1 PUHTAUSPALVELUT PUHUTTAVAT -KEHITTÄMISHANKKEEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET PUHTAUSPALVELUT PUHUTTAVAT KEHITTÄMISHANKE PROSESSINA...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 PUHTAUSPALVELUT PUHUTTAVAT -KEHITTÄMISHANKKEEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...4 2 PUHTAUSPALVELUT PUHUTTAVAT KEHITTÄMISHANKE PROSESSINA..."

Transkriptio

1

2 SISÄLTÖ 1 PUHTAUSPALVELUT PUHUTTAVAT -KEHITTÄMISHANKKEEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET PuhtausPalvelut Puhuttavat kehittämishankkeen tavoite ja tarkoitus PuhtausPalvelut Puhuttavat -kehittämishankkeen kohderyhmät PuhtausPalvelut Puhuttavat kehittämishankkeen ohjausryhmä ja henkilöstö PUHTAUSPALVELUT PUHUTTAVAT KEHITTÄMISHANKE PROSESSINA Puhdistuspalvelualan työpaikat ja työsuhteiden erityispiirteet Informaatiotilaisuudet PuhtausPalvelut Puhuttavat kehittämishankkeessa Informaatiotilaisuudet työttömille työnhakijoille Informaatiotilaisuudet työssä oleville Haastattelut ja PuhtausPooliin ohjaaminen PuhtausPooliin ohjaavat koulutukset Osaamiskartoitukset PuhtausPalvelut Puhuttavat -kehittämishankkeessa Osaamiskartoitusten tavoitteet Osaamiskartoitusten toteuttaminen Vaihtokoulutus PuhtausPalvelut Puhuttavat -kehittämishankkeessa TULOKSET PUHTAUSPALVELUT PUHUTTAVAT KEHITTÄMISHANKKEESSA Informaatiotilaisuudet PuhtausPalvelut Puhuttavat kehittämishankkeessa Haastattelut ja PuhtausPooliin ohjaaminen PuhtausPooliin ohjaavat koulutukset PuhtausPoolista hakuammattikoodiin Osaamiskartoitustulosten yhteenveto Osaamiskartoitukset työssä oleville Osaamiskartoitukset työttömille työnhakijoille Osaamiskartoituksesta saadut kokemukset PuhtausPalvelut Puhuttavat -kehittämishankkeen järjestämät lyhytkestoiset koulutustilaisuudet Vaihtokoulutuksen kokeilun tuloksia Työvoimatoimiston, työelämän ja koulutusyksikön välinen yhteistyö... 27

3 4 PUHTAUSPALVELUT PUHUTTAVAT KEHITTÄMISHANKE JA PIENYRITYSYHTEISTYÖ PUHDISTUSPALVELUALAN VETOVOIMA JA TUNNETTAVUUS PUHTAUSPALVELUT PUHUTTAVAT -KEHITTÄMISHANKKEESSA JULKISUUS JA PUHTAUSPALVELUT PUHUTTAVAT KEHITTÄMISHANKKEESTA TIEDOTTAMINEN PUHTAUSPALVELUALAN TYÖVOIMATARPEEN ENNAKOINTIA MIKKELIN JA JUVAN SEUDULLA Työvoiman tarpeen ja osaamisen ennakointia Rekrytointi ja kohtaanto-ongelmat TULOSTEN POHDINTA JA TULEVAT KEHITTÄMISKOHTEET Kehittämistä yhteistyössä Työhallinnon, työelämän ja koulutusyksikön välisen yhteistyön lisäarvo LÄHTEET..38 LIITTEET PuhtausPooliin ohjaavan koulutuksen sisältö (liite 1) Työttömien työnhakijoiden ohjaus työhön tai koulutukseen(liite 2a, prosessikaavio (liite 2b) Osaamiskartoituskaavio, kehitystarveanalyysi (liite 3) Yritys/organisaatiokyselylomake (liite 4) Osaamiskartoitus työvoimahallinnon asiakkaille, kysymyslomake ohjelmalla (liite 5 ) 2

4 TAUSTATIEDOT Hankkeen nimi PuhtausPalvelut Puhuttavat -kehittämishanke Hankekoodi S01858 Tavoiteohjelma 1A Toimintalinja 2: Osaamisen vahvistaminen ja työvoiman valmiuksien edistäminen Toimenpidekokonaisuus 4 Työelämän tasa-arvon edistäminen Hankkeen päävastuuviranomainen Etelä-Savon TE-keskus, työvoimaosasto Hanketta hallinnoiva organisaatio Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä Hankkeen kesto Hankkeen vastuuhenkilö Riitta Flinkkilä, hankekoordinaattori Etelä-Savon ammattiopisto, Kehittämisyksikkö PL Mikkeli Puhelin Postisoite Etelä-Savon ammattiopisto Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Otavankatu Mikkeli 3

5 1 PUHTAUSPALVELUT PUHUTTAVAT -KEHITTÄMISHANKKEEN LÄH- TÖKOHDAT JA TAVOITTEET PuhtausPalvelut Puhuttavat on Euroopan sosiaalirahaston ja TE-keskuksen rahoittama ja Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymän hallinnoima kehittämishanke. Kehittämishankkeessa toteuttajana toimi Etelä-Savon ammattiopiston matkailu-, ravitsemis- ja talousalan yksikkö. PPP -hanketoimintamalli on toteutettu Keski-Suomen PuhtausPalvelut Puhuttavat - hankeen pohjalta. Hanke kantaa samaa rekisteröityä nimeä PuhtausPalvelut Puhuttavat (PPP -hanke). Etelä-Savon ammattiopiston lisäksi PPP kehittämishankkeeseen osallistuivat keskeisinä yhteistyökumppaneina Mikkelin ja Juvan seutujen työelämätoimijat ja työvoimatoimistot. PPP-hankkeen loppuraportti kuvaa toimintamallien toteutusta, tuloksia sekä puhtauspalvelualan yhteistyötoimintamalleja. Hankkeessa kehitetyt toimintamallit ja -tavat ovat syntyneet yhteistyössä työelämän, työhallinnon ja koulutusyksikön kanssa. Samalla myös on vaikutettu työvoimatoimiston ja koulutusyksikön mahdollisuuksiin vastata yritysten ja julkisen sektorin ammattitaitoisen työvoiman saatavuuteen. 1.1 PuhtausPalvelut Puhuttavat kehittämishankkeen tavoite ja tarkoitus Yleistavoitteena on turvata riittävän ja ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus työvoimavaltaiselle puhtauspalvelualalle ja alan työpaikkojen pysyvyys kehittämällä yhdessä erilasia yhteistyö- ja toimintamalleja. Hankkeen toimenpiteillä kohotetaan alan vetovoimaisuutta, jotta työvoimareservinä olevat alan vaihtajat, miehet ja maahanmuuttajat kiinnostuisivat alasta. Hankkeessa luodaan toimiva yhteistyömalli elinkeinoelämän, työvoimatoimistojen ja kouluttajien välille. Samalla kehitetään puhdistuspalvelualan työvoimatarpeen ennakointijärjestelmää ja koulutussuunnittelua. Hankkeen aikana tehostetaan alan työnvälitystä ja koulutukseen ohjaamista. Hankkeessa olevat työnantajat sitoutuvat työorganisaatioanalyyseihin ja kehittävät työtään ja työyhteisöään. Yhdessä kehitetään alan ammattitaidon ja osaamisen tunnistamista ja tunnistamismenetelmiä osaamiskartoituksin. Uutena koulutusmallina kehitetään alalle koulutukseen lähtevän henkilöstön sijaisjärjestelymalli (vaihtokoulutusmalli). 4

6 1.2 PuhtausPalvelut Puhuttavat -kehittämishankkeen kohderyhmät PuhtausPalvelut Puhuttavat kehittämishankkeen tavoitteisiin on kirjattu hankkeen toimenpiteitä kohdistettavaksi pääsääntöisesti tietyille henkilöryhmille. Ryhmät on valittu sekä työllistymisen että alan vetovoimaisuuden lisäämisen näkökulmasta. PPP -hankkeen kohderyhmät ovat: - puhdistuspalvelualalle hakeutuvat työttömät - alalla työskentelevät, joilta puuttuu alan ammatillinen koulutus - ammatinvaihtajat - maahanmuuttajat - miehet - nuoret PPP -kehittämishankkeeseen oli mahdollista liittyä kaikkien puhdistuspalvelualan organisaatioiden. PPP hankkeen aloitusvaiheessa pidettiin puhdistuspalvelujen kehittämispäivä , jossa alustavasti kerrottiin PuhtausPalvelut Puhuttavat kehittämishankkeen toteuttamisesta Mikkelin ja Juvan seudulla. Projektin avauspalaveri järjestettiin , jolloin kerrottiin hankkeeseen tavoitteista. PPP- hankkeen ohjausryhmän avauskokous pidettiin Ohjausryhmä kokoontui kehittämishankkeen aikana 15 kertaa. PPP -hankkeessa yhteistyöyrityksiä olivat ISS Palvelut Oy, SOL Palvelut Oy, Mikkelin kaupunki, Haukivuoren kunta, Ristiinan kunta, Kangasniemen kunta, PE-LA Palvelu Oy, Kangasniemi, Rakennusliike Avikainen, Juva, Mäntyharjun kunta, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri, Mikkelin kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi, Joroisten kunta, Juvan kunta, Puumalan kunta, Juvan, Puumalan ja Sulkavan terveyskeskus kuntayhtymä, Päivin siivous- ja kotiapu, Juva, KOSIMI -konsultointi ja siivoustarvikemyyntiyritys, Mikkeli ja Suur-Savon Siivous Oy. 1.3 PuhtausPalvelut Puhuttavat kehittämishankkeen ohjausryhmä ja henkilöstö PPP -hankkeen ohjausryhmän tehtävänä on toiminnan sisällöllinen suuntaaminen ja TEkeskuksen avustaminen hankkeen toiminnan seurannassa. Ohjausryhmän jäsenet : 5

7 Sinikka Rusanen, Mikkelin työvoimatoimisto Matti Niemelä, Mikkelin työvoimatoimisto Kirsti Hänninen, Suur-Savon Siivous Oy Kati Torniainen, Etelä-Savon TE -keskus Riitta Flinkkilä, Etelä-Savon ammattiopisto, kehittämisyksikkö Päivi Ranta, (Elli Heikkinen) Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Marjukka Hokkanen, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Pekka Patama (Kirsi Pulkkinen), Mikkelin kaupunki, Työvoiman palvelukeskus Reitti Marita Penttinen, Juvan terveyskeskus Pia Mäkeläinen, Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kunta Seija Hämäläinen, Mikkelin kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi Tuovi Väänänen, Ristiinan kunta Tiina Santanen (Eila Aholainen), ISS-Palvelut Oy Paula Hulkko, Etelä-Savon kuntayhtymä Tuula Mankki (Leena Varis), Mikkelin kaupunki Eeva Seitti, SOL-Palvelut Oy Leena Varis, SAKK Leena Kyrö, Etelä-Savon ammattiopisto, SSTY:n edustaja Kirsi Lappalainen, Etelä-Savon ammattiopisto Leena Silvennoinen, PPP-hanke, projektipäällikkö Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi Marja Vesanka Marja Vesangan jäätyä työstään eläkkeelle, hänen tilalleen valittiin puheenjohtajaksi Kirsti Hänninen Suur-Savon Siivous Oy:stä. Hän jatkoi tehtävässä hankeen loppukauden. Ohjausryhmästä on jäänyt pois myös Elli Heikkinen eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Ohjausryhmän kokouksiin on kutsuttu Marja Salmi ja Tarja Väänänen Juvan työvoimatoimistosta, Katriina Säisä ja Markku Turkia Etelä-Savon TE-keskuksesta ja Irma Valtonen Mikkelin työvoimatoimistosta. PPP-hankkeen toiminnoista on vastannut projektipäällikkö Leena Silvennoinen. PPPhankkeeseen ostettiin asiantuntijapalveluja erilaisiin työtehtäviin. Tarja Nöjd toimi projektiasiantuntijana ajalla Tarja Nöjdin siirryttyä muihin tehtäviin hänen tilalleen valittiin Tuula Alenius, ajalle Leena Kyrö suoritti hankkeen arvioinnin. Johanna Korja teki osaamiskartoituskoonteja välisenä aikana. 6

8 Alustavasti PPP-hankeen toiminta suunniteltiin ajalle PPP - hankkeen toiminta oli kesken keväällä 2007, joten hankkeelle myönnettiin jatkoaikaa saakka. 2 PUHTAUSPALVELUT PUHUTTAVAT KEHITTÄMISHANKE PROSES- SINA PPP hanketoiminnalla etsittiin uusia toimintatapoja, joilla puhdistuspalvelualan vetovoimaisuus kasvaisi ja kehittyisi. Näitä toimintatapoja olivat mm. informaatiotilaisuudet, työnvälityksen tehostaminen, ohjaava koulutus, osaamiskartoitus ja vaihtokoulutus. Työttömien ohjaus koulutukseen tai työhön tapahtui pääasiassa PuhtausPooliin ohjaavan koulutuksen kautta. Puhdistuspalvelualan työtehtävissä olevat henkilöt ohjattiin osaamiskartoitusten kautta ammatilliseen koulutukseen. 2.1 Puhdistuspalvelualan työpaikat ja työsuhteiden erityispiirteet PuhtausPalvelut Puhuttavat -kehittämishankkeen tarpeen on synnyttänyt alan työvoiman tarve ja alalla esiintyvät rekrytointi ongelmat. Kehittämishankeen aikana ( ) on toiminta-alueella ollut avoimena yhteensä 490 avointa työpaikkaa, joista Mikkelin työvoimatoimiston alueella 387 paikkaa. Tehtävä Juva Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Yhteensä Sairaala-apulainen Siivoustyönjohtaja Palveluvastaava Laitossiivooja Ikkunanpesijä Kerroshoitaja Auto/Vaunusiivooja Ikkunanpesijä Rakennussiivooja Muu siivoustyö Yhteensä Taulukko 1 Avoimien puhdistuspalvelualan paikkojen lukumäärä

9 Avoimista puhdistuspalvelualan paikoista 45 %:n on arvioitu kestävän yli 6 kuukautta tai enemmän ja 55 % paikoista on arvioitu kestävän alle 6 kuukautta. Lyhytkestoisissa paikoissa merkittävä osa on erilaisia lomituksia (kesälomat) ja sijaisuuksia (sairaspoissaolot). Kesto Juva Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Yhteensä 01 alle 11 pv pv - 1 kk kk kk kk Yli 12 kk Yhteensä Taulukko 2. Avoimien puhdistuspalvelualan paikkojen suunniteltu kesto Puhdistuspalvelualan avoimista paikoista 41 % on luokiteltu kokopäivätyöksi. Noin 4 % paikoista on ollut vuorotyötä ja 55 % on työajaltaan luokiteltu osa-aikatyöksi. Osa-aikaisia paikkoja on eniten Mikkelissä 62 % ja vähiten Juvalla 36 %. Työaika Juva Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Yhteensä 01 Kokopäivätyö vuorotyö vuorotyö yötyö osapäivätyö muu osa-aikatyö iltatyö ei tiedossa 2 2 Yhteensä Taulukko 3 Avoimien alan paikkojen suunniteltu työaika Työsuhteiden kestot ja työn osa-aikaisuus on ollut projektin osanottajilla hyvin tiedossa jo käynnistysvaiheessa. Niillä on kuitenkin suuri vaikutus alan vetovoimaisuuteen, joten ne ovat olleet esillä kun erilaisia tilaisuuksia on pidetty. 8

10 2.2 Informaatiotilaisuudet PuhtausPalvelut Puhuttavat kehittämishankkeessa PPP-hankkeen aikana pidettiin informaatiotilaisuuksia, joissa kerrottiin puhdistuspalvelualasta, hankkeen toiminnasta ja tavoitteista sekä tuotiin esille puhdistuspalvelualan kouluttautumismahdollisuuksia. Tilaisuudet kohdennettiin puhdistuspalvelutyötä hakevien työttömien lisäksi nuoriin, ammatinvaihtajiin, maahanmuuttajiin ja miehiin. Työssä oleville infoissa painotettiin ammattiosaamisen tärkeyttä Informaatiotilaisuudet työttömille työnhakijoille Puhdistuspalvelualasta kiinnostuneille työttömille työnhakijoille lähetettiin kutsut yhteisiin infotilaisuuksiin. Niissä kerrottiin PPP-hankkeen tavoitteista ja toimenpiteistä, joilla edistetään puhdistuspalvelutyötä hakevien työllistymistä. Lisäksi esiteltiin puhdistuspalvelualaa ja sen työmahdollisuuksia sekä alan koulutusta. Tilaisuuteen osallistujat palautti esitietolomake, joka oli lähetetty työvoimatoimiston asiakkaille info -kutsun yhteydessä. Esitietolomakkeessa kysyttiin henkilön aiempi puhdistuspalvelualan koulutus- ja työkokemus sekä halukkuus puhdistuspalveluala työhön ja alan koulutukseen. Sen jälkeen potentiaalisille puhdistuspalvelualan työtä hakeville suoritettiin haastattelu. Haastattelun jälkeen valitut ohjattiin yhden tai kahden opintoviikon kestävään PuhtausPooliin ohjaavaan koulutukseen. Työnhakijat, jotka eivät halunneet ottaa vastaan puhdistuspalvelualan työtä tai koulutusta ohjattiin esim. muuhun ammatilliseen koulutukseen, työhön tai ammatinvalinnanohjaukseen. PPP-informaatiotilaisuuksia järjestettiin työttömille työnhakijoille yhteistyössä työvoimatoimistojen kanssa Mikkelissä, Mäntyharjulla, Kangasniemellä, Puumalassa, Juvalla ja Joroisissa Informaatiotilaisuudet työssä oleville Työssä oleville informaatiotilaisuuksia järjestettiin työpaikkakohtaisesti. Henkilöstöltä kysyttiin taustatietojen lisäksi kouluttautumishalukkuutta. Samalla kerrottiin PPP hanketoiminnasta, osaamiskartoituksista ja tiedotettiin puhdistuspalvelualan koulutuksista. 9

11 2.3 Haastattelut ja PuhtausPooliin ohjaaminen PuhtausPooliin koottiin puhdistuspalvelualan työtä hakevia osaajia. PuhtausPooliin valittiin siten, että työvoimatoimiston edustaja etsi asiakasrekistereistä puhdistuspalvelualan työtä hakevat henkilöt ja kutsui heidät haastatteluun. Työvoimaneuvoja ja projektipäällikkö haastattelivat työnhakijat. Ensimmäisenä haastateltiin työnhakijat, jotka ensisijaisesti hakivat (hakutoive 1) puhdistuspalvelualan työtä. Seuraavaksi haastatteluun kutsuttiin työnhakijat, joilla oli ensisijaisesti ammattihakuna muu ammattiala ja puhdistuspalveluala toisena hakuammattina (hakutoive 2, 3). Haastatteluissa pyrittiin selvittämään kiinnostus puhdistuspalvelualan työhön ja ammatilliseen kehittämiseen. Työnhakijat, jotka eivät halunneet ottaa vastaan puhdistuspalvelualan alan työtä tai koulutusta poistettiin puhdistuspalvelualan työtä hakevien rekisteristä. Puhdistuspalvelualasta kiinnostuneille työnhakijoille järjestettiin PuhtausPooliin ohjaava koulutus (liite1). Työvoimatoimisto/ työtilanne Juva Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Savonlinna Yhteensä 00 Sijoitettu Työssä Työtön Lyhen.työviikko Työv.ulkop Asiak.päättynyt Yhteensä Taulukko 4 PuhtausPoolitilanne Joulukuussa ajettu raportti kuvaa Puhtaus-poolissa olevien tilannetta projektin päättyessä. Raportointihetkellä työttömänä on poolissa olijoista ollut työttömänä 17 henkeä (24 %), joka on korkea avoimien paikkojen määrään nähden. Työvoiman ulkopuolella on 5 henkeä (7 %), tähän ryhmään kuuluu työvoimakoulutuksessa olevat ja sairaslomalla olevat. Loput 48 henkeä jakautuvat sijoitettuihin, työssä oleviin ja asiakkuuden päättäneisiin, eli pääasi- 10

12 assa he ovat työssä. Asiakkuuden päättäneiden kohdalla päättymissyy voi olla myös muu kuin työhön meno, esim. työttömyys- tai muu eläke. Projektin aikana käytiin ohjausryhmässä ja muissa yhteistyötilaisuuksissa lukuisia keskusteluja siitä miksi puhtaus-poolissa olevissa ja muissa alan työnhakijoissa on työttömiä työnhakijoita vaikka alalla on avoimia työpaikkoja. Keskustelujen tuloksena päädyttiin tekemään arvio alan työhakijoiden työllistymismahdollisuuksista. Arvion teki projektiin palkattu työvoimaneuvoja jolla oli alan koulutus (siivousteknikko) ja kokemus alan työhönotosta ja työnjohdosta mm. yksityisissä palveluliikkeissä. Avoimet puhdistuspalvelualan työpaikat Juva Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Total Sairaala-apulainen Siivoustyönjohtaja Palveluvastaava Laitossiivooja Ikkunanpesijä Kerroshoitaja Ikkunanpesijä Rakennussiivooja Muu siivoustyö Total Taulukko 5 Avoimien puhdistuspalvelualan paikkojen lukumäärä 12 kk aikana, tilanne PuhtausPalvelut Puhuttavat Poolitilanne Työvoimatoimisto Juva Mikkeli Kangasniemi Mäntyharju Palvelukeskus Savonlinna Total 00 Sijoitettu Työssä Työtön Lyhen.työviikko Työv.ulkop Asiak.päättynyt Total Taulukko 6 PuhtausPalvelut Puhuttavat poolin tilanne

13 Työnhakijan tila Työtön Sijoitettu Työvoiman ulkopuolella Lyhennetty työviikko Työssä Ok = työllistyy itse (PPP = 9kpl) Vaj.kuntoinen, fyys Kouluttamaton Vaj.kuntoinen, henk. 7 Ikä (työllistymisen este 1.sij.) 32 Kulkuyhteydet 1 Muut syyt, soveltuvuus ym. 1 Toistuvaistyötön, palkkatuki 12 Opiskelija(tk tai omaehtoinen) 14 Sairasloma 26 Työkyvyttömyyseläke 1 Vanhempainvapaa 1 Kuntoutustuki 3 Kuntouttava työtoiminta Yhteensä Siivousalan työnhakijat yht Taulukko 7 Siivousalan työnhakijoiden tilanne Mikkelin työvoimatoimiston alueella, Mikkeli-Puumala- Hirvensalmi-Ristiina(1., 2., tai 3. hakutekijä) Työssä olevista puhdistuspalvelualan hakijoista 77 henkilöä työskentelee puhdistuspalvelualalla, muut 22 henkilöä työskentelevät eri aloilla. Työssä olevista 99. puhdistuspalvelualan hakijasta 41. henkilöllä on joku palvelualan tutkinto suoritettu, näistä 19. on puhdistuspalvelualan perustutkinto tai ammattitutkinto suoritettu. Joku muu tutkinto kuten merkonomi, artesaani, ompelija tai puutarhuri on 36. työssä olevalla puhdistuspalvelualan hakijalla. Työttömistä työnhakijoista; Esteenä ikä v.; kansakoulupohjaisia 16 henkilöä, laitossiivoojakurssin käyneitä 8 henkilöä, muilla 8. joku muu koulutus pohja (ompelija ym.). Työttömistä työnhakijoista; 41. on joku seuraavista suoritettu, puhdistuspalvelualan perustutkinto, kotitalous- ja kuluttajapalvelujen perustutkinto, laitoshuoltajan ammattitutkinto tai laitossiivoojan työvoimakoulutus. Muita tutkintoja mm. ompelija, artesaani, kokki. 12

14 Kouluttamaton; hakijalla ei ole minkään alan perustutkintoa tai ammattitutkintoa suoritettu. Hakee puhdistuspalvelualan työtä ensisijaisesti tai toissijaisesti. Työnhakijan tila Työtön Sijoitettu Työssä Ok = työllistyy itse (PPP=3) Vaj.kuntoinen, fyys. 1 Kouluttamaton Vaj.kuntoinen, henk. 4 2 Ikä (työllistymisen este 1.sij.) 8 Muut syyt, soveltuvuus ym. 1 Työvoiman ulkopuolella Lyhennetty työviikko Toistuvaistyötön, palkkatuki Opiskelija Sairasloma Kuntouttava työtoiminta Yhteensä Työttö myyseläkkeellä Yhteensä Taulukko 4 Puhdistuspalvelualan työnhakijoiden tilanne Juvan työvoimatoimiston alueella(1., 2., tai 3. hakutekijä) Työttömistä puhdistuspalvelualan työnhakijoista 8. on alan koulutus; laitoshuoltajan ammattitutkinto 3:lla, puhdistuspalvelualan perustutkinto 5., joku muu tutkinto /kurssi 12., kansakoulupohjaisia 7 henkilöä, kansalaiskoulupohjaisia 2 henkilöä ja peruskoulupohjaisia 6 henkilöä. Esteenä ikä v.; kahdella lyhyt kurssipohjainen koulutus, muut kansakoulu- tai kansalaiskoulupohjaisia. Työssä olevista siivoustyönhakijoista 10. on puhdistuspalvelualan perustutkinto tai ammattitutkinto, hakijoista 17. on joku muu tutkinto esim. merkonomi, ravintola-alan koulutus. Kansakoulupohjaisia työntekijöitä on 5 henkilöä ja peruskoulupohjaisia 4 henkilöä. Kouluttamaton; hakijalla ei ole minkään alan perustutkintoa tai ammattitutkintoa suoritettu. Hakee puhdistuspalvelualan työtä ensisijaisesti tai toissijaisesti. 13

15 Työnhakijan tila Ok = työllistyy itse (PPP=0kpl) Vaj.kuntoinen, fyys. Kouluttamaton Vaj.kuntoinen, henk. Ikä Kulkuyhteydet Muut syyt, soveltuvuus ym. Toistuvaistyötön, palkkatuki Opiskelija (tk tai omaehtoinen) Sairasloma Työkyvyttömyyseläke Vanhempainvapaa Kuntoutustuki Kuntouttava työtoiminta Yhteensä Työtön Sijoitettu Työvoiman ulkopuolella Lyhennetty työviikko Työssä Siivousalan työnhakijat yht Taulukko 5 Puhdistuspalvelualan työnhakijoiden tilanne Kangasniemi Mäntyharju Pertunmaa -alueella. (1., 2., tai 3. hakutekijä) Työssä olevista puhdistuspalvelualan työnhakijoista 10 henkilöä työskentelee puhdistuspalvelualalla, muut 2 henkilöä muovityöntekijöinä. Työssä olevista 12. puhdistuspalvelualan työnhakijasta 2. henkilöllä on laitossiivoojan työvoimakoulutus suoritettu, 1 tarjoilija, yksi suurtalouskokki, yksi lähihoitaja ja yksi suorittanut elintarvikealan perustutkinnon. Kansakoulupohjaisia työntekijöitä on 1, kansalaiskoulun käyneitä 2 ja peruskoulupohjaisia 3 henkilöä. Työttömistä työnhakijoista; 2. on laitoshuoltajan ammattitutkinto, 2. laitossiivoojan työvoimakoulutus, 1. perhepäivähoitajan työvoimakoulutus, 1. lastenohjaajan ja 1. hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto. Lisäksi peruskoulupohjaisia on 3, kansakoulupohjaisia 1 ja keskikoulupohjaisia 1. Kouluttamaton; hakijalla ei ole minkään alan perustutkintoa tai ammattitutkintoa suoritettu. Hakee puhdistuspalvelualan työtä ensisijaisesti tai toissijaisesti. 14

16 2.3.1 PuhtausPooliin ohjaavat koulutukset Ohjaavan koulutuksen sisällöllinen tavoite painottui puhdistuspalvelualan tunnetuksi tekemiseen, kouluttautumismahdollisuuksien esille tuomiseen ja kunkin työnhakijan henkilökohtaisen suunnitelman laadintaan. PuhtausPooliin ohjaavalla koulutuksella ei ainoastaan tavoitella suoraa työllistymistä, vaan se on osa pidempää polkua kohti työelämää. Ohjaavan koulutuksen aikana suoritettavan osaamiskartoituksen avulla tunnistettiin henkilön puhdistuspalvelualan osaaminen ja sen perusteella suunniteltiin jatkotoimenpiteet. Työnhakijat, jotka ovat suorittaneet kahden viimeisen vuoden aikana ammatilliset opinnot, heidät koodattiin puhtauspoolityöntekijöiksi ja ohjattiin työnhakuun. Osaamiskartoitukset suoritettiin työttömille työnhakijoille Mikkelin ammattiopistolla tai aidoissa työelämän kohteissa PuhtausPooliin ohjaavan koulutuksen aikana. Osaamisen tunnistamisen kriteereinä käytettiin puhdistuspalvelualan perustutkinnon perusteita. Osaamiskartoitus oli rajattu ylläpitosiivouksen toteutukseen ja perustiedon hallintaan. Osaamisen arvioinnin tulosten perusteella työnhakijat rekisteröitiin PuhtausPooliin tai ohjattiin alan koulutukseen, työhön, työelämävalmennukseen tai ammatinvalinnan ohjaukseen (liitteet 2a ja 2b). 2.4 Osaamiskartoitukset PuhtausPalvelut Puhuttavat -kehittämishankkeessa Osaamiskartoitus avain ammattitaitoon menetelmä saatiin Pohjois-Karjalan aikuis- ja ammattiopistolta, jossa käynnistettiin osaamiskartoitukset vuonna 2004 (liite 3 ). Puhdistuspalvelualan opettaja Seija Ikonen edellä mainitusta oppilaitoksesta luennoi osaamiskartoitusten organisoinnista ja toteutuksesta PPP-hankkeen ohjausryhmän avauskokouksessa Opettaja Seija Ikonen esitteli työelämän edustajille osaamiskartoituksen toteuttamista PPP -hankkeen toiminnallinen työ painottui osaamiskartoitusten mallintamiseen ja kehittämiseen. Osaamiskartoitus on toimintamenetelmä, jolla tunnistetaan henkilöiden ammattitaito suhteessa alan perus- ja ammattitutkintoon tai työssä vaadittavaan osaamiseen. Osaamisen arvioinnin tavoitteena on henkilöstön ammatillisen tieto-taitotason kehittäminen työelämän tarpeita vastaavaksi. Osaamisen/ammatillisen osaamisen tunnistamisen suoritti näyttötutkintomestari pätevyyden omaava puhdistuspalvelualan opettaja. Osaamiskartoituksessa tuli esiin myös ohjauk- 15

17 sellinen näkökulma, eli miten kartoitettavan pitää kehittää omaa työtään. Myös taloudellinen ja tehokas työskentely sekä henkilön fyysinen ja psyykkinen jaksaminen huomioitiin Osaamiskartoitusten tavoitteet Tavoitteena oli PPP hankkeen aikana suorittaa osaamiskartoituksia 50. työssä olevalle henkilölle. Osaamiskartoituksia tehtiin 110. työssä olevalle. Työttömille osaamiskartoitustavoite oli 170 (sisälsi PuhtausPooli koulutukset), kartoituksia toteutettiin 128 henkilölle. Osaamiskartoitusten kokonaistavoite oli 220, kartoituksia toteutettiin yhteensä 238 henkilölle. Osaamiskartoituksiin osallistui kaikki PPP-kehittämishankeen kohderyhmät Osaamiskartoitusten toteuttaminen Osaamiskartoitusten toteuttaminen aloitettiin syksyllä 2005 ja kartoitukset jatkuivat täysipainoisesti koko hankkeen ajan. Tulosten kirjaamisessa hyödynnettiin Webropol- verkkoohjelmaa, jonka avulla pystyttiin tulostamaan yksilöidyt raportit henkilö-, työpaikka- tai paikkakuntakohtaisesti. Osaamiskartoitukset suoritettiin työssä oleville omassa työkohteessa normaalia päivittäistä siivoustyötä seuraten. Osaamista analysoitiin ja suoritusta arvioitiin perus- ja ammattitutkinnon perusteiden mukaan. Osaamiskartoituksen käytännön työosuus rajattiin ylläpitosiivoukseen. Kartoitettavan muu ammatillinen osaaminen tunnistettiin siten, että kartoittaja kyseli ja pyysi perustelemaan valintoja työskentelyn aikana. Tämän lisäksi kartoitettavaa kannustettiin arvioimaan omaa työskentelyään ja valintojaan sekä työskentelyn aikana että sen loputtua. Kartoitustilanteessa käytiin arvioijan ja kartoitettavan välillä keskustelua sekä haettiin perusteluja valituille työmenetelmille ja työskentelytavoille. Tavoitteena oli valita ergonomisesti oikeat työvälineet ja menetelmät työn taloudelliseen ja tehokkaaseen toteuttamiseen. Huolella suunniteltu ja järkevästi toteutettu työ tukee myös työssä jaksamista. Oman työn ja osaamisen kehittäminen sekä kouluttautuminen lisäävät oman työn ja koko puhdistuspalvelualan arvostusta. Pitkän puhdistuspalvelualan työkokemuksen ja alan koulutuksen omaavilla henkilöillä voi olla paljon tunnistamatonta osaamista ja hiljaista tietoa vaikka tutkinto olisikin suorittamatta. 16

18 Palautekeskustelun kirjallisessa itsearvioinnissa tunnistettiin osaamisen vahvuudet ja erityisosaaminen sekä laaja-alaisen ammattitaidon hallinnan edellyttämät kehittämisasiat. Osaamiskartoituksia suoritettiin julkisen hallinnon ja yksityisten palveluliikkeiden henkilöstölle sekä kolmelle pienyritysasiakkaalle. Osaamiskartoitukset toteutettiin seuraavien työnantajien työntekijöille: ISS Palvelut Oy, Mikkelin kaupunki, Haukivuoren kunta, Kangasniemen kunta, PE-LA Palvelu Oy, Kangasniemi, Mäntyharjun kunta, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri, Mikkelin kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi, Juvan kunta, Puumalan kunta, Juvan, Puumalan ja Sulkavan terveyskeskus kuntayhtymä. 2.5 Vaihtokoulutus PuhtausPalvelut Puhuttavat -kehittämishankkeessa Hankkeessa kehitettiin vaihtokoulutusmallia, jonka tavoitteena oli tukea alan opiskelijoiden työssäoppimista, samalla mahdollistettiin työssä olevan henkilöstön kouluttautuminen. Työssä olevat opiskelivat työajalla ja päiväaikaan, jolloin vaihto opiskelijoiden oli tarkoitus sijaistaa heitä. Hankkeen tavoitteiden mukaan vaihtokoulutusmallia toteutettiin siten, että opiskelijoille tarjottiin työssäoppimista erilaisissa työympäristöissä. Vastaavasti tämä palvelu vapautti vakinaisia työntekijöitä ammatilliseen täydennyskoulutukseen. Vaihtokoulutusmalli palvelee myös työelämän sijaisjärjestelyjä ja antaa työhön hakeutuville laaja-alaisen käytännön ammatillisen osaamisen. Vaihtokoulutus perustuu vahvasti työssäoppimiseen, jossa työ ja opiskelu vuorottelevat. Vaihtokoulutusmallia suunniteltiin kokeiltavaksi puhdistuspalvelualan perustutkinnon työvoimakoulutuksessa Juvalla ja laitoshuoltajan ammattitutkintoon valmistavassa päivityskoulutuksissa Mikkelissä. Oppilaitoksessa toteutettiin tuolloin näitä puhdistuspalvelualan koulutuksia. Vaihtokoulutusmallin toteuttaminen suunniteltiin PPP-hankkeessa aloitettavaksi keväällä Koulutuksiin lähtevien työntekijöiden esimiehet olivat mukana vaihtokoulutuksen suunnittelussa ja kokeilun edistämisessä kehittämishankkeen työntekijän kanssa. Opiskelun aloittaville työntekijöille pidettiin tilaisuuksia, joissa kerrottiin vaihtokoulutuksesta opintojen aikana. 17

19 3 TULOKSET PUHTAUSPALVELUT PUHUTTAVAT KEHITTÄMISHANKKEESSA 3.1 Informaatiotilaisuudet PuhtausPalvelut Puhuttavat kehittämishankkeessa Informaatiotilaisuuksissa esiteltiin PPP kehittämishankkeen toimintaa, markkinoitiin osaamiskartoituksia ja puhdistuspalvelualan koulutuksia. Hankekauden aikana pidettyihin informaatiotilaisuuksiin osallistui 171 työtöntä työnhakijaa, sekä 206 työssä olevaa puhdistuspalvelualan työntekijää. Näissä työn hakija ja työntekijäluvuissa on sisällä kaikki PPPhankkeen kohderyhmät. 3.2 Haastattelut ja PuhtausPooliin ohjaaminen Työvoimaneuvoja ja projektipäällikkö haastattelivat hankkeen alkuvaiheessa työttömät puhdistuspalvelualan työtä hakevat. Haastattelun jälkeen henkilö ohjattiin PuhtausPooliin ohjaavaan koulutukseen ja edelleen PuhtausPooliin työnhakijaksi. Työttömiä työnhakijoita haastateltiin yhteensä 128 henkilöä. PPP hankkeen aikana toimintamallia muutettiin siten, että työhallinnon edustaja kutsui puhdistuspalvelualan työtä hakevat PuhtausPooliin ohjaavaan koulutukseen, jossa suoritettiin haastattelu ja osaamiskartoitus. 3.3 PuhtausPooliin ohjaavat koulutukset PuhtausPooliin ohjaavaan koulutukseen osallistui 105 työtöntä, osaamiskartoituksia suoritettiin yhteensä 128. työnhakijalle. Ilman ohjaavaa koulutusta kartoituksia suoritettiin 23. työnhakijalle, joilla oli puhdistuspalvelualan työkokemusta tai ammatillista koulutusta taustalla. PuhtausPooliin ohjaavan koulutuksen palautteissa todettiin, että puhdistuspalvelualasta ja koulutusvaihtoehdoista sekä tutkinnon merkittävyydestä annettu tieto lisäsi kouluttautumishalukkuutta. 3.4 PuhtausPoolista hakuammattikoodiin Kehittämishankkeen aikana kävi selväksi, että puhdistuspalvelualan työhakijoille laitettu PuhtausPooli -koodi ei yksistään riitä hakutekijäksi haettaessa ehdokkaita alan avoimiin työpaikkoihin. PuhtausPoolin työnhakija, joka palkataan toiseen alan yritykseen ei välttämättä menestykään toisen yrityksen työnhakuvalinnoissa. Tästä johtuen PuhtausPooli - 18

20 koodin käytöstä luovuttiin ja työhallinnon käytössä olevaan ammattikoodistoa käytettiin uudella tavalla. Uudessa menetelmässä ammattitaidon omaavat työhakijat erotetaan muista alan työnhakijoista. Järjestelmä on otettu käyttöön Juvan ja Mikkelin työvoimatoimistoissa hakuammattikoodilla, jonka avulla nostetaan esiin siivoustyötä hakevat henkilöt. 1. Puhdistuspalvelualan työnhakija, jolla on alan koulutusta ja työkokemusta 2. Puhdistuspalvelualan työnhakija, jolla ei ole alan koulutusta tai työkokemusta hakuammattikoodi laitossiivooja hakuammattikoodi (ei alan tutkintoa eikä työkokemusta) Työllistymistä edistetään ohjaamalla työnhakijoita osaamiskartoitukseen, puhdistuspalvelualalle ohjaavaan koulutukseen tai työelämävalmennukseen. Työnhakijan on mahdollista suorittaa puhdistuspalvelualan perustutkinto, alan ammattitutkinto tai alan täydennyskoulutus osatutkintoina. Puhdistuspalvelualan laaja-alainen ammatillinen osaaminen edesauttaa työllistymistä. Tehostetun työnvälityksen tavoitteena on ollut löytää avoimiin puhdistuspalvelualan työpaikkoihin osaavat työntekijät. Työhallinto toteutti tässä hankkeessa puhdistuspalvelualan työnhakijoille tehostetta työnvälitystä. Tehostettuun työnvälitykseen kuuluu erilaista työnhaku- ja koulutusohjausta. Työnhakijan soveltuvuutta puhdistuspalvelualan työhön selvitettiin haastattelujen ja osaamisen tunnistamisien avulla. Työvoimatoimistossa työskenteli työvoimaneuvoja, joka ylläpiti ja kehitti PuhtausPooli -palvelua. Työttömien työnhakijoiden henkilökohtaiset osaamisen tunnistaminen-palautteet kirjattiin työvoimatoimiston asiakasrekisteriin, jolloin ajantasainen tieto osaamisesta palvelee kaikkia työnvälittäjiä. Työtä hakiessa on mahdollisuus esittää osaamiskartoitustiedot työnantajalle. Kartoitustiedolla on myös työllistymistä nopeuttava vaikutus, niillä työnhakijoille, joilla on vahvuuksia enemmän kuin kehittämiskohteita. Koulutukseen hakeutuvien osaamiskartoituspalautteita hyödynnetään vastaavasti henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laadinnassa. 19

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 TEM/TYO/Henna Keränen NUORET PALVELUISSA HYVIÄ

Lisätiedot

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI Työvalta- työssäoppiminen tutkinnoksi tai sen osaksi S86134 Laadullinen raportti Toimittaja: Jari Kalliokoski Taitto: Jari Kalliokoski Projektin toteuttajaorganisaatiot:

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Työelämälähtöinen teollisuuden tuotannonohjaajien koulutusmallin laadinta ja pilotointi Etelä-Savossa ESR-projekti no.

LOPPURAPORTTI. Työelämälähtöinen teollisuuden tuotannonohjaajien koulutusmallin laadinta ja pilotointi Etelä-Savossa ESR-projekti no. Työelämälähtöinen teollisuuden tuotannonohjaajien koulutusmallin laadinta ja pilotointi Etelä-Savossa ESR-projekti no.84534 LOPPURAPORTTI 30.1.2008 Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä 1. Yhteenveto projektin

Lisätiedot

Puuttuva lenkki projekti 2005 2007 Loppuraportti

Puuttuva lenkki projekti 2005 2007 Loppuraportti Puuttuva lenkki projekti 2005 2007 Loppuraportti Puuttuva lenkki projekti Loppuraportti Tuula Mikkonen Terhi Vuoristo Susanna Heinonen Kaisa Niskanen Tampere 2007 2 Tiivistelmä Puuttuva lenkki projekti

Lisätiedot

kuopion seudun työpolku ii -hanke 24.2.2004-31.7.2007 pääsin tavoitteeseeni. tästä on hyvä jatkaa!

kuopion seudun työpolku ii -hanke 24.2.2004-31.7.2007 pääsin tavoitteeseeni. tästä on hyvä jatkaa! kuopion seudun työpolku ii -hanke 24.2.2004-31.7.2007 pääsin tavoitteeseeni. tästä on hyvä jatkaa! SISÄLTÖ 1 KUOPION SEUDUN TYÖPOLKU II -HANKE...2 1.1 ESR rahoittajana ja koordinoijana...2 1.2 Kuopion

Lisätiedot

Kaupan alan ammatillinen työvoimakoulutus

Kaupan alan ammatillinen työvoimakoulutus RAPORTTEJA 52 2013 Kaupan alan ammatillinen työvoimakoulutus Pohjois-Savossa PÄIVI MATTOLA Kaupan alan ammatillinen työvoimakoulutus Pohjois-Savossa PÄIVI MATTOLA RAPORTTEJA 52 2013 KAUPAN ALAN AMMATILLINEN

Lisätiedot

TYÖELÄMÄTUTKINNOT PK YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ Case: Johtamisen erikoisammattitutkinto ja oppisopimuskoulutus

TYÖELÄMÄTUTKINNOT PK YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ Case: Johtamisen erikoisammattitutkinto ja oppisopimuskoulutus TYÖELÄMÄTUTKINNOT PK YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ Case: Johtamisen erikoisammattitutkinto ja oppisopimuskoulutus Helsingin yliopisto Koulutus ja kehittämiskeskus Palmenia suunnittelija, YTM Anna

Lisätiedot

Kuopion seudun työpolku II hanke Väliraportti 24.2.2004 31.12.2006

Kuopion seudun työpolku II hanke Väliraportti 24.2.2004 31.12.2006 1 Kuopion seudun työpolku II hanke Väliraportti 24.2.2004 31.12.2006 2 Hankkeen toiminta Määrälliset tavoitteet Kuopion seudun työpolku-hankkeen tavoitteena on, että hankkeeseen osallistuvat henkilöt löytävät

Lisätiedot

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla H y v ä t k ä y t ä n n ö t Telle Lemetyinen Kimmo Riusala SELVITYS MAAHANMUUTTAJATYÖSTÄ SAADUISTA KOKEMUKSISTA

Lisätiedot

NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI. Kaisu Lager-Ruuti. suunnittelija. NUVES-projekti

NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI. Kaisu Lager-Ruuti. suunnittelija. NUVES-projekti NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI Kaisu Lager-Ruuti suunnittelija NUVES-projekti TAMPERE PIRKKALA KANGASALA NOKIA LEMPÄÄLÄ YLÖJÄRVI VESILAHTI TIIVISTELMÄ Tiivistelmässä on

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.04.2012 Diaarinumero POHELY/535/05.02.07/2010 Käsittelijä Jouni Kytösaari Puhelinnumero 050 3128 589 Projektikoodi

Lisätiedot

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan 1 Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan näyttötutkintoihin liittyvää asiaa. Lehden laadintaan ovat osallistuneet useiden eri ammattialojen ja yhteisöjen toimijat. Omalla

Lisätiedot

C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA

C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 18 Liisa Eitakari (toim.) Monimuotoistuva työelämä Työyhteisöjen monimuotoistumisprosessi TyöMMe-hankkeen kokemusten perusteella Liisa Eitakari (toim.)

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä J o h d a n t o POLKUJA TYÖELÄMÄÄN Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä ANNE AALTO, SEIJA ESKOLA, KIM KARLSSON JA ELINA KOPU (TOIM.) Anne Aalto, Seija Eskola, Kim

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot

VÄLKE välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010

VÄLKE välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010 VÄLKE välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010 LOPPURAPORTTI 1.1.2008 30.6.2011 2 TIIVISTELMÄ Välke välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010 oli alueen kuntien ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen

Lisätiedot

Näyttötutkintoja on kehitetty koko ajan

Näyttötutkintoja on kehitetty koko ajan Lähde 1 2005 Työnantaja arvostaa näyttötutkintoa Oulussa on tekemisen meininkiä liikkeelle Uusia todisteita näyttötutkintojen merkityksestä työelämässä Näyttötutkintoja on kehitetty koko ajan siinä hengessä,

Lisätiedot

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA 1 1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA Itä-Hämeen seudun kehittämisstrategian 2020 Osaamisen ja työvoiman saannin turvaaminen - päämäärässä todetaan mm. seuraavaa: Tulevaisuudessa alueidenkin menestymisen

Lisätiedot

Henkilöstön kehittäminen yrityksissä

Henkilöstön kehittäminen yrityksissä Henkilöstön kehittäminen yrityksissä EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2008 Sisällysluettelo Esipuhe...5 Tiivistelmä...6 1. Selvityksen tavoitteet, menetelmät ja edustavuus...8 2. Liiketoiminta ohjaa

Lisätiedot

Maahanmuuttajien työllisyyttä edistävän projektin loppuraportti

Maahanmuuttajien työllisyyttä edistävän projektin loppuraportti Maahanmuuttajien työllisyyttä edistävän projektin loppuraportti Projektin nimi: Projektikoodi: Tavoiteohjelma: Toimintalinja: edistäminen Toimenpidekokonaisuus: Maahanmuuttajien työllisyyttä edistävä projekti

Lisätiedot

Kokemuksia työhönvalmennuksesta aikuiskoulutuksessa. Petteri Ora, Sirkku Niemi, Mikko Metsänen

Kokemuksia työhönvalmennuksesta aikuiskoulutuksessa. Petteri Ora, Sirkku Niemi, Mikko Metsänen Kokemuksia työhönvalmennuksesta aikuiskoulutuksessa Petteri Ora, Sirkku Niemi, Mikko Metsänen Johdanto 4 Koutsi arvioiden ja valmentaen työammattiin 5 1 Koutsin kokonaisuus ja toteuttajat 5 2 Koutsin

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11416 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

PROJEKTIRAPORTTI MOTIVOIDU OPPISOPIMUKSELLA TYÖLLISTY

PROJEKTIRAPORTTI MOTIVOIDU OPPISOPIMUKSELLA TYÖLLISTY PROJEKTIRAPORTTI MOTIVOIDU OPPISOPIMUKSELLA TYÖLLISTY 1.9.2009 30.6.2011 1 Sisällysluettelo 1. Projektin kuvaus... 2 2. Projektin tavoitteet... 2 3. Projektin aikataulu... 3 4. Projektin toteuttajat...

Lisätiedot

momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus

momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus LOPPURAPORTTI momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus Perustiedot projektista Projektin nimi: ESR-Momu-toko Monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutusprojekti Projektikoodi: 85159 Tavoiteohjelma:

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

VAIHTOVALMENNUSHANKKEET SUOMESSA VUOSINA 1993-2001

VAIHTOVALMENNUSHANKKEET SUOMESSA VUOSINA 1993-2001 ETUKANNEN ETUSIVU ETUKANNEN SISÄSIVU VAIHTOVALMENNUSHANKKEET SUOMESSA VUOSINA 1993-2001 Arviointi- ja kehittämiskeskus Marju-Riitta Ilmonen Euroopan sosiaalirahasto 2000-2006 ESR tutkimukset ja selvitykset

Lisätiedot

Tuettu työllistyminen -projekti

Tuettu työllistyminen -projekti Raportteja 2/2011 Tuettu työllistyminen -projekti Työtä tavallisella työpaikalla työhönvalmentajan tukemana Loppuraportti 2011 Lea Nikula (toim.) TUETTU TYÖLLISTYMINEN -PROJEKTI Työtä tavallisella työpaikalla

Lisätiedot

1.10.2005-30.4.2008. Oulun työvoiman palvelukeskus

1.10.2005-30.4.2008. Oulun työvoiman palvelukeskus OULUN TYÖVOIMAN PALVELUKESKUKSEN PALVELUTUOTANNON JA TYÖELÄMÄYHTEYKSIEN KEHITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1.10.2005-30.4.2008 Oulun työvoiman palvelukeskus 19.5.2008 Hanketiivistelmä Hankenimi: Oulun työvoiman

Lisätiedot

TEM raportteja 37/2013

TEM raportteja 37/2013 TEM raportteja 37/2013 Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun toimivuus ja vaikuttavuus TK-Eval Kajaanin yliopistokeskuksen Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Lisätiedot

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Riitta Makkonen & Pilvi Purmonen (toim.) YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot