Ohjelmistoyrityksen Talous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjelmistoyrityksen Talous"

Transkriptio

1 Ohjelmistoyrityksen Talous Marianne Vainio, Tutkija Ohjelmistoyrityksen Johtaminen Sisältö Ohjelmistoyrityksen menestystekijät Ohjelmistoyrityksen elinkaari Yrityksen taloushallinto Kirjanpito ja tilinpäätös Rahoitus Kustannuslaskenta Ýrityksen taloussuunnitelmat 1

2 Success Criteria in the Framework for Growth Customer-Centric Offering Targets a definite market need and delivers something unique. Software Customer-centric Offering. Augmented service offering. On-trend with market development good timing. Maturity of technology Maturity of the customer market. Rooted in familiar territory the vendor has clear competitive advantage. A continually evolving offering continues to meet new customer needs as they emerge. Software quality: extendibility, compatibility, modularity. High R&D expenditures is likely to be expected. 2

3 Balanced Management Team A visionary leader with strong supporting team Establish the means working together and divide workload. As a rule, populating the early management team with people who have prior business experience greatly minimises the need for disruption in the growth stage when the need for real management skills are required. Ensure effective staff motivation in a right way. Continually examine the CEO s role in terms of suitability for stage of development. Access strategic expertise via non-executive board directors. Fuelled by Equity Finance In the early stage, the imperative is to focus limited resources on only those opportunities with maximum potential. It is very easy to lose the track that how much firepower is left. All companies need specific ownership strategy and tailored financing structure to support their business. Matching & Structuring: A tailored ownership stucture by identifying the right owners and the right form of financing for each venture. Matching financier profiles and business concept needs. Structuring the forms and times of funding. 3

4 Early Software Growth Profile (1) Early Software Growth Profile (2) Version 1 zone getting the first version of the product completed and ready to ship in the fastest time possible. Roll-out zone rolling-out to the broader market begins. Choice of business model, forming alliances and partnerships. Steady State zone describes companies that have established a viable business and continue to grow incrementally, only occasionally adding new employees. Prerequisites for success: Ambition to grow the business dramatically. A strong Product/Service Offering. An effective Management team. Access to sufficient Funding to support growth. Early growth zone Software vendors who have in place the pre-requisites for success move into early growth, which in some cases can be dramatic, but is often based on the domestic market alone. High growth zone Successfully breaking into the High Growth zone requires the vendor to put in place a number of business strategies to support the significant ramping up of activity which comes with the territory. Principal success accelerators: a winning Business Model, a clear Growth Strategy. 4

5 Growth and Management Crisis Business as a Project 5

6 Yrityksen Taloushallinto Liiketoiminnan tavoitteet yrityskohtaisia. Taloushallinnon tehtävänä on tarjota työkaluja yrityksen toiminnan ohjaamiseen tavoitteiden mukaisesti. Yrityksen arvo muodostuu sen liiketoimintojen, yksiköiden ja tuotteiden summana johdon tiedettävä mistä osa-alueiden kannattavuus ja arvo syntyvät. Taloussuunnittelu tarjoaa selkeän kuvan: milloin ja kuinka paljon rahoitusta yritykseen realisoituu, mihin raha kuluu, kuinka paljon yrityksellä on käteistä rahaa käytettävissään, yrityksen taloudellisesta tilanteesta nykyhetken ja tulevaisuuden suhteen. Kirjanpito ja Tilinpäätös (1) Informaatiota yrityksen sidosryhmille Juoksevasta kirjanpidosta muodostetaan tilinpäätös tilikauden lopussa Tilikausi tyypillisesti 12 kk. Tilinpäätöksen sisältö ja julkaiseminen lakisääteisiä Juoksevan kirjanpidon tarkoitus on yrityksen taloudellisten tapahtuminen muistiin merkitseminen. Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen, liitetiedot, toiminta-kertomuksen sekä tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksen. 6

7 Kirjanpito ja Tilinpäätös (2) Tuloslaskelma: tulos, joka muodostuu tilikaudelle kuuluvista tuloista vähennettynä tulojen aikaansaamiseen tarvituista menoista. Tulot ja menot jaetaan tilikaudelle kuuluviksi jaksotussääntöjen ja arvostusperiaatteiden mukaan. Tase: vastaavaa-puolta kutsutaan nimillä varat ja aktiivat sekä vastattavaa-puolta nimikkeillä velat ja passiivat. Liitetietojen avulla selvennetään ja eritellään tuloslaskelmassa ja taseessa annettua informaatiota. Toimintakertomuksessa kuvataan toiminnan kehittymistä. Tilinpäätös toimii verotuksen perustana. Yrityksen rahoitus (1) Rahoitussuunnittelun keskeisiä osa-alueita ovat rahoituksen riittävyys, rahoitukseen liittyvien riskien hallinta sekä sijoitustoiminta. Ydinkysymyksiä: Mihin investointikohteisiin tulisi sijoittaa? Mistä hankitaan rahoitus investointien toteuttamiseksi? Kuinka päivittäinen rahoitushuolto järjestetään? Yrityksen toimintaan sitoutuu yleensä rahoitusta ennenkuin pitkäaikaisista investoinneista syntyy tuloja. Pitkän aikavälin suunnittelu liittyy yli vuoden mittaisiin laskelmiin, lyhyen tähtäimen koskee alle vuoden ajanjaksolle tehtäviä suunnitelmia. 7

8 Yrityksen Rahoitus (2) Pitkän aikavälin suunnittelu: Rahoitusstrategia ja struktuuri: esim. pääomarakenteen suunnittelu, voitonjaon tavoitteet sekä yhtiön kasvu- ja kannattavuustavoitteet. Rahoitusvaihtoehtoja: tulorahoitus, oman pääoman sijoitukset, vieraan pääoman sijoitukset ja välirahoitus, pääomasijoitukset (Venture Capital), julkinen rahoitus tai johdannaiset Lyhyen tähtäyksen rahoituksen suunnittelu: käyttöpääoma sekä kassan, likviditeetin, luottojen ja varaston hallinta. Käyttöpääoma - yrityksen lyhytaikaisia varoja, joita käytetään liiketoiminnan pyörittämiseen. Yrityksen Rahoitus (3) Kassanhallinnan ideana on vapauttaa varoja kassareservistä ja käyttää niitä tuottavasti. Myyntitulojen ketjua nopeuttaa esim. toimitusnopeuden parantaminen, laskutusrutiinien tehostaminen sekä maksuehtojen lyhentäminen. Ostoketju tulisi järjestää siten, että alennuksia ei menetetä ja viivästyskorkoja ei jouduta maksamaan. 8

9 Kustannus- ja kannattavuuslaskenta (1) Laskentatoimen tehtävänä on kerätä ja rekisteröidä yrityksen toimintaa ja taloutta koskevia tietoja sekä laatia niiden perusteella laskelmia ja raportteja yrityksen eri sidosryhmille näiden yritystä koskevan päätöksenteon tueksi. Laskentatoimen asiakkaita ovat yrityksen eri sidosryhmät: Julkinen valta (verotus?), analyytikot (sijoituskohde?) Omistajat, rahoittajat (sijoituksen tuotto, riski?) Johto (toiminnan ohjaaminen?) ja työntekijät (yhtiö työllistäjänä?) Asiakkaat (kyky toimittaa?), hankkijat (maksuvalmius?) Jotta informaatio olisi hyödyllistä, sen tuottajan tulisi tietää informaation hyväksikäyttäjä ja sen käyttötarkoitus! Kustannus- ja kannattavuuslaskenta (2) Rekisteröinti: Ulkoinen laskentatoimi kuvaa yrityksen ja ulkomaailman välisiä rahavirtoja, sisäinen laskentatoimi kuvaa sisäisen tuotantoprosessin tapahtumia kustannus- ja kannattavuuslaskelmien avulla. Hyväksikäyttö: Rahoituksen laskentatoimi palvelee ulkoisten sidosryhmien tarpeita, johdon laskentatoimi avustaa yhtiön johtoa ja henkilöstöä toiminnan ohjaamisessa ja siihen liittyvässä päätöksenteossa. Raporttien sisältö eroaa toisistaan: Financial Accounting: yleisluontoista, lakisääteistä ja säännösten normittamaa, tarkkaa ja objektiivista. Management Accounting: räätälöityjä tiettyyn tarpeeseen, vapaamuotoista, ennustavaa. 9

10 Talousraportointi (1) Yleensä numerot talousraporteissa joutuvat suurimman huomion kohteeksi, koska ne tarjoavat suhteellisen yksiselitteisen ja objektiivisen tavan mitata yrityksen suoriutuvuutta. Liiketoiminnan ammattilaiset kaipaavat yleensä tietoa kolmen tyyppisistä transaktioista: myynnistä, investoinneista sekä operatiivisista kustannuksista. Vastaukset kysymyksiin löytyvät tuloslaskelmasta, taseanalyysistä sekä kassavirta-analyysistä. Raportointi kattaa aikaperspektiiviltään menneisyyden, nykyhetken ja tulevaisuuden. Talousraportointi (2) Tuloslaskelma rekisteröi aikaperiodin rahavirrat jaksotus- ja arvostussääntöjen mukaan. Kassavirta-analyysi puolestaan tiivistää yrityksen rahavarojen kertymisen ja käytön kauden aikana ja osoittaa milloin transaktiot todellisuudessa realisoituvat. Kolmas on taseanalyysi, jonka avulla saadaan tilannekuva yrityksen taloudellisesta asemasta. 10

11 Contacts Marianne Vainio, M.Sc. Researcher Information Systems Science Helsinki School of Economics... P.O.Box 1210 (Lapuankatu 6) FIN Helsinki, FINLAND Mobile

KANSAINVÄLINEN OHJELMISTOYRITYSKARTOITUS 2010

KANSAINVÄLINEN OHJELMISTOYRITYSKARTOITUS 2010 KANSAINVÄLINEN OHJELMISTOYRITYSKARTOITUS 2010 Tämä kysymyslomake on osa vuosittaista ohjelmistoliiketoiminnan kartoitusta. Tulokset julkaistaan tilastoyhteenvetona ja taulukoina, joista ei voi tunnistaa

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN KANNATTAVUUSKEHITYS VUOSINA 2003-2013

VÄHITTÄISKAUPAN KANNATTAVUUSKEHITYS VUOSINA 2003-2013 VILLE VALKEALAHTI VÄHITTÄISKAUPAN KANNATTAVUUSKEHITYS VUOSINA 2003-2013 Diplomityö Tarkastajat: professori Petri Suomala ja yliopistotutkija Teemu Laine Tarkastaja ja aihe hyväksytty rakentamisen ja talouden

Lisätiedot

Kirjanpito-ohjelmien käytettävyystutkimus

Kirjanpito-ohjelmien käytettävyystutkimus Kirjanpito-ohjelmien käytettävyystutkimus Haapala, Samu 2012 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Kirjanpito-ohjelmien käytettävyystutkimus Haapala, Samu Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

PRINCE2 2005 Glossary of Terms Finnish

PRINCE2 2005 Glossary of Terms Finnish Acceptance criteria Activity network A prioritised list of criteria that the final product(s) must meet before the customer will accept them; a measurable definition of what must be done for the final

Lisätiedot

AJANKÄYTTÖ TALOUSHALLINNON ERI TEHTÄVISSÄ

AJANKÄYTTÖ TALOUSHALLINNON ERI TEHTÄVISSÄ AJANKÄYTTÖ TALOUSHALLINNON ERI TEHTÄVISSÄ Case: Yritys X LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden ala Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinto Opinnäytetyö Kevät 2013 Suvi Tamminen Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

JOHDON RAPORTIT PÄÄTÖKSENTEON TUKE- NA, CASE: SAP BUSINESS ONE

JOHDON RAPORTIT PÄÄTÖKSENTEON TUKE- NA, CASE: SAP BUSINESS ONE Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous, Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Laskentatoimi Lotta Raunila JOHDON RAPORTIT PÄÄTÖKSENTEON TUKE- NA, CASE: SAP BUSINESS ONE Opinnäytetyö 2010 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Done-konserni Done Group

Done-konserni Done Group Done-konserni Done Group Done Solutions Oyj / Done Solutions Corporation Done Information Oy Done Logistics Oy Tiolat Oy Johto / Management Toimitusjohtaja / President and CEO Pekka Pystynen, Done Solutions

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN TALOUDEN SEURANTA TUNNUSLUKUJEN AVULLA

PK-YRITYKSEN TALOUDEN SEURANTA TUNNUSLUKUJEN AVULLA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / taloushallinto Karita Ahvonen LT064 PK-YRITYKSEN TALOUDEN SEURANTA TUNNUSLUKUJEN AVULLA Opinnäytetyö 2009 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

PRINCE2 Glossary of Terms English - Finnish

PRINCE2 Glossary of Terms English - Finnish English Term English Description Translated term Translated description accept (risk response) A risk response to a threat where a conscious and deliberate decision is taken to retain the threat, having

Lisätiedot

Yritys Oy:n taloushallinto ja kannattavuuden

Yritys Oy:n taloushallinto ja kannattavuuden Maria Eronen Yritys Oy:n taloushallinto ja kannattavuuden tunnuslukuja Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.5.2009 Tekijä(t) Maria Eronen Koulutusohjelma

Lisätiedot

Matti Immonen TULOSLASKELMAN JA RAHOITUSLASKELMAN KÄYTTÖ PK-YRITYKSISSÄ

Matti Immonen TULOSLASKELMAN JA RAHOITUSLASKELMAN KÄYTTÖ PK-YRITYKSISSÄ Matti Immonen TULOSLASKELMAN JA RAHOITUSLASKELMAN KÄYTTÖ PK-YRITYKSISSÄ TULOSLASKELMAN JA RAHOITUSLASKELMAN KÄYTTÖ PK-YRITYKSISSÄ Matti Immonen Opinnäytetyö Kevät 2012 Liiketalouden koulutusohjelma Oulun

Lisätiedot

Laskutus, perintä ja pääoman sitoutuminen Case: Laskutus- ja reskontraohjelman käyttöönotto maaseutuyrityksessä

Laskutus, perintä ja pääoman sitoutuminen Case: Laskutus- ja reskontraohjelman käyttöönotto maaseutuyrityksessä Laskutus, perintä ja pääoman sitoutuminen Case: Laskutus- ja reskontraohjelman käyttöönotto maaseutuyrityksessä Mäkipelkola, Elina 2010 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Laskutus, saatavien

Lisätiedot

OpusCapita vuosikertomus 2002 OpusCapita Annual Report 2002

OpusCapita vuosikertomus 2002 OpusCapita Annual Report 2002 1 OpusCapita vuosikertomus 2002 OpusCapita Annual Report 2002 2 3 Sisältö Sivu Toimitusjohtajan katsaus... 4 OpusCapita konkretisoi EU-alueen hyötyjä... 6 Opus Capita Oyj:n hallituksen toimintakertomus...

Lisätiedot

2014 See U @ #arenacareerfair

2014 See U @ #arenacareerfair #ARENAcareerfair 2014 See U @ #arenacareerfair #hotjobs #skills Open position #jobs #CV #hotjobs Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Ura- ja rekrytointipalvelut PL 21210 (Runeberginkatu 14-16, Helsinki)

Lisätiedot

VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2008 2009 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY / THE FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION

VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2008 2009 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY / THE FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2008 2009 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY / THE FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION yearbook 2008 yearbook 2008 2 SISÄLLYSLUETTELO / TABLE OF CONTENTS 3 Esipuhe Suomen pääomasijoitusyhdistys

Lisätiedot

Sisältö Contents Sivu/Page

Sisältö Contents Sivu/Page 2 Sisältö Contents Sivu/Page Toimitusjohtajan katsaus 2000... 4 Review by the Managing Director 2000... 5 OpusCapita-ohjelmistotuotteet... 6 OpusCapita software products... 7 OpusCapita Electronic Banking...

Lisätiedot

FINNFUND lyhyesti. FINNFUND in brief

FINNFUND lyhyesti. FINNFUND in brief Vuosikertomus 2001 Annual Report FINNFUND lyhyesti FINNFUND in brief Yksityinen sektori on kehittyvissä maissa tärkeä tekijä taloudellisessa uudistumisessa, teknologian ja kilpailukyvyn edistämisessä,

Lisätiedot

Ulkoisen laskutuksen kehittäminen Case - Helsingin Energia

Ulkoisen laskutuksen kehittäminen Case - Helsingin Energia Ulkoisen laskutuksen kehittäminen Case - Helsingin Energia Tuominen, Mikko 2013 Hyvinkää 2 Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Ulkoisen laskutuksen kehittäminen Case Helsingin Energia Mikko Tuominen

Lisätiedot

RAHOITUSBUDJETOINTI. Case Starkki Oy Ab

RAHOITUSBUDJETOINTI. Case Starkki Oy Ab RAHOITUSBUDJETOINTI Case Starkki Oy Ab LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto Opinnäytetyö Syksy 2006 Jenna Holttinen Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden

Lisätiedot

VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2009

VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2009 VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2009 VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2009 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY / THE FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION Publisher: Finnish Venture Capital Association Layout: Mainostoimisto Synergia

Lisätiedot

Pharma-ohjelman loppuarviointi sekä Diagnostiikka- ja Lääke 2000 -ohjelmien jälkiarvioinnit

Pharma-ohjelman loppuarviointi sekä Diagnostiikka- ja Lääke 2000 -ohjelmien jälkiarvioinnit RAPORTTI 3/2013 Pharma-ohjelman loppuarviointi sekä Diagnostiikka- ja Lääke 2000 -ohjelmien jälkiarvioinnit Mikko Valtakari, Toni Riipinen ja Olli Voutilainen 10 Mikko Valtakari, Toni Riipinen ja Olli

Lisätiedot

Tilinpäätösanalyysi - Case-Yritys Oy

Tilinpäätösanalyysi - Case-Yritys Oy Tilinpäätösanalyysi - Case-Yritys Oy Vlassova, Irina 2013 Laurea Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Tilinpäätösanalyysi Case-Yritys Oy Vlassova Irina Liiketalouden Koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

Projektin Johdon Pätevyys 3.0

Projektin Johdon Pätevyys 3.0 Projektin Johdon Pätevyys 3.0 National Competence Baseline 3.0 Pätevyysnäkymä v 1.3 06/2012 Käytöspätevyydet Ihmisten johtaminen Sitoutuminen ja motivaatio Itsehillintä Vakuuttavuus Rentous Avoimuus Luovuus

Lisätiedot

ITIL-sanasto ja lyhenteet Suomenkielinen

ITIL-sanasto ja lyhenteet Suomenkielinen ITIL Suomenkielinen sanasto, v1.0, 29 heinäkuuta 2011 perustuu englanninkieliseen sanastoon v1.0, 29 heinäkuuta 2011 ITIL-sanasto ja lyhenteet Suomenkielinen Tämä sanasto on vapaasti ladattavissa. Katso

Lisätiedot

Taloushallinnon prosessit Case Sähkö-Sinssi Oy

Taloushallinnon prosessit Case Sähkö-Sinssi Oy Taloushallinnon prosessit Case Sähkö-Sinssi Oy Salonen, Teemu 2009 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Taloushallinnon prosessit Case Sähkö-Sinssi Oy Teemu Salonen Liiketalouden

Lisätiedot

LASKUSAATAVIEN RAHOITUS YRITYKSEN RAHOITUSMUOTONA

LASKUSAATAVIEN RAHOITUS YRITYKSEN RAHOITUSMUOTONA LASKUSAATAVIEN RAHOITUS YRITYKSEN RAHOITUSMUOTONA Case: Aktiv Kapital Finland Oy, Laskut heti rahaksi -palvelu LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinto Opinnäytetyö Kevät

Lisätiedot

Sahayrityksen laajentamisen kannattavuus

Sahayrityksen laajentamisen kannattavuus LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden osasto Sahayrityksen laajentamisen kannattavuus Diplomityön aihe on hyväksytty Tuotantotalouden osaston osastoneuvostossa 10.5.2006 Työn ohjaaja ja

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN TILINPÄÄTÖSANALYYSI Case: Urheilulattiat-indoors Oy

PK-YRITYKSEN TILINPÄÄTÖSANALYYSI Case: Urheilulattiat-indoors Oy PK-YRITYKSEN TILINPÄÄTÖSANALYYSI Case: Urheilulattiat-indoors Oy Kalle Holstila Opinnäytetyö Toukokuu 2013 Liiketalouden koulutusohjelma Yritystoiminnan suuntautumisvaihtoehto TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Aloittavan yrityksen rahoitusvaihtoehdot ja kannattavuuden arviointi. Tiina Kinnunen

Aloittavan yrityksen rahoitusvaihtoehdot ja kannattavuuden arviointi. Tiina Kinnunen Aloittavan yrityksen rahoitusvaihtoehdot ja kannattavuuden arviointi Tiina Kinnunen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 31.1.2012 Tekijä Tiina Kinnunen

Lisätiedot

Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME

Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME 10 Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME TEN STEPS TO 2013+ A165*2007 ISBN 978-951-637-154-5 ISSN 1237-6507 THE REGIONAL COUNCIL

Lisätiedot