönantaja kuluessa. Yksistään tämän poistuman suunnitelmallinen korvaaminen on haaste, jossa tarvitaan paitsi palkkapoliittisia välineitä niin myös rakenteiden ja toimintatapojen uudelleen arviointia. Liukuma-aika nousemassa +20:een Kunta-alalla on käytössä lukuisia erilaisia työaikamuotoja, joista on määräykset eri alojen virka- ja työehtosopimuksissa. Yksi mahdollisuus järjestää työaika yleistyöaikaa, toimistotyöaikaa ja 37 tunnin työaikaa tekevien viranhaltijoiden/ työntekijöiden piirissä on järjestää se liukuvaksi. Tulopoliittisen sopimuksen ja palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpiteiden kustannusvaikutukset kunta-alalla vuosina Porissa on vuodesta 1992 noudatettu virasto- ja toimistotyössä liukuvaa työaikaa. Virastot pidetään avoinna kaikkina vuodenaikoina klo Viranhaltijat ja työntekijät ovat voineet pääsääntöisesti itse määrätä päivittäisen työaikansa liukuman rajoissa eli aamuisin klo ja iltapäivisin klo välillä Esimies voi tietenkin työnjohdollisena toimenpiteenä tapauskohtaisesti rajoittaa liukumien käyttöä. Päivittäinen työaika on enintään 9 tuntia. Lounastauko pidetään klo välillä ja se on vähintään puoli tuntia. Lisä- ja ylitöistä on aina sovittava kirjallisesti esimiehen kanssa. Palkankorotukset toteutetaan pääosin yleiskorotuksena. Tasaarvoerä ja palkkausjärjestelmän kehittämisohjelman mukaiset korotukset neuvotellaan paikallisesti Sopimuksiin sisältyy aina myös muita kuin puhtaasti palkkaan liittyviä muutoksia. Tällä kierroksella suurin järjestelmämuutos koskee perhepäivähoitajia. Perhepäivähoitajille tulee mennessä ottaa käyttöön uusi palkkaus- ja työaikajärjestelmä tai tehdä uusi vanhaan järjestelmään perustuva paikallinen työehtosopimus. Uudessa järjestelmässä hoitajan peruspalkka määräytyy kunnan hoitajalta varaamien hoitopaikkojen lukumäärän mukaan. Sopimusmääräysten yhtenäistäminen on pitkään ollut yksi tavoite. Koska eri alojen sopimuksissa käsitellään kunkin alan erityispiirteitä ja sopimukset sisältävät kukin oman alansa kehityshistorian on asiassa päästy eteenpäin vain pienin askelin. Nyt voimaan tulevissa sopimuksissa eri sopimusalojen terminologia on yhdenmukaistettu. Tämä on huomattavaa kehitystä ja helpottaa eri alojen vertailua. Palkan perusosat ovat: tehtäväkohtainen palkka ja henkilökohtainen lisä. Tehtäväkohtaisen palkan perusteena ovat tehtävät ja niiden vaativuus. Henkilökohtaista lisää voidaan maksaa työtulosten Liukumat ovat olleet tasoittumattomasti 6 tuntia ja +8 tuntia. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus sallii liukuman enimmäismääräksi +20 tuntia. Liukuman plussaldon korottamisesta keskusteltiin kaupunkitason yhteistyötoimikunnassa useasti viime vuoden aikana. Kokouksessaan kaupunkitason yhteistyötoimikunta näytti vihreää valoa henkilöstöjaostoon valmistellulle esitykselle liukuman plussaldon nostamiseksi 20 tuntiin. ja ammatin hallinnan perusteella. Henkilökohtaiseen lisään sisältyy vuosisidonnainen osa, joka määräytyy palveluksessa oloajan perusteella. Palkkahinnoitteluliitteessä puhutaan lisäksi peruspalkasta, joka on kunkin hinnoittelukohdan tehtäväkohtainen vähimmäispalkka. Henkilökohtaisen lisän käyttöönotto suurimmalla sopimusalalla viime syksynä herätti keskustelua. Prosessin raskaus yhdistettynä varsin pieneen jaettavissa olevaan rahamäärään herätti hetimmiten epäilyä prosessin sujumisesta. Henkilöstöosasto teki alkuvuodesta henkilöstöjärjestöjen kanssa sovitun mukaisesti henkilöstölle ja esimiehille suunnatun avoimen kyselyn arvioinnista saaduista kokemuksista Vastauksia käsitellään parhaillaan. Perustavanlaatuinen arviointi ja mahdolliset uudelleen määrittelyt onkin syytä tehdä nyt, sillä tarkoitus on lisätä henkilökohtaisten lisien osuutta palkkasummasta. Arvioinnin tulokset ovat luettavissa arviolta maaliskuun lopulla henkilöstöosaston sivuilta rummusta. Helena Metsälä Vs. henkilöstöjohtaja Lisäksi henkilöstöjaostolle esitetään, että esimies voi harkintansa mukaan myöntää henkilölle kolme tuntia (aamu- tai iltapäivän) vapaaksi, kun henkilön plussaldo on riittävä. Poissaolo miinustaa tietenkin henkilön plussaldoa. Työajan käyttöön saadaan näin lisää joustavuutta, mitä esimerkiksi pienten lasten vanhemmat ja työn ohella opiskelevat yhteydenotoista päätellen tuntuvat kaipaavan. Liukuva työaika edellyttää koneellista työajan tarkkailua ja esimiesten tulee seurata kuukausittain työaikaraportteja. Helena Metsälä Vs. henkilöstöjohtaja

3 4 5 Mentorointi on päivän sana sanoo Porin kaupungin uusi koulutussuunnittelija Riitta Saarinen Mitä on hiljainen tieto? Tästä tullaankin toiseen uuteen käsitteeseen hiljainen tieto. Millä tavalla hiljainen? Onko se salaista tietoa, jota ei panna paperille? - Kyllä hiljainen tieto voidaan panna Tutkittu tosiasiahan on, että noin 80 prosenttia osaamisestaan ihminen hankkii työssä, koulutuksen merkitys on vain 20 prosenttia. paperillekin, kuten laatukäsikirjoihin ja sellaisiin. Hiljaisen tiedon esille saamisessa ja näkyväksi tekemisessä on sen vaikeus. - Hiljainen tieto kulkee ihmisen päässä ja se kehittyy työssä. Tutkittu tosiasiahan on, että noin 80 prosenttia osaamisestaan ihminen hankkii työssä, koulutuksen merkitys on vain 20 prosenttia. Osaaminen on taitavaa työntekoa ja nykyisin myös verkottumista sekä suhteiden luomista. Se kertyy kokemuksen Siis, mikä sana? Mentorointi. - Kysymys on tiedon tai paremminkin osaamisen siirtämi- sestä henkilöltä toiselle. Se tapahtuu työyhteisössä niin, että vanhempi tai kokeneempi välittää nuoremmalle ja kokemattomammalle vuosien varrella kertynyttä tietämystään. - Menetelmälle ei ole keksitty selkeää suomenkielistä nimitystä, vaan on otettu käyttöön kansainvälisesti käytetty termi. Nimi tulee vanhasta Kreikan mytologiasta, Odysseuksen retkistä. Lähtiessään retkilleen Odysseys pyysi kotiin jäävää ystäväänsä Mentoria opastamaan ja neuvomaan poikaansa Telemakhosta. Mentor oli paitsi neuvoja, opettaja ja kasvattaja myös Odysseuksen arvostama luottohenkilö. Mentorointi on siis ikivanha menetelmä, jonka avulla on pyritty siirtämään elämänviisautta ja kokemusperäistä tietoutta nuoremmalle ihmiselle ja siten edistämään hänen kasvuaan. Kysymys on vähän samasta asiasta kuin mestarin ja oppipojan suhteessa: oppipoika oppii ammatin hakeutumalla mestarin oppiin edeten kisälliksi ja aikanaan itse mestariksi. Mentoroinnissa oppipojasta tai jo pidemmälle ehtineestä keskustelukumppanista käytetään nimitystä aktori. - Mentoroinnin avulla voidaan siirtää vaikkapa esimiestaitoja ja sellaista hiljaista tietoa, jota välitetään suusta suuhun, ihmiseltä ihmiselle. kautta. Sen oppii tekemällä, tähdentää Riitta Saarinen. Normaalisti uuteen työhön tulijaa perehdytään työympäristöön ja opastetaan työtehtäviin. Tulevaisuudessa jatkoksi voidaan liittää mentorointi. Siinä mennään syvemmälle. Vaikka koulutussuunnittelija Riitta Saarisella tuntuu olevan selvät käsitykset tehtävästään ja keinovalikoimistaan, hän haluaa kuitenkin edetä varovaisesti. - Ensin kannattaa tehdä kartoituksia ja kokeiluja sekä suunnitella pienempiä pilottihankkeita. Katsotaan sitten minkälaisen vastaanoton pilotit saavat. Kuntiin tällaiset pilottihankkeet tekevät juuri tuloaan. Työmarkkinoilta ovat pian poistumassa suuret ikäluokat. Heidän hallussaan oleva tärkeä tieto halutaan talteen. Työmarkkinoilla luokitellaan ihmisiä ikääntyviin ja ikääntyneisiin. Jo 45-vuotiaita on kutsuttu ikääntyviksi. He ovat Riitan mielestä kuitenkin mitä parhaassa työiässä. Heillä on työvuosia vielä paljon edessä. Sitä paitsi, kaikkihan me ikäännymme. - Paras mentori-ikä olisi ehkä siinä 55 vuoden tienoilla. Takana on pitkä työura ja sen myötä paljon annettavaa nuoremmille. Vaikka nuorilla on yleensä hyvä koulutus ja paljon teoreettista tietoa, työn sisältö opitaan vasta työtä tekemällä. Mentorina toimiminen on arvostettu kunniatehtävä, sillä seniorityöntekijät ovat koonneet sellaisen henkisen pääoman, joka on arvokas sekä organisaation jatkuvuudelle että nuorempien kollegojen työuran kehittymiselle. Monelta kantilta asioita katsova Riitta Saarinen ei malta olla sanomatta, että vanhoilla työntekijöillä voi olla sellaistakin hiljaista tietoa, jonka säilyttäminen ja välittäminen eteenpäin ei ole enää tarpeellista. Se voi joskus olla jopa haitallista. Osaamiskartoitukset käyntiin Vuoden alussa työnsä kaupungin henkilöstöosastolla aloittanut Riitta Saarinen on aiemmin työskennellyt Porin Palveluopiston täydennyskoulutuksessa monipuolisissa tehtävissä. Monet koulutusorganisaatiot ovatkin heti ottaneet häneen yhteyttä ja esitelleet koulutuspakettejaan. Uudessa tehtävässään hän haluaa kuitenkin ensiksi luoda kokonaiskuvan koulutustarpeista. - Tärkein tehtäväni on yhdessä hallintokuntien kanssa kartoittaa, minkälaista osaamista Porin kaupungin henkilöstöllä on ja miten sitä voitaisiin täysipainoisesti hyödyntää ja kehittää. - Tänä päivänä jokaisella on velvollisuus ylläpitää osaamistaan, mutta aina ei valintojen tekeminen runsaasta koulutustarjonnasta ole helppoa. Taloudellisesti järkevää on hankkia ulkoista koulutusta vain sellaisiin osaamistarpeisiin, joita ei kyetä organisaation sisältä täyttämään. - Hallintokunnat päättävät ja hankkivat itse valtaosan tarvitsemastaan oman alan täydennyskoulutuksesta. Paras mentori-ikä on ehkä siinä 55 vuoden tienoilla. Mentorina toimiminen on arvostettu kunniatehtävä, sillä seniorityöntekijät ovat koonneet melkoisen henkisen pääoman. Se on arvokas sekä organisaation jatkuvuudelle että nuorempien kollegojen työuran kehittymiselle, sanoo uusi koulutussuunnittelija Riitta Saarinen. ninta henkilöstön osaamiskartoitusten käynnistämisestä. - Kartoituksella halutaan saada selville kaupungin palveluksessa olevien ihmisten taidot. Samalla pyritään selvittämään myös millaisia osaajia ja osaamista kaupunki tarvitsee tulevina vuosina. - Osaamiskartoitus on mittava työ, jonka valmistelu on tehtävä huolella. Alkajaisiksi tulen ottamaan yhteyttä virastopäälliköihin ja hallintokuntien koulutusvastaaviin. Käynnistyneet kehityskeskustelut ovat hyvä lähtökohta ammatil- Nostetta osaamiseen Kuinka paljon Porin kaupungin palveluksessa on sellaisia henkilöitä, joilla ei ole mitään ammattillista tutkintoa? Vuoteen 2007 saakka on käynnissä Noste-hanke, joka tähtää vuotiaiden työssäolevien aikuisten osaamistason kohottamiseen. Monella pitkän työkokemuksen omaavalla on paljon osaamista, mutta muodollinen tunnustus, tutkintopaperi, puuttuu. Tällaisille henkilöille oman alan toisen asteen koulutus näyttötutkintona täydentäisi osaamista, mutta antaisi myös muodollisen pätevyyden joko nykyiseen tehtävään tai uralla etenemiseen. Noste-koulutuksena voi suorittaa perus- tai ammattitutkintoja, erikoisammattitutkintoja tai tutkintojen osia. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskeluohjelma: mitä enemmän on työn kautta kertynyt osaamista, sitä vähemmän on tarpeen suorittaa opintoja. Noste-koulutuksissa hyödynnetään työssä oppimista ja Minä voin parhaiten palvella hallintokuntia yhteisiksi soveltuvien koulutusten esimerkiksi erilaisten esimiesvalmennusten hankinnassa. Minuun on otettu yhteyttä myös kielenhuolto-, asiakaspalvelu- ja vuorovaikutuskoulutuksen järjestämiseksi, sanoo Riitta Saarinen. - Tunnen myös oppisopimuskäytännön sekä sitä muistuttavan Noste-ohjelman, jotka mahdollistavat työssäolevien henkilöiden osaamistason kohottamisen kätevästi työn ohella, pääosin omalla työpaikalla työssä oppien. Tämän vuoden talousarviossa on mailisen osaamisen kartoittamiseen, sanoo koulutussuunnittelija Riitta Saarinen. Ja tuumasta toimeen, ottakaa yhteyttä Riittaan. Nyt tarvitaan innostunutta pilottiryhmää osaamiskartoitukseen ja mentorointiin. Riitan tavoittaa numerosta ja sähköpostilla Riitan työhuone sijaitsee henkilöstöosastolla toisessa kerroksessa, entisessä Hammaisen Pekan peräkammarissa. Seppo Purhonen Kuva: Seppo Purhonen kokeiden sijasta ammattitaito osoitetaan työpaikalla näytöin. Noste-koulutus on opiskelijalle maksutonta. Noste-koulutuksesta antavat lisätietoa Noste-hankkeen seutukoordinaattorit Taina Hanhinen puh ja Eeva Wallin puh sekä henkilöstöosastolta koulutussuunnittelija Riitta Saarinen puh tai Uusi vetäjä Sirkku Heilä-Aaltonen: Hyvinvointia ja kuntoremonttia Työfysioterapeutti Sirkku Heilä-Aaltonen on aloittanut vuoden alusta Porin kaupungin Kuntoremonttikurssien vetäjänä. Hän siirtyi tähän tehtävään kaupungin työterveyshuollosta. Sirkku toimii kokopäiväisenä työntekijänä henkilöstöosastolla ja hänen työtehtäviinsä kuuluu Kuntoremontti toiminnan lisäksi henkilöstön elämäntapoihin, liikuntaan ja työhyvinvointiin liittyvät tehtävät. Kuntoremontti toiminta on Porin kaupungin henkilöstölleen järjestämää varhaiskuntoutusta, mikä toteutetaan yhteistyössä Kankaanpään kuntoutuskeskuksen sekä Kelan kanssa. Vuosi 2005 on Kuntoremontin uudistumisen aikaa, jolloin mietitään sen sisältöä ja Pääluottamusmiehet Porin kaupungilla on 11 pääluottamusmiestä, jotka edustavat kaupungin eri työntekijäryhmiä neuvotteluissa alojensa työehtosopimuksista. Heidän päivitetyt yhteystietonsa löytyvät Porin kaupungin intranetistä (rumpu.pori.fi) vaikkapa pikahaulla: pääluottamusmiehet. Tai leikkaa talteen seuraava lista. JUKO ry (Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, entinen AKA- VA-JS) Porin yhteistyöryhmä / Yleissivistävä ja 2. asteen ammatillinen koulutus Esa J. Anttila Isolinnankatu 24 A (02) (toimisto) GSM Fax (02) Porin yhteistyöryhmä /Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) Pyry Vainio Lunnintie Vasarainen (02) Fax Porin yhteistyöryhmä / Y-sektori -KVTES, Teknisten sopimus, Lääkärisopimus Pekka Salminen Antinkatu 6 A (02) (työ) GSM KTN (Tekniikan ja Peruspalvelujen Neuvottelujärjestö, KTN ry) KTN ry:n Porin seudun paikallisyhdistys ry Risto Haavisto Valtakatu 9 (02) (toimisto) Valtakatu 4 (postiosoite) (02) (työ) GSM KTV (Kunta-alan ammattiliitto KTV ry) Timo Saario / Porin kunnalliset KTV ry / yhdistys 62 Eteläpuisto 12 A, II krs. (02) (työ) GSM Fax (02) Työfysioterapeutti Sirkku Heilä- Aaltonen on aloittanut vuoden alusta Porin kaupungin Kuntoremonttikurssien vetäjänä. Sirkun tehtäviin kuuluu Kuntoremontti toiminnan lisäksi henkilöstön elämäntapoihin, liikuntaan ja työhyvinvointiin liittyvät tehtävät. toteutustapaa. Tämän vuoksi ei nyt kevään aikana aloiteta uusia ryhmiä. Kuntoutusasioissa henkilöstö voi kääntyä työterveyshuollon puoleen. Siellä selvitellään kullekin sopiva kuntoutusvaihtoehto, mikäli tarvetta ilmenee. Hallintokunnat voivat pyytää Sirkkua henkilöstölle järjestettäviin työhyvinvointipäiviin (Tyky-päivät) luennoimaan mm. työergonomiasta, tuki-ja liikuntaelimistön hyvinvoinnista sekä sairauksien ehkäisystä ja liikuntaan motivoinnista. Sirkulta voi myös kysellä erilaisten liikuntatapahtumien ohjelmaa sekä taukoliikunnan ohjaajien koulutusta. Erilaisten työkykyä ylläpitävien ja parantavien kampanjoiden käynnistäminen kuuluu myös hänen toimenkuvaansa yhdessä MYÖTÄTUULI toiminnan kanssa. Sirkku toivookin, että työpaikoilta löytyisi innokkaita moottoreita, jotka innostavat muita liikkumaan sekä osallistumaan erilaisiin järjestettäviin kampanjoihin. Hän muistuttaa, että työhyvinvointi tehdään yhdessä, joten kaikkia tarvitaan yhteisen asian eteenpäin viemiseksi. Sirkun tavoitat puh , gsm tai osoitteesta Antinkatu 5A (Henkilöstöosasto). Liikuntailtapäiviin tai muuhun vastaavaan työyhteisöt voivat lainata myös sauvakävelysauvoja, lumikenkiä ja reppuja Kuntoremontin toimistolta. Simo Raita / Porin teknillisen alan henkilöstö, KTV ry / yhdistys 173 (02) (työ) GSM Harri Siitonen / Porin Kunta-alan yhteisjärjestö KTV ry Eteläpuisto 12 A II krs. (02) (toimisto) GSM Tommi Raunela /Porin kunnantyöntekijäin ammattiyhdistys KTV ry/yhdistys 27 Eteläpuisto 12 A, II krs. (02) (toimisto) GSM Tapahtumia ja virkistystoimintaa myös vapaa-ajalle Keltaisen Nauhan päivä kampanja , jonka tavoitteena on nostaa esille tuki-ja liikuntaelinsairauksien ehkäisy yksilön elämänlaatua ja työkykyä ylläpitävänä voimana. Katso lisätietoja Tämän vuoden teemana on Hartiavoimin. Menossa: Miljoonan Kilon Keikka Kampanja Keikalle on jo ilmoittautuneita yksittäisiä työntekijöitä sekä ryhmiä ja toivottavasti myös miehet osallistuvat yhteiseen henkilöstön supistamiseen. Vielä ehtii mukaan! ilmestyvässä Karhunpalveluksessa kerrotaan kuinka hyvin supistuskuuri tehosi. Miljoonan Kilon Keikka pyörähtää käyntiin jo kolmannen kerran tammikuussa MKK on painonhallintakampanja, joka toteutetaan vuosittan loppiaisesta vappuun. Vuonna 2005 keikka-aika on Keikalle mukaan ehtii vielä, jos ilmoittautuu 4.3. mennessä. Kootkaa ryhmä ja ilmoittautukaa mukaan. Lisätietoja ja ilmoittatuminen Myös yksittäinen työntekijä voi osallistua. Lisäksi: Ilmoita hallintokuntasi/ työyksikkösi vetäjän nimi sekä ryhmään osallistuvien lukumäärä (nimiä ei tarvitse Jyty (Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty) Jyty, Pori ry Birgitta Tuunainen Eteläpuisto 9 E (02) (työ) GSM TNJ (Toimihenkilöiden Neuvottelujärjestö TNJ ry) / Tehy Riitta Heimo (sijaisena Marju Sjösten, terveysvirasto) Eteläpuisto 9 E (02) (toimisto) (02) (työ) GSM ( ) antaa) alla oleville henkilöille sähköpostilla, niin voimme seurata kampanjan etenemistä. Teemme yhteenvedon Karhunpalvelukseen kampanjan loputtua sekä seuraamme kampanjan aikana ryhmien etenemistä, mikäli halukkaita seurattavia ryhmiä ilmaantuu. Haaste heitetään kaikille kaupungin työntekijöille, kaikki Miljoonan Kilon Keikalle! Kuntoremontti toiminta Muistathan 2,50 euron alennuksen kuntosaliliikunnasta/kerta. Lue lisää Rummusta tai kysele Pertti Mäkelältä. Viikkomenu tarjoaa erilaista liikuntaa manantaista torstaihin, katso työpaikkasi ilmoitustaululta ohjelma. Henkilöstö saa alennusta myös uimahallien ja maauimalan sisäänpääsymaksuista, teatterilipuista, Sinfoniettan konserttilipuista, Satakunnan museon, taidemuseon ja luontotalo Arkin sisäänpääsymaksuista. Alennukset saa henkilökuntakorttia näyttämällä. Tarkemmat tiedot ja ohjeet löytyvät Rummusta. Sirkku Heilä-Aaltonen, Pertti Mäkelä TNJ (Toimihenkilöiden Neuvottelujärjestö TNJ ry) / Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer Henna Tuomikoski Eteläpuisto 9 E (02) (toimisto) (02) (työ) GSM

