Tarjouspyyntö. Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarjouspyyntö. Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus"

Transkriptio

1 Tarjouspyyntö Tarjouspyyntö Yritys- ja luottotietopalvelu Finnish Funding Agency for Technology and Innovation Kyllikinportti 2 P.O. Box 69, FI Helsinki, Finland

2 Tarjouspyyntö 2 (14) Sisällysluettelo 1 HANKINTAYKSIKKÖ HANKINNAN TAUSTA JA TAVOITE HANKINNAN KOHDE, SISÄLTÖ JA KUVAUS YRITYS- JA LUOTTOTIETOTIEDOT LUOTTOKELPOISUUSLUOKITUS JA -RAPORTTI MAKSUHÄIRIÖTIEDOT ORGANISAATION TILAMUUTOKSET OMISTAJATYYPPI, KONSERNIVIITTAUS TILINPÄÄTÖS- JA TUNNUSLUKUTIEDOT TIETOJEN INTEGROINTI TEKESIN ASIAKKUUDENHALLINTAJÄRJESTELMÄÄN RÄÄTÄLÖIDYT TILAUSSELVITYKSET PERUSTIEDOT JA RISKILUOKITUS ULKOMAISISTA YRITYKSISTÄ HANKINTAMENETTELY TARJOAJAN KELPOISUUS TARJOTTAVAN PALVELUN JA TARJOAVAN ORGANISAATION VÄHIMMÄISVAATIMUKSET TARJOUKSEN VERTAILUKRITEERIT PALVELUN LAATU PALVELUN KÄYTETTÄVYYS JA INTEGROITAVUUS TEKESIN JÄRJESTELMÄÄN PALVELUN HINTA SOPIMUSKAUSI SOPIMUSEHDOT MAKSUEHTO HANKINTAAN LIITTYVIEN KULUJEN KORVAAMINEN ALIHANKINNAT JA TARJOAMINEN RYHMITTYMÄNÄ OSATARJOUKSET JA VAIHTOEHTOISET TARJOUKSET TARJOUKSEN VOIMASSAOLO TARJOUSTIETOJEN JA TARJOUSASIAKIRJOJEN JULKISUUS TARJOUKSEN TARJOUSPYYNNÖN MUKAISUUS TARJOUKSEN TEKEMINEN JA LIITTEET TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET TARJOUKSEN JÄTTÄMINEN ALLEKIRJOITUKSET LIITTEET... 14

3 Tarjouspyyntö 3 (14) Viite: EU-hankintailmoitus julkaistu HILMA-tietokannassa. Tarjouspyyntö on myös julkaistu osoitteessa 1 Hankintayksikkö Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus (jäljempänä Tekes). Tekesin tehtävänä on rahoittaa kasvuun ja uuteen liiketoimintaan tähtäävien innovaatioiden kehittämistä. Autamme yrityksiä muuttamaan kehittämiskelpoisen idean liiketoiminnaksi tarjoamalla rahoitusta ja asiantuntijapalveluja. Toiminnallamme edistämme yritysten kansainvälistä kilpailukykyä, autamme kasvattamaan tuotantoa ja vientiä ja luomme perustaa työllisyydelle ja yhteiskunnan hyvinvoinnille. Asiakkainamme on vuosittain noin yritystä ja 50 yliopistoa, korkeakoulua ja tutkimuslaitosta. Projektirahoitukseen käytettävissämme on vuosittain noin 600 miljoonaa euroa, millä voimme käynnistää runsaat tutkimus- ja kehitysprojektia. Tekesin toimipisteet ovat Helsingissä ja kuudessa kaupungissa ulkomailla. Alueverkostossa ELY -keskusten innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta -yksiköt tarjoavat Tekesin palveluja osana Tekesin verkostoa. Tekesin tehtävissä Suomessa ja ulkomailla työskentelee noin 400 henkeä, joista 90 ELY -keskuksissa. Lisätietoja Tekesistä löytyy Internetosoitteesta. 2 Hankinnan tausta ja tavoite Tekes käyttää yritys- ja luottotietoja tuen hakemisen ja sen maksamisen sekä mahdollisten projekti- tai asiakasmuutosten yhteydessä. Valtiontukisäännösten nojalla tuensaajalla on oltava uskottavat resurssit ja taloudelliset edellytykset toteuttaa projekti. Yritystietoja hyödynnetään Tekesin asiakasjärjestelmän ylläpidossa. Luottotietoja hyödynnetään yrityksen taloudellisen tilan arvioinnissa sekä korkomarginaalin laskennassa. 3 Hankinnan kohde, sisältö ja kuvaus Hankinnan kohteena ovat Tekesin toiminnassa tarvittavat Tekesin asiakasyritysten yritysja luottotietopalvelut integroituna Tekesin asiakkuudenhallintajärjestelmään sekä tarvittaessa pääsy suoraan tarjoajan palveluun. Lisäksi Tekes voi teettää räätälöityjä tilausselvityksiä sekä perus- ja luottokelpoisuusluokitustietoja ulkomaisista yrityksistä. Palvelu ja tiedot on tuotettava suomen kielellä.

4 Tarjouspyyntö 4 (14) 3.1 Yritys- ja luottotietotiedot Tekesin asiakkuudenhallintajärjestelmässä asiakastietoja rikastetaan viranomaistietojen lisäksi seuraavilla ulkoisilla tietolähteillä: Luottokelpoisuusluokitus ja -raportti Maksuhäiriötiedot Organisaation tilamuutokset Omistajatyyppi, konserniviittaus Tilinpäätös- ja tunnuslukutiedot Luottokelpoisuusluokitus ja -raportti Luokitustieto on kirjainlyhenne (esim. AAA). Luottokelpoisuusraportissa tulee olla seuraavat tiedot: Luottokelpoisuusluokitus ja yhteenveto luottokelpoisuudesta Riskiluokitus Yrityksen perustiedot Maksutapa Maksukäyttäytyminen Vastuuhenkilöt ja vastuuhenkilöyhteydet Nimenkirjoitus Osakkaat Yrityskiinnitykset Tilinpäätösanalyysin yhteenveto Tilinpäätösanalyysi Yrityksen tuloslaskelma ja tase Yrityksen tunnusluvut Luottokelpoisuushistoria Maksuhäiriötiedot Ilmoitus maksuhäiriöistä tai niiden muutoksesta (esim. oikaisut) Organisaation tilamuutokset Organisaation tilakoodit ovat kirjainlyhenteitä, joita on useita. Tilamuutoksia ovat vähintään seuraavat: Konkurssi Saneeraus

5 Tarjouspyyntö 5 (14) Sulautuminen Jakautuminen Purkautuminen Selvitystila Poistaminen rekisteristä Yhtiömuodon muutos Toimialan muutos Omistajatyyppi, konserniviittaus Omistajatyyppi tekstimuotoinen luokitustieto, Konserniviittaus koostuu konserniyrityksen nimestä ja Y-tunnuksesta Tilinpäätös- ja tunnuslukutiedot Tilivuoden toteutuneet tiedot, jotka voidaan hakea viimeiselle 5 tilivuodelle tai halutulle vuodelle. Tietoluettelo: Tilikauden päättymiskuukausi Tilikauden pituus (kk) Liikevaihto Liikevoitto Tilikauden voitto Taseen loppusumma Oma pääoma Osakepääoma Pääomalaina Quick ratio Net gearing Laskennallinen koko Omavaraisuusaste Jalostusarvo ( /hlö) Tilintarkastajan lausunto Jos mahdollista myös seuraavat tiedot: Henkilömäärä Jalostusarvo (kokonaissumma)

