Etelä-Karjalan liitto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Karjalan liitto"

Transkriptio

1 Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä Pöytäkirja 3/2013 Kokousaika Kokouspaikka Maanantaina klo Lappeenrannan kaupungintalo Valtuustosali Villimiehenkatu Lappeenranta Läsnä Varsinaiset jäsenet: (x) Jukka Kopra, pj. (-) Jukka Kärnä, 1. varapj. (x) Ari Berg (-) Tiina Wiln-Jäppinen (x) Anneli Kiljunen (x) Anu rpalainen (x) Antti Rämä (x) Katri Pulli (x) Marja-Leena Leppänen (-) Satu Mäkelä (x) Jyrki Karhula (x) Juha Kouvo (x) Antti Rinta-Porkkunen (x) Leena Gunnar, 2. varapj. (x) Anne Hämäläinen (x) Seppo Repo (-) Pekka Siitonen, 3. varapj. (- ) Veikko Malinen (-) Mika Peltonen 0 (x) Tuula Dahlman (-) Pirjo Hedman Varajäsenet: ()Tommi Vasama (-) Kari Paidanius ()Timo Tervonen (x) Suna Kymäläinen ()Marja-Liisa Vesterinen ()Päivi Sandberg ()Anna-Liisa Pekkanen ()Leena Kaijansinkko ()Juhani Kylliäinen (x) Juha Linden () Eija Karhatsu ()Ritva Kaikkonen QYrjö Pilli-Sihvola ()Visa Niittyniemi Karonen IIpo ()Tarja Vahtokari-Sahari (x) Kari Rissanen (-) Sonja Laitinen (-) Pirjo Karhu (-) Ilkka Ollonen ()Marjut Henttonen (x) Raimo Hovi Etelä-Karj alan maakunnan yhteistyöryhmä Pöytäkirja 3/2013 ( ) Sivu 1 (13) E [ta III Euroopan urnoni Euroopan atuekehitysrahasto

2 Pysyvät asiantuntijat Saimaan ammattikorkeakoulu Oy Jäsen Varaedustaja (-) Anneli Pirttilä (-) Merja Heino Lappeenrannan teknillinen yliopisto Jäsen Varaedustaja (-) Ilkka Pöyhönen (-) Veli-Matti Virolainen Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä Jäsen Varaedustaja (x) Antti Lehmusvaara ()Sakari Kivimäki Maakuntavaltuuston puheenjohtajisto (x) Ari Torniainen (x) Tapio Virkki (x) Kari Metsäkallio valtuuston puheenjohtaja 1. varapuheenjohtaja 2. varapuheenjohtaja (x) Timo Puttonen (x) Susanna Kaskinen maakuntajohtaja, esittelijä sihteeri Muut läsnäolijat Ritva-Liisa Pulkkinen tiedottaja, Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä Pöytäkirja 3/2013 ( ) Sivu 2 (13) Vipwoimaa Lta Euroopan urnoo, Euruopao

3 32 Kokouksen avaus Maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra toivotti osabistuja tervetulleiksi kokoukseen avasi kokouksen klo Läsnäolijoiden toteaminen Todetaan läsnäolijat nimenhuudolla. Todettiin läsnäolijat nimenhuudolla. 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on kokouksessa saapu villa. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 35 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan kaksi kokouksen pöytäkirjan tarkastajaa. Valittiin kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Ari Berg ja Suna Ky mäläinen. 36 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Edellisen, pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on liitteenä 1. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä Pöytakirja 3/2013 ( ) Sivu 3 (13) Vipuvoimaa ILa Euroopan unioni

4 37 Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen pöytäkirja pidetään nähtävänä Etelä-Karjalan liiton toimistossa kehittämisjohtaja Susanna Kaskisen työhuoneessa torstaina klo Ehdotus hyväksyttiin. 38 Esityslistan hyväksyminen Yhteistyöryhmä hyväksyy kokouksen työskentelyjärjestykseksi sille tyn esityslistan. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työskentelyjärjestykseksi. lähete 39 Maakunnan yhteistyöryhmän varajäsenmuutos Maakuntahallitus on kokouksessaan nimennyt Elinkeinoelämän keskusliittoa edustavan Pirjo Hedmanin henkilökohtaiseksi varajäseneksi aluepäällikkö Raimo Ho ym. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä Pöytäkirja 3/2013 ( ) Sivu 4 (13) ILa Euro panuiiion Euroopar soujaalirahasto

5 40 Maaseutujaoston jäsenmuutos Etelä-Karjalan yrittäjät ry haluaa nimetä maaseutujaostoon Jukka Korkeilan tilalle Ari Kaijansinkon. Maaseutujaoston kokoonpano on siten seuraava: Varsinainen jäsen Varajäsen Ari Berg Antti Rämä Etelä-Karjalan liitto Tuula Dahlman Eeva Saarikorpi MTK Kaakkois-Suomi Sirpa Onttinen Riitta Bagge Leader -toimintaryhmät Visa Niittyniemi Tuula Tanska Kaakkois-Suomen ELY keskus, Y-vastuualue Ari Kaijansinkko Ilkka Ollonen Etelä-Karjalan yrittäjät Terttu Kivinen Eeva Heikka Etelä-Karjalan kylät ry Maakunnan yhteistyöryhmä nimeää Ari Kaijansinkon Etelä-Karjalan yrit täjistä maaseutujaoston varsinaiseksi jäseneksi. Nimettiin Ari Kaijansinkko maaseutujaoston varsinaiseksi jäseneksi. Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä Pöytäkirja 3/2013 ( ) Sivu 5 (13) ILa Euroopan unioni

6 41 Etelä-Karjalan EAKR-ohjelman toteutumatilanne Liitteenä 2 on Etelä-Karjalan liiton tekemät rahoituspäätökset. Liitteenä 3 on Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen yritysrahoituksen yhteenvetotiedot. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi Etelä-Karjalan liiton tekemät rahoituspäätökset ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen yritysrahoituksen yhteenvetotiedot. 42 Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön käsittelemät hankehakemukset 1. Projektin nimi: ARKTIKA (820105) Ohjelma: Etelä-Suomi Toimintalinja: 2: Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä misrakenteiden vahvistaminen Projektityyppi: Sekä investointi- ja kehittämishanke Aloituspäivämäärä: Päättymispäivämäärä: osaa Viranomainen, jolle Etelä-Karjalan liitto hakemus osoitetaan Projektin hakija Lappeenrannan teknillinen yliopisto Projektin Projektin tavoitteena on luoda Etelä-Karjalan konepajayrityksille mahdollisuus päästä mukaan niihin globaaleihin verkostoihin, jotka operoivat arktisilla alueilla. Projektin avulla vahvistetaan konepajojen osaamista ja kilpailukykyä niin, että ne voivat nousta toimittajaverkostossa keimmalle portaalle. Tämän onnistumiseksi Etelä-Karjalan konepajojen osaamista lujien ja ralujien terästen, alumiiniin ja automaattisten adaptiivisten hitsausjärjestelmien alueella tetaan tutkimuksen avulla. tavoitteet kor ult vahvis Tämän projektin tavoitteet niveltyvät siten vahvasti myös LT:n arktisen tutkimuksen huippuyk sikön keskeisiin tavoitteisiin, jotka ovat: - keskittää suomalainen arktisten teräsrakenteiden tutkimus LT:iin - synnyttää uusia yrityksiä, jotka ovat erikoistuneet arktisiin rakenteisiin - tutkia arktisiin olosuhteisiin soveltuvia vaativia metallirakenteita ja niihin liittyvää materiaali tekniikkaa, mitoitusta ja valmistusta - luoda arktisten olosuhteiden kansainväliset mitoituskäytännöt ja viranomaismääräykset ja jata niiden vaikutusta tuotteiden suunnitteluun ja valmistukseen oh Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä Pöytäkirja 3/2013 ( ) Sivu 6 (13) ILa IlII Euroopan onon

7 Rahoitussuunnitelma yhteensä 1. Haettava EAKR- ja valtion rahoitus [2. Kuntien rahoitus 0 3. Muu julkinen rahoitus 64 2j 4. Yksityinen rahoitus [RAHOITS YHTEENSÄ Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö käsitteli hankehakemuksen kokouksessaan Hanke on rahoituskelpoinen yritysverkoston rakentamisen toimenpiteillä sekä kuntaja yksityisten tahojen rahoitusosuuksilla täsmennettynä. 2. Projektin nimi: Ohjelma: Toimintalinja: Projektityyppi: Aloituspäivämäärä: Rauhan puistoalueet (820321) Etelä-Suomi 3: Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen 1 nvestointiprojekti Päättymispäivämäärä: Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan Etelä-Karjalan liitto Projektin hakija Lappeenrannan kaupunki Projektin tavoitteet Hankkeen tavoitteena on rakentaa uusi viihtyisä puisto kaikenikäisille. Lisäksi ehostetaan muu ta puistoaluetta ja viimeisteflään alueen kulkuyhteydet valmiiksi. Välilliset vaikutukset näkyvät hankkeen jälkeen alueen kiinnostavuuden ja kävijämääriä seu raamalla. Rahoitussuunnitelma 1. Haettava EAKR- ia valtion rahoitus Kiintin rahoitus yhteensä Muu iulkinen rahoitus Yksityinen rahoitus 01 RAHOITS YHTEENSÄ Etelä-Karj alan maakunnan yhteistyöryhmä Pöytäkirja 3/20 13 ( ) Sivu 7 (13) E : [ta Euroopan anioni Euroopan aluokehitysraiiastcr Euroopan sosiaalirahanto

8 Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö käsitteli hankehakemuksen kokouksessaan ja suhtautui siihen myönteisesti. 3. Projektin nimi: Pelkolankatu (820066) Ohjelma: Etelä-Suomi Toimintalinja: 3: Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen Projektityyppi: lnvestointiprojekti Aloituspäivämäärä: Päättymispäivämäärä: Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan Etelä-Karjalan liitto Projektin hakija Lappeenrannan kaupunki Projektin tavoitteet Hankkeen tavoitteena on perustaa uusia teollisuustontteja, joihin sijoittuu uusia tai olemassa olevia yrityksiä. Hankkeen tuloksena syntyy alueen infra. Välilliset vaikutukset näkyvät hank keen päättymisen jälkeen alueelle sijoittuvissa yrityksissä sekä niiden työpaikoissa ja liikevaih dossa. Rahoitussuunn itel ma yhteensä 1. Haettava EAKR- ja valtion rahoitus F2. Kuntien rahoitus Muu julkinen rahoitus 0 4. Yksityinen rahoitus 0] RAHOITS YHTEENSÄ 160 OOO Maakunnan yhteistyöryhmän si hteeristö käsitteli hankehakem uksen kokouksessaan Sihteeristö ei pidä sitä äkillisiin rakennemuutoksiin tarkoitetun rahoituksen kannalta ensisijaisena. Hanke jätetään varahankkeeksi. 4. Projektin nimi Tuuletin 1 - kulttuuripalvelut palvelutuotteiksi hyvinvointialan toimijoille, nro Ohjelma Ohjelman osio Toimintalinja Manner-Suomen ESR-ohjelma Etelä-Suomen suuralueosio 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä Pöytikirja 3/2013 ( ) Sivu 8 (13) Euroopan unon L 1 La Euroopan aiuekehitysrahasto Euroopan sosiaalirahago

9 Projektityyppi Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana Aloituspäivämäärä Päättymispäivämäärä Hakijaorganisaation nimi Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan: Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom Kaakkois-Suomen ELY Mitkä ovat projektin tavoitteet? Tavoitteena on seuraavien tulosten saavuttaminen. - luovan alan sekä soveltavan taiteen tekijät ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat on saatu kohtaamaan ja näkemään yhteiset synergiaedut hyvinvoinnin lisääjänä - on autettu muokkaamaan luovan alan ja soveltavan taiteen sisällöistä helposti ostetta via kulttuurialan tuotteita ja palveluita - on pilotoitu avoin jakelurajapinta sisällön levittämisessä - on tuotu laadukasta sisältöä olemassa oleviin tietojärjestelmiin - Tietoisuus tarjolla olevista palveluista on parantunut, tuotteistustyökalu on valmis. Pilo toitavan työkalun kautta sisältöjen laatu on parantunut sekä sisältöjen avoin, maksuton ja automatisoitu jakelu sekä levitys on mahdollistunut - On luotu sisältöä. Ei luoda jälleen uutta viestintäkanavaa vaan on tuettu ja täydennetty olemassa olevia kanavia tuottamalla korkeatasoista ja asiakkaan tarpeet kohtaavaa si sältöä Rahoitussuunnitelma Haettava ESR- ja valtion rahoitus ,0% 2. Kuntien rahoitus 0 3. Muu julkinen rahoitus ,5% 4. Yksityinen rahoitus ,5% 5. Projektin tulot 0 Yhteensä % Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö käsitteli hankehakemuksen kokouksessaan ja suhtautui siihen kielteisesti. 5. Projektin nimi Prow - tehokas hallitus ja johtoryhmä Hakija Vise Consulting Ltd Oy Ohjelmayhteys Manner-Suomen ESR -ohjelman alueosio, toimintalinja 1. Maakunnat Etelä-Karjala ja Kymenlaakso Hankkeen kesto Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä Pöytäkirja 3/2013 ( ) Sivu 9 (13). 1 Euroopan runoni L. La Euroopan aluekehitysrahasto

10 Vastuuviranomainen Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Hankkeen tavoitteet Hankkeeseen osallistujat oppivat ja sisäistävät aktiivisen hallitus- ja johtoryhmätyöskentelyn roolin ja merkityksen yritykselle ja omistajille sekä oppivat ja sisäistävät kunnollisen hallitus- ja johtoryhmätyöskentelyn konseptin. Projektin tuloksena osallistujilla on paremmat valmiudet toi mia täysipainoisesti hallituksen ja johtoryhmän jäsenenä. Hanke parantaa palvelun konseptoin tia sekä konseptin levittämistä ESR:n periaatteiden mukaisesti. Hanke on luonteeltaan pilotti hanke. Rahoitussuunnitelma % ELY-keskus, ESR+valtio Kuntien rahoitus - Yksityinen rahoitus Yhteensä Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö käsitteli hankehakemuksen kokouksessaan ja suhtautui siihen kielteisesti. Maakunnan yhteistyöryhmä merkitsee tiedoksi sihteeristän käsittelemät hankeha kemukset. Merkittiin tiedoksi maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön käsittelemät hankeha kemukset. Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu hankkeiden vaikutuksista ja tuloksista tiedot tamisesta. Maakunnan yhteistyöryhmä toivoi lisää informaatiota hankkeista ja päätti jättää raportointi- ja tiedottamismuotojen kehittämisen virkamiesvalmisteluun. Asiaan pa lataan seuraavissa kokouksissa. Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä Pöytäkirja 3/2013 ( ) Sivu 10 (13) Euroopan union L 1 La Euroopan aiuekehtysrahastn

11 43 Hankehakemus : Kaupunkipuro Esittelijä poisti asian esityslistalta. Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä Pöytäkirja 3/2013 ( ) Sivu 11(13) E ILa Euroopan urnoni

12 44 Rakennerahasto-ohjelmien ja maakuntaohjelman valmistelu Kuullaan katsaukset ohjelmien valmistelutilanteeseen. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi katsaukset maakuntaohjelman ja rakennerahasto ohjelman valmisteluun. Merkittiin tiedoksi ohjelmista käyty keskustelu, jossa tuotiin esiin huoli E-rahoituksen jaosta Suomessa sekä infrastruktuurihankkeiden rahoi tusmahdollisuuksista. 45 Muut asiat Muita asioita ei ollut. 46 Maakunnan yhteistyöryhmän seuraavat kokoukset Maakunnan yhteistyöryhmän seuraava kokous pidetään klo Kokouspaikka ilmoitetaan kokouskutsun yhteydessä. Ehdotus hyväksyttiin. 47 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo Pöytäkirjan vakuudeksi Lappeenrannassa kka Kopra 4uheenjohtaja Susanna Kaskinen sihteeri Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä Pöytäkirja 3/2013 ( ) Sivu 12 (13) Vuvoma 1111 Eoroapai L. 1 La Euroopai atuekchtysrahasto Euroopai sosiaalirahasto

13 Pöytäkirjan tarkastajat Ari Berg Suna Kymäläinen Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä Pöytäkirja 3/2013 ( ) Sivu 13 (13) III Vipuvoimaa I Euroopan urnon L. 1 La Euroopan aiuekehitysrahasto

Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä Esityslista 1/2014 3.3.2014 Sivu 1 (11)

Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä Esityslista 1/2014 3.3.2014 Sivu 1 (11) Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä Esityslista 1/2014 Kokousaika maanantai 3.3.2014 klo 10 12 Kokouspaikka Lappeenrannan kaupungintalo, valtuustosali Läsnä Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: ( ) Jukka

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä Esityslista 4/2014 (22.9.2014) Sivu 1 (20)

Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä Esityslista 4/2014 (22.9.2014) Sivu 1 (20) Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä Esityslista 4/2014 Kokousaika maanantai 22.9.2014 klo 10 12 Kokouspaikka Hotelli Scandic Patrian auditorio Kauppakatu 21, 53100 Lappeenranta Läsnä Varsinaiset jäsenet:

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 152. Maakuntahallitus. AIKA 16.07.2015 klo 15:30-17:05 KÄSITELTÄVÄT ASIAT

ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 152. Maakuntahallitus. AIKA 16.07.2015 klo 15:30-17:05 KÄSITELTÄVÄT ASIAT ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 152 Maakuntahallitus AIKA 16.07.2015 klo 15:30-17:05 PAIKKA Savonlinna KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 86 Kokouksen avaus 154 87 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Maasotakoulun esikunnan auditorio, Lappeenrannan Rakuunamäki, os. Maasotakoulu, Väinö Valveen katu 4

Maasotakoulun esikunnan auditorio, Lappeenrannan Rakuunamäki, os. Maasotakoulu, Väinö Valveen katu 4 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 12/2014 317 Maakuntahallitus AIKA 15.12.2014 klo 09:00-09:30 PAIKKA Maasotakoulun esikunnan auditorio, Lappeenrannan Rakuunamäki, os. Maasotakoulu, Väinö Valveen katu 4

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 173. Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen huippukokous, Kajaani

ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 173. Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen huippukokous, Kajaani ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 173 Maakuntahallitus AIKA 27.08.2014 klo 08:15-09:00 PAIKKA Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen huippukokous, Kajaani KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 100

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 6/2015 106. Maakuntahallitus. AIKA 15.06.2015 klo 09:00-09:30. Jaakkiman kristillinen opisto, Ruokolahti.

ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 6/2015 106. Maakuntahallitus. AIKA 15.06.2015 klo 09:00-09:30. Jaakkiman kristillinen opisto, Ruokolahti. ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 6/2015 106 Maakuntahallitus AIKA 15.06.2015 klo 09:00-09:30 PAIKKA Jaakkiman kristillinen opisto, Ruokolahti. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 67 Kokouksen avaus 108

Lisätiedot

PAIKKA Etelä-Karjalan liiton toimisto, Kauppakatu 40 D. (5. krs), 53100 Lappeenranta.

PAIKKA Etelä-Karjalan liiton toimisto, Kauppakatu 40 D. (5. krs), 53100 Lappeenranta. ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2015 70 Maakuntahallitus AIKA 27.04.2015 klo 10:00-11:30 PAIKKA Etelä-Karjalan liiton toimisto, Kauppakatu 40 D. (5. krs), 53100 Lappeenranta. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia

Lisätiedot

Savonlinna, Lounasravintola Andriisi, Vipusenkatu 6, Iso kokoustila. Otsikko Sivu

Savonlinna, Lounasravintola Andriisi, Vipusenkatu 6, Iso kokoustila. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/2010 1 Maakunnan yhteistyöryhmä Kokousaika 15.04.2010 kello 10:00-14:30 Kokouspaikka Savonlinna, Lounasravintola Andriisi, Vipusenkatu 6, Iso kokoustila Asialista:

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Kokousaika: Perjantai 6.3.2015 klo 9.00- Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14,

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 3/2015 Sivu 1. Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, 2. krs, Kokkola

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 3/2015 Sivu 1. Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, 2. krs, Kokkola Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 3/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 3/2015 PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Perjantai 24.4.2015 klo 9.00-11.40 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITTO ESITYSLISTA 2/2014. Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 1

POHJOIS-SAVON LIITTO ESITYSLISTA 2/2014. Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 1 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 1 KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika Ma 17.3.2014 klo 9.00 Paikka Pohjois-Savon liitto, Maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio Kokouksen esityslista liitteineen

Lisätiedot

Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli)

Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli) Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Kokousaika 02.02.2012 kello 10:00 Kokouspaikka Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli) Asialista: 1 Kokouksen avaus ja saapuvilla

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2010 1. Maakunnan yhteistyöryhmä. Kokousaika 08.06.2010 kello 10:00-14:00. Kokouspaikka

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2010 1. Maakunnan yhteistyöryhmä. Kokousaika 08.06.2010 kello 10:00-14:00. Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2010 1 Maakunnan yhteistyöryhmä Kokousaika 08.06.2010 kello 10:00-14:00 Kokouspaikka Mikkelin AMK, Patteristonkatu 2 50100 Mikkeli, Ravintola Talli (neuvotteluhuone

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Sihteeristö 2/2015 PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Perjantai 13.2.2015 klo 9.30-11.25 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola Käsitellyt

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) Mäkikyrö Timo. Seppänen Kalevi Jäsen

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) Mäkikyrö Timo. Seppänen Kalevi Jäsen POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) MYR:in sihteeristö Aika 14.11.2013 klo 9:00-10:31 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Yliniemi Ilkka Varapuheenjohtaja Laukkanen Heikki sihteeri

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 4/2014. Hankerahoitusjaosto 17.11.2014

PÖYTÄKIRJA 4/2014. Hankerahoitusjaosto 17.11.2014 PÖYTÄKIRJA 4/2014 Hankerahoitusjaosto 17.11.2014 35 Kokouksen avaus 36 Osanottajien toteaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 37 Työjärjestyksen hyväksyminen 38 Pöytäkirjan tarkastaminen

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Mattila, Marita Selenius, Pekka Sironen, Olli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Mattila, Marita Selenius, Pekka Sironen, Olli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-10.45 Paikka Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset järjestöosapuoli asiantuntijat esittelijä sihteeri tekninen sihteeri tiedottaja

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntahallitus 12/2014 Kokousaika: keskiviikkona 17.12.2014 klo 9.00 11.20 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Käsiteltävät

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Linnamurto, Saku. Saapui klo. 10.20. 179 käsittelyn aikana

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Linnamurto, Saku. Saapui klo. 10.20. 179 käsittelyn aikana 15.10..2008 KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-11.30 Paikka Läsnä puheenjohtaja Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Matilainen, Reino jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Sihteeristö 1/2015 PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Tiistai 20.1.2015 klo 9.30-11.50 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola Käsitellyt

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. saapui kello 10:10 49 käsittelyn aikana.

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. saapui kello 10:10 49 käsittelyn aikana. KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika kello 10:00 12:00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista 1/2010 1 (6) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä 1.2.2010

Hämeen maakunnan Esityslista 1/2010 1 (6) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä 1.2.2010 Hämeen maakunnan Esityslista 1/2010 1 (6) Aika: Maanantai klo 13.00 Paikka: Hämeen liitto Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU, lähetetty 16.5.2013

KOKOUSKUTSU, lähetetty 16.5.2013 Sivu 1 KOKOUSKUTSU, lähetetty 16.5.2013 AIKA Torstai 23.5.2013 kokous klo 9 lounas klo 11.30, Metsoaula valokuvaus lounaan jälkeen alkaen klo 12, K-S talon pohjakerroksen aula PAIKKA Keski-Suomen liitto,

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1. Diakonia-ammattikorkeakoulu (A-rakennus, uusi luentosali) Huvilakatu 31, PIEKSÄMÄKI

Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1. Diakonia-ammattikorkeakoulu (A-rakennus, uusi luentosali) Huvilakatu 31, PIEKSÄMÄKI Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Kokousaika 19.10.2010 kello 10:00 Kokouspaikka Diakonia-ammattikorkeakoulu (A-rakennus, uusi luentosali) Huvilakatu 31, PIEKSÄMÄKI Asialista: 61 Kokouksen

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10.00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno jäsenet kuntaosapuoli Auvinen,

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1

Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Maakunnan yhteistyöryhmä Kokousaika 09.12.2010 kello 10:00 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto Asialista: 94 Kokouksen avaus ja saapuvilla olevien

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 6/2013. Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä KOKOUSTI EDOT. Maakunnan yhteistyöryhmän kokous

POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 6/2013. Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä KOKOUSTI EDOT. Maakunnan yhteistyöryhmän kokous POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 6/2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä KOKOUSTI EDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika Ma 26.8.2013 klo 9.00 10.00 Paikka Hotelli Scandic, Kallavesi-kokoustila,

Lisätiedot

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) 23.02.2015 AIKA 23.02.2015 Klo 15:00-16:47 PAIKKA Scandic Hotelli Kajanus, Koskikatu 3, kokoustila 4 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40) 1(40) Aika: 14.12.2009 klo 10.00 Paikka: Turengin Asema, kokoustila Edelfelt Asematie 6 Turenki 195 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 196 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 197 Kokouksen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liiton. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Etelä-Karjalan liiton. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Etelä-Karjalan liiton Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 1.1 Maakuntajohtajan katsaus... 1 1.2 Kuntayhtymän hallinto... 3 1.2.1

Lisätiedot