Kunnanhallitus Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eija Karjalainen ja Jukkapekka Lempiäinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus 379. 267 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eija Karjalainen ja Jukkapekka Lempiäinen"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 379 Aika: klo Paikka: kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen, pj Jukkapekka Lempiäinen Pentti Pylkkänen Outi Kiesilä Hannu Ripatti Eija Karjalainen, Maarit Honkanen Muut läsnäolijat: Juhani Manninen, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Varpu Järvinen, kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja Seija Väisänen, kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja Seppo Ruhanen, kunnanjohtaja Mervi Simoska, pöytäkirjanpitäjä 266 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 267 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eija Karjalainen ja Jukkapekka Lempiäinen Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Esko Kekkonen puheenjohtaja Mervi Simoska pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika Eija Karjalainen Jukkapekka Lempiäinen

2 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen kokoushuone kello Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 267 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 268 Työjärjestyksen hyväksyminen 269 Hirvensalmen kunnan osallistuminen Mikkelin seudun opetuspalvelukeskus hankkeen kolmanteen vaiheeseen 270 Uutelan risteysalueen osayleiskaavaluonnoksen käsittely 271 Jätemaksutaksan tarkistaminen 272 Lausunnon antaminen Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen muuttamiseen 273 Hirvensalmen kunnan tasa-arvosuunnitelma 274 Ruokapalvelupäällikön tehtävien ostaminen Kangasnimen kunnalta 275 Maanomistajan luvan myöntäminen Hirvensalmen moottorikelkkailijat ry:lle 276 Etuosto-oikeuden käyttäminen 277 Ilmoitusasiat Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä

3 Kunnanhallitus TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 268 Kj Kunnanhallitus hyväksyy tämän esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi. Päätös: Lisäksi päätettiin käsitellä lisälistan asiat

4 Kunnanhallitus HIRVENSALMEN KUNNAN OSALLISTUMINEN MIKKELIN SEDUN OPETUSPALVELUKESKUS -HANKKEEN KOLMANTEEN VAIHEESEEN Sivistysltk Mikkelin seudun opetuspalvelukeskus hanke on edennyt vuodesta 2004 kehittäen opetustoimen seudullista näkökulmaa. Ensivaiheessa tuotettiin strategia, yhteistyömallien arviointi ja tämän perusteella seudun kunnat päättivät jatkaa seudullisen opetustoimen yhteistyön syventämistä opetuspalvelukeskukseksi. Tämän perusteella aloitettiin hankkeen toinen vaihe - seudullisen opetuspalvelukeskuksen toiminnallinen suunnittelu syksyllä Ensimmäisen vaiheen lopussa seudullisesta opetuspalvelukeskuksesta esitettiin niin sanottu evoluutiomalli, jonka perusteella seudun kunnilla olisi mahdollisuus joko yhdistää opetustoimi kokonaisvaltaisesti tai ostaa joitakin tarvitsemiaan opetustoimen palveluja tarpeensa mukaan. Toisen vaiheen toiminnallinen suunnittelu on kuitenkin osoittanut, että kahden rinnakkaisen vaihtoehdon malli ei toimi. Jos seudulle syntyy yhteinen opetustoimi, tuki- ja muiden palvelujen tuotanto toteutuu luontaisena ja tehokkaasti osana riittävän laajaa opetustoimen kokonaisuutta. Jos seudullista opetustointa ei synny, puuttuu tuki- ja muilta palveluilta seudullinen tuottajataho ja niiden erillinen suunnittelu ja tuottaminen kuntien opetustointen ulkopuolella ei hankkeen ohjausryhmän arvion mukaan ole toimiva ratkaisu. Näin siis kuntien yhteinen seudullinen opetustoimi pystyy tuottamaan myös laadukkaammat ja toimitusvarmemmat tuki- ja muut palvelut varsinaisen opetustehtävän ohella. Nyt seudullisen opetustoimen suunnittelu on edennyt kolmannen vaiheen alkuun. Kolmannessa vaiheessa tarkoituksena on viedä toiminnallinen suunnittelu valmiiksi niin, että sitoumuksen antaneet kunnat voivat yhdistää opetustoimensa seudulliseksi kokonaisuudeksi opetuspalvelukeskus nimiselle tuottavalle taholle. Kuntapäätösten jälkeen aloitetaan perustettavan käynnistystiimin toimesta suunnitteluvaihe vuoden 2007 alussa. Yhteisen opetustoimen toiminta alkaa suunnitelman mukaan syksyllä 2007.

5 Kunnanhallitus Mikkelin seudun opetuspalvelukeskus hanke on valtakunnallinen kärkihanke ja sen toiminnan suunnittelu sekä hankkeen kolmannen vaiheen toteuttaminen on saanut sisäasiainministeriöltä kuntien yhteistoimintaavustusta euroa. Mikkelin seudun seutuvaliokunta on kokouksessaan päättänyt ( 102) avustuksen edellyttämän kuntaosuuden (30% kustannuksista) euroa varaamisesta, joten hankkeen toteuttamiseen on loppuvuoden 2006 ja kevään 2007 aikana käytettävissä yhteensä euroa. Näin ollen kolmannen vaiheen käynnistäminen ei vaadi kunnilta lisärahoitusta. Hankkeen toisessa vaiheessa tehtyjen sidosryhmäseminaarien ja kuntakierrosten palautteen perusteella halukkuutta seudullisen opetustoimen muodostamiseen on olemassa seudun kunnissa sekä luottamushenkilöiden että opetustoimen henkilöstön keskuudessa niin, että riittävän laaja ydinkuntien yhteinen opetuspalvelukeskus on mahdollista perustaa. Lisäksi opetustoimen suurimman henkilöstöryhmän ammattiyhdistys OAJ tukee seudullisen opetustoimen muodostumista Mikkelin seudulle. Kolmannen vaiheen alussa kuntia pyydetään tekemään sitoutumista ilmaiseva päätös siitä, että ne haluavat jatkaa seudullisen opetustoimen yhteistä suunnittelua. Tämä suunnittelu johtaa opetuspalvelukeskuksen toimintasuunnitelmaan, yhteistyösopimusten ja palvelusopimusten laadintaan, joiden perusteella kunta yhdistää opetustoimensa seudulliseen opetuspalvelukeskukseen. Suunnittelun jälkeen kunnat tarkastavat ja hyväksyvät suunnitelmat ja allekirjoittavat yhteistyösopimuksen ja palvelusopimukset. Ennen allekirjoituksia ja opetustoimen yhdistämistä käydään kaikki tarvittavat neuvottelut henkilöstön ja muiden tahojen kanssa. Tämän jälkeen opetuspalvelukeskus vastaa seudullisena tuottajatahona kunnan opetustoimen toteutuksesta yhteistyö- ja palvelusopimuksissa määritellyillä tavoilla. Mikkelin seudun opetuspalvelukeskus - hankkeen ohjausryhmä esittää Mikkelin seudun kunnille päätettäväksi, että kunta sitoutuu Mikkelin seudun opetuspalvelukeskuksen kolmannen vaiheen suunnitteluun. Suunnittelu johtaa toimintasuunnitelman,

6 Kunnanhallitus yhteistyösopimusten ja palvelusopimusten laadintaan, joiden perusteella kunta yhdistää opetustoimensa seudulliseen opetuspalvelukeskukseen. Ohjausryhmä pyytää kuntia antamaan vastauksensa esitykseen mennessä osoitteella Mikkelin seudun aluekeskusohjelma / Aki Kauranen Mikkelin kaupunki / opetuspalvelukeskus Maaherrankatu Mikkeli Mikäli Mikkelin seudun opetuspalvelukeskuksen toiminta käynnistyy on huomioitava, että tällöinkin peruskunnat vastaavat edelleen perusopetuksesta. Perusopetuksen tuottajana toimii tällöin seudullinen opetuspalvelukeskus. Liite 1 Muistio Mikkelin seudun opetuspalvelukeskuksesta käydyistä keskusteluista sidosryhmäseminaareissa kesällä ja syksyllä Rehtori Päätös Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Hirvensalmen kunta sitoutuu Mikkelin seudun opetuspalvelukeskuksen kolmannen vaiheen suunnitteluun. Suunnittelu johtaa toimintasuunnitelman, yhteistyösopimusten ja palvelusopimusten laadintaan, joiden perusteella kunta yhdistää opetustoimensa seudulliseen opetuspalvelukeskukseen. Khall 269 Muistio Mikkelin seudun opetuspalvelukeskuksesta käydyistä keskusteluista sidosryhmäseminaareissa kesällä ja syksyllä 2006 liitteenä 1. Kj Hirvensalmen OAJ:n paikallisjärjestö on käsitellyt seudullista opetuspalvelukeskusta sekä hallituksen kokouksessaan että yhdistyksen syyskokouksessa OAJ Hirvensalmen paikallisosaston lausunto on liitteenä 2. Lisäksi kunnan kouluilta on pyydetty lausunnot asiaan. Lahnaniemen koulu on hankkeen kannalla, muttei ole jättänyt kirjallista lausuntoa. Malvaan koulu on ilmoittanut, ettei ota asiaan kantaa. Koulujen lausunnot liitteinä 3-5. Kunnanhallitus päättää, että Hirvensalmen kunta sitoutuu Mikkelin opetuspalvelukeskuksen kolmannen vaiheen suunnitteluun.

7 Kunnanhallitus Suunnittelu johtaa toimintasuunnitelman, yhteistyösopimusten ja palvelusopimusten laadintaan, joiden perusteella kunta niin päättäessään luovuttaa opetustoimen palvelutuotannon opetuspalvelukeskukselle. Kunta edellyttää, että suunnittelussa kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin: - Kunnan ja opetuspalvelukeskuksen välinen suhde on tilaajatuottajamalli. Kunnalla säilyy opetustoiminnan järjestämisvastuu ja kunta toimii palvelujen tilaajana. - Palvelusopimukset on valmisteltava siten, että ne takaavat palvelutoiminnan pitkäaikaiset ja vakaat sopimukset, mutta mahdollistavat myös sopimuksesta irtautumisen, jos palvelut eivät laadultaan tai kustannuksiltaan vastaa odotuksia. - Opetuspalvelukeskuksen johtamiseksi ja ohjaamiseksi muodostettavassa toimielimessä tulee olla tasaedustus mukana olevista kunnista alkuperäisen hankeselvityksen mukaisesti. - Hirvensalmen kunnan opetuspalvelujen hallintokustannukset eivät saa nousta normaalia kustannuskehitystä enempää vuoden 2006 tasosta. Opetustunnin keskimääräinen hinta voi toimia perusteltuna toiminnan ja palvelujen hintana. Hallintokustannukset on kuitenkin perustultua hinnoitella läpinäkyvästi siten, että ne ovat irti palvelutuotannon yksikköhinnoista ja niitä voidaan seurata. Päätös:

8 Kunnanhallitus UUTELAN RISTEYSALUEEN OSAYLEISKAAVALUONNOKSEN KÄSITTELY Tekn.ltk Osayleiskaava sijaitsee Hirvensalmen kunnan eteläosassa valtatien 5 ja Hirvensalmelta Mäntyharjulle menevän tien risteysalueella. Kirkonkylältä matkaa alueelle on noin 13 km. Alueella on voimassa YM:n vahvistama Mikkelin ja Pieksänmäen seutujen seutukaava. Kaava-alue on seutukaavassa osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi. Seutukaavassa alueen läpi on osoitettu Lahti-Heinola-Mikkeli oikoradan linjaus sekä oleva valtatie 5. Tiehallinnon toimesta on laadittu vuonna 2004 toimenpideselvitys valtatien 5 parantamisesta välillä Lusi-Mikkeli. VR on laadituttanut Oikorata Lahti-Heinola-Mikkeli, Ratalinjan valinta selvityksen joka valmistui Alueen maanomistus on suurelta osin yksityisten omistuksessa, mutta alueella on maata myös kunnan omistuksessa. Alue on tyypillistä haja-asutusaluetta, jossa vallitsevina seikkoina on aluetta halkovat yleiset tiet. Alue on pinnanmuodoiltaan vaihtelevaa, havupuuvaltaista kangasmetsää. Hirvensalmi-Uutela tien varrella on pieniä peltoalueita. Alueen korkeuserot ovat noin 25 metrin suuruiset. Suunnittelualueen kaakkoisreunassa sijaitsee Huruslampi, joka on noin 30 ha suuruinen. Suunnittelualueella on seitsemän asuintaloa ja neljä vapaaajanasuntoa. Alue on normaalia haja-asutusaluetta. Hintikan vesiosuuskunnan runkolinja kulkee Huruksentien varressa. Kunnan tavoitteena on ohjata valtatien 5 sekä risteysalueen maankäyttöä ja luoda edellytykset alueen kehittymiselle. Kunnan tavoitteena on saada alueelle liikennettä palveleva huoltamo/myymälä sekä pienteollisuuden tontteja. Alueelle on tarkoitus osoittaa myös vesihuoltolinjan läheisyyteen hiukan asutusta. Yleiskaavassa huomioidaan valtatien 5 ja oikoradan uudet

9 Kunnanhallitus linjaukset. Yleiskaavalla on osoitettu alueelle risteysalueen läheisyyteen kaksi työpaikka-aluetta (Teollisuus- ja varastoaluetta T) sekä palveluiden aluetta (P-1), joka on tarkoitettu matkailijoita palvelevaksi liikenneasemaksi. Huruksentien varteen on osoitettu 11 ha asuinaluetta, johon voi rakentaa noin 11 uutta asuinrakennuspaikkaa. Lomarakennuspaikat on sijoitettu Huruslammen rantaan (4 ha). Työpaikka-aluetta kaavassa on 8 ha, jotka ovat suurelta osin kunnan mailla. Osayleiskaava on tarkoitus hyväksyä oikeusvaikutteisena yleiskaavana kunnanvaltuustossa. Omakotitonttien rakennusluvat myönnetään osayleiskaavan perusteella. Myös pienimuotoinen osayleiskaavan mukainen työpaikkarakentaminen voi tapahtua suoraan rakennusluvilla. Isommista hankkeista käytettävästä menettelytavasta neuvotellaan ympäristökeskuksen kanssa. Vesiosuuskunnan verkkoon liittymisestä kukin rakentaja vastaa itse. Mahdollisen yhteisen jätevedenpuhdistamon toteuttaminen on myös rakentajien vastuulla. Alueen sähkö- ja televerkon rakentamisesta huolehtivat alueelliset yhtiöt. Päätös alueen kaavoittamisesta on tehty vuoden 2003 aikana. Maastokäynti alueelle on tehty syyskuussa Liitteenä nro 4 Uutelan osayleiskaavaluonnos. Tekn.joht. Päätös Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se asettaa Uutelan osayleiskaavaluonnoksen MRL 65 :n ja MRA 27 :n mukaan nähtäville 30 päivän ajaksi sekä pyytää tarvittavat lausunnot. Tekninen lautakunta päätti jättää asian pöydälle. Käydään neuvottelu osayleiskaava-alueen maanomistajien kanssa luonnoksen tarkistamiseksi. Tekn.ltk

10 Kunnanhallitus Keväällä 2005 pidettiin yleisötilaisuus sekä elokuussa maanomistajille tiedotustilaisuus, jonka perusteella alustavaa kaavaluonnosta muutettiin. Kaavaa laajennettiin Huruksen itäpuolelle. AOT-alue osoitettiin, AP-alueita pienennettiin. Tekn.joht. Päätös Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se asettaa Uutelan risteysalueen osayleiskaavaluonnoksen nähtäville 14 vuorokauden ajaksi ja pyytää tarvittavat lausunnot. Liitteenä nro 1 Uutelan risteysalueen osayleiskaavaluonnos. Lisäksi lautakunta esittää kahden asuinrakennustontin sijoittamista kunnan omistamalle maalle ( RN:o 5:112) RMkorttelialueen itäpuolella olevan tien yläpuolelle sekä Kiinteistö Oy Tammilehdon omistaman teollisuuskorttelin vieressä olevat M-alueet muutetaan teollisuusalueeksi. Ko. maanomistajaa tulee kuulla. Khall Liitteenä nro 2 Uutelan risteysalueen osayleiskaavaluonnos. Kj Päätös Kunnanhallitus asettaa Uutelan risteysalueen osayleiskaavaluonnoksen nähtäville 14 vuorokauden ajaksi. Kunta pyytää luonnokseen tarvittavat lausunnot. Kaava asetetaan nähtäville muutettuna siten, että 1. kiinteistölle R:No 5:112 merkitään kaksi asuinrakennustonttia RM-korttelialueen itäpuolella olevan tien yläpuolelle, 2. Kissanristin kiinteistön vieressä olevat M-alueet muutetaan teollisuusalueeksi ja 3. kaavatekstiin tehdään lisäys, että kaava-alueelle voidaan sijoittaa rakennuslautakunnan antamien määräysten mukaan valomainoksia. Tekn.ltk On laadittu uusi kaavaluonnosehdotus 5-tien linjauksen ja liitooravaselvityksen mukaisin perustein. Tekn.joht. Kaavaluonnosehdotus esitellään kokouksessa. Päätös Kaavaluonnos esiteltiin kokouksessa, joka hyväksyttiin. Todettiin, että Huruksen alueelle johtava yksityistie siirtyy Huruslammen puolelle tiesuunnitelman mukaisesti.

11 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se asettaa Uutelan risteysalueen osayleiskaavaluonnoksen nähtäville 14 vuorokauden ajaksi ja pyytää tarvittavat lausunnot. Liitteenä nro 4 Uutelan risteysalueen osayleiskaavaluonnos. Khall 270 Liitteenä 6 Uutelan risteysalueen osayleiskaavaluonnos. Kunnanhallitus päättää asettaa Uutelan risteysalueen osayleiskaavaluonnoksen nähtäville MRL 65 :n ja MRA 27 :n mukaisesti sekä pyytää siitä tarvittavat lausunnot. Kaavaluonnos laitetaan myös kunnan kotisivuille. Päätös: Kaavaluonnos on nähtävä

12 Kunnanhallitus JÄTEMAKSUTAKSAN TARKISTAMINEN Tekn.ltk Hirvensalmen kunnalla on voimassa oleva sopimus yhdyskuntaym. jätteiden vastaanottamisesta Metsäsairila Oy:n kanssa saakka. Uusi kuten vanhakin sopimus koskee Hirvensalmen kunnan alueella syntyvää yhdyskuntajätteen ja hyötyjätteen vastaanottoa ja käsittelyä Mikkelin kaupungissa sijaitsevalla Metsä-Sairilan jäteasemalla. Jätteiden keräilystä ja kuljetuksesta sekä hyöty- ja ongelmajätteistä huolehtii Hirvensalmen kunta jätelain edellyttämällä tavalla. Kunnalla on voimassaoleva kuljetussopimus RL-Huolinnan kanssa. Kunnanhallitus käsittelee sopimusluonnoksen yhdyskuntajätteiden toimittamisesta Metsä-Sairilan jätekeskukselle. Sopimusluonnoksessa uuden jäteverollisen jätetonnin hinta on 84, alv 0 %. Jäteverolinen jätetonni sisältää 30 jäteveroa. Jätelain 5 luvun 27 :n ja 30 :n mukaan kunnalla on oikeus periä sille järjestetystä jätehuollosta kertyvistä kustannuksista jätteen tuottajalta. Jätelaki kehottaa määräämään taksan myös siten, että se kannustaa jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämisen sekä jätteen hyödyntämisen. Hintamuutos on esitetty astiakohtaisiin jätteenkäsittelymaksuihin, jotka on laskettu yhdyskuntajätteen tonnihinnasta, ja jota on korotettu samassa suhteessa pyöristäen, kun Hirvensalmen kunnalta perittäviä jätteenkäsittelymaksuja korotetaan. Korotus jätteenkäsittelymaksuun on 7 %. Aluekeräyspisteiden maksuihin esitetään korotusta 10 %, joka vastaa alueen normaalitasoa. Liitteenä nro 5 vertailu kokonaishinnan noususta jätetaksassa yleisimmillä jäteastioilla. Tekn.joht. Päätös Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi liite nro 6 mukaiset jätemaksutaksat, jotka tulevat voimaan alkaen. Khall 271 Liitteenä 7 vertailu kokonaishinnan noususta jätetaksassa yleisimmillä jäteastioilla ja liitteenä 8 jätemaksutaksat.

13 Kunnanhallitus Kj Päätös: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteen 8 mukaiset jätemaksutaksat, jotka tulevat voimaan alkaen.

14 Kunnanhallitus LAUSUNNON ANTAMINEN ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOKSEN PALVELUTASOPÄÄTÖKSEN MUUTTAMISEEN Khall. 272 Etelä-Savon pelastuslautakunta on lähettänyt kuntiin ja muihin sidosryhmiin lausunnolle Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen muutosesityksen. Muutosesityksessä esitetään, että varallaolojärjestelmät muutetaan siten, että Etelä-Savon pelastuslaitoksella on ympäri vuoden 19 yksikönjohtajapäivystäjää ympäri maakuntaa. Tämän lisäksi suurimmissa kuntakeskuksissa on kesäviikonloppuina varallaolossa kaksi sammutusmiestä (Juva, Kangasniemi, Mäntyharju, Kerimäki, Joroinen). Lisäksi pelastuslaitoksella järjestetään tarpeen mukaan varallaolojärjestelmän vahvennuksia. Vahvennuksia vaativat esimerkiksi yksittäiset suuret yleisötapahtumat, joissa onnettomuusriski kasvaa merkittävästi. Etelä-Savon pelastuslautakunta pyytää kuntien lausuntoja voimassa olevan palvelutason muuttamisesta mennessä. Etelä-Savon pelastuslautakunta päättää palvelutasosta samassa yhteydessä kun se tekee vuoden 2007 määrärahojen käyttösuunnitelman. Kj. Päätös: Hirvensalmen kunnalla ei ole huomautettavaa Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen muuttamiseen.

15 Kunnanhallitus HIRVENSALMEN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA Khall. 273 Vuonna 1986 hyväksyttiin laki naisten ja miesten välisestä tasaarvosta. Lakia muutettiin vuonna voimaan tulleen lain merkittävimmät muutokset koskevat tasa-arvosuunnitelmaa. Muuttuneen tasa-arvolain mukaan tasa-arvosuunnitelmalle on nyt annettu laissa vähimmäissisältö. Tasa-arvolain mukaan tasaarvosuunnitelman tulee koskea erityisesti palkkausta ja muita palvelusuhteen ehtoja. Suunnitelman laatiminen kuuluu, kuten aikaisemmankin lain aikaan, yhteistoimintamenettelyn piiriin. Työnantaja on viime kädessä vastuussa siitä, että tasaarvosuunnitelma on laadittu. Suunnitelman tulee sisältää seuraavaa: 1. Selvitys työpaikan tasa-arvotilanteesta ja sen osana erittely naisten ja miesten sijoittumisesta eri tehtäviin sekä kartoitus naisten ja miesten tehtävien luokituksesta, palkoista ja palkkaeroista. 2. Käynnistettäväksi ja toteutettavaksi suunnitellut tarpeelliset toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi ja palkkauksellisen tasaarvon saavuttamiseksi. 3. Arvio tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden aikaisempien toimenpiteiden toteuttamisesta ja niiden tuloksista. Tasa-arvosuunnitelman sisällöstä ei tarvitse sopia. Työnantaja päättää, mitä tasa-arvosuunnitelmaan sisällytetään ja miten siitä tiedotetaan. Tasa-arvosuunnitelma on tehtävä, jos työnantajan palveluksessa on vähintään 30 työntekijää. Tasa-arvosuunnitelma on laadittava vuosittain. Paikallisesti voidaan sopia, että edellä olevat 1. kohdan selvitys, erittely ja kartoitus tehdään harvemmin, kuitenkin vähintään kerran kolmessa vuodessa. Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut oppaan Tasaarvosuunnitteluun, miksi, mitä, miten? Sen tarkoituksena on helpottaa uudistetun tasa-arvolain tulkintaa työpaikoilla. Lisäksi siinä pyritään selkeyttämään uudistetun lain valmistumisen jälkeen tehtäviä tasa-arvosuunnitelmia kertomalla tasa-arvosuunnitelmiin sisällytettävistä asioista, niiden vähimmäissisällöstä ja kattavuudesta. Tasa-arvosuunnitelmien lähtökohtana on tasaarvoasioiden sisällyttäminen osaksi normaaleja toimintayksiköiden vuosisuunnitelmia. Tasa-arvosuunnitelma voidaan sisällyttää esimerkiksi henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan tai työsuojelun

16 Kunnanhallitus toimintaohjelmaan. Mahdollista on laatia myös erillinen tasaarvosuunnitelma. Palkkakartoitus sisältyy uutena elementtinä tasaarvosuunnitelmaan. Se kattaa kaikki työnantajan palveluksessa olevat henkilöt. Tasa-arvolaki ei määrittele yksityiskohtaisesti, miten palkkakartoitus käytännössä tehdään. Kartoituksen toteutus voi vaihdella ala- ja työnantajakohtaisesti. Keskeistä kartoituksen tekemisessä on, että yksittäisten henkilöiden palkat eivät siitä ilmene. Palkkakartoitus laaditaan palkkausjärjestelmittäin ryhmiteltynä. Laissa ei ole säännöstä siitä, mihin mennessä uudet tasaarvosuunnitelmat on tehtävä. Hirvensalmen kunnassa ei ole voimassa olevaa tasa-arvosuunnitelmaa. Koska kunnan henkilöstömäärä ylittää lain minimimäärän, 30 henkilöä, olisi kunnalle saatava uuden lain mukainen tasa-arvosuunnitelma mahdollisimman pian. Vaikka suunnitelman laatimiselle ei ole asetettu määräaikaa, on tasa-arvovaltuutetulla mahdollisuus asettaa määräaika, jonka kuluessa tasa-arvosuunnitelma on laadittava ja tasa-arvovaltuutetun esityksestä tasa-arvolautakunta voi tarvittaessa sakon uhalla velvoittaa laatimaan suunnitelman. Hirvensalmen kunnan yhteistyötoimikunta on käsitellyt kunnan tasa-arvosuunnitelmaa kolmessa kokouksessaan vuonna Liitteenä 9 on kunnan tasa-arvosuunnitelmaluonnos. Kj. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 9 olevan Hirvensalmen kunnan tasa-arvosuunnitelman.

17 Kunnanhallitus RUOKAPALVELUPÄÄLLIKÖN TEHTÄVIEN OSTAMINEN KANGASNIEMEN KUNNALTA Khall 274 Vuoden 2007 talousarvioon on varattu määrärahat ruokapalvelupäällikön osa-aikaisten tehtävien ostamiseksi Kangasniemen kunnalta. Kangasniemen kunnan kanssa on käyty neuvotteluja, joiden perusteella Kangasniemen kunta rekrytoisi ruokapalvelupäällikön, jonka työaikaa Hirvensalmen kunta voisi ostaa 40 %. Ruokapalvelupäällikkö toimisi kahtena päivänä viikossa Hirvensalmen kunnan toimipisteissä. Ruokapalvelupäällikön tehtäviin kuuluisi koko kunnan ruokapalvelujen ohjaamisesta huolehtiminen sekä ruokapalvelujen tulosalueen johtamiseen, taloushallintoon ja henkilöstöhallintoon liittyvät tehtävät. Kj Hirvensalmen kunta päättää ostaa Kangasniemen kunnalta ruokapalvelupäällikön tehtäviä 40 % työajalla vuonna Henkilön rekrytointi tapahtuu yhteistyössä Kangasniemen kunnan kanssa Tarkempi sopimus palvelujen ostamisesta neuvotellaan myöhemmin. Päätös:

18 Kunnanhallitus MAANOMISTAJAN LUVAN MYÖNTÄMINEN HIRVENSALMEN MOOTTORIKELKKAILIJAT RY:LLE Khall. 275 Hirvensalmen moottorikelkkailijat ry hakee kunnanhallitukselta maanomistajan lupaa rakentaa ja ylläpitää moottorikelkkaurastoa karttaliitteessä 10 osoitetuilla kunnan omistamilla maa-alueilla. Kelkkaura on noin kaksi metriä leveä talvipolku, joka pyritään rakentamaan vanhojen, jo olemassa olevien polkujen yms. päälle. Uraston rakentaminen vaatii lähinnä pienrisukon poistoa sekä tarvittavien silta yms. rakenteiden rakentamista. Kelkkaura merkitään valtakunnallisesti hyväksytyin kelkkauramerkein. Kelkkauran rakentaminen ko. alueille parantaa liikkumismahdollisuuksia moottorikelkalla Liekune-Kirkonkylä- Ryökäsvesi ja avaa turvallisemman uran Mikkelin ja Hirvensalmen välille. Samalla pyritään ehkäisemään omin päin ajelu Kirkonkylä- Satulinna ulkoilu- ja latureiteillä. Uran tekninen sijainti tarkentuu maastossa tehtävän kartoituksen yhteydessä. Moottorikelkkailijat tarkistaa uran sijainnin yhdessä kunnan teknisen toimen kanssa. Urien ylläpidosta ja merkinnästä vastaa Hirvensalmen moottorikelkkailijat ry. Kj Päätös: Kunnanhallitus myöntää luvan moottorikelkkauran rakentamiseen ja ylläpitoon karttaliitteen mukaiselle reitille kunnan omistamilla mailla Hirvensalmen moottorikelkkailijat ry:lle. Uran tarkemmasta sijainnista on sovittava teknisen toimiston kanssa.

19 Kunnanhallitus ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN Khall Etuostolain mukaan kunnalla on etuosto-oikeus kun- 276 nassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa. Etuosto-oikeutta ei ole, jos 1) kiinteistö käsittää tai, jos samalla luovutuskirjalla tai muutoin luovutuksin, jotka on katsottava samaksi kaupaksi, myydään eri kiinteistöjä, nämä yhdessä käsittävät 5000 neliömetriä tai sitä vähemmän; 2) ostajana on myyjän puoliso tai henkilö, joka perintökaaren 2 ja 4 luvun säännösten mukaan voisi periä myyjän taikka tällaisen henkilön puoliso; 3) ostajana tai myyjänä on valtio tai sen laitos; 4) myynti tapahtuu pakkohuutokaupalla. Lain 21 :n mukaan päätöksen asiassa tekee kunnanhallitus, jollei se ole siirtänyt päätösvaltaa viranhaltijan tehtäväksi. Kiinteistönomistajan kirjallisesta pyynnöstä, jossa on selvitettävä kaupan kohde, kauppahinta ja muut kauppaehdot sekä kiinteistön omistajan osoite, kunta voi etukäteen ilmoittaa, ettei se tule käyttämään etuosto-oikeuttaan, jos kiinteistö kahden vuoden kuluessa kunnan päätöksestä myydään ilmoitetuilla ehdoilla. Mikäli kunta on päättänyt käyttää etuosto-oikeutta, päätöksestä voi valittaa lääninoikeuteen. Mikäli etuosto-oikeutta ei käytetä, päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla. Hirvensalmella etuosto-oikeuden käyttämistä koskevat päätökset tekee kunnanhallitus. Kunnalle on toimitettu seuraavat kiinteistönluovutusilmoitukset: 1. Aulis Rekola/Sirkka ja Keijo Niemi 2. Pentti Tuukkanen/Oiva ja Sirkka Tyllinen 3. Anja Ronkainen/Mirja Mokkila 4. Matti ja Eija Nissinen/Bataev Vladimir 5. RR-Analyysit Oy/Rauno ja Kaarina Ruotsalainen Kj Päätös: Kunnanhallitus päättää, että kunta ei käytä etuosto-oikeuttaan yllä mainituissa kiinteistökaupoissa.

20 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT Khall Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtion- 277 viranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym. asiakirjat tai kirjeet: 1. Tiehallinnon kirje valtatie 5 parantaminen/suunnitelman laatimisesta välillä Hurus-Hietanen. 2. TE keskuksen tiedote lokakuun työllisyystilanteesta. 3. Etelä-Savon maakuntaliiton lausunto seutukuntajaon tarkistustarpeista. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ky:n 4. valtuuston pöytäkirja 5. hallituksen pöytäkirja rakennustoimikunnan pöytäkirja hallituksen pöytäkirjaote sairaanhoitopiirin perussopimuksen muuttamisesta. 8. Itä-Suomen päihdehuollon pöytäkirja Vaalijalan ky:n 9. yhtymäkokouksen pöytäkirja hallituksen pöytäkirja Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirjaote perusterveydenhuollon palvelujen myyntisopimuksen uudistamisesta Ristiinan ja Hirvensalmen kunnille. Mikkelin kaupungin ympäristölautakunnan 12. pöytäkirja ote pöytäkirjasta koskien ympäristönsuojelun maksutaksan hyväksymistä 14. ote pöytäkirjasta koskien ympäristöterveydenhuollon maksutaksan hyväksymistä. Pöytäkirjajäljennökset: 15, rakennuslautakunta tarkastuslautakunta Kj Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Muut asiakirjat ja kirjeet eivät aiheuta enempiä toimenpiteitä.

21 Kunnanhallitus Päätös:

22 Kunnanhallitus TIETOPALVELUYHTIÖN PERUSTAMINEN MIKKELIN SEUDULLE Khall Mikkelin seutuvaliokunta päätti kokouksessaan, että se suosittelee kunnille varautumista vuoden 2006 talousarviossaan Mikkelin seudun tietopalveluyhtiön perustamiseen ja että seuraavassa kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestysluonnos sekä osakassopimus. Esityslistan liitteenä ovat yhtiöjärjestysluonnos, osakassopimus sekä alustava liiketoimintasuunnitelma. Liitteet Yhtiöjärjestysluonnos on perusmallia. Osakassopimuksessa on määritelty osakkeiden myynti ja omistamisen rajaus siten, että omistajakuntien ei tarvitse kilpailuttaa tietotekniikan hankintoja, vaan ne voidaan suoraan ostaa yhtiöltä. Tämä edellyttää sitä, että liikevaihdosta ei enempää kuin 20%:a myydä ulkopuolisille asiakkaille. Yhtiön päätehtävä vuonna 2006 olisi yhteisten kilpailutusten ja alueellisten ohjelmistohankkeiden hallinnointi. Käytännössä se tarkoittaa henkilöstö- ja taloushallinnon eli HETA ja Effica hankkeita sekä hoitaisi alueverkon sopimusten ylläpidon. Näistä on syntynyt kustannuksia jo vuonna 2005 ja ne siirretään yhtiön kuluiksi ja laskutetaan ohjelmistojen käyttäjiltä. Sairaanhoitopiirille on esitetty, että yhtiö huolehtisi myös alueellisen terveydenhuollon tietotekniikan kehittämisestä sairaanhoitopiirin puolesta. Päätoimista henkilökuntaa ei ole alkuvaiheessa, vaan osakassopimuksessa on esitetty, että kaupungin tietohallintopäällikkö toimisi toimitusjohtajana toistaiseksi. Toiminnan laajentamisesta päätetään erikseen. Liiketoimintasuunnitelmassa on useita erilaisia toimintavaihtoehtoja, joista osaa tehdään jo seudullisesti epävirallisesti ja osa on sellaisia, joissa yhteishankinnoilla saadaan merkittäviä kustannusetuja, jos niin halutaan. Kj: Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevat asiakirjat. Kunta edellyttää, että yhtiö maksaa sijoitetulle pääomalle tuottoa. Äänivaltaa on rajoitettava siten, ettei kukaan osakkaista voi yksin päättää asioista. Päätös:

23 Kunnanhallitus Khall tehdyn päätöksen jälkeen on seudullisen tietohallintoyhtiön valmistelu jatkunut pitkin vuotta. Päätös seudullisesta sosiaalipalvelujen ohjelmistosta (Pro Consona) on tehty ja käyttöönotto on aloitettu. Terveydenhuollon ohjelmiston (Effica) käyttöönotto laajenee jatkuvasti. Seudullinen talous- ja henkilöstöhallinto-ohjelmisto (HETA) on ollut laajassa käytössä vuoden alusta. Hirvensalmen kunnassa Pro Consona otetaan käyttöön sosiaalityössä tammikuussa 2007, elatusturvassa helmikuussa 2007 ja päivähoidossa elokuussa Efficaa otetaan käyttöön myöhemmin mm. vanhustenhuollon osalta. Myönteisen päätöksen yhtiöön liittymisestä ovat tehneet : ESSKY, kuntayhtymän hallitus Etelä-Savon sairaanhoitopiiri hallitus Kangasniemi valtuusto , päätöksessä kunta varaa oikeuden esittää muutoksia etenkin osakassopimukseen Mikkelin AMK kuntayhtymän hallitus Pertunmaan kunta, valtuusto Pieksämäen kaupunginhallitus Puumalan kunta, valtuusto Ristiinan kunnanvaltuusto Mikkelin kaupunginhallitus Juva ja Suomenniemi eivät liity yhtiöön vielä tässä vaiheessa. Mikkelin kaupungin päätös siirtyi loppuvuoteen mm. Haukivuoren liitoksen vuoksi. Jotta osakepääoma saadaan täytettyä euroon näiden kahden poisjäävän kunnan ja Haukivuoren osalta, Mikkelin kaupunki sijoittaa puuttuvan osan. Vastaava käytäntö oli myös Metsäsairila Oy:n kohdalla. Hirvensalmen esitystä siitä, että yhdelle omistajalle ei tulisi ehdotonta enemmistöä, on noudatettu. Uusi osakepääomarakenne:

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010 Sivistyslautakunta 9.11.2010 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 9.11.2010 klo 18.00-18.50 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen Jesse Mattila Annika

Lisätiedot

Viranomainen Päivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA 7.12.2015 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 235

Viranomainen Päivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA 7.12.2015 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 235 Kunnanhallitus 235 Aika 7.12.2015 klo 16.00-16.17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 158 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 159 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 5.10.2016 40 Aika: 5.10.2016 klo 17.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 28 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 29 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

1. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..37. 2. 34 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen..37. 3. 35 Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..37. 2. 34 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen..37. 3. 35 Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 17.6.2015 36 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 5/2015 Kokousaika 17.6.2015 klo 15.00-16.20 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..37 2.

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 31.8.2010 57

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 31.8.2010 57 Sivistyslautakunta 31.8.2010 57 Aika: 31.8.2010 klo 17.00-18.50 Paikka Läsnä Kunnanhallituksen kokoushuone Pia Komppa, puheenjohtaja Varpu Järvinen Riikka Kiesilä Jaana Kuitunen Jorma Kuhmonen Petri Ollikainen

Lisätiedot

Esko Kekkonen Jukkapekka Lempiäinen Mervi Simoska puheenjohtaja puheenjohtaja 106 pöytäkirjanpitäjä

Esko Kekkonen Jukkapekka Lempiäinen Mervi Simoska puheenjohtaja puheenjohtaja 106 pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 159 Aika: 24.4.2006 klo 15.00-16.20 Paikka: Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen, pj Jukkapekka Lempiäinen, Pentti Pylkkänen Outi Kiesilä Eija Karjalainen

Lisätiedot

Mikkeli Pöytäkirja 1/ (10) Suomenniemen aluejohtokunta Aika , klo 18:10-18:59. kahvila-ravintola Salmenranta

Mikkeli Pöytäkirja 1/ (10) Suomenniemen aluejohtokunta Aika , klo 18:10-18:59. kahvila-ravintola Salmenranta Mikkeli Pöytäkirja 1/2016 1 (10) Aika 12.01.2016, klo 18:10-18:59 Paikka kahvila-ravintola Salmenranta Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

1. 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..79. 2. 49 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen..79. 3. 50 Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..79. 2. 49 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen..79. 3. 50 Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 2.7.2014 78 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 5 / 2014 Kokousaika 2.7.2014 klo 15.00-16.25 Paikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..79 2. 49 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2012

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2012 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2012 kello 9.00 10.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2011

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2011 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 25.3.2011 kello 9.00 12.30 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 6/2014

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 6/2014 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 16.00 17.30 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

122 Kiinteistö Oy Salmelan maja Oy / yhtiöjärjestys ja perustamissopimus

122 Kiinteistö Oy Salmelan maja Oy / yhtiöjärjestys ja perustamissopimus Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 12/2015 1 (5) 122 Kiinteistö Oy Salmelan maja Oy / yhtiöjärjestys ja perustamissopimus KNGDno-2015-32 Valmistelija / lisätiedot: Johanna Luukkonen johanna.luukkonen@kangasniemi.fi

Lisätiedot

Tarjoukset on pyydetty klo mennessä ja määräaikaan mennessä saadut tarjoukset on avattu , mistä erillinen avauspöytäkirja.

Tarjoukset on pyydetty klo mennessä ja määräaikaan mennessä saadut tarjoukset on avattu , mistä erillinen avauspöytäkirja. Puumala Ote pöytäkirjasta 3/2015 1 (7) 30 Pirttimäen metsätien rakentaminen PuuDno-2015-255 Valmistelija / lisätiedot: Kimmo Hagman kimmo.hagman@puumala.fi Liitteet 1 Pirttimäen metsätien kartat 2015.pdf

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 4/2008

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 4/2008 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Perjantai 29.8.2008 kello 13.00 15.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely Puumala Ote pöytäkirjasta 2/2016 1 (5) Kunnanhallitus, 24, 15.02.2016 Valtuusto, 12, 29.02.2016 12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 tarkastusta varten 23.02.2011 AIKA 23.02.2011 klo 16:30-17:45 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kaupunginkanslia

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kaupunginkanslia Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 10 Helsingin Markkinointi Oy:n ja kaupungin välinen vuoden 2016 palvelusopimus HEL 2016-000513 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, viitaten päätökseensä

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 4/2016 52

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 4/2016 52 ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 4/2016 52 Kokousaika 11.4.2016 kello 18.00 18.55 Kokouspaikka kunnantalo Läsnä Matti Kulmanen Tero Kuosa Pertti Liinoja Heikki Mäkinen, pj. Taru Ojanperä

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2016 Sivistyslautakunta Sivu 65 KOKOUSAIKA. Keskiviikkona kello Kunnanvirasto khall:n huone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2016 Sivistyslautakunta Sivu 65 KOKOUSAIKA. Keskiviikkona kello Kunnanvirasto khall:n huone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2016 Sivu 65 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Keskiviikkona 21.9.2016 kello 18.32 19.47 Kunnanvirasto khall:n

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 25. syyskuuta 2014 kello 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Jari Laurila pj Esko Syrjälä j. Kimmo Kupi j. Pirjo Leino j. Elina Rauhala j. Läsnä Poissa Muut saapuvilla

Lisätiedot

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 20/2011 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Keskiviikkona 16.11.2011 klo 16.55 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. 3. 4. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ASIAT 1. 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.. 25. 2. 17 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.. 25. 3. 18 Työjärjestyksen hyväksyminen..

ASIAT 1. 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.. 25. 2. 17 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.. 25. 3. 18 Työjärjestyksen hyväksyminen.. Rakennuslautakunta 17.2.2015 24 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 2 / 2015 Kokousaika 17.2.2015 klo 15.00 15.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 Tekninen lautakunta Nro 6/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 17.9.2015 klo 17-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 17.03.2015 klo 17.00 17.40 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 2. helmikuuta 2012 kello 19.00 20.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Martti Mäkitalo pj x Matti Jolkki j. x Anna-Maija Kirsi-Korhonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus 23.1.2017 1 kunnanhallituksen kokoushuone klo 16.00-17.35 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 9.5.2014 klo 9.15 14.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Hatakka Jarno Kallela Sanna

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Kunnanhallitus 25.06.2013 AIKA 25.06.2013 klo 14:00-17:26 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 151 Kokouksen järjestäytyminen 3 152 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 16.00 21.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

7 1 5 LIIKELAITOS CATERINAN OSAVUOSIKATSAUS LIIKELAITOS CATERINAN SWOT-ANALYYSI, ARVOT, MISSIO, VISIO JA STRATEGIAT

7 1 5 LIIKELAITOS CATERINAN OSAVUOSIKATSAUS LIIKELAITOS CATERINAN SWOT-ANALYYSI, ARVOT, MISSIO, VISIO JA STRATEGIAT 2/2012 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN Kokousaika klo 14.00-16.00 Kokouspaikka Keskussairaala, Ruokapalvelun kabinetti 3, Jyväskylä Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 4 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka PÖYTÄKIRJA Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kaupunginkanslia 9/2015 Tietotekniikka- ja viestintäosasto Tietotekniikka- ja viestintäjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kaupunginkanslia 9/2015 Tietotekniikka- ja viestintäosasto Tietotekniikka- ja viestintäjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 15 Helsingin ja Turun kaupunkien yhteistyö Finnishcourses.fi palvelun ylläpidossa HEL 2014-009324 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että Helsingin kaupunki

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja

SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja PÖYTÄKIRJA 1/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 23.03.2016 klo 15.00 16.45 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja Jyrälä Arja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Varastokatu KAJAANI Hallituksen kokous nro 3/2006

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Varastokatu KAJAANI Hallituksen kokous nro 3/2006 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 24.3.2006 kello 12.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin.

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin. Kaavoitustoimikunta 21 08.12.2006 Joutsan kunnanhallitus, -2007 81 05.03.2007 Kaavoitustoimikunta 24 05.10.2007 Joutsan kunnanhallitus 39 04.02.2008 Kaavoitustoimikunta 7 10.04.2008 Joutsan kunnanhallitus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 Tekninen lautakunta 17.9.2008 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 17.9.2008 klo 16.30 17.05 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Kohtala Paavo Hautamäki

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone.

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2016 1 / 13 Tarkastuslautakunta 29.09.2016 Aika 29.09.2016 klo 14:00 Paikka Toivakkatalo, neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 30.11.2016 klo 16.00 17.50 Puumilan juhla- ja taitotalossa Petteri Wiinamäki

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 14/6.6.2011 250 Kokousaika 6.6.2011 klo 17.00 20.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 14/2016 Kunnanhallitus Sivu 166. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 14/2016 Kunnanhallitus Sivu 166. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 14/2016 Kunnanhallitus Sivu 166 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

1. 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Tekninen lautakunta 30.03.2016 16 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 2 / 2016 Kokousaika Keskiviikko 30.03.2016 klo 17:00-17:50 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.17

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 6/ / 14. Tarkastuslautakunta Aika klo 17:00-19:59. Toivakan kunnankirjasto, sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 6/ / 14. Tarkastuslautakunta Aika klo 17:00-19:59. Toivakan kunnankirjasto, sali Toivakan kunta Pöytäkirja 6/2015 1 / 14 Tarkastuslautakunta 08.09.2015 Aika 08.09.2015 klo 17:00-19:59 Paikka Toivakan kunnankirjasto, sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 211 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 25.4.2016, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 105 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 213 106 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat YPÄJÄN KUNTA Rakennuslautakunta ASIALUETTELO 1 / 2016 KOKOUSAIKA 3.3.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 16.03.2015 klo 10.00 11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 6/2014 Tekniset palvelut Tekninen johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 6/2014 Tekniset palvelut Tekninen johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 6 Helsingin Sataman hissihuoltosopimuksen jatkaminen HEL 2014-005413 T 02 08 02 01 Päätös päätti jatkaa Helsingin Sataman ja Vuosaaren sataman hissihuoltosopimusta ilman

Lisätiedot

Riitta Pulli Anja Farin Juhani Tähtivaara Paikka ja pvm Tervo

Riitta Pulli Anja Farin Juhani Tähtivaara Paikka ja pvm Tervo 1 (8) KOKOUSAIKA 16.12.2016 klo 9.00-12.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanviraston kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS PÖYTÄKIRJAN ALLE-

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 9.9.2016 klo 9.00 12.25 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä: Marja Jalli puheenjohtaja Timo Hacklin varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 112 TSW Group Ay:n vuokrasopimusten siirrot Waltcon Oy:lle osoitteessa Latokartanontie 5, 00700 Helsinki HEL 2016-004516 T 10 01 03 Päätös Päätöksen perustelut n tilakeskuksen

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2006 Sivistyslautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2006 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 08.02.2006 KOKOUSAIKA 08.02.2006 klo 18.00-20.30 KOKOUSPAIKKA Suutalan koulu KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 KOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AIKAKALENTERI 2006 2007 2 2 PELASTUSSUUNNITELMAT 3 3

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

Ehdotus Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja. Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan.

Ehdotus Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja. Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan. Puumala Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) 48 Poikkeamislupa / Barthelet Philippe ja Ritva PuuDno-2015-315 Valmistelija / lisätiedot: Kimmo Hagman kimmo.hagman@puumala.fi Liitteet 1 Barthelet2015.pdf (Salassa

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 9/ (10) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 9/ (10) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 9/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 16:00-17:30 Paikka Aluepelastuslautakunnan kokoushuone, Volttikatu 1 A, Kuopio Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 25.9.2012 klo 18.00 19.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 3.5.2010 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 3.5.2010 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 3.5.2010 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2009

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2009 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Perjantai 25.9.2009 kello 12.00 14.10 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) Kiinteistövirasto 31/2014 Tilakeskus Asiakkuudet Vuokrauspäällikkö/ulkoinen vuokraus.

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) Kiinteistövirasto 31/2014 Tilakeskus Asiakkuudet Vuokrauspäällikkö/ulkoinen vuokraus. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) 223 Liiketilan vuokraus osoitteesta Koivikkotie 8 HEL 2014-010341 T 10 01 03 Päätös Päätöksen perustelut Kiinteistöviraston tilakeskuksen ulkoisen vuokrauksen vuokrauspäällikkö

Lisätiedot

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus 30.05.2016 102 Aika 30.5.2016 klo 16.00-17.20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: 69 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

Lisätiedot