6 Tarjouspyyntö 6 (14) 3.2 Tietojen integrointi Tekesin asiakkuudenhallintajärjestelmään Tekesin asiakkuudenhallintajärjestelmä Asta on toteutettu Java EJB -tekniikalla ja Oracletietokannalla. Järjestelmään on integroitu useita järjestelmiä ja tietolähteitä. Vaatimuksena ulkoisten järjestelmien integrointiin on käyttää Web Service -rajapintoja (WSDL). Uudet palvelut liitetään Tekesin järjestelmiin Mule ESB -väylää käyttäen. Maksuhäiriöt pitää tuoda seurannassa oleville yrityksille automatisoituna eräsiirtona tekstimuotoisena peräkkäistiedostona tai WebService -rajapintaa käyttäen. Tiedon perusteella näytetään hälytys Astan käyttöliittymässä organisaation perustiedoissa. Organisaatioiden tilamuutokset pitää tuoda seurannassa oleville yrityksille automatisoituna eräsiirtona tekstimuotoisena peräkkäistiedostona tai WebService -rajapintaa käyttäen. Määritellyt tilakoodit antavat herätteen asiakkaan muutosprosessin suorittamiseksi siitä vastaavalle käyttäjälle Astan käyttöliittymässä. Omistajatyyppi ja konserniviittaus pitää tuoda WebService -rajapintaa käyttäen. Tiedot näytetään Astan käyttöliittymässä organisaation perustiedoissa. Tilinpäätös- ja tunnuslukutiedot pitää tuoda WebService -rajapintaa käyttäen. Käyttäjä käynnistää tietojen siirron haluamalleen organisaatiolle tai siirto voi olla automatisoitu seurannassa oleville yrityksille. Tiedot näytetään Astan käyttöliittymässä organisaation ns. vuositietoina. Luottokelpoisuusluokitus ja raportti pitää tuoda WebService -rajapintaa käyttäen. Käyttäjä käynnistää tietojen siirron haluamalleen organisaatiolle tai siirto voi olla automatisoitu seurannassa oleville yrityksille. Tiedot näytetään Astan käyttöliittymässä organisaation perustiedoissa. Raportti on tekstimuotoinen html-tiedosto, joka voidaan avata Astan käyttöliittymässä olevasta linkistä. 3.3 Pääsy suoraan tarjoajan palveluun Edellä kuvattuja tietoja halutaan tarvittaessa hakea myös tarjoajan palvelusta suoraan esim. selainkäyttöliittymällä. Ostohistoriatietojen perusteella palvelulla tulee olemaan noin käyttäjää, joille tulee olla mahdollista luoda henkilökohtaiset käyttäjätunnukset palveluun. 3.4 Räätälöidyt tilausselvitykset Tarjoajan tulee pystyä tarjoamaan myös erilaisia räätälöityjä erityisselvityksiä (toimeksiantotehtäviä). Selvitykset voivat koskea sekä yritys- että luottotietoja. Pääsääntöisesti Tekes todennäköisesti tarvitsee tiettyyn yritysjoukkoon kohdistuvia analyyseja, esimerkiksi toimiala-analyysejä tai vastaavia. Selvityksiä tulee voida tehdä myös yritysjoukosta, joka

7 Tarjouspyyntö 7 (14) toimii tietyllä maantieteellisellä alueella. Räätälöidyt selvitykset kohdistuvat vain poikkeustapauksissa yksittäiseen yritykseen. Räätälöityjen erillisselvitysten tulokset voidaan raportoida yhtenä raporttina tai tarvittaessa tulee olla mahdollista saada se tietokantamuodossa (mahdollista siirtää suoraan Tekesin järjestelmään). Räätälöityjen selvitysten hankkimisesta Tekes tekee aina tapauskohtaisesti erillisen tilauksen. 3.5 Perustiedot ja riskiluokitus ulkomaisista yrityksistä Tarjoajan tulee pystyä toimittamaan yritys- ja luottotietoja myös ulkomaisista yrityksistä. 4 Hankintamenettely Hankinta suoritetaan EU-hankintana, käyttäen avointa hankintamenettelyä. Hankintamenettely toteutetaan vaiheittain seuraavasti: 1. Tarjousten avaus ja tarjoajien kelpoisuuden tarkastus 2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 3. Tarjousten vertailu 4. Hankintapäätöksen teko ja päätöksestä ilmoittaminen 5. Hankintasopimuksen tekeminen tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan kanssa Tekesillä on kuitenkin oikeus perustellusta syystä olla hyväksymättä mitään tehdyistä tarjouksista. 5 Tarjoajan kelpoisuus Tarjoajan tulee täyttää Vakuutus velvoitteiden täyttämisestä lomakkeen (liite nro 3) mukaiset vaatimukset. 6 Tarjottavan palvelun ja tarjoavan organisaation vähimmäisvaatimukset Organisaatioiden seurantaa varten tulee olla olemassa WebService -rajapinnat, jonka kautta Tekesin CRM -järjestelmä tai sen kutsuma toiminto voi automaattisesti ja ajastetusti päivittää seurattavien organisaatioiden Y-tunnusluetteloa. Tietojen tulee päivittyä Tarjouksessa esitettyjen rajapintojen kautta tietolähteistä automaattisesti ja ajastetusti tiedon muuttuessa tietolähteellä. Seuranta tapahtuu em. päivitetyn Y-tunnus-luettelon perusteella. Palvelusta tulee voida tehdä yritys- ja luottotietokyselyitä Y-tunnuksella, ja jos Y-tunnus ei ole tiedossa, myös yrityksen nimellä.

8 Tarjouspyyntö 8 (14) Tarjoavalla organisaatiolla tulee olla vähintään 3 vuoden ajalta kokemusta vastaavien tietopalvelujen tuottamisesta tarjouspyynnössä kuvatuin tavoin suomalaisista yrityksistä (yrityksiä ja yhteisöjä koskevat tiedot). Kokemus todennetaan referensseillä. Referensseissä tulee mainita niiden yhteyshenkilöt, joihin Tekes voi tarvittaessa olla yhteydessä. 7 Tarjouksen vertailukriteerit Tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin. Vertailukriteerit ja niiden painoarvot ovat seuraavat: 7.1 Palvelun laatu Palvelun toimintamalli Kriteerin painoarvo on 40 %. Tarjoajan tulee antaa selvitys siitä, miten tietopalvelut toteutetaan (menetelmät) miten tiedon ajantasaisuus varmistetaan kuinka kattavia tietolähteitä tarjoaja käyttää miten tiedon luotettavuus ja oikeellisuus varmistetaan (miten esim. reittausmenetelmissä huomioidaan mahdolliset virheelliset tulkinnat esim. maksutapatietoihin liittyen) Lisäksi tulee toimittaa reittausperusteet ja selitykset sekä tulee antaa tieto prosentteina, paljonko suomalaisia yrityksiä jää reittausten ulkopuolelle (joista reittaustietoja ei ole saatavilla). Tämän kriteerin vertailussa arvioidaan palvelun kattavuutta ja tietojen luotettavuutta Palvelun käytettävyys ja integroitavuus Tekesin järjestelmään Kriteerin painoarvo on 20 %. Käytettävyys arvioidaan seuraavilla kriteereillä: 1) Selainkäyttöliittymän helppokäyttöisyys tietojen nopea saatavuus haun helppous, esim. kuinka monta klikkausta tarvitaan haluttujen tietojen löytämiseen

9 Tarjouspyyntö 9 (14) tietojen havainnollinen esittäminen (esim. otsikointi, ryhmittely, luettavuus) mitä helpompaa ja nopeampaa tietojen löytäminen on, sitä paremmat pisteet 2) Reittausraportin luettavuus tiedot esitetty havainnollisesti sekä numeroilla että graafisesti/visuaalisesti 3) Tietojen päivitystiheys kuinka usein ja missä laajuudessa tarjoaja päivittää toimittamiaan tietoja omassa järjestelmässään mitä ajantasaisempaa tieto on, sitä paremmat pisteet 4) Rajapintojen kattavuus ja standardinmukaisuus. Rajapintojen tietojen kattavuutta arvioidaan Tekesin tarvitsemiin tietoihin nähden. Täydellinen kattavuus antaa täydet pisteet. Epästandardeista tai muun kuin WebService -tekniikan käytöstä vähennetään pisteitä. Laadun vertailu Laadun vertailussa käytetään seuraavia laskukaavoja ja pisteytystapaa: Alakriteerit pisteytetään asteikolla 0 5 (0=täysin puutteellinen vastaus 1=heikko, 2=tyydyttävä, 3=melko hyvä, 4=hyvä, 5=erinomainen). Jos alakriteerit ovat keskenään samanarvoisia, niiden saamat pisteet lasketaan yhteen, ja muunnetaan asteikolle käyttäen seuraavaa kaavaa: tarjouksen pisteet / parhaat pisteet * 100. Siten eniten yhteenlaskettuja pisteitä saanut tarjous saa 100 pistettä kyseisestä kriteeristä ja muut laskukaavan mukaisesti suhteessa vähemmän. Jos alakriteereillä on keskenään eri painoarvot, kunkin alakriteerin saamat pisteet muunnetaan asteikolle kaavalla tarjouksen pisteet / parhaat pisteet * 100, tulos kerrotaan painoarvolla, ja näin saadut painotetut pisteet lasketaan yhteen. Painotettujen pisteiden summa muunnetaan lopuksi asteikolle kaavalla tarjouksen pisteet / parhaat pisteet * 100, jolloin laatupisteet ovat vertailukelpoiset hintapisteiden kanssa. Palvelun käytettävyyden demotilaisuus: Tekes järjestää tarvittaessa tarjousajan päättymisen jälkeen demotilaisuuden, johon tarjoajat kutsutaan erillisellä kutsulla sähköpostitse. Demotilaisuudessa tarjoajien odotetaan esittelevän tietopalvelun internet-käyttöliittymän ja sen kautta tarjolla olevat palvelut. Demotilaisuudet järjestetään arviolta viikoilla

10 Tarjouspyyntö 10 (14) Demotilaisuuden perusteella Tekes arvioi palvelun käytettävyyttä ja helppokäyttöisyyttä. 7.2 Palvelun hinta Kriteerin painoarvo on 40 %. Tarjouksen hinta on annettava euroina, ilman arvonlisäveroa, seuraavasti: 8 Sopimuskausi 9 Sopimusehdot 10 Maksuehto Hinnan vertailussa käytetään seuraavaa kaavaa: halvin hinta/tarjouksen hinta * 100. Sopimuskausi alkaa ja sopimus on voimassa toistaiseksi kolmen kuukauden irtisanomisajalla. Sopimus on mahdollista irtisanoa aikaisintaan vuoden kuluttua sen voimaantulosta. Hankintaan sovellettavat tärkeimmät sopimusehdot ilmenevät tarjouspyynnön liitteenä olevasta sopimusluonnoksesta. Lisäksi sovelletaan julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehtoja seuraavassa järjestyksessä JIT 2007 Palvelut, JIT 2009 yleiset ehdot ja JIT sovellukset. Mikäli tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan kanssa ei päästä sopimukseen, jatketaan neuvotteluja toisella sijalla olevan kanssa. 30 päivää netto, joka lasketaan laskun päiväyksestä. Viivästyskorko on enintään korkolain mukainen. 11 Hankintaan liittyvien kulujen korvaaminen Tekes ei korvaa työn tekemiseen tarvittavia työvälineitä, eikä tarjouksen tekemisestä aiheutuneita kuluja. Tekes ei korvaa matkakuluja.

11 Tarjouspyyntö 11 (14) 12 Alihankinnat ja tarjoaminen ryhmittymänä Tarjoajan tulee antaa selvitys mahdollisista alihankinnoista. Tarjoaja vastaa alihankkijoidensa työstä kuin omastaan. Suoraan työn toteuttamiseen osallistuvat alihankkijat on nimettävä ja niiden osalta on annettava selvitys yrityksen perustiedoista. Palveluntuottajan on ilmoitettava tilaajan hyväksyttäväksi sopimuksen kohteena olevan palvelun tuottamisessa käyttämänsä keskeiset alihankkijat. Perustellusta syystä Tekes voi kieltäytyä hyväksymästä alihankkijaa Toimittajat voivat tehdä tarjouksia ryhmittymänä (laki julkisista hankinnoista 61 ). Jos tarjouksen antajana on ryhmittymä, on tarjouksesta käytävä ilmi selkeästi, mistä tarjouksen osasta kukin ryhmittymän jäsen vastaa. 13 Osatarjoukset ja vaihtoehtoiset tarjoukset Osatarjouksia tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. 14 Tarjouksen voimassaolo Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa 120 päivää edellä ilmoitetusta tarjousten viimeisestä jättämispäivästä lukien. 15 Tarjoustietojen ja tarjousasiakirjojen julkisuus Hankinta-asiakirjat ovat lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999, jäljempänä julkisuuslaki) mukaan pääsääntöisesti julkisia. Hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi seuraavasti: Julkisuuslain 11 2 momentin 6 kohdan nojalla tarjousvertailussa käytetyt tiedot ovat asianosaisjulkisia ja tarjoaja hyväksyy tämän tarjouksen antaessaan. Hankintapäätös tulee julkiseksi, kun se on allekirjoitettu. Tällöin julkisiksi tulevat tarjouksen valintaan vaikuttaneet seikat, vertailuhinta ja muu sisältö. Tarjousasiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille eli toisille tarjoajille, kun hankintapäätös on tehty. Tarjousasiakirjat ovat kaikille julkisia vasta sen jälkeen, kun sopijapuolet ovat allekirjoittaneet hankintasopimuksen. Salassa pidettäviä tietoja määrittäessään tarjoajan tulee ottaa huomioon julkisuuslaissa tarkoitetut salassa pidettäviä tietoja koskevat säännökset ja velvoitteet. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

12 Tarjouspyyntö 12 (14) 16 Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus Tarjotun palvelun on oltava tarjouspyynnön mukainen ja tarjoukseen on liitettävä kaikki pyydetyt selvitykset. Tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset tullaan hylkäämään. 17 Tarjouksen tekeminen ja liitteet Tarjous tulee tehdä kirjallisena suomen kielellä. Kaiken tarjousaineiston tulee olla tarjouksen mukana, esim. www-sivuilla oleviin tietoihin ei voi viitata. Tarjouksesta tulee ilmetä tarjoajan nimi, y-tunnus, postiosoite sekä tarjouksen yhteyshenkilö, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Tarjoajan tulee huolehtia, että tarjous sisältää seuraavat liitetiedostot: 1) Palvelun toimintamalli 2) Palvelun käytettävyys ja integroitavuus Tekesin järjestelmään -selvitys 3) Hintataulukko 4) Vakuutus velvoitteiden täyttämisestä 5) Selvitys liikesalaisuuksista 18 Tarjouskilpailuun liittyvät kysymykset Tarjouspyynnöstä voi kysyä lisätietoja saakka vain sähköpostitse osoitteesta kilpailutus(at)tekes.fi. Kysymysviesti tulee otsikoida Kysymykset Tekes kokoaa kysymykset yhteen ja vastaa niihin mennessä. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset ja niihin annetut vastaukset julkaistaan tällöin osoitteessa: Tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi emme vastaa puhelimitse esitettyihin kysymyksiin. 19 Tarjouksen jättäminen Tarjouksen tulee olla kaikkine liitteineen perillä Tekesissä viimeistään klo Tarjous pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköpostitse, osoitteeseen Lähetyksessä tulee huomioida seuraavat asiat: - Sähköpostin osoitekenttään tai kirjekuoreen tulee selkeästi merkitä tarjoajan nimi ja tarjouksen tunnus:

13 Tarjouspyyntö 13 (14) - Sähköpostin maksimikoko liitteineen on 5 Mt. - Liitetiedostot voivat olla pakattuja (Winzip) - Liitetiedostot tulee toimittaa ensisijaisesti.pdf- ja.tif-dokumentteina. Liitetiedostot on mahdollista toimittaa myös.rtf tiedostoina sekä Wordin.doc ja.docx -tiedostoina, Excelin.xls- ja.xlsx tiedostoina sekä Powerpointin.ppt- ja.pptx -tiedostoina. - Tarjoaja vastaa siitä, että tarjous liitteineen saapuu perille ajoissa. Myöhästynyttä tarjousta ei huomioida. Tekesin sähköpostijärjestelmä lähettää vastaanotetuista viesteistä kuittauksen. - Sähköpostitse lähetettäessä tarjouksen liitteineen katsotaan olevan perillä Tekesissä silloin, kun tarjouksen sisältävä viesti/viestit ja niiden liitteet ovat käytettävissä ja luettavassa muodossa Tekesin kirjaamon sähköpostissa. - Jos tarjous lähetetään usealla viestillä, on huomioitava, että tarjous katsotaan ajoissa saapuneeksi vain, jos kaikki tarjouksen osia sisältävät viestit ovat perillä Tekesissä yllä mainittuun määräaikaan mennessä. Tarjous voidaan jättää myös postitse tai Tekesin vastaanottoon tuomalla suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen: Tekes/Kirjaamo PL 69 (Kyllikinportti 2) Helsinki 20 Allekirjoitukset Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti. Ari Grönroos Johtaja, rahoituksen ohjaus ja tuki

14 Tarjouspyyntö 14 (14) Liitteet 1. hintataulukko 2. vakuutus velvoitteiden täyttämisestä 3. selvitys liikesalaisuuksista 4. sopimusluonnos 5. JIT 2007 Palvelut, JIT 2007 Yleiset ehdot, JIT 2007 Sovellukset;

Tarjouspyyntö. Innovaatiotoiminta, tuottavuus ja Tekesin vaikuttavuus

Tarjouspyyntö. Innovaatiotoiminta, tuottavuus ja Tekesin vaikuttavuus 2.12.2014 Tarjouspyyntö Innovaatiotoiminta, tuottavuus ja Tekesin vaikuttavuus Tekes Posti/Post/Mail Puh./Tel. Innovaatiorahoituskeskus Tekes Kyllikinportti 2 PL 69, 00101 Helsinki 029 50 55000 Innovationsfinansierinsverket

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Pääomarahastosijoittamisen juridiset palvelut

Tarjouspyyntö Pääomarahastosijoittamisen juridiset palvelut Tarjouspyyntö Pääomarahastosijoittamisen juridiset palvelut Tekes Pääomasijoitus Oy Osoite/Address/Adress Posti/Post/Mail etunimi.sukunimi@tekes.vc Kyllikinportti 2 PL 1014, 00101 Helsinki www.tekes.vc

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013 Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 Tarjouspyyntö Osakeyhtiön taloushallintopalvelut Finnish Funding Agency for Technology and Innovation Kyllikinportti 2 P.O. Box

Lisätiedot

Selvitys aineettoman pääoman siirtymisestä Tekesin asiakasyrityksissä

Selvitys aineettoman pääoman siirtymisestä Tekesin asiakasyrityksissä Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus JHY 28.11.2013 Tarjouspyyntö Selvitys aineettoman pääoman siirtymisestä Tekesin asiakasyrityksissä Finnish Funding Agency for Technology and

Lisätiedot

Terveysteknologia-alan sääntelyä koskeva tieto-opas ja koulutuspaketti alkaville pkyrityksille

Terveysteknologia-alan sääntelyä koskeva tieto-opas ja koulutuspaketti alkaville pkyrityksille Pienhankinnan tarjouspyyntö 1 Terveysteknologia-alan sääntelyä koskeva tieto-opas ja koulutuspaketti alkaville pkyrityksille 1 Hankintayksikkö Innovaatiorahoituskeskus Tekes (jäljempänä Tekes). Tekesin

Lisätiedot

Tutkimus- ja analytiikkaosasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo Patologian tutkimusyksikkö 17.8.2015 Evira/5468/0071/2015

Tutkimus- ja analytiikkaosasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo Patologian tutkimusyksikkö 17.8.2015 Evira/5468/0071/2015 TARJOUSPYYNTÖ Värjäysautomaatti 1(6) Tutkimus- ja analytiikkaosasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo Patologian tutkimusyksikkö 17.8.2015 Evira/5468/0071/2015 Viite: Kansallinen hankintailmoitus on julkaistu

Lisätiedot

Osallistumispyyntö neuvottelumenettelyyn. Team Finland talon työskentelyä tukevien tilojen muotoiluratkaisut

Osallistumispyyntö neuvottelumenettelyyn. Team Finland talon työskentelyä tukevien tilojen muotoiluratkaisut 21.4.2015 1111 7/25/2015 Osallistumispyyntö neuvottelumenettelyyn Team Finland talon työskentelyä tukevien tilojen muotoiluratkaisut Tekes the Finnish Funding Agency for Innovation Kyllikinportti 2 P.O.

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT

KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT 1(10) KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT Hankinnan kohde ja laajuus Seutukeskus Oy Häme pyytää Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toimeksiannosta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 1 (17) TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 2 (17) PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄN HANKINTA 1. Hankinnan kohde

Lisätiedot

Tutkimus- ja laboratorio-osasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo 15.2.2013 Evira/772/0071/2013

Tutkimus- ja laboratorio-osasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo 15.2.2013 Evira/772/0071/2013 TARJOUSPYYNTÖ Elisa-laitteiden vuosihuolto ja kalibrointi 1(6) Tutkimus- ja laboratorio-osasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo 15.2.2013 Evira/772/0071/2013 TARJOUSPYYNTÖ ELISA-LAITTEIDEN HUOLTOPALVELUSTA

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TOIMITILOJEN MARKKINOINTI- JA VUOKRAUSPALVELU Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kilpailuttamisen

Lisätiedot

Integroitu asiakashallinta

Integroitu asiakashallinta 1 (22) Integroitu asiakashallinta Kehittämiskeskus Oy Häme (hankintayksikkö/ostaja/tilaaja) pyytää tarjoustanne integroidusta asiakashallinnasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimuskausi

Lisätiedot

Tutkimus- ja laboratorio-osasto Pvm Dnro 23.03.2015 Evira/2053/0071/2015

Tutkimus- ja laboratorio-osasto Pvm Dnro 23.03.2015 Evira/2053/0071/2015 TARJOUSPYYNTÖ Kemikaalirekisteri ohjelma 1(6) Tutkimus- ja laboratorio-osasto Pvm Dnro 23.03.2015 Evira/2053/0071/2015 TARJOUSPYYNTÖ KEMIKAALIREKISTERI OHJELMASTA 1. Hankintayksikkö Eviran toiminnan päämääränä

Lisätiedot

Julkinen tarjouspyyntö Hankeneuvontapalvelu ESIRin hyödyntäminen Suomessa -hankkeesta

Julkinen tarjouspyyntö Hankeneuvontapalvelu ESIRin hyödyntäminen Suomessa -hankkeesta TARJOUSPYYNTÖ 9.7.2015 TEM/1354/02.03.01/2015 Julkinen tarjouspyyntö Hankeneuvontapalvelu ESIRin hyödyntäminen Suomessa -hankkeesta TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET MINISTRY OF

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN

LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN TARJOUSPYYNTÖ: LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN Jyväskylän kaupunki (Tilaaja) pyytää tarjousta terveyskeskussairaalan lääkäripalveluiden hankinnasta.

Lisätiedot

Tarjoushinta on ilmoitettava hankinnan kohteena olevalle palvelulle euromääräisesti kiinteänä arvonlisäverottomana hintana.

Tarjoushinta on ilmoitettava hankinnan kohteena olevalle palvelulle euromääräisesti kiinteänä arvonlisäverottomana hintana. TARJOUSPYYNTÖ Kemikaalirekisteri ohjelma 1(5) Tutkimus- ja laboratorio-osasto Pvm Dnro 12.03.2013 Evira/1545/0071/2013 TARJOUSPYYNTÖ KEMIKAALIREKISTERI OHJELMASTA 1. Hankintayksikkö Eviran toiminnan päämääränä

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) RAHOITUSLEASING VUOSILLE 2014-2016 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne rahoitusleasingista. Tarjousta pyydetään kolmelle (3) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 31.8.2014)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (10) Kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavaosasto 8.12.2014

Helsingin kaupunki 1 (10) Kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavaosasto 8.12.2014 Helsingin kaupunki 1 (10) Tarjouspyyntö 3D-mallinnuksen ja visualisoinnin puitesopimuksesta 2015 (optiovuosi 2016) HEL 2014-014556 T 02 08 02 00 1. Sopimuksen alaiset työt 2. Hankinnan kohde 2.1 Palvelukuvaus

Lisätiedot

Hallinto-osasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo Virastopalveluyksikkö 18.12.2014 Evira/9187/0071/2014

Hallinto-osasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo Virastopalveluyksikkö 18.12.2014 Evira/9187/0071/2014 TARJOUSPYYNTÖ Vuokravaate- ja pesulapalvelut 1(9) Hallinto-osasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo Virastopalveluyksikkö 18.12.2014 Evira/9187/0071/2014 Viite: EU-hankintailmoitus on julkaistu HILMA-tietokannassa.

Lisätiedot

Toimintayksikkö TUSO/TUVE. Puhelinnumero 029-524 6371

Toimintayksikkö TUSO/TUVE. Puhelinnumero 029-524 6371 Hankintayksikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Toimintayksikkö TUSO/TUVE Yhteyshenkilö Nimi Ilkka Miettinen Puhelinnumero 029-524 6371 Sähköpostiosoite ilkka.miettinen@thl.fi Hankinnan kohteen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNGIN IKKUNALASIKORJAUSTEN JA LASITUSTÖIDEN HANKINTA PUITESOPIMUSJÄRJESTELYNÄ

KERAVAN KAUPUNGIN IKKUNALASIKORJAUSTEN JA LASITUSTÖIDEN HANKINTA PUITESOPIMUSJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ 1 KERAVAN KAUPUNGIN IKKUNALASIKORJAUSTEN JA LASITUSTÖIDEN HANKINTA PUITESOPIMUSJÄRJESTELYNÄ 1. Hankinnan kohde ja sopimuskausi Keravan kaupunki pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Tarjouspyyntö 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Hankintayksikkö (Tilaaja) Järvenpään kaupunki järjestää tarjouskilpailun (Järvenpään ja Tuusulan

Lisätiedot

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE TARJOUSPYYNTÖ 1 / 8 LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE Hankinnan kohteena on konsulttityö Laajasalon raitiotien kysyntäennusteen laatimiseksi Työn sisältö ja aikataulu Hankintamenettely Työn sisältö

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. TILINTARKASTUSPALVELUJEN HANKINTA Helsingin seurakuntayhtymä (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 09.04.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI LOGO Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI Jäljempänä mainitut hankintayksiköt (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytävät tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 17.7.2014 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIAAN PERUSTUVISTA RINTASYÖPÄSEULONTA- TUTKIMUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIAAN PERUSTUVISTA RINTASYÖPÄSEULONTA- TUTKIMUKSISTA 1 TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIAAN PERUSTUVISTA RINTASYÖPÄSEULONTA- TUTKIMUKSISTA Janakkala-Hattulan perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alue pyytää tarjousta valtioneuvoston asetuksen 2011/339 mukaisesta

Lisätiedot