1 PUHTAUSPALVELUT PUHUTTAVAT -KEHITTÄMISHANKKEEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET PUHTAUSPALVELUT PUHUTTAVAT KEHITTÄMISHANKE PROSESSINA...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 PUHTAUSPALVELUT PUHUTTAVAT -KEHITTÄMISHANKKEEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...4 2 PUHTAUSPALVELUT PUHUTTAVAT KEHITTÄMISHANKE PROSESSINA..."

Transkriptio

1

2 SISÄLTÖ 1 PUHTAUSPALVELUT PUHUTTAVAT -KEHITTÄMISHANKKEEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET PuhtausPalvelut Puhuttavat kehittämishankkeen tavoite ja tarkoitus PuhtausPalvelut Puhuttavat -kehittämishankkeen kohderyhmät PuhtausPalvelut Puhuttavat kehittämishankkeen ohjausryhmä ja henkilöstö PUHTAUSPALVELUT PUHUTTAVAT KEHITTÄMISHANKE PROSESSINA Puhdistuspalvelualan työpaikat ja työsuhteiden erityispiirteet Informaatiotilaisuudet PuhtausPalvelut Puhuttavat kehittämishankkeessa Informaatiotilaisuudet työttömille työnhakijoille Informaatiotilaisuudet työssä oleville Haastattelut ja PuhtausPooliin ohjaaminen PuhtausPooliin ohjaavat koulutukset Osaamiskartoitukset PuhtausPalvelut Puhuttavat -kehittämishankkeessa Osaamiskartoitusten tavoitteet Osaamiskartoitusten toteuttaminen Vaihtokoulutus PuhtausPalvelut Puhuttavat -kehittämishankkeessa TULOKSET PUHTAUSPALVELUT PUHUTTAVAT KEHITTÄMISHANKKEESSA Informaatiotilaisuudet PuhtausPalvelut Puhuttavat kehittämishankkeessa Haastattelut ja PuhtausPooliin ohjaaminen PuhtausPooliin ohjaavat koulutukset PuhtausPoolista hakuammattikoodiin Osaamiskartoitustulosten yhteenveto Osaamiskartoitukset työssä oleville Osaamiskartoitukset työttömille työnhakijoille Osaamiskartoituksesta saadut kokemukset PuhtausPalvelut Puhuttavat -kehittämishankkeen järjestämät lyhytkestoiset koulutustilaisuudet Vaihtokoulutuksen kokeilun tuloksia Työvoimatoimiston, työelämän ja koulutusyksikön välinen yhteistyö... 27

3 4 PUHTAUSPALVELUT PUHUTTAVAT KEHITTÄMISHANKE JA PIENYRITYSYHTEISTYÖ PUHDISTUSPALVELUALAN VETOVOIMA JA TUNNETTAVUUS PUHTAUSPALVELUT PUHUTTAVAT -KEHITTÄMISHANKKEESSA JULKISUUS JA PUHTAUSPALVELUT PUHUTTAVAT KEHITTÄMISHANKKEESTA TIEDOTTAMINEN PUHTAUSPALVELUALAN TYÖVOIMATARPEEN ENNAKOINTIA MIKKELIN JA JUVAN SEUDULLA Työvoiman tarpeen ja osaamisen ennakointia Rekrytointi ja kohtaanto-ongelmat TULOSTEN POHDINTA JA TULEVAT KEHITTÄMISKOHTEET Kehittämistä yhteistyössä Työhallinnon, työelämän ja koulutusyksikön välisen yhteistyön lisäarvo LÄHTEET..38 LIITTEET PuhtausPooliin ohjaavan koulutuksen sisältö (liite 1) Työttömien työnhakijoiden ohjaus työhön tai koulutukseen(liite 2a, prosessikaavio (liite 2b) Osaamiskartoituskaavio, kehitystarveanalyysi (liite 3) Yritys/organisaatiokyselylomake (liite 4) Osaamiskartoitus työvoimahallinnon asiakkaille, kysymyslomake ohjelmalla (liite 5 ) 2

4 TAUSTATIEDOT Hankkeen nimi PuhtausPalvelut Puhuttavat -kehittämishanke Hankekoodi S01858 Tavoiteohjelma 1A Toimintalinja 2: Osaamisen vahvistaminen ja työvoiman valmiuksien edistäminen Toimenpidekokonaisuus 4 Työelämän tasa-arvon edistäminen Hankkeen päävastuuviranomainen Etelä-Savon TE-keskus, työvoimaosasto Hanketta hallinnoiva organisaatio Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä Hankkeen kesto Hankkeen vastuuhenkilö Riitta Flinkkilä, hankekoordinaattori Etelä-Savon ammattiopisto, Kehittämisyksikkö PL Mikkeli Puhelin Postisoite Etelä-Savon ammattiopisto Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Otavankatu Mikkeli 3

5 1 PUHTAUSPALVELUT PUHUTTAVAT -KEHITTÄMISHANKKEEN LÄH- TÖKOHDAT JA TAVOITTEET PuhtausPalvelut Puhuttavat on Euroopan sosiaalirahaston ja TE-keskuksen rahoittama ja Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymän hallinnoima kehittämishanke. Kehittämishankkeessa toteuttajana toimi Etelä-Savon ammattiopiston matkailu-, ravitsemis- ja talousalan yksikkö. PPP -hanketoimintamalli on toteutettu Keski-Suomen PuhtausPalvelut Puhuttavat - hankeen pohjalta. Hanke kantaa samaa rekisteröityä nimeä PuhtausPalvelut Puhuttavat (PPP -hanke). Etelä-Savon ammattiopiston lisäksi PPP kehittämishankkeeseen osallistuivat keskeisinä yhteistyökumppaneina Mikkelin ja Juvan seutujen työelämätoimijat ja työvoimatoimistot. PPP-hankkeen loppuraportti kuvaa toimintamallien toteutusta, tuloksia sekä puhtauspalvelualan yhteistyötoimintamalleja. Hankkeessa kehitetyt toimintamallit ja -tavat ovat syntyneet yhteistyössä työelämän, työhallinnon ja koulutusyksikön kanssa. Samalla myös on vaikutettu työvoimatoimiston ja koulutusyksikön mahdollisuuksiin vastata yritysten ja julkisen sektorin ammattitaitoisen työvoiman saatavuuteen. 1.1 PuhtausPalvelut Puhuttavat kehittämishankkeen tavoite ja tarkoitus Yleistavoitteena on turvata riittävän ja ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus työvoimavaltaiselle puhtauspalvelualalle ja alan työpaikkojen pysyvyys kehittämällä yhdessä erilasia yhteistyö- ja toimintamalleja. Hankkeen toimenpiteillä kohotetaan alan vetovoimaisuutta, jotta työvoimareservinä olevat alan vaihtajat, miehet ja maahanmuuttajat kiinnostuisivat alasta. Hankkeessa luodaan toimiva yhteistyömalli elinkeinoelämän, työvoimatoimistojen ja kouluttajien välille. Samalla kehitetään puhdistuspalvelualan työvoimatarpeen ennakointijärjestelmää ja koulutussuunnittelua. Hankkeen aikana tehostetaan alan työnvälitystä ja koulutukseen ohjaamista. Hankkeessa olevat työnantajat sitoutuvat työorganisaatioanalyyseihin ja kehittävät työtään ja työyhteisöään. Yhdessä kehitetään alan ammattitaidon ja osaamisen tunnistamista ja tunnistamismenetelmiä osaamiskartoituksin. Uutena koulutusmallina kehitetään alalle koulutukseen lähtevän henkilöstön sijaisjärjestelymalli (vaihtokoulutusmalli). 4

6 1.2 PuhtausPalvelut Puhuttavat -kehittämishankkeen kohderyhmät PuhtausPalvelut Puhuttavat kehittämishankkeen tavoitteisiin on kirjattu hankkeen toimenpiteitä kohdistettavaksi pääsääntöisesti tietyille henkilöryhmille. Ryhmät on valittu sekä työllistymisen että alan vetovoimaisuuden lisäämisen näkökulmasta. PPP -hankkeen kohderyhmät ovat: - puhdistuspalvelualalle hakeutuvat työttömät - alalla työskentelevät, joilta puuttuu alan ammatillinen koulutus - ammatinvaihtajat - maahanmuuttajat - miehet - nuoret PPP -kehittämishankkeeseen oli mahdollista liittyä kaikkien puhdistuspalvelualan organisaatioiden. PPP hankkeen aloitusvaiheessa pidettiin puhdistuspalvelujen kehittämispäivä , jossa alustavasti kerrottiin PuhtausPalvelut Puhuttavat kehittämishankkeen toteuttamisesta Mikkelin ja Juvan seudulla. Projektin avauspalaveri järjestettiin , jolloin kerrottiin hankkeeseen tavoitteista. PPP- hankkeen ohjausryhmän avauskokous pidettiin Ohjausryhmä kokoontui kehittämishankkeen aikana 15 kertaa. PPP -hankkeessa yhteistyöyrityksiä olivat ISS Palvelut Oy, SOL Palvelut Oy, Mikkelin kaupunki, Haukivuoren kunta, Ristiinan kunta, Kangasniemen kunta, PE-LA Palvelu Oy, Kangasniemi, Rakennusliike Avikainen, Juva, Mäntyharjun kunta, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri, Mikkelin kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi, Joroisten kunta, Juvan kunta, Puumalan kunta, Juvan, Puumalan ja Sulkavan terveyskeskus kuntayhtymä, Päivin siivous- ja kotiapu, Juva, KOSIMI -konsultointi ja siivoustarvikemyyntiyritys, Mikkeli ja Suur-Savon Siivous Oy. 1.3 PuhtausPalvelut Puhuttavat kehittämishankkeen ohjausryhmä ja henkilöstö PPP -hankkeen ohjausryhmän tehtävänä on toiminnan sisällöllinen suuntaaminen ja TEkeskuksen avustaminen hankkeen toiminnan seurannassa. Ohjausryhmän jäsenet : 5

7 Sinikka Rusanen, Mikkelin työvoimatoimisto Matti Niemelä, Mikkelin työvoimatoimisto Kirsti Hänninen, Suur-Savon Siivous Oy Kati Torniainen, Etelä-Savon TE -keskus Riitta Flinkkilä, Etelä-Savon ammattiopisto, kehittämisyksikkö Päivi Ranta, (Elli Heikkinen) Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Marjukka Hokkanen, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Pekka Patama (Kirsi Pulkkinen), Mikkelin kaupunki, Työvoiman palvelukeskus Reitti Marita Penttinen, Juvan terveyskeskus Pia Mäkeläinen, Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kunta Seija Hämäläinen, Mikkelin kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi Tuovi Väänänen, Ristiinan kunta Tiina Santanen (Eila Aholainen), ISS-Palvelut Oy Paula Hulkko, Etelä-Savon kuntayhtymä Tuula Mankki (Leena Varis), Mikkelin kaupunki Eeva Seitti, SOL-Palvelut Oy Leena Varis, SAKK Leena Kyrö, Etelä-Savon ammattiopisto, SSTY:n edustaja Kirsi Lappalainen, Etelä-Savon ammattiopisto Leena Silvennoinen, PPP-hanke, projektipäällikkö Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi Marja Vesanka Marja Vesangan jäätyä työstään eläkkeelle, hänen tilalleen valittiin puheenjohtajaksi Kirsti Hänninen Suur-Savon Siivous Oy:stä. Hän jatkoi tehtävässä hankeen loppukauden. Ohjausryhmästä on jäänyt pois myös Elli Heikkinen eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Ohjausryhmän kokouksiin on kutsuttu Marja Salmi ja Tarja Väänänen Juvan työvoimatoimistosta, Katriina Säisä ja Markku Turkia Etelä-Savon TE-keskuksesta ja Irma Valtonen Mikkelin työvoimatoimistosta. PPP-hankkeen toiminnoista on vastannut projektipäällikkö Leena Silvennoinen. PPPhankkeeseen ostettiin asiantuntijapalveluja erilaisiin työtehtäviin. Tarja Nöjd toimi projektiasiantuntijana ajalla Tarja Nöjdin siirryttyä muihin tehtäviin hänen tilalleen valittiin Tuula Alenius, ajalle Leena Kyrö suoritti hankkeen arvioinnin. Johanna Korja teki osaamiskartoituskoonteja välisenä aikana. 6

8 Alustavasti PPP-hankeen toiminta suunniteltiin ajalle PPP - hankkeen toiminta oli kesken keväällä 2007, joten hankkeelle myönnettiin jatkoaikaa saakka. 2 PUHTAUSPALVELUT PUHUTTAVAT KEHITTÄMISHANKE PROSES- SINA PPP hanketoiminnalla etsittiin uusia toimintatapoja, joilla puhdistuspalvelualan vetovoimaisuus kasvaisi ja kehittyisi. Näitä toimintatapoja olivat mm. informaatiotilaisuudet, työnvälityksen tehostaminen, ohjaava koulutus, osaamiskartoitus ja vaihtokoulutus. Työttömien ohjaus koulutukseen tai työhön tapahtui pääasiassa PuhtausPooliin ohjaavan koulutuksen kautta. Puhdistuspalvelualan työtehtävissä olevat henkilöt ohjattiin osaamiskartoitusten kautta ammatilliseen koulutukseen. 2.1 Puhdistuspalvelualan työpaikat ja työsuhteiden erityispiirteet PuhtausPalvelut Puhuttavat -kehittämishankkeen tarpeen on synnyttänyt alan työvoiman tarve ja alalla esiintyvät rekrytointi ongelmat. Kehittämishankeen aikana ( ) on toiminta-alueella ollut avoimena yhteensä 490 avointa työpaikkaa, joista Mikkelin työvoimatoimiston alueella 387 paikkaa. Tehtävä Juva Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Yhteensä Sairaala-apulainen Siivoustyönjohtaja Palveluvastaava Laitossiivooja Ikkunanpesijä Kerroshoitaja Auto/Vaunusiivooja Ikkunanpesijä Rakennussiivooja Muu siivoustyö Yhteensä Taulukko 1 Avoimien puhdistuspalvelualan paikkojen lukumäärä

9 Avoimista puhdistuspalvelualan paikoista 45 %:n on arvioitu kestävän yli 6 kuukautta tai enemmän ja 55 % paikoista on arvioitu kestävän alle 6 kuukautta. Lyhytkestoisissa paikoissa merkittävä osa on erilaisia lomituksia (kesälomat) ja sijaisuuksia (sairaspoissaolot). Kesto Juva Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Yhteensä 01 alle 11 pv pv - 1 kk kk kk kk Yli 12 kk Yhteensä Taulukko 2. Avoimien puhdistuspalvelualan paikkojen suunniteltu kesto Puhdistuspalvelualan avoimista paikoista 41 % on luokiteltu kokopäivätyöksi. Noin 4 % paikoista on ollut vuorotyötä ja 55 % on työajaltaan luokiteltu osa-aikatyöksi. Osa-aikaisia paikkoja on eniten Mikkelissä 62 % ja vähiten Juvalla 36 %. Työaika Juva Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Yhteensä 01 Kokopäivätyö vuorotyö vuorotyö yötyö osapäivätyö muu osa-aikatyö iltatyö ei tiedossa 2 2 Yhteensä Taulukko 3 Avoimien alan paikkojen suunniteltu työaika Työsuhteiden kestot ja työn osa-aikaisuus on ollut projektin osanottajilla hyvin tiedossa jo käynnistysvaiheessa. Niillä on kuitenkin suuri vaikutus alan vetovoimaisuuteen, joten ne ovat olleet esillä kun erilaisia tilaisuuksia on pidetty. 8

10 2.2 Informaatiotilaisuudet PuhtausPalvelut Puhuttavat kehittämishankkeessa PPP-hankkeen aikana pidettiin informaatiotilaisuuksia, joissa kerrottiin puhdistuspalvelualasta, hankkeen toiminnasta ja tavoitteista sekä tuotiin esille puhdistuspalvelualan kouluttautumismahdollisuuksia. Tilaisuudet kohdennettiin puhdistuspalvelutyötä hakevien työttömien lisäksi nuoriin, ammatinvaihtajiin, maahanmuuttajiin ja miehiin. Työssä oleville infoissa painotettiin ammattiosaamisen tärkeyttä Informaatiotilaisuudet työttömille työnhakijoille Puhdistuspalvelualasta kiinnostuneille työttömille työnhakijoille lähetettiin kutsut yhteisiin infotilaisuuksiin. Niissä kerrottiin PPP-hankkeen tavoitteista ja toimenpiteistä, joilla edistetään puhdistuspalvelutyötä hakevien työllistymistä. Lisäksi esiteltiin puhdistuspalvelualaa ja sen työmahdollisuuksia sekä alan koulutusta. Tilaisuuteen osallistujat palautti esitietolomake, joka oli lähetetty työvoimatoimiston asiakkaille info -kutsun yhteydessä. Esitietolomakkeessa kysyttiin henkilön aiempi puhdistuspalvelualan koulutus- ja työkokemus sekä halukkuus puhdistuspalveluala työhön ja alan koulutukseen. Sen jälkeen potentiaalisille puhdistuspalvelualan työtä hakeville suoritettiin haastattelu. Haastattelun jälkeen valitut ohjattiin yhden tai kahden opintoviikon kestävään PuhtausPooliin ohjaavaan koulutukseen. Työnhakijat, jotka eivät halunneet ottaa vastaan puhdistuspalvelualan työtä tai koulutusta ohjattiin esim. muuhun ammatilliseen koulutukseen, työhön tai ammatinvalinnanohjaukseen. PPP-informaatiotilaisuuksia järjestettiin työttömille työnhakijoille yhteistyössä työvoimatoimistojen kanssa Mikkelissä, Mäntyharjulla, Kangasniemellä, Puumalassa, Juvalla ja Joroisissa Informaatiotilaisuudet työssä oleville Työssä oleville informaatiotilaisuuksia järjestettiin työpaikkakohtaisesti. Henkilöstöltä kysyttiin taustatietojen lisäksi kouluttautumishalukkuutta. Samalla kerrottiin PPP hanketoiminnasta, osaamiskartoituksista ja tiedotettiin puhdistuspalvelualan koulutuksista. 9

11 2.3 Haastattelut ja PuhtausPooliin ohjaaminen PuhtausPooliin koottiin puhdistuspalvelualan työtä hakevia osaajia. PuhtausPooliin valittiin siten, että työvoimatoimiston edustaja etsi asiakasrekistereistä puhdistuspalvelualan työtä hakevat henkilöt ja kutsui heidät haastatteluun. Työvoimaneuvoja ja projektipäällikkö haastattelivat työnhakijat. Ensimmäisenä haastateltiin työnhakijat, jotka ensisijaisesti hakivat (hakutoive 1) puhdistuspalvelualan työtä. Seuraavaksi haastatteluun kutsuttiin työnhakijat, joilla oli ensisijaisesti ammattihakuna muu ammattiala ja puhdistuspalveluala toisena hakuammattina (hakutoive 2, 3). Haastatteluissa pyrittiin selvittämään kiinnostus puhdistuspalvelualan työhön ja ammatilliseen kehittämiseen. Työnhakijat, jotka eivät halunneet ottaa vastaan puhdistuspalvelualan alan työtä tai koulutusta poistettiin puhdistuspalvelualan työtä hakevien rekisteristä. Puhdistuspalvelualasta kiinnostuneille työnhakijoille järjestettiin PuhtausPooliin ohjaava koulutus (liite1). Työvoimatoimisto/ työtilanne Juva Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Savonlinna Yhteensä 00 Sijoitettu Työssä Työtön Lyhen.työviikko Työv.ulkop Asiak.päättynyt Yhteensä Taulukko 4 PuhtausPoolitilanne Joulukuussa ajettu raportti kuvaa Puhtaus-poolissa olevien tilannetta projektin päättyessä. Raportointihetkellä työttömänä on poolissa olijoista ollut työttömänä 17 henkeä (24 %), joka on korkea avoimien paikkojen määrään nähden. Työvoiman ulkopuolella on 5 henkeä (7 %), tähän ryhmään kuuluu työvoimakoulutuksessa olevat ja sairaslomalla olevat. Loput 48 henkeä jakautuvat sijoitettuihin, työssä oleviin ja asiakkuuden päättäneisiin, eli pääasi- 10

12 assa he ovat työssä. Asiakkuuden päättäneiden kohdalla päättymissyy voi olla myös muu kuin työhön meno, esim. työttömyys- tai muu eläke. Projektin aikana käytiin ohjausryhmässä ja muissa yhteistyötilaisuuksissa lukuisia keskusteluja siitä miksi puhtaus-poolissa olevissa ja muissa alan työnhakijoissa on työttömiä työnhakijoita vaikka alalla on avoimia työpaikkoja. Keskustelujen tuloksena päädyttiin tekemään arvio alan työhakijoiden työllistymismahdollisuuksista. Arvion teki projektiin palkattu työvoimaneuvoja jolla oli alan koulutus (siivousteknikko) ja kokemus alan työhönotosta ja työnjohdosta mm. yksityisissä palveluliikkeissä. Avoimet puhdistuspalvelualan työpaikat Juva Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Total Sairaala-apulainen Siivoustyönjohtaja Palveluvastaava Laitossiivooja Ikkunanpesijä Kerroshoitaja Ikkunanpesijä Rakennussiivooja Muu siivoustyö Total Taulukko 5 Avoimien puhdistuspalvelualan paikkojen lukumäärä 12 kk aikana, tilanne PuhtausPalvelut Puhuttavat Poolitilanne Työvoimatoimisto Juva Mikkeli Kangasniemi Mäntyharju Palvelukeskus Savonlinna Total 00 Sijoitettu Työssä Työtön Lyhen.työviikko Työv.ulkop Asiak.päättynyt Total Taulukko 6 PuhtausPalvelut Puhuttavat poolin tilanne

13 Työnhakijan tila Työtön Sijoitettu Työvoiman ulkopuolella Lyhennetty työviikko Työssä Ok = työllistyy itse (PPP = 9kpl) Vaj.kuntoinen, fyys Kouluttamaton Vaj.kuntoinen, henk. 7 Ikä (työllistymisen este 1.sij.) 32 Kulkuyhteydet 1 Muut syyt, soveltuvuus ym. 1 Toistuvaistyötön, palkkatuki 12 Opiskelija(tk tai omaehtoinen) 14 Sairasloma 26 Työkyvyttömyyseläke 1 Vanhempainvapaa 1 Kuntoutustuki 3 Kuntouttava työtoiminta Yhteensä Siivousalan työnhakijat yht Taulukko 7 Siivousalan työnhakijoiden tilanne Mikkelin työvoimatoimiston alueella, Mikkeli-Puumala- Hirvensalmi-Ristiina(1., 2., tai 3. hakutekijä) Työssä olevista puhdistuspalvelualan hakijoista 77 henkilöä työskentelee puhdistuspalvelualalla, muut 22 henkilöä työskentelevät eri aloilla. Työssä olevista 99. puhdistuspalvelualan hakijasta 41. henkilöllä on joku palvelualan tutkinto suoritettu, näistä 19. on puhdistuspalvelualan perustutkinto tai ammattitutkinto suoritettu. Joku muu tutkinto kuten merkonomi, artesaani, ompelija tai puutarhuri on 36. työssä olevalla puhdistuspalvelualan hakijalla. Työttömistä työnhakijoista; Esteenä ikä v.; kansakoulupohjaisia 16 henkilöä, laitossiivoojakurssin käyneitä 8 henkilöä, muilla 8. joku muu koulutus pohja (ompelija ym.). Työttömistä työnhakijoista; 41. on joku seuraavista suoritettu, puhdistuspalvelualan perustutkinto, kotitalous- ja kuluttajapalvelujen perustutkinto, laitoshuoltajan ammattitutkinto tai laitossiivoojan työvoimakoulutus. Muita tutkintoja mm. ompelija, artesaani, kokki. 12

14 Kouluttamaton; hakijalla ei ole minkään alan perustutkintoa tai ammattitutkintoa suoritettu. Hakee puhdistuspalvelualan työtä ensisijaisesti tai toissijaisesti. Työnhakijan tila Työtön Sijoitettu Työssä Ok = työllistyy itse (PPP=3) Vaj.kuntoinen, fyys. 1 Kouluttamaton Vaj.kuntoinen, henk. 4 2 Ikä (työllistymisen este 1.sij.) 8 Muut syyt, soveltuvuus ym. 1 Työvoiman ulkopuolella Lyhennetty työviikko Toistuvaistyötön, palkkatuki Opiskelija Sairasloma Kuntouttava työtoiminta Yhteensä Työttö myyseläkkeellä Yhteensä Taulukko 4 Puhdistuspalvelualan työnhakijoiden tilanne Juvan työvoimatoimiston alueella(1., 2., tai 3. hakutekijä) Työttömistä puhdistuspalvelualan työnhakijoista 8. on alan koulutus; laitoshuoltajan ammattitutkinto 3:lla, puhdistuspalvelualan perustutkinto 5., joku muu tutkinto /kurssi 12., kansakoulupohjaisia 7 henkilöä, kansalaiskoulupohjaisia 2 henkilöä ja peruskoulupohjaisia 6 henkilöä. Esteenä ikä v.; kahdella lyhyt kurssipohjainen koulutus, muut kansakoulu- tai kansalaiskoulupohjaisia. Työssä olevista siivoustyönhakijoista 10. on puhdistuspalvelualan perustutkinto tai ammattitutkinto, hakijoista 17. on joku muu tutkinto esim. merkonomi, ravintola-alan koulutus. Kansakoulupohjaisia työntekijöitä on 5 henkilöä ja peruskoulupohjaisia 4 henkilöä. Kouluttamaton; hakijalla ei ole minkään alan perustutkintoa tai ammattitutkintoa suoritettu. Hakee puhdistuspalvelualan työtä ensisijaisesti tai toissijaisesti. 13

15 Työnhakijan tila Ok = työllistyy itse (PPP=0kpl) Vaj.kuntoinen, fyys. Kouluttamaton Vaj.kuntoinen, henk. Ikä Kulkuyhteydet Muut syyt, soveltuvuus ym. Toistuvaistyötön, palkkatuki Opiskelija (tk tai omaehtoinen) Sairasloma Työkyvyttömyyseläke Vanhempainvapaa Kuntoutustuki Kuntouttava työtoiminta Yhteensä Työtön Sijoitettu Työvoiman ulkopuolella Lyhennetty työviikko Työssä Siivousalan työnhakijat yht Taulukko 5 Puhdistuspalvelualan työnhakijoiden tilanne Kangasniemi Mäntyharju Pertunmaa -alueella. (1., 2., tai 3. hakutekijä) Työssä olevista puhdistuspalvelualan työnhakijoista 10 henkilöä työskentelee puhdistuspalvelualalla, muut 2 henkilöä muovityöntekijöinä. Työssä olevista 12. puhdistuspalvelualan työnhakijasta 2. henkilöllä on laitossiivoojan työvoimakoulutus suoritettu, 1 tarjoilija, yksi suurtalouskokki, yksi lähihoitaja ja yksi suorittanut elintarvikealan perustutkinnon. Kansakoulupohjaisia työntekijöitä on 1, kansalaiskoulun käyneitä 2 ja peruskoulupohjaisia 3 henkilöä. Työttömistä työnhakijoista; 2. on laitoshuoltajan ammattitutkinto, 2. laitossiivoojan työvoimakoulutus, 1. perhepäivähoitajan työvoimakoulutus, 1. lastenohjaajan ja 1. hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto. Lisäksi peruskoulupohjaisia on 3, kansakoulupohjaisia 1 ja keskikoulupohjaisia 1. Kouluttamaton; hakijalla ei ole minkään alan perustutkintoa tai ammattitutkintoa suoritettu. Hakee puhdistuspalvelualan työtä ensisijaisesti tai toissijaisesti. 14

16 2.3.1 PuhtausPooliin ohjaavat koulutukset Ohjaavan koulutuksen sisällöllinen tavoite painottui puhdistuspalvelualan tunnetuksi tekemiseen, kouluttautumismahdollisuuksien esille tuomiseen ja kunkin työnhakijan henkilökohtaisen suunnitelman laadintaan. PuhtausPooliin ohjaavalla koulutuksella ei ainoastaan tavoitella suoraa työllistymistä, vaan se on osa pidempää polkua kohti työelämää. Ohjaavan koulutuksen aikana suoritettavan osaamiskartoituksen avulla tunnistettiin henkilön puhdistuspalvelualan osaaminen ja sen perusteella suunniteltiin jatkotoimenpiteet. Työnhakijat, jotka ovat suorittaneet kahden viimeisen vuoden aikana ammatilliset opinnot, heidät koodattiin puhtauspoolityöntekijöiksi ja ohjattiin työnhakuun. Osaamiskartoitukset suoritettiin työttömille työnhakijoille Mikkelin ammattiopistolla tai aidoissa työelämän kohteissa PuhtausPooliin ohjaavan koulutuksen aikana. Osaamisen tunnistamisen kriteereinä käytettiin puhdistuspalvelualan perustutkinnon perusteita. Osaamiskartoitus oli rajattu ylläpitosiivouksen toteutukseen ja perustiedon hallintaan. Osaamisen arvioinnin tulosten perusteella työnhakijat rekisteröitiin PuhtausPooliin tai ohjattiin alan koulutukseen, työhön, työelämävalmennukseen tai ammatinvalinnan ohjaukseen (liitteet 2a ja 2b). 2.4 Osaamiskartoitukset PuhtausPalvelut Puhuttavat -kehittämishankkeessa Osaamiskartoitus avain ammattitaitoon menetelmä saatiin Pohjois-Karjalan aikuis- ja ammattiopistolta, jossa käynnistettiin osaamiskartoitukset vuonna 2004 (liite 3 ). Puhdistuspalvelualan opettaja Seija Ikonen edellä mainitusta oppilaitoksesta luennoi osaamiskartoitusten organisoinnista ja toteutuksesta PPP-hankkeen ohjausryhmän avauskokouksessa Opettaja Seija Ikonen esitteli työelämän edustajille osaamiskartoituksen toteuttamista PPP -hankkeen toiminnallinen työ painottui osaamiskartoitusten mallintamiseen ja kehittämiseen. Osaamiskartoitus on toimintamenetelmä, jolla tunnistetaan henkilöiden ammattitaito suhteessa alan perus- ja ammattitutkintoon tai työssä vaadittavaan osaamiseen. Osaamisen arvioinnin tavoitteena on henkilöstön ammatillisen tieto-taitotason kehittäminen työelämän tarpeita vastaavaksi. Osaamisen/ammatillisen osaamisen tunnistamisen suoritti näyttötutkintomestari pätevyyden omaava puhdistuspalvelualan opettaja. Osaamiskartoituksessa tuli esiin myös ohjauk- 15

17 sellinen näkökulma, eli miten kartoitettavan pitää kehittää omaa työtään. Myös taloudellinen ja tehokas työskentely sekä henkilön fyysinen ja psyykkinen jaksaminen huomioitiin Osaamiskartoitusten tavoitteet Tavoitteena oli PPP hankkeen aikana suorittaa osaamiskartoituksia 50. työssä olevalle henkilölle. Osaamiskartoituksia tehtiin 110. työssä olevalle. Työttömille osaamiskartoitustavoite oli 170 (sisälsi PuhtausPooli koulutukset), kartoituksia toteutettiin 128 henkilölle. Osaamiskartoitusten kokonaistavoite oli 220, kartoituksia toteutettiin yhteensä 238 henkilölle. Osaamiskartoituksiin osallistui kaikki PPP-kehittämishankeen kohderyhmät Osaamiskartoitusten toteuttaminen Osaamiskartoitusten toteuttaminen aloitettiin syksyllä 2005 ja kartoitukset jatkuivat täysipainoisesti koko hankkeen ajan. Tulosten kirjaamisessa hyödynnettiin Webropol- verkkoohjelmaa, jonka avulla pystyttiin tulostamaan yksilöidyt raportit henkilö-, työpaikka- tai paikkakuntakohtaisesti. Osaamiskartoitukset suoritettiin työssä oleville omassa työkohteessa normaalia päivittäistä siivoustyötä seuraten. Osaamista analysoitiin ja suoritusta arvioitiin perus- ja ammattitutkinnon perusteiden mukaan. Osaamiskartoituksen käytännön työosuus rajattiin ylläpitosiivoukseen. Kartoitettavan muu ammatillinen osaaminen tunnistettiin siten, että kartoittaja kyseli ja pyysi perustelemaan valintoja työskentelyn aikana. Tämän lisäksi kartoitettavaa kannustettiin arvioimaan omaa työskentelyään ja valintojaan sekä työskentelyn aikana että sen loputtua. Kartoitustilanteessa käytiin arvioijan ja kartoitettavan välillä keskustelua sekä haettiin perusteluja valituille työmenetelmille ja työskentelytavoille. Tavoitteena oli valita ergonomisesti oikeat työvälineet ja menetelmät työn taloudelliseen ja tehokkaaseen toteuttamiseen. Huolella suunniteltu ja järkevästi toteutettu työ tukee myös työssä jaksamista. Oman työn ja osaamisen kehittäminen sekä kouluttautuminen lisäävät oman työn ja koko puhdistuspalvelualan arvostusta. Pitkän puhdistuspalvelualan työkokemuksen ja alan koulutuksen omaavilla henkilöillä voi olla paljon tunnistamatonta osaamista ja hiljaista tietoa vaikka tutkinto olisikin suorittamatta. 16

18 Palautekeskustelun kirjallisessa itsearvioinnissa tunnistettiin osaamisen vahvuudet ja erityisosaaminen sekä laaja-alaisen ammattitaidon hallinnan edellyttämät kehittämisasiat. Osaamiskartoituksia suoritettiin julkisen hallinnon ja yksityisten palveluliikkeiden henkilöstölle sekä kolmelle pienyritysasiakkaalle. Osaamiskartoitukset toteutettiin seuraavien työnantajien työntekijöille: ISS Palvelut Oy, Mikkelin kaupunki, Haukivuoren kunta, Kangasniemen kunta, PE-LA Palvelu Oy, Kangasniemi, Mäntyharjun kunta, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri, Mikkelin kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi, Juvan kunta, Puumalan kunta, Juvan, Puumalan ja Sulkavan terveyskeskus kuntayhtymä. 2.5 Vaihtokoulutus PuhtausPalvelut Puhuttavat -kehittämishankkeessa Hankkeessa kehitettiin vaihtokoulutusmallia, jonka tavoitteena oli tukea alan opiskelijoiden työssäoppimista, samalla mahdollistettiin työssä olevan henkilöstön kouluttautuminen. Työssä olevat opiskelivat työajalla ja päiväaikaan, jolloin vaihto opiskelijoiden oli tarkoitus sijaistaa heitä. Hankkeen tavoitteiden mukaan vaihtokoulutusmallia toteutettiin siten, että opiskelijoille tarjottiin työssäoppimista erilaisissa työympäristöissä. Vastaavasti tämä palvelu vapautti vakinaisia työntekijöitä ammatilliseen täydennyskoulutukseen. Vaihtokoulutusmalli palvelee myös työelämän sijaisjärjestelyjä ja antaa työhön hakeutuville laaja-alaisen käytännön ammatillisen osaamisen. Vaihtokoulutus perustuu vahvasti työssäoppimiseen, jossa työ ja opiskelu vuorottelevat. Vaihtokoulutusmallia suunniteltiin kokeiltavaksi puhdistuspalvelualan perustutkinnon työvoimakoulutuksessa Juvalla ja laitoshuoltajan ammattitutkintoon valmistavassa päivityskoulutuksissa Mikkelissä. Oppilaitoksessa toteutettiin tuolloin näitä puhdistuspalvelualan koulutuksia. Vaihtokoulutusmallin toteuttaminen suunniteltiin PPP-hankkeessa aloitettavaksi keväällä Koulutuksiin lähtevien työntekijöiden esimiehet olivat mukana vaihtokoulutuksen suunnittelussa ja kokeilun edistämisessä kehittämishankkeen työntekijän kanssa. Opiskelun aloittaville työntekijöille pidettiin tilaisuuksia, joissa kerrottiin vaihtokoulutuksesta opintojen aikana. 17

19 3 TULOKSET PUHTAUSPALVELUT PUHUTTAVAT KEHITTÄMISHANKKEESSA 3.1 Informaatiotilaisuudet PuhtausPalvelut Puhuttavat kehittämishankkeessa Informaatiotilaisuuksissa esiteltiin PPP kehittämishankkeen toimintaa, markkinoitiin osaamiskartoituksia ja puhdistuspalvelualan koulutuksia. Hankekauden aikana pidettyihin informaatiotilaisuuksiin osallistui 171 työtöntä työnhakijaa, sekä 206 työssä olevaa puhdistuspalvelualan työntekijää. Näissä työn hakija ja työntekijäluvuissa on sisällä kaikki PPPhankkeen kohderyhmät. 3.2 Haastattelut ja PuhtausPooliin ohjaaminen Työvoimaneuvoja ja projektipäällikkö haastattelivat hankkeen alkuvaiheessa työttömät puhdistuspalvelualan työtä hakevat. Haastattelun jälkeen henkilö ohjattiin PuhtausPooliin ohjaavaan koulutukseen ja edelleen PuhtausPooliin työnhakijaksi. Työttömiä työnhakijoita haastateltiin yhteensä 128 henkilöä. PPP hankkeen aikana toimintamallia muutettiin siten, että työhallinnon edustaja kutsui puhdistuspalvelualan työtä hakevat PuhtausPooliin ohjaavaan koulutukseen, jossa suoritettiin haastattelu ja osaamiskartoitus. 3.3 PuhtausPooliin ohjaavat koulutukset PuhtausPooliin ohjaavaan koulutukseen osallistui 105 työtöntä, osaamiskartoituksia suoritettiin yhteensä 128. työnhakijalle. Ilman ohjaavaa koulutusta kartoituksia suoritettiin 23. työnhakijalle, joilla oli puhdistuspalvelualan työkokemusta tai ammatillista koulutusta taustalla. PuhtausPooliin ohjaavan koulutuksen palautteissa todettiin, että puhdistuspalvelualasta ja koulutusvaihtoehdoista sekä tutkinnon merkittävyydestä annettu tieto lisäsi kouluttautumishalukkuutta. 3.4 PuhtausPoolista hakuammattikoodiin Kehittämishankkeen aikana kävi selväksi, että puhdistuspalvelualan työhakijoille laitettu PuhtausPooli -koodi ei yksistään riitä hakutekijäksi haettaessa ehdokkaita alan avoimiin työpaikkoihin. PuhtausPoolin työnhakija, joka palkataan toiseen alan yritykseen ei välttämättä menestykään toisen yrityksen työnhakuvalinnoissa. Tästä johtuen PuhtausPooli - 18

20 koodin käytöstä luovuttiin ja työhallinnon käytössä olevaan ammattikoodistoa käytettiin uudella tavalla. Uudessa menetelmässä ammattitaidon omaavat työhakijat erotetaan muista alan työnhakijoista. Järjestelmä on otettu käyttöön Juvan ja Mikkelin työvoimatoimistoissa hakuammattikoodilla, jonka avulla nostetaan esiin siivoustyötä hakevat henkilöt. 1. Puhdistuspalvelualan työnhakija, jolla on alan koulutusta ja työkokemusta 2. Puhdistuspalvelualan työnhakija, jolla ei ole alan koulutusta tai työkokemusta hakuammattikoodi laitossiivooja hakuammattikoodi (ei alan tutkintoa eikä työkokemusta) Työllistymistä edistetään ohjaamalla työnhakijoita osaamiskartoitukseen, puhdistuspalvelualalle ohjaavaan koulutukseen tai työelämävalmennukseen. Työnhakijan on mahdollista suorittaa puhdistuspalvelualan perustutkinto, alan ammattitutkinto tai alan täydennyskoulutus osatutkintoina. Puhdistuspalvelualan laaja-alainen ammatillinen osaaminen edesauttaa työllistymistä. Tehostetun työnvälityksen tavoitteena on ollut löytää avoimiin puhdistuspalvelualan työpaikkoihin osaavat työntekijät. Työhallinto toteutti tässä hankkeessa puhdistuspalvelualan työnhakijoille tehostetta työnvälitystä. Tehostettuun työnvälitykseen kuuluu erilaista työnhaku- ja koulutusohjausta. Työnhakijan soveltuvuutta puhdistuspalvelualan työhön selvitettiin haastattelujen ja osaamisen tunnistamisien avulla. Työvoimatoimistossa työskenteli työvoimaneuvoja, joka ylläpiti ja kehitti PuhtausPooli -palvelua. Työttömien työnhakijoiden henkilökohtaiset osaamisen tunnistaminen-palautteet kirjattiin työvoimatoimiston asiakasrekisteriin, jolloin ajantasainen tieto osaamisesta palvelee kaikkia työnvälittäjiä. Työtä hakiessa on mahdollisuus esittää osaamiskartoitustiedot työnantajalle. Kartoitustiedolla on myös työllistymistä nopeuttava vaikutus, niillä työnhakijoille, joilla on vahvuuksia enemmän kuin kehittämiskohteita. Koulutukseen hakeutuvien osaamiskartoituspalautteita hyödynnetään vastaavasti henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laadinnassa. 19

1 PUHTAUSPALVELUT PUHUTTAVAT -KEHITTÄMISHANKKEEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET PUHTAUSPALVELUT PUHUTTAVAT KEHITTÄMISHANKE PROSESSINA...

1 PUHTAUSPALVELUT PUHUTTAVAT -KEHITTÄMISHANKKEEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET PUHTAUSPALVELUT PUHUTTAVAT KEHITTÄMISHANKE PROSESSINA... SISÄLTÖ 1 PUHTAUSPALVELUT PUHUTTAVAT -KEHITTÄMISHANKKEEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...4 1.1 PuhtausPalvelut Puhuttavat kehittämishankkeen tavoite ja tarkoitus... 4 1.2 PuhtausPalvelut Puhuttavat -kehittämishankkeen

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1 JÄRJESTÄJILLE 1 Taustatiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjätyyppi Kunta Kuntayhtymä Muu taustayhteisö Vastaajan nimi Vastaajan asema organisaatiossa Vastaajan sähköpostiosoite Vastaajan

Lisätiedot

TOTEUTTAJAT: RAHOITTAJA: KOKONAISBUDJETTI. Etelä-Savon ammattiopisto ja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto. Etelä-Savon ELY-keskus.

TOTEUTTAJAT: RAHOITTAJA: KOKONAISBUDJETTI. Etelä-Savon ammattiopisto ja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto. Etelä-Savon ELY-keskus. TOTEUTTAJAT: RAHOITTAJA: KOKONAISBUDJETTI Etelä-Savon ammattiopisto ja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto Etelä-Savon ELY-keskus 676 690 euroa 1/9 KESKEINEN TAVOITE: Matalan kynnyksen koulutustarjonnan

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Etelä-Savon nuorten työttömien aktivointiaste toukokuussa 45 % Suomen kolmanneksi paras. Työllisyyskatsaus, toukokuu

Etelä-Savon nuorten työttömien aktivointiaste toukokuussa 45 % Suomen kolmanneksi paras. Työllisyyskatsaus, toukokuu NÄKYMIÄ KESÄKUU 2013 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savon nuorten työttömien aktivointiaste toukokuussa 45 % Suomen kolmanneksi paras Työllisyyskatsaus, toukokuu 2013 25.6.2013 klo 9:00 Työttömät työnhakijat

Lisätiedot

Yli työtöntä Etelä-Savossa kesäkuun lopussa. Työllisyyskatsaus, kesäkuu klo 9:00

Yli työtöntä Etelä-Savossa kesäkuun lopussa. Työllisyyskatsaus, kesäkuu klo 9:00 NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Yli 9 000 työtöntä Etelä-Savossa kesäkuun lopussa Työllisyyskatsaus, kesäkuu 2014 22.7.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli kesäkuun lopussa

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Etelä-Savon työttömyys pahimmillaan sitten vuoden 2005 joulukuun. Työllisyyskatsaus, joulukuu klo 9.00

Etelä-Savon työttömyys pahimmillaan sitten vuoden 2005 joulukuun. Työllisyyskatsaus, joulukuu klo 9.00 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2015 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savon työttömyys pahimmillaan sitten vuoden 2005 joulukuun Työllisyyskatsaus, joulukuu 2014 20.1.2015 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

2. Suoritettava tutkinto ja noudatettavat tutkinnon perusteet, mahdollinen osaamisala ja tutkinnon osat

2. Suoritettava tutkinto ja noudatettavat tutkinnon perusteet, mahdollinen osaamisala ja tutkinnon osat Henkilökohtaistamista koskeva asiakirja 2 ( 7 ) 1. Tutkinnon suorittajan nimi Perustiedot Sukunimi: Opiskelija AIKO Sähköposti: sahkoposti@sahkoposti.fi Etunimet: Taina Puhelin: 0401234567 Syntymäaika:

Lisätiedot

Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta

Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta Etelä-Savossa Työllisyyskatsaus, kesäkuu 2012 24.7.2012 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli

Lisätiedot

Etelä-Savossa työpaikkoja avoinna työnvälityksessä 14 % edellisvuoden tammikuuta enemmän. Työllisyyskatsaus, tammikuu

Etelä-Savossa työpaikkoja avoinna työnvälityksessä 14 % edellisvuoden tammikuuta enemmän. Työllisyyskatsaus, tammikuu NÄKYMIÄ HELMIKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savossa työpaikkoja avoinna työnvälityksessä 14 % edellisvuoden tammikuuta enemmän Työllisyyskatsaus, tammikuu 2014 25.2.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

Etelä-Savossa työttömiä yhtä paljon viimeksi tammi-helmikuussa Työllisyyskatsaus, joulukuu klo 9:00

Etelä-Savossa työttömiä yhtä paljon viimeksi tammi-helmikuussa Työllisyyskatsaus, joulukuu klo 9:00 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savossa työttömiä yhtä paljon viimeksi tammi-helmikuussa 2006 Työllisyyskatsaus, joulukuu 2013 21.1.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Miesten työttömyysaste erityinen huolenaihe Etelä-Savossa

Miesten työttömyysaste erityinen huolenaihe Etelä-Savossa NÄKYMIÄ MAALISKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Miesten työttömyysaste erityinen huolenaihe Etelä-Savossa Työllisyyskatsaus, helmikuu 2012 20.3.2012 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli helmikuun

Lisätiedot

Lomautukset lisäsivät Etelä-Savossa työttömien määrää. Työllisyyskatsaus, marraskuu klo 9.00

Lomautukset lisäsivät Etelä-Savossa työttömien määrää. Työllisyyskatsaus, marraskuu klo 9.00 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Lomautukset lisäsivät Etelä-Savossa työttömien määrää Työllisyyskatsaus, marraskuu 2014 23.12.2014 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli marraskuun

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

Työttömyys helpottui vain hieman tammikuusta helmikuuhun Etelä-Savossa. Työllisyyskatsaus, helmikuu klo 9:00

Työttömyys helpottui vain hieman tammikuusta helmikuuhun Etelä-Savossa. Työllisyyskatsaus, helmikuu klo 9:00 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Työttömyys helpottui vain hieman tammikuusta helmikuuhun Etelä-Savossa Työllisyyskatsaus, helmikuu 2014 25.3.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa

Lisätiedot

LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta

LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta AMMATILLINEN KOULUTUS 7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 72 T1 Yrityslähtöinen metallialan koulutustarjotin (Puite) Laajuus (otp) Ammattinumero LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN

Lisätiedot

Miesten työttömyysaste marraskuussa Etelä-Savossa lähes 5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin naisten

Miesten työttömyysaste marraskuussa Etelä-Savossa lähes 5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin naisten NÄKYMIÄ JOULUKUU 2013 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Miesten työttömyysaste marraskuussa Etelä-Savossa lähes 5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin naisten Työllisyyskatsaus, marraskuu 2013 20.12.2013 klo 9:00 Työttömät

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Sisältö 3 Yleistä ammattiosaamisen näytöistä ja työssäoppimisesta 4 Opettajan näyttö- ja työssäoppimistyön korvaaminen 5 Oppilaitoksessa vai työpaikassa? 6 Matkakorvaukset

Lisätiedot

Etelä-Savon työttömien määrä 30 % suurempi kuin vuoden 2008 suhdannehuipulla. Työllisyyskatsaus, huhtikuu klo 9:00

Etelä-Savon työttömien määrä 30 % suurempi kuin vuoden 2008 suhdannehuipulla. Työllisyyskatsaus, huhtikuu klo 9:00 NÄKYMIÄ TOUKOKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savon työttömien määrä 30 % suurempi kuin vuoden 2008 suhdannehuipulla Työllisyyskatsaus, huhtikuu 2014 20.5.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Vuoden

Lisätiedot

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Lahden diakonian instituutti Vastuuta ottamalla opit 3- hanke Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015 Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Anne-Maria Karjalainen kehittämisvastaava Lahden diakonian

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Työvalmennuksen tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 30.1.2014 EK Anne Mårtensson Opetushallitus Sisältö Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Lomautukset lisääntyivät Etelä-Savossa helmikuussa. Työllisyyskatsaus, helmikuu klo 9.00

Lomautukset lisääntyivät Etelä-Savossa helmikuussa. Työllisyyskatsaus, helmikuu klo 9.00 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2015 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Lomautukset lisääntyivät Etelä-Savossa helmikuussa Työllisyyskatsaus, helmikuu 2015 24.3.2015 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli helmikuun lopussa

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Oppisopimuksella uudistuvaa osaamista

Oppisopimuksella uudistuvaa osaamista Oppisopimuksella uudistuvaa osaamista EK:n henkilöstö ja koulutustiedustelu 2016 Joka neljäs yritys solmi oppisopimuksia vuosina 2014 2015 On solmittu oppisopimuksia 23 % Ei ole solmittu oppisopimuksia

Lisätiedot

Reformi puheesta nostettua

Reformi puheesta nostettua Reformi puheesta nostettua Ammatillisen koulutuksen tavoitteet Kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista Antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta Kehittää

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen ESR haku 16.2.2015 mennessä Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen 14.1.2015 Ison kuvan hahmottaminen - Mikä on meidän roolimme kokonaisuudessa? Lähde: Maija-Riitta Ollila,

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2011 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

Päivi Kipinoinen

Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS 8.2.2016 Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS Työvoimakoulutuksena toteutettava mestari-kisälli toimintamalliin perustuva koulutuskokeilu Toteutusaika

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi & ajankohtaista Pohjois-Karjalassa 20.4.2011 Vaivion kurssi- ja leirikeskus Johtaja Jarmo

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Työttömiä Etelä-Savossa lähes 850 edellisvuotta enemmän. Työllisyyskatsaus, toukokuu klo 9.00

Työttömiä Etelä-Savossa lähes 850 edellisvuotta enemmän. Työllisyyskatsaus, toukokuu klo 9.00 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2015 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Työttömiä Etelä-Savossa lähes 850 edellisvuotta enemmän Työllisyyskatsaus, toukokuu 2015 24.6.2015 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli toukokuun

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto AIKUISKOULUTUKSEN LAATU- JA VAIKUTTAVUUS, OPISKELIJAPALAUTE kevät 2016 Vastausprosentti: 46,0 % Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet Sivu 1 / 11 Koulutuksen sisällöt

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

Toimintaohjeita näyttöjen järjestämissuunnitelman laadinnasta näyttötutkinnon järjestämissopimusta hakeville

Toimintaohjeita näyttöjen järjestämissuunnitelman laadinnasta näyttötutkinnon järjestämissopimusta hakeville Toimintaohjeita näyttöjen järjestämissuunnitelman laadinnasta näyttötutkinnon järjestämissopimusta hakeville Puhdistuspalvelualan esimiestyön 4.10.2004 2 Sisällysluettelo: 1. Johdanto 3 2. Lainsäädäntö

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

OPAL: Laatuvertailun tulokset

OPAL: Laatuvertailun tulokset 1 / 6 5.4.2016 10:14 OPAL: Laatuvertailun tulokset Takaisin Koulutuksia Opiskelijoita Kansallinen, ESR, Ammatillinen, Nonstop, Rintamakoulutus, , Päättymispäivämäärä 01.01.2015 jälkeen, Päättymispäivämäärä

Lisätiedot

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008 Opetushallitus Pvm 31.3.2008 PL 380 Dnro 00531 HELSINKI 7/521/2008 Asia: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEEN VALTION TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2008 VARATUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 1 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 www.jao.fi/fi/jyvaskylan-oppisopimuskeskus oppisopimus@jao.fi 2 Oppisopimuskoulutus

Lisätiedot

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala 13.3.2015 Valma-työryhmä: Hannele Siekkinen, Jaana Haikara, Tytti Sydänmetsä, Paula Jaakkonen, Arto Huuskonen, Ritva Joki-Kolehmainen

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 1 Luksia, Leena Rantanen- Väntsi Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus psykologisen sopimuksen murros Työelämän muuttuvat

Lisätiedot

Ohjauksen vastuut ja ohjausjärjestelyt tutkintotavoitteisessa koulutuksessa

Ohjauksen vastuut ja ohjausjärjestelyt tutkintotavoitteisessa koulutuksessa Ohjauksen vastuut ja järjestelyt tutkintotavoitteisessa koulutuksessa Mitä on? Ohjauksen tavoitteet Ohjauksen toteutus Ohjaus on tutkinnon suorittajan opastamista ja auttamista tutkinnon suorittamiseen.

Lisätiedot

AMMATILLINEN OSAAMISKARTOITUS rakennus- ja lvi-ala. Pasi Ollikainen

AMMATILLINEN OSAAMISKARTOITUS rakennus- ja lvi-ala. Pasi Ollikainen AMMATILLINEN OSAAMISKARTOITUS rakennus- ja lvi-ala Pasi Ollikainen 8.9.2016 Amiedu yli 40 vuoden kokemus koulutuksesta Vuonna 2015 yli 22 000 opiskelijaa 300 aikuiskoulutuksen asiantuntijaa ja laaja yhteistyöverkosto

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo

KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo 22.11. 2016 KOTOUTUMISKOULUTUS Kotoutumiskoulutus toteutetaan Opetushallituksen kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan (OPH 1/011/2012) Toteutuksessa

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

Loppuraportti OPE-OKA

Loppuraportti OPE-OKA Projektin nimi: Pohjalaisten kouluttaminen hyödyntämään osaamisen arvointimenetelmää (OPE-OK) Yhteystiedot: Seppo Tuominen, Nelikon Oy, Hovioikeudenpuistikko 16, 65100 Vaasa email:stuomine@walli.uwasa.fi

Lisätiedot

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen Vastausjakaumia TNS Gallup 016 kyselystä Vastaajien lukumääriä Painottamaton Painotettu Akavalaiset 769 816 Muut 58 577 Akavalaiset: Mies 60 7 Nainen 09 5 Alle

Lisätiedot

Työttömyys väheni Etelä-Savossa koulujen alettua. Työllisyyskatsaus, elokuu klo 9.00

Työttömyys väheni Etelä-Savossa koulujen alettua. Työllisyyskatsaus, elokuu klo 9.00 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2015 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Työttömyys väheni Etelä-Savossa koulujen alettua Työllisyyskatsaus, elokuu 2015 22.9.2015 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli elokuun lopussa työttömänä

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset kansalaiset voivat määritellä valmiutensa, taitonsa

Lisätiedot

Taantuma kaksinkertaisti yli 60-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien määrän Etelä-Savossa

Taantuma kaksinkertaisti yli 60-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien määrän Etelä-Savossa NÄKYMIÄ KESÄKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Taantuma kaksinkertaisti yli 60-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien määrän Etelä-Savossa Työllisyyskatsaus, toukokuu 2012 26.6.2012 klo 9:00 Työttömät työnhakijat

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille TE-palvelut yrityksille ja työnantajille te-palvelut.fi Kun yrityksessä tarvitaan uutta, osaavaa työvoimaa tai näköpiirissä on uutta osaamista vaativa muutostilanne, kannattaa hyödyntää TE-palveluja. Olemme

Lisätiedot

Opinto-ohjaajan koulutus. JAMK/ammatillinen opettajakorkeakoulu. Emmi Matikainen JOENSUUN KONSERVATORION OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA.

Opinto-ohjaajan koulutus. JAMK/ammatillinen opettajakorkeakoulu. Emmi Matikainen JOENSUUN KONSERVATORION OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA. Opinto-ohjaajan koulutus JAMK/ammatillinen opettajakorkeakoulu Emmi Matikainen JOENSUUN KONSERVATORION OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA Johdanto Tämä artikkeli on tehty osana Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisen

Lisätiedot

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi SAK ry Hallituksen suositus 1(6) HENKILÖSTÖN KOULUTUKSEN KORVAUKSET JA TUKIMUODOT Sisällys Sivu 1. Ammatillinen henkilöstökoulutus.. 2 1.1 Perehdyttämiskoulutus. 2 1.2 Täydennys- ja uudelleenkoulutus.

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto Kyselyn tarkoitus Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa Lapin ammattiopiston aikuiskoulutuksen opettajien näkemyksiä Työräätäli -toimintamallin kehittämiseksi opettajien ja opiskelijoiden hyödyksi. Työräätäli

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi. Jyväskylän oppisopimuskeskus

Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi. Jyväskylän oppisopimuskeskus Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi 1 Jyväskylän oppisopimuskeskus HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA SUUNNITTELU OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA TYÖSSÄ OPPIMINEN JA OHJAAMINEN

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 Työvalmennussäätiö Tekevä Matarankatu 4 40100 Jyväskylä Keski-Suomen TE-keskus Cygnaeuksenkatu 1 40101 Jyväskylä MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 JATKOHAKEMUS

Lisätiedot

erityisohjauksen kehittämiseen

erityisohjauksen kehittämiseen Näkökulmia aikuisten kehittämiseen 3.3.2010 Materiaali on tuotettu Pohjois-Karjalan Aikuisopiston ja AIVO -projektin yhteistyönä. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Tavoitteena laadukkaat järjestämissuunnitelmat

Tavoitteena laadukkaat järjestämissuunnitelmat November 16, 2011 Tavoitteena laadukkaat järjestämissuunnitelmat Näyttötutkintomestarin koulutusohjelma 25 op Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu 1 2 Tavoitteena laadukkaat

Lisätiedot

Sedu Aikuiskoulutuksen tulosyksiköt: Hyvinvointi Maaseutu Palvelu Tekniikka Yrittäjyys, kauppa ja kulttuuri Oppisopimuspalvelut

Sedu Aikuiskoulutuksen tulosyksiköt: Hyvinvointi Maaseutu Palvelu Tekniikka Yrittäjyys, kauppa ja kulttuuri Oppisopimuspalvelut Sedu Aikuiskoulutus on kunnallinen liikelaitos, joka toteuttaa laadukkaita koulutus- ja konsultointipalveluja sekä oppisopimuskoulutusta alueen työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Sedu Aikuiskoulutuksen

Lisätiedot

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat...

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat... 1 (5) Päivämäärä: Suunnitelman laatija(t): Salme Lehtinen Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1 Valtionavustus 346/422/2008 13.10.2008 Hankkeen hallinnointi, kustannuspaikka,

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008 Elise Virnes AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET Madaltaa siirtymiskynnystä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto)

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) OPPILAITOSKOHTAISET LISÄKYSYMYKSET AIPAL NÄYTTÖTUTKINTOJEN PALAUTEJÄRJESTELMÄ TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) 1. TAUSTAKYSYMYKSET (valtakunnalliset)

Lisätiedot

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä 1 Linjaukset Palkkatuettu työ vähenee välityömarkkinoilla Tarkoituksena on tarjota työvälineitä paikallisen yhteistyön kehittämiselle

Lisätiedot

ESITYS HIIOP Opinnollistetut työpajat hankeesta

ESITYS HIIOP Opinnollistetut työpajat hankeesta ESITYS HIIOP Opinnollistetut työpajat hankeesta 1.4.2015 31.12.2017 28.10.2015 Kirsi Ohrankämmen ja Taina Räsänen HIIOP kehittämishankkeen tarve nousi mm. POLKU II hankkeen asiakasprofiloinnista vuosina

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

Raportointi >> Perusraportti Opettajan palaute työssäoppimisesta / laajennetun työssäoppimisen kokeilusta

Raportointi >> Perusraportti Opettajan palaute työssäoppimisesta / laajennetun työssäoppimisen kokeilusta ninaes (Pirkanmaan koulutuskonserni kuntayhtymä), olet kirjautuneena sisään.. huhtikuuta :: Your boss is {} Kirjaudu ulos Etusivu Kyselyt Raportointi Asetukset Käyttäjätiedot Ota yhteyttä Oppaat Help Päällä

Lisätiedot

Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus

Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus 12.4.2010 Henkilökohtaistamismääräys ( 43/011/2006) HAKEUTUMISVAIHE selvitetään haastatteluin ja testauksin henkilön mahdolliset luki- ja oppimisvaikeudet,

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Työnvälityksen aluevastuu ja määräaikaishaastattelut

Työnvälityksen aluevastuu ja määräaikaishaastattelut Työnvälityksen aluevastuu ja määräaikaishaastattelut palvelujohtaja, työnvälitys- ja yrityspalvelut Huhtiniemi Jukka palvelujohtaja, henkilöasiakaspalvelut Lehto Katri Sidosryhmätilaisuus 10.1.2017 Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit näyttötutkinnon järjestäjille KRITEERIT. 1) Hakeutumisen vaihe

Kestävän kehityksen kriteerit näyttötutkinnon järjestäjille KRITEERIT. 1) Hakeutumisen vaihe Nämä kriteerit on tuotettu 2011-2012 Hyria koulutuksen koordinoimassa Aikuiskoulutuksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit (Aikuis-KEKE) -hankkeessa. Kriteerien suunnittelusta vastasi hankkeen kehittämisryhmä,

Lisätiedot

Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1, jatkohakemus

Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1, jatkohakemus 1 (5) Päivämäärä: Suunnitelman laatija(t): Salme Lehtinen Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1, jatkohakemus Valtionavustus Dno 290/422/2009 12.10.2009 ( TP3, rakennusalan

Lisätiedot

Loppuraportti työelämäjaksosta ISS - palveluilla

Loppuraportti työelämäjaksosta ISS - palveluilla 1 Loppuraportti työelämäjaksosta ISS - palveluilla Sisällysluettelo Yhteenveto sivu 1 Työelämäjakson tavoitteet, tehtäväkuvaus ja tulokset sivu 2 Taustatiedot organisaatiosta sivu 2 Koulutustilaisuudet

Lisätiedot