MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 109"

Transkriptio

1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta Aika klo 17:00-17:25 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Työjärjestyksen vahvistaminen Pöytäkirjan tarkastajien valinta Oikaisuvaatimus koskien valintaa sairaanhoitajan toimeen / Torkkeli Pirjo Suun terveydenhuollon tarveaineiden hankinta Pornaisten suun terveydenhuollon järjestäminen Mäntsälän välinehuollon järjestämistapa Pesulapalvelut - option käyttö/sopimuksen jatkaminen Ilmoitusasiat Perusturvalautakunnan otto-oikeuden piiriin kuuluvat viranhaltijapäätökset 125

2 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Liljavirta Eija puheenjohtaja Aarrelampi Hannu jäsen Ekonen Sinikka jäsen Ikonen Raija jäsen Lavikainen Aija jäsen Leino Timo jäsen Liu Päivi jäsen Norro Soili jäsen Peussa Kari jäsen Pienimäki Anna jäsen Ylimartimo Lauri jäsen Laitinen Päivi varajäsen Muut Runolinna Liljan-Kukka Pornaisten kh:n edustaja Tolttila Arja esittelijä Peltonen Marjut pöytäkirjanpitäjä Hämäläinen Marika asiantuntija läsnä Nikunen Laura asiantuntija läsnä Poissa Kippilä Jarkko jäsen Tilvis Reijo Mäntsälän kh:n edustaja Allekirjoitukset Eija Liljavirta puheenjohtaja Marjut Peltonen pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Mäntsälä Lauri Ylimartimo Hannu Aarrelampi Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Kunnantalo, perusturvapalvelut,

3 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Perusturvalautakunta 59 Päätösesitys: Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta Työjärjestyksen vahvistaminen Perusturvalautakunta 60 Päätösesitys: Vahvistetaan työjärjestys.

5 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta Perusturvalautakunta 61 Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Lauri Ylimartimo ja Hannu Aarrelampi. Pöytäkirja tarkastetaan

6 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Oikaisuvaatimus koskien valintaa sairaanhoitajan toimeen / Torkkeli Pirjo 325/ /2014 Perusturvalautakunta Pirjo Torkkeli on jättänyt päivätyllä kirjeellä oikaisuvaatimuksen päätökseen koskien perusterveydenhuollon sairaanhoitajan toimeen valintaa, liite 1. Perusterveydenhuollon sairaanhoitajan toimi oli haettavana Hakuaikana toimeen tuli 12 hakemusta. Kaikki hakijat täyttivät muodolliset kelpoisuusvaatimukset. Haastatteluun kutsuttiin neljä hakijaa. Haastateltavina olivat Pirjo Torkkeli, Marja-Liisa Havukainen, Titta Kernisalo ja Nina Kemppainen-Kymenlahti. Haastatteluun kaksi valittiin pitkän ja monipuolisen sairaanhoitajan työkokemuksen perusteella (Kernisalo ja Kemppainen-Kymenlahti) ja kaksi pitkän aikaisemman lähihoitajan työkokemuksen perusteella Mustijoen perusturvan terveyskeskuksessa tai työterveyshuollossa (Torkkeli ja Havukainen). Vt. johtava ylilääkäri Laura Nikusen päätöksellä sairaanhoitajan toimeen valittiin Titta Kernisalo. Valintaperusteena oli ensisijaisesti pitkä ja monipuolinen työkokemus, joka tukee ja vahvistaa Mäntsälän terveyskeskuksen sairaanhoitajien tämänhetkistä osaamista. Terveyskeskuksen sairaanhoitajan vastaanottotoiminta on itsenäistä työskentelyä potilaan kanssa, mikä vaatii kykyä nopeaan ja itsenäiseen päätöksentekoon huomioiden potilaan sairaudet ja niiden ohjauksen, neuvonnan ja ennaltaehkäisyn. Tämä vaatii vahvaa ammatillista osaamista ja vankkaa aikaisempaa kokemusta sairaanhoitajan työstä. Valitulla Titta Kernisalolla on sairaanhoitajan työkokemusta yli 20 vuotta. Hän on valmistunut sairaanhoitajaksi 12/1993. Hänellä on työkokemusta monipuolisesti sisätauti-, päihde- ja mielenterveyspotilaiden sekä kirurgisten potilaiden ohjauksesta ja neuvonnasta. Valinnassa painotettiin myös niiden osa-alueiden hallintaa, jotka tukevat ja täydentävät vastaanoton olemassa olevan henkilöstön osaamista. Valitun etuna oli monipuolinen osaaminen kroonisten kansansairauksien hoidosta ja kokonaisvaltaisen hoitovastuun ottamisesta sekä vankka kokemus potilaan ohjaus- ja neuvontatyöstä näillä alueilla, mikä mahdollistaa hänen toimimisensa myös muiden sairaanhoitajien tukena. Kernisalon esimiehenä vuosia toiminut suosittelija antoi erittäin hyvät suositukset Kernisalon ammattitaidosta, työyhteisötaidoista, kehittämishalukkuudesta sekä taidosta kohdata haasteita ja antaa palautetta työyhteisölle. Haastateltu Nina Kemppainen-Kymenlahti valmistui sairaanhoitajaksi 01/1997. Hänellä on työkokemusta sairaanhoitajana 15 vuotta, josta 9 vuodeosastotyössä, 2 erikoissairaanhoidossa ja 4 kotihoidossa. Haastateltu Marja-Liisa Havukainen valmistui sairaanhoitajaksi 12/2012. Hänellä on kokemusta sairaanhoitajana 15 kuukautta terveyskeskuksen vastaanottotyöstä sekä n. 22 vuotta lähihoitajana Mäntsälän kunnalla eri työyksiköissä ja sitä ennen apuhoitajana 9 vuotta.

7 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Oikaisupyynnön tehnyt Pirjo Torkkeli on valmistunut sairaanhoitajaksi 10/2012. Hänellä on kokemusta sairaanhoitajan työstä erikoissairaanhoidossa ja yhteispäivystyksessä 7 kuukautta ja terveyskeskuksen vuodeosastolta 7 kuukautta. Lisäksi hän on ollut Mäntsälän kunnan terveyskeskuksessa lähihoitajana n. 7 vuotta ja terveyskeskusavustajana n. 29 vuotta. Valitun Kernisalon osaaminen ja työkokemus olivat merkittävästi vahvempia kuin muiden hakijoiden. Työhaastattelu ja yhteydenotto suosittelijaan tukivat valintaa. Perusturvajohtajan päätösesitys: Perusturvalautakunta pitää johtavan ylilääkärin päätöksen voimassa ja hylkää Pirjo Torkkelin oikaisuvaatimuksen. Asiasta käydyn keskustelun jälkeen lautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteluun. Liite 1. Oikaisuvaatimus liitteineen Perusturvalautakunta 62 Pirjo Torkkeli jätti päivätyllä kirjeellä oikaisuvaatimuksen päätökseen koskien perusterveydenhuollon sairaanhoitajan toimeen valintaa, liite 1. Pirjo Torkkeli vaatii oikaisua viranhaltijan päätökseen "Sairaanhoitaja Mäntsälän terveysaseman vastaanottoon". Perusterveydenhuollon sairaanhoitajan toimi oli haettavana Kelpoisuusvaatimuksena oli terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus (sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja) ja rekisteröityminen Valviran terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin. Sairaanhoitajan hakuilmoituksessa hakijalta toivottiin vankkaa ja laaja-alaista kokemusta sairaanhoitajan työstä ja todettiin, että erikoistumisopinnot kroonisten sairauksien hoidosta ja neuvontatyöstä vahvistavat osaamista työssä. Sairaanhoitajan toimenkuva on haastava, laaja ja itsenäinen. Työssä vaaditaan joustavuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja ja yhteistyötaitoja, kykyä ottaa vastuuta sekä tehdä nopeita päätöksiä ja kehitysmyönteisyyttä. Tiimityötaidot ja halu panostaa aidosti asiakaslähtöiseen toimintaan korostuvat työssä. Vastaanotolla työ painottuu neuvontatyöhön. Kunnan hallintosäännön antamien valtuuksien mukaisesti vt. johtava ylilääkäri valitsi tehtävään Titta Kernisalon. Varasijalle ei valittu ketään. Valintapäätös perustui valitun henkilön muita hakijoita pidempään ja monipuolisempaan kokemukseen sairaanhoitajan tehtävistä ja haastattelussa ja suosituksissa esiin tulleisiin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Hakuilmoitus on liitteenä 2. Ilmoituksessa kerrotut kriteerit valittu Kernisalo täytti hakijoista parhaiten. Kunnassa ei ole tehty päätöstä toimien täyttämisestä ensisijaisesti sisäisesti vaan toimi oli haussa julkisesti. Valittu Kernisalo on toimeen muodollisesti kelpoinen.

8 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvajohtajan päätösesitys: Perusturvalautakunta toteaa, ettei valintamenettelyssä ole tapahtunut muotovirhettä ja pitää vt. johtavan ylilääkärin päätöksen voimassa. Merkittiin, että vt.johtava ylilääkäri Laura Nikunen ja johtava hoitaja Marika Hämäläinen olivat kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn ajan. Liite 1. Oikaisuvaatimus liitteineen Liite 2. Hakuilmoitus

9 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta Suun terveydenhuollon tarveaineiden hankinta 423/ /2014 Perusturvalautakunta 63 SUUN TERVEYDENHUOLLON TARVEAINEIDEN HANKINTAKILPAILUTUKSEEN OSALLISTUMINEN Perusturvalautakunta Päätösesitys / perusturvajohtaja: Kuuma-kuntien Seudullinen Hankintapalvelukeskus järjesti tarjouskilpailun suun terveydenhuollon tarveaineiden hankinnasta vuonna Kilpailutuksen tuloksena syntynyt sopimuskausi jatkettuna optiovuodella on umpeutumassa Uutta kilpailutusta ovat lähdössä toteuttamaan samat kunnat kuin vuonna Kilpailutuksen teknisenä toteuttajana toimii Nurmijärven kunnan Hankintapalvelukeskus. Mäntsälän kunta on irtautunut Hankintapalvelukeskuksen osallisuudesta. Kilpailutukseen osallistumiseen haetaan perusturvalautakunnan päätös. Hankinnan oletusarvo kahden vuoden sopimuskauden ja yhden vuoden optiokauden osalta on noin Hankintapalvelukeskus laskuttaa ulkopuolisia osallistujia toteutuneiden kustannusten mukaisella osuudella. Nurmijärven Hankintapalvelukeskuksen toteuttamaan kilpailutukseen on perusteltua osallistua sen sijaan, että prosessi käynnistettäisiin kunnan omana työnä. Edellisen kilpailutuksen tarjouspyyntöaineistoa voidaan merkittävästi käyttää hyväksi ja siten säästää kilpailutukseen käytettävää työpanosta. Hankintaan osallistuvien kuntien määrästä johtuva hankinnan yhteinen oletusarvo on merkittävä ja takaa tarjouksen edullisuuden verrattuna yksittäisen kunnan suorittamaan tarjouskilpailuun. (Valmistelijat/lisätietoja: vastaava hammaslääkäri Arja Pulli, puh ja vt. johtava ylilääkäri Laura Nikunen, puh ) Perusturvalautakunta päättää osallistua suun terveydenhuollon tarveainehankinnan kilpailutukseen ja antaa kilpailutuksen Nurmijärven Hankintapalvelukeskuksen toteutettavaksi. Perusturvalautakunta Mäntsälä osallistui suun terveydenhuollon tarveaineiden hankintakilpailutukseen perusturvalautakunnan päätöksen 143/2014 mukaisesti. Kilpailutuksen toteutti Nurmijärven hankintapalvelukeskus. Hankintapäätös tehdään Mäntsälän osalta Mäntsälän kunnassa Nurmijärven

10 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta Hankintapalvelukeskuksen päätöksen mukaisesti, liite 1. Nurmijärven hankintapalvelukeskuksen päätöksen liitteet ovat kokouksessa oheismateriaalina. (Valmistelija/lisätietoja: vt. johtava ylilääkäri Laura Nikunen, puh ) Perusturvajohtajan päätösesitys: Perusturvalautakunta hyväksyy Nurmijärven hankintapalvelukeskuksen tekemän kilpailutuksen ja päättää tehdä hankinnat Nurmijärven hankintapalvelukeskuksen päätöksen mukaisesti, liite 1. Liite 1. Nurmijärven hankintapalvelukeskuksen päätös

11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta Pornaisten suun terveydenhuollon järjestäminen 410/ /2014 Perusturvalautakunta 64 Pornaisten suun terveydenhuolto on ulkoistettu alkaen. Palveluntarjoajana toimii Attendo Oy. Alkuperäistä sopimusta on jatkettu vuosi kerrallaan lautakunnan päätöksellä. Sopimus on tällä hetkellä voimassa saakka ja siinä on kuuden kuukauden irtisanomisaika. Nykyisen sopimuksen vuosikustannus on noin euroa. Nykyistä sopimusta ei voida enää jatkaa optiovuosilla. Vaihtoehtoina toiminnan järjestämiseksi jatkossa on Pornaisten hammashuollon ottaminen yhteistoiminta-alueen omaksi toiminnaksi tai palveluiden uudelleen kilpailuttaminen ja ulkoistuksen jatkaminen. Nykyisen palveluntuottajan toimintaan ollaan oltu tyytyväisiä. Asiakaspalaute on ollut hyvää. Pornaisissa ulkoistetussa suun terveydenhuollossa toimii kaksi hammaslääkäriä, yksi suuhygienisti ja kolme hammashoitajaa. Pienen yksikön Toiminnan haavoittuvuusriski on suuri. Omaksi toiminnaksi ottamisessa on useita riskejä. Hammashoidon henkilökunnasta on jatkuva pula kunnissa. Toimien ja virkojen rekrytoinnin onnistuminen täysimääräisenä on erittäin epätodennäköistä. Vuokrahenkilökuntaakin on vaikea saada. Mäntsälän hammashoitolalla ei ole mahdollisuutta ottaa asiakkaita Pornaisista henkilökuntaresurssien haasteellisuuden takia. Pornaisissa ei ole yksityishammaslääkäreitä ja mahdolliset ostopalvelut pitäisi hankkia lähikunnista. Nykyiseen sopimukseen sisältyy oikomishoito, jonka järjestäminen omana toimintana vaatisi hammaslääkäriresurssin lisäystä perustyöhön nykyiseen mitoitukseen verrattuna sen lisäksi, että oikomishoidon erikoishammaslääkäripalvelut jouduttaisiin ostamaan ulkopuolelta. Mäntsälän suun terveydenhuollon tällä hetkellä hankkiman ostopalvelun käyntihinta on karkeasti laskettuna noin 50 % kalliimpaa kuin Pornaisten tämän hetkisen ulkoistussopimuksen mukainen käyntihinta, joskin ostopalvelun piiriin ohjatut potilaat ovat pääsääntöisesti raskashoitoisempia. Palveluiden ulkoistaminen mahdollistaa kustannusten tarkan arvioinnin käyttösuunnitelmaan. Ulkoistuksella varmistettaisiin hoitotakuun toteutuminen, toiminta olisi katkeamatonta ja asiakkaan hoidon jatkuvuuden turvaaminen on todennäköisempää kuin omassa palvelutuotannossa tai oman ja ostetun palvelutuotannon yhdistelmässä. Mikäli ulkoistusta jatketaan ja jotta kilpailutus voitaisiin toteuttaa laadukkaasti, on tarkoituksenmukaista jatkaa sopimusta nykyisen palveluntuottajan kanssa saakka. Kilpailutuksen mukainen uusi toimija aloittaisi ja ulkoistussopimus tehtäisiin kahdeksi vuodeksi, jonka lisäksi olisi kaksi vuoden mittaista optiovuotta. (Valmistelijat/lisätietoja: vt. johtava ylilääkäri Laura Nikunen, puh

12 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta , vastaava hammaslääkäri Arja Pulli, puh ) Perusturvajohtajan päätösesitys: Perusturvalautakunta päättää: 1. irtisanoa nykyisen sopimuksen Attendo Oy:n kanssa päättymään ja 2. että Pornaisten suun terveydenhuollon palvelujen järjestämistä ulkoistettuna jatketaan 3. merkitä tiedoksi, että tarjouspyyntö tuodaan lautakuntaan hyväksyttäväksi ennen kilpailutuksen aloittamista.

13 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta Mäntsälän välinehuollon järjestämistapa 409/ /2014 Perusturvalautakunta 65 Mäntsälän terveyskeskuksen välinehuolto on järjestetty kunnan omana tuotantona ja fyysisesti se toimii terveyskeskuksen tiloissa. Välinehuollon vuotuiset toimintamenot ovat noin Yksikössä on kaksi vakituista työntekijää. Välinehuollon toimintamenoista palkkakustannusten osuus on noin , laitteiden huoltokustannukset ovat noin vuodessa. Välinehuolto pesee ja steriloi välineet suun terveydenhuollolle, vastaanotolle, ja päivystykseen, kotihoitoon, neuvolaan, vuodeosastolle sekä HUS-laboratorion Mäntsälän yksikköön. Erityisesti suun terveydenhuollon toiminta on riippuvainen välinehuollosta. Suun terveydenhuollon toimintaa joudutaan organisoimaan uudelleen välinehuollon toimintaongelmissa jo ensimmäisestä päivästä lähtien. Välinehuollon laitteet ovat erikoislaitteita, joiden hankinta, huolto ja kalibrointi vaativat yhä enenevässä määrin erikoisosaamista. Tämä on Mäntsälän terveyspalveluissa haaste. Yhden laitteen hinta on noin euroa ja huoltokustannukset ovat suuret. Laadunvalvonta on haasteellista erityisosaamisen puuttuessa. Välinehuollon laitteet ovat lääkintälaitteita, joilta vaaditaan Euroopan neuvoston direktiivissä 93/42/ETY määritellyt vaatimukset lääkinnällisistä laitteista, joka on päivitetty direktiivillä 2007/47/EY. Direktiivissä on säädetty CE-merkityistä laitteista tarkat vaatimukset ja valvontavelvoitteet. Lääkintälaitteiden valvonnasta vastaa Valvira. Vaatimusten mukaisia ammattikoulutuksen omaavia välinhuoltajia on vaikea rekrytoida. Sijaisten rekrytointi on käytännössä mahdotonta. Suun terveydenhuollon palvelujen sujuvuus on täysin riippuvainen desinfioitujen ja steriloitujen välineiden saannista, minkä vuoksi välinehuoltopalveluiden saanti on turvattava katkottomasti. Välinehuollon toimipiste sijaitsee suun terveydenhuollon tiloissa. Suun terveydenhuollon toiminnan kehittäminen ja palvelutarpeeseen vastaaminen tarvitsee pitkällä tähtäimellä lisätiloja. Välinehuollon tiloista olisi mahdollista saada yksi hammaslääkärin työhuone, joka mahdollistaisi ostopalveluiden vähentämisen. Kunnallisista toimijoista välinehuollon palveluita tuottaa HUS-Desiko. HUS-Desiko tuottaa HUS:n lisäksi mm. Nurmijärvelle ja Porvoolle kunnan välinehuollon palvelut. HUS-Desikon osaaminen on vahva ja se on valmis räätälöimään palveluitaan kuntien tarpeiden mukaisesti. HUS-Desikolla on alustavien tiedustelujen mukaan kapasiteettia ottaa tuotettavakseen Mäntsälän välinehuollon palvelut. Välinehuollon toimipaikka HUS-Desikon tuottaessa Mäntsälän tarvitsemat palvelut olisi joko edelleen Mäntsälässä tai vaihtoehtoisesti HUS-Desikon nykyisissä toimipaikoissa, riippuen Mäntsälän kunnan toiveista, kustannuksista sekä Mäntsälän välinehuollon laitteiden käyttökunnosta. Lähtökohtana palveluiden ulkoistamisessa HUS-Desikolle olisi kustannustason

14 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta pysyminen nykyisellään. Mäntsälän välinehuollon henkilökunnan kanssa on keskusteltu välinehuollon tulevaisuudesta ja ulkoistamismahdollisuudesta Pornaisten välinehuolto on pienimuotoista ja se toimii pöytälaitteilla terveysaseman perushenkilökunnan tekemänä. Pornaisten laitekanta ei vaadi erityiskäyttökoulutusta. Pornaisten välinehuollon järjestämistapaa ei tässä vaiheessa ole tarpeellista eikä tarpeenmukaista muuttaa. (Valmistelijat/lisätietoja: vt. johtava ylilääkäri Laura Nikunen, puh , talouspäällikkö Satu Komulainen, puh ) Perusturvajohtajan päätösesitys: Perusturvalautakunta valtuuttaa viranhaltijat aloittamaan Mäntsälän välinehuollon ulkoistuksen valmistelun HUS-Desikolle.

15 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta Pesulapalvelut - option käyttö/sopimuksen jatkaminen Perusturvalautakunta 66 Seudullinen hankintapalvelukeskus kilpailutti Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan kuntien pesulapalvelut v Pesulapalvelujen tuottajaksi valittiin Mikkelin Pesula Oy. Sopimukset tulivat voimaan seuraavasti: Tuusula Mäntsälä Nurmijärvi Sopimukset ovat olleet voimassa saakka, jonka jälkeen sopimusta on jatkettu yhdellä optiokaudella Nurmijärven Hankintajohtajan päätöksellä Sopimusta on mahdollista jatkaa edelleen yhdellä optiokaudella. Sopimuksen jatkoa koskeva optiovaraus on todettu tarjouspyynnössä ja solmitussa hankintasopimuksessa. Optiovuoden arvioitu vuosikustannus on n euroa. Mäntsälän kunta on ollut tyytyväinen palveluihin eikä tästä syystä ole mitään aihetta jättää optiota käyttämättä ja kilpailuttaa pesulapalveluja uudelleen. Mikkelin Pesula on ilmoittanut olevansa halukas jatkamaan sopimusta jatkokaudeksi. Pesulapalvelujen seuraava kilpailutus tulee tehdä vuoden 2015 aikana, jolloin uusi sopimuskausi alkaisi vuoden 2016 alussa. Nurmijärven kunnan hankintajohtajan päätös optiovuoden käytöstä, Mikkelin Pesula Oy sopimus sekä hinnasto ovat oheismateriaalina. (Valmistelijat/lisätietoja: vanhustyön suunnittelija Marianne Heinola puh ja talouspäällikkö Satu Komulainen puh ) Perusturvajohtajan päätösesitys: Perusturvalautakunta päättää jatkaa pesulapalvelujen sopimusta ajalla Mikkelin Pesula Oy:n kanssa ottaen käyttöön viimeisen optiovuoden.

16 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta Ilmoitusasiat Perusturvalautakunta 67 Perusturvalautakunnan tiedoksi saatetaan seuraavat asiat: Valviran ohje 7/2014: Kuntien varautuminen palvelurakenteiden muutokseen ja kotiin annettavien palvelujen saatavuuden turvaamiseen, liite 1. Perusturvan talousarvion toteuma, toukokuu 2014, liite 2. Päivitetty www-sivu Mäntsälän ja Pornaisten liittymisestä earkistoon Lautakunnan jäsenten esille tuomat asiat. (Valmistelija: hallintosihteeri Marjut Peltonen) Perusturvajohtajan päätösesitys: Perusturvalautakunta merkitsee edellä esitetyt asiat tietoonsa saatetuksi. Liite 1. Valviran ohje 7/2014: Kuntien varautuminen palvelurakenteiden muutokseen ja kotiin annettavien palvelujen saatavuuden turvaamiseen Liite 2. Perusturvan talousarvion toteuma, toukokuu 2014

17 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan otto-oikeuden piiriin kuuluvat viranhaltijapäätökset Perusturvalautakunta 68 Perusturvalautakunnan tiedoksi saatetaan otto-oikeuden piiriin kuuluvat viranhaltijapäätökset ajalta , liite 1. (Valmistelija: hallintosihteeri Marjut Peltonen) Perusturvajohtajan päätösesitys: Perusturvalautakunta päättää, että se ei käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta liitteen 1. päätöksiin.

18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Mäntsälän perusturvalautakunta Pöytäkirja yleisesti nähtävänä MUUTOKSENHAKU Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 59, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: Hallintolainkäyttölaki 5 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Oikaisuvaatimusohjeet Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja tekijän on allekirjoitettava se. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös sähkö postitse. Pykälät: 63 Valitusosoitus Mäntsälän perusturvalautakunta, Heikinkuja 4, Mäntsälä puh. (019) (vaihde), faksi (019) sähköposti: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Pykälät: 62 Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen: Helsingin hallinto-oikeus, Radanrakentajantie HELSINKI puh (vaihde), faksi: sähköposti: Valitusaika on 30 päivää ja se alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Seuraaviin hankintaa koskeviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Pykälät: 63 Valitusviranomainen: Markkinaoikeus, Radanrakentajantie 5, Helsinki puhelin: , faksi: sähköposti: Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoi keuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.

19 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ohjeita muutoksenhausta Asianosaisen katsotaan saaneen päätök sestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katso taan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimus- / valituskirjelmässä on ilmoitettava: valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite (asiamiehen osalta vastaavat tiedot) päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmä on vaatimuksen tekijän tai hänen valtuuttamansa muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Valitus kirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviran omaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päätty mistä.

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 182

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 182 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 182 Perusturvalautakunta 15.10.2014 Aika 15.10.2014 klo 17:00-20:24 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 96 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 160

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 160 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 160 Perusturvalautakunta 24.09.2014 Aika 24.09.2014 klo 17:00-20:55 Paikka Mäntsälän terveysasema, ruokasali, Kivistöntie 14, Mäntsälä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 84

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 75

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 75 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 75 Perusturvalautakunta 29.04.2015 Aika 29.04.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 204

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 204 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 204 Perusturvalautakunta 12.11.2014 Aika 12.11.2014 klo 17:00-20:35 Paikka Hyvinvointineuvola, Menninkäinen 4, 04620 Mäntsälä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 108 Kokouksen

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46 Käsitellyt asiat 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 104 Pöytäkirjantarkastajat 3 / 105 Hammaslääkäripalveluiden optiovuoden käyttöönotto

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24) Yhtymähallitus Aika 07.05.2013 klo 17:30-18:45 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone, 2. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124 Perusturvalautakunta 16.09.2014 AIKA 18:00-20:30 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 74 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 126 75 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 10.1.2013 17:00 Kokousaika 10.1.2013 kello 17.00-17.50 Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Ville Vähäsöyrinki

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.08.2013 AIKA 27.08.2013 18:00-19:47 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 85

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 85 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 85 Perusturvalautakunta 16.06.2015 AIKA 18:00-19:35 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 87 65 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 Tekninen lautakunta 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 15:07-15:53 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 117

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 117 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 117 Sivistyslautakunta 07.08.2013 AIKA 07.08.2013 klo 18:30-19:36 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 7/2015 107. Yhtymähallitus. Aika 27.08.2015 klo 18:00-20:30

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 7/2015 107. Yhtymähallitus. Aika 27.08.2015 klo 18:00-20:30 Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 7/2015 107 Yhtymähallitus Aika 27.08.2015 klo 18:00-20:30 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 71 Kokouksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN TILINPÄÄTÖS 16 15 PERUSTURVAN TOIMINTATUOTTOJEN ALITUKSET JA

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN TILINPÄÄTÖS 16 15 PERUSTURVAN TOIMINTATUOTTOJEN ALITUKSET JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 Perusturvalautakunta 19.03.2014 AIKA 19.03.2014 klo 16:55-19:00 PAIKKA Palvelukeskuksen kokous- ja monitoimitilas KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 45. Perusturvalautakunta. Aika 10.04.2015 klo 10:25-12:15. Kunnanvirasto, valtuustosali.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 45. Perusturvalautakunta. Aika 10.04.2015 klo 10:25-12:15. Kunnanvirasto, valtuustosali. Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 45 Perusturvalautakunta Aika 10.04.2015 klo 10:25-12:15 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 24 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 48 25 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 1/2014 1

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 1/2014 1 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 1/2014 1 Kokousaika 29.1.2014 klo 12.00-14.10 Kokouspaikka Harjavallan pääterveysasema, kokoushuone Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16. Tekninen lautakunta 17.06.2015. Aika 17.06.2015 klo 15:00. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16. Tekninen lautakunta 17.06.2015. Aika 17.06.2015 klo 15:00. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16 Tekninen lautakunta 17.06.2015 Aika 17.06.2015 klo 15:00 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 99

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 99 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 99 Perusturvalautakunta 18.08.2015 AIKA 18:00-19:40 PAIKKA Askolan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 73 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 101 74 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318 Kokousaika Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Kokouspaikka Marttilan kunnantalo Käsiteltävät asiat: 217 218 219 220 221 222 Musiikin esityskorvaukset Teostolle vuosina

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.01.2015 kello 15:30-18:30 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuonen nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone -2, SIV 28.9.2012 8:00 Kokousaika 28.9.2012 klo 8.00 9.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia Nastolan kunta Pöytäkirja 4/2015 44 Perusturvalautakunta Aika 23.04.2015 klo 18:00-19:47 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Hankintatoimen johtokunta Aika 12.06.2015 klo 13:00-13:09 Paikka Länsikatu 15, rak. 4A, 2. krs, Neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot