Kunnanhallitus Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eija Karjalainen ja Jukkapekka Lempiäinen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus 379. 267 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eija Karjalainen ja Jukkapekka Lempiäinen"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 379 Aika: klo Paikka: kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen, pj Jukkapekka Lempiäinen Pentti Pylkkänen Outi Kiesilä Hannu Ripatti Eija Karjalainen, Maarit Honkanen Muut läsnäolijat: Juhani Manninen, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Varpu Järvinen, kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja Seija Väisänen, kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja Seppo Ruhanen, kunnanjohtaja Mervi Simoska, pöytäkirjanpitäjä 266 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 267 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eija Karjalainen ja Jukkapekka Lempiäinen Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Esko Kekkonen puheenjohtaja Mervi Simoska pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika Eija Karjalainen Jukkapekka Lempiäinen

2 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen kokoushuone kello Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 267 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 268 Työjärjestyksen hyväksyminen 269 Hirvensalmen kunnan osallistuminen Mikkelin seudun opetuspalvelukeskus hankkeen kolmanteen vaiheeseen 270 Uutelan risteysalueen osayleiskaavaluonnoksen käsittely 271 Jätemaksutaksan tarkistaminen 272 Lausunnon antaminen Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen muuttamiseen 273 Hirvensalmen kunnan tasa-arvosuunnitelma 274 Ruokapalvelupäällikön tehtävien ostaminen Kangasnimen kunnalta 275 Maanomistajan luvan myöntäminen Hirvensalmen moottorikelkkailijat ry:lle 276 Etuosto-oikeuden käyttäminen 277 Ilmoitusasiat Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä

3 Kunnanhallitus TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 268 Kj Kunnanhallitus hyväksyy tämän esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi. Päätös: Lisäksi päätettiin käsitellä lisälistan asiat

4 Kunnanhallitus HIRVENSALMEN KUNNAN OSALLISTUMINEN MIKKELIN SEDUN OPETUSPALVELUKESKUS -HANKKEEN KOLMANTEEN VAIHEESEEN Sivistysltk Mikkelin seudun opetuspalvelukeskus hanke on edennyt vuodesta 2004 kehittäen opetustoimen seudullista näkökulmaa. Ensivaiheessa tuotettiin strategia, yhteistyömallien arviointi ja tämän perusteella seudun kunnat päättivät jatkaa seudullisen opetustoimen yhteistyön syventämistä opetuspalvelukeskukseksi. Tämän perusteella aloitettiin hankkeen toinen vaihe - seudullisen opetuspalvelukeskuksen toiminnallinen suunnittelu syksyllä Ensimmäisen vaiheen lopussa seudullisesta opetuspalvelukeskuksesta esitettiin niin sanottu evoluutiomalli, jonka perusteella seudun kunnilla olisi mahdollisuus joko yhdistää opetustoimi kokonaisvaltaisesti tai ostaa joitakin tarvitsemiaan opetustoimen palveluja tarpeensa mukaan. Toisen vaiheen toiminnallinen suunnittelu on kuitenkin osoittanut, että kahden rinnakkaisen vaihtoehdon malli ei toimi. Jos seudulle syntyy yhteinen opetustoimi, tuki- ja muiden palvelujen tuotanto toteutuu luontaisena ja tehokkaasti osana riittävän laajaa opetustoimen kokonaisuutta. Jos seudullista opetustointa ei synny, puuttuu tuki- ja muilta palveluilta seudullinen tuottajataho ja niiden erillinen suunnittelu ja tuottaminen kuntien opetustointen ulkopuolella ei hankkeen ohjausryhmän arvion mukaan ole toimiva ratkaisu. Näin siis kuntien yhteinen seudullinen opetustoimi pystyy tuottamaan myös laadukkaammat ja toimitusvarmemmat tuki- ja muut palvelut varsinaisen opetustehtävän ohella. Nyt seudullisen opetustoimen suunnittelu on edennyt kolmannen vaiheen alkuun. Kolmannessa vaiheessa tarkoituksena on viedä toiminnallinen suunnittelu valmiiksi niin, että sitoumuksen antaneet kunnat voivat yhdistää opetustoimensa seudulliseksi kokonaisuudeksi opetuspalvelukeskus nimiselle tuottavalle taholle. Kuntapäätösten jälkeen aloitetaan perustettavan käynnistystiimin toimesta suunnitteluvaihe vuoden 2007 alussa. Yhteisen opetustoimen toiminta alkaa suunnitelman mukaan syksyllä 2007.

5 Kunnanhallitus Mikkelin seudun opetuspalvelukeskus hanke on valtakunnallinen kärkihanke ja sen toiminnan suunnittelu sekä hankkeen kolmannen vaiheen toteuttaminen on saanut sisäasiainministeriöltä kuntien yhteistoimintaavustusta euroa. Mikkelin seudun seutuvaliokunta on kokouksessaan päättänyt ( 102) avustuksen edellyttämän kuntaosuuden (30% kustannuksista) euroa varaamisesta, joten hankkeen toteuttamiseen on loppuvuoden 2006 ja kevään 2007 aikana käytettävissä yhteensä euroa. Näin ollen kolmannen vaiheen käynnistäminen ei vaadi kunnilta lisärahoitusta. Hankkeen toisessa vaiheessa tehtyjen sidosryhmäseminaarien ja kuntakierrosten palautteen perusteella halukkuutta seudullisen opetustoimen muodostamiseen on olemassa seudun kunnissa sekä luottamushenkilöiden että opetustoimen henkilöstön keskuudessa niin, että riittävän laaja ydinkuntien yhteinen opetuspalvelukeskus on mahdollista perustaa. Lisäksi opetustoimen suurimman henkilöstöryhmän ammattiyhdistys OAJ tukee seudullisen opetustoimen muodostumista Mikkelin seudulle. Kolmannen vaiheen alussa kuntia pyydetään tekemään sitoutumista ilmaiseva päätös siitä, että ne haluavat jatkaa seudullisen opetustoimen yhteistä suunnittelua. Tämä suunnittelu johtaa opetuspalvelukeskuksen toimintasuunnitelmaan, yhteistyösopimusten ja palvelusopimusten laadintaan, joiden perusteella kunta yhdistää opetustoimensa seudulliseen opetuspalvelukeskukseen. Suunnittelun jälkeen kunnat tarkastavat ja hyväksyvät suunnitelmat ja allekirjoittavat yhteistyösopimuksen ja palvelusopimukset. Ennen allekirjoituksia ja opetustoimen yhdistämistä käydään kaikki tarvittavat neuvottelut henkilöstön ja muiden tahojen kanssa. Tämän jälkeen opetuspalvelukeskus vastaa seudullisena tuottajatahona kunnan opetustoimen toteutuksesta yhteistyö- ja palvelusopimuksissa määritellyillä tavoilla. Mikkelin seudun opetuspalvelukeskus - hankkeen ohjausryhmä esittää Mikkelin seudun kunnille päätettäväksi, että kunta sitoutuu Mikkelin seudun opetuspalvelukeskuksen kolmannen vaiheen suunnitteluun. Suunnittelu johtaa toimintasuunnitelman,

