Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala"

Transkriptio

1 Iitin kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Aika klo 18:00-19:25 Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Saapuvilla Holmström Jari Aalto Janne Hurmalainen Ulla Kokkonen Maria Luoma-aho Maria Mettälä Petri Ojala Veikko Sundberg Esa Ääri-Mikkola Anne-Helena puheenjohtaja Muut Seppälä Merja kunnanhallituksen edustaja Haimila Veikko tekninen johtaja, esittelijä Hyttinen Ritva pöytäkirjanpitäjä Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Asiat :t Pöytäkirjantarkastajien valinta Allekirjoitukset Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maria Kokkonen ja Maria Luoma-aho. Jari Holmström puheenjohtaja Ritva Hyttinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Kausala Maria Kokkonen Maria Luoma-aho

2 Iitin kunta Pöytäkirja 2/ Pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä Kausalassa Iitin vanhassa kunnantalossa (Rautatienkatu 22), teknisessä toimistossa klo Pöytäkirjanpitäjä Ritva Hyttinen

3 Iitin kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Käsitellyt asiat Sivu 21 Teknisen lautakunnan yksityistiejaoston vaali vv Tilinpäätös vuodelta 2012, tekninen lautakunta Vanhan paloaseman purkaminen, kiinteistö , 43 Laurento, Veteraanitie 3 24 Maalämpöpumpun hankinta Radansuun päiväkotiin Veskansan vesiosuuskunnan (VVOK) toimialue Vireillä olevia asioita, tekninen lautakunta Viranhaltijapäätösten ja yksityistiejaoston päätösten ilmoittaminen, 49 tekninen lautakunta 28 Asiakirjoja teknisen lautakunnan tietoon Teknisen lautakunnan muut asiat 52

4 Iitin kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan yksityistiejaoston vaali vv / /2013 Tekninen lautakunta Kunnanvaltuusto valitsi kokouksessaan teknisen lautakunnan jäseniksi ja varajäseniksi seuraavat henkilöt: henkilökohtainen varajäsen pj Jari Holmströn Pekka Mukula vpj Maria Luoma-aho Ulla Talvi Maria Kokkonen Merja Lonka Janne Aalto Jorma Miettinen Petri Mettälä Seppo Piikki Esa Sundberg Jorma Altio Ulla Hurmalainen Ritva Miettinen Anne-Helena Ääri-Mikkola Marja Kausalainen Veikko Ojala Erkki Holttinen Hallintosäännön 15 :n mukaan teknisessä lautakunnassa on kolmijäseninen yksityistiejaosto. Tekninen lautakunta valitsee yksityistiejaoston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ja määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi.yksityistiejaoston kokouksissa esittelijänä toimii maanmittausteknikko. Jaoston jäsenenä voi olla myös toimielimen varajäsen. Kuntalain 20 :n mukaan toimielimen toimielimellä on oltava puheenjohtaja ja tarpeellinen määrä varapuheenjohtajia. Jollei varapuheenjohtajien määrästä määrätä johtosäännössä, valinnan suorittavan toimielimen on ensin päätettävä varapuheenjohtajien lukumäärästä. Toimielimen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on sama kuin toimielimen muiden jäsenten toimikausi. Kunnallisten toimielinten valintaa koskee Tasa-arvoL 4 :n 1 mom, jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee olla valtuustoa lukuun ottamatta sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisestä syistä muuta johdu. Lautakunta valitsee yksityistiejaostoon toimikaudeksi teknisen lautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä kolme jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet sekä valitsee jäsenten keskuudesta yksityistiejaoston puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan.

5 Iitin kunta Pöytäkirja 2/ Keskustelun kuluessa teknisen lautakunnan yksityistiejaostoon esitettiin valittavaksi: jäsen Mukula Pekka Mettälä Petri Altio Jorma Aalto Janne Hurmalainen Ulla varajäsen Holmström Jari Holttinen Erkki Sundberg Esa Mettälä Petri Kokkonen Maria Lautakunta hyväksyi ehdokkaat (ehdokasparit). Tasa-arvolain mukaan toimikuntaan valittavista on oltava molempien sukupuolien edustajia. Tehdyissä esiyksissä oli ainoastaan yksi naisehdokaspari, joten puheenjohtaja totesi naisparin tulleen valituksi. Puheenjohtaja määräsi toimitettavaksi vaalin esitettyjen miesehdokasparien välillä ja esitti suoritettavaksi vaalin suljettuna lippuäänestyksenä. Lautakunta hyväksyi ehdotuksen. Ääntenlaskijat laskivat äänet ja antoivat tuloksen puheenjohtajalle. Vaalin tulos oli jäsen varajäsen vaalin tulos Aalto Janne Mettälä Petri 5 Mukula Pekka Holmström Jari 3 Altio Jorma Sundberg Esa 3 Puheenjohtaja totesi, että suoritetaan suljettu lippuarvonta saman tuloksen (3 ääntä) saaneiden ehdokasparien Mukula Pekka-Holmström Jari ja Altio Jorma-Sundberg Esa välillä. Arvonnan voitti ehdokaspari Altio Jorma-Sundberg Esa. Puheenjohtaja totesi teknisen lautakunnan valinneen yksityistiejaostoon toimikaudeksi seuraavat henkilöt: jäsen Aalto Janne Altio Jorma Hurmalainen Ulla varajäsen Mettälä Petri Sundberg Esa Kokkonen Maria Edelleen lautakunta valitsi puheenjohtajaksi Janne Aallon ja varapuheenjohtajaksi Ulla Hurmalaisen.

6 Iitin kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta 21 tä tehtäessä kokouksessa tapahtui menettelytapavirhe. Lopputuloksesta huolimatta olisi kokouksessa tullut tehdä äänestys siten, että kaikki ehdokasparit ovat mukana suljetussa lippuäänestyksessä. Vaali suoritetaan ehdollisena siten, että molempien sukupuolien edustajia tulee olla yksi sekä varsinaisena jäsenenä että varajäsenenä äänestyksen tuloksena valitussa yksityistiejaostossa. Ehdokasasettelu tulee tehdä siten, että ehdokaspareissa ei ole samoja henkilöitä. Lautakunta valitsee yksityistiejaostoon toimikaudeksi teknisen lautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä kolme jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet sekä valitsee jäsenten keskuudesta yksityistiejaoston puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. Keskustelun kuluessa teknisen lautakunnan yksityistiejaostoon esitettiin valittavaksi: jäsen Aalto Janne Sundberg Esa Kausalainen Marja Mettälä Petri varajäsen Mettälä Petri Luoma-aho Maria Mukula Pekka Holttinen Erkki Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että sama henkilö ei voi esiintyä kahdessa eri esityksessä. Tämän jälkeen Veikko Ojala veti pois ehdotuksensa Mettälä Petri - Holttinen Erkki. Puheenjohtaja totesi teknisen lautakunnan valinneen toimikaudekseen yksityistiejaostoon seuraavat jäsenet ja varajäsenet: jäsen Aalto Janne Sundberg Esa Kausalainen Marja varajäsen Mettälä Petri Luoma-aho Maria Mukula Pekka Tekninen lautakunta yksimielisesti valitsi puheenjohtajaksi Janne Aallon ja varapuheenjohtajaksi Esa Sundbergin.