4 6 7 - Emme toivo pysyvää tai pitkäaikaista asiakkuutta Porin seudun työvoiman palvelukeskukseen, sanoo keskuksen koordinaattori Juha Laine. - Työllistymisen esteiden poistamiseksi on tarpeen löytää myös uusia toimintatapoja, jatkaa toimialapäällikkö Ritva Kaijo. Asiakkaita olisi tulossa kaksinkertainen määrä Työvoiman palvelukeskus toimii jo täydellä teholla - Asiakkaan asioita voidaan tarvittaessa myös lähteä selvittämään talon ulkopuolelle esimerkiksi päihdepalveluun tai ulosottovirastoon, sanoo sosiaalitoimen vastaava suunnittelija Jenni Ketonen. orin seudun työvoiman palvelukeskus toimii työvoimatoimiston toisessa kerroksessa. Palvelu- Pkeskuksessa on tarjolla moniammatillista palvelua. Sitä kutsutaan myös erityispalveluksi työttömille. Tarkoituksena on saada työmarkkinoille lisää kelvollista työvoimaa poistamalla työnhakijoilta mahdollisia työnhaun esteitä. Vuosi sitten maaliskuussa aloittaneessa Porin seudun työvoiman palvelukeskuksessa ovat mukana alueen työvoimatoimistojen ja Kelan vakuutuspiirin lisäksi kuusi kuntaa Pori, Luvia, Nakkila, Noormarkku, Pomarkku sekä Ulvila. Ennen vakinaistamista keskus toimi kaksi vuotta yhteispalvelukokeiluna. Työvoiman palvelukeskus ei ole varsinaisesti mikään uusi virasto vaan yhteistyöverkosto. Siellä työskentelee työntekijöitä työvoimatoimistosta, kaupungin sosiaalikeskuksesta, terveysvirastosta ja työllisyysyksiköstä. Seutukuntien osalta kuntien työntekijät toimivat lähinnä sosiaalitoimessa. Koordinaattorina toimii kaupungin vastaava työllisyyssihteeri Juha Laine. Keskuksen palvelukseen on irrotettu 27 työntekijää, joista 14 on Porin kaupungin palkkalistoilla ja 13 valtion työvoimahallinnon palveluksessa. Kelalla ei ole pysyvää virkailijaa, mutta Kelan virkailija käy konsultoimassa joka viikko. Toimintamenot (palkat ja vuokrat yms.) on jaettu tasan valtion ja kuntien kesken. Vuosibudjetti on noin miljoonaa euroa. Lisäksi palvelukeskuksella on käytettävissä valtion rahaa noin euroa ulkopuolisiin täydentäviin ostopalveluihin. Keskuksen toimintaperiaatteisiin kuuluu, että asiakas ei juokse luukulta toiselle vaan virkailijat liikkuvat. Jos asiakas tarvitsee esimerkiksi Luvialla moniammatillista apua, paikalle lähtee Porista työvoimaohjaaja häntä tapaamaan. Asiakastapaamisessa sovelletaan yhden luukun periaatetta. Se tarkoittaa, että yhteistapaamisessa ovat mukana kaikki tarpeelliset viranomaistahot. Työhallinto uudistuu Työvoiman palvelukeskuksen toiminta liittyy työhallinnon menossa olevaan uudistukseen. Satakunnassa toimii Porin lisäksi työvoiman palvelukeskus Raumalla sekä Vammalassa yhteispalvelukokeilu. Työhallinnon uusi palveluajatus on tarjota työvoimatoimistossa työnhakupalvelua työnhakijoille ja työnantajapalvelua työnantajille. Työnhakijat jaetaan palvelutarpeen mukaan. Työvoimatoimistosta löytyy työnhakukeskus, josta omatoimiset työnhakijat saavat tarvittaessa opastusta ja neuvontaa lähinnä sähköisten palvelujen käytössä. Jos työnhakijan työnhaku pitkittyy tai ilmenee työnhaun lisäksi muita työnhakua estäviä ongelmia, tutkitaan asiaa tarkemmin. Asiakas siirretään asiantuntijapalvelun piiriin. Tässä vaiheessa keskustellaan asiakkaan siirtämisestä työvoiman palvelukeskukseen. Työnhaun epäonnistumisen taustalta voi löytyä syitä, jotka eivät liity yksin työnhakuun. Voi tulla ilmi hoitamattomia sairauksia, velkaongelmia jne. Näitä työnhaun esteitä poistetaan ohjaamalla asiakas eteenpäin sinne missä ovat parhaimmat asiantuntijat. - Kun työnhaun esteet on poistettu, asiakas palaa normaaliin työnhakuun ja häntä autetaan alkuun mahdollisesti tukitöillä tai muilla toimenpiteillä, kertoo työvoiman palvelukeskuksen toimialapäällikkö Ritva Kaijo. Porissa työvoiman palvelukeskuksen asiakkaiksi on valikoitunut tällä hetkellä alle 45-vuotiaita pitkäaikaistyöttömiä, jotka ovat saaneet työmarkkina- tai toimeentulotukea. Lisäksi mukana on vanhempia eläkeselvitystä vaativia tapauksia. Eläkeselvityksiä tekevät sosiaalityöntekijä ja työvoimaohjaaja yhdessä. Moniongelmaisista asiakkaista ei ole Porissa pulaa. Työttömyysprosentti on 14 paikkeilla, työttömiä on lähes 6500 henkeä. Työvoiman palvelukeskuksen apua tarvitsevia on Porin seudulla noin 2000 henkilöä. Mutta heitä kaikkia palvelemaan eivät riitä keskuksen nykyiset resurssit. Nykykapasiteetti on mitoitettu keskimäärin 1000 asiakkaalle. Vaihtuvuus on ollut asiakaskunnassa noin prosenttia. Emme tietystikään toivo pysyvää tai pitkäaikaista asiakkuutta. Työvoiman palvelukeskus on asiantuntijaelin. Täällä ei ole tarkoitus olla vuosia asiakkaana, sanoo Juha Laine. Sekin tosiasia on tunnustettava, että työnhaun esteiden poistumisesta huolimatta kaikki eivät täytä työmarkkinoiden kovia vaatimuksia. Porin seudun työvoiman palvelukeskus ei ole tuonut ratkaisua niille asiakkaille, jotka eivät täytä työnhakijan kriteeriä työnantajien mielestä, sanoo Juha Laine. Palvelukartoitus Normaalin työnhaun esteitä ryhdytään poistamaan tekemällä asiakkaalle moniammatillinen palvelutarvekartoitus. Tapausten syiden selvittely lähtee asiakkaan yhteistyösuostumuksesta. Kartoituksessa esimerkiksi sosiaalialan tietojärjestelmistä voidaan saada tietoa, joka voi paljastaa työllistymisen esteitä, sanoo sosiaalitoimen vastaava suunnittelija Jenni Ketonen. Työnhakija voi olla pyörinyt kaksi tai kolmekin vuotta työnhaun peruspalveluissa ja vasta silloin löytyvät työllistymisen lisäesteet. Tähän asti on vain lyöty ruksi ja oletettu kaiken olevan kunnossa. Asiakkaan asioita voidaan tarvittaessa myös lähteä selvittämään talon ulkopuolelle esimerkiksi päihdepalveluun tai Yli 40-vuotiaita on asiakaskunnasta noin puolet. ulosottovirastoon, kertoo Jenni Ketonen. Yksittäisille asiakkaille järjestyy työvoiman palvelukeskuksessa enemmän aikaa kuin normaalissa työnvälityksessä. Tapaamisia voidaan järjestää muutaman viikon välein, kun normaalisti työvoimapalveluissa tapaamisvälit venyvät kuukausiin, kertoo Ritva Kaijo. Työvoiman palvelukeskuksen asiakaskunta painottuu tällä hetkellä selvästi vanhempiin ikäluokkiin. Yli 40-vuotiaita on noin puolet. Lukua nostavat hiukan vanhempien henkilöiden eläkeselvitykset. Nuoria alle 25-vuotiaita on noin 100. Heille on alkanut tänä vuonna yhteiskuntatakuu. Sen odotetaan vähentävän työtä hakevien nuorten määrää entisestään. Nuorille tarjotaan kolmen kuukauden työttömyyden jälkeen ns. aktiivitoimia, työtä tai koulutusta. Yhteistyössä on ongelmiakin Asiantuntijaviranomaisten työn yhteensovittaminen on joskus ongelmallista. Työvoiman palvelukeskuksessahan on tarkoituksena arvioida asioita työnhakijan kannalta. Hallinnollisesti ajatellen esim. terveystoimi ei ensisijaisesti arvioi potilastaan siltä kannalta, millainen potilaan terveydentila on työmarkkinoiden kannalta, sanoo Juha Laine. Meidän tavoitteemme on saada asiakas mahdollisimman pian normaaliksi työnhakijaksi. Työmarkkinat sitten rat- kuva 2: kaisevat työnsaannin. Mutta työvoimapoliittiset toimenpiteet eli aputoimet työllistymisessä käyvät turhiksi, jos esimerkiksi terveydenhoidossa ei edistytä, päihdehuollon apu tökkii tai mielenterveyden avopalvelut ovat riittämättömät. Työllistymisen esteiden poistamisen kannalta on tarpeen etsiä ja räätälöidä sopivat toimintamallit kullekin työttömälle erikseen tai muodostaa heistä sopivia ryhmiä. Tällaisia ryhmäpalveluja voivat olla työelämänvalmennus, työnhakuryhmät, kuntoutus- ja koulutusryhmät, työharjoittelu ja tukityö, luettelee palveluvalikoimaa Ritva Kaijo. Nuorisolle on voitu perustaa intensiiviryhmiä, jotka ovat ohjaavaa koulutusta. Ryhmässä opetellaan hakemaan töitä, keskustellaan omista voimavaroista tai harjoitellaan uutta päivärytmiä. Päivärytmi on mennyt sekaisin, jos valvominen on keskittynyt yöhön ja nukku- minen päivään. Näitä ryhmäpalveluja hankitaan ostopalveluina yksityisiltä yrityksiltä tai toimintaryhmiltä. Viime mainituista on hyvä esimerkki Rakastajatteatteri Porissa, sanoo Jenni Ketonen. Määrittelykysymyksiä, tukia ja seulontaa Työministeriö määrittelee vaikeasti työllistettäviksi pitkäaikaistyöttömät, toistuvasti pitkäaikaistyöttömät sekä erilaisten työvoimapoliittisten toimenpiteiden jälkeen työttömäksi jäävät. Juha Laine ei kuitenkaan pidä kaikkia pitkäaikaistyöttömiä automaattisesti vaikeasti työllistettävinä. Kysymys voi olla siitäkin, että työmarkkinoilla on huono tilanne ja työmarkkinat eivät yksinkertaisesti vedä. Selvää on, ettei kaikille kuntoutetuille löydy töitä. Ensin pääsevät töihin huippuosaajat, nuoret ja terveet, sitten muut tarpeen mukaan. Kaipaisin työmarkkinoille sellaisia sisääntuloammatteja, joiden kautta työmarkkinoille pääsisivät tavalliset työnhakijat, joilla ei ole mitään erikoisosaamista. Samaten pitäisi olla myös jonkinlaiset välityömarkkinat vajaatyökykyisille. Kaikki eivät ole myöskään yhtä vahvoja henkisesti eivätkä fyysisesti, sanoo Juha Laine. Työnhakuun haetaan koko ajan uusia kikkoja. Osa palveluista ostetaan ulkopuolisilta. Tukihenkilöitä voidaan hankkia arjen opetteluun. Työhön valmentajat ja työn etsijät voivat hankkia sopivia työpaikkoja. He seuraavat myös työn sujumista yrityksissä ja raportoivat onnistumisesta. Pori työllistää työttömiä Porin seudun työvoiman palvelukeskuksen asiakasmäärän tilastot viime vuodelta eivät ole vielä valmistuneet. Ennakkotietoina voidaan kuitenkin kertoa: Asiakasmäärä oli vuonna 2004 keskimäärin 850 asiakasta. Eläkeselvittelyissä oli 266 asiakasta ja työkyvyttömyyseläkkeen sai vuoden aikana heistä 112. Porin kaupungilla oli työllistettyjä keskimäärin 311/kk. Työharjoittelussa tai työelämävalmennuksessa oli keskimäärin 250 porilaista Osa-aikalisällä sijoitettuna oli 110 työnhakijaa. Kaupungin nettomenot työllisyyden hoitoon, hallintokuntien määrärahat mukaan lukien olivat yhteensä n. 5,7 Me. Keinovalikoimat ovat erilaisia. Esimerkiksi