6 Kunnanhallitus yhteistyösopimusten ja palvelusopimusten laadintaan, joiden perusteella kunta yhdistää opetustoimensa seudulliseen opetuspalvelukeskukseen. Ohjausryhmä pyytää kuntia antamaan vastauksensa esitykseen mennessä osoitteella Mikkelin seudun aluekeskusohjelma / Aki Kauranen Mikkelin kaupunki / opetuspalvelukeskus Maaherrankatu Mikkeli Mikäli Mikkelin seudun opetuspalvelukeskuksen toiminta käynnistyy on huomioitava, että tällöinkin peruskunnat vastaavat edelleen perusopetuksesta. Perusopetuksen tuottajana toimii tällöin seudullinen opetuspalvelukeskus. Liite 1 Muistio Mikkelin seudun opetuspalvelukeskuksesta käydyistä keskusteluista sidosryhmäseminaareissa kesällä ja syksyllä Rehtori Päätös Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Hirvensalmen kunta sitoutuu Mikkelin seudun opetuspalvelukeskuksen kolmannen vaiheen suunnitteluun. Suunnittelu johtaa toimintasuunnitelman, yhteistyösopimusten ja palvelusopimusten laadintaan, joiden perusteella kunta yhdistää opetustoimensa seudulliseen opetuspalvelukeskukseen. Khall 269 Muistio Mikkelin seudun opetuspalvelukeskuksesta käydyistä keskusteluista sidosryhmäseminaareissa kesällä ja syksyllä 2006 liitteenä 1. Kj Hirvensalmen OAJ:n paikallisjärjestö on käsitellyt seudullista opetuspalvelukeskusta sekä hallituksen kokouksessaan että yhdistyksen syyskokouksessa OAJ Hirvensalmen paikallisosaston lausunto on liitteenä 2. Lisäksi kunnan kouluilta on pyydetty lausunnot asiaan. Lahnaniemen koulu on hankkeen kannalla, muttei ole jättänyt kirjallista lausuntoa. Malvaan koulu on ilmoittanut, ettei ota asiaan kantaa. Koulujen lausunnot liitteinä 3-5. Kunnanhallitus päättää, että Hirvensalmen kunta sitoutuu Mikkelin opetuspalvelukeskuksen kolmannen vaiheen suunnitteluun.

7 Kunnanhallitus Suunnittelu johtaa toimintasuunnitelman, yhteistyösopimusten ja palvelusopimusten laadintaan, joiden perusteella kunta niin päättäessään luovuttaa opetustoimen palvelutuotannon opetuspalvelukeskukselle. Kunta edellyttää, että suunnittelussa kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin: - Kunnan ja opetuspalvelukeskuksen välinen suhde on tilaajatuottajamalli. Kunnalla säilyy opetustoiminnan järjestämisvastuu ja kunta toimii palvelujen tilaajana. - Palvelusopimukset on valmisteltava siten, että ne takaavat palvelutoiminnan pitkäaikaiset ja vakaat sopimukset, mutta mahdollistavat myös sopimuksesta irtautumisen, jos palvelut eivät laadultaan tai kustannuksiltaan vastaa odotuksia. - Opetuspalvelukeskuksen johtamiseksi ja ohjaamiseksi muodostettavassa toimielimessä tulee olla tasaedustus mukana olevista kunnista alkuperäisen hankeselvityksen mukaisesti. - Hirvensalmen kunnan opetuspalvelujen hallintokustannukset eivät saa nousta normaalia kustannuskehitystä enempää vuoden 2006 tasosta. Opetustunnin keskimääräinen hinta voi toimia perusteltuna toiminnan ja palvelujen hintana. Hallintokustannukset on kuitenkin perustultua hinnoitella läpinäkyvästi siten, että ne ovat irti palvelutuotannon yksikköhinnoista ja niitä voidaan seurata. Päätös:

8 Kunnanhallitus UUTELAN RISTEYSALUEEN OSAYLEISKAAVALUONNOKSEN KÄSITTELY Tekn.ltk Osayleiskaava sijaitsee Hirvensalmen kunnan eteläosassa valtatien 5 ja Hirvensalmelta Mäntyharjulle menevän tien risteysalueella. Kirkonkylältä matkaa alueelle on noin 13 km. Alueella on voimassa YM:n vahvistama Mikkelin ja Pieksänmäen seutujen seutukaava. Kaava-alue on seutukaavassa osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi. Seutukaavassa alueen läpi on osoitettu Lahti-Heinola-Mikkeli oikoradan linjaus sekä oleva valtatie 5. Tiehallinnon toimesta on laadittu vuonna 2004 toimenpideselvitys valtatien 5 parantamisesta välillä Lusi-Mikkeli. VR on laadituttanut Oikorata Lahti-Heinola-Mikkeli, Ratalinjan valinta selvityksen joka valmistui Alueen maanomistus on suurelta osin yksityisten omistuksessa, mutta alueella on maata myös kunnan omistuksessa. Alue on tyypillistä haja-asutusaluetta, jossa vallitsevina seikkoina on aluetta halkovat yleiset tiet. Alue on pinnanmuodoiltaan vaihtelevaa, havupuuvaltaista kangasmetsää. Hirvensalmi-Uutela tien varrella on pieniä peltoalueita. Alueen korkeuserot ovat noin 25 metrin suuruiset. Suunnittelualueen kaakkoisreunassa sijaitsee Huruslampi, joka on noin 30 ha suuruinen. Suunnittelualueella on seitsemän asuintaloa ja neljä vapaaajanasuntoa. Alue on normaalia haja-asutusaluetta. Hintikan vesiosuuskunnan runkolinja kulkee Huruksentien varressa. Kunnan tavoitteena on ohjata valtatien 5 sekä risteysalueen maankäyttöä ja luoda edellytykset alueen kehittymiselle. Kunnan tavoitteena on saada alueelle liikennettä palveleva huoltamo/myymälä sekä pienteollisuuden tontteja. Alueelle on tarkoitus osoittaa myös vesihuoltolinjan läheisyyteen hiukan asutusta. Yleiskaavassa huomioidaan valtatien 5 ja oikoradan uudet

9 Kunnanhallitus linjaukset. Yleiskaavalla on osoitettu alueelle risteysalueen läheisyyteen kaksi työpaikka-aluetta (Teollisuus- ja varastoaluetta T) sekä palveluiden aluetta (P-1), joka on tarkoitettu matkailijoita palvelevaksi liikenneasemaksi. Huruksentien varteen on osoitettu 11 ha asuinaluetta, johon voi rakentaa noin 11 uutta asuinrakennuspaikkaa. Lomarakennuspaikat on sijoitettu Huruslammen rantaan (4 ha). Työpaikka-aluetta kaavassa on 8 ha, jotka ovat suurelta osin kunnan mailla. Osayleiskaava on tarkoitus hyväksyä oikeusvaikutteisena yleiskaavana kunnanvaltuustossa. Omakotitonttien rakennusluvat myönnetään osayleiskaavan perusteella. Myös pienimuotoinen osayleiskaavan mukainen työpaikkarakentaminen voi tapahtua suoraan rakennusluvilla. Isommista hankkeista käytettävästä menettelytavasta neuvotellaan ympäristökeskuksen kanssa. Vesiosuuskunnan verkkoon liittymisestä kukin rakentaja vastaa itse. Mahdollisen yhteisen jätevedenpuhdistamon toteuttaminen on myös rakentajien vastuulla. Alueen sähkö- ja televerkon rakentamisesta huolehtivat alueelliset yhtiöt. Päätös alueen kaavoittamisesta on tehty vuoden 2003 aikana. Maastokäynti alueelle on tehty syyskuussa Liitteenä nro 4 Uutelan osayleiskaavaluonnos. Tekn.joht. Päätös Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se asettaa Uutelan osayleiskaavaluonnoksen MRL 65 :n ja MRA 27 :n mukaan nähtäville 30 päivän ajaksi sekä pyytää tarvittavat lausunnot. Tekninen lautakunta päätti jättää asian pöydälle. Käydään neuvottelu osayleiskaava-alueen maanomistajien kanssa luonnoksen tarkistamiseksi. Tekn.ltk

10 Kunnanhallitus Keväällä 2005 pidettiin yleisötilaisuus sekä elokuussa maanomistajille tiedotustilaisuus, jonka perusteella alustavaa kaavaluonnosta muutettiin. Kaavaa laajennettiin Huruksen itäpuolelle. AOT-alue osoitettiin, AP-alueita pienennettiin. Tekn.joht. Päätös Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se asettaa Uutelan risteysalueen osayleiskaavaluonnoksen nähtäville 14 vuorokauden ajaksi ja pyytää tarvittavat lausunnot. Liitteenä nro 1 Uutelan risteysalueen osayleiskaavaluonnos. Lisäksi lautakunta esittää kahden asuinrakennustontin sijoittamista kunnan omistamalle maalle ( RN:o 5:112) RMkorttelialueen itäpuolella olevan tien yläpuolelle sekä Kiinteistö Oy Tammilehdon omistaman teollisuuskorttelin vieressä olevat M-alueet muutetaan teollisuusalueeksi. Ko. maanomistajaa tulee kuulla. Khall Liitteenä nro 2 Uutelan risteysalueen osayleiskaavaluonnos. Kj Päätös Kunnanhallitus asettaa Uutelan risteysalueen osayleiskaavaluonnoksen nähtäville 14 vuorokauden ajaksi. Kunta pyytää luonnokseen tarvittavat lausunnot. Kaava asetetaan nähtäville muutettuna siten, että 1. kiinteistölle R:No 5:112 merkitään kaksi asuinrakennustonttia RM-korttelialueen itäpuolella olevan tien yläpuolelle, 2. Kissanristin kiinteistön vieressä olevat M-alueet muutetaan teollisuusalueeksi ja 3. kaavatekstiin tehdään lisäys, että kaava-alueelle voidaan sijoittaa rakennuslautakunnan antamien määräysten mukaan valomainoksia. Tekn.ltk On laadittu uusi kaavaluonnosehdotus 5-tien linjauksen ja liitooravaselvityksen mukaisin perustein. Tekn.joht. Kaavaluonnosehdotus esitellään kokouksessa. Päätös Kaavaluonnos esiteltiin kokouksessa, joka hyväksyttiin. Todettiin, että Huruksen alueelle johtava yksityistie siirtyy Huruslammen puolelle tiesuunnitelman mukaisesti.

11 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se asettaa Uutelan risteysalueen osayleiskaavaluonnoksen nähtäville 14 vuorokauden ajaksi ja pyytää tarvittavat lausunnot. Liitteenä nro 4 Uutelan risteysalueen osayleiskaavaluonnos. Khall 270 Liitteenä 6 Uutelan risteysalueen osayleiskaavaluonnos. Kunnanhallitus päättää asettaa Uutelan risteysalueen osayleiskaavaluonnoksen nähtäville MRL 65 :n ja MRA 27 :n mukaisesti sekä pyytää siitä tarvittavat lausunnot. Kaavaluonnos laitetaan myös kunnan kotisivuille. Päätös: Kaavaluonnos on nähtävä

12 Kunnanhallitus JÄTEMAKSUTAKSAN TARKISTAMINEN Tekn.ltk Hirvensalmen kunnalla on voimassa oleva sopimus yhdyskuntaym. jätteiden vastaanottamisesta Metsäsairila Oy:n kanssa saakka. Uusi kuten vanhakin sopimus koskee Hirvensalmen kunnan alueella syntyvää yhdyskuntajätteen ja hyötyjätteen vastaanottoa ja käsittelyä Mikkelin kaupungissa sijaitsevalla Metsä-Sairilan jäteasemalla. Jätteiden keräilystä ja kuljetuksesta sekä hyöty- ja ongelmajätteistä huolehtii Hirvensalmen kunta jätelain edellyttämällä tavalla. Kunnalla on voimassaoleva kuljetussopimus RL-Huolinnan kanssa. Kunnanhallitus käsittelee sopimusluonnoksen yhdyskuntajätteiden toimittamisesta Metsä-Sairilan jätekeskukselle. Sopimusluonnoksessa uuden jäteverollisen jätetonnin hinta on 84, alv 0 %. Jäteverolinen jätetonni sisältää 30 jäteveroa. Jätelain 5 luvun 27 :n ja 30 :n mukaan kunnalla on oikeus periä sille järjestetystä jätehuollosta kertyvistä kustannuksista jätteen tuottajalta. Jätelaki kehottaa määräämään taksan myös siten, että se kannustaa jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämisen sekä jätteen hyödyntämisen. Hintamuutos on esitetty astiakohtaisiin jätteenkäsittelymaksuihin, jotka on laskettu yhdyskuntajätteen tonnihinnasta, ja jota on korotettu samassa suhteessa pyöristäen, kun Hirvensalmen kunnalta perittäviä jätteenkäsittelymaksuja korotetaan. Korotus jätteenkäsittelymaksuun on 7 %. Aluekeräyspisteiden maksuihin esitetään korotusta 10 %, joka vastaa alueen normaalitasoa. Liitteenä nro 5 vertailu kokonaishinnan noususta jätetaksassa yleisimmillä jäteastioilla. Tekn.joht. Päätös Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi liite nro 6 mukaiset jätemaksutaksat, jotka tulevat voimaan alkaen. Khall 271 Liitteenä 7 vertailu kokonaishinnan noususta jätetaksassa yleisimmillä jäteastioilla ja liitteenä 8 jätemaksutaksat.

13 Kunnanhallitus Kj Päätös: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteen 8 mukaiset jätemaksutaksat, jotka tulevat voimaan alkaen.

14 Kunnanhallitus LAUSUNNON ANTAMINEN ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOKSEN PALVELUTASOPÄÄTÖKSEN MUUTTAMISEEN Khall. 272 Etelä-Savon pelastuslautakunta on lähettänyt kuntiin ja muihin sidosryhmiin lausunnolle Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen muutosesityksen. Muutosesityksessä esitetään, että varallaolojärjestelmät muutetaan siten, että Etelä-Savon pelastuslaitoksella on ympäri vuoden 19 yksikönjohtajapäivystäjää ympäri maakuntaa. Tämän lisäksi suurimmissa kuntakeskuksissa on kesäviikonloppuina varallaolossa kaksi sammutusmiestä (Juva, Kangasniemi, Mäntyharju, Kerimäki, Joroinen). Lisäksi pelastuslaitoksella järjestetään tarpeen mukaan varallaolojärjestelmän vahvennuksia. Vahvennuksia vaativat esimerkiksi yksittäiset suuret yleisötapahtumat, joissa onnettomuusriski kasvaa merkittävästi. Etelä-Savon pelastuslautakunta pyytää kuntien lausuntoja voimassa olevan palvelutason muuttamisesta mennessä. Etelä-Savon pelastuslautakunta päättää palvelutasosta samassa yhteydessä kun se tekee vuoden 2007 määrärahojen käyttösuunnitelman. Kj. Päätös: Hirvensalmen kunnalla ei ole huomautettavaa Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen muuttamiseen.

15 Kunnanhallitus HIRVENSALMEN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA Khall. 273 Vuonna 1986 hyväksyttiin laki naisten ja miesten välisestä tasaarvosta. Lakia muutettiin vuonna voimaan tulleen lain merkittävimmät muutokset koskevat tasa-arvosuunnitelmaa. Muuttuneen tasa-arvolain mukaan tasa-arvosuunnitelmalle on nyt annettu laissa vähimmäissisältö. Tasa-arvolain mukaan tasaarvosuunnitelman tulee koskea erityisesti palkkausta ja muita palvelusuhteen ehtoja. Suunnitelman laatiminen kuuluu, kuten aikaisemmankin lain aikaan, yhteistoimintamenettelyn piiriin. Työnantaja on viime kädessä vastuussa siitä, että tasaarvosuunnitelma on laadittu. Suunnitelman tulee sisältää seuraavaa: 1. Selvitys työpaikan tasa-arvotilanteesta ja sen osana erittely naisten ja miesten sijoittumisesta eri tehtäviin sekä kartoitus naisten ja miesten tehtävien luokituksesta, palkoista ja palkkaeroista. 2. Käynnistettäväksi ja toteutettavaksi suunnitellut tarpeelliset toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi ja palkkauksellisen tasaarvon saavuttamiseksi. 3. Arvio tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden aikaisempien toimenpiteiden toteuttamisesta ja niiden tuloksista. Tasa-arvosuunnitelman sisällöstä ei tarvitse sopia. Työnantaja päättää, mitä tasa-arvosuunnitelmaan sisällytetään ja miten siitä tiedotetaan. Tasa-arvosuunnitelma on tehtävä, jos työnantajan palveluksessa on vähintään 30 työntekijää. Tasa-arvosuunnitelma on laadittava vuosittain. Paikallisesti voidaan sopia, että edellä olevat 1. kohdan selvitys, erittely ja kartoitus tehdään harvemmin, kuitenkin vähintään kerran kolmessa vuodessa. Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut oppaan Tasaarvosuunnitteluun, miksi, mitä, miten? Sen tarkoituksena on helpottaa uudistetun tasa-arvolain tulkintaa työpaikoilla. Lisäksi siinä pyritään selkeyttämään uudistetun lain valmistumisen jälkeen tehtäviä tasa-arvosuunnitelmia kertomalla tasa-arvosuunnitelmiin sisällytettävistä asioista, niiden vähimmäissisällöstä ja kattavuudesta. Tasa-arvosuunnitelmien lähtökohtana on tasaarvoasioiden sisällyttäminen osaksi normaaleja toimintayksiköiden vuosisuunnitelmia. Tasa-arvosuunnitelma voidaan sisällyttää esimerkiksi henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan tai työsuojelun

16 Kunnanhallitus toimintaohjelmaan. Mahdollista on laatia myös erillinen tasaarvosuunnitelma. Palkkakartoitus sisältyy uutena elementtinä tasaarvosuunnitelmaan. Se kattaa kaikki työnantajan palveluksessa olevat henkilöt. Tasa-arvolaki ei määrittele yksityiskohtaisesti, miten palkkakartoitus käytännössä tehdään. Kartoituksen toteutus voi vaihdella ala- ja työnantajakohtaisesti. Keskeistä kartoituksen tekemisessä on, että yksittäisten henkilöiden palkat eivät siitä ilmene. Palkkakartoitus laaditaan palkkausjärjestelmittäin ryhmiteltynä. Laissa ei ole säännöstä siitä, mihin mennessä uudet tasaarvosuunnitelmat on tehtävä. Hirvensalmen kunnassa ei ole voimassa olevaa tasa-arvosuunnitelmaa. Koska kunnan henkilöstömäärä ylittää lain minimimäärän, 30 henkilöä, olisi kunnalle saatava uuden lain mukainen tasa-arvosuunnitelma mahdollisimman pian. Vaikka suunnitelman laatimiselle ei ole asetettu määräaikaa, on tasa-arvovaltuutetulla mahdollisuus asettaa määräaika, jonka kuluessa tasa-arvosuunnitelma on laadittava ja tasa-arvovaltuutetun esityksestä tasa-arvolautakunta voi tarvittaessa sakon uhalla velvoittaa laatimaan suunnitelman. Hirvensalmen kunnan yhteistyötoimikunta on käsitellyt kunnan tasa-arvosuunnitelmaa kolmessa kokouksessaan vuonna Liitteenä 9 on kunnan tasa-arvosuunnitelmaluonnos. Kj. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 9 olevan Hirvensalmen kunnan tasa-arvosuunnitelman.

17 Kunnanhallitus RUOKAPALVELUPÄÄLLIKÖN TEHTÄVIEN OSTAMINEN KANGASNIEMEN KUNNALTA Khall 274 Vuoden 2007 talousarvioon on varattu määrärahat ruokapalvelupäällikön osa-aikaisten tehtävien ostamiseksi Kangasniemen kunnalta. Kangasniemen kunnan kanssa on käyty neuvotteluja, joiden perusteella Kangasniemen kunta rekrytoisi ruokapalvelupäällikön, jonka työaikaa Hirvensalmen kunta voisi ostaa 40 %. Ruokapalvelupäällikkö toimisi kahtena päivänä viikossa Hirvensalmen kunnan toimipisteissä. Ruokapalvelupäällikön tehtäviin kuuluisi koko kunnan ruokapalvelujen ohjaamisesta huolehtiminen sekä ruokapalvelujen tulosalueen johtamiseen, taloushallintoon ja henkilöstöhallintoon liittyvät tehtävät. Kj Hirvensalmen kunta päättää ostaa Kangasniemen kunnalta ruokapalvelupäällikön tehtäviä 40 % työajalla vuonna Henkilön rekrytointi tapahtuu yhteistyössä Kangasniemen kunnan kanssa Tarkempi sopimus palvelujen ostamisesta neuvotellaan myöhemmin. Päätös:

18 Kunnanhallitus MAANOMISTAJAN LUVAN MYÖNTÄMINEN HIRVENSALMEN MOOTTORIKELKKAILIJAT RY:LLE Khall. 275 Hirvensalmen moottorikelkkailijat ry hakee kunnanhallitukselta maanomistajan lupaa rakentaa ja ylläpitää moottorikelkkaurastoa karttaliitteessä 10 osoitetuilla kunnan omistamilla maa-alueilla. Kelkkaura on noin kaksi metriä leveä talvipolku, joka pyritään rakentamaan vanhojen, jo olemassa olevien polkujen yms. päälle. Uraston rakentaminen vaatii lähinnä pienrisukon poistoa sekä tarvittavien silta yms. rakenteiden rakentamista. Kelkkaura merkitään valtakunnallisesti hyväksytyin kelkkauramerkein. Kelkkauran rakentaminen ko. alueille parantaa liikkumismahdollisuuksia moottorikelkalla Liekune-Kirkonkylä- Ryökäsvesi ja avaa turvallisemman uran Mikkelin ja Hirvensalmen välille. Samalla pyritään ehkäisemään omin päin ajelu Kirkonkylä- Satulinna ulkoilu- ja latureiteillä. Uran tekninen sijainti tarkentuu maastossa tehtävän kartoituksen yhteydessä. Moottorikelkkailijat tarkistaa uran sijainnin yhdessä kunnan teknisen toimen kanssa. Urien ylläpidosta ja merkinnästä vastaa Hirvensalmen moottorikelkkailijat ry. Kj Päätös: Kunnanhallitus myöntää luvan moottorikelkkauran rakentamiseen ja ylläpitoon karttaliitteen mukaiselle reitille kunnan omistamilla mailla Hirvensalmen moottorikelkkailijat ry:lle. Uran tarkemmasta sijainnista on sovittava teknisen toimiston kanssa.

19 Kunnanhallitus ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN Khall Etuostolain mukaan kunnalla on etuosto-oikeus kun- 276 nassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa. Etuosto-oikeutta ei ole, jos 1) kiinteistö käsittää tai, jos samalla luovutuskirjalla tai muutoin luovutuksin, jotka on katsottava samaksi kaupaksi, myydään eri kiinteistöjä, nämä yhdessä käsittävät 5000 neliömetriä tai sitä vähemmän; 2) ostajana on myyjän puoliso tai henkilö, joka perintökaaren 2 ja 4 luvun säännösten mukaan voisi periä myyjän taikka tällaisen henkilön puoliso; 3) ostajana tai myyjänä on valtio tai sen laitos; 4) myynti tapahtuu pakkohuutokaupalla. Lain 21 :n mukaan päätöksen asiassa tekee kunnanhallitus, jollei se ole siirtänyt päätösvaltaa viranhaltijan tehtäväksi. Kiinteistönomistajan kirjallisesta pyynnöstä, jossa on selvitettävä kaupan kohde, kauppahinta ja muut kauppaehdot sekä kiinteistön omistajan osoite, kunta voi etukäteen ilmoittaa, ettei se tule käyttämään etuosto-oikeuttaan, jos kiinteistö kahden vuoden kuluessa kunnan päätöksestä myydään ilmoitetuilla ehdoilla. Mikäli kunta on päättänyt käyttää etuosto-oikeutta, päätöksestä voi valittaa lääninoikeuteen. Mikäli etuosto-oikeutta ei käytetä, päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla. Hirvensalmella etuosto-oikeuden käyttämistä koskevat päätökset tekee kunnanhallitus. Kunnalle on toimitettu seuraavat kiinteistönluovutusilmoitukset: 1. Aulis Rekola/Sirkka ja Keijo Niemi 2. Pentti Tuukkanen/Oiva ja Sirkka Tyllinen 3. Anja Ronkainen/Mirja Mokkila 4. Matti ja Eija Nissinen/Bataev Vladimir 5. RR-Analyysit Oy/Rauno ja Kaarina Ruotsalainen Kj Päätös: Kunnanhallitus päättää, että kunta ei käytä etuosto-oikeuttaan yllä mainituissa kiinteistökaupoissa.

20 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT Khall Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtion- 277 viranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym. asiakirjat tai kirjeet: 1. Tiehallinnon kirje valtatie 5 parantaminen/suunnitelman laatimisesta välillä Hurus-Hietanen. 2. TE keskuksen tiedote lokakuun työllisyystilanteesta. 3. Etelä-Savon maakuntaliiton lausunto seutukuntajaon tarkistustarpeista. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ky:n 4. valtuuston pöytäkirja 5. hallituksen pöytäkirja rakennustoimikunnan pöytäkirja hallituksen pöytäkirjaote sairaanhoitopiirin perussopimuksen muuttamisesta. 8. Itä-Suomen päihdehuollon pöytäkirja Vaalijalan ky:n 9. yhtymäkokouksen pöytäkirja hallituksen pöytäkirja Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirjaote perusterveydenhuollon palvelujen myyntisopimuksen uudistamisesta Ristiinan ja Hirvensalmen kunnille. Mikkelin kaupungin ympäristölautakunnan 12. pöytäkirja ote pöytäkirjasta koskien ympäristönsuojelun maksutaksan hyväksymistä 14. ote pöytäkirjasta koskien ympäristöterveydenhuollon maksutaksan hyväksymistä. Pöytäkirjajäljennökset: 15, rakennuslautakunta tarkastuslautakunta Kj Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Muut asiakirjat ja kirjeet eivät aiheuta enempiä toimenpiteitä.

