1 PUHTAUSPALVELUT PUHUTTAVAT -KEHITTÄMISHANKKEEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET PUHTAUSPALVELUT PUHUTTAVAT KEHITTÄMISHANKE PROSESSINA...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 PUHTAUSPALVELUT PUHUTTAVAT -KEHITTÄMISHANKKEEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...4 2 PUHTAUSPALVELUT PUHUTTAVAT KEHITTÄMISHANKE PROSESSINA..."

Transkriptio

1

2 SISÄLTÖ 1 PUHTAUSPALVELUT PUHUTTAVAT -KEHITTÄMISHANKKEEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET PuhtausPalvelut Puhuttavat kehittämishankkeen tavoite ja tarkoitus PuhtausPalvelut Puhuttavat -kehittämishankkeen kohderyhmät PuhtausPalvelut Puhuttavat kehittämishankkeen ohjausryhmä ja henkilöstö PUHTAUSPALVELUT PUHUTTAVAT KEHITTÄMISHANKE PROSESSINA Puhdistuspalvelualan työpaikat ja työsuhteiden erityispiirteet Informaatiotilaisuudet PuhtausPalvelut Puhuttavat kehittämishankkeessa Informaatiotilaisuudet työttömille työnhakijoille Informaatiotilaisuudet työssä oleville Haastattelut ja PuhtausPooliin ohjaaminen PuhtausPooliin ohjaavat koulutukset Osaamiskartoitukset PuhtausPalvelut Puhuttavat -kehittämishankkeessa Osaamiskartoitusten tavoitteet Osaamiskartoitusten toteuttaminen Vaihtokoulutus PuhtausPalvelut Puhuttavat -kehittämishankkeessa TULOKSET PUHTAUSPALVELUT PUHUTTAVAT KEHITTÄMISHANKKEESSA Informaatiotilaisuudet PuhtausPalvelut Puhuttavat kehittämishankkeessa Haastattelut ja PuhtausPooliin ohjaaminen PuhtausPooliin ohjaavat koulutukset PuhtausPoolista hakuammattikoodiin Osaamiskartoitustulosten yhteenveto Osaamiskartoitukset työssä oleville Osaamiskartoitukset työttömille työnhakijoille Osaamiskartoituksesta saadut kokemukset PuhtausPalvelut Puhuttavat -kehittämishankkeen järjestämät lyhytkestoiset koulutustilaisuudet Vaihtokoulutuksen kokeilun tuloksia Työvoimatoimiston, työelämän ja koulutusyksikön välinen yhteistyö... 27

3 4 PUHTAUSPALVELUT PUHUTTAVAT KEHITTÄMISHANKE JA PIENYRITYSYHTEISTYÖ PUHDISTUSPALVELUALAN VETOVOIMA JA TUNNETTAVUUS PUHTAUSPALVELUT PUHUTTAVAT -KEHITTÄMISHANKKEESSA JULKISUUS JA PUHTAUSPALVELUT PUHUTTAVAT KEHITTÄMISHANKKEESTA TIEDOTTAMINEN PUHTAUSPALVELUALAN TYÖVOIMATARPEEN ENNAKOINTIA MIKKELIN JA JUVAN SEUDULLA Työvoiman tarpeen ja osaamisen ennakointia Rekrytointi ja kohtaanto-ongelmat TULOSTEN POHDINTA JA TULEVAT KEHITTÄMISKOHTEET Kehittämistä yhteistyössä Työhallinnon, työelämän ja koulutusyksikön välisen yhteistyön lisäarvo LÄHTEET..38 LIITTEET PuhtausPooliin ohjaavan koulutuksen sisältö (liite 1) Työttömien työnhakijoiden ohjaus työhön tai koulutukseen(liite 2a, prosessikaavio (liite 2b) Osaamiskartoituskaavio, kehitystarveanalyysi (liite 3) Yritys/organisaatiokyselylomake (liite 4) Osaamiskartoitus työvoimahallinnon asiakkaille, kysymyslomake ohjelmalla (liite 5 ) 2

4 TAUSTATIEDOT Hankkeen nimi PuhtausPalvelut Puhuttavat -kehittämishanke Hankekoodi S01858 Tavoiteohjelma 1A Toimintalinja 2: Osaamisen vahvistaminen ja työvoiman valmiuksien edistäminen Toimenpidekokonaisuus 4 Työelämän tasa-arvon edistäminen Hankkeen päävastuuviranomainen Etelä-Savon TE-keskus, työvoimaosasto Hanketta hallinnoiva organisaatio Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä Hankkeen kesto Hankkeen vastuuhenkilö Riitta Flinkkilä, hankekoordinaattori Etelä-Savon ammattiopisto, Kehittämisyksikkö PL Mikkeli Puhelin Postisoite Etelä-Savon ammattiopisto Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Otavankatu Mikkeli 3

5 1 PUHTAUSPALVELUT PUHUTTAVAT -KEHITTÄMISHANKKEEN LÄH- TÖKOHDAT JA TAVOITTEET PuhtausPalvelut Puhuttavat on Euroopan sosiaalirahaston ja TE-keskuksen rahoittama ja Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymän hallinnoima kehittämishanke. Kehittämishankkeessa toteuttajana toimi Etelä-Savon ammattiopiston matkailu-, ravitsemis- ja talousalan yksikkö. PPP -hanketoimintamalli on toteutettu Keski-Suomen PuhtausPalvelut Puhuttavat - hankeen pohjalta. Hanke kantaa samaa rekisteröityä nimeä PuhtausPalvelut Puhuttavat (PPP -hanke). Etelä-Savon ammattiopiston lisäksi PPP kehittämishankkeeseen osallistuivat keskeisinä yhteistyökumppaneina Mikkelin ja Juvan seutujen työelämätoimijat ja työvoimatoimistot. PPP-hankkeen loppuraportti kuvaa toimintamallien toteutusta, tuloksia sekä puhtauspalvelualan yhteistyötoimintamalleja. Hankkeessa kehitetyt toimintamallit ja -tavat ovat syntyneet yhteistyössä työelämän, työhallinnon ja koulutusyksikön kanssa. Samalla myös on vaikutettu työvoimatoimiston ja koulutusyksikön mahdollisuuksiin vastata yritysten ja julkisen sektorin ammattitaitoisen työvoiman saatavuuteen. 1.1 PuhtausPalvelut Puhuttavat kehittämishankkeen tavoite ja tarkoitus Yleistavoitteena on turvata riittävän ja ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus työvoimavaltaiselle puhtauspalvelualalle ja alan työpaikkojen pysyvyys kehittämällä yhdessä erilasia yhteistyö- ja toimintamalleja. Hankkeen toimenpiteillä kohotetaan alan vetovoimaisuutta, jotta työvoimareservinä olevat alan vaihtajat, miehet ja maahanmuuttajat kiinnostuisivat alasta. Hankkeessa luodaan toimiva yhteistyömalli elinkeinoelämän, työvoimatoimistojen ja kouluttajien välille. Samalla kehitetään puhdistuspalvelualan työvoimatarpeen ennakointijärjestelmää ja koulutussuunnittelua. Hankkeen aikana tehostetaan alan työnvälitystä ja koulutukseen ohjaamista. Hankkeessa olevat työnantajat sitoutuvat työorganisaatioanalyyseihin ja kehittävät työtään ja työyhteisöään. Yhdessä kehitetään alan ammattitaidon ja osaamisen tunnistamista ja tunnistamismenetelmiä osaamiskartoituksin. Uutena koulutusmallina kehitetään alalle koulutukseen lähtevän henkilöstön sijaisjärjestelymalli (vaihtokoulutusmalli). 4

6 1.2 PuhtausPalvelut Puhuttavat -kehittämishankkeen kohderyhmät PuhtausPalvelut Puhuttavat kehittämishankkeen tavoitteisiin on kirjattu hankkeen toimenpiteitä kohdistettavaksi pääsääntöisesti tietyille henkilöryhmille. Ryhmät on valittu sekä työllistymisen että alan vetovoimaisuuden lisäämisen näkökulmasta. PPP -hankkeen kohderyhmät ovat: - puhdistuspalvelualalle hakeutuvat työttömät - alalla työskentelevät, joilta puuttuu alan ammatillinen koulutus - ammatinvaihtajat - maahanmuuttajat - miehet - nuoret PPP -kehittämishankkeeseen oli mahdollista liittyä kaikkien puhdistuspalvelualan organisaatioiden. PPP hankkeen aloitusvaiheessa pidettiin puhdistuspalvelujen kehittämispäivä , jossa alustavasti kerrottiin PuhtausPalvelut Puhuttavat kehittämishankkeen toteuttamisesta Mikkelin ja Juvan seudulla. Projektin avauspalaveri järjestettiin , jolloin kerrottiin hankkeeseen tavoitteista. PPP- hankkeen ohjausryhmän avauskokous pidettiin Ohjausryhmä kokoontui kehittämishankkeen aikana 15 kertaa. PPP -hankkeessa yhteistyöyrityksiä olivat ISS Palvelut Oy, SOL Palvelut Oy, Mikkelin kaupunki, Haukivuoren kunta, Ristiinan kunta, Kangasniemen kunta, PE-LA Palvelu Oy, Kangasniemi, Rakennusliike Avikainen, Juva, Mäntyharjun kunta, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri, Mikkelin kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi, Joroisten kunta, Juvan kunta, Puumalan kunta, Juvan, Puumalan ja Sulkavan terveyskeskus kuntayhtymä, Päivin siivous- ja kotiapu, Juva, KOSIMI -konsultointi ja siivoustarvikemyyntiyritys, Mikkeli ja Suur-Savon Siivous Oy. 1.3 PuhtausPalvelut Puhuttavat kehittämishankkeen ohjausryhmä ja henkilöstö PPP -hankkeen ohjausryhmän tehtävänä on toiminnan sisällöllinen suuntaaminen ja TEkeskuksen avustaminen hankkeen toiminnan seurannassa. Ohjausryhmän jäsenet : 5

7 Sinikka Rusanen, Mikkelin työvoimatoimisto Matti Niemelä, Mikkelin työvoimatoimisto Kirsti Hänninen, Suur-Savon Siivous Oy Kati Torniainen, Etelä-Savon TE -keskus Riitta Flinkkilä, Etelä-Savon ammattiopisto, kehittämisyksikkö Päivi Ranta, (Elli Heikkinen) Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Marjukka Hokkanen, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Pekka Patama (Kirsi Pulkkinen), Mikkelin kaupunki, Työvoiman palvelukeskus Reitti Marita Penttinen, Juvan terveyskeskus Pia Mäkeläinen, Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kunta Seija Hämäläinen, Mikkelin kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi Tuovi Väänänen, Ristiinan kunta Tiina Santanen (Eila Aholainen), ISS-Palvelut Oy Paula Hulkko, Etelä-Savon kuntayhtymä Tuula Mankki (Leena Varis), Mikkelin kaupunki Eeva Seitti, SOL-Palvelut Oy Leena Varis, SAKK Leena Kyrö, Etelä-Savon ammattiopisto, SSTY:n edustaja Kirsi Lappalainen, Etelä-Savon ammattiopisto Leena Silvennoinen, PPP-hanke, projektipäällikkö Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi Marja Vesanka Marja Vesangan jäätyä työstään eläkkeelle, hänen tilalleen valittiin puheenjohtajaksi Kirsti Hänninen Suur-Savon Siivous Oy:stä. Hän jatkoi tehtävässä hankeen loppukauden. Ohjausryhmästä on jäänyt pois myös Elli Heikkinen eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Ohjausryhmän kokouksiin on kutsuttu Marja Salmi ja Tarja Väänänen Juvan työvoimatoimistosta, Katriina Säisä ja Markku Turkia Etelä-Savon TE-keskuksesta ja Irma Valtonen Mikkelin työvoimatoimistosta. PPP-hankkeen toiminnoista on vastannut projektipäällikkö Leena Silvennoinen. PPPhankkeeseen ostettiin asiantuntijapalveluja erilaisiin työtehtäviin. Tarja Nöjd toimi projektiasiantuntijana ajalla Tarja Nöjdin siirryttyä muihin tehtäviin hänen tilalleen valittiin Tuula Alenius, ajalle Leena Kyrö suoritti hankkeen arvioinnin. Johanna Korja teki osaamiskartoituskoonteja välisenä aikana. 6

8 Alustavasti PPP-hankeen toiminta suunniteltiin ajalle PPP - hankkeen toiminta oli kesken keväällä 2007, joten hankkeelle myönnettiin jatkoaikaa saakka. 2 PUHTAUSPALVELUT PUHUTTAVAT KEHITTÄMISHANKE PROSES- SINA PPP hanketoiminnalla etsittiin uusia toimintatapoja, joilla puhdistuspalvelualan vetovoimaisuus kasvaisi ja kehittyisi. Näitä toimintatapoja olivat mm. informaatiotilaisuudet, työnvälityksen tehostaminen, ohjaava koulutus, osaamiskartoitus ja vaihtokoulutus. Työttömien ohjaus koulutukseen tai työhön tapahtui pääasiassa PuhtausPooliin ohjaavan koulutuksen kautta. Puhdistuspalvelualan työtehtävissä olevat henkilöt ohjattiin osaamiskartoitusten kautta ammatilliseen koulutukseen. 2.1 Puhdistuspalvelualan työpaikat ja työsuhteiden erityispiirteet PuhtausPalvelut Puhuttavat -kehittämishankkeen tarpeen on synnyttänyt alan työvoiman tarve ja alalla esiintyvät rekrytointi ongelmat. Kehittämishankeen aikana ( ) on toiminta-alueella ollut avoimena yhteensä 490 avointa työpaikkaa, joista Mikkelin työvoimatoimiston alueella 387 paikkaa. Tehtävä Juva Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Yhteensä Sairaala-apulainen Siivoustyönjohtaja Palveluvastaava Laitossiivooja Ikkunanpesijä Kerroshoitaja Auto/Vaunusiivooja Ikkunanpesijä Rakennussiivooja Muu siivoustyö Yhteensä Taulukko 1 Avoimien puhdistuspalvelualan paikkojen lukumäärä

9 Avoimista puhdistuspalvelualan paikoista 45 %:n on arvioitu kestävän yli 6 kuukautta tai enemmän ja 55 % paikoista on arvioitu kestävän alle 6 kuukautta. Lyhytkestoisissa paikoissa merkittävä osa on erilaisia lomituksia (kesälomat) ja sijaisuuksia (sairaspoissaolot). Kesto Juva Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Yhteensä 01 alle 11 pv pv - 1 kk kk kk kk Yli 12 kk Yhteensä Taulukko 2. Avoimien puhdistuspalvelualan paikkojen suunniteltu kesto Puhdistuspalvelualan avoimista paikoista 41 % on luokiteltu kokopäivätyöksi. Noin 4 % paikoista on ollut vuorotyötä ja 55 % on työajaltaan luokiteltu osa-aikatyöksi. Osa-aikaisia paikkoja on eniten Mikkelissä 62 % ja vähiten Juvalla 36 %. Työaika Juva Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Yhteensä 01 Kokopäivätyö vuorotyö vuorotyö yötyö osapäivätyö muu osa-aikatyö iltatyö ei tiedossa 2 2 Yhteensä Taulukko 3 Avoimien alan paikkojen suunniteltu työaika Työsuhteiden kestot ja työn osa-aikaisuus on ollut projektin osanottajilla hyvin tiedossa jo käynnistysvaiheessa. Niillä on kuitenkin suuri vaikutus alan vetovoimaisuuteen, joten ne ovat olleet esillä kun erilaisia tilaisuuksia on pidetty. 8

10 2.2 Informaatiotilaisuudet PuhtausPalvelut Puhuttavat kehittämishankkeessa PPP-hankkeen aikana pidettiin informaatiotilaisuuksia, joissa kerrottiin puhdistuspalvelualasta, hankkeen toiminnasta ja tavoitteista sekä tuotiin esille puhdistuspalvelualan kouluttautumismahdollisuuksia. Tilaisuudet kohdennettiin puhdistuspalvelutyötä hakevien työttömien lisäksi nuoriin, ammatinvaihtajiin, maahanmuuttajiin ja miehiin. Työssä oleville infoissa painotettiin ammattiosaamisen tärkeyttä Informaatiotilaisuudet työttömille työnhakijoille Puhdistuspalvelualasta kiinnostuneille työttömille työnhakijoille lähetettiin kutsut yhteisiin infotilaisuuksiin. Niissä kerrottiin PPP-hankkeen tavoitteista ja toimenpiteistä, joilla edistetään puhdistuspalvelutyötä hakevien työllistymistä. Lisäksi esiteltiin puhdistuspalvelualaa ja sen työmahdollisuuksia sekä alan koulutusta. Tilaisuuteen osallistujat palautti esitietolomake, joka oli lähetetty työvoimatoimiston asiakkaille info -kutsun yhteydessä. Esitietolomakkeessa kysyttiin henkilön aiempi puhdistuspalvelualan koulutus- ja työkokemus sekä halukkuus puhdistuspalveluala työhön ja alan koulutukseen. Sen jälkeen potentiaalisille puhdistuspalvelualan työtä hakeville suoritettiin haastattelu. Haastattelun jälkeen valitut ohjattiin yhden tai kahden opintoviikon kestävään PuhtausPooliin ohjaavaan koulutukseen. Työnhakijat, jotka eivät halunneet ottaa vastaan puhdistuspalvelualan työtä tai koulutusta ohjattiin esim. muuhun ammatilliseen koulutukseen, työhön tai ammatinvalinnanohjaukseen. PPP-informaatiotilaisuuksia järjestettiin työttömille työnhakijoille yhteistyössä työvoimatoimistojen kanssa Mikkelissä, Mäntyharjulla, Kangasniemellä, Puumalassa, Juvalla ja Joroisissa Informaatiotilaisuudet työssä oleville Työssä oleville informaatiotilaisuuksia järjestettiin työpaikkakohtaisesti. Henkilöstöltä kysyttiin taustatietojen lisäksi kouluttautumishalukkuutta. Samalla kerrottiin PPP hanketoiminnasta, osaamiskartoituksista ja tiedotettiin puhdistuspalvelualan koulutuksista. 9

11 2.3 Haastattelut ja PuhtausPooliin ohjaaminen PuhtausPooliin koottiin puhdistuspalvelualan työtä hakevia osaajia. PuhtausPooliin valittiin siten, että työvoimatoimiston edustaja etsi asiakasrekistereistä puhdistuspalvelualan työtä hakevat henkilöt ja kutsui heidät haastatteluun. Työvoimaneuvoja ja projektipäällikkö haastattelivat työnhakijat. Ensimmäisenä haastateltiin työnhakijat, jotka ensisijaisesti hakivat (hakutoive 1) puhdistuspalvelualan työtä. Seuraavaksi haastatteluun kutsuttiin työnhakijat, joilla oli ensisijaisesti ammattihakuna muu ammattiala ja puhdistuspalveluala toisena hakuammattina (hakutoive 2, 3). Haastatteluissa pyrittiin selvittämään kiinnostus puhdistuspalvelualan työhön ja ammatilliseen kehittämiseen. Työnhakijat, jotka eivät halunneet ottaa vastaan puhdistuspalvelualan alan työtä tai koulutusta poistettiin puhdistuspalvelualan työtä hakevien rekisteristä. Puhdistuspalvelualasta kiinnostuneille työnhakijoille järjestettiin PuhtausPooliin ohjaava koulutus (liite1). Työvoimatoimisto/ työtilanne Juva Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Savonlinna Yhteensä 00 Sijoitettu Työssä Työtön Lyhen.työviikko Työv.ulkop Asiak.päättynyt Yhteensä Taulukko 4 PuhtausPoolitilanne Joulukuussa ajettu raportti kuvaa Puhtaus-poolissa olevien tilannetta projektin päättyessä. Raportointihetkellä työttömänä on poolissa olijoista ollut työttömänä 17 henkeä (24 %), joka on korkea avoimien paikkojen määrään nähden. Työvoiman ulkopuolella on 5 henkeä (7 %), tähän ryhmään kuuluu työvoimakoulutuksessa olevat ja sairaslomalla olevat. Loput 48 henkeä jakautuvat sijoitettuihin, työssä oleviin ja asiakkuuden päättäneisiin, eli pääasi- 10

12 assa he ovat työssä. Asiakkuuden päättäneiden kohdalla päättymissyy voi olla myös muu kuin työhön meno, esim. työttömyys- tai muu eläke. Projektin aikana käytiin ohjausryhmässä ja muissa yhteistyötilaisuuksissa lukuisia keskusteluja siitä miksi puhtaus-poolissa olevissa ja muissa alan työnhakijoissa on työttömiä työnhakijoita vaikka alalla on avoimia työpaikkoja. Keskustelujen tuloksena päädyttiin tekemään arvio alan työhakijoiden työllistymismahdollisuuksista. Arvion teki projektiin palkattu työvoimaneuvoja jolla oli alan koulutus (siivousteknikko) ja kokemus alan työhönotosta ja työnjohdosta mm. yksityisissä palveluliikkeissä. Avoimet puhdistuspalvelualan työpaikat Juva Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Total Sairaala-apulainen Siivoustyönjohtaja Palveluvastaava Laitossiivooja Ikkunanpesijä Kerroshoitaja Ikkunanpesijä Rakennussiivooja Muu siivoustyö Total Taulukko 5 Avoimien puhdistuspalvelualan paikkojen lukumäärä 12 kk aikana, tilanne PuhtausPalvelut Puhuttavat Poolitilanne Työvoimatoimisto Juva Mikkeli Kangasniemi Mäntyharju Palvelukeskus Savonlinna Total 00 Sijoitettu Työssä Työtön Lyhen.työviikko Työv.ulkop Asiak.päättynyt Total Taulukko 6 PuhtausPalvelut Puhuttavat poolin tilanne

13 Työnhakijan tila Työtön Sijoitettu Työvoiman ulkopuolella Lyhennetty työviikko Työssä Ok = työllistyy itse (PPP = 9kpl) Vaj.kuntoinen, fyys Kouluttamaton Vaj.kuntoinen, henk. 7 Ikä (työllistymisen este 1.sij.) 32 Kulkuyhteydet 1 Muut syyt, soveltuvuus ym. 1 Toistuvaistyötön, palkkatuki 12 Opiskelija(tk tai omaehtoinen) 14 Sairasloma 26 Työkyvyttömyyseläke 1 Vanhempainvapaa 1 Kuntoutustuki 3 Kuntouttava työtoiminta Yhteensä Siivousalan työnhakijat yht Taulukko 7 Siivousalan työnhakijoiden tilanne Mikkelin työvoimatoimiston alueella, Mikkeli-Puumala- Hirvensalmi-Ristiina(1., 2., tai 3. hakutekijä) Työssä olevista puhdistuspalvelualan hakijoista 77 henkilöä työskentelee puhdistuspalvelualalla, muut 22 henkilöä työskentelevät eri aloilla. Työssä olevista 99. puhdistuspalvelualan hakijasta 41. henkilöllä on joku palvelualan tutkinto suoritettu, näistä 19. on puhdistuspalvelualan perustutkinto tai ammattitutkinto suoritettu. Joku muu tutkinto kuten merkonomi, artesaani, ompelija tai puutarhuri on 36. työssä olevalla puhdistuspalvelualan hakijalla. Työttömistä työnhakijoista; Esteenä ikä v.; kansakoulupohjaisia 16 henkilöä, laitossiivoojakurssin käyneitä 8 henkilöä, muilla 8. joku muu koulutus pohja (ompelija ym.). Työttömistä työnhakijoista; 41. on joku seuraavista suoritettu, puhdistuspalvelualan perustutkinto, kotitalous- ja kuluttajapalvelujen perustutkinto, laitoshuoltajan ammattitutkinto tai laitossiivoojan työvoimakoulutus. Muita tutkintoja mm. ompelija, artesaani, kokki. 12

14 Kouluttamaton; hakijalla ei ole minkään alan perustutkintoa tai ammattitutkintoa suoritettu. Hakee puhdistuspalvelualan työtä ensisijaisesti tai toissijaisesti. Työnhakijan tila Työtön Sijoitettu Työssä Ok = työllistyy itse (PPP=3) Vaj.kuntoinen, fyys. 1 Kouluttamaton Vaj.kuntoinen, henk. 4 2 Ikä (työllistymisen este 1.sij.) 8 Muut syyt, soveltuvuus ym. 1 Työvoiman ulkopuolella Lyhennetty työviikko Toistuvaistyötön, palkkatuki Opiskelija Sairasloma Kuntouttava työtoiminta Yhteensä Työttö myyseläkkeellä Yhteensä Taulukko 4 Puhdistuspalvelualan työnhakijoiden tilanne Juvan työvoimatoimiston alueella(1., 2., tai 3. hakutekijä) Työttömistä puhdistuspalvelualan työnhakijoista 8. on alan koulutus; laitoshuoltajan ammattitutkinto 3:lla, puhdistuspalvelualan perustutkinto 5., joku muu tutkinto /kurssi 12., kansakoulupohjaisia 7 henkilöä, kansalaiskoulupohjaisia 2 henkilöä ja peruskoulupohjaisia 6 henkilöä. Esteenä ikä v.; kahdella lyhyt kurssipohjainen koulutus, muut kansakoulu- tai kansalaiskoulupohjaisia. Työssä olevista siivoustyönhakijoista 10. on puhdistuspalvelualan perustutkinto tai ammattitutkinto, hakijoista 17. on joku muu tutkinto esim. merkonomi, ravintola-alan koulutus. Kansakoulupohjaisia työntekijöitä on 5 henkilöä ja peruskoulupohjaisia 4 henkilöä. Kouluttamaton; hakijalla ei ole minkään alan perustutkintoa tai ammattitutkintoa suoritettu. Hakee puhdistuspalvelualan työtä ensisijaisesti tai toissijaisesti. 13

15 Työnhakijan tila Ok = työllistyy itse (PPP=0kpl) Vaj.kuntoinen, fyys. Kouluttamaton Vaj.kuntoinen, henk. Ikä Kulkuyhteydet Muut syyt, soveltuvuus ym. Toistuvaistyötön, palkkatuki Opiskelija (tk tai omaehtoinen) Sairasloma Työkyvyttömyyseläke Vanhempainvapaa Kuntoutustuki Kuntouttava työtoiminta Yhteensä Työtön Sijoitettu Työvoiman ulkopuolella Lyhennetty työviikko Työssä Siivousalan työnhakijat yht Taulukko 5 Puhdistuspalvelualan työnhakijoiden tilanne Kangasniemi Mäntyharju Pertunmaa -alueella. (1., 2., tai 3. hakutekijä) Työssä olevista puhdistuspalvelualan työnhakijoista 10 henkilöä työskentelee puhdistuspalvelualalla, muut 2 henkilöä muovityöntekijöinä. Työssä olevista 12. puhdistuspalvelualan työnhakijasta 2. henkilöllä on laitossiivoojan työvoimakoulutus suoritettu, 1 tarjoilija, yksi suurtalouskokki, yksi lähihoitaja ja yksi suorittanut elintarvikealan perustutkinnon. Kansakoulupohjaisia työntekijöitä on 1, kansalaiskoulun käyneitä 2 ja peruskoulupohjaisia 3 henkilöä. Työttömistä työnhakijoista; 2. on laitoshuoltajan ammattitutkinto, 2. laitossiivoojan työvoimakoulutus, 1. perhepäivähoitajan työvoimakoulutus, 1. lastenohjaajan ja 1. hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto. Lisäksi peruskoulupohjaisia on 3, kansakoulupohjaisia 1 ja keskikoulupohjaisia 1. Kouluttamaton; hakijalla ei ole minkään alan perustutkintoa tai ammattitutkintoa suoritettu. Hakee puhdistuspalvelualan työtä ensisijaisesti tai toissijaisesti. 14

16 2.3.1 PuhtausPooliin ohjaavat koulutukset Ohjaavan koulutuksen sisällöllinen tavoite painottui puhdistuspalvelualan tunnetuksi tekemiseen, kouluttautumismahdollisuuksien esille tuomiseen ja kunkin työnhakijan henkilökohtaisen suunnitelman laadintaan. PuhtausPooliin ohjaavalla koulutuksella ei ainoastaan tavoitella suoraa työllistymistä, vaan se on osa pidempää polkua kohti työelämää. Ohjaavan koulutuksen aikana suoritettavan osaamiskartoituksen avulla tunnistettiin henkilön puhdistuspalvelualan osaaminen ja sen perusteella suunniteltiin jatkotoimenpiteet. Työnhakijat, jotka ovat suorittaneet kahden viimeisen vuoden aikana ammatilliset opinnot, heidät koodattiin puhtauspoolityöntekijöiksi ja ohjattiin työnhakuun. Osaamiskartoitukset suoritettiin työttömille työnhakijoille Mikkelin ammattiopistolla tai aidoissa työelämän kohteissa PuhtausPooliin ohjaavan koulutuksen aikana. Osaamisen tunnistamisen kriteereinä käytettiin puhdistuspalvelualan perustutkinnon perusteita. Osaamiskartoitus oli rajattu ylläpitosiivouksen toteutukseen ja perustiedon hallintaan. Osaamisen arvioinnin tulosten perusteella työnhakijat rekisteröitiin PuhtausPooliin tai ohjattiin alan koulutukseen, työhön, työelämävalmennukseen tai ammatinvalinnan ohjaukseen (liitteet 2a ja 2b). 2.4 Osaamiskartoitukset PuhtausPalvelut Puhuttavat -kehittämishankkeessa Osaamiskartoitus avain ammattitaitoon menetelmä saatiin Pohjois-Karjalan aikuis- ja ammattiopistolta, jossa käynnistettiin osaamiskartoitukset vuonna 2004 (liite 3 ). Puhdistuspalvelualan opettaja Seija Ikonen edellä mainitusta oppilaitoksesta luennoi osaamiskartoitusten organisoinnista ja toteutuksesta PPP-hankkeen ohjausryhmän avauskokouksessa Opettaja Seija Ikonen esitteli työelämän edustajille osaamiskartoituksen toteuttamista PPP -hankkeen toiminnallinen työ painottui osaamiskartoitusten mallintamiseen ja kehittämiseen. Osaamiskartoitus on toimintamenetelmä, jolla tunnistetaan henkilöiden ammattitaito suhteessa alan perus- ja ammattitutkintoon tai työssä vaadittavaan osaamiseen. Osaamisen arvioinnin tavoitteena on henkilöstön ammatillisen tieto-taitotason kehittäminen työelämän tarpeita vastaavaksi. Osaamisen/ammatillisen osaamisen tunnistamisen suoritti näyttötutkintomestari pätevyyden omaava puhdistuspalvelualan opettaja. Osaamiskartoituksessa tuli esiin myös ohjauk- 15

17 sellinen näkökulma, eli miten kartoitettavan pitää kehittää omaa työtään. Myös taloudellinen ja tehokas työskentely sekä henkilön fyysinen ja psyykkinen jaksaminen huomioitiin Osaamiskartoitusten tavoitteet Tavoitteena oli PPP hankkeen aikana suorittaa osaamiskartoituksia 50. työssä olevalle henkilölle. Osaamiskartoituksia tehtiin 110. työssä olevalle. Työttömille osaamiskartoitustavoite oli 170 (sisälsi PuhtausPooli koulutukset), kartoituksia toteutettiin 128 henkilölle. Osaamiskartoitusten kokonaistavoite oli 220, kartoituksia toteutettiin yhteensä 238 henkilölle. Osaamiskartoituksiin osallistui kaikki PPP-kehittämishankeen kohderyhmät Osaamiskartoitusten toteuttaminen Osaamiskartoitusten toteuttaminen aloitettiin syksyllä 2005 ja kartoitukset jatkuivat täysipainoisesti koko hankkeen ajan. Tulosten kirjaamisessa hyödynnettiin Webropol- verkkoohjelmaa, jonka avulla pystyttiin tulostamaan yksilöidyt raportit henkilö-, työpaikka- tai paikkakuntakohtaisesti. Osaamiskartoitukset suoritettiin työssä oleville omassa työkohteessa normaalia päivittäistä siivoustyötä seuraten. Osaamista analysoitiin ja suoritusta arvioitiin perus- ja ammattitutkinnon perusteiden mukaan. Osaamiskartoituksen käytännön työosuus rajattiin ylläpitosiivoukseen. Kartoitettavan muu ammatillinen osaaminen tunnistettiin siten, että kartoittaja kyseli ja pyysi perustelemaan valintoja työskentelyn aikana. Tämän lisäksi kartoitettavaa kannustettiin arvioimaan omaa työskentelyään ja valintojaan sekä työskentelyn aikana että sen loputtua. Kartoitustilanteessa käytiin arvioijan ja kartoitettavan välillä keskustelua sekä haettiin perusteluja valituille työmenetelmille ja työskentelytavoille. Tavoitteena oli valita ergonomisesti oikeat työvälineet ja menetelmät työn taloudelliseen ja tehokkaaseen toteuttamiseen. Huolella suunniteltu ja järkevästi toteutettu työ tukee myös työssä jaksamista. Oman työn ja osaamisen kehittäminen sekä kouluttautuminen lisäävät oman työn ja koko puhdistuspalvelualan arvostusta. Pitkän puhdistuspalvelualan työkokemuksen ja alan koulutuksen omaavilla henkilöillä voi olla paljon tunnistamatonta osaamista ja hiljaista tietoa vaikka tutkinto olisikin suorittamatta. 16

18 Palautekeskustelun kirjallisessa itsearvioinnissa tunnistettiin osaamisen vahvuudet ja erityisosaaminen sekä laaja-alaisen ammattitaidon hallinnan edellyttämät kehittämisasiat. Osaamiskartoituksia suoritettiin julkisen hallinnon ja yksityisten palveluliikkeiden henkilöstölle sekä kolmelle pienyritysasiakkaalle. Osaamiskartoitukset toteutettiin seuraavien työnantajien työntekijöille: ISS Palvelut Oy, Mikkelin kaupunki, Haukivuoren kunta, Kangasniemen kunta, PE-LA Palvelu Oy, Kangasniemi, Mäntyharjun kunta, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri, Mikkelin kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi, Juvan kunta, Puumalan kunta, Juvan, Puumalan ja Sulkavan terveyskeskus kuntayhtymä. 2.5 Vaihtokoulutus PuhtausPalvelut Puhuttavat -kehittämishankkeessa Hankkeessa kehitettiin vaihtokoulutusmallia, jonka tavoitteena oli tukea alan opiskelijoiden työssäoppimista, samalla mahdollistettiin työssä olevan henkilöstön kouluttautuminen. Työssä olevat opiskelivat työajalla ja päiväaikaan, jolloin vaihto opiskelijoiden oli tarkoitus sijaistaa heitä. Hankkeen tavoitteiden mukaan vaihtokoulutusmallia toteutettiin siten, että opiskelijoille tarjottiin työssäoppimista erilaisissa työympäristöissä. Vastaavasti tämä palvelu vapautti vakinaisia työntekijöitä ammatilliseen täydennyskoulutukseen. Vaihtokoulutusmalli palvelee myös työelämän sijaisjärjestelyjä ja antaa työhön hakeutuville laaja-alaisen käytännön ammatillisen osaamisen. Vaihtokoulutus perustuu vahvasti työssäoppimiseen, jossa työ ja opiskelu vuorottelevat. Vaihtokoulutusmallia suunniteltiin kokeiltavaksi puhdistuspalvelualan perustutkinnon työvoimakoulutuksessa Juvalla ja laitoshuoltajan ammattitutkintoon valmistavassa päivityskoulutuksissa Mikkelissä. Oppilaitoksessa toteutettiin tuolloin näitä puhdistuspalvelualan koulutuksia. Vaihtokoulutusmallin toteuttaminen suunniteltiin PPP-hankkeessa aloitettavaksi keväällä Koulutuksiin lähtevien työntekijöiden esimiehet olivat mukana vaihtokoulutuksen suunnittelussa ja kokeilun edistämisessä kehittämishankkeen työntekijän kanssa. Opiskelun aloittaville työntekijöille pidettiin tilaisuuksia, joissa kerrottiin vaihtokoulutuksesta opintojen aikana. 17

19 3 TULOKSET PUHTAUSPALVELUT PUHUTTAVAT KEHITTÄMISHANKKEESSA 3.1 Informaatiotilaisuudet PuhtausPalvelut Puhuttavat kehittämishankkeessa Informaatiotilaisuuksissa esiteltiin PPP kehittämishankkeen toimintaa, markkinoitiin osaamiskartoituksia ja puhdistuspalvelualan koulutuksia. Hankekauden aikana pidettyihin informaatiotilaisuuksiin osallistui 171 työtöntä työnhakijaa, sekä 206 työssä olevaa puhdistuspalvelualan työntekijää. Näissä työn hakija ja työntekijäluvuissa on sisällä kaikki PPPhankkeen kohderyhmät. 3.2 Haastattelut ja PuhtausPooliin ohjaaminen Työvoimaneuvoja ja projektipäällikkö haastattelivat hankkeen alkuvaiheessa työttömät puhdistuspalvelualan työtä hakevat. Haastattelun jälkeen henkilö ohjattiin PuhtausPooliin ohjaavaan koulutukseen ja edelleen PuhtausPooliin työnhakijaksi. Työttömiä työnhakijoita haastateltiin yhteensä 128 henkilöä. PPP hankkeen aikana toimintamallia muutettiin siten, että työhallinnon edustaja kutsui puhdistuspalvelualan työtä hakevat PuhtausPooliin ohjaavaan koulutukseen, jossa suoritettiin haastattelu ja osaamiskartoitus. 3.3 PuhtausPooliin ohjaavat koulutukset PuhtausPooliin ohjaavaan koulutukseen osallistui 105 työtöntä, osaamiskartoituksia suoritettiin yhteensä 128. työnhakijalle. Ilman ohjaavaa koulutusta kartoituksia suoritettiin 23. työnhakijalle, joilla oli puhdistuspalvelualan työkokemusta tai ammatillista koulutusta taustalla. PuhtausPooliin ohjaavan koulutuksen palautteissa todettiin, että puhdistuspalvelualasta ja koulutusvaihtoehdoista sekä tutkinnon merkittävyydestä annettu tieto lisäsi kouluttautumishalukkuutta. 3.4 PuhtausPoolista hakuammattikoodiin Kehittämishankkeen aikana kävi selväksi, että puhdistuspalvelualan työhakijoille laitettu PuhtausPooli -koodi ei yksistään riitä hakutekijäksi haettaessa ehdokkaita alan avoimiin työpaikkoihin. PuhtausPoolin työnhakija, joka palkataan toiseen alan yritykseen ei välttämättä menestykään toisen yrityksen työnhakuvalinnoissa. Tästä johtuen PuhtausPooli - 18

20 koodin käytöstä luovuttiin ja työhallinnon käytössä olevaan ammattikoodistoa käytettiin uudella tavalla. Uudessa menetelmässä ammattitaidon omaavat työhakijat erotetaan muista alan työnhakijoista. Järjestelmä on otettu käyttöön Juvan ja Mikkelin työvoimatoimistoissa hakuammattikoodilla, jonka avulla nostetaan esiin siivoustyötä hakevat henkilöt. 1. Puhdistuspalvelualan työnhakija, jolla on alan koulutusta ja työkokemusta 2. Puhdistuspalvelualan työnhakija, jolla ei ole alan koulutusta tai työkokemusta hakuammattikoodi laitossiivooja hakuammattikoodi (ei alan tutkintoa eikä työkokemusta) Työllistymistä edistetään ohjaamalla työnhakijoita osaamiskartoitukseen, puhdistuspalvelualalle ohjaavaan koulutukseen tai työelämävalmennukseen. Työnhakijan on mahdollista suorittaa puhdistuspalvelualan perustutkinto, alan ammattitutkinto tai alan täydennyskoulutus osatutkintoina. Puhdistuspalvelualan laaja-alainen ammatillinen osaaminen edesauttaa työllistymistä. Tehostetun työnvälityksen tavoitteena on ollut löytää avoimiin puhdistuspalvelualan työpaikkoihin osaavat työntekijät. Työhallinto toteutti tässä hankkeessa puhdistuspalvelualan työnhakijoille tehostetta työnvälitystä. Tehostettuun työnvälitykseen kuuluu erilaista työnhaku- ja koulutusohjausta. Työnhakijan soveltuvuutta puhdistuspalvelualan työhön selvitettiin haastattelujen ja osaamisen tunnistamisien avulla. Työvoimatoimistossa työskenteli työvoimaneuvoja, joka ylläpiti ja kehitti PuhtausPooli -palvelua. Työttömien työnhakijoiden henkilökohtaiset osaamisen tunnistaminen-palautteet kirjattiin työvoimatoimiston asiakasrekisteriin, jolloin ajantasainen tieto osaamisesta palvelee kaikkia työnvälittäjiä. Työtä hakiessa on mahdollisuus esittää osaamiskartoitustiedot työnantajalle. Kartoitustiedolla on myös työllistymistä nopeuttava vaikutus, niillä työnhakijoille, joilla on vahvuuksia enemmän kuin kehittämiskohteita. Koulutukseen hakeutuvien osaamiskartoituspalautteita hyödynnetään vastaavasti henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laadinnassa. 19

1 PUHTAUSPALVELUT PUHUTTAVAT -KEHITTÄMISHANKKEEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET PUHTAUSPALVELUT PUHUTTAVAT KEHITTÄMISHANKE PROSESSINA...

1 PUHTAUSPALVELUT PUHUTTAVAT -KEHITTÄMISHANKKEEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET PUHTAUSPALVELUT PUHUTTAVAT KEHITTÄMISHANKE PROSESSINA... SISÄLTÖ 1 PUHTAUSPALVELUT PUHUTTAVAT -KEHITTÄMISHANKKEEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...4 1.1 PuhtausPalvelut Puhuttavat kehittämishankkeen tavoite ja tarkoitus... 4 1.2 PuhtausPalvelut Puhuttavat -kehittämishankkeen

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

TE-palvelut ja validointi

TE-palvelut ja validointi TE-palvelut ja validointi Mestari2013 - Sinut on tunnistettu! koulutuspolitiikan seminaari 26.-27.11.2013 TE-PALVELUIDEN UUDISTAMINEN v. 2013- TE-PALVELUT JA VALIDOINTI EPÄVIRALLISEN JA ARKIOPPIMISEN TIETOJEN,

Lisätiedot

Taustatietoa selvityksestä

Taustatietoa selvityksestä Taustatietoa selvityksestä TK-Eval yhteistyössä Kajaanin yliopistokeskuksen Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA:n kanssa Toteuttajina YTM Keimo Sillanpää, YTM Tommi Ålander, FM Sirpa Korhonen,

Lisätiedot

Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin

Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin HENRY Foorumi 2012 Lisa Forss Liiketoimintajohtaja, Taitoprofiilit/StaffEdu Oy 1 Taitoprofiilit/StaffEdu Oy Koulutuspalveluita työhallinnolle

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII -

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus p Perus, ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutusta Yhteistyöoppilaitokset 17 kuntaa Valittavana yli 360 tutkintoa Tietopuolinen

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Nuorten oppisopimuskoulutus Tarja Orellana, koulutustarkastaja p. 040 341 5189 tarja.orellana@jao.fi

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi tai oppisopimuskeskus@sakky.fi

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Uudet kiinteistöpalvelualan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot voimaan 1.8.2013. Huomioi uudet tutkinnot palvelua tilatessasi!

Uudet kiinteistöpalvelualan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot voimaan 1.8.2013. Huomioi uudet tutkinnot palvelua tilatessasi! Uudet kiinteistöpalvelualan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot voimaan 1.8.2013 Huomioi uudet tutkinnot palvelua tilatessasi! Sisällys Koulutusuudistuksen taustaa Mikä muuttuu? Alan ammatillinen koulutus,

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit E N E M M Ä N O S A A M I S T A 21.11.2012 1 Mihin tarpeeseen hanke vastaa ja miten? Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Etelä-Savon nuorten työttömien aktivointiaste toukokuussa 45 % Suomen kolmanneksi paras. Työllisyyskatsaus, toukokuu

Etelä-Savon nuorten työttömien aktivointiaste toukokuussa 45 % Suomen kolmanneksi paras. Työllisyyskatsaus, toukokuu NÄKYMIÄ KESÄKUU 2013 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savon nuorten työttömien aktivointiaste toukokuussa 45 % Suomen kolmanneksi paras Työllisyyskatsaus, toukokuu 2013 25.6.2013 klo 9:00 Työttömät työnhakijat

Lisätiedot

Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta

Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta Marjut Nyström, lehtori Keskuspuiston ammattiopisto 23.9.2015 Erityisesti Sinulle Opinnollistamisen määritelmä Opinnollistamisella tarkoitetaan ammatillisen

Lisätiedot

Omaehtoisen koulutuksen työttömyysturvalla aloittaneita Etelä- Savossa tänä vuonna jo lähes 700. Työllisyyskatsaus, syyskuu 2012 23.10.2012 klo 9.

Omaehtoisen koulutuksen työttömyysturvalla aloittaneita Etelä- Savossa tänä vuonna jo lähes 700. Työllisyyskatsaus, syyskuu 2012 23.10.2012 klo 9. NÄKYMIÄ LOKAKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Omaehtoisen koulutuksen työttömyysturvalla aloittaneita Etelä- Savossa tänä vuonna jo lähes 700 Työllisyyskatsaus, syyskuu 2012 23.10.2012 klo 9.00 Omaehtoisen

Lisätiedot

OTA TALTEEN! Muoviteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot MUOVISTA AMMATTI. - Ammatista tutkinto

OTA TALTEEN! Muoviteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot MUOVISTA AMMATTI. - Ammatista tutkinto Muoviteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot OTA TALTEEN! MUOVISTA AMMATTI - Ammatista tutkinto Suorita perus-, ammattitai erikoisammattitutkinto Muovien kiehtovaan maailmaan pääsee montaa reittiä. Ilman

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta

Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta Etelä-Savossa Työllisyyskatsaus, kesäkuu 2012 24.7.2012 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli

Lisätiedot

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1 JÄRJESTÄJILLE 1 Taustatiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjätyyppi Kunta Kuntayhtymä Muu taustayhteisö Vastaajan nimi Vastaajan asema organisaatiossa Vastaajan sähköpostiosoite Vastaajan

Lisätiedot

Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen. Johanna Laukkanen 27.1.2010

Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen. Johanna Laukkanen 27.1.2010 Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen Johanna Laukkanen 27.1.2010 Ammatillinen työvoimakoulutus Ammatillinen työvoimakoulutus Pääosin tutkintotavoitteista koulutusta Myös lisä- ja täydennyskoulutusta Yrittäjäkoulutusta

Lisätiedot

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen!

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! OPPISOPIMUS Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! KEUDA 1 1.4.2015 OPPISOPIMUS Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula sekä

Lisätiedot

Ammattiosaamisen merkitys tehokkuuden ja laadun tuottamisessa Mistä ja miten koulutettua henkilöstöä alalle tulevaisuudessa

Ammattiosaamisen merkitys tehokkuuden ja laadun tuottamisessa Mistä ja miten koulutettua henkilöstöä alalle tulevaisuudessa Ammattiosaamisen merkitys tehokkuuden ja laadun tuottamisessa Mistä ja miten koulutettua henkilöstöä alalle tulevaisuudessa Mitä kiinteistöpalveluala on tänään? osa mittavaa kiinteistö- ja rakentamisklusteria

Lisätiedot

22.02.12. Oppisopimus. - väylä ammattitaitoon. Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus. www.pkky.

22.02.12. Oppisopimus. - väylä ammattitaitoon. Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus. www.pkky. Oppisopimus - väylä ammattitaitoon Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus www.pkky.fi/oppisopimus Määritelmä: OPPISOPIMUS ON PÄÄOSIN TYÖPAIKALLA KÄYTÄNNÖN TYÖTEHTÄVISSÄ TAPAHTUVA

Lisätiedot

Etelä-Savon Teollisuuden osaajat

Etelä-Savon Teollisuuden osaajat Etelä-Savon Teollisuuden osaajat YHTEISTYÖSSÄ MUKANA Eteläsavolainen verkostohanke Rahoitus: rakennerahastot (ESR), Etelä-Savon ELY - keskus Kokonaishanke 896 000 ESR -rahan osuus 581 000 Hallinnoijana

Lisätiedot

Miesten työttömyysaste erityinen huolenaihe Etelä-Savossa

Miesten työttömyysaste erityinen huolenaihe Etelä-Savossa NÄKYMIÄ MAALISKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Miesten työttömyysaste erityinen huolenaihe Etelä-Savossa Työllisyyskatsaus, helmikuu 2012 20.3.2012 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli helmikuun

Lisätiedot

Lomautukset lisäsivät Etelä-Savossa työttömien määrää. Työllisyyskatsaus, marraskuu klo 9.00

Lomautukset lisäsivät Etelä-Savossa työttömien määrää. Työllisyyskatsaus, marraskuu klo 9.00 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Lomautukset lisäsivät Etelä-Savossa työttömien määrää Työllisyyskatsaus, marraskuu 2014 23.12.2014 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli marraskuun

Lisätiedot

TOTEUTTAJAT: RAHOITTAJA: KOKONAISBUDJETTI. Etelä-Savon ammattiopisto ja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto. Etelä-Savon ELY-keskus.

TOTEUTTAJAT: RAHOITTAJA: KOKONAISBUDJETTI. Etelä-Savon ammattiopisto ja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto. Etelä-Savon ELY-keskus. TOTEUTTAJAT: RAHOITTAJA: KOKONAISBUDJETTI Etelä-Savon ammattiopisto ja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto Etelä-Savon ELY-keskus 676 690 euroa 1/9 KESKEINEN TAVOITE: Matalan kynnyksen koulutustarjonnan

Lisätiedot

4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE

4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE 1 G6 Opistot/ Mari Uusitalo RAPORTTI 4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE Sijoittumiskyselyn kohderyhmä Sijoittumiskyselyn

Lisätiedot

Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena

Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena Kiinni Työelämässä Mahis työhön projektin väliseminaari 11.11.2009 Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen - yksikkö Opetushallitus Ammatillisten

Lisätiedot

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle 2 Milloin opiskelija voi tarvita tukea työllistymiseen? Miten oppilaitoksessa voidaan ohjata työllistymisessä? Ammatillisen koulutuksen tavoitteena

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

2. Suoritettava tutkinto ja noudatettavat tutkinnon perusteet, mahdollinen osaamisala ja tutkinnon osat

2. Suoritettava tutkinto ja noudatettavat tutkinnon perusteet, mahdollinen osaamisala ja tutkinnon osat Henkilökohtaistamista koskeva asiakirja 2 ( 7 ) 1. Tutkinnon suorittajan nimi Perustiedot Sukunimi: Opiskelija AIKO Sähköposti: sahkoposti@sahkoposti.fi Etunimet: Taina Puhelin: 0401234567 Syntymäaika:

Lisätiedot

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013. Anne Kumpula

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013. Anne Kumpula TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013 Anne Kumpula 2000 1800 1600 1400 1858 Pirkanmaan maahanmuuttajat työllisyyskoodin mukaan

Lisätiedot

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle Väyliä Työelämään Tietoa työnantajalle Sisällysluettelo Diili 4-5 Hankkeen tavoitteena on auttaa ammattikoulutettuja alle 29-vuotiaita työnhakijoita työllistymään hyödyntäen työvoimahallinnon palveluita

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA YLEISTÄ OPPISOPIMUKSESTA Hämeenlinnan seudun oppisopimustoimiston tehtävänä on palvella alueensa (Hämeenlinna, Hattula, Janakkala) elinkeinoelämää ja

Lisätiedot

Etelä-Savon työttömien määrä 30 % suurempi kuin vuoden 2008 suhdannehuipulla. Työllisyyskatsaus, huhtikuu klo 9:00

Etelä-Savon työttömien määrä 30 % suurempi kuin vuoden 2008 suhdannehuipulla. Työllisyyskatsaus, huhtikuu klo 9:00 NÄKYMIÄ TOUKOKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savon työttömien määrä 30 % suurempi kuin vuoden 2008 suhdannehuipulla Työllisyyskatsaus, huhtikuu 2014 20.5.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Vuoden

Lisätiedot

Lomautukset lisääntyivät Etelä-Savossa helmikuussa. Työllisyyskatsaus, helmikuu klo 9.00

Lomautukset lisääntyivät Etelä-Savossa helmikuussa. Työllisyyskatsaus, helmikuu klo 9.00 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2015 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Lomautukset lisääntyivät Etelä-Savossa helmikuussa Työllisyyskatsaus, helmikuu 2015 24.3.2015 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli helmikuun lopussa

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteuttaminen

Työssäoppimisen toteuttaminen Työssäoppimisen toteuttaminen 1 Sisällöt Määritelmät Valmistautuminen työssäoppimisen ohjaamiseen Mitä meidän työyhteisössä voi oppia? Yhteistyö oppilaitoksen kanssa Tutkinnon perusteiden merkitys työssäoppimisessa

Lisätiedot

open hanke 1.1.2013 30.6.2014

open hanke 1.1.2013 30.6.2014 open hanke 1.1. 30.6. Perustuu ns. seinättömän työhönvalmennuspajan mallille. Oleellista kenttätyö, jota tehdään kartoittamalla yksityisen työnantajasektorin työvoimatarpeita ja ohjaamalla työnhakijoiden

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan kisällikoulu 2013-2014

Keski-Uudenmaan kisällikoulu 2013-2014 Keski-Uudenmaan kisällikoulu 2013-2014 15.11.2013 Kisällikoulun toiminta-ajatus Haasteena on luodaan oppimisympäristömalli, jossa toiminta on mahdollisimman tarkkaan oikean rakennustyömaan hengen mukainen

Lisätiedot

ADR- SEMINAARI 2012. Oppilaitoksen ja kuljetusalan yhteistyö. Aikuiskoulutuspäällikkö Arto Kähkönen Lapin ammattiopisto 11.5.2012. www.lao.

ADR- SEMINAARI 2012. Oppilaitoksen ja kuljetusalan yhteistyö. Aikuiskoulutuspäällikkö Arto Kähkönen Lapin ammattiopisto 11.5.2012. www.lao. ADR- SEMINAARI 2012 Oppilaitoksen ja kuljetusalan yhteistyö Aikuiskoulutuspäällikkö Arto Kähkönen Lapin ammattiopisto 11.5.2012 Oppilaitoksen ja kuljetusalan yhteistyö Esityksen sisältö: - Toimiiko yhteistyö?

Lisätiedot

Erityisopiskelijan työssäoppimisen ja työllistymisen tuki

Erityisopiskelijan työssäoppimisen ja työllistymisen tuki Erityisopiskelijan työssäoppimisen ja työllistymisen tuki 11.02.2010 Miika Keijonen 12.2.2010 1 Monimuotoisuus työpaikalla 12.2.2010 2 Monimuotoinen työyhteisö Monimuotoisuutta kunnioittavassa työyhteisössä

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto AIKUISKOULUTUKSEN LAATU- JA VAIKUTTAVUUS, OPISKELIJAPALAUTE KEVÄT 2015 Vastausprosentti: 43 % Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet Sivu 1 / 10 Koulutuksen sisällöt ja

Lisätiedot

KAINUULAISET VÄLITYÖMARKKINAT MURROKSESSA. KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179)

KAINUULAISET VÄLITYÖMARKKINAT MURROKSESSA. KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179) KAINUULAISET VÄLITÖMARKKINAT MURROKSESSA KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179) KAIRA-HANKE Hallinnoija Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kesto 2008 2010, optio vuoteen

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä?

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Psykologi Tanja Josefsson, Tampereen TE-toimisto Projektipäällikkö Paula Salminen, Epilepsialiitto ry 24.4.2014 Kuka on osatyökykyinen Osatyökykyisyys (ent.

Lisätiedot

Paula Kukkonen 19.4.2012

Paula Kukkonen 19.4.2012 Paula Kukkonen 19.4.2012 1 Työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen toimiala = työssä ja työpaikoilla tapahtuva valmennus, sosiaalinen työllistäminen ja lakisääteinen ammatillinen kuntoutus Toimialan

Lisätiedot

REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne syyskuussa 2008

REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne syyskuussa 2008 Työ- ja elinkeinoministeriö SET/TUTE 26.11.2008 Mika Tuomaala REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne syyskuussa 2008 1. Avointen työpaikkojen sekä rekrytointiongelmien

Lisätiedot

-palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus

-palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus Osaavaa työvoimaa hoito- ja hoiva-alan tarpeisiin -palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 20.10.2009

Lisätiedot

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2012 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

Kone- ja metallialan työnjohtokoulutuskokeilu:

Kone- ja metallialan työnjohtokoulutuskokeilu: Kone- ja metallialan työnjohtokoulutuskokeilu: AMK-yhteistyö; rakennusmestarikoulutus; miten tästä eteenpäin Johtaja Mervi Karikorpi, 18.2.2011 Tarve Teknologiateollisuuden yritykset arvioivat työnjohdon

Lisätiedot

Kaupan lähiesimieskoulutus

Kaupan lähiesimieskoulutus Kaupan lähiesimieskoulutus -uutta osaamista kaupan kentälle -Tiiminvetäjä -Tuoteryhmävastaava -Lähiesimies Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Koulutus pähkinänkuoressa Perustana opetusministeriön työnjohtokoulutuskokeilu

Lisätiedot

Ammattireitti. Laajennetun työssäoppimisen kokeilu. Tekemisen meininkiä OSAOn Muhoksen yksikössä

Ammattireitti. Laajennetun työssäoppimisen kokeilu. Tekemisen meininkiä OSAOn Muhoksen yksikössä Ammattireitti Laajennetun työssäoppimisen kokeilu Tekemisen meininkiä OSAOn Muhoksen yksikössä Laajennetun työssäoppimisen kokeilu Oulun seudun ammattiopisto OSAO on mukana Opetushallituksen rahoittamassa

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Ehdotukset valmisteltu työurasopimuksen pohjalta käynnistetyssä työryhmässä keskusjärjestötasolla. Neuvottelut

Lisätiedot

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä Näyttötutkintojen arviointi Sirpa Rintala Tekemällä oppii -projekti TEKEMÄLLÄ OPPII 1.8.2010-31.12.2013 Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle

Lisätiedot

www.väliasema.fi Nokianvaltatie 25 C 37100 NOKIA Puh (03) 341 1301

www.väliasema.fi Nokianvaltatie 25 C 37100 NOKIA Puh (03) 341 1301 www.väliasema.fi Nokianvaltatie 25 C 37100 NOKIA Puh (03) 341 1301 Nokian Väliasema ry Hallitus: Jari Haapaniemi, Marita Leppämäki, Kati Mielonen Toiminnanjohtaja Anne Suomala Yksilöohjaaja / ohjaaja Irmeli

Lisätiedot

Avustajatoiminnasta ammattiin. Sotainvalidien Veljesliitto projektijohtaja Eija Kilgast 17.5.2011

Avustajatoiminnasta ammattiin. Sotainvalidien Veljesliitto projektijohtaja Eija Kilgast 17.5.2011 Avustajatoiminnasta ammattiin Sotainvalidien Veljesliitto projektijohtaja Eija Kilgast 17.5.2011 Valtakunnallinen avustajatoimintahanke Sotainvalidien Veljesliito käynnisti avustajatoimintahankkeen marraskuussa

Lisätiedot

LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta

LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta AMMATILLINEN KOULUTUS 7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 72 T1 Yrityslähtöinen metallialan koulutustarjotin (Puite) Laajuus (otp) Ammattinumero LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN

Lisätiedot

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa ja näin edistää hänen työllistymistään avoimille työmarkkinoille TE-toimisto arvioi,

Lisätiedot

SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN JULKINEN SEKTORI JA TOIMINNAN ASIAKKAAT VUODELTA 2012

SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN JULKINEN SEKTORI JA TOIMINNAN ASIAKKAAT VUODELTA 2012 SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN JULKINEN SEKTORI JA TOIMINNAN ASIAKKAAT VUODELTA 2012 JYVÄLÄN SETLEMENTTI RY - Jyvälä tuottaa hyötyä julkiselle sektorille Jyvälä tarjoaa työpaikkoja Jyväskylän

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

Tarkempi kuvaus Määrä Ajankohta Rahoitus Muuta Selvitetään ja sovitaan mukaan esim. ennen henkilöstökoulutusta: kullakin kerralla yhteyshenkilöiden

Tarkempi kuvaus Määrä Ajankohta Rahoitus Muuta Selvitetään ja sovitaan mukaan esim. ennen henkilöstökoulutusta: kullakin kerralla yhteyshenkilöiden Henkilöstön osaamiskartoitukset Organisoidaan tarpeen Selvitetään 1 x / Vaihtelee Selvitetään ja sovitaan mukaan esim. ennen henkilöstökoulutusta: kullakin kerralla erikseen Sosiaalipalvelujen henkilöstölle

Lisätiedot

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09 MAHIS TYÖHÖN Kiinni työelämässä -seminaari Työllistymisen tuet ja palvelut Sari Honkonen ja Arja Pitkänen 11.11.09 1 TYÖLLISTYMISTÄ EDELTÄVÄT PALVELUT Työssäoppiminen on oppilaitoksen järjestämää työpaikalla

Lisätiedot

SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE. syksy 2015 ja kevät 2016

SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE. syksy 2015 ja kevät 2016 Hyvinvointi ja palveluala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Otavankatu 4 50100 MIKKELI SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE syksy 2015 ja kevät 2016 Työelämän edustajina,

Lisätiedot

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Tausta Nuorten yhteiskuntatakuu Erillinen ohjelma 20 29-vuotiaille, vailla toisen asteen tutkintoa oleville Lisärahoitus ammatti- ja erikoisammattitutkintoon

Lisätiedot

Työvoimakoulutuksen suunnittelun lähtökohtia vuodelle 2015. Petri Järvinen Koulutusasiantuntija Varsinais-Suomen ELY-keskus

Työvoimakoulutuksen suunnittelun lähtökohtia vuodelle 2015. Petri Järvinen Koulutusasiantuntija Varsinais-Suomen ELY-keskus Työvoimakoulutuksen suunnittelun lähtökohtia vuodelle 2015 Petri Järvinen Koulutusasiantuntija Varsinais-Suomen ELY-keskus 1 Työmarkkinatilanne Varsinais-Suomessa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa

Lisätiedot

Työttömiä Etelä-Savossa lähes 850 edellisvuotta enemmän. Työllisyyskatsaus, toukokuu klo 9.00

Työttömiä Etelä-Savossa lähes 850 edellisvuotta enemmän. Työllisyyskatsaus, toukokuu klo 9.00 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2015 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Työttömiä Etelä-Savossa lähes 850 edellisvuotta enemmän Työllisyyskatsaus, toukokuu 2015 24.6.2015 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli toukokuun

Lisätiedot

Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011. paula.kukkonen@bovallius.fi 1

Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011. paula.kukkonen@bovallius.fi 1 Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011 paula.kukkonen@bovallius.fi 1 1) Bovallius - ammattiopiston ja Kuntoutus ORTON in esitys työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010)

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito muodostuu: ammattieettisestä osaamisesta eettisten ongelmien tunnistaminen, käsittely ja ratkaisu vastuullinen ja oikeudenmukainen

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

Opettajan palaute työssäoppimisesta / laajennetun työssäoppimisen kokeilusta

Opettajan palaute työssäoppimisesta / laajennetun työssäoppimisen kokeilusta Opettajan palaute työssäoppimisesta / laajennetun työssäoppimisen kokeilusta 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 1) nainen 1 ) mies. Ikäni vuosina Vastaajien määrä: 1 9 9 1 1 9 9 1 9 1 9 1 9 1. Työkokemus opettajana

Lisätiedot

Tiina Lehtosaari Projektipäällikkö 8/8/11

Tiina Lehtosaari Projektipäällikkö 8/8/11 Tiina Lehtosaari Projektipäällikkö 1 8/8/11 Taustaa MOT Moniosaajat kiinteistöpalvelualalla: MOT oli puhdistuspalvelualan ja kiinteistöhoidon opetuksen ja osaamisen kehittämiseen sekä verkostoitumiseen

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013. Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013. Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 Kehittämiskohde: Opintopolut Mitä? Tutkintojen opintopoluissa toteutetaan

Lisätiedot

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015 Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö MITÄ on VALMA? Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (vakinaistui 2010, perusteet), Ammattistartti Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Näyttötutkinnot: Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Näyttötutkinnot: Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot Alueellinen vesihuoltopäivä, Kouvola, 19.3.2015 Vesihuoltoalan koulutus ja osaamiskriteerit Koulutuspäällikkö Anna-Maija Hallikas 18.3.2015 1 Esiintyjän nimi Näyttötutkinnot: Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Green Care seminaari. Kokkolan työvoiman palvelukeskus. 10.4.2013 Toimisto Otsikko

Green Care seminaari. Kokkolan työvoiman palvelukeskus. 10.4.2013 Toimisto Otsikko Green Care seminaari Kokkolan työvoiman palvelukeskus 1 Kokkolan työvoiman palvelukeskus (TYP) Työvoiman palvelukeskus on TE-toimiston, kaupungin sekä KELAN yhteinen palveluyksikkö Tavoitteena on moniammatillisesti

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Välinehuoltajan ammattitutkinto ja työ

Välinehuoltajan ammattitutkinto ja työ Välinehuoltajan ammattitutkinto ja työ Välinehuoltajan ammattitutkinto näyttötutkintona tai oppisopimuksella VÄLINEHUOLTAJAN AMMATTITUTKINNON SUORITTAMINEN Välinehuoltajan ammattitutkinto suoritetaan pääsääntöisesti

Lisätiedot

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Lahden diakonian instituutti Vastuuta ottamalla opit 3- hanke Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015 Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Anne-Maria Karjalainen kehittämisvastaava Lahden diakonian

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen TUTKE 2

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen TUTKE 2 Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen TUTKE 2 TUTKE2-hanke Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 16.2.2012 ohjausryhmän työryhmän Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata, linjata, tukea ja

Lisätiedot

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajakysely ja työnantajien haastattelut Vuoden 2014 alussa työnantajille tehty työnantajakysely 161 vastaajaa 51 työnantajan

Lisätiedot

Työttömyys väheni Etelä-Savossa koulujen alettua. Työllisyyskatsaus, elokuu klo 9.00

Työttömyys väheni Etelä-Savossa koulujen alettua. Työllisyyskatsaus, elokuu klo 9.00 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2015 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Työttömyys väheni Etelä-Savossa koulujen alettua Työllisyyskatsaus, elokuu 2015 22.9.2015 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli elokuun lopussa työttömänä

Lisätiedot

REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne syyskuussa 2009

REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne syyskuussa 2009 Työ- ja elinkeinoministeriö SET/TUTE 16.11.2009 Mika Tuomaala REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne syyskuussa 2009 1. Avointen työpaikkojen sekä rekrytointiongelmien

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 5.5.2015

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 5.5.2015 Tutkinto: Tutkinnon osan nimi ja laajuus: AUDIOVISUALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO AUDIOVISUAALISEN TUONTANNON TOTEUTTAMINEN 45 osp pakollinen tutkinnon osa 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta

Lisätiedot

AMMATILLINEN OSAAMISKARTOITUS rakennus- ja lvi-ala. Pasi Ollikainen

AMMATILLINEN OSAAMISKARTOITUS rakennus- ja lvi-ala. Pasi Ollikainen AMMATILLINEN OSAAMISKARTOITUS rakennus- ja lvi-ala Pasi Ollikainen 8.9.2016 Amiedu yli 40 vuoden kokemus koulutuksesta Vuonna 2015 yli 22 000 opiskelijaa 300 aikuiskoulutuksen asiantuntijaa ja laaja yhteistyöverkosto

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 1 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 www.jao.fi/fi/jyvaskylan-oppisopimuskeskus oppisopimus@jao.fi 2 Oppisopimuskoulutus

Lisätiedot