päihdeongelmaan on tarpeen erilainen tuki kuin heikkoon koulumenestykseen. Joskus tilataan työkyvyn selvityksiä, joskus hankitaan kuntoutuslaitoksilta fyysistä kuntoutusta, kertoo Laine. Asiakkaiden joukosta seulotaan myös eläkeratkaisujen mahdollisuudet. Eläkeselvityksiä tehdään sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoiden yhteisvoimin. Viime vuosina on tehty satoja hyvinkin perusteltuja eläke-esityksiä, mutta valitettavasti suuri osa tulee takaisin hylättyinä. Viimeisen kolmen vuoden aikana on tehty yhteensä n. 450 eläkehakemusta, joista on hyväksytty 287 ja hylätty 139. Hylätyistä tietysti valitetaan, mutta käsittelyprosessi on hidasta. Valituksista on 27 hyväksytty ja 88 on edelleen vireillä. Ongelmat voivat myös kasaantua. Yksi ongelma aiheuttaa toisen ja kierre jatkuu. Ongelmat voivat jopa periytyä sukupolvelta toiselle. Normaalielämästä eivät pääse kiinni sen paremmin lapset kuin heidän vanhempansakaan, sanoo Jenni Ketonen. Työmarkkinat eivät vedä Työvoiman palvelukeskus tekee onnistuessaan asiakkaasta jälleen normaalin työnhakijan työmarkkinoille. Siitä ei ole kuitenkaan välitöntä apua työnhakijalle, jos työmarkkinat eivät vedä vaan tökkivät. Näin on käynyt Porin seudullakin. Hyviä työntekijöitä olisi tarjolla, mutta osaajille ei löydy töitä, sanoo Juha Laine. Työttömyys on Porissa yhä 14 prosentin paikkeilla ja työtä vailla on lähes 6500 henkilöä, sanoo Ritva Kaijo. Seppo Purhonen Kuvat: Kaisu Vaalto Ammattikorkeakoulujen yhteishaussa monipuolinen koulutustarjonta Yhteishaku syksyllä 2005 alkavaan ammattikorkeakoulutukseen on tänä vuonna Ammattikorkeakouluihin voi hakea nettihaun kautta osoitteessa Hakulomakkeita ja -ohjeita saa yhteishakuaikana myös ammattikorkeakoulujen hakutoimistoista, työvoimatoimistoista, kirjastoista ja opetushallituksen nettisivuilta. Yhteishakuun kuulumattomaan koulutukseen (aikuiskoulutus ja vieraskieliset koulutusohjelmat) haetaan ammattikorkeakouluista saatavilla hakulomakkeilla. Satakunnan ammattikorkeakoulusta (SAMK) yhteishaussa ovat seuraavat koulutusohjelmat: - International Business and Marketing Logistics (Rauma) erillishaku - Kansainvälinen kauppa (Kankaanpää) - Liiketalous (Pori, Rauma, Huittinen, Kankaanpää) - Liiketoiminnan logistiikka, (Rauma) - Tietojenkäsittely (Pori, Huittinen) - Kuvataide (Kankaanpää) - Viestintä (Pori) - Matkailu (Pori) - Fysioterapia (Pori) - Hoitotyö (Pori, Rauma, Harjavalta) - Physiotherapy (Pori) erillishaku - Sosiaaliala (Pori, Harjavalta) - Energiatekniikka (Pori) - Kemiantekniikka (Pori) - Kone- ja tuotantotekniikka (Pori) - Logistiikka (Rauma) - Merenkulku (Rauma) - Rakennustekniikka (Pori) - Sähkötekniikka (Pori) - Tietotekniikka (Pori, Rauma) - Tuotantotalous (Rauma) Erikoissuuntautumisvaihtoehto: tekninen journalismi (Pori) Satakunnan alueella ammattikorkeakouluopetusta tarjoaa SAMKin lisäksi Diakonia-ammattikorkeakoulu. Lisätietoja hakemisesta saat mm. SAMKin hakutoimistosta, puh. (02) tai Välinehuoltoon uusia ammattilaisia Välinehuoltaja Riitta Mäntylä opastaa Heidi Lasasta työharjoittelussa Välinehuoltajakoulutus alkoi vuosien tauon jälkeen helmikuussa Koulutus toteutettiin työvoimapoliittisena koulutuksena. Koulutuksen järjestäjänä toimi Porin aikuiskoulutuskeskus yhteistyössä Tampereen aikuiskoulutuskeskuksen kanssa. Koulutuksen pituus oli 40 opintoviikkoa. Joulukuussa valmistui yhdeksän välinehuollon ammattilaista. He ovat ensimmäiset välinehuollon ammattitutkintoon Porissa koulutetut. Välinehuoltajan koulutus on nykyään ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta. Ammattitaito osoitetaan näytöin työelämässä. Tämä edellyttää sitä, että näyttöpaikka on tutkintolautakunnan hy- väksymä. Alueen kolmen sairaalan, Satakunnan keskussairaalan, Rauman aluesairaalan ja Porin kaupungin sairaalan välinehuoltokeskuksien tuli anoa ko. lautakunnalta lupaa näyttöpaikaksi. Näyttöpaikoilta vaaditaan tietyt kriteerit ja kaikkien kolmen sairaalan välinehuoltokeskukset ne täyttivät. Välineiden oltava kunnossa Välinehuoltajan työ on tulosvastuullista ja välillistä potilaan/asiakkaan huolehtimista. Hän vastaa siitä, että potilaan tutkimisessa ja hoidossa käytettävät välineet täyttävät niille kunnon, puhtauden, huollon, aseptiikan ja laadun osalta asetetut vaatimukset. Työ sisältää myös raaka-aineiden ja tarvikkeiden hankintaa, tuotteistamista, tuotteiden valmistamista, varastoimista ja toimittamista asiakkaille sekä tuotannon suunnittelua ja varastokirjanpitoa Ammattikoulutettu välinehuoltaja voi toimia kaikkialla, missä suoritetaan hoito ja/tai tutkimustoimintaa kuten sairaaloissa, terveyskeskuksissa, lääkäriasemilla, hammashoidossa, laboratoriossa ja eläinklinikoilla. Hyvien kokemusten myötä alkoi jälleen uusi välinehuoltajakoulutus tammikuussa Välinehuoltajan koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella. Tuija Molkkari Terveysvirasto

Porin kaupungin henkilöstölehti 1/2006

Porin kaupungin henkilöstölehti 1/2006 Porin kaupungin henkilöstölehti 1/2006 15 kysymystä Pori 2012 strategiasta s. 4 Kaupunginjohtajat vastaavat Lähiesimieskoulutus s. 6 Erityisasiantuntija Kristiina Strandman luennoi ikäjohtamisesta Suomen

Lisätiedot

Rauhallista joulua ja onnea uudelle vuodelle

Rauhallista joulua ja onnea uudelle vuodelle 5 2009 2 Pääkirjoitus Rauhallista joulua ja onnea uudelle vuodelle Kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen ja Riian uusi kaupunginjohtaja Nils Ušakovs löivät marraskuisessa tapaamisessaan kättä päälle jo

Lisätiedot

Porin kaupungin henkilöstölehti 4 2010

Porin kaupungin henkilöstölehti 4 2010 Porin kaupungin henkilöstölehti 4 2010 Strategiavalmistelu etenee Työn ääniä 50. Porin Päivän juhla Pori 2016 kaupunkistrategia. Henkilöstöstrategia. Palvelustrategia. Mitä palveluita? Millä tavalla? Ja

Lisätiedot

Porin kaupungin henkilöstölehti 3 2012

Porin kaupungin henkilöstölehti 3 2012 Porin kaupungin henkilöstölehti 3 2012 http://www.pori.fi/karhunpalvelus Ajankohtaista Teema Kaupunginosat Laki yhteistoiminnasta tärkeä. Pori syrjäytymistä vastaan. Saaristo, helmi Porin kruunussa. s.

Lisätiedot

Tampereen kaupungin henkilöstölehti. Perhetyötä tutkittiin. Tyk-kuntoutus virkistää s.6 Passin paikalle selviämishoitoasema s.12

Tampereen kaupungin henkilöstölehti. Perhetyötä tutkittiin. Tyk-kuntoutus virkistää s.6 Passin paikalle selviämishoitoasema s.12 Tampereen kaupungin henkilöstölehti 3 2009 Perhetyötä tutkittiin Tyk-kuntoutus virkistää s.6 Passin paikalle selviämishoitoasema s.12 PÄÄKIRJOITUS HUHTIKUU 2009 Entisten nuorten työhyvinvointi SUSANNA

Lisätiedot

Kaupunki kouluttaa väkeään

Kaupunki kouluttaa väkeään Tutkimus Työbarometri 2006 valmistunut Työolobarometri on työhyvinvoinnin seurannan ja kehittämisen väline, joka perustuu henkilöstön kokemuksiin työelämästä. s.3 Yhteiskunta Pori ja väkivalta? Pori näyttäytyy

Lisätiedot

Porin kaupungin henkilöstölehti 4/2005

Porin kaupungin henkilöstölehti 4/2005 Porin kaupungin henkilöstölehti 4/2005 Yhä useampi SAMKista valmistunut opiskelija työllistyy Satakuntaan s. 8 Pormestarinluodon asukastupa tuo sisältöä lähiöön s. 12 Koulu alkoi sekamelskan keskellä s.

Lisätiedot

s. 2 s. 5 s. 10-11 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2014 Liisa Jokisen Pussinperä Toiminnalliset muutokset Nuoret ammattilaiset esillä

s. 2 s. 5 s. 10-11 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2014 Liisa Jokisen Pussinperä Toiminnalliset muutokset Nuoret ammattilaiset esillä Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2014 www.pori.fi/karhunpalvelus Liisa Jokisen Pussinperä s. 2 Toiminnalliset muutokset s. 5 Nuoret ammattilaiset esillä s. 10-11 2 Pääkirjoitus Työ tekijäänsä kiittää

Lisätiedot

TYÖ ELÄ Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut

TYÖ ELÄ Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut TYÖ ELÄ MÄ Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut TYÖLLISYYDENHOIDON PALVELUYKSIKKÖ Työnantaja! Nyt kannattaa työllistää! Tampereen kaupungin työllisyydenhoidon palveluyksikkö tarjoaa työnantajalle maksuttoman

Lisätiedot

Porin kaupungin henkilöstölehti 3 2011

Porin kaupungin henkilöstölehti 3 2011 Porin kaupungin henkilöstölehti 3 2011 Jämpti homma Työn ääniä Juuret Porissa Henkilöstötyössä lähivuosina suunnataan katseet voimavaroihin, työhyvinvointiin ja osaamiseen. Porilaisten 450-vuotislahja

Lisätiedot

Me muuttujat. Tekijöidensä näköinen muutos. Toiminta uusiksi parastamalla muut ottavat mallia. Suunta pitkäaikaishoidosta kotiinpäin

Me muuttujat. Tekijöidensä näköinen muutos. Toiminta uusiksi parastamalla muut ottavat mallia. Suunta pitkäaikaishoidosta kotiinpäin Me muuttujat Järvenpään kaupungin Asiakkaan asialla -muutoshankkeen lehti, Joulukuu 2012 Toiminta uusiksi parastamalla muut ottavat mallia Suunta pitkäaikaishoidosta kotiinpäin Maahanmuuttaja kaipaa tietoa,

Lisätiedot

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan 1 Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan näyttötutkintoihin liittyvää asiaa. Lehden laadintaan ovat osallistuneet useiden eri ammattialojen ja yhteisöjen toimijat. Omalla

Lisätiedot

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s.

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s. amicase Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Tehokas Spar Akatemia s.10 Noste auttaa jaksamaan s.14 Johtaminen vaatii oppimista s.16 amicase 1 2005 Sisältö 4 Jet vahvistaa

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

sottilainen 4 Tulevaisuus yhdessä 6 Uusi palkkausjärjestelmä 10 Marokon erilaiset työolot 18 Nepalin lapset töissä 21 Kokoukseen ja risteilylle!

sottilainen 4 Tulevaisuus yhdessä 6 Uusi palkkausjärjestelmä 10 Marokon erilaiset työolot 18 Nepalin lapset töissä 21 Kokoukseen ja risteilylle! sottilainen Sosiaali- ja Terveysalan Järjestöjen Työntekijät ry:n jäsenlehti 1 /2008 4 Tulevaisuus yhdessä 6 Uusi palkkausjärjestelmä 10 Marokon erilaiset työolot 18 Nepalin lapset töissä 21 Kokoukseen

Lisätiedot

Viskuri 1/2006. Kankaanpään kaupungin henkilöstölehti

Viskuri 1/2006. Kankaanpään kaupungin henkilöstölehti 1 Viskuri 1/2006 Kankaanpään kaupungin henkilöstölehti 2 Sisällys 2 Pääkirjoitus 3 Ratkaiseeko asenne nuorten tulevaisuudessa? 4 Keskiaika ei ole pimeää! 6 Työ kiertää 7 Lukijakysymys 7 Kortti vai kahvit

Lisätiedot

s. 4-5 s. 7 s. 8 Porin kaupungin henkilöstölehti 2 2014 Pori haluaa työllistää Sijaiset tekstiviesteillä! Toiminnalliset muutokset etenevät

s. 4-5 s. 7 s. 8 Porin kaupungin henkilöstölehti 2 2014 Pori haluaa työllistää Sijaiset tekstiviesteillä! Toiminnalliset muutokset etenevät Porin kaupungin henkilöstölehti 2 2014 www.pori.fi/karhunpalvelus Pori haluaa työllistää s. 4-5 Sijaiset tekstiviesteillä! s. 7 Toiminnalliset muutokset etenevät s. 8 2 Pääkirjoitus Lisää työpaikkoja Poriin!

Lisätiedot

JÄSENLEHTI 1/2015. 250 Tampere. TAMPEREEN HYVINVOINTIPALVELUT JHL ry. Kevätkokous 28.4.2015. Eduskuntavaalit Ennakkoäänestys 8.-14.4 Vaalipäivä 19.

JÄSENLEHTI 1/2015. 250 Tampere. TAMPEREEN HYVINVOINTIPALVELUT JHL ry. Kevätkokous 28.4.2015. Eduskuntavaalit Ennakkoäänestys 8.-14.4 Vaalipäivä 19. JÄSENLEHTI 1/2015 250 Tampere TAMPEREEN HYVINVOINTIPALVELUT JHL ry Kevätkokous 28.4.2015 Eduskuntavaalit Ennakkoäänestys 8.-14.4 Vaalipäivä 19.4 Lehti 2/2015 JHL 250 Tampere nro 2/2015 ilmestyy kesäkuussa

Lisätiedot

käyttöön TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta JUTTUTYYPPI

käyttöön TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta JUTTUTYYPPI JUTTUTYYPPI käyttöön OSATYÖKYKYISTEN TYÖLLISTYMISEN ERIKOISLEHTI 1/2015 TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta KYVYT KÄYTTÖÖN 1/2015 PÄÄKIRJOITUS Marjatta

Lisätiedot

Yleisiä kommentteja UUDELY/1408/00.02.00/2012. UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 020 636 0070 www.ely-keskus.

Yleisiä kommentteja UUDELY/1408/00.02.00/2012. UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 020 636 0070 www.ely-keskus. UUDELY/1408/00.02.00/2012 Kooste Uudenmaan ELY-keskuksen ja alueen TE-toimistojen kommenteista luonnokseen hallituksen esitykseksi laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien

Lisätiedot

VIISSEISKA. Salon metallityöväen ammattiosasto r.y. Huhtikuu 2005 www.metalli57.com. Alueelliset retkeilypäivät lauantaina 27.8.

VIISSEISKA. Salon metallityöväen ammattiosasto r.y. Huhtikuu 2005 www.metalli57.com. Alueelliset retkeilypäivät lauantaina 27.8. VIISSEISKA Salon metallityöväen ammattiosasto r.y. Huhtikuu 2005 www.metalli57.com Alueelliset retkeilypäivät lauantaina 27.8.2005 Somerolla Lisätietoja myöhemmin! Salon metallityöväen ammattiosasto 57

Lisätiedot

Kuntatyö 2010. Päivi Rainio. Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3. Suomen Kuntaliitto. Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus

Kuntatyö 2010. Päivi Rainio. Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3. Suomen Kuntaliitto. Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus Päivi Rainio Kuntatyö 2010 Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3 Suomen Kuntaliitto Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus Suomen Kuntaliitto 2003 Sisältö Rekrytointi sijoitus tulevaisuuteen...

Lisätiedot

Alueyhteistyötä tarvitaan

Alueyhteistyötä tarvitaan 1/2013 Nuorta motivoi työssä oppiminen Alueyhteistyötä tarvitaan Työllisyysasiantuntija auttaja urapolulla Pääkirjoitus VATES - vaikuttamista ja verkostoitumista 20 vuotta Vammaisjärjestöt perustivat VATES-säätiön

Lisätiedot

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet...

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet... Kuva: Esko Pääskylä Työhyvinvointi Selvitys kainuulaisesta työhyvinvoinnista... s. 2-3 Kansanedustajien terveiset... s. 4-5 Työhyvinvointi osaksi elinkeinopolitiikkaa... s. 5 Nuorten työkyvyttömyyden estäminen...

Lisätiedot

6 2OO7. Tavoitteena tasavertainen työterveyshuolto. Teemana kouluttautuminen. Termit tutuksi strategia ei ole sanahelinää. Aktiivisia senioreita

6 2OO7. Tavoitteena tasavertainen työterveyshuolto. Teemana kouluttautuminen. Termit tutuksi strategia ei ole sanahelinää. Aktiivisia senioreita 6 2OO7 Tavoitteena tasavertainen työterveyshuolto s.3 Teemana kouluttautuminen s.4 Termit tutuksi strategia ei ole sanahelinää s.6 Aktiivisia senioreita s.8 TYKSin Kirurgisen sairaalan työyhteisö s.10

Lisätiedot

VAIHTOVALMENNUSHANKKEET SUOMESSA VUOSINA 1993-2001

VAIHTOVALMENNUSHANKKEET SUOMESSA VUOSINA 1993-2001 ETUKANNEN ETUSIVU ETUKANNEN SISÄSIVU VAIHTOVALMENNUSHANKKEET SUOMESSA VUOSINA 1993-2001 Arviointi- ja kehittämiskeskus Marju-Riitta Ilmonen Euroopan sosiaalirahasto 2000-2006 ESR tutkimukset ja selvitykset

Lisätiedot

2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot

2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot 2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot UUSI sisältö 12 Yhteistoiminta työnantajan ja henkilökunnan kesken toimii Porvoossa erinomaisesti. Oulu haluaa vähentää ruuhkia ja turhaa liikennettä keskustassa,

Lisätiedot

Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle

Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle Hyvä sosiaalialan opiskelija 3 Tartu ylpeänä sosiaalialan työhön 4 Sosiaalialan ammattilainen on luotu vaikuttamaan 6 Kelpoisuuslaki on vankka perusta

Lisätiedot

Kehittyvä asiantuntijuus. Sivu 4. Työsuojelupäällikkö näkee väsymisen. Työssä jaksaminen. Sivu 6. Työn vaihto auttaa jaksamaan.

Kehittyvä asiantuntijuus. Sivu 4. Työsuojelupäällikkö näkee väsymisen. Työssä jaksaminen. Sivu 6. Työn vaihto auttaa jaksamaan. 1 2008 Kehittyvä asiantuntijuus Sivu 4 Työsuojelupäällikkö näkee väsymisen Sivu 6 Työssä jaksaminen Työn vaihto auttaa jaksamaan Sivu 8 Koita jaksaa ainakin tämä vuosi En ole varmasti ainoa, joka tahtomattaankin

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot