1. YLEISTÄ JÄSENISTÖ HALLINTO... 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. YLEISTÄ... 3 2. JÄSENISTÖ... 4 3. HALLINTO... 4"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2012

2 2 1. YLEISTÄ JÄSENISTÖ HALLINTO VUOSIKOKOUS HALLITUKSEN VAALIN VAALITYÖRYHMÄ VALTUUSTON VAALIN VALMISTELUVALIOKUNTA VALTUUSTO HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT NEUVOTTELUKUNNAT JAOSTOT JA PALKINTARAADIT TOIMINTA VALTAKUNNALLISET KOTISEUTUPÄIVÄT SEURANTALOJEN KORJAUSTOIMINTA KOULUTUSTOIMINTA KOTISEUDUNTUTKIMUS MAAKUNTIEN KOTISEUTUTOIMINTA PAIKALLISTOIMINTA JULKAISU- JA TIEDOTUSTOIMINTA EUROOPAN RAKENNUSPERINTÖPÄIVÄT LIITON ANTAMAT LAUSUNNOT TUNNUSTUKSENOSOITUKSET JA PALKITSEMISET YHTEISTOIMINTA JA JÄSENYYDET ERI YHTEISÖISSÄ KANSAINVÄLISET YHTEYDET LIITON TOIMIHENKILÖT JA TOIMISTO LIITON TALOUS...15 LIITTEET...16

3 3 1. YLEISTÄ 63-vuotias Suomen Kotiseutuliitto toteutti tehtäväänsä sääntöjensä määrittämien tavoitteiden mukaisesti. Näitä olivat mm.: kotiseutujen kaikinpuolinen kehittäminen paikallisten erityispiirteiden pohjalta elinympäristöjen laadun parantaminen ja ihmisten viihtyvyyden lisääminen, kotiseututietouden lisääminen, kotiseutuhengen ylläpitäminen ja kansalaisten omatoimisuuden voimistaminen, kotiseutukulttuurien vaaliminen ja edistäminen, perinteiden, historian ja nykypäivän tallentaminen ja hyödyntäminen, luonnon- ja kulttuuriympäristön vaaliminen. Vuosikokous asetti toiminnalle seuraavat painotukset: kotiseututyö muuttuvassa Suomessa kotiseuduntutkimus: kotiseutuarkistojen kehittäminen, kotiseutujulkaisujen tekeminen ja paikallismuseotoiminnan kehittäminen järjestötoiminnan ja jäsenpalvelutyön kehittäminen Liitto toimi jäsenistönsä edunvalvojana viranomaisiin päin, ylläpiti yhteyttä jäsenistöönsä mm. jäsenlehdellä, sähköpostitse ja kehittäen kotisivujensa tarjontaa. Liitto järjesti seminaareja, koulutustilaisuuksia, maakunnallisia tapaamisia, antoi lausuntoja viranomaisille ja kannanottoja julkisuuteen ja osallistui paikallistason toimintaan henkilökunnan ja luottamushenkilöstön panoksella. Erityisen huomion saavuttivat liiton näkemykset kuntarakenteen uudistamiskysymyksissä ja lakkautettujen kuntien asukkaiden kulttuurisen identiteetin säilymiseen liittyvissä kysymyksissä. Ulkopuolisella rahoituksella aloitettiin valtakunnallinen kotiseutuarkisto-osaajien koulutus, jatkettiin kulttuuriympäristöt kunniaan -koulutusta, valmisteltiin kotiseutututkijan käsikirjaa ja kuntamuutos ja identiteetti tutkijaryhmän työtä. Lisäksi aloitettiin kotiseutuopetuksen sisällyttäminen peruskouluopetukseen -hanke ja siihen liittyvä kulttuuriympäristöpeli -projekti. Suomen Kotiseutuliiton 63. toimintavuonna mm.: kehitettiin suunnitelmallista viestintää ja uusittiin liiton Internet-sivusto, aktivoitiin Facebook-toiminta, toteutettiin 64. kotiseutupäivät Etelä-Savossa isäntäkaupunkina Mikkeli ja aloitettiin Seinäjoen päivien (Etelä-Pohjanmaa) valmistelu ja Hämeenlinnan (Kanta-Häme) suunnittelu valmisteltiin ulkopuolisella rahoituksella toteutettavia erillishankkeita aloitettiin valtakunnanlaajuiset koulutustilaisuudet ja jatkettiin maakunnallisia jäsentapaamisia annettiin lausuntoja viranomaisille ja eri apurahatahoille esiteltiin ja arvioitiin 50 kotiseutukirjaa kotisivujen kirjamakasiinissa saatettiin loppuun Suomen Kansallispukuneuvoston siirto Jyväskylään

4 4 kehitettiin seurantaloavustusten jakamisprosessia mm. sähköisellä hakujärjestelmällä ja -sivustoa jatkettiin kannatusjäsenten rekrytointia Kotiseutuklubiin Tarkemmat tiedot eri toiminnoista selviävät vuosikertomuksesta. 2. JÄSENISTÖ Liitossa oli vuoden lopussa 634 yhdistysjäsentä. Alueellisia kotiseutujärjestöjä oli seitsemän, muita alueellisia järjestöjä 11 ja valtakunnallisia yleisjärjestöjäseniä 8. Kuntajäseniä oli 112. Liiton maakunnallisina jäsenjärjestöinä ovat toimintavuoden päättyessä 18 maakunnan liittoa. Liitolla on toimintavuoden päättyessä 5 kunniajäsentä ja lisäksi kannattajajäsenenä 178 henkilöä, jotka muodostavat Kotiseutuklubin jäsenistön. Kertomusvuoden aikana liiton jäseneksi liittyi 13 yhdistystä ja 2 alueellista kotiseutujärjestöä. Jäsenrekisteristä poistui 2 yhdistystä ja 1 kunta. Luettelo liiton koko jäsenistöstä on kotisivuilla Liiton kunniajäsenet ja uudet jäsenyhteisöt, liite 1 3. HALLINTO 3.1. Vuosikokous Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous pidettiin 63.Valtakunnallisten kotiseutupäivien yhteydessä Mikkelissä Vuosikokous vahvisti liiton lähiajan toiminnan painopistealueet, jotka ovat kotiseututyö muuttuvassa Suomessa kotiseuduntutkimus: kotiseutuarkistojen kehittäminen, kotiseutujulkaisujen tekeminen ja paikallismuseotoiminnan kehittäminen järjestötoiminnan ja jäsenpalvelutyön kehittäminen 3.2. Hallituksen vaalin vaalityöryhmä Vuosikokouksen tekemät valtuuston henkilövalinnat, liite 2 Hallituksen vaalin vaalityöryhmässä ovat toimineet valtuutetut Markku Monnonen (pj.), Jouko Hannu, Heidi Martikainen ja Risto Piekka.

5 Valtuuston vaalin valmisteluvaliokunta Valmisteluvaliokunta piti kokouksensa sähköpostitse. Maakunnallisten kokousten ja liiton jäsenistöltä tulleiden ehdotusten pohjalta valiokunta teki esityksensä vuosikokoukselle valtuuston henkilövalinnoista. Valiokunnan puheenjohtajana toimi Pentti Kurunmäki Vihdistä Valtuusto Valmisteluvaliokunnan jäsenet, liite 3 Valtuuston puheenjohtajana ja samalla Suomen Kotiseutuliiton puheenjohtaja toimi professori Pekka Laaksonen Helsingistä. Varapuheenjohtajina olivat professori Janne Vilkuna Orimattilasta ja aluekehitysasiantuntija Helena Aaltonen Sotkamosta. Valtuusto kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Valtuuston kevätkokous pidettiin Seinäjoella Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen kevätkokoukselle määräämät asiat. Toisen kokouspäivän ohjelmaan kuului myös tutustuminen vuoden 2012 Valtakunnallisten kotiseutupäivien tapahtumapaikkoihin ja valmisteluihin. Valtuuston syyskokous pidettiin Helsingissä Vuodeksi 2012 valtuuston ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin professori Janne Vilkuna ja toiseksi varapuheenjohtajaksi aluekehitysasiantuntija Helena Aaltonen Sotkamosta. Valtuuston jäsenet, liite Hallitus ja tilintarkastajat Hallitus kokoontui vuoden 2012 aikana 8 kertaa. Hallituksen puheenjohtaja toimi hallintojohtaja Kirsi Moisander Leppävirta, varapuheenjohtajana valtiosihteeri Raimo Sailas, Espoo ja jäseninä dosentti Rauno Lahtinen, Turku, erityisopettaja Marja Lepola, Hämeenkyrö, rehtori Annukka Alppi, Hämeenkyrö museonjohtaja Henri Nordberg Tornio ja fil.maist. Harri Turunen, Oulainen. Valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat osallistuivat hallituksen työskentelyyn. Tilintarkastajana oli Tilintarkastustoimisto Hootee ja toiminnantarkastajana talouspäällikkö Marketta Kuusipalo Neuvottelukunnat Hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat, liite 5 Seurantaloasiain neuvottelukunta antoi lausuntonsa seurantalojen avustuspäätöksistä Kotiseutuliiton hallitukselle. Opetusministeriö delegoi vuonna 2003 avustusten jakamisen kokonaan Kotiseutuliiton tehtäväksi. Kertomusvuonna liiton hallitus teki sovitun käytännön mukaisesti avustuspäätökset seurantalonasian neuvottelukunnan antaman lausunnon pohjalta. Neuvottelukunnassa on kaikkien seurantaloja omistavien yhdistysten keskusjärjestöjen edustaja sekä lisäksi jäsenet opetus- ja kulttuuriministeriöstä, ympäristöministeriöstä, Museovirastosta ja Suomen Kuntaliitosta. Neuvottelukunnan työvaliokunta kokoontui kolmesti, neuvottelukunta kaksi kertaa. Kotiseutututkimuksen neuvottelukunta, joka toimii Kotiseutuliiton neuvonantajana kotiseutututkimuksen alueella, välittää tietoa kotiseutututkimuksen tilanteesta Kotiseutuliittoon ja

6 6 informoi Kotiseutuliiton tarjoamista tutkimusaiheista tutkijakentälle. Neuvottelukunta tekee toimialueeltaan aloitteita liiton hallitukselle. Tarvittaessa neuvottelukunta toimii liiton hallinnoimien tutkimus- ja selvityshankkeiden ohjausryhmänä. Neuvottelukunta kokoontui kahdesti. Neuvottelukunta valmisteli kotiseutututkimuksen nettikäsikirjaa erillisen työryhmän kanssa. Neuvottelukunnan kokoama Kuntauudistukseen liittyvä tutkijaverkosto kokoontui kahdesti Jaostot ja palkintaraadit Neuvottelukuntien jäsenet, liite 6. Jaostojen tehtävänä on toimia hallituksen alaisina asiantuntijaeliminä, valmistella hallitukselle omaa alaansa koskevia asioita ja tehdä tarvittaessa niistä aloitteita. Jaostot tuovat liiton hallintoon merkittävän lisän asiantuntemusta eri yhteistyötahojen ja sidosryhmien piiristä. Jaostot kokoontuivat vuoden aikana tarvittaessa. Kaupunkityön jaosto seuraa kaupungeissa tehtävän kotiseututyön kehitystä, tekee hallitukselle kaupunkikotiseututyöhön liittyviä aloitteita, valmistelee kaupunkikotiseututyöhön liittyviä lausuntoja ja suunnittelee asiaan liittyvää koulutusta. Jaosto kokoontui kahdesti ja valmisteli mm. seminaaria yhdistysten taloudenhallinnasta ja rahoituksen hankkimisesta, joka järjestettiin Helsingissä Kouluopetusjaosto seuraa kotiseututyöhön liittyvän opetusmateriaalin tilannetta koulutuskentällä ja valmistelee hallitukselle esityksiä tällaisen aineiston tuottamiseksi. Toimintavuoden aikana jaosto keskittyi valmistelemaan kotiseutuopetuksen sisällyttämistä peruskoulun opetusohjelmaan. Osana tätä työtä valmisteltiin Kulttuuriympäristömuistipeliä opetustarkoituksiin yhdessä Jyväskylän yliopiston kanssa. Tiedotus- ja julkaisujaosto kokoontui kolmesti ja syventyi työstämään viestintästrategiaa ja uusien verkkosivujen rakennussuunnitelmaa. Kokouksissa arvioitiin myös uudistunutta Kotiseutupostia sekä mediaseurannan tuloksia. Se valmisteli liitolle myös kriisiviestintäasiakirjan. Ympäristöjaosto seuraa kulttuuriympäristöstä käytävää yhteiskunnallista keskustelua, valmistelee aloitteita ja lausuntoja Kotiseutuliiton toimialaan liittyvistä ympäristökysymyksistä ja suunnittelee tehtäväalueensa koulutusta. Jaosto keskittyi erityisesti Kulttuuriympäristöt kunniaan - koulutusprosessin valmisteluun ja toteutukseen. Jaosto kokoontui kolme kertaa. Palkintaraadit Vuoden kaupunginosan, vuoden kotiseututeon ja vuoden kotiseutupolun valintaraadit valitsivat vuosikokouksessa palkitun kaupunginosan, kotiseututeon ja kotiseutupolun jäsenkunnan tekemien ehdotusten pohjalta. Lisäksi toimi vuoden kotiseututietokirjan palkintoraati, joka palkitsi vuoden kotiseututietokirjan Turun Kirjamessuilla lokakuussa. Jaostojen ja palkintaraatien jäsenet, liite 7

7 7 4. TOIMINTA 4.1. Valtakunnalliset kotiseutupäivät 64. valtakunnalliset kotiseutupäivät järjestettiin Mikkelissä Päivien järjestämisestä vastasivat Suomen Kotiseutuliitto, Mikkelin kaupunki, Mikkelin seutu, Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikkeli-Seura ry sekä Mikkelin Oppaat ry. Päätoimikunnan puheenjohtajana oli professori Pekka Laaksonen ja järjestelytoimikunnan puheenjohtajana Mikkelin kaupungin sivistystoimenjohtaja Heikki Hirvonen. Pääsihteerinä toimi kulttuuritoimenjohtaja Matti Liukkonen asti ja vs. kulttuurijohtaja Kristiina Markkula lähtien Kotiseutupäivien teema oli Kivikaudesta digiaikaan. Kotiseutupäivien loppuraportti on luettavissa liiton kotisivuilta. Hallitus on aiemmin myöntänyt Valtakunnallisten kotiseutupäivien järjestämisoikeuden Seinäjoelle vuodelle 2013 ja Hämeenlinnalle vuodelle Vuoden 2013 Valtakunnallisten kotiseutupäivien isäntäkaupunki on Seinäjoki. Mukana järjestelyissä ovat myös Etelä-Pohjanmaan liitto ja seudun kotiseutuyhdistykset Seurantalojen korjaustoiminta Opetusministeriö delegoi vuonna 2003 Kotiseutuliiton tehtäväksi avustusten jakamisen yhdistys- ja harrastustoiminnan käytössä olevien seurantalojen kunnostamiseen. Kertomusvuonna liiton hallitus teki sovitun käytännön mukaisesti avustuspäätökset Seurantaloasian neuvottelukunnan lausunnon pohjalta. Kaikkiaan jaettiin euroa 162 hakijalle. Kotiseutuliito teki avustuksen saajien kanssa sopimuksen seurantalon korjausavustuksen myöntämisestä, käyttämisestä, käytön valvonnasta ja ehdoista. Liitto hoitaa myös avustusten maksatuksen ja tilitysten tarkastamisen. Liiton rakennustutkija hoiti edelleen seurantalojen avustuksiin ja korjaamiseen liittyvää neuvontaa puhelimitse, postitse ja paikanpäällä käyden. Seurantalot.fi Vuoden 2012 aikana seurantalosivustoa ei uudistettu, sillä edellisvuonna tehtiin keskusjärjestöjen kesken laaja talosivujen päivityskampanja sekä sisältö- ja ulkoasu-uudistuksia. Vuoden 2011 päivityskampanjan tuloksena talojen tietoja päivitettiin aiempaa runsaammin myös vuoden 2012 aikana. Seurantalosivuston kävijämäärä on jälleen noussut huomattavasti edellisvuodesta ja yli kaksinkertaistunut kahdessa vuodessa. Vuoden 2012 aikana kävijöitä oli noin , kun vuonna 2011 kävijöitä oli ja vuonna Huippukävijämäärät saavutettiin poikkeuksellisesti loka-marraskuussa, kun aiempina vuosina kävijäpiikki on ollut kesän juhlakaudella heinä-elokuussa sekä toukokuussa. Kävijöitä oli kevätkesäkuukausina noin kuukausittain, loka-marraskuussa yli Aiempina vuosina kävijöitä on ollut keskimäärin kuussa.

8 8 Seurantalosivustolla oli vuoden 2012 lopussa perustiedot talosta eli viisi vähemmän kuin v lopussa. Talojen tietojen päivitys on kuitenkin ollut aktiivista. Seurantalojen kuva-arkisto Vuoden aikana jatkettiin sähköisen seurantalojen kuva-arkiston suunnittelua ja toteutusta. Kotiseutuliiton hallussa on tällä hetkellä lähes kuvaa seurantaloista. Arkisto palvelisi ensisijassa seurantalojen korjausavustusten käsittelyä ja korjausneuvontaa, mutta se olisi myös rakennushistoriallinen arkisto, jota tutkijat voisivat käyttää. Samalla arkisto palvelisi myös seurantalojen käyttäjiä. Kuvia oli vuoden loppuun mennessä digitoitu n kpl. Hyvän korjauksen palkinto Seurantaloasian neuvottelukunta myönsi Hyvän korjauksen palkinnon kokouksessaan Palkinto myönnetään vuosittain. Hyvän korjauksen palkinto myönnettiin Artjärven maamiesseuralle maamiesseurantalon korjauksesta. Artjärven maamiesseurantalo sijaitsee Orimattilassa Päijät-Hämeessä. Palkinnon lisäksi Seurantaloasiain neuvottelukunta palkitsi kunniakirjalla nurmijärveläisen Klaukkalan nuorisoseuran Roinelan nuorisoseurantalon korjauksesta. Palkintoraatiin kuuluivat vuonna 2012: Rakennustutkija Leni Pakkala, Suomen Kotiseutuliitto Arkkitehti Ulla Rahola, Arkkitehtitoimisto Ulla Rahola Arkkitehti Tuulikki Terho, Seurantaloasiain neuvottelukunta Pääsihteeri Lassi Saressalo, Suomen Kotiseutuliitto Raadin sihteeri Liisa Lohtander, Suomen Kotiseutuliitto 4.3. Koulutustoiminta Seurantalojen avustukset, liite 8 Vuoden 2012 aikana liitto järjesti valtakunnallisia, alueellisia ja paikallisia koulutustilaisuuksia, joissa käsiteltiin kotiseututyön eri osa-alueiden kysymyksiä. Kulttuuriympäristö kunniaan -koulutukset Suomen Kotiseutuliitto jatkoi yhdessä maakuntien liittojen kanssa keväällä 2012 kansalaisille suunnatun, JOY-kampanjaan liittyvää koulutuskierrosta Kulttuuriympäristö kunniaan - kansalaisen tietopaketti kulttuuriympäristötiedon lisäämiseksi ja kansalaisten aktivoimiseksi. Aiheesta on alkuvuodesta 2010 ilmestynyt opas Katso-ymmärrä-hoida. Koulutuskierroksen tarkoitus oli tuoda lisää tietoa erityisesti siitä, miten kaavoituksessa kulttuuriympäristöt otetaan tai tulisi ottaa huomioon. Hanketta varten on saatu määräraha ympäristöministeriöltä. Kotiseutuarkistokoulutus

9 9 Kotiseutuarkistokoulutusta varten tuotettiin yhdessä Oulun maakunta-arkiston kanssa opetusmateriaali. Sen tuotti käytännössä arkistonjohtaja Vuokko Joki. Vuoden 2012 aikana järjestettiin viisi kolmipäiväistä koulutustapahtumaa. Hanketta varten on saatu määräraha opetus- ja kulttuuriministeriöltä Kotiseuduntutkimus Liiton järjestämät ja yhteistyössä muiden kanssa järjestetyt tilaisuudet, liite 9 Liitto on jatkanut kotisivuillaan kotiseututietokirjojen arviointia. Liitto nimeää vuosittain vuoden kotiseutukirjan, millä pyritään kannustamaan kotiseutujulkaisujen tekijöitä. Kotiseutututkimuksen neuvottelukunta valmisteli erityistä harrastajatutkijoille suunnattavaa nettikäsikirjaa ja koulutuskokonaisuutta, joka valmistuu vuoden 2013 aikana. Hanketta varten on saatu avustusta Suomen Kulttuurirahastolta. Liitto kokosi vuoden aikana tutkijaverkostoa, jonka tavoitteena on selvittää kuntamuutosten vaikutusta identiteetteihin. Hanke on saanut rahoitusta Jenny ja Antti Wihurin säätiöltä. Yhtenä tavoitteena on tuottaa tekstejä vuoden 2013 keväällä ilmestyvään ensimmäiseen KOTISEUTU - julkaisuun, joka tulee lakkautetun Hiidenkivi-lehden tilalle jäsenetuna Maakuntien kotiseututoiminta Kysymys maakunnallisesta identiteetistä ja maakuntahengestä on noussut globalisaatioajattelun lisääntyessä voimakkaasti esiin maakunnissa. Ihmiset ja yhteisöt etsivät minuuttaan kulttuurisesti yhä monimuotoisemmassa yhteiskunnassa. Hyvät edellytykset maakunnalliseen toimintaan on tarjonnut kaikkien maakuntien liittojen kuuluminen Kotiseutuliiton jäsenkuntaan. Kotiseutuliitto on vuosikokouksen päätöksen mukaisesti edelleen kehittänyt maakuntien liittojen kanssa liiton jäsenyhdistysten ja -kuntien yhteistyötä mm. valtuustonsa vaalin valmistelemiseksi alueittain. Myös koulutustoiminnassa on alueellisuus pyritty ottamaan huomioon. Kertomusvuoden aikana järjestettiin kuusi maakunnallista kotiseutukokousta yhteistyössä maakuntien liittojen kanssa. Liitossa toimii joitakin aluejärjestöjä ja alueellisesti toimivia jäsenyhteisöjä. Toiminnan alueellinen kehitystyö on käynnissä Paikallistoiminta Kotiseututyö on peruslähtökohdiltaan paikallista toimintaa, jonka tehtävät ja työmuodot määräytyvät paljolti paikallisista erityispiirteistä lähtien. Erityisesti toteutetut ja toteutuvat kuntaliitokset ovat olleet omiaan lisäämään paikallisten identiteettien vahvistamistarvetta, mikä on tarjonnut kotiseutuyhdistyksille oivallisen tehtävän. Kotiseututyön painopiste onkin luonnollisesti paikallistasolla. jossa liiton jäsenyhdistykset omine verkostoineen toimivat. Liiton henkilökunta ja luottamushenkilöt ovat toimintavuoden aikana kiinteässä yhteydessä jäsenyhteisöihin.

10 10 Liiton toimisto on saanut vastaanottaa jäsenyhteisöiltä ja eri kotiseututyötä tekeviltä laitoksilta lukuisia kotiseutujulkaisuja. Useat jäsenyhteisöt lähettävät omat tiedotuslehtensä liiton toimistoon. Liitto toteutti vuoden aikana jäsenkyselyn, jonka tuloksia esitellään mm. liiton kotisivujen jäsenet -sivustoilla. Materiaalin kokoaminen jatkuu vuoden 2013 aikana Julkaisu- ja tiedotustoiminta Myös Facebook-tiedotusta kehitettiin merkittävästi. Vuoden lopussa liiton Facebook-uutisilla oli 269 tilaajaa (tykkääjää), ja kuukausittain aktiivisten seuraajien määrä kasvoi selvästi vuoden aikana. Suurin tilaajaryhmä olivat vuotiaat naiset. Liitolle luotiin myös Wikipedia-sivu. Myös jäsenlehti Kotiseutupostia kehitettiin eteenpäin. Liiton jäsenille lähetettiin kertomusvuoden aikana neljä Kotiseutupostia sekä muuta jäsenpostia. Lehden painos oli noin kappaletta. Kotiseutuposti julkaistiin myös liiton kotisivuilla. Lukijoita nettiversioon houkuteltiin mm. jäsenille ja pyydettäessä jäsenten jäsenille lähetettävän sähköpostilinkin sekä Facebookin avulla. Nettikävijöitä oli kaikkiaan muutamia satoja. Jäsenille lähetettiin myös kuusi Hiidenkivi-lehden numeroa. Lisäksi niille jäsenille, jotka ovat antaneet sähköpostiosoitteensa lähetettiin sähköisiä jäsentiedotteita sekä liiton lehdistötiedotteita, tarvittaessa alueellisesti kohdennettuina. Kotiseutuliiton lehdistöseuranta Noin 70 prosenttia osumista käsitteli seurantalojen korjausavustuksia, Valtakunnallisia kotiseutupäiviä ja Euroopan rakennusperintöpäiviä. Lisäksi palstatilaa saivat paljon erilaiset liiton luottamushenkilöiden valinnat sekä palkinnot ja ansiomitalit, joiden saajista tehdään usein henkilökuvia paikallisissa tiedotusvälineissä. Myös Kulttuuriympäristöt Kunniaan -koulutus sai myönteistä huomiota. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että esiintymisiä löytyisi tehokkailla etsintävälineillä huomattavasti nykyistä enemmän. Noin puolet lehdistöosumista oli julkaistuja liiton lehdistötiedotteita. Liiton julkisuuden jakautuminen M-Brainin seuraamissa lehdissä: Top Ten eli kymmenen merkittävintä sanomalehteä, muut valtakunnalliset, maakunnalliset ja aluelehset 308 kpl, paikallislehdet ja ilmaisjakelulehdet 252 osumaa, muut kanavat 103 osumaa ja nettilehdet 359 osumaa. Lisäksi eri radiokanavissa esiinnyttiin 62 kertaa (ilman toistoja) Liiton toimintastrategian edellyttämällä tavalla toimiston tiedotusyksikkö yhdessä hallituksen asettaman julkaisu- ja tiedotusjaoston kanssa keskittyi liiton ulkoisen ilmeen kehittämiseen ja viestinnän tehostamiseen.. Jäsenlehden ulkoasu ja nettisivuilla julkaistava sähköinen versio uudistettiin ja kokoa kasvatettiin B5-kokoon. Jäsenviestintää parannettiin muutoinkin perustamalla sähköinen jäsenkirje, joita lähetettiin vuoden aikana seitsemän. Liiton jäsenille lähetettiin kertomusvuoden aikana 4 Kotiseutupostia ja muuta materiaalia. Postitusmäärä oli n. 800 kpl/lähetys.

11 11 Facebook Facebookilla on yhä suurempi merkitys liiton ulkoisessa viestinnässä. Vuoden 2012 lukijoita (tykkääjiä) oli 269 ja vuoden lopussa jo 388. Facebookin kautta liiton nettisivuilla kävijöiden määrä nelinkertaistui vuodesta 2011 yli käyntiin.. Netti Sivujen katselumäärä oli ja sivustolla käyntejä oli noin kaksi kertaa enemmän kuin vuonna 2011, jolloin sivut uudistettiin. Yli puolet kävijöistä (54%) kävi useammalla kuin yhdellä sivulla käyntinsä aikana. Keskimäärin kävijä vieraili neljällä sivulla. Sivun katseluista isoin osa, yli , kohdistui etusivuille. Seuraavaksi eniten katseltiin Kirjamakasiinia ja yhteystietoja. Tärkeimmät aloitussivut olivat Pääsivu (15 522), Seurantaloavustukset (1 027), Kotiseutuposti (825), Yhteystiedot ja Mikkelin Valtakunnallisten kotiseutupäivien sivu, Ajankohtaista, Kirjamakasiini, seurantaloavustusten sähköinen haku -sivu, kuntavaakunat ja kotiseutuviirit sekä monet tapahtumailmoitukset ja uutiset. Suosituimmista sivuista eniten vietettiin aikaa uutissivuilla sekä joillakin Kirjamakasiinisivuilla Euroopan rakennusperintöpäivät Tiedotustoiminnasta tarkemmin liitteessä 10 Euroopan rakennusperintöpäivien pääjärjestäjä Suomessa on ympäristöministeriö. Kotiseutuliitolla on edustajansa sen ohjausryhmässä ja työvaliokunnassa. Vuoden 2012 teema oli Liikuttavat ympäristöt. Vuosijulkaisun toimittivat, Liisa Lohtander, Lassi Saressalo ja Hilkka Högström. Julkaisun jakelusta vastasi Kotiseutuliitto. Liitto teki ympäristöministeriön kanssa erillisen sopimuksen, jonka myötä osa päivien järjestely-, tiedotus- ja raportointivastuusta siirtyi korvausta vastaan liitolle. Euroopan rakennusperintöpäivien materiaali on luettavissa internetissä osoitteessa: Liiton antamat lausunnot Liitto antoi 8 lausuntoa valtioneuvoston kanslian hallinto- ja kehittämisyksikölle kotiseutuneuvoksen arvonimen myöntämisestä. Kotiseutuneuvoksen arvonimen myöntämisen perusteena on valtakunnallista tai muutoin yleistä, suurta merkitystä omaava pitkäaikainen toiminta kotiseututyön piirissä. Liitto antoi pyydettynä lausunnonantajana kaikkiaan 4 lausuntoa ja pääsihteeri eri säätiöille 8 apurahahakijasta.

12 12 Lausuntoteemat, liite 11 Liiton edustajat antoivat lisäksi mediassa lausuntoja kulttuuriympäristökysymyksistä, paikallismuseoiden tilanteesta, kotiseutuarkistokysymyksistä ja kotiseututyöstä yleisemminkin Tunnustuksenosoitukset ja palkitsemiset Liiton myöntämistä tunnustuksenosoituksista korkein on Kotiseututyön ansiomitali. Mitalin saaminen edellyttää valtakunnallisia tai maakunnallisia ansioita kotiseututyössä tai erittäin merkittäviä periaatteellisia ansioita paikallisessa kotiseututyössä. Ansiomitalit myöntää liiton hallitus ja ne luovutetaan kotiseutupäivien gaalaillassa. Vuonna 2012 ansiomitaleja myönnettiin 11. Mitalien saajat vuonna 2011, liite 12 Ansiomitalin lisäksi käytössä on nyt kolmiasteinen ansiomerkkijärjestelmä. Pronssisen merkin saajista päättää kukin yhdistys vapaasti, hopeisesta ja kultaisesta liiton hallitus jäsenyhdistysten esityksestä. Liiton standaareja palkitsemistarkoituksiin myönnettiin tai lunastettiin 15 kappaletta. Kotiseutuliiton hallitus palkitsi vuosikokouksessa vuoden kaupunginosan, vuoden kotiseututeon ja vuoden kotiseutupolun. Palkitsemisilla haluttiin korostaa aloitteellisuutta ja omatoimisuutta sekä uusia ideoita ja hyviä toimintatapoja. Valinnan suorittivat hallituksen asettamat palkintaraadit jäsenkunnan tekemien ehdotusten pohjalta. Turun kirjamessuilla palkittiin lisäksi vuoden kotiseututietokirja. Vuoden kaupunginosa Suomen Kotiseutuliitto on kiinnittänyt jatkuvasti huomiota kaupunginosien ja kylien asemaan ja tehtäviin kotiseututyössä. Liitto valitsi yhdeksännen kerran Vuoden kaupunginosan. Valinnalla liitto korostaa kaupunkien eri kaupunginosien aktiivisuuden ja kansalaistoiminnan merkitystä viihtyvyyden ja turvallisuuden rakentajina. Vuoden 2012 kaupunginosaksi valittiin Vaasan Asevelikylä. Asevelikylässä yhdistyvät rintamamiesperinteen kunnioittaminen sekä aktiivinen kansalais- ja yhdistystoiminta. Alue on hieno esimerkki omaleimaisesta yhteisöllisestä kaupunginosasta, jossa huolehditaan asukkaiden hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Asevelikylän asukkaat ovat pitäneet yhteisvoimin huolta alueestaan jo vuosikymmenten ajan. Tästä ovat osoituksena monet vuosien varrella hankitut palvelut, kuten kyläkoulu, nuorisotila, jääkiekkokaukalo ja pururata. Asukkaat järjestävät useita vuosittain toistuvia tapahtumia, kuten hiihtokilpailuja, koko perheen ulkoilutapahtumia, kesäjuhlia, joulupuurotilaisuuksia, pääsiäiskokkoja ja kirpputoreja. Vuosien varrella Asevelikylän asukkaat ovat mm. rakennuttaneet oman kaapelitelevisioverkon Jukolavision, joka luovutettiin vuonna 1994 Vaasan Läänin Puhelimelle. Alue on säilyttänyt hyvin sodanjälkeisen rakennusperinteen ilmeen, vaikka alkuperäisiä taloja on vuosien varrella korjattu vastaamaan ajan vaatimuksia.

13 13 Vuoden kotiseututeko Liitto valitsi vuoden kotiseututeoksi Turun kaupunginosaviikot. Kaupunginosaviikot aloitettiin osana Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden 2011 ohjelmaa, ja niiden on tarkoitus jäädä pysyväksi vuosittaiseksi tapahtumaksi. Kaupunginosaviikkojen ohjelma esittelee kaupunginosia, paikallista omaleimaisuutta, monikulttuurisuutta ja asukkaiden osaamista viikon mittaisina ohjelmakokonaisuuksina. Kunkin kaupunginosan ohjelmassa on paikallisten yhdistysten järjestämiä erikokoisia ja valtaosin ilmaisia tapahtumia. Kulttuuripääkaupunkivuoden jälkeen tapahtumakokonaisuutta organisoi Kaupunginosaviikkojen tukiyhdistys ry. Tämän vuoden ohjelmassa on mukana jo 13 kaupunginosaa. Syksyn ohjelmiston valmistuessa mukaan odotetaan vielä paria kaupunginosaa lisää. Ohjelmassa on mukana kiertoajeluiden ja kävelyjen lisäksi mm. paikallinen rock-tapahtuma, siltatanssit, runoutta, pihatapahtuma ja perennojen vaihtotapahtuma. Vuoden kotiseutupolku Liitto valitsi vuoden kotiseutupoluksi 2012 Polkuja Pirkkalan historiaan -nettireitin. Polkujen kohteet on koottu nettikarttaan, ja valitsemalla kohteen virtuaalipolulla kulkija pääsee samalla sukeltamaan paikkaan liittyvään teemaan. Esimerkiksi Aikaikkuna Virkaniemeen kertoo sekä virkanimityksen alkuperästä että viime vuosisadan alun huvilakulttuurista. Naistenmatkalahden kohdalla kerrotaan paikannimen alkuperän lisäksi vesiliikenteen historiallisesta merkityksestä. Sivuilta löytyy lähes sata eri-ikäistä valokuvaa, joita tarkastelemalla saa käsityksen ympäristön valtavasta muutoksesta viimeisten vuosikymmenten aikana. Poluille on pyritty houkuttelemaan erityisesti niitä pirkkalalaisia, jotka ovat tottuneet lukemaan tiiviissä muodossa olevia, visuaalisesti kiinnostavia aineistoja ja verkkomedioita. Kuvien lisäksi sivuilla on vanhoja lehtileikkeitä ja mainoksia, jotka kertovat ajankuvan yleisestä muutoksesta ja tekevät lukukokemuksesta nostalgisen ja hauskan. Kartan kohteista on lisäksi kuunneltavia tarinoita paikallisten kertomina. Vuoden kotiseututietokirja Liitto valitsi Andreas Koiviston tekemän ja Sotungin kyläyhdistyksen kustantaman teoksen Vårt Sottungsby, Sotunkimme Vuoden kotiseutukirjaksi perinteisten kotiseutukirjojen sarjassa. Muiden kotiseutukirjojen sarjan voitti Minna Torpan kirjoittama ja Saarijärvi-Seuran kustantama teos Kylillä kummittelee Saarijärveläisiä uskomustarinoita. Raati toteaa, että arkeologi Andreas Koivisto on kirjoittanut Sotungista mallikkaan ja helppolukuisen teoksen, joka kuvaa kyläkunnan elämää muinaisesta menneisyydestä tähän päivään. Paikallinen tieto linkitetään yhteiskunnalliseen kehitykseen ja historiaan niin, että kokonaisuus säilyy ja muutosprosessin vaikutuksia on helppo seurata. Raati kiittää Curt Sjöblomia teoksen onnistuneesta ulkoasusta ja taitosta.

14 14 Minna Torpan kotiseutukirjalla on mielenkiintoinen näkökulma. Hän on koonnut eri lähteistä Saarijärven maisemiin liittyviä kertomuksia yliluonnollisista kohtaamisista, kummituksista ja muista supranormaaleista. Kirjoittaja antaa oman äänensä kuulua johdattaessaan lukijaa kunkin perinnemotiiviston taustoihin. Kunniamaininnalla palkittiin Ervo Vesterisen teos Töölön kundien Stadi sekä Hannu Rinteen tekemä Perinnemestarin matkaopas rannikon puukaupunkeihin Yhteistoiminta ja jäsenyydet eri yhteisöissä Suomen Kotiseutuliitolla on toimivat yhteydet valtiovaltaan, eri ministeriöihin ja keskusvirastoihin sekä valtakunnallisiin järjestöihin. Liiton yhteistyö opetusministeriön kanssa on ollut rakentavaa erityisesti seurantalojen korjaushankkeessa ja yleisessä toiminnan kehitystyössä. Yhteistoiminta ympäristöministeriön kanssa on ollut tiivistä erityisesti Euroopan rakennusperintöpäivien yhteydessä. Yhdessä Kansallisarkiston ja maakunta-arkistojen kanssa on vuoden aikana suunniteltu ja toteutettu kotiseutuarkistokoulutusta. Sitä on rahoittanut Opetus- ja kulttuuriministeriö. Liitolla oli edustus opetus- ja kulttuuriministeriön Paikallismuseotyöryhmässä, jonka mietintö jätettiin Suomen Museoliiton kanssa liitolla on säännölliseen yhteydenpitoon perustuva yhteistoiminta. Museoviraston kulttuuriperintöasiain neuvottelukunnassa liitolla on edustus Kansainväliset yhteydet Liiton edustajat organisaatioissa, joissa liitto on jäsenenä tai joihin on kutsuttu liiton edustaja, liite 13 Liiton kansainvälisen toiminnan ja yhteyksien painopistealueina ovat Pohjoismaat ja Viro. Kotiseututyön pohjoismaisia yhteyksiä liitto on hoitanut vuonna 1982 perustetun Kotiseututyön Pohjoismaisen Liiton (Nordiska Förbundet för Hembygdsarbete, NFH) kautta. NFH:n talous hoidettiin Kotiseutuliiton toimistossa. Pääsihteereiden neuvottelukokous pidettiin Tukholmassa, liiton vuosikokous pidettiin Tampereella ja hallituksen tapaaminen Kööpenhaminassa. Viron kanssa yhteyksiä on pidetty lähinnä Eesti Kodu-Uurimise Seltsin kautta. Kertomusvuonna yhteistyötä Saksan Kotiseutuliiton (Bund Heimat und Umwelt in Deutschland) jatkettiin lähinnä julkaisuvaihdolla ja saksalaisen kotiseututyön julkaisujen esittelyllä kotisivuilla järjestettiin Inkeri-seminaari Helsingissä yhdessä Suomen Inkerin liiton ja Kansallisarkiston kanssa. Liitto on jäsenenä Europa Nostra -järjestössä. Kertomusvuonna liitto vastasi Europa Nostra in Finland -verkoston toimistopalveluista ympäristöministeriön ja Suomen Arkkitehtiliiton kanssa

15 15 tehdyn yhteistyösopimuksen mukaisesti. Suomen edustajana järjestössä on arkkitehti Markus Bernoulli. Vuosittainen yhteiskokous pidettiin liiton toimistossa. 5. LIITON TOIMIHENKILÖT JA TOIMISTO Liiton toimiston työtä johti pääsihteeri. Lisäksi palveluksessa oli kahdeksan henkilöä, joista neljä hallintotehtävissä, yksi järjestötehtävissä, yksi viestintä- ja tiedotustehtävissä sekä kaksi pääasiallisesti seurantaloavustustehtävissä. Liiton toimisto hallinnoi kevätkaudella yhtä ulkopuolelta rahoitettua hanketta, jossa oli yksi täyspäiväinen työntekijä. Talouspäällikkö oli vuorotteluvapaalla saakka ja järjestöpäällikkö saakka ja heille oli palkattu sijaiset. Liiton toimisto sijaitsee Helsingissä, osoitteessa Kalevankatu 13 A. Liiton toimihenkilöt, liite 14. Liiton edustajien pitämät juhlapuheet, esitelmät ja puheenvuorot, liite LIITON TALOUS Liiton tulotalous ( ,80 ) perustui harkinnanvaraiseen valtionavustukseen (38,4 %), jäsenmaksutuottoihin (15,6 %), muihin tuottoihin (3,9 %) ja projekti- ja hankeavustuksiin (42,1 %). Lisäksi seurantalojen korjausavustuksiin osoitettiin läpivirtausrahaa. Menotalous ( ,63 ) jakautui henkilöstökuluihin (37,5 %), toiminta- ja jäsenpalvelukuluihin (11,1 % ), järjestötoimintakuluihin (6,8 %) ja hankekuluihin (44,6 %), joista seurantalojen korjausja neuvontatoimintaan (56,5 %), ja muihin ulkopuolelta rahoitettuihin toimintoihin (43,5 %). Hankkeiden tilinpäätökset esitetään tilinpäätösasiakirjoissa. Tilinpäätös osoittaa ylijäämää ,17, siirtomäärärahoja hankkeisiin vuodelle 2013 on ,47 euroa. Tarkemmat taloustiedot esitetään tilinpäätösasiakirjoissa.

16 16 LIITTEET LIITE 1 Kunniajäsenet ja uudet jäsenyhteisöt Liiton kunniajäsenet olivat vuoden päättyessä kasvatustieteen tohtori h.c. Eeva Ahtisaari, professori Aarne Laurila, ministeri Jaakko Numminen, professori Veijo Saloheimo ja akateemikko Päiviö Tommila. Vuoden aikana liiton jäsenyhteisöiksi liittyivät: Kokemäen Seuratalo-yhdistys, Kangaslammin Kyläyhdistys, Hovinsaari-seura, Rakennusperinteen Ystävät ry, Enonkoski-Seura, Turun Punkalaidun seura, Etelä-Karjalan maakuntayhdistys, Lyytilänmäen kyläyhdistys, Sisä-Savon perinneyhdistys, Kämmäkän kyläseura, Kylätalo Nousula, Suomen vaunuhistoriallinen seura, Nälkälinnanmäki-Seura, Elias Lönnrot-seura ja Kotiseutuseura Paavolan Pakanat. LIITE 2 Valtuuston henkilövalinnat Valtuuston toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Maakuntien edustajina valittiin vuosikokouksessa kaksivuotiskaudeksi valtuustoon: Etelä-Karjalasta Kanta-Häme Keski-Suomi Pohjanmaa Päijät-Häme Uusimaa/Helka Keski-Pohjanmaa Kymenlaakso Lappi Pohjois-Pohjanmaa Uusimaa Uusimaa/Helka Varsinais-Suomi käsityöläinen Anne-Maija Laukas, Lappeenranta (uusi) yrittäjä Elisa Göös, Janakkala (uusi) museonjohtaja Heli-Maija Voutilainen, Jyväskylä (uusi) HuK Camilla Lyyski, Laihia (uusi) rehtori Martti K. Lehto, Lahti (uusi) varatuomari Veijo Lehto, Helsinki (uusi). kulttuuritoimenjohtaja Sampo Purontaus, Kokkola (3. kaudelle) rehtori Erkki Sillanpää, Kouvola (2. kaudelle) tutkija Minna Heljala, Tornio (3. kaudelle) filosofian lisensiaatti Martti Kiviharju, Muhos (3. kaudelle) amanuenssi Synnöve Bergholm, Porvoo (3. kaudelle) filosofian maisteri Tuula Salo, Helsinki (3. kaudelle) kotiseutuneuvos Markku Monnonen, Turku (3. kaudelle). Valtuuston asiantuntijajäsenet professori Janne Vilkuna Orimattilasta ja erityisasiantuntija Ditte Winqvist Helsingistä valittiin jatkokausille. LIITE 3 Valtuuston vaalin valmisteluvaliokunta 2012 Puheenjohtajana Pentti Kurunmäki Vihdistä ja jäseninä Eija Leppäjärvi Sallasta, Leena Niskanen Virolahdelta, Annikki Rautamäki Vähästäkyröstä sekä Kaija Vuorio Kuopiosta, esittelijänä pääsihteeri Lassi Saressalo.

17 17 LIITE 4 Valtuusto 2012 Puheenjohtaja ja samalla Suomen Kotiseutuliiton puheenjohtaja professori Pekka Laaksonen, Helsinki I varapuheenjohtaja professori Janne Vilkuna, Orimattila (asiantuntijajäsen) II varapuheenjohtaja aluekehitysasiantuntija Helena Aaltonen, Sotkamo (Kainuu) Jäsenet Etelä-Karjala: Etelä-Pohjanmaa: Etelä-Savo: Kanta-Häme: Keski-Pohjanmaa: Keski-Suomi: Kymenlaakso: Lappi: Lappi: Pirkanmaa: Pohjanmaa: Pohjois-Karjala: Pohjois-Pohjanmaa: Pohjois-Pohjanmaa: Pohjois-Savo: Päijät-Häme: Satakunta: Uusimaa: Uusimaa (Helka): Uusimaa (Helka): Uusimaa (Ekyl): Uusimaa: Varsinais-Suomi: Varsinais-Suomi: Asiantuntijajäsen: Asiantuntijajäsen: Asiantuntijajäsen: Asiantuntijajäsen: FM Mikko Europaeus, Parikkala ( asti) käsityöläinen Anne-Maija Laukas, Lappeenranta ( alkaen) rakennusneuvos Raimo Joronen, Seinäjoki projektipäällikkö Pia Puntanen, Mikkeli kehittämispäällikkö Tarmo Palonen, Hämeenlinna ( asti) yrittäjä Elisa Göös, Janakkala ( alkaen) kulttuuritoimenjohtaja Sampo Purontaus, Kokkola prikaatikenraali Hannu Luotola, Saarijärvi ( asti) museonjohtaja Heli-Maija Voutilainen, Jyväskylä ( alkaen) koulunjohtaja Erkki Sillanpää, Kouvola KT Irja-Kaisa Lakkala, Sodankylä tutkija Minna Heljala, Tornio VTM Jouko Hannu, Hämeenkyrö kotiseutuneuvos Esko Luoma, Laihia ( asti) HuK Camilla Lyyski, Laihia ( alkaen) päätoimittaja Risto Alanko, Juuka FL Martti Kiviharju, Muhos museonjohtaja Eija Turunen, Raahe toimittaja Eila Ollikainen, Kuopio projektipäällikkö Esa Hassinen, Lahti ( asti) rehtori Martti K. Lehto, Lahti ( alkaen) kotiseutuneuvos Timo Korkeaoja, Ulvila amanuenssi Synnöve Bergholm, Porvoo FM Tuula Salo, Helsinki TkT Aija Staffans, Helsinki ( asti) varatuomari Veijo Lehto, Helsinki ( alkaen) museoturvallisuusasiantuntija Mikko Perkko, Espoo VTM Risto Piekka, Lohja kotiseutuneuvos Markku Monnonen, Turku maanviljelijä Heikki Eskola, Loimaa kulttuuripäällikkö Tarja Hautamäki, Vaasa maakunta-arkiston johtaja Vuokko Joki, Oulu toiminnanjohtaja Heidi Martikainen, Tampere erityisasiantuntija Ditte Winqvist, Porvoo

18 18 LIITE 5 Hallitus ja tilintarkastajat 2012 Hallitus Puheenjohtajana hallintojohtaja Kirsi Moisander, Leppävirta, varapuheenjohtajana valtiosihteeri Raimo Sailas, Espoo ja jäseninä rehtori Annukka Alppi, Hämeenkyrö, dosentti Rauno Lahtinen, Turku, erityisopettaja Marja Lepola, Hämeenkyrö, museonjohtaja Henri Nordberg, Tornio ja fil.maist. Harri Turunen, Oulainen Tilintarkastajat Hooteem Tilintarkastusyhteisö Oy/Antti-Jussi Penttilä ja toiminnantarkastajana Marketta Kuusipalo varahenkilönään Ulla Piela. LIITE 6 Neuvottelukunnat Seurantaloasiain neuvottelukunta ja työvaliokunta Seurantaloasiain neuvottelukunnan jäsenet Puheenjohtaja: VTK Raimo Sailas (Opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämänä) Jäsenet: Kehittämispäällikkö Hannu Ala-Sankola Suomen Nuorisoseurojen Liitto Kulttuuriasiainneuvos Tiina Eerikäinen Opetus- ja kulttuuriministeriö Palokuntajohtaja Petri Jaatinen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Yliarkkitehti Sirkkaliisa Jetsonen Museovirasto/Kulttuuriympäristön suojelu Verksamhetsledare Tomas Järvinen Finlands Svenska Ungdomsförbund Hallintojohtaja Jaakko Kivinen Pro Agria Keskusten Liitto Toiminnanjohtaja Anssi Leskelä Sosialidemokraattinen Puolue Pääsihteeri Risto Matti Niemi Suomen Kylätoiminta ry Kehityspäällikkö Frida Nylund Finlands Svenska Marthaförbund ja Marttaliitto Talousjohtaja Kirsi Poikonen Raittiuden Ystävät Järjestöpäällikkö Heikki Saarinen Suomen Kotiseutuliitto Toiminnanjohtaja Tom Sandström Finlands svenska hembygdsförbund Hallitussihteeri Anna Simola Ympäristöministeriö Markku Sivonen Suomen Keskusta Arkkitehti Tuulikki Terho Opetus- ja kulttuuriministeriö Talouspäällikkö Matti Tokkari Kansantalojen Liitto / Vasemmistoliitto Erityisasiantuntija Cristell Åström Suomen Kuntaliitto Asiantuntijajäsenet: Rakennustutkija Leni Pakkala Pääsihteeri Lassi Saressalo Sihteeri: Taloussihteeri Liisa Lohtander Suomen Kotiseutuliitto Suomen Kotiseutuliitto Suomen Kotiseutuliitto

19 19 Työvaliokunta Puheenjohtajana Lassi Saressalo sekä jäsenet Hannu Ala-Sankola, Tomas Järvinen, Jaakko Kivinen, Anssi Leskelä ja Matti Tokkari, asiantuntijajäseninä rakennustutkija Leni Pakkala ja Lassi Saressalo sekä sihteerinä Liisa Lohtander. Kotiseutututkimuksen neuvottelukunta Puheenjohtajana professori Janne Vilkuna ja jäseninä professori Risto Eräsaari, professori Martti Häikiö, maakunta-arkistojohtaja Vuokko Joki, pääjohtaja, dosentti Juhani Kostet, yksikön johtaja Marja Pohjola, professori Helena Ruotsala, FT Sanna-Kaisa Spoof ja professori Outi Tuomi-Nikula. Sihteeristö: pääsihteeri ja järjestöpäällikkö. LIITE 7 Jaostojen jäsenet Kaupunkityön jaosto Puheenjohtajana FM Tuula Salo ja jäseninä amanuenssi Esa Hassinen, Jukka Kivi, dosentti Heikki Kukkonen, FT Rauno Lahtinen, toiminnanjohtaja Heidi Martikainen Tampere-Seura, toiminnanjohtaja Kristiina Syrjäsuo Turkuseura ja toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka HELKA. Sihteeristö pääsihteeri ja järjestöpäällikkö. Kouluopetusjaosto Puheenjohtajana erityisopettaja Marja Lepola, jäseninä FM, opettaja Annukka Alppi, opetusneuvos Lea Houtsonen ja rehtori Mauri Lepola. Sihteeristö pääsihteeri ja järjestöpäällikkö. Tiedotus- ja julkaisujaosto Puheenjohtajana johtaja Pentti Kurunmäki, jäseninä päätoimittaja Risto Alanko, tiedottaja Sirkku Immonen, viestintäpäällikkö Sirkka-Liisa Mettomäki, hallintojohtaja Kirsi Moisander, kulttuurineuvos Jouni Mykkänen, suunnittelija Tapani Sainio, ma. viestintäsuunnittelija Tuija Tervo ja viestintäpäällikkö Pirkko Yliselä. Sihteeri: tiedottaja, hankesuunnittelija Anna-Maija Halme. Ympäristöjaosto Puheenjohtajana professori Marja Häyrinen-Alestalo ja jäseninä järjestöpäällikkö Tarja Ketola, metsäneuvos Marja Kokkonen, dosentti Heikki Kukkonen, professori Maija Rautamäki, arkkitehti Mia Saloranta, professori Pertti Seuna ja yliarkkitehti Liisa Tarjanne, sihteerinä vs. järjestösihteeri Elina Björkqvist. Palkintaraadit Vuoden kaupunginosaraati Puheenjohtaja: Rauno Lahtinen, Turku Jäsenet: Sampo Purontaus, Kokkola, Tuula Salo, Helsinki Vuoden kotiseututekoraati Puheenjohtaja: Marja Lepola, Hämeenkyrö Jäsenet: Hannu Luotola, Saarijärvi, Eija Turunen, Raahe Vuoden kotiseutupolkuraati Puheenjohtaja: Henri Nordberg, Tornio Jäsenet: Pia Puntanen, Mikkeli, Erkki Sillanpää, Kouvola

20 20 Vuoden kotiseutukirjaraati Puheenjohtaja: Harri Turunen, Oulainen Jäsenet: Mikko Europaeus, Parikkala, Synnöve Bergholm, Porvoo ja Lassi Saressalo, Tampere LIITE 8 Seurantalojen avustukset Korjausavustuksina seurantaloja omistaville yhdistyksille jaettiin euroa, mikä oli käytännössä sama summa kuin vuonna Hakemuksia jätettiin 264, Niiden sisältämien korjaustöiden kokonaiskustannusarvio oli noin 14,2miljoonaa ja vuosikustannukset noin kahdeksan miljoonaa euroa. Avustuksia haettiin yhteensä noin 5,6 miljoonaa euroa. Rakennustutkijan puoltamien avustusten mahdollinen enimmäismäärä oli noin 2,6 miljoonaa euroa. Hakijat ovat saaneet avustusta aiemmin yhteensä n. 11,5 miljoonaa euroa. Hakemuskohteista 129 (49 %) on kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia. Niistä 23 voidaan pitää valtakunnallisesti arvokkaina ja yhdeksän sijaitsi valtakunnallisesti merkittävissä rakennetuissa kulttuuriympäristöissä (RKY). Avustusta myönnettiin 172 yhdistykselle (66 % hakijoista). Keskimääräinen avustus oli euroa avustuksen saajaa kohti, kun se edellisvuonna oli euroa. Avustusta saaneista taloista 91 (50 %) luokitellaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi ja niiden saaman avustuksen keskimääräinen suuruus oli euroa. LIITE 9 Liiton järjestämät tilaisuudet ja tilaisuudet, joiden järjestelyihin liitto osallistui Maakuntien liittojen kulttuurivastaavien tapaaminen, Helsinki Kotiseutuarkisto-osaajan kurssi (5 kolmipäiväistä kurssia) Seinäjoki ja 3.3. Joensuu ja Hämeenlinna ja Turku ja Rovaniemi ja Kulttuuriympäristöt kunniaan -koulutukset (8 tilaisuutta) Tornio Kajaani Helsinki 3.3. Lahti 5.3. Savonlinna Kuopio Kouvola Pori Maakunnalliset kotiseutukokoukset (7 tilaisuutta) Teemana Kuntaliitosten kulttuurisista vaikutuksista, Lassi Saressalo Varsinais-Suomi, Kaarina Päijät-Häme, Lahti 24.5.

21 21 Pohjois-Pohjanmaa, Oulu Lappi, Tornio Uusimaa, Helsinki 6.6. Keski-Pohjanmaa, Kokkola 7.6. Pohjanmaa, Vaasa Valtakunnalliset Kotiseutupäivät, Mikkeli Yhdistysten rahoitusmuodot murroksessa haasteita ja mahdollisuuksia, Kaupunkityönjaoston seminaari, Helsinki LIITE 10 Tiedotustoiminnasta tarkemmin M-Brainin lehdistöseurantahaaviin ja satunnaiseen Googleseurantaan kertyi liiton toiminnan piirissä olevista aiheista julkaistuja artikkeleita kaikkiaan 1022, joista noin 662:ssa mainittiin Kotiseutuliitto, Seurantalot saivat 255 osumaa, Euroopan rakennusperintöpäivät 125 osumaa, Kotiseutupäivät 167 osumaa ja Europa-Nostra-hanke 53 osumaa. Artikkeleiden vastaava mainosarvo, jossa on huomioitu kyseisen median ilmoitushinnat ja artikkelin koko, oli M-Brainin laskelman mukaan euroa. Lehdistöseurannan mukainen seurattujen lehtien levikki oli. 19,6 miljoonaa. LIITE 11 Liiton antamat lausunnot 1. Kannanotto: Museoviraston toiminta on turvattava. 2. Lausunto valtionvarainministeriölle Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvityksestä Elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne 3. Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuus kansalaisjärjestöjen näkökulmasta 4. Lausunto kulttuuriympäristö- ja kotiseutukasvatuksesta uutta perusopetuksen valtakunnallista opetussuunnitelmaa varten LIITE 12 Kotiseututyön ansiomitalin saivat vuonna 2012 Tapani Hohti, Kouvola, Hannu Hyyrinen, Pieksämäki, Maire Hämäläinen, Kerimäki, Pentti Kurunmäki, Vihti, Ritva Mäkelä, Lempäälä, Leena Ojala, Merijärvi, Päiviö Rauhansalo, Kerimäki, Liisa Tarjanne, Helsinki, Viri Teppo-Pärnä, Paimio ja Helga Anneli Ylönen, Suonenjoki. Kotiseutuliiton kultaisen ansiomerkin saivat vuonna 2012 Väinö Alamännistö, Merijärvi, Bertta Hietamäki, Vaasa, Jaakko Huttunen, Rautalampi, Pertti Jurvanen, Savitaipale, Pierina Järventaus, Pyhtää, Erkki Kauhanen, Helsinki, Aarne Kellberg, Iisalmi, Carita Koota, Lempäälä, Antti Korventausta, Kaarina, Elsa Kukka, Merijärvi, Irma Kyrki, Oulu, Tuula Kärkäs, Orimattila, Maila Lahti, Oulu, Antti Lanamäki, Helsinki, Kaarina Lepistö, Lempäälä, Maarit Lineri, Merimasku, Eeva Lintunen, Riihimäki, Aimo Mattila, Orimattila, Lasse Miettinen, Turku, Sirkka Miettinen, Turku, Liisa Maria Mäkineste, Alavus, Veikko Männistö,

22 22 Merijärvi, Antti Niemelä, Ruovesi, Jorma Ojala, Merijärvi, Tarmo Ojaluoma, Kauniainen, Eila Ollikainen, Kuopio, Martti Ovaska, Orimattila, Kaarlo Perälä, Merijärvi, Ilkka Pihlajamaa, Nivala, Auli Pitkänen, Mäntsälä, Kalle Pomppu, Somero, Vieno Poutiainen, Merijärvi, Erkki Rautiainen, Oulu, Aune Räsänen, Kuopio, Risto Saalasti, Nivala, Kaija Sairanen, Savonlinna, Arvi Savukoski, Merijärvi, Eila Savukoski, Merijärvi, Carl-Olof Silvander, Oulu, Maire Talus, Merijärvi, Pekka Tammi, Kokemäki, Teuvo Tikkanen, Espoo, Airi Vilén, Aura ja Maire Ylikauppila, Merijärvi. Kotiseutuliiton hopeisen ansiomerkin saivat vuonna 2012 Sisko Alahuhta, Merijärvi, Lauri Andersin, Varkaus, Toini Hiitola, Merijärvi, Heikki Hirvonen, Mikkeli, Aimo Honkanen, Lieksa, Silja Hynninen, Enonkoski, Ismo Hölsä, Savitaipale, Leena Jalonen, Oulu, Pentti Juutinen, Oulu, Ari Kankkunen, Varkaus, Raimo Kantola, Paltamo, Pertti Keinonen, Lempäälä, Toivo Kinnunen, Orimattila, Satu Koho, Oulu, Hannu Kopola, Lempäälä, Terttu Kraemer, Merimasku, Olavi Linturi, Köyliö, Eero Laaksonen, Orimattila, Mirja Loisa, Savitaipale, Kauko Malin, Tampere, Kristiina Markkula, Mikkeli, Laura Mäkelä, Lempäälä, Antero Möttönen, Paltamo, Soili Niskanen, Lempäälä, Sirkka Nurmela, Oulu, Sirpa Ollikainen, Varkaus, Eino Piippo, Varkaus, Marja Pitkänen, Lieksa, Maija Pyhälä, Merijärvi, Kalevi Pylvänäinen, Paltamo, Erkki Rantala, Merimasku, Raili Reini, Lempäälä, Kalevi Salmi, Köyliö, Mauno Salmi, Kerava, Eino Savukoski, Merijärvi, Sinikka Sipola, Espoo, Riitta Taavila, Varkaus, Antero Tala, Espoo, Harri Tuulos, Oulu, Eira Vainikka, Savitaipale, Riitta Valkeajärvi, Lempäälä, Kaija Virtanen, Lempäälä ja Kari Virtanen, Lempäälä. Kotiseutuliiton pronssisen ansiomerkin saivat vuonna 2012 Heino Ahonen, Merijärvi, Benito Casagrande, Turku, Leena Falttu, Eurajoki, Heikki Haiko, Lemi, Leena Hailio, Eura, Eija Harju, Saarijärvi, Mauno Heikkilä, Oulu, Jaakko Heikkinen, Paltamo, Eino Hirvelä, Eura, Jouko Holm, Merijärvi, Tapani Homanen, Paltamo, Risto Huttunen, Savitaipale, Kyllikki Hytönen, Merijärvi, Tuula Hämäläinen, Varkaus, Tuulikki Itäniemi, Merijärvi, Anneli Junninen, Merimasku, Aila Järvelä, Evijärvi, Eero Kaasalainen, Savitaipale, Hannu Kaila, Varkaus, Heikki Karvosenoja, Oulu, Liisa Kaukonen, Isokyrö, Lahja Keto, Evijärvi, Vilho Korkeamäki, Helsinki, Jani Kurvinen, Somero, Paula Lappinen, Evijärvi, Markku Lehto, Merimasku, Kari Leino, Eurajoki, Pirjo Leppämäki, Merijärvi, Paavo Littow, Oulu, Erkki Lunttila, Merijärvi, Pertti Luostarinen, Paltamo, Leevi Lyytikäinen, Heinola, Tuula Mikkonen, Paltamo, Annikki Moilanen, Paltamo, Anneli Myllylä, Merijärvi, Aila Mälkiäinen, Eura, Paavo Mälkiäinen, Eura, Annikki Männistö, Merijärvi, Sirkka Männistö, Eura, Jaana Märsynaho, Oulu, Asta Olli, Varkaus, Reijo Pesonen, Merijärvi, Risto Pynnönen, Merijärvi, Olavi Rainio, Heinola, Lasse Ruohomaa, Eura, Pekka Ruuska, Viitasaari, Kyllikki Sallmén, Merijärvi, Sisko Salo, Eura, Harry Sandelin, Oulu, Katriina Sirko-Honka, Merimasku, Jaakko Sulonen, Eura, Aleksi Tiainen, Savitaipale, Merja Tolvanen, Lieksa, Osmo Tolvanen, Lieksa, Minna Torppa, Merijärvi Miika Vainikka, Savitaipale ja Solja Virta, Eurajoki. LIITE 13 Liiton edustajat organisaatioissa ja työryhmissä, joissa liitto on jäsenenä tai joihin on kutsuttu liiton edustaja 2011: Arkistolaitoksen yksityisarkistoasiain neuvottelukunta: Vuokko Joki, jäsen. Euroopan rakennusperintöpäivien (ERP) työryhmä Lassi Saressalo ja Liisa Lohtander. Europa Nostran valtuusto: Tapani Mustonen, jäsen,

23 23 Europa Nostra Finland, Anna-Maija Halme, sihteeri Hiidenkiven toimitusneuvosto: Lassi Saressalo, jäsen, Hanna Snellman, jäsen Käsi- ja Taideteollisuusliitto Taito ry, liittokokousedustaja: Marja Lepola M.A.Castrenin seura, vuosikokousedustaja: Pekka Laaksonen Maaseutupolitiikan kulttuuriteemaryhmä: Lassi Saressalo/Heikki Saarinen, asiantuntijajäsen Museoviraston kulttuuriperintöasian neuvottelukunta: Lassi Saressalo, jäsen Nordiska Hembygdsförbundet NHF, vuosikokousedustaja ja vaalivaliokunnan pj.: Lassi Saressalo Nordiska Hembygdsförbundet NHF: Kirsi Moisander, Heikki Saarinen, varajäsen Opetus ja kulttuuriministeriön asettama paikallismuseotoiminnan kehittämisryhmä: Lassi Saressalo, jäsen Pohjola-Norden ry, liittovaltuuston jäsen: Kirsi Moisander, varalla Pekka Laaksonen Suomen Kansanpukujen ystävät ry. Lauri Pohjakallio, pj, Lassi Saressalo, sihteeri Suomen Kylätoiminta ry, vuosikokousedustaja: Heikki Kukkonen Suomen luonnonsuojeluliitto, liittokokousedustaja: Heikki Kukkonen Suomen Retkeilymajajärjestö, edustajiston jäsen: Heikki Saarinen Tammenlehvän Perinneliitto, vuosikokousedustaja: Lassi Saressalo Turun Kansainväliset Kirjamessut, päätoimikunnan jäsen: Lassi Saressalo Viena-symposium, neuvottelukunnan jäsen: Lassi Saressalo Virsu-hankkeen ohjausryhmä: Harri Turunen, jäsen Väinö Voionmaa -kilpailun palkintoraati: Janne Vilkuna, jäsen YM:n asettaman rakennusperintöportaalin (www.rakennusperinto.fi) toimitusneuvosto: Anna-Maija Halme, jäsen LIITE 14 Liiton toimihenkilöt Liiton varsinaiseen henkilökuntaan kuuluivat vuonna 2012 pääsihteeri Lassi Saressalo hallintosihteeri Satu Aallonpää tiedottaja, hankesuunnittelija Anna-Maija Halme talouspäällikkö Paula Hirvonen (vuorotteluvapaalla saakka), sijaisena taloussihteeri Jukka-Pekka Seila tiedottaja/taloussihteeri Liisa Lohtander rakennustutkija Leni Pakkala järjestöpäällikkö Heikki Saarinen (vuorotteluvapaalla saakka), sijaisena järjestösihteeri Elina Björkqvist toimistoassistentti Elina Teikari kurssisuunnittelija Anni Wallenius, Kulttuuriympäristö kunniaan -koulutushanke ( ) Sihteeri Aura Kivilaakso, Kulttuuriympäristöstrategiaprojekti alkaen (osapäiväinen).

24 24 LIITE 15 Liiton edustajien pitämät juhlapuheet, esitelmät ja puheenvuorot ym TAMMIKUU Vauhtia kulttuuriin -seminaari, Helsinki 12.1., Harri Turunen, Elina Björkqvist Kulttuuriympäristöt kunniaan -koulutus, Tornio Anni Wallenius, Minna Heljala, Henri Nordberg Korjausrakentamisen energiatehokkuusvaatimukset työseminaari, Helsinki 16.1., Leni Pakkala Oikeusministerin ja kuntaministerin Pyöreän pöydän keskustelutilaisuus Demokratian haasteet. Helsinki Lassi Saressalo Tutustuminen Nuuksio-seuran toimintaan ja seuran omistaman Honkamajan korjaushankkeeseen. Espoo Leni Pakkala, Elina Björkqvist Ideasta julkaisuksi. Näkemyksiä kotiseutukirjan tekemisestä. Tuusula 23.1., Lassi Saressalo Göteborgin messut ja seminaari- neuvottelu, Tukholma 25.1.,Lassi Saressalo HELMIKUU Kuntauudistus ja identiteetit, Tampereen Karjala-seura, Tampere 12.2., Lassi Saressalo Aluehistorian tutkimus- ja kehityshankkeen ohjausryhmä. Seinäjoki 14.2., Lassi Saressalo. MAALISKUU Maakuntajohtajien tapaaminen Kuntatalo, Helsinki 8.3., Kirsi Moisander, Lassi Saressalo Eläkeliitto ry Perniö 12.3., Lassi Saressalo Oulun maakunta-arkisto 80-vuotta Oulu 22.3., Harri Turunen Hyvän korjauksen palkinto, Pöytyä 23.3., juhlapuhe Lassi Saressalo, Liisa Lohtander Vihti-seuran kevätkokous, Vihti 25.3., esitelmä "Joitain ajatuksia kulttuuriperinnöstä" Janne Vilkuna Opetushallituksen kestävän kehityksen tematiikkaa pohtiva työryhmä uusien valtakunnallisten opetussuunnitelmien valmistelua varten 7.3. ja 20.4., Annukka Alppi HUHTIKUU Rakkaudesta kulttuuriperintöön! paikallismuseoiden arvo ja asema Suomessa. XVI Valtakunnallinen museologian seminaari Jyväskylä Lassi Saressalo, Kirsi Moisander, Janne Vilkuna

25 25 Kulttuuriteemaryhmän kokous ja Maaseutupolitiikan verkostoseminaari Tampere 19.4., Elina Björkqvist Pohjola-Norden liittokokous Helsinki 21.4., Elina Björkqvist Nordiska Hembygdsförbundets årliga förbundsmöte Tampere , Pekka Laaksonen, Lassi Saressalo, Elina Björkqvist TOUKOKUU Härmälä-Seuran 20-vuotisjuhla Tampere 12.5., Lassi Saressalo Meikäläisyys kuntaliitoksessa? Arki, perinne ja paikallisuus uudessa Jyväskylässä. Kuntaliitospäivä Jyväskylä 15.5., Kirsi Moisander KESÄKUU Kansalaisjuhla 60 vuotta Armi Kuuselan valinnasta Miss Universumiksi, Muhos Martti Kiviharju: Kotiseudun merkitys Töysän kunnan kotiseutuviikon pääjuhla 10.6., juhlapuhe, Lassi Saressalo HEINÄKUU Merimasku-Seura 20 v, 1.7. tervehdys, Markku Monnonen Oulaisten uudistetun museon avajaiset, 6.7. tervetulosanat, Harri Turunen YLE Suomi 9.7., paneeli paikallismuseoista, Lassi Saressalo Alastaro-Seura 60 v , tervehdys, Markku Monnonen Unarin Akatemia, tervehdys 27.7, Lassi Saressalo Savitaipaleen kotiseutuyhdistys 60 v juhlapuhe, Lassi Saressalo Suomi-Areena Pori Kirsi Moisander, Raimo Sailas, Lassi Saressalo, Elina Björkqvist Radio Lemin kotiseuturadio haastattelu 29.7., Lassi Saressalo Hankasalmipäivät, 29.7, juhlapuhe, Kirsi Moisander ELOKUU Kotiseutupäivät, Kirsi Moisander, Pekka Laaksonen puheet. Aluekammari, Kirsi Moisander, Kuntaliitoskammari, Lassi Saressalo ERP-kirjan julkistaminen 16.8., Liisa Lohtander, Lassi Saressalo. Epilä-Seura 30 v , tervehdys. Lassi Saressalo Naantali-päivä juhlapuhe, Lassi Saressalo Viena-symposiumi , Pekka Laaksonen

26 26 Paltamon kotiseutumuseon 50 -vuotisjuhla 26.8., tervehdys ja ansiomerkkien jako, Helena Aaltonen Kinnulan kotiseutupäivä Heli-Maija Voutilainen, tervehdys, Suomen tietokirjailijat seminaari kotiseutukirjallisuudesta , alustus, Lassi Saressalo, Suomen matkailuhistoriallisen seuran seminaari Matkailun kohtaamiset kuvat ja mielikuvat. Tampere , Lassi Saressalo: esitelmä: Kotiseudun kuvallinen symboliikka, SYYSKUU Tyrvää-seura 80 v. juhlaseminaari Sastamala 2.9. Juhlaesitelmä, Lassi Saressalo Kaarilan koulu, Tampere, ERP -tilaisuuden avaus 11.9., Lassi Saressalo LOKAKUU Ala-Keiteleen eränkäynnin ja Paadentaipaleen asutuksen muistomerkin paljastustilaisuus, Vanhan Äänekosken Kotiseutuyhdistys, Äänekoski , liiton tervehdys, Hannu Luotola Vuoden Kotiseutukirjan julkistaminen Turun Kirjamessuilla 6.10., Lassi Saressalo Lempäälä-Seura 60 vuotta 7.10., liiton tervehdys ja ansiomerkkien jako, Lassi Saressalo European Heritage Days, Nikosia, Kypros, , Liisa Lohtander Merijärven Kotiseutuyhdistyksen 50-vuotisjuhla, Merijärvi , juhlapuhe, liiton tervehdys ja ansiomerkkien jako, Harri Turunen Tuupovara-Seuran 50-vuotisjuhla , juhlapuhe, Risto Alanko, Raahen Museo 150 vuotta , liiton onnittelut, Henri Nordberg,. Kuopion kaupungin asemakaavoituksen järjestämä asiantuntijakokous, , Leni Pakkala. Turun VPK-talo 120 vuotta, , Lassi Saressalo MARRASKUU Maisemasymposium, Helsinki 5.11., Liisa Lohtander, Lassi Saressalo Kotiseututietokirjat-seminaari. Tampere Suomen Tietokirjailijat. Lassi Saressalo: Kotiseutukirjallisuuden lajit. Asukasyhdistys Kerttuli 30 v. Turku juhlapuhe, Markku Monnonen Keski-Suomen museopäivät. Toivakka Lassi Saressalo: Ajankohtaista, Heli-Maija Voutilainen: Kotiseutuliiton valtuutetun työstä.

27 Olen Kotonen, kaikkien kotiseutujen kaveri! 27

28 28 KOTISEUTULIITON TOIMISTO ON AVOINNA ARKISIN , kesällä Suomen Kotiseutuliitto Kalevankatu 13 A HELSINKI puh. (09) faksi (09) Kotiseutuliiton valtuuston puheenjohtaja: professori Pekka Laaksonen puh Kotiseutuliiton hallituksen puheenjohtaja: hallintojohtaja Kirsi Moisander puh HENKILÖKUNTA Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa Pääsihteeri Lassi Saressalo puh. (09) , Yleishallinto - Järjestöllinen kehittäminen - Sidosryhmäsuhteet vt. Järjestöpäällikkö Liisa Lohtander puh. (09) Jäsenyhteydet ja -yhteistyö, koulutukset - Pääsihteerin varahenkilö - Euroopan rakennusperintöpäivien koordinointi - -palvelun toimitus Hallintosihteeri Satu Aallonpää puh. (09) Neuvonta - Jäsenrekisteri, osoitteistot - Jäsenmaksut Tiedottaja, hankesuunnittelija Anna-Maija Halme puh. (09) Viestintä: lehdistötiedotus, Kotiseutuposti, liiton www-sivut - Europa Nostra -yhteistyö Talouspäällikkö Paula Hirvonen puh. (09) Taloushallinto - Laskutus - Palkanlaskenta Toimistoassistentti Elina Teikari puh. (09) Toimistopalvelut - Tuotemyynti SEURANTALOJEN KORJAUSAVUSTUKSET Hankesihteeri Sanna Käyhkö puh. (09) Seurantalojen korjausavustusten haku ja maksatukset - Seurantaloasioiden viestintä - -sivuston ylläpito Rakennustutkija Leni Pakkala puh. (09) (tavoitettavissa ma-to) - Seurantalojen korjausavustukset - Korjausneuvonta

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Valtuusto 13.5.2016 Sivu 1 / 5 Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Aika: perjantai 13.5.2015 klo 16.00 Paikka: Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto, Helena-sali, Alvar Aallon katu 9, Jyväskylä Osanottajat

Lisätiedot

Valtuuston sääntömääräinen syyskokous

Valtuuston sääntömääräinen syyskokous Valtuusto 21.11.2015 Sivu 1 / 5 Valtuuston sääntömääräinen syyskokous Aika: lauantai 21.11.2015 klo 12.00 Paikka: Hotelli Arthur, Vuorikatu 19, Kaisaniemi, Helsinki Osanottajat Nimike Kotipaikka Läsnä

Lisätiedot

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 5.8.2016

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 5.8.2016 KOKOUSKUTSU Helsinki 19.5.2016 Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 5.8.2016 Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous pidetään perjantaina 5.8.2016 klo 14.00 Kajaanissa. Kokouspaikka on Kaukametsän kongressi-

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Aika: Keskiviikko 25.3.2015 klo 11.45 14.30 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander ( ) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas ( ) Jäsenet: Annukka

Lisätiedot

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 7.8.2015

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 7.8.2015 Helsinki 20.5.2015 Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 7.8.2015 Ilmoitimme 25.3.2015 päivätyllä kokouskutsulla, että Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous pidetään perjantaina 7.8.2015 klo 13.00 Espoossa.

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2016/5 Hallitus 27.5.2016 Sivu 2 / 6

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2016/5 Hallitus 27.5.2016 Sivu 2 / 6 Hallitus 27.5.2016 Sivu 1 / 6 Aika: 27.5.2016 klo 12.30-15.15 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto, Kalevankatu 13 A, Helsinki Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander (x) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2015/6 Hallitus 16.6.2015 Sivu 1 / 5

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2015/6 Hallitus 16.6.2015 Sivu 1 / 5 Hallitus 16.6.2015 Sivu 1 / 5 Aika: 16.6.2015 klo 13.00 14.40 Paikka: Hotelli Atlas, Kuopio Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander (-) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas (-) Jäsenet: Annukka Alppi (x) Rauno

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/9 Hallitus 13.11.2015 Sivu 1 / 5

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/9 Hallitus 13.11.2015 Sivu 1 / 5 Hallitus 13.11.2015 Sivu 1 / 5 Aika: perjantai 13.11.2015 klo 12.30 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander ( ) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas ( ) Jäsenet: Annukka

Lisätiedot

Sääntömääräinen vuosikokous

Sääntömääräinen vuosikokous Sääntömääräinen vuosikokous Aika: Perjantai 7.8.2015 klo 13.00 Paikka: Sellosali, Soittoniekanaukio 1 A, Leppävaara, Espoo. Valtakirjojen tarkastus samana päivänä klo 9.00 12.00 Sellon kirjaston aulassa,

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/4 Hallitus 24.4.2015 Sivu 1 / 7

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/4 Hallitus 24.4.2015 Sivu 1 / 7 Hallitus 24.4.2015 Sivu 1 / 7 Aika: 24.4.2015 klo 11.45 14.15 Paikka: Sokos Hotel Presidentti, Ravintola Sevillan Fiesta-kabinetti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander

Lisätiedot

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Valtuusto 8.5.2015 Sivu 1 / 5 Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Aika: perjantai 8.5.2015 klo 15.00 Paikka: Hotelli Kajanus, Kajaani Osanottajat Nimike Kotipaikka Läsnä/poissa Janne Vilkuna valtuuston

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/7 Hallitus 24.9.2015 Sivu 1 / 6

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/7 Hallitus 24.9.2015 Sivu 1 / 6 Hallitus 24.9.2015 Sivu 1 / 6 Aika: 24.9.2015 klo 12.00 15.00 Paikka: Uudenmaan liitto, Esterinportti 2B, Länsi-Pasila / 2. kerroksen Visio-kabinetti Läsnä Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja: Jäsenet: Kirsi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2016/4 Hallitus 28.4.2016 Sivu 1 / 8

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2016/4 Hallitus 28.4.2016 Sivu 1 / 8 Hallitus 28.4.2016 Sivu 1 / 8 Aika: 28.4.2016 klo 12.30 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto, Kalevankatu 13 A, Helsinki Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander ( ) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas ( )

Lisätiedot

VASTUUTA OTTAVA PAIKALLISYHTEISÖ KYLÄTOIMINNAN JA LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW

VASTUUTA OTTAVA PAIKALLISYHTEISÖ KYLÄTOIMINNAN JA LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW Suomen Kylätoiminta ry, Maaseutuverkostoyksikkö ja Maaseudun Sivistysliitto järjestävät syksyn 2008 aikana Vastuuta ottavan paikallisyhteisö

Lisätiedot

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö N:o 6 27 TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö Taajuuskokonaisuus 1 105,7 Anjalankoski 106,2 Espoo 106,0 Eurajoki 104,1 Haapavesi

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Järjestöt tulevaisuuden maaseudulla. Sampo Purontaus Kulttuuritoimenjohtaja / Kokkolan kaupunki Hallituksen jäsen / Suomen Kotiseutuliitto

Järjestöt tulevaisuuden maaseudulla. Sampo Purontaus Kulttuuritoimenjohtaja / Kokkolan kaupunki Hallituksen jäsen / Suomen Kotiseutuliitto Järjestöt tulevaisuuden maaseudulla Sampo Purontaus Kulttuuritoimenjohtaja / Kokkolan kaupunki Hallituksen jäsen / Suomen Kotiseutuliitto Oulussa 16.5.2014 1 Toimivan osallisuuden elementtejä Osallisuutta

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/5 Hallitus 28.5.2015 Sivu 1 / 6

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/5 Hallitus 28.5.2015 Sivu 1 / 6 Hallitus 28.5.2015 Sivu 1 / 6 Aika: 28.5.2015 klo 11.45 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander ( ) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas ( ) Jäsenet: Annukka Alppi ( ) Rauno

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2013

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. JÄSENISTÖ... 5 2.1 YHTEISÖJÄSENET... 5 2.2 KOTISEUTUKLUBI... 5 3. HALLINTO... 5 3.1 VUOSIKOKOUS... 5 3.2 VALTUUSTON VAALIN VALMISTELUVALIOKUNTA... 6

Lisätiedot

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat 1. Niemi-Aro Antti 2. Saari Aapo 3. Kinnari Sirpa 4. Koskinen Eila 5. Lähdesmäki Liisa 6. Niemi Anne 7. Palojoki Ulla 8. Hyvönen Juhani 9. Peltola Asko 10. Saunamäki Raimo 11.

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta Altian Rajamäen Seniorit 28.9.2007 alk ent. Alkon Rajamäen Eläkeläiset/Historiatiedot keränneet Hilkka Rajala/Pentti Lehtovaara 1 Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi-

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset Lista 1 ( 6 ) Oulu toimitukset 2012-10-19 1) K1 Alatalo Pertti Antero 2) K2 Alatalo Pertti Antero Alatalo Arto Tapio 3) K3 Teerinkoski Ritva Leena Teerinkoski Raimo Ilmari Ahonen Minna Maria Ahonen Marko

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

1. YLEISTÄ... 3 2. JÄSENISTÖ... 4 3. HALLINTO... 5 4. TOIMINTA... 10 5. VIESTINTÄ JA JULKAISUT... 17 6. LIITON TOIMIHENKILÖT JA TOIMISTO...

1. YLEISTÄ... 3 2. JÄSENISTÖ... 4 3. HALLINTO... 5 4. TOIMINTA... 10 5. VIESTINTÄ JA JULKAISUT... 17 6. LIITON TOIMIHENKILÖT JA TOIMISTO... VUOSIKERTOMUS 2013 2 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. JÄSENISTÖ... 4 2.1 YHTEISÖJÄSENET... 4 2.2 KOTISEUTUKLUBI... 5 3. HALLINTO... 5 3.1. VUOSIKOKOUS... 5 3.2 VALTUUSTON VAALIN VALMISTELUVALIOKUNTA... 6 3.3

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2015/7 Hallitus 24.9.2015 Sivu 1 / 7

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2015/7 Hallitus 24.9.2015 Sivu 1 / 7 Hallitus 24.9.2015 Sivu 1 / 7 Aika: 24.9.2015 klo 12.00 15.00 Paikka: Uudenmaan liitto, Esterinportti 2B, Länsi-Pasila / 2. kerroksen Visio-kabinetti Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander (x) Varapuheenjohtaja:

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2015/5 Hallitus 28.5.2015 Sivu 1 / 7

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2015/5 Hallitus 28.5.2015 Sivu 1 / 7 Hallitus 28.5.2015 Sivu 1 / 7 Aika: 28.5.2015 klo 11.45-14.50 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander (x) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas (x) Jäsenet: Annukka Alppi

Lisätiedot

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Lahti 22.8.2012 Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs Osaamiskeskusohjelma 2007

Lisätiedot

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus LUONNOS Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21 osaamiskeskusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Henkilöstöä 75 Asumisen

Lisätiedot

Veteraani CUP 25-29 v. 2010

Veteraani CUP 25-29 v. 2010 Veteraani CUP 25-29 v. 2010 1 Toni Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 240 1 2 3 2 Jori Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 210 2 4 2 3 Tuomas Karavirta Kouvolan Hiihtoseura 200 1 1 4 Antti Joutjärvi Kouvolan Hiihtoseura

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013 Oikaristen Sukuseura Ry:n toimintakertomus 2013 Kuva: Sirpa Heikkinen 2013 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2013 Oikaristen 13-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena. Seuran

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15)

URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15) URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15) 1991 Siilinjärvi/Tarinaharju Hcp, 36 reikää 1. Seppo Jolkkonen Porvoo 2. Mikko Juntunen Kuopio 3. Arto Teronen Helsinki 1992 Nokia River Golf 1. Mikko

Lisätiedot

Nuoret 28.4.2012 29.4.2012 1.5.2012 Kokonaistulos Ville Lappi Pielavesi 9665 Janne Lappi Pielavesi 8830 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892

Nuoret 28.4.2012 29.4.2012 1.5.2012 Kokonaistulos Ville Lappi Pielavesi 9665 Janne Lappi Pielavesi 8830 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892 32617 16751 49368 Nuoret 1 Ville Lappi Pielavesi 9665 4858 14523 2 Janne Lappi Pielavesi 8830 3843 12673 3 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892 4050 9942 4 Elina Luokkanen Taivalkoski 4424 2402 6826 5 Tuomas

Lisätiedot

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö, p. 050 337 5634 Sirkka-Liisa

Lisätiedot

1. YLEISTÄ... 3 2. JÄSENET...

1. YLEISTÄ... 3 2. JÄSENET... VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. JÄSENET... 5 2.1 KUNNIAJÄSENET... 5 2.2 YHTEISÖJÄSENET... 5 2.3 KANNATTAJAJÄSENET ELI KOTISEUTUKLUBI... 6 2.4 JÄSENPALVELUT JA JÄSENEDUT... 7 3. HALLINTO...

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2015/1 Hallitus 21.1.2015 Sivu 1 / 9

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2015/1 Hallitus 21.1.2015 Sivu 1 / 9 Hallitus 21.1.2015 Sivu 1 / 9 Aika: Keskiviikko 21.1.2015 klo 12.05 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander ( x ) Varapuheenjohtaja: - Jäsenet: Annukka Alppi ( - )

Lisätiedot

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 Miehet Yleinen: 1. 55 Jouni Kokkonen Merilapin urheilukalastajat 3361 2. 51 Mika Jaako Merilapin urheilukalastajat 2935 3. 76 Mika Nampajärvi Koillisen kilpakalastajat 2914 4.

Lisätiedot

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81 Lapin Mestaruuspilkki 13.3.2010 Kemijärvi / Kaisanlahti Tulokset: Nuoret alle 12v. 1. Heidi Harju 780 g Ivalon Erämiehet 2. Ville Harju 287 3. Riikka Kumpula 250 Sodankylän Perhokalastajat 4. Jonna Harju

Lisätiedot

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009

Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009 Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009 Naiset Miehet 60 1. Mirja Huotilainen 146 1. Kyösti Härkönen 238 2. Marketta Mustonen 96 2. Ari Myller 207 3. Varpu Korhonen 26 3. Esko Huhtaniemi 189 4. Tuija

Lisätiedot

KRUUNUPYY 44 600 SVT

KRUUNUPYY 44 600 SVT 4706 N:o 119 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw)

Lisätiedot

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 201 Paikallistoimikunta Paikallistoimikunnan kokouksia oli vuonna 201 kaksi: kevätkokous (11.2.) ja syyskokous (13.11.).

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 8 N:o 1 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2016/3 Hallitus 23.3.2016 Sivu 1 / 8

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2016/3 Hallitus 23.3.2016 Sivu 1 / 8 Hallitus 23.3.2016 Sivu 1 / 8 Aika: 23.3.2016 klo 12.30-15.15 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto, Kalevankatu 13 A, Helsinki Läsnä Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja: Kirsi Moisander Raimo Sailas (x)

Lisätiedot

Kokouksen esityslista

Kokouksen esityslista Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen Keski-Suomen Sukututkijat ry kutsuu jäsenensä sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25.3.2015 klo 17.00 alkaen Jyväskylän maakunta-arkistossa.

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

RHY:n kilpailu - Tuloskooste 31.01.2016

RHY:n kilpailu - Tuloskooste 31.01.2016 RHY:n kilpailu JUUKA, 15.03.2014 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle 50v Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 101 Petrovaaran Metsästysseura 288 (24:09) 244 (-5m/-23m)

Lisätiedot

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TKEK = Työväen Kala- ja Eräkerho Kirkkonummi = Kirkkonummen Kala- ja Metsämiehet H-linna = Hämeenlinnan Kala ja Erä ry TEM = Tesoman Erämiehet ry TULOKSET

Lisätiedot

Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin 044-497 0003): Kunnanhallituksen tehtäviin ennen vaaleja kuuluvat:

Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin 044-497 0003): Kunnanhallituksen tehtäviin ennen vaaleja kuuluvat: Kunnanhallitus 75 24.02.2015 Kunnanhallitus 100 09.03.2015 EDUSKUNTAVAALIT 19.4.2015 618/0/06/060/2014 Khall 24.02.2015 75 Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin 044-497 0003): Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

S E U R A E N N Ä T Y K S E T

S E U R A E N N Ä T Y K S E T S E U R A E N N Ä T Y K S E T Pojat 9 40m 6.20 se, pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 60m 8.86 pe Elmer Vauhkonen 2015 12.8. Iisalmi 100m 14.58 pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 150m 21.76

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 10.3.2015 klo 18:00 1/6 Paikka Wanha WPK, Koskitie 1, Huittinen LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Läsnäolo-oikeutetut - Esittelijä ja sihteeri Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Ansio Juho Friberg

Lisätiedot

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen.

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 12.10.2013 klo 12.00 12.30 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Valtakunnallinen hissiseminaari 9.5.2012 Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY

SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sivu 2 / 5 YLEISKATSAUS SF-Caravan Saimaan Seutu ry on perustettu 13.6.1970 ja se kuuluu jäsenjärjestönä SF-Caravan ry:een, joka on 17.5.1964 perustettu

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP?

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllisyysseminaari, Kuntamarkkinat 9.9.2015 Erityisasiantuntija Tommi Eskonen Työllistymistä edistävällä monialainen yhteispalvelu

Lisätiedot

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi Kauno Kyhälä Sakari Ukonmaanaho Kari Kuoppamaa Reijo Puurunen Jorma Halonen Petri Pitkänen Ari Grönstrand Risto Ruostetsaari Risto Pekkala

Lisätiedot

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset 1(5) SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset Rullaluistelu 300m, miehet 1)Tommi Lahti If Femman 50,7 1) Jukka Korpi Kristiinan Urheilijat 31,2 1) Urmas Leirost Lahden

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9. Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.2014 Nimi Helanterä Antero Laine Jukka Nuuttila Marja-Leena

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012 OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta 2012 Kuva Sirpa Heikkinen 2012 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2012 Oikaristen 12-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena.

Lisätiedot

Autonrengas Naiset 5 kg

Autonrengas Naiset 5 kg Autonrengas Naiset 5 kg pvm 1 Pirjo Saukkonen LepU 15,61 8.10.2011 Heinävesi 2 Riikka Ruuth KivKiv 13,78 22.4.2011 Kuopio 3 Ulvi Jurikivi KU-58 12,62 24.9.2011 Leppävirta 4 Lotta Kirvesmies MikKV 12,40

Lisätiedot

Piirin rannaltaonginta 2015

Piirin rannaltaonginta 2015 Piirin rannaltaonginta 2015 30.6.2015 30.6. 2015 Saimaan kanava Naiset yli 80 1 Huuskonen, Martta 153 gr Ruokolahden Eläkkeensaajat 2 Rui, Helka 7 gr Lauritsalan Eläkkeensaajat Naiset yli 70 v. 1 Peltola,

Lisätiedot

Suomalainen Klubi 26.1.2015. Jukka Heikkilä

Suomalainen Klubi 26.1.2015. Jukka Heikkilä Suomalainen Klubi 26.1.2015 Jukka Heikkilä 1 Perustettu 18.1.1944 nimellä Sotamuistoyhdistys ry. V. 1949 Sotamuseoseura ry. V. 1957 Sotahistoriallinen Seura ry. > sotahistoriallinen yleisseura Vuonna 2004

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) K1 Ahonen Anna Liisa Oikeudenomistajat K2 Alakiuttu Erkki Juhani K3 Alakiuttu Kalle Johannes K4 Aalto Jorma

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Vanha kenttä: 1987-1992

Vanha kenttä: 1987-1992 JYVÄS-GOLF HOLE-IN-ONE 1978-2010 Vanha kenttä: 1987-1992 1987 1 Matti Tikkinen väylä 6 1988 2 Tuomo Kilpeläinen väylä 8 1989 3 Jaakko Nieminen väylä 6 4 Pertti Virtanen väylä 4 5 Sami Rantakari väylä 6

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015

EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015 1 EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015 Saimaan kanava Naiset yli 80 1 Huuskonen, Martta 153 gr Ruokolahden Eläkkeensaajat 2 Rui, Helka 7 gr Lauritsalan Eläkkeensaajat Naiset yli 70 v. 1 Peltola, Kaarina

Lisätiedot

1921-1959 Urho Saariaho Suomen mestaruus Seiväs 370 28-29.7.1934 Tampere Jukka Huovinen SM-hopeaa Kalevan kisat 110m aj. 15,7 10-11.8.

1921-1959 Urho Saariaho Suomen mestaruus Seiväs 370 28-29.7.1934 Tampere Jukka Huovinen SM-hopeaa Kalevan kisat 110m aj. 15,7 10-11.8. 3.11.2010 Lopullinen Raahen Vesan SM-mitalistit 1921-1999 Koonnut Eero Ukonaho 1921-1959 Urho Saariaho Suomen mestaruus Seiväs 370 28-29.7.1934 Tampere Jukka Huovinen SM-hopeaa Kalevan kisat 110m aj. 15,7

Lisätiedot

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 176 N:o 22 Liite 2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 2.1 Analoginen radiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Taajuus ERP (MHz) (kw) AAVASAKSA 87,9 10 AAVASAKSA AAVASAKSA

Lisätiedot

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi Liittotunnus yhdistysnumero yhdistyksen nimi prosentti 2015 374 021 Jyty Espoo - Jyty Esbo ry 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 313 054 Jyty Helsinki ry 1,3%

Lisätiedot

Valittu Vertausluku nro

Valittu Vertausluku nro Valitut ja varamiehet vertausluvuittain Sivu 1 Valittu Järj Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku nimi 1. 117 Kääriäinen, Seppo KESK 608 3506,000 VTT, kansanedustaja 2. 31 Eestilä, Markku KOK 276 1770,000 kansanedustaja,

Lisätiedot

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Kaupunki/kunta Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Tontin kiint.vero euroa/m²/kk Rakenn. kiint.vero Kaukol. Vesi/jätev. Jätehuolto Yhteensä Lappeenranta 0.21 0.27

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Kulttuuristen alojen rooli keskisuurissa kaupungeissa.docx

Kulttuuristen alojen rooli keskisuurissa kaupungeissa.docx 1(5) Kulttuuristen alojen rooli keskisuurissa kaupungeissa Keskisuurilla kaupungeilla tarkoitetaan muistiossa kahta asiaa: niiden väkilukua sekä niiden epävirallista asemaa maakunnan keskuksena. Poikkeus

Lisätiedot

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 2016 374 021 Jyty Espoo ry, Jyty Esbo rf 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 374 066 Jyty Hämeenlinna ry

Lisätiedot

Ehdokkaiden äänimäärät 1 / 5

Ehdokkaiden äänimäärät 1 / 5 Ehdokkaiden äänimäärät 1 / 5 I Vaalipiiri Lähetetty 43216 Äänestys% 25,2 Hyväksytty 10844 Hyväksytty% 99,7 Hylätty 29 Hylätty% 0,3 Valitaan 9 Akaan-Penttilä Eero lääketiet. ja kir. tri Helsinki Kokoomus

Lisätiedot