Keh.&elink.ohj. : Vaikuttavuus ja palvelukyky

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keh.&elink.ohj. : Vaikuttavuus ja palvelukyky"

Transkriptio

1 1 (11) Keh.&elink.ohj. : Vaikuttavuus ja palvelukyky Kriittiset menestystekijät Vaikuttavuus ja palvelukyky Arviointikriteerit Tavoitetasot 2009 Vastuuhenkilö Raportointi 12/2009 Yrityspalvelujen saatavuus tarjoaa laadukkaat neuvontapalvelut kaupungin kehittyville yrityksille. järjestää ja markkinoi aktiivisesti neuvontatilaisuuksia joissa seudun yrittäjät ja yritykset saavat tietoa esim. rahoituksesta. Yritystoiminnan kehittämistä tukeva Yritystulkki sähköinen tietopankki on yritysten käytettävissä. Vuoden loppuun mennessä Yritystulkin ruotsinkielinen versio on julkaistu. STOK: neuvontapalvelua annettu10 alueen yritykselle Hyvinvointifoorumeita 6 kpl, osallistujia 240 Rahoitusiltapäivä 1 kpl, osallistujia 49 Hankintailtapäivä 2 kpl, osallistujia 50 Lentävä lähtö lamasta tilaisuus, osallistujia 80 Yritysneuvontaa annettu 51 yritykselle. Yritysyhteisön rakentaminen: 30 yritystä, 12 tapaamista Pk yritysten tuotteistushanke, 12 osallistujaa Uudet perustetut yritykset/liiketoimintayksiköt: 4 uutta yksikköä, 1 osuuskunta ja 2,5 uutta työpaikkaa Tapahtumatuottajien koulutustilaisuuksia 13 kpl Luovan alan yrittäjän ammattitutkinnon oppisopimuskoulutukseen osallistuu 24 henkilöä. Räätälöidyt neuvontapalvelut luovan alan yrityksille yhteistyössä Diges ry:n kanssa, 2 kpl Verkostotapaamisia käsi ja taidetyöverkostolle 7 kpl Matkailun yritysverkostotapaamiset 12 kpl Joulutapahtumien koordinointi, 80 tapahtumaa Produs-ja Luova toimitalo verkostotapaamiset 8 kpl Av- ja media-alan seminaarit 5 kpl Saaristoyrittäjien tuotteistuskoulutuksia 5 kpl Yritystulkki sähköinen tietopankki on käytössä. Yritystulkki ruotsinkielinen versio on julkaistu. Työpoolin kautta 2009 on työllistynyt 128 henkilöä, Porvoolaisia 54, joista pitkäaikaistyöttömiä 11. TE toimistossa on pidetty kuusi rekrytointitilaisuutta.

2 2 (11) Työpoolikoulutuksia pidettiin Porvoossa 1 kpl. Kaikille 18 osallistujalle järjestyi harjoittelupaikka, joista 16 kpl sai määräaikaisen työsopimuksen. Hautomossa toimi joulukuussa yritystä, joista 10 porvoolaista. 2 3 yritystä odottaa hautomoon liittymistä. Uusia työpaikkoja on syntynyt 21. Konsultointeja vuoden aikana on ollut yhteensä n Hautomon yrityksille on tehty rahoituslaskelmia, suunnitelmia sekä 30 rahoitushakemusta, volyymi yhteensä ,00, myönnettyjä hakemuksia ,00 (Porvoolaisille yrityksille ,00 ). Hautomoyritysten markkinointikoulutus 28 kpl, osallistunut 7 yritystä 4 kertaa/yritys. Lanseerauskoulutus 7 hautomoyritystä/2 päivää. Hautomoyritys sai Uudenmaan InnoSuomi palkinnon Kehittämishank keiden valmistelu ja hallinnointi Aktiivisen työvoimapolitiikan toteuttaminen: Työvoiman valmistelee hankkeita jotka tukevat elinkeinoelämän kehitystä. Työvoiman palvelukeskus on vakinaisena ja pysyvänä toimintana toteuttamassa aktiivista työvoimapolitiikkaa yhdessä muiden toimijatahojen Polte ohjelma laatinut 6 kpl hankehakemuksia, arvo 1,5 M Matkailuyrityksille investointihakemusten laatiminen, 5 kpl, arvo Matkailu ja kulttuuriyrityksille/ yhdistyksille avustushakemusten laatiminen 5 kpl Liiketoimintasuunnitelman kirjoittaminen yhteistyössä matkailualan yritysten kanssa 3 kpl STOK osallistunut 10 uuteen hankevalmisteluun, joista 3 kv hanketta Palvelukeskuk sen päällikkö Työvoiman palvelukeskukseen asiakasmäärä on noussut vuoden loppupuolella yli 300 henkilön. Asiakasmäärän kasvun rinnalla myös aktiivitoimissa olevien asiakkaiden osuus on saatu nousemaan yli 30 %:iin. Kuntouttavasta työtoiminnan järjestäminen kilpailutettiin

3 3 (11) palvelukeskuksen palvelukyvyn kehittäminen Porvoossa ja seutukunnallisesti. Tehokas asuntopolitiikka: Valmistuneet asunnot asuntotyypeittäin Valmistuneet asunnot hallintamuodoittain Asuntojen saatavuus Palvelualojen kehittäminen kanssa. Kuntouttava työtoiminta on keskeinen toiminnan perusta ja palvelun hankkimisesta on tehty ostopalvelusopimuksen kolmen eri tahon kanssa. Tavoite asuntotyypeittäin (yhteensä 400 kpl): Omakotitalot 173 kpl (43%) Rivitalot 122 kpl (31%) Kerrostalot 105 kpl (26%) Tavoite hallintamuodoittain (yhteensä 400 kpl): Omistusasunnot 260 kpl (65 %) Vuokra-, asumisoikeus- ja osaomistusasunnot 140 (35 %). Kaupunkikonsernin asuntoyhtiöiden asuntojen käyttöaste on yli 95 %. laatii ja käynnistää yhteisen toimenpideohjelman palveluyrittäjyyden eri alojen (luovat alat, matkailu, hyvinvointipalvelut ja muut palvelut) kehittämiseksi. Toimenpideohjelmalla lisätään toimialojen välistä konkreettista yhteistyötä hanke- ja yritystasolla kehittämällä uusia toimintamuotoja ja Asuntopäällikkö Asuntopäällikkö Asuntopäällikkö loppuvuodesta ja tämän tuloksena tehtiin uudet sopimukset neljän yhteistyötahon kanssa. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuu keskimäärin noin 50 palvelukeskuksen asiakasta kuukausittain. Palvelukeskus on mukana aktiivisena toimijana seudullisessa välityömarkkinoiden kehittämisyhteistyössä. valmistunut 103 asuntoa (25 % vuositavoitteesta), joista omakotitaloja 89 kpl. ja kerrostaloasuntoja 14 kpl. Uusia rakennuslupia 27 asunnolle (n. 7 % tavoitteesta), kaikki omakotitaloja valmistunut 103 asuntoa (25 % vuositavoitteesta), joista 14 vuokra-asuntoa Kaupunkikonsernin asuntoyhtiöiden asuntojen käyttöaste on 98 %. Konkreettinen yhteistyö on käynnissä sitä varten perustetussa palveluyrittäjyysyksikössä. Palveluyrittäjyysyksikön alla olevat hankkeet tekevät säännöllistä yhteistyötä ja optimoivat toimenpiteitä. Toimintamuotoja ja palvelukokonaisuuksia on suunniteltu osaston kuukausipalavereissa ja seminaaripäivässä. Yhteistyötä tehdään oppilaitosten ja muiden kehittäjätahojen kanssa säännöllisissä tapaamisissa. Toimintamuodot ja palvelukokonaisuudet suunnitellaan Taidetehtaan aluetta silmällä pitäen, jolloin yhteistyö STOK:in hankkeiden kanssa on konkretisoitunut.

4 4 (11) Skaftkärr - Energia tehokkaan asuinalueen suunnittelu palvelukokonaisuuksia. n koordinoima yhteistyö eri suunnitteluprosessiin osallistuvien tahojen välillä on toimivaa ja saumatonta. Tämän ansiosta energiatehokkaat ratkaisut otetaan huomioon suunnitteluprosessin alkuvaiheesta lähtien. Hanke ylittää kansallisen uutiskynnyksen vähintään kolme kertaa vuoden aikana. Tietoa hankkeen etenemisestä jaetaan n toimesta. Yhteistyö Sitran kanssa tehostaa hankkeen viestintää muihin kuntiin ja muihin tahoihin. Yritystasolla toiminta on aktiivista ja yhteistyön eri muotoja kehitetään jatkuvasti. Energiakaavan konsultti kilpailutettu ja valittu. Energiakaavatyö valmistumassa. Hankkeen kotisivut on suunniteltu ja avattu. ja tehty visuaalinen ilme. Haastatteluja sekä paikallislehtiin että ammattilaislehtiin (Suomenmaa, Kiinteistölehti). Artikkeli Rakennettu ympäristö lehteen, radiohaastatteluja hankkeesta (2 3 kpl). Living Labin suunnittelu aloitettu Arcada ammattikorkeakoulun kanssa. Energiakoulutusta annettu mm. tekniselle toimelle ja yleisölle Kevätkummun kirjastossa Tapaamiset: Siuntion kunta, Uudenmaan ympäristökeskus, Joensuun kaupunki, Pohjois Karjalan AMK, Hämeenlinnan kaupunki, Novian rakennusalan opiskelijat (40 kpl).

5 5 (11) Keh.&elink.ohj. : Prosessit ja rakenteet Kriittiset menestystekijät Prosessit ja rakenteet Arviointikriteeri Tavoitetasot 2009 Vastuuhenkilö Raportointi 12/2009 Strategisten aluekehityshankkeiden toteuttaminen Porvoon teknologiatoiminnan tason nostaminen: STOKin toiminnan vaikuttavuus ja Öljyntorjuntakeskuksen toimintamuoto on päätetty ja toiminnan resursoinnista on sovittu. Alueen kehityshankkeet ja ohjelmat on synkronoitu toimivaksi kokonaisuudeksi. Aluekeskusohjelman tavoitesuunnitelma ja n toimintasuunnitelma on linjassa Porvoon kehittämistavoitteiden kanssa. STOK on haluttu yhteistyökumppani OSKE ohjelmassa ja mukana kansallisissa hankkeissa. STOK mukana kansainvälisessä hankevalmistelussa. Apulaiskaupunginjohtaja Apulaiskaupunginjohtaja, Öljyntorjunnan valmius- ja osaamiskeskuksen perustaminen ei ole edennyt. Aluetta koskeva kokonaissuunnitelma (masterplan) on tehty yhteisprojektina ympäristökeskuksen kanssa. Öljyntorjuntakeskuksen ja sille varatun tointtialueen suunnittelu ja toteutus liittyy läheisesti Augustinrannan Yrityspuisto-hankkeeseen jonka suunnittelu on aktiivivaiheessa. Aluekeskusohjelman toiminta ja taloussuunnitelma on linjassa kaupungin kehittämistavoitteiden kanssa. Aluekeskusohjelman ja Itä Uudenmaan liiton kanssa valmisteltu hakemusta alueelliseen koheesio ja kilpailukykyohjelma KOKOon. Se korvaa aluekeskusohjelman (AKO), kaupunkiohjelmat Uudellamaalla, maaseutuohjelman alueellisen maaseutuosion (AMO) ja saaristo ohjelman alueellisen ja paikallisen toteuttamisen. Itä-Uusimaa on hyväksytty KOKO-ohjelmaan ja sen hallinnointi on siirretty Itä-Uudenmaan liitolta lle. STOK on partnerina 7 isossa hankkeessa Osallistunut 10 uuteen hankevalmisteluun, joista 3 kv hanketta Osaamiskeskustyöryhmän palaute JPT ja Asuminen Porvoo/ 2008 mm.: "Liitännäisjäsenen haastavasta asemasta ja rajallisista resursseista huolimatta STOK on päässyt hyvin mukaan

6 6 (11) laajuus kansallisella ja paikallisella tasolla sekä kansainvälisesti osaamiskeskusohjelman verkostoihin ja pystynyt hyödyntämään yliopisto ja korkeakouluyhteyksiä toiminnassa mukana olevien yritysten osaamisen vahvistamisessa. Kytkennät aluekeskusohjelmaan ja muihin klustereihin sovellettavan sisällön tuottajina ovat vahvat. Luovien toimialojen kehittämisohjelman toteuttaminen Aktiivinen ja asiakaslähtöinen toimintatapa (matkailijat/ yritykset) Porvoon matkailun POLTE ohjelma osallistuu aktiivisesti Luovan länsirannan kehittämistoimenpiteisiin. Vuoden aikana tehdään ohjelman väliarviointi ja uudelleen suuntaus. Asiakaspalautteen seuranta ja siihen reagointi/kumppanuuksien kehittäminen. Organisoinnin toteuttamissuunnitelma laadittu. Matkailupäällikkö Matkailupäällikkö Osaamiskeskustyöryhmän palaute Asumisen osaamisklusteri / 2008: Porvoo on liitännäisjäsenenä ja resursseihinsa nähden toiminut kiitettävällä tavalla. Polte ohjelma on osallistunut Luovan länsirannan kehittämistoimenpiteisiin ja seuraaviin kaupungin asettamiin työryhmiin; Taidetehtaan alueen johtoryhmä, sopimustyöryhmä, tilatyöryhmä, lisätyö ja vuokralaishankinnat työryhmä, manageeraustyöryhmään, osallistunut erilaisiin tiedotustilaisuuksiin, sekä Taidetehtaan liiketoimintamallin koordinointiin, yhteensä 35 kokousta. POLTE-ohjelmassa on tuotettu Taidetehtaan liiketoimintaja hallintomalli, joka hyväksyttiin kehittämisjaostossa joulukuussa. Ohjelman väliarvioinnin tuloksena kehittämispanoksia lisätään ja keskitetään Länsirannan toiminnan kehittämiseen. Matkailijat/tyytyväisyyden seuranta asiakaspalautejärjestelmässä jatkuu (Laatu1000): useita mittareita, yleisarvio matkailuneuvonnasta 4,38 (max 5). Matkailuyritykset: toteutettu yhteismarkkinointitoimenpiteitä suunnitelman mukaisesti (messut, esitteet, ilmoitukset, Venäjä-toimenpiteet). Taidetehtaan hallintomallisuunnitelma yhteistyössä eri toimijoiden kanssa valmistunut.

7 7 (11) toimintamallin luominen Kriittisten matkailukohteiden/-alueiden kehittäminen Matkailun kehittämistoimintaa tukevien taustatietojen käyttöönotto Valmiit matkailulliset toimintasuunnitelmat (Länsiranta, Vanha rautatieasema-alue, leirintäalue). Säännöllinen matkailun perustilastointi, matkailun tuloja työllisyysvaikutukset selvitetty. Matkailupäällikkö Matkailupäällikkö Vanhan rautatieasema-alueen toimijoiden yhteistyö käynnistetty ja asiakaspalaute leirintämatkailusta koottu. Suunnittelu jatkuu. Perustilastointijärjestelmä laadittu ja käyttöönotettu (eri mittarit). Tulo- ja työllisyysvaikutusten tutkimusaineisto koottu (Haaga-Helia), tulokset selvillä 2010.

8 8 (11) Keh.&elink.ohj. : Talous ja resurssit Kriittiset menestystekijät Talous ja resurssit Arviointikriteeri Tavoitetasot 2009 Vastuuhenkilö Raportointi 12/2009 Kuninkaanportti -projektin eteneminen Hypermarketien edellyttämät asemakaavatyöt etenevät. Projektikehitys päällikkö Asemakaavatyö ei ole edennyt maakuntakaavan vahvistamispäätöksen viivästymisen vuoksi. Yrityspuiston ensimmäinen rakennus valmistuu. Projektikehitys päällikkö Rakennus on valmistunut. Yritystonttien tarjonnan riittävyys Osaavan työvoiman saatavuus eri toimialoilla Laajennusalueiden katujen ja kunnallistekniikan rakentamiseen on varauduttu Ölstensissä ja Kaupunginhaassa. Kaupungin, yritysten ja oppilaitosten yhteistyölle on luotu rakenteet ja yhteistyö synnyttää yhteisiä kehittämishankkeita. Porvoon Campus-hankkeen toteutuminen on varmistettu. Projektikehitys päällikkö Apulaiskaupunginjohtaja Ölstensin laajennusalueen asemakaava tuli lainvoimaiseksi huhtikuussa, useita tontiluovutuspäätöksiä alueelta on tehty.. Kaupunginhaassa Sisäkehän ensimmäinen vaihe valmistui Porvoon Campus-hanke etenee suunnitelmien mukaisesti. Kunnan työmarkkinatuen maksuosuuksien määrä Passiivisen työmarkkinatuen budjettikohdasta vastataan työvoiman palvelukeskuksessa ja palvelukeskus seuraa aktiivisesti kunnan Palvelukeskuk sen päällikkö Aktivointitoimien määrää on lisätty. Vaikeasti työllistyvien määrän kasvun vuoksi maksuosuus kääntyi kuitenkin kesällä kasvuun. Keskimääräinen kuukausilasku vuoden aikana oli euroa kun tarkoitukseen oli budjetoitu euroa. Ilman aktivointitoimien lisäystä kasvu olisi ollut

9 9 (11) maksuosuuden kehitystä ja suuntaa työskentelyään sen alentamiseksi mm. hankkimalla tarkoituksenmukaisia palveluita. yli 10 % nyt toteutunutta suurempi. Marraskuussa tehdyn selvityksen mukaan aktiivitoimiin panostaminen oli taloudellisestikin kannattavampaa kuin passiivinen tuen maksaminen.

10 10 (11) Keh.&elink.ohj. : Uudistuminen ja henkilöstö Kriittiset menestystekij ät Uudistuminen ja henkilöstö Arviointikriteeri Tavoitetasot 2009 Vastuuhenkilö Raportointi 12/2009 Keskustan kehittämisen aktivointi Taidetehtaan alueen kehittämishankkeen toteutuminen STOK ja POLTE-ohjelma, yrityshautomo ja työpooli toimivat osana alojensa valtakunnallisia verkostoja. Keskustan kehittämisen kannalta keskeisiä asemakaavoja on hyväksytty. Pysäköintilaitoksen toteutusmalli on ratkaistu. Asemakaava vahvistuu kevään aikana. Keskeiset sopimukset toteuttajan kanssa solmitaan kevään aikana, alueen työt käynnistyvät elokuussa. Verkostoituminen maakunnallisesti ja metropolialueella Projektikehityspäällikkö Apulaiskaupunginjohtaja STOK osallistunut Jokapaikan tietotekniikan ja Asumisen osaamisklustereiden johtoryhmätyöskentelyyn sekä TKK:n Talotekniikan johtokunnan työskentelyyn aktiivisesti. Aluekeskusohjelma; hyvinvointiverkostotapaamiset 4 kpl, innovaatioverkostotapaamiset 3 kpl, innovaatioverkoston Advisory Board pilottitapaaminen 2 kpl, kulttuuri ja hyvinvointiverkostontapaamiset 4 kpl, kulttuuriverkostotapaamiset 2 kpl Luovien alojen valtakunnalliset tapaamiset 1 kpl Yhteistyö Hämeenlinnan ja Turun kanssa Luova tila-hankkeen muodossa. Asemakaavaehdotus ns. Osla-Elanto-kortteleihin valmistui. Pysäköintilaitoksen toteutusmallia selvitetään meneillään olevan asemakaavatyön yhteydessä. Asemakaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa Kaupunginvaltuusto hyväksyi myös esisopimukset asemakaava-alueen tonttien luovuttamisesta, kaupungin vuokraamista tiloista, yleisten alueiden rakentamisesta ja tilojen vuokraamisesta. Asemakaavasta tehty valitus hallinto-oikeuteen hylättiin, valituslupahakemus korkeimpaan hallinto-oikeuteen ratkeaa lähiaikoina. Taidetehdashankkeesta tehty valitus on vielä ratkaisematta.

11 11 (11) Tehtäväalueen henkilöstön palvelukyky Apulaiskaupunginjohtaja ja tehtäväalueiden päälliköt ovat osallistuneet tehtäväalueen johtoryhmätyöskentelyn arviointiin ja kehittäneet johtamistaan ja henkilöstönsä palvelukykyä arvioinnin ja koulutuksen edellyttämällä tavalla. Apulaiskaupunginjohtaja Tehtäväalueen johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen jatkuu.

SISÄLLYSLUETTELO. Tulossuunnitelma 2008 4.11.2007/ 1-26

SISÄLLYSLUETTELO. Tulossuunnitelma 2008 4.11.2007/ 1-26 Tulossuunnitelma 2008 4.11./ 1-26 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...1 1. TE-keskuksen toiminta-ajatus, visio ja arvot...2 2. Tavoitteiden toteutuminen vuonna...3 2.1 Yrittäjyyden ja yritystoiminnan edistäminen...3

Lisätiedot

Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2006

Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2006 1 (47) Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2006 Seutuhallitus 29.3.2007 Tarkastuslautakunta 11.5.2007 Seutuvaltuusto 6.6.2007 2 (47) Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2006 Toimintakertomus

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2011. Talousarvio 2009

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2011. Talousarvio 2009 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2011 Talousarvio 2009 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2011 Talousarvio 2009 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 Kotisivu

Lisätiedot

Katsaus EU- ja elinkeinopoliittisiin hankkeisiin

Katsaus EU- ja elinkeinopoliittisiin hankkeisiin Katsaus EU- ja elinkeinopoliittisiin hankkeisiin 2011 Kaupunginhallitus 13.2.2012 Kaupunginkanslian julkaisuja 2012:1 Kansikuva: Rauha-Tiuru, 14.7.2011, Raimo Suomela Katsaus EU- ja elinkeinopoliittisen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN EU JA MUUT KEHITTÄMISHANKKEET VUONNA 2013

JOENSUUN KAUPUNGIN EU JA MUUT KEHITTÄMISHANKKEET VUONNA 2013 1 JOENSUUN KAUPUNGIN EU JA MUUT KEHITTÄMISHANKKEET VUONNA 2013 Kustannuspaikka 1272 Kehittämishankkeet Tilanne 31.12.2013 perustuen kaupunginhallituksen, kaupunkisuunnittelulautakunnan, suunnittelu /liiketoimintajohtajan

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Kuntayhtymäsuunnitelma Talousarvio vuodelle 2012 ja Taloussuunnitelma vuosille 2012 2014 Seutuhallitus 21.9.2011 Seutuvaltuusto 20.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto

Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto Uudenmaan liiton julkaisuja D 36-2005 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto Helsinki 2005 Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto : 1 Uudenmaan liiton

Lisätiedot

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI JOULUKUU 2010

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI JOULUKUU 2010 LIITE OSELA 24.2.2011 TAMPEREEN KAUPUNKI OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI JOULUKUU 2010 Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen Osaamisen ja elinkeinojen

Lisätiedot

EU- ja hank. Kaupungi

EU- ja hank. Kaupungi KATSAUS VUOTEEN 2013 EU- ja elinkeinopoliittiset hank kkeet 2013 Kaupungi inhallitus 10.2.2014 Kaup punginkanslian julkaisujaa 2014:1 Kansikuva: Kauppakatu 2013 kuvattuna Red Epic kameralla (K18) Katsaus

Lisätiedot

Välitilinpäätös I 2011 1.1.-30.4.2011

Välitilinpäätös I 2011 1.1.-30.4.2011 Vetovoimainen yli 20 000 asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös I 2011 1.1.-30.4.2011 KH 23.5.2011 Talouskatsaus

Lisätiedot

Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2007

Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2007 1 (46) Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2007 Seutuhallitus 20.3.2008 Tarkastuslautakunta 21.5.2008 Seutuvaltuusto 11.6.2008 2 (46) Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2007 Toimintakertomus

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2007

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2007 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2007 Kaupunginvaltuusto 19. 5. 2008 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2007 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. VANTAAN TASAPAINOTETUN STRATEGIAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2008

TOIMINTAKERTOMUS 2008 TOIMINTAKERTOMUS 2008 Jyväskylä 2009 JULKAISUTIEDOT Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 JYVÄSKYLÄ puhelin 020 7560 200 fax. 020 7560 277 Kotisivu internetissä: http://www.keskisuomi.fi Yhteydet

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN LIITON TILINPÄÄTÖS. (sisältää toimintakertomuksen)

ITÄ-UUDENMAAN LIITON TILINPÄÄTÖS. (sisältää toimintakertomuksen) ITÄ-UUDENMAAN LIITON TILINPÄÄTÖS 2010 (sisältää toimintakertomuksen) Uudenmaan liitto 2011 Sisällysluettelo ITÄ-UUDENMAAN LIITON TILINPÄÄTÖS 2010 0. Maakuntajohtajan katsaus 2 1. ALUEKEHITYS 4 2. ALUEIDENKÄYTTÖ

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 3 Asuntopolitiikka ja kaupungin strategia... 14

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 3 Asuntopolitiikka ja kaupungin strategia... 14 Porvoon kaupungin Asuntopoliittinen ohjelma 2013 2018 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Nykytila... 4 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu... 4 Väestö... 4 Toimialat ja työpaikat... 6 Asuntokanta... 7 Valtioneuvoston

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2005

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2005 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2005 Kaupunginvaltuusto 29.5.2006 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2005 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS 1. VANTAAN TASAPAINOTETUN STRATEGIAN TOTEUTUMINEN...3 2. VALTUUSTON

Lisätiedot

Strategiaraportti. Tammi elokuu 2010 TA MP ER EE N K AUP UNK I

Strategiaraportti. Tammi elokuu 2010 TA MP ER EE N K AUP UNK I Strategiaraportti Tammi elokuu 2010 TA MP ER EE N K AUP UNK I STRATEGIARAPORTTI TAMMI ELOKUU 2010 Sisällys ESIPUHE JOHDANTO TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Kaupunkistrategiasta johdetut tavoitteet Kuntalainen

Lisätiedot

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa 1 Jouko Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Luonnos 12.01.2012 Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa Sisältö Johdanto... 2 Yhteenveto... 3 1. Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta

Lisätiedot

Toimintakertomus 2006

Toimintakertomus 2006 Toimintakertomus 2006 KESKI-SUOMEN LIITTO JULKAISU C 116 ISBN 978-951-594-293-4 SÄHK. ISBN 978-951-594-294-2 KESÄKUU 2007 ISSN 0788-7051 JULKAISUTIEDOT Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2013

Osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2013 Osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2013 Kaupunginhallitus 30.9.2013 www.ylojarvi.fi 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut Ylöjärven kaupunkistrategian tavoitteiden toteutuminen 31.8.2013 1 Väestö- ja työttömyyden kehitys 11

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA. Tiivistelmä esityksistä

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA. Tiivistelmä esityksistä ARVIOINTIKERTOMUS 2007 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tiivistelmä esityksistä 1. Strategisten valintojen myötä on määritelty menestymisen kannalta tärkeimmät alueet, joissa on onnistuttu. Näihin

Lisätiedot

Vakka-Suomen KOKO-ohjelma 2010-2013

Vakka-Suomen KOKO-ohjelma 2010-2013 Vakka-Suomen KOKO-ohjelma 2010-2013 Vakka-Suomen seutukunta Yhtymähallitus 16.06.2009 Valtioneuvosto 19.11.2009 Ukipolis Oy Hallitus 08.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ohjelmaehdotuksen vastaavuus alueen kehittämisen

Lisätiedot

Sisäinen arviointi vuonna 2012 rahoitetuista hankkeista

Sisäinen arviointi vuonna 2012 rahoitetuista hankkeista 1 Sisäinen arviointi vuonna 2012 rahoitetuista hankkeista EAKR:llä, ESR:llä, Kainuun kehittämisrahalla tai -kuntayhtymän budjettivaroilla rahoitetut vuonna 2012 käynnissä olleet hankkeet. Kainuun liitto

Lisätiedot

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä LIITE 1: ALUEKESKUSOHJELMAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Mitkä ovat aluekeskusohjelman painopisteitä toteuttavat toimenpidekokonaisuudet

Lisätiedot

Välitilinpäätös I 2012

Välitilinpäätös I 2012 Vetovoimainen yli 20 000 asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös I 2012 1.1. - 31.7.2012 KH 17.9.2012 Yleiset

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. 11.12.2007 Ako Länsi-Uusimaan Ohjausryhmä 23.09.2008 Ako Länsi-Uusimaan Toimintaryhmä

Toimintasuunnitelma. 11.12.2007 Ako Länsi-Uusimaan Ohjausryhmä 23.09.2008 Ako Länsi-Uusimaan Toimintaryhmä HANKO INKOO KARJAA KARJALOHJA KARKKILA LOHJA NUMMI-PUSULA POHJA SAMMATTI SIUNTIO TAMMISAARI Toimintasuunnitelma 2008 11.12.2007 Ako Länsi-Uusimaan Ohjausryhmä 23.09.2008 Ako Länsi-Uusimaan Toimintaryhmä

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS. Kuvassa Vantaan ammattiopiston Varian Tennistien toimipiste. Tarkastuslautakunta 9.5.2007

VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS. Kuvassa Vantaan ammattiopiston Varian Tennistien toimipiste. Tarkastuslautakunta 9.5.2007 VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2006 Kuvassa Vantaan ammattiopiston Varian Tennistien toimipiste Tarkastuslautakunta 9.5.2007 TIIVISTELMÄ 1 Vuonna 2006 alkuperäisistä 28 tavoitteesta saavutettiin

Lisätiedot

TAMPEREEN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 12/2012 LISÄTIETOLIITE. Strategiakortit Talousarvion yksikkökohtainen toteumavertailu

TAMPEREEN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 12/2012 LISÄTIETOLIITE. Strategiakortit Talousarvion yksikkökohtainen toteumavertailu TAMPEREEN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 12/2012 LISÄTIETOLIITE Strategiakortit Talousarvion yksikkökohtainen toteumavertailu STRATEGIAKORTIT Kaupunginvaltuusto asetti vuoden 2012 talousarviossa 57 suoraan

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Kuntayhtymäsuunnitelma Talousarvio vuodelle 2011 ja Taloussuunnitelma vuosille 2011 2013 Työvaliokunta 20.9.2010 Seutuhallitus 5.10.2010 Seutuvaltuusto 20.10.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot