TARJOUS HELSINGIN KAUPUNGINMUSEON ORGANISAATIOMALLIN KEHITTÄMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOUS HELSINGIN KAUPUNGINMUSEON ORGANISAATIOMALLIN KEHITTÄMINEN"

Transkriptio

1 TARJOUS HELSINGIN KAUPUNGINMUSEON ORGANISAATIOMALLIN KEHITTÄMINEN

2 TARJOUS: HELSINGIN KAUPUNGINMUSEON ORGANISAATIOMALLIN KEHITTÄMINEN Kiitän saamastamme mahdollisuudesta tarjota Ramboll Management Consultingin asiantuntija-apua organisaatiomallinne kehittämiseksi. Tarjouksemme perustuu käytyyn neuvotteluun. Tulosten saavuttamiseksi haluamme asettaa käyttöönne kokeneet asiantuntijamme, joiden työskentelyä tukevat Ramboll konsernin kansainvälinen osaaminen, menetelmät ja tietojärjestelmät. Annamme mielellämme lisätietoja tästä tarjouksesta ja siihen liittyvistä yksityiskohdista, yhteyshenkilönä toimii johtaja Janne Marniemi, mobile: , Tarjous on voimassa saakka. Kimmo Halme Toimitusjohtaja

3 SISÄLLYSLUETTELO 01 Ramboll Management Consulting Oy 02 Työsuunnitelma 03 Hinta 04 Konsultit ja kuvaukset 3

4 TARJOAJAN ESITTELY Ramboll Management Consulting (RMC) on kansainväliseen Ramboll Groupiin kuuluva liikkeenjohdon konsulttitoimisto. RMC:n palveluksessa työskentelee kaikkiaan noin 500 työntekijää. Suomessa RMC:n palveluksessa työskentelee yhteensä noin 25 asiantuntijaa. Ramboll Management Consulting tarjoaa johdon konsultointi- ja koulutuspalveluja sekä arviointi- ja tutkimuspalveluja julkisen sektorin ja yritysten tarpeisiin. Palvelualueemme kattavat johtamisjärjestelmien, organisaatioiden, henkilöstön ja prosessien sekä niitä tukevien tietojärjestelmien kehittämisen. Ensisijaisesti RMC keskittyy julkisen sektorin kehityshankkeiden tukemiseen, mutta asiakkaina on myös suuri joukko yrityksiä. Euroopan johtavana julkishallinnon konsulttitalona pystymme tarjoamaan asiakkaidemme käyttöön kansainvälisesti kokeneita asiantuntijoita, joilla on tukenaan koko organisaatiomme kokemuspohja sekä erityisesti julkishallinnon tarpeisiin kehitetyt tuotteet ja useissa maissa testatut menetelmät. Ramboll Management Consulting Oy toimii Suomessa osana Ramboll Finland konsernia, jonka palveluksessa on kaiken kaikkiaan lähes 2000 asiantuntijaa, lähes 30 paikkakunnalla. Liikkeenjohdon konsultoinnin ohella tuotamme infrastruktuurin ja ympäristön suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon sekä talonrakennukseen, teollisuuteen ja energiatekniikkaan liittyviä konsultti- ja asiantuntijapalveluita. Lisätietoja toiminnastamme löydätte osoitteesta: ja

5 EUROOPAN JOHTAVA JULKISHALLINNON KONSULTTIYHTIÖ RMC Denmark RMC Germany RMC Belgium RMC Sweden RMC Norway RMC Finland Euroopan johtava julkishallinnon konsulttitalo. Noin 500 vakituista työntekijää, joista noin 25 Suomessa. Toimistot Århusissa, Kööpenhaminassa, Berliinissä, Hampurissa, Brysselissä, Oslossa, Tukholmassa Suomessa Helsingissä ja Tampereella.

6 RAMBOLL SUOMESSA Yli 1900 työntekijää Liikevaihto noin 140 M Viisi toimialaa Infra Vesi- ja Ympäristö Johdon konsultointi Talo Teollisuus ja energia 6

7 SISÄLLYSLUETTELO 01 Ramboll Management Consulting Oy 02 Alustava työsuunnitelma 03 Hinta 04 Konsultit ja kuvaukset 7

8 ALUSTAVA TYÖSUUNNITELMA (1/2) Ajankohta Sisältö Resursointi Loppuvuosi 2014 ja alkuvuosi 2015 Nykyisen organisaatiomallin vahvuuksien ja heikkouksien analysointi: - Analysoidaan henkilökuntaa osallistaen nykyinen organisaatiorakenne ja -malli suhteessa strategisten tavoitteiden asettamiin vaatimuksiin ja UKM-konseptiin - Sähköinen kysely ja henkilöstötyöpajat Talvi 2015 Alustavat johtopäätökset uudesta organisaatiomallista ja rakenteesta: - Mahdolliset sidosryhmähaastattelut ja kansallinen/kansainvälinen benchmarking vaihtoehtoisen organisaatiomallin hahmottaminen - Johtoryhmätyöskentely Kevät 2015 Strategisten osaamisalueiden tunnistaminen: - Määritellään uuden strategian ja UKM-konseptin pohjalta Kaupunginmuseon strategiset osaamisvaatimukset sisältäen; ydintoiminnot, johtamisen ja esimiestyön sekä yleiset työyhteisö- ja työelämätaidot Toteutustavasta riippuen 2-5 ktpv Toteutustavasta riippuen 3-6 ktpv Toteutustavasta riippuen 2-3 ktpv # Läpäisevänä teemana kaikissa vaiheissa systemaattinen muutosviestintä

9 ALUSTAVA TYÖSUUNNITELMA (2/2) Ajankohta Sisältö Resursointi Alkusyksy 2015 Organisaatiomallin valinta ja tarkempi kuvaaminen: - Päätös uudesta organisaatiomallista - Organisaation johtamisjärjestelmän ja vastuiden kuvaaminen Toteutustavasta riippuen 3-5 ktpv Syksy 2015 Uuden organisaation asteittainen käyttöönotto: - Avainhenkilöiden valinta - Toimenkuvien sisältöjen yksilöinti - Uuden johtoryhmätyöskentelyn käynnistäminen - Uusien toimenkuvien henkilövalinnat - Johdon ja henkilökunnan valmennukset Loppuvuosi 2015 Uuden organisaation käyttöönotto: - Otetaan uusi organisaatio käyttöön hyvissä ajoin ennen UKM:oon siirtymistä Toteutustavasta riippuen 3-8 ktpv Kaupunginmuseon omana työnä # Läpäisevänä teemana kaikissa vaiheissa systemaattinen muutosviestintä

10 SISÄLLYSLUETTELO 01 Ramboll Management Consulting Oy 02 Alustava työsuunnitelma 03 Hinta 04 Konsultit ja kuvaukset 10

11 HINTA Sisältö Päivähinta Päiviä Kustannukset Edellä esitetyn alustavan työsuunnitelman toteuttamiseen vaadittavan työpanoksen määrää on vaikea arvioida tarkkaan ennakolta. Siihen vaikuttavat erityisesti organisaation omantyön ja henkilöstön osallistamisen määrä. Täten tarjoamme alustavasti vaihteluvälillä konsulttityöpäivän työpanoksen. Olemme valmiita toteuttamaan hankkeen täysin joustavasti siten, että emme määrittele hankkeen alkaessa tilattavien konsulttityöpäivien määrää, vaan tilaaja voi tarpeistaan riippuen tilata tarvitsemansa määrän konsulttityöpäiviä. Toteutettavien konsulttityöpäivien määrästä voidaan tilaajan niin halutessa sopia joko tarkemmin hankkeen alkaessa eli tarkemman työsuunnitelman laadinnan yhteydessä tai kunkin osavaiheen alkaessa. Työ voidaan toteuttaa myös niin, että seuraavan kalenterikuukauden aikana toteutettavan työn kohdentamisesta ja määrästä pyritään sopimaan ennakolta edellisen kuukauden puoliväliin mennessä. Edellä mainitut asiat määritetään laadittavassa hankintasopimuksessa. Alustavan työsuunnitelman mukaisesti (ks. diat 8-9) 798 (Helsingin kaupunginkanslian puitesopimuksen mukaisesti) 13-27, tai tilaajan tarpeiden mukaan Muut kustannukset + Alv 24 %

12 SISÄLLYSLUETTELO 01 Ramboll Management Consulting Oy 02 Alustava työsuunnitelma 03 Hinta 04 Konsultit ja kuvaukset 12

13 JANNE MARNIEMI - PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ Janne on erikoistunut organisaatiofuusioihin, organisaatioiden strategiseen ja rakenteelliseen kehittämiseen, johtamisjärjestelmien ja prosessien sekä palveluiden kehittämiseen. Hän on konsultoinut ja valmentanut näistä aihepiireistä yli 10 vuoden ajan useissa kymmenissä eri organisaatioissa ja asiakkailta saatu palaute on ollut kautta linjan hyvin positiivista. Janne hallitsee syvällisesti keskeiset organisaatioiden mallintamisen ja kehittämisen työmenetelmät. Jannelle on vahva kokemus muistiorganisaatioiden konsultaatiosta. Ennen siirtymistä nykyiseen tehtäväänsä Marniemi työskenteli Net Effect Oy:ssä kehitysjohtajana ( ) ja sitä ennen lähes kymmenen vuotta kolmannella sektorilla johto- ja kehitystehtävissä. Esimerkkejä Jannen toimeksiannoista viime vuosilta: Kansallismuseon johdon sparraus, 2014 Turun kaupunginkirjaston johtoryhmän ja esimiesten valmennus, 2014 Taiteen edistämiskeskuksen johdon valmennus, Oulun tiede- ja museokeskuksen johtoryhmän valmennus, Hämeenlinnan Linnanniemen alueen strateginen kehittäminen, 2014 Museoalan ammattiliiton (MAL) strategiaprosessi, 2014 Svenska kulturfondenin strateginen kehittäminen, Museoviraston kulttuuriperintöosaston viranomaistoimintaprosessien kuvaaminen, 2014 Taiteen Edistämiskeskuksen kehittämiskonsultointi, Suomenlinnan hoitokunnan strategiaprosessi ja strateginen uudistaminen, Tiede- ja museokeskuksen luomisen strategiaprosessi, Oulun kaupunki, Museoviraston strategiaprosessi ja sopimusohjausmallin luominen, Turun Museokeskuksen luominen ja johdon sparraus, Museot hyvinvoinnin edistäjinä museoiden uudet hallintomallit ja -rakenteet, 2012

14 SARI PUURTINEN PROJEKTIRYHMÄN JÄSEN YTM Sari Puurtinen toimii RMC:ssa seniorikonsulttina. Sarilla on vankka kokemus haastavien palvelu-rakenneuudistushankkeiden läpiviennistä ja esimiesten onnistuneen muutostuen toteuttamisesta. Sarin ydinosaamista ovat strategisten valmennusohjelmien toteuttaminen henkilöstöä osallistaen. Sarin vahvuuksia ovat valmentava johtamisote, asiakaslähtöisten prosessien kehittäminen, muutoksessa johtaminen, sekä tuki - itsensä johtamiselle. Sari toimii työnohjaajana ja coachina. Sarin viime aikaisia hankkeita, joissa on toiminut projektipäällikkönä/senior consulttina: Vantaan kaupunki; Palkanlaskentaprosessin tarkentaminen, 2014 Vantaan kaupunki; Tietohallinnon muutostuki, 2014 Vantaan kaupunki; Kotihoidon muutoshanke, 2014 Vantaan kaupunki; Työaikatutkimuksen toteuttaminen sivistystoimialalla, 2014 Vantaan kaupungin esimiesten strategiavalmennusohjelma Lahden kaupungin esimiesvalmennusohjelma, Carean sosiaalipalvelujen palvelurakenneuudistus, Vastuunkantajat muutoshanke I ja II, Mikkelin kaupungin kirjaston tiimivalmennus 2012, Hyvinvoiva ja uudistuva Museovirasto, Museoviraston strategian päivittäminen 2010, johtava konsultti Museovirasto; Tuki konsernimaisella johtamiselle, , senior consultant Museovirasto; Esimiesvalmennus, sopimusohjausmallin käyttöönotto ja jalkauttaminen, 2011, sc Museovirasto; Työyhteisövalmennus ja työnohjaus, 2011, projektipäällikkö Suomenlinnan hoitokunnan strategiaprosessi ja muutoksen tuki , senior consultant Sari käyttää valmennuksissa ja kehittämisryhmien fasilitoinnissa osallistavia menetelmiä ja hyödyntää tarpeen mukaan erilaisia analyysimenetelmiä, mm. SDIpersoonallisuusinventaarioita ryhmän ja yksilöiden toiminta- ja viestintätapojen kehittämiseksi.

15 LAURA SIPILÄINEN PROJEKTIRYHMÄN JÄSEN Laura Sipiläinen toimii yhtiössä seniorikonsulttina. Laura on koulutukseltaan filosofian maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Laura on toteuttanut lukuisia strategia- ja muutoshankkeita, jotka ovat kohdistuneet niin julkisiin kuin yksityisiinkin organisaatioihin. Lauralla on osaamista osallistavien muutosprosessien suunnittelusta ja osallistavien kehittämistyöpajojen fasilitoinnista. Laura on kehittänyt organisaatioiden prosesseja ja johtamista erityisesti kunnallishallinnossa ja virastoissa. Lauran viimeaikaisia asiakkaita ja hankkeita ovat olleet: Hyvinvointipalvelujen uudelleen organisointi, tilaajana Kouvolan kaupunki 2012 Digitalmikkeli-klusterin strategian toiminnallistaminen, Miktech 2013 Maa- ja metsätalousministeriön maaseutuverkostoyksikön toimintaryhmien laatutyö, Helsingin kaupungin rakennusviraston strategian päivittäminen, Helsingin kaupungin rakennusvirasto, 2013 Satakunnan teollisuusvision rakentaminen, Porin ja Rauman kauppakamarit, 2013 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän esimiesvalmennusohjelma viestinnän ja vuorovaikutuksen kehittämiseksi, Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 2013 Osallistavan strategiaprosessi, Tuusulan kunta Johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen ja henkilöstön kehittämispäivien fasilitointi, Miktech Oy, 2012 Hyvien käytäntöjen ja toimintamallien jakaminen, Itä-Suomen teknologiakeskukset, Toimintamallin rakentaminen fuusion jälkeen, henkilöstön muutosvalmiuden kehittäminen ja toimenkuvien avaaminen, laatutyön aloittaminen ja johtoryhmätoiminnan kehittäminen, tilaajana Porvoo International College, Suomen yliopistokiinteistöjen kestävän kehityksen strategian laadinta, 2014 Muutosohjelman tukeminen ja strategian kirkastaminen, strategiaviestinnän kehittäminen, johtoryhmävalmennus ja johtoryhmän itsearviointi, tilaajana Espoon työväenopisto, 2012

Hyvä johtajuus ja työhyvinvointi kultturitoimessa Nyt!

Hyvä johtajuus ja työhyvinvointi kultturitoimessa Nyt! Turun kaupunki, kulttuuritoimi Hyvä johtajuus ja työhyvinvointi kultturitoimessa Nyt! Net Effect Oy 26.11.2008 VTT, FK Petri Virtanen KTM, Suvi Koskela Janne Marniemi 2 1. Net Effect Oy Net Effect Oy on

Lisätiedot

Syksy 2010-kevät 2011. Loppuraportti 15.06. 2011. Kirjoittajat Suvi Koskela Sari Gustafsson Lassi Köppä Janne Marniemi Kuntien yhteyshenkilöt

Syksy 2010-kevät 2011. Loppuraportti 15.06. 2011. Kirjoittajat Suvi Koskela Sari Gustafsson Lassi Köppä Janne Marniemi Kuntien yhteyshenkilöt Uudistuvan kuntajohtamisen osaamisalueet ja painotukset muutoksessa olevissa kuntaorganisaatiossa (Vaasa, Sipoo, Hamina, Lappeenranta ja Espoon työväenopisto) Syksy 2010-kevät 2011 Loppuraportti 15.06.

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Elokuu 2007 TALENT MANAGEMENT Filosofi - valmentaja Esa Saarinen: Syväinhimillisyys on uusiutuvuuden ja supertuottavuuden

Lisätiedot

JOHDA ORGANISAATIOSI HUIPPUTULOKSIIN

JOHDA ORGANISAATIOSI HUIPPUTULOKSIIN JOHTAMINEN JOHDA ORGANISAATIOSI HUIPPUTULOKSIIN Välineet ja valmennukset johtamisen kehittämiseen OMISTAUTUNUT SINULLE JOHDA TYÖYHTEISÖSI TULOKSIIN T uloksekas johtaminen edellyttää hyvää strategista pelisilmää,

Lisätiedot

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010 KPMG Vuosikertomus 2009 2010 441 763 Painotuote Tämä painotuote on painettu ympäristöystävällisesti tuotetulle FSC-sertifioidulle paperille. Sisällys Toimitusjohtajan katsaus 4 KPMG yrityksenä 6 Vastuullisuus

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking

Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking 1 A. Härkönen, K. Juntunen & E.-L. Pyykkönen Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA 10:2002 2 Korkeakoulujen arviointineuvosto Pikseri

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

KUNNAT JA HENKILÖSTÖVUOKRAUS Kehityshanke kuntatyön joustavuuden ja tuottavuuden sekä työssä jaksamisen tukemiseksi

KUNNAT JA HENKILÖSTÖVUOKRAUS Kehityshanke kuntatyön joustavuuden ja tuottavuuden sekä työssä jaksamisen tukemiseksi KUNNAT JA HENKILÖSTÖVUOKRAUS Kehityshanke kuntatyön joustavuuden ja tuottavuuden sekä työssä jaksamisen tukemiseksi Projektisuunnitelma 15.8.2006 1 SISÄLLYS: 1. JOHDANTO...3 1.2 Hankkeen tavoitteet ja

Lisätiedot

Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla

Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla Pilvi Purmonen & Riitta Makkonen (toim.) Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke 1 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

Päätoimittaja Ulkoasu ja taitto Kuvat ja piirrokset Painopaikka

Päätoimittaja Ulkoasu ja taitto Kuvat ja piirrokset Painopaikka VUOSIKERTOMUS 2011 1 FCG LYHYESTI FCG Finnish Consulting Group Oy on Suomen suurimpia monialaisia konsulttiyrityksiä. Palveluissamme yhdistyy ainutlaatuisen mo nipuolinen osaaminen infra- ympäristö- ja

Lisätiedot

Strateginen johtaminen Eksotessa

Strateginen johtaminen Eksotessa Strateginen johtaminen Eksotessa Asiakirjassa on linkkejä Eksoten intranetiin Eksonetiin, jota voivat käyttää vain henkilöt, joilla on käyttäjätunnukset. 4/2015 2 (13) SISÄLLYSLUETTELO 1 STRATEGIAN JOHTAMINEN

Lisätiedot

S U M O T ER IK S UO V 2007

S U M O T ER IK S UO V 2007 2007 VUOSIKERTOMUS Suunnittelu ja toteutus: Teksti: Martti Ojala, Mia Luostarinen, Trainers House Oyj Graafinen suunnittelu, kuvien käsittely ja muokkaus: Tarja Sartolahti, Trainers House Oyj, LIVE Helsinki

Lisätiedot

STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ

STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ Taru Kuosmanen STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ Tampereen kaupungin lasten ja nuorten palvelujen järjestäminen, tilaaminen ja tuottaminen osana uutta kaupunki- ja palvelustrategiaa Tampereen kaupunki Tietotuotanto

Lisätiedot

UUTOSKUMPPANI HOUSE. TRAINERS HOUSE l VUOSIKERTOMUS 2013

UUTOSKUMPPANI HOUSE. TRAINERS HOUSE l VUOSIKERTOMUS 2013 UUTOSKUMPPANI 2013 HOUSE Tiedot TRAINERS HOUSE l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö 5 Innostuneet ihmiset - todennettavat asiakastulokset 6 Toimitusjohtajan katsaus 8

Lisätiedot

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Pohjois-Suomen pilotti

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Pohjois-Suomen pilotti Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Pohjois-Suomen pilotti Koulutusorganisaatioiden tukipalveluhenkilöstön osaamisen ennakointi Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Oulun seudun koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy Helmikuu 2012. Kuntamuutos puhuttaa. Hernesaari ja Helsingin kohteita. FCG Consulting People 2/2012 1

FCG Finnish Consulting Group Oy Helmikuu 2012. Kuntamuutos puhuttaa. Hernesaari ja Helsingin kohteita. FCG Consulting People 2/2012 1 FCG Finnish Consulting Group Oy Helmikuu 2012 Kuntamuutos puhuttaa Hernesaari ja Helsingin kohteita FCG Consulting People 2/2012 1 3 Pääkirjoitus 4 Uusi kuntarakenne uudet tehtävät? 6 Tuotepaletista tukea

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimen johtamisen-tiekartta

Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimen johtamisen-tiekartta Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimen johtamisen-tiekartta Vuorovaikutuksellisella johtamisella uusiin tavoitteisiin 1.3.2011-31.10.2013 TIIVISTELMÄ Hankkeen vastuullinen taho: Peruspalvelukuntayhtymä

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUSTRATEGIAN ARVIOINTI

ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUSTRATEGIAN ARVIOINTI ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUSTRATEGIAN ARVIOINTI Arja Kortesluoma Opinnäytetyö Tammikuu 2011 Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma, ylempi AMK Matkailu ja ravitsemisala 1 SISÄLTÖ 1 ARVIOINTI EDISTÄMÄSSÄ MATKAILUSTRATEGIAN

Lisätiedot

TRAINERS HOUSE l VUOSIKERTOMUS 2012 VIENTIVOIMAA HOUSE

TRAINERS HOUSE l VUOSIKERTOMUS 2012 VIENTIVOIMAA HOUSE TRAINERS HOUSE l VUOSIKERTOMUS 2012 VIENTIVOIMAA HOUSE TRAINERS HOUSE l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 5 Läpivientivoimaa 6 Toimitusjohtajan katsaus: Välttämättömästä

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalveluyritykset kasvuun ja kansainvälistymiseen. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan julkiset yrityspalvelut

Hoito- ja hoivapalveluyritykset kasvuun ja kansainvälistymiseen. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan julkiset yrityspalvelut Hoito- ja hoivapalveluyritykset kasvuun ja kansainvälistymiseen Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan julkiset yrityspalvelut Sisällys 1. ELY-keskus 7 Yritysten kehittämispalvelut asiantuntijapalveluita

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA ORDER PROJEKTI

PROJEKTISUUNNITELMA ORDER PROJEKTI Laadittu pvm Ver 2.0. / 24.06.2009 Mikko Kettunen Tiedoston nimi projektisuunnitelma_order_mk_24062009 Dokumentit tila Rahoitushakemuksen liite: Päivitetty Mikko Kettunen PROJEKTISUUNNITELMA ORDER PROJEKTI

Lisätiedot

QPR on GPS:mme strategiamme toteuttamisessa ja tavoitteidemme saavuttamisessa. Toimitusjohtaja Patrick Cokelaere H. Familie Group

QPR on GPS:mme strategiamme toteuttamisessa ja tavoitteidemme saavuttamisessa. Toimitusjohtaja Patrick Cokelaere H. Familie Group Vuosikertomus 2008 Keräämme ja seuraamme QPR ScoreCardin avulla suoritustietoa toimipaikoiltamme kaikkialta Ranskasta. Nyt jokainen työntekijämme on kiinnostunut tavoitteiden saavuttamisesta. Johtaja Dominique

Lisätiedot

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Pääkaupunkiseudun pilotti Osaamisen johtaminen osana julkisrahoitteisten organisaatioiden strategiatyötä Helsingin kaupungin rakennus- ja kiinteistöklusterin ennakointimalli

Lisätiedot

AKI JÄÄSKELÄINEN HARRI LAIHONEN ANTTI LÖNNQVIST SANNA PEKKOLA VIRPI SILLANPÄÄ JUHANI UKKO ARVOA PALVELUTUOTANNON MITTAREISTA

AKI JÄÄSKELÄINEN HARRI LAIHONEN ANTTI LÖNNQVIST SANNA PEKKOLA VIRPI SILLANPÄÄ JUHANI UKKO ARVOA PALVELUTUOTANNON MITTAREISTA AKI JÄÄSKELÄINEN HARRI LAIHONEN ANTTI LÖNNQVIST SANNA PEKKOLA VIRPI SILLANPÄÄ JUHANI UKKO ARVOA PALVELUTUOTANNON MITTAREISTA Tampereen teknillinen yliopisto Tampere 2013 teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Lisätiedot

BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA

BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Sähköinen liiketoiminta Opinnäytetyö Syksy

Lisätiedot

ICT-käsikirja Kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Valtiovarainministeriö Puh 09 160 01 tai 09 578 11 24.10.2014

ICT-käsikirja Kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Valtiovarainministeriö Puh 09 160 01 tai 09 578 11 24.10.2014 ICT-käsikirja Kunta- ja palvelurakennemuutoksessa 24.10.2014 Valtiovarainministeriö Puh 09 160 01 tai 09 578 11 (vaihde) Snellmaninkatu 1 A, Helsinki Faksi 09 160 33123 PL 28, 00023 Valtioneuvosto valtiovarainministerio@vm.fi

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

kansainvälisistä toimintatavoista mallia Suomeen

kansainvälisistä toimintatavoista mallia Suomeen TYÖTÄ JULKISILLA HANKINNOILLA kansainvälisistä toimintatavoista mallia Suomeen SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe...5 OSA I KONKREETTISIA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ TYÖLLISTÄMISEHDON SOVELTAMISEN HELPOTTAMISEKSI 1. Julkisten

Lisätiedot