Liite 3. Kinnon kokonaisonnistuminen ja kehittämistarpeet: suoritus- ja palvelukyky ja strategisen uudistumisen tiekartta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite 3. Kinnon kokonaisonnistuminen 2009 2013 ja kehittämistarpeet: suoritus- ja palvelukyky ja strategisen uudistumisen tiekartta"

Transkriptio

1 Liite 3. Kinnon kokonaisonnistuminen ja kehittämistarpeet: suoritus- ja palvelukyky ja strategisen uudistumisen tiekartta (yritysasiakkaiden sekä omistajan ja sidosryhmien silmin)

2 Aineiston keruu Asiakaskysely Kohderyhmät: Yritysasiakkaat: otos yrityskentästä sekä Kinnon asiakasrekisteristä sekä henkilöstö Sisältö: Kinnon vaikuttavuus ja toimenpanokyky arviointi > kehittämiskohteet Elinkeinopoliittisen ohjelman strateginen terävöitys Vastausprosentti 30% (18/60) Haastattelut (omistajat ja sidosryhmät) o Valtuuston ja hallituksen pj:t (7) o Kaupunginjohtaja, o Talous- ja rahoitusjohtaja, o Tekninen johtaja, o Vt. hankejohtaja o Kinnon vt. toimitusjohtaja, o Maakuntajohtaja, o Ely/elinkeinot-vastuualueen johtaja o Korkeakouluyksiköiden vetäjät (3) o Kymen yrittäjien tj. o Kymenl.Kauppakamarin Kouvolan osaston pj. Lisäksi yrityskummien, alueen merkittävimpien yritysten, alueen merkittävimpien vaikuttajien sekä Kymenlaakson rakennemuutoksen kannalta keskeisten tahojen tapaamiset 2

3 Kinnon onnistuminen ja tunnistetut kehittämistarpeet yritysasiakkaiden silmin

4 Yritysten mielikuva Kinnosta 1. Mitä tulee ensimmäiseksi mieleesi, kun kuulet tai näet sanan Kouvola Innovation Oy, Kinno? MYÖNTEINEN MIELIKUVA KOUVOLAN ALUEEN KEHITTÄMINEN APUA ALKAVALLE YRITYKSELLE TERO HASU PUURAKENTAMINEN INNOVAATIOIDEN KEHITTÄMINEN AKTIIVINEN KUMPPANI JA TIEDONANTAJA PAIKALLISESTI KRIITTINEN MIELIKUVA PAPERITIIKERITORNI VERORAHOJEN JAKOA OMITUISILLE TOIMIALOILLE HENKILÖSTÖMUUTOKSET PALJON INTOA, VÄHÄN ÄLYÄ VIRKAMIESTEN ASIANPYÖRITYSTÄ CHINA CENTER, HIERONTAPALVELUT JA AIMO AHTI

5 Yritysten arviot Kouvolan elinkeinopolitiikan onnistumisesta Kouvolan kaupungin ja Kinnon onnistuminen elinkeinostrategiansa toteuttamisessa (huonosti hyvin) 1. onnistunut tukemaan uusien yritysten syntymistä ja sijoittumista seudulle 2. onnistunut tukemaan yritysten kehittymistä ja säilymistä seudulla 3. onnistunut kehittämään seudun Venäjän toimitusketjujen ja verkostojen osaamista ja toimintaa 4. onnistunut kehittämään seudun metsä-, energia- ja ympäristösektorin osaamista ja toimintaa 5. onnistunut kehittämään seudun tieto- ja viestintäliiketoimintojen osaamista ja toimintaa 6. onnistunut kehittämään seudun matkailun ja vapaa-ajan osaamista ja toimintaa Kommentteja: Suuria merkittäviä toimijoita ei ole tullut surkeasti. Ei tule mieleen yhtään yritystä. Ai niin cina center ja puurakentamisen projekti. Varmasti jonkin verran, ainakin helpottaa uusia yrittäjiä kun on yksi paikka mistä kysyä meillä on vanha yritys, mutta sen kehitykseen on saatu apua Woodprime varmasti se on tehty mikä on pystytty tässä varmasti auttanut paljon kun on niputtanut yhteen eri yritykset niin tieto toisista yrityksistä toisiin ja heidän toimialastaan leviää nopeammin Tietoa on saatu matkailualan yrityksiin mitä ja minkälaista palvelua toivotaan mielestäni tässä olisi huomattavasti parantamisen varaa. Eri eri matkailualan toimijoiden yhteennivominen ja heidän palveluidensa saatavuuden koordinointi matkailijoille.

6 Kinnon palvelu- ja suorituskyvyn kehittyminen suhteessa asetettuihin tavoitteisiin Kinnon onnistuminen sille asetettujen tavoitteiden toteuttamisessa 1. Vetovoimaisen yritysten kasvuun perustuvan yritysympäristön ja ilmapiirin luominen 2. Lähestyttävien yritysten kehitystä rohkaisevien palveluiden kehittäminen 3. Palveluiden selkiinnyttäminen ja verkostotoiminnan vakiinnuttaminen 4. Kehityspanosten varmistaminen ja kohdentaminen mielekkäästi ja tehokkaasti asiakastarpeita ajatellen 5. Yrityspalveluiden kehittäminen vastaamaan nopeasti muuttuvan elinkeinoelämän tarpeisiin

7 Kinnon uusien palveluiden kehittämistarpeet tulevaisuudessa Mitä täysin uusia yritysten liiketoiminnan kehittymistä ja kasvua edistäviä palveluita Kinnon tulisi luoda tai kehittää tulevaisuudessa (= mitä palveluita puuttuu)? 1. Kehittää eri yritysten tarpeista kertova taulukko, mistä uudet yritykset saisivat heti tiedon, mitä muut tarvitsevat sekä heidän yhteystietonsa 2. Oikeasti pitäisi perehtyä, mitkä ovat merkittävien teollisuuden ja kaupan alan toimijoiden motiivit valitessaan sijoittumispaikkaansa ja sen jälkeen pitäisi kaivaa nuo tekijät Kouvolan seudulta eturiviin markkinoinnissa. 3. Korkealaatuisten paikallisten palvelualan tarjonnan kehittäminen. 4. Logistiikkakeskuksen kehittäminen tulevaisuutta ajatellen. 5. Matkailualaa tukevien palveluiden kehittäminen. 6. Kouvolan uudistettava koko ajattelumalli - ei enää voida turvautua vain " suuriin "yrityksiin. P K_ sektorin kasvua tuettava 7. Kaupungin hankintapolitiikkaan enemmän paikallista hyödyntämistä. 8. Toimiva yliopisto tai test bed toiminta.

8 Yritysten liiketoimintaympäristö ja -ilmaston kehitystarpeet tulevaisuudessa Mitkä ovat mielestäsi keskeisimmät tekijät, joilla voidaan parhaiten vaikuttaa hyvään yritys-/elinkeinoilmaston kehittymiseen Kouvolan seudulla? 1. Kaikille vientiä tekeville yrityksille oma kehitys-/koulutus- /tukiorganisaatio, jossa firmat pääsevät myös vaihtamaan keskenään tietoa. Kummitoiminta erityisesti noille yrityksille. 2. Tukea toimintaan, jossa edistetään hankkimaan tuotteet ja palvelut paikallisilta yrityksiltä sekä julkiselle että yksityiselle sektorille. 3. Olisi syytä oppia verkostoitumisen merkitys. 4. Yhteistoiminnan kehittäminen virkamiesten, yrittäjien ja poliitikkojen kesken. 5. Virkamiehillä olisi oltava aikaa kuunnella alueen yrittäjiä. 6. Yrittäjien keskinäisen hyvän ilmapiirin luominen. 7. Yhteistoiminta elimen luominen, missä olisivat edustettuina kaikki alueen yrittäjäyhdistykset ja elinkeinotoimi. 8. Kouvolan alueen tasapuolinen kohtelu / pääkaupunkiseutu. 9. Osataan täälläkin tuottaa palveluja joita myydään muualle, muttei Kouvolalle kelpaa, mikä tahansa tuottaja tuntuu olevan parempi vaihtoehto kuin oman alueen. 10. Kilpailukykyisen kuntavastuun palvelut, yritysmyönteinen ajattelutapa 11. Yritystoiminnalle toimiva tuotteistamis -/ tutkimuskeskus, oppilaitosten ja yliopistojen kanssa yhteistyön lisääminen. Mistä seudun elinkeinopolitiikan ja yritysten kilpailukyvyn kannalta haitallisista, aikansa eläneistä uskomuksista, menettelytavoista tai käytännöistä pitäisi jatkossa kokonaan luopua? 1. Hyväveli-järjestelmästä 2. Oman alueen palvelujen tuottajia ja yrityksiä tulisi jatkossa suosia kohta niitä ei täällä ole. 3. Kinno on nimenomaan kaatanut virkamiesmäisiä byrokatian rajoja yhteistyössämme! 4. Poukkoileva kunnallispolitiikka. 5. Ely-keskuksen vanhat päättäjät ja neuvonantajat eläkkeelle.

9 Seudun yritystoiminnan (liiketoimintaympäristön) vetovoimatekijöiden tilan arviointi ja kehittämiskohteiden tunnistaminen 1. Hyvät yrittäjyyden edellytykset ja yritysmyönteinen ilmapiiri 2. Yrityksille tarjottavien kehitys- ja neuvontapalvelujen riittävyys 3. Asumis- ja elinympäristön viihtyisyys ja turvallisuus 4. Infrastruktuurin (maankäyttö, asuminen, liikenne) toimivuus 5. Seudun erottuminen liiketoimintaympäristönä muista suomen markkinoilla 6. Seudun erottuminen liiketoimintaympäristönä muista kansainvälisillä markkinoilla 7. Tutkimus- ja koulutus- sekä kehitysorganisaatioiden aktiivisuus 8. Systemaattinen yritysvaikutusten arviointi kaupungin/kuntien päätöksenteossa 9. Kaupungin innovatiivinen hankintapolitiikka ja - toiminta 10. Yhtenäinen seudun markkinointi

10 Kinnon onnistuminen ja tunnistetut suoritus- ja palvelukyvyn kehittämistarpeet omistajan ja sidosryhmien silmin

11 1. Koettu Kinnon alkutaival Kuntaliitoshuumassa Kinnon synty jäi traumaattiseksi kokemukseksi jo valmiiksi sirpaloituneelle ja eriseuraiselle elinkeino- ja kuntakentälle Vahva usko: uusi elinkeinoyhtiö pelastaa kaiken > tällä hoidetaan koko elinkeinopolitiikka kerralla kuntoon > kaupungin elinkeinostrategia sortui ylioptimisiin Holhoamalla heitteille jätetty - aliarvostettu Kinno ei päässyt lentoon - jäi yksin

12 Pettymyksiä Onnistumisia 2. Kaupungin elinkeinopolitiikan ja Kinnon toiminnan koettuja onnistumisia ja pettymyksiä Odotusten mukaan Viisumipalvelukeskus (kaupunki ja Kinno Datakeskushankkeet Palvelukeskukset (UM:n viisumipalvelu, PV:n palvelukeskus, datakeskusselvitykset) Transpoint Kymiring-hanke Promo - koulutus. Biosampo hanke Kuusaan tehtaan sellulinja Bioenergia Johtajien suuri vaihtuvuus Yhteistyö Kouvolassa toimivien yritysten kanssa Puurakentaminen Kehitystä on tapahtunut positiiviseen suuntaan Vanhojen sotkujen selvittäminen ja talouden tasapainottaminen Perusyritysneuvonta Repovesi Matkailun kehittäminen Verla Tykkimäki Veturi Repoveden kehittäminen Pesosen aikana tuli parannusta Kontaktoinnit uusiin yrityksiin logistiiikkatoiminnot Myllykosken tehtaan lakkauttamien Voikkaan tehtaan lakkautuminen Työllistäviä yrityksiaä/työpaikkoja ei ole syntynyt Ympäristösektori (erit. cleantech) edelleen hakusessa Logistiikkahaasteiden haltuunotto Voikkaan case (tehtaan tilojen uudelleen käyttö > Kinno ja Ebick Tuloksellisuuden osoittaminen Allegron hyödyntäminen Matkailuyritysten luominen Kymijoen hyödyntäminen Kinnon tuotos on alle odotusten

13 3. Arvioita kaupungin elinkeinostrategian laadintaprosessista ja sisällöstä o Ilmapiiri 2009: Oli tunne, että ollaan maailman napa : poliitikoilla ja johtavilla viranhaltijoilla on ylisuuret odotukset elinkeinopolitiikan ja Kinnon mahdollisuuksiin luoda uusia työpaikkoja o Elinkeinostrategia n laadintaprosessi valmisteluprosessi oli liian virkamiesvetoinen, kaupungin ja Kinnon yhteinen prosessi, mutta Kinno oli ja sen odotettiin olevan ottavana osapuolena. Kaupunki halusi vetää prosessia ja Kinno ei motivoitunut korostetusti esillä pidetystä toteuttajan roolista yritykset eivät olleet aidosti mukana. strategiassa edelleen vahva perinteen säilyttämisen henki: painopistevalinnat eivät olleet innovatiivisia ja uutta luovia vaan enemmän perinteitä jatkavia ja vahvistavia. Logistiikka ei ollut valinnoissa mukana, vaikka se on erittäin tärkeä alueelle. Siihen ei ole panostettu vaan se unohdettiin ( nykyisessaä ohjelmassa mukana) o Yritykset luovat työpaikkoja, ei kunta eikä Kinno. Joskus Kinno on ottanut ansiokseen onnistumisista, vaikka tulos on monen tekijän summa o Matkailun kehittäminen on elinkeinopolitiikan ikiliikkuja. Tässä on edetty perinteisesti pienillä toimenpiteillä. Aidot tulokset ja isot askeleet edellyttävät isoja investointeja. Matkailun kehittäminen ja matkailuneuvonta ja markkinointi ovat liian erillisiä toisistaan (erillisiä Kinnon tiimejä) Kaupungin markkinoinnin ja Kinnon hoitaman matkailumarkkinoinnin välinen työnjako ei ole selkeä

14 4. Kinnon palvelu- ja suorituskyvyn kehittämistarpeet: NOSTA TASOA Toimialavalinnat ja -osaaminen 1. Matkailuyrittäminen 2. Uudistuvan metsäteollisuuden fokuksen tunnistaminen (biotalous, Bioetanoli., uusiutuva energia) 3. Cleantech 4. Logistikkapalvelujen kehittämisosaaminen 5. Turvallisuusklusterin luominen edellytykset Kinnon rooli ja ohjaus 1. Oma rahoituksen lisääminen 2. Elinkeinopoliittiseen ohjelmaan roolitus: Kinnolle oma rajatumpi rooli (esim. logistikka) ja virkamiehille suurempi vastuu elinkeinopolittikan kokonaisuudesta 3. Kinnon rooli selkiinnyttäminen: paljon enemmän toimintavapautta, samalla tiukka tulosvastuu 4. Raportointi strategian mukaan Kinnon palvelutarjooma 1. Minkä verran fokusoidaan panosta olemassa olevaan yritystoimintaan - minkä verran luodaan uutta isommilla panoksilla uusien yritysten luomiseksi/hankkimiseksi ja isompien harppausten ottamiseksi? 2. Uusien yritysten sijoittumismahdollisuuksien ja -palveluiden markkinointi 3. Kouvolan markkinointi ja myynti uudelle tasolle 4. Yritysten sijoittumispalvelut tarkempi fokusoituminen siitä, mihin mennään mukaan, mihin ei Osaamisen vahvistaminen 5. Yritysneuvontaan fokusta toimialakohtaisesti ja yritysten elinkaaren mukaan 6. Olemaasalevan teollisen infran hyödyntäminen 7. Olemassaolevien yritysten tukeminen (ei juosta maailmalla) Kinnon johtaminen ja toimintatapa 1. Pyörii liikaa hankkeiden ympärille, liian projektivetoinen malli vaikeuttaa johtamista 2. Johtamisilmapiiri 3. Organisaation tiimiyttäminen 4. Hankkeiden arviointiprosessi 5. Kinnon toiminnan vaikuttavuuden osoittaminen 6. Kinnon kehittämisporukan ja yritysneuvontaporukan ristiinkytkennän vahvistaminen 7. Rehellinen viestintä (kritiikki ei näy) 8. Toiminnan fokuksen löytäminen 9. Kehittämistoiminta kyky käynnistää; kyky toteuttaa; kyky integroida perustoimintaan; kyky vakiinnuttaa; kyky saada aikaan vaikutuksia 10. Hallitustyöskentely Kinnon hallituksen ammattimaisuuden tasoa tulee nostaa; Yhteistyö ja verkostoituminen 1. Maakunnallinen ja seudullinen yhteistyö 2. Yhteistyö oppilaitosten ja yliopistojen kanssa ( mm. akk, ammattiopistot, Palmenia, Lappeenrannan tkk) 3. TKI toimintaan liittyvien roolien ja yhteistyön selkiyttäminen Kinno ja AMK kilpailevat keskenään TKIrahoista,mikä näyttäytyy yrityksille sekavalta. Samoin kilpailua on yritysten kehittämispalveluissa. 4. Yhteistyö kaupungin elinympäristön kehittäminen toimialaan 5. Yritysten ja kaupungin yhteistyön kehittämistyöryhmän työ

15 4. Kinnon palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen: LUO TÄYSIN UUTTA Uudet palvelut, asiakassegmentoinnin terävöitys ja toimialaosaamisen fokusointi 1. Yrityspalveluihin tulee lisätä toimialakohtaista osaamista ja erikoistumista sekä yritysten elinkaarifokusta = kasvuyritykset, tarvitaan myös perusneuvontaa muihin elinkaaren vaiheisiin Asiakassegmentointi 2. Kasvuyrityksille tarvitaan uusia palveluita erityisesti rahoituksen alueella 3. Innovaatiopalvelut, joihin laajempi ideoiden haravointi 4. Hyvinvointipalvelujen (Ratamo-keskus) liiketoimintamahdollisuus 5. Luovuudella liiketoiminta > ideat keskustan elävöittämiseen 6. Sijoittuvien yritysten taustojen ja lähtökohtien selvittäminen yritysten edellytykset harjoittaa liiketoimintaa ja luoda työpaikkoja 7. Tulee luoda kriteerit strategisesti hyvien yritysten hankkimiselle tavoiteltavien yritysten kriteerit Kinnon yritysvetoinen rooli sekä verkostohakuinen ja tuloksellinen toimintatapa 1. Kinnon rooli tulisi olla eri toimialojen yritysten ja elinkeinokehittäjien yhdistävä voima 2. Kouvolan kehittyvien yritysten asiakasvastaava 3. Selkeät painopiste- ja toimialavalinnat ja niiden aito huomioiminen, esim pelitoimiala 4. Yhteisöllisiä toimintamalleja, yhteiskehittämistä yritysten ja kumppaneiden kanssa 5. Tarvitaan investointiperusteista kehittämistä, ei pieniä kehityshankkeita panokset isoihin uusiin avauksiin 6. Uusi toimintamalli nykyistä pienempi määrä omia, vahvoja osaajia (avainhenkilöt) ja enemmän ulkoa ostettavia palveluita verkostomalli 7. Kehittämisrahoitus suoraan kinnoon, joka tulosvastuullinen kh:lle 8. Kinnolle suora yhteys pankkeihin ja rahoittajiin 9. Suhde toimintaympäristöön ja Kinnon verkostoaseman arvostava haltuunotto yritysekosysteemi 10. Innovatiivisuutta ja riskinottoa kehittämistoimintaa: vrt darpan malli tehkää tästä ehdotus, jos se on hyvä niin saatte resurssit sen toteuttamiseen sekä suunniteltuja että kokeilevia hankkeita 11. Ylikunnallinen kehitysyhtiö, kinnon ja cursorin yhteistyö 12. Aikuiskoulutussäätiö ammattiopistot kinnon 3 kanta yhteistyö 13. Säännöllinen raportointi tilaajalle 14. Hankkeiden vaikuttavuuden seurantajärjestelmä: tarkempi seula, mitä hankkeita edistetään

16 4. Kinnon palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen: LUOVU JA TEE TILAA UUDELLE 1. Liian laajasta elinkeinopoliittisesta ohjelmasta, joka näkyy hankkeiden pirstaloitumisessa ja määrässä selkeämpää fokusta kehittämistoimintaan vähemmän hankkeita, enemmän vaikuttavuutta 2. Ilman elinkaarivastuuta toteutettavat kehittämishankkeet 3. Nykyinen kehittämishankevolyymi tulisi hoitaa vähemmällä omalla resurssilla 4. Matkailun kehittäminen perinteisellä tavalla matkailuneuvonta on vanhentunut konsepti; suora matkailumainonta Kinnossa vain matkailun kehittäminen Matkailuneuvonta/markkinointi ja -palvelut > > kaupungin viestintäyksikkö 5. Systeemitoimijoiden (ml. kaupunki) tulisi luopua hallinnollisuudesta suhteessa Kinnoon Kinnon hallitus kuvittelee olevansa kaupungin lautakunta 6. Matkailuyritystoiminnan hankkeiden tukeminen 7. Yhtiömallista > siirtyminen virastomalliin 8. Kinnon ja Kursorin kilpailu ja epäluottamus 9. Maaseudun infran kehittäminen (> kunnalliselle lautakunnalle /kaupungille) 10. Maakunnallisen elinkeinoyhtiön perustaminen

17 5. Uuden Kinnon rakennuspuut (yritykset, omistajat ja sidosryhmät) Uusi rooli Kinno on eri toimialojen yritysten ja elinkeinokehittäjien yhdistävä voima, pelinrakentaja, joka luo ja ylläpitää yritystoiminnan kehittämisverkostoa Kinno tunnetaan ja tiedetään näkemyksellisenä vaikuttajana ja asiantuntijana valikoiduilla alueilla ja asioissa, joissa on saatu aikaan todellisia tuloksia, joita asiakkaat ja kumppanit arvostavat Kinnon pelikenttä kattaa myös kansainväliset markkinat (Suomi ja Kouvolan seutu ei riitä tulevaisuudessa) Ennakkoluuloton, aloitteellinen ja myös riskejä ottava Eteenpäin katsova, uutta luova Saumaton yhteistyö omistajan ja toimialojen kanssa Asiakkaita ja kumppaneita arvostava tekemisen asenne Säännöllinen ja rakentava yhteistyö kaupungin toimialojen ja Kinnon välillä Yhteinen näkemys elinkeinotoiminnan suunnasta, Kinnon roolista, teknisen puolen (kaavoitus) ja tilaliikelaitoksen kanssa (edellyttää dialogia ) Kinnon johto (hallitus ja tj.) toimii hyvässä ja luottamuksellisessa yhteistyössä kaupungin ja luottamiesjohdon kanssa Luottamuksen ja toimintaedellytysten vahvistaminen Pelimerkkejä toimintaan Asiakkaan tarpeista lähtevä palvelutarjooma Yhden luukun periaate on asiakkaan käytössä Nopea reagoija (= valmiit konseptit, tuotteet, tukipaketit, rekryapua, tilastot) Tehokas ja vaikuttava Kinno Selkeä organisaatio, jossa selkeä vastuujako ja painpistealueet Kinnon hallituksen kokoonpano: luottamushenkilöitä ja ns. asiantuntijoita Ammattitaitoinen operatiivinen toimeenpanija ja kehittäjä Kinnoon investointi tuottaa merkittävän elinvoimaosingon kaupungille ja seutukunnalle Tarpeelliset työkalut = valtaa toimia ja tehdä) Tehokkaampi ja fokusoidumpi Kinno Asiat hyvin valmisteltu Tehokkaasti verkostoinut Kinno Hyvät suhteet valtakunnan toimijoihin Verson luoja ja mobilosoija kouvolan asioihin Verkostomainen toimija, joka ymmärtää kaupungin roolin elinkeinopolitiikassa Oikea-aikainen yhteistyö asiantuntijaosaamisen hyödyntämiseksi Kumppaneiden toimintatavat ja linjaukset tunteva

18 Uuden Kinnon strategisen uudistumisen ja palveluja suorituskyvyn kehittämisen tiekartta

19 Uuden Kinnon rakennuspuut (yritykset, omistajat ja sidosryhmät) 1. Uusi rooli (strategian kautta) Kinno on eri toimialojen yritysten ja elinkeinokehittäjien yhdistävä voima, pelinrakentaja, joka luo ja ylläpitää yritystoiminnan kehittämisverkostoa Kinno tunnetaan ja tiedetään näkemyksellisenä vaikuttajana ja asiantuntijana valikoiduilla alueilla ja asioissa, joissa on saatu aikaan todellisia tuloksia, joita asiakkaat ja kumppanit arvostavat Kinnon pelikenttä kattaa myös kansainväliset markkinat (Suomi ja Kouvolan seutu ei riitä tulevaisuudessa) Ennakkoluuloton, aloitteellinen ja myös riskejä ottava Eteenpäin katsova, uutta luova 2. Saumaton yhteistyö omistajan ja toimialojen kanssa Asiakkaita ja kumppaneita arvostava tekemisen asenne Säännöllinen ja rakentava yhteistyö kaupungin toimialojen ja Kinnon välillä Yhteinen näkemys elinkeinotoiminnan suunnasta, Kinnon roolista, teknisen puolen (kaavoitus) ja tilaliikelaitoksen kanssa (edellyttää dialogia ) Kinnon johto (hallitus ja tj.) toimii hyvässä ja luottamuksellisessa yhteistyössä kaupungin ja luottamiesjohdon kanssa Luottamuksen ja toimintaedellytysten vahvistaminen Pelimerkkejä toimintaan 3. Asiakkaan tarpeista lähtevä palvelutarjooma Yhden luukun periaate on asiakkaan käytössä Nopea reagoija (= valmiit konseptit, tuotteet, tukipaketit, rekryapua, tilastot) 4. Tehokas ja vaikuttava Kinno Selkeä organisaatio, jossa selkeä vastuujako ja painpistealueet Kinnon hallituksen kokoonpano: luottamushenkilöitä ja ns. asiantuntijoita Ammattitaitoinen operatiivinen toimeenpanija ja kehittäjä Kinnoon investointi tuottaa merkittävän elinvoimaosingon kaupungille ja seutukunnalle Tarpeelliset työkalut = valtaa toimia ja tehdä) Tehokkaampi ja fokusoidumpi Kinno Asiat hyvin valmisteltu 5. Tehokkaasti verkostoinut Kinno Hyvät suhteet valtakunnan toimijoihin Verson luoja ja mobilosoija kouvolan asioihin Verkostomainen toimija, joka ymmärtää kaupungin roolin elinkeinopolitiikassa Oikea-aikainen yhteistyö asiantuntijaosaamisen hyödyntämiseksi Kumppaneiden toimintatavat ja linjaukset tunteva

20 Kinnon uusi strateginen roolitus ja vastuu elinkeino-ohjelman toteuttamisessa Liiketoimintaympäristön vetovoima Reaktiivinen toimintatapa Vaikuttavuuden arvioija Päätösten ja toimenpiteiden vaikutusten arviointi alueen yritysilmapiiriin ja elinkeinoelämään pitkässä juoksussa Palokunta Yritysten akuutteihin liiketoiminnallisiin haasteisiin vastaaja ja toimenpiteiden raportoija Kinnon strategia 2020 Elinkeinopolitiikan näkijä ja suunnannäyttäjä Tulevaisuuden maankäyttöön, liikenteeseen, asumiseen ja palvelurakenteeseen liittyvien linjausavausten tekijä Tekijä ja uudistaja Yritysten uusiutuvan ja kannattavan kasvun sekä kilpailukyvyn innovatiivinen kehittäjä ja mahdollistaja Ennakoiva toimintatapa YHTEISTYÖSSÄ ON Yritystoiminnan kilpailukyky ja kasvu 20

21 Kinnon vaikuttavuuslähtöinen strategialuonnos (johtoryhmä ) integroituna terävöitettyyn elinkeino-ohjelmaan (rakennemalli) Kinnon visio 2020 Kinno on alueen yritysten ja elinkeinotoiminnan kehittäjien kokoava voima, pelinrakentaja, kohti uudistunutta ja kansainvälistynyttä liiketoimintaympäristöä Elinkeinopoliittise n ohjelman terävöitetyt linjaukset (alustavat) 1. Logistiikka 2. Uudistuva metsäteollisu us 3. Matkailu, kauppa ja palvelut 4. Yrittäjyys ja yrittäminen (Kinnon valmistelee lopulliset ehdotukset mennessä) Vaikuttavuuden näkökulmat (strateginen jalanjälki) Liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen alueella Uuden liiketoiminnan syntyminen alueella Uuden yritystoiminnan hakeutuminen ja sijoittuminen alueelle Alueen nykyisen yritystoiminnan kilpailukyky ja kasvu Strategiset valinnat/ päämäärät 2020 Strategiset toimenpiteet/hankk eet päämäärien toteuttamiseksi Toiminta-ajatus Kinno on Kouvolan kaupunkikonsernin elinkeinoyhtiö, joka luo edellytyksiä kannattavalle ja työllistävälle yksityisen sektorin toiminnalle tavoitteena liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen alueella uuden liiketoiminnan syntyminen alueella uuden yritystoiminnan hakeutuminen ja sijoittuminen alueelle alueen nykyisen yritystoiminnan kehittyminen ja kasvu Indikaattoripohjainen tavoiteasettelu Kinnon vaikuttavuudelle (sis. palvelusopimukseen) Arvoperusta 21

22 Palveluiden ja liiketoiminta-prosessien uudistaminen Henkilöstön osaaminen, kehittyminen ja työhyvinvointi Kinnon strategisen uudistumisen näkökulmat (tiekarttamalli) Visio 2020 Viestintä ja johdon sitoutuminen Organisaation ja johtamisjärjestelmän sekä -prosessien Talouden hallinta uudistaminen T o i m i n t a - a j a t u s j a a r v o p e r u s t a

23 Kinnon palvelu- ja suorituskyvyn kehittämisen tiekartta Näkökulma Strategisen toimenpiteen/hankkeen terävä kuvaus ja ajoitus vuosille Toteutusaika (käynnistyminen) Vastuuhenkilö joryssä Asiakkuuksien hallinnan ja palvelutarjooman kehittäminen Asiakassegmentonti ja asiakkuuden hallinta (mm. : mm. yritystiimiit klustereittaiset yhteistyötiimit) Palveluiden ja liiketoimintaprosessien uudistaminen Palvelutarjooman uudistaminen ja palveluiden tuottaminen/järjestäminen Kumppanuuksien rakentaminen ja johtaminen (verkostóohjelma) Erilaiset verkostokumppanuudet - erilaiset tavoitteet Kinnon haluttavuus kumppanina Yhteistyösopimusten hyödyntäminen Kv-ulottuvuus mukaan Liiketoimintaprosessien suoritus- ja palvelukyvyn parantaminen Rahoitus Myynti Markkinointi Kansainvälistyminen ennakointi 23

24 Kinnon palvelu- ja suorituskyvyn kehittämisen tiekartta Näkökulma Strategisen toimenpiteen/hankkeen terävä kuvaus ja ajoitus vuosille Toteutusaika Vastuuhenkilö joryssä Organisaation ja johtamisjärjestelmän sekä -prosessien uudistaminen 1. Organisaatiorakenteen uudistaminen yrityskehityspalveluiden ja projektitoiminnan integrointi Matkailun ja matkailupalvelujen organisatorinen uudelleen asemointi Tiimiyttäminen 2. Johtamisjärjestelmän kehittäminen Johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen kehityskeskustelut 3. Sisäisten tukiprosessien kehittäminen Rekrytointi Hankinta Projektien hallinta (salkunhallinta) perustiedot, aikataulu, budjetti kumppanit, status 24

25 Kinnon palvelu- ja suorituskyvyn kehittämisen tiekartta Näkökulma Strategisen toimenpiteen/hankkeen terävä kuvaus ja ajoitus vuosille Toteutusaika Vastuuhenkilö joryssä Henkilöstön osaaminen, kehittyminen ja työhyvinvointi 1. Strategialähtöinen henkilöstön osaamisohjelman laadinta Yhtiön osaamistarpeiden ennakointi Henkilöstön osaamisen ja yrityskokemuksen systemaattinen arviointi Osaamisen nosto seuraavilla alueilla: Kansainvälistyminen ja vienti sekä kv. hanketoiminta Tuotekehitys, tuotteistaminen, markkinointi Rekrytointiosaaminen 2. Esimiestyön ja johtamisen kehittäminen Kehityskeskustelut Henkilöstöviestintä Suorituksen arviointi Työhyvinvointi 25

26 Kinnon palvelu- ja suorituskyvyn kehittämisen tiekartta Näkökulma Strategisen toimenpiteen/hankkeen terävä kuvaus ja vuosille Toteutusaika Vastuuhenkilö joryssä Rahoitusmallien arviointi ja uudistaminen Kinnolle markkinointibudjetti ja markkinointisuunnitelma Talouden hallinta 26

KOHTI UUTTA KINNOA - Kouvola Innovation Oy:n toiminnan kehittäminen LOPPURAPORTTI 14.11.2014

KOHTI UUTTA KINNOA - Kouvola Innovation Oy:n toiminnan kehittäminen LOPPURAPORTTI 14.11.2014 KOHTI UUTTA KINNOA - Kouvola Innovation Oy:n toiminnan kehittäminen LOPPURAPORTTI 14.11.2014 Timo Ojala ja Seppo Määttä Broad Scope Management Consulting Oy Sisältö Yhteenveto uudistamisehdotuksista 3

Lisätiedot

Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen uuden toimintamallin kehittäminen. Selvitystyön loppuraportti

Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen uuden toimintamallin kehittäminen. Selvitystyön loppuraportti Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen uuden toimintamallin kehittäminen Selvitystyön loppuraportti CreaMentors Oy 2008 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa 3 2. Menetelmät 3 3. Kehittämisratkaisut 4 3.1 Välittömästi

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! Tampereen elinkeinostrategia 19.8.2002 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö osaamisintensiivisille yrityksille Elämän laatu osaaville ihmisille Eli innovatiivisuutta

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! 1 Tampereen elinkeinostrategia alkuperäinen 19.8.2002 uudistettu 11.2.2004 tarkistettu osaamis- ja elinkeinolautakunnassa 7.3.2005 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen 1 PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi: KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden,

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki Elinkeinotoiminnan organisoinnin arviointi Valtuustoseminaari 19.5.2014

Jyväskylän kaupunki Elinkeinotoiminnan organisoinnin arviointi Valtuustoseminaari 19.5.2014 Jyväskylän kaupunki Elinkeinotoiminnan organisoinnin arviointi Valtuustoseminaari 19.5.2014 Helin Marjo 22.5.2014 Page 1 Selvitystyön sisältö Elinkeinopoliittinen toimintaympäristö Kyselytutkimus ja haastattelut

Lisätiedot

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KEHITÄ YRITYSTÄ AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KANSIKUVASSA Jyväskyläläinen Secco Finland Oy on kasvanut nopeasti kansainvälisesti menestyväksi yritykseksi luomalla designia materiaaleista, jotka yleensä

Lisätiedot

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja Alueelliset teknologiastrategiat Toimittanut Martti Kivioja Julkaisija Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Kannen kuva Comma Finland/Delany Brendan Taitto Riitta Kärki

Lisätiedot

2015-2020. Kokkolan elinkeino-ohjelma

2015-2020. Kokkolan elinkeino-ohjelma 2015-2020 Kokkolan elinkeino-ohjelma Versio 2.1 Kokkolan kaupunki 2015-2020 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 25.05.2015 Sisältö 1. KAUPUNGIN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ... 3 1.1. TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi 12.8.2010 Aino Siippainen 1 Sisällysluettelo 1. Tausta, tavoite ja menetelmät...3 1.1 Tausta ja tavoite...3 1.2 Menetelmät...3

Lisätiedot

Kotkan-Haminan seudun ohjelma-asiakirja KOKO 2010 2013. Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä

Kotkan-Haminan seudun ohjelma-asiakirja KOKO 2010 2013. Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä Kotkan-Haminan seudun ohjelma-asiakirja KOKO 2010 2013 Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä Kotkan-Haminan seudun KOKO 2010 2013 2 Sisällysluettelo 1. Ohjelmaehdotuksen vastaavuus alueen kehittämisen

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT 15.3.2013 Manner-Suomen ESR-ohjelmassa toteutetaan ohjelmakaudella 2007 2014 yhteensä 23 kehittämisohjelmaa työ- ja elinkeinoministeriön,

Lisätiedot

RK 211211. SeutuYp - Kysely seudullisille toimijoille 2011. Yhteenvetoraportti

RK 211211. SeutuYp - Kysely seudullisille toimijoille 2011. Yhteenvetoraportti RK 211211 SeutuYp - Kysely seudullisille toimijoille 2011 Yhteenvetoraportti KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 103 SÄHKÖPOSTIKUTSUT Vastaajia yhteensä: 98 Sähköpostikutsujen määrä: 350 Sähköpostikutsun

Lisätiedot

Koillismaa 2014+ ELINVOIMAOHJELMA

Koillismaa 2014+ ELINVOIMAOHJELMA Koillismaa 2014+ ELINVOIMAOHJELMA Johdanto ELINVOIMAOHJELMA haastaa laajasti niin yksityisen kuin julkisen tahon toimijat yhteistyöhön, jonka tavoitteena on 1300 uutta työpaikkaa 2021 vuoteen mennessä

Lisätiedot

LOVIISAN SEUDUN KEHITYS OY (TYÖNIMI)

LOVIISAN SEUDUN KEHITYS OY (TYÖNIMI) FCG Finnish Consulting Group Oy Lapinjärven kunta/ttt-hanke LOVIISAN SEUDUN KEHITYS OY (TYÖNIMI) Liiketoimintasuunnitelma 29.10.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Liiketoimintasuunnitelma II 25.10.2010

Lisätiedot

SASTAMALAN SEUDUN ELINKEINO-OHJELMA 2014 2017. Sastamalan kaupunki ja Punkalaitumen kunta

SASTAMALAN SEUDUN ELINKEINO-OHJELMA 2014 2017. Sastamalan kaupunki ja Punkalaitumen kunta SASTAMALAN SEUDUN ELINKEINO-OHJELMA 2014 2017 Sastamalan kaupunki ja Punkalaitumen kunta 1 1. Johdanto... 3 2. Nykytilan kuvaus... 4 3. Toimintaympäristön muutokset ja haasteet... 5 4. Elinkeino-ohjelman

Lisätiedot

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus. Seutulautakunta 1 3.1 2.201 2

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus. Seutulautakunta 1 3.1 2.201 2 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Seutulautakunta 1 3.1 2.201 2 Sisältö 3 4 Johdanto Kirjoittaessani tätä Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen vuoden 201 3 talous- ja toimintasuunnitelman johdantoa

Lisätiedot

Puutuotealan tulevaisuusverstas Toimintakehys puutuotealan kansainvälistymiselle ja kasvulle 6.6.2011

Puutuotealan tulevaisuusverstas Toimintakehys puutuotealan kansainvälistymiselle ja kasvulle 6.6.2011 Puutuotealan tulevaisuusverstas Toimintakehys puutuotealan kansainvälistymiselle ja kasvulle 6.6.2011 Tulokset, johtopäätökset ja jatkotoimenpide-ehdotukset Paula Tommila ja Pekka Pokela Gaia Consulting

Lisätiedot

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA 1 1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA Itä-Hämeen seudun kehittämisstrategian 2020 Osaamisen ja työvoiman saannin turvaaminen - päämäärässä todetaan mm. seuraavaa: Tulevaisuudessa alueidenkin menestymisen

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA Vireä ja työllistävä Hämeenkyrö

HÄMEENKYRÖN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA Vireä ja työllistävä Hämeenkyrö HÄMEENKYRÖN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA Vireä ja työllistävä Hämeenkyrö Elpo-työryhmä Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy hallitus Kunnanhallitus 13.04.2015 Valtuusto 27.04.2015 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Kunnan

Lisätiedot

KITEEN ELINKEINO-OHJELMA

KITEEN ELINKEINO-OHJELMA KITEEN ELINKEINO-OHJELMA 2010-2014 VISIO 2014: Kiteellä on hyvä yrittää KH 28.3.2011 76 KITEEN KAUPUNKI Sisältö Taustaa... 2 Alkusanat... 3 Kiteen elinkeinopolitiikassa on tärkeää eli elinkeinopolitiikan

Lisätiedot

LUOVA TAMPERE -OHJELMAN LOPPUARVIOINTI

LUOVA TAMPERE -OHJELMAN LOPPUARVIOINTI Vastaanottaja Tampereen kaupunki/kari Kankaala Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 27.2.2012 VILJAMAA, LAHTINEN & VALKONEN LUOVA TAMPERE -OHJELMAN LOPPUARVIOINTI VILJAMAA, LAHTINEN & VALKONEN LUOVA

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot

Uusi Kouvola Viestintästrategia 2011

Uusi Kouvola Viestintästrategia 2011 Uusi Kouvola Viestintästrategia 2011 1 Viestintästrategian lähtökohdat Strategiset lähtökohdat 3 Kaupunkistrategia, arvot 5 Kaupunkistrategia, päämäärät 2020 6 Elinkeinostrategia, painopistealueet 7 Viestinnän

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus 14.5.2014 Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus - kooste väestönkehityksen, elinkeinopoliitikan ja osaamisen tilastoista sekä alustavista havainnoista Etelä-Karjalan

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN RAKENNERAHASTOPÄIVÄT 2013 RYHMÄTYÖ ITÄ-SUOMEN RAKENNERAHASTOPÄIVÄT

ITÄ-SUOMEN RAKENNERAHASTOPÄIVÄT 2013 RYHMÄTYÖ ITÄ-SUOMEN RAKENNERAHASTOPÄIVÄT ITÄ-SUOMEN RAKENNERAHASTOPÄIVÄT 2013 RYHMÄTYÖ RAKENNE 1. Yhteenvedot työpajojen keskusteluista 2. Keskustelumuistiinpanot raakadatana YHTEENVEDOT TYÖPAJOJEN KESKUSTELUISTA TEEMAT Teema 1: ja yritysten

Lisätiedot

Elinvoimaisuus 24.2.2014. Nykytilan kuvaus sekä yhden ja kahden kunnan mallin vertaus nykytilanteeseen

Elinvoimaisuus 24.2.2014. Nykytilan kuvaus sekä yhden ja kahden kunnan mallin vertaus nykytilanteeseen Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti kuntarakenneselvitys Elinvoimaisuus Työryhmäraportti Nykytilan kuvaus sekä yhden ja kahden kunnan mallin vertaus nykytilanteeseen Elinvoimaisuustyöryhmä Jäsenet

Lisätiedot

Kouvolan seudun matkailun master plan

Kouvolan seudun matkailun master plan Kouvolan seudun matkailun master plan 26.9.2012 25.9.2012 Page 1 Kouvolan seudun matkailun master plan Tavoitteena yrittäjien, kehittäjien, kuntien ja konsultin näkemykset kirkastettuna niin, että matkailuelinkeinolla

Lisätiedot

Yhdessä vielä enemmän

Yhdessä vielä enemmän Varsin Hyvä ry Yhdessä vielä enemmän Ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita Yhteystiedot: Varsin Hyvä ry Liedon vanha kunnantalo Kirkkotie 11, PL 24 21421 Lieto www.varsinhyva.fi Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA 2010 2016 Kaupunginvaltuusto 30.8.2010

KAARINAN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA 2010 2016 Kaupunginvaltuusto 30.8.2010 KAARINAN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA 2010 2016 Kaupunginvaltuusto 30.8.2010 Johdanto... 1 1 KAUPUNGIN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ... 2 1.1 Toiminta-ajatus... 2 1.2 Visio... 2 1.3 Toiminta-ajatuksen

Lisätiedot