21 Kunnanhallitus Päätös:

22 Kunnanhallitus TIETOPALVELUYHTIÖN PERUSTAMINEN MIKKELIN SEUDULLE Khall Mikkelin seutuvaliokunta päätti kokouksessaan, että se suosittelee kunnille varautumista vuoden 2006 talousarviossaan Mikkelin seudun tietopalveluyhtiön perustamiseen ja että seuraavassa kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestysluonnos sekä osakassopimus. Esityslistan liitteenä ovat yhtiöjärjestysluonnos, osakassopimus sekä alustava liiketoimintasuunnitelma. Liitteet Yhtiöjärjestysluonnos on perusmallia. Osakassopimuksessa on määritelty osakkeiden myynti ja omistamisen rajaus siten, että omistajakuntien ei tarvitse kilpailuttaa tietotekniikan hankintoja, vaan ne voidaan suoraan ostaa yhtiöltä. Tämä edellyttää sitä, että liikevaihdosta ei enempää kuin 20%:a myydä ulkopuolisille asiakkaille. Yhtiön päätehtävä vuonna 2006 olisi yhteisten kilpailutusten ja alueellisten ohjelmistohankkeiden hallinnointi. Käytännössä se tarkoittaa henkilöstö- ja taloushallinnon eli HETA ja Effica hankkeita sekä hoitaisi alueverkon sopimusten ylläpidon. Näistä on syntynyt kustannuksia jo vuonna 2005 ja ne siirretään yhtiön kuluiksi ja laskutetaan ohjelmistojen käyttäjiltä. Sairaanhoitopiirille on esitetty, että yhtiö huolehtisi myös alueellisen terveydenhuollon tietotekniikan kehittämisestä sairaanhoitopiirin puolesta. Päätoimista henkilökuntaa ei ole alkuvaiheessa, vaan osakassopimuksessa on esitetty, että kaupungin tietohallintopäällikkö toimisi toimitusjohtajana toistaiseksi. Toiminnan laajentamisesta päätetään erikseen. Liiketoimintasuunnitelmassa on useita erilaisia toimintavaihtoehtoja, joista osaa tehdään jo seudullisesti epävirallisesti ja osa on sellaisia, joissa yhteishankinnoilla saadaan merkittäviä kustannusetuja, jos niin halutaan. Kj: Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevat asiakirjat. Kunta edellyttää, että yhtiö maksaa sijoitetulle pääomalle tuottoa. Äänivaltaa on rajoitettava siten, ettei kukaan osakkaista voi yksin päättää asioista. Päätös:

23 Kunnanhallitus Khall tehdyn päätöksen jälkeen on seudullisen tietohallintoyhtiön valmistelu jatkunut pitkin vuotta. Päätös seudullisesta sosiaalipalvelujen ohjelmistosta (Pro Consona) on tehty ja käyttöönotto on aloitettu. Terveydenhuollon ohjelmiston (Effica) käyttöönotto laajenee jatkuvasti. Seudullinen talous- ja henkilöstöhallinto-ohjelmisto (HETA) on ollut laajassa käytössä vuoden alusta. Hirvensalmen kunnassa Pro Consona otetaan käyttöön sosiaalityössä tammikuussa 2007, elatusturvassa helmikuussa 2007 ja päivähoidossa elokuussa Efficaa otetaan käyttöön myöhemmin mm. vanhustenhuollon osalta. Myönteisen päätöksen yhtiöön liittymisestä ovat tehneet : ESSKY, kuntayhtymän hallitus Etelä-Savon sairaanhoitopiiri hallitus Kangasniemi valtuusto , päätöksessä kunta varaa oikeuden esittää muutoksia etenkin osakassopimukseen Mikkelin AMK kuntayhtymän hallitus Pertunmaan kunta, valtuusto Pieksämäen kaupunginhallitus Puumalan kunta, valtuusto Ristiinan kunnanvaltuusto Mikkelin kaupunginhallitus Juva ja Suomenniemi eivät liity yhtiöön vielä tässä vaiheessa. Mikkelin kaupungin päätös siirtyi loppuvuoteen mm. Haukivuoren liitoksen vuoksi. Jotta osakepääoma saadaan täytettyä euroon näiden kahden poisjäävän kunnan ja Haukivuoren osalta, Mikkelin kaupunki sijoittaa puuttuvan osan. Vastaava käytäntö oli myös Metsäsairila Oy:n kohdalla. Hirvensalmen esitystä siitä, että yhdelle omistajalle ei tulisi ehdotonta enemmistöä, on noudatettu. Uusi osakepääomarakenne:

1. 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Tekninen lautakunta 04.11.2015 79 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 8 / 2015 Kokousaika Keskiviikko 04.11.2015 klo 15:00 16:30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone. 1. 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.80

Lisätiedot

1. 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...100. 2. 66 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen...100. 3. 67 Työjärjestyksen hyväksyminen...

1. 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...100. 2. 66 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen...100. 3. 67 Työjärjestyksen hyväksyminen... Tekninen lautakunta 15.10.2014 99 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 7 / 2014 Kokousaika 15.10.2014 klo 16.00 Paikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...100 2. 66 Pöytäkirjan

Lisätiedot

1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30. 2. 27 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.30. 3. 28 Työjärjestyksen hyväksyminen 31

1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30. 2. 27 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.30. 3. 28 Työjärjestyksen hyväksyminen 31 Tekninen lautakunta 07.04.2015 29 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 4/2015 Kokousaika 07.04.2015 klo 15.00 16.22 Kokouspaikka Heikinniemi, Heikinkoti ASIAT 1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30

Lisätiedot

1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52. 2. 37 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen --------------------52

1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52. 2. 37 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen --------------------52 Tekninen lautakunta 18.6.2013 51 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 4 / 2013 Kokousaika 18.6.2013 klo 15.00-15.50 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 7.8.2013 43

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 7.8.2013 43 Sivistyslautakunta 7.8.2013 43 Aika: 7.8.2013 klo 17.00-17.05 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 1 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 28 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 3 29 Työjärjestyksen

Lisätiedot

1. 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..20. 2. 18 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.21. 3. 19 Työjärjestyksen hyväksyminen...

1. 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..20. 2. 18 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.21. 3. 19 Työjärjestyksen hyväksyminen... Tekninen lautakunta 17.03.2015 19 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3/2015 Kokousaika 17.03.2015 klo 15.00 16.20 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..20

Lisätiedot

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus 24.4.2017 61 Aika 24.4.2017 klo 16.00 16.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 43 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 44

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen jälkeen klo 14-14:30 tutustuttiin Elomaan koulun opetuskeittiöön

Kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen jälkeen klo 14-14:30 tutustuttiin Elomaan koulun opetuskeittiöön Tekninen lautakunta 17.02.2017 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2017 Kokousaika Perjantai 17.02.2017 klo 13:00-13:40 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen jälkeen klo 14-14:30 tutustuttiin

Lisätiedot

Viranomainen Päivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA 7.12.2015 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 235

Viranomainen Päivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA 7.12.2015 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 235 Kunnanhallitus 235 Aika 7.12.2015 klo 16.00-16.17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 158 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 159 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 7.11.2006

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 7.11.2006 Kunnanhallitus 30.10.2006 343 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 235 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 236 Työjärjestyksen hyväksyminen 237 Vuoden

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 4.6.2008 40

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 4.6.2008 40 Sivistyslautakunta 4.6.2008 40 Aika: 4.6.2008 klo 17.30-17.58 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Varpu Järvinen, puheenjohtaja Pirkko Luntta Anu Raatikainen Ville Luntta, varajäsen Vesa Pöyry,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010 Sivistyslautakunta 9.11.2010 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 9.11.2010 klo 18.00-18.50 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen Jesse Mattila Annika

Lisätiedot

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus 13.02.2017 13 Aika 13.2.2017 klo 16.00 16:30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 11 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 12

Lisätiedot

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 5.10.2016 40 Aika: 5.10.2016 klo 17.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 28 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 29 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

1. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..37. 2. 34 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen..37. 3. 35 Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..37. 2. 34 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen..37. 3. 35 Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 17.6.2015 36 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 5/2015 Kokousaika 17.6.2015 klo 15.00-16.20 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..37 2.

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 6/2017 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.08.2017 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Gynther Timo puh.johtaja JÄSENET Manninen Juhani varapuh.johtaja Salenius Leila

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Esko Kekkonen Jukkapekka Lempiäinen Mervi Simoska puheenjohtaja puheenjohtaja 106 pöytäkirjanpitäjä

Esko Kekkonen Jukkapekka Lempiäinen Mervi Simoska puheenjohtaja puheenjohtaja 106 pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 159 Aika: 24.4.2006 klo 15.00-16.20 Paikka: Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen, pj Jukkapekka Lempiäinen, Pentti Pylkkänen Outi Kiesilä Eija Karjalainen

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 31.8.2010 57

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 31.8.2010 57 Sivistyslautakunta 31.8.2010 57 Aika: 31.8.2010 klo 17.00-18.50 Paikka Läsnä Kunnanhallituksen kokoushuone Pia Komppa, puheenjohtaja Varpu Järvinen Riikka Kiesilä Jaana Kuitunen Jorma Kuhmonen Petri Ollikainen

Lisätiedot

1. 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 47. 2. 44 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 47. 3. 45 Työjärjestyksen hyväksyminen 48

1. 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 47. 2. 44 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 47. 3. 45 Työjärjestyksen hyväksyminen 48 Tekninen lautakunta 16.7.2015 46 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 6/2015 Kokousaika Torstaina 16.7.2015 klo 15.00 15.45 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.35. 2 20 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.35. 3 21 Kaavoituskatsaus 2009. 36

1 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.35. 2 20 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.35. 3 21 Kaavoituskatsaus 2009. 36 Tekninen lautakunta 7.4.2009 34 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3/2009 Kokousaika 7.4.2009 klo 16.00 17.35 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kokoushuone 1 ASIAT 1 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.35 2

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 16.09.2015 28

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 16.09.2015 28 Sivistyslautakunta 16.09.2015 28 Aika: 16.09.2015 klo 17.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 20 Työjärjestyksen

Lisätiedot

3 Adressi Mäntyharjun kunnalle koskien Toivolan koulun keittiötä Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2017 / tukipalvelulautakunta

3 Adressi Mäntyharjun kunnalle koskien Toivolan koulun keittiötä Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2017 / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 1/2017 1 (11) Aika 18.01.2017, klo 17:00-17:48 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Adressi Mäntyharjun

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 18.12.2007

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 18.12.2007 Kunnanhallitus 10.12.2007 409 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 285 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 286 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 287 Työjärjestyksen hyväksyminen 288 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2014

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2014 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 2.4.2014 kello 14.00 15.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 8.4.2013 kello 9.00 10.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 11/2017 KOKOUSAIKA 28.6.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/2015 1 (11) Sivistyslautakunta 16.06.2015. Aika 16.06.2015, klo 18:00-18:30. Kunnantalo, kokoushuone Lahna.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/2015 1 (11) Sivistyslautakunta 16.06.2015. Aika 16.06.2015, klo 18:00-18:30. Kunnantalo, kokoushuone Lahna. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2015 1 (11) Aika 16.06.2015, klo 18:00-18:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 23 Pöytäkirjan tarkastus 24 Rehtorin

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Tarkastuslautakunta 03.10.2013 AIKA 03.10.2013 klo 16:50-19:10 PAIKKA KPMG:n toimisto, Isokatu 32, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1. 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..79. 2. 49 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen..79. 3. 50 Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..79. 2. 49 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen..79. 3. 50 Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 2.7.2014 78 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 5 / 2014 Kokousaika 2.7.2014 klo 15.00-16.25 Paikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..79 2. 49 Pöytäkirjan

Lisätiedot

1. 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Tekninen lautakunta 17.05.2017 13 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 2 / 2017 Kokousaika Keskiviikko 17.5.2017 klo 17:00 18:10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.14

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 9.9.2009 76

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 9.9.2009 76 Sivistyslautakunta 9.9.2009 76 Aika: 9.9.2009 klo 17.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 48 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 49 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

Liitteet 1 kunnanvaltuuston aikaisemmat käsittelyt/salmelan Maja 2 Osakassopimus /Salmelan maja 3 kvalt

Liitteet 1 kunnanvaltuuston aikaisemmat käsittelyt/salmelan Maja 2 Osakassopimus /Salmelan maja 3 kvalt Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 12/2015 1 (5) 123 Kiinteistö Oy Salmelan maja / osakassopimuksen muuttaminen KNGDno-2015-32 Valmistelija / lisätiedot: Johanna Luukkonen johanna.luukkonen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Kajaanin kaupungintalo, kokoushuone Brahe, Pohjolankatu 13, Kajaani. 19 Pelastusjohtajan sijaisuus ja tulosalueiden päälliköt

Kajaanin kaupungintalo, kokoushuone Brahe, Pohjolankatu 13, Kajaani. 19 Pelastusjohtajan sijaisuus ja tulosalueiden päälliköt Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (12) Aika 05.10.2017, klo 17:00-18:33 Paikka Kajaanin kaupungintalo, kokoushuone Brahe, Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani Käsitellyt asiat 15 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2011

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2011 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 13.4.2011 kello 9.00 10.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Sosiaalijohtaja Tuomas Aikkila esittelijänä ja. Pöytäkirjanpitäjä. 15-21 (Pykälät 19-21 salassa pidettäviä)

Sosiaalijohtaja Tuomas Aikkila esittelijänä ja. Pöytäkirjanpitäjä. 15-21 (Pykälät 19-21 salassa pidettäviä) Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 9.5.2011 klo 10.00 11.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Mikkeli Pöytäkirja 1/ (10) Suomenniemen aluejohtokunta Aika , klo 18:10-18:59. kahvila-ravintola Salmenranta

Mikkeli Pöytäkirja 1/ (10) Suomenniemen aluejohtokunta Aika , klo 18:10-18:59. kahvila-ravintola Salmenranta Mikkeli Pöytäkirja 1/2016 1 (10) Aika 12.01.2016, klo 18:10-18:59 Paikka kahvila-ravintola Salmenranta Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Aika: 30.03.2017 klo 18:00-21:17 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 19.2.2014 1

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 19.2.2014 1 Sivistyslautakunta 19.2.2014 1 Aika: 19.2.2014 klo 17.00-1815 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 3 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Tarkastuslautakunta 05.11.2013 AIKA 05.11.2013 klo 16:45 PAIKKA KPMG:n toimist, Isokatu 32 B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen avaus 3 16 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, Joensuu. Pirskanen ilkka toimitusjohtaja poistui klo 10.

Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, Joensuu. Pirskanen ilkka toimitusjohtaja poistui klo 10. Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.08.2016 kello 10:00-11:09 Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu Saapuvilla olleet jäsenet Tohkanen Matti Karjalainen

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 tarkastusta varten 14.12.2011 AIKA 14.12.2011 klo 16:30-17:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1. 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen 27

1. 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen 27 Rakennuslautakunta 6.6.2017 25 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2017 Kokousaika 6.6.2017 klo 15:00 15:30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2015

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2015 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.4.2015 kello 16.30 17.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus vuodelta Saatavien poisto 4. 3 Mainostilan myynti Maijamäen liikuntahalliin 5

Sisällysluettelo. 1 Vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus vuodelta Saatavien poisto 4. 3 Mainostilan myynti Maijamäen liikuntahalliin 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 Vapaa-aikalautakunta 01.03.2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus vuodelta 2015 3 2 Saatavien poisto 4 3 Mainostilan myynti Maijamäen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/ 2011 Elinkeinojaosto. Maanantaina 10.01.2011 klo 14.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/ 2011 Elinkeinojaosto. Maanantaina 10.01.2011 klo 14.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/ 2011 Elinkeinojaosto 1 KOKOUSTIEDOT Aika Maanantaina 10.01.2011 klo 14.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 26.8.2008

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 26.8.2008 Kunnanhallitus 18.8.2008 247 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 175 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 176 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 177 Työjärjestyksen hyväksyminen 178 Edustajien

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 1/2011

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 1/2011 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Tiistai 8.2.2011 kello 9.00 11.30 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 17.5.2017 1 (5) Tarkastuslautakunnan kokous 17.5.2017 Aika keskiviikko 17.5.2017 klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia ja otsikko 1. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2013

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2013 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 29.5.2013 kello 16.15 18.10 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen 3

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen 3 Rakennuslautakunta 17.1.2017 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2017 Kokousaika Tiistai 17.1.2017 klo 15.00 15:30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2012

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2012 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2012 kello 9.00 10.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 16.5.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Muut osallistujat: Mikko Luoma, tilintarkastaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (12) Omistajaohjausjaosto

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (12) Omistajaohjausjaosto Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2017 1 (12) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-13:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta (2017-2020) KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 18.10.2017 klo 14.00 - Paikka PHKS Karpalo-kabinetti KÄSITELTÄVÄT ASIAT 59 Kokouksen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 5/2012

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 5/2012 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Tiistai 6.11.2012 kello 9.00 10.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana) Kainuun jätehuollon kuntayhtymä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 2 /2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Maanantai 3.2.2014 klo 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 6 7 8 9 sivu 7 7 8 9 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Valitaan

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(9) Varastokatu KAJAANI Hallituksen kokous nro 8/2006

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(9) Varastokatu KAJAANI Hallituksen kokous nro 8/2006 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(9) KOKOUSAIKA Maanantai 2.10.2006 kello 13.00 16.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 16.12.2010 nro 7/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 16.12.2010 nro 7/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Torstai 16.12.2010 kello 8.00 11.30 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 5/2015

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 5/2015 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 23.11.2015 kello 16.00 17.20 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto Dnro KH/KV: 345 /2015 35 KERCA V (2301) ASEMAKAAVAN MUUTOS 20.5.2015/35 Kkj. 35 Asemakaavan muutosalue sijaitsee 9. Alikeravan kaupunginosassa, noin 3 km:n etäisyydellä kaupungin keskustasta etelään, Kercan

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2012

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2012 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Tiistai 25.9.2012 kello 9.00 11.30. KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 18:00-19:45 Paikka Maaningan kunnantalo, Maaningantie 32 Saapuvilla olleet jäsenet Aarne Blom, puheenjohtaja Marko Huttunen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (8) Kaupunkirakennelautakunta (S)

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (8) Kaupunkirakennelautakunta (S) Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (8) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 16:20-16:30 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Elinvoima- ja konsernijaosto 11.09.2017 Aika 11.09.2017 klo 12:30-13:54 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2016 10 Rakennuslautakunta 25.04.2016 KOKOUSAIKA 25.04.2016 klo 18.00 18.21 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Marttilan kunnanvirasto, kokoustila Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2014

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2014 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 21.5.2014 kello 14.00 15.20 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

122 Kiinteistö Oy Salmelan maja Oy / yhtiöjärjestys ja perustamissopimus

122 Kiinteistö Oy Salmelan maja Oy / yhtiöjärjestys ja perustamissopimus Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 12/2015 1 (5) 122 Kiinteistö Oy Salmelan maja Oy / yhtiöjärjestys ja perustamissopimus KNGDno-2015-32 Valmistelija / lisätiedot: Johanna Luukkonen johanna.luukkonen@kangasniemi.fi

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 4/2016 52

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 4/2016 52 ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 4/2016 52 Kokousaika 11.4.2016 kello 18.00 18.55 Kokouspaikka kunnantalo Läsnä Matti Kulmanen Tero Kuosa Pertti Liinoja Heikki Mäkinen, pj. Taru Ojanperä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Rautavaara-Savotta: Kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman hyväksyminen

Rautavaara-Savotta: Kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman hyväksyminen Yhteistyökomitea 3 16.03.2017 Kunnanhallitus 177 12.06.2017 Kunnanvaltuusto 65 21.06.2017 Rautavaara-Savotta: Kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman hyväksyminen 2017-2018 Ytk 16.03.2017 3 Tasa-arvosuunnitelma

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.4.2014 klo 9.00 13.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Kunnanhallitus 25.06.2013 AIKA 25.06.2013 klo 14:00-17:26 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 151 Kokouksen järjestäytyminen 3 152 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-18:03. Käsitellyt asiat

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-18:03. Käsitellyt asiat Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2017 1 / 12 Tarkastuslautakunta 24.05.2017 Aika 24.05.2017 klo 15:00-18:03 Paikka Toivakkatalo Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 60

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(8) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 4/2011

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(8) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 4/2011 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(8) KOKOUSAIKA Tiistai 15.3.2011 kello 15.00 15.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Paikka Keskussairaala, M-talo, 1. kerroksen kokoustila 1, Tikkamäentie 16, Joensuu

Paikka Keskussairaala, M-talo, 1. kerroksen kokoustila 1, Tikkamäentie 16, Joensuu Pöytäkirja 8/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 26.10.2016 kello 12:00-14:20 Paikka Keskussairaala, M-talo, 1. kerroksen kokoustila 1, Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu Saapuvilla olleet jäsenet Kukkonen Pekka

Lisätiedot