7 Iitin kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Tilinpäätös vuodelta 2012, tekninen lautakunta 71/ /2013 Tekninen lautakunta 22 Käyttötalouden osalta lautakunnan tulot ylittivät talousarvion mukaiset eurolla menot eurolla, nettotulos oli euroa parempi kuin talousarvion mukainen tulos. Vuoden 2012 tavoitteet saavutettiin. Tilinpäätösraportin mukaan tulosalueen Hallinto osalta nettotulos jäi noin euroa alle arvioidun johtuen siitä, että talousarvioon budjetoituja palkkojen sisäisiä siirtoja investointeihin ei aiemmista vuosista poiketen enää tehdä. Tulosalueella kiinteistönhoito tulot ylittyivät noin eurolla ja menot noin eurolla. Tulojen ylityksestä euroa johtuu koulujen sisäisten vuokrien alibudjetoinnista (koulujen vuokrat tarkistetaan valtionosuuslaskelmia varten todellisten kustannusten mukaan) ja euroa metsänmyyntitulojen ylittymisestä. Muu osa tulojen ylityksestä koostuu useammasta erästä mm. myyntitulojen, ulkoisten vuokrien ja työllistämistukien budjetoitua paremmista kertymistä. Menojen ylityksistä noin euroa koostuu metsien hoidon menojen ylityksestä ja noin euroa kiinteistön hoidon menojen ylityksistä. Tulosalueen Yleiset alueet nettotulos toteutui talousarvion mukaisesti. Tulosalueen Liikelaitokset menot alittuivat, mutta koska Kausalan Lämpö Oy:ltä talousarvioon budjetoitua noin euron suuruista korvausta verkoston rakentamisesta ei saatu, jäi tulosalueen tulos euroa vajaaksi. Tulosalue Yksityisteiden tukeminen toteutui talousarvion mukaisesti. Investointien osalta tekninen lautakunta alitti talousarviovaraukset eurolla. Kyseinen seikka johtuu pääasiassa talousarvioon varatuista toteutumattomista kunnan osuuksista, yhteensä euroa. Talorakennuksen hankekohtaisten kohteiden toteutumat alittivat arvioidut kustannukset noin eurolla ja hankeryhmäkohtaiset noin eurolla. Julkisen käyttöomaisuuden hankekohtaiset hankkeet pysyivät talousarvion puitteissa. Alitusta tuli Sorronniemen tiestössä, joka jäi noin euroa alle budjetoidun. Talousarviovuoden päättyessä jäivät keskeneräisiksi vt:n 12 mainostorni ja Teilimäenkadun perusparannus, jotka jatkuvat tänä vuonna. Toteutumatta jäivät kokonaan kunnan osuudet laajakaistahankkeeseen ja Etelä-Iitin vesihuollon toiseen osaan , joita ei talousarviovuonna aloitettu. Samoin Kouvolan Mäkikylän puhdistamon kunnan osuuteen varattu euron määräraha

8 Iitin kunta Pöytäkirja 2/ jäi käyttämättä, koska Kausalan Lämmön ja Kouvolan veden väliset kustannusselvitykset ovat vielä kesken. Julkisen käyttöomaisuuden hankeryhmäkohtaisten hankkeiden kustannukset ylittyivät noin eurolla budjetoiduista. Ylitystä on kaikissa osahankkeissa. Irtaimen omaisuuden osalta talousarvio toteutui suunnitellusti. Vuoden 2012 talousarvion toteutumat käyttötalouden ja investointien osalta ovat esityslistan lisämateriaalina. Lautakunta 1. merkitsee teknisen lautakunnan tilinpäätösraportin v tiedoksi ja antaa sen kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle 2. esittää, että käyttötalouden tulosaluekohtaiset ylitykset ja alitukset katetaan lautakunnan käyttötalouden sisältä. 3. esittää, että julkisen käyttöomaisuuden hankeryhmäkohtaisten investointien euron ylitys katetaan talonrakennuksen hankekohtaisista investoinneista saaduilla säästöillä. 4.esittää, että vuonna 2012 kesken jääneiden investointien vuodelta säästyneet varaukset Teilimäenkadun peruskorjaus euroa, Osuus Kouvolan Mäkikylän puhdistamon saneeraukseen euroa ja VT 12 mainostorni euroa budjetoidaan uudelleen. Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Tilinpäätösraportti pöytäkirjan liitteenä 1.

9 Iitin kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Vanhan paloaseman purkaminen, kiinteistö , Laurento, Veteraanitie 3 62/ /2013 Tekninen lautakunta 23 Vanha paloasemarakennus, kiinteistö , Laurento, osoiteessa Veteraanitie 3, on huonokuntoinen ja on kunnan kiinteistöselvityksessä esitetty purettavaksi rakennukseksi. Kunnanvaltuuston hyväksymässä Kausalan keskustan - Ravilinnan alueen asemakaavan muutoksessa kiinteistö on esitetty yleiseksi pysäköintialueeksi Ravilinnan alueen tarpeisiin. Vanha paloasema on kerrosalaltaan 659 m2 ja tilavuudeltaan m3. Alakerroksessa on varastoituna liikuntatoimen kalustoa, joka siirretään purettavasta rakennuksesta muihin kunnan kiinteistöihin. Lisäksi alakerrassa on vuokrattuna tilaa Iitti Golf Oy:lle ja Iitin Ampujat r.y.:ille. Vuokra-asuntoja rakennuksessa on 5. Rakennuksen käyttökustannukset vuonna 2012 olivat euroa ja tulot euroa, poistot euroa, netto Lautakunta päättää, että Vanha paloasemarakennus puretaaan syksyllä 2013 ennen lämmityskauden alkua ja nykyiset vuokralaiset irtisanotaan syyskuun loppuun Iitin Vuokratalot Oy osoittaa nykyisille asukkaille korvaavat asunnot vapaana olevasta vuokra-asuntokannastaan. Iiitti Golf Oy:lle ja Iitin ampujille pyritään etsimään korvaavat tilat. Kyseisten vuokralaisten kanssa on vuokrasopimusta tehtäessä ilmoitettu, että rakennus on purku-uhan alla, ja että vuokrasopimus irtisanotaan siinä vaiheessa, kun rakennuksesta luovutaan. Keskustelun kuluessa Veikko Ojala esitti, että vanhaa paloasemaa ei pureta ennenkuin Ravilinnan saneeraus on valmis. Vanhaa paloasemaa voitaisi hyödyntää varastointitilana saneerauksen aikana. Petri Mettälä kannatti esitystä. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja määräsi toimitettavaksi nimenhuutoäänestyksen siten, että teknisen johtajan ehdotus on JAA ja Veikko Ojalan esitys on EI. Äänestysmenettely hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänetyksessä annettiin 7 JAA -ääntä (Holmström Jari, Aalto Janne, Hurmalainen Ulla, Kokkonen Maria, Luoma-aho Maria, Sundberg Esa, Ääri-Mikkola Anne-Helena) sekä 2 EI-ääntä (Ojala Veikko, Mettälä Petri).

10 Iitin kunta Pöytäkirja 2/ Puheenjohtaja totesi lautakunnan äänin 7-2 päättäneen hyväksyä teknisen johtajan päätösehdotuksen.

11 Iitin kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Maalämpöpumpun hankinta Radansuun päiväkotiin 63/ /2013 Tekninen lautakunta 24 Radansuun päiväkodin lämmitys tuotetaan Iitin Vuokratalot Oy:n kiinteistössä olevassa lämpökeskuksessa. Lämpö johdetaan päiväkotiin lämpökeskuksen ja päiväkodin välisen kanaalin kautta. Iitin Vuokratalot Oy on tehnyt kuluvan vuoden helmikuussa periaatepäätöksen lämmitysjärjestelmän muuttamisesta öljylämmityksestä maalämpöön. Antka Oy on tehnyt selvityksen Iitin Vuokratalot Oy:n omistamien Radansuun vuokratalojen ja Radansuun päiväkodin lämmitysjärjestelmän muuttamisesta öljylämmityksestä maalämpöön. Vaihtoehtona selvityksessä on ollut yhteinen järjestelmä ja erilliset järjestelmät. Maalämmön keruuputkistot asennettaisiin vaakasuoraan kunnan omistamalle peltoalueelle päivätty selvitys on esityslistan lisämateriaalina. Selvityksessä olevien lämmönkulutustietojen ja alustavan tarjouksen mukaan tulisi lämmitysjärjestelmän muutoksen takaisinmaksuajaksi n.4,5-7 vuotta riippuen lopullisista kustannuksista ja laskelmissa käytettävistä korkokannasta ja inflaatiosta. Alustavan tarjouksen mukaan jokaiseen rakennukseen tulisi oma lämpöpumppu, jolloin lämmönsiirtokanaalit rakennusten väliltä jää pois, ja tältä osin myös lämpöhäviöt jää pois eikä lämmönvaihdinta tarvita. Lautakunta merkitsee Antka Oy:n selvityksen tiedoksi ja päättää, että Radansuun päiväkodin lämmitysjärjestelmä muutetaan maalämpöjärjestelmäksi yhteistyössä Iitin Vuokratalot Oy:n kanssa. Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

12 Iitin kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Veskansan vesiosuuskunnan (VVOK) toimialue 35/ /2013 Tekninen lautakunta 25 Iitin kunnanvaltuusto on hyväksynyt Iitin kunnan vesihuoltolaitosten toiminta-alueet. Vesihuoltolaki tuli voimaan Vesihuoltolaki ei tunne enää käsitettä yleinen vesi- ja viemärilaitos, vaan laki koskee pääsääntöisesti kaikkia vesihuoltolaitoksia. Vaikka vesihuoltolaki pääsääntöisesti koskee kaikkia vesihuoltolaitoksia, on keskeiset laitoksia koskevat oikeudet ja velvollisuudet kuitenkin kytketty kunnan toiminta-aluepäätökseen. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella kiinteistöillä on liittymisvelvollisuus ja toisaalta tällä alueella laitos vastaa vesihuollon järjestämisestä. Vesihuoltolaitoksella tarkoitetaan laitosta, joka huolehtii yhdyskunnan vesihuollosta. Täyttääkseen vesihuoltolaitokselle asetetut tunnusmerkit laitoksen piirissä tulee olla yli 50 asukasta tai veden toimitusmäärän on oltava yli 10 m3/d. Kunta hyväksyy alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle toiminta-alueen vesihuoltolaitoksen hakemuksesta tai oma-aloitteisesti vesihuoltolaitosta kuultuaan. Ennen toiminta-aluepäätöksen tekemistä on pyydettävä lausunto valvontaviranomaisilta (alueellinen ympäristökeskus, kunnan terveydensuojelu- ja -ympäristönsuojeluviranomainen) sekä varattava alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluksi. Toiminta-alueen tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesi-huoltolaitoksen vesijohtoon tai viemäriin on tarpeen asutuksen taikka vesihuollon kannalta asutukseen rinnastuvan elinkeino- ja vapaa-ajantoiminnan määrän tai laadun vuoksi. Laitoksen toiminta-alueen tulee kuitenkin olla sellainen, että laitos kykenee taloudellisesti ja asianmukaisesti hoitamaan vesihuollon alueellaan. Toiminta-alueen sisälle voidaan rajata osia, joissa laitos vastaa vain talousveden toimittamisesta, jäteveden tai hule- ja perustusten kuivatusvesien poisjohtamisesta. Kunnan tulee toiminta-aluepäätöksessään asettaa tavoitteellinen aikataulu alueen eri osien saattamiselle verkostojen piiriin. Puhdasta vettä Jaalasta Kimolaan jakava Veskansan vesiosuuskunta on kirjeellään pyytänyt Iitin kuntaa vahvistamaan sille toimialueen Iitin kunnan alueella olevan verkoston osalle. Vesiosuuskunta toimittaa puhdasta vettä noin 120 kiinteistölle, joista kahdeksan on Iitin kunnan puolella. Jätevesiverkostoa vesiosuuskunnalla ei ole.

13 Iitin kunta Pöytäkirja 2/ Koska osuuskunta toimii laajalla harvaan asutulla alueella, on osuuskunta pyytänyt toiminta-aluetta määritettäväksi siten, että toiminta-alue muodostuu osuuskuntaan liittyneistä kiinteistöistä. Näin osuuskunnalle ei tule velvoitteita laajentaa verkostoaan, mikäli se ei ole taloudellisesti mahdollista, vaan verkoston uudet liittymät voidaan harkita tapauskohtaisesti. Todetaan, että Perheniemen vesiosuuskunnalle on määritelty toiminta-alue vastaavalla periaatteella. Kausalan Lämpö Oy.ltä on pyydetty vesihuoltolaitoksen lausunto asiassa. Esityslistan lisämateriaalina on Veskansan vesiosuuskunnan esitys osuuskunnan toimialueesta. Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se vahvistaa Veskansan vesiosuuskunnan toiminta-alueen Iitin kunnan alueella osuuskunnan esittämällä tavalla ( toiminta-alue muodostuu liittyjistä) esityslistan lisämateriaalina olevan karttaliitteen ja kiinteistöluettelon mukaisesti. Tekninen johtaja muutti ehdotusta: Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se vahvistaa Veskansan vesiosuuskunnan toiminta-alueen Iitin kunnan alueella osuuskunnan esittämällä tavalla ( toiminta-alue muodostuu liittyneistä kiinteistöistä) esityslistan lisämateriaalina olevan karttaliitteen ja kiinteistöluettelon mukaisesti ELY-keskusta, ympäristö- ja terveydensuojelun valvontaviranomaista sekä alueen maaomistajia ja haltijoita kuultuaan. Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

14 Iitin kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Vireillä olevia asioita, tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 26 Luettelo vireillä olevista asioista on esityslistan oheismateriaalina. Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi vireillä olevat asiat. Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

15 Iitin kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätösten ja yksityistiejaoston päätösten ilmoittaminen, tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 27 Viranhaltijapäätösten ja yksityistiejaoston päätösten ilmoittaminen, tekninen lautakunta Kuntalain 51 :n 2 momentin mukaan lautakunta tai sen puheenjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voi ottaa lautakunnan käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty lautakunnan alaisen viranhaltijan päätettäväksi, jollei kunnanhallitus, kunnan- hallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Kunnan hallintosäännön mukaan asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä. asian ottamisesta on tehtävä viimeistään sen ajan kuluessa, jossa oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa: 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä 2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita. Tekninen lautakunta on kokouksessaan päättänyt, että kaikki viranhaltijapäätökset, lukuunottamatta vuosilomia ja lyhyitä virkavapauksia/työlomia (sairauden- tai muun syyn vuoksi myönnetyt lomat) sekä alle kuukauden mittaisia sijaisten palkkaamiseksi tehtyjä työsopimuksia koskevia päätöksiä ja koulutusmatkamääräyksiä, annetaan tiedoksi lautakunnalle siten, että jäljennös päätöksestä toimitetaan lautakunnan puheenjohtajalle kirjeitse tai sähköpostitse neljän päivän kuluessa päätöksen tekemisestä. Puheenjohtajalle on ilmoitettu seuraavat päätökset: Teknisen johtajan päätökset: - 3, , Määräaikainen työsopimus, Salminen Pasi Maanmittausteknikon päätökset: - Kiinteistömestarin päätökset: - 1, , Paloaseman autonpesupaikan lattian pinnoitus

16 Iitin kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta merkitsee edellä luetellut viranhaltijapäätökset tiedoksi sekä päättää niiden päätösten osalta, joissa lautakunnalla on otto-oikeus, ettei lautakunta ota niitä käsiteltäväkseen. Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

17 Iitin kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Asiakirjoja teknisen lautakunnan tietoon Tekninen lautakunta 28 Tekniselle lautakunnalle saapuneet tiedoksi merkittävät asiakirjat: 1. Selvitys Iitin kunnan Kausalan taajaman meluvallimassoista , lähetetty Liikennevirastolle 2. Kymenlaakson virkistysalueyhdistys ry:n tiedote : Toiminta Kymenlaaksossa 3. Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Maanteiden 362 ja 3622 kevyen liikenteen väylä Iitti kk:n kohdalla, Iitti, tie- ja raakennussuunnitelma, aloituskokouksen muistio 4. KCL Kymen laboratorio Oy: Uimaveden tutkimustodistus , veteraanimaja 5. Terveyskeskuksen poliklinikan peruskorjauksen jälkitarkastuksen pöytäkirja nro Kymen jätelautakunnan ote : Kouvolan-Iitin jätehuollon taksojen vahvistaminen alkaen Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi edellä mainitut asiakirjat. Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

18 Iitin kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan muut asiat Tekninen lautakunta 29 Varsinaisen esityslistan käsittelyn jälkeen esille tulevat asiat. Janne Aalto esitti, että ryhdytään toimenpiteisiin vaarallisen rakennuksen purkamiseksi Kimonkyläntiellä Taasiassa. Seuraava kokous

19 Iitin kunta Pöytäkirja 2/ MUUTOKSENHAKU; TELA MUUTOKSENHAKUKIELTO OIKAISUVAATIMUSOHJE Seuraavista päätöksistä ei saa hallintolainkäytön 5 :n 1 momentin mukaan valittaa tai ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 22, Hankintalain 102 :n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla Pykälät: Seuraavista päätöksistä ei saa hakea muutosta valittamalla, koska ko. päätöksistä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus (oikaisuvaatimusohjeet alla): Pykälät: 21, 23 Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät: 21, 23 Oikaisuvaatimus tehdään Iitin tekniselle lautakunnalle osoitteella PL 32, Kausala, käyntiosoite: vanha kunnantalo, Rautatienkatu 22, Kausala. Sähköpostiosoite Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS HANINTA-ASIOISSA Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) :n mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle (yhteystiedot ylempänä kohdassa "oikaisuvaatimusohjeet"). Markkinaoikeudelle voi tehdä valituksen tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee. Valitus on tehtävä pääsääntöisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle, yhteystiedot: Markkinaoikeus PL 118, Helsinki. Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3, sähköposti: Pykälät: YKSITYISKOHTAISET MUUTOKSENHAKUOHJEET Yksityiskohtaiset muutoksenhakuohjeet oikaisuvaatimuksen, hankintaoikaisuvaatimuksen ja valituksen tekemisestä sisältövaatimuksineen ym. tietoineen toimitetaan asianosaisille pöytäkirjanotteen mukana ja ne saa pyydettäessä päätöksentekijältä (yhteystiedot ylempänä kohdassa "oikaisuvaatimusohjeet")

Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausa

Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausa Iitin kunta Pöytäkirja 5/2013 91 Tekninen lautakunta 11.06.2013 Aika 11.06.2013 klo 18:00-19:50 Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausa la Saapuvilla Poissa Holmström

Lisätiedot

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Iitin kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Tekninen lautakunta 10.03.2015 Aika 10.03.2015 klo 18:00-19:25 Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Saapuvilla Poissa Holmström

Lisätiedot

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Iitin kunta Pöytäkirja 10/2014 184 Tekninen lautakunta 04.11.2014 Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:13 Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Saapuvilla Poissa Holmström

Lisätiedot

Lehtinen Eemeli Lehtinen Esa Lehtinen Seppo poissa 17 Lonka Merja Ojala Veikko

Lehtinen Eemeli Lehtinen Esa Lehtinen Seppo poissa 17 Lonka Merja Ojala Veikko Iitin kunta Pöytäkirja 3/2014 74 Kunnanvaltuusto 10.04.2014 Aika Torstai 10.04.2014 klo 17:00-17:55 Paikka Saapuvilla Poissa Kunnantalo, valtuustosali Aalto Janne Alestalo Riitta Drockila Leif Heinonen

Lisätiedot

-1, TEK 27.3.2014 18:30

-1, TEK 27.3.2014 18:30 -1, TEK 27.3.2014 18:30 Kokousaika 27.3.2014 kello 18.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja poissa 277 Seppälä Merja Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja poissa 277 Seppälä Merja Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 26/2014 648 Kunnanhallitus 17.11.2014 Aika Maanantai 17.11.2014 klo 17:30-19:11 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 5/2014 86 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika Maanantai 17.02.2014 klo 17:30-20:20 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Pitkänen Jyrki Drockila Leif

Lisätiedot

-1, TEK 11.6.2015 18:30

-1, TEK 11.6.2015 18:30 -1, TEK 11.6.2015 18:30 Kokousaika 11.6.2015 kello 18.30-20.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Iitin kunta Pöytäkirja 9/2014 213. Kunnanvaltuusto 09.12.2014. Aika Tiistai 09.12.2014 klo 09:00-13:37. Kunnantalo, valtuustosali.

Iitin kunta Pöytäkirja 9/2014 213. Kunnanvaltuusto 09.12.2014. Aika Tiistai 09.12.2014 klo 09:00-13:37. Kunnantalo, valtuustosali. Iitin kunta Pöytäkirja 9/2014 213 Kunnanvaltuusto 09.12.2014 Aika Tiistai 09.12.2014 klo 09:00-13:37 Paikka Saapuvilla Poissa Kunnantalo, valtuustosali Aalto Janne Alestalo Riitta Drockila Leif Heinonen

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Alestalo Riitta kunnanvaltuuston 2.

Muut saapuvilla olleet Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Alestalo Riitta kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 6/2015 197 Kunnanhallitus 13.04.2015 Aika Maanantai 13.04.2015 klo 17:30-19:15 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Salonen Jarkko Kare

Lisätiedot

Martikainen Katariina. Väinölä Päivi. Muut Hyyrynen Päivi koulutoimen johtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä

Martikainen Katariina. Väinölä Päivi. Muut Hyyrynen Päivi koulutoimen johtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Iitin kunta Pöytäkirja 4/2013 61 Koulutuslautakunta 15.05.2013 Aika 15.05.2013 klo 18:00-20:18 Paikka Kunnanvirasto, Kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Peltola Anniina Suursalmi Pentti Dahl Mika

Lisätiedot

-2, KH 30.6.2015 15:00

-2, KH 30.6.2015 15:00 -2, KH 30.6.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 30.6.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja Seppälä Merja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja Seppälä Merja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 12/2013 258 Kunnanhallitus 20.05.2013 Aika Maanantai 20.05.2013 klo 19:00-20:38 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala. Nokelainen Erja

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala. Nokelainen Erja Iitin kunta Pöytäkirja 3/2015 37 Rakennuslautakunta 04.03.2015 Aika 04.03.2015 klo 18:00-18:38 Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Saapuvilla Koivunen Pasi

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 14 / 2011 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 17.10.2011 klo 12.00 13.47 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16. Tekninen lautakunta 17.06.2015. Aika 17.06.2015 klo 15:00. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16. Tekninen lautakunta 17.06.2015. Aika 17.06.2015 klo 15:00. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16 Tekninen lautakunta 17.06.2015 Aika 17.06.2015 klo 15:00 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013 klo 08.00 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 07.30 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Poissa Salonen Jarkko puheenjohtaja Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Poissa Salonen Jarkko puheenjohtaja Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 14/2013 327 Kunnanhallitus 17.06.2013 Aika Maanantai 17.06.2013 klo 17:30-21:20 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Koivunen Pasi Pitkänen Jyrki Drockila

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

Esityslista Johtokunta

Esityslista Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Esityslista Johtokunta N:o 16 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 2.11.2010 klo 16.00 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse Hautala

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-2, KH 12.1.2015 14:00

-2, KH 12.1.2015 14:00 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 117

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 117 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 117 Sivistyslautakunta 07.08.2013 AIKA 07.08.2013 klo 18:30-19:36 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

-2, ALMAAS 25.2.2015 19:00

-2, ALMAAS 25.2.2015 19:00 -2, ALMAAS 25.2.2015 19:00 Kokousaika 25.2.2015 klo 19.00 Kokouspaikka Sievin kunnantalo KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON

Lisätiedot